ОҚО, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгеріден жоғарғы өнім алудың технологиясын жасау

Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Белгілер мен қысқартылған мәндер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Дақылдың ботаникалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Жүгерінің биологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2 Шаруашылықтың топырақ, ауа.райы жағдайлары ... ... ... ... ...
3 Нақты топырақ.климаттық жағдайында өнімді бағдарлау ... ...
3.1 Фотосинтетикалық белсенді радиация кірісі бойынша бағдарламаланған өнімді анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Жүгерінің жоспарланған өнімін алу үшін тыңайтқыш мөлшерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 ОҚО, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгері өсіру технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1 Жүгерінің ауыспалы егістегі орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2 Тыңайтқыштар қолдану жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3 Топырақ өңдеу жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Тұқымды себуге әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.5 Тұқымды себу мерзімі, мөлшері және әдістері ... ... ... ... ... ... ...
4.6 Егістікті күтіп . баптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.7 Өнімді жинау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.8 Дақылды өсірудің технологиялық кескіні ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Мал шаруашылығын өркендетудің табысты болуы бірінші кезекте азық қорының жағдайына тікелей байланысты. Мал азық қорын жасақтауда екі түрлі жағдай қалыптасқан: біріншісі малды қолда ұстап баққан кезде азықтандыру үшін керек жемшөпті табиғи шабындықтар мен жайылымдардан дайындау; екіншісі екпе дақылдарды пайдалану.
Табиғи шабындықтар мен жайылымдардан мал азық қорын дайындау кейбір жылдары ауа райының аса құбылмалылығына байланысты мүмкін болмай қалады. Сол себепті әрбір шаруашылықта екпе дақыл болуы керек.
Екпе дақыл - мол өнім мен сапалы жем-шөп кепілі.
Жем-шөптік дақылдар, оның ішінде шөптесіндері (пішен, пішендеме, көк балауса, сүрлеме, т.б. өнім беретіндер) екіге бір жылдық және көпжылдық болып бөлінеді. Бұлардың ішінде ерекше орын алатындардың бірі – сүрлемдік жүгері.
Екпе танаптарда мал азығын өндіру қазіргі уақытта мал шаруашылығына төмендегідей азық түрлерін береді: құнарлы, шырынды (сүрлем, тамыржемістер), сабақты (пішен, сабан); мал азықтық дақылдардың мынадай бөлінуі де қолданылады: көк балауса ( жоғары 60-80 сулы азықтар), сабақты азықтар (пішен, сәбіз, турнепс, картоп), сүрленген азықтар, құнарлы азықтар және техникалық өндірістің қалдықтары. Пайдалану және бөліну мақсаттарына қарамастан жүгері ең бағалы әрі құнды мал азықтық дақыл болып есептеледі.
Жүгері негізгі сүрлемдік дақыл болып табылады. 100 кг жүгері дәнінде 120-130 азықтық өлшем, 100 кг көк балаусасында өсіп-өну кезеңіне байланысты 12-ден 26 азықтық өлшем, 100 кг сүрлемде 16-22 азықтық өлшем және 1,2-1,4 сіңімді протеин бар. Жүгерінің көк балаусасы ман сүрлемінің бір азықтық өлшемінің сіңімді протеинмен қамтамасыз етілуі 60-70 г аспайды, ал зоотехникалық мөлшер 105-110г екені белгілі, ақуыз сапасыда төмен.
Мал азығына жүгері Қазақстан Республикасында 2,2 млн.га шамасында өсіріледі, немесе мал азықтық дақылдар егістігі көлемінің 19 пайызын құрайды.
Оңтүстік Қазақстан өңірінде жүгері негізінен суармалы жерлерде өсіріледі. Өнімділігі жағынан барлық далалық алқаптарда егілетін дақылдардан дәнге өсірген жағдайда да, көк балауса өсіру мақсатында да ең жоғары сапалы мал азықтық өлшем бірлігінің жиынтығын алуға болады. Ғылыми негізделген өсіру технологиясын өз дәрежесінде уақытылы, сапалы жүргізген жағдайда дәндік жүгеріден 100-120 ц/га, ал сүрлемдік жүгеріден 800-1000 ц/га көк балауса жинауға болатынын тәжірибе арқауы және озық өндірістік технологияның үлгісі дәлелдеп отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты – Оңтүстүк Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгері дақылынан жоғарғы өнім алудың технолгиясын жасау.
Бұл мақсатты орындау үшін мынандай міндеттер шешілді:
- Сүрлемдік жүгері өсімдігінің биологиялық қасиеттерін анықтау;
- Дақыл өсіретін шаруашылықтың топырақ, ауа-райы жағдайларына сараптама жасау;
1.Можаев Н ., Әрінов Қ.К. т.б. Өсімдік шаруашылығы.- Ақмола, 1996., 98-104б.
2. Сейітов И.С. және басқалар. Пар және органикалық тыңайтқыш. Алматы, Қайнар, 1992., 49-57б.
3. Афендулов К.П., Лантухова Л.И., Удобрения под планнируемый урожай. М.: « Колос», 1987., 26-29б.
4.Дояренко А.Г. Факторы жизни растений.-М.: колос, 1996ж., 17-21б.
5.Оңтүстік Қазақстан облыстары бойынша ауыл шауашылығын жүргізуге арналған ұсыныс. Алматы. «Қайнар», 2005.,63-78б.
6.Ж. Земледелие . Агропромиздат . 1998-2006гг., 23-25б.
7. Жанабаев К.Ш., Саудабаев Т. т.б. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы.-Алматы, 1994., 96-103б.
8.Степанов Н.С., Костецкий И.И. Практикум по основам агрономии.- М.: Колос, 1981., 162-168б.
9.Елешсв Р., Бекмағанбетов Л. Научные основы и рекомендации по иримснению удобрений в Казахстане, 1982., 13-17б.
10.Ауылшаруашылығына өркендету жүйесі жөніндегі ұсыныстар. Шымкент облысы. Алматы: Қайнар 1987., 197-207б.
11. Тұрарбеков А.Т., Иванников А.В. Солтүстік Қазақстан егіншілігі.- Алматы, Қайнар, 1990., 83-91б.
12. Құспанов М. Топырақ. Өсімдік. Тыңайтқыш. Алматы, Қайнар, 1976., 71-78б.
13.Елешев Р.Е., Смағұлов Т.С., Бәсібеков Б.С. Тыңайтқыш қолдану жүйесі. Алматы , 1997., 58-71б.
14.Елешев Р., Елюбаев С. Система примепения удобрений,1994., 37-39б.
15.Можаев Н.И., Ысқақов М.Ә., Солтүстік Қазақстандағы жем-шөп дақылдарының агротехникасы. Алматы, «Қайнар», 1981., 47-59б.
16. Әрінов Қ.К., Ысқақов М.Ә. Тұқымтану.- Ақмола, 1991., 72-78б.
17. Абуғалиев И.А. Справочник агронома. Алма-Ата, Кайнар, 1985., 13-16б.
18.Әрінов Қ.К., Апушев А.К., және т.б. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу, сақтау және стандарттау. – Астана, 2001ж., 124-138б.
19. Аллен Х.П. Прямой посев и минимальная обработка почвы . Пер. с английского М. Пушкарева . М.: Агропромиздат . 1985., 39-43б.
20. Сейтов I., Өрісбаев Қ. Суармалы егіншілік өнімін арттыру.- Алматы, 1984., 53-61б.
21. Рахымбеков С., Макаров В.М. Қазақстанның Оңтүстігіндегі суармалы егіс жағдайында қонақ жүгері өсіру.- Алматы 1996., 91-107б.
22. Бараев А.И ., Сүлейменов М.К. т.б. Топырақты қорғау егіншілік жүйесі. –Алматы, 1985., 69-74б.
23.Әубәкіров Т., Жұмағұлов Ж. Өсімдік шаруашылығы және селекция.- Алматы, 1988., 64-78б.
24. Раскин Г.Ф. Экономика орашаемого земледелия. Москва, Колос, 1967., 37-41б.
25. Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Справочник по охране окружающей среды. Киев, Бидивельник, 1986., 29-36б.
        
        Альджанова Салтанат Еркинбековна
ОҚО, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгеріден жоғарғы
өнім ... ... ... Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгеріден
жоғарғы өнім алудың ... ... ... ... ... ... А.Е.Альджанованың жұмысы.
Курстық жұмыс негізінен бес ... ... ... ... ... ... ... нақты топырақ-климаттық
жағдайында өнімді бағдарлау, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында
сүрлемдік ... ... ... және ... ортаны қорғау және
техника қауіпсіздігі ... ... ... шаруашылықтың топырақ климаттық жағдайларын
ескере отырып ... ... ... мұнда ауыспалы егістік жүйесі,
алғы дақыл түрі, ауыспалы егістіктегі топырақ ... ... ... ... ... жүйесі, өсімдіктерді аурулардан және
зиянкестерден қорғау жүйесі, дақыл тұқымдарын себу ... ... ... ... ... және тағы ... ескерілді.
Курстық жұмыс 35 бетте орындалған. Жұмыста 13 кесте , 1 сурет бар.
Жұмыста қолданылған ... ... ... ... ... ... ... заттар, ылғал, топырақ, өсіп-
даму кезеңі, сорт, өнім, тыңайтқыш.
Мазмұны
| |Нормативтік | |
| ... |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... мен ... | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... | |
| ... |
| |.............................. | ... ... ... | |
| ... | ... ... | |
| ... |
| ... | |
|2 ... ... ауа-райы | |
| ... | |
|3 ... ... ... ... ... ... |Фотосинтетикалық белсенді радиация кірісі бойынша | |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... ... алу үшін тыңайтқыш мөлшерін | |
| ... |
| ... | |
|4 |ОҚО, ... ... ... ауылы жағдайында сүрлемдік | |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... ... | |
| ... | ... ... қолдану | |
| ... | ... ... өңдеу | |
| ... |
| ... | ... ... ... | |
| ... |
| ... | ... ... себу мерзімі, мөлшері және | |
| ... | ... ... ... – | |
| ... |
| ... | ... |Өнімді | |
| ... |
| ... | ... |Дақылды өсірудің технологиялық | |
| ... | |
|5 ... ... ... және ... | |
| ... | |
| ... |
| |.................................... | |
| ... ... | |
| ... |
| |....... | ... ... 2-102-68 ... ... құжаттардың түрлері мен жиынтығы.
МЕСТ2.104-68 ЕСКД. Негізгі жазулар.
МЕСТ 2.201-80 ЕСКД. Құрастырушы құжаттардың белгілері.
МЕСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматтар.
МЕСТ2.601-95 ЕСКД. ... ... ... ... ... ... ... аралық стандарт. Ауылшаруашылық дақылдарының
тұқымдары.Сапа туралы құжат.
МЕСТ 20081-74 ... ... ... Терминдер.
Анықтаулар.
МЕСТ 52325-2005. Ауылшаруашылық дақылдарының ... ... ... ... 2. 321-84 ... ... ... ОҚМУ 7.03-2012 «Дипломдық жобалауды ұйымдастыру. Дипломдық жұмыс».
МЕСТ 2.105-79 ... ... ... ... ... - агротехникалық және ... ... ... ... ... ... орай ... агроқұрылымдарда жерді тиімді пайдалануды, топырақ құнарлығын
бір дәрежеде және ... ... ... ауыл ... ... ... ... бәсекелестік заманда сапасын көтеруді және
мал шаруашылығы үшін ... ... ... ... ... ... - күн ... қатысуымен, хлоропластарда болатын
ауадағы көмірқышқыл газын пайдалана отырып ... ... ... ... ... - тірі тұқымдардың қалыпты жағдайларда өспейтін, немесе
өте ақырын өсетін күйі
Далалық өнгіштік - далалық жағдайда ... ... егін ... себілген
өнгіш тұқым санының қатынасымен көрсетілген процент мөлшері
Тұқым тазалығы - егістік материалдың негізгі сапа ... ... ... ... тазалығы деп ондағы негізгі дақылдың
процентпен көрсетілген массасын атайды
Өнімді бағдарлау - бұл ... және дер ... іске ... ... есептелген ауылшаруашылық дақылдарының сапалы да мол ... ... ... ... ... ... ... зерттеу
болып табылады.
Технология - топырақ құнарлылығының тұрақты өсуіне интенсивті сорттар
мен дақылдардың потенциалды мүмкіндіктері мен ... ... ... биологиялық, агротехникалық және агрохимиялық құралдары
мен өсімдікті аурулардан, зиянкестерден және арамшөптерден ... ... ... машина-трактор паркін оптималды қалыптастыруға
және егін себу, оны баптап-күту және жинауды ... ... ... ... ...... ... өндіруге және ауыл
шаруашылығы шикізаттарынан көпшілік тұтынатын өнеркәсіп тауарларын шығаруға
бағытталған сала.
Белгілеулер мен ... - ... ... - Ауыл ... ... ... - ... белсенді радиация;
НМӨ - нақты мүмкін өнім;
МемСТЖ - мемлекеттік стандарттар жүйесі;
Ккал - килокалория;
г - грамм, масса өлшемі;
кг - ... ... ...... - пайыз;
ºC - температура;
млрд - миллиард;
мг - миллиграмм;
тәу - тәулік;
л - литрлер;
рН - қышқылдылық;
ºT – қышқылдылық.
Кіріспе
Мал ... ... ... ... бірінші кезекте азық
қорының жағдайына тікелей байланысты. Мал азық қорын жасақтауда екі түрлі
жағдай қалыптасқан: біріншісі ... ... ... ... ... ... керек жемшөпті табиғи шабындықтар мен жайылымдардан дайындау; екіншісі
екпе ... ... ... мен ... мал азық қорын дайындау кейбір
жылдары ауа райының аса құбылмалылығына байланысты ... ... ... ... ... шаруашылықта екпе дақыл болуы керек.
Екпе дақыл - мол өнім мен ... ... ... дақылдар, оның ішінде шөптесіндері (пішен, пішендеме, көк
балауса, сүрлеме, т.б. өнім беретіндер) ... бір ... және ... ... ... ішінде ерекше орын алатындардың бірі – сүрлемдік
жүгері.
Екпе танаптарда мал азығын өндіру қазіргі уақытта мал ... азық ... ... ... ... (сүрлем,
тамыржемістер), сабақты (пішен, сабан); мал азықтық дақылдардың мынадай
бөлінуі де қолданылады: көк ... ( ... 60-80 сулы ... ... ... ... ... картоп), сүрленген азықтар, құнарлы азықтар
және техникалық өндірістің қалдықтары. ... және ... ... ... ең ... әрі ... мал азықтық дақыл болып есептеледі.
Жүгері негізгі сүрлемдік ... ... ... 100 кг ... дәнінде
120-130 азықтық өлшем, 100 кг көк ... ... ... ... 26 азықтық өлшем, 100 кг сүрлемде 16-22 азықтық ... және ... ... бар. Жүгерінің көк балаусасы ман ... бір ... ... ... ... етілуі 60-70 г аспайды, ... ... ... ... ... ақуыз сапасыда төмен.
Мал азығына жүгері Қазақстан Республикасында 2,2 ... ... ... мал ... ... егістігі көлемінің 19 пайызын
құрайды.
Оңтүстік ... ... ... негізінен суармалы
жерлерде өсіріледі. Өнімділігі жағынан ... ... ... егілетін
дақылдардан дәнге өсірген жағдайда да, көк балауса өсіру ... да ... ... мал ... ... ... жиынтығын алуға болады. Ғылыми
негізделген өсіру технологиясын өз дәрежесінде уақытылы, сапалы жүргізген
жағдайда дәндік ... 100-120 ц/га, ал ... ... ... көк ... жинауға болатынын тәжірибе арқауы және озық өндірістік
технологияның үлгісі дәлелдеп ... ... ...... ... облысы, Сайрам ауданы,
Жаңаталап ауылы жағдайында ... ... ... ... өнім ... жасау.
Бұл мақсатты орындау үшін мынандай міндеттер шешілді:
- Сүрлемдік жүгері өсімдігінің биологиялық қасиеттерін анықтау;
- Дақыл өсіретін шаруашылықтың ... ... ... ... ... ... ... дақылдың ерекшеліктерін ескере
отырып өнімді бағдарлау;
- Нақты топырақ-климаттық жағдайы ерекшеліктері бойынша сүрлемдік жүгері
өсірудің технологиясын жасау.
Практикалық бағалылығы. ... ... ... шаруашылықтың топырақ
климаттық жағдайларын ескере отырып өсіру ... ... ... ... ... алғы ... түрі, ауыспалы егістіктегі топырақ
өңдеу жүйесі, дақылдардың аймақтық ... ... ... аурулардан және зиянкестерден қорғау жүйесі, дақыл тұқымдарын
себу жұмыстары, топырақтың ылғал режимін реттеу ... және ... ... құрылымы мен көлемі. Курстық жұмыс негізінен бес бөлімнен
тұрады: негізгі бөлім, шаруашылықтың ... ... ... ... жағдайында өнімді бағдарлау, Сайрам ауданы, Жаңаталап
ауылы жағдайында сүрлемдік жүгері өсіру ... және ... ... және ... ... бөлімдері.
Курстық жұмыс 35 бетте орындалған. Жұмыста 13 кесте , 1 сурет бар.
Жұмыста қолданылған әдебиеттер тізімі 25.
1. Негізгі бөлім
1.1 Дақылдың ... ... ... жүйесі - шашақты, топыраққа 2-3 м ... ... ... бес ... ... ажыратылады; ұрықтық, гипокотильді
немесе бүйір, ұрықтық эпикотильді, түйінді және ... ... - тік, ... 0,5-3,5 м жетеді. Сабақтың өзегі борпылдақ,
кеуекті, жас кезінде 5 пайызға дейін қант болады. ... ... ... саны 8-ден 30-ға ... ... ... орта қабаттағы
жапырақтардың қолтығынан собықтар түзіледі.
Жапырағы - кең ... ... ... мен ... ... 26-ға дейін болады.
Жүгері – бір үйлі өсімдік, бірақ гүлшоғырлары ... ... ... жиналған және олар сабақтың басында орналасқан, ал ... ... – дән. Түсі ... ... әр ... 1000 дәннің массасы
будандар мен сорттарына қарай әр түрлі: ұсақ ... ... ... ... [1].
Сурет 1. Жүгері дақылының сыртқы көрінісі
1.2. Жүгерінің биологиясы
Жүгерідегі себуден піскенге дейін сорттар мен ... ... ... ... ... жиынтығы 2100-3000 0С құрайды. Ал
сүрлемдік мақсаттар үшін қажетті белсенді температура жиынтығы ... ... ... 8-10 0С ... өне ... ... ... 6 0С өнеді. Тұқымның өнуіне қолайлы температура 18-250С.
Жүгерінің егін көгі - ... ... ... ... 120С ... ... жүреді. Өсіп дамуына қолайлы
температура 20-250С. Ауа температурасы 400С ... ... ... кері әсер ... талабы. Жүгері қуаңшылыққа төзімді өсімдік. Су ... 60-140 м3/ц, ал ... ... 230-370 ... 30-40 күн бойы ... баяу ... және ... су пайдалану
жиынтығының 30 пайызын жұмсайды [2].
Кесте 1
Жүгерінің өсетін орта жағдайларыны ... ... ... ... Т., ... ... ... қоятын талаптар |Өсу ... ... |
|1 | 2 |3 |
|1 ... қоятын талаптары ... |
|2 ... ... ... ... қолайлысы |РН-6,0-7,5 |
| |(ең ... және ... ... | |
|3 ... ... ... |
|4 |Күнннің ұзақтығына ... ... ... |
|5 ... ... қойылатын талаптар,0С |Жоғары ... ... өнуі |- |
| |ең ... жылулық |8-10 |
| |ең ... ... |18-25 ... ... даму ... ... ең |- |
| ... ... | |
| ... ... пайда болуы |2-3 |
| ... ... ... |+12 ... ... |Дақылдың даму сатысындағы ең қолайлы жылулық | |
| |- Егін ... ... ... |13-15 |
| |- ... ... түзілу кезеңі |14-18 |
| |- ... ... даму ... |20-25 ... ... ... кезеңіндегі қажетті әсерлі |2100-3000 |
| ... ... | |
|6 ... ... ... ... |
|6.1 ... ең ... ... ... су |65-75 |
| ... % ... | ... |Ылғалдылықты қажетсінетін ең маңызды даму сатысы |жапырақтану |
| | ... ... |
| | ... ... ... | 2 |3 ... |Су ... коэффициенті (диапозон) |230-370 |
|7 ... ... ... ... ... ... |1 т. ... өнім қалыптастыру үшін қажетті | |
| ... |5,85 |
| ... |2,65 |
| ... |0,60 |
| ... өнім ... ... |2,2 ... | | |
| | | |
| ... |203,4 |
| ... |65,3 |
| ... |8,7 ... ... көп ... ететін кезеңі оның 12-16 жапырақтану ... пісу ... ... ... 10 күн ... ... 20 күн кейін). Осы 30-40 күн ... ... өсіп ... ... 60 пайызын пайдаланады. Қолайлы топырақ ылғалдылығы- 65-
75%.
Жарыққа талабы бойынша жүгері қысқа күн өсімдігіне жатады. Өсіп-дамуына
қолайлы күн ... 12-14 ... ... Жас кезеңдерінде жарыққа көп
талап қояды.
Қалыпты, немесе әлсіз сілтілі реакциялы (рН 6,0- 7,5) ... ... ... және ... 1 ц ... зат ... жүгері өніммен
бірге шығарылатын қоректік затар мөлшері; N – 2,65, Р2О5 - 0,60 және К2О ... кг ... ... өндіру мақсатында ... ... ... 43ТВ, ... 700СВ, ... 705СВ, Призма, Сервия,
КазЗП 678, ЗПСК-704, Сайрам сорты және Өзбектің сүйір ақ жүгерісі.
2. ... ... ... ... ... облысы, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы Батыс Тянь-
Шань тау жүйесінің эфемероидты, ... ... ... ... тау ... деңгейінен 450-500 м биіктікте жатыр.
Аймақтың жер бедері Батыс Тянь-Шань тауының маңындағы адырлы бұйратты
жазық болып келеді. Еңкіс ... ... ... салыстырмалы биіктігі
10-20 м аралығында ауытқиды.
Жалпы климат өте көп ... көп ... ... ... ұзаққа созылатын суықсыз кезеңімен, ерте көкиемдегі көп түсетін
жауын-шашынымен ... ... ... ... ... 450-500мм.
Климатқа тән ерекшелік – бұл жылдық ... ... ... 80-90 ... - ... көктемгі мезгілдерде (қыркүйек-мамыр) түсуі.
Жылы кезеңдерде жауын-шашын біркелкі ... жаз ... ... ... және ... ... жылдамдығы 4-5 м/с болатын ыстық
желмен, аз мөлшердегіжауын-шашынмен ... жаз ... және ... ... ... ... 260С. Ауаның
ең жоғары температурасы шілде айында 42 0С-қа жетеді. Қыс – ... ... ... ... ... ... -2,60С, ал ең ... - 300С.
Ең жоғары температурадан төменгі температураға дейін 72 0С [4].
Тұрақты қар жамылғысының ерте ... ... ... ... ... ал ... соңғы күндері 30 наурыз. Қар қалыңдығының ең жоғары
биіктігі 28см. Қыс мерзіміндегі тұрақсыз қар жамылғысы 56 пайызды құрайды.
Көпжылдық ... ... ... ... ... жыл бойына
шамамен тәуліктік температура 11,9 0С құрайды. Аязсыз кезеңнің ... 205 ... ... ... сәуір айының басында тоқтайды және қазан
айының соңында қайта басталады. 100С- ден ... ... ... ... ... ... ауа ылғалдылығы 57%.
Қыс кезеңінде түсетін (жаңбыр, қар түрінде) ылғал жылдық ... ... 28-36, ... – 6-10, ... – 20-25 ... ... ... қыркүйек айларында түсетін жауын- шашынның аз болуы
топырақ ылғалына айтарлықтай әсер ... ... ... ... шамадан тыс құрғақшылығы мен жауын- шашынның өте
аз болуы топырақтың көп құрғауына және оның ылғалының ең ... ... ... ... ... да ... көп талап ... ... ... танаптарда орналастырған дұрыс.
Шаруашылық танаптарының топырағы – кәдімгі оңтүстік сұр ... ... ... ... леес ... ... ... келеді. Топырақ
қабаттары әлсіз көрінеді.
Морфологиялық құрылысы топырақтың қарашірік қабатында ... ... ... оның ... ... Қара ... түсі қуаң ашық сұрғылт.
В қабаты А қабатына қарағанда ашықтау. Карбонаттар 25-65 см қабаттан
кейін білінеді, ал 65 см-ден ... ... гипс ... ... ... ( А1=5-6 см) ... өсімдік
қауымдасты және борпылдақ шымға ұқсас ... ... ... бойынша
көбіне кесекті қабатты [6].
Жыртылатын қабат орташа есеппен алғанда 30см-ге дейін ... ... сұр ... ... қабатында қарашірік 1,2-1,3% және жалпы
азот 0,07-0,08 %, бұл көрсеткіш ... ... ... ... ... ... ... топырақ қабаты төмендеген сайын
арта түседі. Сіңіру жиынтығы негізінен 10-14 ... 100 г ... ... ... ... ... көп ... сипатталады [7].
Сіңірілген натрий мөлшері шамалы. Сондықтан топырақтың сілтілі
реакциясына қарамастан (рН-8,2-8,5) ... ... ... ... ... ... құрамы (Елешев Р.Е.,
Смағұлов Т.С., Бәсібеков Б.С., 1997ж.)
|Топырақ |Жалпы ... ... ... форма ... | ... ... ... |
| | ... | |
| | |рН | |
| ... ... ... |СО2, % |
| |% | | |
| | |
| |I |II |III |IV |V |VI ... ФБР ... ... | |2,03 ... ... ... ... ... ... ... ылғал коэффициенті, өнім құндылығы (ӘріновҚ.К., Апушев А.К., 2001ж.)
|Дақылдар |ФБР ... ... ... ... ... |
| ... % |ккал/кг ... ... ... |1,75-3 |4500 |400-500 ... ... |1,5-2 ... |350-450 ... бидай |1,4-2,5 |4600 |400-500 ... |1,5-3,5 ... |400-500 ... |1,5-3 ... |450-550 ... ... |2-3,5 |4400 |300-400 ... ... |2,2-3,8 |3900 |230-370 ... R Х K = 6,7 3х109 х 3,0= 2 0,1 9 х 109= ... х Қө 100 х 3900 ... ... ... Оңтүстік Қазақстан Сайрам ауданы,
Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік мақсатқа өсірілетін ... ... райы ... 517,7 ц/га көк ... ... болады.
3.2. Жүгерінің жоспарланған өнімін алу үшін тыңайтқыш ... ... ... ... жоспарлы өнімін алуға қол жеткізетін ... ... ... ... ... ... ... болады:
1. Өніммен топырақтан алынатын қоректік заттар мөлшері;
2. Әр ... ... ... ... ... ... ... мөлшері (кг);
3. Топырақтағы қоректік заттардың пайдалану коэффициенті;
4. ... ... ... ... ... ... 1 ц ... өнімімен жұмсалатын қоректік заттар мөлшері
мынадай: – 0,45; Р2О5 – 0,10; К2О – 0,37. ... өнім ... ц/га ... ... онда бұл межеге жету үшін 233кг – ... кг – ... 191,1 – ... ... қажет.
Оңтүстік Қазақстан Сайрам ауданы, Жаңаталап ... ... ... элементтерді (N – 10кг, Р2О5 –27кг, К2О –421кг )
және топырақтағы қоректік заттарды ... ... ... ... нақты сол топырақтан жүгері тек азоттың - 3,5 кг, фосфордың ... ... – 63,2 кг ғана ... ... ... 40 т/га көң
енгізіледі. Бұл берілетін көңмен бірге 46 кг азот, 24 кг ... 120 ... ... ... ... ... ... алу үшін 183,5 кг
- азот, 19,6 кг- фосфор, 7,9 кг – калий элементтері қажет [9].
Кесте 6
Жоспарланған өнім алу үшін ... ... ... М., ... ... ... ... |
| | |N |Р2О5 |К2О |
|1 |1 ц ... ... ... ... |0,45 |0,10 |0,37 |
| ... ... (кг) | | | |
|2 |Әр ... ... ... ... |51,7 |191,1 |
| |қоректік заттар мөлшері (кг) | | | |
|3 ... ... ... ... | | | |
| ... ... қоры ... |10 |27 |421 |
|4 ... ... ... ... |35 |30 |15 |
| ... ... | | | |
|5 ... ... ... ... |3,5 |8,1 |63,2 |
| ... ... (кг/га) | | | |
|6 |1 т/га ... ... ... | | | |
| ... ... ... мөлшері (кг/га) |4,6 |2,0 |6,0 |
|7 ... ... ... ... | | | |
| ... ... пайдалану коэффициенті,% |25 |30 |50 |
|8 ... ... ... ... | | | |
| ... ... ... мөлшері (кг/га) |46 |24 |120 |
|9 ... ... ... ... |183,5|19,6 |7,9 |
| ... ... ... ... | | | ... ... ... құрамындағы қоректік | | | |
| ... ... ... коэффициенті,% |90 |30 |90 |
|11 |Пайдалану коэффициентін ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... |203,4|65,3 |8,7 |
| |(кг/га) | | | ... ... ... ... мөлшері көрсетілген | | | |
| |(%) ... ... ... |35 |20 |50 |
| ... | | | ... |Әр ... ... ... тыңайтқыштар (кг/га) |72 |15 |5 ... ... ... ... ... ... жағдайында сүрлемдік
жүгері танабына азот селитрасын, қос ... және ... ... Сондықтан да жоспарланған өнім үшін әр гектар жерге 72 кг ... 15 кг қос ... 5 кг ... ... топыраққа
сіңіреміз.
4. ОҚО, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында ... ... ... ... ... мен мал ... ... дамыту жоғары
өнімділікті алуды қамтамасыз ... ... ... игеруге
байланысты.
Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығын дамытудың ... ... ... жағдайында бұл салаларды интенсивтендіру ғылым
жетістіктерін, техниканы, тыңайтқышты, арамшөп және ... ... ... ... ... әдістерді игеру және жүйелі қолдануға ... ... ... интенсивті технологиясы арқылы іске асады.
Ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің интенсивті технологиясы топырақ
құнарлылығының ... ... ... ... мен дақылдардың
потенциалды мүмкіндіктері мен биологиялық ... ... ... ... және ... ... ... аурулардан, зиянкестерден және арамшөптерден интегралды қорғауды
жүйелі колдануға, ... ... ... ... және ... оны ... және жинауды жоғары өнімді машиналармен қамтамасыз
етуге негізделеді Кадрлардың ... ... және ... ... ... ... ... машинаны тиімді пайдалануы қажет [10].
4.1. Дақылдың ауыспалы егістегі орны
Зерттеулер нәтижесінде жүгері дақылы көпжылдақ бұршақ ... ... ... астықты дақылдардан және отамалы бұршақ тұқымдастардан кейін
өсіргенде мол және сапалы өнім ... ... ... ... өсіру
технологиясын ғылыми негізделген технологиялық үлгісін жүйелі түрде
уақтылы, сапалы ... ... және ... ... ... көрсеткіштеріне байланысты және жүгері өсімдігінің
биологиялық даму ерекшеліктерімен байланыстырып қолданған кезде бірнеше жыл
ауыстырмай бір ... ... ... ... ... және өнімділіктің көп
төмендемейді.
Обылыс көлемінде көп қолданылатын сүрлемдік жүгерігің төмендегідей
ауыспалы егістігін ... ... деп ... ... ... ... +жоңышқа 1 жыл
2. Жоңышқа 2 жыл
3. Жоңышқа 3 жыл
4. Мал азығындық қызылша
5. Сүрлемдік жүгері
6. Сүрлемдік ... ... ... ... ... ... мен ... заттарға
өсімдік қажетсінуін ескере отырып бағдарланған өнімге ... ... ... қоректену элементтерімен қамтамасыз ету, мұның өзі
өсімдік және топырақ диагностикасын ескере ... ... ... ... ... ... ... бағдарланған өнім алуды қамтамасыз
етеді [12].
Ауыл шаруашылық дақылдарын ... ... өзге ... бөле ... ... ... өнім алу үшін қолданылатын органикалық және минералды
тыңайтқыштар берудің жұмыстық жоспары(Құспанов М., 1976ж.)
|Өсіріл|Органи |Минералды тыңайтқыштар (әсер етуші ), ... | ... ... | ... ... |тыңайт | ... |
| ... | ... |
| ... ... |
| |т/га | | |
| | ... ... |Тұқым |Тұқым |Үстеп | |
| | | | ... ... ... | |
| | | | ... ... ... | |
| ... әзірлеу және |Қажетті машиналар |Жұмысты жүргізу|Сапалық ... себу ... ... ... ... |көрсеткіштер|
|өңдеу әдістері |-жабдықтар | |і |
| 1 | 2 | 3 |4 ... ... ... ... дақыл |8-10 см |
| | ... соң ... ... жалғасы
| 1 | 2 | 3 |4 ... ... |ПЛН -4-35 ... ... |28-32 см |
| | ... ... |
|Тырмалау |БИГ-3, БМШ3,5 ... |6-8 см |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... | ... ... ... |8-10 см |
| | ... орай ... ... ... ... ... |10-12 см |
| | |2-3 күн ... ... ... Тұқымды себуге әзірлеу
Жоғары сапалы тұқым - мол өнім алудың негізі. Тұқым сапасынан тұқымның
бір мезгілінде өнуі, ... жиі ... ең ... ... ... болуы
байланысты. Жүгерінің өнгіштігі 92% кем (II класты)болмауы керек, егер
өнгіштік 96 ... (I ... ... жақсы болады. Өйткені өнгіштік аталған
көрсеткіштерден төмен болса егін көгі өте сирек болады, ол міндетті ... ... ... әсер ... Себуге дайын жүгері тұқымы еленген және
дәріленген болуы тиіс (9-кесте). Жүгері тұқымын елегіштен өткізу ... ... алу үшін ... ол үшін ... машинасы пайдаланылады. Тұқым
біркелкі болуы үшін 4 және 5 № електен өткізу керек. Ол тұқым ... ... ... ... ... ... ... дақыл тұқымын себуге әзірлеу (Әрінов Қ.К., ... ... ... себуге ... ... тың ... інің ... ... шаралары |қойылған |шығыны |
| | ... | |
| ... ... % ... |1000 дән |
| | | ... %|салмағы, г |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ... ... | |
|1 | 2| 3| |5 | 6|
| | | |4 | | |
|1 ... ... ... |Алғы дақыл ... |8-10 см |
| | ... ... | ... |
| | ... ... соң| | |
| | ... | | |
|2 ... ... | | |40 т/га |
| ... ... | | | |
| ... Р2О5, К2О5| | | | |
| ... | | | | |
|3 ... ... ... ... суықтар|ПЛН -4-35 |28-32 см |
| | ... ... | ... |
| | ... | | | |
|4 ... ... ... ... БМШ3,5 |6-8 см |
| | | ... | ... |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
|5 ... ... |Арамшөптердің|ЧКУ-3,0 |8-10 см |
| | ... ... орай | ... |
| | ... | | | |
| | ... | | |
| | |рді жою | | | |
|6 ... ... ... ... ... |10-12 см |
| | ... |2-3 күн ... ... |
| | ... | | | |
|7 ... ... ... бір |КП-1,0 |ТМТД препараты |
| | |, |ай ... | |2 кг/т |
| | ... | | |
| | |-ден | | | |
| | ... | | | ... ... | 2 | 3| 4|5 | ... |Тұқымды себу |Тұқым |Сәуірдің 3- |СКПН-6 ... ... |
| | ... ... ... |дән,41кг/га, |
| | | | | |6-8 см |
| | | | | ... |
|9 ... ... ... көгі |БИГ - 3 | ... |
| | ... |пайда | ... 3-4 |
| | |жер ... | |см |
| | ... ... | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | ... ... ... |Арамшөп-те|Арамшөптердің|ОПШ-8 ... 2,4Д |
| | ... ... | ... ... |
| | ... ... | |1,5-2,0 л/га ... ... ... көгі ... |6-8 см |
| |ы ... |құрлымын |жаппай пайда | ... |
| | ... ... соң | | ... ... ... |5-7 ... |---- |500-600 м3/га |
| ... |ылғалдылы-|пайда | | |
| ... |ғын ... | | ... |Қатараралықтар-д|Торырақ |8-10 жапырақ |КРН-4,2 |10-12 см |
| |ы ... ... ... | ... |
| ... ... ... | | ... ... ... |10-12 |----- |500-600 м3/га |
| ... ... | | |
| | |ын ... ... | | |
| | | ... | | ... ... |10-12 ... |10-12 см |
| ... ... ... | ... |
| ... ... ... | | ... |Вегетациялық |Топырақ |12-14 |----- |500-600 м3/га |
| ... ... | | |
| | |ын ... ... | | |
| | | ... | | ... ... ... |16-18 |----- |600-800 м3/га |
| ... ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | | ... | | ... ... ... |20-22 |----- |600-800 м3/га |
| ... |режимін |жапырақтар | | |
| | ... ... | | |
| | | ... | | ... ... сүрлемге |Ысырапсыз |дәннің |УКСК -2,6 ... |
| ... ... ... ... |
| | | ... | ... ... |
| | | ... | |70 пайыз |
5. ... ... ... және техника қауіпсіздігі
Адамзаттың маңызды және өткір жетекші мәселелердің бір азық-түлік
қауіпсіздігі ... ... ... ... ... оның тіршілік етуінің басты шарты ғана емес сонымен қатар
елдегі және тұтастай әлемдік қауымдастықтағы ... ... ... ... ... табылады.
ХХІ ғасырдағы әлемдік азық-түлік мәселелерінің асқынуы басты үлгіде азық-
түлік өндірісі арту қарқынымен салыстырғанда халық саны артуының ... ... және ... ... өндіру үшін қажетті
негізгі ресурстарының кенеттен қысқаруымен ... ... ... ... ... жаңа сапалық жағдай жөнінде болып отыр :
- Халықтың жеткіліксіз азық-түлікпен ... ;
- ... ... топырақтан денсаулық үшін зиянды элементтермен
ластануы салдарынан қанағаттанарлықсыз сапасы ;
- ... ... ... сертификатталмаған тауарларды басқа
елдерден алып келу ;
- Ауыл ... ... мен ... ... ... ... ... халық шаруашылығының кез-келген басқа саласына қарағанда
табиғи ортаға үлкен ықпал етеді. Мұның себебі ауылшаруашылығының орасан зор
алаңды талап ететіндігінде. ... ... ... ландшафттары
өзгереді [24].
Ауылшаруашылығы ландшафттары тұрақсыз болып ... бұл ... және ... ... ... алып ... Сонымен дұрыс емес
мелиорация топырақтың тұздануының және өзендер арасындағы өңделетін ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы тозаң
боранына алып келді. Бәрінен күшті табиғи ортаға ... ... ... ... мәселелері азот тыңайтқыштардың
мөлшері, суландыру, өсімдіктерді қоректендіру және т.б. ... ... ... ... минералды тыңайтқыштардың ... ... ... ... ... ... оң ... Минералды тыңайтқыштарды қолдану күздік бидай ... ... ... ... алуға бағытталған іс-шаралар кешенінің
ажырамас бөлігі болып табылады, ... ... мәні ... ... ... аударылады. Минералды тыңайтқыштардың ... ... ... ... өнімділіктің жоғары
мүмкіндігіндегі жаңа сұрыптарды өндіріске ... ... ... ... мен ... елеулі деңгейде тәуелді болады. Минералды
тыңайтқыштардың күздік бидай ... ... ... ықпалын көптеген
авторлар әртектес топырақты-климаттық жағдайлармен түсіндіреді.
Тіршілік қауіпсіздігі - бұл ... ... ... ... ... шаралары жиынтығы яғни, ол өндірістік процессте қалыптасқан
адам өміріне денсаулығына әсер етуші өндірістік қауіптің ... ... ... ... ... жөніндегі мәселе өнеркәсіп ортасында
көрінеді, бұл қызметкерлердің еңбек ... ... ... ... ... ... ... ортасын ластайды.
Қазақстан Республикасында қабылданған техника қауіпсіздігін, өндірістік
санитария, қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... 2007 ... 15 ... (№ 528 -1) "Еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау туралы" ... заңы ... осы Заң ... ... ... ... ... өзара қарым -
қатынастарын реттейді және ... ... ... процесінде енбек
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қызметкерлердің, жұмысшылардың өмірі мен
денсаулығын сақтауға ... ... - ақ ... қауіпсіздігі және
еңбекті корғау саласындағы мемлекеттің саясатының ең ... ... ... ... және ... ... халық шаруашылығының қарқынды дамуы, өндріске жана техника,
автоматизация ендіру технологиялық процесс механизациясы ... ... ... қажеттілік тудырады.
Бұндай болмауы үшін, электр қондырғышының ток жүрмейтін металл
бөлігінен жерлендіру қорғанысы жүргізіледі.
Электр қондырғышының апатсыз ... ... ... - ақ ... ... көбінесе басшылықтың квалификациясы мен қызмет етуші қызметкерлер
және электр желісі, ... ... ... ... ... Осы
мақсаттар өнеркәсіпте арнайы дайындалған ... ... ... ... ... жалпы эксплуатациялық күйіне жауап
беруші тұлға тағайындалуы тиіс.
Қорытынды
Топырақ мен өсімдік – егіншілік өндірісіндегі- басты құралдар. Топырақ
құнарлылығын ... ... ... ... ақыр ... диқан үшін
өнім алу негізгі мүдде болып есептелетін, өсімдік арқылы жүзеге асырылады.
Өсімдік ... ... ... ... ... ... ... жағдайларын реттеу мен топырақ құнарлылығын
қамтамасыз ететін буындар болып табылытын ... ... ... алғы
дақыл түрі, ауыспалы егістіктегі топырақ өңдеу ... ... ... ... жүйесі, өсімдіктерді аурулардан және зиянкестерден
қорғау жүйесі, дақыл тұқымдарын себу жұмыстары, ... ... ... ... және тағы ... ескерілуі тиіс. Сондықтан да курстық
жұмыс негізінде төмендегідей қорытындылар және ... ... ... ... ... ... бұршақ тұқымдас шөптен соң ... ... және ... бұршақ тұқымдастардан кейін өсіргенде мол
және сапалы өнім алуға болады. ... ... ... ... және калий хлориді өте қиын еритін тыңайтқышқа жататындықтан
оны көңмен қосып ... ... ... тиімді.
Барлық қажетті азот селитрасының (72кг/га) 30 пайызы ... ... ал ... ... ... ... ... Өйткені үшінші қатараралықты өңдеу мерзімі жүгерінің қоректік
заттарды көп қажетсіну кезеңіне сәйкес келеді. Ал азот ... ... беру егін ... ... ... ... ... алқаптағы арамшөптің өсіп дамуына байланысты арам шөбі көп
танапты бірінші өңдеуден соң 12-15 күн ... ... ... ... ... өндеп топырақты 8-12 см терендікте қопсытады және тырмалайды. Оңтүстік-
Батыс ауылшаруашылығы ғылыми зерттеу орталығының Тассай тірек бекетінің ауа
райы ... ... ... ... себу ... ... ... онкүндігіне сәйкес келеді. Жүгерінің оңтайлы себу тәсілі пунктирлі,
бұл тәсілмен бір гектар жерге шамамен 60-90 мың тұқым себіледі.
- Жүгерінің ... 92% кем (II ... ... ... егер ... ... (I ... тіпті жақсы болады. Өйткені өнгіштік аталған
көрсеткіштерден төмен болса егін көгі өте ... ... ол ... түрде
алынатын өнімге теріс әсер етеді.
- Оңтүстік Қазақстан өңірінің тау бөктері аймағында ... ... ... ... ... ... 4-5 рет, құрғақшылық
жылдары - 6 ретке дейін су берілуі тиіс.Көк балауса үшін ... ... ... сүттену-қамырлану дәуірінде жинау қажет. Бұл ... ... ... ... азықтық бірлік жоғары деңгейде болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.Можаев Н ., Әрінов Қ.К. т.б. Өсімдік шаруашылығы.- Ақмола, 1996., ... ... И.С. және ... Пар және органикалық тыңайтқыш. Алматы,
Қайнар, 1992., 49-57б.
3. Афендулов К.П., Лантухова Л.И., ... под ... ... М.: ... 1987., ... А.Г. ... ... растений.-М.: колос, 1996ж., 17-21б.
5.Оңтүстік Қазақстан облыстары бойынша ауыл шауашылығын жүргізуге арналған
ұсыныс. Алматы. «Қайнар», 2005.,63-78б.
6.Ж. Земледелие . ... . ... ... ... К.Ш., ... Т. т.б. ... ... өнімдерін өндіру
технологиясы.-Алматы, 1994., 96-103б.
8.Степанов Н.С., Костецкий И.И. Практикум по основам агрономии.- М.: Колос,
1981., 162-168б.
9.Елешсв Р., ... Л. ... ... и ... по ... в ... 1982., 13-17б.
10.Ауылшаруашылығына өркендету жүйесі жөніндегі ұсыныстар. Шымкент облысы.
Алматы: Қайнар 1987., 197-207б.
11. Тұрарбеков А.Т., Иванников А.В. ... ... ... Қайнар, 1990., 83-91б.
12. Құспанов М. Топырақ. Өсімдік. Тыңайтқыш. Алматы, Қайнар, 1976., ... Р.Е., ... Т.С., ... Б.С. ... ... ... , 1997., 58-71б.
14.Елешев Р., Елюбаев С. Система примепения удобрений,1994., 37-39б.
15.Можаев Н.И., Ысқақов М.Ә., Солтүстік Қазақстандағы жем-шөп ... ... ... 1981., ... ... Қ.К., ... М.Ә. ... Ақмола, 1991., 72-78б.
17. Абуғалиев И.А. Справочник агронома. Алма-Ата, Кайнар, 1985., 13-16б.
18.Әрінов Қ.К., ... А.К., және т.б. ... ... ... өңдеу, сақтау және стандарттау. – Астана, 2001ж., ... ... Х.П. ... ... и минимальная обработка почвы . Пер. ... М. ... . М.: ... . 1985., ... ... I., ... Қ. ... егіншілік өнімін арттыру.- ... ... ... С., ... В.М. ... ... ... егіс
жағдайында қонақ жүгері өсіру.- Алматы 1996., 91-107б.
22. Бараев А.И ., ... М.К. т.б. ... ... ... ... 1985., ... Т., ... Ж. Өсімдік шаруашылығы және селекция.- Алматы,
1988., 64-78б.
24. Раскин Г.Ф. Экономика ... ... ... ... 1967., ... Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Справочник по охране окружающей среды.
Киев, Бидивельник, 1986., 29-36б.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогикалық зерттеулер әдістемесі» электронды оқулығын жетілдіру92 бет
Жамбыл облысы Байзақ ауданы «Мәдімәр» өндірістік-бірлестік жерлерінде мал шаруашылығына берік мал азығы қорын жасау44 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы19 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
1926-1928 жылдардағы қазақ ауылындағы салық саясаты84 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Биологялық ұлпаларға жоғарғы интенсивті лазерлік сәуле әсерінің механизмі»8 бет
«Жоғарғы температураның үй қояндарының ph көрсеткішіне әсері»44 бет
«ОҚО Сайрам ауданы бойынша ауылшаруашылығы малдарының «бруцеллез (сарып)» ауруынан алдын алу және онымен күресу шаралары64 бет
Іле-Алатауы кейбір мүктерінен биологиялық белсенді заттарды алудың сызба-нұсқасын жасау және анализдеу56 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь