Саз кірпішінің сақиналы пеште күйдірілуі


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .1.Технологиялық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.Жылу есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1. Отынның жану есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Жылу балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Суыту зонасындағы жылу балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4. Пештің материалдық балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Аэродинамикалық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Еңбекті қорғау мен қоршаған ортаны қорғаудың технико.экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қолданған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Сақиналы пештер негізінен керамикалық бұйымдарды, материалдарды қалыптау өндірісінде қолданылады, соның ішінде саз кірпіш және черепица өндірістерінде.
Керамикалық технология деп – минералды заттардан немесе олардың араласпаларын қалыптау, содан кейін жалғасатын күйдіруден алынған бұйымдар өндірісін атайды.
Керамика өндірісінде негізгі шикізат көзі – ол саз материалдар.
Сақиналы пештер үздіксіз пеш каналында жүкті тиеу және түсіруде немесе камерада және сақиналы схемадағы барлық жылу өндеу кезеңдерінен: бұйымды жылыту, күйдіру және суыту қозғалмайтын отырысында жұмыс істейді.
Сақиналы пештер жұмысы рационалданады. Егер түтінсорғыштар қуаты аз ғана болса, онда сиретілген отыру қолданылады және 80 %-ға дейін отын шикізатты қыздырады, себебі ол отын құбырларына оны құю жұмысын жеңілде-теді.
Суыту зонасындағы ыстық және құрғақ ауа газ түтінімен бірге қыздыру зонасына барады. Күйдіруді жоғары температурада жылдамдату үшін оған ұсақ ыдыратылған су қосылады, ол берілген бөлімде қалпына келтірілген ортаны қалыптастырады.
Сақиналы пештер кесілген қатты отында жұмыс істейді, яғни каналдар арқылы пеш күмбезіне беріледі, содан кейін, әрине, кірпішке түседі. Қатты қыздырылған ссадкадан ыстық ауа өтеді, ол кірпіште суыту кезінде алынған. Соның есебінен отынның толық жануы қамтамасыз етіледі.
Күмбезді каналдарда диаметрі 150-200 мм болатын қақпасы бар шойынды құбырлар орнатылған. Құбыр қатарларының ұзындықтары 0,9-1,5 м және 0,8-0,9 м каналдар адымымен орналастырылған.
Отынды құбырларға құю қолмен орындалады немесе автоматты қоректендіргіш көмегімен.
Құрылыс кірпіштің төмен температурада күйдірілуі және оның физико-техникалық қасиеттеріне талаптар аз болатындығы сақиналы пеш конструкциясының қарапайым болуына себепші болды, олардың аз ғана металлсыйымдылығы (минималды).
Лариков Н.Н.–Теплотехника: учебник для вузов – М.: Стройиздат,1985
Роговой М.И.- Технология искусственных пористых заполнителей и керамики.М., Стойиздат,1974
Вознесенский Р.Н.- Тепловые установки М., Высш.шк.,1983
Кондратьев А.И., Мысшечкина Н.Н.- охрана труда в строительстве М., Высшая школа,1985
Справочник по производству строительной керамики под ред. Доктвалера, ІІІ том.
А.Г. Касаткин «Основные процессы и аппараты химической технологии», М. 1971 г.

А.Г. Комар «Строительные материалы и изделия», М. 1983 г.

В.А. Китайцев «Технология теплоизоляционных материалов», М. 1970 г.

К.Н. Дубенецкий, А.П. Пожнин «Вермикулит (свойства, технология и применение в строительстве)», Л. 1971 г.

К.Э. Горяйнов, С.К. Горяйнов «Технология теплоизоляционных материалов и изделий», М. 1982 г.

Н.Н. Кальянов, А.Н. Мерзляк «Вермикулит и перлит - пористые заполнители для теплоизоляционных изделий и бетонов», М. 1961 г.

Ю.Л. Бобров, Е.Г. Овчаренко, Б.М. Шойхет, Е.Ю. Петухова «Теплоизоляционные материалы и конструкции», М. 2003 г.

Ю.П. Горлов «Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий», М. 1989 г

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.Технологиялық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.Жылу есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1. Отынның жану есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Жылу балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. Суыту зонасындағы жылу балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4. Пештің материалдық балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Аэродинамикалық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Еңбекті қорғау мен қоршаған ортаны қорғаудың технико-экономикалық
көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қолданған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Кіріспе
Сақиналы пештер негізінен керамикалық бұйымдарды, материалдарды
қалыптау өндірісінде қолданылады, соның ішінде саз кірпіш ж әне черепица
өндірістерінде.
Керамикалық технология деп – минералды заттардан немесе олардың
араласпаларын қалыптау, содан кейін жалғасатын күйдіруден алынған
бұйымдар өндірісін атайды.
Керамика өндірісінде негізгі шикізат көзі – ол саз материалдар.
Сақиналы пештер үздіксіз пеш каналында жүкті тиеу ж әне т үсіруде немесе
камерада және сақиналы схемадағы барлық жылу өндеу кезеңдерінен:
бұйымды жылыту, күйдіру және суыту қозғалмайтын отырысында жұмыс
істейді.
Сақиналы пештер жұмысы рационалданады. Егер түтінсорғыштар қуаты аз
ғана болса, онда сиретілген отыру қолданылады және 80 %-ға дейін отын
шикізатты қыздырады, себебі ол отын құбырларына оны құю жұмысын
жеңілде-теді.
Суыту зонасындағы ыстық және құрғақ ауа газ түтінімен бірге қыздыру
зонасына барады. Күйдіруді жоғары температурада жылдамдату үшін оған
ұсақ ыдыратылған су қосылады, ол берілген бөлімде қалпына келтірілген
ортаны қалыптастырады.
Сақиналы пештер кесілген қатты отында жұмыс істейді, яғни каналдар
арқылы пеш күмбезіне беріледі, содан кейін, әрине, кірпішке түседі. Қатты
қыздырылған ссадкадан ыстық ауа өтеді, ол кірпіште суыту кезінде алынған.
Соның есебінен отынның толық жануы қамтамасыз етіледі.
Күмбезді каналдарда диаметрі 150-200 мм болатын қақпасы бар шойынды
құбырлар орнатылған. Құбыр қатарларының ұзындықтары 0,9-1,5 м және 0,80,9 м каналдар адымымен орналастырылған.
Отынды құбырларға құю
қоректендіргіш көмегімен.

қолмен

орындалады

немесе

автоматты

Құрылыс кірпіштің төмен температурада күйдірілуі және оның физикотехникалық қасиеттеріне талаптар аз болатындығы сақиналы пеш
конструкциясының қарапайым болуына себепші болды, олардың аз ғана
металлсыйымдылығы (минималды).

Қатты отын сапасына төмен талаптар қойылады, сонымен қатар жылу
шығындары және сақиналы пештегі пайдалы қозғалыстағы жоғары отын
коэффициенті сәйкесінше күйдірудің төмендеуін береді.
Кірпішті
күйдіруде
көрсетілгендей:

физико-механикалық

процесстері

төменде

1. Органикалық араласпаның күюі.
2. Каолиниттің және басқада сазды материалдардың детдратациясы.
3. Карбонаттар мен сульфаттардың ыдырауы.
4. Кварцтың полиморфқа айналуы.
5. Саздың ауалы-өртті отыруы және пісуі.
100 0 С температурада физикалық байланысқан су кетеді.
200 0 С температурада сазда органикалық қоспалар күйеді.
400-600 0 С температурада каолиниттің және басқада сазды минералдардың
детдратациясы болады: Al2O3 * 2 SiO2*2 H2O→ Al2O3 * 2 SiO2 + H2O↑.
1050-1100 0 С температурада метакаолинит алюминий және кремний
оксидтер- іне ыдырайды.
1100-1200 1100 0 С температурада алюминий және кремний оксидтерінің
қосылу процессі болады, оның нәтижесінде пайда болады.
1370-1450 0 С температурада туллит минералының пайда болуы болады.

1.Технологиялық есеп
1) Күйдірілетін бұйым мінездемесі.
Қарапайым саз кірпіші – тіктөртбұрышты, түзуқабырғалы және төбелері
тең болып келетін параллелепипед түрінде, өлшемдері 250х120х65 мм
болатын жасанды тас, сазды кептіру мен күйдіру, оған арнайы қоспалар қосу
және қалыптау әдісімен дайындайды. Кірпіштің салмағы 4 кг-нан астам емес.
2) Бастапқы мәліметтер:
а) – глинозем – Al2O3 (12 %)
- кремнезем – SiO2 (60%)
- темір оксиді – Fe2O3 (4 %)
- кальций оксиді – CaO (10 %)
- натрий оксиді – Na2O (3 %)
- кальций оксиді – K2O (1 %)
- магний оксиді – MgO (2 %)
- күкірт оксиді - SO3 (0,5 %).
б) Су – Н2О ( бос және химиялық байланыстағы).
в) Органикалық қосындылар (сазды қара түске бояйды).
2) Гранулометриялық құрамы:
– фракциядағы саз бөлігі 5 мк-дан кем емес;
– 5-50 мк тозаңдай (күлдей);
– 50-2 мм құмды;
– 2 мм көп қосылуы.
3) Саздың минерологиялық құрамы келесідей минералдарды құрайды:

А) каолинит (Al2O3* 2SiO2*2Н2О). Оның криссталдық тор пакеті бір
тетраэрдрлік және бір октаэдрикалық қабатымен орналасқан. Бір пакетінің
соңында

катиондары, ал басқа жағында (

аниондары орналасқан.

Б) тонпелеориленонит (Al2O3* 4SiO2*Н2О*n Н2О) бұл формула ( Росса
бойынша) өте қарапайым. Оның криссталдық торының пакеті екі сыртқы
тетраэдрикалық

қабатымен,біреуі

ішкі

октаэдрикалық

қабатымен

қалыптасқан.
В) иллит ( K2O MgO* 4Al2O3 *7 SiO2*2Н2О) – смодтың көпжылдық
гидротациясынан пайда болған өнім. Оның өзіне тән артықшылығы –
құрамында сілті қышқылдандыратындар мен сілтілік жер металлдарының
болуы.
Есептеуге қажет бастапқы мәліметтер келесідей:
– Өнімділігі 25 млн. дана жылына
– Жылу тасымалдаушы – Қарағанды тас көмірі (90):
= 85,6

=5,2

=1,3

=6,9

=1

=26

=5,5

= 22,8

сағаттық

есебін

МДжкг.
– Күйдіру температурасы –

С;

– Шығушы газ температурасы –
– Күйдіру уақыты

С;

30 сағат.

в) Жылына жұмыс істейтін сағат санын анықтаймыз:
= 350*24* =350*24*0,96=8064 сағ.
2)

Біздің

жылу

қондырғымыздың

өнімділігінің

анықтаймыз:
= =

=3100 дана⁄сағ;

Pp- тапсырма бойынша берілген жылдық өнімділік.
3) Берілген температура бойынша біздің жылу қондырғымыздың меншікті
жылу өнімділігін анықтаймыз:
g=2000 дана⁄

ай = 3 дана⁄

сағ.

4) Пештің қажетті көлемін есептейміз :

=

=3100 дана⁄жыл⁄3 дана⁄

сағ=1033

5) Қажетті пеш мөлшерін табамыз:
n= =

=1 (пеш)

1 пешті қабылдаймын.
Жұмыс істейтін V көлемді формула бойынша табамыз:
1) F=

+ ( H - )�=

+ ( 2,5 – 42)*3,1=7,38

f-пеш каналының аудандық қимасы,

.

Сонда пештің қажетті көлемі:
V=7,38*140=1033
6) Өнімнің жалпы көлемін сағатқа есептейміз:
Gсағ=V*g=1033*3=3099,6 дана⁄cағ.
7) Пештің сағаттық өнімділігін бұйымның абсолютті құрғақ масса
күйіндегісін есептейміз:
Рсағ=

=3262,7 дана⁄cағ.

=

8) Пеш өнімділігін материал ылғалдылығы бойынша есептейміз:
=

=

=4132,8 дана⁄cағ.

W- материалдың немесе бұйымның ылғалдылығы.

Сур. 1.Сақиналы пештің қимасы(б) мен жұмыс істеу схемасы(а) 1—
түтінді очелкалар; 2 — түтінді конус; 3 — түтінді канал; 4 — жүрісжол; 5 —
себу қатары; 6 — себу қатарының қалпақшасы; 7 — қарнақ; 8 — отын
құбырлары .

Сур. 2. Сақиналы пештегі күю тәртібі. 1 — кәдімгі ( П. А; Дуванов
бойынша); 2— кеуекті кірпішке ; 3 — таспен араласқан ; 4 —ылғалдылы ғы
жоғары шикізаттарға.

2.1.Отынның жылу есебі.

1) 1 кг қатты отынға кететін ауаның теориялық мөлшерін мына формула
бойынша анықтаймыз:
=0,0899 (

+ 0,375*

) + 0,265*

–0,033*0,0

кг.

= 0,0899(85,6 + 0,375*1) +0,265*5,2 – 0,633*6,9=7,73+1,378+0,23=8,88
кг.
2) 1 кг қатты отынға кететін ауа мөлшері шынайы жағдайда келесі
формула арқылы анықталады:
=α* =1,5*8,88=13,32

кг;

.

3) Ауа шығынын есептеу үшін қорытынды формула мынадай:
= ( 1+0,0016 *W)

(

кг).

= (1 + 0,001 в*g)

кг.

W= 8-12=-4 құрғақ ауа кг–на.
4) Жанатын өнімнің жалпы көлемі былай есептелінеді:
=

+

+1,061
+ 0,8*

(α–1), (

кг).

100=0,79*8,88+0,8*1,3100= 7+0,01=7,01

кг.
= 0,111*

+ 0,124 *

+ 1,24*

+ 0,016* = 0,111*5,2+0,124*5,5

+1,24*0,3+0,016*8,88=0,58+0,682+0,3 72+0,142=1,776

кг.
кг.

= 1,87

+ 0,375*

)100=1,87

Құрғақ газ көлемі:
=
=

+
+

=1,61+7,01=8,62
=8,62+1,776=10,396

кг.
кг.

кг.

Ауа шығынының коэффициентін α есепке алып, қайтадан барлық жанушы
өнімдердің көлемін есептеу керек:
Құрғақ газ көлемі.
Су

буының

=

+ ( α–1)

көлемі:

= 8,62+ (1,5- 1)*8,88= 13,06
=

+

0,016

*

кг.


-1)

кг.
Жанатын өнімдердің жалпы көлемі:
=.

+

=13,06+1,85=14,91

кг.

Жанатын отынның теориялық температурасын есептеу үшін жанатын
өнімнің жылуын қарастыру қажет: ол келесі теңдік түрінде болады:
+ *tв*

*

*

)* .

Теңдіктің сол жағы –жылу келуінің формуласы;
Теңдіктің оң жағы –отынның жылумөлшерінің формуласы.
Ауаның жылусыйымдылығы:
C –св=1,322; ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Саз әлемінің сардары
Сақиналы регистр негізіндегі импульстарды және деңгейлерді таратқыштар
Түйық бір сақиналы көмірсутектер тақырыбына арналған есептер
Қазақ халқының саз өнері пәнінен дәрістер
Үйірме жұмыстарына гипстен музыкалық аспаптар жасау әдістемесі. «Саз сырнай»
Саз сырнай аспабының шығу тарихы және репертуар дамытудағы өзіндік ерекшеліктері
Құрылыс керамикасын өндіруге арналған шикізаттар
Жылу электр станцияларының атмосфераға тасталатын ластағыш заттарын есепке алу
Саз құндыз жабайы жануар етінің құндылығы және індетті, инвазиялық, жұқпайтын ауруларына ветеринариялық-санитариялық сараптау
Қызыл кірпіш жартылай құрғақ әдіспен жасайтын зауытының өндірістік құрылым схемасын сызу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь