Қанжуған уран кен орнын жобалау


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Қанжуған кен орнының геологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1 Қанжуған кен орнының құрылуының геологиялық ерекшеліктері ... ... .6
1.2 Кен орнының гидрогеологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Жыныс кен араластыру қасиетінің геотехнологиялық сипаттамасы және өндіру әдісінің негізін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.4 Кен орнының уран қорын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2 Ұңғымаларды орналастыру торы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.1 УКО ұңғымалармен ашу түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.2 Ұңғымалардың қатар орналасу тобы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.3 Ұңғымалардың тік бұрышты тобының жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.4 Ұңғымалардың ұялы орналасу тобы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
3 Уран кен орнын ашу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
3.1 Ұңғыма санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
3.2 Технологиялық ұңғымаларды орналастыру әдісін таңдау ... ... ... ... ... .23
3.3 Ұңғымаларды игеруге дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
3.4 Ұңғыманың өнімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
3.5 Кен сілемдерінің көлемдік мөлшерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... .27
3.6 Бұленді пайдалану уақыты және қышқыл шығынын анықтау ... ... ... ... ..29
3.7 Аумақтың кереген технологиялық торабы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
3.8 Қышқылдату құбыры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
4 Ұңғымалардың құрамын жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
4.1 Жалпы жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
4.2 Ұңғымаларға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
4.3 Тұтынымдық технологиялық ұңғымаларды жабдықтау ерекшеліктері...34
4.4 Ұңғымалардың құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
4.5 Бұрғылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
4.6 Бұрғылыу агрегатының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
4.7 Ұңғыманың құрлысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
4.8 Бұленнің қышқылдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
5 Сілтілеу геотехнологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
5.1 Сорбция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
5.2 Десорбсият ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
5.3 Уран концентратын сүзу және тұндыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
6 Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
6.1 Cүзгілердің бітелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
6.1.1 Ұңғымаларды тұтыну және жабдықтау жұмыстары ... ... ... ... ... ... 55
6.1.2 Қарнақы ұңғымалардың құрлысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
7 Электрмен жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
7.1 Электр энергиясымен қамтамассыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
7.2 Бас төмендету қосалқы бекеті (ГПП.35/6кВ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
7.3 Жобаланған бұленді электрмен жабдықтау үшін учаскелік трансформаторлық қосалқы бекетін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
7.3.1 Тұтынушыларға қажетті кабельді таңдау және тексеру ... ... ... ... ... 64
7.4 Электрмен жабдықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
7.5 Релелік сақтандыру, басқару, автаматика сигнализация, электр энергиясын өлшеу және есепке алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
7.6 Әуе желілерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
8 Өндірістік үдірістерді автаматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
8.1 Өнімді ерітіндіні қайта өңдеу бөлігін автаматтандыру ... ... ... ... ... ... 69
8.2 Өнімді ерітіндіні өндіру үшін тиеуші центрге тартқыш сорғыштар ... ... 81
9 Еңбекті қорғау және табиғатты қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
9.1 Қауіпті өндірістік айғақтарды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
9.2 Ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
9.3 Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .85
9.3.1 Механикалық зақымнан сақтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...87
9.3.2 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...88
9.4 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88
9.4.1 Аймақта технологиялық қондырғыларды бақылау ... ... ... ... ... ... ..90
9.4.2 Құйылымды . сорынды желдетуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... 90
9.4.3 Жер ресурыстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
9.4.4 Радиациялық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..92
9.5 Жер асты шаймалау және өнімді ерітінділерін қайта жасау ... ... ... ... .92
10 Қанжуған уран кен орнының өндірістік алаңы және жер бетінің жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
10.1 Көлемді жоспарлы және құрамдық шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ... 94
10.2 Қатерсіздендіру орны және десорбаттың тауарлық қоймасы ... ... ... ..96
10.3 Жер бетінің жалпы жоспарын салу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... 101
10.4 Раушан желін керегендік салу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .101
11 Экономика және өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...103
11.1 Еңбекшілердің саны.Еңбекті ұйымдастыру.Басқару жүйесі ... ... ... .103
11.2 Ұңғыма құрлысына жұмсалған шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104
11.3 Капиталдық салым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .105
11.4 КЖКМ табысына кеткен энергетикалық шығындар ... ... ... ... ... ... ... ..105
11.5 Өнімнің өзіндік құны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .106
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..109
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...110
Қазіргі уақытта дүние жүзілік металлургия өндірісін обьективті түрде күшіне енгізу өте ертеден қалыптасқан үйлеспеушілік жағдай, металл шығару ұлғайғанда минерал-шикізат бағасы және сапасы үнемі төмендеуде. Ал концентраттар (алынатын өнімдер) нашарлауда. Өнім өндіретін кен машиналары барған сайын күшейюде, ал байыту үдірісінде реаген және концентраттар алу үшін улы заттар қолданылады. Қайта өңдеуде концентраттардың көбею көлемі металлургия заводында үлкен көлемдегі жанармай және флюсов қажет болады.
Осы мәселелер сөзсіз қоршаған орта экологиясына техногенеза негатив әсерінің ұлғаюуына әкеліп соғады. XIX – Арнайы БҰО бас сессия ассамблеясында 1997ж 23-шілдеде Нью-Иоркте Н.А.Назарбаевтың айтқаны.
«..... Бүкіл планета масштабында қоршаған ортаға әсері қарастырылуда. Келесі ғасыр басында осы мәселе мықтап қолға алынды. Көптеген мемлекеттер ауыспалы экономикада, табиғи ресурстарын өндіру жұмысын орындап, басты табиғатты ластаушыларға айналуы мүмкін. Дүние жүзінің бұған ешқандай қызығушылық білдіріп отырмағанына, олар барлық өндіріс таза және шығыны жоқ экология жағынан қаупсіз деп санайды».
Мұндай жағдайда А - геотехнологиялық өндіру әдісін қолдану және пайдалы қазбаны қайта өңдеу әсер ету айғақтары ішіндегі жағдайды жақсы жағынан өзгерту болып табылады.
Геотехнология – тау-кен ісіне арналған білімді, жер қойнауын игеру және оны қорғау техникалық үдірістерді қазу және өңдеу техникасын біріктірген көп тармақты ғылым саласы және әдістерді игеруде техникалық торлар және техника үдірісінде пайдалы қазбаларды недрден алу кезінде физика және химиялық әсер етуі.
Сілтісіздендіру - бір немесе бірнеше қатты минералды ерітіндіге айналдыру. Геотехнологияның үдірістерін жерасты металдарын сілтісіздендіру
1 Язиков В.Г., Забазнов В.Л., Петров Н.Н., Рогов Е.И., Рогов А.Е.
Казахстандағы уран кен орнындарының геотехнологиясы Алматы 2001
2 Петров Н.Н., Язиков В.Г.,Аубакиров Х.Б., Плханов В.Н., және т.б. Қазахстандағы уран кенорындары (экзогендер)
3 Шумилин М.В., Муромцев Н.Н., Бровин К.Г., ЖС әдісімен кен орындарын барлау және уранды игеру үшін.
4 Абдульманов И.Г. Жерасты шаймалану кешендері – М: Недра, 1992ж.
5 Бровин К.Г. Жерасты шаймаланумен өңдеуге арналған уран кенорнын өндірістік бағалау, барлау, іздестіру, болжау – А: Ғылым, 1997.
6 Башлык С.М. Ұңғыманы бұрғылау – М: Недра, 1983ж.
7 Мамилов В.А., Петров Р.Ф., Шішанина Г.Р. ЖС әдісімен уран қоры игеру.
8 ДСП-7121 ЖШ өңдеу әдісімен гидрогенді кенорындарын пайдалануға арналған инструкция 1 бөлім – 1979ж.
9 Ұңғыма жүйесіндегі жерасты шаймалану әдісімен кенорындарын өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері ЖС (ПБПВ).
Калицун В.И. Суөткізбейтін желілердің гидравликалық есебі. М:Құрылысбаспасы, 1988ж.
10 Прозоров И.В. Гидравлика, инженерлік желілерді сумен жабдықтау.-М: Жоғарғы мектеп, 1975ж.
11 Луценко И.К., Белецкий В.И., Давыдова Л.К. Кенорындарындағы кенді шахтасыз игеру.
12 Арене В.Ж., (геотехнология) Төтелдердегі пайдал қазба қоры.
13 “КАЗАТОМПРОМ” басқару жүйесіндегі еңбеті қорғау. (СУОТ) 2001 Алматы.

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Мен жастарға сенемін» - ұлтжандылықтың ұраны10 бет
Іңкәй уран кенорны22 бет
Буденовск уран кенорны60 бет
Жер астын шаймалау — уран өндірісіндегі ең қауіпсіз әдіс9 бет
Жерасты уран қазу жұмыстарының арнайы сұрақтары32 бет
Жерасты шаймалау тәсілімен алынған уран ерітіндісін сорбциялау арқылы десорбат алу55 бет
Уран5 бет
Уран - энергия көзі ретінде9 бет
Уран ерітінділерін экстракциялық әдіспен өңдеу6 бет
Уран және оның құймаларының коррозиясы21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь