Бу турбинасының жылулық есебі


КІРІСПЕ 4
1. i . s . диаграммасына процессті салу және турбинаға кеткен бу шығының анықтау 8
1.1 i . s . диаграммасына процесті салу және конденсациялық турбиналар үшін бу шығынын анықтау 8
1.2 i — s .диаграммасында процессті құру және реттеліп алынатын бу турбиналардың бу шығының анықтау 11
1.3 Регенерация сызбасының есептеуі 12
2 Есептік режимді таңдау 19
3 Турбинаның активті бөлігінің ағындық есептеуі 20
3.1 Реттелетін саты есептеулері 20
3.2. Кейінгі сатылардың есептеуі 40
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57
ҚОСЫМША 58
Булық турбина (фр. turbine лат. turbo айналу, құйын) — бұл үздіксіз іс – әрекетті жылулық қозғалтқыш. Оның қалақшалы аппаратында қысылған және қыздырылған будың энергиясы білік бойынша механикалық жұмысты атқаратын кинетикалық энергияға айналады.
Сулы будың ағыны ротор бойымен орналасқан қисықсызықты қалақшаларына бағыттаушы аппарат арқылы барып, роторды іске қосады.
Бу турбина бутурбиналық қондырғының (БТҚ) бір құраушы элементі болып келеді. Булы турбиналардың кей түрлері жылу тұтынушыларды жылу энергиясымен қамтамасыз етуге арналған.
Бу турбинасы және электрогенератор турбоагрегатты құрайды.
Бу турбинасы келесідей жұмыс істейді: жоғарғы қысыммен бу қазандығында алынатын бу турбинаның қалақшаларына барып түседі. Турбина айналыс жасап, генератор қолданатын механикалық энергияны жасайды. Генератор электр тогын шығарады.
Бу турбиналарының электрлік қуаттылығы қондырғының кіруінде және шығуындағы будың қысымының айырымына тәуелді. Бурлук қондырғылардың бу турбиналарының қуаттылығы 1000 МВт – қа дейін жетеді.
Бу турбиналары жылулық процестің мінезіне қарай үш топқа бөлінеді: конденсациялық, жылуфикациялық және арнайы тағайындалған турбиналар. Сатылар типі бойынша турбиналар активті және реактивті деп классификацияланады.
Бу турбинасы екі негізгі бөліктен тұрады. Қалақшалары бар ротор – жылжитын бөлік. Соплолары бар статор – жылжымайтын бөлік.
Будың ағынның бағыты бойынша аксиальды бу турбинасын ажыратады.
Оларда бу ағыны турбинаның ось бойымен қозғалып, радиальды, бу ағыны айналу осіне перпендикуляр, ал жұмысшы қалақшалар айналу осіне параллель орналасқан. Ресейде және ТМД елдерінде тек аксиальды бу турбиналары қолданылады.
Корпус (цилиндр) санына байланысты турбиналар бір корпусты, екі – үш, кейде төрт – бес корпусты болып бөлінеді. Көп цилиндрлі ьурбинақысымның көп сатыларын орналастырып, энтальпияның жылулық айналымдарын көптеп қолдануға, қысымның сатыларын орналастырып, төмен және орта қысым бөліктерінде жоғарғы сапалы материалдарды қолдануға мүмкіндік береді. Мұндай турбина ауыр, қиын және қымбат болады. Сол себепті көп корпусты турбиналар қуатты бур турбиналық қондырғыларда қолданылады.
1 Зуб М. М., Паровые турбины. Курсовое проектирование. - «Высшая школа», 1974;
2 Занин А.И. Паровые турбины. – Москва «Высшая школа», 1988;
3 Капелович Б.Э. Логинов И.Г. Эксплуатация и ремонт паротурбинных установок. -Энергоатомиздат ,1988 ;
4 Трухний А.Д., Ломакин Б.В. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: учебное пособие для вузов. – Москва, МЭИ, 2002;
5 Розенберг С.Ш., Сафонов Л.П., Хоменок Л.А. Исследование мощных паровых турбин на электростанциях. – Энергоатомиздат, 1994;
6 Смоленский А.Н. Паровые и газовые турбины. Учебник для техникумов. – Москва. Машиностроение, 1977 г.
7 http://ru.wikipedia.org/wiki/Паровая_турбина

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1100 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Инженерлік-технологиялық факультет
(факультеттің атауы)

Техникалық физика және жылуэнергетика
(кафедраның атауы)

Курстық жобаға түсіндірме хат
(жұмыстың атауы)

Ядролық энергетикалық қондырғылардың энергожабдықталуы
(пән атауы)

Бу турбинасының жылулық есебі
(жұмыстың тақырыбы)

Орындаған:
ТФ-107 тобының студенті
____________ Калиева Ұ.
(қолы) (Ф.И.О. студента)

___________ _____________
(бағасы) (күні)

Тексерген:
Жетекші Жилгильдинов Ж.С.
(жетекшінің аты - жөні)

__________ __________
(қолы) (күні)

Комиссия ____________ _____________
(қолы) (аты-жөні)

____________ _____________
(қолы) (аты-жөні)

Семей
2014 жыл
БАСТАПҚЫ МӘНДЕРӨзг .
Бет
Құжат №
Қолы
Күні
Парақ
2
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Жетілдір.
Қалиева Ұ.
Тексерген.
Жилгильдинов

Н. бақ.
Жилгильдинов
Бекіткен.
Степанова

Тапсырма
Белгі
Парактар
58
Семей қ. Шәкәрім ат. МУ

-- генератор қысқыштарының қуаты =1800 кВт;
-- турбина роторының жұмыстық айналым санып п=3000 айнмин;
-- будың бастапқы параметрлері: стопорлы клапанның алдындағы қысымы =11 МПа, температурасы =530 0C;
-- жұмыс істелген будың қысымы немесе конденсатордағы қысым =4 КПа;
-- алынатын бу қысымы =1,1,М Па, және оның көлемі =15 кгс.
Турбинаның жылулық есептеуі i -- s - диаграммасындағы жылулық процесін салудан басталады.

Өзг.
Парақ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
3
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
МазмұныКІРІСПЕ 4
1. i - s - диаграммасына процессті салу және турбинаға кеткен бу шығының анықтау 8
1.1 i - s - диаграммасына процесті салу және конденсациялық турбиналар үшін бу шығынын анықтау 8
1.2 i -- s -диаграммасында процессті құру және реттеліп алынатын бу турбиналардың бу шығының анықтау 11
1.3 Регенерация сызбасының есептеуі 12
2 Есептік режимді таңдау 19
3 Турбинаның активті бөлігінің ағындық есептеуі 20
3.1 Реттелетін саты есептеулері 20
3.2. Кейінгі сатылардың есептеуі 40
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57
ҚОСЫМША 58

Өзг .
Бет
Құжат №
Қолы
Күні
Парақ
4
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00

Жетілдір.
Қалиева Ұ.
Тексерген.
Жилгильдинов

Н. бақ.
Жилгильдинов

Бекіткен.
Степанова

Кіріспе
Белгі
Парактар
58
Семей қ. Шәкәрім ат. МУ
КІРІСПЕ
Булық турбина (фр. turbine лат. turbo айналу, құйын) -- бұл үздіксіз іс - әрекетті жылулық қозғалтқыш. Оның қалақшалы аппаратында қысылған және қыздырылған будың энергиясы білік бойынша механикалық жұмысты атқаратын кинетикалық энергияға айналады.
Сулы будың ағыны ротор бойымен орналасқан қисықсызықты қалақшаларына бағыттаушы аппарат арқылы барып, роторды іске қосады.
Бу турбина бутурбиналық қондырғының (БТҚ) бір құраушы элементі болып келеді. Булы турбиналардың кей түрлері жылу тұтынушыларды жылу энергиясымен қамтамасыз етуге арналған.
Бу турбинасы және электрогенератор турбоагрегатты құрайды.
Бу турбинасы келесідей жұмыс істейді: жоғарғы қысыммен бу қазандығында алынатын бу турбинаның қалақшаларына барып түседі. Турбина айналыс жасап, генератор қолданатын механикалық энергияны жасайды. Генератор электр тогын шығарады.
Бу турбиналарының электрлік қуаттылығы қондырғының кіруінде және шығуындағы будың қысымының айырымына тәуелді. Бурлук қондырғылардың бу турбиналарының қуаттылығы 1000 МВт - қа дейін жетеді.
Бу турбиналары жылулық процестің мінезіне қарай үш топқа бөлінеді: конденсациялық, жылуфикациялық және арнайы тағайындалған турбиналар. Сатылар типі бойынша турбиналар активті және реактивті деп классификацияланады.
Бу турбинасы екі негізгі бөліктен тұрады. Қалақшалары бар ротор - жылжитын бөлік. Соплолары бар статор - жылжымайтын бөлік.
Будың ағынның бағыты бойынша аксиальды бу турбинасын ажыратады.
Оларда бу ағыны турбинаның ось бойымен қозғалып, радиальды, бу ағыны айналу осіне перпендикуляр, ал жұмысшы қалақшалар айналу осіне параллель орналасқан. Ресейде және ТМД елдерінде тек аксиальды бу турбиналары қолданылады.
Корпус (цилиндр) санына байланысты турбиналар бір корпусты, екі - үш, кейде төрт - бес корпусты болып бөлінеді. Көп цилиндрлі ьурбинақысымның көп сатыларын орналастырып, энтальпияның жылулық айналымдарын көптеп қолдануға, қысымның сатыларын орналастырып, төмен және орта қысым бөліктерінде жоғарғы сапалы материалдарды қолдануға мүмкіндік береді. Мұндай турбина ауыр, қиын және қымбат болады. Сол себепті көп корпусты турбиналар қуатты бур турбиналық қондырғыларда қолданылады.

Білік саны бойынша бір білікті, олардың барлық корпустарының біліктері бір осьте орналасқан, екі, кейде екі және үш параллель орналасқан бір білікті булар жалпы жылулық процеспен байланысқан деп ажыратады. Кемелік бу турбиналарында сондай да жалпы тісті беріліспен (редуктор) байланысқан.
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
5
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Бу турбиналары жылулық процестің мінезіне қарай үш топқа бөлінеді: конденсациялық, жылуфикациялық және арнайы тағайындалған турбиналар. Сатылар типі бойынша турбиналар активті және реактивті деп классификацияланады. Конденсациялық бу турбиналары
Конденсациялық бу турбинасы бу жылуының максималды бөлігін механикалық жұмысқа айналдыру үшін жұмыс атқарады. Олар жұмыс атқарған буды вакууммен (осыдан аты шыққан) сақталатын конденсаторға шығарумен жұмыс істейді. Конденсациялық турбиналар стационар және тасымалдаушы болады.
Стационар турбиналар айнымалы ток генераторларымен бірге бір білікте жасалады. Мұндай агрегаттарды турбогенераторлар деп атайды. Конденсациялық турбиналар орналасқан жылулық электростанцияларды конденсацияланған электрленген станциялы (КЭС) деп атайды. Мұндай электрстанцияларының соңғы өнімі - электрэнергия болып келеді. Жылулық эергияның тек кішкене бөлігі электростанцияның жеке қажеттілігіне, кейде жақын орналасқан тірі аймақтарды жылумен қамтамасыз етуге ктеді. Әдетте бұл энергетиктер ауылы. Турбогенератордың қуаттылығы көп болған сайын экономды және 1 кВт орнатылған энергияның құны төменірек болатындығы дәлелденген. Сол себепті конденсациялық электростанцияларда жоғары қуатты турбогенераторлар орнатылады.
Электростанциялардың бу турбиналары тағайындалуы бойынша негізгі тұрақты жүктемені көтеретін негізгі, жүктеме шыңдарын жабуға жұмыс істейтін шыңдық, электростанциялардың электроэнергиямен қамтамысз етуші өз қажеттіліктеріндегі турбиналар деп бөлінеді. Негізгілерден жүктемелерде жоғары тиімді (80 % шамасында), шыңдық - жылдам іске қосумен тез жұмысқа кіріседі, өз қажеттіліктеріндегі турбиналардан - жұмыстағы аса баріктікті қажет етеді. Электростанциялардағы барлық бу турбиналары 100 мың сағат жұмысқа есептеледі.
Конденсацияланған турбина жұмысы: қазандық агрегаттан жаңа бу бу проводымен бу турбинасының жұмысшы қалақшаларына брапы түседі. Кеңею кезінде кинетикалық энергия электрлік генератормен бір білікте орналасқан турбина роторының айналысының механикалық энергиясына айналады. Жұмыс атқарған бу турбинадан конденсаторға барады. Конденсаторда суытқышты циркуляциялық суымен жылуалмасу жолымен су күйіне дейін суытылып сораптың көмегімен трубопровод немесе су қоймасының градирнясымен қазандық агрегатқа қайта барады. Алынған энергияның көп бөлігі электр тогының генерациясы үшін қолданылады.
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
6
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Жылуфикациялық бу турбиналары. Жылуфикациялық бу турбиналары жылулық және электрлік энергияны алуға қызмет етеді. Бірақ мұндай турбиналардың соңғы өнімі - жылу. Мұндай жылуфикациялық бу турбиналары бар жылулық электростанцияларды көбіне жылуэлектроорталықтар (ЖЭО) деп атайды. Жылуфикациялық бу турбиналарға кері қысымы бар турбиналар, буды жинауды реттеушісі бар, сонымен бірге таңдау мен кері қысымы бар турбиналар жатады. Буды таңдаудағы реттеуіші бар турбиналарда бу 1 немес 2 аралық саты арқылы шығарылады, ал қалған бу конденсаторға барады. Алынатын будың қысымы реттеуші жүйе шамасында белгіленген шекпен реттеледі. Таңдац орнын қажетті бу параметрлеріне байланысты алады.
Жылуфикациялық турбина жұмысы: жаңа бу қазандық агрегаттың бупроводы арқылы бу турбинаның жоғарғы қысымды жұмысшы қалақшалардың цилиндріне бағытталады. Кеңею кезінде кинетикалық энергия электрлік генератормен байланысқан турбина роторының айналысының механикалық энергиясына айналады.соңғы сатыдан жұмыс атқарған бу конденсаторға барып конденсацияланады, содан кейін сораптың көмегімен трубопровод арқылы қызындық агрегатқа бағытталады. Қызындықта алынған судың көп бөлігі желілік суды ысытуға қолданылады.
Арнайы тағайындалған бу турбинасы. Арнайы тағайындалған бу турбиналары химиялық, металлургиялық, машина жасаушылық кәсіпорындардың қалған жылуында жұмыс істейді. Оларға мыжылған (дроссельденген) бу турбиналары, екі қысым турбиналары, және алдын - ала қосылғандар (форшаль) кіреді.
Мыжылған бу турбиналары атмосфералық қысымнан сәл жоғары қысымы бар поршеньді машиналардың жұмыс атқарған буын қолданады.
Екі кысым турбиналары аралық сатылардың біріне әкелінетін бу механизмдерінің жұмыс атқарған буларында жұмыс істейді.
Алдын - ала қосылған турбиналар бастапқы қысымды және керіқысымды агрегаттардан тұрады. Барлық жұмыс атқарған буы бастапқы қысымы төмен турбиналарға бағытталады.
Сонымен қатар арнайы тағайындалған турбиналарға жетектің жоғары қуаттылығын қажет ететін түрлі агрегаттардың жетекті турбиналары жатады.
Арнайы тағайындалған бу турбиналары конденсациялық, жылуфикациялық турбиналар сияқты сериялап шығарылмайды, көбінесе олар жеке тапсырыстар бойынша жасалады.
Номиналды мәндерінің негізгі параметрлерінің сипаттамалары
Турбинаның номиналды қуаттылығы - салалық мемлекеттік стандарттармен қарастырылған олардың шекте өзгеруі немесе негізгі параметрлерінің нормальды өлшемдерінде электрогенератордың қысуларында турбина ұзақ уақыт дамытуы керек. Буды таңдауды реттеушісі бар турбиналар оның бөлшектерінің мықтылығына сәйкес қуаттылығын номиналды мәннен өсіруі мүмкін.
Турбинаның тиімді қуаты - турбинаның тиімді жұмыс істеуіндегі қуат. балғын будың параметрлеріне және турбинаның тағайындалуына сәйкес қуат тиімділігі (10 25) % тең болуы мүмкін.
Қоректік судың регенеративті жылытуының номиналды температурасы - соңғы жылытқыштың қоректік суының температурасы.
Бу турбиналары келесідей артықшылықтарға ие:
- бу генераторының жұмысы отынның әр түрлі түрінде болуы мүмкін: газ тектес, сұйық, қатты;
- жоғарғы бірлік қуаттылығына ие;
- жылутасымалдағышы еркін таңдауы бар;
- қуаттың кең диапозонына ие;
- бу турбиналарының зор ресурсына ие.
Бу турбиналарының кемшіліктері:
- бу қондырғыларының жоғарғы инерциялығы (іске қосудың және өшірудің ұзақ уақыты);
- бу турбиналарының қымбаттылығы;
- жылу энергиясы көлемімен салыстырғанда шығарылатын электр ток көлемінің аздығы;
- бу турбиналарының қайта жөндеуінің қымбаттылығы;
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
7
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
- қатты отын мен ауыр мазутты қолданған кездегі экологиялық көрсеткіштің төмендеуі.

1. i - s - диаграммасына процессті салу және турбинаға кеткен бу шығының анықтау

1.1 i - s - диаграммасына процесті салу және конденсациялық турбиналар үшін бу шығынын анықтау

i - s диаграммасында (1 - сурет) р0, t0 параметрлері бойынша Ао нүктесін салады (стопорлы клапан алдындағы бу күйі).
Ао нүктесінен изоэнтропиялық процесстің қисығын изобарамен қиылысқанша жүргізеді, ол жұмыс жасаған бу қысымына сәйкес келеді рк. қиылысқан нүктені А1t. белгілейді.
Энтальпия нүктелерінің айырымын анықтайды Ао және А1t:

,
(1)

яғни, қысым жоғалтуын ескермегенде турбинаға бағытталған жылутөмендегіш, стопорлы және реттелетін клапанның.
Дросселдеуде стопорлы және реттелетін клапандарда қысымды жоғалту келесідей анықтаймыз ∆р = (0,030,05) р0. Әдетте ∆р = 0,05р0 деп алынады, сондықтан соплолардың реттелетін сатыдағы бу қысымы р'o= 0,95p0. i -- s диаграммасында лекал көмегімен р'о қысымына сай келетін изобараны жүргізеді.
Ао нүктесінен i = const энтальпия тұрақтысы қисығын р'о изобарамен қиылысқанша жүргізіп, соплоның реттелетін саты алдындағы бу күйіне сай келетін А'о нүктесін белгілейміз.
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
8
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Шығарғыш құбыршадағы қысымды жоғалтуды (турбинаның соңғы сатысынан конденсаторға дейін) (0,020,08) деп қабылдаймыз. Төменгі шекті - қысымға қарсы жұмыс жасайтын турбиналар үшін алады, ал жоғарғы - конденсациялық турбиналар үшін таңдалады. Төменгі шекті қысымға қарсы жұмыс жасайтын турбиналар үшін, ал жоғарғы шекті - конденсациялық турбиналар үшін алады.
Соңғы саты шыға берісіндегі будың қысымын р2 = рк+Δpв.п анықтайды. р2 изобарасын i - s диаграммасына салады.
А0' нүктесінен р2 изобарамен изоэнтропиялық қисығының қиылысуын А'1t, нүктесін белгілейді. А'ожәнеА'1t нүктелеріндегі энтальпия айырымдарын анықтайды:

,
(2)

яғни, стопорлы және реттелетін клапандарда мен шыға берістегі құбыршадағы жоғалтуларды ескергендегі турбинадағы изоэнтропиялық жылутөмендеу.

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
9
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
1 - сурет. i -- s-диаграммасындағы турбиналар үшін алынған
реттелетін бу жүйесінсіз жұмыс жасайтын жылулық процесстің сызбалық көрінісі

ηoi = f (Nэ) график тәуелділігінен (2 - сурет) жобаланатын турбинаның эффективті ηe п.ә.к. - тің орташа температурасының. орташа мәнін анықтайды.
тәуелділік графигінен жобаланатын турбинаның механикалық п.ә.к. - ін анықтайды (3 - суретті қараңдар).

2 - сурет. Турбинаның катысты эффективті п.ә.к - нің оның қуатынан тәуелділігі
3 - сурет. Турбинаның механикалық п.ә.к - нің және редуктор п.ә.к - нің генератор қуатына тәуелділігі

Турбинаның ішкі қатысты п.ә.к-ін табады :

,
(3)

Турбинадағы қолданылып жоламалданатын жылутүсіруді анықтайды:

,
(4)
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
10
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00

А'о нүктесінен (1 - сурет ) изонтропиясы арқылы төмен жүргізіп, Hi қолданылатын жылутөмендегіш және С нүктесі орналасқан параллель s осі арқылы сызықты изобарамен қиылысуындағы В нүктесін алады. В нүктесі болжанатын бу күйі мен бу болжалдық сипатталатын күйі. А' және В нүктесі арқылы турбинадағы болжаланып отырған процессті анықтайды. В нүктесінен горизонталь қисықты соза келіп изобарасы қисығымен қиылысып Вк нүктесін алады.
Будың секундтық шығының анықтайды кгс:

,
(5)

мұндағы, Н0 - қолдағы жылутүсу кДжкг;
- тәуелділік графигінен анықталатын редуктор п. ә. к .-і (4 - сурет қараңдар);
- тәуелділік графигінен анықталатын генератор п. ә. к .-і (4 - сурет қараңдар).

4 - сурет. Редуктор және генератордың п. ә. к- інің генератор қуатынан тәуелділігі
1.2 i -- s -диаграммасында процессті құру және реттеліп алынатын бу турбиналардың бу шығының анықтау
i -- s - диаграммасында жылулық процессті салу әдісі реттеліп алынатын бу жүйесі жоқ турбиналардағы сияқты жүреді (7 пункт қоса алынғанда). Процессті ары қарай салу келесіге келеді:
А'0 нүктесінен (6 сурет) изоэнтропиялық процесс қисығын алынатын ротб бу қысымына сәйкес келетін изобарамен қиылысқанша жүргізеді. Қиылысу нүктесін А1t' деп белгілейді.

5 - сурет. i -- s-диаграммасындағы турбиналар үшін алынған реттелетін бу жүйесі жұмыс жасайтын жылулық процесстің сызбалық көрінісі

А'0 және А1t' (Н'о), нүктелер арасындағы изоэнтропиялық жылутүсулер турбинаның жоғары бөлігіне қатысты мәнін оның алдында анықталғанға көбейтеді, және одан соң қолданылып тұрған жылутүсуді алады.
Нi' өлшемін қоя тұра А' нүктесінен төмен қарай ротб, изобарамен қиылысқанша горизонтальді қисық жүргізіп, таңдау камерасындағы бу күйін сипаттайтын В' нүктесін анықтайды
Турбинадағы төмен қысым бөлігіндегі (т.қ.б.) реттелетін клапандардағы бу қысымының жоғалуын анықтайды Δ рот6(0,030,04) ротб.
Δ рот6 жоғалуын i -- s диаграммасына енгізіп изобараға келтіреді.
р1 = р отб - Δ ротб.
B′ нүктесінен горизонталь сызықты ұзартып, p1 изобарамен қиылыстырсақ Ао" нүктесін аламыз,бұл нүкте реттелетін сатының соплолардың (т.қ.б.) алдындағы бу күйіне сәйкес келеді.
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
11
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Ао" нүктесінен изоэнтропиялық процесс қисығын жүргізіп, р2 изобарасымен қиылысу нүктесін А"1t деп белгілейміз. А0" және А1t." нүктелеріндегі энтальпиялар айырымы келесідей анықталады:
,
(6)

яғни, изоэнтропиялы f жылутөмендетуі, т.қ.б.- ға келетін - ді алдында алынған -ге көбейтеміз:

.
(7)

1.3 Регенерация сызбасының есептеуі

Есептеу алдында принципиалды жылулық турбиналық құрылғының сұлбасын құрады және будың таңдалып реттелмеген санын таңдайды (6 сурет)
Нәрлі судың температурасын келесідей анықтайды:
- а) р0 стопорлы клапан алдындағы қысымды қамтамасыз етуші қазандықтағы барабанның pб0 қысымын табады pб0= p0 0,9 ата;
- қазандықтың барабанындағы қысымға байланысты қаныққан су буы кестесінен tб0 қанығу температурасын табады;
- нәрлі су температурасын келесідей алады tп в = (0,60,7 )t[б]0

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
12
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
6 - сурет. Турбиналық құрылғының принципиалды жылулық сұлбасы
Қаныққан су буы кестесінен конденсатордағы қысым арқылы қанығу температурасын табады және оны 1 -- 2° С - қа төмендетіп (конденсаттың шамадан тыс суытылуы), tK.конденсат температурасын алады.
Конденсат, эжектор тоңазытқышынан өте келе 4 -- 7° С - ге қызады. Сондықтан эжектордан шыққан конденсат температурасы былай табылады:

, °С
(8)

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
13
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Орташа алғанда әр қыздырғышта конденсат келесідей қызады
t=, °C
(9)

мұндағы, z -- регенеративті сұлбадағы қыздырғыштардың саны
Аралас регенеративті сұлбада қыздырғыштағы каскадты дренажды ағызғышта (6 сурет) үш қыздырғышқа ие (даэраторды қосқанда). Өзінің қарапайымдылығы мен үнемділігі арқасында бұл сұлба аз қуатты электростанцияларда қолданылды. Эксплуатацияны ыңғайлы ету мақсатында атмосфералық даэраторды қолданады. (П-2) төмен қысымды қыздырғыштан шыққан нәрлі судың температурасын келесідей аламыз:

t1= (tэж+t) °C

(10)
Ал қыздырғыш будың қаныққан температурасын 3 -- 7° С - қа көбірек қылып алады:

°C, (11)

Қыздырғышқа арналған П-2 алынатын бу қысымын су буы кестесінен қаныққан температура бойынша анықтайды. Алынған қысымдарды изобара түрінде i -- s диаграммасына енгізеді, онда турбинадағы жылулық процесс бейнеленген, және берілген отбор турбинаға кіретін будың үшінші ретін құраған соң рIIIотб түрінде жазылады (6 сурет). р‴отб изобарасының жылулық С‴ сызық процесінің қиылысу нүктесі алынатын бу күйін сипаттайды, оның құрамында энтальпия iIII , қатыстық i‴ абсолюттік, алынатын бу көлемін сәйкесінше аIII және DIII арқылы белгілейді. Қатыстық бу көлемі ретінде турбинаға берілетін бүкіл будың бір бөлігінің көрсетілімі алынатын көлем деп түсінеді.
Нәрлі судың кейінгі қыздырылуы даэратор арқылы жүргізіледі. Атмосфералық деаэраторда қысым =1,2 бар, сондықтан қыздырушы қаныққан будың температурасы =104 оC, және сәйкесінше, нәрлі су - ден =104оС- ке дейін қызи бастайды. Будың даэраторға таңдалуы реттелетін таңдауы бар турбиналарда реттелетін таңдау жүйесінде жүзеге асады. Егер реттелетін тағдау қысымы 1,2 бар - дан көп болатын болса, таңдауды редуктор арқылы жүргізеді.
Даэратор үшін алынатын (iд) бу энтальпиясы i - s диаграммасында В' нүктесінде анықталады (6 сурет). Егер бу таңдалуы дроссельді клапан арқылы жүргізілетін болса, қысымды - 1,2 бар- ға түсіретін болса, дросселдеу процессі тұрақты энтальпияда жүреді және бу энтальпиясын бәрі бір В' нүктесінде алу тиіс. Даэраторға алынатын будың қатыстық және абсолюттік көлемін сәйкесінше және Dд арқылы белгілейміз.
Нәрлі судың алдағы қыздырылуы жоғары қысымды П-1 қыздырғышта tn.B температурасына дейін жоғарыда анықталған (п - 2, в) - дан жоғары жүзеге асады.
П-1 қыздырғышындағы қыздыру буының қаныққан температурасы төмендегідей болады:

,°C
(12)

Қыздырғыш бу қысымын қаныққандық температурасымен су буы кестесінен анықтайды және i - s диаграммасына изобара ретінде белгілейді (5 сурет). Изобараның р'отб жылулық процессімен қиылысу нүктесі СИ жүйесіндегі бірліктермен немесе П-1 жоғарғы қысым қыздырғышына арналған теңдеуден және энтальпиясы i1 болатын турбинадан алынатын будың күйін сипаттайды. Алынатын будың қатыстық және абсолюттік көлемін сәйкесінше және DI арқылы белгілейді.
П-1 қыздырғышына бағытталған жылулық баланс теңдеуінен будың қатыстық шығыны келесідей анықталады:

,
(13)

мұндағы, i1 - қыздырғыш будың конденсат энтальпиясы.
ηп = 0,97 0,99 - қоршаған ортаға кеткен жылуды ескеретін қыздырғыш п.ә.к.-і,
с - судың жылусыйымдылығы.

Даэраторға кеткен қатыстық шығынды анықтау үшін аралас қыздырғыштың жылулық балансы:

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
14
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00

мұндағы, aр.отб - реттелетін таңдауларға келетін будың қатыстық көлемі;
- жылулық қабылдағышқа қайтарылатын конденсат энтальпиясы;
- П-2төмен қысымды қыздырғыштан шыққан нәрлі су энтальпиясы;
aэж - 0,005 0,013- эжекторға келетін будың қатыстық көлемі ( аэж=0,01);
ηд =0,98 0,99 - қоршаған ортаға кеткен жылуды ескеретін деаэратор
п.ә.к-і;
- даэратордан шыққан нәрлі су энтальпиясы;
aд - даэраторға келетін будың қатыстық көлемі.
Теңдеуді aд - ға қатысты шығарады, aр.отб - ға тәуелді болады,себебі
қалған мүшелердің барлығы танылған болып табылады.
(14)

П-2 төмен қысымды қыздырғышқа бағытталған будың қатыстық шығының анықтау үшін жылулық баланс теңдеуін құрады

,
(14)

мұндағы, - эжектордан шыққан нәрлі су энтальпиясы.
- П-2 төмен қысымды қыздырғыштан шыққан нәрлі су энтальпиясы.
Теңдеуді aIII - ке қатысты шығарады , aр.отб - дан тәуелділігі білдіреді, себебі басқа мүшелер белгілі.
D0 турбинаға бағытталған будың шығыны Nэ генератор қуатымен номиналды режимде және реттелетін D отб бу таңдауларын СИ жүйесіндегі теңдеулерден тұрады

(15)

мұндағы, ηм - графиктен анықталатын механикалық п.ә.к.-і (3 сурет);
ηг - графиктен анықталатын генератор п.ә.к.-і (5 сурет);
hI - П-1 қыздырғышына бағытталған бірінші бу тандауына дейін турбинадағы жылуайырым;
hII - П-1 қыздырғышына бағытталған бірінші бу тандауына дейін турбинадағы жылутүсу және қолданылатын таңдаулы реттелетін камера;
hIII - Реттелетін т.қ.б. клапандары арасында және П-2 қыздырғышына бағытталған бу турбинадағы қолданылатын жылуайырым;
hIV - П-2 қыздырғышымен және конденсатор арасында турбинадағы қолданылатын жылуайырым;
G0 - будың секундтық шығыны.
Бірінші теңдеуді G0- ге қатысты есептеп, екіншісін сәйкесінше алады:

(15)
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
15
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Мына аI, ад, аIII, ηm және ηp, табылған мәндер орындарына қойсақ, келесідей түрдегі теңдеулерге келеміз:

((17)

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
16
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
мұндағы, А', В, В', С және C' белгілі бір сандық мәндерге ие . ар.отб орнына қоя оның мағынасын ротб = G р.отбG0 немесе a р.отб = D р.отбD0 , төмендегіні анықтау үшін теңдеуді алады

(18)

және

ад және аш мәндерін табады, себебі олар ар.отб функциялары болып табылады:

П-1 жоғары қысымды қыздырғыш үшін

Деаэратор үшін

П-2 төмен қысымды қыздырғыш үшін

және конденсаторға түсетін бу үшін

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
17
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Есептеулерді жүргізейік:
i0=3440,7 кДжкг
i1t=2010 кДжкг
H0 =i0-i1t=3440,7-2010=1430,7 кДжкг
∆p=0,05p0=0,05∙11=0,55 МПа
p0'=0,95p0=0,95∙11=10,45 МПа
∆pв.п.=0,07∙4=0,28 кПа
p2=pk+∆pв.п.=4+0,28=4,28 кПа
H0'=i0-i1t'=3440,7-2020=1420,7 кДжкг
η0i=ηoeηm=0,750,99=0,77
Hi=H0η0i=1430,7∙0,77=1101,639 кДжкг
G0=H0ηoe ηp ηг=11850,79∙0,975∙0,944=11850,797=1 630∙103 кгс
G=860∙60001185∙0,79∙0,975∙0,944=516 0000862=6000 кгс

Hi'=H0'η0i=590,7∙0,77=454,8 кДжкг
∆pотб=0,04pотб=0,04∙1,1∙106=0,044 МПа
p1=pотб-∆pотб=1,1-0,044=1,056 МПа
H0"=i0"-i1t"=3039-2149=890 кДжкг
Hi"=H0"η0i=890∙0,77=685,3 кДжкг

p0б=p00,9 ата=110,9=12,2 МПа
t0б=326 °С
tп.в=0,7∙326=228,2 °С
tн=29 °С
tk=27 °С
tэж=tk+7=28+7=35 °С
∆t=228,2-353=64,4 °С
t1=tэж+∆t=35+64,4=99,4 °С
tн1г=t1+7=99,4+7=105,4 °С
tн2г=tп.в+6=228,2+6=234,2 °С
∝1=(tп.в-tд)c(i1-i1')ηп=228,2-1044, 193225-1009,10,99=520,3982215,9=0,2 34
1009,1∙0,234+27αр.отб+2654,74αд+99, 41-0,234-αр.отб-αд+0,01=0,99∙105,
2555,34αд-72,4αр.отб=104,346-311,28 5
2555,34αд=72,4αр.отб-206,939
αд=0,02αр.отб-0,08

αııı2525-411,8=1-0,234-αр.отб-0,02α р.отб+0,08+0,01)(99,4-35)0,99
αııı=0,031(0,856-1,02αр.отб)

αııı=0,02-0,02αр.отб

G0=1628,664945,83-709,28(11G0)=6451 ,6945,83-7802,08G0
G0945,83-7802,08G0=1628,664
945,83G0-7802,08=1628,664
G0=14,5
∝р.отб=1114,5=0,77
αд=0,01αр.отб-0,04=0,01∙0,77-0,04=- 0,03
αııı=0,02-0,02αр.отб=0,02-0,02∙0,77 =0,0046
G1=α1G0=0,164∙14,5=2,38 кгс
Gд=αдG0=0,03∙14,5=0,44 кгс
Gııı=αıııG0=0,0046∙14,5=0,067 кгс
Gk=G0-G1-Gд-Gııı-Gр.отб=14,5-2,378- 0,44-0,067-11,1=0,52 кгс

G0=60001185∙0,79∙0,975∙0,944=6,96 кгс
Өзг.

Пар.№
Құжат №.

Қолы

Күні

Пар.

18
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00

Өзг .
Бет
Құжат №
Қолы
Күні
Парақ
19
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Жетілдір.
Калиева У.
Тексерген.
Жилгильдинов

Н. бақ.
Жилгильдинов
Бекіткен.
Степанова

Есептік режимді таңдау
Белгі
Парактар
58
Семей қ. Шәкәрім ат. МУ
2 Есептік режимді таңдау
Турбинаның ағындық негізгі өлшемдері есептеуіш режимдерге тәуелді, ол турбиналардың эксплуатациясына жақын режимдерге сай келеді. Егер жобалауда турбинаның жұмыс жасау графигі берілсе, есептік режим таңдауы графикке негізделеді. Ал егер график болмаса, конденсациялық турбиналарға есептік режимді әдетте 80% максималды жүктеу жасалады, ал таңдалатын булы турбиналар үшін режим 80% қуаты бар және алынатын будың толық көлемімен жүргізіледі. Т.қ.б. конденсациялық режимдегі номиналды қуаттағы 80% шығынға негізделеді.
Курстық жобаны жасау барысында конденсациялық турбиналар және қысымға қарсы турбиналар үшін номиналды қуатқа сәйкес келетін турбиналар режимі болады, ал реттеліп алынатын бу турбиналарының режимі номиналды қуат және алынатын будың толық көлемі (ж.қ.б. үшін), (т.қ.б. үшін); т.қ.б. үшін - турбиналар конденсациялық түрде жұмыс жасағанда номиналды режимде жұмыс жасайды.
Бұл есептік режимдер құбыржасайтын заводтарда әдеттегі қабылданатын режимнен өзгеше болып табылады. Бұл курстық жобаның жұмыс көлемін азайту үшін ғана жасалған болатын және екі жылулық есептеуді жүргізбеу үшін жасалған дүние: 80% номиналды қуатта - ағатын бөліктің өлшемдерін анықтау үшін және турбинаның толық қуаты кезінде - оған әсер ететін әр бөлік үшін максималды күштерді анықтау үшін жасалады.

Өзг .
Бет
Құжат №
Қолы
Күні
Парақ
19
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Жетілдір.
Калиева У.
Тексерген.
Жилгильдинов

Н. бақ.
Жилгильдинов
Бекіткен.
Степанова

Турбинаның активті бөлігінің ағындық есептеуі
Белгі
Парактар
58
Семей қ. Шәкәрім ат. МУ

3 Турбинаның активті бөлігінің ағындық есептеуі
3.1 Реттелетін саты есептеулері

Реттелетін сатының ағындық бөлігінің есептеуі секундтық бу шығынын алдынғы сақиналық тығыздалудан шығындалып ағып кетуін ескеріп келесідей түрде табады:

, кгс,

((19)
мұндағы, Dут -- алдынғы аяқтық тығын арқылы будың сағаттық шығындалуы және Dут = 3600Gyт.
Gyт анықтауға арналған формула 3-2 бөлімінде көрсетілген.
Реттелетін сатыда өңделетін h0 изоэнтропиялық жылутүсулер келесілерге сүйеніп беріледі. Жылутүсудің жоғары мәні турбинынаның конструкциясының қарапайым болуына әкеледі, яғни сатылардың санының азаюы және турбинаның арзандауы болады, бірақ бұл п.ә.к.- тің төмендеуіне әкеліп соғады. Жылутүсудің аз болуы сатылардың санының артуына әкеледі, яғни турбина қымбаттай түседі, бірақ п.ә.к.-і арта түседі.
Еліміздегі турбиналарда h0 қуаттары орташа және төмен турбиналарда 210 - 290 кДжкг (50 - 70 ккалкг) арасында таңдап алынады. Қайтадан жоспарланатын қуаттары жоғары турбиналар үшін h0 = 85 105 кДжкг (2025) ккалкг алынады.
Орташа және төмен қуатты турбиналарда жоғары жылуайырымдарға қатысты таңдаулар h0 = 210 290 кДжкг төменгілерге байланысты:
а) Турбина п.ә.к.- іне алдынғы аяқтық тығыннан будың ағуы қатты әсер етеді, ал реттелген сатының камерасындағы қысым неғұрлым төмен болса, соғұрлым ағып кету азаяды.
б) реттелетін сатының камерасында жоғары парциалдық дәрежесінде төмен қысымды режимде жоғары шүмек мен қалақшаларда келесі сатыларды жүргізуге болады, одан вентеляцияға кеткен шығындар азаяды.
Жоғары қуатты турбиналарда (h0=85 105 кДжкг) жоғары көлемді бу шығындарында қатыстық төмен жылуайырымдарды таңдау, олардың турбина арқылы алдынғы аяқты тығын арқылы ескермеуге болатындай болып табылады және турбинаныңң п.ә.к.- іне аз әсер етеді, ал шүмек пен қалақшалары жоғары болғанда, толық қысымның келесі сатылары будың жіберуінде іске асыруға болады.

Көпсатылы турбинаар үшін реттелген саты ретінде бірвеналық Рато дискісін және Кертистің еківеналық дискісін қолданады. Есептік режимде турбинаның жұмыс жасауы п.ә.к. мәні жоғары болады, бұл реттелетін сатыда аз жылуайырым өңделуде бірінші түрі қолданылады. Екіншісі жоғары жылуайырымдардыі өңдеуде қолданылады және турбинаның түрлі режимінде жұмыс жасағанда тұрақты п.ә.к- пенен сипатталады.
Будың подсос мәнін азайту үшін және Кертис дискісінің бағыттаушы қалақшалары мен жұмыс орнынында реттелетін сатының п.ә.к.- ті арттыру үшін реактивтілікті енгізеді, яғни ол буды толығымен жібергенде мақсатты болып табылады. Буды жібергенде парциалды қысымда және қалақшалардың төмен биіктігінде реактивтілікке енгізу әрқашанда пайдалы болып табыла бермейді, себебі бұл кезде энергия шығындалуы көбейіп кетуі мүмкін, ал бұл п.ә.к.- тің төмендеуіне әкеледі. Аз шығындарда, жоғары және орташа бастапқы параметрлерде реакция дәрежесін ρк = 0 деп алады.
Кертис дискісінің шүмектісінен будың теориялық ағу жылдамдығын келесі формуламен есептейді:

, мс,

((20)
мұндағы, h0 - Кертис дискісіне келетін изоэнтропиялық төмендеу;
ρк=ρн+ρр - реакцияның суммарлық дәрежесі, мұндағы ρн -- турбинаның бағыттаушы қалақшасына келетін реакция дәрежесі, ρр -- жұмысшы қалақшаларға келетін реакция дәрежесі. Әдетте ρн = 0,02, ρρ = 0,02 0,04, сондықтан ρк , = 0,04 0,06.

Шүмектен шыққан будың шын жылдамдығы с1=φс1t
мұндағы, φ -- шүметің жылдамдық коэффициенті. Соңғыны келесі формуламен анықтайды

(21)

мұнда, c- шүмектік тордағы энергия шығындалу коэффициенті.
Шүмектік геометриялық параметрлерінде және анық режимде (шүмектің профилін таңдау п. 15 - те сипатталады) c коэффициентін- Дейча М. Е. және басқалар Атлас профилей решеток осевых турбин (М., Машиностроение, 1965) кітабынан табады. Ал егер атлас болмаса, не керекті мәндер сол атласта кездеспесе , онда φ жылдамдық коэффициентін шүмектің бетін өңдеу дәрежесіне байланысты таңдайды:
Дөрекі өңделген шүмектерде φ = 0,93 0,94;
Анықтап өңделген шүмектерде φ = 0,95 0,96;
Анықтап фрезерленген шүмектерде φ = 0,96 0,97.
Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
21
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Әдетте φ = 0,95 мәнін қабылдайды.
и шеңберлік жылдамдық пен си шүмектен шыққан бу ағуының шың жылдамдыққа қатынасының оптималды мәнін табу үшін қасына uc1 Кертис Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
22
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
дискісі үшін анықталған мәндер беріледі, яғни мәндерді 0,200,26 аралығында алады, ал таза активті сатылар мен реакция дәрежесі үлкен емес сатылар үшін 0,230,32 аралығындағы мәндерді алады, және бірвеналық реакция дәрежесі үлкен емес дискілер үшін 0,420,58 аралығындағы мәндер алынады.
8 сурет. Кертис дискісі үшін жылдамдықтар үшбұрышын салу

Шүмектердің ai иілу бұрышына беріледі:
Біртәждік сатылар үшін 11 -- 16°;
Екітәждік 16 -- 22°;
Үштәждік 20 -- 24° аралығында.
uc1таңдалған қатынастар бойынша Кертис дискісі үшін жылдамдықтар үшбұрышын салады (8 сурет). 0 нүктесінен аi +ω бұрышында (ω -- қисық кесілген бу ағынының 0и осіне с1 векторын ауытқу бұрышына қояды. с1 векторының аяғынан 0u осіне қарама - қарсы жаққа u=u\c1 c1=u шеңберлік жылдамдық векторын қояды. и векторның басын 0 нүктесін қоссақ, ω1 жұмыстық қалақшалардың бірінші қатарындағы будың қатыстық жылдамдық векторын аламыз және β1 кіру жылдамдығын аламыз
Жұмыс қалақшаларының бірінші қатар үшін шығу жылдамдығының үшбұрышын салу үшін (ол - бағыттаушы қалақшалар үшін кіру үшбұрышы да болып табылады), β2 шығу бұрышын есептейді және w2 жұмысшы қалақшалардың бірінші қатарындағы шығудың қатыстық жылдамдығын анықтайды:
°

((22)

мұндағы, ψ- жұмысшы қалақшалардағы жылдамдық коэффициенті. ψ коэффициентін төмендегі формуламен есептейді, ондағы л -- жұмысшы тордағы энергия шығынының коэффициенті.

(23)
(
Қалақшалардың белгілі режимдік және геометриялық параметрлерінде (қалақшалардың таңдауы п. 15- те көрсетілген) л коэффициентін айтылған Дейча М атласынан табады. Ал егер атлас болмаса, не керекті мәндер сол атласта кездеспесе , онда ψ жылдамдық коэффициент графиктен анықталады (9 сурет), оны будың қатыстық жылдамдығы ретінде активті (ψ акт) үшін және реактивті сатылар үшін (ψ реакт) 500 мс - ке жуық қолданады. Басқа жылдамдықтарда ψ табылған мәнін 10 суреттен анықталған к коэффициентіне көбейту қажет.

9 - сурет. Ағыстың бұрылу бұрышына тәуелді ψ жылдамдық коэффициентін анықтауға арналған графигі
10 - сурет. Будың жылдамдығын ескеретін түзету коэффициентін анықтауға арналған графигі

0 нүктесінен w2 векторын қоя тұра β2 бұрышында Оu осіне осы вектор аяғынан Оu осіне қарама- қарсы болатын бағытқа и векторын қалдырады. 0 нүктесін и векторының басына қосып с2 векторын алады. Ал ол - Ои осіне а2 бұрышынан бағытталған жұмысшы қалақшалардың бірінші қатарынан шыға берістегі будың абсолюттік жылдамдығы болып табылады. с2 жылдамдығы бір уақытта будың кіре берістегі бағыттаушы қалақшаның абсолюттік жылдамдығы болып табылады.
ρн реакция дәрежесін ескере отырып, бағыттаушы қалақшаның шыға берістегі бу абсолюттік жылдамдығын келесі формуламен есептейді:

, мс
((24)

Өзг.
Пар.№ққ
Құжат №.
Қолы
Күні
Пар.
23
ЯЭҚЭО-14.КЖ.0000.02.00
Бағыттаушы ψн қалақшасының бу жылдамдық коэффициентін өлшемін 9 және 10 суреттерде көрсетілген график көмегімен анықтайды, ψн=f (а2 + а'1) - тең деп алады. w'1 жұмыс қалақшаларының кіре берістегі екінші қатардағы будың қатыстық жылдамдығын жылдамдық үшбұрышын салу арқылы анықтайды. Ол үшін 0 нүктесінен Ои осіне a'1 бұрышта c'1 жылдамдық векторын жүргізеді. Бұл вектордың соңынан Ои осіне қарама- қарсы бағытта и векторын қалдырады. 0 нүктесімен и векторының басын қосып Ou осіне β'1 бұрышында бағытталған w'1 векторын аламыз. Жылдамдықтардың шығу үшбұрышын алу үшін, w'2 жұмысшы қалақшалардың екінші қатарындағы шыға берістегі қатыстық жылдамдығын анықтайды:

мс
((25)

мұндағы, ρр -- жұмысшы қалақшалардың екінші қатарындағы реакция дәрежесі;
h0 -- турбинаның реттелетін сатысына келетін жылутүсу;
ψр -- 9 және 10 суреттердегі графиктерден анықталатын жұмысшы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі
Парсо бу турбинасы
Парсонның бу турбинасы жайлы ақпарат
Персонның бу турбинасы
Қазандықтың жылулық сұлбасы
Бу турбиналық АЭС-тер
Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер жайлы
Бу қондырғысын автоматтандыру
Бу турбиналық АЭС
Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь