Ақшабұлақ кен орнын

КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Географа экономикалық жағдаилар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Геолота.геофизикалық зертелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Ауданының геологиялық құрылысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнайгаздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6 Гидрогеологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7 Мұнаи қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8 Жобаланған іздеу барлау жұмыстарының көлемі мен әдістемесі ... ... ...
1.8.1 Іздеу барлау жұмыстарының мақсаты мен міндеті ... ... ... ... ... ... ...
1.8.2 Болжамды ұңғымалардың орналасу жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2 ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау ... ... ... ... ... . 2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.1 Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрінен ұзындықтарына тоқтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3.2 Бұрғылау құбырлары тізбегін статикалық беріктікке есептеу 2.4.Ұңғыманы жуу ... ... 2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары үшін тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реагенттердің ауырлатқыштық және тағы басқа материалдардың шағындарын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... .
3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.2.1Өндірістік шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.2.2 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.2 .2.Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.3 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.4 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.5 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ...
4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника ... ...
экономикалық көрсеткіштерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Ақшабұлақ аумағында пайдалану ұңғымасын орналастыру белгіленген. Оның жобалық тереңдігі – 2100 м., жобалық горизонт – төменгі визей ярусы
Ұнғыманы бұрғылау ОАО «Кен-Ай-Ойл» экспедициясы жүргізді. Ақшабұлақ аймағы әкімшілік жағынан Қызылорда облысында сырдария ауданына қарайды. Жұмыс істеу аймағы шөлейтті және жартылай шөлейтті аймағы болғандықтан соған сәйкес өзінің өсімдік және жануарлар әлемі бар. Ауданның рельефі жазық дала, тек орталық және солтүстік жағында құмды үйінділері бар.
Географиялық жағдайда кен орын алаң Торғай оипатының оңтүстігінде орналасқан алаңнан область орталығы Қызылорда қаласынна дейін 120км,
Қазіргі уақытта кен орнына қатынасу жүк машинасымен жеткізіледі.
1. Аманкулов А.С. “Проектирование конструкций скважин и выбор буровых установок” Алма-ата: КазПТИ-1979г.
2. Аманкулов Ә.С., Қараулов Ж.Қ. “Дипломдық жобаға арналған әдістемелік нұсқаулар” (09.09.-мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау мамандығы студенттеріне арналған) – Алматы: ҚазҰТУ-1994ж.
3. АманкуловӘ.С. “Пайдалану құбыр тізбегінің есептеу әдістемесі”. Алматы: КазПТИ-1993ж.
4. Аманкулов Ә.С. “Ұңғымаларды аяқтау”
Курстық және дипломдық жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: КазПТИ-1993ж.
5. “Инженер по бурению” Под редакцией Булатова А.И. и Аветисева
Н; Недра-1985г.
6. “Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин” Под редакцией проф.Булатова Н; Недра-1981г.
7. Элияшевский И.В., Строжский М.Н. “Типовые задачи и расчет в бурений” М; Недра-1981г.
8. Полов Т.Е. и др. “Охрана окружающей среды на предприятиях нефтянной и газовой промышленности” М; Недра-1980г.
9. Табатаев М.Г., Клвтуленко П.И., Исмаилов А. “Гидравлический расчет промывки скважин с примелешием ЭВМ” Алма-Ата КазПТИ-1989г.
10. Калабаев Х.А. “Методическое руководства по составлению экономической части дипломного проекта” Алма-Ата КазПТИ-1980г.
11. “Кәсіпорын стандарты” Оқу жұмыстары СТП-164-08-98 Алматы: КазНТУ 1998ж.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Географа экономикалық жағдаилар…………………………………………..
1.2 Геолота-геофизикалық зертелуі……………………………………………….
1.3 Ауданының геологиялық құрылысы …………………………………………
1.4 ... ... ... ... ... ... Жобаланған іздеу барлау жұмыстарының көлемі мен әдістемесі …………
1.8.1 Іздеу ... ... ... мен ... ... ұңғымалардың орналасу жүйесі……………………………….
2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.2.1 ... ... тізбектердің диаметрін таңдау..................... 2.3 Бұрғы
тізбегінің ... ... ... ... тізбегін
беріктікке
есептеу.....................................................................
.......................
2.3.1 Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрінен ұзындықтарына
тоқтау......................................................................
....................................................
2.3.2 Бұрғылау ... ... ... ... есептеу
2.4.Ұңғыманы ... Жуу ... ... ... және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары ... Жуу ... ... түрі үшін ... ... ... реагенттердің
ауырлатқыштық және тағы басқа ... ... ... Жуу ... ... химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа ... ... ... ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 ... және ... ... факторларды
таңдау...................................
3.2 ... ... ... ... шағын климат……………………………………………….
3.2.3 Техника қауіпсіздігі ……………………………………………………..
3.2.4 Электр ... Өрт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... …….
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дипломном проекте рассматриваются вопросы проводки эксплуатационной
скважины глубиной 2100м в ... ... ... ... способом
на газовым месторождений Акшабулақ
В его недрах встречаются газ с разными физико-химическими свойствами.
В проекте выбраны ... ... ... типы ... а ... вид и
параметры промывочной жидкости с учетом особенности геологических условий
месторождения.
В ... ... ... резервы повышения технико-
экономических показателей строительства скважин, мероприятия по улучшению
условий труда и ... ... ... ... ... ... ... градиенті, ... ... ... Ақшабұлақ кен орнында 2100м пайдалану ұңғымасын
шиеленісті ... ... ... ... ... ... ... қасиеттері жағынан әртүрлі газ кездеседі. Жобада,
бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен ... ... ... ... параметрлері мен түрі кен орнының ерекше геологиялық
жағдайына сай таңдалынып алынған.
Жобада сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... жолдары және қоршаған ортаны
қорғау шаралары қарастырылады.
КІРІСПЕ
Ақшабұлақ аумағында пайдалану ұңғымасын орналастыру белгіленген.
Оның жобалық тереңдігі – 2100 м., ... ...... ... ... бұрғылау ОАО «Кен-Ай-Ойл» экспедициясы жүргізді. Ақшабұлақ
аймағы әкімшілік жағынан Қызылорда облысында ... ... ... ... ... ... және ... шөлейтті аймағы болғандықтан
соған сәйкес ... ... және ... ... бар. ... ... дала, тек орталық және солтүстік жағында құмды үйінділері бар.
Географиялық ... кен орын алаң ... ... ... ... ... ... Қызылорда қаласынна дейін 120км,
Қазіргі уақытта кен орнына қатынасу жүк машинасымен ... ... ... бөлім
1.1 Кен орынның географиялық және экономикалық ... орны ... ... газ ... Шу мен ... арасындағы Мойынқұм кұмының оңтүстік-батыс ... ... ... Кіші Қаратау жазығы ұласып Үлкен Қаратаудың бір
бұтағына жалғасады.
Кен орнының географиялық координаттары: -44019/ о.е. 71004/ ... ... ... Мойынқұм ауданы солтүстік-батыс бағытына қарай
20 м дейін ... ... ... ... Құм ... оңтүстік және оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа
қарай жалғасқан, оны Талас өзені ... ... өзен ... мал ... ... жер бедерінің абсолюттік межесі кен орнында +350 - +360
м ұлғайып, Тараз ... ... +600м ... ... ... жағы
көтеріліп Тянь-Шаньға ұласады.
Су көзі болып артезиандық ұңғымалар мен ... ... Су ... ... 10-20м тереңдікте жатады. Дебиті жоғары ... ... ... ... 3-5г/л болатын палеогеннің сулы горизонты 60-220м.
тереңдікте жатыр. Бұрғылау жұмысын сумен су ... ... ... ... ... кен ... ... жағында 75
шақырымдағы Кеңес сазбалшық ... ... ... ... құм мен ... ... кен ... оңтүстік-батыс
жағынан 75км. жерде ағып өтетітін Талас өзені ... ... ... ... ... 120км. ... Ұланбел селосында өңделеді.
Амангелді алаңынан оңтүстік-шығыстан (Жамбыл ГРЭС) солтүстік-
батысқа қарай жоғары вольтті тоқ ... (ЛЭП) ... ... ... Ең ... ... ... өзеннінің жағасына орналасқан Ойық
селосы - кен орнынынан 70 шақырым, оңтүстікте. Халқының негізгі кәсібі мал
шаруашылығы, қой ... - ... ... кен ... ... ... ... қаласын Ақкөл, Ойық,
Ұланбел селоларымен ... ... ... ... Кен ... отын базасы жоқ. Жергілікті халық және кәсіпорындар отын ретінде,
тасымалданып келетін тас ... және ... ... ... ... ... жазы ыстық(+400С), қысы суық, ... ... жағу ... 178 ... (15-ші қазаннан 15-ші сәуірге
дейін ).
Жел көбінесе солтүстік-шығысқа қарай соғады.
1.2 Ауданның геологиялық зерттелу тарихы
«Амангелді» кен орны 1975 жылы ... рет ... ... ... ... газ ағын төменгі визей горизонтынан ... №1 ... Ол ... ... ... ... 1981 жылы кеніштің
табиғи қоры есептелді. Газ қоры есептелгеннен ... ... ... №18-ші ұңғыма өткізілді. ... ... ... ... ... ... және жаңа ... мәліметтері бойынша
1996 жылы төменгі визей ... ... ... газ қоры ... және де ГКЗ ҚР ... ... ... кеніш орнында 17 ұңғыма бұрғыланған, солардың ішінде 11-
іздеуші, 6-барлау ұңғымасы. Геологиялық тапсырмаларды орындағандықтан 6
ұңғыма ... ... ... ... тоқтатылған..
Проект, техникалық тапсырысқа сай, 20.04.01ж. болған ... және ЖАҚ ... ... ... ... хаттамасы бойынша, 18.06.96ж. ҚР
өкіметінің шешімімен ... ... ... және газ кен ... ... ... сай, ... Республикасы Президентінің жер
қойнауы және жер қойнауындағы байлықты игеру, қоршаған ортаны қорғау туралы
15.07.97 жылғы ... ... ... кен орны ҚР ... обылысы, Мойынқұм ауданына қарасты,
Тараз қаласынан солтүстікке қарай 170 шақырым ... ... ... құрылымы аймағында жоғарғы ... ... ... ... олар ... 400м ... ... астына
орналасқан. Девон шөгіндісі тек 1 ұңғымада анықталған, ондағы төменгі орта
девон ... 160 ... ... және ... тығыздалған
күйінде кездеседі. Жоғарғы девонда ... ... ... өзара қабаттаса келе 220м қалыңдықты құрайды.
Карбон ... ... ... ... және ортаңғы + жоғарғы болып ... ... ... ... (С1 )
Төменгі карбон жүйесі турней, визей және ... ... ... ... ... ... ... шөгінділері құм, құмтастар, мергель
мен аргилиттердің өзара қабаттасуынан ... ... ... ... ... ... литологиялық бөлінісінде төменгі және ортаңғы-жоғары
болып бөлінеді. ... ... ... ... ... ... ... қабатында көмір қаттары аралас аргилиттер, сазды ... ... - әк тас ... ... ... мен ... кездеседі.
Қалыңдығы 80м. Ортаңғы-жоғары визей ярусы (С1V2+3) бөлігі негізінен ... ... ... ... және аргиллит пен алевролит қат-
қабаттарынан түзелген. Қалыңдығы 240 м 320 м-ге ... ... ... ... (С1sr)
Серпухов ярусы алевролиттерден, доломиттерден және аргиллиттерден
тұрады. ... ...... карбон жүйесі (С2+3)
Ортаңғы және жоғарғы карбон шөгінділері тасқұдық ярусында түрлі-
түсті аргиллиттер, ... ... және ... ... үсті ... ... ... құмды алевролит және аргиллиттермен
жабылған. Қалыңдығы 420м
Пермь жүйесі ... ... ... ... және тұзүсті қабаттарға жіктеледі.
Төменгі ... ... ... ... ... ... түзейді. Қалыңдғы 280-290м жетеді. Тұзды қабат қызыл түсті
сульфатты ангедриттерден құралған. Қалыңдығы 320м. Жоғарғы ... ... ... ... ал қалған бөлігінде құмтастар, алевролиттер,
аргилиттер шөгінділері араласып жатады. Шөгінді ... 260 - ... ... болады.
Мезозой - кайназой шөгінділерінде құм, саз және алевролит араласып
келеді. ... ... оның ... 178-346 ... аумақта.
1 – Кесте. Кен орынның литологиялық қимасы
| | | ... ... ... |Тау ... | |
| | | ... |
| | | | ... м |280 м ... |II |
| | | | |
| | ... ... ... ... | ... м |290 м |және ... ... ... |III |
| | ... | |
| | ... ... ... және | ... |390 м ... ... |IV ... | ... ... араласқан | |
| | ... | |
| | ... ... ... ... | ... м|300 м ... ... |IV |
| | ... ... ... ... ... | ... |390 м ... және аргиллиттер |V ... | | | |
1 – ... ... | |Сұр, ... түсті, тығыз, | |
| | ... ... сұр ... әр| ... |140 м ... ... қара түсті | |
|м | ... ... және ... ... |
| | |пен ... бар ... | |
| | | | |
| | |Сұр, ... ... ... | |
| | ... ... сұр ... әр| |
| | ... құмтастар,сұр, қара түсті | ... |350 м ... ... және құрамында ангидрит|V |
|м | |пен ... бар ... | ... ... кен орны ... ... Шу – Сарысу
депрессиясының ... ... ... Мойынқұм ойпаты мен
Талас көтерілімі шекаралас жатыр.
Мойынқұм ойпаты литофациалды және ... ... ...... ... өте күшті үш қабаттардан ... ... ...... интрузивті және вулканды – ... ... Бұл ... ... және ... палеозойға дейін
созылып жатыр.
- Ортаңғы қабат – терригенді, галогенді және ... ... ... Бұл ... ... ... және пермь жүйелерін алып
жатыр.
- Жоғарғы қабат – негізінен континентальды терригенді жыныс- ... Бұл ... ... ... және ... ... алып ... кен орнының шығыс бөлігі, Миштин иіліміндегі Мойынқұм
ойпатының Шу-Сарысу ... ... ... ... ... ... ... келеді. Солтүстік-шығыс құрылымында ... ... ... ... тірек(опорный) горизонттарынан
корреляциясын жоғалтқан аймақ екендігі байқалған, ол 10-14 ... ... ... ( ... ... тыс ... ... қимасы көршілес 11 және 18 ... ... ... және ... ... абсолюттік межесі 18
ұңғымадан (-1787м.), 53м төмен орналасқан
(-1840,2м.), яғни оның ... ... ... ұңғымалардың құрылымына
сәйкес келеді. Байқау барысында бұл ... ... ... ... Бұл, 3-ші ... ашылған қабаттар өнімді төменгівизей
горизонтна жататына ... ... ... ... -1960м. тұйық
изогипсте 14,2х6,4км. құрайды, көтерілу амплитудасы 260м.
1.5 Кен орынның газдылығы
Шу – Сарысу ойпатында ... ... бар ... ... Газ негізінен төменгі тас көмір ﴾ визей турней ярустары﴿
және төменгі пермь шөгінділерінде ... ... кен орны ... ... ... ... кен орында 17 ұңғыма бұрғыланды: 11 іздеу, 6
барлама ... Оның 8-і ... ал 9 ... ... ... төменгі визей, серпухов және төменгі
пермь шөгінділерінің газдылығы ... ... да бұл ... ... төменгі визей горизонтының құрылысын және де ол горизонтқа ұштасқан
газ конденсат ... ... ... ... ... үш ... текшесі(будасы)
байқалған (А,Б,В). А және В текшелерінің әрқайсысы 4 қабат-коллекторларға,
ал Б текшесі 2 ... ... ... ... ... ... бойынша бұл коллекторлар үшін жапсарлас қабаттардың жайылу
және қосылу коэффициенттері есептелген (Табл.1.1.)
Қабаттардың жайылу және қосылу коэффициенттері.
2 – ... ... ... ... | ... ... ... |Қабат | |
| | ... ... |
| |1 |0,42 |- |
| | | | ... | | | |
| |2 |0,17 |- |
| |3 |0,42 |0,2 |
| |4 |0,75 |- |
| |1 |0,58 |0,33 ... | | | |
| |2 |0,5 |- |
| |1 |0,75 |0,33 ... | | | |
| |2 |0,92 |0,3 |
| |3 |0,83 |0,67 |
| |4 |0,75 | |
А ... ... аймақ бойынша бір қалыпты ... ... ... ... ... 4-ші ... оның ... 0,75-ке тең, ал қалған қабаттарда бұл коэффициент ... 18-ші ... А ... ... саз ... ... ... 0,2-ге тең 3-пен 4-ші қабаттардан басқа қабаттарда бір-
бірімен байланыс жоқ екендігін жоғарыдағы таблицадан байқаймыз. Ең ... ... ... 0,8 м (1-ші ... 7,8м (5-ші ... ... бұл қалыңдық 4,3 м тең және барлық қабаттың 53%-ін
құрайды.
Б текшесі 2 ... ... ол ... ... (К-0,33)
бір табиғи резервуар құрайды. Мұнда 1-ші қабаттың жойылу коэффициенті 0,58-
ге ... ... ... ол сазбалшықпен араласқан. 2-ші
қабат аз тараған, жыныстары 4,5,7,8,15,18-ші ұңғымаларда сазданған. Тиімді
газдалған ... ... 0,8 м (8-ші ... 4 м ... (1-ші ... ... 2,9 м тең және ... қабаттың 90 процентін құрайды.
А мен Б-ға қарағанда В ... ... ... ... шегінде де 4 қабат-коллектор бар. Қабаттардың ... ... тең, ал ... коэффициенттері жоғары болуына
байланысты (0,33),В текшесін тұтас бір ... ... ... ... ... 1,8 м (7-ші ... 21,2 м ... (3-ші ... ... тиімді газдалған қабат қалыңдығы 1,8 м (7-ші ұңғыма),19 м
дейін (5-ші ... бұл ... 11,1 м тең ( ... – 4 ).
Горизонттың үйлесімсіздік дәрежесін сипаттайтын көрсеткіш болып
тарамдалу ... және ... ... ... ... 5,5-ке тең, ал құмайттық коэффициенті 0,58-ге тең.
Өнімді горизонттың жоғарғы бөлігі қат-қат ... ... ... ... алевроллиттер, қатты аргиллиттер және де
әлсіз цементтелген құмайттар болып келеді. Әлсіз цементтелген ... ... және ... ... алевролитті, минералдық
құрамы бойынша көбіне ... ... ... ... Цемент(5-20%) карбонатты-сазды, сирек қалыптасқан кварцалық,
қосылған кеуекті, кеуекті және де ... ... ... ... бөлігі тығыздалған, сұйық өткізбегіш линза тәріздес алевролит және
құмайт қаттары араласқан ... ... ... ... ... оңтүстігінде 4-5м, солтүстігінде 1,4-1,8 м дейін өзгереді.
Горизонттың төменгі ... ... ... пен ... ... ... ... құралған. 1,11,16-шы ұңғымалардың осы ... ... ... бар. Құмайттар орташа түйіршекті, кварц-полешпотты.
Цемент сазды-гидрослюдалы, карбонаттыгидрослюдалы, ... кей ... ... ... ... ... цемент мөлшері-10-16%. Тығыз ... ... ... кварц-полешпотты. Цемент (15-20%) саздалған,карбонатты-
сазды, сирек карбонатты және кварцты, көбіне төгілмелі кеуекті түрі.
Жоғарыда ... ... ... қоса ... ... ... ... қимасы литологиялық айырмада -құмайтта,
алевролитте,
аргиллитте, ізбесте және ... ... ... ... ... ... мен қатар эпигенетикалық
процестерден туындаған лито-генетикалық микро жарықшақтарда орын алады.
Алынған үлгі тас мәліметтері бойынша және де коллектордың ... ... ... ... қолдану арқылы карбонаттығы 9% ке дейін
және саздығы 12% ке дейін болғанда өткізгіштігі мен ... ... ... және 10,5% ке тең ... ... ... және де онда жоғары көлемді-фильтрациялық қасиеті бар ... ... ... ... туралы сөз қозғауға болады. Жыныс-
коллекторлардың көлемді-фильтрациялық қасиеттерінің ... ... 5 ... ... ... ... ... орташа шамасы 0,148-ге, ал
өткізгіштіктің орташа шамасы -2,7*10-3мкм2 тең. Орташа шама ... ... ... ... ... бұл ... ... әртүрлі. Мысалы, орташа кеуектілік 7-ші ұңғымада 12,2% ,ал 6-
шы ұңғымада 19,3%. (бұлай болуы үлгі тас алу ... ... ... кен ... ... ... ... газдылығы жоғарғы турней, төменгі ... және ... ... ... ... ... сульфатты – галогенді –
терригенді шөгінділеріндегі кеніш шектеулі ... ... ... ... жату ... ... – су ... 782м. тереңдікте. Өнімді горизонттың жалпы
қалыңдығы 270метр, ал орташа пайдалы ... 28.5м. ... ... және ... ... 15% және ... ... түріне жатады. Газға қанығу коэффициенті 0.75. ... ... 13.2 мПа, ... ... ... 229.5мың м³/тәу.
Жоғарғы турней шөгіндісі өте жақсы зерттелмеген. Оның ... ... және жату ... 2140 м. ... ... ... қалындығы 50 м
және оның ішінде эффективті қалыңдығы 5.6 м. ... ... ... болып келеді және құмтастар мен алевролиттерден тұрады. Орташа
кеуектілігі 13.6%, өткізгіштігі ... ... ... ... ті ... ... шөгіндісі 2053 – 2385м тереңдікте жатыр. Қалыңдығы
252м, газ – су ... 1972 м ... ... ... ... ...... тектоникалық шектеулі.
Өнімді горизонт қалыңдығы 46-57м құмтастар, алевролиттер және
аргиллиттер ... ... ... ... ... ... орта ... орналасқан. Қиманың жоғарғы жағында қалындығы
5 – 8 м ... ... ... және жарықшалы ... ... ... ... ... ... 0.8 – 6.8 м. ... орташа
кеуектілігі 14.8%, өткізгіштігі 2.7 х 10³ мкм², саздылығы 12.5% ... ... ... ... ... объект дебит бойынша екіге бөлінді:
жоғарғы дебиттік және ... ... ... 81% - і ... ... ал 19% -і жоғарғы дебит тобына жатады. ﴾дебит 47- ден ... ... ... : абсолюттік – 0.868 кг/м³, ауамен салыстырғанда –
ғы тығыздығы – 0.721 ... ... ... ......... шөгінділеріндегі газ құрамы, % :
Метан 67.25 – 86.2, этан 4.5 – 10.5, пропан 2.86 – 5.2, бутан 0.82 – ... 0.42 – 0.57, ... 0.71 – 1.12 , ... ... ... газ 0 – 2.22 және ... 0.19 – ге дейін болады.
Серпухов шөгіндісіндегі газ құрамы, % ... 81.45, этан 9.9, ... 3.0, ... 0.54, ... 0.38, ... ... газ 0.2, ... мөлшері анықталмаған, конденсат мөлшері 12.85
г/м³.
Төменгі пермь ... газ ... % ... 9.47 – 26.05, этан 0.21 - 1.97, пропан 0.02 – 0.49, ... 0.07 ... ... 0.03 - 0.04, пентан 0.06 – 0.16, гелий 0.04 – ... газ 0.15 – ... Кен ... ... – 1150 м аралықта төменгі пермь ... ... ...... типті болып келеді. Тығыздығы 1.08 ... ... ... , фазалық өткізгіштігі 86.0.
1200 – 1570 м аралықта ортаңғы – жоғарғы карбон ... ... ...... ... ... ... 1.192 г/см³,
минералдану дәрежесі 258 г/л. ... ... ... ... бром, иод
және литий концетрациялары бар.
1650 – 2100 м ... ... ... ... қабат сулары
хлоридті – кальцийлі және хлоридті – натрийлі түрлерге жатады. Тығыздығы
1.24 ... ... ... 317 г/л. ... ... ... ... литий, рубидий, цезий, стронций, бром және иод бар.
1.7 Бұрғылау кезінде кездесуі ... ... ... – 550 м аралықта жоғарғы пермь жүйесінің тұзүсті қалындығында
ұңғыма қабырғасының ... ... ... мүмкін, нәтижесінде бұрғы
құбырларының және қашаудың ... ... қалу ... ... – 875 м аралықта төменгі пермьнің ... ... ... жұтылуы болуы мүмкін, жұтылу пайдалану кезінде қабат қысымын
төмендетуден болуы ... ... ... ... ... ... – 1150 м ... төменгі пермьнің тұзасты қалындығын бұрғылап
ашқанда газкөрінісі болуы мүмкін.
1570 – 1750 м ... ... ... ... серпухов ярусында
жуу сұйығының жұтылуы, ұңғыма қабырғасының опырылып құлауының салдарынан,
ұңғыма оқпанының кішірейюі мүмкін.
2000 – 2100 м ... ... ... ... ... визей
ярусын ашқанда газкөрінісі болу мүмкін.
1.8 Керн алу ... керн алу ... ... ... ... ... кешені﴿ жүргізіліп, керн алу аралықтары анықталынады.
Керн алу алалықтары:
Төменгі визей горизонты ﴾2025 – 2100м﴿
- 2025 – 2032м
- 2032 – ... 2034 – ... 2043 – ... 2053.4 – ... 2063 – 2071м
- 2071 – 2079м
- 2079 – 2085м
- 2085 – 2092 м
- 2092 – 2100 ... алу ... : 2025 – 2100м. ... 75м – бұл ... ... - ін құрайды. Керн алу колонкалық снаряд «Недра» көмегімен жүргізіледі.
3 – ... . ... ... ... ... | ... |НД,, тн ... ... ... |Үлгі |
4 – ... ... ... ... ... | ... ... сипаттамасы |Үлгі ... ... ... ... ... анықтау |Үлгі |
| | ... ... үшін ... ... ... ... | ... | ...... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... екі әдісі бар: өнімді қабатты ашу және өнімді
қабатты екінші рет ашу. Өнімді қабатты бірінші рет бұрғылап ашқаннан кейін,
көбінесе ... ... ... ... ... тізбек сыртын
цементтейді. Осыдан кейін қабат сұйықтарын ұңғымаға келтіру үшін ... ... тасы ... ... ... ... тесіктер
тесілуі қажет. Мұндай тесіктерді тесу операциясы қабатты екінші рет ашу
немесе ... деп ... Бұл ... ... көмегімен
іске асырылады. Негізінен атқыш және гидрообразивтік перфораторлар кеңінен
қолданылады.
Қабат сұйықтарының ұңғымаға ... ағып ... ... ету ... ... ... ... көмегімен 1м құбыр ұзындығына 10 –
20 тесіктер тесілуі тиіс. ... бір ... 2 – 10 ... ... ... ... ... бірнеше рет түсіруге тура келеді.
Атқыш перфораторды пайдалану ... ... СКҚ ... ... ... ... құбыр басының крестовинасына перфоратор
ысыриасы орнатылып, ... ... ... ... ... ... ... штурвалы ұңғы сағасынан 10м қашықтыққа ... ... ... ... болғаннан кейін пайдалану тізбегі ішіне
перфоратор ... ... ... ... ... аралықтарда
атқыланып тесіледі.
Ұңғыманы игеру деп өнімді қабаттан мұнай және ... ... ... ... ... ... ... қабаттан қабат сұйықтарын
келтіру үшін ұңғы ... ... ... ... ... ... қажет.
Ол үшін ұңғыма ішіндегі жуу сұйығын жеңіл жуу ... ... ... ішіндегі сұйық деңгейін төмендетеміз.
Ұңғыма ішіндегі сұйықты жеңіл сұйықпен алмастыру тәсілі
Сораптық компрессорлық құбыр ... ... ... тау ... ... ... тесікке дейін түсіріледі, ал тұрақсыз тау
жыныстарынан құралса, онда ... ... ... ... түсіріледі.
Сұйықты алмастыру тура немесе кері айналым тәсілдерімен іске ... кері ... ... ... ... арқылы сораптық
компрессорлық құбыр мен тізбек аралық кеңістікке ... ... ... ... ... ... толтырылған сайын ауыр жуу сұйығын сораптық
компрессорлық құбыр арқылы ... ... ... ... ... ... тау ... құралған өнімді қабаттардан, қабат сұйықтарын
ұңғымаға ... үшін ... ... ... ... ... ... тәсілі кеңінен қолданылады. Ол үшін ... ... ... компрессор көмегімен жуу сұйығы деңгейін мүмкіндігінше
төмендетіп, сорптық ... ... ... ... ... ... ауа айдалады.
1.10 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер
0 – 550 м аралықта ( кондуктор) стандартты каротаж ( КС, ПС, ДС ), ... және ... ... М 1:500
550 – 1200 м аралықта (техникалық құбыр) стандартты каротаж (КС, ПС,
ДС), ГК, НГК , ... және ... ... М 1:500
және БК, МБК, МКВ, МКЗ, АК, ИК ... және ... м ... – 2100 м ... ... ... ( КС, ПС, ДС ), ГК, НГК
және инклинометрия жүргізіледі. М 1:500.
2000 – 2100 м ... керн алу үшін ... ... КС, ПС, ГК ... ... – 1200 м ... толық геофизикалық жұмыстар кешені (БК, ... ИК, АК, ГК, НГК, ГГК, ... ... ... ... – 2100 м аралықта толық геофизикалық жұмыстар кешені (БК, ... ИК, АК, ГК, НГК, ГГК, ... ... ... М
1:200
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2 ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... және ... тәсілінің бір түрін қолдану туралы шешім қабылдау, ... мен ары ... қазу ... бірден-бір жауапты кезеңі болып
табылады. Бұл шешім сонымен қатар көптеген ... ... ... ... бір ... ... ... шарттар,
қабат қысымдары, температуралары, бұрғыланатын тау жыныстарының физика-
механикалық қасиеттері, өнімді ... ... ... тәртібі,
гидравликалық бағдарламаны, бұрғылау аспабын, бұрғылау қондырғысының түрін
және ... ... ... ... ... технологиялық
шешімдерді қабылдауға әсер етеді.
Жаңа кен орындарында бірінші ұңғымаларды бұрғылауда бұрғылау тәсілін,
көршілес геологиялық жағдайлары ... ... ... ... ... ... сол жерде қазылған барлама және ... ... ... ... болады. Қазіргі кезде бұрғылау тәсілін таңдау
тәртібі ... ... ... деп ... ... ... негізгі
ережелер жетілдіріп қолдануға ұсынылды. Біздің елімізде ... және ... ... роторлы, гидравликалық түптік қозғалтқыш пен және
электробурмен ... үш түрі ... ... екі түрі ... ... ... айтылған факторларға байланысты және де берілген
алаңда турбобурды жөндеуші базаның жоқтығын есепке ала ... ... ... ... тиімді екеніне көз жеткізуге болады.
2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және ... ...... ... ... ... ... болып табылады.
Ұңғыма ұзақ мерзімдік капиталды құрылым болып саналады. Сондықтан оның
құрылымы мықты болуы ... ... ... ... жобалы тереңдікке жету
мүмкіндігі, басқа да бұрғылау процесі кезіндегі зерттеу тапсырмаларының
орындалуы, кен ... ... ... кезеңіндегі жобаланған пайдалану
режимінің іске асырылуы, қоршаған ортаны ластанудан және ... ... ... ... ... ... ... Осы
талаптарға қоса ұңғыма құрылымы үнемді болуға тиіс.
Ұңғыма құрылымын таңдау үшін мынадай көптеген факторлар әсер ... ... оның ... ... кен ... ... ... және ол жайлы біздің біліміміздің дәрежесі,
тұрақты тау жынысы, қабаттық ... ... ... мен
жұту қысымының индексінің тереңдіктегі өзгеру күйлері, қабаттық сұйықтардың
құрамы, ұңғыма ... ... ... мен ... ... даму деңгейі, бұрғылау және пайдалану кезеңіндегі
температура тәртібі (режимі) , ... түрі мен ... ... ... ... және тағы ... да ... жағдайлар.
Ұңғыма құрылмасы бұрғылау жылдамдығына, жабдықтар мен аспабтарды
таңдауға, ... ... ... технологиясына және транспорт
шығынына, былайша ... ... ... барлық техникалық-экономикалық
көрсеткіштеріне тікелей әсер етеді. Сондықтан ұңғыма құрылымын ... мен ... ... ... ... мен
арзандатудың бірден-бір басты факторы болып табылады.
Ұңғыма құрылымын, ұңғыма бұрғыланатын ... ... ... ... Бұл ... негізінен мүмкін
шиеленіс аймақтарына аса назар аударамыз (ұңғыма ... ... ... жұтылуы, жоғары тегеурінді қабатының білінуі).
Ұңғыма құрылмасын жобалау үшін ең алдымен ... ... ... ... ... Егер ... екі ... төменгісін
бұрғылау кезінде одан жоғары аралықта шиеленіс ... ... ... бұл екі ... ... ... сиыспайды деп саналады. Төменгі
аралықта бұрғылауды бастамай тұрып одан жоғары орналасқан аралықты шегендеу
құбырларымен бекітіп ... ... ... ұңғыма құрылмасын жобалаудың кең тараған екі түрлі
тәсілі бар:
Бірінші тәсілде: қабаттық қысым (Рқ), ... ... (Рж) ... ... градиенттерін анықтаймыз.
Қабат қысымының градиенті төмендегі формула бойынша анықталады:
(1)
Мұндағы: - қабат ... ... ... тереңдік, м
Жұтылу қысымының градиенті төмендегі ... ... ... ... ... ... төмендегі формула бойынша
анықталады:
(3)
Мұндағы: - ... ... ... ... градиенті
Бұрғылау сұйығының тығыздығын төмендегі формула бойынша анықтаймыз:
(4)
Мұндағы:- еркін түсу үдеуі, м/с2;
Екінші ... ... ... нақты құрылымын орнату үшін
қабаттық қысымның () және қабат қысымының аномальдық ... мен ... ... () ... ... ... ... тұрғызамыз.
Біздің жағдайда ұңғыманы жобалауды екінші тәсіл арқылы жүргіземіз.
Ол үшін жоғарғылардың мәндерін есептейміз.
Қабаттық қысымның аномальдық коэффициентін ... ... ... - ... ... МПа
- Тұщы судың тығыздығы, кг/м3
- Еркін түсу үдеуі, ... ... ... ... ... қысым () белгісіз болғандықтан оны төмендегі
формула бойынша табамыз:
МПа
(6)
Мұндағы: - бұрғылау ... ... ... ... тереңдікке байланысты мәндері
1200м-ге дейін
1200м-жоғары
2500м- жоғары ... ... үшін (0 – ... ... үшін (550 - ... аралық үшін (900 – 1200м)
4-ші аралық үшін (1200 – 2100м)
Енді тереңдікке ... жұту ... (Кж) ... ... ... бойынша анықтаймыз:
(7)
Мұндағы : Рж - жұтылу қысымы, Па
Егер жұтылу қысымы белгісіз болса, онда оның ... ... фор ... ... = / 0.75 – 0.95 / * Ргж ... : Ргж – гидрожарылу қысымы, МПа
Гидрожарылу қысымын төмендегі формуламен анықтауға ... = ... + ... ... үшін (0 – ... = 0.0083 * 550 + 0.66 ... = 8.32 МПа
2– ш і аралық үшін (550 – 900м )
Ргж = 0.0083 * 900 + 0.66 * 9.3 ... ... ші ... үшін ( 900 – 1200м ... = 0.0083 *1200 + 0.66 * ... 18.41 ... – ші аралық үшін ( 1200 – 2100 ... = 0.0083 * 2100 + 0.66 ... = 32.94 ... ... үшін (0 – ... = 0.95 * 8.32 = 7.9 Па
2– ш і аралық үшін ( 550 – 900м )
Рж = 0.95 * 13.61 = 12.9 ... ші ... үшін ( 900 – 1200м ... = 0.95 * 18.41 = 1775 ... – ші ... үшін ( 1200 – 2100 ... = 0.95 * 32.94 = 31.3 ... жұтылу индексін табамыз:
1-ші аралық үшін (0 – 550)
2 – ш і аралық үшін ( 550 – 900м )
3 – ші ... үшін ( 900 – 1200м )
4 – ші ... үшін ( 1200 – 2100 ... ... ... ... қысып қалудан, жұтылудың
алдын алуға байланысты және де ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау ертіндісінің салыстырмалы
тығыздығының сапасын төмендегідей таңдап аламыз:
(10)
Мұндағы: - таңдалынып ... жуу ... ... ... ... коэффициент.
– резевтік коэффицциент.
1 – ші аралық үшін (0 – 550)
2 – ші аралық үшін ( 0 – 900м )
3 – ші ... үшін ( 900 – ... – ш і ... үшін ( 1200 – 2100 )
5 – ... . ... ... ... мәндері
|Аралықтар, м | |, | | , ... |
| | | | | |
|0 – 550 |5.7 |1.06 |1.46 |1.17 – 1.22 |
| | | | | ... – 900 |9.3 |1.05 |1.46 |1.15 – 1.21 |
| | | | | ... – 1200 |12.8 |1.09 |1.49 |1.14 – 1.19 |
| | | | | ... – 2100 |23.5 |1.14 |1.64 |1.19 – 1.25 |
| | | | | ... ... ... бойынша төрт шегендеу тізбегін түсіру
қажет: біріншісі 30м; екіншісі 900м; үшіншісі 1200м; ... ... ... 900м ... ... Бұл тізбек жоғарғы тұрақсыз
нашар тау жыныстарының жуылып шайылудан ... ... ... ... ... ... 2100м, ... және газ, су қабаттарын бір-бірінен
ажырату үшін, ... ... ... ... үшін ... ... жасайды.
Ұңғыма құрылғысындағы шегендеу тізбектердің түсірілу тереңдігі 2-суретте
көрсетілген.
426 мм ... 219.1 ... ... м
2100 м
1-сурет. Шегендеу тізбектерінің түсірілу тереңдіктері.
2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау
Ұңғыма құрылмасының диаметриалық өлшемдерін ... ... ... ... ... ... Мұнай, газ ұңғымалары үшін
пайдалану тізбегінің диаметрі қабат сұйықтары ... газ ... ... ... ... ұңғыма дебиті бастапқы кезде тәулігіне 75 -60
м3 өнім береді, кесте [1] бойынша диаметрі 139.7 мм ... ... ... ... ... ... ... қашау диаметрі:
Дқ=Дm+2к
(11)
Мұндағы:
Дm- шегендеу құбыры муфтасының диаметрі, мм.
к-шегендеу тізбегі муфтасы мен ... ... ... ... 139.7мм шегендеу тізбегі үшін Дm=159мм к =10-15мм.
Дқ = 159 + 2*15 = 189мм
МЕСТ 20692-75 ... ... 190,5 мм ... таңдап аламыз.
Аралық құбырдың диаметрін анықтаймыз:
Дi=Дқ+2+2*В
(12)
Мұндағы:
В -қашау мен тізбек қабырғасындағы ... ... ... = 190.5 + 2*(6 + 9) = 220.5 ... 632 – 80 ... ... құбыр диаметрі 219.1 мм. 219.1мм
шегендеу тізбегі үшін Дm= 244.5мм, к = ... = 244.5 + 2*10 = ... 20692-75 ... ... ... қашауды таңдаймыз.
Кондуктордың диаметрін анықтаймыз:
Дкон = 269.8 + 2*( 5 + 10) = ... 632 – 80 ... ... ... 298.5 мм деп ... Осы диаметр үшін Дm= 323.9мм, к = 25 – ... = 323.9 + 2 * 35 = ... 20692-75 ... ... ... ... таңдап аламыз.
Бағыттаушы құбырдың диаметрін анықтаймыз:
Дбағ = Дк + (50 – 100) = 393.7 + 50 = ... 632 – 80 ... ... ... ... 426мм ... аламыз.
МЕСТ 20692-75 бойынша диаметрі 490мм қашауды таңдап аламыз.
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау және бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке есептеу
Алғашқы мәліметтер:
1. Ұңғы ... L = ... Ұңғы ... ... ... ... – 219.1 ... – 1200 м
қашау диаметрі – 269,9 мм
б. Пайдалану тізбегі; диаметрі – 139.7
мм
тереңдігі – 2100 ... ... – 190,5 ... ... ...... ... қашаудың айналу жиілігі – 90 айн/ми.
5. Бұрғылау сұйығының тығыздығы – 1200 кг/м3
6. Қашауға түсірілген өстік салмақ – 12 ... ... ... ... ... – 8 ... Тау жыныстарының қаттылығы – орташа
9. Бұрғылау құбырларының диаметрі – 114 ... ... ... ... ... ... кесте [1] – бойынша 190,5 мм.қашау үшін Ø 146 мм АБҚ ... ... мен АБҚ ... ... ... 0,7-ден
жоғары болуы тиіс.
яғни (13)
Ауырлатылған бұрғылау құбырының ... мына ... ... q0 – 1 м. ... салмағы, q0 = 0,00097 мН
АБҚ-ң ұзындығын 156 м. деп аламыз.
АБҚ-ның салмағын анықтаймыз.
Qабқ = 154 * 0,00097 = 0.149 ... ... ... ... ... = 32,0 ... < Рq 0,03 < 0,12
АБҚ ... ... ... қою ... ... ... ... формуламен анықталады:
(16)
Мұндағы: а – тіректер аралығы. а = 18,5 мм
Тіректер саны m = 5
2.3.2 Бұрғылау құбырлары тізбегін статикалық беріктікке ... ... = 1200 ... = 850 кг/м3
Ро = 8 МПа
Qабқ = 0,15 мН
ℓабқ = 156м.
Дқ = мм.
Е = 2,1 · 104 ... = 40,5 · 10-4 ... (m - (а ... анықтаймыз:
(17)
1) Иілу жебесін анықтау
(18)
2) Иілген бұрғы құбырлары тізбегінің жартылай толқынының ұзындығы
(19)
q = 28,0 кг = 280 ... ... ... ... L = 12 м деп ... = 109,3 ... = 2 · ... = 2 · 9,8 = 19,6 МПа
Беріктік қор коэффициентін анықтаймыз:
(20)
(22)
(G1)у = 700 кг/см2
Статикалық беріктігін есептеу
Бірінші сатыны ТБВК 114 х 100 ... ... ... ... ... = 1,15
Qпр = 1,25 мН
q = 28 · 10-3 мН
Ғn = 69,3 ... ... (=10 мм, ... 114мм «Д» ... ... сатылы төменгі секцияның бұрғылау ... ... = ℓ1 · q1 = 1320 · 0.00028 = 0,369 ... секцияның ұзындығын анықтаймыз:
Qp1 = 2,05 мН
Ғn = (1,14)к = 69,3
Секция құбыры 114 х 10К, ұзындығын 524м деп аламыз
Q = 524 · 0.00028 = ... ... ... ... ... қор коэффицентін
анықтаймыз:
(26) (25)
Сыналы ұстағыш ПКР – 47 → с = 0,7 Q114 = ... ... «Д» ... ... 114 мм ... тізбегін
түсіріп тексереміз:
жеткілікті
Созылу кернеуін анықтаймыз
(27)
(26)
Ғ – бұрғы құбырлары бойы ... ... ... = 380 ... ... жуу
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары үшін ... жуу ... ... ... ... ... ... маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Оған ... ... ... дайындау, тазалау, бұрғылау сұйығының қасиеттерін
реттеу және ... ... ... ... келтіру. Қазіргі
уақытта ұңғыманы бұрғылау кезіндегі барлық шығынның 30 %-ке ... ... ... Бұл ... сұйығының жаңа түрін әрдайым
іздестіруге мұқтаж етеді, әр түрлі ... қосу ... ... ... ... ... қатар керекті технологиялық
қасиеттерін қалыптастыру керек.
Жуу сұйығының түрін таңдап алу жұмысын ұңғыманың ... ... ... ... ... анықталады. Ұңғыманы бұрғылау
кезінде жуу сұйығының көрсеткіштерін ұңғымадағы шиеленіс аймақтарына
қабаттық ... ... ... ... ... ... физикалық факторына негізінде әсер етуші ... ... ... ... ығысу кернеуі, басқа да
бұрғылау ерітіндісінің ... ... ... ... ... көрсеткеніндей бұрғылау сұйығының ... ... ... – 550м ... ... ... фазасы аз сазды ... Саз ... ... 1160 ... Ерітіндінің субергіштік
және тұтқырлығын төмендету үшін ПУЩР мен, кальций иондарын ... ... ... ... – 750м ... қатты фазасы аз сазды бұрғылау ... ... ... ... ... ...... тұрақтандырғыш ретінде КМЦ қолданылады. Субергіштік ... ... үшін ПУЩР мен; ... ... ... ... содамен өңдейді.
750 – 1200м аралығын бұрғылауда ауырлатылған бұрғылау ... – ды. ... ... ... 1400 ... ... ... үшін баритті және карбонатты ауырлатқыштар қолданылады.
1200 – 2100 м ... ... ... ... ... ... 1200 ... Кальций иондарын ... ... ... ... ... оптимальды жұмыс істеуі үшін ерітіндінің тығыздығы минимальды
болуы ... ... біз ... ... ... ... опырулар
мен мұнай –газ білінуін болдырмайтындай етіп ... ... ... ... ... ... ... ерітіндісінің тығыздығын келесі формуладан анықтаймыз:
(31)
Кондуктор орнын бұрғылау үшін, ... ... ... ... ... деп ... Ерітіндінің (30) және (31)
шартты орындап қанағаттандыратындығын тексереміз.
0.93*1061160*9.81*55013.61*106
0.93*106 6.25*10613.61*106
(29) шарт орындалады.
0.93*1061.160*9.81*55012.9*106
0.93*106 6.25*10612.9*106
(30) шарт орындалады.
Кондукторға бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын 1160 кг/м3 ... ... ... ... ... графигінен бұрғылау
ерітіндісінің тығыздығын 1200 кг/м3 деп қабылдаймыз.
12.8*106 1200*9,81*1200 18.41*106
12.8*10614.11*106 18*106
(29) шарт орындалады.
12.8*1061200*9,81*120017.5*106
12.8*10614.11*10617.5*106
(30) шарт орындалады.
Аралық тізбекте бұрғылау ... ... ... ... ... ... ... қысымдар графигінен 1200
кг/м3 деп аламыз.
23.5*1061200*9,81*210032.9*106
23.5*10624.7*10632.9*106
(29) шарт орындалады.
23.5*1061200*9,81*210031.3*106
23.5*10624.7*10631.3*106
(30) шарт ... ... ... ... ... 1200 ... ... ығысу кернеуі
Бұрғылау ерітіндісінің тиксотропиялық қасиеттеріне 1 минут тыныштық
күйден кейін ... ... ... ... жатады.
Статикалық ығысу кернеуін тәжірибеден алынған нақты ... м ... ... ... ... дәрежесі төмен болуы қажет. ... ... ... жақсы нәтиже береді. Ерітіндінің циркуляциясына аз
жұмсалады, сақиналы кеңістікте шығын азаяды.
Ащы бұлақ алаңын бұрғылау тәжірибесінен ең ... ... ... сек ... ... ... алынған нақты мәліметтерді
пайдалана отырып тұтқырлықты 4050 сек деп қабылдаймыз.
Пластикалық тұтқырлық
Бұрғылау барысында ... ... ... ... ... ... ... келесі формуладан анықтауға болады:
(32)
Кондукторды бұрғылауда ерітіндінің пластикалық ... ... ... ... ... ... ... есептейміз:
Динамикалық ығысу кернеуі
Динамикалық ығысу кернеуін келесі формуладан анықтаймыз:
(33)
Кондуктор тізбек орнын бұрғылауда динамикалық ... ... ... ... ... ... ығысу кернеуін анықтаймыз:
Пайдалану тізбегін бұрғылауда динамикалық ығысу кернеуі:
6 – кесте . ... ... ... ... |550 | 1200 |
| | |2100 ... кг/м3 |1160 | 1200 |
| | |1200 ... см3 |12 | 8 ... мин ... | |6 – 8 ... ... мм |1.5 | 1.5 |
| | |1.0 ... ... |4050 | 50 |
| | |45 ... ... Па с |0,016 | 0,017 |
| | |0.017 ... ығысу кернеуі |2.86 | 3.2 |
| | |3.2 ... |89 | 810 |
| | |8 – 10 ... ... % |1 | 1 |
| | |1 |
| СНС, ДПа |1025 | 1020 |
| | |10 30 ... Жуу ... ... түрі үшін ... судың, химиялық
реагенттердің, ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың
шығындарын анықтау
Ұңғыманы бұрғылауға қажетті бұрғылау ... ... ... ... -қабылдау ыдыстарының көлемі, м3
- науа жүйесінің көлемі, м3
- ұңғыманы механикалық бұрғылауға қажетті ерітінді
көлемі, м3
-сандық, ерітінді ... ... ... ... ... ... ... бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің
көлемі:
(35)
Мұндағы: -ұңғыма диаметрін, ... ... ... ... ... бұрғылау ерітіндісінің 1м ... ... =0,09 ... көлемі келесі формуламен анықталады:
(36)
Мұндағы: - ұңғыма ... ... ... ... ... ... м.
Кондуктор орнын бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің көлемі:
= 0,785 * 0.39372 *550 = 66.9 ... 0.09 * 550 = 49.5 ... 30 + 5 + 49.5 + ... 184.8 м3
Аралық тізбек орнын бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің көлемі:
= 0,785 * ( 0.39372 *550 + 0.26982 *650) ... ... * 1200=108 ... 60 + 5 + 108 + 1.5*104 = ... ... ... ... қажетті бұрғылау ерітіндісінің
көлемін анықтаймыз:
= 0,785*(0.39372*550+0.26982 *650+0.19052*900) =
129.6 ... * 2100 = 189 ... + 5 + 189 + ... = 468.4 м3
Бұрғылау ерітіндісін дайындайтын саз, су, ... ... және ... да ... ... есептеуге келесі формулаларды
қолданамыз:
(37)
Мұндағы: - бұрғылау ерітіндісі ... 1м3 ... ... ... ... -1м бұрғылауға кететін бұрғылау ... ... ... кг/м.
Кондуктор орнын бұрғылауда КМЦ, гивпан, кальциленген сода, ... ... саз ... қолданамыз. Ерітінді дайындауға қажетті су,
бентонит және реагенттер мөлшерін анықтаймыз.
Су 890 ... * 890 = 164472 ... = 70 ... 184.8 * 70 = 12936 ... 1.5 ... 184.8 * 1.5 = 277.2 ... 0.5 кг/м3
= 184.8 * 0.5 =
92.4 кг
Кальцинирленген сода 10 кг/м3
= 184.8 * 10 ... ... 80 ... 184.8 * 80 =
14784 кг
Аралық тізбек орнын бұрғылауда NaCl, КМЦ, кальциленген сода ... ... ... саз ... қолданамыз. Ерітіндіні
дайындауға қажетті су, бентонит және реагенттер мөлшерін анықтаймыз
Су 780 кг/м3
329 * 780 = ... 20 ... * 20 = 6580 ... 312.5 ... * 312.5 = 102812.5 кг.
Кальцинирленген сода =10 кг/м3
329 * 10 = 3290 ... сода = 5.5 ... * 5.5 = 1809.5 ... ... 250 кг/м3
329 * 250 = 82250 кг
КМЦ 2кг/м3
329 * 2 =658 кг.
Пайдалану құбырлар тізбегінің ... ... ... ... анықтаймыз:
Су 881 кг/м3
468.4 * 881 ... ... =20.5 ... * 20.5 =9602.2 ... сода =10 ... * 10 = 4684 ... 2 ... * 2 = 936.8 кг.
Каустикалық сода 2 кг/м3
468.4 * 2 = 936.8 кг.
Крахмал 17.6 ... * 17.6 = 8243.8 ... ... ... ... ... ерітіндісі және оны өңдейтін, ауырлататын компоненттердің
қажетті мөлшері
| | ... | ... ... ... ... | |мен оның ... ... ... ... |Норма |компоненттерінің |
|аралығы|компоненттер ... ... ... м3, кг ... | ... | | |
| | ... | | |
| ... су |890 | |164472 |
| ... сода | | | |
| |КМЦ |10 ... ... ... |1.5 |гл |272.2 |
| |Бор |70 | |12936 |
| ... |80 | |14784 |
| | |0.5 | |92.4 |
| | |780 | |256620 |
| ... су |2 | |658 |
| |КМЦ |312.5 ... |
| |NaCl |50 |гл |14094 ... ... |20 | |6580 |
| ... | | | |
| ... сода |10 | |3290 |
| ... сода |5.5 | |1809.5 |
| ... су |881 | ... |
| ... |20.5 | |9602.2 ... |КМЦ |2 | |936.8 |
| ... сода | ... | |
| ... сода |10 ... |4684 |
| | |2 | |936.8 ... Жуу ... ... химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау
Бұрғылау ерітіндісін дайындау ... жуу ... ... құрайды. Бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін ... ... ... ... (БПР), шығарылатын гидроэжекторлы
араластырғыш, гидравликалық диспергатор, сыйымдылықтар, механикалық және
гидравликалық араластырғыштар, ... ... БПР ... ... ... рамада екі цилиндрлі телескопиялық сыйымдылықтар
орнатылған. Сыйымдылықтың екі жағы да ... ... ... ... ... дайындалады:
саз ерітіндісін дайындау үшін гидроараластырғышқа сораппен су ... ... еру ... ... ұнтақты
бірқалыпты қосамыз. БПР цемент ерітіндісін дайындағанда да ... ... ... ... ... ... ... дайындау кезінде ... ... ... ... ... ... саны 2;
- ... көлемі,м3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... кг ... ... ... ... ... (сазараластырғыш)
көмегімен дайындалады.
Г2П2-4 сазараластырғышының техникалық сипаттамасы
- сыйымдылығы, м3 4;
- ... ... 2;
- ... ... ... ... ... ... ... ... кВт ... ... ... мм
370030151445;
- салмағы, кг ... ... ... ... ... үзілмей дайындалады.
Ерітіндіні дайындап барлық қажет материалдарды араластырады. 40-55 минуттан
кейін ерітінді қасиетін тексереді. Ерітінді ... ... ... ... ... ... ... люк арқылы қабылдау
резервуарына ... ... ... цикл ... ... ... тәсілінде сазараластырғышқа ерітінді деңгейіндей етіп
ағу құбырын дәнекерлейді. Сазараластырғышқа үзіліссіз люк арқылы ... су ... ... ағу ... ... дайын ерітінді науа
жүйесіне үзіліссіз беріліп тұрады. ... ... ... ... бар: дайын ерітіндіні айдау үшін уақыт кетпейді,
үзіліссіз жұмыс істеу кезінде сазараластырғыш өнімділігі үш есе ... ... ... ... ... ... ... реагенттермен өңдеу кезінде жұмысшылар резина қолғап, көзілдірік,
етік, фартук киіп жұмыс қажет.
Бұрғылау ... ... тау ... ... ... тау ... оның ... технологиялық
қасиетттеріне кері әсерін тигізеді. Одан ... ... ... ... ... ... ... сораптары және тағы ... ... ... ... ... бұрғылау ерітіндісін
тазалауға аса назар бөлу керек.
Бұрғылау ерітіндісін шламнан тазартуда әр-түрлі ... ... ... гидроциклонды шлам айырғыштар, сепароторлар,
центрифуга қолданылады. Айналым ... осы ... ... ... ... Бұрғылау ерітіндісінің айналымы келесі
технологиялық тізбекке сай болуы тиіс: ұңғыма –газ сепаратор, шламның ... ... ... ... ... дегазатор, ұсақ бөлшектерді
айыру блогы (құм және лай ... ... фаза ... ... ... ... ... ерітіндісін шламнан дірілдегіш електер ... ... ... ... ... тор ... өлшеміне байланысты.
ВС-2 дірілдеуіш елегінің техникалық сипаттамасы:
өткізу шамасы:
Тор өлшемі 0,160,16 мм, 0,028 м3 ... ... 15 мм, 0,06 ... 1 ... ... бөлігінің өлшемі, м:
Ұзындығы ... ... ... ... ... ... ... сепаратор, онда қатты бөлшектер ортадан
тепкіш күш әсерінен бөлінеді. Бөлінетін бөлшектер өлшемдері гидроциклон
өлшеміне, ... ... беру ... ... ... құм айырғышының қысқаша ... ... ... ... сұйықтан бөлінетін бөлшектің ең кіші өлшемі, мм ... ... саны 4;
- ... ... ... ... ... кВт ... ... ... мм ... ... ... айырғыш:
- гидроциклондар саны ... ... ... ... ... құмды сұғындама ... ... ... мм ... ... ... газ ... ... ағып шығуын
тойтарып шығуы тиіс. Ұңғыма сағасын герметизациялау үшін атқылауға қарсы
қолданылатын ... ... Олар ... ... кезінде
ұңғыманы басқару үшін және ... ... ... ... ... және кері айналым жүйесін іске асыра т.б. үшін
арналған.
Превенторлық қондырғы, ... ... ... ... қысымды арматурадан тұрады. Превенторлық қондырғыны орналастыру
мұнай-газдың атқылау кезінде және ... ... ... ... ... басқару үшін арналған. Монифольдтің екі жолы бар, жұмыстық және
апаттық. Жұмыстық режим ... ... ... операцияларына
арналған,ал апаттық режим жұмыстық режимнің істемеу жағдайында қолданылады.
Электр энергиясының жоқ ... және ... ... ... ... превентор қолмен басқарады.
Жобаланылған ұңғыма үшін ПУГ-230320 және ОПП-350210
превенторларын қабылдаймыз. Олар ... ... ... ... ... фонтанды арматурасын ООК -
3146350 тізбектік қақпақшасын тағайындаймыз.
ЕҢБЕК ... ... ... ... және зиянды өндірістік факторларды талдау
Терең ұңғымаларды бұрғылау практикасы ... ... бір ... ... ... тұрғызуда технология мен техниканың
жеткіліксіздігі болып табылады.
Ол үшін жобада ... ... ... ... ... ... ... басқа шиеленістерді ескерту;
- ұңғыма тұрғызуда апат болдырмау үшін жағдай жасау.
Мұнай – газдың білінуі
Қазылатын қабаттарда газ, су, ... ... ... Газ ... кеуектер арқылы ұңғыға өтеді. Егер қабат қысымы ұңғы ... ... ... ... ... газ, ... ... олардың қоспалары үлкен
күшпен ұңғыдан лақтырылады-газды, мұнайлы немесе газдымұнайлы ... ... ... бір қалыпты бұрғылау процесін бұзады, адам жарақатына,
қондырғының бұзылуына, жер ... мен ... ... кейде
өртке әкеп соқтырады.
Әсіресе, газды фактор қауіпті. Газ ... ... ... ... ұңғы ... арқылы немесе қазылған жыныстар арқылы бұрғы
ерітіндісіне бірте-бірте кіреді. Әсіресе ерітінді бұрғылаудың ұзақ ... ... ... ... Газ ... ұңғы ... ... қысымда
болады. Содан газ қатты қысылады да ... ... өте ... ... ... ... кезінде ерітінді көтеріліп
өзімен бірге газдың көпіршіктерін жоғары алып шығады, ... ... ... ... ... ... ... аз түседі, сөйтіп олардың
мөшерлері ұлғаяды. Ең соңында көпіршіктер сонша үлкейіп, ерітіндінің ... ... да, ... ... ... Бағана салмағы газдың
қысымына қарсы тұра ... ... соң ... болады.
Газ біліне бастауының белгісі мынандай:
-Айналым калпына келген кезде жоғарға газға қаныққан буданың ... ... ... ағып ... ... сұйық деңгейінің жоғарлауы;
-газокаротаж станциясының көрсетуі бойынша газдың шығуы.
Бұрғылау жұмыстарына дайындықтан бастап оны пайдалануға беруге дейінгі
цикл ішінде бұрғылау бригадасының жұмысшыларына және ... да ... үшін ... ... ... цементтеу, қабат сынағыш)
әр түрлі қауіп түрлері төнеді. Осы қауіп көздерін бірнеше ... ... әр ... ... қозғалту-көтеруге байланысты қауіптерді
жатқызуға болады. Бұрғылау процессі кезінде бұрғылау бригадасына әр ... ... ... жұмыс жасауға тура келеді. Мысалы:
ұңғыға бұрғылау, ... ... ... ... ... қозғалтқыштар және т.б. Құбыр тасығыш көліктерден
бұрғылау қондырғыларының көпірлеріне жеткізу, свечаларды свеча ... ... бұл ... ... бәрі ауыр салмақтармен байланысты,
сондықтан жұмыс істеу барысында осылардың біреу адам ... ... ... ... ... ауыр жарақатқа әкеліп соғады.
Бұрғылау құбырлары жиналып тұрған мұнара ... ... ... ... жел ... мұнара жан-жағына дұрыс немесе жақсы
бекітілмеген болса аударылып құлауы мүмкін.
2-топқа ... ... ... ... ... ... ... лебедка, сораптар, трансмиссия, механикалық араластырғыш және т.б.
егер олар ... ... ... тұрмаса.
3-топқа үлкен қысымдармен немесе жұмыс істеу барысында үлкен діріл
тудыратын қондырғы тораптарымен ... ... ... ... ... және ... ... компрессорлар, үлкен қысымды
құбар желілері, сағалық жабдықтар, бұрғылау шлангалары және т.б. ... ... ... мұнай-газ атқылаулары және грифондарды да жатқызуға
болады.
4-топқа дисперсті матеиалдармен, химиялық реагенттермен жұмыс істеу
кезінде ... ... ... ... цемент, саз, химиялық қоспалар
ұнтақтары. Бұл шаңдар адамның тыныс алу ... бет дене ... ... түсетін болса ағзаға үлкен зиянын тигізеді (улану, тітіркену,
күйю және т.б.). ... ... ... кезінде ұңғыдан жуу ... ... ... ... газ ... де ... болады. Уланудың тағы бір қауіпі болып
қозғалтқыштардың жанған газы мен газ ... ... ұзақ ... тыныс алу салдарынан есеңіреу болып табылады.
5-топқа өрттің салдарынан болатын қауіптер ... ... ... ... ... ... ... болатын жарылыстар мен өрттер.
Олардың ауадағы қоспасы нормадан асып кеткен жағдайда немесе техника
қауіпсіздігін сақтамаған ... ... зор ... және ... ... ... тағы бір ... жоғары вольтті тоқ көздерін жатқызуға
болады. Мысалы: электр қозғалтқыштары, трансформаторлар, электр ... ... ... ... ... ... ... мұнай өнімдері
мен жуу сұйықтарының қондырғы еденіне, баспалдақ, ... ... ... ... ... сұйықтар мен тұрғын үйлерді жылыту
қондырғыларымен ... ... ... ... ... қатты дыбыстардың үздіксіз шығып тұруы, қыстасыз салқын,
жаздағы ыстық, жұмыс орнында алкогольді ... ... ... және ... ... мен ... ... білімнің төмен болуы.
3.2 Қорғаныс шаралары
3.2.1 Жалпылама шаралар
Осы жобаның бірінші бөлімінде көрсетілгендей ауа ... ... және жаз ... +40 0С-ге ... ... ал ... және
қысқы айларында -30 0С-қа дейін ... Жел ... жиі ... ... 5 ... 15 м/с-қа дейін өзгеріп отырады.
Осы көрсетілген факторлардың адам денесіне ... ... ... ... ... алдын алып оларды болдырмау үшін, біздің
жобамыз бойынша мұнара мен ... ... ... ... керіп бекіту қарастырылады.
Бұрғы қондырғысының, жұмыс алаңының биіктігі еденнен 6 метрден кем
болмай қапталуы керек.
Жазғы кезеңде бұрғышының жұмыс ... ... ... үшін ... ... ... қауіпсіздікпен зияндылық талабына сәйкес жазғы және
қысқы арнаулы киімдер және құрал, саймандармен қамтамасыз ... ... ... ... ... Ол шөл ... жаздың, аласа төбелі болып келген.
Біздің жобамыз бойынша бұрғы қондырғысы ... ... ... ... ... болдырмау үшін жалпақ құбырлар бөлігінен жасалған ... ... ... ... ... ... басқа жерге
тасымалданады.
Көктемге қардың тез еруі және ... ... ... ... ... жұмыс алаңы мен келетін шығатын жолдары сақтау үшін, ... ... ... ... су ... ... жүргізіледі.
3.2.2.1 Өндірістік санитария
3.2.2.2 Жалпылама шаралар
Кейбір өндірістік ... ... және ... ... ... ... (дб) дыбыстың орта квадраттық қысымы
болады.
Желдетудің талаптары бойынша ... ... ... ... ... газда күкірт-сутегі болғанда оны
жалпы алмасу желдетуімен шығарады.
Көбінесе, төменгі зонада ... ... ... ... көзінің
қасында желдетуді қолданады.
Кен орны жұмыскерлерін ішетін сумен жабдықтау керек, оны ... ... ... ... ... ... 30-40л.
2. Ішетін судың температурасы 200С-тан
3.Тәулігіне 1 рет суды ауыстыру керек.
4.Сменада бір адамға 2-3л су болу керек.
Сумен ... ... ай ... ... ... орнында жұмыскерлердің саны 80-ге дейін жеткенде ... және бір ... ... ... ... ... адамға бірінші көмек көрсету үшін жеке аптечка болу керек. Аптечка
сақталатын бөлмелер жарық болу керек.
Кен орны ... ... ... арналады:
гардеробтық, душтық, құрғатқыш, асхана, жылыту және демалу үшін бөлмелер.
3.2.2.2 Өндірістік шағын климат
Шағын климатты сипаттайтын көрсеткіштер:
1. Ауа ... ... ... ... Ауа қозғалысының жылдамдығы;
4. Жылулықтың интенсивтілігі;
Пульттер мен технологиялық процестерді басқару посттарында, есептеу
техникасы ... ... ... ауа ... 15-18 ... ... 60-40 % және ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1 ... ... ... Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың оптимальді
нормалары белгіленген ... ... ... құжаттамаларға сәйкес болуы
керек.
Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі биіктікте және әртүрлі аймақта
шекті нормадан аспауы керек.
Микроклиматтың оптимальді және шекті көрсеткіштерін ... ... ... да ... ... демек, салқын период кезінде жұмыс орнын
радиациялық салқындатудан қорғау керек, ал жылы ... күн ... ... ... ... Техника қауіпсіздігі
Ұңғыма құрылыс циклы кезінде жүргізілетін барлық жұмыстар “Құрылыс
нормалары және ережелері”, құжаттарына ... ... ... Осы ... ережелерге сәйкес әр кәсіпорын жергілікті жағдайларға байланысты, әр
мамандық иелеріне, жұмыс түріне байланысты өндірістік ереже жасауы ... ... ... адам және ... ... ... ... аяқтау үшін төмендегідей техника және өртке қарсы қауіпсіздік
шараларын жүргізуіміз керек.
1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін тек ... ... ... ... бұрғылау қондырғысын пайдалануымыз керек. Мұнараны жан-жағынан
тартып тұратын болат арқандар диаметрі, үзілуге ... ... ... ... техникалық құжаттарына сәйкес болуы тиіс. Бұрғылау
қондырғысындағы электр ... ... ... ... ... ... қондырғысын монтаждап болғаннан кейін барлық ... ... ... тораптарды, жұмыс істеу кезінде ... ... пен ... 1,5 есе көп ... ... ... Өрт сөндіру құралдары тиісті өрт сөндіру тақтасында жұмыс жағдайында
дайын тұруы керек.
Бұрғылау ... ... ... ... басқару”
әкімшілігі, Госгортехнадзор, өрт ... ... ... ... ... арнайы комиссия жұмықа рұқсат беру туралы
құжаттарға қол қоюлары тиіс.
Ұңғыманы ... ... ... абайсыздан болатын бақытсыз
жағдайлар, жұмысшылардың ... ... ... алаңғасарлығынан,
ұқыпсыздығынан, жауапсыздығынан, тәртібінің нашар болуынан ... ... ... ... болуын азайту үшін жасалатын
шаралар, бұрғылауға қатысы бар ... ... екі ... бір ... және ... ... ... бойынша емтихан тапсырып тұруы тиіс.
Мұнай-газ атқылауы кезінде ... ... ... ... ... ... рет ... комиссия тексеріп тұруы керек.
Бұрғылау бригадасының әр жұмысшысы ... ... ... ... резинадан жасалған етіктермен,
противогаздармен (егер ұңғымадан күкірт сутегі білінсе) арнайы индикатормен
жабдықталуы керек. ... ... ... ... ... ... 100 м
қашықтықта орналасқан факел арқылы жағып жіберу керек. Ұңғымадан жуу сұйығы
арқылы сутегі ... ... оған ... қосу ... үрдісі кезінде пайдаланатын жанар-жағармайлар жақсы бітелген
сыйымдылықтарда және ол ұңғымадан 40 м алыс ... ... ... ... жуу ... қолданылса, айналым жабық жүйеде жүргізілуі тиіс.
Бұрғылау қондырғысының, ... ... ... ... ... өнімдерімен, балшықпен бүлінсе, оны қатты ... ағын ... ... ... құм себу ... ... ... алғашқы медициналық көмек керсету
мақсатында тиісті дәрі-дәрмек болуы тиіс. Егер ... ... ... газ ... бола ... электр желілері, жүйелерін өшіру
керек, от ұшқыны шығатын кез-келген қондырғыны тоқтату керек, өртке ... және ... ... ... ... Ашық фонтанды тойтару
үшін арнайы, апаттарды тойтару бригадалары шақырылады, қалған бұрғышылар
бригадасы ұңғымаға жақындамай апаттың ... ... ... ... ... ... қорғаушы жермен ... ... ... ... ылғалдылық-
Жерге қосқыш құбырдан жасалған, жерге тік бекітіледі:
(152)
Мұндағы: жермен қосқыштың ұзындығы;
жермен қосқыштың құбырының диаметрі;
жер бетінен құбырдың беліне ... ... ... ... қосу
2 – сурет . Жермен қосудың нобайы
Құбыр қосқыштардың саны (шамасы)
(39)
Мұндағы: мезгілдік кооэфициенті, климаттық жағдай өзгерісімен
жердің кедергісінен ... ... ... ... ... ... ... есепке алатын кооэфициент;
деп қабылдаймыз.
Қосқыштардың бір-бірімен байланыстыру үшін құрыш ... ... ... ... ... ... ... есепке алып,
(42)
Толық жерге қосқыштың кедергісі:
(43)
Қорытынды – қосқыштардың саны болуы керек.
3.2.5 Өрт қауіпсіздігі
Мұнай кен орнында отты қолдануға болмайды. ... ... ... ... ... ... ... температурасын,
ылғалдылығымен есепке алу, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында мәнісі
зор. ... ... ... ... ... жинайтын
резервуарлардың араларында қашықтығы 40м жақын ... ... мен ... су ... жүргізіледі.
Кен орнының әрбір обьектісінде өртті басатын бірінші ... ... 0,5м3 құм ... ... ... ... дана
7 – кесте . Бұрғылау қодырғысының өртке қарсы шыдамдылығы
|Құрылыстың ... ... ... ... | ... |
|деңгейі | | |қ | |
| ... ... ... ... | ... ... немесе |
|жұмыстар | ... ... ... |
| |15 ... ... ... ... | | |
| | |ЕНВ ... труда 1995 ... және ... ... құрылысында жобалық- |
| | ... ... ... |
|I ... ... | |нұсқауы М: 1997 ж. |
| |81 | ... ... | | ... ... |10 |Нормативті карта |
| | | |
| | ... ... ... |
| | ... ... жинағы |
| |104 | ... ... ... және бекітудегі бағалаудың негізгі техника
экономикалық көрсеткіштерін жобалау
Негізгі техника – экономикалық көрсеткіштерге төмендегілер жатады:
- бұрғылаудың ... ... ... ... коммерциялық жылдамдығы, Vк
- бұрғылаудың техникалық жылдамдығы, Vm
- рейстік бұрғылау жылдамдығы, Vр
- механикалық бұрғылау ... ... ... ... өтімділігі, һм
- ұңғыманы бұрғылаудың және бекітудің ұзақтығы
станок ай бойынша, nб
тәулік бойынша, Тб
- ... ... ... ... ...
-ұңғыманы бұрғылаудың және бекітудің жалпы бағасы, Рб
Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерді есептеу
1. Циклдік жылдамдығы:
м/cm.ай ... ... ... М.
ұңғыма құрылыс цикілінің ұзақтығы, күн.
м/cm.ай
2. Коммерциялық жылдамдығы:
м/cm.ай
(45)
Мұндағы: бір станок айдағы шартты сағат саны
бұрғылаудың нормативті ұзақтығы (бекітудің), сағ
м/сm.ай
3. Техниклық ... ... ... ... ... ... ... тау жыныстарының бұзудың механикалық уақыты, сағ:
аспап ұзартуға кеткен уақыт, сағат:
ТКО уақыты, сағ:
қашау алмастыру уақыты, сағ:
сағ
5. Механикалық жылдамдық:
2100/180=11.6; м/сағ ... ... ... ... n – ... ... қажетті қашау саны
7. Бұрғылаудың және бекітудің ұзақтығы:
ст.*ай
(50)
ст.*ай
күн
(51)
күн
8. Бұрғылау бригадасы жұмысшыларының ... ... ... М - ... бұрғылау мен бекітуде қолданылатын ... ... ... ... ету ... ... ... санын төзімдікке ... ... ... ... Еңбек өнімділігі:
10. Бұрғылаудың жалпы бағасы:
Ұңғыманы бұрғылаудың жалпы бағасын анықтау үшін бұрғылау вахтасының
құрамын және ... ... ... ... жұмысшылар санын ескеру
қажет. Бұрғылаудың жалпы бағасы төмендегі формула бойынша анықталады:
(53)
Мұндағы: ... ... ... ... ... ... бір ай ішіндегі шығу саны
күндізгі жұмысшылардың жұмыс уақытының ұзақтығы
вахтаның жұмысшылардың жалпы графиктік ... ... ... байланысты және төмендегі үлгі бойынша табылады.
(55)
Мұндағы: ... ... ... ... ... ... жалпы сағаттық ставкасы;
Бұрғы шеберінің сағаттың тарифтік ставкасы:
(56)
Мұндағы: бұрғы шеберінің қызметтік жалақысы;
үзіліссіз өндіріс үшін орташа айлық сағат ... = 40555.2 * 2 * 2100 = ... 1 м ... ... м бұрғылаудың бағасы -170331840 тенге немесе 1310244 доллар.
1 м бұрғылаудың бағасы = 170331840 / 2100 = 81110.4 ... ... ... ... ... ... ... тұрғызуға кететін шығынды анықтау смета жасау ... ... ... ... ... шығынды анықтаймыз. Смета төрт
бөлімнен тұрады.
I бөлім – ұңғыманы тұрғызуға дайындық жұмыстары;
II ...... ... ... тұрғызу, жабдықтарды
монтаждау мен демонтаждау;
III бөлім – ұңғыманы бұрғылау және бекіту;
IV бөлім – ұңғыманы ... ... ... ... ... ... шығын түрлері бар:
өндірістік – геофизикалық жұмыстарға жұмсалатын шығын, қыс ... ... ... ... сапасының орналауын анықтауға жұмсалатын
шығын, лабораториялық жұмыстар шығыны, жобалық – сметалық құжат жасау,
қосымша шығындар.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... құнды
аламыз, яғни ұңғыма құрылысының сметалық құнын табамыз.
Сметаның 4 бөлімінің шығыны 6 сметалық ... ... ... (бұрғылауға дайындық жұмыстары) бірінші бөлімі
бойынша шығындар қосындысы ... және газ ... ... ... ... ... ... және бекітудің нормативтік ұзақтығы.
4. Ұңғыны өнімділікке есептеу.
5. Геофизикалық жұмыстар
6. Басқа да жұмыстар және шығындар.
Кесте – 9. ... ... ... ... мен ... баға ... ... бағасы |
|Жұмыстың аталуы ... ең ... | |
| ... баға | |
| ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... жер | | | ... жолдарының құрылысы | | | ... ... ... |1505876 |1505811 | ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... |996975 |990555 | ... ... және | | | ... |2502851 |2496366 |1021 ... Мұнара күрделі | | | ... ... | | | ... ... | | | ... монтаждау, | | | ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... |1502161 |1301070 | ... | | |28986 ... ... құрылысы | | | ... ... ... |1216050 |1161160 | ... ... ... | | |13903 ... |1110700 |1010553 | ... ... ... |1109045 |1105541 | ... ... ... | | | ... |1888501 |1757561 | ... ... ... |1200701 |1115560 | ... | | | ... бойынша қорытынды|1265605 |1160582 | ... ... және | | | ... ... |1260696 |1149556 |5199 ... Ұңғыны бұрғылау | | | ... ... ... ... |9761529 | ... ... тасымалдау | | |9029 ... ... | | | ... ... ... |57117 |
| ... ... | |
| ... ... | |
| | | | |
| ... ... | ... мен ... ... ... ... ... ... |баға немесе | |
| |ең ... | |
| ... ... |
| ... ... |Жұмысшының |
| ... ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... ... | | | ... бұрғылау | | | ... жер ... | | ... |1291861 |1273207 | ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... |1290301 |1263309 | ... Бірінші аймақ келесі | | | ... |1249551 |1231231 | ... ... ... | | | ... ... |3831713 |3792921 | ... | | | ... ... ... | | ... | | | ... ... қорытынды |5400014 |5321300 | |
| | | | ... ... да ... |5321300 | ... ... | | | ... Қарапайым жұмыстар | | | ... ... ... | | | ... | | | ... ... | | | ... ... |1700560 |1665258 | ... ... |1855639 |1658965 | ... ... ... | | | ... ... |1399851 |1327460 | |
| |2789480 |2654920 | ... Күтпеген |7745530 |7306603 | ... және ... | | | ... қоры | | | ... қорытынды | | |57117 |
| ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... ... | | | ... | | | |
| | | | |
| |5552003 |5350813 | |
| | | | ... ... ... | | | ... ... 5% | | | ... |5506001 |5450404 |57117 ... ... көлемнен | | | ... ... 1% бөлу |900870 |950780 | ... Еңбек ақы фондына | | | ... ... 2% бөлу |1800030 |1800030 | ... ... ақы ... | | | ... даму ... | | | ... бөлу |5528524 |5400100 | |
| | | | ... сметалық құн |278612842 |267388879 | ... ... кен ... ... 2100м ... ... ... – экономикалық көрсеткіштері
| | | ... ... ... ... |Жобалық ұңғыма |
| | | ... ... |м |2100 ... ... циклдік ұзақтығы |тәулік |108 ... ... ... мен ... ... |81 ... жылдамдықтары: | | |
|- ... |м/ст ай |605.7 |
|- ... |м/ст ай |4200 |
|- ... |м/ст ай |3230.7 |
|- ... ... |11.6 |
|- ... ... |5,54 ... ... |м/қ |161.5 ... ... тізімдік саны ... |35 ... ... ... ... |60 ... ... ... ... ... ... ... сметалық құны ... ... ... ... ... ... мен негізгі бес бөлімді құрастырдым:
- Геологиялық бөлім;
- Техникалық-технологиялық бөлім;
- Экономикалық бөлім;
- Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны ластанудан сақтау ... ... деп ... ... ... екінші бөлімін жазу
кезінде, дипломдық жобаның ... ... ... ... ... ... қаралды. Мен бұл ... ... ... РТК мен ГТН – да ... көрсеткіштерімен, роторлық
тәсілде бұрғылауды ұсынамын. Тиімді ұңғыма құрылмасын таңдап ... ... МЕСТ 632-80 ... ... ... құрастырылды.
Шегендеу тізбегі мен пайдалану тізбегін сағаға дейін цементтеуді ұсындым.
Сонымен қатар бұл бөлімде мен ... ... ... ... ... ерітіндісінің көрсеткіштерін, ұңғыма құрылмасын таңдау,
бұрғылау, бекіту, және ... да ... ... ... ... ... деп есептеймін.
Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны ... ... ... ... және ... шешілуі тиіс сұрақ деп санаймын. Өйткені қазіргі ... ... ... және ... үшін күрес белсенді жүргізілуде.
Бұрғылау жұмыстарын ұңғыма құрылысы аяқталғаннан кейін ... ... ... ... ... ... жүргізуді үйренуіміз
керек. Жобаның соңғы бөлімінде, мен ... ... ... ... есептеп сметалар жасадым.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Аманкулов А.С. “Проектирование конструкций скважин и ... ... ... ... ... Ә.С., ... Ж.Қ. ... жобаға арналған әдістемелік
нұсқаулар” (09.09.-мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау ... ...... ... АманкуловӘ.С. “Пайдалану құбыр тізбегінің есептеу әдістемесі”.
Алматы: КазПТИ-1993ж.
4. Аманкулов Ә.С. “Ұңғымаларды ... және ... ... ... ... ... Алматы:
КазПТИ-1993ж.
5. “Инженер по бурению” Под редакцией Булатова А.И. и Аветисева
Н; Недра-1985г.
6. “Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин” Под ... Н; ... ... И.В., ... М.Н. ... ... и расчет в бурений”
М; Недра-1981г.
8. Полов Т.Е. и др. ... ... ... на ... ... ... промышленности” М; Недра-1980г.
9. Табатаев М.Г., Клвтуленко П.И., Исмаилов А. “Гидравлический расчет
промывки скважин с ... ... ... ... ... Х.А. “Методическое руководства по составлению экономической
части дипломного проекта” Алма-Ата КазПТИ-1980г.
11. “Кәсіпорын стандарты” Оқу ... ... ... ...

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қараарна мұнай кен орындарының топырағының ауыр металдармен ластануы»51 бет
Айранкөл кен орны45 бет
Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына әсер ету әдістерін талдау ( ҚСЖ )67 бет
Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау76 бет
Арысқұм мұнай кенінің бұрғылау, қондырғысының жаңартылған қосалқы элементтерін электр энергиясымен қамтамасыз ету38 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Гамма теңіз кен орны80 бет
Жаңажол кен орны65 бет
Жаңажол кеніші мұнайы (айдау және пайдалану скважиналары)95 бет
Жезқазған кен орнын ашу, қазып алу және жерасты жұмыстарымен қамтамасыз етудің жобасы100 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь