Инвестиция және инвестициялық саясат

Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының негізгі тарапы ел азаматтары тұрғысынан қайта қалыптасудың осы және басқа қиындықтарын азайтуга ұмтылатын элеуметтік-экономикалық бағыт болып табылады. Мемлекеттік үкімет органдарының жүргізген ішкі саясаты көбінесе саясаттың тұрақтылығын, қогамдық және ұлтаралық келісімдерді сақтау, Қазақстан Республикасында инвестициялық саясатты жэне демократиялық саяси жүйелерді нығайту болып табылады. Демократиялық, құқықтық, элеуметтік және жоғары мемлекет ретінде тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұрақты жұмыс істеуі белгілі бір шамада сыртқы саяси салага байланысты. Қазақстан Республиксының сыртқы саясаты жан-жақтылыгымен ерекшеленеді, оның мәні тең құқықтық, өзара тиімді шарттарда әлемдік қауымдастықтык барлық елдерімен сыртқы экономикалық және инвестициялық саясатты қалыптастырудан тұрады. Яғни еліміз бүкіл әлемде бейбіт пен тұрактылыққа багытталган бейбіт сырткы саясатты жүргізуде. Қазақстанның геосаясатында ең маңызды нэрсе тәуелсіздік тұгырын сақтап калу, үлттық кауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады.
Ішкі инвестициялык ресурстардын мүлдем жок кезінде шетел капиталы өндіріс жаидануыныц, экомомикалық реформамың дамуынын жаңа сатысы - турақтандыр)' саясатынан белсенді иивестициялык саясатқа кошудің нсгізгі тіндсрінің бірі болып саиалады. Сондыктан да. Казақстан үшін шетел иывестицияларын тарту экономикалық дамуы барысында мацызы зор екенін айта кетстін жон. Қазақстаи Рсспчбликасыида сң аліаш рет «Инвестяциялі.ік корлар туралы» Қазақстан РеспубликасыныңЗаңы 2003 жылы 7-шілдеде қабылданган болатын.
Бүгінгі таңда Қазақстанның инвестициялық қорының (ҚИҚ) мақсаты Қазақстанда да, шет елдерде ДІ кэсіпорындардың жарғылық капиталына үлестік және бақылаусыз қатысу арқылы жек€ сектордың экономиканың шикізатгық емес секторындагы бастамаларына қаржылай қолда> көрсету болып табылады. ҚИҚ құру қажеттілігі қор рыногының дамымауымен, отандығ компаниялардың капиталдану төмендігіне, отандық рынокта өңдеуші өнеркәсіпке келіп түсетіи инвестиция ағымына ықпал ететін барабар
Қолданылған әдебиеттер
1. Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента народу Казахстан от 18.02.2005 - Астана.
2. Назарбаев Н.А. В потоке истории. -Алматы, 2002.
3. Кушкумбаев С.К. Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, этничность, безопасность. -Алматы, 2002.
ӘОЖ 330.322:338.242.4(574)
Әдебиет
4 ТМД Мемлекетаралык статистикалык комитеті жинактарының материалдары 2000-2002.
5 "Internationa! Financial Statistics" Халыкаралык Валюта Қорының статистикалык жинактары, 2002.
6 Интернет кездері: w\\'w.government.kz.vv\vw.eeemen.k7.,w\v\v-inform.kz.
М.Ғ. Қабылбеков, М.К. Тулеубаева
        
        Инвестиция және инвестициялық саясат
Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының негізгі тарапы ... ... ... ... осы және ... қиындықтарын
азайтуга ұмтылатын элеуметтік-экономикалық ... ... ... ... органдарының жүргізген ішкі саясаты көбінесе ... ... және ... ... ... ... ... саясатты жэне демократиялық саяси ... ... ... ... құқықтық, элеуметтік және жоғары
мемлекет ретінде тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұрақты жұмыс ... бір ... ... ... ... байланысты. Қазақстан Республиксының
сыртқы саясаты жан-жақтылыгымен ерекшеленеді, оның мәні тең құқықтық, өзара
тиімді ... ... ... барлық елдерімен ... және ... ... ... ... Яғни
еліміз бүкіл әлемде бейбіт пен тұрактылыққа багытталган бейбіт сырткы
саясатты жүргізуде. ... ... ең ... ... ... сақтап калу, үлттық кауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады.
Ішкі инвестициялык ... ... жок ... ... ... ... ... реформамың дамуынын жаңа сатысы -
турақтандыр)' саясатынан белсенді иивестициялык ... ... ... бірі ... ... Сондыктан да. Казақстан үшін шетел
иывестицияларын тарту экономикалық дамуы барысында мацызы зор ... ... жон. ... ... сң аліаш рет «Инвестяциялі.ік корлар
туралы» Қазақстан РеспубликасыныңЗаңы 2003 жылы ... ... ... ... ... қорының (ҚИҚ) мақсаты
Қазақстанда да, шет ... ді ... ... капиталына үлестік
және бақылаусыз қатысу арқылы жек€ сектордың экономиканың шикізатгық емес
секторындагы бастамаларына ... ... ... ... ... ҚИҚ ... қор ... дамымауымен, отандығ компаниялардың капиталдану
төмендігіне, отандық рынокта өңдеуші өнеркәсіпке ... ... ... ... ... ... ... тетіктердің болмауымен байланысты
болып отыр. ҚИҚ құру каржы секторы «Цдін ... ... ... жаңа
деңгейіне көшу қажеттілігіне белгі болып табылады. Банктермен жэне басқа да
қаржы агенттерімен ҚИК ... жаңа ... пен ... ... ... ... серпіліс болады.
Бұл ҚИҚ-қа жаңа өндірістер, оның ішінде жогары технологиялы ... ғана ... ... ... ... ... дамытуда да ықпал ету
мүмкіндігін береді. ҚИҚ Қазақстанның Даму ... ... ... ... ... Бүл екі ... банк желісі бойынша жобаларды
қаржыландыру жэне ... ... ... ... бірін-бірі
толықтыруы тиіс.
Ал қазір Қазақстанды әлемдегі бэсекеге барынша қабілетті 50 ... ... ... ... ... ... бұл ... даму серпінділігін айқындайтын көптеген жобалар халықаралық
қатысу ... іске ... атап ... Демек, инвестицияның
қажеттілігі де, сол үшін елімізді инвестйциялық ... ... ... де ... бола ... ... "Жаңа кезең - жаңа экономика" атты ... ... ... жүйенің қалыптасу кезеңінде инвестициялық
саясат басым сипатқа ие болды. Шетелдік инвестицияларды тартуға багдарлану
негізгі ... ... ... өзі ... ... ... тугызуды
талап етті". Қазір енді біршама уақыт өткенде ... ... ... ... көрсек, инвестициялық тартымдылыққа негіз болган бірқатар
жәйттерді атап өтуге болады. Біз үшін тэуелсіздіктің ... ... ... ... ... сол ... алдағы міндеттерді
нақтылайтын кез келді. Бұл тұрғыда ... ішкі ... ... ... ... яғни ... ... қалыптастыру қажеттігін, шетелдік
инвестициялар салу үшін күқықтық ... ... ... ... берілуін, олардьГн жүмыс істеуі үшін мүмкіндік туғызуды атауға
болады.
"Шетелдік ... ... ... Заң осыдан жыл жарым уақыт
өткеннен кейін, дэлірек айтқанда, 1994 жылдың 27 желтоқсанында қабылданды.
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері мен жаңа ... ... ... ... елмен белсенді ынтымақтасуга ынталандырып
отыр. Оның үстіне ... банк ... ... да ... ... туғызады.
2003 жылы "Инвестициялар туралы" Заңның кабылдануы жэне онда осы заң күшіне
енгенге дейін жасалған келісім-шарттар негізінде ... ... ... ... инвесторлармен жүмысы жақсы
негізге қойылганын көрсетіп берді. ... ... ... ... ... және газ секторымен қатар өндеу өнеркэсібі бірінші орынға шыгып
отыр.
1998 жылы Қазақстанда ... ... ... жақсартуға
багытталған тағы бір шара қабылданды. Ягни, осы жылдан бастап Қазақстан
Республикасы Президентінің ... ... ... кеңесі қүрылып,
жүмыс істей бастады. Биыл қүрылғанына сегіз жыл болатын оның ... ... өзі ... ... Бұл ... ... мүддесін
қорғауда, қажет болган жагдайда республика басшылыгына тікелей шыгу арқылы
күрделі мэселелерді шешуде көп іс атқарды.
Бұдан үш жыл ... ... банк ... ... ... қолайлы жиырма мемлекеттің катарына косты. Әрі ... ... ... деңгейдегі елдер қатарында тұрганын мэлімдеді. Жогарыда
айтылған агенттік сарапшы-ларының пікірінше, ... ... ... мемлекеттік қаржылары мүнай секторының қысымына тәуелді бола алмайды.
Ол мүнай багасының өзгеруіне ... бере ... ... қолайлы
жагдайдатүр.
Иә, тұтастай алганда инвссторлардың мұнай-газ ... ... ... ... ... ... Оган Қазакстанда олемнің 4*Эксон Мобил",
"Шелл", "Эни", "ШевронТексако", "Тоталь", ... ... ... ... ұлттык мүнай корпорациялары бар екені де дэлел. Осы ... ... ... жүйені өзгерту кезеңін желслдете а;н аны
аиық.
Осылайша елдің' экономикалық дамуындағы ... мен оған ... ... рөлін Ьрынды багалай отырыгі, ... ... да ... ... ... жатқанын айта кеткен жөн.
Тікелей инвестициялар қара жэне ... ... да ... ... 1997 ... ... тартатын басым секторлар тізімі
бекітілген болатын. Республика Президенті Нүрсұлтан Назарбаев, олар: өңдеу
өнеркэсібі, жаңа ... ... ... сала мен ... жэне ... ... атап көрсетті. Бүж^ салаларда эжептәуір ілгерілеушілік
бар екені, өзгесін айтпаганда елордамыз Астананың жыл ... ... ай, ... ... бара ... да осы ... ... арқасы деп
білеміз. Елбасы іске асырып ... ... ... ... мэні
мен мағынасы терең эрі жан-жақты. Әрі оны елге тек шетелдік ... ... ғана ... ... ... ... түрғыдан тұрақты түрде дамуы
шетелдік инвес-тицияларға тэуелді болмауға тиіс. Мұның сыртында ... орын алуы ... ... ... дажоққа шығараалмаймыз.
Елбасыныңтікелей ықпалымен Ұлттық қор қүрылуыньщ арғы астарында осындай
стратегиялық мэн бар деп білеміз.
Сондай-ақ ... үш жыл ... ... одан эрі ... ... даму ... қабылданды. Даму банкі, Инвестициялық
жэне Инновациялық қорлар, жаңа даму институгтары құрылды. Бұган ... ... үш ... ... бұл ... 1 миллиард 700
миллион долларға арналған жобалардьі мақұлдады. Ол экономикалық үрдістерді
басқарудың ... ... жаңа ... ... белгілі. Соған сэйкес өткен
жылы инновациялық инфрақүрылым негіздерін қалау жөнінде бірқатар шаралар
қабылданды. Соның аясында, ... Орал жэне ... ... ... технопарк ашылып, іске кірісті.Осы аралықта шетелдік инвесторлармен
жүргізілетін қызметтің ауқымы да жаңа сапалық деңгейге көтерілді. Бүгінде
Қазақстанда ... ... мен ... ... ... ... балансы "Инвестициялар туралы" Заңмен бекітілғен.
Қазақстанда қызмет жасайтын шетелдік компаниялардың жетекшілері осы
зандарды ... оның ... ... ... мен ... ... басқарып отырған кәсіпорындарда үлт кадрларын көптеп
кабылдауға бағыт үстап келеді. Мүндай көзқарас ... ... ... ... ... ... заңы шетелдіктер тарапынан неге күрметтелмейді
деп орынды мэселе ... ... да, ... ... ... ... ... халықаралық қаржы институттары ... ... екі ... ... ... да, ... жатып төр менікі
деп асқақ сезімге берілу орынсыз болатынын шетелдіктерге ұғындырған ... ... ... ... еді. Мүндай түсінбестіктер 2000 жылдан
бері азая бастаған ... Оған сол ... ... ... жүмыс істейтін шетелдік инвесторлардың этика кодексі ... да өз ... ... алды деп ... ... осы ... ... жэне бекіту туралы ұсынысты айтып, оны қабылдауға ықпалын
тигізген де Қазақстан басшысы болатын. Оның ... ... ... ... ... ... жэне басқа да мәселелер арқау болған-ды.
Бүгінде мүндай көріністерге түбегейлі тойтарыс беретін уақыт жетті. Оған
қазіргі жетілдірілген экономикалық заңнамалар да алғышарт жасай ... ... неге ... ... ... отырған Қазақстанға шетелдік
компаниялар өздерінің орасан көп мамандарын алып келеді, неге ... ... ... ... әріп-тестеріне қарағанда 10-20 есе көп
жалақы алады деген аландаушылыктар туындайтын.Өз ... бүл ... үшін ... ... ... ... ... шұғыл шешу
қажеттігін талап етті. Ол көп кешікпей іске ... 2003 жылы ... ... ... Республикасына шетелдік жүмысшы күшін тарт>' квотасын
аныктау және рүксат беру ... ... Ол ... ... кеңесі
мүшелерінің үсыныстары мен сын-ескертпелерін ... ... ... кіру ... ... сэйкес талдап жасалды.
Рг.сында да қазакстандық мамандарды шетелдік инвесторлармен катар, мұнай-
газ ... ... ... жобаларды іске асыруга
қатыстырудың маңызы ерекше. Ьүл үлггық калрлардың біліктілігін ... ... ... осындай кақты мінлстгср алгая шетелдік
компаниялардың іс-эрексті ... ... ... ... ... мемлекетіміздіи экомоммка.чык
мүмкіндіктеріне сенім білдіріп, елімізге жаңа идеялар мен технологиялар
әкелген шетелік ... ... ... көрсетіп жүр. Бұл елдің ертеңін
ойлағаннан туған риясыз іс ... ... ... ... өзі ... ... ... деуге элі ... ... ... жаңа ... мен сапаның жаңа стандартгарына
жету жолында ... әлі де ... ... қажет екені анық. Бізде
экономикалық белсенді халық саны элі де ... ... ... ... ... ... елде ... өсу қарқыны жогары. Мұның өзі
мемлекетке оның эр түрлі салалары бойынша кәсіби ... ... ... күн ... ... жүктейді. Бұл ретте шетелдің озық
тэжірибелерінен үйренгеннің ешқандай ... ... ... Елбасы ойы
бізге осы қагиданы меңзейді. Республикамызда қолға алынған индустриялық-
инновациялық жүйе де бірінші ... ... ... ... сұранысты
туғызары анық. Аталған бағдарлама мемлекетіміздің өркениетті елдер қатарына
өтуіне қолайлы алгышарттар қаламақ.
2004 жылы 19 наурызда ... ... ... Н.Ә.Назарбаев негізгі
міндетгі-бэсекеге төзімді экономиканың көтеру арқылы ... ... ... ... жету деп ... Қазіргі кезде жогарғы технологиялық
өнімнің жалпы ішкі өнімінде ең кем дегенде 1%-ды ... ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуын
қамтамасыз ете алмайды. Осыган байланысты ... ... ... үшін ... мен барлық мүмкіндіктерді пайдалаган жөн. Қазақстан Республикасының
индустриялдық-инновациялық 2003-2015 ... ... ... ... ... тэуелділігінің алдын алу жэне ... ... ... мен ... ... ... ... Бүгінгі күнде Қазақстан экспортының 2/3 бөлігін шикізат қорлары
құрайды. Орын ... ... ... ... бір жолы ... ... ... технологияларға жэне шикізаттарды жақсылап қайта
өндіруге негізделген білім экономикасына көшу болып ... ... ... өсім қазіргі гылым мен технологиялардың жетістіктерін
пайдаланудың есебінен артады.
2006 жылгы 14-18 наурызда Лондон ... ... ... елшілігінің және Адам СТмит ... ... ... инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесеріне
арналган алғашқы Қазақстандық инвестициялық саммит ... Осы ... ... ... ... ... ... эртараптандыру, инвестицияларды тарту, Қазақстанның
индустриялық-инновациялық ... ... ... ... ... асыру жөніндегі саясаты кең таныстырылды. ЖІӨ құрылымындагы өнімдерді
шыгарудың үлес салмағын 2015 жылы 46,5 %-тен 50-52 %-ке ... ... ... ... жэне гылыми-инновациялық қызметтің үлес салмагының
қызметін 2000 жылы 0,9 %-тен 2015 жылы 1,5-1,7 %-ке ... ... ... өвдеу өнеркәсібінің үлесін 2000 жылы 13,3 %-тен 2015 жылы 12-
12,6 %-ке ... ... ... (осы ... салыстыру үшін
индустриялық саясатты жүргізбесе 2015 жылы 10,9 %-ті құрайтын болады);
Стратегияны іске ... ... ... ... ... құн ... 2015 жылы 55-56 %, оның ішінде 2000 жылы 31,0 % жэне
25,6 % салыстырғанда ... ... - 50-51 % ... Стратегияны іске
асыруды ескере отырып, тау-кен ... 45-47 % ғана ... Бұл ... қажетсінетін жэне жоғары технологиялы өндірістің үлесі 2000 жылы
ЖІӨ 0,1 %-тен 2015 жылы 1-1,4 %-ке ... ... ... ... құн ... ... өзгерістер болады. Металлургия және
металдарды өңдеу үлесі өндеу өнеркәсібінің ... ... ... ... %-тен ... ... төмендейді, ал ауыл шаруашылыгы ... 38,1 %-тен 45-46 %-ке ... ... Бұл ... ... қажетсінетін
жэне жогары технологиялы өнім 2000 жылғы 0,6 %-ке қарағанда 9-11 %-ті
құрайды. Бұл ... ... ... ... ең аз ... және ... Ел ... нақты ақшалай табысы 2,1-2,4 есе үлғаяды.
Бүтінгі танда Қазақстанды ... ... ... ... ... ... ... атап өіу керек, ол ТМД слдерінің ... ... ... ел ... ие болды.
Дүнисжүзілік Банк Қазақстанды олемдегі инвестиция салуга ец ... ... ... ... ... жылдары Қазакстан экономикасына 2! млрд.
астам АҚШ долл. тартылды.
Б\'і"інде Қазакстаи кор биржасындагы сауда-сатгык ... аса ... ... ... ... байланысты. "Жаца имвесторлар
нарыкка шыгарылган
акциялардың тапшылығын сезінуде. ... ... ішкі ... ... мүлік нарығы мен қысқа мерзімді капитал нарыгына
багытталуда. Қазақстан қор биржасында айналатын капитал ... 33 ... ... ... ... ... үлгіге сэйкес Қазақстан
бэсекелестікке және элемнің барлық ... ... ... ынтымақтастық
орнатуга негізделген тауарларды, қызметтерді, капиталды ж^ңе жұмыс ... ... ашық ... ел ... ... қазіргі тандағы экономикасында мынадай проблемалар орын
алуда:
- экономиканың шикізат багыттылығы;
- элемдік экономикаға ықпалдасудың әлсіздігі;
- ел ... ... жэне ... экономикалық ықпалдасудың
босаңдыгы;
- өңдеуші өнеркәсіп өнімділігінің төмендігі;
- ішкі рынокта (шағын экономика) тауарлар мен ... ... ... ... жэне ... инфрақұрылымның жеткілікті дәрежеде
дамымауы;
- мұнай-газ жэне ... ... ... ... негізгі қорлардың тез тозуы жэне т.б;
Инвестицияларды үйлестіру жөніндегі бастамалар ... ... ... жағдайында фирмалардың өндірістің кеңеюіне
қарай қалыптасатын жаңа жэне ... ... ... сұраныстың көлемін
бағалауға мүмкіндігі болмайды. ... ... ... өз ... ... олар инвестициялық жобаларды бірлесіп жүзеге
асыру кезінде ғана компанияларға пайда ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі белсенді мемлекеттік саясат шеңберінде
бастамалар кэсіпкерлермен мынадай бағыттарда ... ... ... ... ... ... санаттары жаңа нарықтық орындарды
қалыптастырады жэне өнім стандарттары ... ... көзі ... ... ... ... ... өндірістік тэжірибе жинайды;
ресурстарды жеткізушілер өндірістің жаңа идеялары мен эдістерінің пайда
болуына ықпал етеді, ал бәсекелестер жаңа ... ... көзі ... ... инвестициялық тартымдылықтың сыры неде дегенге
келетін болсақ, біріншіден, ... ... ... ... ... ... жол аша ... деп айта аламыз. Тағы бір
айтарымыз, елімізде жоспарланып отырған жеті ... де ... ... рөлі зор. ... ... ... ... инвесторлар
кеңесінің соңғы отырысында Мемлекет басшысы осы аталган салаларға назар
аударулары қажеттігін атап көрсетті. Әрі ... оған бет бұра ... ... бір ... шаралары да белгіленетінін ұқтырды.
Осы соңгы болып өткен мәжілісте ... ... бір ... ... шектеліп қалмай, тұтас Орталық Азия өңірін, ... ... қоса ... ... қорытындысы туралы ой қозғаған
Еуропа Қайта құру жэне даму банкінің президенті Жан ... ... ... ... жаңа ... ... жол ашады.
Қорытындылай келе, тағы бір айта кететін жайт, ... ... ... демеушілердің мүддесі ғана емес, енді өз қажетгіліктеріміз
бен мүмкіндіктерімізді саралап, демеушілерге жеткізе білгеніміз жөн ... ... ... ... ... отырып көмек бергені
лазым. Десек те, қорытындылай келе, инвестициялардың кең ... ... ... үлес ... ескерсек те, осынау
карыздардың болашакта қайтарылу жолдарын да алдын-ала қарастырып қойган
абзад.
Инвестицияның ұғымы мен ... ... ... ... ... инвестиция түсігіне
талдаулар жасай отырып, оған негізгі күрделі қаржы қорларын ... жылы № 27 ... N 266 ... мен өзгертулер енгізілген
Қазақстан Республиканың Заңына сәйкес инвестицияларға келесі анықтама
беріледі: ... ... ... ... ... барлық мүліктік және интеллектуалдық құндылықтар ... ... ... және ... ... және ... ... ұстап қалу
құқығы және өндеусіз өткізімге арналған және импортталатын тауардан басқа;
- Акциялар және коммерциялық ұйымдарға қатысудың басқа ... ... және ... ... ... ... ... келісім-шарт орындау бойынша ақшалай қаржы,
тауар, қызмет және басқа жұмыс ... ... ... ... қызмет жұмысының нәтижелеріне құқық, оның ... ... ... тауарлық белгі, кәсіпорын үлгілері, технологиялық
процестер, ноу-хау, ... ... ... ... жоба ... ... қүрылымын қарастырғанда, біз ең алдымен
инвестициялық процесстің түсінігім білуміз қажет.
Инвестициялық процесс - бүл ... ... және ... ... ... ... ... екі жақ қаржы нарықтарында немесе қаржы
институттарында ... Кей, ... ... ... ... ... мен сатып алушы; келісімді тікелей жүзеге ... ... - бүл ... ... ... жинақтау үйымдары сияқты
үйымдар - ол көбінесе салымдарды жинап, оны ... ... ... ... түрлерде беріп, мүмі болатын инвесторлар мен оны түтынушылар
арасындағы делдалды болады.
Қаржы ... - ... ... ... мен оны ... ... ... болып, оны қор биржалары сияқты ... ... ... Қар> ... бірнеше түрі бар: ... ... ... опциондар нарығы жоие т.б.
Инвестициялық қызметіне тоқталатын болсақ бұл - өндірістік ұстаным
тұрғысынан мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... асырылып,
Қазақстан Республиканың мемлекет органдарымен іске асырылады. Нақтырақ
айтқанда бұл ғимараттар мен құрылыстар ... ... ... мен ... ... ... алу; ... жұмыстары
салынып жатқан. Кэсіпорын дирекциясыи ұстап отыру; кадрларды даярлау жэне
қаі даярлау; жер учаскелерін бөліп беру және ... ... ... жэне т жатқызуға болады.
Капитал кұрушы инвестициялардың құрылымында негізгі орынды оның құрамына
жа құрылысы, ... ... ... ... ... ... ... жә басқа кәсіпорындарды техникамен қайта жарақтау, кеңейту,
реконструкциялау, жаңа қүрылыс шығын, тұрғын үй және ... ... жоба - ... ... ... ... омың іс ... көлемі мен мерзімін негіздеу, ... іске ... ... ... жазу ... жобалардың тиімділігін есептеу ұшін пайдаланылатын негізгі
көрсеткіштер:
1) Таза табыс - қорланған нәтиже деп аталады жэне ... ... Ғп - ... нәтиже;
t-1,2,......n-уақыт, мезгіл (жыл).
2) Келтірілген таза қүн - есептік кезенде дисконтталған қорланған нәтиже
және келесі формула ... ... ... ішкі ... (ПІН) ... таза ... нөлге теңестіретін
дисконтіық нормасы. Келесі формула:
мұндағы: г. - пайданың ішкі нормасына тең дисконттың ... ішкі ... ... ... таза қүн ... ... ставкасыньщ мәнінде осы жоба тиімді екен бе деген сұраққа жауап
бере алмайтын жагдайда есептеленеді. Егер г{ > г, онда жоба ... ... ... Пайданың ішкі нормасы жылдық ақша ағыны ... ... ... ПІН - ... ішкі ... - келтірілген (агымдағы) таза құн - ақша қүнының уақыт және дисконт
ставкасына ... ... ... ... ақша ... ... ... инвестициялардың қайтарым қүнының есептік көрсеткіші;
г^КТҚ-ныңеңтөменгі оң мәнге (КТҚг,)тең ... ... ... ... ... ең ... теріс мэнге (КТҚг2) тең болатын дисконт ставкасы.
Инвестициялық жоба - күрделі жұмсалымның ... ... оның іске ... ... мен ... негіздеу, сондай-ақ
инвестицияны іске қосуының тәжірибелік амалын (әрекетін) жазу ... ... ... ... - табыс немесе пайда табу үшін ақшалай
қаражаттарды жұмсау.
Оңтайлылық (оңтайландыру) - ... яғни ... бір ... міндеттер шешімнің межелі критерийлер мен айқындалған
шектеулерден ең жақсы нұсқасын табу ... ... ... топтастыру белгілер негізінде ажыратылады:
1) жобалау объектінің деңгейі бойынша;
2) бағалау кезеңінің ... ... ... ... ... ... серпінділік (динамикалық);
5) оңтайландыру критериййлері (пайымдау негізі).
Жобалау объектінің ... ... төрт ... ... ... деңгей. Шаруашьыық-технологиялық кешен (тау-кен байыту комбинаты,
тау-кен-металлургия комбинаты). Ол негізгі өндірістік ... ... ... ... ... ... - технологиялық кешеннің күрылымдық ... ... ... ... қайта өндеу цехі); ^
3-ші деңгей. Тау-кен кэсіпорынның құрылымдық«элементі ... ... ... көлік);
4-ші деңгей. Кен қызу жөніндегі технологиялық процестер мен ... ... ... ... кезеңінің үзақтығы мынадай:
а) болашақ -15-20 жыл;
б) ұзақ уақытты ... - 5 - 15 ... ора ... - 2 - 5 ... ... - жыл, ... ... - тәулік, ауысым.
Оңтайлы міндеттер шешімін шығындардың эр ... ... ... ... ... ... жобаның тиімділігін
бағалау мерзімімен байланысты ... ... ... ... ... ... шешімім мына келесі шарттарға сай болуы қажет:
бағалау мерзімі бойында эр нүсқа ... жэне ... ... жэне ... өзгеруі (5-15 протцент);
нұсқалар көлемдері мен өнім сапасы, бағалау жэне ... да ... ... салыстырмалы түрге келтірілуі.
Статикалық эдістерге тау-кен жабдықты, кен қазбаларды жүргізу тэсілін ,
желдету, қүрғату жэне басқа да осыларға үқсас ... ... ... ... жатуы мүмкін.
Динамикалық есептер мына келесі белгілермен сипатталады:
Жүмыстардың жылдық көлемі мен шығындардың бірқалыптылықсыздығы;
Тауар өніміне жыл бойы ... ... ... ... кен ... сапасының, сондай-ақ багалардың
өзгеруінің салдарынан пайланың өзгеруімен;
ендіру. кен - дайындау және ашу ... ... әр ... уакытта
жүмсалуымен:
күрделі шығындарды тск кэсіпорынды салу кезінде гана емес, соыдаГі-ак
тагы кен орнын ітайдалану уакытында жүмсау керектігімен.
Пайымдау ... ... ... ... ... артуымен. ягни
инвестициялық жоба алдына қойылган мақсатпен, багалау кезсңіиің үзақтыгымем
байланысты.
Инвестициялық жобалардың 1-ші жэне 2-ші ... ... ... ... ... ... тиімділігін жэне. олардың мөлшерін ... ... ... ... 3-ші жэне 4-ші ... объектілеріне
критерийлер ретінде шығындардың, өзіндік кұнның ең аз мөлшерін жэне
өтелімділік мерзімін ... ... ... болады. г^
Бір орталықтан жоспарлау, жабдықтау жэне тегін каржыландыру ... ірі ... көбі ... ... ... ... жабдықтаудың ең үлкен мөлшеріне тікелей өте құштар болғанда.
меншікті келтірілген шығындар деген ... (С- + ЕКІ —» min) ... ... ... анықтауға көп мүмкіндік туғызған жоқ.
Бірақ технологиялық жабдық түрін тавдау ... мына ... ... С,- + гКг -> min,
Мүнда Сі - нұсқалар бойынша ағымадғы (өндірістік) ... ... ... - ... ... ... ... мәні;
г - проценттік ставка (мөлшерлеме), дисконт нормасы.
Қай жағдай болса да ағымдағы шығындарды (өндірістік шығындар) да өнімнің
өзіндік күнын да ... ... да ... жобаның бастапқы
немесе аяқтау кезеңіне келтіруге болады.
Болашақгағы шығындарды, пайданы, кен орнының бағалығын бастапқы мезетке
мына формуланы пайдаланып ... ... + ... Зч - ... ... ... ... уақытқа
келтірілген мэні; Зб - болашақтағы экономикалық көрсеткіштердің мэні; г
-дисконт мөлшерлемесі ... (і + г)- ... ... ... - ... мен ... ... келген өткен жылдардың шығындары мен нэтижелерін бағалау мезетке
келтіру үшін мына формуланы пайдаланады: 3

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама (2013-2015). Инвестициялар және мемлекеттің инвестициялық саясаты. Инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты. ҚР экономикалық өсім14 бет
Макроэкономикалық көрсеткіштерге сипаттама. Инвестициялар және мемлекеттің инвестициялық саясаты. Инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты. Қазақстан Республикасының экономикалық өсімі6 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
Альянс Банк33 бет
Банктiң инвестициялық қызметтерінiң жалпы сипаттамасы және ерекшелiктерi68 бет
Банктердің инвестициялық портфелін қалыптастыру және басқару әдістерін зерттеп, оның жетілдіру жолдарын іздеу73 бет
Бағалы қағаздар портфельдік инвестицияның объектісі ретінде35 бет
Бағалы қағаздардың коммерциялық банктердің инвестициялық қызметіндегі рөлі25 бет
Жал және инвестициялық меншік есебі76 бет
Зейнетақы қорларының инвестициялық қызметі52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь