Электрондық оқулық

Кіріспе
1 Теория бөлімі
1.1 Электрондық оқулықты пайдалану саласы
1.2 Электрондық оқулық және оның құрылымы
2 Электрондық оқу құралының бағдарламалық қамтамасыз ету
2.1 Оқытудың компьютерлік құралдарын жасау әдістемесі
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
2.3 HTML ортасы
3 Электрондық оқулықтарды құру құралдары және олардың жіктелуі
3.1 Электрондық оқу құралының сапасына қойылатын негізгі талаптар
3.2 Электрондық оқулықтың құрылымы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша
Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік береді.Дами келе көптеген программалау тілдері пайда бола бастады.
XXI ғасыр елімізде қоғамдық ақпараттануды – мемлекеттік саясаттың негізгі элементтерінің біріне айналып отыр. Қоғамды ақпараттануды деп информатиканы елдің экономикалық нығаюын қамтамасыз ететін, ғылыми –техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық байлық ретінде жаппай пайдалану және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға арналған арнайы программалар мен программалар жабдықтары көптен саналады. Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі ретінде компьютерлік программалық тілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып саналып жүрген Borland Delphi программалық тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы: тест программалары, кез-келген пәнді үйрететін программалар және т.б. программалар атқаруға болатынын көрсетіп, ұсынып отырмын.
Бүгінгі таңда электрондық оқулықтар барлық мектеп пәндері үшін жасалуда және ол мемлекеттік, қорытынды емтихандарға дайындалуға көмектесетін мәліметтер қоры ретінде пайдаланылуда. Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушымен студентті өз мүмкіндігін есепке ала отырып, пән мазмұнын оқып-үйрену барысында өз бетінше жұмыс істеуіне жол ашады. Бұл кезде олардың сабаққа деген кызығушылық пайда болып, белсенділігі арта бастайды. Оқытушы үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық әдістемелік жүйе және оны әрбір оқытушы өзінің педагогикалық тәжірибесіндегі материалдарымен толықтыра отырып, жетілдіреді. Сонымен бірге, электрондық оқулықты пайдалану оқытушының ғылыми-әдістемелік потенциалын дамытып, оның сабақ үстіндегі енбегін жеңілдетеді.
Осы мақсатпен мен өзімнің жұмысымда HTML тілінде құрылған тестік программаны пайдаланып дайындаған “Компьютер архитектурасы және операциялық жүйелер” пәні бойынша электрондық оқулығы қазіргі техниканың даму деңгейін қамтып, жүйеде жұмыс істеудің оқу құралы ретінде ұсынып отырмын.
Осы программаны пайдалануда студенттердің білімін жан – жақты көтеріп, есіне сақтау қабілетін жоғарылатуға жағдай жасау және олардың келешек жұмысында ЭЕМ – мен жұмыс істеуді күнделікті дағдыға айналдыру үшін де қажет.
1 Бобровский С. Delphi 5: учебный курс - СПб: Питер, 2001. -428с.
2 Тюкачев Н., Свиридов Ю. Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. Учебный курс.- СПб.: Питер, 2001..-251с.
3 Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999 .-112с.
4 Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-91с.
5 Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-369с.
6 Архангельский А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. -77с.
7 Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Delphi. - М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
8 Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6: Справочное пособие. - М.: Познавательная книга плюс, 2001.-114с.
9 Вин Д..Искусство Html-дизайна. Самоучитель - Санкт-Петербург:Питер,2003.-224с.-284с.
10 Смит К., Уотерс К. Html - дизайн: Photoshop & Dreamweaver: Три ключевых этапа. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
11 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office. - Киев: Ирина,2000.-139с.
12 Киселев Ю.Н. Электронная коммерция.- СПб.: ДиаСофтЮп, 2001. -384с.
13 Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 457с.
14 Белунцов В..Новейший самоучитель по разработке Html-страниц.-М.:ДЕСС-КОМ,2000. - 446с.
15 Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по информатике. - М.: Образование и Информатика, 2001. - 384с.
16 Экономическая информатика: Учеб. - Санкт-Петербург: Питер, 2001.-556с.
17 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office.- Киев: Ирина, 2000.- 139с.
18 Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
19 Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: «Школа-Пресс»,1994. - 205 с.
20 Демушкин А.С. и др. Компьютерные обучающие программы// Информатика и образование. - 1995. - № 3. - С. 15-21.
21 Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин): Монография. - Астрахань: Изд-во «ЦНТЭП», 1999. -251с.
22 ellington J.J. Children, Computers and the Curriculum: An Introduction to Information Technology and Education. L., 1985. - 410с.
23 Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения //Математика в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
24 Chu G.C., Shramm W. Learning From Television: What the ResearchSays. - Washington, D.C., 1969. - 83 p.
25 Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. 20. - № 9. - September. - 1987. - pp. 17-41.
26 Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в образовании//Информатика и образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96.
27 Джонассен ДэвидX. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии//Информатика и образование. - № 4. - 1996.-С. 117-131.
28 Софронова Н.В. Разработка обучающих программ на основе инструментальных средств. - Чебоксары, 1995. - 141 с.
29 Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 1975. - 368 с.
30 Денисенко В.И. Охрана труда. - М.: Изд-во «Школа-пресс», 2008.-244-276с.
        
        Кіріспе
Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-
жұмыстары қолмен істеген. ... ... ... ... байланысты
көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда ... ... ... ... аса ... ... құралы компьютер де
бар.Компьютер арқылы ... ... ... ... және ... болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге
тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік ... келе ... ... ... бола ... ғасыр елімізде қоғамдық ақпараттануды – мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... деп
информатиканы елдің экономикалық нығаюын қамтамасыз ететін, ... ... ... ... ... ... ... пайдалану
және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға
арналған арнайы программалар мен программалар жабдықтары ... ... да осы ... өзектілігі ретінде компьютерлік программалық
тілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып саналып жүрген ... ... ... ... ... ... тест
программалары, кез-келген пәнді үйрететін ... және ... ... ... ... ұсынып отырмын.
Бүгінгі таңда электрондық оқулықтар барлық мектеп пәндері үшін жасалуда
және ол ... ... ... ... ... қоры ... ... Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу
әрбір оқушымен студентті өз мүмкіндігін есепке ала отырып, пән мазмұнын
оқып-үйрену ... өз ... ... ... жол ... Бұл кезде
олардың сабаққа деген кызығушылық пайда болып, белсенділігі арта бастайды.
Оқытушы үшін электрондық ... бұл ... ... отыратын ашық
әдістемелік жүйе және оны ... ... ... ... ... ... отырып, жетілдіреді. Сонымен
бірге, электрондық ... ... ... ... ... оның ... үстіндегі енбегін жеңілдетеді.
Осы мақсатпен мен өзімнің жұмысымда HTML тілінде құрылған ... ... ... ... ... және ... пәні ... электрондық оқулығы қазіргі техниканың даму деңгейін
қамтып, жүйеде жұмыс істеудің оқу құралы ретінде ұсынып отырмын.
Осы программаны пайдалануда ... ... жан – ... ... сақтау қабілетін жоғарылатуға жағдай жасау және олардың келешек
жұмысында ЭЕМ – мен ... ... ... ... айналдыру үшін де
қажет.
Сонымен қатар соңғы кездерді компьютерді пайдаланып студенттердің білім
деңгейін тест түрінде тексеру пайдаланыла ... ... ... ... ... ... ... уақытын тиімді пайдаланып,
студенттердің артық жүктеме білім сапасын ... ... қол ... ... ... жеке ... ... жаңартып,
оқытушы мен студенттің байланысын және байланыс құралдарының ... ... ... оқу ... ... жаңа ... ... етеді.
Осы орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа ... ... ... ... ... ... яғни ... әдістерді пайдаланып, оны
жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны өмірге
енгізу ... ... ... қазіргі уақытта тек жаңашылдық белгі
ғана ... ... ... ... тіке қарау. Компьютерлік
телекоммуникациялар немесе "телекоммуникациялар" - қашықтан оқудағы бір
компьютерден екіншіге беру ... ... ... ... ... жеке ... ... жаңартып,
оқытушы мен студенттің байланысын және байланыс құралдарының жаңарып
отыруына, ... ... оқу ... ... жаңа ... ... ... орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа әдістерді ... ... ... ... ... яғни ... ... пайдаланып, оны
жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны ... ... ... телекоммуникациялар қазіргі уақытта тек жаңашылдық белгі
ғана емес, телекомуникацияның алдағы ... тіке ... ... ... ... - қашықтан оқудағы бір
компьютерден екіншіге беру құралы ... ... күні ... негізгі идеясы - гипермәтінді белгілеу ... ... Оның ... ... ... тасымалдау) болып-
browse(қалауынша кім қалай атайды - ... ... ... бағдарламасы
болып табылады. Броузер Web парақтарды көру үшін арналған бағдарлама. Бұл
бағдарламаларды әйгілі Місrosoft Internet Ехрlorer және ... ... ... ... қоғамның ақпараттық ресурстарды қолдану үрдісін
құраушылардың маңыздырағы ... ... ... ... ... ол ... ... өтті. Олардың ауысуы ең бастысы ғылыми- техналогиялық
прогресстің дамуымен, ақпаратты ... ... жаңа ... ... ... ... ... қоғамда ақпаратты қайта
өңдеу техналогиясының негізгі техналогиялық құралы- қызметін ... ... Ол ... ... құру мен ... ... бірге нәтижелі ақпарат сапасынада мәнді түрде әсер
етті. Ақпараттық ... ... ... ”, “компьютерлік” және
“қазіргі кездегі ”синонимдері қосылу есебінен жаңа терминдер пайда болда.
Жаңа ... ...... ... телекоммуникациялық
құралдарды қолданатын пайдалануының жұмыс ... ... ... ... технология.
Дипломдық жұмысының мақсаты – ... ... ... және операциялық жүйелер» пәні бойынша жақсы электрондық
оқулық жасау, аспаптық ... ... ... сонымен қоса өзге
программаларды қосу ... ... ... ... ... ... ... отырып, осы пән бойынша ... ой ... ... HTML ... ... архитектурасы және
операциялық жүйелер» пәні бойынша ... ... ... ... ... Бұл оқулық орта және жоғары оқу ... ... HTML ... ... ... және ... ... оқулық жасауда қарастырдым,
сонымен қоса жаңа бір ... ... ... құрал жасадым.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: мұндай құрылған бағдарлама әсіресе
Интернетте электрондық оқулық құру технологиясын ... және ... ... ... ... бөлімде, қашықтан оқу оқытушы мен арадағы қатынасты компьютерлік
желі, аудио- және видео байланыс, баспа құралдары арқылы ... ... ... ... ... ... бөлімде, клиенттік компьютерде HTML- файлын көрінерлік бейнеге
ауыстыруды және WWW ... ... ... ... ... ... ... Бұл файлдар қолданушының операциялық ортасына
тәуелсіз қол жетерліктей болуы ... ... ... ... ... инвариантты құрылуға міндетті және олардың өңделуі әмбебапталған
клиенттің бар болуына және корпорацияның функционалды тапсырмаларын ... ... ... ... ... ... оқу құралының қалай құрылыалатындығы және оның түрлері
қарастырылған. Электронды оқу құралының жасалуы, талабы, ... ... ... ... ... ... қатар, жүйелік талап
та бар.
Сонымен қатар, электронды ... оның ... мен ... ... ... ... ... туралы сөз болады.
1 Теория бөлімі
1.1 Электрондық оқулықты пайдалану саласы
Аса жоғарғы сападағы графикалық схемаларды, формулаларды, берілгендерді
безендіру, ... ... ... немесе тармақталу түріндегі
мүмкіндіктерді ... ... ... ... қолдануға, және
оларды жоғары деңгейде ұсыну ... ... ... ... ... және ... ... материал беруге немесе оқуға
назар аударылады және білім ... ... ... ... ... ... ұқсас оқулықтарды бағалау, нәтижелі құралдарымен, тиісті
жабдықталу және білімдердің бақылау процесін меңгеру және ... ... ... ... ... ... ролі ... әдістемелік
қамтамасыз етуді жобалау алады. Электрондық ... ... ... ... ... кезеңдерін автоматтандыру - оқу материалдарының
мазмұнын бақылауға және қорытынды бағалаулардың ... ... ... ... ... ... міндетті оқулық материалдары ... ... ... ... ... яғни кең ... ие
мультимедиалық түрін графиктерде, соның ішінде интерактивтік және дауыс
жүргізу арқылы ауыстырылады.
Сондықтан, ... ... ... ... жасауға оның
жабдықталуымен (гипермәтінін жасау) және ... ... ... ... ... ... және компьютер экранында іске
асыру жеткіліксіз. Электрондық оқулықты мәтіндік ... ... ... оның негізгі принципіне мән беріледі.
Электрондық оқулық өз кезегінде оқытушыларға, бақылаушыларға, ... және тағы ... ... ... ПЭВМ ... (қатты немесе жұмсақ дискілерде) қондырылуын, мазмұны негізгі
ғылыми оқулық тәртібін ... ... ... ... ... ... ал егер ... нәтижелі болсын десек,онда ол: практикалық
кері байланысты ... ... ... ... ... ... ... қоса контекстік іздеу), әдеттегі күрделі ... ... ... гипермәтіндік түсіндірулерге аз сұрай беріп
уақытты үнемдейді, сонымен қатар қысқаша ... - ... ... үлгі ... және т.б. оның ... жеке ... ... білімдерді тексеру арнайы бөлімде қарастырылады [1].
Электрондық оқулықтың жұмыс тәртіптері
Электрондық оқулықтардың жұмыс тәртібінің ерекшелеп көрсетуге ... ... ... ... ... оқытылған әрбір тарау (параграфтың) бойынша арнайы
бақылау сұрақтарымен қортылады;
- қорытынды бақылау тест арқылы бітеді.
Оқулықтың ... ... ... ... ... келтіруде, дәл
осы бақылау сияқты оқуда білімдерді бақылау негізгі мәселе болып келеді.
Ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... ... ... ереже
сияқты, ауызша түрде өткізілген еді. Қазіргі кезеңде тестілеудің әртүрлі
әдістері қолданылуда. Көбісі, бұл ... ... ... ... дағдыларды қалай талдау керектігін және мәселенің ... ... Жаңа ... ... ... ... ... сапалы және жаңаша мүмкіндікпен шешуге болады. Біз электрондық
оқулық түрін құрдық, сайып ... жаңа ... ... оқу ... жоғарылауына жағдай жасайтындығына үміттенуге
болады, сонымен қатар білім алушының дербес ... ... ... ... ... ... білім алушының дербес жұмысы үшін, ... ... ... қашықтықтан оқытуда қажетті:
- оқулық баспа әдебиеттері болғандықтан, материалдардың қарқында дамуы,
есту және оның жадымызға әсері және т.б. оқулық ... ... ... ... оның ... ... ... деңгейімен сәйкес
бейімделуді, ойдың мүмкіндіктеріне және шымдануға рұқсат етеді;
- көптеген ... және ... азат ... ... мәніне
оймен шоғырлануға, үлгілердің үлкен санын қарап шығуға және ... ... ... ете білу;
- барлық жұмыс кезеңдерінде өзін-өзі ... ... өте ... пайдалануыға мүмкіндік беру;
- жұмысты көрнекі және ұқыпты формаға келтіруге және файлдық ... ... ... ... ... ... ... шексіз шыдамды жетекшінің рөлін атқарады, түсіндірулердің практикалық
шектелмеген санын береді, қайталанатын және қайталанатын ... ... ... ... жету үшін ... өз білімін жетік игере білу қажет.
Электрондық оқулық оқытушы үшін ... ... ... ... және практикалық жұмыстары өзінің қалауына ... аз ... ... ең ... ... алу және ... дәрісханалық
жұмыстардың дербес жұмысы үшін рұқсат етеді;
- арақатынастардың мөлшерін үнемдеуді, үлгілерін ұстауы және мақсаттарды
ықшамдауға, дәрісханада қарастырылатын және үйге ... ... ... ... ... жұмыс жасағанда, әсіресе үй
тапсырмалардың және бақылау іс-шараларына тиісті бөлімінде дербестікке
мүмкіндік береді.
Қашықтан оқу ... мен ... ... ... арасы мен уақыт
мүмкіндіктерін қолданып оқыту әдісі болып табылады. Сонымен қатар, ... ... мен ... ... ... ... аудио- және видео
байланыс, баспа құралдары арқылы ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін арнайы
технология [3].
Осы жағдайда ... оқу алыс ... ... ... ... әдістермен
білім ала алмайтын студенттерге арналған тиіміді оқу түрі болып табылады.
Сонымен, қашықтан оқу келесі негізгі ... ... ... алу ... және оны көрсету мүмкіндіктері;
- студент пен оқытушының үнемі контактта болмау мүмкіншілігі;
- студент пен ... ... ... ... ... өзара
байланысын іске асырады;
- педагогикалық алмасу технологиясына сәйкес, қашықтан оқу үшін арнайы
дайындалған дидактикалық материалдардың болуы.
Осы анықтама арқылы кең тараған оқу ... ... ... ... ... ... және видео- курстар, сонымен қатар оқу
фильмдерін қоса өзіндік ... ... ... ... ... болып
келеді.
«Қашықтан оқу» термині барлық оқушылар мен оқытушылар үшін және алыс
арақашықтықтан білім ... ... ... ... ... түрін
білдіретін атау.
Қашықтан оқу түрлерін қолданатын басқа да білім алу түрлері оқыту
процессінің басты ... ... ... ... пән ... ... ... өзара байланысу;
- тәжірибелік тапсырмаларды орындау.
Қашықтан оқудың берілген ... ... ... ... ... оқытудың дәстүрлі тәсілдерін кеңейтумен
байланысты. Әртүрлі оқытудың қазіргі кездегі техникалық амалдары ... ... ... және ... ... ... қатар оқытушы
ролін өзгерте отырып, оқу материалдарын өзіндік үйренуге мүмкіндік ... ... ... ... формасынан айырмашылығы келесі түрде
сипатталады:
- тиілімділігі, бұл жерде пәнді оқып үйрену үшін ... ... ... ... отырып үйренуге болады;
- модульділігі, жеке және топтық ... ... ... ... оқу ... ... ... оқу жоспарын қалыптастыру;
- параллельділігі, яғни оқу өндірістен тыс емес түрде өзінің кәсіптік
жұмысымен қатар түрде білім алу;
- ... ... ... ақпараттарға (электронды кітапхана, мәліметтер
қоры және тағы басқа оқу көздері), ... ... ... ... ... ... желі арқылы бір мезгілде хабар
алмаса алу мүмкіндігі;
- электронды оқу ... және ... ... ... ... үнемділігі;
- технология, оқу процесінде қазіргі ... ... ... ... ... ... әлеуметтік теңділігі, барлық студенттердің материалдық жағдайына,
денсаулығына, тұратын жеріне шек ... ... ... ... және ... ... оқу ... нарығында дүние
жүзілік жеткен табыстарды пайдалану.
Оқытуды ақпараттық-техникалық үлгілеу жеке ... ... ... мен ... ... және ... құралдарының жаңарып
отыруына, сонымен қатар оқу ... ... жаңа ... ... етеді.
Осы орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа ... ... ... деген мағынаға қайшы, яғни дәстүрлі әдістерді пайдаланып, оны
жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны ... ... ... [4].
Жаңа әдістер мен оқыту технологиялары қашықтан оқуда ... ... жаңа ... ... ... олар ... ... виртуалды оқу топтары, топтардың оқу әдістері мен ... ... ... ... алға ... мақсаттарды шешуде, кейбір тәжірбелік есептерді
шығаруда, олардың ортақ жұмысының болуы;
- білім жүйесінің ... ... оқу ... ... ... мақсатындағы оқытушы мен студенттердің арасында
үнемі ақпараттық ... ... кері ... бар ... ... ... да бір
жағдайда студент жұмысының даралығын жүзеге асырудағы оқу процесінің
жылдамдығы;
- сұхбаттық оқу ... ... ... байланысынан басқа да,
телеконференция және электронды поштаны ... оқу ... ... ... ... ... өзі ... пән
курсын жаңартып отыруды талап етеді. Студентке де қойылатын ... ... ... ... ... ... да көп көңіл бөлінеді.
Информатизация жағдайында қащықтан оқу процесі қазіргі заман талабына
сай көптеген өзгерістер әкеп қана ... ... ... оқу ортасын
жаңадан қалыптастырды. Әртүрлі оқу процесі мен ортасын өзара байланыстыру,
ақпарат алмасу мен ... ... ... ... ... оның қажеттісін пайдалануға көмектесті.
Қашықтан оқуды дамытуда кілттік тенденциялар ... ... ... ... берілісінің диверсификация әдістері;
- оқу мекемелерінің телекомуникациялық бірігуінің пайда болуы;
- білім алу ... ... ... ... ... нәтижесін тиімді жүйеде жасау.
Бұрынғы кезде білім алудың алыстатылған формадағы технологиясы баспа оқу
материалдарына, аудио- және видео- жазбаларының таралуына ... ... ... заманғы телекоммуникациялар негізінде интерактивті қолдануға
рұқсат береді.
Кең ауқымды ақпараттық ... ... ... ... ... өзіндік бақылауға және ақпараттық ... ... ... ... ... арқылы меңгеруге рұқсат береді, осының барлығы
қашықтан ... көп ... ... ... ... қашықтан оқудың көпамалдылығы оқу мекемелеріндегі оқыту
процесін басқару және ұйымдастыру принциптеріне әкеп ... ... ... жаңа ... ... меңгере алатын болуы керек.
Алғашқы кезде оқу мекемелері көмекші элемент ретінде оқытудың техникалық
жағдайына бағытталса, ал ... ... ... ... ... дайындығы бірінші жоспарға шықты.
Оқытудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру оқу формалары ... ... ... ... өз кезегінде қазіргі
заманғы технологиялар оқыту процесін өзгертеді.
Оқу аспектілері ақпараттық жағынан дамуда, ал білім алу технологиялары
оқөу ... ... ... ... ... бір ... ... ол әкімшілікке де, оқытуға да қатысты.
Осы технологиялық ... оқу ... ... ... ... дәстүрлік формасына қашықтық және уақыт бойынша да
шек қоймайды.
Ақпараттық технологиялар қазіргі ... ... ... ... жаңа ... берді, ол ақпарат ... жаңа ... ... оқу ... ... ... стандартқа сай оқу мақсаты қалыптастырылады.
Оқу құрамына әлеуметтік тапсырысқа педагогикалық модель кіреді, сонымен
қатар оқыту процесі, жүзеге ... үшін ... ... мен ... мазмұнымен анықталады.
Оқыту объектілері болып білім алудың осы формасындағы қолданушылар ... ... ... ... және тағы басқалары).
Қашықтан оқу субъектлері болып оқытушылар саналады. Олар оқу ... ... ... ... ролге ие. Осындай қажеттіліктерге сай, қашықтан
оқыту жүйесінде оқытушыларды тьютор деп жаңа ... ... яғни ... деген мағынаны білдіреді, бұл мамандар информатиканы
және телекоммуникацияны жаңа ... ... оқу ... бес жалпы дидактикалық әдістерді қамтиды:
- ақпаратты-рецептивті;
- репродуктивті;
- ... ... ... ... мен ... ... ... педагогикалық
әдістерінің жиынына ие.
Материалдық, техникалық құралдармен жабдықталған комплекстерге ие болуы
керек.
Жекеленген-бақылаудың әкімшілік жүйесі кіріс бақылауының ерекшеліктерін
анықтайды.
Қаржы-экономикалық ішкі жүйе - ... ... қоса ... ... ... ... керек, яғни тьютордың еңбегі, ... ... ... оқу ... туралы мәселермен айналысады.
Маркетингтік ішкі жүйе – мұнда тек оқу ... ғана ... ... те
тапсырыс беруші және тұтынушы роліне ие болады.
Көрсетілген қашықтан оқу ... ... ... ... ... ... ... үздіксіздігі;
- оқу процесін жүргізудегі ашықтық және жеке ... ... ... оқу ... ... ... ... болуы (тьюторов), олар әр ... ... ... шарт.
Қашықтан оқу формасында дәстүрлі құралдардан басқа да мынадай қосымшалар
болады:
- ... оқу ... ... оқу ... аудио- видео оқу материалдары.
Электронды оқу құралдары қағаз құралдарды ... ... ... ие ... ... жадысында ыңғайлы түрде сақталған;
- гипермәтіндік мүмкіндіктер;
- тез түрде өзгерістер енгізуге ... ... ... ... ... ... ... магнитофон, видеомагнитофон немесе лазерлі компакт-
дисктерді қолданады.
Бірақ негізгі шарт болып компьютер желісін пайдалану табылады.
1.2 Электрондық оқулық және оның құрылымы
Ақпараттық ... ... беру ... ... ... ... педагогикалық есептерді шешуге арналған құралы қызметін
аткаруымен қатар, дидактика мен әдістеменің дамуына әсер ... ... ... ... жаңа ... ... құруға алып келеді. Мысалы,
Internet технологияларының кеңінен таралуы қашықтан ... ... ... ... ... ... технологияның, компьютерлік
графика мен машықтану ... ... ... ортадағы іс-әрекетті
бейнелейтін виртуал жағдайға "ену" ... ... ... кұрылуына
түрткі болды. Ал, компьютерлік желілік машықтандырушы ... ... ... ... мен ... ... көп рольді машықтандыру
әдістеменің дамуына ықпал жасады ... ... ... білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды
оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. Электронды оқулық оқушы үшін дайын
материал. ... үшін ... ... ... оқыған жылдардың
барлығында да өздері толықгырып отыра алатын және ... ... ... ... базасы болып келеді. Электронды
оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз ... ... ала ... үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.
Қазіргі уақытта әлемде қоғамның ақпараттық ... ... ... ... бірі ... ... ... біздің
мемлекетіміз де коғамның акпараттық мәдениет деңгейін көтеру мәселесінен
шеткері кала алмайды. Бұл мәселені шешу жолдарының бірі ... беру ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының 1997 жылы орта білім беру жүйесін ... ... ... осы істі ... ... ... ... Мемлекеттік бағдарламаның қабылдануы арқасында елімізде жоғары оқу
орындарының (ЖОО), мектептердің көпшілігі жаңа ... ... ... ... осы ... ... ... істеуді
жоғары деңгейде меңгеру, оларды қолдану шеңберін кеңейту, т.с.с. мәселелер
тұр. Бұл ... ... ... ... одан әрі жетілдіру
арқылы ғана жүзеге асыруға ... ... ... беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі -
оқу процесін электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік ... ... және ... Мысалы, дәстүрлі оқу-әдістемелік кұралдарды
даярлауда оның авторлары мен техникалық жағын орындайтын ... ... ... арасында айқын шекара бар. Ал ОКҚ даярлауда оны
баспа оқулық ретінде ... ... ... ... оны ... ... отырудың мүмкіндігі жоғарылайды.
Бұл жерде ОКҚ ... ... ... аз ... дидактикалық
материалды дәстүрлі құралдар шығару ... ... ... ... ОКҚ-да дидактика оқу материалымен қоса, программалық өнімнің
негізі болып есептелетін алгоритм мен ... де ... ... есепті шешуді ақпараттық технология мамандарына жүктеу
барысында ... ... ... ... ... ... әдістемелік және дидактикалық сауатсыз ОКҚ
пайда болады.
Білім беруді ақпараттандырудың негізгі құралдарының бірі ... ... (КДП) ... ... ... ... ... программалық тренажерлер, дидактикалық ойындар, гипертекстік
жүйелер сияқты КДП кеңінен танымал. ... ... оқу ... ... ... мен автоматтандырылған жобалау жүйелері де қолданылуда.
Мұндай программалардың көпшілігінің ортақ кемшіліктері баспа оқулықтың
көшірмесі ... ... ... ... ... ғана пайдалануында және берілетін тапсырмалар жүйесінің өте
шектеулі болуында. Бұл жағдай студенттің шығармашылық ... ... ... ... ... ... яғни оның интеллектуалдық
потенциалын дамытпайды.
Бүгінде білім беру ... ... ... ... ... түрі - электрондық оқулықтарды пайдалану қолға алынған.
Электрондық ... оқу ... өз ... ... мүмкіндік беретш
программалық-әдістемелік комплекс. Ол ... ... ... және ... ... процесіндегі іс-әрекетінің кейбір
аспектілерін (студентке қажет ... дер ... ... беру, білім
деңгейін дұрыс бағалау, т.с.с.) жүзеге асыра алатын ... ... ... ... ... әлі де көп ... ... яғни орта, жоғары мектептің және қосымша білім ... ... ... ... оқулықтар жасалуы керек. ... ... ... ... ... ... жаңа ... әдістерді қалыптастыруға бағытталған білім беру
жүйесін қамтамасыз етеді.
Білім берудің кез-келген саласында "Электрондык оқулықтарды" пайдалану
оқушылар мен ... ... ... ... кана ... ... жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне ... ... ... бұл ... ... алға жылжу
мүмкін емес. Осы бағытта "Білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік
орталығының" "Білім беруді ақпараттандырудың ... ... ... ... ... көп ... жүмыстарының бір ... ... ... ... ... Бүгінгі танда бұл орталықтан
11 пәннен электрондық оқулықтар жасалып, оқу жүйесіне енгізіле бастады.
Электрондық ... ... бір ... ... ... ... ... байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай
дидактикалық шарттарды ескеру керек:
- ... бір ... ... ... ... ... сол
пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуын;
- электрондық оқулықтар курста ... ... мен ... лекция конспектісін қамтитын негізгі; зертханалық ... ... ... ... қосымша; материалға
қатысты анықтама, библиографиядан түратын көмекші; аралық ... ... ... түратын тест; материалдарды дайындауда
пайдаланылған әдебиеттер тізімдері ... ... ... ... ... ... ... қайталамауын, яғни
берілетін тақырыпка қатысты ақпараттың ... әрі ... ... ескеру
керек;
- белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 ... ... ... ... Егер ... көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса
онда ... ... ... оң жақ тік, ... ... ... ... оқулықты пайдаланушының көп пайдалануына тура
келеді. Мұның өзі пайдаланушының материалға қатысты ойын ... ... ... ... ... беру ... да әсер етеді;
- бір катардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. ... ... ... ... болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей
болуы керек;
- оқулықты ... тыс ... ... ... ... кері ... тигізуі мүмкін, бірақ, кейбір пәндерге, атап
айтқанда, физика, химия, биология сияқты пәндерге қатысты процестерді
анимациялап көрсету, тіпті, кинофильмдер мен ... ... АVІ ... ... ретінде сақтап, оларды гипермәтінді ... ... ... ... ... көркемдік, әдістемелік
деңгейін арттырады.
Электрондық оқулықтың құндылығы әрине, оның тақырыптық мазмұ-нында. Егер
оқулық кейін сынақ не ... ... тиіс ... ... онда бір
материалды үш түрлі құрылымда берген жөн.
1 Мазмүндау мәтін, ... ... ... ... ... ... түрінде
беріледі. Сонымен қатар мүнда, баспа оқулықта мүмкін емес, анимация, видео,
дыбыстық ... ... ... тән ... орын алуы мүмкін.
2 Схемокурс - оқулық мазмүнын қысқартылған мәтін-график қатынасы түрде
бейнелеу. Бүл оқу материалының ... ... ... ... ... тигізеді. Оқулық мазмұнын графикалық образдар арқылы ... ... есте ... ... ... ... Өзін өзі бақылаудың тестік жүйесі - оқу ... ... ... ... пайдалану арқылы сүрақтар мен жауаптар түрінде
беріледі. ... жүйе ... ... ... ... ... ... үшін оқулыктың ең қызықты бөлігі болуы да
мүмкін [7].
Оқу материалының бүлай үш түрде ... ... оку ... рет қайталап шығуы арқылы материалды есте сақтауын жақсартады.
2 ... оқу ... ... қамтамасыз ету
2.1 Оқытудың компьютерлік құралдарын жасау әдістемесі
Компьютерлік оқу ... деп ... ... компьютерлік технологиясын
кеңінен пайдалануға негізделген электрондық оқып-үйрену құралдарын айтады.
Өз функционалдық мүмкіндіктеріне қарай компьютер қәзіргі кезде ... ... ... ... ... оны ... түрде пайдалану жолдарының әлі
ашылмаған тәсілдері, күнделікті сабақгарға қолдану үшін әлі де ... көп ... ... да, ... де жиі ... ... Соңғы
кездегі компьютерлердің көптеп қолданысқа енуі бүл щюблеманың өте өзекті
мәселеге айналғанын тағы да дәлелдеп ... ... ... ... ... барлық сатылары үшін электронды
оқулықтар жасаумен шүғылданып ... ... ... ... үшін ... ... үшін электрондық оқулық- мектепте ... ... да ... толықгырып отыра алатын және нәтижелік ... ... ... базасы болып келеді. Электронды
оқулықтармен жұмыс ... ... ... өз ... ... ала отырып,
оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.
Үйретуші программа қолданушыға теориялық ... оқып ... Бұл ... ... мен ... адам мен ... ... үшін қолданылады [8].
Программаның талап ету типі 60 жылдардығы программалық үйретудің тікелей
ұрпағы ... ... яғни ... компьютерлік немесе
автоматтандырылған үйретудің негізгі теориялық негізгі программалық үйрету
болады. Қазіргі ... ... ... термині қазіргі кездегі
компьютерлік технологиясымен тиісті. Программалық ... ... ... ... ... ... ... Көптеген
құралдаржүйесі оқытушыларға әртүрлі жауаптар типін қолдана отырып ... ... ... құру ... ... ... жауап. Үйренушіге тапсырма және дұрыс ... ... ... жауабын табу ықтималдығы келесілердің ең кішілеріне сәйкес
келеді:
- бірнеше түрлі формада мағынасына қарай қайталануы;
- таңдау үшін ... ... ... 1-ші ... ... ... 2-ге немесе бірнешеге көбейту.
2 Конструкторлық бөлік жауап. Бұл типтің тапсырмасы мен жауап ... бос ... ... ... ... бөлік жауабы
оқытушы ұсынғын бөліктерден құралған.
3 Оңай ... ... Бұл ... ... автоматтандырылған
үйрету және бақылау үшін қажет болып табылады. Бұл таңдаушы компьютермен ... ... ... ... ... Оңай ... ... үйренуші.Оңай конструкторлық жауап. Бұл типтің тапсырмасы
автоматтандырылған үйрету және ... үшін ... ... ... Бұл
таңдаушы компьютермен өз тілінде байланыс жасауға мүмкіндік береді. Оңай
конструкторлық жауап тапсырмасы ... үшін ... ... ... ... шек ... және компьютерге жауап берерде ақылды жұмысты талап етеді.
Осындай құралдық программалар бар және ары ... ... ... ... ... ... және жауап нұсқалардың мәзірін беру;
- талдау және жауап бағасы.
Құралдық программаның көмегімен үйрету жүйесін құру 4 ... ... ... ... ... ... Мұнда педагог үйретуші
программаға қандай оқу курсының қай ... ... ... ... керек.
2 Компьютерге жаңа программалардың жеке кадрлар текстік енгізу, сурет
салу, бақылау фрагменттерін формалау. Мұнда, ... ... ... ... және ... және ... мүмкіндіктері болу керек.
3 Үйретуші программаның жеке элменттерін бүтін ... ... ... ... ... ... Эксплуатация кезінде программаны ... оған ... ... ... ... жүйе ... ... программаны құру басты кедергілерді
құртуға көмектеседі. Компьютер технологиясын үйренудің бірінші ... ... ... ... ... ... жеке бағытта қолдану – пәндік оқу ... және ... ... ... ... үшін ғана ... бірге математика, биология, физика, экология , ... ... ... ... оң дейді: құралдық программалар арқылы
компьютерде аналогтық түрдегі математикалық есептерді шешуге ... ... ... ... қасиетімен байланысты. Дәстүрлі
кластық оқу үшін ақпараттарды оқушылардың ауызша ... ... ... ... Бұл ... ... сабақта белсенділік көрсету керек
емес және ... әр ... ... ... ... ... ... Сондықтан дәстүрлі оқудың білімі 20-30% -ке төмен
көрсеткіш береді. ... ... ... жүрсе, онда диалогтық
компьютердің қасиеті оқушының іскерлігін қадағалайды және оның ... ... ... ... ... интерактивті
компьютер жұмыстарының қасиетімен байланысты. Оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... алады. Ғылыми білімді қолданғанда әрқашан теория мен ... ... ... ... оқу бұл ... ... ... Шын
мәнәнде кез келген педагог тақтада теорияны оқи ... оның ... ... ету ... ... ... және функционалдық
негізделген персоналды компьютер бұл өз мүмкіншіліктерін машинамен ... ... ... компьютер мүмкіндіктері мынадай:
- интерактивті жұмыс реті;
- персоналдық;
- графикалық, иллюстративтің жақсы мүмкіндіктері;
- регистрация жеңілдігі, процесті оқу ... ... ... ... ... үйретуді көбейту мүмкіндіктері.
Персоналды компьютерлік техникалық мүмкіндіктері:
- оқу процесін активтеу;
- үйретуді индивидуалдау;
- берілген материалдық көзқарасын дамыту;
- ... ... ... практикалыққа қосу;
- оқушылардың оқуға деген көз қарасын дамыту [9].
Жақсы оқудың негізгі шарттары бұл ... оқып ... ... ... болып табылады. Бұл қызығушының көптеген факторлармен
байланысты. Олар:
- оқып үйреніп ... пән ... оның ... деңгейі;
- оқу процесінің ұйымы;
- ұстаудың қолданатын жүйесі;
- ұстаудың жеке сапасы және т.б.
Сонымен, компьютер – бұл ... ... ... ... оқулықтың титул беті көкшіл түсті келген. Түрлі түстер
адамның ... ... ... әсер ететіні белгілі. Кей түстер
адамды дем алдырса, кей түстер ... ... ... ... ... түрліше әсер етеді екен. Мұнда тек титул беті ғана емес бүкіл оқулық
көкшіл түсті етіп таңдалды, себебі бүл түс және оған ... ... ... ... түстерге (Негізінен көк түс - уақытты” және кеңістікті”
сезімін, тағы сол сияқты салның сезім ... ... ... және ... ... күйге келтіреді.
Оның титул беті келесі бөлімдерден тұрады
- оқулықпен жұмыс;
- ... ... ... ... ... жайында.
Окулықты қалай пайдалану жөнінде бөлімінде программамен жұмыс ... ... ... ... ... оқулықтың интерфейсін
тиімді қолдануды үйретеді. Ол қысқа әрі нақты нұскау түрінде.
Оқулық жайында бөлімі аннотациядан - ... ... ... және ... ... ... жөнінде мәліметтер, оқулықты
құрастыруға қатысқандардың аты-жөндері, жұмыс орындары, телефоны, бар болса
электрондық почта ... ... ... ... бөлімінен гипермәтінді шерту арқылы электрондық
оқулықтың ... ... ... - электрондық оқулықтың ең маңызды
кұрылымдық элементі. Ол бір жағынан оқу материалын ... ... ... екі ... ... ... ... [10].
Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері
1 Пәнге байланысты қажетті оқу материалын ... алу және ... ... ... оқыту материалының мейлінше нақтылап,
ықшамдап ... және ... ... ... ... тараулардың өзара байланысын мүқият зерттеп, айқындауға
саяды.Мүны бай тәжірибелі пән маманының орындағаны жөн.
2 Оқулықтың ... ... ... ... ... ... компьютерлік оқыту программаларының тиімділігі ... оның ... ... ... болатындығын көрсетуде.
Программаның безендірілуі студенттің ынтасына, қызығушылығына материалды
қабылдау ... ... ... ... тікелей әсерін
тигізеді [11].
Шет ел психологтарының еңбектерінде ... ... ... ... ... ... "Жақсы интерфейс
ыңгайлы аяқ киімге ұқсас, - деп ... ... ... ... ... ... көңіл бөлмейді. Көңіл аударған күнде де, "Мұнда тұрған не ... ... Ал ... ... ... ... назарында. Шындығында жақсы
ұйымдастырылған интерфейсті пайдаланушы байқамайды, өйткені ол программаның
ажырамас функционалдық бөлігі ретінде қабылданады" .
Мамандарының ... ... ... ... ... жобалауда келесі мәселелерді ескерген жөн:
1 Безендіруде жүйелік тәсілді қолданудың ерекшеліктері. Жүйелік тәсіл -
жүйелік безендірудің негізі, ол ... ... ... ... мен ... оны ... мен оның ары қарай жұмыс істеуіне әсерін тигізетін
факторлардан қүралатын шығармашылық жобалаудың ерекше түрі. Бұл
тәсіл программаны безендіруде дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... функционалдық, коммуника-
тивтік, компоненттік, құндылық т.б. сияқты ғылыми бағыттарды пайдалануға
мүмкіндік туғызады.
2 Оқу материалдарының мазмүны мен қүрылымына ... ... ... жаңа оқу материалымен алғаш танысқан кезінде
материал мен осы материал жайлы өзі білетін информацияны салыстырудан
бастайды. Мүндай ... ... ... ... және бүл ... ... ... логикалық байланыстарын көрсету
деңгейіне тәуелді анықталады. Электрондық оқу ... және ... ... ... ... жаңа ... қабылдау
қабілеттілігін және қызығушылық деңгейін анықтауға да тікелей ... ... ... жылжу, гиперсілтемелер жүйесін үйымдастыру. Оқу материалында
бағдар алу оның ... ... ... ... мелер жүйесінің қаншалықты
тиімді үйымдастырылғанына байланысты [12].
Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесі мынадай ... ... ... ... ... ... негізгі этаптарын
бейнелейтін графикалық схема орналасқан кілттік экраны болуы ... ... ... ... қай кезеңіне жеткендігін біліп отыруға мүмкіндік
туғызады; гиперсілтемелердің асты сызылатындықтан, оқулықтың материалын-Да
асты ... ... ... болмауы тиіс; гиперсілтемелер тізбегінде
Жылжығанда олардың ... ... ... логикаға сүйеніп қүрылуы керек
(Қайда алып ... Нені ... ... міндетті түрде іздеу
жүйесі болуы қажет және кілттік сөздер мен ... ... ... ... ... ... т.с.с
4 Адамның түстер мен формаларды ... ... ... Адам көру ... көмегімен 180 түрлі түсті
қабылдай алады. Түс пен оның ... ... ... ... ... адамның көңіл-күйіне түрліше эмоциялық әсер ететіні белгілі.
Кей түстер адамды дем ... кей ... ... Түстер комбинациясы да
адамға түрліше әсер етеді.
Оқыту программаларын жобалағанда адамның түстер мен ... ... ... ... ... ... ... қозғалып тұратын объектілері (анимация) көп оқу ... өте ... ... ... ... ... адамның назарын өзіне
аударады. "Анимациялык интерфейс - өте күшті ... ... оны аса ... ... Пайдаланушыны таң қалдырамын деген әрекет көп ... тез ... ... ... да, оның ... ... ... соқтырады",-дейді М.Донской .
5 Оқулықты қүруда колданылатын қүралдарды анықтау. Казіргі талап-
тарға сай электрондық окулық жасап шығаруда ... ... ... ... С++, НТМL, Jаүа Sсrірt ... және ... ... программалары да информациялық байланыстарды гиперсілтемелік
ұйымдастыру орталары және информацияны бейнелеудің ... ... жаңа ... ... ... арқылы
ғана жүзеге асыруға болады.
Бүгінгі таңда окушылар мен студенттер үшін электрондық оқулық ... ... ... ... да ... ... отыра алатын және
нәтижелік емтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер қоры ... ... ... жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке
ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара ... ... ... үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық
түрдегі ... ... оны ... ... өз ... материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады.
Сол себепті электрондық оқулықтарды әзірлеп, оны дамытудағы Республикалык
білім ... ... ... ... орталығының (РБАО) жұмысы да
қайта оралып келіп түсіп жатқан ұсыныстар мен пікірлер арқылы ... ... ... ... керек.
Білім беру саласында электрондық оқулықтарды пайдалану студенттердің
танымдық белсенділігін арттырып қана ... ... ... ... ... еңбек етуіне жағдай жасайды. Оқу материалы
студентке компьютер ... тез, ... ... ... ... ... ... қызығушылығы артып, шығармашылықпен жұмыс
жасауына кең мүмкіндік ашылады. Сондай-ақ, оқытушылар да өздеріне ... ... ... ... молынан ала алады. Міне,
білімді жоғарылатуға электрондық оқулықтың қаншама пайдасы бар. Ал ... ... ... ... әлі де көп. ... ... тиіс,
мектептің, кәсіптік -оқу орындарының, колледждердің, жоғары мектептің және
қосымша ... ... ... пәндеріне байланысты көптеген оқулықтар
шығарылуы тиіс. Заман ... сай жас ... ... ... ... оқулықтарды пайдалану - білім берудің жаңа технологиясының бір
түрі ретінде қарастыруға болады.
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
Анимация ... тағы да бір ... – Java және ... ... ... табылады.
Бұл тілдер HTML құжатында кірістірілген және ... деп ... ... ... браузерлер арқылы орындалады.
Флэш технологиясында анимацияның екі түрі бар – ... және ... ... ... ... ... және Tweened
Animation сәйкесінше анықталған.
Егер анимация кадр бойынша таңдалса, онда дизайнер қолмен барлық кадрды
суреттейді және оны ... соң бірі ... ... ... ... ... тізбегі фильм ретінде көрінеді. Бұл анимацияның түрі
дәстүрлі ... ... ... Осы флэш ... ... ғана кадр бойынша болмайды, Gif файл және ... Quick ... ... болады.
Есептік анимация басқа түрде жасалынады: дизайнер суреттің бастапқы және
соңғы екі кілттік кадрға береді, ал редактор уақыт ... ... ... анимация «компьютерлік» анимация түсінігіне көбірек сәйкес ... ... ... ... ... ... анимациясы және форма анимациясы, әғни
Motion Tweening және Shape Tweening сәйкесінше.
 Флаштағы анимацияның барлық түрлері әр ... ... бір ... ... Сіз ... әр ... біріктіре аласыз; бұл ең көрнекті
шығармашылық ойлардың орындалуын қамтамасыз етеді.
Егер ... ... кадр ... ... ... вкладкасында орындалса, онда ол басталады. Бұл терезені кадрдың
үстінен екі рет ... ... ... ... немесе оны белгілеп алып және
меню Modify Prame (Модифицирлау Фрейм) командасын орындау арқылы немесе
кадрдың ... ... ... ... ... ... ... параметрі құрылып жатқан анимация түрін көрсетуге мүмкіндік
береді: None (берілмеген), Motion ... Shage ... ... үшін Twening ... міндетті түрде Motion
(қозғалыс)  таңдау қажет.
 Scale флажогы (масштапты есепке алу) масштап өзгерістер ... ... ... ... ... ... кадрда объект 200% масштапталған болса және және бұл флажок
жанып тұрса, онда объкт ... ... ... ... ... ... опция сөніп тұрса, соңғы кадрда объект кенеттен, жарылыс
сияқты үлкейіп ... ... ... ... ... ... беруге
мүмкіндік береді. Егер түсіп тұрған меню ... ... ... ... ... анықталады, яғни сізге, қолмен объектінің градус санын
қажет етпейтін анимация кілттік санына бұру ... Бұл кей ... ... ... ... 900-қа ... деп ... өйткені
модификация инспекторында 900 мәні көрінеді – редактор ... ... алып ... ... ... 3600 немесе 7200-қа бұрылуы
редактормен мүлдем қабылданбайды. ... ... ... Rotate ... Түсіп тұрған менюден ... ... тілі ... ... ... қарама-қарсы) пунктері таңдалса, онда
анимацияға объект толық бұрылуы, яғни ... ... ... ... бүтін айналым саны орындалады. Осы ... ... ... ... ... отырған тапсырысты орындайды [13].
Easing параметрі анимацияны біркелкі емес ... ... ... Егер ... солға, In белгісіне жылжытсақ, яғни ... ... Бұл ... ... ... бейнелер. HTML-құжатына GIF және JPEG форматтарындағы
бейнелерді кірістіруге болады.
Параққа ... ... үшін тегі ... 2 ... ... ... деп белгіленген орын. Ол ... ... ... деп ... шерткен кезде браузер не істеу керек екендін анықтайды. Бұл
URL адреске ... ... ... ... сөз, ... тобы ... бейне бола алады.
Осыған байланысты ... ... екі түрі бар: ... ... ... 2 ... ... салыстырмалы және абсолюттік.
Салыстырмалы сілтеме құжат орналасқан компьютердегі файлға сілтеме
болады. Мысалы:
- ... ... ... ... құжатына сілтеме;
- сол сияқты;
- ағымдағы каталогтың "folder" ішкі
каталогында орналасқан "filename.htm" құжатына сілтеме;
- ... ... ... бір ... көтеріліп, "folder" каталогындағы "filename.htm" құжатына сілтеме.
Басқа компьютерде ... ... ... құру үшін ... ... Онда ... компьютер, католог, файл көрсетіледі.
Сілтеме құру үшін ... ... ... ... ... ... Мысалы:1st HTML


Жергілікті параққа сілтеме
Интернетте–гі параққа
сілтеме


дескрипторында сілтемені ... TITLE ... ... ... қолданушы сілтеменің үстіне тышқан көрсеткішін апарса, онда сілтеменің
сипаттамасы пайда болады.
Құжаттың ішіне сілтеме (bookmarks) жасауға болады. Ол екі ... ... ... ... nam> ... ... бекіту элементіне
атау беріледі. Мысалы: Cілтемелер. ... ... ... Бекіту элементін құрған соң, оған келесідей сілтеме жасауға болады:
.
Ресурстардың басқа ... де ... ... болады:

Тізімдер
HTML тілінде тізімнің үш түрі қолданылады: нөмірленген, ... ... ... нөмірленген тізімдерді құру үшін және тегтері қолданылады.
2. маркерленген тізімдерді құру үшін және ... және ... ... элементтері тегімен
белгіленеді. Бұл ... ... ... ... құру үшін және ... ... тегі – анықталатын сөз немесе өрнек үшін, тегі – анықтаманың өзі
үшін пайданылады. және ... де ... ... болуы мүмкін. Тізімнің әрбір элементі бірнеше
абзацтан тұра ... құру ... ... ... (тек тегі үшін)– ... ... ... ... (тек тегі ... – тізімнің ағымдағы элементтердің нөмірін
анықтайды
TYPE – тізімнің элементінің көрсету стилін анықтайды (тек және
тегтері ... ... үшін TYPE ... ... – араб ... 1,2,3,...
a – кіші әріптер a,b,c,...
A – бас әріптер A,B,C,...
I – рим цифрлері i,ii,iii,...
I – рим ... ... ... үшін TYPE ... ... DISC, SQUARE, CIRCLE.
Кестелер
Кесте құру үшін және тегтері ... ... = “n” – ... енін ... ... немесе процент).
ALIGN – құжаттағы кестенің орналасуын анықтайды. Left, Center, Width,
Right мәндерін қабылдай алады.
BORDER = “n” – ... ... ... 0 болса – рамка
көрінбейді.
BORDERCOLOR= «түс» – рамканың түсі.
CELLSPACING="n" – кесте ... ... ... арақашықтық
(пикселде);
CELLPADDING="n" – кесте ұяшықтарының рамкасы мен мәтіннің арасындағы
арақашықтық (пикселде);
BCCOLOR="#hhhhhh"– барлық кесте үшін фон ...... фоны ... ... ... ... ... рамкасының түрін анықтайды. Қабылдай алатын
мәндері:
VOID - рамка жоқ (үнсіз ... ... - тек ... ... ... салынады)
BELOW - тек төменгі сызық
HSIDES - жоғарғы және төменгі сызықтар
VSIDES - оң және сол жақ ... - тек сол жақ ... - тек оң жақ ... - төртеуі де сызық
BORDER - кестенің ұяшығының арасындағы басқаратын мәндері
RULES="мән" – кестенің ұяшықтарын ажырататын сызықтарды ... ... ... - ... жоқ ... ... бойынша)
GROUPS - сызықтар тек қатарлар тобының аралығында (THEAD, TFOOT, ... тек ... ... ... ... COL) ... - тек ... аралығында
COLS - тек колондар аралығында
ALL – барлық сызықтар
Кестенің тақырыпшасы болуы мүмкін. Ол үшін және ... ... ... ... ... тиіс. Кесте бойынша
тақырыпшаның орналасуын Align атрибуты анықтайды. Мәндері:
TOP - тақырыпша кестенің ... ... - ... ... ... сол ... - тақырыпша кестенің үстінде, оң жағынан
BOTTOM - тақырыпша кестенің астында, ортада.
Кестенің жолдары ... ... ... аяқталады.
Атрибуттары:
ALIGN=LEFT - жол ұяшықтарындағы мәтіндерді көлденеңнен туралау. LEFT,
CENTER, RIGHT мәндерін ... ... - жол ... ... ... ... ... BOTTOM мәндерін қабылдай алады;
BGCOLOR="#hhhhhh" – жол үшін фон ... - жол фоны ... ... ... ... ... басталып, тегімен аяқталады.
Атрибуттары:
ALIGN=LEFT - ұяшықтағы мәтінді көлденеңнен туралау. LEFT, CENTER, ... ... ... - ... ... ... туралау. TOP, CENTER, BOTTOM
мәндерін қабылдай алады;
WIDTH="n" – ұяшықтың енін n ... тең ... - ... ... n ... тең ... - ... n ұяшықты біріктіру.
ROWSPAN="n"- тігінен n ұяшықты біріктіру
NOWRAP - мәтін бір ... ... ... ...... фон ... - ... фоны ретіндегі бейнені анықтайды.
Ұяшықта мәтін болмаса, бос болып тұру үшін ұяшықтың мәтіні ретінде
тегі жазылады.
Фреймдер
Web – парақта ... ... ... ... өз парағы
немесе сурет өз адресімен орналасу үшін фреймдер қолданылады. Негізгі
файлда FrameSet және Frame ... ... Бұл ... ... және ... болмайды. Фреймдер бір- біріне кірістірілген
болуы мүмкін. Бұл парақтардың ... ... ... ... ... атрибуттары:
COLS және ROWS - жолдар және бағандар. Екеуін қатар қолдануға болмайды;
BORDER="x" - ... ... ... ... немесе "0|1" - көрсетілген фрейм бөлігінде рамканың
бар (yes немесе 1)немесе жоқ (no немесе 0)болуын ... - ... ... ... ... - бұл браузерге осы фреймге қайдан және қандай бетті жүктеу
керек екендігін көрсетеді;
NAME="атау" – ... атау ... Осы ... ... ... мүмкіндік береді;
MARGINWIDTH="x" - фреймде орналасқан мәтін, суреттің көлденең ... ... ... мәні 1- ге тең;
MARGINHEIGHT="y" - фреймде орналасқан мәтін, суреттің тік ... ... ... мәні 1- ге ... - ... айналдыру алабы бар-жоқтығын анықтайды.
Мәндері:
Yes- айналдыру алабы міндетті түрде болады.
No- айналдыру алабы фреймде құжат толық сия ма, жоқ па ... ... ... ... ... автоматты болады. Үнсіз келісім
бойынша Auto режимі орнатылады.
NORESIZE - бұл атрибуттың болуы қолданушыға фрейм ... ... ... (Әдетте Frame шекарасын тышқан көмегімен жылжытуға болады).
Операциялар қай фреймге тиісті екенін ... үшін ... ... ... ... ... TARGET="window_name". Бұл атрибут ,
және т.б. ... ... ... ... TARGET атрибутының мәні
ретінде келесі кілтті сөздердің біреуі болуы мүмкін:
_blank - браузер жаңа терезе ашады да, оған ... ... ...... ағымдағы терезеге жүктейді. Алдын-ала бұл ... ... ... Егер фреймнен басқа сайтқа сілтеме жасалса, осы
мәнді атрибутты көрсету міндетті. Әйтпесе сайт ... ...... ... ... ... жүктеледі. Мәтінде жолы бар жағдайда қажет болуы ...... ... ... ... ... ... аталған мәндер «_» символынан басталуы және тек кіші ... ... тағы да бір түрі – ... ... (inline frame). ... ... кірістірілуі мүмкін. Мұндай фреймді кірістіру үшін
қосарланған тегі қолданылады.
тегінің атрибуттары:
SRC="filename.html" – фрейм ... ... ...... атау ...... ені;
HEIGHT="y" – фреймнің биіктігі;
SCROLLING="yes|no|auto" – айналдыру алабының бар/жақ ...... ... бар (yes ... 1) ... ... ... 0) болуы;
MARGINWIDTH="x" - фреймде орналасқан мәтін, суреттің ... ... ... - фреймде орналасқан мәтін, ... тік ... ... бұл HTML ... кейбір серверге өңделу үшін ақпарат жіберу
құралы. ... құру үшін , ... ... ... ... ... ... болады. Бірақта бір форма екінші
формаға кірістірілмеуі керек.
тегінің 3 атрибуттары бар: ... ... ... ... тиісті.
ACTION - міндетті атрибут. Форманың өндеуші (сервер) орналасқан орынды
анықтайды.
METHOD - ... ... ... ... әдіспен жіберілетінін
(яғни, гипермәтінді жіберу протокол әдісі) анықтайды. Мүмкін болатын
мәндері METHOD= ... және METHOD= ... ... ... бойынша METHOD=
“GET” мәні орнатылады.
ENCTYPE - ... ... ... ... үшін ... ... анықтайды.
Форма тегтері
1. тегі қоданушыға бір жолдан астам ... ... ... ... - ... ... ... - енгізу өрісінің биіктігі (символда беріледі).
COLS - енгізу өрісінің ені ... ... ... ... ... ... бойынша қандай да бір мәтін шығарылуы
тиіс болса, онда оны тегтерінің арасына ... және ... ... бір ... ... бір ... үшін ... Атрибуттары:
CHECKED- CheckBоx және RadioВutton таңдалатынын білдіреді.
MAXLENGTH- енгізу өрісіне енгізуге ... ... ... ... Size ... шатастырмау керек. Егер MaxLength Size-дан
үлкен болса, өрісте Scrolling жүргізіледі.
NAMЕ- ... ... ... ... ... ... ... өлшемін анықтайды (символда).
SRC- бейнеге сілтейді. IMAGE атрибутымен бірге қолданылады.
TYPE- енгізу өрісінің түрін анықтайды. Мәндері:
CHECKBОX – қарапайым ... ... үшін ... On ... ... қабылдай алады.
HIDDEN – мәні осы типті өрістерді браузер көрсетпейді және үнсіз келісім
бойынша орнатылған мәнді өзгертуге тыйым ... Бұл өріс ... ... ... ақпаратты жіберу үшін қолданылады.
IMAGE - өрістің бұл түрі өріс атауына графикалық бейнені сәйкес қояды.
Namе айнымалысына ... ... ... болады: жаңа екі айнымалы
құрылады. Біріншісінің ... - Namе ... ... соңына х+ қосылады. Бұл
айнымалыға нүктенің х координатының мәні жазылады. Ал екіншісінің атауы -
Namе ... ... ... у+ ... Бұл ... нүктенің у
координатының мәні жазылады. Координаттар басы ретінде ... сол ... ... ... text ... тек қолданушы енгізілген мән экранда
көрінбейді
RADIO- ... ... бір ... ... мүмкіндік береді.
Альтернативалар жиынын құру үшін TYPE=RADIO, Value атрибутының мәні әр
түрлі, Name атрибутының мәні ... ... ... ... ... ... ... Оны шерткенде форманың өрістері үнсіз келісім бойынша
сипатталған мәндерді қабылдайды
SUBMIT- CGI-программасы шақырылатын батырма
TEXT- бір жолды енгізу өрісі.
VALUE - ... ... ... ... ... radio ... ... мәнді меншіктейді.
Формадағы таңдау менюі. Бұл үшін ListBox элементі ... ... үшін 3 ... ... ... ... ... көрсетілген мәндер тізімімен бір
мәнді таңдауға мүмкіндік береді.
- жоғарыдағы сияқты, бірақ ... бір ... үш ... элементін көреді. Егер таңдау элементінің саны үшеуден
көп болса, Scrolling пайда болады.
- ListBox- ... ... ... ... ... – бұл ... ... негізгі компоненті. Элементке
тақырыбтар, кестелер, ... және ... ... ... ... ... ... үшін белгілейді. Элементтер жай ... ... ... ... ... ... құжатында элементтерді маркілеу үшін дескрипторлар (тегтер)
қолданылады.
Тегтер «аз» () белгісімен аяқталады. ... ... ... ... Тег атауында әріптер регистрінің мәні
болмайды. Тегтердің екі түрі болады:
– бірэлементті тег, ол ... бір ... ... үшін ... қос тег, ол ашатын және жабатын тегтерден ... ... тег ... ал жабатын тег оның әрекетін тоқтатады. Жабатын ... ... (/) ... ... ... ... мәтіннен және белгілеу тегтерінен тұрады. HTML
құжаты – ол кеңейтілу аты .htm болатын ... ... ... Оны құру
үшін кез келген мәтіндік редакторды қолдануға ... Ал ... Web ... ... көру үшін Microsoft Internet Explorer браузері
қолданылады.
Кез келген HTML ... ... ... және сол тегпен
жабылады. Құжат негізіг екі ... ... және ... ... ... HEAD ... ал денесі - BODY элементінің көмегімен
құрылады .
Құжат ... ... ... «техникалық» ақпараттан тұрады, ... атын ... үшін ғана ... ... аты TITLE элементінің
көмегімен жазылады.
Мысал :


Примеры заголовков


1-ші тақырыбы
2-ші тақырыбы
3-ші тақырыбы
4-ші ...
5-ші ...
6-ші ... ... текст документа


1-ші тақырыбы
2-ші тақырыбы
3-ші тақырыбы
4-ші тақырыбы
5-ші тақырыбы
6-ші тақырыбы
Құжат денесінде бетте бейнеленетін барлық: мәтіндер, суреттер, кестелер
орналасады. Яғни, ... ... көп ... ... ... ... жүргізіледі. Негізгі HTML-файлының түрі:
| ...   ...   ... ... ...   |
| ... ... |
| |
| |
| ... ... ... ... ... үйрену ұнай
Қош келіңіз HTML әлеміне!
Бұл бірінші абзац

Бұл екінші абзац


Жолды тасымалдауды орындайтын және жаңа ... ... ... ... бар. Онымен қоса, браузер бағдарламасына қандай-да бір
үлгіде мәтінді форматтауды өзгертуге ... ... және ... ... ... ... ... арнайы командалар бар.
- жолды тасымалдаушы тэг жолды келесі мәтіннен немесе графикадан
бөліп тұрады. тэгі де ... ... ... ... ... ... тұратын бос жол қалдырады. Бұл екі тэг ... ... ... ... үзінділерін ерекшелеу тэгтері жеке символдар мен сөздердің
бейнелеуін басқаруға мүмкіндік ... Осы ... үш ... ... - ... ... ... ерекшелеу (полужирный)
… - курсивпен ерекшелеу
… - астын сызу ... ... ... де қолданылуы мүмкін. Ол кезде құрама тэгтардың
жазылу ережесін есте сақтау керек:
... - ... ... ... - қате ... ... ... арқылы бейнеленген мәтін өлшемін басқарудың 2 тәсілі бар.
– тақырып стилін қолдану;
... ... ... ... беру ... ... шрифтінің
өлшемін беру.
Тақырып стилін қолдану. ... тэгі ... (-ден ... ... тэгке браузер параметрлерінің берілген нақты стилі сәйкес
келеді.
Ағымдағы шрифтінің өлшемін беру. ... тэгі ... ... 1-ден 7-ге ... ... ... шрифтінің өлшемін беруге
мүмкіндік береді.
Гарнитура мен шрифт түсі.
тэгі гарнитурамен және ... ... ... ... ... Шрифт гарнитурасын өзгерту тэгіне ... қосу ... ... асады. Мысалы, мәтінді Arial шрифтімен жазу
үшін: деп жазу керек.
Шрифт ... ... үшін ... COLOR = “X” ... ... ... ... түстің атын (тырнақшада) қоямыз немесе 16-лық мәндегі
сандар жиынтығын жазамыз. Түсті 16-лық сандармен беру ... бұл ... ... ... ... мәнге ие болатын, жіктелген үш құрамға ... ... ... (R-Red), ... ... көк ... Бұл
жағдайда біз RGB деп аталатын форматпен жұмыс істейтін ... ... ... жазу ... ... ... көлденеңінен туралау.
HTML-тэгтарының көмегімен мәтінді көлденеңінен ... ... Егер ... ... ... ... ... элементтер сол
шетпен тураланадыда, оң жақ шеті түзу болмайды.
Қазіргі браузерлер ALIGN = : мәтінді туралау атрибутын ... = CENTER – ... ... ... = RIGHT- оң шеті ... ... = LEFT – сол шеті ... туралау.
Мәтін мен фон түсін беру.
Фон мен мәтін түсін бейнелегенде браузерлер ... ... ... ... ... Олар ... күйінің параметрлерімен
беріледі. Егер сіз басқа түс бергіңіз ... онда оны ... ... тэгінде беріп кету керек.
BGCOLOR атрибуты = парақ ... ... ... TEXT = ... мәтін түсін береді, LINK = және VLINK = сәйкесінше қарастырылған
және қарастырылмаған сілтемелердің ... ... ... 2 ... ... ... көпшілігіне қарағанда HTML-да абзацтарды
көрсетеді. ... ... ... кезде барлық пробелдар бір ... ... ... ... ... әр ... ... мүмкін.
Мысал:
HTML әлеміне қош келдіңіз.
Бұл бірінші абзац.
Бұл өте ... ... Бұл ... ... ... ... әлеміне қош келдіңіз.
Бұл бірінші абзац.
Бұл өте қысқа абзац.
Бұл екінші абзац.
Бастапқы файлда сөйлемдердің арасында жол ... ... бұл ... ... мән ... жаңа ... көшіреді. Келесі
белгіні кездескенде ғана жаңа абзацты бастайды .
Абзацтар элементтерімен белгілу керек.
элементсіз құжат бәр ... ... ... и ... қолданғанда абзацты орналастыру орыны
көрсетуге ... Бұл ALIGN ... ... істеуге болады.

Бұл абзац орта бойынша теңістерген.

Сонымен қатар, абзацты сол жаққа орналастыруға болады. Ол ... ... ... ... ... ALIGN=LEFT; егер ALIGN параметрі
жоқ болса, абзац сол жаққа орналастырылады.
P-қарапайым абзац
Негізгі синтаксис:
мәтіннің абзацы
|Атрибуттың аты ... ... ... ... |LEFT, CENTER, ... | абзацты теңістіру ...... оң жақ ... ... - абзацты орта бойынша теңістіру.
Мысалдар:

Бұл қарапайым абзац. Бұл сол жақ бойынша теңістірген


Бұл абзац орта бойынша ... ... оң жақ ... ... ... абзац ширина бойынша теңістірген
Мысалдың түрі:
Бұл қарапайым абзац. Бұл сол жақ ... ... ... орта ... ... ... оң жақ бойынша теңістірген
Бұл абзац ширина бойынша теңістірген
P ... теқ қана ... ... ... ал DIV – элемент
блоктық элементтеден тұруға ... тегі алып ... ... ... ... ... құжаттың бөлімі
|Атрибуттың аты |Мүмкіндік мәндер ... ... |LEFT, CENTER, ... ... ішінде |
| | ... ... ... оң |
| | ... ... ... абзац. Бұл сол жақ бойынша теңістіргенБұл абзацтың мәтіні ортада орналастырылған


Бұл абзацтың да мәтіні ортада орналастырылған


Мысалдың ... ... ... Бұл сол жақ ... ... абзацтың мәтіні ортада орналастырылған
Бұл абзацтың да мәтіні ортада орналастырылған
Тізімдер
LI-тізімдік элемент
Негізгі ... ... ... ... ... қоймауға болады.
Мүмкіндік атрибуттар:
Атрибуттар келесі шартпен анықталады: егер ең ішіндегі тізімнің элемент
болып UL, DIR ... MENU ... ... аты |Мүмкіндік мәндер ... ... |DISC, SQUARE, CIRCLE | ... ... ... ... OL ... онда
|Атрибуттың аты |Мүмкіндік мәндер |Мәні ... |1, a, A, i, I ... ... ... ... ... ... ... ... ... көрініс түрі:
Зодиак белгілері:
Овен
Телец
Близнецы
LI элементтердің ішінде күрделі тізімдер бар тізімдер болуға мүмкін.
UL-нөмерленбеген тізімдер
Нөмерленбеген тізімді құру үшін:
тізімнің ашатын ... ... ... ... ... ... ... еңгізіңіз
тізімді дескриптормен аяқтаңыз
Төменде үш элементтен тұратын тізім көрсетілген:

apples
... ... ... бірнеше абзацтардан тұруға мүмкін.
Әр абзацтың дескрипторымен қою қажет.
UL-нөмерленбеген тізімдер
Негізгі синтаксис:

1 тізімнің элементі
2 ... ... аты ... мәндер ... ... |DISC, SQUARE, CIRCLE ... үшін ... ... |COMPACT ... ... ... ... Марс
Сатурн

Мысалдың көрініс түрі:
Планеталар:
Венера
Марс
Сатурн

disc
square
circle

Мысалдың көрініс түрі:
disc
square
circle
3 Электрондық ... құру ... және ... ... ... оқу құралының сапасына қойылатын негізгі талаптар
Электронды оқулықтың құндылығы әрине, оның тақырыптық мазмұнында. ... ... ... не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен болса, онда бір
материалды үш ... ... ... ... Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, график т.с.с. түрінде
беріледі. Сонымен қатар мұнда, баспа оқулықта мүмкін емес, анимация, ... ... ... ... тән ... орын ... мүмкін.
2 Схемокурс – оқулық мазмұнын қарастырылған мәтін – ... ... ... Бұл оқу ... ... ... ... идеяларды
түсінуге септігін тигізеді. Оқулық ... ... ... ... ... ассоциативті есте сақтауда үлкен көмек береді.
3 Өзін-өзі бақылаудың тестік жүйесі – оқу материалының мазмұны ... ... ... ... ... мен ... ... Тестік жүйе көбіне алынған білім деңгейін ... ... үшін ... ең ... ... ... ... материалының бұлай үш түрге берілуі, студенттің оқу ... рет ... ... ... ... есте сақтауын жақсартады.
Мамандарының зерттеулері негізінде компьютерлік оқыту құралдарының
интерфейсін жобалауда келесі мәселелерді ескерген ... ... ... ... ... ... Бұл тәсіл
программаны безендіруде дәстүрлі баспалық әдістерден басқа, информатика,
семиотика, құрылымдық, лингвистикалық, ... ... ... т.б. ... ... ... ... мүмкіндік
туғызады.
2 Оқу материалдарының мазмұны мен құрылымына талаптарды анықтау. Студент
жаңа оқу материалдарымен алғаш танысқан кезінде материал мен осы ... өзі ... ... салыстырудан бастайды. Электрондық оқу
материалына және оның ... ... ... студенттің жаңа
информацияны қабылдау қабілеттілігін және қызығушылық деңгейін анықтауға да
тікелей қатысы бар.
3 Іздеу, ... ... ... ... Оқу ... алу оның ... ... ауысу, сілтемелер жүйесінің қаншалықты
тиімді ұйымдастырылғанына ... ... ... ... ... ... ... графикалық схема орналасқан кілттік экраны болуы тиіс, бұл
студентке өзінің оқытудың қай кезңіне ... ... ... ... гиперсілтемелердің асты сызылатындықтан, оқулықтың материалында
асты сызылған мәнін бөліктері болмауы ... ... ... ... келесі қадамы қатар ... ... ... ... алып барады? Нені көрсетеді?); программаның ... ... ... ... ... және кілттік сөздер мен мазмұн ... ...... дұрыс қойылуы тиіс, т.с.с [26].
4 ... ... мен ... ... физиологиялық
ерекшеліктерін ескеру. Адам көру ... ... 180 ... ... алады. Түс пен оның қосылыстарының безендіру мүмкіндігі ... ... ... ... түрліше эмоциялық әсер ететіні ... ... ... дем ... кей түстер шаршатады. Түстер комбинациясы да
адамға түрліше әсер ... ... ... ... ... мен ... ... ерекшеліктерін ескеру керек. Сонымен бірге
құрамында қозғалып тұратын объектілері (анимация) көп оқу ... өте ... ... ... ... ... ... назарын өзіне
аударады. «Анимациялық интерфейс - өте күшті қару, сондықтан оны аса ... ... ... таң ... ... ... көп жағдайларда
пайдаланушының тез шаршауына себеп болады да, оның бүкіл жүйені қабылдамай
тастауына соқтырады», - дейді М.Донской.
5 Оқулықты ... ... ... анықтау. Қазіргі талаптарға
сай электрондық оқулық жасап шығаруға программалау тілдері (Delphi, Visual
Basic, C++, HTML, Java Script ... және ... Express, ... ... да информациялық байланыстарды гиперсілтемелік
ұйымдастыру орталары және информацияны бейнелеудің мультимедиалық құралдары
сияқты жаңа ... ... ... арқылы ғана жүзеге
асыруға болады [27].
Электрондық оқулықтың сыртқы ... яғни ... ... ... ... кезде электрондық оқулықтар жөнінде
жазылған ... және ... оқу ... ... ... ... бойынша оның құрамында мыналар болуы керек:
Электрондық оқулықтың титул ... ... ... ... керек. Мұнда
анимация мүмкіндіктерін пайдаланып оқулық аннотациясын ... жол ... ... да ... [28].
Мазмұн электрондық оқулықтың ең маңызды ... ... Ол ... оқу ... толық қамтуы тиіс, екінші жағынан бір ғана ... ... ... ...... жөнінде қысқаша мәлімет, оның ұзындығы 60-65
символдан аспауы керек [29].
Жақсы электрондық оқулық құрудың ... ... оқу ... ... яғни ... байланысты мәтін, ... ... ... ... ... ... ... бетінде, мәтінге,
қажет болған жағдайда кішігірім графиктерге, ... ... ... ... ... ... ... керек.
Тапсырмалар жүйесі әрбір тақырыптың соңында іске қосылуы керек. Ол
студентке осы тақырыпытар ... ... мен ... ... ... ... оқу ... мұхият қайталауға мәжбүр етеді.
Қайталау арқылы студент алған білімін толықтырып отырады. ... ... ... жағдайда оған көмекші жүйе қажетті информацияны айтып
жіберуіне де болады.
Тесттік жүйе студенттің соңғы ... ... ... бағалауға
арналған. Ол тесттік сұрақтар түрінде беріледі. ... ... ... формаларын оқулықты жазушылар таңдап, құрастырып, тесттік сұрақтар
қорына енгізіп қояды. Жүйе сонымен ... ... ... ... ... ... ... қорын құра алуы қажет.
Терминдер сөздегі оқу кезеңінің кез-келген тұсынан іске қосыла ... ... ... Онда оқу ... қатысты негізгі
ұғымдарға қысқаша түсініктемелер (глоссарий) келтіріледі.
Мәтін бөлігін іздеу жүйесі оқулықтың ... ... ... ... тауып
алуға көмектеседі. Ол оқулықтың кез-келген тұсынан іске қосылып, іздеу
нәтижесінде экранға шығара алуы ... ... ...... ... аты ... ... жұмыс орындары, телефоны, электрондық пошта адресі т.с.с.
Әдебиеттер тізімі оқу ... ... ... не ... арқылы ғана іске қосылады және сілтемеге сәйкес оқулық жөнінде
мәліметтер береді.
Программамен ... ... ... ... ... жүйесі
пайдаланушыға оқулықтың интерфейсін тиімді қолдануды үйретеді. Ол ... әрі ... ... ... болып келеді.
Қашықтан оқытудың шет елдік мамандарының пікірінше бүгінгі оқу құралының
құрамында: баспа оқу құралы (графикалық иллюстрациялары бар оқу ... ... ... туралы оқытушыға және студентке арналған нұсқаулар),
электрондық оқу ... ... оқу ... оқу ... оқып ... соң оның ... және есте ... бекітетін
тапсырмалар жүйесі), тренажер (практикалық ... мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін
құрал), оқу материалдарының қолданбалы программалар ... (оқу ... ... ... тапсырмалары, есептер жиыны) болуы тиіс.
Осы дидактикалық құралдар өзара тығыз байланыстырылып,бірін-бірі
толықтыра отырып ... ... ... ... ... ... ... оқытылу мақсатына
сәйкес өз ... ... ... ... мен ебдейлікті қалыптастыруда
студент белсенділігін ... ... ... ... ... қарай, оқу материалының шамасын таңдап алуға және оқытушыдан
қажет жағдайда ғана ... ... ... ... ... ... түрі мүдделілігі және танымдық қабілеті дамыған студенттерге тән.
Үлкен сайттарда кейбір парақтың белгілі бөлігіне өту үшін белгіні ... ... ... ... арқылы кіруге болатын күрделі
мәтіндік қүжаттарды құру ... ... ... ... ... алу үшін броузер жеке парақтарды ... ... ... яғни ... ... ... қажет болатын парақтарды
фондық режимге ... ... Ол үшін ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету керек.
Бұл мәселені шешу үшін гиперсілтемелерді тура (forward) және қайтымды
(revers) түрге ... ... ... ... ... ететін сілтеме тура
деп аталады, сәйкесінше броузердің немесе басқа сілтеменің көмегімен ... ... ... деп ... ... ... ... анықтау үшін
екі атрибутты пайдаланады (Бірі тура сілтеме ... ... ... ... ... ... сілтеме үшін"
Сілтемелердің келесі стандарттық типтері анықталған:
- alternate- құжаттың жаңа версиясы;
- stylesheed- жеке файл түріндегі стильдер кестесі;
- strart- қүжат құрылымындағы бірінші ... ... ... ... ... ... ... тақырыбы жазылған парақ;
- index- алфавиттік көрсеткіші бар құжат;
- glossary-терминдер сөздігі;    
- сору rіght- құжатқа автор құқығы бар туралы ақпарат;
- ... ... ... белгісі;
- Section- құжат бөлімінің белгісі;
- Subsection- құжат бөлімшесінің белгісі;
- Арреndіх-құжат қосымшасының белгісі;
- Неlр-құжаттың анықтамалық мәліметтер;
- Вооkmark-қүжат ішіндегі закладкалар;
Бұл сілтемелер мынадай ... ... ... - nехt типі ... ... ... ... жылжуды ұйымдастыру
1  Белгінің атын таңдау
НТМL-да белгінің аты бірегей болуы керек. Дәл осындай атпен ... ... ... Егер осы ... ... не болады? Онда бірнеше ... ... ... ең ... ғана ... ... ... алынады. Аты кез-келген рәмізден тұрады (егер пробел ... ... ... ... ... ... ... орнына   бұйрық жазылады:
мәтін                                                        
                           '
Басқа каталогтағы файлға сілтеме жасау үшін :
3  Диск жүргізгіші атынан бастап файлдың ... ... ... ... ... ... жолды көрсету, негізінен екінші жолы қолайлы.
Мысалы:
а С/ВООК/02/02.Һtm1 ... ... ... ... ВООК ... каталогы,
мүндағы
02 - бөлім каталогы
02.Һtm1 - сондағы ... ең ... ... ... гиперсілтемені құруды қамтамасыз
ететін элемент. Көбіне мына шаблондарды қолданады:
1 шерту адресі          .

Бірінші шаблон мәтінде кездескенде сілтеме пайдаланылады. Нrеf ... ... ... ... өтіп ... парақ ішіндегі белгіні
көрсете алады.
Егер гиперсілтеменің ... ... ... ... ... ... қажет. Ең соңғысы үшін қоршау ... ... ... онда ... сілтеме соң түсін өзгертеді [30]. Егер локальді
дискіде ... ... ... ... filе ... ... ... хаттамаға нұсқауы мазмұндалуы керек:
Нrеf="filе:/диск:\ файлға жол" немесе һrеf-"filе:///диск:/файлға жол".
Үнсіздік бойынша каталогқа ... ... Бүл ... файл аты
ғана көрсетіледі. Мысалы раgе.һtm1. strelka:а.gіf. Көбінесе бумаларға
қатысты ... ... ... ... кешенінің орналасуын, орын
ауыстыруын жеңілдетеді. Егер өтіп жатқан каталогта басқа керекті ... ... мына ... ... ... орындалады.
Мүнда, бумада енгізілген бума құрылымын қисық сызық алдындағы нүкте
көрсетеді. Егер сол ... ... ... ... ... ... ... нүкте қосады: һrеf="../бума/файл.тип".
Сілтемені ұйымдастыруда көптеген басқа элементтер сияқты атрибуттар
қолдануды талап етеді. ... ... ... ... ... һrеf="hhtр://www.nеtsсаре.соm. URL алдындағы сөзі ену схемасын
білдіреді.
Мынадай атрибуттар ... және соrds ... ... ... ... құрғанда өте пайдалы
Ассsесеу және tаbіndех - формалар құрамына А элементі кіргенде көрсетуге
болады
А элементі: іd, сlass, 1оng, diг, titlе, tуре, stуlе ... ... ... ... да мүмкіндік береді.

Парақ мәтінде көрсетілген А атрибутына қарағанда, LINК ... ... яғни һеаd ... ... ... ... парақ мәтінінде гиперсілтемелер жасамайды, сондықтан
тышқанмен ... ... ... анықтау үшін һrеf атрибуты бар А
элементін ... ... ... ... ... ... ... атрибуттар : іd, с1аss, 1оng, dіr, titlе, tуре,
stуlе, mеdіа, һrеf, 1оngһrеf
HTML тілінде ... ... ... ... ... ... сервер мүмкіндігімен
қарастырылады. Мұнда жазылатын HTML , ... HTML ... ие ... WWW-де ... ... ... беруіне және қолданушы
туралы құрастырылған жиынтық. Форма толтырылғаннан кейін қолданушыға және
процесстің іске қосылуы оның өңдеуі ... одан ... ... істеуге болады. Мұнда тегіне қолданудың қарапайымдылығы
формада ... ... ... ... ... ... ... Кең көлемдегі ашылатын өңдеу үшін Comman ... ... және ... ... ... түсетін
бағдарламалар қолданылады. Осылайша қолданушы ... ... ... қолдануына болады.
Форма тапсырмасы - Form элементі
Form ... ... ... құжатты білдіреді және өзге де ... ... ... ... ... тегі
тегінің ақырын, және ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ іс-әрекет (action) ретінде де
берілгендерді өңдеуді сипаттау үшін де ... ... ... өңдеу керектігін анықтайды, ал іс-әрекетті ... ... ... ... осы ... ... жауапты
бағдарлама көрсетеді.

Форманы басқаратын элементтерді анықтау - тегі
Бұл тег ... ... ... ішкі ... ... ... Ол форматталған өріс үшін пайдаланушыға кіргізу үшін
басқарады. Бұл ... өріс ... ... ... ... ... болуы
мүмкін. Мұндай өріс TYPE атрибуты мен анықталады.
TYPE=text атрибуты
Пайдаланушыға қандай да бір кішігірім көлемде мәтін енгізу қажет ... тегі ... және TYPE ... text ... Бұл ... үнсіз қабылданған және оны көрсету міндетті емес.
Сонымен қатар NAME атрибуты беріледі, өрістің атын анықтау үшін.
Егер өз ... ... ... ... ... ... ... қолдануға болады. Бірінші атрибут
MAXLENCTH деп аталады, ол ағымдағы ... ... ... ... шектеуді айтады. Екінші атрибут Size деп аталады, ағымдағы өрістер
орынын алатын, экран облысында ... ... ... ... типі ... ... Егер ... мағынасы көп болса, Size- ға
қарағанда, онда ... ... ... ... ... Соңғы
қосымша атрибут Value атрибуты болып табылады, енгізілген өрістің бастапқы
мағынасын ... ... ... ... ... ... құру үшін ... ... ... ... Форма тегін
Сheckbox атрибутымен бірге қолданған кезде онда NAME, Value атрибутында
қатысу керек. NAME ... ... ... атын ... ... ... ... тұрады.
Қазақстан
VALUE=”Қазақстан”
Тәуелсіз Мемлекет
TYPE=radio атрибуты
Кейбір жағдайларда мүмкін болатын бірнеше мағыналардың біреуін таңдау
керек болады. Мүмкін болатын ... ... ... ... кездегі кіріс формасын құру үшін міндетті түрде тегін
TYPE=radio ... ... ... ... Формада атрибут іске қосылып
жатқанда тегінде NAME және Value атрибуттары ... ... ... ... атын, ал Value атрибуты өріс мағынасын
көрсетеді.
Пол ербала
VALUE=”Ербала”
Пол қыз
TYPE=image ... ... ... ... үшін ... ... батырмасымен
көрініске апарып шертуге тура ... ... ... Бұл үшін
программисттер тегін TYPE= image ... ... ... ... көрініске апарып шерткенде браузер экран
нүктеге сәйкес келетін координаттарды сақтайды. Сосын ол формаға енгізілген
ақпаратты «өңдейді». ... image ... ... ... ... құрамында NAME және SRC атрибуттары болуы керек. NAME ... ... өріс ... SRC ... ... көріністің
басталуы URL файлын көрсетеді. Бұл атрибут кеңеймесі немесе т.б.
болады.

тегі - ... ... ... ... типке тәуелді болатын текст сапасын шығару үлкен қоғамдық
орынға ие. Мұнда кезде тегі үшін бірнеше ... ... ... ... Бұл ... үш ... пайдаланады: COLS, NAME және
ROWS.
COLS атрибуты
Мазмұны бойынша тексте сандардың колонкасын көрсетеді.
NAME атрибуты
өріс бойынша атауын ... ... ... сапа ... ... тегі – ... тізім түрінде қолдану
HTML-де форма құру қиын болғанда, ағымдық және арнайы мәзірлер тізімі
қосылады. Бұл үшін SELECT ... TYPE = select ... ... ... үшін ... ... тегі үш атрибут
арқылы болады: MULTIPLE, NAME және SIZE
MULTIPLE ... атау ... ... ... ... ... ... тізім бойынша сандарын анықтайды. Егер формаға SIZE=1
атрибуты белгіленсе, онда браузер тізім бойынша ағымдық мәзірдің ... ... Ал ... SIZE>1 болса браузер онда қарапайым тізім
ұсынады. Формада тег ... ішкі ... Бұл ... екі ... ... ... SELECTED және
VALUE.
SELECTED атрибуты
Бастапқы таңдалған элементтік белгіні пайдаланады.
VALUE ... ... ... ... ... ... ... өрістегі белгіге тең болады.
HTML-да мәтiн форматтаудан Web-дизайнға өтудiң алғашқы қадамы Web-бетке
сурет орналастырудан басталады. Суреттер ... тек ... ... ... ... ... ... беттегi ақпаратты
логикалық тiзбектерiн құруға т.с.с. web-беттiң негiзгi сипаттамаларына ... ... ... ... үшiн тегі ... Оның src
атрибутына URL нұсқауын беру арқылы кез-келген графикалық кескiндi ... ... HTML ... ... ... бөлiмiнде
орындалады. Мысалы,


Cурет кiрiстiру

тегінің атрибуттары броузердiң ... ... ... ... ...... тұрған орны (оның абсолют не салыстырмалы URL-
адресi);
width=”х” – ... ... енiн ... ... ... – броузерге сурет биiктiгiн алдын-ала тағайындауға мүмкiндiк
бередi;
border=”x” – сурет рамкасының енiн анықтайды;
align=”x” – ... ... ... және тiк ... ...... орнына оның сипаттамасын шығаруға мѕмкiндiк бередi.
Сонымен қатар тышқан көрсеткiшi сурет үстiне орналасқан кезде, ол ... ... ...... оң және сол жағынан бос орындар қалдыру.
vspace=”x” – суреттiң жоғарғы және төменгi жағынан бос орындар қалдыру.
HTML құжатта графикалық кескiндермен ... ... ... ... height ... ... түрде қолдану керек. Себебi броузер
суреттiң енiн, биiктiгiн өзi анықтай алмайды, оны созып не ... ... Бұл ... ... ... қалауы бойынша шығаруына
кедергi келтiредi. width және height атрибуттарының ... ... ... ... ... ... енiн ... Егер бұл
атрибуттың мәнi 0-ге тең болса, онда сурет шетiнде рамка болмайды.

HTML ... ... ... немесе мәтiндi жылжымалы ... ... Бұл ... ... ... ... өлшемiне қатысты
броузердегi мәтiн немесе сурет жылжымалы болады.
 3.2 ... ... ... ... ... ... ... келтірілген.
1-сурет Негізгі терезе
Компьютердің суретіне тышқанмен шертіп, мазмұны терезесі ашылады (2-
сурет).
2-сурет Негізгі терезе
Бөлім команданы таңдап дәрістерді ... ... ... ... Дәріс көрінісі
Семинарлық жұмыстар команданы таңдап осы пәнге ... ... ... терезесі ашылады (4-сурет).
4-сурет Семинарлық жұмыс көрінісі
Студенттің оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік жұмыстарын
жасауға арналған әдістемелік нұсқауларды көру үшін СОӨЖ ... ... ... СОӨЖ жұмыс көрінісі
Студенттің білімін тексеру үшін арналған тестті ашу үшін ... ... ... ... ... ... тест көрінісі
Жоғарыда айтылғандай, берілген модуль   Web-браузерде көрініс беретін
апплеттермен көрсетілген. Қазіргі кезде кең ... ... ... Internet Explorer және Netscape ... екі ... Java апплеттерін қолдайды. Microsoft және Netscape
фирмаларының ... ... ... ... бір ... ... шығатын қорытынды, қазіргі уақытта, Internet Explorer ... ... ... ... ... дипломдық жұмыста жасалған электрондық оқулық жүйесін қолдану үшін
келесі ең аз дегенде талаптарды орындау керек:
– 350 МГц тактілі ... ... ... Windows 2000, XP ... жүйелері;
– 128 Мбайт оперативті жады;
– 1024х768 рұқсатты 256 түсті ... ... ... ... карта;
– кодектер.
Қорытынды
Білім беру саласында электрондық ... ... ... ... ... арттырып қана қоймай, логикалық ойлау
жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Дәстүрлі білім беру ... тек ... ... ... ... қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі
ақпараттандыру қоғамында компьютерлік ... ... алға ... емес.
Міне, білімді жоғарылатуға электрондық окулықтың қаншама пайдасы бар. Ал
біздің елде электрондық оқулықтар жасауда әлі де көп ... ... ... ... оқу ... ... жоғары мектептің
және қосымша білім беретін курстар пэндеріне байланысты көптеген оқулыктар
шығарылуы тиіс.
Электрондық оқулықтың ... ... ... оқу ... ... ... ... (оқыту, бақылау, тестілеу)
программалардың жиынтығынан тұратындығында.
Бұл бағытта “Білім беруді ... ... ... ... ... қолдауға тұрарлық деп айтуға болады.
Осы мекеменің “Білім беруді ақпараттандырудың ... ... ... ... ... көп ... ... бір сатысы
электрондық оқулықтар шығару болып ... ... ... ... ... болып келесілер табылады:
- ақпарат берілісінің диверсификация әдістері;
- оқу мекемелерінің телекомуникациялық бірігуінің пайда болуы;
- білім алу процесінде студенттің ... ... ... ... тиімді жүйеде жасау.
Бұрынғы кезде білім алудың алыстатылған формадағы технологиясы баспа оқу
материалдарына, аудио- және видео- ... ... ... ... ... ... ... негізінде интерактивті қолдануға
рұқсат береді.
Кең ауқымды ақпараттық ресурстардың жинақталуы студентке білім алу
процесінде ... ... және ... ... ... ... байланыс арналары арқылы меңгеруге рұқсат ... ... ... ... көп ... ... ... қашықтан оқудың көпамалдылығы оқу мекемелеріндегі оқыту
процесін басқару және ... ... әкеп ... ... ... жаңа әдістер технологияларын меңгере алатын болуы керек.
Алғашқы кезде оқу мекемелері көмекші элемент ретінде оқытудың техникалық
жағдайына ... ал ... ... ... ... техгикалық,
ақпараттық дайындығы бірінші жоспарға шықты.
Оқытудың ... ... ... ... оқу ... бойынша
студенттердің қажеттілктерін қанағаттандыруы керек. өз ... ... ... оқыту процесін өзгертеді.
Оқу аспектілері ақпараттық жағынан дамуда, ал білім алу технологиялары
оқөу мекмесінің ақпараттық ... ... ... бір ... болып
табылады, ол әкімшілікке де, оқытуға да қатысты.
Осы технологиялық инфрақұрылым оқу мекемелерінің ... ... ... дәстүрлік формасына қашықтық және уақыт бойынша да
шек қоймайды.
Ақпараттық технологиялар қазіргі ... ... ... ... жаңа ... ... ол ақпарат алмасудың жаңа амалдарына
байланысты.
Негізінен ... оқу ... ... сипатталады:
Мемлекеттік стандартқа сай оқу мақсаты қалыптастырылады.
Оқу құрамына әлеуметтік тапсырысқа педагогикалық модель кіреді, сонымен
қатар оқыту процесі, жүзеге ... үшін ... ... мен ... мазмұнымен анықталады.
Оқыту объектілері болып білім алудың осы формасындағы қолданушылар болып
табылады (студенттер, тыңдаушылар, оқушылар және тағы басқалары).
Қашықтан оқу ... ... ... ... Олар оқу процесінің
басты буыны ретінде үлкен ролге ие. Осындай қажеттіліктерге сай, ... ... ... тьютор деп жаңа термин қолданылады, яғни ... ... ... білдіреді, бұл мамандар информатиканы
және телекоммуникацияны жаңа ... ... оқу ... бес ... ... әдістерді қамтиды:
- ақпаратты-рецептивті;
- репродуктивті;
- проблемалы;
- эвристикалық;
- зерттеушілік.
Олар оқытушы мен ... ... ... ... ... ... ... құралдармен жабдықталған комплекстерге ие болуы
керек.
Жекеленген-бақылаудың әкімшілік жүйесі кіріс ... ... ішкі жүйе - ... нормативтермен қоса қаржылық
мәселермен айналысады.
Заң актлерімен айналысуы керек, яғни тьютордың еңбегі, ... ... ... оқу ... ... ... айналысады.
Маркетингтік ішкі жүйе – мұнда тек оқу орындары ғана ... ... ... ... және тұтынушы роліне ие болады.
Көрсетілген қашықтан оқу түрінің қалыптасуының ұйымдастырушылық
негіздері келесі ... ... ... ... оқу процесін жүргізудегі ашықтық және жеке бағыттарға сүйену;
- басты оқу орнына негізделген орталықтандырылу;
- оқытушы-кеңесшілердің болуы ... олар әр ... ... ... ... оқу ... ... құралдардан басқа да мынадай қосымшалар
болады:
- электронды оқу баспалары;
- компьютерлік оқу жүйелері;
- аудио- видео оқу материалдары.
Электронды оқу құралдары қағаз ... ... ... ... ие ... ... жадысында ыңғайлы түрде сақталған,
- гипермәтіндік мүмкіндіктер,
- тез түрде өзгерістер енгізуге болады,
- ... ... ... ... болады.
Қосымша материалдар магнитофон, видеомагнитофон немесе лазерлі ... ... ... және ... ... электрондық оқулығын
құру негізінде жалпы электрондық оқулықтарға қойылатын техникалық және
дидактикалық ... ... Бұл ... оқу ... құру ... және ... жабдықтарды қолдану арқылы ... оқу ... ... өткізіп, нәтижелеріне,
қорытындыларына талдау жасалды. Студенттердің, оқушылардың өз бетінше білім
алуына электрондық оқу құралының ... орны мен ... ... ... электронды оқулықтарды қолдану барысында студенттердің
сабаққа деген ... күрт ... ... ... де өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды
молынан ала алады. Заман талабына сай жас ұрпаққа ... ... ... ... ... ... – оқытудың жаңа технологиясының
бір түрі ретінде қарастыруға болады.
Сонымен “Компьютер архитектурасы және операциялық жүйелер” ... ... ... ... жаңа ... технологияларды кеңінен
қолдануға өз үлесін қосады деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Бобровский С. Delphi 5: ... курс - СПб: ... 2001. ... ... Н., ... Ю. Delphi 5. ... мультимедийных
приложений. Учебный курс.- СПб.: Питер, 2001..-251с.
3. ... А.Я. 100 ... ... ... библиотеки
Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999 .-112с.
4. Архангельский А.Я. Интегрированная среда ... Delphi - ... ... ... ... ... А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в
Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-369с.
6. ... А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО ... 1999. ... ... С.В., ... Г.А. ... ... Delphi.
- М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
8. Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6: Справочное пособие.
- М.: ... ... ... ... Вин ... ... Самоучитель - Санкт-
Петербург:Питер,2003.-224с.-284с.
10. Смит К., Уотерс К. Html - ... ... & ... ... ... -М.: ... 2004.-264с.
11. Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office. - Киев:
Ирина,2000.-139с.
12. ... Ю.Н. ... ... СПб.: ... 2001. -384с.
13. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы ... 2002. - ... ... ... самоучитель по разработке Html-страниц.-
М.:ДЕСС-КОМ,2000. - 446с.
15. Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по ... М.: ... и ... 2001. - ... ... ... ... - Санкт-Петербург: Питер, 2001.-
556с.
17. Гетц К., ... ... в ... Office.- ... 2000.- ... Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка
гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
19. ... И.В. ... ... ... в ... ... ... использования. - М.: «Школа-
Пресс»,1994. - 205 с.
20. Демушкин А.С. и др. ... ... ... ... ... - 1995. - № 3. - С. ... ... Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на
примере ... ... ... - ... ... 1999. ... ... J.J. Children, Computers and the ... ... to ... Technology and Education. L., 1985. -
410с.
23. Монахов В.М. Что такое ... ... ... ... в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
24. Chu G.C., Shramm W. Learning From ... What ... - ... D.C., 1969. - 83 ... Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. ... № 9. - ... - 1987. - pp. ... Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в ... ... - 1994. - № 4. - С. ... ... ... ... как инструменты познания: изучение с
помощью технологии, а не из технологии//Информатика и ... ... 4. - ... ... ... Н.В. ... ... программ на основе
инструментальных средств. - ... 1995. - 141 ... ... М.И. ... ... ... вопросы теории. - М.:
Педагогика, 1975. - 368 с.
30. Денисенко В.И. Охрана труда. - М.: ... ... ... ... ... Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ExtCtrls, OleCtrls, SHDocVw, Menus, StdCtrls;
type
TForm1 = ... ... ... ... TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: ... ... ... ... Form2: TForm2
Left = 381
Top = 106
Width = 462
Height = 479
Caption = #1059#1095#1077#1073#1085#1080#1082
Color = ... = ... = ... = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Image1: TImage
Left = ... = ... = ... = ... = ... Form4: ... = 158
Top = 105
Width = 828
Height = 597
Caption = #1054#1089#1085#1086#1074#1085#1099#1077'
'#1082#1086#1084#1087#1086#1085#1077#1085#1090#1099' Delphi'
Color = ... = ... = ... = ... = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
OnCreate = FormCreate
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Panel2: TPanel
Left = 0
Top = ... = ... = ... = 'Panel2'
Color = clHighlight
TabOrder = 0
object WebBrowser1: TWebBrowser
Left = 16
Top = ... = ... = ... = ... ... Form5: TForm5
Left = 192
Top = 114
Width = 320
Height = 252
Caption = #1058#1077#1089#1090
Color = clBtnFace
Font.Charset = ... = ... = ... = 'MS Sans ... = ... = ... = 96
TextHeight = 13
object Panel1: TPanel
Left = 8
Top = 8
Width = 297
Height = 41
BevelWidth = 7
Caption = #1042#1072#1088#1080#1072#1085#1090' ... = ... = ... = ... Panel2: ... = 8
Top = 56
Width = 297
Height = 41
BevelWidth = 7
Caption = #1042#1072#1088#1080#1072#1085#1090' '#8470'2'
Color = clGradientActiveCaption
TabOrder = 1
OnClick = ... Panel3: ... = ... = ... = ... = ... = ... = #1042#1072#1088#1080#1072#1085#1090' '#8470'3'
Color = clGradientActiveCaption
TabOrder = 2
OnClick = Panel3Click
end
object Panel4: ... = ... = ... = ... = 49
BevelWidth = 7
Caption = #1042#1072#1088#1080#1072#1085#1090' '#8470'4'
Color = clGradientActiveCaption
ParentShowHint = False
ShowHint = ... = ... = ... Form6: ... = ... = ... = ... = 183
Caption = #1054#1073' '#1072#1074#1090#1086#1088#1077
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = ... = 'MS Sans ... = ... = ... = ... = ... Panel1: TPanel
Left = 0
Top = 0
Width = 337
Height = ... = ... = ... Label1: ... = ... = ... = ... = 29
Caption = #1050#1102#1088#1077#1075#1103#1085'
'#1051#1077#1088#1085#1080#1082
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clAqua
Font.Height = -24
Font.Name = 'MS Sans ... = ... = ... Label2: ... = ... = 88
Width = 87
Height = 16
Caption = #1043#1088#1091#1087#1087#1072' ... = ... = ... = ... = 'MS Sans ... = ... = False
end
end
end
unit Unit2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, SHDocVw, shellAPI,Buttons, jpeg, ... = ... ... ... ... ... TSpeedButton;
SpeedButton5: TSpeedButton;
SpeedButton6: TSpeedButton;
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
procedure Label1Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... ... ... Unit1, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, ... *.dfm}
procedure TForm2.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
Form1.show;
end;
procedure TForm2.Label1Click(Sender: TObject);
begin
form3.Show;
end;
procedure TForm2.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
form7.Show;
form7.WebBrowser1.Navigate('C:\Бухгалтерия\tester\test.html');
end;
procedure TForm2.SpeedButton3Click(Sender: ... ... ... ... ... ... ... application.MessageBox('1с
багдарламасы','Ескерту',mb_okcancel+mb_iconwarning)=idcancel then
form2.show else
shellexecute
(handle,'open','C:\бухгалтерия\1cv8\setup.exe','','',sw_normal);
end;
end.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi тілінде электрондық оқулық64 бет
Html тілінде математикалық логика пәнінен электрондық оқулық құру40 бет
MATHCAD-қа электрондық оқулық83 бет
«ақпараттық жүйелерді жобалау» электрондық оқулықты өңдеу және жобалау44 бет
«Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасына» сай «Информатиканың теориялық негіздері» пәні бойынша электрондық оқулық67 бет
«Физика 1» пәні бойынша электрондық оқулық жасақтау71 бет
Кәсіптік білімнің электрондық оқулықтарын құрастырудың функционалдық – модульдік технологиясы45 бет
МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық48 бет
Оқушыларға сабақ беру үрдісінде электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы география, экология, экономика білім берудің теориялық тұрғыдан негіздеу65 бет
Статистикалық физика.Физикалық кинетика негіздері оқулығы бойынша электрондық оқулық құру тақырыбын63 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь