Бақша дақылдарын ашық танапта өсіріп өңдіруде қолданылатын машиналар

Нормативтік сілтеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

2.3 Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Бақша дақылдарының өсіру технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Бақша дақылдарын күту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Бақша өсірілетін аймақтардың климаттық жағдайы ... ... ... ... ... ... ...
Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Бақша шаруашылығында қолданылатын машиналар ... ... ... ... .
Ашық танапта дақылдарды өсіріп өндіруде қолданылатын машиналар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Ашық танаптағы бақша дақылдарының агротехникалық жоспарын құру
Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ...
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Бақша дақылдарынан жоғары өнім алуда негізгі әсер ететін жағдай - техниканы дұрыс таңдап жэне қажетті мерзімде топырақ өңдеу жұмысын жүргізу. Топырақ өңдеудің негізгі мақсаты - өсімдіктің өсіп-өнуіне қолайлы жағдай жасау. Өңделетін топырақ кабатының қүрылысын дұрыстайды, арам-шөптерді зиянкес пен аурулардың қоздырғыштарын өлтіреді, өсімдік қалдықтарын тыңайтқыштарды енгізе отырыл, егілген тұқымға қолайлы жағдай туғызады, тамыр жүйесі дұрыс өсіп, дамып, толық жэне біріңғай өскін береді. Топырақ өңдеу негізгі, түқым себер алдында жэне қатар аралық өңдеу жұмыстарынан тұрады. Осы агротехнологиялық іс-шараларды орындау үшін өңдеу жүмыстарына техникалар түрлерін дұрыс пайдалану білу керек.
Бақша дақылдарына қарбыз, қауын жэне асқабақ жатады. Оларды жоғары дэмділік сапасымен ерекшеленетін нәрлі жемістерін алу үшін өсіреді. ТМД елдерінде өндірістік бақша шаруашылығы 19-ғасырдың ортасында пайда болуына байланысты, бақша дақылдары Ресейде, Украинада жэне Орталық Азияда өсіріле бастады. Қарбыз Ресейдің Астрахань губерниясы арқылы Батыс Қазақстанға тарады. Қазіргі кезде ТМД мемлекеттерінде бақша дақылдары 1 млн гектарға жуық жерлерде өсіріледі.
Бақша дақылдарын отырғызу үшін күнмен жақсы жылынатын жерлерді таңдайды, оларға ең қолайлысы жеңіл құмды жэне құмайт жерлер. Топырақтың оңтайлы қышқылдығы 6,5-7,0 шамасынды. Қарбыз, қауын ауалық құрылысы мен топырақ құрамы жетерлІктей жақсы тың жэне тыңайған жерлерде жақсы нэтиже береді. Жемістер ескі егістік жерлерге қарағанда 10-15 тэулікке ерте піседі.
Топырақты дайындау іс - шараларынан, жердегі топырақты сыдыра жыртудан бастайды. Фосфор және калий жемістердің пісуіне жэне олардың сапасына әсер ететінін атап өту керек. 27-30 см-ге терең жырту тамырдың дамуына жақсы жағдай туғызады. Көктемде егіске шығудың бірінші мүмкіндігінде жерді брондау, топырақты 10-12 см-ге қобысыту жүргізіледі, екінші рет қобысытуды егіс алдында жүргізеді. Азоттық тыңайтқыштарды көктемде, көшетті отырғызар алдында, эрекеттегі заттың 40-70 кг/га қалыбында енгізген жақсырақ. Минералдық тыңайтқыштардың мөлшерін оларға сэйкес топырақтағы қоректік элементінің болуына қарай үйлестіріледі. Әсіресе бүл азотқа байланысты, оның көптігінен жемістің сақталғыштығы мен дэмдік сапасы бүлінеді.
Жұмысымның мақсаты бақша дақылдарын ашық танапта өсіріп өндіруде қолданылатын жалпы машиналарды меңгеру.

Жұмыстың міндеттері
- Бақша шаруашылығында қолданылатын машиналар
- Ашық танапта дақылдарды өсіріп өндіруде қолданылатын машиналар
- Ашық танаптағы бақша дақылдарының агротехникалық жоспарын құру
1. Тоқтамысов Ә.М., Искакова А.Б., «Арал өңірінде қауын егістігінде арамшөптердің түр құрамы» Білім, Ғылым, Инновация: Өзекті мәселелері мен даму жолдары III Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Жас ғалымдар альянсы қоғамдық бірлестігі, Қызылорда 2012. - 475-477 бет.
2. Искакова А.Б., Токтамысов А.М. Влияние сроков посева районированных сортов дынь на урожайность и продуктивность в условиях Приаралья // Материалы IX международной научно-практической конференции 27.02.2013 – 05.03.2013. Прага, 2013. - 42-46с.
3. Искакова А.Б., Продуктивность районированных сортов дыни в зависимости от схемы посева в экстремальных условиях Приаралья. Баспада, 2013. – 3с.
4. Умбетаев И. «Технология возделывания новых, отечест¬
венных сортов на юге Казахстана» Алматы-2005г 56-60с.
5. Балашов Н.Н «Выращивание бахчевых культур в условиях
орошения», Москва «Колос»-1978 г. 80-85с.
6. Есмахан Н.Ш. Абишова Г.С. «Бақша шаруашылығы» пәнінен курстық жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау «Шымкент» 2012ж. 35-57 бет.
7. Жанзақов М. «Өсімдік шаруашылығы» Қызылорда: 2007ж. 246-258 бет
8. .Щепетков Н.Г,Ысқақов М.Ә. «Жеміс-көкөніс шаруашылығы» Алматы, 2011ж 519-529бет.
9. .ӘріновК.Қ, Можаев Н.А. Шестакова.,М.Ә. Ысқақов, Н.А.Серикбаев «Өсімдік шаруашылығы практикумы (оқу құралы) «Астана» 2004ж. 280 бет
10. Сейітов И., СаудабаевТ., Әбдірашев Ш. Агрономия негіздері.-А. Ана тілі,1991. 135-139 бет.
11. Жаңабаев К.Ш., Саудабаев Т.С., Сейітов И.С. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» Оқулық. «Алматы» Кайнар, 1994ж. 352 бет
12. Жаңабаев К.Ш. және баскалар. Қазақстанда жиі кездесетін арамшөптер және олармен күрес. «Алматы» 1994ж. 55-77 бет.
13. Орналиева Қ.Б. «Қарбыздың «Сапалы» сортын өндіріске енгізу ұсыныстары» «Атакент» кенті 2011ж. 125-130 бет.
14. Орналиева Қ.Б. «Қауынның «Береке» сортын өндіріске енгізу ұсыныстары» «Атакент» кенті,125 бет
15. Ахметова Ф. С. «Бақша шаруашылығы» Алматы 2001ж. 25-32 бет.
16. Әрінов К.Қ, Қ.М.Мұсынов,А.Қ.Апушев,Н.А.Серекпаев Н.А.Шестакова С.С Алматы 2001ж. 105-116 бет.
17. К.Ж.Аяпов,К.А.Кампитова, Р.С Мажитова. Жеміс шаруашылығы.- «Алматы» 2005ж. 111-121 бет.
18. К.Ж.Аяпов, «Жеміс жане жидек шаруашылығы» «Алматы» Қайнар, 1993ж. 43-54 бет.
19. АяповА.Ж, О.А.Үкібасов, Р.С.Мажитова.Жеміс шаруашылығының әдістемелік нұсқауы «Алматы» 2005ж. 28-32 бет.
        
        Аннотация
тақырыбы бойынша АП-11-1к3 тобының студенті А.Рәптің жұмысында бақша дақылдарының өсіру технологиясында қолданатын техника түрлері қарастырылған.Қауын,қарбыз,асқабақ ... ... ... ... ... ... ... өнімді жинап алу үшін қажет техника түрлерін дұрыс ұйымдастыру мәлімделген. Бақша дақылдарын ашық ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Курстық жұмыста бет, кесте , сурет бар.
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... сілтеме..................................................................................
Анықтамалар...............................................................................................
Белгілеулер мен қысқартулар...................................................................
Кіріспе.........................................................................................................
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
Негізгі бөлім...............................................................................................
Бақша дақылдарының өсіру технологиясы.............................................
Бақша дақылдарын күту...........................................................................
Бақша өсірілетін ... ... ... бөлім.................................................................................
Бақша шаруашылығында қолданылатын машиналар.................
Ашық танапта дақылдарды өсіріп өндіруде қолданылатын ... ... ... ... агротехникалық жоспарын құру
Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі...........
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Нормативтік ... ... МЕСТ ... ... ... ... есеп;
2.Мемлекеттік стандарт МЕСТ 7.1-2003. Рәсімдеу құрамлымы және ережелері. Библиографиялық жазба. Құжатты библиографиялық талдау. Құжат дайындаудың жалпы ... және ... ... ресми стандарт 16265-70-1978 " Ауыл шаруашылығы саласындағы терминдер және ... ... ... - ... ... өндіруге және ауыл шаруашылығы шикізаттарынан көпшілік тұтынатын өнеркәсіп тауарларын шығаруға бағытталған сала.
Аңызақ - далалы-шөлейт аймақтарда жазғытұрым жиі кездесетін және ... ... өте ... ... та ... жел.
Ауыспалы егіс - екпе дақылдар мен жердің ғылыми негізде егіс танаптарындағы белгілі уақыт аралығында алмасып отыруы.
Егістіктің ... ... - ... екпе ... топырақ ылғалына талабын қамтамасыз ету.
Жалпы өнім - белгілі бір уақыт аралығында өндірілген өнім көлемі.
Қарашірік - ... ... және ... ... ... қара қоңыр түсті органикалық зат.
Құрғақшылық - ауаның шамадан тыс температурасы мен ... ... ... ... ... құбылыс.
Өнімді ылғал қоры - өнімге тікелей әсері бар ... ... ... ... мөлшері.
Өскін - себілген тұқымнан белгілі бір уақытта жер бетіне өсіп шыққан өсімдік көгі.
Сүрі жер - ауыспалы ... ... ... және ... ... ... танап.
Сыдыра жырту - топырақты қайырмасыз құралдармен жыртып өңдеу.
Сыртқы орта - тірі ағзаға әсер ететін ... орта ... ... ... заты - тыңайтқыш құрамындағы өсімдік сіңіре алатын элемент мөлшері
Белгі - өсімдік ... ... ... және ... ... ... көріп бағаланатын нақты сипаты.
Дақыл - белгілі бір ... ... үшін ... егісте өсірілетін өсімдік түрі.
Сорт - ... бір ... ... ... және ... жағдайлардаөсіру үшін өнім мөлшері мен сапасын арттыру мақсатында селекциялық жолмен сұрыпталған және тұқымы жүйелі көбейтілген, шығу тегі бойынша ... және ... ... мен ... қасиеттері бойынша ұқсас өсімдіктерінің тобы.
Технология - нақты топырақ-климат ... ... ... және ... өнім алу мақсатында арнайы ғылыми-зерттеу нәтижесінде әзірленген белгілі бір дақылды өсіру тәсілдерінің жиынтығы.
Белгілеулер мен ... ... 1 ... ... 1 ... ... ... 1 келідегі миллиграмм
м ... ... ... ... ... ... Ғооd and Agriculture ... of the United Nations ... ... ... ... ауыл ... ... ... га мың ... 1 ... ... ауа ... ... ... ... ... ... ... ... ... жоғары өнім алуда негізгі әсер ететін жағдай - техниканы дұрыс таңдап жэне қажетті мерзімде топырақ өңдеу жұмысын жүргізу. Топырақ ... ... ... - ... ... қолайлы жағдай жасау. Өңделетін топырақ кабатының қүрылысын дұрыстайды, арам-шөптерді ... пен ... ... ... ... ... тыңайтқыштарды енгізе отырыл, егілген тұқымға қолайлы жағдай туғызады, тамыр жүйесі дұрыс өсіп, дамып, толық жэне біріңғай өскін береді. Топырақ ... ... ... ... ... жэне ... аралық өңдеу жұмыстарынан тұрады. Осы агротехнологиялық іс-шараларды орындау үшін өңдеу жүмыстарына техникалар түрлерін дұрыс ... білу ... ... ... қауын жэне асқабақ жатады. Оларды жоғары дэмділік сапасымен ерекшеленетін нәрлі жемістерін алу үшін ... ТМД ... ... ... шаруашылығы 19-ғасырдың ортасында пайда болуына байланысты, бақша дақылдары Ресейде, Украинада жэне Орталық Азияда өсіріле бастады. Қарбыз Ресейдің Астрахань губерниясы ... ... ... ... Қазіргі кезде ТМД мемлекеттерінде бақша дақылдары 1 млн гектарға жуық жерлерде өсіріледі.
Бақша дақылдарын отырғызу үшін ... ... ... ... ... оларға ең қолайлысы жеңіл құмды жэне құмайт жерлер. Топырақтың оңтайлы қышқылдығы 6,5-7,0 шамасынды. Қарбыз, қауын ауалық құрылысы мен ... ... ... жақсы тың жэне тыңайған жерлерде жақсы нэтиже береді. Жемістер ескі ... ... ... 10-15 тэулікке ерте піседі.
Топырақты дайындау іс - шараларынан, жердегі топырақты сыдыра жыртудан бастайды. Фосфор және калий жемістердің ... жэне ... ... әсер ететінін атап өту керек. 27-30 см-ге терең жырту тамырдың дамуына жақсы жағдай туғызады. Көктемде егіске шығудың бірінші ... ... ... топырақты 10-12 см-ге қобысыту жүргізіледі, екінші рет қобысытуды егіс ... ... ... ... ... ... ... алдында, эрекеттегі заттың 40-70 кг/га қалыбында енгізген жақсырақ. Минералдық тыңайтқыштардың мөлшерін оларға сэйкес топырақтағы қоректік ... ... ... үйлестіріледі. Әсіресе бүл азотқа байланысты, оның көптігінен жемістің сақталғыштығы мен дэмдік сапасы ... ... ... ... ашық ... өсіріп өндіруде қолданылатын жалпы машиналарды меңгеру.
Жұмыстың міндеттері
- Бақша шаруашылығында қолданылатын машиналар
- Ашық ... ... ... ... ... ... Ашық ... бақша дақылдарының агротехникалық жоспарын құру
1 Негізгі ... ... ... ... ... өсімдіктері - бағалы азықтық жэне диеталық өнім, оларға қарбыз, қауын және асқабақ жатады.
Қарбыз - ... ... ... ... шыдамды, біржылдық өсімдік. Қарбыз жемісі құрамында көмірсутегі көп мөлшерде болады, басымырағы - қант (8-14%). Бұдан басқа жемісте 1,5 %-ға ... ұлпа ... мен ... А, В, С, РР ... болады. Қарбыз жемісін негізінен жаңа піскен күйінде және көп жағдайда қарбыз ... ... ... ... цукаттар, кэмпиттер және т.б. дайындау үшін, сондай-ақ түздау үшін қолданады. Қүрамында 50 %-ға дейін май болатын дәндерінен ... ... ... май ... - ыстыққа төзімді, жарықсүйгіш, шөлге шыдамды, біржылдық өсімдік. Дәрумендер мен қант ... ... ... ... ... да асып ... ... да жаңа піскен күйінде жеңсік ас ретінде ... ... ... ... күйде кеңінен қолданылады. Қауыннан бал, цукатгар, тосап, мармелад ... ... ... жэне ... ... ... деп атайды, олар ұзақ уақыт бойы сақталады. Дэндерінен жогары сапалы тагамдық май өндіреді. Қауын ... ... ... бір ... ие. Оның ... ... ... болатындықтан, қан аздық ауруларында кеңінен қолданады. Жемістерін ... ... ... ... ... жэне ... ... бүйрек пен бауырдың дерттерінде қолдану үсынылады. Ежелден-ақ қауын шырынын ішек қүрттарына қарсы ем ретінде, ... ... мен ... ... ... ... - бір жэне ... шырмауық түқымдастардың асқабақтар отбасына жатады. Олардың 20-ға жуық түрі бар, соның ішінде 3-еуі ... ... ... ... асқабақ, тығызқабықты асқабақ (қарапайым асқабақ) жэне бұлардың бір түріне кэді мен ... ... ... ... ... ... ... Асқабақ сабағының ұзьшдығы 5 метрге дейін жетеді, жапырақтары -- ірі, ... ... ... ... - ... ... бөлек жынысты болып келеді. Асқабақ жемісі өзінің тіл үйірер дэмімен, құрамында көмірсутегінің көп болуымен жэне емдік-диеталық ... ... Оның ... ... ... С, В1, В2? РР ... пектиндер өте көп. Пайдалы қасиеттері мен дәмін жоғалтпай, бір ... ... ... ... ... арналған жер суық желден қорғалған болуы керек. Өсімдік органикалық ... бай ... және ... топырақты жерлерде жақсы өседі. Жерді егін егуден 7-10 күн ... ... ... аймақ 10 гектардан кем болмауы керек.
Қарбыз бен қауын өсіруге арналған жерлерді асқабақтық өсімдіктерді өсіруге арналған жер секілді дайындайды. Жоғары ... өнім ... ... шарттарының бірі - жерді терең жырту (немесе қазу). Жерді тереңірек
өңдеу өсімдіктің жақсы өсуі мен ... ... мол ... ... ... бен ... Қазақстанның оңтүстік аймағының қолайлы климаттық жағдайында өсіреді. Түқым отырғызуды 8-10 см тереңдіктегі топырақ 15 - 17° С-ге ... ... ... ... ... ... ... бастайды (кеш түсуі мүмкін көктемгі үсік есепке алынады). Жекелеген кішігірім, ... ... ... күн ... учаскелерде жэне аулаларда түқым отырғызуды 5 - 6 күн ерте бастауға ... ... ... ... ... ... дүрыс. Қарбыз бен қауынды бұлай отырғызу барлық аймақтарда мол өнім алуға ... ... ... өсімдіктердің жұптасқан қатарын (жүгері, қонақ жүгері) эрбір 10-15 мсайын басым болатын желдің бағытына көлденең отырғызады.
Қарбыз бен ... ... үшін 2-3 жыл ... ... ... дұрыс. Былтырғы егіннен қалған үрықты 2 сағат бойы 40 - 50° С. қыздырып барып отырғызады. Егінді кеш еккен кезде оны ... ... ... жөн. ... ... өңдеуден өткізеді. Ол үшін ұрықтарды ыстық суға (60-65°С) 3-4 минутқа салады, одан кейін 3-4 күн бойы 25°С ... ... ... ... ... ... үстайды. Қарбызды дэннің үрығы пленкалы қабығынан оңай бөлінетін болғанда, ал тұқым жарнағы оны жеңіл үйкеген кезде түсіп қалатындай ... ... ... ... ... ... ... бір ұяшыққа 5-6 үрықтан сала отырып егеді. Үяшықты сортына қарай қарбыз үшін 2 хО,3 м. қауын үшін 1,5 хО,3 м. ... етіп ... Егу ... тиісінше гектарына 4-5 жэне 3-4 кг. Тұқым жерді жарып ... ... эр ұяда тек бір ғана ... эрі жақсы дамыған өсІмдікті қалдырады.
Нағыз егіндік жапырақтары ... ... ... ... ... ... кетпенмен немесе көпсіткішпен іске асырады. Өсімдікті көпсіте отырып, оны көпсіген ылғал топырақпен жабады.
Кеберсіген топырақты 2-3 рет суғарады. Алғашқы ... ... өсуі ... не ... шыға ... ... асырады, екіншісін -сабақтары шыққан кезде, үшіншісін - жеміс пісуінің алдында. Суғару жыртылған жер жанында өсіп жатқан ... ... ... ... ... көп ... ... қадағалау керек.
Қарбыз бен қауынды ыстық күндері піскендерін іріктеп жинайды. Дақылдарды жинауды ауа-райы суымай тздэғанға дейін аяқтайды.
Қарбыздар мен ... ... ... ... ... ... қораларда, гараждарда сақтауға болады.
Асқабаққа тоқталатын болсақ, ол кез-келген қүнарлы заттары ... ... өсе ... ... көлеңкелі не жарық түскіш болғанына мэн берілмейді. Олар барлық жерде бірдей өседі.
Асқабақтарды сэуір айының ортасында отырғызады. Тұқымды 10 см ... ... 3-5 ... ... Әр ... ... ... топырақпен араластырып 7-9 грамнан салады. Алғашқы жапырақтар шыққан ... эр ... ... ... ... ... ... Ал дақылды жинауға дейінгі қалған уақытта отау мен топырақты қопсытумен айналысады.
Жеміс піскен кезде жинауды бастайды. Ауа-райы суымай ... ... ... алу шарт, өйткені аз да болса үсіген асқабақтар сақтауға жарамсыз болып ... ... ... ... ... ... ... отырғызған соң бір аптадан кейін, немесе алғашқы көгеруден соң жүргізеді. Вегетациялық мерзім бойына ... 2-3 ... ... 8-10 см ... ... ... ылғалға қатысты қиын уақыт болып гүлденуден жаппай жемісқұруға дейінгі уақыт саналады. Алғашқы рет өсімдікті 5-7 жапырақ қүрған соң суарады, ... рет - ... ... ... рет, ... болса төртінші рет - жемістің құрылуы кезінде. Суару мөлшері 250 -- 300 м[3]/га. Суаруды, ол жемістің сапасын бұзатындықтан, өнімді ... ... ... жер ... ... ... заттармен құнарланбаса, онда жемістердің жаппай құрылуы кезінде қосымша қоректендіруді жүргізеді. Бүл үшін 300 кг/га натриялық селитра(3 кг 100 м[2]-ке) жәнеЮО ... (Ікг 100 ... ... сульфатын пайдаланады. Қоректендіруді суарумен бірге жүргізеді. Бірінші фолифлек-стартпен 1 л/га-ға жапырақтық қоректендіру жасайды. ... ... ... ... кезде фолифлекпен -- 2 л/га-ға өңдейді.
Қарбыздарды тамшылық суармалауда өсіруде суару мен қоректі енгізуде ... бар. ... ... екі рет ... (1 ... ... ... сағат қоректендірумен қатар кешке). Ерігіш қорек пайдаланылады (терафлекс, монокалийфосфат, калимагнезий). Қоректендіру мөлшері топырақта қоректік элементтердің болуына байланысты.
Пісу ... Ал ... ... ... ... ... отау мен топырақты қопсытумен айналысады. Жеміс піскен кезде жинауды бастайды. Ауа-райы суымай түрғанда, асқабақтарды жинап алу шарт, өйткені аз да ... ... ... ... ... болып қалады.
Жинау кезінде пісу көрсеткіштерін анықтау өте маңызды:
* піскен қарбыз өзіндік жылтырлығын, түсі мен суретінің анықтығыналады;
* қабығының ... ... ... сары дақ ... ... жемістің жанындағы жеміссабақ пен қылқан кеуіп қалады;
піскен қарбызды соққанда қатаң дыбыс шығады, ал басқанда (жасауға ұсынылмайды) балдырының жарылуы естіледі.
1.3 ... ... ... ... ... өңірінің климаттық жағдайы құбылмалы шөлейтті аймаққа жатады. Мырзашөл өңірінің ... ... және ... ... ... үлкеи ауытқуларында жылу қорларының молдығымен сипатталады. Жауын-шашынның мол түсуі қыс-көктем мезгіліне тура келеді.
Ауаның ... ... ... ... аймақтарда +12,5°С-тан оңтүстігінде +15°С-қа дейін көтеріледі. Жылы мерзімнің ұзақтығы солтүстікте 170-190 күн, оңтүстікте 230-250 күнге дейін созылады. ... ... жылы ... оң ... ... ... ... және солтүстік-батыста - 4000-4100°С, орталықта -4300-4400°С жэне оңтүстікте - 4600-5000 °С-ты құрайды.
Бакша ... ... ... ... мен ... ... үшін жоғарыда аталған температура мөлшерлері толығымен жеткілікті саналады.
Температуралардың жалпы саны артқан сайын өсімдіктің суға деген ... ... және бұл ... ... ... алу ... ... көлемінің жылдық молшері 210 мм-ден 400 мм-ге дейінгі аралықты күрайды.
Топырақтағы тұздардың жэне ылғалдың орын ауыстыру процесіне ауаның ... әсер ... ... ... үшін ... салыстырмалы ылғалдылығы бір жылда орташа 51-56%-ды құрайды. ... ... орын ... ... ... ол 61-64%-ға артады.
Жылдық булану солтүстік-шығыс жэне орталық аудандарда 1120-1280 мм болса, оңтүстік аудандарда. 1590-1690 мм-ге ... ... ... ол 910-1330 мм, яғни ... ... ... кұрайды.
Жылы мерзімнің ұзақтығы орташа 194 күнді құрайды (15 сәуірден 25 ... ... ... суық түсудің орташа мерзімі сәуірдің екінші онкүндігіне және күзгі суық түсу қазанның үшінші онкүндігіне тура ... ... ... ... ... 262 мм-ге тең болып келеді. Ол жыл маусымдарында әртүрлі түсуімен сипатталады.
Жауын-шашынның жалпы ... ... жаз ... 3,8%, ... - 17,6%, қыста - 37,2%, көктемде -4] ,4%-ы түседі. Атмосфералык жауын-шашынның басым бөлігі ... ... ... ... ... негізінен көктем-қыс айларында түседі. Ол жылдық жауын-шашының мөлшерінің 73-85%-ын құрайды. Кейбір жылы жазда мүлдем жауын-шашын ... ... ... ... болып және салыс-тырмалы түрде суық болып келеді. метеостанция-сының мәліметі бойынша қаңтар айының орташа ауа ... - ... ... 3,4°С-қа тең болады. Қардың қалыңдығы Ю-35 см болып, ұзақ жатпайтындығымен ... Қар ... ... саны ... 43 ... жетеді. Орташа тәуліктік ауа температурасы 0°С-тан төмен болған мерзімдер 45-65 ... ... ... ... ... 20-60 см-ге, ал ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 81%-ға тең, болады.
Көктемі температураның қарқынды көтерілуімен және ... көп ... ... ... жылы болады, ұзаққа созылмайды және салыстырмалы түрде ылғалды болып келеді.
Тұрақты нөлден жоғары орташа тәуліктІк температура ақпан айының ортасына келіп қалыптасады. ... ... 15-25 ... ... ... ... көктемнің келуі наурыз айының аяғына тура келеді немесе сәуірдің аяғына дейін де созылуы мүмкін. Көктемгі мерзімнің орташа ауа температурасы ... тең ... ... +20°С ... ... ... ауаның орташа температурасы +15,1°С-қа тең. Көктемде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60%-ды құрап, көктемнің аяғына келіп 50%-ға төмендейді.
Жазы кұрғақ және ... ... ... ауа ... +25,1°С болады. Ең жоғарғы ауа қызуы +45°С-қа дейін жетуі мүмкін. Атмосфералық жауын-шашындар дерлік болмайды. Шілде айының орташа ауа ... ... тең ... ... салыстырмалы ылғалдылығы 46-47%-ға дейін, кейбір жылдары 26%-ға дейін де төмендеп кетеді. Бүл мерзімде солтүстік және солтүстік-батыс бағыттағы желдер ... ... ... ... орташа жылдамдығы 1,9 м/сек. болған солтүстік-батыс бағыттағы жел басым болады.
Күзі жылы, орташа ауа қызуы + 11,7°С-қа тең болады. ... ... ... ... ... ... өсіп-дамуын тоқтататын алғашқы күзгі суықт үсуі қазан айының басы мен ортасына тура келеді. ... 117-114 мм ... ... жауын-шашын түседі. Орташа айлық ауа температурасы +18,5"С болып, қараша айында ол +4,6-5,1°С-қа күрт төмендейді. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ... ... 74%-га ... ... ... мақта қозасын және баска да ауылшаруашылық дакылдарын өсіріп баптауға қолайлы жағдай-лардың бар екендігін айқындайды.
Түсетін атмосфералық жауын-шашындарды жыл ... ... ... ... ... ... ... жыртылатын қабатындағы өсімдікке зиянды тұздарды шайып кетеді, бүл өз кезегінде топырақта ылғал ... ... ал тұщы ... аз ... жер асты ... жақын жайласқан жерлерде ол күзгі-қысқы сор шаюдан пайда болған жоғарғы тұщы қабатының ұлғаюына жағдай ... ... ... басым бөлігі сәуір-мамыр айларына ауысып кетеді де, бұл өз кезегінде уақтылы топырақты өндеуді және қауын ... ... ... Мырзашөл өңірінде топырақтың суда еритін тұздары мен ылғалының жылжу процесінде маңызды роль атқарады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы қыста жоғары және жазда ... ... ... Жыл бойы ... ... ... және ауа қызуының көктемнен жазға өткенде тез көтерілуі - екі гидротермикалық мерзімімен: ылғалды жылы ... және ... ... ... ... ... су-жылу жүйесіне ие болуымен анықталады.
Топырақ бетінен булану көлемі көктемде - 296,4 мм, жазда
- 456,9 мм , ... -- ... ... - 71,5 ... ... өңірінде жылдық булану 969,5 мм, жылдық жауын-шашын 261 мм-ге тең ... асты ... ... 1,5-2,5 м ... ... ... ... судың жалпы шығыны 1460 мм-ді құрайды, жер асты ... ... ... ... судың шығыны да кемиді, және керісінше жер асты суларының деңгейі артқан сайын су шығыны арта ... аз ... және ... ... ... көктемнен күзге дейінгі мерзімде топырақтың құрамындағы судың мөлшері азаяды, бұл өз кезегінде топырақтың үстіңгі қабатында ... ... алып ... ... ... ... зерттеу жүргізілген аумақтың өте кұрғақ екенін көрсетеді. Аумақтың гидротермикалық коэффициенті 0,22-0,48-ге тең болып, ылғал дәрежесінің жылдық көрсеткіші Н. ... ... ... ... ... айларында 0,02-0,10-ге тең, қуаңшылық коэффициенті 19-дан39-ға дейін өзгеріп тұрады,яғни аумақ жартылай шөлдің ландшафтық ... ... ... ... жетіспеушілігі жогарғы шегіне жетеді. Ауа температурасының жоғарғы дәрежесіме ... ... ... ... ... ... булану процесінің күшеюіне ықпал етеді. Осы мерзімде 60 см тереңдіктегі ... ... ... тең ... ... айына келіп топырақтың екі метрлік қабатының температурасы +22°С болады. Топырақтың бір метр ... ең ... ... желтоқсан және қаңтар айларына, ал ең жоғарғысышілде-тамыз айларына тура ... ... ... ... ... басым бөлігі сорланудың хлоридті-сульфатты түрімен сипатталады. Демек, ... ... ... ... ... ... ... күзгі-қысқы сор шаюдың өте тиімділігін көрсетеді.
Шаруашылық аумағына жер бетінен және топырактың терең қабатынан ылғалдың жоғары буланушылығы тән болып келеді, ... ... оның ... 2000 ... ... ... ... жағдайында жылдық булану 960-1460 мм, және өсіп-даму кезеңінде 800-1200 мм-ді кұрайды.
Мырзашөл өңірінде бұлтты ауа райы көп ... ашық ... ... ... саны 150-ге тең, бұлтты күндер саны - 70-ке тең болады.
Бұлтты күндердің аздығы, жарықтың молдығы, ... жыл ... ... және ... ... ... жоңышқа, бақша, дәнді-бұршақ, дәнді дақылдарды ж.т.б. өсіруге қолайлы жағдайлар жаратады.
Мырзашөл өңіріндегі жылы мерзімнің ұзақтығы, бақша дақылдарынан жылына екі рет өнім ... ... ... сұр ... ... ... тән ... жауын-шашынның аз мөлшері, оның жыл маусымдарында біркелкі түспеуі,жазда ауа температурасының жоғары және ... ... ... болуы, жылы мерзімде ауаның өте қүрғақ болуы, жер бетінен буланудың күштілігі болып табылады.
Климаттық ... ... өсіп ... ... ... ... кұралуына тікелей әсер етіп қана қоймай, сондай-ақ көпшілік жағдайларда агротехнологиялық әдістердің тиімділігін айқындап береді.
Ағымдағы жылы ... ... ... 1-22 шілде ара-лығында ауа температурасы 40-44°С-қа дейін жоғары дәрежеге жеткен.
Өсіп-даму кезеңіндегі көпжылдық орташа ауа темпера-тураларын салыстыру мақсатында соңғы 5 ... ... ... ... ... сәуір және мамыр айларындағы ауа температурасы ауылшаруашылық дақылдары оның ішінде бақша егісінің уақтылы жүруіне мүмкіндік берді, сәуірде ауа температурасы 18,2° С, ал ... 20,0° С-қа тең ... ... ауа ... ... ... өсіп, дамуына жағдай жасады, басқа айларда да температураның кері әсері байқалмады.
Ағымдағы жылы атмосфералық жауын-шашынның мөлшері ... ... ... ... ... ... 15-ші ... бастап жауын-шашынның түспеуі осы күндері егіс жүргізуте мүмкіндік берді, сондықтан ... ... ... ... ... айынан бастап жүргізілді.
Мамыр айындағы қысқа мерзімді жаңбырлар ... ... өсуі мен ... кері ... тигізген жоқ. Маусым айынан қыркүйек айына дейін жаңбыр жаумады.
Жеке ... ... және ... ... климаттық жағдайының талдау нәтижелері - кауынды өсіріп-баптау жағдайларын тек қана ұтымды азық-түлік ... ... ... ғана ... ... ... жеткізу жағдайының негізінде зереттеу қажеттілігін көрсетеді. ... ... ... ... ... және ... ... шарттарын сақтағанда қауыннан гектарына 230-250 центнерден де жоғары және орнықты өнім алуға мүмкіндік береді.
2 Технологиялық ... ... ... ... машиналар
Қарбыз бен қауын өсіруге арналған жерлерді асқабақтық өсімдіктерді өсіруге ... жер ... ... ... көлемде өнім жинаудың міндетті шарттарының бірі - жерді терең жырту (немесе қазу). Жерді тереңірек өңдеу өсімдіктің ... өсуі мен ... ... мол салуына мүмкіндік береді.
Қарбыз бен қауынды Қазақстанның оңтүстік аймағының қолайлы климаттық жағдайында өсіреді. ... ... 8-10 см ... ... 15-17° С-ге ... ... ... сэуір айының соңына қарай бастайды (кеш түсуі мүмкін көктемгі үсік есепке алынады). ... ... ... жақсы қорғалған, күн түсетін учаскелерде жэне аулаларда түқым отырғызуды 5 - 6 күн ерте ... ... ... ... ... ... ... отырып, борпылдақ топырақ қабатын түзейді, тамыр жүйесінің дүрыс дамып өсуіне, арам шөптердің, зиянкестермен ауру қоздырғыштардың өлуіне жэне ... ... ... ... жүруіне тікелей эсер етеді. Ол сыдьфа жэне терең ... ... ... ... ... ... ... ЛДГ- 5А(сурет1), ЛДПОА, ЛДГ-15А, ДЦГ-20А (максимальды өңдеу теренділік 20 см) жүргізеді.
Сурет 1. ... ... ... топырақтарда, ауыр дискілі тырмалағыштарды қолданады. БДТ-7,0 немесе БДН-3,0 топырақтың 15 см терендігіне дейін өндейді.
Сүдігер жырту - агротехникалық ... ... ... ... ... Сүдігер жыртуда 3 немесе 4 корпусты соқаны қолданады, ПЛН-4-
35; ПЛН-4-35 (сурет 2); ГЖЦ- 4-35; ... ... ... ... ... ... қабатына байланысты, 27-30 см.
Сурет 2. ПЛН-4-35 соқасы.
Негізгі және себер алдындағы топырақ өндеу жұмыстарында ... ... 4); Т-150; ... МТЗ- 80/82; ... К-701 тракторларына (суретЗ)тіркейді.
Сурет 3. МТЗ-80 тракторы
Танап бетін тегістеуде - тегістегіш-қопсытқыштарды П-2,8 А; П-4; ПА-3 қолданады. Арам ... ... ... ... байланысты культивацияны терең қопсытқыш тегіс кескіш КПГ-250 немесе ПКУ-400; КПГ-22 культиваторлармен жүргізеді.
Күзде суару ... ... ... ... арықгарды дайындауда, тазалауда, канал қазып тегістегіш КЗУ-0,3 Д машинасын қолданады.
Сурет 4. ДТ-75С такторы
Органикалық жэне минералдық тыңайтқыштарды ... жэне ... ПФП- 1,2; ПУ-0,5 ... ... ... жинауда- тиегіш экскаватор -ПЭ-0,8Б; тыңайтқыпггарды танапка тасымалдауда тиегіш тракторларды 2ПТС-4-793А жэне 2ПТС-4-887, ал органикалық тыңайтқыштарды енгізуде РТО-4; РОУ-5(сурет 5); РОУ-6 ... ... 5. ... ... ... ... ... АИР-20; ИСУ-4 электрдвигатель майдалағышты, минералды тыңайтқыштардың араластыруда-араластырғыш тиегіш СЗУ- 20 қолданады.
Минералды тыңайтқышы шашқышқа тиегенде ЗСА-10 тиегішті ГАЗ-53А ... ... ... ... ... ... - ... тарағышпен жүргізеді.
Орталық Азияда, ерте көкгемде танапта БЗСС-1,0 тырмамен; үшбөлімді пышақ тэрізді ауыр тырмамен ЗБНТУ-1,0; ... ... ауыр ... ... ... ... 6) жэне ... ЧКУ-4- өндейді.
Сурет 6. БЗСС-1,0 тырмасы
Қазақстанда, ерте көктемде, танапты тырмалайды жэне шлейфтейді (ШБ-2,5). Ауыр ... ... ... 26-28 см ... ... жэне тырманы қолдана отырып өндегенде ерекше танапқа жақсы әсерін тигізеді. Егер де, ерте көктемнен тұқым сепкенге дейін танапта арам ... ... ... ... ... басылып қалған жағдайда, тұқымды себер алдында культивацияны дискілі тырмамен немесе сыдыра жыртқыштармен 10-12 см ... ... ... (КРГ-3,6).
Механикалық құрамы жағынан жеңіл топырақтарда, ылғал жетіспеуін жэне ... ... ... ... ... ... жинайтын суаруды беру, көктемде. жерді жыртып және оны жеңіл таптағыштармен тантау тиімді. Топырақты: таптау ылғалды сақтайды және тұқымды топыраққа ... ... ... ... ... ... ... ЗКВГ-1,4 тегіс таптағыштармен бірге жеңіл тырмалауды қоса бір уақьітта жүргізу қажет.
Ылғал жинаудың жэне сақтаудың негізгі бір ... - ... ... жэне ... ... ... Қар ... үшін қартоқтатқыш-тракторларды СВУ-2,6-1 қолданады. Су тоқтатудың тиімді тэсілі ол, сүдігер жыртуда, беткей жерлерде көлденең ... ... ... етіп ... ... ... ... алдында немесе соңында жэне көктемде топырақ өңдей беруге болады.
Бақша дақылдары топырақтан басқа дақылдарға ... ... ... ... ... бірге алып шығады. Қазақстанда қарбыздың қоректік элементтерді өзімен бірге алып шығуы (10 т жемістең, кг) азот- 15,5-17,0; фосфор-5,4-5,5; калий-25,3-26. ... ... көзі ол көң, ... ... ... ... калий тыңайтқыштары жэне микроэлементтер.
Қазақстандағы бақша дақылдарына, тыңайтқыштың жылдық мөлшері ( Ira әсер ететін зат - кг) N-45-60; Р205- 60; К20-60; ... ... N-30-50; ... К20-30; ... ... ... Р205-Ю; бірінші; үстеме қоректендіруде N-5-10; К20-15; екіншіі ұстеме қоректендіруде N-5-10; К20-15.
Органикалық тыңайтқышды енгізу үшін ... ... ... ... ... енгізу үшін 1- РМГ-4А; КСА-3; РУД-10; РУМ-5; РУМ-8; МВУ-5 ... ... ... ... (сидератгы) тыңайтқыштар жақсы әсерін тигізеді, олар бүршақ, маш жэне т.б. ... жаз ... ... ... де, ... ... сегосенге дейін 2-3 апта қалғанда жыртады.
Өнімнің байлануыла жэне сапасына микроэлементтердің үлкен септігі бар - ... бор, ... мыс жэне т.б. Бүл ... ... ... алдындағы , дайындық жұмыстарында, түқымға қанықгыру арқыйы жэне үстеме қоректендіру арқылы қолданады. Қарбыздың ... ... ... бор ... ... -0,5%, бүрку арқылы берілген жағдайда оның өнімі артады.
Қазақстанның оңтүстік- ... сүр ... ... ... қарбыздың жемістеріндегі кант күрамын 8-11%-ке дейін көтереді, ал азот жэне калий - 6,7-6,6%-ке ... ... ... Азот ... ... ... кеш уақытта, жеміс байлаңудың бас кезінде берілген жағдайда, жемістің пісуін тоқтатады да5 қаштылығыл төмендетеді. Азот жеміске енгеннен соң, толығымен сіңіп ... ... ... да, ... ... ... жиналады.
Алматы облысында бақша дақылдарыл екі мерзімде себеді:
ерте-1-10 мамырда жэне орта -10-25 ... ... себу үшін ... м; ... 7); СПЧ-6 ... түқым сепкішті кей кезде, СКГН-6А; СКІЖ-6(8) жүгері сегасішті; СТВХ-4; СТХ-4А, мақга сепкішті қолданады.
Сурет 7. ... ... ... ... ... ... ... дақылдарының тұқымдарын сепкеннен соң, топырақ қабығы өсімдіктің бірінуай өніп шығуына кері эсерін тигізеді. Топырақ қабығын мүмкіндігінше жою қажет, жойылмаған ... ... ... ... де, ... ... қалады. Өскіндер пайда болғанға дейін торлы тырмамен БСН-4; БСО-4А танапты тырмалайды немесе ... ... ... тырмаларды БЗТУ-1,0; ЗБЗС-1,0; БЗН-4Д); БЗН-6,0 қолданады.
Өскін пайда болғаннан кейін топырақ қабығын жэне біржылдық арамшөптердің ... ... ... ... КРН-4,2; КРН-5,6; КРК-3,6.
Бірінші қатар аралық өңдеу жұмысын, ... ... ... ... ... екіншісін 5-6 нағыз жапырақ пайда болған фазада 10-12 см терендікте (тамырды зақымдамай); ушіншісін 12-15 күн, екінші өңдеуден кейін 8-10 см ... ... КРН -5,6; КРН - 4,2 - ... ... ... бірге қатарларда арамшөптерді қолменен отайды, өсімдікті сиретеді жэне сабақтарын туралап, жатқызып топыраққа бастырады.
Орта Азияның суармалы жағдайындағы шаруашылықтарда, бір немесе екі рет ... ... ... ... ... ... 2-3 Жапырақ фазасында; екіншісін бірігапіден 20-30 күн кейін түптейді. Өз уақытылы 3-4 рет ... ... ... соғу ... ... жэне ... күтіп-баптауына мүмкіншілік беретіндей етіп туралайды.
Катты желді аймактарда өсімдіктердің сабақтары оралып қалмас үшін, сабақтың түйіскен жерлерін (негізгі сабақтың 3-4 ... ... ... 20-25 см ... ... қолменен арам шөптерді орап кетеді. Қазақстанда бақша дақылдарының сабақтарын туралауда, қарбыздың сабақ ұзындығын 1 м-гс дейін асқабақтың-10-15 ... ... ... ... ... ... 5,1%, ал ... 17,2% көтерілді.
Бақша дақылдарымен бірге кулис - бір жылдық үзын сабақты өсімдіктерді сепкен жағдайда (жүгері, күнбағыс) желдің күші ... ... ... ... ылғалды сақта да, өсімдік арасындағы ауа темір температурасын түсіреді.
Мысалы, Павлодар облысындағы "Искра" шаруашылыгында 37 га ... ... ... ... қолданған жағдайда 20 т/га, ал қолданбаған танапта 11,5 т/га өнім алынды.
Бақша дақьшын өндіріп өсіруде, суару шараларын қолданады, ... жер ... ... ... ... мерзімде жэне жеміс салған мерзімде ылғалды оте көп кажет етеді. Қарбыз дақылы өскін пайда болғаннан сабақтары жайылғанға дейін бір ... ... м /га; ... ... қарқынды өсуінде -15,1-31,0 м /га, ал жеміс салу кезеңінде -7,4-19,4м /га суды жұмсайды. ... ... ... ... ... ... жеміс салудыл басыида 70%, жемістің өсу кезеңінде 60% болуы кажет. Бақша дақылдарылыл, ... ... жэне ... ауаның ылғалдылығы -60-70% болған жағдайда, жақсы өсіп-өнеді. ... ... ... дақылдарьтн өңдірін өсіруде қолданылатын негізгі суарудыл тэсілі -қарық арқылы суару. Қарықтардың ұзындығы, тереңдігі танаптың орналасуына, топырақтың ... ... жэне ... ... ... жылдары бақша дақылдарымен айналысатын шаруашылықтар жаңбырлатып суару тәсілін кеңінен қолданады, ... - су ... ... қол ... ... өсімдік жапырағында шанды болдырмай, жарық-газ режимін жақсартады жэне жапырақтағы жиналып ... ... ... т.б.) заттарды жуьш шаяды. Жаңбырлатып суаруда ДДА-ЮОМА; ДДА-ЮОМ; ДДН-70; ... ... ... ... қондырғьпп машиналарын қолдаңады.
Сурет 8. ДЦА-ЮОМА Жаңбырлатьш су сепкіші
Үлкен, тегіс рельефті танаптарда екі консольды ДДА- ... ... ... 8) ... жөн. Бір жаз ... агрегаттың өндіріс өнімділігі 100-140 га, жұмсайтын су мөлшері, 1,00-130 л/сек.
Кішігірім ... ... ... ... ... ... ол суды бір-бірінен -90-100 м қашықтақта орналасқан су ... ... ... су ... ... бір мерзіде агрегаттың өндіріс өнімділігі - 60-70 га.
Жылжымалы насос станциялары кеңінен, сонғы жылдары қолданылып жүр - ... ... ... ... ... ... РТШ-Ю5А; РТШ-125А; РТШ-150А; РТШ-180; РТШ-250).
Казақстанның оңтүстік шығысында өсшдікті -3-5 рет - ... /га, ... ... 7 рет -400-500 ... ... ... ... үстеме қоректендірумен бірге береді. Бірінші қоректендіруді екінші сирету (3-4 ... ... ... ... жаппай гүлдеп жатқан кезде, үшіншісін жеміс nice бастаған кезде береді. Қоректендіруде - 100-120 кг/га азот, -100-120 кг/га калий, 150-250 ... ... су ... ... беріледі.
Алматы облысында қарбыздың суару санын-5-тен -8-9 ретке дейін көтерген жағдайда, жемісінің жалпы қанттылығы-6,8-4,5% дейін кемиді. Әсіресе жеміс салу кезінде ... су ... көп ... ... күрт ... ... кетеді.
Аурулармен зиянкестерге қарсы ұлы химиялық заттарды АПЖ-12 машинасы арқылы беріледі. Кебу, ұнтақгы улы заттармен өңдегенде, кең ... ... ... ... ал,бүрку үшін- ОН-400-3 машиналары қолданылады.
2.2 Ашық танапта дақылдарды өсіріп өндіруде қолданылатын машиналар
Бақша дақылдарынан жоғары өнім ... ... әсср ... ... - ... ... таңдап және қажетті мерзімде топырақ өңдеу жұмысын жүргізу.
Топырақ өңдеудің негізгі мақсатпы - ... ... ... ... жасау. Өңдслетін топырақ қабатының құрылысын дұрыстайды, арам-шөптерді зиянкес пен ... ... ... өсімдік қалдықтарын тыңайтқыштарды енгізе отырып, егілген тұқымға қолайлы жағдай туғызады, тамыр жүйесі дұрыс өсіп, ... ... және ... ... ... ... - ... тұқым себср алдында және қатар аралық өңдсу жұмыстарынан тұрады.
Негізгі топырақ өңдеу-ылғал жинауға ықпалын тигізе ... ... ... ... ... ... ... дұрыс дамып өсуіне, арам шөптердің, зиянкестермен ауруқоздырғыштардың өлуіне жәнс өсімдік ... ... ... ... тікелей әсер етеді. Ол сыдыра және терең сүдігер жыртудан тұрады. Сыдыра жыртуды сыдыра жыртқыштарменен ЛДГ-5А, ... ... ... ... ... тереңділік 20 см) жургізеді.
Ауыр топырақтарда, ауыр дискілі тырмалағыштарды қолданады. БДТ-7,0 иемесе БДН-3,0 топырақтың 15 см тереңдігіне ... ... ... - ... шаралардың негізгі тәсілі болып есептелінеді. Судігер жыртуда 3 немесе 4 ... ... ... ПЛН-4-35; ПЛН-5-35; ПКЦ-4-35; ПНД-4-30. Сүдігер жырту теңдігі топырақ өңцеу қабатына байланысты, 27-30 см.
Негізгі және себер алдындағы топырак, өңдеу жұмыстарында ... ... Т-150; ... ... ... К-701 ... ... бетін тегістеуде - тегістегіш-қопсытқыштарды П-2,8 А; П-4; ПА-3 қолданады. Арам ... ... ... ... ... кулътивацияиы терең қопсытқыш тегіс кескіш К.ПГ-250 немесе ПКУ-400; КПГ-22 кулкгиватордармсн жүргізсді..
Күзде суару арықтарын тегістсуде, көктемде қайта арықтарды дайындауда, ... ... ... ... ... Д машинасын қолданады, Оргаиикалық және минералдық тыңайтқыштарды тиеуде және түсіруде ... ПУ-0,5 ... ... ... ... ... эксковатор -ПЭ-0.8Б; тыңайткыштарды танапқа тасыалдауда тиегіш тракторларды 2ПТС-4-793А жоне 2ГІТС-4-887, ал ... ... ... РТО4; ... РОУ-6 ... ... ... майдалауда АИР-20; ИСУ-4 электрдвигатель майдалағышты, минералды тыңайтқыштарды араластыруда- араластырғыш тиегіш СЗУ-20 қолданады,
Миисралды тьңайтқыштарды шашқыштқа тиегенде ЗСА-10 ... ... ... ... тиейді. Арамшөптерді тарап тырмалауда -- ВКС-1,8 тарағьшпен жүргізеді.
Орталық ... ерте ... ... ... ... ... пышақ тәрізді ауыр тырмамен ЗБНТУ-1,0; жылдам тісті аут.ір тиегілтті ... ... және ... ... ... ... тыңайтқыштарды енгізу үшін РОУ-5; РОУ-6; РТО-4; минерадды ... ... үшіи ... ... ... ... ... МВУ-5 шашқыіитарды қолдаиады.
Бақша дакылдарына жасыл (сидератты) тыңайтқыштар жақсы әсерін тигізеді, олар бұршақ, маш жонс т.б. Сидераттарды жаз айының ... ... де, ... ... ... ... 2-3 апта ... жыртады.
Өнімнің байлапуына және ... ... ... ... бар- ... бор, ... мыс жөне т.б. Бұл микроэлементтерді тұқымды себер алдындағы дайындық жұмыстарында, тұқымға қанықтыру арқғ3огы жәие үстсмс ... ... ... Қарбыздың гүлдеп тұрған өсімдіктеріне бор қышқыл ертіндісін -0,5%, бүрку арқылы берілгсм жагдақца онын енімі артады.
Қазақстанның оңтүстік сүр топырақтарында, фосфор тыңайтқыш ... ... қант ... ... ... ... ал азот және ... 7-6,6%-ке дейін төмен түсіреді. Азот тыңайтқьшты әсіресе мерзімінен кеш уақытта, ... ... бас ... ... ... ... ... тоқтатады да, қанттылығын төмендетсді. Азот жеміске енгеннен соң, толық сіңіп белокқа айналмай қалады да, ... ... ... ... ... бақша дақылдарын екі мерзімде себеді: ерте 1- ... және орта -10-25 ... ... себу үшін ... м; ... СПЧ-6 ... түкым селкішті кей кезде, СКГН-6А; СКНК-6(8) жүгерісепкішті; СТВХ-4; СТХ-4А, мақта сепкішті қолданады.
Ауыр ... ... ... ... ... ... сепкенлен соң, топырақ хабығы өсімдіктің біріңғай өніл шығуына кері әсерін тигізеді. Топырак қабығын мүмкіндіғшше жою қажст, жойыдмаган жатдайда ... ... ... де, ... ... Өскіндер паңца болғанға дейін торлы тырмамеы БСН-4; БСО-4А ... ... ... ... ... тісті тырмаларды БЗТУ-1,0; ЗБЗО1,0; БЗН-4,0; БЗН-6,0 қолданады.
Оскін пайда болғаннан кейін топырақ қабығын жәнс ... ... ... ... ... ... КРН-4,2; КРН-5,6; КРК-3,6.
Бірінші қатар аралық өіщеу жүмысьш, ... ... ... 14-16 см ... екіишісін 5-6 пағыз жапырақ пайда болғаи фазада 10-12 см ... ... ... ... 12-15 күн, екіиші шщгуден кейіп 8-10 см тсрендікте жүргізеді. КРИ -5,6; КРН - 4,2 -культиваторларын қолдапад;ы. ... ... ... ... ... отайды, өсімдікті сиретсді жвне оабақгарьш туралап, жатқызъш топыраққа
бастырады.
Орта Азияның суармалы жағдайындағы шаруа-шылықтарда, бір немесе екі рет туптеу жұмысын ... ... ... ... 2-3 ... фазасында; скіншісін біріпшідеп 20-30 күп ксйін түптсмді. Өз уақытылы 3-4 рст осімдіктің сабақгарын желдіц соғу бағытыиа кдрай жоне механизаияпың кутіп-багггауына ... ... етіп ... ... ... осімдіктсрдіц сабақгары оралып калмас үшіп, сабақтың түйіскен жерлсрін (нсгізгі ... 3-4 ... ... ... 20-25 см ... ... ... арам шәптерді отап кетеді. , Қазақстанда бақша дақылдарыпьщ сабак^арьш туралауда, ... ... ... 1 м-ге ... ... м-ге ... топырақіюн бастыруда, онімділіх, қарбызда-5,1%, ал аскдбақта .17,2% көтерілді.
Бақша дақылдарымен бірге кулис -бір жыоднқ үзын сабақты ... ... ... ... ... желдің күші төмендейді, күннің ыстык, мерзімінде, ылғалды сақтайды да, өсімдік арасындағы ауа температурасъш ... ... ... ... ... 37 га ... ... дақылына кулис қолданған жағдайда 20 т/га, ал қолданбаған танапта 11,5 т/га ... ... ... ... есірудс, суару шараларын қолданады, осімдіктердің жср бсткі жүйесі қарі^шды оскен мерзімде жоне ... ... ... ьшғалды өте кеп кажет етеді. Қарбыз өскін майда болғаннан сабақтары жайылғанға дсйін бір тәуліктс 14,6-17,3 м3/га; вегетациялық.массасы ... ... ... м.га, ал ... салу ... -7,4-19,4м3/га суды жүмсайды. Қарбызды өндірш осіруде қолайлы топырақ ылғалы жеміс салудың басыпда 70%, ... всу ... 60% ... ... ... дақтадарының, әсіресе, қауыы және қарбыз ауаның катынасты ылғальщы -60-70% болған жагдайда, жақсы осіп-өнеді. Ал ауаның ылғалдылығы жоғары (80-90%) болғаы ... - ... ... дамуьша ссптігш тагізеді (қарасирақ, үлиалышык, антракноз жөис т.б.),
Орта Азияда бақша дақылдарыы ... ... ... ... ... ... ... арқылы суару. Қарықтардың үзындыгы, тсреі-щігі таттаптыц орналасуына. толырак,тың механикалық кұрамына және су сіңімділіғіле башшшсты. Соңғьт жылдары бакдіа дақылдарымен айналысатын ... ... ... тәсіліы кеңінсы қолдапады, ссбебі - су мөлшерін үневд^ейді, қол жүмысынаы босатады, осімдік жапырағында иіаңды болдырмай, ... ... ... жәнс жапырақтағы жиналып калған зиялділ (аммиак, т.б.) за'ітарды жуып шаяды. Жанбырлатыц суаруда ДЦА-1С0М; ДДА-Ю0МА; ДДН-70; ДДН-100; ДКШ-64 "Волжанка"; ... ... ... ... ... рельефті танаптарда 2 консольды ДДА-ІООМ; ДДА-ЮОМА жацбырлатқыштарды қолданған жөн. Бір жаз мерзімінде аірегаттың ... ... 100-140 га, ... су ... 100-130 ... ... ... суару үшін, ДДН-70 машинасын қолданады, ол суды бір-бірінен -90-100 м қашықтықга орналасқан су ... ... ... су ... ... бір ... ... өндіріс өнімділігі -60-70 га.
Жылжымалы насос станциялары кеңінен, соңғы жылдары қолданылып жүр - СНП-50/80, СНП-75/100 ... ... ... (РТЯ-220, РТШ-Ю5А; РТШ-125А; РТШ-150А; РТШ-180; РТШ-250).
Қазақстанның оңтүстік шығысында өсімдікті -3-5 рет -500-600м3/га, Гурьев облысында 7 рет -400-500 ... ... ... суаруды үстеме қоректендірумен бірге береді. Бірінші қоректендіруді екінші сирету (3-4 жапырақ) кезінде, екіншісін өсімдік жаппай гүлдеп жаткан кезде, үшіншісін жеміс пісе ... ... ... ... - 100-120 кг/га азот, -100-120 кт/га калий, 150-250 кг/га фосфор, су ерітінді ретінде беріледі.
Алматы облысында ... ... ... -8-9 ... дейін көтерген жағдайда, жемісінің жалпы кднттьшығы-6,8-4,5% дейін кемиді. Әсіресе жеміс салу ... ... су ... кеп ... ... күрт төмеп түсіп кетеді.
Аурулармен ... ... улы ... ... ... ... арқылы беріледі. Кебу, ұнтақгы улы заттармен өвдегенде, кеңалымды универсадды ОШУ-50-А шандатк^ішын ал, ... үшін ... ... ... ... ... ... ыстық қайткднда кешкі мезгілде немесе таңертеңгі уақытга жинау кджет. Жемістерді танаптан алып шығуыға - ... ... ... және ... ... қолданады.
2.3 Ашық танаптағы бақша дақылдарының агротехникалық жоспарын құру
Бақша дақылдарының ... ... ... ... ... ... ... шаруашылығының түріне дақылдарға және сорттарға байланысты. Сол себептен, кейбір агротехникалық шаралар жүйесі өзгереді, әсіресе себу мерзімдері, ... себу ... ... себу ... ... режимі және т.б.
Тапсырманы орындауда, мысал ретінде бақша дақылдарының өндіріп ... ... ... технологиялық картаға сүйене, ғылым мен техниканың соңғы деректерін қолдай отырып, дақылдың өнімділігін жоғары, ... ... мея ... өзіидік қунын кеміту жолдарын қарастыру қажет (3,4,5, ... және ... ... топырақ өндеу жер суларының орналасу деңгейіне, топырақтың механикалық ... алғы ... ... ... және т.б. ... Танапты кеш босататын көп жылдық шөптерден, астық дақылдардан кейін бақша дақылдарын себуде, күз айында танапта сүдігерге қоса ... ... ... ... бір ... дақылдардан кейін ертерек босаған жағдайда, бірінші сыдыра жыртылады, 1,5-2 аптадан соң соқамен сүдігер жыртылады. Қыс мерзімдерінде жел эрозиясына шалдығатын ... ... ... ... ... ... ... көктемде терең қопсытып жыртумен алмастырады.
Арамшөптерге басымды танаптарда, судігер жырту алдында танапты арамшөптерден тарап тазалайды.
Қыс мерзімде ... ... қар ... ... ... Орта ... ... аймақтарында-ылғал сақтайтын суару, ал 'түзды топырақтарда жуып-шаю жүмыстарымен біргс органикалық, минералдық тыңайтқьшттарды енгізіп кетеді,
Суармалы жерлерде танапты тегістейді, суару ... ... ... ... ... ... түқым себер аядншдаш жер өндеуді ерте көктемгі тырмалау жүмыстарымен бастайды. Тоішрақтыц кебу ... ... ... ... ... ... ... қалған жағдайда, культивацияиың орньюа 16 см терендыкте қайта жыртады.
Бақша дақылдарына органикалық жәис мииералдық ... ... ... ... бай топырақтарға фосфорды кобірек, ал азоіты азмрак, гуммусы төмен топыраққа азотты ... ал ... ... мөлшерде енгізеді
Органикалық жоне минералдық тыңайтшштардың: калий толығыменмен, ал фосфордыд 50-70% - негізгі жыртуда, ал калғаны боліій және азотты көктемгі себер ... екі рст ... ... (бірн-ішісін 2-3 нағыз жапырақ болғаида жоне екіншісііі ... ... ... ... ... ... ... анықтайды. Ірі жемісті және қатты қабықты. асқабақтың тұқымын 10-12 см топырақ тереңдігі, 10-12°С температура жылулыкга; ... ... және ... ... асқабақтың тұқымдарын 12-13°С-қа дейін жылъгнғаыда себеді.
Азияда күздік-қыстық сорттарды вегетациялық кезеңінің ұзақтығына байланысты, ... ... ... ... ... ... ... айында себеді.
Тұқымның себу тәсілін, қондыру, себу үлгілерін тандауда, дақылдың биологиялық ерекшіліктерін, ... ... ... ... қүнарын жоне ылғалдылықгың кдмтамасыз мөлшерін ескерген жөн.
Суарылмайтын жағдайда, қыска сабақгы сорттарға шаршылы немесе шаршылы ұялы әдісті ... ... ... ... ... ... екі бағыттарда да жүргізуге болады. Узын сабақты сортгарга, кдтарлап себу үлгісін қолданған жөн, онда кең ... ... ... ... ... ... ... Азияның суармалы жағдайында екі суыртпақгы себу үлгісін қолданады, суыртпақтарға қатар ... ... м, ал ... ... кең -2,1-3,6 м. ... аралықтарда суару кдрыктарын кеседі, ал кең катарда өсімдік пәлегін ... ... ... ... ... үлкен танаптарда түқым сепкішпен ал, көлемді танаптарда қолменен себеді.
Суарылмайтын аймақтарда бақша дақыддарын өңдеуде, өскіндер пайда болғаннан кейін қатардағы өсімдіктер түйіскенге ... 2-4 рет ... ... бірден қатардағы арармшөптерді қопсыта отай кетеді. Бірінші жане екінші ... ... ... және ... өсімдіктерге сирету жүмысын жүргізеді. Культивациядан соң есімдіктерді ... ... 2-3 ... ... ... ... 20-25 күн, біріншісінен кейін. Осы кезде суару кдрықгарын, суаруға дейін кесіп дайындады.
Катты желді аймақтарда, ... ... ... ... кетлес үшін қолменен топьшраққа сабақты бастырып қояды.
Бақша дақылдарында топырақгың қолайлы ылғалдылыш 65-70%, ал күрт ... ... және ... ... аймақга -75-80%. Суару кезеңдерінщ үзақтығы тікелей ... ... ... ... жер асты суының ... ... ... және ... фазаларына байлансыты.
Суару мөлшерінің көлемін, топырақгың механикальгк, қурамы арқылы ... ... ... аскдбақтың жемістерін және асханалық қарбыздың, қауынның жергілікті тағамға қолдануға арналған жемістерін, толық пісіп жетілген кезде жинайды. Кдрбыздың жоне ... ... ... ... ... онда толық-пісіп жетілуіне бірнеше күн кдлған уақытта жинайды. Қауын мен қарбыздьщ Орта ... ... үзақ ... ... ... пісу ... ... анықгама кітаптарын және бақша дақылдарын өсіріп-өндіруде және өнімін жинауда қолданылатын перспективті техникалық карталарды қолдана отырып, ... ... өз ... 10-кестенің агротехникалық бөлімін, екі түрлі бақша дақылдарын нарықты жағдайларьіна байланысты өсірудің агротехникалық жоспарын қүрастырады.
Агротехникалық шараларды ... ... ... ... ... топырақ түріне, алғы дақылға байланысты күрастырылады.
Дақылдың тұрін, ... ... ... ... және ... ... кестенің басты бөлігін (тапсырмаыы) студент мұгалімнен алады. Сорт аттарын, жоспарланған өнімге, өсімдіктің себу үлгісін студент өз бетімен (окулық кітаптарын, ... ... ... ... ... ... қажет мөлшерін, ауыл-шаруашылық машиналардың тізімін оқулық әдебиеттерден алады. Күтіп-баптауға арналған машиналарды қарастырғанда ... ... -1,2 ; -1,4; -1,8 м, ... ... ... өнімді жинауына қолайлысын ескерген жөн.
Жоғары өнім алу мақсатга, жергілікті аудандастырылған ең жақсы сорттарды дұрыс тандай білу кджет. Жаз ... ... ... ... ерте және орта ... ... өсіріп-өндіру қажет. Егер де, өнім тасымалдауға арналған жағдайда, ... ... ... ... Өнім ... ... ... жағдайда - кеш мерзімді және ұзақ жатып сақгалынатын сорттарды қолданған жөн.
3 Қоршаған ... ... және ... ... ... фундаментальды зерттеулерді дамытудың негізгі мақсаты, халық шаруашылығының әр саласында ... ... ... ... Бірінші орында табиғи орта жағдайын сақтай отырып өндірістерді интенсификациялаудың ... мен ... ... ... ... ... арттыру және биосферадағы биологиялық өнімділік пен бірлестіктердің тұрақтылығын сақтап тұр.
Ғылым мен техниканың дамуы, табиғат ресурстарын жоспарсыз пайдалану қоршаған ... ... ... Бұл ... ... ... ... жүруіне кері әсер етіп әлемдік масштабтағы экологиялық мәселелердің тууына себеп болуда.
Қоршаған ортаның тағы бір ... ... бірі - су. ... планетамызда өзен, көл, мүхит, мұздық, бұлт және тұман жер асты сулары және т.б. түрінде кең таралған. Тіпті тірі ағзалардың 65-70 % су ... ... су ... ластануы бүкіл адамзат қауымын алаңдатып отыр. Бұл мәселе Қазақстанға да тән. Судың ... ... әрі ең ... су экожүйесін бүлдірумен аяқталады.
Су айдындарының ластануын былайша топтайды:
- биологиялық ластану: өсімдік, ... ... және аш ... ... ... ластану: улы және су ортасының табиғи ... ... ... ... ... ... өріс, радиоактивті заттар.
Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға ... ... ... ... ... ... тұздық құрамы, еріген бөлшектер, температура әр түрлі болуы мүмкін.
Дүниежүзілік денсаулық ... ... ауыз ... 100-ден астам саналық көрсеткішін ұсынған. Ал, Қазақстанда ауыз су сапасы МСТ. 287482 бойынша 30 міндетті көрсеткішпен анықталады. Су бассейнінің ... ... ... - тазартылмаған ағын суларды өзен-көлдерге жіберу.
Ағын суларға құйылатын лас ... да ... ... ... ... ... ... коллоидты, еритіндер), лас сулар (минералдык, органикалық, бактериалдық, биологиялық) - деп жіктейді[24].
Лас сулардың ішінде тұрмыстық сарқынды суларда органикалык ... 58%, ... ... 42 % -тей ... Өнеркәсіпте пайдаланатын сулар мен синтетикалық жуатан заттармен судың ластануы өте қауіпті. Бұл заттар -- химиялық ... ... ... ... сулы ... пестицид, гербицид және басқа да химиялық улы препараттармен ластануы Қазакстанда кең етек алған. Мәселен, мақта мен күріш, жеміс-жидек, ... ... ... ... ... ... ... өте көп химиялық заттар қолданылған. Нәтижесінде, су ластанып, оның сапасы мен микрофлорасы және микрофаунасы, ірі ... ... ... шеккен. Өз кезегінде химиялык заттардың зиянды қосылыстары азық-түлікпен адам ағзасына кері әсерін тигізеді.
Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен ... жер асты ... да ... ... ... және еріген зиянды заттармен ластанып отыр. Оның негізгі ластану ... ... ... ... ... ... және тыңайтқыштар;
-тұрмыстық қалдықтар;
-жер асты суымен жалғанатын құбырлар;
-ірі кұрылыс учаскелері;
-сүзгі алаңдар, бұрғы-скважиналар болып табылады.
Жер асты суларында әр түрлі ... ауру ... ... ... кездеседі.
Адамзат қоғамының өмірінде экологиялық білімнің маңызы әрқашанда зор болған. Уақыт өте келе экология ғылымы қалыптаса бастағаннан кейін, ол ... ... ... ... қоршаған ортаға зиян келтірмеуді ойлады. Экология - іргелі ғылым және оның ... ... ... ұмытпау керек.
Қазақстанның құрғақ климаты жағдайында радионуклидтер топырақта баяу ... ұзақ ... ... ... ... топырақ негізгі ластану көзі ретінде радионуклидтерді өсімдіктерге одан жан-жануарларға, адамға жаткізіп отырады. Ал, адам баласы өз ... ... ... онкологиялық ауруларға ұшырап, зардап шегеді. Қазірдің өзінде Қазақстанда 2,6 млн адам ... ... ... тұр. ... ... 32 мың адам анемия, сүйек рагі, туберкулез, жүйке ауруларымен ауырып зардап шегуде.[25]
Жоғарыда келтірілген тарихи және шынайы фактілер ... ... ... ... мен су ресурстарының қаншалықты зардап шегіп келгенін дүние жүзінің адмзат қоғамы ... ... ғана ... отыр. Ендігі жерде қазақтың ұлан-ғайыр аумағы өзінің жаралы денесін сауықтыра отырып болашақ ұрпақтарының салауатты өмір ... ... ... бел ... ... елдер қатарына қосылатын күн алыс емес[18].
Жерлердің бұзылуының деградациясының (латын тілінен аударғанда төмендеу, артқа кету) негізгі факторларына мыналар жатады: эрозия, ... ... ... жердің азуы және пайдалануга жарамғысыздығы, пестицидтердің қолдануы және т.б.
Эрозиямен күресу жолдары:
1. Айтарлықтай үлкен ... ... ... жоюга әкелетін табиғи экожүйелерге тигізетін әсерді шектеу. Бұл әсіресе орманды пайдала-нуға қатысты.
2. ... ... ... ... ... тыс мал ... ... Үлкен территорияда шөптесін өсімдіктер жабынының зақымдануы ... ... ... ... ... су ... және жел ... да ... ... ... ... шөптесін өсімдіктердің ... ... ... ... ... болу ... орын ... Мұндай қолайсыз құбылыстарды болдырмаудың негізгі жолы мал жаю ережелерін сақтау және рекреациялық қысымды төмендету болып табылады.
Егістік ... ... ... ... ... ... жүргізу, соның ішінде отамалы дақылдар;
* (жүгері, ... ... ... бекітетін тамырлары бар шөптер қоспасымен ... ... ... ... жыртуды жүргізу (рельефтің горизонттарымен);
* өңдеуден оңай бұзылатын құмды және ... ... ... шағын егістік танаптарын табиғи ландшафттармен ... ... ... орман белдеулерін жасау;
* топырақтың құрылым түзілуіне ... ... ... тыңайтқыштарды топыраққа енгізу;
* топыраққа жасалатын қысымды ... ... ... ... ... ... ... көңіл бөлу қажет. Агротехниканың бұл жаңа әдісі қазір кеңінен пайдаланылып келеді. Аталған әдіс аудармай жырту арқылы топырақты қопсытуға ... Бұл ... ... ... ... құрылысы сақталады. Тұрақтылығы мен құнарлыгы бұзылмайды, Әдістің технологиялық кемшілігі арамшөптердің көп болуына әкеледі. Аудармай жырту әдісін қолданғанда ... ... ... ... мен ... ... ... қажет.
Техника қауіпсіздігі - жұмысшыларды қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен сақтайтын ұйымдастыру шаралар және техникалық ... ... ... ... және ... ... ... бұзған лауазымды тұлғалар КЗОТ РК сәйкес ұйымның келісім шарт және еңбекті ... ... ... ... ... және ... бірлестіктердің қызметіне кедергі жасағандар (тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық) заңмен ... ... ... ... қауіпсіздігінің негізгі талаптары Өндірістің технологиялық процесі ҚР фармацевтикалық өндірістерінен ... ... ... ... технологиялық регламенттері бойынша құрастырылған және бұйрық талаптарына сәйкес құрастырылған технологиялық ... ... ... ... ... ... асырылады
- технологиялық процестің негізгі параметрлері, артылатын және алынған заттар, батапқы заттарды ... және ... ... ... ... ... ... технологиялық журналдарда және ... ... ... ... және ... өндірістік факторлардың көзі қондырғылар және машиналар, энергетикалық байланыстар (коммуникациялар), қолданылатын шикізат, өндірістің аралдық өнімдері және дайын өнім ... ... ... ... ... ... ... және қолданылатын қондырғының, технологиялық процестің параметрлерін анықтау үшін өлшейтін заттардың қауіпсіз эксплуатациясы бойынша нұсқаулау жүргізілгеннен кейін, өндірістік санитария, өрт ... ... ... және ... ... ликвидациялаудың жоспарымен танысқаннан кейін жіберіледі.
- жарылысқа қауіпті және зиянды заттармен ... ... ... ... ... мен ... ... болуы керек. Барлық агрегаттарды герметтеуші қондырғыларды жұйелі түрде бақылап шығу ... ... ... ... ... ... ... зиянды булардың бөліну мүмкіндігіне байланысты жоғарлауы жұйелі бақылаумен орындалу керек.
- жұмыс орнында ... ... улы ... ... ... ... ... жұмыстарда жұмыс істеп тұрған тартпада және жергілікті сорғыштарда жүргізіледі
Қорытынды
- ... ... ... ... егісін қолдану. Бұл 5-7 танапты ауыспалы eric болуы ... ... ... егісінде, әсіресе қайта сортандануға бейім алқаптарда міндетті түрде копжылдык шөптер немесе дәнді және бұршақ тұқымдас дақылдар болуы керек. ... ... ... ... ... егу ... eгic алқабының жалпы аумағы 100-150 гектар болған ... ... ... ... ... ... ... қоректендіру және тыңайтқыштарды қолданудың айқын жүйесін сақтау. Тыңайтқыштар жүйесінің қолданылуы ауыспалы eric алқаптарының агрохимиялық әдістемелігі және ... ... ... ... ... ... ... асырылуы керек.
- Өсу сатысында бақша дақылдарын суару. Қазақстаннын оңтүстігінің суармалы аймақтарында қарбыз суарусыз өсіріп баптау тиімсіз.
- ... ... ... ағын ... бірге тыңайтқыштар және химиялық мелиоранттар енгізуде заманагөй технологияны ... ... ... ... ... ... ... сорттар мен будандарды пайдалану.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
* Тоқтамысов Ә.М., Искакова А.Б., Білім, Ғылым, Инновация: Өзекті мәселелері мен даму ... III ... ... ... материалдары, Жас ғалымдар альянсы қоғамдық бірлестігі, Қызылорда 2012. - 475-477 бет.
* Искакова А.Б., Токтамысов А.М. ... ... ... ... сортов дынь на урожайность и продуктивность в ... ... // ... IX ... ... ... ... - 05.03.2013. Прага, 2013. - 42-46с.
* Искакова А.Б., ... ... ... дыни в ... от схемы посева в экстремальных условиях Приаралья. Баспада, 2013. - ... ... И. ... ... ... Н.Н , ... -1978 г. ... Есмахан Н.Ш. Абишова Г.С. пәнінен курстық жұмысын ... ... ... ... 2012ж. 35-57 ... ... М. ... 2007ж. 246-258 бет
* .Щепетков Н.Г,Ысқақов М.Ә. ... 2011ж ... ... ... Н.А. ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бақша шаруашылығында қолданылатын машиналар6 бет
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
"Ыбырай – шағын әңгіме шебері" тақырыбындағы ашық сабақ3 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
51-А кл 51 кл торлау тігін машиналары3 бет
: автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары3 бет
EXCEL-дің графикалық мүмкіндіктері тақырыбына ашық сабақ7 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Ашық» архитектура принципі. IBM PC үйлесімді компьютерлері4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь