Туристік мекемедегі PR технолоиялар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 PR ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Меншікті PR маман және сыртқы консультация ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 PR.ды ұйымдастыруда қолданылатын коммуникацияның құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7
1.3 PR. ұйымдастыруда қолданылатын коммуникацияның нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
11
2 ТУРИСТІК МЕКЕМЕДЕГІ PUBLIC RELATIONS ... ... ... ... ... ... ... 18
2.1 Туристік мекемелердің қызметіндегі PR.дың ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
2.2 Туристік қызметтің маркетингі мен менеджменті ... ... ... ... ... ... ... 24
2.3 Бұқаралық ақпараттар құралдарымен тиімді байланыс ... ... ... ... ... 27
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
Курстық жұмыстың өзектілігі. Соңғы жылдардағы еліміздегі жанданып келе жатқан салалардың бірі – туризм. Ресми мәліметтерге жүгінсек, сырттан түсетін инвестицияның 10 пайызға жуығы туризмнен келеді екен. Бұл сала экономикамызға кәдімгідей табыс әкелуде, қомақты қаржы түсіруге барлық мүмкіндік бар. Ендігі міндет – туризмді ел экономикасына тұрақты үлес қосатын салаға айналдыру.
Қазақстанда туризмнің даму үшін керекті ресурстар қоры жеткілікті. Дегенмен, Қазақстандағы туризм өз деңгейінде дами алмай отыр, туризм ошақтары жергілікті және халықаралық деңгейде танымал емес. Туризмнен түскен кіріс көзі өз деңгейінен төмен. Туризм жөніндегі жағымсыз қоғамдық пікір де жоқ емес, туризм, спорт т.б. салалардағы қоғамдық білімдердің төмендігі байқалады. Туризмге қатысты ақпараттар ағыны аз. Бұл еліміздегі туризмнің дамуына кедергі келтіріп отыр.
Елімізде туризмнің дамуына ықпал ету үшін туризм ошақтарын Қазақстанға және шетелдерге кеңінен таныту имиджін көтеру керек. Туризм – бизнес. Осы бизнестің түрінің ойдағыдай дамып, тұтынушылардың көңілінен шығуы Public Relations-ға (PR) да байланысты. PR – маркетинг, менеджмент және журналистиканы байланыстыратын күрделі мамандық. Паблик рилейшнз (publіc relatіons – көпшілікпен қарым-қатынас) – мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар мен әлеуметтік құрылымдар арасындағы қарым-қатынастар жүйесі; қоғаммен байланыстардың жаңа кәсіпкерлік саласы; қоғам мен ұйымдар арасындағы өзара түсінушілікке қол жеткізуге бағытталған қызмет.
Бастапқыда PR ұғымы ұйым мен жұртшылықтың арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі, жұртшылықпен өзара пайдалы әрі тиімді қарым-қатынас орнату, халықтың, сондай-ақ, т.б. қоғамдық ұйымдар тарапынан өзіне жағымды көзқарас қалыптастыру мақсатында ұйым жүзеге асыратын басқару түрі немесе функциясы ретінде қолданылды. PR еркін баспасөз бен ақпарат еркіндігіне негізделетін инновациялық басқару жүйесі ретінде түрлі кең көлемді жобаларды ақпаратпен қамтамасыз етеді.
Туристік фирма өзін көрсетуі, имиджін қалыптастыруы керек. PR-дың міндеті соған көмектесу, фирманың жетекшілеріне ақыл-кеңес беру, қауіп-қатерді алдын-ала сезіп, уақытында ескерту, проблемаларды көріп, шешуге мүдделі болу, қызметкерлер арасындағы тиімді өзара байланысты қалыптастырып, қоғам мен туристік фирманың арасында үйлесімділікке негізделген жылы қарым-қатынас орнату. Паблик рилейшнз жаңа коммуникациялық технологиялардың дамуымен күрделене түседі.
Олай болса, халықаралық стандарттарға сай осы саланы жетілдіру, Қазақстандағы туризм инфрақұрылымының дамуы PR-менеджерлерге де үлкен жауапкершілік жүктейді. Ең біріншіден, осы салаға жеке кәсіпкерлерді жұмылдырсақ, бұл проблеманы шешуге болатын сияқты.
1 Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров.–М.: «Гном-Пресс», 1997.- элетронная книга, источник – http://socioline.ru-Б.90-
2 Королько В.Г.34В.Г. Королько Основы паблик рилейшнз. М., «Рефл-бук», К., «Ваклер». -2001.-Б.
3 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для Профессионалов/Г.Г. Почепцов.-2-изд.,исPR.-М.,2001.-623 б., электронная книга, источник www.kiev-security.org.ua Б. 49-50
4 Основы паблик рилейшнз. М., «Рефл-бук», К.:«Ваклер» – 2001.-Б. 114-11636Boorstin D.J. The Image. A Guide to Pseudo-Events in America: 25th ed. – N.Y.: Vintage Books, 1992. – P.5
5 Hendrix J.A. Public Relations Cases. California, 1998. – P.23
6 Boorstin D.J. The Image. A Guide to Pseudo-Events in America: 25th ed. – N.Y.: Vintage Books, 1992. – P.5
7 Энциклопед.словарьPRирекламы 700 терминов./Сост.С.Ильинский.-электр.книга. www.frank.deutsprache.ruБ.13
8 Викентьев И.Л. «Приёмы рекламы и Public Relations», ч.1: СПб Изд.дом "Бизнес-Пресса", 1999.
9 Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) Учебное пособие для вузов.-М.: 2005.-С. 208-214
10 Энциклопед. Словарь PR и рекламы700 терминов./Сост.С.Ильинский.-электр.книга.www.frank.deutsprache.ru
11 Г.Г.Почевсов.Коммуникативные технологии двадцатого века
12 Дженнифер Ротондо., Майк Ротондо. Презентация бизнес-проектов. М., 2005.
13Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. Москва, 2002.
14А.И.Ковалев., В.В.Войленко. Маркетинговый анализ. М., 2000.
15АрманДейан. Реклама. Санкт-Петербург, 2003.
16Жетпісбай Бекболатұлы - PR және жарнама
17Блэк С. «Паблик рилэйшнз. Что это такое?» - М.: Новость, 1990.
18Қазақстантуризмі 2012жыл. Статистикалық жинағы. Алматы, 2012 ж
19Почепцов Г.Г. «Паблик рилейшнз для профессионалов». М.: «Рефл-Бук», «Ваклер» - 2000.
20Е.Уралбаев. Турфирмы губят природу // Свобода слова. 31 мамыр, 2007 жыл. 19 б.
21М.Найманбаев. Природу спасет туризм // Свобода слова. 24 мамыр, 2007 жыл. 20 б.
22Г.Г.Почепцов. Паблик рилейшнз для профессионалов. «Рефл-бук» «Ваклер», 2003. 327 б.
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
... атындағы .....университеті
.... факультеті
...... кафедрасы

________________
кафедра меңгерушісі
тақырыбына
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
5В090200-Туризм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ТҮСІНІК........................................................
5
1.1
Меншікті PR маман және сыртқы консультация...............................
5
1.2
PR-ды ұйымдастыруда қолданылатын коммуникацияның құралдары..............................................................................................
7
1.3
PR- ұйымдастыруда қолданылатын коммуникацияның нысандары.............................................................................................
11
2
ТУРИСТІК ... PUBLIC ... ... қызметіндегі PR-дың ұйымдастырылуы..................................................................................
18
2.2
Туристік қызметтің маркетингі мен менеджменті............................
24
2.3
Бұқаралық ақпараттар құралдарымен тиімді байланыс....................
27
ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................
30
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................
32
КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың өзектілігі. Соңғы жылдардағы еліміздегі ... келе ... ... бірі - туризм. Ресми мәліметтерге жүгінсек, сырттан түсетін ... 10 ... ... ... ... екен. Бұл сала экономикамызға кәдімгідей табыс әкелуде, қомақты қаржы түсіруге барлық мүмкіндік бар. Ендігі ... - ... ел ... ... үлес ... ... ...
Қазақстанда туризмнің даму үшін керекті ресурстар қоры жеткілікті. Дегенмен, Қазақстандағы туризм өз ... дами ... ... ... ... жергілікті және халықаралық деңгейде танымал емес. Туризмнен түскен кіріс көзі өз деңгейінен төмен. Туризм жөніндегі жағымсыз ... ... де жоқ ... ... ... т.б. ... ... білімдердің төмендігі байқалады. Туризмге қатысты ақпараттар ағыны аз. Бұл ... ... ... ... ... ... ... дамуына ықпал ету үшін туризм ошақтарын Қазақстанға және шетелдерге кеңінен таныту имиджін көтеру керек. Туризм - бизнес. Осы ... ... ... ... ... ... шығуы Public Relations-ға (PR) да байланысты. PR - маркетинг, менеджмент және ... ... ... ... ... ... (publіc relatіons - көпшілікпен қарым-қатынас) - мемлекеттік және қоғамдық ... мен ... ... арасындағы қарым-қатынастар жүйесі; қоғаммен байланыстардың жаңа кәсіпкерлік саласы; қоғам мен ұйымдар ... ... ... қол ... бағытталған қызмет.
Бастапқыда PR ұғымы ұйым мен жұртшылықтың арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі, жұртшылықпен өзара ... әрі ... ... ... ... ... т.б. ... ұйымдар тарапынан өзіне жағымды көзқарас қалыптастыру мақсатында ұйым ... ... ... түрі ... ... ... ... PR еркін баспасөз бен ақпарат еркіндігіне негізделетін инновациялық басқару жүйесі ретінде ... кең ... ... ... ... ... фирма өзін көрсетуі, имиджін қалыптастыруы керек. PR-дың міндеті соған көмектесу, фирманың жетекшілеріне ақыл-кеңес беру, қауіп-қатерді алдын-ала сезіп, уақытында ескерту, проблемаларды ... ... ... ... қызметкерлер арасындағы тиімді өзара байланысты қалыптастырып, қоғам мен туристік ... ... ... ... жылы ... ... ... рилейшнз жаңа коммуникациялық технологиялардың дамуымен күрделене түседі.
Олай болса, халықаралық стандарттарға сай осы саланы жетілдіру, Қазақстандағы туризм инфрақұрылымының дамуы ... де ... ... ... Ең ... осы салаға жеке кәсіпкерлерді жұмылдырсақ, бұл проблеманы шешуге болатын сияқты.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты - ... ... алға ... әсер ... ... бірі ... PR технологияларға көз жүгіртіп, баға беру.
Негізгі міндеті - PR технологиялардың ... ... ... ... жұмыс бағытын қарастыру.
Жұмыстың құрылымы және көлемі. Курстық жұмыс кіріпеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған ... ... ... ... 3 ... 2 ... 33 бетте берілген. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 25 ... ... ... ... ... Public ... туралы жалпы түсінік беріледі. Бұл бөлім 3 тараудан құралған. Бірінші тарауда меншікті Public Relations мамандары және сыртқы ... ... ... және үшінші тарауларда Public Relations-ді ұйымдастыруда қолданылатын коммуникация құралдары мен нысандары, шаралары туралы айтылады. ... ... ... мекемедегі Public Relations туралы айтылған. Бұл бөлім 3 тараудан құралған. Бірінші тарауда туристік мекемелердегі Public Relations-дің ... ... ... ... пен ... ... тарауда бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жайында жазылған.
1 ... ... ... ... ... PR маман және сыртқы консультация
PR қызметінің ұйымы өз ... ... ... ... және ... консультацияны пайдалану арасындағы таңдауды ұйғарады. И. Алешинаның тәжірибесіне сүйене отырып, сыртқы консультант келесі жағдайларда ... деп ... ...
1. ... көп емес және ... ... ... толық жұмыс күніне тиімсіз ететіндіктен ол эпизодты түрде жүргізіледі.
2. Жұмыста тиеу ... ... және жаңа азық ... жіберумен, маусымды ықпалмен, көрмелермен байланысты тиеудің болмайтын кезеңдері де болуы мүмкін. Онда ... бір ... ... бір ... 2-3 адам ... етіледі, бірақ жылдың қалған бөліктеріне емес.
3. Штатты қызметкерлердің уақытша ауыстыруын қамтамсыз ету немесе оған ... ... ... ... ... ... спецификалық тәжірибелері болады.
5. Жаңа географиялық ауданаудандарға көшкеннен кейін ұйым жедел түрде ... ... ... Орын ... кейінгі арақашықтық және тілді барьер сыртқы кеңес ... ... ... ... ... ...
6. Ұйым күшті саясаттанған және ішкі мамандардың кеңесі тек бір ғана жақтың ... ... ... ол ... емес ... 3 ... ... және сыртқы мамандардың бірігіп жұмыс жасауы ықтимал.
Америкалық PR-мамандарының өзінің PR бойынша жеке меншігіндегі бөлімін ... ... 4 ... атап ... Топ ... ... ... білімі
* Үнемшілдік
* Қызметкерлер үшін оңтайлығы
Аталған 4 дәлелді ... ... ... ... ... [2].
Бір топқа қатыстылығы - бұл ... ... ... ... ... тұратын өз меншігіндегі PR бөлімін құрудың пайдасына келетін ең негізгі аргумент. PR ... ... ... ... ... ... кабинетімен қатар орналасуы жайдан - жай емес. Бұл әр жұмыс күнін қысқа мәжілістен, пікір алмасудан және ағымдағы ... мән - ... ... ... ... береді. PR бөлімінің және ұйымның жоғарғы басшылығының жиі жұмыс байланыстары жалпы ережеге алып келеді. Тәжірибеге сүйенсек, ... ... ... көп ... әңгіме тақырыбы дәл осы ұйымның қоғаммен байланысы жайындағы сұрақтар болып келеді. Жеке байланыстар құпиялылықтың атмосферасын, сенім мен өзара сүйенішті тудырады. PR ... мен ... ... арасындағы жеке жақын қатынастары PR менеджердің басқару ... ... ... әкеп ... ... тек ұжымның мүшелері ғана қол жеткізе алатын ағымдағы сәттің барлық бүге - ... ... ... ... ... мен ұйым ... ... арасында қалыптасқан қатынастар жайында штатты пиаршылар біліп жүреді. Олар ұйым саясатының жасырын пружиналарын және оны ... ... тани ... сонымен қатар паблик рилейшнздің жұмысына кедергі келтіре отырып, жаман оймен арамдық жасайтын адамдарды айнала өтіп, оның іске ... жол ... Ұйым ... ... ... біле ... кімнің қауым алдында сөз сөйлеп, спикер бола алатынын, камера
алдында өзін еркін сезіне алатынын, баспасөз өкілдерімен шебер жұмыс істей алатынын, ... ... ... ... ... ... ... өте жақсы біледі. Паблик рилейшнз бөлімінің жұмыскерлері керек уақытында кеңес пен практикалық көмек бере алады, өйткені олар ... ... бір ... және оның ... салт - ... ... ... PR науқаны немесе PR жобаны таратуды жүргізудің бастапқы құны, өз меншігіңдегі PR персоналдың болу кезінде ғана әлде ... аз, ... бұл ... ... мән ... мағынасын толық біліп, түсініп әкімшілік пен өз ұйымының құжатамаына оңай қол жеткізе алады. Мұндай жиі өткізілетін PR жұмыстарының ... ... олар - апта ... ... ... мен ... тоқсандық есеп берулер және т.б. сияқтылар ақпарат көзідері, ұйымның қызметкерлері мен іс әрекетімен таныс ... ... ... ... ... ол ұйымның жалпы шығындарын азайтуына алып келеді.
Штатты ... ... ... қол ... ... ... бар. Мәселен, проблема шыққан кезде мамандар әрқашанда жеке кеңес үшін қол астында. Ұйым басшысының орындаушысы ... ... ... ... ... ... сенуге болады. Мысалы, жауапты жұмыскерлердің біреуі фактілерді бұрмалаған кезде ... ... ... ... ... ... ... білетін, егер де баспасөз бетіне түскен жағдайда оқиғаны ағат түсіндірудің қауіптілігін жете түсінетін және бұқаралық ақпарат құралдары мен кілт ... ... ... PR ... тез ... ... ... мүмкіндігі бар.
Қолжеткізушілік сонымен қатар, ұйымның барлық бөлімдерінде, бөлімшелерінде ... ... ... әрқашанда PR мамандарының керек уақытында орнында болуын білдіреді. Кейбір аумақтардың бөлектенген ұйымдарында орталық офистердің ... ... ... келіп - кетіп жүреді, бірақ мұндай жағдайда олар ретінде саналады. Сондықтан ұйымның әлдеқайда тиімді ... үшін PR ... сол ... ... болғаны жақсы, себебі оқиғаның мән - жайын ... сол ... ... ... ... бере ...
PR бойынша агенттіктер мен қызметкерлердің бірлескен жұмыстарының ... ... - ... ... ... ... PR ... бақылау жүргізу және оның тиімділігін бағалау. Ал, агенттілік бағдарламаның негізгі ... ... мен ... ... ... ... ... отырып орындайды.
1.2 PR - ды ұйымдастыруда ... ... ... PR ... пайдалынатын коммуникацияның құралдары (кесте 1):
Кесте 1
-146685127000PR қызметінде қолданылатын коммуникация құралдары
Дерек көздеріне негізделіп автор құрған
* ... ... (2 ... ... ... ... - ықылас аудару, тауарларға деген сұраныстың үәжін құру [3].
Баспа басылымдарындағы, радио және теледидардағы, ... ... ... ... - ... мен фирманың бейнесін есте сақтауына және құруына ықпал ететін жарнама. Ол жаяу кетіп бара жатқандар мен көлік ішінде кетіп бара ... ... ... Осы ... бір түрі ... көшелер мен қоғамдық жерлердеорналасқан электронды таблоларды, ... жол ... ... ... ...
болады [4].
Көліктегі жарнама - бұқара ... мен ... ... ... өте ... ... ... - вестибюль мен көше өтпелдерінде орналастырылған щиттер мен метро вагондарындағы жабысқақ аппликацияларды жатқызуға болады. ... ... ... тауарлар мен бөлек қызметтердің жарнамасына өте тиімді.
Тура пошталық жарнама - азаматтардың мамандықтары, қызығушылықтары және т.б. бойынша мекен-жайлары ... ... ... ... ... мен қызметтердің тарату аймағына өте жақын орналасқан пошталық жәшіктерге бұқаралық түріндегі халық көп ... ... ... Өндірістік мақсатындағы тауарлардың жіберулері потенциалды сатып алушыларға әсер етудің ең тиімді құралы.
Кесте 2
Жарнамалық құралдардың ... ... ... ...
жарнама
Әуе шарлары мен әуесаттардағы жарнама
Әуе шарлаы мен әуестаттардағы жарнама
Арнайы бұйымдардағы жарнама
Метродағы
жарнама
Көліктегі
жарнама
Жарнамалық
шиттер
Жарнамалық ... ... ... ... ... ... ... автор құраған
Халық тұтынуындағы тауарлардың жарнамасы - пакеттердегі, орамалардағы және т.б. жарнама. Бұқара сұрауындағы тауарларды немесе ... ... өте ... ... мен ... ... - жарнаманың ерекше түрі. Көрмелер мен халық қыдырулары жүргізіліп жатқан кезде жүргізу өте ... ... мен ... ... үшін).
Арнайы бұйымдардың көмегімен іске асырылатын жарнама - ... күл ... ... қаламдарда, сіріңке қораптарында, жазу кітапшаларында және басқа да кеңсе ... ... ... ... ... - жеке ... телефон арқылы әңгімелесу кезіндегі тауарлар мен қызметтердің ... Жеке ... ... бір ... бар ... ... әсер ... ең тиімді түрі.
* Жарияланымдар. Жарияланымдардың астарында компанияның жылдық есеп берулері, кітапшалары, мақалалары, ... ... және ... ... нарыққа әсер етудің құралы ретіндегі аудиовизуалды материалдар жатыр. Кітапшалар мақсатты ... өнім ... ... ... ... түсінік беруімен қатар, оны қалай іске асыруға болатыны жайлы мәлімет беруде ... зор. ... ... ... ... ... ... мен оның бұйымдарына назар аударылады. Ақпараттық кітапшалар мен шығарылатын ... ... ... ... ... және мақсатты нарыққа маңызды жаңалықтарды жеткізуде үлкен рөл атқарады. Аудиовизуалды және мультимедиалық материалдар - фильмдер, аудио және ... - ... ... ... ... қоғаммен байланысы бойынша міндеттерінің ең негізгілерінің бірі - ... оның ... мен ... ... медиа жағымды хабарларды ұсыну. Бірақ қоғаммен байланыс бойынша маманның ісі тек ... ... ... ғана ... Оған ... мен ... дарынын баспасөз конференциясына өз өкілдерін жіберетін медианы, баспасөз хабарламасымен ... ... ... ... ... мен ... ... жөнге келтіру керек.
* Сөз сөйлеулер. Сөз сөйлеулер компанияға және оның ... ... ... тағы бір ... Әр уақытта компания басшыларына медиа өкілдерімен араласуына, келіссөздер жүргізуіне, сауда ассоциацияларында және коммерциялық кездесулерде сөз сөйлеуге тура ... ... ... өнері компанияның имиджіне елеулі әсерін тигізеді.
* Қоғамдық қызметтерге қатысу. Компаниялар қайырымдылық акцияларына қаржы аудара отырып, өздерінің репутациясын ... ... ... ірі ... ... қандай да бір қауымды сүйемелдеуін өтінеді. Ал кей жағдайларда компаниялар қомақты қаржы сомасын нақты мақсаттарға сыйға тартуы мүмкін. ... ... ... ... ... маркетинг жиі қолданылады.
* Идентификацияның құралдары. Қоғам ақпаратпен асыра қамтамасыздандырылған кезде ... ... ... ... үшін ... ... Ол бірден тани білетін ерекше бейне құру керек. Бұл үшін ... ... ... және ... да белгілері бар жазу қағаздары, кітапшалар, мөрлер, визиттік карточкалар, мекеменің стилі мен дизайны, қызметкерлердің униформалары пайдалынады.
* ... мен ... ... (іс - ... PR ... ... PR-ға ... түрлі іс - шараларды қарастырады. Әрине, әр ... ... ... әр ... ... ... түрде және өз уақытысында орындалатын, сонымен қатар көп пайда әкелетін ... ғана ... ... оқиғалардың құру тәсілдерін қызық және өзінше ерекше ... ... ... ... және ... ... Бурстин ұсынады. Қоғамдық құбылыстарды кең түрлерін талдай келе, ол алып ... ... [5]. Ол егер ... ... ... оқиғалар жетіп, артылып жатса және қай жерде болғаны туралы жай ғана хабарланса, ... жүз ... ... бірден өзгерді. Аяқ- астынан пайда болатын оқиғалар ақпаратқа деген өсіп ... ... ... ... ол мына ... ... егер ... жетіспесе, оларды құру керек, осылайша ұйымдастырыған оқиғалар пайда болады, оларды автор деп атайды.
Дж. Гендрикс айтуынша:

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Білім беру жүйесіндегі жаңаша бағыттардың теориялық негіздері21 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
«Авеста» шығармасы түркілер мекендеген хорезм аймағында жасалған мұра59 бет
«Мекеме қызметкерлерінің мәліметі» мәліметтер қорын құру31 бет
«отбасым-бақыт мекені!»24 бет
«Федоров ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары9 бет
«Қазығұрт ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі26 бет
Автотранспорттық мекемедегі ақпараттық жүйені ұйымдастыру22 бет
Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері10 бет
Алматы қ. Алмалы аудандық прокуратурасының мемлекеттік мекемесінде өткен өндірістік тәжірибе есебі8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь