Азаматтық құқық туралы

1. Азаматтық қуқықтың жалпы сипаттамасы
2. Мәмілелер: үғымы түрлері, нысандары
3. Меншік құқығы
4. Некеге тұрудың шарттары, тәртібі және мұрагерлік
5. Азаматтық.құқықтық жауаптылық
Азаматтық қүқық — жеке және занды тұлғалардың, мемлекеттің және оның әкімшілік-аумақтық бөлшектерінің күнделікті өмірімен, іс-әрекеттерімен ажырамас байланыстағы Қазақстан Республикасы күқығының бір саласы. Тауар-ақша, катысушылардың теңдігіне негізделген мүліктік, мүлікпен байланысты жеке мүліктік емес қатынастар азаматтык күқыктың пәні болып табылады. Жеке мүліктік емес қатынастардың мәніне жатпайтындыктан, әрі баска заңнамаларда карамағандыктан, мүліктен тыс, жеке мүліктік емес катынастарымен заңнамалармен реттеледі.
Азаматтық құқык реттейтін қоғамдық қатынастардыңнегізгі түрлерінің біріне, құкықтык нормалардың ықпалына ұшырайтын мүліктік қатынастар жатады. Материалды игіліктермен (мүлікпен, жұмыспен, кызмет көрсетумен, ақшамен, бағалы кағаздармен, т.б. мүліктсрмен) байланыстығы қогамдык катынастар мүліктік қатынастар деп аталады. Мүліктік қатынастар мүлікке деген меншіктік катынастардың негізінде туындайтындыктан, азаматтык заңнамалардың іс-әрекетіне багынады. Осы тұрғыдан, мүліктік қатынастар дегеніміз мүлікті алу, иемдену, не баска субъектілерге беру барысындағы катынастар. Бұл катынастар нарыктық катынастар барысыида, сату немесе тауар-ақша қатынастарына айналады Сондықтан нарық жағдайында тауар-ақша қатынастары азаматтық құқықтық реттеудің негізгі объектісі болады.
Азаматттык кұкык тек қана мүліктік емес, сонымен бірге жеке мүліктік емес катынастарды да реттейді. Қазақстан Республикасының азаматтык заңнамалары екі түрлі жеке мүліктік емес катынастарды: 1) мүлікпеп байланысы жске мүліктік емес және; 2) мүліктен тыс, мүлікгік емсс кагыпасгарды ретгейді.
Мүлікпен байланысты жеке мүлік тік смес қатынастарға авторлык, өнертапқыштык сияқты катынастар жатады. Мысалы, бір ұйымның екінші бір заңды түлғанын тауарлы белгісін пайдалануы, соңғысына зиян шектіруі, атына кір келтіруі мүмкін.
Мүліктен тыс, мүліктік смес катынастар, мүліктік катынастар сияқты емес, баска фактілердін, баска субъектілердің арасында пайда болады. Олар мүліктік мазмұны болмайтын, ақшалай бағалауға келмейтін, жскс және заңды тұлғалардан айырмайтын игіліктерге байланысты туындайды.
        
        Жоспары:
* Азаматтық қуқықтың жалпы сипаттамасы
* Мәмілелер: үғымы түрлері, нысандары
* Меншік құқығы
* ... ... ... тәртібі және мұрагерлік
* Азаматтық-құқықтық жауаптылық
1. Азаматтық қүқықтың жалпы ... ... -- жеке және ... ... ... және оның ... бөлшектерінің күнделікті өмірімен, іс-әрекеттерімен ажырамас байланыстағы Қазақстан Республикасы күқығының бір саласы. Тауар-ақша, ... ... ... ... ... байланысты жеке мүліктік емес қатынастар азаматтык күқыктың пәні болып табылады. Жеке мүліктік емес қатынастардың мәніне жатпайтындыктан, әрі баска ... ... ... тыс, жеке ... емес ... заңнамалармен реттеледі.
Азаматтық құқык реттейтін қоғамдық қатынастардың негізгі түрлерінің біріне, құкықтык нормалардың ықпалына ... ... ... ... ... игіліктермен (мүлікпен, жұмыспен, кызмет көрсетумен, ақшамен, бағалы кағаздармен, т.б. мүліктсрмен) байланыстығы қогамдык катынастар мүліктік қатынастар деп аталады. ... ... ... деген меншіктік катынастардың негізінде туындайтындыктан, азаматтык заңнамалардың іс-әрекетіне багынады. Осы тұрғыдан, мүліктік қатынастар дегеніміз мүлікті алу, иемдену, не баска ... беру ... ... Бұл ... ... ... ... сату немесе тауар-ақша қатынастарына айналады Сондықтан нарық жағдайында тауар-ақша қатынастары азаматтық құқықтық ... ... ... ... ... тек қана ... емес, сонымен бірге жеке мүліктік емес катынастарды да реттейді. Қазақстан Республикасының азаматтык заңнамалары екі ... жеке ... емес ... 1) мүлікпеп байланысы жске мүліктік емес және; 2) мүліктен тыс, ... емсс ... ... ... жеке ... тік смес қатынастарға авторлык, өнертапқыштык сияқты катынастар жатады. Мысалы, бір ұйымның екінші бір заңды түлғанын тауарлы белгісін пайдалануы, соңғысына зиян ... ... кір ... ... тыс, ... смес ... мүліктік катынастар сияқты емес, баска фактілердін, баска субъектілердің арасында пайда болады. Олар мүліктік мазмұны болмайтын, ... ... ... жскс және ... ... айырмайтын игіліктерге байланысты туындайды.
Азаматтық құқықтық қатыпастар. Азаматтық құқықтык қатынастар азаматтык күкықты түсіну үшін ... бар. ... ... ... ... ... бір- бірімен субъективті азаматтық кұқықтар мен міндеттер аркылы жалғанатын, азаматтық күкыкиен реттелетін мүліктік не ... ... жеке ... ... мүліктен тыс мүліктік емес катынастар. Азаматтық қуқықтық ... ... ... ... күкыктык катынастардың субъектілері зан жүзінде тең, осынысымен баска күкыктык ... ... бар; ... ... ... ... занда көрсетілген не көрсетілмеген негіздердің де барысында пайда болады; үшіншіден, азаматтық құқыктық ... ... мен ... бекітуде та- раптардың келісімі шешуші рөл аткарады; төртіншіден, азамат- тық кұкықтарды қорғаудың тәртібі мен төсілінің әзгешелілігі.
Азаматтық құкықтык катынастардың пайда ... ... ... фактілер жатады. Азаматгық құқықтар мен міндетгер зандарда кезделген ... ... ... мен ... тұлғалардың әрекеттерінен пайда болады, ейткені ол әрекеттер азаматтык ... ... ... жал- пы ... мен ... ... ... құкықтар мен міндеттерді туғызады. Қазакстан Республикасы Азаматтық кодексінің 7-бабына сәйкес азаматтык кұқықтар мен ... 1) ... ... ... мен озге де мәмілелерден, сон- дай-ақ зандарда кезделмегенімен, ... ... ... ... 2) ... ... ... жағдай- ларды туғызатын әкімшілік кұжаттардан; 3) азаматгық кұкықтар мен міндеттер белгілеген сот шешімінен; 4) заң кұжаттарында тыйым салынбаған ... ... ... жасау немесе ием- дену нәтижесінде; 5) өнертабыстар, өнеркәсіптік үлгілер, ғылым, әдебиет пен енер ... және ... ... езге де ... ... нәтижесінде; 6) басқа жакқа зиян келтіру салдарына, сол сияқгы басқа жак есебінен мүлікті негізсіз ... алу ... ... ... баю) салдарынан; 7) азаматтар мен занды түлғалардың езге де өрекеттері салдары- нан; 8) зандар азаматтык-кұкықтык жагдайлар басталуын бай- ... ... ... ... ... ... қатынастардың субъектілері. Азаматтық құкыктар мен міндеттер құкықтың субъектілері деп ата- ... ... ... ... тән. Азаматтык кұкықтық қатынастардың субъектілеріне азаматтар, занды тұлға- лар, мемлекет, сондай-ак әкімшілік-аумақтық бөліністер жата- ды. Аталған субъектілердің азаматтық кұкыктық ... ... ... олардың азаматтық қүқықтық қабілеттілікке және азаматтық әрекет қабілеттілігіне ие бола алуы.
Азаматтық қүқықтық қабілеттілік дегеніміз азаматтың заң- мен ... ... ие ... ... бір ... ат- ... қабілетгілігі. Аматтарға бірдей, ортак деп танылады. Азаматтың кұкык кабілет- ... ол ... ... ... қайтыс болған соң тоқтатылады. Азаматтық қуқықтық қабілеттілік дегеніміз: азамат Қазакстан Республикасы шегінде де, одан тыс жерлерде де мүлікті, соның ішінде ... ... ... ... мүраға алып, мұраға калдыруға; республика аумағында еркін жүріп-түруға және түрғылықты жер тандауға; республикадан тыс жерлерге ... ... ... жөне оның ... кайтып оралуға; заң күжаттарында тыйым салынбаған кез келген ... ... ... дербес өзі немесе басқа азаматтармен және занды тұлға- лармен бірігіп занды түлғалар кұру; заң ... ... ... кез ... мәміле жасасып, міндеттемелерге каты- су; өнертабыстарға, ғылым, әдебиет және енер шығармалары- на, интеллектуалдық кызметтің езге де туындыларына интеллек- туалдық меншік ... ... ... және ... зиянның орнын толтыруды талап етуге күкығы болады; баска да мүліктік және жеке күқықтары болады; өз ... мен өз ... ... ... әкесінің атын қоса, өз атымен кұкык- тар мен міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асырады. Зандар бойынша азаматтардың жасырын түрде кұкықтар ... ... ... ... жағдайлары немесе бүркеншік ат (ойдан шығарылған есімді) пайдаланатын реттері кезделуі мүмкін; азаматтүракты немесе кәбінесетұратын елді мекен оның тұрғылыкты жері деп ... Он төрт ... ... адам- дардың немесе корғаншылыктағы азаматтардың түрғылыкты жері олардың ата-анасының, асырып алушыларының немесе корғаншыларының түрғылықты жері ... ... ... күкықтык кабілеттілігі олар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін пайда болып, өздерінің кызметін ток- ... ... ... ... ... ... өзінің іс-қимылымен белгілі бір күкықтарға ие бола алу және сол қүкықтарды іске ... алу және ... бір ... ... алып жүре алу кабілеттілігі. Азаматтык қабілеттіліктің әрекет қабіяеттйіігі жоқ, жартылай, толық емес, толық, шектелген де- ген ... ... ... ... ... балалардың әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылады. Сонымен бірге, жүйке ауруы немесе акыл-есінің кемдігі салдарынан өз өрекеттерінің мәнін түсіне алмайтын не- месе не ... ... ... сот ... қабілеттілігі жоқ
заматгыкқұкыккабілетгілігі барлықаза-тчі гануы мүмкін, соған байланысты оған ... Осіц ... ... ... 6 -- 14 ... ... балаларға 11 и і А іаматгык заңнамалар бойынша олар үшін мәмілелерді, егер ііі 11 к үжаттарында өзгеше ... ... ... ата-ана- >і.і. асырап алушылары немесе корғаншылары жасайды. Он төрт і ,к і а дейінгі ... ... ... жасына лайык- іы жасай салып орындалатын түрмыстык ұсак ... өз ос і імше ... ... төрт ... он ... ... ... кәмелетке толмаған- тірдын толық емес әрекет қабілеттілігі бар деп мойындалады. I >у іі ... ... ... ... ... алу- ... нарының немесе корғаншыларының келісімімен жасайды. Мүпдай келісімнің нысаны зандарда кәмелетке толмағандар і асаіітын мәміле үшін белгіленген ... сай ... ... Он к>>рі ... он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мідерінін табысына, стипендиясына, өзге де кірістеріне және >1 шері жасаған интеллектуалдык меншік кұкығы объектілеріне

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Азаматтық құқық бойынша әрекетқабілеттілік ұғымы»54 бет
«мұнай және газ саласындағы азаматтық-құқықтық шарттар»40 бет
Адвокаттың азаматтық-құқықтық дауларға қатысуы21 бет
Азаматтардың жеке өмірін азаматтық құқықтық қорғау түсінігі және белгілері61 бет
Азаматтық іс жүргізудегі адвокаттың құқықтық жағдайы66 бет
Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастар3 бет
Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері6 бет
Азаматтық қатынастардың негізгі қатысушыларына қойылатын құқықтық талаптарға саралау жүргізу75 бет
Азаматтық құқық - құқық саласы ретінде32 бет
Азаматтық құқық бойынша өкілдік беру60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь