Терісі бағалы аң бауырының майлы дистрофиясы»


Белгілер мен қысқартулар
Қысқартылған сөздер
Анықтамалар
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1 Негізгі бөлім ... ... ...9
1.1. Паренхималық майлы дистрофиялар (липидоздар) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
2 Өзіндік зерттеу . ауру тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.1Proanamnеsis ... 13
2.2 Anamnesisvitae ... ... 13
2.3 Anamnesis morbi ... 14
2.4 Statuspraesensuniversalis : ... 14
2.5 Status prаesens localis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.6Diagnosis ... 19
2.7 Decursusmorbiettherapia ... 19
2.8Epicrisis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
3 Техника қауіпсіздігі ... ... 39
Қорытынды ... ... .40
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... .41
Тақырыптың өзектілігі. Мал мамандығын дайындауда « аңның жұқпалы емес ішкі аурулары » бөлімі маңызды роль атқарады.
Бұл жалпы биологиялық, аурутану, зооинженерлік, агрономиялық және қоғамдық – экономиялық ғылым салаларымен пәнаралық тығыз байланысын үзбей мамандықты қалыптастыратын пән.
Ветеринария ғылымдарының « Аңның ішкі аурулар » бөлімі ішкі аурулардың пайда болу себептерін, өту ерекшеліктерін зерттеп анықтау әдістерін, ем - әрекеттерін және сақтандыру шараларын дамытып жетілдіретін пән. Пәннің негізін жалпы биология, биологиялық химия, физиология, клиникалық диагностика және эканомика пәндері құрайды.
Арнайы бағыттандырылған ауылшаруашылық кәсіпорындар мен мал шаруашылығы өнімдерін (сүт, ет, жүн және жұмыртқа) өнеркәсіптік технологиясы бойынша өндіретін кешендерді нәтижелі пайдалануды тек қана аурулардан сақтандыру бағытындағы теориялық, методологиялық және ұйымдастырушылық салаларының жеткен жетістіктерін түгелдей дерлік есепке ала отырып, сонымен қатар ауру малды дара және топтап емдеуді ары қарай дамытып – жетілдіру арқылы іс жүзіне асыруға болады. Соған байланысты малды, түрлі жағдайларда аурулардан сақтап қалу үшін жоспардың негізгісі ретінде диспансеризация жүргізу ұсыеылады.
Ауруды ғылыми негізде емдеу үшін морфологиялық өзгерістерді білумен қатар әр ағзалардың, жүйелердің және жалпы организмнің күй жайын, яғни қызметін атқару күйін, күш - қабілет мүмкіндігін анықкамшатды. Ауруды анықтау және болжау үшін, сонымен қатар дұрыс ем әдісін таңдау мақсатында семиотиканың маңызы өте зор.
Аңның ішкі ауруларын емдеп және сақтандыру шараларын жүргізгенде организмнің біртұтас екендігі, бөлінбейтіндігі еске алынады. Қандай дерт болмасын, патологиялық процеске жалғыз ағза ғана емес, белгілі бір дәрежеде басқа да ағзалар және жүйелер қоса қатысады. Сонда да, клиникалық тексерістер барысында және диспансерлеу жүргізгенде әр дерттелінген ағзалардың белгілерін мұқият талдайды. Тексеруге мұндай тұрғыдан келу, ауруды анықтауды жеңілдетеді, бірақ ем қолданып не сақтандыру шараларын жүргізгенде организмнің біртұтас екенін естен шығармайды.
Ауруды анықтауда, ауру аңның дербестік ерекшеліктерін есепке ала отырып, оларды жан – жақты және мұқият тексеріп, ауру туралы жиналған мәліметтер мен анықталынған айғақтардың үйлесімділігіне көңіл бөледі.
Курстық жұмыстың мақсаты - терісі бағалы аңның бронхит ауруына дұрыс диагноз қойып, оған емдік көмек көрсету [1,2].
1 Т.К. Ливинова, Ветеринарные консультации для владельцев лошадей: учеб. Пособие/ Т.К. Ливинова.- М.: Изд-во Аквариум, 2003.-133 с.
2 К.Н. Қожанов, Аңның ішкі жұқпалы емес аурулары: қосымша оқу құралы/ К.Н. Қожанов.- Семей: Заман баспасы, 2005.-387 б.
3 М.А.Молдағұлов, Жануарлар ішкі аурулары: оқу құралы/ М.А.Молдағұлов, Ө.К.Есқожаев, Н.А.Заманбеков; біресе шығарылған 1-кітап.-Алматы: 2009.-197 б.
4 Полный справочник внутренних болезней: учеб. пособие для вузоб/ под. ред. Ю. Ю. Елисеева.- М.: 2003.-400 с.
5 Внутренние незаразные болезни с- х. животных: учебник./ под. ред. И.Г.Шарабрина.-М.: Изд-во Колос, 1985.-265 с.
6 Внутренние незаразные болезни с-х. животных: учебник. / под. ред В.М.Данилевского-М.: Изд-во Агропромиздат, 1991.-123с.
7 Физиотерапия и физиопрофилактика болезней животных: учебник./ под. ред. А.Д. Белова.- М.: Изд-во Колос, 1983.-266с.
8 Внутренние незаразные болезни КРС: учебник./ под. общ. ред. Ионов П.С., Тарасов И.И.- М.: Колос, 1984.-455с.
9 Кондрахин И.П., Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: учебное пособие (для вузоб)/ под. общ. ред. Кондрахин И.П., Курилов Н.В.-М.: Изд-во Агропромиздат, 1985.-133с.
10 М.Қожабаев, Жануарлардың ішкі жұқпалы емес аурулары: жоғарғы оқу орнына арналған оқулық/ М.Қожабаев, Ш.Қаратаев; бірлесе шығарған, М.Әуезов атындағы ОҚМУ.-Шымкент: Нұрлы бейне баспасы, 2006.-171 б.
11 Г.Г.Щербаков, Лекарственные средства в ветеринарии: учебник для вузоб/ под. общ. ред. Д.К.Червяков, П.Д. Евдокимов.- Санк-Петербург: 2005.-196 с.
12 Ж.Бердамуратов, Ірі қара аурулары: оқулық / құрастырған Ж.Бердамуратов.- Алматы: Қайнар, 1976. -155 б.
13 Тулеметова С.Е., Аңның ішкі жұқпалы емес және инвазиялық аурулары: қосымша оқу құралы/ құрастырған Тулеметова С.Е.-Шымкент: Нұрлы бейне баспасы, 2010.-200 б.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Нормативтік сілтемелер

Осы курстық жұмыста келесі нормативтік құжаттарды қолдануға сілтемелер жасалған:
МЖМБС 2.104 -2006 КҚБЖ (ЕСКД).Негізгі жазбалар.
МЖМБС 2.301 -68 КҚБЖ (ЕСКД).Форматтар.
МЖМБС 2.601 -2006 КҚБЖ (ЕСКД).Пайдалану құжаттары.
МЖМБС 2.304-81 КҚБЖ (ЕСКД).Сызбалық шрифттер.
МЖМБС 2.701-84 КҚБЖ (ЕСКД).Схемалар. Түрлері мен типтері. Орындауға қойылатын жалпы талаптар.
МЖМБС 2.321-84 КҚБЖ (ЕСКД).Әріптік белгілеу.

Ф.7.04-03

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті

__________________________кафедрасы

___________________________________ пәні бойынша

Курстық жұмыс

Пәні ___________________________________ ____________________
Жұмыс тақырыбы:__________________________ ___________________
Мамандығы:_________________________ ________________________

Орындаған _______________________________
(студенттің аты жөні,тобы)
Жетекші ___________________________________ __________
(оқытушының аты - жөні,ғылыми дәрежесі, атағы)

Жұмыс ____________
бағасы
бағасына қорғалды
_____________2014ж.

Норма бақылау:
_______________
қолы, аты - жөні

Комиссия:
_______________
қолы,аты - жөні
_______________
қолы,аты - жөні

Шымкент 2014 ж.
Ф. 7. 05 - 04

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті

______________________________кафед расы

Бекітемін
Каф.меңгерушісі __
_________2014ж.

№____Тапсырмасы

___________________________________ пәні бойынша курстық жұмыс
Студент _______________________________
(тегі,аты-жөні)
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Жұмыс тақырыбы ___________________________________ ___________
----------------------------------- ----------------------------------- ----------

Бастапқы мәліметтер ___________________________________ _______


Курстық жұмыстың мазмұны

Орындалу
мерзімі
Көлемі
(парақ саны)
1

2

3

4

5

6

Ұсынылған әдебиеттер: 1.___________________________________ _______________________
2.___________________________________ _______________________
3.___________________________________ __________________________

Тапсырма берілген күні _________жұмысты қорғау күні________________

Жұмыс жетекшісі ___________________________________ ______________
(қызметі, тегі,аты - жөні, қолы)
Тапсырманы орындауға қабылдаған_________________________ ______
( күні, студенттің қолы)
Қысқартылған сөздер мен белгілер

нм-нанометр
км-километр
мкм-микрометр
мкл-микролитр
кг-килограмм
г-грамм
мг-миллиграмм
л-литр
мл-миллилитр
ºС-градус
٪-пайыз
рН-орта қышқылдығы

Аннотация

Аңның ішкі жұқпалы емес аурулары пәнінен жазылған Терісі бағалы аң бауырының майлы дистрофиясы тақырыбына жазылған курстық жұмыс 42 беттен тұрады.
Курстық жұмыста кіріспе, негізгі бөлімі, өзіндік зерттеу, техникалық қауіпсіздік, қорытынды бөлімі және пайдаланылған әдебиеттер тізімі қамтылды.

Анықтамалар

Бронхит - бронхтың кілегейлі қабығының қабынуы.
Диагноз - ауру аңның жағдайы туралы қысқа түсінік
Пальпация - қолдың сезу қабілеті арқылы малды сипап тексеру.
Перкуссия - мал денесінің сыртынан қағып тыңдау.
Габитус -- ауру аңның сырт тұлғасын, сыртқы белгілерін, салмағын,
темпераментін анықтау.
Инфильтрация - зат алмасу өнімдерінің қалыпты жағдайдан мөлшерде қан
және лимфа арқылы келіп клеткаларда және тканьде жиналуы.
Бұрмаланған синтез - клеткаларда және торша аралық зат аномальды, яғни
қалыпты жағдайда кездеспейтін заттың түзілуі.
Трансформация - қалыпты жағдайда түзілетін өнім түрінің пайда болуы
мысалы, белоктың майға және көмірсуға айналуы.
Декомпозиция - клеткалардың және клеткааралық заттардың ультра
құрылымдарының ыдырауы.

Мазмұны

Белгілер мен қысқартулар
Қысқартылған сөздер
Анықтамалар
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1 Негізгі бөлім ... ... ...9
1.1. Паренхималық майлы дистрофиялар (липидоздар) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
2 Өзіндік зерттеу - ауру тарихы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.1Proanamnеsis ... 13
Anamnesis vitae ... ... 13
Anamnesis morbi ... 14
Status praesens universalis : ... 14
2.5 Status prаesens localis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.6Diagnosis ... 19
Decursusmorbiettherapia ... 19
2.8Epicrisis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
3 Техника қауіпсіздігі ... ... 39
Қорытынды ... ... .40
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... .41

Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі. Мал мамандығын дайындауда аңның жұқпалы емес ішкі аурулары бөлімі маңызды роль атқарады.
Бұл жалпы биологиялық, аурутану, зооинженерлік, агрономиялық және қоғамдық - экономиялық ғылым салаларымен пәнаралық тығыз байланысын үзбей мамандықты қалыптастыратын пән.
Ветеринария ғылымдарының Аңның ішкі аурулар бөлімі ішкі аурулардың пайда болу себептерін, өту ерекшеліктерін зерттеп анықтау әдістерін, ем - әрекеттерін және сақтандыру шараларын дамытып жетілдіретін пән. Пәннің негізін жалпы биология, биологиялық химия, физиология, клиникалық диагностика және эканомика пәндері құрайды.
Арнайы бағыттандырылған ауылшаруашылық кәсіпорындар мен мал шаруашылығы өнімдерін (сүт, ет, жүн және жұмыртқа) өнеркәсіптік технологиясы бойынша өндіретін кешендерді нәтижелі пайдалануды тек қана аурулардан сақтандыру бағытындағы теориялық, методологиялық және ұйымдастырушылық салаларының жеткен жетістіктерін түгелдей дерлік есепке ала отырып, сонымен қатар ауру малды дара және топтап емдеуді ары қарай дамытып - жетілдіру арқылы іс жүзіне асыруға болады. Соған байланысты малды, түрлі жағдайларда аурулардан сақтап қалу үшін жоспардың негізгісі ретінде диспансеризация жүргізу ұсыеылады.
Ауруды ғылыми негізде емдеу үшін морфологиялық өзгерістерді білумен қатар әр ағзалардың, жүйелердің және жалпы организмнің күй жайын, яғни қызметін атқару күйін, күш - қабілет мүмкіндігін анықкамшатды. Ауруды анықтау және болжау үшін, сонымен қатар дұрыс ем әдісін таңдау мақсатында семиотиканың маңызы өте зор.
Аңның ішкі ауруларын емдеп және сақтандыру шараларын жүргізгенде организмнің біртұтас екендігі, бөлінбейтіндігі еске алынады. Қандай дерт болмасын, патологиялық процеске жалғыз ағза ғана емес, белгілі бір дәрежеде басқа да ағзалар және жүйелер қоса қатысады. Сонда да, клиникалық тексерістер барысында және диспансерлеу жүргізгенде әр дерттелінген ағзалардың белгілерін мұқият талдайды. Тексеруге мұндай тұрғыдан келу, ауруды анықтауды жеңілдетеді, бірақ ем қолданып не сақтандыру шараларын жүргізгенде организмнің біртұтас екенін естен шығармайды.
Ауруды анықтауда, ауру аңның дербестік ерекшеліктерін есепке ала отырып, оларды жан - жақты және мұқият тексеріп, ауру туралы жиналған мәліметтер мен анықталынған айғақтардың үйлесімділігіне көңіл бөледі.
Курстық жұмыстың мақсаты - терісі бағалы аңның бронхит ауруына дұрыс диагноз қойып, оған емдік көмек көрсету [1,2].

1 Негізгі бөлім

.1. Паренхималық майлы дистрофиялар (липидоздар)

Клеткалардың цитоплазмасында негізінен белоктармен қосылған, тұрақсыз (лабильді) майлы-белоктық (липопротеидтік) комплекстер түзетін липидтер болады. Ол комплекстер клетканың мембраналарының негізін құрайды. Белоктарға қосылған липидтер клетканың ультрақұрылымдарының да негізгі құрам бөлігі болып табылады. Цитоплазмада липопротеидтер және глицериннің күрделі эфирлері мен май қышқылдарынан құрылған нейтральды майлар да болады.
Клеткалардан майлар су (гликогеннен айырмашылығы) мен сірке қышқылында (белоктардан айырмашылығы) ерімейтін, ал спирттерде, эфирлерде, қышқылдарда, хлороформда еритін тамшылар және түйіршіктер түрінде табылады. Сондықтан майларды анықтау үшін фиксацияланбай (бекітілмеген) тоңазытылған немесе формалинмен фиксацияланған ткань кесінділері пайдаланылады. Майлар мынадай гистохимиялық тәсілдердің көмегімен анықталады: оларды қызыл түске бояйтын судан ІІІ және шарлахпен: І‡ пен осмий қышқылы -қара түске, ниль көгілдірінің сульфаты май қышқылдарын қоңыр-көк төске, ал нейтральды майларды қызыл түске бояйды. Сонымен бірге, липопротеидтер комплексіне кіретін липидтерді ғистохимиялық тәсілдермен анықтауга болмайтындығын атап өткен жөн.
Поляризациялық микроскоптың көмегімен нейтральды майлар сияқты изотропты майларды, жарықтың сәулесін қос бағытқа бұратын қасиет тән холестерин мен оның эфирлері сияқты, анизотропты майлардан дифференцациялауға (өзара ажыратып алуға), болады.
Цитоплазмадағы майлардың алмасуының бұзылуы олардың көбеюімен, клетканың құрамында әдетте болмайтын майлардың пайда болуымен, немесе ерекше құрамды майлардың түзілуімен көрініс береді (А.И.Абрикосов). Клеткаларға көбінесе нейтральды майлар жиналады.
Майлы паренхималық дистрофиялар да белокты дистрофиялар дамитын жерлерде - миокардта, бауырда, бүйректерде жиі кездеседі.
Миокардтың майлы дистрофиясы бұлшықет клеткаларында өте ұсақ май тамшыларының түзілуімен сипатталады (тозаң тәрізді майлану). Дистрофия өрши берсе, бұл тамшылар цитоплазманы толық қамтиды (ұсақ тамшылы майлану). Бұлшық ет талшықтарының митохондрийлары ыдырап, көлденең жолақтары жойылады. Майлы дистофрия ошақты сипатта дамиды және капиллярлардың веналық буыны мен ұсақ веналарды қуалай жайғасқан бұлшықет клеткалары топтарында байқалады.

Жүректің сырт пішіні майлы дистрофияның даму дәрежесіне сәйкес болады. Процесс нашар дамыса, оны майларды бояйтын арнаулы бояулармен бояп, микроскоптың көмегімен ғана анықтауға болады; ал ол өте айқын дамыған жағдайда, жүректің көлемі ұлғайып, қуыстарының кеңейгенін, өзінің тым жұмсарып, божырағандығын, миокардтың көмескіленіп, саздақ-сары түске енгенін көреміз. Жүректің эндокард жақ беткейінен, әсіресе карыншалардың бүртік тәріздес бұлшықеттері мен трабекулалары тарғылданып, сарғыш-ақшыл жолақтар көрінеді. (жолбарыс түсті жүрек). Ол жолақтар дистофрия миокардта венулалар мен веналар төңірегіндегі бұлшықет клеткаларын басымырақ закымдап, ошақтана дамитындығынан қалыптасады.
Бауырдың майлы дистофриясы (майлануы) жайлы гепатоциттерде майдың мөлшері көбейіп, олардың құрамы өзгергенде сөз болады. Бауыр клеткаларында алдымен липидтердің гранулалары (тозаң тәрізді майлану), кейін олардың ұсақ тамшылары (ұсақ тамшылы майлану) ірі тамшыларға немесе тұтас бір вакуольға бірігіп (ірі там-шылы майлану), цитоплазманы толтырады да оның ядросын етке ығыстырады. Сөйтіп, бауыр клеткалары май клеткаларына ұқсастанады. Майлану бауырдың бөлікшелерінің орталығынан сиректеу, ал шетінен жиірек басталады да, дистрофия өте айқын дамыған жағдайда бауыр клеткаларының майлануы диффуздық (шашыранды) сипатта болады.
Бауырдың сырт пішінінің өзгерістері дистрофияньң осы түріне тән болады: ол ұлғайып, болжырап, қызғылттау қоңыр-сарғыш немесе қоңыр-сарғыш түске енеді. Кескенде бауырдың кесінділерінің беткейінен пышаққа май жүғады.
Бүйректерде май тамшылары проксимальдық және дистальдық өзекшелердің эпителиіне жиналады. Әдетте нейтральды майлардан, фосфолипидтерден немесе хо-лестериннен түзілген май тамшылары өзекшелер эпителийінен де, стромадан да табылады. ¤зекшелердің тар сегменті мен жинағыш түтіктердің эпителиінде нейтральды майлар физиологиялық жағдайда да кездесе береді.
Сырт пішіні. Бүйректер үлғайып, божырайды (амилоидоз қосарланса, қатаяды), қыртыстық заты ісініп, сырты мен кесінділерінің боз түсті беткейінен сары дақтарды көруге болады.
Майлы дистрофияның даму себептері түрлі-түрлі. Көбінесе майлы дистрофия оттегі тапшылығынан (тканьдік гипоксиядан) дамитьндықтан, ол жүрек-тамыр жүйесі мен созылмалы ағымды өкпе сырқаттарында, анемияларда, созылмалы алкоголизмде және с.с. жағдайларда жиі кездеседі. Гипоксияның зардабы мүшелердің үнемі күш түскен бөліктерінен бұрынырақ байқалады. Майлы дистрофияның жүрек ақауымен (кемістігімен) сырқаттанатындар миокардының компенсаторлық гипертрофияға (орнын толтырып ұлғаюына) шалдыққан бөліктерінде ең алдымен дамуы осыған мысал бола алады. Бұл жағдайда миокардтың майлы дистрофиясын жүрек қызметі декомпенсациясының (бұзылуының) морфологиялық эквиваленті (баламасы) деп қараған жөн.
Майлы дистрофия зат алмасуы бұзылғандықтан, диспротеиноз, гипопротейнемия, гиперхолестеринемия байқалатын көптеген инфекциялық (дифтерия, туберкулез, сепсис сияқты) аурулар мен улағыш заттардың (фосфордың, мышьяктың(күшаләның), хлороформның) әсерінен дамиды. Кейбір жағдайларда дистрофияның бұл түрі клеткада май алмасуының қалыпты жүруіне қажетті ферменттер мен липотроптық факторлардың жеткіліксіздігі қосарланатын авитаминоздан және бір-жақты тамақтанудан (құрамында белок жеткіліксіздіктен) дамуы мүмкін. Белок жеткіліксіз болып ашыққанда байқалатын бауырдың алипотроптық майлы дистрофиясы осыған мысал бола алады.
Клеткада май декомпозиция, инфильтрация немесе трансформация және синтез бұрмалануы сияқты механизмдерге негізделіп пайда болуы мүмкін.Түрлі органдар мен тканьдерде майлы дистрофия дамуындағы бұл механизмдердің маңызы бірдей емес, өйткені олар дистрофияның себептерінің, органның құрылысы мен атқаратын қызметінің, ерекшеліктеріне тәуелді.
Миокардта майлы дистрофияның дамуы мынадай үш түрлі механизмге: кардиомиоциттерге май қышқылдарының артық мөлшерде түсуіне, ол клеткаларда май алмасуының бұзылуына және клетка ішіндегі құрылымдардың липопротеидтік, комплекстерінің ыдырауына байламды деп есептеледі. Бұл механизмдер гипоксиядан және уланғандықтан миокардта энергия тапшылығы дамығанда инфильтрация мен декомпозиция (фанероз) арқылы жүзеге асырылады. Осы жағдайдағы декомпозицияның негізгі мәні - клетка мембраналарының, липопротеидтік комплекстерінен липидтердің босауында емес, митохондрийлер күйреп клеткада май қышқылдары тотығуының бүзылуында.
Бауырда майлы дистрофия дамуына бізге белгілі барлық морфогенездік механизмдер қатынасады және ол мынадай жағдайларда: 1) май қышқылдары гепатоциттерге тым көп мөлшерде түскенде немесе оларды осы клеткалар артық мөлшерде синтездегенде; 2)гепатоциттерде май қышқылдарының тотығуын және липопротеидтердің синтезделуін тежеп тоқтататын улағыш заттар әсер еткенде; 3) фосфолипидтер мен липопротеидтерді синтездеуге қажетті аминқышқылдары бауыр клеткаларына жеткіліксіз түскенде байқалады. Осыдан бауырдың майлы дистрофиясы липопротеидемияда (алкоголизмде, қант сусамырында, жалпы семіздікте, гормон түзетін жүйе зақымдалғанда), гепатотроптық заттармен уланғанда (этанолмен, фосформен, хлороформмен және т.б.), тамақтың сапасы төмендеп, асқорыту бұзылғанда (аста белок жеткіліксіз болғанда, авитаминоздарда, асқорыту жүйесінің ауруларында) дамиды деген тұжырым туындайды.
Бүйректерде майлы дистрофия резорбтивтік сипатта дамиды, яғни ол липемия мен гиперхолестеринемия (нефроздық синдром) кезінде бүйрек өзекшелері эпителиінің маймен инфильтрациялануымен байланысты болады да нефроциттердің жойылуына әкеп соғады.
Ақыры. Майлы дистрофияның акыры оның даму дәрежесіне сәйкес. Егер клетканың құрылымдары тым қатты зақымдалмаса, онда ол әдетте қайтымды. Май алмасуы тым қатты зақымдалған жағдайда көбінесе ол клеткалардың тіршілігі жойылумен аяқталады.
Майлы дистрофияның органдардың қызметіне әсері өте зор; ол органдардың қызметін күрт бұзып, кейбір жағдайларда мүлде тоқтатады.
Тұкымқуалайтын липидоздар тобы белгілі бір липидтердің метаболизміне қатынасатын ферменттердін, тұқым қуалайтын тапшылығынан дамитын, жүйелік липидоздар деп аталып жүрген түрлерінен құралады. Сондықтан, жүйелік липидоздар тұқымқуалайтын ферментопатияларға немесе фермент тапшылығынан клеткаға субстраттың, яғни, липидтің қорға жиналуымен сипатталатын қорға жиналу ауруларына (болезни накопления) жатқызылады.
Клеткаға жиналған липидтің түріне қарай тұқымқуалайтын липидоздар: цереброзидлипидозға немесе глюкозилцерамидлипидоз (Гоше ауруы), сфингомиелинлипидозға (Ниманн-Пик ауруы), ганглиозидлипидозға (Тей-Сакс ауруы, немесе амавроздық идиотия - нақұрыстық), жалпытаралған (генерализацияланған) ганглиозидозға (Норман-Ландинг ауруы) және басқа ауруларға бөлінеді. Липидтер көбінесе бауырға, талаққа, сүйек кемігіне, орталық нерв жүйесіне (ОНЖ), нерв өрімдеріне жиналады. Бұл органдарда липидоздың әр түріне тән, биоптаттарды зерттегенде сүйенетін белгі ретінде диагностикалық мәні бар клеткалар пайда болады (Гоше клеткалары, Пик клеткалары).

2 Өзіндік зерттеу

Өзіндік зерттеу жұмысымды М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің Агроөнеркәсіптік факультетінің Ветеринариялық медицина кафедрасына қарасты Ветеринарлық клиникасында бастадым.
Ветеринарлық клиникада лабороторияның құрылымымен түгел танысып, әр бөлімде өлексені, патологиялық материалды және қан сарысуын зерттеудің түрлі әдістерін үйрендім. Мысалы, бактериология бөлімінде өлексені немесе патологиялық материалды қабылдап алуды, алып жүруші құжаттарын тексеруді, өлексені жарып, жұғынды жасау, қоректік орталарға себін жасау, лабороториялық малдарға биосынама қоюды меңгердім және қоректік орталарда қарап дайындауды, оларды қоздырғыштың түріне қарап, қандай әдіспен бояуды үйрендім.
Серология бөлімінде қан сары суын қабылдап алуды, қабылдау құжаттарын толтыруды, қандай ауруларға тексеру керек екенін, қандай әдістер және реакциялар қолдану керек екенін донор-қошқарлардан қалай қан алып, оны фибриннен ажыратып, эритроцитті қалай алуды жетік меңгердім.
Клиникаға ауырып немесе жарақат алып түскен малды тексеріп, емдеуді үйрендім. Ол үшін, алдымен анемнезден бастап, сосын малды жалпы тексеруден өткіземіз. Аңның жалпы күй-жағдайына қараймыз, симптомдары мен синдромына назар аударамыз. Алдын ала зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Нақты диагнозын қойып, емдеу жұмыстарын баскамшатмыз [8,9].
Өзімнің курстық жұмысымның тақырыбына сәйкес, камшатны емдедім. Жетекшім в.ғ.к аға оқытушы С. Нұралиев болды.

2.1 Proanamnesis

Амбулаторлық журналындағы тіркеу нөмірі -13
Емдік мекеме мекен-жайы: Шымкент қаласы, Рысқұлбеков көшесі,ном-з
Емдік мекеме аты: М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Агроөнеркәсіптік факультетінің Ветеринарлық медицина кафедрасының клиникасы
Иесі- Асанбаев Асхат
1. Иесінің мекен жайы: Шымкент қаласы, Коммунизм мөлтек ауданы, Қожамберді көшесі №87 жеке үй
2. Мал түрі- камшат
3. Жынысы-еркек
4.Түсі- қоңыр
5.Жасы- 1 жасар
6.Салмағы- 12 кг
7.Дәрігерге көріну күні: 25.03.2014ж.
8.Сауығу күні: 14.04.2014ж.
9. Алдын ала қойылған диагноз: майлы дистрофия
2.2 Anamnesis vitae

Камшатты иесі өз үйінде вольерде (клеткада) асыраған. Бағалы аңдарға аңның пісірілген ішкі өкпе бауыр, ішек-қарын, еті салынған сүйектері іш-майларын, сәбіз, піскенкартоп асқабақтарды майдалап тіліп берген.

2.3 Anamnesis morbi

Егесінің мәліметтері бойынша камшат 30 күн бұрын әлсіздене бастаған, Ауру камшат жабырқаңқы, кейде ессіз, терең ұйқыға кетеді. Тәбеті жоқ, өнімділігі, жұмысқа қабілеттілігі төмендейді. Қосалқы түрінде негізгі аурулардың белгілері анықталады. Өзінің негізгі белгілеріне несептегі өзгерістерді келтіруге болады. Оның тығыздығы жоғарылаған, онда белок анықталады. Тұнбада гиалинді, түйіршікті цилиндрлер, бүйрек эпителийі. Қанда эритропения, нейтрофилді лейкоцитоз; гипо-, диспротеинемия. Уремиялық синдром бүйректердің қызметінің жеткіліксіздігін туғызады, олигурия біртіндеп анурияға айналған. Ауру камшаттың халі жақсара бастағанда полиурия байқалады. Ауру камшат арықтаған; қабағында, төсінде, аяқтарында, ұманың тұсында көлемді ісіктер пайда болады. Кілегей қабықтары, терісі бозарған. Бауырдың көлемі ұлғайған, жүректің қызметі нашарлаған.
Ен негізгі белгісі - полиурия. Зәрдің бөлінуі қалыпты жағдайдағыдан 2-3 еседей көбейген. Тік ішек арқылы бүйректі ұстағанда бүйректердің консистенциясы қатты, сырты бұдырланған, ауырсынғандық байқалады. Ауру камшат жай қозғалады, жылдам шаршайды, тәбеті жоқ. Бірте-бірте арықкамшатды. Қайта-кайта су іше береді. Кілегей қабықтары бозарған, дененің төменгі жақтарында әртүрлі көлемді ісіктер анықталады. Ас корыту жүйесінің ағзаларында қабыну процесінің белгілері байқалады. Жүрек пен қан тамырларының жеткіліксіздігінің белгілері: тамырдың соғысы жиі, артерияда канның қысымы жоғары, жүректің көлемі ұлғайған, жүрек түрткісі күшейген, шашыраңқы; бірінші сазы ақырын, күңгірт; ал екінші сазы р.о. ортада катты естіледі.
Алдын ала аңның клиникалық белгілеріне қарай, және камшаттың далада қыс кезінде өз бетімен жайылғанына қарай, оны нефроз ауруы деп қойдым.

2.4 Status proesens communis universale

1.Жүрек - қан тамыр жүйесін зерттеу
Жүрек дүрсілінің ең жақсы байқалатын жері: ұсақ малдарда сол жақ шынтақтан 2-3 см жоғары 4-ші қабырға аралығында 5 см көлемінде, аумағында. Камшатда сол жақ иық буынымен жауырын жалғасқан тұсының сызығынан жүргізілген түзудің бойынан 3 см төмен, 4-5 см аумағымен 54-ші қабырға аралығында.
Тамыр соғуы: ырғағы орташа, тамырлардың қанға толу дәрежесі жақсы, тамырлар қабырғасының серпімділігі қалыпты, тамыр соғуының күші орташа.
Жүрек тұсын сол жақ 3-4 жақ қабырға арасын тексердім. Жүрек түрткісінің күшін және оның білінетін жерлерін фонендоскоппен тексеруге көштім. Жүрек саздарының дыбыстылығы - көмескі. Жүрек саздарының тазалығы - 1 - ші және 2 - ші саздардың жарықшақтануы орташа, эндокардиальды және перикардиальды шуылдар байқалмайды.
Жүрек шекарасы жоғары және артқы шекарасы өзгеріссіз. Жақсы сақталған.
Сипау арқылы жүрек тұсында көкірек жақтауының дүрсілін сеземіз. Жүрек түрткісі дегеніміз жүрек етінің жиырылуымен сәйкестеніп келетін көкірек жақтауының сыртқа керілуі.
2.Тыныстану жүйесін зерттеу
Тыныс алу түрінің ырғағы аралас, ендікпесі жоқ. Өкпесін тыңдағанда фонендоскоп қолдандым. Маңдай, жоғары жақ қуыстарын, ауа капшықтарын пальпация жэне перкуссия жолымен тексергенімде өзгеріссіз.
Тыныс алу кезінде сыртқа шыққан ауаны зерттеген кезде оның танаудан шыққан екпіннің күшін, қызуын, иісін (жағымсызиіс - өкпе шірігенде), ацетон иісі - кетозда, аммиак иісі - уремияда білінеді.
Тыныс алу қозғалысын зерттеу көкіректі анықтап көруден, көргенде оның сыртқы пішінін, көлемін және көкірек қозғалысын, тыныс алу түрін, санын, жиілігін, ырғағын және тыныс алу қозғалысының біргей, бір мезгілде қозғалуын анықтаудан басталады. Көкіректің көлемін, қозғалысын және сырт пішінін аңның оң жақ, сол жақ қапталынан және артқы жағынан қараумен анықкамшатды.
Тыныс алу санын көкірек клеткасының бұлшық еттерінің жиырылуына, камшат танауының желбіреуіне, тынысты сыртқа шығару екпінін санаумен анықкамшатды. Ауру малдарда тыныс алудың жиілеуі кездеседі және тереңнен жеңіл -- желпі дем алуы кездеседі.
Көмей және кеңірдікті тексергенімде пішіні өзгеріссіз, ауырсыну жоқ, жергілікті қызуы байқалмайды, көмей рефлексі орташа.
Өкпені аускультациялау кезінде - тыныс күшінің шуылдары жоқ, орны және сапасы өзгеріссіз, бөгде шуылдар - сырыл, қытырлау дыбыстары естілмейді, өзгеріссіз.
Өкпені перкуссиялағанымда - перкуссияның дыбыстық сипаты, естілу орны шекарасы өзгеріссіз жақсы сақталған
Дені сау малдардың мұрнынан су ағуы байқалмайды (немесе азғана сулы, сулы - кілегейлі сұйық байқалады). Мұрын, өкпе, бронх, қосалқы қуыстар қабынғанда және өкпе ісінгенде танаудан жайылмайтын (ұдайы) немесе әлсін - әлсін (араласып) бөлініп отыратын су ағу байқалады, ол сұйық , кілегейлі, кілегейлі - іріңді, іріңді - сасық иісті болып келеді.
Тыныс алу мүшелерін зерттеген кезде тыныс ырғағына көңіл бөледі - бұл демді ішке және сыртқа шығарудың өзара кездесіп алмасып тұруы.
Көкіректі нұқу қабырғалар арасымен жоғарыдан төмен қарай соғу арқылы іске асады. Дені сау малдардың өкпе тұсын нұқығанда айқын, созылыңқы, дыңғырлаған дыбыс естіледі, ол өкпенің анық нұқу дыбысы деп аталады. Ал ірі қара малдарда аспаптық нұқу болады. Нұқу кезінде өкпенің шекараларын анықкамшатды, оны өкпенің ашық нұқу дыбысының сызданған сыбырлы немесе даңғырлаған дыбысқа ауысқандығынан білеміз.Дені сау малдардың көкірегін нұқығанда өкпенің анық нұқу дыбысын естиміз.
3. Азық қорыту жүйесін зерттеу
Азыққа тәбеті орташа төмендеген, шөлдемейді. Азық пен суды еркін қабылдайды, шайнау сипаты жақсы, жұлыну, кекіру, құсу жоқ.
Ауыз қуысын ашып тексергенімде жоғарғы таңдайдың, жақтың, қызыл шектің, тілдің, еріннің, кілегей қабықтарының жағдайы, ауыздан шыққан иіс, сілекей бөлуі, тістердің жағдайы жақсы сақталған, өзгеріссіз. Өңешті пальпациялау арқылы тексергенімде ауырсынуы жоқ.
Ауыз қуысы мүшелерінің зерттеу кезінде тісі жоқ жерінен қолды енгізіп, тілді сыртқа шығару арқылы немесе ауыз кергішті (зевник) енгізу арқылы аузын ашамыз. Содан соң мыналарға көңіл аудару керек; 1 .Көру арқылы және сипау тәсілдері арқылы шырышты қабықтың күйін білу және зерттеу. Көзбен көру арқылы шырышты қабықтың түсуін, түсін оның өзгерістерін, жара және бөртпелері бар жағын анықкамшатды. Ауыздың шырышты қабығын сипап оның қызуын, сезімталдығын және құрзақтығын анықкамшатды.
4.Тістің күйін қараған кезде, тістің босауын, желінуін, түсуін, және оның өсіп кетуін анықтау керек.
Азық қорыту жүйесін зерттеу иттің азық қабылдау және су ішу қабілетін тексеруден басталады. Мал азықты қалай қабылдайды және суды қалай ішетінін анықкамшат отыра мынандай құбылыстарға мұқият зер салып қарау қажет;
а)Тәбет және оның бұзылуы;
б)Жұлу және шайнау, оның өзгерісі;
в)Құсу, кекіру және күйіс қайтару және олардың бұзылуы;
Ауыз қуысын, жұтқыншақты, өңешті зерттеу. Ауыз қуысын зерттеудің негізгі тәсілдері көру, сипау және қосымша иіс сезетін мүшелер арқылы шыққан иісті анықтау.(иіскеу). Дұрыстап зерттеу үшін ауыз кергіштер қолданылады. Көзбен көру ауыз қуысының жабылуын және ашылуын, еріндерінің еріксіз қозғалуын, сілекей бөлінуінің және олардың бөтен өзгерістерін анықкамшатмыз.
4 .Жұтқыншақты зерттеу
Жұтқыншақты негізі көру, сипау, ларингоскоп тәсілдерімен зерттеледі. Қолмен басып қарау арқылы жұтқыншақтың қызуын, ісуін және аурудың жанға батуын анықкамшатды. Көзбен қарау арқылы көңіл бөлінетін нәрсе бас пен мойынның орналасуы және оның өзгеруі. Жұтқыншақ ауырғанда бас пен мойынның қалыпты жағдайдан өзгеруі байқалады.

5. Өңешті зерттеу
Камшаттың өңешін зерттеу мойынның сол жағынан бастап көру және сипалау арқылы жүргізіледі. Өңешті көру және сипалағанда оның жуандығына, қалталанып - кеңеюіне, қатты жұмсақтығына, бөгде заттың бар жоқтығына, ауыршаңдығы мен сезімталдығына көңіл бөлеміз.
6. Ас қазанды зерттеу. Ас қарынды гастроскоппен зерттейді, ол медицинада көп қолданады. Камшат қарнында елеулі өзгерістер көрінбейді.
7. Ащы ішекті зерттеу
Ащы ішектің маңайын сипау және нұқу тәсілдерімен оның ауырған жерін білу және сезімталдығын анықкамшатмыз.
Фонендоскоп немесе стетоскоп арқылы яғни түтікше аспаптар пайдалана отырып, сау аңның ащы ішекке пайда болатын дыбыстардың естілуі мен естілмеуін анықкамшатмыз және олардың өзара ерекшеліктері ( су сылдыры, су шалпылы, тамшының дыбысы).
8. Тоқ ішекті зерттеу
Тоқ ішектің тұсын нұқу әдісіне пайдалана отырып одан шыққан дыбыстарды ( даңғырлаған, сызданған) дыбыстардың өзгеруін анықкамшатмыз, ал тыңдаған а (пырылдаған, шұрқырау, күрсілдеу, дүрсілдеу).
Ауырған камшаттың ас қорыту жүйесі бір қалыпты жағдайда, ешқандай өзгерістер жоқ.
9. Жүйке жүйесін зерттеу
Бас сүйекпен омыртқа бағана жотасының жағдайы -- пішіні өзгермеген, перкуссиялау кезінде ауырсыну байқалмайды, мінез - құлқы орташа, сезім мүшелері жақсы сақталған, көру сезімі жақсы, лақап атын атағанда оның есту мүшесінің жақсы екенін байқадым, бел омыртқасын сипап көргенімде бойын тік ұстады, иіс сезу мүшесін зерттегенімде және теріні зерттегенімде өзгеріссіз болды.
Камшаттың бас сүйегінің ми сауыты мен омыртқасын зерттеу. Көру арқылы аңның бас сүйегінің ми сауытының мынандай ерекшеліктеріне көңіл аударамыз; көлемі мен пішініне, оның мүмкін болатын өзгерулеріне (шеке тұсының ісінуіне, бас сүйегінің соққыдан зақымдануы).

2.5 Status proesens localis

Камшаттың жалпы жағдайы төмен. Азыққа зауқы жок, күйі өте нашар, кілегей қабықтары бастапқыда қанмен кернелген, артынан сарғыштанған. Тыныс алуы жиілеп, қиындай түсуде. жүрек түрткісі күшейген, диастолалық шуыл тындалады. Қосалқы түрінде негізгі аурулардың белгілері анықталады. Өзінің негізгі белгілеріне несептегі өзгерістерді келтіруге болады. Оның тығыздығы жоғарлаған, онда белок анықталды. Тұнбада гиалинді, түйіршікті цилиндрлер, бүйрек эпителийі бар. Қанда эритропения, нейтрофилді лейкоцитоз; гипопротеинемия. Уремиялық синдром бүйректердің қызметінің жеткіліксіздігін туғызған, олигурия біртіндеп анурияға айналған. Ауру аңның халі жақсара бастағанда полиурия байқалады. Ауру мал арықтаған; қабағында, төсінде, аяқтарында, ұманың тұсында көлемді ісіктер пайда болған. Кілегей қабықтары, терісі бозарған. Бауырдың көлемі ұлғайған, жүректің қызметі нашарлаған.
Ен негізгі белгісі - полиурия. Зәрдің бөлінуі қалыпты жағдайдағыдан 2-3 еседей көбейеді. Бүйректердің консистенциясы қатты, сырты бұдырланғае, ауырсынғандық байқалмайды. Ауру мал жай қозғалады, жылдам шаршайды, тәбеті жоқ. Бірте-бірте арықкамшатды. Қайта-кайта су іше береді. Кілегей қабықтары бозарған, дененің төменгі жақтарында әртүрлі көлемді ісіктер анықталады. Ас корыту жүйесінің ағзаларында қабыну процесінің белгілері байқалады. Жүрек пен қан тамырларының жеткіліксіздігінің белгілері: тамырдың соғысы жиі, артерияда канның қысымы жоғары, жүректің көлемі ұлғайған, жүрек түрткісі күшейген, шашыраңқы; бірінші сазы ақырын, күңгірт; ал екінші сазы р.о. ортада катты естіледі.
Зәр бөлу жүйесін зерттеу. Несеп бөлу актісі - жиілігі жоқ, несептің мөлшері орташа, несеп бөлу кезінде ауырсыну байқалмайды.
Бүйрек пен қуықта сипау кезінде көлемі өзгермеген, пішіні сақталған, консистенциясы жақсы, ауырсыну жоқ, қуықты тексеру үшін катетор енгізгенімде бөгде заттың болмағанын анықтадым. Несептің физикалық қасиетін анықтадым. Несеп түсі. Шыны цилиндрге зерттеуге арналған несепті құйып, сосын оның түсін күндізгі жарықта анықтадым.
Камшаттың түріне қарай несеп түсі - ақшыл - сарыдан, ашық - қоңыр аралығында болады. Несеп тұсінің өзгеруі ондағы басқа заттардың қосылуы салдарынан болады, несеп құрамында қан, гемоглобин, өт пигменттері және басқа да заттардың денедегі ауруды анықтау немесе емдеу мақсатымен жіберілген дәрі - дәрмектің түсіне байланысты.
б) Несеп консистенциясы (сұйықтығы). Несеп сұйықтығын екі шыны ыдыс алып оның біреуіне несеп құйып, содан соң оны жайлап келесі ыдысқа сапыра құю арқылы анықкамшатды. Барлық малдарда (дара тұяқтылардан басқа) несеп су тәрізді болады. Дара тұлқтыларда несеп кілегейлі болып келеді, құйғанда жіп тәрізді болады да ағады, себебі несеп құрамында муцин сілекейінің болуы.в) Несептің иісін сезім мүшелерімен анықкамшатды.
Қуық сал болғанда, қабынғанда, уратрадан несеп өтпей қалғанда несеп құрамының бұзылуы байқалады, осы сезде аммиактың иісі пайда болады. Куық ісігінде шіріген иіс, кетозда ацетон иісі кездеседі. Несептің салыстырмалы тығыздығын анықтау.
Цилиндрге несепті құйып, оған жайлап бөліктерінде 1,0- ден 1,060 санына дейінгі көрсеткіші бар урометрді батырады. Урометр бір қалыпқа келген соң оның төменгі шкаладағы бөлігіндегі көрсеткішін белгілеп анықкамшатды. Нефритте, нефроз, склерозда несеп тығыздығының төмендеуі байқалады. Несептің ракциясын индикаторлы қағаздың көмегімен анықталады. Ол үшін идикаторды несепке батырып алып, содан соң индикаторды түрлі-түсті ілгілермен (бөліктермен) шкаламен салыстырып анықкамшатды, ондағы сандармен белгіленген сан бөліктері шкала несептің қандай реакция екенін көрсетеді [9,10].
Циститте, қуық қабынғанда, мал құсқаннан соң несеп негізгі сілтілі болып келеді. Қышқылды несеп бүйрек жүмысының жетіспеушілігінде, мал ұзақ ашыққанда және дене қызуы көтерілетін кейбір ауруларда кездеседі.
Ауырған камшаттың несеп бөлу жүйесі қалыпты жағдайда, ешқандай өзгерістер жоқ.

2.6 Diagnosis

Анамнез және клиникалық белгілеріне қарағанда азыққа зауқы жок, күйі өте нашар, кілегей қабықтары бастапқыда қанмен кернелген, артынан сарғыштанады. Тыныс алуы жиілеп, қиындай түсуде. жүрек түрткісі күшейген, диастолалық шуыл тындалады. Қосалқы түрінде негізгі аурулардың белгілері анықталды. Өзінің негізгі белгілеріне несептегі өзгерістерді келтіруге болады. Оның тығыздығы жоғарылаған, онда белок анықталды. Тұнбада гиалинді, түйіршікті цилиндрлер, бүйрек эпителийлері бар. Қанда эритропения, нейтрофилді лейкоцитоз байқалады; гипо-, диспротеинемия анықталды. Уремиялық синдром бүйректердің қызметінің жеткіліксіздігін туғызған, олигурия біртіндеп анурияға айналуы мүмкін. Ауру камшаттың халі жақсара бастағанда полиурия байқалады. Ауру мал арықтаған; қабағында, төсінде, аяқтарында, ұманың тұсында көлемді ісіктер пайда болады. Кілегей қабықтары, терісі бозарған. Бауырдың көлемі ұлғайған, жүректің қызметі нашарлаған. Ауруды анықтауда клиникалық белгілерінен басқа, қанды, зәрді биохимиялық зерттеулермен тексердім. Сол себепті аурудың диагнозын: камшаттың нефрозы деп қойдым.

2.7 Decursis morbi et therapia

Күні
Дене қызуы
Тыныс алуы
Тамыр соғысы
Diagnosis morbi
Diagnosis therapia
25.032014
40,5 ºС
18
95
Камшаттың жалпы жағдайы нашар. Азыққа тәбеті жоқ, тек сұйық азық ішіп арықтаған. Камшат суды көп мөлшерде ішеді. Камшат тынышсыздану-да. Ауырсыну байқалады. кілегей қабықтары бастапқыда қанмен кернелген, артынан сарғыштанған. Тыныс алуы жиілеп, қиындай түсуде. жүрек түрткісі күшейеді, диастолалық шуыл тындалады. Қанда эритропения, нейтрофилді лейкоцитоз; гипо-, диспротеинемия. Уремиялық синдром бүйректердің қызметінің жеткіліксіздігін туғызған, олигурия біртіндеп анурияға айналуы мүмкін. Ауру мал арықтаған; қабағында, төсінде, аяқтарында, ұманың тұсында көлемді ісіктер пайда болған. Кілегей қабықтары, терісі бозарған. Бауырдың көлемі ұлғайған, жүректің қызметі нашарлаған.

1.Аңның күтімін жақсарттым.
2 Рационнан майлы азықтарды қысқарттым
3.Малға көбірек демалдыруды, мазаламауды ұйымдастыру.
4.Цефазалин 1гр-5мл 0,5% новакайн ерітіндісін бұлшық етке 2рет
5.200мл 10%-ды глюкоза ерітіндісін тамырға.
6.200мл хлорлы кальций ерітіндісін тамырға.
7.200мл глюконат кальций ерітіндісін тамырға.
8.Вит А 10мл тамырға.
9. Вит В6 10мл күнде тамырға
10. Вит В12 8 мл күн ара тамырға
11. Вит С 15 мл күнде тамырға
12. Кокарбоксилаза 20мл тамырға
13. Фурацимид 4мл тері астына
14. Кардиазол , кардиамид 3мл тері астына
15. 200мл метрогилді тамырға
16.200 мл метрогил ертіндісі тамырға.
26.03.2014
40,5 ºС
18
95
Камшаттың жалпы жағдайы нашар. Азыққа тәбеті жоқ, тек сұйық азық ішіп арықтаған.. Ауырсыну байқалады. кілегей қабықтары бастапқыда қанмен кернелген, артынан сарғыштанған. Тыныс алуы жиілеп, қиындай ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Аң терісі бұйымдарының сипаттамасы
Терісі бағалы аңдарды боннтировкалау
Терісі бағалы аңдарды өсіру
Тәжірибелік егеуқұйрық бауырының ультрақұрылымы
Қояндар мен терісі бағалы аңдар гигиенасы
Түйе терісі
Етті-майлы құйрықты қойлар
Майлы дақылдар
Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
Аңдар терісі мен үлбірінің тауарлық көрсеткіші
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь