Құқық бұзушылықты тіркеудің ақпараттық жүйесін құру

Кіріспе
1 Талдау бөлімі
1.1 Пәндік аймақтың сипаттамасы
1.2 Қазақстанның ішкі істер министрлігінің органдарының қызметін автоманттандырылуы және оның кемшіліктеріне сипаттама
1.3 Қолданыстағы деректерді өңдеу жүйесін жетілдіру жолдары
2 Жобалау бөлімі
2.1 Есептің қойылымы
2.2 Ақпараттық қамтамасыздандыру
2.3 Бағдарламалық қамсыздандыру
2.4 Техникалық қамтамасыз ету
2.5 Ақпараттық жүйенің орындалуы
3 Еңбек қорғау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымша
Қоғамның қарқынды дамуы көптеген жаңа ақпараттың жинақталуына алып келеді, ол ақпаратты тез өңдеп, қолданып не болмаса сақтау қажеттілігі туады. Әлемдегі барлық ақпарат ағындары өте көп. Сол себепті әрбір мекемеде, ол шағын немесе үлкен болуына қарамастан, мәліметтер басқару мәселесі туындайды, өз кезегінде ол жұмыстың тиімділігін қамтамасыз етеді. Кейбір мекемелер ол үшін үлкен шкафтар, құжат салатын мұқабалар пайдаланса, ал басқа мекемелер өз жұмысының тиімділігін артыру үшін компьютерлік әдістерді қолданады – ол мәліметтер қоры, ондай жұмысты ұйымдастыру үлкен мәліметтер көлемін оңтайлы сақтап жүйелеуге мүмкіндік береді. Мәліметтер қорысыз қазіргі күні қаржы, өнеркәсіп, сауда тағы басқа мекемелердің жұмысын елестету мүмкін емес. Егер мәліметтер қоры болмаса, онда ол мекемелерді ақпарат ағыны басып кетер еді.
Қазіргі күні ақпараттық технологияларды бағдарламалаушылар алдында көп көлемді және әр түрлі ақпарат ағындарымен жұмысты ұйымдастыра алатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз ететін бағдарлама құру мақсатында көптеген жаңа мәселелер туындайды.
Осындай сұраныс бойынша ұйымдастырылған жүйелер кең қолданыста. Өз іс-әрекетінде жетістіктерге қол жеткізген кез келген мекеме қызмет ету үшін ақпаратты уақытында өңдеуі қажет.
Мәліметтер қоры әр түрлі мекемелер үшін құрастырылады. Бұл жерде басты мәселе мәліметтер тиімді қолдану үшін олар жүйеленіп, ұйымдастырылып және топталған болуы қажет. Бұнда мәліметтер қорына жету күрделі бағдарламалауды қажет етпейтін қарапайым сұраныстар арқылы жүзеге асады. Сол сияқты есеп алуда қиындық туғызбайды.
Бағдарламалаушының алдында келесі мәселелер тұрады: мәліметтер қорын басқаратын жан-жақты жүйені құру және жүйенің мүмкіндіктерін көрсету, олардың өңделуін ұйымдастыру болып табылады.
Қоғам әрқашан тәртіпке негізделіп, арқа сүйеп қалыптасып, тіршілік етеді. Қоғамда тәртіп болмаса, ол құлдырайды, яғни, келешегі болмайды. Мұны адамдар ежелден-ақ жақсы түсінген. Сондықтан да қоғамда тәртіп орнатудың жолдарын қарастырған. Дегенмен, керісінше қоғамдық тәртіпті бұзуға бейім азаматтар да аз болмаған.
Осыдан келіп – құқық бұзушылық орын ала бастады. Құқық бұзушылық – қоғам өміріне тән дерт. Адам баласы өмір сүрген ортада ол да әрқашан орын алады. Бұл объективтік құбылыс.
Құқық бұзушылық заңды, оның қағидаларын құқықтық нормалар жүктеген міндеттерді бұзу, тыйым салынған әрекеттерді жасау. Ол адамдардың іс-әрекеті, қылығы, мінезі немесе әрекетсіздігімен сипатталады.
Құқық бұзушылық - қоғамның, мемлекетпен жеке адамның мүдделеріне зиян келтіретін субьектінің кінәлі, құқыққа қарсы, қоғамға кауіпті әрекеті. Құқық бұзушылықтың белгілеріне мыналар жатады:
1 Лицензиялау туралы заңы (12.01.2012 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
2 Бобровский С. Delphi 5: учебный курс - СПб: Питер, 2001. -428с.
3 Тюкачев Н., Свиридов Ю. Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. Учебный курс.- СПб.: Питер, 2001..-251с.
4 Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999 .-112с.
5 Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-91с.
6 Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-369с.
7 Архангельский А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. -77с.
8 Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Delphi. - М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
9 Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6: Справочное пособие. - М.: Познавательная книга плюс, 2001.-114с.
10 Вин Д..Искусство Html-дизайна. Самоучитель - Санкт-Петербург:Питер,2003.-224с.-284с.
11 Смит К., Уотерс К. Html - дизайн: Photoshop & Dreamweaver: Три ключевых этапа. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
12 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office. - Киев: Ирина,2000.-139с.
13 Киселев Ю.Н. Электронная коммерция.- СПб.: ДиаСофтЮп, 2001. -384с.
14 Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 457с.
15 Белунцов В..Новейший самоучитель по разработке Html-страниц.-М.:ДЕСС-КОМ,2000. - 446с.
16 Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по информатике. - М.: Образование и Информатика, 2001. - 384с.
17 Экономическая информатика: Учеб. - Санкт-Петербург: Питер, 2001.-556с.
18 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office.- Киев: Ирина, 2000.- 139с.
19 Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
20 Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: «Школа-Пресс»,1994. - 205 с.
21 Демушкин А.С. и др. Компьютерные обучающие программы// Информатика и образование. - 1995. - № 3. - С. 15-21.
22 Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин): Монография. - Астрахань: Изд-во «ЦНТЭП», 1999. -251с.
23 ellington J.J. Children, Computers and the Curriculum: An Introduction to Information Technology and Education. L., 1985. - 410с.
24 Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения //Математика в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
25 Chu G.C., Shramm W. Learning From Television: What the ResearchSays. - Washington, D.C., 1969. - 83 p.
26 Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. 20. - № 9. - September. - 1987. - pp. 17-41.
27 Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в образовании//Информатика и образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96.
28 Джонассен ДэвидX. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии//Информатика и образование. - № 4. - 1996. - С. 117-131.
29 Софронова Н.В. Разработка обучающих программ на основе инструментальных средств. - Чебоксары, 1995. - 141 с.
30 Денисенко В.И. Охрана труда. - М.: Изд-во «Школа-пресс», 2008.-244-276с.
        
        Кіріспе
Қоғамның қарқынды дамуы көптеген жаңа ақпараттың жинақталуына алып
келеді, ол ақпаратты тез ... ... не ... ... ... Әлемдегі барлық ақпарат ағындары өте көп. Сол себепті әрбір
мекемеде, ол ... ... ... ... ... мәліметтер басқару
мәселесі туындайды, өз кезегінде ол жұмыстың тиімділігін қамтамасыз етеді.
Кейбір мекемелер ол үшін ... ... ... ... ... пайдаланса,
ал басқа мекемелер өз жұмысының тиімділігін артыру үшін компьютерлік
әдістерді қолданады – ол ... ... ... ... ұйымдастыру үлкен
мәліметтер көлемін оңтайлы сақтап жүйелеуге мүмкіндік береді. Мәліметтер
қорысыз қазіргі күні ... ... ... тағы ... ... ... мүмкін емес. Егер ... қоры ... онда ... ақпарат ағыны басып кетер еді.
Қазіргі күні ақпараттық технологияларды бағдарламалаушылар алдында көп
көлемді және әр ... ... ... ... ұйымдастыра алатын арнайы
бағдарламалық қамтамасыз ететін бағдарлама құру мақсатында ... ... ... ... ... ... жүйелер кең қолданыста. Өз іс-
әрекетінде жетістіктерге қол жеткізген кез ... ... ... ету үшін
ақпаратты уақытында өңдеуі қажет.
Мәліметтер қоры әр түрлі мекемелер үшін ... Бұл ... ... мәліметтер тиімді қолдану үшін олар жүйеленіп, ... ... ... қажет. Бұнда мәліметтер қорына жету күрделі бағдарламалауды
қажет етпейтін қарапайым сұраныстар арқылы жүзеге ... Сол ... ... ... ... алдында келесі мәселелер тұрады: мәліметтер қорын
басқаратын жан-жақты жүйені құру және ... ... ... ... ... ... табылады.
Қоғам әрқашан тәртіпке негізделіп, арқа сүйеп қалыптасып, тіршілік
етеді. Қоғамда тәртіп болмаса, ол ... ... ... ... ... ... жақсы түсінген. Сондықтан да қоғамда тәртіп орнатудың
жолдарын қарастырған. Дегенмен, ... ... ... бұзуға бейім
азаматтар да аз болмаған.
Осыдан келіп – құқық бұзушылық орын ала бастады. ... ...... тән ... Адам ... өмір ... ... ол да әрқашан орын алады.
Бұл объективтік құбылыс.
Құқық бұзушылық заңды, оның қағидаларын құқықтық ... ... ... ... салынған әрекеттерді жасау. Ол адамдардың іс-
әрекеті, қылығы, ... ... ... ... ... - қоғамның, мемлекетпен жеке адамның мүдделеріне зиян
келтіретін субьектінің кінәлі, құқыққа қарсы, қоғамға ... ... ... ... ... ... іс-әрекет немесе әрекетсіздік;
- қоғамға зиян әкелуі ... және ... ... және
өлшеусіз, мәндік және рухани, елеулі және болмашы, қалпына келтірілетін
және қалпына ... ... ... кінә ... субьектінің қоғам, мемлекет, жеке адам мүдделеріне
іштей теріс ... ... ... ... жасаумен білдірілген
көрінісі. Кінә негізгі екі нысанға: қасақана және абайсыздықпен жасалған
болып бөлінеді;
- ... ... үшін ... ... ... ... құрамын құрайтын белгілердің тіпті біреуінің болмауы заң
жүзінде жауапкершілікті болғызбайды.
Құқық бүзушылық құрамына мыналар кіреді:
1 Құқық бұзушылық субъектісі - заңмен ... ... ... ... жеке ... ... ... әрекет жасаған әлеуметтік ұйымдар;
2 Құқық бұзушылық объектісі - құқықпен реттеліп, қорғалатын және құқық
бұзушылық араласатын нәрсе. Тектік ... ... ... ... және түр ... - ... денсаулық, ождан, мүлік және т.б.;
3 Құқық бұзушылықтың субъективті жағы - субъектінің өз әрекеті мен оның
зардаптарына ішкі, психикалық көзқарасын ... ... ... ... ... ... ... әрекеттің өзі немесе
әрекетсіздік, құқыққа қарсылық ... ... ... зиянды нәтиже
(мағыналы аспект), әрекет (себеп) пен одан ... ... ... ... тікелей (кездейсоқ емес) себеп - салдарлы ... ... ... ... ... ... ... қауіптілік сипаты мен дәрежесі бойынша құқық бұзушылық ... ... ... деп ... ... - ... үшін ... қауіпті және
қылмыстық заңмен тыйым салынған құқық бұзушылық. Қазақстан Республикасы
Қылмыстық ... ... ... ұғымына мынадай анықтама беріледі:
«Осы Кодексте жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты ... ... ... ... әрекетсіздік) қылмыс деп танылады».
Дипломдық жұмыстың тақырыбы болып «Құқық ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты – ҚР ІІМ органдарының қызметінің жұмыстарын
аутоматтандыру.
Дипломдық жұмыстың мақсатына жету үшін келесі есептер ... ҚР ІІМ ... ... ... негіздері қарастырылған;
- Құқық бұзушылықты талдауы көрсетілген;
- ҚР ІІМ органдарының қызметінде қолданылатын ... ... ... ҚР ІІМ органдарының қызметін ұйымдастыру жолдары талданған.
Зерттеу пәні болып ақпараттық жүйені құрған кезде материалды ресурстарды
пайдаланудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік ... ... ... ... ҚР ІІМ ... болып табылады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы – ҚР ІІМ ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың өзектілігі құралған ақпараттық жүйе ҚР ІІМ
органдарында қолдануға болады.
Дипломдық ... ... ... алып қарағанда өз құндылығын
жоймайды. Себебі:
ҚР ІІМ органдарының ... ... ... ... ... тілінің барлық компоненттері тиімді қолданыспен жасалған;
ҚР ІІМ органдарында бұзушылықты ... ... ... толықтыруда
Delphi бағдарламалау тілінде бірнеше версиясы қарастырылып, тиімдісі
ортақтандырылған;
Дипломдық ... төрт ... ... Алғашқы тарауда ҚР ІІМ органдар
қызметкерінің ... ... ... ... ... ... ... қарастырылды. Delphi тілінің
ерекшеліктері, артықшылықтары және ... ... ... және оның ... ... қолданылу технологияларының
тәсілдері көрсетілді.
Екінші бөлімінде АЖ жобалау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық және
техникалық қамтамасыздандыруын сипаттаймыз. Осы тарауда дипломдық ... ... ... оның ... көзі ... ... Delphi
бағдарламалау тілі жайлы, онда деректер қорының жасалу жолдары жайлы толық
сипатталады. Сонымен қатар, ... ... және ... ... үшін қолданылатын шаралар туралы сипаттамасы берілген.
Үшінші бөлімінде нақты өз бағдарламамның орындалуы, оның міндеттері ... ... ... ... жобаның экономикалық тиімділігін есептеу болып
табылады. Мұнда экономикалық тиімділігін есептеу әдістемесін негіздеу және
оның ... ... ... ... ... ... нәтижесі сипатталған.
Дипломдық жұмыста нақты берілген барлық тапсырмалары орындалды. Әрине,
ҚР ІІМ ... ... ... ... ... базасына ұқсас
бірнеше технологияларды қолдана отырып, бағдарламалық тілдердің көмегімен,
қолданбалы пакеттердің ... ... да ... ... көрсету
мүмкіншілігін көрсететін бағдарлама жасауға ... ... ... ... ... ... ... базасы негізінде ҚР ІІМ
органдарында ... ... ... ... ... ... ... «құқық бұзушылық» термині пайда болған кезінен, бұл тақырыпқа
зерттеушілер көп ... ... Оның ... ... ... да ... шықса да, адам мен адам, тұлға мен ... ... ... ... ... ... ... ішіндегі проблемаларды шешу үшін, біздің
заманымызға дейн ... ... мен ... ... ... тапты. Құқық
бұзушылықпен, адам баласы жер бетін алғашқыда басып жүрген ... ... ... ... «Құқық бұзушылық әр сау қоғамның бір
белгісі». Сонымен де, құқық бұзушылықтын ... да ... жеке ... ... ... ... де, материалдық, социалдық, психологиялық,
саяси да, зиян келтіреді. Жақын туыстарынан айырылуы, ақша жағынан ... ... ... ... және т.б., ... ... әр адамға өте
ауыр тиеді. Ал ... ... ... ... ... бұл – ... соғыстар, рассалық бөлініс, бүкіл адамзатқа, планетарлық масштабта
зиян келтіреді. Сондықтан да, біз ... ... ... ... ... ... деп атаймыз. Осыған байланысты ережелерге қарсы әрекеттерді,
біз «құқық бұзушылық», ... ... деп те, ... [1] ... ... түсіну және ашу, бұл мемлекет және құқық теориясы
пәнінің басты қызметтердің бірі. Бұл проблемаға өте ... ... ... ... маңызын білу, қоршап тұрған факторды есепке алу, ... ... ... ... қол ... ... ... барлығы
болашақ заңгерлерге үлкен көмек береді.
Бұл тақырыпты зерттегенде алғашқыда, құқық ... ... ... жеке ... беру ... Құқық бузушылықтың классификациясы болса
да (азаматтық, әкімшілік және тағы басқа құқық.бұзушылықтар), ... ... ... бар бұл – ... ережелерді орындамау
немесе заңға бағынбау. Есімізге ... жөн, ... ... бұл адамдар
әрекетті (немесе әрекетсіздігі) және де, жауапқа тек адамдар ... ... ... ... ... зиян келсе, олар жауапқа тартылуы
мүмкін емес. Бірақ та, тарихқа назар аударсақ, 18 ... дейн ... ... ... ... ... процестері кездескен. Жаупқа
тарту процесстерінде де, өзіне тән ерекшеліктері бар. Мысалы, 14 ... ... заң ... ... тартуға болмайды. Тек қана белгілі
елдің ... ғана ... ... ... ... елдің азаматтары да, қылмыс
үшін жаупқа тартылады.
Мемлекет және құқық теориясы, құқық бұзушылық ... ... ... ... субьективті және обьективті қарауға, ... ... ... ... бұзушылықтың себептері, түрлері.
Қоғам әрқашан тәртіпке негізделіп, арқа сүйеп ... ... ... ... болмаса, ол құлдырайды, яғни, келешегі болмайды. Мұны
адамдар ежелден-ақ жақсы түсінген. Сондықтан да ... ... ... ... ... керісінше қоғамдық тәртіпті бұзуға бейім
азаматтар да аз болмаған [2].
Осыдан келіп – ... ... орын ала ... ... ... – қоғам
өміріне тән дерт. Адам баласы өмір сүрген ортада ол да әрқашан орын алады.
Бұл ... ... ... заңды, оның қағидаларын құқықтық нормалар жүктеген
міндеттерді бұзу, ... ... ... ... Ол адамдардың іс-
әрекеті, қылығы, мінезі немесе әрекетсіздігімен сипатталады.
Заңды жауапкершіліктің ... оның ... ... – жеке ... ... ... мүддесін қорғайтын
бірден-бір жол болып табылады. Ол құқықтық нормалардың бұзылуы ... ... ... бұзуға мемлекеттік күштеу шарасын қолдану нысанымен
сипатталады. ... ... ... ... бір ... көзделген
құқықтық норманың санкциясын қолданудан тұрады [3].
Заңды жауапкершіліктің заңды негізі – құқық бұзушылық болып ... ... ... ... бұзушылықтың белгілеріне сәйкес келмесе
онда ол заңды жауапкершілікке тартылмайды.
Заңды жауапкершілік күрделі әлеуметтік құбылыс. ... кем ... ... ... ... және ... ... Олардың арасында құқық қорғаушы
қатынас қалыптасады және екі жақта заң ... ... ... ... ... нақты санкциясының негізінде жүзеге
асады.
Әкімшілік жаза түсінігі мен түрлері.
ҚР ... 44 ... 1 ... сәйкес әкімшілік жаза – бұл әкімшілік
құқық бұзғаны үшін заң ... ... сот, ... ... ... және ҚР ӘҚБтК осындай құқық бұзушылық жасаған тұлғаның
құқықтары мен ... ... ... шектеу көзделген
мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады.
Әкімшілік жазалар ... ... ... өте ... ... ... оларды мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздерінің ортақтығы
біріктіреді, сондай – ақ осы ... ... ... ... - ... ... ... алу болып табылады. Бірақта, әкімшілік
бұлтартпау шаралары ... ... ... ... және ... ... құқық бұзушылықты тоқтатуға және ... ... ... ... ... ... жауапкершілікке тарту ... ... ... ... көбінесе әкімшілік жаза
шараларын қолданудың алғы шарты ... ... ... 44 ... 1 ... ... әкімшілік жаза әкімшішілік құқық
бұзушылық істегені үшін заң бойынша ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мәжбүрлеу
шарасы болып табылады, және әккімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаның
құқықтары мен ... ... ... шектеуді білдіреді.
Әкімшілік құқық бұзушылықты ... үшін жеке ... ... ... ... ... ... Әкімшілік айыппұл;
3 Әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе ... ... ... ... ... төлеп алу;
4 Әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе тікелей объектісі
болып табылатын затты, ... ... ... ... ... табысты, ақша мен құнды қағаздарды тәркілеу;
5 Арнайы құқықтан айыру;
6 Лицензиядан, арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен)
айыру ... оның ... ... ... бір ... ... нақты
әрекеттерді істеуді доғару;
7 Жеке кәсіпкерлік қызметті доғару немесе тиым салу;
8 Өз ... ... ... тұрғызылып жатқан құрылысты мәжбүрлеп
бұзу;
9 Әкімшілік қамау;
10 Шшетел азаматын немесе азаматтығы жоқ ... ҚР ... ... қуып ... ... бұзушылықты жасаған заңды тұлғаларға мынадай әкімшілік
жазалар қолданылуы ... ... ... ... Әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе тікелей объектісі
болып табылатын затты ақысын төлеп алу;
4 Әкімшілік ... ... ... ... ... тікелей объектісі
болып табылатын затты, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау ... ... ақша мен ... ... тәркілеу;
5 Арнайы құқықтан айыру;
6 Лицензиядан, арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен)
айыру немесе оның ... ... ... – да бір ... ... ... ... доғару;
7 Жеке кәсіпкерлік қызметті доғару немесе тиым ... Өз ... ... немесе тұрғызылып жатқан құрылысты мәжбүрлеп
бұзу.
Әкімшілік жазаны салу ережелері ҚР ӘҚБтК 60-66 баптарымен ... ... салу ... жазаларды салу ережелері ҚР ӘҚБтК 5 бөлімінде бекітілген.
Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жаза ҚР ... ... ... ... және ... ... бұзушылық туралы өзге де актілерге
сай жасаған әкімшілік құқық ... үшін ... ... ... ... шекетерде салынады [4].
Әкімшілік жаза салынуы мүмкін:
1 Тиісті органдармен немесе лауазымды тұлғалармен олардың құзырлығы
шегінде;
2 Егерде кінәлі ... ... ... ... қылықтың құрамы
болса;
3 Егерде осы құрам ҚР ӘҚБтК немесе әкімшілік ... ... өзге де ... актілердің тиісті нормаларында бекітілген
болса;
4 Егерде осы ... ... ... ... ... үшін
жауапкершілік қарастыратын болса;
5 Жасалған құқық бұзушылықтың ... ... ... жеке басын,
кінәлілік деңгейін, мүліктік жағдайын, сонымен қатар жауапкершілікті
жеңілдететін ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық жасалған кезде әкімшілік жазалар
қолдану (63 бап). Бір 2 ... одан да көп ... ... ... кезде әрбір әкімшілік құқық бұзушылық үшін жеке -жеке ... ... Егер адам ... әкімшілік әкімшілік құқық бұзушылық
жасап, ол істерді бір судья, орган ... бұл ... ... бір ... ... , жазаның түпкілікті мөлшерін жазаның осы түрі үшін
осы Кодексте белгіленген 3 еселенген ең ... ... ... ... ... ... ең ұзақ мерзімі мұндай жағдайларда - 30 тәуліктен,
ал төтенше жағдайлар кезінде - 45 тәуліктен ... ... Егер ... ... міндеттемелерінің орындалмаған немесе тиісінше
орындалмаған сомасының процентімен көрсетілген ... ... ... ... ... жасағаны үшін салған кезде, айыппұл әрбір
әкімшілік құқық бұзушылық үшін ... ... ... ... ... ... ... мүліктік залалды өтеу. Егер
әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде азаматқа немесе ұйымға мүліктік
залал келтірілсе, судья ... ... ... ... істі қарай келе,
дау болмағанда жаза қолдану туралы мәселені шешу ... бір ... ... өтеу туралы мәселені шешуге ... Өзге ... ... ... ... бұзушылық туралы істер бойынша мүліктік
залалды өтеу, залалды өз еркімен өтеуден бас тартқан жағдайда , ... ісін ... ... ... ... ... үшін ... жаза қолданылған адам
әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының ... ... ... ... ... ішінде осы жазаға ұшырады деп есептеледі.
Ескіру мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату. ... ... ... ... ... ... 2 ай ... кейін, ал
қоршаған ортаны қорғау саласында әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін -
оны ... ... ... 6 ай ... ... осы Кодексте көзделген
жағдйларды қоспағанда, әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес. Жеке
тұлға салық салу ... ... ... жепқорлықпен әкімшілік
құқық бұзушылық, сондай-ақ құқық бұзушылық жасағаны үшін оны ... ... 1 жыл ... ... ... ... ... тиіс
емес, ал заңды тұлға салық салу ... ... ... ... үшін оны ... күннен бастап 3 жыл өткеннен кейін әкімшілік
жауаптылыққа ... тиіс ... ... ... ... құқық бұзушылық
кезінде адам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған күннен бастап 2 ... ... ... жауаптылыққа тартылуға тиіс емес.
1.2 Қазақстанның ішкі ... ... ... қызметін
автоманттандырылуы және оның кемшіліктеріне сипаттама
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің органдарының қызметінің бірыңғай
автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... етуі – ... ... ... сәйкестік, көрсеткіштер жүйесі, кеден ісінің
құжаттама жүйесі және деректер базасының файлдары.
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ... ... ... ақпараттық жүйесі ақпараттық сәйкестігінің ... жүйе ... ... ... етеді (кодтау және
жүйе классификациясының анықтамасы, терминдер, түсініктің бірігуі).
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің органдарының қызметінің бірыңғай
автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ақпараттық моделін көрсетеді.
Машинадан тыс ақпараттық базаға сәйкес:
- құжаттар ... ... және ... ... ... ... және кодтау;
- технологиялық процестің сипаттамасы және ақпаратты өңдеу;
Қазақстанның ішкі ... ... ... ... бірыңғай
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің машина аралық ақпараттық базасы бір-
бірімен байланысқан деректер базасынан тұрады.
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің органдарының ... ... ... ... ... базасы бөлінеді:
- нормативтік – анықтамалық деректер базасының ақпараты: жүйенің
сыныпталуы, ... ... ... және ... актілер,
жүйенің тіркелуі және есеп.
- жедел жадының деректер базасы: құжаттардың ... ... ... ... ... ... және бақылау.
Сонымен қатар, мекемеде Windows XP ОЖ орнатылған.
Windows ОЖ-ның жаңа - 2002 жылғы нұсқасы - Windows XP ... ... Windows ... ... ... ... ... Ол
үйдегі және кеңседегі компьютерде ... ... ... әрі оны
пайдаланушылардың саны күннен күнге ... ... Windows XP ... ... талабы жоғары (оперативті есте сақтау 128 Мб-тан ... ... ... 2 ... кем ... ... Windows XP екі ... бойынша шығарылады: Home Edition -
үй шаруашылығына арналған дербес компьютерлер және Professional Edition ... ... ... Windows XP Home Edition ... ... ... бос уақытта пайдалануға арналған, хобби, демалыс және
ойын-сауыққа арналған, арнайы мультимедиалық қосымшалар, ... ... ... ... бірге интернетте жұмыс істеуге ... Windows XP ... ... ... ... жергілікті желі жұмысын және қорпоративті рынок секторында пайдалану
үшін, және оқып – ... ... ... арналған [6].
Windows XP жаңа қолдану интерфейсі мәселелі - ... ... Бұл ... кез ... ... ... ... дыбыстар көмегімен жедел түрде интерактивті жүйеге ене
алады және файлдар құрылымдарына түрлі ... ... ... Егер ... бір файл объектісін таңдасаңыз, мысалы, файл ... ... ... ... ... Webwiew ... атауымен, автоматты түрде осы
объектіге қолданатын ... ... ... сізге ұсынады, және де оның
қасиеттерінің сипатамасын бере алады.
Microsoft Windows XP ортасында жетілдіріп - ... ... ... утилит түрде берілген, оның атауы Search Companion. Объектілерді
іздеуді жеңілдету үшін логикалық топқа ... ... ... өлен және ... (Pictures, music and video), " Word құжаттары,
Windows Excel және басқа бағдарламалар" ... Word, Excel, ... файл ... (All file types). Жергілікті желідегі іздеу және
Windows-тың анықтама жүйесіндегі іздеу жеке ... ... ... ... ... ... орталығын пайдалануға болады.
Windows XP құрамына Fast User Switching деген ... ... оны ... мен ... ... ... жүйеге қосып,
жаңа қоланушыны және қолданушылар тобын енгізуге болады. Мұнда әр ... ... ... және ... мен ... ... істеуге,
басқа қолданушыларға тәуелсіз құжат ... ... және ... бар. Әр жаңа ... ... ОЖ ... жад ... 2 Мбайт
көлемінде арнайы орын беріледі, бұл көлем қолданбалы бағдарламалар санына
әсер етпейді [7].
Кейінгі өзгерістер бойынша ... аз ... ... ... мәселені шешу үшін, ешкімге телефонмен хабарласып түсіндіріп сұрап
жатпастан, шешім қабылдауыңызға ... Ол ... Windows XP ... ... ... қоладуыңызға болады, оның көмегімен жаңа
қолданушының компьютерін бақылап тексеру арқылы мәселесін шешіп, оны қалай
жөндеу ... ... ... айта ... жаңа ... ... қосуға және өңдеуге мүмкіндік ... - ... ... ол өте ... ... Бірақ
Microsoft Windows XP архитектурасына одан басқа да кеңейтілген стандартты
Universal Plug&Play технологиясы қосымша орнатылған. ... ... ... ... орналасқан сыртқы құрылғына жалғастыруға,
және онымен өз компьютеріңіздегідей пайдалануыңызға мүмкіндік ... XP ... ... құрылғыны қосып, өңдеп бере алады. Барлық
мәліметтер арасындағы алмасу ... ... ... ... ... қолданушысына көрінбейді – ол желінің қалай
істейтінің ойланбастан, жәй ғәне ... ... ... береді. Windows
XP әр компьютерге динамикалық ... ... ... ... әр ... ... ... деректерді дербес алмасып тұрады [8].
Мекемеде ең жаңа ақпараттық және коммуникациялық ... ... ... жеткізілуін бақылаудың автоматтандырылған
жүйесі (ТЖБАЖ), контейнерлік ... ... ... жеке ... ... ... ... дүңгіршегі),
"Янтарь" радиоактивті материалдарды стационарлық анықтау жүйесі, "Web-
декларант" электронды декларациялау кешені, олар ... ... ... және ... қамтамасыз етуге, кедендік бақылаудың
тиімділігін жоғарылатуға ықпал етеді. Бірақ ең ... «Web – ... ... ... ... Ол декларацияның электрондық
көшірмесін ресімдеу және құру үшін арналған.
Функционалдық мүмкіншіліктері:
1. Барлық түрдегі құжаттарды ... және ... ... ... ... азаматтар туралы ақпаратты автоматты
есептеу;
3. Құрылған құжаттарды форматно-логикалық ... ... ... ... ... Құрылған құжаттарды деректер базасына енгізу;
6. Құжаттар түсінігінің көрнекі формасы;
7. ... ... ... ... шақыру;
8. Бірнеше кілттік позиция бойынша тауардың кодтарын табу кеңейтілуі
9. Құрылған құжаттардың электрондық ... ... үшін ... тандау;
10. Құжаттық ресімдеуін өткіздіретін халыққа қызмет ... ... ... ... ... көшірмесін кепілді
автоматты жеткізу.
Тіркелмеген қолданушылар үшін:
Кешен ... ... үшін ... ... – demo, ...... ... кедендік құжаттардың электрондық көшірмелерін құру
және ... ... ... ... жіберу сұрақтары бойынша Департаменттің ақпараттық
технологиясындағы жергілікті бөлімшелерге барады.
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің органдарының ... ... ... ... ... топологиясы пайдаланылады. «Топология»
немесе желі топологисың термині компьютерлердің, кабельдердің және басқа да
желі компоненттерінің ... ... ... - ... ... негізін бейнелеуде қолданылатын ... ... ... ... мынадай анықтамаларда қолданылады: құрастыру, диаграмма,
карта. Желі топологиясы онын сипатына себепші болады [9]. ... ... ... әсер ... желілік жабдықтау құрамы;
желілік жабдықтау сипаттамасы;
желіні кенейту мүмкіндіктері;
желі басқару әдісі.
Ресурстар мен басқа желі тапсырмаларын орындап, ортақ ... ... ... қосылуы қажет. Желіде бұл мақсат үшін көбіне кабель
қолданылады. Бірақ ... ... ... түрған кабельді компьютерге қосу
жеткіліксіз. Әртүрлі кабельдер түріне сәйкесінше әртүрлі желілік тақшамен,
желілік операциялық ... және ... да ... ... ... ... етеді [10].
Әрі желі топологиясынын шарттары бар. Мысалы, ол тек кабель түрін ... ... ... оны ... ... ... сонымен қатар, желідегі компьютерлер әрекеттестік тәсілін
анықтайды. Желі құрастырудын әртүрлі төсілдері бар:
шина (bus) топологиясы;
жүлдызша (star) ... (rіng) ... ... ... бір кабель бойында орналасатын болса,
онда бұл шина топологиясы және ... ... ... қолданылады.
Концентраторлар немесе бір нүктеден шығатын кабель бөлігіне ... ... ... ... ... деп ... ... байланыстыруда есулі қос сымды кабель қолданылады.
Егер компьютерлер жалғанған кабель сақина тәрізді оралып келіп қосылса,
онда ол топология ... ... деп ... ... шина ... ... процесін түсіну үшін, келесі
ұғымдарды білу қажет: сигнал беру; сигнал шағылысуы; терминатор.
Деректер электр ... ... ... ... ... бірақ ол деректерді шифрланған мекен-жайына сәйкес компьютер
қабылдайды
Кодталған сигналдарды кабель ... беру ... екі ... таржолақты және кеңжолақты сигнал беру.
Қазіргі кезде мемлекеттік органдар жақсы ... ... ... сай ... ... алмайды. Бұл заман ... ... ... басқару ісінде дәстүрлі қағаз
негізден электрондық салаға көшу өзге де ... ... ... жету шартгарының бірі болып отыр.
Электрондық кужат айналымы жүйесін ... ісі ... ... ... және олардың орындалуын ... ... ... ... ... негізді ішкі қатынас
қағаздарын азайтуды, нормативтік қуқыктық актілер жобаларын қарау
мерзімдерін қысқартуды, ел ... ... ... ... ... мен ... тұлғалар тарапынан түскен хаттар мен
өтініштердің орындалуыи бақылау жөніндегі жұмыстарды ... ... ... ... ... сапасын арттыруды, сон-
дайақ электрондық мурағатын құруды талап етті [12].
Мәліметтерді өңдеу ... ... ... ... ... ... ... тасымалдаушысы болып саналатын, кейінгі
кезде белсенді дамуға байланысты қысқартылған:
- қазіргі технологияның құжаттармен жұмыс істеуі;
- құжаттардың ... ... ... ... (сол ... ... ... мәтiн түрде де, графикалық түрде өзгертуге, жаңартулар
енгізуге болады;
- ... ... ... да ... ... ... ... жуйесін ендіру және оны жетілдіру
бағытында жүргізілген жумыстар нәтижесі арқылы ұжым ... ... ... функцияларын толығымен электронды түрде жүзеге асыруға
мүмкіндік туды. Олар, атап айтқанда, мыналар:
- кіріс және шығыс қужаттарын ... ұжым ... ... ... ... ... ... өнделген қужаттарды сканерлеу және көрініске шығару;
- электрондық ақпараттарды орталық аппаратқа жіберу;
- бөлімшелердің кіріс-шығыс құжаттарын тіркеу;
- бөлімшелер басшылығы ... ... ... мурағат құжаттарының кірісі мен шығысы автоматты түрде тіркеледі.
1.3 ... ... ... ... ... жолдары
Қандай компьютер болса да өзімен бірге аналық плата негізінде біріккен
әртүрлі құрылғылар ... ... ... ... ... ... ... элементі болып табылады және көбіне жүйелік
болып аталады. Аналық плата өзімен ... ... chipset ... ... Өткізгіштер тізімі шина деп аталады. Шиналар басқару,
адрестеу және мәліметтерді беру қызметін атқарады
Аналық плата – ... ... ... ... Онда мына ... ...... микросхема, математикалық және ... ... ... ... ... – микросхемалардың жыинтығы,
аналық платаның негізгі функционалдық ... ... ... ішкі ... ...... ... компьютердің ішкі құрылғылардың
арасын байланыстырады;
- оперативті жады ... есте ... ... ОЕҚ) ... ... ... істеп тұрған кезде мәліметті уақытша
сақтап қалуға арналған құрылғы;
- ТЕСҚ ... есте ... ...... компьютер өшіріліп
тұрған жағдайда да ұзақ уақыт бойы мәліметтерді сақтап тұрады;
- қосымша құрылғыларды қосу үшін ... ... ... диск – ... бұл ... ... қатты қорапшада
орнатылған. Онда екі бетіне де жазу ... ... ... бар, ... ... еніп ... оқып жазатын бас тиегі бар.
Қатты дискі жүйенің барлық бағдарламалары жазылған ... ... ... да ... жабыстырылған құрал. Сол магнитке ток ... өріс ... ... да ... ... қабылдап алады,
сөйтіп жазбалар пайда болады. Қысқаша айтқанда, қатты ... ... ... те ... ... ... ... Техникалық қамтамасыздандыруға үлкен талаптар:
Компьютерлердің техникалық сипаттамалары, сервер ретінде қолданылатын,
сынақ өткізу үшін төменде ... ... ... ... ... ... ... сервер архитектурасы 4 серверді ескереді
(қосымша севері 2шт., деректер базасының сервері 1шт., Backup ... ... ... ... ... 4 екіядролы процессор (UltraSPARC IV+, 1.5 GHz);
- Жедел жад көлемі 16 GB;
- 4 Ethernet ... ... 2 FC-SW 4Gbit ... Диск ... – 73 GB 15000RPM -ты FC-AL 14 ... (2 RAID-5 топ
және 2 Hot Spare ... (Sun StorEdge ... ... 4 ... ... IV+, 1.5 ... ... жад көлемі 16 GB;
- 2шт. қатты диск (SCSI 73 GB, 15000 об/мин);
- DVD-ROM (SCSI);
- 10/100/1000Base-T 4 желілік адаптерлері;
- 10/100Base- T ... ... RS-232 3 ... ... 2 USB ... FCA 2 шт. (2 Gb/s Fibre ... ... деңгейінде сервер архитектурасы 2 серверді ескереді
(қосымша севері және Backup сервері-1шт., ... ... ... 1шт.)
Деректер базасының сервер аймағы:
- 4 дейін кеңейту мүмкіндігі (UltraSPARC IIIi 1.59 GHz) 2 процессор;
- Жедел жад ... ... 4 Ethernet ... ... 2 Ultra 320SCSI ... 4 Ultra320 SCSI 73 GB дискісі;
- DVD;
- 10/100/1000Base-T 4 желілік адаптерлері;
- 10/100Base- T желілік адаптері;
- RS-232 порттары;
- USB ... ... ... ... ... 1 ... ... оның
келесі конфигурациялары бар:
- кеңейту мүмкіндігі 2 дейін жиілігі 1 GHz кем емес 1 ... ... ... жад ... ... Ethernet 1000/100/10 интерфейсі;
- 2 Ultra 320SCSI интерфейсі;
- 4 кем емес Ultra320 SCSI 73 GB дисктері;
- ... ... қуат ... DDS 4 немесе DAT 72 стримерлері.
Жұмыс станциялары ретінде IBM ... ... ... ... техникалық сипаттамасы:
- Pentium III процессоры, тактілі жиілігі 1 GHz кем емес;
- Жедел жад көлемі 512 MB кем емес;
- ... бос орын ... 5 GB кем ... SVGA ... және ... 1024*768 ... қамтамасыз етуі
керек;
- MS Windows 2000/XP Ru амалдық жүйесі. [14]
2. КААЖ ... жүйе ... ол ... көлемді амалдар үшін
арналған, яғни құжаттарды кешенді ... ... ол ... КААЖ көлемді жүйе болғандықтан халыққа қызмет көрсету инспекторларын
оқыту төмендейді.
2 Жобалау бөлімі
2.1 Есептің ... ... ҚР ІІМ ... құқық бұзушылықты тіркеу ақпараттық
жүйесін құру қажет.
Құрылған жүйе келесі талаптарға сай болуы керек:
1) Жүйе клиенттік және серверлік бөлімдерден тұруы ... ... ... ... анықтамалары, сұраныстарды өңдеу
жатады. Клиенттік бөлім анықтамаларды құруға арналған формалардан
және құқық бұзушылық жасаған ... ... және ... ... формалардан тұрады.
2) Жүйе бірнеше мәзірлерден тұруы тиіс:
- бастапқы мәліметтер;
- анықтамалар;
- құқық бұзушылық;
- бағдарлама туралы;
- ... ... ... 1 ... ... сурет Бағдарлама блок-схемасы
2.2 Ақпараттық қамтамасыздандыру
Ақпараттық қамтамасыздандыру автоматтандырылған жүйеде ... ... мен ... ... ... ... мен ақпарат жиындарының біртұтас жиынтығы.
Ақпараттық қамтамасыз ету (АҚ) – бірыңғай жүйе жиынтығы және ... ... ... ... ... ... ... базалардың құру әдістемесі. Тап осы ішкі ... ... дер ... ... ... шешімдердің қабыл алуы болып
табылады.
АҚ объектінің ... ... ... ... ұсыналады. АҚ
автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді ішкі машиналық негізде түзеледі.
Қандай да ... ... ... ... ... ... - экономикалық хабар топтастырғыштары және құжаттары ішкімашиналық
АҚ (жиынтық барлық тап осы ... ... ... ... анықталады) – экрандық түрдің алғашқы енгізудің хабар түрлері
болып табылады. [15]
Ақпараттық қамтамасыз ... ... ... ... өзінің
мамандық деңгейін орындауы үшін ... Жүйе ... ... ... ... бір ... ... базасына жинақтау, оларды
қолдануды, қолданушыларға автоматталған, санкцияланған ... ... ... ... ... көп ... ... білуді қамтамасыз етуі
қажет. Операциялар негізінде болатын барлық құжат ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру осы
ақпараттардың өңделуі, тікелу, сақталу, жіберілу, шығару т.б. ... ... ... олар ... ақпараттық бірлестікті қолданылады.
Осылардың қызметі, яғни бұл өңдеу және бағдарламалық қамтамасыз ету енгізуі
банкіні - шығындардан талап ... ... банк ... есесін қайтаруда
мүдделес аударым алады. Төмендеу шотының артынан немесе бағалар мүмкін қол
жеткен жайлы мөлшерлі өнім болады. ... ... ... ... ... ... ... өңдеуі болады. Есептеу
техникасының аппараттық конфигурациясын құрайтын ... ... ... компьютерлер мен есептеу кешендері блокты-модульді
құрылымнан тұрады, ... олар ... бір ... түрін атқаруға
ыңғайландырылған дайын түйіндер мен ... ... ... ... ... – бұл ... ... сақталатын арнайы
ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... немесе электронды түрде ұсынылуы мүмкін.
Компьютерлік деректер базасы белгілі бір әрекеттерді ... ... ... ... ... ... ақпараттардан тұратын файл
(немесе файлдар жиыны) түрінде ұсынылады.
Деректердің инфологиялық моделі.
Пәндік аймақ – ... ... ... ... ... бір бөлігі.
ИЛМ ДБ жобалауда жүйенің ядросы болып табылады. ИЛМ ... ... ... ... АЖ әрі ... ... ... Құрылған «Құқық
бұзушылықты тіркеу» деректер қорының кесте-байланыс инфологиялық моделі 2
суретте көрсетілген.
2 ... " ... ... ... деректер қорының кесте-байланыс
инфологиялық моделі
Инфологиялық модельде объектінің жеке экземплярлары ғана ... ... ... ... ... ... көптеген әдістері бар: графтық
модельдер, семантикалық желілер, «мән-байланыс» моделі және тағы ... ... және оның ... ... ... басқа әртүрлі
кластар объектілері арасындағы байланыстар бар. Мұндай байланыстарды
бейнелейтін диаграммаларды ER - ... ... деп ... (мұндай атау
ағылшын тілінен «мән» - «Entity», ал ... - ... ... кей ... ER - ... ... ... ER – экземплярлы диаграмма
қолданылады.
Қызметкер1 ... ... ... ... ... ... ... 1 ... ... ... 1
Қызметкер 2 ... ... ... ... ... ... ... деңгейдің моделі болып табылады және ... ... ... арасындағы байланысты бейнелеп, олардың
сақтау сыртқы ... да ... ... ... Осы ... бірліктер терминдеріне құрылады, нақты МББЖ рұқсат етілген,
біздер деректер базасын жобалайтын ... құру ... ... ... ... МББЖ тілімен деректер базасының логикалық құрылымын
суреттеуді сызбанұсқа дtеп ... ...... МББЖ ... ... ... ... логикалық
бірліктерімен жұмыс жасайды, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... деңгейлерден
аңықталған ережелер композицияларын қолдануға мүмкіндегі береді. Бұдан
басқа, көптеген МББЖмәліметтер ... ... ... және ... ... ... ... модельді құруға кіріспестен бұрын
МББЖ – нің ерекшеліктерін тыңғылықты түрде оқып — ... ... ... таңдауға әсер етуші факторларды анықтау қажет, сонымен ... ... ... бар ... ... ... мен ... бағытталдығын анализдеу керек.
Даталогиялық жобалау мәліметтер базасының логикалық ... ... МББЖ – мен ... мәліметтерді физикалық мүмкіндіктері әсер
етеді. Сондықтан да, мәліметтерді физикалық ұйымдастыру ерекшеліктерін білү
логикалық ... ... ... ... болып табылады.
Мәліметтер базасының логикалық құрылымы,және де ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Сондықтан жобалық шешімдерді таңдауға информациялық модельде
көрсетілген, ... ... ... специфика әсер етеді.
1. - кесте
Қызметкер анықтамасы
|Аты-жөні |Туған жылы ... ... |
| | | | |
2 - ... ... ... атауы |Жұмысткерлер саны |Бөлімнің ... |
| | | |
3 - ... ... түрі анықтамасы
|Нөмері ... |
| | |
4 - ... ... ... ... ... |
| | |
5- ... ... ... ... ... ... ... қасиеті |
|объект | | | ... ... |Акт ... |аct nom ... кілт ... ... ... |tegi ... табылады |
| |Аты |at | |
| ... аты |othestv | |
| ... жылы |tugsh | |
| ... жері |tugsher | |
| ... |shinis | |
| ... ... түрі |tyri | |
| ... ... күні |data | |
| ... ... ... |seb | |
| ... толтыру күн | | |
| | |aktdata | ... ... ... ... |name ... кілт |
| ... саны |san ... ... |
| ... ... |nomer | ... ... ... ұзақ ... жадының барлық құрылғыларында сақталатын
барлық бағдарламалар жиыны оның ... ... ... қамтамасыздандыру бұл компьютерде шешілетін есептердің
орындалуын қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... толықтырылады, дамиды, қазіргі
заманға сай жаңартылады.
Берілген тапсырмалар жиынтығын шешуде нысаналы бағытталған ... Delphi 7.0 ... OC Windows XP ... ... ... Microsoft корпарациясы, өзінің көп санды
бақталастарында терезелі ... ... ... жүйе дайындау
ортасында қалып бара жатқан, IBM PC ... үшін жаңа ... ... туралы мәлімдеді, ерте шығып өз ортасында кең тараған ... ... ... ... – MS DOS – қа арқа ... Жаңа ... ... компьютер пайдаланушыға таныс жаңа ... ... ... ... компьютерлік заттың пайда болуына алып келген 15 жылдан
кейінгі ... ... ... XP ... ... Windows – тың алдыңғы түріндегіден ең жақсы
қасиеттерін жинақтаған: ... ... және ...... нан, ... және ... интерфейс. Windows XP – та ... ... ... көрінді, топтастырудың жаңа мүмкіндіктерін
және құжат іздеудің ... жаңа ... түр, ... ... ... және т.б. кірістірді. Жаңа Windows ... ... Windows NT – да ... өзін ... ... Windows ... негізінде шығарылды. Microsoft ұсынған бұл оперативтік жүйе тобы өте
тұрақты, Windows 95/98 ше ... ... ... ... ... бар, NTFS ... жылжытылған файлдік жүйесі бар, жалпы
алғанда, басынан ... ... мен ... ... үшін ОС сияқты
жасалынып шықты. Windows 2000 бастап, Windows-та компьютерлік құылғыларды
түзету мен ... ... ... ... ... XP тұрақтылығы мен жұмыс істеу қарқыны ... ... ... ... бірі – ... ... жүйенің автоматты
резервті көшірмелеу. Windows Restore арнайы ... Windows ... ... ... Windows XP – де де ... Күнтізбе және жүйе
өзгерістер тізімін құрайтын арнайы терезеде пайдаланушы Windows қондырған
мезгілден бастап ... ... ... ала алады, содан кейін жүйе осы
күндік жағдайға сәйкес келетінге дейін ... ... ... Windows XP ... ... ағаттықта, пайдаланушы жүйені сол
пішініне қайтара алады, яғни ол тұрақты ... ... ... Сонымен
қатар Windows XP, егер драйвердің жаңа түріндегі кез келген қондырғысы
тұрақты болмаған ... ... ... ескі ... қалпына келтіру
үшін арнайы механизмдермен жабдықталған, ... ... зиян ... ... ... қалпына келтірудің ... ... ... ... тобын ережеге сәйкес оперативтік жүйеге
енген модул құрайды, ол ... ... ... үшін ... ... ақпаратқа бөтен қол жеткізуден қорғау үшін, бағытталған.
Ақпараттық жүйе құру үшін Delphi дайындау ортасы пайдаланылады.
Delphi ортасы – визуалды бағдарламалау жүйесін көп ... ... Delphi – бұл Windows ... ... ... ... арналған
бағдарламаларды жетілдіру ортасы. Delphi ... ...... ... ... ... ... жобалау
жаңа технологиялар негізінде құрылады. Деректер базасымен ... ... ... бірге көптеген қосымшаларды Delphi жүйесі жылдам
және тиімді түрде ... ... ... ... ие, сонымен қатар
кең көлемді функциялар жиыны, қолданбалы есептерді шешуге ... ... ... ие ... RAD ... (Rapid Application Development - қосымшаларды
жылдам құру) жатады. Бұл жүйе ... ... ... ... ... мүмкіндіктерге ие, мысалға Microsoft Access ... FoxPro. Ол кең ... ... ... ... ... ... деректер базасына визуалды түрде сұраныстарды дайындау және
тікелей түрде SQL тілінде сұраныстарды ... ... ... ... ... алшақтағы деректер базасымен жұмыс істеуге,
қосымшалар құруға болады. Ол ... ... ... ... ... ... көп деңгейлі «клиент-сервер» технологиясын
қолдайды.
Delphi бағдарламалау тілі ... ... ... тіл, ол ... ... ... және жоба ... замандағы ... ... ... ... Delphi тілі ... қуаттылығы, жұмыстың
интерактивті режимі, реляционды деректер ... ... ... құру ... ... сапалы қызметтер жүйесіне ие.
Деректер базасын басқару жүйесінің негізгі ерекшелігі – бұл мәліметтерді
енгізу және сақтаудың ғана емес, сонымен бірге олардың ... ... ... ... бар ... ... қамтылған мәліметтер
сақталатын және ДББЖ басқаруында болатын файлдар «деректер банктері» деп,
кейіннен ... ... деп ... ... ... ... деректер
базасының, жоғарыда айтылып кеткен әртүрлі модельдері бар. Неғұрлым көп
таралғаны ... ... Ол Paradox, FoxPro, Access, ... ... ... ... ... басқару жүйесіне негізделген. Қазіргі заманда
негізгі - Object Pascal тілі ... ... - ... Delphi
бағдарламалау ортасы кең қолдануда. Ол деректер базасына арналған әртүрлі
жоғарғы деңгейде қарапайым бағдарламалардан кәсібилерге дейін ... ... ... Бұл тек ... ... ғана ... аймағындағы әртүрлі мамандарға өте пайдалы.
Delphi-дің визуалды бағдарламалау ортасы
Қазіргі кезде әлемде экономикаға, ғылым, мәдениет пен білім мекемелеріне
компьютерлік ақпаратты технологияларды, ... ... ... ... ... тілдерін жедел енгізу жүзеге асырылуда.
Сондай аз пайдаланылатын, ... ... ... болашағы бары
Borland фирмасының соңғы өнімі Delphi болып табылады. Delphi – ... ... ... тақырыбына жасалынған ең күштілерді
біртұтас етіп қосу өнімі.
Delphi-де Visual Basic ... ... ... ... ... ... құралды енгізуге, және де кодты жазуға арналған редакторға
мүмкіншіліктері бар. Delphi-де барлық жасалынатын бағдарламалар ... ... ... Тіл ... Object Pascal ... алынды. Ол
Pascal-дің үшінші ұрпағының объектілі-бағытталған тілдік кеңейтуі.
Delphi тек ... ... ... ... ғана не ... дәлелдейтін әдісі бар. Визуализация процесін анықтайтын
элементтер болып табылатыны:
Визуалданушы модель құрылымы ... оның ... ... ... бейнелеуге түсетін модель.
Құрал – жабдықтар терезесі (Toolbox) – визуалды моделдің құрастырылатын
элементтер жиынтығы бар терезе. Әдетте ... ... ... ... құралының жекелеген белгілерінде орналасатын жекеше топтарға
бөлінеді.
Қасиеттер терезесі (Propertybox) - визуалды модельдің таңдап алынған
элементінің параметрлері ... ... ... ... модель бағдарламаның коды емес, терезесі
(форма,диалог) болып табылады.
Windows-тың қосымшасының өңдеу құрылысының көзқарасымен қарағанда Delphi
өзіне мынандай ... ... ... ... Ол ... ... ... Object
Pascal тілінен әлемдегі ең өнімдісі болып ... және ... ... ... дейін жылдамдықпен компиляциялауға мүмкіндік береді. Delphi
ортасында орнатылған компилятор бар. Қажет болған ... Visual ... ... ... ... doc.exe пакетті компиляторын пайдалануға
болады [19].
Компоненттердің объектілі - бағытталған моделі. Delphi-де қолданылған
компоненттер моделінің негізгі бағыты ... көп ... ... құру ... ... ету ... ... Шын мәнініде
Delphi-ді құру үшін ... ... ... ... ... ... ... енгізілген өзгертулер ең алдымен визуалды
бағдарламалау технологиясын қолдау қажеттілігін туындаған. Сонымен Borland
Pascal ... ... ... тіл Pascal тілімен үйлесімді сәйкес
болы қала береді.
Өңдеудің шапшаң ортасы. Delphi ... ... ... ... ... ... мәліметтерді өңдеуді қолдайтын қосымшаларды
шапшаң өңдеуге арналған ... ... ... жинағына ие.
Мәліметтермен жұмыс істеуге арналған визуалды объектілер мен ... ... ... тікелей кодтауға аз шығындарымен
қосымшаны құруға мүмкіндік береді. ... Delphi ... ... Borland ... салыстырғанда бағдарламаны құру процесін
жеңілдете ... Windows API ... ... ... ... ... ... Визуалды объектілер
мәліметтермен жұмыс істеу үшін SQL пайдаланады және Вorland Database ... ... ... ... өзге ... Orcale, Sybase, Informix және ... ... ие қолдаушы орнатылған. Ұсынысты толықтыру үшін Delphi
комплектісіне Borland Pascal-да жоқ ... ... ... кіреді.
Кеңейтілуі. Delphi алуан түрлі платформаны көшіру мен оны жаңа
құралдармен толтыруға ... ... ашық ... бар жүйе ... ... Windows 3.1 үшін Delphi ... шығарылған. Сонан соң
Windows 95 комерциялық нұсқасы шықаннан кейін Windows 95 және Windows ... ... ... қолдайтын Delphi-дің 32 битті ... ... ... Windows ... ... пайдасы:
- мәліметтерді қайтадан енгізу қажеттілігі болмайды;
- жобаны және оны жүзеге асырудың келісімділігі қамтамасыз етіледі;
- өндірістің ... мен ... ... - деректер базасын жүйелік басқаруға ... ... ... бағдарламаланатын тіл. ... ... ... ... ... талабына сай кеңінен
қолданылуда.
Бір немесе бірнеше компьютерлердің көмегімен ақпараттарды ... ... ... деп ... ... деректер базасы мәліметтерді
сақтау үшін және сақталған мәліметтерді көру үшін ... ... ... толықтыруға, өңдеуге және өшіруге арналған жүйе
деректер базасын ... ... деп ... ... ... ... ... үш түрі бар: Өнеркәсіптік әмбебап негізде, өнеркәсіптік
арнайы негізде және нақты ... ... ... ... өңдеу негізіндегі деректер ... ... ... ... ... ... жоғары дәрежеде ескереді. Delphi
бағдарламалау жүйесі ... ... кең ... таралып
қолданылуда. Яғни, жай бастапқы бағдарламашыдан ... ... ... ... Бұл ... қиын ... мен үлкен
ақпараттар жүйесін құрумен айналысады. Бұл Delphi ... ... да ... ... ... ... ... бағдарламашылар үшін
бұл ортада мүмкіндіктер зор деп айтуға ... ... ... ... тез және ... ... ... Ол
қолданушылардың интерфейсін кең көлемде ... ... ... ... ... ... мен тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді.
«Визуалды» сөзі нені білдіреді? Визуалды бағдарлама терминінің астарында
қандай құпия жатыр? «Визуалды» - латын ... ... яғни ... ... ... білдіреді.
Іс жүзінде көптеген адамдар бұл терминге мүлдем басқа түсініктер береді.
Мысал ретінде ... Visual Basic және Delphi ... ... ... ... Шын мәнінде бұл құралдар
бағдарламалық қамсыздандырудың визуалды құрылысын жүзеге асылмайды, қайта
интерфейстің құрылу процесін визуалдауға ... ...... ... ... қосымшаны жасайтын
құрастырушы болып табылады. Бағдарламаның ... ... ... ... ... ... болады.
Бағдарламаның өзі – бағдарламаның интерфейсімен ... ... мен ... ... әдеттегі мәтінді редактормен –
командалық сызықтардың жетілген вариантымен ... ... ... мәні неде?
Визуалды бағдарламалау объектілі-бағытталған бағдарламалау мен OLE-
технологияға ... оған ... ... ... Визуалды
бағдарламалау терминін ... үшін тек ... ... түсініп қана ажырата аламыз [20].
Визуализация – бұл күрделі процестердің (құру) графикалық бейнелену
процесі болып табылады. Ол ... ... ... ... ... Кез-келген процестерді визуалдауға болады: басқару, құру, сурет
салу т.б. Визуализацияның ... ... ... сызғышы (тік бұрыш,
кез келген ... ... ... тікелей пропорцианалды толтыру
проценті) екендігін байқамай қалуға болады. Оған қарап отырып, ... ... ... ... бағалауға болады. Бірақ, егер де
прогресс ... ... ... сан ... ... ...... тек
ағымдағы мәнді көрсетуге болады, онда бұл ... ... ... дайындығы көрнекті, осының есебінен тиімді етуге ... ... ... ... иа ... арнайы бағытты
қалыптастыруға әкелді. Бұл термин компьютер экранында шешілетін мәселелер,
мәліметтер және ... ... ... мәнін көрнекті бейнелермен
манипуляция жасау жолымен бағдарламаны құру құрала мен әдісінің ... ... ... құру ... ... ... қызметті
қолдайды - жобалаудан ... ... ... бағдарламалық
компоненттерді құратын көрнекті құралдарды жинақтауға ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Визуалды бағдарламалаудың болашағы оның құралдық және когнтивті
қасиетімен анықталады. Ол ... және ... ... ... ... ... ойша ... бағдарламалауды дайындаудағы творчестволық
процесте пайдалануға мүмкіндік береді.
Дайындалған ... ... ... бағдарламаны визуалды
жинақтауға немесе интерфейсті пайдаланушы мен визуалды бағдарламалауға
мүмкіндік ... ... ... даму мен ... ... болатын болды.
Абстрактілі алгоритмдерді дайындаудың визуалды құралдары әлі ... ... ... ... ... ... ... мен алгоритмдеуді оқытуға арналған ... ... ... ... кезде «визуалды бағдарламалау тілі» терминінің түрлі талдаулары
бар. Әдетте, визуалды бағдарламалау жайлы әңгіме қозғалғанда, ең ... ... Visual Basic ... бағдарламалары ойға келеді. Сол кезде,
ұқсас орталар ... ... ... ... мәтіндік
бағдарламалау тілдер көмегімен жазылады. ... ... тілі ... бөлінеді:
- визуалды ақпаратты өңдеу үшін;
- визуалды өзара ықпалын пайдаланушымен ұстап тұру үшін;
- визуалды формуласының көмегімен бағдарламалау үшін.
Бірінші ... ... ... модельдеу, графикалық
редакторлар жабдығында графикалық объектілерді ... үшін ... ... Studio MAX, Corel ... ... ... ... енгізу, шығару формасының түп
тұлғасының визуалды ... ... ... ... ... ... Олар ... аталған Delphi, C++Builder, Visual Basic
орталары. Сонымен қатар бұл топқа объектілерді өңдеу үшін арналған, алдымен
визуалдың ... ... ... тек ... ыңғайы үшін
сондай түрде болып ұсынылатын тілдерде жатады. ... Lisp, Ada, ... ... ... ... ... болып табылады. Мұндай
тілдерді, визуалды өзара әрекеттестігін қолдайтын тілдер деп атайды.
Тілдердің үшінші тобы визуалды бағдарламалау ... ... ... тілі (ВПТ) деп белгілі бір мағыналық және синтаксистік ереже
бойынша жүйемен ұсынылатын, белгішелерден құралған, визуалды ... ... ... кеңістікте орналасуын талдау ... ... ... ... ... ... ... визуалды өрнектеу, оның мағынасын анықтау
үшін ... ... ... ... (ВПТ) басты
ерекшеліктерінің бірі дайындалатын бағдарламалардың құрылымы ... ... етіп ... ... ... бұл бағдарламалаушыға өз
ұсынымындағы терминдермен жұмыс жасауға мүмкіндік ... ... ... ... тілін пайдалану қомақты пайданы әркез
әкелмейді. Олардың күмәнсіз пайда әкелетін облысы – оқыту облысы ... оның ... ... және ... тілі дайындалған
болатын. Жүзеге асырылуда ол түп тұлға ... ... және ... ... ... көз жеткен жағдайда елеулі жақсартылады.
Бағдарлама кодының визуалды өңдеуін жүзеге ... ... ... ... ... макростардың жазып алынған кестелік формасын қарастырып
алуға болады. Бұл жағдайда визуалданатын ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама. Макрос
командалары макрос жазбасының әртүрлі қатарында болады. Қасиеттер терезесі
тікелей командалар тізбегінен төмен орналасады.
Құралдар терезесі әдеттегі ... жоқ, ... ол ComboBox ... ... ... яғни макрос жазбасының әртүрлі жекелеген
қатарында макростың ағымдағы командасын таңдау немесе ... ... ... ... пайдаланушылардың интерфейсін қарапайым және
көрнекі процедураларға біріктіруге мүмкіндік береді, бұл минут немесе ... ... ... ... кететін жұмыстың орнын басады.
Ескерту. Қызмет көрсету функцияларын жүзеге ... ... ... ... онда одан әрі ... ... терминімен қатар «визуалды бағдарламалау ... ... ... ... атап кету керектігі, аталмыш орта ... ... ... және мектептегі алгоритмді оқытудың әдістемелік жүйесіне
негізгі ... ... ... Бұл ... ... мақсаттарының бірі
ойлаудың алготимдік стилін дамыту мен ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалаудың
процедуралық парадигмасын сүйемелдейді. Солайша, ... ... ... ... ... ... алгоритмдік шешімге
сүйенбейді, оны шектеулі - ... ... онда оның ... ... ... ... текстін сүйемелдеуі қисынсыз. Процедуралық
бағдарламалаудың негізгі түсініктерінің арасынан ... ... ... ... ... алгоритмдік декомпозиция: ауыспалылардың қатаң
типтелуі; қосалқы бағдарламаларды кең пайдалануды болжау: қолданыстағы
кодтың кейбір ... ... құру ... мүмкіндігі. Бұл
мүмкіндіктердің барлығы Visual ... ... ... ... ... ... рекурсивті алгоритмдерді ұйымдастыруға,
графикалық және мультимедиялық ақпаратты өңдеу мүмкіндігін ... Бұл ... ... ... ... ... прогамманы сақтау, жүктеу, редакциялау:
аялдау нүктелерін сүйемелдеу және қадаммен ... ... қоса ... ... ... ... инспекциясы, оны өзгерту
мүмкіндігі; мәтіндік түрде және блок – ... ... ... ... ... ... ... кезінде қателерді тексеру:
айнымалыларды ыңғайлы кесте түрінде ұсыну: таңдауды ... ... ... ... орнықтыру: ұлттық ... ... ... жазып алу мүмкіндігі: ... ... ... ... ... ... аталғандардың барлығы қуатты,
сонымен бірге есептеулердің кең класты ... ... ... ... ... ... ... құру процесі
«Бағдарлама» термині компьтермен жүзеге асырылуға ... ... ... яғни ...... ... ... жазылған
алгоритм. Мұндай түсініктеме компьютерлік жүйеде пайдаланылатын кейбір ішкі
ерекшеліктер ... ... ... ... ... ... ... архитектурасына байланысты еді, бірақ даму ... - ... ... ... ... бойынша көбірек
көтеріліп отырды. Visual – да ... ... ... ... деп ... ... ... мүмкіндіктері есептерде
машинамен есептеу ерекшеліктеріне емес, тап осы алгоритмдерге сүйене ... ... ... ... ... шешу ... емес алгоритмді шешу
процесі деп атауға болады.
Бағдарламалық қамсыздандыру интерфейсін визуалдауға болады. Болады және
қажет. Бұл ... өнім мен ... ...... ... ... Интерфейс элеметтеріндегі бейнелер
(бағдарламалық қамсыздандырудың сыртқы түрі) осы ... ... ... ... ... ... ... интерфейсін визуализациялау үшін
интерфейстің элеменнтерін жасауға арнайы бірқатары бар – олар ... ... және ... ... басқаруды жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін визуалды ... ... ... - ... визуалды батырмасы. Аталған батырма кез - келген құралдың басқару
пультіндегі әдеттегі батырманың жұмысына ұқсайды.
Мүмкін Visual және Delphi интерфейсіндегі құру ... ... ... ... ... ... бағдарламаны қамтамасыз етуі
«визуалды бағдарламалау» терминін бекіткен болар. Әрине, басқа да көптеген
ұқсас өнімдер бар (Visual C++, Borland C++, ... ... ... т.б.) ... олар Visual Basic және Delphi ... бола ... Билл Гейтстің сүйікті ісінің арқасында - Visual Basic-
ті әлем Windows үшін ... ... ... ... мүмкіндігі
жайлы білді, сонан соң Delphi пайда ... Егер де Visual Basic ... ... ... ... бағытталса, онда Delphi
деректер ... ... ... ... ... ... формаларынан (терезе және диалогтан) тұратын визуалды
компоненттер, визуализацияның ... ... ... ... ... ғана визуалдау қабылданған.
Бағдарлама операторларында визуализация объектісі ... ... Онда ... ... мен ... ... ... (Property box) көмегімен орнықтыруға болады. Ал операторлар мен
функциялардың өздері тізімдік формада (кестелік ... да) ... ... ... формасы дегеніміз осы.
Delphi – бұл бірнеше маңызды ... ... ... табылады:
- машина кодының жоғары өнімді компиляторы;
- компоненттердің ... ... ... түп ... қосымшаларды визуалды құру.
Деректер базасын құруға арналған кең көлемденетін құралдар.
Delphi ... ... ... «клиент – ... ... құру үшін ... ... ... қамтамасыз
етеді және де компилятор компиляторға ұқсамайды, Delphi-де компиляция өз
машиналық ... ... ... сол ... р-код аталынатынға
бағдарламаны айналдыратын, сонан соң ... ... ... ... Бұл ... ... шын мәнісінде жылдам әрекет
етуіне әсер етпей ... ... ... ... және ... үшін әрқашан күрделі
болатын. Delphi объектілі-бағытталған бағдарламалаудың және ... ... бар ... ... мен ... ... ... береді.
Windows ортасында дәстүрлі түрде интерфейсті жүзеге асыру өте күрделі.
Бірақ дәл осы Delphi – дегі ... ... ... ... өте
қарапайым болып табылады.
Қосымшаны құру процесінде өңдеуші суретші тәрізді дайын компоненттерді
компоненттер палитрасынан ... ... ... ... ол өз ... ... ... көзіне қосылғаннан кейін олардың пішінде
бейнеленгенін көруге болады, деректер бойынша орын алмастыра алады және ... сол ... ... ... түрде ұсына алады.
Delphi - Case технологиясының Rad ... ... ... ... ... Delphi ... ... қоымшаларының дайындығын жедел процеспен
жасады. Мысалға, C++ Windows-тың мықты ... ... ... күші ... ... енді ... пайдаланатын бір адамға жазуға
мүмкіндік болды [21].
Delphi форманы жобалаушыдан деректер ... ... ... ... ... ... барлық жиынтығына ие бола алады. ... ... бар ... меню және жасалынған диалогтық
панельдерді қоса тырып, алдын ала ... ... және ... ... де бар. Осы ... көмегімен мысалға, бағдарламалауға
сүйенбей-ақ тышқанның батырмасын жай ғана бірнеше рет басумен мәліметтердің
енуін қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... мен пайдалану
интерфейсінің өңделуін қолдап тұратын ұсыныстың шапшаңдық өңделуіне (RAD)
арналған визуалды құралдардың толық ... ... VCL - ... кітапханасы, оған пайдаланушы интерфейсін құрудың стандартты
объектілері, деректерді басқару ... ... ... ... ... басқару объектілері мен әңгімелесулері,
DDE мен OLE басқаруы жатады.
Delphi-дің визуалды компоненттерінің үстінен түзетіп және ... ... ... ... корпоративті көздеріне қосылу мен пайдалану
интерфейсінің өңделуін қолдап ... ... ... ... ... ... ... толық жиынтығы кіреді. VCL- ... ... оған ... интерфейсін құрудың стандартты
объектілері, деректерді басқару объектілері, графикалық ... ... ... ... ... мен ... мен OLE басқаруы жатады. Delphi-дің визуалды компоненттерінің үстінен
түзетіп және көшіріп жазуға болады ... ... ... ... мыналар:
- пішіндер дизайнері (Form Designer).
- бастапқы текст редакторының терезесі (Editor ... ... ... ... ... ... ... (Object Inspector).
- анықтама (On-line Help).
Delphi ортасының жалпы ... төрт ... ... ... ... ... мен бастапқы текст редакторының терезесі
аралығында ауысып, көп уақытын өткізіп ... ... ... ... ... ... ... Оның өлшемін
өзгертемін деп ойламай-ақ қойыңыз. Онда бағдарламашының ең керек теген
құралдары орналасады, ... ол ... ... ... үшін ... ... ... терезесінде басты меню терезесі орналасқан, яғни, ... ... ... компоненттер мен компоненттер палитрасы бар.
3-сурет Негізгі терезенің көрінісі
Бұл терезеде Delphi-дің негізгі меню ... ... мен ... жинағы (палитрасы) орналасқан.
Тақташадағы батырмалар құрамын өзгерту үшін алдымен тақташаны оң ... ... ... ... терезедегі тақташалар тізімін және
олардың статусын өзгертуге болады. v белгісі ... ... ... ... ... негізгі меню жүйесінің маңызды
опцияларына (мүмкіндіктеріне) тез арада қол жеткізуге ... ... ... ... ... 6 ... ... Әр топ
жеке тақташада орналасады және ... ... ... ... ... ... — Delphi-дің негізгі ерекшелігі. Ол ... оң ... ... ... компонентгі тез табуға арналған
белгішелерден тұрады. Компонент - деп ... бір ... бар ... ... кез ... объектіні орналастыру мүмкіндігін туғызатын
функционалды элементті атайды. Delphi ортасының ... 19 ... ол ... ... деп атайды. Компоненттер ... ... ... ... (терезелер, батырмалар, таңдау
тізімдері ) [24].
Батырмалар тақташасы ... ... ... ... ... ... ... палитрасына кіретін кез келген пиктограммада тышқан
тетігінің оң батырмасын тандау ... ... ... іске қосу ... ... ... (қасиеттер) пунктін тандағанда шығады.
Көрінбейтін компоненттер арасындағы Dialogs парағын алға жылжытайық. ... жиі ... ... ... Ол үшін ... пунктін тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, Dialogs
пунктін Data Access ... ... ... ... инспекторы екі салғыштан тұрады, оның әрқайсысын берілген
комоненттің тәртібін анықтау үшін ... ... ... - бұл ... ... екіншісі- оқиғалар тізімі. Егер
де белгілі бір компонентпен байланысты бір ... ... ... ... оны ... инспекторында жасауға болады. Мысалы, Caption, Left,
Top, Height, және Width қасиеттерін өзгерте ... Tlabel ... мен ... ... аласыз.
Қасиеттер мен оқиғалар беттерінің арасын ауыстырып отыру үшін объектілер
енспекторының төменгі жағындағы белгіні ... ... ... ... байланысқан. Егер де ... ... оң ... ... екі рет ... онда аталған оқиғаға сәйкес код редакторында
жазылып қалады, редактордың өзі ... ... ... және де ... өңдеушісінің кодын шұғыл түрде қосуға мүмкіндік береді.
Енді жоғарыда аталып өткен Delphi-дің негізгі құрамды ... ... ... ... ... ... ... деректер базасын
құру керек болады.
Delphi ортасы қолдайтын мәліметтер қоры кестелерінің бірнеше форматтарын
қарастырайық.
Delphi бағдарламалау тілінің өзіндік ... ... жоқ, ... ... ... ... ... істеуге мүмкіндік беретін құралдарға ие.
Delphi бағдарламалау тілі ... ... ... ... DB2; ... ... Microsoft SQL Server; Oracle; Sybase
жатады.
Delphi бағдарламалау тілі ... ... ... ... ... Access; dBase; FoxPro; Paradox ... ... құрылған қосымша мәліметтер қорына BDE (Borland
Database Engine) ... ... ... ... ... қол
жеткізеді.
BDE – мәліметтерге қол ... ... ... драйверлер мен
динамикалық түрде байланысқан кітапханалар (*.dll ... ... ... BDE процессоры dBase және Paradox типті мәліметте
қорларының кестелерімен өте эффективті ... ... ... береді [25].
Мәліметтер қорларының кестелеі мен ... ... ... ... ... екі үлкен топқа бөлуге болады: локальді;
клиент-серверлік;
Локальді – кестелері, олармен жұмыс ... ... ... ... ... қоры.
Локальді мәліметтер қорлармен жұмыс істейтін қосымшалар – бір ... ... деп ... ... ... да, мәліметтер
қоры да бір компьютерде орналасқан.
Кестедегі мәліметтерді алу сондай-ақ көп ... та бола ... ... ... мен компьютерлер желісін көздейді. Мәліметтер қорын
ұйымдастырудың бұл тәсілі файл-сервер деп аталады.
Клиент-сервер мәліметтер қоры ... ... SQL ... ... тілінде жұмыс істейді. SQL-сұраулар серверде орналасқан мәлметтер
қоры кестелерімен жасалатын кез келген ... үшін ... қоры ... қосымшаларында бүкіл ақпараттық жүйе екі
түрлі бөлікке бөлінеді:
- мәліметтер қоры клиенті;
- ... қоры ... ... қоры ...... қалыптастыру және серверге беруді,
сондай-ақ алынған ... ... ... ... қолданушының
қосымшасы.
Мәліметтер қоры сервері – қашықтықтағы мәліметтер қоры басқаратын және
клиенттердің сұрауларының орындалуы мен оның нәтижелерін беруді ... ... ... ... қоры ... ... қосымшалар екі ярусты
немесе көп ярусты қосымшалар (two-tiered and multi-tiered ... ... ... ... ... ажыратуға болады:
Бүкіл мәлімет қоры емес, тек қажетті ақпаратты жіберу. Бұл ... ... ... ... бір ... яғни ... қоры
серверімен орындалатынына байланысты мәліметтердің қауіпсіздігін және
қолданушылардың жеке топтары үшін ... алу ... ... ... ету ... өңдеу мен оларды алу жолын қамтамасыз ету үшін ... ... ... клиенттік қосымшалардың қарапайымдалуы.
Сервер мен мәліметтер қорының өзін жүргізу үшін арнайы маман қажет. ... ... ... деп ... ... ... ету
Ақпараттық жүйенің (АЖ) техникалық қамтамасыздануы деп - АЖ-ның тиімді
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін техникалық ... ... және ... материалдарын айтады. АЖ-ның техникалық негізін ТҚК құрайды [28].
Техникалық құралдар кешені - өзара байланысқан бір жерден басқарылатын
немесе автономды ... ... ... ... ... және деректерді
бейнелеу құралдары, сонымен қатар ұйымдастыру техникасы құралдарының ... ... ... әр ... ... кіреді. Олар әр түрлі тұрғыдан кластарға
жіктелуі мүмкін.
Басқару ... ... ... ... ... ... КТС кешені өзімен, тап осы тығыз ... ... ... және шек ... ... ... басқару
салынған процестерімен ҚТЖ АЖ техникалық қамтамасыз етуі ... ... ... ... жинау, жіберу, өңдеу, беру және
ақпаратты көрсету) ... ... ... ҚТЖ АЖ ... құралдарын
келесі топтарға бөлуге болады: тіркеу құралдары, жинау және деректерді
дайындау; деректерді тапсыру ... ... ... ... ақпараттарды
көрсету және беру құралы.
Техникалық тіркеу құралдары, жинаудың және деректерді дайындау тап
осылардың ... ... ... үшін ... ... ... ... қатарынан және келтірудің бұларды түрге, ... ... ... ... ... ... әр түрлі
құралдар және тіркеу құрылғылары, жинау жүйелері және деректерді дайындау
жатқызылуы ... беру ... ... ЭЕМ және ... орындарымен
алмастыруға, және де ақпаратты қолданушы мен ... үшін ... ... және желі ... деректерді беру аппаратурасы және т.б.
жатады.
Жүйе серверінің архитектурасы 1 серверді қарастырады. Ол ... ... ... 1 GHz кем емес ... мүмкіндігі2-ге дейін UltraSPARC
IIIi 1 процессор;
- 4 GB ... ... ... Ethernet ... ... Ultra 320SCSI 2 ... 4-тен кем емес Ultra320 SCSI 73 GB дисктері;
- DVD;
- қайталанған қуат көздері;
- DDS 4 немесе DAT 72 ... ... ... IBM ... ... қолданылуы тиіс.
Оның техникалық сипаттамасы:
- Pentium III процессоры, тактілі жиілігі 1 GHz кем емес;
- Жедел жад ... 512 MB кем ... ... бос орын ... 5 GB кем ... SVGA ... және ... 1024*768 пиксельді қамтамасыз етуі
керек;
- MS Windows 2000/XP Ru амалдық жүйесі.
2.5 Ақпараттық ... ... ішкі ... органдарының қызметінің аутоматтандырылған
жүйесі Delphi бағдарламалау тілінде мәліметтер ... ... ... арқылы құрастырылған. Delphi бағдарламалау тілінде
мәліметтер қорын құрастыруға көптеген ұтымды жағдай ... ... ... оның ... ... олардын арасында байланыстарды
ұйымдастыру, қажетті ақпаратты сұраулар арқылы алу.
Аrm.exe басқан ... ... ... жүйенің менюі шығады. Ол бес
мәзірлерден ... ... ... ... ... ... туралы, Шығу. “Құқық бұзушылықты тіркеу” ақпараттық жүйенің
сыртқы көрінісі 4 суретте көрсетілген.
Сурет 4 ... ... ... ... ... ... мәліметтер мәзірі Полиция бөлімін таңдау және Таңдаған ... ... ... ... ... ... ... Бұл мәзірдің сыртқы
көрінісі 5-ші суретте көрсетілген.
Сурет 5 Бастапқы мәліметтер мәзірі
Полиция ... ... ... арқылы қолданушы полиция бөлімі туралы
келесі мәліметтерді еңгізеді: атауы, ... ... ... ... түрі (6-ші ... 6 ... бөлімі туралы мәліметтер
Қажетті полиция бөлімді таңдап, қолданушы ... ... ... ... ... ... мәліметтер еңгізеді) немесе Жұмыскерлер
(жұмыскердің аты-жөні, туған күні, жынысы, кәсіби). Бұл мәзірлердің сыртқы
көріністері 7-ші және 8-ші ... ... 7 ... ... ... ... 8 Құқық бұзушылықты жасаған адамдар анықтамасы
Навигация батырмаларды қолданып, ... ... ... мүмкіндігі бар.
Анықтамалар мәзірі Құқық бұзушылықтар түрі (9-сурет) және ... ... ... ... ... 9 ... бұзушылық түрі мәзірі
Сурет 10 Құқық бұзушылық себебі мәзірі
Құқық ... ... ... толтыру және Құқық бұзушылықты талдау
мәзірлерден тұрады (11-ші ... 11 ... ... ... ... ... ... экранға құқық бұзушылық туралы актты
толтыру ... ... ... Ол ... 34 ... ... және ... бөлінген (12 сурет). Формадағы мәліметтерді жөндеуге болады.
Сурет 12 ... ... ... ... ... ... еңгізілген мәліметттерді көруге, жөндеуге немесе жоюға
керек болып қалады. Құқық бұзушылықты тіркеу ... ... ол ... ... ұсынады. Еңгізілген мәліметтерді ... ... ... ашып ... ... ... ... параметрлер
бойынша. Құқық бұзушылықты талдау ... ... (13 ... ... ... ... ... болады: Күні, Уақыт аралығы, ... ... ... ... ... Сонымен қатар мәліметтерді құқық
бұбұзушылықта жасаған адамдардың жынысы ... ... ... ... ... ... беруге болады, бағдарлама мәліметтер қорынан сұралған
мәліметтерді ғана таңдап алады.
Сурет 13 Құқық бұзушылықты талдау мәзірі
Баспаға ... ... ... ... ... есеп ... алуға
болады.
Бағдарлама туралы мәзірі Автор туралы мәзірлерден тұрады (14 сурет).
Сурет 14 Бағдарлама туралы мәзірі
Бағдарлама туралы ... ... ... жүйе ... ... ... туралы ақпаратты көрсетеді (15-сурет).
Сурет 15 Бағдарлама туралы форманың сыртқы көрінісі
Шығу мәзірі көмегімен ... ... ... ... ұйымды
таңдап, қолданушы келесі мәзірлерді таңдайды: Ұйымның бөлімдері (бөлімдер
туроалы мәліметтер еңгізеді) немесе ... ... ... күні, жынысы, кәсіби).
3 Еңбек қорғау
Автоматтандыру мен компьютерлендіру адам ... ... ... қамтыған. Бүгінгі таңда бірде-бір кәсіпорын, мекеме немесе ұйым
компьютерлік ... ... ... ... ... атқара алмайды.
Кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың үздіксіз дамуынан туындайтын
ақпараттың көлемі мен күрделілігі компьютерлік жүйе мен ... ... ... ... ... ... ... организміне метеорологиялық фактордың ... ... ... деп - ауаның температурасы, дымқылдылығы, қозғалыс
жылдамдығы арқылы қалыптасатын физикалық күйін айтады. Әр бөлменің ... ... ... ... деп аталады. Метеорологиялық
факторлар адамның функционалдық әрекетіне, көңіл күйіне, денсаулығына үлкен
әсерін тигізеді.
Дене өте ... ... ... ... соғу, естен тану тағы басқа
жағымсыз жағдайлар ... Бұл адам ... ... ... ... Дене
температурасының көтерілуі организмді әлсіретіп, сақсыздық пен ... бұл ... ... ... ... температурасы дененің жылуын азайтады, тоңдырады, дене
дірілдеп, тері ағарады, тыныс алу және пульс азаяды, дененің кей ... ... Дене ... оның өзін - өзі ... ... ... ... шалдығуы мүмкін (тұмауға, ангина, ревматизм т.б.).
Сондықтан санитарлық нормаға сәйкес жұмыс органдарында ... ... ... болу ... жылы ... ... ауаның
температурасы > +10 С°) 18-25 С°, суық ... ... ... < ... 16-23° С тең ... ... ... дымқылдығы да жағымсыз метеорологиялық жағдай туғызады.
Ыстық кезде ауаның жоғары ... ... жылу шығу ... ... ... ... тыс ... мүмкін, содан адамның хал-жағдайы
нашарлап, жұмысқа ... ... Ал суық ... жоғарылап
дымқылдың денеден жылу шығуын ұлғайтады, оны ... ... ... ... өте ... ... да организмге жағымсыз әсерін тигізеді. Бұл
жағдайда адамның жоғары ... ... ... ... кебірсушілік
сезім пайда болып, мазасыздық туады. Нормаға сәйкес ... ... ... С ... болу ... әйтседе 75 % аспау керек.
Ауаның қозғалысы (қозғалыс V- ғы) адам организміне әр түрлі ... ... ... ... ... денеден жылу шығу үрдісін
улғайтады, адамның хал-жағдайын жақсартады. Суық мезгілде керісінше ... ... ... ... ... ... жылы мезгілде
ауаның қозғалыс жылдамдығы 0,2-0,5 м/с, ал суық мезгілде 0,2-0,3 м/с ... ... ... ... ... ... орындарында
микроклиматты қалыптастырып, адам организміне әсерін тигізеді.
Территорияға және жайларға талаптар. Оқу-өндірістік шеберханаларының
бөлмелеріндегі құралдар мен ... ... ... ... ... нормалары мен ережелеріне, Қазақстан денсаулық
министрлігімен бекітілген ... ... сай ... керек.
Компьютерлік бөлмелері жарық, жылы және құрғақ болған ... Олар ... ... ... ... бөлмелердің ауданы әрбір адамға 4 м2
болатындай етіп жасалады. Әрбір жұмысшыға бөлме көлемі - 15 м3, есік ... ... - 2 м, ... ... - 3,2 м. ... ... дейін ара қашықтығы - 2,6 м кем емес, есіктердің минималды ... 0,8 м, ... ені - 1,4 м ... ... ... күн ... барлық жұмыс
орындарына түсетіндей болып орналастырылады. Терезелердің міндетті түрде
желдеткіштері болуы керек.
Бөлме қабырғалары мен ... ... ... эмульсиялы бояумен сырлайды,
өйткені сулы шүберекпен ... ... ... тегіс етіп,
ешқандай тесік, өрнексіз салады. Бұл шаң болмауды қамтиды.
Бөлмелерді ... ... ... - жұмыс бөлмелерінде қолайлы
жағдайлар жасау, ... ... ... ... шаңдарды тағы басқа
заттарды сыртқа ... үшін ... ... ... ... ... қарай
желдетудің 2 түрі бар: табиғи және жасанды.
Табиғи желдету сырттағы ауа мен ... ... ... температурасының
айырмашылығы арқасында орындалады. Табиғи желдету ұйымдастырылмаған
(инфлитрация) және ... ... ... ... ... ... тұрған пайдадан басқа, компьютерлік техника жұмыс
денсаулыққа да зиян болып келеді, сондықтан ... ... адам ... адам ... және ... ... ... бугінгі
таңда танымал мәселелердің бірі. Техникалық қауісіздік ережелері ... ... ... ... ... ... ережесін салақ
сақтау апатқа, немесе кәсіптік ауруларға және өндірістік жарақат алуға алып
келеді. Еңбек қауіпсіздігін ... ... ... және ... әсер ... ... еңбек ортасын қамтамасыз ететін заң
актілерімен, ... ... ... және ... алу ... ... ... жағымды
әсер беретін жұмыс жағдайын жасау, еңбек ... мен ... ... ... ... ... әлеуметтік дамуға
және жағыдайды жақсартуға әсер етеді.
Кәсіпқой жұмысшылар тобының жұмыс күшінің классы кем ... бір ... ... ... күнін хронометражды бақылау арқылы зерттелетін еңбек
жұмысы мен оның ... ... ... ... Бұл ... ... ... (шектен шығу) тудыратын кәсіптік факторлардың
(ынта, жүйкеге тию) барлық жиынын ... ... ... ... факторлары (көрсеткіштері) сандық және сапалық қасиетке ие ... ... ... ... ... ... біркелкі,
қайталанбалы күштер.
6 - кесте
Жұмыс салмағын бағалау
|Көрсеткіштер ... ... ... |
| ... ... ... |3.2 ... ... |3.1 ... қиындығына байланысты |2 ... бөлу | ... ... ... түрі |3.1 ... ... ... бекітілген |
| ... ... ... ... ... |3.2 ... %) | ... ... ... және |3.1 ... бір ... ... ... | ... | ... ... ... өндірістік |1 ... саны | ... ... ұзақ ... көз |1 ... ... ... мм ... | ... уақыт бақылау кезіндегі оптикалық |1 ... ... ... | ... ... ... |3.2 ... ... ... ... |1 ... ... ... ... |1 ... жұмысының нәтижесіне жауапкершілік |3.1 ... ... ... орны | ... ... ... ... |1 ... ... ... |1 ... | ... ... ... қауіпсіздік |1 ... саны | ... ... ... 3 көрсеткішке 3.2 классы берілген, 4
көрсеткішке 3.1 классы, бір көрсеткішке 2 ... ... ... 1 ... ... Букмекерге түсетін салмақтан – «Зиянды»
деген класс ... ... 1-ші ... ... ... адамға белгілі бір ... ... ... бар: ... ... ... принтер және т.б.
Ток соғудан сақтану үшін компьютердің жүйелік блогын жерлендіру ... ... еш ... ... мен ... жүйесін өз бетінше
жөндемеу керек.
Статикалық электрдің пайда ... және одан ... үшін ... мен ... болуы тиіс.
Жұмыс орнындағы өрт қауіпсіздігі.
Бөлмелердегі өрттер аса үлкен қауіп төндіреді, себебі ол аса ... ... ... алып ... Өрт жанғыш заттардың
қосылуынан, қышқылдандырғыштардан және от ... ... ... ... ... ... болатын 3 фактор бар.
Кейінгі ЭЕМ ерекшелігі, олардың ... ... ... тығыз орналасуы. Токтың өткізгіштер мен саймандардан өту барысында өрт
қауіпті жағдайға алып ... жылу ... Аса ... ... механикалық соққылардан ... ... ... ... СП 512-78 «ЭЕМ ... ... мен бөлмелерді жобалау
нұсқамасы» және СН и П 11-2-80 ... ... ... ... ... өрттен сақтайтын шараларды
қолдануға алып келеді. Бұл ... ... ... ... ... ... адамдарды эвакуациялау талаптары көрсетілген.
ЖЭЕМ орналасқан бөлмелерде көбінесе «А» және «Е» классындағы өрттер
болады, яғни қатты заттардың ... ... ... ... ... өзінен өзі тұтануы («Е»).
7 - кесте
Жұмыс салмағын бағалау
|Өрттің классы |Өрт ... саны мен ... ... |2 ... ... 2 ... ОП-5 ... ... 2 ... ОУ-5 (ОУ-8) немесе 4 |
| ... ОУ-2 ... ... 2 ... ОП-5 |
| ... 4 ... ОП-2 ... және Е |2 ... ОУ-5 және 2 ... ... ... 50 м3 қа ... жабық бөлмелерде тасымалданатын өрт
сөндіргіштердің( немесе оларға ... ... ... ... ... ОСП ... өрт ... қолдануға болады. Көлемі одан
үлкен бөлмелерде ОСП өрт сөндіргіштерімен ең ... ... ... ... ... өрт сөндірудің автоматты стационарлы ... ... өрт ... саны екі ... аз ... мүмкін.
Кішкентай бөлмелерді шағын, қабырғаға ілінетін түтін сезгіш өртке ... ... ... ... ... эвакуациясы үшін
есіктердің жақтауларының жанына, ... ... ... ... керек.
Сатушының ЖЭЕМ не қойылатын талаптар
ЖЭЕМ нағыз санитарлық ержелерге сәйкес келуі тиіс және оның әрқайсысы
орнатылған ... ... ... ... ... ... зиянды заттардың көлемі атмосфералық ауаға орнатылған,
рұқсат етілетін шекті көлемнен аспауы тиіс.
Жұмсақ рентген сәулесінің экспозициялы дозасының күші ... мен ... ... ... 0,05 м ... кез ... ... келтіргіш құрылғылар қалай тұрса да 1мкЗв/час (100
мкР/час) аспауы тиіс.
ЖЭЕМ ... ВДТ ... ... ... беру үшін ол ... және
көлденеңінен еркін қозғалуы тиіс. ЖЭЕМ дизайны корпустың түсі ... ... ... ... ... ... етуі тиіс. ЖЭЕМ корпусы,
пернетақтасы және басқа блоктар мен ЖЭЕМ құрылғылары шағылысу коэффициенті
0,4-0,6 дан аспайтын жылтыр емес қаптамамен ... тиіс және ... ... ... ... ... пен ... қалыпқа келтіргіштер болуы
тиіс.
ЖЭЕМ дайындау мен оны жұмыста қолдануды жобалау ... ... ... ... ... ... қарсы келмеуі тиіс.
ЖЭЕМ жұмыс істеуге арналған дукеннің бөлмелеріне қойылатын талаптар.
ЖЭЕМ қолдануға арналған бөлмелер ... және ... ... ... ЖЭЕМ ... жарықтандыру жоқ жерде қолдану тек келетін
негіде және орнатылған тәртіпте ... ... ... ғана рұқсат етіледі.
Табиғи және жасанды жарықтандыру қолданыстағы нормативті құжаттарға
сәйкес келуі ... ... ... ... ... ... ... түрде солтүстікке немесе солтүстік-шығысқа қарауы тиіс.
Терезе қаңқалары жалюз, перде, сыртқы ... және т.б. ... ... жабдықталуы тиіс.
Электронды-сәулелі түтікше негізінде жұмыс істейтін ВДТ бар ЖЭЕМ жұмыс
істеушіге арналған жұмыс орнының ... 6 м2 кем ... ... Сауық-
сайранға арналған мекеме бөлмелерінде де жалпақ ... ... ... ... ... жұмыс істейтін ВДТ да – 4,5 м2.
ЭСТ ... ... ... ВДТ бар ... ... стандарттарына сәйкес келетін, күніне 4 сағат ... ... ... ... ... – принтер, сканер және ... ... ... ... және жоғары мамандық оқушысына) 4,5 ... ... ... ... ... ... ... шағылысуы келесі
коэффициенттерден аспайтын материалдар қолданылуы керек: төбе үшін – 0,7 –
0,8; қабырғалар үшін – 0,5 – 0,6; еден үшін – 0,3 – ... ... ... ЖЭЕМ ... ... ішкі ... ... үшін
қолданылады, егер, санитарлы-эпидемиологиялық қорытынды болғанда.
ЖЭЕМ жұмыс орындары орналасқан ... ... ... шарттарға сәйкес қорғанышыты жерлеулермен (нольдеу) ... ... ... күшті кабельдармен, аса жоғары вольтті
трансформаторлармен, технологиялық құрылғылармен қатар ... ... ... жұмысына кедергі болуы мүмкін.
ЖЭЕМ жабдықталған букмекерлік кеңсенің микроклиматына, ауада аэроиондар
мен зиянды химиялық заттардың болуына талаптар.
Өндірістік ... ... ... бөлмелердегі
микроклиматтың санитарлы-эпидемиологиялық нормативтеріне сәйкес жұмыстың 1а
және 1б категориялары үшін микроклиматтың қолайлы ... ... ... ... ... ... күн дымқыл жинастыру және жүйелі түрде
ЖЭЕМ жұмыс жасалған әрбір ... ... ... ... оң және ... аэроиондар деңгейі санитарлы-эпидемиологиялық
нормативтерге сәйкес болуы тиіс.
Ауадағы зиянды химиялық заттардың ... ... ... сәйкес зиянды заттардың шекті рұқсат етілетін көлемінен
аспауы тиіс.
Ауадағы зиянды химиялық ... ... ... ... нормаларға сәйкес бір тәуліктегі рұқсат етілген көлемнен
аспауы тиіс.
ЖЭЕМ жабдықталған жұмыс орнындағы шуыл мен ... ... ... ... ЖЭЕМ ... арқылы негізгі және ... ... ... ... ... ... ... нормативтерге сәйкес шекті рұқсат етілетін мәнінен аспауы
тиіс.
Өндірістік бөлмелерде ЖЭЕМ қолдану жұмыстарды жасау кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... 3, түрі «в») шекті рұқсат етілетін мәнінен аспауы
тиіс.
Шуылдайтын құрылғылар ... ... ... және т.б.) шу ... ... болғандықтан ЖЭЕМ тұрған бөлменің ... ... ... ... ... ... ... талаптар.
Жұмыс столдарын видеодиплейлі терминалдар жарық түсетін жаққа жанымен
қарайтындай қылып қойып, жарықтың тек сол ... ... ... ... ... ... ... жасанды жарықтандыру жалпы біркелкі
жүйеде болуы тиіс. Өндірістік және әкімшілік-қоғамдық бөлмелерде, көбінесе
құжаттармен жұмыс ... ... ... ... ... ... (жалпы жарықтандыруға қосымша, құжаттармен ... ... ... көздерін орнату).
Үстел үстіндегі құжаттар орналасқан ауданның жарықтануы 300-500 лк болуы
тиіс. Жарықтандыру экран бетінде жарқылдар тудырмауы керек. Экран ... 300 лк ... ... ... ... жарқырауды шегеру керек, бірақ көз жететін
жердегі жарық ... ... ... 200 кд/м2аспауы тиіс.
Жұмыс орнындағы (экран, үстел, пернетақта және т.б.) шағылысатын ... ... ... және жұмыс орындарын дұрыс таңдау арқылы
азайтуға болады, бірақ экран бетіндегі жарқыл 40 кд/м2 ал ... ... кд/м2 ... ... ... жарық 50 ден 90 ға дейінгі сыну бұрышында
көлденеңінен алғанда 200 кд/м2 ... ... ... ... ... ... аспауы керек.
ЖЭЕМ қолданушының көру аймағындағы жарық таралудың біркелкі болмауын
шектеу қажет, бұл ... ... ... ... ... ... 3:1 ... аспауы қажет, ал жұмыс беті мен қабырға беті және құрылғыларынан –
10:1.
Жасанды ... ... ... көзі ... ЛБ және шағын
люминесцентті шамдарды (ШЛШ) қолданған жөн. ... ... ... ... және ... ... ... қолдануға болады. Жергілікті жерді жарықтандыратын шамшырақтарға
қызатын шамдарды, оның ішінде галогенді шамдарды қолдануға ... ... бар ... ... парабола түріндегі айналы торы бар,
электронды жіберу ... ... ... ... жоқ және бейнелі торы жоқ шамшырақтар қолдануға болмайды.
ЭЖТА жоқ шамшырақтар шоқ болса , шамдары көп шамшырақтарды және ... ... ... ... үш ... жүйенің әр түрлі фазасына
қосқан дұрыс.
Жарықтандырудың барлық нормаларын ... үшін ... ... мен ... және ... ... ... екі рет тазалап тұру, сонымен
қатар, жанып кеткен шамшырақтарды дер кезінде ауыстырып тұру керек.
Қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... кезде таза және кептірілген киім киіп отыру
керек.
- егер монитордың сәуле шығарудан қорғауы жоқ ... ... ... жөн. ... ... ... жаққа сәуе шығаруы одан да
көп болуы мүмкін, сондықтан оның артқы жағын көршілес қызметкерге
бұруға болмайды.
- ЭЕМ-ның бұзылуын байқап ... ... ... ... тансы емес
дыбыс пайда болса, компьютерді өшіру ... ... ... қалыпсыздығының салдарын жою үшін ... ... ... арқылы (энергияның үзіліссіз
көзі) қосылуы қажет.
Компьютерді:
- қажетсіз қосуға және өшіруге (бұл оның ... алып ... ... ... кабельдердің разъемын, сымдарын, шанышқы мен розетканы
қолмен ұстауға;
- экранды және ... ... ... ... су ... ... ... корпустың біртұтастығы бұзылған, сымдардың оқшаулануы ... ... ... ... ... ... ... бар ЭЕМ-де жұмыс істеуге;
- ЭЕМ-ге қатысы жоқ заттарды қоюға (сұйықтары бар ... ... ... мен ... сәуле шығаратын заттар) тыйым
салынады.
Жұмыс істеудің бастау алдында
- жұмыс орнының көзге көрінетін бұзылуларының жоқтығына көз ... көз ... ... ... ... ... ... және монитордағы ақпаратты қабылдайтындай отыру қажет;
- үстел үстінде дәптер, оқу құралдары және кітаптарды олар ... ... ... ... етіп ... ... жұмыс орнын қолданысқа енгізу ... ... яғни ... ... ... ... қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселелері де назардан тыс қалған жоқ. Әрине, мұндай техника
жетістіктерінің оны қолданушы субьектінің жұмыс ... ... ... біраз келеңсіздік әкелетіні түсінікті. Сондықтан ДЭЕМ-
дердің адам денсаулығына тигізетін ... ... ... және ... ... ... жарыққа қойылатын талаптар
мен шу мен вибрацияларға, иондалған сәулелердің, иондалмаған сәулелердің
деңгейіне қойылатын және компьютермен қамтамасыз ... ... ... ... пен ... тәртібіне қойылатын талаптар жайын да
назардан тыс қалдыруға болмайды. Ең бастысы - ... ... ... оның өнімділігін арттыру.
Қолданушылардың, операторлардың, сондай-ақ оқушылардың ой-өрісінің, көз-
қарасының, эмоциялық және статистикалық тұрғыдан алғанда ... ... ... оның ... жекелеп алғанда компьтердің
тәжиребеде едәуір кең ... ... Бұл ... ... алдына бірқатар жаңа мәселелерді алдына ... ... ... ... қолданушылардың жұмыс қабілетін арттыру. ЭЕМ мен
жұмыс істеу ағзаға бірқатар себеп ... ... мен ... ... ... ... ... оқушының ағзасының қызметтік жағдайына
қолайсыз әсер етеді. Біріншіден мұндай себеп шарттарға мыналар ... ... ... ... бір ... ... ... аз
уақыт ішінде жылдам ауысуы, көру қабілетінің ... ... ... бас ... ... ... ... сондай-ақ
көру мүшесінің шаршауына әкеліп соғады. Көз қызметіне қолайсыз әсер ететін
бірқатар ... ... ... сәулеленуін екі топқа бөлуге болады: иондық және
иондық емес сәулелендірулер.
Иондық емес сәулелендірудің ең үлкен тобына мыналар жатады:
- ... ... ... өріс;
- электр өрісі;
- Радиожиілігінің электростатикалық өрісі;
- ультракүлгін және инфрақызыл сәлелер.
Барлық дисплейлердің ... ... ... ... күш ... ... құбыр кіреді. Осы қуаттың берілуінің нәтижесінде экран
бетінде және электрондық құбырдың ... ... ... өріс ... ... Электростатикалық өріс күш қуатының
деңгейін мейілінше азайту үшін ... ... ... ... ... ... ... Экраннан 70 см ара қашықтықта электросатикалық
өрістің күш қуаты 9-14 кв/м ... ... ... ... ... ... және видеодисплейлі терминалдар электронды сәулелендірудің
негізгі қайнар көзі болып ... ... ... ... ... ... тигізеді. Олардың қатарына жұмсақ рентгенді сәулелендіру,
ультрофиолет сәулесі, толқын ... ... 700 мм ... ... ... сәулелер, толқын ұзындығы 700-1500 мм жақын арадағы инфрақызыл
сәулелері, ... 3-30 Гц ... ... ... ... ... да болмасын сәулелендірулердің түрлері ағзаға ... ... ... ... ... ... ... мен талаптарға келесілерді жатқызуға
болады:
- барлық бөлмелердің тұраған орнының нұсқасы болуы керек;
- подвалды жерлерде компьтерлік кабинеттің немесе кластың ... ... ... ... ... ... ... компюьтерлер тек
қана периниталды түрде орналасуы керек. Өйткені, жоғарғы жиіліктегі
электромагниттік сәулелендіру алдымен алға содан ... кері ... бір ... жұмыс аумағы 5,0 кв.м болуы тиіс;
- шу деңгейі және вибрациялар қалыпты күйінен ... ... ... ... шектелмеуі керек (кабинеттер,
цехтар және спорт кешендері);
- ДЭЕМ орналасқан бөлмелерде жылыту және ... ... ... ... болуы қажет.
Микроклиматқа қойылатын талаптар:
- суық кездегі температурасы 22-240 С, ылғалдылығы 40-60%, ауа
қозғалысының ... –0,1 ... жылы ... ауа
температурасы 23-250 С, ылғалдылығы 40-60%, ауа ... –0,1 ... ауа ... ие болу (иондық 1 куб.м қолайлы саны 1500-3000 оң
және 3000-5000 теріс).
- зиянды заттар ауа ортасына ... ...... ... ... бөлініп шығатын – стирол, бензол, толуол, форм-
альдегид, акрилонитрил. Повлинихлоридттық пластикалардан – ацетоль-
дегид, хлорланған сутегі, ... ... ... ... – эпилхлоргидрин, фенолфармальдегидтық смолдан –
фенол және формальдегид бөлініп шығады.
Жұмыс орнындағы жарыққа қойылатын талаптар:
- табиғи жарық – 15% болуы қажет;
- ... ... ... 500 лк, стол ... ... 500 ... бетіндегі жарық 300 лк болуы керек;
- экрандық торларсыз жарық түсіргіштер қолданылмайды;
- терезе шыныларын және жарық түсіргіштерді жылына кем ... екі ... ... ... ... ... ... лампаларды ауыстыру
керек.
Қорытынды
Қазіргі заманға сай бүкіл әлемнің фирмалары мен компаниялары деректерді
сақтау және өңдеу үшін ... ... ... ... ... базасы үлкен мәнге ие болып отыр. Ол көптеген ... ... ... ... мысалы, оқытушының педагогикалық
жүктемесін есепке алу да ... ... ... ... өнімді құру үшін база болып табылады.
Кез келген ақпаратық өнім оны ... ... ... ... және
ол құрылған нақты заттық облыс ... ... ... ... ... өнім адамның интеллектуалды іс-әрекетінің нәтижесі бола отырып,
кез келген физикалық қасиеті құжат, мақала, шолу, ... ... ... ... ... тасымалдаушыға бекітуі қажет.
Ақпараттық өнім - заттық немесе заттық емес ... ... ... ... ... ... өнім кез келген басқа материалды өнім қызмет көмегімен сондай
тәсілде таратылуы мүмкін.
Қызмет көрсету – адам ... ... ... әр түрлі өнімде
пайдалануды ұйымдастыруға ... ... ... ... емес ... ... Ақпараттық қызмет көрсету пайдаланушы
өкілеттігінде ақпараттық өнімді алу үшін ұсыну.
Ақпараттық қызмет көрсету тар ... ... ... алынған
қызмет ретінде қабылданады, бірақ бұл ұғымның аясы біршама кең.
Қызмет ... ... ... ... мен ... екі тарап
арасында келісім (шарт) жасалынады. Шартты оны пайдалану мерзімі және оған
төлемақы көрсетіледі.
Қызмет ... ... ... ресурстарды пайдалану саласы бойынша
заттық бағдарлау, көлесі, сапасымен және осының негізінде ... ... ... агенттігілер елдің ақпараттық ресурсының біршама бөлігін
біріктіретін орын ... ... ... салаға берілетін, ақпараттық
қызмет көрсетудің негізгі түрлерін көрсетейік:
- құжаттың толық мәтінін, сондай-ақ ... ... мен ... ... ... ... ақпаратты (анықтамалар, көрсеткіштер, дайджестер, шолулар және т.б.);
- ақпаратты (анықтамалар, кестелер, ұжымлық ... ... мен ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық насихат пен ... ... ... ... ... ... конфренциялар
және т.б.) ұйымдастыру;
- ақпараттық зерттеу нәтижелерін беру (талдаулық анықтамалары мен
шолулар, есеп ... ... ... ... ... және ... ... көрсетулер компьютерлік және ... ... ... базасы бар болғанда ғана пайда болады.
Мәліметтер базасы – ... ... ... ... ... ... ... сақтау мен манипуляциялауға
негізделген.
Мәліметтер базасы сәйкес келетін қызметтерге ақпараттық қызмет көрсетуде
жартылай фабрикат және ... ... ... ... ... ... ... мұрағат, қор, анықтамалық бюро мен басқа да
ұйымдарда солай аталмаса да, әрекет ... онда ... ... ... ... және т.б. ... ... мүмкін болатын мәліметтер бар.
Компьютердің пайда болуымен сақталатын мәліметтер базасының көлемі өсті
және оған сәйкес ақпараттық қызмет көрсету аясы да ... ... ... ... ... ... арқылы, яғни
осы жүйеге қатысы бар ... мен ... да бір ... ... ... жүзеге асады.
Ақпарат жүйесі – қандай да бір объетіні басқаруға қажетті ақпаратты
жинау, сақтау, ... ... ... және шығарып беру ... ... ... ... ... ақпараттық объектілердің бірігуін
қамтитын қандай да бір ақпараттық кеңістікті бейнелейтін пәндік ... ... ... оны ... ішкі ... ... ... ақпараттық-анықтамалық жүйелер;
- ақпараттық-кеңес беретін жүйелер;
- ақпараттық қадағалаушы жүйелер.
Ақпараттық-анықтамалық жүйелер ақпаратты жинап, оны ... ... ... ... ... объектінің күйі мен жұмыс ... ... ... ... ... үшін қажетті ұсыныстар мен пікірлерді
ұсынады.
Ақпараттық қадағалаушы жүйелерде мәліметтер адамның қатысуынсыз ендіріп,
басқарылатын объктідегі үрдіс автоматты түрде реттеледі.
Дегенмен, ... ... ... түрде қарастырылған. Оларды
таңдау сәйкес фактордан тәуелді.
Ақпарат жүйесіне қатысты ақпарат құрылымен қарастырсақ, оны ... ... ... ... ... ... ... жүйесі деп бөлуге болады.
Әрбір реквизит әріптер мен сандар жиынтығынан ... және мән ... ... ... сипаттайды. Бұл жағдайда ол реквизит негіз деп
аталады. Ал ол мән – мағынаның сапалық қасиетін ... ол – ... деп ... ... ... ... жүйелерін қарастыратын пәндерде осылай
беріледі. Ал тек таза ... ... ... ... ... ... және құрамды бірлігі деп саналатын екі ... ... ... аты және мәні ... ... аты
және мәліметтерді өңдеу барысындағы шартты белгілеуді білдіреді. Атрибуттың
мәні деп, нақты бір жағдайдағы құбылыстың, жағдайдың, ... ... ... ... сипаттайтын шаманы түсінуге болады. Атрибуттың ... ... ... жиын ретінде біріктірілсе, ол осы атрибуттың домені
деп аталады.
Осы ... ... ала ... мен ... ЖШС-та тауарларын
қозғалысын есептейтін ақпараттық жүйені құрастырдым.
Ақпарат жүйесі – қандай да бір объетіні ... ... ... сақтау, жаңарту, өңдеу, іздеу және шығарып беру жүйесі ... ... ... ... ақпараттық объектілердің бірігуін
қамтитын қандай да бір ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... құру үшін база болып табылады.
Кез келген ақпаратық өнім оны өндірушінің ақпараттық моделін көрсетеді және
ол ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру.
Ақпараттық өнім адамның интеллектуалды ... ... бола ... ... ... ... құжат, мақала, шолу, бағдарлама, кітап және
т.б. түрде материалдық тасымалдаушыға бекітуі ... ... ... ... үш бөлімі, қорытынды, қолданылған
әдебиеттер тізімі, қосымшалар.
Дипломның бірінші тарауында басқару объекттің ... ... ... букмекер қызметінің іс әрекеті, мақсаты мен
пәндік аймағы, өндірістік бөлімінің қызметі, ... ... ... ... ... Мұнда объектін автоматтандырылыуның
ақпараттық, бағдарламалық және техникалық ... ... ... ... АЖ ... бөлімі сипатталған. Мұнда жобалынатын
ақпараттық жүйенің есептің ... ... ... және
техникалық қамтамасыздандыруын сипаттаймыз. ... ... ... ... ... оның ... мен талаптары туралы сипатталған.
Үшінші бөлімінде еңбек қорғау және қызметкерлердің ... үшін ... ... ... сипаттамасы берілген.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Лицензиялау туралы заңы (12.01.2012 берілген ... ... ... С. Delphi 5: ... курс - СПб: Питер, 2001. -428с.
3. Тюкачев Н., Свиридов Ю. Delphi 5. Создание мультимедийных ... ... СПб.: ... ... Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi
5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999 .-112с.
5. ... А.Я. ... ... ... Delphi - М.: ... БИНОМ», 1999.-91с.
6. Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi
5 - М.: ЗАО ... ... ... ... А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство
БИНОМ», 1999. -77с.
8. ... С.В., ... Г.А. ... ... Delphi. ... ... КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
9. Полянский А. ... ... Delphi 5-6: ... ... ... ... книга плюс, 2001.-114с.
10. Вин Д..Искусство ... ... - ... Смит К., ... К. Html - дизайн: Photoshop & ... ... ... -М.: ... ... Гетц К., Джилберт М.Программирование в ... Office. - ... ... Ю.Н. ... ... СПб.: ДиаСофтЮп, 2001. -384с.
14. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и статистика,
2002. - 457с.
15. Белунцов ... ... по ... ... - ... Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по информатике. -
М.: Образование и Информатика, 2001. - ... ... ... ... - ... ... 2001.-556с.
18. Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office.- Киев: Ирина,
2000.- 139с.
19. Субботин М.М. ... ... ... Создание и обработка
гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
20. Роберт И.В. ... ... ... в образовании:
дидактические проблемы; перспективы ... - М.: ... - 205 ... Демушкин А.С. и др. Компьютерные обучающие программы// ... ... - 1995. - № 3. - С. ... ... Л.Х. ... и ... ... учебников (на
примере общетехнических дисциплин): Монография. - Астрахань: Изд-во
«ЦНТЭП», 1999. ... ... J.J. ... Computers and the Curriculum: An Introduction
to Information Technology and Education. L., 1985. - ... ... В.М. Что ... ... ... ... обучения
//Математика в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
25. Chu G.C., Shramm W. Learning From ... What the ... ... D.C., 1969. - 83 p.
26. Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. 20. ... 9. - ... - 1987. - pp. ... ... Н.Ю. ... в ... и образование.
- 1994. - № 4. - С. 89-96.
28. ... ... ... как инструменты познания: изучение ... ... а не из ... и ... - №
4. - 1996. - С. ... ... Н.В. ... ... ... на основе
инструментальных средств. - Чебоксары, 1995. - 141 ... ... В.И. ... ... - М.: ... ... 2008.-244-
276с.
Қосымша
Бағдарламаның мәтіні
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, ... ... ... ... ... ... ... sPanel, Buttons, sSpeedButton, sScrollBox, sFrameBar,
sAlphaListBox, StdCtrls, sMemo, sLabel, jpeg, sEdit, sButton, ComObj;
type
TForm1 = ... ... ... ... ... ... ... TsTabSheet;
sTabSheet6: TsTabSheet;
sTabSheet7: TsTabSheet;
sTabSheet8: TsTabSheet;
sTabSheet9: TsTabSheet;
Image1: TImage;
sLabel1: TsLabel;
sLabel2: TsLabel;
Image2: TImage;
Image3: TImage;
sLabel3: TsLabel;
sLabel4: TsLabel;
sLabel5: TsLabel;
sEdit1: TsEdit;
sButton1: TsButton;
sLabel7: TsLabel;
Image4: TImage;
Image5: TImage;
sLabel8: TsLabel;
sLabel9: TsLabel;
sEdit2: ... ... ... ... TsLabel;
sLabel11: TsLabel;
sEdit3: TsEdit;
sButton3: TsButton;
Image7: TImage;
sLabel12: TsLabel;
Image8: TImage;
sLabel13: TsLabel;
sButton4: TsButton;
Image9: TImage;
sLabel15: TsLabel;
sButton5: TsButton;
sLabel14: TsLabel;
Image10: TImage;
Image11: TImage;
sLabel16: TsLabel;
sLabel17: ... ... ... ... ... ... TsButton;
sLabel20: TsLabel;
Image12: TImage;
sLabel21: TsLabel;
Image13: TImage;
sMemo1: TsMemo;
sButton8: TsButton;
sButton9: TsButton;
sButton10: ... ... ... ... TObject);
procedure sButton10Click(Sender: TObject);
procedure sButton9Click(Sender: TObject);
procedure sButton1Click(Sender: TObject);
procedure sButton2Click(Sender: TObject);
procedure sButton3Click(Sender: TObject);
procedure sButton4Click(Sender: TObject);
procedure sButton5Click(Sender: TObject);
procedure sButton6Click(Sender: TObject);
procedure sButton7Click(Sender: TObject);
procedure sButton8Click(Sender: ... Private ... ... Public ... }
end;
var
Form1: TForm1;
a, b, c, d, e, g, h, f: ... a2, a3, a4, a5, a6, a7, sum: ... ... ... ... TForm1.sButton10Click(Sender: TObject);
begin
close
end;
procedure TForm1.sButton9Click(Sender: TObject);
begin
sMemo1.Clear;
sMemo1.Lines.Add('Тапсырыс листингісі:');
sButton4.Enabled:=true;
sButton5.Enabled:=true;
sMemo2.Clear;
end;
procedure TForm1.sButton1Click(Sender: TObject);
begin
a:=StrToInt(sEdit1.Text);
f:=a*50000;
sMemo1.Lines.Add('');
sMemo1.Lines.Add('Сыртќы жарнама: 50000 теѕге');
sMemo1.Lines.Add('Саны: ' + IntToStr(a));
sMemo1.Lines.Add('Жалпы баєасы: ' + ... + ' ... ... TObject);
begin
b:=StrToInt(sEdit2.Text);
f:=b*50000;
sMemo1.Lines.Add('');
sMemo1.Lines.Add('Кґліктегі жарнама: 50000 теѕге');
sMemo1.Lines.Add('Саны: ' + IntToStr(b));
sMemo1.Lines.Add('Жалпы ... ' + ... + ' ... ... ... 10000 теѕге');
sMemo1.Lines.Add('Саны: ' + IntToStr(c));
sMemo1.Lines.Add('Жалпы баєасы: ' + IntToStr(f) + ' теѕге');
sMemo2.Lines.Add(IntToStr(f));
end;
procedure TForm1.sButton4Click(Sender: TObject);
begin
d:=100000;
f:=d;
sMemo1.Lines.Add('');
sMemo1.Lines.Add('Єимараттыѕ дизайны ' + ... + ' ... ... ... да ... ќызмет ' + IntToStr(f) + ... ... ... ... 100 ... ' + ... ... ' + IntToStr(f) + ' теѕге');
sMemo2.Lines.Add(IntToStr(f));
end;
procedure TForm1.sButton7Click(Sender: TObject);
begin
h:=StrToInt(sEdit5.Text);
f:=h*1000;
sMemo1.Lines.Add('');
sMemo1.Lines.Add('Ерекше визиткалар 1000 ... ' + ... ... ' + ... + ' ... ... ... OleVariant;
begin
WordApp := CreateOLEObject('Word.Application');
WordApp.Documents.Add();
WordApp.Selection.TypeText(sMemo1.Text);
WordApp.Visible := true;
end;
end.
-----------------------
Есеп қорытындыларын сақтау
Қорытынды
Төлемдердің ... ... ... ... ... ... төлемдерінің есепке алынуы
ЖКД деректері
Деректер базасы
Анықтамалар
Бағдарлама
Құқық бұзушылықты тіркеу ... ... ... ... бұзушылық туралы акт толтыру
Акт нөмері
Тегі
Аты
Әкесінің аты
Туған жылы
Туған жері
Жынысы
Құқық бұзушылық түрі
Құқық бұзушылық күні
Құқық бұзушылық себебі
Актты ... ... ... атауы
Жұмыскерлер саны
Бөлімнің нөмері
«Құқық бұзушылықты тіркеу»
деректер қоры

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Істерді жасақтау мен құжаттарды топтастырудың жалпы ережесі28 бет
Атом және атом ядросы18 бет
Белгіленген» атомдар әдісі. Стабильді изотоптар және радиоактивті индикаторлар50 бет
Биофизика пәнінен дәрістер100 бет
Жер кадастры81 бет
Жерді пайдалану мен иеленуді тіркеу, жерді есепке алу40 бет
Жылжымайтын мүлік нарықтарының ерекшеліктері9 бет
Жылжымайтын мүлікке және онымен жасалатын мәмілелерге құқықтық тіркеу туралы22 бет
Жылжымайтын мүлікпен байланысты жасалатын мәмілелер51 бет
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі28 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь