Өндірістік кәсіпорын инвестициялық шешімдерінің экономикалық тиімділігі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

2 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ТЭК.ДІ АНЫҚТАУ
КЕЗЕҢДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2.1 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
2.1.1 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) қосымша құн
салығынсыз (ҚҚС.сыз) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
2.1.2 Роялти сомасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
2.1.3 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс ҚҚС.сыз, роялтисіз ... ...10
2.2 Басқа да іс.әрекеттен түскен табыс (БӘТТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
2.2.1 Басқа да іс.әрекеттерден түскен табыс ҚҚС сомасымен...11
2.2.2 Басқа да іс.әрекеттерден түскен табыс ҚҚС.сыз ... ... ... ... .12
2.3 Жалпы жылдық жиынтық табыс (ЖЖЖТ) ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.3.1 Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС.сыз ... ... ... ... ... ...13
2.3.2 Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС.сыз, роялтисіз ... .14
2.4 Бастапқы инвестициялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.4.1 Қарыздалған құралдар мен жеке меншік құралдар ... ... ..15
2.4.2 Қарыздалған қазіргі ақшаның болашақтағы құны ... ... ..15
2.4.3 Инвесторға төленетін жалпы % (пайыз) сомасы ... ... ... ..16
2.4.4 Тазартылған жалпы жылдық жиынтық табыс ... ... ... ... ..16
2.5 Салық салынатын табыс /Брутто табыс/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.6 Корпоративті салық сомасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.7 Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс) ... ... ... ... ... ... ...19
2.7.1 Акционерлерге төленетін дивиденд көлемі ... ... ... ... ... ... .20
2.7.2 Бағалы қағаздарға салынатын салық ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.8 Өткен жылда төленген жоғары пайдаға салық ... ... ... ... ... ... ... 21
2.9 Таза табыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.10 Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны
(КОАҚТА) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

3 Инвест жобанының тиімділігін негізгі критерийлер арқылы талдау
және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
3.1 Таза ағымдағы құн ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
3.2 Инвестициялық жобаны өтеу кезеңі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
3.3 Пайданың ішкі нормасы (ПІН) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
3.3.1 Жоғары пайдаға салық ставкасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
3.3.2 Жоғары пайдаға салық сомасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.4 Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... 29
3.5. Залалсыздық нүкте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

4 Инвест жобанының тиімділігін қосымша критерийлер арқылы
талдау және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
4.1 Өнім тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
4.1.1 Өзіндік құнның үлесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
4.2 Өндіріс тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
4.3 Өткізудің тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
5 Өндірістік шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
5.1Шартты.тұрақты шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
5.2 Шартты.өзгермелі шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35

6 Пайдаларды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
6.1 Таза қалдық пайда (ТҚП) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
6.2 Брутто пайда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
6.3 Нетто пайда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
6.4 Кумулятивті табыс (КТ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40

КОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
Республика өнеркәсібінде пайдалы қазбалар саласының дамуы өте маңызды болып табылады. Мемлекеттің өнеркәсіптік саясаты, пайдалы қазбалар қорларының қайта қалыптаспайтындығынан және олар барлық ұрпақтың ұлттық байлығы болып табылатындығынан шығады. Сондықтан стратегиялық табиғи қорларын тиімді өңдеу мен пайдаланудың алдын-ала шаралар жиынтығы қабылдануда.
Алдын-ала шаралар жиынтығына, әрине, ең алдымен, инвестжобаны құру, оның тиімділігін есептеу, тиімді болса, капитал тарту, оны тиісті орындарға шоғырландыру, одан пайда табу кіреді. Пайдалы қазбаларды өндіруге кететін шығындары, компанияның өндірістік шығындары және оның табыстары анықталады.
Нақты жағдайдағы инвестициялық альтернативтерді талдауда қарастырылып отырған жобалардың арасында шығындар, пайда және үнем көлемдері, шығындарды жүзеге асыру және пайданы табу мезгілдері жағынан айырмашылықтары болуы мүмкін. Айырмашылықтар жобаның өмір сүру мерзімінде, салықтық жағдайларында және берілген жоба бойынша шығындарға және табылатын табысқа эскалация және инфляция әсерінде де болуы мүмкін.
Бұл курстық жұмыстың зерттеу мақсаты – тиімділікті қамтамасыз ететін өндірілген өнімнің жылдық көлемін анықтау және де инвестициялық жобаның тиімділігін басты критерийлер бойынша анықтау, яғни, таза ағымдағы құн, пайданың ішкі нормасы, күрделі қаржының өтеу уақыт мерзімі, күрделі қаржының экономикалық тиімділігі, залалсыздық нүкте, болашақта күтіліп отырылған ақша қаражаттарының таза ағыны және тағы басқалар.
Негізгі зерттеу объектісі – пайдалы қазбалар бойынша кәсіпорындарының негізгі іс-әрекеті, әзірлеу процесі және шаруашылық шешімдерін қабылдау болып табылады.
Зерттеу құралы – инвестжобанының құрылуы, оны құру қаншалықты тиімді екендігіне көз жеткізу және оған күрделі салымдарды тарту.
Курстық жұмыс шығындар шегерілімінен, инвестициялар мағынасынан, пайдалы қазбалар өндірістік-шаруашылық қызметінің техника-экономикалық көрсеткіштерін анықтау есебінен тұрады.
1. Тайкулакова Г. С., Алшембаева Л.Т. Кәсіпорын экономикасы (дәрістер курсы). – Алматы, 2006
2. Алшембаева Л.Т. Салық жүйесі (дәрістер курсы). – Алматы, 2006
3. www.google.kz.
4. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа Жолдауы: «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» // Егемен Қазақстан, 2006 жыл, 1 наурыз.
5. “Қазақстан мұнай газ кешеніне инвестициялық ресурстарды тартудан тиімділікті экономикалық бағалау” // Научный журнал Мин. Образования и науки “Ізденіс-Поиск”, 2004 год, №3, с.28.
6. Раматуллаева Г.А. “ҚР-ғы инвестициялық жобаларды шетелдік қарыздар арқылы несиелеу механизмі” // Дисертация, Алматы, 2002 жыл.
7. Крылов Э.И., Журавкова Э.И. “Анлаиз эффективности инвес. и иннов. деятельности предприятия” // М., Финансы и стат., 2001 год, с. 384
8. Черняк В. З. Управление инвестиционными проектами. – Москва 2004.
9. Егемен Қазақстан, 20 қаңтар 2004 жыл;
10. Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства // Алматы, Экономика, 2002г
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................3
1 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТИІМДІЛІГІ..............................................................
....4
2 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ТЭК-ДІ АНЫҚТАУ
КЕЗЕҢДЕРІ………………………………………………………………........6
2.1 Негізгі іс-әрекеттен түскен ... ... ... ... ... ... қосымша
құн
салығынсыз (ҚҚС-
сыз)..........................................................8
2.1.2 Роялти
сомасы......................................................................
........9
2.1.3 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сыз,
роялтисіз.......10
2.2 Басқа да іс-әрекеттен ... ... ... да ... ... ... ... Басқа да іс-әрекеттерден түскен табыс ҚҚС-
сыз.................12
2.3 Жалпы ... ... ... Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС-
сыз.......................13
2.3.2 Жалпы ... ... ... ҚҚС-сыз,
роялтисіз.....14
2.4 ... ... ... мен жеке меншік
құралдар..........15
2.4.2 Қарыздалған қазіргі ақшаның болашақтағы
құны..........15
2.4.3 Инвесторға төленетін жалпы % ... ... ... жылдық жиынтық
табыс..................16
2.5 Салық ... ... ... ... ... ... ... кейін табыс (нетто
табыс)...........................19
2.7.1 Акционерлерге төленетін дивиденд
көлемі.........................20
2.7.2 ... ... ... ... ... ... ... пайдаға
салық............................21
2.9 ... ... ... ақша ... таза ... ... жобанының тиімділігін негізгі критерийлер арқылы талдау
және
бағалау.....................................................................
.................................24
3.1 Таза ... ... ... ... ... ішкі нормасы
(ПІН).......................................................25
3.3.1 Жоғары пайдаға салық
ставкасы..........................................28
3.3.2 Жоғары пайдаға салық
сомасы..............................................29
3.4 Күрделі қаржылардың экономикалық
тиімділігі........................29
3.5. Залалсыздық
нүкте.......................................................................
.....30
4 ... ... ... ... ... ... және
бағалау.....................................................................
....................32
4.1 Өнім
тиімділігі..................................................................
...................32
4.1.1 Өзіндік құнның
үлесі.................................................................32
4.2 Өндіріс
тиімділігі..................................................................
...............33
4.3 Өткізудің
тиімділігі..................................................................
...........33
5 Өндірістік
шығындар....................................................................
..................34
5.1Шартты-тұрақты
шығындар............................................................34
5.2 Шартты-өзгермелі
шығындар.........................................................35
6 Пайдаларды
анықтау.....................................................................
.................36
6.1 Таза қалдық пайда
(ТҚП)..................................................................36
6.2 Брутто
пайда.......................................................................
..................36
6.3 Нетто
пайда.......................................................................
....................37
6.4 Кумулятивті табыс
(КТ)....................................................................37
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.................................38
НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕР................................................................
..............40
КОСЫМШАЛАР..................................................................
...............................42
ПАЙДАЛАНҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
...45
КІРІСПЕ
Республика өнеркәсібінде ... ... ... ... өте ... ... ... өнеркәсіптік саясаты, пайдалы қазбалар
қорларының қайта қалыптаспайтындығынан және олар ... ... ... ... табылатындығынан шығады. Сондықтан стратегиялық табиғи
қорларын ... ... мен ... ... ... ... шаралар жиынтығына, әрине, ең алдымен, инвестжобаны құру,
оның тиімділігін есептеу, тиімді болса, капитал тарту, оны тиісті орындарға
шоғырландыру, одан ... табу ... ... қазбаларды өндіруге кететін
шығындары, компанияның өндірістік шығындары және оның табыстары ... ... ... ... талдауда қарастырылып
отырған жобалардың арасында шығындар, пайда және үнем көлемдері, ... ... және ... табу ... ... ... болуы
мүмкін. Айырмашылықтар жобаның өмір сүру мерзімінде, салықтық жағдайларында
және берілген жоба бойынша шығындарға және табылатын табысқа эскалация ... ... де ... ... ... ... ... мақсаты – тиімділікті қамтамасыз ететін
өндірілген ... ... ... ... және де ... ... ... критерийлер бойынша анықтау, яғни, таза ... ... ішкі ... күрделі қаржының өтеу уақыт мерзімі, күрделі
қаржының экономикалық ... ... ... ... ... ақша қаражаттарының таза ағыны және тағы басқалар.
Негізгі зерттеу ...... ... ... ... ... ... процесі және шаруашылық шешімдерін қабылдау
болып табылады.
Зерттеу құралы – инвестжобанының құрылуы, оны құру ... ... көз ... және оған ... ... ... ... шығындар шегерілімінен, инвестициялар мағынасынан,
пайдалы ... ... ... ... ... ... тұрады.
1 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
Капиталдың тағы бір нысаны – қарыз капиталы. Бұл белгілі бір ... ... ... ... берілетін ақша капиталы. Қарыз – жеке адамның,
заңды ұйымның және мемлекеттің қайтарма негізден және ... бір ... ... ... ... пайызсыз, жеңілдікті қарыз және ... ... ... ... ... ... ... көздерін капитал құрайды. Заттық
нысанда капитал өндіріс құралдары болса, заттай емес нысанда – ... ... ... ... «салу» немесе «ұзақ мерзімді
салу» дегенді білдіреді.
Инвестиция – кең мағынада алғанда бұл әртүрлі формадағы қаржылық және
материалдық ... бос ақша ... ... ... ... ақша ... оларды иемденушіден
қажетсінетіндерге ... бөлу ... ... ... ... – мүліктік құндылықтардың барлық ... ... ... ... сондай – ақ пайда (табыс) алу ... ... ... нысандарына жұмсаған меншікке құқық.
Инвестор – салымшы; пайда табу мақсатымен ел ішінде немесе шет ... бір ... ... ... күрделі қаржы жұмсаушы адам.
Инвестициялау инвесторлардың қолдану үшін іздейтін, қаражатты
тұтынудан кейінгі ... ... ... ... ... ... жоба – жоба, негізгі мақсаты болып – жүйенің дамуын
қамтамасыз ... ... ... құру ... ... ... жаңа
технологияларды қолдану, ноу-хау және басқа да ... ... ... ел ... және ... экономикаға ұзақ
мерзімді жұмсалымы. Қаржы инвестициясы және нақты ... ... ... ... және нәтижесінде пайда (табыс) құралатын
немесе әлеуметтік ... қол ... ... ... ... объектілеріне жұмсалған ... ... ... ... ... ... көзі ... пайдаланбаған бос ақша қаражаты
,соңғысы болса, кәсіпорын мен фирманың уақытша бос ... ... ... ... ... ... ... барлығы қарыз капиталына
айналады. Қазіргі экономикада несиенің бірнеше түрі бар:
❖ Коммерциялық ;
❖ Банктық ;
❖ Мемлекеттік ;
❖ Мемлекетаралық.
Инвестициялық ...... ... экономикалық өрістері мен
салаларында пайдалану бағытын айқындайтын ... ... ... ... ... саясатныі басты міндеттері – ... ... және ... ... күрделі қаржы жұмсалымы
арасындағы ара салмақты көбейту; ... ... ... ... ... ... даму тағы ... жұмсалатын қаржының үлесін арттыру.
Инвестор – салымшы; пайда табу мақсатымен ел ішінде немесе шет ... бір ... ... жасаушы, күрделі қаржы жұмсаушы адам.
Халықаралық тәжірибеде жобаларды негіздеу үшін ... ... ... Олар ... ... ... шешімдерін
даярлауға мүмкіншілік береді:
➢ Таза ағымдағы құн (ТАҚ);
➢ Пайданың ішкі нормасы ... ... ... қайтып келу уақыт мерзімі (ҚУМ);
➢ Инвестициялардың экономикалық тиімділігі;
... ... ... саясат – күрделі жұмсалымдарды экономикалық өрістері мен
салаларында пайдалану бағытын айқындайтын халық ... ... ... ... ... ... міндеттері – ресурстарды
өндіруші, өңдеуші және ... ... ... қаржы жұмсалымы
арасындағы ара салмақты көбейту; ҒТП-ті ... ... ... ... ... даму тағы ... ... қаржының үлесін арттыру.
2 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ТЭК-ДІ ... ... ... жүргізу жағдайында өнімге
бағалар жоспарлы түрде бекітілсе, нарықтық ... ... ... ... пен ұсыныстың арқасында, яғни құн заңы бойынша құрылады.
Экономикалық тұлғалар /кәсіпкерлер, капитал ... үй ... үшін ... ... болып баға табылады.
Тауардың бағасы өндірушілер мен ... жеке ... ... ... ... басты рөлдерді сатушы мен сатып алушы
ойнайды.
Баға құру тетігінің арқасында нарықта экономика пайда ... ... 2 – 1 ... ... ... анықтау
|Көрсеткіштің атауы |1 т. өнім бағасы, дол./т |
|1 жыл |218 |
|2 жыл | |
|3 жыл | |
|4 жыл | |
|5 жыл | |
|6 жыл | |
|7 жыл | |
|8 жыл | |
|9 жыл | ... өнім ... ... берілген. Бұл көрсеткіш арқылы
өнім өндіру көлемін табамыз. Инвестжоба бойынша 1 жылдың өнім ... ... ол 3,2 ... тең. 1 ... өнім ... ... ... өндіру коэффициентіне көбейту арқылы 8 ... ... ... 3 – өнім өндіру көлемін анықтау
|Көрсеткіштің атауы |1 ... ... өнім ... өндіру көлемі, |
| ... ... |
| ... % | |
|1 жыл |1 |3,2 |
|2 жыл |1,15 |3,68 |
|3 жыл |1,35 |4,32 |
|4 жыл |-1,05 |3,04 |
|5 жыл |1,25 |4 |
|6 жыл |1,55 |4,96 |
|7 жыл |-1,15 |2,72 |
|8 жыл |1,8 |5,76 |
|9 жыл |2 |6,4 ... ... ... ... табыс көздері - өндірілген ... ... ... ... өнім ... ... болмаса, яғни
оған сұраныс төмен болған жағдайда, кәсіпкерлер ... ... ... төлеуден бас тартады және шығындалған ақшалай қаражаттарын
өтеп шыға ... ... ... ... ... ... ... өндірілген өнім көлеміне де өз әсерін тигізбей қоймайды.
2.1 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс (НӘТТ)
Негізгі іс-әрекеттен түскен ... – бұл ... ... ... ... іске асуынан, биржада айналысқа түсетін
бағалы қағаздардан, субсидиялардан және тағы да басқа ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар, фирмалар мен
басқа да ... ... аса ... ... ... олардың
қызметінің барлық түрлерінен түскен қаржы түсімдерін көрсетеді. Бұл табыс
түрі келесідей жолмен анықталады:
Кесте 4 – НӘТТ ні ... ... ... | ... атауы |өнімнің |өнім ... ... |
| ... ... | |
| | ... | |
|1 жыл |218 |3,2 |697,6 |
|2 жыл | |3,68 |802,24 |
|3 жыл | |4,32 |941,76 |
|4 жыл | |3,04 |662,72 |
|5 жыл | |4 |872 |
|6 жыл | |4,96 |1081,28 |
|7 жыл | |2,72 |592,96 |
|8 жыл | |5,76 |1255,68 ... | |6,4 |1395,2 ... ... ... ... табыс (НӘТТ) қосымша құн салығынсыз (ҚҚС-
сыз)
НӘТТ ... табу үшін ... ... ... табысты
қосылған құн салығын өтеу коэффициенттеріне көбейтеміз.
Қосылған құнға ... ...... салықтың бір түрі. Түпкілікті
тұтынушы тауарлар мен қызметтерді сатып алу ... ... ... мен ... ... сатыларында төлейтін салықтың бір түрі ... Осы ... ... ... ... бәрі емес, тек өндіру мен
өткізудің осы буынында қосылатын құн ғана ... ... құн ... ... үстемелермен қоса жалақы, басқада кейбір шығындар
(соның ішінде несие үшін ... ... ... ... ... ... мына ... табамыз:
Яғни:
Немесе:
Кесте 5 – НӘТТ ҚҚС сізді анықтау
|Көрсеткіштің атауы ... ... ... |
|1 жыл |599,936 |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл |749,92 |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... |
|9 жыл ... ... ... ... Республикасында қойнау пайдаланушыларға ... бірі – ... Бұл ... ... түрде жылына бір рет ақшалай
түрде қойнау пайдаланушылармен төленеді. Салық салу ... - ... ... ... ... ... табылады. Роялти салық ... ... ... байланысты дифференцияларды бөледі (1-6%). Роялти –
қоймаларды пайдалану ... ... ... ... / өнім ... тікелей байланысты /. Роялти тыс өткізу операцияларынан түсскен
пайдаға жатады. Роялти сомасы инвестжоба бойынша 5 % -ға тең деп ... – 6 ... ... ... атауы |Роялти сомасы, млн.долл. |
|1 жыл |565,056 |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл |706,32 |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... ... ... ... ... ... ... ... ҚҚС-сыз, роялтисіз
Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс қосылған құнға ... ... ... жолмен анықталады. НӘТТ ҚҚС-сыз және роялти сомасы
арасындағы ... – 7 НӘТТ ... және ... ... |∑ ... ... ... ҚҚС-сіз |
|атауы |ҚҚС-сіз, | ... ... ... | ... |
|1 жыл |599,936 |565,056 ... |
|2 жыл ... |649,8144 ... |
|3 жыл ... ... ... |
|4 жыл ... ... ... |
|5 жыл |749,92 |706,32 |706,32 |
|6 жыл ... ... ... |
|7 жыл ... ... ... |
|8 жыл ... |1017,101 |1017,101 |
|9 жыл ... ... ... ... ... да ... түскен табыс (БӘТТ)
Басқа да іс-әрекеттерден түскен табыс – ... ... ... және пайдаланбаған мүліктерді сатудан түскен табыс
болып табылады. Басқа да ... ... ... тыс ... ... ... өнеркәсіптік жұмыстар мен ... ... тыс ... ... ... ... өзі бағалы қағаздардың
дивидендтері, жалғаудан түскен төлемдері мен ... ... ... ... ... құралады. Кәсіпорынның ағымдағы табысы
жалпы жиынтық табыстан ... ... мен ... ... ... көрінісі болып табылады.
Кесте 8 - Басқа да іс-әрекеттерден түскен табыс
|Көрсеткіштің атауы ... да ... ... ... |
| ... |
|1 жыл | |
|2 жыл | |
|3 жыл |50 |
|4 жыл |70 |
|5 жыл | |
|6 жыл |85 |
|7 жыл | |
|8 жыл |45 |
1. ... да ... ... ... ҚҚС ... да ... түскен табысқа салынған қосылған құн салынатын
салық сомасы басқа да іс-әрекеттен түскен табысқа қосылған құн ... ... – 9 ... ... ҚҚС ... атауы ... ҚҚС ... ... |
|1 жыл |- |
|2 жыл |- |
|3 жыл |43 |
|4 жыл |60,2 |
|5 жыл |- |
|6 жыл |73,1 |
|7 жыл |- |
|8 жыл |- |
|9 жыл |38,7 |
2. ... да ... ... табыс ҚҚС-сыз
Басқа да іс-әрекеттен түскен табыстың қосылған құн ... ... да ... ... ... пен басқа да іс-әрекеттен түскен табысқа
салынған қосылған құн салығы сомасының айырмасына тең болады:
Кесте 10 – Басқа да іс-әрекеттерден түскен ... ... ... ... ҚҚС-сыз, млн.долл. |
|1 жыл |- |
|2 жыл |- |
|3 жыл |7 |
|4 жыл |9,8 |
|5 жыл |- |
|6 жыл |11,9 |
|7 жыл |- |
|8 жыл |- |
|9 жыл |6,3 ... ... ... ... табыс (ЖЖЖТ)
Кәсіпорынның жиынтық табысы – ... ... ... ... ... да ... түскен және тыс өткізу операциялардан түскен
табыстан ... ... ... ... ... ... құны, негізгі іс-
әрекеттерінен түскен табыс немесе тауарлық ... ... ... ... атауға болады.
Жалпы жылдық жиынтық табыс негізгі іс-әрекеттен түскен табыс пен ... ... ... ... ... ... 11 - ... жылдық жиынтық табыс
|Көрсеткіштің атауы | НӘТТ, млн.дол |БӘТТ, ... ... | ... | |
|1 жыл |599,936 |- |565,056 |
|2 жыл ... |- ... |
|3 жыл ... |43 ... |
|4 жыл ... |60,2 ... |
|5 жыл |749,92 |- |706,32 |
|6 жыл ... |73,1 ... |
|7 жыл ... |- ... |
|8 жыл ... |- ... |
|9 жыл ... |38,7 ... ... ... ... жиынтық табыс ҚҚС-сыз
Жалпы жылдық жиынтық табысқа қосылған құнның салықсыз сомасы – ... ... ... пен ... ... өтеу коэффициентінің көбейтіндісі
арқылы есептеледі:
Кесте 12 - Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС-сыз
|Көрсеткіштің атауы ... ... ... |
|1 жыл |599,936 |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл |749,92 |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... ... ... ... ... ... ... табыс ҚҚС-сыз, роялтисіз
Жалпы жылдық жиынтық табыс қосылған құн салығынсыз және ... ... ... ... табыс қосылған құнға салықсыз және роялтисіз
бен басқа да ... ... ... ... құн салығынсыздың
қосындысынан тұрады.
|ЖЖЖТ ҚҚС- сыз, роялтисіз = ЖЖЖТ ҚҚС – сыз – Σ ... ... ҚҚС – сыз, ... = ... ҚҚС – сыз + БӘТТ ҚҚС – сыз)+ Σ роялти |
|Көрсеткіштің атауы ... ... ... млн.долл. |
|1 жыл |565,056 |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл |706,32 |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... |
|9 жыл ... ... ... ... жұмсалым, қаржылар – кейіннен пайда, табыс алу немесе
әлеуметтік ... қол ... ... ... ... ... құндылықтардың барлық түрлері.
Күрделі қаржы 1900 млн. долл. (1,9 млрд.) бастапқы 5 жылға салынып
отырылды. ... ... – 45 % ... ... жылы – 25 % ... жылы – 15 % мөлшерінде, төртінші жылы - 10 % ... ... ... – 5 % ... инвестиция салынды.
Кесте 14 - Бастапқы инвестициялар
|Көрсеткіш атауы |1 |2 |
| |жыл |жыл ... ... ... ... ... ... ... отырған пайданы есептеу үшін пайдаланылатын
негізгі әдіс – уақытты ескеретін ақша құны болып ... ... ... әртүрлі уақыт кезеңінде келетін ... ... ... және
қаржыландырумен байланысты кез келген шешім, уақыт факторын ... ... ... түсінуді талап етеді.
Қарыз немесе несиеге ақша ұсынылған кезде, төлем сомасы жай немесе
күрделі ... ... ... ... I – ... ... жалпы ұзақтылығы біткеннен кейін, қазіргі ақшаның болашақтағы
құны төмендегі формула арқылы анықталады:
Инвестжоба бойынша қарыздалған ақщша ... ... құны (7 ... ... есептеледі:
Кесте 16 - Қарыздалған қазіргі ақшаның болашақтағы құны
|Көрсеткіштің атауы |1 -9 жыл ... |
| | ... ақша ... |FVn(9) = PV(1+0,8) = ... құны (8%) , млн. дол. | |
| ... = ... д. ... ... ... жалпы % (пайыз) сомасы
Инвесторға төленетін жылдық ... сома - ... ... ... ... он жылға бөліп тастағанда тең болады:
Кесте 17 – ... ... ... % ... сомасы
|Көрсеткіштің атауы |1 -9 жыл ... |
| | ... ... ... ... (%) ... ... | ... ... ... ... ... табыс
Тазартылған жалпы жылдық жиынтық табыс – жалпы жылдық жиынтық табысқа
қосылқан құнның салығынсыз, роялтисіз және инвесторларға ... ... ... ... құралады.
Кесие 18 – Тазартылған жалпы жылдық жиынтық табыс
|Көрсеткіштің ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |млн.долл. | |
| ... | | |
|1 жыл ... |565,056 ... |
|2 жыл | ... |527,7138 |
|3 жыл | ... |683,725 |
|4 жыл | ... ... |
|5 жыл | |706,32 ... |
|6 жыл | ... ... |
|7 жыл | ... |358,197 |
|8 жыл | ... ... |
|9 жыл | ... ... ... ... ... табыс /Брутто табыс/
Салық – құрылған және анықталған заңмен белгіленген ... ... ... алым алу, бұл алым – ... ... табысының бір
бөлігі.
Салық салу – бұл ... және ... ... ... ... үшін ... құрал болып табылады.
Салықтың негізгі түрлеріне табыс салығы, одан басқа қоғамның құқықты
мүшелерінің табыстарына, ... ... ... ... ... ... – төте салық түрі. Оны жеке ... ... ... мөлшерлеме бойынша төлейді.
Заңды ұйымдар мен жеке ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуі, заңды ұйымдар мен
жеке тұлғалардың мүлкі, өнім мен қызметтердің ... ... ... ... мен ... салық салынатын объектілер болып табылады.
Табыс салығын алу белгілі бір төменгі ... ... ... ... сәйкес табыс салығын өсірудің базасы жасалады, салық
төлеушілердің саны артады, ... ... ... қаржы –
қаражаттары көбейеді.
Салық салынатын табыс жалпы жылдық жиынтық табыс, өндірістік ... ... ... ... ... ... 19 - Салық салынатын табыс
| |ЖЖЖТ ... ... ... ... табыс, |
| |тазартылған, |млн.долл. ... |
| ... | | |
|1 жыл ... ... ... |
|2 жыл ... |471,04 ... |
|3 жыл |683,725 |446,4 |237,325 |
|4 жыл ... |286,2667 |188,636 |
|5 жыл ... |440 ... |
|6 жыл ... |477,0043 |349,832 |
|7 жыл |358,197 |248,064 |110,133 |
|8 жыл ... |437,4 ... |
|9 жыл ... ... ... ... ... салық сомасы
Салық салу жүйесінің басты буыны – ... ... ... акционерлік қоғамның таза пайдасынан алынады, яғни ... ... ... ... ... ... ... жедел амортизация,
табиғи кендердің азаюы, қайырымдылық қорлары төлемдері және т.б. ... ... ... ... салынатын табыс пен корпоративті салық
ставкасының ... тең. ... ... ставкасы – 30 %
мөлшерінде.
Кесте 20 - ... ... ... ... |Корпоративті салық сомасы, млн.долл. |
|1 жыл ... |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл ... |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... |
|9 жыл ... ... ... ... ... табыс (нетто табыс)
Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс) – салық салынатын табыстан
(брутто табыс) 30% мөлшерлемесімен (Салық Кодексіне ... ... ... ... ... салынғаннан кейін табыс (нетто табыс)= Салық салынатын табыс – ... ... ... ... 21 - ... ... ... салынатын табыс, |Корпоративті салық|Салық салынғаннан |
|атауы ... ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... |
|1 жыл ... ... ... |
|2 жыл ... ... ... |
|3 жыл |237,325 ... ... |
|4 жыл |188,636 ... ... |
|5 жыл ... ... ... |
|6 жыл |349,832 ... ... |
|7 жыл |110,133 ... ... |
|8 жыл ... ... ... |
|9 жыл ... ... |413,978 ... ... ... дивиденд көлемі
Инвестжоба бойынша акционерлерге төленетін дивиденд көлемі ... ... ... 22 - ... ... ... ... атауы |1 |
| |жыл |
|1 жыл ... |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл ... |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... |
|9 жыл |344,278 ... ... ... ақша ... таза ... ... күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ... үшін ... ... ... ... ескеретін ақша құны болып
табылады. Күтіліп ... ақша ... таза ... бағалы
қағаздарға және дивидендтерге ... ... ... ... ... ... және өткен жылда төленген ... ... ... ... ... құрылады:
Амортизация – кешеннің негізгі объектілеріне байланысты құрал-
жабдықтардың баланстық құнын есептейді. ... өтеу ... ... Ескірген машиналар мен ... ... ... ... ... ... пайдаланып, дұрыс саясат жүргізе ... ... ... өте зор. Амортизациялық төлем (өтелім жарнасы) негізгі
қордың тозығын толтыру үшін, яғни оны ұдайы өндіру ... осы ... ... ... ... ... керек. Өнімнің өзіндік құнының және айналыс
шығындарының элементтерін құрайды. Амортизация бір ... ... жыл ... ... ... ... ... негізгі
қорлардың құнына және қызмет ету мерзіміне байланысты болады.
|КОАҚТА = Таза табыс-Бастапқы инвестиция +Амортизация ... 26 - ... жыл|2 жыл |3 жыл |4 жыл |5 |6 жыл |7 жыл ... | | | |жыл | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | |
|2 |3 ... |0,98 |94,033 ... |ӨАҚ2 |
| | | | | |3 | | |
|3 |3 ... |7,184 |0,951*7,18|6,831531 |ӨАҚ3 |
| | |4))] | | |4 | | |
|4 |4 ... |86,629 ... |ӨАҚ4 |
| | ... | | |29 | | |
|5 |5 ... ... |ӨАҚ5 |
| | ... | | |554 | | |
|6 |5 ... ... |ӨАҚ6 |
| | ... | | |465 | | |
| | ... | | | | | |
|7 |6 ... ... |ӨАҚ7 |
| | ... | | |047 | | |
| | ... | | | | |
|8 |3 ... ... |ӨАҚ8 |
| | ... | | |517 | | |
| | ... | | | | |
| | |+0,07)] | | | | | |
|9 |3 ... ... |ӨАҚ9 |
| | ... | | |147 | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | | |
3 ... ... тиімділігін негізгі критерийлер арқылы талдау
және бағалау
Халқаралық тәжірибеде инвест жобаың тиімділігін талдауда және ... ... ... ... ... ТАҚ ... ... құн), дол.т;
• ПІН ( пайданың ішкі нормасы), %;
• Инвест жобаның өтелу мерзімі немесе күрделі қаржылардың қайтып
келу мерзімі, ... ... ... ... ... ... ... индексі. [КҚЭТ, ИТИ], бірлік үлес.
3.1 Таза ағымдағы құн
Инвест жобны талдаудаең ... ... Таза ... құн [ ТАҚ] ... Таза ... ... /ТАҚ/ көрсеткіші инвестиция табыстылығының
маңызды критерийі болып табылады. ТАҚ проценттің белгілі ставкасында
дисконтталған, күтіліп отырған барлық жыл ... ақша ... ... ... ... қаншаға көп екендігін көрсетеді.
Инвестициялық жобаның ТАҚ-ы ... ... ... ... таза ағынының ағымдағы құны минус жоба ... ... ... анықталады.
| |
|n ... ... Σ - БИ |
|t =1 (1- i)t ... ... яғни ... ақша ... болашақ ағыны бастапқы
инвестицияны жабатын болса, жоба ... ... деп ... Ал ... яғни ... ... ақша сомасы күрделі қаржы сомасынан аз ... ... бас ... болады.
Ереже ТАҚ: ТАҚ > 0, онда КОАҚТА > БИ; ИЖ ... ... < 0, онда ... < БИ; ИЖ ... залалды
ТАҚ-ты біле отыра, ақша қаражаттарын инвестжобаға салып, ... көну ... пе ... жай ғана ... ... салу ... ... шешімнің біреуіне келеміз.
3.2 Инвестициялық жобаны өтеу кезеңі
Инвестицияны қайтару кезеңі ... ... өтеу ... ... ... күтіліп отырған ақша қаражаттарының ... ... ... сомасын тең бөлуді талап ететін жылдар санына тең
болады.
Күрделі ... ... ... ... 28 - ... ... өтеу кезеңі
|Көрсеткіштің атауы | ... ... ... |938,392 ... ... | ... ... сомасы, млн.долл|2000 ... ... ... ... алғашқы жылынан бастап өзгертілген
ҚОАҚТА ның жиынтық сомасы бастапқы инвестиция көлемінен үлкен, сондықтан
инвестициялар ... ... ішкі ... (ПІН)
Инвестиция бойынша табысты есептеудің ең кең тараған критерийі – бұл
пайданың ішкі нормасының /ПІН/ әдісі немесе ақша ... ... ... табылады.
Пайданың ішкі нормасы – бұл белгілі пайыздық ставка бойынша
дисконтталған ... ... ақша ... таза ... ... ... сомасын теңестіретін есептеу ставкасы.
ПІН – бұл жобаның бүкіл қызмет барысында есептелген, таза ағымдағы
құнды / ... ... ... ... ... ... ... ставкасының бастапқы мәні:
f ТАҚ1
ПІН = k + * (k2 ... ТАҚ1- f ... ПІН: Егер ПІН > i , онда жоба ... егер, ПІН < і, онда жоба
қабылданбайды.
Бұл көрсеткіш инвестицияны талдаудың 2-ші ... ... ... ... ... қиын ... немесе зиянсыз нүктесін
/пайдалылық табалдырығы/ қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... яғни бұл ... қаншалықты маңызды,
тиімді, қаншалықты оны іске асыру ... одан ... ... ... ... білу ... ... міндетті түрде ТАҚ-ты, ПІН-ді,
КОАҚТА-ны ескеріп,анықтап алуымыз керек.
Ол үшін жобада, алдымен, құнсыздану индексі берілді:
Кесте 29 - Құнсызда-ну ... ... |1 |
| |жыл |
|1 жыл ... |
|2 жыл ... |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл ... |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... |
|9 жыл ... ... 31 - ТАҚ ... ... ... атауы |8% |18% |
|1 жыл ... ... |
|2 жыл ... |-733,864 |
|3 жыл ... ... |
|4 жыл |-731,48 ... |
|5 жыл ... ... |
|6 жыл ... ... |
|7 жыл ... ... |
|8 жыл ... ... |
|9 жыл ... ... ... 32 - Өзгертілген ТАҚ-тарды салыстыру кестесі
|Жыл |ТАҚ , 16% |ТАҚ , 26% |
|1 ... ... |
|2 ... ... |
|3 ... ... |
|4 |-731,48 ... |
|5 ... ... |
|6 ... ... |
|7 ... ... |
|8 ... ... |
|9 ... ... ... % ПІН-ді есептеу:
ПІН =8+37,67491/(37,67491- (-249,508))*(8-18)= 18,131
8-18 % ПІН-ді есептеу:
ПІН = 8+259,719/(259,719-(-149,344)=18,635
Кесте 33 - ПІН өзгертілген ... ... |1 |2 ... |жыл |жыл |
|1 жыл ... ... |
|2 жыл ... |-732,513 |
|3 жыл ... ... |
|4 жыл ... |-683,438 |
|5 жыл ... |-535,49 |
|6 жыл ... ... |
|7 жыл ... ... |
|8 жыл ... ... |
|9 жыл ... ... ... ... ... кестесі
|жыл |ТАҚ , 8% |ТАҚ, 18% |
|1 ... ... |
|2 ... ... |
|3 ... ... |
|4 ... ... |
|5 ... |-535,49 |
|6 ... |-349,076 |
|7 ... ... |
|8 ... ... |
|9 ... ... ... % ПІН-ді есептеу:
ПІН = 0,8+197,272/(197,272-(-160,153))*(8-18)= 18,552
8-18% ПІН-ді есептеу:
ПІН = 0,26+492,936/(492,936-(-26,778))*(8-18)= 18,948
Кесте 35 - ПІН ... ... ... |1 |
|атауы |жыл ... |30 ... ... ... |ПІН, % |ПІН, % |
|1 |- |- |
|2 |- |- |
|3 |- |- |
|4 |- |- |
|5 |- |- |
|6 |- |- |
|7 |- |- |
|8 |18,131 |18,552 |
|9 |18,635 |18,948 ... ... ... ... ... ... салық сомасы келесідей формуламен анықталады:
Пайданың ішкі нормасы 20%- ға жетпейтін болғандықтан жоғарғы пайдаға
салық салынбайды
3.4 Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі
Инвестициялық ... ... ... жүзеге асыру, инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысында
табылатын пайда ... ... ... және ... ... ... өмір сүру ... салықтық
жағдайларында және берілген жоба бойынша шығындар мен ... ... да ... қаржылардың экономикалық тиімділігін өзгертілген
күтіліп ... ақша ... таза ... ... инвестицияның
жалпы көлеміне қатынасымен анықталады:
| n ... ... = Σ ... ... ... 40 - Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі
|Көрсеткіш |1 |2 |3 |4 |5 ... |жыл |жыл |жыл |Жыл |жыл |
|1 жыл |218 ... |174,08 |3,2 ... |
|2 жыл | |301,4656 ... |3,68 ... |
|3 жыл | |285,696 |160,704 |4,32 ... |
|4 жыл | ... |103,056 |3,04 ... |
|5 жыл | |281,6 |158,4 |4 ... |
|6 жыл | ... |171,7215 |4,96 |1,664766 |
|7 жыл | |158,761 ... |2,72 ... |
|8 жыл | |279,936 |157,464 |5,76 ... |
|9 жыл | ... ... |6,4 ... ... нүктені есептеудің графикалық әдісі:
Залалсыздық нүкте – Жалпы жылдық жиынтық табыстың қисығы және ... ... ... нүктесін біпдіріді. Екі қисықтың қиынысқан
нүктесінен обцисса осьіне перпендикуляр түсіретін болсақ кәсіпорынның өнім
өндіру көлемі анықталады. Бұл ... ... ... ... ... және ... бұл ... залалды да емес, залалсыз да емес,
яғыни пайдалылығылы «0»-ге тең екендігін білдіреді. Жалпы ... ... ... ... ... ... нүктесі соғұрлым ордината осьіне,
яғыни, солға қарай жылжиды және кәсіпорын нормативті өнім ... ... ... ... Ал, егерде жалпы жалдық жиынтық табыс неғұрлым
төмен болса, залалсыздық нүктесі ... ... ... ... ... ... жылжиды жене осы арқылы кәсіпорынның өнім өндіру көлемі жоғары
екенін ... ... ... ... ... ... арқылы талдау және
бағалау
4.1 Өнім тиімділігі
Өнім тиімділігі брутто пайданың өзіндік құнның ... ... ... ... тең ... - Өнім ... ... ... 45 - Үлес ... ... ... ... 48 ... ... |1 ... |жыл ... ... | ... | ... |174,08 ... |160,704 ... | | | |
|1 жыл ... |- ... |
|2 жыл ... |- ... |
|3 жыл ... |- ... |
|4 жыл ... |- ... |
|5 жыл ... |- ... |
|6 жыл ... |- ... |
|7 жыл ... |- ... |
|8 жыл ... |- ... |
| |344,278 |- |344,278 ... ... ... пайда салық салынатын табыс, яғни брутто табыс өнімнің өндіру
көлеміне ... ... 52- ... пайда
|Көрсеткіштің атауы |Брутто пайда, млн.дол. |
|1 жыл ... |
|2 жыл |15,4005 |
|3 жыл ... |
|4 жыл ... |
|5 жыл ... |
|6 жыл ... |
|7 жыл ... |
|8 жыл ... |
|9 жыл |92,4058 ... ... ... ... - бұл ... пайда түрлерінің 1 өнімге шаққандағы
көлемі. Нетто пайданың бірнеше түрін бөліп көрсетуге болады.
Нетто ... – таза ... ... өнім ... қатынасы
арқылы табылады;
Кесте 53 - Нетто пайда
Көрсеткіш атауы |1 жыл |2
жыл |3
жыл |4 жыл |5
жыл |6 жыл |7
жыл |8 жыл |9 жыл | |НТ, ... ... ... ... ... |244,8824 |77,09312 |320,3202 |413,978 | |ТТ, млн.долл. |71,13547
|39,67168 |166,1275 |132,0452 |100,9536 |244,8824 |47,09312 |260,3202
|344,278 | |ТҚП, млн.долл. ... ... ... ... ... ... |260,3202 |344,278 | |Q, млн.долл. |3,2 |3,68
|4,32 |3,04 |4 |4,96 |2,72 |5,76 |6,4 | |НП |6,66895 ... ... |7,57152 ... |8,502918 |16,68334 |19,40522 | |
6.4 Кумулятивті табыс (КТ)
Кумулятивті ... 9 жыл ... ... таза ... ... ... = Σ 71,13547+39,67168+166,1275+100,9536+244,8824+47,09312+
+260,3202+344,278=1406,507млн.долл
ҚОРЫТЫНДЫ
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты - инвестжобаны бағалап, оның
тиімсіздігіне, не тиімділігіне көз жеткізу. ... ... ... ... ... ... ... бизнес үшін, компаниялардың, жобаны
қаражат құралдарының оңтайлы ... ... үшін ... таба ... ... табысқа жеткізетін қаржыландыруды таңдау үшін, компаниялар
әртүрлі қаржыландыру мүмкіндіктерін бағалау ... жиі ... ... альтернативтерін экономикалық
бағалауды жүзеге асыру , инвестициялық жобаларды ... ... ... ... мүмкіншіліктерін жүйелі анықтаумен және ... ... ... ... талдауда
қарастырып отырған жобаның арасында шығындар, ... және өнім ... ... ... және ... табу ... ... болуы мүмкін. Айырмашылықтар жобаның өмір сүру мерзімінде,
салықтық жағдайларында және ... жоба ... ... ... ... және ... әсерінде де болуы мүмкін.
Жобаның берілгені бойынша, пайдалы қазбалар компанияның кететін
шығынының көлемін, компанияның ... ... ... ... ... жөндеуге кеткен шығындар, еңбекақы қоры,
әлеуметтік шығындар, үстеме шығындар, айнымалы шығындар), ... ... ... ... табыс (НӘТТ), қосылған құнға салық
(ҚҚС), салық салынатын табыс (ССТ), жоғары пайдаға салынатын салық ... ... ... ... ... ... ... таза табыс,
таза қалдық табыс) анықталды. Мұнда ... ... ... ... көлемін анықтау қажет болатын. Сонымен қатар, компанияның
инвестициялық жобаның тиімділігін барлық критерийлер (күтіліп ... ... таза ... ... таза ... құн ... ... ішкі
нормасы (ПІН)), күрделі қаржылардың қайтып келу ... ... ... экономикалық тиімділігі, үлесі өзіндік құн.
Анықталған таза ағымдағы құн нәтижесінен пайдалы ... ... ... ... ... ... болады. Өйткені, таза ағымдағы
құн көрсеткіші нөлден кіші, ... ... ... ақша ... ... кіші және ... инвестицияны инвест жобада
берілген жылдар ішінде өтей алмайды, сол ... ... жоба ... ... Таза ... құн ... егер де қолма-қол ақша қаражаттарының
болашақ ағыны ... ... ... ... онда жоба ... деп ... Ал таза ағымдағы құн теріс, яғни ... ... ... күрделі қаржы салымынан аз болса, онда жобадан бас ... ... ... таза ... құн ... емес болғандықтан, инвестициялық
жоба тиімсіз деп табылады.
Пайданың ішкі ... ... ... инвест жоба тиімді, себебі
ПІН>i минималдыдан да максималдыданда жоғары.
Күрделі қаржылыардың экономикалық тиімділік ... ... ... ... себебі экономикалық тиімділіктің есепті әдісі ... ... ... ... ... ... критерийі бойынша курстық жұмыста
графикалық әдіс бойынша жетінші жылдың ... ... ... ... жуықтап 2 млн.т, яғни бұл ... ... ... ... көрсеткіші. Осы жылда кәсіпорын 2 млн.т өнім өндірсе,
бұл оның ... ... ... ... ... |218 |218 |218 |218 |218 |218 |218 |218 |218 | |өнд. ... |3,2 |3,68 |4,32 |3,04 |4 |4,96 |2,72 |5,76 |6,4 | |өнд. Өн. ... темп |1 |1,15 |1,35 |-1,05 |1,25 |1,55 |-1,15 |1,8 |2 | |Бастапқы
инвест. (К.Қ) |2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... ... ... |  |  |  |  |  |  |  | ... улес |160 |192 |217 |226 |209 |226 |228
|243 |249 | |пайда ... |1,5 |1,5 |2,1 |2,4 |1,9 |2,35 |2,5 |3,2 |3,5 ... ... (г\см3) |0,792 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |697,6 |802,24 |941,76 |662,72 |872 |1081,28 |592,96 ... | ... НДС\СІЗ рдс қтеу коэф |599,936 |689,9264 |809,9136
|569,9392 |749,92 |929,9008 |509,9456 |1079,885 |1199,872 | |НӘТТ\ге
салынатын ндс сомасы |97,664 |112,3136 |131,8464 |92,7808 |122,08 ... ... |195,328 | ... ндс\з роялтисіз |565,056 |649,8144
|762,8256 |536,8032 |706,32 |875,8368 |480,2976 |1017,101 |1130,112 |
|роялти ставкасы |5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... сум |34,88 ... |33,136 |43,6 |54,064 |29,648 |62,784 |69,76 | ... 20% НӘТТ ... |  |50 |70 |  |85 |  |  |45 | |БӘТТ НДС\сіз |0 |0 |43 |60,2 |0 |73,1 |0
|0 |38,7 | ... НДС ... |0 |0 |7 |9,8 |0 |11,9 |0 |0 |6,3 | ... 45% |900 |  |  |  |  |  |  |  |  | |қарыздалған қаражаттар 55%
|1100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... ... |1200 |200 ... |  |  |  |  |  | ... ... ... ... |122,1006 |  | 
|  |  |  |  |  |  | |Инвесторларға төленетін пайыз ставкасы,% |8 |  |  | 
|  |  |  |  |  | ... |697,6 |802,24 |991,76 |732,72 |872 |1166,28 ... |1440,2 | ... НДС\З |599,936 |689,9264 |852,9136 |630,1392
|749,92 |1003,001 |509,9456 |1079,885 |1238,572 | ... ... ... |649,8144 |805,8256 |597,0032 |706,32 |948,9368 |480,2976
|1017,101 |1168,812 | |ЖЖЖТ тазартылған |442,9554 |527,7138 |683,725
|474,9026 |584,2194 |826,8362 |358,197 |895,0002 |1046,711 | ... ... ... құны "і% ... |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |  | ... ... |56,67383 |237,325 |188,636 |144,2194 |349,832 |110,133
|457,6002 |591,3971 | ... ... ... сомасы |30,48663
|17,00215 |71,19751 |56,59079 |43,26583 |104,9496 |33,03991 |137,2801
|177,4191 | |Н,Т |71,13547 |39,67168 |166,1275 |132,0452 |100,9536
|244,8824 |77,09312 |320,3202 |413,978 | |Б,П ... ... ... |62,05131 |36,05486 |70,53064 |40,49009 |79,44449 |92,4058 |
|БП\ға салынатын салық сомасы |9,527072 |4,62015 ... ... ... ... |23,83335 |27,72174 | |НП, дол/т |6,66895
|3,234105 |11,53663 |13,03077 |7,57152 |14,81143 |8,502918 |16,68334
|19,40522 | |ЖПС -өткен жылдағы |  |  |  |  |  |  |  |37,5 |47,2 | ... ... ... ... 20% |  |  |  |  |  |  |200 |150 |150 ... ... ... салық сомасы 15% |  |  |  |  | | |30 ... | ... ... |71,13547 |39,67168 |166,1275 |132,0452 |100,9536
|244,8824 |47,09312 |260,3202 |344,278 | |ЖПС |  |  |  |  |  |  |  |0 |0
| ... құн ... |128 ... ... |110 |96,17021 |91,2
|75,9375 |71,14286 | |өндірістік шығындар |341,3333 |471,04 |446,4
|286,2667 |440 |477,0043 |248,064 |437,4 ... | ... ... өнд. ... 54% |184,32 ... |241,056 |154,584 ... ... |236,196 |245,8697 | |ҚОАҚТА |-944,545 |94,03328
|7,183524 |86,62918 |338,5536 |502,4647 |181,0477 |496,5162 |590,1477 |
|Инфляц.индекс |2 |3 |3 |4 |5 |5 |4 |3 |3 | |ТҚП ... ... ... ... ... |47,09312 |260,3202 |344,278 |
|КҚЭТ |-0,47227 |0,046076 |0,003416 ... ... ... |0,072872
|0,192152 |0,2216 | |ЭТ |0,469196 |  |  |  |  |  |  |  |  | |НТ |0,08 | 
|  |  |  |  |  |  |  | ... ... ... |301,4656 |285,696
|183,2107 |281,6 |305,2827 |158,761 |279,936 |291,4011 | |Өзгермелі
шығындар |174,08 |169,5744 |160,704 |103,056 |158,4 ... ... ... | ... нүкте |3,808136 |6,225335 |4,986317
|1,593912 |4,724832 |6,596647 |1,233603 |4,62429 |5,387652 | |Кум.табыс
|1406,507 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |218 |218 |218 |218 ... |218 |218 |218 | ... ... Тайкулакова Г. С., Алшембаева Л.Т. Кәсіпорын экономикасы ...... ... Алшембаева Л.Т. Салық жүйесі (дәрістер курсы). – Алматы, 2006
3. www.google.kz.
4. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа Жолдауы: «Қазақстан ... жаңа ... ... ... // Егемен Қазақстан, 2006 жыл, 1
наурыз.
5. “Қазақстан мұнай газ кешеніне ... ... ... ... бағалау” // Научный журнал Мин. ... ... ... 2004 год, №3, ... ... Г.А. “ҚР-ғы инвестициялық жобаларды шетелдік қарыздар
арқылы несиелеу механизмі” // Дисертация, Алматы, 2002 жыл.
7. Крылов Э.И., ... Э.И. ... ... ... и ... предприятия” // М., Финансы и стат., 2001 год, с. 384
8. Черняк В. З. Управление ... ...... 2004.
9. Егемен Қазақстан, 20 қаңтар 2004 жыл;
10. Смагулова Н.Т. Планирование и организация ... ... ... 2002г
-----------------------
t = 1
НП =
ТҚП
Q
Брутто пайда = Брутто табыс/өндіру ... = ТТ – Σ ... ... = ... ... табыс/ бастапқы инвестиция-
лар *100%
Өзіндік құнның үлесі = ЖЖЖТтазартылған – Салық салынатын
Табыс / өнім өндіру көлемі
Өнім тиімділігі =(Таза табыс/ өндірілген өнім ... ... ... ... = Таза ... * ... ... ставкасы
КОАҚТА = Таза табыс – Бағалы қағаздарға және дивидендтерге ... ... ... – акционерлерге төленетін дивиденд
көлемі - Өткен жылда төленген жоғары пайдаға салық со-
масы
Корпоративті салық ... ... ... ...
Бағалы қағаздарға және дивидендтерге салынатын
Таза табыс= салық сомасы ... ... ... ... пайдаға салынатын
Салық сомасы
Бағалықағаздарға Акционерлерге
салынатын = ... ди- + 0,15 ... ... ... көлемі
Корпоративті салық сомасы = Салық салынатын табыс * Кор-
поративті салық
ставкасы (0,3)
Салық ... ... = ... - Өндірістік
шығындар
ЖЖЖТтазартылған = ЖЖЖТ ҚҚС-сыз, роялтисіз – Инвесторларға
төлененетін жыл-
дық ... ... = PVo * ( 1+i ... ... роялтисіз = НӘТТ ҚҚС-сыз, роялтисіз + БӘТТ ... ... = ЖЖЖТ * ... = НӘТТ + ... ... = БӘТТ – ... салынған ҚҚС сомасы
БӘТТ-қа салынған ҚҚС сомасы = БӘТТ * ҚҚС ставкасы (0,14)
Тыс өткізу ... ... ... ... = ... жал- + ... жал- + ... табыс ... ақы ... ... ... ... валюта- пениялар
+ лық операция- ... ... ... ... ... ... + ... + қызметтер
түскен табыс
НӘТТ ҚҚС-сыз, роялтисіз = НӘТТ ҚҚС-сыз – ... ... ... = НӘТТ * 0,05 % ... ... ... /1,16279
НӘТТ ҚҚС-сыз=НӘТТ * 0,86
НӘТТ ҚҚС-сыз=НӘТТ * ҚҚС өтеу коэффициенттері
НӘТТ= Q(Өндірілген өнім көлемі)*P ( 1 тонна мұнай ... = ... құн + ...... құнының ақшалай көрінісі

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Басқарушылық шешімдердің сапасы мен тиімділігінің маңыздылығы8 бет
Тиімді шешім туралы ұғым23 бет
Қазақстан Республикасында тұрғын үй саласы нысандары құрылысының жобалық шешімдерінің тиімділігін бағалау136 бет
Ұйымдағы тиімді басқару шешімін қабылдау процесінің мысалын келтіру11 бет
Мұнай және газ өндіру компаниясы қызметінің техника-экономикалық көрсіткіштерін анықтау есебі48 бет
Мұнай-газ саласындағы кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткіштерді пайдалану арқылы инвестжобаның тиімділігін талдау14 бет
Бухгалтерлік есепті теориялық жағынан зерттеп, кәсіпорынның есеп саясаты және қабылданған басқару шешімдерінің дұрыстығын анықтау үшін бухгалтерлік есептің орнын, маңызын, рөлін көрсету және осының негізінде оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау29 бет
Матрицаларға амалдар қолдануды, анықтауыштар мәселелерін қарастыру, нәтижесінде сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу, яғни олардың шешімдерінің бар және жалғыз ғана болатындығын және оларды табудың әдістері (тәсілдері) туралы мәселелер50 бет
Алдын-ала тергеудің заңдылығын қамтамасыз ету мақсатындағы прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь