Электр сигналдарын күшеиткіштерін жобасын есептеу методикалық әдісі


1 . Техникалық тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ..3

2 . Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5

3 . Есеп қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... 6

4 . Элементтік базаны таңдау ... ... ... ... ... ... ..7

5 .Соңғы каскадты есептеу ... ... ... ... ... ... 8

6 . Соңғының алдындағы каскадты есептеу ... ... ... ..13

7. Кіріс каскадын есептеу ... ... ... ... ... ... ... 19

8. Каскад аралық байланысты есептеу ... ... ... ... .21

9. Сенімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... 22

10. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

11. Әдебиет ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
Дыбыстық күшейткіштің жиілікке арналған дыбыстық үзіліссіз периодтың сигналы, жиілік спектрде жатқан маңы оншақты герцтен он килогерцке дейін болады. Қазіргі ТЖК биполярлық және полюсті транзисторларда дискреттік және интегралдық басымдылықпен орындалады. Соңғы қорытындыларға арналған ТЖК берілген жүктемелі құрылғысындағы күшейткіш қуат сигналдарының алынуын талап етеді.
Кіріс сигнал көзін ТЖК-ны пайдалану түрлері: микрофон, дыбыстың түсірілуі, фотоэлемент, термопара, детектор және т.б. жатады.
Жүктеме түрлері әр түрлі болып келеді. Оларға:дыбыстың шығуы, өлшеуіш құралы, магнитофонның жазып алушы басы, анықтаушы күшейткіш, осциллограф, релье т.б. жатааы. Көбінесе санаулы жоғарғы кіріс сигналының көзінің таратып алу кернеуі өте төмен болады.
1. Гершунский Б.С.
“Справочник по расчету электронных схем”- Киев : Вища школа 1983 г.
2. Лавриненко В.Ю.
“Справочник по полупроводниковым приборам”- М : “Техника” 1994 г.
3. Линецкий А.И.
“Конспект лекций по курсу: «Электроника и микроэлектроника»”.
4. Новаченко В.М.
“Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры”- М. : К-а 1996 г.
5. ЦыкинАА «Электронные усилители» РиС М.1983 г.
6.Опадчий «Аналогвая и цифровая электроника» 2000г
7.Цифровые и аналоговые интегральные микросхемыС.В.Якубовский РиС.1989 г
8.А.А.Кубицкии «Задачи и упражнения по электронным усилителям. РиС.М.1986г.
это книга есть в нашем библиотеке КазАТК.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
ҚР білім және ғылым министрлігі

М.Тынышпаев атындағы қазақ көлік және коммуникация академиясы

”Электр сигналдарын күшеиткіштерін жобасын есептеу методикалық әдісі.”

Алматы 2008

Мазмұны:

1 . Техникалық тапсырма ______________________________3

2 . Кіріспе ___________________________________ ______ 5

3 . Есеп қойылымы___________________________ _____ 6

4 . Элементтік базаны таңдау__________________________7

5 .Соңғы каскадты есептеу ________________________ 8

6 . Соңғының алдындағы каскадты есептеу______________13

7. Кіріс каскадын есептеу ____________________________ 19

8. Каскад аралық байланысты есептеу_________________21

9. Сенімділігін есептеу ____________________________ 22

10. Қорытынды ___________________________________ __23

11. Әдебиет ___________________________________ ___ 24

КІРІСПЕ

Дыбыстық күшейткіштің жиілікке арналған дыбыстық
үзіліссіз периодтың сигналы, жиілік спектрде жатқан маңы оншақты
герцтен он килогерцке дейін болады. Қазіргі ТЖК биполярлық және
полюсті транзисторларда дискреттік және интегралдық басымдылықпен
орындалады. Соңғы қорытындыларға арналған ТЖК берілген жүктемелі
құрылғысындағы күшейткіш қуат сигналдарының алынуын талап етеді.
Кіріс сигнал көзін ТЖК-ны пайдалану түрлері: микрофон,
дыбыстың түсірілуі, фотоэлемент, термопара, детектор және т.б.
жатады.
Жүктеме түрлері әр түрлі болып келеді. Оларға:дыбыстың
шығуы, өлшеуіш құралы, магнитофонның жазып алушы басы, анықтаушы
күшейткіш, осциллограф, релье т.б. жатааы. Көбінесе санаулы жоғарғы
кіріс сигналының көзінің таратып алу кернеуі өте төмен болады.

Есептің қойылымы

Кез-келген күрделі ЭҚ-ң есептелінуі функционалдық
элементтердің тізбектей есептелінуімен үйлеседі.ЭҚ есептелінуі
функционааалдық элементтердің тізбектей жалғанған қатарларынан
тұрады және оның шығысынан басталады.Шығыс функционалдық элемент
ЭҚ жалғыз, техникалық есепті шығару үшін ол жеткілікті түрде
берілгеню. ЭҚ есептеуде жиі итерациондық мінездеме
қолданылады.Қатарларды есептеу операциясы орындалғаннан кейін
құрылғының жақсаруына,ЭҚ бүкіл режимдерінің немесе функционалдық
бөліктерінің жақсаруына алдыңғы операцияның қайталануына қажеттілік
туады.Мысалы, есептеуде қосымша кері байланыс кіріспесінің
қажеттілігін көрсетуі мүмкін, яғни ол кейбір есептеу
бөлімдерінің қайталануын талап етеді.
Бөлшектеп есептеуге функционалдық элементтердің алдын ала
бағдарланған шығыс параметрлерінің есептелінген мәні қажет, олар
барлық ЭҚ шығыс параметрлерінің мәндерін анықтайды.Бұл олардың
практикада жұмыс істеу мүмкіндігін жеткілікті түрде тез
бағалауға мүмкіндік береді.Мысалы, көп каскадты күшейткішті
есептемес бұрын олардың арасындағы бұрмаланулардың бүкіл түрін
көрсетіп беру қажет, олардың күшейткіш коэффициентін және
жіберілген сызықтарды анықтау керек. Егер алынған мәндер
қанағаттандыратын болса, онда функционалды элементтерді есептеуге
көшуге болады:
ЭҚ жобалауда мына есептеулерді жиі орындаймыз:
а )принципиалдық схемаларды тандауда туындайтын функционалдық
элементтерді бағдарланғн шығыс параметірлерін есептеу.
б)активті ЭРЭ жұмыс істеу режимін және температуралық
тұрақсыздықты есептеу.
в)активті электрорадиоэлементтерді тандаудын негізін есептеу.
г)ЭРЭ-ң активті режимін қамтамасыз ететін RLC пассивті
парамтрлерінің мәндерін есептеу және ЭРЭ-ғы өтіп жатқан пассивті
тоқтарды, оларға түскен кернеулерді және олардан бөлініп жатқан
қуаттарды есептеу.
д)ЭРЭ-ң пассивті параметрлерінің номинал мәндерін және оларды
таңдау типтерін анықтау.
е)ЭҚ шығыс параметрлерінің теникалық талапқа сәйкес болуын
тексеру. Тапсырмның қорытындысы нақты болуы тиіс.Себебі, қорытынды
метадтар керекті нақтылықты қамтамасыз ете алмайды, электрондық
құрылғылардын қорытындысы көбінесе физикалық моделде немесе
электрондық есептеуіш машиналарда есептелінеді.

- ЭЛЕМЕНТТІК БАЗАНЫ ТАҢДАУ

Шамамен күшейткіштің төменгі жиілігі үш каскадтың құрылымында
жүзеге асырылады. Ұқсас сипаттамалары мен мәні бойынша жақын
параметрлерімен соңғы каскад алдын ала жұптасқан комплиментарлық
транзисторда жүзеге асырылуын жоспарлайды.
Соңғының алдыңғы каскады соңғы мен кіріс арасындағы
байланыстырушы
болып табылады. Сондықтан соңғы каскадтың кіріс кедергісі өте аз
болады. Қандай да бір транзистордың базасында соңғының алдыңғы
каскады жүзеге асырылады, ИМС-да кіріс каскады орналасқан,
сондықтан ол есеп басында таңдалынады. Бір каскадтың екінші
каскадқа тұрақты орнығуының тигізбеуін қамтамасыз ету үшін және
алынған каскадтардың арасына бөлінді конденсаторды орналастырамыз.

СОҢҒЫ КАСКАДТЫ ЕСЕПТЕУ

1.1.Таңдалған транзисторлар бойынша жіберілген қуаттың
коллекторге шашырауы және коллектор тоғындағы максимал амплитуда
:

Pmax((0.25(0.3)Pвых Рmax((0.275(0.33) (Вт)

Осы параметрлер бойынша соңғы каскадқа транзисторды таңдаймыз:
КТ814А и КТ815А Төмендегі параметрлер келтірілген:

Ikmax = 1.5 (A)
Uкэmax = 25 (B)
Pkmax = 1 (Bт)
h21 = 40 ( 70

1.2.Қорек көзін таңдаймыз:
Е ( 2(Uнач + U mн) = 9 (B) Еп ( 2(0,5 + 3,92)=8,84 (В)
Еп ( 8,84 (В) осыдан қорек көзін таңдайыз Еп=9 (В)

1.3.Графоаналитикалық:

Uкэ= Еп2=92=4,5 (B)
Iк=Еп2Rн=9(2*7)=0,64 (A)

Координаттар жүйесінде шығыс сипаттамасы қуатының үшбұрышын
саламыз: Uбас. түзуі сызықты емес тоқ базасының аймағын қиып
өтеді, Uбас. –дан Uкэ –ге дейін ұзындық сызамыз, содан кейін Iк
және Uкэ. нүктелерін қосамыз. Осыдан кейін Рк қос- нүктемелі
қисығын саламыз, қуаттың үшбұрыш аймағына кірмеуі керек, бірақ
максималды жақындау керек. Осыдан транзисторлар радиаторсыз жұмыс
істейді. Транзисторлар Горюнов немесе Перельманның Жартылай
өткізгіштік транзисторының орта және аз қуаты справочнигі
бойынша таңдалады.

СУР.1 КТ814(815)А шығыс транзистор сипаттамалар тобы

СУР.2 КТ814(815)А кіріс транзисторының сипаттамасы

1.4. Кіріс сипаттамасы бойынша жұмыс ауданын табамыз.

Iбmin=0,25 (mA) Uэб0=0,7 9 (B)
Iбmax= 15 (mA) Uэбmax=0,87 (B)
(Imб= 14,75 (mA) Umб=0,17 (B)

1.5. КТБ тереңдігін анықтаймыз:

F=1+g21*Rн ,қайда g21 транзистор сипаттамасының орталанған тіктігі.

F=1+3,29 *7=24,03

1.6. Шығыс каскады үшін кернеу бөліндісін табамыз:

Iдел=(3(5)Iб0; Iдел=(0,75(1,25) (mA)
Сондықтан тоқ бөліндісінің теңдігін таңдаймыз Iдел=0,75 (mA)
Е24 қатарына қатысты
Iдиода= Iдел+Iб0; Iдиода=0,75+0,25=1 (mA)

Бұл тоқтарда диодтардың кернеу түсуі мынадай болуы керек: 2
Uэб0=1.4 [B]
Сондықтан КД-514А екі диодының тізбектеліп қосылуы бізге керек
кернеудің түсуін қамтамасыз етеді.

СУР.3 КД-514А диодының вольтамперлік сипаттамасы.

1.7.Кіріс кедергісінің КТБ есептелуі:

; где ;

1.8.Кіріс амплитудасының мәнін есептейік:

; ;

1.9.Тесіп өту сипаттамасын тұрғызамыз :
Осыдан Rг=150 (Om)

Iб, (mA) Iк, (mA) Uэб, (B) Iб* Rг (B) Eб= Iб * Rг +
Uэб, (B)
0.25 20 0.7 0,0375 0,737
1 65 0,77 0,15 0,92
2 130 0,8 0,3 1,1
5 305 0,83 0,75 1,58
7 380 0,85 1,05 1,9
10 480 0,86 1,5 2,36
15 560 0,87 2,25 3,12

Тесіп өту сипаттамасы бойынша:

I1=560 (mA)
I2=360 (mA)

Осыдан:

Асимметриялық коэффициенттің иінін Х=0.5 тең деп аламыз, сонда
сызықты емес коэффициент бұрмалауын екінші гормоника бойынша
есептейміз:

СУР.3 Тесіп өту сипаттамасы: КТБ-ті есепке алу бойынша

Соңғының каскады үшін берілу коэффициенті:

2. СОҢҒЫНЫҢ АЛДЫНДАҒЫ КАСКАДЫН ЕСЕПТЕУ

2.1 Rк резисторының кедргісін анықтаймыз.

R3= Rк ( (0.2 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Электромагниттік толқындардың электр сигналдарын таратуы
Методикалық жұмыстар көлемi
Шу мен дірілдің, ультрадыбыстың адам организіміне әсері. статикалық электр тоғы. жайтартқыштарды есептеу. электр тоғы зақымынан қорғанудың техникалық әдістері жайлы
Электр энергиясы
Электрэнергетика пәні (электр станциялар бөлімі) есептеу графикалық жұмыс
Статикалық электр тоғы. Жайтартқыштарды есептеу. Электр тоғы зақымынан қорғанудың техникалық әдістері.
Электр жабдықтары
Қазақ тілінің заңдылықтары мен методикалық принциптері
Ұйымдарды басқарудың методикалық және экономикалық негіздері
Ем жобасын тузу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь