Қазандық бойынша өндірістің жылдық шығындарын анықтау

Өндірістік жұмысшылардың категориялары: 4
Кадрлар саны мен құрамын жоспарлау. 4
Еңбек өнімділігі 5
Энергетикадағы өндірістің шығындары мен өзіндік құны. 5
1 ҚАЗАНДЫҚ БОЙЫНША ӨНДІРІСТІҢ ЖЫЛДЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН АНЫҚТАУ 7
Отын шығынын анықтау 7
Амортизациялық аударымды анықтау 8
Ағымдағы жөндеу шығындарын анықтау 8
Еңбек төлемі шығынын есептеу 9
Өнекәсіптік кәсіпорын пресоналының санын және құрылымын есептеу 9
1.4.2 Жұмысшылардың жалақы қоры (негізгі және көмекші) 10
1.4.3 Әкімшілік персоналдарының жалақы қорын есептеу 12
1.4.4 Қазандықта жұмыс істеушілердің еңбек төлемі бойынша шығынын есептеу 13
Басқадай шығындарды есептеу 14
Жіберілген жылу энергиясының өзіндік құнын есептеу 14
ҚАЗАНДЫҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ 15
2.1 Өнімнің бағасын есептеу 15
2.2 Пайда алудың қаржы көрсеткішін есептеу 16
2.3 Өндірістің тиімділігін бағалау 16
3 ЖҮЙЕЛІК ГРАФИК ТҰРҒЫЗУ 17
3.1 Жүйелік графиктің есептік параметрлері 18
3.2 Жүйелік графиктің графикалық түрі 19
Жүйелік графиктің сандық көрсеткіштері 19
Қорытынды 20
Қолданылған әдебиет тізімі 21
Кіріспе
Экономика бұл тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндіру, бөлу, сату және пайдалану жөніндегі қоғамдық ғылым, яғни адам қызметінің саласы болып адамның қажеттілігін қанағаттандыруға қызмет етеді және барлық экономикалық ғылымдардың жалпы объектісі болып табылады.
Кәсіпорын экономикасы басқа да экономикалық ғылымдармен тығыз байланысты: макро, микро, менеджмент, маркетинг, статистика.
Сала экономикасын зерттеудің негізгі объектісіне жататындар:
• Кәсіпорынның өндірістік құрылымы
• өнеркәсіп өндірісінің үлгісі
• өндіріс кезеңін ұйымдастыру
• шарушылық стратегиясын таңдау
• өнімді өндіру, жоспарлау және сатуға әзірлеу
• өндірісті қалыптастыру, капиталды пайдалану және кәсіпорынның табысын қорландыру
• өндірістің материалдық техникалық базасымен қамтамасыз етілуі
• өндірістік шығындарды қалыптастыру, өнімнің өзіндік құн калькуляциясы
• өндірістің баға саясаты
• өндірістің қаржы ресурстары
• кадрларды іріктеу, жұмыс алу, еңбекті ұйымдастыру, еңбек ақы төлеу жүйесі және еңбек өнімділігін арттыруды ынталандыру.

Өндірістік жұмысшылардың категориялары:
1. Кәсіпорын жұмысшысы:
А) негізгі жұмысшылар- кәсіпорынның негізгі қызметі бойынша жұмыс істейді.
Б) көмекші жұмысшылар- функционалды топтарда жұмыс істейді.(негізгі жұмысшыларға қызмет көрсетеді).
2. Басқарушы- кәсіпорынның басшылық лауазымына ие болатын жұмысшылар: директор, мастер, бас мамандар.
3. Мамандар- жоғарғы немесе арнайы орта білімдері бар және арнайы білімі жоқ бірақ белгілі бір лауазымға ие жұмыскер(экономист, менеджер).
4. Қызметкерлер-құжаттарды дайындау, шаруашылық қызмет көрсетуді есептеу және бақылау жұмыстарын реттейді(кассир, хатшы).
5. Кіші қызмет көрсету персоналдар- қызмет орындарын күтумен айналысатын жұмыскерлер(курьер, ауласыпырушылар, күзетшілер).
6. Оқушылар- әр түрлі категориялы жұмыстың олардың жалпы санына қатынасын цехтың участоктың кадрлар құрылымын сипаттайды.

Кадрлар саны мен құрамын жоспарлау.
Кадрлар қажеттілігі топ және категориялар бойынша бөлек-
бөлек жоспарланады. Кәсіпорындағы персоналдың санын жоспарлаудың екі құрамын бөледі:
1. тізімдік құрам- барлық тұрақты және уақытша қызметкерлер, санымен қатар іс- сапардағы және демалыстағы жұмыскерлер саны енгізіледі.
2. келу құрамы-тәулік ішінде жұмысқа нақты келген жұмысшылар саны.

Еңбек өнімділігі
Еңбек өнімділігі жұмыстың уақыт бірлігіне өнім келісіммен немесе өндірілген өнім, не орындалған жұмыс бірлігіне кеткен еңбек шығынымен анықталады.
Еңбек өнімділігінің өсу резервіне қолданылмаған еңбек ресурстарын үнемдеу мүмкінділіктері жатады. Өндіріс ішіндегі резервтер қондырғы және жұмыс күшін неғұрлым тиімдірек қолдануға жетілдіруге, сонымен қатар жұмыс уақытының шығынын азайтуға, шикізат, материалдар, капитал және де басқа да ресурстарды үнемдеуге негізделеген.Еңбек өнімділігінің өсу резерві, ағынды және перспективті болып бөлінеді.Ағынды резерв жуық аралықта жүзеге асады және айтарлықтай мерзімді шығынды қажет етеді. Оның қатарына қондырғыны дұрыс қолдану, ақауларды азайту және қысқарту, еңбек ақы жүйесінің тиімдіре қолдану, өндірісті ұйымдастыру және басқарудын жетілдіру жатады.
Еңбек өнімділігінің өсірудің перспективті резерві өндірісті қайта құруды, жаңа технологияны еңгізуді қажет етеді. Оған қосымша капиталды қор және жұмысты жүзеге асыруға айтарлықтай уақыт керек.

Энергетикадағы өндірістің шығындары мен өзіндік құны.

Шығын соңғы өнімді алу мақсатындағы өндіріс процесінде пайдаланылатын ресурстардың ақшалай көрінісі.Олар келесідей топтарға бөлінеді:
1 Өндіріске және қызмет көрсетуге (шығындалатын) жұмсалатын шығындар – көрсетілетін қызметтердің және өнімнің өзіндік құнынан өтелетін шығындар.
2 Өндірісті ұлғайтуға және игеруге жаңартуға жұмсалатын күрделі шығындар. Олар аммортизациялық қормен, кәсіпорынның пайдасымен, бағалы қағаздармен және несиелер арқылы өтеледі.
3 Кәсіпорынның әлеуметтік мәдени және тұрғын-үй мұқтаждықтарына жұмсалатын шығындар.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Крузне С.Л. Экономика энергетики – М, 1978
2. Мескон М.Х. Альберт Н. Основы менеджмента
3. Самсонов В.С. Экономика промышленных предприятий энергокомплекса – М, 2003
4. Зайцев Н.Н. Экономика промышленного предприятия – М, 2000
5. Гранецкий В.Н. Организация производства и менеджмента промышленного предприятия – М, 2001
6. Методические указания по выполнению курсовой работы – Усть – Каменогорск, ВКТУ, 2000
7. Макаренко М.В. Производственный менеджмент – М, 1998
        
        СОДЕРЖАНИЕ
Өндірістік жұмысшылардың категориялары: 4
Кадрлар саны мен құрамын жоспарлау. 4
Еңбек өнімділігі 5
Энергетикадағы ... ... мен ... құны. 5
1 ҚАЗАНДЫҚ БОЙЫНША ӨНДІРІСТІҢ ЖЫЛДЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН АНЫҚТАУ 7
Отын шығынын анықтау ... ... ... ... ... шығындарын анықтау 8
Еңбек төлемі шығынын есептеу 9
Өнекәсіптік кәсіпорын пресоналының санын және құрылымын есептеу ... ... ... қоры ... және ... ... Әкімшілік персоналдарының жалақы қорын есептеу 12
1.4.4 Қазандықта жұмыс ... ... ... ... ... ... шығындарды есептеу 14
Жіберілген жылу энергиясының өзіндік құнын есептеу 14
ҚАЗАНДЫҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ 15
2.1 ... ... ... ... ... ... ... көрсеткішін есептеу 16
2.3 Өндірістің тиімділігін бағалау 16
3 ... ... ... ... ... ... есептік параметрлері 18
3.2 Жүйелік графиктің графикалық түрі ... ... ... ... ... 20
Қолданылған әдебиет тізімі 21
Кіріспе
Экономика бұл тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндіру, бөлу, сату ... ... ... ... яғни адам қызметінің саласы болып
адамның қажеттілігін қанағаттандыруға қызмет етеді және барлық ... ... ... ... ... ... ... да экономикалық ғылымдармен ... ... ... ... ... ... ... зерттеудің негізгі объектісіне жататындар:
• Кәсіпорынның өндірістік құрылымы
• өнеркәсіп өндірісінің үлгісі
• өндіріс кезеңін ұйымдастыру
• шарушылық стратегиясын таңдау
• өнімді өндіру, ... және ... ... ... ... капиталды пайдалану және кәсіпорынның табысын
қорландыру
• өндірістің материалдық техникалық базасымен қамтамасыз етілуі
• өндірістік шығындарды ... ... ... құн калькуляциясы
• өндірістің баға саясаты
• өндірістің ... ... ... іріктеу, жұмыс алу, еңбекті ұйымдастыру, еңбек ақы төлеу жүйесі
және еңбек өнімділігін ... ... ... категориялары:
1. Кәсіпорын жұмысшысы:
А) негізгі жұмысшылар- кәсіпорынның негізгі қызметі бойынша ... ... ... ... ... ... істейді.(негізгі
жұмысшыларға қызмет көрсетеді).
2. Басқарушы- кәсіпорынның басшылық лауазымына ие ... ... ... бас ... ... ... ... арнайы орта білімдері бар және арнайы білімі
жоқ бірақ ... бір ... ие ... ... Қызметкерлер-құжаттарды дайындау, шаруашылық қызмет көрсетуді есептеу
және бақылау жұмыстарын реттейді(кассир, ... Кіші ... ... персоналдар- қызмет орындарын күтумен ... ... ... ... әр ... категориялы жұмыстың олардың жалпы санына қатынасын
цехтың участоктың кадрлар құрылымын сипаттайды.
Кадрлар саны мен құрамын жоспарлау.
Кадрлар қажеттілігі топ және ... ... ... ... Кәсіпорындағы персоналдың санын жоспарлаудың екі
құрамын бөледі:
1. ... ... ... ... және ... қызметкерлер, санымен қатар
іс- сапардағы және демалыстағы жұмыскерлер саны енгізіледі.
2. келу құрамы-тәулік ішінде жұмысқа нақты келген ... ... ... ... ... уақыт бірлігіне өнім келісіммен немесе
өндірілген өнім, не орындалған жұмыс бірлігіне ... ... ... ... өсу ... ... еңбек
ресурстарын үнемдеу мүмкінділіктері жатады. Өндіріс ішіндегі ... және ... ... ... тиімдірек қолдануға жетілдіруге, сонымен
қатар жұмыс уақытының шығынын азайтуға, шикізат, материалдар, капитал ... ... да ... үнемдеуге негізделеген.Еңбек өнімділігінің өсу
резерві, ағынды және ... ... ... ... жуық
аралықта жүзеге асады және айтарлықтай мерзімді шығынды қажет ... ... ... ... ... ... ... және қысқарту, еңбек
ақы жүйесінің тиімдіре қолдану, өндірісті ұйымдастыру және басқарудын
жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... жаңа технологияны еңгізуді қажет етеді. Оған қосымша капиталды қор
және жұмысты жүзеге асыруға ... ... ... өндірістің шығындары мен өзіндік құны.
Шығын соңғы өнімді алу ... ... ... ... ... ... келесідей топтарға
бөлінеді:
1. Өндіріске және қызмет көрсетуге (шығындалатын) жұмсалатын ... ... ... және ... ... ... ... Өндірісті ұлғайтуға және игеруге жаңартуға ... ... Олар ... ... ... ... қағаздармен және несиелер арқылы өтеледі.
3. Кәсіпорынның әлеуметтік мәдени және ... ... ... 1 – ... үшін ... ... |Көрсеткіштер |Белгілен|Өлшем |Саны |Ескерту ... | |уі ... | | |
|1 ... түрі |- |- | ... |
|2 ... ... |Цт |тг/т |1800 | |
|3 ... |Qрн ... |4400 | |
| ... жану | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
|4 ... |ηкн |% |80 | |
| ... ПӘК | | | | |
|5 ... |Qуст ... |- |Qуст = |
| ... ... | | | ... | | | | |0 |
| | | | | |α=28 |
|6 ... |τуст |Сағ/жыл |- |τ уст = |
| ... | | | ... ... | | | |00=5000 |
| ... ... | | ... |
|7 ... |Куд ... |- |Куд = 6 + 0,1* |
| ... ... | ... | ... |
| ... | | | |α2 =28 |
|8 |ӨКП ... |nшт |адам |0,3 ÷ 0,35|0,3 |
| ... | ... | | |
1 ... ... ӨНДІРІСТІҢ ЖЫЛДЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН АНЫҚТАУ
Отын шығынын анықтау
Отын шығынының құны ... ... ... және ... отын бағасы
негізінде анықталады.
Ст = Вт * (Цт+Цтр.т),
мұнда Вт – отынның ... ... мың ...... ... ... ... тасымалдау тарифі.
мұнда Цндс – баға ҚҚС-мен (тапсырманы қараңыз), тенге
n – ҚҚС ставкасы, % (15%).
Бір тонна көмірді тасымалдау шығыны ... ... ... - темір жолдың кең жолтабаны арқылы отынды ... ... ... ... 63 тонналық төрт остьі вагон).
мұнда βну – тұрақсыз режимді ескеретін коэффициент, βну = 0,01;
αпот – көліктік ... ... ... ... = ... - қарастырылған кезеңдегі тұтынушыларға жіберілген жылу саны,
мың ... = Qуст * ... ... Qуст - ... жылу ... ... - ... жүктемені пайдалану сағатының саны, сағ/жыл
Ст = Вт * (Цт+Цтр.т)=271*(1565,2+106)=452895,2 мың тенге
Амортизациялық аударымды анықтау
Негізгі қорлардың құнын шартты түрде келесі ... ... ... = Куд * Qуст ... ... Куд – ... күрделі қаржы салымы, тг/Гкал
Амортизациялық аударымдар негізгі қордың әрбір топтары бойынша ... ... Соф – ... ... ... ... мың тенге
На - амортизацияның жылдық нормасы, ... 1 - ... ... ... ... ... |Соф, ... ... % ... ... % |. ауд. |
| | | | ... |
| | | | |мың тг ... |13 |145,08 |1,2 |1740 ... |17 |189,72 |5 |9480 ... ... |34 |379,44 |4,0 |15200 ... ... жұмыстық), |33 |368,28 |15 |55240 ... | | | | ... ... |2 |22,32 |20 |4460 ... ... |1 |11,16 |15 |1700 ... |100 |1116 |60,2 |87820 ... ... ... ... ... ағымдағы жөндеу шығындарын олардың
амортизациясынан нормативті аударымдар ... ... ... ол үшін мына ... ... = βрем * ... ... βрем – жөндеуге аударылатын жарнаны ескеретін коэффициент,
βрем = 0,2
Еңбек төлемі шығынын есептеу
Өнекәсіптік ... ... ... және ... ... санын еспетеудің бірінші кезеңі жұмыс кестесін таңдау
болып табылады. Заңға сәйкес ... ... 40 сағ ... ... ... жоспар кезеңі ағымындағы жұмыс орнының ... ... ... ... кеткен уақыт жұмыс уақытының тиімді қоры деп аталады
және мына формула бойынша анықталады:
F = [Dk – (Dв + Dn + Doo + Dдo + Dб + Dго)] * ... – (96 +10 +22 +10 + 3 ... ... Dk – ... кезеңдегі күнтізбе күндерінің саны (365–366 күн);
Dв – демалыс күндерінің саны;
Dn – мереке күндерінің саны (10 күн);
Doo – ... ... ... (22 ...... демалыс күндер саны (10 күн);
Dб – ауруға байланысты ... ... ... саны (3 күн);
Dго – мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындау ... саны ...... ... (6 ÷ ... 2 – Санат бойынша жұмыс істеушілердің құрылымы
|1 Негізгі жұмысшылар (қазандық машинистері) |16 | |
| | | |
| | | |
| | |54 |
|2 ... ... ... ... ... |14 | ... ... | | |
|3 ... ... ... ... | ... т.б.) | | |
|4 ... ... ... және т.б.) |3 | |
|5 ... |8 | ... 3 – ... разряд және еңбек шарты бойынша бөлу
|Разряд ... ... ... ... және |Өте ауыр және |
| ... | ... |өте ... |
|1 |1 |0 |0 |1 |
|2 |7 |0 |3 |4 |
|3 |9 |0 |4 |5 |
|4 |8 |0 |4 |4 |
|5 |3 |0 |2 |1 |
|6 |2 |0 |1 |1 ... |30 |24 |14 |16 ... ... ... қоры (негізгі және көмекші)
Әрбір санат шегіндегі орташа тарифтік ставка мына формула ... Кjт – ... ... ... ... ... ... =1,27
Кjтi – i–ші разрядты жұмысшының тарифтік коэффициенті;
n – разрядтар саны;
Nji – i–ші ... ... ... ... 4 - Орташа өлшенген тарифтік ставкалар
| ... ... | ... ... ... Nji| | |
| ... | |Кjт |
| | |I |II |
| | ... ЖҚ соның ішінде: ... |
| ... ЖҚ ... |
| ... – 15% ... |
| ... – 40-50% |4711,97 ... ЖҚ ... ... ... ... ЗҚ ... ... ... салық ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлердің жалақы қорын есептеуде есептеу нүктесі
ретінде минималды айлық жалақыны (МАЖ) ... ... ... ... ... бекітілген МАЖ аз болмайды деген ... МАЖ, ... ... және ... ... негізінде
сәйкес санаттағы әкімшілік қызметкерлердің айлық ... ... ... ... ... ... ... берілген.
Кесте 6 - Әкімшілік қызметкерлердің ... және ... ... ... ... қызметкерлер |
|Орташа лауазымдық |3,0 |2,5 |1,5 ... - Кjд | | | ... ... |3,4 |2,75 |1,6 ...... | | ... = ... * МЗП * ... = 3,4*10000*3=102000 тенге
ЗПМт =2,75*10000*2,5=68750 тенге
ЗПТ.Кт =1,6*10000*1,5=24000 тенге
Кjтар и Кjд коэффициенттері ... ... ... ал МАЖ
болжанған кезеңге 10 000 тенге/ай тең етіп ... ... ... персоналдардың ЖҚ анықтаймыз:
мұнда Njадм - штаттық ... ... ... санаттағы қызметкерлердің саны;
n – бір жылдағы айлар саны (12 ай).
Бұл санаттар бойынша демалыс ... жеке ... және ... ... ... есептеледі.
1.4.4 Қазандықта жұмыс істеушілердің еңбек төлемі бойынша шығынын ... ... ... ... ... бойынша шығын барлық
санаттағы персоналдардың ЖҚ қосындысына тең:
Сзп = ... + ... ... 7 – ... ... ... ... санаты ... адам ... ЖҚ, |
| | |мың ... ... Отын ... |504,7 |74,44 ... Амортизация |82,89 |12,23 ... ... ... ... |16,58 |2,45 ... ӨКП ЖҚ ... бірге |33,83 |4,99 ... ... ... |39,99 |5,9 ... |677,99 |100 ... 1 - ... құн ... жылу ... меншікті өзіндік құны мынаны құрайды:
ҚАЗАНДЫҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ
2.1 Өнімнің бағасын есептеу
Баға – ... үшін ең ... ... ... Оның ... ... сатудан алынған ақша түсімін қамтамасыз ету.
Баға белгілеу – кешенді және ... ... Оның ... ... ... және ... сүйенуге тура келеді:
өндірістің міндеттерін және ... ... ... ... ... ... ... заңдарын ескеру керек.
Осы курстық жұмыста біздің елімізде ең қарапайым және көп таралған ... плюс ... баға ... ... ... Бұл әдіс ... ... құнына белгілі үстеме баға есептеледі, яғни өнімнің
бағасын формула бойынша ... ... = Sп * (1 + Rз) = ... ... Sп – өнім ... ... ... құны;
Rз – өндірістің пайдалылығының тиімді деңгейін
ескеретін коэффициент (жылу рентабелділігін R = 10% тең етіп ... ... ... қаржы көрсеткішін есептеу
Кез-келеген коммерциялық бастаудың негізгі мақсаты жалпы түсім мен
таза ... ... ... түсім келесі өрнекпен анықталады:
D = Qотоп * ... мың ... Ц – ... жылу энергиясының бағасы.
Бюджетке түсетін аударымдар, айыптар, несиеге ... және ... ... ... ... ... пайда - есептік (таза) деп
аталады және таза ... ... ... =Спол * R /100*(1 – Н / 100)=677,99*10/100*(1-30/100)=47,76 млн.
тенге
мұнда Н – табыс салығы (пайдаға салынатын салық), іс жүзіндегі ... ... ... ... ... Өндірістің тиімділігін бағалау
Кез-келген экономикалық жүйенің мақсаты қолдағы ... ... ... ... Қор кайтарым:
мұндағы: Соф –негізгі қорлардың құны.
2. Негізгі жұмысшылар үлесіне келетін еңбек өнімділігі:
ПТросн = D / ... [мың тг. / ... ... ... ... = D / ... [мың тг. / адам]
мұндағы: Np – өндірісте жұмыс істеушілер саны.
4. ... ... ... Смат – материалдық шығындар.
5. Өнімнің жалақы сиымдылығы:
,
мұндағы: Сзп –жұмысшылардың еңбегін төлеуге бағытталған өнімнің өзіндік
құнына кіретін ... ... ... ... ... бойынша оның кезектілігі мен ұзақтығын көрсететін жүйелік
график кестелік және графикалық әдістер бойынша тұрғызу.
Үлгіні тұрғызғаннан ... ... ... ... ... ... ... негізгі параметрлерін анықтау (сындық жол, жұмыстың және
жағдайдың ерте және кеш ... ... ... графиктің есептік параметрлері
1) Жұмыстың ерте басталуы ТРН – қарастырылып отырған жұмыстың ең ерте
басталу уақытын сипаттайды.
ТРНисх.соб=0
2) Жұмыстың ерте ... ТРО – ... ерте ... ... қарастырылып отырған жұмысқа бірнеше жұмыс қатар келсе, онда
жұмыстың ерте басталуы барлық ерте ... ... ... тең ... = ... ti-j – ... ұзақтығы
3) Жұмыстың кеш басталуы ТПН – жұмыстың ең кешкі басталу уақыты, ол
кешенді жұмыстардың жалпы мерзімінің ұзартылуына әсер етпейді.
ТПН = ТПО – ... ... кеш ... ... ... жұмыстың ұзақтығы мен
кеш басталуының уақыттарының қосындысы ретінде анықталады.
ТПО=ТПН+ ti-j
Егер ... ... ... екі ... одан да көп ... ... ... онда оның кеш аяқталуы барлық кейінгі кеш басталу уақыттарының
минималды мәніне тең деп ... ... жеке қор ... ... ... қор ... ... Жүйелік графиктің графикалық түрі
Жүйелік графиктің сандық көрсеткіштері
|i-j |ti-j |TPH |TPO |TПН |TПО |Zi-j |Ri-j ... |13 |0 |13 |19 |32 |0 |19 ... |25 |0 |25 |0 |25 |0 |0 ... |18 |0 |18 |47 |65 |0 |47 ... |75 |75 |13 |88 |32 |107 |19 ... |65 |25 |90 |42 |107 |17 |17 ... |50 |25 |75 |25 |75 |0 |0 ... |30 |18 |48 |65 |95 |44 |47 ... |22 |107 |129 |107 |129 |0 |0 ... |35 |107 |142 |113 |148 |0 |6 ... |32 |75 |107 |75 |107 |32 |0 ... |17 |75 |92 |78 |95 |0 |3 ... |25 |92 |117 |123 |146 |25 |31 ... |38 |92 |130 |95 |133 |0 |3 ... |29 |129 |159 |129 |159 |0 |0 ... |17 |129 |146 |161 |178 |0 |32 ... |10 |142 |152 |148 |158 |6 |6 ... |25 |130 |155 |133 |158 |3 |3 ... |19 |130 |149 |159 |178 |0 |29 ... |20 |158 |178 |158 |178 |0 |0 ... ... есептеулер бойынша кәсіпорынның негізгі шаруашылық
экономикалық көрсеткіштері, қазандық бойынша ... ... ... ... жалақысы, қазандықтағы жылу энергиясының өзіндік
құны, қазандық жұмысының тиімділік көрсеткіштері, жөндеу жұмыстары ... ... және оның ... ... ... ... 54 адам еңбек етеді. Жалақы қоры 33,83 млн ... ... 677,99 млн ... ... Өнімнің өзіндік құны 675,96тг/Гкал болса,
өндірілген жылу энергиясының бағасы 743,56 тенгені құрады.
Шығындарды топтастырған ... отын ... ең ... ... тең ... одан ... орында амортизация шығындары 12,23%, жалақы
шығыны 4,99%, басқадай шығындар 5,9% және ең ... ... ... ... 2,45%. ... ... жылу ... станцияда отын
шығындары өзінің үлес салмағы бойынша негізгі орын алып отырады.
Жүйелік графикті тұрғызған кезде сындық жол, жұмыстың және ... және кеш ... ... ... ... жол 178 күнтізбелік
күнге тең болды.
Курстық жұмыста жүргізілген есептеулер ... ... ... ... кезде, жоғары квалификацияланған маман
болуға көп әсерін тигізеді.
Қолданылған әдебиет тізімі
1. ... С.Л. ... ... – М, ... ... М.Х. ... Н. Основы менеджмента
3. Самсонов В.С. Экономика промышленных предприятий ... ... ... ... Н.Н. Экономика промышленного предприятия – М, 2000
5. Гранецкий В.Н. Организация производства и менеджмента промышленного
предприятия – М, ... ... ... по ... курсовой работы – Усть –
Каменогорск, ВКТУ, 2000
7. Макаренко М.В. Производственный менеджмент – М, ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Атбасар қаласын сумен жабдықтау жүйесі50 бет
Қабат қысымын ұстау жүйесіне кеткен жылдық өндірістік шығындар есебі22 бет
"Физика" пәнінен тест сұрақтар6 бет
12 жылдық білім беру жүйесі26 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде мектепалды даярлау114 бет
12 жылдық білім беру жүйесіндегі оқушылардың оқу танымдық құзыреттілігін жетілдірудің ғылыми-теориялық әдістемесі79 бет
12 жылдық білім беруге бейімдеудің психологиялық – педагогикалық шарттары64 бет
12 жылдық білім беруге көшудегі эксперименттік іс әрекеттерді ұйымдастыру5 бет
12 жылдық дамыту күні және білім беру бағдарындағы негізгі оқу бағдарламалары28 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь