Активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-220 кВ Қарағанды тораптарындағы режимдерді оңтайландырудың есептеулері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1 Реактивті қуат және кернеу бойынша электр тораптардың режимін оңтайландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.1 Режимдерді оңтайландыру кезіндегі негізгі критерийлер ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2 Минимум шығын бойынша оңтайландыру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.3 Негізгі шаралар және электр торабындағы кернеуді реттегіш амалдар ... 15
2 Тұрақтанған режимдер және оны оңтайландыру есептеулері үшін ЖРЭК
Қарағанды электрлік тораптарының сұлбаларын құрастыру ... ... ... ... ... .22
2.1 ЖРЭК Қарағанды электрлік тораптарының алмастыру сұлбасы ... ... ... ...22
2.2 Реактивті қуат және кернеудің оңтайлы параметрлерінің негізгі есебі ... .29
2.3 ВЛ . 220 . 500 кВ анықтау параметрі шығынды есепке алу тәжісінде ... ..34
3 Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
3.1 Көлденең орын толтырудағы реттелетін құрылғылармен ауысым
тогының ауырлатылған электро беру жұмысының беріктігі ... ... ... ... .46
4 Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..65
4.1 Қосалқы станциядағы жұмыс орнына жарықтандыру жүйелерін
таңдау және жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .67
4.2 Оперативті.диспетчерлік қызмет бөлмесінідегі жарықтық ойықты
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73
4.3 Электроқұрылғының найзағай қорғаныс жобасының өндірісі ... ... ... ... ...76
4.4 Оперативті.диспечерлік қызмет климаттық параметрдің жақсарту
әдісі жұмыс орындарында ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .78
5 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 82
5.1 Тораптардағы электроэнергия шығынын төмендету бойынша
шаралардың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...82
5.2 Инвестиция анықтама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .83
5.3 Шығынды төлеудегі шығын үнемділігін анықтау ... ... ... ... .85
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...89
Қосымша А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .90
Қосымша Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .91
Қосымша В ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .92
Қосымша Г ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .93
Режимді оңтайландыру энергожүйе режимдерін басқару кезінде ҚБЖА-ның маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Қазіргі кезде оңтайлы режимдерді жүргізу амалдары мен әдістерінің үлкен тәжірибесі жинақталған.
Режимдерді оңтайландыру мәселелері екі топқа бөлінеді:
- Шартты жанармай шығынының критерийі бойынша станциялар арасында активті қуат бойынша режимдерді оңтайландыру;
- Активті шығынның минимум критерийі бойынша реактивті қуат пен кернеу бойынша режимдерді оңтайландыру;
Электроэнергия көтерме нарығының жағдайында шартты жанармайдың минимум критерийі бойынша оңтайландыру өз мәнін жоғалтады, себебі қуат пен электроэнергияны жеткізу, электроэнергия көзі мен тұтынушы арасында екі жақты келісім шарт жасалынады.
Осыған байланысты қазіргі уақытта РЭКта режимдерді оңтайландыру реактивті қуат және кернеу арқылы жүзеге асырылады.
Осы дипломдық жұмыста ОАО ЖРЭК 22 кВ Қарағанды торабының режимін оңтайландыру сұрақтарын қарастырамыз.
RASTR оңтайландыру блогын қолданған тұрақтанған режимнің есебін жүргіземіз.
Сонымен қатар ОАО ЖРЭК Қарағанды желісінің құрылымдық шығынының анализін жүргіземіз. Шығынды төмендету шараларын қарастырамыз.
1 Справочник по проектированию электроэнергетических систем. /Под ред.
С.С. Рокотяна и И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985. – 245с.
2 Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в
электрических сетях. Руководство для практических расчетов. М.:
Энергоатомиздат, 1989. – 321с.
3 Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Под ред. В.Н. Казанцева. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 406с.
4 Идельчик В.И. Электрические системы и сети. Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989. – 113с.
5 Электрические сети и системы. Учебное пособие для ВУЗов. М.:
Высшая школа, 1986. – 227с.
6 Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ. Под ред. В.М. Максимова. М.:
Союзтехэнерго, 1981. – 365с.
7 Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте. Составители:
Л.П. Кошулько, Н.Г. Суляева, А.А. Генбач. А-Ата, 1989. – 327с.
8 Справочная книга для проектирования электроосвещения. Под ред. Г.М. Кнорринга, Л.: "Энергия", 1986. – 46с.
9 Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.:
Энергоатомиздат, 1984. – 196с.
10 Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте. Алма-Ата, 1989. – 215с.
11 Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 251с.
12 Охрана труда в полиграфии. Под ред. И.М Чижевского. М.:
"Книга", 1988. – 377с.
        
        АННОТАЦИЯ
В дипломной работе рассмотрены вопросы оптимизации ... сети 220 - 500 кВ ... ... ... ... связана с необходимостью регулирования напряжения ... ... с ... ... ... электроэнергии. В настоящее
время в связи малой загрузкой сети наблюдается повышение напряжения в ... - 500 кВ. ... ... ... на ... 220 - 500 кВ с
использованием ... ... ... ... ... уровни напряжения, но при этом возникают вопросы выбора их
мощности и ... ... В ... ... ... шунтирующих линий
110 кВ, с целью снижения потерь целесообразно их ... с ... ... размыкания.
В дипломной работе проведены расчеты по оценке эффективности указанных
мероприятий по оптимизации режима сети 220 - 500 кВ ... ... ... ... ... ... ... 220-500 кВ электр
желiсiнiң жұмысын оңтайландыру мәселелерi қаралған. ... ... ... ... ... ... ... аймақтық желiлердегi
кернеу куатын реттеу қажеттiлiгiмен(де) өзектi. Қазiргi ... ... ... ... 220-500 кВ ... ... ... көбейiп отыр.
220-500 кВ желi ... ... ... оны ... ... ... компенсациялау кернеу қуатының көлемiн ... ... ... Алайда, бұл орайда олардың қуаты мен қосатын орнын таңдау
мәселесi туындайды. Жүк көлемi аз 110 кВ ... ... ... үшiн
оңтайлы деген жерлерiн таңдап алып, ағытып тастау орынды(пайдалырақ).
Диплом жұмысында Қарағанды желiлерiнiң ... 220-500 кВ ... ... ... ... ... ... тұрғысынан
алғандағы жоба есебi келтiрiлген.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе...................................................................
..............................................8
1 Реактивті қуат және ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі ... ... ... ... ... ... шаралар және электр торабындағы кернеуді реттегіш амалдар....15
2 ... ... және оны ... ... үшін ЖРЭК
Қарағанды ... ... ... ЖРЭК ... ... ... ... Реактивті қуат және кернеудің ... ... ... ВЛ – 220 - 500 кВ ... ... ... ... алу
тәжісінде......34
3 ... ... орын ... ... ... ... ауырлатылған ... беру ... ... ... ... станциядағы жұмыс орнына жарықтандыру жүйелерін
таңдау және ... ... ... ... ... ... ... найзағай қорғаныс ... ... ... климаттық параметрдің жақсарту
әдісі ... ... ... ... ... ... төмендету бойынша
шаралардың
тиімділігі..................................................................
.................82
5.2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... кезінде ҚБЖА-ның
маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Қазіргі кезде оңтайлы режимдерді
жүргізу амалдары мен әдістерінің үлкен тәжірибесі жинақталған.
Режимдерді ... ... екі ... ... Шартты жанармай шығынының критерийі бойынша станциялар арасында
активті қуат бойынша режимдерді оңтайландыру;
- Активті шығынның ... ... ... реактивті қуат пен
кернеу бойынша режимдерді оңтайландыру;
Электроэнергия көтерме ... ... ... ... ... бойынша оңтайландыру өз мәнін жоғалтады, себебі қуат пен
электроэнергияны жеткізу, электроэнергия көзі мен ... ... ... келісім шарт жасалынады.
Осыған байланысты қазіргі уақытта РЭКта режимдерді оңтайландыру
реактивті қуат және ... ... ... ... ... жұмыста ОАО ЖРЭК 22 кВ ... ... ... ... ... ... блогын қолданған тұрақтанған режимнің есебін
жүргіземіз.
Сонымен қатар ОАО ЖРЭК ... ... ... шығынының
анализін жүргіземіз. Шығынды төмендету шараларын қарастырамыз.
1 Реактивті қуат және ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі негізгі критерийлер
Режимдерді оңтайландырудың әр түрлі мәселесі үшін әдістерді ... ... ... ... ... ... қатар
электроэнергетикалық жүйелердегі ... ... ... ... үш түрі шешіледі:
1) Жылу электростанциясын активті қуаты бойынша энергожүйенің ... ... ... режимдерді оңтайландыру, яғни U, Q және n бойынша
режимдерді оңтайландыру кезіндегі тораптағы активті қуаттың шығынын азайту.
3) Электроэнергиялық жүйе ... ... ... ... ... ... жүйелер мен тораптар режимдерін
басқару қарқынды процесінде шешілуі тиіс, ал ... ... ... ... ... ... жатады.
Р жылу электростанциясы бойынша энергожүйе режимін оңтайландыру немесе
жылу электростанциялар арасындағы активті қуатты үлестіру, тұтынушылардың
берілген ... ... ... ... ... ... жылу
электростанциясындағы шартты жанармай шығынының қосындысының ... ... ... активті қуатын табуға мүмкіндік береді.
Егер станция мен ... ... ... ... ... онда математикалық қойылымда бұл мәселе ... ... ... ... ... мен ... ... қуатының шектеулі теңсіздігін ескерсек,
бұл мәселе сызықты емес бағдарламалауда шешіледі.
Электрлік торап режимін оңтайландыру кернеу ... ... ... ... ... ... түйіндерін оңтайлы таңдау нәтижесінде
реактивті қуат, ... ... ... алу ... ... мен ... ауыстыру коэффициенті мен көзінің
реактивті қуатының шығынын азайтуға әкеледі.
Режимдерді кешенді оңтайландыру ... ... ... ... ... ... ... торап түйіндеріндегі кернеу фазасы және модулін
табуға мүмкіндік береді.
Матиматикалық қойылымдарда режимді кешенді оңтайландыру және ... ... ... ... ... теңдеуі түрінде берілген
шектеулі теңдікпен және режимнің ... ... ... ... сызықты емес бағдарламалаудың мәселелері болып табылады.
Мәселенің үш ... де ... ... ... ... жылу электростаниясындағы шартты
жанармай шығынының қосыдысының минимумына сәйкес келетін және басқарылатын
көлемді, яғни ... ... мен ... ... ... шектеулермен қанағаттандыратын режимнің барлық параметрлерінің
оңтайлы мәнін ... ... ... оңтайландыру кезінде Рг станциясының активті қуатының, Qг-дің
басқа ... және ... ... ... ... ... (, ... кернеудің фазасы мен модулінің, n ауыстырудың
реттелетін коэффициенттері, ... ... ... ... ... ... ... фазасы мен модулі,
қашықтықтан берудегі фазаның жылжу бұрышы мен желі ток пен ... ... Q және n ... ... ... режимін оңтайландыру -
бұл ең үлкен мәнде қабылданған, баланстық түйінен басқа, барлық Ргi ... ... ... ... ... ... немесе режимді
кешенді оңтайландырудың аса жалпы ... ... ... U, Q ... ... ... ... - сызықты емес бағдарламалаудың мәселесі. U
бүтін функциясы (Р торабындағы активті қуаттың немесе жалпы жағдайда ... ... ... ... шығынына байланысты келеді.
Оңтайландыру кезінде кернеу бойынша, ... ... ... ... ... ... ... жалпыландырылған көздердің
реактивті қуаты бойынша және трансформаторлардың ауыстыру ... ... ... тораптардағы ток бойынша түрлерді
шектеу ескеріледі. Көбірек жалпыланған қойылымда U, Q және n ... ... ... РБ баланстық станциясының белсенді
қуатының минимум және сапасыз кернеуден тұтынушыға ... ... ... келеді.Бірақ жеткіліксіз оқылуына байланысты бұл зиянды есепке алу
қиындыққа ... ... ... ... ... кезінде бүтін
функциясы бұл - баланыстық станцияның ... ... деп ... ... N1 - ... ... саны
N2 - генераторлы түйін саны, онда Pг =const,
(Р – желідегі белсенді қуат шығыны
PHi(U)-кернеу бойынша ... ... ... Q және n ... ... режимін оңтайландыру тапсырмасы ... ... ... Тек қана ... ... бойынша торап
режимін оңтайландыру-бұл контурға қуат ағымын оңтайландыру ... ... ... ... ... ... үшін Кирхгофтың бірінші заңын орындау ... ... қуат ... ... ... ... ... тораптағы қуаттың үйлестірілуін
табамыз. ... ... және 3 ... үшін ... бірінші заңының
келесі шектеулі теңдіктерін орындау кезінде ... ... ... ... ... ... тізбегіндегі S12, S23, S13,
қуаттың осындай мәнін айтамыз.
1.1 - сурет
(1.3)
Немесе активті және реактивті қуат үшін:
(1.4)
1. суретте тораптағы активті қуат ... ... ... ... ... былай жазамыз:
1.6-түрінде жазылған қуат шығыны бұл торап режимі ... ... ... бұл ... ... ... ... теңдігі.
1.4-1.5 тапсырмасы-электрлік торап режимі оңтайландыру тапсырмасының
ең қарапайым қалыптасу ... ... (1.4) төрт ... алты ... және ... P12, P23, P13, Q12, Q23, Q13 тұрады, және оның шексіз көп
шешімі ... кез ... мән ... ... ... төрт ... ... Q12, Q23 және Кирхгофтың бірінші заңын қанағаттандыратын P12, ... ... ... ... ... ... ... тораптағы (Р
қуаттың шығыны минимальды болатын кездегі ағым мәнін ... ... ... ... ... қуаттың ағымын анықтаймыз. Ол үшін
түйіндерде берілетін жүктемелер P12, Q12 ... ... ... ... P12, P23, Q12, Q23 ... (1.4) ... қойып екі белгісіз ағым P12, Q12 арқылы
шығынды табамыз:
(1.8)
Тек қана екі ... P12, Q12 ... ... ... аламыз.Бұл
кезде алты белгісіз функциясы шартты экстримумды аныңтау тапсырмасы екі
ауыспалы функциясы шартсыз экстримумды іздеуге ... ... ...... P12-ін, Q12-інің жеке туындыларына нөлге теңестіру
шартымен анықталады.
1.9 теңдеуін шешу арқылы, P12 және Q12 ... ... ... ... ... ... ... және (1.11) теңдеулерді салыстырған қарапайым жабық тораптағы
активті кедергісі бар қуаттың ... ... ... ... ... ... минимум шығынына сәйкес келйінен ... ... деп ... ... тораптағы қуат ағымын оңтайлы үлестіру тапсырмасын
шешу үшін Лагранж функциясын қолданамыз:
(1.12)
Кирхгофтың бірінші заңын ... ... ... қуатты үлестіруді
оңтайландырутораптағы қуат ағымының тек қана активті ... ... ... ... қуат шығыны желідегі активті қуат ағымының
квадратты формуласы болады, оны төмендегідей жазуға болады:
(1.13)
мұндағы PB – ... ... қуат ... вектор бағаны,оның реті m
тарау санына тең; «т» ... ... ... RB-т ... ... ... ... матрицасы 1-і элемент 1-і тараудың активті
қарсыласуына тең.
Матрицалық түрдегі оңтайландыру тапсырмасы төмендегідей болады:
(1.14)
1.3 Негізгі шаралар және электр ... ... ... амалдар
Тораптағы электроэнергия шығының төмендеуі электрожүйенің жұмысының
үнемділігін жоғарлату ортақ тапсырмасының бөлігі болып ... ... ... ... ... ... ... жұмысының үнемділігін
жоғарлатпайды. Шығынды экономикалық ... емес ... де ... ... ... ... электрожүйенің жұмысының үнемділігін көтеру
тораптағы шығынның төмендеуімен қоса жүрмейді.
Барлық шығынды төмендету шаралары үш ... бөлу ... ... күрделі салымдарды қажет етпейтін режимдік немесе аз
шығынды және шығынсыз. Осыған ... ... ... ... ... ... генератор мен трансформатордағы ... ... ... ... ... астындағы реттелетін трансформаторлардың
таралуының сәйсекінше орын ауыстыруы. Осы топқа ұйымдасқан шаралары, сондай-
ақ мерзімін қысқарту және ... ... ... ... ... т.б ... Ұйымдасқан шаралардың жөнді кең ену көзге көрінерлік.
2) шығынды төмендетуге ... ... ... ... ... ... алынады) арнайы техникалық жөнделген. Осындай
шараларға кернеудің жоғарғы сатысына тораптың ауысуы, ауа ... ... ... ... ... өтем ... мен
қосымша реттегіштерді қондыру жатады. Осы шаралардың жөнді орнығуына сәйкес
техно-экономикалық есептердің көмегімен жүзеге асады.
3) Техникалық (толық әсерімен) бір ... ... ... ... ... даму схемасына жататын бүкіл электрожүйе нысаны
кіреді.
Есептеу нәтижесі көрсеткендей шаралардды әсер мақсатымен күрделі салым
талабы шығынды ... үшін ... ... ... кезекте оларға
әуеде жүктелген тізбектер өткізгіштерді ... және ... ... ... ... жатады. Электрлік тораптағы электроэнергиясының
шығынын төмендетуі бойынша барлық шаралардың ... ... ... ... ... ... Электр торабын дамытуды оңтайландыру
бойынша шаралар:
- ... ... ... ... ... ЛЭП сым өткізгіштерін ауыстыру және потенциалды жоғарлату болып
табылады.
- негізгі құрал-жабдықтар және электрлік ... ... ... ... ... яғни элекрожүйе жұмысын оңтайлы режим арқылы
жүргізуге мүмкіндік береді. Негізінен олар үлен шығынды талап ... ... ... ... ... ... ... ажырау
орамдарын оңтайландыру оңтайлы режимінің жұмысын тұтынушы ... ... ... ... ... ... ... шаралар реактивті қуат
автоматты реттеу және оның барлық көздероі, ... ... ... ... өзіне қосады. Диспечерлік
басқару жүйесі автоматтандырудың элементі жекелеген ... ... ... ... жұмысы қамтамасыз етеді.
- бос жүрістің шығынын және өзінідегі қажеттіліктердің ... ... ... Бұл топ ... өэіндік ауысым құралдары мен байланысты
құралдардың аз шығындарының қимылы немесе құрал-жабдықтың ... ... ... жүктеме жұмыс жасаушысы.
- коммерциялық шығында ... ... ... ... ... бойынша энергия ағымын тіркеудің нақтылығына ... ... ... ... ... ... ... шығынын тіркеу жүйесі. Жинақталған
есептелген шығынның нқты деңгейінің себебін орнату және оларды ... ... ... ... ... ... ... тіркеумен
бірқатарда тораптағы энергия шығын аналитикалық тәсілмен жүйелі ... яғни ... ... ... ... ... торапты пайдалану деңгейі бойынша шаралар. Бұл тапсырма
жоспарының және ... ... ... ... ... жұмыстар
үшін оның элементтерінің өшірулі күйде бола алатанынминималды уақыты
кезіндегі жүктеме ... ... ... ... ... ... қуат, кернеу және ауыстыру бойынша қоректендірілген торап режимін
оңтайландыру электроэенергия шығынын ... ... ... ... бірі ... ... ... тапсырмасы техникалық шектеулер сақталатын және
тораптағы активті қуат шығыны минималды болатын кездегі электрлік тораптағы
орнатылған ... ... ... ... ... ... ... кернеу деңгей деп-
берілген ауыстыру сатысының бүтіндей және оның бір бөлігі болатын торап
үшін оның ... ... ... ... ... туралы көрініс орынды болып
табылады және оны ... ... ... ... қуат шығынын
төмендетуінің аса тиімді әдістерінің ... ... ... ... ... қуат шығынының төмендеуіне әкеліп соғады.
Тұйықталмаған режимді нақты барлық тораптар 6-20, 35кВ және ... ... 110 кВ ... Бұл торптардың қоректендіру
орталығы ретінде сәйкеінше кіші станциясы 500-36/6-20, 500-110/35 және ... ... ... ... реттеудің негізгі мәселесі 6-20кВ және ... ... ... ... рұқсат берілген ауытқуымен қамтамасыз
ету болып табылады. Сонымен бірге бір мезгілде тораптардағы электроэнергия
шығынын төмендеткге ... 6-20кВ ЦП ... ... ... ... ... осындай төмендетулердің мүмкіндіктерін
арттырады. Бұл ... ... ... ... берілген ауытқуы
трансформаторлармен қамтамасыз етіледі. 35-110кВ трансформатордағы кернеуді
реттеу олардағы электроэнергияның минимум шығынын жүзеге асырады.
6-200кВ ЦП ... ... ... ... ... ... үлкен кернеу болатындай, ал аз жүктеме кезінде кіші кернеу
болатындай өндіреді. Мұндай ... ... ... деп ... ... –ге жүктеме өзгерген кезде ЦП-дағы кернеу ауытқуы V’-тан ... ... заңы ... ... ... 6-10кВ ЦП ... ПБВ-сы бар трансформаторлар болса,
онда мұндағы ЦП реттеу заңдарын қамтамасыз ету функциясы жоғары кенрнеулі
ЦП ... ... бар ... ... 6-10кВ ЦП ... ... заңдар қамтамасыз етілмейді, себебі РПН-і бар ... ... әр ... ... ... Осы жағдайда
кемелденбеген электроэнергияны қолдануда ең аз зардаппен қамтамасыз ететін
мәселе заңын таңдауға тура келеді.
Барлық ЦП-ның ең көп ... ең аз V” ... ... ... трансформаторларындағы таралуына сәйкес, НН шинасында кернеудің ауытқу
өлшеміне негізделген ПБВ-сы бар трансформаторлардың жұмыстық таралуы ... бар ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Көрсетілген өлшемді нақты 1,0 кем болатын классты вольтметр немесе
кернеудің ... ... ... ... ... ... 6-20 кВ ЦП ... РПН бар трансформаторлар болса, онда V’
және V” ауытқуына 6-20кВ және одан ... ... ... ... нәтижесінде алынатын V’ және V” ... ... ... ... ... кернеуді реттеу заңына таңдап алады.
Бұл кезде ЭП-дағы кернеудің нормаланған ауытқуын қамтамасыз ... ... ... ЦП-ны талап етілген реттеу ауқымымен қамтамасыз ету
болып табылады.
Егер 6-20 кВ ... ең ... (U’Б ең ... (U’У РТ ... ... ... ... онда ЦП-дағы кернеуді реттеудің қажетті ауқымы
мына формуламен анықталынады:
Егерде бір ... ... ... ... ... РПН-ы
жоқ трансформаторлар анықталған болса, онда 35-110 КВ ЦП ... ... ... ... мына ... ... dTi ,di -6-20 ... РПН-і жоқ қосалқы станцияларының қосалқы
шиналарындағы кернеуді реттеудің қажетті және нақты ауқымы gi –іші қосалқы
станциясындағы қауіпті кернеуді ... ... ... ... ... тораптағы кернеу деңгейінің көтерілуі қуат шығыныың азаюына ғана
емес, сонымен қатар кернеу бойынша статикалық сипаттамасына ... ... қуат ... өсуіне әкеліп соғады. Сондықтан үлестіргіш
тораптардағы ... ... ... ... анықтау үшін оның
тораптағы қуат шығынының өзгерісіне және ... ... ... ... Одан ... ... төменгі сапалы кернеудегі зардап шегуінде
де қарастыру керек, сонымен қатар бөлек желілерден ... ... оң ... аса ... ... ... ... Жұмыстық кернеу
көтерілгенде тәжге шығын өсуі мүмкін, бірақ олар 110-220 кВ ... Олар тек 330 кВ және одан ... ... ғана ... ... ... реттелуі қарастырылатын торап желісінің шекарасында
реттеу құрылғыларының барлығының болған жағдайында ... Бұл ... ... ... бір ... ... маңызды болып табылады.
Электроэнергия және қуат шығынының төмен-өсуі рационалды көзқараста
жұмыстың кернеуді рұқсат берілген ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Бұл үшін реттеу құрылғысының жеткілікті жинағымен және ... ... ... ... оң ... қамтамасыз ету
қажет. Тұтынушылардың екінші шинадағы төмендетуші трансформатордағы кернеу
сапасына көзқарасымен талаптарымен қамтамасыз ету ... ... ... және минимальды жүктеме режимі үшін номинальды 1,05-1,1 кернеуге
жету қажет.
Элекртлік тораптардағы энергия шығыны төмендету бойынша ... ... ... ... ... шығынының өзіндік төмендеуінен
болатын экономды ... ғана ... ... ... ... ... ... өткізу қабілетінің көтерілуінен, электрмен
жабдықтау беріктігінің көтерілуінен болатын экономды эффектілерді де ескеру
қажет. Экономды эффектіні ... ... ... ... ... (Э(W ... шығынының төмендеуі, ЭК энергия сапасын ... ... ... ... ... Э(Q ... ... Эн электрмен
жабдықтау беріктілігі) төмендегі кестеде көрсетілгендей етіп, бірнеше топқа
бөлуге ... - ... ... ... ... ... ... бағалануы.
| | ... ... тобы ... ... ... |2 |3 ... ... ... ... ... |
| ... ... реттеу |Э2=Э(W+Эк+Эп.с.+|
| ... ... ... бір ... |Э(Q |
| ... ... қуат ... | |
| ... ... БСК ... реактивті | |
| ... ... | |
| |СК ... ... ... ... |Э3=Э(W+Эк+Эп.с.+|
| |ПБВ-нан РПН-ге трансформаторлық ауыстыру. |Эн |
| ... ... ... реттеу |Э4=Э(W+ Э(Q |
| ... ... БСК ... ... |
| ... режим құрылғыларын қолдану | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... | |
| ... жүктемелерден оларды ажырату | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... экономды үйлестіру. | ... ... ... және ... ... ... деңгейін көтеру бойынша шара. | ... ... СК ... ... ... |
| |Трансформаторлы байлыныста коэффициенттреді|+Э(Q |
| ... ... ... ... |Э7 = Э(w + Э(Q |
| ... қуат ... экономды үлестіру.| |
| | | |
| |КУ ... ... ... ... | |
| ... ... ала ... ... қуат | |
| ... ... ... ... ... | |
| ... | |
| |Аз ... ... ... | |
| ... ... ... | |
2 ... ... және оны ... есептеулері үшін
ЖРЭК Қарағанды электрлік тораптарының схемаларын құрастыру
2.1 ЖРЭК Қарағанды электрлік ... ... ... кВ және одан да көп ... ... ... есептеулері
генераторлық және жүктемелі түйіндердегі қуат тапсырмасы және ... ... ... ... қолдану негізінде техникалық-
схемалық әдіспен жүзеге асады.
Мұндай есептеулер жүргізу кезінде көп еңбекті қажет ... ... және оның ... сипаттамасы жайлы мәлімет дайындау
болып табылады.
Балансты есептеу схемасы ретінде 01.01.2007 ... ... ... ... және ... ... үшін "KEGOC" ПТД ... өңделген
схема қабылданды. Бұл схема түйіндер мен тараулар және оларды моделдейтін
ОАО ЖРЭК Қарағанды тораптарының ПС 220 кВ және ВЛ 220кВ ... ... ... ... RASTR ... үлгісінде дайындалған 220-500кВ
тораптарындағы моделдерді құрастыруға арналған.
RASTR бағадарламасының ... ... ... ... ... СТК және ... ... болуы және номиналды кернеу,
түйіннің активті және реактивті қуаты туралы ... ... ... ... ... ... ... желінің сыйымды
және активті өткізгіштігі, активті және реактивті кедергі туралы
мәлімет құрайтын тараулар жәйлі ақпарат.
БД RASTR үлгісіндегі ... ... ОАО ЖРЭК ... тораптарымен
ОАО «Қазақмыс» сәйкестендірілген бөлімшелерден алынған мәлімет бойынша
жүзеге асады.
Жүктемелік түйіндердің қуатының көлемін анықтау үшін 2002 ... ... ЦМЭС ОАО "KEGOC" ... тораптарындағы энергоағымының
құрылымдық схемасы және «Қазақмыс» корпорациясы бойынша электоэнергия
балансы қолданылады.
Есептеу ... ... ... ... (Қосымша В) балансы туралы
мәлімет беру берілген таблицада ... ... ... ... және Балқаш көтерме тұтынушыларымен энерготүйінінің шинасынан
өздерінің қосалқы станцияларына ... ... ПС 220 кВ ... ... ... ... ПС-қа қаратылған; 220 кВ ... және КРЭК ... ОАО ЖЦМ ... ірі ... ... және 35 ... және 110 кВ ПС ... (БГМК) шинасына
қосылған. Берілген активті және реактивті ... ... ... ... ... 220-500 ВЛ ... реакторлар және
БСК схемаларының параметірінің әр түрлі моделдеу кезінде орын алады.
220-500 кВ ВЛ сәйкесінше П ... ... ... Г ... ... ... кедергі X) және активті
өткізгішті (G) реакторлар ауыстыру ... ... 220-500 кВ ... ... ... үшін ... орналасрыту және олардың фазадағы
санана тәуелді ВЛ-дың үнемді кедергісін табу ... ... ... берілген желідегі активті өткізгішті жүзеге
асырады. Тәждің шығынының үнемді өткізгіштіктігінің сипатын анықтау төменде
көрсетілген. 2.1 ... 220-500 кВ желі ... ... ... формуласы
2.1- кесте АО ЖРЭК Қарағанды тораптары мен ОАО "КЕГОК" ВЛ 220 кВ
және 500 кВ ... ... ... аталуы ВЛ |Сызықты|ұзындығ|Өткізгі|Фазадағы|Справочные данные (на |Расчетные данные |
| |ң басы |ы ВЛ, |ш ... км) | |
| ... |KM ... | | |
| | | | | | | г.Ом| | ... Мвар |
| | | | | | | |х,0м| | |
| ...... ...... ... ... – Қаражал |468-481 |
| ... ... ... ... ... |26.қаз |
|Барсенгір пр.(А) |1,008277|1,00486|1,00648|1,00482|1,01247|1,01726|
|ГПП-220 (синэт 24) | |4 |7 | | |9 ... пр. (А) ... ... 24) | |4 |8 |5 |4 |8 ... (а) ... ... | |6 |6 |9 |2 |9 ... | | | | | | ... (а) |1,0555 |1.04492|1,04575|1,03493|1,18866|1,14705|
|қабылдау синет-1 | |1 |5 |8 |1 |5 ... | | | | | | ... (а) ... | |1 |9 |8 |5 | ... ... | |8 |2 |8 |7 |2 ... ... |5 |07 |28 |78 |15 |27 ... ... |4 |83 |02 |83 |05 |86 ... ... ... |84 |01 |76 |85 |45 |57 ... ... ... |9 |91 |9 |9 |86 |93 ... ... бойынша тоаптадың болық элементтерінде, яғни желілер
мен ... ... ... ... мен трансформаторлардағы қуат шығыны мына ... ... К з- ... ... тең ... ... ... есептеу жолымен келесі формуламен
анықталынады:
а) ... ... (Р'уд – ... меншікті шығындар, кВт/км, і – ... ... ... ... ... ... ... талдау
төменде көрсетілген:
б) хх трансформатордың электроэнергия ... ... Uср – ... ... ... ... электор және қуат шығыны:
, ... (Рр- Uном. ... ... ... ... ... электр және қуат шығыны:
(2.8)
мұндағы Тск – компенсаторлардың ... ... ... ... өз керегіне жұмсалған электр шығыны РД 34.09.208
нұсқауға сәйкес әдіспен ... ... ... тұрақты шығын оның номиналды паспотты
мәліметтіріне тәуеді және ... ... ... ... ... ... ... тораптағы элемент жүктемесіне ... ... ... ... ... ... ... режимді есептеу бойынша бағдарламалар
кешенінде көбінесе RASTR ... ... ... тек қана қуат ... ... атап айту қажет.
Қуат шығынының электроэнергия шығынына ауысуы жалпы жағдайда (2.1)
формуламен жазылады.
2.2 ... қуат және ... ... ... ... ... 110кВ және оданда жоғары,ұзындығы 300км-ге ... ... ... ... ... - ... кедергі бойынша анықталады:
(2.9)
Мұнда L – тізбек ұзындығы (км),
r0 -меншікті активті кедергі ,
(2.10)
Мұнда х0 –меншікті ... ... ... ... бойынша анықталады:
,
(2.11)
мұнда b0- меншікті реактивті өткізгіштік(сим/км)
Тәуелді таңба сымының анықтамасы r0, х0, b0, меншікті ... RPOT ... 240 мм2 -ге ... ... ... сым ... ... жағдайындағы шығын тізбектің көлденең ... 300 ... және ... ... есептелген параметр тізбегі берілген базаға
тіркеледі.
2.2.1 Параметрлер сұлбасына екі ... ... ... қуатпен
shom формуласымен есептелінеді:
,
(2.12)
(2.13)
2.3 - сурет
GТ –трансформатордың активті меншіктігі мына формуламен анықталынады.:
(2.14)
мұнда (Рxx- болаттағы бос орынның жоғалуы ;
Меншікті трансформатор реактиві мына ... ... ... және ... ... ... ... - сурет
Активті кедергінің анықталуынан бұрын орынбасу схемасындағы үшорамды
транформаторлар ... ... ... ... ... ... (Ркз ... саналады :
(2.17)
(2.18)
(2.19)
Реактивті кедергі трансформатор орамы индуктивті кедергі ... ... ... ... ... ... ... бойынша:
Ом ... ... ... ... және ... GТ және BТ жоғарыда(2.14)(2.15)
келтірілген формулалармен анықталынады.
2.2.3 Трансформатор параметрінің есебі үшін ... ... қуат ... білу қажет.
Сонда есптеу шығыны к.з әр ... үшін ... ... ... ... қуат ... кейін (Ркз -тің әр ... ... ... ... ... ... ... ... ТРДН ... түрі екі ... ... ... ... орамына қатысты ВН кедергі орамы 0-ге тең сонда кедергі әр
түрлі ... ... ... Ом ... Ом ... ... - ... ... кедергілер номиналды қуаттар транформаторға қатысты
суммарлы қуат таралуының бөлшек ... ... ... ... ... ... арасындағы қорытынды ВН-НН1 и ВН-НН2
арасындағы жеке қуаттың тарауы орам таралуының арақатынасын көрсетеді.
2.3 ВВЛ - 220 - 500 кВ ... ... ... есепке алу тәжісінде.
Суммарлы көлем шығынының электрлік желідегі 220 - 500 кВ ... және КРЭК ... ... ... тәж үшін ... ... нормативтік құжаттарға
сәйкес алынады.
Директивті құжаттардың мынадай түрлері белгілі:
1. Инструкция «И 34-70-030-87»;
2. Шығынды есепке алу тәжінің көрсеткішін ... және ... ВЛ ... беру ... токы 330-750кВ және ток
тұрақтысы 800-1500кВ, (СПЦ НТИ ... 1975 ... ... шығынды есептеу «Электричество», №11,1991 ... ... ... мәні ... ... ... 2.5 кестеде
көрсетілген .
«И 34-70-030-87»-ші нұсқасы ... ... ... шығынның қуаты
тәжіге тізбек үшін әртүрлі клаас кернеулері жыл ... ... ... ... ... ... тәжі
әрдайым шығынды тәжіде анықтау нақты қамтамасыз етпейді мына себептерге
байланысты:
- ... ... ... ... үшін 4-уі ... ... бұл уақытта шынайы ауа-райы шарты үлкенірек спектр болады.
- ... ... ... республикалық метеқызметшілер айтың ауа-райы
туралы нақты ақпаратты алдын-ала біледі. Метерологиялық ... ... ... 220-500 кВ, бойымен өткізелетін әртүрлі климаттық зоналар
ереже бойынша қатыспайды.
Ауа-райы өзгеруі біртіндеп болады, барлық ұзақ ... бір ... ... ... жай ... меншікті шығынның ұзындығына тізбек
және уақыт әртүрлі ауа-райына дәл нақты анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... 220кВ-і
меншікті шығын ... ... ... ... ... ... жарлықтарында» орындалатын есептеу әдісі меншікті
шығын тәжісіндегі желі 220кВ тағы 5-7 крат ... ... ... 500кВ көрсетеді.
1999жылы тамызында есептеу шығын тәжісі дерективті сапасы ретиінде ... ... ... ж ... ... ... ... бекітілген.
Әдістеме шығын желісіндегі 220 кВ және 500 кВ,1,5 есе ... ал ... ... ... ... ОАО «KEGOC» және КРЭК
желісіндегі есептеу шығын тәжісінің қорытындысы ... . ... ... ... ... 500 кВ (КЕГОК) меншікті шығында ... 13,5 ... ... ... 220 ... кВт және тізбектегі 220
кВ (КРЭК) - 10,13 кВт ... ... ... үшін ... ... «И 34-70-030-87» басқару жарықтарындағы анықтау одан ... ... және 2.9 ... келтірілген көлем шығыны электроэнергия
желісінде КЕГОК және КРЭК ... ... ... үшін Т ... тәж ... 500 кВ қысқы период 7,5 млн кВтч –ы айына құрайды.
2.5 - Әр ... ... көзі ... ... меншікті шығынның
салыстырмалы кестесі, кВт/км
| ... |2) ... ... бойынша есептеу |3) «Электр» №11, 1999Г |
| ... | | |
| |500 кВ |220 кВ |500 кВ |220 кВ |500 кВ |220 кВ ... | | | | ... ауа райы |1,2 |1,1 |2.5 |0,33 |3.06 |0,47 ... |15,6 |16,9 |21,4 |3.96 |31.4 |5,4 ... | | | | ... ауа райы |1,2 |1,1 |2,5 |0,33 |3,06 |0,47 ... қар |4,3 |6,1 |7,65 |1,3 |13,5 |2,25 ... |47,2 |32 |53,2 |8,8 |60 |12 ... ауа райы |1,2 |1-1 |2,5 |0,33 |3,06 |0,47 ... - ... Тәжге ортаайлы ықтималды меншікті шығын, кВт/км
|1) Нұсқау И-34-70-030-87 |
| |500 кВ |220 кВ ... ... ауа райы |8,4 |9 ... | | ... ... ауа райы |2,75 | | |17,5667 |3,6 | | ... ... қар | |25,75 | | | |19,05 | | ... | | |24,2 | | | |16,5 | ... ауа райы | | | | | | | |
| | | | | | | | ... Басқарушы көрсеткіш бойынша есептеу |
| |500 кВ |220 кВ ... |
| |
| |
| |
| ... ауа райы |11,95 |2,145 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ... | | ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ауа райы |5,075 | | |21,1167 |0,815| | ... | | | | | | | | |
| ... қар | |30,425| | | |5,05 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ... | | |27,85| | | |4,565| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ... ауа райы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ... ... №11,1999г |
| |500 кВ |220 кВ ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ауа райы |17,23 |2,935 ... | | ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ауа райы |8,28 | | |25,52 |1,36 | | ... ... қар | |36,75 | | | |7,125 | | ... | | | | | | |6,235| ... ауа райы | | |31,53| | | | | ... - сурет 220кВ Тораптағы тәжге шығыны
2.7 - сурет 500 кВ тораптардағы тәжге ... кВ ... ... ең аз ... жаз ... 1-1,1 млн. ... айда 220 кВ ... ең көп шығын 8,7-11 кВт/сағ және ең ... 2,6-3,3 ... ... ... ... ... арттыру үшін ауа райы жағдайы жайлы
ақпарат нақты, әл болуыкерек.220-500 кВ ... ... ... ... ... үшін «басқарушы көрсеткіш» әдістемесі бойынша
есептеулермен бірге төменде 2.7 кестесі ... ... ... айларының ауа райы жағдайының индексін
анықтау үшін РГП ... ... ... ... РГП ... ... бойынша Агадырь станциясының
метрологиялық ақпараттарды есепке ... ... ... | |500кВ | | |220 кВ | |
| ... |КВт ... |Сағат |кВт |
|Жаз (тамыз 2001 ж) |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ауа райы |2,5 |740 ... |740 |0,34952 |
| | | | | | | ... |21,4 |4 | |3,36 |4 | ... 2001ж) |
| |
| |
| |
| |
| ... ауа райы |2.5 |680 |3,99187|0,33 |680 |0,59519 ... қар |7,65 |35 | |1,3 |35 | ... |53,2 |12 | |8,8 |12 | ... |21,4 |17 | |3,96 |17 | |
| | | | | | | ... ... шығынды басқарушы көрсеткіш бойынша есептеу
2.8 - сурет «Басқарушы ереже» есептеуі ... ... ... қуат ... (қысқы кезең- желтоқсан)
2.9 - сурет Тәжге максималды мүмкін қуат шығыны ... ... ... ... ... ... ... Арнайы бөлім
3.1 Көлденең орын толтырудағы реттелетін ... ... ... ... беру ... ... кезде дүниежүзілік бірнеше мәселелер ... тұр, ... ... ... ... емес энергоресурстар мен
үлкен концентрациалы гидро-, ... ... ... ... ... ... осы жобалар өте ... ... ... берудің жетілген, тиімді ... және ... ... ... етеді. Бұл мәселе ірі және ... ... үшін ... өзекті, атап айтқанда, дүние жүзінде ең
ірі біріккен энергия жүйесі бар ... ... ... және ... шараларды қажет ететін ауысым ... ... ... ... ... ... ... қиын
мәселе болып табылады. Орын толтырғыш құрылғылар ... ... ... ... ... ... статикалық
тиристорлы орын толтырғышты жоғарғы өткізгішті индуктивті ... ... және оның ... [1,2,3]. Желінің реактивті
қуатының орын толтыруда жоғарыда ... ... ... ... ... ... ВЛ ... жақсарту бойынша шаралармен
бірігуі орынды. Реттеу жүйесі және ... ... мен ... ... және ... ... негізгі мәселеледің бірі
статикалық беріктікті зерттеу болып табылады.
3.1 – сурет Электрберу сұлбасы
Электрберуші ... ... ... 3.1 ... ... ... өзімен эквивалентті генераторды
көрсетеді, ... қуат ... ... ... ... ... желі ... ауысымды ток класы 1150кВ тізбек
схемасында моделирленеді. П-схемасының орын баса тұру ... ... ... Бөлу ... нүктелерінде қондырылған
қондырғы көлденең орын ... ... ... ... ... ... ... және берілу режим ... қуат ... ... ... табиғи кішірек. Құрылғының
мұндай түрінде ... ... ... ... сонымен қатар олардың бір түйінде бірігіп жасалған
жұмысы ... ... ... ... ... ... ... тұтыну генератордыңрежимін ... ... ... етіп ... ... ... бөліп, өзінің
дифференциалдық және ... ... ... ... элемент
кіріс және шығыс ... ... ... сондай-ақ
жиынтық процесінің ішіндегі ... ... және оның ... ... ... ... ... Элементтердің
арасындағы байланыс алгебралық формада ... ... ... және де сонымен қатар графикалық берілген.
3.2- суретте құрылымдық ... ... ... ... бұл ... ... бірмәнді және толық математиматикалық баяндама есептеу
схемасы үшін 3.1 суретте көрсетілген, қажет:
1) Дифференциалдық теңестіру және ... әр ... ... ... ... және ... сұлбасының
элемттерін бөліп аламыз.
2) Сұлбадағы ұқсас элеметтердің санын анықтау
3) Кіріс және шығыс параметрлердің әр ... ... ... бір ... ... ... өзеше болып шығуы мүмкін.
4) Элементтердің байланыс ... ... ... ... немесе басқаша амалмен қарймыз.
3.1-суретте есептеу схемасында көрсетілген бірмәнді элементтердіде
былайша бөліп алуға болады:
- генератор және ... ... ... ... ... реттегіштің қозуы (АРВ СДГГ)
-Бірінші орамдағы ауысымды процесті ... ... ... ... ... тізбегінде бойлық ... және ... ... ... және ... элементтер тізбекте
ескеріледі.
Режимдегі параметрмен ... және бір ... және ... ... ... ... ... күшейткіші және функцияның берілісі
реттегіштерде баяндалынып ... ... ... сипаттама қалаған есептеу схемасы өз
иелігінде болады. Көптеген тапсырмаларда барлық процестерде ... ... сол ... ... элементтің есептеу схемасында, генератордың
басқа элеметтерге ... не ... ... ток, ... ... . Сонымен қатар әмбебап ... ... ... типтік
элементтің электроэнергетиканың жүйесі ондайда көп емес. Мұндай кітапхана
қолданғанда, әртүрлі тапсырмаларды ... ... шешу ... ... және ... ... ... қою және бөлу
қажет.
Барлық типтік элементке ... ... құру ... ... ... түгел және құрылғануы сонымен қатар типтік элементтік
жүйенің ... ... ... синхронды машина осі көлденең
және бойлай ... оның ... ... ... Басқалай жағынан
кейбір ... ... ... ... элементтер бір
макроэлементте орынды болып ... ... орын ... ... ... ... ... Сонымен қатар ... ... ... алдын-ала анықтап, қайтадан жаңа элементтің
басқа байланыспен ... ... яғни ... жүйесін.
Өту прцесінің сапасын бағалау режим ... ... ... ... ... желі емес ... ... саналған интегралдардан алынған ... ... ... ... ... ... ... теңдеу негізінде өзіндік анализ матрица ... ... Өту ... ... ... режим жүйесінің
өзгеру сипаттамасын ... ... ... өту ... ... ... жүйесінің сақталу жағдайы жеңіл ... ... ... ... ... ... бір ... отырған жағдайда маңызды, ... ... ... ... ... анықталынады: апериодтық, не тербелістік,
электро ... ... ... ... ... және
т.б.
Линеаризовалық жүйенің анализ сипатының саны суреттің ... ... әр ... ... ... не ... бос
қозғалыс жүйесін құрайды.
Бірінші кездегі зерттеу КУ ... тек ... ... ... тек 3.3-ші ... ғана ... ... УШР реттегіші қолданылады: реакторды қосқандағы ... ... ... ... ... ... және ... толық айырылуы.
3.3 – сурет Басқарылатын реактордың реттегішінің ... ... шет ... беру қуаттың және ... ... ... ... ұзындық тізбегіне тәуелділігі
көрсетілген. Қосымша ақпарат сапасында берілген ... ... ... ... АРВ және УШР- ... шек режиміне жетеді, сонымен
қатар УШР-реттегішінің уақыты ... ... ... ... ... эквиваленті генератор жүйесіне берілмейді, көп жағдайларда ... ... ... бар ... үшін беріктігі бойынша шектік режимдер
(тербеліс ... ... ... |Жетекші сипаттамалық|δпр, |Реттегіштер |Tp, ... | ... ... ... |сек. ... | | | | | ... |11.0 ... |140.47 ... Кωp=5, |00.3 |
|3 П-яч| ... ... Kip=0.5, ... |
| | ... | | | |
| | ... | |АРВ: Кu=-50, ... | |
| | |-0.455 | |Кω=5, ... Kif=-20 | ... |11.0 ... |151.5 |Сол сияқты |0 |
|3 П-яч| ... ... |0.5 |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | |-0.459 | | | ... |11.0 |-1.162+j0.409 |162.52 |Сол сияқты |0 ... П-яч| ... ... | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | |-0.441 | | | ... |00.97|-0.498+j0.44 |168.9 |УШР: Кuр=-20, Кωp=3, |22.2 |
|4 П-яч| ... ... Kip=0, Кi1p=0 | |
| | ... | |АРВ: Кu=-30, ... | |
| | ... | |Кω=5, ... Kif=-20 | |
| | |-0.479 | | | ... |00.97|-0.219+j0.144 |179.22 |УШР: ... Кωp=3, |11.4 |
|4 П-яч| ... ... Kip=0, Кi1p=0 | |
| | ... | |АРВ: Кu=-20, ... | |
| | ... | |Кω=1, ... Kif=-20 | |
| | |-0.487 | | | ... ... |184.16 |УШР: ... Кωp=1, |22.7 |
|4 П-яч| ... |(129.3)|Кω1p=0, Kip=0, Кi1p=0 | |
| | ... | |АРВ: ... | |
| | ... | | | |
| | |-0.441 | | | ... |0.84 ... |177.84 |УШР: ... |33.0 |
|4 П-яч| ... ... Kip=0, | |
| | ... | |Кi1p=0 | |
| | ... | |АРВ: Кu=-20, ... | |
| | |-0.447 | |Кω=0, ... Kif=-20 | ... ... ... ... шектік желінің ... ... ... беріктік шарты бойынша, активті қуат
азаяды және ... ... ... ... аз ... ... азаюы желі ұзындығы 2400км ... ... ... ... және ... толық бұрыштың δ=184.16 град ... ... УШР және АРВ ... коэффиценттерін
ешбір мәнінде беріліс кезінде бұрыштардың ... ... ... жетуі
ұсынылмайды, жалғыз ерекшелік ... 2400км ... желі ... ... шектік режимі болды, бұл жағдайда ... ... ... ... генераторға жіберілген үлкен
емес қуаттынәтижесінде ... ... ... сипаты маңызды
өзгереді.
Желі ұзындығын үлкейткеннен кейін УШР ... ... ... АРВ ... да ... ... ... азайтуға тура келеді. Бұл Кuр және ... ... ... ... азайту кезінде ерекше
көрінеді. 2000км ... желі ... ... УШР реттегішіндегі
желінің толық тогының ... ... ... кері ... ... ... бұрыштың δ-ның 180 ... ... ... тек қана ... ғана емес, сонымен қатар рұхсат
етілген ... ... ... ал бұл ... ... ... ... мәні ... ... - ... Өту ... ... қуат ... үлкеюінен
шақырылған, генератордың тізбегі арқылы жұмысы 4П- ... ... ... ... Ушр ... ... ... а) 2200км және б) 2400км шектен шығу режимі
үшін.
УШР сапасындағы компинсирлік ... ... ... мүмкіндігі
уақыт реттегіші тұрақты УШР Тр -і ... ... ... отырған тізбек ұзындығы ретімен болады.Бірақ үлкею уақыт
аралығында өшудің ... ... ... өйткені онда тізбек
ұзындығы бейнеленеді.
Үнемі уақыт реттегіші бақыланбағандықтан беріктігі ... ... ... белгіленеді. Кіші ... ... ... кіші мәнге ие, ... ... ... ... тең кіші ... реттегішінің беріктігі бұзылады.
УШР –ді қолданудағы құрылғы сапасының орнын толтыру, одан ары қарай
желі ... ... ... ... ... берушісінде үстеме етіледі,
180 эл.град-тіжоғарыла алмайды, себебі өзін-өзі қоздырудан ... ... ... қуаттың маңызды берілу шамасының
төмендеуіне әкеледі. Ал енді желі ... ... ... ... ... рұхсат етілмеген жағдайда төмен ... және ... ... ... ... ... Механикалық энерция
және ішкі табиғи ЭҚК-і бар ... ... ... ... түйін
аралығы 1500-2400км арақашықтықта желінің ... ... ... ... бір нүктеде екі рет басқарылатын СК
және УШР-дің ... ... қуат ... ... СК-ң техникалық түрленуі қондырылған ... ... ... ... ... ... СК ... УШР-ге орынды жұмыс
компенсаторына қосылуы EQс=1 ... ... ... ... ... ... тербелістің және беріктігінің берілуі ... п.б. ... ... ... тұтыну тапсырмасы түрлендірілетін
желіде өіне басқарылатын реакторды ... да ... ... ол ... ... ... АРВ-СК және УШР
реттегішінің бірігіп дұрыс өңделгенде СК ... ... ... сол ... қалу ... СК және ... бір түйінде параллель ... УШР ... СК ... жұмыс істеу қабілеттілік анализі бірге, сонымен
қатар жіберілген коэффицентің мәні ... ... ... ... қарастырылады. Созылыңқы желі ұзындығы 2200км-ге дейін ... ... ... ... ... желі ұзындыгының
таңдауы, қуат ... ... Рн ... ... ... ... үлкен болған жағдайда ... ... ... ... барлық қасиетінде және сонымен бірге
барлық реттегішті өңдеу ... ... ... ... ... ... реактор (түйін1) шинаның жөнелту станцияларында
орнатылған, ал басқарылатын ректор 2,3 және 4 ... ... ... 3-ші ... ... СК орнатылған. Генератор торапты
көрсететін реактивті қуат есептеу максималынан шығуы ... ... ... ... ... ... және ... қорын қамтамасыз етуінен туындаған, тораптағы ... ... ... ... ... Әдетте реактивті қуат
генераторы және оның жүктемеленген ... ... ... ...... СК мен ... ... қарапайым сұлбасы
Зерттеу барысында процестің жүйеге ағып өтуі, үлкен емес секірмелі
нобай қуаттың ... ... ... ... (1-3% ... ... этапта анықталған димпфирлі күштің және ... ... ... ... ... ... ... берілген АРВ СК (оңтайлы мәніне Kωс=3...5) әсер ... ... ... және ... ... ... демпфирлі каналға әсері
берілуде аз дәрежесінің көрсетілуі (оңтайлы мәні ... ... ... ... ток ... ... айырылғанда
демпфирлік тербеліске әсір тигізбейді, сонымен қатар кіші мәннің ... ... ... ... емес тербеліс қарастырылады, ... ... ... ... есеплелуі Kifс=-0.3мәнде
қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... шамаларындағы кернеу рамкадағы кернеуді ұстап тұру ... мәні ... ... ... көрсетілген құрылғының реттегіш мәнінің
қамтамасыз етілген УШР мен 3СК ... ... ... ... ... желі ұзындығы 3300 км-ден асқанда бірдей режимді параметрлер
бойынша ... ... ... ... ... мен ... ... реттеу жүйелерінің арасында қайшылық туындайды. Бұл парамертлер
кернеудің ауытқуы, 10 Гц ... ... ... ... ... пайда болған. Бірінші және екінші туынды жиілігі.
СК-лы түйініндегі ... ... ... ... ... өшпейтін
тербелістің туындау проблемасын шешуге мүмкіндік береді және осындй берудің
жұмыстық режимі берік ... ... ... басқарылмайтын
реакторды қолдану орынды, сондықтан реактордың индуктивтілігіне АРВ
синхронды орын толтырғышқа ... ... ... ... ... ... желідегі тек қана толық ток бойынша толық немесе активті
қуат бойынша ... ... ... ... ... жағынан қарапайым
болғандықтан, басқаруды да желідегі токтың ауытқуы бойынша жүзеге асырамыз.
3.6 суретте пропорционалды бір каналды УШР реттегішінің ... ... - ... УШР ... ... ... сұлбасы
Ұқсас реттегіштер жетерліктей қолданылуға рұхсат етілетін тез
әсер ... ... ... уақыт Тр 0.2...1.0 с ретімен біріңғайлау
реттегіші сәйкес каналдан айырмашылығы басқа түйін ... ... ... ... ... үлкеюі тек қана талап етілмейді,
бірақ сөну ... ... өту ... ... ... ... көрсетілген.Шығыс қондырғысының режимі ... үшін ... ... суретте көрсетілген жетекші сипаттама саны жүйесінің
сызықталған теңестіруі көрсетілген.
3.7-ші суретте өту ... ... ... қуат ... ... ... ... арқылы 2200км, 4П – ұясын ... СК 3-ші ... желі ... ... ... ... : P=0.9,
Q=0.2, ΔP=0.01, QCK=0 . УШР түйінінде 2 және 4: ... Kδp =5.0, ... с. СК: ... ... Kωс=5, ... ... УШР түйінінде 3 Kip=0.1, Tp=0.3 c. б) УШР түйінінде 3 Kip=0.1, Tp=3 c.
Kip- реактор реттегішінің желісінде ... ... ... ... коэффициеттінің мәнін бірдей ауытқу кезіндегі дәстүрлі реттеу
жағдайындағы өткізгіштің өзгеруі сәйкесінше ... ... ... керек. Басқаша айтқанда СК және УШР-ға жүктеменің таралуынан
дисбаланс болады. Kip мәнінің ... өсуі ... СК ... ... қажетті тұтыну режиміне көшуі ... Бұл УШР ... ... ... ... реактордың өткізгіштігінің азаюына
әкеледі. Құрылғының жалпы тогының орнын толтыру қондырғысының нақты режимі
бойынша анықталғанлықтан, жаңа ... ... ... ... реактор
тогының өлшемі көп болғандықтан, өзгерісті толтыру үшін СК ... ... ... ... Егер УШР ... ... каналының коэффициент
мәнінің желідегі толық ток ауытқуы байқалсы, кері байланыс жүреді. ... СК ... ... қуат беру ... ... Kip аз ... ... реактордың өткізгіштігі аз, оны жаңа режим бойынша орын
толтыруы ... Kip ... ... ... ... ... жаңа қондырылған
режимде тұтынған активті қуат нолдік мәнге қайта келуі ... ... ... ондай мәнін табу қиын, сонымен қатар реальды энергожүйеде ең аз ауытқу
жоғарыда ... ... және ... бойынша кез келген сипат алады,
сондықтан Kip ... ... мәні әр ... үшін өз ... ие болады. УШР
және СК-ның бір түйіндегі жұмысының біріктіру ... шешу үшін ... ... ... реттеу реактор заңына қосымша реттеу каналын еңгізу
жолымен мүмкін. Осы параметр ретінде СК старторының idc ... ... ... ... ... ... ... емес, немесе берудің
тұрақтылығының бұзылуына әкеледі. ... ... ... ... ... ... ... ауытқуына сәйкес тұрақты уақыт ретінде Тдопс 5 с-
қа тең деп алынады, аз мәні ... ... ... ... ... ... ... Ұқсас, кейде оданда көп нәтижені
АРВ СК-да қосымша реактордың бір параметрі бойынша реттеу каналын қолданған
жөн, мысалы ... ... ... ... остегі реактор тогының
ауытқуы idр–ның мәнін ... ... УШР ... ... шешуші
элеметті қосу жолымен алу қиын емес. Кдопс=5, Тдопс=1...5 с ... ... ... ... ... ... каналға ұқсастыра
алынады. 3.8 суретте СК-ға қосымша реттеу каналының әсері көресетілген,
сонымен бірген жаңа ... ... ... ... ... ... қуатының мәнінің УШР және СК-
ны қосып алғандағы қосымша реттеу ... ... ... келтірілген.
Сурет 3.8 3 түйіндегі СК және 1-4 түйіндердегі УШР ... ... ... 4П – ... моделдеуін 2200 км желі арқылы генератор
жұмыс кезінде трубинадағы ... өсуі – ... ... ... ... 2 және 4 ... үшін P=0.9, Q=0.2, ... QCK=0, Ск-дағы Кuр=-
20, Kωp =3.0, Кω1p=1, Тр=2 с: ... ... Kωс=5, ... Kifс=-0.3
кездегі: а) СК және УШР-дағы қосымша каналмен; б) СК-дағы қосымша каналмен;
Ауысымдық процестің сипатына ... ... ... ... ... ... керек.
Орнатылған өзгермейтін қуат кезінде СК-ның механикалық инерциялық
тұрақтысы Tjс азайғанда, СК роторының жетекші ... ... ... сонымен қатар оның құраушыларының бір уақытта өшуінің
нашарлауы, тіпті тербелісті беріктіктің бұзылуына дейін жетеді.
Атап айтқанда ... аз ... ... ... аз қуаты емес, СК
роторының электрмеханикалық тербеліс жиілігіндегі жүйенің ... ... ... ... Tjс ... ... СК ... жетекші жиілігінің азаюына және оның құраушыларының өшуінің
жақсаруына әкеледі. Нақты ... ... аз ... ... ... үшін роторда қосымша масса қосу арқылы СК-ның механикалық тұрақты
уақытын ... ... ... ... ... жағынан, СК
және УШР реттегіштерінің дұрыс біріккен өңдеуі ... ... ... ары ... ... мүмкіндік береді, 2...5с ретте Tjс мәні
сақталған кезде беріктік бұзылмастан Tjс ... ... ... СК-
ның демпферлі контурының активті кедергі мәні үлкейеді. Бірақ бұл жағдайда
СК-ның ... ... ... сол ... ол өзінің номиналды қуаты
рамкасында реактивті қуат бойынша ... ... да, беру ... ... ... ... қасиетін жоғалтады.Сондықтан номиналды қуаттың
типтік қатарынан, яғни ... ... ... ... ... ... ... жөн.
СК және УШР орын толтырғыш құрылғыларды пайдаланатын желілер үшін
шектікрежимдерді талдауды 3.5 - ... ... ... үшін ... тәуелсіз желі ортасында көрсетілген ... ... ... етілген УШР-мен параллель ... ... ... ... ... желі ұзындығына байланысты, келесі
түрде байланысты, ... ... ... ... ... 3600-4800км-де 8П-ұяшықтар. Желі ... ... ... статикалық беріктік шарты бойынша, активті
қуат азаяды, ал 1900км-кейін, ... ... аз ... ... ... желі ұзындығы 4200-ден асқанда ерекше көрінеді,
бұл СК мен ... ... СК мен ... ... ... ... ішкі э.қ.к бар ... арасы 2100км сәйкес келеді.
Осындай ұзындық кезінде статикалық орын ... ... ... ... ... атап ... желі ұзындығын үлкейткен
кездегі желі ... ... ... ... қуаттың көрінерлік
төмендеуі, УШР-ді реттегіш барлық ... ... ... ... ... 3400км ... шекутік берілетін
қуат 0,93 рет ... аз ғана ... бұл ... берілістегі
толық бұрыш желі ұзындығының ... ... ... СК-ның
демпферлі контурының активті кедергісінің мәні ... ... ... ... етуде таңдалды. ... ... ... ... ... реактивті қуат 0,2-ге тең деп
қабылданды, ал оның АРВ ... Кu=-50, ... Кω=5, ... ... ... 3.2. УШР және СК орын ... ... қолданған кездегі желі
үшін шектік схема.
|Ұзындығы,|Pпр|Доминирующие |δпр |Тұрақтылық коэфіценті |Tp, ... | ... ... |(δл), | |сек. |
| | | ... | | ... ... |232.08 |УШР: Кuр=-10, Кωp=1.5, |3 |
|6 П-яч |3 ... ... | |
| | ... | |СК: rr1qc= ... | |
| | ... | | | ... км, ... |236.36 |УШР: ... Кωp=3, |5 |
|6 П-яч |1 ... |(181.85)|Кω1p=1,Kip=0.5 | |
| | ... | |СК: rr1qc= ... | |
| | ... | | | ... км, ... |240.91 |УШР: ... Кωp=2, |5 |
|8 П-яч |8 ... ... | |
| | ... | |СК: rr1qc= ... | |
| | ... | | | ... км, |0.8|-0.272+j0.978 |247.02 |УШР: Кuр=-10, Кωp=1.5, |5 |
|8 П-яч |7 ... ... | |
| | ... | |СК: rr1qc= ... | |
| | ... | | | ... км, ... |250.0 |УШР: ... Кωp=1.5, |7 |
|8 П-яч |5 ... ... | |
| | ... | |СК: rr1qc= rr2qc=0.04 | |
| | ... | | | ... км, ... |244.26 |УШР: ... ... |7 |
|8 П-яч | ... |(193.28)|Кω1p=0.1,Kip=0.7 | |
| | ... | |СК: rr1qc= 0.03, | |
| | ... | ... | ... км, ... |245.81 |УШР: ... Кωp=1, |7 |
|8 П-яч |8 ... ... | |
| | ... | |СК: rr1qc= ... | |
| | ... | | | ... км, |0.9|-0.252+j0.714 |276.45 |УШР: Кuр=-50, Кωp=5, |7 |
|8 П-яч СК|2 ... ... | ... узлах | |-0.761+j0.993 | |СК: rr1qc= ... | ... | ... | | | ... | ... | | | |
| | ... | | | ... құрал түйіндерінің қашықтығын азайту арқылы желі ... ... ... ... ... ... құралы кезінде реакторға ... 3,5,7 ... ... ... ... ... ұзындығы 4400км желі үшін
шектік берілетін қуат 0,02-ге ... ... Бұл ... ішкі
э.д.с бар элементтер арасындағы беру ... ... ... ұзын ... ... ... осы ұзындығымен анықталады, дәл
осы жағдай желі бойынша ... ... ... ... арттыруға
мүмкіндік береді.
Қорытындыда басқарылатын СК және УШР орын ... ... ... схемасын ескерту қажет.
Олардың төмендегідей маңыздылығы ерекшеліктері бар:
1) СК аз ... қуат және ... ... ... ... екі ... күштік құрылғылар негізінде орындалған,
екі құрылғының да барлық ... ... ... ... ... бөлшектеп алып тастайды.
2) ... ... ... ... ... ... ... үлкейтеді.
Энергетикалық көз қарастан, СК құралы минималды шешім болып
табылады, ... ... ... ... қуат қатысты
электростанция генераторларын ... да ... ... ... ... ... ... терделістердің демпферлеу
функциясын ғана емес, сонымен ... ... беру ... активті
қуат шығынының орнынын толтыра алады. Артық ... ... ... реактор алады. Үлкен табиғи қуатты беру режимдерінде генератор
торапқа қажетті реактивті қуатты бере ... ... және жүйе ... ... ... ... ... кейін, аз қуатты
электрлік станцияларын жаңа қосалқы станциялар құрылысы орнына қолдануға
мүмкіндік ... бұл ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі
Еңбек шартын талдау
ГОСТ 12,1,005-88 «Жұмыс аймағындағы ауаға жалпы санитарлы-гигиеналық
талабына» сәйкес диспечерлік ... ІІа ... ... ... ... мен ... құрал-жабдықтарды қолдансақта,
өндіріс бөлмесіндегі ауаға зиянды заттардың ... ... ... ... ... ... үшін ... процесстердің талабына
сәйкес және қолайлы метеорология жағдайды жасауды қамтамасыз ететін өндіріс
бөлмесінде ... және ... ауа ... ... ... ... желдеткіш қажетті микроклимат жасайды және
бөлмедегі берілген ауа ... ... ... ... ортасын сипаттайтын көрсеткіштер санитарлы-
гигиеналық шарттарға жатады.
|Жыл ... ... ... ... |
|мезгілі |дәрежесі | ... ... м/с |
| | ... |Оңтайл. |Рұқсат |Оңтайл |Рұқсат |
| | | ... ... ... |
| | | |. | | | | ... |Орташа |18 – 20|15 – 24|40 – 60 |75 |0,2 ... |
| ... | | | | | ... |
| |IIa | | | | | | ... |Орташа |21 – 23|17 – 23|40 – 60 |65 |0,3 |0,2– 0,4 |
| ... | | | | | | |
| |IIa | | | | | | ... жылы ... ... ... ... желдеткіш жүйелері
қолданылмаған. Біз салқындату мүмкіндігі және мәжбүрлеуші желдеткіш жүйесі
бар ... ... ... диспечерлік қызметтегі қазіргі құрал-
жабдықтар белгілі бір температурада жұмыс жасайды, мысалы 20-250 С; ... ... ... 350 С ... ... ... ... ол диспечерлік қызмет бөлмесінде өндіріспен және қажетті ауа
шығыныың түсуін қамтамасыз етеді. Кондиционерлеу ... құру ... ... ... жылытуға немесе салқындатуға, сулауға немесе
құрғатуға мүмкіндік береді. Кондиционер ... ... ... ... және +10 С мүлтіксіз бөлмедегі ауаны +180 С-дан ... ... ... ... ... етеді, сонымен бірге ол 5% ... ... ... 30-70% -ке ... ... алады.
Еңбек жағдайын жақсарту және микроклиматтағы қолайлы параметрді қолдау
үшін кондиционерді қондыруды ұсынамыз. Аспирациондық жүйені есептеу төменде
көрсетілген.
Адамның жұмысқа ... ... ... ... де үлкен рөл
атқарады. Жарықтың түсуі жеткіліксіз болса, адам ... ... ... оның қате ... мүмкіндігі көбейеді. Әрине бұл кезде жарық
түсіру тек бүйір ... ғана және ... ... ең аз ... ... ... КЕО = 1.2 %.
Дипломдық жұмыстың БЖД берілген бөлімінде жасанды жарықтандыру және
найзағайдан қорғау ... ... ... ... ... ... ток адам өміріне өте қауіпті, сондықтан
электроқауіпсіздікпен ... ету ... ... ... ... ... ... стандарттарының жүйесі,яғни электрқауіпсіздігі
ретінде статикалық электр (ГОСТ12,1,009-76), электромагниттік ... ... және ... тогынан қауіпті және зиянды әсер етуден адамдарды
қорғаумен қамтамасыз ететін ұйымдастырылған және техникалық ... ... ... ... ... тогымен адамның зақымдалу қаупі бірнеше
фактормен анықталады; қондырғының номиналды ... ... ... ... ... ... және оқшаулама кедергісімен,
токтың жерге тұйықталуымен, тұйықталу орнында және ... ... ... ... ... ... ... ағу зонасындағы
грунттың меншікті кедергісімен,токжүруші бөліктер мен адамның түйісу
ықтималдығымен және ... ... ... ... ... екі еселік.
Екі еселік оқшаулама адамның электрлік токпен зақымдалуының сенімді
және перспективті қорғаныс құралы.
Нөлдеу ... ... ... 1кВ –қа ... кернеулі ақырын
жерлендірілген бейтараптамалары бар тораптарда ... ...... бір фазасының жабдығының ... ... ... ... қаупі.
Өрт қауіпсіздігінің талаптары бойынша диспетчерлік қызмет бөлмесінде
1кВ-қа дейінгі кернеуде болатын ... ... ... өртті
сөндіруге арналған ОУ-5, ОУ-8 және басқа типті ең аз ... 2 ... ... ... станциядағы жұмыс орнына жарықтандыру жүйелерін таңдау
және жарықтандыруды есептеу
Жасанды жарықтандыруды ... ... ... ... ... ... есептеуді жүктемелік әдіспен жүргізу және
ОДС-тің ... ... ... ... ... жеткіліксіз
болғанда, шамдалдың санын анықтау коэффицентінің ... ... ... ... ... құраймыз.
Диспертчерлік бөлмеде адамдардың әрқашан болуы,0,5м-ден ... ... ... ... 150 ... құрайды(анықтамалық
көлем)
Жасанды жарықтандыру үшін қыздыру шамы мен ... ... ... төмен газразрядты шамдары үнемді болып келеді (ЛД, ЛДЦ,
ЛБ және т.б). Оперативті-диспетчерлік қызметте номиналды ... 40Вт ... ақ ... ... ... ... себебі осындай типті
шамдар қажетті ... беру және ең ... ... ... ... ие. ОДС-та
ЛД сериялы шамдар орналасқан. ЛД типті шамдалдың ұзындығы – 1240 мм, ... ... ... бір ... ... ... ортақ жарықтандырудың орналасуы төмендегідей
анықталады. Н – бөлменің биіктігі, h – ... ... ілу ... а ... шамдардың немесе люминесценттік шамдардың қатарының ара қашықтығы,
1 – шеткі шамдардың ... ... ... үстіне ілу биіктігі h=1,5м.
Шеткі шамдардың қабырғадан қашықтығы 1=4м және ... ... ... ... ... ... ... – суретте ОДС-та шамдардың орналасу сұлбасы көрсетілген.
4.1 сурет диспетчерлік-бөлмеде шамдалдардың орналдасу сұлбасы
Нүктелік әдіс ... ... үшін ... ... ... ... Біздің жағдайымызда бақылау нүктесі болып ... 7,5 м ... ... ... ... ... ... қорек көздерімен құрылған жарықтандырудың жалпы
санының шартын анықтаймыз. 1, 2, 3 ,4-ші ... ... ... ... I( - ( бұрыш бағытындағы жарық күші, кд (анықтамалық көлем);
Һ – жұмыс бетінің үстіне ілу биіктігі.
( - есептеу ... ... ... күші және ... ... үстіне жүргізілетін тік арасындағы бұрыш. ( бұрышын ... ... ... ... d – ... көзі мен ... нүктесінің арасындағы қашықтық.
№ 1 нүкте үшін:
Бақылау нүктесі мен ең аз шамдал арасындаығ қашықтық d1=2,5м, жұмыс бетінің
үстіне ілу ...... , , ... : ... бойынша көлемді анықтаймыз
Онда №1 шамдал жасаған шартты ... ... ... нүктелер үшін үйлесімдік есептеу жүргізіледі.
№2 нүкте үшін:
Ендеше:
Сонда: , , ... ... ... ... ... №2 шамдал жасаған шартты жарықталу мынаған тең:
№3 нүкте үшін:
Ендеше:
Сонда: ,,
Анықтама ... ... ...
Онда №3 шамдал жасаған шартты жарықталу ... ... ... ...
Ендеше:
Сонда: , ,
Анықтама бойышна ... ... №4 ... ... ... ... қорек көздерімен құрылған жарықталуының шартының жалпы саны ... ... ... ... ... ... ... F- шамның жарықтық ағымы
-шағылысуды ескеріп, жарықталудың өсуін анықтайтын ... ... ... ... ... мәнін көрсететін
қор коэффициент (анықтамалық көлем). .
ОДС-та орналасқан Ф шамындағы люминесценттік ... ... ... және п ... ... санын анықтау. Номиналды қуат 40Вт ЛБ
шамының жарықтық ағымы 3120 мм-ге тең, ондағы ... ... саны ... ... ... көрсеткендей фактіге негізделген ... ... ... ... ... коэффициент әдісін аламыз,
оларды берілген ... ... ... ( коэффициенттінің мәнін табу ... ... ... ... жазықтығына беруші жарық ағымының қатынасына тең. ТІ ... ... ол ... ... ... ... і) ... оптикалық сипаттамасымен байланыстырады.
Бөлменің индексін анықтау:
, ... А – ... ...... ... – есептеу биіктігі.
Қажетті шамдалдар санын мына формуламен анықтаймыз:
(4.5)
мұндағы Е – берілген минималды жарықталу;
Кз - қор коэффициент, анықтамалық көлемі Кз = ...... ... ... түзу емес ... коэффициенті. Люминесцентті шамдар үшін z = 1,1;
ФЛ – әр ... ... ... ФЛ == 3120 ... - қолдану коэффициент, жарықтандырылған құралдың толық ағымын есептеу
жазықтығына беруші жарық ағымының ... ... ... табу үшін ... ... табу ... (ст=50%, (п=30%.
Бөлме индексі:
Бірінші топқа жататын ЛД шамдалдарының бөлме индексі i=2,824 болғанда,
қолдану коэффициенті (=72% - ... ... ... ... ... / 8 ... шамдалдар саны:
Осылай ОДС жарықтау жүйесін қайта құруға болады. Ол үшін нүктелікәдіспен
жарық ағынын және басқару қалқанын ... ... ... табамыз.
Диспетчерлік анықтама бойынша қажетті жарықтану 150лк-ге тең , оның 30 ... ... ... ... ... яғни ... бойынша қосымша жасанды жарықтандыру үшін жарықтық ағымы 3120 лк-
ге және төрт дана санының ұзындығы штырькпен 1213,6 мм ... ... ... ... тең ... ... орнатамыз, ол берілген бөлмеде қажетті
жарықталынуды қамтамасыз ... ЛД ... ... 1240 мм шамдалдар
таңдаймыз.
Диспетчерлікте осындай типтес және осындай ... ... ... ... орналасуы ауысады және шамдалдардың қабырғадан 2,5 м
қашықтықта қоямыз. Шамдал ... ара ... 3,0 м-ге ... ... жаңа ... жарықтандыру жүйесінің схемасы көрсетілген.
4.2 суретте Диспетчерлік бөлмеде шамдалдардың орналасу ... ... ... ... ... ... жарық техникаларының көмегімен жарықты тиімді қолдану – еңбек
өндірісін және өнім сапасын көтеру, жарықтандыруды азайту және ... ... қор. ... ... ... тапсырмасы жұмыс
үшін қолайлы жарық ортамен қамтамасыз ету, сонымен бірге ... ... ... ... рационалды және тиімді негізде
пайдалану, техникалық процесстердегі жарықты қолдану масштабын көтеру және
оларды құру мен ... үшін ... ... және ... ... ... Өз ... табиғи жарықтану жоғарғы,
құрастырмалы және жанама болып бөлінеді. ... ... ... ... ... қолайлы болып келеді. Жасанды жарықтану екі
жүйелі болады: жалпы және құрастырмалы. ... ... ... ... ... ... ... торапты ағымда
шоғырланады.
Өндіріс бөлмесіндегі жарықтандыруды көбейту көз функциясына ... ... ... ... ... ... табиғи жарықтануды
есептеу жүргізіледі және ОДС-тағы фактіге негізделген нәтиже алынған
нәтижемен салыстырылады.
Диспетчерлікте тек қана ... бар ... онда тек ... жарықтану
бар болады. Жанамада КЕО нормалық мәнін қамтитін ... So ... ... табамыз.
Ұзындығы 8 м, ені 9 м, биіктігі 8 м, ... ... ашық ... ... ... ... Терезелер 1 м ... ... ... 1,7 м, жқмыс бетінің еденінің биіктігі 1,5 м.
Кәсіпорын Жезқазған қаласында, яғни төртінші жарық ... ... ... ғимараттар орналаспаған.
Оперативті-диспетчерлік қызметте жарықтық ойық орналасқан жүктелген
қабырғадан 1 м қашықтықта ұзындығы 7 м-ге тең ... ... ... ... ... ... 7,5 м қашықтықтағы нүктеде
орналасқан.
Жарықты ойықтың қажетті ауданын төмендегі ... ... Sn ... еден ... ... - қор ... – терезелердің жарықтық сипаттамасы;
КЗД – қарсылас ғимараттардың терезені көлеңкелеуіе ... ...... ... ... ... және ... бетінде шағылысқан
жарықтың арқасында жанама ... ... ... ... ... ... жалпы коэффициенті: (0 = (1·(2·(3·(4.
Еденнің ауданы бөлме ұзындығының оның ... ... ... ... ... мәні келесі формуламен анықатлады:
(4.7)
Мұндағы - ІІІ белдіктегі КЕО-ның мәні;
т – жарықтық климат коэффициенті;
с – ... ... ... ... ... сипаттамасын анықтау үшін бөлме ұзындығының ... ... ... Яғни ... ... ... м онда ... өткізгіш материал ретінде оперативті-диспетчерлік ... ... ... ... яғни (1 = 0,9; қапсырма түрі - дара ағаш
рамалар, (2= 0,6; ... ... түрі – ... ... арналар мен фермалар,
(3=0,8.
Жарық өткізгіштіктің жалпы коэффициенті мынаған тең:
(0=0,9(0,6(0,8(1,0=0,432
Шағылысудың рср орташа коэффициентін ... үшін ... ... яғнм ... мен ... ... ... коэффициенті. ОДС
бөлмесінде ақталған төбе, жаңа ақталған ... ... ... ... ... ... рпот = 70%, pст= 50%, рп ... біржақты жанама жарықталу коэффициентінің мәнін табу ... ... ... =8: 3,2=2,5;
l:(=7,5: 8= 0,94 сонда r1 = 3,2
Көлеңкелейтін ғимараттар қасында ... ... Кзд = ... ... ... ... ... 1,7 м болғандықтан , оның ұзындығы ... ... екі ... ... орналасқан, олардың фактіге негізделегн
өлшемі мынадай: биіктігі 1,7 м, ... 1,5 м. ... ... бөлмеде терезелер аз деп айта аламыз, себебі ол ұзындығы
бойынша нормалық көлемнен 1,36 м-ге ... ... ... ... қызметте жарықтық ойықтарды
қайтадан жаңартамыз, яғни ... ... ... ... ... – 1,7 м ... және ұзындығы – 2,18 м, яғни әр ... м-ге ... ... ... орналасуы 4.3 суретте көрсетілген.
4.3 сурет. Диспетчерлік бөлмедегі терезелік ойықтардық орналасуы
4.3 ... ... ... ... ... ... жобаларының қорғанысынан басқа электрлік орнату
найзағай түсуден қорғанысы үлкен ... ие, ... одан өрт ... ... ... Атмосфералық асқын кернеуден қосалқы станцияларды қорғау
кезінде разрядтауыштар және ... ... ... ... ... ... ... найзағай интенсивтілігі жылына n ... ... ... ... ... ... ... (n`(1.5n);
б) жылына 1 км2 жер бетіне түскен найзағайдың (соққы) ... ... ... – 1 ... сағатына
в) биіктігі һ, м жеке тұрған жайтартқыш N ... ... ... n – ... ... мөлшері;
г) 1 км ұзындықты ... ... ... ... саны, үстіңгі
өткізгіштің немесе hcp, м орташа іліну биіктігі:
(4.9)
д) шамамен 80% найзағай разряды теріс ... ... ие, ... 100 Кл дейін, орташа – 20 Кл;
е) қорғаныс арқаны арқылы найзағайдың жарып өту ... ... ... hon- ... толық биіктігі, м;
( - соңғы өткізгіштің қорғаныс бұрышы.
4.4 Оперативті-диспетчирлік қызмет климаттық параметрдің ... ... ... .
Артық жылу және аз ... ауа ... ... панажайы жаз және қыс айлары үшін өшірілуі және ... ... де ауа ... ... ... ... ... ауа параметрін қамтамасыз ету үшін есептелумен
анықталуы керек. Бұл жағдайда ... ... және ... ... Оперативті-диспетчирлік қызметі кеңістіктегі жылу ... яғни жылу ... ... ... ... Q ... жылуы анықталынады. Кеңістікті бөліп тұруы
(Qприх) және жылу (Qyx) ... ... ... Q1+ Q2+ Q3+ ... жылу қорек көзі болады:
Q1 – жылу бөлінудің ... ... (1 – ... ... ... ... ... қуат қалқанын есептегендегі жоғарлауы
максимальды деректі басқару (( =0,7(0,9);
(2 – жүктеме коэффициенті, яғни орташа шаманың қатынасы ... ... үшін ... ((2 ... – бір ... ... ... коэффициенті ((3= 0,5(1);
nhom- номинальнальдіы қуат қалқанын басқару nhom = 350 Вт.
Біздің жағайда өндірілген үш ... ... тең және және ... ... өте аз ... ... бөлінед Q1 = 0.
Q2 –адамдардан жылу ... ... п ... ... саны , п = ... – бір ... жылу ... (80-116 Вт).
Диспетчерлік жұмыс қатты физикалық жоғалтуды қажет етпейді онда қабылдаймыз
qчел = 80 Вт.
Q2=2·80=160 Вт
Q3 ... ойық ... күн ... ... ішке ену ... Fo –диспетчерлік бір терезенің ауданы,
Fo=1,7·4,36=7,4 м2
m – терезенің саны, т = ... – жылу ... ... 1 м2 ... әйнекті және ағаштық түптеу кезінде q=224Вт/м2 (диспетчерлік терезе оң
түстікке қарайды) және екі әйнекті терезелер үшін ... ... К = 0,6. ... ... ... үшін ... ойық ... күн сәулесі радиациясының ішке ену
жылуы нолге тең.
Q4 – жылу бөлінудің қорек көзінен жарықталынуы
Q4=((··Nосв,
(4.16)
Диспетчерлік ... ... ... Nосв=320 Вт.
Q4=0,8·320=256 Вт
Осылайша артық қуат диспетчерлік бөлмені ... ... Q1+ Q2+ Q3+ ... ... ... Q1+ Q2+ Q3+ ... Вт.
Артық жылуды жұту үшін диспетчерлік бөлмеге еңгізетін ауа мөлшері төмендегі
формуламен анықталынады:
(4.17)
мұндағы Q –артық жылуды орналастыру, Вт;
С- жылу ... ... ... , ... ... С = 1 кДж/(кг·°К);
tyx - ауаның кету температурасы, ºС;
tП – ... ауа ... ... ... кету ... температураға байланысты анықталады (кг/м3),
Бөлмеден кететін ауаның температурасы ... ... ... :
(4.18)
Мұнда tP3 - аэрация жұмысының кезіндегі ауа температурасының жқмыс ... ... 3-5 °С ... ... ауаның температурасы кезінде );
К- алшақтау коэффициенті бөлме биіктігінің ауа температурасына байланысты;
Н – еденнен тік тартылған фрамуг ортасына ... ара ... , ... ... ... биіктігі, м.
Диспетчерлік ауаның кету температурасы үшін 28 °С ... ... ... ... 25 °С –қа тең деп ... қыста- 20 °С,
ауаның кету тығыздығы анықтама бойынша сәйкестендіріліп жасалынады 1,185
кг/м3 и 1,205 кг/м3.
Артық жылуды жұту үшін ... ... ... ауа көлемі:
Қысқаша сағаттық ауа ауысымы келесі формуламен анықталады:
K=LT/V,
(4.19)
мұндағы V – бөлме аумағы, м3.
Диспетчерліктің ұзындығы - 9 м, ені – 8 м, ... – 3 м ... ... ... анықтаймыз: 9 · 8 ·3 = 216м3.
Ендеше, жазда: KЛ=676,8/216=3,13 (1/ч)
қыста: KЗ=43,2/216=0,2 (1/ч)
Қуаты 2 кВт ... ... ... ... және ... ... ... таңдаймыз, ол диспетчерлік қызмет бөлмесінде ... және ... ауа ... түсуді қамтамасыз етеді.
4.5 суретте терезелік ойықтарда кондиционерлердің орналасу орны
5 Экономикалық бөлім
5.1 Тораптардағы электроэнергия ... ... ... ... шығынын төмендету реактивті қуат пен кернеуді реттеудің
мәселелерімен тікелей байланысты, ... ... ... мен кернеудің сапасы ... ... ... ... ... ... себептерінің бірі ретінде ауысым санының
көбеюі мен үлкен кернеудің енгізуін ... ... ... ... орталықтандыру мен қуат концентрациясы болып табылады. Жүйеаралық
алмасудың көлемі мен ... ... ... ... ТЭС ... ... мәнді көлемі олардан жүздеген километр алыста ... ... ... ... ... ерекше қосу
есебінен жүктеменің жабылуы мен энергожүйелердің қосылуы ... ... ... Қуат ... мен ... ... етудің
орталықтандыру жолымен энергетиканың дамуы салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... береді.
Шығынның көтерілуін тудыратын себептердің басқа тобына дамудың талап
етілген деңгейіндегі электрлік тораптар құрылысының артта қалып жатқанын
жатқызған жөн.
Себептердің ... тобы – ... ... орнын толтыратын
құрылғылардың жетіспеушілігі, орнын толтыратын реттелмейтін құрылғылардың
болуы, РПН ... ... ... емес ... ал
көптеген жағдайларда олардың техникалық жетілмегендігі, яғни жүріп ... ... ... ... ... ... ... тораптардағы электроэнергия шығын
деңгейінің пайдалану жағдайларында қуаттың айырбасталған ... ... ... тәуелді режимдер шығын әсері есепке алынған осы
тораптардағы активті қуаттың экономикалық ... ... ... мен ... шектеулерімен анықталады.Бұл кезде анықталған (оңтайлы)
шығынның мәні электрлік энергияның ... мен ... ... ... ... реактивті қуатты таратуды оңтайландырудан алуға болады.
Практикада шығынды төмендету үшін келесі шаралар жүргізіледі:
ұйымдасқан-пайдаланушы сипатта:
электрлік торап режимдері мен оңтайлы ... ... ... генераторларды аудару, аз жүктемелі режимде екі
трансформаторлардың біреуін өшіру және т.б
техникалық-бүтіндей тиімділігімен шығынды төменлету: жаңа ... ... ... ... ... ... ... ауыстыру және т.б;
Электроэнергияның есеп жүйесін жетілдіру.
5.2 Инвестиция анықтамасы
Инвестиция қосындысын мына формуламен анықтаймыз:
(5.1)
мұнда, К =300 ... ... ... ... ... ... шығын АҚШ 5000$ құрайды.
Сонда
К=5000+300000=305000$
НДС есебімен электроөткізгіш жүйесінің бағасы ... ... ... анықтаймыз:
КСМР –құрылыс-монтаж жұмыстарындағы шығын
(5.2)
$ - төлемақы бойынша ... ... n=20 – ... ... - ... ... меншікті
төлем ақысы;
М=5 – жұмыс жүргізілетін кездегі айлар саны;
1.21 - ... ... ... ... ... жатқан жөндеу:
Басқа шығындар:
Материалдық ... ... ... ... ... ... кВ кернеудегі майлы шунттаушы реактордың техникалық сипаттамасы.
220 кВ кернеудегі бірфазалы майлы шунттаушы реактор:
Түрі: РОДБС-33333\220У1
Қуаты: 33333 кВА
Номиналды ... 242 ... ... 30 ... 4200 ... 3200 мм
Биіктігі: 5000 мм
Бағасы: 100 000$ (АҚШ)
Шығарушы зауыт: ОАО «Электрозавод» Мәскеу қ.
Шығынды төлеудегі шығын ... ... ... ... қуат:
Р=68.7 МВт
Реактивті қуат:
Q=P*tg (arccos 0.85)
Q=42.58 МВАр
Шығынды формула бойынша анықтаймыз:
;
(5.3)
Мұнда, r=8,13 Ом – ... ... ... – желінің реактивті кедергісі
U1=220 кВ – номиналды кернеу.
(Р=(68 700*8.13+42 580*35,03)/220 ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
;
(5.4)
Мұнда, Qp=33 333 МВАр – реактордың қуаты;
U2=230 кВ – ... ... ... 580 – 33 ... ... ... ... айырмашылығы:
(=(Р - (Рср;
(=5,482 МВт
Электроэнергия шығынының айырмашылығын формула ... ... ... с
(Э=5,077*1000*5000;
(Э=2,741*107
ОАО "KEGOC" минмалды тарифы бойынша үнемділік:
Smin=(Э*Tmin;
(5.4)
Мұнда, Тmin=0.238 тг/кВт*сағ – минималды ... ... "KEGOC" ... тарифы бойынша үнемділік:
Smах=(Э*Tmах;
(5.5)
Мұнда, Тmах=0.77 тг/кВт*сағ – максималды тариф;
Smах=2.741*107*0.77;
Smах=21.11*107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бойынша құрылғыларды орнатудың орнын толтыру
мерзімі: ... ... ... ... ... ... және ... көрініп тұрғандай орнын толтыру мерзімі ... ... 10,6 жыл, ... ... ... 3,3 ... құрайды.
Таза қазіргі бағасын формула бойынша анықтаймыз.
мұндағы FC – ақшалай түсім
r – 0.1 – пайыздық жалақы
IC – ақша қаражатын жұмсау
n – ... ... ... ... орнын толтыру мерзімі 3,3 жыл,
NPV=10.84*106 тг, NPV > 0 ... ... ... ... ... ... активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-
220 кВ Қарағанды тораптарындағы ... ... ... ... RASTR ... ... ... блогын
қолданумен жүргізілді. Қуаит шығынын минимумдау түйіндердегі реактивті
қуаитты реттеу берілген ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылды.
Ажыраған тораптың шығынын төмендету ... ... ... қосалқы станциялардағы трансформаторлардың біреуінің
ажырауының, сонымен қатар ... ... ... ... ағымтаралуының құрылымды-балансты моделін құрастыру негізінде АО
«ЖРЭК» Қарағанды тораптарындағы ... ... ... ... ... ... ... бойынша электроэнергия беру тарифінің
есептеулері жүргізілді.
Дипломдық жұмысты орындаған
ЭЭб-04-5қ тобы студенті ____________________ Ш. ... ... ... по ... электроэнергетических систем. /Под ред.
С.С. Рокотяна и И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985. – 245с.
2 Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению ... ... ... ... ... для ... ... М.:
Энергоатомиздат, 1989. – 321с.
3 Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Под ред. ... М.: ... 1983. – ... ... В.И. ... ... и ... Учебник для вузов. М.:
Энергоатомиздат, 1989. – 113с.
5 Электрические сети и системы. ... ... для ... ... школа, 1986. – 227с.
6 Инструкция по нормированию ... ... на ... ... 35-500 кВ. Под ред. В.М. ... ... 1981. – 365с.
7 Производственное освещение. Методические ... к ... ... ... в ... проекте. Составители:
Л.П. Кошулько, Н.Г. Суляева, А.А. Генбач. А-Ата, 1989. – 327с.
8 Справочная книга для проектирования электроосвещения. Под ред. ... Л.: ... 1986. – ... ... П.А. ... техники безопасности в электроустановках. М.:
Энергоатомиздат, 1984. – 196с.
10 Производственное ... ... ... к ... ... ... в ... проекте. Алма-Ата, 1989. – 215с.
11 Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 251с.
12 Охрана труда в ... Под ред. И.М ... ... 1988. – ... ... ... м

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аса өзенінің су алу торабының гидравликалық есебі18 бет
Саяси режимдер7 бет
Саяси режимдер қоғамды демократияландыру және саяси жаңару10 бет
"Қазақстандағы және дамыған мемлекеттердегі тұтыну себетін, күнкөріс минимумын, ең төменгі еңбекақыны талдау"4 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
1986ж. Қарағандыдағьі желтоқсан оқиғасы және оның облыстың қоғамдық өміріне әсері8 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерi6 бет
«Коммерциялық банктің активті операциялары»36 бет
«Циклопропанкарбон қышқылының биологиялық активті жаңа туындыларын синтездеу»49 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь