Шымкент қорғасын зауыты

КІРІСПЕ.
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1 1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің
жалпы сипаттамсы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Шикізат пен материал сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.3 Күкірт қышқылын алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.4 Күкіртті ангидрид тотығуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
1.4.1 Тотығу үрдісінің физико.химиялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
1.4.2 Айналудың тепе.теңдік дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
1.4.3 SСҺ. нің SОз.ке тотығу реакциясының жылдамдығы ... ... ... ... ... ...21
1.4.4 Ванадийлы түйіспе массасының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
1.4.5 Ванадийлы катализаторда тотығу шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
1.4.6 Түйіспе аппараттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
1.4.7 Жылуалмастырғыш аппараттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
1.4.8 Материалды баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
1.4.9 Жылулық баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
1.4.10 Түйіспе аппаратының негізгі көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... .28
2 АРНАЙЫБӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.1 Тотығу үрдісінің басқару объектісі ретінде сипаттамасы ... ... ... ... ... 29
2.2 Түйіспе бөлімін автоматтаудың қазіргі жағдайын талдау ... ... ... ... ... 30
2.3 Үрдісті басқару мәселесін қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.4 Математикалық модель ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.4.1 Орталықтанған бақылаудың кішігірім жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... .33
2.4.2 Объектіні идентификациялаудың кішігірім жүйесі ... ... ... ... ... ... .33
2.4.3 Статистикалық үтымдылаудың кішігірім жүйесі ... ... ... ... ... ... ... 36
2.4.4 Тікелей сандық реттеудің кішігірім жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
2.5 Техникалық қамсыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
2.6 Программалық қамсыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
3.1 Экономикалық тиімділікті негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
3.2 Автоматтаудың аспаптары мен қүралдарына шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
3.3 Қосымша шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
3.4 ЕТАЖ.не шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.5 ЭЕМ үшін ғимараттардың шығындарын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
3.6 Жұмысшылар санын есептеу және еңбек ақының жылдық
қорын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 50
3.7 Бригадалар тізімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
3.8 Сменділік графигін қүрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
3.9 Электрослесарьлар тізімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
3.10 Еңбек ақының қосымша қорын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
3.11 Қызмет көрсету персоналының еңбек ақысының жылдық қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
3.12 Экономикалық тиімділік және қаржыны өтеу мерзімін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58
4 ЕҢБЕКҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
4.1 Өндірістік зияндылықты талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
4.2 Ұйымдастырушылық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
4.3 Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
4.3.1 Қорғаныс жерге қосылуды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62
4.3.2 Вентиляцияны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
4.4 Санитарлы.гигиеналық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
4.4.1 Жұмыс орнын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65
Шымкент қорғасын зауыты сырттан әкелінетін шикізатпен-сульфидті флотациялық концентратпен жұмыс істейді. Зауытқа Қазақстан, Орта Азия,Оралдың түрлі фабрикаларынан шикізаттың 20 түрі келіп түседі.Сонымен қатар басқа кәсіпорындардан қүрамында қорғасын бар қалдықтар әкелінеді.Негізі шикізатты жеткізушілер, барлық көлемнің 80-85% Ащысай (Қазақстан), Алмалық (Өзбекістан) полиметал комбинаттары жеткізеді.
Қорғасынның 10% сульфидті тотыққан кеннен алынады.Концентрат зауытқа әрбірінің сыйымдылығы 3-5 тонна болатын метал контейнерлерде жеткізіледі. Түсетін концентраттардың ылғалдылығы 12-18% шеңберінде ауытқиды. Олар кептіргіш барабанда кептіріліп, транспортерлер жүйесімен қайтадан қоймаға тасмалмалданады. 1 -кесте- Шикізат құрамы
1. Голант А.И. Системы цифрового управления в химической промышленности.- Москва, "Химия", 1985г.
2. Фиалко Г.М. Автоматизация производства серной кислоты.-Москва, "Металлургия", 1987г.
3. Амелин А.Г.Яшке Е.В. Производства серной кислоты.- Москва, "Высшая школа", 1980 г.
4. Резицкий И.Г.,Добросольская Н.П. Производства серной кислоты из отходящих газов.- Москва, "Металлургия", 1983 г.
5. Васильев Б.Г.,Отавшин М.И. Технология получения серной кислоты.- Москва, "Химия", 1983г.
6. Сиравочник сернокислотника. Под.ред. Малина К.М. "Химия", 1971г.
7. Бесков С.Д. Технологические расчеты.- Москва, "Высшая школа", 1981 г.
8. Цваркуп А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем.- Москва, "Наука", 1982 г.
9. Емельянов А.И., Калкин О.В. Проектирование установок контроля и автоматизация тепловых процессов.- Москва, "Энергия",1981 г. Ю.Клюев А.С., Глазов Б.В. ,Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизация технологических процессов.- Москва, "Энергия", 1980 г. П.Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами.-
Москва, 1960 г.
12.Грацерштеин И.М., Малинова В.А. Организация планирования и
управления на предприятиях цветной металлурии.- Москва, "Высшая
школа", 1980г.
ІЗ.Бенуни А.Х. Экономическое обоснавание технологических решений в
цветной металлургии. - Москва, 1983г.
14. Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии. - Москва, 1985г.
15.Производственная санитария. Справочное пособие под. ред.
Злобинского Б.М. - Москва, "Металлургия", 1981 г.
16. Лебедева К.В. Охрана труда на предприятиях цветной металлургии.-Москва, "Металлургия", 1981 г.
П.Медведьев Р.Б., Бондарь Ю.Д. АУСТП в металлургии.- Москва, "Металлургия", 1983 г.
        
        1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірудің жалпы сипатгамасы
Шымкент қорғасын зауыты ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан, Орта
Азия,Оралдың түрлі фабрикаларынан ... 20 түрі ... ... ... ... ... қорғасын бар ... ... ... ... көлемнің 80-85% Ащысай
(Қазақстан), Алмалық (Өзбекістан) полиметал ... ... 10% ... ... ... ... ... сыйымдылығы 3-5 тонна болатын метал контейнерлерде жеткізіледі.
Түсетін концентраттардың ылғалдылығы 12-18% шеңберінде ... ... ... ... ... ... қайтадан қоймаға
тасмалмалданады. 1 -кесте- Шикізат құрамы
|Шикізат атауы |Компоненттері |
| |РЬ ... ... (§О2) |4-0-5-0 ... ... (5О3) |0,04 ... (О2) |12,0 ... қос ... (СО2) |0,46 ... (N2) |65,5 ... (Н2О) |20,0 ... ... |200,0 ... ... үшін ... күйдіргіш күрылғыларды кәдімгі күкіртМЕСТ
127-76 күйдіріледі.
Күкіртті қышқылдықтық өндірісте табиғи газ ... ол ... ... ... ... ... -энерго жүйесінен алынады. Цехта
айналым сумен істейді. Жылу энергисы негізінде шлак айдау ... ... ... ... ... ... етіледі.
1.3 Күкірт қышқылын алу
Қорғасын өндірісінің қаннықан газдары агломерациялық ... екі ... ... ... үшін түседі Әрбір
кезекте техникадық суды ... ... ... суды ... тасмалдау 5-6 атм. Жоғары қысымға тең
сорғыштармен жүзеге асырылады.
Мұнаралар ... ... ... кіру ... ... ... 18 форсунка бар, олар температура ... ... ... ... ... кірер алдында температура 150° С-
тан 250 С-қа ... ... ... ... ... ... деректерге сәйкес 10-25 г/мм3 ... ... ал ... кейін 0,008-0,1г/нм3 , ПӘК 99% болуы ... ... ... ... ... Келесі параметрлер
үздіксіз бақыланады:
1. Дымқылдаушы мүнараға кіру және электрсүзгіштен шығудагы газдардың
температурасы.
2. ... ... ... ... ... ... ... газ көлемі.
4. Мұнара мен сүзгіштердің аз метрлік жұмыс режимі. Суытылғаннан ... ... ... ... үшін 1 жүйс
бойынша "Лурги" ФРГ қүрғақ электрсүзгішіне және 2 жүйе ... СЩ' ... ... ... ... фирмасының бірінші кезегі екі ... ... ... ... ... камерасы тәуелсіз газ өту жолы бар екі
секцияға бөлінген.
Электрсүзгіштің секциясында төрт ... өріс бар, ... 16 оріс олар ... ... қызмет істейді.
Электрсүзгіштің тұндырмалы электродтары ... ... ... ... ... ... өлшемі 400x4100 мм.
Әрбір электр өрісінде 21 тұндырмалы электрод орналасқан, ... ... ... ... ... Бір секцияның жұмыс қимасы 22,5м2 тең.
Электродтар цементті болаттан жасалған, жартысы ... ... сым, ... тәртіпен орналасқан, электродтың ... ... ... ... бар ... ... аз метрлік режимі:
-мүнара алдында± 0, сүзгіштер артында-Юмм су діңгегі;
-электр өрісіндегі газ жылдамдығы -0,25 м/сек ... ... ... ... ... ... ... шаю
бөліміне түседі. Шаю бөлімінде газ тізбектей формүнарадан өтеді, 1 шаю,
электрсүзгіштің бірінші қадамы, 2 шаю ... ... ... ... ... және ... шаюға арналған. Газ мүнараның төменгі
бөлігінен Ø 182Омм көлбеу газөткізгіш арқылы кіріп, ... ... ... сондай газөткізгіш арқылы шығады. Суарушы қышқыл мүнараны
суландыру үшін ... және ... ... өтеді, мүнараны өтіп, оның
түбінде жиналады да, титанды қышқылөткізігш ... ... ... ... : Ø ... Н ... ... тұндырғышы- болаттан . Қорғасын және қышқылға төзімді
кірпішпен футерленген. ... Ø ... Н 6000 мм. ... және ... бар ... ... штуцер арқылы жоғарғы жақтан келеді;
түндырылып жоғарғы жақтан штуцер арқылы, тазаланып, ... ... ... (Ø 400мм) ... ... ... ... жасалған. Габариттері: Ø 242Омм,L 10000мм.
Қышқыл жинағышқа Ø 400мм штуцер арқылы ... ... ... ... ... ... ... өнімділігін
250м3/сағ, 7х-94 маркалы, қысымы су діңгегінің 35мм болатын екі ... ... ... ... Центрден тепкіш ... ... ... ... үшін ... шаю мүнарасы газды одан әрі қүрғату және шаңнан ... ... ... Н ... ... ... ... үшін коллектор және тозаңдатқыштар арқылы кецц, түседі, мұнараны
өтіп, оның түбінде жиналады. Қышқылмен қоса ... ... ... мен ... шығады. Суыту үшін қышқі.ц, суландырғыш тоңазытқыштарға келіп
түседі. Бірінші шаю ... ... ... Ø 100мм, ... ... құбырлардан құралған.
Бірінші шаю мүнарасының жинағышы. Габариттері: Ø ... ... ... оның ... ... орналасқан штунер арқылы келіп
түседі. ... ... екі ... ... ...... 250м3/сағ, 7х-94).
Бірінші шаю мұнарасында әлсіз қышқыл түзу арқылы газ құрамындағы SО3 ... ... ... ... асырылады. Бірінші шаю мұнарасынан
шаңнан тазартылған күкіртті газ шығады, оның құрамында аз көлемде селен
және ... ... ... ... түман| болады. Осы қоспалардан
тазарту үшін газды ылғалды электрсүзгіштерден бірінші қадамына - электрлік
тазалауға бағытталады.
Бірінші қадамды ... ... -10 - ... ... ... газ электрсүзгішпен төменнен
жоғары қарай жүріп өтеді, селен және ... ... ... ... ... ... ... Ø 1820мм газ
өткізгіш арқылы екінші шаю мұнарасына өтеді.
Екінші шаю мұнарасы. Күкіртті газ электрсүзгіштен ... ... ... ... ... ... екінші қадамынан
формұнараның тұндырғышына түседі.
Кептіргіш бөлім: Тазартылған газ шаю ... ... ... Ø ... ... екі ... 1-ші және 2-ші ... ... ... ... ... ... ... тарату бөшкесінен тозаңдатқыш
арқылы мүнараны суландыруға келіп түседі. Қышқыл мүнарадан қышқыл өткізгіш
арқылы суландырғыш тоңазытқышқа ... 100мм, L ... су беті ... ... ... ... бойынша төменнен жоғары
қарай жүріп өтеді. Қышқыл тоңазытқышта суығаннан кейін, жинағышқа ... ... ... ... ... ... жинағышқа штуцер
арқылы түсіп, екі сифон арқылы шығады да, 8х-94 типті екі ... ... ... ... ... ... бөшкесіне таратылады. Бөшке қақпағы арқылы кіріп,
төменгі жақтан ... ... ... ... ... дайын өнім қоймасына
және моногидратты абсорбер цикылына жіберіледі. Газды соңғы ... ... ... ... кептіргіш мүнара өнімділігі 20м /сағ болатын 11 ... ... ... ... ... ... арқылы ағады. Суытылған
қышқыл екінші кептергіш мүнараның ... ... да, ... одан ... ... ... ... кептіргіш мұнарасына
жеткізіледі.
Екінші кептіргіш мүнараның кептіру қышқылының концентрациясын Мөлшерінде
үстап түру ... ... ... екптіру мүнарасының жинағышына
тасылмалдау қарастырылған. Кептірілген газ газөткізгіші бойынша (O 1520 мм)
тамшыүстағыштарға бағытталады.
Тамшыұстағыштар екінші ... ... ... ... ... газ ағынымен шашыраған қышқыл тамшылары сұғындармада ... ... ... ... жинағышына келіп түседі.
Ылғалдан кептірілген газ,қышқыл тамшыларынан босатылып, ... ... сору ... одан ... ... ... ... үрлегіш 1050-13-1 типті, өнімділігі 66 000 ... ... ... 1850мм тең. Турбогазды үрлегішпен газ тамшыүстағыштар ... Газ ... ... ... түседі. Май бөлінуден кейін
газ параллельді жылу алмасу бөліміне бағытталады.
Жылу алмасу бөлімі қоршаған ортаға жылу ... ... үшін ... ... ... ... ... 0 4216 мм, һ 10250 мм, SО2 газы
қүбыраралық кеңістік бойынша төменне жоғары қарай бір жылу ... ... SО3 газы ... кеңістік бойынша төменнен жоғары қарай
қозғалып, қүбыраралық кеңістіктегі SО2 газына жылуын ... де ... ... ... ... түседі. Оны жоғарыдан төменге қарай өтіп, абсорбация
бөліміне келіп түседі. Қызған күкіртті газ ... ... ... ... ... - ... жасалған целиндірлік корпус, ортасында
шойындық құбырлардан қүралған тіреуіш тіреу орналасқан. Габариттері:Ø12 м,
Н 12 м. ... ... ... ... газ бірінші жылу алмасу
бөлімінің қүбыраралық кеңістігінде суытылып, катализатордың ... ... ... одан кейін екінші жылу алмасу бөліміне және содан ... ... ... ... одан қатпарлы жылу алмасу ... ... ... ... ... ... ... содан кейін контактылы
аппараттан шығып, екінші сыртқы жылу алмасу бөліміне бағытталады. Одан ол
жылудың бір шамасын ... ... ... ... ... ... түседі. Контакталы жүйені қосу
үшін оттығы бар қосылғыш ... ... ... ... Ø 2500м һ ... Газ ... жағуынан
жылытқыштың оттығынан болат газөткізгіш ... ... ... ... ... түседі.Қабылдау камерасы жоғарғы температураның
әсерінен қорғау үшін арнылған.
Қосылғыш жылытқыштың ... ... ... Ø ... L 5400м. ... түтіндік
газдар жылытқыштан түтіндік қүбыр арқылы атмосфераға шығарылады.
Моногидратты абсорберде күкірт ангидридін сіңірушілік. Контакталы ... ... ... газ ... ... ... бар)
абсорбациялық бөлімге сіңіру үшін түседі. Сіңіру үрдісі екі ... 1-ші және 2-ші ... ... ... ... ... 11 тозаңдатқыш арқылы күкірт қышқылымен
суландырылады, ... ... ... ... ... ... ... түбінде жиналады да, шойындық кышқылөткізгіш ... ... ... ... ... төменнен жоғары қарай өткен газ газөткізгіш
бойынша (Ø 1520x10) 2 ... ... ... оның ... ... ... 2 ... кейін газ тамшыұстағыштарға бағытталады.
Тамшыұстағыштар. Габариттері: Ø 55ООмм, һ 12200мм. Тамшыүстағыштардың
сүғындырмасынан өтіп, моногидрат жинағышына келіп ... ... ... ... газ ... ... босатылып, атмосфераға шығарылады.
Кептіру абсорбациялық бөлімінде күшті қышқылдарға арналған ... ... ... ... сіңіру үшін қызмет етеді.
Вакум -жинағыш. Габариттері: Ø 500мм, һ ... ... ... аркылы
келіп, төменгі жақтан шығады да,моногидрат жинағышына келіп
түседі.
1.4 ... ... ... ... ... ... ... Тотығу үрдісінің физико-химиялық негіздері
Күкірт қышқылы өндірісінде контакталы әдіспен SО2 тотығуының ... ... ... үшін ... ... ... катализатормен түйістіріледі.
Тотыққан SO -нің ... ... ... ... жалпы мөлшерімен
сипаттайды. Әрбір катализатор нақты өзіне тән алмасу дәрежесін ... ... ... ... кәсіпорындарында БАВ, СВД, СВНТ, СВС, ИК-1-4
катализаторы қолданылады. ... ... ... ... Олар жоғарғы технологиялық көрсеткіштерді қамтамасыз етеді.
1.4.2 Айналудың тепе-тендік ... SО 2-нің ... ... оның ... газ ... ... ... үзақтығына, қысымына тәуелді. Осы ... үшін ... ... ... ... дәрежесі температураға
тәуелді деп алынады да, келесі теңдікпен көрсетіледі:
Мұндағы, Рso3 және Р so- ... S О3 ... ... SО2- нің ... ... ... ... тотығу жылдамдығы өте маңызды болып ... Осы ... ... ... ... бірлігін катализатор массасының
бірлігіне шаққандағы тотығатын күкірт диоксидінің мөлшері, катализатор
шығыны, ... ... ... және ... ... ... көрсеткіштері.
SО2-нің тотығу жылдамдығы түрақты жылдамдықпен сипатталады:
мұндағы, Е- активтену энергиясы, Дж/моль, кал/моль,
К- универсалды газды түрақты 8,326 Дж/моль*к не ... ... ... ... тотығу ракциясының Е активтену энергиясы өте ... ... ... ... ... жоғары темпера-турада
да мүмкін емес. ... ... ... активтену энергиясы
төмендейді, яғни ... ... ... жылдамдығы жоғарлайды,
сонымен катализатордың рөлі Е активтену ... ... ... жоғарлағанда 400°С-тан 500°С-қа жоғарлағанда, реакция
жылдамдығының константасы отыз есе жоғарлайды. ... к ... ... ... екі ... тәуелді, оның бірі температура жоғарлағанда
жоғарлайды, екіншісі-төмендейді.
1.4.6 Контакталық аппараттар
Болаттан жасалған цилиндірлік корпус, ортасында ... ... ... тіреу орналасқан. Диаметрі-12м, жалпы биіктігі-22м.
Катализатордың бірінші қабатынан өткен газ контакталы массаның 2,3 және ... ... ... ... ... жылуалмасу бөлімінде суытылып,
аппараттан ... да, ... ... ... мен ... ... осы ... тағы
бір артықшылығы-катализаторда күкіртті ангидридтің тотығу үрдісі, ... ... ... жылу беру ... ... ... ... шарттар жасалған. Осы ... бір ... ... ... ... өнімділігінің жоғарлауымен аса айқын
байқалады. Сонымен қатар ... ... ... бар ... ... ... газ жақсы араласады, ал бүл ... ... ... өте ... ... аппараттар
Күкіртті қышқыл цехының түйіспе бөлімінде конверцияға үшрайтын газ
түйіспе аппаратындағы ... ... ... ... газ ... осы үрдіс жүретін жылуалмастырғыштар сыртқы деп аталады, ал
катализатор кабаттарының арасындағы ... ... ... ... жылуалмастырғыштары деп аталады
Н2 SО4 өндірісінің түйіспе түйіні жылусыз- ... ... ... ... ... ... түйіннің
жылулық балансымен (оның автотермиялық шартында) айқындалады.
Сыртқы жылуалмастырғыштартың беті келесі арақатынаспен анықталады:
6
Н2 SО4 ... ... ... ... ... жұмыс
істейді.Сыртқы жылуалмастырғыштартың температуралық режимі түйіспе түйіннің
жылулық балансымен (оның автотермиялық шартында) айқындалады.
Сыртқы жылуалмастырғыштартың беті ... ... ... г-~г° -1 = ... А- ... ... ... өлшемсіз
параметр,
Ғ- жылуалмасу бетінің ауданы, м2
Vо- жылуалмастырғыштартың орташа температурасы ... аз газ ... ... ... ... газ температурасы, °С, г0- Vтүйіспе
аппараттың кірісіндегі газ ... °С, Л ... ... (газдағы 8О2 қүрамына тәуелді), °С,
τо- SО2 конверсиясының бастапқы дәрежесі, %,
Δτк -сыртқы кеңістікке жылу бөлу нәтижесінде газ температурасы-
ның төмендеуі, ... ... ... ... ... ... ... күкірт қышқылы болса,
онда ол жылуалмастырғыштартың құбыраралық кеңістігінде түнады, осының
салаларынан қүбыр ... тез ... ... ... бетінде
пайда болатын коррекция өнімдері жылу беру коэффициентін төмендетеді.
Жылуалмастырғыштартағы ангидридті тоңазытқыш, температура 200-250 °С
-қа дейін төмендейді, ... ... ... ... ... газ қосымша ангидридті тоңазытқышта суытылады, тоңазытқышта
негізінде газдағы су буы мен SО3 -тің ... ... ... ... ... конденсацияланады. Үрдістің мүмкіндігі газдағы су ... мен ... су ... ... температурасымен анықталады. Суды
суытудың өте төмен температурасы немесе газдың үлкен ылғадылығы ... ... ... Н2 SО4 ... ... ... ... будың қанығуы шамадан жоғары болады.
Жылытқыш -түтіктер жаншып қақталған жоғарығы және төменгі торкөздері бар
болат ... ... ... ... ... қарай өтіп, аралық
кеңістікте ... келе ... ... ... жылытып, 300-350 °С-қа
суытылып, түтіндік қүбырға бағытталады. Жылытқыштың қүбыраралығына 50-60°С-
та төменнен келетін газ ... 450-500 ... ... ... х- ... дәрежесі, ол 0,98 тең
Мsook = 7214,29 х 0,96 = 7070 кг/сағ
Түйісу ... ... ... ... ... ... шығыны:
S02: 144,29:64=2,25 кг моль/сағ SО3: 8837,5:80-110,47 кг ... ... ... ... ... ... ... °С температурада газдармен бірге жылу келесі мөлшерде ... ... ... СОі =0,2193 ... = 0,24835 ... ... 45 (7214,29 х ... ккал/сағ х 4,19
=3560448,3 кДж/сағ
Тотығу ... ... жылу ... - ... және ... жылу мөлшері
|Келу ... |% ... ... |% ... ... |24,44 |0з |521970 |3,8 ... |10439415 |74,56 |04 ... |96,2 ... ... |100 ... ... |100 ... ... ... ... ... аппаратының көрсеткіштері
|Түйісу аппараты ... ... ... ... 1-ші қабатына кіру |390-450 |11772-12262 |
|Түйсіу массасының 1-ші ... |520-580 ... ... | | ... ... 2-ші қабатына кіру |440-460 ... ... ... 2-ші ... шығу |490-520 ... |
|Түйсіу массасының 3-ші қабатына кіру |440-445 ... ... ... 3-ші ... шығу | 44Р445 ... ... ... 4-ші қабатына кіру |430-435 ... ... ... 4-ші ... шығу |430-440 ... ... ... шығу ... ... |
|' | | ... 2-ші ... жылуалмастырғыштан |350-360 ... ... | | ... ... Тотығу үрдісшің басқару объектісі ретіндегі сипатгамасы
Кептіру мұнарасынан келетін кептірілген газ түйісу аппаратына тотығу
үшін бағытталатыны бізге мәлім.
Түйісудің технологиялық кешенінің жеке ... ... ... ... үрдісінің жеке сипаттамаларымен және кешеннің жүйелері арасындағы
материалды ... ... ... ... ... ... мақсаты-үрдісті жүргізудің мүмкін аймағын есепке ала
отырып, ... ... ... ... ... ... жету ... табылады.
Күкіртті ангидридтің күкірт ангидридіне тотығуы нақты гидродинамикалық және
жылу режимдері ... ... ... ... SО3
Түйісу массасының қозғалмайтын қабатында жүреді.
SО2-нің SО3-ке тотығу ... ... ... ... ... аппараттағы температура ... ... ... ... ... ... температураға күкіртті газдағы SО2-нің
концентрациясы әсерін тигізеді. SО2-нің концентрациясы жоғары ... ... ... ... ... көлем бірлігіне шаққанда жылу көбірек
бөлінеді.Күкіртті газдың (4% SО2) ... ... әсер ... ... 700 С-қа ... ... осы ... түйісу
массасының пісірілуі жүзеге асырылады.Сондықтан жылудың бір ... ... ... ... қажет.
Үрдісті түйіспе аппаратының қабаттарындағы температура, ... ... ... ... ... ... жеткенше
жүргізіледі, одан кейш жылуды, күкіртті ангидридтің күкірт ... ... ... қабатта қолайлы температурада жүретіндей шығарады.
SО2 тотығу үрдісінің негізгі көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... үрдісті басқару үшін бірінші қабатқа кірердегі газдың
желілері мен түйіспе ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар аппарат арқылы ... ... мен ... жылытқыштарда газ жылытулар қарастырылған.
Басқару объектісінің (түйісу ... ... ... айнымалылармен
сипатталады:
- түйісу аппаратының кірісіндегі газдағы SО2-нің концентрациясы;
- түйісу аппаратының і-ші ... ... ... (i= 1 ÷ ... ... ... і-ші қабатына шығардағы температура;
түйісу аппаратының j-ші ... ... (i= 1 ... ... ... і-ші ... ... түйісу аппаратының і-ші қабатында қысымның ... ... ... ... ... SО2-нің концентрациясы;
2.2 Түйісу бөлімін автоматтаудьщ қазіргі жағдайъш талдау
Қазіргі кезде түйісу аппаратын басқару оператормен, автоматты бақылау
мен жеке технологиялық ... ... ... ... ... ... сұлбасында келесі айнымалаларды бақылау қарастыры лған:
түйісу аппаратының і-ші ... кіру ... (i ... ... і-ші ... шығу температурасы; j-ші
жылуалмастарғышқа кіру температурасы (i = 1 ÷3); j-ші ... ... ... ... і-ші қабатында қысымның түсуі; Е
түйісу дәрежесі; катализатордың ескеруі; Q газ ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады:
- түйісу аппаратының кірісіндегі газдағы SО2-нің концентрациясы;
- түйісу ... ... ... ... ... түйісу аппаратының і-ші қабатына кірердегі температура ;
- ... ... і-ші ... ... ... j-ші ... кіру ... j-ші жылуалмастарғыштың j-ші қабаттан шығу температурасы;
- Е түйісу дәрежесі;
- Q газ шығыны.
Үрдісті басқарудың ... ... ... осы ... және реттеу датчиктер, термобу, шығый өлшегіш және басқа жүйелері
арқылы оператормен жүзеге асырылады.
2.3 ... ... ... ... ... ... ... күкірт қышқылын өндірудің технологиялық кешеннің негізгі
үрдісі- түйісу аппаратында күкіртті газ тотығуының үрдісі ... ... ... үрдісі түйісу массасының төрт қабатында тізбектей ... ол өз ... ... өте өзгетеді.
2.4.1 Орталықтанған бақылау кішігірім жүйесі
Міндеттері: 1) ақпаратты жинау және ... мен ... ... ... ақпаратты кодтау:
а) 1 топтың шектеулері ( түйіспе ... ... ... байланысты);
б) 2 топтың шектеулері (түйіспе массасының пісірілуімен байланысты, түйіспе
массасының қабаттары кірісіндегі температура бойынша шектеулер).
2) Түйісу торабының өнімділігі ... ... және ... ... көрсету, датчиктер белгілеріндегі автомматты айқындау, ... ... ... ... ... басқарушы есептеу
машинасына ақпаратты тасмалдау.
2.4.2 Объектіні үқсастырудың кішігірім жүйесі
Ұқсастырудың ... ... ... ... келесі
құрлымы қабылданған.
Барабар математикалық үлгіні қүру үрдісін болжауға, үтымды ... ... ... ... ... ... жүйесінде
пайдалынылады, ал осының көмегімен үрдісті, аз шығындар мен жоғары сапалы
өнім сатып алу ... ... ... ... ... күкірт
ангидридіне тотығудың технологиялық үрдісі көпфакторлықпен, шығыс пен
кірісте ... ... ... ... ... параметрлер арасындағы күрделі тәуелділіктермен сипатталады.
Үрдістің бақыланатын ... ... ... і-ші ... кірісіндегі температура-Хі;
түйісу аппараттың кірісіндегі газдағы SО2-нің концентрациясы-
х2;
түйісу аппараттың і-ші қабатының шығардағы температура-х3;
түйісу ... ... ... SО2-нің
концентрациясы-х4;
Е түйесу дәрежесі-х5;
Q газ шығыны-х6.
Нәтижелерді ... ... ... ... кездейсоқ
векторларының қүрауыштары қарапайым таратуға бағынатынын, факторлар
арасындағы ... ... ... дәрежесі жоғары еместігін, ... ... ... ... ... ең кем ... әдісі
қолданылады.Регрессиялы теңдіктердің қүрылымын ... ... ... ... алу қажет, олар сызықтық емес,
экстремалды сипаты, ал бейнелеу объектісі көпбайланысты болып табылады. ... ... алу және ... есептеу жүмысын ықшамдау үшін толық
квадраттық түрдегі полиномдар үлгілерінің құрлымдарын таңдау қажет.
Үлгінің ... және ... ... ... тығыз байланыстың
дәрежесін көрсететін дисперсиялық ара-қатынасты есептеу;
қалдық ... ... ... ауытқуды есептеу.
Үлгінің әрбір варианты келтірілген критерилер бойынша бағаланады.
Басты критерий дисперсиялық ара ... ... ... ... ... айнымалылар саны үлғайған сайын үлғаймайтын қасиеті бар, ал дәл
осы әсер үлгі ... ... ... ... орын
алады.Сондықтан осы критерий ... ... және ... ... ... ... ... Осы бағалаудың барлығын
есепке ала отырып, үрдіс үлгісін таңдау жүргізіледі. Есептеу ... үшін жаңа ... ... ... ... ... регрессия теңдігі сызықтық түрге ие болады.
мұндағы, к - сызықтық түрдеп аинымалылар саны.
Бізге ... ... ең кіші ... ... ... ... ... аргумент өзгеруінің берілген диапазонда және үрдіс
стационарлығының нақты интервалында ... ... ... ... режимін, жаңа ақпарат түскен сайын үрдіс үлгісі
үрдіске бейімделген ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
Математикалық үлгіні ... ... ... ... ... ... Сsі шамасы
үшін
температурадағы басқарушы әсерлердің мәнін Тін [п] және ... ... ... Q [п] ... ... , және осы ... Е түйісу дәрежесі мен тотыққан
SО2 бойынша П өнімділігі максималды болуы қажет.
Теңсіздіктер түрінде берілген шектеулерді есепке ала ... ... ... торабының ерекшеліктерінен шығады және
үтымды статистикалық режимін таңдау сипатын анықтайды.
Бұл мәселені шешу үшін ... ... ... ... ... Мысалы Дэвидсон-Флетчер-Пауэл алгоритмі.
Бүл алгоритм жергілікті экстремумдарды табудың тиімді әдістері ... Осы ... ... әдістер жатады. Бүл әдістерде функцияның
кему бағытын анықтау үшін, осы ... ... ... ... ... қолданады. Аргументтер кеңістігінің кезекті нүктесінің
аймағында мақсатты ... ... ... ... ... отырып, оның минимумын анықтау қажет.
Жіктеудің квадраттық ... сапс ... ... емес ... қарағанда дәлрек аппроксимацияланғандықтан , екінші тәртіптегі
әдістер, бірінші немесе нольдік ... ... ... үйлеседі.
Интерациялық ұтымдылыққа осындай қатыстың жоғары ... ... ... ... ... ... интерацияда екінші туындының
матрицасын есептеу керек болады. Мұндай матрицаны есептеу есептеудің ... ... ... ал онда ... ... ... сыйымдылығы өте үлкен
болады. Сондықтан квадинъюктонды әдістерді екінші туындының ... ... ... және алдынғы нүктелеріндегі бірінші туындының
мәндерін пайдалана отырып аппроксимацияланады. Сонымен бұл алгоритмдер
қарапайым ... ... ... ... мен ... ... ... сәйкестігіе біріктіреді.
Бірпараметрлік функцияны сөзсіз минимализациялаудың есебімен алмастырамыз
minM (Ф,β) = Ј (Ф) + β ψ (Ф), β → ... Δi- ... ... п- сипаттамалық теңдеудің тәртібі.
2.4.4. Тікелей сандық ретгеудің кішігірім жүйесі.
Бұл жерде түйісу торабының ... ... ... ... шешіледі. Күкіпт газының тотығу үрдісінің үтымды ... ... ... және ... ... ПИД ... бейімделгіш
сандық реттегішпен жүзеге асырылады. і-ші реттегіш арна бойынша басқару
объектісі келесідей қүрылыммен сипатталады:
15
Егер жүйеде кешігу ... ... онда е ptw ... ... тізіміне жіктеу жолымен алгебралық түрде келтіреді:
16
Ажыратылған жүйенің қосымша функциясы ... ... ... ... ... тең:
17
Реттегіштің ұтымды баптауын анықтаудың ... ... ... ... ( плакатта). Мұнда басқару объектісін ... (ДБ) ... - Кутт ... шешіледі (1-ші блок), 2- ші блокта ... ... мәні ... 4-ші ... ... - ... -Пауэл әдісімен
реттегіш параметрлері анықталады, 3-ші блокта үтымдылық ... ... 5-ші ... ... ... ... ... Рунге-Кутт әдісімен және Дэвидсон -флетчер -Пауэл
теңдеужің кооэфиценттерін ... сай ... ... коэфиценттерін
есептеумен шешілетін программалар алдында қарастырылған, ал өтпелі үрдіс
графигін қүру ... ... ... ... ... ... мына ... есептеу оңай болу үшін
18
оны п-ші тәртәптегі дифференциалды теңдеу түрінде жазып, оны ... ... ... ... жаңа айнымалалар енгіземіз:
20
19 теңдеуді эквивалентті жүйе түрінде жазамыз:
21
Мұндай жүйелерді шешу үшін ... ... ... ... ... критериін сандық ұтымдылаудың әрбір итерациясында бірнеше рет ... (21) шешу ... ... ала ... ... ... көп
бөлігі мәселені шешуге келетіні мәлім болады. Сондықтан дифференциалды
теңдеудің жүйесін шешудің, 21 ... ... ... ... ... ... ... Эйлер әдісі жатады. Бұл әдіс бойынша 21-ші жүйенің
әрбір теңдеудің шешімі рекурентті формуламен ізделінеді:
мұндағы С, ,С 2 - ... ... ... ... объектісі
шамасының берілген мәнінен қосынды ауытқуын бағалайды, ал екінші өту
үрдісінің ... ... ... ... ... 4СЗ ... ... мен басқару жүйесі жобамен жоспарлағандай,
Schlumberger Instruments Британдық фирмасының құрал-жабдығы негізінде
жүзеге ... ... ... және ... ... ... қамсыздандыруды
микрокомпьютерге қосуда бірнеше артықшылықтарға ие болады.
Автономды өлшеу блогы (ИМП) - "идеалды" өлшеу ... ... ... ... ... үшін өлшеулерді жүргізуге таңдалған.
Ұзақ мерзімде пайдаланған қүрылғылар үшін датчиктер ... ... ... және ... бөлімде орналастырылған
компьютерге қосу мәселесі қымбат және күрделі болып табылады. ИПМ-дің ... ... ... компьютерлермен байланысты қарапайым экрандалған
ширатылған екі өзекті сым аркылы жүзеге асырылады.
ИМП-лар жоғарыда айтылғандай ... ... 35954 А ... ... ол стандартты үлға персоналды компьютердің ... үшін ... Бүл ... ... ХТ, ... АТХ ... ... компьютерімен үйлеседі.
Тақшада орналасқан микропроцессормен жабдықталған бүл карта
S- net басқарымын, қателерді ... мен ... ... ... ... ... , екі қатарлы 256 байтты жады терезесі
арқылы
(256 Вуt odual port memory, ... ... ... ... ... бар.
Карта және ИМП-дің жадының қоректенуі компьютердегі құрамдас қоректену
көздерімен жүзеге асырылады. Үлкен желі ... ... ... және
қоректену көзінен жүзеге асырылады. мұндай жағдайда адаптердің қосымша
картасы қажет.
РС адаптерінің картасы S-net: ... ... 600 беру ... дейін
деректерді қабылдауды қамтамасыз етеді.
Қоректену көзіне талаптар: 5В, 600 мА, 12В, 50мВт және ... ИМП үшін 1,2 ... ... ... ... 10 м ... ... 35954 А
адаптері келесі қосымша бүйымдармен жабдықталады:
Д типті 9 түйіспелік ажырағыш, ол ... ... ... сай келеді;
ұзындығы 10 м 1 кабель, ол Д-типті 9 түйіспелік ажырағышпен үйлестірілген
және S-net: ... ... ... ... ... ... үясына кіретін қосымша 1 Д -типті 9 ... ... ... мен драйвердің стандартты
программалары бар S 1/4 ... ... ... ... ... S-net ... ... 2 ұшы (патент
№3590222В).
35954 А адаптері тақташасының техникалық сипаттамалары. Қоршаған орта:
Жұмыс темпиратурасы 15° ... 30° С- қа ... ... темпиратурасы
40°С-тан 50° С-қа дейін ;
8%-тен 80%-қа ... ... 80%-ке ... ... Сақтау ылғалдылығы
S-net желісінің коммутациялық қабілеті ИМП-нің максимум 30 модулі
( адаптердің екі ... жады ... ... S- ... ... ұзындығы 1 км.
S- net айланысы желісінің қоректену көздерінің мүмкіндігі. ІВМ персоналды
компьютердің ... ... ... ... ... ИМП -нің бес модулі үшін қоректену көзі. Сырттан қоректенетін
ИМП-нің максимум 30 модулі үшін ... ... ... ... ... ... 12В,50мВт максимум+ құрамдас ... ... ... әрбір модулі үшін максимум 1,2 Вт. Қоректенудің сыртқы
көзіне шектеулер (егер қолданылса):
жүйе өлшемі мен 8-пеі байланысы желісінің өзек ... ... 12-50 ... ток;
қоректену көзінің пульсациясы 100 м В-тан аз. Физикалық ... ... - ... ... ... 1З0 мм. ... ені - ЗОмм. Салмағы -
0,Зкг.
6-кесте -35951 А ИМП-нің ... ... |3595 А ... ... ... саны |20 . ... қосу ... 3 полюсті ... ... |50В ... ... | ... ... |± 1,2 В ... деңгейі | ... ... |14 В ... ... ... ... 50Гц желі |20 мсек 16,7 мсек ... 60 Гц желі | ... ... ... |0±12мВ 0 - 20мА ... ... ... ток | ... 1000м шунт ... | ... бу типі |В, Е,I,К, N. Т, R,S ... ... ... |27000 ... ... ... шарттарда | ... ... ... | ... | ... ... ... ... сәйкес ТПБАЖ-ін математикалық қамсыздандыру (МҚ)
дегеніміз - осы жүйелерді жасап шығару мен жүмыс ... ... ... ... мен ... жиынтығы.
Нақты ЭЕМ-сы үшін басқару жүйелерінің әрекет ету алгоритмдерінің кешені
ретінде математикалық ... ... ... асыру, ТПБАЖ-нің
программалық және ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... қатысатын барлық программалық
қүралдардың жиынтығын білдіреді.
Адаптер картасы Разсаі үшін ... ... ... ... мен ... ... қүрылғысын қамтамасыз
етеді.
IMPULS қолданбалы программалардың дестісі ... ... ... ... ... ... ... етеді.
ІВМХТ,Ғ немесе ANXIMPULS программалардың коп ... ... ... ол ... жинау үрдісін үзбей түрлі өлшемдерді жүргізуге
мүмкіндік береді. Барлық ... ... ... ... қолдануға
болады.
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Күкіртті қышқьш өндірісіне ТПБАЖ негізінде жаңа есептеу техникасын
енгізудің экономикалық тиімділігін ... ... ... ... қорғасын зауытында қосымша өндіріс
болып табылады, ол өте үлкен рөлі атқарады, себебі ол ... ... ... қатар ол металлургиялық газдарды пайдаланғыш (күкірт қышқылын
алудағы негізгі шикізат) болып табылады, ал бүл ... ... ... ... бар.
Бақылаушы өлшегіш техниканың жаңа қүралдарын жасап шығару мен ... ... ... ... компаниямен шығарылған жаңа
есептеу техникасын, күкіртті қышқылдық өндірістің ... ... ... ... ... кешенінің тиімді жүмысын қамтамасыз етті:
металлургиялық газдарды түгелдей пайдалану, ... ... ... ... ... ... ... қысқарту;
күкіртті қышқылы өндірісінің барлық агрегаттары үшін үтымды режим таңдау.
3.2 Автоматтаудың аспаптары мен құралдарына шығындарды анықтау
7-кесте- Аспаптарға ... ... ... ... | |
| | ... уақыттағы шығындар Автоматтау |5142800 128570 ... ... алу ... және | ... | ... ... шығындардың қортындысы |5271370 ... ... ... |565708 257140 ... ... ... ... | ... ... ... ... 7000 ... қоры | ... ... ... |2715648 ... ЭЕМ үшін ... ... ... ... бөлмелермен ... ... ... ... ... ... төлемдер ғимарат құнының 2,6% ... 142467 ... ... ... жөндеу шығындары 1,2% құрайды: 5479500x0,012=
65754 теңге
3) ЭЕМ үшін ғимараттың ... ... ... 5687721
теңге
4) Есептеу кешеніне жалпы шығындар: 11185392+5687721 = 16873103 ... ... ... ... жалпы шығындары:
Шжалп=ШНа+ШЕТАЖ+Шғим
Шжалп=2463992+16873090=19337072теңге
3.6 Жұмысшылар санын есептеу және еңбек ақының жылдық қорын анықтау
Смендердің жұмыс ... ... 1=0 ... 8 ... ... 2 =8 ... сағатқа дейін 3=16 сағаттан 24 сағатқа дейін
3.7 Электрослесарьларының бригадарлар ... ... ... бір ... ... күнтізбелік уақыты: 365x24=8700
сағат
2) Бір электрослесарьдің бір жылдағы істейтін номиналды уақыты (52-демалыс
күндері ... ... ... ... ету үшін ... ... ... техникалық жұмыста 4 бригада алынады, ... ... ... ... ... тамаққа үзілісіз уақыты 1 сағат.
3.8 Сменділік графигін есептеу
Үзіліссіз өндірістегі жұмысшылар үшін 4 ... ... ... үзақтығы 8 сағат, сменалар арасындағы
үзіліс 32 сағат. Смена айналымының ... 12 күн. ... ... ... ... ... |
|Күнтізбелік уақыт, Тк,,күндер |365 ... ... ... ... және|91,2 ... ... ... | ... ... ... қоры, Тн |258,5 |
|, ... | ... ... ... а) кезекті және |35 9 1 ) 1 ... ... б) ... ... в) | ... міндеттерді орындау г) заңмен | ... ... ... | ... |46 ... ... ... ... Тт, ... |212,5 ... номиналды қорын пайдалану ,% |82 ... ... ... |1700 ... ... ... қоры ,сағ | ... бір цикалдағы шығу көлемі 9 күн, онда бір ... ... ... сағат
Берілген нормамен ... ... ... ... ... ... ... Қызметтеу персоналының келушілік тізімін келесі формуламен анықтайды:
(23)
10-кесте-ТПБАЖ қызметтеу персоналының жүмысқа шығу графигі
| |1 13 |
| |25 ... ... ... қоры | |
|1 ... ... тарифтік қоры |248976 |
|2 ... ... ... үшін |54774 ... төлем | |
|3 ... ... ... ... үшін |10456 ... ... | |
|4 ... ... |49795 ... ЕАНҚ |376775 ... қор | |
|5 ... ... ... |37700 |
|6 ... ... ... |1345,5 ... ... | ... ... ақы қоры ... ... ... ... персоналы еңбек ақысының жылдық қорьш есептеу
Schlumberger-ді қызметтеу үшін қажеттілер:
1) Машина бастығы -1, еңбек ... 22100 ... Бас ... ... ақысы 20800 теңге.
3) Кезекші инженер-электротехник-4, еңбек ақысы 18200 теңге.
4) ... ... 2, ... ... 18200 теңге.
1) Аймақтық коэффициентті есепке алғандағы, машина бастығы ... ... ... ... ... ... есепке алғандағы, бас инженер еңбек ақысының
жылдық қоры:
20800х12х1,15 = 287040 ... ...... ... ақысының жылдық қоры:
18200х4х12х1,15 = 1004640 теңге
4)Аймақтық ... ... ... бас ... еңбек ақысының
жылдық қоры:
18200х2х12х1,15 = 502320 теңге
Әлеуметтік сақтандыруға аудрымдар 20% құрайды.Айлық ... 1030 ... ... үшін ... = 3704,5 теңге
3704,5х12х1,15= 51122,1 теңге
Бас инженер үшін: (20800-20600-(20800-20600)х0,1)х0,15-(20600-2060-
1030)х0,2= 3259 ... ...... ... ... ... 161094,3 теңге
Инженер –программист үшін: (18200-14565-(18200-14565)х0,1)х0,15-(14565-
1456,5-971)х0,2=2918,375 теңге
2918,375х12х2х1,15 = 80547 теңге
Машина бастығы еңбек ақысының жылдық ... 352517 ... ... ... ... жалдық қоры:
287040+45115= 332155 теңге
Кезекші инженер –электротехник еңбек ақысының жылдық қоры:
1004640+161094= 1165734 тенге
Инженер – программисттердің ... ... ... ... = 582867 теңге
12-кесте- Инженерлі-техникалық жұмысшылардың жылдық еңбек есептеу
|Лауазымы ... саны ... ... ақы ... қор |
| | ... ... ... бастығы |1 |22100 |352517 ... ... |1 |20800 |332155 ... |4 |18200 |1165734 ... |2 |18200 |582867 ... |8 |79300 |2433273 ... ... ... және ... өтеу ... ... ... британдық фирмасының есептеу техникасын енгізгенге
дейін, шығарылатын өнім көлемі (күкірт ... ... 108000 ... ... кейін шығарылатын Н2 8О4 ... ... ... ... есебінен;
-температуралық режимды бақылау күшейтілгеннен;
- жоспардан тыс түрып қалуды жоы есебінен.
Н2 SО4- тің ... ... ... ... ... ... -ды
енгізгеннен кейінгі Н2 S04көлемі:
108000+3240=111240 тонна
Өндіріс көлемінің өзгеруі есебінен, Н2 SО4 бір ... ... ... есптейміз:
26
Мұндағы, ΔС -шығындардың шартты тұрақтысы;
V1 У2-ТПБАЖ-ды енгізуге дейін және енгізуден кейінгі ... ... ... ... және ... ... ... келесі формуламен анықталады:
27
28
сонда К1=45740 теңге ; К2=44817 теңге.
ТПБАЖ-ды енгізгеннен кейін өнімнің өзіндік ... = С1 – Δ ... ... = = 5,8; ... = = ... = = ... ... ... ... ... ... ... енгізгеннен экономикалық тиімділік келесі формуламен анықталады:
30
ЭТиім= [(3 848 + 0,3 · 4^40) - р793 + 0,3 · 44817)] · ... ... өтеу ... ... ... = ħ = = 1,19 ... ... ҚОРҒАУ
Өндірістік үрдістерді автоматтауды кеніңнен енгізу есептеу
техникасының жаңа ... ... ... ... ... мен жөндеудің жаңа әдістерінқолданумен, осы ... ... ... ... ... қоса ... ... қауіпсіздік техникасының қазіргі құралдарын енгізу,
еңбектің жоғары өнімділікті шартын қамтамасыз ету, өндірістік ... ... ... азайту мәселелерін бірінші орынға қояды.
Бұл бөлім еңбектің үтымды ... мен ... ... жасап шығару
жүмыстарына арналған, олардың басты мақсаты-басқарудың ... ... ... ... ... қүралдардың зиянды әсерін
азайтудың максималды мүмкін дәрежесін қамтамасыз ету.
4.1 Өндірістілік зияндылық пен қауіптілікті таңдау
түйіспелі-компрессорлық бөлімнің есептеу цехы ... ... ... ... ... ... ... орналасқан, ол ондағы
жүретін үрдіске қарай зияндылықтың бірінші категориясына жатады.
Есептеу цехы бөлмешелерінде ... ... әсер ... зияндылықтар мен қауіптіліктер:
1) Оператордың жұмыс орнын ұтымсыз орналастыру.
2) Адамның электор тоғымен зақымдануы.
3) Шектен тыс жылу бөліну.
4) Өрттердің пайда болуы.
5) Есептеу ... ... ... цехы бөлмешелерінде есептеу техникасының ... ... және ... ... өткізгіштер. Әсіресе
машиналардың ток жүретін бөлімдері үлкен қауіптілікті көрсетеді. Қазіргі
уақытта есептеу цехында орналастырылған ... ... ... ... сымы бар. ... ... ... кедергісі 9,6 Ом.
Шымкент зауыты жазғы кезде жоғары температурамен сипатталған табиғи аймақта
орналасқан, бұл ... ... ... ... ... қолайсыз жағдай туғызады. Күн жылуының нәтижесінде, есептеу
цехындағы жүмыс істейтін машиналардың жылу ... ... ... ... әсер тез қажу, жүмыс ... ... ... зиянды
әсерлеріне, түрлі ауруларға: жылулық әлсіреу, жылулық ... ... ... ... көру ... ... ... ақпараттың сапасы көбінесе
жарықтануға байланысты.Қанағатсыз жарықтану ... ... ... ... еңбек өнімділігін төмендетеді.Көруді басқаратын бүлшық-
еттердің шектен тыс шаршауы алыстан немесе жақыннан көрмеудің ... ... өрт ... ... шу ... ЭЕМ және ... қүралдар кешеніне
кіретін қүрылғылар болып табылады. Шу жүйке-жүйенің өзгеруіне алып ... ... ... ... ас ... әсер етеді, үйқыны
бүзады.Шу жағдайларында жүмыс істеу бастың ... есту ... ... алып ... өрт ... ... ... элементтері және тоқ жүретін
өткізгіштер қүрайды.
Өрттің пайда болу ... күю ... ... өрт ... туғызады: тез жанатын материалдардан жасалған
бүйымдардың қызуы, тоқтың шектен тыс ... ... ... түйықталудың қосылғыш өткізгіштерінің айыруының бүзылуы және электрлі
доғаның пайда болуы.Санитарлы нормаларға сәкес зияндылық параметрлердің
шамасы 14-кестеде ... ... ... ... ... |СН |Іс ... мән |
| |245-71 | ... ауа температурасы |17-24 °С |20 °С ... ... ... ... |22-25 °С |23 °С ... тоғы ... |бОмА ... ... ... ... ... ... ... ... |35 ... ... Ұйымдастырушылық шаралар
Шымкент қорғасын зауытында күкіртті-қышқылдық цехта еңбек қорғау, техника
қауіпсіздігі бойынша негізгі құжаттар ... ... ... "Еңбек қорғауды басқару жүйесі" құжаты.
"Еңбек қорғауды ... ... ... ... ... ету
жүмыстарының функциялары, мәселелері мен мазмұнын орнатады.
Цехта ... ... ... ... ... техника қауіпсіздігі
үшқадамды бақылаудан өтеді:
1) Бақылаудың бірінші қадамы сызықтық ... ... ... ... ... Бақылаудың екінші қадамы цехтың комиссиямен әр апта ... ( цех ... ... ... бас ... ... ... қадамы зауыт басшылығымен айын бір рет жүргізіледі.
Сонымен қатар қоғамдық инспекторлар ай сайын бақылау жүргізеді.
Кәсіпорын ... ... ... еңбек қорғаудың барлық
ережелерінайту болып табылады.
Жұмыстың орындалу ережелерін бекітетін және ... ... ... ... ... ... еңбек қорғау бойынша нұсқаулар,
кәсіптік одақ комитетімен ... ... ... жасалып
бекітіледі.
Барлық инженерлі-техникалық -жұмысшылар жұмысқа ... ... ... ... ... ... ... оның құрамына бас
инженер, техника қауіпсіздігі бойынша бас инженер орынбасары,
техника қауіпсіздігі бөлімінің бастығы, бас механик, бас энергетик, ... және ... ... ... ... жұмысшыларының білімін тексеру үш жылда бір рет Мемлекеттік,
Қалалық техникалық ... ... ал ... ... ... жылына бір рет цехтық комиссиясымен жүргізілді.
Жұмысқа келетіннің әрбірі үшін кіріспе нүсқау, оны ... ... ... ... ... орындау жауапкершілігімен танысу мақсатымен
жүргізеді. Кіріспе нүсқауды еңбек қорғау бойынша ... ... ... ... 4-5 сағат.
Жұмыс орнында нұсқауды, еңбекті ұйымдастыру мен жұмысты орындауда қорғау
артықшылықтарымен ,оны ... ... ... ... осы ... жұмыстың тікелей басшысы жүргізеді.
Бірінші нүсқаудан кейін, алты-он жүмыс сменасына, кейбір кезде бір
айға дейін дағдылану үшін, тәжірбелі ... ... ... келген
адам өзіндік жұмысқа тексеруден өткеннен кейін жіберіледі.
Ағынды нұсқаулар ... ... ... ... ... ... ... бұзылғандықты жою болып табылады.
Нұсқаулардың барлық түрлерінде еңбекті қорғау бойынша қоғамдық
инспектор қатысады.
Жыл ... ... ... ... ... ... және сегіз
сағаттық өзтке қарсылық қауіпсіздігі программаларымен оқытады.
Апта сайын техника ... ... ... ай ... ... ... мәжілістері өтеді.
4.3 Техникалық шаралар
СН-245-1 сәйкес бірінші категориялы зияндылықтағы кәсіпорындар үшін,
ені 1000 метр санитарлы қорғаныс ... ... ол ... түру ... бөліп тұрады.
14- кестеде келтірілген деректер негізінде электр ... ... ... ... ... ... қортындыға келеміз.Сонымен қатар жүмыс орнын
үйымдастыру мәселелерін шешу қажет.
4.3.1 Қорғаныс ... ... ... ... ... зақымдану қауіптілігін жою үшін қорғаныс жерге
қосылуды есептейміз.Есептеу цехы темір бетонды фундаменті бар ... ... ... ... ТВСОП-1 орналасқан, оның қоректенуі
үшін оқшауланған нейтрал бар желі ... ... 220 В, ... ... 60 мА, ... ... 45 ... қызметтің деректері бойынша Шымкент ... ... жер ... ... ... жатады127[18] бойынша климаттық
аймақты біле отырып , маусымдық коэффициентін анықтаймыз
φ в =1,7;
Есептеу цехының аймағы үшін ... ... ... ... ... ... 4x50 мм ... электродтардан және ұзындығы2,5 м , 50x50 ... ... Сым ... 0,8 ... тереңдетіледі.
Жерге қосылу түрі: контур ғимараттың пертметрі бойынша , ол 0,8 метрге
тереңдетілген, тілмелер мен ... ... ... ... ... ала отырып, жердің меншікті кедергісін есептейміз:
31
32
Жерге қосылғыш ... ... ... ... ... ол ... есептеледі:
33
мұндағы, S=1,6 -бетондық қабаттың және оның ... ... ... S-ғимараттың фундаментімен шектелген аудан,м2.
34
Жасанды жерге қосылудың кедергісін келесі формуламен есептейміз:
ПУЭ талаптарына сәйкес жерге қосылғыш қүылғының кедергісі Кн, кернеу 1000 ... ... үшін 4,0 ... көп ... қажет.Сондықтан Кн =4,0 Ом
деп ... ... ... электродтың кедергісін анықтаймыз:
2,5
мұндағы, d =0,95 • 0,05 = 475 • 10-4 м ; t= 2,5 м ; t= 0,8 + — = 2,05 ... ... ... анықтаймыз:
Тілме электродтардың үзындығын анықтаймыз:
36
Кн контурының тілмесінің кедергісін анықтаймыз:
мұндағы d=0,95 • 0,04 = 0,038 м.
Вертикалды және ... ... ... ... және 1.23 ... бойынша анықтаймыз:гв=0,73 ; гг=0,48.
Жасанды жерге қосылудың кедергісі:
4.3.2 Вентиляцияны ... ... ... ауа ... ... ... керек, бүл ауадағы
зиянды газдар мен қоспалардың болуын тексеру үшін қажет.
Негізгі бөлмелерде ауа алмасуының еселігі 8-ге тең деп ... ... ... V-ауа ... көлемі; n- алмасу еселігі.
10 вентиляторлар ... ... ... ... 9033-40 ... ... 7,8,9,10-В-23 типті вентиляторлар.
Цехтағы шу негізінен центрден тепкіш ... ... ... және вентиляциялық құрылғылардан болады.
Шудың мүмкін деңгейі СН245-71 сәйкес келеді.СКЦ-ғы дыбыстық ... ... ... ... ... ... ... үйымдастыру
Операторға қолайсыз әсерді жұмыс орнының дұрыс ... ... ... ... орны,ыңғайсыз жұмыс отыратын орын адамның арқа бұлшық
еттеріне жүк ... және ... дене ... ... орын бетінде
дұрыс таралмауы болады.Бұл қол қимылының дәлдігін нашарлатады, ... ... ... ... ... әкеледі.
ЭЕМ пультының панельдерінде басқару мүшелері мен ақпаратты айқындау
құралдарын үтымсыз ... ... ... ... ... және көп энергия жұмсауына әкеледі.
Оператордың жұмыс орны ... ... ... ... Оператордың креслосы айналмалы және биіктік пен ... ... ... ... мен басқару
мүшелерін ... ... және ... ... ... ... ... жарықтандыруды есептеу
Есептеу СН және ПП-4-Ф-9-71 талаптарымен ... ... ... қызметкерлерінің жүмысы тәулік бойында үзіліссіз болғандықтан, к
үндізгі ... ... ... ... ... ... жарықпен
жарықтандыру қарастырылған.
11.4 [19] кестенің деректері бойынша жасанды жарықтандырудың ... ... ... 11.6 [19] ... ... Ен ... жарықтылығы ЗООнк.
11.27 [19] кесте бойынша бөлмені жарықтандыру үшін А.Б. шырағы ... [19] ... ... ... ... таңдаймыз:
S[19] кесте б-ша ЛБ-40 лампасының ағыны 2480 лм тең, ал ЛБ-80Һ4320 лм ... ... ... екі ... ... 40Вт лампалы шырақтар саны -15 дана, 80
Вт лампалы ... саны -9 ... 80Вт ... ... 1500 ... бес шырақтан екі қатарға орналастырғаннан кейін қатардың жалпы
ұзындығын табамыз: 1,5 · 5 = 7,5.
Сонымен қатарлар шөркелік қабырғаларға ... 1,25 м ... 40 Вт ... қатарларға симайды.
4.5 Өртке қарсы шаралар
Шымкент қорғасын зауыты СН және ППА-5-0 сәйкес өрттік ... ... ... ... ал есептеу техникасының құралдары орналасқан есептеу
цехы, өнеркәсіптік объектілерді ... ... ... ... ... отқа төзімділік дәрежесі бойынша 111 ... ... ... ... ... үшін,барлық тоқ өткізгіштер
айқас тұйықталуда желіні өшіретін релелі қорғаныспен ... ... мен ... жануын өшіру үшін тасымалданушы
көмірқышқылды ОУ-5 ... өрт ... ... сәйкес ОУ-15 типті 2 өрт
сөндіргіш бар.
Өрт кезінде қызмет етуші персоналды ... үшін ... ... ... залдан екі эвакуациялық шығу жерлері қарастырылған. Сонымен
қатар сыртқы өрттік баспалдақ бар. ... ені 1,5 м, ... ... ... 50 ... ... ... бастығы өрттік қауыпсіздік
үшін жауапкершілікте болады. Кәсіпорында жұмысшылар санынан еркін өртке
қарсы достық құрылған.
ҚОРЫТЫНДЫ
Күкірт ... ... ... ... ... технологиялық
үрдісті басқаруда математикалық аппарат пен есептеу техникасын қолдану
ретінде үтымды болып табылады.
Технологиялық бөлімде ... ... ... ... алу ... ... андигидриттің күкірт андигидридіне тотығу үрдісінің
физико-химиялық қасиеттері қарастырылған. Материалды және жылулық ... ... ... ... талдау басқару объектісі ... оны ... ... ... қарастырылған. Басқару
объектісінің математикалық моделінің екі қүрылымы келтірілген: ... ... ... коши есебі түрінде дифференциалды
теңдеулер жүйесімен бейнеленген.
Қарастырылатын технологиялық үрдіс сызықтық ... ... ... табу ... ... бар ... жүзеге асыру ұсынылады.
Экономикалық бөлімде ТПБАЖ енгізудің экономикалық тиімділігін ... ... ... ... ... ... және ... ақпараттық базаны пайдалану қоғам алдында үлкен мүмкіндіктер
ашады.
БАЖ-ш халық шаруашылығының түрлі ... ... осы ... ... ... ... ... мен деректкрді тасмалдау
құралдарының мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... қамтамасыздандырылуын жасап шығаратын және басқару
мәселелерін шешуде ... ... ... игерген, жоғарғы
біліктілікті мамандарды дайындау талап ... ... ... А.И. ... ... ... ... промышленности.- Москва, "Химия", 1985г.
2. Фиалко Г.М. ... ... ... "Металлургия", 1987г.
3. Амелин А.Г.Яшке Е.В. ... ... ... ... ... 1980 г.
4. Резицкий И.Г.,Добросольская Н.П. ... ... ... ... газов.- Москва, "Металлургия", 1983 г.
5. Васильев ... М.И. ... ... ... ... "Химия", 1983г.
6. Сиравочник сернокислотника. Под.ред. Малина К.М. ... ... ... С.Д. ... ... ... ... школа", 1981 г.
8. Цваркуп А.Д. ... ... ... ... систем.- Москва,
"Наука", 1982 г.
9. ... А.И., ... О.В. ... установок контроля и
автоматизация тепловых процессов.- Москва, ... г. ... ... Б.В. ... А.Х. ... ... ... процессов.- Москва, "Энергия", 1980 г. П.Растригин ... ... ... ... объектами.-
Москва, 1960 г.
12.Грацерштеин И.М., Малинова В.А. ... ... ... на ... ... ... ... "Высшая
школа", 1980г.
ІЗ.Бенуни А.Х. Экономическое обоснавание технологических решений в
цветной металлургии. - ... ... ... Б.М. ... труда в металлургии. - Москва, 1985г.
15.Производственная ... ... ... ... Б.М. - ... ... 1981 ... Лебедева К.В. Охрана труда на предприятиях цветной металлургии.-Москва,
"Металлургия", 1981 г.
П.Медведьев Р.Б., Бондарь Ю.Д. ... в ... ... 1983 ... ... 1 ... ... зауытында қорғасын өндірісінің
жалпы
сипаттамсы..................................................................
......................... 10
1.2 ... пен ... ... ... ... ангидрид тотығуының технологиялық ... ... ... ... ... ... SСҺ- нің ... ... ... ... ... ... ... ... тотығу
шарттары......................................22
1.4.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Түйіспе ... ... ... ... ... ... мәселесін
қарастыру....................................................31
2.4 ... ... ... ... ... идентификациялаудың ... ... ... ... ... ... сандық ... ... ... ... ... ... ... ... аспаптары мен қүралдарына ... ... ... ... ... ЭЕМ үшін ... ... Жұмысшылар санын есептеу және еңбек ақының жылдық
қорын
анықтау.....................................................................
............................ 50
3.7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... еңбек ақысының жылдық қорын
есептеу.....................................................................
....................................... 54
3.12 ... ... және ... өтеу ... ... 59
4.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау34 бет
Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің жалпы сипаттамсы7 бет
Шымкент мұнай - өңдеу зауыты24 бет
Шымкент мұнай өңдеу зауыты40 бет
«Фудмастер» компаниясы18 бет
«Шымкент май» ААҚ-ның басқару құрылымы21 бет
Мұхтар Шаханов9 бет
Сүт индустриясы4 бет
Қазақстан мұнай өңдеу саласы56 бет
Қоршаған орта жағдайын бақылау және мониторинг жайлы жалпы түсінік18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь