Қашықтан оқу технологиясы

Кіріспе
1 Қашықтар оқу
1.1 Қашықтан оқудың негізгі түсініктері
1.2 Қашықтан оқудағы технологиялар
2 Электрондық оқу құралының бағдарламалық қамтамасыз ету
2.1 Интернет және оның қажетті құралдары
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
2.3 Delphi ортасы
3 Электрондық оқулықтарды құру жолдары
3.1 Электрондық оқу құралының сапасына қойылатын негізгі талаптар
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қазіргі кездегі жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Сондықтан халықаралық ұйымдар әлем елдерінің бәсекеге қабілеттілігінің рейтингін анықтауға кірісті. Елбасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.
Қай заманда да өркениеттің дамуы интеллектуалдық шығармашылық қабілеттіліктің негізінде жасалынған, әлі де солай болып келеді. Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және іс-әрекетінің биік белсенділігін көрсетеді. Адам қабілетінің дәрежесі, оның кәсіби іскерлік шеберлігі, бизнес пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
Оқытушы жеке көзқарасы бар, соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік, ойшылдық қасиеті бар маман, білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға үйрете алатын болу керек. Бұл өмір талабы. Оқытушыда ұйымдастырушылық, құрылымдық, бейімділік, сараптамалық қабілеті болуы шарт. Ол сонымен қоса ұлттық құндылықтарды яғни, этнопедагогика, этнопсихология негіздерін меңгеру қажет. Ғаламдасуға байланысты «интернет» жүйесін жетік меңгерген, әлемдік білімге сай, мәдениеті жоғары, жеке тұлға тәрбиелей алатын ұстаз болуы қажет. Осыған қарап ХХІ ғасырда мұғалімге қойылатын талаптар зор екенін көреміз.
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі білім мазмұны оқытушы мен оқушының арасындағы байланысты субъективті деңгейде көтерудегі демократиялық бастамалардың барлығы оқытушылар арқылы жүзеге асырылады.
Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай толық білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны технологияландыру қажеттілігі туады.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты - оқыту үрдісін үздіксіз және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту.
Бұл дипломдық жұмыста қашықтан оқудың берілген материалдарын қолдану, әртүрлі техникалық мүмкіндіктермен байланысты оқытудың дәстүрлі
1 Бобровский С. Delphi 5: учебный курс - СПб: Питер, 2001. -428с.
2 Тюкачев Н., Свиридов Ю. Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. Учебный курс.- СПб.: Питер, 2001..-251с.
3 Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999 .-112с.
4 Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-91с.
5 Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-369с.
6 Архангельский А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. -77с.
7 Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Delphi. - М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
8 Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6: Справочное пособие. - М.: Познавательная книга плюс, 2001.-114с.
9 Вин Д..Искусство Html-дизайна. Самоучитель - Санкт-Петербург:Питер,2003.-224с.-284с.
10 Смит К., Уотерс К. Html - дизайн: Photoshop & Dreamweaver: Три ключевых этапа. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
11 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office. - Киев: Ирина,2000.-139с.
12 Киселев Ю.Н. Электронная коммерция.- СПб.: ДиаСофтЮп, 2001. -384с.
13 Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 457с.
14 Белунцов В..Новейший самоучитель по разработке Html-страниц.-М.:ДЕСС-КОМ,2000. - 446с.
15 Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по информатике. - М.: Образование и Информатика, 2001. - 384с.
16 Экономическая информатика: Учеб. - Санкт-Петербург: Питер, 2001.-556с.
17 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office.- Киев: Ирина, 2000.- 139с.
18 Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
19 Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: «Школа-Пресс»,1994. - 205 с.
20 Демушкин А.С. и др. Компьютерные обучающие программы// Информатика и образование. - 1995. - № 3. - С. 15-21.
21 Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин): Монография. - Астрахань: Изд-во «ЦНТЭП», 1999. -251с.
22 ellington J.J. Children, Computers and the Curriculum: An Introduction to Information Technology and Education. L., 1985. - 410с.
23 Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения //Математика в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
24 Chu G.C., Shramm W. Learning From Television: What the ResearchSays. - Washington, D.C., 1969. - 83 p.
25 Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. 20. - № 9. - September. - 1987. - pp. 17-41.
26 Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в образовании//Информатика и образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96.
27 Джонассен ДэвидX. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии//Информатика и образование. - № 4. - 1996.-С. 117-131.
28 Софронова Н.В. Разработка обучающих программ на основе инструментальных средств. - Чебоксары, 1995. - 141 с.
29 Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 1975. - 368 с.
30 Денисенко В.И. Охрана труда. - М.: Изд-во «Школа-пресс», 2008.-244-276с.
        
        Кіріспе
Қазіргі кездегі жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті
күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған ... бұл идея ... ... Сондықтан халықаралық ұйымдар әлем елдерінің ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті 50 ... ... кіру ... ... ... беру реформасы – Қазақстанның ... ... ... ... ... ... аса ... құралдарының
бірі» деп атап көрсетті.
Қай заманда да ... ... ... ... ... ... әлі де ... болып келеді.
Шығармашылық адам ... ... және ... ... ... Адам ... дәрежесі, оның кәсіби ... ... пен ... нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның
шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
Оқытушы жеке көзқарасы бар, соны ... ... ... ... ... ... бар маман, білімді де білікті, көп ... ... ... ... ... шебер қолдана білетін, өзінің
оқушысын өз бетінше білім алуға үйрете алатын болу керек. Бұл өмір ... ... ... ... ... ... ... Ол сонымен қоса ұлттық құндылықтарды яғни, этнопедагогика,
этнопсихология негіздерін меңгеру ... ... ... ... ... ... ... білімге сай, мәдениеті жоғары, жеке тұлға
тәрбиелей алатын ұстаз болуы қажет. Осыған ... ХХІ ... ... ... зор ... ... ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі,
айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият
қарайтын ... ... ... ... оқытушы мен оқушының арасындағы
байланысты субъективті деңгейде көтерудегі демократиялық бастамалардың
барлығы оқытушылар ... ... ... ... ... ... ... заман талабына сай толық
білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін ... ... ... ... ... ... ... оқыту процесінде іске асу
үшін оны технологияландыру қажеттілігі туады.
Білім беру үрдісін ... – жаңа ... ... ... ... ... дара ... бағыттап оқыту мақсаттарын
жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің ... ... ... ... жоғарлатуды көздейді.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты - оқыту үрдісін үздіксіз
және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ... ... ... ... ... қашықтан оқудың берілген материалдарын қолдану,
әртүрлі техникалық мүмкіндіктермен байланысты оқытудың дәстүрлі тәсілдерін
кеңейтумен байланысты. Әртүрлі оқытудың ... ... ... ... дәстүрлі әдістерді кеңейтіп және жаңарту негізінде, сонымен қатар
оқытушы ролін өзгерте отырып, оқу материалдарын өзіндік үйренуге мүмкіндік
береді.
Оқытуды ... ... жеке ... ... жаңартып,
оқытушы мен студенттің байланысын және байланыс ... ... ... ... оқу ... ұйымдастыруда жаңа бағыттарды
пайдалануды қамтамасыз етеді.
Осы орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа ... ... ... ... ... ... яғни дәстүрлі әдістерді пайдаланып, оны
жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны ... ... ... ... қазіргі уақытта тек жаңашылдық белгі
ғана емес, телекомуникацияның алдағы ... тіке ... ... немесе "телекоммуникациялар" - қашықтан оқудағы бір
компьютерден екіншіге беру құралы болып табылады.
Бүгінгі күні Интернеттің ... ... - ... ... ... пайдалану. Оның интерпретаторы (машина тіліне тасымалдау) болып-
browse(қалауынша кім қалай атайды - броузер немесе ... ... ... Броузер Web парақтарды көру үшін арналған ... ... ... ... Internet ... және Netcape  Navigator
фирмалары дайындаған.
Ақпараттық технология қоғамның ақпараттық ресурстарды ... ... ... ... ... . Қазіргі негізге дейін ол бірнеше
эвалюциялық сатыдан өтті. Олардың ауысуы ең бастысы ғылыми- техналогиялық
прогресстің дамуымен, ... ... ... жаңа ... ... ... ... Қазіргі қоғамда ақпаратты қайта
өңдеу техналогиясының негізгі ... ... ... ... ... Ол техналогиялық үрдістерді құру мен ... ... ... ... ... ... мәнді түрде әсер
етті. Ақпараттық техналогиялар терминіне “жаңа ”, “компьютерлік” ... ... ... ... есебінен жаңа терминдер пайда болда.
Жаңа ақпараттық технология – дербес ... ... ... ... ... ... “достық” интерфейісі
бар ақпараттық технология.
“Компьютерлік” термині оны ... ... ... ... ... ... ... (компьютерлік) ақөпараттық технологияның үш негізгі принципі
болады:
- компьютермен ... ... ... ... ... режимі;
- басқа да бағдарламалармен ... ... ... ... де алға ... ... де ... үрдісініің
нақтылығы.
Материалдық өндірістің технологиялық үрдісін таратуқұрамына ... әр ... ... ... көмегімен жүзеге асырылады: жабдық,
станоктар, саймандар, канвейерлік сызықтар және ... ... ... ... ... бағдарламалық
өнімдердің келесі кең таралған түрлерін қолдануға болады; мәтіндік
процессор ... ... ... ... ... ... ... электрондық жазба кітапшалары, электрондық күнтізбелер,
функционалдық тағайындалудағы ақпараттық жүйелер (қаржылық, бухгалтерлік,
маркетингке арналған және ... ... ... және ... ... ...... арналған берілгендер қорын
басқару жүйесінен жақсы электрондық оқулық жасау, қолданбалы құралдармен
тәжірибені игеру, ... ... ... ... қоса ... ... ... электрондық оқулық құру. Пайдаланушы ... ... ... ... жүйелердің интерфейсі» пәні бойынша
өзінің ой өрісін дамытады.
Зерттеу объектісі: Delphi ... ... ... ... бойынша электрондық оқулық құру.
Жұмыстың қолдану облысы: бұл электрондық оқулық орта және жоғары оқу
орындарында қолданылады.
Дипломдық ... HTML ... ... ... және принциптерін электрондық оқулық жасауда қарастырдым,
сонымен қоса ... ... өзге ... (Borland ... жаңа бір үлгідегі электрондық ресурс жасадым.
Дипломдық ... ... ... құрылған бағдарлама әсіресе
Интернетте электрондық оқулық құру технологиясын ... және ... ... ... ... ... қашықтан оқу оқытушы мен арадағы қатынасты компьютерлік
желі, аудио- және видео байланыс, баспа құралдары арқылы ... ... ... ... технология қарастырылған.
Екінші бөлімде, клиенттік компьютерде HTML- файлын ... ... және WWW ... қатынауды жүзеге асыратын ... ... ... Бұл файлдар қолданушының операциялық ортасына
тәуелсіз қол жетерліктей болуы керек. Соның барсында, серверлік қосымшалар
клиенттен ... ... ... және ... ... ... бар болуына және корпорацияның функционалды тапсырмаларын ... ... ... ... керек.
Үшінші бөлімде, оқу құралының қалай құрылыалатындығы және оның түрлері
қарастырылған. Электронды оқу құралының ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, жүйелік талап
та бар.
Сонымен қатар, электронды оқулық, оның мақсаты мен міндеттері, талаптары
және ... ... ... ... сөз ... ... ... Қашықтан оқудың негізгі түсініктері
Қашықтан оқу оқытушы мен оқушының орналасқан ... ... мен ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатар, қашықтан
оқу оқытушы мен арадағы қатынасты компьютерлік ... ... және ... ... ... арқылы ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін арнайы
технология.
Осы жағдайда қашықтан оқу алыс жерде тұратын немесе ... ... ала ... студенттерге арналған тиіміді оқу түрі болып табылады.
Сонымен, қашықтан оқу келесі негізгі белгілермен сипатталады:
- білім алу ... және оны ... ... студент пен оқытушының үнемі контактта болмау мүмкіншілігі;
- студент пен оқытушының ... ... ... ... ... іске ... педагогикалық алмасу технологиясына сәйкес, қашықтан оқу үшін арнайы
дайындалған дидактикалық материалдардың болуы.
Осы анықтама арқылы кең тараған оқу ... ... ... баспа
материалдарынан әртүрлі аудио- және видео- курстар, ... ... ... қоса өзіндік оқуды қамтитын оқудың ... ... ... оқу» термині барлық оқушылар мен оқытушылар үшін және ... ... ... ... ... ... қолданылу түрін
білдіретін атау.
Қашықтан оқу түрлерін қолданатын басқа да білім алу ... ... ... ... негізіне негізделеді, яғни:
- пән мазмұнын баяндау;
- оқытушылармен өзара байланысу;
- тәжірибелік тапсырмаларды орындау.
Қашықтан оқудың берілген ... ... ... техникалық
мүмкіндіктермен байланысты оқытудың ... ... ... ... ... ... ... техникалық амалдары түбірімен
дәстүрлі әдістерді кеңейтіп және жаңарту негізінде, ... ... ... өзгерте отырып, оқу материалдарын өзіндік үйренуге мүмкіндік береді.
Қашықтан оқытудың дәстүрлі оқыту формасынан айырмашылығы ... ... ... бұл ... пәнді оқып үйрену үшін уақыт шектелмеген және
ыңғайлы орында отырып үйренуге болады;
- модульділігі, жеке және топтық қажеттілікке жауап ... ... оқу ... ... ... оқу ... ... параллельділігі, яғни оқу өндірістен тыс емес түрде өзінің ... ... ... ... ... қамту, оқуға қажетті ақпараттарға (электронды ... ... және тағы ... оқу ... ... ... ... өзара ақпарат алмасуы желі арқылы бір мезгілде хабар
алмаса алу ... ... оқу ... және ... ... тиімді түрде
алудың үнемділігі;
- технология, оқу ... ... ... ... ... ... ... пайдалану;
- әлеуметтік теңділігі, барлық студенттердің ... ... ... ... шек ... білім алу;
- экспорт және импорт мүмкіншіліктерін оқу қызметі нарығында дүние
жүзілік жеткен табыстарды пайдалану.
Оқытуды ... ... жеке ... ... ... мен ... байланысын және байланыс құралдарының жаңарып
отыруына, ... ... оқу ... ... жаңа ... ... етеді.
Осы орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа әдістерді ... ... ... ... ... яғни дәстүрлі әдістерді пайдаланып, оны
жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды ... оны ... ... ... әдістер мен оқыту технологиялары қашықтан оқуда теория мен
тәжірибеге жаңа ұйымдастырушылық формаларды ... олар ... ... ... оқу ... ... оқу ... мен пәндерінің бірдей
болуын қамтамасыз етеді;
- алға ... ... ... ... ... ... олардың ортақ жұмысының болуы;
- білім жүйесінің алыстатылған ... оқу ... ... ... ... ... мен студенттердің арасында
үнемі ақпараттық байланыстың болуы;
- кері ... бар ... ... қандай да бір
жағдайда студент жұмысының даралығын жүзеге асырудағы оқу процесінің
жылдамдығы;
- сұхбаттық оқу технологиялары, кәдімгі ... ... ... ... және ... ... ... оқу оқытушы ролін кеңейту мақсатында, үнемі өзі ... ... ... отыруды талап етеді. Студентке де қойылатын талап өседі,
оның компьютерлік техникамен ... ... да көп ... бөлінеді.
Информатизация жағдайында қащықтан оқу процесі қазіргі заман талабына
сай көптеген өзгерістер әкеп қана қоймай, ... ... оқу ... ... ... оқу ... мен ортасын өзара байланыстыру,
ақпарат алмасу мен беріліс технологияларының әртүрлілігін қосып ... оның ... ... көмектесті.
Қашықтан оқуды дамытуда кілттік тенденциялар болып келесілер табылады:
- ақпарат берілісінің диверсификация әдістері;
- оқу мекемелерінің телекомуникациялық бірігуінің пайда болуы;
- ... алу ... ... белсенділігі;
- оқытудың бақылау нәтижесін тиімді жүйеде жасау.
Бұрынғы кезде білім алудың ... ... ... баспа оқу
материалдарына, аудио- және видео- жазбаларының таралуына негізделсе, ал
қазір қазіргі заманғы телекоммуникациялар негізінде ... ... ... ... ... ... ... студентке білім алу
процесінде өзіндік бақылауға және ақпараттық білім алудағы мәліметтерді
әртүрлі байланыс ... ... ... ... береді, осының барлығы
қашықтан оқудың көп амалдылығына әкеліп соғады.
Алдымен, қашықтан оқудың көпамалдылығы оқу ... ... ... және ... принциптеріне әкеп соғады, оқытушылар
құрамын дайындау, жаңа әдістер технологияларын ... ... ... ... кезде оқу мекемелері көмекші элемент ретінде оқытудың техникалық
жағдайына ... ал ... ... ... құрамының техгикалық,
ақпараттық дайындығы бірінші жоспарға шықты.
Оқытудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру оқу ... ... ... ... керек. өз кезегінде қазіргі
заманғы технологиялар оқыту процесін өзгертеді.
Оқу аспектілері ... ... ... ал ... алу ... ... ... инфра құрылымының бірден бір элементі болып
табылады, ол әкімшілікке де, оқытуға да қатысты.
Осы ... ... оқу ... ... ... алудың дәстүрлік формасына қашықтық және уақыт бойынша да
шек қоймайды.
Ақпараттық ... ... ... педагогикалық ғылымда оқыту
ортасына жаңа ... ... ол ... ... жаңа ... ... оқу жүйесі былай сипатталады:
Мемлекеттік стандартқа сай оқу мақсаты қалыптастырылады.
Оқу құрамына әлеуметтік тапсырысқа педагогикалық модель кіреді, сонымен
қатар оқыту ... ... ... үшін ... формалары мен әдістері
оның мазмұнымен анықталады.
Оқыту объектілері болып ... ... осы ... ... болып
табылады (студенттер, тыңдаушылар, оқушылар және тағы басқалары).
Қашықтан оқу субъектлері болып оқытушылар саналады. Олар оқу ... ... ... ... ... ие. ... ... сай, қашықтан
оқыту жүйесінде оқытушыларды тьютор деп жаңа ... ... яғни ... ... мағынаны білдіреді, бұл мамандар информатиканы
және телекоммуникацияны жаңа білулері ... оқу ... бес ... ... ... қамтиды:
- ақпаратты-рецептивті;
- репродуктивті;
- проблемалы;
- эвристикалық;
- зерттеушілік.
Олар оқытушы мен студенттердің өзара ... ... ... ... ... ... ... комплекстерге ие болуы
керек.
Жекеленген-бақылаудың әкімшілік жүйесі кіріс ... ... ішкі жүйе - ... ... қоса ... ... актлерімен айналысуы керек, яғни тьютордың еңбегі, жекеменшікті
қорғау, аттестациялау, көмектер, оқу ... ... ... ... ішкі жүйе – мұнда тек оқу орындары ғана емес, мемлекет ... ... және ... ... ие болады.
Көрсетілген қашықтан оқу түрінің қалыптасуының ... ... ... ... ... үздіксіздігі;
- оқу процесін жүргізудегі ашықтық және жеке бағыттарға сүйену;
- басты оқу ... ... ... ... болуы (тьюторов), олар әр пәнге сай
орайластырылған болуы ... оқу ... ... ... ... да ... қосымшалар
болады:
- электронды оқу баспалары;
- компьютерлік оқу жүйелері;
- аудио- видео оқу материалдары.
Электронды оқу құралдары қағаз құралдарды ... ... ... ие ... ... ... ыңғайлы түрде сақталған,
- гипермәтіндік мүмкіндіктер,
- тез түрде өзгерістер енгізуге болады,
- электронды пошта арқылы жіберуге ... ... ... видеомагнитофон немесе лазерлі компакт-
дисктерді қолданады.
Бірақ негізгі шарт ... ... ... ... ... ... ... технологиялар
Қашықтан оқу қазіргі уақытта компьютер желісіне негізделген. Бұл ғылым,
өндіріс, өнеркәсіп, білім саласын өте кең қамтыған.
Телекоммуникациялар (грек тілінен аударғанда tele - ... ... ... - ... ... білдіреді) – бұл ақпарат берілісінің
барлық түріне ... яғни ... ... ... ... ... телефакс, сонымен қатар компьютерлік телекоммуникациялар.
Компьютерлік телекоммуникациялар қазіргі уақытта тек жаңашылдық белгі
ғана ... ... ... ... тіке ... ... ... "телекоммуникациялар" - қашықтан оқудағы ... ... беру ... ... табылады.
Сервистік ақпараттық технологиялар:
- видеомәтін;
- көріністерді сақтау;
- мәтіндік құжаттарды жасау және өңдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... оларды
диаграмма және грфиктер түрінде безендіретін, инженерлік, финанстық
және статистикалық есептерді жүргізетін кестелік процессор;
- үш өлшемді компьютерлік графиканы, ... және ... ... ақпараттарды біруақытта көрсетуге арналған мультимедиа;
- электрондық оқу курстарын жасауда көп қолданылатын ... ... кез ... ... ... ... қашықтан оқу білім беру ... ... ... ... сырттай формасына негізделген университеттерде;
- оқудың күндізгі және сыртқы формасын қолданылатын университеттерде;
- ... ... ... ... ... ... ... студенттер кез келген курста күндізгі не сырттай оқу формасын таңдауға
болатын оқу мекемелерінде;
- орташа ... ... ... оқу ... студенттерін біріктіретін
халықаралық жобаларда;
- білім алумен ... ... ... ... ... ... технологияны қолдану оқудың виртуалдық формасына
ауысуына әкелі соғады. Сонымен оқушы өз үйінде отырып, ... ... ... ... ... көруден айырмашылығы студент
экранда болып ... ... ... яғни сұрақ беріп, оған жауап ала
алады. Студент үйден шықпай, жер шарының кез ... ... кез ... оқу
орнын таңдап, оған түсе алады. Виртуальдық тренажерлар нақтылықтың толық
әсерін береді. Визуалды және ... ... ... ... ... жағын үлгілей алады.
Қазіргі заманғы қашықтан оқу жүйесінің ... ... ... ... ... ... да өзімен бірге аналық плата негізінде ... ... ... ... Сондықтанда аналық плата
мультимедиалық жүйенің негізгі элементі болып табылады және ... ... ... ... ... ... өткізгіштер тізімін, chipset және
слоттарды ұсынады. Өткізгіштер тізімі шина деп аталады. ... ... және ... беру ... атқарады
Аналық плата – дербес компьютердің негізгі платасы. Онда мына құрылғылар
орналасады:
- процессор — ... ... ... және логикалық
операцияларды орындайды;
- микропроцессорлық жыинтық (чипсет) — микросхемалардың жыинтығы, аналық
платаның  негізгі ... ... ... ... ішкі ... шина — ... жыинтығы, компьютердің ішкі құрылғылардың арасын
байланыстырады;
- оперативті жады ... есте ... ... ОЕҚ) ... жыинтығы, компьютер істеп тұрған кезде мәліметті
уақытша сақтап қалуға арналған ... ТЕСҚ ... есте ... ...... ... ... жағдайда да ұзақ уақыт бойы мәліметтерді сақтап тұрады;
- қосымша құрылғыларды қосу үшін арнайы раземдар (слоты).
- ... диск – ... бұл ... ... ... қорапшада
орнатылған. Онда екі бетіне де жазу енгізілетін бірнеше ... бар, ... ... еніп ... оқып ... бас ... ... дискі жүйенің ... ... ... ... екі ... да магнит жабыстырылған құрал. Сол
магнитке ток жіберілгенде электромагнитті өріс ... ... ... өзіне қабылдап алады, сөйтіп жазбалар ... ... ... ... ... ... ... десек те болады.
- иілгіш дискі.  Кішігірім ақпаратты  бір жерден екінші жерге ... ... ... ... олар ... дискаводтқа орнатылады—
дисковод. Қабылдау тесігі  жүйелі блоктың алдынғы бетінде орналасқан.
Дискетаның пластикалық қорабшасында  дискетаны дұрыс салу ... ... бар. ... ... негізгі
өлшемдері:техникалық өлшемі (дюйммен өлшенеді), жазылудың ... ... ... CD-ROM ... дисководы. CD-ROM (Compact Disc ... ... ... ... ... ... ... құрылғы. Бұл құрылғының жұмыс істеу негізі ... ... ... ... ... сәуленің оқу негізінде құрылған.
Компакт- дискідегі жазу магниттік дискідегіден мәліметтерді өте тығыз
орналастырады (жазады) және ... ... диск 650 ... ... сақтай алады. Үлкен көлемді ақпарат мультимедиялық
ақпаратқа тән (графика, әуен, ... ...  CD-ROM ... ... ... ... ... таралатын
бағдарламалық өнімдер мультимедиялық басылымдарға жатқызады.
- Бейнекарта (видеоадаптер).  Видеокарта мен монитор дербес компьютердің
видео жүйесін ... ... ... пайда болу уақытынан
видеоадаптердің бірнеше стандарты ауыстырылды: MDA ... ... түс); EGA (16 түс); VGА (256 түс). ... ... ... ... Ол  16,7 миллион түсті және (640х48;
800х600,1024х768,1152х864; ... ... және сол ... ... ... ... береді.
Қазіргі уақатта сыртқы жадыда ақпаратты сақтау бірнеше түрлері бар, олар
магнитті және магниттіоптикалық ... ... ... ... ... ...... – бір неше
жүздік  Мбайт болады) жатқызуға болады; ZIP-жинақтауыштар ... ... HiFD ... JAZ ... (сыимдылығы 1 или 2
Гбайт берілгендер).
Модем – құрылғы, алыс орналасқан компьютерлаерді байланыс жүйесі ... ... ... ... ... желілер байланысын физикалық
тұрғыдан қарастырады ... ... ... ... қолдану түрлері (коммутируімді және арнайы) және
мәліметтерді жеткізу түрі ... ... не ... ... ... ... ... байланысты оларды радиомодем,
кабельді модем және басқалар болып бөлінеді. Ең кең ... ... ... ... ... ... де ... географиялық рамкалары кеңеюде, сондықтан ... ... ... ... ... (WAN) ... ал
компьютерлер саны желіде көбеюде.
Компьютерлік желінің негізгі берілуі – ... ... ... және
бір фирманың ішінде не оның шегінде сияқты интерактивті ... ...... ... ... оның қазіргі заманғы ақпараттық
қызмет көрсетудегі маңызы зор.
Интернет физикалық компьютерлік желі ... өмір ... ... ... ... каналы бойынша өзінің арасында ... ... ... ... әлемдік қауымдастығы. Интернет – бұл ... ... және ... ... ... ... компьютерлік
желі. Басқаша айтқанда, Интернет – бұл барлық жер ... ... ... Интернет желісімен байланысуының екі варианты мүмкін:
OffLine – ... ... ... ... тәртібі (автономды); 
OnLine – белсенді байланысу тәртібі (интерактивті).
Автономды тәртіпте абонент желіге басқа сұраныстарды не ... ... ... ... ... ... бойынша), бірақ
сұраныс пен желілік жауап арасында оған көп уақыт кетеді.
Тікелей ... ... деп ... ... ... желі ... ... тез келеді.
Желі көмегімен орындалатын мәселердің негізгі топтары келесі процестерді
қамтиды:
- ... оқу ... ... ... ... ... тәжірибесімен және дидактикалық
материалмен алмасу;
- барлық қатысушылардың орталықтандырлыған ақпараттық ... тез ... ... ... ену мүмкіндігіне шек қойылмау.
Ақпараттың компьютерлік көрінісі мынадай жетістіктерге ие:
- қысқаша ақпарат тез алу;
- керекті ақпарат көзіне тез ... ... ... мен қиын ... ... ... оқу ... бағдарламалық қамтамасыз ету
2.1 Интернет және оның қажетті құралдары
Классификация типтері бойынша ... ... ... ... топ,
бөлім, кампус және корпоративті желілер болып бөлінеді.
Корпоративті желі – кәсіпорын, корпорация масштабының желісі.
Бұл желі Интернеттің коммуникациялық мүмкіндігін ... ... ... ... ... емес. Корпоративті желі локальды
желінің кең ... ... ... ... ... ... желі
белсенді дамуда және олар көбінесе интранет желісі деп аталады.
Интранет ... ... – бұл ... ... ... ие ... ... және фирма ішілік компьютерлік желі. Оны
Интернет желісі мен ... желі ... ... арқылы фирма аралық
және фирма ішілік ақпаратқа қатынау, өңдеу, жіберу, ... ... ... ... ... ... – желі ... базалы желілік технологияны
қамтамасыз етеді:
- желілік басқаруды; 
- барлық қызмет кен ресурстарды бейнелейтін желілік ... ... ... ... мәліметтер қорын;
- корпоративті мәліметтер қорын және сәйкес МҚБЖ-ны;
- хабарламаны интегривті ... ... ... ... және ... World Wide ... ... желілік баспаға шығаруды;
- санкцияланбаған қатынаудан ақпаратты қорғауды.
Интранет-желі желілік қорғау құралы – брандмауэр көмегімен Интернеттің
сыртқы ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етілуі
корпоративті желіні санкцияланбаған қатынаудан қорғауды және ... ... ... ... ... ... ... және оның барлық қызмет көрсетуі барлық инранет желісінің
қолдангушыларына қол ... ... ... ... ... жаңа ақпаратқа қатынауды алу
бизнестегі сәттіліктің маңызды компоненті болып отыр. ... ... ... ... ... ... ... асыру үшін арналған
перспективті орта ... ... ... ... тарихы  1994жылы басталады. Ол кезде Интернет
желісінде бірлескен принциптерден ... ... ... ... Intranet ... ... болатын. Бұл нақты өндірістік профильге және
масштабқа тәуелсіз кез ... ... үшін ... ... – бұл ... желіде web технологияны көшіру. Корпоративті
локальды құрылу өніміне қарағанда интранет-желі арзан және ... ... ... Шет ... ... есебі
бойынша ірі корпорацияға интранет технологиясын ... ... 50 ... ... ... интернеттен әртүрлі технологиялық құралдарды және ОЖ-ні ... ... ... қалдырған. Интернеттен транспорттық (ТСР)
және желілік (IP) деңгейдің негізгі желілік хаттамасы алынды.
Корпоративті желіні өңдеу процесі ... Жеке ... ... ... ... локальды есептеуіш жүйесін
серверін қолдана отырып, өздерінің ішкі жүйесін құра алады. Керек ... олар ... ... ... қосыла алады.
Клиенттік компьютерде HTML- файлын көрінерлік бейнеге ... ... ... ... ... асыратын браузер-бағдарламасы болуы керек.
Бұлш файлдар қолданушының операциялық ... ... қол ... ... ... ... ... қосымшалар клиенттен инвариантты
құрылуға міндетті және ... ... ... ... бар ... корпорацияның функциалды тапсырмаларын жүзеге ... ... ... ... ... басқарудың қазіргі заманғы жүйесі қатаң орталықтанған
жүйеден бөлінген жүйеге дейінгі даму ... ... ... ... ... етеін ақпараттық технология  «клиент-сервер»
архитектурасы бар жүйесінің базасында құрылды. ... ... ... ... ... ... ... құру – ақпаратты сақтаудың
орталықтанған жүйесінің жақсы саласын бөлінген коммуникациямен үйлестіруге
мүмкіндік береді.
Бүгін, біздің көз ... жаңа ... ... ... ... ... ... облысында. Егер алдыңғы кезеңдерде ақпараттық технология
аты кең мағынада мәліметтерді өңдеу ретінде ... онда ... ... ... және бөлінген өңдеу пайдасына, әртүрлі мәліметке
қатынау унификациясының пайдасына, ... ... ... ... ... ... ... болып бөлінген
архитектура табылады. Бағдарламалық  қамтамасыз ету ... ... ... және ... ... ... облысында болып жатыр.
Ведомсті ақпаратты-есептеуіш желісінің даму анализі әртүрлі ... ... ... ... ... ... береді.
Корпоративті желілер корпоративті ақпаратты жүйенің (КАЖ) ... ... ... КАЖ – бұл ... атау және ... ... жүйесінің аббревиатурасы. Шет елдерде мұндай
жүйелер осылай аталады: Management Information System  (MIS). Бұл ... ... ... ... мұрагері болып табылады
(БИАЖ). Бірақ, КАЖ-ды нақты анықтайық.
КАЖ – бұл мәліметті терең ... ... ... бөлінген басқарудың интегривті жүйесі КАЖ өндіріспен басқару
стратегиясын және берілетін ақпараттық технологияны біріктіруге шақырылады.
КАЖ  негізгі ... ... ... басқарудың толық айналымын қамтамасыз ету;
ақпаратты және функциональды ... ... ... ... ... есеп ... жоспарлау, нормалау;
- территориалды шашылғандық және басқару обьектісі мен жүйенің белгілі
масштабы;
- персоналмен, қаржымен ... ... ... тапсырмаларды
өңдеу үшін тұтас ақпаратты кеңістік және өндірісті басқару процесі:
- бір ... емес ... ... ... ... платформасын
қалыптастыру;
- шынайы уақыт масштабында басқаруды іске асыру;
- ақпаратты компоненттің ашықтығы, қауіпсіздігі және жоғарықолайлығы.
КАЖ – бұл оның ... ... ... іске ... ... ... бизнес-стратегиясын біріктіретін басқарушы идеология.
Осының барысында ауыртпалық басқарудың өңделген ... ... ... ... ... туынды рольді атқарады. Бизнеспен
басқарудың жалпыланған құрылымы төрт ... ... ... ... ... ... математикалық модель (ағымды, өтпелі
және соңғы жағдайдың моделі).
Экономикада ... ... ... ... ... ... бизнес-қосымша жиынтығының комплексті автоматизациясын ... жүйе ... ... ... ... ... модульдің толық жинағын құрады;
- корпорация аймағында құжаттауды автоматизациялау жүйесі;
- КАЖ мәліметтерін ... ... ... ... ... ... КАЖ ... жүйесінің бағдарламалы-технологиялық құрамы;
- сервисті, коммуникациялық қосымша (факс-сервер, электронды почта,
жойылған ... ... ... ... сервистік қызмет көрсетуге, ақпараттық ресурсқа және мәліметтер қорына
бірыңғай қатынау үшін Интернет/интранет компоненті;
- офистік ... ... ... ... ... ... берілу жүйесі ( автоматты жобалау жүйесі – АЖЖ ... ... ... ...... құрудың негізгі проблемасына жатады:
- жобалау жұмысын орындаудағы технология мен методологияны таңдау;
- ақпараттық ресурсты және технологиялық бағдарламаладың ... ... ... ... ... ... ... жүйелік
интеграциясын жүргізу;
- АЖ корпоративтілігінің базалықконцепциясын өңдеу;
- КАЖ-ң маңызды мінездемесі:
- АЖ ... ( ... ... және ... ... ... ... технология, олардың масштабы және желі типологиясы;
- АЖ-де іске асырылған басқарудың функционалды ... ... ішкі ... ... ақпаратты сақтаудың ұйымдасқан формасы (орталықтанған және бөлшекті
мәліметтер қоры);
- жүйенің ... ... ( ... ... ... ... ... сақтағыштың көлемі;
- құжаттың және құжаттаудың жүйесі;
- КАЖ қолданушысының мөлшері;
- қолданушы интерфейсі және оның мүмкіндігі;
- ақпаратты тарату, сақтау, ... ... ... ... ... ... ... өндірістің  АЖ-сін көрсету концепциясы Microsoft
корпорациясының желілік платформасында қалыптасты.  
Корпорацияның басшысы Бил Гейтс өндірістің электронды ... ... ... ала ... ... мен ... ... ортасы ретінде анықтайды. Қазіргі ... ... ... жүйесі (digital nervous system) қоршаған ортадағы кез
келген өзгерісті бірден ... ... ие болу ... концепциясы бойынша электронды жүйке жүйесі ... ... ... :
- ДК ... ... ... ... Барлық ақпаратты цифрлі формада көрсету;
- Электронды почтаның әмбебап ... ... ... Соңғы қолданушының стандартты жұмыс инструменті (құралы);
- Нақты бизнестің түріне спецификацияланған интегрифті қосымша.
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
Анимация ... тағы да бір ... – Java және ... ... ... ... тілдер HTML құжатында кірістірілген және аплет деп аталады.
Бағдарламалар қолданушы ... ... ... ... ... ... екі түрі бар – ... және ... ... ... ... ... және Tweened
Animation сәйкесінше анықталған.
Егер анимация кадр ... ... онда ... ... барлық кадрды
суреттейді және оны бірінен соң бірі орналастырады. Оларды көрсеткен ... ... ... ... ... ... Бұл ... түрі
дәстүрлі мультипликацияға жақын келеді. Осы флэш әдісімен ... ғана кадр ... ... Gif файл және ... Quick Time-де
импортталған, анимацияланған болады.
Есептік анимация басқа түрде жасалынады: дизайнер ... ... ... екі ... ... береді, ал редактор уақыт аралық орның ... ... ... ... түсінігіне көбірек сәйкес келеді. Оны
екі түрге бөлуге болады: қозғалыс анимациясы және форма анимациясы, ... Tweening және Shape Tweening ... ... ... ... әр түрлі қабаттарда бір бірімен
жақсы ... Сіз ... әр ... ... ... бұл ең ... ойлардың орындалуын қамтамасыз етеді.
Егер анимацияның параметрлерін кадр ... ... ... ... ... онда ол ... Бұл терезені кадрдың
үстінен екі рет шерту арқылы ашуға болады, немесе оны ... алып ... Modify  Prame ... ... командасын орындау
арқылы немесе кадрдың контексті менюінен Properties пунктын таңдау арқылы
орындауға болады. 
 Twening параметрі ... ... ... ... ... ... None(берілмеген), Motion(қозғалыс), Shage(форма).
Қозғалыс анимациясы үшін Twening ... ... ... ... ... ... есепке алу) масштап өзгерістер анимациясын
жағуға ... ... ... ... ... ... ... 200% масштапталған болса және және бұл флажок
жанып тұрса, онда ... ... ... ... ... ... Егерде опция сөніп тұрса, соңғы кадрда объект кенеттен, жарылыс
сияқты ... ... ... ... ... айналдыруға беруге
мүмкіндік береді. Егер түсіп тұрған меню ... ... ... ... ... анықталады, яғни сізге, қолмен объектінің градус санын
қажет етпейтін анимация кілттік ... бұру ... Бұл кей ... қорытындыларға әкеледі: мысалы 900-қа бұрылыс деп ұғады, өйткені
модификация инспекторында 900 мәні көрінеді – ... ... ... алып ... ... ... 3600 немесе 7200-қа бұрылуы
редактормен ... ... ... ... ... Rotate ... Түсіп тұрған менюден Closkwise (сағат тілі ... ... ... ... пунктері таңдалса, онда
анимацияға объект толық ... яғни ... ... ... жолында
көрсетілген бүтін айналым саны орындалады. Осы ... ... ... ... ... отырған тапсырысты орындайды.
Easing параметрі анимацияны біркелкі емес ... ... ... Егер ... ... In ... жылжытсақ, яғни Easing400;
Өнімділіктің көрсеткіштерін жақсарту.
Жоғарыда көрсетілгендей, МҚБЖ-де ... ... ... ... ... өзі ... асыруға міндетті көптеген стандартты
функциялар көзделген. ... ... МҚБЖ ... қосымшалар орындайтын
файлдармен жұмыс істеудің төмен деңгейлі бүкіл процедураларды қамтамасыз
етеді. Осы процедуралардың болуы бағдарламалаушыға ... ... ... ... іске ... ... ойланбай, олардың
арнайырақ жобалануына көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Көпетеген ... ... ... ... ... ... ... төртінші ұрпақтың жобалау ортасы көзделген. ... ... ... өнімділігінің жоғарлауы және жаңа қосымшалар
жобалау уақытын қысқарту (қаражаттың сәйкес үнемделуімен).
Мәліметтерді тәуелсіздік есебінен жүйені қарастыруды ... ... ... ... және ... ену ... қосымшаға ендірілген, сондықтан бағдарламалар мәліметтерге тәуелді
болып қалады. Мәліметтер құрылымын өзгерту үшін ... ... ... 40 ... 41 ... ... немесе дискіде мәліметтерді
сақтау әдістерін өзгерту үшін осы ... әсер ете ... ... ... ... ... ... қалуы мүмкін. МҚБЖ-де басқаша:
мәліметтерді ... ... ... ... ... сипаттаудағы өзгерістерден қорғалған. Осы ... ... деп ... Бағдарламалрдың мәліметтерден
тәуелсіздігі мәліметтер қорларымен жұмыс істейтін қосымшаларға ... ... ... ... ... ... ... жүйелерде бір файлға екі қолданушы бір уақытта енетін
болса, нәтижесі болып ақпаратты ... алу ... оның ... табылатын екі сұраудың конфликтісі пайда болуы ... ... ... ... ... ... ену ... көзделген және
осы тектес мәселелерге жол берілмейді.
Резервті ... мен ... ... ... ... ... ... аппаратты және бағдарламалық қамтамасыз
етуден бас тартулардан қорғауды қамтамасыз етуге жауапкершілік қолданушы
мойнына ілінеді. Осылайша, әрбір түні ... ... ... қажет
болуы мүмкін. Бас тартудың осындай жағдайында резервтң көшірме қалпына
келуі мүмкін, ... ... ... кейін орындалған жұмыс нәтижелері
жоғалтылады және берілген жұмысты қайта орындау қажет болуы мүмкін. ... ... әр ... бас ... ... ... ... алу
ықтималдығын азайту құралдары көзделген.
Кемшіліктер. Мәліметтер қорларын басқару жүйелерінің кемшіліктері:
– күрделілік;
– көлемі;
– МҚБЖ құны;
... ... ... ... ... ... ... шығындар;
– өнімділік;
– жүйенің жұмысты тоқтатудың маңызды салдары.
Күрделілік. Әрбір жақсы МҚБЖ ие болуы қажет функционалдықты ... ... ... ... ... ... ... қатар
жүреді. МҚБЖ-нің барлық артықшылықтарын ... үшін ... ... мен ... ... ... және
мәліметтер қорларының администраторлары, сондай-ақ соңғы қолданушылар МҚБЖ-
нің функционалды мүмкіншіліктерін жақсы ... ... ... ... ... ... ... сәтсіз нәтижелеріне алып келуі
мүмкін, ал бұл бүкіл ұйым үшін ең ... ... алып ... ... пен функционалды мүмкіндіктер кендігі МҚБЖ дискіде
көп орын талап ететін және ... ... үшін ... жадының үлкен
көлемін қажет ететін өте күрделі бағдарламалық өнімге айналып отырғанына
әкелді.
МҚБЖ ... Бар ... ... және ... ... ... байланысты МҚБЖ құны өте кең шектерде өзгеруі мүмкін.
Мысалы, бір компьютер үшін ... ... МҚБЖ құны 100 ... ... ... ... қолданушыларға қызмет көрсететін
мэйнфреймдерге арналған үлкен көпқолданушылық МҚБЖ өте ... ... ... 000 - 1000 000 ... Одан ... ... қарауға кететін жылдық
шығындарды есепке алған жөн. Олар оның жалып құнының белгілі бір ... ... ... қосымша шығындар.
МҚБЖ жағынан дисктік жинағыштарға келтірілетін талаптарды қанағаттандыру
үшін ақпаратты сақтаудың қосымша құрылғыларын сатып алу қажет болуы мүмкін.
Одан көп, ... ... ... жету үшін тек ... ... ... аппаратты қамтамасыз етуді сатып алу шығындардың одан әрі өсуіне
әкеледі.
Түрлендіруге кеткен шығындар.
Кейбір жағдайларда МҚБЖ және қосымша аппараттық қамтамасыз ету құны ... және жаңа ... ... ... жұмысқа арналған бар
қосымшаларды түрлендіру құнымен салыстырғанда ... емес ... ... Бұл шығындар жаңа жүйемен жұмыс істеуге персоналды дайындау құнын,
сондай-ақ жаңа жүйені түрлендіруге және қосуға көмектесетін мамандар қызмет
көрсетулерін ... ... бәрі ... мекемелер бұрынғы жүйелерді
ауыстырмай, мәліметтер ... ... жаңа ... кезгі
технологияларына өтулері келмейтіннің негізгі себептерінің бірі болып
табылады. Дәстүрлі жүйе ... ... ... ... және ... ең
жақсы емес жүйелерді көрсету үшін қолданылады.
Өнімділік. Әдетте, файлдық жүйе кейбір арнайыландырылған ... ... ... ... үшін ... ... оның өнімділігі
өте жоғары болуы мүмкін. Бірақ МҚБЖ ... ... ... ... бір
ғана емес, бірнеше қосымшаларға қызмет көрсетуге арналған. ... ... жаңа ... бұрынғыдан баяу жұмыс істейді.
Жүйенің жұмысты тоқтатудың маңызды салдары.
Ресурстарды ... ... ... ... ... мен қосымшалар жұмыстары МҚБЖ-нің жұмыстың дайындығына
байланысты болғандықтан, оның бір ... ... ... ... ... толық тоқтатылуына алып келуі мүмкін.
Қалыптау. Қалыпты формалар.
Қалыптау үрдісі алғаш рет Э.Ф.Коддпен ұсынылды. ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келуін (немесе
сәйкес келмеуін) анықтау мақсатымен тесттер тізбегі ретінде орындалады.
Алғашында қалыпты ... ... ғана ... ... (ІҚФ), екінші
(2ҚФ) және үшінші (ЗҚФ).Одан кейін Р.Бойс және ... ... ... тура анықтамасын жасады. Ол қалыпты форма Бойс-Кодд ... ... ... ... ... ... атрибуттары арасындағы
функционалды тәуелділіктеріне негізделген. Жоғары ретті ... ... ... ... ... (4ҚФ) және бесінші (5ҚФ) жатады,
бірақ олар өте сирек қолданылады.
Қалыптау үрдісі бұл ... ... ... ... ... және бар ... ... негізінде талдаудың формалды
әдісі. Ол бүкіл мәліметтер қоры қажет дәрежеге ... ... ... ... үшін ... ... бірқатар ережелер қосады. Егер
кейбір талаптар ... онда осы ... ... ... қатынас
әрбіреуі (жеке түрде) қалыптаудың бүкіл талаптарын ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерге
ие белгілі бір қалыпты формаға сәйкес келетін бірнеше тізбектей ... ... іске ... ... ... ... форматы
шектеулірек болады және жаңарту ... ... ... ... ... жұмыс істеу кезінде қанағаттанарлық
сапасы бар ... құру үшін тек ... ... ... (ІҚФ)
талаптарының орындалуы міндетті екенін түсіну қажет. Барлық басқа формалар
жобалаушының тілеуі бойынша қолданылуы мүмкін. ... ... ... ... үшін ... кем ... үшінші қалыпты формаға (ЗҚФ) дейін
орындау қажет.
Қалыптау үрдісін қарастырайық. Әрбір қатынас үшін көптеген ... және ... ... ... ... кілт бар деп ... ақпарат қалыптау үшін өте маңызды және қатынас белгілі бір қалыпты
формада тұратынын тексеруі үшін ... ... ... ... мәтіндік формада қарастырылған
мәліметтерді жолдары мен бағандары бар мәліметтер ... ... ... ... Ең бірінші формада көрсетілген
мәліметтер арасындағы байланыстарды ... ... ... ... ... ... форма (ІҚФ).
Бірінші қалыпты форманы қарастырар алдында оған дейін болатын күйге
анықтама ... ... ... ... ... бір немесе бірнеше
топтарын құрайтын кесте.
Бірінші қалыпты форма (ІҚФ). Әрбір жол мен ... ... ... бір мән болатын қатынас.
Бұл қадамда қалыптау үрдісі мәліметтерді көздің форматынан ... ... ... формасынан) жолдары мен бағандары бар
кестелер форматына түрлендіруден басталады. Бастапқы кезеңде кесте қалыпты
емес ... (ҚЕФ) ... және ... ... деп ... ... ... бірінші қалыпты формаға (ІҚФ) түрлендіру үшін бастапқы кестеде
мәліметтердің бүкіл қайталанатын топтарын тауып, жою қажет. ... деп ... ... ... ... жалғыз мәні үшін
бірнеше мәннің бар болуы мүмкін кестенің бір немесе ... ... ... ... контекстте «кілт» термині бір атрибутқа да, қалыпты емес кестенің
әрбір жолын ... ... ... атрибуттар тобына да бірдей
тиісті. Қалыпты емес кестеден қайталанатын топтарды жоюдың екі ... ... ... ... ... топтар қайталанатын мәліметтері бар
жолдарының бос бағандарына сәйкес мәліметтерді енгізумен жойылады. Басқаша
айтқанда, бос ... ... ... ... Бұл ... ... ... «тегістеу» («flattening») деп
атайды. Осы әрекеттер нәтижесінде алынған ... ... ол ... ... ... ... әрбір бағанмен қиылысуында элементарлы (немесе
жалғыз) мәндер бар, сондықтан, ол ... ... ... тұр. ... қолдану нәтижесінде алынған қатынасқа келесі қалыптаулар барысында
жойылатын белгілі бір артықшылық енеді.
Екінші тәсіл кезінде бір атрибут немесе ... тобы ... ... кілттері деп тағайндалады, ал одан ... ... ... тасталынады және бастапқы кестенің кілттер көшірмелерімен бірге жеке
қатынастарға қойылады. Әрі қарай жаңа ... ... ... ... Кейбір кездері қалыпты емес кесте бірнеше қайталанатын ... ... ... ... ... қайталанатын топтарды қосуы
мүмкін. Осындай жағдайларда берілген ... ... ... ... ... ... Қатынастардың алынған жиынтығы олардың
ешқайсысында атрибуттардың қайталанатын топтары болмағаша бірінші қалыпты
формада болады. Осы екі ... ... ... ... да, екінші тәсілді
қолдану кезінде ... ... кем ... ІҚФ формада болады және аз
мәліметтер ... ие ... ... ... ... ... 5 ... тұрады:
– негізгі терезе;
– объект бұтағы терезесі;
– объект инспекторы терезесі;
– форма терезесі;
– программа коды терезесі.
Программа коды терезесімен ... ... ... ... ... үшін ... ... терезе құрылған программа проектісінің бесқару ... ... ... Delphi ... ... мәзірі, пиктограммалық
командалық пернелер және компонненттер палитрасы орналасады.
Жоғарғы терезенің ішінде горизонталь бойынша палитра компоненттерінің
әйнешектері (иконка) орналасқан. Егер ... ... сәл ... ... сары ... ... «көмекші» (подсказка) пайда болады.
Компонент палитрасы негізгі терезенің оң жағында орналасқан ... ... ... ... дегеніміз белгілі бір қасиеттері бар және ... ... ... ... бір ... ... ... көмегімен программаға қажет компоненттерді таңдап, форманың
ішіне орнатамыз. Компоненттердің екі ... ... ... ... және
логикалық компоненттер. Батырмалар, редактрлеу орны – бұл визуалды
компоненттер, ал ... есеп ... – бұл ... компоненттер.
Форманың ішіне әр компоненттің графикалық бейнесін орната аламыз. Жұмыс
істейтін программада тек визуалды компонентті ... ... ... ... ... ... жинастырылған. Мысалы, Windows common dialogs –
тың компоненттері Dialog палитра бетінде ... ... Delphi ... өзіне ыңғайлы етіп келтіре алады.
Палитра, құрал-жабдық сызығын, ... ... ... болатын синтаксис түсін
өзгерте аласыз, ал егер ... ... ... ... ... жоя ... терезесі бұл болашақ программа терезесінің проектісін бейнелейді.
Осы терезе алғашында бос тұрады, яғни тақырып жолының ... ... ... ... ... ... бар, координатор нүктелермен
толтырылған терезе.
Delphi қосымшаларын үнсіздік бойынша автоматты түрде ... ... ... бойынша құрады. Әрі оларды жұмыс жасап болғаннан соң олар босатылады.
Форманы автоматты түрде құру Delphi ... үш ... ...... форма модулінде интерфейс бөлімінде орындалады.
    type
        TForm1 = class (TForm)
        private
        {Хабарлауды жабу}
        public
        {Хабарлауды ашу}
        end;
   
Осы фрагментте TForm1 класының ... ...... ... сипатталу орынында болады.
var Form1: TForm1;
Бұл жерде Form1 айнымалысы сипатталады. Ол TForm1 класының ... ... бұл ... ... кезінде іске асады.
Үшінші орны жобаның бастапқы мәтінінде орналасады. Оны View/ Project ... ... ... ... Ол төмендегідей болады:
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Форманы жою үрдісі объектілер концепциясы арқылы іске ... ... ... ... ... барлық объектілер жойылады.
Application объектісіне жататындар қосымшаны жабу кезінде жойлады.
Интерфейсі құрылды, енді кодты жазу керек, Ол SDI-қосымшасына өте ұқсас
болады.
Басында ... іске қосу ... ... ... ... өңдеу
терезесінде OnClick арқылы spbtnLoad компонентімен жазылады.
    procedure TfrmMDIParent.spbtnLoadClick(Sender: TObject);
    begin
        if ... ... with ... ... ... ... ... imgMain.Picture.LoadFromFile(opndlgLoad.FileName);
                ClientWidth:= imgMain.Picture.Width;
                ClientHeight:= imgMain.Picture.Height;
            end;
      end;
Жүктегеннен кейін диалогтық терезеден мұралық ... жаңа ... Және ... ... ... ... кейін     uses MDIChild; жолын енгізу керек. ... іске ... ... Close ... ... ... ... Оның жабылуы үшін өңдеу кодына OnClose ... ... ... қосу ... Action:= caFree;
    SpeedButton Stretch және Center компоненттері
if not ... = Nil) ... if ... 15 ... ... ... ... spbthCenter.Down;
Енді соңғы мәселе Stretch және Center батырмаларының барлық формалар
үшін бірдей болуы үшін OnActivate классы ... үшін ... ... керек.
frmMDIParent.spbtnStretch.Down:= imgMain.Stretch;
frmMDIParent.spbtnCenter.Down:= imgMain.Center;
    Енді соңғы MDIChild модуліне implementation жолынан кейін
    uses ... қосу ... іске ... ... ... MDI-қосымша құрылды.
3 Электрондық оқулықтарды құру жолдары
3.1 Электрондық оқу құралының сапасына қойылатын негізгі ... ... оқу деп ... және ... ... ... ... қамтитын білім арқылы алмасудың кез келген түрін айтамыз. ... ... ... онда сырттан оқу түрі, бұл қазіргі заманғы
қашықтан оқудың бір ... ... ... ... ... ... ролі бар.
Қашықтан оқудың бүгінгі күндегі дәстүрлі сырттай оқу ... ... мен ... компьютер алмастырған, ал “кептер
көмегімен тасылған поштаны” - Интернет ауыстырды.
Сонымен, ... ... – бұл тек жаңа ... ... ғана ... "face to face" ... кескіндейтін толық
түрдегі құрылғы.
Бұдан басқа, компьютерде гипермедиялық сілтемелер негізінде ақпараттық-
анықтама жүйесі қалыптастырылған. Бұл да ... ... ең ... ... ... келді.
Сонымен, “Электронды оқулық” дегеніміз не? Анықтама беріп ... ... ... ... ... ... ... (қатты және иілігіш дисктер) оқулық, бақылаушылық,
үлгіленушілік, және де ... ... ие ... комплект деп
қарастыруға болады.
Электронды оқулық мына жағдайларда тиімді:
– әдетте тез арадағы кері байланысты қамтамасыз ... ... ... тез табуға көмегін тигізеді;
– гипертекст пен сілтемелерді ... рет ... ... ... кемшілігі болып, ақпаратты көрсету амалы ретіндегі
дисплейдің физиологиясы және кітапқа қарағанда бағасынығ артықшылығында.
Электронды оқулықтарды жасау ... ... ... бөлуге болады:
– дәстүрлі алгоритмдік тілдер;
– жалпы берілудің құралдық құрылғылары;
– мультимедиа жүйелері;
– гипермәтіндік және гипермедиа құралдары.
Оқу құралының мазмұны мынадай:
– білім алу ... ... ... ... ... пән ... ... алу стандартына сәйкес келу;
– материалдарды таңдаудың негізгі принциптері;
– материалдар мазмұнының ғылымилығы;
– материалдар мазмұнының ыңғайлылығ;.
– материалдарда тәрбиелік және даму ... ... күні ... негізгі идеясы - гипермәтінді белгілеу тілін
(НТМL) пайдалану. Оның интерпретаторы (машина ... ... ... кім ... ... - ... немесе браузер) бағдарламасы
болып табылады. Броузер Web парақтарды көру үшін арналған бағдарлама. Бұл
бағдарламаларды әйгілі Місrosoft Internet ... және ... ... дайындаған. Егер арнаулы бұйрықтардан-операторлардан тұратын кез-
келген мәтінді жазсақ, оны кез-келген интерпретатордан өткізсек, яғни бір
операциялық ... ... ... ... да бір ... айналдырсақ, онда
біз бағдарламашы қызметін орындар едік. Енді ... біз ... ... ... ... ... идеясы - қарым-қатынас екенін білесіздер.
Сайт (site) дегеніміз — бір қолданушының Web-парақтарының жиынтығы.
Web парағы дегеніміз - ... ... ... Интернеттің
WWW-қызметінде орнатылған құжат. WEB парақтарды Желідегі пайдаланушылардың
қолданылатын қарым-қатынас ... НТМL ... Ал, енді ... әрі ... ... тілін оқып үйренуді қолға алайық, егер ол қиын болса
Желі де ... ... ... ... еді. Тілдің негізін үйрену үшін бізге
күрделі бағдарлама қажет емес, Windows 95/98 операциялық жүйелерінде ... ... ... ... Желі үшін Windows NТ-да жұмыс істеу қажет
болады. Сізге екі ... ... Web ... яғни НТМL
форматындағы құжаттарды көру бағдарламасы Іnternet Ехрlоrer атты броузердің
кем дегенде 4-ші версиясы және ... ... ... ... ... ... айтамыз.
ІNTERNET желісін сипаттау үшін оны телефон ... ... ... ... компанисы болмайтыны сияқты ІNTERNET компаниясы
да тек біреу емес.
Дүние жүзілік немесе мемлекеттік телефон ... иесі кім? ... ... ... онын ... біреулер иеленеді, бірақ жүйеге толық ешкім ие
емес, бұл жүйе өзара келісім ... ... ... арналған. Дүние
жүзіндеен ірі телефон компаниялары бірігіп, "телефон ... ... ... ... ... Яғни әр елдін кодын, төлейтін
ақшасын, мұхит аралық кабель құнын-кімдер, қалай ... ... ... әр ... ... жүйесінін қосылу техникалық мәселелерін бірігіп анықтап
отырады. ІNTERNET желісі де дәл осы ... ... ... басқарылады.
ІNTERNET-ті пайдаланудын нақты себептері өте көп. Мысалы:сіздін ... дем ... ... отыр сол ... ... ынғайлы орын
туралы білгініз келеді дейік. Олай болса, "scuba" ... ... ... шығу керек, мүмкін сонда демалған біреумәлімет берген болар,
әйтпесесұрағынызды сонда ... ... ... ... ... беріп
қалар(үлкен ықтималдықпен жауап алатынынызға сенгіміз келеді). Әлде әр
түрлі заттар ... ... ... ... жоқ әлде торт
жасау рецептерін ... ІBM ... ... ... Периодты әдебиет жөніндегі анықтамалықты қарап, Ресей
журналдарын ... ... ... бар ... онда ... де ... ... беру қиын. Онын үстіне күнбе-күн оған ... ... ... жатады.
World Wіde Web - дүние жүзілік тор. Интернеттін ен үлкен мультимедиалық
гипермәтіндік ... ... ... ... HTML ... (Hyper Text Markup ... WІDE WEB Іnternet ішінен
керекті ... ... ... ... ... тағы бір ... өтейік. World Wіde Web (WWW не Web), яғни "дүние жүзілік өрмек"
ақпаратты ... ... ... ... ... саяхат" жасайтын
гипертекстік жүйе болып табылады. Қазіргі кезегі әртүрлі ... ... ен ... жүйе ... WWW ... ... ... гөрі WWW жүйесін пайдалану женіл әрі ынғайлы. Мұнда ... ... ... ... іздеу жүргізіледі. Өзіне ... ... ... ... ... ақпаратты қарап шығасыз, сол
ақпарат ішінен тағы бір тақырыпты ... ... , ... байланысты ғана
мәліметтерді оқи бастайсыз. Осылай бір тақырыпты екіншісіне ... ... ... ... болса, кейін оралуыныда қиын емес. WWW жұйесі ... ... ... ... ... ... ... ашудан басталады. Блокнотта құрылған мәтіндік ... ... ... оны көру үшін ... жүйе ... ... Бүл құжатты әдеттегі Word мәтіндік редакторында көру
үшін .txt кеңтарауымен сақтау жеткілікті.
Блокнотта әдеттегі мәтіндік файлдар .һtm кеңтарауымен ... ... ... Wondows жағдайында кеңтараудың төртінші әріпі (1) жазылмайды.
Операциялық жүйе осындай файлдарды көру үшін үнсіз ... ... ... ... ... Ехрlorer броузерін жібереді. Есте ұстайтын
мәселе, ең негізгісі кез-келген ... ... ... қарапайым
түсіндірулерді талап етпейді, ал броузерлердің негізгі ... ... ... ... бір ... ... ... файлға ену
бағытын көрсетуді, яғни файлға ену жолын сілтеме арқылы ... ... ... ... ... ... жазу ... келдініздер!
НТМL құжатына мысал


Файлдың аты 1.һtm деп сақтау үшін Файл - Сохранить как - .һtm кеңтарауы
бұйрықтар комбинациясы орындалады.
Құжатты бірнеше ... ... ... ... ... тәсіл болып табылады, өйткені бірден
әркім өз файлын көре алады.
2 Пуск-Программы - Іnternet Ехрlorer — Файл — ... ... ... ... ... жүйелі   Іnternet Ехрlrer 
объектісін  ... ... ... орындалады.   Пайда  
болған   диалогтық  терезеде   Web- парақтың дискіде орналасқан жерін    
көрсету кажет.  Бұнымен     сақталған  файл ашылады.
Төмендегі ... ... ... ... ... ... ... келдіңіздер!
НТМL құжатына мысал шығады.
Броузер Сіздің кодыңызды шифрлап, яғни әдеттегі иртерпретатор рөлін
атқарғанын байқауға ... Ал енді ... ... оқып ... (мысалы, және ) сыңарлы, яғни бастапқы және соңғы
болады, НТМL құжатын ... және ... және ... ... ... терезесінде оқылмайтын,
қызметтік ақпарат жазылады, мысалы, біздің ... ... ... ... сол жақ ... ... сөзі шығады.
Құжаттың барлық денесін элементі алып тұрады. Осылардың
арасында құжат ашылғанда бейнеленетін элементінің ... Web ... ... ... ... ... - фон ... !
tехt="түс" – мәтін түсі
lіnk="түс" - бейнеленбеген сілтеме
v1іnk="түс" - белсенді сілтеме
а1іnk="түс" - бейнеленіп ... ... НТМL ... элементтерін қарастырамыз :
"Қош келдіңіздер !" сөзі үлкен әріптермен жазылған, өйткені және
белгіліерінің арасында тұр. Бұл ... ... ... ... ... ... сөзі ... ерекшеленген.
- абзац белгілері
-көлденең сызық
  - сілтеме
-сілтеме
-жаңа жолға өту
іd, сlаss, titlе, stуlе - жаңа ... ... - ... ... орналасуын  (диагональ типтес) көрсетеді
   - ортаға қою
- ... ... ... - ...   - ... - мәтінді
сызу                                                                        
                         
- астын
сызу                                                                        
                          
... - ... ... - ... ... өлшемін, түсін
көрсетеді                                                
- ... ...   - ... ерекшелеу                
- абрревиатура
- ... ... жазу ... - ... ... ерекшелеу.
Енді жылжитын жолды құруды қарастырамыз. Ол үшін ... ... Бұл ... ... ... ... Кез-келген
бағытқа солға, оңға, төмен, жоғары айналдырады. Жылжымалы жол үш режимде
бейнелене алады: аltеrnate, sсrоll, және slide.
аltеrnate ... ... жол ... ... ... ... алады, sсrоll, және slide режимінде жылжымалы жол бір ... ... ... ... жол солдан оңға орындалуы sсrоll
режимінде іске ... ... ... ең ... ... ... соң ... қайталанады. Осы үш типті пайдалана, отырып пайдаланушы парақты
пайдаланудың соңына ... ... ... немесе қайталау санын анықтай
алады. Атрибуттарды сәтті пайдаланылса, тиімді нәтиже алынады.
Фон түсі әдеттегідей беріледі: ... Егер ... ... ... ... а1іgn ... ... мәтінді жоғарғы шетінен,
ортасынан немесе төменгі шетінен жүргізуге болады, яғни
Аlign=”tор”- жылжитын жолды жоғарыдан жүргізу
А1іgn="mіdd1е"-ортасынан жүргізу           
А1іgn="bоttоm"- төменнен ... мына ... ... түсі ... ... 50 пиксель, экранның
ортасына қарай жүргізілген.
... жол ... ... ... ... ... ... жылжу
Dіrесtоn=”uр”-жоғары жылжу
Dіrесtоn="down"-төмен жылжу.
Экран шетіне жеткен соң, экранның қарама-қарсы жағынан шығару: Веһаvіоr=
"scroll".
Мәтін экран шетінде пайда болып, қарама-қарсы жаққа жеткен соң ... оңға ... ... ... ... егер Веһаvіог="а1ternate бүйрығы
берілсе.
Жолды түгелдей дерлік көлденеңнен оңға жылжыту: ... ... ... ... бос ... ... Vsрасе="сан".
Жолдың санын белгілеу: Lоор=сан.
Жолдың жылдамдығын беру: Sсrоllаmount=сан.
Жолдың жылдамдығының ... ... ... ... мынандай мәтінді жазып strokа.htm деп сақтаңыз, содан
кейін броузерді жүктеңіз: (Пуск-Документы-strokа.һtm).

КАДРЫ
      
2

3 Былай ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жерді қашықтан зондтау және гиперспектральді бейнелерді өңдеу алгоритмдері733 бет
Жерді қашықтан зондылау ҒА6 бет
Мемлекеттік тілді (қазақ тілін) қашықтан оқыту10 бет
Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды қашықтан оқыту технологиясы27 бет
Қашықтан окыту жайлы31 бет
Қашықтан оқыту10 бет
Қашықтан оқыту жүйесі49 бет
"Білім беру жүйесі" лекция тезистері56 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Internet желісімен жұмыс істеу тәсілдері29 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь