Кәсіпорын клиенттер мәлімдемелерін есепке алу үшін веб серверлер

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Web.сервер түсінігі және оны ұйымдастыру кезеңдері
1.1 «Клиент.сервер» технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Ақпараттық жүйенің архитектурасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10 2 Жобаны жүзеге асыруға арналған программалық қамсыздандыруды талқылау және таңдау
2.1 Web.серверді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.2 Мәліметтер қорын басқару жүйесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.3 Web.программалау тілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
3 Веб серверді құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
Қазіргі кезде шығарылып жатқан жаңа ақпараттық технологиялар денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы және де айналадағы орта үшін маңызы аса зор.
Білім беру жүйесі Қазақстан республикамыздың даму қажеттіліктеріне сәйкес келтірілуі керек. Бірақ осы өзгерістердің барлығы білім берудің ескі әдістемесімен, әлемдік білім кеңістігіне еліміздің білім беру жүйесі кезеңдік енуіне жеткіліксіз құрылымдар мен мазмұндармен жүргізілуде.
Жоғары білім экономиканың барлық салаларын жоғары мамандандырылған кадрлармен қамтамасыз етеді. Жоғары білім жүйесінің дамуына елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен кейінгі тұрақты экономикалық даму мүмкіндігі тәуелді. Жоғары білім дамуының негізгі тенденциясы мамандарды дайындау сапасының жоғарлауына, интенсивті ғылыми-зерттеу әрекеттілігімен біріккен инновациялы білімнің дамуына, әлеуметтік сфера мен экономика талаптарымен жоғары білім беру ордаларымен тікелей байланысына, білім беру және ақпараттық технологиялардың дамуына септігін тигізеді.
Қазіргі таңда ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқытушыларды, білімгерлерді және оқу процесін ұйымдастырушыларын оқыту, жоғары білім беру мекемелерінде құжаттардың электронды айналымын ендіру, жаңа оқу жоспарлары бойынша оқу процесін өңдеу білім беру аумағындағы ең маңызды мәселесі болып табылады.
Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы көпкөлемді жұмыстардың автоматтандыруын анықтайды. Жаңа техналогиялардың дамуы қоғамның интеллектуальды потенциалына байланысты, демек, елдегі білім берудің дамуы деңгейіне де. Білім сапасы мен мазмұнының сұрақтары қоғамда әрқашан да басты орындарда еді.
Барлық дамыған және дамушы елдердің көбісінде білім беру ақпараттандыруының активті процестері байқалуда. Сонымен қатар, жалпы білім сапасын арттыру жолдары қарастырылуда, жаңа ақпараттық технологияларды іздеуге үлкен қаражат жұмсалуда. Біздің өмір сүру ғасырымыз – жоғары технологиялар ғасыры адамзат тұрмысына көптеген өзгерістер әкелді. Қазіргі таңда біреуді «Интернет» және «Мәліметтер қоры»(МҚ) терминтерімен таң қалдыра алмайсың. Компьютерлік мәліметтер қорын, мәліметтер қорын басқару жүйелерін қолданып, басқа ұйымдармен мәліметтермен алмасушы ұйымдар көбеюде. Күн сайын Интернет желісін қолданушылар саны және локальды компьютерлер мен желілерде МҚ-ң саны артып жатыр. Қолданушылар web-түйіндерде желі мүмкіндіктерін МҚ ресурстарымен байланыстыруда. Глобальді Интернет желісінің қарқынды дамуы адамзат әрекетінің көптеген салаларына аса зор әсерін тигізеді. Интернет программалық қамсыздандыру индустриясына жаңашыл өзгерістер әкелді.
1 Акулина С.Б. Основы программирования на Си#. -М.: Финансы и статистика, 2008. - 368с.
2 Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Си# - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2009.-91с.
3 Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Си# 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2009.-369с.
4 Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Си#. - М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2011. -39с.
5 Полянский А. Среда программирования Си#: Справочное пособие. - М.: Познавательная книга плюс, 2011.-114с.
6 Неверова Е.Г. Технология проектирования баз дан¬ных и знаний. Самоучитель - Санкт-Петербург: Питер,2009.-284с.
7 Смит К., Уотерс К. Программируем в Си#. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
8 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Си#. - Киев: Ирина,2000.-139с.
9 Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 457с.
10 Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание клиент-серверных приложений. - М., 2012. - 755 с.
11 Демушкин А.С. и др. Компьютерные обучающие программы// Информатика и образование. - 1995. - № 3. - С. 15-21.
12 ellington J.J. Children, Computers and the Curriculum: An Introduction to Information Technology and Education. L., 1985. - 410с.
13 Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения //Математика в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
14 Chu G.C., Shramm W. Learning From Television: What the ResearchSays. - Washington, D.C., 1969. - 83 p.
15 Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. 20. - № 9. - September. - 1987. - pp. 17-41.
16 Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в образовании//Информатика и образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96.
17 Джонассен ДэвидX. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии//Информатика и образование. - № 4. - 1996. - С. 117-131.
18 Софронова Н.В. Разработка обучающих программ на основе инструментальных средств. - Чебоксары, 1995. - 141 с.
19 Емельянов И.С. Разработка Web-приложений.– СПб: БХВ - Петербург, 2011. – 528 с.
20 Скотт Хокинс. Администрирование веб-сервера Apache и руководство по электронной коммерции = Apache Web Server Administration and e-Commerce Handbook. - М.: Вильямс, 2001. -336 с.
21 Кевин Мельтцер, Брент Михальски. Разработка CGI-приложений на Perl = Writing CGI Application with Perl. - М.: «Вильямс», 2001. -С. -400.
22 Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL. - К.: "ДиаСофт", 2001. - 672 с.
23 Фигурнов “IBM для пользователя”,М,1994г
24 Кузнецов С.Д. “Безопасность и целостность или, Худший враг себе - это ты сам”, СПб., 2008
25 Гайдамакин Н.А. «Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных». Москва, 2006
26 Емелина Е.И. «Основы web-программирования». М., 2007
27 Канонов В. В., «Си# Учебный курс», М: Нолидж, 2010г., 400с
28 Дейтел Г. «Разработка клиент-серверных приложений», М.,2007.
29 Варжепетян А.Г., Глушенко В.В. «Системы управления». Москва, 2000
30 Денисенко В.И. Охрана труда. - М.: Изд-во «Школа-пресс», 2008.-244-276с.
        
        Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Кәсіпорын клиенттер ... ... алу үшін веб ... ... – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы
Астана 2015
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
«Қорғауға ... ... ... ... ... ... алу үшін веб серверлер
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы
бойынша
Орындаған
Ғылыми жетекшісі
Т,ғ.
Астана 2015
Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
........................................... 3
1 ... ... және оны ... ... «Клиент-сервер» технологиясы
........................................................................ 6
1.2 Ақпараттық жүйенің архитектурасы
.............................................................. 10 2 Жобаны
жүзеге асыруға ... ... ... ... және ... ... таңдау
............................................................................
............ 14
2.2 Мәліметтер қорын басқару жүйесін таңдау
................................................... 21
2.3 ... ... 25
3 Веб ... ... ... тізімі
............................................................................
. 30
Кіріспе
Қазіргі кезде шығарылып жатқан жаңа ақпараттық технологиялар денсаулық
сақтау және білім беру салаларындағы және де айналадағы орта үшін ... ... беру ... ... ... даму ... ... керек. Бірақ осы өзгерістердің барлығы білім берудің ескі
әдістемесімен, әлемдік білім ... ... ... беру ... ... жеткіліксіз құрылымдар мен мазмұндармен жүргізілуде. 
Жоғары білім экономиканың барлық салаларын ... ... ... ... Жоғары білім жүйесінің дамуына елдің
әлеуметтік-экономикалық ... мен ... ... ... даму
мүмкіндігі тәуелді. Жоғары білім дамуының негізгі ... ... ... жоғарлауына, интенсивті ғылыми-зерттеу әрекеттілігімен
біріккен инновациялы білімнің ... ... ... мен экономика
талаптарымен жоғары білім беру ордаларымен тікелей байланысына, білім беру
және ақпараттық технологиялардың дамуына ... ... ... ... ... қолдану арқылы оқытушыларды,
білімгерлерді және оқу процесін ұйымдастырушыларын оқыту, жоғары білім беру
мекемелерінде құжаттардың электронды айналымын ... жаңа оқу ... оқу ... ... ... беру аумағындағы ең маңызды мәселесі болып
табылады. 
Ақпараттық технологиялардың қарқынды ... ... ... ... ... ... қоғамның
интеллектуальды потенциалына байланысты, демек, елдегі білім берудің дамуы
деңгейіне де. Білім сапасы мен ... ... ... ... ... ... ... дамыған және дамушы елдердің көбісінде ... ... ... ... ... ... қатар, жалпы білім
сапасын арттыру жолдары қарастырылуда, жаңа ақпараттық технологияларды
іздеуге үлкен ... ... ... өмір сүру ... – жоғары
технологиялар ғасыры адамзат тұрмысына көптеген өзгерістер әкелді. Қазіргі
таңда біреуді ... және ... ... ... ... алмайсың. Компьютерлік мәліметтер қорын, мәліметтер ... ... ... ... ұйымдармен мәліметтермен алмасушы ұйымдар
көбеюде. Күн сайын Интернет желісін ... саны және ... мен ... МҚ-ң саны артып ... ... ... желі ... МҚ ... ... ... желісінің қарқынды дамуы адамзат әрекетінің көптеген салаларына
аса зор әсерін ... ... ... ... ... өзгерістер әкелді. Интернет үшін ... ... және ... ... ... қосымшалардың жаңа категориясы
шығарылды.
Әрбір ... типі үшін ... ... бар.
Осылай, Web-клиент Web-серверге, пошталық клиент – пошталық ... ... және т.б. ... ... әрқашан сұранысты орындауға дайын
болу ... және ... да ... ... ... ... және ... байланысты жоғары шарттар
қойылады. Клиенттік компьютердің жұмысының тұрақтылығы бір адамның ... ... ... жұмысына сенімділігіне байланысты аз талаптар
қойылады, ал ... ... ... ... ... ... жұмысының жүргізілуі тәуелді болады. Жоғарыда
көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... үстелінен Интернетке қосылған миллиондаған
серверлердің ресурстарына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Көптеген Word Wide Web ... ... ... ... ... ... Берілген программаларды қолдану
динамикалық жаңару мәліметтерімен web қосымшасын құруға ... ... ... ... немесе шешілетін тапсырмалардың бизнес
ережелеріне бағынышты генерилданатын. Web серверімен және ... ... ... үшін CGI ... қолданылады, Windows
программасы үшін сондай-ақ Unix ортасындағы функционалданатын қосымшалардың
нақтылығы бар.CGI, HTTP, Web ... ... ... ... ... программасының интерфейстің стандарты болып табылады. ... ... ... ... ... ... тұрады.
CGI-дің көмегімен CGI программаларын құруға болады, олар шлюз ... ... ... ... ... ... жүйесі, электрондық
кесте жұмыстық графика тағы да басқалардың ...... ... ... ... ... алады.
Клиент жұмыстың принципін сервердің ішкі алгоритмдік іске ... ... тиіс де ... ал ... клиенттің жұмыстарына араласпайды.
Бұл бөліктердің ара қатынасы үшін арнайы протокол шығарылған (бұл жағдайда
HTTP протоколы), және де ... ... ... қарым – қатынасты осы
протокол ішінде іске асырылады. ... ... ... ... ... тұрғаны, онда қандай операциялық жүйенің
болуы, серверде сұраныс құжаттары қай жерде ... ... ... ма, олар
арнайы программалармен лезде ... ... ... ... ... ... клиент берілген ақпаратпен не істейді,
қалай көрсетеді, ... де ... ма, әлде ... ма ... ... серверге сұраныстан деп түсіндіріледі (бұл сервердегі мәліметтердің
унифицилданған тапсырыстың ... ... ... ... қосымшалар негізгі рөлді
атқарады, ... да ... ... ... ... ... деп ... Бұл көптеген Интернет-дүкендер, нақты уақыттағы
Интернет-телефониясы мен хабарламалармен алмасу үшін іздеуге арналған ... ... ... ... видеоны жіберу жүйелері. Әрекетіне
байланысты web ... ... HTML ... ... ... ... ... олар түрлі активті объектілерге, сервистерге және
жүйелерге ... ... ... ... ... ... ... қолданушымен жіберілген сұранысқа web сервер есеп беруді
даярлап, оны сол ... ... ... ... ... алу үшін web
сервер мәліметтер қорында сұранысты өңдейді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – корпоративті деректер қорының серверін
ұйымдастыру. ... ...... үй ... шаруашылығы
кәсіпорынның мысалында қарастырылды. Осы мақсатта ... ... ... ... ... тағайындауды және құру кезеңдерін
анықтау; 
— web-серверді ... ... ... өнімдерді
қарастыру; 
— программалық интерфейсті құру;
— экономикалық эффективтілікті есептеу; 
— еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздік ... ... ... жұмыстың мақсатын жүзеге асыратын Си# бағдарламалау ортасы
болып табылады. Си# ... ... ... ең көп ... бағдарлама
құру жүйесіне жатады. Оның басты ерекшеліктерінің бірі – ол арқылы ... Windows ... ... істеп қана қоймай, оның ... ... ... ... ... ... жататындығында.
Жобаның өзектілігі, ЖКХ қызметінде клиенттермен жұмыс істеу кезінде –
сервер мен клиенттің ... ... ... ... ... ... ... алып қарағанда өз құндылығын
жоймайды. Себебі:
- техникалық және бағдарламалық ... ... ... ... Си# ... ... барлық компоненттері тиімді қолданыспен
жасалған;
- техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етудің қорын толықтыруда Си#
бағдарламалау ... ... ... ... ... ... негізінде орындалған бағдарламаның апробациясы болып,
дипломдық жұмыста нақты берілген барлық тапсырмалары орындалды. Әрине,
техникалық және ... ... ... қорына ұқсас бірнеше
технологияларды қолдана отырып, бағдарламалық ... ... ... ... ... да базалар жетістігін көрсету
мүмкіншілігін көрсететін бағдарлама жасауға болады.
1 Web-сервер түсінігі және оны ... ... ... ... ... барлық компьютерлерді екі типке бөледі, олар
серверлер және ... Бір ... ... де және клиентті де
орнату мағынасында бөлу онша қатаң ... ... ... ... мүмкін және осыған қарамастан, дәл осы ... және ... ... де ... ... болады. Басқа
компьютерлерге анықталған сервис ... ... ... (ағыл.,
to serve – қызмет көрсету) деп атайды, ал осы сервисті ... ... 1). Көп ... ... клиенттік компьютерлерде әр
уақытта Интернетке кіруге мүмкіндігі болмайды, сондықтан желіге тек керек
уақытта ғана қосылады. Керісінше, ... ... ... ... ... ... Интернетпен байланысқан, сондықтан
оларға сұраныс арқылы хабарласуға болады.
Сурет 1. Веб сервер көрінісі
Компьютерлерді серверлер мен клиенттер деп ... ... ... ... деңгейіндегі клиенттер немесе серверлер деп
атаған жөн. Бір ... ... ... ал екіншісі сервер есебінде
іске қосылатын қосымшалардың өзара байланысы клиент-сервер ... ... ... басты тапсырмасы – сервиске қайсыбір клиент сұраныс
жібермейінше әр кезде жұмыс жасап және күту жағдайында болу ... ... ... ... оның ... баяулап және белгілі бір
сұраныстарға қызмет көрсетуді тежейді. Серверге ... ... ... ... ... – бұл желіде компьютерлер арасында ... ... ... жиыны. Серверлік бағдарламалар клиенттік
бағдарламаларға қызмет көрсету үшін компьютердің ... ... ... ... ... оны желі ... белгілі бір
адреске жібереді және ... ала ... ... ... сервер-
бағдарламамен өзара байланысады. Сол бір компьютерде ... ... ... ... ... қосымша серверлік қосымша
орналасқан компьютерде де, сонымен қатар, ... ... ... де орналаса алады, бірақ олар желімен байланысса, ... тек ... ... ... ... сәйкестеледі.
Әрбір сервер-бағдарламаның типі үшін өзіндік клиент-бағдарламасы бар.
Осылай, Web-клиент Web-серверге, пошталық клиент – пошталық серверге хабар
береді және т.б. ... ... ... ... орындауға дайын
болу керек және сондықтан да ... ... ... ... және өнімділігіне байланысты жоғары шарттар
қойылады. Клиенттік компьютердің жұмысының тұрақтылығы бір адамның ... ... ... ... ... ... аз ... ал аппаратты сервердің жұмысының сенімділігіне ... ... ... ... ... болады. Жоғарыда
көрсетілген тәсіл (клиент-серверлік архитектура) ... ... ... ... үстелінен Интернетке қосылған миллиондаған
серверлердің ресурстарына қол ... ... ... Word Wide Web ... ... ... ішкі
программаларды қолдануыңа негізделген. Берілген программаларды қолдану
динамикалық жаңару мәліметтерімен web қосымшасын ... ... ... базасында сақталған немесе шешілетін тапсырмалардың бизнес
ережелеріне бағынышты генерилданатын. Web ... және ... ... ... үшін CGI кеңінен қолданылады, Windows
программасы үшін ... Unix ... ... ... ... HTTP, Web ... ... ақпараттық серверімен ішкі
қолданбалы программасының ... ... ... ... ... серверінен гипертексті документтер статикалық мәліметтерден тұрады.
CGI-дің көмегімен CGI программаларын құруға болады, олар шлюз ... ... ... ... ... ... ... электрондық
кесте жұмыстық графика тағы да басқалардың ...... ... ... ... ... ... программасы WWW серверінің нақты масштаб уақытында ... WWW ... ... шлюз ... қамтамасыз етеді, ал ол
өз кезегінде қолданбалы жүйелік ... ... ... ... ... сұраныс нәтижесін қайтарады. Программа-шлюз C/C++,
Fortran, Perl, TCL, Unix Schell, Visual Basic, Apple Script ... ... ... Ол әдетте, директорияда cgi-bin www сервер атымен
орындалатын модуль сияқты болып жазылады. ... ... және ... ... ... технологиясы бойынша жұмыс істейді, яғни
барлық программалық қамтамасыздандыру клиенттік және ... ... ... – ақ ... арасында функцияналдық міндеттер ажыратылған.
Клиент жұмыстың принципін сервердің ішкі алгоритмдік іске асырылуын
білмейді, ... тиіс де ... ал ... ... ... араласпайды.
Бұл бөліктердің ара қатынасы үшін арнайы ... ... (бұл ... ... және де ... ... ... қарым – қатынасты осы
протокол ішінде іске ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру тұрғаны, онда қандай операциялық ... ... ... ... қай ... ... ... жатыр ма, олар
арнайы программалармен лезде генералдануы мүмкін). ... ... ... ... ... ... ақпаратпен не істейді,
қалай көрсетеді, дискі де сақтайды ма, әлде сақтамайды ма серверге бәрібір.
Әдетте, ... ... деп ... (бұл ... ... тапсырыстың пішіні).
Сервермен байланысты орнату кезінде алдымен www IP ... ... ... ... ... ... ал
кейін  TCP/IP - IP мәліметтерімен қосылуы іске ... ... ... ... ... ... ... жауап келгенін күтеді.
Клиенттен сұраныс болғанша  HTTP  сервері сұранысты ... ... ... ... ... ... ... «оянады» және бірілген
сұранысты қабылдап, оларды өңдеуге кіріседі. Сервердің ... ... ... ғана ... ... ... ... - ол клиенттің күтіп отырған жауабы болып табылады. Сервер жауап
қайтарғаннан ... ол ... үзіп ... «ұйқыға түседі» және қателік
шыққан кезде HTTP транзакциясы әр аптада ... ... Егер ... ... немесе сізде оларға құқығыңыз болмаса (ресурсқа кіру
шектеуші болуы мүмкін) немесе қателік коды беріледі. Ал егер ... ... ... ... ... типі ... ... қоса отырып,
жауап ретінде қайтарылып отырылады.
CGI секілді ISAPI ... web ... және ... ... қарым қатынас ережелерін анықтайды. ... ... құру үшін ... ... неге ... ... ... CGI стандартының артықшылықтары мен кемшіліктерін
қарастыру керрек. CGI-дің ... ... ... оның ... табылады. CGI әр тілде ... және ... әр ... ... мүмкін.
Егер сценариді жазған кезде барлық ережелерді ескерген болсаңыз, ол
кезде сіздің құрған программаңыз кез-келген web ... ... ... ... ... ... болады. CGF-дің қарапайымдылығы бұл
стандарттың кең таралуына мүмкіндік береді. Бірақ бұл жетістіктермен ... ... ... кемшіліктер де кездеседі. Олардың ең бастысы болып
ресурстардың тиімсіз ... ... ... ... ұсынатын клиенттің әр сұранысы компьютер -серверде
бөлек процесс туындатады.
Процестің құрамындағы жұмысты орындауға ... ... ... ... ... өндірістігін жоғарлату және ... ... ... ... ... соқты. Ең атақтысы NSAPI және ISАPI ... NSAPI ... CGI ... ... айырмашылығы болып,
ISАPI программасының орындалмайтынын файлды емес динамикалық ... ... ... Осының арқасында программаны жеке процесс ретінде
емес, ал web сервердің бір ... ... ... ... іске ... ... Тәуелсіз поцесс жұмысын орындауға өарағанда тұтас ағын
жұмысын ... аз ... ... ... ағын оның ... ... кеңістікті қолданады және жеке процеске қарағанда тезірек жұмыс
істейді. Процестің аяқталу кезінде жадыдан шығады, ал келесі сұраныс түскен
кезде ... ... ... Бұл ... ... ... істеуіне кері
әсерін тигізеді. Сұраныстың қарқынды түсуі кезінде дискіні ... ... ... ... жүк пайда болады.
CGI-сценариасына қарағанда ISАPI программасы жұмысын аяқтағаннан ... ... ... ... және ... ... ... Бірақта ISАPI программасының артықшылығы кейде кемшіліктерге
айналып кетеді. Егер CGI-сценариасының ... үшін ... ... ... болса, ол кезде жоғары өндірістілік үшін ... ... ... ... ... ... негізін қалаушылардың тілдер арсеналы CGI -сценараисының
негізін қалаушыларға ... аз ... ... ISАPI ... көп ... келетін адамға С++-тан басқа амал жоқ. ISАPI
программасының екінші ... ... ... әлде ... Берілген типтегі программа серверде туындалған тұтас ағын
ретінде орындалады, ол ... ... ... кеңістігін қоланады. Соған
байланысты ISАPI программасының ұателігі авариалық аяқталуды ғана емес,
сонымен ... ... ... ... ... ISАPI ... программалар екі категорияларға бөлінеді:
– кеңейтілу. Функционалды түрде CGI-сценариасынан ... аз. ... ... ... web серверінде
қосымша мүмкіндіктерді іске асырады, бірақ мүлде өзгеше ... ... осы ... арналған;
– фильтірлер. Бұл программаның өзгеше класы. Кеңейтілу web сервердің
мүмкіндіктерін көбейтетін болса, фильтірлер оның ... ... ISАPI ... оның ... кезінде web серверімен
байланысқан динамикалық кітапхананы (DDL) танытады.
ISАPI кеңейтілуі ... ... ... ... және берілген типтегі
программаның CGI-сценариасынан айырмашылығын ажыратудың оңай ... ... ... ... қарастыру және де жоғарыда көрсетілген
функциялар мен параметрлердің міндеті боып ... ... ... URL ... ... ... ғана ... кеңейтілуге қарағанда,
ISАPI фильтірлері клиенттің серверге әр сұраныс жіберу кезінде ... web ... іске ... ... ... жүктеледі
және сервердің жұмыс уақыты аяқталғанға дейін резидентті боып қалады.
Сценарилер көмегімен серверде сақталған ... ... және ... ... ... кіруге, рұқсат алуға болады, және де сервердің
орталықтандырылған ресурстарына, электрондық ... факс ... ... ... ... тағы бір ... ... тудырмайтын және басқарылатын ортаның функциялануы сіздің кодыңыз
көп нұсқалы браузер емес, ал бір нұсқалы серверде орындалады.
Бірақ ... ... ... ... ... 3 ... кедергі
бар:
– сервердегі скрипті енгізу web ... ... ... ... ... ... ... серверде орындалатын сценарилармен өзара қарым қатынастар болу
үшін қолданушы тышқанмен ... ... ... кнопканы шерту
керек, содан кейін сценариді орындағанын және жауап қайтаруын
күтеді. Динамикалық HTML мен ...... ... ... тестілеу үшін серверге өз арнайы www сервері ... типі ... ... ... ... ... Кең ... тапсырманы шешу үшін қазіргі уақытта ең негізгі
шарт болып сервер жағындағы пограммалау ... ... ... ... ... ... қолданушымен енгізілген сервердегі мәліметтерді
алу және өңдеу;
... ... ... ... құру;
– мәліметтер базасының серверінің, яғни серверде орналасқан
мәліметтерге динамикалық ... ... ету ... ... ... сақталған мәліметтер өзгерген кезде HTML
документі автоматты түрде өзгереді);
... ... ... ... сервердің
компоненттерді қолдану (мысалғы, мынадай жарнамалық баннерлердің
циклдік ауысуы және т.б.)
... ... ... ... клиенттің браузері жөнінде мәліметтер алу;
– клиенттің жағынан кілттерді құрастыру және ... ... ... архитектурасы
Ақпараттық жүйенің (АЖ) тиімді қызмет етуі көп жағдайда оның
архитектурасына ... ... ... ... ... зор ... ... Оның жеткілікті түрде таралған нұсқасында
компьютерлік желі мен ... ... қоры ... ... ... қоры (КМҚ) мен ... мәліметтер қоры (ДМҚ)
орналасады. КМҚ компьютер-серверде орналасады, ДМҚ ... МҚ ... ... бөлімдер қызметкерлердің компьютерлерінде орналасады.
Компьютерлік желідегі белгілі бір ресурстың сервері деп осы ... ... ... ... ал ... деп осы ... ... (программа) аталады. Компьютерлік желінің ресурсы
ретінде ... ... ... файлдық жүйелер, баспа қызметтері, пошта
қызметтері алынады. Сервердің типі ол ... ... ... ... егер ... ... мәліметтер қоры болып табылса,
онда сәйкес сервер мәліметтер қорының ... деп ... ... ... ... ... ұйымдастырудың артықшылығы
пайдаланушылардың ... ... жеке ... ... ... түрде сақтау, қызмет көрсету және ... ... ... ... қол ... ... ... үйлестіру болып табылады.
Клиент-сервер архитектурасында оны жүзеге асырудың түрлі нұсқаларына жол
беріледі.
Тарихи ... ... ... ... ... үлестірілген АЖ-
лар пайда болды (сурет 1). Мұндай АЖ-ларда ... ... ... ... файлдары дербес компьютерлерге (ДК) беріледі, ол
жерде олар өңдеуден өткізіледі. ... бұл ... ... өткізілетін мәліметтерді берудің жоғары қарқындылығы. Оның үстіне
көбінесе артық мәліметтер ... ... ... ... қаншасы қажет екендігіне тәуелсіз мәліметтер қорының ... ... ... ... ... ... ... бойынша құрылған үлестірілген АЖ-ның құрылымы (сурет 2)
келтірілген. Мұндай архитектура ... ... ... ... ... ... басым бөлігінің орындалуын қамтамасыз
етеді. Пайдаланушы немесе қосымша құрастыратын сұраныстар МҚ ... ... ... түрінде келіп түседі. Мәліметтер қорының сервері
керекті мәліметтерді іздестіріп, ... ... ... ... ... компьютеріне ... Бұл ... ... ... берілетін мәліметтер көлемінің едәуір мөлшерде
азаюы.
Сурет 2. Файл-сервері бар АЖ ... ... ... үлестірілген МҚ-ны құрудың негізгі
нұсқалары «Клиент-сервер архитектурасы» ... ... ... МҚ-лар мен олармен жұмыс істейтін қосымшаларды құру және басқару
үшін Microsoft фирмасының Access және Visual FoxPro, Borland ... ... ... МҚ, ... ... ... ... Oracle Server
тәрізді МҚ серверінің басқаруымен құрылып, қолданылады, қызмет етеді.
Сурет 3. Мәліметтер қоры сервері бар АЖ ... ... ... ... мен ... ... жүйе ... конфигурациялардың біріне ие болуы мүмкін:
– корпоративтік және дербес қорлардан тұратын компьютер-сервер;
– ДМҚ бар ... мен ... ... ДМҚ бар ... ... мен дербес компьютерлер.
Клиент-сервер архитектурасын пайдалану біріншіден, кәсіпорынның даму
барысында, ... ... ... ... дамуы барысында
кәсіпорынның ақпараттық жүйесін біртіндеп ұлғайтуға мүмкіндік ... ... ... МҚ мен ... ... ... ... салыстырғанда МҚ-ны жобалаудың күрделілігін
төмендетуге, сол ... ... ... ... ... ... ... жобалаудың бағасын төмендетуге мүмкіндік береді.
МҚ-ларды ақпараттық жүйелерде қолданудың аса ... ... ... ... ... ... ... ету. Бұл
пайдаланушыларға физикалық деңгейде мәліметтерді кейіптеу мәселелерімен
мәліметтерді жадыда орналастыру, оларға қол ... ... және ... ... береді.
Мұндай тәуелсіздікке МҚБЖ-мен колдау көрсетілетін МҚ-да логикалық
(пайдаланушылық) және физикалық ... ... көп ... ... қол ... МҚБЖ мен ... ... деңгейінің болуы арқасында МҚ-ның тұғырнамалық моделін
(түсініктік) оның ЭЕМ ... ... ... ... алу ... ... ... жұмыс істейтін үлестірілген АЖ-ларды құрған кезде клиент-сервер
архитектурасы кең ... ... Оның ... ... ... кезінде
клиент мен сервердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру ұстанымдары құрайды.
МҚ-ны басқару процестерінің ... ... ... ... беру үшін OSI ашық ... ... Эталондық моделін
пайдаланайық. Бұл модельге сәйкес МҚ-ны басқару қызметі қолданбалы деңгейге
жатады.
Жоғарғы екі деңгейге тоқталып ... ... және ... жасаушы мен пайдаланушы тарапынан аса үлкен көңіл бөлінеді. Қалған
қызметтерді алғашқыекеуін жүзеге ... ... ... ... деп
санайық. Бұлретте МҚБЖ термині ретінде МҚ-дағы ақпараттың ... ... ... кең ... ... ұстанатын боламыз.
Пайдаланушымен интерфейсті қолдайтын программа ретінде жалпы жағдайда
МҚБЖ келесі негізгі қызметтерді жүзеге асырады:
- қордағы мәліметтерді ... ... ... ... ... ... пайдаланушы үшін ыңғайлы болатын түрде ақпаратты бейнелеу.
Егер де жүйе бір ЭЕМ-де орналасса, онда ... ... ... жинақталған және 1-бөлімде қарастырылған сұлбаға ұқсас түрдегі
сұлба бойынша шақыртылады.
МҚБЖ-ны желіде ... ... ... ... ... ... ... болады. Өздерінің арасында МҚБЖ қызметтері
үлестірілетін тораптардың санына байланысты екі буындық, үш ... ... ... ... ... ... модельдер МҚБЖ қызметтерін желінің екі торабының арасында
үлестірілуіне сәйкес келеді. Өзіндеміндетті түрде мәліметтерді ... ... ... ... ... ... деп атайық.
Пайдаланушыға жақын және ... ... ... ... ... компьютер-клиент деп атайық. Компьютер-сервер мен
компьютер-клиенттіңарасында қызметтерді үлестірудің аса типтік нұсқалары (4
а, б-сурет) ... ... ... үлестірілген түрдегі ұсыну;
- қашықтан ұсыну;
- үлестірілген қызмет;
- мәліметтерге қашықтан қол жеткізу;
- ... ... ... ... түрдегі ... ... ... ... Екібуындық модельдер.
Клиент-сервер архитектурасы бар жүйелерде қызметтерін үлестірудің
аталған әдістері әр түрлі ... ... ... сервер – бұл
жағдайда барлық жұмыс сонда орындалады, қуатты ... ... ... ... ... ал сервер желі арқылы соған келіп
түсіп жатқан SQL-шақыртуларды өңдеуден өткізеді.
Мәліметтерге қашықтан қол ... мен ... ... ... пен ... ... ... қатаң түрде
үлестіріледі. Басқа модельдерде бір мезгілде екі компьютерде мәліметтерді
басқару (үлестірілген МҚ ... ... ... ... ... ... ақпаратты ұсыну (үлестірілген ұсыну моделі) ... ... аса кең ... ... ... мәліметтерге қол жеткізу мен
қашықтан ұсыну (МҚ серверін) ... ... ... ... қол ... ... (Remote Data Access ... ақпаратты ұсыну қызметтері мен қолданбалы өңдеудің логикасын жүзеге
асыратын программалар ... ... ... басқару сервисіне жүгіну ісі операторлардың көмегімен SQL
тілінің операторлары арқылы немесе API ... ... ... ... программалау интерфейсы) арнайы кітапхананың қызметтерін шақырту
арқылы орындалады.
RDA-моделінің негізгі артықшылығы – SQL-интерфейстері бар дайын МҚБЖ-
лардың ... ... және ... ... ... ... түрде
құрылуын қамтамасыз ететін аспаптық құралдардың болуы. Жасау құралдары
көбінесе MS ... ... ... ... ... стандартты мен кодты автоматты түрде генерациялау құралдарын
қолдайды. Жасау құралдарының басым ... ... ... ... кемшіліктері біріншіден, барлық логика ... ... ... мәліметтер ... ... ... беру жүйесі жоғары дәрежеде жүктемеленгендігі
болып табылады. Қосымшалардың жұмыс істеуі кезінде желі ... ... ... ... RDA ... ... ... жүйелер өздерін жасау,
өзгерту және ілесе жүру жағынан ыңғайсыз болып келеді. Оның негізгі ... ... ... ... ... мен ұсыну қызметтері өзара
тығыз ... Сол ... ... ... ... ғана ... оның бүкіл қолданбалы бөлігін өзгерту қажет болады, бұл жүйені ... ... ... ... моделінің (DataBase Server – DBS) алдыңғы модельден
айырмашылығы – ... ... ... ... ... ал қолданбалы қызметтер ... ... ... ... Бұл ... ... қарағанда
аса технологиялық болып табылады және Ingress мен Oracle ... ... Бұл ... ... сақталатын процедуралар түрінде
орындалады.
Процедуралар әдетте МҚ ... ... және ... бірнеше
клиенттер бөліседі. Жалпы жағдайда сақталатын процедуралар компиляция мен
интерпретациялау режимдерінде орындалады.
DBS моделінің ... ... ... жүру және ... қосымшаларды орталықтандырылған түрде жақсы әкімшілік ету
мүмкіндігі, сондай-ақ есептеу және ... ... ... ... ... Соңғысына программаларды ұжымдық пайдалану
режимінде орындау ... ... ... ... ... аз шығындарды
қажет ететінімен қол жеткізіледі.
DBS моделі кемшіліктерінің бірі – сақталатын процедураларды жасау
құралдарын ... ... ... шектеу – операторлардың сақталатын
процедураларды ... ... ... ... жазу тілі SQL тілінің процедуралық кеңейтілуі болып табылады
және ... ... ... мен қызметтік мүмкіндіктері бойынша С және
Pascal тәрізді үшінші буындағы дәстүрлі тілдермен бәсекелесе ... ... ... МҚБЖ-ларда сақталатын процедураларды баптап реттеу
мен ... ... ... жоқ, бұл олардың механизмін
қауіпті құралға айналдырады – реттелмеген программалар МҚ-ның қателесуіне,
жүйенің жұмысы кезінде серверлік және ... ... ... ... және т.б. әкеп соқтыруы мүмкін.
DBS-моделінің тағы бір ...... ... ... ... төмен болуы, себебі ... ... ... кіру ... ... ... ... процедуралардың өзге компьютер-серверлерге ауысуды
қамтамасыз ету мүмкін емес.
Үлестірілген түрде ұсыну моделінде қуатты компьютер-сервер бар, ... ... ... ... кеткен. Клиенттік бөліктің қызметі ... ... ... ... ... және негізгі компьютермен
жергілікті желі арқылы байланысы болып табылады.
Осы тектес МҚБЖ-лар ... ... ... жұмысын
қолдайтын желілерде орын алуы ... ... ... компьютер (хост-
машина) бірнеше Х-терминалдарға қызмет көрсету үшін жеткілікті ... ие ... ... ... да жеткілікті дәрежеде жылдам
жұмыс істейтін процессоры және жеткілікті мөлшердегі жедел жады болуы тиіс
(дискілік жинақтағыштары жоқ). ... ... ... ... ... set ... ... тұратын компьтерлер негізінде құрылады. Бүкіл ... ету ... ... Ұсынуды басқару қызметтерімен
желілік қызметтерді орындайтын Х-терминалды программалық қамтамасыз ету ... ... ... желі ... серверден жүктеледі.
Үлестірілген түрде ұсыну моделі кіші, орташа және ... ... ... алғашқы буындағы МҚБЖ-ларға ие болған болатын. Х-терминалдар
рөлінде дисплейлік станциялар мен ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда ақпаратты ұсыну қызметтерінің негізгі
бөлігін МҚБЖ-лардың өздері орындады, ал ... ... ... ... ... ісі ... ... орындалды.
Үлестірілген ұсыну моделі бойынша МҚ пайдаланушыларына гетерогендік
(біртекті емес) ортада қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... қандай да бірегейлендірілген интерфейсті қамтамасыз
етеді, ал клиенттік бөліктері шеткі құрал-жабдықтың ерекшелігін ... ... бір ... өзге бір ... ... ерекшелігін
ескеру қызметтерін орындайды. Үлестірілген ұсыну моделі есептеу ... ... ... жүзеге асырады. Осыдан оның ... ...... ... көрсету мен соған қол жеткізуді
басқару ісінің қарапайымдылығы және ... ... ... (шеткі
терминалдардың бағасы онша жоғары болмағандықтан) болуы. ...... ... ... онша ... болмауынан жүйенің
осалдығы, сондай-ақ клиенттердің саны көп ... ... ... ... жоғары талаптар.
Үлестірілген қызмет моделінде мәліметтерді өңдеуден өткізудің логикасы
екі ... ... ... ... ... ... қолданбалы
қызметтердің жалпы бөлігі компьютер-серверде, ал ақпаратты өңдеудің арнайы
қызметтері ... ... ... ... ... ... ... мәліметтердің тұтастығын стандартты түрде, мысалы,
сақталатын ... ... ... ету ісі ... ... ал ... ... арнайы қолданбалы өңдеуді орындайды. Осыған ұқсас
модельге сонымен қатар бірнеше ... емес ... ... ... ие ... МҚ ... қуатты компьютер-клиентті пайдалануды қажет
етеді, бұл ретте ... ... және ... Екі мәліметтер қорының өзара байланысы екі түрде болуы ... ... ... ... бөліктері жергілікті және қашықтағы қорларда
сақталады; б) ... және ... МҚ ... үйлестірілген көшірмелер
болып табылады.
Үлестірілген МҚ моделінің артықшылығы – соның негізінде құрылатын АЖ-
лардың икемділігі, олар ... ... және ... ... өңдеуден өткізуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... жүйе тұтастай алғанда жоғары
дәрежедегі өміршендігіне ие ... ... ... пен ... өзара
қосылысының үзілуі жүйенің күйреуіне әкелмейді, оның жұмысы қосылыс ... ... ... ... мүмкін. Моделдің кемшіліктеріне компьютер-
клиенттерде саны көп бірдей қосымшаларды орындау кезіндегі артық шығындарды
жатқызуға болады.
Қызметтерді үлестірудің үш буындық ... ... үш ... ... ... ... ... нұсқа болып табылады.
Қосымшалардың қызметтерін компьютерлердің көптеген ... ... ... ... ... олар сирек қолданылатын ... ... ... модель қосымшалар сервері немесе AS-
модель(Application Server) деп ... және 5 ... ... Үшбуынды модель
Ақырғы пайдаланушымен сұхбат жүргізуге жауап беретін үш ... ... ... ... ... ... ақпаратты ұсыну қызметтерін
орындайды және қосымшаның компонентімен DBS ... ... ... ... ... жеке ... орналасып өз кезегінде
RDA моделіне ұқсас түрде мәліметтерді ... ... ... ... ... қосымшалар сервері болып табылады.
Қосымшалар ... ... ... ... ... олардың
әрқайсысы оны қажет ететін программалардың барлығына қызмет көрсету қызметі
ретінде ... ... ... ... болуы мүмкін,
олардың әрқайсысы өз қызметін ... ... ... ... ... кез ... программа ол үшін клиент ... ... ... ... ... сұраныстар кезекке тұрады, олар ол
жерден ... да бір ... ... ... басымдылықтары бойынша
іріктеліп алынады.
Ұсыну қызметтерін орындайтын және қосымшалар сервері үшін клиент болып
табылатын ... бұл ... ... ... ... ... пайдаланушы бар интерфейсті ... үшін ... ... ... ... бергіштерден мәліметтерді қабылдауды
қамтамасыз етуі, немесе еркін түрдегі программа болуы ... ...... ... ... ... үш
бөлікке бөлінгендіктен, оның икемділігі мен әмбебаптығы болып табылады.
Көптеген жағдайларда бұл ... екі ... ... ... ... Модельдің негізгі кемшілігі – қосымшаның компоненттерінің
арасында ... ... ... ... ресурстары екі буындық
модельмен салыстырғанда көбірек жұмсалатындығы.
Қосымшалардың компьютер-серверлерінде қосымшалардың қызмет ету ортасын
жүзеге асыратын программалық өнімдердің мысалы ретінде BEA WebLogic ... Systems Corp.), Inprise ... Server (Inprise Corp) және ... Application Server (IBM Corp.) атауға болады.
Мәліметтер қоры және Интернет
Интернет пен Интереттегі ақпараттар көзі ... ... ... ... МҚБЖ компоненттерінің өзара әсері орын алады.
Мәліметтер қорларын ... ... ... ... істеуін
ұйымдастырудың үш түрін ажыратады:
a) клиент жағында;
b) Web-сервер жағында;
с) Қосымшалар сервері ... ... ... ... қол ... ... Javа тілі
клиент пен сервердің өзара әсерінің ... ... ... Бұл ... ... ... кеңейтетін JavaScript, Jscript, VBScript
сценарийлер тілдері пайдалануы мүмкін. Өзара әсерлер схемалары келесі ... ... ... пен ... ... ... ... серверіне жүгіну үшін Java – программаларының ішінен жұмыс
принципі ODBC ұқсас JDBC ... ... ... МҚ қол ... SQL ... МҚ ... әсер ететін
Web-сервердің сыртқы программаларын шақыру ... ... ... ... ... ... ... жағынан МҚ-на қол жеткізу.
Келесі 8- суретте қосымшалар сервері жағындағы мәліметтер ... ... ... көрсетілген.
8-сурет. Қосымшалар сервері жағынан мәліметтер қорына қол жеткізу.
Таратылған қосымшаларды жасаудың негізгі тілі – Java тілі ... ... бері ... келе ... әзірленген жүйені және
қабылданып жатқан техникалық шешімдерді сипаттаудың ресмиленген ... ... ... көп ... ... ... нәтижесінде CASE-технологиясын жүзеге асыратын CASE-құралдары
деп аталатын программалық-технологиялық ... ... ... ... Aided Software Engineering) терминін компьютердің көмегімен
программалық қамтуды жасау деп аударуға болады.
CASE-құралдары дегеніміз – бұл ... ... ... және
оларға ілесе жүру үдерістерін ... ... ... ... ... ... талдаудан өткізу және тұжырымдау, ... мен ... ... ... ... ... сапаны
қамтамасыз ету, конфигурацияны басқару және т.б. CASE-құралдарын ... ... атап ... ... пәндік саланы құрастыру мен талдауға ... ... ... ... Bpwin ... ... ... құруды қамтамасыз ететін талдау мен
жобалау құралдары, мысалы, Vantage Team Builder, ... ... ... модельдеп, сұлбаларды жасауға мүмкіндік
беретін мәліметтер қорын жобалау құралдары. Оларға Erwin, S-
designot, DataBase Designer ... ... ... ... мысалы, Uniface, ... ... New Ero, SQL ... ... ... бір CASE-тің құрамына кірмейтін автономдық
жүйелер түрінде жеткізіледі. Мұндай тәуелсіз ... ... ... Erwin, ... ... МҚБЖ ... ... CASE-құралы –
Oracle құрамына кіретін Designer/2000 болып табылады.
CASE-жүйе ... ... ... бар және ... ... шеңберінде орындалған CASE-құралдардың жинағы болып келеді.
CASE-жүйелері мен құралдарының негізгі мақсаты – ... ... ... оны ... мен ... ... кезеңдерінен
бөліп алу, сондай-ақ программалық жүйелерді құрудың бүкіл үдерісін
автоматтандыру болып ... ... ... ... әдіснамасы ретінде
көрсетіледі. CASE-технологиясы дегеніміз – бұл сонымен ... ... ... оның үлгісін ақпараттық жүйені әзірлеу мен оған ілесе
жүрудің барлық ... ... ... ... және ... қосымшаны жасауға мүмкіндік беретін саймандық құралдар.
Сонымен, WWW үшін ... ... ... ... ... болады, яғни тұтынушының интерактивті ... ... ... ... ... ... деректер алмасуға арналған
HTML-құжаттар тізбегі айтылады. Іс жүзінде клиенттік ... мен ... ... ... ... ... ... интерфейс
құрумен байланысты. Интерактивтік интерфейс ... ... ... ... ... ... ... перифериялық құрылғылырдан
ақпарат алу, клиентпен қарым-қатынас орнату ... ... ... барлығы CGI-программалау технологиясы арқылы орындалады.
CGI (Common Gateway Interface) ... ... ... ... ... ... ... есептеледі. Тұтынышының
интерактивтік интерфейс құру үрдісі екі бөлімнен тұрады (сурет):
- ... ... ... ... ... ... ... тэгтері. Интерактивтік интерфейстің
клиенттік бөлімін құру үшін ... ... ... ... ... Ол HTML ... қалыпты құру тэгінен пайдаланамыз. Әдетте қалыптан
тұтынушыны тіркеуде, әр-түрлі мәліметтер ... ... ... ... ... ... тек толтыруға рұқсат етілген өрістерге
деректер енгізуді ұсынады. ... ... ... ... ... өңдейді. HTML 4.0 тілінің қалыптармен жұмыс істейтін
тэгтерін қарастырайық. ... ... ... ... (text ... тэгі ... ... негізгі тэг. Тэг тэгімен жабылады.
Тэгтің ... HTML ... ... тэгтерінен пайдалануға болады.
тэгі қалыпта мәтіндік аймақты анықтайды. Тэг тэгінің
ішінде жазылып, ... ... тэгі ... ... анықтайды. Тұтынушы мәзір ішінен
қажеттісін таңдай алады. Тэг тэгінің ... ... ... жабылады. Тэг ішінде бірнеше тэгі жазылуы тиіс.
тэгі қалыптағы мәзірдің ... ... Тэг ... ... ... жабылу тэгі болмайды.
тэгі қалыптың өрісін анықтайды. Өрістің мазмұнын тұтынушы
анықтайды немесе орындауға жібереді. Тэг ... ... ... тэгі ... бөлім. Серверлік бөлім клиенттік бөлімнен түсетін деректерді
өңдеу сұранысын ... ... ... Ол HTML ... ... ... ... cgi-модуль деп аталады. HTML-құжат WWW-сервермен
«клиент-сервер» байланыста болуы ... ... ... ... НТТР ... анықтау қажет. Жалпы алғанда, сұраныс – бұл клиенттің серверге
жіберген хабарлары.
WWW-сервер – бұл желі тұтынушыларына серверде орналасқан гипермәтіндік
құжаттарды ... ... ... бүкіләлемдік немесе корпоративтік
желінің бір бөлігі. Тұтынушы ... ... үшін ... ... ... қажет.
Web–браузерлер HTML тілінде Internet желісіне арнап жазылған Web-
сайттар мен Web-құжаттарды парақтап ... оқу ... ... ішінде ең көп таралғандары Internet Explorer (Microsoft),
Opera (Opera Software ASA) және Mozilla FireFox (Mozilla Corporation).
cgi-модуль құру ... CGI (Common Gateway ... ... ... ... ... ... интерфейсі болып
есептеледі. Тұтынышының интерактивтік интерфейс құру ... екі ... ... ... ... ... Енді WWW-сервердің жұмыс үрдісін қарап
шығайық. Ол төменде көрсетілген:
Пайдаланушы браyзерді жұмысқа қосады. Ол ... ... ... ... ... ... ... іздейді;
- табылған HTML-құжатты браузер терезесінде бейнелейді;
- тұтынушының HTML-құжатқа іс-әрекеттерін орындайды;
- тұтынушыға сервистік ... ... ... тұтынушы сұранысын жібереді (сурет 10).
10-сурет. Клиенттен серверге сұраныс ... ... ... орындап, сұраныс бойынша нәтижені
браузерге қайтарады (сурет 11).
11-сурет. ... ... ... қайтару
2 Жобаны жүзеге асыруға арналған программалық қамсыздандыруды талқылау және
таңдау 
2.1 Web-серверді таңдау
IDE(Integrated Development Enviroment- ... ... ... жазу ... ... ... құрғанда Блокнот,
тексттік редакторла қолданылады.
РНР скрипттік тілдер тобына жатады, яғни РНР ... бар ... ... файл ... ... ал ... ... оны әрбір шақырған кезде өңдеп отырады. Мұның артықшылығы: ... ... ... файлды ашып, оны түзетуге болады. Windows үшін ... ... Internet ... Server(IIS) немесе Apache.
Internet Information Server(IIS) – Windows-қа тез интерпретацияланады,
бірақ тек Windows Server-де ғана жұмыс ... ... ... ... ашық ... ... Ол ... ОЖ-
ге қойылады, библиоткелар саны көп, алғашқы орнату қарапайымдығы. ... ... ... ... ... ол ... ... өзі
орнатады. Компьютерлердің біріндегі мәліметті ... беру ... ... ... өте ... ... ... қаржы мен
уақытты үнемдеуге өте үлкен мүмкіндіктер береді. Сондықтан ... ... ... ... мағлұмат берейік.
Жергілікті желілер – бір-бірімен қатар ... ... ... ... компьютерлерді байланыстыру осы мекеменің
өздеріне бөлінген байланыс каналдары арқылы жүргізіледі. Ал ... ... ... ... онда ... ара ... ешбір шек
қойылмайды. Әр түрлі мемлекеттердегі, әр ... ... ... ... ... желілер бар. Мұндай
байланыстыру желісін шағын не орташа фирмалар жасай алмайды. Ауқымды желі
құру үшін ... ... ... жер ... ... ... ... желілерде компьютерлер арасында ... ... өте ... болады, олар секундына 10, 100 мегабитке де жетеді.
Ауқымды және жергілікті желілердің қолдану мақсаттары әртүрлі, бұл
екеуі де ... ... зор ... ... ... ... қосу арнаулы желі адаптері арқылы орындалады. ... ... ... ... ... ... құрамында болуы да мүмкін.
Көптеген фирмалар шығарып жатқан желі адаптерлерінің толып жатқан
түрлері бар. Желі ... ... ... ... ... екі ... Қарапайым жергілікті желіде шиналық немесе жұлдыз ... ... ... ... ... ... ... негізгі кемшілігі – кабель үзілсе, желі түгелдей жұмыс ... Ал, ... ... топологияда әрбір компьютер өз кабелімен жеке
қоректену блогы бар таратқыш құрылғыға (ол да компьютер) ... ... ... ... тек бір ... ... ғана ... шығады да, желі
қалған станциялармен жұмыс істей береді. Шиналық топологияға ... зиян ... рет ... ... ... бұдан да күрделі варианттары бола береді.
Мысалы, желі бірнеше шиналық топология сегменттерінен және ... ... ... құрылуы мүмкін.
Соңғы кездерде бір ғимаратқа орналасқан жергілікті радиоторапты
желілер кең ... ... ... ...... ... ... болғанмен бағасы онша қымбат емес, екіншіден, жұмыс
істеп тұрған кабельдік желілермен оңай ... ... ... ...... ... ... өте төмен деңгейде болуы, ол 10 Мбит/сек мөлшерінен аса алмай
келеді.
Қайтсе де, объективті және субъективті шараларды салыстырса, болашақ
осы ... ... ... ... кабельдік желілерге Қосымша
радиожелілерді кеңінен пайдалануға әкелетіні байқалады.
Объективті себептердің ... ... ... ... ... іске ... ... қаражат осы тәрізді кабельдік
жергілікті желіні іске қосудан арзан;
– ескі ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру оңай шаруа емес;
– радиожеліні тарихи бағалы деп есептелетін ғимараттарда ... ... ... ... ... ... ... үшін тарихи
ескерткішті қорғау органдарының келісімі керек;
– кабель жүргізуге мүмкіндік жоқ, ал жергілікті желіні кеңейту керек.
– Субъективті себептерге мыналарды жатқызуға ... ... ... ... ... құру оңай іске ... ... жаңа
торап қосу, алу, олардың құрылғыларын орнату және т.с.с.;
– жергілікті радиожеліге уақытша және жылдам ... тиіс ... ... мен ... қосу ... Оның
үстіне, мұндай адамдар немесе олардың қосылу нүктелері байланыс жетер
аймақта басқалармен кез келген мәлімет ... ... ... ... программалық жабдықтарына қарай
екіге бөлгуе болады:
Біріншісі-арнаулы файл-серверлер бөлініп берілген желілер, бұлардың
құрамындағы бір ... ... ... ... ... ... іске қосылады. Олардың негізгі қызметі- әрбір жеке компьютер иесіне
желі ресурстарын пайдалануды қамтамасыз ету, ... ... , ... және желі принтерлерін бөліп беріп отырады.
Екінші топ – бір рангілік желілер. Мұнда файл –сервер немесе ... ... ... жеке ... ... ... барлық компьютерлерді екі типке бөледі, олар:
серверлер және ... Бір ... ... де және ... де
орнату мағынасында бөлу онша қатаң жүргізілмейді. Жергілікті компьютерде
Web-сервер орнатылуы мүмкін және ... ... дәл осы ... және ... ... де ... жасауға болады. Басқа
компьютерлерге анықталған сервис ұсынатын компьютерлерді серверлер (ағыл.,
to serve – ... ... деп ... ал осы ... ... -
клиенттер.
Көп жағдайларда үйдегі клиенттік компьютерлерде әр ... ... ... ... сондықтан Желіге тек керек уақытта ғана
қосылады. Керісінше, ... ... ... ... ... ... ... байланысқан, сондықтан оларға
сұраныс ... ... ... ... және ... ... мен клиенттер деп атағаннан гөрі, оларды
бағдарламалық қамсыздандыру ... ... ... ... ... жөн. Бір ... ... есебінде, ал екіншісі сервер ... ... ... ... ... ... ... аталады.
Сервердің басты тапсырмасы – сервиске қайсыбір ... ... әр ... ... ... және күту жағдайында болу болып табылады.
Серверде сұраныстардың көптігінен оның жұмысы ... және ... ... ... ... ... ... сұраныс белгілі бір
протокол шегінде болады – бұл Желіде компьютерлер ... ... ... ... ... Серверлік бағдарламалар клиенттік
бағдарламаларға қызмет көрсету үшін ... ... ... ... ... ... оны Желі арқылы белгілі бір
адреске жібереді және алдын ала белгіленген ... ... ... ... ... Сол бір компьютерде бірнеше серверлік
бағдарламалар ... ... ... ... ... ... компьютерде де, сонымен қатар, серверден керегінше жойылған
компьютерде де орналаса ... ... олар ... ... бұл
айырмашылық тек уақыт бойынша жауаптың кідіруіне сәйкестеледі. Әрбір сервер-
бағдарламаның типі үшін ... ... бар. ... ... ... клиент – почталық серверге хабар береді және ... ... ... ... ... ... болу керек және
сондықтан да сервер-бағдарлама жұмыс жасайтын компьютерлерге сенімділікке
және ... ... ... ... қойылады. Клиенттік
компьютердің жұмысының тұрақтылығы бір ... ... әсер ... ... ... ... аз ... қойылады, ал
аппаратты сервердің жұмысының сенімділігіне ... ... ... ... ... болады. Жоғарыда көрсетілген
тәсіл (клиент-серверлік архитектура) дербес компьютердің қолданушысына
өзінің жұмыс ... ... ... ... ... қол ... ... береді.
Интернеттегі web серверлер. Web – сервер жұмысының механизмі.
Статистикалық және ... ... CGI ... ... ... жолындағы қажетті URLді ... ... соң, ... ... (HTTP) жөнінде мәлімет және сервер атын алады. Сервер
атын IP- адреске ауыстыру үшін браузер DNS серверіне- жүгінеді. Алынған ... ... ... ... Web - ... байланыс орнатады және
HTTP протоколын ... ... ... ... ... Сервер
браузерге серверде сақталатын HTML бетін жібереді. Браузер HTML- тэгтерін
оқу нәтижесінде сіздің компьютеріңіздің экранында бет ... одан сіз ... ... көраласыз. Әдетте қарапайым Web беттерде тек текст
қана емес графиктерден де тұрады, яғни әр ... ... ... файлдан
тұрады. Браузер ол файлдарды тану үшін, сервер қандай ... ... ... немесе JPG форматындағы графика және т.б) жіберу керек
жөнінде мәлемет береді содан соң файл ... ... ... ... көптеген файлдардан түрғанына қарамастан бір рет сұраныс уақытысынды
Web сервер тек қана бір ... ... ... html текст алып одан
графикалық элементке сілтеме тауып, браузер серверге жаңа ... ... html ... ... ... ғана ... ... емес). Әрбір жаңа файлды
көшіріп алу үшін браузер жаңа HTTP сұранысын жіберу керек. Бұнда қазіргі
серверлермен ... көп ... ... ... ... бір
мезгілде бірнеше сұраныс орындалуы мүмкін. Егер берілген адресте сұранып
отырған ресурс жоқ болса онда Web ... ... ... ... ... found ( файл ... және динамикалық беттер. Статистикалық беттер Web сервер
каталогында орналасқан файлдардың нақ копиясы болып табылады және өңдеуші
өзі онда бір ... ... ... Дегенмен беттер динамикалық
түрде қалыптасады, яғни дискідегі дайын файлдан емес, ... ... ... ... ... ... беттердің қалыптасуының
бірнеше әдістері бар.
Тікелей Web серверде сұранысқа сәйкес қалыптастыру. Web ... ... ... ... ... үшін серверге мынадай
бағыт берілуі керек, қандай файлдар “кәдімгі” ... ал ... ... ... ... ... Бұл жағдайда бетті сервердің өзі
құрастырады (арнайы командалар көмегімен немесе ішкі бағдарлама). ... ... ... ... ... ... ... деп
аталады.
Тұтынушы компьютерінде қалыптастыру. Бұл жағдайда ... ... web- ... ... үшін ... тұтынушының локальдық
компьютеріне беріледі, бұнда браузер web- парағын алу және өңдеу үшін ... ... ... ... ... беттерді қалыптастыру үшін бірнеше
технологиялар бар.
Біздің сұранысымызға сәйкес дайындалған ... ... ... ... ... пікірлер кітабы сізге белгілі бір ... ... сіз өз ... қосасыз, келесіде осы бетті ашсаңыз онда
жаңа хабарлама тұрады. Web- парағына динамикалық мазмұнды қосуға ... ... бірі CGI (Comman Gateway ... болып
табылады. Ол сол ... ... URL мен ... ... ... ... ... жасайды нәтижесінде нақты уақытта мәліметтер
қалыптастырады. Мысалы егер сіз белгілі бір районда ауа ... ... ... бергіңіз келсе онда сіз әр бір ... жаңа ... ... Бұл CGI технологиясының негізінде жүзеге асыруы мүмкін.
Серверде жұмыс ... ... CGI ... ... ол ... өлшеуіш
құралына айналып температура,қысым және т.б мәліметтер береді. Әр кезде осы
адрестен мәлімет алу үшін ... сіз сол ... ... ... мысал: егер сіз ізденіс жүйесінен белгілі мәлімет алғыңыз
келсе онда CGI ... ... ... ізделінді адрестер жыйынтығы
түрінде аласыз. CGI программасын нақты уақыттағы Web ... бір ... ... ... ... ... ... CGI программасына
береді ол оларды өңдеп жұмыс нәтижесін тұтынушы экранына ... ... үшін ... URL ... ... па ... CGI ... ма еш
қандай айырмашылығы жоқ. CGI программалары жұмысының нәтижесі статистикалық
құжат сияқты форматта болады. CGI терминін тек қана ... емес ... де ... ... Бұл ... CGI Web ... үшін стандартты тәсіл
болып табылады– тұтынушы сұранысын бағдарламаға беру және одан ... ... мен оның ... ... бір біріне мәлімет жіберу жөніндегі
CGI протоколы HTTP ... бір ... ... ... ... ... бөлігі CGI скрипталары болып табылады. Скрип ... ... ... ... ... жасайтын ережелер
жинағы. Perl, JavaScript тілдері тура осы ... ... ... ... Олар ... жазу ... деп те ... Негізінен CGI
программасы скрипталық тілде және де ... ... ... ... ... ... ... компаниясының технологиясы
болып табылады. Ол былай аталады Active Server Page (ASP) ол да ... ... web- ... қосылған скрипт, парақ тұтынушыға
жіберуден бұрын серверде орындалады. Осы принциппен ... ... ... ... ... бар. ... мазмұны сервер жағындағы
қалыптасатын схемадан өзгеше динамикалық ... ... ... ... ... ... ... web серверде және локольдік компьютерде
сақталады. Онда белгілі бір ... ... жіне осы ... ... ... ... ... дайындауда түрлі
технологиялар пайдаланады: бұл ... ... те Java ... ... болуы мүмкін және басқару элементі ActiveX болады.
Web-ресурстарды алу технологиясы. ... ... ... жұмысы. Web-парақтарды кэштау.
Егер сервер үлкен жойылуда болса, Интернетке шығу ... ... ... қайта қосылу режимінде жұмыс істесе, көбнесе ... ... Бұл ... қосылуды жылдамдату сұрағы туындайды. Осы
сұрақты ... бір ... ... ... ... ... рет
алуға болмауында. Web навигациясы кезінде ... ... ... ... ... яғни ... қайта қосылу қажеттілігі туындайды.
Браузерде Артқа пернесін ... ... ... ... ... қайта
оралғанда, оны серверден қайта алудың мағынасы жоқ екені анық. Сондықтан
көріп өткен құжатты компьютердің дискінің ... ... ... ... қолданушы ссылкамен қайта оралғысы келген жағдайда тез ашып көруге
мүмкіндігі болады. ... ... сай ... дәл ... істейді.
Мәселен сіз парақтарды 1-2-3 кезегімен қарап, 3-ші парақ 4-ге ссылкасы бар
деп ойлайық. Осы жағдайда 3-ші ... 4-ге ... ... жүктеу)
салыстырғанда 2-ге өту тез (кэштан жүктеу) орындалады. ... ... ... ... Explorer және Netscape ... ... ... үшін папканың көлемін өзгерту мүмкіндігі бар. 
Кэштеу технологиясында өзінің шектеулері бар. Мысалы, сіз және ... ... бір ... ... қосылған болсаңыз. Бір кезде
сіз, алдында сіздің ... ... ... сол провайдердің каналынан
сұрайсыз. Жүйеден қайта-қайта бір ... ... ... ... ... провайдер деңгейінде кэштау дұрыс. Бұл мәселені шешу провайдерлер
прокси-серверге (ағылшынның proxy-орынбасар деген сөзінен) жүктейді. Прокси-
сервер – бұл ... ... ... және ... функцияларын
жоғарылатуға мүмкіндік беретін, қолданушының жұмыс станциясы мен Интернет
арасындағы посредник ролін атқаратын сервер. 
Прокси-сервер қолданушыдан қандай да бір ... ... ... ... web-парақты көріп өтуге сұраныс. Егер прокси кэштау
функциясын орындаса, ол сервердің локалді ... ... ... парақтың
жоқтығын қарайды. Егер бұл парақ бар болса, ол ... ... ... ... Ал, егер ... бұл ... болмаса, прокси-
сервер клиент ролінде ... ... ... ... ... ... ... сұраныс жібереді. Парақ қайта оралғанда, прокси-
сервер оны ... ... ... ... ... жұмысты едәуір жылдамдата алады жене жүйелік трафиктің көлемін
азайта алады. Web-парақтарды кэштеу Жүйенің ... ... бір ... табылады, себебі ол web-түйіннің уақытты ... ... ... ... жұмыс істейтін компьютерде едәуір дисктік
аула бөлінеді. Үлкен провайдерлар құжаттарды кэштеуге ... және ... ... бөле ... үнемі ізделіп отыратын құжат тек құжатты ... ғана ... ... ... ... ... жақынырақ”,
провайдер прокси-серверінде немесе қолданушының өз компьютерінде сақтала
алатындықтан, іздеген құжаттарды тез көре алу мүмкіндігі бар. Біз ... бар ... ... ... ... ... белгілі
бір бөлігін ғана сұрайтынын айтып өткен жөн. Мыңдаған клиенттермен жұмыс
істейтін үлкен ISP-дің ... ... 50%-ға ... өз
дискінен орындайды. Әдетте ISP ... ... ... ... ... ... Сондықтан, егер клиентті
қызықтырып отырған құжат провайдердің прокси-сервер кэшінде табылмаса, ол
басқа ... ... ... ... кэш-ауласындағы
қолданушылардың көлемі көп есе көбейеді. Кэштейтін ... ... ғана ... ... қатар жүйеге деген нагрузканы азайтқысы
келетін және сұраныстарды оптимально обрабатывать үшін ірі компаниялар
орната ... ... ... ... ... ... үшін, кэштелген құжаттарды қашан
сұранысқа қоюға болады, ал ... ... ... ... ... бар. Бұл ... бір бөлігі HTTP протоколында жазылып өткен,
ал қалғаны браузер настройкасында және прокси-сервер әкімшілігімен ... ... ... ... ... ... бар. ... объект жасырын болса, ол кэштелмейді. Сол сияқты кэштелген құжатты
клиенттің сұранысы бойынша жіберіле ... ... ... критерилер
бар. Мысалы, егер құжаттың жарамдылық мерзімі өткен болса, онда ... ... ... сайтты құрастырушының серверінде жаңалау құжаттың ... ... ... ... өтіп ... ... жай ... ескірмеген болуы мүмкін және оны ... ... ... браузерлер кэштеу технологиясын Web-парақтарды жүктеуді
жылдамдату үшін ... ... ... ... ... ... Internet Explorer-ға қарағанда жақсырық орындайтын ... бар. ... ... ... ... ... ... кэштеу және “қажеті жоқ” мәліметтерді
алып тастау арқылы ... ... ... ... ... жоғарыда
айтып өткен механизмдердің бірден бірнешеуі жүзеге асырылған. 
Кэштеу процесін оптимизациялау арқылы жылдамдату. Мәліметтерді кэштеу
кезінде Web-парақтарды жүктеуді жылдамдатуды айтқанда 3 ... ... ... IP-мекендерді кэштеу; 
– локалді компьютерде дискті кэшті оптимизациялау.
Әр бағыттың неден құралғанын ... ... Сіз URL ... ... ... ресурсты жібергенде, ол DNS-серверге доменді атты IP-мекенге
жіберуге сұраныс жасайтыны белгілі. ... ... табу ... DNS-серверлерді сұрап өтеді. Әдетте, IP-мекен ... ... және сіз ... ... ... ... ... қайта сұралып отырады, ол тағы да уақыт алады. Сондықтан, Web-
парақтарды ... ... бір жолы ... едәуір
оптималды сұрау жүргізетін және IP-мекендерді кештеуді ... ... ... ... IP-мекенді алып болғаннан кейін,
обозреватель ... ... ... ... копиясының
сақталғандығын тексеріп, егер кэштегі құжат жарамды болса, ол қолданушыға
жіберіледі. Бұл процесс та уақыт алады және оны ...... ... оны ... ... жүктеуге болады. Осы мәселемен айналысатын
көптеген программалар көп орын ... ... ... істейтін өз кэшін
құрады. Жылдамдатудың екінші бағыты осыны құрайды.
Үшінші механизмді (упреждающее чтение) түсіндіру ... ... ... ... оралайық. Құжат браузермен көрсетілгеннен кейін,
әдетте үзіліс болады. Қолданушы құжатты ... ... ... яғни ... ... ... чтение үзіліс кезінде
қосылыстарды қолдануға мүмкіндік ... бұл ... осы ... ... ... ... Осы құжаттардың фондық режимде ... ... ... тез ... мүмкіндік береді. Үшінші механизм осы
упреждающее чтение немесе префетчингтан (prefetch-ағылшынның алдан-ала ... ... ... құралады. Кейде осы механизмді упреждающее загрузкой
(ағылшынның pre-loading деген сөзінен) деп те ... ... ... ... жүйесін таңдау
Мәліметтер қоры ақпараттық технологияда үлкен роль атқарады және үлкен
көлемді ақпараттарды автоматты түрде өңдеудің ... ... ... ... қоры ... жұмыс істейтін қарапайым және
ыңғайлы құрал және өндірістің әр түрлі салаларында ... ... ... ... ... ... ... теориялық
тұрғыдан жасалынып және жүзеге асырылғаннан кейін едәуір артты.
Объектілі-бағытталған мәліметтер қоры мен ... ... ... ... ... ие болып отыр. Объектілі-бағытталған мәліметтер қоры
реляциялық мәліметтер қорын басқару ... шеше ... қиын ... ... ... ... мәліметтер қорының реляциялық жүйелерінде
мәліметтерден аса жоғарғы деңгейдегі ақпараттарды алуға мүмкіндік ... ... ... ... желілерінің дамуы үлестірілген мәліметтер қорының ролін
арттырып отыр. Клиент/сервер технологиясы мәліметтерге ... ... және ... үлестірілген мәліметтерді өңдеуді білдіреді.
Мәліметтер қорының жалпы теориясы, ... ... ... ... ... мәліметтерден айырмашылығы мен артықшылықтары
мәліметтер қорларын практика жүзінде қолдану ... ... ... ... ... ... ... концептуальды жобалаудың
принциптері мен бейнелеу деңгейлері ... ... ... реляциялық
алгебра, реляциялық есептеу құрайтын, қазіргі уақытта ең көп ... ... жеке ... ... ... ақпараттық жүйелер. Оларды жергілікті
ақпараттық жүйелер және бірнеше компьютерге таралған жүйелер деп ... ... ... ... ... ... білім беру
саласында, денсаулық сақтау саласында, ғылымда, әскери ... ... ... және де ... салаларда пайдалынатын жүйелерге бөлуге
болады. Ақпараттық ... ... ... ... ... ... қабылдауды қолдау сияқты негізгі
категорияларға шартты ... ... ... ... және клиент/сервер
сәулеті (архитектурасы) ақпараттық жүйелердің ең көп ... ... ... ... ... қол ... моделі (Remote Data
Access – RDA)бар ақпараттық жүйелерде ақпаратты ... ... ... ... ... жүзеге асыратын бағдарламалар біріктірілген және
компьютер-клиентте орындалады. Мәліметтерді басқару қызметіне жүгіну ... ... ... API ... ... шақырып жеткізу ортасы арқылы орындалады. Мәліметтер қорының
серверінің(DataBase Server – DBS) алдыңғы модельден айырмашылығы компьютер-
клиент функциясы ақпаратты ... ... ғана ... де, ... ... ... ... қамтамасыз
етіледі. Бұл модель RDA-модельге қарағанда барынша технологиялық ... ... ... ... ету ... ... ету, ... бағдарламалық қамтамасыз ету және мәліметтер
қорларын жобалау мен ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін ақпараттық жүйелердегі
жалпыға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету ... ... ... ... – бұл ... қорларын жасауға, жүргізуге, қорғауға
және енгізуге арналған тілдік және бағдарламалық құрал-жабдықтар ... ... ... бағдарламалық ету дегеніміз – бұл нақты
қолданбалы есептерді шешу үшін ... ... ... ... ... ... ... шығарылатын бағдарламалар мен
жүйелер. Delphi, Cu, Visual Basic және тағы ... ... ... ... тілдерінде SQL тілін пайдаланатын мәліметтер
қорларына қол жеткізу мүмкіндігін бағдарламалау құрал-жабдықтары бар. Оған
қоса, көптеген МҚБЖ-де ... қоса ... ... тілі бар. ... деп ... ... жүзеге асыратын бағдарламалық-
технологиялық құралдар мәліметтер қорларын жасау мен ... ... ... ... CASE ... Aided ... ... компьютер көмегімен бағдарламалық қамтамасыз ... деп ... ... ... ... – бұл ... ... тұжырымдау, мәліметтер қорлары мен ... ... ... ... ... ... ету, конфигурацияны басқару және
тағы басқалар сияқты ақпараттық жүйелерді жасау мен ілесе жүру ... ... ... ... ... SQL тілі ... тілі – қазіргі заманғы көптеген реляциялық МҚБЖ-ның стандартты тілі
болып табылады. SQL дегеніміз - ... Queries Language ... ... ол ... ... тілі деп аударылады. SQL
тілі реляциялық түрдегі мәліметтер қорларымен жұмыс істеуге ... ... МҚБЖ ... ұсынатын барлық негізгі мүмкіндіктерді
жүзеге ... SQL тілі ... ... ... ... ... ең ... төмендегілер:
DML (Date Manipulation Language), мәліметтерді манипуляциялау тілі.
SELECT – мәліметтерді оқуға сұраныс жасау;
INSERT – мәліметтер ... жаңа ... ...... ... ... ... – мәліметтерді өзгерту.
DDL (Date Definition Language), мәліметтерді анықтау тілі.
CREATE TABLE – жаңа кестені жасау, оның құрылымын ... TABLE – ... ... TABLE – ... құрылымын өзгерту;
CREATE VIEW – бейнелеуді жасау;
DROP VIEW – бейнелеуді жою;
CREATE INDEX – индексті жасау;
DROP INDEX – индексті жою;
Қол жеткізуді басқару.
GRANT – ... ... ...... ... алып ... басқару.
COMMIT – транзакцияны аяқтайды;
ROLLBACK – транзакцияны алып тастайды.
SQL командаларын интерактивті режимде орындаумен ... ... ... бағдарламалауда пайдалануға болады.
Клиент/сервер типіндегі компьютерлік желіде жұмыс ... ... ... ... кең ... Бұл ... мәліметтерді
орталықтандырылған, сондай-ақ үлестірілген түрде өңделуді қамтамасыз етеді.
Бұл жағдайда жалпы мәліметтер ... ... ал ... жеке ... ... ... ... жұмыс істейтін ақпараттық жүйелерді программалық
қамту төмендегілерден:
– жалпыға арналған программалық қамту;
... ... ... ... қорын жобалауды автоматтандыру құралдарынан құралады.
Мәліметтер қорын ақпараттық жүйелерде қолданудың үлкен артықшылығы –
мәліметтер қоры мәліметтердің ... ... ... ... пайдаланушылар мәліметтерді тасымалдағыштарда физикалық
орналастыру мен оларға қол жеткізу мүмкіндігін ұйымдастыру ... ... АЖ ... ... ... кез келген жүйесі
жатады. Қолдану саласы бойынша АЖ-ларды ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салада, сауда-
саттықта және өзге де ... ... ... ... болады.
Мақсаттық қызметі бойынша ... ... ... ... ... ... ... басқарушы, ақпараттық-анықтамалық, шешімдерді
қабылдауды қолдау.
Кейбір жағдайларда АЖ ұғымы қандайда бір қолданбалы мәселені шешуге
пайдаланылатын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы ... өте ... ... қолданылады. Ұйымдастыруда, мысалы, өздеріне сәйкес
келесі міндеттер ... ... ... болуы мүмкін: мамандар мен
материалдық-техникалық құралдардың ... ... ... ... берушілермен есеп айыру, бухгалтерлік есеп.
Мәліметтер банкі АЖ-ның бір түрі ... ... ... бір ... ... ... ұйымдастырылған ақпаратты орталықтандырылған
түрде сақтау мен жинаудың қызметтері жүзеге асырылған.
Мәліметтер банкі (МБ) ... ... ... компоненттерден:
мәліметтер қорынан (бірнеше қорынан), мәліметтер қорын басқару жүйесінен,
мәліметтер сөздігінен, әкімшіден, есептеу ... мен ... ... ... ... ... мен солармен байланысты маңызды
түсініктерді қысқаша түрде қарастырып ... қоры (МБ) ... ... ... ... ... мен қарастырылып отырған ... ... ... өзара
байланысының жағдайын бейнелейтін, арнайы түрде ... ... ... ... сақталатын мәліметтердің логикалық құрылымы мәліметтерді
кейіптеудің моделі деп ... ... ... негізгі
модельдеріне (мәліметтер моделіне) келесілер жатады: ... ... ... ... және ... қорының сервері ретінде келесі мәліметтер қорларын басқару
жүйелері(МҚБЖ)болуы мүмкін: NetWare SQL ... MS SQL ... ... ... SQLBase Serve (Gupta), ... (Ingress), Oracle, Informix көптеген ... ... ... ... ол ... емес ... ... істейді (әртүрлі ЭЕМ мен
ЖЖ).
МҚБЖ-ның негізгі қызметіне келесілер жатады:
- мәліметтерді құру және бақылау;
- мәліметтерді қорғау және бақылау;
- ... ... ... қол жеткізуі;
- пайдаланушыға мәліметтерді манипуляциялау мүмкіндігін ұсыну;
- қолданбалы программаларды құру мүмкіндігі.
Қазіргі уақыттағы МҚБЖ-лар мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... шешуге мүмкіндік береді. Дегенмен
де, ... ... ... ... ... да бар. Мысалы, егер
мәліметтермен манипуляциялауды автоматтандыру ... ... ... ... ... түрде дамымаған болса, немесе МҚБЖ-дағы
ақпаратты өңдеуден өткізу жөніндегі стандарттық қызметтер ... ... ... ... ... программалық қамтамасыз ету дегеніміз –
бұл нақты мәселелерді шешу үшін ... ... ... мен жүйелер. Қазіргі уақыттағы программалаудың алгоритмдік
тілдерінде – Delphi, Cu, Visual Basic және т.б. – SQL ... ... ... қорына қол жеткізетін программалау құралдары бар. Сонымен
қатар, көптеген МҚБЖ-ларда жүйе ішіне орнатылған программалау тілі ... ... ... қорын программалауға арналған арнайы Clipper
алгоритмдік тілі бар.
Қосымшалады жасау үшін МҚБЖ –ның ... ... ... ... ... ... ... тілінің функциялары және/немесе
процедуралар құрайды. Қолданыстағы МҚБЖ –лар ... ... ... ... ... комбинацияларын) қолдау жасайды:
– программаларды қолмен кодтау (Clipper, FoxPro, Paradox);
– генераторлардың көмегімен қосымшалардың мәтіндерін құрастыру ... FoxApp, ... Personal ... ... ... ... ... қосымшаны автоматты түрде
генерациялау (Delphi, Access, Paradox for Windows).
Қолмен ... ... ... ... программаларын
мәтінін қолмен тереді, сосын олардың жұмысын жүргізіп баптайды.
Генераторларды пайдалану қосымшаларды жасауды жеңілдетеді, себебі бұл
жағдайда программалық кодты қолмен ... ... ... ... ... ... ... (мәзір, экрандық форма,
сұраныстар және т.б.) жасауды жеңілдетеді, алайда көбінесе қолмен кодтауды
жоққа ... ... ... ... ... ... ... идеясының дамуы боып табылады. Бұл ... ... ... ... ... дайын түрдегі «құрылыс блоктарынан»
құрылады. Қажет болған жағдайда жасаушы ... ... ... ... Біріктірілген орта, әдетте, қосымшаларды құрастыру, баптау мен
өзгертудің ... ... ... ... ... құралдарын
пайдалану қысқа мерзім ішінде алғашқы екі ... ... ... ... ... және ... ... құрастыруға мүмкіндік береді.
Жасалған қосымша әдетте амалдар жүйесінің бір немесе бірнеше
файлдарынан ... де ... ... ... ... ... (мысалы, ехе-файл)
болса, онда бұл қосымша МҚБЖ ортасынан дербес түрде орындалатын ... ... ... ... ... қосымшаны алу, мәтінді қолмен
теру сияқты, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... тәсілдерімен алынған программаның
бастапқы мәндерін компиляциялау жолымен жүзеге ... ... ... FoxPro ... және Delphi ... жүйесін алуға мүмкіндік береді. Айта кететін нәрсе, Delphi
құралдарының көмегімен әдетте, тәуелсіз қосымшаларды жасамайды, себебі ... көп ... ... ... ... оның орнына МҚБЖ ядросының рөлін
атқаратын BDE (Borland DataBase Engine) ... ... ... ... ... ... қосымшаларды жасаудың ең алғашқы
құралының бірі «таза түрдегі компилятор» болып ... Clipper ... ... ... ... МҚБЖ ... ... орындалмайды. Қосымшаны
орындау МҚБЖ қосымша файлдарының құрамдас бөлігін (жеке жағдайда ... ... ... ... және орындалатын қажетті машиналық
командаларды автоматты түрде құруына негізделген. Былайша ... ... ... ... орындалады.
Интерпретациялау режимі қазіргі заманғы көптеген МҚБЖ-ларда, мысалы,
Access, Visual FoxPro және Paradox ... ... FoxBase және ... ... ... ... асырылған.
Сонымен қатар, компиляция мен интерпретацияның аралық нұсқасын –
былайша айтқанда (псевдокомпиляция) ... ... ... ... ... ... ... программа компиляция арқылы
аралық кодқа (псевдокодқа) ... және ... ... Бұл трүде оны
кейбір жүйелерде ... ... ... ... ... жалған
компиляцияның басты мақсаты – ... оны ... ... мүмкіндік беретін түрге өзгерту. Мұндай тәсіл DOS басқаруымен
жұмыс істейтін МҚБЖ-ларда, мысалы, Foxbase+ және Paradox 4.0/4.5 for ... ... ... ... істейтін МҚБЖ-ларда (псевдокод) жалған код
көбінесе қосымшаны ... ... салу үшін ... Бұл ... ... ... кездейсоқ немесе әдейі бұзудан сақтау үшін пайдалы
болады. Мысалы, мұндай тәсіл Paradox for Windows ... ... ... ... ... мен есеп ... ... сәйкес
нысандарға өзгертуге жол беріледі.
Кейбір МҚБЖ-лар пайдаланушыға қосымшаны жасау ... ... ... ... МҚБЖ-мен интерпретацияланатын программалық код ретінде
немесе тәуелсіз программа ретінде.
Тәуелсіз қосымшаларда қолданудың артықшылығы – машиналық программаны
орындау ... ... ... ... ... ... ... Мұндай қосымшаларды әлсіз машиналарда және қосымшаны
пайдаланушылардың тарапынан өзгертуге қарсы жабу ... ... ... ... етіп ... ... пайдаланған дұрыс.
Интерпретацияланатын жүйелердің тағы бір үлкен артықшылығы – ... ... ... ... ... мен оларға рұқсатсыз қол
жеткізуден қорғауға арналған күшті құралдар болады, ал ... ... ... олай деп айта ... ... ... қолмен программалауға, немесе әкімшелердің құзырына қалдыруға
болады.
Қосымша жасау құралдарын ... ... ... ... үш факторды:
компьютердің ресурстарын, ... ... ... ... ... жасауға жұмсалатын уақыт, қол
жеткізуді бақылаудың қажеттілігі және ақпараттың тұтастығын қамтамасыз ету)
және ... ... ... ... өнім ... ... ... автоматтандыру жүйесі) ескерген дұрыс.
Қазіргі заманғы компьютері бар және онша күрделі емес қосымшаны құруды
жоспарлап отырған пайдаланушы үшін ... ... МҚБЖ ... ... Еске сала ... мұндай жүйелер жеткілікті дәрежеде күшті болып
келеді, олардың жоғары деңгейлі ... бар, олар ... мен ... ... ... ... ... орындауға мүмкіндік береді және
қосымшаға еріп жүру мен оны ... ... ... ... ... компьютерді пайдаланған кезде тәуелсіз
қосымшаларды жасау ... бар ... ... ... ретте ескертетін ... ... ... ... ... компиляциялау және баптау кезеңдерін циклдік
түрде қайталануына әкеледі. ... ... ... мен қосымшаны
интерпретация режиміндегі орындаудан ... ... ... ... айналасында тербелуінде болады. ... ... оны ... ... ... айырмашылық әдетте
интерпретациялау жүйелерінің пайдасына минуттар-сағаттар дәрежесіндегі шама
құрайды.
SQL және мәліметтер ... ... ... ... мәліметтер қорының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жатады. Реляциялық МҚБЖ-лардың қауіпсіздік жүйесінің ... тілі ... ... ... қорғаудың негізгі үш принципі
қолданылады:
... ... ... және ... арналған кез келген SQL-
команда қандай да бір пайдаланушының атынан орындалады;
– қорғау объектілері негізінен кестелер мен бейнелеу болады;
... ... ... да бір әрекеттерді жасауға арналған
белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... идентификатор –
пайдаланушыны бірмәнді анықтайтын қысқаша атау меншіктеледі. Коммерциялық,
өнеркәсіптік мәліметтер қорларында ... ... ... ... ... ... ЭЕМ-дарда мәліметтер қорында мәліметтер қорын
құрған пайдаланушының тек бір ғана ... ... ... ... үшін ... ... ... жүйеде тіркелген
пайдаланушылардың атаулары қолданылады. ... ... ... ... және сонымен байланысты парольді енгізуі ... ... ... ... болуы мүмкін.
Артықшылықтар. SQL стандарттарында ... ... ... ... ... енгізуге (INSERT);
– жазбаларды жоюға (DELETE);
– жазбаларды өзгертуге (UPDATE).
CREATE TABLE және CREATE VIEW ... ... ... ... ... ... автоматты түрде осы ... ... және ... қатысты жоғарыда аталған барлық артықшылықтарға ие
болады. Кестенің немесе көрсетімнің иесі ... ... ... қол жеткізуге рұқсат ете алады.
2.3 Web-программалау тілдері
Веб – ... – веб ... ... бағытталған
программалаудың бөлімі.
Веб – программалау ... - веб ... ... ... ... Веб – ... ... негізінен екіге топқа бөліп
қарастырамыз: клиенттік және серверлік.
Клиенттік тілдер
Клиенттік программалу тілдері – ... ... ... оларды браузер орындайды. Бұл клиенттік тілдердің негізгі мәселесін
тудырады, яғни ... ... ... ... браузеріне
байланысты. Егер де қолданушы клиентік ... ... ... ... қанша тырысса да, программа ... ... ... бір ... ... орындалуы мүмкін. Басқа жағынан
алғанда, егер де программист серверлік программаларды қолданатын болса,
онда ... ... және ... ... Ең көп таралған клиенттік
тілдер болып мыналал есептеледі: HTML, CSS, JavaScrit. Java, ... және ... к е с т е - ... ең кең ... клиенттік тілдер
|Клиенттік тілдері |Артықшылықтары ... ... |Аз ... ... етуі, |Қауіпсіздігі нашар |
| ... құру | |
| ... | ... ... мен ... |Кейбір браузерлерде |
| ... ... ... |
| ... ... тез | |
| ... | ... ... |Тек Windows ... |
| ... |жүйелерінде жұмыс ... ... | |
| ... ... | ... ... тез, арзан, |ОЖ көп көлемді талап |
| ... ... ... ... |Веб ... ... |JS ... ... |
| ... скпиртар |скриптар браузерлерде |
| ... ... ... |
| | | |
| ... қамтиды, | |
| ... | ... ... ... бір ... сұраныс жасағанда, шақырылған бет бірінші
файл болып қолданушы жіберіледі. Ол файл мынадай кеңейтулері болады: HTML,
PHP, ASP, ASPX, SSI, XML, DHTML, ... ... ... сайт ... ... ... тәуелді.
2. к е с т е - Әлемдегі ең кең таралған серверлік тілдер
|Серверлік тілдері ... ... ... ... қолдану |Компоненттері аз, |
| ... ... ... ... ... |Көлем үлкен |
| ... | ... ... ... ... қиындығы |
|PERL ... ... ... ... ... |
| |зор ... аз |
| ... | ... ... ... барлық |Үлкен проекттарды |
| |ОЖ ... ... |
| ... | |
| ... | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... | ... бағдарланған программалауды жүзеге асыратын программалау
орталарына Visual Basic, C++ Builder және т.б. ... ... ... ... ... ... ... (мысалы, терезелер,
мәзірлер, батырмалар және т.б.), программаға тұтастай қойылатын ... ... ... ... бір ... ретінде
қарастырылады. Бұл объектілердің инкапсуляция, қабылдаушылық ... ... ... ... ... ... ... болады. Объектіге бағдарланған программалаудың негізін құрайтын
да осы инкапсуляция, ... және ... ... ... ... (ОБП) негізінде программа тізбектей
орындалатын нұсқау ретінде емес, ұқсас қасиеттері және ... ... бар ... жиынтығы ретінде қарастырылады. Барлық
объектілі бағытталған ... ... ... ең кең таралған С++
тілі. Осы бағытта соңғы пайда ... Java ... С++ ... келесі кемшіліктері бар: көрсеткіштер, шаблондар, ... ... Java ... ... ... ... ... тілдер ұқсас.
Қазіргі таңда Microsoft және Borland компаниялары құрған С++ тілінің
Microsoft Windows жүйесінде ... ... көп ... ... программалау үш тұжырымға негізделген: кластар, мұрагерлік және
полиморфизм.
Процедуралық тілдерде жазылған ... ... ... ... табылады. Бұл тілдердегі программалар функциялардан тұрады,
олар тізбектелген іс-әрекеттер ... ... ... ... біріктіруге болады, бірақ сонда да процедуралық ... ... екі ... берілгендер типтері бар: жергілікті
(локальді) және кең ауқымды (глобальді). Жергілікті ... ... ... және тек сол функцияларда ғана қолданылады, ал барлық
функцияларда қолдану керек болса кең ауқымды етіп ... ... ... арасындағы күрделі байланыстар программаның құрылымын да
күрделендіреді. Кең ... ... ... ... қолдана
алады. Бұл процедуралық тілдердің ең бір үлкен кемшілігі. Екінші кемшілігі,
ол берілгендер мен функциялардың жеке-жеке қолданылуы. Бұл ... ... ... дәл ... ... ... егер ... машина
болса, онда оның қасиеттері (мінездемесі) – двигательдің күші, есіктер саны
болады, ал іс-әрекеті ретінде мысалы, тормозды ... ... ... ... программада берілгендерді, ал іс-әрекеттерге программада
функцияларды сәйкестендіруге болады. ... ... ... ... әсерге жауабы.
ОБП-дың негізгі идеясы – ол ... осы ... ... ... деп ... бір бүтінге бірігуі.
Объектілердегі функциялар С++ тілінде әдістер деп аталады. Егер ... ... оқу ... ... онда осы әрекетті орындау ... ... ... керек. Бұл әдіс берілгенді оқиды да оның мәнін
қайтарады. Оның мәнін тіке, әдісті қолданбай ала ... Яғни ... ... ... ... ... мен функциялар
инкапсуляцияланған (біріктірілген) делінеді. Жасыру және инкапсуляция ОБП-
дың ... ... ... ... Егер ... ... ... болса,
онда оны да объектінің әдісінің көмегімен ... ... С++ ... ... ... ... Олар бірінің бірі әдістерін шақыру
арқылы бір-бірімен әрекеттерді орындайды.
Класс. Инкапсуляция, қабылдаушылық және полиморфизм ... ... ... ... ... және ... үшін
класс деп аталатын жаңа құрылымдық тип қарастырылады. ... ... бір ... ... бір ... ... ... болып есептеледі.
Кластың құрамына өрістер, әдістер және қасиеттер кіреді.
Класстың функция-элементтері дегеніміз, бұл – бірнеше операторлардан
тұратын, ... тыс ... ... Бұл ... сол ... файлда болуы да мүмкін, бұл функция мен оның прототипінің
берілуі сияқты болып келеді. Әдетте, функция-элементтер өз алдына бөлек
*.h ... *.сpp ... ... және оны ... әуелі оның
класының атын жазып, сонан соң «::» /екі рет қос ... ... ... соң ... ... аты ... ... немесе объектінің әдістерін осы класқа ... мен ... ... Олар кәдімгі процедуралар мен
функциялар сияқты жазылады. Кластың ... ... ... ... ... ... ... Button1Click (Sender: TObject);/
программа модулінің interfase - секциясындағы класты сипаттау ... да, ал ... ... ... класқа тиесілі екендігін көрсететін
құрама атпен /мысалы, TForm1.Button1Click(Sender: TObject);/ implementation
– секцияда жазылады.
С++-те кез-келген класс үшін ... ... жаңа ... ... және құрылған дананы жоятын деструктор деп аталатын екі әдіс
қарастырылған. TОbject ... және одан ... тума ... ... үшін бұл ... ... Create және Destroy деп аталады.
Қасиеттер. Кластың қасиеттері немесе сол ... ... ... - бұл ... ... ... ... механизм. Класты
сипаттауда қасиеттерді жазу үшін property, read, write қызметші сөздері
қолданылады. Программа модулінде ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан бұл программалық кодтарды «әдіс» деп
қарастырады да, «оқиға»- қабылдайтын ... осы ... ... «қасиет» болады. Оқиға болған кезде, шақырылатын процедураны немесе
әдісті оқиға өңдеуші / Event Handler- ... ... деп ... де ... кластың өзіне тән оқиғаларына сәйкес, программа
модуліне, визуальдық компоненттің белгісіне екі рет ... ... ... ... стандарт оқиға өңдеушілері болады,
Стандарт оқиғалардан басқа, кез-келген оқиғаларды өңдеушілердің шаблон
процедураларын Object Inspector терезесінің Events ... ... ... ... екі рет ... ... ... C++ Builder қолданып, бiр қолданушылық деректер қорымен,
сонымен қатар ДҚБЖ серверлерімен, яғни Oracle, Sybase, ... MS SQL Server, DB2, ... ... ... жасайтын
қосымша құруға болады.
C++ Builder-де деректер жиыны – бұл жазбалар жиынынан тұратын ... ... ... және ағымдағы жазба көрсеткіштерінен тұрады.
Деректер жиыны C++ Builder –де TDataSet ... ... ... ... ... ... класс, бірақ берілген кластан объект
экзамплярын ... ... тума ... ... ... Data Access
парағының компоненттер палитрасындағы TQuery, TTable және ... - ... ... олар өз ... ... TDataSet - кестелерді ашу, сұраныстарды және ... ... ... құралдармен қамтамасыз ететін, кестелерді басқару
және сұраныстар абстракциясынан тұрады.
TDataSource компоненті
DataSource компоненті TDataSet (TTable, TQuery, ... ... Controls ... арасындағы аралық қызметін атқарады. Data
Controls компоненттері - формада деректердің ұсынылуын ... ... ... TdataSet ... Borland Database Engine (BDE)
кітапханасымен байланысты ... ал ... ... Data ... ... ... басқарады.
ДҚ-ның қарапайым қосымшаларында DataSource ... - ... ... TQuery) бір ... және Data Controls (DBGrid, DBEdit
және т.б.) бірнеше компонентімен байланысты. DataSource ... және ... ... байланысы келесі қасиеттер мен
оқиғаларды қолдану арқылы ... ... ...... ... атын ... ... объектілер инспекторы арқылы орнатылады.
Enabled қасиеті – ... және Data Controls ... ... ... ... ... тоқтады. Егер Enabled
қасиетінің мәні true ... онда ... Data ... байланысқан, яғни деректер жиыны өзгерiстерiн қабылдайды.
Enabled қасиетін қолдану TDataSource пен Data Controls ... ... ... ... ... Мысалы, іздеу жағдайында,
экранда барлық кестелерді парақтағанда ... ... ... ... ... қасиеті - Data Controls компоненттерінде ... ... ... Егер мәні true ... онда ... тәртiбі TDataSet
компонентімен байланысқан Data Controls компонентiнің фокус алу ... ... ... ... ... TDataSet компонентінің Edit әдісін
шақыру кезінде басталады, ... ... ... ... ... басқаннан кейін.
OnDataChange оқиғасы – өрістер, жазбалар, кестелер, сұраныстар
мәндерін өзгерту кезінде ... ... - ... ... ... ... ... шақырылады.
TTable компоненті
Деректер қорындағы кестелерге қатынаудың ең қарапайым жолы TТable
компонентін қолдану, ол бір кестеге ... ... ... Осы ... ... ... төмендегілер:
Active – берілген кесте ашық (true) немесе жоқ (false) ... - ... ... ... бар каталог аты, немесе
қашықтағы ДҚ псевдонимі (alias) ... BDE ... ... ... ... мәзірдің Database/Explore пункті
арқылы шақырылатын SQL Explorer арқылы орнатылады). Бұл қасиет кесте ... Active ... false ... ... жағдайда ғана өзгертіледі.
JavaScript негіздері
JavaScript тілінің танымалдылығы web- бет ... ... және ... ... кең ... ... Дизайн
бөліктерін көрсетуге, жасыруға, көшіруге және безендіруге көмектеседі.
Осындай әрекеттер презентациялық эффектілерді жасауға, ... ... және ... ... ... ... ... (пиксельге дейінгі дәлдікпен) ;
- пішіндермен жұмыс. Кез келген мәліметтерді скрипттер ... ... ол ... ... ... ... ... тексереді. Егер
мәтіндік алаңға қандай да бір санды енгізуін сұраса, әріптік символдардың
енгізілу мүмкіндігін ескеру қажет;
- суреттермен ... ... ... ... алдын ала жүктелуін
жасауға болады. Суреттерді тікелей көру алдында браузер өзінің ... да, ... ... жағдайда жылдамырақ бейнелейді. Ені, биіктігі,
графикалық файлдың адресі сияқты суреттің негізгі параметрлерін ... ... Ол ... ... ... жауап береді,
ерекшелегенде сурет өлшемі ... ... ... ... ... ... ... бір бет шекарасында жүргізіледі;
- уақыт пен күнді айқындау. ... ... өз ... күн мен ... көп ... Арнайы күнмен жұмыс істеуге
арналған Date ... ... Cookies ... ... ... cookie ... ... қамтамасыз етеді. Cookie- техникалық ақпарат сақталатын локальды
компьютердегі мәтіндік ... Бұл ... ... ... кіру ... сонымен қатар сайттағы басқа да әрекеттері туралы ақпарат
сақталады. Аталған әрекет сайтты ... ... ... етіп
жасайды;
- оқиғаларды бақылау. Оқиға ретінде пайдаланушының белгілі бір әрекеті
немесе ... ... ... ... JavaScript көптеген оқиғаларды
бақылап отырады да оған жасалған әрекеттерді анықтауға мүмкіндік береді.
Мысалы, web-бетті жүктегенде onLoad ... ... ... ... ... кейін жүзеге асуы керек болса, онда
осы оқиға басталғандағы болатын функцияны анықтау қажет;
- жаңа ... ... ... жаңа ... құруға, оларға
сыртқы пішінін және ішкі ... ... ... береді. Жасалған
терезелердің адрестік жолын алып тастауға, айналдыру жолағын ... ... ... ... ... болады;
- браузерді тексеру. Түрлі браузерлерде объектілік модельдерді
бейнелеу ... ... ... ... қолдамайды. Сол себепті
универсалды құжатты жасау үшін, ағымдағы уақытта қандай браузер қолданыста
екендігіне байланысты сәйкес ... беру ... ... ... ... қажетті арифметикалық
операцияларды қамтиды, барлық стандартты математикалық функцияларды, ... ... ... ... ... ... ... басқару. Write() әдісімен кез келген ақпаратты
жасалған құжатқа ендіруге болады, мысалы, ... ... Жаңа ... ... ... Бұл ... ... операциялық
жүйелердің ерекшеліктерін ескере, жеке мәтіндерді ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін арттыратын
универсалды және ыңғайлы құрал екендігін ... ... ... екі ... ... ... – «Джава» және «Ява».
Java тiлiндегi программа байт код өңделетiн бағдарламамен (JVM) ... ... ... ... ... және жабдыққа беретiн
нұсқау бұл интерпретатор. Орындау тәсiлiн ұқсас ... байт ... ... ... Басқару жүйесiнен код және Java-қосымша үшiн
тиiстi виртуалдық машинада болған кез-келген құрылғыда орындауға ... ... Java ... ... ... ... қауiпсiздiк
икемдi жүйе бағдарламаның орындауы, виртуалдық машина толық ... ... ... Мысалы, мәлiметтерлерге рұқсат етiлмеген қол
жеткiзудi әрекет бағдарламаның орнатылған өкiлеттiктерiн асқан ... ... ... ... ... үзуге шақырады.
Java платформасының классификациясы:
Java SE (Java Standart Edition) негiзгi шығару, компиляторлар, API,
Java Runtime Environment ... рет ... ... ... Java EE ... Edition) ... деңгейiн бағдарламалық
қамтамасыз етудiң жасауы үшiн спецификациялардың теруi ... Java ME (Java Micro Edition) ... қуат ... ... ... үшiн ... мысалы, жылжымалы телефондар,
кiрiктiрме жүйелерде;
- JavaFX табиғи даму Java келесi қадам болып көрiнетiн ... ... Client Platform ... және ... қосымшалардың графикалық
интерфейстердiң жасауы үшiн арналған.
shootout.alioth.debian.org сайтының тұжырымдамасы бойынша, Java C/C++
қарағанда жетi әр түрлi ... үшiн ... ... ... бiр жарым-
екi есе көбiрек құрайды, ал кейде Java басқа мағнада тезiрек, кейде 7 ... Google ... ... ... ... ... программалармен салыстыруда Java тестiлiк мысалдарында естiң
тұтынуы көбiрек. Қосымшалардың әзiрлеуiн Eclipse ... ... ... ... қолдана Android Development Tools немесе IntelliJ IDEA мүмкiн. JDK
версиясы 5.0 және одан ... ... ... ... Java үшін ... ... ... Мысалы, JVM
бағдарламасының орнына Java кодын оырдайтын микроконтроллерлер.
AJAX технологиясы. AJAX («Asynchronous JavaScript And XML») ... ... ... ... ... ... ... қолданбалы интерфейстерiнiң құрылысына тәсiл.
Нәтижеде, мәлiметтерлердi жаңартуда, веб-беттi толық қайта жүктемейдi,
және веб-қосымшаны шапшаң (яғни, ыңғайлы) ... ... ... ... ... фон ... сервер асинхрондық вебпен iлiнiсетiн
қосымшалардың әзiрлеу вебi техникасы ... ... ... ... ... ... ... немесе
пiшiн сақтайды, басу кезiнде сервер URL вебке жаңа ... ... ... ... ... бет ... содан соң шығарған HTML
толық жаңа беттi жiбередi. Мұндай тәсiл уақытты көп ... және ... ... ... өйткенi бұдан жаңа беттi жүктеу, күтуге болып келедi.
Технология AJAX пайдалануда JavaScript коды сервердегі URL ... Код ... ... ... ... ... JavaScript код
содан соң сервердiң жауабын жұмыстанады және ... ... ... ... – бұл ... және ... құралдарға негізделген, және
орта мүмкіндіктері ... ... ... ... ал ... ... бұл ... объектілер жинағы.
JavaScript объектісі – бұл реттелмеген қасиеттер ... ... ноль ... одан көп ... бар, олар бұл қасиет қалай
қолданылуы мүмкіндігін анықтайды. ... егер ReadOnly ... true (шын) мәні ... онда осы ... программалау
арқылы өзгерту мүмкіндіктері ... ... ... − бұл ... ... ... мен әдістерден құралатын
контейнерлер. Көп қолданылатын ... – бұл кез ... ... Null, Boolean, Number и String ... ... ... ... Object типінің тағы бір элементі; әдіс − ... ... ... ... ... тілі бренд Эйк есімді ... ... ... -та Netscape ... ... үшін ... басталып, сценарийлер тілі ретінде ... ... ... ... ... ... ... Корпорациясы да қосылды,
олардың nternet Explorer –броузерлері JavaScript-ті ... ... ... ... ... JS cript ... атауға ие болды,
себебі, JavaScript тілі Netscape ... ... ... ... жылы ЕСМА осы ... ... ... шешім қабылдады,
1997 жылдың маусымында ЕСМАScript (ЕСМА - 262) есімді бірінші версиясы
қабылданған болатын. 1998 ... ... бұл ... ISO ... 16262 ... ... ... болып қабылданды. Біз, келесі
қатарда ЕСМА стандартының үшінші ... (1999 ж. ... ... ... екі ... ЕСМАScript атауын емес JavaScript атауын
қолданамыз.
JavaScript, Global, Object, Error, Function, Array, String, ... Math, Date, RegExp ... ... ... ... құралады.
Бұдан басқа, JavaScript қатаң түрде айтқанда, міндетті түрде ... ... ... ... ... ... жинағынан, сонымен қатар,
программаның орындалу логикасын ... ... ... ... синтаксисі негізінен Java тілінің ... ... ... ... тілін үйренуге жеңілтету үшін онымен салыстырғанда
жеңілдетілген. Мысалы, айнымалылар декларациясы оның ... ... ... ... ал ... декларациясы программа тексттінде оны
шақырғаннан кейін тұруына болады.
JavaScript тілі ... және С++ ... ... ... ... ... тұрмайды. Оның орнына олар үшін объектілерді
құруды жады бөлу жолымен жадыны конструкторларды қолдайды, ол Оның ... ... олар үшін жады бөлу және ... барлық немесе кейбір
қасиеттерін иницализациялау жолымен құратын конструкторларды қолдайды.
Барлық ... ... ... ... ... бар ... болмайды. Әрбір конструктор, протатипті және ... ... ізін ... іске ... үшін қолданылатын prototype
қасиетін иеленеді. Объектілер new операциясында конструкторларды шақыру
жолымен құрылады; мысалы new String ... жол) String жаңа ... ... конструкторды шақыру нәтижесі конструкторға тәуелді.
Сонымен, String("бұл жол"), объект емес көп ... ... ... ... ... із ... ... Әрбір
конструктормен сәйкес протатип байланысқан, және конструктормен ... ... осы ... ... ... ... проототипі деп
аталынатын). Прототип өз кезегінде, өз прототипіне және ары қарай сілтеме
құруы мүмкін. Осылайша прототиптер ... ... ... − бұл ... атпен қасиетті құрайтын объектілер ... ... ... піне ... ... сөзбен айтқанда, егер
берілген объектінің берілген атпен қасиеті болса, онда осы қасиетке сілтеме
қолданылады, егер жоқ ... онда осы ... ... ... ... тарапынан көрсетілетін объектілер жиыны Document Object Model
(DOM) деген атаумен белгілі.
Java
Java – ны құру – ... ... алға ... озық бағдарлама. HTML тілі
«Дүниежүзілік тор» WWW (World Wide Web) беттеріне ... үшін ... алға ... қажет, яғни интернетке шығуға.
Үш элемент бірігіп Java тілін құрайды және ... күні ... ... ... Java өз апплеттерін кеңінен қолдану үшін
платформадан ауытқылайтын ... ... – тің ... қатарласып
келеді. Java апплеттері HTML құжаттары сияқты ... ... ... Java ... ... ... істеуге ыңғайлы. Бұл бағдарлама
жасаушыларға жаңа бағдарламалар мен жаңа ... ... ... ... ... ... функцияларды атқаруға, терезелерді
қолдануға, жүйелі нысандар құруға, ендіруге – ... ... ... ... жүрген жүйеден интерфейстер жүйесінің спектрін ... әсер ... тілі (ОБ) озық ... ... арналған, озық бағдарлама
тұрмыстық әртүрлі ... үшін ... Бұл ... C++ - тен ... тіл ... ... ... платформалық тіл
бағдарламасы тәуелсіз, әртүрлі операциялық жүйелерде әртүрлі процессорларда
қолданылады.
Java апплеті.
Апплет – бұл ... ... ... ... файл ... ... ... Мультифильмдерді сақтау үшін немесе
ақпараттарды сақтауға арналған нағыз бағдарлама.
Web – беттері Java тілін динамикалық бейнелеу мен Web ...... болу үшін ... ... ... ны жасаушылар басынан бастап оның тілі гетерогенді құралдардың
мәселелерін шешуге ... ... ны ... ... керек, бұл бағдарламаны жасағандар анық,
әрі жеңіл жолды пайдаланған.
–       Java нысандарды қабылдап – жөнелтуге БО қазіргі ... ... ...... ... оңай ... ... бейімделген.
–       Бір уақытта көп материалды лек – легімен орындауды қамтамасыз етеді
(мысалы, мультимедиалық жүйелерді)
–       Көшірмелік, жазулық жүйелерін де ... ...... ... ... ... тәуелсіздігін сақтайды,
өндірістік қажеттілікті орындайды, оқып – үйренуге жеңіл. ... ... ... ... ... ... Java ... да
тез үйренесіз. Javaның көп кітапханалық қоры бар. Егер интернетке ену үшін
қауіпсіздік қажет ... онда Java тілі ... ... ... де ... ... тілге қауіпсіз варианттарды таңдайды. ... ... ... ... де ... істейді. Есте сақтайтын
материалдары да ауқымды. Есте ... алып ... ... ... ... ... ... бастапқы кезеңінде қателіктер табылған және
бірнеше шешулі салаларда бізді шектейді. ... да, оның ... ... ... бағдарлама тілімен байланысты ... ... ... ... ... «бас тартады», яғни мынандай ... ... ... ... ... мүмкіндігі болған жағдайда. Java
осы екі мәселені босаған еске сақтау үшін ... ... ... ... шығу ... үшін жан – жақты нысанды – ... ... ... ... ... қанағаттандырады. Код жазады, бір уақытта
бірнеше жұмыстарды ... ... ... ... келтіреді.
Интерактивті жүйенің тиімді әдістерін қолданады. Javaны құрастырушылар
қатаң талаптар қоя ...... ... әр ... қолдана алу тәсілі
бағдарламаға ендірілген.
Java  – ны құрағандар ... және ... ... ... ... сөз ... емес ... кез келген орнына әмбе уақытына
бір кезде жазды ... ... ... ... – барлық
платформалардың браузерлерінде, OS/2, Netware).
Кәдімгі емес Java  өз кодын ... ... ... ... ... байт – кодтың (bytecode) қызметін атқарады.
Байт – код кез ... ... ... Java ... орындайды.
Ертелік жүйе көбінесе платформаға тәуелсіз қызметтерді қамтамасыз етеді,
өндіріс кемістігі едәуір (Basic, Perl) ... Java ... байт – код ... Байт – код ... ... (Just In Time
compilers) ауыстырылған. Жұмыс атқару қарқыны өте жоғарылайды (Symantec JIT
Netscape Navigator).
Java тілі ... ... ... ал ... ... ... тілге қарағанда, мысалы C++.
Java ортасы – кеңірек бағдарлама тіліне қарағанда нағыз бейбіт ең
қажетті ... ... өз ... ... ... ... Java негізгі кең таралған абстракциялар класын
құрайды, оның тілін жасаған, шын ... ... ... ... әзірлеген VBScript сценарий тілі ... ... өте кең ... ішкі ... ... ... Visual
Basic тілі Бағдарлама әзірлеу Windows негізделген қолданбалар. Оған ... VBScript тілі ... және оңай ... оны ... ... Сценарийін аз отырып, пайдалануға болады
түзетулер бұрын қолдану үшін Visual Basic және Visual Basic іс ... VBScript ... ... жоқ ... сценарийлері JavaScript бастап іс-шаралар құжат немесе ... ... және ... ... ... ... бұл ... (сценарий клиентінде үшін пайдаланылады тіл
аударм ... ... ... бар, және ... серверде сценарий (бұл
жағдайда, сервер тілі VBScript қолдауы тиіс). Сценарий ... ... ... ... нысандар JavaScript ұқсас жиынтықтар заттары. Клиент
пен сервер объектілері бір-бірінен ерекшеленеді, бірақ ортақ бөлігі ... екі ... ... ... ... ... және
сервер сценарий.
Веб сервер басқа бір аяны қамтамасыз етеді, мұнда объектілер ... ... ... сұраныс, клиенттер, файлдар және блоктау механизмі,
деректерді ортақ ... ... ... ... ... ортақ
үрлерде қолдану клиент тарапында да, сервер тарапында да ... ... ... веб ... үшін ... ... интерфейсін қамтамасыз
етеді. Java Script бұл - объектілермен негізделген программалау тілі;
мұндағы ... ... ... ... объектілер
тарапынан беріледі, JavaScript-тегі сценарийлер (программа), бұл өзара
әрекет ... ... ... ... ... бұл ... орналасқан жиыны, олардың әрқайсысы 0-ге ие немесе бұл ... ... ... ... атрибут болып табылады. Мысалы, read only
қасиетінің рибутына true (шындық) мәні берілген болса, онда бұл қасиеттің
мәнін программалық ... ... ... ... болып қала береді.
JavaScript бірнеше іштей құрылған объектілерге ие, мысалға, Global,
Object, Error, ... Array, String, Boolean, Number, Math, ... ... қоса, Java Script тің құрамында ... ... ... әдіс ... ... ... ... операциялар жиыны, онымен
қоса, программалардың орындалу ... ... ... құрылған
операторлар жиыны. JavaScript ... ... Java ... ... болып келеді, бірақ онымен салыстырғанда, игерілуі оңай
болу үшін, қарапайымдатылған.
C# (дыбысталуы ... ... ... ... бір топ ... ... .NET Framework
платформасына қосымшаларды ққрастырушы тіл ретінде жасалған.
3 Веб серверді құру
Осы бағдарламаны жасау белгілі бір тапсырмалардың орындалуын ... ... ... ... ... айта кеткен жөн.
Ұсынылған веб серверінің операциялық жүйесі - Windows 2007.
Кәсіпорынның техникалық бөлімде берілген веб ... ... ... ... Pentium 4 ... 1Gb ... RAM;
- IDE или SCSI RAID уровня 1 или 10 объемом от 60 Gb;
- жалылай көшіру құрылғысы CDRW, DVDR ... ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады – сервер және клиент. Сервердің
көрінісі 12 суретте ұсынылады.
12-сурет. Сервердің көрінісі
Клиент қосымшасын іске қосу үшін ... ... ... Экранға
сервер терезесі пайда болады (сурет 13).
13-сурет. ... ... және ... ... ... келесі суреттерде ұсынылады
(14,15 сурет).
14-сурет. ... мен ... ... ... ... ... беру ... қалталар және компьютерлердің деректері сияқты
деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі ... ... ... ... ... ... шалғай құрылғыларды: лазерлік
принтерді, дискілерді, модемді пайдалану ... ... ... ... ... серверде нәтижесін бірнеше тұтынушы
(клиенттер) пайдаланатын қолданбалы программа да жұмыс атқара береді; ... ... ... ... ... дұрыс жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін программа.
Клиент-сервер архитектурасы бар жүйелерде қызметтерін үлестірудің
аталған ... әр ... ... ... ... ... – бұл
жағдайда барлық жұмыс сонда орындалады, қуатты ... ... ... ... ... ал сервер желі арқылы соған келіп
түсіп жатқан SQL-шақыртуларды өңдеуден өткізеді.
Мәліметтерге қашықтан қол ... мен ... ... ... пен ... ... қызметтер қатаң түрде
үлестіріледі. Басқа ... бір ... екі ... ... ... МҚ моделі), ақпаратты өңдеуден өткізу (үлестірілген
қызмет моделі), ақпаратты ұсыну (үлестірілген ... ... ... ... аса кең ... ... ретінде мәліметтерге қол жеткізу мен
қашықтан ұсыну (МҚ серверін) модельдерін қарастырып кетейік.
Мәліметтерге қашықтан қол ... ... (Remote Data Access ... ... ұсыну қызметтері мен қолданбалы өңдеудің логикасын жүзеге
асыратын ... ... ... ... ... ... жүгіну ісі операторлардың көмегімен SQL
тілінің операторлары арқылы немесе API (Application Programming ... ... ... ... ... ... ... шақырту
арқылы орындалады.
RDA-моделінің негізгі артықшылығы – SQL-интерфейстері бар дайын МҚБЖ-
лардың көптеп ... және ... ... программаларының жылдам түрде
құрылуын қамтамасыз ететін аспаптық құралдардың болуы. Жасау құралдары
көбінесе MS ... ... ... ... ODBC
интерфейсінің стандартты мен кодты автоматты түрде генерациялау құралдарын
қолдайды. Жасау ... ... ... ... ... ... ... біріншіден, барлық логика қосымшада
шоғырланып, өңдеуден өткізілетін ... ... ... ... беру жүйесі жоғары дәрежеде жүктемеленгендігі
болып табылады. Қосымшалардың жұмыс істеуі ... желі ... ... ... ... RDA ... ... құрылған жүйелер өздерін жасау,
өзгерту және ілесе жүру жағынан ... ... ... Оның негізгі себебі
– алынатын қосымшаларда қолданбалы қызметтер мен ұсыну қызметтері ... ... Сол ... ... ... шамалы ғана өзгергеннің
өзінде оның бүкіл қолданбалы бөлігін өзгерту қажет болады, бұл ... ... ... ... серверінің моделінің (DataBase Server – DBS) ... ...... қызметтері ақпаратты кейіптеу
қызметтерімен шектеледі, ал қолданбалы ... ... ... ... ... Бұл ... ... қарағанда
аса технологиялық болып табылады және Ingress мен Oracle ... ... Бұл ... ... ... ... түрінде
орындалады.
Процедуралар әдетте МҚ сөздігінде сақталады және ... ... ... Жалпы жағдайда сақталатын процедуралар компиляция мен
интерпретациялау режимдерінде орындалады.
DBS моделінің артықшылығы жасау, ... жүру және ... ... ... ... жақсы әкімшілік ету
мүмкіндігі, сондай-ақ есептеу және ... ... ... ... табылады. Соңғысына программаларды ұжымдық пайдалану
режимінде орындау ісінің мәліметтерді желімен жіберуге едәуір аз ... ... қол ... ... ... бірі – ... ... жасау
құралдарын шектеумен байланысты. Негізгі шектеу – операторлардың сақталатын
процедураларды нақтыМҚБЖ-ға күштілеп ... ... жазу тілі SQL ... ... ... болып табылады
және өзінің мағыналық құралдары мен қызметтік мүмкіндіктері бойынша С және
Pascal тәрізді үшінші ... ... ... ... ... ... көптеген МҚБЖ-ларда сақталатын процедураларды баптап реттеу
мен тестілеудің ... ... жоқ, бұл ... ... құралға айналдырады – реттелмеген программалар МҚ-ның қателесуіне,
жүйенің жұмысы кезінде серверлік және клиенттік программалардың текке тұрып
қалуына және т.б. әкеп ... ... тағы бір ... – ЭЕМ-ның есептеу ресурстарын
пайдалану ... ... ... ... ... ... ... кіру ағынын басқару ісін
ұйымдастыруды, ... ... өзге ... ауысуды
қамтамасыз ету мүмкін емес.
Үлестірілген түрде ұсыну моделінде ... ... бар, ... клиенттік бөлігі төмендеп кеткен. Клиенттік бөліктің қызметі жай
ғана ақпаратты монитордың экранында ... және ... ... желі ... байланысы болып табылады.
Веб – программалау – веб ... ... ... бөлімі.
Веб – программалау тілдері - веб ... ... ... тілдер. Веб – программалау тілдері негізінен екіге топқа бөліп
қарастырамыз: ... және ... ... ... тілдері – қолданушы ... ... ... ... ... Бұл ... ... негізгі мәселесін
тудырады, яғни программаның орындалу нәтижесі қолданушының браузеріне
байланысты. Егер де ... ... ... ... ... ... қанша тырысса да, программа орындалмайды. Кейде
әртүрлі браузерде бір ... ... ... ... ... ... егер де программист серверлік программаларды қолданатын болса,
онда жұмысты оңтайландырады және жүктеме ... Ең көп ... ... ... ... ... HTML, CSS, ... Java, VBscript,
Actionscriрt және т.б.
Қолданушы белгілі бір бетке сұраныс ... ... бет ... ... ... ... Ол файл мынадай кеңейтулері болады: HTML,
PHP, ASP, ASPX, SSI, XML, DHTML, ... ... ... ... үш ... ... әдебиеттер тізімі, қосымшалар.
Дипломның бірінші тарауында Web-сервер түсінігі және оны ... ... ... ... және ақпараттық
жүйенің архитектурасы қарастырылған.
Екінші бөлімінде жобаны жүзеге асыруға арналған ... ... және ... ... веб ... құру жолы және оның ... ... қарастырылған.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Акулина С.Б. Основы программирования на Си#. -М.: ... и ... - ... ... А.Я. Интегрированная среда разработки Си# - М.: ЗАО
«Издательство БИНОМ», 2009.-91с.
3. ... А.Я. ... ... ... для Windows в Си# 5
- М.: ЗАО ... ... 2009.-369с.
4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Си#. - М.:
АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2011. -39с.
5. Полянский А. Среда ... Си#: ... ... - ... ... ... ... Неверова Е.Г. Технология проектирования баз ... и ... - ... ... Смит К., ... К. Программируем в Си#. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
8. Гетц К., Джилберт М.Программирование в Си#. - ... ... ... В.Б. ... ... ... -М.: ... и статистика,
2002. - 457с.
10. Субботин М.М. Новая информационная технология: ... ... ... - М., 2012. - 755 ... ... А.С. и др. ... ... программы// Информатика и
образование. - 1995. - № 3. - С. 15-21.
12. ellington J.J. Children, Computers and the ... An ... ... Technology and Education. L., 1985. - 410с.
13. Монахов В.М. Что такое новая информационная ... ... в ... - 1990. - № 2. - С. ... Chu G.C., Shramm W. Learning From ... What the ... ... D.C., 1969. - 83 p.
15. Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// ... - V. 20. ... 9. - ... - 1987. - pp. ... ... Н.Ю. ... в ... и образование.
- 1994. - № 4. - С. 89-96.
17. Джонассен ДэвидX. Компьютеры как инструменты ... ... ... ... а не из ... и ... - №
4. - 1996. - С. 117-131.
18. Софронова Н.В. ... ... ... на ... средств. - Чебоксары, 1995. - 141 с.
19. Емельянов И.С. Разработка Web-приложений.– СПб: БХВ - Петербург, ... 528 ... ... ... ... веб-сервера Apache и руководство по
электронной коммерции = Apache Web Server Administration and e-Commerce
Handbook. - М.: ... 2001. -336 ... ... ... ... ... ... CGI-приложений на Perl =
Writing CGI Application with Perl. - М.: «Вильямс», 2001. -С. -400.
22. Томсон Л., Веллинг Л. ... ... на PHP и MySQL. - ... 2001. - 672 ... Фигурнов “IBM для пользователя”,М,1994г
24. Кузнецов С.Д. “Безопасность и целостность или, Худший враг себе - это
ты сам”, СПб., ... ... Н.А. ... ... ... базы ... ... Москва, 2006
26. Емелина Е.И. «Основы web-программирования». М., 2007
27. Канонов В. В., «Си# Учебный курс», М: ... 2010г., ... ... Г. ... ... приложений», М.,2007.
29. Варжепетян А.Г., Глушенко В.В. «Системы управления». Москва, 2000
30. ... В.И. ... ... - М.: ... «Школа-пресс», 2008.-244-
276с.
-----------------------
КМҚ
Файл-сервер
МҚБЖ
ДМҚ
МҚБЖ
ДМҚ
желілік орта
1 клиенттік ДК
n клиенттің ДК
. . .
МҚ-нан мәліметтер ... ... ... ... ... клиенттің ДК
. . .
Компьютер-сервер
Мәліметтерді басқару
Өңдеу
Ұсыну
Компьютер-сервер
Мәліметтерді басқару
Өңдеу
Компьютер-сервер
Мәліметтерді басқару
Өңдеу
Компьютер-клиент
Ұсыну
Компьютер-клиент
Ұсыну
Компьютер-клиент
Ұсыну
Өңдеу
Компьютер-сервер
Компьютер-сервер
Мәліметтерді басқару
Мәліметтерді ... ... ... компьютер-сервері
Компьютер-клиент
Мәліметтерді басқару
Қосымша
Ұсыну
Web-сервер
Клиент
МҚ сервер
МҚ
SQLсұраныс
Клиент
Web-сервер
МҚ сервері
SQL сұраныс
МҚ
Клиент
Web-сервер
Қосымшалар сервері
МҚ сервері
МҚ
SQL сұраныс

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесі5 бет
«Интернет технологиялар» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау22 бет
OnliNet Network5 бет
Интернеттiң негiзгi түсiнiктерi6 бет
"Бейсик тілінде берілген есепке программа құру."20 бет
Windows NT ОЖ клиент-серверлі құрылымы. Жады серверлері және торап сервері оқып үйрену17 бет
Word Wide Web (WWW) Веб-бет21 бет
«Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алу» бағдарламасын әзірлеу65 бет
«Қазақстан- 2050» стратегиялық мақсатын есепке ала отырып дамыту5 бет
АТФ банк» мысалында банк клиенттеріне несие берудің акпараттык жуйесін тұрғызу45 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь