Октябрьск мұнай кен орны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 Кен орнының геологиялық . физикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Геологиялық құрылымының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Коллекторларды бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Кеуектілік және өткізгіштік коэффициенттерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнайға қанығушылық коэффициентін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6 Мұнай, газ және судың қасиеті мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7 Физикалық . гидродинамикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.8 Мұнай мен газдың қорлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
2 Игеру обьектісін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Есептеу әдістемесін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 МКОИ есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 ЭЕМ қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 Игеруді жобалау үшін геологиялық . кәсіпшіліктік және техника . эканомикалық негіздемесін дайындау
3.1 Ұңғылар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Игерудің ағымдағы жағдайын және мұнайды өңдеу көлемін ұлғайту әдістерінің қолданылу тиімділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.1 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы қабат қысымы
ның өзгерісін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.2 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.3 Жүзеге асатын игеру жүйесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3 Қабаттың геологиялы.физикалық моделдерінің қабылданған есебін дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3.1 Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі үшін қабылданған қабаттардың есептік моделдерін және олардың геологиялы.физикалық сипаттамаларын дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік нұсқасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4.1 Қабаттың геологиялы.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану объектілерін бөлуді дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4.2 Игерудің есептік варианттарын және олардың бастапқы мәліметтерін айқындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.3 Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау (дәлелдеу) ... ... ..
3.4.5 Ығыстыру процесімен қамтуды, және резервтегі ұңғылар санын анықтау
3.4.6 Кеніштерде қысым төмендеген кезде өндіру ұңғымаларының өнімділігінің өзгеруі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.7 Кен орнына ұңғыларды орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 Игеру нұсқаларының технологиялық және техника.эконоикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1 Игеру нұсқаларының экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Игеру нұсқаларының технологиялық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Жер қойнауынан мұнай алудың есептік коэффициенттерін талдау ... ... ... ..
5 Мұнайды және газды өндірудің техникасы мен технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.1 Ұңғыны фонтанды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.1.2 Ұңғыны механикалық пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.3 Кен орнындағы жабдықтардың жұмысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдын.алу және олармен күресу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшіліктік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4 ҚҚҰ жүйесіне және су айдау үшін қолданылатын судың сапасына қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.5 Мұнай бергіштікті ұлғайту әдістерін қолдану кезінде қабатқа жұмыс агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен техникасына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.5.1 Мұнай бергіштікті ұлғайту әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.2 Ұңғының түп аймағын тұз қышқылымен өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.3 Түп аймағын өңдейтін ұңғыны таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.4 Ұңғыманы өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.5.4.1 Қышқыл ерітіндісін дайындау тәртібі және қолданылатын агрегаттар ...
5.5.5.2 Тұз қышқылымен өңдеу жұмыстарының орындалу реті ... ... ... ... ... ... ...
5.5.4.3 Ұңғының түп аймағын тұзқышқылмен өңдеудің есебі ... ... ... ... ... ... ... ..
5.6 Жұмыс агентін дайындаудың технологиясының құрылымын салыстырмалы таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 "Октябрьск мұнай" мұнай.газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2 "Октябрьск мұнай" мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай.күйі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2.1 Мұнай газ өндіру басқармасының қызметкерлерінің жол ақысының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.4 Техника.экономикалық көрсеткіштердің талдауы ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5 Күрделі қаржыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.6 Жобаның экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 Игеріліп жатқан қабатты және ұңғыманың пайдалану жағдайы мен оның жабдықтарын бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1 Кен орнын игеруді бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 Кен орнын игеру процесін реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.3 Қышқылмен өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.2 Жуу агрегатында жұмыстың қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.1 Ұңғыны жуу кезіндегі және қышқылмен өңдеу кезіндегі жұмыстардың қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.2 Мекемелерде қоршаған ортада байланысты қысқаша мәліметтер ... ... ... ...
9.3 Атмосфералық ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздерінің болуын талдау. Олардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.4 Су ресурстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.4.1 Суды тұтыну. өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5 Жер ресурстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5.1 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.6 Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.6.1 Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7 Кәсіпшілік қалдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.7.1 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.8 Радиация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10 Ғылыми бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қазақстан Республикасының мұнай өнеркәсібі экономиканың жетекші саласы болып табылады. Еліміз қазіргі таңда дүние жүзіндегі ірі мұнай өндіруші елдердің қатарына қосылып, дүние жүзі бойынша мұнайдың дәлелденген қорынан-13, газ және конденсаттан-15, мұнай өндіру көлемі жағынан 28 орын алады. Қазақстан дәлелденген қоры және мұнай өндіру көлемі бойынша ТМД елдерінің арасында екінші, ал газ бен конденсаттың қоры бойынша – төртінші орын алады.
Жаңажол кен орны 1978 жыл ашылған және 1983 жылы пайдалануға жіберілген. Бұл 60 пайыз күкіртсутегі мен көмірқышқылгазды, 10 пайызға дейін парафинді, жоғары газ факторлы кен орны.
Жаңажол кен орны таскөмір жүйесінде қалыптасқан, кеуек пен жарықшақтардан, кеуек пен ұсақ қуыстардан тұратын карбонатты коллектор болып табылады. Кен орынды игеру екі карбонатты қалыңдық бойынша жүргізіледі – КТ-І және КТ-ІІ. Бұл жердегі ұңғымалар мынадай сипаттарға ие: терең, газ факторы жоғары және күкіртті сутегінің пайыздық мөлшері жоғары. 1999 жылдан бастап «Ақтөбемұнайгаз» ААҚ экспериментальды газлифтті шоғыр құру жұмыстарын бастады. 2001 және 2002 жылдары барлығы 35 ұңғымада біртіндеп алғашқы газлифтті эксперимент жүргізілді. Эксперименттің табысты өтуі нәтижесінде 2003 жылдан бастап мұнайды газлифт әдісімен игеру пайдалануға енгізілді. Осы уақытқа дейін кен орнында 233 газлифтке ауыстырылған ұңғымалар бар. Газлифтті ұңғыма сұйықтығының жалпы тәуліктік шығымы – 8064т/тәу, газлифтті ұңғыманың мұнай бойынша тәуліктік шығымы – 6585 т/тәу, газдың шығыны – 247,2*104м3/тәу.
Газлифтілі жағдайдың компрессорлы және компрессорсыз түрі болады. Бірінші жағдайда, агент компрессорлық станцияларда сығылып дайындалып, ал екінші жағдайда агент ретінде кен орнының газы, табиғи қысыммен беріледі.
Газлифтілі пайдалану әдісінің басқа механизацияланған әдістерден ерекшелігі келесіде : құрал – жабдығының және оларды қолданудың қарапайымдылығы, жөндеуаралық мерзімнің ұзақтылығы, пайдалану
1. Амиян В,А. Амиян А,В “Повышение производительности скважин” –М; 1986 жыл.
2. “Жаңажол кен орнындағы №3577 ұңғымасында жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстарының жоспары” - “Октябрьскмұнай” МГӨБ ; 2007 жыл.
3. Ибрагимов Л.Х, Мищенко И.Т, Челоянц Д.К “Интенсисификация добычи нефти” -М; 2000 жыл.
4. “Мұнай және газ” нормативтік құқықтық актілер жиынтығы – А, 2005 жыл.
5. Мұнай кәсіпшілігінің министрлігі “Технология заканчивания скважин, обеспечивающая сохранение коллекторских свойств продуктивной толщины КТ- ІІ месторождения Жанажол. РД- 39Р – 0147009 – 739 - 90 ” – ВНИИКР мұнай, 1990 жыл.
6. Муслимов Р.К. (“Татмұнай”), Орлов Г.А, Мусабиров М.С. (“ТатНИПИмұнай”) “Комплекс технологии обработки призабойных и удаленных зон карбонатных пластов” // Нефтяное хозяйство №2, 2006 жыл.
7. Нефедов Н.В (“ТатРИТЕКмұнай” МГӨБ) “Интенсификация добычи нефти методом обработки призабойный зоны кислотный микроэмульсией” // Нефтяное хозяйство №3, 1993 жыл.
8. “Руководство по кислотным обработкам компаний Клиарвортер” – М; 2006 жыл.
9. Сулейманов А.Б, Карапетов К.А, Яшин А,С “Практические расчеты при текущем и капитальном ремонте скважин” –М; “Недра” 1984 жыл.
10. Сургучев М.Л, Желтов Ю.В, Симкин Э.М “Физико химические микропроцессы в нефтегазоносных пластах” –М; “Недра” 1984 жыл.
11. Ярушин В,В “О рациональной величине забойного и пластового давлений”
// “Месторождение Жанажол”, - Ақтөбе; 2003 жыл.
        
        АНДАТПА
Осы дипломдық жобада он негізгі бөлім қарастырылған.
Бірінші бөлімде кен орынның геологиялық құрылымдық сипаттамасы,
коллекторлардың ... ... ... ... ... физикалық-гидродинамикалық сипаттамасы, мұнай мен газдың
қорлары туралы айтылған.
Игеру ... ... ... ... ... таңдалған, сол
объектінің гидродинамикалық есебі келтірілген.
Үшінші және төртінші бөлімде игеруді жобалау үшін Жаңажол кен ... және ... ... ... ... ... ... кен орнында үздіксіз
компрессорлы газлифті (ҮКГ) жабдығын ... ... ... ... ... ... жер асты ... жинастыру көрсетілген.
Экономикалық бөлімінде «Октябрьмұнай» МГӨБ ұйымдастырушылық
сипаты және кен орнын пайдаланудағы техника-экономикалық ... ... ... ... ... және ... өндірістік
факторларды талдау және ұңғыларды газлифтілі пайдаланудың қауіптілігі
көрсетілген.
Қоршаған ... ... ... ... ... ... көздер ретінде технологиялық үрдістер көрсетілген.
Ғылыми бөлімде компрессорлы газлифтілі тәсілдің ... ... ең ... әдіс ... ... ... туындайтын ең
негізгі мәселер, ұсыныстар мен тұжырымдар жасалған.
АННОТАЦИЯ
Этот дипломный проект состоит из десяти основных частей.
В первой части ... ... ... параметры строение,
выделение коллекторов, пористость, нефтенасыщенность, коэффициенты
проницаемости, ... ... ... ... и
газа.
В части выбора объекта, мною выбран объект разработки и приведен ... ... ... и четвертой частях для проектирования разработки расмотряны
геолого-промысловые и ... ... ... ... ... части техники-технологии приведены схема компоновки подземного
оборудования газлифтных ... ... ... скважин и
применяемые оборудования при непрерывном ... ... ... ... ... НГДУ ... нефть» технико –
экономические показатели эксплуатации ... ... ... ... ... ... ... указаны анализ опасных и ... ... и ... ... ... ... ... охраны окружающей среды рассмотрены технологические процессы
которые являются источниками ... ... и ... ... ... ... основные проблемы возникающие при
газлифтном использовании, эффективность компрессорно – ... ... ... выводы и предложения.
ANNOTATION
This diploma project considers ten main sections.
The first section is about geological structured ... ... division of ... porous, satiation of oil, ... physical – ... ... oil and gauze ... the choice of object ... section object ... ... out and hydrodynamic estimate of object is put into.
In order to project the ... in the third and fourth sections ... ... ... – industrial and technical – economic bases of
deposit versions in Zhanazhol deposit.
In ...... section ... ... gauze ... are used, utilization of gauze lift slit and joining underground
equipments of gauze lift slit are shown.
Organizing ... oil – gauze mining ... ... ... – economic ... by using deposit are mentioned in
the economic section.
Dangerous and harmful industrial factors and danger of gauze – ... of slits are shown in the labour ... ... protection section includes sources that ... and ... science section is about that ... gauze lift method is
advantageous method after using ... main problems that appeared ... gauze lift, offers and ... Кен ... ...... ... ... ... объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің
сипаттамасы және ... ... ... және ... коэффициенттерін
анықтау..............................
1.5 ... ... ... ... газ және ... қасиеті мен
құрамы...................................................
1.7 ...... ... мен ... .
2 ... ... ... ... ... ... ... ... Игеруді жобалау үшін геологиялық - ... және ... ... ... дайындау
3.1 Ұңғылар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін ... ... ... мен ... ... ... ... және мұнайды өңдеу көлемін ұлғайту
әдістерінің ... ... ... ... ... және ... ... шығымын, игерудің
технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жүйесін
талдау..............................................................
3.3 Қабаттың ... ... ... есебін
дәлелдеу....................................................................
..................................................
3.3.1 Игерудің ... ... ... үшін ... есептік моделдерін және ... ... ... ... ... ... және игерудің есептік нұсқасын
таңдау......................................................................
...................................................
3.4.1 Қабаттың ... ... ... пайдалану
объектілерін ... ... ... варианттарын және олардың бастапқы мәліметтерін
айқындау....................................................................
................................................
3.4.3 Қабатқа әсер ... ... ... ... анықтау
(дәлелдеу)..........
3.4.5 Ығыстыру процесімен қамтуды, және резервтегі ұңғылар санын анықтау
3.4.6 Кеніштерде қысым төмендеген кезде өндіру ұңғымаларының ... Кен ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... Жер ... ... ... есептік коэффициенттерін
талдау..............
5 ... және ... ... ... ... ... ... ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және жер
асты ... ... ... ... ... ... Кен ... ... ... ... пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдын-алу ... ... Ұңғы ... ... ... және ... дайындауға қойылатын
талаптар ... ҚҚҰ ... және су ... үшін ... ... ... қойылатын
талаптар ... ... ... ... ... ... ... қабатқа жұмыс
агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен техникасына қойылатын
талаптар....................................................................
...............................
5.5.1 ... ... ... ... түп ... тұз ... Түп ... ... ... ... ... ерітіндісін дайындау тәртібі және ... Тұз ... ... ... орындалу
реті............................
5.5.4.3 Ұңғының түп ... ... ... ... ... ... технологиясының құрылымын салыстырмалы
таңдау......................................................................
.....................................................
6 ... ... ... ... ... басқармасының ұйымдастыру
құрылымы....................................................................
...............................................
6.2 "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасындағы ... ақы ... ... ... ... газ ... ... қызметкерлерінің жол ақысының
жағдайы.....................................................................
.................................................
6.4 Техника-экономикалық көрсеткіштердің талдауы…………………………..
6.5 ... ... ... ... ... жатқан қабатты және ұңғыманың пайдалану жағдайы мен ... Кен ... ... Кен ... игеру ... ... ... ... ... Жуу ... ... ... жуу ... және қышқылмен өңдеу кезіндегі ... ... ... ... ... қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және ... ... ... ... байланысты ... ... ... ... ... ... көздерінің болуын талдау. Олардың
сипаттамасы.................................................................
..............................................
9.4 Су ... Суды ... ... ... ... көлемі, олардың құрамы және
ағынды ... Жер ... Жер ... ... ... ... ... және жердің бүлінуін
алдын ... ... мен ... ... ... мен ... ... туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау
шаралары....................................................................
...............................................
9.7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібі экономиканың жетекші
саласы болып табылады. ... ... ... дүние жүзіндегі ірі мұнай
өндіруші елдердің ... ... ... жүзі ... мұнайдың дәлелденген
қорынан-13, газ және конденсаттан-15, мұнай өндіру көлемі жағынан 28 орын
алады. Қазақстан дәлелденген қоры және ... ... ... бойынша ТМД
елдерінің арасында екінші, ал газ бен конденсаттың қоры бойынша – ... ... кен орны 1978 жыл ... және 1983 жылы ... Бұл 60 ... ... мен көмірқышқылгазды, 10 пайызға
дейін парафинді, жоғары газ ... кен ... кен орны ... ... ... ... ... кеуек пен ұсақ қуыстардан тұратын карбонатты коллектор
болып ... Кен ... ... екі ... ... ... – КТ-І және КТ-ІІ. Бұл жердегі ұңғымалар мынадай сипаттарға ие:
терең, газ ... ... және ... сутегінің пайыздық мөлшері жоғары.
1999 жылдан бастап «Ақтөбемұнайгаз» ААҚ экспериментальды газлифтті шоғыр
құру ... ... 2001 және 2002 ... ... 35 ... алғашқы газлифтті эксперимент жүргізілді. Эксперименттің табысты
өтуі нәтижесінде 2003 ... ... ... ... әдісімен игеру
пайдалануға енгізілді. Осы уақытқа ... кен ... 233 ... ... бар. ... ұңғыма сұйықтығының жалпы тәуліктік
шығымы – ... ... ... ... ... ... ...
6585 т/тәу, газдың шығыны – 247,2*104м3/тәу.
Газлифтілі жағдайдың компрессорлы және компрессорсыз ... ... ... ... ... ... сығылып
дайындалып, ал екінші жағдайда агент ретінде кен ... ... ... ... ... ... басқа механизацияланған әдістерден
ерекшелігі ... : ...... және оларды қолданудың
қарапайымдылығы, ... ... ... ... және ... ... молдығы, көлбеу ұңғыларында
пайдалану мүмкіндігі, ұңғы өнімінде, газдың немесе құмның болғанына қарамай
әдісті ... ... ... ... бойынша жұмыс параметрлерінің
технологиясын қазіргі заманғы техникамен қамтамасыз етілді. ... ... (41 жаңа ... 71 көне ... ... ... пайдалануға
берілді. Компрессорлы газлифтке ауыстырылған 41 жаңа ұңғымалардың бір
ұңғымасының орташа ... – 46,23 ... бір ... ... бойынша
көтерілген орташа шығымы – 26,53 ... ... ... ...... ... шаралардан кейінгі 71 көне КГЛ
ұңғымалардағы сұйықтықтың көбейген ... ...... ... көбейген орташа дебит – 9,21 т/тәу, көтерілген шығымның жинақталған
мәні – ... ... ... ... кен ... 233 КГЛ ұңғымаларын компрессорлы
газлифт тәсілімен игеру тұрақты және қалыпты өнім беруді ... ... ... жүйенің тиімділігін көтереді.
1 КЕН ОРНЫНЫҢ ... - ... ... ... ... ... корреляциялау және жаңа жетілген ұңғымалар мен кен
орны ішіндегі ұңғылардың мәліметтерін бірлестіріп, құрылымдарды зерттеу
нәтижелерінің ... ... ... ... ... жүргізілді.
Құрылымды зерттеу үшін КТ-І-ден 520 ұңғыма және КТ-ІІ-ден 220 ұңғыма
пайдаланылды.
80-жылдар ... ... ... екі өлшемді 4х4 км-лік барлау
жүргізілді, ал жергілікті жерлерде ... ... 2х4 ... Осы жолы екі ... ... ... бөлігі жиналды. Жалпы
екі өлшемді сейсмиканың мәліметтері берілген ... ... ... ... ... және олардың таралуын анық
сипаттамайды, әсіресе жүргізілген екі ... ... ... ... ... қанатының шектік ығысулары анық көрсетілмеген.
Негізінен КТ-І кеніші, В бумасы, КТ-ІІ кеніші және Д ... ... Кен орны ... ... ... ... жаңа
түсініктері негізінен игерудің техсхемасымен салыстырғанда өзгермеген, тек
КТ-І горизонтының оңтүстік антиклиналь бөлігінде екі ығысулар анықталған.
КТ-І құрылымының ... ... ... ... ... солтүстік және
оңтүстік қанаттарының еңкею ... ... 1,7-2°, ал ... және батыс
қанаттарының бұрышы 3,0-13,1° (1.2-кесте). Солтүстік антиклиналь ... ... ... ... орналасқан. Солтүстік
антиклинальда шығыс қанатының қабаттарыбатыс ... ... ... КТ-І ... ... ... шығысқа және оңтүстіктен
солтүстікке қарай ... КТ-І ... ... ... оңтүстік және
солтүстік жиынтықтардың орналасуының абсолютті тереңдігі сәйкесінше ... және ... 2280м ... Су ... шекара абсолютті белгіде минус
2650м, сныменқатар аудан 187 км2 , ал ... ... – 370 м ... ... ... асыру үрдісінде КТ-І кенішінің құрылымы туралы
жаңа түсінік ... ... ... антиклиналдың батыс қанатында екі
шағын ығысулар анықталған.
КТ-ІІ құрылымының сипаттамасы
КТ-ІІ горизонтының құрылымы КТ-І ... ... ең ... КТ-І ... ... ... ... тек
оңтүстік антиклиналдың батыс қанатында үлкен шекті ... бар. ... және ... ... ... ... шамамен 2-2,4º, едәуір тік батыс
және шығыс қанаттардың бұрышы 5,0-14,7º. Солтүстік антиклиналдың шығыс ... ... ... ... оңтүстік антиклиналдың екі қанаттарының
қабаттарына қарағанда едәуір тік болып ... ... ... ... оңтүстік және солтүстік антиклинальда минус 3120м және ... ... ... ... ... - 470 м,ауданы 320 км2 құрайды.
2. Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық
қасиеттерінің сипаттамасы және олардың ... ... ... ... ... ... газ, ... мұнай қорларының есебі көрсетілетін 3 өнімді коллектор ... ... ... ... ... ... ... “В”). Стратиграфиялық
қатынаста “А” және “Б” бумалары жоғары карбонның Гжельск және ... ... ... ... 10, 13, 50 ... ... ... төртінші “В” бумасы бөлінеді, оның өнімділігі шектеулі.
Барлық бумалардың литологиялық жыныстары әктастармен, доломиттермен
және олардың арасындағы ... ... ... ... ... ... ... жоғары “А” бумасына тән.
Бұл әртүрлі түйіршікті кальцитпен ... ... ... ... ... сұр ... ... Қайта кристалдану көбіне әктастардың
цементтелген бөлігін қамтиды. Жыныстардың негізгі сиымдылығын шаймалағыштық
пен қайта кристалдаудың туынды кеуектері ... ... ... емес ... кеуектер. Кеуектердің өлшемдері – 0,005 - 0,5мм, ...... ... ... ... кең ... Бұл ... дақтары бар, біртүрлі массивті қоңырлау-сұр түсті жыныстар,
сирек жарықшақты, кеуекті. Доломиттер әктастарды ... ... және ... ... түзілімдерінде жақсы дамыған (“В” және
“Б бумалары”). Кеуектілік, ... ... “Б” және ... ... ... қабаттағы “А”, “Б” және “В” ... ... ... ... “А” ... ... ... пен
өткізгіштіктің – 8 Мg ... ... ... ұңғымадағы НГК
бойынша да анықталған. НГК бойынша кеуектіліктің ... мәні ... ... ... үшін ... тең ... пен 8 Мg
өткізгіштік қабылданады. Мұнайға қаныққандылығы 80пайызға ... ... ... кеуектілікке 164 анықтама, өткізгіштікке 82
анықтама жасалған. Кеуектіліктің орташа мәні – 10,2пайыз, ...... НГК ... ... 12 ұңғыда анықталған. Барлығы 65 анықтама
жасалған. Кеуектіліктің орташа мәні ... ... Керн тек 6 ... ... ал ... ... ... тек 12
ұңғы бойынша жүргізілгенін есепке алса, “В” бумасында ... ... ... тең делінді. Өткізгіштік 175 Мg, мұнайға қаныққандығы –
86пайыз.
“В” бумасы кернмен сипатталмайды. Оның барлық ... “В” ... ... Төменгі карбонат қабаты толық зерттелмеген. Кеуектілік
1 ұңғы ... ... ... ... анықтамасы жоқ. Керн
бойынша кеуектіліктің орташа мәні – ... 4 ұңғы ... ... ... ... ... ... – 9,8пайыз.
Жобалауға қабылданатын кеуектілік – 10пайыз. Ал ... ... ... карбонат қалыңдығы (КҚ-І) әктастармен, доломиттермен және
олардың алмаспалы түрлерімен көрсетілген. Саз қабатшалары сирек ... ... ... ... ... 3 ... түрі бары ... жоғарыдан төмен қарай “А”, “Б”, “В”). Стратиграфиялық тұрғыдан
“А” және “Б” бумалары ... ... ... және ... ... ал “В” бумасы орта карбонның Мәскеу жік ... ... ... “Б” және “В” ... ... ... ... 82пайыз, 81пайыз.
Жобалауға өткізгіштіктің келесі мәндері ұсынылады: “Г” бумасы бойынша
– І-0,0185мкм2, ... ... ДН-1, ... ... ... қаныққандылығы тек ұңғыларға жүргізілген зерттеулер
нәтижесіне байланысты анықталады және төмендегідей ... ... ... ... ГН-ІІІ және Гв-ІІІ газ телпектерінің
газ қаныққандылығы-78пайыз және 83пайыз.
Ұңғыны геофизикалық зерттеу нәтижесі бойынша кеуектіліктің ... “А” ... ...... “Б” бумасы бойынша – 13,8пайыз. “В”
бумасы бойынша – ... ... ... ... ... “А” және “Б” ... керн және ұңғыны геофизикалық зерттеу
бойынша кеуектілік мәні ұқсас, сондықтан кеуектілік мәні “А” ... ал “Б” ... ... деп ... болады. “В” бумасындағы
керн тек 7 ұңғы ... ... ал ... ... тек 12 ... ... есепке алсақ, НГК ... ... тең деп ... ... ... “Б” және “В” ... өткізгіш сүзілу сипатын негіздеуге тек керн мәліметтері
пайдаланылды. ... “Б” және “В” ... ... ... мәні ... ... ... “А” және “Б” бумаларының алғашқы мұнай
қаныққандылығы геофизикалық зерттеулер ... ... және ... ... тең. “В” бумасында ... керн және ... ... бойынша берілген. Шоғыр аумағы бойынша керн
мәліметтерінің шектеулілігінен ұңғыны ... ... ... ... ... алғашқы мұнай қаныққандылығына назар аударылады. “В”
бумасында керн аз ... Оның ... ... “В” ... қабылданады. Литология бойынша екінші карбонат қабатының ... тау ... ... ... долмит сирек кездеседі.
Орташа есеппен мұнайға қаныққандылығының қалыңдылығы оңтүстік күмбезде
13метр, солтүстік күмбезде 20,9метр.
“В” бумасының ... ... ... ... ... бумасының
мұнайға қаныққандылығының қалыңдығы 30,8метрден 88,6метрге дейін жетеді.
Орташа есеппен мұнайға қаныққандылығының қалыңдылығы оңтүстік күмбезде
5,6метр, солтүстік күмбезде 7,4метр.
ГВ-ІІІ бумасының ... ... ... ... ... ... ... Коллекторларды бөлу
Игерудің қабылданған вариантына сәйкес шамамен 700 ... ... ... ... ... ... және 200 ұңғмадан көбі КҚ-ІІ-де)
қабаттарының ... ... ... Терең әрі тиянақты
корреляция және талдау қабаттарды бөлу туралы түсінікті өзгертті. Осы ... 2000 ... ... ... ... А ... бұрыңғы 2
қабаттың орнына 3 қабатқа бөлінуінде, Б бумасы бір ... ... ... ... және ... ... қалыңдығы үлкен емес сазды қабатша
анықталған. КҚ-І және КҚ-ІІ горизонттарының қабаттарға, бумаларға ... 1.1 - ... ... 1.1 – ... ... ... және ... бөлу
нәтижелері.
|Горизонт ... ... ...... |
| |Б |Б1,Б2 |
| |В ... ...... |
| |Д ... |
4. ... және ... ... ... ... ... ... кеуектілігі және
өткізгіштігі боынша интерпретациялау нәтижелері ... Бұл ... ... және өшу ... ... акустикалық каротаж
берілгендері негізінде пайдалану ұңғымаларының коллекторларының кеуектілігі
мен өткізгіштігін интерпретациялау арқылы ... бұл ... 1.2 ... ... 1.2– ... ... мен өткізгіштігі.
|Бумалар |А |Б |В |Г |Д ... % |13,7 |12,2 |10,6 |12,4 |12 ... ... |138,0 |118,0 |45,0 |13,1 ... ... негізгі кеңістігі кеуектер мен каналдар болып
табылатындықтан, үш ұңғыманың керндері боынша жарықшақтары мен ... ... ... ... және шлиф ... және ... бірлестіру негізінде керн алынған қабаттардың өткізгіштік пен
кеуектілік тәуелділігі алынды (1.3 - кесте).
Кесте 1.3– ... ... мен ... ... пен ... коэффициенті |
| ... | |
| ... | ... ... ... |0,6102 ... ... ... |0,843 ... ... ... |0,8736 ... ... ℮0,795Кп |0,8463 ... ... ... |0,8962 ... ... ... |0,8399 ... коллекторы |К=0,0001 ℮0,8193Кп |0,7185 |
5. ... ... ... анықтау
Кен орнын игерудің бастапқы кезеңінде коллекторлардың мұнайға
қанығушылығы екі ... ... ... салыстыру және
каротаж инетерпретациясының нәтижесінде алынды. (1.4 - кесте)
Кесте 1.4 – КҚ-І, ... ... ... және карротаж интерпретациясы
кезінднгі мұнайғақанығушылықты салыстыру
| ... ... ... ... ... ... | | ... |
| | | ... | | ... |
| ... ... |Ұңғы |Қабат |Орташа | |
| ... ... ... |cаны ... |
| | | |% | | |% | |
| А |Газ |1 ... ... |Қалдық |Мұнай |Суға ... ... ... |қанығуш|мұнайға|газға |қанығу-|мұнайға ... ... ... ... ... |% ... % |% |лық, % |ық, |
| | | | | | |% ... ... |1,7-2,2|31,1-94|98,3-78 |0,9-16,|35,6-96,8|99,1-83,8 |
| ... | | | |2 | | |
| ... |6,61 |77,0 |93,4 |6,4 |75,0 |93,6 ... ... ... |
| ... |9 |,3 | |7 | | |
| ... |6,1 |39,9 |93,9 |7 |4 |93 ... ... үш ... ... ... ... бойынша
қозғалмалы мұнай мен газ қанығушылық есебі жүзеге асырылды. (1.6 - ... 1.6 – ... ... ... мұнай және газдың
қанығушылығы
|Ұңғыма номері |2092 |3477 ... |Д |В |Д |В |
| ... ... ... ... |0,024 |0,498 ... |0,0494 |0,585 ... |0,0946 |0,662 ... |0,1717 |0,705 |
|V |0,2388 |0,758 ... ... ... ... ... ығыстыру коэффициентінің
коллекторлардың өткізгіштігіне тәуелділік графигі тұрғызылды, ол арқылы
А,Б,В ... үшін ... ... ... ... КТ–І игеру
объектісі үшін мұнайды сумен ығыстыру ... 0,67 деп ... ... газ және ... қорлары
Жоғарғы КТ-I карбонатты қабаттың мұнай, газ және конденсат қорлары
1982жылдың 15 ақпан айының жағдайы ... ... ГКЗ СССР ... 23 ... ... ... кен орнындағы төменгі карбонатты қабаттың (КҚ-ІІ) мұнай, газ,
конденсаттың және ілеспе компоненттерінің қорлары 1985жыл 15 ... ... ГКЗ СССР №9895 ... 25 ... ... кен ... ... есептеліп, мұнай 399922 мың.т, мұнадың
алынған қоры 118140 мың.т, еріген газдың баланстық қоры 109831 ... ... газ қоры 100481 ... ... қоры 40709 млн.т құрады
(1.8 - кесте).
Кесте 1.8 – ... кен орны ... ... газ және ... ... қоры, мың.т|Еріген газ қоры, |Газ |Конденсат қоры, |
| | ... ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| ... ... ... |
| ... |қорлар |қорлар |қорлар | ... ... ... |166423 |47857 |40637 |11760 |72502 |21664 |13210 ... |233499 |70283 |69194 |20421 |27979 |19045 |13332 ... |399922 |118140 |109831 |32181 |100481 |40709 |26542 |
2 ... ... ТАҢДАУ
2.1 Есептеу әдістемесін таңдау және дәлелдеу
Мұнайгазды кен орны — газ бөлігінде көп мөлшерде ... газ – ... ... кен ... Табиғи газ бүркемесіндегі 1м3 ... 150-200 ... ... онда кен орны ... кен ... жатқызылады. Газ
бүркемесіндегі 1м3 газ құрамында 600 г кө мөлшерде болуы ... ... ... кен ... мұнайлы аймағында құрамында еріген газ бар
мұнай және табан сулары болады. Кен орынның газ аймағында газ бен ... ... ... кен орындарды игерудің негізгі шарты ... ... ... ... ... ... айтқанда, газмұнайлы нұсқа газ
бүркемесіне қарай қозғалмауы керек. ... кен ... ... ... ... газ ... ... қозғалуының алдын алу шараларына
мұнай және газ арасындағы аймақта қабат қысымын қолдау ... ... кен ... газ ... ... ... толығымен алдын
алу қиын, өйткені газ бүркемесінің кен орны бойынша кеңеюі кезінде ... ... ... Газ ... ұңғымаға еніп кетпеуі ұңғымалар
дебиті аз ... ... ... ... аз ... ... кен орны
бойынша өнім алу көрсеткіші азаяды, бұрғыланатын ұңғылар саны көбейеді. Бұл
кен орынды игерудің ... ... ... Сол сияқты табан
сулары бар кен ... ... ... су ... ... ... ұңғының
суланып, өнімнің азаюына әкелуі мүмкін. Сондықтан, сусыз және газсыз шектік
дебит алуды анықтау есебі туындайды.
Кен ... КТ-І ... ... ... үшін ... сусыз және
газсыз дебит алу есебі үшін алдымен ұңғылар қорын, ... ... ... ... ұңғылардың орташа жылдық мұнай қорын анықтау керек.
2.2 МКОИ есептеу
Келесі ... ... газ ... игерудің технологиялық
көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... Sгш=58·105м2;
Қабаттың орташа қалыңдығы h=10 м;
Кеніш көлемі бойынша орташа кеуектілігі m=0,2;
Кеуек көлемінің байланыс суларымен қанығуы sсв =0,12;
Бастапқы қабат қысымы ... ... тең ... ... ... ... орташаланған өткізгіштік k=0,2·10-12м2;
Қабат жағдайында мұнай мен судың тұтқырлығы μн ... ... = ... ... ... ... bн =1,5;
Судың көлемдік коэффициенті bг=1,028;
Бастапқы ... ... Г0 =150 ... ... ... ρн = 0,85 т/м3;
Газдың көлемдік коэффициенті =170 м3/м3;
Су мен мұнай тығыздықтарының қатынасы ρ*= ρв/ρн=1,337.
Кеніштің мұнайға қаныққан бөлігін өндіру және ... ... ... ... ... ... бірқалыпты торына
орналастырып, нұсқаның ... су ... ... игеру вариантын
қарастырайық. Су айдау жүйесі 5 жыл ... ... ... сумен
ығыстыру коэффициенті η1=0,85. өндіру ұңғыларындағы түп ... Рд=16 ... ... ... ... К=0,8 ·10-9 т/Па ·с; ұңғылар
торының мұнайбергіштікке әсер ету көрсеткіші ... ·10-4 ... ... шектік сулануы υпр =0,95. кенішті ... ... ... ... ... ... өседі, ал кейін тұрақтанып, максимал мәнге
тең болып қалады.
Газ бүркемесіндегі газ ... ... ... оның мәні ... ... қарқыны бойынша анықталады. Газды сумен ығыстыру кезіндегі
газбергіштік ηг = 0,85. Мұнайды өндірудің орны газдылық ... ... ... ... ... көмегімен толтырылады. Бір ұңғының
қабылдағыштығы qн1=390 м3/тәул.
Мұнайлылық ауданда және барьерлік қатардағы ұңғылар ... ... ... ... кезінде мұнайды және суды өндіру динамикасын анықтау
керек.
1. ... мен газ ... және ... санын анықтау.
Қабат жағдайындағы мұнай қоры:
QH пл=SHhm (1-sсв)=136 ·105 ·10 ·0,2(1-0,12)=23,9 ·106 м3
Стандартты ... : Gн=23,9 ·106 ... ·106 ... ... мұнай газының қоры,
Gг= GнГ0=13,6 ·106 ·150=2,03 ·109 м3.
Қабат жағдайында газ бүркемесіндегі газ қоры
Gгш пл=Sгhm (1-sсв)=58 ·105 ·10 ... ·106 ... ... ... пл =10,2 ·106 ... ·109 м3.
Стандартты жағдайларда газдың алынатын ... ... ... ... Nгш=1,73 ·109 ·0,85=1,47 ·109 м3.
Сонда газ бүркемесіндегі газ дебиті келесі мөлшерде болуы керек:
qгш-zгNгш= 1.47·109·0.2=294 млн. м3/жыл.
Бастапқы қабат ... ... газ ... ... ... газ ... орнын толтыру үшін ұңғымаға суды осындай
қарқынмен айдау керек. Көлемдік коэффициентті ескерген кезде судың ... ... ... ... ... ... ... ұңғыларының санын берілген орташа
қабылдағыштық және ... ... ... ... ... игеруге қажетті ұңғылар санын анықтау керек. Ол
үшін ұңғылар торының берілген тығыздығын қолданамыз:
n0=nн+nд=Sн/Sс=(1360·104)/(18·104)=76 ұңғ.
Алынатын мұнай ... ... үшін ... В.Н. ... ... ... ... коэффициентін анықтаймыз:
η2=e-αSс.
Формулаға белгілі сан мәнін қойып, келесіні аламыз:
Сонда алынатын мұнай қоры:
N=GH·η1·η2=13,6·106·0,85·0,581=6.72·106 т.
Сұйықтықтың максималдық дебиті qmax ж=13.6·106·0.581·0.0837=0.66 млн.
м3/жыл.
2. Кеніштің мұнай ... ... ... ... суды және сұйықтықты
өндіру динамикасы.
Ұңғыларды бұрғылау кезеңінде сұйықтық дебиті ... ... ... ... qmax ж/t*=(0.66 ·106)/5=0.132 ·106 м3/жыл2.
Кейін t> t* ... ... ... ... ... ... ... тең болады. Алынатын қордан мұнайды алу кезінде
=19%, сулану көрсеткіші нольге тең ... ... ... ... ... ... өндіру:
мұндағы t – игеру уақыты;
t* - сусыз мұнай өндіру ... ... ... ... ∆ti ... ... ... сұйықтық дебиті мен
сулануы тұрақты ... ... ... ... ... келесі түрде
өзгереді:
Теңдіктің екі жағын (1-νі) шамаға бөлеміз:
мұндағы νі - ∆ti ... ... ... ... қадам бойынша теңдіктің екі жағын қосып, келесі өрнекті аламыз:
∆= 0,05 ... ... ... ... ... ... графигі) әрбір интервалдың ортасына сәйкесті сулану мәнін
аламыз.Анықтау нәтижелері 2.1 кестеде көрсетілген.
Кенішті бұрғылау ... ... ... сұйықтық өндірісін
келесі формула бойынша анықтаймыз:
, 0≤t≤t* болған кезде
Кейінгі кезеңде:
, t>t* болған кезде
Уақыттың келесі мәндері үшін игерудің ... ... ... ... (31,5 ·106с) ... ... (63 ·106с) ...
t3=3жыл (94,6 ·106с) кезде,
t4=4жыл (126,2 ·106с) кезде,
|Көрсеткіштер ... ... |
| |1 |
| |1 |5 |10 |15 |20 |30 ... ν |- |0,012 |0,48 |0,77 |0,86 |0,93 ... ... ... |346 |16,42 |864 |346 |173 |86 ... | | | | | | ... ... |0,12 |1,76 |3,98 |4,94 |5,45 |5,94 ... ... млн. т| | | | | | ... су ... |- |26 |778 |12,96 |13,82 |15,55 ... | | | | | | ... ... су |- |0,01 |0,82 |2,86 |5,35 |10,9 ... млн. т | | | | | | ... ЭЕМ ... жағдайындағы мұнай қоры |23,9 ·106 м3 ... ... ... өндірілетін |
| | ... ... ... ... қоры |13,6 ·106 т |1жыл |0,01 ... ... мұнай газының қоры |2,03 ·109 м3 |2жыл |0,04 ... ... газ ... газ қоры |10,2 ·106 |3жыл |0,09 ... ... газ ... газ қоры|1,73 ·109 |4жыл |0,16 ... ... газ ... |294 млн. ... |5жыл |0,25 ... ... ... келтірілген газ дебиті |1.7·106 ... ... ... ... ... м3/жыл |
|судың шығыны | ... ... ... ұңғыларының саны |12 ... ... ... ... ... ... |76 ... | ... ... қоры ... т. ... өнім ... ... ... 1 жыл ... мұнай өндіру |0,12 млн. т ... су ... |- ... уақыты, 5 жыл |жинақталған мұнай өндіру |1,76 млн. т ... су ... |0,01 ... ... 10 жыл ... мұнай өндіру |3,98 млн. т |жинақталған су ... |0,82 ... ... жыл |жинақталған мұнай өндіру |4,94 млн. т ... су ... |2,86 ... ... 20 жыл ... ... ... |5,45 млн. т ... су ... |5,35 ... ... 30 жыл ... ... өндіру |5,94 млн. т ... су ... |10,9 |
3 ... ... ҮШІН ... ЖӘНЕ ... НЕГІЗДЕМЕСІН ДАЙЫНДАУ
3.1 Ұңғылар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін талдау
және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы
Жаңажол кен орны бойынша ... ... ... өнімділік
коэффициенттерінің айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Коллекторлық қасиеті жақсы
қабаттар үшін, игерудің бастапқы сатысында олар салыстырмалы жоғары ... ... ... формулалар бойынша жүргізілген теориялық
есептеулерді ескеріп, барлау ұңғылырын меңгеру, сынау мәліметтері ... ... ... мен ... ... ... объектілерге пайдалану ұңғыларының өнімділік коэффициентінің орташа
мәндері ... ... ... көрсеткіштер өзгеріссіз қалады
және 1992 ... ... ... ... мәліметтеріне сәйкес
келеді. КТ-І және ... ... ... ... қысымдардың едәуір
айырмашылығы жоқ.
Кесте 3.1 - Ұңғыларды және қабаттарды зерттеу нәтижелері
|Аталуы ... |
| |А |Б ... |Вюг ... ... ... |А |18,07 |74,6 |25,1 |7,5171 |14,70 |
| |Б |33,06 |71,48 |46,3 |30,9696 |50,79 |
| |В |42,97 |54,53 |78,9 |39,5828 |72,90 ... |60,46 |107,60 |56,19 |77,8560 |62,40 |
| |Дюг |24,41 |77,15 |31,6 |58,2830 |68,48 |
| ... |7,66 |30,09 |25,6 |5,1919 |32,02 ... және су үшін ... ... ... ... өтімділіктің бастапқы ... ... ... 2 есе ... ... ... Игеру барысында барлық
бумалардың (Дн юг ... ... ... төмендейді. Бұл
қабаттың айдалатын су сапасының төмендігінен және ТҚӨ (СКО) ... ... ... ... түсіндіріледі.
3.2.3 Жүзеге асатын игеру жүйесін талдау
Қазіргі кезде Жаңажол кен орнында 2000 ... ... ... кен орнын игерудің технологиялық схемасы» жүзеге асырылуда. Бұл
жоба боынша ... ... жаңа ... бұрғылау қарастырылмады,
өндіруді көтеру негізінен газлифт жұмыс көлемін ... ... ... тұз қышқылмен өңдеу сияқты технологиялық ... ... ... ... ... ... мұнайдың қалдық қоры ... ... ... ... үшін және кейінгі мұнай өндіру қарқынын
жоғарылату үшін ... ... ... ... ... ... ... таралуын ескеру қажет. КТ-ІІ горизонтында мұнай қабатының
қалыңдығы 16м және өткізгіштігі жоғары ... кен ... ... ... және өнім алу ... ... үшін ұңғымалар торын
тығыздау қажет.
Ұсынылған нұсқада жаңа 116 ұңғыма ... ... ... 92 ұңғыма өндіру, 24 ұңғыма айдау, 70 ұңғыма резервтегі, 16 ... ... 49 ... ... ... ... перфорациялау
үшін, 36 ұңғыма айдау ұңғымаларын ... ... ... және ... ... 193 ... өндіру ұңғыларында ТҚӨ
жүргізу үшін, 65 ... ... ... ТҚӨ ... ... ... ... 13-кестеде көрсетілген. Жобамен жалпы кен орны
бойынша барлығы 572 ... ... ... оның ішінде 431 өндіру
және 141 айдау ұңғылары. Максималды жылдық мұнай өндіру 4,0844 ... ... ... алудың максималды қарқыны-1,02%. 2017 жыл соңына ... ... ... 82,2525 ... ... КИН ... ... - 20,57%, алынатын қордың алыну дәрежесі - 69,62% (3.3 ... ... ... ... жалпы кен орны (негізінен КТ-
І) бойынша өнімділікті және қабылдағыштықты жоғарылатуға бағытталған ... ... ... сулы ... ... және ... жару
сияқты шаралар кеңінен қолданылды. Ал КТ – ІІ ... 2002 ... ... ... ... ... және ... мақсатында негізінен
жаңа ұңғымалар бұрғыланды. Жалпы кен орын ... жаңа 80 ... 76 ... ... еңгізілді. Гсолт бумасында 59 ұңғыма,
Дсолт – 12, Доңт – 4, Гсолт және ... ... бір ... ... ... 4 жыл ... яғни 2003 жылдың соңында
барлық ... ... ... өндіру ұңғымаларының өнімін жоғарылату
шараларымен  378 ... ... ... жоңарылату шараларымен 117ұңғыма,
бұрғылауы аяқталған 160 ұңғыма.
Кесте 3.3 – Бекітілген ... ... ... ... ... қоры |Айдау ұңғы қоры |
|дар | | ... |24,25 |53,36 |54,0 |22,12 ... ... | | | | ... және |с ... |с уг. |с ...... ... |рад ... |рад ... бар ... ... ... ... =900 м |
|схематизациясының |Rr =590 м |Rr =1308 м |Rr =1855 м | ... | | | | ... ... ... ... сулы аймақтың мөлшерінің
тәуелділігімен бағаланады, және қарастырылып отырған ... үшін ... ... ... ... ... – 2000-2005 жылдардағы қабат
қысымының динамикасы бойынша анықталған.
3.4 ... ... ... ... және ... ... таңдау
3.4.1 Қабаттың геологиялы-физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану
объектілерін ... ... ... көз ... ... кен ... мұнайгаз
кеніштері литология әсеріндегі антиклиналдық кеніш болып табылады.
Кеніштер флюидтерінің қозғалатын элементтері арасындағы ... ... газ ... ... (контур) және табан сулары бар кенішке
жатқызылады.
Жер астында көмірсутектердің бастыпқы орналасуының негізінде кеніштер
бірфазалық және ... ... ... Ал ... ... мұнайға қаныққан көлемінің жалпы көмірсутектердің көлеміне
қатынасына сәйкес мұнай, газ және ... ... ... ... ... ... ... жіктелуіне сай, Жаңажол мұнайгаз кеніштері ... ... 3.5 – ... және газ ... ... |Мұнайдың ... түрі |
| ... | |
| ... қатынасы | ... |0,09 ... ... ... бар |
| | ... ... |0,27 ... ... |0,41 ... |
|Бсолт |0,49 ... ... |0,84 ... бүркемесі бар |
| | ... ... |0,63 ... ... |0,74 ... |
|Доңт |1,00 ... ... |1,00 ... ... ... ... ... күй ... сәйкес қаныққан болып
табылады, ... ... газ ... ... ... ... ... болып табылады. Дсолт және Доңт кеніштері мұнайға қаныққан
кеніштер болып табылады.
Коллекторлар құрылымының сипатына ... КТ-І және ... ... бар ... ... ... ... варианттарын және олардың бастапқы мәліметтерін
айқындау
Барлық варианттарды оптимизациялау ... ... ... ... ... ең ... ... игерудің барлық объектілерінің
оптималды варианттарының жиынтығы болуы ... ... ... және ... ... есебінен, Жаңажол кен орны бойынша игерудің үш варианты
қарастырылған.
І вариант. Игеру объектілерінің (А, Бсолт, Всев, Вюг) 2 ... ... ... ... ... 58 ұңғы ... Доңт ... (Дв юг және Дн юг бумаларының біріккен пайдалану аймақтарын
жеке пайдалануға ауыстыру, ... ... жаңа 13 ұңғы ... ... ... вариантының (тек қана 7 ұңғы бұрғылау және игеру
бойынша тәжірибелі–кәсіпшілік ... ... ... ... Игеру объектілерінің (А, Бсолт, ... ... ... ... бумасының төртінші вариантының (жаңа 74 ұңғы
бұрғылау), Доңт бумасының ... ... (Дв юг және Дн ... біріккен пайдалану аймақтарын жеке пайдалануға ауыстыру,
ұңғыларды тығыздау, жаңа 35 ұңғы ... және ... ... ... (тек қана 7 ұңғы ... және игеру бойынша
тәжірибелі–кәсіпшілік жұмыстар жүргізу) суммасы.
ІІІ вариант. Игеру ... (А, ... ... ... ... ... бумасының төртінші вариантының (жаңа 88 ... Доңт ... ... ... (Дв юг және Дн юг
бумаларының ... ... ... жеке ... ауыстыру,
ұңғыларды тығыздау, жаңа 45 ұңғы бұрғылау) және ... ... ... (тек қана 7 ұңғы ... және ... ... жұмыстар жүргізу) суммасы.
Экономикалық тиімділік І вариант ВНП мәні базалық мінмен ... ... ІІ, ІІІ ... ... ВНП мәні ... ... (іс=10%). Үш варианттың салығын ... соң, ... ... 10,45; 8,68; 8,83 (кен ... салу ... – 3 жыл есептегенде),
бұл барлық салынған күрделі қаржының уақытында өтелетінін көрсетеді.
3.6 - кестеде кен орны ... ... ... ... ... - ... кен орны ... ұсынылған вариантты игерудің техника-
экономикалық көрсеткіштері ... ... ... және ... ... жалпылай отырып,
әсіресе олардың инвистицияларының тиімділік көрсеткіштерін және Жаңажол кен
орнында ГӨЗ бар ... ... ... ... кен орны үшін ең ... ... ІІ вариант ұсынылады.
Кесте 3.6 – варианттар бойынша кен орны жобасының жұмыстар көлемі
|Атауы |І ... |ІІ ... |ІІІ ... ... ... |Өндіру |193 |193 |193 ... | | | | |
| ... |65 |65 |65 ... ... |122 |122 |122 ... ауыстырылатын ұңғылар |14 |14 |14 ... ... |49 |49 |49 ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| ... |36 |36 |36 ... ... ... |16 |16 |16 ... ... |60 |92 |112 ... | | | | ... | | | | |
| ... |18 |24 |28 |
| ... |78 |116 |140 ... ... |107 |70 |46 ... ІІ ... ... ... ... 116 ... соның ішінде 92 өндіру, 24 айдау, 70 резервтегі. Үлкен ... ... ... ... 16 ... айдауға ауыстыру, 49 өндіру және
36 айдау ұңғысына ... ... ... 136 ... ұңғысын газлифтіге
жіне ШТС ауыстыру, 193 айдау және 65 өндіру ұңғыларын тұз қышқылымен өңдеу.
Кесте 3.7 – ... ... кен ... ... |І |ІІ |ІІІ |
| ... ... |вариант |
|Максималды мұнай өндіру, млн.т |3,40 |4,20 |4,31 ... ... ... ... млн.т |3,72 |4,59 |4,71 ... ... су ... ... |8,72 |11,50 |11,81 ... ... максималды қарқыны, % |0,85 |1,05 |1,08 ... ... ... ... млн.т |75,74 |83,75 |84,84 ... | | | | ... | | | ... ... | | | |
| ... ... ... млн.т|89,41 |100,93 |102,67 |
| ... су ... ... |166,67 |203,63 |207,24 |
| ... % |44,85 |50,35 |50,93 |
| ... қорды алу деңгейі, % |18,94 |20,94 |21,21 |
| ... ... ... ... |17,03 |25,01 |26,10 ... % |7,78 |10,90 |10,74 ... таза құн, млн.$ |- 43,38 |17,41 |15,26 ... ... ... жыл |10,45 |8,68 |8,83 ... таза құн ... ... |- 0,13 |0,044 |0,035 ... ... 2017 жылы ... Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау
Қабатқа әсер ету агенттері ретінде ... ... ... ... су. ... ... талаптарға» сәйкес қабат суы
және альб-сеномандық сулар таңдалған.
Жаңажол кен ... ... ... ... қысымын ұстау шаралары
жүргізіледі.
Всолт объектісінде су айдау 1986 жылы басталды. ... ... ... ... ... кеніштің мұнай бөлігіне өтуіне жол бермейді.
Су айдау 1996 жылы 820 мың.м3 құрады, бұл жабаның 92%-ын ... ... ... деңгейі жоба деңгейінен біршама жоғары болды. Мысалы максималды ... 1993 жылы ... ... ... ... 1542,3 ... ... бұл
жобадан 48,2%-ға жоғары.
Су айдаудың жоғары мөлшеріне ... ... ... Бұл ... су ... тиімділігінің жеткіліксіздігін
көрсетеді. Игеру басынан бастап, 8971,6 мың.м3 су айдалды. Жылдық ... 217,2%, ал ... ... толтыру 69,8% құрады. Су ... ... ... ... ... ... ... объектісінде су айдау 1991 жылы басталды. Айдау ұңғымалары
барьерлік ... ... газ ... ... жол ... ... бастап, 4544,9 мың.м3 су айдалды. ... ... ... ... ... толтыру 67,9% құрады. Айдау ұңғымасының орташа
қабылдағыштығы 285,7 ... бұл ... 3,4 есе ... кен ... ... күмбезіне жалпы су айдау нәтижесіндегі
сулану диаграммасы келтірілген.
3.4.4 ... ... ... және ... ... ... ... сумен ығыстыру. 1,0 мкм кеуектерге сәйкес мұнайды
ығыстыру тиімділігі жалған мұнайбергіштік коэффициенті деп ... ... 124 ... ... ... кеуектілік тәуелділігі
алынды.
Үш жаңа ұңғыдан алынған керн анализінің нәтижесі ... ... ... қанығушылығы орташа есеппен 38,6 – 66,7% ... ... ... мұнайқанығушылығының есебі бойынша мұнайды
ығыстыру 0,449 – 0,779 ... бұл ... ... сәйкес келеді (0,534-
0,707), егер олардың орташа мәнін қабылдап, қамтудың көлемдік коэффициенті
бойынша есеп жүргізсе, 3.8 - кестеде ... ... ... 3.8 – ... ... ... ... және мұнайберу
коэффициентінің нәтижесі
|Бума |Бастапқы|Қозғалатын|Мұнайды |Мұнайбергіштік коэффициенті |
| ... ... ... |(көлемдік қамту коэффициенті 0.6) |
| ... ... | |
| |лық ... | | |
| | ... | | |
| | | |КНР |ҚР |КНР ... |РК ... |орташа |
| | | | | ... ... | |
| | | | | ... |ығыстыру | |
| | | | | ... ... | ... |0,86 |66,7 |0,776 ... |0,424 |0,445 |
|Г |0,86 |51,1 |0,594 ... |0,402 |0,379 ... |0,85 |47,5 |0,559 ... |0,402 |0,369 ... |0,73 |42,4 |0,581 ... |0,320 |0,335 ... ... ... төмендеген кезде өндіру ... ... 5 ... ... кен орнын игеру табиғи режимде жүзеге
асырылды. ... ... және ... су ... ... игеру жүйесі
қабылданды. Айдау және ... ... ... торда орналасуының
әсерінен қабат қысымы ... ... ... ... ... ... Басқа елдердің карбонатты кен орындарында сумен ығыстыру
кезінде, қабат қысымы ... 80% ... және ... ... қысымынан
жоғары ұсталады. Жаңажол кен орнында бастапқы ... ... ... ... ... болуын, ... ... түп ... және КТ-І және ... ... ... қысымын ескергенде, КТ-І кенішінде және Гсолт бумасындағы рацоналды
қабат қысымы ... ... ... 80-90% құрау керек, яғни КТ-І
кенішінде – ... МПа, ал ... ...... МПа. КТ-ІІ
горизонтының Д бумасы – толық ... ... оның ... ... бастапқы
қабат қысымының 80% деңгейінде ұсталады. Жаңажол кен орны ... ... ... көрсеткіштері 3.9 - кестеде берілген.
Кесте 3.9 - Жаңажол кен орны бумаларының ағымдағы қабат қысымдарының
көрсеткіштері
|Жылдар ... ... ... ... ... |Дн |Дв ... |25,3 |25,3 |26,0 |25,6 |28,4 |29,4 |29,4 ... |24,8 |24,8 |24,1 |25,4 |27,4 |27,9 |27,8 ... |24,6 |24,5 |23,6 |24,6 |27,5 |27,2 |27,0 ... |24,3 |24,2 |23,8 |24,9 |27,4 |27,3 |27,0 ... |24,1 |24,0 |23,6 |24,7 |27,2 |27,1 |26,8 ... ... ... |83,3 |82,8 |81,7 |85,3 |71,3 |71,6 |71,2 ... ... пайызы,%| | | | | | | ... ... КҚ-І ... ... ... ... ... жүргізіледі (23,8-24,9 МПа).
Жоғарыдағы кестеге қарап, кеніштердегі өнімділік коэффициенті жоғары
екенін көруге болады. КҚ-І горизонтының ... ... ... коэффициенті шамамен 20т/тәул·МПа құрады. Алайда кеніштерді
пайдалану уақытының өтуімен, барлық қабаттардың ... ... ... төмендеді, соның ішінде Б және В бумаларында едәуір
төмендеді. (3.10 – кесте)
Кесте 3.10 - ... ... ... ... ... ... ... |Всолт |
|Бастапқы өнімділік |19,7 |19,7 |23,8 |23,8 ... | | | | ... |6,71 |5,30 |6,20 |8,10 ... |6,8 |4.45 |3,60 |8,45 ... |6,5 |3,8 |3,57 |7,55 ... |6,4 |4,00 |3,02 |7,1 ... |6,2 |3,9 |3,00 |6.9 ... жылы ... |68,0 |79,9 |87,6 |71,2 ... ... | | | | ... % | | | | ... Кен ... ... ... кен ... ... қысымын қолдау мақсатында нұсқаның ішінен,
атап айтқанда барьерлік және алаңдап су айдау түрлері таңдалған. Нұсқаның
ішінен су ... ... ... ... ... ... ... жолаққа және сақиналарға бөлу, бірнеше көлденең қатарымен орталық
бөлу қатарын құру және ... ... су ... бірлескен.
Айдау және өндіру ұңғыларының орналасу схемасын ... ... ... ... ... экономикалық мақсатты мерзімімен
және негізгі, қажетті күрделі ... ... ... ... бойынша,
айдау ұңғымасының сызығын коллектолық қасиеттері жақсартылған және ... ... ... ... ... ... ... орналастырады. Алаңда су айдау кезінде өндіру және ... бес, жеті және ... ... тор ... ... ... ... ондағы айдау және өндіру ... ... ... ... өнім ... ... ... тоғыз нүктелік
сұлба экономикалық тиімді екені көреміз, бірақ бұл кезде кенішке ... ... аз ... және ... ... ... ... өтуі
кезінде кентіректердің бар болу ықтималдылығы жоғары болады. ... су ... ... ... сатыларында мұнай өндірудің екінші ... ... ... Бірақ, алаңда су айдау жүйесінің өзіндік ... ол ... ... ... ... ... бастапқы сатыларында
тиімді қолданылуы мүмкін.
Қорытындылай келе, ұңғымалардың ... ... ... тек ... ғана ... газ ... немесе газбен және сумен жиектеу (жұрын,
оторочка) түріндегі әртүрлі ... ... ... де ... ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІ
4.1 Игеру варианттарының экономикалық көрсеткіштері
Мұнай ... ... ... үшін VIP және ... ... ... ... негізгі өңделген элементтерінің
нақты математикалық және геологиялық модельдеуі жүргізілді. Мұнай кенішінің
салыстырмалы өтімділігінің анағұрлым нақты ... және ... ... соң, ... ... өңделу тарихына бейімделу
жүргізілді, және осының негізінде барлық игеру варианттарының көрсеткіштері
болжанған.
Всолт бумасы бойынша мұнайды 75$/т ... ... ... ... 4
вариант бойынша тиімсіз. Таза финанстық құны -13,09 ~ -38,54 ... ... ... ... ... ... 100$/т ... жүзеге асырғанда
пайда ІІ вариант бойынша болады, кәсіпорынның ішкі ... 15,69% ... ... ... 1,53 млн.$ ... ал ... варианттар бойынша пайда
болмайды. Сондықтан Всолт бумасына ең тиімді вариант ретінде ІІ вариантты
ұсынамыз.
4.2 ... ... ... ... көрсеткіштер
Реттегеннен кейін кен орнын игеру жағдайы жақсарады. 2003 жылы жылдық
мұнай өндіру 4,2 млн.т ... (4.1 - ... ... ... асыру үрдісінде біруақытта резервтегі, көлденең
және тік ұңғымалар көмегімен КТ-І аймағының игеру жұмыстарын тиімділігін
жоғарылату үшін аймақта тығыздау және ... ... ... ... және Доңт ... ... аз ... кенішті тиімді игеру
мақсатында резервтегі ұңғылармен падаланылады.
4.1 және 4.2 кестелерде кен орнының ұсынылған ІІ варианты бойынша 2006
жылдан бастап 2034 ... ... ... ... ... көрсеткіштері
Кесте 4.1 - Кен орнының ұсынылған ІІ варианты бойынша негізгі
техникалық көрсеткіштері
|Жылдар |Ұңғымалар саны ... ... | |
| | ...... |% ... |
| | ... алу |алу деңгейі| |жылдық орнын|
| | ... % |% | ... |
| | | | | ... |
| ... ... | | | | ... |429 |143 |0,90 |13,93 |15,41 |1,149 ... |429 |143 |0,86 |14,78 |18,21 |1,145 ... |429 |143 |0,81 |15,59 |20,87 |1,138 ... |429 |143 |0,77 |16,36 |23,89 |1,124 ... |429 |143 |0,72 |17,08 |27,09 |1,114 ... |429 |143 |0,68 |17,76 |30,45 |1,110 ... |429 |143 |0,63 |18,38 |34,07 |1,102 ... |429 |143 |0,58 |18,96 |37,64 |1,114 ... |429 |143 |0,54 |19,51 |41,03 |1,102 ... |429 |143 |0,51 |20,02 |43,99 |1,084 ... |429 |143 |0,48 |20,50 |47,20 |1,072 ... |429 |143 |0,44 |20,94 |50,35 |1,066 ... |429 |143 |0,41 |21,36 |53,56 |1,059 ... |429 |143 |0,39 |21,75 |55,75 |1,059 ... |429 |143 |0,36 |22,11 |58,00 |1,052 ... |429 |143 |0,35 |22,46 |60,30 |1,052 ... |429 |143 |0,32 |22,78 |62,49 |1,052 ... |429 |143 |0,30 |23,08 |64,82 |1,052 ... |429 |143 |0,29 |23,37 |66,91 |1,052 ... |429 |143 |0,28 |23,65 |68,28 |1,052 ... |429 |143 |0,26 |23,91 |70,33 |1,052 ... |429 |143 |0,25 |24,16 |72,21 |1,052 ... |429 |143 |0,24 |24,40 |73,85 |1,052 ... |429 |143 |0,23 |24,64 |75,58 |1,052 ... |429 |143 |0,22 |24,86 |77,29 |1,053 ... |429 |143 |0,22 |25,28 |78,87 |1,053 ... |416 |140 |0,20 |25,28 |78,76 |1,053 ... |416 |140 |0,19 |25,47 |80,85 |1,053 ... |416 |140 |0,18 |25,65 |82,32 |1,053 ... 4.2 - Кен ... ... ІІ ... бойынша негізгі техникалық
көрсеткіштері
|Жылдар ... ... өнім алу |
| ... | |
| | ... ... |Су, ... |Газ, ... |
|2006 |3618,8 |4278 |10636,8 |1571 ... |3428,1 |4191,1 |10277,9 |1442 ... |3225,6 |4076,2 |9855,1 |1397 ... |3062,1 |4023,1 |9497,3 |1355 ... |2893,5 |3968,7 |9152,8 |1308 ... |2711,9 |3899,2 |8831,6 |1250 ... |2505,5 |3800,4 |8378,2 |1162 ... |2320,6 |3721,4 |8133,2 |1091 ... |2176,9 |3691,6 |7786,5 |1033 ... |2047,1 |3654,7 |7418,9 |960 ... |1908,1 |3614,1 |7097,6 |892 ... |1778,2 |3581,4 |6808,1 |831 ... |1658,2 |3570,5 |6575,9 |784 ... |1557,4 |3519,8 |6381,6 |743 ... |1458,9 |3473,4 |6165,8 |703 ... |1384,2 |3486,3 |6089 |674 ... |1297,9 |3460,6 |5959,8 |647 ... |1209,6 |3438,1 |5821,7 |631 ... |1146,8 |3465,3 |5731,5 |605 ... |1106,9 |3790,1 |5721,3 |596 ... |1051,2 |3543,1 |5693,4 |584 ... |1006,5 |3621,5 |5704,8 |562 ... |971,6 |3715,5 |5765,7 |552 ... |932,1 |3817 |5802,8 |532 ... |894,9 |3940,4 |5874,7 |515 ... |866,7 |4102,5 |6012,5 |499 ... |796,2 |3748,2 |5450,1 |497 ... |761 |3974,5 |5624,2 |478 ... |716,6 |4052,5 |5633,6 |463 ... Жер ... ... ... ... ... ... кен орны кеуекті түрдегі карбонатты кеніш болып табылады.
Мұндай кеніштің мұнайбергіштік коэффициенті әдетте ... 40% ... кен ... мұнай бергіштік коэффициентін есептеу кезінде
мұнайбергіштіктің барлық мәндері шамамен 19-68% екені анықталды. ... ... ... ... кен ... ... 4 ... кен орын
таңдады. 4 кен орынның ... ... ... ... мұнай бергіштік мәні
40,1-48% құрайды, орташа мәні – 44,3%.
«ВНИИ ... ... ... өтімділік, меншікті мұнайлы
–сулы тұтқырлығы туралы мәліметтер жинап, өтімділігі бойынша ... ... ... мкм2, ... мкм2, 100·10-3 мкм2 жоғары. Әртүрлі
өтімділік тобы бойынша карбонатты кеніштердің ЕR мұнайбергіштігінің мұнайлы
– сулы ... μR ... ... алынды, осы бойынша Жаңажол
кен ... КҚ-І және ... ... мұнайбергіштігі бағаланды,
нәтижелері 4.3 - кестеде келтірілген.
Кесте 4.3 – Мұнайбергішітік коэффициентін ... |А |Б |В |Г |Д ... 10-3 мкм2 |70,3 |138 |118 |45 |13,1 ... ... |0,47 |0,47 |0,55 |0,73 ... μВ | | | | | ... |46 |49 |48 |38 |35 ... % | | | | | |
5 ... ЖӘНЕ ... ... ... МЕН ... ... пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және
жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу. ... ... ... кен ... ... фонтандауы азайып, соған сәйкес
қабат қысымы түсіп, ... ... ... ... ... өндіру басқармасының балансында 442 ұңғы бар.
Кен орын өнімді ... ... 8 ... ... ... ... ... 76 ұңғы
«В» (оңтүстік) ... 50 ... ... 91 ... ... 13 ... ... 24 ... ... 36 ... (Ш)» ... 19 ... (Ш)» бөлігінде 65 ... ... ... қорда 359 ұңғы мұнай өндірумен тұрғызылғаны
10 ұңғы, ... ... 3 ұңғы ... ... қорында 10 ұңғы, геологиялық бақылау орнының ... 8 ұңғы ... ... ... 62 ... оның 54 ... ғана су айдауда.
Игерілу және жабдықтау жұмыстарын 9 ... ... ... ... 8 ұңғысының алтауы ... ал 2 ... ... ... ... ... істемей тұрған себептері мына ... ... ... ... ... пайда болуынан,
- күкірттісутектің өнімде көп болуының салдарынан ұңғы ... ... ... ұшырауына, штуцер және ... ... ... ұшырағаннан кейін ауыстыруға
байланысты жөндеу ... ... ... болуда.
2006 жылы 2345,941 мың тонна мұнай ... Сол ... ... ... ... ... ... тәу. Ұңғылардағы мұнай
шығымы ... 170 ... ... өзгереді, 5 /тәу-
тен төмен шығыммен 9 ... ... ... Саға ... 62
ұңғы ие.
Барлық ұңғы таза мұнай ... Тек ... 1%-ін ... ... ... ... байланысты, қабат қысымын ұстау үшін
қабатқа су айдау 1986 ... ... су газ ... ... ... ... жүргізілуде. Игеруден бастап ... ... мың м3 су ... ... 14 айдау ұңғысы, солтүстік кеңістікте 1 ұңғы
ошақты су айдау жетілік жүйе ... ... су ... Дегенмен
бұл әдіс техникалық судың, ... ... ... ... ... біршама қиыншылықтармен орындалуда.
Қабат қысымын ... осы ... 2001 жылы 3 су ... ... 16 су ... ұңғы ... ... отыр. Осы
бағытта, яғни ... ... ... ... ... мұнай және газды
механикаландырылған игеру әдістері жобаланған.
2000 жылы ... кен ... ... ... терең сораппен игеру ... ... ... ... ... орнатылды. Әзірге осы әдіс бойынша 2 ұңғы ... ... ... ... 2 ұңғы ... ... екі ұңғымен жыл бойына 11072 ... ... ... ... ... ... газ лифт әдісімен мұнайды
өндіру көзделінуде. Қазіргі таңда осы ... ... ... ... ұңғыларға қондыруға дайындық жұмыстары жүргізілуде.
Кесте 5.1 - ... ... МГӨБ ... ... ... |2000 |2001 |2002 ... қоры |348 |362 |374 ... |5 |7 |8 ... ... саны |332 |354 |364 ... |42 |12 |13 ... |5 |13 |4 ... |- |8 |5 ... ... ... сүйене отырып 2006 жылдың 374
ұңғысына ... ... 8 ұңғы ... ... ... ... Осы кезеңде МГӨБ-дегі ұңғылардың саны 374, шығарылғаны 4
ұңғы, игерілуде 3 ұңғы ... ... ... жылы 2005 жылдың қаңтарындағы
көрсеткіштермен салыстыра келіп ұңғы қоры ... ... ... ... ... игеру үшін ... кен ... ... ... ... ... өсуі ... ұңғылар
есебінен болады, ал ұңғылар шығарылуы басқа пайдаланудан.
Кесте 5.2 - Ілеспе су, ілеспе газ және мұнай ... ... |Су ... |Газ ... ... ... |
| ... м3) |(млн. м3) | |
| | | ... (мың т.) ... (мың. т) ... |2528336 |36 |2342.0 |2342.0 ... |28456 |37.2 |2345.4 |2350.1 ... |3736.2 |36.9 |2415.0 |2338.6 ... |3848.1 |37.8 |2486.5 |2447.0 ... 2006 жылға жасалған жоспар ... ... ... Газ өндіру жоспарының орындалуы 37.8 ... 5.3 - ... кен ... ... коэффициентінің қозғалысы
|Жылдар |2003 |2004 |2005 |2006 |
| ... ... ... ... ... ... (т/тәу) |22,2 |20,2 |19 |19,7 ... 5.5 - ... кен ... фонтанды ұңғыларын жөндеуаралық
кезеңдерінің қозғалысы
|Көрсеткіштер |2000 ж |2001 ж |2002 ж ... қоры |348 |362 |374 ... ... ... |1824 |2730 |3295 ... ... |256 |249 |290 ... алынған жөндеу саны |293 |321 |334 ... - күн ... ... | | | ... ... | | | ... |673 |724 |823 ... |689 |756 |951 ... ... фонтанды ұңғылар қорының сипаттамасы.
Мұнай өндіру ұңғылары ... ... ... ... игеру
әдісімен өндіруде. Сұйықты жер ... ... СКҚ ... Олар С – 75 маркалы болаттан дайындалған.
Қазіргі ... осы ... ... ... ... алуда. Себебі бұл ресейлік ... ... ... ... кен ... «отандық» СКҚ-лар әлі ... ... ... орай ... ... ... қолданылады:
СКҚ шығым: 40 м3/тәу. Аз ... Ф 48 ... ... - 80 ... ... Ф 60 мм; және 80 ... ... Ф 73 мм, сонымен қатар жапондық Ф ... және Ф 88,9 ... ... ... ұңғыларындағы түп суларын шығару үшін пайдалану басынан
СКҚ-дың 6 ... ... ... ... ... ... ... соның есебінен фонтанды ұңғы қорын ... ... ... ... өзгеруіне жақсы жағдай
туғызады.
5.1.1 Ұңғыны фонтанды пайдалану
Жаңажол кен орыны ... ... ... ... болғандықтан
қазіргі кезде штангілі терең сораппен ... газ ... ... ... Сонымен қатар болашақта газ факторы ... ... ... төмен ұңғыларды газлифт әдісімен игеру
жүргізілмек.
Қазіргі ... КТ – ІІ ... «Г - Д» ... ашу ... де ... ... игеру фонтанды әдісімен
жүргізілуде.
Фонтанды ұңғылардың қондырғыларына жер асты және жер ... ... асты ... фонтанды көтергіш ретінде,
ингибиторланатын болса, ... ... ... 200 ... ... ... ... ингибиторлаушы-қақпағы арқылы
жүргізетін КОКУ-89/73-136-36 кг тәріздес ... ... ... фонтанды құбырларының тізбегі: газ ... ... ... ... ... ... ... және су
кездесетін мұнайды өндіру кезінде шеген ... ... ... ұшырауынан сақтау үшін, сұйықты айдау ... ... түп ... ... ... және ұңғыны жуу ... ... ... ... өңдеу кезінде пайда болатын
жоғары ... ... ... ... ... ... ұңғы қондырғыларына диаметрлері 38:50:63:73:89:102 ... мм; ... ... 4-тен 7 ... ... 5,5-10 метр
болатын СКҚ қолданылады.
Фонтанды ұңғылар қондырғылары ... ... ... ... аузынан шығып тұрған шеген құбырлардың байланыстырмалы жоғарғы
шектерін байланыстыру үшін және ... ... ... ... фонтанды және газлифтті ұңғылардың аузын ... ... ... ... ... және ... үшін фонтанды
арматурасының шығару желілерінде ұңғы ... ... ... бірінен - екіншісіне ауыстыру үшін, құбыр ... ... ... ... ... үшін және ... ... қатар скважинаға қажетті технологиялық ... ... ... ... механикалық пайдалану
1990 жылы маусымда N724 ұңғы ... ... ... ... ... желтоқсан айында N332 тағы бір ұңғы ШТС-қа ауысты.
1996 жылы желтоқсанда Дт текшесінде екі ұңғы N2024 және ... ... ... ... ... өндірілген “Лафкин”
фирмасының тербелмелі ... ... жылы ... В текшесімен N16 ұңғы және Дж текшесімен екі ұңғы
N2028;2yt N2124 ШТС-қа ауыстырылды.
Оларға Қытайда өндірілген “ROTAFLEX” тербелмелі ... ... жылы ... ... Б ... Т352 ұңғы ауыстырылды. ОЛ ұңғыда
8СК12-3,5-8000 тербелмелі станогы орнатылған.
Қондырғы плунжерлі сораптан, теңселме станоктан, плунжеолі теңселме
сранокпен байланыстырып ... ... ... және ... ... ... жер бетіне шығаратын сорапты компрессорлы ... ... ... редуктор осіне орнатылған кривошиптің
айналуына қызмет етеді және одан әрі ... ... ... ... ... ... басына ілінген штангілер тізбегінің тік бағытта
жоғарылы-төмен жүріс қозғалысын тудырады. Плунжердің жоғары ... ... ... клапаны жабылады да плунжер үстіндегі сұйық оның жүріс
ұзындығы бойымен жоғары көтеріліп үш ... ... ... ... ... ... ... клапаны ашылады да, скважинадағы сұйық сораптың
цилиндіріне құйылады.
Плунжер мен штангінің төмен қарай ... ... ... ... да, сұық бағанасының әсері құбырларға беріледі. Бұл кезде айдау
клапаны ашылады да скважинадағы өнім ... ... ... ... әрі ... қарай плунжер жүрісінің жаңа циклі басталады.
Штангіні арқанды алқамен жалғастыратын жылтыратылған штоктың жоғары-
төмен жүріс козғалысы ... саға ... ... үшін сальник қарастырылға. Станоктағы ... ... үшін ... ... және ... ... ... сорапты қондырғының кемшілігі міндетті түрде ... ... ... бері болу ... ... ... ... күштері пайда болады.
Штангілер-ұзындығы 1 метрден 8 метрге дейін жетеді. Диаметрі: 12, ... 22, 25мм аяқ ... ... ... ... бастары бар,
дөңгелек қималы стерендерден тұрады. Олар муфталар көмегімен жалғанды.
Штангілерлі тұрақсыз күштер ... әсер ... ... ... оларды термоөңдеуден және беттік ... ... ... ... ... ... ... үзындығы 1200мм болса, онда оны 1500м тереңдікте қолданамыз.
1500-2000м-ден қолданылады.
Кәсіпшілікті ... мен ... әр ... сораптар
қолданылады.
Олардың негізгі ерекшеліктері мынадай: Салынбайтын ... ... ... ... ... мен ... ол клапандар мен плунжер
штангімен түсіріледі. Цилиндрді ... ... үшін ... ... ... (штангіні клапандармен плунжер және сорапты құбырды). Бұл
сораптың цилиндірінің диаметрі 28-ден 68мм дейін.
Салынатын сораптың цилиндірлі ... ... ... жиналып)
скважинаға штангі арқылы түсіріледі және сол сияқты жиналған түрде штангіні
жоғарыға шығарады (құбыр орнында қалады).
Бұл ... ... ... ... шығару үшін қолданады.
5.1.3 Кен орнындағы жабдықтардың жұмысын талдау
Жаңажол кен ... ... газ ... ... ... ... «Спутник» АТӨҚ - автоматтық топтық өлшеу ... ... ... ұңғылар шығымын есептеу, ұңғылар жұмысын
бақылау, өлшеу қондырғысынан ... ... ... ... жылдың 1 қаңтарындағы мәліметтер бойынша «Октябрскмұнай»
МГӨБ ... 69 АТӨҚ ... ... тұр, жөнделіп іске қосылғаны
19, соның ішінде ... ... ... топтық
өлшеу қондырғылары ... ... ... ... қолданылады.
Ұңғылардағы топтану, парафин тығынын ... ... ... метанолмен қамтамасыз ету үшін «БР-25»; «ЗУ-БР-10»; «ДНС-БР-
25» қондырғылармен ... және ... ... ... бөліктеріне қосылған.
1998 жылдың 1 қаңтарындағы мәліметтер ... І 383 дана ... ... 16 дана БР-10 блогы, 28 дана БР-25 блогы қондырылған.
Есепті ... 47 блок ... ... яғни 47 ...... ... блогы. Аппатты қосылу ... жеке ... ... ... ... ... шығатын, жергілікті автоматика блогы бар,
автоматтандырылған блокты ... ... ... ... ... ... ... қиыншылықтардың алдын-алу және
олармен күресу шаралары
Жаңажол кен орнында басты назарды парафин және ... ... ... ... ... ... ... кен тазарту үшін
механикаландырылған, жылулық және ... ... ... ... ... ... ырғақ және плунжер
тәріздес ... ... ... ... ... парафинмен тазарту үшін,
құбыр ... ... ... су немесе буды ... ... ... ... мұнай айдалады.
Химиялық әдістің негізі болып парафин ... ... ... ... көмегімен құбыраралық кеңістікке ... ... ... ... көмірсутек сұйығын ... БАЗ ... ... БАЗ қосу ... ... ... ... тоқтатады. Осының есебінен парафин: мұнай
ағынынан ... ... ... ... депарафиндеуге қажет еріткіш заттар көлемін ... ... ... ... ... ... аралығында
126 ұңғы өңдеу жұмысы ... ... жуық ... Ұңғы ... ... жүйесіне және кәсіпшіліктік дайындауға
қойылатын талаптар мен ұсыныстар
Берілген кен ... ... ... ... ... екі ... ... оңтүстігінде орналасқан үш сатылы станциялар
арқылы мұнай газды бір құбырмен тасымалдау. Мұнай және ... ... ... 1.7 ... ... 5.6 - ... мен газды жинау және тасымалдау
|№ |Заттың аты ... ... ... ... |
|1 ... ... |Шт |115 |195 |310 |
|2 ... ұңғылар |Шт |9 |15 |24 |
|3 ... ... |Шт |4 |3 |7 |
|4 ... |Шт |26 |24 |30 |
|5 ... ... |Км |150 |241 |391 |
| ... ... | | | | |
|6 ... ... |Км |43 |70 |113 |
| |D159x9 |Км |9 |6,5 |15,5 |
| |D219x11 |Км |20 |34 |54 |
| |D273x12 |Км | |19 |19 |
| |D325x14 |Км |5,5 |9 |14,5 |
| |D377x14 |Км |3,5 | |3,5 |
| |D426x15 |Км |5 |1,5 |6 |
|7 ... ... ... |Шт |1 | |1 |
|8 ... ... |Км |13,5 | |13,5 |
|9 |Газ ... |Км |13,5 | |13,5 ... ... АҚ 1999 жылы ГПЗ ... ... газлифт
станциясын құрды. Оның ішінде 4 ... ... ... 18600 м3/сағ, кіру қысымы 4МПа, шығу қысымы 12-
15 МПа, қуаты 1177 кВт. Қазіргі газлифттін қуатты 180 мың м3/ ... ... кен ... солтүстігінде газды қамтамасыздандыру
станциясы, газлифт үшін (5,6, 29, 24 номерлі газлифтті ұңғылар) салынған.
Болашақта кен ... ... 24 ... іске ... ... газлифттің эксперименталдық жұмыс істеуін бақылайды.
Қазіргі уақытта 7 ұңғыма газлифттілік тәсілмен ... ... ... ... газ, ... ... ... қысымды газ ұңғыларынан алынып,
газлифтті ұңғының шегендеу құбырына газ тікелей енгізіледі.
Мұнай газды жинау және дайындау жүйесін қайта ... ... ... және ... жер үсті ... кері қысымы көп
болады. Соның нәтижесінде мұнайды өндірудің қиыншылығы туындайды. Игеру
проектісі ... көп ... ... және шоғырланған) станциялар және
техналогиялық құбырлар схемасының қайта жөндеу ... ... ... ... ... құбырлары 82,5 км қашықтықпен, оңтүстігінде мұнай айдау
станцияларының ... ... ... жүргізіледі және де ... ... өз ... ... ... мұнайды сығу
арқылы тасымалдануы үшін кен орынның ... жаңа ... ... салынды.
Қайта жөндеу жұмыстарынан кейін осы мәліметтер алынған: ... ... 1.3 МПа ... ... АТӨҚ үшін 0,9-1,2 МПа арасында болады.
Соңғы жағында ... ... ... кері саға ... 1,5 ... артық болмауы керек.
Кәдімгі өндірітін ұңғыдағы кері саға қысымы 1,0-1,3 МПа маңында болу
керек.
АТӨҚ өлшеу қондырғыларының және ... ... ... ... АТӨҚ ... ... жаңа ... ұңғыларының
көбісі жақын орналасқан АТӨҚ-ке қосу мүмкін. Кен ... ... ... ... ... алыс ... ... АТӨҚ салынды. АТӨҚ-тардағы өлшеу қондырғыларында жөндеу ... ... ... ... ... ... ... және суды
өлшейтін жүйелердің дұрыс жұмыс істеуі болу үшін.
Проект бойынша 92 ... ... 24 ... ұңғыларын,14 сорап
ұңғыларын (тербелмелі сорап типі 14), Лақтыру желілері 96 км-ге, қайта
жөнделетін ... ... 17 ... ... ... Ұңғы сағасында жылыту
қондырғысы орнатылмайды. Өндірілетін ұңғы ... және ... ... ... ... Қысқы уақытта ұңғы дұрыс ... ... әр ... ұңғы ... ... ... орындалады.
Мұнай және газ дайындау жүйесі
Кен орынның солтүстігінде ГПЗ да мұнай дайындау ... ... мың т/ж , газ ... қондырғысында 700млн.м3/ж және мұнайды ұлғайту
мүмкіншілігі 3000мын.т/ж, ал газды ұлғайту мүмкіншілігі 1000 ... ГПЗ 1998 жылы 2350 мың ... ... ... ... 1,46
% ), ал 1999 жылы 2100 мың тонна мұнай ... ... 2%) ... ... ІІ-ші вариант бойынша мұнайды өндіру 4,08x106 т/ж, қазіргі
таңда ГПЗ ... ... ... ... ... тыс ... да, ол ... жылдық
мұнай өндіру қажеттілігін қанағаттандырмайды. Сондықтан ГПЗ қайта құру
жұмыстарынан кейін, мұнай ... ... ... қуатын тауып,
кен орынның өндіріс қуатының ұлғайюын ескере отырып өз мерзімінде ... ... ... және ... ... қуатпен дайындау
қондырғыларын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Газды дайындау
2010 жылға дейін газдың шығымы оған қосылған ... ... ... ... максимал мәнінде, сол кезде газдың максимал көлемі,
дайындауға негізделген 1877х106 м3/ж. ... ... ... ... м3/ж ... құру ... кейін) және жаңадан құрылған ГПЗ
қуаты 700х106 м3, кен орында газды ... ... ... м3/ж ... ... біз кен орнының реттеу қажеттілігін қанағаттандырамыз.
5.4 ҚҚҰ жүйесіне және су айдау үшін ... ... ... ... мен ... сапа ... құрастыру үшін екі мәселені есте сақтау керек,
яғни жүйенің ... ... ... және су айдау ... боп ... Су ... ... ... Қазіргі кезде ҚҚҰ үшін
қолданылатын су ... ... ... Су ... , ҚҚҰ үшін
қолданылатын тек тұрып қалу ... ... ... ... газдың
өте жоғары (құрамында H2S – 106мг/л, CO2 - 74 мг/л, оттегі - 6 ... ... ... және ... ... әкеп ... ... өңдеуге керекті қондырғысыменжабдықталмаған , айдалатын ... ... ... ... ... ... ... азайту үшін ағынды сулар қайта айдау үшін
колдыну қорек көзі ретінде пайдалынылады. Жоба ... ... ... су айдау қабілетін 30x103 м 3 /тәу - 41x103 ... ... ... Су ... көзі ... қазіргі кезде 20 су алатын ұңғыма
салынған. Ортақ сумен камтамасыздандыру 18x103 м3/ тәу ... ... ... ... болу үшінтағы да оңтүстік бөлігінде қорек көзі
бар 20 су алу ұңғымаларын бұрғылау керек, жаңа сумен ... ... ... ... және су ... сорап станциясын салу керек.
Су айдау қысымын зерттеп, айдаудың қысымын әр бумаларға төмен ... ... ... КТ-1 үшін ... ... ... 13 МПа ; ... ұңғыма сағасында қысым 15 МПа, солтүстік бөлігіндегі КТ-1 үшін ұңғыма
сағасында қысым 13,5 МПа, КТ-2 үшін ... ... ... 16 ... станциялардың айдау қабілеттілігі жоғарлау тиіс. Шоғырлама сорап
станциясы №3 солтүстік бөлігінде және ... ... ... ... ... ... керек, негізінен 4 айдау қысым талаптарын қагағаттандыру және
жек ... ... ... ... ... сорап станциясын және блокты
шоғырлама сорап станциясын қайта құрастырып және олардың су айдаудың ... ... ... 6,3x103 м3/ тәу - 12,96x103 м3/ тәу дейін және су
айдаудың ортақ қуаты солтүстік бөлігінде 23,7x103 м3/ тәу - 28x103 м3/ ... болу ... ... ... ... болу үшін шоғырлама сорап станциясында
және блокты шоғырлама сорап ... ... ... ... ... су ... үшін және диаэроцион реагенттерін қосу
үшін комплекс қондырғылармен жабдықталады, өте жұқа фильтрмен ... ... ... ластануы мен әсерлесуі азаяды.
Қыс кезінде айдау жүйесі кен орында ... ... ... үшін ... ... ... ... істелініп жатыр.
Десульфация кезінде қондырғы арасынан көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... , онда қазіргі көрсеткіштер алынады
(200мг/л кіші) .
5.5 ... ... ... ... ... кезінде қабатқа жұмыс
агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен ... ... ... ... ... ... түп ... өңдеу – қабаттың түп аймағының коллекторлық
қасиеттерін ... және ... ... ... ... кешені.
Соңғы жылдары қабаттан мұнайды тиімді алудыды жоғарылататын және
олардың ... ... ... ... «қабаттардың мұнай
бергіштігін ұлғайтудың жетілдірілген әдістері» деген ... ... Олар төрт ... ... ... газдық, химиялық,
гидродинамикалық.
• Жылулық әдістер тобына қабатқа бу мен жылулық әсер ету; қабат
ішінде ... ... ... ... ... ... өңдеу сияқты әдістер жатады.
• Газдық әдістер тобына қабатқа көмірсутекті газбен, көміртектің
қостотығымен, азотпен, түтінді газдармен әсер ету ... ... ... ... ... БӘЗ сулы ... ... көбікті жүйемен), полимерлер ерітінділерімен және басқа
да қоюландырғыш агенттермен, ... ... (тұз, саз, ... ... реатенттер
композициясымен ығыстыру, ұңғылардың түп аймағына жүйелік және
микробиологиялық әсер ету кіреді.
• Гидродинамикалық ... ... ... ... ... ... ... барьерлік су айдау, стационарлы
емес (циклдық) су айдау, қабатты сұйықтықпен ... ... ... ету ... ... үшін ... кешенді зерттеу жүргізеді:
өнімбергіштік коэффициентін, ... және түп ... ... ... ... ... ... нашарлаған
қабатшаларды анықтап, олардың дебитограммасын ... ... ... ... ... тарихын біле отырып, көрсеткіштердің өзгеру
себебін анықтайды.
5.5.2 Ұңғының түп аймағын тұз қышқылымен өңдеу
Қабаттың түп ... (ҚТА) ... ...... және ... ... ... қысымның едәуір өзгеруі
жүретін аймағына жақын орналасқан мұнай ... ... Бұл ... ... ... үрдісіне шалдығады және мұнай өндіру кезінде
көп дәрежеде ұңғының өнімділігін анықтайды (скин-эффект).
Қабаттың табиғи ... ... ... ... ҚТА әр түрлі
себептерге байланысты ластануы кезінде скин оң ... тең, ал ... (ТҚӨ, ҚСЖ және т.б.) ... ... скин мәні теріс мәнге тең
болады.
Скин – сұйықтықтың ағымы үшін экран жасайтын ... ... ...... барлық скиндердің және барлық псевдо-скиндердің
қосындысы.
Псевдо-скин – қабат өнімділігінің ең ... ... ... ... ... ... барлық скиндердің қосындысы. Оларға ... ... ... ... лифттің бұзылуы;
• жартылай ену;
• жартылай және бітеп перфорациялау;
• батпалы сораптар проблемалары;
• штуцер;
• ұңғыманы игеру.
Қабаттың түп аймағы бұрғылау ... ... ... ... ... ... қалдықтармен және сазбен ластануы мүмкін.
Ұңғының түп аймағына әсер ету екі әр ... ... ... ... бұл ... қабаттың мұнайбергіштік коэффициентінің сақталуы
немесе көбеюі кезіндегі қабылдағыштығының немесе өнімбергіштігінің ... түп маңы ... ... ... алу ... оны ... екінші мақсат өзінің жүргізілуімен түсінікті болса: жынысты жеткілікті
мөлшерде оның өткізгіштік қасиетін ... ... ... ... ... ... ... күрделі әрі қарама-қайшы болады.
Қабатшаларды жасанды және табиғи ... ... ... ... ... max ... жету үшін ... уақытта сулануы керек, яғни барлық болуы керек. ... ... түп маңы ... жеке әсер ету ... қол ... ... бұл ... мақсатты болмайды.
Түп аймағына әсер ету кезінде өзгеретін негізгі көрсеткіш ... ... ... және ... өнімділігі көбеюі үшін
қабаттың өткізгіштігімен ... оның ... күрт ... түп маңы ... әсер ету ... ... S мәнін азайту
керек. Оның минимал мәні – 1,5-ке жетуі мүмкін.
Егер бұл жағдайда да ... аз ... ... ... өткізгіштігі жоғары қабатшаға қарағанда ... ... ... ... ... үшін ... жақсы қабатшаның өнімділігін
азайту қалады, бұл ұңғының дебитінің азаюына әкеледі.
Сонымен, қабатшаның түп маңы ... жеке әсер ету ... ... ... жоғарылату үшін барлық ... ... тек ... ... әр ... тормен жеке
пайдаланып немесе қабатшалардың өнімділігі әр ... ... ... ... ... әр ... ... жасай отырып ұстауға болатын
бір уақытта жеке пайдалануға арналған жабдықтарды қолданып жетуге болады.
Өкінішке орай, ұңғының түп маңы ... ... ... ету ... ... және уақытты қажет етеді, ал қабатқа түгел әсер
ету ... ... сол ... ... өнімбергіштігінің көз
қарасынан да тиімсіз болуы мүмкін.
Түп ... әсер ету ... ... ... бұрғыланып берілгеннен
кейін игерілу үрдісінде анағұлым тиімді әсер береді. Бұл, ... ... ... олардың өткізгіштігіне прапорционалды
нашарлайды да, ... ... ... ... көп жағдайда өткізгіштігі
жоғары аймақтарда өткізгіштігі бойынша біртекті қабат алынады.
Түп маңы аймағына әсер етудің бір әдісі жасалған уақытта, ... ... ... ... ... ал ... ... өзгеру
дәрежесі үлкен болғандықтан, әсер етудің нәтижесі де жоғары болады.
Пайдалану ... ұңғы ... ... ... ағып ... фильтрациялық қасиеттер келтірілген қабат қысымы ... ... ... ... ... ең ... ... Түп маңы аймағына әсер еткен кезде өткізгіштігі ... ... әсер ... ... ... өңдеулердің тиімділігі
ұңғыны игеруден кейінгі өңдеулерге қарағанда айтарлықтай төмен ... ... ... ... ... төмендейді, өйткені өткізгіштігі төмен ... ... ... ішіндегі ағындар есебінен әсерді қабылдамайды, ал
өткізгіштігі жақсы қабатшаларға көп әсер етуден болатын тиімділік азаяды.
5.5.3 Түп аймағын ... ... ... ұңғының саны айтарлықтай көп болғанда, түп маңы аймағына
жасанды әсер ету ... ... ... ... ... ғана ... мұндай өңдеулердің мақсаттылығының есебі де пайда
болады. Бұл ұңғылар өңделетін аймақта мұнайдың жатуының геолого-физикалық
шарттардың әр ... ... ... ... өзара әсерлесуінің
деңгейімен байланысты. өңдеудің мұндай кезектілігін, олардың ... ... ... ... ... ... және экономикалық тиімділігі
қамтамасыз етілетіндей орнату мақсаттылы. Көп жағдайда ... ... ... қанығушылық шамасымен және өндіру ... ... ... қорының арақашықтығымен анықталады. Өндірістік геология
және геофизика әдістері ... ... және ... ... ... және ... картасын салуға мүмкіндік береді. Бұл
мәліметтерге маңызды толықтыру ... ... ... ... ... берілгендер және нақты ұңғыларға жақын аймақтың
мұнайға қанығушылығы туралы мәліметтер болады, олар ... және ... ... ... ... қысымының қалпына келу қисығының формасы суланған ұңғының
дренаждалмайтын ... ... ... ... деп
болжауға болады.
5.5.4 Ұңғыманы өңдеу
5.5.4.1 Қышқыл ерітіндісін дайындау тәртібі және ... ... ... ... ... ... дайындау керек
және ол келесі тәртәппен жүруі керек: қышқылдық агрегатқа (АзИНМАШ-30А)
қажетті мөлшердегі таза су ... ... тұз ... суы бар ... ... құйылады.
ТҚЕ дайындауға қажетті реагенттер:
Тұз қышқылы (HCL) Тауарлы қышқылдың тығыздығы 1154-1188 кг\м3 ... 2 ... қату ... -58°С. ... ... ... Күшті қышқыл-металдармен, металл оксидтерімен ... ... ... ... ... ... бөліп шығарады.
Фторлысутекті немесе балқытқыш қышқыл (HF). Түссіз ... ... ... 40% HF, ... 1145 кг\м 3 ... қышқыл эбонитті немесе пластмассадан ... ... және ... - ... ... ... Екі заттектен тұратын (NH 4* HF
+NH4F) композиция. БАФ пен тұз қышқылы ... ... ... ... ... ... ... Суда және этанолда жақсы ериді, ал
қыздырған кезде бөлшектенеді.
Сульфаминді қышқыл (амидосуьфонды, аминокүкіртті ... ... ... ... суда ... ериді. Қышқылдың судағы ерітіндісі 60°С
температураға ... ... ... ... ... ... аз
токсинді, ішкі құрылысқа түскен кезде ... ... ... ... ... суда жақсы ериді. Айдау және өндіру ұңғымаларының ҚТӨ үшін
қолданылады. Сонымен ... ... ... CaCO3 және MgCO3 ... ... ... C6H5–SO3H. Күлгін
түсті кристаллды заттек, суда, этилді спиртте,және сірке қышқылында жақсы
ериді. ЖОЖ ... ... мен ... ... және ... түп
аймағын бекіту үшін қолданылады.
Сірке қышқылы CH3COOH. ... иісі бар ... зат, ... этил
спиртімен, ацетон және бензолмен жақсы ... ... ... ... және ... ... жақсы ерітеді. Болат
гуммирленген ... ... ... және шыны тарада
тасымалданады, әрі сақталады.
Күкірт қышқыл H2SO4. ... ... ... ... суда ... ... ... мен металл еместерді тотықтандырады,
органикалық және неорганикалық заттектерді ерітеді, ... ... ... ... ... H3BO3. Ақ ... ... зат. Суда(100°С кезінде 39,7%),
спиртте, глициринде, қышқыл ерітінділерінде жақсы ериді. Дезинфекциялаушы
болып табылады. Саздықышқыл қоспаларында екіншітекті ... ... ... үшін қолданылады. Саздықышқылға қосылатын бор көлемі 1,5-3,0%.
Лимон қышқылы. Тығыздығы 1542кг\м 3, ... ... ... ақ ... ... зат. Суда (100 мл суға 133 г) және спиртте жақсы
ериді.
Мұнай және газ ... ... ... үшін ... ... ... жабдық жасалған. Қышқыл ерітіндісін өндіріске сыйымдылығы 500-ден
3500гал. ... ... ... ... ... ... цистернаға құйылу кезінде қосылады.
Жүк көтергіш автомобильдерінде орнатылған сораптар ұңғыма ... ... ... үшін ... ... бензиндік немесе
дизельдік моторлары өзінің гидравликалық қуаттылығын 1000 л.с. ... ... Бұл ... ... ... ... кеуегіне қабаттағы
табиғи қысымға қарсы айдау үшін қажет.
Кесте 5.7 - Қышқылдың тау жыныстарымен ... ... | | ... ... ... ... |Реакцияның нәтижесі |
| |тау ... | | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... ... ... ... су да |
|Тұз қышқылы |CaCO3 |CaCL2+H2O+CO2 ... тұз ... ... ... |Хлорлы магний суда |
| |Са Mg (CO3)2 |CaCL2+ ... ... тұз |
| | |+CO2 | |
| ... | ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... |баяу жүретін реакция.|
|сутекті ... SiO2 | ... ... өнім ... ... ... ... жылдам |
| ... |=2ALF3+ 2H2SiF6+ 9H2O ... ... |
| | | ... ... |
| ... |CaCO3+ 2CH3COOH= |Реакция өнімдері суда|
| | ... ... ... |
|Сірке қышқылы| |+CO2 | |
| ... ... ... |Бұл ... де солай |
| | ... | |
| | ... | |
| | | ... ... |
| ... ... |болмайды |
| |FeCO3 ... | |
| ... ... CaSO4+ |Шөгінді суда жақсы |
| | |H2O+CO2 ... ... ... | | ... көп ... ... | ... ... ... |
| ... ... ... ... Тұз ... ... ... ... реті
ТҚӨ жүргізудің технологиясы келесідей:
1) Ұңғыманы жуу. Сағада ашық ысырмаларда және ... ... ... ... ... ... ... ерітіндісін айдайды. Қышқылдың
мөлшері өңделетін қабаттың қалыңдығына байланысты болады. Қышқылды ұңғымаға
айдау ... ло ... ... ... құбыр сыртындағы ысырма ... ... ол ... ... ерітіндісін қабатқа агрегат көиегімен қышқылды ... ... ... ... ... ... ... немече сумен
қабатқа итереді. Жаңажол кен орнында ... ... ... мұнай
қолданылады. Қышқыл қабатқа кеткен соң, ... ... ... ... өңделетін қабапен әсерлесуі есебінен
бейтараптануы ... ... ... ... және ... (1-24 ... ... ерітіндісі бейтараптанған соң, ағынды шақырады және игереді,
сонан кейін ұңғыманы зерттейді. Зерттеу нәтижелері бойынша ұңғының ... тұз ... ... ... ... ... Ұңғының түп аймағын тұзқышқылмен өңдеудің есебі
Өткізгіштігі әлсіз болатын (тығыз ақ тастар, сазды ... ... ... ... ... ... ұңғырлар аз дебитті болып келеді. Олардың өнімділігі ... ... ... ... ... ... ие болатын мұнай ұңғыны өңдеу үшін қажетті
тұзқышқылын және басқа химреагенттердің мөлшерін ... ... ... ... ... және топырақты цементтен құралған;
қабаттың өнімді қалыңдығы h=20м;
жыныстардың өткізгіштігі R=0,118.10-12 м2;
қабат қысымы Рқаб=18МПа;
тереңдігі l=15м ... ... ... ішкі диаметрі dі=0,062 м
Шешімі:
Берілген шарттарда ұңғыны алғашқы өңдеуге қышқылдың концентрациясым
8÷14% аралықта алынады. 10% концентрацияны ... ... ... 1 м ... ... кететін қышқылдың
мөлшері 0,4÷0,6 м3. (0,5 м3 ... Осы ... ... ... ... ... =V ... м3
Кестедегі берілген мәндерге сәйкес, 10%-ды жұмыс ... 10 м3 ... ... үшін 3890 кг ... НСl және 6,6 ... ... 5.8 - ... ерітіндіні дайындауға қажетті қышқыл және су
мөлшері
|Араластырылған |Араластырылған қышқылдың ... ... | ... м3 | |
| |8 |10 |12 |14 |
|6 |1840 / 4,38 |2330 / 3,96 |2830 / 3,52 |3320 / 3,40 |
| | | | | |
|8 |2460 / 5,84 |3110 / 5,28 |3770 / 4,64 |4400 / 4,16 |
| | | | | ... |3080 / 7,30 |3890 / 6,60 |4720 / 5,87 |5560 / 5,14 ... ...... ... ... – судың көлемі, м3.
10% - ті жұмыс тұзқышқылды ... ... ... ... ... көлемін мына формуламен
анықтаймыз.
Wк=АхW(B-z)/ Bz(А-х)
мұнда А және В – төменде келтірілген санды коэффициенттері;
х және z ... ... ... және ... ... концентрациялары;
W – жұмыс тұзқышқыл ерітіндінің көлемі;
А,В 214 218 ... ... ... ... 227,5 229,5 ... ... ... ... жағдайда 10% - тітұзқышқылдың санды коэффиценті А=214, ал
27,5% - ды қышқыл үшін ... В=226; х – 10% - ті ... ... W=10 м3 – ... ... ... (1) ... бойынша:
Wk=214.10.10(226-27,5)/226.27,5 (214-10)=3,333 м3
Тоттануға қарсы ингибитор ретінде жұмыс қышқыл ерітіндісінің 0,01%
көлемінде катионоактивті реагентті (катион А) ... ... ... ... ... ... ... ерітіндіге
сірке қышқылын мына мөлшерде қосады:
Qук=1000·bуW/Су
мұндағы bу – сірке қышқылының мөлшері,% (bу=f+0.8, мұнда f –
тұзқышқылында темірдің болуы f=0.5%, онда bу=0,5+0,8=1,3% )
W ... ... ... ... - ... қышқылының концентрациясы.
(Су=80% )
берілген санды мәндерді (2) формулаға қойсақ, онда:
Qук=1000. 1,3.10/80=162,5 дм3
Цементтелетін жыныстың ... және ... ... ... түп ... топырақты немесе цементті қабыршықтардан тазарту үшін жұмыс
қышқыл ... ... ... мына ... ... вn- ... плавиковты қышқылдың мөлшері, ол жұмыс
тұзқышқылды ерітіндінің көлеміне 1÷2% аралығында алынады. 2% -
ті қабылдаймыз.
Cn – ... ... ... ... ... (3) – ші ... бойынша:
Qпк=1000 ∙2.10/40=500 дм3
Беттік тартылыстарды төмендету үшін интенфикатор ретінде DC препаратын
қолданылады. (детергент «Советский»). Ол ... да бола ... ... жыныспен болатын реакция жылдамдығының қарқынды төмендеткіші
болып келеді.
10 м3 ерітіндісі үшін ... ... ... ... ... да ... ... мөлшерін 1% деп аламыз, яғни 10.0,01=0,1м3 немесе 100
дм3.
Келтірілген барлық қосраларды ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін анықтаймыз:
V=W-Wz-(Q
мұндағы W – жұмыс қышқыл ерітіндінің көлемі;
Wz – концентрацияланған тауарлы қышқылдың көлемі;
(Q – ... ... ... ... ... плавиковты қышқылдар,
ДС).
(Q=163+500+100=763 дм3=0,763 м3 (4)формула:
V=10-3,333-0,763=5,904 дм3
Зупмфты (қалтаны) оқшалау үшін ... ... 1,2 ... ... ... ... Dі=0,15м 1м ұңғы оқпанының көлемі:
Vзум= V1м.l=0,018.15+=0,27 м3
Салыстырмалы ты5ызды5ы 1,2 болатын 1 м3 хлорлы кальциға 540кг ... 0,66 м3 су ... ... ... ... ... үшін СаСl2 – нің ... қажет:
QСаСl2=540.0,027=146 м3
Ал судың мөлшері:
V=0,66.0,27=0,18 м3
Ұңғыны өңдеу алдында зумпорты хлорлы кальци ... ... үшін ... түптен 1-2м жоғары орналастырып, ұңғыдан айналымды
қалыптастырады және құбыр сыртындағы кеңістік ашық ... ... ... ... оны ... ... ... лақтыру жәлісінің көлемінде
мұнаймен ығыстырады (сорап агрегатынан ұңғы сағасына ... ... 100 ... 0,062м ... ... мынаны құрайды:
V=( D2і/ 4. 100=3,14.0.0,622.100=0,3 м3
Осыған жуу құбырлардың көлемін қосамыз
Vқұб=(d2і/4 (Н =0,785(0,0622(1645-15)= 8,87 м3
Осыдан кейін құбырларды ... жуу ... ... ... төменгі жағына орнатып ұңғыға қышқылды айдайды.
Қабат қыртысынан оның ... ... ұңғы ... көлемі
Vқыр= V1м(h= 0,018 (20=0,36 м3
Айдаудың жалпы көлемі
W0=0,3+0,36+4,96=5,62 м3
Сағаны саңылаусыздандырып (сақиналы кеңістікті жабады) және ... түп ... ... Оны құбырдан ығыстыру үшін 5,62 м3
мұнай қажет.
Ұңғының түп ... ... соң, оның ... ... ... ... ... Жұмыс агентін дайындаудың технологиясының құрылымын салыстырмалы
таңдау
Қабатқа әсер ету ... ... ... ... ... ... су. Спасына қойылатын талаптарға» сәйкес қабат суы
және ... ... ... кен ... ... ... қабат қысымын ұстау шаралары
жүргізіледі.
Қазіргі кезде браьерлік су айдау қолданылады, 103 су айдау ұңғымасы
бар, 16 су ... ... ... орналасқан пунктері бірлескен)
, соның ішінде 18 су қамтымасыздандыру пунктері оңтүстік бөлігінде , ... ... 6 су ... ... ... ішінде біреуі
тоқтатылған) ортақ өнім бергіштігі 29,9 мың.м3/тәу, соның ішінде 3 оңтүстік
бөлігінде (біреуі ... 4 ... ... ... су ... 6,3
мың.м3 / тәу қасиетімен, 3 солтүстік бөлігінде ортатдан тепкіш сораптармен
су айдау 23,6 мың.м3 / тәу ... және ... су ... ... ... тәу. қамтылған (5.9 - кесте)
Сапасыз суды айдау ТҚӨ жұмыстарының көбеюіне ... ... ... ету ... ... төмен болуы айдалатын су
құрамында сутегінің және бактериялрдың көбеюіне әкеледі. Ал ол ... ... ... түрде болуына әкеледі; мұнайлы судың айдалуы, ... ... ... ... судың сапасының төмендеуіне әкеледі;
су ... ... суды ... ... ... , айдалатын судың сапасы су айдау критерияларынай
сай емес.
Кесте 5.9 – Су ... ... ... ... орны |
| | | ... ... ... |
|1 |Су ... ұңғымалары |шт |47 |58 |105 |
|2 |Су ... |шт |8 |8 |16 |
| ... | | | | |
|3 ... ... су ... |км |53 |54 |107 |
| ... ... | | | | |
|4 |Су ... ... |км | | | |
| |d89x8 | |19 |38 |57 |
| |d 114x10 | |3 |8 |11 |
| |d273x19 | | |1 |1 ... ... ... d157x6 ... ... су айдау 110 м3
тәулікте жобаланған, ал қазіргі кезде кейбір ... ... ... 680 м3 ... ... Ұңғыманың саға құбырлық желісінде фактілік
судың козғалыс жылдамдығы және магистраль ... (d89x8) су ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
6.1 "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасының ұйымдастыру
құрылымы
"Октябрьск мұнай" мұнай-газ ... ... ... ... ... ... жұмыстарын құрып оларды іске асырады және
техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен ... ... газ ... орындалуын қадағалап, сол үшін жауап береді, бастық ұжым алдында
жоспарлы кезеңдегі ең қажетті және ... ... ... ... ... ... анықтауы керек. Осы жұмыстарға қоса кадрларді таңдай және
оларды рациональды орналастыру жұмыстарын, өндірістің ... ... ... ... есептерін бекітеді.
Қазіргі таңда басқарушы техника, технология, экономика, өндірісті
ұйымдастыру салалардың талаптарын, ... беру ... газ ... ... ... ... ... болып
бас инженер табылады. Ол өндірісті техника жағынан ... ... ... ... ... ... бас энергетик басқарады. Жалпы бөлімінің жұмыстарын
бөліп электрлі энергетика қондырғыларын жөндеу және пайдалану, әрі ... ... ... ... ... үнемдеу шараларын
жүргізу табылады, бөлім өнеркәсіпті электроэнергиямен ... ... ... және ... ... ... — еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы ережелерінің орындалуына бақылау жүргізу, жұмыс
жағдайын жақсарту, кәсіби ... ... алу ... ... ... шараларын жүргізу жұмыстарымен айналысады.
Жоспарлы-экономикалық бөлімі — басқа бөлімдермен біріге ... ... ... ... ... бар ... Жоспарлы бөлім іс-әрекетіне енгізілген жаңа техникалармен
технологиялардан келетін экономикалық тиімділікті ... ... ... прогрессивті норма өлшемдерін дайындайды.
Еңбекті қорғау, ұйымдастыру, техникалық нормалау және ... ... ең ... ... ... еңбек өнімділігін әрі қарай ... және ... ... ... ... ... еңбекті
ұйымдастыру және өндірісті басқарудың бірыңғайлап реттей отырып жүргізумен
шұғылданады.
Кадрлар бөлімі кадрлерді таңдау, орналастыру, зерттеу, дайындау ... ... ... - ... шаруашылық қызметтерінің есебі мен
есептеулерін, бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... ... ... және газ өндіру ... ... ... істеу жағдайын туғызып, корреспонденциялардың
келуін және олардың таратылуы мен жіберілуін ... ... ... ... өнімдерін өндіру цехтары, зерттеу
бригадалары, қабат қысымын ұстау, скважиналарды жөндеу цехтары табылады.
Орталықтандырылған инженерлік-техникалық ... ... ... ... ... өндіру жоспарын орындауды қадағалау
жұмыстарын ... және газ ... ... ... ... ... ... жауапты қызметкер, оған өзінің бөлімшесіндегі скважина ... ... және оны дер ... ... тапсырылған.
Мұнай және газ өндіру операторлары скважинаның пайдалану және жұмыс
істеуін ... ... ... ... ... скважиналарды аралау,
жұмыс істей кезеңінің сақталуын және тағы да басқа жұмыстарын іске ... ... ... ... ... ... ... цехтары қондырғыларын шыңдау-жөндеу цехтары электрмен қамсыздандыру
және электр қондырғыларын қондыру және шыңдау-жөндеу цехтары ... ... ... ... көпшілігі өндірістік
қамтамасыздандыру ... ... ... Өндірістік
қамтамасыздандыру базасы, электр және механикалық шыңдау, оны ... ... ... ... ... өндірістік объектілерде жұмыс
қарқынын түсірмеу шараларын іске ... ... ... ... ... объектілерді
арнайы жабдықталған машиналар, өтергіштер. экскаваторлар және тағы да басқа
сол сияқты қажетті ... ... ... ... мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және
еңбекті ұйымдастырудың жағдай-күйі
2006 ж. 1-ші қаңтардағы ... ... ... ... өндіру
басқармасында 1425 адам жұмыс ... Оның ... 1064 адам ... ал ... ... ... саны 359 адам. Жұмысшылармен
инженерлік техникалық қызметкерлердің 932 адам вахталық ... ... және газ ... басқармасындағы жалпы орта тізімдік саны 1204
адам. Жұмысшылармен 214540 адам/сағ жасалды. Бұл 1999 жылмен ... ... ... 0,01 ... 0,630 тең болды. Бір жұмысшымен
230 адам сағат жұмысы жасалды, бұл 1999 ... ... 0,5 ... ... бұл ... да, себебі экологиялық апатты аймақтарда және Чернобыль
атом ... ... ... салдарынан жоюға қатысқан адамдардың
демалыс ... ... ... ... ... себептерімен келмеу уақыты 125544 адам-сағат
болды, бұл мүмкін максималды 53 % қордың %-тін ... 1999 ... ... % ... ... ... ... 1999 жылға қарағанда 2,1 есе ... ... ... 1 ... 1999 жылы ... 0,5 күн ... 2006 жылы
0,21 күн құрады.
Жұмысшылардың жалақысы жүйелі-сыйлықты және жанамалы-істелу жүйелері
бойынша есептеледі. Жұмысшылардың ... ... 2004 жылы 3,9 ... ... ... 1 ... ... 15683 теңге, соның ішінде
өндірістік-кәсіптік қызметкерлер 16478 теңге, ал, шаруашылық ... ... 5683 ... ... ... ... бойынша 2004 жылы 232 адам жұмыс істеді.
Олардың жұмысты орындаудағы ... ... 2004 жылы 25 ... ... ... есебінен 15% қосымша жалақы алды. 6 ... ... ... ... 37 ... ... Оның 20-сы ... 17-сі
арнаулы бригадалар.
6.2.1 Мұнай газ өндіру басқармасының қызметкерлерінің жол ақысының
жағдайы
Мұнай газ өндіру ... ... жол ... ... ... және ... ақы төлеу жолымен ... ... ... ... ... ... ... басқармасының инженерлік-техникалық қызметкерлерінің ... ... ... жылы ... ... ... ... "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасы бойынша ... ... 6.1 - ... ... ... ... ... қойылым ... |
| |II |III |IV |V ... ... ... ... |22900 |25200 |30150 |33100 ... | | | | ... келісімді жұмысшы | | | | ... ... ... |18400 |18700 |1900 |- ... ... жағдайы қалыпты жұмыстарда: |22000 |23500 |2500 |27000 ... ... ... | | | | ... уақытша жұмысшы |18000 |18000 |19210 |- ... ... ... ауыр, әрі қауіпті |25250 |27000 |28500 |31000 ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... ... |18130 |19250 |20200 |20950 ... 6.2 — ... ... ... жалақысы
|Лауазым - дәрежесі ... ... |
| ... қойылым |
|Бастық |77924 ... 80 т ... ... |70833 ... 60 т ... геолог |64377 ... 60 т ... ... ... |58558 ... 40 т ... |53193 ... 60 т ... және газ ... ... ... |71289 теңге 34 т |
|Геологиялық бөлімдерінің бастықтары | ... ... ... |58558 ... 40 т ... — экономикалық, еңбекті және жалақы |58558 ... 40 т ... ... ... ... | ... қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша |58558 ... 40 т ... газ ... ... ... ... | ... жөндеу бөлімінің бас инженері |64377 ... 60 т ... ... ... мен ... |71289 ... 34 т ... алдыңғы қатарлы технологтары |30643 ... 20 т ... ... |59576 ... 83 т ... және газ ... ... шебері |26987 теңге 52 т ... газ ... ... 1423 адам және ... ... ... теңге көлемінде.
2006 жылы басқару аппаратындағы қызметкерлер саны 867 адам ... ... ... техникалық қызметкерлермен қызметкерлердің (санын есептеу
үшін жеке) шатты кестесін құру және еңбек ақы көлемін ... ... ... білу ... ... ... және ... санын
есептеу үшін жеке бөлімшелер құрылымы басқару ... ... ... Штат ... ... ... жол ақы қоры ... ... ... ... мен басқару қызметінің еңбек ақы топтарын
анықтау;
- Лауазымды еңбек ақының ... және ... ... ақы ... ... ... ... мұнай және газ өндіру басқармасының бастығы
лауазымды еңбек ақы ... — 10 ...... ... ... ... ... ақы көлемі 58558 — 40 теңге, мұнай және ... ... ... дәрежесі келісімді жұмысшы, яғни оператордың
тарифтік қойылым бойынша еңбек ақы көлемі 368010 ... және тағы да ... ... штатқа енгізілген барлық қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... ... және газ өндіру басқармасының шеберлерімен
басқа да инженерлік-техникалық қызметкерлеріне 30 ... ... ... ... ... ... ... 25 инженерлік-техника қызметкерлері
алады.
Жұмысшы бригадалары келісімді —сыйлықты жүйе ... ... ... ... ... және газ ... басқарманың кейбір жұмысшылары
кәсібі үшін 4-12 проценттей аралығында қосымша ақы белгіленеді. Бұл қосымша
ақыны 67 жұмысшы, соның ... 28 ... 53 ... ... ақы алады.
6.4 Техника-экономикалық көрсеткіштердің талдауы
2005 жылдың 14 қазан айында Жаңажол кен орны ... –3450 ... ... ... ... бойынша –50,0 мың.т мұнай өндірілді, 28. ... ... ... ... кен ...... ... өзгерген
балансқа сәйкес 9 ай ішінде 2006 жылы 2661,855 мұнай өндірілді, ... орны ... ... ... – 2653,017 мың.т құрады, соның ішінде
«Ащысай» барлау блогы бойынша –8,838 ... ал ... ... ... ... яғни ... ... орындау – 36,460 мың.т., бұл ... ... ... ... кезеңінде – 2878,690мың.т мұнай өндіпрілді.
Тауарлы мұнай – 2576,576 мың.т мөлшерде тапсырылды, жоспар ... ... ... ... ... – 84,3888 ... ... бұл
жоспардың 103,4%–ын құрайды. Өткен жылдың ... ... ... ... мұнай тапсырылды.
Ілеспе мұнай газы – 1393,871 млн.м3 мөлшердеөндірілді, жоспарда –
1413,360 млн.м3 болды, жоспар 98,6% –ға ... ... ... ... қабатқа – 8188,260 млн. м3 су айдалды,
жоспарда – 8179,120 мың. м3 ... ... ... 100,0%. ... ... ... қабатқа 9291,680 мың.м3 мөлшерде су айдалды.
«Октябрьскмұнай» МГӨБ-ның 01.07.06 ... ... ... ... ... ұңғыма; пайдалану ... ... ... ішінде тоқтап тұрғандар-21
ұңғыма; бұрғылаудан кейнгі игеруде-2 ұңғыма; ... ... ... ұңғылар470
ұңғыма; соның ішінде уақытша тоқтап тұрғандар-14 ұңғыма; өнім ... ... ... ішінде: фонтанды тәсілмен-207 ұңғыма; терең
сорапты тәсілмен (ШТС)-6 ұңғыма; компрессорлы газлифтілі тәсілмен ... ... ... ... ... ұңғы; плунжерлі газлифт (ПГЛ)-
7 ұңғыма; айдаудағы қор - 161 ... ... ... ұңғыма;
оқшауланған ұңғымалар-17 ұңғы; консервациядағы ұңғымалар-жоқ; тұзды-1
ұңғыма.
2006 жылдың І жарты ... 17 ... ... газлифтілі
әдіспен пайдалануға ауыстыру жоспарланды, негізінде 18 ұңғыма ауыстырылды.
Бір ұңғыма бойынша орташа тәуліктік эффект 11,7 ... ... ... ... үшін ... қоры бойынша 6 ұңғымада
қосымша перфорация ... ... ... 4 ... ... орындау есебінен қосымша 1,529 мың.т мұнай өндірілді, жоспарда
–1,125 мың.т.
6.5 Күрделі қаржыны есептеу
Капитал шығыны көлемінің нәтижесі құрал-жабдықты ... ... ... ... байланысты, сатып алынған құрал-жабдықтар көлемінің
негізінде құруды береді.
Капитал шығының көлемін базалық және енгізу ... ... ... ... ... ... түп аймағын тұз қышқылымен өңдеуге
арналған химиялық реагенттер құны кіреді.
Құрылыс монтаж шығындары, тенге.
Қосымша жабдықтары, тенге.
Ұңғыма бағасы, ... ... ... ... бағасы, тенге.
Жылдық орта дебит
Газлифтілі пайдалану кезінде ұңғыманың түбін тұз қышқылымен өңдегенге
дейінгі шығымдылығы 27 ... ... ал тұз ... ... кейінгі
шығымдылық 39,1 т/тәулік болды.
Q = q*y*kпайд
Q – ... орта ... – орта ... ... 27 ; 39,1;
y – бір финанстық жыл ішіндегі күн саны, 365;
kпайд – ұңғыны пайдалану коэффициенті, 0,95.
Q1 = ... * 365 * 0,95= 9362,25 ... Q1 - ... ... ... мұнайдың жылдық орта шығымы,
т/тәулік.
Шараларды жүргізгеннен кейінгі мұнай өндірудің нақты көлемі
Q2 = q*y*kпайд =39,1* 365 * 0,95 ... ... Q2 - ... ... кейінгі мұнайдың жылдық орта
шығымы, т/тәулік
Өндірілген қосымша мұнай ... мына ... ... ... Q2 — ... шарадан кейін өндірілген мұнайдың нақты
көлемі, тонна;
Q1 — ... ... ... өндірілетін мұнайдың бастапқы
көлемі, тонна.
∆Q = 14910,25 – 9362,25 =5548 тонна
Еңбек ақы қоры
Негізгі жалақы бойынша ... ... ... ... (тек қана ... табуға тікелей қатынасатын жұмысшылар мен
инженер техникалық жұмыскерлер) өсуі немесе түсуіне ... ... ... есептейді.Жұмысшылар саны мен разрядтарды өзгерген кезде
жалақы ... ... ... ... ... ... ставка
негізінде есептейді.Егер де жұмысшылардың саны ғана ... ... ... ... ... бойынша еңбекақы қорын
үнемдеуді анықтау қажет.
ЕАҚ=minЕҚ*Кауд.*Ктерр.*Кқж*12*ӨӨП;
Мұндағы:
minЕҚ — минималды еңбек ақы (9720 теңге)
Кауд. — аудандық коэффициент (1,1 ...... ... (1,14)
Кқж — қосымша жалақы коэффициенті (1,25)
12 — ай саны
ӨӨП — жұмысшылар саны = 15
ЕАҚ=9720*4,28*1,1*1,14*1,25*12*15=11737891,44 теңге
Әлеуметтік шығындар
Тікелей ... ... ... ... ... ... Қазақстанда қызметін тұрақты мекемелер ... ... жеке ... Заңи ... мен ... үшін ... төлемдерді қоспағанда, жұмыс берушінің
қызметкерлерге белгіленетін кірістер түрінде төленетін шығындары. Қазақстан
Республикасының Салық ... ... ... ... 21%-ды ... ... теңге
Басқа да шығындар
Басқа да шығындар еңбекақы қорының 25%-ын құрайды.
БШ=ЕАҚ*25/100=ЕАҚ*0,25;
БШ=11737891,44 *25/100=2934472,86 теңге
Энергетикалық шығындар
Шараларды енгізу ... ... ... ... ... ... байланысты тікелей мұнай табуға кететін энергетикалық
шығындар өзгерісін анықтауға болады.
Э=Q*УРэ*Рэ
Э1=Q1*УРэ*Рэ= 9362,25 * 85 * 3,86 ... ... ... 85 * 3,86 ... ... 3,86 — 1 квт ... бағасы теңге/квт. сағ;
85 — 1 тонна мұнайды көтеруге кететін электр ... ... ... ... ... қорлардың тозу мөлшерін көрсететін ақшалай түрі
амортизация деп аталынады. Тозудың екі түрі бар:
1) Физикалық тозу
2) Моральдық тозу
Ar=Балғ*Na/100
|Нысанның ... ... |Na, % |Ar ... ... |6,7 ... ... ... ... |11,5 ... ... (НКТ) ... |15 ... |
|Клапандар ... |20 ... ... ... |12 ... ... ... |8000000тг |10 ... ... ... ... ... |11 |110000 тг ... ... | |7535080тг ... ... ... астындағы және жер үстінде құрал-жабдықтарға ағымды жөндеу өзіне
бірнеше шығындарды кіргізеді (жалақы, көтергіш-тракторларды жалдау, ... т.б.), ... бұл ... ... ... және ... ... шараның сипаттамасына байланысты есептейді.
1) Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеу кезіндегі дайындау-аяқтау жұмыстары
Рскв = S * r * t
мұндағы: S- 1 норма ... ...... ... ... ... адамдар саны;
t — жөндеуге кеткен уақыт, сағат.
Рскв = 2000 * 10 *20=400000 тг.
2) Скважина зерттеу (тұз қышқылымен өңдеуге ... + (500 * 30) + (5060 * 6)] * 2 = 263720 ...... ... ...... ... барып келу жолы, км
500 — 1км үшін партияның жол ақысы, ...... ... 1 сағат жұмысы төлемі, теңге
6 — агрегаттың жұмыс ... ... тұз ... ... + 76850 + 89760) * 2 = 452590 ...... жуу шығымының құны, теңге
76850 — ұңғымаға қышқылды айдаудың құны, ...... ... ... ... опреацияларды дайындау
аяқтау жұмыстарның құны, теңге.
Шартты тұрақты шығындар
Шартты тұрақты шығын- негізгі қор өзгерісіз болған ... ... ... ... және ... ... ... тұрақтылығын
көрсетеді, яғни тұрақты шығын өндірістік деңгейге тәуелсіз.
F=ЕАҚ + ӘШ + БШ + Ажыл;
F=ЕАҚ+ӘШ+БШ+Ажыл1= 11737891,44 + 2464957,20 + ... + 7535080 ... ... ... шығындар
Шартты өзгерісті шығындар – өндірілген өнімнің немесе ... бір ... ... Олар ... көлеміне байланысты өзгеріп
отырады, яғни деңгейі өндіріс деңгейіне тікелей тәуелді шығындар.
V=ЭШ + ЖШ
Ұңғыманы тұз ... ... ... + ЖШ1= ...... шығындар;
ЖШ – Жөндеуге кететін шығындар.
Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеуден кейінгі:
V2=ЭШ + ЖШ2= 4892053,03+(263720 + 452590)=5608363,03 теңге
Ағымдағы эксплуатациялық шығындар
Кен орнын ... ... ... ... қызметтерге, энергетикаға
тағы басқа заттарға жұмсалатын ақшалай қаражаттың жалпы жиынтығы.
АЭШ=Ғ + V
АЭШ1=Ғ + V1=24672401,5 + 3471754,23=28144155,73теңге
АЭШ2=Ғ + V2=24672401,5+5608363,03= ... ... ... ... ... ... өнім ... және жеткізуге жұмсалған шығындардың
ақшалай тұлғануы.
ӨҚ=АЭШ / ... / Q1 ... / Q2 ... ... түп аймағын тұз қышқылымен өңдеудің экономикалық тиімділігі:
Эт= (ӨҚ1 - ӨҚ2)·∆Q=(3006,13-2030,87)· 5548=5410742,48 теңге
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіштер ... мәні ... беру ... мың т. ... шығын, ... |
| ... ... шығын, |7535080 теңге ... ... ... теңге|
|Әлеуметтік шығындар ... ... ... теңге |
|1 т. мұнайдың өзіндік құны |2030,87 ... ... адам саны |10 ... саны |1 ... тиімділік ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ҰҢҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫҢ
ЖАБДЫҚТАРЫН БАҚЫЛАУ
7.1 Кен орнын игеруді бақылау
Мұнай газ кеніштерін игеру барысында ... ... ... үшін ... ... ... және
зертханалық зерттеулер жүргізу керек, және алынған ... ... ... ... ... шараларды қабылдау керек.
Жаңажол кен орнын игеруді талдау кезінде зерттеу материалдарын кешенді
пайдалану және ... ... ... ... негізінде қорды алу
үрдісінде мұнайды ... ... ... ... ... ... кен орнының ұңғымаларын зерттеу бойынша жүргізілген
жұмыстар келтірілген:
• жұмыс жасап тұрған ... және ... ... ... газ ... ... СМН ... қабат және түп қысымын анықтау;
• пайдалану ұңғымалар өнімінің сулануын анықтау үшін ... ... ... қалпына келтіру әдісімен зерттеу;
• қалыптасқан өнім алу әдісімен зертеу;
• сұйықтықтардың тереңдік сынамасын алу;
• сұйықтықтардың сағалық сынамасын алу;
• қабат сұйықтығын ... ... су ... ... ... және ... өлшеу;
• су айдау ұңғымаларының динамографтау;
• ұңғымалар түптерін эхолотпен өлшеу;
• ағын профилін анықтау;
• жұтылу профилін анықтау;
• ұңғыманы зерттеудің геофизикалық ... ... ... ... ... ... ... және кеніштердің энергетикалық жағдайын талдауда қолданылады.
Қабат ... ... ... ... ... емес. Қабат және түп
қысымдарын өлшеудің 30%, құралдың ұңғыма ... ... ... ... тұр. ҚҚҚК (КВД) және ҚӨАӘ (МУО) ... ... ... тұр. Қалыптасқан өнім алу әдісі барлық қайта ... ... ... Ағын профилін түсіру (пайдалану ұңғымаларының
не бары 5%) және қабылдағыштық профилін түсіру (ұңғымаларыдың 16%) ... ... саны аз, ... ол мұнайбергіштікті ... ... ... ... барлық жұмыстар кезінде,
жүргізуге дейін және кейін орындалуы керек.
Мұнай кен орнын рационалды игеру үшін, аз шығынмен мұнай ... ... ... ... бойынша шаралар кешенінің жұмыстары орындалуы қажет
(7.1 - кесте).
Игеруді бақылаудың кешенді шараларының құрамына келесі негізгі есептер
кіреді:
• өндіру ұңғыларының ... ... ... су айдауды есепке
алу көмегімен мұнай қорын алуды бақылау және ... ... ... ... ... ағын ... (жұтылу) зерттеу арқылы энергетикалық күйді
және пайдалану сипаттамаларын бақылау, ашылған қима ... ... және түп ... ... ... су ... ... барьерде су айдау қарқынын,
барьердегі және оның екі ... ... ... ... және айдалатын судың жылжу жолы
арқылы мұнадың сумен толық ... ... 7.1 – ... кен орнының пайдалану объектілерін игеруді бақылау
бойынша зерттеу жұмыстарының түрлері мен ... ... ... шараларының |Кезеңділік |Зерттеу саны |
| ... | | ... ... ... өнімділігін |Мұнай мен су дебитін |1 ... 1 ... қор ... |анықтау. |рет ... ... өнім |Газ ... және |6 айда 1 рет ... қор ... ... |сулануды анықтау. | ... |
| ... ... | | |
| |алу және ... газ бен| | |
| ... ... | | ... қысымын және |Статикалық деңгейлерді |1 кварталда 1|Барлық қор |
|температурасын ... ... |рет ... ... |анықтау. | | ... ... ... ... ... 1 ... қор ... және |анықтау | ... ... ... | | | ... мұнайға |Қалдық мұнайға қаныққан|2 жылда 1 рет|Барлық қор ... ... ... ... | ... ... ... | | ... | | | ... ... ... ... ... және|Айдалатын судың көлемін|Күн сайын |Барлық қор ... ... ... | ... ... | | | ... ... ... алу, ... |әр ... 1 |Барлық қор |
|сапасын бақылау ... |рет ... |
| ... | | |
| ... және | | |
| ... ... | | |
| ... | | ... етіп қамту ... ... ... айда 1 рет ... қор |
|үрдісін зерттеу | | ... ... ... ... ... |1 ... 1рет ... қор |
|көрсеткіштерінің |қисығын алу | ... ... ... | | | ... ұңғылар ... ... |Газ ... және |кезеңді |№№ ... ... ... ... ... | | ... ... ... | | ... ... ... объектісінің |кезеңді |Барлық қор ... және газ ... ... | ... ... ... ... тізбекпен | | ... ... ... ұңғыларды | | ... ... ... ... | | ... Кен ... ... процесін реттеу
Мұнай газ кеніштерін игеру кезінде ... газ ... ... ... ... ... қарағанда айтарлықта аз болады. Нұсқаның
ішінен су ... үшін ... ... ... газ ... ... Мұнай
жиектеуі (оторочка) бар газ кеніштерінде ... ... ... су ... ... ... ... Мұнай газ кенішінде
қабаттың барлық мұнайлы бөлігінен мұнайдың сумен ығысып шығуын ... үшін ... ... ... қажет.
Игеру газ бүркемесінің кеңеюінің әсерінен жүзеге асырылатын болса, газ
бүркемесінің контурының қозғалуын реттеу керек. Бұл кезде газ ... ... ... аз ... ... керек, ұңғымаға газ
бүркемесінің контуры енген уақытта газ ... күрт ... ... ... суға ... ... және ұңғымаларды жоғары газ
факторымен пайдалану, мұнайды көтеріп шығаратын энергияның тез ... ... ... ... ... ... газ факторын өлшеп тұру
қажет, ал газ ұңғымағы енген уақытта оны пайдаланудан ... ... ... ... ... (7– 9 ... Дв, Дн және ... бумаларында жобаға сәйкес су айдалғанымен, су
айдау үрдісінен қажетті ... ... Бұл ... айдау ұңғыларында
қалыңдығының қабылдағыштығын түзеу керек және пайдалану ұңғыларында ағынның
бірқалыпты ... ... ... Бұл үшін ... ... тығыз бөлігін
перфорациялау керек, тек жақсы нәтиже алғанда ғана қалған қалыңдықты тесу
керек. Карбонатты коллекторлардан ... ... ... ... – ұңғыларды пнұсқа ішінен суландырумен ... түп ... ... төмен етіп пайдалану болып табылады. ... ... ... қысымынан 17%–ға төмендеуі қабатта мұнайдың газсыздануын
туғызбайды, ұңғылардың өнімділік коэффициенті төмендемейді. ... ... есе ... кен ... ... ... ... қуаттылығы өзінің тән
қуаттылығына жетпегендігін көрсетеді. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... пайдалану және тиімді экономикалық
эффект алу қарастырылған, оның нақты принциптері келесідей:
• студиялық игеруді енгізу, алдымен мұнай ... ... ... кезеңде мұнай мен газды бірге өндіру;
• мұнай аймағын падалану негізінен сумен жасанды ығыстыру арқылы
жүргізілген, су айдау түрі ... ... ... ... су ... ... ал газ ... пайдалану табиғи
энергияға ауысады;
• газ бүркемесі бар мұнай ... ... ... ... ... түзілген су барьерін сақтау керек, ... ... ... ... ... Барьерлі су айдауда
жаңа ұңғыларды қоспайды;
• өндіру және айдау ұңғыларының торын жетілдіру, игеру деңгейін
жоғарылату, ... ... жіне ... ... ... ұңғымаларды жетілдіру схемасын таңдау;
• игеру техникасы мен ... ... ... ... ... ... ... шараларды қолдану
жеткілікті;
Игеру динамикасының жетілген бақылау жүйесін құру.
8 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
8.1 Ұңғыны жуу ... және ... ... ... жұмыстардың
қауіпсіздігі
Ұңғыны жуу үрдісі жүктемеде және жоғары қысымда жұмыс жасайтын әртүрлі
жабдықтарды қолданумен жүреді. Сонымен ... ... жуу ... ... ... ... әртүрлі қиындықтар болуы мүмкін. Осыны ескеріп,
ұңғыны жуу кезінде еңбек жағдайының қауіпсіздігін жасауға және ... ... ... етуге бағытталған ережелер мен нұсқауларды
орындау қажет.
Тік жуу арқылы ұңғыманың түбін құмнан тазалау жұмысшылар үшін үлкен
қауіп ... Тік жуу ... ... ауыр ... және жуу
вертлюгтері мен шлангалармен жұмыс жасауға мәжбүр болады. Екі құбыршамен
құбырларды ... ... ... ауыр серпімді шлангты жұмысқа кедергі
келтірмес үшін жұмыс орнынан алып ... ... Бұл ... үшін ... ... сонымен қатар жуу үрдісі баяулайды. Сондықтан ... және ... ... ... үшін жуу шлангасын ілуге арналған ілмекке
арналған арнайы қондырғыларды қолданып, вертлюгпен жұмыс жасаудағы ... ... алу ... ... жиі ... ... бұл жұмыс алаңын ластап,
қауіпсіздік туғызады. Бұл әсіресе кері жууға сипатты, ... жуу ... бойы ... жуу ... ... құйылады, бұл жұмыс ... ... ... сондықтан резиналық шлангадағы жуу ... ... ... ... ... ... жуу алдында дайындау жұмыстары қажет, олардың ... ... ... ... ... және ... тексеру;
жуу құбырларын, көтергішті, жуу агрегатын және ... ... ... ... таңдау және жуу; түп тереңдігін өлшеу.
Көлбеу және терең ұңғымаларды жуу ... ... ... ... ... болуы мүмкін ұңғымалардағы жуу құбырларында лақтырысқа қарсы
ысырма немесе сағасында герметизациялаушы ... ... ... ... ... қабат қысымына тең болатын гидростатикалық қысымын
қамтамасыз ететін сұйықтықты қолдану ... ... ... ... ... ... ... қолданған кезде,
сұйықтықты айналдыруға арналған наулар (желоб) жүйесі қажет. Жуу алдында
ұңғыма сорабынан сағасына ... ... ... ... жуу ... кем ... жуу үрдісінде күтілетін біржарым еселік жұмысшы ... ... ... жуу кезінде суды екі бөлек көздерден беру керек.
Бұрғылау ... ... ... жуу кезінде олардың қоры ұңғыманың үш
көлемінен аз болмауы керек.
Жуу құбырлары тізбегін айналымды қалпына келтірмей түсіруді башмак құм
тығына ... ... ... ... ... тереңдікке дейін жуу сұйықтығын түсірген соң ... ... ... соң, оны ... жуудан кейін қалпына келтіру
керек. Құбырларды құм тығынына еніп кетпес үшін, яғни жуу ... ... үшін баяу ... керек.
Егер құбырларды ұзарту кезінде олардың соңы бітелген болса, онда
құбырды тығыздамау үшін ... ... ... жоғары қысымдар
жасаудың қажеті жоқ.
Мұндай ... ... 100-150 м-ге ... соң, кері ... ... келтіруге тырысу керек. Егер бірнеше рет ... ... ... ... құбырлар тізбегін шығарып, бітелген түбін
тазарту қажет.
Жууда суды сораппен беру кезінде құбырларды көтеріп, ... ... ... ... ... ... дейін әрбір 10-20мин
сайын, масса индикаторының көрсеткішін ... ... ... ... түсіріп тұру керек.
Қабат қысымы жоғары ұңғыманы ... ... жуу ... ... ... ... тұру ... тығынын көбікпен жуу кезінде келесі шарттарды орындау қажет:
• Ұңғыма сағасы герметизациялануы керек.
• Компрессордан және жуу ... ... ... кері ... орнатылуы керек.
• Сулы-ауалы жүйеде аэратордан кейін жуу шлангасының үзілуіне
қарсы сақтандырғыш құрылғы орнатылуы ... БӘЗ сулы ... ... және ... ... керек.
• Жуу құбырлары тізбегінің жоғары ... кері ... ... Кері жуу ... жуу құбырларынан құм мен көбікті шығару
шлангасы көмегімен сы йымға шығару керек.
• Вертлюг асты құбырды ... ... ... ... ... ... Кері клапан астындағы жуу құбырларындағы ... ... ... ... керек.
8.2 Жуу агрегатында жұмыстың қауіпсіздігі
Жуу агрегатындағы жұмыстарға жуу агрегатын пайдалану нұсқауымен және
қауіпсіздік техникасымен танысқан, тракторды басқару құқығына ие ... ... ... ... жүру жролында адамдардың болмауын
қарау керек және ... ... ... ... Қыс ... ... сырғанауының алдын алу үшін оның табанына шиптер орнату
керек. Жұмыс алдында қозғалтқыштың ... ... ... ... сыйымы жуу агрегаты тұрған жерден 20м-ден
кем емес жерде тұруы керек.
Трактордың газ шығару құбыры отсөндіргішпен жабдықталуы керек, ... ... газ ... ... етіп орнату керек.
Жуу агрегатының сорабында сорап үзілуінің алдын алуға ... ... ... керек. Ақаулы агрегатты пайдалануға және
жинақталмай тасымалдауға тиым ... ... ... болмағанда
немесе ақаулы болғанда, қысымы агрегат ... ... ... ... ... қатар өрт сөндіргішсіз жұмыс жасау қатал тиым
салынады. өрт сөндіргіш дайындығын кун ... ... тұру ... ... ... кезіндегі қауіпсіздік
Коммуникацияны жөндеу қажеттілігінде қышқыл айдауды тоқтатып, қысымды
атмосфералыққа дейін төмендету керек және коммуникацияны ... жуу ... ... жасау жерінде судың қажетті қоры болуы тиіс. Қышқылды
желдің күші 12 м/сек болғанда, тұманда және қараңғы уақытта ... ... ... ... клапан бар. Сақтандырғыш клапанның
бұранын қондырғы астынан шығарған жөн. ... ... ... ППУ-дан ұңғыма сағасына дейінгі буөткізгіштік пропандау үрдісінде
күтіліп тұрған максималды қысымнан біржарым қысымға ... ... ... ... 25 ... кем емес ... орналастырылуы керек. ППУ
қозғалтқышының газ шығар құбыры отсөндіргішпен жабдықталуы керек, және оны
шыққан газ кабинаға түспейтіндей етіп ... ... ... пропандау кезінде ұңғыма маңында және желі ... ... тиым ... ... ... ... болуы керек.
Сорапты-компрессорлы құбырларға бу беру шлангасы арнайы құбырсоңымен
жабдықталуы керек. Ұңғыма ... ... ... ... ... толтыратын құрылғы болуы керек.
Ұңғыманы қышқылмен өңдеу әдісі карбонатты жыныстардағы ұңғыманың түп
маңы ... және ... ... ... ... ... ... қышқылмен
өңдеу үшін тұз қышқылын қолданады, өйткені ол әктасты жыныстарды ерітеді.
Ұңғымаларды қышқылмен өңдеу кезінде тұз қышқылын және ... ... ... ... ... ... қауіп туады. Тұз қышқылымен жұмыс
жасау кезінде ... ... ... беттің және дененің ауыр
жарақат алуына әкелуі мүмкін. әсіресе қышқылдың көзге шашырауының алдын ... ... ... ... инженерлік-техникалық жұмысшы
жетекшілігімен дайындалған бригада орындайды. ... ... ... ... ... жасау керек. Қышқылмен жұмыс жасау жерінде ... су ... ... ... ... тұз ... ... беті
бар отқауіпсіз сыйымдарда сақталуы керек. Қышқылмен ... ... ... ... ... ... қолданумен байланысты қауіп туады.
Сондықтан жоғары қысым ... ... ... ... ... шараларын сақтау керек (оқшаулау, манометр, ұңғымада сенімді
жабдықтардың болуы және т.б.). ... құю ... ... ... ... ... айдамас бұрын, қысымды күтілетін ... 1,5 ... ... ... күші 12 ... ... айдауға тиым салынады.
9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды ... ... ... ... құжаттар
Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау ... ... және ... құжаттар бар. Олардың негізгілерінің бірі Алматы
қаласында «Юрист» баспасынан 2005 жылы ... ...... және ... құқықықтық актілер жиынтығы. Бұл құжат – 1995 ... ... ... ... ... №2350 ... ... Заң
күші бар Жарлығы болып табылады. Бұл Жарлық ... ... 1996 ... 27 ... №2828 «Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» Заң күші бар Жарлығы және ... ... ... заң ... ... ... ... заңдар, жарлықтар,
Үкімет қаулылары, ... ... ... және ... ... ... органдары басқарушыларының нормативтік бұйрықтары,
мемлекеттік комитет және басқа да ... ... ... ... ... ... заңда ескертілген.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау туралы
нормативтік және құқықтық құжаттардың негізгілеріне мыналар жатады:
- ... ... ... Астана: «Акорда» баспасы,
9қаңтар 2007 жыл;
- «Қоршаған ортаны ... ... ... жиынтығы, Алматы:
«Юрист» баспасы, 2005 жыл;
- «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заң, 1997 жылы 15 ... ... Бұл Заң ... ... ортаны қорғау» туралы ... ... ... ... ... ... Заң, 21 қазан, 1993 жыл;
- «Атмосфералық ауаны қорғау» туралы Заң, 11 наурыз, 2002 жыл;
- «Жер қойнауы және жер ... ... ... Заң, 27 ... ... «Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар» туралы
Заң, 5 шілде, 1996 жыл;
- «Жер ... ... ... ... 2005 ... «Су кодексі», Алматы: «Юрист» баспасы, 2005 жыл;
- «Орман кодексі», Алматы: «Юрист» баспасы, 2005 ... ... ... ... Заң, 23 ... 1998 жыл;
- «Ерекше қорғалатын табиғи территориялар» туралы Заң, 15 шілде,
1997 жыл;
- «ҚР-да пайдалы қазбалар, кен ... ... ... ... ... бірыңғай ережелері». ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 21
шілдедегі №1019 ... ... ... ... мен ішкі су қоймаларында мұнай операцияларын
жүргізудің тәртібі» туралы ереже. ҚР Үкіметінің 1997 ... 27 ... ... ... ... «Жер ... барлауға және пайдалы қазбаларды өндіруге және
басқа мақсаттарға пайдалануға Тау-кендік жер бөліктерін беру ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны қорғау
минстрінің міндетін атқарушының 2000 жылғы 16 ақпанындағы №74-П ... ... ... ... ... қысқаша мәліметтер
Кез-келген кен орнындағы қолданылып ... ... ... ... ластануының негізгі көзі болып табылады.
Мұнай мен газды өндіру және өңдеу кезінде табиғатты қорғау ... ... ... таза процесте игеру және қалдықтарды азайту,
мұнай химиялық өндірістің газды қалдықтарын тазарту, суларды тазарту. Мұнай
өндіру, ... және ... ... ... ... ... ... және газ өндіретін ұңғылардың құрылысынан басталады.
Біздің қарастырып отырған кен орнындағы қоршаған табиғи ... ... газ ... ... кәсіпорынның жинау жүйесі, мұнай тауар
парктері, сораптар, реагенттер қоймасы, тазалау құрылымдары, газ ... ... ... ... жанатын пештер болып табылады.
Әсіресе кен ... ... ... ... ... және т.б. ... ... орта ластанады. Мысалы: қабат қысымының жоғарылығынан
фонтанды ұңғыдағы техникалық ақауларға байланысты мұнай өнімінің жер ... ... ... ... ... бірі. Мұнай және газ өнеркәсібінің
ірі кешендердің және тұрғылықты жерлердің ... ... ... бар (ауа, су, ... әлемі, жануарлар әлемі және т.б.).
Ластауға әсер ... ... бірі ... газ ... ... ... оның ... технологиялық процестері мыналар:
- мұнайды 1-ші және 2-ші сатыда сепарациялау;
- мұнайды ... ... ... ... ілеспе газды қысу;
- моноэтаноламин ерітіндісімен газды күкіртті сутек пен ... ... ... ... ... ... тазарту;
- газды диэтиленгликолмен кептіру;
- жай күкіртті алу;
- газды дайындау ... ... ... ... ... ... дренажды
ыдыстар кіреді, сондай-ақ олар атмосфераны ластайды. Негізгі технологилық
процестер: өндіру, ұңғы ... ... және ... ... ... ... ... сақтау және тасымалдау.
9.3 Атмосфералық ауаны қорғау
Атмосфераны тиімді қорғау үшін ҚР ... ауа ... ... ... ... ... бойынша келесі талаптар қарастырылған:
- ҚР нормативтік актілерін және қалдық ... ... ... ... ... ... минимумға жеткізілуі керек;
- ұңғыманы сынау барысында мұнайды өртеу үшін жанған өнімнің ... ... ... ... оттықтарды қолдану;
- химиялық реагенттерді тасымалдаудың, сақтаудың және дайындаудың
жабық жүйелерін қолдану;
- ... ... ... ... ... азайту үшін келесі шаралар
орындалуы керек:
- мұнайды ... ... ... ... ... ... жинау және дринаждауға ЕПП-16 дренаждық сыйымдығын
қолдану;
- СНИП Ш-42-80 ... ... ... ... тігістерін
бақылау;
- сырттық (изоляциялық жабын) және ішкі коррозияны басу (ингибиторды
БР-2,5 блогымен ... ... ... ... ... ... ... үшін қауіпсіздік техникасын сақтау қажет және ... ... ... ... ... ластануды шектеу бойынша
технологиялық шешім енгізу қажет. Атмосфераның ластануын шектеу ... ... ... ... шешімдер қарастырылады: ТУ-39-РК1168001-
97 сәйкесінше мұнай өнімінде күкіртті сутегінің құрамы аса ... ... ... ... ... Атмосферлық ауада, әсіресе
төменгі қабаттарда, газ тәріздестерден басқа, әрқашан да физикалық қоспалар
бар. Пайда болуы мен ... ... ... ... және ... әр ... қарай олар әрқашанда өлшеулі жағдайда тұрады.
Бұл шаң, ... ... ... органикалық бөлшектер (микроағзалар).
Физикалық қоспалар атмосфералық процесстер қатарының дамуында үлкен рол
атқарады. ... ... ... ауа ... қосылыстардың
әсерінен ластанады: көмірсутек диоксидімен, азот оксидтерімен, сынаппен,
қалайымен т.б.
Ауа сапасы ПДК ... ... ... ... j=Ci/ПДКi,
коэффицент бойынша, мұнда Ci – заттардың концентрациясы, ал ПДКi – ... ... ... Егер j тең ... бірліктен көп болмаса,
демек бұл ластаушылардан келетін қауіп болмайды немесе олар ... ғана ... ... ... ластануында жағымсыз
метереологиялық жағдайдар (НМУ) үлкен рол атқарады:
а) ауаның қауіпті жылдамдығы–ұйымдасқан ... ... ... ... қауіпті бағыты, яғни тірі массивке бағытталған қалдықтың
қайнар көзінен алған бағыт, егер бірнеше қайнары ... онда ... ... ... ... қауіпті тұрақты жағдайы, әрбір 100метр сайын ауа
температурасы, 1ºС-тан төмен түсіп кетеді, яғни лас ... ... ... шектеледі, сосын ол тез салқындап, жылы, жеңіл, таза ауа төмендей
алмай, сол лас ... ... ... ... ... – ауа ... жерге жақын
қабатында азаймай, керісінше биіктеп өсе беру жағдайы. Инверсиялық қабат
тұман ... ... ... суық және ... ... ... ... және газ ... ... ... облысында –
«Ақтөбемұнайгаз»АҚ; Атырауда «Теңізшевройл»СП; ... ... НПЗ; ... ...... ... ... «Өзенмұнайгаз»ПО,
«Қаражанбастермнефть» НТДУ, Оңтүстік Қазақстанда «Шымкентмұнайоргсинтез»АҚ.
9.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау . ... ... ... ... ... ... күкірт шаңдары, ... ... ... ... ... ... ... кремний қосылыстары, фторидтер,
қаракүйе.
Мұнай кен орны, пештер және т.б. ластанудың 4-ші категориясына жатады.
Мұнай дайындау және жинау пункттері 2–ші ... 3–ші ... ... ... ... ... жатады: пайдалану ұңғылары, ... ... ... ... ... түтін шығаратын
трубалары, сораптар. Негізгі тікелей ластануға қатысы барлар мыналар: ... ... ... ... ... резервуарлардың қысымды және
вакуумды шығаратын клапандары, булану.
Су қоймасы және жер ... жыл ... 3 млрд ... ... ... өндірістік қалдықтар, 500 км3 қауіпті су ағындары және 1 млрд тонна
шамасында ... ... мен ... ... әр ... аэрозолдар төгіледі.
Атмосфераның химиялық ластануы. Жаңажол кен орнының атмосфераға әсер
ету көздері өнімді және көмірсутекті шикізатты өндіру, жинау және ... ... және ... ... ... мен ... жабдықтар, қондырғылар болып табылады.
Жаңажол кен орнының өнеркәсіптік ... ... ... 30
стационарды көзі анықталды, оның 25-і ұйымдастырылмаған.
Ұйымдастырылмаған көздерге сальникті, фланецті қосылыстардың, бақылау
және жапқыш – реттегіш арматураның тығыз емес ... ... ... ... жабдықтар мен қондырғылардың тығыз емес жерлері; қатты, сұйық
және газ тәрізді орталардың ашық беттері жатады.
Ұйымдастырылған көздердің жалпы саны 5 ... ... ... ... саны 25. ... көздер жер бетіндегі (2м),
төмен (2 – 10м), температурасына байланысты сұйық (10 – 50) және ... ... 800) ... ... кен ... ... жұмыстар барысында атмосфераны негізгі
ластау көздері:
- іштен жану қозғалтқыштарында жанармай ... ... ... ... ... флюидтерін алаулы оттықта жағу;
- қалдықтарды өртеу;
- ... бар ... ... ... шаңдану.
Жаңажол кен орнында барлау жобасы бойынша атмосфераға ... ... үшін ... стандартты факторлары қолданылған.
9.4 Су ресурстарын қорғау
Мұнай кәсіпшілігі қабат суларына және жер беті ... ... ... ... ... мынадай ағын сулары пайда болады:
- мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған өндірістік сулар;
- ... ... ... ... ... және жер беті ... ... себептері:
- тазаланбаған немесе жартылай тазаланған өндірістік және тұрмыстық
ағын сулар;
- жер беті ағын сулары;
- дренажды ағын ... ... ... ... ... ... қабат суының төгілуі;
құбырлардан, ыдыстардан және басқа құрылымдардан улы ... ... ... ... ... түсуі, яғни рельефтер және ... ... ... қалдықтар мен материалдарды сақтау орыны, тасымалдау алаңы;
- төгілген ... газ ... ... реагенттер және т.б.
Гидросфераны ластайтын негізгі себептер: мұнай және ... ... ... ... БӘЗ, ... гликолдар, аммиак,
минерализация және т.б. кәсіпшілік пен тұрмыстық сулар, теңізге ... Су ... 200-400 м/м3 ... ... өзі суда ... ... Мұнайдың тотығуы су ағымдарының түбіне шөгеді. Егер бір тонна
мұнай суға төгілсе, онда су бетінде 2,6 км2 ... ... ... Егер 100кг ... төксе, онда судың бетінің ластануы 17000м2
жетеді. Ал бір ... ... 0,252 ... ... түзіледі.
Қабат қысымын ұстап тұру үшін қабатқа су айдау ағын ... ... ... еді, ... ... ... ... қабат қысымын ұстап тұру қажет емес.
Өрт жағдайында резервуарларды суытудан қалған ағын ... ... және ... қар сулары құдыққа ағып, одан әрі жылжымалы құралдармен
тұндырғыш-сыйымдылыққа жеткізіледі.
Су ресурстарын және іргелес жатқан территорияны өндіріс ... ... ... үшін ... ... ... ... суды есепке алуды және оны қолдануды бақылауды ... ... ... ... ... ... өндірістік ағын суларды, сонымен қатар мұнаймен қоса
табылған суды ... ... және ... ... ... ... алаңда бордюрлар мен жаңбыр қабылдағыштарды салу.
Қазіргі жоба бойынша гидросфераны қорғау үшін мыналар қарастырылады:
- механикалық және биологиялық тазартудың жаңа жүйелері;
- ... ... ... ... тәжірибесін қолдану;
- ауамен суыту аппараттарын қолдану ... ... ... ... ... ағын ... ... тазарту қарастырылған. Ал,
технологиялық тазарту аэробты және аэробты емес ... ... ... ағын ... жер ... төгілуін
қарастырмайды. Жоғары арынды саңылаусыздандырылған жүйенің ... ... ... және ... ... ... зиянды сұйық заттармен судың ластануына жол бермес
үшін жобада мыналар қарастырылады:
- канализацияның тазарту құрылымын ... ... ... ... сусызданған механикалық ... ... ... ... ... ... ... жүйеде автоматты түрде мұнайды қондырғыға
жіберу құбыры жабылады;
- егер гидродинамикалық зерттеу, жер асты және ... ... ... онда ... ... және ... кезінде қабат флюиді
шығуы мүмкін.
Қабат суларының ластанған ... ... ... ... ... бірқалыпты режиммен бақылау ұйымдастырылады.
9.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ... ... ... олардың құрамы
және ағынды суды тазалау
Ағынды суларды ... ... және ... (жауын-шашындық)
деп бөледі. Ағынды сулардағы ластанулар минералды, органикалық және
бактериялық ... және ... ... ... ... болуы мүмкін.
Ағынды сулардың ластану дәрежесін санитарлық-химиялық ... ... ... ... ... ... ... тазарту үшін әр түрлі ... ... ... ... ... ... суларды тазартудың негізгі 4 әдісі бар:
1) Механикалық (құм ... ... ... Физикалық-химиялық (нейтралдау, реагентті ... ... ... ... ... сулардағы лай шалшық);
4) Қайта тазарту (сорбция, иондық ... ... ... ... экстракция, эвапорация, электро әдістер).
Механикалық тазарту – ерімейтін ... ... ... ... ... ... ... мен елеуіш (ірі
қоспаларды ұстау үшін), құм ... ... ... ... ... ... үшін); тосқауыл қоюшылар (ақырын тұнатын және жүзгіш қоспалар үшін);
фильтрлеу (ерімейтін ұсақ ... ... ... ағын сулардың
спецификалық ластанудан май жинағыш, мұнай жинағыш, смола ... ... ... су ... ... ... ағып құйылуы
үшін биіктік бойынша орналасады.
Механикалық тазарту – бұл ереже бойынша биологиялық тазарту алдындағы
баспалдық ... ... ... ... ... шектелуге
болады: мысалы, егер ағынды судың аз мөлшері өте ... ... ... егер су ... ... соң қайтара кәсіпорында қолданылса.
Механикалық тазарту кезінде ерімейтін қоспалардың 60%-ын ... ...... ... ...... ... ағын
сулар үшін қолданылады (тұрмыстық қалдықтар жағдайында оларды қолдану
экономикалық тұрғыда шектеулі). Бұл ... ... ... ... ... ... ... т.б.); сорбция, экстракция
(латынша extrahere – ағызып ашу); эвапорация (латынша evaporation – булау),
флотация, электродиализ ... ... ... ... ... Al2SO4, ... ... FeCl3
, күкіртқышқылды темір Fe2(SO4)3 , әк ... CaCO3 т.б. ... ... қолданылатын реагентті тазарту.
Өнеркәсіптің көптеген салаларының технологиялық процестерінен келетін
өндірістік ағынды сулардың құрамында сілтілер мен ... ...... металлдардың тұздары болады. Химиялық тазарту тәжірибесінде
нейтралдаудың ... ... ... ... және қышқылдық ағынды суларды екі жақты нейтралдау;
б) реагенттермен нейтралдау (қышқыл ерітінділерімен, сөндірілмеген әк
CaO, сөнген Ca(OH)2 т.б.).
в) ... ... ... ... (әк ... ... ... суларды нейтралдау кезінде күкірт қышқылы бар ағынды сулармен
жұмыс жасауға тура ... ... ... ... ... ... ... мына теңдеу бойынша жүзеге асады:
H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2H2O
H2SO4+CaCO3=CaSO4+H2O+CO2
Нейтралдау нәтижесінде түзілген кальций ... ... ... ... ... ... Өндірістік ағынды суларды
реагентті нейтралдау процесстері нейтралдаушы қондырғылар мен станцияларда
жүзеге асады, оның құрамына: құм ... ...... ... (складтар) қоймалары, жұмыс жасайтын реагент
ерітінділерді дайындауға арналған ... ... ... ағынды суларды реагенттермен араластырушылар, камералар.
Ағынды суларға минералды коагулянттарды енгізгенде (алюминий тұздары
мен темірлер) гидролиз реакциялары нәтижесінде темір мен ... ... ... ... түзіледі:
Al2(SO4)3+6H2O→2Al(OH)3+3H2SO4
FeCl3+3H2O→Fe(OH)3+3HCl
FeSO4+2H2O → Fe(OH)2+H2SO4
Тазартудың коагуляциялық әдісін ағынды сулардың аз шығындары кезінде,
арзан коагулянттардың қатысуы ... ... ... қамтамассыз ету
қажеттілігі мен олардың толық тазартылмауы кезінде қолданылады. ... ... мен ... ... ... үшін
флокулянттар деп аталатын жоғары молекулярлы синтетикалық реагентті және
органикалық табиғи заттарды ... ... ... және ... ... ... ... суларды коагуляция немесе
флокуляция ... ...... мен ... судағы
ерітіндісін дайындау мен оларды өңделген ағынды суда дозировкалау, судың
барлық көмегімен араластыру, ... ... ... ... қамтиды.
Көптеген жағдайлар қатарында физика – химиялық тазарту ... ... ... ... ... түбімен жоюды қамтамассыз етеді.
5. Жер ресурстарын қорғау
Жер ресурстарын қорғау шараларының мәні ― ... ... ... опырылып қалуын, бұрғылау кезінде өнімділік қабатты дұрыс
ашпағандықтан, мұнайдың жер ... ... ... процесі кезінде
олардың уақытынан бұрын сулануын болдырмау үшін кешенді ... ... ... ... оған ... газ, су қабаттарын бір-бірінен айыру,
құбардың бетіндегісін қамтамасыз ету бірінші рет ... ... ... ... және ... ... ... жақсы сақтай
білу жатады.
Топырақ пен жер қойнауын қорғау үшін ... ... ... ҚР ... ... және ... ... қалдықтар шығармайтын және қабат флюидтеріңнің ... ... ... ... және технологиялық құрылысын
қолдану;
- улылығы аз ... ... және жуу ... ... ... ертінділерді қолдану;
- нақты жолдар бойынша көліктер қозғалысы;
ескі нашар ... ... ... жер ... ... ... ақаудың немесе басқа себептердің ... ... ... ... және материалдар мен қалдықтардың сақталынуы;
- өндірістік операциялар аяқталғанан кейін қалпына келтіру жұмыстарын
жүргізу;
- мониторинг жүргізу.
Геологиялық ортаға әсер ... ... ... ... кен ... ... кезінде және ұңғыларды бұрғылау кезінде –
жыныстардың мұнаймен, қабат сулармен, бұрғылау ... ... ... тау ... ... жату ... ... автокөліктің қозғалысы кезінде топырақ түзуші ... ... әсер ... топырақты ластауы.
Жер қойнауын ластайтын деңгейді төмендететін шаралар 4-ке бөлінеді:
- ұйымдастырылған шаралар;
- технологиялық шаралар;
- ... ... ... қарсы шаралар.
Ұйымдастырылған шаралар: қалдықтармен айналысатын ұйымдар, кен орын
территориясы бойынша техникалар және ... ... мен ... ... және ... әлемін қорғау
9.6.1 Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және ... ... және ... ... ... бойынша жобада келесі шаралар
қарастырылған:
- ішкі құжаттарды және ҚР нормативтік актілерімен заңдарды сақтау;
- жануарлар және құстар тіршілік ететін жерлерге ... ... ... ... ... ... ... бондық қоршаулардың болуы;
-көліктердің жылдамдығын шектеу және олардың нақты айналым бойынша
жүруі;
- жер қойнауына, өсімдіктер ... ... ... бар ... ... ... және т.б. қалдықтарды тастауды қадағалау;
- жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау және аң аулауға тыйым ... ... ... және ... ... ... мониторинг жүргізу.
Жаңажол кен орны қоршаған территорияның өсімдік жамылғысы ... және ... ... ... ... бірқалыпты
кеңістікті құрылымымен сипатталады.
Аумақтың өсімдігі табиғаттың қатаң жағдайында тіршілік етеді,
Климаттың ... ... ... ... да ... топырақ түзетін ... ... ... ... жетіспеуі өсімдіктердің таралуына үлкен дақ қалдырады.
Территорияның ... ... ... пен ... ... ... процестерін көрсетеді. Ерекшеліктері бар
өсімдіктер ... ... су ... климаттық
көрсеткіштермен және шаруашылық жағдайыментығыз байланыста.
Топырақты-өсімдікті жамылғының ластануы. Топырақ мұнай және ... ... ... процесінде мұнаймен, мұнай өнімдерімен, әр түрлі
химиялық заттармен және ... ... ... ... ... ... аймақтарда өсімдіктер толығымен жойылған. Мұнай
төгілген аймақтардағы өсімдіктерді арнайы шаралар ... ... ... ... ... ... ... әлемі бұл аймақта өте тапшы. Жануарлардан
аймақта қоян, түлкі, ... ... ... ... күзен, өмір сүреді.
Көптеген көлемде кеміргіштер мен саршұнақтарды ... ... ... жабайы үйректерді, сүңгуір үйректерді кездестіруге
болады. ... ... ... ... ... ... ... орнын салумен байланысты ұңғыманы бұрғылаумен, құрылғыларды,
жолдарды, магистральді ... және ... ... жұмыстардың нәтижесінде теногендік микрорельеф құралды. Барлық
жерде ... ... ... ... ... ... ... құралады.
6. Кәсіпшілік қалдықтары
Мұнай және газ кен орнын ... ... ... қалдықтар үлкен
проблема болып табылады. Табиғи қордың 1-2% ... ... ... ... ал қалғаны табиғатпен қабылданбайтын қалдықтарға кетеді.
Адамның ағзасына әсеріне байланысты лақтырылатын заттар санитарлық
нормаларға сәйкес 4 класқа ... ... кен ... ... ... ... жоқ, 2 класты заттардан атмосфераға лақтыратын заттар: азот
диоксиді – 52.613 т., акролеин – 0.046 т., ... ...... ... 2
класты лақтырылатын заттар мөлшері – 52.659 т. 3 класты заттардан күкіртті
ангидрид – 3.658 т., сажа – 0.791 т., ... ... – 0.0034 т. ... – 4.452 т. 4 класты заттардан көмірсутектер – 81.903 т. ... ... – 174.537 т. ... ... – 256.44 ... ... негізгі үлесі (56%) көміртек оксидіне, 26%
көмірсутектердің үлесіне, 17% ... ... ... кен ... ... атмосфераға лақтырылатын заттардың
толық тізімі 9.7.2-кестеде келтірілген. Кестеде шектеулі рұқсат етілген
концентрациясы (ШРК), лақтырылатын ... ... (М) т/г, ... ... (ЗҚК) келтірілген.
Кесте 9.1 – Жаңажол кен ... ... ... ... тізімі
|Ластаушы заттардың |Қауіптілік |ШРК |ШРК орта |Бір ... ... ... |максималды |тәуліктік, |лақтырылатын |
| | |бір ... ... ... заттар|
| | ... | ... т. ... ... |2 |0.085 |0.04 |52.613 ... сутек |2 |0.02 |0.05 |0.0001 ... |2 |0.03 |0.01 |0.046 ... ... |3 |0.5 |0.05 |3.658 ... |3 |0.15 |0.05 |1.791 ... ... |3 |0.15 |0.05 |0.0034 ... ... |4 |5.0 |3.0 |174.57 ... |4 |1.0 |1.5 |81.903 ... ... ... әсер ету ... ластаушы көздер тікелей әсер ... ... ... ... ... үздіксіз, жыл бойына
жүреді. Лақтырыстардың құрамында 2 және 3 ... ... ... ... ... – азот ... ... фторлы сутек;
- аз қауіпті – көмірсутектер, көміртек оксиді.
9.7.1 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары
Қоршаған табиғи ортаны кәсіпшілік қалдықтарымен ластануын ... ... ... технологиялық сұлбаға мұнай шыламын өңдеудің арнайы қондырғысын
енгізу, мұнай шыламынан мұнайды ... алу ... ... ... ... ... Сақтауды ұйымдастыру және құрылыс қалдықтарын жою.
Кен орнын игеру кезінде ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда төгілітін мұнайды
жинауды ... ету ... ... және ... ұңғылардың сағалық жабдықтары ... және ... ... ... алатын техникалық
шарттарға сәйкес келу қажет;
• Аппат кезінде мұнайдың төгілулерін жою үшін ұңғыларды топтық
өлшеугіш ... ... көму ... ... ... ... ертіндісімен жабылған “ылғал шлам”
анағұрлым маңызды қатты қалдықтар болып табылады. Шламның ... ... ... 9.7.1.1-кестеде келтірілген.
Кесте 9.2 – Шламның жобаланған көлемі және салмағы
|Жаңажол кен ... ... ... ... |ІІІ-аралық, |IV-аралық, |жалпы |
| |1000м. |2300м. |3265м. |4000м. | ... |735м3. |446м3. |128м3. | |1309м3 ... шлам |1462т. |906т. |265т. | |2633т. ... ... | | | |40м. |40м. ... | | | |99т. |99т ... ... ... ... ... қалдықтар ҚР-да төрт
топқа болінеді:
1-класс, аса қауіпті (медициналық қалдықтар);
2-класс, қауіпті (қорғасын батареялар, күндіз жарықтандыру түтіктері,
бояулар ... онша ... емес ... ... малы ... ... ... қалдықтары);
Кәсіпорын қалдықтарынан атмосфераның ластану қаупін анықтау:
Тұрмыстық массивтегі атмосфераның ... ... ... ... ... ... шоғырлануы SO2=0.4мг/м3, NO2=0.17мг/м3
Шешуі: Күкіртті газ және азоттың екі тотығының сумация әсері бар,
сондықтан j ... ... ... ... ... ... ... (ПДК);
j=CSO2/ШМШSO2+СNO2/ШМШNO2=0.4/0.5+0.17/0.085=2.8>1
j=2.8>1 болғандықтан кәсіпорынның атмосфераны ластау қаупі бар және
табиғатты қорғау шаралары талап етіледі.
Егерде ластаушы заттардың таралғанан ... ... ... ШМШ
мәнінен артып кетпесе атмосфераның өзін өзі қорғау және ластаушы ... ... ... бар ... ... ... 31ші ... Қ.Р. Мемлекеттік комитеті берген мұнай кен
орындарын пайдалану ... ... және ... ... ... горизонттардың мұнай конденсаттары мен және қабат суларымен жұмыс
жасаған радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша кеңестерге” ... ... ... ала ... ... кен орны ... ... шегінде фондық радиациялық
өлшеулер жүргізу
2. өндірілетін ұңғылардан шықан ... мен су ... алу ... ... ... ... мақсатында
сораптау.
3. егер НРБ-75/87 радиациялық қауіпсіздік нормаларымен және ОСП-72/87
негізгі ... ... ... ... ... асатын
нәтижелер алынған жағдайда мұнай өндіруші кәсіпорын жұмыс орындарын
жоғарда аталып кеткен құжатардың талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... істеуге санитарлық
паспорттар рәсімдеу.
10 ҒЫЛЫМИ БӨЛІМ
Жаңажол кен орнында 2006 жылы өндіру ... қоры ... 41 ... ... ... ... жүргізілу жоспарланды, негізінде 52 ұңғыда
жүргізілді. Қосымша ... ... – 8,085 ... ... ... – 7,534
мың.тонна болды, бір ұңғының орташа тәуліктік дебиті 2,4 т/ тәул. (соның
ішінде 37 ... ТҚӨ және ... ... дебиті 7,3 т/тәул болған ... ... ... ТҚӨ).
Жаңажол мұнайгазды кен орнында 2005-2006жылдары ұңғыны қышқылмен
өңдеудің тиімділігі күтіліп ... ... ... ... ең ... ... ... каверна және каналдардың беттік ... ... әсер ету ... ... ... ... , плавиковты HF ... ... ... қабат
жыныстарының еруі, өйткені аталған қышқылдардың карбонатпен ... ... ... ... ... ... тұз ... ... ... ... ... көмірқышқылмен
қанығуы да себеп болады. Статикалық режимде реакция нәтижесінде ерімейтін
түзілістер қалады
Сонымен ... ... ... және ... ... ... ... қабылдағыштығын төмендетеді. Қышқылмен өңдеу келесі
себептерге байланысты тиімді бола бермейді.
... және ... ... ... ... ... ... ортаға ауыстыруының
мүмкінсіздігі, бұл ... ... түп ... ... ... Тұз ... құрамында басқа да механикалық және зиянды
қоспалардың, ... ... және ... ... болуы.
Карбонатты коллекторларда ұңғылардың дебитін жоғарылатудың кейбір
технологиялары (ААҚ «Удмуртнефть» бойынша):
• «Динамикалық режимде түп ... ... ... ... әсер ету ... бұл кезде қарапайым тұз
қышқылымен өңдеуден ерекшеленеді. Егер қарапайым өңдеулерде
қатты және сұйық ... ... ... қаныққан
ерітіндісі мен қышқылда ерімейтін және қышқылдың ... әрі ... ... жол ... ... ... түзілсе, онда карбонатты жыныстарды ... ... ... ... қысымды сатылы төмендетудің
әсерінен осының алдын алады.
• «Қабаттың түп ... ... ... өңдеу
технологиясы». Қабаттың түп ... ... ... ... тұз ... өңдеу
технологиясынан ерекшеленбейді және берілген схема бойынша
жүзеге асырылады. ... ... ... парафин
түзілімдерінің көмірсутекті еріткіш-диспергаторының қышқылдың
су ерітінділерінде еру қасиетіне байланысты.
• «Өнімді қабат аймағында ұңғыма ... ... ... түп ... өңдеу технологиясы». Технология белгілі
кавернатүзегіш әдістеріне қарағанда бірнеше рет ... ... ... ... ... жүзеге асырылады
және берілген диметрде каверна ... ... ... ... ... ... ... жыныс арқылы СКҚ-ға,
пакер үсті аймаққа және құбыр ... ... ... ... айдаумен жүзеге асырылады. Қышқылды айдаудың
технологиялық ... ... ... ... саны ... ... яғни қышқылдың әсер ету
аймағындағы ұңғының диаметрімен анықталады.
• «Қабатты қуыстық ... ... ... ... ашу ... түп ... тау ... кернелген жағдайы
өзгереді. Олардың әсерінен, коллекторда микрожарықшақтардың
бітелуі, сол ... ... ... ... ... тұрып ... ... ... төмендейді. Әдіс қабаттың түп
аймағының жыныстарының кернелген ... ... ... екі ... диаметрлі қуыстарды жасау арқылы
жүктеуге негізделген. ... ... ... ... көмегімен жасалады. Қуыстық жүктеуден кейін ұңғыма
тұз ... ... ... ... ... ... ... мұнаймен түзеу
технологиясы». Технология айдалатын су үшін қабаттың фазалық
өткізгіштігін төмендету мақсатында мұнайдың термогидравлткалық
қасиетін пайдалану ... ... ... ... ... Тиімділік айдау ұңғыларының қабаттарының
жоғарыөткізгіштік интервалдарына тұтқырлы газсыздандырылған
мұнай айдалады. Жаңажол кен ... ... ... ...... үшін ... ... режимде тұз қышқылымен өңдеу технологиясының мәні ─
көмірсутекті сұйықтықпен келесі ... ... ... жүйесінің газын,
қышқыл ерітіндісін ұңғының түп қысымын сатылы төмендету кезінде, қабатқа ... МПа ... ... бұл ... ... ... кезінде газдың,
сұйықтықтың және реакция өнімінің түпке ... ... ... ... ... ... ... газбен игеруді қаматамасыз етеді. Бұл қабатта
реакцияның ерімейтін өнімдерінің қатаюының алдын алады және ... ... ... септігін тигізеді. Қысымның өзгеру режимі шамамен 10-25%.
Қысымның аз өзгеруінде жыныстың бетіндегі экрандаушы қабық ... ... ... қозғалысының импульсі өте әлсіз болады. Айналымда
қысымның 25% - ға ... ... ... азаю ... ... ... тұз ... өңдеудің ең тиімді технологиясы ... ... ... өнімдерінен тиянақты тазаламай жақсы нәтиже бермейді.
Қабаттан өнім ағынын ұңғымаға шақыру тұз қышқылымен ... ... ... ... өйткені қабатта қышқыл ерітіндінің ұзақ уақыт
болған сайын, ... ... саны өсіп қана ... ... каналдарда тұрақтануы жүреді.
Ұсынылып отырған технология ерітудің динамикалық ... ... бұл ... ... кеуек бетінде экрандаушы қабық түзілуінің алдын
алу, бұзылу жүреді. Бұл ... ... ... ... ... ағып ... қамтамасыз етеді, реакция теңдігі
бұзылады, ал ... түп ... ... ... түп қысымының бастапқыға
қарағанда төмендеуі кезінде қабаттан өнімнің ұңғыға шығарылуы жүреді.
Жаңажол кен орны бойынша сонымен қатар, тұз ... жару ... ... Жару ... ... ... бітелген кеуектерді
газ бүркемесі және табан сулары бар кен орындар үшін, сұйықпен ... тұз ... ... таңдау тиімді екенін көрсетті.
Тұз қышқылымен өңдеуді иірімді құбырлармен ... ... ... ... тек, ... ... ... жіберуде. Бұл тұз
қышқылының тиімділігіне әсер ... оның ... ... тұз
қышқылынан коррозияға ұшырамау мерзімін ұзартуында. Алайда бұл тәсілді
қолданып, ... ... ұзақ ... алады және экономикалық тиімсіз болып
табылады.Жалпы Жаңажол кен орнында ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін көруге болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жоба, кафедра берген тапсырма бойынша және ... ... ... өндірістен жинаған геологиялық,
техникалық - технологиялық материалдар негізінде жасалынды.
Дипломдық жобаның екінші бөлімінде игеру ... ... ... және ... ... бар кенішті игеру есебі келтірілген. ... және ... ... алу ... мұнай, газ және су
есептелген. ... кен ... ... барысында су және газ конустарының
пайда болуы мұнай өндіруге үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан, сусыз ... ... алу ... ... ... ... тұрған кеніштің сулануын
және газ факторының қаншалықты ұлғайғанын қадағалауға болады.
Жаңажол кен орны игерудің үшінші ... ... ... ... ... ... байқалады. Дипломдық жобамның тақырыбына сай,
қабаттың түп ... әсер ету ... ... ... ұңғы дебитін түп
аймақты тұз қышқылымен өңдеуді қарастырдым.
Түптегі ... ... мен ... ... ... ... ... кезде,
құрамында күкіртсутек, оттегі және темір бар су айдау кезде ТҚӨ ... ... ... болады, яғни бұл шамалар әсерінен ТҚӨ ... ... ету ... ... Сол ... ... айдалатын су
құрамын тексеру және тұз ... ... ... ... ... оны
әрі қарай жетілдіру керек. Жалпы кен орын бойынша ТҚӨ ... ... әрі ... ... деп ... ... ... да,
технологиялық көрсеткіштерде ТҚӨ жүргізудің пайдасы соңғы ... ... ... кен орында түп аймағына әсер етудің тұз қышқылмен, көбік
қышқылымен ... ... ... ... ... ... В,А. ... А,В “Повышение производительности скважин” –М; 1986
жыл.
2. “Жаңажол кен орнындағы №3577 ... ... ... жөндеу
жұмыстарының жоспары” - “Октябрьскмұнай” МГӨБ ; 2007 ... ... Л.Х, ... И.Т, ... Д.К ... ... ... 2000 жыл.
4. “Мұнай және газ” нормативтік құқықтық актілер жиынтығы – А, 2005 ... ... ... ... “Технология заканчивания скважин,
обеспечивающая сохранение коллекторских свойств продуктивной толщины КТ- ІІ
месторождения Жанажол. РД- 39Р – 0147009 – 739 - 90 ” – ... ... ... Муслимов Р.К. (“Татмұнай”), Орлов Г.А, Мусабиров М.С. (“ТатНИПИмұнай”)
“Комплекс ... ... ... и удаленных зон карбонатных
пластов” // Нефтяное хозяйство №2, 2006 жыл.
7. Нефедов Н.В ... ... ... ... нефти методом
обработки призабойный зоны кислотный микроэмульсией” // Нефтяное хозяйство
№3, 1993 жыл.
8. ... по ... ... ... Клиарвортер” – М; 2006
жыл.
9. Сулейманов А.Б, ... К.А, Яшин А,С ... ... ... и ... ... скважин” –М; “Недра” 1984 жыл.
10. Сургучев М.Л, Желтов Ю.В, Симкин Э.М “Физико химические микропроцессы в
нефтегазоносных пластах” –М; ... 1984 ... ... В,В “О ... ... забойного и пластового давлений”
// “Месторождение Жанажол”, - Ақтөбе; 2003 жыл.
-----------------------
Жаңажол кен орны бойынша 2006 жылдың І ... ... ТҚӨ ... сәйкес ТҚӨ жүргізілетін ұңғылар саны
5
5
6
6
5
5
Негізінде ТҚӨ жүргізілген ... ... ... ... мұнайдың орт/тәул дебиті
269
150
118
301
238
249
ТҚӨ жүргізгеннен кейінгі орт/тәул мұнай дебиті
247
158
133
292
286
311
қаңтар
ақпан
наурыз
сәуір
мамыр
маусым
маусым
мамыр
сәуір
наурыз
ақпан
қаңтар
12,8
13,6
11,7
10,9
12
8,5
Г3
15,2
12,4
14,4
11,8
13,5
10,3
Д3
48,2
41,9
43,8
49,7
51,1
38,4
Вс
42,3
41,1
38,6
37,1
36,6
30,1
Бс
10,1
6,6
5,6
4,3
3,4
4,6
Ас
60
50
40
30
20
10
0
48,2
41,1
12,8
13,6
11,7
10,9
12
8,5
15,2
12,4
14,4
11,8
13,5
10,3
41,9
43,8
49,7
51,1
38,4
42,3
38,6
37,1
36,6
30,1
10,1
6,6
5,6
4,3
3,4
4,6
Солтүстік күмбезі объектілерінің 2006 жылдың І жартыжылдығы бойынша
сулану ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 89 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаңажол кен орны65 бет
"психологиялық кеңес беру"19 бет
«Кеңістік» концептісіндегі жер-су атауларының вербалдануы3 бет
«Қараарна мұнай кен орындарының топырағының ауыр металдармен ластануы»51 бет
Айранкөл кен орны45 бет
Айранкөл мұнай кен орны47 бет
Алтыкөл мұнай кен орны39 бет
Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына әсер ету әдістерін талдау ( ҚСЖ )67 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Бастауыш – сынып оқушыларының психологиялық дамуына арналған сабақтар44 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь