Қанжуған уран кен орнын жобалау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Қанжуған кен орнының геологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1 Қанжуған кен орнының құрылуының геологиялық ерекшеліктері ... ... .6
1.2 Кен орнының гидрогеологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Жыныс кен араластыру қасиетінің геотехнологиялық сипаттамасы және өндіру әдісінің негізін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.4 Кен орнының уран қорын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2 Ұңғымаларды орналастыру торы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.1 УКО ұңғымалармен ашу түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.2 Ұңғымалардың қатар орналасу тобы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.3 Ұңғымалардың тік бұрышты тобының жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.4 Ұңғымалардың ұялы орналасу тобы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
3 Уран кен орнын ашу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
3.1 Ұңғыма санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
3.2 Технологиялық ұңғымаларды орналастыру әдісін таңдау ... ... ... ... ... .23
3.3 Ұңғымаларды игеруге дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
3.4 Ұңғыманың өнімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
3.5 Кен сілемдерінің көлемдік мөлшерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... .27
3.6 Бұленді пайдалану уақыты және қышқыл шығынын анықтау ... ... ... ... ..29
3.7 Аумақтың кереген технологиялық торабы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
3.8 Қышқылдату құбыры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
4 Ұңғымалардың құрамын жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
4.1 Жалпы жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
4.2 Ұңғымаларға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
4.3 Тұтынымдық технологиялық ұңғымаларды жабдықтау ерекшеліктері...34
4.4 Ұңғымалардың құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
4.5 Бұрғылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
4.6 Бұрғылыу агрегатының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
4.7 Ұңғыманың құрлысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
4.8 Бұленнің қышқылдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
5 Сілтілеу геотехнологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
5.1 Сорбция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
5.2 Десорбсият ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
5.3 Уран концентратын сүзу және тұндыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
6 Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
6.1 Cүзгілердің бітелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
6.1.1 Ұңғымаларды тұтыну және жабдықтау жұмыстары ... ... ... ... ... ... 55
6.1.2 Қарнақы ұңғымалардың құрлысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
7 Электрмен жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
7.1 Электр энергиясымен қамтамассыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
7.2 Бас төмендету қосалқы бекеті (ГПП.35/6кВ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
7.3 Жобаланған бұленді электрмен жабдықтау үшін учаскелік трансформаторлық қосалқы бекетін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
7.3.1 Тұтынушыларға қажетті кабельді таңдау және тексеру ... ... ... ... ... 64
7.4 Электрмен жабдықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
7.5 Релелік сақтандыру, басқару, автаматика сигнализация, электр энергиясын өлшеу және есепке алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
7.6 Әуе желілерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
8 Өндірістік үдірістерді автаматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
8.1 Өнімді ерітіндіні қайта өңдеу бөлігін автаматтандыру ... ... ... ... ... ... 69
8.2 Өнімді ерітіндіні өндіру үшін тиеуші центрге тартқыш сорғыштар ... ... 81
9 Еңбекті қорғау және табиғатты қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
9.1 Қауіпті өндірістік айғақтарды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
9.2 Ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
9.3 Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .85
9.3.1 Механикалық зақымнан сақтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...87
9.3.2 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...88
9.4 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88
9.4.1 Аймақта технологиялық қондырғыларды бақылау ... ... ... ... ... ... ..90
9.4.2 Құйылымды . сорынды желдетуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... 90
9.4.3 Жер ресурыстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
9.4.4 Радиациялық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..92
9.5 Жер асты шаймалау және өнімді ерітінділерін қайта жасау ... ... ... ... .92
10 Қанжуған уран кен орнының өндірістік алаңы және жер бетінің жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
10.1 Көлемді жоспарлы және құрамдық шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ... 94
10.2 Қатерсіздендіру орны және десорбаттың тауарлық қоймасы ... ... ... ..96
10.3 Жер бетінің жалпы жоспарын салу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... 101
10.4 Раушан желін керегендік салу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .101
11 Экономика және өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...103
11.1 Еңбекшілердің саны.Еңбекті ұйымдастыру.Басқару жүйесі ... ... ... .103
11.2 Ұңғыма құрлысына жұмсалған шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104
11.3 Капиталдық салым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .105
11.4 КЖКМ табысына кеткен энергетикалық шығындар ... ... ... ... ... ... ... ..105
11.5 Өнімнің өзіндік құны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .106
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..109
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...110
Қазіргі уақытта дүние жүзілік металлургия өндірісін обьективті түрде күшіне енгізу өте ертеден қалыптасқан үйлеспеушілік жағдай, металл шығару ұлғайғанда минерал-шикізат бағасы және сапасы үнемі төмендеуде. Ал концентраттар (алынатын өнімдер) нашарлауда. Өнім өндіретін кен машиналары барған сайын күшейюде, ал байыту үдірісінде реаген және концентраттар алу үшін улы заттар қолданылады. Қайта өңдеуде концентраттардың көбею көлемі металлургия заводында үлкен көлемдегі жанармай және флюсов қажет болады.
Осы мәселелер сөзсіз қоршаған орта экологиясына техногенеза негатив әсерінің ұлғаюуына әкеліп соғады. XIX – Арнайы БҰО бас сессия ассамблеясында 1997ж 23-шілдеде Нью-Иоркте Н.А.Назарбаевтың айтқаны.
«..... Бүкіл планета масштабында қоршаған ортаға әсері қарастырылуда. Келесі ғасыр басында осы мәселе мықтап қолға алынды. Көптеген мемлекеттер ауыспалы экономикада, табиғи ресурстарын өндіру жұмысын орындап, басты табиғатты ластаушыларға айналуы мүмкін. Дүние жүзінің бұған ешқандай қызығушылық білдіріп отырмағанына, олар барлық өндіріс таза және шығыны жоқ экология жағынан қаупсіз деп санайды».
Мұндай жағдайда А - геотехнологиялық өндіру әдісін қолдану және пайдалы қазбаны қайта өңдеу әсер ету айғақтары ішіндегі жағдайды жақсы жағынан өзгерту болып табылады.
Геотехнология – тау-кен ісіне арналған білімді, жер қойнауын игеру және оны қорғау техникалық үдірістерді қазу және өңдеу техникасын біріктірген көп тармақты ғылым саласы және әдістерді игеруде техникалық торлар және техника үдірісінде пайдалы қазбаларды недрден алу кезінде физика және химиялық әсер етуі.
Сілтісіздендіру - бір немесе бірнеше қатты минералды ерітіндіге айналдыру. Геотехнологияның үдірістерін жерасты металдарын сілтісіздендіру
1 Язиков В.Г., Забазнов В.Л., Петров Н.Н., Рогов Е.И., Рогов А.Е.
Казахстандағы уран кен орнындарының геотехнологиясы Алматы 2001
2 Петров Н.Н., Язиков В.Г.,Аубакиров Х.Б., Плханов В.Н., және т.б. Қазахстандағы уран кенорындары (экзогендер)
3 Шумилин М.В., Муромцев Н.Н., Бровин К.Г., ЖС әдісімен кен орындарын барлау және уранды игеру үшін.
4 Абдульманов И.Г. Жерасты шаймалану кешендері – М: Недра, 1992ж.
5 Бровин К.Г. Жерасты шаймаланумен өңдеуге арналған уран кенорнын өндірістік бағалау, барлау, іздестіру, болжау – А: Ғылым, 1997.
6 Башлык С.М. Ұңғыманы бұрғылау – М: Недра, 1983ж.
7 Мамилов В.А., Петров Р.Ф., Шішанина Г.Р. ЖС әдісімен уран қоры игеру.
8 ДСП-7121 ЖШ өңдеу әдісімен гидрогенді кенорындарын пайдалануға арналған инструкция 1 бөлім – 1979ж.
9 Ұңғыма жүйесіндегі жерасты шаймалану әдісімен кенорындарын өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері ЖС (ПБПВ).
Калицун В.И. Суөткізбейтін желілердің гидравликалық есебі. М:Құрылысбаспасы, 1988ж.
10 Прозоров И.В. Гидравлика, инженерлік желілерді сумен жабдықтау.-М: Жоғарғы мектеп, 1975ж.
11 Луценко И.К., Белецкий В.И., Давыдова Л.К. Кенорындарындағы кенді шахтасыз игеру.
12 Арене В.Ж., (геотехнология) Төтелдердегі пайдал қазба қоры.
13 “КАЗАТОМПРОМ” басқару жүйесіндегі еңбеті қорғау. (СУОТ) 2001 Алматы.
        
        Қанжуған уран кен орнын жобалау
АНДАТПА
Бұл дипломдық жобада ОҚО Қанжуган жерiндегi табиғаттық уранды жер
астында сiрке қышқылын пайдаланып ... ... алу үшiн №40 ... ... және ... қосу кезеңi көрсетiлген, сондай ақ айналаны
қоршаған табиғаттық ... ... ... ... және ... көрсеткiштерi есептелген.
АННОТАЦИЯ
В данном дипломном проекте отражена разработка рабочей ... ... ... и ... ... блока №
40, при добыче ... ... ... ... ... на ... ... ЮКО, а также приведены решение
вопросов охраны окружающей природной среды и расчеты ... ... кен ... ... кен ... ... ... ерекшеліктері.........6
1.2 Кен орнының гидрогеологиялық ерекшеліктері …...…………………........7
1.3 Жыныс кен ... ... ... ... ... әдісінің негізін таңдау ……………………………………............……..10
1.4 Кен орнының уран қорын ... ... ... ... ... УКО ... ашу ... …………………………………........…..14
2.2 Ұңғымалардың қатар орналасу тобы ………………………………........…17
2.3 Ұңғымалардың тік бұрышты тобының жүйесі ……………………........…20
2.4 Ұңғымалардың ұялы ... тобы ... Уран кен ... ашу ... ... ... анықтау….......………………………………….....…...…....23
3.2 Технологиялық ұңғымаларды орналастыру әдісін таңдау ……........…….23
3.3 Ұңғымаларды игеруге дайындау ……………………………....…....……..25
3.4 Ұңғыманың өнімділігін анықтау..……………………………........………..25
3.5 Кен ... ... ... ... ……………………………27
3.6 Бұленді пайдалану уақыты және ... ... ... Аумақтың кереген технологиялық торабы ………………………………..31
3.8 Қышқылдату құбыры ……………………………………………………….32
4 Ұңғымалардың құрамын ... ... ... ... ... ... ... талаптар ………………………………………...34
4.3 Тұтынымдық технологиялық ұңғымаларды жабдықтау ерекшеліктері…34
4.4 Ұңғымалардың құрылымы …………………………………………………36
4.5 Бұрғылау ……………………………………………………………………..39
4.6 Бұрғылыу агрегатының сипаттамасы ... ... ... ... ... қышқылдануы ……………………………………………………44
5 Сілтілеу геотехнологиясы…………………………………………………..46
5.1 Сорбция ……………………………………………………………………...50
5.2 Десорбсият …………………………………………………………………..50
5.3 Уран концентратын сүзу және тұндыру …………………………………...51
6 ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ұңғымалардың құрлысы ………………………………………..58
7 Электрмен жабдықтау ………………………………………………………60
7.1 Электр энергиясымен қамтамассыз ету …………………………………...61
7.2 Бас төмендету қосалқы бекеті ... ... ... электрмен жабдықтау үшін учаскелік трансформаторлық
қосалқы бекетін ... ... ... ... ... ... және тексеру ………………..64
7.4 Электрмен жабдықтандыру ………………………………...………………66
7.5 Релелік ... ... ... ... электр энергиясын
өлшеу және есепке алу ……………………………………………66
7.6 Әуе желілерін таңдау ……………………………………………………….67
8 ... ... ... ерітіндіні қайта өңдеу бөлігін автаматтандыру…………………...69
8.2 Өнімді ерітіндіні өндіру үшін тиеуші центрге тартқыш ... ... ... ... және ... ... ... Қауіпті өндірістік айғақтарды талдау ……………………………………...84
9.2 Ұйымдастыру шаралары ……………………………………………………84
9.3 Техникалық шаралар ………………………………………………………..85
9.3.1 Механикалық зақымнан сақтау...…………………………………………87
9.3.2 Электр ... ... ету ... ... ортаны қорғау …………………………………………………...88
9.4.1 Аймақта технологиялық қондырғыларды бақылау ... ...... ... ... ………..……………..90
9.4.3 Жер ресурыстарын қорғау ………………………………….…………….91
9.4.4 Радиациялық қауіпсіздік ………………………………………………….92
9.5 Жер асты шаймалау және өнімді ерітінділерін қайта жасау ……………..92
10 Қанжуған уран кен ... ... ... және жер ... ... ... ... және құрамдық шешімдер …………………………..94
10.2 Қатерсіздендіру орны және ... ... ... ... Жер ... ... жоспарын салу негіздері …………………………..101
10.4 Раушан желін керегендік салу тәртібі …………………………………..101
11 ... және ... ... ……………………………..103
11.1 Еңбекшілердің саны.Еңбекті ұйымдастыру.Басқару жүйесі ………….103
11.2 ... ... ... ... ... ... КЖКМ ... кеткен ... ... ... ... құны ... ... ... ... ... ... ... ... түрде
күшіне енгізу өте ертеден қалыптасқан үйлеспеушілік жағдай, металл ... ... ... және ... ... төмендеуде. Ал
концентраттар (алынатын өнімдер) нашарлауда. Өнім өндіретін кен машиналары
барған сайын күшейюде, ал ... ... ... және ... үшін улы ... ... ... өңдеуде концентраттардың көбею
көлемі металлургия заводында ... ... ... және ... қажет
болады.
Осы мәселелер сөзсіз қоршаған орта экологиясына техногенеза ... ... ... ... XIX – ... БҰО бас ... 1997ж ... ... Н.А.Назарбаевтың айтқаны.
«..... Бүкіл планета масштабында қоршаған ортаға әсері қарастырылуда.
Келесі ғасыр басында осы мәселе мықтап ... ... ... ... экономикада, табиғи ресурстарын өндіру ... ... ... ... айналуы мүмкін. Дүние жүзінің бұған ешқандай
қызығушылық ... ... олар ... ... таза және ... экология жағынан қаупсіз деп санайды».
Мұндай жағдайда А - геотехнологиялық өндіру ... ... ... ... ... ... әсер ету ... ішіндегі жағдайды жақсы
жағынан өзгерту болып табылады.
Геотехнология – тау-кен ісіне арналған білімді, жер қойнауын ... оны ... ... ... қазу және ... ... көп ... ғылым саласы және әдістерді игеруде техникалық
торлар және ... ... ... ... ... алу ... және химиялық әсер етуі.
Сілтісіздендіру - бір немесе ... ... ... ... ... ... ... металдарын сілтісіздендіру
мақсатында жүргізіледі. Үдіріс құрамы үстінгі қатты қабатына әсер ететін
заттарды, химиялық реакция және оны ... ... ... ... ... асты ... ... ион алмасу жолымен бағдарлау
үдірісінде ертінді қозғалысының ... тау ... ... ... ... ... ... Қажетті шарттарды қолдану - пайдалы
заттың болуы, ... ... ... және органикалық қышқылдармен,
тұз ертінділері және сілтілермен, кен геологиялық және гидрогеологиялық
шарттарының қолайлығы ... ... ... ... асыру және өнім
ертіндісін өндіру, сонымен қатар өнім ертіндісінен заттарды ... ету ... және ... ... ... ... ... ұңғымамен
сілтісіздендіру бірінші орында міндеттелген, және ... ... ... ... ... ... Бұл ... эпигенетикалық
қатты - инфилтрациялы кен орны сулы, құмды ... бор - ... ... ... игерудегі шығын осы сияқты кен орындарына
бірден-бір ... ... ... қашанда кезекті кен үшін ... сол ... ... жыныспен араласуы, уранды төмен ұстау оның
артықшылығы.
Қарқынды игеру қатты - ... кен ... ... ... ... ... ... құрамында жеткілікті қуаты, бұрынрақ
пайда болған уран ... ... ... ... жаңа
өндірістің табысты кәсіп орын түрі, жерасты сілтісіздендіру ... ... жылы ... ... бойынша Ұлттық атом ... ... ... барлық атом комплексін жандандартын
батыс елдерімен бекітіліп салынған экономикалық және ... ... ... ... ... тұрақты табиғи уран
өнімінің көлемінің ұлғаюның өзгеруі әсер етеді және жаңа өндірісті ... асты ... атап ... не ... ... ... ... барлық кен
өндіретін уран өндірістері республикада жерасты сілтісіздендіру, бұрғылау
әдісі өнімге табиғи қоршаған ортада ... әсер ... Кен ... осы ... ... жер ... бұзылу әдісі өнімге табиғи
қоршаған ... ... әсер ... Кен орын ... осы ... жер бетінің бұзылу аймағы орасан зор бос ... ... ... кен, ... ... ... орны түгелдей шығарылған өндірісте
шаң бөлетін ... ... ... ... және ... ... қалдықтар.
Сонымен қатар уран өндірісінң рентабелділігінң көтерілуі неше есеге
өсті. Өндірісте геотехнологиялық өнімге мүмкіндік береді және ... ... ... ... ... ... ... отырады, кен
орнының учаскесінде комплекс салу үшін өңдеу үйлесімді, ... ... ... ... ал ... өсруді қамтамасыз ету бірнеше модуль-
бұлендермен қатар жұмыс істеуі тиіс.
Осы ... ... түрі тек қана ... Сонымен қатар шығын құрамы,
өнімнің өзіндік құны кен өндіруге өндірістегі ұңғымамен сілтісіздендіру
қалыптастыруға қарсы. Е ... ... ... ... ... құны ... ал амартизацияның күрделі қаржысы 30-35%, өндірістегі ұңғымамен
сілтісіздендіру үлесі, пайдаланылған ... ... ... ... ... және ... ... 77-90%, амортизация шығару бір
уақытта азаюы 23-18%-ке дейін. ... ... ... кен ... ... ... ... соңғы кезде бірнеше 2-4 есеге төмендеді.
1 Қанжуған уран кен орнының геологиясы
1.1 ... кен ... ... ... ... ... ... ортанғы-жоғары миоцен (N12-3)
қабаттарынан құрылған. Қабаттардың құрамы сұр-жасыл гипсті саздар астында
құмтастар мен малтатаcтар қабаты.
Қалыңдығы 300 м-ге ... кен орны ... ... ... Созақ ауданындағы Шу-
Сарысу өңірінің оңтүстік бөлігінде ... ... КО ... байлансты ірі және тақталы КО жатады. Кен қатпарлары кен орнында
екі ... ... ... ... және төменгі суұстамды ... ... ... ... қуатты неогенді саз балшықтармен
бөлінген. Қыртысты тотықтану аймағының шекараларымен бақыланатын кентүзілуі
жаппай суөткізгіш құм ... ... Кен ... ... ... ... ... келеді. Теңіз жағалауындағы ... ... құм су ... ... және атырау фацелері палегонді
жасында қуаттылығы 300м жуық, Барлық осы қалдықтар, алювиялды-деливялды саз
балшықпен және құм линзалы сазбен жабылған, жиырма бес ... ... дан 50 ... ... кен орны гидрогенді және кен ... ... ... ... ... ... байланысты, кеннің аймақтан
бөлініп шығуы, осы 5-ші ... ... ... ... ... ... және ... болып табылады. Негізгі
кенараластырушы қанжуған және ... ... ... ... ... қайта өңдеу негізгі қимада көрсетілген шұбар
түсті балшық және алевритпен, линзамен, ақшыл ұсақ құм ... ... ... ... ... ... ... қуаттылығы шамамен 5м
және қанжуған кенараластыру деңгейжиегі ... ... ... ... ... ... ... кен орнының ұсынылған арнасы
және аттас сұр түсті ... ... ... ... ... құм 45 ... ... балшықты жыныстары 55%, қиманың ортаңғы және жоғары
бөлігінде артықшылығы құм ... орны ... Жату ... 128(390 ... қуаттылығы 30-45м.
Қызылшин деңгейжиектегі қанжуған шөгінді қабаты ... ... ... ... аз ... қабаттармен өте ұсақ зерлі шаңды құм және аргилиттер
болып орналасады. Оның қаттылығы 3-тен 5 метрге дейін құрайды. Кен ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Ұйықтық деңгейжиек 2-топқа бөлінеді:
- құмды төменгі қорап (өнімді);
- жоғарғы сазды-алеврометті.
Бұл деңгейжиек үшін ... сулы ... ... табылады. Жоғарғы
өнімді қораптың орналасу тереңдігі 112(298 метр. Жалпы қуаттылығы 30(35
метр. Құмды өнімді ... ... саз ... және ... ... ... 1-10м ... деңгейжиек ұсақ-ортазерлі құмнан тұрады, сулыдеңгейжиек
аралық 2-бөлікке бөлінген, қою сұр және қара ... және ... ... 0,5 ден 5 ... дейін.
Икандық деңгейжиектің Чегандық кен қабаты теңізді жұқа қабатты жасыл
сазбен жабылады. Қуаттылығы 50(120 метр жоғары жатқан ... ... ... ... кен ... 90(270 метр және құм ... ... бір ... ... 10÷50 ... ... кен орнының тектоникалық ... ... ... ... ... ... (фундаментінің) солтүстік батыс
бағытындағы сынған іргетасын бұзып солтүстікке қарай тиейді. Плитаформалы
Чемде тектоникалық бұзылудың ұлғаюуы ... ... ... ... ... азаяды.
1.2 Кен орнының гидрогеологиялық ерекшеліктері
Гидрогеологиялық сипаттамасын анықтау айғақтары мен оны ... ... ... табылады. Кен орны екі гидрогеологиялық
қабатқа бөлінеді. ... ... ... ... ... ... екі гидрогеологиялық кешенмен ұсынылған неогеннің төрттен ... және ... ... ... деңгейжиектер неогеннің төрттен бір бөлігі сутұтқыш ереже
бойынша ... көп ... бұл ... ... ... ... бір бөлігі, су тұтқыш линза ... ... саз ... болуы және аз қуатты базельді деңгейжиек, лиоцендік
саздың ... мен ... ... су ... ... ... және ... ұйықтық, қанжуғандық және “шұбар” деңгейжиектер
құмды қораптармен тоқтатылады. Барлық қоректену ... су ... ... бір ... басқа жыныстың үстінгі бетіне шығу
қызметі көршілес бассейіннен ... ағу ... ... ... бұзылған
іргетастар аймағында су тұтқыш деңгейжиегінің ... ... су ... деңгейжиектердің төрттен бір бөлігінен басқа қысымды.
Топырақты сулар шоғырларының төрттен бір бөлігі 2 ден 41 ... ... ... ... 0,2 м3 /сағ ... 0,4 ... 0,6 (0,7 гр/л болып құрылады.
Базалы сулы деңгейжиегінің ... ... және 100(150 ... ... Төбе ... өсуі Оңтүстіктен Солтүстікке
қарай 0-ден 120 метрге дейін ... ... ... 20м, жер беті ... ... ... мен тұщы сулар 1,6 гр/л. Чеганды кен кенқабатындағы
саздар ... екі ... ... белгіленеді: жоғары және төмен. Су
қысымның 170(190 метр ... ... ... ... 130(160 ... Кен орнының Оңтүстік бөлігіндегі пезометриялық деңгейі жер беті
қабатының төменгі ... ... ... ал ... +2 метр ... Өнімділігі – 14 м3/сағаттан 7-18 м3/сағ дейін, минерализация 1
ден 1,8 гр/л дейін.
Икан деңгейжиегі жергілкті қабатты су ... ... және ... саз және ... ... ... 20 дан 40м ... Чеаген теңіз саздары ... су ... ал ... ... ... ... ... қызмет етеді. ... су ... ... ... жақтан сүзгіш арқылы “терезе”
байланысады, біркелкі абсальютті бағалармен ... ... ... ... 140(200 метр ... ... ... үстінгі қысым Оңтүстікте 136 м және Солтүстікте 210 ... ... ... ... ... 117 м, ал ... м болып табылады. Тығыз сулар минерализациямен 1 гр/л құрамы гидро
корбанатты ... ... ... ... ... және қанжуғандық сутұтқыш деңгейжиектер уран
бойынша негізгі өнім өте жақсы зерттелген болып табылады.
Кенорны екі ... ... ... ... ... ... шамашарттары №1 кестеде көрсетілген.
1.1 кесте - деңгейжиектің негізгі шамашарттары
|Деңг|Орнала|Қуаттылығы,м ... ... ... ... | |лық ... |тереңд| ...... | |ің ... ... |
|уы | | ... | | |
| | | | | |
| | ... |Құю ... | | | |лау ... ... ... |50,1 |11,9 |15,2 |1,39 ... | | | | ... ... кВА 110/35/6 ... |11,9 |15,2 |1,39 ... | | | | ... ... 110/35/6 кВ |50,3 |11,7 |15,2 |1,48 ... | | | | ... ТМТН ... 110/35/6 |51,6 |11,7 |15,3 |1,08 ... ... | | | | ... ... кВА 35/6кВ ... |6,5 |3,23 |1 ... ... кВА 35/6 кВ |22,5 |6,1 |5,4 |1,32 ... | | | | ... ... кВА 35/6 кВ |23,5 |6,15 |5,25 |2,88 ... | | | | ... ТМН-1000 кВА 35/6 кВ |1,4 |6,29 |9,7 |2,06 ... | | | | ... ... №1008 |8,2 |5,6 |1,4 |1,5 ... ... №1009 |5,8 |4,4 |1,1 |4,2 ... ТМ-160/6 №1010 |4,23 |4,01 |0,78 |2,5 ... ... №1011 |4,5 |4,6 |0,6 |3,23 ... ... өз ... ... үшін ТМ-40-10/0,4кВ
трансформаторын, 40 кВА қуатпен қабылдаған. Қабылданған схемаға сәйкес
қосалқы ... ... ... ... ток жобаланды.
7.3 Жобаланған бұленді электрмен жалдықтау үшін ... ... ... ... ... анықтаудағы есептеулер сұраныс еселеуіштері
әдісімен жүргізіледі.
7.2 кесте – Учаскедегі электр энергиясымен тұтынушылардың ... ... ... |Номинал |Тұтынушы-|Қонды- |Еселе| ... ... ... |ток, |лар саны ... |уіш |cos[p|
|атаулары |тұтынушы |кВт |А | ... ... |
| ... | | | ... ... | | | | | |Кс | ... ... | | | | | | | ... ... |5.5 |11 |10 |55 |0.9 |0.62 ... | | | | | | | ... | | | | | | | |
| Жылу | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | ... и А |- |10 |- |1 |10 |1,0 |0,7 ... ... | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | ... ТӨЕР | - | 100 | - | | 95 | | ... | | | |1 | |1,0 | ... ... ... қажетті қуаты мына кейіптемемен
анықталады:
Рқон=Р1қон + P2 қон + P3 ... Рқон – ... ... ... қуат ... = 55 + 10 + 95 = 160 ... ... үшін қолданатын қуат: Рқон = 10 кВт
cos және Рқон ... ... ... ... = ... ... - ... ... ... мәні,
Кс.о.м =
cos ... ... мына ... ... анықтаймыз:
(7.4)
КТПН - 250 кВА түрін таңдаймыз.
7.3.1 Тұтынушыларға қажетті кабелді таңдау және тексеру
ШР бұлені мен қосалқы бекет арасындағы кабельдің қимасын таңдау.
1) = ... ...... ... ... ... ... үшін,
2) ... ... ... және ТӨЕР ... жабдықтау үшін,
3)
мұнда, ...... ... , ... ... маркалы 4мм2 иілгіш кабельді таңдаймыз.
ШР-1 – ға магистралдық кабель ұзындығы,
ШР-2 – ға иілгіш кабельдердің ұзындығы мен ... ... ... тең.
Басқару және қорғаныс аппаратурасын таңдау.
Магистралды қорғау үшін фидерлік автоматтың өте ... ... ... мына кейіптемемен анықталады:
(7.6)
мұнда, - ең қуатты қозғалтқыштың номиналды іске қосу ... ... ток ... ... ... ... қойып есептейміз:
қабылдаймыз.
(7.7)
Батырма сорғы қозғалтқышын қозғаудағы балқымалы қыстырғыш ... және ... ... үшін балқымалы қыстырғыштағы ток:
(7.9)
7.4 Электрмен жабдықтандыру
Қосалқы бекетте жұмысшы және ... ... ... ... торабының кернеуі 220В. Сыртқы жарық ОРУ-35 кВ
ГПП 35/6 кВ КТПБ (м) жасаушы зауыттан әкелінетін ... ... ... ... ... ... ... жабдықталған.
Жөндеу жарығы 220/12В, 0,25 кВА ... алып ... КРУ ... ... ... штепсельді розеткаларға
қосылады.
БТҚС-да апат жарығы ... БТҚС ток көзі ... ... құрғақ элементті алып жүретін электр фонарларын қолдану ... ... ... басқару, автоматика, сигнализация, электр
энергиясын өлшеу және есепке алу
Қосалқы бекеттерде релелік сақтандыру мен ... ... ... Күш трансформаторларында: газдан қорғаныс,
дифференциальды қорғаныс; уақыт төзімділігіне байланысты өте ... ... ... ... жүктемеден қорғаныс; май деңгейінің төмендеуі туралы
сигнализация; ... ... ... туралы сигнализация.
Секциялы 6 кВ ажыратқышта ... ... ... ток
қорғанысы, резервтің автоматты қосылуы (АВР). Желілік айырғышта 6 кВ: ... ток ... ... ... ... ... ... қосылу (АПВ).
Вакумды 35 кВ ажыратқыштар жетегінің басқаруы қолмен ... . ... ... ... – жетегі қолмен орындалған.
Жасаушы-зауыттан келген электрмен жабдықтарымен басқару және қорғаныс
панелдерінің схемалары ... ... ... ... ... ... үшін қосалқы бекетінде ажыратқыш
электромеханикалық блокировкада жасалған.
Шиналарда 35 кВ, 6 кВ кернеуді өлшеу қарастырылған. ... ... ... ... мен ... ... жұмысшылар
атқарады.
7.6 Әуе желілерін таңдау
Климат жағдайларын есепке ала ... ГОСТ 839-80Е ... ВЛ-35 ... ... 70/мм ... ГОСТ 839-80Е ... сымы ... Найзағай
қорғанышты трос ретінде ТК 8,1-Г-1Ж-Р-1370 (140) қабылданған.
Жобаланған ВЛ-35 кВ желісі автомобиль ... ... ... ... және ... ... ... оқшаулаудан қайтадан жабылудан қорғау - тіректерді жерге қосу
жолымен іске асырылады. Жердің салыстырмалы ... ... ... ... ... шамасы қазіргі нормативті материалдар
негізінде қабылданған. ... ... жер ... ... 100 ден 300 мм ... ... пен құм мен саздан тұрады. Жерге
қосқыш ... ... 15 ... ... екі ... ... орындалған. Бұндағы, жерге қосқыш құрылғының қалыпты
кедергісі – 150 м – ... ... ... ... көму ... ... ... ВЛ-35кВ желісі, теңіз бетінен 1000 метрден аспайтын, III
дәрежелі атмосферасы лас ... ... ... ... ... ... ... аудандағы оқшаулауды жобалау нұсқауына” және оқшаулау
деңгейінің картасына сәйкес: оқшауламаның өту ... ... ... 2,2 ... ... изолятор ретінде ПС 70-Д алынады.
Гирляндадағы изоляторлар саны: ұстап-тұрушы– 4 ... ... – 5 ... ... ... бекіту-айырылмаған, анкерлі-бұрыштық тіреуіштер ПС
70-Д изолятор көмегімен қосылған.
8 Өндірістік үдірістерді автаматтандыру
8.1 Өнімді ерітіндіні қайта өңдеу ... ... ... әдісінің және СДК пайдаланып қайта өңдеудің
маңызды ерекшелігі үдірістерді (процесс) толық ... ... ... Жаңа ... ... ... ... қазіргі датчиктер
мен атқарушы механизмердің толық мүмкіндігін ашуға және өндіріс үдірістерін
икемді басқаруға, оны ... ... ... мен мақсаттарға
байланысты, тек қана негізгі ... ... ... ... ... ... емес, оны сонымен бірге осындай құрылғылардың көмегімен алыс
бөлімшелерде де (ерітіндіні ... ... ... ... бөлу ... ... ерітіндіні қабылдау торабында)
ыңғайластыру мүмкіндігі бар. Әрбір ... ... ... ... ... радиоканал бойынша радиолюдем ... ... ... үшін ... ... ... автоматандыру жоспарлау жобаның технологиялық
бөліміне ... ... ... және есепке алуға жататын шамашарттар
тізімі, ұсынылған таңдау нүктелері, автоматты басқару және ... ... ... ... жүйесі АСУ ТП программалы-техникалық ... ... ... ... 1-ші ... ... өлшенетін және
бақыланатын параметрлердің снсорлары мен датчиктері, орындаушы электрлі
және пневматикалық механизмдер мен ... ... ... ... арматура енеді. Өнімді ерітіндіні қайта өңдеу цехының 1-ші деңгей
заттары цехтың ғимаратында, ал ... ... ... ... ... УРВР және ... ... деңгейге- өлшенген параметрлерді автоматты жинақтау және
алғашқы өңдеу үшін, дистанциондық басқару, апатқа қарсы қорғаныш, ... ... ... арналған микропроцессорлы ... ... ... ... ... ... ... қайта
өңдеу цехы үшін операторныйға жақын орналастырылған шкафтарда, ... ... ... ... контейнерлерде (УПВР, УРВР
және УППР) орналастырылады. ... ... ... ... ... радиомодемдер қосымша орналастырылған.
Жүйенің 3 деңгейіне (“операторлық” шартты түрде) ақпаратты есептеп
өңдеуге. Оны есепке алуға, архивтеуге, ... ... және ... ... ... екі еселенген қорландырылған тәртіппен жұмыс
істейтін сенсорлы экранды компьютерлер, кіреді Геотехнологиялық ... ... ... ... ... алмасу үшін
антенді фидерлі құрылғылы радиомодеммен жабдықталған.
Жүйенің 4 деңгейіне (шартты түрде ... ... және ... ... АРМ инженерлерінің
автоматтандырылған жұмыс орны кіреді. (АРМ).
1-деңгей қарастырады:
1. ... ... ... мен ... ... датчиктері 4-
20 мА шығатын жалғау тетігі бар және ... ... ... ... ... ... Белгі беру датчиктері жалғанушы ... ... ... атауы, өлшеу шектері 8.1 кестеде-өнімді ... ... цехы үшін және 8.15 ...... ... үшін
егжей-тегжейлі келтірілген.
2. Реттеуші және тығындаушы арматураны басқару мен диагностикалық
Profibus-PA интерфейспен жабдықталған ... ... SIP ART PS2 PA ... ЭПП ... ... ... сыртқы ортадан ГР 65 қорғанышы бар және тікелей арматурада
орнатылады. Реттелетін параметрлер, реттеуші мүше түрі мен сан 8.7 ... ... ... ... өңдеу цехы үшін және 8.6 кестеде электрленген
реттеуші бөлімінде геотехнологиялық аймақ үшін ... ... ... ... ... ... ... интерфейсті модульмен жабдықталған жиілік
өзгерткіш Mickomaster-мен атқарылады. Далалық торапта Profibus-ОР жиілікті
өзгеркіш ... ... ... ... жеке жәшіктерге
орналастырылады. Реттелуші параметрлер, жиілікті ... ... мен саны 8.1.3 ... - ... ерітіндіні қайта өңдеу цехы үшін
және 8.1.6 кестеде – технологиялық аймақ үшін келтірілген.
4. ... ... ... пен ... мен ... чан
электроберілісін басқару мен диагностика интелектуальды басқару биогі мен
SIMOCOD-OP қозғағыштың (двигательдің) қорғанышымен орындалады. ... ... ... торабымен біріктірілген және насостың немесе
реактордың және контактілі чан ... жеке ... ... ... ... ... түрі және саны ... келтірілген.
5. Басқару электромагнитті клапандармен.
2-ші деңгей қарастырады:
1. ... және ... ... PLC ... дабылы
экрандалған бақылау кабелімен енгізілген. Берілген дабылдар PLC шкафының
ішкі ажыратқышымен қыспақ ... ... ... және ... ... программалы логикалық бақылаушыларда әрі қарай өңделу үшін ... ... ... ... екі ... ... Profibus-РА кабелімен
дабыл енгізіледі. Алынған дабылдар IM 157 интерфейсті модулімен біріккен
ОР/РА өзгеркіш ... кіре ... ... IM 157 ... ... ... дабылдар әрі қарай өңделу ... ... ... ... Жиілік өзгерткіш Mickomaster
және интелектуальды басқару бұленнен және SIMOCOD-Д двигатель (қозғағыш)
қорғанышына Profibus-ОР интерфейсті кабеліне енеді.
3. ... ... ... ... ... ... ... автоматты реттеу мен басқару
қызметтерінің логикалық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс орнындағы оператор мен АЖО инженердің ақпарат
алуын ... ... ... ... ... ... үдірістер туралы ақпарат қабылдау
2. PLC-ке технологиялық үрдістерді басқаруға команда беру
3. Технологиялық ереженің бұзылуы және ... ... ... ... ... ... (сигнализация)
4. Ағымдағы және ретроспективті ... ... ... жағдайлары туралы ақпараттардың ... ... ... және ... ... ... ... Технологиялық үрдістер мен басқарушы ... және ... ... ақпаратты сақтау.
6. Жүйеге оператордың басқару әсерін енгізу.
4-ші деңгей қарастырады:
1. Дербес ... ... ... ... ... шығару.
3. Инженерлік (АЖО) АРМ-нан жүйені диагностикалау ыңғайлау (икемдеу).
Степной кенбасқармасында программалы және аппаратты қамтамасыз етуді
АСУ ТП үшін таңдау ... ... ... негізделген. Жабдық
ретінде SIEMENS техникалық құралы таңдалған. Программамен ... ... ... ... SCADA WinCC және STEPZ ... жету ... мен басқаруды жүйеге ену жүйемен ... ... ... үшін ... емес түйіндерді диагностикалау жүйесі
қолданылған: реттеуші және тиекті ... ... және ... мен араластырғыш жетегі; Жүйенің өміршеңдігі диагностикалық ... ... ... ... ... операторді қос
резервті компьютер пайдалану есебінен іске асады. Жаңылысу пайда болғанда,
программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... кабель жолдары бөлме ішінде кабельді конструкция бойымен
жүргізіледі. ... ... мен ... ... ... қосу
құрылғысымен бірге жерге қосылады. Сонымен қатар арнаулы ыңғайланған жерге
қосылуына МГ ... ... ... ... ... ... - ... ерітіндіні қайта өңдеу цехының өлшем бірліктері ӨҚӨЕ
|Өлшенетін ... ... ... түрі ... ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 ... NO3 қорытпасы |150 г/л |Model: ... HART |
| | ... | ... қорытпасы |50 г/л |Model: ... HART |
| | ... | ... ... |50 г/л ... ... |
|Бункердегі шайыр деңгейі |0-200 см ... |4-20 мА ... ... ... ... HART |
|ҚЕ қысымы ... | ... HART ... ауа ... ... ... HART ... ... |0-16м3/сағ | ... HART ... ... ... қысымы | | | ... СДК ... ... | ... HART |
|ерітіндінің қысымы | | | ... ... ... ... HART |
|ертінідінің қысымы |ғ | | ... ... 119 1-3 тен |0-2 ... | ... HART ... ... | | | ... | | | ... ... ... |4-20мА, HART |
| ... ... ААО| ... ... ... |7МЕ5702-2НВ30-2ВВО |4-20мА, HART |
|Сығылған ауа шығыны |10 ... ... | |
| ... ... |4-20мА, HART |
|8.1 кестенің жалғасы |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... |0-16 ... 5 ... ... HART ... |кг/см2 дейін ... | ... ... | | | ... 1-3 ... ... ... |4-20мА, HART |
|десорбталатын ... ... ... | ... шығыны | | | ... 1-3 ... ... |7МЕ5702-2ЕВ30-2ВВО |4-20мА, HART |
|денитрленетін ... ... ... | ... шығыны | | | ... ... 112 1-3 |0-2 ... 40кг/см2|7МЕ5702-2ДВ30-2ВВО |4-20мА, HART |
|СДК-ға денитрленетін|дейін ... | ... ... | | | ... 1-3 ... ... ... ... HART ... ... | ... | |
|H2SO4 1291,2 чанға |0-300 л/сағ ... ... HART ... | ... | ... 1-3 ... |0-300л/сағ ... ... HART ... ... | ... | ... чанға аммиак |0-20м3/сағ |7МЕ5702-2JВ30-2ВВО |4-20мА, HART ... ... | ... | ... ... ... ... ... |01-6 ... |7МЕ5702-2JВ30-2ВВО ... HART ... | ... | |
|130 1-3 реакторына |0-20 ... ... ... HART ... 1291,2 ... ВР| ... | ... | | | ... 119 1-3 |0-5 ... м.Еу | ... ... V=5м3 ... | | ... 1-3 реакторының |0-5 м су баған. | ... ... | | | ... 1-2 ... |0-10 м су баған | ... ... | | | ... | | | ... 1-2 V=100м3 |0-15 м.су ... | ... ... деңгей | | | ... ... - ӨҚӨЕ ... ... ... ... |Сипаты ... ... 1-3 ... ... ... ... ... деңгейі | | ... 1-3 ... ... ... дискретті|
|регенирирленіп болған ионит | | ... | | ... 1-3 тегі ... ... ... дискретті|
|117 1-3-тегі деңгей | ... ... 1-3 ... ... | ... дискретті|
|134 бактағы деңгей V=2м3 | ... ... V=2м3 ... ... | ... дискретті|
|ПР тұндырмасындағы деңгей | 3RG6013-3АG00|2-позициялы дискретті|
|112 1-3 ... | ... ... ... |3RG6013-3АG00 | ... 1-3 ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... 1-3 ... | ... дискретті|
| ... | ... ... жалғасы ... 1-3 П3 ... ... ... ... ... | ... ... V=2м3 ... | ... ... ... | |
|1 |2 |3 ... V=2м3 ... ... | ... ... ... деңгей | ... ... ... ... | ... дискретті|
8.3 кесте - ӨҚӨЕ бойындағы тығын арматурасы
|Параметрлер атауы Түрі мен ... ... ... ... 1-9 СК-ден |Пневмоқозғалтқышты |6 DR 4101-1N ... ... ... ... ... Ду 100 | ... |
| |РУ16 ... | | ... 1-9 ... |Ду 100 Ру 16 |6 DR 4101-1N ... ... салу ... | ... |
| ... | | |
| ... кран | | ... 1-3 СДК ауа ... | ... ... ... ... | ... |
| ... | | |
| ... ... | | |
| |Ду 50 Ру 16 ... | ... 1-3 СДК | |6 DR 4101-1N ... ... тиеу | | ... ... 1-3 СДК | |6 DR 4101-1N ... ... ... | | ... ... |Ерітіндіге |6 DR 4101-1N ... ... алу ... | ... ... ... - ӨҚӨЕ бойынша реттеуші арматура
|Параметрдің атауы|Түрі және сипаты |Позиционер |Ескерту |
|1 |2 |3 |4 ... 1-9 ... ... Ду ... N ... ... ... |200 РУ10 фланцті | ... |
| ... ... | | ... 1-3 СДК-ға ПР|Пневмоберілісті Ду |6DR4101-1 N |Бұрылмалы |
|шығынын реттеу |100 РУ16 ... | ... |
| ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 ... 1-3 ... ... Ду |6DR4101-1 N |Бұрылмалы |
|шығынын реттеу |50 РУ16 ... | ... |
| ... ... | | ... 1-3 ... ... Ду |6DR4101-1 N |Бұрылмалы ... |250 РУ10 ... | ... ... реттеу |химиялық бұрылмалы | | ... ... ... ... N ... ... мен 130 1-3 |реттеуші, | ... ... H2SO4 ... | | ... реттеу |мембраналы, ДУ25 РУ6| | |
| ... ... | | |
| ... | | ... 1,2 ... ... |6DR4101-1 N |үдемелі ... ... | ... |
|селитрасының ... Ду25 Р4 | | ... және 112 ... механизмді | | ... ... ГП ... ... | | ... | | | ... ионитті |Диафрагмалы футерлі,|6DR4101-1 N |Үдемелі ... үшін және ... | ... ... |мембран, Ду 50 Ру4 | | ... ... ... ... | | ... ... |реттеуші клапан | | ... беру мен | | | ... ... | | | ... ... жалғасы ... ... ... ... N ... ... |
|қысылған ауаның |тура әсерлі қысым | ... ... ... |реттеуші реттеу | | |
| ... Ду80 Ру16| | |
| ... | | ... 1-3 |Ду 50 Ру4 фланцті |6DR4101-1 N ... ... және ... | ... ... ... ВР ... мембран, | | ... ... ... Футерлі, | | |
| ... ... | | ... көлемді |Центрге тартқыш |MICRO-MASTER |2 бакке 3 ... ... ... Q=45 ... |420 ... ... ... |Н=31 м. Эл/дв: |6SE6440-2AD31-8|Profibus-DP ... |N=18,5 кВт, n=3000 |0AO | |
| ... | | ... ... ... ... ... |1 чанға 2 |
|1291,2 контактілі|сорғы ... |420 ... ... арқылы 122 |Н=32м.Эл/дв: N=5,5 ... ... ... |кВт,n=3000 айн/мин |CAO | ... | | | ... ... ... ... ... |1 ... 3 |
|1191,2 бактен ... Q=2500 |420 ... ... ... ... ... |
|сорғыларын |Эл/дв:N=3кВт, |ВAO | ... |n=1500 ... | | ... 127 1-3 ... ... |SIMOCODE-DP |Бір бакке 1 |
|прямиктен ... ... ... | ... ... ... ... Эл/дв:N=5,5 | ... ... ... ... | | ... ... - ӨҚӨЕ ... сорғылармен мен араластырғыштар
|Параметрдің атауы|Агрегаттың түрі мен |Беріліс ... |
| ... | | |
|1 |2 |3 |4 ... көлемдегі |Айдау сорғысы Q=8м3/сағ, |MICRO-MASTER |1 реакторға 1 |
|1301-3 реактордан|Н=40м, Эл/дв:N=5,5 |420 ... ... ... ... ... ... ... | |CAO | ... ... ... ... ... |MICRO-MASTER |1 бакке 1 |
|125 бактен 126,7 |Н=40м, Эл/дв:N=5,5 |420 ... ... ... ... ... |
| | |CAO | ... |630 кВт, 6кВ, 950 ... |Profibus-DP |
|құмтындырғыштан |ретт. 25-100% |420 | ... 1,2 ... ... құнсыз 6 |6SE6420-2UD25-5| |
|басқару |дан 0,4 ке және 0 ден |CAO | |
| |6-ға | | |
|1 |2 |3 |4 ... ... ҚЕ|630 кВт, 6 кВ, 950 ... ... ... ... |айн/мин ретт. 25-100% |420 | ... ... ... ... |
| ... 6дан 0,4 ке 0 |CAO | |
| |ден 6-ға | | ... көлемді |N=11кВт, n=950 айн/мин |SIMOCODE-DP |1 чанға 1 ... 1-2 | | ... ... | | ... ... металканы| | | ... | | | ... | | | ... ... ... n=950 айн/мин |SIMOCODE-DP |1 реакторға 1 |
|1-3 реактордағы | | ... ... | | ... ... | | | ... ... - ӨҚӨЕ ... ... мен ... ... ... ... ... ... 4а-6а |0-300 ... 10 ... |7МЕ 5702-2 |4-20 мА, HART ... | ... | ... ... ... ... |4-20 мА, HART |
|j-ші УППР, к-ші | ... 7 | ... ӨР | ... ... | |ААО | |
|1 ... және 3 |0-30 м, су бағаны ... |4-20 мА ... | | | ... ӨЕ | | | ... | | | ... резервуардың |0-5 м су баған. ... ... ... ... | | | ... | | | ... | | | ... ... - ... ... ... сорғылармен реттеуші ысырмалар
|Параметрлер атауы|Агрегаттың түрі |Беріліс |Ескерту |
| ... ... | | ... ... ... |MICROMASTER 420 |RS485 ... 1-3 ... Q=25 ... ... ... Н=32м, |O | ... сорғыны |Эл/дв: N=12кВт, | | ... |n=3000 ... | | ... ... |Айдау (погружной)|MICROMASTER 420 |RS485 ... к-ші ... Q=9 ... ... |м3/сағ, Н=50м, |O | ... ... ... ... | | |
| |n=3000 ... | | |
|1 блок және 2 ... ... 420 |RS485 ... ПР ... Q=2258 |6SE6420-2UD25-5CA| ... ... Н=85м, |O | ... ... ... N=132кВт, | | |
| |n=3000 ... | | ... ... ... ... ... | ... ... к-ші | |З | ... | | | ... ... | | ... ... ... ... үшін ... ... ... сорғыштар
Тау-кен өндірісінде шахталы аймақты кетіру және өнімді ... үшін ... ... ... ... ... ... қарай сорғылар екі
түрге бөлінеді: тиеуші электроқозғағыш және ... ... ... және электроқозғағыш ұңғыма аузына орналасқан.
Тиеуші электроқозғағышты сорғы ұңғымадан 250С температуралы салмағы
0,1% аспайтын механикалық бөлшектерден тұратын суды ... ... ... (8.2 ... ... 10.500 ... және 16-650 м ГОСТ ... шегі бар.
Грундофос (Германия) типті тиегіш электроқозғағышты (8.2 сурет) сорғы
агрегаты көпсатылы центрге тартқыш сорғыдан, ... ... ... асинхронды қысқатұйықталған электроқозғағыштан, күш кабелінен және
құбырсымды бекітетін жоғарғы фланцтан тұрады. Қозғағыштың ... ... ... ... және ... обмоткасының ұштары
күш кабелімен саңлаусыз байланыс бар. Сорғы электроқозғағышпен саусақты
муфтымен жалғанған. Бағыттаушы подшипниктер сумен ... ... ... ... ... ... қабылдайды.
Тиегіштегі электроқозғалтқышты сорғының артезиандықтан артықшылығы
аралық подшипникті ұзын ... ... жоқ, ... және ... ... ... ... және тұтынымдық шығындарды
қысқарту мүмкіншілігі ... ... ... ... ... ... бар тік ... қанқаға орнатылған жұмыс доңғалағына ұқсайды. Жұмыс ... ... ... ... ... ... күрекшелері
орнатылған. Жұмыс доңғалағы бір бағытта шығаруға ... ал ... мен ... ... ... шығарылған ерітіндімен
майланады.
Бұндай құрылғының жалпылама алгоритмі жабық ... ... ... ... 8.3 ... көрсетілген.
Алгоритмге сәйкес қызмет былайша орындалады. Басқару аппаратын және
оның ... ... ... ... (1оператор) электродты
датчиктің көмегімен ... ... ... (2 ... ... ... ... Ерітінді электродтан датчиктің ЭВ
жоғарғы деңгейіне көтерілгенде, программалы бұленде ... ... ... су ... ... сорғысын қосуға бұйрық беріледі. Құю
сапасын ... ... РДВ ... 5) бақылайды. Егер деңгейді ... ол ... (ЭП) ... ... (ЭА) ... жеткен болса (р=0),
онда программалы бұлен сұлбасы бір мезгілде К сорғыға ... ... ... құю ... ... сорғы құйылып болғанда. Оны жұмысқа қосуға ... 6), ... ... ... ... ... көмегімен бақылайтын
(логикалық шарт 7 оператор беретін) ... ... Егер ... ... (n=1) ... онда ... ... ашуға бұйрық
беріледі және ... ... ... бақылауға ауыстырылп-қосылады,
төменгі деңгейге жеткенде сорғы ажыратылады. Егер ... бір ... ... ... ... ол ажыратылады және диспетчерге белгі
беріледі (8 оператор), ал аппаратура келесі сорғыны жұмысқа қосу үшін ... ... ... ... бір (дистанциялық қосу) және екі
(дистанциялық қосу мен ажыратуға) байланыс ... бос ...... жолы ... белгінің жеке-жеке үзіліп беру әдісімен
беріледі.
Ерітіндіні аймаққа ... ... ... ... ... ... CRUNDFOST тереңдік сорабы қолданылады. Ал
олардың басқару және ... үшін ... ... ... ... ... сораптар сұлбасы және дистанционды
басқару тәртібінде жұмыс істейді.
Сорапты ... ... ... ... SB1 қосу ... ... ... қозғалысы сорапта жұмыс істейді. Құбыршектердің
ашқ қозғалысына белгілі қысымға жеткенге басқару ... ... ... ...

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Мен жастарға сенемін» - ұлтжандылықтың ұраны10 бет
Іңкәй уран кенорны22 бет
Буденовск уран кенорны60 бет
Жерасты уран қазу жұмыстарының арнайы сұрақтары32 бет
Жерасты шаймалау тәсілімен алынған уран ерітіндісін сорбциялау арқылы десорбат алу55 бет
Уран5 бет
Уран - энергия көзі ретінде9 бет
Уран ерітінділерін экстракциялық әдіспен өңдеу6 бет
Уран және оның құймаларының коррозиясы21 бет
Уран металлургиясы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь