Текелі кен орны

КІРІСПЕ

1 ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Негізгі жобалау шешімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10

2 БАС ЖОБА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1 Құрылыс алаңының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1.1 Ғимараттар мен құрылымдарды жобалау шешімдері ... ... ... ... 15
2.2 Безендіру және көгалдандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
2.3 Инженерлік желілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
2.4 Транспорт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.4.1 Көлік түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
2.4.2 Темір көлігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17
2.4.3 Цехаралық автокөлік жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

3 ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
3.1 Шикізат қоры сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18
3.2 Цех жұмысының реті және өнімділігін реттеу ... ... ... ... ... ... .. 18
3.3 Ғылыми.зерттеу жұмыстарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
3.4 Өндіріс жұмысына талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
3.5 Негізгі технологиялық көрсеткіштерді, байыту схемасын таңдау және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
22
3.6 Ұсату схемасын есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
3.7 Ұнтақтау схемасын есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
3.8 Металл тепе.теңдігін және байытудың санды схемасын есептеу 27
3.9 Сусыздандыру схемасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
3.10 Негізгі жабдықтарды есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40
3.11 Қосалқы жабдықтарды есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... 47
3.12 Вакуум айдағыш,ауа үрлегішті есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
3.13 Реагент шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 52
3.14 Жөндеу шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
3.15 Бункер және қойма шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
3.16 Қалдық шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 55
3.17 Қосымша қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
3.18 Электрмен қамтамасыз ету және электр жабдықтары ... ... ... ... 56
3.19 Электрмен қамтамасыз ету көзі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 57
3.20 Электрді бірінен екіншісіне өткізу бағыты ... ... ... ... ... ... ... ... .. 57
3.21 Электр жарығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 57
3.22 Технологиялық жылумен қамтамасыз ететін энергетикалық қондырғылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
58
3.23 Атмосфералық ауаның су қоймалары, жер қыртысының өндіріс қалдығымен ластануынан қорғау шаралары ... ... ... ... ...
58
3.24 Сынама алу және бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58
3.25 Технологиялық процестерді автоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... 62
3.25.1 ТУБЖА.дың маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
3.25.2 ТУБЖА.дың негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
3.25.3 Ұнтақтау және сұрыптау процестерін автоматтандыру ... ... ... 63
3.25.4 Ұнтақтау процесін басқару және реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... .. 63
3.25.5 Функционалдық схеманы автоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... 66

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
4.1 Еңбек қорғаудағы ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... . 69
4.2 Микроклимат параметрлерінің талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70
4.3 Өртке қарсы шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 70
4.4 Жұмыс орындарында шудың жіберілетін деңгейінің санитарлық нормалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
72
4.5 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
4.6 Жарықтандыруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 75
4.7 Жасанды жарықтандыруға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... 76
4.8 Ауа тазартуды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 77
4.9 Реагенттер бөліміндегі ауа тазартқыш қондырғыларды есептеу 77
4.10 Электр тоғын жермен жалғастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
4.11 Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 81

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82
5.1 Өндіріс қалдықтары және олардың мөлшері ... ... ... ... ... ... ... ... 82
5.2 Ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 82
5.2.1 Су қоймаларын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83
5.2.2 Жер қыртысын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 83

6 ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
6.1 Жұмысшылардың жұмысқа шығу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 84
6.1.1 Бас корпус ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 84
6.2 Еңбек және демалыс тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
6.3 Еңбекшілердің кәсіптік құрамын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
6.4 Негізгі жалақы қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90
6.5 Жалақы төлеу жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
6.6 Өндірісті басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 91
6.7 АСУ және ЭВМ.ның қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 94
6.8 Байланыс және хабарлама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
6.9 Хабарлама жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 94

7 СӘУЛЕТ.ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР ... ... ... ... ... ... ... ... 96
7.1 Жұмысшылардың тұрмыстық және санитарлық жағдайын үйлестіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
97

8 СМЕТАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 98
8.1 Күрделі шығындарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
8.2 Орта және майда ұсату цехы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
8.3 Бас корпус ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100
8.4 Сүзу және кептіру корпусы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 101
8.5 Қойылту цехы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 102
8.6 Реагенттер бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104
8.7 Галерея ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 105
8.8 Басқарма.тұрмыстық корпус ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105

9. АРНАУЛЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 107
9.1 Мырыш минералдарының флотациясын жетілдіру ... ... ... ... ... . 107

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111
Текелі кен орнының қорғасын – мырыш кенін байытуға жобаланып отырған байыту фабрикасы түсті металдар металлургиясының министрлігіне Қазақстан Республикасына бағынады.
Өндірістік орнының алдында тұрған мақсат жоғары сапалы қорғасын – мырыш және барит концентраттарының өнімін көбейту.
Ол мақсат пен кенді неғұрлым комплексті пайдаланып, оны қазып алудан бастап, өңдеу технологияларының барлық сатыларын жетілдіріп, әсіресе байыту технологиясын жан – жақты зерттеп, әлі де болса пайдаланылған мүмкіншіліктерді іс жүзінде асыру нәтижесіне жетуге болады.
1. Разумов К.А. Байыту фабрикаларын жобалау. – М.: Недра, 1982.
2. Донченко А.С., Донченко В.А. Кен байыту фабрикасының механикасы. – М.: недра, 1975.
3. Ревазашвили В.И. Сажин Ю.Г. Кен дайындау схемасын және ұсату – ұнтақтау жабдықтарын есептеу және таңдау. – алматы: КазПТИ. 1984.
4. Козин Ю.З. Троп А.Е. Коморов А.Я. Байыту фабрикаларындағы өндірістік процестерді автоматтандыру, - М.: Недра, 1980 .
5. Металлургия саласындағы жүйелерді автоматтандыру. Справочник. - М.: Металлургия, 1983.
        
        МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ | |
| | | |
|1 ... |10 |
| ... |
| |....... | ... ... ... шешімдері |10 |
| ... | |
| | | |
|2 |БАС ЖОБА |15 |
| ... |
| ... | ... |Құрылыс алаңының |15 |
| ... |
| |. | ... ... мен ... ... |15 |
| ... | ... ... және ... |16 |
| ... | ... ... желілер |16 |
| ... |
| ... | ... ... |16 |
| ... |
| ... | ... ... ... |16 |
| ... |
| |..................... | ... ... ... |17 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |17 |
| ... | |
| | | |
|3 ... ... |18 |
| ... | ... ... қоры ... |18 |
| ... | |
|3.2 |Цех жұмысының реті және өнімділігін ... |18 |
| ... | ... ... ... талдау |20 |
| ... | ... ... ... ... ... |21 |
| ... | |
|3.5 ... ... ... ... схемасын таңдау | |
| ... ... |22 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... және ... |23 |
| ... | ... |Ұнтақтау схемасын есептеу және таңдау |24 |
| ... | ... ... ... және ... ... ... есептеу |27 |
|3.9 |Сусыздандыру ... ... |31 |
| ... | ... ... ... ... және таңдау |40 |
| ... | ... ... ... ... және ... |47 |
| ... | ... ... ... ... ... |52 |
| ... | ... ... ... |52 |
| ... |
| |....... | ... ... |53 |
| ... |
| ... | ... ... және қойма шаруашылығы |54 |
| ... | ... ... шаруашылығы |55 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |56 |
| ... |
| |.. | ... ... қамтамасыз ету және электр жабдықтары |56 |
| ... | ... ... ... ету көзі |57 |
| ... | ... ... бірінен екіншісіне өткізу бағыты |57 |
| ... | ... ... ... |57 |
| ... |
| ... | ... ... ... қамтамасыз ететін энергетикалық | |
| ... |58 |
| ... |
| ... | ... |Атмосфералық ауаның су қоймалары, жер қыртысының өндіріс | |
| ... ... ... ... ... |58 |
|3.24 |Сынама алу және бақылау |58 |
| ... ... ... ... автоматтандыру |62 |
| ... | ... ... ... |62 |
| ... |
| ... | ... |ТУБЖА-дың негізгі ерекшеліктері |62 |
| ... | ... ... және сұрыптау процестерін автоматтандыру |63 |
| ... | ... ... процесін басқару және реттеу |63 |
| ... | ... ... ... автоматтандыру |66 |
| ... | |
| | | |
|4 ... ... |69 |
| ... |
| ... | ... |Еңбек қорғаудағы ұйымдастыру шаралары |69 |
| ... | ... ... ... талаптары |70 |
| ... | ... ... ... ... |70 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... жіберілетін деңгейінің санитарлық | |
| ... |72 |
| ... |
| ... | ... |Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету |74 |
| ... | ... ... |75 |
| ... |
| |... | ... ... ... қойылатын |76 |
| ... | ... |Ауа ... |77 |
| ... |
| ... | ... ... ... ауа ... ... ... |
|4.10 |Электр тоғын жермен жалғастыру |79 |
| ... | ... ... ... |81 |
| ... |
| |............ | |
| | | |
|5 ... ... ... |82 |
| ... | ... |Өндіріс қалдықтары және олардың мөлшері |82 |
| ... | ... ... ... |82 |
| ... |
| ... | ... қоймаларын қорғау |83 |
| ... |
| |....... | ... ... қорғау |83 |
| ... |
| ... | |
| | | |
|6 ... ... |84 |
| ... | ... |Жұмысшылардың жұмысқа шығу тәртібі |84 |
| ... | ... ... |84 |
| ... |
| ... | ... ... және ... ... |85 |
| ... | ... |Еңбекшілердің кәсіптік құрамын анықтау |87 |
| ... | ... ... ... қорын есептеу |90 |
| ... | ... ... төлеу |91 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |91 |
| ... |
| |... | ... |АСУ және ... |94 |
| ... | ... |Байланыс және хабарлама |94 |
| ... |
| |.. | ... ... ... |94 |
| ... |
| ... | |
| | | |
|7 ... ШЕШІМДЕР ................................ |96 |
|7.1 |Жұмысшылардың тұрмыстық және санитарлық жағдайын | |
| ... |
| ... | |
| | | |
|8 ... |98 |
| ... |
| ... | ... ... шығындарды есептеу |98 |
| ... | ... ... және ... ... цехы |98 |
| ... | ... |Бас |100 |
| ... |
| |................................... | ... ... және ... |101 |
| ... |
| |...... | ... ... |102 |
| ... |
| ... | ... |Реагенттер |104 |
| ... |
| ... | ... |Галерея.......................................................|105 |
| |.......................................... | ... ... |105 |
| ... |
| |.... | |
| | | ... ... |107 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |107 |
| ... | |
| | | |
| ... |110 |
| ... |
| ... | |
| | | |
| ... |111 |
| ... |
| ... | ... кен ... ... – мырыш кенін байытуға жобаланып
отырған ... ... ... ... ... ... ... бағынады.
Өндірістік орнының алдында ... ... ... ... – мырыш және барит концентраттарының өнімін көбейту.
Ол мақсат пен кенді ... ... ... оны ... ... өңдеу технологияларының барлық сатыларын жетілдіріп,
әсіресе байыту ... жан – ... ... әлі де ... мүмкіншіліктерді іс жүзінде асыру нәтижесіне ... ... ... ... ... ... ... және қазіргі жұмыс істейтін ... ... ... еске ала ... ... ... ретінде флотация қабылданып ... ... ... тікелей
селективті,
Дайындау процестеріне жататындар:
- ірі және орта, майда, ұсату;
- ... және ... ... ... қойылдыру, сүзу және құрғату.
Барлық процестер стандартты технологиялық ... ... ... ... ... ... және ... көрсеткіштерді есептеу.
Бір еңбекшінің өнімділігі:
т/жыл
Бір ... ... ... ... ... теңге
Бір жұмысшының ақшалай өнімділігі:
мың. теңге
Табыс:
мың. теңге
Тиімділігі:
Өту мерзімі:
Ө.м. жыл.
1-кесте. – Негізгі технологиялық жобалық ... ... ... т ... ... | |
| - ... |1 000 000 |
| - ... |2940 ... ... |27600 ... концентраты |67200 ... ... ... ... | |
| - ... |1,6 |
| - ... |3,8 ... ... ... ... ... | |
| - ... |40 |
| - ... |55 ... ... ... ... | |
| - ... |0,2 |
| - ... |0,5 ... ... алу дәрежесі: | |
| - ... |82,5 |
| - ... |86,8 ... – 1 т кеннің жоспарлы калькуляциясы
|Баптары ... ... |1 т |
| ... ... ... |тг ... |мың.тг. |т ... ... |411 |1000000 ... |411 ... кенді тасымалдау |22 |1000000 ... |22 ... ... ... | | | | |
| а) Т-66 |19600 |384 |75264 |0,06 |
| б) ... натрий |5000 |200 |10608 |0,008 |
| в) ... ... |4800 |96 |12913 |0,01 |
| г) ... ... |10600 |720 |76320 |0,06 |
| д) әк |5000 |720 |360 |0,0003 |
| е) ... майы |4800 |108 |51811 |0,04 |
| ж) ... |10800 |156 |16848 |0,04 |
| з) ... шыны |17820 |115 |20493 |0,014 |
| и) ... |4600 |1320 |60720 |0,017 |
| к) ... |4600 |2600 |2760 |0,002 |
| л) ... |5000 |360 |1800 |0,001 |
| м) ... мата, м2 |76 |3,6 |273,6 |0,0002 ... | | |42895 |0,26 ... ... ... | | | | |
| а) ... су, м3 |4,8 |453 |21744 |0,018 |
| б) ... бу, кв·с |0,4 |495408 |1981633 |1,6 |
| в) ... эл.энергия, кВт·с |1,2 |4954083 |59448 |0,04 ... | | |206282 |1,64 ... ... ... қарамай, т |10 |728,9 |2186,7 | ... ... ... | | | | |
| а) ... | |2693700 |269370 |2,24 ... ... | | |2744812 |2,2 |
|2 – ... жалғасы | | | | |
| ... | | |5438512 |4,44 ... ... ... ... | | ... |0,08 ... эксплуатациялық жабдықтарға | | | | ... ... | | | | |
| а) ... ... | | | | ... тасымалдау | | | | |
| б) ... ... | | |5928,2 |0,005 |
| в) ... ... | | |290,5 |0,024 |
| г) ... тез ... ... | |2633,7 |0,02 |
| д) ... ... ... | | |1743,2 |0,02 ... | | | | |
| е) ... ... | | |32357 |0,169 ... | | |42452,6 |0,169 ... цех ... | | | | |
| а) ... ... және НОП | | |1547 |0,03 |
| б) ... және ... | | |4050,6 |0,003 ... | | | | |
| в) ... ... | | | | |
| г) ... және ... | | |4888,6 |0,004 |
| д) ... ... | | |1584 |0,0013 |
| е) ... ... ... | | |79201 |0,006 |
| ж) ... шығындар | | |2793 |0,0023 ... | | |940642 |0,096 ... ... | | |539384 |4,9 |
2 БАС ... ... ... сипаттамасы
Жобаланған байыту фабрикасы Текелі кен орнына жақын ... ... ... ... ... түсіндіруге болады:
- алаңда қазып ... ... кен бар және кен орны ... ... тасымалдауына көп шығын жұмсаудың ... ... ... ... орналасуы шахтадан шығатын су мөлшері
фабриканың үздіксіз ... ... үшін ... ... ... жолы арқылы шахтадан қаламен жалғасқан.
Жер келбеті ... ... ... ... тау ... толық пайдалануға мүмкіндігі бар.
2.1.1 Ғимараттар мен құрылымдарды ... ... ... ... ... ... орта және ... ұсату;
- бас корпус (ұнтақтау, сұрыптау, флотация, ... ... сүзу және ... ... басқару корпусы;
- резина цехы;
- реагенттер бөлімі.
Жер бедері сүзу ... ашық ... ... ... ... ... ... талаптарына сай орналасқан.
Олардың арасы 25 ... кем ... ... ол ... және
өндіріс ғимараттарын желдетіп тұруға және ... ... ... ... ... ... Безендіру және көгалдандыру
Жобаланып отырған фабрика алаңында жергілікті ... ... ... ... Бос ... ... ... суару үшін су құбырлар ... ... ... ... жаяу ... жүру үшін ... беті асфальтталған.
Ал демалыс алаңдарда фонтандар ... ... ... алаңындағы желілер жер астында орналастырылған. Автокөлік
және теміржол өтетін жерлерінде олар ... ... ... ... ... ... 10 кВт болатын
желі ашық түрде қосылған.
2.4 ... ... ... ... ... ... үшін көліктің екі ... ... жол ... ... ... ... ... Мысалы: шаралар, ... ... ... ... ... және фабрикадан салмағы 10 тоннадан
аспайтын жүктер ... ... ... ... бас корпустың жөндеу алаңына, реагенттер ... ... май ... өнім ... ... ... станциясымен жалғасқан. ... ... ... ... орындалған:
- рельс түрі Р-50;
- ағаш металдар;
- жер үйіндісінің ені 5 ... ... ... ... территориясында автокөлік жолдарының екі түрі қарастырылған:
- ені 10 м ... ... ... ... ені 5-8 м ... ірі ... кіретін қосалқы жолдар.
Жолдардың беті екі ... ... ... ... және
қалыңдығы 8 см шамасында болатын асфальт.
3 ... ... ... қоры ... ... фабрикасының шикізат қорының ... 18 ... ... Текелі кен орны ... ... ... жер асты әдісі арқылы жүргізіледі.
Фабрика жылына 305 күн, 3 ... ... ... ... ... ... ... минерологиялық құрамына ... ... ... ... 12%-дай темір бар полиметалды кен;
2) кеннің ... ... ... бар ... ... 25-30%-ға жуығы пирит минералымен бірге кездеседі.
Кеннің негізгі минералдары: галенит, ... ... аз ... ... кездеседі.
Текелі кені қиын байытылатын кендерге жатады. Себебі құрамында
технологиялық ... және ... ... жағынан әр түрлі
минералдар бар.
Жеке минерал түйіршіктерінің ... % ... %- |
|< 0,05 – 2,1 |< 0,005 – 1,2 ... - 4,4 |0,005 - 22 ... 6,7 |0,01- 4,6 ... – 12,2 |0,02 – 13,4 |
|> 0,04 – 74,6 |> 0,04 – 78,6 ... Цех ... реті және ... ... жылдық өнімділігі 1 000 000 т. ... цехы ... ... 305 күн, 7 ... 3 сменада жұмыс істейді.
Цехтың тәуліктік өнімділігі
т/тәу;
Qсағ т/тәу.
мұнда η – кеннің бірқалыпты ... ... ... бас ... ... 365 күн ... ... Технологиялық
жоспарлау нормасына сәйкес тәулік өнімділігін есептеу үшін 1 ... күні 340. онда ... ... т/тәу;
Qсағ т/сағ.
мұнда η – жабдықты пайдалану коэффициенті.
Сусыздандыру цехы бас ... ... ... ... т/тәу;
Qтәу.рв. т/тәу;
Qтәу.zn. т/тәу.
3.3 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын талдау
Текелі қорғасын – мырыш кені қиын байытылатын ... ... Оның ... ... кен құрамында жанар тас кен ... ... ... әр ... технологиялық схемалар қолданылады, бірақ
негізінде жүйелі бөлу ... сол ... ... ... ... орындарында минералдың технологиясын жақсарту
үшін сатылы ... ... ... мырыш флотациясының алдында ... ... ... ... ... сондай-ақ мырыш
концентратын тазалау процесі алдында ұнтақтау жүргізіледі.
Жанар тастың ... ... жұту ... ... ... артады және едәуір мөлшерде көбікті ... ... ... төмендетеді. Кейінгі кезде жанар тасты басу ... ... ... ... ... технологиялық
көрсеткіштерді жақсарту үшін Казлиханобр мен ... ... ... ... трилон «Б» тиімді екені ... ... ... ... ... ... ... дұрыс шешім тапқан жоқ.
Зерттеулер нәтижесінен концентратты ... үшін оның -0,074 ... ... 90%-ға ... көтеру арқылы қол ... көз ... ... тыс ... ... үшін әр түрлі
диаметрлі гидроциклон ... ... ... ... ... ... ... шамадан тыс ... ... ... ... ... реагенттердің,
химиялық заттардың, сол ... ... ... әк, ... темір ұнтағының қорғасын және мырыш флотациясына
әсері ... ... және ... қоспасын кәдімгі жай ксантогенатпен
салыстырғанда, мырыш ... ... ... алу дәрежесі
артады және қорғасын ... ... ... ... ... кемиді, бірақ өте көп ... ... ... ... бөліп алу дәрежесі ... ... ... әкті әр ... ... беру
тексерілді.
Әктің 500 г/т-ға ... ... ... ... мырыш және
темірді кемітіп, қорғасын концентратының сапасын көтеруге, ... ... ... алу ... ... ықпал етеді.
3.4 Өндіріс жұмысына талдау ... ... ... ... ... ... кен орнынан
18 км жерде орналасқан. Фабрика салынуының технологиялық жоспарын 1939
жылы «Механобр» ... ... ал 1970 жылы ... ... бекіткен. Соңғы ұлғайту және жылына 1200 тоннаға дейінгі
қайта жобалануын ... ... ... ... 1944 жылдан
бастап жұмысқа кірісті. Фабрика Текелі кен ... ... ... ... кен орнының кенін өңдейді.
Фабриканың дайын өнімдері қорғасын, мырыш, ... ... ... ... кадмий, алтын кездеседі.
Текелі кен ... ... ... ... ... ... және ... заттардың болуы, сонымен қатар
сульфидтердің ... және ... ... ... араласуы.
Фабрика жұмысының кемшілігін оның сапа – ... ... ... ... сан және сапа жағынан ... бір ... ... кен ... ... ... ... оның үнемі
фабрикаға үздіксіз берілмеуі;
3) кен ... жер асты ... ... ... ... ... кері ... тигізеді;
4) негізгі мырыш флотациясында пульпа ... ... ... ... ... көрсеткіштерді, байыту схемасын таңдау
және негіздеу
Жұмыс істеп тұрған фабриканың ... ... ... және ... ... ... қажетті технологиялық
көрсеткіштерге қол жеткізді деп айтуға болады.
Кен ерекшелігін ... ... ... ... ... ... кен үш сатылы ... ... Кен ... 15
мм, екі сатылы ұнтақтау қолданылады. І – саты - ... ІІ – ... ... ... іске ... -0,074 мм класының ұнтақтылығы 43-55%-ға
дейін.
Кенді байыту тікелей бөлу флотациясынан, үш тазартудан, ... ... ... бақылау флотациясынан тұратыны анық.
3.6 Ұсату схемасын есептеу және ... ...... ... ... ... ... дәрежесі
сонда ; яғни , , .
Ұсатудың саты ... ... ... - ... ... мм;
ІІ – ұсату сатысы ... - ... ... ... ... өлшемдері
мм;
мм;
мұнда ; . Бұл шаманы кеннің қаттылығына және әр ... ... ... ... ... ... ... тиімділігі Е = 85%.
3.7 Ұнтақтау схемасын есептеу және таңдау
Байыту ... -0,074 ... 80%-ға ... ... ... диірменге түсетін кен ірілігі 15 мм, ... ... ... 10%-ға ... ... ... ... іріліктегі -0,074 мм класының
80%-дан алу үшін ... ... ... ... ... орнатамыз.
2-сурет - Ұнтақтау схемасы
Фабрика үшін ұнтақтау схемасын есептейміз және бас ... ... Qтәу = 2940 ... деректер
т/сағ. ;
;
; .
Белгіленген ... ... ...... ... ... С = 150% деп аламыз:
; ... ... - өнім ... ... ... кен саны, т/сағ;
- өнімнің өндірілген өнімділігі.
, т/сағ; , ... ... ... ... т/сағ.
3- сурет - Ұнтақтау схемасы
Бастапқы деректер:
т/сағ, .
Айналмалы ... ... = 80 %.
; ... ... ... және ... санды схемасын есептеу
3 – кесте – Металл тепе-теңдігі
|Өнімдер |γ, % ... ... | ... алу |
| | | | ... ε % |
| | |Pв |Zn |Pв |Zn |Pв |Zn ... ... |3,3 |40 |1,2 |132 |3,96 |82,5 |1,3 ... ... |6 |2 |55 |12 |330 |7,5 |86,8 ... |90,7 |0,2 |0,5 |18,1 |45,4 |40,0 |11,9 ... |100 |1,6 |3,8 |160 |380 |100 |100 ... Рв ... ... есептейміз:
;
б) Zn концентратының шығымын есептейміз:
;
в) қалдық ... ... ... ... және ... ... ... алу дәрежесін
анықтаймыз:
; εқ%;
; ... ... ... ... ... ... ... - Рв – Zn кенінің принципиалды схемасы
;
;
.
Флотацияның толық ... ... Рв ... ІІІ – ... ... ІІ – ... ... І – тазалау флотациясы:
г) ... ... ... Рв ... – Сурет - Толық флотациялық схема
3.9 Сусыздандыру ... ... -0,074 мм ... ... 70%-ды ... контратына
түседі.
Рв және Zn концентратын 97%-ға дейін ......... ... және Zn ... ... ... қатып қалудан
сақтау үшін ылғалдылығы 2-4 % болу ...... - Су ... ... ... ... ... ... ... (І) ... – ұнтақтау ... ... ... ағ. ... ағыз ... - тазалау флотациясы |
| ... Рв ... ... ... таз. коб ... ... таз көб ... ... ... ... Рв ... кам өнім ... таз көб өнім ... ... ... ... ... ... ... ... құмы ... Zn ... ... ... ... Zn ... коб өн ... тазалау ... ... өнім ... ... көб өн. ... Zn ... камөн ... ... ... ... – таз көб өнім ... ... ... |5,6 ... аты |Су ... аты |Су ... |
| ... | ... ... ... |162 ... ... | |
|І - ... |43 |Рв ... |7 ... - ... |82 ... |0,3 ... - ... |42 ... ... | ...... |56 |Zn ... |13 ... Рв ... |77 ... |1 ... ... І - ... |8 |Бақылаудағы Zn флот-ң |431,7 |
| | ... | ... ... ІІ - ... |6 | | ... ... ІІІ - ... |4 | | ... ... |13 | | ... Zn ... |75 | | ... ... І ... |25 | | ... ... ІІ ... |12 | | ... ... ІІІ ... |10 | | ... |453 ... |453 ... Негізгі жабдықтарды есептеу және ... ... ... ... кеннің номиналды ірілігі І – саты үшін ЩДП ... ... ... 9×12 ... ... ... ... есептеу шамасы
,
мұнда f = 16, Ku = 0,95.
0,5 В = 0,5 · 900 = 450 мм, ... = 1,08, , ... ... саны N = 1 ... және ... ұсатқыш үшін есептеу осылай ... 240 мм, ІІ – саты және ... ... ... ... КСД ... ... алады.
6 – кесте Таңдап алынған ұсатқыштардың ... ... ... түрі |
| |ЩДП 9×12 |КСД 1750 |КМД 1750 ... саны |1 |1 |1 ... ... ... ... үшін |110-190 |25-60 |5-15 ... ең ірі ... диаметрі, мм |800 |220 |80 ... ... кен ... |225-335 |170-320 |85-110 |
|1 ... есептік өнімділігі |402,8 |313,6 |238 ... ... ... өнімділігі |402,8 |313,6 |238 |
|Ұсатқышқа ... ... |0,61 |0,68 |0,74 ... ... ең ірі кесек диаметрі, |130 |34 |9,4 ... | | | ... ... |160 |160 |160 ... Елеу ... ... және ... - ұсату алдында ауыр типті елеу қолданамыз, ... ... ... ... беті мына ... ... ... Q = 173 т/сағ.
q0 = 25 ... ... – 32Н ... бет ауданы 3,1 м2.
дана.
В) ұнтақтағыш жабдықтарын есептеу және таңдау.
Қабылдап ... ... ... ... екі ... І – ... ... жабдығын ескеруге арналған
бастапқы деректер: өнімділігі 130 ... ... өнім ... ... мм. ... ... ірілігі 80% -74 мкм. Кен ... ... ... ... ... ... әр диірмен
қуаты 1100 кВт, кен ірілігі 15 мм және ... ... ... %-дық ... - 0,074 ... отырған байыту фабрикасы үшін МСЦ 35×55, МСЦ 40×55, МСЦ
36×45 диірмендерінің тиімдісін ... ... ... ... ... ... Эталонды диірменнің үлесті өнімділігі
т/м3/сағ.
2) Бастапқы және соңғы өнім ірілігінің ... ... ... ... және ... ... түрін ескеретін К0 коэффициенті
анықталады. Оның ... ... ... Келтірілген үлесті өнімділігін есептейміз
мұнда Кu ұнтақтау коэффициенті Кu = 0,94.
т/м3/сағ.
4) ... ... ... 36×45, ... 40×55, т/м3/сағ;
МСЦ 36×55, т/м3/сағ.
5) ... өнім ... ... өнімділігі мына формуламен
анықталады:
т/сағ
мұнда V - диірмен ... ... ... ... %-дық үлесі, %;
- дайын кластың дайын өнімділігі өнімнің %-дық үлесі, ... 36×45, т/ ... 40×55, ... 36×55, ... саны мен ... ... 36×45, , Кз = 0,66;
МСЦ 40×55, , Кз = ... 36×55, , Кз = ... Әр ... ... ... ... құны ... саны және мөлшерін салыстыру нәтижесінде алынады.
7-кесте – Жабдықтар ... типі D×L, мм ... ... |Жалпы |Толтыру |
| | ... ... ... | ... |мың.тг. |нті |
| | |кВт | | ... 36×45 |1 |1000 | |0,68 ... 40×55 |1 |2000 | |0,52 ... 36×55 |1 |1000 | |0,96 ... салыстыру нәтижесінде МСЦ 36×45 ... ... ... ... ... ... ... жабдықтарын таңдау және есептеу
- ағызындыдағы түйіршіктер ірілігі 0,1 мм, ... ... 130 ... ... Д = 800 мм.
м2/сағ;
- гидроциклонға Д = 1000 мм.
м2/сағ.
Гидроциклонға кіретін ... ... ең кіші ... ... бойынша гидроциклонды тексереміз:
т/сағ.
д) Байытуға арналған жабдықтарды таңдау және ... кен ... ... ... тікелей селективті схемамен
жұмыс істейтін ескере отырып, өнімді ... ... ... ... келтіріп отырады, сондықтан механикалық флотомашина
орнатады. ... ... ... ... санын азайтып, өнімді
айдауға көмегін тигізеді. Бұл ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Әр ... ... ... жеке ... Рв ... үшін ... ... Қажетті
камера саны мына формуламен анықталады:
, дана
мұнда V - ... ... ... ... - флотация уақыты, ... 1 ... ... ... ... ... ... дана.
8 – кесте – Флотомашина есептеулі нәтижесі
| Операция аты ... ... ... ... |
| ... | |көлемі, |я ... |
| ... | |м3 | | ... Рв флотациясы |409,6 ... |12,5 |11 |8 ... ... |384 ... |12,5 |11 |8 ... - тазалау |72,6 ... |6,3 |12 |4 ...... |37,7 ... |6,3 |12 |2 ... - ... |18,8 ... |6,3 |12 |2 ... Zn ... |433 |ФМ-12,5 |12,5 |10 |8 ... ... |384,5 ... |12,5 |12 |8 ... - ... |112,3 ... |6,3 |10 |4 ...... |46,7 ... |6,3 |12 |2 ... - ... |31,7 ... |6,3 |11 |2 ... ... ... ... және ... Рв ... қойылдыратын қойылдырғышты есептеу.
, м2
мұнда Q - концентрат ... ... ...... ... ... м2
Zn концентраты үшін қойылдырғышты есептейміз:
, м2
ж) Қорғасын концентратын кептіру үшін ... ... ... ... ... ... қиынды ауданы:
м2
мұнда м/с - газ жылдамығы.
м3/сағ.
Кептіргіш қиындысының ... ... ... ... ... және ... ... конвейер
- конвейердің жалпы ұзындығы 60 ... ... ... ... ... ... үйінді салмағы 1,8.
7 – сурет – Ленталы конвейер
1) Лента енін ... = 340 - өнім ... - ... ... жылдамдығы;
т/м3 - кеннің үйінді салмағы.
2) ... ұзын ... ... (і) ... орташа шамаға тең деп алады, мм, і = ... ... бойы ... 1,1 – ... көлемдік салмағы, кг/м3;
β = 650 мм – ... ... = 1,5 мм - ... бір ... ... және мм - ... және ... ... ... ені. ... айналып тұрған бөлігінің ұзына бойы
салмағы.
- лентаның жүк ... және бос ... ... ... тұрған бөлігінің салмағы.
м, м – ролик тірегіштері ара ... ... ... және ... есептеу
;
мұнда: L = 5 - конвейердің горизонталь бөлігіндегі ұзындығы;
= 0,04 – ... ... ... ... ... ... оны ... – кесте - Лентаның керілу сипаты
|Лента керілуін ... ... ... ... мәні |
|S1 |S2 |486 |
| | |489,22 |
| | |349,04 |
| | |667,94 |
| | |2087,44 |
| | |2105,24 ... ... ... ... және ... керілуінің арасындағы байланысты кестеден ... ... ... ... ... ... ... қуатын мына формуламен анықтайды:
кВт.
Осы ... ... ... ... 3,5 кВт ... ... – кесте - Тасымалдау ленталарының сипаты
|Конвейер аты ... ... ... |
| |ені, ... ... |кВт ... кейін кеннің тасым |800 |60 |260 |35 ... ... ... ... |650 |26 |184 |160 ... ... Рв ... ... |650 |12 |63,01 |8 ... концен-ң тасымалдануы |650 |12 |204,7 |8 ... ... ... ... |650 |16 |63,01 |8 ... концен-н кептіруден кейін |650 |16 |104,7 |8 ... ... ... және таңдау ... ... ... ... ... ... ... деректерге сүйене отырып жасалады.
Берілген өнімділігі пульпадағы қатты ... %-дық ... ... ... Н және пульпа өтетін жол.
Айдағыштың су бойынша салыстырмалы өнімділігі:
м/с,
мұнда Q - ... ... ... ... ... – су ... ... қажетті өнімділігі, м3/сағ.
- пульпадағы салмағы бойынша бірлік үлестегі қатты заттың %-
дық ... ... мына ... ... - тікелей бөліміндегі қысым жоғалуын
α - пульпа үшін кедергі ... ... алып өту ... ... ... ... ... құбырдың еркін түсу үдеуі.
Құбырдың ... ... ... жоғалуы мына формуламен
анықталады:
м·в·ст,
мұнда К – ... ... ... - ... алып өтетін иірімдер саны;
α - құбыр ... ... ... ... ... ... 10Гр-6-12 айдағышы таңдалады.
Басқа айдағыштарды осылай есептейді.
11 – кесте – Таңдап алынған ... ... ... ... ... ... Рв флотациясына Рв тазартудағы |10Гр-6-12 |3 |900 ... және Рв ... ... | | | ... беру | | | ... ... ... ... Zn |12Гр-12 |2+2 |1320 ... ... | | | ... ... ... жеткізу |5ГрТ-6 |2+2 |180 ... ... ... жеткізу ... |2+2 |50 ... ... ... айдағышы ... |3 | ... 18 м ... босату үшін |4ДВС+1 |3+3 | ... ... ... | | | ...... жалғасы ... ... ... |3ГРК-8 |3+3 | ... және сүзу ... ... ... | | ... | | | ... ... айдағыш, ауа үрлегішті есептеу
Вакуум айдағыштың қажетті ... ... ... сүзгіш бетіне және ... ... ... Вакуум құрайтын ауданы 102 м2, q = 0,6 м3/м2 деп ... ... ... ВН-120 м 2 ауа айдағышты алады.
Үрленетін ауа шамасын ... деп ... ... ... шамасын анықтайды:
м3/мин.
РМК-3 ауа үрлегішінің 2 данасын таңдап ... ... ......... ... мен ... түрлері |Берілу нүктесі ... ... | |г/т ... г/л ... ... ... Рв флотациясы |130 |50 ... ... Zn ... | | ... ... ... |43 |40 ... ... ... |28 |100 ... ... ... |1340 |100 ... ... ... Zn ... |666 |250 ...... ... ... ... ... Рв ... |98 |160 ... ... Рв, Zn ... |200 |250 ... еріту басқа бөлімдерден бөлек орналасқан реагент бөлімінде
жүргізіледі, құрғақ ... ... ... ... ... ... вагоннан автокара, кранбалка, автоарба көмегімен
түседі. Ерітінді ... ... ... ... ... арқылы жеткізіледі.
Әкті білікті диірменде ... ... ... чан сыйымдылығын есептейді, ... бір ... ... ... ... ерітіндісін мына формуламен
есептейді:
,
мұнда: V - ... ... ... - ... нормалық үлесі, ч/т;
Q - бас корпустың кен бойынша тәуліктік ...... ... ... ... ... ... мөлшері осылай есептеледі.
Чан биіктігі ... ... сору ... ... ... дейін 3,8 м. Реагнетті ... ... ... 8,8 м3, К-4-250 ... ... ... Жөндеу шаруашылығы
Жөндеу шаруашылығының құрамына ... ... ... ... пункты;
2) сусыздандыру цехының жөндеу пункты;
3) Бас корпустағы ұнтақтау бөлімінің диірменді футеровкалау ... ... ... ... ... Байыту бөліміндегі импеллерді жинауға ... ... ... әдісі және жабдықтардың салмағына ... ... ... ... ... – ескертілмеген жөндеу жұмысының кестесі: ... ... 1 рет 36 ... бас корпустың жабдығын, ... ... ... ... 6 айда 1 рет 16 ... ... жабдығын жөндеуді қамтиды. Ұсатқышты толық ... ... 1 рет 48 ... ... ... ... ... толық
жөндеу 4 жылда 1 рет секцияны 36 ... ... ... ал
қойылдырғышты толық жөндеу 5 жылда 1 рет 48 сағат жүргізеді. ... ... 1 рет ... 8 ... ... су ... ... жабдықтарын, кабельдерді тексереді.
3.15 Бункер және қойма шаруашылығы
Бастапқы кеннің ... ... ... жұмысының бірқалыпты
жүруін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... 3 ... 7 сағаттан жұмыс істейді.
Қиындысы тік бұрышты бункерде қабылдайды. ... ... Q - ... ... ... ... қор уақыты, сағ;
- кеннің үйінді ... ... - ... толу ... К = ... м3.
Басқа бункерлерді де осылай есептейді.
3.15.1 ... ... ... ... ... ... ... тозаңданып кетуден сақтау үшін қойманың ... ... ... ... ... ... ... фабрикасы мен
тұтынушының ара қашықтығын ескере отырып және бірқалыпты ... ... ету үшін ... ... ... ... 3
тәулікке жететін қойманы таңдайды.
Қиындысы тік бұрышты ... ... 4 м, ені 6 м, ... м ... қабылдайды. Қорғасын концентраты үшін ваннаның ... ... ... ... тәулігіне 149 т, үйінді
салмағы 1,8 т/м3, ваннаның ... ... ... К = ... ... ... ... сыйымдылығы:
м3,
демек ванна ені ... ... ... 6 м деп ... ... ... ... Қалдық шаруашылығы
Қоймаға түсетін қалдықтың жылдық мөлшері ... ... ... Qқ - ... ... ... ... - өндірістің барлық жұмыс істеген жылы, Т = 40 ... - ... ... салмағы;
α - қалдықтың кеуектілік ... - ... ... көлемін қолдану коэффициенті.
Қалдық қоймасы фабриканың ық жоқ ... ... ... ... ... ... ... арқылы өткізіледі. Қалдық
қоймасындағы тұндырылған суды жер асты ... ... ... және
құдық арқылы алып өтіп, оны биохимиялық ... ... ... ... көрсету
Жоспарда бас корпустағы жөндеу алаңында шарды және ... ... ... ... ... ... торабы,
кір жуылатын және басқа типтік жоспар бойынша салынады.
3.18 Электрмен қамтамасыз ету және ... ... ток ... пайдаланушыларға сипаттама:
1) Негізгі технологиялық ... ... ... ... ... ... флотомашиналар);
2) Қосалқы ... ... ... ... ...... жабдықтарының электр қозғалтқыш жүйелері;
4) Сантехникалық жабдықтың ... ... ... Шаң ... арналған электр фильтрлері;
6) Автоматика және ОАБ-ның жабдықтары;
7) ... ... ... ... ... ... ... ток қабылдағыш үшін жалпы қабылданған норма бойынша
таңдайды:
а) синхронды ... ... ... ... үшін 6 ... ... қосалқы станция;
в) басқа да қуатты 0,4 кВт электр қабылдағыш;
г) лаборатория және ОАБ ... ... ... ... ... ... және 0,012 кВт авария кезінде пайдалану.
3.19 Электрмен қамтамасыз ету ... ... ... мен жалпы қазақстандық энергия ... ... ... ... ... фабрикаға түсетін ток
кернеуі 15-20 ... ... ... 56850 ... ... (26/6 кВт)
қосалқы станция бар.
3.20 Электрді бірінен екіншісіне өткізу бағыты
Фабрика ... ... 10 кВт ... 800 м электрді
бірінен ... ... ... ... ... Бұл ... ара қашықтығы 700 м-дей болатын келесі ... ... асты ... ... ... беріледі.
3.21 Электр жарығы
Жарық нормасы бойынша жалпы жарық қуаты 1859 кВт ... ... ... ... ... 0,012 кВт ... арнайы
трансформатор арқылы жарық ... ... ... ... ... ... ... Технологиялық жылумен қамтамасыз ететін
энергетикалық қондырғылар
Фабриканы бумен жалпы ... ... ... ... үшін ... ауа бас ... ... қосалқы
станциядан ауа айдағыш арқылы беріледі, ал ... ... ... ауа сол ... қосалқы станциядан ауа айдағыштар келеді.
3.23 Атмосфералық ... су ... жер ... ... ластануынан қорғау шаралары
Өндіріс ... ... және оның ... ... ... бұл ... ... процесінің қалдығы болып табылады.
Қалдықтың қатты ... ... 4144 ... ... ... ... судың 15979 т/тәу мөлшері бар. ... ... ... 495 ... ... кетеді, сонымен ... ... таза деп ... су ... Сынама алу және бақылау
Фабрикада алынған өнімнің технологиялық және ... ... ... ... технологиялық процестің және жабдықтардың
жұмысын ... ... үшін ... және ... ... ... отырады.
Сынама алынатын процестер төмендегідей: ұсату, сұрыптағыш
ағызындысы, ... рН-ы, ... ... ... ... ... заттың тығыздығы, реагенттердің ... ... ... ... ... ... (ТББ) негізгі ... ... кен мен ... ... өнімнің сапасын
қадағалап отыру. Ол үшін төмендегідей операциялар жүргізіледі:
- ... ... ... ... ... және ... анықтау,
- қалдық көлемін және ... ... ... ... және ... ... ... ірілігін
анықтау;
- алынған нәтижелерге сүйеніп, тәулік және айлық металдар ... ...... - ... бақылау және технологиялық процесті
жүргізу
|Сынама алынатын ... ... ... ... ... |Сәйкестік мөлшері|Бақылау құралдары ... | | | | ... кен ... |60 қолмен алу |3-5% 1,8 ... ... хим. ... цехы |Рв, Zn ... |8 сағ. қолмен алу |3,5 % +300≤ 5% ... ... ... ... және ... |Рв, Zn ... |120' – қолмен |3-5% |хим. ... ... ... ... %, ... - ... |1,8; 3,5 % ... |
|Қойылтқыш ... | |20' - ... |+300≤ 5% ... өлшеу |
|Флотация ... % |60' |25-30 % ... ... ... ... зат ... |хим. ... |12' - |1,8; 3,5 % |// - // - // - // - ... |Рв, Zn ... |120' |60; 50 % |// - ... ... |// - // - // - // - ... |0,3, 0,5 % |// - // - // - // - |
| |// - // | | |// - |
| | | | |// - // - // - // - |
| | | | |// - ... ... % ... ... | ... ... ... |// - // - // - // - |// - // - // - // -|55 % |// - // - // - // - ... |// - |// - |88 % |// - ... |// - // - // - // - |// - // - // - // -| |// - // - // - // - |
| |// - |// - | |// - |
| |// - // - // - // - |// - // - // - // -| | |
| |// - |// - | | ... ... |Рв, Zn, % |60' | | |
| ... ... |55 % | |
| ... |60' |60 % | |
7 – ... - Толық технологиялық схема
3.25 Технологиялық процестерді ... ... – дың ... шаруашылығының барлық саласында автоматтандыруды қолдану
ғылыми – ... өсіп ... ... ... ... ... ... қуаты күрт ... ... сапа және сан ... ілгері дамуы байқалады. Автоматтық
басқару нәтижесінде ... ... ... ... болып
табылатын пайдалы компанентті бөліп алу ... ... ... ... ... ... артық беру жолдары ... бәрі ... ... ... құнын төмендетіп, түсетін
пайданы арттыруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... тұрақтандырылды.
Автоматтандырылған басқару жүйесі дегеніміз – ол адамның ... ... ... жүйесі. Бұл жүйе бойынша адам ... ... ... процесті қалай басқару ... ... ... ... ... ... ... жүйесі бірнеше деңгейден тұрады:
- көптеген процестердің ауытқуын бақылай отырып, оны өз ... ... ... ... ... шығару үшін алгортимдердің
болуы;
- тез және сапалы ... ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік
болуы.
3.25.3 Ұнтақтау және сұрыптау процестерін автоматтандыру
Ұнтақтау және ... ... кен ... минералдардың
өзара жігін ашып, оны флотацияға ... үшін ... ... ... ... ... ... Сондықтан оларды бір-бірінен
бөлмей, ... алып ... ... ... техникалық және экономикалық көрсеткіштерінің
деңгейі осы процестермен ... ... ... ... ... ... осы екі ... үлесіне тиеді.
Ұнтақтау және сұрыптау ... ... ... шешу ... механизмдердің жұмыс қабілеттілігін бақылауды автоматтандыру:
а) механизмдер мен машиналардың подшипниктерінің температурасы;
б) бақылау жүйесін ... ... ... бөлімшесінің жабдықтарының жұмысы;
г) технологиялық механизмдердің жұмыс істеу және ... ... ... ... ... ... ... циклдық кен бойынша өнімділігі;
б) берілетін су мөлшері;
в) сұрыптағыш ағызындысындағы кен түйіршіктерінің ірілігі;
г) ... ... ... шар беру;
е) зумпортағы пульпа деңгейі;
ж) айналымды жүк ... ... ... ... және ... ... ... істейтін ұнтақтау басқаруға тиісті процесс
ретінде төмендегідей көрсеткіштермен сипатталады:
а) процеске түсу:
- кен ... ... – Q;
- ... ... су ... - ... сұрыптағышқа берілетін су мөлшері – Wс;
- кеннің физикалық және механикалық қасиеттері - τ;
- ... ... ... - n;
- шар ... - ... кен ... және ... процестен шығу:
- сұрыптағыш ағызындысының көлемдік ... - ;
- ... ... - ;
- ... құрамы – Сі;
- циклдық дайын класс (0,074 мм) бойынша өнімділігі - ;
- ... ... ... қуат мөлшері - Р.
Тұйық циклдың ішкі тұрғысы диірмендегі зат ... ... П, ... , ... ... ... құммен,
гидроциклон зумпорындағы пульпа деңгейімен сипатталады.
Көп жағдайда басқаруға ... ... ... ... ... – δ, ... ... диірменге жұмсалатын ... Р, ... ... (шарлар) әсерінен пайда болатын шу
деңгейі. ... ... жүк (құм) ... Ол ... судың
мөлшеріне тікелей байланысты. ... ... өте ... ... ... кен бойынша өнімділігі - Q;
- диірменге ... су ... - ... ... берілетін су мөлшері - Wc;
- диірменнің айналу ...... ... ... ... схемасы
Процесс көрсеткіштерін ауытқытып өзгертіп отыратын факторлар ... ... ... ... және оның физикалық - механикалық
қасиеттері δ.
Ұнтақтау және ... ... ... ... факторлар әсер етеді:
а) қатты заттың ұнтақталып, сулы ... ... ... диірмен мен сұрыптағыш гидравликалық ыдыс ... ... ... ... ... құбыр арқылы
сұрыптағышқа өтуі.
Диірменнің сұрыптағышпен ... ... ... ... ... мен оған ... ... басқа құрамында едәуір суы ... жүк (құм) ... ... ... ... зат мөлшері,
пульпаның сұйық фазасы, ірілік құрамы, ... ... ... өзгереді.
Тұйық циклды ұнтақтаудың динамикалық ... ... ... процестерінің ... ... ... ... ... және ... процестерінің жеке-жеке
динамикасын анықтайтын ерекшеліктер ... ... да ... ... циклға кіретін жабдықтар едәуір көлемді гидравликалық
ыдыстар ... ... ол ... мен ... заттар жылжығанда, біршама
уақыт өтеді. Ол процесті реттеуде және ... ... кері ... ... ... ... ... физикалық және ... ... ... отырады.
3.25.5 Функционалдық схеманы ... ... ... ... ... үшін ... шешу қажет:
1) диірменге түсетін кен мөлшерін реттеу;
2) оған берілетін су ... ... ... ... пульпа тығыздығын бақылау.
Диірменге берілетін су мөлшері су құбырына орнатылған ... ... (W0 = const). Бұл әдіс ... ... мөлшері тұрақты болғанда тиімді. ... ... әр ... ... (3а) ... ... қолданылады. Су ... ... ... ... (3к) ... ... берілетін су
құбырындағы клапанды өзгертіп отырады. ... ... ... ... арқылы қатты зат пен ... ... ... ... = const) қажет. Бұл ... ... ... пульпа тығыздығын ... ... ... ... ... шамадан тыс ұнтақтап жіберуден ... ... ... ... ... І-1, ... 1 ... су мөлшері 3а датчигінің хабарламасы ... ... ... ... ... ... (1в) ... механизм арқылы клапанды
немесе су мөлшерін (3в) өзгертеді. ... ... ... (δн= const) су ... ... арқылы тұрақтандырады. І-
4 жүйесінің ... ... ... (4а) және ... (4в) ... ... реттегіш су құбырындағы ... ... су ... ... отырады. Су мөлшерін ... ... (7а) ... ... су ... өзгертпей отыратын
тетіктер қолданылады.
|Позициясы |Аспап аты ... типі ... ... сумм веса | ... ... ... ... ... ... |ЛТМ ... |Датчики уровня пьезометрический |ДП ...... |3Р-2 ...... ... ... ø ... ... ... ... |
14 – ... - Автоматтандыру процесіндегі аспаптар
|Позициясы |Техникалық сипаттама атауы ... ...... ... ТСМ1193-60-кл Схема 4 |2 |
| ... | ... ... |1 ... |Метран-22-ДИ-2150-02-Т3-05/МПа-42-М20-ШР-И |1 ... ... ... ... |1 ... 6б |Шығын өлшегіш Basis екіншілік түрлендіргіш RET |1 |
| |9739, шығу ... 4-20МА және кіру ... | |
| |12-30В | ... ... ... өлшегіш ИР-61М: | |
| |а) ... ... ... | |
| |б) ... сигналы 4-20м А және кіріс сигналы 220 В | |
| ... ... | ... – кесте жалғасы ...... ... 1 МЕСТ26969-85 |2 ...... – |2 |
| ... |
| |И-ТУ4212-001-12580824-93 | ...... |2 ... ... ... ... ЛТМ-1 |2 ... |Радиоизотопты тығыздық өлшегіш ПР-1025М: | |
| |а) ... ... ... | |
| |б) ... ... ... | ... |Топтық өлшегіш түрлендіргіші ... |3 ... ... ауыстырғыш УП-5315-С415ТУ17-782.006-83 |3 |
|13б ... ... ... пост | |
| ... | ... ... емес ... ... |3 |
| ... | ... ... санының тахометриялық датчигі |1 ... 15 б ... емес ... ... ... |2 ... |ОР-30LCD базасындағы оператор панелі, 24В тұрақты |1 |
| |ток ... SINECL 2-TF14 ... жүйе | ... ... ... ... үшін ... Siemens фирмасының Simatic S5-115 ... ... ... дипломдық жұмыстың бөлімі Қазақстан Республикасының келесі
заңдарына сүйене отырып ... ... және ... ... ... 28.02.2004 ж.;
2) «Қауіпсіздік өндірісті объектілердегі өндірістік қауіпсіздік
туралы заңы» 03.04.2002 ... № 314-2 ... «Өрт ... туралы заң» 22.11.1996 ж.;
4) «ҚР-ғы еңбек туралы заңы» 10.12.1999 жылдан №493-1 ҚР ... заңы (ҚР ... ... ... ... жылдан
№260-2; 25.09.2003 жылдан № 484-2).
4.1 ... ... ... ... ... еңбек туралы заңдылықтар негіздері өндіріс
басшыларынан жұмысты қауіпсіз ... ... ... ... ... ... ... басқармасы барлық жұмыс орындарын ... ... ... ... ... ... ... сан итарлық ережелерге сай ... ... ... ... ... ... ол мәселелерді шешу ... мен ... ... ... жүктеледі.
Өндіріс басшыларына сондай-ақ, осы ... ... ... бұйрықтарды, ережелерді мүлтіксіз ... ... бас ... ... ... ... ... өндірістегі еңбек жағдайын қадағалау, жарақтандырудың
алдын-ала ... ... ... ... іске ... ... ... жабдықтардың қауіпсіздік техникасы жағынан ақаусыз
іске жарамды ... ... ... ... жоспарының
уақытында орындалуын, жіберілген тәртіп ... ... ... ... тексерілуіне тікелей жауап береді.
4.2 Микроклимат ... ... ... ... үшін негіз болған, КСРО
климаты бойынша ...... ... 1-34 басылым, 1-7
бөлімдері (Гидрометбаспа, 1987-1993 ж.ж) және ... бір ... ... ... ... ҚР ҚНжЕ ... ... орташа мәндері (ауаның орташа ... және ... бір ... ... ... (бақылау жылдары) қатар мүшелерінің орташа айлық ... ... ... ... ... болып табылады.
Климаттық параметрлердің шеткі мәндері (ауаның ... ... ... температурасы, жауын-шашынның ... ... ... ... ... шектерді сипаттайды. Бұл
сипаттамалар тәулік ішінде экстремальды бақылаулардан таңдалған.
4.3 ... ... ... ... фабриканың өртке шалдығу ықтималдығы төмен («Д»
категориясы). ... ... ... салқын ортада жүргізіледі.
Тұтану дәрежесі жағынан ... ... ... болады.
Бекітілген ережеге және қойылатын ... сай ... ... ... өрт сөндіру ... мен ... ... ... ... ара ... ... және ішкі жолдары өрт
сөндіру машинасы жүре алатындай етіп ... ... ... су ... құм ... ... және ... өрт сөндіру
құралдары бар. Фабрика территориясында өрт ... үшін су ... ... тартылған. Өрт сөндіретін гидранттар ара қашықтығы
100 м шамасында ... ... ... орналасқан. Олар
орналасқан нүктелер көлік ... ... 2 ... қашық емес
орналасуы қажет. Жобада өрт шыға ... ... ... шығатын
қосымша есіктер қарастырылған.
Жұмыстың қауіпсіз әдістерін меңгеру бойынша ... ... ... ... ... оқытылатын адамның мамандығын ескере
отырып, зертхана меңгерушісімен бекітіледі, ... ... ... және ... ... ... ... келесілер қарастырылу керек:
Өрт пайда болу себептері әр түрлі: конструкциядағы, құрылғылардағы,
бөлме жобалардағы, ... ... ... ... ... технологиялық процестердің режимінің бұзылуы,
тәжірибелердің дұрыс емес ... ... ... ... ... пайда болу себептерін жоятын шараларға құрылыстық
– техникалық және ұйымдастырушылық шаралар жатады.
Ұйымдастырушылық шараларға шылым шегуге, ... ... ашық ... ... ... ... және ... эвакуациялау жобаларын
жасау, өрт қауіпсіздік шараларын жұмысшыларға ... ... ... өрттен қорғау үшін арнайы автоматты
қондырғылар қажет.
Автоматтық ... ... ... ... ... сақталуын бақылайды, ауытқу болғандығы жайлы ... ... ... ... агрегаттардың жұмысын тоқтатады.
Барлық ... ... ИТР, ... ... ... ... өрт қауіпсіздігі ережелерін кең қарастыру
мақсатында, арнайы ... өту ... Бұл ... ... ... (алғашқы және қайталанатын) және өрттік – ... ... ... ... ... ... заттар мен
материалдардың өрт қаупін білу ... ... ... ... ... ... ЛВЖ және ГЖ ауыспалы қажеттілігін сақтау
тек ... ... ... ... ... әсерлері жарылыс
беретін заттарды бірге сақтауға болмайды.
15 – ... - ... ... ... ... ... |Қабырғалар |Колонн|Баспал|Плитал|Төсеу ... ... | ... |дақ |ар ... ... | | | | | |
| ... ... |
| | ... |
|Маманданды-рылған зертха-нада істеліне-тін жұмыстар ... |107 |95 ... | | ... | ... ... | | ... ... | ... | | ... |Қол ... ... дірілдеп, сезіле |Сезілмейді |
| ... | ... |Қол ... ... ... | ... |Қол ... ... жылу |
| | ... |
| | | ...... ... ... ... ... ... алу ... |Жылудың артуы |
| ... қол ... ... | |
| ... ... 5-10 ... болады. | ... |Қол ... ... алу ... емес|Жылудың артуы |
| ... Дем алу ... ...... ... |
| ... | ... |Дем ... ... ... әсер етеді |Дем алу қиынға |
| | ... ... |
| | ... ... |Дем ... ... салданады, 3с артық |Дем жолдары |
| ... ... емес ... ... ... с жоғары болғанда жүрекпен дем |0,1 с ... әсер |
| ... ... ... ... |
| | ... дем |
| | ... ... ... ... персоналдың оққа түсу қаупін ... ... ... ... және ... ... кию керек. Барлық электр ... ... ... ... ... ... ... қолайлы жағдай туғызу үшін рационалды жарықтандыру маңызды
рөл атқарады.
Фабрикадағы жарық, жұмыскер ұзақ ... ... ... ... ... ... болу керек. Табиғи жарық
терезе арқылы, ал ... емес ... ... ... ... Жасанды жарықтандыруға қойылатын талаптар
Жарықтандырғыш ... ... ... ... ... СНжЕ талаптарын еске алу қажет, сонымен қатар
жасанды және ... ... ... ... ... ... ... «электр құрылғыларының ... ... ... ... және ... ... нормалары
|Бөлмелер мен |Бөлмелердің |Жасанды жарықтану |Табиғи жарықтану ... ... | | |
| | |Қор ... |Қор ... К3 |
| | |К3 ... ... ... |
| | ... ... ... саны |
| | ... саны | |
| | |Г ... ... |Жарықөткізгіш |
| | ... іске ... ... |
| | ... тобы ... ... ... |
| ... ... ... ... мен құю цехтарының бөлімшелері |
|мг/м| |
|3 | ... | ... ... | ... ... |
|, | ... ... | |
| ... ... ... ... ... Тк, ... |365 |365 ... күндері |52 |52 ... ... ... Тн |313 |273 ... ... ... | | |
| - аур; |4 |1 |
| - ... ... |24 |24 |
| - ... және ... |1 |1 ... ... | | |
| - ... ... | | ...... ... |
| - оқу ... ... |1 |1 ... |30 |30 ... ... тиімді қоры |283 |283 ... ... ... |7 |8 ... уақытының 1 қызметкерге шаққан-дағы |1981 |1920 ... ... сағ | | ... ... ... ... ... отырған фабрикаға қажетті жұмысшылар саны мен ... ... ... ... өндірістің қажеттілік талабына
сай қабылданған. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... саны мына формуламен анықталады:
, Адам
мұнда Нобс – ... ... ... ... – бір уақытта істейтін жабдықтар саны, ... ... ... ... саны:
, адам
мұнда Na - алмасу ... ... ... саны ... ... ... – кесте. – Жұмысшылардың кәсіптік және сандық құрамы
|Мамандығы |разр|Nобс |Смена |Шығу саны ... ... ... |яд | ... | ... ... |к саны |
| ... машинсі ... ... ... ... ... қадағалаушы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |4 ... нүктелік жоғарғы дыбыстық ... іске ... ... | ... ... ... ... |Директордың цехтармен байланысы |
|Жабдықтарды бір ортадан іске қосу |Ұсату цехы мен бас ... бір ... ... ... ... іске қосу ... ... шығу себептерін |Хабарлама ... | ... ... ... ... |Газдың шекті концентрациясының |
| |(ШК) ... ... ... ... – ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР
Сәулет - құрылыстық ... ... ... ... ... өрт ... (Д) ... құрылыс класы (ІІ);
в) ғимараттардың өртке қарсы тұру ... ... ... үшін табиғи жарықты толық пайдалану.
Фабриканың негізі ... ... Орта және ... ... ... ;
2) ... ... бас корпусі ;
3) Сусыздандыру корпусы және дайын ... ... ... өзара конвейерлердің галереясымен
жалғасқан. ... ... оңды ... ... жабдықтарын ашық
аланға орналастыруға болады.
Бас корпус бір ... ... ... ... ... 6; 12; 24; 36 м. ... ... ... темір
бетон каркас. Іргесі біртұтас темірбетон, су ... ... ... ... суды бір ... ... үшін әдейі құдық
жасалып, оған ... ... ... ... ... – 2-40
шамасында. Табиғи жарық (күн ... ... ... арнайы жасалған
саңылаулар ... ... Бас ... ... ... бункердің көлденең қимасының пішіні - ... ... кен ... ... ... Сүзу ... бір қабатты
ғимарат, тіреу бағанасының ара ... 6; 12 м. ... ... темір
конструкциясының үстіне темірбетон плиткаларымен жабылған. Қойылту
бөлімінің ғимараттары да осы ... ... ... тұрмыстық және санитарлық жағдайын үйлестіру
Тұрмыс корпусы үш ... ... ... Онда ... ... орын бар, ... ... орын, кір жуатын ... ... ... ... ... екі ... ... орналасқан.
Сондай-ақ, бірінші қабатта буфет орналасқан.
8 ... ... ... ... ... мен ... бағасы жобалау институтының байыту
фабрикасының іріленген ... ... ... Онда ... мен жобалық жинақтау ... ... ... және ... шығындары іріленген ... ... ... ... бір проценттік мөлшерімен алынған. Электр
жабдықтарын ... ... ... 1 кВт ... ... ... Орта және майда ұсату цехы
Корпус ... ... ... 15696 м3, ... 350
тг/м3. Корпусты салу ... 5493600 тг. ... ... 1 тоннасының бағасы 3000 тг ... 47100 тг). ... ... ... ... жасалған, көлемі 626 м3, 1
м3 350 тг, демек барлығы 219100 тг. ... ... ... ... ... ... шығыны корпус бағасының 18%-ын құрайды,
демек 1036760 тг.
Жобалық ... 2,5 % - 14399,5 тг, ... ... ... тг.
25 – кесте. Корпусқа қажетті жабдықтар
|Аттары ... ... |1 дана ... |
| | | ... |бағасы, |
| | | ... ... ... ұсатқыш электродвига-телі|КСД-2200 |1 |900 |900 ... кВт | | | | ... ... электродвигателі N=|КИД-2200 |2 |950 |950 ... кВт | | | | ... ... N=22 кВт ... |2 |99,5 |199 ... ... |1-24-80 |2 |76,35 |152,7 ... N=24 кВт | | | | ... ... | |2 |59,64 |119,28 ... N=25 кВт | | | | ... ... электродвигателі N=7 |ТЭ |1 |10,3 |10,3 ... | | | | ... ... ... |Км-500 |1 |110,6 |110,6 ... N=60 кВт | | | | ... ... электродвигателі | |1 |38 |38 ... кВт | | | | ... | | | |2479,88 ... және ... ... ... 6%. Жабдықтар ... ... ... 15%-ы 529410 тг ... ... ... ... 10% 352938 тг, электр жабдықтарын
орналастыру 1 кВт қуатына 500 тг. ... ... 1225 кВт 612500 ... ... ... ... 10368 ... салуға, жабдықтарды орналастырып, іске ... ... ... ... мөлшері 1218910 тг.
8.3 Бас корпус
Корпустың құрылыс көлемі 285600 м3, 1 м3 ... 300 тг. ... ... 85680000 тг. ... ... қабылдайтын бункер тұтас
темір бетоннан жасалған. Оның ... ... 6336 м3, 1 ... 350 тг, ... бағасы 2217600 тг. Шарлар ... ... ... ... ... көлемі 324 м3, 1 м3 ... тг, ... 113400 тг. ... ... қосымша шығын корпус
бағасының 18%-ы ... 15996200 тг. ... ... 2,5% ... тг. ... ... жұмыстарының бағасы 107085700 тг. Жабдықтар
бағасы 10457530 тг. Тасымалдау және ... ... ... 6%-ын құрайды - 627452 тг. Автоматтандыру ... 15 % ... тг. ... ... орналастыру 1 кВт қуатқа 500
тг – 8439000 тг. ... беру ... ... 142270 тг, ... ... ... тг.
26 – кесте. Корпусқа қажетті жабдықтар
|Аттары ... ... |1 дана ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... ... ... |0 |1 |110,6 |110,6 ... кВт | | | | ... ... электродвигателі | |2 |34,76 |69,52 ... 14 кВт | | | | ... ... ... | |4 |53,72 |214,88 ... 26 кВт | | | | ... ... ... | |3 |15,01 |45,03 ... 5 кВт | | | | ... ... N=2500 |МШР 40×50 |6 |1303 |2606 ... | | | | ...... ... ... ... |АТМ |3 |3,67 |10,1 ... N= 45 кВт |ФИМ-12,5 |42 |58 |2184 ... N= 22 кВт ... |8 |16,7 |133,6 ... ... |10 |3,49 |34,9 |
| ... |16 |1,35 |37,6 |
|Барлығы | | | |5446,25 ... Сүзу және ... ... ... ... 10368 м3, 1 м3 ... 250 тг, жалпы
бағасы 259200 тг.
Технологиялық металл ... ... (2 т 1000 м3 ... 62208 тг. ... бағасы 2654208 тг. Құрылыстың қосымша
шығыны 18 % - 477757 тг. ... ... 2,5 % - 66360 ... ... ... ... 3198920 ... – кесте. Корпусқа қажетті жабдықтар
|Аттары ... ... |1 дана ... |
| | | ... ... |
| | | ... |мың.тг |
|Барабанды вакуум - фильтр ... |8 |5200 |41600 ... ... N=30 кВт |ВК-50 |3 |500 |1500 ...... | | | | ... ... ... ... |2 |3000 |6000 ... 125 кВт | | | | ... | |1 |703 |703 ... ... | |1 |399 |399 ... конвейер N = 14 кВт | |2 |2760 |5520 ...... ... ... ... N = 6,2 кВт, | |2 |1600 |3200 ... 8,3 кВт | | | | ... ... |ТЭ |1 |1030 |1030 ... ... N= 7 кВт |Ф-1,6 |2 |3500 |7000 ... ... | |2 |367 |735 ... ... |Д-18 |15 |1067 |5884 ... ... | |2 |1620 |3240 ... | | | |139911 ... және ... ... ... ... 6%-ы - ... Технологиялық жабдықтарды орналастыру 141040 тг. ... ... 293700 тг (1 ... тг). Технологиялық
процестерді автоматтандыру 15% - 211560 тг. Цехқа жарық беру ... 4177,2 тг. ... ... бағасы 5810797,2 тг.
8.5 Қойылту ... ашық ... ... – Цех ... ... ... |1 дана ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
|Қойылтқыш, N= 4 кВт |Ц-15 |1 |3630 |3630 ... N=7,5 кВт |Ц-18 |1 |10600 |10600 ... N= 10 кВт ... |1 |919 |919 ... N= 5,5 кВт |2,5 ПС-6 |1 |918 |918 ... | | | |15967 ... ... және ... ... 6 % - 8620 ... ... тетіктер 15 % - 21350 тг. Технологиялық
жабдықтарды ... 58500 тг. ... беру ... құны 2800 ... ... құны 227950 тг.
29 – кесте. – ... ... ... ... | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | ... |к.уч | ... ... басшысы |1 |1 |1500 |172500 |207000 ... ... |1 |1 |13500 |15525 |186300 ... ... |1 |1 |12000 |13800 |165600 ... ППР |1 |1 |7200 |8280 |99360 ... ... |1 |1 |12000 |13800 |165600 ... ... |1 |1 |10200 |11730 |140760 ... ... ... |1 |1 |11700 |13455 |161460 ... бөлімі мастері |3 |3,9 |9600 |11040 |132480 ... ... ... |1 |1 |12600 |14490 |173880 ... ... |5 |6,5 |11400 |13110 |157320 ... |6 |7,8 |9600 |11040 |132480 ... ... ... |1 |1 |11400 |13110 |157320 ... мастері |3 |3,9 |10200 |11730 |140760 ... |5 |6,5 |10200 |11730 |140760 ... ... ... |1 |1 |9600 |11040 |132480 ... ... |1 |1 |11700 |13455 |161460 ... ... |1 |1 |9600 |11040 |132480 ... бөлімі мастері |1 |1 |9000 |10350 |124200 ... | |41,6 |196500 | |2693700 ...... ... ... |1 |1 | | | ... |1 |1 |7200 |8280 |99360 ... |1 |1 |6300 |7245 |86940 ... | |3 |4800 |5520 |66240 ... | | | | | ... |2 |2 |4200 |4830 |57960 ... ... |2 |2 |4200 |4830 |57960 ... |42 |4 | | | ... ... ... көлемі 14040 м3 - 280800 тг. Технологиялық металл құрылым
42120 тг. ... ... 2850120 тг. ... қосымша шығыны 18 % -
513021,0 тг. Жоспарлық жинақтау 2,5 % - 71253 тг. ... ... 3334393 тг. ... және ... ... 6 % - 6019,7 тг.
Технологиялық жабдықтарды орналастыру 10 % 10032 тг. ... ... 1 кВт үшін 500 ...... - ... жабдықтар
|Аттары ... ... |1 дана ... |
| | | ... |бағасы, |
| | | ... ... ... N= 7 кВт |3 ГРГ-8 |1 |5027 |5027 ... чаны |Кч - 1 |10 |400 |4000 ... 21,8 кВт, N= 1,1 кВт |Кч – 1,6 |1 |280 |280 ... 2,2 кВт, N= 1,5 кВт |Кч – 3,15 |1 |310 |310 ... 9,7 кВт |Кч – 2, Кч – |1 |415 |415 |
| |2,5 | | | ... | | | |10032 ... және ... 6 % - 6019,2 тг. ... жабдықтарды
орналастыру 10% - 10032 тг. Электр жабдықтарды ... 24650 ... ... 15% - 15048 тг. ... ... 156749,2 тг. Жарық беру жүйесінің ... 4800 тг. ... ... ... ... ... ... 3414 м3, 1м3 бағасы 600 тг – 2048400 тг. ... ... 10242 тг. ... ... 2058642 тг. Құрылыстың
қосымша шығыны 18 % - 370560 тг. ... ... - 2,5 % 51470 ... ... ... 2480860 тг. ... беру жүйесі - 2800 ... ... ... 2483470 ...... - ... қоймасы
|Аттары ... ... |1 дана ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... асты коллекторы |1500 |1 |6000 |6000 ... N= 1000 кВт |10 ... |2 |1820 |3640 ... ... |ø 600 |6×2 |67 |804 ... ... | | | |216 ... | | | |10660 ... ... ... 10 % - 307860 тг. ... ... ... 338640 ... Басқарма тұрмыстық корпус
Құрылыс көлемі 11960 м3, 1м3 ... 250 тг, ... ... ... ... ... 11,96 т, 1 т – 3000 тг – 35880 тг. ... тг. ... ... ... 3570530 ...... - Қажетті жабдықтар
|Аттары ... ... |1 дана ... |
| | | ... ... |
| | | ... |мың.тг |
|Жуыну жабдықтары | |5 | |17853 ... жуу ... | |15 | |53557 ... | |10 | |35705 ... | | | |107115 ... және ... шығындары 6 % - 64269 тг. Жабдықтарды
орналастыру 10 % - 107115 тг. ... беру ... 14400 тг. ... ... - 4827460 ... – кесте. - Негізгі жабдықтардың амортизациясы
|Аттары |1 дана ... ... ... | |ясы ... |900 |12 | ... |99,5 |17 | ... |1303 |15 | ... | |14 | ... |58 |40 | ... |919 |50 | ... |110,6 |10 | ... | |15 | |
9 ... ... Мырыш минералдарының флотациясын жетілдіру
Мырыш концентратын алғанда сфалерит ... ... ... Ол түсті металдардың барлық кендерінде ... ... ... жоғары сфалерит (мартит), қоңыр, қара
түсті болып келеді. ... ... ... ... клей афап ... Сфалериттің структурасына күкірттің атомдары кіреді. Сфалерит
түсі алмаздың ... ... және ол ... ... ... ... қасиеттері жақсы ... ... ... және ... ... ... ... көптеген ғылыми жұмыстарының ... ... ... бетінде реагенттердің әрекеті өзгеріп отырады.
Құрамында мыс аз ...... кені ... ... жыныстар ретінде силикат, кварц, карбонаттар, сондай-ақ ауыр
металдар ... ... ... ... ... реттеп отыратын
бірден-бір минерал. ... ... ... оған қосылатын
сілтінің мөлшері өте аз (200 г/т). ... ... ... оған ... ... ... ... болады. Тек
бутил ксантогенаты мен Т-66 ... ... ... циклында сфалеритті басу үшін аздап ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерін
кесте түрінде көрсетуге болады.
34 - кесте. ... ... ... |Флотация |Сілті, г/т|Басқыш, г/т |Басқа ... ... | | | ... ... |
| | | | |г/т | ... |Pb |Na2CO3 |NaCN |- | |
| | | |0-20 | | |
| |Zn |CuO |- |CuSO4  | |
| | |0-200 | |250-500 | ... |Pb |Na2CO3 |NaCN |- | |
| | |0-100 |100 | | |
| |Zn |CaO |ZnSO4 |CuSO4  | |
| | |500 |250 |300-400 | ... |Pb |Na2CO3 |NaCN |- | |
| | |0-100 |30-100 | | |
| |Zn |CaO |ZnSO4 |CuSO4  | |
| | |50-750 |0-350 |300-600 | ... |Pb |Na2CO3 |NaCN |Na2CO3 | |
| | |200-500 |150-300 |0-500 | |
| |Zn |CaO |ZnSO4 |CuSO4  | |
| | ... |0-400 |400-800 | ... ... ІІ ... ... ... әсер етеді. Бірақ
сфалериттің флотациясының ... оның ... ... ... деп ... ... ... қатар, сфалериттің флотациялық
қасиеті тек ... ... ... ... оның қандай түрде
болатынына (изоморфты не майда сеппелі) тікелей ... ... ... ... қасиеті жоғарылайды, ал екінші
жағдайда ол төмендейді. Құрамында ... ... ... сайын, оның
флотациялық қасиеті жоғарылайды, ал ... ол ... ... ... ... ... ... қасиетін төмендетеді. Оны жинағыш ... ... ... ... ... ... орналасуымен түсіндіруге болады.
Беті жақсы тазартылған ... ... ... жоғары,
ол тек көбіктендіргішпен қышқылды ... ... ... Оған
аздап керосин қосса, флотация өте жақсы ... ... ... ... беті ... ... ол ... Оның себебі пульпада SO42-, Zn2+ ... ... ... бетінің сулануын ... ... ... ... үшін оны ... жинағыш реагентпен
әрекеттестіреді. Құрамында аздаған тем3р ... бар ... үшін оның ... 22-35%-ы CuS – пен қапталуы қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Орындалған жұмыс нәтижесінде ... ... ... технологиясын
таңдап алдық және негіздедік. ... ... және ... ... ... ... ... шешімдер еңбек
қорғау, экология, сәулет құрылыстық шешімдер ... ... ... бойынша кенді байытқанда, барынша
жоғарғы көрсеткіштер ... ... кен ... ... ... ... ... мүмкіндігі берілді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Разумов К.А. ... ... ... – М.: ... ... ... А.С., ... В.А. Кен байыту фабрикасының механикасы.
– М.: недра, 1975.
3. Ревазашвили В.И. ... Ю.Г. Кен ... ... және ... ... жабдықтарын есептеу және таңдау. – алматы: КазПТИ.
1984.
4. Козин Ю.З. Троп А.Е. ... А.Я. ... ... ... ... - М.: Недра, 1980 .
5. Металлургия саласындағы ... ... ... ... ... 1983.
-----------------------
елеу
елеу
І - ұсату
ІІ - ұсату
ІІІ - ұсату
Кен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
сұрыптағыш
сұрыптағыш
Кен
0
1
2
3
0
5
6
8
7
сұрыптағыш
1
0
2
3
4
Zn флотациясы
Рв флотациясы
Рв конец
Zn ... ... - ... - ... Zn флот
І - тазалау
қалдық
Бақылау флот
сұрыптау
Бақылау флот
І - тазалау
Рв концентраты
ІІІ - ... - ... Рв ... бастығы
Бухгал-терия
Қосалқы шаруашылық
АХИ
Бас инженер
Жоспарлау бөлімі
Бас механик
Бас энергетик
Ұсату цехының бастығы
Бас ... ... ... ... бөлімі
Жүк тасу бөлімі
Электр жөндеу бөлімі
Смена бастығы
Механик
Смена бастығы
Жөндеу бригадасы
Кен
ІІ – ұсату
ІІІ - ұсату
І - ұсату
Елеу
Елеу
сұрыптау
Негізгі Рв флотациясы
Бақылау флот
сұрыптау
І - ... - ... - ... ... - ... - ... - ... Zn флот
І - тазалау
Zn концентраты
өлшеу
химиялық талдау
ылғалдылық дәрежесі
қаттылығы

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Текелі қаласындағы қорғасын -мырыш кен орны34 бет
Алматы облысы үшін CDMA 450 технологиясының негізінде радиорұқсатты қолданумен көпарналы телекоммуникациялық жүйені жобалау (Телекоммуникация.Радиоэлеклектроника)42 бет
Жер сілкіністері4 бет
Жер сілкінсе, жағдайымыз не болмақ? Мекемелер мен мамандар ойлары3 бет
Текелі қалалық әкімшілік ұйымдастыру, бұйрық жарлық құжаттарын талдау70 бет
Түрксіб - Ұлы Отан соғысы жылдарында4 бет
"Жәбірленуші тұлғасының психологиялық анализі"6 бет
60-жылдардың екінші жартысында қазақстан дамуында болған өзгерістер36 бет
Абай Құнанбаев: балалық және жастық шағы7 бет
Ақпараттық технологиялар және әлемдік саясат61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь