Менеджменттің негізгі бағыттары мен Қазақстандағы менеджмент

ЖОСПАР

КІРІСПЕ

Менеджменттің негізгі бағыттары мен Қазақстандағы менеджмент
Менеджмент іс . әрекетінің бағыты
Менеджер жұмысын ұйымдастырудың негізгі принциптері
Қазақстандағы менджменттің методологиялық негіздері

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі бір ұйымдағы барлық адамдардың қызметіне басшылық етумен шұғылданып, өз мақсатына жетуді білдіреді. Тіпті білікті басқару саласының өзінде де менеджмент ұғымы түрліше түсіндіріледі.
Сонымен, менеджменттің бастапқы ұғымы - бұл басшылық.
«Менеджмент» ұғымының анықтамасына сүйенетін болсақ, онда менеджмент дегеніміз қазіргі индустриялық қоғамда жұмыс істейтін экономикалық орган. Менеджмент қабылдаған кез келген әрекет, кез келген шешім –бұл экономикалық сипаттағы шаралар.
Сонымен, менеджменттің тиімділігін және менеджерлердің іс-әрекетін экономикалық табыстар, экономикалық нәтижелер арқылы ғана таразылауға болады.
Кәсіпорын ең сапалы, әрі бағасы бір шама арзан тауарларды шығара алуы немесе бәсекелестеріне қарағанда ең тәуір қызмет көрсете алуы тиіс.
Менеджменттің міндетіне, басшылық етуіне жаңа рыноктарды игеруіне жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру жатады. Егер кәсіпорын нашар әрі тиімсіз жұмыс істесе, онда оның жаңа қожайыны жұмысшыларды емес, басшыларын ауыстырады. Сонымен, менеджмент дегеніміз ұжым (коллектив) жұмысын ұйымдастыру. Кәсіпорын жұмысын ұйымдастырғанда, қызметкерлер мұқтажын барынша толық қанағаттандыруды, олардың жұмысын жандандыруды, әрі тиімділігін арттыруды көздеу қажет.
Менеджментті жеке адамдар арасындағы психологиялық қарым-қатынасқа тәуелді етеді де, бұлар материалдық жағдайларға тәуелсіз ретінде қарастырылады, өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлілігінде шек жоқ.
Менеджментке алуан түрде түсінік бергенімен, классиктердің бұл жөніндегі тұжырымдары көп жағдайда ұқсас келеді. Гальвецияның пікірінше, басқару процесі-өнер, оның басты мәні мен мазмұны нақты жағдайда қарап ғылымды (басқару саласындағы ұйымдық ілім негізін) қолдану.
Тіпті маман болмағанның өзінде де, біздің кез келгеніміздің басқару ғылымы мен өнері туралы азын-аулақ хабарымыз болатыны сөзсіз.
Менеджмент - нарықтық экономика жағдайында өндірісті тиімді басқарудың теориясы мен практикасы.
Менеджмент – нақты мақсатты жүзеге асыру үшін кәсіпорын жұмысын басқаруға және ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі.
Менеджмент - бұл өнім, технология, өндірісті ұйымдастыру, басқару еңбегі, әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау, жаңалық енгізу мақсатында фирмаларды, компанияларды тиімді басқару принциптерінің, тәсілдері мен формаларының жиынтығы.
Қазіргі кездегі менеджмент жоспарлау функциясы мазмұнының өзгеруімен, фактілерді жан-жақты зерттеуімен, кәсіпорындардың ойдағыдай іс-әрекетімен, басқаруды түпкі нәтижесіне қарай ұйымдастыруымен, дамыған теориясымен және маркетинг практикасымен, жаңа технологияны жасауымен, адам факторын жандандыратын шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Менеджменттің бірнеше ұғымы бар: «Менеджмент-бұл жұмыс істеп тұрған коммерсиялық кәсіпорынның арнайы органы». Егер батыста кез келген кәсіпорын жөнінде сөз бола қалса, адамдар әуелі сол кәсіпорындағы бүкіл басшылыққа ден қояды, өйткені кәсіпорынды қоғамға танытатын да тек басшылар.
Басқару ұғымының туындауы еңбек бөлінісінің пайда болуымен туындауымен байланысты.
Мұның өзі жалпы процестің қарым – қатынасы басқарушы функциямен қамтамасыз етіледі, сондықтан басқару қоғамдық еңбекке тән. Өндіріс масштабы өскен сайын басқару ролі де атқарады.
Сондықтан, әлеуметтік жүйелердегі басқару кең ұғымда қызмет түрі мен мақсатына тәуелсіз кез-келген ұғымдағы басқару ретінде қарастырылады. Барлық мекемедегі басқару нақты функциядан орындауға мүмкіндік беретін қызмет ретінде түсіндіріледі. Нақты функцияларды пайда алуға бағытталған мекемелердегі басқару менеджмент деп аталады.
Менеджер - ең көп тараған кәсіптің бірі. Бұл - басқарумен, экономикамен шұғылданатын, заң және басқа да мәселелерді жақсы білетін кез келген адам. Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез келген адам да менеджер.
Барлық менеджерлер үшін, олардың қызмет орнына қарамастан, ортақ қызмет міндеті болады.
Менеджер адамдарды жұмысқа ынталандырады, бағыттайды, ұйымдастырады. Оның бірден-бір құралы-жазбаша немесе ауызша сөзі; немесе цифр тілі.
Менеджердің жұмысы техникаға, есептеу операцияларына немесе өнім сатуға қатысты болғанына қарамастан, оның жұмысының тиімділігі тыңдау және оқу, айту және жазу қабілеттеріне байланысты. Ол өз ойын басқа біреулердің санасына жеткізе білуі, сондай-ақ басқа адамдардың да пікірін айқындай алуы тиіс.
Менеджерлік шеберліктің маңызды жақтарының бірі-келіссөз жүргізе білуі-әріптесінің мүддесін өз мүддесіне сәйкестендіре білетін өнері болуы тиіс. Мұның өзі әсіресе қарамағындағы адамдарға әкімшілік билік жүргізе алмайтын басшылар үшін де, сондай-ақ сырттан шикізат жеткізушілермен қарым-қатынас орнату үшін де аса қажетті жағдай. Келесі онжылдықтарда нағыз компаниялар көп жағдайда маклерлік фирмаға ұқсайтын болады.
Пайдаланған әдебиеттер

1. Макаров С.Ф. Менеджер за работой.-М., моладая гвардия, 1989. (26 – 29 бет)
2. Руководитель коллектива. Наше общество сегодня и завтра. –Л., 1924-23 ст.(20 – 25 бет )
3. Бобрыщев Д.Н. Основные категориитеории управления. М.: 1988-189 ст.(30 – 35 бет )
4. Гвишиани Д.М. Организация и управление. М. Наука, 1972-535 ст. .(120 – 128 бет )
5. Оксфордский учебный словарь английского языка (А.С. Хориби – Оксфорд: Изд-во Оксвордского ун-та, 1974-англ. яз). .(13 – 15 бет )
6. Шағын кәсіпкерлікті басқару. О. Сәбден. А. Тоқтанова. «Білім». Алматы, 2002 ж. .(32 – 35 бет )
7. ҚР-сы Президентінің 1997 жылы 6 наурыздағы «Шағын кәсіпкерліктің дамуына мемлекеттік қолдау көрсетуді күшейту және белсендіру шаралар туралы» жарлығы Казахстанская правда. 1997ж. .(3 – 4 бет )
8. Экономика предприятия. В. П. Грузинов. В. Д. Грибов. Финансы и статистика. Москва, 2001г. .(12 – 18 бет )
9. Қазақстан экономикасы. К. Р. Нұрғалиев. «Қазақ университеті». Алматы, 1999ж. .(36 – 38 бет )
10. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік. «Экономика». Алматы, 2003г. .(28 – 35 бет )
11. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. М. Қ. Баймұхашева. Оқу құралы. Атырау, 2004ж.(65 – 68 бет )
12. Кәсіпорын экономикасы. Г. Ө. Жолдасбаева. «Экономика». Оқу құралы. Алматы, 2002ж. (35 – 36 бет )
13. Кәсіпорын экономикасы. А. Қ. Мейірбеков. Қ. Ә. Әлімбетов. «Экономика». Алматы, 2003ж. .(45 – 48 бет )
14. З.Е. Старобинский «Как управлять персоналом». – 1997 г. .(50 – 55 бет )
15. В.В. Глухов «Основы менеджмента» - М., 2000г. .(26 – 28 бет)
16. К.Г. Ахметов «Өндіріс менеджменті» - Орал .2001г. .(40 – 48 бет )
17. В.Е. Герчикова «Менеджмент» -М:1998г. .(15 – 25 бет )
18. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.— М’, 1985. Браков А.Е. и др. Можно ли управлять предприятием вместе?/Под ред. И.П. Фаминского и А.И. Наумова.— М., 1990. .(37 – 45 бет )
19. Виханский О. С., Наумов АЯ. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс.— М., 1995. .(45 – 55 бет )
20. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/Под ред. А.И. Наумова.— М., 1998. .( 75– 85 бет )
Шекшяя С.В. Управление персоналом современной организации.— М.,
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
Менеджменттің негізгі бағыттары мен Қазақстандағы менеджмент
Менеджмент іс - әрекетінің бағыты
Менеджер жұмысын ұйымдастырудың негізгі принциптері
Қазақстандағы менджменттің методологиялық негіздері
Қорытынды
Пайдаланған ... ... ... сөзі ... бір ... ... ... басшылық етумен шұғылданып, өз мақсатына жетуді
білдіреді. Тіпті білікті ... ... ... де ... ұғымы
түрліше түсіндіріледі.
Сонымен, менеджменттің бастапқы ұғымы - бұл басшылық.
«Менеджмент» ұғымының анықтамасына сүйенетін ... онда ... ... ... ... ... ... экономикалық орган.
Менеджмент қабылдаған кез келген әрекет, кез келген шешім –бұл экономикалық
сипаттағы ... ... ... және ... ... ... экономикалық нәтижелер арқылы ғана ... ең ... әрі ... бір шама ... ... ... алуы
немесе бәсекелестеріне қарағанда ең тәуір қызмет көрсете алуы ... ... ... ... жаңа рыноктарды игеруіне
жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру ... Егер ... ... ... ... ... онда оның жаңа ... жұмысшыларды емес, басшыларын
ауыстырады. Сонымен, менеджмент дегеніміз ұжым (коллектив) ... ... ... ... ... ... толық қанағаттандыруды, олардың жұмысын жандандыруды, әрі
тиімділігін арттыруды көздеу ... жеке ... ... психологиялық қарым-қатынасқа
тәуелді етеді де, бұлар ... ... ... ретінде
қарастырылады, өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлілігінде шек жоқ.
Менеджментке алуан түрде ... ... ... бұл
жөніндегі тұжырымдары көп жағдайда ұқсас келеді. Гальвецияның ... ... оның ... мәні мен мазмұны нақты жағдайда қарап
ғылымды (басқару саласындағы ұйымдық ілім негізін) қолдану.
Тіпті маман ... ... де, ... кез ... басқару
ғылымы мен өнері туралы азын-аулақ хабарымыз болатыны сөзсіз.
Менеджмент - нарықтық ... ... ... тиімді
басқарудың теориясы мен практикасы.
Менеджмент – нақты мақсатты жүзеге асыру үшін ... ... және ... ... адамдар қызметінің түрі.
Менеджмент - бұл өнім, технология, өндірісті ... ... ... ... ... ... инновациялау, жаңалық енгізу
мақсатында фирмаларды, компанияларды тиімді ... ... мен ... ... ... ... жоспарлау функциясы мазмұнының
өзгеруімен, фактілерді жан-жақты зерттеуімен, кәсіпорындардың ойдағыдай ... ... ... ... ... ... дамыған
теориясымен және маркетинг практикасымен, жаңа технологияны жасауымен, адам
факторын жандандыратын шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Менеджменттің ... ... бар: ... ... істеп
тұрған коммерсиялық кәсіпорынның арнайы органы». Егер батыста кез келген
кәсіпорын жөнінде сөз бола қалса, ... ... сол ... ... ден ... ... ... қоғамға танытатын да тек
басшылар.
Басқару ұғымының ... ... ... ... ... байланысты.
Мұның өзі жалпы процестің қарым – қатынасы басқарушы функциямен
қамтамасыз ... ... ... ... еңбекке тән. Өндіріс
масштабы өскен сайын басқару ролі де ... ... ... ... кең ... ... түрі ... тәуелсіз кез-келген ұғымдағы ... ... ... ... ... ... функциядан орындауға мүмкіндік беретін
қызмет ретінде түсіндіріледі. Нақты функцияларды ... ... ... ... ... деп аталады.
Менеджер - ең көп тараған кәсіптің бірі. Бұл - ... ... заң және ... да ... ... білетін кез
келген адам. Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез ... ... ... ... үшін, олардың қызмет орнына қарамастан, ортақ
қызмет міндеті ... ... ... ... бағыттайды,
ұйымдастырады. Оның бірден-бір құралы-жазбаша немесе ауызша сөзі; немесе
цифр тілі.
Менеджердің жұмысы техникаға, ... ... ... ... ... ... ... оның жұмысының тиімділігі тыңдау және
оқу, айту және жазу қабілеттеріне байланысты. Ол өз ойын басқа ... ... ... ... басқа адамдардың да пікірін айқындай алуы
тиіс.
Менеджерлік шеберліктің маңызды жақтарының бірі-келіссөз жүргізе
білуі-әріптесінің мүддесін өз мүддесіне ... ... ... ... ... өзі әсіресе қарамағындағы адамдарға әкімшілік билік жүргізе
алмайтын басшылар үшін де, сондай-ақ сырттан ... ... ... ... үшін де аса қажетті жағдай. ... ... ... көп ... ... ... ұқсайтын болады.
Менеджменттің негізгі бағыттары мен Қазақстандағы менеджмент
Менеджмент іс - әрекетінің бағыты
Менеджмент ... ... ... асырылады:
1) экономикалық
2) әлеуметтік – психологиялық
3) құқықтық
4) ұйымдық – техникалық
Экономикалық бағыттың мәні - ... ... ... Мұндай
жағдайдағы менеджер қызметі аз шығындала отырып, ... және ... ...... ...... барлық деңгейіндегі
менеджерлерді біріктіру.
Басқарудың төменгі және орта деңгейіндегі менеджерлердің ... ... мен ... ... ... ... ... орнатуға
бағытталған.
Менеджментің құқықтың бағыты – фирманы құру бойынша заңдар, кедендік
және ... ... ... қызметті мемлекеттік реттеу бойынша
заңдарды қамтиды. Менеджерлердің ұйымдық – ... ... ... жабдықтау, жұмысшылар еңбегін жетілдіру және т.б.
қамтиды.
Менеджментің 3 ... ... ... ... оперативтік басқару,
• бақылау.
Стратегиялық басқару – менеджменттің мақсаттарын тағайындау, жобалау мен
перспективті жоспарлау.
Оперативтік басқару – қызметтің екі ... ... ұйым және ...... өндірістік резервтерді, қойылған мақсаттарға
жетудегі нәтижелерді талдау мен бағалау.
Тиімді ... ... ... ... ... ... емен
кезеңдерінің бірлігін қамтамасыз етеді.
Пайданы қамтамасыз ету – менеджменттің басты міндетті.
Фирманың пайдалық деңгейі ... ... ... ... ... ... мен ... басқаруға тәуелді.
Менеджментің қазіргі және болашақтағы тәуекелдік деңгейін ... ... заты ... және ... ... ... менеджер аз білімді болсада, басқару іскерлігінің қыр
сырын ... ... ... ... ... ... мен оқу ... бизнесмендердің қажет білім игеруіне мүмкіндік береді.
Менеджер жұмысын ұйымдастырудың негізгі принциптері
Менеджер деген сөздің өзі бізге ... ... ... бір ... бір нәрсені меңгеру, басшылық ету деген сөз. Мәселен, тек ғылыми
ізденістермен шұғылданатын зерттеуші ... ... ... егер ... ... қатысатын болса, онда ол әрине, ... ... ... қана ... клиниканы меңгеретін дәрігер жөнінде де осыны айтуға
болады.
Менеджер-ең көп тараған кәсіптің бірі. Бұл-басқарумен, экономикамен
шұғылданатын, заң және ... да ... ... білетін кез келген адам.
Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез келген адам да менеджер.
Барлық менеджерлер үшін, олардың қызмет ... ... ... ... болады.
Біріншіден, менеджер іскер кәсіпорынның мақсатын ... ... ... үшін не ... ... ... адамдарға нақты
міндеттер жүктей отырып, оны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
Екіншіден, менеджер ұйымдастырушы. Ол ... ... ... ... ... ... ... жұмыскерлердің тиісті құрамын
іріктейді т.б.
Үшіншіден, менеджер көтермелеу ... ... ... тығыз байланыс орнатады. Ол ұжымды (коллективті) өз ... ... ... құрады: бұл үшін қолда бар барлық
мүмкіндікті-сыйлық ... ... ... ... тағайындау шараларын
пайдаланады. Менеджер ұжымдағы барлық адамдармен тіл табысып, тұрақты
байланыс орнатады.
Төртіншіден, ... ... ... ... ... ... ... істейтін барлық адамдардың жұмысын бағалайды.
Бесіншіден, менеджер адамдардың қызмет жағынан ... ... ... ... ... ... де,
қызмет жағынан жоғарылап, не төмендеуі де, ұжым ... ... ... де ... жұмысына байланысты.
Менеджер алдында тұрған барлық ... біле ... ол ... ... ... да ... ... Оның арнайы еңбек
құралы, атап айтқанда ақпараты (информациясы) болады. Менеджер адамдарды
жұмысқа ынталандырады, бағыттайды, ұйымдастырады. Оның ... ... ... ... ... ... цифр тілі. Менеджердің жұмысы техникаға,
есептеу операцияларына немесе өнім сатуға ... ... ... ... ... тыңдау және оқу, айту және жазу қабілеттеріне
байланысты. Ол өз ойын ... ... ... ... ... ... адамдардың да пікірін айқындай алуы тиіс.
Менеджерлік шеберліктің маңызды ... ... ... мүддесін өз мүддесіне сәйкестендіре білетін өнері болуы
тиіс. Мұның өзі әсіресе қарамағындағы адамдарға ... ... ... ... үшін де, ... сырттан шикізат жеткізушілермен қарым-
қатынас орнату үшін де аса қажетті ... ... ... ... көп ... ... фирмаға ұқсайтын болады.
Менеджерлер жұмысын ұйымдастырудың мынадай принциптері бар.
- ... ... ... ... ... және ... сүйен;
- өзінің бірінші кезектегі мүддеңді ... ... ... жүргіз, ең күрделі проблемаларды текстің бірінші бетіне жазып қой;
- нақты іс ... айт, ... ... ... ... біл, ... мен ... материалдарына негізделсін, әрі нақты, қысқа,
кімге ... ... ал ... ... ... ... болсын;
- басшы штаб мен өндірістік сала аралығындағы кикілжің қымбат уақыт пен
күш-жігерді бос ... ... ... ... екі ... ... ... шектей білуі тиіс. Штабтың бірінші кезектегі міндеті-
басшыға жәрдемдесу, әрі ... ... ... ... ете ... әркімнің билік аясын нақты айқында, адамдардың дербес жұмыс істеуіне
мүмкіндік бер;
- сын-ескертпелерді, әр ... ... ... ... ... пайда болған өзгерістерге көңіл аудар, әрбір күннің түйінді ... ... ... ... ... екендігін есте сақта;
- өз жұмыс стиліңді тап, әрі соны қолдан.
Шет елдің кейбір жоғарғы басшы ... ... ... ... ... адамды құрметтеу, клиентке көңіл бөлу және ... ... Ал ... ... ... үшін он өсиетті
келтіреді: «адалдық, әдептілік, адамды құрметтеу, ұжымдық (коллективтік)
жұмысқа ... ... ... жұмыс сапасы, азаматтық
сезімділік, тиімділік және бейімдеушілік».
Европалық менеджерлер қазіргі кезде қатал ... ... ... ... ... Басқару жөніндегі ағылшын
консультанттары М.Вудкок пен Д.Френсистің «Басыбайлықтан босанған менеджер»
кітабында алдағы ... ... үшін ... ... ... ... болуы тиіс.
-өзін меңгере білу;
-жеке басының бағалы қасиеттері;
-жеке өзінің айқын ... ... ... ... ... ... ... және инновацияға қабілеттілік;
-маңайындағы адамдарға ерекше ықпал ете білетін қабілет;
-қазіргі басқару әдіс-тәсілдерін білу;
-басшылық ету қабілетін;
-қол ... ... ... ... білу;
-тиімді жұмысшы топтарын қалыптастыру және дамыту қабілеті.
Қазақстандағы менджменттің методологиялық негіздері
Экономика дамыған қазіргі таңда менеджер қызметі ең кең ... ... ... ... ... практика жүзінде қолдану
және теориялық жағынан оқытуға негіз бар, ... ... ... ... мен ...... ... жүйесіне
көшуді бастаған болатын. Осы түрғыдан менеджмент негізінің теориялық –
методикасын терең ... және ... ... әр ... ... ... қолдану қажет.
Менеджмент – нарықтық экономика кезінде жеке ... ... ... түрі деп ... Бұл түрі ... алғашқы
жүзеге асырылатын фирма, мекеме нарықтық жағдайда ... ... ... ... ... қолдану қызметі. Осы жағынан
келгенде, менеджмент нарықтық экономика жағдайында басқару деп атауға
болады. Бұл ... ... ... не фирманың нарықтық сұранысына тұтынушы қажеттілігіне назар
аудару, тұтынушы ... және ... ... өнім түрлерін шығару
үшін өндіретін мекемелер ұйымдастыру.
• өндіріс заттарының құндылығын көтеру, аз жұмсап – көп пайда келтіру ... ... пен ... өзінің жеке экономикалық механизмі бар, олар:
• фирма ... жеке ... ... ... ... ... ... басқарудың көкейтесті мәселелерін терең түсіну үшін,
менеджменттің теориясын және теориясын және ... ... ... – келген елдің экономикалық жағдайын ақтау үшін үш негізгі
факторларды білу қажет:
... және ... ... ... ... сапасы мен еңбекке көзқарасы;
• менеджмент (өндірісті басқару және ұйымдастыру).
Менеджменттік жағдайы техника және технология деңгейі; ... ... ... ... етеді. Сондықтан Альфред Маршалл дәстүрлі үш (капитал,
еңбек, жер)өндірістік факторларға төртінші қылып басқару жүйесін ... ... ... ... ... ... байланысты
адамның әлеуметтік статусының дамуы басқару жүйесінің концепциясының пайда
болуына мүмкіндік жасайды, бұл үкіметтің жеке меншіктен ... ... ... ... ... ... ... дәстүрінің басталып
келе жатқанқандығын көру қиын емес.
Басқару саласындағы бұл төңкерістің белгілерін мынадан көруге болады:
1. Басқару ... ... ... ... ... ... ... Мақсатты мекеме басшыларын басқару жұмысына даярлау;
3. Сапалы өндіріс қажеттіліктерін басқаруды бірінші орынға қою;
4. Иерархиялық сапанвң барлық деңгейінде ... ... ... ... Экономикалық әлеуметтік – психологиялық басқару әдісін қолдану;
6. Адамның еңбекке қабілеті мен қызметі әдістерін ... ... ... ... мен ... іс-әрекет себептерін оқыту;
8. Табысқа жеткізетін ғылым жетістіктерін кеңінен қолдану;
9. Ақпараттың ... мен ... ... ... ... тиімді басқару басқарудың кеңес беру сияқты ... ... ... 1920 – 1930 ... ... менеджмент терең
өзгерістерге ұшырады. Бұл ақпараттың жарылыс пен ... ... ... ... ескі ... ... ... басқаруға ауысуы)
Рационалдың менеджмент бойынша, фирма жабық жүйе ... ... ... ... мен шекарасындағы жетістікпен байланыстырылды. Бұл
ішкі өндірістік резервтерді пайдалану ... ... ... мен барлық
ресурстардың нәтижелі пайдалануы арқылы еңбек өнімі ... ... мен ... ұзақ ... бойында бір қалыпты ... ... даму ... ... ... негізінде.
Ұйымдастыру структурасы функционалдың ... ... ... ... мен ... ... ... шешуші рольді –кадрлар
жұмысы мен олардың қызметкерлігін бақылау арқылы ... ... ... ... ... рационалды модельді итеріп тастаған жоқ,
ұйымдастыру ... ... ... ... ... қалып
отыр. Мекемені зерттеу, экономикалық расчет жасауда өте қажет.
Жалпылама өндірістік стандартты өнімдерді шығаруда қатал ... Ал ... ... ... ... ... ... байланыс
жасау, жаңа партнерлар табуда бұл басқару жүйесі тиімсіз. Бұл ... ... ... ... басқарушы керек.
Жаңа басқару парадигмасы стратегиялық басқаруды негізге алады.
Ситуациялық подход-ұйымда барлық жағдайда қолданылатын бір ... әр ... ... өз ... ... ... байланысты әрбір
ұйым өз жұмысын талдап, соған орай басқарылуы керек. Бұл ... ... ... ... ... ... жету ... жағдайларды талдай білу және шешім қабылдай білу керек. Бұл
жағдайының ... жағы ... ... ... ... бұнымен
есептесу керек. Сонымен қатар ішкі және ... ... ... ... мекеме мемлекеттік меншіктен, жекеменшікке ауысса, әрі ... ... ... ... ... ... ... бұның арты еңбек
өнімін азайтып, банкротқа әкеледі. Біздің мемлекетте менеджмент теориясы
мен практикасын оқу ... ... ... Өтпелі кезеңде экономиканы
басқаруда көптеген ... ... Ең ... ... жаңа ... ... ену. Негізгі ережесі, біріншіден, нарықтық экономиканың
дүние жүзілік ғылыми әдістерін есепке ... ал ... ... өтпелі
дәуірдегі ҚР-ның ғалымдарының көзқарастарын алып жасалған.
Басқарудың жаңа парадигмасының негізгі ережесі біздің ... ... ... ... ... өту ауыр ... онда белсенді роль атқаратын мемлекет.
- Нарықтық шаруашылық субъектісі ашық, әлеуметтік –бағдар ... ... ... ... ... ... басқару және шаруашылықта полицентрлік
жүйемен басқаруға көшу.
- ... ... және ... ... ... мемлекеттік
мекемелердің экономикалық секторларында жүзеге асыру.
Соңғы ... ... ... ... үш бағытта жүргізілуде:
қаржыландырудың бір қалыптылығы, ... ... ... ... жалпы масштабты мемлекеттік өндірістерді жекешелендіру, базалық
өндіріс орындарын шетел ... ... ... ... ... ... айналысып, нәтижесін ... бұл ... ... ... ... ... ... шын мағынасында болуы керек. Көлемді
және масштабты радикальды реформадан ... ... ... көшу керек.
Радикальдың және нәтижелілік-мемлекетіміздің экономикалық саясатының нағыз
реформалық кретерийті. Яғни, ... ... ... ... сонымен бағаланбай, нақты нәтижесімен бағалануы керек. Өтпелі
экономика толыққанды нарыққа ұласты деп ... ... ... ... ... бұл шын мәнінде ... ... жаңа ... ... ... қатынастың дамуы мен
қалыптасу мақсаты приоритет қалпында қалады, ... ... ... ... және ... болуы мүмкін емес.
Біз мынаған нақты жауап беруіміз ... ... ... ... ... саясат елімізді гүлдендіруге әкелмейді,
егер де ұйымдастырылған, ... ... ... ... ... ... еліміздегі жеке адамның қауіпсіздігі заңды түрде
қорғалмаса. Мемлекеттік басқару жүйесін, оның мүшелері мен ... ... ... ... Осының барлығы мемлекеттік функцияның
нарықтық жағдайында және бірнеше басқару ұйымдарының жойылу негізінде,
мемлекеттің ... ... ... ... ... ... жекеменшікке қатнастың және
жеделдетілген мемлекеттік меншікті жекешелендіруге жаңаша қарым-қатынасының
әркезде және жаңаша қарауы. Жеделдетілген ... ... ... ... бәрі ... ... ... олар жалпы ұлттық
мақтанышымыз еді, шетел структураларына кейде ... ... ... ... бәрі ... ... ... үлкен қауіп қатер
төндіріп отыр.
Жекешелендіруге осындай қарым-қатынастың өзі әлеуметтік маңызы бар
денсаулық ... ... ... және ... ... ... тежеу болады. Бірақ негізінен жекешелендіру аяқталды.
Осы жекешелендірілген объектілер экономиканың ... ... ... ... ... ... үлесін қосады деп сенеміз.
Осындай операциялар ... ... ... ... өткізілуіне жол бермеу керек, еліміздің алдыңғы қатарлы
банктардан айырылып қалмау үшін тиым ... ... ... ... ... ... сан ... шектеу қойылған. Бұны ұлттық
және еліміздің ... ... ... ... ... ... ... өндіріс орындары өсу, даму нүктелері болар еді. Бірақ, ... ... ... олар ... ... тыс ... ... оның болашақта қайтуы белгісіз. Сондықтан, Қазақстанға ... ... ... бар ... ... сол саладағы өндірісті
жандандыруға жұмыстанады. Солардың ішінен әсіресе, экспортқа шығарылатын
өнімдерді шығару, ... ... ... ... ... көтеру үшін шетел инвесторларын шақыру жайы тұр ... ... ... ... және ... ... Дегенмен Қазақстанның объективтік жағдайына баға беретін басты
және ішкі жеке инвесторлардың қоры ... ... ... ... басты тура және портфельді жеке ... ... ... ... ... дамуы мен өндірістік масштабтың
өсуі басқару процесін қиындатты. Нарықтық байланыста дамығанға ... ... ... ... ие ... ... басқару өндіріс
құралдарының иелері арқылы жүргізіледі, бірақ ... ... ... ... жаңа ... формалары пайда болды, ... ... ... жеке ... ... ... ... объектілері ретінде қоғамдық өндірістің әр түрлі
ұйымдық формалары танылады: ... ... ... ... жеке ... ... ... ұйымдар.
Дамыған экономика қоғамдық еңбекті нақты пропорцияларда тарату
қажеттілігін тудырады. Жеке сферамен өндіріс саласы халық ... ... бола ... жеке ... ... Сондықтан, өндірісті
басқару қоғамдық өндірістік мекемелер мен ... ... ... жоспарланған қызмет.
Қоғамдық процестерді басқару адамның қарым-қатынастары арқылы
жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... ... Қоғамдық өндірісті
басқарушылық қарым-қатынастарға басқарушылық әсер етуді жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... экономикалық әлеуметтік, саяси және басқа да ... ... ... қатынастары адамдар тұрғысында көрсетілсе,
онда жеке сипатқа ие. Егер басқару нақты экономикалық жүйелермен байланысты
болса, жүйеішілік қатынастар ... ... тағы бір ... ... оның ... ... міндетіне
жататыны - қолда бар адам мен материалдық ресурстар ... ... ... ... ... оның ... мен ... көрінеді.
Егеменді мемлекет өзінің стратегиялық мақсатын менеджмент жүйесіне
тарихи, экономикалық, табиғи ерекшелігімен бай елге қолданады. Бұл ... оны ... ... орындау мүмкін емес, бұған нақты әдістер және
басқару үрдісі қажет.
Осылардың ішінде ілгерілеген маңызды үрдіс ... ... ... жүйенің қалыптасуы, базалық ... ... ... әдебиеттер
1. Макаров С.Ф. Менеджер за работой.-М., моладая гвардия, 1989. (26 – ... ... ... Наше ... ... и завтра. –Л., 1924-23
ст.(20 – 25 бет )
3. Бобрыщев Д.Н. Основные категориитеории ... М.: 1988-189 ... 35 бет )
4. ... Д.М. ... и ... М. ... 1972-535 ст. .(120 –
128 бет )
5. Оксфордский ... ... ... ... (А.С. ...... ... ун-та, 1974-англ. яз). .(13 – 15 бет )
6. Шағын кәсіпкерлікті басқару. О. ... А. ... ... Алматы,
2002 ж. .(32 – 35 бет )
7. ҚР-сы Президентінің 1997 жылы 6 ... ... ... ... ... ... күшейту және белсендіру шаралар
туралы» жарлығы Казахстанская правда. 1997ж. .(3 – 4 бет )
8. ... ... В. П. ... В. Д. ... ... ... Москва, 2001г. .(12 – 18 бет )
9. Қазақстан экономикасы. К. Р. Нұрғалиев. «Қазақ университеті». Алматы,
1999ж. .(36 – 38 бет ... ... ... ... ... Алматы, 2003г.
.(28 – 35 бет )
11. ... ... ... М. Қ. ... Оқу құралы.
Атырау, 2004ж.(65 – 68 бет )
12. Кәсіпорын экономикасы. Г. Ө. Жолдасбаева. ... Оқу ... 2002ж. (35 – 36 бет ... ... ... А. Қ. Мейірбеков. Қ. Ә. Әлімбетов.
«Экономика». Алматы, 2003ж. .(45 – 48 бет ... З.Е. ... «Как ... ... – 1997 г. .(50 – 55 бет
)
15. В.В. Глухов «Основы менеджмента» - М., 2000г. .(26 – 28 ... К.Г. ... ... ... - Орал .2001г. .(40 – 48 бет ... В.Е. ... «Менеджмент» -М:1998г. .(15 – 25 бет )
18. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.— М’, 1985. ... А.Е. ... ... ли управлять предприятием вместе?/Под ред. И.П. Фаминского и
А.И. Наумова.— М., 1990. .(37 – 45 бет ... ... О. С., ... АЯ. ... ... стратегия,
организация, процесс.— М., 1995. .(45 – 55 бет )
20. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/Под ... ... М., 1998. .( 75– 85 бет ... С.В. ... ... ... ... М.,

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Менеджменттің негізгі бағыттары мен Қазақстандағы менеджменттің дамуы29 бет
Менеджменттің ғылыми салушылардың негізгі бағыттары22 бет
Қаржылық менеджменттің мәні, мақсаты, бағыттары және құрылымы24 бет
МЕМЛЕКЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТ: ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН84 бет
Халықаралық қаржылық менеджменттің мазмұны9 бет
«Альмурат - К» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік14 бет
Білім беру мекемелері менеджментінің ғылыми қағидасы5 бет
Білім беру мекемелері менеджментінің ғылыми қағидасы жайлы6 бет
Банк менеджменті29 бет
Банк менеджментін ұйымдастырудың мақсаты, міндеттері және принциптері15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь