Корпорация қаржысы

1 Корпорациялар қаржысы: олардың қаржы ортасын ұйымдастырудың теориялық негізі
1.1 Корпорацияның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысының мазмұны
1.2 Корпорация қаржысын ұйымдастырудың қағидалары
1.3 Корпорациялар қаржысын ұйымдастырудың ішкі жүйесі

2 «Қызылорда энерго» ЖШС . нің қаржылық жағдайын талдау

3 Корпорацияның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысын ұйымдастыру жолдарын жетілдіру

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі кәсіпорын мен корпорацияның қаржылық жағдайын ұйымдастыру және де оның жағдайын жақсартуға бағытталған жұмыстарды жүргізу болып табылады. Қаржылық жағдайды ұйымдастыру, қаржы ресурстарын пайдалануын, орналастыруын және барын көрсететін қаржылық көрсеткіштердің жиынтығы болып келеді. Корпорацияның қаржы ортасын ұйымдастырудың сәтті болуы, талданып жатқан мәліметтердің толықтылығы мен нақтылығына байланысты болады.
Кәсіпорын өзінің қызметін тікелей жоспарлайды және шығарылатын өнімге сұранысты негізге ала отырып өзінің даму келешегін белгілейді. Жедел және ағымдағы жоспарлар өнімді тұтынушылармен және материалдық ресурсты жеткізушілермен жасалған шарттарға негізделеді. Қаржы жоспары өндірістік жоспарда қарастырылған іс-шараларды ақша ресурсымен қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік бюджет жүйесінің мүддесіне кепілдік беруі тиіс. Айналым қаражатын толықтыру негізінен меншік қаржылай ресурстың (таза пайданың), ал өзін-өзі өтеу принципі корпорацияны дамытуға салынған қаражат таза пайданың және амортизациялық аударымның есебінен өтелуге негізделеді. Осы қаражат кэсіпорынға (корпорацияға) тиесілі меншік капиталдың барынша төмен шамадағы нормативтік экономикалық тиімділігін қамтамасыз етуге тиіс.
Корпорациялар қаржысы – бұл корпорацияның негізгі және айналым капиталын, ақшалай қаражат қорларын қалыптастыру және оларды пайдалану процесінде пайда болатын қаржы немесе ақша қатынастары.
Қаржылық - экономикалық дағдарыстар, әдетте, өнеркәсіптік кәсіпорындардың әлеуетіне кері әсерін тигізеді: негізгі капитал тозады, еңбек өнімділігі азаяды, жас және білікті мамандар өндірістен кетеді.
Кәсіпорын мен корпорацияның қаржысын ұйымдастыру принциптері
оның қызметінің мақсаттарымен және міндеттерімен тығыз байланысты.
Корпорацияның қаржысын ұйымдастыру принциптеріне төмендегілер жатады:
- шаруашылық қызметті өэін-өэі реттеу;
- өзін-өзі өтеушілік және өзін-өзі қаржыландыру,
- айналым қаражатын қалыптастыру көздерін меншік және қарыз бойынша бөлу;
- қаржы резервтерінің болуы.
Қаржылық жағдайды ұйымдастыру кәсіпорынның шаруашылық қызметін ұйымдастырудың қорытындылаушы кезеңі болып табылады, және ол 3 сатыны қамтиды: қаржыны жоспарлау, ақша айналымын басқару жөніндегі жедел қызмет, бақылау-талдау жұмысын құрайды.
Кәсіпорын қызметінің қаржылық, өндірістік және коммерциялық жақтары арасында тығыз байланыс пен өзара тәуелділік бар. Осылайша қаржылық қызметінің жетістігі, көбінесе оның өндірістік сату көрсеткіштерімен анықталады. Кәсіпорынның өзі алатын төлемдерді және ақша қаражаттарын алуы оның өнімді сатуына, алдын ала қарастырылған сұрыпталымды ұстап тұруына, өнім сапасының қажетті деңгейге сәйкестігіне
1. Баян Көпешова « Корпорациялар қаржысы ». Алматы 2010
2. http://www.kazcargo.kz
3. Бигельдиева З.А. Корпоративтік қаржы: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2010.- 150 бет (25 дана)
4. Балабанов И.Т. « Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта » Издание 2 – е, доп. М: Финансы и Статистика. 2008
5. Радинова В.М. « Финансовая устойчивость прадприятия в условиях инфляции ». – М.: Издательство перспектива 2011.
6. Дүйсенбаев Қ.Ш. “Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау.” Оқу құралы.— Алматы : Экономика. 2010.
7. «Қазтеміртранс» АҚ – ның ресми сайтынан
8. Селезнева Н.Н. Ионова А.Ф. « Финансовый анализ » М: Юнити - Дана. 2011
9. Стоянова Е.С. « Финансовый менеджмент » 5- е издание перер. и доп. М: Перспектива. 2011
10. Агайдаров А. « Совершенствование методики финансового анализа, как фактор улутшения финансового состояния предприятия » // РЦБК 2008.№ 8, с 33 – 3
11. Жуйруков К.К. « Анализ активов предприятия » // Бухгалтер и Налоги. 2012. № 7, с 21 - 24
12. Ковалев В.В. « Финансовый анализ : методы и процедуры » М: Финансы и Статистика. 2013
13. Ефимова О. « Анализ эфективности управления запасоми » // Мир финансов. 2012. № 9, с 6 -12
14. Сейдахметов Ж.И. « Финансовая устойчивоть предприятия » // Каз ЭУ хабаршысы. 2015. № 1, с 29- 32
15. Закон республики Казахстан « О банкротстве » с изменениями и дополнениями, внесенные в соответствии с законами РК от 21.01.97. № 61- 1 с изменением 23.02.06.// Нормативные акты по финансам, налогам, бух. учету. и страхованию. 2006 № 11, с 3 - 63
16. Нукушев А. « Анализ вероятности банкротсва » // Транзитная экономика, 2010, №36 с 23 – 43
17. Мухамбетов Т.И., Нукушев А.Г. « Банкротство и антикризисное управление »
18. Бедников М.А. Джамай Е.В. « Совершенствование диагностики финансового состояния промышленного предприятия » // Менеджмент в Росии и зарубежом, 2012, №5
19. Бригхэм Ю. Эрхард М. « Финансовый менеджмент »: 10 – е издание. Перевод с англииского под ред. Дорофеева Е.А. – СП б Питер. 2014
20. Калымбетова Д.Ж. « Особенности методическихподходов к диагностике аентикризесного управлением предприятием » Материалы международной научно – практической конференции « Бизнес и образование : вектор развития » Алматы , 2015.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 Корпорациялар қаржысы: олардың қаржы ортасын ұйымдастырудың теориялық
негізі
1.1 Корпорацияның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысының мазмұны
1.2 Корпорация қаржысын ұйымдастырудың ... ... ... ... ішкі ... ... энерго» ЖШС - нің қаржылық жағдайын талдау
3 Корпорацияның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысын ұйымдастыру
жолдарын ... ... ... ... ... ... мен корпорацияның
қаржылық жағдайын ұйымдастыру және де оның ... ... ... ... ... ... Қаржылық жағдайды ұйымдастыру, қаржы
ресурстарын пайдалануын, орналастыруын және барын көрсететін ... ... ... ... ... қаржы ортасын
ұйымдастырудың сәтті болуы, талданып жатқан мәліметтердің толықтылығы мен
нақтылығына байланысты ... ... ... ... жоспарлайды және шығарылатын өнімге
сұранысты негізге ала отырып өзінің даму келешегін ... ... ... ... ... тұтынушылармен және материалдық ресурсты
жеткізушілермен жасалған шарттарға негізделеді. ... ... ... ... іс-шараларды ақша ресурсымен қамтамасыз ету,  сондай-
ақ мемлекеттік бюджет жүйесінің мүддесіне кепілдік беруі ... ... ... негізінен меншік қаржылай ресурстың (таза пайданың), ал
өзін-өзі өтеу принципі корпорацияны дамытуға салынған қаражат таза пайданың
және амортизациялық аударымның есебінен ... ... Осы ... ... тиесілі меншік капиталдың барынша төмен шамадағы
нормативтік экономикалық тиімділігін қамтамасыз етуге тиіс.
Корпорациялар қаржысы – бұл ... ... және ... ... қаражат қорларын қалыптастыру және оларды пайдалану
процесінде пайда болатын қаржы ... ақша ... - ... ... ... өнеркәсіптік
кәсіпорындардың әлеуетіне кері әсерін ... ... ... ... ... азаяды, жас және білікті мамандар өндірістен кетеді.
Кәсіпорын мен корпорацияның қаржысын ұйымдастыру принциптері
оның қызметінің мақсаттарымен және міндеттерімен тығыз байланысты.
Корпорацияның қаржысын ұйымдастыру принциптеріне төмендегілер жатады:
- шаруашылық қызметті өэін-өэі реттеу;
- өзін-өзі өтеушілік және ... ... ... ... ... ... және қарыз
бойынша бөлу;
- қаржы резервтерінің болуы.
Қаржылық жағдайды ... ... ... қызметін
ұйымдастырудың қорытындылаушы кезеңі болып табылады, және ол 3 ... ... ... ақша ... басқару жөніндегі жедел қызмет,
бақылау-талдау жұмысын құрайды.
Кәсіпорын қызметінің қаржылық, өндірістік және ... ... ... ... пен ... ... бар. ... қаржылық
қызметінің жетістігі, көбінесе оның өндірістік сату ... ... өзі ... ... және ақша қаражаттарын алуы
оның өнімді сатуына, алдын ала қарастырылған сұрыпталымды ұстап тұруына,
өнім сапасының ... ... ... және оны бір ... ... ... ... болады. Кәсіпорын алдына өзіне тән ... ... ... ... ... ... мен ... яғни кәсіпорынға әсер ететін ішкі және сыртқы факторлардан қорғау,
қауіптілік индикаторларының мониторингі жүйесін құру, ... ... ... қарсы шаралар қабылдау сынды өзекті мәселе туады
Курстық жұмыстың мақсаты: кәсіпорын ... ... ... және өндірісті басқару кезіндегі ... ... ... - ... басқару шешімдерін қабылдау үшін,
кәсіпорынның қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... ... жай - күйін бағалау болып табылады.
Кәсіпорынның ... жай - ... ... ... ең ... оның ... ... керек. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын ұйымдастыру және
де оның жағдайын ... ... ... жүргізу болып табылады.
Сонымен қоса бұл жұмыстардың нақты қай ... ... ... ... жұмыстың міндеті - ... ... ... белсенділігін болашағын аңықтау және кәсіпорынның қаржылық жай –
күйін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... қаржысы: олардың
қаржы ортасын ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... ЖШС - нің қаржылық жағдайын ... ... ... ... жай - ... баға ... Үшінші
бөлімінде Корпорацияның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысын
ұйымдастыру ... ... ... ... ... қаржылық қызметі - бұл оның осы ... ... және ... ... көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін
қызметі болып табылады. Ол ... ... ... ... ... ... пайдаланылуына, есеп және несие тәртібін сақтауға, меншікті және
қарыз қаражаттарының арасындағы арақатынастың рационалдылығына, ... ... ... етуі ... ... ... ... бағытталуы тиіс.
1 Корпорациялар қаржысы: олардың қаржы ортасын ұйымдастырудың
теориялық негізі
1.1 ... ... ... ... ... ... жүргізуші субъектілерінің каржысы - бұл қаржы
жүйесінің бірыңғай құрамдас бөлігі.
«Шаруашылық жүргізуші субъектілер» түсінігі соңғы уақытта шаруашылық
қызметке тартылуымен ... ... ... ... ... ... ... индивидуалды жеке кәсіпкерлерде және заңды ... ... ... жеке тұлғаларда қолданылады. Сонымен
қатар «шаруашылық ... ... ... ... құқықтық- ұйымдық
меншік формаларында және қызмет түрлерінде кең таралған.
Жоғарыда аталған «шаруашылық жүргізуші субъектілер» ... ... және ... ... ... ету ... «үй шаруашылығы»
(халық) қаржысы түсінігін жиі қолданады.
Қорыта келе, бұл басқа да ... ... ... ... жүзеге асыратын міндеттемелерді қабылдайтын, ... ... ... экономикалық бірліктер (ұлтгық шоттар
жүйесіндегі институционалды бірліктер) және экономикалық ... ... ... ұйымдық- экономикалық көзқарасынан орталық орынды жүйелі
ұйымдас- тырылған субъектілер - кәсіпорындар жэне ұйымдар алады: фирмалар,
компаниялар, ... ... ... ... ... ... (бірлестіктер) жәже т .б. Бұрын ... ... ... ... ... ... сирек қолданылады.
Дегенмен шаруашылық жүргізуші субъектілердің басым бөлігі материалдық
өндіріс саласында, яғни қоғамның ... ... ету ... - материалды
қоғамдық өнімін құрайды. Осы звеноның қаржысы қаржылардың бастапқы ... ... өз ... ... ... жүргізуші субъектілер қаржысы мен жалпы
мемлекеттің қаржысы ретінде бар болуы тауар-ақша ... ... ... әрекет етуімен шартталған. Тауар-ақша қатынастары
қоғамдык еңбекті бөлумен, меншіктің әртүрлі ... ... ... ... бөлу ... ... бөлек тауар өндірушілер мен қызмет
өндірушілер, әртүрлі түрдегі жеке ... бар ... және ... ... жеке ... ... ... анықтайды. Бөлек
тауар өндірушілер мен қызмет өндірушілер өзінің ... ... ... ... ... ... ... ақша үшін сату және ... ... ... нәтижесімен айырбастайды және өндіреді. Бұл тауар-ақша
қатынастар жиынтығы болып табылады.
Корпорацияның шаруашылық ... ... ... ... кеңейтілген ұдайы өндіріс үрдісінің негізгі жақтарын көрсетеді
және экономикалық заңдардың талаптарына сай оның жүзеге асырылуына ... Олар ... ... әрі ... ... ... ... мен
ақша кірістерін қолдану мен бөлу үшін ... Бұл даму ... ... ... ... ... ... басқару
жүйесінің маңызды экономикалық құралы болып табылатын жақсы және ... ... ... ... ... мәні жоқ. ... өндірістік қатынастармен ұлттық шаруашылықтың төменгі звеноларын
басқарудағы шаруашылық қызметінің тиімділігіне ... әсер ету ... ... өндірістік қатынастарды негіздейді.
Корпорацияның шаруашылык жүргізуші ... ... ... ... ассоциациялардың, салалық
министрлеррдің қаржыларын және ... да ... ... ... ... ... мекемелерді,
өнеркәсіпті жүзеге асыратын ауылшаруашылық, құрылысты, ... ... ... ... ... жобалық қызметті, халықтың ... ... ... ... үй ... ... әртүрлі қаржылық, кредиттік,
сақтандыру, ғылыми, ... ... ... ... ... ... ... көптүрлі сферадағы басқа да қызметтерді
ұсынуды өзіне косады.
Меншік нысандарының дамуы кәсіпорындардың жаңа ... ... ... ... жеке ... ... ... өнімдерді және
қызметтерді өндіру бойынша), акционерлі, араласқан, ... ... ... (шет елдердегі). Мемлекеттік кәсіпорындарды шетелдік
басқаруына немесе отандық инвесторларға ... ... ... ... тәртібі өзгереді, яғни жеткіліксіз формаларынан, демек меншікті
қолдану және жұмсау жаңа ... ... ... ... ... саты - ... ... сатып алу, яғни оны толық иемденуге
және біріккен немесе жеке меншікке айналуы.
Экономикалық реформа ... ... ... ... ... ... бөлу, сонымен қатар ... ... ... олардың бірігуі және коммерциялық негізіндегі
біріккен басқару органдарының - қоғамның, ... ... және т.б. осы ... ... есеп ... дамуы,
өзін-өзі басқару және өзін-өзі қаржыландыруға өңірлерді аударуда ... ... ... ... каржысы берілген саладағы техника-
лкоиомикалық негізінен шығатын үлкен ... бар. ... ... ... ... ұйымдарының негізгі қағидалары мен мәні ... ... ... ... және ... етудің жалпы
кағидаларымен шартталған. Шаруашылық ету субъектілерінің бастапқы звеносына
барлығын біріктіру ... және ... ... ала ... ... ету ... ... мәні мен сыртқы
формаларын көрсетеді. Негізгі құнды категориясы - қаржылық ... ... ... ... мәні ... ... ... формасы және мәні өзара байланысты. Бірақ олардың тұрактылығының
дәрежесі ... ... ... айқындау формасы мәніне қарағанда тез және
жиі өзгеретініне тартылған. Мысалы, ... ... ... арақатынасы бірталай өзгерген және ... олар ... ... кірісінен салық салу табысына, содан соң табыс салығына
трансформацияланған.
Корпорацияның шаруашылық қажеттіліктерін қаржыландыруға бюджеттен кері
қозғалыс құралы, негізінен ... ... ... алмастырылған;
кәсіпорын ішінде акша кұралы козғалысының нысаны, оның бөлімшелерінің, яғни
әкімшіліктерінің және ... ... ... ... бұл арақатынас
эквивалентті сипатқа ие және коммерциялык негізге аударылады. Қаржылық
ресурстардың кұрылымында, қалыптастыру және ... ... ... ... ... жатыр. Сонымен қатар қаржы мәні өзгеріссіз
болып табылады. Ол ... ... ... ғана емес, сондай-ақ
олардың даму деңгейімен, шаруашылық, әлеуметтік және мәдени құрылыстағы
мемлекеттің рөлімен және ... ... ала ... ... ... бұл, ең ... бөлу қатынасы. Бөлу жүйесі өзгерістерге тап болады, яғни
бұл жүйедегі қайта құрудағы күшеюінде, бөлу қатынастарының жеке ... ... ... ... ... ... ... бар.
Қоғамдык өнімді және ұлттық табысты бөлу әдістерінің және ... ... ... ... пен несиелік жүйе арқылы нарықтық
дамуының қатынасының процесінде өзгеруі, шаруашылық ... ... ... ... ... ... даму ... іске
асыруда, өндірістік қоғамдық еңбекті ... және ... ... ... және бөлу қатынастарының ынталандыру рөлін жоғарылату
мақсаты ... ... ... субъектінің қаржылары сферасындағы
көп түрлі қатынастары кеңейтілген ... ... ... Бұл
катынастар кеңейтілген ұдайы өндірісінің мыналардың арасындағы ... ... ... пен және оның ... ... ... тыс ... төлем жарналары кезінде, валюталық қорлар ... ... ... ... және ұзақ ... несиелерді ұсынғаны үшін
шаруашылық жүргізуші субъектілермен, несиелік жүйемен ... ... ... ... ... ... субъектімен және оның жоғары тұрған
ұйымдарымен арендалық төлем бойынша ... ... ... тарату
кезінде;
- Шикізаттар, материалдар, отын, дайын өнім, жұмыс пен ... ... ... әртүрлі шаруашылық жүргізуші
субъектілермен, соның ішінде делдалдық операциялар ... ... ... ... және ... ... бойынша сақтандыру органымен;
- Акцияны және басқа да ... ... ... және ... ... кәсіпорын құру кезіндегі үлестік катысуда және өзара
несиелеу ... ... ... ... арасында;
- Иемденуші мен жалдамалы жұмысшы арасында (жұмыскерлер мен
кызметкерлер) акцияны шығару және сол ... ... ... ... ... ... субъектілер ішінде ішкі шаруашылық
белгілеудегі мақсатты қорды қалыптастыру және қолданумен ... ... ... жинақтауды, резервті, валюталы, жөндеуші және мүмкін
болатын модификациясы;
- Шаруашылық жүргізуші субъектінің ... ... ... ... шығынды қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету процесіндегі
жеке меншік капиталды кұрылыспен. Сондай-ақ жеке меншік ... ... ... ... пен ... ... ... жүргізуші субъект қаржысының негізгі белгісі
болып мыналар табылады:
1) қаржылық ... ... оның ... ... ... әртүрлілігі;
2) өндірістік қорлардың міндетті болуы және осымен байланысты
қатынастардың пайда болуы. Яғни, ... ... ... ... және қайта тартуымен байланысты болатындығы. Өндірістік қорлар
- бұл өндірістің динамикалық элементі. Олардың қозғалысы ... ... өзі ... Сонымен қатар құн нысанының үздіксіз ауысуы жүріп
отырады. Кәсіпорынның қызметінің кез келген ... ... ... ... және ақша ... бола алады;
3) жоғары белсенділік, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің барлық
жағынан ықпал ету мүмкіндігі;
4) олар ... ... ... ... ... ... Корпорация қаржысын ұйымдастырудың қағидалары
Корпорациялардың қаржыларын ұйымдастыру қағидаларының сұақтары бойынша
экономикалық әдебиетте ... ... жоқ. ... ... ... субъектілерінің қаржыларын ұйымдастыру негізіне бірдей
қағидалар енгізілген.
В.В. Бочаров жэне В.Е. ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру қағидалары олардың қызметімен,
нақты қүрылтайшы қүжатымен, мақсаттарымен ... ... ... ... ... ... мыналар қатысты:
1) шаруашылық қызметінің өзін-өзі реттеуі;
2) өзін-өзі қаржыландыру және өз шығынын өзі өтеушілік;
3) айналым қүралдарының қалыптастыру көздерін ... және ... ... ... бар ... ... ... ғылыми-техникалық даму және өндірістік
бойынша шешімдерді толық дербес қабылдауға және іске асыруға ... ... ... ... ... еңбекті және қаржы
ресурстарының бар болуынан қорыта алғанда. Кәсіпорын өз ... ... ... ... нәтижесінде болашақтағы дамуды анықтайды және
жоспарлайды. Ағымдағы және оперативті жоспарлардың негізін ... ... және ... ... келіскен келісімшарт
құрайды. Қаржылық жоспарлар өндірістік жоспарларда қарастырылған шараларды
ақша ресурстарымен қамтамасыз етуге талап ... ... ... ... ... ... дендіруге де талап қойылған.
Корпорацияның қосымша қаржылық ресурстарын тарту үшін эмиссиялық
бағалы ... ... жэне қор ... ... ... ... өзі өтеушілік қагидасы корпорацияның дамуына ... ... және ... да ... ... ресурстары есебінен орнын
толтыруы керектігін ... Бұл ... ... ... ... экономикалық-нормативті тиімділігінің минимумын
қамтамасыз етуге талап ... Өз ... өзі ... кезінде ол
қарапайым ұдайы өндірістің меншікті көздері ... ... ... бюджет жүйесін енгізеді. Берілген қағидаларды жүзеге асыру,
тәжірибеде барлық ... ... ... және ... ... ... ... өз шығынын өзі өтеушіліктен ... ... ғана ... ... ... және ... ұдайы
өндірісті қамтамасыз ететін коммерциялык негіздегі каржылық ресурстарды
калыптастыруды, бюджет ... ... де ... каржыландыру қағидасының дамуы несиелік-есеп айырысу ... ... ... ... ... ... жауапкершілігінің болжайды. ІІІаруашылык келісімшарттарын
бұзғаны үшін санкция ... ... және ... ... келтірілген
шығындарды өтеу және өнімді жеткізу бойынша ... ... ... қалыптастыру көздеріне қарай меншікті және қарыз
түрлеріне бөлу шаруашылықтың жеке саласындағы өндіріс ... ... ... ... ... ... сипатында
айналым құралдарынығ пайда болу көздерінің күрамында меншікті айналым
құралдары ... ... ... ... нарықтық конъюнктураның мүмкін болатын
ауытқу шарттарындағы кәсіпорынның тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге қажетті.
Яғни, әріптестерінің ... өз ... ... ... жауапкершілігінің өсуі.
Қаржы резервтері акционерлік коғамда таза пайдадан, заңнамалық
тәртіппен қалыптасады. Басқа ... ... ... ... ... ... регламенттелген.
Сонымен қатар, қоса айтқанда, корпорация қаржыларын ... ... және ... ... шешімдерін кабылдауда
қамтамасыз етуі керек. Олардың ... ... ... ... ... Демек, меншікті және қарыз капиталды қалыптастыру,
мүлікті және көлемді ұлғайту әдістері, ақша ағымдарын оптимизациялау.
Шынында да, ... ... ... ... ... қаржыларының
қызмет етуі нарықтық экономикаға сәйкес нақтыланған қағидаларында орнығуы
тиіс.
М.В. Романовскийдің пікірінше, ... ... ... ... ... мыналар болуы мүмкін: жоспарлы кағидасы. Ол
шығындарды және ... сату ... ... ... конъюнктура есебінен, ал біздің жағдайда сұраныстың төлем
қабілеттігін қамтамасыз етеді. Яғни, қалыпты есеп ... ... ... Бұл ... ... ішкі ... қаржылық жоспарлау әдістерін
енгізу кезінде, демек бюджеттеуде және ... ... ... іске
асырылады;
- мерзімдердің қаржылық арақатынасы. Бұл инфляция жағдайларының және
валюта ... ... ... рөл ... ... алу ... уақытындағы минималды ажырауды қамтамасыз етеді. Сонымен ... ... осы ... ... ... ... ... және
т.б. орналастыру кезінде құнсыздануынан сақтау мүмкіндігі туындайды;
- иілгіштік, яғни ... - бұл ... сату ... ... ... және ... қызметі бойынша жоспарлы шығындардың
асуында маневр мүмкіншілігі ш қамтамасыз ... ... ... минимизациясы - бұл кез келген инвестицияларды
және ең «арзан» амалымен қамтамасыз етілетін басқа ... ... ... ... - ... ... ... деңгейіне жету мен
салыстыру бойынша неғұрлым жоғары ... ... ... және ... ... етуі ... ... тұрақтылық - бұл қаржылық тәуелсіздікті қамтамасыз ... (0,5) ... ... ... капиталдың бөлінген салмағының
критикалық нүктесі және ... ... ... ... болып
табылады. Демек, өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін ... ... ... ... ... ... ... отандық ғалымдар К.К. Жүйріков пен С.Р.
Раимов ... ... пен Р.С. ... ... экономиканың маңызды
қағидаларына келесілер жатады дейді:
- кәсіпорынның экономикалық жэне заңдық дербестігі;
- еркін бәсекелестікке аяқ ... ... ... ... кәсіпорын жұмысына мемлекеттің әкімшілік араласуына жол бермеу;
- сау (ірі) нарықтық-қаржы жүйе;
- нарықтық экономиканың негізгі қағидаларын мемлекеттік ... ... ... әр ... ... қаржылық (нарықтық)
механизмін құрайды:
- экономикалық және заңдық қызметін дербес жүзеге асыру;
- ... ... ... іске ... және де ... ... қамтамасыз етеді;
- өзінің мүліктеріне материалды жауапкершілік береді;
- еңбек нәтижесінде жұмыскерлердің материалды қызығушылығын қамтамасыз
ету.
Л.Н. ... ... осы ... басқа, тағы да жалпы
қағидалар бар. Кәсіпорынның ... ... ... ... қүрайды.
Сондықтан оларға мыналар қатысты:
- жоспарлық және жүйелілік;
- мақсатты бағыттылық;
- стратегиялық хабарда болу;
- диверсификация ... ... ... ақшалы инвестицияларды,
объектілерді және әртүрлі бағытталған қызмет бойынша көп ... ... ... ғалым В.Д. Мельниковтың ойынша, коммерциялық шаруашылық
жүргізуші ... ... ... негізгі қағидалары:
коммерциялық есеп айырысу;
- жоспарлылық;
- меншіктік барлық нысанның теңдігі;
- қаржы резервтерінің бар ... ... ... ... ... ... қорыта келе, корпорацияның
(кәсіпорынның) қаржыларын ұйымдастыру қағидаларына мыналар жатады деуге
болады:
- ... ... ... ... өтеу ... ... ... резервтері мен тәуекелдерді қамтамасыз ету;
- қаражаттарды меншік жэне карыз көздеріне бөлу;
- каражаттарды ... ... мен ... Корпорациялар қаржысын ұйымдастырудың ішкі жүйесі
Корпорация қаржысы - бұл негізгі және айналым капиталын ... ... ... ... ... ... ... және
соның нәтижесінде әртүрлі ақшалай қорлар қалыптасады.
Корпорациялардың қаржысы мемлекеттік қаржылар ... бөлу және ... ... ... ... ... іс-әрекеті
мемлекеттік қаржылардың іс-әрекетіне қарағанда кең аумақты қамтиды.
Мемлекеттік қаржылар, мемлекеттік бюджетті қалыптастыру мен атқару
процессінде, ұлттық ... ... бөлу ... өз ... ... ... ... бір бөлігі, материалдық өндіріс саласында,
яғни ақшалай табыстар мен қорларды ... ... тек ... емес бақылау функцияларын да атқарады.
Бөлу-өндіріс пен тұтыну арасындағы байланыстырушы топ. ... ... ... ... пен жиынтық ішкі өнімдінің құнын
бөлудің бір бөлігі болып саналады. Бұл аталған процесстер кәсіпорындардың
өндірілген өнімді ... және ... ... ... шығынды жабу
процессінде көрініс табады. Бұл аталған ... бір ... ... ал бір ... ... ... ... яғни ол арқылы
еңбек ақы қорын қалыптастыруға, экномикалық ... ... және ... және ... ... жұмсалады.
Ұлттық байлықты қайта бөлу, кәсіпорындардың қаржысы арқылы жүзеге
асады және ... ... ішкі ... ... ... қорды қалыптастыру және пайдалану процессінде көрініс табады.
Сондықтанда корпорациялардың қаржысының бөлу функциясы – ішкі жиынтық
өнімді, ұлттық табысты және ... ... бөлу ... ... ... ... тек қана ішкі ... өнімді бөлу
жүзеге аспайды, сонымен қатар ... ... және ... нысанда
бөлуді де жүзеге асырады. Ұдайы өндіріс процессінде натуралдық-заттай және
құндық қамтамасыздық арасындағы байланысты бақылауға ... ... ... ... ... ... субъектілерінің
экономикалық-қаржылық жағдайын және баолық халық ... ... ... ... ... ... көлемі және
өндірістің рентабельділігінің деңгейі нақты субъектінің шаруашылық іс-
әрекетінің нәтижелілік деңгейін анықтайды.
Жүйелі ... ... ... ... ... ... материалдық, және қоғамның еңбек ресурстарын пайдалануды үнемдеуде
көрініс табады. ... ... ... ... ... ... ал басқа ұйымдармен, шаруашылық субъектілерімен ... және ... ... ... және ... ... үнемі бақыланып отырады. Корпорацияның ішінде еңбектің
сапасы мен саны, негізгі және ... ... ... материалдық
қорларды пайдалану мен қалыптастыру үнемі бақыланып ... ... мен ... және бірлестіктердің іс-әрекеті және бюджеттің
алдындағы міндеттемелерін орындауы және бюджеттен қаржыландырылатын барлық
деңгейлер, банк ссудаларын алу және ... ... ... ... жалпымемлекеттік бақылау, ... ... және ... ... ... болып бөлінеді.
Жалпымемлекеттік қаржылық бақылауды - мемлекеттік билік органдары мен
басқару органдары жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... мен ... нысандарына сәйкес
жүзеге асырылады.
Ведомствалық қаржылық - бақылауды министрліктер мен ведомствалардың
бақылау-ревизиялық бөлімдері жүзеге ... Бұл ... ... ... ... ... қаржылық бақылауды - ерікті нысанда жеке тұлғалар атқарады.
Тәуелсіз қаржылық бақылау - оны аудиторлық фирмалар мен ... ... ... Бұл ... ... объектісі болып кез-келген
экономикалық іс-әрекеттер табылады.
Бақылау функциясы халық шаруашылығында және корпорацияларда ұлттық
табысты бөлуде және тиімді ... ... ... ... ... мен ұйымдар қаржы санаттарына сәйкесті өзінің бірнеше
функцияларын орындайды, яғни кәсіпорындардың шаруашылық және коммерциялық
іс-әрекетін ... ... ... мыналар жатады: өзіндік құн, баға,
табыс, кіріс, айналым қаражаттары, амортизация және ... ... ... ... ... ... ... көмегімен, кәсіпорындардың шаруашылық – қаржылық іс-әрекетіні
туралы, және сандық-сапалық көрсеткіштердің, және нормативтердің орындалу
деңгейі ... ... ... болады.
Шаруашылық субъектілерінің қаржысын ұйымдастырудың ... ... ... және ... ... ... мен ... коммерциялық
іс-әрекет жүзеге асады.
Бұл ресурстардың алғашқы қалыптасуы жарғылық қордың пайда болуымен
қатар жүргізіледі. ... ... ... ... көздері болып:
акционерлік капитал, пайлық жарна, кәсіпкердің ... ... ... ... ... және ... экономика көшу барысында корпорациялар өздерінің іс-әректін
коммерциялық есеп және өзін-өзі ... және көп ... алу ... асырады.
Коммерциялық есеп дегеніміз экономикалық өзінділікті және жұмыс істеу
барысында нәтижелілікті, жауапкершілікті қамтамасыз етеді.
Сондықтанда, ... ... ... ... негізгі
қағидаттар арқылы жүзеге асады:
1) қаржылық өзінділік;
2) қаржы-шаруашылық іс-әрекеттің ... ... ... өзін-өзі қаржыландыру;
4) қаржы-шаруашылық іс-әрекетінің нәтижесіне жауапкершілікуте болу;
5) инвестициялық іс-әрекет және негізгі қаражаттарды шектеу;
6) корпорацияның капиталын айналым және ... тыс ... ... ... айналым қаражаттарын меншікті және қарыз
қаражаттарына бөлу;
8) корпорацияның іс-әрекетінінің нәтижесіне бақылау жасау;
9) ұйымдастыруда мақсатты ақшалай қаражат қорларының ... ... - бұл ... ... жағдайында, жетістікті
шаруашылық іс-әрекетін ұйымдастыру саналады. Бұл қағидат тек өнім ... ... ... және ... базаның ұлғаюы
табылады.
Өзін-өзі қаржыландыру ұстамы бойынша шаруашылық және инвестициялық іс-
әрекет бойынша барлық шығындар, ... ... және ... ... ... төлемдер, және ұдайы өндіріске шығындар корпорацияның
алған кірістерінен, және өзге де ... ... ... ... ... шаруашылық іс-әрекетін ұйымдастыру, оның қаржылық іс-
әректімен тығыз байланысты. Шаруашылық субъектісі ... ... ... ... ... сәйкес, қаржылық ресурстарын өнім
өндіруге сала отырып табыс алу мақсатында жұмсайды.
Инвестициялық іс-әрекет және негізгі қаражаттарды ... ... ... ... және ... қаражаттарды, бекітілген негізгі іс-әрекеттен өзге
мұқтаждықтарға, яғни күрделі құрылысқа ... ... ... ... ... ... қаражаттарын қаржыландыру көздерін меншікті және
қарыз қаражаттарына бөлу табылады. Меншікті қаражаттарға корпорацияға ... ... ... ... ... ... қаражаттары -
бұл негізінен банк несиелері, яғни корпорацияларға бекітілген ... ... ... ... ... және қарыз қаражаттары
кәсіпорынға айналым ... ... ... ... ... қаражаттарының толық сақталуы бұл өндірістің үзіліссіздігі мен
айналымдылығын ... ... ... ... ... ... ақшалай
қаражаттарды үнемді және объективті пайдалану ... ... ... ... бұл ... ... қаржы
көрсеткіштерін талдау арқылы анықталады.
Корпорациялар мен ұйымдар қаржыларын экономикалық мазмұнына сәйкес
төмендегідей бағыттар бойынша топтауға ... ... ... ... ... ... қатынастар. Жарғылық капитал өндірістік ... ... емес ... ... ... ... болып табылады;
-корпорациялар мен ұйымдар арасында өндіріс пен ... ... ... құн бойынша қарым-қатынастар. ... ... ... материалдарды, дайын өнімдерді сатып ... ... ... іс-әрекет мерзіміндегі құрылыс ... ... ... ... ... ... қатынастар,
байланыс мекемелерімен қатынастар, кеден мекемесімен қарым-қатынас, ... ... ... Бұл ... ... қарым-
қатынастар шаруашылық іс-әрекетінің негізгісі болып саналады және оның
тиімді ... ... ... қаржылық нәтижесі
тәуелді болады;
-корпорация ішіндегі қаржылық қарым-қатынастар ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерімен қатынастар. Корпорацияның бөлімдерімен
және бөлімшелерімен қаржылық қарым-қатынастар жұмыстар мен қызметтерге ақы
төлеу, табыстар мен ... ... ... қаражаттарын бөлу және
басқаларды бөлумен байланысты;
-корпорациялармен жұмысшылар арасында табыстарды бөлу және ... мен ... ... ... және ... ... пайыздарды төлеу, акциялар бойынша девидендтерді төлеу, материалдық
зиянды қалыпқа келтіру немесе айыппұл төлеу, жеке тұлғалардан ... ... ... қарым-қатынастарды қамтамасыз етеді. Қаржылық ... ... ... ... ... ... етеді;
-жоғары тұрған ұйымдармен, мекемелермен қатынастар орталықтандырылған
ақша қорларын қалыптастыру және ... ... ... ... ... объективті қажеттілік болып саналады. Бұл әсіресе
импорттық операцияларды және ... ... ... ... ... мен ұйымдардың мемлекеттің қаржы жүйесімен салықтарды
және басқа да төлемдерді бюджетке төлеу, ... тыс ... ... ... ... айыппұл санкцияларын қолдану,
бюджеттен ақшалай қаражаттардың бөлінуі;
-корпорациялар мен ұйымдардың ... ... ... Сақтандыру қарым-қатынастары мүлікті сақтандыру, жұмысшылардың
әртүрлі санаттарын ... ... және ... ... ... мен ... ... қарым-қатынастары ақшасыз
есеп айырысуда, қысқа және ұзақ мерзімді неселерді алу, жабу қатынастары;
-корпорациялар мен ... ... ... ... және орналастыру, жекешелендіру қарым-қатынастары және
т.б;
-корпорациялардың қор нарығымен бағалы қағаздар бойынша қаржылық қарым-
қатынастары;
Жоғарыда ... ... ... ... тән салалық
ерекшеліктері бар. Бірақ олар ... ... ... және ... ... ... ақшалай қаражаттардың қозғалысы табылады.
2 «Қызылорда энерго» ЖШС - нің қаржылық жағдайын талдау
«Қызылорда ... ЖШС - нің ... ... ... (3-қосымша) 2010 жылы 2 913 711 мың ... ... ... ... Оның ... ... ... 2010 жылы 2009 жылмен
салыстырғанда 1 730 282 мың ... ... 195,15% ... Дебиторлық
қарыздары 2010 жылы 2009 ... ... 96 783 мың ... ... 1- «Қызылорда энерго» ЖШС -нің активтері
|Активтер |2009 ... ... |
| |Жыл басы |Жыл соңы |Жыл басы |Жыл соңы ... ... ... активтер |  |  |  |  ... ... |17 217 |677 417 |677 417 |1 325 274 ... ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... ... |42 370 |37 285 |37 285 |134 068 ... | | | | ... |1 766 899 |886 648 |886 648 |2 616 930 ... ... активтері |69 292 |101 740 |101 740 |144 448 ... ... ұзақ |- |- |- |- ... активтер | | | | ... ... ... |142 759 |1 683 854 |1 683 854 |1 465 397 ... | | | | ... ... ... |2 038 537 |3 386 944 |3 386 944 |5 686 117 ... | | | | ... ... активтер | | | | ... ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... ... |80 |66 |66 |66 ... | | | | ... ... ... |- |- |- |- ... ... | | | | ... жылжымайтын |13 |- |- |984 ... | | | | ... ... |452 071 |2 486 764 |2 486 764 |3 026 389 ... емес ... | |37 284 |37 284 |37 284 ... ... ... | |- |- |- ... | | | | ... ұзақ мерзімді |106 535 |- |- |73 929 ... | | | | ... ... ... |558 699 |2 524 114 |2 524 114 |3 138 652 ... | | | | ... ... 100 + строка|2 597 236 |5 911 058 |5 911 058 |8 824 769 |
|200) | | | | ... ... ЖШС - нің 2010 ... ... есебінің мәліметтері
негізінде есептелген
Кесте 2- «Қызылорда энерго» ЖШС - нің ... ... ... ... ... ... ... |Сомасы ... |
| |( мың ... | |(мың ... ... |
| | | | ... ... | | | ... |
| | | | ... |
| |2009 |2010 | |2009 |2010 |2009 |2010 ... ... |677 |1 325 ... |1 022 |1 864 |-345 |-538 |
|өтімді | | ... ... | | | ... | | ... | | | | |
| | | ... | | | ... |1 823 |1 744 |2.Қысқа |0 |0 |1 823 |1 744 ... | | ... | | | | ... | | ... | | | ... |887 |2 617 ... |2 216 |3 355 |-1 330 |-738 ... | | ... | | | | ... | | ... | | | ... |2 524 |3 139 ... |2 673 |3 606 |-148 |-468 ... | | ... | | | ... | | | | | | | ... |5 911 |8 825 ... |5 911 |8 825 |0,00 |0,00 ... ... ... ... ... ... өткізуден
түскен табыс 2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылы 3000938 мың теңгеге ... ... ... ... ... құны 2834945 мың ... немесе
78,3 пайызға, жалпы табыс 165993 мың теңгеге немесе 24,0 пайызға өсіп отыр.
Ал таза табыс 2009 жылы 29012 мың ... 2010 жылы 122577 мың ... 2011 жылы 124820 мың ... ... ... 2010 ... салыстырғанда
2243 мың теңгеге немесе 1,8 ... өсіп ... ... 2010 ... таза ... күрт ... себебі өнімді өндіру көлемі ... ... құны 2010 ... ... 2011 жылы 152253 ... немесе 6,8 пайызға, айналым қорларының құны 1028918 мың теңгеге
немесе 88,4 пайызға, жұмысшылардың саны 23 адамға ... 13,4 ... ... ... артуына және орташа жалақының деңгейінің өсуіне
байланысты ... ақы ... 2010 ... ... 2011 жылы 18769 мың
теңгеге немесе 30,0 пайызға өсіп отыр. Орташа айлық еңбек ақы көлемі ... 4335 ... ... ... қарыз көлеміде талданушы мерзімде өткен
жылға қарағанда 798081 мың теңгеге немесе 5,6 ... өсіп ... ... ... ... 120817 мың теңгеге немесе 90,3 пайызға кеміп ... 3 - ... ... ЖШС – нің ... ... ... |Өлшем |2009 ж. |2010 ж. |2011 ж. ... |
| ... | | | ... ж.ж |
| | | | | |+,- |% ... ... |Мың тг |6160233 |4313902 |7314840 ... ... ... | | | | | ... | | | | | | ... Өткізілген |Мың тг |5589834 |3622370 |6457315 |+2834945|178,3 |
|өнімнің өзіндік | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |Мың тг |570399 |691532 |857525 |+165993 |124,0 ... | | | | | | ... Таза табыс |Мың тг |29012 |122577 |124820 |+2243 |101,8 ... | | | | | | ... ... |Мың тг |351800 |2232138 |2384391 |+152253 |106,8 ... құны | | | | | | ... ... |Мың тг |1719964 |1163398 |2192316 ... ... құны | | | | | | ... ... |152 |171 |194 |+23 |113,4 ... тізімдік | | | | | | ... | | | | | | ... ... ақы ... тг |51854 |64510 |83279 |+18769 |130,0 ... ... айлық |тенге |28429,0 |31438,0 |35773 |+4335 |113,8 ... ақы | | | | | | ... ... |Мың |1066085 |172103 |970184 |+798081 |5,6 ... ... | | | | |есе ... ... |Мың |648728 |133847 |13030 |-120817 |9,7 ... ... | | | | | ... ... |Мың |40527,8 |25227,5 |37705,4 ... ... ... | | | | ... Қор ... |17,5 |1,93 |3,07 |+1,14 |- ... | | | | | | ... Қор ... |0,06 |0,52 |0,32 |-0,2 |- ... | | | | | | ... ... |Мың |2314,5 |13053,4 |12291,0 |-762,4 |- ... ... | | | | | ... ... |0,52 |3,4 |1,9 |-1,5 |- ... энерго» ЖШС – нің ликвидтілік көрсеткіштеріне талдау
жүргізілген. Кесте деректері бойынша талданып отырған мерзім ішінде ағымдық
ликвидтілік ... 2009 жылы 2,46, 2010 жылы 1,15, 2011 жылы ... ... Ағымдағы ликвидтілік коэффициентінің жеткілікті шамасы 2
және 2,5 ... ... ... ... кәсіпорынымызда бұл көрсеткіш
жеткілікті деңгейде.
Ал қатерлі ликвидтілік коэффициенті талданып ... ... ... аралығында болған, бұл көрсеткіштің мәні ... ... ... ... ... ... коэффициентінің мәні төмендеп кеткен.
Жалпы бұл көрсеткішітің мәні 0,2-0,25 аралығында болуы керек, біздің ... ... ... ... ... ... әлде ... болып отыр.
Кесте 4 - Ликвидтілік көрсеткіштерін талдау
|Көрсеткіштер |2009 ж |2010 ж |2011 ж ... |
| | | | |2011 -2010 ... ... ... |1719964 |1163398 |2192316 ... ... теңге | | | | ... ... |534172 |831032 |1003114 |+172082 ... мың ... | | | | ... ... қаражат, |8603 |38850 |78439 |+39589 ... ... | | | | ... ... қарыз, |1066085 |172103 |970184 |798081 ... ... | | | | ... Ағымдық пассивтер, |2065105 |1469842 |1351338 |-118504 ... ... | | | | ... ... ... |1345282 |1141950 |945000 |-196950 ... мен ... мың| | | | ... | | | | ... ... ... |133847 |13030 |-120817 ... ... | | | | ... ... да ... |71095 |194045 |393308 |+199263 ... ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... Ағымдық |2,46 |1,15 |2,35 |+1,2 ... | | | | ... | | | | ... ... |1,54 |0,21 |1,12 |+0,91 ... | | | | ... | | | | ... ... |0,01 |0,04 |0,08 |+0,04 ... | | | | ... | | | | ... ... |0,005 |0,03 |0,04 |+0,01 ... ... | | | | ... пен ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... 5 - ... ... ЖШС – нің ... капиталының тиімділігін талдау
|Көрсеткіштер |2009 ж |2010 ж |2011 ж ... ... |
| | | | |ж.ж |
| | | | |+,- |% ... ... активтер, мың |2100905 |3398386 |4582185 |+1183799 |134,8 ... | | | | | ... ... ... мың|2071558 |1708541 |2728734 |+1020193 |159,7 |
|теңге | | | | | ... Ұзақ ... |6453 |238699 |1377396 ... |5,7 ... ... мың | | | | | ... | | | | | ... ... ... |2065105 |1469842 |1351338 |-118504 |92,0 ... ... мың | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... |1689845 |1853451 |+163606 |109,6 ... | | | | | ... Кысқа мерзімді |1719964 |1163398 |2192316 |+1028918 |85,2 ... мың ... | | | | | ... Тауарлы - материалдық|534172 |831032 |1003114 |+172082 |121,0 ... мың ... | | | | | ... Өнім ... түскен|6160233 |4313902 |7314840 |+3000938 |169,5 ... мың ... | | | | | ... Қаржы қауырттылығы |0,99 |0,50 |0,59 |+0,09 |- ... ... | | | | ... Ұзақ ... және |0,003 |0,16 |1,02 |+0,86 |- ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... коэффициенті | | | | | ... | | | | | ... ... ... |1,20 |1,26 |0,62 |-0,64 |- ... (Кқт) | | | | | ... ... орын |3,88 |2,05 |2,72 |+0,65 |- ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |0,02 |0,57 |0,70 |+0,13 |- ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |0,18 |0,12 |0,42 |+0,30 |- ... (Кк) | | | | | ... ... және сату |0,33 |0,40 |0,37 |-0,03 |- ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | |
5 ... ... ... ... ... бойынша жалпы
активтердің құны 2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылы 20067487 мың ... 56,6 ... ... ... құны 4981613 мың теңгеге немесе 19,4
пайызға, ұзақ мерзімді қарыздық капиталы 2930874 мың ... ... ... ... мерзімді қарыздық капитал 2050739 мың теңгеге ... ... ... үш ... ... ... ... запастар орын
алмаған. Өнімді өткізуден түскен ... 2010 ... ... 2011 ... мың ... ... 30,3 ... кеміген.
Кесте 6- «Қызылорда энерго» ЖШС - нің қызметінің нәтижесін сипаттайтын
көрсеткіштер
|Көрсеткіштер ... |2010ж. |2009 ... |
| ... ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... |010 |3 312 |2 722 ... 165,79 |
|(түсім) | |521,00 | | ... ... құны |020 |2 998 |2 459 ... 144,85 |
| | |032,00 | | ... ... ... 010 - ... |314 489,00 |262 468,06 |52 020,94 ... | | | | ... ... |040 |- |- |  ... да ... |050 |180 642,00 |888 252,93 |-707 610,93 ... ... ... |060 |- |250,00 |  ... | | | | ... шығындар |070 |535 892,00 |498 918,38 |36 973,62 ... ... ... |080 |- |- |  ... да ... |090 |25 413,00 |22 167,61 |3 245,39 ... ... |100 |- |- |  ... қызметтен түскен табыс |110 |-66 174,00 |629 885,00 |-696 059,00 |
|(шығын) (қ. 030+қ. 040+қ. | | | | ... – қ. 070 - қ.080 - қ.| | | | ... қ. 100) | | | | ... ... ... |120 |- |- |  ... (шығын) | | | | ... ... ... табыс |130 |-66 174,00 |629 885,00 |-696 059,00 ... ... 120) | | | | ... ... ... |140 |  |4 095,00 |-4 095,00 ... шығындар | | | | ... ... ... (қ.130-қ. |150 |-66 174,00 |625 790,00 |-691 964,00 ... | | | | ... ... |160 |- |- |  ... ... (жылдық шығын) |170 |-66 174,00 |625 790,00 |-691 964,00 ... 150-қ. 160) | | | | ... ... ... |180 |- |- |  ... ... ... ... ... ... 590 165 мың
теңгеге өскеніне қарамастан, кәсіпорынның жалпы ... 52 ... ... ... қатар кәсіпорын өткен және ағымдағы кезеңдердегі таза
табыс тауып отыр. Алайда шығын ... ... ... ... ... мың теңгеге көбейген және ол -66 174 мың ... ... ... ... ... ... мен өндірістік шығындардың өсуін
білдіреді.
3 Корпорацияның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысын
ұйымдастыру ... ... ... жүргізуші субъект (кәсіпорын) экономиканың
маңызды буыны ретінде меншік және ... көп ... ... кезінде
тауар-ақша қатынасына және нарықтың дамуына қызмет етеді.
Кәсіпорынды кұқықтық-ұйым нысаны ... бөлу ... ... ... бақыланады: капиталды қалып- тастыру, өндірістік-шаруашылық
қызметін ... ... ... ... ... В.Д. ... еңбегінде шаруашылық жүргізуші
субъектілердің қаржысын ... ... ... бір ... ... ... субъектілер қорларын қалыптастыру ... бай- ... ... бар. ... өндірістік
кәсіпорындарының қаржылық қоры меншікті кездері есебінен пайда болады (таза
пайданың амортизациялық аударымдарынан; банк ... ... ... ... ... кәсіпорындарда бұл қаражат
көздері бюджет және бюджеттен тыс ... ... ... ... ... - ... ... пайлық
жарна қаражаттары. Тәжірибеде көбінесе, көздері бойынша қорларының әртүрлі
нысанда құрылуы кездеседі. Яғни, меншік ... ... ... мемлекеттік кооперативте, яғни негізгі жэне айналым ... ... ... ... жататын жүмыскерлердің пайлық жарналары екінші
дәрежелі рөлді атқарады. Сондай-ақ ... ... ... ... және ... ... жалға беру кезінде, спецификалық
тқлем қолданылады, жалға берушінің жалға алушының жөндеуге беру үшін жалға
беру ... өтуі ... ... ... ... ... ... аударымдарды қосатын жал тқлемі.
Сәйкесінше, өндіріс ... ... ... ... ... ... ... және бөлінеді: таза майда; пайыз
табысы; дивидендтер; пайлық табыстар; ... ... ... және ... тыс қорларына орналыстыру. Кәсіпорын каржыларын
ұйымдастыру, пайлық негізде функциялайтын - ... ... ... ... - ... ... қалыптастыру маңыздылығымен және сәйкесінше эр қатысушының
мүлік бөлігіндегі алынған табысын келесі бөлуді ... Осы ... мен ... өз ... ... ақша ... ... асырады. Мысалы, әртүрлі мүлік түрінде (ғимарат, құрылыс,
құрал-жабдық жэне т.б.), ... ... ... ... құкығы, табиғи
ресурстармен, мүлікпен, интеллектуалды меншігімен). Шаруашылық ... ... - өз ... табысты шығару ретінде негізгі
мақсаты бар, жарғы қорымен ... ... ... бөлінген, заңды тұлға болып табылатын коммерциялық ұйым болып
табылады.
Корпорацияның шаруашылық серіктестіктің келесі нысандары болады:
1) ... ... ... ... ... қосымша жауапкершілікті серіктестік;
5) акционерлік қоғам.
Толық серіктестіктің кірісі мен ... ... қор ... қатысушылардың пропорционалды мөлшерінің арасында таратылады. Егер
басқа қүрылтайшы ... ... ... рүқсатымен
қарастырылмаған болса, коммандитті жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... экономикасы дамыған елдерде тиімді әсер етеді
және әлемдік тәжірибеде жалпы танылған болып табылады. Ол неғұрлым ... ... ... ... ... басымды қызмет аясына ағуға
мүмкіндік беретін сол ... ... ... ... ... ұстаушылардың қатысуға - ұсақ меншік массасын
жалпылайды. Акционерлі нысан беделіне жеке ... ... үшін ... ... ... үшін қол жетпейтін, қажетті ірі кәсіпорын құру
мүмкіндігі ... ... ... ... оның ... ... ... және нарықтық даму болашағы масштабымен ғана ... ... ... ... ... ... иемдену жолымен
бір кәсіпорынның басқа қызметке қатысу мүмкіндігі болып табылады. Сонымен
қатар әртүрлі нұсқаулар ... ... ... ... қатысу; нарықты иемдену үшін
баска аймақта орналасқан ұқсас кәсіпорында қатысу;
2) өнімнің ... ... ... ... ... және сауда
кәсіпорындарында қатысу;
3) пайда алу мақсатымен ... ... ... ... қоғам нарық жағдайында баска үйымды- қүқықтық нысандағы
кәсіпорындарымен салыстыру бойынша көп түрақтылықпен ... ... бас ... ... ... (пайда) бөлуден уақытша бас
тарту есебінен жетеді. Демек, болашақта пайда өсімін алу және ... ... ... ... бағытталған, қосымша капитал салымын
жүзеге асыруда нарыкты жаулап алу болып ... ... ... жүзеге асырылуы, яғни тек қана акция қаражаттарына салу бойынша
материалдық жауапкершілік жеке қаржаттар ... ... бола ... ... ... ... ... және тез қайтарым ... ... ... ... үшін қайта жіберу болып
табылады.
Экономикада мемлекеттік сектор маңызды орын ... Осы ... ... ... ... ... ... жүргізу құқығында негізделген кэсіпорынның заттық құқығы ... ... ... ... ... ... және осы ... заңды
шегінде иемденуде және пайдалануда, басқаруда жүзеге асырылады;
- оперативті қүқығына негізделген (қазыналық ... ... ... ... табылады. Яғни, меншіктен мүлік ретінде алған ... ... ... ... тапсырыстарына сәйкес заңдық шегінде оны
жүзеге асыратын және де осы мүлікпен басқару, иемдену және ... ... ... ... мемлекеттің тапсырысын міндетті түрде орындайды.
Мемлекеттік кәсіпорындардың белгілері: мемлекет және қоғам қажеттілігін
анықтайтын ... ... ... ... ... қорғаныс қабілеттігін материалды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... бірінші қажеттілік тауар өндіру (жұмысты,
қызметті) немесе жеке сектормен ... ... ... ... немесе мемлекеттің монополиясы болып
табылатын ... ... ... ... ... қатынасы бойынша
уәкілетті орган меншік және мсмлекеттік баскару органы ... ... ... ... оның қызметінің мақсатын және ... оның ... ... және ... ... ... ... шешеді. Меншік кәсіпорын мүлкін ... ... ... кұқылы. Меншік аударымына жататын табыс бөлігі Қаржы
министрлігінің ... ... ... бөлу ... ... жыл ... ... тіркеледі.
Жарғылық қордың мөлшері құрылтайшымен анықталады. Бірақ ... ... ... құннан аспауы қажет және 1000 ең аз айлық есеп
көрсеткішінен төмен болмауы керек. Косіпорын резервтік қоры ... ... ... оның ... ... мөлшерінде қалыптасуы қажет.
Резервтік қорлардың қаражаттары шығындарды жабу үшін ғана және ... ... ... мемлекеттік мссиелерді өтеу және осы
несие бойынша кәсіпорынның басқа да қаражаттары ... ... ... ... ... мыналар үшін құрылуы мүмкін:
1) төтенше және апатты жағдайлардағы, яғни өрт, су тасқындары ... да ... ... ... ... республикалық эксплуатация және халыкаралық байланыс желісі,
телекоммуникация және пошталық байланыс сферасындағы қызмет;
3) көлік жолдарының мемлекеттік ... және ... ... ... ... да инфракұрылымды объектілердің мазмұны мен дамуы;
4) топогаф-гоедезиялық және картофафикалық ... ... ... ... ... әлеуметті корғау, ғылым және мәдениет, денсаулық сақтау
саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметін жүзеге асыру.
Қаржылық кәсіпорынмен шығарылатын және өндірілетін тауарлар ... құны ... ... ... Қазыналық кэсіпорынның қызметі
уәкілетті органмен ... ... ... ... ... ... ... меншік қаражаттарының жетіспеуі жағдайында
оның жеткіліксіз қаражаттарының шығындарын жабу үшін ... ... ... ... ... ... ... алынған
табыстар сәйкесінше аталған бюджетке жатады.
Еншілес кәсіпорындар - өзінің ... ... ... ... ... ... тұлға. Еншілес кәсіпорындарды кұру құқығын тек
ғана шаруашылықты енгізу қүқығындағы кәсіпорындар қолданады. ... ... ... ... бөліп ұйымдастыру, негізгі
кәсіпорын филиалдарын өз ... ... ... ... құру, негізгі
өндірістің тиімділігін көтермелеу үшін қосымша жэне ... құру және өз ... тән емес ... және ... ... қүрылады.
Ұйымды-құқықты нысанына тиімді кәсіпкерлік қызметті енгізу болып шетел
фирмаларының қатысуымен ... ... ... ... ... бірлескен кәсіпорындар ұйымдастырылады, өндірістік, сауда-
саттық, ... ... ... ... ... етуші зандарды
сақтауы керек. ... ... ... ... ... есеп
айырысуларда, өз шығынын өзі өтеуде жэне өзін-өзі қаржыландыруда, жалпы
жарғылық қормен ... ету, ... ... ... жасауы қажет. Бірлескен
кәсіпорынның мүлігі белгілі бір келісім шамасында қатысушылардың салымы
есебінен қүрылады. ... ... ... ... ... төлеу
кепілдендірілген. Ал бірлескен кәсіпорынның жойылған немесе одан ... ... ... ... болып табылады. Бірлескен кэсіпорындар
заңмен ... ... ... ал осы ... кэсіпорынның жойылуы
кезінде оның резервтік корының пайдаланбаған сомасы әрекет ... ... ... ... ... Қорларды толыктыруға және күруға бағытталған,
бюджеттіц жэне ... ... ... ... шегерудегі табыс
жарғылык қорда пропорцноналды қатысуы бойынша ... ... ... ... ... шетелдік фирмалардың каі ... құру және ... ... Кәсіпорындағы
капиталдың бөлігі келісім боііынша анықталады. Партнерлерге қажетті
кепілдіктер ұсынылады. ... ... ... ... есептелетін табыс
бөлігін валютада шетелге аудару, өндірістің ұлғаюына ... ... ... ... ... ... баскаруға
қатысуына мүмкіндік береді.
Экономикадағы кооперативті сектор бұл бірыңғай шаруашылық кешеннің бір
буыны болып табылады. Нарықтык ... ... ... нысанының дамуы
жаңа қызмет ету сферасында шаруашылық етудің ... ... ... үшін және ... ... кең жазықтығын ашады. ... ... екі ... түрі ... етеді: өндірісті жэне
тұтынушы.
Өндірісті кооперативтер ... ... ... ... ұйымдарға және азаматтарға ақылы мәлімет көрсетуді өндіруді
жүзеге ... Оның ... ... әр ... ... ... өнімді өткізу және қайта өңдеу, өндірісті-техникалық бүйымды
тағайындау, тағайындалған кең тұтынушылық тауарларды ... ... ... ... ... ... ... заңда
өндірісті кооператив бірлескен кәсіпорынның кі.гшеті үшін ... ... ... ... ... ... ... бекітілген. Яғни, жеке
еңбек қатысуында негізделген және ... ... ... ... кооперативі заңды тұлға және коммерциялық ұйым ... ... ... ... ... ... және
жауапкершілігі шектеулі серіктесгігінен айырмашылығы:
- кызметке мүшелердің еңбектік жеке қатысуы (ЖАҚ-қа жоне ЖШС-ға), яғни
неғүрлым эділетті жүйенің ... алу екі қана ... ... ... ... ғана ... қосымша жауапкершіліктің бар болуы, яғни катысушы геқ қана ... ... ғана ... ... жеке ... ... жауапты;
- басқарудың демократиялык нысаны, кооператив мүшелерінің кең түрдегі
қүқығы (бір дауыс пай ... ... ... ... және оның ... ... ... еңбек қатысуымен сәйкес табысты таратуды өндіру, яғни табыста
еңбектер қалыптасады.
Тұтынушы кооперативтер - ... ... жэне ... ... ... үшін ... ... азаматтардың ерікті түрде
бірігуі, яғни оның ... ... ... ... ... жүзеге асыру. Тұтынушы кооперативтер кәсіпкерлік қызметпен жүмыс
істей алатын (оның жарғылық мақсатына сәйкес) жэне коммерциялык емес ... ... ... ... ... ... мүліктік
(пайлық), кооперативтің дамуы, резервті, кооператив мүшелерін ... ... ... ... жэне ... ... басқа да қорларды
қалыптастырады. Мүліктік (пайлық) қор кооперативті құру және оған кіру
кезіндегі ... ... ... салымынан тұрады және оның мүлігін
қалыптастыру көздерінің бірі болып ... ... ... ... толықтыруға және капитал салымдарын каржыландыруға бюджеттен
қайтарымсыз каражаттарды ... ... ... ... олар ... ... жоғары тұрған буындардан жэне банктерден ұзақ мерзімді
ссудаларды ала алады. ... ... және ... ... ... ... шаруашылық есептеу қағидасында толығымен
құрылады. Тұтынушы кооперация өнеркәсіптік комбинаттарды, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарын қосады.
Ұйымды-құқықтың нысанның өзіндік түрі жеке ... ... ... ... ... үй ... ... көрсетуімен және
пайдаланумен байланысты, қарым-қатынасты реттеуге шақыратын КСК.
Кооперативті қызмет секторының экономикалық, әлеуметтік, ұйымдық және
кұкыктық ... ... ... ... заңмен реттеледі, яғни
өндірісті реттеу және ... ... ... ... ... ... басқару органдарының және мемлекеттің қарсы
құқылы әрекетінен кооперативтерге ... ... ... оның ... бұзғаны үшін осы ұйымдарын өтеуге ... ... ... және ... арақатынасын
реттеудегі басты факторы келісімшарт болып ... ... ... ... коонсративтерге мемлекеттік тапсырыс берілуі мүмкін.
Кооперативтер ... ... ... және ... ... ... және ... тауарды оларға жеткізуге және қызмет
көрсетуге келісімге ... ... ... ... ... элеуметтік-мәдени және тұрмыстык арналымдағы объектілерді алады.
Кооперативті кәсіпорынның, ұйымның түрі оның ішкі ... ... ... ... ... Осылайша, каржылық қатынастардың
негіздерінің бірі болып бюджетке табыс салығын, мүлік салығын, жер салығын,
жанама ... ... ... ... ... жағдайы үнемді
(жұмысты, қызметті) шығаруға, көлемін ұлғайтуға, еңбек піимділігін ... ... ... және өнім ... ... сапасын арттыруға
негізделеді. Кооперативтің қаржы рссурстары өнімді сатудан, ... ... ... ... ... өзге кәсіпорындар
мен ұйымдардың мүшелерінің пайлық және басқа да салымдары есебінен түскен
түсімінен қалыптасады, сондай-ақ ... ... ... ... ... мен ... ... қалыптасады. Шаруашылық механизмнің
демократикасы кооперативтердің сыртқы экономикалық ... ... да ... Ол өнімнің, қызметтердің және жұмыстардың
экспорты мен ... ... ... ... тұрады. Дамуды
шетел әріптестерімен валюталық оиерациялар алуы ... және ... ... ... ... ... асыру үшін
кооперивтерге несиелер береді, олар ... ... ... ... ... керек. Өндірістік-қаржылық қызметті жүзеге асырудағы
кооперативтерге үлкен күқықтарды беру оларға басқа ... ... ... банктер алдындағы жұмыс нәтижесіне ... ... ... ... ... тек бар ... бойынша ғана емес, сондай-ақ негізгі қорларды қосқандағы ... ... ... ... ... ... таратылады,
ал оның мүлігі кооператив мүшелері мен ... ... ... пен ... ... ... ... міндеттемелерін
орындағаннан кейін басқа кооперативке немесе жоғары тұрған ұйымға ... ... ... ... ... тауарларды және
қызметтерді өндіру ... ... ... бюджет, банктер,
кәсіпорындар мен ұйымдар алдындағы міндеттемелерді орындағаннан кейін
олардың ... ... ... ... ... ... ... барлық нысандарындағы
кәсіпорындардың өндірістік - шаруашылық қызметі ... ... ... ... ... ... туындайтын
экономикалық қатынастардың жиынтығы. Корпорация қаржысы бүкіл ... ... ... ... ... ... ол ... ресурстарының
бастапқы көзі - қоғамдық жиынтық ... ... ... ... тікелей
материалдық  өндіріс саласында жұмыс істейді. Берік әрі жақсы қалыптасқан
корпорациялар қаржыларынсыз нарықтық экономиканың ... ... ... ... ұлттық шаруашылықты басқару жүйесінің маңызды
экономикалық тетігі, экономиканы өзгертудің қуатты ... ... ... ... бір ... ретінде олар басқа ... ... ... ... ... ... төменгі
буындары қызметінің  тиімділігіне тікелей әсер етеді.
Корпорацияның қосымша қаржылық ресурстарын тарту үшін ... ... ... жэне қор биржасы жүмыстарына қатысады.
Өз шығынын өзі өтеушілік ... ... ... ... табыс және басқа да меншікті қаржылық ресурстары есебінен орнын
толтыруы керектігін шамалайды. Бұл ... ... ... тиісті экономикалық-нормативті ... ... ... ... ... Өз шығынын өзі өтеушілік кезінде ол
қарапайым ұдайы өндірістің меншікті көздері есебінен ... ... ... ... ... ... қағидаларды жүзеге асыру,
тәжірибеде барлық кәсіпорынның рентабельді жұмысын және ... ... ... ... ұйымдастырудың ішкі жүйесі - бұл корпорацияның
қаржылық міндеттемелерін орындауға, ағымдағы ... және ... ... ... ... ... меншікті ақшалай
кірістер мен түсімдердің жиынтығы. Корпорацияның қаржы ресурстары қалыптасу
көздеріне байланысты ... ... және ... деп бөлінеді.
Корпорацияның ақшалай қорларына ... ... ... резервтік
капиталдар, қорлану қоры, тұтыну қоры, еңбекке ақы төлеу қоры, валюталық,
жөндеу қорлары.
Қаржыны ... ... ... ... жай - ... ... ... туралы мәлімет алғысы ... әр ... ... сүйенеді.
Кәсіпорынның қызметі және қаржылық жағдайы туралы толық мәлімет алғысы
келетін негізгі 4 топты атап кетуге болады. ... ... ... ... ұзақ мерзімді несие берушілер, акционерлер және кәсіпорын
басшылары. ... ... ... әр ... ... көзқарасы болады
және басқалардан өзгеше мақсат көздейді. Осы сұрақта негізгі рөл ... ... ... ол ... үш топтың көзқарасын түсінуі керек.
Қаржылық коэффициенттер көмегімен ұйымдастыру – ... ... ... ... арқылы, кәсіпорынның комммерциялық тәуекелі туралы
бағалы мәлімет алуға болады. Сау ұйымды, банкрот ... ... ... ... ... ... корпорацияның қаржы ортасын
ұйымдастырудың ... ... ... ... ... қиындықтарды
түсінуі керек. Әр бір нәрсенің өзінің жақсы жақтары болады. ... ... оның ... қатар жүретінін ескеру қажет.
Біріншіден корпорацияның қаржы ортасын ұйымдастырудың сәтті ... ... ... ... мен нақтылығына байланысты
болады. Болашақ әр ... ... ... келеді, сондықтанда бұл
мәліметтерді, соңғы нақты шешімдерді қабылдауға ... ... ... сұрақтарды қалыптастырумен жоспарлау үшін шақ келеді.
Екіншіден, коэффициенттер кәсіпорынның қаржылық жағдайы ... ... ... ете ... ... коэффициенттердің
қарапайымдылығы мен ... ... бұл ... ... кемшіліктерін ескеру қажет:
Қаржылық коэффициенттер көп ... ... есеп ... Кәсіпорынның әр түрлі қызметпен айналасуынан, коэффициенттерді
сала бойынша салыстыру қиын болады.
Коэффициенттерді ... ... олар ... ... ... тағы басқалар.
Компания өтімділігін жақсарту ... ол ... ... ... ... ... қысқа мерзімді міңдеттемелерін
ұлғайтуы керек. Бірақ баланстың ара қатынасынан көретініміздей, кредиторлық
қарыздың өзінен-өзі азаюы мүмкін емес, ол әр ... ... ... ... ... Сондықтан кәсіпорынның ағымдағы ... ең ... жолы ... ... нәтижелерінің есебінен
ағымдағы активтерді өсіру болып табылады.
Компанияның іскерлік ... ... оған ... ... ... ... оның ... уақыты ұзақтау деп ойлаймыз.
Компанияның активтерінің табыстылығы азаюда. Бұған себеп, компанияның
табыстылығының өзгеріссіз болуы. Компания жағдайы туралы жалпылай ... ... ... ... ... ... ... бар.
Өйткені әр бір кәсіпорынның өзінің қаржылық стратегиясы ... ... ... жаңа озық ... ... ... ... оған
үлкен қаржы көлемі керек. Сондықтанда шет аналитиктер үшін компания жағдайы
нашар болуы мүмкін. ... ... ... ... банкрот болу
ықтималдылығы төмен, себебі «Қызылорда энерго» ЖШС - нің мы ... ... ірі ... ... ... болып табылады. Ал
байланыс қызметін ... ... ... барлығы қолданылады.
Сондықтанда компания табысты және табысы тұрақты болып ... ... оның ... ... ... ... алу ... бар.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Баян Көпешова « Корпорациялар қаржысы ». Алматы 2010
2. http://www.kazcargo.kz
3. Бигельдиева З.А. Корпоративтік қаржы: Оқу ... ... ... 150 бет (25 ... Балабанов И.Т. « Финансовый анализ и планирование хозяйствующего
субъекта » Издание 2 – е, доп. М: ... и ... ... ... В.М. « ... ... ... в условиях инфляции
». – М.: Издательство перспектива 2011.
6. Дүйсенбаев Қ.Ш. “Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау.” Оқу құралы.—
Алматы : ... ... ... АҚ – ның ... ... Селезнева Н.Н. Ионова А.Ф. « Финансовый анализ » М: Юнити - Дана. 2011
9. Стоянова Е.С. « ... ... » 5- е ... ... и доп. ... ... ... А. « Совершенствование методики финансового анализа, как
фактор улутшения финансового состояния предприятия » // РЦБК 2008.№ 8, с
33 – 3
11. ... К.К. « ... ... ... » // ... и ... № 7, с 21 - 24
12. Ковалев В.В. « Финансовый анализ : методы и процедуры » М: ... ... ... ... О. « ... ... управления запасоми » // Мир
финансов. 2012. № 9, с 6 -12
14. Сейдахметов Ж.И. « Финансовая устойчивоть предприятия » // Каз ... 2015. № 1, с 29- ... ... республики Казахстан « О банкротстве » с изменениями и
дополнениями, внесенные в соответствии с законами РК от 21.01.97. № 61- 1
с ... ... ... акты по ... ... ... и ... 2006 № 11, с 3 - 63
16. Нукушев А. « Анализ вероятности банкротсва » // ... ... №36 с 23 – ... ... Т.И., ... А.Г. « ... и ... управление
»
18. Бедников М.А. Джамай Е.В. « Совершенствование диагностики финансового
состояния промышленного ... » // ... в ... и ... №5
19. Бригхэм Ю. Эрхард М. « Финансовый менеджмент »: 10 – е издание.
Перевод с англииского под ред. ... Е.А. – СП б ... ... ... Д.Ж. « ... методическихподходов к диагностике
аентикризесного управлением предприятием » Материалы международной научно
– практической конференции « ... и ... : ... ... »
Алматы , 2015.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Корпорация қаржысын дағдарысқа қарсы басқару18 бет
Корпорация қаржысын ұйымдастыру мен басқару62 бет
Корпорациялар қаржысы: ұйымдастыру негіздері және олардың қаржы ортасының мазмұны22 бет
Корпорациялар қаржысының мазмұны және оларды ұйымдастыру26 бет
Корпорациялардың қаржысы: мәні мен мазмұны, атқаратын функциялары және қаржы механизмі10 бет
Корпорацияның қаржылық жағдайының экономикалық маңызы81 бет
Корпорацияның қаржылық стратегиясы мен тактикасы65 бет
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы24 бет
BSB корпорациясы «Франция Үйі» өндірістік-шаруашылық қызметін талдау17 бет
ENRC корпорациясы үшін радиорелейлі жүйелер негізінде резервтік радиоарна құру16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь