Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының бағыттары мен жағдайы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.5
1.БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 . 42
1.1.Бағалы қағаздар нарығының, құрылымы атқарылымы ... ... ... ... ... 6 . 15
1.2Компанияның қаржысы және қаржының басқару мақсаты ... ... ... 15 . 25
1.3Компанияның қаржылық портфелін басқарудың маңыздылығы және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25 . 42

2 «АЛМАТЫ МӘДЕНИТҰРМЫСҚҰРЫЛЫС» АҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ..43 . 59
2.1 «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ қызметін талдау:
құрылымы,техникалық.экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... 43 . 50
2.2 «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ бағалы қағаздар эмиссиясы туралы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50.54
2.3 «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ төлеу қабілеттігін талдау.54.59

3 КОМПАНИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ..60 . 73
3.1Казақстанда корпоративті бағалы қағаздар нарығының әлсіз дамуының себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 . 62
3.2Корпаривті бағалы қағаздар нарығының дамуының негізгі бағыттары және бүгінгі таңдағы жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62 . 68
3.3Корпоративті бағалы қағаздар портфелін басқарудың жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..68.73
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74 .76

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77.78
Нарық – бұл сатушы мен сатып алушының арасындағы қатынас. Басқа да нарық сияқты бағалы қағаздар нарығы, сұраныс пен ұсыныс шоғырланатын және еркін баға анықталатын сату және сатып алуға байланысты қатынастардың күрделі экономикалық жүйесін білдіреді. Нарықтың көлемі, бізге белгілідей, эмитенттер мен инвесторлардың, яғни «бағалы қағаз» тауарын сатушы мен сатып алушылардың мамандандырылған деңгейімен тікелей байланысты.
Қазақстандағы орын алған экономикалық жағдайда қаржы нарығын және оның негізі – бағалы қағаздар нарығын жылдам және ғылыми түрде дамуын жеделдету, осыған байланысты ұлттық шаруашылық құрылымды жедел реттеу, өндірістің дағдарысын тоқтату, өндірістің маңызды салаларын дамыту қажет.
Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының даму процессі күрделі және маңызды сипатқа ие. Бұл айтылып отырған салада, көзге көрінетіндей жетістіктері де соған қоса әлі толық шешілмеген мәселелері де бар. Осыған байланысты, бағалы қағаздар нарығының қалыптасуы барысында, негізгі бөліктеріне, яғни мемлекеттік бағалы қағаздар нарығына, корпоративті бағалы қағаздар нарығына және де арнайы қаржы құралдарына көңіл бөлген жөн.
Қазақстан Республикасының мемлекеті бағалы қағаздар нарығын құру және оны одан әрі дамыту мақсатында қажетті шараларды жасау үстінде. Қазақстан меншікті мемлекет иелігінен алу және жекеменшіктендірудің Ұлттық бағдарламасы бағалы қағаздар нарығының негізгі элементтерін құру процессін жеделдетті. Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар түрінде қайта құру олардың инвестиция тартудың ең бір тиімді механизмдерінің бірі акция шығаруды пайдалану мүмкіндігін ашты.
Бағалы қағаздар нарығы, Қазақстанның ұлттық валютасының тұрақтануына және инфляцияның деңгейінің төмендеуіне де әсер етеді.
1. Бланк И.А., Управление капиталом, Киев 2004 ж.
2. Винс Ральф Новый подход к управлению капиталом, Мосвка 2003ж
3. Додонов В.Ю., Упарвление портфелем акций на развивающем
фондовом рынке, Алматы 2003 ж.
4. Иванов А.П., Инвестиционная привлекательность акций, Басылым: «Акционер» 2002 ж.
5. Нурсеитов Э.О., Акционерное общество и ценные бумаги, Алматы 2004 ж.
6. Торкановского В.С., Колесников В.И., Ценные бумаги: Учебник, Москва: Финансы и статистика, 2003 ж. 448 с.
7. Рахимжанов А.Т., Долговые ценные бумаги и финансовый кризис, Алматы, Баспа 2001 ж.
8. Заурбекова З.Г., Стратегическое управление акционерных компаний Казахстана, Алматы 2001 ж.
9. Колесников В.И., Ценные бумаги, Мәскеу 2004 ж.
10. Сеилова З.С., Бағалы қағаздар нарығы, Алматы, басылым: Арко 2000 ж.
11. Жумабаева М.Д. Есбосинова А.С. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценным бумагами, Алматы 2002 ж.
12. Фабоцци Фрэнк Дж., Рынок облигаций: анализ и стратегия, Мәскеу 2005 ж.
13. Журнал: «Ценные бумаги», Некоторые вопросы внедрения МСФО на РЦБ, № 01, қаңтар 2005 ж.
14. Журнал: «Ценные бумаги», Брокер – дилер, трансфер – агентская деятельность, № 02, ақпан 2005 ж.
15. Журнал: «Ценные бумаги», Регистраторская деятельность на рынке ценых бумаг, № 4, сәуір 2005 ж.
16. Журнал: «Ценные бумаги», Инфраструктура рынка ценных бумаг Республики Казахстан, № 7, шілде № 8, тамыз № 9, қыркүйек № 10, қазан 2005 ж.
17. Абдрахманова Г.Т., Жумабаева 3 С., Рынок ценных бумаг: особенности функционирования в Казахстане, Алматы «LEM», 2002 ж -210 б
18. Берзон Н.И., Буянова ЕЛ., Кожевников МЛ., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля. — М.: Вита-Пресс, 1998. - 400 б.
19. Н.А.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, 18 ақпан 2005 ж Егеменді Қазақстан 28.02.2005 ж.
20. Жатканбаев Е.Б., Агальцова С.В., Становление рынка государственных ценных бумаг. Алматы: Қазақ университетi, 1999. – 157 б.
21. Қазақстан Республикасының индустриалды - инновациялық дамуының стратегиясы, Егеменді Қазақстан, 20 шілде 2004 ж.
22. Послание Президента народу Казахстана "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации! Астана, 19 мамыр 2004 ж.
23. Тюлз Р., Брэдлин Э., Тьюлз Т Фондовый рынок. 6-е изд.: Пер с англ.- М.: Инфра-М, 2003. - 648 б.
24. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под.ред.О.В. Соколовой.- М.:Юристъ, 2000. –784 б.
25. 2003 год в событиях и фактах // Рынок ценных бумаг Казахстана №12 (92) желтоқсан 2003 ж.
26. Асылова А.С. Коммерциялық банкілер – бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы / ҚазЭУ хабар 2006ж. №4 167 б.
27. Хмыз Е.А. финансовое показатели эффективности портфеля ценных бумаг – КазЭУ Хабар / 2006ж. №4 172б.
28. Маржан Татибекова Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Казахстане / Рынок ценных бумаг № 16 2006ж. 36 б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.....................................3-5
1.БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ МӘНІ МЕН ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... атқарылымы.................... 6 –
15
1.2Компанияның қаржысы және қаржының басқару мақсаты............15 – 25
1.3Компанияның ... ... ... маңыздылығы және
түрлері.....................................................................
..................................25 – 42
2 «АЛМАТЫ МӘДЕНИТҰРМЫСҚҰРЫЛЫС» АҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ... ... ... ...... «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ қызметін талдау:
құрылымы,техникалық–экономикалық көрсеткіштері........................ 43 –
50
2.2 «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ ... ... ... ... ... ... АҚ ... қабілеттігін талдау.54-59
3 КОМПАНИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН ... ...... ... ... ... ... әлсіз дамуының
себептері..............................................
....................................................60 – 62
3.2Корпаривті бағалы қағаздар нарығының дамуының ... ... ... ... ...... ... ... ... ... жетілдіру
жолдары.....................................................................
.................................68-73
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.......................74 -76
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................77-78
КІРІСПЕ
Нарық – бұл сатушы мен сатып алушының арасындағы қатынас. ... ... ... ... қағаздар нарығы, сұраныс пен ұсыныс шоғырланатын және
еркін баға анықталатын сату және ... ... ... ... экономикалық жүйесін білдіреді. Нарықтың көлемі, бізге белгілідей,
эмитенттер мен инвесторлардың, яғни ... ... ... ... мен ... мамандандырылған деңгейімен тікелей байланысты.
Қазақстандағы орын алған экономикалық жағдайда қаржы нарығын және оның
негізі – ... ... ... ... және ... ... дамуын жеделдету,
осыған байланысты ұлттық шаруашылық құрылымды жедел реттеу, өндірістің
дағдарысын тоқтату, өндірістің маңызды салаларын ... ... ... қағаздар нарығының даму процессі күрделі және
маңызды ... ие. Бұл ... ... ... ... ... де ... қоса әлі толық шешілмеген мәселелері де бар. ... ... ... нарығының қалыптасуы барысында, ... яғни ... ... ... ... корпоративті бағалы
қағаздар нарығына және де арнайы қаржы құралдарына көңіл бөлген жөн.
Қазақстан Республикасының мемлекеті бағалы қағаздар нарығын құру ... одан әрі ... ... ... ... жасау үстінде. Қазақстан
меншікті мемлекет иелігінен алу және ... ... ... ... ... ... элементтерін құру процессін
жеделдетті. Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар түрінде қайта
құру олардың ... ... ең бір ... ... бірі ... ... ... ашты.
Бағалы қағаздар нарығы, Қазақстанның ұлттық валютасының тұрақтануына
және инфляцияның деңгейінің төмендеуіне де әсер етеді.
Бағалы қағаздар нарығы – нарықтық ... өтіп ... ... ... Бұл ... капиталды инвестициялау процессіне
қатысты.
Өркениетті мемлекеттерде экономикалық өрлеуді қаржыландырудың басты
жолы бағалы қағаздар нарығы болып табылады.
Қазақстан ... ... ... ... он үш ... аса
жұмыс істеп келеді. 1991 жылдан бастап акционерлік қоғамдар, ... қор ... және ... ... ... ... кәсіпқой
қатысушылары пайда бола бастады. Осылайша, тоқсаныншы жылдың ... ... ... қағаздар нарығы туралы заңдылықтың ... қор ... ... ... ... ... мен
айналымының жолын түзететін, шамалы нақтылықпен нормалар жазылды. ... ... ... ... қағаздар бойынша Қазақстан Республикасының
Ұлттық комиссиясы құрылды. 1996 ... ... ... ... қағаздар нарығының дамуының үш жылдық бағдарламасын бекітті, бұл
бағдарлама оның ... даму ... ... ... ... ... дамуы, жағдайы келесілермен анықталады:
– бағалы қағаздардың шығу реті мен айналымын, субъектілер қызметтерін
реттейтін, және осы ... ... ... ...... реттеудің құрылымы мен ретін анықтайтын, бағалы қағаздар
нарығының заңдылық базасы құрылған;
– жеткілікті және қажетті ... ... ... ... ... ... олардың негізін брокерлер –
дилерлер, кастодиандар құрайды. Және де ... ... ... қор ... ... және облигация нарығы дамып ары қарай функционалдауды іске
асырып жатыр;
... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар ... ... ... интеграциялау жүріп жатыр.
Нәтижесінде Қазақстандық қор биржасы, нақтылы белсенді тенденцияларға
қарамастан, өсу ... ... жоқ, бұл ... ... ... байқалады. Бірақ та ... ... ... ... ішкі ... база ... ... инвестициялық процестердің ретімен жалғасуы, инвестициялаудың
мүмкіншілігін кеңейту және эмитенттердің қызметін мемлекеттік ... ... ... ... ... жобаның мақсаты – ... ... ... ... ... мен ... талдау жүргізу.
Бірінші бөлімде бағалы қағаздар нарығының мәні мен олардың түрлері
түсіндірілген. ... ... ... ... ... ... Және де компанияның құрылуы
Екінші бөлімде ... ... ... ... ... қызметтері «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ
мысалында зерттелген. «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ ... ... ... ... ... ... қағаздар эмиссиясы туралы
мәліметтер ... ... ... ... қаржылық
жағдайы талданды.
Үшінші бөлімде компанияның өндірістік ... мен ... ... ... ... ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ.
1.1 Бағалы қағаздар нарығының, құрылымы атқарылымы
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес ... ... ... ... ... мен реквизиті бекітілген құжат болып
табылады. Оның іске асуы мен басқа біреуге ... тек ... ... ғана ... болады.
Экономикалық мәніне келер болсақ, тауар әлемі екі ... ... және ... ... жай ақша және қор ... жаңа ақша әкелетін болуы
мүмкін. Әрқашанда ақшаны бір адамнан басқа ... беру ... ақша ... екі ... ... таңдады ол – несиелеу және
бағалы қағаздарды ... мен ... ... ... нарықта, тауар жоқ
жағдайда, яғни ол ... ... әлі де ... ... оны ... ... болады. Бірақ бағалы қағаздар – ол ақша да емес, материалды тауар да
емес. Оның ... ... ... ... ... ... ... адам бағалы қағазға өз тауарын немесе ақшасын ауыстырар алдында
қағаздың ешқандай да ... жоқ, ... оның ... мен ... ... көп екеніне көз жеткізген жағдайда ғана ауыстырады.
Бағалы қағаздардың пайда болуына қаншама ... ... да, ... мәні туралы сұрақтар бүгінгі күнге дейін халықты ... ... ... ... ... ... ... міндеттемені және жеке
алынған ресурстар (қозғалмайтын мүлік, жер, тауар, ақша және т.б.) ... ... ... ... саяды. Осыған орай, бұл құжаттар
меншіктің нақты объектісінен бөлініп, ... ... ... ... өмір
сүре алады.
Қазіргі жағдай шартына байланысты тауар мен ақша ол ... ... ... ... онда бұл қағаздың экономикалық
тұрғыдағы анықтамасы келесідей болады.
Бағалы қағаздар – ол қордың ... ... ол ... мен ... ... ... нарықта тауар болып айналымда жүретін және табыс
әкелетін қағаз.
Бағалы қағаз – ол ... ... яғни ... ... ... айналымда жүретін ерекше тауар, бірақ ол жай тауар да, қызмет ... да ... ... ... оны ... ... құрамдармен иемденеді.
Оның негізгі ерекшелігі – оның ақшаға ауыстыруын көп ... ... ... болады (сатып алу – сату, эмитентке қайтару, қарызды өтеу және
т.б.). Ол ... ... ... құралы ретінде, көптеген жылдар бойы
сақталып және ұрпақтарға қалдыру мен жай ғана ... ... ... ... экономикалық мәнін ашу үшін келесі ... ... ... ... ... ... (корпорациялардың акциялары,
вексельдер, чектер, коносаменттер және т.б.) формасында ... ... ақша ... ... ... ... (корпорациялардың және
мемлекеттің облигациялары, сертификаттар және т.б.) тұлға иесіне қарыздық
қатынас ретінде ... ... ... ... ... ... ... инвестициялауды
куәландыратын құжат ретінде көрініс табады. Бұл бағалы қағаздың мәні мен
мазмұнын түсіну үшін өте ... Бұл ... ... ... ең жоғары
формасы ретінде басты рол алады.
Үшіншіден, бағалы қағаздар – бұл ... ... ... ... ... ... т.б.) қойылатын
талаптарда көрініс табатын құжат.
Төртіншіден, бағалы қағаздардың экономикалық мәнін түсінуде маңызды
бір ... ол оның ... ... Бұл ... ... ... бола ... Дегенмен, мұндай капитал нақты капиталдан өзгеше: ол
өндіріс ... ... ... Бірақ та бағалы қағаздың айналымдық,
өтімділік, ... ... ... болатын қаситеттерін айта
кету жөн.
Сонымен бағалы қағаздар – бұл ... ... ... ... ... ... қағаздарға жалпы баға бере ... ... ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың бос ақша
қаражаттарын инвестициялауда икемді құрал бола алады.
Екіншіден, бағалы ... ... - ... ... және
басқа да қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ... ең бір ... ... ... қағаздар тауар және ақша айналысында қызмет
көрсетуіне ... ... ... ... ... ... қор ... қағаздардың бағамы қалыптасады. Дағдарыс жылдары және жағымсыз
коньюктура кезінде бағам шұғыл төмендейді және ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін бөліп көрсетуге болады:
1) ол – құжаттар;
2) бұл – құжаттар белгіленген форманы және ... ... ... ... олар ... ... ... мүліктік құқықты табыстау және жүзеге асыру тек осы ... ... ... ... ... мен классификациясы:
Экономикалық табиғаты бойынша: Үлестік (акция), Қарыздық (облигация,
қазыналық міндеттеме), Тауарлы ... ... ... Өндірістік
қаржылық құралдар (фьючерс, опцион, варрант және т.б.).
Шығару формасы бойынша:құжатты, құжатсыз,
Қорды ... ... ... ... ... (2 – 5 ... ұзақ мерзімді (5 – 25 жылға дейін), мерзімсіз
Айналатын территориясы бойынша:аймақты,ұлттық, халықаралық
Эмитент бойынша:мемлекеттік (Үкімет атынан қаржы Министрлігі ... ... ... ... ... ... органдар
және ұйымдардың бағалы қағаздары), корпоративті, шетелдік
Табысты төлеу әдісі бойынша:әрдайымдық табыс, бір реттік ... ... ... ... пайыздық ставкамен, ауыспалы пайыздық ставкамен.
Қазақстан Республикасында келесідей бағалы ... бар: ... ... және де ... ... туралы заң актілерімен
бекітілген немесе бағалы қағаздар қатарына қосылған құжаттар. ... осы ... ... жеке тоқтап кетсек.
Акция – бұл акционерлік қоғамның ... ... үлес ... және осы қоғамды сырттай басқарып тұруға дивиденд түрінде пайда
алуға және осы қоғамның таралуы кезінде ... ... ... ... ... ... ... Ол акционерлік қоғамның жарғылық капиталына
қосқан үлесін куәландырады.
Акцияның екі түрі бар:жай, ... осы ... екі ... ... мүмкін.
Жай акция акционерге дауыс беруге енгізілген барлық мәселелерді ... ... беру ... ... ... ... қатысу, Қоғамда
таза табыс болған кезде дивидендтер, сондай – ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам ... ... оның ... ... алу ... ... Жай ... бойынша дивиденд түскен пайдаға
байланысты төленеді.
Ал артықшылықты акциялар иесі міндетті түрде, акционерлік ... ... ... ... Егер пайда жеткіліксіз болса, дивиденд
резервтік қор есебінен төленеді. Қоғам тараған ... ... бір ... акционерлердің – жай акциялар меншіккерлерінің алдында артықшылықты
құқыққа ие. Артықшылықты акция иегері жалпы жиналысқа қатыса алмайды, ... ... ... ... және ... акцияларға ие акционер
құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса онда ... ... ... ... бар, олар ... ... сату ... өз капиталын көбейтуге мүмкіндік
береді. Ол ақшаларды кәсіпорынның ... ... ... ... ... – жабдықтар сатып алу. Ақшаларды пайдалану нәтижесінде
өткізілген операциялар ... ... көп ... маңызды, себебі
инвесторлар салған ... үшін ... ... күтеді. Егер, кәсіпорынның
қызметі алға басса, онда инвестор пайда көреді, егер қызмет ... ... ... салған ақшасын жоғалтып алуы мүмкін.
Екінші себеп, ұйымның акционерлік ... ... ... Ең сәтті кәсіпорындар да банкротқа ұшырауы ... ... ... ... ... ... онда ол ... жылжитын,
жылжымайтын мүліктерінен айырылуы мүмкін. Ал акционерлік ... тек ... ... ... береді.
Үшінші себеп, акцияны шығару кәсіпорынның иесін анықтауға мүмкіндік
береді. ... екі адам ... ... ... ... олардың
әрқайсысына акцияның 50 пайызы тиюі ... ... ... ... 60 ... ... оның қоғамда даусы көбірек болады.
Кәсіпорынның акция шығармау себептері:
– кішігірім кәсіпорындар акция шығармайды, себебі оларға тікелей басқару
қажет, және бір ... екі жай ... бұл ... жеңіл атқарады;
– үлкен кәсіпорындардың басқармашылығы кәсіпорынды бақылауды жоғалтқысы
келмесе, және оны капиталды ... ... ... ... ... - өзінің ұстаушыларына, қарастырылған уақыт мерзімінде
номиналдық құнын және сол ... ... ... ... ... ... ... беретін эмиссиялық бағалы қағаз.
Облигациялар қарыз капиталы ... ... ... капиталдан
белгіленген уақыт ішінде пайыз алып, ал облигацияның уақыты біткеннен соң,
оның номиналдық құнын ... ... ... ретінде көрініс табады.
Облигациялар акционерлік қоғамның ... және ... ... ... ... Облигация иесінің дауыс құқығы жоқ, акционерлер
жиналысына және қоғамды басқаруға қатыспайды.
Облигацияның акциядан ... ... ұзақ ... ... ... ... ... иегері кәсіпорынның қызметіне ... ... ... ... да ... ал ... ... кәсіпорын
міндетті түрдегі пайызды төлеу қажет. Облигациялар эмитенті ... ... ... ... ол өндірістік ұйымдастыру бойынша
міндетті шығындар болып табылады. ... ... ... ... облигация бойынша пайызды кәсіпорындардың пайдасынан салық төлеуден
бұрын береді.
Облигация нақты ... ... ... (бір ... мерзіммен (бір жылдан бес жылға дейін);ұзақ ... ... он ... ... ... ... ... жойылып, олардың пайыздары
төленеді. Облигацияны шығару мақсаты пайда немесе өндіріс көлемін үлкейтуге
көмектесетін шараларды өткізу үшін ... ... ... ... табылады.
Облигацияның эмиссия көлемі эмитенттің Жарғылық қорынан аспау керек. Акция
шығаратын эмитент облигацияны, Жарғылық қорды түгел төлеп ... ... ... ... ... ... туралы шешімді кәсіпорын Жарғысында
қарастырылған ретпен қабылданады.
Вексель – бұл қатаң формада, белгілі бір ... ... ... ... ... қайтарып беретіндігін куәландыратын ...... ... ... ... ... қаржылық
құрал.
Ең алдымен вексель несие ... ... ... ... ... ... болады:коммерциялық несие негізінде сатылып
алынған тауар мен ... ... ... ... ... ... капиталын тартуға.
Тарихи вексель – шаруашылық өмірдегі бағалы қағаздардың бірінші түрі.
Ұзақ уақыттан бері вексель есеп ... ... ... алу үшін де,
төлем құралы ретінде де қызмет көрсетіп келеді. Міндеттерді ... ... ... ... нарықтық құралдың іскерлік түрі болып
табылады.
Вексельдің екі түрі бар:
– Жай вексель (соло) – ... ... ... ... ақша
сомасын келісілген уақытта беру туралы міндеттемеден тұратын
жазбаша ... ... ... ... ... кімге төлем
берілу қажеттігі мен вексель жасалған уақыт және орны ... ... қолы болу ... ... ... (тратта) – бірінші тұлғаның (трассант)
екінші тұлғаға (трассат) нақты бір ... ... ... ... міндеттемесін білдіретін белгілі уақытта
немесе талабы бойынша берілетін жазбаша құжат.
Жай ... банк ... ... қарызды реттеу ... ... ... ... ... ... ... эмитенттері кәсіпорындар, ұйымдар, банктер мен ұжымдар
болып табылады.
Дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... табылады. Туынды бағалы ... ... ... нарығында да қызмет етеді.
Әлемдік тәжірибеде инвесторларды тартуда көптеген әдістер ... ... ... ... ... қағаздар болып табылады, соның ... ... ... ... ... ... ... ашық,
бірақ оның тәуекелділігі мен қиындықтары көп.
Опцион таңдау деген мағынаны білдіреді. Опционның мәні ... ... ... ... ... орындамауды таңдауға құқық береді.
Келісімде екі адам ... ... ... ... ... яғни таңдау
құқығына ие, екіншісі сатушы, яғни таңдау беруші. Таңдау құқығына ие болған
сатып ... ... ... береді.
Егер опционды сатып алушы келісімшартты орындауға келіссе, онда сатушы
келісімшартты орындауға міндетті. ... ... ... ... ... ... сату ... сатып алуды келісімшартта көрсетілген баға
бойынша іске асыра алады. Опцион ...... бір ... ... ... аралығында сатып алу немесе сату құқығын беретін келісімшарт болып
табылады.
Фьючерсті контракт – бір тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... тұлғаға сату туралы келісім.
Бұл келісімшартта баға кепілдігі беріледі. Фьючерстер контракт бойынша
алынған бағалылықтарды қолдан ... ... ... ... тез арада
беруді қарастырмайды. Фьючерстер ... ... ... ол ... ... ... ... ретінде беріледі. Фьючерстер сол
уақытта бағалылықтар жоқ болса да сатылады. Фьючерсті контракт тек биржада
ғана іске асады. Оның ... ... ... түріне байланысты
өңдейді.
Фьючерстің айналу мүмкінділігі келесідей. Үшінші тұлға ... ... ... көрсетілген уақыттан кейін өсетінін
болжаса, онда саудашы ... ... ... сұрайды. Егер
саудашының болжамы дұрыс болса, онда жоғары бағамен сатып ... ... ... ... ... мен ... ... бір адамға ғана міндетті, ал
фьючерсті контракт екі жаққа да міндетті; опцион көрсетілген уақытына қарай
әр уақытта ... ... ... ... тек ... келген кезде
ғана екі жақпен орындалу қажет.
Фьючерсті контрактінің ... ... ие, ол ... ... жүретін, биржалық келісімшарт;биржа фьючерсті контракт
бойынша барлық міндеттемелердің орындалуына ... ... бір ... ерте тоқтата алуы.
Варрант – сатушының бағалы қағаздарды сатып алушыға ... ... ... ... уақыттан кейін варрант иесі бұл бағалы қағазды
нақты бағада көрсетілген акция санына ... ... ... ... және ... ... Олар ... және корпорациялардың эмиссиялық шығындарын
азайтады. Варрант пен бағалы қағаздар шығарылғаннан кейін олар бір ... ... ... ... жарғысында бекітілген болуы қажет.
Варрант бағалы қағаздардан бөлектенгенде оның сатылу бағасы варрант
бағасына ... ... ... ... ол өзінің нарықтық курсына ие
болады. Варрантты жаңа бағалы қағазға ауыстыру ... ... іске ... деп ... акционерлерге дивидендтер ретінде немесе акция түрінде
берілуі, немесе жаңа ... ... ... ... ... Варранттардың
саудасы негізгі қор биржасында және биржалық емес нарықта өтеді.
Мемлекеттік бағалы қағаздар – ... ішкі ... ... Бұл ... мемлекет болып табылатын қарыздық ... ... ... ... ... ... ... жағынан – қарыздық
бағалы қағаздар болып табылады.
Мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару келесі негізгі тапсырмаларды шешу
үшін пайдаланылуы мүмкін:
– Мемлекеттік ... ... ... Инфляциялық емес
негізде, айналымға қосымша ақша ... ... ... ... ... белгілі бір календарлық күнге
оның қарамағындағы қаржыларынан осы күнге көп ... ... айға ... ... ... түсімдер осы периодқа
керекті бюджет шығындарын қаржыландыруға жетпесе (сезондық
дефицит); жыл қорытындысы ... ... ... ... аз және бұл ... ... жылғы бюджетке түсетін
түсімдер арқылы жабылмайтын болса (жылдық дефицит);
– мақсатты мемлекеттік ... ... ... құрылысы, инфрақұрылым, әлеуметтік қамтамасыздандыру
тағы басқа салаларда қолданылуы мүмкін;
– экономикалық активтілікті реттеу: айналымдағы ақша массасын,
инфляция мен бағыттары, ... өсу, ... ... және ... ... ... ... кез-келген бағалы қағаздар мен
активтердің қасында екі ірі артықшылығы бар:
() бұл салынған қаржыларға ең ... ... ... ... ... негізгі капитал және ол бойынша табыстардың жоғалтуының
минималды тәуекелдігі;
() ... ... ... салыстырғанда ең жеңілдігі көп салық ... ... ... бағыттары. Көп кезде мемлекеттік ... ... ... және ... ... салықтар мүлдем
жоқ болады.
1.2 Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар
Нарықтық экономикада бағалы қағаздар нарығы – ... ... ... ... ... іске ... Өз ... бағалы қағаздар
өздерінің іске асуына эмитенттерге, яғни Қазақстан ... ... ... ... эмиссиясын шығарған заңды ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың
шығуы туралы шешім қабылдайды, және қоғам олардың заңды және нақты пайда
болуына қандайда бір ... ... ... ... ... ... субъектісі – эмитент болып табылады.
Инвесторлар. Эмитенттің бағалы қағаздарды шығарудағы ... ... ... қағаздарды инвесторларға, заңды немесе жай тұлғаларға, ақша немесе
басқа меншіктерге ... ... ... қол ... Бұны ... ... ... нарығының екінші субъектісі – инвесторлар деп
білеміз.
Эмитент немесе ... болу үшін ... ... ... ... ... ... нарығы туралы» заңы
инвесторлардың екі түрін анықтайды – ... және ... ... – Қазақстан Республикасының заңына ... іске ... ... ... ... ... тұлға.
Басқа да инвесторлар жеке болып табылады.
Институционалды инвесторларға Қазақстан Республикасының заңдылығына
сәйкес зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың келісімін тіркеу талабын
тіркеуші орындайды. «Тіркеуші - ... ... ... ... ол ... ... және бағалы қағаздарды ұстаушылардың
реестр жүйесін алып жүруді іске асырады».
Тіркеуші әрдайым әр ... ... ... ... немесе тізім
жүргізеді, соның ішінде бағалы қағаздар ... де бар. ... ... жеке шоты, сол шоттағы бағалы қағаздар саны, және ... ... ... шоты ... ... ... бірі актуалды жағдайдағы бағалы
қағаздарды ұстаушылардың реестр жүйесін қолдау, яғни әр келісім – сатып алу
(сату), сыйлау тағы ... ... ... алып келеді. Иемденуші
өзгерген кезде бағалы қағаздар саны бір шотта ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда эмиссиялық бағалы қағаздармен келісім тіркеуі
бағалы ... ... ... жеке ... ... ... ... асады.
Жалпы бағалы қағаздар ұстаушыларының реестрінің жүйесі – ол эмитент
туралы, эмиссияланған бағалы ... мен ... ... ... ... оның жеке ... тіркеуші беретін, бағалы ... ... ... да бір ... ... бағалы қағаздарға құқын
білдіретін құжат болып табылады.
Осылайша, инвестор бағалы қағаздарды сатып ... ... ... ...... эмитенттермен іс жүргізбейді. Тіркеуші өз кезегінде
келісімшарт негізінде эмитенттермен іс атқарады. Ал тіркеуші келісімшарт
негізінде тіркеу ... ... үшін ... байланыс ұстайды.
Тіркеушілер бірінші рет инвесторлар мен эмитенттер арасындағы ... ... ... ... ... ... қажет. Қазақстан
Республикасында тіркеушілер саны ... ... ... ... ... бір қалада көптігі ... ... ал ... елге ... ... келеді.
Брокерлер – дилерлер. Эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушылар, ... ... ... ... жеке шот ашу ... ... сату, сатып алу кезінде меншік иесінде екі амал ... ... мен ... өзі ... осы ... ... делдалдар арқылы
табады. Бірақ та бұл амал тек ... ... ғана іске ... ... ... ... осы қызметті атқаруға лицензиясы бар брокер –
дилерлерлік компаниялар айналыса алады.
Брокер – бағалы қағаздар нарығының ... ... ол ... ... мен ... да ... құралдарымен келісімдерді, клиенттің
тапсырысымен клиенттің төлемі бойынша іске ...... ... нарығының кәсіпқой қатысушысы, ол эмиссиялық
бағалы қағаздар мен ... да ... ... ... өзі үшін ... өзі ... іске ... Және оның ұйымдасқан және ұйымдаспаған
бағалы қағаздар ... ... құқы ... мен клиент арасындағы қарым – ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету туралы келісімшарт негізінде іске асады.
Брокерге бағалы ... ... ... ... үшін клиент
келісімшартпен қоса тапсырыс беру қажет. Ол ... ... ... ... заңға сай бұйрықтардың бір түрі болып табылады.
«Бұйрық» – бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... ... ... Ол ... өз иелігіндегі қаржы
құралдары немесе ақшаға қатысты, қаржы ... ... алу үшін ... ... іс ... ... брокер клиентке бағалы қағаздарды сату ... ... ... үшін қажетті мәліметтерді көрсетеді: түрі (акция, облигация),
ұлттық жеке номер, саны, бағасы. Бұйрыққа клиент қол ... мөр ... ... ... іске ... ... ... ұйымдасқан нарықта іске асатын болса,
брокер биржалық куәлік ... ... есеп ... ... нарықта
келісім инвестордың өзімен ауызша немесе ... ... іске ... ... ... инвестор келісімнің тіркеуден өткенін қалайды,
себебі сол кезде ғана келісім іске асты деп ... іске асу үшін ... ... сәйкес бағалы қағаздар санын
қосу немесе алу туралы ... беру ... ... бұйрықты үш күннен
асырмай орындау керек, егер де Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... болмаса.
Брокерлік келісімді іске асыру барысында брокер – ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық шешім қабылдау үшін қажетті ақпараттар беру;
2) қаржы құралдарымен келісімді іске асыру туралы көмек көрсету;
3) басқа да ... ... және ... беру ... ... брокер – дилер өзінің клиентінің барлық сұрақтарын
шешетін ... ... бола ... соның ішінде бағалы ... ... ... Яғни ... ... ... бұйрық та
бере алады. Бұл клиент үшін өте жеңіл болып табылады, себебі ол ... ... ... «бір ... ... ... қызмет түрін алады.
Орталық депозитарий. Бағалы қағаздарды ұстаушылар реестрінде номиналды
ұстаушылардың ... тек ... ... аша алады. Орталық
депозитарийдің депоненттері ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары мен ... және ... ... Қазақстан Республикасының территориясында
депозитарлы ... ... ... ұйым ... ... ... ... «Бағалы қазағдар нарығы туралы» Заңына, 2005 жылдың
8 шілде айында «Қазақстан Республикасының ... заң ... ... ... және ... ... сұрақтары бойынша енгізілген
өзгерістер мен толықтыруларға» ... ... ... ... депозитарий қаржы құралдарын номиналды ... ... ... ... ... келесідей қызметтер көрсетеді:
1) Ұйымдасқан және ұйымдаспаған ... ... ... ... ... ... құралдарына есеп жүргізу;
2) Қазақстан Республикасының заңдылығына және ... ... ... ... бағалы қағаздарға депозитарлық қызмет көрсетеді;
3) Қазақстан Республикасына қарсы келмейтін кеңес беру, ... де ... ... көмек көрсетеді.
Қосымша лицензияның көмегімен орталық депозитарий:
1) брокерлер мен дилерлер арасындағы есептерді іске асыратын, орталық
ұйым функцияларын;
2) қаржы құралдарын ... ... ... ... бойынша төлем
агенттігінің функцияларын;
3) эмиссиялық ... ... және ... да ... құралдарымен
жүргізілген келісім бойынша ақша аударымын іске асыруға және ... жабу мен сол ... ... ... ... алу үшін ... депоненттер шотын ашуды іске асырады.
Орталық депозитарий сәйкес лицензияның көмегімен тіркеуші ... ... ... ... ... «Бағалы қағаздар нарығы
туралы» заңына сәйкес сауданы ұйымдастырушының екі түрі бар – қор ... ... емес ... ... ... баға кесу ... ... сауданы ұйымдық техникалық қамтамасыздандыру үшін өзінің
саудалық жүйесін пайдалана ... іске ... «Қор ... ... ұйым ... табылады».
Ұйымдастырушының акциялары бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой
қатысушылары, және ... ... ... ... емес ... ... Қазақстан Республикасының заңдылығына сай, бағалы қағаздардан
басқа қаржы құралдарымен келісім ... ... ... ... арасында
орналасады. Бұл жерде бағалы қағаздардан басқа қаржы ... ... қана ... ... ғана өткізе алатын қаржы құралдарын айтамыз.
Қор биржасының әр акционері иелігіндегі акция санына байланыссыз жалпы
акционерлер ... тек бір ... ғана ие бола ... ... ...... құралдарын саудаға салуға жіберілген
тұлғалар ... ... Яғни ... ... және валюта сататын
банктер.
Қор биржасының мүшелері атқарушы органдардың талаптарына сай ... ... ... бола ... ... ... ... бөлігі өткізілетін саудаға ... ... ... ... табылады. Қор биржаларында айналымға
жіберілген бағалы қағаздар мен олардың эмитенттеріне ... ... ... тағайындайды. Осыған қор биржалары ережелеріне сай өздерінің
талаптарын қоса алады. Бағалы қағаздарды қор биржасының тізіміне қосу ... ... ... ...... ... қор биржаларының
тізіміне қосу болып табылады.
Эмиссиялық ... ... қор ... ... ... Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңын,
атқарушы органдардың нормаларын және қор ... ... ... міндетті.
Қор биржасының тізіміне қосылған ... ... ... ... басқа да қор биржасына немесе бағалы
қағаздар ... ... ... құқы ... ... ... ... нарығы туралы» заңына
сәйкес қор биржасының функциялары келесідей:
1) сауда ... ... және ... ... қор ... тізіміне қосылған немесе айналымға жіберілген бағалы
қағаздар эмитенттеріне талап қою;
3) қор биржасының айналымына жіберілген бағалы ... мен ... ... ... мақсатымен биржа мүшелеріне сауда жүйелеріне жол
ашу;
4) қор биржаларына жіберілген бағалы қағаздар мен ... ... ... және ... жүргізіп отыру;
5) қор биржасының айналымына жіберілген бағалы қағаздар мен қаржы
құралдырымен келісім бойынша есептерді іске ... және оны ... өз ... ... ... ... және басқа
қызметтер беру;
7) бағалы қағаздар және ... ... ... ... зерттеу жүргізу;
8) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қаржы құралдарымен есеп
және сауда ... үшін ... ... іске ... қор биржасының ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да функциялар.
Баға кесу ұйымы бағалы қағаздар тізімін ... ... ... ... баға кесу ұйымының тізіміне қосылған бағалы қағаздар
эмитенттерінің қызметтері туралы ... ашу ... ... де ол ... Республикасының заңдылығымен шектелмесе, онда баға
кесу ұйымы бағалы ... ... ... құралдарының баға кесуін
ауыстыруға құқы бар. Ол ... ... ... ... актілеріне
және баға кесу ұйымының құжаттарына сәйкес іске асады.
Баға кесу ұйымы келесі қызметтерді іске ... ... ... ... жүйесін қолдау және жаңартып отыру;
2) өздерінің клиенттеріне баға кесу ... ... ... ... мен ... құралдары туралы ақпараттар жүйесіне рұқсат беру;
3) баға кесу ұйымы клиенттері ... ... ... және ... ... әрдайым ұйымдастыру;
4) баға кесу ұйымының клиенттері арасындағы бағалы қазағдар мен қаржы
құралдары ... ... ... ... ... баға кесу ұйымына жіберілген бағалы қағаздар мен қаржы құралдарымен
келісім жүргізу туралы ақпараттарды клиенттерге беріп отыру, тағы ... ... ... ұстаушылар брокерлер, дилерлер және
орталық депозитарий болып табылады. Олардың қатарына үшінші ... ... ... толықтырулар енгізсек. Бағалы қағаздарды
номиналды ұстау – ... ... ... ... ... ... ... ұстаушылар есебіне және солардың атынан нақты заңды істерді
атқару, және осындай ... ... ... ... ... ... ... бойынша есеп пен құқығын негіздеу.
Кастодиандар. Кастодиан – бағалы ... ... ... ол қаржы құралдарының және клиенттің ақша есебін іске асырып
сол бойынша ... ... ... ... қаржы құралдарын
сақтау міндеті мен басқа да Қазақстан Республикасының заң ... ... іске ... ... ... ... ... кастодиальді қызмет
пен сейфті операцияға лицензиясы бар банктер іске асыруға құқылы.
Кастодиан мен ... ... ...... ... ... келісімшарты негізінде жүреді. Оған Қазақстан ... ... ... ... мен табыстау келісімшартының
нормалары қолданылады.
Кастодиан ... ... ... қызметке берілген ақша, эмиссиялық бағалы ... ... ... ... ... ... шот ашу
2) кастодиальді қызметке берілген ақша, эмиссиялық бағалы қағаздар және
басқа қаржы құралдарының есебін қамтамасыздандыру;
3) ... ... іске ... ... ... берілген ақша, эмиссиялық бағалы қағаздар
және басқа ... ... ... ... ... ... ... клиенттің бағалы қағаздармен келісімін тіркеу және сол ... ... ... ... эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша
табысты алу, және оны шотқа ... ... ... ... ақпаратты клиентке беру;
8) кастодиальді қызмет келісімшартымен қарастырылған клиентке басқа да
қызметтерді көрсету;
9) құжатты бағалы қағаздарды және басқа да ... ... ... ... сақтау.
Номиналды ұстаушылар мен кастодиандар ... ... ... деңгейдегі банк болып табылады, ал басқа қаржылық
ұйымдарға қарағанда банкке қойылатын талаптар өте ... да ... ... номиналды ұстаушыларға шот ашуға құқылы.
Яғни кастодиандар өздерінің клиенттеріне шетелдік ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Трансфер – агенттер. Бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысы, ... ... ... ... алу және беру ... ... – агенттердің клиенттерін екі топқа бөлуге болады. Бірінші –
бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... кәсіпқой қатысушыларының клиенттері.
Трансфер – агенттердің қызметінің көмегімен, Қазақстан Републикасының
бір аймағында тұрып ... ... егер сол ... ... ... ... ... болса, сол арқылы құжаттарды аудара алады.
Трансфер – агенттерге құжаттар қағаз жүзінде беріледі. Оларды ... ...... ... қол ... мөр ... ... құжат электронды түрге айналдырылып, адресатқа беріледі.
Атқарушы органдар трансфер – агенттердің ... ... ... ... талаптарды және құжаттарды беру мерзімін
бекітеді.
Теориялық тұрғыда әр аймақтың инвесторлары ... ... ... қызметін қолдана алады, бірақ та іс ... бар, ... ... трансфер – агенттік қызметке лицензия
берілген жоқ.
Өзін өзі ... ... ... ... ... ... өзін өзі басқару ұйымдарын ашуға құқылы, ол өздерінің қызметін
бағалы қағаздар нарығында бірдей ережелер мен ... ... ... өзі ... ... статусын заңды тұлғаға құжаттардың негізінде
атқарушы органдар тағайындайды. Бұл құжатта ... ... ... ... ... ... да бір қызмет түрін атқаратын ... ... ... өзі басқару ұйымының негізгі мақсаты өздерінің мүшелерінің
клиенттерінің құқықтарын қорғау. Егер ... ... бір ... өзін өзі ... ... сол бойынша ішкі құжаттарға сай
шаралар қолданады.
1.3. Компанияның ... ... ... маңыздылығы және
түрлері.
Инвестициялық портфельді басқарушылар бағалы қағаздар ... ... ... ... көрсетеді. Инвестициялық
портфельді басқарушы азаматтық құқық объектілерін басқару қызметін клиент
қалауымен және ... ... өз ... ... Яғни клиенттің активтерін
басқарып, сол үшін активтерді сату мен сатып алу және ... да ... ... іске ... ... басқарушы мен клиент арасындағы қарым –
қатынас, соның ... ... ... ... ... ... келісімшартқа негізделген.
Инвестициялық портфельді басқарушылар бағалы қағаз нарығының
лицензияланған кәсіпқой қатысушысы болып табылады. ... ... ... беру ... оның ... атқарушы органдармен
қадағалануында болып табылады. Кәсіпқой қатысушынының қызметін қадағалауға
лицензиялау, әрдайымдық есеп, қаржылық тұрақтылық нормативінің атқарылуы,
тексерулер және ... ... ... ... да ... ... ... жатады.
Компанияның әрекетінің барысында оның есебінде өте көп ... ... ... осы ... ... ... ... ету
қажеттілігі болмауы мүмкін және ағымды міндеттемелерін орындау қажеттілігі
де болмауы ... ... ... ... ... ... ... төмен
немесе пайыздар тіпті де төленбейді. Қаржы менеджері ... ... ... ... ... ... инвестицияларын жүзеге асыруы керек, ... ... ... тыс ... ... және ... ... жоғарлатады.
Қысқа мерзімді қаржылық инвестициясының басты бағыты компания үшін:
Қысқа мерзімді банктік депозиттерде қаражатты орналастыру;
Банктің сертификатталған депозитін сатып алу;
Қымбат ... ... ... ... алу;
Ұлттық валютада қаражатты шет ел ... ... және ... айтылған әдістермен инвестициялайды.
Қаржылық инвестициясы туралы мәселені шешкен ... ... ... ... ... кірісі және қауіпін ескеру керек. Банктің қысқа
мерзімді депозитінің кірісі қарапайым ... ... ... ... тұлғалардың атынан пайыздық кіріс кіріске салық тігісі ... және ... ... инвестициядан аз болады.
Банк депозитінің қауіпі ... ... ... ... сертификаты кірісті төлеу міндеттемесімен екінші
нарық бойынша қатынасқа түседі, яғни, депозиттен айырмашылығы ... ... ... ... ... ... ... және дисконттық түрі бар. Депозиттік сертификаттық ... ... ... ... ... ... ... салық кірісі қымбат
қағаздардан түседі.Дисконттық ... ... ... оның бағасы номиналдың бағасынан төмен ... ... ... ... ол ...... әртүрлілігі және сатып алу
бағасы кіріске салық бойынша салынады.
Банктер сондай векселдерді ... олар ... ... ... ұқсас, бірақ кәсіпорындардың есебі арасында пайдаланылады.
Қымбат қағаздарға инвестициялау кезінде ... ... ... үшін қауіп болып табылады, ол ... ... ... болатын
шығындарымен байланысты немесе эмитенттің міндеттемесінен бас ... ... ... ... ... байланысты компания өздерінің
уақытша бос қаражаттарын мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттемелерге салады
немесе басқа ... ... ... акцияларға салу – жеке инвестордың өзінің капиталын
ұлғайтудың ең ... түрі ... ... Сонымен пайлық қор облигация мен
акцияларды инвестициялайтын қор жылына 80 пайызға жетеді.
Көптеген талдау жасаушылардың ... ... ... ... жеке инвестор үшін ең ұтымды қаражатты салу болып табылады.
Уақытша жоғалтудың мүмкіндігіне ... ... ... ... ... бойынша кірістің өсуі байқалуда, ол қысқа мерзімді және ұсақ мерзімді
салымды салу бойынша қарастырады.
Инвестор қымбаты қағаздарды сатып алып ең ұтысты ... ие ... ... бұл мақсат қымбат қағаздарды таңдау арқылы да жетуге болатын
мақсат. Бұндай ... ... ... ой ... дұрыс болуы мүмкін емес,
себебі әдетте бұндай әрекет ... ... ... ... ... акцияның қауіпі оқшау қарастырылуы мүмкін ... ... ... оның ... ... позициясынан талданылуы керек
және барлық портфельдің қауіпі қарастылуы керек. Активті ... ... ... портфельден алынатын қауіп қарастырылуы керек.
Өзінің капиталын өзекті салғысы ... ... ... қымбат
қағаздарды салыстыру ғана қызықтырмауы ... ... ... ... ... ... керек. Портфельді құру мағанасы
және қымбат қағаздарды басқару барлық қымбат қағаздардың ... ... беру ... ... ... олар жеке ... позициясынан және олардың комбинациясы кезінде ғана мүмкін болады.
Портфельді құру мақсаты - ... ... ... ... жаңа
инвестициялық сапаға жету болып табылады.
Қымбат қағаздардың портфелі болып құрал- жабдықтар ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді және
инвестицияның қауіпін жояды.
Барлық қаржы инвестициясы кіріс ... ... ... ... ... ... үйлесімдігі бұл сипатын өзгертеді,
ал егер олар өзекті ... ... ... ... қауіпін
шамалы төмендетуге болады.
Қымбат қағаздардың портфелінің қалыптасуы кезінде, диверсификацияның
принципі кең таралған, соған сәйкес портфельге ... ... ... саны ... ... да, осы ... ... төмендеуіне
әкеледі.
Акция курсының өзгеруі бір- біріне ... ... ... ... ... ... жаулап алады. Портфельдің қауіпі көбінде портфельдің
құрамына кіретін қымбат қағаздарға байланысты, ол бір мезгілде курс ... ... ... сонымен қатар, жекеленген қымбат қағаздардың ... ... де ... Күшті корреляция кезінде жекеленген
курстар арасында ... ... ... салынған курстың қауіпін
азайтуға немесе ұлғайтуға болмайды. Егер акцияның курсы ... ... ... онда ... ... ... ... болатын
еді.
Тіпті ойлау деңгейінде портфельге активтердің көп санын қосқан кезде,
кірістің әртүрлі бағытта өзгеретінін ... ... онда ... ... ... егер бір ... кірісі төмен болғанда басқа
біреудің кірісімен өтелінеті болады, онда соңында портфельдің қауіпінің
төмендеуіне әкеледі.
Портфельдің мағанасы ... ... ... ... табу ... ... ... шешімін қабылдаудың ойға сыйымдығын біле
отырып, активтерге төнетін ... ... ... ... ... түсінігі анықтаманы қажет етпейтін болса, қауіп инвестор үшін
абстракция болып ... Ал ... ... ... да ... ... қолданыс және оларды басқару, жекелегенде
қауіп түсінігі нақты анықтамаға ие ... ... ...... ... ... негізі саналады. Акцияның қауіпі – оның курсының
қаншалықты тербеліске ұшырайтынын ... ... екі ... ... ... әртүрлі болуы мүмкін. Егер бір ... ... аз ... ... ... қауіпі немесе вариациясы
статистикалық көрсеткіштердің көмегімен есептелуі мүмкін, ол ... ... ... және тағы ... ... ... ... сияқты портфельдік инвестициялау
сияқты қарастырылады, жеке ... үшін ... ... бар, ... сияқты көрсеткіштер сияқты кірістің өзгеруіне және қауіптің
өзгеруіне әсер ... ... ... ... оның ... кіретін
көрсеткіштеріне тәуелді және орташа арифметикалық өлшем формуласы бойынша
есептелуі ... Бұл ... ... ... болуына байланысты, оның
акциясының кірісі де соншалықты кірісті болады. Сондықтан күшті ... бір ғана ең ... ... құралады. Бірақ қауіп
диверсификацияланған портфелмен салыстырғанда әрине артық. Ал портфелдің
қауіпінің арасындағы ... ... және оның ... ... қауіпі
формуламен суреттелмейді.
Мысалы, актив жоғары қауіп түрі бар болғанда, тәжірибеде қауіпсіз
болуы мүмкін. Тұжырым ... екі ... ... ... ... ... әрқайсының жоғары қауіпі бар, бірақ бірге біріктірілген кезде,
мүлде қауіпсіз.
Үшінші түсінік ... ... ... және қалыптастыру кезінде –
бұл корреляция немесе курстардың арасындағы өзара байланыс. Бір ... бір ... ... және бір ... ... екіншісі әртүрлі
бағытта қозғалады немесе бір- біріне тәуелсіз болады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... портфельді басқарған
кезде ескеріледі және портфельдің қауіпінің ... ... ... ... тура бағалануы мүмкін.
Сонымен кіріс, қауіп және ... ... – бұл ... оны ... қағаздарды басқарған кезде және қалыптастырғанда ескеру
керек. Әртүрлі кіріс көрсеткіштерінің активтерін ... ... ... ... және өзара байланыстан қауіп/ кіріс қатынасын
қалыптастыруға болады.Портфель аз қауіппен болғанда ... ... ... ең көп ... ... тапсырыс берілген қауіп
деңгейінде болуы мүмкін.
Құрастырылатын портфельдің қасиеті ... ... ... ... ... ... және ... өзара әсері ескеріледі.
Акцияны бағалау үшін арнайы құрал- жабдықтар қолданылады, ол «РЭА-
Риск- менеджмент» ... ... ... қаражат порталын
білдіреді, оның көмегімен кірісті есептеуге болады, ... ... ... ... алаңынан шынайы уақыт тәртібінде импортталады. Бұл
құрал көрнекі ... ... ... ... оны ... басқарған кезде
ескеру керек. Акцияның тарихын біле ... ... ... ... яғни оның ... де салыстыруға болады. 1 суретте
көкшіл ... ... ... ... ... зор үзіндісімен «Юкоса» акциясы алда келеді. Акцияның
қауіпін есептеу үшін бір жыл ... ... ... бір
ай мәліметтерінің ұқсас рейтинг жасайтын болсақ, онда орналасу басқаша
болады және «Юкоса» акциясы қауіпті ... Бұл ... ... ... ... ... ... түсінуге болады. Бұл портфельді
мезгіл сайын қайта ... ... ... және оның ... ... Фишкалардың волотильдігің рейтенгі
Екінші маңызды акцияның мінездемесі – олардың корреляциясы, ол да осы
құралдың көмегімен анықталуы ... ... және ... ... ... ... екі акцияның арасындағы өзара
байланыстың деңгейін көрсетеді. ... ... ... ... – бір ай және жүз күн. ... ... ... акциялардың
арасында үлкен корреляция байқалады – тік сияқты ( коэффицент 0- ден 1- ге
дейінгі мағананы қабылдайды), сондай- ақ, және кері (0-1- ге ... ... ... үшін ... ... ... коэффиценттер
әртүрлі түстерге боялған. Курстың динамикасының мәліметтеріне байланысты
корреляция өте әлсіз – коэффиценттің мағанасы 0- ге ... ... ... ... ... ... |EESR ... at Risk |1,05 ... at Risk (%) |3,93 ... % |0,05 ... долл ... долл IVaR (%) ... |0,1138 |0,0087 |7,64 ... |13,9455 |0,6731 |4,83 ... |0,0314 |0,0006 |1,91 ... |1,1896 |0,0392 |3,30 ... |2,00 |0,0299 |1,35 ... |0,3045 |0,0163 |5,35 ... |8,67 |0,3382 |3,80 ... ... ... ... бағалау және олардың
комбинациясынан портфельді ... ... ... ... ... және кіріс көрсеткіші болады. Акцияның комбинациясы сансыз көп
болуы мүмкін. Сондықтан, инвестордың алдында портфельді ... алу ... көп ... ... аз ... портфельді.
Инвестициялық портфельді оңтайландыру
Портфельмен басқару әдісі белсенді және белсенді емес болып бөлінеді:
Белсенді емес ... ... ... ... оның ... ... деңгейі болады. Ондай портфель ... ... ... ... есептелген. Белсенді емес басқару әдісінің
бірі – индексті қордың әдісі. ... қор – бұл ... ... алынған
биржалық индектің қозғалысын көрсетеді. Ол ... ... ... ... ... ... ... Доу- Джонсана. Портфель
нарықтың қоғалысын сипаттайды, егер портфельдегі қымбат қағаздардың үлесі
әрбір қымбат ... ... ... ... ... ... ... көкшіл фишкаларға артықшылық береді, себебі олардың биржада айналымы
басым.
Белсенді басқару моделі ізіне түсу және ... тез ... ... олар портфельдің инвестициялық ... ... ... ... қор материалдарының тез ауысым құрамын қамтамасыз етеді.
Инвестициялық портфельдің міндетті ... ... ... үшін ... деңгейінің сәйкестігі кезінде, күтілетін инвестицияның
ең көп кірісіне талпынады.
Нарықтық жоқ ... ... ... портфельді құрастыруға
болады, инвесторды тиімді портфельдер ғана қызықтырады.
1. Кейбір ... ... ... көп кірісті қамтамасыз етеді.
2. Күтілетін кірістің кейбір мағанасында аз ғана қауіпті қамтамасыз етеді.
Осы көптен инвестор оңтайлы портфельді таңдап алады, ол оның ... ... ... керек.
Тиімді портфелді таңдап алу үшін сол ... ... ... - менеджмент», ол портфельді есептеуге мүмкіндік ... ... ... ... ... және күтілетін кірістің тапсырылған
деңгейінде аз қауіпті қамтамасыз етеді.Мысал үшін ... ... ... ... ... ... ... жинақталған акциялардың үлесі
|Акция ... % ... |11,55 ... |7,67 ... |14,48 ... |13,75 ... |13,51 ... |12,97 ... |1,46 ... |12,2 ... |12,41 ... ... және ... қауіпі уақытша горизонт кезінде 1
күнге тең, 5- кестеде ұсынылған.
5- ... ... ... ... кіріс, пайыз ... ... ... ... ... ауытқуы, пайыз ... ... ...... ... кіріс портфелі, оның қауіпі
аз.
Оның болуы ... ... ... аз ... ... ... ... өзгерісі болады, ол кіріс/ қауіп ... ... ... етеді. Нәтижесінде портфельдің аз қауіпі болады.
Оңтайландырудың мүмкіндігі ... онда ... көп ... ... ... ... жағымсыз сипатқа ие және ол азғана ғана болуы керек.
|Портфельдің бағасы ... ... ... пайызы ... ... ... ... ауытқуы пайыз |0.001957 ... ... ... ... сипаты
|Акция ... % ... |4,7 ... |7,52 ... |8,24 ... |36,24 ... |8,68 ... |14,73 ... |10,45 ... |3,55 ... |5,9 ... екі портфельді салыстыру кезінде көрініп тұрған жағдай, ... осы ... да ... кірісі де осындай, бірақ қауіпі өте
аз. Тиімді ... құны ... аз ғана ... ... де ... уақыт өткен сайын, активтердің әрекеті өзгереді, осының
нәтижесінде ағымды портфель тиімді бола ... Бар ... ... ... ... оның орнына басқаларды алуға болады, ондай жағдайда инвестор
жаңа портфельді құрастыра алады. Бірақ ... ... ... ... ... ... қағаздардың қаржылық активтерінің өзекті қатынас мәселесі
тұрады.
Акциялармен тез және көп ақша табу жолы ... ... ... ... ... ... портфельді басқару кезінде техникалық
және фундаменталды талдау ... ... ... ... талдау тұжырымы Г.Марковицпен әзірленген.
Индекске инвестициялау таңдалған индекспен бірге ... ... ... ... ... және ... ... қайталауға
бағытталады. Индекстер барлық нарықтың кірісін суреттейді ... ... ... әрекетін анықтайды. Сондықтан акцияның ... ... онда ... де ... ... Әрине сондай портфель рекордты
кірісті көрсетпейді немесе индекстің өсуін көрсетпейді, сондықтан ... ... ... ... бұл қажетте емес, сіз нарықтың өсуін
болжамдай білетін боласыз.
Орташа нарықтық өсу өте маңызды болуы ... ... ... ... қорларда индексті ойнай алмайды – міне сондықтан индексті
инвестициялау кең таралған.
Индексті инвестициялау дамыған қорлы барлық ... ... ... ... ... байланысты қорлар индексті моделдер бойынша жұмыс
істейді. Индексті инвестициялау ТМД елдерінде де ... ... ... ... ММВБ пайлық индексті қоры құрылып жұмыс істеуде, оны ... ... ... РТС ... кезегінде тұр.
Көптеген инвестицияланған компаниялар, клиенттердің қаражаттарымен
басқару арқылы индексті портфелдерді ... ... ... ... ... үшін сіз міндетті түрде тәжірибелі
маман болуыңыз немесе басқарушыларға ... ... ... ... ... қалыптастыру кез келгеннің қолынан келеді, егер сіз ... ... ... ... Ондай жағдайда сіз қандай акция сатып
алу керек екендігін білетін боласыз және өзіңіздің портфеліңізді қалай
қалыптастыруды ... ... ... ... ... коэффиценттің
мағанасы ойға сыйымдылығы сала бойынша ерекшелінеді, олар 1- ден ... ... яғни ... жеке айналымды қаражаты болуы керек.
Құрылымы және экономикалық ойға сыйымдылығы ... ... ... ... ... ... қарыз
Өндірістік- материалдық қорлар
Ақшалай қаражат мүлде жойылымды ... ... ... ... және ... әртүрлі болуы мүмкін.
Ағымды активтердің ойға сыйымдылығы компанияның жұмыс істейтін
топтағы салаларға байланысты. ... ... ... өндірістік процестің
қажеттілігін ескеруі керек, сонымен қатар, ... ... ... Мысалы, мерзімдік қажеттіліктің жоғары дәрежелі
сату кезінде қолдауы үшін өндірістік- материалдық ... ... ... Вексель – кредиторларға қарыз алушыдан берілетін, форма заңымен
орнатылған жазбаша борыштық міндет. Вексельдер сауда несиесін дайындау ... ... және ақша ... ... ... ... есептер
үшін ақша эквиваленті ретінде қолданады.
Жеке вексельдер шығарудан басқа, жабдықтаушылармен есептер үшін банктік
вексельдерді пайдалана алады. ... ... ... іске
асыра отырып, компания, келесі пайдаларды табуы мүмкін:
♦ Банктік вексель формасындағы ... ... ... ... ... орнықты банктің векселі таратушы ... ... ... ... ... ... ... төлемеушілік мәселесін шешіп қана қоймай,
айналымды капиталдың өсуіне жағдай ... ... ... ... ... мынадан тұрады:
♦ салықтық төлем бойынша ... ... ... ... ... ... 15% ... вексельдің жеделдігімен ескертілінген бастапқы ... ... ... ... ... айналдыру немесе олардың банктегі есебі
мүмкін болғандағы вексельдік нарықтың бар болуы;
... жеке ... ... ... ... ... және ... алу мүмкіндігі.
Басқарудың функцияларының бірі – бақылаусыз басқарудың басқа функциялары
(жоспарлау, ұйымдастыру, басшылық және ынталандыру) толық ... ... ... ... ... ... етуінің және дамуының
мүмкіндіктері мен өзгеріп отыратын шарттарын үнемі ... ... ... ... ... ... бағалануын қамтамасыз ету үшін және осыған
орай жеке бөлімшелер мен ... ... ... ... көрсеткіштеріне
түзетулер енгізу үшін алғы шарттарды қалыптастыру үшін қажет. Сондықтан да
бақылау компанияның тұрақты қызмет етуін және ұзақ ... ... ... ... компанияның алға ... ... ... ... ... ... ... және шешімдер
қабылдаудың негізгі құралдарының бірі болып табылады.
Басқарушылық бақылаудың маңызды функциясы – есеп ... ... ... бұл есеп беруді тексеру және оны ... ... ... ... мен жекелеген бөлімшелері бойынша талдау.
Сол себепті, ... ... ең ... ... және ... ... есеп және есеп беру жүйесін ұйымдастыруға және ... ... ... екі ... кеңінен тараған және қолданылуда: қаржылық
(жалпы басқарушылық бақылаудың негізі) және ... ... ... ... ... ... артуы
автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді және ... ... ... ... Олар ... бағытқа сай оперативті және
тура жеткізуге, оларды талдау мен ... ... ... ... ... және осыған байланысты шұғыл шешімдер
қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл барлық бөлімшелердің ... ... ... жүйелі бақылауға, нарық жағдайларының өзгеруіне қарай
қажетті түзетулерді уақытылы енгізуге мүмкіндік ... ... ... және автоматтандырылған жүйелерді қолдану басқарудағы
бақылауды орталықтандыруды және оперативтілігін ... яғни ... ... ... ... деңгейіне жүктеуге мүмкіндік береді.
Қазіргі жағдайларда ұйымның өміршеңдігін қамтамасыз ету қажеттіліг
компания басшыларына ... ... ... ... қабылдау
барысында жіберілген әрбір қатенің бағасы да өсіп келеді, сонымен қатар
кейбір ... ... ... ... түрде түзетуге де
тура келеді. Бұлардың барлығы үшін сапалы, яғни уақытылы, ... ... ... ... қажет. Бұл мақсатқа қол жеткізудің екі негізгі бағыты бар: 1)
есеп беруді қадағалау (молиторинг) негізінде ... ... ... 2) ... ... атлдау.
Компанияның ішкі бақылау жүйесінің және ішкі аудит қызметінің
негізгі міндеттерінің бірі – ... ... ... үшін
менеджерлерді сапалы ақпараттық базамен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл
жағдайда ақпарат сапасы оның уақытылы ... ... ... ... ... ... және мүліктік жағдай туралы
ақпараттарды компания басшыларына жеткізудің екі көзі бар.
Біріншіден, бұл ... ... ... ... ... ... ... жатады: бухгалтерлік (қаржылық) есеп беру формалары. Ірі
корпорацияларда ... ... ... олардағы есеп беру формалары
айталықтай кеңейеді және тұтынушылықтың талаптарына жоғары деңгейде ... ... ... ... ... белгілі бір кезеңдегі корпорацияның
жағдайын немесе кезеңдегі шаруашылық операцияларды көрсетеді.
Сонымен қатар, ішкі бақылаудың бірқатар ... және ішкі ... ... ... қызметін тексеру немесе ... ... ... ... ... ... кәсіпорын
басшылығына қосымша ақпараттар береді. Тексерулер ... ... ... сипатта болады (бұл басқарушылық шешімдер қабылдау
барысында аса маңызды), олар мейлінше шынайы, жан-жақты, ... ... ... ... ... қажетті сапалы
ақпараттарға деген қажеттіліктерді барынша қанағаттандырады.
Аталған ақпарат көзінің негізгі кемшілігі оның көп ... ... ... ... ... ... ... кешенді тексеру үшін кем дегенде 100 адам-сағат қажет. Ірі
корпорацияларда ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелерін жүйелі бақылауды қамтамасыз ету үшін
өте көп жоғары білікті мамандар қажет боады. Аталған жағдайлар компанияның
қаржылық-шаруашылық ... ... үшін ... есеп берудің
мәліметтері қолданылуы мүмкін.
2 «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ бағалы қағаздар жағдайын талдау
2.1 ... ... АҚ ... ... ...... ... мәденитұрмысқұрылыс» акционерлік қоғамы 1967 жылдың 1 шілдесінде
құрылған.
«Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ ... ... ... ... ... мәденитұрмысқұрылыс» АҚ – Қазақстан Республикасындағы
үлкен ұйымдардың бірі. Ол «Алматы Құрылыс» ұлттық холдингтік ... ... ... ... АҚ ... қызметі – құрылыс, тұрғын,
административті және өндірістік ғимараттарды жөндеу мен қайта ...... ... құрылыс материалдары мен ... ... және ... қызмет.
2002 жылы «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ менеджмент жүйесінің сапасы ИСО
9001:2000 № 02.187.026. сертификатына ие болды.
2004 жылы АҚ ... ... ... ... ... ... қаласындағы (Швейцария) тәжірибесінің жоғары сапасы үшін ... ... ... ... Gold ... бойынша WQC International
Star Award Халықаралық Сыйлық.
«Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ құрылыс жұмыстарының барлық түрін іске
асырады, оның ішінде ...... ... да ......... ... атқаруға құқық беретін мемлекеттік
лицензияға ... ... ... ... АҚ ... ЖШС ... келесі қалаларда бар:
1) Алматы қаласында:«Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ бас офисі, филиал № 50,
филиал КСМК – 2, ЖШС «Алатауқұрылыс», ЖШС ... – 17», ЖШС ... ... ЖШС «Нұр Тау ... ... қаласында:ЖШС «Серік», ЖШС «Өркен», «Алматы мәденитұрмысқұрылыс»
АҚ өкілеттілігі
«Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ қызметкерлер саны 1 кестеде көрсетілген:
Кесте 7 – «Алматы ... АҚ ... ... ... ... |Қызметкер |Жұмыскер |Барлығы |
|саны |51 |44 |24 |569 |668 ... ... АҚ 39 жыл ... ... ... ... көптеген әсем объектілер ... ... ... ... ... ... Резиденциясы, Аэровокзал ғимараты, ҚР
мемлекеттік музейі, Үкімет ғимараты, Цирк ғимараты, ... ... ... ... ... үйі, «Қазақстан» қонақ үйі, Аль – Фараби атындағы
Ұлттық Мемлекеттік Университет кешені, «Алматы» қонақ үйі, Оқушылар ... ... банк ... ҚР ... академиясы, «Алатау» санаториі,
Студенттер сарайы, Медеу бөгені, ... ... ... офисы, Орталық стадион мен «Достық» спорт кешені Орталық Азия
ойындары қарсаңына қайта жаңартылды, Алматы қаласындағы ... ... ... атындағы Орталық стандионды қайта жаңарту, ... Тағы да ... ... ... ... білім объектілері.
Соңғы жылдары келесідей көзге түсерлік ғимараттар салынды:
Алматы қаласында:«Ілтипат» дүкені, «АИБА» спорттық – денсаулық ... ... ... кешенін жөндеу мен қайта жаңартылуы, Коттедждер.
Астана қаласында:196 пәтерлі тұрғын үйлері, 36 пәтерлі тұрғын үйлер,
Гумилев атындағы Еуразиялық ... ... ... ... үйі, ... администрациясының арнайы күту үйі, Жүзу бассейні мен ... бар ... ... ... ... ... ... Респубикасының
гранты бойынша Әкімшілік ғимараты
Атырау қаласы:«Мұнайшы» Орталық стадионын қайта жаңарту, Филармония,
Ақтау қаласында:«Мұнайшы» Орталық стадионын ... ... ... ... ... ... ... жүріп жатқан құрылыс:
Астана қаласында:Сауд Аравия Королевствасы гранты бойынша ҚР Сенат
ғимараты, ... ... ... ... ... ... ... Офис пен Фонд,
Административті ғимараттар
Алматы ... ... ... ... 6 ... ... ... және техникалық күші мен жоғары квалификацияланған
мамандары бар «Алматы мәденитұрмысқұрылыс» АҚ, ...... ... кепілдік беретін, құрылыс бизнесінің барлық саласында ... ... ... 8– 2004 – 2006 ... ... ... АҚ құрылтайшы
ұйым филиалдарының атқарылған жұмыстары мен көрсетілген қызметтері көлемі
бойынша негізгі көрсеткіштері
| ... ... ... |ЖШС |
| | ... | ... ... коэффициенті |0,2 – 0,25көп|0,94 |0,97 |1,07 ... ... | |0,47 |0,52 |0,58 ... |0,5-0,8 | | | ... ... | |0,85 |0,92 |1,02 ... |От 1 до 2 | | | ... 12 – 2004 – 2006 ... ... мәденитұрмысқұрылыс» АҚ «жұмыс
атқарушы» қорының ... |2004 |2005 |2006 ... % ... % ... |670073 |1447315 |1599183 |215,99% |110,49% ... | | | | | ... |711068 |1478814 |1493915 |207,97% |101,02% ... | | | | | ... ... |-40995 |-31499 |105268 |76,8% |334,2% ... | | | | | ... ... айналым құралдарын тарату кезіндегі ақшаны
әр ... ... ... құрамына айналдыруға қажетті уақыт,
материалды айналым құралдарын тарату ... ... ... қоса материалды айналым құралдары әр түрлі болып табылады. Дайын
өнімнің, аяқталмаған ... ... ... көп. ... қордың қанша көлемін қол жеткізерлік деп есептеуге болады.
Бұл сұраққа жауап табу үшін балансты ... ... ... ... оның ... ... айналым құралдарын қосады, сонымен қатар
материалды құралдар кіреді.
Жалпы жабу коэффициенті таратылған ... ... ... ... жаба алу ... ... ... орай
баланстың құрылымының тұрақтылық деңгейі туралы және АҚ ... ... ... алу ... куәландырады. Бұл коффициент
басқа да өндірістерді талдау барысында көмектеседі. ... ... ... ... запастары мен оңай жойылатын дебиторлық
қарыздарымен АҚ жалпы жабу ... ... ... жүргізе алады.
Бірақ, үлкен өндірістік запастары бар, өз өнімін несиеге сататын АҚ бұндай
жағдайда банкротқа ... ... ... ... ... ... ... енгізу және толық ақпараттар алу үшін ... және ... ... ... қажет.
Басқалары сияқты бұл қатынасты да динамикада қарастыру керек. Жойылатын
активтерге жеңіл, орташа және ұсақ ... ... ал ... қиын өткізілетін активтер жатады.
Өндірістік кәсіпорындарға жойылатын активтердің сомасы ... ... тең ... ... деп ... ... жетіспеушілігі ағымдағы операциялар бойынша ... ... ... ... ... ... жойылатын
құралдардың асып түсуі де қажет емес. Бұндай артықшылықтың болуы, айналым
құралдарының тиімді пайдаланбауын көрсетеді.
Баланстың өтімділігін талдау ... ... ... деңгейі мен
өтімділіктің азаю ретімен орналасқан активтер бойынша және мерзімінің өсу
ретімен топтастырылған пассив бойынша ... ... ... ... ... топтарға бөлінеді:
А1 – тез өткізілетін бағалылықтар
А2 – орташа өткізілетін активтер
А3 – ақырын ... ... – қиын ... ... ... келесі түрді топтастырылады:
П1 – қысқа мерзімдегі
П2 – ұзақ мерзімдегі
П3 – тұрақты
Баланстың өтімділігін анықтау үшін активтер мен ... ... ... ... қажет. Балансты абсолютті жойылмалы ... ... егер де ... ... ... + А2 > П1;
А3 > П2;
А4 > П3.
Тез өткізілетін ... ... ... ... салыстыру
кәсіпорынның жақын арадағы ... ... ... ... ... ... ... өтімділікті анықтауға
мүмкіндік береді.
Ақырын өткізілетін активтер мен ұзақ ... ... ... түсімдер мен төлемдерді салыстыру негізіндегі төлеу
қабілеттілігінің болжамын ... ... ... ... ... мен баланстың өтімділігін талдауды ... ... ... ... төлеу мүкінділігі бойынша
мәліметтер алады. Егер де кәсіпорында бұндай мүмкіншіліктер ... ... ... да ... ... қарамастан, бағалы қағаздарды сатып
алуға негіз бола алады.
Баланс пен қаржы нәтижесі туралы ... ... және де ... ... ... ... мен
қаржылық тұрақтылығының талдауын жүргізе, инвестор бұл эмитенттің бағалы
қағаздарына инвестициялау ... мен ... ... ... толық
ақпараттар алады. Толық шешімге келу үшін инвесторға сол ... ... ... ... ... ... КОМПАНИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН
БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1. ... ... ... ... ... ... ... корпоративті бағалы қағаздар нарығының ... ... ... бар. Оның ... бірі - ... ... ... сәйкестілігінің жеткіліксіздігі және жаппай
немесе жеке жекешелендірудің арасындағы нақты байланыстың сэйкессіздігі, ал
екінші жағынан бағалы ... ... ... ... ... қор биржасының сауда жүйесінен және брокер-
дилерлердің бэк-офисінен тұратын аралық ... және есеп ... ... ... ... ... Бүл жүйе іске асырылуға толығымен
дайын және «30 тобының «үсыныстарына толығымен сәйкес болады. 1997 жылдың
14 мамырында алғашқы ... ... ... Орталық депозитарий
қүрылды. Бүл үйым оның мүшелеріне тиесілі болады және өзін-өзі реттейтін
үйым статусына ие.
Наурыз айының ... ... ... үғымын
енгізетін жэне өздерінің клиенттерінің бағалы қағаздарының
номиналды үстаушылары ретінде көрініс табатын брокер-дилерлердің,
кастиондардың қызметтерін ... ... ... ... ... ... заң ... Болған өзгерістер
өте маңызды болып табылады. Өйткені акцияның дематерилизациялануын жэне
алаяқтықты болдырмайды. «Акционерлік қоғам туралы» ... ... ... компанияға өздерінің акцияларын дематерилизацияланған формада
шығарып, Орталық депозитарийде ... ... ... қойылады. Нарық 3 бағыт
бойынша өркендеуде деп күтілуде:
1. «Көгілдір фишка» ... А ... ... жэне ... ... ... жүйесінің
қор
биржасында сатылатын компания үшін.
2. В листингі ... ... және ... ... ... шеңберінде қор биржасында сатылатын компаниялар
үшін екінші эшелондағы бағалы қағаздар нарығы.
3. Листингтен өтпеген ... ... ... ... немесе А листингіне келесі листингтік талаптар ... ... 3 жыл ... ... керек, дауыс беру қүқығы бар
акциялар үстаушыларының саны 500-ден астам болуы керек, соңғы ... ... есеп ... ... ... ... керек жэне
1000000 доллардан астам
капиталы ... ... В ... ... жылдар үшін қаржылық есеп беруінің
аудиторлық қорытындысы болуы керек./19/
Жоғарыда айтылған шаралардың барлығы, ... ... ... ... ... инфрақүрылымын
нормативті - құқықты дамыту, қор биржасы арқылы
мемлекеттік ірі кэсіпорындарды жекешелендіру жэне инвестициялық
жекешелендіру қорларын жабық ... ... ... ... ... ... жэне ... қағаздар нарығының дамуын жылдамдатады.
Капитализацияның белгіленген өсуіне қарамастан ... қор ... ... тым ... ... Орта ... ... лицензиясын тартып алғаннан кейін (1998 жылы 1 наурызда)
Қазақстандағы корпоративті ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың депозитарий». Бұрынғыдай Қазақстандық
үйымдастырылған қор нарығында сатылатын қағаздардың тізбегі өте тар. 2003
жылдың 1 ... ... ... 33 түрі мен 18 ... ... ... тек қана 4 эмитенттің 8-ақ қағаздары ғана ... ... ... (а жэне в ... ал ... ... бөлігі немесе
қосымша тізім бойынша жүреді. Бұны түсіну қиын және бүл жағдай ... ... ... ... ... нарығының дамуының негізгі бағыттары
жэне бүгінгі тандағы жағдайы
Қаржы ... және ... ... ... ... ... келе жатқан жэне инвесторлардың сенгендігімен пайдаланып
жүрген МЕККАМ нарығынан ерекше корпоративті бағалы қағаздар нарығы бірнеше
жыл ... ... ... түр. ... оның ... ... ... (Қазакстан Республикасының қаржы нарығымен қаржы үйымдарын
реттеу жэне ... ... ... ... ... бар 51 ... бар жэне 1 қор ... жүздеген
жекешелендірілетін ірі жэне орташа кэсіпорындары бар.
Осыған байланысты эртүрлі себептер ... ... ... ... іс
жүзінде капиталдың қандай болса да ... оныц ... ... - бүл ... ... ... бір ... қаражаттарды тарту
мүмкіндігі және ... бір ... ... ... ... ... табу мүмкіндігі. Осы схема қызмет ету үшін ... ... ... ... ... ... реттейтін органның
нормативті актілер кешені, қор ... ... мен ... - ... ... құру ... жэне эдетте өзін өзі реттейтін
органдарға біріккен осы нарықта ... ... ... ... қатар, нарықтың қатысушыларын өз шешімдерін негіздей алу
үшін сапалы жэне сенімді ақпараттық үсынылуын қамтамасыз
ету ... ... ... рөл ... ... ... - Қазақстан
Республикасының қаржы нарығымен қаржы үйымдарын реттеу жэне
қадағалау бойынша ... ... ... ... ... ... жэне оның қор ... үйлестіруді
жүргізу бойынша, қор нарығының дамуының заңдылық базамен қамтамасыз ету
бойынша, бухгалтерлік есептің халықаралық ... ... ... ... ... бойынша, үзақ мерзімді ... ... ... ... тұрақтылық пен айналымдылығы
бойынша өз күштерін толық жүмылдыру керек. Бүл міндеттерді Қазақстан
Республикасының қаржы ... ... ... ... жэне ... Агенттігі қызметінен тыс, бірақ олардың шешуінсіз қор нарығының
дамуы мүмкін емес.
Факторлар тобының екеуі де, ... ... ... бағалы
қағаздарға сүранысын ынталандыру қажет. Екіншіден, инвесторларға керекті
бағалы қағаздардың үсынысын қамтамасыз ету қажет.
Қазақстандағы қор ... ... ... ... ... проблема
- бүл инвесторлар үшін маңызы бар ... ең ірі жэне ... ... осы ... ... ... бір бөлігі толығымен немесе
бөлігімен жекешелендірілген, тағы бір бөлігі сыртқы басқаруға берілген, ал
тағы бір бөлігі ... ... ... Егер осы ... өзгертпей
жэне осындай кэсіпорындардың акцияларының мемлекеттік ... ... ... ... (бүл ... ... шешімдері қабылданған)
бүл нарық өте баяу ... дами ... ... ... ... және ... ... мүмкін емес.
Елдің экономикасының негізін құрайтын кэсіпорындар (мұнай, газ, тау -
металлург кешені, байланыс, электроэнергетика мен банктер) Қазақстанның қор
нарығының дамуын ... ... ... (Ыие сһірз) болуы керек.
Сол ... ... эр ... экономикасының негізгі көрсеткіштерінің бірі
болып табылатын қор индексі есептеледі.
Ал осы мэселе бойынша саяси шешім қабылданып болғандықтан ... 1538, 1716) ... ... шараларының жиынтығын өткізіп
корпоративті бағалы қағаздар нарығын тірілту қажет. Таяу ... ... ... ... ... инвесторларды тарту
мэселесін шеше алмайды, сондықтан өкіметтің осы бағыттағы ... ... ... ... ... өз ... ... стандарттарға конверсиялану үшін жэне толық масштабты аудитті
жүргізу үШін ... ... ... ... ... Бүл потенциялды инвесторлар 2000 жылдың эр
кэсіпорындарының табыстары мен шығындары жөнінде түсінікті ... ... көре алу үшін ... ... қатар, барлық кэсіпорындарды 2005 жылда
жүзеге асырылуы жоспарланатын ... ... ... аудару бойынша жүмысты тездету керек. ... ... ... ... ... қор ... ... кезектесіп шығарудың графигі дайындалынады.
31 желтоқсандағы тендер арқылы базалық қор биржаны
анықтаудан ... ... ... ... осы ... ... - бір дауыс» деген принципті бар жарғыны қабылдауы қажет. Осы
базалық қор биржа арқылы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... нарығы
қызмет етеді, жэне де тек «көгілдір фишкалар»
айналатын бірінші ... ... үшін ... ... ... ... жэне осы ... жатпайтын ірі жэне орташа кэсіпорындардың
акциялары екінші сауда алаңына жіберілетін листинг алдындағы
процедураны енгізу ... ... ... ... мен жэне ... мен ... «бэк - офистермен» күшті өзара
эсерлесуді қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... депозитарий жэне есептік жүйені кұру қажет. Қазір
болашақта ... ... ... ... ... ... дамуына қосу есебін жетілдіруге болатын аралық
жүйені таңдау бойынша тендер жүргізілуде. Бүл ... «бір ... - ... ... бар ... маманданған қатысушылардың иелігінде болу
қажет жэне аралық пен ұзақ ... ... - ... ... ... халықаралық стандарттарға - модификациялары бар 30 тобының
үсынуларына сэйкес болу қажет, яғни Т + 3-те есеп ... ... ... жабдықтауды, сол күннің қорларын жэне тағы басқаларды
қамтамасыз ету керек.
Капитализация деңгейіне талаптарын көтеру ... ... ... ... қаржы ұйымдарын
реттеу және ... ... ... және ... ... бақылау жэне де олардың қызметі
ерекше болып шаруашылық белсенділігінің басқа түрлерімен қабаттасып ... ... ... ... - ... қызметпен айналысуға маманданған
куэлігін алуға жеке тұлғаларға квалификациялық талаптарын ... ... - ... ... толық өзімен - өзі реттелетін үйымға кайта
қүрылу жөнінде шаралардың ... ... ... Яғни ол маманданған
қатысушылардың квалификациясын арттыру жэне оқытуын ұйымдастыра алатын,
қор ... ... ... ... алатын,
өркениетті өкімет пен парламентте саланың мүдделерін лоббировать етуге
болатын болу үшін ... ... ... ... нарығы туралы заңдар пакетін
қабылдау жэне оның негізінде барлық нормативті ... ... ... пен ... ... туралы» заңдарға өзгерістер еңгізу,
соның ішінде ... ... ... ... ... ... ... акциялары биржада айналады (яғни ол ... ... жэне ... өтіп жай ... ... гөрі ... ... жоғарырақ компания болып табылады.)
Инвестициялық жекешелендіру қорларын толық инвестициялық
компанияларға, ал инвестициялық ... ... ... ... ... жекешелендіру қорларын не шығару, не жою.
Бүл жағдай жекешелендірудің купондық және ақшалы ... жэне ... ... ... ... нарығына бағыттауға ... ... ... ... ... ... заң ... қабылдануы
жэне Президентімен «Инвестициялық ... ... құру ... жарлығының жобасын қабылдау қажет. Инвестициялаудың
ұйымдық схемаларының ... ... ... ... ... ... жасау қажет.
Бүл капиталдың көмегімен қайта қүрылуынан кейінгі қор нарығына ... ... ... ... ... ... ... жөнінде
жүмысты жүргізу. Енді барлық институционалды жэне үйымдық инфрақүрылым
қүрылғаннан ... ... ... ... компанияларды жүргізу жэне
шетелдік портфельді инвестицияларының маңызды көлемін тартуға ... ... ... ... ... ... ... Олар
ТМД жэне Орталық Азияның ... ... ... ... олар элі
Қазақстандағы нарыққа өз қаражаттарын салуды жөн ... ... ... ... ... ... Республикасының қаржы нарығымен қаржы ұйымдарын
реттеу жэне ... ... ... ол ... екі негізгі сегменттерін - «көгілдір фишкаларын» (25 -
30 кэсіпорындардың) реттеуінде жэне 110 миллион теңгеден астам жарғылық
капиталы бар ірі ... ... (300 - 400) өз ... ... Ал ... акционерлік қоғамдардың эмиссияларының
жоспарының тіркелуі Әділет Министрлігінің облыстық басқармалырына
жүктеледі. Бірінші, екінші деңгейдегі кэсіпорындарға ... ... ... ... реттеу жэне қадағалау бойынша Агенттігінің өз күштерін
шоғырландыруы олардың ... ... ... ... ... ... жүргізуге мүмкіндік береді. Қазір
құжаттар тек нормативті актілердің сэйкестілігі ... ... ал ...... ... ... ... өзі бағалы қағаздар нарығының жолында тұрған мәселелерді
бір жағынан ... қор ... бұру ... ... саяси
көмегінсіз, екінші жағынан, инфрақұрылымдарын қалыптастыру мен ... ... ... мен ... ... ... ... қатысушыларының белсенді ... шеше ... ... ... ... халықтың сеніміне кіру өте ... ... жэне ... ... ... ... нарығы
бастапқы күйінде болып отыр.
Бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... ... ... ... түрғысынан да, оның
болашақ пен потенциалын бағалау түрғысынан да қызықтырады.
Қазіргі кезде ... ... ... ... (яғни қор
нарығы, себебі негізінен акциялар шығарылады) келесі көрсеткіштермен
сипатталады. 2005 ... 1 — ... ... ... көлемі 409.402,6 миллион теңге құрады. Ал
акционерлік қоғамдар саны 1.11.2005. - 8191 ... ... ... 4492
эмиссияларын заңмен сэйкес тіркеді. Осы күнгі бағалы қағаздардың жалпы саны
- 3496754,289 мың дана. Мынаны ескеру керек, шығарылған ... ... ... ... ... ... ... Сонымен 2004
жылы эмиссиялардың сомалық көлемі 362137,7 миллион ... ... ... 1 ... ... 13%). Ал, 2005 ... басында - 200 миллиард
теңгеге ... яғни 1 ... ... қор ... көлемі 2 есе көбейді.
Корпоративті бағалы қағаздардың қүрылымы эмитент -компанияларының
қызмет аясы ... 1 ... ... ... ... ... ... нарығы жеткіліксіз дамуын бейнелейді./24/
3.3. Корпоративті бағалы қағаздар портфелі басқарудағы жетілдіру
жолдары
2005 жылдың ең негізгі және маңызды қорытындысы - бұл ... ... ... ... қор ... ... ... ішінде тек бір
бөлігінің - ... ... ... ... ... ... (қор биржасы, орталық депозитарий, брокерлік -дилерлік
компаниялар, регистраторлар) өздерінің активтік қолданысқа шығуларына ... ... 2002 ... ... ... қаржы нарығымен
қаржы үйымдарын реттеу және ... ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығы бірінші жэне элсіз
спекулятивті ... ... ... дами ... ... облигациялық «бум»-ы Қазақстанда бір бизнес жүргізетін
дәстүрлі үлгілерін жасауға ықпал етті: дегенмен бұл элі ... ... де (70% ... ... ... ... шығарылымы
қаржылық кеңесшілірдің (брокерлік -дилерлік компаниялардың жэне банктердің)
көмегімен эрі заң ... ... іске ... Қаржы нарығында
дэстүрлі үлгілердің маңызы зор, өйткені «ойын ережелерінің» ... ... ... білу ... ... (оның үстіне заң белгілі бір
адамдардың қызметінің байланыстырушы субъектілерін ... ... ... ... ... ... элемдік практикада тек аудиторлар мен баға
берушілердің ғана қызметі міндетті ... ... ... ... ... ... жетіспеушіліктері тек іскер
эдістермен толықтырыла алды.
Қор нарығының жандандырылуы 2002 жылғы негативті фактор ... ... 2003 ... ... қаржылық дағдарыстың
нэтижесінде 2004 жылғы басталған брокерлік - дилерлік ... ... ... ... ... «көгілдір фишкалардың»
жекешелендіру бағдарламасы қүрады. ... 2000 жылы ... ... ... - ... компаниялардың санының біршама қысқарғанын
көруге болады. Нарықтан екінші ... деп ... ... - ... есеп шот ... ... ... капиталдандырылған
үйымдар кетті, өйткені олар кэсіпқой емес инвесторлардан ... ... ... ... ... эрі одан ірі инвестицияларға ... ... ... ... ... брокерлік - дилерлік компаниялар қаржылық кеңес беру ... да ... эрі ... қызметтерге көшті, оның ішінде бағалы
қағаздарды дайындау эрі тарату бар.
Корпоративті облигацияларға деген ... ... ... ... ... ... өсуіне себепші болды. Ақпарат
ауысудағы бүрыңғы талаптар олар үшін ... және ... көп ... Қор ... ... ... эмитенттер үшін егер оларда
арнайы адекватты ... - ... ... ... ... ... ірі ... — зейнеткерлік активтерді
инвестициялауды жүзеге асыратын үйым (ООИУПА) тек ... қор ... «А» ... листингінен өткен бағалы қағаздарды қайта сатып
ала алады. Осындай биржалық листингтік негізгі талаптардың бірі бүл жүйелі
түрдегі ақпарат табу ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің арқасында олардың іскерліктерін көрсеткіштермен
салыстыру мүмкіндігін беріп отыр. ... ... ... ... ... ... ... және бұқаралық ақпарат қүралдары беріп отыр.
2005 жылдың нэтижелері ... қор ... ... ... ... ... Инвесторлар үшін көңілге қонымды облигация шығара алатын, ... ... ... бар бірлестіктердің дефициті. Осы
шарттың негізінде Қазақстан Республикасының қаржы нарығымен қаржы үйымдарын
реттейтін жэне қадағалайтын Агенттік 2004 ... ... элі де ... ... ... яғни сол берілген үйымдық ... ... ... деп шешті. Бүл үшін жаңа облигациялардың шығарылымымен
қаржылық пирамида жасамас үшін олардың эмитенттеріне ... ... ... ... шығарылымын тек маңызды қонымды кредиттік
тарихы бар ұйымдардың ғана шығаруға қү_қы бар (яғни бүрыңғы шығарылымдарда
дефолт болмаған) эрі ... ... ... ... ... жэне ... ... мөлшері мен меншік капиталының арасында
ара қатынасы бар ... ғана құқы ... ... тең емес ... КА8Е-де арнайы тізімді «А»
категориясымен тіркелген облигацияның 60% ... ... ... ... ... ЗАИжа¥-ға гипотетикалық жағдай туа қалса, зейнеткерлік қорлардың
инвестициялық портфельдерінен корпоративті бағалы қағаздарды сатуға ... десе де ... ... ... тобынан адеквативты сатып алу
сұранысы қарсы шықпайды. Бұл проблеманы ... бір жолы ол ... ... ... жаңа ... құру ... ... Бірінші кезекте,
сақтандыру әрі қарай сақтандыру ... ... ... керек.
Инвесторлар құрылымының эрі ... ... қор ... ... ... ... егер оның ... үлесі оның
түрақтылығына қарсы келмесе шетелдік портфельді инвесторлары алады.
(Осындай ауқымды ... ... 2003 ... ... ... ... нарықты шетел спекулянттарының қатысуымен болған еді).
Егер Қазақстан ... ... жэне ... ... ... ... ... түзетулеріне зер салсақ, облигациялар ... емес ... ... ... ... ... сандай -
ақ Салық кодексінің жобасына еңгізілген) онда ... ... ... ... үміт ... болады.
Жалпы жағымсыз элеуметтік - экономикалық жағдайға қарамастан
(жалақының мардымсыз ... ... ... ... ... негативті
тэжірибесіз шешімдердің бастамасы ретіндегі инвестициялаудың топтық
түрлеріне сенбеушілік) инвестициялық ... қүру ... ... ... ... ... үлгісі болып отыр. Өкінішке орай, 2002 жылдың
соңындағы Халықтық жинақтық банктің ұсынысымен қүрылған инвестициялық қор
күткен нэтижелерге ... ... ... ... ... ... нарығымен қаржы үйымдарын реттеу жэне ... ... ... ... ... ... нарығының кәсіпқой
қатысушыларының талқылауына түсіп отырған «инвестициялық қорлар және
жарналық ... ... ... жобасын жасап шығарды эрі оны толықтыруға
ТАСІ8 бағдарламасының ... ... ... ... отыр.
3. Облигацияның акцияға қатысындағы қор нарығының дамуының
диспропорциясы. Бұл проблеманың ... шығу ... ... ... реттеу жэне қадағалау бойынша Агенттік
бірнеше рет қайталанған ұйғарымы ... ... ... ... менталитетіне байланысты
бақылауды жоғалтып алу ... ... эрі ... эрі ... мықты инвесторларды қорқытатын үрей
туғызатын «екілік» есебі.
Бұл ... ... ... ... ... ... менеджерлік ... ... ... ... ... тез арада халықаралық ... ... ... ... ... Қазақстандық корпоративті
облигациялар бойынша кіріс мөлшері өте төмен. Бір ... ... ... одан да ... капиталды
ауқымды
кәсіпорындарды бүгінгі экономикада сатып алу мүмкіндігіміз бар. Екінші
бір жағынан өте ... ... ... қор ... жаңа ... болуына кедергі жасайды. Бүл проблеманы шешу мынадай ... - ... ... ... көбейту, оның
ішінде
инвесторлар үшін ... ... ... ... ... ... ... пайда болуын көздеу қажет.
5. Бағалы қағаздар ... қор ... ... ... пайда болуы, ... ... эрі ... ... сыйақы берудегі төмен
мөлшерімен тартылады. Кейбір ... ... ... ... дейді - олар эйфориядан сақтайды эрі инвесторларды
қауіптен сақатануға жетелейді, квалификацияны ... ... ... ... ... жаңа ... әрі ... тенденциялардың түрақсыздығын ескерсек, бүл ұқсас зерттеулер
алдын - ала жасалған болжамдар сияқты болып қана көрінеді. Бұдан да
ауқымды проблема ... ... ... ... ... ... әрі ... бағалы қағаздардың дәстүрлі
міндеттерін
қадағалау керек. Бұл жағдайда Қаржы ... ... ... және ... ... Агенттігі және КА8Е осылайша қор
нарығының жүмыс жүргізу ережелерін модернизациялау керек, бір жағынан,
оған адамгершіліксіз ... ... ... ... керек те,
екінші жағынан, адал кэсіпкерлердің тартылуына жолды ... етіп ... ... ... қалыптасуы мен дамуы қиын және көптеген
проблемаларға кездесіп отыр. Олардың бірі әрі ең маңыздысы – ... ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік
акция пакетін жаппай жекешелендіру туралы ақпаратқа, инвестициялық қорлар
арасындағы жабық аукционға және сенімді ... ... ... ... дау – ... ... ... табады.
Сондықтан, бағалы қағаздар бойынша Ұлттық комиссия, өзінің ең маңызды
жұмысы ретінде – акционерлік ... ... мен ... ... дегеніміз не және қор нарығының қалыптасуында биржаның
алатын рөлі туралы ақпаратты толығымен теңестіруді қатаң ... ... ... ...... ... инвесторларды тарту. Шешімнің
жеделдігі мен сапалылығы, еліміздің экономикасының ары ... ... ... ... принциптері, қандай да бір мәселені шешудің
бейбірекет және валюторизмдік жолы ... ... ... қағаздар
бойынша Ұлттық комиссия бағалы қағаздар нарығының дамуының ... ... Оны ... ... ... ... қор ... етуін қамтамасыз ететін заңнамалық базаны құру болып табылады.
Осыған орай, біз негізінен нарықтың инфрақұрылымы дайын деп ... ... ... сөзбен айтқанда, бүгін бағалы қағаздар нарығының барлық
керекті қатысушылары анықталды, олар: қор ... ... ... кастодиандар және тағы басқалары. Бағалы қағаздар нарығын тек
қана кәсіпорынның акцияларын жай ғана листингіге ... ... мен ... ... ғана ... мүмкін емес. Қосымша эмиссиялау
мен акцияны листингіге тіркеу туралы сұрақтарды және капитал тарту ... ... ... ... өзі шешу ... ал ... капиталының
қалыптасуы модернизациялау мен өндірістің дамуына біршама ... ... ... ... ... ... осы ... толығымен қолданатын өсіп келе жатқан шаруашылық субъектілерінің
алдағы жетістікке деген мүмкіншіліктері зор. Барлық кәсіпорын ... ... ... нарықтық экономикада жұмыс жасауды үйренудің маңызды
бөлігі ретінде қарастыруы қажет.
Қазақстандағы ... және ... ... ... ... өмірді қолдау керек. Өндірістік салада инвестициялық қызметті
жеделдету қажет. Онысыз, экономиканың ... ... ... ... етуін
тоқтатуы мүмкін.
Сонымен қатар, ішкі қорланудың төмен деңгейі, ... ... ... қанағаттандыруға жол бермейді.
Банкімен шоғырланған ресурстар, ... ... ... беру, валюта және
мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалынатын ... үшін ... ... ... ... ... сипатталмайды,
сондықтан акция нарығы тиімді болып ... ... ... ... ортасымен және Қазақстан компанияларының көп
операцияларының таза ... ... Осы ... ... инвесторлар, акциялар Қазақстандық Қор Биржасының сауда
тізімінде болса да, қазақстандық ... ... ... ... ... ... банктің коммерциялық банктерге бекіткен нормалары,
акцияларды үлкен көлемде сатып ... ... ... ... ... инвесторлардың портфелінде маңызсыз үлес алады.
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының даму перспективасына
келсек, ол индустриалды – ... даму ... ... ... ... дамуының 2010 жылдардағы негізгі бағыттары:
– ішкі институционалды инветорлардың ... ... ... ... жақсаруын ынталандыру және жаңа ... ... ... ... мен ... ... және зейнетақы және резервтік
активтерді сақтауды қамтамасыздандыру;
– бағалы қағаздар анрығының техникалық инфрақұрылымын дамыту;
– бағалы қағаздар ... екі ... ... ары қарай дамыту.
Үлкен институционалды инветорлар ретінде екінші деңгейдегі банктер және
сақтандыру нарығының даму шамасында сақтандыру ... ... ... ... даму ... ... ... активтерінің нарық
бағасы зейнетақы бағасымен бірыңғай стандартқа алып келеді.
Бағалы қағаздар ... ... ... және ... ... және
басқа да бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушыларының дамуы 2004
жылдан бастап олардың капитализация деңгейін көтеру арқылы ... ... мен ... инвестициялық тартымдылығын
көбейту басты мақсат ... ... ... ... ... басқару
нормаларын орындауға, кішігірім акционерлердің қызығушылықтары мен
құқытарын ... ... ... ... ... ... мен ... тәртібі, салық заңдылығын, соның ішінде бағалы қағаздар
табыстары бойынша салық салуды жақсартуға көп көңіл бөлінеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ... И.А., ... ... Киев 2004 ... Винс ... ... ... к управлению капиталом, Мосвка 2003ж
3. Додонов В.Ю., Упарвление портфелем акций на развивающем
фондовом рынке, ... 2003 ... ... А.П., ... ... ... ... 2002 ж.
5. Нурсеитов Э.О., Акционерное общество и ценные бумаги, Алматы 2004 ... ... В.С., ... В.И., ... ... ... Москва:
Финансы и статистика, 2003 ж. 448 с.
7. Рахимжанов А.Т., Долговые ценные бумаги и ... ... ... 2001 ж.
8. Заурбекова З.Г., Стратегическое управление ... ... ... 2001 ... ... В.И., ... бумаги, Мәскеу 2004 ж.
10. Сеилова З.С., Бағалы қағаздар нарығы, ... ... Арко 2000 ... ... М.Д. ... А.С. ... учет и ... операций с
ценным бумагами, Алматы 2002 ж.
12. Фабоцци ... Дж., ... ... ... и ... Мәскеу 2005 ж.
13. Журнал: «Ценные бумаги», ... ... ... МСФО на РЦБ, №
01, қаңтар 2005 ж.
14. Журнал: «Ценные бумаги», Брокер – ... ...... № 02, ақпан 2005 ж.
15. Журнал: «Ценные бумаги», Регистраторская деятельность на рынке ценых
бумаг, № 4, ... 2005 ... ... ... ... ... рынка ценных бумаг Республики
Казахстан, № 7, шілде № 8, тамыз № 9, қыркүйек № 10, ... 2005 ... ... Г.Т., ... 3 С., ... ... бумаг: особенности
функционирования в Казахстане, Алматы «LEM», 2002 ж -210 б
18. ... Н.И., ... ЕЛ., ... МЛ., ... А.В. ... ... пособие для высших учебных заведений экономического профиля. — ... 1998. - 400 ... ... ... ... ... 18 ақпан 2005 ж Егеменді
Қазақстан 28.02.2005 ж.
20. Жатканбаев Е.Б., ... С.В., ... ... ... бумаг. Алматы: Қазақ университетi, 1999. – 157 б.
21. Қазақстан Республикасының ... - ... ... ... Қазақстан, 20 шілде 2004 ж.
22. Послание Президента народу Казахстана "К ... ... ... ... ... 19 ... 2004 ... Тюлз Р., Брэдлин Э., Тьюлз Т Фондовый ... 6-е изд.: Пер с ... ... 2003. - 648 ... ... деньги, кредит: Учебник / Под.ред.О.В. Соколовой.- М.:Юристъ,
2000. –784 б.
25. 2003 год в событиях и фактах // Рынок ... ... ... №12 (92)
желтоқсан 2003 ж.
26. Асылова А.С. Коммерциялық банкілер – бағалы қағаздар ... ... / ... ... 2006ж. ... ... Хмыз Е.А. финансовое показатели эффективности портфеля ценных бумаг –
КазЭУ Хабар / 2006ж. ... ... ... ... ... ... ценных бумаг в
Казахстане / Рынок ценных бумаг № 16 2006ж. 36 б.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздар нарығының дамуын мемлекеттік реттеу81 бет
Қор нарығы туралы70 бет
Қор нарықтардың экономикалық мәні және оларды нарықтық экономикалық қатынастарда мемлететтік реттеу маңыздылығы71 бет
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."17 бет
2006-2008 жылдарда облыстың әлеуметтік - экономикалық дамуының күйін және тенденциялары85 бет
: көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері.әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері. әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы5 бет
XІХ ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар туралы6 бет
«Биология. Адам және оның денсаулығы» (8-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдалану39 бет
Ірі қараны өнімділігі бойынша кластау8 бет
Автоматты жүйелерді жобалау пәнінен электронды оқулық жасау74 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь