Жүккөтергіштігі 5000 кН бұрғылау жасағы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Техникалық бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Арнаулы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2. Қолданылатын қондырғыларға шолу және олардың анализі.
1.3. Прототипті таңдап алу және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4. Техникалық сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5. Бұрғылау жасағының монтаждау тәсілін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6. Жабдық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7. Қауіпсіздік шараларын атап өту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.8. Монтаж ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Есептеу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1. Есептік жүктеулерді анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1.1. Тік (вертикаль) жүктеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.2. Көлденең (горизонталь) жүктеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Тік және көлденең жүктеулер әсерінен болатын мұнаралардың есептеулері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2.1. Мұнара аяқтары серіппелерінің есері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Шектеулі жадай бойынша есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3.1. Шектеулі кернеу бойынша есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4. Белдік және мұнараның басқа элементтерінің есері ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5. Мұнараны толық беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1. Мұнара түрдегі мұнаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.2. Діңгек түрдегі мұнаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6. Мұнара түрдегі мұнаралардың есері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. ЭЕМ.де есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. Өтімділік қисығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2. Ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1. Технико.экономикалық есептеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2. АСП.ны қолданудың арқасында ұңғының өтімділігінің уақыт өзгерісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3. ЭМТ . электромагнит тормозын қолдану арқасында уақытты тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.1. Көтеріп . түсіру операциясының уақытының үнемділігі ... ... ... ... ... ..
4.3.2. ЭМТ . 4500 тормозының эксплуатациялық сенімділігінң арқасында ремонтна жіберілетін уақыттың азаюы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3.3. Ірі блоктарды тар сораппен орын уаыстырғандағы үнем ... ... ... ... ... ...
4.4. Жаңа қондырғыны қолданғанда тұтынушының бір жылдық шығынының өзгеруі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4.1. Бұрғылау бригадасының жалақысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.4.2. Қондырғының тікелей шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4.3. Желіден жұмсалатын қуат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. Еңбекті қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1.Еңбекті қорғауды жалпы ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2.Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.3.Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4. Қозғалмалы станок, мәшіне және механизмдерді қалқандау ... ... ... ... .
5.5. Жерге тұйықтау қорғанышын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.6. Санитарлық . гигиеналық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.7.Жабдықталғандықты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.8. Өртке қарсы шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Бұрғылау мұнарасы көтеріп-түсіру операциясын автоматтандыру мен механикаландыру құралдарын және тәл үшін арналған, ұңғы аузына орнатылатын металды қондырғы. Бұрғылау мұнарасының монтаждық қабілеті және оңай орын ауыстырулығы оның қаншалық техникалық жетілгендігіне байланысты. Сондай-ақ, бұрғылау мұнарасының техникалық жетілгендігінің деңгейі бұрғылаудың тиімділігіне және қауіпсіз болуына елеулі ықпал тигізеді. Бұрғылау мұнараларының істен шығып қалуы өте ауыр зардап төндіруі мүмкін, сол себепті бұрғылау мұнараларына тағылатын ең маңызды талаптар – оның беріктігі мен сенімділігі. Бұл айтылған талаптармен қатар жұмыстардың тиімділіген және тезедетілуіне ықпал ететін мұнараның технологиялық қасиеттері және мұнараның жеңіл болуы ескерілуі тиіс.
Бұрғылау мұнараларына қойылған МЕСТ12,2,041-79 қауіпсіздік талаптарына сәйкес мұнараның құрылысы және фундаментке бекітілуі тартпаларды алып қолданғанда қауіпсіз және сенімді болуыға тиіс. Мұнараның құрылысында крон блок, маршты табалдырықтары және бұрғылау қондырғысының еденінен кронблокқа дейін сатысы бар жоғарғы жұмысшының алаңшасы және өту алаңшасы ескерілуі тиіс. Жоғарғы алаңшада көтеріп – түсіру операциясы кезінде бұрғылау свечасын орналастыратын жұмысшыға арналған қозғалмалы люлька орнату керек. Мұнараның жоғарғы табанындағы кронблокты және монтажды ролик ті ауыстыруға арналған сандал кронблоктың бір жарым массасын көтере алатындай етіп есептелінеді. Желдің түсіретін күшін неғұрлым азайту үшін бұрғылау мұнарасының және оның бөлек элементтерінің геометриалық
1. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. // Учебник для вузов – М., Недра, 1988.
2. Алексеевский Н.В. Буровые машины Уралмашзавода. – М., Недра, 1981.
3. Ильский А.Л., Миронов Ю.В., Чернобильский А.Т., Расчет и конструирование бурового оборудования. – М., Недра, 1985.
4. Абаков В.П. Расчет бурового оборудования. – М., Недра, 1973.
5. Чернивский С.А., Боков К.Н., Чернин Н.М. Курсовое проектирование деталей машин. – М: Машиностроение, 1988.
6. Буряновский Н.Н., Лесецкий В.А. Буровые машины и механизмы.– М., Недра, 1968.
7. Сулейменов М.М. Охрана труда нефтяной промышленности. – М., Недра, 1980.
        
        АҢДАТПА
Берілген дипломдық жобада жобалану объектісі етіп жүккөтергіштігі
5000 кН бұрғылау жасағы алынған, оны жетілдіру ... ... ... таңдап алған кезімде мен қазіргі ... ... ... ... ... ... көп ... ескердім.
Менің ұсынып отырған модернизациям қауіпсіздік шарттарына сай,
бірталай процестерді тездетуге, яғни ... ... ... ... тұтынушының шығындарын үнемдеуге көп ықпал етеді. Бір ұңғыны
бұрғылауда экономикалық эффект, ... ... ... ... ... ... ... әсерінен болатын мұнараның есептелуі, мұнара
аяқтарының серіппелерінің есептелуі және ... ... ... келтірілген.
ЭЕМ – де өтімділік қисығы есептеліп, ұңғы өтімділігінің бір ... ... ... ... ... анықталды.
Сонымен қатар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған
ортаны қорғау сияқты сұрақтарға тоқталып өттім.
Менің ... ... ... жоба ... ... ... ... келеді, практикада қолдануға өте қолайлы.
АНОТАЦИЯ
В данном ... ... ... ... служит комплекс
буровой установки грузоподъемностью 5000 кН.
При выборе данной ... я ... ... его к ... ... усовершенствование соответствует нормам безопасности,
способствует убыстрению ряда процессов, что ... ... ... ... ... ... их, что ... немаловажным фактом.
Экономический эффект на бурение ... ... а ... ... ... составляет 62204445 тенге/скважина.
В проекте приведены расчеты по определению нагрузки и расчет вышки ... ЭВМ была ... ... проходки, определено машинное время
подъема бурильных труб за цикл ... ... ... ... ... ... ... безопасности при
эксплуатации и ремонте оборудования, а также охране окружающей среды.
МАЗМ¦НЫ
|Кіріспе | ... ... | ... Техникалыќ бµлімі | ... ... | ... ... | ... |
|................................. | ... ... ... шолу жєне ... ... | ... ... ... алу және | ... | ... Техникалық сипаттамалары | ... |
|. | ... ... ... монтаждау тәсілін | ... | ... | ... ... | ... ... ... атап | ... | ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... жүктеулерді анықтау | ... | ... Тік ... | ... ... | ... Көлденең (горизонталь) | ... | ... Тік және ... ... әсерінен болатын мұнаралардың | ... ... | ... ... аяқтары серіппелерінің | ... | ... ... жадай бойынша | ... | ... ... ... ... | ... | ... Белдік және мұнараның басқа элементтерінің | ... | ... ... ... ... | ... | ... ... түрдегі | ... ... | ... ... ... | ... |
|........... | ... ... ... ... | ... | ... ... | ... ... | ... ... қисығын | ... ... | ... Ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің | ... ... | ... |
|........... | ... ... | ... |
|..................... | ... ... | ... | |
|4.2. АСП-ны қолданудың арқасында ұңғының өтімділігінің уақыт өзгерісін | ... | ... ... | ... ЭМТ – ... тормозын қолдану арқасында уақытты тиімді | ... ... | ... ...... операциясының уақытының | ... | ... ЭМТ – 4500 ... ... ... арқасында | |
|ремонтна жіберілетін уақыттың | ... | ... Ірі ... тар сораппен орын уаыстырғандағы | ... | ... Жаңа ... ... тұтынушының бір жылдық шығынының | |
|өзгеруі.................................................................| |
|............................. | ... ... ... | ... | |
|4.4.2. Қондырғының тікелей | ... | ... ... жұмсалатын | ... ... | ... ... ... | ... |
|.................... | ... ... ... ... | ... | ... | ... ... | ... | ... ... | ... ... станок, мәшіне және механизмдерді | ... | ... ... тұйықтау қорғанышын | ... | ... ... – гигиеналық | ... | ... | ... |
|..... | ... ... ... | ... ... | ... ... | ... | ... |
|.............................. | ... ... ... ... ... ... құралдарын және тәл үшін арналған, ұңғы аузына орнатылатын
металды қондырғы. Бұрғылау мұнарасының монтаждық қабілеті және оңай ... оның ... ... ... ... ... ... техникалық жетілгендігінің деңгейі ... және ... ... ... ... тигізеді. Бұрғылау
мұнараларының істен шығып қалуы өте ауыр ... ... ... сол
себепті бұрғылау мұнараларына тағылатын ең маңызды ...... мен ... Бұл ... ... ... ... және тезедетілуіне ықпал ететін ... ... және ... ... ... ... тиіс.
Бұрғылау мұнараларына қойылған МЕСТ12,2,041-79 қауіпсіздік талаптарына
сәйкес мұнараның құрылысы және ... ... ... ... ... және ... болуыға тиіс. Мұнараның құрылысында крон
блок, маршты табалдырықтары және ... ... ... ... ... бар ... жұмысшының алаңшасы және өту ... ... ... ... ...... ... кезінде бұрғылау
свечасын орналастыратын жұмысшыға арналған қозғалмалы люлька ... ... ... ... кронблокты және монтажды ролик ті ауыстыруға
арналған сандал кронблоктың бір ... ... ... алатындай етіп
есептелінеді. Желдің түсіретін күшін неғұрлым азайту үшін ... және оның ... ... ... пішіні минималды
аэродинамикалық күш тудыратыдай етіп құрастырылуы керек.
Көтеріп – ... ... ... асырылуы бойынша бұрғылау
мұнараларының свечаларды қолмен немесе механика көмегімен орналастыратын
түрлері болады.
Аяқтарының саны және ... ... ... ... бұрғылау
мұнаралары мұнаралы және діңгекті (мачталы) болып бөлінеді. Мұнаралы
мұнарада бар ... ... көп, ... ... ... түсіріледі. Мұнара түріндегі мұнаралардың бірлік кеңістік жүйеде
тормен байланысқан нақты емес ... ... ... ... ... бір немесе екі тірекке түсіріледі. Мұнараның вертикаль
жағдайы тіреуіш, бағана немесе портал көмегімен қамтамасыз етіледі.
Мұнаралы ... ... және ... ... ... ... ... пісірілген фермалар немесе үлкен диаметрлі ... ... да ... ... ... мұнараларды пилонды деп атайды.
Конструктивті схемасы әр-түрлі болса, да мұнаралы ... кез ... өте ... ... және тәлдік арқанның серпімділік күшінің моменті
әсерінен айналуына кедергі бола алатындығымен сипатталады. Алайда, бір –
бірімен ... ... ... көп болғандықтан мұнаралы
мұнараларды құрастыру өте күрделі. ... ... ... болмағаны олардың монаждық қабілетін ұлғайтады, ... ... ... ... ... ... және иілгіш диагональ орналасқан
тартымдармен байланысқан төтр көлбеу орналасқан аяқтардан тұратын төртқырлы
қиылған пирамида. Мұнараның ... ... ... рамасы,
сандал және кронблокасты алаңша орналасқан. Мұнараны ... ... ... үшін жіне ... ауыр ... ... көтеру үшін
сандал блок пен жабдықталған. Бұрғылаушы бұрғылау ... ... ... екі ... бар. Әр ... төрт ... қалқалардың
қаңқасынан тұрады және свечаны орналастыруға арналған басы ... және ... ... ... блок еркін өтетіндей ара ... ... ... жоғарыда істейтін жұмысшыларға
арналған люлькамен жабдықталған. Алайда, люльканы өте алас орналастыру да
дұрыс емес – ... ... ... ... ... 15 метр биіктікте
манифольд тұрағының ... ... мен ... күту үшін ... ... ... ... бұрғылау мұнараларының алаңшаларының
ұзындығы 750 мм-ден кем болмауы керек. Алаңшаның еденіне ... ... ... төнбеу үшін) металдан төсеніш жасайды, жиегінің биіктігі
150 мм, қоршаудың биіктігі 1200 мм-ден кем ... ... ... қатар
мұнара биіктігі 1000 мм-ден, ені 650 мм-ден кем емес ... ... өту ... ... Екі ... – қарсы
қырларында керекті жабдықтарды кіргізуге арналған қақпалар орналасқан.
Мұнаралардың аяқтары бір – ... ... ... ... ... ... бағаналардан тұрады.
Белдіктер мен диагональ тартымдар мұнараның аяңына болт пен ... ... ... аяқ ... және белдіктерді
құбырлардан, диагональ тартымды ірі прокаттан жасайды.
Биіктігі дәл ... және ауыр ... ... бар ... аяқ бағыналарын діаметрі үлкен құбырлардан жасайды. ... ... ... ... ... ... шарнирлі
қосылады. Мұнаралы мұнаралар көп жағдайда әдейі арналған жоғары ... ... ... ... ... ... ... Арналуы
1.1.1. Мұнара
1.1.2. Жобаланып отырған мұнара ”Уралмаш 5000„ бұрғылау жасағына
арналған.
1.1.3. Жобаланып отырған оған ... ... тәл ... бұрғылау
колоннасымен көтеру – түсіру операциясын жүзеге асыратын
механизмдер, бұрғылау құбырларының комплексін және басқа ... ... үшін ... ... ... шолу және олардың анализі
Мұнаралар жүккөтергіштігі, құрылымы, піші ні, өлшемі. Тірек жүйесіне
және фундаментке негізгі ... беру ... ... бөлшектерге
бөліну дәрижесін мен құрастыру тәсіліне қарай бөлінеді.
Жүккөтергіштігі. Жүккөтергіштігін номінал және максимал деп ... ... ... ... деп ілмекке түсірілетін
максимал статикалық салмақты айтады. Ол ... ... ... ... салмағымен анықталады. ... ... ... ... ... ... ... максимал
салмағымен анықталады.
Ұзын свечаларды қолданған ... ...... ... уақыт азаяды. Свечаны ұзартқан сайын мұнараның биіктігі, ... ... ... түседі. Сол себепті, ұзын свечаларды тек терең ... ... ... ... ... ... ... фундаментне тірелу жүйесі. Бұл белгі бойынша мұнараларды
мұнаралы және діңгекті түрге бөлінеді. Мұнаралы түрінің ... үш ... ... ал діңгекті түрдің салмағы бір ... екі ... ... түрге А – типті мұнаралар жатады.
Мұнараның құрамдас бөлшектерге бөліну қабілеті. Құрамдас бөлшектерге
бөліну қабілеті ... ... ... және ... ... бөлінеді.
Соңғысы құрамдас бөлшектерге бөлінбейтін секциялардан ... ... ... ... ... ... және ... жинауға
аз уақыт жұмсалады.
Мұнаралы мұнара
Мұнаралы мұнара – керегеторлы, дұрыс төртқырлы қима ... ... Ол ... ... ... бұрғылау құбырынан жасалады. Оның бөлек
бөлшектері болт пен қыстырылады. Орнықтырақ болу үшін он ... ... ... ... және артқы қырларында
бұрғылау және шегендеуші құбырларын мұнараға кіргізуге арналған қақпалар
орнатылған. ... ... 8 ... 12 м-ге ... ... ... ... белгіленген биіктікте ортасында квадрат
арқалығы және фонарьға кіріп тұрған ... бар ... ... ... мен люльканың еденіне тақтайлар төселіп, қоршаумен
қауіпсіздендіреді.
Кесте 1.1. – Бұрғылау мұнараларының техникалық ... ... ... А - типті |
| ... ... |0 |53 |1 | | | |
| | ... | | |
| | |300 |1-200 | | | ... ... |300 |300 |200 |200 |200 |250 ... т | | | | | | ... биіктігі, м |53 |53 |41 |42,83 |42 |53,4 ... ... |10х10 |10х10 |8х8 | | | ... м | | | | | | ... ... | | | |9,2 |9,2 |10,78 ... арасындағы | | | | | | ... м | | | | | | ... саны |2 |2 |1 |1 |1 |1 ... орна ласу | | | | | | ... м | | | | | | |
|- бір інші ... |24 |22 |22 |24,2 |24 |35 |
|- ... балкон |36 |35 | | | | ... ... ... |2х2 |2х2 |2х2 ... ... өсі | | | | | | ... м | | | | | | ... ... |30,3 | |25 |24 |21 |32,5 ... т | | | | | | ... – 41 М ... - 41 М мұнарасы 150 тонна салмаққа дейінгі бұрғылау жұмыстарына
арналған. Құрамдас бөлшектерге бөліну типі ... ол ... ... ... жатады. Ол иілгіш белдеушелермен қосылған төрт аяқтан
және ... ... ... Керегеторы крест схемасы бойынша
жасалған. Белдеушесі – 168 ... ... ... 6 мм ... тартымдары – 22 мм-лі құрыш ... ... ... биіктігі 4 м он секцияға бөлінеді. Белдеушілер аяққа ... ... ... ... ... – 53 – 300 ... 53 м, жүккөтергіштігі 300 т. ВБ – 53 – 300 мұнарасы тоғыз ... ... ... ... басқасының биіктіктері 6 м-ден, астыңғысыныкі
– 5 м. Мұнараның аяқтары 246 мм-лі, қабырғасының ... 10 мм ... ... ... 5 мм, ұзындықтары 194 және 140 мм
құбырлардан жасалады. Керегеторы крест түрінде, ... ... ... ... керек кезде оңай өзгерілетін болып жасалады. Ұзындықтары 25 м
және 36 м свечаларды көтеру үшін екі ... ... Екі ... ... жүккөтергіштігі 300 немесе 200 т кронблокты орнатуға болады.
А – типті секциялы мұнаралар
Қазіргі таңда А – ... ... ... ... ... кең
қолдануда. Оның себебі мұнаралы мұнараларға қарағанда бұндай түрінің
бірқатар артықшылығының бар ... ... ... металлсиымдылығы
жүккөтергіштігі бірдей болван кезде, мұнаралыға қарағанда 20%-ке ... ... де саны аз, және ... ... он ... ... ... азаяды.
А – типті мұнаралар, жетуге қиын аудандарда және ... ... орын ... ... аудандарға кеңінен қолданылады.
ВАС – 42 мұнарасы
ВАС – 42 мұнарасының биіктігі 42 м, жүккөтергіштігі 200 т. ... ... інде ... рамасы мен кронблоктың алаңшасы орналасқан. Мұнараны
вертикаль күйінде орнықтыру тартымдары қолданады. ... ... ... ... төрт пісірілген торлы формадан тұрады. ВАС – 42 мұнарасы
балконмен, маршты баспалдақпен және ... ... ... және бұрғылау имараттарын топтастыру принципі
Минай және газ ұңғыларын ... ... ... жүз ... мың м-ге) ... Ол ... ... ауа-райының
жағдайына, фундаменттің біртекті орналасуына байланысты.
Бұрғылау мұнараларына қойылатын талап тар ... ... Әр ... осы ... ... ... Бұл факторлар төменде
көрсетілген:
1. Ұңғының жобалаған тереңдігі;
2. Жобалаған ұңғыны ... ... ... ... ... және түрпіліктілігі;
3. Өту жиегіндегі болжанған салыстырмалы қысым және ... ... ... Ашу ... ... болар деген жағдайларды сынау және оларды іске
асару;
5. ... ... ... және осы ... астындағы ұңғыны бұрғылау
кезінде пайдаланатын басқа ... ... ... ... ... Жер ... ... Ауа-райының қасиеті;
8. Бұрғылау тәсілі;
9. Бұрғылау бригадасының жұмысының жеңілдігі және қауіпсіздігі;
10. Қондырғының тұтастығы, құрастырудың және ... ... ... ... ... ... ... діңгекті мұнара,
табаны, шығыр, ротор, бұрғылау ... ... ... көтеріп –
түсіретін тәлдік жүйе, жуға ... ... ... тазартатын
механизмдер, циркуляциялық жүйенің элементтері (вертлюг, шланг, ... ... ... ... ... ... ... көмекші құралдар (компрессорлар, отынмай қондырғысы және
т.б.) және әр-түрлі құрал – ... ... ... ... ... ... бұрғылаудың дамуының
әр сатысында өзгеріп тұрады. Ол өзгерістер ұңғының құрылымы, ... ... ... ... механикалық жылдамдығы, қашаудың
жұмысының ұзақтығы және рейстік санымен байланысты.
Бұрғылаудың ... ... ... ... ... ... ... және қашаудың жұмыс уақыты өте аз болатын, ... ... ... ... ... тым ... болатын. Қашауды
алмастыруға көп жағдайда бұрғылау процессіне ... ... да ... ... ... бәрі ... ... аз болуына – жуықтап
алғанда 30-50 м/ст. – ... ... жж.), яғни ... алғанда тереңдігі
600 м ұңғыны 12 айдан ... ... ... себе болды. Бұндай
тереңдікті ұңғы үшін бұрғылау бағаналар мен ... ... ... ... ... ... біз сол кезеңдегі жерүсті имараттар және
бұрғылау қондырғылардың қолданылуы осы ... ... ... ... аз жүккөтергіштікке байланысты екенін көріп отырмыз.
Биіктігі 34,2 м мұнараларды үлкен және ... ... ... ... қаптайтын. Екі жылдамдықты шығыр қолданылған. Тәл ... тек қана 50 т ... ... даму ... ... ... ... сипатталады. Осыған байланысты бұрғылау мұнарасының және оның
ішіне орналастыратын қондырғылардың жүккөтергіштігінің ... ... оның ... ... ... қажеттілігін тудырды.
Бұрғылаудың технологиясы: ... ... ... ... ... ... және ... жуу
суйықтықтарының сапасының жақсаруы, жұмыстың эффективтілігінің жоғарылауы
және өндіріс процесстерінің жақсырақ ұйымдастырылуы дамыған ... ... ... түсті.
Бұрғылаудың циклдық жылдамдығының үлкен болуы – белгілі бұрғылау
жабдығының берілген жағдайда қолдануының негізгі ... ... ... ... ... әр ... ... және он жаңа жерге орын ... ... ... ... ... шығыны минимал болатындай етіп жобалануы тиіс.
Қолданылып келе жатқан бұрғылау жасақтарының жұмыс істеу қабілеті мен
осы күнге ... ... ... ... ... құрылыстық
зерттеу, барлау, эксплуатациялық және басқа ұңғыларды бұрғылауға арналған
бірқатар бұрғылау ... ... – 50 және БУ – 75 ... ... ... ... қажет. БУ – 125, БУ – 200 және БУ – 300 ...... ... ... ... ... 1.2. – Бұрғылау жасақтарының негізгі параметрлері
|Параметрлер ... ... |
| |БУ-50 |БУ-75 ... ... |БУ-300 |
|Ілгектің номинал |50 |75 |125 |200 |300 ... т | | | | | ... ... ... ... |70 |100 |160 |250 |375 ... ... ... ... | | | | ... т. | | | | | ... ... ... |3х4 |4х5 |5х6 |5х6 |6х7 ... ... | | | | |
| |4х5 | | | | ... ... өндіретін |250-400|500-600 |850-1000 |1000-1600|1200-1900|
|қуаты, ат күші | | | | | ... ... ... ... |0,4-0,5 |0,3-0,5 |0,25-0,4 |
|жылдамдығы (жабдықталуы | | | | | ... ... | | | | | ... көтерілуінің максимал | | | | | ... ... |1,4-2 |1,8-2 |2 |2 |2 ... м/сек. | | | | | ... ... ... ... | | | | | ... ... |2 |4 |4 |4 |4 ... саны | | | | | ... ... ... |10 |12 |16 |25 |33 ... максимал жағдайда | | | | | ... ... ... | | | | | ... ... ... т | | | | | ... ... ... |26 |28,5 |31 |33 |35 ... мм | | | | | ... үстеліндегі тесігінің |450 |450 |520 н/се |520 н/се |520 н/се ... мм | | |560 |560 |560 ... ... ... ротордың |2 |2 |3 |3 |3 ... ... саны | | | | | ... ... қуат, ат күші|100-200|100-200 |200-250 |200-250 |200-250 |
|Ротордың үстелінің айналу | | | | | ... | | | | | |
|- ... ... |50 |50 |50 |50 |50 |
|- ... айн/мин |170 |170 |170 |170 |170 ... ... ішкі |75 |100 |100 |100 |125 ... мм | | | | | ... ... саны |1 н/се |1 н/се 2|2 |2 |3 |
| |2 | | | | ... ... ... ... ... ... |1000-2000|
|қуаты, ат күші | | | | | ... ... ... |150 |180 |200-250 |200-250 |250 ... | | | | | ... ... ... |30-40 |40 |60 |60 |75 ... ... | | | | | ... ... столынан кронблоктың |22-30 |30 н/се |41-43 |41-43 |53 ... беті не ... | |41 | |н/се 53 | ... ... м | | | | | ... ... |50 |50-100 |100-200 |100-200 |100-200 ... ... кВт | | | | | ... ... ... ... ... ... төменде
көрсетілгендей свечаларды қолдану мүмкіндігі болатындай жобалануы керек.
БУ – 50 жабдығы үшін свечаның ұзындығы 12 немесе 18 ... – 75 ... үшін ... ... 18 ... 24 м
БУ – 125 жабдығы үшін свечаның ұзындығы 24 - 27 м
БУ – 200 ... үшін ... ... 24 – 27 немесе 36 м
БУ – 300 жабдығы үшін свечаның ұзындығы 36 м
Бұрғылау процессінің негізгі ... ... үшін ... ... - ... приборлармен жабдықталуы тиіс.
Жаңадан өңделген бұрғылау жабдықтары (БУ-300-ді ... ... ... және ... ... ... тоқ алатын болып екі
негізгі модификацияда дамуда.
Сонымен қатар ауыр ... ... ... модификациясы
арнайы бұрғылау мұнаралары жасалуда.
БУ – 50 Бр бұрғылау жасағы
БУ – 50 Бр бұрғылау жасағы ... ... ... ... ... және газ ... және, сонымен қатар, тереңдігі 1200 м
жартылай эксплуатациялы ұңғыларды электрбұрғылау тәсілімен бұрғылау үшін
арналған.
Жасақ ... ... ... ... төрт блоктан тұрады.
Шығыр блоктың металды табанында төртжылдамдықты екібарабанды гидравликалық
тормозы мен автомат – қайыспен ... ... ... ... ... ... ... металл табанында дербес электр
қайысымен мен жабдықталған ротор, механизация элементі және тәлдік жүйесі
бар А – ... ... ... ... ... насосының салмағы бойынша ротордың және тәлдік |50 ... ... ... т | ... ... ... |4х5 ... берілетін қуат, ат күші |400 ... ... ... жылдамдығы, м/сек. ... ... саны |2 ... ... ... қуаты, ат күші |250 ... ... ... ... ... |150 ... ... максимал өнімі, л/сек. |24 ...... ... ... ... м |31 ... ... ... – күш ... блок ... монтаждалған В2 – 300
дизельдерден, ... ... ... және ... ... ... және ... блок тар насосты – күш беретін
блок пен тек ... ... ... ғана ... ... алмасудың егізі транспорттық. ... ... ... ... он ... ... бөлшектерге бөледі).
Бұл жасақтың басқалардан айырмашылығы – оның айнымалы тоқ ... ... ... ... байланысты насосты жасақтарды ұңғыдан
едәуір алас жерде орнатуға болады. Бұл жәйт газ ... ... ... өте ... әсер етеді.
Бұрғылау жасағының конструкциясы он ... ... ... ... етіп ... Бұл жағдайда насостың қайысы үшін
дизель емес электродвигатель ... ... ... ... ... ... құрамына ауырлатылмаған бұрғылау ерітінділерін тазартуға
арналған жабдық, отынмай қондырғысы және бұрғылау ... ... ... ... ... жасағының салмағы 90 т.
БУ – 75 Бр бұрғылау жасағы
БУ – 75 Бр бұрғылау жасағы тереңдігі 2200 м және кіші ... ... ... және газ ... ... роторлық тәсілдермен
бұрғылау үшін арналған.
Кесте 1.4.
|Бұрғылау ... ... ... ... және ... |75 ... ... ... т | ... ... ... т. |8 ... жүйесінің жабдықталуы |4х5 ... ... ... ат күші |330 ... ... ... жылдамдығы, м/сек. |0,45-2 ... саны |2 ... ... гидравликалық қуаты, ат күші |330 ... ... ... қысымы, кг/см2 |200 ... ... ... өнімі, л/сек... |24 ... ... екі ... 1Д – 12 – ... дизельді қолданады,
алдыңғы білігінің әр – қайғысының қуаты 400 ат ... олар ... ... ... ... АВ7 – 75 ... реттеуші те тік арқылы беріледі. Шығыр,
ротор, қайыс және тәл ... ... және ... жабдықталған мұнара
орналасқан жасақтың металл табаны үш централ жетекші пісірілген блоктардан
тұрады. Табанның жоғарғы бетінде ... ... мен ... ... ... ауыр зат тасығыштарға трек рөлін ... ... ... ... ... ... табанында үлкен бос кеңістік
қалған, ол жерге превенторларды оңай монтаждау мүмкіндігі бар және ұңғының
ауызы оңай термитизацияланады.
Биіктігі 40,8 метр А – ... ... ... ... ... 42 мұнарасына сәйкес келеді. Мұнараның аяғы төрт секциялы пісірілген
құбырлардан тұрады. ... ... тең ... әр ... 1,8 м. Жұмыс қалпында мұнара екі тіреуіштің көмегімен ұсталып тұр.
Жоғарғы ... крон блок ... оның ... ... ... ... ... байланыс ретінде қолданылады.
Мұнараның аспа тақтайында свечаға арналған екі ... бар, ... ... – 75 Бр ... ... ... Ол ... жұмыстарына қажет
мұнара, табан, шығыр, ротор, күш ... ... ... насостары,
циркуляція жүйесі, тәлдік жүйе сияқты барлық жабдықтармен толықтырылған.
Жасақтың көтеріп – ... ... ... ... ... жүзеге асырылады, оған пневматикалық ПБК – 1 бұрғылау кілті, ПКЗ – 4
пневматикалық сыналы қысық, ... ... ... ... ... циліндр жатады. Свечаны ұстау механізмі МСП – 3 –
тегідей.
Қондырғының металл табаны сонымен қатар ... ... ... қатар ол табанға қондырған бүкіл ... үшін ... ... ... отынмай қондырғысын, электростанцияны, бұрғылау
ерітінділерін ... ... және ... қосалқы жасақтарды өз
рамаларына ... ... ... ... жасағын (бұрғылау блогын) әдейі арналған шынжыр табанды Т –
40 ауырзат таситын техникамен және ... ... ... орынын
ауыстырады.
Бұл транспортқұралдары салмағы 80 т бұрғылау блогын ойлы-қырлы жер
арқылы ұзақ ара-қашықтықтарға орын ауыстыруға ... ... жер ... ... ірі блок пен ... ... бермесе, он
бөлек транспорттық торабтарға бөліп жүккөтергіштігі ... ... ... ... ... жасағының салмағы 140 т. Құрылысы бойынша БУ – 75 ... ... ... ... блокты монтажды қолдануға болатын аудандарда
қолданады.
Барлау талаптары бойынша бұл ... кіші ... ... Бұл ... ... монтаждауы мен кейбір барлауда
бұрғылауға мүмкіндік береді, он ... ... ... – 75 БрМ ... ... – 75 Бр ... ... орташа тереңдігі 2400 м-ге дейін
эксплуатациялы және ... ... ... ... бен ... ... ... ауыстыруы қиындыққа түсетін жерлерде бұрғылау жұмысын
жүргізуге арналған. ... ... ... ... диаметрі ,
діаметрі №8 қашаумен жүргізіледі.
БУ – 75 БрМ ... ... ... ... Бен ... ... ... ауыстыруы қиындыққа түсетін жерлерде БУ – 75 ... ... ... ... БУ – 75 БрМ ... ... торабтарға бөліп жеңіл машинамен орынын ауыстыруға болады, алайда,
кейбір агрегаттарының салмағы үлкен болғандықтан орын ... және ... ... ... ... (БУ – 75 және БУ – 75 БрЭ) ... ... 75 БрМ ... ұсақ орын ... оңай ... 6,5 т-ға ... ... Оны 12ГР насосымен жабдықтаған кезде, қондырғының
салмағы 10 т-дейін жетеді.
Агрегаттардың арасындағы байланыс ретінде ... ... ... ... кинематикалық схемасының болуына байланысты
қондырғыны монтаждау мен демонтаждау тездетіледі.
БУ – 75 БрМ-нің ... ...... ... ... ... орналасуы және біріккен трансмиссия мен күш ... жер ... ... еденінде орналасуы.
Газ шықпайтын аудандарда БУ – 75 БрМ жасағының ... ... 2,5 метр ... орналастырады. Бұндай биіктікте орналасуының
себебі – ... ... ... гидроциклдік қондырғының
сұйықтығының еркін қозғалуын қамтамасыз ету.
Керек болса мұнараның аденін одан да жоғары көтеруге ... ол ... ... ... тумбалар шығарылады.
БУ – 75 БрМ-нің ... ... БУ – 75 ... ... ... ғана өзгеше.
Қондырғының салмағы 135 т.
БУ – 75 БрЭ бұрғылау жасағы
БУ – 75 БрЭ бұрғылау жасағының БУ – 75 Бр ... ... тип ... ... мен ... қайысы айнымалы электр ... ... ... ... айтарлық айырмашылығы – қайыс ретінде 6 кВт-ты бір
асинхронды моторды қолдануында. ... ... ... ... мен ... ... ... БУ – 75 Бр жасағы сияқты,
орын ауыстыру тәсілі де дәл сондай.
Қондырғының салмағы – 140 т.
1.3. Прототипті таңдап алу және ... ... ... ... ... ... ретінде ВБА – 58 –
500 алынған. Оның себебі: бұл мұнараның ... ... ... ... келуінде.
ВБА 58 – 500 мұнарасы Уралдың ауыр машина жасау зауытында ... ... ... ... | ... ... | ... ... ... ... 6х7 болған кездегі | |
| ... ... ат күші |500 ... ... биіктігі, м |71,715 ... ... ... ... ... крон блок ... | |
| ... дейін), м |57,6 ... ... ... ... ... | |
| ... м ... ... ... ... ... | |
| ... м |8; 5,8 ... ... ... ... ... ұзындығы, м |2,6 |
|1.4.9. |Магазиндегі свечаның секциясының ... | |
| |а) ені 191 мм |34 |
| |б) ені 158 мм |28 ... ... ... ... жел ... ... |20 |
|1.4.11.|Масса, кг |356190 ... ... | ... ... ... | |
| |а) ... ... т |750 |
| |б) ... ... т |4,5 ... ... | |
| |а) ... ... м |11,42 |
| |б) ... ілмек, м |52 ... ... ... | |
| |а) ... ... ... |0,26 |
| |б) ... ілмек, м/мин |2,4 ... ... ... м |17 ... ... ... м |20 ... бөренелерінің массасы, т |11,62 ... ... ... т |11,3 ... ... ... ... рұқсат етілетін | |
| ... 0С |(40 ... ... жел ... м/сек.: | |
| |а) ... ... |10 |
| |б) ... ... ... |35 ... ... бөлігінің максимал салмағы, т |500 ... ... т |177,9 ... Бұрғылау жасағының монтаждау тәсілін жетілдіру
Патенттік зерттеу жүргізу негізінде ... ... ... ... ... бас ... бір – ... шарнирлі бекітілген
мұнараның қырларын бірінің ... ... ... оның ... рамасымен
қосып, жоғарғы қырын тартпа құралы рамасын айналдырып мұнараны ... және ... ... эффективтілігі үлкен биіктікте
жұмыс істеуді азайтудың арқасында іске асырылады. Мұнараның астыңғы қырын
орын ауыстыру құралына ... ... ... ... ... бекітіп
астыңғы қырын рамаға қарай ... ... ... ... ... ... ... келетіндей етіп раманы тартқыш құралдармен
айналдырады.
Бұл жаңалық бұрғылау жұмыстарына ... атап ... ... ... ... мұнараны монтаждауға қолдануға болады.
Жаңалықтың негізгі мақсаты мұнараны құрастырған кезде монтаждың және
қауіпсіздік ... ... ... ... жұмыс істеуді
азайтудың арқасында арттыру болып табылады.
Мұнараның қырының өзара және рамаға қарағанда ... 1 ... 2 ... жоғарғы қырының төменгі қырдың үстінен айналуы және
төменгі қырының рамаға қарай ығыстырылуы ... 3 ... ... ... қырдың үстінен көтерілуі мен төменгі қырдың тіреуішінің
рамаға бекітілуі ... ... в ... ... ... 1 және 2 ... өзара қосылған табанмен 3 және сәйкесінше ... ... ... ... ... 4 және 5 ... бекітілген. Жинақталған
мұнараның қырлардың алдыңғы жанында орналасқан рама 6 ... ... ... 7 шарнирі арқылы қосылған. Мұнараның төменгі ... ... ... бар, ол ... кезінде тіреуіш рамасындағы 6 ... ... 3, 4 және 5 қос ... ... ... 9-11 ... ... Рама 6 тарту құралымен – шығырмен 12 қосылған. Мұнараның
қырлары орын ... 13 ... ... ... ... ... ... 14 ағаш сүйемелер қойылған.
Бұрғылау мұнарасының монтажы төменде көрсетілгендей жасалады:
Раманың Алдана орын ауыстыру құралын қояды, мысалы ... 13, ... ... төменгі қырын 1 салады, ағаш ... 14 ... ... ... 1 ... ... қырын 2 в қашықтыққа ысырылып
қойады, в – ның мәні мұнараның жоғарғы қырының ұзындығы в қос ... ... ... ... өзара көтерілу биіктігіне тең. 3
тартымдары мұнараның жоғарғы және ... ... ... және ... ... мүмкіндік береді. 4 және 5 тартымдары ... ... және ... ... ... және бір шеттері 10
және 11 шарнирлерімен ... ... ... ... 6 ... ... жоғарғы қырырын тіреуішімен 7 шарнирі арқылы бекітеді.
Тіреуіштер бекітілген раманы және мұнараның жоғарғы қырырын 2 ... ... 1 ... ... ... тіреуіші рамаға 6 жақындағанша
айналдырады. 6 ... ... ... бар ... құралдың
көмегімен тоқтатады. Мұнараның жоғарғы 2 қырынан төменгі қырының 1 үстінен
7 шарнирінің ... ... 3 ... ... ... соның
арқасында мұнараның төменгі қырының тіреуіштері 6 рамасымен 8 ... 8 ... ... 4 ... ... ... 5 ... жоғары
көтереді.
Барлық тартымдарды бекітіп 3 суретте ... ... ... ... ... құрастырғаннан кейін кронблокасты алаңшасын, балконды және
т.б. құрастырады.
Мұнараны жинаған кезде осы операцияларды кері ... ... ... ... Жобаланатын торлы мұнарасы сегіз секциядан тұрады, жеті секциясының
піші ні ... ... ... ... ... ... Мұнараның қырлары жартылай қисық пішінді. Шығырдың үстінде
(мұнараның төменгі бөлігінде) портал ... ... ... ... ... ... плитасында
орналасқан тірекке тіреледі.
1.6.4. Мұнараның арғы қырының бағаналары портал ригеліне тіреледі.
1.6.5. Портал бағаналары фундаменттің плиталарына тіреледі.
1.6.6. Мұнара ... ... ... ... ... ... түрде орналасуы алдыңғы қырында төменгі
белдеушенің фланеці мен мұнараның ... аяғы ... ... ал ... ... ... ... мен портал ригелі арасында орналасқан
қондырғымен бақыланады.
1.6.8. Бағаналар ыстыққақтаған диаметрі 325х25 ... ... ... ... ... құбырлардан жасалған. Сегізінші
секциясының бағанасы вертикаль бағаналармен және кронблокасты ... ... ... қосылған. Төменгі бағананың алдыңғы қырының қимасы
қораб тәрізді. Қақпасының бағанасы ... ... ... Бір ... ... ... ... бағанасынан басқа бағаналарының арнайы
шығыршығы бар, олар мұнараны көтеруішпен жоғары көтеру үшін арналған.
1.6.9. Қиғаштары ыстыққақтаған құбырлардан ... Олар ... мен ... ... ... ... ... ( 530х8 пісірілген құбырлардан жасалған.
Белдеушелер бағанамен және өзара фланец арқылы жалғанған. Астынан ... ... ... ... ... арналған бір жағынан ұстауышы
бар белдеушелер орналасқан.
1.6.11. Астынан санағанда алтыншы белдеушенің астында свечаларға арналған
магазин орналасқан. Магазинның ... ... ... бағыттаушы
арқаны мен бөрене құрайтын кронштейн ... ... ... ... бекітетін раманы құрастыратындай жалғанған.
Магазиндер горизонталь түрде тіреуіш көмегімен ұсталып тұр. Белдеушелерден
центратордың ... ... мен ... ... ... дейін екі шетінде ұстауышы бар өтуге ... ... ... ... ... ... ... аралық
магазиндер орналасқан. Бұл магазиндердің де айдаршалары қос – қостап бір-
бірімен рама құрастыратындай етіп қосылып ... ... Ұңғы ... ... сол ... ... қосушы элемент қосымша шығырдың
арқанын ауытқытушы ролик болып табылады. Горизонталь ... ... ... ... ... ... ... бесінші секцияда МРС тележкалары үшін ... ... ... ... ... ішкі шетінде маршты баспалдақтары және
манифольц тұрақтарын күтуге арналған алаңшасы бар ... ... ... ... қатар манифольц тұрақтарына тіреуіш ролін атқарады. Ол ... ... ... ... ... белдіктеріне болттар көмегімен
бекітіледі.
1.6.15. Мұнараның сегізінші секциясының көлбеу бағанасында арасында бұру
құралдарының астындағы ... ... крон блок асты ... ... Жобаланған мұнараның қалқаны бар. Солтүстік аудандарында қолданған
кезде мұнара толық биіктігіне құрастырылады.
1.7. Қауіпсіздік шараларын атап ... ... ... газ ... ... қауіпсіздік
техникасының ережелері” – не сәйкес жүргізілуі керек.
Мұнараны кешкі немесе түнгі уақытта, жел ... 10 м/с – ... ... ... жаңбыр жауғанда, қалың қар жауғанда, көрініс 100 м-ден
аз туман ... ...... блок дөңгелекті тележкаға сүйелген
уақытта көтеріп – түсіруге тим салынады.
1.8. Монтаж
1.8.1. Жалпы нұсқаулар.
1.8.2. ... ... ... мұнара жоғарыдан төмен монтаждалады.
1.8.3. Мұнараның және көтергіштің монтажы бұрғылау жасағының ... ... ... ... адамның қадағалауымен жүзеге асырылады.
1.8.4. Бұрғылау жасағының монтажын ұйымдастыру жобасын ... ... ... және ... монтаждау үшін жүккөтергіштігі 30 т.
ілмегінің биіктігі 20 м. СКР – 30 типтес ... ... МР-20 ... ... және ... такелаж және транспорт жабдықтары қажет.
1.8.6. Монтажды бастау алдында фундамент плиткаларының белгілерімен анкер
болттарының ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген ретпен жүргізу керек.
1.8.8. Көтергіштің монтажын мұнараның бастр бөлігін монтаждағаннан ... ... ... ... уақытта мұнараның элементтеріндегі маркаасты
белгілеріне Назар аудару керек. Маркаасты белгілерзауытта мұнараны секція
бойы жинаған ... ... ... ... ... ... ... монтажды тележкалары үшін рельс жолдарын орнату.
1.8.12. Мұнараның бастр бөлігіне арналған құралды орнату:
а) ағаш төселген жерге жабдықтың бағаналарын ... ... ... ... ... ретінде шпал дар қолданылады. Ағаш төсеуіштің
жоғарғы ... бір ... ... ... ... ұңғы ... өсі бойынша жабдықтың бағаналарын теңестіру.
1.8.13. Кронблокасты рамасын екі бөліктен ... Рама ... ... ... Сымды диагональ бойымен керіп, қиылысұан жеріне жүк
байлау.
1.8.14. ... ... ... рамасын жабдықтың бағаналарының
үстіне орнатып жүк көмегімен ұңғының центріне дұрыс орнатылғанын ... ... ... рама мен ... ... ... салу ... орнықтыру керек.
1.8.15. Монтажды люлькаларды ілу.
1.8.16. Монтаж тумбаларын орнату.
1.8.17. Монтаж тумбаларына белдіктер орналастырып оларды өзара біріктіру.
1.8.18. ... ... ... ... тумбалар ішінде орналасқан
гидродомкрат ... ... ... ... ... ... орынықтыру. Бағананың астыңғы жағын белдеуше ұясына
түсіріп, үстінгі жағын кронблокасты рамасының ... ... ... ... ... көтеру қозғалысының көмегімен жоғарғы шарлы өсті ұяға
тірелгенше кіргізу керек. ... ... ... ... Белдеушелер құрайтын тіктөртбұрыштың диагональдарын тексеріп
шпилькадағы гайкаларды бекіту.
1.8.21. Жиналған секцияны ... ... ... ... ... ... монтаждайтын жабдықты жинау.
1.8.23. Мұнараның секциясын монтаж құбырларына түсіру.
1.8.24. Бағаналарды ... ... ... ... ... бар ... орнату.
1.8.27. Шкивтерді орнату.
1.8.28. Белдеушелерге ұстағыш орнату.
1.8.29. Маршты баспалдақтары бар секцияны, ұстағыштарды орнату.
1.8.30. Кронблокты орнату.
1.8.31. Бұру ... ... ... ... бағаналар орнату.
1.8.32. Бұру жабдықтарын орнату.
1.8.33. Мұнараның бастр бөлігінің үстіне каркас пен қалка ... ... ... Ағаш ... ... ... бөренелерді орнату.
1.8.36. Көтергіш бөренелерге шкивтер орнату.
1.8.37. Көтеруіштің бағаналарын орнатып, ... ... ... ... ... ... бағанаға орнату.
1.8.39. Тіреуіш балкаларды орнату.
1.8.40. Ұстағыш орнату.
1.8.41. ... ... және ... ... ... пультын орнату.
Басқару пультын орнататын жерді жергілікті жағдайға байланысты таңдап алу
керек.
1.8.42. Көтергіш ... ... ... ... ... санын бірдей етіп орнату керек.
1.8.43. Көтергіштің электржабдығын монтаждау.
1.8.44. Тумба – реперлерін орнату, диагональдар айырымы 15 мм – ден ... ... ... жолдарға монтажды тележкаларды орналастыру. ... ... ... ... мен ... ... ... тартпаларды
орнату.
1.8.47. Қоршау блогын ... ... ... ... крон ... блок тар ... ... беті не қою керек.
1.8.48. Бос жүріспен көтергіш жұмысын тексеріп көру. Коченді сөдіргіштердің
жұмыс істеуін тексеру.
1.8.49. ... және ... ... ... тұрғанын тексеру.
Бүкіл көтеру биіктігінде бөренелердің горизонталь ... ... ... ... 100 ... кем болу ... Арқанды тіреуіш бөренелерге бекітіп ілмекке ілу керек.
1.8.51. ... ... ... ... ... ... ... тіреуіш шығыршықтан жоғары орналасатындай етіп көтеру
керек.
1.8.52. Тіреуіш бөренелерді көмекші шығыр көмегімен мұнараның ... ... ... ... ... ... ... тіреуіш бөренелердің жылжыуын
тексеру ... ... ... ... ... ... ... жазықтық мұнараның бағанасының үстіндегі шығыршықтың соңынан жылжи
отырып тіреуіш бөренелер салмағының әсерінен оларды бағанадан жылжуына әсер
етеді.
1.8.54. ... ... ... ... жақындату. Тіреуіш
бөренелер кронштейні бағана үстіндегі тіреуіш шығыршықтардың үстінде орна
ласу ... ... ... ... 100 ... 200 мм-ге көтеріп көтергіш ... ... ... ... ... ... Егер ... керек болса трактормен көтермелі полиспастардың қозғалмайтын бөлігін
шығару қажет.
1.8.56. Мұнараның бастр бөлігін тіреуіш бөренелерін алып тастамай ... ... ... ... ... ... тартпаларды тартып якорларға бекіту керек.
1.8.58. Мұнараның жетінші секциясын монтаждау.
1.8.59. Тумба – реперлерге қарама – қарсы ... ... ... ... монтажды тележкаларға салу керек. Тумба – ... ... ... ... Ол үшін ... ... тесіктерге
тумба – реперлердің фиксаторларын ... ... ... ... үстіндегі белдеушелер қоятын ағаш пирамида шпалдардан монтаж
жасалатын жерде құрастырылады.
1.8.61. Белдеушілерді ... ... ... ... ... әр ... төрт болт ... керек.
1.8.63. Қиғаштарды орналастыру.
1.8.64. Маршты баспалдақтары бар шахтаның 5 – ші секциясын орналастыру,
гайкаларды ... ... ... ... ... ... ... шақтаны қиғаштарға бекіту керек.
1.8.65. Монтажды тележкалардағы стропты 1 позициясында бекіту керек. 3
позициясындағы арқанды көмекші ... ... ... 2 ... бекіту
керек.
1.8.66. Якордағы сақтандырушы тартпаларды босату.
1.8.67. Дайын ... ... ... секциясын алып келуге кеңістік
қалатындай көтеру керек.
1.8.68. Домкраттармен қоса ... ... ... ... ... үшін шетке синап тастау керек.
1.8.69. Дайн жетінші секцияны ... ... ... көтерілген мұнара
астына алып келу.
1.8.70. Домкрат тар мен ... ... ... ... Монтажды тележкалар үстіне секцияны домкрат көмегін көтеру.
1.8.72. Көтергіш астынан монтажды тележкаларды шығарып
1.8.73. Секцияны монтажды тумбалар үстіне түсіру.
1.8.74. Көтеріп қойған ... алып ... ... ... ... ... ... бекітіп ұстағыштар мен орналастыру.
1.8.76. Жетінші секция белдіктеріне ұстауыштар орна
1.8.77. Арқанды көмекші шығыр барабаны орналастыру.
1.8.78. 1 позициядағы строптарды тіреуіш орналастырып ... ... ... ... болмауы үшін коректі қашықтыққа тарту керек.
1.8.79. Жылжымалы ... ... ... бөренелерін қолданып дайын
мұнара бөлігіне қалқан қаңқасын және қалқанды орнату керек.
1.8.80. Белдіктерге шкивті орнату.
1.8.81. Сақтандырушы тартпаларды тартып оларды ... ... ... ... алтыншы секциясының монтажы.
1.8.83. Мұнараның алтыншы ... ... ... ... ... көп ... жоқ. Сол ... бұл мәселені
тиянақты қарастырудың керегі жоқ.
1.8.84. ... дайн ... ... секцияға орнатылғанынан кейін
свечаға арналған жоғарғы магазиндерді монтаждау керек.
1.8.85. Центраторды ... ... ... ... ... керек.
1.8.86. Блоктарды орнату.
1.8.87. Қалқанның қаңқасын және қалқанды мұнара үстіне монтаждау.
1.8.88. Мұнараның бесінші секциясының монтажы.
1.8.89. Монтажды тележкаларға белдіктерді ... ... ...... байланысты бекіту керек.
1.8.90. Белдіктерді орналастыру.
1.8.91. Бағаналарды орналастыру.
1.8.92. „Л” және „П” қырларында қиғаштарды орнату.
1.8.93. Байланыстарды орнату.
1.8.94. Қиғаштарды ... ... ... МРС ... ... ... қойған мұнараның бөлігін алып келінген секцияға орнатқаннан
кейін қиғаштарды монтаждау.
1.8.98. Қалқанның қаңқасын және қалқанды монтаждау.
1.8.99. Мұнараның төртінші секциясының монтажы.
1.8.100. Алтыншы ... ... ... ... ... бөлігін Альп келінген секцияға
орнатқаннан кейін төменгі АСП ... ... ... белдіктерге орнату.
1.8.103. Қалқанның қаңқасын және қалқанды монтаждау.
1.8.104. Мұнараның үшінші секциясының монтажы.
1.8.105. Бұл секцияның монтажы кезінде Назар белдіктің ... ... ... ... ... ... үстіндегі белдеушелер
қоятын ағаш пирамидар шпалдардан ... ... ... ... ... ... ... монтажы.
1.8.107. Белдікті монтаж тележкаларына салып тумба – ... ... ... Ағаш ... 8, 9, 16 ... белдіктерді және 11
позицияда бағаналарды орналастыру керек. Оларды өзара болт пен қосу ... 9 ... ... ... үшінші секциясының монтажының
коректі технологиялық элементтерінің бірі болып табылады. Монтаж жұмыстары
біткеннен кейін он кесіп тастау керек.
1.8.109. Дайн ... ... кран ... ... ... ... ... кран көмегімен вертикаль күйде Остап
тұрып тумба – реперлерге байланысты белдіктер орналасуын ... ... Кран ... ... ... ... орналастыру.
1.8.112. Қиғаштарды орналастыру.
1.8.113. Маршты баспалдақтары бар шахта секциясын ... ... ... дайн ... ... Секцияның көтергішке өтуіне бөгет болмауы үшін алдыңғы ... ... ... ... ... ... керек.
1.8.116. Домкратқа арналған тумбаларды артқы монтажды тұмбалардан алып
тастау ... ... ... ... көтеріліп тұрған мұнара астына екінші
секцияны Альп келу ... ... ... ... ... монтажды тұмбаға жұмыс
қалпында орнату қажет.
1.8.119. Домкратқа арналған тумбаларды артқы монтажды тумбаға ... ... ... Домкратпен секцияны көтеріп монтажды тележкаларды көтергіш астынан
Альп кету керек.
1.8.121. Секцияны ... ... ... ... ... ... ... Альп келінген секцияға орнатып
болт пен қыстыру қажет.
1.8.123. Маршты баспалдақтары бар секцияны ... ... ... және ... ... ... бірінші секциясының монтажы.
1.8.126. Дайн мұнара бөлігін көтеру.
1.8.127. Алдыңғы монтаж тумбаларын демонтаждау.
1.8.128. Тіреуіштерді орнықтыру.
1.8.129. Тіреуіш үстіне домкратқа арналған тумбаларды ... ... 11 ... ... монтажды тумбаларға 44 ... ... ... ... ... ... ... кіргізіп 44 позициядағы тіреуіш
тумбаларға орнату.
1.8.132. Мұнараның көтеріліп тұрған ... ... ... ... ... ... ... тележкалар ортасына ағаш төсеніштерге қою.
1.8.134. Монтажды тележкаларға бөренелер орнату.
1.8.135. Скобалар орнатып, белдіктерді скоба ... ... ... өсін ... ... өсімен туралау. Бағаналар
орнықтырылатын фланец бетін горизонталь күйге келтіру.
1.8.136. Скобаны белдікке пісіру.
1.8.137. Әр ... ... төрт ... гайкасы төмен қарайтындай етіп
болттармен бекіту.
1.8.138. Қақпаның бағаналарын орнату.
1.8.139. Қиғаштарды орнату.
1.8.140. Жиналған панель құлап қалудан сақтандыру.
1.8.141. Мұнараның ... ... ... ... ... ... мұнара тіректерінен алып тастау.
1.8.143. 44 позициядағы тіреуіш тумбаларды алып тастау.
1.8.144. 11 позициядағы монтажды тумбаны демонтаждау.
1.8.145. Портал ... мен ... ... соңғы панель сиятындай
мұнараны жоғары көтеру.
1.8.146. Кран көмегімен портал бағаналарын орналастыру.
1.8.147. Регельге портал бағаналарын болтпен ... ... ... ... ... астына алып келу.
1.8.149. Дайын алдыңғы панельдің бағаналарындағы конус белдік фланеціндегі
қуысына дәл кіретіндей, ал белдеушенің ... ... ... фланеці
алып келген панель фланеціне тимейтіндей етіп мұнараны төмен түсіру керек.
1.8.150. Алып ... ... ... ... ... мұнараға болтпен
бекіту қажет.
1.8.151. Көтеріліп тұрған мұнара астына ... ... ... ... ... ... ... Бөренелерді тележкалардан түсіріп, тележкаларды алып шығу.
1.8.153. Мұнара аяғының тірегіне биіктігі 60 мм. ... ... Егер ... тіректердің фундаментке бекітілген гайкаларды босатып фундамент
плитасы бетімен бөренелерді ... ... ... пен ... тіреуіштерінің сәйкес келуін қамтамасыз ету.
1.8.154. Көтеріліп тұрған ... ... қыры ... ... ... ... бағаналары фундаментке тірелгенше түсіру керек.
1.8.155. Мұнараны фундаментке бекіту керек.
1.8.156. Қиғаштарды ... ... ... ... жағдайға түсіру.
1.8.158. Қалқан қаңқасын және қалқанды мұнараның бірінші секциясының ... Бұны тек ... ... ... ... кейін ғана
істеу қажет.
2. ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ
2.1. Есептік жүктеулерді анықтау
Жұмыстық жағдайға сәйкес келетін пайдалану режимі үшін ... ... ... ... ... ... - ... ілмекке түсірілген жүктеуді;
Gn, Gн- тәл жүйесі жабдықтарының қозғалымды және ... ...... ... қоса ... тәл ... жабдықтарының салмағы;
Gв - мұнараның өз салмағы;
Pi – саусақпен қойылған свеча мен мұнараға түсірілген желдік жүктеу;
Аг – саусақпен қондырылған бұрғылау свечаларының ... ... ... ... ... (жадай үшін) Gг, Gв, Pi, ... ... ... ... ... байланысты бұрғылау мұнарасы
екі негізгі түрге топтастыруға ... әр ... ... ... (тік) – Gкр, Gn, Gн, Gг, Gв;
горизонтальдік (көлденең) - Pi, A.
2.1.1. Тік (вертикаль) жүктеулер
Жалпы жағдайға, бұрғылау мұнарасына түсірілген тік ... ... ... =(Gкр + Gn + Gн + Gг + Gв) ( n1 ...... ... ... Gск тізбегінің салмағымен анықталатын
ілмекке түсірілген жүктеу;
Gn және Gн – мына ... ... n0 – ... ... ... ... Gв - ... берілген бойынша анықталады;
n1 – мөлшерлі жүктеулер үшін артық салмақ коэффициенті;
n1 = 1,1 деп алу ... ... ... ... ... ... көлденең жүктеулер ...... ... ... ... ... ... – саусақпен қойылған, свечамен мұнараға ... ... ... Аr мына ... ... анықталады:
(3)
мұндағы G свеча салмағы;
( - тікке свечаның еңкею бұрышы;
әдетте (=450
Свеча мен мұнараға түсірілген желдік ... ( ( ( k ( q0 ( Fi ( ( ( n2, ...... ... ... і-ші участогына түсірілген желдік жүктеу:
K – аэродинамикалық коэффициент; k=1,4 профильдік ... ... ... ... үшін ... ... келісілген; бұда
(пачка) түріндегі саусаққа қондырылған свечалар үшін ... - ... ... жел ... ... әсерін ескеретін
желдік есептік жылдамдық ағынының өсу коэффициенті; формула бойынша өзіндік
жасақ периоды Т=0,25 с – үлкен болу шартында ... ( m ... ( - ... ... ( - мәні ( ... байланысты, 1
сурет графині бойынша анықталады:
(6)
мұндағы: Т – жасақтың өзіндік ауытқу периоды, с;
v – желдің есептік жылдамдығы, ...... ... үшін тиеу коэффициенті; n2 =1,3 деп алу
ұсынылады.
Кесте 2.1. – ҚР ... ... ... үшін q0 ... ... | ... |0,60 |0,55 |0,51 |0,48 |0,47 |0,46 |0,45 ... |0,88 |0,75 |0,68 |0,65 |0,62 |0,60 |0,58 ... |1,75 |1,40 |1,20 |1,10 |1,02 |0,97 |0,92 ... А ... ... ашық жерл ер ... Б ... түріне қала, орман және 20 м-ге ... ... ... ... да жерл ... В ... түріне 20 м биіктіктен жоғары қажеттіліктермен жабылған
территориялар жатады.
к – жер түрі мен биіктігіне ... ... ... ағынының
өзгертуін ескеретін коэффициент, 2.3. кестенің берілгендері бойынша
қабылданады.
Кесте 2.3. – [2] ... ... ... ... мәндері
|Жер түрі |Жердің беткі қабатынан биіктігі, м |
| |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 ... |1,0 |1,25 |1,40 |1,55 |1,65 |1,76 |1,85 ... |0,65 |0,90 |1,05 |1,20 |1,33 |1,45 |1,55 ... |0,30 |0,50 |0,63 |0,75 |0,87 |1,00 |1,10 |
Fi – ... ... перпендикуляр жазықтыққа түсірілген мұнараның і
– участкасындағы конструкція элементінің проекция ауданы;
( - мұнараның ... ... ... ... ... ... ... құрылыс мөлшеріне сәйкес былай қабылданады:
- желденбеген шек үшін (=1;
- желденген шек ... ... ... (нз=0,7;
мұнараның қапталған бөлігі (өз=0,15;
Мұнараны еркіндіктің бір дәрежелі жүйесі сияқты қарастыра ... ... ... ... ... серіппесінің еркін соңында
қатырылған шоғырланған салмақпен М крон блок пен кронблокты ... ... ... ... ... ... мына формула
бойынша анықтауға болады:
(8)
мұндағы М – мұнара ... ... жүйе ... ... - жүйе ... ... ... – мәні былай анықталады:
(9)
мұнда m1, m2, m3, m4, m5, m6 – ... ... ... ... ... ... (саусаққа қондырылған), аспа тақтайшалар, құбырлар
тізбегі (ілмекке ... ... ... ... ... Сb мәні мына ... ... анықталады:
(10)
Егер ілмекте жүктеу жоқ болса, яғни Gkp=0, онда қаттылық ... ... және (11) ... келесі белгілеулер қабылданған:
Н – көтеру жасағының биіктігі, м;
v – ... - ...... ... ... үшін Е=2(105 ... – мұнараның көлбеу қисының инерция моменті;
3. Мұнаралы түрдегі ... үшін J 1,3 H ... ... тең болатын
биіктікте анықталады;
J – діңгек түрдегі ... үшін х-х ... ... ... ... (2, б ... = a2 ( F, ... а – мұнаралы түрдегі мұнара аяқтарының өсі (2 а ... мен ... (2 б ... аяқ бұтақтары өстерінің арасындағы ара қашықтық;
F – мұнаралы түрдегі және діңгек бұтақтарының мұнараларының аяқтарының
қима ауданы;
- діңгек түріндегі мұнаралар үшін х-х ... ... (2 в ... тік бұрышты қимасымен:
J = 2 ( a2 ( F, ... ... ... ауытқу периодын (8) формула бойынша анықтап
және ( параметрін, (6) теңдікті пайдалана отырып, график бойынша (1 ... ... ... ... ... ... ( мәні анықталады.
Мұнара түріндегі мұнараға (вышка) түсірілген желдік жүктеуді ... ... ... ... ... ... қарапайым, жақсы болып
қабылданады.
Діңгек түріндегі мұнаралар үшін желдік жүктеуді екі ... ... ... және ... ... ... аяқтарының паралель жазықтығында, желденген ... ... ... аяқ ... 0,6 тең деп ... элементтеріндегі күшті анықтау үшін жүйені ... ... ... ... ... ... әр-түрлі жазық пішінді
көрсететін, жеке жазықтықта серіппелер тобымен орналасқан, кеңістік жүйелер
үшін ыңғайлы, ... ... ... ... ... ... ... бойын жайылып салынады.
2.2. Тік және көлденең жүктеулер әсерінен болатын ... ... ... ... ... есері
Мұнара аяқтары тік жүктеулер әсерінен сығылуға жұмыс істейді.
Мұнараға түсірілген көлденең ... ... ... созылымды
күштерді жасауы мүмкін.
Мұнара түріндегі мұнараларға арналған бір аяғына түсірілген есептік
жүктеу Gni ... ... Gni – ... ... 1-ші ... түсірілген жүктеулер;
Рв – мұнараға түсірілген көлденең жүктеу;
( - аяқтың көлденең еңкею бұрышы;
3,6 – мұнара аяғына ... ... ... ... - ... ... ... аяғының серіппесіндегі жүктеу.
Діңгек түрдегі мұнаралар үшін:
(25)
Аяқ серіппелерін есептеу кезінде рұқсат етіледі:
- ... ... ... ... тік ... тек ... жұмыс істейді;
- соңының жабу болады (яғни, (=1 соңының жабу ... ... ... ... ... ... аяқтардың серіппемен беріктілікті жайылту ... ... ... туге сай ... ... ... ... беріктілікті қамтамасыз ету формуласы мынадай болады.
Gni ≤ Фүсті ... ...... ... аяқтың і – элементінің жеңіл-желпі
мүмкіндігі.
Фүсті күшінің шамасы былай ... = m ( Yi ( k ( (r ( F1. ... m – ... ... ... ... коррозияны шақыратын
агрессивті орта әсерін ескереді;
m=0,9 деп алу ұсынылады;
(і – бойлық иілу коэффициенті ( аяғы ... иілу ... ...... ... ағу шегі;
k – материалдың бірыңғайлық коэффициент;
ол Сг3 Сг4 үшін ... Сг5, ... үшін k=0,85 ... ...... ... і-ші элементінің көлбеу қимасының ауданы.
2.3.1. Шектеулі кернеу бойынша есептеу
Аяқтың сығу серіппелері үшін ... ... мына ... (сж – ... әсер ... ...... түсірілген шектеулі негізгі кернеу;
( і[(] – беріктік шартынан шектеулі кернеу.
Аяқ серіппесінің иілімділігі шамамен былай ... - ... ... ... ... байланысты коэффициентінің мәні 4
кестеде келтірілген.
5. Мәнін анықтау кезінде үш жадай болуы мүмкін:
1. . Бұл жағдайда, сын кернеу үшін ... ... ... ... ... - беріктік шартынан алынған сын кернеу.
Беріктің нақтылы қор коэффициенті.
, ... деп. алу ... . Сын ... Ф. Сясинскидің эмпиризмдік формуласы бойынша
анықталады:
(32)
мұндағы: „а” және „б” – материалға байланысты және кернеудің әр-түрлі ... ... ... үшін ... ... ... келтірілген.
Кесте 2.4. – Бойлық иілу коэффициентінің мәні.
Материал
Ясинсаш формуласының „а” және „б” коэффициенттің ... |(в |(m |a |в ... ... ... Ст3 |380 |380 |310 |1,14 ... ... Ст5 |480 |310 |380 |1,15 ... болат Нл2 |520 |360 |420 |1,52 ... қоры (3) ... ... анықталады.
2. (

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
Компьютерлік вирус және компьютерлік вирустар түрлері11 бет
Бұрғылау мұнарасы21 бет
Арысқұм мұнай кенінің бұрғылау, қондырғысының жаңартылған қосалқы элементтерін электр энергиясымен қамтамасыз ету38 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
Бұрғылау ерітіндісінің тиімді дайындалу құрамын таңдау негіздері11 бет
Бұрғылау жабдықтарын есептеу және конструкциялау26 бет
Бұрғылау жұмыстарын жүргізудің әдістері5 бет
Бұрғылау жұмыстарының қоршаған ортаға тигізетін әсері5 бет
Бұрғылау және шегендеуші құбырлар.7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь