Қазақстандағы депозиттік нарық

Кіріспе
1 . бөлім. Депозиттің теориялық негізі
1.1. Депозиттің экономикалық маңызы мен мәні
1.2 Қазақстан Республикасындағы депозиттердің ұйымдастырылуы және даму жолдары.
1.3 Депозиттік нарықтың құрылымы
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕПОЗИТТІК НАРЫҚТЫҢ ДАМУЫН КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ДЕПОЗИТТІК ҚЫЗМЕТІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердiң депозиттерi мен оның құрылымы талдау
3.3 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ АХУАЛ ЖӘНЕ 2014.2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕПОЗИТ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ
3.1 «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ»
АҚ ҚЫЗМЕТІНЕ ШОЛУ ЖАСАУ
4 ДЕПОЗИТТІК НАРЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ ЖОЛДАРЫ
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Алғашқы банктер тек қана саудаға қызмет еткендіктен, олардың клиенттері саудагерлер болып табылады. Сондықтан да, бұл банктерді «коммерциялық банктер» деп атап кеткен. Банк ісінің пайда болуы Италиядағы орта ғасырлық айырбастаушылар қызметінен басталады. «Банк» сөзі итальянша «banco» cөзінен шыға отырып, «айырбас үстелі» деген ұғымды білдіреді. Банктердің алғашқы клиенттері ақша сауда қызмет өкілдері болған.
Депозит (латын сөзінде depositium сақтауға берілген затты білдіреді) – бұл бір тұлғаның (депозиттердің) басқа тұлғаға – банкке (оның ішінде Ұлттық банкке) қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін ақшасы. Сонымен қатар депозит – бұл клиенттердің (жеке және заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған және өздері пайдалана алатын қаражаттары.
Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында қаржы нарығының келесідей сегменттері дамудың қарқынды үрдісінде: мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, зейнетақы активтерінің нарығы, қор нарығы, валюта нарығы және депозиттік нарық. Депозиттік нарық ең ерте дамыған нарықтардың бірі бола отырып, қазіргі кезеңде төмен тәуекелмен салымдардың сенімді орналасуының арқасында сомалық жинақтауларда үлкен үлес салмақ пен қарқынды даму тенденциясына ие.
Депозиттік нарықтың даму үрдісінде депозиттердің қалыптасуына түрткі әрі себеп болған жинақтаулар ерекше рөлге ие болып табылады. Жинақтаулардың экономикалық категориялар ретіндегі мәні қайта бөлу функциясы арқылы жүзеге асады. Соның арқасында ақша қаражаттарының банктік жүйеде шығарылуы және олардың жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы ары қарайғы пайдаланылуы жүзеге асады. Салымдардың кез келген түрлері жинақтаулар болып табылады. Депозиттік – бұл осы жинақтауларды сақтау формаларының бірі.
Депозиттік операциялардың әрекет ету механизмінде депозиттік нарықтың субъектілері ретінде банктер ерекше рөлге ие. Ақшалай табыстар мен тұрғындар жинақтауларының аккумуляциясы банктердің дәстүрлі қызметі. Банктер уақытша бос, пайдаланылмайтынақшалай табыстар мен тұрғындардың жинақтауларын, салымдарды сақтау тұрғындар үшін де, мемлекет үшін де тиімді. Салымшыларға пайыз немесе ұтыстар түріндегі табыс төленеді.
Депозиттер екі жолмен пайда болуы мүмкін, біріншісі, банк заңды және жеке тұлғалардан ақшалай қаражаттар қабылдай отырып, оны депозиттік шотына орналастырған жағдайда; екіншісі, «жасанды» депозиттер, яғни банк клиентке чек арқылы есеп – айырысуы мүмкіндігін беру барысында.
Банк ресурстарының құрылымында тартылған қаражаттар үлесі меншікті қаражаттармен салыстырғанда өте жоғары, олардың есебінен банктің активтік операцияларының басым бөлігі жүзеге асырылады.
Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты, сондай – ақ ескі банктік жүйе үшін уақытша бос ақшалай қаражаттарды тартудың дәстүрлі емес
1. «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы» Заңы. №2444 31.08.95жылғы (07.07.06 толықтырулар мен озгертулер енгізілген);
2. «Қазақстан Республикасындағы Ұлттық банк туралы» Қазақстан Республикасының Президенті Заң күші бар жарлығы1995 жылғы 31 тамыздағы. (соңғы өзгерістер мен толықтыруларды есепке алғандағы).
3. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің» нормативтік актілері. 21. 1998ж. №242.
4. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заңы 13.12.1997ж.
5. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы №237 — 1 «Төлем және ақша аудару туралы» Заңы (толықтырулар, өзгерістерді қоса).
6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені 2005ж.
7. Ақпеисов Б. Вклады населения и их защита // Банки Казахстана №9 2000ж
8. Алдабергенова А. С. Депозиты как показатель доверия банковской системы // Экономическое Обзрение НБ РК №2 2001ж
9. Алимухамбетов Н.Е. Как защищены средства вкладчиков и кто несет ответственность за их сохранность // Банк №6 2000ж
10. Ауезов О. Когда деньги работают //ДН №23 2000ж
11. Банки и банкоское дело / Под ред. Балабанова. Алматы 2001ж
12. Банковские операции . оқу құралы под ред. Лаврушина О.И. 1995ж
13. Делан Э.Дж. Кэмпбелл Р.Дж. «Деньги банковское дело и денежно – кредитная политика» литература 1991ж
14.Жакыпова Ф.П. Некоторые аспекты депозитной политики казахстанских банков //Вестник КазГУ №2 2000ж.
15. Жакыпова Ф.П. Развитие депозитного рынка в Республике Казахстан: Основные тенденции и перспиктивы// Вестник КазГУ №2 2001ж
16. Интернет – сайт ОАО «Народный Банк Казахстана»// www .hsbk .rz.
17. Исанова А.У. Формирование и развитие депозитного рынка в Республике Казахстан//Социально – экономические процессы в современном Казахстане в контексте реформ: материалы межвузовской студенческой коференции «Жас – Туран – 2000» Алматы 2000ж
18. Ильясов К.К. Финансово – кредитные проблемы развития экономики Казахстана//под ред. – Алматы: Білім 1995ж
19. Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе Казахстана.//Саясат №6 2004ж
20. Куанова Г.А. Теоретические основы развития депозитного рынка// Евразийское сообщество №3 2001ж
21. Кудайбергенова Л.Ж. Формирование и развитие депозитного рынка в Республике Казахстан//Экономические реформы: особенности переходного периода: сборник научных трудов Алматы 1999ж
22. Көшенова Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары» оқу құралы, Алматы. 2001ж.
23. Лим А. Депозит – капитал, приносящий доход// Финансы Казахстана №11 2000ж
24. Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие.» оқу құралы. Алматы. 2004ж.
25.Мақыш С.Б. «Коммерциялық банктер операциялары» оқу құралы, Алматы. 2004ж.
26. Мамыров К.Н. Депозиттік нарық және оның даму ерекшеліктері// «Экономическая наука в Казахстане:проблемы ипути реформирования» уч.пособие Алматы 2003ж
27. Көшенова Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары» оқу құралы, Алматы. 2001ж.
28. Сейтқасымов Ғ.С. «Ақша, несие, банктер» оқу құралы, Алматы Экономика 2005ж.
29. Сағиев М.С. «Ақша несие банктер» оқу құралы Алматы экономика және статистика институты 2002 ж
30. «Саясат» журнал №11 2006ж.
31. Сухов П.А. Некоторые аспекты устойчивости банковской системы//журнал Деньги и Кредит №5-6 2005ж.
        
        Кіріспе
Алғашқы банктер тек қана саудаға қызмет еткендіктен, олардың клиенттері саудагерлер болып табылады. Сондықтан да, бұл ... деп атап ... Банк ... ... болуы Италиядағы орта ғасырлық айырбастаушылар қызметінен басталады. сөзі итальянша cөзінен шыға ... ... ... ... ... ... клиенттері ақша сауда қызмет өкілдері болған.
Депозит (латын ... ... ... ... затты білдіреді) - бұл бір тұлғаның (депозиттердің) ... ... - ... ... ... Ұлттық банкке) қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін ақшасы. Сонымен қатар депозит - бұл клиенттердің (жеке және заңды тұлғалардың) ... ... бір ... ... және ... пайдалана алатын қаражаттары.
Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында қаржы нарығының келесідей сегменттері дамудың қарқынды үрдісінде: мемлекеттік бағалы қағаздар ... ... ... ... қор ... ... ... және депозиттік нарық. Депозиттік нарық ең ерте дамыған нарықтардың бірі бола ... ... ... ... ... ... сенімді орналасуының арқасында сомалық жинақтауларда үлкен үлес ... пен ... даму ... ... ... даму үрдісінде депозиттердің қалыптасуына түрткі әрі себеп болған жинақтаулар ерекше рөлге ие болып табылады. Жинақтаулардың ... ... ... мәні ... бөлу ... ... ... асады. Соның арқасында ақша қаражаттарының банктік жүйеде ... және ... ... мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы ары қарайғы пайдаланылуы жүзеге асады. Салымдардың кез келген түрлері жинақтаулар болып табылады. Депозиттік - бұл осы ... ... ... ... ... әрекет ету механизмінде депозиттік нарықтың субъектілері ретінде банктер ерекше рөлге ие. Ақшалай табыстар мен тұрғындар жинақтауларының аккумуляциясы банктердің дәстүрлі ... ... ... бос, пайдаланылмайтынақшалай табыстар мен тұрғындардың жинақтауларын, салымдарды сақтау тұрғындар үшін де, мемлекет үшін де тиімді. ... ... ... ... түріндегі табыс төленеді.
Депозиттер екі жолмен пайда болуы мүмкін, біріншісі, банк заңды және жеке ... ... ... ... ... оны ... ... орналастырған жағдайда; екіншісі, депозиттер, яғни банк клиентке чек ... есеп - ... ... беру ... ... ... ... қаражаттар үлесі меншікті қаражаттармен салыстырғанда өте жоғары, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты, сондай - ақ ескі банктік жүйе үшін уақытша бос ақшалай қаражаттарды ... ... емес ... ... ... қаражаттар құрылымын толығымен өзгертті десе де болады.Тартылған қаражаттар ішінде ең көп ... ... ... ... банк үшін бірден - бір ... ... көзі ... ... емес тартылған қаражаттар - бұл банктің алған қарыздары түрінде немесе өздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен тарататын қаражаттары.
Депозиттік емес ... ... ... мен ... өзара ажыратылады. Біріншіден, олар персоналдық емес, яғни банктің нақты клиентінің атынан тартылмайды; екіншіден, мұндай ... ... ... ... өзінен туындайды.
Депозиттік емес тартылған ресурстармен көбіне ірі коммерциялық банктер айналысады. Өйткені, депозиттік емес қаражаттар ірі сомада сатып ... да, ... ... ... ... ... ... болады.
Депозиттік операциялар активті және пассивті болып бөлінеді. Активті депозиттік операциялар - ... ... бос ақша ... ... корреспондент-банктердегі шоттарда орналастыруымен байланысты операциялар. Олар банктің өтімді ... ... яғни ... ... өте аз ... алады.
Пассивті депозиттік операциялар - бұл клиенттердің уақытша бос ақша қаражаттарын белгілі уақытқа және пайыз ... ... ... ... операциялар. Бұл операциялар көмегімен тартылған депозиттер пассив жағының көп ... ... және ... ресурстар қалыптастырудың негізгі көзі.
Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың депозиттердің және депозиттік емес ресурстардың шоттарының әр түрлері ... Бұл ... ... бәсекелестік нарықта банк қызметтеріне деген клиенттер топтарының сұранысын қанағаттандыруға және олардың қаражаттары мен ... бос ... ... шоттарға тартуға ұмтылуына жағдай жасайды.
Диплом жұмысына осы тақырыпты таңдап алудағы мақсатым
-- ... ... ... ... Өз ... тұрғысынан депозиттік нарығының бүгінгі мен ертеңін дәлелдеу;
-- Жұмыс қорытындысы бойынша белгілі бір пікір ... ... ... мынадай
-- Депозиттік нарықтың бағыты мен маңыздылығын көрсету;
-- ... ... ... ... ... жағдайын талдау;
Тақырып өткірлігі болып депозиттік операциялардың қазіргі нарық экономика кезеңіндегі ... ... ... көзі болып табылады.
Депозиттік операциялардың қазіргі жүйесі нарықтық қатынастарды қалыптастыру өндіріс ... ... ... ел - ... ... ... қаржысын нығайтуға, айналымдағы ақша массасының негізсіз өнімді қысқартуға, инфляциялық үрдістерді тоқтатып ұлттық валюта - теңгенің ... ... ... ... жұмыс тақырыбы өзекті болып табылады.
Әдістемелік негіз ретінде Қазақстан Республикасының Президентінің және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің нормативтік заң ... мен ... ... және шет ел ... ... қолданылды.
Дипломдық жұмыс құрылымы: Кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қосымшалардан және пайдаланған әдебиеттерден тұрады.
1 - бөлім. Депозиттің ... ... ... экономикалық маңызы мен мәні
Коммерциялық кәсіпорын түріндегі басты бір ерекшелігі, оның ресурстарының едәуір бөлігі меншікті қаражаттармен ... ... ... ... Сондықтан да банктің беретін несиелер көлемі тартылған қаражаттарға тікелей байланысты болып келеді. Банкте тартылған қаражаттар құрамына қарай әр ... ... ... ... ... түріне банктің клиенттерімен жұмыс процесі кезінде тартылған, сол сияқты басқа да несиелік мекемелерден ... ... ... ... ... ... ... үлесі меншікті қаражаттармен салыстырғанда өте жоғары, олардың есебінен банктің активтік операцияларының басым ... ... ... ... қаражаттар үлкен екі топқа бөлінеді:
(1 сызба)
1. Депозиттік ... ... емес ... ... тартылған қаражаттары
депозиттік ... ... ... ... ... ... ... дейінгі ... ... ...
Жинақ
Салымдары
1-сызба.Банктің тартылған қаражаттар құрылымы
Депозит (латын сөзінде depositium ... ... ... ... - бұл бір ... ... ... тұлғаға - банкке (оның ішінде Ұлттық банкке) қайтарылу ... ... ... ... ... ... қатар депозит - бұл клиенттердің (жеке және заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған және ... ... ... ... ... - ... негізгі пассивтік операцияларын құрайды. Шын мәнісінде депозиттер, коммерциялық банктердің еркін несиелік ресурстар нарығынан ресурстар сатып алудағы делдалдық қызметінің мазмұнын ашады.
Депозиттік ... - бұл ... және жеке ... ... ... - бір ... ... талап етуге дейінгі салымдарға тартуға байланысты банктің операциялары болып табылады.
Кеңес экономистері депозиттерге мерзімді салымдарға орналастырылған қаражаттарды жатқызады. Бұл ... ... ... сәйкес келмейді.
Қазақстан Республикасының банктік секторындағы реформалар жалпы мемлекеттік экономикалық ... ... ... ... ... ... ... банктік реформалардың басты бағыттарының бірі - уақытша бос қаражаттарын ... және ... ішкі ... ... ... ... нарықтың қалыптасуы мен дамуы болып табылады. [21.15-14б]
Кез келген ел экономикасының дамуы жинақтаулардың ... өту ... ... ... ... ішкі жинақтауларын тарту қажеттілігі, ең алдымен, инвестициялық ресурстар тапшылығы және тікелей шетелдік инвестициялар үлес салмағының ұлғаю мәселесімен ... ... ... ... өту ... ... ақша ресурстардың мобилизациясы, тұрғындар жинақтауларының банк жүйесіндегі несиелік ресурстарға құйылуына әрекеттесетін депозиттік нарықтың қалыптасуы мен дамуы ... ... ... ие ... отыр.
Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында қаржы нарығының келесідей сегменттері дамудың қарқынды үрдісінде: мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы; зейнетақы ... ... қор ... валюта нарығы және депозиттік нарық. Депозиттік нарық ең ерте дамыған нарықтардың бірі бола ... ... ... ... ... ... ... орналасуы арқасында сомалық жинақтауларда үлкен үлес салмақ пен қарқынды даму тенденциясына ие. ... өзге ... ... ... ... салу тәжірибесінің жоқтығы бұл сегменттердің жеткіліксіз дәрежеде дамымауына әкеліп соқтырады.
Халықаралық банктік тәжірибеде депозиттер 4 ... ... - топ, ... ... олардың басқа да түрлері - депозиттік сертификаттар ;
II - топ, ... ... ... депозиттер;
III - топ; халықтың жинақ салымдары;
Мерзімдік депозиттер тобы, әдетте мерзімдеріне қарай жіктеледі:
-- 3 - ай ... ... ... 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімдегі депозиттер;
-- 9 - ... бір ... ... ... Бір жылдан жоғарғы уақыттағы депозиттер;
-- ... ... екі ... ... болуы мүмкін, біріншісі, банк заңды және жеке тұлғалардан ақшалай қаражаттар қабылдай ... оны ... ... ... ... ... ... яғни банк клиентке чек арқылы есеп - айырысуы мүмкіндігін беру барысында.
Банк ресурстарының құрылымында тартылған қаражаттар үлесі меншікті ... ... өте ... ... ... банктің активтік операцияларының басым бөлігі жүзеге асырылады.
Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты, сондай - ақ ескі ... жүйе үшін ... бос ... ... ... ... емес ... болуы, тартылатын қаражаттар құрылымын толығымен өзгертті десе де болады. [23. 24-38б]
Тартылған қаражаттар ... ең көп ... ... құрайды. Депозиттер банк үшін бірден - бір арзан ресурс көзі болып табылады.
Депозиттік емес ... ... - бұл ... алған қарыздары түрінде немесе өздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен тарататын ... емес ... ... ... мен ... ... ажыратылады. Біріншіден, олар персоналдық емес, яғни банктің нақты клиентінің атынан тартылмайды; екіншіден, мұндай қаражаттарды ... ... ... ... туындайды.
Депозиттік емес тартылған ресурстармен көбіне ірі коммерциялық банктер айналысады. Өйткені, депозиттік емес қаражаттар ірі сомада сатып алынатындықтан да, оларды көтерме ... ... ... ... ... ... ... активті және пассивті болып бөлінеді. Активті депозиттік ... - ... ... бос ақша қаражаттарын басқа корреспондент-банктердегі шоттарда орналастыруымен байланысты операциялар. Олар банктің өтімді активтері ретінде, яғни ... ... өте аз ... алады.
Пассивті депозиттік операциялар - бұл клиенттердің уақытша бос ақша ... ... ... және ... төлеу шартымен тартумен байланысты операциялар. Бұл операциялар көмегімен тартылған ... ... ... көп ... ... және ... ... қалыптастырудың негізгі көзі.
Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың депозиттердің және депозиттік емес ресурстардың шоттарының әр түрлері кездеседі. Бұл банктердің ... ... ... банк ... деген клиенттер топтарының сұранысын қанағаттандыруға және олардың қаражаттары мен уақытша бос ... ... ... ... ұмтылуына жағдай жасайды.
Экономикалық мазмұнына қарай депозиттерді мынадай топтарға бөледі:
- талап етуіне дейінгі депозиттер;
- мерзімді депозиттер;
- жинақ ... ... ... - ақ, ... ... ... байланысты жіктеуге болады:
- мерзімдеріне қарай;
- салым иелерінің категорияларына қарай;
- ... салу және ... алу ... ... пайыз төлеу тәсіліне қарай;
- банктің, активтік операциялары бойынша Жеңілдіктер алуына қарай;
Салым иелерінің ... ... ... ... ... түрлерге бөлінеді:
- жеке тұлғалардың шоттарына;
- ... және ... ... ... ... билік ұйымдарының шоттарына;
- қаржылық мекемелерінің шоттарына;
- шетелдік азаматтардың шоттарына.
Талап ... ... ... - бұл ... иелерінің бастапқы талап етуіне байланысты әр түрлі төлем ... ... ... ... ... әр ... шоттардағы қаражаттар.
Отандық банктік тәжірибеде талап етуіне дейінгі ... ... ... мемлекеттік акционерлік кәсіпорындардың, сондай - ақ әр түрлі шағын коммерциялық құрылымдардың ағымдық шоттарындағы ... ... әр ... ... ... қорлардың қаражаттары;
- есеп айырусыдағы қаражаттар;
- ... ... ... және ... ... ... басқа банктердің корреспонденттік шоттарындағы қаражат қалдықтары.
Талап етуге дейінгі депозиттік шоттардың артықшылығы олардың иелері үшін жоғарғы өтімділігіне байланысты сипатталады. Талап етуге ... ... ... ... ... және ... да операциялардың жүзеге асырылуы барысында түседі және пайдаланылады.
Ал кемшілігі - бұл шот бойынша пайыз ... ... ... ... ... мөлшерде төленеді. Міне, осыдан келіп талап етуге дейінгі шоттардың мынадай ... ... ... ақша салу және оны алу кез ... ... ... да шектеусіз жүзеге асырылады;
-- шот иесі ... осы ... ... үшін ... түрінде немесе комиссиондық ақы алып отырады;
-- банктер ... ... ... ... ... ... ... үшін өте төменгі деңгейде пайыз төлейді, кейде төлемеуі де мүмкін;
-- ... ... ... ... ... ... банк ... банкте сақталатын міндетті резервтерге жоғарғы мөлшерде аударымдар жасайды.
депозиттер
Транзакциялық щоттар
Талап еткенге дейінгі салымдар
Жинақ және мерзімді салымдар
Куәләндыратын чектер
Мерзімді салымдар
Жинақтық ... ... ... ... ... ... салымдар
Ақша нарығының депозиттік шоты
Кәдімгі жинақ салымдар
1.2 -- сызба .АҚШ-тың коммерциялық банкілеріндегі депозиттер.
АҚШ - тың банктік тәжірибесінде, ... ... ... ... ... ... ... шоттар түріндегі Нау-шотты және куәләндырылған чектер сияқты депозиттер Америка бантерінде кеңінен қолданылады.
Нау - ... бұл ... ... ... депозиттер.
Нау шоттың мынадай өзіне тән ерекшеліктері болады;
-- бұл шот түрі бойынша пайыз ... бұл шот жеке ... ... ... ... ұйымдарға ашылады;
-- салым иелерінің бұл шотта ең төменгі қаражат болуы талап етілмейді.
Куәләндырылған ... ... - бұл ... ... төлеу үшін, сақталатын банктердегі талап етуіне дейінгі депозиттік шоттағы қаражаттарды білдіреді. Куәләндырылған чектер - бұл банктің шоттағы қаражаттың ... ... ... ... ... ... жаңа ... түріне ақша нарығының депозиттік шоты жатады. Оның мынадай ерекшелігі ... ақша ... ... ... ... мөлшерлемелерінің өзгеруіне байланысты, әр аптада шот бойынша пайыз мөлшерлемесінің өзгеріп ... шот ... ең ... ... болуының талап етілуі;
-- салымдардың сақтандырылуы;
-- иемденуші, үшінші жақтан ... үшін ... ... алты рет ... жасауына болады, мұның ішінде үшеуі чекті көшіріп жазу жолымен, үшеуі телефон арқылы жүзеге ... ... - бұл ... ... бір ... және ... ... шартында орналастырылған клиенттердің уақытша бос ақша қаражаттары.
Бұл депозит түрі алдын ала хабарлаудан кейін немесе мерзім бойынша ... ... ... ... чектің көмегімен пайдаланылмайды, бірақ қолма-қол ақша түрінде еркін аударылады немесе ... ... ... Егер ... ... бұл ... ... болса, онда шот иесі айып пұл төлеуге міндетті. [24.16-20б]
Бұл салымның ерекшелігі - ... ... ... ... ... оларға міндетті резервтердің төменгі мөлшері белгіленеді.
Депозиттің бұл түрін алдын ала хабарлау негізінде немесе ... ... ... ... иесі ала ... ... депозиттерді басқа шоттарға аударуға болады.
Мерзімді депозиттер мынадай түрлерге бөлінеді:
-- ... ... ... ала алуы ... ... ... депозиттер сақталу мерзіміне қарай жіктеледі:
-- 30 күнге дейін;
-- 30-90 ... ... 90-180 ... ... 180 ... 360 ... ... 360 күннен жоғары.
Мерзімді депозиттер бойынша, салым иесінен алдын ала хабарлау депозиті міндетті түрде ... ... ... ... беру уақыты алдын ала келісіледі және депозит бойынша, соған сәйкес пайыз белгіленеді. Әдетте, алдын ала алуын хабарлау мерзімі жеті күннен ... ... ... ... ... ... болады:
-- есп ... үшін ... әрі ... ... ешқандай да есеп айырысу құжаттары толтырылмайды;
-- ... ... баяу ... тұрақты пайыз төленеді;
-- пайыз мөлшерінің ең жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... алуы туралы салым иесінің алдын ала хабардар етуі талап етіледі;
-- бұл ... ... ... ең ... ... ... ... бір кеңінен таралған депозиттердің түрі - жинақ салымдары.
Олардың белгіленген мерзімі жоқ, қаражатты алуда ескертуін талап етпейді, салымның ... шегі ... ... салу және алу ... ... ... ... қажет.
Банктер үшін мұндай шоттар қосымша жұмыстарды талап ... ... ... ... кітапшаны жоғалту және ұрлатып алу жағдайына сай екі жақты тіркеу енгізу қажет және тағы басқа. Компьютердің көмегімен жасалған жеке бет шоты ... ... ... ... салымдармен басқа салымдарды ауыстыруға мүмкіндігі бар.
Жинақ салымдардың тұрақты мерзімі болмайды. Бұл салымдардың түрі ... ... ... ... ... мөлшерде пайыз төленеді. Жинақ салымдар жинақ кітапшалары негізінде толтырылады.
Жинақ салымдардың мынадай ... ... ... ... ... ... ... болмайды;
-- шоттағы қаражатты ... ала алу ... ... да ... ... ... ... шотқа саларда немесе шоттан аларда міндетті түрде ақшалай ... ... ... жинақ кітапшасының болуы талап етіледі.
Отандық банктік тәжірибеде жинақ шоттары тек жеке тұлғаларға ғана ашылады. Ал ... ... ... ... ... емес ұйымдарға және іскер фирмаларға ашыла береді.
Отандық банктік ... жеке ... ... ... ... ... операцияларының мерзіміне және мазмұнына қарай мынадай түрлерге ... ... ... ... ... ... қосатын мерзімді жинақ салымдар;
-- ұтыс салымдары;
-- ... ұтыс ... ... және ... салымдар;
-- алдын ала алуын хабарлайтын салымдар;
-- ... ... ... салымдарға -- тұрақты мерзімі белгіленетін және сол ... ... ... мүмкін емес салымдар жатады. Мерзімді жинақ салымдарға басқа жинақ салымдарға қарағанда жоғарғы мөлшерде пайыз ... ... ... ... - бұл ... ... ... ала келісілген уәде бойынша үздіксіз ақшалай соманы қосып отыруға ... ... ... Бұл ... ... ... ... бір күнде (жаңа жылдық салым, бойжеткен кезде және т.с.с) толық төленеді.
Ағымдық жинақ салымдар, негізінен, жалақы, зейнетақы, үздіксіз төлемдерді төлеу үшін ... және ... ... ... Мұндай салымдар бойынша өте төменгі пайыз төленеді.
Мерзімді депозиттер мен ... ... бір ... ... және ... ... жатқызуға болады.
Депозиттік және жинақ сертификаттары - бұл салым иесіне белгілі мерзім өткен соң, ... ... және оған ... пайызды алуға құқық беретін және оның шотындағы ақшалай қаражаттың барлығын куәләндыратын банк-эмитент жазбаша куәлігі.
Депозиттік және жинақ сертификаттары ... ... екі ... ... ... атаулы сертификаттар ;
-- ... ... ... ... және жинақ сертификаттары бұл салым иелерінің атына ... ... Ал ... ... ... ... аты жөні көрсетілмейді, яғни оны кім иеленсе, сол қаражаттың иесі болып саналады.
Депозиттік және жинақ сертификаттары сатылған тауарлар және көрсетілген қызметтер үшін ... ... ... ... немесе есеп айырысу қызметін атқара алады. Депозиттік сертификаттар көбіне ірі сомада шығарылатындықтан да, оларды заңды тұлғалар сатып алады.
Әлемдік ... ... ... ... ... екі түрі бар:
-- ... ... ... ... ... ... қолдарында болып, уақыты жеткен соң банкке ұсынылады, аударылатын депозиттік сертификаттар басқа бір тұлғаларға екінші нарықта сатып алу-сату арқылы өтеді.
Жинақ сертификаты жеке ... ... ... Жинақ сертификатының мерзімі 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзім аралығын ... ... ... тек жеке ... ғана ... ... және ... сертификаттары мерзімінен бұрын төлеуге ұсынылуы мүмкін. Мұндай жағдайда банк сертификатын ... ... ... ... мөлшерде пайыз төлейді. Коммерциялық бенктер үшін бұл сертификат ресурсты жинақтау тиімділігімен, яғни ірі соманың белгілі бір ... ... ... [27.25-29б]
Осындай жағдайда, коммерциялық банктердің активтік операцияларын қаржыландырудың басты көзі ретінде пайдаланылатын тартылған қаражаттарды жинақтауда, ... ... ... саясатты белсенді түрде жүргізе отырып, депозиттік операцияларды ұлғайту талап ... ... ... ... барысында коммерциялық банктер баланс өтімділігін сақтай отырып, мынадай ... ... ... ... ... қаржыландыратын активтік операциялардың мерзімдері мен сомасына сәйкес келуі;
-- депозиттік операциялар банк пайдасын ұлғайтуға немесе ... ... алу үшін ... ... ... ... операцияларды ұйымдастыру процесінде мерзімді депозиттер мен мерзімді салымдардың ... ... ... ... ... ... санын өсіру мақсатында, депозиттік операциялар түрлерін ұлғайтып, қосымша қызмет көрсетіп, жеңілдіктер ... ... ... емес ... ... ... мерзімді өтімділігін қолдау мақсатында тартылады. Оларға: банкаралық несиелер, Ұлттық банктің несиелері, банктердің меншікті бағалы қағаздарын эмиссиялау нәтижесінде тартқан ресурстары, сондай-ақ ... және ... ... да ... ... сатып алынған ресурстары жатады.
Банкаралық несие - бұл ... ... ... ... ... ... бұл басқа ресурстармен салыстырғанда өте қымбат ресурс болып табылады.
Банкаралық несиенің негізін банкаралық депозиттер құрайды. Банкаралық депозиттер - бұл ... ... ... ... ... қаражат қалдықтары.
Депозиттік емес қаражаттардың бір түріне Ұлттық банктің коммерциялық банктерге қысқа мерзімді өтімділігін қолдап отыру ... ... ... ... ... ... ... овернайт (бір түндік) және күндізгі заемдар.
Овернайт - ... ... ... корреспонденттік шотында дебеттік қалдықтыңпайда болуына байланысты бір түнге ... ... оны ... ... ... ... ... кешке қайтаруға тура келеді. Кей жағдайда бұл несиені алу ... ... ... күні ... жұма күнге түссе, онда несие келесі аптаның бірінші күні ... ... заем - ... ... күні ... ... ... банкте ашқан корреспонденттік шотында уақытша қаражат жоқтығына немесе жетіспеуіне ... ... ... мен ... ... мақсатында берілетін несие.
1.2 Қазақстан Республикасындағы депозиттердің ұйымдастырылуы және даму жолдары.
Жинақ кассаларының жалпы жүйелік ... 1826 жылы ... ... Бұл ... алғашында 1775 жылдары барлық губернияларда және уездік ... ... ... үшін ... ... Оған ... қаражатқа ауруханалар, мүгедектер үйі, жетім балалар үйлері жабдықталатын болған.Кейіннен ... ... даму ... 1860 жылы ... банк ... оның ... торабы Қазақстан территориясында да, құрыла бастады. Мемлекеттік банктің бірінші бөлімшелері Орал, ... ... және ... ... ... ... ... - есеп айырысу операциялары жүргізілген. Ұсақ салымшыларға қызмет көрсетілетін, салымдар ... ... ... ал қаржыларды қайтару және ұсақ несие беру орталық ... ... ... яғни ... ... ... алынатын болған.Үкімет тартылған қаражаттардың сақталуын қамтамасыз етті, кассалар салым құпиясын сақтауға міндеттенді. Клиенттерге шот ... ... ... берілетін болды, сонымен қатар ай сайын пайыздар есептелініп тұратын. Егер шотта 30 жыл аралығында қозғалыс болмаған жағдайда ... ... ... ... ... Біртін деп Қазақстанның несие Ресей империясының несиелік жүйесінің құрамдас бөлігі болды. Осы кезеңде үш деңгейлі несие жүйесі болды: бірінші ... - ... ... ... ... - банк ... ... деңгей - мамандандырылған несие институттары. Бұл көбінесе жинақ және коммерциялық банктер.
Ресейдің жинақ қызметінің тарихы 150 жылдан астам уақытты ... ... ісі бұл ... ... Жеке ақша жинақтарының қалыптасуы экономикалық процесс, кез келген дамыған қоғамның өміріне қажетті элемент. Жинақ ісі ... ... ... ... ... және еңбеккерлердің жеке мүдделерін қамтитын болды. Халықтың жинақтарын банктің пайдалануы мемлекеттің дамуына және сол ... ... ... ... алып ... ... 1898 ... 84 жинақ кассалары болды, 1897 жылдан бастап барлық уездік қазынашылықтарда көптеген банктік операциялар енгізілді: ақша ... ... ... ... ... және процентті қағаздар бойынша капитал төлеу, жинақ ... ... ... банк ... ... ... ... қабылдау және беру, жеке қаражат сомаларын аудару, ағымдағы шоттарға мерзімді және мерзімсіз салымдарды қабылдау,процентті қағаздарды кепілге қоя отырып ссуда беру және тағы да ... ... ... ... ... қызметінің дамуының екінші кезеңі жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысына тиеді. Ақтөбеде 1923 жинақ кассасы ашылды, 1936 жылы Алматы қаласында СССР ... ... ... ... Осы ... ... ... жүйесінің халықтың көптеген массасына арналған жинақ жүйесінің жаңа ... дами ... ... ... Қазақстанда 335 жинақ кассалары қалыптасқан болатын. 1929 жылы Қазақстандағы барлық жинақ ... ... ... ... ... ... Кассасы құрылды. Салымшылардың көп мөлшерін тарту мақсатында жинақ кассалары тікелей зауыт-фабрикаларда, калхоздар мен совхоздарда ашылатын болған.
Мемлекеттік қарыздарды орналастыру есебінен түскен ... ... ... ... бюджеттің 7.5 пайызын құрады, ал 1925-1928 жылдары 6.8 пайызын құрады.Бұл қаражаттар халық шаруашылығын қалыптастыруда маңызды роль атқарды. Жинақ ... ... ... ... құрылып, заңдар, қаулылар қабылдана бастады. Кейіннен 1988 жылы жүзеге асқан банктік реформа екі деңгейлі банк ... ... ... Банк - ... ... ... ... 1990 жылдың желтоқсанынан бастап Қазақстан нарықтық экономика талаптарына сай келетін банктік жүйені қалыптастыруға кірісті. 1991 жылдың қаңтарында заң қабылданды.
1993 жылы ... ... ... Республикасына тиесілі болып тәуелсіз заңды құрылым болып қайта құрылды. Қазіргі кезеңде ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Коммерциялық банктерге халық сенімі артып отыр, соның нәтижесінде салымдардың мөлшері де артуда. Банктер депозиттерді әртүрлі ... ... ... ... ... ... депозиттер, зейнеткерлерге арналған депозиттер тағы басқа.
Қазақстан Республикасындағы жалпы жинақтар және депозиттік нарық жайында тек 1995 жыл ... ... айта ... Осы кезеңде теңге курсы айтарлықтай тұрақталды, инфляция деңгейі біршама төмендеді. Осы кезден бастап қаражат ... ... ... ... 1995 жылдың соңында, ресми мәліметтер бойынша, 5096.2 млн. теңгедей қаражат жинақталды. Сол кезеңдердегі нақты сектордың тұрақсыз болуы себебінен ... ... ... сенімді орналастыру жолдарын іздестірді.
Осы жылдың бірінші жартысында қабылданған ... ... ... құру ... ... ... ... ұлттық банкінің тек өтімділік мәселесін шешу үшін ғана берілетін. Бұл белсенді депозиттік саясатты жүргізу ... ... ... ... ... ... қатар, 1995 жылдың соңынан бастап коммерциялық банктер әлеуетті салымшыларды тарту ... ... ... ... ... Банктер депозиттердің көптеген жаңа түрлерін енгізді, кейбір ... ... ... қосымша лотереялар жүргізілетін болды.
1.3 Депозиттік нарықтың құрылымы
Депозитік нарық - бұл қаржы нарығының құрамдас бөлігі ретінде депозит салымшылар мен оны ... ... ... ... ... нарық - ақша нарығының бір бөлігі ретінде банктің депозттік қызметін ... мен ... ... ... ... ... нарықтық қалыптасуы 1995 жылдан басталады. Себебі, оған дейін депозиттік нарық тұрақсыз дамыды. Оған кейбір елдегі экономикалық тұрақсыздық, құқықтық жағынан ... ... ... ... ... ... салымдарының жоғары инфляция жағдайында құнсыздануы, жұмыссыздықтың орын ... ... ... тартып кейбір компаниялардың алдап қайтармай кетуі, кейбір банктердің аяқ асты жабылуы және т.б. ... әсер ... Бұл ... ... ... ... банк ... деген сенімсіздік көзқарасының туындауына ықпал етті.
Ең бастысы депозиттік нарықтың қалыптасуына себеп болған бұл жаңа ... ... ... ... ҚР ... және банк ... ... заңының және"ҚР-ғы екінші деңгейдегі банктерегі жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) міндетті түрде ұжымдық ... ... ... ... ... 2000 ... ... Халық салымдарын сақтандыру қорына банктеріміздің мүше болып, соның нәтижесінде банктерге деген халықтың тұрақты сенімдерінің артуымен жалғасады.
Қордың жарғылық капиталы 1 млрд ... ... ... Ұлттық банк болып табылады. Қордың банктік шоты Ұлттық банкте ашылған. Қордың қаражаты ережеге сәйкес мынадай бағытта орналастырылады:
- Қор ... 80%-ын кем емес ... ... ... ... ... ... салымға (депозиттер).
Бұл Қордың мақсаты - "ҚР-ғы екінші деңгейдегі банктерегі жеке тұлғалардың салымдарын қайтаруды қамтамасыз ... ... ... ... мен ... ... Қорға қатысушы банктердегі жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) міндетті түрде ұжымдық кепілдендіру (сақтандыру) объектісіне мыналар жатады:
- жеке тұлғалардың теңгедегі мерзімді салымдары ... жеке ... ... ... ... мен ... ... салымдары сыйақыз;
- жеке тұлғалардың талап етілетін салымдары сыйақыз.
ҚР-ғы екінші деңгейдегі банктердегі жеке тұлғалардың салымдарына кепіл беру Қорға қатысушы ... ... ... ... ... ... Қорға қатысушы банктер үшін олардың қаржылық жағдайыны байланысты жекеше түрде міндетті күнтізбелік жарна мөлшерлемесі кепілдендірілетін салым (депозит) ... мен оған ... ... ... 0,125 %-дан 0,375 %-ға ... белгіленеді. Міндетті күнтізбелік жарна мөлшерлемесін есептеу үшін кепілдендірілетін салым (депозит) сомасына көбейту қажет.
Жеке тұлғалардың салымдары (депозиттерін) және оның ... ... ... салымға салынса сол валютамен қайтарылады.
Қор әрбір салымшыға (депозиторға) ... ... ... ... ... мерзімді салымды - 400 мың теңгеден аспайтын сомада және ... ... ... ... лицензиясын қайтарып алғанға дейінгі уақытқа есептелген сыйақы сомасын, Ұлттық банктің ... ... ... ... елу ... ... АҚШ доллары және еуродағы салымды - салынған салымның (депозиттің) 360 ... ... ... ... ... сыйақысыз шетел валютасында, яғни Ұлттық банктің салық және кеден төлемдерін есептеу мақсатында белгілеген шетел ... ... ... ... ... ... ... валютада;
- Теңгедегі талап ету салымын - 50 мың ... ... ... ... ... ... айтқанда депозиттік нарықтың тұрақты дамуына Қазақстан халық салымдарын сақтандыру қорының үлесі зор.
Депозиттік нарықта үлкен үлесті ... ... ... ... ... ... болады:
1) ТұранӘлем банкі АҚ - 22%;
2) Қазкоммерцбанк АҚ - 21%;
3) Халық банкі АҚ ... АБН АМРО ... ... - ... өзге ... - 32%.
Депозиттік нарықтың құрылымына талап етілетін депозиттер нарығы, мерзімді депозит нарығы және жинақ салымдарының ... ... ... және ... ... ... ҚР ... сәйкес, депозит - бұл белгілі бір уақыт өткен соң немесе алдын-ала келісім бойынша ... ... ... қайтарылатын немесе үшінші бір тұлғаға толық не жартылай берілетін, бір тұлғаның (депозитардың) басқа ... - ... ... ... Ұлттық банкке) қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін ақшасы делінген.
Депозит - бұл салымшылардың (заңды және жеке тұлғалардың) банктегі ... бір ... ... және ... ... ... ... мазмұнына қарай депозиттерді мынадай топтарға бөледі:
- талап етілетін ... ... ... ... салымдары;
- бағалы қағаздар түріндегі (депозитік және жинақ сертификаттары) депозиттер.
Талап етілетін депозиттер - бұл ... ... ... ... ... ... әр түрлі төлем құжаттар арқылы қолма-қол ақшаларын алатын әр түрлі шоттардағы қаражаттар.
Отандық банктік ... ... ... ... ... ... :
- ... акционерлік кәсіпорындардың, сондай-ақ әр түрлі шағын коммерциялық құрылымдардың ағымдық шоттарындағы сақталатын қаражаттары;
- әр түрлі ... ... ... ... есеп ... ... жергілікті бюджеттер қаражаттары және олардың шоттарындағы қаражаттар;
- басқа ... ... ... ... ... ... ... шоттардың артықшылығы олардың иелері үшін жоғарғы өтімділігіне байланысты сипатталады. Талап етілетін депозиттік шоттарға қаражаттар, шаруашылық және басқа да операциялардың жүзеге ... ... ... және пайдаланылады.
Ал, кемшілігі - бұл шот бойынша пайыз мүлде төленбейді немесе біршама төменгі мөлшерде төленеді. Міне осыдан келіп ... ... ... ... төмендегідей өзіндік ерекшеліктері қалыптасады:
- ақша салу және оны алу кез келген уақытта ешқандай да шектеусіз жүзеге асырылады;
- шот иесі ... осы ... ... үшін ... түрінде немесе коммиссиондық ақы алып отырады;
- банктер талап етілетін шоттарда ... ... ... үшін өте ... ... пайыз төлейді, кейде төлемеуі де мүмкін;
- талап етілетін депозиттер бойынша, коммерциялық банк Орталық банкте сақталатын міндетті резервтерге жоғарғы ... ... ... ... - бұл ... белгілі бір мерзімге және пайыз төлеу шартында орналастырылған клиенттердің ... бос ақша ... ... түрі ... ала ... кейін немесе мерзім бойынша алынуы мүмкін. Мерзімді депозиттер чектің көмегімен пайдаланылымайды, бірақ ... ақша ... ... ... ... ... шотқа аударылады. Егер мерзімге дейін бұл салымды ... ... онда шот иесі ... ... ... ... ерекшелігі - талап еткенге дейінгі депозитке қарағанда, оларға міндетті резервтердің төменгі мөлшері белгіленеді.
Депозиттің бұл ... ... ала ... ... ... ... ... кезде салым иесі ала алады. Мерзімді депозиттерді чектер арқылы алуға болмайды. Мерзімді депозиттерді ... ... ... ... бір ... таралған депозиттердің түрі - жинақ салымдары. Олардың белгіленген мерзімі жоқ, қаражатты алуда ескертуін талап етпейді, салымның жоғары шегі шектелген, ақшаны салу және алу ... ... ... ... ... ... ... НАРЫҚТЫҢ ДАМУЫН КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ДЕПОЗИТТІК ҚЫЗМЕТІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... ... ... мен оның ... ... қазіргі экономикалық жүйесінің ең негізгі ерекшелігі - макроэномикалық тұрақтылығы қамтамасыз ету үшін банктік құрылымдарды белсенді қолдану. Депозиттік нарықтың ... ... ... ... ... бос ақша қаражаттарын тартуға және инвестициялаудың ішкі ... ... ... ... ... ... ... банктер экономиканы дамыту үшін өте үлкен ақша массаларын ... ... ... жинақтарын тарту үшін көп қызмет атқарады. Әлемнің ірі банкирлерінің пассивтерін сараптай келе, халық жинақтары мен кәсіпорын қаржылары банк міндеттемелерінің ... ... 1994 ... яғни ... ... ... аяқ ... кезеңде, салымдар, депозиттер небәрі 15-35%-ын құрады.
Қазақстанда депозиттік нарықтың қалыптасуы және дамыған процестерін 3 негізгі ... ... ... ... ... (1994-1995). 1994 жылдың аяғына қарай жинақтар нарығының ... ... дәл осы ... ... ... ... және айлық инфляция деңгейінің төмендеуі байқалды. Ресми мәліметтер бойынша, 1995 жылдың аяғына қарай қолдағы бар ақша ... мен ... ... 5096,2 ... ... ... халықтың жинақтары аталған сомадан анағұрлым жоғары болды, олардың көлемі 1,5-2 млрд.АҚШ долларын құрады. Халық өз қаражаттарын ... және ... ... үшін тәсілдер іздей бастады.
Осы кезеңде бәсекелестік коммерциялық банктер арасында ғана бола қоймай, сонымен қатар басқа да коммерциялық ... ... ... ... ... және жеке тұлғалардың жинақтарын тарту үшін үлкен жарнаманың компанияларын құрды, халықты қызықтыру үшін жоғары пайыздық мөлшерлемелерді немесе басқа да табысты ... ... ... олардың қызметі халықты алдау екендігі тез айқындалды. Сондықтан, халық өз сенімін көбінесе банктерге артты, сол ... ... өз ... ... саясаттарын жақсартуға үлкен көңіл бөле бастады.
1994 жыл аяғында инфляция деңгейінің айтарлықтай төмендегені байқалғандықтан, ... мен ... ... ... ... өз ... ... бастады. Бұл мәселе ақша құралдарын банкке салу керектігіне тағы да көз жеткізді. 1995 жыл бойы халықтың банкке салымдары көбейе ... 1995 ... ... ... 7,7 ... болса, 1995 жылдың қараша айында 18,5 млрд.теңгеге көбейді.
Банктер депозиттер аша бастады: мерзімді немесе талап еткенге дейін, мерзімді депозиттер ... 1-3 ... 3-5 ... ... ... ... ... уақытқа қабылдана бастады.
2 кезең (1996-2000) 1996 жылы инфляция деңгейі 26-28%-ы құрады. ... ... ... ... ... 2 жағдайға байланысты: инфляция деңгейін жабатын пайыз және депозитордың ақша ... ... үшін ... пайыз. Инфляция деңгейін жабатын пайызды анықтау қиын, себебі оған ... ... ... ... ... Ал ... пайыз мөлшерлеме депозиттің көлемі мен мерзіміне байланысты анықталады.
1996 жылы мерзімі 6 айдан асатын депозит барлық мерзімді ... 55%-н ... Ең көп орын ... депозиттер 3 ай мерзімдегі мерзімді депозиттер болды, олар барлық мерзімді ... 40%-н ... ... ... 16%-н ... ... ... 60% депозиттері халық салымдары болды, бұл халықтың банкке деген сенімінің артуын ... Ең көп ... ... ... облысында, Алматы, Қарағанды, Маңғыстау қалаларында байқалды.
ҚР ҰБ-ң мәліметтері бойынша 2001 жылдың 1 қыркүйегінде, банктердегі жеке тұлғалардың депозиттері 21,9 млрд.теңгені ... ... - 10,5 ... соның ішінде мерзімді депозит көлемі - 9,1 млрд. теңгені құрады.
3 кезең (2001-2003жж) Бұл кезеңде ... ... ... жаңа ... яғни ... ... ... бұл кезеңде салымдарды қорғау депозиттерді сақтандырудың негізгі халықаралық стандарттарына сай келген жоқ.
Банктік емес заңды тұлғалардың шетел валютасындағы ... ... ... ал ... ... ... көбейді. Жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы салымдары 7,36%-ға өсті және 2004 жылдың ... 141,579 ... ... ал ... ... ... ... 192,973 млн.теңгені құрады.
Шетел валютасында жалпы салымдар көлемі 7,071 млн.теңгеге азайды, ал ұлттық валютада керісінше көбейді, бұл жағдай халықтың ... ... ... ... үлкен сенімін артқанын көрсетеді.
Сонымен, біздің елімізде депозиттік нарықтың дамуында келесі ... ... ... ... 1994 ... ... дами ... осы уақытта депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлемесі оңтайлы болып, ақша жинауға нақты мүмкіндік болды
депозиттердің жалпы көлемінің өсуі халықтың банк ... ... ... ... ең ... бұл ... Банк пен Үкіметтің заңды және жеке тұлғалардың депозиттерінің конвертациясы бойынша өз міндеттерін орындаумен ... ... жеке ... ... ... ... ... жүйесінің және банк құпиясы туралы заңның қабылдауын ескерусіз қалдыруға болмайды.
Қазақстан Республикасының депозит нарығы күрделi де қарқынды дамып келе жатқан жүйе бола ... iшкi және ... ... ... әр уақытта өзiне қабылдап отыр. Экономикадағы әр түрлi экономикалық, саяси және ... ... әcepi ... ... ... да әсер eтeдi. Бұған қарамастан депозит нарығының даму қарқыны өзiнiң жеке заңдылықтары мен ерекшелiктерiне ие болып отыр. Бұл жағдайларды Қазақстан ... ... ... ... және ... ... ... мәлiметтер негiзiнде депозит нарығына мiнездеме бере отырып, оны сaлыстырмалы тaлдay негiзiнде көpceтyгe ... ... ... ... ... басым
Депозит нарығында шетел валютасындағы салымдар басым
Депозиттік ұйымдардағы резиденттердің ... ... ... 2013 ... ... 10242,5 ... ... дейін 1,4%-ға өсті, ал, жыл басынан бері ... ... - деп ... Baq.kz ... ... ... ... Заңды тұлғалардың депозиттері бір айда 6496,8 млрд. ... ... ... ... жеке ... депозиттері 3745,7 млрд. теңгеге дейін 0,8% - ға ұлғайды. Бұл көрсеткіш жыл басынан бері 15,5%-ға және ... ... ... ... ... ... валютадағы депозиттердің көлемі 6277,1 млрд. теңгеге дейін 0,8%-ға төмендеді. Оның ішінде заңды тұлғалардың депозиттері 0,8%-ға, жеке тұлғалардың депозиттері ... ... Ал, ... ... ... ... 3965,4 млрд. теңгеге дейін 5,0%-ға ұлғайды. Оның ішінде заңды тұлғалардың депозиттері 6,5%-ға, жеке тұлғалардың депозиттері 3,0%-ға артты. Теңгемен ... ... үлес ... бір айда ... ... дейін кеміді.
Халықтың (резидент еместерді қоса есептегенде) банктердегі ... 2013 ... ... 3778,5 ... теңгеге дейін 0,8 %-ға ұлғайса, жыл басынан бері ... ... ... ... ... ... ... 2082,7 млрд. теңгеге дейін 0,9%-ға төмендеді, шетел ... ... 1695,8 ... ... дейін 2,9% - ға көтерілді.
Халық салымдарының құрамында ... ... үлес ... бір айда ... ... ... төмендеді.
2013 жылғы қазанда мерзімді депозиттер 7060,6 млрд. теңгеге дейін 1,8% - ға ұлғайды. ... ... ... ... депозиттер 4225,3 млрд. теңгеге дейін 2,0% - ға артты, шетел валютасымен депозиттер 2835,3 ... ... ... ... өсті.
2013 жылғы қазанда банктік емес заңды тұлғалардың теңгемен мерзімді депозиттері бойынша орташа ... ... ... 4,8% (2013 жылғы қыркүйекте - 4,4%), ал жеке ... ... ... - 8,3% (6,3%) ... ... ... 32 млрд. теңгеге көбейді
Астана. 22 қазан. Baq.kz - Биылғы жылдың тамыз ... ... ... ... 32 млрд. теңгеге көбейіп, ұлттық валютадағы депозиттер 27 млрд. теңгеге азайды. Қаржы нарығындағы күрт өзгерістер АҚ-ның шетел валютасындағы ... ... ... ... ... деп ... Ranking.kz сайты.
Порталдың мәліметіне сүйенсек, қазіргі таңда салымшыларда девальвация болуы мүмкін деген қорқыныш бар. Оның үстіне, 2013 жылдың 1 қарашасынан ... ... ... ... беру ... ... жеке ... шетел валютасында жаңадан тартылған депозиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесі 5,5% - дан 4,5% - ға дейін ... ... ... ... ... ... 3,6 ... теңгені сеніп тапсырған. Оның ішінде 43,8% немесе 1,6 трлн. теңгесі шетел валютасындағы депозиттер болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... осы түрін ел арасында кеңінен насихаттауда. Олардың ішінде долларлы депозиттер сұранысқа ие. Салымның бұл түрін 38 ... ... ... 28 ... ... ... шетелдік валютаның үлесі көбеюде. Қазан айында шетелдік валютадағы мерзімді және ... ... ... 3%-ға ... 1,6 ... теңгеге жетті
Ұлттық валютадағы бөлшек депозиттер көлемі 1,7 триллион теңгеден төмен түсті (0,9%-ға). ... ... ... деген ең үлкен сұраныс Алматы және Астана қалаларында. Мегаполистерімізде, аталмыш нарықтың 75%-ы шоғырланған (1,2 триллион теңге).
ҚР ЕДБ ... ... ... ... ... - (кесте)
Мегаполистеріміздегі ұлттық валютадағы мерзімді және шартты салымдардың шоғырлануы - 48,4% (822,2 ... ... (1- ... ... ... нарығының көрсеткіштері. Депозиттік ұйымдардағы резиденттер депозиттерінің жалпы көлемі 2014 жылғы мамырда 11522,2 млрд. теңгеге дейін 0,9%-ға (жылдың басынан бері өсу ... ... ... тұлғалардың депозиттері бір айда 7279,6 млрд. теңгеге дейін 0,7%-ға (жылдың басынан беру өсу 17,8%-ға) көтерілді, жеке тұлғалардың депозиттері 4242,5 млрд. ... ... ... ... ... беру өсу 8,6 %-ға) ...
Ұлттық валютамен депозиттердің көлемі 2014 жылғы мамырда 0,8%-ға 6263,3 млрд. теңгеге дейін (заңды тұлғалардікі - 0,4%-ға ... жеке ... - ... өсу) ұлғайды, шетел валютасымен - 1,0%-ға 5258,9 млрд. теңгеге ... ... ... - 2,4% өсу, жеке ... - 0,8% ... ... ... депозиттердің үлес салмағы алдыңғы айдағы деңгейде сақталып, 54,4%-ды құрады.
Халықтың (резидент еместерді қоса есептегенде) ... ... 2014 ... мамырда 4277,4 млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға ұлғайды. Халық салымдарының құрылымында теңгемен депозиттер 2019,9 ... ... ... ... ... ... ... депозиттер 2257,5 млрд. теңгеге дейін 0,9%-ға төмендеді. Халық 4 ... ... ... ... үлес салмағы бір айда 46,2%-дан 47,2%-ға дейін ұлғайды.
2014 жылғы мамырда мерзімді депозиттер 7791,6 млрд. теңгеге ... ... ... ... депозиттердің құрамында теңгемен депозиттер 4077,9 млрд. теңгеге дейін 1,6%-ға ... ... ... ... 3713,7 ... ... ... 2,9%-ға төмендеді.
2014 жылғы мамырда банктік емес заңды тұлғалардың теңгемен мерзімді ... ... ... ... сыйақы мөлшерлемесі 5,6% (2014 жылғы сәуірде - 5,8%), ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша - 8,9% (8,9%) ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы депозит нарығына талдау жасады. Сөйтіп, 2015 жылдың ... ... ... ... банктеріндегі жалпы салым көлемі 10,9 триллионға жеткенін мәлімдеді.
Салыстырмалы түрде ... ... ... осы ... ... ... ... ақшасы 10,7 триллионды құраған болатын. Осылайша, жиынтық портфель депозиті 115 миллиард теңгеге өсіп отыр.
Еліміздегі ... ... 35 банк - - тің тек ... ғана ... - шы - лардың саны артқан. Депозит көлемі бойынша, қазір Цеснабанктің са - лым - - - ... көш ... тұр. Банк - тің ... 198 ... бірден 967 мил - лиардқа өсіпті. Рас, Цес - на - банкте жеке тұлғалардың депозиттік база - ... ... ... ... ... ... ... - тырушы салымшылар тарапынан банкке де - ген сенім жоғары. Соның арқа - сын - да, жаңа клиенттер де кө - ... ... да ... же - ке ... де - позиттік базасы 5 млрд теңгеге өс - кен болатын. Сөйтіп, депозиттік база кө - лемі ... ... ... - та - ған. Ал биыл айды ас - ... шыға - рып, ... орын - ға ... көте - ріл - ді.
Kaspi bank-тің еншісінде - екін - ші ... Бұл ... ... бір жыл - да 187 ... 700 мил - лиард - қа дейін көбейді. Kaspi ... де жеке ... бар ... қа - ... ... ... ... жеке-дара жұмыс істейді. Депозит жайлы толық мә - лі - мет беріп, аз уақытта депозит ре - сім - деу ... ... Kaspi ... ... ... ... ... ақ - ша алу керек болған жағдайда қа - ... ... ... ... - ... ... ... берілген. Міне, осындай жеңілдіктердің бәрі де олардағы депозиттік көлемінің ұлғаюына жағдай жасап отыр.
Үшінші орынға жайғасқан RBK бан - кінің де ... ... ... ... тұр. Бұл ... 185 мил - ... 374 миллиардқа дейін - гі өсу байқалады. Сол сияқты ... (+111 млрд ... пен ... (+84 млрд ... де ал - ... ... ...
RBK банкінің салымшыларға ар - налған түрлі тиімді депозиттері бар. Жылдық сыйақы төлемі салған со - маның 10 пайызына тең. Ал ... ... ... ... - ... ... ... 3 пайыздық ставка қойған. Бұл не деген сөз? Тең - ге мен өзге валюта арасында үш есе - лік ... бар. Осы - ... ... ... гөрі теңгеге мән бергізіп отыр. Бәл - кім, басқа ... ... да ... ... ... қарап отырсақ, әр банк бір-бірімен жарысып, өзіндік ар - тық - - шылығын, ерекшелігін ұсы - на - тын ... жүр. Әр банк ... ... ... ... ұста - ... Бұл нені ... Біздің елде депозит нарығындағы бәсе - ке - ... қыза ... ... сөз. Бәсе - ке - ... болып еді, банктердің беделі де байқала бастады.
Банктер ішкі нарыққа ақша тарту үшін, әртүрлі амалдарға барып жа - тыр. ... ... бәрі де Қа - ... ... ... - дік беру қоры ... бірдей сыйақы став - касын ұстанады. Бірақ клиент - ... ... ... ... әр - ... ... депозиттер
млн. теңге / кезеңнің соңына
12.14
01.15
02.15
03.15 ... ... 693 ... 367 ... 266 ... 284 994
оның iшiнде:
ұлттық валютада:
5 197 728
5 006 749
5 119 651
5 269 799
банктік емес заңды ... 760 ... 627 ... 731 983
3 876 244
жеке тұлғалардың
1 437 354
1 378 997
1 387 668
1 393 555
шетел валютасында:
6 496 ... 360 ... 146 ... 015 ... емес ... ... 536 148
3 441 674
3 246 780
3 147 396
жеке тұлғалардың
2 960 122
2 918 ... 899 ... 867 ... ... ... iшiнде:
банктік емес заңды тұлғалардың
7 296 522
7 069 426
6 978 763
7 023 640
жеке тұлғалардың
4 397 476
4 297 949
4 287 614
4 261 ... ... ... 858 ... 764 ... 887 ... 023 ... емес заңды тұлғалардың
1 498 850
1 446 115
1 569 523
1 711 718
жеке тұлғалардың
359 567
318 ... ... ... депозиттер,
ұлттық валютада
3 339 311
3 241 985
3 231 836
3 246 583
банктік емес заңды тұлғалардың
2 261 524
2 181 637
2 162 ... 164 ... ... 077 ... 060 ... 069 ... 082 ... депозиттер,
шетел валютасында:
1 646 078
1 588 096
1 512 365
1 485 820
банктік емес заңды ... 561 ... 507 ... 433 ... 373 ... ... 474
81 041
78 443
112 715
Басқа депозиттер,
шетел валютасында:
4 850 192
4 772 ... 634 ... 529 ... емес ... ... 974 544
1 934 619
1 812 858
1 774 291
жеке тұлғалардың
2 875 649
2 837 910
2 821 ... 755 ... ... ... ... жағдай бойынша депозит нарығы
Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің ... ... 11 367,4 ... болды. Заңды тұлғалардың депозиттері 7 069,4 млрд. теңге, жеке тұлғалардың депозиттері - 4 297,9 млрд. теңге құрады.
Шетел ... ... ... 6 360,6 ... ... ... валютада - 5 006,7 млрд. теңге болды. ... ... үлес ... 44,0% ... ... ... салымдары (резидент еместерді қоса алғанда) 4 336,2 млрд. теңге ... ... ... ... теңгемен салынған депозиттер 1 382,2 млрд. теңге, шетел ... ... - 2 954,0 ... теңге болды. Халық салымдарының құрылымында теңгемен салынған депозиттердің үлес ... 31,9% ... ... депозиттер 8 014,5 млрд. теңге болды. Мерзімді ... ... ... ... депозиттер 3 242,0 млрд. теңге, шетел валютасындағы депозиттер - 4 772,5 ... ... ... ... ... емес заңды тұлғалардың теңгемен салынған мерзімді депозиттерінің орташа алынған мөлшерлемесі 11,3% (2014 жылғы желтоқсанда - 8,8%), ал жеке ... ... ... - 8,6% (2014 ... желтоқсанда - 8,2%) болды.
"ForteBank" АҚ депозит нарығы
акционерлік қоғамы ... ... ... бірі ... ... және ... ... көрсету нарығында 19 жылдан аса уақыт жемісті ... етіп ... күні АҚ ... мөлшері бойынша елімізде үшінші орында және бөлшек нарықта артықшылық фокуспен бизнестің барлық ... ... ... ШОБ ... ... ... ... институты ретінде дамуда.
АҚ төмендегілерге қатысушы болып табылады:
* Қазақстан Республикасының жеке тұлғаларының салымдарына (депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) ... ... ... ... ... беру ... ... қор биржасына (KASE);
* Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына;
* S.W.I.F.T. және REUTERS телекоммуникациялардың халықаралық банкаралық жүйесі;
* Қазақстан сауда-өнеркәсіп палатасы;
* VISA International және ... ... ... ... жүйелерінің негізгі мүшесі.
АҚ ҚР Ұлттық Банкімен белгіленген зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компанияға, сондай-ақ депозиттерге орналастыру үшін қаржы қаражатына ... ... ЖАҚ ... ... ... ... ...
Жеке тұлғаларға депозиттер:
Салым мерзімі - 12 ай.
Салым валютасы - KZT, USD, ... ең аз ... / ... ... - 15 000 KZT, 100 USD, 100 EUR.
Сыйақы мөлшерлемесі:
Валюта
12 ... СЖТМ ... ... ... ... - ... жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелінген мөлшерлеме.
Салымды толтыру - шексіз.
Ішінара ... алу - ... ... ... ... ... ... шотқа қосып тұру;
ай сайын сыйақыны капиталдау.
Мерзімінен бұрын бұзылу ... ... ... ... мөлшерлемесі бойынша нақты сақталған мерзімге есептеледі.
Сыйақы мөлшерлемесі барлық мерзім үшін бекітілген;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Клиент банктік мерзімді салым ашуда банктік мерзімді салым шартына қол қою арқылы Жеке тұлғалар ... ... ... жалпы талаптарымен (2014 жылғы 20 қарашадағы № 62 ... ... ... ... ... танысқанын, тісінгенін жјне келісетінін растайды.
Қолданыстағы талаптарды Банктің Басқармасы бекітті, 30.12.2014ж. № 69 ... ... ... ... ... ... ... және Қолданыстағы заңнама шарттарында Банкте Депозитті орналастырады.
1.2. Салымдардың талаптарына байланысты олар келесі түрлерге бөлінеді:
а. талап етілгенге дейінгі ... - ... ... ... етуі бойынша толық не ішінара қайтарылуға жатады;
b. жедел салым - ... ... ... ... ... салынады;
с. шартты салым - Банктік салым Шартымен белгіленген шарттар немесе ... орын ... ... ... ... ... ... бойынша шарттар немесе жағдайлар Банктік салым Шартында жазба- ша анықталуы, айқын сипатталған болуы ... ... ... ... ... және ... берілуін қиындататын көмескіліктер болмауы керек.
1.4. Қолданыстағы заңнаманың және ... ішкі ... ... ... ... ... бойынша келесі операциялар орында- лады:
а. Клиенттен ақшаны қолма-қол және қолма- қолсыз әдіспен қабылдау;
b. Банктік салым Шартында белгіленген мөлшерде және ... ... ... және ... ... ... Шартымен және Қолданыстағы заңнамамен қарастырылған талаптарда Салымды қолма-қол және қолма-қолсыз әдіспен қайтару.
1.5. Егер Банктік ... ... ... ... ... ... ... жағдайда Клиент салымның бір бөлігін алуға құқылы, алайда, бұл ретте салым қалдығы Банктік салым Шартында көрсетілген Төмендетілмейтін қалдықтан төмен ... ... ... ... кез ... ... және ... төмендеген жағдайда Банктік салым Шарты Төмендетілмейтін қалдық төмендеген уақыттан бастап мерзімінен бұрын бұзылды деп есептеледі, бұл ... ... ... ... ... салым Шартымен қарастырылған тәртіпте есептеледі.
1.7. Банк салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шектік көлемін, қабылданатын салымдардың шектік сомалары мен мерзімдерін өз ... ... және ... бір ... ... өзгерте алады.
1.8. Көрсетілген сыйақы мөлшерлемелері, мерзімдер және сомалар шектік болып табылады, яғни Банк ... ... ... ... ... ұсына алатын сомаларды, мерзімді және нақты сыйақы мөлшерлемелерін түрлі факторларға негізделе отырып, Банк өз ... ... ... ... үшін ... ... нақты жағдайлар Банкпен Банктік салым Шартында белгіленеді.
ДЕПОЗИТТІ ЕНГІЗУ
2.1. Салым Клиентпен Шартқа сәйкес салымның толық сомасында ... ... ... ... ... ... ... шотын ашу кезінде енгізіледі.
2.2. Шарт талаптарымен Клиенттің ... ... ... жарналар салу құқығы қарастырылған жағдайда әр қосымша жарна сомасы салымның жалпы сомасын ұлғайтады.
2.3. Банктік салым Шарты ... ... ... ... ... ақша онда көрсетілген жинақ шотына түскен уақыттан бастап күшіне енеді.
САЛЫМ БОЙЫНША СЫЙАҚЫ
3.1. Салым бойынша ... ... ... ... ... ... және тәртіпте есептеледі (анықталады) және төленеді.
3.2. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі Шартта көрсетілген ... ... ... ... ... ... Қосымша келісім түрінде ресімделген Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.
3.3. Банктік салым Шартында ... ... ... ... соң ... ... ... жағдайда Салым бойынша мерзімін ұзарту кезінде Банкте депозиттің бұндай ... ... ... ... белгіленеді, егер өзгесі сәйкес Шарттың қосымша келісімінде Тараптармен келісілмеген болса. Бұл ретте Сыйақы мөлшерлемесі өсу немесе кему жағына қарай өзгертілуі ... ... ... сыйақы жинақ шотына ақша түскен уақыттан бастап салым мерзімі аяқталғанға дейін немесе Банктік салым Шарты мерзімінен бұрын ... ... әр ... күні үшін есептеледі.
3.5. Сыйақы сомасын есептеу кезінде ақшаны жинақ шотына енгізу күні мен ... ... ... ... мерзімінің аяқталу күні бір күн есебінде есептеледі. Сыйақыны есептеу ... жыл 365 (үш жүз ... бес) ... тең деп есептеледі.
3.6. Заңды тұлғалардың салымдары бойынша сыйақыларды төлеу кезінде Банк төлеуге жататын Сыйақы сомасынан ... ... ... ... сәйкес бюджетке аудару мақсатында табыс салығын ұстап қалады. Шарт ... ... ... ... ... ... ... аударылған табыс салығының сомасы Банкпен Клиентке қайтарылмайды.
3.7. Қосымша жарналар болған жағдайда енгізілген сома алғашқы салымға қосылады және сыйақы ... ... ... ... ... салымның жалпы (ұлғайған) сомасына есептеледі.
3.8. Банктік салым Шарты талаптарымен Клиенттің өзінің жинақ шотынан ішінара алу құқығы қарастырылған жағдайда, алынатын сома ... ... ... және ... ... ... ... сомаға есептеледі.
3.9. Сыйақыны төлеу күні жұмыс емес күнге келген жағдайда сыйақы жұмыс емес күннің алдындағы соңғы жұмыс күнінде төленеді.
3.10. ... ... ... ... белгіленген мерзім өткенге дейін талап етілсе, Банктік салым Шарты бұзылған болып есептеледі және бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... ... тиімді мөлшерлемесін есептеу кезінде Клиенттің енгізген жарналары және/немесе Клиентке төленген төлемдер оларды ... ... ... ... ... ... ... көлеміне осы Жалпы Талаптарға, Банктік салым Шартына, Банктің ішкі құжаттарына және Қолданыстағы заңнамаға сәйкес алғашқы және әр ... ... ... мен мөлшері, салымның жарнаның жинақ шотында болу кезеңі, сонымен қатар төлемдердің барлық түрі, олардың мөлшері және Клиентке төлеуге ... ... ... ... ішінара алу сомалары, тарифтермен қарастырылған комиссиялар сомасы) әсер етеді.
3.12. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі Банктік салым Шартында көрсетіледі. Жинақ шоты бойынша ... ... ... ... Банктен бұндай операцияны жүргізу күнгі тиімді Сыйақы мөлшерлемесінің көлемі туралы сұраныс жолдауға құқылы. Бұндай сұранысқа жауап Банкпен салымшыға 2 (екі) ... күні ... ол ... ... - осы ... қарастырылған жазбаша немесе ауызша, хабарламамен ауысу тәртібінде, хабарландыру, ақпарат түрінде жіберіледі.
БАНКТІК САЛЫМ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ. ... ... ... ... ЖАБУ
4.1. Шарт Банкке Шартта көрсетілген мерзімге салым бастапқы жарна түскен күннен бастап жасалған деп есептелінеді.
4.2. Банктік салым ... ... ... ... қарастырылған болса, және Клиент Шарт мерзімі өткен соң салымды талап етпесе, Шарт ... ... ... уақытында салымның осы түрі үшін бекітіленген сыйақы мөлшерлемесімен Шартта көрсетілген мерзімге автоматты түрде ұзартылады. Шарттың қалған талаптары ... ... ... Салымдар бойынша бұндай Шарттың қолданылу мерзімі және қайтару ... ... ... ... жеке ... ... ... Шартының қолданылу мерзімі салым және ол бойынша есептелген (бұрын төленбеген) сыйақы сомасын Клиентке төлеу ... ... ... немесе Шарт талаптарына сәйкес салым мерзімі өткенге дейін тоқтатылады (Шартты мерзімінен бұрын бұзу).
4.5. Салымды қайтару Клиенттің бірінші талап етуімен ... ... егер ... ... заңнамамен қарастырылмаған болса. Банк Клиенттің талабын алған уақыттан бастап 5 (бес) ... күн ... ... ... ... ... ... Уәкілетті тұлғаға Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қолма-қол ақшамен беріледі немесе Клиенттің жазбаша нұсқауымен Банктегі басқа шотқа аударылады. Бұл ретте Клиент Банк ... ... ... ... ... және ... Сыйақыны Клиенттің басқа банктегі шотына аудару қызметін төлейді.
4.6. Шарттың қолданылуының тоқтатылуы ... ... ... ... ... орындалмай қалған міндеттемелерді толық орындауға міндетті. Клиент Банк Клиентке қоятын барлық талаптарын жинақ шотын тікелей дебеттеу арқылы қанағаттандыруға құқылы ... ... ... ... ... шоты ... валютада қайтарылады. Банк Клиентпен келісе отырып, қалған соманы Банкпен бұндай беру күніне белгіленген валюта ... ... ... ... ... Банктік салым Шарты тоқтатылған соң және салым қайтарылған соң Банк Клиенттің жинақ шотын жабады. Клиент Банктік салым Шартына қол қоя ... ... ... жабуға қосымша Өтінішсіз жинақ шотын жабуға өзінің сөзсіз және кері ... ... ... ... клиенттерге арналған депозит түрлері
депозиті
депозиті
шартты салымы
шартты салымы
Шетел жұмыс күшін тартуға шартты салым
Депозитный калькулятор
депозиті
Сіз ақшаңыздың іс-әрекетте ... ... ... ... ... ... депозитіне салыңыз.
Бизнес-салым
Депозит бойынша талаптар
Салым мерзімі
12 ай
Салым валютасы
KZT
Қосымша жарналар
Бар, егер ... ең ... ... ... жарналарды қоса алғанда 1 млрд.теңгеден аспағанда.
Ішінара шығарып алу
Төмендетілмейтін қалдықты сақтау арқылы айына 4 рет
Сыйақыны төлеу
Ай сайын немесе ... ... ... ең ... ...
1 000 000 000 ... ... сомасы/ төмендетілмейтін қалдық сомасы
Мерзімі (ай)
Сыйақы мөлшерлемесі
KZT
Мөлшерлеме (%)
ЖТМ* (%)
ЖТМ** ... 000 000 KZT ... 000 000 KZT ... ... бұзу ... % , ЖТМ - ... Сыйақыны ай сайын төлеген жағдайдағы жылдық тиімді мөлшерлемесі
**Сыйақыны салым мерзімінің ... ... ... жылдық тиімді мөлшерлемесі
депозиті
Сіз ақшаңызды депозитіне салу арқылы мынадай мүмкіндіктерді аласыз:
өз қаржыңызды ... ... ... ... ... ... табысты табу .
Сіз ақшаны жинау және көбейту мүмкіндігімен Банктік салым шартын KZT, USD, EUR-да 90 ... ... және 720 ... ... болады. Сыйақысы ай сайын немесе шарттың қолданыс мерзімінің соңында төленуі мүмкін.
Салымның ең жоғары сомасы - 12 000 000 000 ... ... ... ... ... ... күнгі ҚРҰБ бағамы бойынша есептеледі).
12 000 000 000 теңге сомасынан асатын салымды орналастыру жеке тәртіпте қарастырылады ... ... ... ... ... ... ҚРҰБ бағамы бойынша есептеледі).
Қажет болған жағдайда Банктің маманы салым сомасына, орналастыру мерзімі мен сыйақы төлеу талаптарына қатысты Сіздің ... ... ... ... ... ... ... ұсынады.
Инвест салым
Депозит бойынша талаптар
Салым мерзімі
90 720
Салым ... USD ... ... ... ... төлеу
Ай сайын немесе салым мерзімінің соңында
Салымның ең жоғарғы сомасы
12 000 000 000 теңге ( ... ... ... ... ... күнгі ҚРҰБ бағамы бойынша есептеледі.)
Ең төменгі
сомасы
Мерзімі
(ай)
Сыйақы мөлшерлемесі
KZT
USD
EUR
Мөршерлеме (%)
ЖТМ*(%)
ЖТМ**(%)
Мөршерлеме (%)
ЖТМ*(%)
ЖТМ**(%)
Мөршерлеме (%)
ЖТМ*(%)
ЖТМ**(%)
500 000 KZT бастап/
3000 USD/EUR ... ... ... ... ... және ... ... мерзімге салым алынбайды және сыйақы есептелінбейді
181бастап 360дейін
4,5
4,6
4,5
361бастап 540 ... 719 ... ... ... алынбайды және сыйақы есептелінбейді
Аталған мерзімге салым алынбайды және ... ... 000 000 KZT ... 600000 USD/EUR ... 180бой-ша
3,0
3,0
3,0
Аталған мерзімге салым алынбайды және сыйақы есептелінбейді
Аталған мерзімге салым алынбайды және сыйақы есептелінбейді
181бастап 360дейін
6,0
6,2
6,1
361бастап 540 дейін
8,0
8,3
8,0
3,0
3,0
3,0
0,1
0,1
0,1
541бастап 719 дейін
8,0
8,3
7,8
Аталған мерзімге салым ... және ... ... мерзімге салым алынбайды және сыйақы есептелінбейді
720
8,0
8,3
7,7
Мерзімінен бұрын бұзу ... ... ... ... ... ... ... (%)
30 күнді қоса
алғанда
150 теңге
1 АҚШ доллары
1 евро
31 күннен бастап
90 күнді қоса алғанда
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,01%
0,01%
91 ... ... ... қоса ... ... ... күнді қоса алғанда
3,00%
3,00%
0,50%
0,50%
0,05%
0,05%
361 күннен бастап
540 күнді қоса алғанда
3,25%
3,30%
0,70%
0,70%
0,09%
0,09%
541 күннен бастап
720 күнді қоса ... ... ай ... ... жағдайдағы жылдық тиімді мөлшерлемесі
**Сыйақыны салым мерзімінің соңында төлеген жағдайдағы жылдық тиімді мөлшерлемесі
шартты салымы
Салым Жер қойнауын ... ... ... арнайы депозитке аударуды Банк клиентімен іске асыру қарастырылған.
31.07.2001 жылғы ҚазақстанРеспубликасы Үкіметінің № 1015 қаулысына сәйкес өз ... ... ... ... орындауды толық қаржылық қамтамасыз еткенге дейін таратуқорын қалыптастыру ... ... ... ... ... %)
Жылдық тиімді мөлшерлеме
KZT
1%
1%
USD
1%
1%
EUR
1%
1%
Салым мерзімі
мерзімсіз, салым сомасына байланыссыз
Салымды толықтыру
мерзімнің соңына дейін
Бірен-сарандап алу
аумақтық органның жазбаша рұқсатымен жүзеге асырылады.
Мерзімінен бұрын ... ... ... ... ... уақыты үшін мерзімнің аяғында
Альтернатива шартты салымы
Қазақстан Республикасы мен ... елі ... ... ... шарт ережелеріне сәйкес, тұрақты мекеме құруға әкелмейтін, Қазақстан Республикасындағы бейрезидент қызметі кірісінен табыс салығын төлеу Тәртібіне ... ... ... ... валютасы
Сыйақыландыру мөлшерлемесі
(% жылдық)
Жылдық тиімді мөлшерлемесі
KZT
1%
1%
USD
1%
1%
EUR
1%
1%
Салым мерзімі
мерзімсіз, салым сомасына тәуелсіз
Салымды толықтыру
мерзім бойы
Бөлшектеп алу
қарастырылмаған
Шартты мерзімінен бұрын бұзу
қарастырылмаған
Салымды ... ... ... ... ... соң, мерзім соңында
Шетелдік жұмыс күшін тартуға шартты салым
Қазақстан Республикасы аумағында шетелдіктер мен ... жоқ ... ... және ... қызметті жүргізу Тәртібіне сәйкес ашылатын салым.
Салымды ашу әрбір тартылған шетелдік ... ... ... ... ... жалпы көлемінде жүзеге асырылады.
Салым валютасы
Сыйақыландыру мөлшерлемесі
(% жылдық)
Жылдық тиімді мөлшерлемесі
KZT
1%
1%
USD
1%
1%
EUR
1%
1%
Салым мерзімі
мерзімсіз, салым сомасына тәуелсіз
Салымды толықтыру
қарастырылған, шектеусіз
Бөлшектеп алу
қарастырылған
Шартты мерзімінен бұрын бұзу
қарастырылмаған
Салымды ұзарту
қарастырылмаған
Сыйақыны ... ... ... ... ... ... бойынша кепілдік берілген өтемнің ең жоғарғы сомасы 10 миллион ... ... ... ... ... ... ... Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан ... ... қол ... (ары ... - Заң). ... ... ... міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктерде орналастырылған жеке тұлғалардың депозиттері бойынша ... ... ... ең ... сомасы 5 миллион теңгеден 10 миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. Ұлттық валютаның шетел валютасына қарағанда басымдылығын қамтамасыз ету мақсатында шетел валютасындағы ... ... ... ... ... ... бұрынғы деңгейде қалдырылды, яғни 5 миллион теңгеден аспайды.
Осылайша, қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры ... - жеке ... ... валютадағы кепілдік берілген депозиттері бойынша он миллион теңге және шетел валютасындағы депозиттер бойынша бес миллион теңгеден аспайтын мөлшерде бір ... бір ... банк ... кепілдік берілген өтем төлейді.
Сондай-ақ, Заң бойынша депозитор бір қатысушы банкте түрі мен валютасы бойынша әртүрлі бірнеше кепілдік берілген ... ... ... ... ... ... беру қоры олар ... он миллион теңгеден аспайтын сомада жиынтық кепілдік берілген өтемді төлейді. Ислам банкін қоспағанда, ... ... ... 37 ... ... ... депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылады.
Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, қазақстандық банк ... ... ... ... және ... құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры ... ... ... жеке ... депозиттеріне кепілдік береді, яғни жеке тұлғалардың барлық банктік шоттарындағы, оның ішінде төлем карталарын қолдануымен, ақшасынының қайтарылуына кепілдік береді.
2015 ... 1 ... ... ... ... ... орналастырылған жеке тұлғалардың банктік шоттарының (депозиттерінің) 99,6 %-ға жуығы толық көлемде кепілдендірілген. Осылайша, Қазақстанның депозиттерге ... беру қоры ... ... өз ... ... үшін барлық қажетті ресурстарға ие.
4 мамыр, 2015ж
2015 жылғы 28 сәуірде АҚ Директорлар кеңесі (№ 3 Хаттама) жеке тұлғалардың ... ... ... бойынша ұсынылатын ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемелері теңгедегі депозиттер бойынша жылдық 10 % және шетел валютасындағы депозиттер бойынша 3 % ... ... Бұл ... 2015 ... 1 ... ... қолдану ұсынылады.
3.3 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ АХУАЛ ЖӘНЕ 2014-2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕПОЗИТ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ
3.1
АҚ ... ШОЛУ ... ... ... ... ... депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесі, қаржылық тұрақтылық пен халықтың отандық банк ... ... ... ... ... рет ... ... дәлелдеді. Қор құрылған күннен бастап осы күнге дейін, мәжбүрлеп таратылған үш банктің (2002, 2005 және 2007 жж.) ... 70 мың ... ... ... ... ... ... жалпы сомасы шамамен 15 млрд. теңге көлемінде кепілдік берілген өтемдерін алды.
2006 жылдың 7 шілдесінде қабылданған ҚР Заңы ... ... беру ... ... ... құқықтық негізі болып табылады. 2011 жылдың 29 желтоқсанында қабылданған ҚР ... ... бір банк ... бір ... ... ... берілген өтемнің ең жоғарғы сомасы тұрақты негізде 5 млн.теңге деңгейінде сақталды.
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры ұйымдық-құқықтық ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коммерциялық емес еншілес ұйымы болып табылады.
ҚДКБҚ-ның жоғары органы, оның жалғыз акционері - Қазақстан ... ... ... болып табылады. Басқару органы Қордың Директорлар Кеңесі болып табылады. Қордың Директорлар кеңесі жеті мүшеден - ... Банк ... екі ... ... Банктің үш бөлімшесінің басшыларынан, біреуі ЗТБ төрағасы болып табылатын үш тәуелсіз директорлардан және Қордың Төрағасынан тұрады. Ұлттық Банк Төрағасының ... ... ... ... ... ... ... жоспар қағидаларының орындалуын бақылауды Қордың Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Қордың стратегиялық жоспарлауының негізінде қызметтің үздіксіздік қағидаты ... ... ... ... даму жоспары жыл сайын Қордың алдағы 3 жылға даму жоспарын нақтылау мақсатында қайта қаралады.
ҚОРДЫҢ МИССИЯСЫ
Қаржылық жүйені тұрақтандыруды қамтамасыз ... және ... ... ... ... банктерінің депозиторларының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда тиімді қатысушы болу.
2012-2013 ЖЫЛДАРДАҒЫ ... ... ж
* ... ... ... ... қауымдастығы және Базельдік банктік қадағалау комитетімен бекітілген депозиттерді сақтандырудың тиімді жүйелерінің негізгі қағидаларына қазақстандық депозиттерге кепілдік беру жүйелерінің сәйкестігін өздігінен ... ... ... Мәжбүрлеп таратылған банктің (06.11.2012 ж. Қордың Директорлар кеңесінің шешімі) депозиторларына (салымшыларына) кепілдік берілген өтемді ... ... ... ... ... АҚ мен АҚ банкілерімен жұмыс жалғастырылды. Бұдан басқа есептік жылдың соңында АҚ-ның тарату ... ... ... ... ... кепілдік берілген өтем сомасы бойынша Қордың 88% талаптарын қанағаттандырды, ал ... ... ... Қордың төлеген кепілдік берілген өтем сомасының - 49,4% немесе 7 млрд. теңгесін қайтарды.
* 14 қатысушы банктерде, банктердің кепілдік ... ... ... ... алуы ... ... Қор талаптарына сәйкестігі тексеру іс-шаралары өткізілді. Анықталған сәйкессіздіктердің жойылғандығын растау мақсатында аталған іс-шаралар 5 қатысушы банктерде қайта ... 2012 ж. ... ... Қор ... оның ... ... 10%, яғни 146,41 ... теңгеге дейін арттырды. 2012 жылдың аяғында қатысушы банктердің ... 89,4 ... ... Қор ... 282,26 ... теңгені, ал инвестициялық табыс 9,28 млрд. теңгені құрады.
2013 ж
* 2013 жылдың ақпанында Қордың Директорлар кеңесі тарапынан Қордың арнайы ... ... ... ... 2013 жылдың қарашасында Қор ДСЖХҚ мүшелері арасында номинациясы бойынша депозиттерді сақтандыру жөніндегі ең үздік ұйым болып танылды.
* Қордың ... ... ... ... Қордың арнайы резервінің активтері бойынша инвестициялық табыстың салықтан босатылуы ... ... ... АЖ ... ... енгізілді.
* Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы Комитетіне АЖ мен АЖ құқықтарының мемлекеттік ... ... алу үшін ... ... Қор 3 ... ... ... түрде қолдануларына және ақысыз негізде банктердің депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысу мерзімі кезеңіне АЖ орнатты және ... ... ... ... беру және ... ... ... 2 қатысушы банктерде, банктердің кепілдік берілген депозиттердің автоматтандырылған есепке алуы бойынша өздері дайындаған дерекқорының Қор ... ... ... ... ... табылған сәйкессіздіктердің жойылғандығын растау мақсатында 3 қатысушы банктерде қайта тексеру ... Жыл ... ... ... ... Қор қызметінің салық заңнамасына сәйкестігін тексеру мақсатында бірқатар тексерулер жүргізді.
* АҚ мен АҚ ... ... ... ... ... ... ... жылдың соңында АҚ-ның тарату комиссиясы банктің сақтандырылған салымшыларына төленген кепілдік ... өтем ... ... Қордың 88% талаптарын қанағаттандырды, ал АҚ-ның ... ... ... ... ... берілген өтем сомасының - 54,7% немесе 7,8 млрд. теңгесін қайтарды.
* 2013 ж. желтоқсан айында Қор ... оның ... ... 10%, яғни 161,05 ... ... ... арттырды. 2013 жылдың аяғында қатысушы банктердің жарналары 114,65 млрд. теңгені, Қор активтері 338,08 млрд. теңгені, ал инвестициялық табыс 12,35 ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖЫЛДАРДАҒЫ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕПОЗИТ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ
Банк секторы, оның негізгі тәуекелдері Банк секторы басқа экономика секторларының негізгі қаржыландыру көзі ... ... ол ... ... ... рөл атқарады. Дегенмен, экономиканың бұл секторы 2007-2009 жж. дүниежүзілік қаржылық дағдарыстан кейін әлі толықтай қалпына келген жоқ. Банк секторының негізгі ... ... ... ... несие қоржынының баяу өсу қарқыны болып табылады, соның нәтижесінде үмітсіз несиелер өте баяу түрде ... ... ... ... ... бұл банктерден баланстарды тазарту жұмыстарын белсендірек жүргізуді талап етеді. Қорландыру көзі ретінде тек ішкі ... ... ... ол ... сыртқы соққыларға қарсы бекемділігін арттырса да, оларға ұзақ мерзімді жобаларды тиісті ... ... ... бермейді, ал бұл болса, экономиканың банкілік несиелендіру маңыздылығын төмендетеді. Негізінен қысқа ... ... ... ... ... ... ... жалпы деңгейі ұлғайды, бірақ банктердің капиталы мен активтерінің өтімділік көрсеткіштері төмен болып қалып отыр және көбінесе ... емес ... ... алғанда, 2011 жылдан бастап, банк секторының өсу қарқыны байқалды, осылайша 2011-2013 жж. Екінші деңгейдегі ... ... 28,5% (+3430,2 ... шамасында 15,5 трлн. теңгеге дейін ұлғайды. Атап айтсақ, 2013 жылдың қорытындысы бойынша, банк секторының жиынтық активтері 1,6 ... ... ... (немесе 11,5%-ға) ұлғайды. Негізгі өсім көзі банктердің корпоративтік клиенттері мен халықтың депозиттері ... ... ... табылды. Бұл өсім халықтың банк секторына деген сенімін білдіретінін айта кету қажет. Дағдарыс және дағдарыстан кейінгі жылдардың барлығында депозиттерге ... беру ... ... ... жеке ... депозиттік қорының тұрақты өсімі байқалды. 2013 жылы олар 15%- дан астам шамаға өсіп, жалпы сомасы 3,9 триллион теңгеге ... ... ... ... ... ... қоржыны 2014 ж. басына дейін 13,3 трлн. теңгені құрады, оның 13,2 трлн. теңгесі депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы ... ... ... ... ... ... ... 14,6% немесе 1,7 трлн. теңгені құрады.
Бірақ активтердің, соның ... ... ... ... ... нашарлау қарқыны сақталып қала берді. Бір жыл бұрын жұмыс істемейтін несиелердің үлесі банктердің несие қоржынының 35,9% ... ... 2013 ... ... оның ... 36,9% шамасына дейін ұлғайды. 2013 жылы стандартты несиелер екі есе немесе 1,7 трлн. теңгеге қысқарды, күмәнді несиелер 66%-ға, ал ... ... ... ... Банк 2016 ... 1 ... бастап активтердің төмен сапасы мәселесін әрі қарай шешу мақсатында, ЕДБ несие қоржынындағы жұмыс істемейтін қарыздардың үлесі үшін 10% ... ең ... ... ... ... депозит нарығы
2014 жылдың 1 қаңтарындағы ахуал бойынша жиынтық депозиттердің үлесі ЕДБ жиынтық міндеттемелерінің 73,6% құрайтындықтан, ... ... ... ... ... ... көзі ... табылады. Жалпы алғанда, 2011-2013 жж. бойынша жиынтық депозиттер көлемінің ұлғаю қарқыны, яғни банктерді жалпы қорландырудағы үлестері ... 73,6% ... ... бұл банк секторына қолдау көрсету бойынша жүзеге асырылған іс-шаралардың, соның ішінде бесмиллион теңге ... ... ... ... ең ... ... тұрақты негізде сақтап қалу нәтижесінде халықтың банктерге деген сенімінің сақталып қалғанын білдіреді. Соңғы үш жыл ішінде ... ... ... ... ... өсіп келе ... соңғы жылдағы өсім 15,6% немесе 534 млрд. теңгені құрап, 3,9 трлн. теңгеге жетті.
1- кесте. ЕДБ салымдарының қарқыны
қаңт. 2011
қаңт. 2012
қаңт. 2013
қаңт. ... ... ... ... ... ... 851
7 799
8533
9 845
Жеке тұлғалардың ЕДБ-дегі салымдары (млрд. теңге)
2 251
2 764
3415
3 949
Кезең ішіндегі %- дық өзгеріс
16,2%
22,8%
23,6%
15,6%
Заңды тұлғалардың ЕДБ-дегі ... ... ... 600
5 035
5118
5 896
Кезең ішіндегі % -дық өзгеріс
-21,5%
9,5%
1,7%
15,2%
Деректер көзі: ҚРҰБ, ЕДБ қаржылық көрсеткіштері.
2014 жылдың 1 ... ... ... ... ... жеке ... депозиттері туралы мәліметтерге сәйкес, тұрғындардың депозиттерінің құрамындағы ең ... ... (87%) ... ... ... ... жиынтық сомасы 3,4 трлн. теңгеге жетіп, бір жыл ішінде 494,1 млрд. теңгеге немесе 16,7%-ға өсу көлемін көрсеткен. Әрі қарай, ... ... 42,4 ... ... ... ... және карт-шоттардағы ақша қалдықтары жиынтық депозит қоржынындағы 12% үлеспен орналасады. Талап етуге дейінгі салымдар сомасы жалпы депозиттер көлемінің тек 1%-ын, ... 36,2 ... ... (-0,4 ... ... ... Халықтың депозиттік қорының өсіміне, негізінен ірі жедел салымдардың (15 млн. теңгеден астам) шетелдік валютада 272,6 млрд. теңгеге (+33,1%) ... ... ... Оған ... ірі ... ... таза ... өсімі (15 млн. теңгеден астам) аталған салымдардың 50,4 млрд. теңгеге ... ... 222,2 ... теңгені (14,9%) құрады. 5 млн. теңгеге дейінгі ... ... өсім 18,4% (189,9 ... теңгені) құраса, 5-тен 15 млн. теңгеге дейін - 19,3% (82,1 ... ... ... жылдың 1 қаңтарындағы ахуал бойынша ДКБЖ-не қатысушы банктердегі жеке тұлғалардың бес миллион ... ... қоса ... ... саны 99,6%, ... депозиттердің көлемі 43,6% жетті.
Қордың болжамдары бойынша, ДКБЖ-не қатысушы банктердегі жеке тұлғалардың депозиттік қоры 2014-2016 жылдарда жыл сайын орташа есеппен 14%-ға ... ... ... ... - 2016 жылдардағы халықтың банк депозиттерінің және
ЕДБ ... ... ... ... динамикасының
болжамы (мың теңге)
ДЕРЕК
Болжам
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Жеке тұлғалардың
депозиттері
3 749 641 558
3 945 505 ... 663 004 ... 322 218 ... 074 625 ... жыл ішіндегі
міндетті күнтізбелік
жарналар
21 602 781
24 577 484
30 855 957
31 381 ... 818 ... ... - 2016 ... АҚ ... ... өсуі
Атауы
Кезең
2014
2015
2016
Табыстар
23%-25%
15%-17%
16%-18%
Инвестициялық қызметтен түсетін табыс
23%-25%
16%-18%
17%-19%
Шығындар
48%-50%
17%-19%
32%-34%
Қызметкерлеге жұмсалатын шығындар
73%-75%
22%-24%
31%-33%
Түсіндіру жұмыстарына жұмсалатын ... ... ... ( I-бет - ... ... ... ... Қосымша
Инвестициялық активтердің болжамды есебі
Жылдары
МҚҚ
орналастырылған
Қор активтері
Күнтізбелік
жарналар
Таратылатын
массадан түскен
сомалар
Қоржынның
болжамды
табыстылығы
Жыл ішіндегі ин-
вести-циялаудан
түскен табыс
2014
13%-15%
14%-16%
50%
4%
15%
2015
16%- 18%
22%-24%
-50%
4%
16%
2016
16%- 18%
22%-24%
-50%
4%
17%
№4 Қосымша
Қор ... ... ... ... ... валютадағы қаржы құралдары
100%
100%
100%
шетел валютасындағы қаржы құралдары
0%
0%
0%
Арнайы резерв қоржыны
ұлттық валютадағы ... ... ... ... құралдары
25%-35%
25%-35%
25%-35%
2014-2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЛДАҒЫ ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
Қордың алдағы дамуының келесі негізгі стратегиялық бағыттарының жүзеге асырылуы арқылы, жоспарланған кезеңде Қордың ... ... банк ... деген халықтың сенімін сақтауға шоғырланады:
■ депозиттерге міндетті кепілдік беру саласындағы заңнаманы, оның ішінде проблемалық банктердің ... жою және ... ... ... заңды тұрғыда табыстау арқылы жетілдіріп, 2030 жылға дейінгі ... ... ... тұжырымдамасын жүзеге асыру;
■ Қордың, банктердің мәжбүрлеп таратылуы жағдайында салымшыларға кепілдік ... ... дер ... және ... етіп ... бойынша негізгі қызметтерін орындауға операциондық дайындығын қамтамасыз ету;
■ Қордың арнайы резервін толықтыру механизмдерін жетілдіру және Қордың қаржылық тұрақтылығын арттыру;
■ депозиттер және де ... ... ... ... ... ... ... сақтандырудың біріктірілген жүйесін енгізу мәселесін тыңғылықтау (Integrated protection scheme);
■ заңды тұлғалардың жекелеген категорияларының ағымдағы шоттарына ... беру ... ... ... ... ... Қор ... талдауды және қызметін қадағалауды күшейту;
■ Салымшылардың хабардар ... және ... ... ету ... ... ... бағытталған жұмыстардың күшейтілуі.
2030 жылға дейінгі қаржы секторын дамытудың тұжырымдамасын жүзеге асыру, проблемалық банктердің дәрменсіздігін реттеу, банктердің тиімді таратылуы және ... ... ... ... ... ету.
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасында ... ... бірі ... ерте ... сауықтыру және тарату жүйелерін жетілдіру болып табылады. Осыған байланысты, Тұжырымдамаға сәйкес ерте елеу және бақылау шараларын, олардың банктегі мәселесінің қауіптілігіне ... ... ете ... ... ... ажырату қарастырылуда. Аталған міндетті жүзеге асыру және қолданыстағы депозиттерге кепілдік беру жүйесін әрі ... ... ... ... ... ... дәрменсіз банктерді реттеу процедураларын жүзеге асыру қызметін табыстау (яғни, ... ... ... ... ... асыру лицензиясынан айырғаннан соң);
■ банкті сауықтыру шараларының құны оны тарату құнынан төмен екендігін (least cost method) ... ... ... ... ... процесіне тек Қор тікелей қатысқан уақытта ғана депозиттерге кепілдік беру жүйесінің қаражатын ... ... ... ... ... ... бойынша рәсімдік негіздерді және шараларды өткізу шарттарын анықтауды қарастыру бөлігінде банктік заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылау (P&A, ... ... банк ... ... ... және тағы ... ... айналдыру механизмі);
■ таратушының, проблемалық банк балансінен өндірілуі мүмкін болмайтын қарыздарды есептен шығару процедурасын жеңілдету.
Қор, өз кезегінде ... ... ... ... ... ... ... реттеу процедураларын атқару бойынша өкілеттіктердің Қорға заңды түрде бекітілуіне тиісті ... ... ... ... ... оның ... ... бойынша:
■ проблемалық банктің дәрменсіздігін реттеу әдісін таңдау (ең ... және ... ... ... ... банктік және коммерциялық құпияларға қол жеткізуді ұсыну;
■ банктерді сауықтыру үдерісіне Қордың тікелей ... ... ... ... ... ... ... депозиттерге кепілдік беру жүйесінің қаражатын қолдану.
Қолданыстағы жүйе
ҚРҰБ ... ... ... ... дәрменсіздігін реттеу үдерісін тиімді етіп құру Қордың қатысушы банктердің қаржылық жағдайы жайлы хабардар болуының жетілдірілуін талап ... ал бұл өз ... Қор ... ... ... ... шаралардың орындалуын талап етеді, жекелеп айтсақ:
1) Қордың ... ... ... ... ... ... бақылау және проблемалық банктерді тексеруге бірлесе қатысулар жайлы ақпаратымен алмасу, проблемалық банктерді реттеу кезеңінде келісілген іс-қимылдарды атқару және т.б.);
2) Қор ... ... ... ... ... ... ҚРҰБ басқарма және/немесе комитеттер жиналыстарына қатысуы;
3) банктің нақты ... ... оның ... ... және т.б. ... және бағалау;
4) банктің материалдық емес активтерін, оның ішінде тез сатылуы тиіс, бірақ олардың нарықтық бағасын және т.б. анықтау қиынға соғатын ... ... оның ... және т.б. активтерінің тиісті түрде бағалануын жүзеге асыру;
5) банкті сауықтыру үдерісінің қаржылай көзін анықтау: (1) инвестициялық табыс, (2) ... ... ... ... (3) ... ... ... сауықтыру жоспарына оның толықтығы мен шынайылығын анықтау үшін сараптама құру және жүргізу.
Сонымен ... ... ... ... ... ... 2030 жылға дейінгі қаржы секторын дамытудың тұжырымдамасы ... ... ... ... ... проблемалық банктердің дәрменсіздігін реттеу бойынша ҚРҰБ мен Қор арасында өкілеттіктерді ... етіп ... және ... қызметінде банктерді реттеушілік қызметі мен тарату үдерісі бір жағынан, дәрменсіз банктерді тарату үдерісін жүзеге асыру міндеті ... ... ... туындайтын мүдделер қақтығысының орын алмауына мүмкіндік береді. Бұдан өзге, проблемалық банктің дәрменсіздігін реттеу міндетін проблемалық банктің ең ірі кредиторы ретінде ... ... оның ... ... ... ... ... депозиторлардың өтемдеріне қатысты, яғни сақтандыру оқиғасы орын алған ... жеке ... ... ... ... ... ... ҚДКБҚ шығындарын оңтайландыруға, сондай-ақ тарату үрдісінің жалпы шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
Тұжырымдамаға сай тәсіл
ҚРҰБ ... ... ... сақтандырудың кейбір жекелеген түрлері бойынша кепілдік беретін сақтандырудың біріктірілген жүйесін енгізу (Integrated protection scheme).
Ең үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес әлемнің көптеген ... ... ... ... сақтандыру және сақтандыру өтемдерін төлеу ұйымдарының бірігу тенденциясы байқалуда. Қаржы нарығында сақтандырудың біріккен жүйесі болуының негізгі ... - ... ... ... ... бірыңғай, капиталы жеткілікті Қорға деген өткір мұқтаждық туғанда, ... ... ... ... ... ... Бұдан басқа, отандық қаржы нарығы үшін осы тәрізді жүйені құрғандағы ұтымды аспектілер мыналар:
■ Проблемалық ... мен ... ... ... ... ... ұйым ресурстарын оңтайлы пайдалану, сонымен қатар көрсетілген ұйымдардың аппараттарын ұстауға кеткен әкімшілік шығындардың азайтылуы;
■ Проблемалық банктер мен сақтандыру ұйымдарын ... ... ... ... ... ... таратуға дайындығын арттыру, себебі Қор сақтандырудың біріктірілген жүйесі аясында, проблемалық банктермен салыстырғанда таратуға әлдеқайда жиірек ұшырайтын сақтандыру ұйымдарында ... ... ... тыңғылықтау мүмкіндігіне ие болады;
■ Қазақстан Республикасының қаржы нарығы құрылымын, халықаралық тәжірибеге және заманауи ағымдарға (әсіресе Ресей Федерациясында кеңінен ... ... және ... ... жүйесін құру бағытында қозғалып жатқан) сәйкестендіру, бұл да ... ... ... құру ... өтіп ... интеграциялық үрдістер мен оған қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамаларының нормаларын үйлестіруге қатысушы ... ... ... орын алып ... ... үрдістер тұрғысынан қарағанда оңтайлы фактор болып табылады.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қаржы ... ... және ... төлемдерін сақтандырудың біріктірілген жүйесін құру мәселесі қаралады.
Қазақстанда депозит нарығының қызмет етуінің ерекшеліктері
Қазақстанның депозит нарығының құрылымын институттар тұрғысынан және нарықтың ... ... ... да ... болады.
Институционалдық құрылым қадағалаудың реттеуші органдары және шаруашылық ... ... ... ... ... ... институттары болып өз қызметтерін жүзеге асыру мақсатында салымдар тартатын ұйымдар болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... несие жүйесінің жоғарғы буыны ретінде коммерциялық банктер және мамандандырылған қаржы ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылық және сенімділік кепілі болып табылатын олардың несиелік қабілеттілігі мен өт ... арта ... ... ... бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасында 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке ... ... ... жүйесі қызмет етуде. Оның орталық органы болып Қазақстанның жеке тұлғаларының салымдарына ... беру ... қоры ... Ол ... ... ... банкі басқармасының қаулысына сәйкес екінші деңгейлі банктердің салымшыларының қызығушылығын қорғау мақсатында акционерлік қоғам формасында құрылған. Бұл жүйеге ... ... ... ... ... сай коммерциялық банктер жатады. Олар:
* Халықаралық стандарттарға өту бойынша бағдарламаларға
енгізілген;
* банктің меншікті капитал мөлшері бекітілген
нормативтерге ... ... ... беру ... ... 3 ай ... пруденциялық
нормативтердің сақталуы;
* берілген сұрақ бойынша Ұлттық банктің ұсынысының болуы
(ұсыныс құпия құжат болып табылады және қорға міндетті түрде ... ... ... ... халықаралық аудиторлық ұйым
мен бекітілген соңғы ... ... ... ... есеп ... ... ... кейін қор Ұлттық банктің ұсынысы негізінде банктің берген құжаттарын есепке ала отырып жүйеге енгізу мүмкіндігін талдайды. Қор ... ... ... ... ... бастап 1ай мерзімінде қабылдануы тиіс.
Еліміздегі қалыптасқан банктердің депозиттік операциялары қазіргі таңда даму үстінде өзімізге белгілі ... ... ... ... көзі ... ... Бұл ... көбеюі, қосымша несиелік ресурстардың көбеюін қалыптастырады.
Депозит нарығын дамыту жолдары
Депозиттік операциялардың дамуына әсер ... ... - бір ... бұл ... ... ... ... үшін банктер өз алдына осы бағытта арнайы стратегиялар қабылдау қажет Шетел тәжірибесіне жүгінсек , банктер туралы қарапайым халық ... ... ие. ... ... тартылған қаражаттар көлемін , сыйақы мөлшерін толық бөледі. Ал біздің елде ... ... ... банктер өз балансын жарияламайды. Қазіргі таңда кезкелген ел тұрғынынан депозит туралы сұрасақ және қай банкке сенімділігін сұрасақ ... бере ... ... осы ... жою үшін банк арнайы маркетингтік зерттеу жүргізіп, үнемі призентациялар, бұқаралық ақпарат құралдары мен сұқпат өткізіп, ... ... ... ... Ашық ... бар ... ... те бар.
Елде депозиттік операциялардың дамуына кедергі жасайтын тағы бір көрсеткіш ... ... ... ... да бір ... ... жалақыға өз шығындарын зорға өтеп отырған халық депозит салуды ойламайды да. Бұл ... ... және ... стратегиясын дамыту қажет. Мемлекет тарапынан айлық көлемін өзгерту, әлеуметтік көмек тағыда басқа. Кемшіліктері бар, бірақ депозиттік операциялардың дамуына ондай көп ... ... ... жоқ. ... модельді қазіргі таңда құру өте күделі. Өйткені, қор аз депозиттер, бірақ көп халықпен жұмыс істеуі керек немесе үлкен ... аз ... ... ... керек. Оларды бір орталыққа теңестіру өте күрделі. Б.Жамшиевтің айтуынша .
Болашақта кепілдендіру қорының ... ... ең ... ... ... болады. Банктердің еріксіз жабылу кезінде тезарада салымдарды қайтару, жүйенің қызмет атқару тәуекелін минимализациялау, сақтандырылатын депозиттерінің түрін көбейту.
Депозит нарығына ... ... ... әсер ... ... ... құрудағы басты мақсат - Қазақстан Республикасының заңы шегінде депозиттік операциялар жүргізу барысында банк мүмкіндіктерін тиімді қолдану болып ... ... ... ... дұрыс анықтау үшін банктер депозиттер тартуға әсер ететін факторларды және операцияларды ұйымдастыру қағидаларын анықтап алуы ... ... ... мынадай қағидалар негізінде ұйымдастырылады:
* банктік пайда алуға немесе болашақта пайда алу үшін жағдай жасауға депозиттік операциялар ... етуі ... банк ... оперативтік өтімділігін демеу мақсатында икемді депозиттік саясат ... ... банк ... ... ... ... ... отыратын мерзімдік салымдарға депозиттік операциялармен қарыз аударылуы қажет;
* ... ... ... беру ... ... ... ... және сомалары бойынша өзара байланыс пен сабақтастылықты қамтамасыз етуі қажет;
* депозиттерді тартуға әрекет ететін банктік қызметтерді дамыту ... ... ... ... ... тәуелді болып есептелетін мынадай факторларды атап өтуге болады:
1. халықтың ақшалай табыстарының ... ... ... ... деген сенімінің деңгейі;
3. салымдар бойынша нақты пайыз мөлшерлемесі;
4. елдегі банктік ... даму ... және ... ... ... ... ... - коммерциялық банктердің нарықтық ортада сырттан қаражаттарды тарту мақсатында және ... ... ... ... ... басқару үшін ұйымдастырылатын іс-әрекеттердің жиынтығы. Депозиттік саясат ғылыми негізде құрылып, тиімді жүзеге ... ... ... ... ... ... да ... орнықты болады. Яғни, депозиттік саясаттың мақсаты - банк ... ... ... ... ... ... банктің қаржылық жағдайын тұрақты ету.
Депозиттік саясат - бірнеше принциптерге негізделіп қарастырылады. Ол әр бір банкке дербес ... ... ... сонымен қатар жеделдігі, икемділігі және тиімді болуы тиіс. Депозиттік саясат макро және микро деңгейде анықталынады.
Макроэкономикалық ... ... ... ... ... ... ... саясаты;
- Нақты сектордың жағдайы;
- Ұлттық экономиканың дүниежүзілік экономикамен байланысы;
- Салымдарды кепілдеу қорының талаптары;
- Бағалы қағаздар нарығының даму қарқыны.
Банктердің депозиттік ... ... ... ... микроэкономикалық факторларға мыналар жатады:
- коммерциялық банктің нарықтық ортадағы репутациясы;
- коммерциялық банктердің клиентуралық нарықтағы экспансиондық іс-қимыл әрекеті;
- коммерциялық ... ... ... ... яғни ... ... өз ... жария ете білуі, бұқаралық ақпарат құралдарының барлық түрін пайдалану;
- сырттан тартылған қаражаттарға, әсіресе депозиттерге дұрыс баға белгілеу, яғни ... ... ... ... ... ... жолдарын қарастыру, себебі бұл шығындар банктің қаржылық жағдайына ... ... ... ... ... менеджментінің сапасы, яғни банк қызметкерлерінің кәсіби деңгейі мен мәдениетінің ... ... ... ... меншікті капиталының жеткіліктілігі.
Депозиттік пайыздық мөлшерлемелер нарықтық мөлшерлемелердің немесе нарықтық индикаторлардың қатарына жатады.
3 ДЕПОЗИТТІК ... ... ... МЕН ДАМУ ... ... ... банктердегі депозиттік саясатты белгілеу мәселелері мен даму перспективалары
Банктегі жекешелендіру және ... ... құру ғана ... сонымен қатар бұл үздіксіз жаңа банктік технологияларды меңгеру, банктік қызметтер кешенін дамыту, жинақ салымдарының жүйесін жаңарту және ... ... ... бар ... ... ... нарықта коммерциялық банктер басыңқы рөл атқаруда. Сонымен қатар банк ұсынылатын депозиттік қызметтер түрін дамыту, жаңарту үстінде.
Депозиттердің жалпы ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар жеке тұлғалардың шоттарына қосымша қаражаттардың келіп түсуімен ... ... ... ... шаралар әсерінен мерзімді депозиттер оңтайлы өсу үстінде. Оның үстіне қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің төмендеуі салдарынан тартылатын депозиттер бойынша минималды номиналдық мөлшерлемелердің ... ... ... ... Банкі екінші деңгейлі банктерге олардың депозиттік нарықтағы қызмет ету бағытын анықтауда, сонымен қатар ... ... ... ... еркіндік берген. Коммерциялық банктер депозиттік саясатын анықтау барысында тартылған ресурстарды орналастыру мүмкіндіктері, клиентуралық нарығы және тағы ... ішкі ... және ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің саясаты және тағы осы сияқты жағдайларды ескереді.
Депозиттік нарықтағы өзінің басыңқы үлесін сақтап қалу ... және жаңа ... ... ... ... тарту үшін өз саясатын қалыптастырады. Банктің депозиттік саясаты барлық талаптарға сай ... ... ... ... ... жеке ... салымдарына үлкен назар аударады, сондықтан бөлшек қызмет стратегиясын, депозиттік саясатын құрастырған. Банктің ... ... Қ.Р. ... белгіленген шарттарға сай келеді. Ол салымдарды өзінде жинақтау жолында көзделетін мақсаттарын және мәселелерін қарастырады. Банк ұзақ ... ... ... ... және ... ... салымдардың орташа мерзімін ұзартуға тырысады. Осылардың жүзеге асыруы ... ... ... ... асырылады:
* Жеке тұлғалардың депозиттері нарығындағы банк үлесін арттыру және өзінде бар депозиттер бойынша қызмет көрсетудің сапасын арттыру;
* ... ... ... үшін жаңа ... ... ... Арнайы салым операцияларын шығару және сервистік қамтамасыз ету сапасы халықаралық стандарттар деңгейіне келетіндей қызмет көрсетулер мен банктік өнімдер ... ... банк ... ... Ірі ... субъектілер кешенді қызмет көрсету негізінде олармен ұзақ қарым-қатынас орнату арқылы заңды тұлғалардың депозиттерінің көбейіп отыруын қамтамасыз ... ... ... ... ... табыстылық деңгейін олардың әр қайсысына қатысты пайыз мөлшерлемесі өлшемін инфляция деңгейіне сәйкес қалыптастыра отырып қамтамасыз ету;
* ... ... ... иелеріне дебеттік төлем карточкаларын беруді қамтамасыз ету.
Депозиттік операциялар коммерциялық банк үшін оның ресурсын қалыптастырудың ең ... көзі ... ... Жеке ... ... ... ... компаниялар, жеке кәсіпорындар, коммерциялық емес ұйымдар, үкіметтік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, жергілікті билік органдарының қаражаттары коммерциялық ... ... ... Бұл ... ... сенімділігін қамтамасыз етеді, екіншіден салымшылар өз салымдарын кез келген уақытта қайтаруды талап етіп қана ... одан ... ... ... ала ... ... бұл салымдар табыс әкеледі.
Нарықтық қатынастардың дамуымен байланысты ресурстарды тарту құрылымы да көптеген өзгерістерге ұшырап, банк ... жеке және ... ... бос қаражаттарын жинақтаудың жаңа түрлері дами бастады. Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың және ... ... ... түрлері кездеседі. Бұл банктерді бәсекелестігі жоғары нарықта банктік шоттарға жинақтарды және уақытша бос қаражаттарды тартып осы ... ... ... әр түрлі клиенттер тобының сұраныстарын мейлінше қанағаттандыруға ұмтылумен байланысты.
Банктік жүйеге деген халық сенімін арттыру қазіргі күнде де маңызды мәселе болып ... Осы ... ... ... ... және оның кемшіліктерінің жойылуы халықтың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді, олардың уақытша бос ... ... ... ынта ... ... ... ... базасы артады, табыстылығы жоғарылайды. Бұл өз кезегінде нақты сектордың дамуына жағдай ... ... ... қызметін жетілдіру жолдары:
* Депозит мерзімін қысқартып, пайыз ставкасын көтеру.
* Клиенттерді ынталандыру ... ... ... ... ... және т.б. мәдени іс-шараларды өткізуді;
* Депозитке салынған ақша қаражаттарды, ... ... асыл ... ... ... және ... да қорғаныс жүйелерін соңғы үлгідегі жүйемен қамтамасыз ету
* Депозит түрін көбейту
* Ай сайын пайыз төлейтін депозит түрін ұсыну;
* ... ... ... ... қысқарту;
* Депозит иелерінің санын өсіру мақсатында, депозиттік операциялар түрлерін ұлғайтып, қосымша қызмет ... ... ... күні ... ... - нарықтық экономика жағдайында қосымша ресурстар тарту мүмкіндігі, ол ... ... ... ... ... яғни қызмет көрсету деңгейі, клиенттерге деген қарым-қатынастары және әр ... ... ... қанағаттандыратын түрлі қаржылық инструменттердің болуына байланысты дұрыс депозиттік саясатты құру мен оны жүзеге асыру.
Банктің пассивтік операцияларының көлемінің негізгі мөлшерінің ... бірі - ... және жеке ... ... Басқаша айтқанда, банктің өсуі оның жинап алынған қаржыларының қатысынсыз мүмкін емес. Коммерциялық ... ... ... ... клиенттер тарту мәселесі барлық уақытта бірінші кезекте тұрады.
Қорытынды
Қорыта келгенде, ... ... ... ... ... ... мемелекеттік экономикалық шаралармен қатар жүзеге асырылып келеді. Жүргізіліп отырған банктік реформалардың басты бағыттарының бірі, уақытша бос қаражаттарды тарту және инвестициалаудың ішкі ... ... ... депозиттік нарықтың қалыптасуы мен дамуы болып табылады. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, кез ... адам үшін ... ... ... ... бар: ... жүйеде және басқа да қаржылық мекемелердегі депозитке салу, өзін өзі жою ... ... ... ... ... сатып алу, кәсіпорындардың түрлі акцияларын иемдену тағы басқа. Ақыр ... осы ... ... ... дамуы мен экономиканың жақсартылуына әрекеттесу факторы ретінде қалыптасуы өте ... ... ... ... мен ... тұрақтылықтың болашағы еліміздегі бүкіл ақша ресурстарының 80% -- ы ... ... ... ... және ... дамуымен байланысты. Мұндай өсімге қол жеткізудің себебі: талғампаз ... ... ... банк ... мен ... енгізу бойынша дұрыс жүргізіліп жатқан банк саясаты болып табылады. Банктің маңызды жұмыс ... бар ... ... ... мен жаңа ... ... болып табылады.
Ақша қаражаттарын тарту кезінде таңдау құқығы клиентте болады да, банк салымшы үшін ... ... ... жүргізеді. Банктік бәсекелестіктің дамуымен байланысты ресурстардың шектеулілігі белгілі-бір клиенттерге банктің тәуелді болуына әкеледі. Егер бұл клиенттердің шеңбері тар болса, онда ... ... ... де ... ... ... ... бойынша банк таңдауы, әдетте, оның қарыз алушыларына қарағанда неғұрлым күшті тәуелді болатын клиентурасымен шектеледі. Сондықтан, банктің ... ... ... ... шешу үшін ... санын көбейту бойынша жұмысты жандандыру керек. Осыған байланысты банкке жақсы ... ... ... Оның ... ... ... ... ұстап отыру, ақша қаражаттарын басқа көздерден тарту мүмкіндігін қамтамасыз ету, активтермен мерзімі, көлемі және пайыздық мөлшерлемесі бойынша балансталуын ... ... ... ... ... ... ... қаражаттарды жинақтау мақсатында құралатын салымдары жатады. Бұл салымдар бойынша мерзімді депозиттерде біршама төмен пайыз төлейді. Кейде ... жеке ... ... ... банктік тәжірибеде жинақ салымдары салым операцияларының мерзіміне және шартына байланысты келесідей түрде жіктеледі:
-- мерзімді жинақ салымдары;
-- ... ... ... мерзімді жинақ салымдары;
-- жастарға сыйақы салымдары;
-- шарттық салымдар;
-- мәлімдеуші салымдар;
-- депозиттік сертификаттар.
Банктік тәжірибеде, ... есеп ... ... ашу ... ... ... мерзімге қызмет ету депозиті де кеңінен қолданылады. Бұл ... ... ... ие, ... депозит сомасы есеп айырысу шотын ашу барысында ... ... Бұл ... шартты депозитке жатқызуға болады. Өйткені, ондағы қаражат клиенттің есеп айырысу шотын жабу мен байланысты алынады. Бұл ... ... ... ... ... ... ресурсы ретінде де пайдаланады. Бұл депозит бойынша табыс және пайыз өте төмен болмауы мүмкін.
Дамыған депозит нарығы - кез ... ... оның ... ... да ұлттық экономикалық жүйесінің элементі.
Сонымен бірге ол нарықтық механизмнің аса маңызды құрылымдық элементі болып ... ... ... ... нарығы субьектілерінің алатын орны ерекше. Себебі, тарихи маманданған депозит институттарының алғашқы мекемелері қарыз капиталы нарығындағы кейбір ... ... ... ... ... ... мемлекеттің депозит нарығының даму деңгейі, менің ойымша, сол елдің ... ... ... ... тұра ... ... Елдің депозит қаншалықты дамыған деңгейде болса, со ел соншалықты ... ... ... ... ... бере отырып, сол нарықта өмір сүре алады.
Жалпы қорытындылайтын болсақ, жұмыстың бірінші бөлімі толығымен ... ... ... ... соның ішінде депозит нарығының мәні, депозит нарығының мағынасына көңіл бөлінген.
Бірінші бөлімде депозиттің экономикалық мәні мен маңызына, депозиттік ... ... ... бөлінген.
Жұмыстың екінші бөлімінде Қазақстанның Коммерциялық банктерінің депозит нарығын талдадым.
Үшінші қортындылаушы бөлімде - Қазақстан депозит нарығының ... оны ... ... карастырылған
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Заңы. №2444 31.08.95жылғы (07.07.06 толықтырулар мен озгертулер енгізілген);
2. ... ... ... Заң күші бар ... ... 31 ... (соңғы өзгерістер мен толықтыруларды есепке алғандағы).
3. нормативтік актілері. 21. 1998ж. №242.
4. Заңы 13.12.1997ж.
5. Қазақстан Республикасының 1998 ... 29 ... №237 -- 1 Заңы ... ... қоса).
6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені 2005ж.
7. ... Б. ... ... и их ... // ... ... №9 ... Алдабергенова А. С. Депозиты как показатель доверия банковской системы // Экономическое Обзрение НБ РК №2 2001ж
9. Алимухамбетов Н.Е. Как ... ... ... и кто ... ... за их сохранность // Банк №6 2000ж
10. Ауезов О. Когда деньги работают //ДН №23 2000ж
11. Банки и ... дело / Под ред. ... ... ... ... операции . оқу құралы под ред. Лаврушина О.И. 1995ж
13. Делан Э.Дж. Кэмпбелл Р.Дж. ... ... Ф.П. ... ... ... ... казахстанских банков //Вестник КазГУ №2 2000ж.
15. Жакыпова Ф.П. Развитие депозитного рынка в Республике ... ... ... и ... ... ... №2 ... Интернет - сайт ОАО // www .hsbk .rz.
17. Исанова А.У. Формирование и развитие депозитного рынка в ... ... - ... ... в современном Казахстане в контексте реформ: материалы межвузовской студенческой ... ... ... Ильясов К.К. Финансово - кредитные проблемы развития экономики Казахстана//под ред. - Алматы: Білім 1995ж
19. Куанова Г.А. ... в ... ... Казахстана.//Саясат №6 2004ж
20. Куанова Г.А. Теоретические основы развития депозитного рынка// Евразийское сообщество №3 2001ж
21. Кудайбергенова Л.Ж. Формирование и развитие ... ... в ... ... ... ... ... периода: сборник научных трудов Алматы 1999ж
22. Көшенова Б.А. оқу құралы, Алматы. 2001ж.
23. Лим А. Депозит - ... ... ... ... ... №11 ... Мақыш С.Б. оқу құралы. Алматы. 2004ж.
25.Мақыш С.Б. оқу құралы, Алматы. 2004ж.
26. Мамыров К.Н. ... ... және оның даму ... ... ... ... ... Б.А. оқу құралы, Алматы. 2001ж.
28. Сейтқасымов Ғ.С. оқу құралы, Алматы Экономика 2005ж.
29. ... М.С. оқу ... ... ... және ... институты 2002 ж
30. журнал №11 2006ж.
31. ... П.А. ... ... устойчивости банковской системы//журнал Деньги и Кредит №5-6 2005ж.
Интернет желілері:
* www.fortebank.com
* www.nationalbank.kz
* www.nur.kz
*

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Депозит және депозиттік салымдарды кепілдендіру туралы түсінік."25 бет
Банктің депозиттік (аманат) операциялары32 бет
Банктің депозиттік операциялары31 бет
Банктің депозиттік операциялары және олардың қорларды қалыптастыруындағы ролі36 бет
Банктің депозиттік операциялары және оның ҚР дамуы36 бет
Банктің депозиттік қызметі70 бет
Банктің депозиттік қызметі туралы ақпарат64 бет
Банктегі депозиттік операциялар және олардың есебі27 бет
Банктегі депозиттік операцияларды ұйымдастыру жолдары66 бет
Банктекрдің депозиттік операцияларын реттеу32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь