Макарон зауытының өндірістік желілерін автоматтандыру

Кіріспе 11
1 Технологиялық бөлім 12
1.1 Макарон өнімдерінің классификациясы 12
1.2 Макарон өнімдерін өндіруінің негізгі кезеңдерінің қысқаша сипаттамасы 15
1.2.1 Шикізаттың дайындығы 15
1.2.2 Макарон қамырын дайындау 15
1.2.3 Қамырды пресстеу 15
1.2.4 Шикі өнімдерді жасау 16
1.2.5 Өнімдерді кептіру 16
1.2.6 Кептірілген өнімдерді суыту 16
1.2.7 Қаптау 16
1.3 Макарон өнімдерін өндіру үшін шикізаттар 17
1.3.1 Бидай ұны 18
1.3.2 Бидай дәнін езу түрлері 19
1.3.3 Ұнның химиялық құрамы және оның компоненттерінің қасиеттері 19
1.3.4 Крахмал 20
1.3.5 Ақуыздар 20
1.3.6 Майлар 20
1.3.7 Каротиноидтер 21
1.3.8 Минералды заттар 21
1.3.9 Дәрумендер мен ферменттер 21
1.4 Ұнның макарондық қасиеттері 22
1.4.1 Ұлпа мөлшері 22
1.4.2 Каротиноидтік пигменттердің құрамы 22
1.4.3 Қара дақ түсірудің құрамы 22
1.4.4 Езу ірілігі (гранулометрлік құрам, ұн бөліктерінің мөлшері) 23
1.4.5 Қосымша шикізаттар 23
1.5 Өндіріс үшін шикізаттарды дайындау 23
1.5.1 Ұнды араластыру 24
1.5.2 Ұнды тазалау 24
1.5.3 Ұнды магниттік тазалау 24
1.5.4 Ұнды таразыға тарту 25
1.6 Макарон қамырын дайындау және пресстеу 26
1.6.1 Қамыр ингредиенттерін дозалау және араластыру 26
1.6.2 Шикі өнімдерді бөлу 27
1.6.3 Шикі өнімдерді үрлеу 28
1.6.4 Өнімдерді кесу және тарату 28
1.6.5 Макарон өнімдерін кептіру, стабильдеу және суыту 28
2 Арнайы бөлім 30
2.1 Пресстеу үрдісіне пресстеуші құрылғының параметрлерінің әсер етуі 30
2.1.1 Шнектік камерадағы қамырдың жылжуы 30
2.2 Макарон өндіру үрдісінің сипаттамасы 34
2.2.1 Ұн кілегейінің саны мен сапасы 35
2.2.2 Ұнның гранулометрлік құрамы 35
2.2.3 Елеудің жалғастылығы және интенсивтігі 35
2.2.4 Қамыр ылғалдылығы 36
2.2.5 Қамыр температурасы 37
2.3 Шнек өнімділігі 38
2.3.1 Матрица өнімділігін есептеу 40
2.3.2 Басқару жоспарының математикалық қойылымы 42
2.4 Техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 43
2.4.1 Математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 44
2.4.2 Ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 44
2.4.3 Бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 45
2.5 Автоматтандырудың замандас технологияларына шолу 45
2.6 Прототипті сынау 46
2.7 Жүйені ақпаратпен қамтамасыз ету 46
2.8 Жүйені техникамен қамтамасыз ету 47
2.9 Технологиялық параметрлерді өлшеу құралдары 47
2.10 Атқарушы механизмді және шығаратын құрылғыларды таңдау 47
2.10.1 Операциондық жүйені талдау 48
2.10.2 Жүйенің бағдарламалы.техникалық кешені 48
2.10.3 Hybrid Control Designer Бағдарламалық құрал.жабдықтары 49
2.10.4 Жұмысшы беттердің бағдарламалық қамтымасыздандыруы 49
2.10.5 Мониторингтің бағдарламалық қамтымасыздандыруы 50
2.11 Кескіннің жүктеудің бағдарламалық қамтымасыздандыруы 50
2.12 Experion PKS тармақталған басқару жүйесі 50
2.12.1 Experion инфраструктурасы 50
2.12.2 Байланыс инфраструктурасы 51
2.12.3 Experion құрал.жабдық кешені 51
2.12.4 С 200 үрдіс бақылаушысының құрамы 52
2.12.5 Experion жүйесімен қамтамасыз етілетін басқару желілерінің түрлері 52
2.12.6 Ақпаратты технология 52
2.12.7 Тоқтауға орнықты Ethernet желісі 53
2.12.8 FTE қасиеті 53
2.12.9 Адам.машиналы интерфейс және жүйеге біріктірілерін компоненттер жиыны 53
2.12.10 Еxperion РКS.Flex станциясы 54
2.12.11 Еxperion РКS.Flex станциясы 54
3 Экономикалық бөлім 55
3.1 Жалпы жағдай 55
3.2 Экономикалық есептер 57
3.2.1 Күрделі шығындар 57
3.2.2 Әдебиеттік зерттеуді өткізуге кеткен шығындар 57
3.2.3 Патенттік зерттеуді өткізуге кеткен шығындар 58
3.2.4 Командировкаға баруға кеткен шығындар 58
3.2.5 Бағдарламаны жазу, жүйені немесе құралды жасауға кеткен шығын 59
3.2.6 Жазғы демалыс үшін жалақы 59
3.2.7 Ауырғандарға төлемдер 59
3.2.8 Әлеуметтік салық және міндетті әлеуметтік төлем 60
3.2.9 Жобалау және жүйені жасау тобына арендаға үй алу үшін төлем 60
3.2.10 Жабдықтарды сатып алу 60
3.2.11 Сатып алған жабдықтың амортизациясы 62
3.2.12 Материалдарға кеткен шығындар 63
3.3 Бағдарламаны енгізу 64
3.3.1 Бағдарламаны түзету жұмыстары 64
3.3.2 Барлық шығындар 65
3.4 Тура кірістер 65
3.5 Қосымша кірістер 65
3.6 Жалпы пайда 65
3.7 Тиімділік 65
3.8 Шығынды өтеу мерзімі 66
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі 67
4.1 Қазақстан Республикасының еңбек кодексі 67
4.2 Еңбек қорғау бойынша ҚР мемлекеттік нормалары 67
4.3 Техникалық регламент 70
4.4 Санитарлы .гигиеналық шаралар 71
4.5 Макарон өндірісінде пайда болатын шаң.тозаңнан қорғану 72
4.6 Өрт қауіпсіздігі 73
4.7 Жерге қосудың есептелінуі 73
Қорытынды 77
Пайдаланылған әдебиеттер 78
Қысқартылған сөздер 79
Қосымша А 80
Макарон өнімдері ежелден бері жасалынып келеді.Алдымен тегіс кеспе түрінде болса, кейінірек түтік тәріздес макарон түрінде шығарылды. Кеспені дайындау әдісінің алғашқы сипатталуы римдық гурман Апичоның аспаздық трактаттарында кездеседі.
Қалай дегенмен, XIV ғасырдың ортасына дейін, макарон өнімдерін тек үй жағдайында ғана жасалынған.
Макаронды дайындауға арналған қарапайым техникасы бар алғашқы кішігірім цехтар Италияда XIV ғасырдың соңында пайда болған. Макарондар цехтың сөрелерінде орнатылған бұрандалық ағаш пресстерде пресстеліп, рамкаларда кептірілген. XIX ғасырда техниканың дамуы бу машиналарын қолдануына, сонымен қатар қатты макарон қамырын өңдеу үшін механикалық қамыр елегіштер, қуатты гидравликалық пресстердің пайда болуына алып келді.
Макарон өнімдерінің халық арасында көп сұранысқа ие болуы макарон өнімдерін өндіру саласын дамытып, макарон өндіруге жаңа технологияларды екпінді түрде енгізуге өз септігін тигізді. Қалай дегенмен қазіргі кезеңге дейін жетекші өндіруші, қолданушы және экспорттаушы ел ол Италия болып табылады. Осыған орай макарон өнімдерін өндіруші құрылғылар арасында итальяндық құрылғылар ең алдыңғы орындарда. Соның ішінде «Pavan», «Braibanti» фирмалары.
Негізінен макарон өнімдері күнделікті тұрмыстағы ең маңызды азық түрі болып табылады. Яғни оның қарапайым адамдар арасында қол жетімділігі, құнарлығы, сонымен қатар тез дайындалуы сияқты факторларды жатқызуға болады. Сондықтан макарон өнімдерін өндіру мемлекет үшін тиімді бағыт болып табылады. Экспорттар арқасында мемлекеттің дамуына септігін тигізетін табыс көзі.
Осыған сәйкес ең басты мақсат ол макарон өндірісін автоматтандыру. Өндірісті автоматтандыру нәтижесінде жұмыс қарқынды жүріп, өнімді кең көлемде алуға өз септігін тигізіп, адам жұмыс күшін азайтып, уақыт үнемделеді.
[1] Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.Н., Панфилов В.А., Ураков О.А. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х кн. Кн. 1 :Учеб. Для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. - 703с.: ил.
[2]Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.П., Панфилов В.А., Ураков О.А. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х кн. Кн. 2:Учеб. Для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. - 680 с.: ил.
[3]Атаназевич В.И. Сушка пищевых продуктов/ Справочное пособие. – М.: ДеЛи,2000.- 296 с.: ил.
[4]Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. - М.: Пищевая промышленность, 1973.-528 с.
[5] Медведев Г.М. Технология макаронного производства. - М.: Колос, 1998. -272 с.: ил.
[6]Пащенко Л.П. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – М.:Колос, 2006. – 215с.
[7]Смирнова Н. А., Надеждина Л. А. “ Товароведение зерномучных икондитерских товаров.” М.: 1990 г. – 241 с.
[8]В. И. Теплов, В. Е. Боряев “Товароведение продовольственных товаров.” М.:- 1989 г.
[9]Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов имакаронных фабрик. - СПб.: ГИОРД, 2003.-496 с.
[10]ЧерновМ.Е.Оборудование предприятий макаронной промышленности. – М.:1987. – 232 с.
[11]Жакупов А.А., Попова Т.М., Сюндюков Р.Х., Ходанова Т.В. Проектирование и расчет технико-экономических показателей производства энергии. Методические указания к курсовому проектированию.–А.:АИЭС, 1997.-37с.
[12] Дюсебаев М.К., Т. Е.Хакимжанов. Адам өмірінің қауіпсіздігінің негізі. Дәрістер конспектісі институттың барлық мамандарының студенттеріне арналған. – Алматы: ҚазҰТУ, 2002ж. -57 бет.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
11
1
Технологиялық бөлім
12
1.1
Макарон өнімдерінің классификациясы
12
1.2
Макарон өнімдерін өндіруінің негізгі кезеңдерінің қысқаша сипаттамасы
15
1.2.1
Шикізаттың дайындығы
15
1.2.2
Макарон қамырын дайындау
15
1.2.3
Қамырды пресстеу
15
1.2.4
Шикі ... ... ... өнімдерді суыту
16
1.2.7
Қаптау
16
1.3
Макарон өнімдерін өндіру үшін шикізаттар
17
1.3.1
Бидай ұны
18
1.3.2
Бидай дәнін езу түрлері
19
1.3.3
Ұнның химиялық құрамы және оның компоненттерінің қасиеттері
19
1.3.4
Крахмал
20
1.3.5
Ақуыздар
20
1.3.6
Майлар
20
1.3.7
Каротиноидтер
21
1.3.8
Минералды ... мен ... ... ... ... ... құрамы
22
1.4.3
Қара дақ түсірудің құрамы
22
1.4.4
Езу ірілігі (гранулометрлік құрам, ұн бөліктерінің мөлшері)
23
1.4.5
Қосымша шикізаттар
23
1.5
Өндіріс үшін шикізаттарды дайындау
23
1.5.1
Ұнды араластыру
24
1.5.2
Ұнды тазалау
24
1.5.3
Ұнды магниттік тазалау
24
1.5.4
Ұнды таразыға ... ... ... және ... ... ... және ... өнімдерді бөлу
27
1.6.3
Шикі өнімдерді үрлеу
28
1.6.4
Өнімдерді кесу және тарату
28
1.6.5
Макарон өнімдерін кептіру, ... және ... ... ... ... құрылғының параметрлерінің әсер етуі
30
2.1.1
Шнектік камерадағы қамырдың жылжуы
30
2.2
Макарон өндіру үрдісінің сипаттамасы
34
2.2.1
Ұн кілегейінің саны мен сапасы
35
2.2.2
Ұнның гранулометрлік құрамы
35
2.2.3
Елеудің жалғастылығы және интенсивтігі
35
2.2.4
Қамыр ылғалдылығы
36
2.2.5
Қамыр ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
43
2.4.1
Математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
44
2.4.2
Ақпаратты ... ... ... ... қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
45
2.5
Автоматтандырудың замандас технологияларына шолу
45
2.6
Прототипті сынау
46
2.7
Жүйені ақпаратпен қамтамасыз ету
46
2.8
Жүйені техникамен қамтамасыз ету
47
2.9
Технологиялық параметрлерді ... ... ... және ... ... таңдау
47
2.10.1
Операциондық жүйені талдау
48
2.10.2
Жүйенің бағдарламалы-техникалық кешені
48
2.10.3
Hybrid Control Designer Бағдарламалық құрал-жабдықтары
49
2.10.4
Жұмысшы беттердің бағдарламалық қамтымасыздандыруы
49
2.10.5
Мониторингтің бағдарламалық қамтымасыздандыруы
50
2.11
Кескіннің ... ... ... PKS тармақталған басқару жүйесі
50
2.12.1
Experion инфраструктурасы
50
2.12.2
Байланыс инфраструктурасы
51
2.12.3
Experion құрал-жабдық кешені
51
2.12.4
С 200 ... ... ... ... қамтамасыз етілетін басқару желілерінің түрлері
52
2.12.6
Ақпаратты технология
52
2.12.7
Тоқтауға орнықты Ethernet желісі
53
2.12.8
FTE ... ... және ... біріктірілерін компоненттер жиыны
53
2.12.10
Еxperion РКS-Flex станциясы
54
2.12.11
Еxperion ... ... ... ... ... ... зерттеуді өткізуге кеткен шығындар
57
3.2.3
Патенттік зерттеуді өткізуге кеткен шығындар
58
3.2.4
Командировкаға баруға кеткен шығындар
58
3.2.5
Бағдарламаны жазу, жүйені немесе құралды жасауға кеткен шығын
59
3.2.6
Жазғы демалыс үшін ... ... ... және ... ... ... және жүйені жасау тобына арендаға үй алу үшін төлем
60
3.2.10
Жабдықтарды сатып алу
60
3.2.11
Сатып алған жабдықтың ... ... ... ... ... ... ... кірістер
65
3.5
Қосымша кірістер
65
3.6
Жалпы пайда
65
3.7
Тиімділік
65
3.8
Шығынды өтеу мерзімі
66
4
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
67
4.1
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ҚР ... ... ... - гигиеналық шаралар
71
4.5
Макарон өндірісінде пайда болатын шаң-тозаңнан қорғану
72
4.6
Өрт қауіпсіздігі
73
4.7
Жерге қосудың есептелінуі
73
Қорытынды
77
Пайдаланылған әдебиеттер
78
Қысқартылған сөздер
79
Қосымша А
80
Бұл дипломдық жобада макарон ... ... ... ... ... ... ... құрамына технологиялық және автоматтандыру бөлімдері кіреді, соның ішінде макарон өнімдерін дайындау үшін ... ... және оны ... ... ... ... Сонымен қатар бұл дипломдық жобада өндірістегі экономика және қауіпсіздік және еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... шығындары есептеліп, өндірістің тиімділігі қарастырылды. Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімінде қорғаныс жерленуі ... ... ... проекте рассмотрены вопросы автоматизации производственной линии макаронного завода. В состав проекта входят разделы по ... и ... в ... рассмотрены вопросы подготовки сырья для макаронных изделий и процессы его производства, а также ... ... ... ... и ... ... управления технологическим процессом. В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы экономической эффективности системы и охраны труда. В ... ... ... ... ... ... и ... работы. В разделе охрана труда выполнены расчеты защитного заземления.
АNNOTATION
In this diploma project deals with the ... of ... line macaroni factory. This work consists of the ... and the main sections in which the issues of raw materials for manufacturing of macaroni and the processes of ... and ... ... ... also mathematical formulation. In the diploma work are examined the issues of economy and labor protection. In the economic section ... are made ... of the ... and ... ... ежелден бері жасалынып келеді.Алдымен тегіс кеспе түрінде болса, кейінірек түтік тәріздес макарон түрінде шығарылды. Кеспені дайындау әдісінің ... ... ... ... ... аспаздық трактаттарында кездеседі.
Қалай дегенмен, XIV ғасырдың ортасына дейін, макарон өнімдерін тек үй жағдайында ғана жасалынған.
Макаронды ... ... ... ... бар ... кішігірім цехтар Италияда XIV ғасырдың соңында пайда болған. Макарондар цехтың ... ... ... ағаш ... пресстеліп, рамкаларда кептірілген. XIX ғасырда техниканың дамуы бу машиналарын қолдануына, сонымен қатар қатты макарон қамырын ... үшін ... ... ... ... ... пресстердің пайда болуына алып келді.
Макарон өнімдерінің халық арасында көп сұранысқа ие ... ... ... ... саласын дамытып, макарон өндіруге жаңа технологияларды екпінді түрде енгізуге өз септігін тигізді. ... ... ... ... ... ... өндіруші, қолданушы және экспорттаушы ел ол Италия болып табылады. Осыған орай макарон өнімдерін өндіруші құрылғылар ... ... ... ең алдыңғы орындарда. Соның ішінде , фирмалары.
Негізінен макарон өнімдері күнделікті тұрмыстағы ең маңызды азық түрі болып табылады. Яғни оның ... ... ... қол ... ... сонымен қатар тез дайындалуы сияқты факторларды жатқызуға болады. Сондықтан макарон өнімдерін өндіру мемлекет үшін тиімді бағыт болып табылады. ... ... ... ... септігін тигізетін табыс көзі.
Осыған сәйкес ең басты мақсат ол макарон өндірісін автоматтандыру. Өндірісті автоматтандыру ... ... ... жүріп, өнімді кең көлемде алуға өз септігін тигізіп, адам жұмыс күшін азайтып, уақыт үнемделеді.
1 Технологиялық бөлім
+ Макарон ... ... ... ... ұны мен ... ... және 13 пайызы немесе одан да төмен ылғалдылықта кептіру арқылы алынған, ... ... ... өнім ... табылады.
Қоректік азық ретіндегі макарон өнімдерінің негізгі артықшылықтары:
Қасиеттерін өзгертпестен ұзақ уақытқа сақталу қабілеттілігі: макарон өнімдері еш қатпайды, печенье және басқа да ... ... ... ... ... ... шыдамды;
Дайындаудың тездігі мен қарапайымдылығы (қайнату ұзақтығы өнім түріне ... 3-тен 20 ... ... ... ... ... ... құрғақ макарон өнімдерінен жасалынған тағам, 10-15 пайызы ақуыз бен көмірсутегілер адамның тәуліктік қажеттілігін ... ... ... ... заттарының жоғары сіңімділігі- ақуыз бен көмірсутегілердің арқасында.
Негізгі бидай түрінен, ұн сортына байланысты макарон өнімдері А,Б,В ... және 1,2 ... ... тобы - ... ... ... ұн өнім;
-Б тобы - жұмсақ жоғарышынытектес бидайдан жасалынған ұн ... ... ... ... нан ... ұнынан жасалынған өнімі;
-1 класс - жоғарғы сортты ұн ... ... - І ... ұн ... ... б - рожкилар, в- қауырсындар
1.1-Сурет- Түтік тәріздес өнімдер
Макарон өнімдері пішініне байланысты СТ РК ИСО ... ... ... ... ... түтік тәріздес, жіп тәріздес (вермишель), лента тәріздес (кеспе) және ... ... ... әр ... ... өнімдерінің типтері одар әрі түрлерге бөлінеді.
1.1-суретте келтірілген түтік тәріздес өнімдер пішіні мен ұзындығына байланысты 1.2-Кестеде көрсетілген ... ... қию ... ... ... ... ... өнімдер мына түрлерге бөлінеді. Алайда қию ... әр ... ... мүмкін: домалақ, квадрат, рифлендік және т.б.
Жіп тәріздес өнімдер (вермишель) ... қию ... ... ... Қию ... ... (мм) вермишельдерді келесі түрлерге бөледі: өрмекші (0,8 үлкен емес), жұқа (0,9-1,2), қарапайым (1,3-1,5), әуесқойлық (1,6-3,0).
1.1-Кесте- Түтік тәріздес өнімдерді ... ... ... ... толқын тәріздес қиылысы бар тұрба
Қысқа - 15...20
Ұзын-20дан кем емес (ілініп кептірілгенде ұзынырақ бұта үшін ... бұта ... ... ... бар ... ... түзу ... қисық бойынша - 1,5....4,0;
Қауырсын
Қисық қиылыс тұрбасы
Әуесқойлығы - ... ... ... сынықтар және макарон қиындылары
Тік бұрыштан доғалға дейін -3,0 -10,0 және 5,0...13,5
1.2-Кесте- Түтік тәріздес өнім типтерін түрлерге бөлу
Тип
Түрі
Қиылуы*,мм
Қабырғасының қалыңдығы**,мм
Макорондар,рожки,
қауырсын
Соломка(қауырсыннан басқа)
Ерекше ... ... ... ... емес ... ... дегі ... аспай тын 2ге дейін рұқсат етіледі)
Ұзындығына байланысты вермишельді қысқа (қысқа кесілген) - 1,5 ... кем емес және ... рет ... - ... ... кем емес, сонымен бірге егер вермишель партиясының 20 пайызы 20см-ден кем болса, онда оны ... ... ... шетелдік өндірістегі вермишельді спагетти деп атайды.
а- ұзын, б - ... ... ... ... ... ... ... лента тәріздес өнімдер (лапша)мөлшері мен формасына байланысты түрлі типтері мен аттарымен шығарады: тегіс және ... ... ... ... ... ... және ... да осы тектес жиектермен.
Лапша ені 3-тен 10мм-ге дейін болуы қажет ( лапша ені 25мм-ге ... ... ... ... ... ... Лапшаны ұзындығы бойынша вермишель сияқты класстарға бөледі, сонымен қатар вермишель сияқты партияның 20 пайызы 20см-ден кем болса, онда оны ... ... ... өнімдер пресстеу немесе штамптеу арқылы жасалынады. Фигуралы өнімдер кез ... ... мен ... ... ... ... ... қалыңдығы өнімнің кез келген бөлігінде пресстелген өнімдер үшін 3,0 мм аспауы қажет және 1,5 мм штампталғандар үшін.
1.2 Макарон өнімдерін өндіруінің ... ... ... сипаттамасы
Макарон өнімдерін өндіру процесі келесідей негізгі операциялардан тұрады: шикізаттың дайынықтары, қамырының дайындалуы, қамырдың пресстелуі, шикі өнімнің бөлшектенуі, ... ... ... суытылуы, стандарттық өнімдердің қапталуы.
1.2.1 Шикізаттың дайындығы
Ұнды елеп одан металломагнитті араласқан қоспаларды ... ... (ұн ... 100С төмен болмауы қажет), зертханалық фабрика нұсқауына сәйкес түрлі ұн ... ... елеу үшін ... суды ... ... ... соң рецептурада көрсетілген температураға дейін салқын ... ... ... ... елеу үшін арналған суда араласудан тұрады. Тауық жұмыртқасын ... ... ... ал ... ... ... қамырын дайындау
Қамырды дайындау үрдісі ингредиенттерді дозалау мен қамырды илеуден құралады (ұн,су және ... 3:1 ... ... ... ... ... бар үзіліссіз ұн және суды беріп тұратын дозатор көмегімен енгізеді.
Еленетін ыдыста ... ... ұн мен суды ... және ұн ... ... - шартты түрде макарон қамырын илеу деп аталатын үрдіс жүріп ... Нан және ... ... өнімдеріне қарағанда елеу соңында тұтас байланысқан массаны емес, көп ылғалданған бөлшектенген бөлшектерден тұрады.
1.2.3 ... ... тағы ... деп ... ... мақсаты - араласқан қамырды ... оны ... ... иілгіш қамырға айналдырып, кейін оған анық бір пішін беру. Қамырды металл матрицаларында ... ... ... өткізіп пішінге келтіреді. Саңылау пішіні пресстелген шикі өнімнің пішінін анықтайды. Мысал үшін, домалақ қиылысы бар ... ... ... тікбұрышты лапшаны алуға болады.
1.2.4 Шикі өнімдерді жасау
Бұл үрдіс екі операциялардан құралады: матрицадан пресстелген шикі ... ... ... ... кесу және оны ... ... ... өнімдер түрі мен қолданушы кептіргіш құрылғыға байланысты кептіруге дайындық - тор транспортердегі, рамкалар, кассеталардағы шикі өнімнің ... не ... ұзын шикі ... кептіргіш құралдарға ілуден тұрады.
Пресстелген өнімдер кесілу алдында немесе кесу үрдісінде сыртқы қабатында кептірілген қабық алу үшін ауамен үріліп тұрады. Бұл ... бір ... ... қалмауын және аяқтары мен кептірілетін қабаттарға жабыспауын алдын алады.
1.2.5 Өнімдерді ... ... - өнім ... ... және оның ... ... дамуын тежеу. Бұл ең ұзақ және технологиялық үрдістің жауапкершілігі мол кезеңі болып табылады, яғни оның дұрыс жасалынуынан бірінші ... ... ... ... ... ... кептіру бірінші кезекте құрғақ өнімдегі жарықтардың пайда болуына, ал жай ... ... ... ... бірінші кезеңінде, өнімнің көгеруіне алып келуі мүмкін.
Қазіргі уақытта макарон мекемелерінде макарон ... ... ... ... - ... ... ... үріп тұру.
1.2.6 Кептірілген өнімдерді суыту
Бұл үрдіс кептіргіштен шығатын өнімнің жоғары ... ... ... ... дейін төмендету үшін қажет. Егер макарон өнімдерін ... ... онда ... ... ... ... береді, ол өз кезегінде қапталған өнім массасының азаюы, ал ... ... ... - оның ... ... ылғалдың конденсациясына әкеледі.
Ең қалаулысы, кептірілген өнімдерді стабилизатор-жинағыш деп аталатын арнайы бункерлер мен ... жай ... ... ... өнімдерді ақауларын жоюға жібереді, яғни осы уақыт ішінде олардың ... ... ... ... ... ... алып тастап, содан соң оларды қаптайды.
1.2.7 Қаптау
Дайын ... ... ... арнайы машиналарымен кішкентай қораптар мен пакеттерге қаптайды, не болмаса ірі ... ... ... ... ... ... ... макарон өнімдерінің кез-келген түрін өндіру әрдайым көрсетілген кезеңдерден тұрады, алайда ... ... ... қатар қандай да бір құрылғының бар болуы және өндірістің қолданыстағы режимі нақты мекемедегі макарон өнімдерінің ... ... ... ... ... отандық макарондық мекемелер мен шетелдік фирмалармен ұсынылатын кең таралған технологиялық сұлбалардың негізгі нұсқаларын біз ... ... ... жеке технологиялық кезеңдерін бөлшектеп оқу үрдісінде қарастырамыз.
1.3 Макарон өнімдерін өндіру үшін шикізаттар
Азық-түліктердің, соның ішіндегі макарон өнімдерінің сапасы екі негізгі ... ... ... ... және оны өңдеудің технологиялық үрдісінінің спецификасымен.
Макарон өнімдерін өндірудегі ... ... ... үшін ... ... ... және судан алынатын ұн болып табылады.
Бидай - біздің эрамызға дейінгі 6,5мың жыл бұрын адамға белгілі ең ... ... ... ... уақытта бұл ең маңызды сауда дақылы, оған ... ... ... га жер ... ... 20 аса түрі бар, оның ... кең ... жұмсақ (Triticum vulgare) және қатты (Triticum durum) бидайлары.
Бидай типтерге, ... мен ... ... ... бөлу негізінен келесідей қасиеттер жатады: ботаникалық түр (жұмсақ және қатты), биологиялық пішін (қыстық,күзде өсірілетін, көктемде ... және түс ... ... ақдәнді). Бидайды типтерге бөлудің белгілері: дән түсі және оның сыну кезіндегі шынытәріздік дәрежесі.
1.3-Кесте- ... ... ... ... және ... ерекшеліктері бойынша типтер белгілері
Типше нөмірі
Түсі бойынша типтер белгілері
Орташа шынытүрлігі %
І
ІІ
ІІІ
Қызылдәнді
Қатты (дурум)
Ақдәнді
1
2
3
4
5
1
2
1
2
Күңгірт-қызыл
Қызыл
Ашық-қызыл
Сары-қызыл
Сары
Күңгірт-кәріптас Ашық-кәріптас
Ақ
>>
75 кем емес
>> >> 60
>> >> ... >> ... кем ... кем ... ... ... ... қызылдәнді
Қыстық ақдәнді
1
2
3
4
5
Күңгірт-қызыл
Қызыл
Ашық-қызыл
Сары-қызыл
Сары
Типтері жоқ
75 кем емес
>> >> 60
>> >> 40
>> >> ... ... - ... б - ... Бидай дәні
Макарон өнімдерін өндіру тәжірибесі көрсеткендей ең жақсы сорттары әсіресе құрғақ далалық аумақтарда өте ыңғайлы.
Жұмсақ бидай ... езу ... ... ұн ... және ... бидайларды езу үшін азықтар жетіспеушілігінде макарон өнімдерін дайындау үшін қолданылады. Себебі жұмсақ бидайдың қатты бидайдың жоғары егістігімен ... ол ... ... қасиеттері бар. Бұл алдымен бидай дәнінің ... ... ... ... мен құрамындағы айырмашылықтарға байланысты.
1.3.1 Бидай ұны
Макарон өнімдерінің дәстүрлі түрлерін өндірудегі негізгі ... ... ... бидай дәндерінің езілген азықтарының жоғары сорттары болып табылады. Өндірістің технологиялық режимін сақтаған кезде қатты бидайдан жасалынған макарон ... ... ... ашық-сары,алтын түсті, жоғары төзімділігі бар, ұзақ қайнатудан соң мөлдір қайнаған су қалады, өз пішінін жоғалтпайды, бір-бірімен жабыспайды, ашық-сары түсті және ... иіс пен дәмі бар. ... ... ... ... және оның шикізаттық базасының кеңейтудің жоғары бағасына байланысты, сонымен қатар арзанырақ макарон ... ... үшін ... ... төменгі сорттарын қолданады.
1.3.2 Бидай дәнін езу түрлері
Бидай ... езу және одан ... ... алу - ... заманғы диірмендерде іске асыралатын күрделі технологиялық үрдіс.
Дәнді езу екі негізгі кезеңге бөлінеді: дәнді езуге дайындау және сол ... ... оны ұнға ... ... ... тәріздес күйге түскен дәннің эндоспермі. сөзі бұл жағдайда жинағыш мағынасында тек нанпісіргіш ... ұнды ғана ... ... ... ... ... ... ұнда да қолданылады. Қабатты езгенде ұрықты дәннен айыруға тырысады, себебі ұнда қалған қабықтар бөлшектері макарон өнімдерінің сыртқы бетінде қара дақ ... ... Ұрық оның ... ... бай ... құндылығына қарамастан өз кезегінде өнімнің сыртқы келбетін бұзады. Эндосперммен салыстырғанда қабаттар күйесі мен ұрық үлкен болғандықтан, ұн сорты жоғары болған ... оның ... күйе де ... ... ... құрамы және оның компоненттерінің қасиеттері
Дәнді сорттық езу кезінде одан қабық пен ұрықты бөліп ... , ал дән ... ұнға ... ... онда ұнның химиялық құрамы дәннің негізгі құрамы аз клетчаткалар минералды заттар, май мен ақуыздары бар химиялық құрамынан өзгеше ... ... ... ... ... эндоспермнің орталық бөлігінен алынады, сондықтан оның құрамына төменгі сортты ұндармен салыстырғанда эндоспермнің периферилік бөлігіне ... ... көп ... ... ... заттары, қант, май, витаминдер, ферменттер мен минералды заттар кіреді.
1.4-Кесте- Жоғарғы,І,ІІ сортты нан пісіргіш ұндардың орташа химиялық құрамы (100г ... ... және ... ... ... І,ІІ ... нанпісіргіш ұндардың орташа химиялық құрамы
Ұн сорты
Минералдық заттар
Витаминдер
Na
K
Ca
Mg
P
Fe
B1
B2
PP
грамм ... ... ... ... 4/5 ... құрайды. Бидай дәнінде крахмалдың пайыздық құрамы перифериден орталыққа қарай көбейеді, бидай ұнының ... ... ... сортты ұндармен салыстырғанда крахмалдың жоғарғы бөлігінен тұрады.
Крахмал - екі типті ... ... ... молекулярлық полимер:амилоза және амилопектин. Амилозаның макромолекуласы сәйкесінше амиполектиннің бұтақталған ... ... ... ... йод ... көк ... боялады, амиполектин- күлгін түске. Бидай крахмалындағы амилоза бөлігіне орташа есеппен 24 пайыз, амиполектинге 76 пайыз ... ... ... ... ... ... ... мен пептидтік байланыстармен бірігіп құрылған және полипептидтік тізбектерден тұрғызылған жоғарымолекулярлы зат болып табылады. Ұнның аминқышқылдар құрамы және одан ... ... ... ... ... ... ... бағалы болып ауыстырылмас аминқышқылдары (изолейцин,лейцин,лизин,метионин,фениланин, триптофан,треонин, және валин) саналады. Олар адам ағзасында синтезделе алмайды. Аминқышқылдар ішіндегі ең ... ... ... ... дәл осы ... ... қатты және жұмсақ бидай ақуыздарында ерекше байқалады. Соған сәйкес олардан жасалынған ұн мен ... ... ... ... ... ... ... майлар (липидтер) массасы ұрыққа бағытталған, яғни қабықтармен бірге ұнды илеу кезіндегі дәннен айыруға тырысқан ... ... ... ... ... майлар құрамы 2 пайыздан аспайды, яғни сорты жоғары болған сайын төмендей береді.
1.3.7 Каротиноидтер
Бұл топқа сары не сарғылт түске ... ... ... Макарон өндірісінде ұнда каротиноидтердің бар болуы өнімнің тартымды ... ... ... ... ... ... ... қатты бидай азықтарында орналасқан, азырағы - жұмсақта және олар ... ... ... ұнында жоқ десе де болады. Дәл сондықтан қатты және жұмсақ бидай азықтары ... ... ... ұн ... ... ... ... негізгі каротиноидтеріне ксантофилл, ксантофилл эфирі және каротин жатады. Олардың қатынасы түріне, сортына, бидайдың өсу шартына ... ... ... ... ... 90 ... сәйкес келеді, оның эфирі мен каротинге ұн құрамындағы каротиноид ... 5 ... ... ... ... ұн ... ішінен тек А продәрумені ретінде каротин белсенді болып келеді. Яғни ол осы ... адам ... ... ... өте аз ... ... ... каротиноидтік пигменттер макарон өндірісінде өнімдерге ашық-сары түс бере отырып эстетикалық роль ойнайды.
1.3.8 Минералды заттар
Ұнныңминералды ... ұнды ... ... ... күл ... ... заттар жатады. Бидай дәнінде жоғары күлдігі қабық пен алейрондық қабатта, олар өз ... езу ... алып ... ... ал ең төменгі - эндоспермнің орталық бөлігінде, күйелік мөлшері бірінші ретте ұн ... ... ... күйе аз ... ... сорт та ... ... Дәрумендер мен ферменттер
Бидай дәнініндегі қабыққа енетін эндоспермнің периферийлік бөлігі мен ұрықтарына бағытталған. ... ... ұнда ... ... ... тіпті жоқ десе де болады және суда ерігіштер де өте аз. Ферменттерге келсек, ұндағы аз емес ... ... олар ұнды ... ... жүретін және макарон өнімдерін өндіру үрдісінде және биохимиялық үрдісте маңызды роль алады.
Липоксигеназ ферменті ауа мен ... ... бар ... ... ... ... қанықпаған жоғарымолекулярлық майлы қышқылдардың қышқылдануын катализдейді. Осылайша пайда болған гидроқышқылдар ... ... ... бар және одан әрі жаңа ... ... қышқылдар мен каротиноидтерді қышқылдандыра алады. Осының нәтижесінде ұн ылғалды ортада сақтағанда тіпті жарықтан сақтанса да ... ... ... өнімдерін өндіру үрдісінде каротиноидтер бұзылмайды,себебі каротиноидтер орналасқан ұн майлары қамырды иленген уақыттың бірінші минутынан ақуызбен бірге байланысқан кешендерді құрайды. Олар ... ... ... ... ... қана ... сонымен бірге жарық әсерінен де қорғайды: қатты ... ... ... ... ... ... сақтағанда да өзінің сары түсін жоғалтпайды.
1.4 Ұнның макарондық қасиеттері
Ұнның макарондық қасиеттері, одан жоғары сортты макарон ... алу ... төрт ... көрсеткіштермен анықталады, дәлірек айтсақ: ұлпаның мөлшерімен, каротиноидтік пигменттерінің ... қара ... және езу ... Ұлпа ... ... ұлпа екі ... ... атқарады: өзінше жағатын зат ролін атқаратын пластификатор болып табылады, крахмалды дәндерге аққыштық қасиет беріп және бір ... ... ... ... ... ... қасиеті қамырды пішіндеуге мүмкіндік береді,сонымен бірге оны матрица тесіктері арқылы өткізіп, екіншіден берілген ... ... ... ... ... Каротиноидтік пигменттердің құрамы
Каротиноидтік пигменттер макарон өнімдеріне жағымды ашық-сары түс ... ... ... ... ұнның жоғарғы каротиноидтердің болуы қалаулы болып табылады. Бұл ақ және ... ... ... макарон өндіріснде қолданылмайды дегенді білдірмейді, тек мұндай өнімдердің бағасы төменірек болады.
1.4.3 Қара дақ түсірудің құрамы
Ұнда болатын қабықтар бөлшектері, алейрондық қабат, ... ... ... және ... ... бөліктері макарон өнімдерінің бетінде қара нүкте түрінде көрініп, өнімнің сыртқы келбетін құртады. Сонымен қатар, ұнның құрамында периферийлік ... көп ... ... және ... ... бірге тирозин мен полифенолоксидаздардың құрамында көп болуын дәлелдейді.
1.4.4 Езу ірілігі (гранулометрлік құрам, ұн бөліктерінің ... да тең ... ... ... мөлшері 150-400 мкм аралығында болса да, құрғақ және қайнатылған макарон өнімдерінің сапасына айтарлықтай әсер ... ... ... оның сусіңіргіштік қабілетіне айтарлық әсер етеді, яғни тығыздалған қамырдың және шикі ... ... ... және олардың иілгіштік қасиеттерінің қатынасына әсер етеді.
1.4.5 Қосымша ... ... ... азықтық құнын жоғарылатады, сонымен бірге жиі олардың түсі мен дәмін өзгертеді. Байытылған ... ... жиі ... мен ... ... ... ұнтақтары,меланж), сонымен қатар сүт өнімдері (құрғақ сүт, майлы емес ірімшік) және кейбір дәрумендерді қолданады.
Дәмдік қоспалар өнімдердің қоректік ... ... ... ... ... дәм мен түс ... Бұл ... бірінше кезекте түрлі көкөністік пасталарды,пюре және ұнтақтарды жатқызады.
Жұмыртқа. Жұмыртқаның негізгі құраушы бөліктері - ... ... ... ... 55г, ал оның ... ... ... (пайызы барлық жұмыртқа массасынан) келесідей: ақуыз - 58,5, ... - 30, ... - 11,5. ... ... ылғалдылығы (ақуыз бен сарыуыз) 75 пайыз.
Жұмыртқа ұнтағы.Жұмыртқа массасын кептіру арқылы алады. Жұмыртқа ұнтағы бүкіл массада ... ... түсі және оңай ... ... бар ұнтақ тәріздес құрылымнан тұрады. Ұнтақ ерекше дәм мен иіссіз кептірілген жұмыртқаға тән дәмі мен иісі ... ... ... ... 18оС ... ... жұмыртқа ақуызы мен сарыуыздың қатынасының араласуы арқылы қабықтан ажыратылған өнім.
СТ РК ИСО 12149-2010 талаптарына ... ... ... ... ... ... және сұйық болуы қажет, дефростирленгеннен кейін біртекті; ... ... ... ... және ... соң ... сарыдан сарғылт түске дейін; иісі мен дәмі - берілген өнімге тән, еш бір бөгде иіс пен ... ... ...
1.5 ... үшін шикізаттарды дайындау
Ұнды өндіріске дайындау араластырудан,елеуден, магниттік тазалау және өлшеуден тұрады.
1.5.1 Ұнды араластыру ... ... ... ... ... анық қатынаста көрсеткіші жоғарырақ басқа бір партияның сапа көрсеткішін жоғарылату үшін араластырады. Араластыру рецептурасын ұнды ... ... ... құрайды. Негіз ретінде ұн түсін, клейковинаның болуы мен күл болуы қабылданған. Есептеулерді ... ... әдіс ... жүргізіледі. Егер А және С партияда бар ұнның қандай да бір мөлшер көрсеткіші болсын, ... А>С. В ... ... ... өнімді алу қажет, яғни мұнда А>В>С.
Бұл жағдайда 1кг А ұн ... С ұн ... х кг ... ... үшін тағы ... ... де ... болады: квадраттың сол жақ бұрышында негізгі партиялардың шама көрсеткіштерін ... (А және С), ... - (В) ... ... ... ... есептеулерден соң оң жақ бұрышта негізгі ұн ... ... ... ... ... ... ыдыстық әдісінде қабылдағыш шұңқыр ыдысқа түрлі ... ... ... ... ... ... ... өндіріске сүрлемдер көмегімен ұндарды беретін қоректендіргіштер көмегімен: қоректендіргіштер жинағыш ұнтұрбасына қажетті қатынаста реттеп отырады.
1.5.2 Ұнды ... ... ... ... ... ... ... (қапшық бөлшектері, ұнның қалып қалған қалдықтары) алып тастау үшін жасалады. Тазалау үшін әдетте бураттар, тазалағыштары, ортажүргізілген ... ... 1,6 мм ... ... тесіктері бар металл ситалар қолданылады.
1.5.3 Ұнды магниттік тазалау
Ұнды тазалау транспорттық механизмдер мен тазалағыштардың бөлшектерін үйкеу нәтижесінде түсуі ... ... ... ... ... алып ... үшін ... Тазалауды әдетте ұнның жүретін екі нүктесінде орналасқан тұрақты магниттер көмегімен іске ... ... ... және макаронды пресс ұнының дозаторының алдында. Ұн магнит өрісінде 6-8мм қалыңдық қабатымен және 05м/с жылдамдықтан аспайтындай етіп ... ... Әр 4 ... ... магниттерді тазалап тұру қажет.
1.5.4 Ұнды таразыға тарту
Өндіріске ұн қоймасынан жіберілетін мөлшерді тіркеп есептеу үшін қажет. ... бұл ... жиі ұн ... ... бункерлер арқылы түскенде порциондық автоматтық таразыларды қолданады. Таралық сақтау әдісінде ұнды қаптар саны ... ... ... сақтау кезінде таразыға тартудың тензометрлік әдісін қолдану дұрыс. Яғни мұнда сүрлемдердегі ұн массасы ыдыссыз ұнды ... ... ... ... ... ... ... орналасатын бактериялардың түсуін алдын алу үшін, жұмыртқаларды қолданбас ... ... одан ... ... ... Бұл ... екі бөлікке бөлінген бактан және тордан жасалынған жылжымалы жәшік құрылғыларынан тұрады. Бактың бірінші бөлігіне 2 пайызы хлор ерітіндісін, екінші ... 20 ... сода ... құяды. Торлы жәшікке орналасқан жұмыртқалар 5-10 минутқа ... ... және ... бөлімдерге салады, содан соң 3-5 минут ішінде салқын судың астында жуады.
Дезинфекция мен жұмыртқаны жуғаннан кейін 3-5данадан жеке ыдысқа ... ... ... ... иісі арқылы анықтайды және 3мм мөлшердегі ұяшықтары арқылы ортақ ыдысқа құяды. Жұмыртқаны жарғаннан кейін қабықта 3-4 ... ... ... ... ... оның ағуы үшін ... ... уақытқа торлы түбі бар жәшікке қалдырады.
Макарон қамырына жұмыртқаны енгізу үшін дайындық үрдісінің күрделілігі мен ... ... ... отырып, жұмырқаның байытылған түрлері меланж бен жұмыртқа ұнтағын қолдану дұрыс болып табылады.
Меланж. Қолданбас бұрын жабық ... ... 3-4 ... жылы су ... ... ... ... Банканы ашпас бұрын жақсылап шаяды. Содан соң 3мм ... ... ... арқылы елейді. Жылытылған меланж 3-4 сағат ішінде қолданылуы тиіс.
Жұмыртқа ұнтағы және құрғақ сүт.40-45оС температурада тең су ... ... ... түскенше араластырады. Одан соң араласқан затты қоспаларды ... үшін ... ... ... ол ... ... илеу рецептурасына сәйкес қалған су мөлшерін құяды. Алынған эмульсияны макарондық пресстің су дозаторына бермес бұрын және ... ... ... ... ... ... ұяшықтардың елеуіші арқылы үйкейді. Одан соң жұмыртқа ұнтағы немесе құрқақ сүт тәрізді дайындайды.
Бағытталған томаттық өнімдер.Банканы ... ... оны ... тазалайды немесе жуады. Томат өнімдері рецептураға сәйкес жылы суда араластырады.
Томат өнімдерінен жасалатын ұнтақ.Жұмыртқа ұнтағы мен құрғақ сүттерін ... ... жылы суды ... ... ... ... ... құру алдында немесе қамырға дәрумендерді енгізу алдында ... В1, В2, және РР ... ... және ... мөлшерлерде суда жақсы араласады. Сондықтан оларды кез келген температурада суда қоспаларды дайындайтын бактарда ерітуге болады. Оларды ұн түрінде ... ... ... ... ... ... аз ... макарон қамырының барлық массасына біртекті түрде тарату қиын болып табылады.
1.6 ... ... ... және пресстеу
Макарон қамыры өзінің құрамы бойынша қолданылатын ұн ... ... үшін ... ... ішіндегі ең қарапайымы болып табылады. Оның басты және негізгі компоненті ұн мен су. Аз ... ... ... ... ... оның сипаттамасы мен қасиетіне еш әсер етпейді.
Макарон қамырын илегенде нан қамырын илегеннен қарағанда аз су мөлшерін қосады. Бұл мөлшер ұнның ... ... - ... мен ... оның ... жартысын құрайды. Сондықтан макарон қамырын илегеннен кейін байланысқан қамырды ... ... ... ... мен ... ... ... Ары өңдеуден кейін осы себілгіш массадан макарондық ... ... ... ... ... ... ... иілгіш қамыр алынады.
1.6.1 Қамыр ингредиенттерін дозалау және ... ... ... ... ... ... илегіштерде ингредиенттердің араласуы жүреді. Ұн мен суды үздіксіз ... ... ... қамырилегішке салынады.
Илеудің алдында дозаторлардың жұмысын бақылауын жүргізіледі. Ол үшін ... ... ... ... берілетін ұн мен суды 2-5 минут арасында жинайды, содан соң оның массасын анықтайды. Осыдан кейін қажет болған жағдайда ... ... ... ...
Мысал. Рецептураға сәйкес қамырдың иленуі әр 100 кг ұн қамырилегішке 29,4 л су ... ... ... ... дайындау және мөлшерлеу үшін Б6-ЛОА құрылғысының технологиялық сұлбасы
Ұн мен судың дозаторының жұмыс бақылауы ... әр 9,62 кг ұнға ... 3,01 л су ... ... әр
100кг ұнға (3,01·100)/9,62=31,3л су беріледі, яғни 31,3 - 29,4 =1,9 л су рецептурада көрсетілгеннен көбірек. Су ... ... ... тұру ... бар ... ... жасағанда арнайы суда еріткеннен кейін немесе су эмульсиясында дайындағаннан кейін оларды су ... ... ... ыдыспен береді. Бұл мақсатта фабрикаларда Б6-ЛОА қоспаларын дайындау үшін қондырғаларын қолданады, оның ... ... ... ... ... ... 1 илегіш ыдысқа саңылауы арқылы енеді, осыдан кейін ыдысқа тұрба 45оС аспайтын температурамен 200л белгісінен аспайтын су беріледі және 2 ... ... ... 5 ... ... араластырғышты өшіріп және 500л-ға дейін суды араластырғыш-бакка тағы құяды. Қайта араластырғышты қосып және 12 минут екпінді ... ... ... ... 3 ... 4 ... ... Соңғысынан сұйықтық немесе қоспалардың су эмульсиясы 5 дозаланғыш насосқа коллектор арқылы беріледі. Олар әр прессте қамыриленгіште орнатылған.
1.6.2 Шикі ... ... ... ... бөлуді пресстегеннен кейін іске асырады. Оның мақсаты - өнімді кептіруге дайындау.
Бөлу шикі макарон өнімдерін үрлеу, кесу және таратудан ... ... ... және ... ... ... ... үрдістері кептіру үрдісіне әсер етеді. Осы операциялардың орындалу сапасына кептіргіш құрылғының өнімділігі, ... ... және ... ... ... ... көрсеткіштері тәуелді.
1.6.3 Шикі өнімдерді үрлеу
Пресстелетін шикі макарон өнімдері оңай қайта пішінделе алатын иілгіш ... ... ... ... ... ... үшін және жабысып қалуды болдырмас үшін шикі өнімдерді матрицаның ... ... ... ... ... ... түрде ауамен үрлеп тұру қажет. Бұл шикі өнімнің жоғарғы қабатында кептірілген қабықтың пайда болуына әкеледі. Яғни оларды ... пен ... ... ... ... ... жіберген кезде өнімнің жабысуын, сонымен қатар олардың бастундарға (ұзын өнімдерді іліп кептірілуі) жабысып ... ... ... ... ... ... ... пайда болуы оның кескіш пышақтарға жабысуын және кесу кезіндегі тұрба тәріздес шеттердің жабысуын ... ... ... кесу және ... және кептірілген макарон өнімдерін керекті ұзындықта кескіш механизм көмегімен кеседі және кептіру үшін кептіргіш қабат беттеріне, ... ... ... не ... бастундарға іліп тастайды (ілінген кептіргіштердегі ұзын өнімде).
Қысқа өнімдерді екі әдіспен кеседі:пышақтың матрица ... ... ... немесе ілінген күйінде (қалқыған тізбектерді матрицадан кішкене қашықтықта кеседі). Фигуралы ... мен уақ ... ... ... ... ... қауырсындарды екінші әдіспен. Қысқакесілген вермишель және кеспе екі әдіспен де кесіле алады, алайда екінші жағдайда ... ... ... және ... ... ... мүмкіндігі пайда болады, мысал үшін бұрымдарды бойлай ауаны жіберу.
1.6.5 Макарон өнімдерін ... ... және ... ... ... - ... ... және микробиологиялық үрдістердің ағымы үшін ыңғайлы орта. Бұл үрдістердің дамуын тоқтату үшін өнімдерді құрғату ... ... яғни 13 ... ... ... алып барады.
Макарон өнімдерін кептіру - оларды өндірудің ең ұзақ кезеңі. Оны ... ... ... ... ... беріктілік, сынудың шыны тәрізділік күйі, қышқылдық секілді көрсеткіштер тәуелді. Ылғалды интенсивті түрде жою өнімнің сынғыштығына алып келуі, ал ... ... ... ... ... тыс кептірілуі өнімнің ашуына,ал қабаттағы кептіру кесектердің пайда ... және ... ... ... алып келуі мүмкін.
Кептіруді әдетте суығаннан кейін қаптау алдында олардың ылғалдылығы 13 пайыздан аспау үшін, ылғалдылық 13,5-14 пайызға жеткеннен кейін ...
2 ... ... ... ... ... ... параметрлерінің әсері
Тығыздалған қамырдың физикалық қасиеттері. Макарон өндірісінде терминінің мағынасында сыртқы түрі мен ... ... ... оның екі ... ... пресстің шнектік камерасына елеуден кейін түсетін сусымалы қоқымдалған масса және матрица саңылауы арқылы өтетін және ... ... ... ... ... массасы. Тығыздалған қамырдың негізгі қасиеттері ол иілгіштігі мен тұтқырлығы.
Макарон қамырыныңиілгіштігі,яғни кішкентай және қысқа жүктемелердің тез алынуынан өзінің алғашқы пішінін ... ... ... ... ... ... ... шегі деп аталатын критикалық шектен жоғары кернеуде ... ... ... Бұл ... ... ... ... болатын мөлшері бойынша едәуір және олардың ұзақ әрекетінде көрінеді.
Қамырдың тұтқырлығыкогезия күші деп аталатын оның ... ... ... күшінің мөлшерімен анықталатын және оның аққыштық ... ... ... ... ... күшінің мөлшері үлкен болған сайын, ол тұтқыр және құламалы болуы ... ... ... оның ... ... ... ... полимер материалдар үшін тұтқырлық тұрақты емес. Ол ылғалдылыққа, температураға, пресстеу қысымына және басқа факторларға да ... ... ... ... ... ... отырып, оны пішіндеу үрдісі кезінде қамырды деформациялауда пайда болатын анықталған кернеуді релаксациялау периодына ие. ... ... ішкі ... ... ылғалдылығы, температурасы, пресстеу қысымына байланысты таралып, өшетін уақыт. Пресстеу ... ... ... сайын және қамырдың температурасы мен ылғалдылығы төмен болған сайын, релаксация периоды да үлкен болады. Басқаша ... ... ... ... ... ... фиксирлеу үшін нақты бір қысым беріп қана қоймай, сонымен қатар осы қысым әсерінен пішінделетін қамырдың кейбір уақытын анықтау ... ... ... қамырдың жылжуы
Шнектік камерадағы макарон қамырының жылжу және ... ... ... төрт ... ... ... І - ... қабылдау және тасымалдау, ІІ - ... ІІІ - шнек ... ... ... ... ... IV - ... цилиндрлік тұрба арнасы және пресстік басы бойынша пресстелген қамырдың айдауы. Оның матрицаға ... және ... ... ... ... ... бөлуді шартты деп есептеу қажет. Бұл түрлі зоналарда түрлі операциялар орындалатынына ... ... бұл ... ... ... ... табылмайды, себебі олар қамыр үшін шнектің иірімдер арасындағы және пресстік ... ... ... бірыңғай үздіксіз жолын құрады.
Пресстің қамырелегіш ыдысында біртекті емес ... ... ... жеке қоқымдар мен түйіртпектерден тұратын макарон қамыры шнектің І ... ... ... Мұнда қамыр шнектің иірімдер арасындағы саңылауды толтырады, сәйкесінше ол ... ... ... және ... ... ... ...
Шнек иірімдерімен құрылатын үздіксіз бұрандалы беті айналу кезінде ... ... ... ... ... ... ... қазіргі уақытта иірімдердің жоғарғы бетімен жанаспайтын көрші қамыр бөлшектеріне жіберіледі. Ізонадағы қамыр бөлшектері негізінен енетіндей айналады, ал ... ... ... өздерінің салмақ күші ұстап қалады. Бұл зона қамырмен толығымен және тығыздалып толтырылмағандықтан, мұнда қысым жоқ және ... ... ... ... аққыш материалдар үшін кәдімгі тасымалдағыш шнектерде сияқты жылжи береді. Сондықтан Ізонада жылжу үрдісі бұрандалық ауыздың көлемін қамырмен толтыру дәрежесімен ... және ... ... және ... ... ... ... жоқтығымен сипатталады. Бұл зонада қамыр массасы еркін жылжиды және оның бөлшектері бір ... ... ... ... соңы ... ... ... мен қысымның жоғарылуы болатын шнектік камераның бөлігі саналады.
ІІ зонада І зонамен ... ... ... және ... ... ... көбейеді. Алдымен еркін иірім аралық шнектің көлемі толтырылады, содан соң қамыр бөлшектер арасындағы қуыстардың азаюымен және одан ауқымды ауа ... ... ... қамыр бөлшектерінің контактілерінің арасындағы саны және жоғарғы беті көбейеді. Ары қарай сол бөлшектердің ішкі ... ... ... бір бірімен кілегей жіптер және пленкалар арқылы жабысуы жүретін пластикалық деформациясы жүреді. Осыдан соң жеке бөлшектерінің ... ... ... ... әсерінен қамыр өзін аққыш масса ретінде және өзін тұтқыриілгіш дене ретінде жылжуға ... ... ... ... басталады.
2.1-Сурет- Шнектік камераның пресстеуші құрылғысын зоналарға бөлу
Алайда қамыр ... ... ... саны және ... беті ... Ары қарай сол бөлшектердің ішкі беттердің жақындауына, бөлшектердің бір бірімен кілегей жіптер және ... ... ... жүретін пластикалық деформациясы жүреді. Осыдан соң жеке бөлшектерінің үздіксіз байланысқан массасының жабысуының әсерінен қамыр өзін аққыш масса ... және өзін ... дене ... ... ... ... бастайтын кезең басталады.
Қамырдың бөлшектері шнектің айналғыш винттік бетінің әсерінен екі қозғалыс алады:шнек осі бойындағы, енуші және шнек ... ... ... ... ... бұл ... ... зонасында көшу үрдісі қамыр массасынң қозғалыс бағытын әрдайым өзгертіп тұруымен сипатталады. Нәтижесінде оның жоғарғы қабаты әрдайым жаңарып тұрады, интенсивті ... ... ... ... және оның массасымен ылғалдың біркелкі таралуымен турбуленттік сипаттамасы байқалады.
ІІ зонада қамырды біртіндеп қысып және ... ... ... нәтижесінде қысымның нөлден пресстеу қысым мөлшеріне дейін өсуі қамтамасыз етіледі. Қамыр массасы қысымының өсуіне байланысты бөлшектердің (когезия беріктілігі) және шнек ... ... ... ... ... күші ... (адгезия беріктілігі).
Тығыздалуда, қамыр массасын қысуда ішіндегі ауа қысылады. Алайда, шнектің ... ... ... негзгі ауа массасы қамырелегіш ыдысының түбіндегі қабылдағыш саңылауы арқылы қайта сығылады.
Қамырдың шнектік камераның ІІ ... ... ... ... ... ... ...
Шнектің сыртқы қабынын арсында және шнектік камераның ішкі бетінде орналасқан қамыр ... ... ... ... ... екі қозғалысқа қатысады. Шнектің күшінің әсерінен олар шнек осі бойында енгіш қозғалыс жасайды және ... ішкі ... ... ... ... ... да жасайды. Осылайша ІІ зонада шнекпен бірге қамыр массасы да ... ... ол І ... тек ... қозғалысты ғана емес, айналғыш-ену қозғалысын да жасайды.
ІІзонаның соңында қамыр қозғалысын ... ... шнек ... ... ... ... ... Қамып массаы пресстеледі, сәйкесінше қамыр массасының көлемі де ... Бұл ... ... интенсивті араластыру жолымен негізгі пресстеу операциясынан ... елеу ... - ... ... жалғаса береді. Бірмезгілде елу мен пресстеу қамырдың тығыздалуы мен иілгіштігіне септігін тигізеді.
Жылжу және ... ... ... ... ішкі ... ... жылдамдықтары бар, нәтижесінде олардың арасында жылжу кернеуі пайда болады. Сондықтан ауысу эффектісінен ... ішкі ... те ... ... ... ... ... толық пастификациясына алып келеді, дегенмен бұл жағдайларда қамырды елеу кезінде жеткілікті түрде ылғалдандырылмаған дәннің ірі бөлшектері ... ... ... ... ... ... қамыр ІІІ зонаға көшіп, қысым әсерінен сол күйде сақталады. Пресстелген қамыр массасы, ІІзонада сияқты ... ... ... ... ... айналғыш-ену қозғалысын жасайды.
ІІІ зонада қамырдың жылжу үрдісі қамыр массасымен шнектің толық және тығыз бұрандалық толтырылуында көлемдік массасы өзгеріссіз қалады.
ІІІ ... ... ... ... ... ... ... ие болады, оған осы зонада жалғасатын қамырды жаздыру үрдісі көмегін тигізеді. Қамырдың ішкі ... ... және шнек ... мен шнек ... ... нәтижесінде қамыр массасының жылынуы жүреді. Соның арқасында оның иілгіштігі мен аққыштығы ... ... ... соңында пресстелген масса шнектің винттік ауызынан шығып IV зонаға бұралған пульсирленген ағым түрінде ... ... ... емес ... ... шыға ... қамыр пресстік басына қысым күшін жеңеді, оған кіреді де, оның ... ... ... ... ... конустық арнадағы қамыр ағымы арнадағы қабырғаға жанасатын қабаттар орталық қабаттарға қарағанда жай ... ... емес ... іске ... Сондықтан қамыр массасы шнектен шыққанда алдымен ағым орталғына кіреді. Соның нәтижесінде пресстік бастың қиылысы бойынша қысымның біркелкі емес ... ... ... ... ... ... ... біркелкі емес қысымына алып келеді.
IV зонадағы қысым екі факторлармен шартталынған: матрицаға айналғыш шнекпен қамырды беру ... және ... ... ... саңылауын құратын кедергілері. Осы екі параметрлердің қатынасы матрица арқылы қамырды пресстеу ... яғни ... ... ... қиылысты құралатын арналардың матрицасы үшін өткізгіштік қабілеті
QM =(kM /μ)p ...
kM - ... ... параметрлерін ескеруші коэффициент;
u - тығыздалған макарон қамырының физикалық қасиетін анықтаушы, константа;
р - пресстік ... ... ... ... ... - ... ... ...
R - құрылған саңылау радиусы;
l - ... ... ... ... ... ... ... үшін шығынды-қысымды сипаттама матрицаға қамырды жіберудің әртүрлілігімен ... (2.3) ... - шнек ... ... ... ... айналу жиілігі k'H - толығу ...
2.2 ... ... ... ... камера прессінде тығыздалған макарон қамыры пішіндеу алдында келесі негізгі қасиеттерге ие болуы тиіс:
Ылғалдылығы мен температурасы бойынша ... ұнды ... ... - қатып қалған қоқымдар және кепкен қамыр түйіртпектері;
Оны құру үшін ... ... ... көп ... үшін ... түрде иілгіштікке, аққыштыққа ие болуы, ал пішінделген шикі өнімдер ары ұарай өңдеуде сынып, жыртылмауы тиіс;
Пресстеуші құрылғының ... ... ... ... және ... шикі өнімдер жабысып қалмай өзінің пішінін сақтауы үшін сол уақытта қамыр жеткілікті түрде тұтқыр, тығыз болуы тиіс
Барлық бұл қасиеттер негізгі үш ... ... ... ... елеу ... және оның пресстелуімен. Бұл факторлардың бәрін қарастырайық.
2.2.1 Ұн клейковинасының саны мен сапасы
Жоғарыда айтылып ... ... ... ... ... ... негіздеуші компоненті болып табылады, оның негізгі технологиялық қасиеттерін - иілгіштік, аққыштық және тұтқырлықты ... ... ... ... және шикі ... ... ... тиімді қатынасы негізгі ұнда шикі кілегей затты сақтауы 28 пайыз деңгейіне жетеді: бұл шамадан клейковина құрамының төмендеуі ... пен ... ... алып ... ... ... да тең ұн ... мен елеу параметрлерінің көрсеткішінде пресстелген шикі өнімдер негізгі ұнда шикі ... ... ... ... ... 28 ... жетеді. Алайда клейковина құрамының 40 пайызға жетуі шикі өнімнің беріктілігін азайтқанмен, олардың ... аса әсер ... ... ... Иілгішірек қамырды пресстеуге кететін энергия шығыны азаятынын ескерсек, дайын өнімдердің қоректік құндылығы және дәмдік қасиеттері жоғарылайды, әрдайым ... ... көп ... ... ... қалаулы.
Тығыздалған макарон өнімдерінің және шикі өнімдердің физикалық қасиеттеріне кілегей санының әсер етуі негізінен ... ... ... және ... ... байланысты.
2.2.2 Ұнның гранулометрлік құрамы
Ұн бөлшектерінің мөлшері қамырдың және шикі өнімдердің физикалық, ... ... ... әсер етеді. Ұн бөлшектерінің мөлшері аз болған сайын, олардың жоғарғы қабаты ... су ... ... де ... ... ... ... құрамдағы ұнның су жұту қабілетінің әртүрлілігі макарон өнімдерін ... ... ... үшін әрдайым гранулометрлік құрамы бойынша тегістелген ұнды алған қалаулы болып ... ... ... және ... ... ... түрде қамырды елеу деп аталатын ингредиенттерді араластыру кезеңін тағайындау - бүкіл ... ... ... ... кішкентай аққыш массаны алу болып табылады. Ақ бөлшексіз еленбеген ... өнім алу ... ... ұн ... ... ... ... тиіс. Себебі ары қарай қамырды өңдеуде пресстің шнектік камерасында олардың толық пастификациясы жүруі үшін.
Осының салдарынан макарон қамырын елеу ұзақтығы екі ... ... ... ... массасы бойымен судың біркелкі таралуын қамырелегіш ыдыста құрылатын және ұн ... ... ... ену ... ... ... су ... және шашыраңқы күйде берілген сайын, ол қамыр массанда біркелкі және тез таралатын болады. Бір ағым түріндегі ыдысқа су берілгенде ол жеке ұн ... ... ... ... ... ... ... ылғалды қайта тарату үшін ұзақ және интенсивті түрде араластыру ... ... ... ... таралуын жылдамдату үшін ең тиімді әдісі - ұн мен суды араластырудың ... Ол үшін көп ... ... ... ... қамырелегіш валы басқа ыдыстардың валдарымен салыстырғанда үлкен жиілікпен айналады.
2.2.4 Қамыр ылғалдылығы
Макарон қамырының ылғалдылығы - ... ... ... ... алатын қамырдың физикалық қасиеттеріне, шикі өнімдерге және өнім сапасына әсер ететін негізгі екі параметрлерінің бірі. ... да, ... ... да бір ұн ... түскен кезде технологтың макарон қасиеттеріне әсерін тигізуі шектеулі: ұнның гранолометрлік құрамын өзгертудің мүмкіндігі жоқ, ұнның ылғалдылығын ... және ... ... ... болмайды. Технологтың мүкіндіктері нақты бір маркадағы шнектік прессте пресстелетін қамырды елеу үрдісі шарттарында одан да шектелген: ұзақтықты және қамырды елеу ... ... және ... ... ... ... ... жоғарылату тығыздалған қамырдағы ұн бөлшектерін қоршаған сольватттық қабықшалардың қалыңдығының жоғарылауына алып келеді, ал ол қамырдың когезиондық беріктілігінің ... ... ... ... ... ... қамырдың тұтқырлығы, шикі өнімдердің беріктілігі төмендейді және олардың иілгіштігі жоғарылайды.
Осылайша, ... ... ... бар ұннан қамырды дайындау үшін, яғни иілгіштігі мен тұтқырлық қатынасында, ұнтақталған ... ... ... ылғалдылығын жоғарылатылғанда, қамыр ылғалдылығын елегенде 1-2 пайызға ... ... ... жоғарылауымен қамырдың иілгіштігі, аққыштығы жоғарылайды және оны матрица арқылы пресстеу үрдісі де жеңілденеді. Бұл ... ... ... және ... жылдамдығының көбеюіне алып келеді, яғни пресстің өнімділігінің жоғарылауына.
Шикі өнімдерді пресстеу жылдамдығы қамырдың ылғалдылығын 32 пайызға жоғарылатқанша көбейеді. Ары ... ... елеу ... ... ... ірі ... ... болуына алып келеді. Олар өз кезегінде шнектік камераның шығыс саңылауы арқылы дұрыс өте алмайды. Сондықтан қамыр иілгіштігі ... ... ... ... ... ... қысымының бірден түсуіне әкеледі, сәйкесінше пресстеу жылдамдығының түсуіне. Осылайша шнектік пресстің экономикалық жұмысы тұрғысынан ... ... ... 32 ... ... жылдамдығының (1) өзгеру сипаты және макарон қамырының ылғалдылығына ... ... ... ... ... ... елеу ... технолог жұмыс жасай алатын екінші маңызды технологиялық параметр қамыр температурасы болып табылады.
Температураны шамамен 60оС жоғарылатқанда, пресстеу ... ... ... ал ... түскен. Бұл қамырдың иілгіштігінің артылып, және тұтқырлық қасиетінің ... ... ... молекуларалық байланыстың төмендеуімен қамыр құрылымында оның температурасының жоғарылауымен байланысты. Алайда, қамыр температурасының одан ары жоғарылауы матрицаға қысымның бірден көбеюіне және ... ... ... ... алып ... ... ... мұндай қамыр аққыштығы сипатының өзгерісі 60оС жоғары температурада кілегей заттың денатурациясы ... ... Олар өз ... температуның көтерілуіне байланысты дәндері ісіп және фиксирленген ақуыздық матрицаны толтырады. Бұл үрдістің нәтижесінде қамырды қайнату деп аталатын ... ... ол ... және ... де күрделі бола бастайды. Осыдан шыға отыра поршеньді ... ... ... тиімді температурасы 55оС болып табылады.
Бұл үрдістің нәтижесінде қамырды қайнату деп аталатын үрдіс нәтижесінде ол тығыз және пішінделуі де ... бола ... ... шыға ... ... ... қамырды пішіндеудің тиімді температурасы 55оС болып табылады.
2.3 -Сурет- ... ... ... ... ... ... (2) және ... жылдамдығының (1) өзгеру сипаттамасы
2.3 Шнек өнімділігі
Егер қамыр массасы шнектік камерадағы иірім аралық көлемді толық ... ... ... ... ... ... винт бойынша қатты гайка сияқты айналдырса, шнектің теориялық өнімділігін есептеуге болады (кг/сағ). Ол уақыт бірлігіне қамырмен толтырылған, қадам ... ... S (м) ... ауыздың көлем соммасына тең.
ПТ=60mnVγ немесе ... ... - шнек ... ... - ... ... жиілігі, мин - 1;
V - шнектің иірімаралық көлемі, м3 (S ... ... - ... ... ... қамырдың температурасы мен ылғалдылығына, пресстеу қысымына тәуелді.
γ мөлшері ... ... ... және ... ... ... ... анықтала алады
γ=(C+D/WT)0,1p+B ... - ... 28-33% ... ... ... 3МПа ... эмпирикалық коэффициенттері және температуралары 40-500С. Ю.А.Мачихин келесідей шамаларды анықтады: C=0,120м - 1, D= - 176,7 *106м - 1, B= ...
WT - ... ... құрамы, %; р - пресстеу қысымы, Па
Қамыр ағымының көлденең ауданы (м2)
FT=Fn-FB-FЛ ... - ... ... ... толық ауданы, м2;
FВ - тоцтік қиындыдағы шнек валының ауданы,м2;
FЛ - торцтік қиындыдағы шнек қалақтың ... ... ... ...... ... ... сәйкесінше түрлендірулерден соң келесіні аламыз
ПТ=60PImnR22-R12[S-(b2+b1)/(2cosα) ... - ... ішкі ... ... ... радиусы),м;
R2 - шнектің сыртқы радиусы (шнек валының радиусы),м;
b1 және b2 ... ішкі және ... ... ... оның ... ... бұранда ені,м;
α - шнектің орташа диаметрі бойынша ... ... ... ... ... нақты өнімділігі ПФ (кг/сағ), бұрандалардың қамырмен толу дәрежесін ... ... ... ... ... кедергісі және өзге де факторлар әрдайым теориялық өндіруден кіші болады:
ПФ=60PImnR22-R12[S-(b2+b1)/(2cosα)]γkHkПkC ... ... ... үш ... ... ерекшеленеді: kHkПkC
kН - шнектік камераның І зонасындағы шнек ... ... ... ... Ол ... ... иірімдік қабылдағыштардың бұранда ауызының көлемін толтыру дәрежесіне тәуелділігін ... ... ... ... ... қажетті түрде қоректенуінде, шнектің аз айналу жиілігінде және оның параметрлерінің дұрыс таңдауында kН мөлшері бірлікке ... - ІІ ... шнек ... ... ... коэффициенті. Ол шнек иіріміндегі қамырдың қоқымтәріздес, борпылдақ күйінен пресстелген тұтқыриілгіш массаға айналуымен айналысатын көлемнің ... ... ... Ол ... ... көлемдік массасының қажетті қысымда шнектік камераның жабық көлемінде пресстелген қамырдың көлемдік массасына тең. 5-6 МПа ... ...... ... 0,56 дейін шегінде жатыр және 10 МПа қысымда 0,5-0,54 болады.
kC - қамыр қасиетіне байланысты пресстелген қамырды беру дәрежесін ... ... ... ... шнек ... арасындағы саңылау мөлшерін және ІІІ зонадағы шнектік камераның ішкі бетін, матрицаның өткізгіш қабілетін ескеруші ... ... ... ... ... үшін ... ... және саңылау мөлшері 0,5 аспайды. Бұл жағдайда ... ... ... Матрица өнімділігін есептеу
Матрица өнімділігі уақыт бірлігі бойынша оның саңылауы арқылы ... шикі ... ... ... Ол ... ... ... мен тірі қиюдың ауданына тәуелді.
Өнімдерді пресстеу ... ... ... ... ... және матрицаның саңылау кедергісінің дәрежесі, яғни құрылушы қуыс биіктік ... ... ... ... және ... мөлшері оның сыртқы бетімен бірге күшті болған сайын жоғарылай береді. Сонымен қатар пресстеу жылдамдығы матрица ауданы бойынша біртекті ... ... ... ... ... ... домалақ матрица саңылауы арқылы пресстелген өнімнің жылдамдық эпюралары 7,2МПа қысымда және 28 пайызы ылғалдылық қысымында берілген. ... ... ... ... ... ... арқылы өнімнің пресстеу жылдамдығының бірден көтерілуі тұтқыриілгіш материалдардың домалақ қиылыс арнасындағы ағым ... ... ... ... ... қамыр ағымының қысымы орталықта максимал шамаға ие және ... ... ... ... пресстеу жылдамдығының матрицаның периферийлік саңылауы арқылы жоғарылауы қамырлық ағымның температура бойынша түрлілігімен шартталған: прессстеуші бастың ішкі бетіндегі қамыр қабатының ... ... ... ... ... температурасынан шамамен 5оС жоғары. Бұл қамырдың бас жағының ішкі ... ... ... Яғни ... ... ... ... түрде үйкелуінің арқасында механикалық энергиясының жылулыққа ауысуымен түсіндіріледі.
Матрица қиылысының ауданы. Матрицаның ауданы матрица ... ... мен ... байланысты.
2.4 -Сурет- Домалақ матрицадан пресстеу өнімінің жылдамдық эпюрасы
Түтіктәріздес өнімдер үшін матрица қиылысының ауданы (см2)
fM=ndH2-dB2PI/4 (2.9) ... - ... ... - құрылушы саңылау диаметрі,см;
dB - қосымша бет ... ... үшін ... ... ... (см2) ... ...
d - құрушы саңылаулардың ... ... ... үшін ... ... ауданы (см2)
fЛ=nla ...
l - ... ... ұзындығы,
a - құрушы қуыстың ені, см.
Матрица өнімділігінің сипаттамасы үшін тірі қиылыс коэффициенті деп ... ... ... Ол kf ... белгіленеді және матрицаның тірі қиылыс ауданының оның толық ... ... ... анықталады, яғни оған қамыр ағымы әсер етеді:
kf=f/F (2.12) ... - ... ... ... - ... ... ... бойынша матрицаның сағаттық өнімділігі (кг/сағ) ... ... - ... ... жылдамдығы, см/с;
γ - қамырдың меншікті массасы,кг/м3; ... ... мен ... 1300 ден ... ... 0,0036 - секундтан сағатқа және сантиметрден метрге ауысатын коэффициент.
Құрғақ ... ... ... ... ... (кг/сағ)
Q=QC=(100-WC)/(100-W) ... W - ... шикі және ... ... ылғалдылығы,%
2.3.2 Басқару жоспарының математикалық қойылымы
Макарон өнімдерін пресстеуді басқару есептерінің математикалық қойылымы келесі түрде құралады:
* Пресстің ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - шнек ... ... - шнектің айналу жиілігі, мин - 1
R1 - шнектің ішкі ... ... ... ... ... - ... ... радиусы (шнек валының радиусы), м
C=0,120м - 1
D= - 176,7 *106м - 1
B= ... - ... ... ... %
Р - ... ... Па
b1 және b2 шнектің ішкі жән сыртқы радиусы бойынша оның ... ... ... ...
α - ... ... диаметрі бойынша иірімдік сызықтың көтерілу бұрышы,град
kН - шнектік ... І ... шнек ... ... ... коэффициенті
kП - ІІ зонадағы шнек жұмысын сипаттаушы пресстеу коэффициенті
kC - ІІІ зонадағы шнектік камераның ішкі ... ... ... ... ... ... - қадам ұзындығы.
Мынадай шектерде
nmin

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Макарон зауытының өндірістік желілерін автоматтандыруды зерттеу58 бет
"Ұн сорттарын пішіндеу және бақылау"9 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
Aлматы маргарин зауытындағы өндірістік іс-тәжірибе есебі20 бет
Электр беру желілері22 бет
Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезеңінде9 бет
Қорғасын зауыты18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
«Мұнай өңдеу және мұнай химия өнеркәсібіндегі зауытының санитарлық нормасы ».13 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь