Құмкөл кен орнының геологиялық зерттелуі

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . 9
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ . . . . . . . . 11
1.1 Кен орынның геологиялық құрылымының сипаттамасы . . 11
1.1.1 Кен орны туралы жалпы мағлұматтар . . . . . 11
1.1.2. Стратиграфиясы . . . . . . . . . 15
1.1.3. Мұнайгаздылығы . . . . . . . . 21
2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ . . . . . . . 23
2.1 Кен орынды игеру жүйесі . . . . . . . . 23
2.1.1 Ағымдағы игеру жағдайын талдау . . . . . . 24
2.1.2 Ұңғылар қорының және олардың ағымдағы дебиттерінің, игерудің
технологиялық көрсеткіштерін талдау . . . . . . 25
2.1.3 Мұнай және газ қорларын өндіруін талдау . . . . 28
2.1.4 Кеніштің энергетикалық жағдайының сипаттамасы, игеру графигі 30
2.1.5 Қабат қысымының жүйесі және қабаттардың қолданыстағы мұнай
бергіштігін арттыру әдістері . . . . . . . . 31
2.2 Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы . . . 33
2.2.1 Ұңғыларды пайдалану тәсілдеріндегі көрсеткіштерінің сипаттамасы 33
2.2.2 Ұңғыларды пайдалану кезінде қиындықтықтың алдын.алу шаралары
және олармен күрес . . . . . . . . . 35
2.2.3 Ұңғы өнімдерін кәсіптік жинау және дайындау жүйесінің талаптары мен
оларға ұсыныстар . . . . . . . . . 36
2.3 Арнайы бөлім . . . . . . . . . . 38
2.3.1 Құмкөл кен орнында фонтанды ұңғыманы штангалы тереңдік сораптқа
ауыстыру тақырыбына қысқаша шолу . . . . . . 38
2.3.2 Диплом жұмысының тақырыбы бойынша технологиялық есеп . 42
2.3.3 Компьютерлік программаларды қолдану арқылы есептеу . . 56
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ . . . . . . . 59
3.1 Құмкөл кен орынын игерудің негізгі техника.экономикалық
көрсеткіштері . . . . . . . . . . 61
3.2 Экономикалық тиімділік есебі . . . . . . . 64
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ . . . . . . . 68
4.1 Кәсіпорындардағы қауіпті және зиянды факторлар . . . 68
4.2 Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары . . 70
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ . . . . . 75
5.1 Атмосфералық ауаны қорғау . . . . . . . 76
5.2 Су ресурстарын, қорғау . . . . . . . . 77
5.3 Жер ресурстарын қорғау . . . . . . . . 78
ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . 80
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ . . . . . . 82
ҚОСЫМШАЛАР
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіпшіліктің ең маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.
Еліміздің әлуметтік-экономикалық жоспарында жаңа мұнай мен газ кен орындарын пайдалануды жеделдету қамтылуда. Олардың қатарына Құмкөл кен орны жатады. Кен орнындағы тұщы судың құрамында фтор бар екендігі анықталып, ауыз су кен орнынан 60 км қашықтықта орналасқан су ұңғысынан тасып әкелінеді. Алаң аймағындағы жергілікті халық жаз мезгілінде мал шаруашылығымен айналысады. Ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы нашар дамыған. Кен орнында тек тас жолы бар. Жаз, күз мезгілінде барлық көлік түрі емін-еркін жүре алады. Ал қыс мезгілінде жолға қардың үйіліп қалуына байланысты көліктің жүруі қиындайды. Құмкөл кен орнының географиялық жағдайы теңіз деңгейінен 106-160 м биіктікте орналасқан.
Кен орнынан орталық обылыстары Қызылорда 200 км, Жезқазған 174 км қашықтықта орналаскан. Кен орнынан шығысқа карай 116 км тас жолы өтеді. Қызылорда-Жезқазған линиялық электр жүйесі кен орнынан 20 км аралықта өтеді. Кен орнынан 200 км шығысқа қарай Омск, Павлодар, Шымкент мұнай құбыры тартылған. Техникалық жұмыстар мен ауыз суға терендігі 80-110 м жоғары бор су қабатынан алып пайдаланады.
Кен орнындағы тұщы судың құрамында фтор бар екендігі анықталып, ауыз су кен орнынан 60 км қашықтықта орналасқан су ұңғысынан тасып әкелінеді. Алаң аймағындағы жергілікті халық жаз мезгілінде мал шаруашылығымен айналысады. Ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы нашар дамыған. Кен орнында тек тас жолы бар. Жаз, күз мезгілінде барлық көлік түрі емін-еркін жүре алады. Ал қыс мезгілінде жолға қардың үйіліп қалуына байланысты көліктің жүруі қиындайды. Құмкөл кен орнының географиялық жағдайы теңіз деңгейінен 106-160 м биіктікте орналасқан.
Құмкөл кен орны 1984 жылдың басында Қазақстан Республикасы
1. 1.Щуров В.И. «Технология и техника добычи нефти», Москва, Недра. 2000 ж.
2. 2.Оркин К.Г., Юризнов А.И., «Расчеты по технологии и технике добычи нефти» Москва, Недра. 1999ж.
3. 3.Вернц А.Д., Тищенко В.Б., Ястремская В.Б., Малышев Ю. и др. «Организация планирования и управление предприятиями нефтяной пормышленности» Москва, Недра.2000ж.
4. 4.Панов Г.Е. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений» Москва, Недра. 1998 ж.
5. 5.Д.Ф.Балденко, М.Г.Бидман, В.Л.Калишевский и др. «Винтовые насосы». Москва, Недра. 2000ж.
6. 6.А.В.Крылов «Одновинтовые насосы» Москва, Недра. 1962 г.
7. 7.Н.К.Надиров «КЫЗЫЛОРДА - южный центр нефтегазового комплекса КАЗАХСТАНА» Алматы, Ксмплекс. 1999 г.
8. 8.А.С.Айдарбаев. «Теория и практика разработки нефтяного месторождения Кумколь» Алматы, Ғылым. 1999 г.
9. 9.Месторождения нефти и газа Казахстана. Под ред.А.М.Кажегелъдина, Алматы, 1999ж.
10. 10.Справочное руководство по проектированию разработки иэксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти. Под общ. ред. III Г. Гиматудинова, Москва: Недра, 200ж.
11. 11.А.М.Юрчук, А.3.Истомин. Расчеты в добыче нефти.Москва: Недра, 2001 ж.
12. 12.К.Г.Оркин, А.М.Юрчук. Расчеты в технологии и техникидобычи нефти. Москва:2002 ж.
13. 13.Арузнян А.С. Расчеты магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз. М.: Недра, 2002 г., - 77 с.
14. 14.Галиев В.Б. и др. Магистральный нефтепродуктопровод. М.: Транспорт, 2008 г., - 188 с.
15. 15.Под редакцией А.В. Дерканяна. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. М.: Транспорт, 2006 г., - 156 с.
16. 16.Абузов Ф.Ф., Алиев Р.А. и др. Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа. М.: Недра, 2002 г., - 77 с.
17. 17.Харлаеменко В.Н., Голуб М.В. Эксплуатация насосов МНП. М.: Недра, 2008 г., - 147 с.
18. 18.СНиП (строительные нормы и правила) – магистральные нефтепроводы. М., 2008 г., - 156 с.
19. 19.СНиП (строительные нормы и правила) – технологическое оборудование и трубопроводы. М., 2008 г., - 63 с.
20. 20.СНиП (строительные нормы и правила) – система автоматизации. М., 2008 г., - 189 с.
21. 21.Соломенцев Ю.М. Теория автоматического управления. М.: Высшая школа, 2004 г., - 98 с.
22. 22.Шишмарев В.Ю. Автоматика. М.: Академия, 2005 г., 114 с.
23. 23.А.М.Ляпунов. и др. Сооружение и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз. М.: Недра, 2007 г., - 452 с.
24. 24.Ступаченко А.А. САПР технологических операций. Ленинград, 2008г., - 55с.
25. 25.Петеренко Ю.Н. САУ электроприводами. Минск, 2004 г., - 133 с.
26. Кампе-Немм А. А. Решение инженерных задач на моделирующих ЭВМ. Ленинград, Энергия, 2003г., - 116 с.
27. Р.Френкс. Математическое моделирование в химической технологии. Пер. с англ. Москва, 2002г., - 88 с.
28. В.В. Подиновский. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. Москва., 2005г., - 154 с.
29. 29.Ю.И Дектяров. Методы оптимизаций. Москва, 2006г., - 119 с.
30. Л.П.Рузинов. Статические методы оптимизации химических процессов. Москва, 2002г., - 109 с.
31. 31.А.Ш.Фатхутдинов и др. Автоматизированный учет нефти и нефтепродуктов при добыче, транспорте и переработке Москва. Недра. 2002г., 156 с.
32. 32.Ю.Д.Земенков Справочник инженера по эксплуатации нефтегазо-проводов и продуктопроводов. Москва. Инфра-Инженерия. 2006 г., - 96 с.
33. 33.Правила технической эксплуатации магистрального «горячего» нефтепровода Узень-Атырау-Самара. РД 39-026-02. г.Астана 2003 г., - 7 с.
34. 34.М.П.Белов и др. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации. Москва. ИЦ Академия. 2007 г., - 102 с.
35. 35.К.К.Алагозов. Методическая пособия к курсовым и дипломным проектам. 2007 г., - 102 с.
36. 36.Приводы и автоматизация электродвигателей, компрессоров, нефтяных оборудования. АктГУ им. Ш.Есенова. г.Актау 2007 г., - 45 с.
37. 37.К.К.Алагозов. Техническое обеспечение АСУТП. (Учебно-методическое пособие) АктГУ им. Ш.Есенова. г.Актау 2003 г., - 99 с.
38. 38.К.К.Алагозов. Микропроцессорная система управления ХТП и электрооборудованием (Методическое указание к курсовым и дипломным проектам) АктГУ им.Ш.Есенова. г.Актау 2007 г., 112 с.
39. 39.К.К.Алагозов. Приводы и автоматизация электродвигателей, компрессоров нефтяных оборудовании (Методические указания к курсовым и дипломным проектам) КГУТиИ им.Ш.Есенова. г.Актау 2008 г., 85 с.
        
        АҢДАТПА
Дипломдық жоба бес негiзгi 5 бөлiмдерден тұрады:
* геологиялық;
* технологиялық және ...
* ...
* ... ...
* қоршаған ортаны қорғау.
Геологиялық бөлiмiнде Құмкөл кен орнының геологиялық ... ... ... ... ... ... қасиеттерінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі қарастырыдған.
Технологиялық бөлімінде ұңғы ... ... ... ... ... ... ... және дайындау жүйесінің жағдайының талдауы, игеріліп жатқан қабатты және ұңғының пайдалану жағдайы мен оның жабдықтарын ... ... ... ... түп ... ... жетілдірудің техникалық шараларын негіздеу келтірілген.
Арнайы бөлімде Құмкөл кен орынын игеру барысындағы фонтанды ұңғыманы ... ... ... ... ... ... ... негізгі экономикалық көрсеткіштер мен жылдық экономикалық тиімділіктің есебі берілген.
Еңбектi және қоршаған ортаны қорғау бөлiмдерiнде Құмкөл кен орнындағы жұмыскерлердiң және ... ... ... ... ететiн шаралар қарастырылады.
АННОТАЦИЯ
Дипломный проект состоит из пяти основных частей:
* геологическая;
* технологическая;
* ... ... ... ... ... ... ... части месторождения Кумколь рассматривается геологическая изученность, нефтегазоносность, характеристика толщин, коллекторские ... ... ... и их ... ... ... ... описывается фонд скважин, приведен анализ текущего состояния разработки, анализ системы сбора и подготовки скважинной продукции, контроль за разработкой пластов состоянием и ... ... и ... оборудования.
В экономической части дан расчет основных экономических показателей и годового экономического эффекта.
В разделах охраны труда и охраны ... ... ... мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих и охрану окружающей среды на месторождении Кумколь.
ANNOTATION
The diploma project consists of 5 main ... ...
- ...
- ...
- Safety Section;
- ... Section.
The project consists of ten parts: geological and physical characterization field, choice of the object of the ... ... ... production and technical and economical foundation to designing the development, technological and economical indices version ... ... of the mining to oils and gas, ... part, checking for ... layer by status and exploitation of the well and wells ... ... of labour, guard ... ... part.
In project are considered particularities geological structure productive layer, physical -chemical characteristic of the oil and gas Kumkol field.
The ... and economic ... and ... of the economic effect.
The presented recommendations on techno and technologies of the process.
The work's target is estimating of work's ... ... results and ... efficacy ... stipple. The ... and ... processes were shown too.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . 9
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ . . . . . . . . 11
1.1 Кен орынның геологиялық құрылымының сипаттамасы . . 11
1.1.1 Кен орны ... ... ... ... Мұнайгаздылығы . . . . . . . . 21
2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ . . . . . . . 23
2.1 Кен орынды игеру жүйесі . . . . . . . . 23
2.1.1 Ағымдағы игеру жағдайын талдау . . . . . . 24
2.1.2 Ұңғылар қорының және олардың ағымдағы дебиттерінің, игерудің
технологиялық көрсеткіштерін ... ... және газ ... ... ... ... ... жағдайының сипаттамасы, игеру графигі 30
2.1.5 Қабат қысымының жүйесі және қабаттардың қолданыстағы ... ... ... әдістері . . . . . . . . 31
2.2 Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы . . . 33
2.2.1 Ұңғыларды пайдалану тәсілдеріндегі көрсеткіштерінің сипаттамасы 33
2.2.2 Ұңғыларды пайдалану кезінде қиындықтықтың алдын-алу ... ... ... ... Ұңғы өнімдерін кәсіптік жинау және дайындау жүйесінің талаптары мен
оларға ұсыныстар . . . . . . . . . 36
2.3 Арнайы ... ... кен ... фонтанды ұңғыманы штангалы тереңдік сораптқа
ауыстыру тақырыбына қысқаша шолу . . . . . . 38
2.3.2 Диплом жұмысының тақырыбы бойынша технологиялық есеп . 42
2.3.3 Компьютерлік программаларды қолдану ... ... ... БӨЛІМ . . . . . . . 59
3.1 Құмкөл кен орынын игерудің негізгі техника-экономикалық
көрсеткіштері . . . . . . . . . . 61
3.2 ... ... ... ... ... БӨЛІМІ . . . . . . . 68
4.1 Кәсіпорындардағы қауіпті және зиянды факторлар . . . 68
4.2 Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары . . 70
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ . . . . . 75
5.1 Атмосфералық ауаны қорғау . . . . . . . 76
5.2 Су ... ... Жер ... ... ... ... мен газ ... өнеркәсіпшіліктің ең маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.
Еліміздің әлуметтік-экономикалық жоспарында жаңа мұнай мен газ кен ... ... ... ... ... ... ... кен орны жатады. Кен орнындағы тұщы судың құрамында фтор бар ... ... ауыз су кен ... 60 км ... ... су ... тасып әкелінеді. Алаң аймағындағы жергілікті халық жаз мезгілінде мал ... ... ... ... ... ... дамыған. Кен орнында тек тас жолы бар. Жаз, күз мезгілінде барлық көлік түрі емін-еркін жүре алады. Ал қыс мезгілінде жолға ... ... ... ... ... жүруі қиындайды. Құмкөл кен орнының географиялық жағдайы теңіз деңгейінен 106-160 м биіктікте орналасқан.
Кен орнынан орталық обылыстары Қызылорда 200 км, ... 174 км ... ... Кен ... шығысқа карай 116 км тас жолы өтеді. Қызылорда-Жезқазған линиялық электр жүйесі кен орнынан 20 км ... ... Кен ... 200 км ... ... Омск, Павлодар, Шымкент мұнай құбыры тартылған. Техникалық жұмыстар мен ауыз суға терендігі 80-110 м ... бор су ... алып ... ... тұщы судың құрамында фтор бар екендігі анықталып, ауыз су кен ... 60 км ... ... су ... тасып әкелінеді. Алаң аймағындағы жергілікті халық жаз мезгілінде мал шаруашылығымен айналысады. Ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы нашар дамыған. Кен орнында тек тас жолы бар. Жаз, күз ... ... ... түрі ... жүре ... Ал қыс ... ... қардың үйіліп қалуына байланысты көліктің жүруі қиындайды. Құмкөл кен орнының географиялық ... ... ... 106-160 м ... орналасқан.
Құмкөл кен орны 1984 жылдың басында Қазақстан Республикасы Геология Министрлігінің Южказгеология ... ... ... ... ашылды.
Фонтанды ағын алу Қазақстан Республикасындағы Оңтүстік-Торғай ойпатының өнеркәсіптілік мұнай газдьлығын растайды.
1987 жылы ТМД-ның ҚЖМК-нің бекітуімен баланыстық 153208 мың ... ... 89.442 мың ... ... ... қоры ... ... диплом жобасыҚұмкөл кен орнында фонтанды ұңғыманы штангілі тереңдік ... ... ... ... ... кен ... ... құрылымының сипаттамасы
1.1.1 Кен орны туралы жалпы мағлұмат
1984 жылы "Оңтүстік Қазақстан геологияның" кен орны ... ... ... ... ... Осы кен ... ашылуымен оңтүстік Торғай ойпаты жаңа өнеркәсіп мұнай газ облысы ретінде қарастырыла бастады.
Құмкөл кен орны әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... Жезді ауданына қарайды. Кен орын географиялық тұрғыдан оңтүстік Торғай ... ... Ең ... тұрғылықты кең шарлар Жалағаш (150 километр) темір жол станциясы Жусалы (210 километр), Қарсақпай (180 ... ... ... (250 ... ... ... ... қаласына және жалпы үлкен орталыққа дейінгі ара қашықтықтар шамамен 160 километр жөне 290 ... ... ... ... ... қарай 230 километр ара қашықтыкта Омск - Павлодар - Шымкент мұнай құбыры ... ... ... халқы (қазақтар) негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Экономикалық ... әлі ... ... орнына тек қара жолдармен баруға болады. Жаз, күз айларында кез келген автоколікпен жүруге мүмкін болса, ал қыс айларында ... ... ... ... ... қиынға соғады. Қыс, көктем айларында тек шынжырлы тракторлармен ғана етуге болады, ... ... ... ... жер ... ... айналады.
Қызылорда, Жусалы кең шарларын қосатын жолмен шектеседі (160-210 километр).
Солтүстік ... ... кен ... 20 километр қашықтықта Ленинск - Жусалы электр желігі өтеді. Кен орны 106-169 метр теңіз деңгейінде жоғары дала қыраттың үстінде ... ... ... ... ... орын ... Соның ішінде ең үлкені - Арысқұм 10-15 метр биіктікте басқа қыраттардан ерекшеленіп көрінеді. Кен ... ... ... тартылып қалған сортаң Арыс көлі орналасқан, 15 километр батыс бетте үшкірленген биіктігі 70-90 метр ... ... бел ... ... 200-250 ... ... бөліп тұрады. Кен орнынан солтүстікке қарай 150-200 метрлік биіктікте орналасқан дала, солтүстік-шығысқа қарай Ұлытау таулы аймағыменен ... ең биік ... 240,1 метр ең ... ... ... 75,1 ... Биік қыраттардан қазан шұңқырға кеуіп кеткен кептеген өзен арналары бағытталады, соның ең үлкені (Ақлит және Теріскенеспе) солтүстік-шығысқа және ... ... ... ... ... ең теменгі бөліктері батпақты. Осы батпақтардан бұлақтар өз бастауларын алады жөне осы батпақтарда ауыз су құдықтары көптеп ... ... ... жөне оған жақын жатқан территория аймақтар майда ... ... ... ... ... ... ... Жер асты сулары 100 метр терендікте орналасқан. Кен ... ... - ... тез ... ... аз ... Жазда температура +30 +35 °С болса, қыста -40 °С дейін барады. Жылдық жауын-шашын мөлшері 150 ... ... ... ... ... ... ... есебінен ғана болады. Негізінен соғатын желдің бағыты оңтүстік-шығыс бағытында қыс мерзімінде үскірік аяз боранды болады. Су артериясы кен ... Жер беті ... ... ... тән шөп ... ... күзде, қыста, көктемде киікке толы болады. Тұрмыстық және техникалық су ... ... су ... ... Су ... жоғары минералданған 0,6-0,9 г/дм3. 50-70 метр тереқдіктен сенон-турон шөгінді ... ... ... құрамында фтордың көп болуына байланысты ауыз су стандартына сәйкес келмейді. 120 метр терендіктен су ... ... ... ... ... қауіпсіз.
70 жылдардың басында оңтүстік Торғай ойпаты кек көзін жоғары палеозой шөгіндісімен байланыстырып, негізінен геология-лық, магниттік, гравиметрлік өлшемдерге ... ... ... мен МОВ ... ... газ аудан-дарында жасалған сейсмопрофильді бірнеше зерттеулердің нәти-жесінде мұнай газ кеніші триас, грабен -- ... ... ... ... ... ... бар екендігі анықталды. 1973-1975 жылдары бөлшекті сейсмозерттеу жұмыстар (МОВ) Жыланшы мұнай газ ... ... кен орны бар ... анықталды.
1976-1981 жылдарда оңтүстік Торғай өңірінде геологиялық зерттеу жүргізілген жоқ.
1982 жылы "Актюбенефтегаз геология" ПГО ... жоба ... ... ... ... ... ... структуралық бұрғылау басталды. Бұрғылаудың алдына негізгі Қойған мақсаты 2000 метр терендікке дейін ұңғылау арқылы кен орнының ... ... ... ... болды.
1983 жылы жоғарыда айтылған жоспарды іске асыру нәтижесінде 1п-Арысқұм ұңғысы бұрғылана бастады. Аймақты ... ... ... ... бұрғыланды. Сонымен қатар Арысқұм мұнай аймағындағы профиль структура бұрғылау жалғастырылды.
1984-1985 жылдардағы геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде Құмкөл кен орнында төменгі ... мен ... және ... юра ... мұнай кеніштері бар екендігі анықталды.
1985 жылы Тұрлан геологиялық барлау экспедициясы мен Құмкөл кен ... ... ... жаңа саты ... оны кейін солтүстік Құмкөл сатысы деп атады. Кейінгі бұрғылау нәтижесінде осы саты Құмкөлдің солтүстік синклиналды жалғасы екендігі ... ... жылы ... кен ... ... бөлігінің барлау жұмыстары негізінен аяқталды. Сол себептерден геологиялық барлау жұмыстар кен орнының солтүстік ... ... жылы ... ... ... ... ... жақтыланып, кен орнына шекаралас жатқан бөліктердің өнімділігіанықталды.
Қазіргі кезде Құмкөл кен орны ПетроКазақстан компаниясымен игерілуде. Мұнай фонтандық және штангілі терең ... ... ... ... ... ... варианттардың негізгі бағыттары мұнай кен орнын игерудің ... ... ... оны ... баға беру ... Оның ... ... жасалған варианттар шама келгенше экономикалық тиімділікте болуы керек.
Құмкөл мұнай кен ... ... ... ... бор және юра ... ... М-1, М-2 ... Ю-1, Ю-2, Ю-3 жөне Ю-4 қабаттарында мұнай жиналған. Кен орнын қазу ұңғылары 300x600 сеткасы бойынша нұсқа ... су ... ... ... бәрі ... ... ... әдістерімен байланысты. Бұған себеп болған кейбір өнімді қабаттардың қысымының жеткіліксіз болуы.
Жоба бойынша 2 вариант ... Оның ... ... ... ... деп ... Осы ... 1182 ұңғысы қазылуы керек. Жалпы алынатын өнім 156-568 мың тонна.
Кен орнын игеру ... 50 жыл. ... кен орны ... 25 млн тонна мұнай өндірілуі керек.
Сұйық пен газ өндіру және су ... ... ... ... ... кен ... игерілуі 1990 жылы мамыр айынан баталады. 1991 ... ... ... ... су және газ ... шыға ... 1991 жылы 1192,43 мың тонна сұйық өндірілсе, оның 1169,25 мың тоннасы мұнай, сулану 1,94%, газ ... 92,99 млн м3 ... жылы 1993,04 мың ... ... 1318,5 мың ... мұнай сулануы 3,26%, газ өндіру 87,59 млн м3 болады.
1993 жылы "Южказнефтегаз" өндірістік бірлестігі бойынша белгіленген шаралар ... ... ... 1677,5 мың ... газ ... 111,73 млн м3 ... фонтандық және штангілі терең сорапты тәсілдермен өндіріледі. Терең сораптың НСН-95, 44, 30, 15 және ... ... 30 ... қолданылады. Жыл басынан бері 3 қондырғы тобы іске қосылды (ГУ-8, ГУ-14, ГУ-16) және 2 ... ... жылы 23 жаңа ... ... (НН 1004, 2056, 2057, 1015, 2050, 2054, 2055, 1005, 1006, 1007, 2025, 2026, 2027, 2034, 2035, 2036, 1002, 1003, 1012, 2018, 2019, ... ... 11 ұңғы аударылды: NN 347, 150, 1013, 346, 343, 134, 124, 342, 1009, 135, 340.
1993 жылы су ... 1207,620 мың м3 ... ... ... бері 1922,825 м3 . Айдауға керекті судың 3613,6 мың м3 ... яғни 64,6% ... 4,8%. ... жылы кен орны ... 1805,623 мың ... мұнай, 125,7 млн м3 газ және 1925,6 мың тонна сұйық өндірді. Кен орны бойынша ... ... ... 70% ... Осы жылдың ішінде 5 топтық қондырғы орташа төуліктік шығымы 2-объект бойынша 37,5 тонна және 3-объект скважинлары енгізілді.
120 ... ... ... 5679 мұнайды құрайды. Бір ұңғының орташа тәулік шығымы 35 тоннаға есептелген. Яғни, шығымның жобадағы ... ... ... 44% ... ... ... мұнай өндірудің жылдық көлемі 1800 мың тонна. 187 өндіру ұңғылардың тұрғызу қарастырылған. ... ... ... өндіріс объектілерін тұрғызу 93,3% құрады. Қабат қысымын ұстау үшін, игерудің технологиялық схемасы қарастырған үш ... ... ... ... схема бойынша қабатқа су айдау жүргізіледі. Қазіргі барлық су аңдау қоры44 ұңғыны ... Су ... су бөлу ... арқылы (ВРП) СБП, бір ББСС (БКНС), 3 сорап жұмыс істейді, шығу қысымы 10,7-10,8 МПа құрайды.
Жылына ұңғылар бойынша ... ... су ... ... көрсетілген. 1-объектіге су айдау ұңғылары (НН 24, 101, 102, 103, 104, 1001, 1008, 1021) ... ... ... және 30 өндіру ұңғылары әсер етеді.
Айдау аймағынан алысырақ жатқандықтан 2 және 3 қатардағы (NN 1015, 1014, 1009, 1010, 1004, 1005, 1006, 105) ... әсер ... тыс ... 1999 ... бері ... бар ... 3 ... ұңғылары (NN 303, 3001, 3008) жұмыс істейді және айдаумен 13 өндіру ұңғылары қамтиды. 1999 жылы бойында қабатқа 296,352 м3 су, ал ... ... 5314,44 м3 су ... ... ... қабаттарға бар болғаны 2013,635 м3 су айдалды.
Объектілер бойынша алуды қайтару ретіне 78,8; 58,3; 82,3% құрайды. Мұнай өндіруді тұрақтандыру үшін ... ... ... жүргізілді. Ыстық мұнаймен өңдеу (934 рет), ыстық сумен (40 рет) және ... мен шығу ... ... ... ... Ұңғы шығымының кен орнында азаюына себеп, парафиннің көтергіш құбырдың (НКТ) бойына жиналуы, су мен газ ... ... ұңғы ... құм ... Жер асты ұңғы ... ... ... жағдай кезінде ұңғы түбін жуып, құмдардан тазартады.
Кен орны бойынша мұнай өндіруді арттыру негізінен жаңа ұңғыларды енгізу арқасында болады. 2001 жылы ... 95 ... ... ... Олар ... ... 462,527 мың ... мұнайды құрайды. Ал игерудің көрсеткіштерінде мұнай өндірудің төмендеуі көрінеді. Бұл сол ... ... ... ... ... ... ұңғылардың бір бөлігін (2-объектте) тоқтатуғамәжбүр болды. Өйткені Құмкөл кен ... ... қою, ... ... ... мұнайымен араластыру керек. Қаңтар айы бойынша 89 мың тонна мұнай және 95,77 мың тонна сұйық алынады. Ол 2000 ... ... ... ... ... екі есе төмен.
Айдау ұңғыларының орташа қабылдағышы 2,94 м3/тәу болғанда, қабатқа су айдау 218,6 мың м3 болды. Бұл ... су ... ... 161,4% ... Наурыз айында 1-объектінің сулануына байланысты және қысымның көбеюіне байланысты, ұңғы төңірегінің қабылдауы нашарлап, көптеген ұңғыларда сулану артты. Соның есерінен "Мұнай газ ... ... жөне ... ... ұсынысы бойынша су айдау тоқталды.
Сәуір айынан бастап, тоқтатылған ұңғыларды жұмысқа қосуға байланысты мұнай өндіру өсе бастады. Оның ... ... ... 194,7 мың ... ... ... ... Мұнай өндірудің одан өрі өсуі, ай сайын 5-15 аралығында жаңа ... ... іске ... ... ... жылы ... 10 жаңа ұңғы енгізілді, оның ішінде 1-объектіде 2 ұңғы (N 1009, 1017), ... 5 ұңғы (NN 2012, 2061, 2075, 2078, 2802) және ... 3 ұңғы (NN 3015, 3017, 3023). ... істемей тұрған қордан 3 ұңғы іске қосылды.
1.1.2 Стратиграфиясы
Құмкөл кен орнының шөгінді тілігі бойынша жасалған зерттеулер нәтижесінде ол мезозой-кайназой шөгінділерінің өте ... ... ерте ... негізгі бетінде орналасқан.
Төменгі протерозой РR1
18 ұңғыма қабаттың негізгі қалыптасқандығы ... ... ... 245 метр ... ... ... қабаты (120 метр шамасында) сұрғылт-жасыл сілім (массив) гидрослюдалы-каолинитті тақта тастардың біртіндеп кепкен гнейстерге ұласты, кварц-биотит плагиоклазды құрамға айналады.
3-ші ұңғыда ерекше ... ... ... олар аз ... ... ... ... болжамдалды.
Барлық негіздің тығыз орналасып, көптеген бытыранқы аймақтармен бөлшектенген жазықтарда ... және ... ... қабаттасып кейбір жерлерінде темірге айналған.
Осы жыныстардың жоспары Ұлытау мен Қаратау қыраттарының жасына сәйкестелінген.
Мезозой - кайнозой топтары МZ-КZ
Арысқұм бөктерінде ... ... екі ... құрамдық қабатына бөлінеді. Атап айтқанда жоғарғы триас-юралы және бор-палеогендік стратиграфиялық үйлесімсіздігінен шекараласқан.
Триас - Юра бөлщцері Т - J
Құмкөл кен ... ... ... орта Юра ... бөлімдерінің шөгіндісімен басталады.
Арысқұм бөктерінде грабен-синклинальдарының төменгі тілігінде жоғарғы триас - төменгі юра шөгінділері де ... ... ... ... ... бары-сында аталған шөгінділердің стратиграфиясы игерілген. Жоғарғы триас бөлімі Т3, төменгі юра ... ... бұл ... ... ... пен ... ... тастопшаларынан тұрады.
1200 метрге дейінгі 1 қабатты бірінен соң бірі қабаттасып ... мен ... ... ... ... ... жерлерінде конгломераттарға айналады. Айболин тастопшасы қара аргиллиттер мен сазды алевролиттерден тұрады. Олар ... ... ... ... өсімдік қалдықтарына бай.
Оның қалыңдығы 535 метрге дейінгі шамада.
Юра жүйесі J
Орта бөлім J2
Орта юра сұр ... ... мен қара сұр ... Дощан қабат-қабат тастопша шөгіндісімен ерекшеленген.
Жаппа тастопша бөлігінде 12 метрден ... 12) 56 ... ... ... 6) қабаттасқан құмайт аргиллиттерден құралып, мұнай газ беретін (горизонт ю-4) қабат болып келеді. Тастопшаның төменгі құрылым ... 4-6 метр ... ... ... (ұңғы 4,5,6). Тастопшаның төменгі жаппа құрлымды бөлігі үшкірленіп ю-4 ... ... ... ... ... ... оңтүстік-батыс бөлігінде Дощан топшасы түгелімен үшкірленіп (ұңғы 17,19), ал ... ... 219 ... ... ... ... 5).
Орта-жоғарғы бөлімдер J2-3
Юраның орта-жоғарғы бөлімдеріндегі шөгінділер карагансай
тастопшасына бірігіп (J2-3-КS) Дощан тастопшасына трансгрессивті орналасып, ал бұл тастопша жоқ жерлерде ... ... ... ... ... өте күрделі. Қара аргиллиттермен аргиллиттерге ұқсас саз, гидрослюда - каолинитті құрамды азғана сұр ... ... ... текшеленген.
Оңтүстік-батыс құрылымдық бөліктерде (ұңғы 17,19) тастопша жоқ, ал қанаттарында 45 метрге дейін жетеді. Тастопша өзінен өзін жинақтау Дощан тастопшасы үстегі ... ... ... жоғарғы бөлігі жанғыш сланецтерден түзілген. Тастопшаның қалындығы 257 метр. Көптеген дәнталас-тартыстар нәтижесінде тастопшаның жасы кейінгі баткелловей шаңтозандарына жатқызылған.
Жоғарғы ... ... юра ... ... ... ... ... және Құмкөл, Қоскөл тастопшалары болып екіге бөлінеді. Кен орнындағы Құмкөл тастопшасы (І3к) үш қабат горизонтальды өнімдік құмайттар, ... және ... ... ... және ... болып бөлінеді (Ю-1) (Ю-2) (Ю-3).
Бүкіл аймақта горизонттар саз және сазды алевролиттер болып бөлінген.Тастопшаның қалыңдығы құрамды шекте жаппа бөліктерде 37-38, ал ... және ... ... ... 32 ... ... өзгереді.Құмкөл тастопшасының қалындығы грабен синклиналь-дарында 300 метрге дейін артады.
Бор жүйесі - К
Кен орнының төменгі бөлігінің бор ... ... ... ... негізінде дауылды және қарашатау тастопшаларына бөлінеді.
Орта төмен бөлігі қызыл кен жоғарғы бөлігі балапан және турон-сенон бор ... ... ... ... ... текшесі (К1пс)
Неоком текшесінің шөгіндісінде дауыл тастопшасы жекеленген. Осы тастопша кейбір ... ... ... және ... ... тастопшалық екіге бөлінеді. Төменгі дауыл тастопшалығы арысқұм горизонтына жатады және ол құмдар қоңыр сазды алевролиттер ... ... мен ... тұрады.
Арысқұм горизонтының қалындығының шектік өзгерісі 87 ден 123 метрге дейін жетеді.
Арысқұм жазық горизонтты литологиялық құрамы жағынан Құмкөл құрылымында үш буда ... ... ... Мен жоғарғы құмды алевролитті және ортаңғы - сазды. Жоғарғы құмды және ... ... ... ... мол (горизонттар М-1 жөне М-2). Жоғарғы бөліктің төменгі дауыл тастопшалығы сазды және карбонатты (карбонаттар мөлшері 30%) алевролиттер мен ... 113-163 метр ... ... ... ... ... тастопшалыгы тіліктің төменгі және орталық беліктерінде қабатталған құм мен қызыл түсті жынысты сазды текшелерден тұрса, ал үстіңгі жағы негізінен ... ... ... 241 ... ... тастопшасының негізінде табылған тұщы су жиынтық-тарының мөлшеріне қарай оның готерив-баррем шөгінділерінен тұратындығы анықталып неоком дәуір аралығына жататыны дәлелденді.
Апт-альб ярустары (К1а-К1аl)
Апт-альб ... ... ... ... ... ... орналасып, қарашатау тастопшасымен бірігеді. Тастопша төменгі жағында қатты бекілмеген гравелиттер қабаттарымен ... құм ... ... ... ... ... Барлық жыныс көмірге айналған өсімдіктер қалдығымен өте бай. Тастопша қалыңдығы 253-350 метр.Спорово-пыльца талдауының берілгендері бойынша тастопша апт-орта-альб дөуір аралығына жатады.
Төменгі - ... ... ... ярустары (К1al+s)
Альб-сеноман шөгіндісі қарашатау тастопшасының үстінде орналасып, қызылқия тастопшасынан ерекшеленіп тұрады. Ол ала шұбар саздар алевролиттер мен сазды құм ... ... ... ... ... 87-186 ... жасы соңғы альб-сеноман дәуір арасына жатады. Ол тозаң-тұқымдар негізінде анықталған.
Жоғарғы бөлім К2
Турон ярусы К2t
Турон шөгіндісі балапан ... ... ... ... ... ... ... түзіліп, жасыл-сұр құм мен жұқа сазды қабатшалардан тұрады.
Глауконит дәндерімен көмірге айналған өсімдіктер қалдықтары да кездеседі. Тастопша ... 82-150 метр ... ... ... зерттеу нәтижесінде тастопша жасы төменгі туранға жатады.
Жоғарғы ... ... ... (К2t-sn1)
Бұл қабат шөгінділері шайылған жыныстар мен балапан тастопшасымен шекараласады. Литологиялық бұл ... ... ... құм мен ... балшықтан тұрады, қабат қалыңдығы 123-136 метр. Қабат жасы ... ... ... ... ... ... ... сенон қабаты (құрылым жағынан) барлық ұнғыларда шайылып кетуіне байланысты байқалмайды. ... сұр ... ... пен ақ құм ... ... қабатшасы қатарласып шегіп отырады. Ең жоғарғы шөгінді қалыңдығы 43 метрге жетеді.
Қабат жасы теңіз қалдықтары (фауна) микроқалдықтар (микрофауна) жөне тұқым шаң ... ... ... ... ... кампанмаастрихті кезеңге жатқызылған.
Кайнозой тобы - КZ
Палеоген жүйесі - Р
Палеоцен - төменгі ... ... - ... ... ... ... горизонтта шайылған күйде жоғарғы бор үстінде орналасқан. Олар көмірленген өсімдіктер дәнекер қалдықтарымен бай қара сұр саз ... мен ... ... ... Ең үлкен қалыңдығы 66 метрге жетеді.
Неоген - төрттік ... ... ... ... бөліктерінде жастау плиоцен -төрттік шөгінділер дамыған. Құмкөл ... ... ... ... ... ... ... құмдар, саздықтар мен құмтастар да енгізілген. Олардың ... 10 ... ... ... ... Торғай тегістігінің солтүстік-шығысында орналасқан. Ол Ұлытау тау жоталарымен оның шығы-сында орналасқан оңтүстік жалғасының.төменгі Сырдария күмбезі мен ... Орал бір ... ... құрлымның ортасындаөзіндік бір беткейлігімен жағымсыз роль атқарып тұр. Оңтүстігінде Қаратау тау жоталарымен ал солтүстігінде Қостанай қақпағымен шекараласады. Оңтүстік ... ... өз ... екі ... ... Солтүстігінде Жыланшы оңтүстігінде Арысқұм, орталығы Мыңбұлақ қаңбақшасымен бөлінген. Құмкөл антиклинал ... ... ... ... метрге жетіп, Арысқұм ойысында орналасқан. Мұнда триас-юра шөгіндісі өзінше жеке ... ... ... ол ... ... Қабат қалындығы максимал, мезозойға дейінгі гетероген негізінде ортасы опырылып түскен, жақтары бір-біріне қарсы құлаған ... ... ... ... толық стратиграфиялық зерттеулердің нәтижесінде дәлелденген. Геофизикалық мәліметтер бойынша ... ... ... бес желілі созылған субмеридионалды бағытта грабен сиклиналдарымен үш орталық қабаты көшірілген жарықтар жүйесінен антиклиналды ... ... ... ... Бұл ... ... нәтижесінде анықталған. Құрлымы жағынан Құмкөл дөңесі Сарыбұлақ горст ... ... ... ... ... ... ... және Сарылан грабен синклиналдарымен бөлініп тұрады.
Платформаның үстіңгі бүркеме ... ... ... ... ... бұрыштың және стратиграфиялық қабаттар үйлесімсіздігімен жыныс негізіне орналасады. Солтүстік-батыс және солтүстік-шығыс бағыттарында тектоникалық бұзылу себептерінен ... ... ... ... бөлінген.
Шөгіндінің үстінгі бүркеме қабатында тектоникалық бұзылу тек қана солтүстік-батыс бағытта байқалады.
Негіздің ... ... ... ... қанаты көтерілген жарықтар жүйесінде бөлінуі дөңестің амплитудасы 320 ... ал ені 2,5-3,5 ... және ... 24 ... ... беттік орналасу тереңдігі 1200-1600 метр шамасында.
Үшінші, бесінші және жиырма екінші ұңғыларда грабен шығыста амплитудасы 100 метрге дейін төменделе шектеліп ... ... ... ... кең ... ... ... негіз 1460 метрден 1820 меір терендікке дейін орналасады.
Солтүстік-батыс және ... ... ... ... ... қасқа сыңықтар сериясы (29, 30, 16, 20, 14, 21, 8 ... ... ... ... 80 ... ... өлшемдері 2,5-3,5 километрге тең болатын блоктарға бөледі.
Аймақтық ... жөне ... ... де ... тұсы төмен құлдыраған жарықтар жүйесімен күрделенген.
Аймақтың орталық бөлігінде негіздің ең аз ... ... ... ... ... ... ... байқалады. Сейсмикалық құжаттармен, жүйелі ұңғылау нәтижелерінің күрделі ... ... ... ... ... ... деталды мағлұматтарын ұсынады.
Юра шөгінділерінде екі түрлі беттік қабаттың құрлымы өте жақсы байқалады, оның біреуі - Құмкөл дөңес ... ... ... ... Юраға, ал екіншісі дөңес қабаттың орта юра құмайт шөгіндісімен айқындайды.
Беттердің біріншісі ... Ю-1 ... ... ... горизонтымен бірігеді. Екінші бетке 4 табан горизонты жанасшрылып өз тарапынан жамылғы ... Ю-4 ... ... ... ... жамылғысында Құмкөл кен орнының күрделінілген үш күмбезінде брахиантиклиналды ... бар ... ... ... ... ... ... биіктігі бірдей жерлерді қосатын сызықтарынан максималды амплитудалары 160 метр, ... 1330 метр ... 20x8 ... болады. Қыртыс үш тектоникалық үйлесімсіздіктермен (Ғ1,F2, Ғ3) күрделіленген.
Қыртысты шығыстан шектейтін ең ұзақ төмендеу амплитудасы Ғ2 60-100 ... ... ... ... бұл ... Р3 бұзылуымен байланысты ары қарай сенімді.
Қыртыстың солтүстік-батыс синклинальды ... ... ... 30 ... ... ... ... ұзаған бөліктері-мен күрделіленген.
Құрлымның оңтүстік-батыс бөлігі 12,17,19 үңғылар ауданында орта юра ... ... жоқ. Орта юра ... ... ... ... ... азаюы оған тіліктің теменгі белігінің қосылуының нәтижесінде іске асады. Үшінші ұңғы ... ... 1x1,5 ... ал ... 25 метр болатын өте үлкен емес изометриялық күмбез байқалып, ол батысынан жөне шығысынан тектоникалық ажырауларымен ... ... ... ... ... ... ... жартылай күмбездің) амплитудасы 40 метр тұйықталған изогипс "минус" 1260 метр болатын шығыстан келіп қосылатын жартылай ... ... ... ... орта юра шөгіндісі 0-200 метр аралығында өзгереді. Дөңестің өнімді горизонты Ю-1 ... ... 20x9 ... ... тұйықталған изогипсте "минус" 1220 метрге дейін жетіп дөңестің амплитудасы 120 метр болады, қыртыс қанатгарының бұрыштың түсуі төменгі бетке ұқсас. ... Ю-3 ... ... жоспарын қайталап үш күмбезді брахиантиклиналды болып солтүстік-батыс бағыттан амплитудасы 30-100 метр Ғ2, төмендеуімен шектеледі. Солтүстік және батыс күмбездер шығанақ ... ... ... ... бөлініп тұрады.
Үшінші ұңғы ауданында негізгі төмендеу Ғ2-ден ... ... ... ... ... ... 4x2 ... жөне амплитудасы 40-45 метр тұйықталған изогипса "минус" 1130 метр болатын дөңеспен анықталып шығыстан тектоникалық ... Ғ3 ... ... ... (34 ұңғы ... ... 1x0,8 ... шамасында болады.
Құмкөл тастопшасының қалындығы аудан бойынша негізінен 55-75 метр шамасында ауытқып дөңестеу жерлерінде 38-44 метрге (ұңғы 2,17,19) дейін өзгереді.
Арысқұм горизонт ... ... ... бор М-1 ... жаппасы) Құмкөл құрлымы желілі асимметриялы антиклинал қыртысы болып келіп, күмбезі оңтүстікке қарай ауытқыған. Дөңес өлшемдер 17x4 километр, амплитудасы 51 метр ... ... ... 1000 метр болады.
Құрлымның шығыс қанаты флексурамен күрделіленген, юра Швгіңці келіп өтетін Ғ1 тектоникалық бұзылумен сөйкес келеді.
Кен орнының орталық бөлігінде 3 ... ... ... ... бағытының солтүстіктен шығысқа қарай күрт өзгеруіне байланысты "минус" 1000 метр еңдігінің кеңеюі байқалады.
Шығыстан Батысқа ... 890934 ... ... осы ... ... ... локалды иілту байқалып, бұл жерде амплитудасы аз күмбез екендігіне дәлел болады.
Дөңес ауданның әртүрлі бетінің жоспарларын салысттыру барасында арықұм ... ... ... ені ... ... ... ... орталық шығыс жақ бетіне қарай Ю-1 горизонтымен ығысқан.
Тілікпен жоғары қарай құрлым амплитудасы 160 метрден Ю-3 горизонтынан 51 метрге ... ... ... дейін азаяды.
1.1.3 Мұнайгаздылығы
Құмкөл кен орнында өндірістік мұнай-газ бергіштік төменгі неоком және жоғарғы юра ... ... ... ... ... бергіш жинағында екі өнімді горизонт М-1 мен М-2 анықталған ұңғыны геофизикалық зерттеу мөліметтеріне сүйеніп жасалған жыныс қабаттарының салыстырма-лы ... ... ... ... М-1 және М-2 ... 10-нан 20 метрге дейін сазды қабатпен бөлінген.
Тереңдігі ... метр ... М-1 ... ... кеніші бар. Кеніштің қалындығы 40 метр. Мұнай кенішінің орналасу ... ... ... СМШ ... ... ... ... 985,6 метр аралығында, оңтүстік күмбездің құрлымына батыс қанатында орналасқан ұңғылар қатарында (2052, 2077, 406, 1039) СМШ ... ... ... ... 979,7 метр ... ... ... ауытқулар анықталған.
Мұнай қабаты - күмбезді кеніші М-2 горизонтында орналасқан, кеніштің орналасу ... ... метр ... Қабаттың қалыңдығы 15 метр қабаттың абсолютті СМШ деңгейі "минус" 996-дан "минус" 999 метр ... ... ... ... кейбір ұңғыларда ғана (231, 432, 3023, 3032) түйісу деңгейлері "минс" 991,4 және "минус" 992,6 ... ... ... ... (Ю-1, Ю-2, Ю-3 жөне Ю-4) өнімді горизонтгар айқындалады. Ю-1 және Ю-2 горизонттары біркелкі ГМШ мен СМШ-ларына ие болып, ... ... газ ... ... метр ... ... ... экрандалған, күмбезді кеніш орналасқан. Кеніш қалындығының деңгейі 132 метр. Мұнай су түйісу контактісі "минус" 1179 ... ал су ... ... ... 1194 тен ... 1198 ... ... аралықта орналасқан. Кеніштің мұнай бөлігінің деңгейі 18 метр, ал газ ... ... 24 ... ... бір ... ... 35 т/тәу. Қабат қысымы шамамен 8 МПа. Құмкөл ... ... - 821 ... ... -11,7 ... ... ... мөлшері - 0,11 пайыз, парафин -- 11,7 ... ... ... - 5,9 ...
Мұнай мен газдың қоры
Құмкөл кен орнының мұнай мен газ қоры 1987 жылы саналды.
(оны 2-кестеден көреміз)
2 - ... ... ... ... қоры ... қоры (С1) мың.т
Газ қоры млн. м[3]
Балан - сты
Алынатын
КИНдоли.ед.
Алынатын еріген
Баланс.
Газ. ... + ... + ... ... ... ... ҚР ... қорын санау кезінде С1 категорилы мұнайды В мұнайға ауысуын бекіткен (протокол ... ... ... С1+ В ... ... қоры ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Кен орынды игеру жүйесі
Игеру жүйесі - ... ... өз ара ... ... объектілерді сайлау және оларды игеру ретін белгілеу; негізгі және резерв фондыларынан пайдалану және ... ... ... ара қатынасы мен орналасуын анықту; жерқойнауынан мұнай мен газдарды ... ... ... ықпал жасау әдісін дәлелдеу; игеру үрдісін басқару ... және ... ... ... жер ... және ... ортаны қорғау. Жер қойнауынан мұнайды шығару технологиясы, қабат ішіндегі мұнай мен ... ... ... анықталады. Табиғи жағдайларда, бұл газ бүркембесіндегі немесе мұнайдан бөлінген газбен су мұнайды ығыстырады. Игеру ... ... ... ... ... ... сипатталады. Қабаттың мұнай бергіштігін көбейту мақсатымен, оларға әртүрлі ықпал жасау әдістерін қолданады: су, газ, әртүрлі химияалық реагенттер, жылу ... ... ... жану ... ... ж. т. ... орнын игеру үрдісін пайдалану және айдайтын ұңғылардың жалпы санын және ара қатынастарын, олардың алаңдағы өз ара орналасуын өзгертіп және ... ... мен ... ... ... режимін белгілеп реттейді. Мұнай кен орнын игеруді реттеу - өнімді қабаттан пайдалану ұңғы ... ... ... қозғалыс үрдісін басқару. Оның мақсаты, әрбір қабаттан және кен орны бойынша, игерудің әрбір сатысында, барынша көп мұнай өндіруіне жету ... ... ... ... операциялар, шынында жұмыс істеу қабілеттері мұнай өндіруді көбейтуге және игеруді реттеу мақсаттарын ... ... кен ... ... ... ... ... түрлі геология-физикалық жағдайлар мұнай алудың әртүрлі технологиясын және игерудің ... ... ... ... объектілер өзінше бөлек және қайтару объектілер болып бөлінеді. Қайтару объектілердің өзінше бөлек объектілерінен айырмашылығы алдын ала ұңғылар мен басқа бір ... ... деп ... ... керек кезде қажетті объектіге көшу.
2.1.1 Ағымдағы игеру жағдайын талдау
Құмкөл кен орнының шөгінді тілігі бойынша жасалған ... ... ол ... ... өте ... ... ерте ... негізгі бетінде орналасқан.
Төменгі протерозой РR1
18 ұңғыма қабаттың негізгі қалыптасқандығы анықталды.
2-ші ұнғыда қалындығы 245 метр болатын негіздің үстіңгі ... (120 метр ... ... ... ... ... ... тастардың біртіндеп кепкен гнейстерге ұласты, кварц-биотит плагиоклазды құрамға айналады.
3-ші ұңғыда ерекше өзгерген метасоматиттер ... олар аз ... ... құрамында болғандығы болжамдалды.
Құмкөл кен орнында өндірістік мұнай-газ бергіштік төменгі неоком және жоғарғы юра ... ... ... неоком мұнай-газ бергіш жинағында екі өнімді горизонт М-1 мен М-2 ... ... ... ... ... ... ... жыныс қабаттарының салыстырма-лы арақатынасы негізінде дәлелделінген.
Барлық есептеулер мен жұмыстар жүгізілгеннен кейін игерудің келесідей варианттары қарастырылған: ұңғылар арасындағы 600 м және 800 м ... үш ... ... ... ... арасындағы 800 м қашықтықты бес және тоғыз нүктелі суландыру жүйесі. Бұл барлық төрт варианттар әр ... жеке ... ... үш ... ... ... олардың мүмкіндіктері бұрын қабылданған технологиялық шешімдерге негізделген және келесідей ... ... ... үшін ... ... ... 8 метрден 16 метрге ұлғаюына байланысты бұрғылау ауданын қысқарту және жобалық ұңғылар санын азайту;
- екінші карбонатты қатқабаттың объектілеріне суландырудың үш ... ... ... ошақтық суландыру есебімен КТ-І объектілері бойынша жобаланған әсер ету жүйесін күшейту.
Игерудің ... ... ... ... моделіне сәйкес модельде жүргізілген.
Қабатты игерудің келесі варианттары қарастырылған:
- игерудің әр объектісін суландырудың тоғыз нүктелі жүйесі бойынша өзіндік 800х800 м ұңғы ... ... ... объектілердің ұңғы торы ұңғыларды басқа көкжиектерге ауыстыруды жүзеге асыра алатындай етіп орналасқан. Сонымен қатар бұл варианттар екі жағдайға қарастырылған: ұңғылардың ... ... және ... ... ... ... қорының және олардың ағымдағы дебиттерінің, игерудің технологиялық көрсеткіштерін талдау
Мұнай кен орнын игеру мынадай технологиялық ... ... 2.1; ... ... ... кен ... ... өндіру;
- кен орнын игерудің қарқыны;
- кен орнынан сұйықты өндіру (мұнай мен судың сомалық ... ... кен ... оны ... ... газды өндіру;
- қабатқа айдалатын заттардың шығыны және оларды мұнай және газбен ... алу;
- ... ... ... өндіру ұңғыларының сағасындағы Рс қысымы;
- сұйықты ұңғы түбінен ... ... ... ... ұңғыларды тарату;
Кесте 2.1 - Құмкөл кен орнындағы ұңғылардың қорының 01.10.05 жылға жағдайы
Аталуы ... ... ... ... №№
1. ... ұңғыларының қоры
Барлық бұрғыланғаны
7
1-АЮ, 2-АЮ, 3-АЮ, 4-АЮ,5-АЮ, 14-АЮ, 17-АЮ
1.Әрекеттегі ұңғылар қоры, барлығы
6
1-АЮ, 2-АЮ, 3-АЮ, 5-АЮ,14-АЮ, 17-АЮ
1. Өндіру ұңғыларының қоры
Олардың фонтандысы
6
1-АЮ, 2-АЮ, 3-АЮ, 5-АЮ, 14-АЮ, ... ... ... ... қор, ... ... ... тұрған
-
-
-ағымдағы жылдан тоқтап тұрған
-
-
3. Игерудегі
1
4-АЮ
4.Консервациядағы,барлығы
-
-
5.Ликвидацияны күтудегі
-
-
Нәтижесі
6
2. Бұрғылауда
Барлығы
1
3. Ұңғылардың бақылау қоры
Барлығы
-
-
4. Ликвидацияланған ұңғылар қоры
Барлығы
2
1-ЖА, Г-29
5. ... ... ... 2-В, ... ... бұрғыланған қор
Барлығы
13
-
Кесте 2.2- Құмкөл кен орнын пайдаланудың жобалық және ... ... ...
Мұнай өндіру, барлығы, мың т
71,0
12,1
193,7
35,6
236,0
41.8
Соның ішінде:
Ауыспалы ұңғылардан
0,0
0,0
92,9
33,9
181,4
17.6
Жаңа ұңғылардан
71,0
12,1
131,8
1,7
-
24.2
Жинақталған мұнай өндіру, мың т
71,0
12,1
264,7
47,7
500,7
89.5
Мұнайлық газ өндіру, млн.м[3]
10,4
1,9
28,5
6,4
34,7
94.2
Ағымдағы КИН, %
1,1
0,2
4,1
0,7
7,7
1,4
Ағымдағы ... алу ... ... ... жалғасы
Газ факторы, м[3]/т
146,5
154
147,1
179
147,0
217
Сулану орташа жылдық (салмағы бойынша), %
0
0
0
0
0,5
2,8
Сұйық өндіру, ... мың ... ... ... ... ... мың т
71
12,09
264,7
47,72
501,9
90.69
Пайд.ұңғ.коэф., барлығы, бірл.үлес.
0,91
0,86
0,95
0,87
0,95
0,84
Соның ішінде фонтанды
0,91
0,86
0,95
0,87
0,95
0,84
Эксплуатациялық бұрғылау, барлығы, мың м
12
3,8
20
11,7
20
23,3
Өндіру ... ... ... ... ... ... ... дана.
3
1
5
2
5
4
Соның ішінде жаңалары
1
1
2
Игерудегілері
1
Өнд.ұңғыларының ағымдағы қоры, бірл.
3
1
5
2
5
4
Бір өндіру ұңғ.орт.тәу дебиті, т/тәу
Мұнай бойынша
144,0
88,5
141,6
89,6
136,1
53
Сұйықтық бойынша
144,0
88,5
141,6
89,6
136,8
53.6
Жаңа ұңғылардың орт. тәу. дебиті, ... ... ... Мұнай және газ қорларының өндіруін талдау
КТ-І және КТ-ІІ қабаттарынан қорларды алудың төмен қарқыны салынған, жоба бойынша осылай 14 жылға қорларды алу ... және ... ... ... ... ... ... Газ асты және сумұнайлы зоналардағы қорлар өңделмеген. Ұңғылардың көп бөлігі механикалық өндіруге ауыстыруды ... ... ... тұр.
Қабаттар бойынша жоғары ағымдағы мұнайбергіштік коэффициент сәйкесінше 0,184 және 0,218 құрады. Қалған кеніштерде мұнайбергіштік коэффициенті (МБК) төмен болып ... Сол ... ... ... МБК ... 0,37 дейін.
Кен орнының сипаттамасына сәйкес, отандық мұнайгаз саласында қайталанбайтын технология бойынша игеріліп жатыр. Бұған күкіртті көміртегінің ... ... ... көп ... ... ... ... шоғырлануы, айтарлықтай үлкен қанығу қысымы 24,14-32,37 МПа, өнімді қабаттардың газға ... 235,3 - 382,3 м3/т ... ... ... ... газ ... қабат қысымын оның орталық бөлігіне су айдау жолымен ұстағанда газ телпегінің бос газымен араласқан мұнайды ығыстыруға негізделген. Бұнда мұнай ... ... ... ал газ өз ... сумен ығыстырылады.
Қабаттың ашылу тиімділігін анықтайтын негізгі факторлар болып қолданылатын ... ... мен ... ... ... қасиеттері (тығыздығы, реологиялық сипаттамасы, су бергіштігі) бар ерітінділерді сұйық құрамы мен арнайы қоспаларды таңдау арқылы дайындайды. Ерітінділердің негізі ... суды ... ... ... мысалы әртүрлі мұнай өнімдерін қолданады.
Көптеген тең шарттарда жуу сұйығының ... енуі ... пен ұңғы ... ... ... ... қысымның өзгеруімен (репрессия) анықталады. Сондықтан репрессияны азайту үшін ... ... ... бұл үшін сазды, арнайы реагенттерді, көбікті жүйелерді, сұйықтардың аэрациясын қолданады. Кейде басқа жағдайларда ашық фонтандаудың алдын алу ... ... үшін жуу ... ... ... ... ... және ауырлатқыштармен өңдейді.
Жуу сұйығының жыныстың коллекторлық қасиеттеріне тигізетін зиянды әсерін жою үшін көптеген жағдайларда оларды беттік әрекеттік заттардың (БӘЗ) арнайы ... ... ... ... ... - ... ... жуу сұйығының фильтрациялық параметрлерін реттеу және олардың түп аймағынан шығуын тездету. Жуу ... ... ... ... ... ... ... пайда болуына және ұңғының өнімділігінің төмендеуіне алып келуі мүмкін.
Саздардың ісінуін тоқтату үшін және қысымның бастапқы градиентін ұлғайту үшін ... ... ... ... ... ... және ... суды магнитті өңдеу жатады. Тұрақты магнитті аймақта өңделген су монтмориллониттық топтың сазымен ... ... ... ... қоса ... сазды магниттелген сумен өңдеу бастапқы өткізгіштікті қалпына ... және ... ... ... ... ... және ... да технологиялық операцияларға таңдағанда алдымен оның реологиялық ... ... алу ... ... ... тұтқыриілгіш сұйықтың қабатқа түсуі қиындатылған, бірақ белгілі бір себептермен оны ... ... сол ... ... дәрежеде мүмкін емес.
Игеруге өнімді қабаттан сұйықты шақыру бойынша жұмыстар ... ұңғы ... ... ластанулардан тазалау және жоғары ұңғы өнімділігін алу үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету жатады.
Ұңғы жіберіліп, ... ... соң және ... ... перфорацияланған соң, кейде оны қабатты екінші рет ашу деп атайды, түп маңы аймағы және ... ... ... беті жұқа ... ... ... сазды қабықшамен ластанған болады.
Бұдан басқа, перфорация кезінде кең диапазонды жиілікетердің толқындары жынысқа әсер еткенде кейде жұқа кеуекті дисперсті ... ... ... қайтарылмас физикалы-химиялық процестер алып келеді. Нәтижесінде өткізгіштігі төмен немесе тіпті жоқ аймақ пайда болады.
Игерудің мақсаты - ... ... ... ... келтіру және ұңғыдан оның потенциалдық мүмкіндіктеріне сай өнім алу. Ағынды шақыру және ұңғыны игерудің ... ... ұңғы ... ... яғни ... ... төмен қысымның, туындауына алып келеді. Тұрақты коллекторларда бұл депрессия жеткілікті түрде үлкен болуы керек және тез қол ... ... ал ... ... ... ... емес және жай.
Өнімді көкжиектен ағын алу үшін ұңғыдағы қысымды қабаттық қысымнан айтарлықтай ... ... ... ... көптеген әдістері бар: ауыр жуу сұйығын жеңіліне ауыстыру не ... ... ... ... күрт ... баяу ...
Әлсіз тұрақты жыныстардан құралған қабаттан ағынды шақыру үшін қысымды баяу төмендету әдісін ... ... ... ... үшін ... аз амплитудалы қысымды қолданады. Егер де өнімді қабат өте тығыз жыныстардан тұрса, онда ... күрт ... ... ... ... ... ... депрессия жасаудың өлшемі мен сипатын таңдағанда коллектор жынысының құрылымы мен ... оны ... ... ... мен ... ашу ... ластану деңгейін, үстінен және астынан жақын орналасқан өткізгіш көкжиектердің (мысалы, сулы) болуын, шегендеу тізбегінің ... және ұңғы ... ... ... алу ... ... ... өте күрт жасағанда бекітпенің бүтіндігі мен беріктігі ... ... ал ... ... ... ... ... қатты ұлғайтқанда өнімді қабатта сұйық жұтылуы мүмкін.
Қабаттарды игерудің екі әдісі бар: ... ... ... ... ... және фонтандамайтын және механикалық әдіспен пайдалану күтілмейтін аз ... ... ... ... ... ашу мен ... ... технологиясы бұзылуының салдарынан болған ұңғылардың реттелмейтін ашық фонтандауының көптеген жағдайлары белгілі. Бұндай құбылыстар ұңғыны істен шығарып қоймай, сонымен қатар ... ... алып ... ... ... жағдайының сипаттамасы, игеру режимдері
Құмкөл кен орны игерудің екінші стадиясында ... ... ... ... ... деңгейін ұстап тұру стадиясы). Бұл стадияның негізігі мәселесі резервтік қордың ұңғыларын бұрғылау, ұңғы режимдерін реттеу және су ... ... ... игеру жолымен шешіледі.
Ұңғылар стадия соңында фонтандауын тоқтатады және оларды механикалық пайдалану тәсіліне ауыстырады (сораптар ... ... 2005 ... ... ... ... ... орташа өлшенген қабат қысымы 18,0 МПа құрады, бұл бастапқыдан 21,3 МПа төмен.
Доңт бумасы: 2005 жылғы жағдайы бойынша орташа ... ... ... 23,3 МПа құрады, бұл бастапқыдан 16,0 МПа төмен.
Қазіргі таңда Д бумаларында қысым ... ... 22,3 МПа ... бұл ұңғы ... ... алып ... және еріксіз алудың төмендеуіне алып келген.
Мұнай өнеркәсібінің дамуын жобалағанда, сондай-ақ жеке мұнай кен орындарын игеруді жобалағанда және ... ... пен ... ресурстардың шығындары тек табиғи күйінде ғана қарастырылып қоймай сонымен қатар ақшалай түрінде де қарастырылады.
Әрбір жеке ... кен ... ... ... ... варианттарының және елдегі не аумақтағы мұнай өнеркәсібінің дамуының толық бағасын жалпы геологиялы-барлау жұмыстарының, кен орынды игеру мен мұнай өндірудің табиғи ... ... ... ... ақшалай-табиғи не табиғи бірліктерде есептелетін экономикалық және техникалы-экономикалық көрсеткіштердің кешенін қолданумен беруге болады.
Технологиялық ... және ... кен ... ... жобаларында келесі басты экономикалық көрсеткіштер қолданылады:
- күрделі қаржылар;
-1т мұнайды және 1т жаңа қуатты ... ... ... күрделі қаржылар;
-ағымдағы шығындар, негізгі қордың амортизациясының шығынысыз;
-пайдалану шығындары, негізгі қордың амортизациясының шығындарын қосқанда;
- өнімнің өзіндік құны;
- пайда;
- экономикалық тиімділік.
2.1.5 Қабат ... ... және ... ... ... ... ... әдістері
Қабат қысымын ұстау жүйесі (ҚҚҰЖ) және қабат суын ... ... ... ... ... кен ... құрамына кіреді.
ҚҚҰЖ қабат қысымын ұстау мақсатында қабатты суландыруға арналған. Су ... ... ... ... ағу ... ... ... мұнайды шайып, оны өндіру ұңғысына шығарады. Бұл жүйе 2005 жылы ... ... ... ... суын ... ... және қабаттарды суландыруға арналған.
Су №4(5-7) артезианды ұңғысынан Н-01/4(5-7) батырылмалы сорабымен және 40 кг/см2 қысыммен Ф-01/4(5-7) сүзгіші арқылы 63 ... ... өз ... ВРП-1 ... сутаратушы түйінге бағытталады.
Н-01/4(5-7) сорабы және Ф-01/4(5-7) сүзгіші блок-жабында орнатылған.
Үстіртін ... ... ... ... суы механикалық қоспалардан тазартылады.
ВРП-1 су төмен қысымды ортақ су коллекторына жиналады.
Әр артезианды ұңғылардың суларының ... ... және ... ... техникалық манометрлермен бақыланады.
Қысым 50 кг/см2 жеткенде дабыл қағу бар және ... 60 ... ... Н-01/4(5-7) сорабын тақтататын дабылды тоқтатқыш бар.
Әр артезианды ұңғының суының шығыны шығын өлшегіш датчигімен өлшенеді, мәліметтер операторлық блокты-кустовой сорапты ... ЦПУ ... ... ... ... коллекторынан су РВС-1(2) буферлі жинау резервуарына беріледі, су сыйымдылығы 5000 м3 .
Сонымен қатар РВС-1(2) резервуары блокты-кустовой сорапты ... ... ... ... ағып кету ... ... ... Е-8 дренажды сыйымдылығының дренажды суларын қабылдайды.
РВС-1(2) жинау резервуарындағы су ... ... ... орнатылған термометрмен және көрсеткіштері ЦПУ мониторына шығарылған термодатчикпен бақыланады.
РВС-1(2) жинау резервуарындағы деңгей деңгей датчиктерімен ... ЦПУ ... ... (1м) және ... (11м) ... ... дабыл беріледі.
Артезиандық сулардың коррозиялық қасиетін төмендету үшін РВС-1(2) резервуарына түсерден бұрын құбырға реагенттерді мөлшерлеу блогынан коррозия ингибиторлары енгізіледі.
РВС-1(2) ... су ... ... ... ... ... ... бустерлі сораптың қабылдауына алынбалы сүзгіш арқылы түседі.
Сүзгішке дейінгі және кейінгі қысымның төмендеуі техникалық ... ... және 1,5 ... ... ... ... су қысымы кері клапанға дейін орнатылған қысым датчигімен өлшенеді.
Н-02А(В,С,D) сораптарының алдыңғы және артқы подшипниктерінің температурасы ... ... ... ... суды ... блогы (БФ-540 маркалы немесе уақытша) арқылы айдайды.
Сүзгіш жұмыстық және резервтік болып бөлінеді.
Жұмыс сүзгіште қысым 1,5 ... ... ... ... жұмысқа резервтік сүзгіш қосылады, ал жұмыстық технологиялық сұлбадан сүзілетін ... шаю ... ... үшін ... соң ... ... келесі параметрлерге сай болу керек:
- механикалық қоспалардың құрамы 15 мг/л ... ... ... ... ... 15 мг/л ... керек;
- қатты бөлшектердің өлшемі 5 мкм аспау керек.
Су ... ... ... кем емес қысыммен Н-1А(В,С,D) жоғары арынды сорабының ... ... ... ... ... арқылы түседі. 190-200 кг/см2 қысыммен жоғары арынды сораптан кейін су айдау манифольдына беріледі, бұнда солтүстік, орталық және ... ... су ... ... ... ... сорапты агрегатының подшипниктерінің түйіндерін майлау майды циркуляциялы беру арқылы мына сұлба бойынша жүзеге асырылады: май багы Р-1(3) --> май сорабы ... --> ... ... ... электр қозғалысының подшипникті түйіндеріне --> май багы Р-1(3);
- май багы Р-2(4) --> май сорабы МН-2/3,4(7,8) --> Н-1А(В,С,D) ... ... ... ... подшипникті түйіндеріне --> май багы Р-2(4).
Әрбір су тарату пунктінде (СТП) су қолмен ысырмалармен айдау ұңғыларына таралады, сәйкесінше:
- солтүстік манифольдтың СТП №№ 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... ... ... СТП №№ 52, 54, 206, 207, 208, 209 ... ... ... СТП №№ 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... айдау ұңғыларына берілуі бақыланады:
- әрбір СТП коллекторындағы және әрбір айдау ұңғысындағы су қысымы техникалық ... ... ... ... су ... ... датчигімен өлшенеді, мәліметтер ЦПУ мониторына беріледі.
Соңғы жылдарда туындаған ... ... ... ... алудың тиімділігін жоғарылататын және олардың мұнай бергіштігін ұлғайтатын ... ... ... ... төрт ... бөлінеді: жылулық, газдық, химиялық, гидродинамикалық.
Жылулық әдісіне қабатқа бужылулық әсер ету, қабат ішінен жандыру, мұнайды ыстық сумен ығыстыру, ұңғыларды бу ... ... ... ... ... ... газбен, көміртегінің қос тотығымен, азотпен, түтіндік газдармен және т.б. әсер ету ... әдіс ... ... БӘЗ сулы ... ... және ... ... агенттердің ерітінділерімен, қышқылдармен, химиялық реагенттердің композицияларымен ығыстыру, ұңғының түп аймағына жүйелік әсер ету, ... әсер ету ... ... газмұнай шоғырларында бүйірлік суландыру, тұрақсыз (циклды) суландыру, қабатты ... ... ... ұңғыларды бұрғылау жатады.
Әлібекмола кен орнында негізінен қабат қысымын суландырумен ұстау жүйесі қолданылады.
2.2 Мұнай және ... ... ... мен ... ... ... тәсілінің көрсеткіштерінің сипаттамасы
Мұнайды өндіру процесіне қабатта флюидтердің (мұнай, газ, судың) өндіру ұңғыларының ... ... ... ... ... ... қарай көтеріліуі және ұңғы өнімін өнеркәсіптік жинау кіреді. Ұңғы оқпанында мұнайдың көтеріліуін пайдалану тәсілі деп атайды.
Пайдаланатын ... ... және ... энергияны беру тәсіліне байланысты мұнай өндіру екіге бөлінеді: фонтанды тәсіл, яғни сұйық қабаттың өз ... ... ... және ... тәсіл, сұйық ұңғыға берілетін жасанды энергияның есебінен көтеріледі.
Құмкөл кен орнын игерудің ... ШТС ... ... ... ... соң ... ... онда сұйықты көтеру үшін айдалатын газдың жетпейтін ... ... ... ... ... пайдалану
Фонтанды пайдалануда өнім ұңғы түбінен сағасына дейін С-75 және SM-90 маркалы болаттан жасалған, диаметрі 73 және 88,9 мм ... ... ... ... ... ... бойынша лифт келесідей таңдалады:
- С - 75-73*7,01 ... ... ... ... ... ... маркалы болаттан жасалған құбырлар-420 м;
- SM-90-88,9*6,45 маркалы болаттан жасалған құбырлар-550 м.
Өндіру ұңғыларының жер бетіндегі жабдықтары ретінде ашық ... ... алу үшін ... ... ... бар ... және газ ұңғыларын пайдалануға арналған қондырғылар қолданылады.
Өзгертілген конструкциясы ... ... ... ... ... ... ... қатар ұңғылар қатарына КСП типті сөндіру клапандары енгізілген. Кен ... ұңғы ... ... ... ... ... жабдықталады:
- Франциялық;
- Грозныйлық АФ6А-80/50*720К2;
- Башқұрттық АФ6А-80/65*35К2;
- Воронеждік.
Сұйықтарды алуды реттеу ұңғы сағасында орнатылған штуцерлермен жүргізіледі. Қазіргі таңда ұңғылардың көбісінен сусыз мұнай ... ... әрі ... суды ... ... ... өнімнің сулануы жоғарылай береді. Сулану ұлғайған сайын түптегі қарсы қысым ұлғаяды, бұл өз кезегінде ұңғының дебитінің төмендеуіне немесе фонтандаудың тоқтауына алып ... ... ... бір ... ұңғының фонтандауы тоқтайды, сол кезде пайдалану механикаландырылған, жеке жағдайларда ШТС тәсіліне ауыстырылады. Сұйық құбырлардың ... ... ... не ... да бір ... ... қондырғы (клапан) арқылы енеді. Бұндай конструкция көбінесе тәжірибеде кездеседі.
Газды берудің басқа да сұлбасы ... - ... ... ... ... ... ... көтеріледі, нәтижесінде газлифтті көтергіштің жоғары өнімділігін қамтамасыз етуге болады, бірақ газдың шығыны айтарлықтай көп болады. Бұдан басқа екінші жағдайда ... ... ... де ... күрделенеді.
Терең ұңғыларда және газдың үлкен шығындарында кішкентай диаметрлі орталық құбырларды қолдануға болмайды, үйкелісте үлкен жоғалтулар ... ... ... ... ... ... муфталар орналасқан жерлерде құбырдың тегіс бөліктеріндегі қарсыласумен салыстырғанда тез өседі. ... ... ... ... тереңдік аспаптардың қолданылуы қиындатылған.
Егер көтерілетін қоспаның құрамында құм болса, бұл құбырлардың тозуына, үзілуіне алып ... ... ... қоспаны сақиналы кеңістікпен көтерілуін жүргізбеген дұрыс, СКҚ шегендеуші тізбек қабырғаларына жанасатындықтан, ... ... ... айтарлықтай ұлғаяды.
Шегендеуші тізбек арқылы газдың шығуы мүмкін болатын жағдайларда (тізбекте ақаулар болғанда) ұңғыға құбырлардың концентрикалық екі қатарын түсіреді. Газ сақиналы ... ... ... ... ал ... ... ... арқылы көтеріледі.
Бұл жүйенің негізгі кемшілігі жабдықтың үлкен металлсыйымдылығында. Мұнаймен бірге ұңғы түбіне келетін ... ... ... ету ... ... ... жақсарту үшін құбырлардың сыртқы қатарының жалғасы болып табылатын құбыр түріндегі хвостовик қолданылады.
2.2.2 Ұңғыны пайдалану ... ... ... ... және ... күресу
Коррозиямен күрес
КТ-І және КТ-ІІ қабаттарының суларын жоғары минерализациялы болғандықтан Құмкөл кен орнын өнеркәсіптік игеру кезінде кездесетін қиындықтардың бірі коррозиялы-белсенді ... ... ... табылады. Агрессивті қабат сулары ұңғыларды пайдалануда пайдалану ... және ... ... қайтпас кесірін тигізеді, апаттық жағдайлар туындайды.
Өндірістік тәжірибе көрсеткендей кен орындағы апаттардың көбісі обсадной тізбектердің, СКҚ-ң екі жақты коррозияға ұшырауынан болады.
Шегендеуші ... ... ... ... үшін ... ... ... тізбек аралық кеңістігінен сағаға дейін көтеру қажет, сондай-ақ электрохимиялық қорғанысты қолдану ... мен ... ... ішкі бетін қорғау үшін пакерді перфорацияның жоғарғы тесіктерінен 10-20 м жоғары орнату ... СКҚ мен ... ... ... ... кеңістікті коррозия ингибиторымен толтыру керек. Сондай-ақ СКҚ, ... ... ... ... ... ... мен дайындау жүйесінің резервуарлары антикоррозиялы орындалған түрде қолдану керек.
Өндіру ұңғыларының өнімі болып табылатын жоғары күкіртті көміртегілер және ... мен газ ... ... ... ... ... құрайды: күкіртсутегілер, меркаптандар, көмірқышқыл газы, механикалық қоспалар. Қышқыл газын тазалауға қолданылатын қышқыл сулар мен амин ... ... ... ... келеді.
Н2S ең агрессивті коррозиялық агент болуы мүмкін. СКҚ мен шегендеуші тізбектің арасындағы сақиналық кеңістікті ... ... ... ... мен ... ... сенімділігін қамтамасыз ету үшін коррозия мен бұзылыстардан қорғайтын бірқатар шаралар қолданылу керек:
-СКҚ тізбектері мен обсадной тізбектердің конструкциясы антикоррозиялы орындалған;
-жинау жүйесінің ... ... ... ... және ... ... ... қондырғылармен қамтамасыз ету;
-ұңғы сағасын керегінше ингибитор шашырату құрылғысымен қамтамасыз ету;
-диаметрі 108 мм және қабырғасының қалыңдығы 8 мм лақтыру ... ... ... ... ... ... ... жіберу және қабылдау камерасымен жабдықталады;
-барлық жер асты құбырлары ішінен және сыртынан оқшаулау материалдарымен жабылған, ішкі ... ... ... және оған ... ... шашумен жүзеге асыру, бұл турбулентті арын кезінде сосудтарды коррозиядан сақтайды;
-өндіру және ... ... ... жер асты құбырлары катодты поляризациямен қорғалады;
-сумен қамту мен мұнайды дайындау және ... ... ... ... желілеріне химиялық ингибиторлау жүргізу (, немесе кешенді әсерлі С-4271М ... ... ... ингибиторларымен);
-тауарлық парк резервуарларының протекторлық қорғанысын жүзеге асыру. ... ... мен ... ... мен технологиясы
Тауарлық сипаттамасы бойынша кен орынның мұнайы ... (0,74%) және ... (5,2%). ... ... ... шаралар химиялық құралдарды қосуға арналған құрылғы арқылы мұнай ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Парафиндерді, битумды және шайырлы заттарды жою шараларына ыстық мұнайға химиялық ингибиторларды қосу жатады. ... ... - бұл ... заттарды таңдау.
Парафиннің еру коэффициентін және парафиннен қорғау және жою үшін ... ... қосу ... ... ... ... ... сәйкес рецепттің тиімді қатынастары алынған: 40 % еріткіш + өзара ерігіш агент + 25% деспегатор + 5% жүк құралы + 15% ... Ұңғы ... ... ... және дайындау жүйесінің талаптары мен оларға ұсыныстар
Қазіргі таңда игеріліп жатқан мұнай кен орындарының барлық аудандары ереже ... ... ... (1-1,5 МПа), герметикаландырылған және автоматикаландырылған мұнай, газ және суды ... ... ... ... және ... ... әр кен орында басты элементтерінің өзара орналасуымен, жабдықтарымен бір-бірінен ... ... мен ... ... ... кен орынның ауданына, ұңғылар дебитіне, айдалатын сұйықтың физикалы-химиялық қасиеттеріне, жергілікті ... ... және ... шарттарға байланысты.
Бір кен орындарда өнім АТӨҚ-да суланған және сусызға бөлінсе, енді бірінде ортақ коллектормен тасымалданады. ... ... ... ... келетін кен орындар да бар, ал басқаларында әрбір АТӨҚ үшін бірінші сатылы айырғышы бар және ... ... ... ... не ... ... энергиямен тасымалданады. Ауданы бойынша үлкен емес кен орындарда АТӨҚ мен МДҚ бір алаңда орналасуы мүмкін.
Жүйе элементтерінің ... ... ... кен орындарда бірдей:
-АТӨҚ-да фазалардың бөлінуі жүргізілмейді;
-айырудың бірінші сатысы ДНС-та жүргізіледі;
-айырудың екінші сатысы МДҚ-да жүргізіледі.
Жинау мен дайындау ... ... ... ... жаңалануына қарамастан технологиялық процестер сол күйінде қалады:
- айыру;
- деэмульсация;
- тұзсыздандыру;
- мұнайды тұрақтандыру.
Құмкөл кен орнында мұнайды жинау және тасымалдау жүйесі ... ... ... ... қабат - ұңғы - лақтырма желілері - автоматтандырылған топтық өлшеу қондырғысы (АТӨҚ) - ... ... ... ... ... ... мен ... жүйесі сәулелік герметикаландырылған арынды жүйе арқылы жүргізіледі. Бұндай жүйе мұнайды жинау мен дайындауда мұнай мен газдың жоғалтуларын азайтады.
Жоба бойынша ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Өндіру ұңғыларынан газсұйықты қоспа, алдын ала сағалық жылытқыштарда (УП-0,2 не ПТТ-0,2 типті) жылытылып алып, лақтырма ... ... және ... ... түсуінің есебінен АТӨҚ-на ( типті) түседі, бұнда сұйықтың, газдың шығыны өлшенеді.
Өлшеу қондырғысында ингибиторларды дайындау ... ... ... ... ... соң газсұйықты қоспа өз қысымымен жинау коллекторы бойынша бірінші сатылы айырғышқа тасымалданады. Сумұнай эмульсиясы алдын ала ПП-0,63 пештерінде +40-45°С дейін ... ... ... жағу ... ...
Бірінші сатылы айырғыш қондырғысында мұнай 0,7-0,85 МПа қысымда айрылады және ... ала ... ... ... ... ... ағынына Диссолван немесе СНПХ типті реагент-деэмульгатор беріледі.
Содан соң мұнай 60-65°С дейін қыздырылады да екінші сатылы айырғышқа беріледі, бұнда 0,4 МПа ... ... ... ... (су ... іріленуі, терең сусыздану мен тұзсыздану). Мұнай айырғыштардан өз ағынымен не сораптармен қысқа ... ... ... ... ... ... ... сораптармен тауарлық мұнайдың көлемі мен сапасын автоматтандырылған өлшеу ... ( ... ... есепке алу пункті) беріледі.
Егер мұнай кондицияға сай болса, тауарлы резервуарлар паркіне беріледі. Тауарлы резервуарлар паркінен мұнай Жаңажол-Орск магистралды мұнай ... ... ... мұнай тасымалдаудан бұрын алдын ала ПТ-160 пештерінде қыздырылады. Егер мұнай сапасы кондицияға су (0,5% көп) және тұз (100 мг/л көп) ... ... ... ... онда ... ... сусыздануға және тұзсыздануға жіберіледі.
Газ айырғышынан соң газдың белгілі бір бөлігі қыздыру пештеріне отын ... ... ... басқа бөлігі өз қажеттіліктеріне пайдаланылады: өндірістік және тұрмыстық орындарды жылытуға, мұнай дайындаудың термохимиялық қондырғыларында, сондай-ақ басқа да ... ... ... газ факелда жағылады.
2.3 Арнайы бөлім
2.3.1 Құмкөл кен орнында фонтанды ұңғыманы штангалы тереңдік сорапқа ауыстыру тақырыбына қысқаша шолу
Пайдаланатын энергияның ... және ... ... беру ... байланысты мұнай өндіру екіге бөлінеді: фонтанды тәсіл, яғни сұйық қабаттың өз энергиясының есебінен көтеріледі және ... ... ... ... ... ... ... есебінен көтеріледі.
Құмкөл кен орнын игерудің жобасы ШТС пайдалануды қарастырады.
Фонтанды ... өнім ұңғы ... ... ... С-75 және SM-90 ... болаттан жасалған, диаметрі 73 және 88,9 мм құбырлардан құралған сатылы лифтпен алынады. Ереже бойынша лифт ... ... С - ... маркалы болаттан жасалған құбырлар-2030 м;
- С-75-88,9*6,45 маркалы болаттан жасалған құбырлар-420 м;
- SM-90-88,9*6,45 маркалы болаттан жасалған құбырлар-550 м.
Өндіру ұңғыларының жер бетіндегі ... ... ашық ... алдын алу үшін КОУК-89/73-35К2-136Э типті құрылғылары бар мұнай және газ ұңғыларын пайдалануға арналған қондырғылар қолданылады.
Өзгертілген конструкциясы бойынша өндіру ... ... ... ... сонымен қатар ұңғылар қатарына КСП типті сөндіру клапандары енгізілген. Кен орында ұңғы ... ... ... ... ... ... Франциялық;
- Грозныйлық АФ6А-80/50*720К2;
- Башқұрттық АФ6А-80/65*35К2;
- Воронеждік.
Сұйықтарды алуды реттеу ұңғы ... ... ... ... ... таңда ұңғылардың көбісінен сусыз мұнай алынады.
Алайда, әрі қарай суды ... ... ... ... ... ... береді. Сулану ұлғайған сайын түптегі қарсы қысым ұлғаяды, бұл өз кезегінде ұңғының дебитінің төмендеуіне немесе фонтандаудың тоқтауына алып келеді.
Белгілі бір ... ... ... тоқтайды, сол кезде пайдалану механикаландырылған, жеке жағдайларда Құмкөл кен ... ШТС ... ... ... ... ... терең сорапты әдіспен игеру, мұнай өндіруде қолданылатын көп ... ... ... бірі. Штангалы сорапты ұңғылардың түсірілу тереңдігі 5500м, шығыны 400 ... ... ... ... ... сорапты қoндырғысы жерасты және жер үсті құралдарынан тұрады. Жер асты жабдықтарына кіретіндер штангілі ұңғы ... ... ... бірге). Сору клапаны поршенді-плунжердің төменгі шетінде орналасқан, штангалар мен құбырларда жер асты ... ... ... үсті ... кіретіндер: тербелме-станок. Ол электрдвигательдерден, кривошипті-шатуннан, балансирден, саға сальнигінен және үштіктен тұрады.
Тербелме-станок электрдвигательдердің білігі айналысын балансир басы немесе ... ... ... қайтымды-ілгермелі қозғалысына әкеледі. Сорапты штангалар колонасына қайтымды-ілгермелі қозғалыс электрдвигательден редуктор арқылы немесе кривошипті-шатун механизмі арқылы және сол ... ... ... ... ... ... төменгі шетінде орнатылған сору клапаны жоғары жүріс кезінде ашылады.Цилиндр ... ... ... ұзындығы 1-1,5 м түрінде жоғары қарай ашылатын айдау клапаны бар поршень-плунжер қозғалыста болады.
Плунжер штангаға ілінеді. Плунжердің жоғары ... ... ... сору ... арқылы, қысым күші әсерінен цилиндрдің ішкі төменгі бөлігін толтырады.
Плунжердің төмен қозғалысы кезінде сору клапаны жабылады, плунжер астындағы ... ... да ... клапаны ашылады. Осындай жолмен ашық клапанды плунжер сұйыққа толады. Келесі кезекті жоғары ... ... ... клапаны жабылады, ол плунжер үстіндегі сұйық қысымы әсерінен болады. Плунжер поршенге ... және ... ... 0,6-6 ... ... ... Плунжер үстіне жиналған сұйықтық ұңғы сағасына дейін жетеді, одан әрі қарай үштік арқылы мұнай жинау құбырлары арқылы жинау қазандарына құйылады. ... ... ... период динамикасы және терең сорапты ұңғылардың қалыпты жұмысы бұзылуының негізігі себептері
Құмкөл кен орны өндірісінде, ұңғының қалыпты жұмысы бұзылуы сирек ... Олар ... ... ... ... жүргізілуінен болады.
Өндіру ұңғыларының тоқтауы мыналарға байланысты: құбыр алмастыру, ұңғының құмдардан тазартылуы, пакер түсіру, сорап ауыстыру және ... ... ... ... ... ... ... пайдалану коэффициенті бойынша талдауға болады.
Жоспар бойынша пайдалану коэффициенті 0,97 болуы керек. Пайдалану коэффициентінің жоспар бойынша орындалуының басты ... ... ... ... Ұңғы ... ... ... периодтық жоғарлауы - ұңғы жөндеуімен айналысатын жұмысшылардың басты міндеті. ... ... ... 1999 жылы жөндеу аралық период 180 күн, келесі жылдарда ол 2000 жылы 4 күнге, 2001 жылы 6 күнге, 2002 жылы 56 ... және 2003 жылы 64 ... ... ... ... жер асты ... ... жаңа техника мен технологияның қолданылуымен түсіндіруге болады.
Терең сораптармен игергенде, сорап шығынын түсіретін факторларды атап көрсетуге болады.
А) ол ... ... ... газ болып, оның сорапқа беретін кері жері;
Б) цилиндр мен ... ... ... олардың арасынан сұйық ағып кетуі мүмкін.
Егер нақты мәліметтер ... ... ... жөндеу аралық периодтық 180 күннен 244 күнге дейін өсуі ұңғылар жөндеу жұмыстары сапалы жүргізіліп, олардың жөндеу ... ... ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстары.
Штангалы терең сорапты ұңғыларды зерттеу, ағынды оқып-үйрену, индикатордың қисық тұрғызу және ... ... ... ... және беру ... өзгерісі себебін түсіндіреді.
Мұнай-газ және су шығындарының түп қысымына, терең сорапты ұңғылардағы динамикалық деңгейге тәуелдігі тұрақтандырылған ... алу ... ... ... Тұрғызылған тәуелділік негізінде, депрессия арқылы ашылған өнімділік коэффициенті анықталады және ұңғыларды игеру режимі жасалады.
Штангалы - сорапта ... ... ... - ... қол ... шток ... өзгерісі арқылы, кривошиптегі қойылуы арқылы болады. Кейбір жағдайларда сұйық алудың өзгерісіне, сорап өлшемін ауыстыру арқылы қол ... ... бұл ... өте ... ... ұңғыға жер асты жұмыстарын жүргізуге тура келеді.
Ұңғы шығыны зерттеу жұмысы кезінде, ... ... ... ... ... және ... балансир тербеліс санын өзгерту жолымен реттеліп өзгертіледі.
Көп жағдайларда бірінші әдіс қолданылады. ... ... жер ... өлшегіштер және арқылы, ал газ шығынын газ өлшегіштер және дифференциалды манометрмен өлшейді. Сұйық шығынына сәйкесті түп қысымы тереңдік ... және ... ... ... ... ... ұңғылардағы зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін, арнайы тереңдік. Мұржалы манометрлі қолданылады, олар сораптар бойынша ... ... ... ... ... ... ... арқылы түсіріледі.
Іздестіріліп-зерттеудің басты міндеті айдау, өндіру скваданаларының сапалы зертелуі. Барлық ұңғылар қоры бойынша өлшеу қондырғылары арқылы жалпы ... ... ... ... әдіспен жұмыс істейтін ұңғылар динамограммаға түсірілед. Қабат және түп қысымын анықтау үшін құбыраралық қысым өлшенеді.
Барлық істейтін ұңғылар қоры бойынша, ... ... мен су ... анықтауға айына 2 реттен сирек емес сынақ жүргізіледі. Газдың факторы ұңғы бойынша газдану жолымен сынақ алу арқылы анықталады. ... ... ... ... ... мен ... ... қолданылатын приборлар мен құралдар
Құмкөл кен орнында зерттеудің гидровликалық әдісі қолданылады. Кен орнында сорапты скажиналарды зерттеу үшін, негізінен гениксті ... ... ... ... ... ДЛМП 2м, кіші габоритті манометр МГМ-4.
Бұл манометрлер ұңғы түбіне көтергіш құбырлар колонасымен түсіріледі. Өлшеу ұзақ уақыт алуы мүмкін, бірақ ұңғы ... ... бір ... ... ... арқылы түсірілген прибор, аз ғана уақыт ішінде ұңғы алаңының кез-келген нүктелеріндегі өлшеулерді орындайды.
Ұңғының ағынға, яғни тұрақтандырылған айдау режимі ... ... ... ... динамиканың деңгейі тереңдігі өлшемі, арнайы прибор бойынша жұмыс істейді: құбыраралық кеңістікке дыбыс импульсын жібереді, ал төменгі сұйық деңгейіне ... ұңғы ... ... ... ... ... ол диаграмма түріндегі қағаз бетке, қайтадан отыратын қондырғысы бар ... ... Бұл ... ... тұрақты жылдамдықты мата жинағыш механизм көмегі қозғалысқа келеді.
Диаграммалық екі арашық сызықтың ортасын, сәйкесті бастапқы импульспен деңгейден шағылған жерді ... ... осы ... тереңдігін анықтаймыз. Көбіне ЭМС-2000 типті эхолот қолданылады.
Динамикалық деңгейді өлшеу үшін, кен орнында ... ... да ... Бұл ... ... ұңғы ... ... түсіру тереңдігін және сұйықтың көтерілу жылдамдығын анықтау үшін де пайдаланылады. Терең ... ... ... ең бір ... әдістерінің бірі-динамограммаға түсіру. Бұл әдістің мәні алынғандарды динамограммаға түсіру, ал теориялық жағынан сорапты қондырғының жұмысындағы ... және ... ... ауытқуын түсіндіреді. Динамографтық теориялық динамограммасы - ол ұңғы ... ... ... ... ...
Динамограмма алу үшін, динамограф приборын дайындау, тербеліс-қондырғының басына орнатып жасалынады, ол сондай-ақ түсірілген тереңдікті анықтайды. Кен орында 2003 ... есеп ... 74 ұңғы ... ... ... ұңғылары) 195 рет динамограммаға түсірілді, бұл ескеретін қиыншылықтардың алдын алуға барынша ... ... ... ... ... терең-сорапты ұңғыларды зерттеу корпустың сыртқы диаметрі 25-32 мм болатын, кіші өлшенеді, приборлар көмегімен жүргізіледі. Ұңғыны құбыраралық ең үлкен ... ... ... ... колоннасы мен шегендеу құбыры арасындағы қуыс өлшемдері.
Приборды құбыраралық кеңістікке түсірер алдында, мынадай дайындық жұмыстары ... ... ... ... ... ... шеткі жағдайға орнату) құбыр аралық кеңістік қысымын өлшеу. Қалдық қысым кезінде, осы ысырма көмегімен төмендету, лианшайбадан тығынды ағыту, ... ... ... ... ... сальник қондырғысын ағыту. Одан әрі приборды түсіріп, жалпы технология ... ... ... ... ... сорапты қондырғының жұмысында қабат және түп қысымын қабат қысымы айырмасын білу өте қажет. Осы ... ... үшін ... ... ... ... жасалады.
Құмкөл кен орны бойынша барлық айдау және өндіру ұңғыларының қабат ... ... үшін ... ... болады. Құмкөл кен орны бойынша айдалатын жалпы су көлемі "НОРД" өлшегішіміен ... Ол ... ... ... су көлемін нақты көрсетеді.
Терең - сорапты ұңғыларды жөндеу және оның түрлері
Құмкөл кен ... ... ... ... ... және жер асты жөндеу жұмыстарының бөлу себептері: шегендеу құбырларының бұзылуы, пайдалану құбырларының сапасыз цементтелуі ұңғыда құм пайда болды.
Кен орны ... ... және жер асты ... ... ... түрлері:
І Ұңғыны күрделі жөндеу
- Цементтеу және күрделі жөндеу.
- Қысым астында цементтеу
- Цемент көпіршесін ... ... ... ... Түп ... тұз ... өңдеу арқылы, ұңғы қабылғыштығын арттыру.
ІІ Ұңғыны жер асты жөндеу
- Тереңдік сорапты ауыстыру, құм тығынын жою.
- Сорап диаметрін үлкейту
- ... ... ... ... ... ... тексеру
- Фланецтің отырғызу қабатшасын ауыстыру
- Меңгеруден кейін сорап ... ... ... ... бойынша технологиялық есеп
7СК8-2,1-2500 терең сорапты қондырғының есебі және оның жабдықтарын таңдау.
Есептеуге қажетті мәндер:
Н= 970м;
Рпл= 11,5106 Па;
Тпл = 316,15° К;
Дк = ... = 3,8 ... = ... 1082 ... 1082 ... = 0,6 ... = 0,980 ... = 0,5106 Па;
Ту = 291,5° К;
Рнас = 8,5106 Па;
Go = 84 ... = ... = ... = 91 ... = 91/86400 ... = (Т +Т)/2 = ... = 1,293 кг/м3;
в = 71,510-3Нм.
Мұнайдың шығымын ... ... = ... [м/сек];
Түп қысымын анықтаймыз
Рзаб = Рпл - q/K; ... = ... ... = 7,2710-6 [Па];
d=G0/Рнас= 84/8,5106 = 9.88-10-6 [м3/м3Па]; ... = н (1 - В) + вв = 8,38(1- 0,06) + 10820,6 = 984 ... = ... ... (4,937 - 0,464 -Sr) 106 = 4,585106 [Па];
Р=РзабРу/6=(7,27106-0,5106)/6 =1,13106 [Па]; ... ... ... = Рзаб-( i -1) Р
7.27106
6.14106
5.01106
3.88106
2.75106
1.62106
Р' = Рзаб- iР
6.14106
5.01106
3.88106
2.75106
1.62106
0.5106
Аймақтардағы орташа және ... ... ... ... = (Р' + Р")/2 ... =(7,27106 +6,14106)/2 = 6,705106; (2.5) ... = (6,14106 + 5,01106) ...
Р ср3 - (5,01106 + ... ... ... = (3,88106 + ...
Рср5 = (2,75106 + 1,62106) = 2,185106;
Рср6 = (1,62106 + 0,5106)=1,06 106;
Рприв=Рср/Рсркр ... ... ... 1,216;
Рпр3 = 0,966;
Рпр4=0,723;
Рпр5 = 0,477;
Рпр6 = 0,231;
Леспе газдың сығылу коэффициентін анықтаймыз:
Z = 1 - ... (8 - Рпр) Рпр; ... = 1 - ... (8 -1.462) 1.462 = ... = 1 - ... (8 -1.216) 1.216 = 0.808;
Z3 = 1 - 2.32310-2 (8 -1.966) 1.966 = 0.842;
Z4 = 1 - 2.32310-2 (8 -1.723) 1.723 = ... = 1 - ... (8 -1.477) 1.477 = ... = 1 - ... (8 -1.231) 1.231 = 0.958;
Аймақтың орташа термодинамикалық жағдайы кезіндегі бөлінетін газдың ... мен ... ... ... ...
[кг/м];
[кг/м];
[кг/м];
[кг/м];
[м3/сек];
1 = (84 - 9,886,705)0,4210-30,98/74,982 = 0,097;
2 = (84 - ... = ... = (84 - ... = ... = (84-9,883,315)0,4210-3 0,98/32,849 = 0,640;
5 = (84- ... = 1,239;
6 = (84 - ... = ... ... ... ... ... ... ... ... шығынын анықтаймыз:
кp= 1,75Д2,5к+ 1,25q= 1,75-0,152,5+ 1,251,05310-3 =16,56610-3 [м3/с] (2.11)
Аймақтың (барлығы үшін) нақты газғақанығушылығын анықтаймыз, бұл жерде кp = 80*106, ... ... ... ағысының режимі ламинарлы және де:
Еркін газды есепке ала отырып, сораптың толу ... ... ... ... ... кеңістіктің салыстырмалы көлемі = (0,1);
Рнцжәне Rвнц - ... және сору ... ... ... ... ... [м3/м3];
1 ) егер Рнц > РТрнас,онда RнЦ =0
Рнц = 5,5880029*106 Ртрнас, ондаRвсу = 0,
Rвсу = 1,865661 < ... = 6,86610 ... 0 және ... ... ... ... - ... орындалу коэффициенті кезіндегі жоспарланған шығымды қамтамасыз ететін сораптың бергіштігі.
Д=68мм диаметрлі сораптың сұйықтың айдау жылдамдығын анықтаймыз:
Адонин диграммасы бойынша сұйықты ... 91 м/с, 820м ... 7 ... ... ... ұсынылады.
I станок үшін айдау жылдамдығы Sn = 2,5*1,3 = 32,5 м/мин,
Сондықтан ... ... ... ... ... 1қаб = ... ... = 13.002;
n = 13.002[ айн/мин] =0.217 ... орай ... ... ... алдын-ала мына түрде:
Д = 0,068м; Sқаб = 3см; 7СК 8 - 3,5 - 6000, n = 13,002 ... ... ... ... үшін АзНиПИ институтының алдын-ала дайындалған кестесі бойынша штангілер тізбегі таңдалған, жоғарғы саты 25мм және төменгі саты ... ... ... 451м және 369м. ... және ГП әдісі бойынша сатылар ұзындығын анықтаймыз:
Алдын-ала коэффициенттерді анықтаймыз:
m1=dв/dвepx = 0,076/0,025 = 3,04;
m2= dв/dшин = 0,076/0,022=3,455; ... ... ... ... ... ... салмағы:
Рж =(Рвып-Рвсу)*F = (5.5*106-186661)*36.317-10-4= 13198.829[Па м2];
Жоғары және төмен кезіндегі динамикалық коэффициенті:
Штангінің жүзгіштігі және көмекші көбейткіш:
= 0,2* Карх *0,6*mв + 0,4mн = ... ... ... ... ... =0,183[Н/м];
qm2 =2*3,142*4,093*106*384,4*3*0,217*(2,62+0,387)= 0,131[Н/м];
Плунжерге бағытталған кедергі күштері:
Рплн=Рплн* F =88,002,945*36.31 7* 10-4 = 319,6 ... ... ... ...
Ртн =Рплн + Ртрпл =1595,1 [Н];
Штангілі тізбектің саты сызығының ұзындығы:
=459,755 [м] [55,068% L насоса];
l1= Ln - l2 = 820 - 459.755 = 360.245 [43.932% L ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
1) құбырлар мен штангалардың серпімді деформациясы:
[м]
[м]
2) Кошидің критикалық параметрі мен динамикалық критериі:
3) Жылтыратылған штоктың ... ... ... ... ... [1.167];
;
S= (3+ 15.252* 10-2)-(cos(0.103)*cos(0.014) - )*(sin(0.103)-sin(0.014))
=3.1296м;
Жақын стандартты ұзындықты қабылдаймыз және тербеліс саны мен плунжердің жүріс ұзындығын нақтылаймыз [1,167], S=3.5м:
n = ... = ... = ... ... ... бергіштік коэффициенті:
упр = Sпл/S=3.13/3.5 = 0.894;
Штангілі сорап қондырғысының жалпы бергіштік коэффициенті:под = ут*сег*упр = ... = ... ... шығымын;
Q = F*S*n*под= 36.317*10-4*3.5*0.217*0.399=1.101*103 [м/с];
Қателік: П= (1,101 - 1,053)/1,101 = 0,043 = ... ... ... ... көрсеткіштерінің есебі.
1) берілген есептің шарты үшін жылына жасалатын жөндеудің санын = 3 деп, ... ... n = 1 деп ... ... ... жөндеу саны N = + n = 4.
2)ПРС-ға кететін уақытты, жөндеу аралық кезеңін, пайдалану коэффициентін және мұнайдың жылына ... ... = tp1* + tp2*n + ... = 15*3 + 20*1 + 36*4 = 209 сағат, мұндағы tp1 ... ... ... ... ... ... ... 15сағат.
tp2 - ПРС = 20, 20сағатқа тең, tpл = 36сағат.
Тұйым - ұйымдық ... ... ... ... ... ... арқылы есептеу
unitAsss;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, ... ... = ... ... ... ... Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
A,S,Fp,f_st,g_st,N,s_st: double;
Anas,Pmax,Pst,Carx,Pj:double;
pzab,pnas,ro_n,g,f_sm,ac:double;
STR,Str1: ... ... ... ... ... dannie
Ac:=1110;
Pzab:=7.55;
Pnas:=4.9;
Ro_n:=7.88;
g:=9.8;
S:=25;
N:=6;
Fp:=0.00255;
f_st:=0.000332;
g_st:=2.74;
S_st:=7800;
f_sm:=788;
A:=884;
//soraptyn tusu terendigin anyktaimyz
str:=' ishodnie dannie';
Anas:= Ac*Pzab*Pnas/Ro_n*g;
write(f2,'terendigi=', Anas:10:4);
writeln(f2);
//Shtanginin suiktagy kolemin anyktaimyz
Pst:= g_st*A*g;
write(f2,'kolem=',Pst:10:4);
writeln(f2);
//plunjer ustindegi kubyrdagy barlyk suyktyk ... ... ... suiktagy massasyn azaiuyn ... ... azaiu ... basyna tusetin maxsimaldy salmakty Muravev formulasy arkyly anktaimyz
Pmax:= Pst*(Carx+S*n/1440)+Pj;
write(f2,'maksimaldy salmak=',Pmax:10:4);
writeln(f2);
closefile (f2);
end;
end.
terendigi=51070.0013
kolem=23737.1680
salmak= 151.4140
massa azaiu koefficenti= ... ... ... МГӨБ ... қызмет арқылы басқару және өндірісті ұйымдастыру орталық инженерлік-техникалық қызметімен ... ... ... ... ... ... техникалық құрам (ИТҚ) тәуліктік тапсырманы орындауды бақылау, күнделікті өндіріс хал-ақауынан талдау, жоспар және кестеден ауытқу ... ... ... ... режимін белгілеу, кенорынды игеру үрдісін бақылау, ПетроҚазақстан кенорнының жұмыс істеп тұрған ұңғы қорын дұрыс пайдалану шараларын ... және ... ... ұйымдастыру.
ПетроҚазақстанмұнайгаз МГӨБ өндірістік басқару екі ең негізгі ... ... және ... ... ... ... ... шаруашылықтарына МГӨЦ-1, МГӨЦ-2, МГӨЦ-3, МГӨЦ-4, қабат қысымын ұстау цехы (ҚКҰЦ), яғни мұнайды үздіксіз ... ... ... және ... ... ... ... Тікелей өндіру процесі мыналардан түрады:
1.Мұнай және газдың қабат қуаты немесе жасанды әсер ету ... ұңғы ... ... ... мен ... ... фонтанды немесе өндірудің әртүрлі әдістері ар-қылы көтеру.
3. Мұнайды айыру. Мұнайдан газды бөлу. Сулануды болдырмау және механикалық шөгінділерден тазарту.
4. Мұнайды дайындау ... ... ... ... және мұнайды тұрақтандыру кіреді.
Қосымша қызмет ететін цехтар негізгі шарттарға мынадай бағыттарда әртүрлі қызмет көрсетеді:
- Негізгі шаруашылықтарда энергия, су және ... ... ... ... ... және ... жұмысқа сайлы күйінде ұстау.
- Негізгі шаруашылықтардың қондырғыларына ... ... ... ... Қондырғыны шыңдау мөлшерінде қамтамасыздандыру.
Өндірістің жұмыс қарқыны және үздіксіз жұмысы қосымша шаруашылық-тарды, цехтарды құру арқылы олардың өндіру жоспарын өндіру тәртібіне жа-уап ... ... ... ... ... ... ПРЦЭО ЦКПРС, электр қондырғыларының, ПРЦ және спорттық шынықтыру ... ... ... жатады.
Пайдалану қондырғыларын шыңдау-жөндеу цехтарының жұмысын тексереді және басқарма балансындағы ... және ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар негізгі шаруашылық барлық объектілерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етіп және жұмысқа ... ... ... және ... ... ... жылда МГӨБ жұмысшыларының орта тізімдік саны 1389 адам, оның ішінде жұмысшылар 1057 адам. Өткен жылмен салыстырғанда 89 адамға ар-тық, ... саны 332 адам ... ... ... 16 адамға ар-тық болып. Барлық қызметкерлер қоры 214436 мың теңге, соның ішінде ... қоры 290287 мың ... ... ... және ... ... 20672 мың теңге құрады, 1385 мың теңгеге санатория және демалыс үй- леріне ... ... ... және баланы тәрбиелеу үшін аналарға арналған көмек және стипендия 650 мың ... ... өз ... ... ... 708 мың ... ... Жұмысшылардың орташа айлық жалақысы - 25595 теңге, қызметкерлердікі - 27487 ... ... емес ... - 15848 ... ... - 25596 ... МГӨБ ... жұмыс ақысын жаңарту сұрақтарын шешу еңбек ақы және шаруашылық есепті нарықтық экономика жағдайында жаңартудың негізгі жолдары құжатына негізделген.
Өткен жылда төмендегі ... ... ... ақыны төлеу мен соңғы көрсеткіш, өнімнің көлемі және сапасы, арасын байланыстырады.
- Орташа жалақыдағы соңғы көрсеткіш үшін ... ... ... ... ... ... ... қызметтік жұмыс сыйымдылығын анықтағанда норма және нормативтік ролдерін күшейту.
- Алғашқы еңбек коллективінің қосымша және жұмыстың тиімділік механизімін ... ... ... ... ... ... ... ақыны төлеу кезінде еңбек коллективтерінің тәуелсіздігі.
- Жалақы төлемін құю кезінде ... ... және ... ... азайту.
- Шығарылған өнімді, істелген жұмыс және қызметті бағасын есептеу, ... ... ... жүйелейді.
Көтеріңкі тарифтік бағаларды енгізудің маңызды шарты мыналар:
- ... ... ... ... ... қолдану.
- 2010 жыл бойында тарифтік баға және ... ... бес рет ... олар 23,1 есе ... жылдағы бір жұмысшының орта айлық жалақысы
Жұмысшыныкі - 42567,6 ... - 49393,4 ... - 45843,6 ... ... - 32251,1 ... жұмыстан шығуына байланысты екі мамандықты қатар ат-қарып отырған 46 адамға қосымша жалақы төленеді. Мамандық шеберлікте-ріне үстеме жалақы, сонымен ... ... ... 4-12 ... зиян-дылығына байланысты - 366 жұмыскерлерге үстеме жалақы төленеді.
Кадрлардың кетуі 2009 жылғы деңгейде қалды және оның ... ... ... саны ... (105 ... ... ... шы-ғындалуы азайып, бір жұмысшының жұмыс уақытының пайдалануы көтері-леді, ол 2009 жылдағы 4/күндегі 0,60 тан 0,95 ... ... ... ... ... нақты ұзақтығы 8 сағат.
Жұмыс жасаған 52 бригаданың 36-сы жоспарды орындаған, 12 бригада мұнай және газ ... ... ... және ... екі ... ... ... жөндеуден екі бригада жоспарды орындамаған. Ұйымдастыру құрылымды жаңартты:
- мұнай және газ ... ... ... станокты жөндеу звенолары енгізілді
- пайдалану жабдықтарын прокат - жөндеу цехында өндірістік қазандар енгізілді
- энергимен қамтамасыз ету және ... ... ... - жөндеу цехы, бұнда қосымша сеткалық аудан ұйымдастырылған.
Осы құрылым бөлемшелерінде инженер - басқаруды жақсартты.
3.1 Құмкөл кен ... ... ... ... ... жыл ... ... 585,3 мың тонна болды, жоспардағы 599 мың тоннаға қарағанда. Жоспарды 14 мың тонна кем орындау ... ... ... заводтарының мұнай қабылдамауынан және әлсін - әлсін тоқтап қалуынан.
Ілеспе газ өндіру ... 93 млн куб; ... - 80 мың куб. ... ... көлемі ақшаға шаққанда 11952584 мың теңгені құрады. 3057,7 мың тонна ... ... 149,4 ... ... ... мұнай беру 4566, 591 мың тонна. Мұнайды дер кезінде жеткізу келісім шарты орындалды.
Дайын өнімді өткізу көлемі есеп бойынша 11771411 мың ... құны ... өнім 6494539 мың ... жыл ... төленбеген тиеліп жіберілген өнім 5276872 мың теңге, бұл жалпы көлемнің 45 проценті.
Жоспардағы 80 ұңғыдан артық 6 ұңғы ... ... ... ... ... 92 ұңғы ... ... бойынша - 15 ұңғы ШТС ұңғыларына 51 ұңғы ... ... ... 50. ... 25 ұңғы айдауға көшірілді.
Қабат қысымын ұстап тұру үшін (ҚҚҰ) қабатқа 15195 мың куб су айдалады, жоспар бойынша 14500 мың/ ... ... ... ұңғы ... ... ... коэффициенті - 0,945, жоспарда - 0,930.
Мұнай өндіру екі ... ... ... - 93 ... - ... 7 процентке фонтан, сәйкесінше жалпы көлемнен - ... - 4217917 ... ... - 328211 ... ... тізімді қызметкерлер саны - 1389 адам, оның ішінде өндірістік қызметкерлер саны - 1108 ... ... емес ... саны - 281 ... ... ... қорын 214436,6 мың теңге құрады, оның ішін-де өндірістік қызметкерлер - 193385,7 мың ... ал ... емес ... - 21053 мың ... Тұтыну қорынан жұмыс ақыны төлеу шығыны - 190287 мың теңге, оның ... ... ... ... 171715 мың ...
Мұнай өндірудің өзіндік құны 5228339 мың теңге құрады. Бір тонна мұ-найды өзіндік құны жыл бойынша орташа 2145 теңге, ал жыл ... 2496 ... ... бұл ... ... 2,2 есе, ... ... 28 есе артық.
Кәсіпорынның балансты кірісі 261944 мың теңгені құрады.
Кесте 3.1 - 2010 жылдағы "ПетроҚазақстанмұнайгаз" МГӨБ-ның жұмысының негізгі ... - ... ... ... мың ... ... МГӨЦ -1
1722,82
1433
1891,88
-41,111
МГӨЦ -2
1940,75
1642
1613,9
-28,1
МГӨЦ -3
1230,56
1115
1094,34
-20,66
2
Жаңа әдістер
есебінен алынған өнім
539,65
440
460,95
+20,958
Оның ішінде бу ... ... ... ... газ өндіру
100
80
93,15
+23,15
4
Мұнай тапсыру
4868,03
4632
4566,69
-65,309
5
өзіндік қажетке жаралған мұнай
20
30
6,013
-23,987
6
Мұнай шығыны
29,2
28
27,8
-0,2
Дайындау кезінде
22,7
25,2
24,9
-0,3
Жинау және тасу кезінде
6,5
2,8
2,9
10,1
7
Бұрғылаудан ... ... ... ... көшірілген ұңғылар
60
50
51
+1
3.1 кестесінің жалғасы
10
Сапа топтары бойынша тапсырылған мұнай:
4867,9
4631,6
4566,59
-65,009
Жоғарғы топ
74,018
133,2
421,71
+288,51
1 топ, мың тонна
1719,8
1671,7
2095,9
+424,2
2 топ, мың тонна
2816,27
2319,4
1870,9
-448,48
3 топ, мың ... ... ... ... ... ... су ... айдау
200
330
350
+20
15
Жалпы өнім, нақты мың тг
қайта есеп мың тг
123678
90
195528
720016
16
Қазіргі ... ... ... ... ... шығымы
4862,95
4632
4566,31
-65,685
19
Орташа тізімдік саны
1991
2015
2010
-19
20
Тұтыну қоры, мың тг
14599,9
329234
214436,6
-114797,4
өндіріс қызметкерлері
12824,6
297489
193382,2
-104106,8
өндірістік емес қызметкерлері
1775,3
31745
21054,4
-10690,6
21
Бірлік товарлы өнімнің өзіндік құны
1261,11
1144,98
-116,13
22
Балансты пайда мтг
2500000
2919644
+119644
23
Жасап тұрған ұңғылар қорының пайдалану коэффициенті
0,936
0,930
0,945
+0,015
24
Ұңғылардың ... ... ... коэффициенті
0,870
-
0,849
25
Жұмыс істеп тұрған ұңғылар қорының бір ұңғысының еңбекші шығынды үлесі
0,681
0,723
0,728
+0,005
26
Негізгі қорларды енгізу мың.тг
40383
707191
576509
-130682
3.2 Экономикалық тиімділік есебі
Жыл ... ... ... ... ... құны 5288512 мың ... болды, 2010 жылдағы шығындардан инфляцияның өсуі, материалды техникалық қамтамасыз етілмеуі және материалдарға, жабдықтарға қосалқы құралдардың шартты бағаларының өсуі ... ... ... күрт ... ... ... мұнайдың өзіндік құны - 2144,98 теңге құрады. ... ... ... ... 1 ... ... ... құны - 2840,82 теңге, механикаландырылған - 2794,9 ... ... ... ... ... көп қолданады деп есептеледі, бірақ электр энергиясын және ... ... үшін ... ... суды тұтынуға кеткен шығындар жалпы шығындардың 8 процентін құрайды немесе 265340 мың теңге. ... ... және ... ... ... жөндеу МГӨБ үшін қымбат тұрады, бұл барлық шығындардың 30 процентін құрайды немесе 1627338 мың ... ... және ... бөлшектерді сатып алу барлық шығынның 15 процентін құрай-ды немесе 67475 мың теңге. Басқа кәсіпорындардың ... ... ... ... 35 ... құрайды, оның ішінде транспорт кәсіпорын-дарының қызмет - 15 процент, қызмет ететін кәсіпорындардың қызметі - 20 ... ... ... ... кеткен шығындардың коэффициенті-нің өсуі 2009 жылмен салыстырған 18-ді құрайды.
Ұңғыларды фонтанды игеру әдісінен механикаландырылған игеру әдісіне көшіруден ... ... ... ... ... ... көлемін мына формуламен анықтаймыз:
(3.1)
Q - шараларды жүргізгеннен кейінгі ұңғының тиімді жұмыс уақытында өндірген нақты ... ... - ... ... ... мұнайдың орташа тәулік шығымы
q = 45,2 т/тәу
Т - ұңғыны тиімді пайдалану уақыты Т - 345 ... - ... ... ... ... - ... ... тұрғандағы мұнай болжамды өндіру
(3.3)
мұнда, q - шараларды жүргізгеннен дейінгі мұнайдың орташа ... ... = 31,15 ... ... ...
Q - ... ... кезіндегі мұнайдың шығыны, т
(3.4)
Q=31,15 x8=252 тонна
∆Q=14736,33-11269,78 -252=3214,55
пайдалану кезіндегі шығындар ... - ... ... ... ... x t ... - жерасты жөндеу бригадасының 1 сағаттық жөндеу жұмыстары ақысы
а = ... - ... ... ... уақыты t = 18 сағат
= 700x18= 12600 тг
шараларды жүргізгенге дейін және ... ... ... x t + P) x2 ... - ... агрегаттық жұмыс уақытының құны 14060тг/сағ
t - агрегаттың жұмыс істеу уақыты
t = 6 ... - ... ... оның ... - ... ... ... x2=2017,9
шараларды жүргізуге жұмсалатын шығындар
З = З1 + З2 + З3 ... - ... ... құны. З=69100
З2 - электр энергиясының шығыны З=12600
З3 - жалақыға жұмсалатын шығыны З=2055
З=69100+12600+2055=102200
Демульсациялау, мұнайды дайындау және ... ... ... ... ... ... 152419,5
Қосымша мұнай өндірудің өзіндік құны:
Шараларды жүргізбеген кездегі ... ... ... құны.
(3.8)
З - нақты пайдалану шығыны.
CxQ=411.5x1473.93=606399.9
С - мұнайдың ... ... ... ... ... ... (3.9)
Е - нормативтік коэффициент Е=0,15
К - 1 тонна мұнай өндіру өсімінің ... ... - ... ... ... ... ... құны
С=C-С=558,9-221,9=337
∆К - қосымша күрделі қаржылар
∆К=Кx(С+С+С+С)+С+С (3.10)
К - ... ... ... ... - тербелмелі станок құны
C=QxLxq/10=335x668x7/10=1566
С - жылтыратылған болаттан істелген штангілер құны.
C=1/8(Qxl+Qxl)=1/8x(8.8x508+6.7x160)=693
С - саға қондырғысының құны С - ... - ... ... құны ... - ... ... жұмысының құны С=36800
∆К=11,0x(650600+1566+693+4000)+368=7225817
Э=558,9x11269,78337x14736,33+30x3214,550,15x7225817=512697,978тг
Кесте 3.2 - Ұңғыны фонтанды игеру тәсілінен ШТС-пен өндіруге көшірудің экономикалық тиімділігі.
Көрсеткіштер
Көшіргенге дейін
Көшіргенен кейін
Жылдық мұнай ... мың ... ... ... мың ... ... өзіндік құны, мың,тг
3580
2219
Экономикалық тиімділігі, мың,тг
512697,978
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1 Кәсіпорындардағы қауіпті және зиянды факторлар
Ұңғыма ... ... ... ... ... ... трансформаторды, электiр жетегiн басқару станциясын иеленедi.
ВН үлкен артықшылығы ... ... ... ... жөндеу аралық кезеңi. (ВН пайдаланылатын ұңғыма жұмысының жөндеу аралық кезеңi 284 тәу құрайды).
Еңбек қорғаудың позициясынан бұрандалы қондырғыларды қабылдау ... ... ... ВН ... ұңғыманың пайдаланылу тәсiлiмен болатын жарақаттану мөлшерi 7% құрайды, бiрақта бұл тәсiлде мұнайды ... ... өте ... (еңбек қабiлеттiлiгiнiң шығындалуымен жарақаттанудың ауыр жағдайлары шамамен 20% және өнiм жағдайлары 10%).
Винттiк сораптармен мұнайды алудағы жарақаттану ... зиян ... Бұл ... ... ... ... жарақаттан зиянды көбейтедi, де оларды жиiлiгi салыстырмалы түрде аз.
Батырулық бұрандалы сораптың жұмыс үрдiсiнде ... ... ... ... ... ... сынайды.
Байлық тартылу жағдайларында бұл жағдай құбырлардың оймалық байiктердiң ... мен ... ... ... және ... ... ... және қауiптi жұмыстар немесе ұңғыманың жаңа оқпандарын бұрғылау болып ... ... ... ... өсуiне әсер етедi.[14]
Бұл тәсiлде болатын сәтсiз жағдайлардың көпшiлiгi ұңғыманы жерастында жөндеуде болады. ВН электро қондырғыларын монтаждау, демонтаждау, жөндеу және түзету, су ... ... рет ... мен ... электродвигательдi қорытындылау, сол сияқты одан арғы байқау, жерасты қондырғысын ... және ... ... ... ... ... жүйесiнiң изоляциялары мен кедергiлерiн өлшеу өздiгiнен электроқауiптi жұмыстарды көрсетедi. Көптеген авариялар сораптар мен электродвигательдердi дайындауға ... ... ... ... ... ... ... ұңғымалар технологияларын жөндеу мен байланысты.
Бұрандалы қондырғылармен жабдықталған барлық ұңғымалар тығыздығы 1,3-1,5 см ... ... ... -ала ... ... ... Ол үшiн 1,3 см3 тығыздықты хлорлы кальцидi және 1,5 см3 ... ... ... ... Бұл бұрандалы қондырғының қозғалуын қиындатады немесе қатардан шығу қауiпi туындайды.
Батырылатын бұрандалы сораптар қатардан сол сияқты ВН-дi монтаждау мен ... ... ... жағдайлардың бұзылуын болдыруға жол беретiн ұңғыманың жөндеу бойынша қызмет пен өндiрiстi қызмет етудiң орталық ... ... ... ... ... ... ... 30% ең алдымен қондырғы сипаттамасының пайдаланудың техналогиялық режимiнiң параметiрлерiмен ... ... ... ... ... ... ... болады.
Ұңғыма жұмысының МРП жоғарылауы сораптық қондырғыларды жөндеудiң сапасын жақсарту бойынша шаралар ... ... ... және сорапты дұрыс таңдауға, барлық тораптарды түсiруге дейiн таңдауда жетедi. Iрi ұйымдық шаралардың бiрi -бұл жөндеудi, реттеу және ... ... ... ... ВН пайдалану мен жөндеу бойынша цехтар немесе бұрандалы қондырғыларды жөндеу мен жалдау бойынша өндiрiстi ... ... ... 1)Қондырғыларды пайдалану, монтаждау және демонтаждау бойынша барлық жұмыстарды ... ... ... ... ... ... орнату ережелерiн, электро қондырғыларды пайдаланудың техникалық қауiпсiздiгi мен нұсқаулар талаптарының ережелерiн қатаң сақтап орындау қажет.
* Тоқ жүретiн бөлiктерге жақындау мүмкiндiлiгiмен ... ... ... мен ... ... ... тексеру және т.б. жұмыстарды, тек өшкен қондырғыда, өшкен рубильникте және алынған қорғаныштарда ғана жүзеге асырылады.
* Трансформатордың кабелi, ... ... сол ... ... ... ... ... қосылуы керек.
* Ұңғыманың шегендеушi бағандары жерге қосылған контурмен немесе 380 В торапты нольдiк сыммен бiрiктiрiлуi қажет.
* Қондырғы басқару станциясының ... ... ... 1 ... ... ... нұсқаудан өткен персоналмен "қосу" және "тоқтату" нүктелерiн басумен немесе пакеттiк бұрғышты қайта қосумен қосылады және ... ... ... ... аппараттарды өлшейтiн аспаптарды орнау және жөндеуге алу реттеу, таңдау, монтаж бойынша жұмыстар сол сияқты транспорматорларда тармақтарды қайта қосу ... 3 ... ... емес квалификациялы екi адамның "рубильник - қорғағыш" өшкен блогында, өшкен қорғағыштармен тен өшкен қондырғыда жүргiзу қажет.
* Басқару ... ... ... ... ... жер бетiнен 400 мм арақашықтықта арнайы тiреулерде төселедi.
* Жұмыс iстеп тұрған қондырғыда және сынамалық iске қосуларда ... ... ... салынады.
Қондырғы изоляциясының кедергiсi 1000 В дейiнгi қуатты мегаллетрмен өлшенедi.
* Рубильник -қорғағыштың блогын ауыстыру және оны ... ... ... 380 В торапты қуатты өшiруде ғана басқару станциясында болады.
Егер батырылатын ... ... ... ... қондырғылары бұзылады (күркеде) орнатылса, басқару станциясы былай орналасуы қажет, Будканың есiгi ашық болғанда сыртқа еркiн шығу ... ... ... осы ... ... ... есiгi ... керек.
Мұндай электроқондырғыны орнатуда оның төбесiнiң астын қоршау қажет ал жұмыс алаңының еденi жер ... ... ... ... (200 мм аз болмауы керек).
Басқару станциясының есiгiнде құлып болуы керек, оның кiлтi қондырғыда қызмет ететiн электротехникалық персонал қызметкерiнде болады.[15]
Ұңғыма ... ... ... ... ... әрбiр 50 м арқылы орнатылған сақтық белгiлермен арнайы тiреулер бойынша төселедi.
Кабельдi өткелдер жағынан және тракторлартергiштiк орнату үшiн ... ... ... ... көтеру -төмен түсiру операциялары уақытында қандайда бiр жұмыстарды жүргiзуге тыйым салынады.
Механизiмнiң келуiн жабдықтайтын кабельдiң торабына тек механизiмдi, оның ... және ... ... ... ... кейiн ғанақосу керек. Ұңғыманы пайдалануда ұзақ үзiлiстерде қуат батырылатын электросораптың барлық қондырғысынан толығымен алынуы керек. Штангты кiлiттердi ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз ету шаралары
Электр қауiпсiздiгi
Қуатты тоқты бөлiкте адам жақындаған ... оны ... ... ... ... егер оны ол өзi iстей алмаса, босатудың ең сенiмдi тәсiлi тоқты бөлiктердi өшiру болып табылады.
Егер қондырғысынан ... тез ... ... ... зақымданғанда тоқты бөлiктерден тарту қажет. 1000 В дейiнгi қуатты электро қондырғыларда ... оның ... ... ... ... ... ... изомерленген құраммен лақтырып тастауға рұқсат берiледi.
Көмек көрсетушi өзi тоққа түспеуi үшiн өзiнiң қолдарын алдын ала изомерлеуi ... Ол үшiн ... ... ... қалпақ және т.б. пайдалану қажет. Сонымен бiрге ... өзiн ... ... қажет. Ол үшiн алғының астына алдын -ала резеңке кiлемше, құрғақ тақтай немесе өзiнiң киiмiн тастау ... В ... ... ... ... ... өзiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн диэлектрлiк қолғап киюi керек, ... кеiн ... ... зақымданушыны босату керек.
Жөндеу жұмыстарын бастауға дейiн бұрандалы сораптың жетегi сөндiрiледi, ал қосатын қондырғыда қоспа адамдар жұмыс iстеп жатыр деген ... ... ... жұмыс iстейтiн автоматты немесе дистанциялық жiберiлетiн ұңғымаларда жетектi өшiру және, сақтандырғыш плакатты iлу тек жөндеудiң алдында ғана есес, санымен бiрге ... ... ... да ... түрде жүзеге асырылуы қажет.
Бұрандалы сораптың электр қондырғысы электр қозғағыщ пен түсу ретiн қондырғыдан тұрады. Жетек -электр қозғағыш жер ... 1,5 м ... ... ... ... ... үшiн ... кондукторын пайдалану керек. Кондуктор бұрандалы сораптың редукторымен байланысты болуы қажет жетекшiнiң алақының қимасы 48 мм2 ... ... ... ... жетекшiлер мен оларды тексеру орыны тексеру үшiн ... ... ... қосылатын жетекшiлер ретiнде шеңбер жолақты бұрышты және т.б. профильдi болатын қолдануға болады. Болат арқанды қолдануға болмайды.
Бұрандалы ... ... ... ... ... тоқтың көрiнуiнiң кедергiсi грунттық меншiктi кедергiсiне, төмен түсiру тереңдiгiне жерге қосылу мөлшерiне байланысты және ... ... ... ... электрлiк кедергiсi, бiздiң жағдайымызда, саз, әктас және тасшақпақ р=102 О мм Rдоп - ПУЭ ... ... ... қондырғының кедергiсi 4 Ом.
1 және d - жерге қосылғыштың (кондуктор) ұзындығы мен диаметрi, ... ... ... ... шеше ... мынаны аламыз Х=22, яғни 1=22 кондуктордың төмен түсу тереңдiгi бұрандалы сорапты жерге қосу үшiн ... ... ... ... ... жағдайын станцианарлық және ашық жерде деп бөлуге болады. Станцианарлық, яғни ... ... ... ... ... жылыту және ауаны кондиционерлеу үшін БК-200 конденционерлері қолданылады. Ашық ... ... ... ... тобы үшін ... ... ... административті ғимараттарындағы орналасқан. Санитарлы тұрмыс бөлмелері қарастырылған. Олардың құрамында душ бөлмелері, жуынуға арналған бөлмелері, таза және арнайы жұмыс киіміне арналған киім ... ... т.б. ... ... және олармен жұмыс жасау кезінде көзілдіріктер, шаңға қарсы рестираторлар қию керек.
Мұнай цехының территориясында әр түрлі жарықты талап ететін, едәуір ... ... ... әр ... ... ... бар. ... мұнай цехында территорияны прожекторлі жарықтандыру және әрбір жұмыс орны және ... ... ... ... Сонымен қатар прожекторлі жарықтандыруда жарықтану территориясы әуе ... мен ... ... аз үйріліп тасталады. Технологиялық жабдықтарды орналастыру жағдайларының ... ... ... ... ... жарықтандыру территориясында шырақты тіректер орнатуға болмайды және прожекторлі жарықтандыру жүйесі ... ... ... жұмысшылардың көрмей қалушылық мүмкінділігі болып саналады. Жарықтандыру территориясында тым жағымсыз көлеңкелер пайда болады, олар ... ... ... ... ... та гере олардың қондыру орнын, иіліу бұрышын және ... ... ... ... онда олар ... азаяды. Прожекторлі жарықтандыруды жобалау кезінде алаңның бұрыштарына 10 м ... М1 және М2 ... ... ... ... ... және мүмкіндігінше біркелкі жарықтандыру 5 м -ден кіші емес жасалынуы қажет, себебі мұнай цехы ... ... ... және де ... өте ... үшін ... жатқан жобадағы жағдай үшін прожектордің иілу бұрышын 0=120, ал едәуір жаманырақ 0=15 Ә ... ... тиіп п 3 с=35 ... ... ... ... қаралып отырған жобаның жағдайына прожектордың иілу бұрышын 0=12 Ә деп аламыз.
Формулаға келтіріп:
, мұнда
Сору вентилациясы үшін Ленинград бөлімшесінің конструкциясының ... ... ... ... көп ... ... мм.
Бұл панелдің өтпелі қимасының ауданын габаритті ауданынан 4.4 есе кіші етіп алу қажет, яғни
Газды тасқында панелдің нақты қимасында ауаның ұсынылған ... 3.4-4.5 м/с. ... Онда екі ... ... ... көлемі
Ауа құбырларда ауаны жоғалту есебінен вентилятордың қажетті өнімділігі мына формуламен анықтаймыз:
Вентиляция жүйесінің жеке учаскелерде арынның жойылу ... ... ... ... ... ... ... жылдамдықтың ұсынылған белгілерін ескере отырып, бірінші учаскеде арынның жайылуы су ... ... ... ... Онда ... ауа ... қима ... диаметрін аламыз.
Жылдамдық белгісін анықтаймыз.
Берілген нормаланған жарықтандыруды болдыру үшін бұрышының ... ... ...
Прожекторлар тобының ықпал ету бұрышы сондықтан әрбір мачтадағы қондырғыға тиісті прожекторлар тобының саны
Барлығы, әрбір (екі) мачтада 2*15=3 ... ... ... Жалпы берілген қуат 60 квт.
Салыстырмалы қуат
Кесте 4.1 - ... ... ... есептеу нүктесіне дейін арақашықтық
Иілу бұрышы бойынша жарықтандыру
Ө=100
Ө=120
Ө=150
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
170
210
250
240
11
04
02
03
10
07
03
04
0,75
04
02
03
17
140
120
185
11
14
17
11
10
16
21
08
0,75
14
22
05
Сорапты қабаттың қысымын қалыпты ұстаудың жасанды вентиляциясын есептеу.
Жылу бөлудің жиынтық санын және жаздың ... ... ауа ... анықтаймыз. Сораптың мұнай станциясының бөлмесінде әрбірі 45 квт. Болатын екі ортадан тепкіш секциясын сорап қондырылған.
Зияндылық жылу, майдың буы және газдар. ... ... ... ... вентиляциясын таңдаймыз.
Нормограмма бойынша біркелкі учаскедегі үйкелудегі қысымның жойылуын анықтаймыз.
Біркелкі сорылу панелінің жергілікті кедергісінің коэффициентін кесте бойынша анықтаймыз.
Дроссель - клапанының ... ... ... ... бұрышын аламыз, кестеден анықтаймыз.
Өрт сөндіру қауіпсіздігі
Нұсқа ішімен суландыру кезінде су айдауға ұңғыларды қабаттың мұнай бөлігінде меңгереді. Бұл ... өрт ... ... ... ережелерін өте қатаң сақтау қажет.
Ұңғыдағы өрт үлкен материалды зиян келтіруі мүмкін және адамдар қатерлі жағдайларға ұшырауы мүмкін. Сондықтан ... от ... ... ... ... ... ... пісу жұмыстарын жзүргізуге тиым салынады. Жандыруды жою керек. Жалынды қатты су ... ... ... газбен, ауадан айырумен т.с.с. әдістермен сөндіруге болады.
Жануды өрт сөндірудің біріншілік инвенторының көмегімен жояды. Инвенторлар өрт ... ... және ... ... ... ... ... ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
Мұнай-газ өндіретін өнеркәсіп қоршаған ортаны ластайтын құрылымдарының ең негізгілерінің бірі болып саналады. ... және газ кен ... ... және ... ... ... ... ортасы мен жер қойнауына техногендік әсер етеді.
Қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғау ҚР-ның күші бар заңдылықтары мен халықаралық нормалары мен ... ... іске ... ... , , , , т.б. ... ... негізінде негізінде қаралып, 1996 жылдың 18 мауңсымында бекітілген мұнай және газ кен орындарын өңдіру және пайдалану кезінде қоршаған ортаны ... ... ... ... ... газ кен орнындарын өңдеуде гидросфераның (жер асты сулары мен ашық су жиналатын ашық керлер), атмосфера мен литосфераның (сыртқы жер ... ... ... қатер тудырады. Құрамында әртүрлі химиялық заттар бар ... ... ... ... ... сулар, жер үсті суларын, жерді, топырақты ластап, олардың санитарлық-гигиеналық жағдайы мен биологиялық өнімділігін төмендетеді.
Біздің қарастырып ... ... ... ... кен орнында күрделі жағдайда ұңғы жұмысының тиімділігін арттыруда шығымның азаюынан негізінен СКҚ-дағы парафиннің ... су мен ... ... ... ... құмның жиналуы себеп болды. Қазіргі кезде Құмкөл кен орнында ұңғы суларуы шамамен 85 пайызды құрайды. Ұңғыдан шыққан суды жер ... су ... ... ... қабатқа айдау керек. Өйткені ол су жоғары минералданған болып ... және де оны ... ... ... кен ... тұрмысты және техникалық су гидрогеологиялық ұңғыма қондырғыларынан алынады. 50-70 метр ... ... ... ... ... ... Судың құрамында фтордың көп болуына байланысты ауыз су стандартына сәйкес келмейді.
Жобамен таңдап алынған объектілерді іске ... ... ... ортаға зиян келтіретін төменде көрсетілген факторлар болуы мүмкін:
1)ұңғыны жууға арналған сұйықтың буға ... ... улы ... бөлінуі мүмкін.
2)осы сұйықтың жүретін жолдарының ашық тесігінен сыртқа төгілетін бөліктерінің жерге сіңіп өсімдіктерді құртуы.
Осы ай-толғақ факторлардың қоршаған ортаға зиянын ... ... ... жобамен төмендегі шаралар болады:
1.Су қоймасын бу шықпайтындай етіп ... ... ... ... ашық ... ... үшін ... бақылау жасап, уақытында жөнделіп тұруы керек.
3.Ұңғыны пайдаланып біткеннен кейін, су қоймасының түбіндегі ... ... ... ... шықпайтындай жерге көшу керек.
Олардың орнын ауданымен бірге ұңғы болмаған уақыттағыдай табиғи түрге келтіру керек.
Технологиялық ... ... мен ... ... ... бөлінуінің себептеріне төмендегі жағдайлар жатады:
а)фланц қосындысының саңылаусыздығы сақталмауы;
ә)коррозияның нәтижесінде апаттың болуы;
б)құбырлардың жарылуы;
в)жөндеу және алдын алу жұмыстарын кезіндегі ақаулардың орын ... ... ... ... ... ... мұнаймен және жол-жөңекей алынған сумен ластанады. Мұнайдың құрамында улы заттың болуы ауыз су мен ... ... ... сулар кері әсерін тигізеді.
Жер асты суларының ластануының негізгі көзі болып өндірістік және тұрмыстық ағынды сулардың, сонымен бірге ыдыстардан, құбырлардан т.б. ... улы ... ... ... ... ... кезінде алынған қабат сулары жоғары минералданған болып келеді. Ол су жер үсті және жер асты ... ... аз ... ... да қосылып кетсе, ауыз су ішуге жарамсыз болып табылады.
Мұнай жер қойнауы мен өсімдіктерге ... әсер ... ... ... негізінде жер қойнвуында көміртегі мен азот қатынасының артуы жер қойнауы мен өсімдік тамырларының қоректенуін бұзады.
5.1 Атмосфералық ауаны қорғау
Атмосфераны зиянды ... ... ... ... ... пештер, резервуарлар, аппараттар (буфелік ыдыстар, сораптар, сепараторлар) жатады. Атмосфера зиянды бүлінгенде, ауаға көмірсутектер, азот оксиді, көміртегі ... ... газ ... зонасы үшін ПДК:
Көмірсутектегі 300 мг/м3, азот оксиді 5 мг/м3, көміртегі оксиді 30 ... ... газ 10 мг/м3 ... ал елді ... ... ... 5 мг/м3, азот оксиді 0,085 мг/м3, көміртегі оксиді 5 мг/м3, ... газ 0,5 мг/м3 ... ғана ... ... ... ... көздері. Құмкөл кен орнында қолданылатын технологиялық құрал-жабдықтар мұнай ысыту пештері, резервуарлар, аппараттар, газды турбиналық двигательдер, жылумен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... әсерінен ауаның бүліну себептері: коррозия әсерінен болатын авариялар, құбыр өткізгіштердің жарылуы, ... ... ... ... пайда болуы және тағы басқа жағдайлар.
Кен орнын пайдалану кезінде жыл бойына ауаның ластануы 27728 т/жыл. Оның ... азот ... - 472 ... ... ... 13916 ... ... оксиді 102 т/жыл құрайды.
Атмосфераны зиянды заттардан қорғау үшін мына ... ... ... жылу ... газотурбиналық двигатель жұмыстарының оптимальды жинау режимін бақылау;
-магистральды құбыр өткізгіштерді конденсат жинағыш орнату және атмосфераны газбен, конденсатпен, ... ... ... ... ластаудан сақтау;
-мұнай құбырларын, желілерді, коллекторларды дер кезінде жөндеуден өткізу;
-факельден бөлінетін зиянды заттарды 15% азайтатын арнайы қондырғылар ... ... ... мен ... дайындап, тасымалдауға қоршаған ортаны қорғау шарттарына сәйкес жетілдіріп отыру.
Санитарлық қорғау ... ... ... ... ... ... ... орналасуы керек. Өлшемі СН-245-71 және ОДН-86 сәйкес 300-1000 м ... ... ... ... ... концентрациясы ПДК төмен болуы керек.
Мұнай ысытатын пештерде газ жанып болған кезде, кешендерде түтіндік газ пайда ... ... ... ... аз ... үшін мына ... қарастырылуы қажет:
-Жанудың оптимальды режим параметрін бақылау үшін пеш жұмыстары түгелдей автоматты түрде болуы керек.[20]
Ауаның ластануын бақылау ... ... ... СЭС қызметкерлерінің көмегімен анықталады. Олар көмірсутектерді, азот оксидін, көміртегі оксидін, күкіртті газдарды бақылайды.
Бақылау нүктелері -түтіндік құбырлар, қондырғылардың технологиялық ... кем ... 3 ... 1 рет, технологиялық құралдары зерттеу жылына 1 рет жүргізіледі.
5.2 Су ресурстарын қорғау
Жер бетіндегі және жерасты ... ... ... ... ... өндірістік және тұрмыстық сулар, кәсіпорынның өндіріс аудандарынан, құбыр өткізгіштерден шыққан зиянды заттар жатады.
Су мен ... ету ... ... ... ... Ішуге және технологиялық сумен жабдықтауға сеноман шөгінділеріндегі сулар пайдаланылады. Оның минерализациясы 1-1,2 г/л аспайды. ГОСТ 2874-82 бойынша деп ... ... ... ... ... ... ... ету үшін альбсеномандық су қолданылады. Ол кен орының шығыс шекарнасына таяу орналасқан.
Жерасты ... ... ... ... ... ... ... істейді. Ол жерасты суларын химиялық және бактериялық лас нәрседен қорғауға арналған.
Құмкөл кен ... ... су ... ... ... ... ... қорғау үшін мына шарттардың орындалуы қатаң талап етіледі:
-сулы қабаттарды бұрғылау кезінде су алу және ... ... ... ... ... ... орнын игеру кезінде мұнай өндіру, айдау ұңғыларының жұмыстарының дұрыстығы;
-амбарлардың дұрыс изоляциялануы.
ГАО өндірісін 3 ұңғы ... ... ... ... ... ... -11 сулы ұңғы 1512 ... өнім беру арқылы өтейді. Осы сулар қабатқа айдалады.
Ішуге ... су ... ... ету ... ... шаруашылықтарға, өртке қарсы, өндірістік технологиялық қажеттерді өтеуге таратылады.
5.3 Жер ресурстарын ... газ кен ... ... жер беті ... әртүрлі химиялық заттармен және минералдылығы жоғары сулармен ластанады. Мұнай және басқа компоненттер ... ... ... ... ... ... ... әкеп соғады.
Бұл процесстер өсімдіктер әлемінің және өнімділіктің нашарлануына әкеліп соқтырады. Жер бедерінің бұзылуына байланысты эррозия, ... ... ... ... ... ... ... және құмды фракциядан тұрады. Жер бедері жалаң, сұрғыш ... ... ... қалыңдығы 25 см-ге дейін.
Ауаның және судың эррозиясынан жер бетін қорғау үшін ... ... ... Жер ... ... ... ... мұнайды дайындау, жинау және тасымалдаудың герметизациясының болуы;
-авария кезінде ... ... ... ... және ... ... қабатқа айдауға мейлінше көп пайдалану;
-транспорттың тек автожолдармен жүруін қадағалау.
Жер бедерінің бүлінуі және оны дұрыс пайдаланбау -жер беті және жер асыт ... ... ... ... ... әкеліп соқтырады.
Кен орнын бұрғылау кезінде және игергенде жер бедерінің тепе-теңдік режимі бұзылатындығы белгілі. Су көп ... ... ... судың минерализациясы күшейеді. Мұнайда, қабат суында, газда күкіртсутектің болуы қабаттың өткізгіштігін нашарлатады.
Мұнай және газ ... ... кен ... ... ... ... ... процесстерде жер қойнауын қорғау өте маңызды.
Жер қойнауын қорғау шараларына мыналар жатады:
-ашық ... ұңғы ... ... жуу ... ... ... болдырмау. Бұл үшін мұнайлы, газды және сулы интервалдар бір-бірінен изоляциялануы керек. Ұңғы ... ... ... ... цементажды аралық пайдалану колоннасымен қамтамасыз ету.
Технологиялық схемалық бөлімдеріне сәйкес:
-жерасты және жер бетіндегі ... ... ... ... ... тасымалдау және сақтау жүйесінің авариясыз сенімді жүруін қамтамасыз ету;
-технологиялық режимдегі ұңғылар жұмысын қабат құрылымының бұзылмауын және ... ... ерте ... ... қамтамасыз ету жүйесінің тұйық түрін қолдану, өндірістік суларды қабатқа айдауға мейлінше көп қолдану.
ҚОРЫТЫНДЫ
Құмкөл кен орны 1984 жылдың басында ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан экспедициясымен ашылды.
1987 жылы ТМД-ның ҚЖМК-нің бекітуімен баланыстық 153208 мың тонна, алынатыны 89.442 мың тонна болып мұнай қоры бекітілді. ... ағын алу ... ... Оңтүстік-Торғай ойпатының өнеркәсіптілік мұнай газдьлығын растайды.
Кен орны ... ... ... ... негізінен жаңа ұңғыларды енгізу арқасында болады. 2007 жылы пайдалануға 95 өндіру ұңғысы берілді. Олар ... ... 462,527 мың ... ... ... Ал игерудің көрсеткіштерінде мұнай өндірудің төмендеуі көрінеді. Бұл сол ... ... ... мұнайының келмеуіне байланысты ұңғылардың бір бөлігін (2-объектте) тоқтатуғамәжбүр ... ... ... кен ... ... қою, ... Сібір жеңіл мұнайымен араластыру керек. Қаңтар айы ... 89 мың ... ... және 95,77 мың ... ... алынады. Ол 2005 жылдың алдыңғы айларынан өндіру деңгейі екі есе төмен.
Айдау ұңғыларының орташа ... 2,94 ... ... ... су ... 218,6 мың м3 ... Бұл кезде су айдаумен өндіру 161,4% құрады. Наурыз айында 1-объектінің сулануына байланысты және қысымның көбеюіне байланысты, ұңғы төңірегінің ... ... ... ... ... ... ... есерінен "Мұнай газ ғылыми зерттеу жөне жобалау" институтының ұсынысы ... су ... ... ... ... тоқтатылған ұңғыларды жұмысқа қосуға байланысты мұнай өндіру өсе бастады. Оның өзінде мамыр ... 194,7 мың ... ... ... ... ... өндірудің одан өрі өсуі, ай сайын 5-15 аралығында жаңа өндіру ұңғыларының іске қосылуына ... ... жылы ... 10 жаңа ұңғы ... оның ... 1-объектіде 2 ұңғы (N 1009, 1017), 2-объектіде 5 ұңғы (NN 2012, 2061, 2075, 2078, 2802) және 3-объектіде 3 ұңғы (NN 3015, 3017, 3023). ... ... ... ... 3 ұңғы іске ... әрі ... суды ... ұлғайтқан сайын өнімнің сулануы жоғарылай береді. Сулану ұлғайған сайын түптегі қарсы қысым ұлғаяды, бұл өз кезегінде ұңғының дебитінің төмендеуіне ... ... ... алып ... бір ... ұңғының фонтандауы тоқтайды, сол кезде пайдалану механикаландырылған, жеке жағдайларда Құмкөл кен орнын ШТС тәсіліне ауыстырылады.
Мұнай ұңғыларын штангалы терең ... ... ... мұнай өндіруде қолданылатын көп тараған, механикаландырған әдістердің бірі. Штангалы сорапты ұңғылардың түсірілу тереңдігі 5500м, шығыны 400 т/тәулігіне келетін ... ... ... ... ... ... және жер үсті ... тұрады. Жер асты жабдықтарына кіретіндер штангілі ұңғы сорабы (сору клапынымен бірге). Сору ... ... ... ... ... штангалар мен құбырларда жер асты жабдықтарына кіреді.
Жер үсті ... ... ... Ол ... ... балансирден, саға сальнигінен және үштіктен тұрады.
Тербелме-станок электрдвигательдердің білігі айналысын балансир басы немесе ... ... ... ... ... ... ... штангалар колонасына қайтымды-ілгермелі қозғалыс электрдвигательден редуктор арқылы немесе кривошипті-шатун механизмі арқылы және сол штангалармен бірге қайтымды-ілгермелі ... ... ... бөлiмiнде негізгі экономикалық көрсеткіштер мен жылдық экономикалық тиімділіктің есебі берілген.
Еңбектi және қоршаған ортаны қорғау ... ... кен ... ... және ... ... ... қамтамасыз ететiн шаралар қарастырылады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* 1.Щуров В.И. , ... ... 2000 ... ... К.Г., ... А.И., ... Недра. 1999ж.
* 3.Вернц А.Д., Тищенко В.Б., Ястремская В.Б., Малышев Ю. и др. Москва, Недра.2000ж.
* ... Г.Е. ... ... 1998 ж.
* 5.Д.Ф.Балденко, М.Г.Бидман, В.Л.Калишевский и др. . Москва, ... ... ... ... Недра. 1962 г.
* 7.Н.К.Надиров Алматы, Ксмплекс. 1999 г.
* 8.А.С.Айдарбаев. Алматы, ... 1999 ... ... ... и газа ... Под ... ... 1999ж.
* 10.Справочное руководство по проектированию разработки иэксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти. Под общ. ред. III Г. ... ... ... ... 11.А.М.Юрчук, А.3.Истомин. Расчеты в добыче нефти.Москва: Недра, 2001 ж.
* 12.К.Г.Оркин, А.М.Юрчук. Расчеты в технологии и техникидобычи нефти. Москва:2002 ... ... А.С. ... магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз. М.: Недра, 2002 г., - 77 с.
* 14.Галиев В.Б. и др. ... ... М.: ... 2008 г., - 188 ... ... ... А.В. Дерканяна. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. М.: Транспорт, 2006 г., - 156 с.
* 16.Абузов Ф.Ф., Алиев Р.А. и др. ... и ... ... и ... ... и ... М.: ... 2002 г., - 77 с.
* 17.Харлаеменко В.Н., Голуб М.В. Эксплуатация насосов МНП. М.: Недра, 2008 г., - 147 с.
* ... ... ... и ... - ... ... М., 2008 г., - 156 ... 19.СНиП (строительные нормы и правила) - технологическое оборудование и трубопроводы. М., 2008 г., - 63 с.
* 20.СНиП (строительные ... и ... - ... автоматизации. М., 2008 г., - 189 с.
* 21.Соломенцев Ю.М. Теория автоматического управления. М.: Высшая школа, 2004 г., - 98 ... ... В.Ю. ... М.: ... 2005 г., 114 ... ... и др. ... и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз. М.: Недра, 2007 г., - 452 с.
* 24.Ступаченко А.А. САПР технологических ... ... 2008г., - ... ... Ю.Н. САУ ... ... 2004 г., - 133 с.
* Кампе-Немм А. А. Решение инженерных ... на ... ЭВМ. ... ... 2003г., - 116 ... ... ... моделирование в химической технологии. Пер. с англ. Москва, 2002г., - 88 с.
* В.В. Подиновский. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. ... 2005г., - 154 ... 29.Ю.И ... Методы оптимизаций. Москва, 2006г., - 119 с.
* Л.П.Рузинов. Статические методы оптимизации химических процессов. Москва, 2002г., - 109 с.
* 31.А.Ш.Фатхутдинов и др. ... учет ... и ... при добыче, транспорте и переработке Москва. Недра. 2002г., 156 с.
* 32.Ю.Д.Земенков Справочник инженера по эксплуатации нефтегазо-проводов и продуктопроводов. Москва. ... 2006 г., - 96 ... ... ... эксплуатации магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара. РД 39-026-02. г.Астана 2003 г., - 7 ... ... и др. ... ... и ... ... Москва. ИЦ Академия. 2007 г., - 102 с.
* 35.К.К.Алагозов. Методическая пособия к курсовым и дипломным ... 2007 г., - 102 ... ... и ... электродвигателей, компрессоров, нефтяных оборудования. АктГУ им. Ш.Есенова. г.Актау 2007 г., - 45 с.
* 37.К.К.Алагозов. Техническое обеспечение ... ... ... ... им. ... ... 2003 г., - 99 с.
* 38.К.К.Алагозов. Микропроцессорная система управления ХТП и ... ... ... к курсовым и дипломным проектам) АктГУ им.Ш.Есенова. г.Актау 2007 г., 112 с.
* 39.К.К.Алагозов. ... и ... ... компрессоров нефтяных оборудовании (Методические указания к ... и ... ... ... ... ... 2008 г., 85 с.
Ұңғыны фонтанды игеру тәсілінен ШТС-пен өндіруге көшірудің экономикалық тиімділігі.
Көрсеткіштер
Көшіргенге дейін
Көшіргенен кейін
Жылдық мұнай өндіру, мың тонна
12269,78
14736,33
Қосымша мұнай өндіру, мың ... ... ... ... ... тиімділігі, мың,тг
512697,978

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер40 бет
Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі52 бет
"Базар батыр" жырының жиналып, жарияланып, зерттелуі4 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
"Құмкөл" мүнайгаз кенорнының 1 деңгейлі алдын - ала су тастау қүрылғысын автоматтандыру жүйесін түрлендіру14 бет
XVI-XVIII ғғ. Қазақ-Орыс қарым-қатынастарының зерттелуі мен елшіліктер тарихы10 бет
XX ғасырдағы Қазақстандағы археологиялық ескерткіштердің зерттелуі мен қазба жұмыстары55 бет
«Абай мирасының шығысқа қатысының зерттелуі»90 бет
«Алпамыс батыр» жырының зерттелуі6 бет
«Қазақ» газетінің шығу тарихы мен зерттелуі27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь