Жеке тұлғалардың мүлік салығы

Кіріспе
3
1 Жеке тұлғалардың мүлік салығының теориялық негіздері
1.1 Салық жүйесіндегі жеке тұлғалардың мүлік салығының пайда болу алғышарттары 5
1.2 Жеке тұлғалардың мүлік салығының экономикалық мәні 11
1.3 Шет мемлекеттер тәжірибесінде жеке тұлғалардың мүлік салығының қолданылу ерекшеліктері 14
2 ҚР салық жүйесіндегі жеке тұлғалардың мүлік салығы: есептеу механизмі және бюджет кірісін қалыптастырудағы рөлі
2.1 Жеке тұлғалардың мүлкіне салық салуды есептеу механизімі 18
2.2 ОҚО бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша түскен түсімдерді талдау 22
2.3 Жеке тұлғалардың мүлік салығының мемлекеттік бюджеттің кірістеріндегі алатын орны 27
3 Жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеуде кездесетін негізгі мәселелер мен оны шешу жолдары 30
Қорытынды
36
Қолданылған әдебиеттер
37
Нарықтық қатынастардың қазіргі кездегі даму жағдайы, өнеркәсіп орындарының көбеюі, халықтың әл ауқатының жақсаруы, қаржы жүйесінің нығайып дамуы, мемлекетаралық экономикалық қатынастардың ұлғаюы елімізде салық жүйесін негізді түрде дамытудың қажеттілігін көрсетіп отыр.
Себебі салық жүйесі экономикалық процестерге оң ықпал етіп, жағымсыз жағдайлардың орын алуына жол бермей, қоғамда өркениетті құқықтық қатынастарды нығайта түседі. Қазіргі қаржы-экономикалық қатынастардың қарқынды дамуымен бірге мүлікке салық салудың рөлі мен маңызы өзекті мәселеге айналып отыр. Өйткені меншік қатынастары экономикалық жүйелер қызметінің әлеуметтік-экономикалық негізі екені баршамызға аян. Ұлттық экономиканың өркендеуімен бірге, соңғы уақытта жер, мүлік, көлік және басқадай мүлік түрлері заңды және жеке тұлғалардың мүлкі ғана болып қана қоймай, сонымен қатар олар кепіл, мұра, сый және салық салу нысанына айналуда.
Мүліктің басқа объектілерге (табыс және қосылған құнмен) қарағандағы ерекшелігі, ол салық салудың барынша тұрақты объектілерінің бірі болып табылады. Сонымен бірге мүлікке салық салу осы мүлікті барынша тиімді пайдалануды ынталандырады, әрі мүлікті салық салудан жасыру тіптен мүмкін емес.
Сондай-ақ мүліктік салықтарды жергілікті деңгейде қолдану салықтың негізгі функциялары – фискалдық, реттеушілік және бақылау қызметтерін айтарлықтай дәрежеде көтеруге мүмкіндік береді. Мүлікке салық салу өткен кезеңдерде жасалған капитализацияланған табысқа салық салу объектілерін қоса, табысқа салық салуға толықтауыш қызметін атқарады.
Нарық экономикасы қазіргі қарқынды дамуы жағдайында салықтық құқық бұзушылықтар да өсуде, ол салық төлеушілірдің де кезінде және дұрыс салық төлеуіне байланысты. Бұл жағдай, көптеген басқалармен қатар мемлекеттік бюджет тапшылығына әкеледі, соған байланысты салық қызметтерініңжұмыстарының жандануы жүзеге асырылады. Біріқ қолдынылатын шаралар салық органдарының мүддесін қорғамауы керек. Бұл үшін кез келген құралдар қолданбайды. Жауапкершілік жаңа шеккендермен заң бұзушылардыанықтауға жүктелуі қажет. Осымен байланысты заңды үнемі өзгертуге қажеттілік туды, қазіргі кезге салық қатынастары саласындағы тәжіриебені есепке ала отырып заңбұзушылыққа жауапкершілікті түбегейлі қарауға негізделген.
Нарық жағдайларға заңды және жеке тұлғаларға мүлкіне салық салу маңызды болуда, өйткені мүлік экономикасы мәселелердің кең ауқымын қарайды және қозғалмайтын объекті талдау мәселесіне жатады. Көңіл салық салу объектісі болып табылатын мүлікті бағалауды жетілдіру.
Сондықтан нарық экономикасы жағдайындағы салық салу механизмін зерттеу қажеттілігі тақырыпты таңдауды түсіндіріп, қарастырылатын сұрақтардың мақсаты мен шеңберін анықтады.
1 Соколинский В.М. Налоги и налогообложение. М: " Инфра-М", 2001 г,-285 стр.
2 Алипов А. Проблемы налогобложение малого и среднего бизнеса в РК. Алматы. ''ТОО Баста'' 2000 г. -182стр.
3 Сейдахметова Ф.С. Налоги в казахстане. Алматы: " IEM", 2002 г,-160 стр.
4 Б. Ж. Ермекбаева, М. Ж. Арзаева «Шет мемлекеттер салықтары» Алматы 2004 жыл
5 Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы нологообложения. Алматы: "Дәуір", 2002 г,-168 стр.
6 Данилов А.С. Налоги зарубежных стран. М: :" Финансы", 2003 г,-254 стр.
7 Алпысова К.Ш. Салықтық түсімдерді бюджетаралық бөлу мәселелері //Қаржы-Қаражат, -2003 ж N 1,- 41 бет
8 Бақтияров А.С. Салық – бюджет негізі //Қаржы-Қаражат, - 2009 ж N 2,- 36 бет
9 Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы » Заңы (Салық кодексі) 2009 жыл
10 А. Д. Үмбеталиев, Ғ. Е. Керімбек «Салық және салық салу» Алматы, Экономика 2006 жыл
11 Мещерякова О. В. Налоговая система развитых стран мира: Справочник- М.: фонд '' Правовая культура'' 1999г-208 стр.
12 Идрисова Э.К. Налоги развитых зарубежных государств. Алматы: " Қаржы-қаражат", 2008 г,-148 стр.
13 Попов М.К. Налоги. М: " Инфра-М", 2009 г,-356 стр.
14 Мамаев С.Т. М: Налоги и регулирование экономики " Финансы ", 2008г,-346 стр.
15 Дуканич Л. В. Налоги и налогообложение. Ростов-на-Дону:" Феникс", 2007 г,405 стр.
16 Ходов Л. Г. Налоги и налоговое регулирование экономики: Учеб. пособие /Л. Г. Ходов. -М: '' ТЕИС'' 2003г. -253 стр.
17 Худяков А. И. Налоговое право Республики Казахстан.Алматы: " ЖЕТI ЖАРFЫ", - 2007 г,205 стр.
18 Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение . М.: "Инфра-М",1999 г,-340 стр.
19 Мельников В.Д. Налоги. Алматы: " Қаржы-қаражат", 2005 г,-470 стр.
20 Русакова А.Л. Налоги и налогообложение. М:" Финансы", 2004 г-,494 стр.
21 Мананов Н. «Проблемы налоговой системы» // Финансы Казахстана №8, 1999г., с. 6-9.
22 Сарекенов К. «О разработке налогового кодекса РК» // Вестник, 2008г. №10, с. 5-6.
23 Интыкбаев Е. «Неналоговые проблемы налоговой политики» // Финансы Казахстана, №1, 20010 г., с. 10-12.
24 Карагусова Г.Д. «Налоги: сущность и практика использования» Алматы, 1999 г.
25 Кушербаев А.М. Қазақстан республикасының салық жүйесі:Жетістіктері мен кемшіліктері //Қаржы-Қаражат, -2009 ж № 4,- 51 бет
26 Салауатова С.А. Салық салу ережелері //Қаржы-Қаражат, -2008 ж № 4,- 47 бет
27 Манапов В.Г. Специальные налоговые режимы //Налоговый эксперт, -2010 ж № 8,- 75 стр.
28 Керімбетов К.С. Қазақстанның мұнай секторында салық салуды жетілдіру бағыттары//Қаржы-Қаражат, -2008 ж № 1,- 61 бет
29 Байдүйсенов А. Д. Қазақстан салық жүйесіндегі кейбір мәселелер. //Финансы-Казакстана 2007- ж. №4 - 32 бет.
30 Шеденов Ө. Салықтар экономиканы реттеу құралы //Қаржы - Қаражат,-2007 ж. №3 23-24.
31 Шайсултанов Б.М. Проблемы нологообложения в современном этапе развития страны // Налоговый Вестник ,-2008 г. № 11, 15 стр.
        
        Жоспар
Кіріспе
3
1 Жеке тұлғалардың мүлік салығының теориялық негіздері
1.1 Салық жүйесіндегі жеке тұлғалардың ... ... ... болу ... Жеке ... ... ... экономикалық мәні
11
1.3 Шет мемлекеттер тәжірибесінде жеке тұлғалардың мүлік салығының қолданылу ерекшеліктері
14
2 ҚР салық ... жеке ... ... ... ... ... және бюджет кірісін қалыптастырудағы рөлі
2.1 Жеке тұлғалардың мүлкіне салық салуды есептеу механизімі
18
2.2 ОҚО бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша түскен ... ... Жеке ... ... ... ... ... кірістеріндегі алатын орны
27
3 Жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеуде кездесетін негізгі мәселелер мен оны шешу ... ... ... ... ... кездегі даму жағдайы, өнеркәсіп орындарының көбеюі, халықтың әл ауқатының жақсаруы, қаржы жүйесінің нығайып ... ... ... ... ... ... салық жүйесін негізді түрде дамытудың қажеттілігін көрсетіп отыр.
Себебі салық жүйесі экономикалық процестерге оң ықпал етіп, жағымсыз жағдайлардың орын ... жол ... ... өркениетті құқықтық қатынастарды нығайта түседі. Қазіргі қаржы-экономикалық қатынастардың қарқынды дамуымен бірге мүлікке салық салудың рөлі мен маңызы ... ... ... ... ... ... ... экономикалық жүйелер қызметінің әлеуметтік-экономикалық негізі екені баршамызға аян. Ұлттық экономиканың өркендеуімен бірге, соңғы ... жер, ... ... және ... ... ... ... және жеке тұлғалардың мүлкі ғана болып қана қоймай, сонымен қатар олар кепіл, ... сый және ... салу ... ... басқа объектілерге (табыс және қосылған құнмен) қарағандағы ерекшелігі, ол салық салудың барынша тұрақты объектілерінің бірі болып табылады. Сонымен бірге мүлікке ... салу осы ... ... тиімді пайдалануды ынталандырады, әрі мүлікті салық салудан жасыру тіптен ... ... ... мүліктік салықтарды жергілікті деңгейде қолдану салықтың негізгі ... - ... ... және ... ... айтарлықтай дәрежеде көтеруге мүмкіндік береді. Мүлікке салық салу өткен кезеңдерде жасалған ... ... ... салу ... ... табысқа салық салуға толықтауыш қызметін атқарады.
Нарық экономикасы қазіргі қарқынды дамуы жағдайында салықтық құқық ... да ... ол ... ... де ... және ... ... төлеуіне байланысты. Бұл жағдай, көптеген басқалармен қатар мемлекеттік бюджет тапшылығына әкеледі, соған байланысты салық қызметтерініңжұмыстарының жандануы ... ... ... ... ... салық органдарының мүддесін қорғамауы керек. Бұл үшін кез келген құралдар қолданбайды. Жауапкершілік жаңа ... заң ... ... ... ... байланысты заңды үнемі өзгертуге қажеттілік туды, қазіргі кезге салық қатынастары саласындағы тәжіриебені есепке ала ... ... ... түбегейлі қарауға негізделген.
Нарық жағдайларға заңды және жеке тұлғаларға мүлкіне салық салу маңызды болуда, өйткені мүлік экономикасы ... кең ... ... және ... объекті талдау мәселесіне жатады. Көңіл салық салу объектісі болып табылатын мүлікті бағалауды жетілдіру.
Сондықтан нарық экономикасы жағдайындағы салық салу ... ... ... ... ... ... ... сұрақтардың мақсаты мен шеңберін анықтады.
Курстық жұмыстың мақсаты болып жеке тұлғалардың мүлік салығының нарық шаруашылығындағы мәнін ашу мен оны алудағы жетілдіру ... ... ... ... ... жету үшін келесі бірқатар өзара байланысты сұрақтарды шешу керек:
- салықтардың мәні мен маңызын ашу;
- Қазақстан Республикасындағы жеке ... ... ... ... ... ... бюджеттік түсімдегі жеке тұлғалардың мүлігіне салынатын салықтың орнын анықтау;
- заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салықты зерттеу;
- жеке ... ... ... есептеу мен төлеу ережесін көрсету;
- мүлік салығының алу нақты жетілдіру жолдарын шет ... ... ... ... ... ... мемлекет пен салық төлеушінің мүлікке салық салу мен төлеу үрдісіндегі пайда болатын қаржылық қатынастар жүйесі табылады. ... ... ... ... ... ... Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының жергілікті бюджеті алынды.
Курстық жұмыстың ақпараттық негізін Қазақстан Республикасының Үкіметінің заңнамалық актілері, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, ... ... ... ... ... ... әдебиеттер, қазақ және шет ел экономистерінің ғылыми мақалалары құрайды.
1 Жеке тұлғалардың мүлік салығының теориялық негіздері
1.1 ... ... жеке ... ... ... ... болу ... алғашқы салықтардың пайда болуының күнiн анықтау мүмкiн емес. Салықтардың прототипi адамзат қоғамымен басқарудың ең алғашқы формаларымен бiрге ... ... ... ... өзiнде, қоршаған ортаның қатаң шарттарына амалсыз бейiмделуге, сыртқы жаудан қорғау үшін, сонымен қатар асаршылық жағдайна азық- тұлiк ... ... ... ... ... адамдардың қолдауын түсiнген.
Осыдан келiп, мынаны айтуға болады, салықтардың алғашқы пайда болуына қоғамның осы немесе басқа да қызығушылықтардың қанағаттандырылуының ... ... ... Байлар өздерiн адал әрi байыту үшін кедейлерден салықтарды ұстайтынын ұмытпау керек. Бұл тұрде салықтар ұзақ уақыт бойы ... еттi және де ... бұны ... ... ... ... XV ғасырдан бастап қана, ғалымдар ақшалай қатынастар жүйесiн, сонымен қатар мемлекеттiң экономикалық негiзi мен экономикалық функцияларын зерттей бастағаннан кейiн, салықтардың ... ... ... ... ... болды.
Салықтар қоғамдық өнiмнiң бiр бөлiгiн мiндеттi төлемдер ретiнде ... ... кiрiс ... ... қайнар көзi ретiнде құрылуы ертеден келе жатқан дәстұрдiң бiрi. Және бұл дәстұр ... ... ... ... емес ... ... да ... етедi. Сондықтан, салықтар мен салық салуды адамзат цивлизациясының айырмас бiр бөлiгi ретiнде қарауға болады.
Жалпы салықтардың iшiнде ... ... ... орны ерекше. Мүлiк салығы толығымен дерлiк жергiлiктi бюджетке барып түседi. Мүлiк салығы нақтылай ... ... ... ... ... салығының сомасы салық төлеушiнiң табыс көлемiне қарай емес, мүлкiнiң қарқына қарай ... ... даму ... ... ... ... ... ең алғаш пайда болуы -мемлекет пен қоғамның әр ... ... ... бiрге пайда болды. Салық салудың қалыпты теориялық негiздерiнiң пайда болу тарихы көне ғылым түрiне жатпайды. XVII ... ... ... ... барлық көзқарастар кездейсоқ сипатта болды, яғни ғылымдардың, ... ... ... ... ... ретiнде мойындамады.
Салықтардың теориялық негiздерi тек ғылым ретiнде тек XVII ғасырдан бастап қана қалыптасты және оның ... ... ... ... Адам Смит ...
Қазiргi мемлекеттердiң көптеген жақтары Ежелгi Римде пайда болды. Рим провинцияларында ең негiзгi табыс көзi жер салығы болды. Оның ... ... жер ... ... оннан бiр бөлiгiн құрады. Салық салудың негiзгi формалары да қолданылған, мысалы жемiс ағаштары және ... ... ... ... ... да ... салық салынатын қозғалмайтын мүлiк, тiрi инвентарь (iрi қара мал, сондай-ақ құлдар), құндылықтар. Провинцияның әрбiр тұрғыны бәрiне ортақ жанбасылық салықты ... ... ... ... ... ... ... еттi: айналымнан салық 1% ставка бойынша құл сату-сатып алу айналымына салынатын салық 4% ставка бойынша және құлдарды босату ... ... ... 5 % бойынша.
Мұраға салынатын салық тек Рим тұрғындарына ғана салынады. Салық мақсатты сипатта болды. Алынған қаржылар мамандандырылған әскердi зейнетақымен ... ету үшін ...
XII ... соңы ХХ ғасырдың басында адам қоғамында iрi қалалар ѕлкен рөл атқара бастады. Сол iрi қалалардың ... ... ... Мысалы: Мәскеу қаласындағы 1890-1891 жж. салықтық түсiмдер барлық табыстардың 60 %-тiн қамтамасыз еттi. Ал егерде негiзгi кәсiпорындар мен ... ... ... ... ... онда ол ... табыстың 70-75 % құрайды. Тiкелей салықтар барлық табыстың 57% құрады. ... ... ... ең ... қозғалмайтын мүлiкке салынатын салық болды. Айтылған кезең аралығында ол 9% ставка бойынша алынды. 1890 жылы салықтың бұл тұрi 4,14 млн. ... ... ... 2,3 ... ... Бұл өсiм ... ... жоғарлауын немесе қозғалмайтын мүлiктiң тез өсуiне емес, Мәскеу қалалық ... ... ... ... ... ... ...
Қозғалмайтын мүлiктi сатудан түсетiн салық 1890 жылы 7785 рубль болса, ал 1891 жылы 6340 рубль болды, яғни ѕлес ... 0,1%. 1900 жылы ... ... ... салық ставкасы заңмен бекiтiлген максимумға дейiн, яғни 10%- ке дейiн өстi. 1901 жылы ол 9 %- ке ... ... 1902 жылы 9,5%-тi ... 1903 жылы ... 10% ... қалыптасты. 1890-1913 жж. қозғалмайтын мүлiк құны екi есеге дейiн өстi.
Дамыған мемлекеттерде ... және ... ... салу ... ... ... арқылы жүзеге асырылады: жеке әлауқат салығы, мұрагерлiкке және сыйға салық салынатын, капитал өсiмiн салық, мүлiктiк нақтылай түрлерiне ... ... ... ... Жеке әл-ауқат салығына - мүлiкке ие ... ... ... жеке ... ... ... ... бағасы нарық құны бойынша туындайды. Потенттер, аннуитеттер, салықтандыру полюстары (өнiмдердi сақтандыру бойынша ғана), либель және басқа да үй ... өнер ... жеке ... ... бiр түрлерi, автомобильдер және басқа да салынатын бiтпеген жер учаскелерi, егер оларға арнайы салықтар салынатын болса, онда олар ... ... ... ... сатвка бойынша Бельгияда (1), Данияда (2,2), Германияда (0,5 жеке тұлғалар үшін, 0,6- корпорациялар үшін), Исландияда, Люкембургте жеке әл-ауқат ... ... ... ... салу ... ... ... Щвецияда және Щвецарияда әрекет етедi. Ал басқа дамыған мемлекеттерде салықтың бұл тұрi ... ... ... ... территориялық бiрлiк денгейiнде жүзеге асырылады. Айтарлықтай жоғары сомма және салық салу кезiндегi жеңiлдiктер бұл ... ... ... ...
Мұрагерлiктен салық - бұл мұраға алу құқығы бойынша жаңа иегерге өтетiн ... ... ... ... және ... Сыйға салынатын салық - бұл меншiк иесiнен екiншiсiне сый тұрiнде ... ... ... ... ... немесе жылжымайтын).
Көптеген елдерде салықтың бұл түрлерi жеке - жеке ... ... ал ... ... ... және ... ... салық бiр салық ретiнде қарастырылған. Бiрақ, бiрiншi жағдайда салықтар ереже бойынша жалпы нормалармен ... және ... ... мен ... ... ... ... тәртiбi бiрдей.
Барлық дамыған мемлекеттерде мұрагерлiк және сыйға салынатын салық орталық (федералды) денгейде жүзеге асырылады. Барлық мемлекеттерде ... және ... ... салу ставкалары кѕрделi прогрессия бойынша қалыптасады. Мұрагерлер мен сый алушылар ... ... ... топтарға бөлiнедi (I-тiкелей мұрагер, II-ерлi-зайыптылар, III- ағалары мен қарындастары, iнi, әпкелерi, IV-алыс туысқандары және тағы да басқа). Әрбiр топқа салық ... ... ... ... ... ... салу ... көлемi де тәуелдi. 80-шi жылдары дамыған мемлекеттерде салықтық түсiмдердiң жалпы сомасында мұрагерлiк пен ... ... ... түсiмдер сомасы айтарлықтай қысқарды. Тек Жапонияда ғана салық салудың бұл тұрi бойынша түсiмдер елдегi жалпы салықтың түсiмдердiң жалпы сомасының 1%-iн ... (1985 жылы 1,19). Ал ... ... ... бұл тұрi 1-тен ... болды.
Францияда мұрагерлердiң ѕлесi тiкелей мұрегерлер немесе ерлi-зайыптылар үшін 275 мың фр. франкiнен асса, Австрияда 30 мың кроннан (ерлi-зайыптылар ... ... - 901 мың ... ... - 150 мың ирл.фунтынан, Жаңа зеландияда - 450мың ж.з. долларынан асқан жағдайда ғана салық салуға жатады.
Жылжымайтын ... ... ... ... ... болып келедi. Барлық мемлекеттерде бұл салықтар жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қызметкерлерiнiң қатарына жатады.
Құрылыстарға салынатын жер салығы. Мемлекет ... ... ... жер ... ... (жер салығын төлеуден босатылғандардан басқа). Құрылыстың фундаментi ғимараттың өзi қандай материалдардан салынғанына байланыссыз, цементтен, кiрпiштен және бетоннан салынуы тиiс. ... ... ... ... ... ... ... үшін ғимараттар мен баспаналар, жабдықтар мен запастар (шеберханалар, ангарлар, кез келген тұрдегi өндiрiстiк құрылғылар және тағы ... ... ... ... сақтау орындары, резервуарлар); қатты және мықты жабыдқталған құбырлар; архитектура және өнер ... ... ... ... виадуктер және тағы да басқалар); өндiрiстiк мақсаттағы жарнама үшін орындар. Қоғамдық ұжымдық ... ... ... ... ... ... ... ғимараттар мен құрылымдар, территориялық ұйымдар, ұжымдық бiрлестiктер жатады. Сондай-ақ қоғамдық меншiкте яғни ұжымдық мақсаттарға пайдалануы керек және ... ... ... ... тиiс. ... ... ... құрылымдар үшін нақтылай жеңiлдiктер бекiтiлген. Ұйымның қоғамдық меншiгiне ғимараттарды коммерциялық емес және өндiрiстiк емес жағдайларда ... ... ... ... ... ... берiледi. Франция заңдылылығында ғимараттар мен құрылыстардың келесi түрлерiне салық салынбайды: теледидарлық байланыс үшін пайдаланылатын құрылыстар; коммуналдық шаруашылық ... ... ... ... да; дiни культтық мекемелер).
Соғыс және еңбек инвалидтерiнiң ғимараттары; бомбапаналар; құтқару ... ... ... ... ... ... ғимараттар мен құрылыстарды қайта қалпына келтiрумен айналысатын кәсiпкерлер одағының жылжымайтын ... ... ... ... ... ... резервтiк құрылымдар.
Салықтан тез арада босатуға жататындар: бiрiншiден, құрылыс салынған жылдан кейiнгi келесi ... 1 ... ... ... ... ... ... ѕкiмет органдарының шешiмi бойынша тұрғын үй, өндiрiстiк, өнеркәсiп және ... ... ... ... ... 2 ... ... мерзiмге; үшіншiден қолөнер қызметiмен айналысу үшін құрылыстар; төртiншiден, 1983 жылдың 1 қаңтарынан бастап 1988 жылдың 31 ... ... ... ... кәсiпорындар 1973 жылдың 1 қаңтарнан кейiн салынған ғимараттарға 15 жылға ... ... ... Егер бұл - ... ... ... және муниципалды меншiкте, яғни төменгi бағадағы пәтерлер сондай-ақ құрылысының 50 -тi мемлекеттiк дотациямен жабылса. Егер бұл құрылыстың 50 -тен жоғарғы ... ... ... ... ол ... ... үй мақсатында пайдаланып және жеке меншiкке өтетiн болса, онда ... ... ... ... ... он ... ... босатылады.
Салық бойынша ставка көлемiн анықтау, құрылыстық жер салығының ... ... ... ... ... ... және ремонтты есептегенде 50 мөлшерiнде белгiленген. Кадастрлiк инспекция органдары тұрғын үй құрылымының құнын мемлекеттiң ... ... ... ететiн жалпы әдiстеменi пайдалану арқылы анықтайды. Негiз ретiнде салық төлеушiнiң есептiк берiлгендерi қабылданады. Құндылықтың қайта есептелуi ... ... ғана ... ... ... ставкаменде жүзеге асырылады. Бiрақ жалпы әдiстеменi қолдану құрылымының пайда болу көзiне байланысты әр түрлi болуы мүмкiн. ... мен ... ... ... салу ... құны ... ... екi түрлi өзгерiстi қамтуы тиiс:
- 1970 ... 1 ... ... берiлген тұлғаның меншiгiндегi әрбiр өткен толық жыл үшін 3 -ке жоғарлату;
- 1959 жылдың 1 қаңтарына дейiнгi меншiкте болған жер ... ... ... ... 21 ... ... ... пайдалану арқылы. Осындай жолдармен есептелген проценттiк ставка 8 құрайды.
Құрылымдар мен ... ... ... ... 1959 ... 1 ... дейiн сатып алынған болса, олардың өзiндiк құны қайта есептелiнедi. Оларға байланысты проценттiк ставка 12 ... ... ... база 25 -ке ... ... 1976 жылдың 1 қаңтарына дейiн сатып алынса) немесе 1/3 (1976 жылдң 1 қаңтарынан кейiн) қысқаруы мүмкiн.
Осыған байланысты iс- ... ... 1976 ... 1 ... ... ... үшін 9, және 1976 жылдың 1 қаңтарынан ... 8 ... ... ... ... ... ... үшін ставка 1/3 төмендетiледi. Ұйымның қоғамдық қызметiн ... ... ... ... ... салу ... ұйымның өзiндiк қаражаттарының өзiндiк құны арқылы анықталады. Ал ... ... және ... да ... ... ... салу ... министрлiк денгейде бекiтiлген арнайы есеп кестелер бойынша анықталады. 1890 жылы ... ... құны 1978 ... 1 ... ... ... 2/3 ...
Тұрғын үй салығы. Бұл салық негiзгi және қосымша өмiр сүру жерi ... ... ... мен ... жеке ... кез ... ... салынады. Меншiк иесi мен пайдаланылмайтын үйдiң немесе пәтердiң құрамына кiретiн ... ... ... ... ... ... мақсаттарға пайдаланылатын құрылыстар да салық салуға жатады. (гараждар, паркингтер, қосымша бөлмелер және тағы да басқа).
Өндiрiстiк мақсаттағы құрылыстар ... үй ... ... ... ... ... ... (пәтердегi немесе үйдегi бөлме және тағы да басқа) салық салуға жатады. Жеке және ... ... ... ... ... ... жеке тәжiрибелiк қабылдау бөлмесi және пәтер холлы) тұрғын үй салығы немесе кәсiпшiлiк салынады.
Салық салу ставкасы құрылыстың ... иесi ... ... алушы заңды және жеке тұлғаларға байлансты бекiтiледi. Берiлген тұлғаның құрылысты өзiне ыңғайлы кез-келген уақытта және өз мақсаттарына пайдалануы салық салу ... ... ... ... салудан келесi құрылыстар босатылады:
- әлеуметтiк мақсатта пайдаланылатын және меншiк иесi кәсiпшiлiк салық төлейтiн құрылыстар (яғни, өндiрiстiк, қол ... және ... ...
- ... оқушылары, лицей, коледж және пансионаттардың оқушлары үшін белгiленген, сондай - ақ оқу ... үшін ... ...
- мемлекеттiк және қоғамдық ұйымдар мекемелерi (соттар, мунициналиметтер және тағы да басқа).
Салықтың бұл тұрiнен ... бiлiм беру ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк және тағы да басқа), сонымен қатар шетел дипломатиялық өкiлдiктерi, сауда және консулдық қызметтер босатылады. Тұрғын үй ... ... ... ... сәйкес анықталады және құрылыс тұрiне қарай тұрақты болып ... ... үй ... ... ең ... рет 1970 жылы ... оның ... нақтылай бектiлген құндылық кестесi бойынша нақтылық құндылық табылады. Жыл сайын франк курсымен ... ... ... бұл құндылықтың қайта есептелуi өткiзiледi. Салық ставкалары келесi параметрлерден қалыптасады: жанұяның ... екi ... ... ... минималды шкаласы бойынша 15-20 процент салық салынады. Жанұяның басқа да тұрғындарына - минималды ... 15 ... және ... ... 20-25 ... Тұрғын үй салығы есептелiнетiн жанҰя тұрғындарына: меншiк иесiнiң ... 70 ... ... әйел ... ... және табыс салығын төлемейтiн мѕгедектер, камiлетке толмаған (18 жасқа дейiн) туған және асырауындағы балалар, сондай-ақ өз ... ... 25 ... ... ... ... үй және ... құрылыстардың жiктелуi. Құрлыстар 8 топқа бөлiнедi әрбiр категорияның құны келсiдей критерийлер бойынша анықталады: құрылыстың ... ... ... ... техникалық және әдеби денгейi); құрылыстың ауданын бөлу (жалпы бөлу, қонақтар қабылдау үшін арнайы құрылыс санитарлы гигеналық құрылыстар); ... (су ... ... орталық жылу, лифт, орталық тепшектегi кiлемдiк төсенiштер), экспертиза нәтижесi бойынша әрбiр категорияға атау берiлдi; өте ... ... , өте ... жабдықталған, жеткiлiктi жабдықталған, кәдiмгi, орташа, жәй орташа.
Бiрiншi және екiншi категорияларды бiрiктiруге болады, себебi олардың арасында айырмашылық сәндi сөзiне өте ... ... ... ... ... ... болуы тиiс (архитектуралық сипаттама): бiрнеше және жоғарғы сортта құрылыс материалдары, ғимараттардың сапалығы, ыңғайлы жоспарлау құрылыстың бөлiнуi және белгiленуi көп ... ... ... ... тұрде қонақтар қабылдау бөлмесi, жаңа жабдықтар, лифт және орталық теппешек ... ... ... ... ход ... ескi ... Орташа категорияға тоқталып өтетiн болсақ, құрылыстың сапасы ... ... ... яғни арзан материалды пайдалану нәтижесiнде жабдықтылық денгейi төмен. Құрылыстың бөлiнуi және саны ... : ... ... ... ... тар, ... ... подъездер және тағы басқа, қонақты кѕту бөлмелерi жоқ, барлық пәтерлерде төрт бөлмеден аз, су ... ... ... ... ... лифт (бiрақ ескi үйлерде көбiнесе жоқ).
Өндiрiстiк пайдаланудағы құрылыстар ... 4 ... ... ... Негiзгi назар, құрылыстың негiзгi элементтерiне, сондай-ақ жабдықтарға (электр жабдықтау, су жылу және тағы да ... ... ... берiлген ерекшелiкерiне байланысты әрбiр категорияны бөлемiз жақсы, қанағаттанарлық, орташа, нашар. А (жақсы) ... ... ... ... ... ... ... және жылумен қамтамасыз етiлген, жабдықталған подъездер мен авто көлiк үшін тұрақтар және темiр жолдармен қамтамасыз етiлген құрылыстар жатады. В (қанағаттанарлық) ... ... ... ... салынған құрылыстар жатады. Бұл категориядағы құрлыстар сыртқы табиғи жағдайлардан әсерiнен жеткiлiктi көлемде сақтайды. С және Д ... ... ... болып табылады және өте арзан құрылыс материалдарынан салынған. Жылу және электр коммуникациялары толығымен жоқ. Соңғы екi ... бiр ... ... ... ... ... зияндылығына және ахаулардың санында.
Дамыған шет мемлекеттердегi мүлiкке салынатын салық мөлшерi келесiдей: Бельгияда - 24 , ... ... ... - 2,5, Нидерландыда-3,5, Америка Құрама Штаттарында - 10,3 , Францияда-4,8.
1.2 Жеке тұлғалардың мүлік салығының ... ... ... ... ... дамуымен бірге мүлікке салық салудың рөлі мен маңызы өзекті мәселеге ... ... ... ... ... ... ... қызметінің әлеуметтік-экономикалық негізі екені баршамызға аян.
Ұлттық экономиканың өркендеуімен бірге, ... ... жер, ... көлік және басқадай мүлік түрлері заңды және жеке тұлғалардың мүлкі ғана болып қана қоймай, сонымен ... олар ... ... сый және ... салу ... айналуда.
Алдыменен ұғымын экономикалық категория тұрғысынан, сол сияқты оны салық салу объектісі ... ... алу ... ... берілген түрлі анықтамаларға талдау жасай келе, экономикалық категория тұрғысынан ... ... бар және ... ... ... бір немесе бірнеше субъектінің, оның ішінде мемлекеттің де, билік ету құқығындағы әрі қарай тұтыну үшін адам ... ... ... ... Оның ... құндылықтардың жиынтығынан құралатындығы, не болмаса біртұтас материалдық құндылық екендігі маңызды емес.
Мүлік салықтарының салық салу объектісі ретіндегі мүлікке бір ... ... ... ... ... ... ... жатады, яғни олардың құндық бағасы болуы керек, адамдардың игілігі үшін тұтынылып, бір немесе бірнеше субъектінің иелену, пайдалану немесе билік ету ... ... ... және ұзақ ... бойы оны ... ... әкелетін немесе әкелу ықтималдылығы болуы керек.
ерекшелігі сол, табыс алу үшін тек қана мүліктің өзі ғана емес ... оны ... - ... сол ... оны ... мен ... ... табыс алудың көзі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ мүлікті тауар деп те тануға болады, яғни ол ... ... ... ... ... ... ... салық салу объектісі ретінде екіге бөлінеді: ұзақ уақыт кезеңінде табыс алудың әлеуетті құралы ретіндегі мүлік (тар ... және ... ... ... мүлік.
Бірінші жағдайда мүлікті сатудың нәтижесі табыс салығының салық салу объектісі, ал екінші жағдайда ол мүлікке ... ... ... салу объектісі болып табылады.
Жалпы, мүліктің жылжитын және жылжымайтын болып бөлінуі өзінің бастауын римдік құқықтан алады және ... ... ... ...
... үш ... жиынтығымен сипатталады деп тұжырым жасауға болады:
- ... ... - жер ... ... адам ... ... ғимараттар, құрылыстар, көпжылдық екпелер түріндегі толықтыру-лар;
- жер учаскесі - табиғи объектілер орналасқан шектеулі жер беті;
- ... ... ... ... ... етумен байланысты заңдық құқықтар жиынтығы.
ҚР Азаматтық кодексінің 117-бабындағы ұғымына қатысты ... ... ал ... ... ... анықтауды ұсынамыз. Аталған анықтама, біздіңше жылжымайтын мүліктің экономикалық мәнін толық ашады деген ойдамыз. ... де, ... салу ... біздің ойымызша, құқықтық және экономикалық көзқарас тұрғысынан ұғымын пайдаланған жөн болар ... ... ... ... ... ... ... ескіден келе жатқан дәстүрлі әрі консервативті салықтар қатарына жатады.
Тарихи тұрғыдан алып ... ... ... ... (ең ... жер меншігіне қатысты) табыс салықтарының негізін қалады, және өздерінің бастапқы нысанында табыс ... жай ғана ... ... ... жаңа тәсілі (қаржы капиталынан түскен табысқа ... ... ... капиталдың декларацияланған сомасы мөлшерінде салық салу) ретінде көрініс тапты. Алайда, табысқа салық салу ... ... ... ... ... ... салынатын салықтардың мәні төмендеп, табыс салығының көлеңкесінде қалды. Дегенмен, біздің ойымызша, мүлік салықтарының салық жүйесіндегі рөлі төмендегеніне қарамастан, жергілікті ... ... көзі ... ... бас тартуға болмайды.
Қазіргі салық заңдылығында кең қолданылатын ұғымы мәні жағынан кешенді болып табылады. Жалпы ұғым ... ... ... ... ... салықтар мен алымдардың бүтін бір тобы жинақталған. Оларды біріктіретін барынша ортақ ... ... ... ... ... да ... ... қатарына жатады. Екіншіден, олардың төлеушілері болып мүлікті иеленуші тұлға табылады. Үшіншіден, бұл жерде мүлік табыс көзі ретінде ... ... салу ... ... ... ... салынатын салықтардың басқа да тікелей салықтар секілді, кемшіліктері мен артықшылықтары бар.
Қазіргі салық жүйесі ... ... ... былайша дәлелдейді. Бұл салықтар мемлекетке табыс немесе пайданы тұтынуға салық салуға ... ... ... әрі ... табыс әкеледі, сәйкесінше, мемлекет үшін тұрақты және алдын ала ... ... ... көзі бола ... ... және жеке тұлғалардың мүлкін бағалай және салық сомасын анықтай отырып, мемлекет аталған соманы салық төлеушілер арасында, тиісінше олардың төлем ... ... ... және ... ... ... ... өйткені салық оны көтере алатын мөлшерде төлей алатын адамдарға салынады.
Егер ... ... ... ... ... алу өнімді өндіру, оны сату немесе қозғалысы кезінде, яғни әр түрлі уақытта және елдің әр түрлі жерінде болатын ... ... ... ... мен бақылау қиын әрі тиісті аппараттың болуын талап етсе, ал мүліктік салықтарды жинау мұндай шығынды ... ... де, тағы бір ... ... ... салық салу кезінде айтарлықтай шығын салық салу объектілерінің өзін есепке алуға ... ... ... ... үшін ... айтарлықтай шығынды жұмсалуын қажет ететін алдын ала кадастрды талап етеді. Сондай-ақ есепке алуға кететін шығындар мұнымен ... ... ... төлем қабілеттілігінің барынша әділетті есебі мен бюджетке барынша жеткілікті қаржы алу үшін айтарлықтай жиі ... мен ... ... ... ... салық салу жүйесінің тиімділігі тек фискалдық маңызында ғана емес, ... де айта кету ... ... ... ... ... да) ... салықтар бюджет кірістерінің ең тұрақты, басқарылатын көздері, жалпы салықтық түсімдердің 9-12 пайызға дейінгісін қамтамасыз етеді.
1.3 Шет мемлекеттер тәжірибесінде жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... салық тек қана жеке тұлғалардан алынады. Олар жергiлiктi бюджеттi ... ... бiр көзi ... ... ... ... салық мөлшерлемей Швейцарияда 0.3%-дан ауытқиды, ал Грецияда 2,2%-ға дейiн, 90-шы жылдары бұл ... ... ... ... тасталды, ал Италия мен Швецияда керiсiнше жүргiзiлдi.
Францияда жылжымайтын мүлiкке салық жергiлiктi бюджетке жатады. Мұнда, құрылысы бар ... ... жоқ ... ... үйге ... ... Олармен барлық меншiк иелерiне, жалға алушыларға және кәсiпорындарға салық салынады. ... сома ... ... ... салық үлесi жергiлiктi салықтың 50%-н құрайды.
Бельгияда жылжымайтын мүлiкке салық - жергiлiктi салық болып ... Ол ... ... ... түседi. Сондықтан да бай аудандардың бюджетi бай болады және керiсiнше. Бұл ... - ... ... ... ... оның тағайындауына қарамастан жыл сайын жергiлiктi өзiн-өзi басқару органмен ... ... ... ... ... салықтық құны негiзiнде жалпы федаралдық ставка бойынша 0,35% есептеледi. Нәтижесi ... ... ... ол ... құрайды. Сонғы салықтың ставкасы 0,98% - дан 2,1% - ға дейiн мүлiктiң салықтық құнын құрайды. Орташа ... 1,5% -ды ... ... ... мемлекеттiк кәсiпорындар және дiни мекемелер босатылған.
Австрияда мүлiк салығын өндiрiп алу 1954 жылғы реттеледi, 1988 жылы бұл ... ... ... Осы ... ... ... шектелген және шектелмеген мүлiк салығына мiндеттiлiгiн ажыратады. Шектелген салықты жеке тұлғалар төлейдi, кей уақытта мемлекетте жоқ, ... ... ... орны жоқ адамдар төлейдi. Мүлiк салығын есептеу негiзi болып, шектелмеген салықтық мiндеттiлiктi жүргiзетiн бүкiл тұлғалар болып табылады, немесе ... мол ... ... бар ... шектелген салықтың мiндеттiлiктi атқарады. Дәулетi болып, бүкiл құндылықтарының ортақ құны саналады, ол 1955 ... ... ... ... ... ... 1% ... анықталады [13].
АҚШ пен Швейцарияда федералдық деңгейде бiрынғай салық жоқ. Жылжымайтын ... ... ... АҚШ штаттарында салынады, немесе Швейцарияның кантондарында, немесе жергiлiктi деңгейде. Жергiлiктi ... ... ... ... ставкасын бюджет шығынының болжамымен жоспарлайды. Ставка көлемiн таңдауда, олар кең өкiлеттiлiкке ие. Орташа АҚШ-та жылжымайтын мүлiкке салық ... ... және ... ... ... парк ... ... түседi.
Испанияда салық жыл сайын жергiлiктi өзiн-өзi басқару органымен өндiрiлiп алынады. Салық салынатын база - жылжымайтын ... ... ... Ол әр 8 жыл сайын Кадастрлық басқарумен (мемлекеттiк құрылым, ол санақпен, мүлiктi бағалаумен және қайта бағалаумен айналысады) мүлiктiң ... ... ... ... жер құны мен ... қоса ... орта ... салық мөлшерлемесi қаладағы жылжымайтын мүлiкке 0,4%-ды құрайды және ауылды жердегi жылжымайтын мүлiкке ... ... ... ... және жеке ... бiр ... ... мүлiк құнының 1,4%-н төлейдi. Оны қайта бағалау 3 жылда бiр рет жүргiзiледi, салық салынатын базаға жер және ... ... ... ... ... ... ... бiрнеше жыл аралығында жаңа құрылыстар босатылады.
Австралияда жер салығы бойынша салық салынбайтын минимум 2009 жылы 261000 ... ... ... 2010 жылы бұл сомма 18.6%-ға төмен болған немесе 220000 долларды құраған. Салық төлеушiлерге жер салығы мына жағдайда салынады, егер 2002 жылы 31 ... ... ... ... жер ... құны 261000 ... немесе одан да жоғары болса.
2010 жылдан бастап, жер учаскесi бойынша, тұрғын үйге қолданылған участок құны 168000 долларды құрайтын немесе ... ... жер ... ... төленедi.Бұл 2009 жылғы көрсеткiштен 18,8%-ға жоғары. 2010 салық жылына жер ... ... - ... ... отыр.
Әр австралиялық салық төлеушi салық қызметiнен жер салығының көлемi жөнiнде хабарлама ... ... оның ... ... жер ... жөнiнде, сондай-ақ салық төлеуден босатылған жерлер жөнiнде, алдыңғы жылдардағы жер салығынан қарызы жөнiнде ақпараттар бар. Жер салығы ... 1,5% ... ... ... мына ... ... егер жер салығы толық көлемде хабарламаны алған күннен ... 30 күн ... бiр ... ... арқылы төлесе.
Бiрақ мұндай шегерiм салық бойынша мерзiмi өткен сома, сондай-ақ
өсiмақы және ... ... үш ... ... ... ... бiрақ бұл жағдайда ол шегерiмнен айрылады. Егер салық төлеушi қаржылық жағдаймен салықты төлей ... ол ... ... ... ... ... кейiнге қалдыру жөнiнде өтiнiш жаза алады.
2008 жылдың 1-шi қаңтарынан бастап Ресейде есепте тұрған көлiк құралдары бар азаматтар көлiк салығын ... ... ... ... жаңа ... күшiне ендi. Автокөлiк иесi төлеген автокөлiк жүретiн жолды пайдалану салығы және ... ... ... ... ... көлiк салығы ауыстырды. Көлiк құралдарын тiркейтiн ұйымдары салық ... ... ... тiркегенi туралы мәлiметтердi ұсыну керек.
Көлiктi сенiмхат бойынша сатқанына, ұрланғанына, сынып жатқанына қарамастан көлiк құралын иеленушi көлiк ... ... ... ... Хабарламалар салық органдарымен жыл сайын қаңтардан мамырдың аяғына дейiн жiберiлiп тұрады.
Автокөлiк иесi автокөлiк құралдарын жөндеуге жарамайтынына байланысты, оны жойып, ... ... ... ... ... ... аумақтық салықтар елеулі рөл атқарады. Аумақтық органдар құрамында 80 ... жуық ... ... (коммуналар, коммуна бірлестіктері, департаменттер, аумақтар) енеді. Аумақтық және жергілікті әкімшілік органдардың ... ... 90 ... орта ... ... ішкі ... 10% -дан ... құрады.
Аумақтық салық жүйесінің ішінде негізгі төртеуіне назар аударуға болады:
* құрылыс жүргізілген жер учаскелері, ... ... жер ... ... ... ... ... салықтардың ставкаларын алдағы жылға арналған бюджет қаралған кезде билік органдары белгілейді. Бұл ретте ставкалар заңды негізде белгіленген жоғарғы шегінен ... ... ... ... ... ... мөлшері қосымша бағасының 3,5% аспауға тиісті. Бұл заңмен белгіленген шектеу.
Ұлыбританияда аумақтық салықтардың ішіндегі негізгісі - ... ... Ол ... ... ... ... оны жалға алған адамнан өндіріледі. Мүліктің қатарына жер де жатқызылады. Салықтың бұл түрін төлеушілер ... ... үйді ... ... және ... ақысын төлейтін адамдар жатады. Жылжымайтын мүлік он жылда бір рет бағаланады. Бағасына мүлікті жалға беруден түсетін жылдық табысының болжамды ... ... ... салу ставкасы муниципалитет қаржы қажеттіліктерге сүйене отырып белгілейді, сондықтан графстволар мен Ұлыбритания қалаларындағы ставка ... ... ... ... ... және ... (бір жыл ... Шотландияда) 18 жасқа толған барлық азаматтарды қамтитын жан басы (адам басына) салық салынды. Оны жергілікті органдар өз ... ... бір ... ... және ... шығыс деңгейіне байланысты есептелді. Алайда, салықтың бұл түрін өндіру сәтсіз болды, 1993 жылдың сәуір айында жаңа муниципипалды ... ... ... Ол ... нарық бағасына және әрбір отбасының әрбір ересек мүшесінің санына байланысты, отбасылардың кейбір санаттарына ... бере ... ... болды.
Мүлік бағалау категориясының біреуі бойынша сыныпталып салықтың сараланған тәсілі бойынша салық салынады.
Муниципалитет жергілікті қажеттіліктер үшін басқа да салық түрлерін ... ... ... графстводағы алымдар тізбесі әртүрлі.
Бюджеттің табыс бөлігінің негізгі көзі ... ... ... ... Графстволардың, қалалардың бюджеттерінде федералды салықтан аударымдар 70-90%-ға ... ... ... табиғаты мен құқықтық құбылыстарын жете бiлу және ойдағыдай меңгеру үшiн осы сала ... ... ... ... мамандардың, ғалымдар мен оқымыстылардың еңбектерiндегi ұғым-түсiнiктердi, пiкiрлер мен көзқарастарды және тұжырымдарды талдап, талқылау арқылы өз көзкарастарымызды қалыптастырып, ... ... ... ... ... ... оның тағайындауына қарамастан жыл сайын жергiлiктi өзiн-өзi басқару органмен салық салынады. ... ... ... ... құны ... ... ... ставка бойынша 0,35% есептеледi. Нәтижесi жергiлiктi коэффициентке көбейтiледi, ол 280-600%-ды құрайды. Сонғы салықтың ставкасы 0,98% - дан 2,1% - ға ... ... ... ... ... Орташа ставка 1,5% -ды құрайды. Салық төлеуден мемлекеттiк кәсiпорындар және дiни мекемелер ...
2 ҚР ... ... жеке ... ... ... ... механизмі және бюджет кірісін қалыптастырудағы рөлі
2.1 Жеке тұлғалардың мүлкіне салық ... ... ... салығын төлеушілер келесілер болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында салық салу объектісі бар ... ... ... ... аумағында меншік құқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер;
3) концессия шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу ... ... ... ... бар концессионер.
Егер осы бапта өзге жағдай белгiленбесе, келесілер мүлiк салығын төлеушiлер болып табылмайды:
1) өз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, ... және ... ... ... ... пайдаланатын, меншік құқығында бар салық салу объектілері ... ... жер ... ... мемлекеттік мекемелер;
3) уәкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды ... ... ... ... ... кәсіпорындары;
4) діни бірлестіктер.
Қазақстан Республикасының аумағындағы дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар үшiн салық салу объектісі төмендегілер болып табылады:
1) техникалық ... ... ... мемлекеттiк орган белгiлеген топтастырмаға сәйкес осындайларға жататын және негiзгi құралдар құрамында есепке алынатын ғима - рат - тар, ... ... ... ... ... стан - дарттарына және Қазақстан Республикасының бух - галтерлiк есеп және ... ... ... заңна - ма - сы - ның талаптарына сәйкес келетiн жылжымайтын мүлiк инвестициялары;
2) концессия ... ... ... ... болып табылатын ғимараттар, құрылыстар.
Төмендегілер салық салу объектісі болып табылмайды:
1) Салық Кодексінің 375 және 376-баптарына сәйкес жер салығын салу объектісі ретіндегі ... ... ... ... шешімі бойынша консервацияда тұрған ғимараттар, құрылыстар;
3) ортақ пайдаланылатын ... ... ... мен ... жол ... белдеуі;
жолдардың конструкциялық элементтері;
жол жағдайы мен оны абаттандыру;
көпірлер;
өткерме жолдар;
виадуктар;
жол тарамдары;
тоннельдер;
қорғаныш галереялары;
жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға арналған құрылыстар мен құрылғылар;
су бұрғыш және су ... ... ... ... алаптары;
желілік тұрғын үйлер және жол пайдалану қызметінің кешендері;
4) аяқталмаған ... ... ... ... салығын салық базасының 1,5 пайыздық мөлшерлеме бойынша есептейді.
Салық базасының 0,5 пайыздық мөлшерлемесі бойынша ... ... мына ... ... ... дара ... оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар.
Төменде аталған заңды тұлғалар мүлік салығын салық ... 0,1 ... ... ... ... діни ... ... Салық Кодексінің 134-бабында айқындалған заңды тұлғалар;
2) Салық Кодексінің 135-бабында айқындалған заңды тұлғалар;
3) негізгі қызмет түрі ... ... ... саласындағы жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) болып табылатын ұйымдар;
4) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау ... ... ... ... ... ... мемлекеттік меншіктегі және бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын су ... су ... және ... ... ... ... да су шаруашылығы құрылыстарының объектілері бойынша заңды тұлғалар;
6) ауыл шаруашылығы тауарларын ... ... ... және шаруа немесе фермер қожалықтарының жерін суландыру үшін пайдаланылатын гидромелиорациялық құрылыс объектілері бойынша заңды тұлғалар;
7) ауыз сумен қамту объектілері ... ... ... ... салықты есептеуді салық базасына тиісті салық мөлшерлемелерін қолдану арқылы өздігінен ... ... ... ... салу ... ... әрбір салық төлеуші үшін мүлік салығы мүлік ... оның ... ... ... ... төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша жүргізіледі.
Салықтың ағымдағы төлемдерінің сомасын, патент негізінде арнаулы салық режимін ... дара ... ... ... ... ... ... 25 ақпаннан, 25 мамырдан, 25 тамыздан және 25 қарашадан кешіктірмей тең үлестермен ... ... ... ... ... декларацияны тапсыру мерзімі басталғаннан кейін күнтізбелік он күннен ... ... есеп ... жүргізеді және мүлік салығын төлейді.
Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомаларының есеп-қисабы есепті салық кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей тапсырылады.
Декларация есепті ... ... ... 31 ... ... ... Кодексінің 405-бабына сәйкес салық салу объектісі бар жеке тұлғалар жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылады.
Мыналар жеке ... ... ... ... ... табылмайды:
1) жедел қызметті өткеру (оқу) кезеңіндегі жедел қызметтегі әскери қызметкерлер;
2) меншік құқығындағы ... ... салу ... ... ... ... ... туралы Заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында ... ... ... ... ... 1000 ... мөлшері шегінде - Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек ... , ... ... үш ... Даңқ ... және ... ... адамдар, атағын алған, алқасымен марапатталған көп ... ... жеке ... ... ... құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 ... ... ... ... есептік көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде - Ұлы Отан ... ... мен ... теңестірілген адамдар, І және ІІ топтағы мүгедектер;
4) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және ... қар - жы ... 1 ... қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 1500 еселенген ... ... - Ұлы Отан ... жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталған адамдар, сондай-ақ 1941 ... 22 ... - 1945 ... 9 ... ... кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери ... үшін ... КСР ... ... және ... ... ...
5) кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша дара кәсіпкерлер.
Жеке тұлғалар төлейтін мүлік салығын салу объектісі ретінде жеке тұлғаларға ... ... ... ... ... ... ... үй-жайлар, саяжай құрылыстары, гараждар және өзге де құрылыстар, ғимараттар, үй-жайлар және аяқталмаған құрылыс объектілері қоныстану, пайдалану кезінен ... ... 1- Жеке ... ... ... салық салу объектілерінің құнына қарай, мынадай мөлшерлемелер бойынша есептеледі:
1
2
3
1.
1 000 000 теңгеге дейін қоса ... салу ... ... 0,05 пайызы
2.
1 000 000 теңгеден жоғары 2 000 000 теңгеге дейiн қоса ... ... + 1 000 000 ... ... ... 0,08 ...
2 000 000 ... жоғары 3 000 000 теңгеге дейiн қоса алғанда
1 300 теңге + 2 000 000 теңгеден асатын соманың 0,1 ...
3 000 000 ... ... 4 000 000 ... ... қоса ... 300 теңге + 3 000 000 теңгеден асатын соманың 0,15 пайызы
5.
4 000 000 ... ... 5 000 000 ... дейiн қоса алғанда
3 800 теңге + 4 000 000 теңгеден асатын соманың 0,2 пайызы
6.
5 000 000 теңгеден жоғары 6 000 000 ... ... қоса ... 800 теңге + 5 000 000
теңгеден асатын соманың 0,25 пайызы
7.
6 000 000 теңгеден жоғары 7 000 000 ... ... қоса ... 300 ... + 6 000 000 ... асатын соманың 0,3 ...
7 000 000 ... ... 8 000 000 ... дейiн қоса алғанда
11 300 теңге + 7 000 000 теңгеден асатын соманың 0,35 пайызы
9.
8 000 000 ... ... 9 000 000 ... ... қоса алғанда
14 800 теңге + 8 000 000 теңгеден асатын соманың 0,4 ...
9 000 000 ... ... 10 000 000 ... ... қоса ... 800 ... + 9 000 000 теңгеден асатын соманың 0,45 процентi
11.
10 000 000 теңгеден жоғары 50 000 000 ... ... қоса ...
23 300 теңге + 10 000 000 теңгеден асатын ... 0,5 ... 000 000 ... ... 120 000 000 ... дейiн қоса алғанда
223 300 теңге + 50 000 000 теңгеден ... ... 0,75 ...
13.
120 000 000 ... ... 300 теңге + 120 000 000 теңгеден асатын соманың 1 ... ... ... салу ... ... ... ... салық кезеңінің 1 тамызынан кешіктірмей тиісті салық мөлшерлемесін салық базасына қолдану арқылы, салық төлеушінің ... ... ... ... салу ... орналасқан жері бойынша салық органдары жүргізеді.
Бірнеше жеке тұлғаның ... ... ... ... салу ... үшін ... ... осы мүліктегі үлесіне парапар есептеледі.
Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша есепті салық кезеңінің 1 қазанынан кешіктірілмей жүргізіледі.
2.2 ОҚО ... жеке ... ... салығы бойынша түскен түсімдерді талдау
Қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік бюджетке салық түсімі күннен-күнге артуда. Мүның себебін облыс ... ... жэне орта ... ... ... ... ... 2011 жылы тіркелген шағын биснес субъектілерінің саны 312,2 мың ... 117,5 ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлердің жергілікті бюджетке 5 млрдтан астам теңге ... ... ... ... болады.
Өткен жыл облыс экономикасы үшін жаман болған жоқ. Жергілікті ... ... ... ... ... мақсатты жүмыстары өз жемісін берді десе де болады. Бүгінгі таңда ... ... ... ... Егер халыктың тұрмыс-тіршілігін өлемдік тәжірибе анықтамасымен сипаттасақ, кедейлер өздерінің азық-түлік емес тауарлар мен әртурлі қызметтерге деген қаржысын ... ... ... ... ... ... жұмсайды екен. Ал бізде тұрғындардың азық-түлік тауарларына жүмсаған ... 4,6 ... ... ... ... емес тауарларға деген сүранысы артқан. Сондықтан да болар экономикалык өсім ... ... мен ... көрсетудің жоғары қарқыны есебінен мүмкін болыгі отыр. Тұрғын үй ... мен ауыл ... ... ... бар. Ел ... түрақты тенденциясы ішкі және сыртқы сауда көрсеткішіне де оң ... ... ... ... сауда айналымы 2011 жылы 5 пайызға өсті.
Кейінгі жылдары экономика жағдайының жақсаруы бюджеттік кіріс бөлігінің ... оң ... ... ... ... ... 47999,1 млн. ... құрап, жоспар 108,3 пайызға орындалды. Өткен жылмеі-салыстырғанда ... ... 9,7 ... ұлғайды. Жергілікті бюджеттің кіріс бөлігі 21446,4 млн. теңгеге жетіп, жоспар 101,6 пайызды межеледі. Яғни, 2012 жылмен салыстырғанда 11,6 ... ... ... ... ... орындалу жоспарын төмендеп кестеден көруге болады (кесте 2).
Кесте 2- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ... ... ... ... ж ... ж
2012 2010 ж, °/
жоспар
факт
Орынд,%
жоспар
факт
Орынд,%
Мемлекеттік бюджет, барлығы оның ішінде .
42007,1 ... ... ... ...
108,3
112
Республика-
лық бюджет
23842,2
24520,4
102, 8
23216,8
26552, 7 ... ... ... ...
19223,4
105,8
21103
21446,4
101,6
111
Ескерту: Оңтүстік Қазақстан облысының статистикалык басқармасының мәліметі
Бюджет кірісі негізінен түсімнің жалпы ... 76,3 ... үлес бар ... түлғалардан алынатын корпоративті табыс салығынан, ҚҚС-нан әлеуметтік салықтан, акциядан түсетін алымның есебінен қалыптасты.
Өткен ... ... ... ... ҚҚС-ы бойынша - 1297,5 млк теңгеге /12,6%/, әлеуметтік салық - 890,8 млн. теңгеге /11,5%/, жеке ... ... жеке ... ... - 519,6 млн. теңгеге /16,4%/, мүлік салығы - 261, млн. теңгеге /26,1%/, көлік құралдарына салынатын ... - 73,7 млн. ... /22,9%/, ... қызметті тіркеуден түсетін салық - 3,3 млн. теңгеге /11,5%/, заңды тұлғаларды тіркеуден түсетін салық - 5,6 млн. ... /31,3%/ ... жылы ... түскен негізгі салық түрлерінің көлемін кестеден көруге ... 3- 2012 ... ... салық түрлерінен түскен түсімнің жалпы көлемі
Салық түрлері
Млн. теңге
Пайызбен
Жеке табыс салығы
519,6
16,4
Әлеуметтік салық
890,8
11,5
Мүлік салығы
261,2
26,1
Кәсіпкерлік ... ... ... ...
3,3
11,5
Көлік құралдар салығы
43,7
22,9
Қосымша құн салығы
1297,5
12,6
Заңды түлғалардан тіркеуден түсетін салық
5,6
31,3
Ескерту: Оңтүстік Қазақстан облысының статистикалық басқармасының мәліметі
Өткен жылмен ... ... төрт түрі ... ... ... Олар: заңды тұлғалардан түсетін корпоративті табыс салығы - 109,1 млн. теңге /2011 ... ... 99,0%/, жер ... - 1 млн. ... /2011 жылға қарағанда 99,7%/, бірыңғай жер салығы - 18 млн. теңге /71,6%/, акциз - 5,2 млн. ... /99,9%/ ... ... жылмен салыстырғанда облысты тұтас алғанда бюджет төлемі ... ... 296,2 млн. ... ... 1436,5 ... ... ... облысында мемлекеттік бюджетке салық күннен-күнге артуда. Мұның ... ... ... ... және орта ... ... артуымен түсіндіреді. Мысалы: 2011 жылы тіркелген шағын биснес субъектілерінің саны 312,2 мың болып 117,5 млрд. тенгенің өнімі өндірілген. Осының нәтижесінде ... ... ... ... 5 ... ... теңге салық төлегенін айтып өтуге болады.
Өткен жыл облысымыздың экономикасы үшін жаман болған жоқ. Жергілікті атқару органдарының әлеуметтік, ... ... ... жұмыстары өз жемісін берді десе де болады.
Жергілікті бюджет бойынша 2011-2012 жылдардығы түсімдердің салыстырсалы ... 25,3 ... ... ... Мәліметтер бойынша және жоғарыдағы кестеден жергілікті бюджеттің түсімінің ... - ... ... ... ... отырғандығын байқауға болады. 2012 жылдың қаңтар айындағы көрсеткіш 2011 ... ... ... ... қарағанда 123,1 млрд. теңгеге артқан.
Жергілікті бюджет түсімдеріне Оңтүстік Қазақстан облысы ... ... ... болсақ төмендегі келтірілген мәліметтерден көруге болады.
2011-2012 жылдардың қаңтар-сәуір айларына Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кірістердің түсімі туралы мәліметтер сүйене ... ... ... ... ... басынан төрт ай бойынша бюджет кірістерін байқап көрейік.
Кесте 4- ОҚО ... ... ... ... (2011 - 2012 жж ... ... ... қаңтар - сәуір айлары бойынша түсімдер
2012 жылдың қаңтар - сәуір ... ... ... ...
нақты
%
жоспар
нақты
%
Оқо
бойынша кірістер, оның ішінде
16531,9
16259,2
98,4
19278,8
24896,7
129,1
Салықтық түсімдер ... ... ... ...
6336,6
101,6
Субвенция
барлығы
9435,8
9309,3
98,7
11027,2
16112,9
143,9
Ескерту: Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экономика ... ... ... ... отырғандай, 2012 жылдың төрт айлық көрсеткіші бойынша ОҚО ... ... 129,1 ... орындалған. Өткен жылмен
салыстыратын болсақ, нақты орындалған түсім көлемі 86375 мың теңгеге артық орындалған. Оның ішінде салық түсімі мен ... ... ... ... ... салық түсімінің орындалуы 101,6 пайызды құрайды, яғни екі ... төрт ... ... ... ... ... көрсеткіші артық орындалған, дегенмен, өткен жылмен салыстырғанды салық түсімі 9,2 млн теңгеге төмендеген. ... ... ... ... ... 2012 ... төрт айы бойынша жоспардан артығымен орындалса, керісінше, 2011 жылдың көрсеткіші бойынша жоспардан кем ... ... ... яғни 98,7 ... қүрап отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жергілікті бюджетке түскен салық түсімдерін салық түрлері бойынша талдау жасайтын болсақ келесі кестеден көруге болады.
Кесте 6- ... ... ... ... ... бойынша жергілікті бюджетке түскен салық түсімдері (2012 жылдың қаңтар-сәуір айларына)
мың теңге
Көрсеткіштер
01.01. 2012 жьш
жоспар
орындалғаны
% ... ... ... ...
1221906
106,5
Әлеуметтік салық
2724209
2641847
97,0 ... ... ... ... ... ... салығы
103008
127919
124,2
Көлік қүралдарына салынатын салық
96772
1 12033
115,8 ... жер ... ... ... ... ... ...
1541053
1532007
99,4
Ескерту: Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экономика департаментінің мәліметі.
Оңтүстік Қазақстан облысының салықтардың ... ... 2012 ... ... ... ... ... түскен салық түсімдеріне талдау жасай келе, әлеуметтік және акциз салықтарынан басқалары ... ... ... көріп отырмыз, яғни жеке табыс салығының орындалуы 106,5 пайызды құрайды, мүлік ... 107,3 %-ға, жер ... 124,2%, ... ... 115,8%, ... жер ... ... орындалған. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша аудандар мен қалалардың салықтық түсімдерін төмендегі кесте ... ... 12) ... ... мен қалалар бойынша Оңтүстік Қазақстан облысының салықтық түсімдерін жоғарыдығы кестеден көріп отырмыз, облыс бойынша барлық салық түсімдері өткен жылдағы ... ... 9181 мың ... ... ... бұл нәтижені толығымен бұрыс деп есептеуге болмайды, өйткені екі жылдағы салық түсімінің нақты орындалуы бойынша ... ... ... ... ... Көрсеткіш бойынша аудандар мен қалалардың 2011-2012 жылдардығы қаңтар-сөуір айларының салықтық түсімдерінің ауытқуына келетін болсақ, Сайрам, Созақ аудандары, ... ... ... ... қалаларының көрсеткіші артып отыр. Облыстың қалған аудандары мен қалаларының салықтық түсімдері өткен жылмен салыстырғанда кеміген. 2012 жылы ... ... ... 48 ... ... ... Бұл ... 108,3% өткен жылмен салықтырғанда 9,7 % артты. Бір тұрғынға шаққанда кіріс 21970 теңгені құрады. 2011 жылы - 20343 ... ... ... ... 26,6 млрд ... ... Бұл жалпы табыс сомасының 55,3 % . Жоспар 14,3 % орындалып, өткен жылға ... ... 8,3 % ... ... ... бөлігі 21,5 млрд. теңгені құрап жоспар 101,6 % орындалды. Яғни 2011 жылмен салыстырғанда түсім 11,6 % артып ... ... ... ... ... ... тармағында 76,3 пайыздық үлесі бар заңды тұлғалардан алынатын корпоративті табыс салығынан, ҚҚС-нан, әлеуметтік салықтан, акциядан ... ... ... ... ... ... бюджет түсімі ҚҚС-ы бойынша-1297,5 млн. теңгеге /12,6%/, әлеуметтік салық-890,8 млн. теңгеге /16,4 %/ , ... ... -261,5 млн. ... /26,1%/, көлік құралдарына салынатын салық- 73,7 млн. теңгеге /22,9%/, кәсіпкерлік қызметі тіркеуден түсетін салық -3.3 млн. теңгеге / 11,5 %/ , ... ... ... ... ... 5,6 млн. теңгеге 31 пайызға артты. 2012 жылы бюджетке түскен негізгі ... ... ... ... салыстырғанда салықтың төрт түрі бойынша түсім азайды. Олар заңды тұлғалардан түсетін корпоративті табыс салығы-109,1 млн. теңге.2010 жылға қарағанда 99,0 ... Жер ... - 1 млн, ... / 2010 ... ... 99,7 пайыз/. Бірыңғай жер салығы -18 млн млн. теңге /71,6 пайыз/ , акциз -5,2 млн. ... /99,9 ... ... ... салыстырғанда облысты тұтас алған бюджет төлемі бойынша қарыз 296,2 млн. теңгеге азайып 1436,5 млн. ... ... ... ... облысы бойынша өнеркәсіп өнімдерін өндіру 2009 жылы өткен жылмен салыстырғанда 36,9 пайызға өссе, 2010 жылы есім 17,6 ... ал 2010 жылы ... әнім ... индексі 2001 жылмен салыстырғанда 124 пайызды құрады. Тиісінше облысымыздың бюджетінің кіріс бөлігі 2001 жылы 2000 жылмен ... 60,5 ... 2009 жылы 1,2 ... ... Облыс бюджетінің кіріс белігі 2010 жылы 22,6 ... ... ... 2009 ... нақты түсімдеріне сүйенсек 2000 жыл денгейімен салыстырғанда корпорациялың табыс бойынща 81,6 пайыз, ... ... ... бойынша - 66,5 пайыз, әлеуметтік салық бойынша 60,4 пайыз, акцизден-145,3 өсім байқалды. Жалпы 2011 жыл акциздік өнімдерді ... ... атап өту ... ... жергілікті атқарушы органдары салың салу базаларын ұлғайту және салықтың бюджетке толық түсуін қамтамасыз ... ... ... ... асыруда /26/.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бюджеттің еткен жылға арналған кіріс белігі 41231,1 млн. ... деп ... Ол ... 99,6 ... ... Оның 46,6 ... ... және басқа да төлемдер түрінде түсетін меншік кірістері, 52,3 пайызы субвенциялар, 0,8 ... ... ... ... ... Облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 19223,5 млн. теңге түсті. Бұл белгіленгеннен 5,8 пайызы артық. Өткен жылмен салыстырғанда 1058,6 млн. ... ... ... ... ... 97,1 ... салық түсімдері. Салыққа жатпайтын кірістер -1 пайыз. Ал 1,9 ... ... ... ... құрайды.
2.3 Жеке тұлғалардың мүлік салығының мемлекеттік бюджеттің кірістеріндегі алатын орны
Бюджет түсімдерінің 90-95% салықтық түсімдерге келеді. Халыққа үш ... ... ... ... жеке ... ... ... салық және мүлік салығы. Ал кәсіпкерлік сектор екі салықпен көрінеді: корпорациялық табыс салығы және ... ... ... ... жылғы жағдай бойынша мемлекеттік бюджеттің кірістері (оның ішінде кепілдік берілген трансферт) 80,2%-ға орындалды, яғни 2819510 млн ... ... ... бюджеттің кірістері (трансферттерді есептемегенде) 114,1%-ға орындалды, яғни 3317602 млн теңгені құрады.
Салықтық түсімдер бойынша 2012 жылғы мемлекеттік ... ... 2819510 млн. ... оның ... ... ... ... бойынша - 920912 млн теңгеге, жеке табыс салығы бойынша - 267356 млн. ... ... құн ... ... - 640983 млн. теңгеге, акциздер бойынша - 56528 млн. ... ... ... 2- ... ... түсімдері
Салық түрлері
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
Мемлекеттік бюджет бойынша табыстар
2098532
2338034
2887874
4034411
Оның ішінде:
Салық түсімдері
1998314
2209102
2356040
2819510
Оның ішінде:
Корпоративті ... ... ... ... құн ... ... меншікке салықтар
51602
65248
82931
103333
Әлеуметтік салық
197300
236569
295733
251222
Басқа салықтар
414740
428638
310017
579176
Салықтан тыс түсімдер
66036
54764
181102
85540
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
34182
74166
92686
56940
Трансферттер түсімдері
-
2
258046
1072421
2011 жылмен салыстырғанда мемлекеттік ... ... ... 463470 мың ... ... Жалпы салықтық түсімдер мемлекеттік бюджет бойынша табыстардың 69,9%-ын құрады. Бұл 2011 жылмен салыстырғанда 11,7%-ға төмен. Ал 2006 ... ... ... ... 3- Мемлекеттік бюджеттің құрылымы
2006 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
Мемлекеттік бюджет бойынша табыстар
100,0
100,0
100,0
100,0
Салық түсімдері
95,2
94,5
81,6
69,9
Оның ішінде:
Корпоративті табыс салығы
41,7
35,1
32,2
32,7
Жеке табыс ... құн ... ... ... салықтар
2,3
3,0
3,5
3,7
Әлеуметтік салық
9,9
10,7
12,5
8,9
Басқа салықтар
20,7
19,4
13,2
20,5
Салықтан тыс түсімдер
3,2
2,3
6,3
2,1
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
1,6
3,2
3,2
1,4
Трансферттер түсімдері
-
0,0
8,9
26,6
Қазақстанда бүкіл ... ... ... ... орын корпорациялық табыс салығына келеді, 32,7% шамасында. Бұл салықты Ұлттық банк пен мемлекеттік мекемелерді ... ҚР ... ... сондай-ақ Қазақстанда қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе республикадағы көздерден табыс алатын ... ... ... ... ... ... төлем көзінен салық салынатын табыс және ҚР-нда қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге ... ... ... таза ... бұл ... салынатын табыс объектілері болып табылады. Корпорациялық табыс салығының мөлшерлемесі 20% болып белгіленген.
Корпоративтік табыс салығы ... ... ... 2012 ... жағдай бойынша 920912 млн теңгеге орындалды. Асыра орындалу 2012 жылы ... ... өсуі ... ... ... бойынша аванстық төлемдердің ұлғаюы есебінен қалыптасты. Сол сияқты үстіміздегі жылдың қаңтар айында ... ... 1,2 ... ... жоспарланбаған соманың түсуі есебінен қалыптасты (атқарушы дирекциясы үшін PASAR HOLDIGSINCORPORATED AG; KAZASTUR ZINC AG; KARIS ON AG) ... ... ... КТС). ... ... ағымдағы жылдың наурыз айында ҰАК>> АҚ-дан жарғылық капиталды ұлғайту есебінен сомасы 28,0 ... ... ... ...
Мемлекеттік бюджетке 2012 жылғы жағдай бойынша жеке ... ... ... ... 267356млн. теңге түсті.
Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық ... ... ... ... ... ... себебі ретінде мемлекеттік қызметкерлерінің еңбекақысының өткен жылдардағы еңбекақымен салыстырғанда өскендігі деп айтуға болады.
Әлеуметтік ... - ... ... ... ... 2012ж. ... түсетін барлық салықтардың 8,9% алды, 2011ж. бұл көрсеткіш 12,5% болды. Бұл салық 1999 жылдан бері осы ... ... ... ... ... ... зейнетақы, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру, міндетті медициналық сақтандыру, ... ... ... қорларына аударылатын сақтық жарналары аударымдарының орнына енгізілген. Жұмыс беруші төлейтін ақша немесе заттай нысандағы кез-келген табыстар, сондай-ақ өтемді ... ... ... ... жеке тұлғаларға төлемдер (жеке кәсіпкерлерге төлемдерді қоспағанда) түріндегі оның қызметкерлерге төлейтін шығыстары резидент-заңды ... ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері үшін әлеуметтік салық салудың объектісі, ал жеке кәсіпкерлер, жеке ... ... үшін ... ... қоса ... қызметкерлер саны бұл салық салудың объектісі болып табылады.
Бюджет кірістеріндегі салықтық түсімдерінде акциздер 2,0% құрайды. Акциздер - ... ... және ... ... төлейтін тауарларға салынатын салық. Акциздер қызметтерге де салынуы мүмкін, бұл орайда салық сомасы тарифке кіріктіріледі. ҚР-нда акциз мына ... мен ... ... ... ... ... алкоголь өнімі, темекі бұйымдары, бекіре мен қызыл балық уылдырығы, алтыннан, платинадан, күмістен жасалған зергерлік бұйымдар, дизель отыны, жеңіл автомобильдер, ойын ... ... және т.б. ... ... Үкімет пайызбен немесе абсолютті сомада белгілейді. 2012 жылы мемлекеттік бюджетке акциздер 56528 мың ... ... ...
3 Жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеуде кездесетін негізгі мәселелер мен оны шешу жолдары
21
Меншік қатынастары тарихи және ... ... ... ... оның ... артып, түрлі қоғамдық мәселелерді шешу кезінде тигізетін әсері терең де ауқымды бола бастайды. Осыған орай және ... ... ... ... және ... салу ... тұрғысынан мән-мағына беруге болады. Мүлікке салынатын салықтардың көптүрлілігі, оларды ... ... ... ... ... талап етеді. Атап айтсақ, біріншіден, олардың барлығы да тікелей ... ... ... ... ... төлеушілері болып мүлікті иеленуші тұлға табылады. Үшіншіден, бұл жерде мүлік табыс көзі ... ... ... салу объектісі ретінде қаралады.
Дамыған нарықтық мемлекеттердің тәжірибесін талдау оларда ... ... ... кең ... екі түрі - жылжымайтын мүлікке салынатын салық және ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Мүлік салығының негізіне жалгерлік ақы немесе мүліктің нарықтық құн ... ... ... ... жинау мен оған билік ету жергілікті билік органдарына ... Бұл ... ... ... ... Шет ... заңдылықтарында салық жеңілдіктері көп жағдайда салық төлеушілерге емес, салық салу объектілеріне, яғни ... ... ... беріледі.
Қолданыстағы мүлікке салық салу жүйесін зерттей келе, төмендегідей қорытындылар ... ... ... ... ... ... ... тек жылжымайтын мүліктен ғана емес, сол сияқты жылжымалы ... де ... Бұл өз ... кәсіпорынға сырттан инвестиция тартуға кері әсерін тигізеді;
- жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық өте төмен ... ... және ... ... де ... оны ... ... шығын мөлшерін кей жағдайда өтемейді;
- жерге салынатын төлемдер тұрақты емес, инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін есептеуге қиындық ... және ... ... кері ... ... ... салынған объектілердің көп бөлігіне мүлік салықтары салынбайды, себебі бұл объектілер әлі күнге дейін аяқталмаған құрылыс объектілері ретінде ... ... және жеке ... ... ... ... саралаудағы алшақтық, объектілерді жеке тұлғаларға қайта рәсімдеу арқылы салықтан жалтаруға мүмкіндік береді.
Сонымен, ... ... ... салу ... ұлттық табысты қайта бөлу мен бюджеттерге жеткілікті қаражаттың түсу мүмкіндігін шектеп, негізгі қорларды ... ... ... салық ауыртпалығын бөлу кезінде әділеттілік қағидасын бұзады. Мүлікке салық салу жүйесін талдау көрсеткендей, заңды және жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын ... ... ... ... жаңа экономикалық жағдайды ескере отырып, әрі қарай жетілдіруді қажет етеді. ... ... ... ... ... ... алғышарттары бүгіннің өзінде байқалуда. Олардың негізгілерінің бірі республика аумағындағы барлық заңды және жеке ... ... ... ... салу ... ... ... етудің мақсаты - біріншіден, тиісті ... ... ... ... ... жүрген жылжитын және жылжымайтын мүліктерді заңды есеп жүйесі мен жаңа экономикалық қатынасқа енгізу. Яғни, еліміздің ... мен ... ... ... бір ... ... ... арқылы жасырын қалыптан жылжитын және жылжымайтын мүліктерін заңды ... ... ... ... ... жария етушілерді жекелеген бір жақты құқық бұзушылық жасағаны үшін ... ... ... Олар ... ... ... ... тиісті дәрежеде рәсімдейді. Екінші жағынан, бұл экономиканың тіркелген секторының дамуына оң әсерін тигізері сөзсіз.
Сондай-ақ жылжымайтын ... ... салу ... Қазақстанда енгізудің алғышарттарының келесісі ҚР Әділет Министрлігі жанынан ашылуы. Бұл ... ... ... ... ... ... ... қағидасы бойынша жүзеге асыру болып табылады, яғни ... ... ... ... бір ... ... Бұл өз кезегінде уәкілетті органдар тарапынан жиі кездесетін сыбайластық пен жемқорлықты азайтудың бір жолы. Бүгінгі күні жылжымайтын ... ... ... ... ... органдардан алынатындықтан, оларды жинақтау жылжымайтын мүлікке салынатын салықты енгізуді процесін жеделдетуге мүмкіндік ... ... ... ... жаңа ... ... ... мүлікке салық салудың бірыңғай тәсілінің негізін қалауға, салық салу ... ... ... құн негізінде мүлікті бағалаудың әрекетті жүйесін құруға мүмкіндік береді.
Мүлікке салық салу жүйесін жетілдіру ... ... ... атап ... ... ... мүлікке салынатын салықтар жүйесін жергілікті жылжымайтын мүлікке салынатын салықпен алмастырудың бірқатар артықшылықтары бар. Біріншіден, бұл салық барынша ... ... ... ... бар және ... бюджеттерді айтарлықтай салықтық түсіммен қамтамасыз ете алады. Екіншіден, бұл ... ... ... ... ... ... ... алынған пайда қағидасына жауап береді. Үшіншіден, бұл салықты әкімшілдендіру мәліметтерді жинау, өңдеу және саралауды қамтиды. Бұл ақпараттардың ... ... ... басқару органдары әрқашан ала алады.
- Мемлекеттік бірыңғай жылжымайтын мүлік кадастрын қалыптастыруды ұсынамыз. Қазақстанда бұл ... ... ... жер, жер ... және ... мүлік жөніндегі ақпараттарды енгізу және жаңартып отыру, жылжымайтын меншік ... ... ... ... сату-сатып алу мәмілелерін тіркеу барлық жергілікті басқару органдарын базистік ... ... етіп ... ... еді және ... ... сол сияқты жалпы елде барлық халық шаруашылығы кешенін дамыту бойынша шешім қабылдауға ... ... ... аумағында бұл салықты жаппай енгізбес бұрын бірнеше қалаларда біз ұсынып ... ... ... жобаны жүзеге асырған жөн және таңдалған елді мекендерде қолданыстағы мүлік және жер салықтары уақытша ... ... ... жоба аталған аумақтарда бір жыл ғана жүзеге асырылмай, бірнеше жылдар бойы ... ... одан ... ... тағы да ... ... сынақтар өткізілген жағдайда ғана, оның соңғы нәтижесі ... ... ... қатынастардың қазіргі кездегі даму жағдайы, өнеркәсіп орындарының көбеюі, халықтың әл ... ... ... жүйесінің нығайып дамуы, мемлекетаралық экономикалық қатынастардың ұлғаюы елімізде салық жүйесін негізді түрде дамытудың қажеттілігін көрсетіп ... ... ... ... ... оң ... ... жағымсыз жағдайлардың орын алуына жол бермей, қоғамда өркениетті құқықтық қатынастарды нығайта түседі.
Қазіргі қаржы-экономикалық қатынастардың қарқынды дамуымен бірге ... ... ... рөлі мен маңызы өзекті мәселеге айналып отыр. Өйткені меншік қатынастары экономикалық жүйелер қызметінің әлеуметтік-экономикалық негізі екені баршамызға аян. ... ... ... ... ... уақытта жер, мүлік, көлік және басқадай мүлік түрлері заңды және жеке тұлғалардың мүлкі ғана болып қана қоймай, ... ... олар ... мұра, сый және салық салу нысанына айналуда.
Мүліктің ... ... ... және ... ... ... ... ол салық салудың барынша тұрақты объектілерінің бірі болып табылады. ... ... ... ... салу осы мүлікті барынша тиімді пайдалануды ынталандырады, әрі ... ... ... ... ... ... ...
Сондай-ақ мүліктік салықтарды жергілікті деңгейде қолдану салықтың негізгі ... - ... ... және ... ... ... дәрежеде көтеруге мүмкіндік береді. Мүлікке салық салу өткен кезеңдерде жасалған ... ... ... салу ... ... табысқа салық салуға толықтауыш қызметін атқарады.
Мүлікке салынатын салықтар әлемнің көптеген ... ... ... ... ... бола ... ... мемлекеттік кірістердің құрамында айтарлықтай жоғары орын алады және көптеген мемлекеттердің жергілікті бюджеттерінің негізі болып табылады. Олар жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ең ... құралы болуымен қатар, өндірістің ұлғайып дамуына да оң ықпалын тигізеді.
Дегенмен, қазақстандық тәжірибеде мүліктік салықтардың ... және ... ... рөлі мен ... әлі күнге өз дәрежесінде бағаланбай келеді. Бұл негізінен аталмыш салықтардың мемлекеттік және жергілікті бюджеттердегі ... ... ... төмен болуымен, сондай-ақ табысқа салынатын салықтар, қосылған құн салығы сияқты салықтармен салыстырғанда, азаматтар мен ұйымдардың салық ... ... ... аз ... ... ... салықтарының салық салу объектісі ретіндегі мүлікке бір мезгілде мынадай сипаттамаларды қанағаттандыра алатын материалдық құндылықтар жатады, яғни олардың құндық бағасы ... ... ... ... үшін тұтынылып, бір немесе бірнеше субъектінің иелену, ... ... ... ету ... ... ... және ұзақ ... бойы оны пайдалану табыс әкелетін немесе әкелу ықтималдылығы болуы керек.
Экономикалық категория ретіндегі мүлік салықтарының салық салу ... ... ... сол, ... алу үшін тек қана ... өзі ғана емес ... оны ... - айырбастаудан), сол сияқты оны иелену мен пайдаланудан тікелей табыс алудың көзі ретінде ... ... ... ... ... деп те ... болады, яғни ол (экономикалық мағынада) сатуға арналуы мүмкін.
Сонымен, мүлік салық салу объектісі ретінде екіге бөлінеді: ұзақ ... ... ... ... ... ... ретіндегі мүлік (тар мағынада) және өткізілетін тауар ретіндегі мүлік.
Бірінші ... ... ... нәтижесі табыс салығының салық салу объектісі, ал ... ... ол ... ... салықтың салық салу объектісі болып табылады.
Жалпы, мүліктің ... және ... ... ... ... бастауын римдік құқықтан алады және барлық құқықтық жүйелерде мақұлданған.
... үш ... ... ... деп ... ... болады:
- жылжымайтын мүлік - жер учаскесінен ... адам ... ... ... құрылыстар, көпжылдық екпелер түріндегі толықтыру-лар;
- жер учаскесі - табиғи объектілер орналасқан шектеулі жер беті;
- ... ... ... ... билік етумен байланысты заңдық құқықтар жиынтығы.
Мүлікке салынатын салықтар көптеген мемлекеттерге кеңінен танымал ескіден келе жатқан дәстүрлі әрі консервативті салықтар қатарына ... ... ... алып ... мүлікке салынатын салықтар (ең алдымен жер меншігіне қатысты) табыс салықтарының негізін қалады және өздерінің бастапқы нысанында табыс салықтары жай ғана ... ... ... жаңа ... ... капиталынан түскен табысқа салынатын салық, көпестерге капиталдың декларацияланған сомасы мөлшерінде салық салу) ретінде ... ... ... ... ... салу неғұрлым қарқынды дамыған сайын, керісінше, мүлікке салынатын ... мәні ... ... ... ... ... Дегенмен, мүлік салықтарының салық жүйесіндегі рөлі төмендегеніне қарамастан, жергілікті бюджеттің кіріс көзі ретінде олардан бас ... ... ... ... кең ... ... мәні жағынан кешенді болып табылады. Жалпы ұғым астарында әртүрлі мүлік түрлеріне қатысты салықтар мен ... ... бір тобы ... ... ... ... ортақ белгі болып, біріншіден, олардың барлығы да тікелей ... ... ... Екіншіден, олардың төлеушілері болып мүлікті иеленуші тұлға табылады. Үшіншіден, бұл жерде мүлік табыс көзі ретінде емес, ... салу ... ... ...
Мүлік салығы салық салу объектісіне қарай тура нақты салыққа ... оның ... ... ... ... төлеушілер мүлкінің құнына байланысты болады, ал пайдалану ретіне қарай- жалпы салыққа, салық сомасы түсетін бюджет ... ... ... салықтарға жатады, өткені толығымен жергілікті бюджетке түседі. Мүлік салығы сонымен қатар, ... ... ... ... ... салынатын салықтар рыноктық экономика жағдайларында мемлекет иелігінен алу үшін және жекешелендіру үдерісінің дамуына қарай меншіктік ... ... ... ... ... орын алады. Меншікке салынатын салықтар қоғам алдындағы салықтық жаупкершілікті біркелкі етіп бөлуге мүмкіндік береді [1].
Мүлікке салынатын салықтардың басқа да ... ... ... ... мен ... бар. ... салық жүйесі мүліктік салықтардың артықшылықтарын былайша дәлелдейді. Бұл салықтар мемлекетке табыс ... ... ... ... ... ... ... нақты әрі болжамды табыс әкеледі, сәйкесінше, мемлекет үшін ... және ... ала ... ... ... көзі бола алады. Заңды және жеке тұлғалардың мүлкін бағалай және ... ... ... ... ... аталған соманы салық төлеушілер арасында, тиісінше олардың төлем қабілеттілігіне сәйкес бөледі және болжанған табысты алуды ... ... ... оны ... ... ... ... алатын адамдарға салынады.
Егер тұтынуға, табысқа, пайдаға салынатын салықтарды алу өнімді өндіру, оны сату немесе қозғалысы кезінде, яғни әр ... ... және ... әр түрлі жерінде болатын сәттерде топтастырылса, оларды ... мен ... қиын әрі ... ... ... ... ... ал мүліктік салықтарды жинау мұндай шығынды талап етпейді.
Әйтсе де, тағы бір ескеретін нәрсе, тікелей салық салу кезінде айтарлықтай шығын салық салу ... өзін ... ... ... ... мүліктік салықтар үшін құрастырылуы айтарлықтай шығынды жұмсалуын қажет ететін алдын ала ... ... ... ... ... алуға кететін шығындар мұнымен шектелмейді. Салық төлеушілердің төлем қабілеттілігінің барынша әділетті есебі мен бюджетке барынша жеткілікті қаржы алу үшін ... жиі ... мен ... ... ... ... ... салынатын салықты Қазақстанда енгізудің алғышарттары бүгіннің өзінде байқалуда. Олардың негізгілерінің бірі республика аумағындағы барлық заңды және жеке ... ... ... ... тіркелмеген мүліктерді салық салу мақсатында заңдастыру.
Мүлікті жария етудің мақсаты - біріншіден, тиісті тәртіппен рәсімделмеген, екіншіден, жасырын айналымда ... ... және ... ... ... есеп ... мен жаңа экономикалық қатынасқа енгізу. Сонымен қатар жария етушілерді жекелеген бір жақты құқық ... ... үшін ... ... ... Олар осыған байланысты өздерінің құқықтарын тиісті дәрежеде рәсімдейді. Екінші жағынан, бұл экономиканың тіркелген секторының дамуына оң әсерін тигізері сөзсіз.
Жылжымайтын ... ... ... ... негізгі идеясы - салық ауыртпалығын негізгі ... ... ... ең ... ... мен ... ... бөлігіне - ғимараттарға, құрылыстарға, құрылғылар мен жерге аудару. Нақты алғанда, бұл ... ... ... ... жинақталған инвестицияларға, яғни жиі-жиі жаңартып тұруды қажет ететін жабдықтардан, ... ... ... жаңартылатын ғимараттар мен жерге ауыстыруды білдіреді. Мұндай қадам жаңа жабдықтарға салық салуға мүмкіндік береді және инвестициялық процестің ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікке сұранысты молайтады, шектеулі ұсыныс жағдайында ол жылжымайтын мүліктің нарықтық құнының өсуіне әкеледі, бұл ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымды жақсартуға бағытталуы мүмкін, бұл өз кезегінде жетілдірілген инфрақұрылымды аудандарда орналасқан жылжымайтын ... ... ... көтеруге мүмкіндік береді, және ол тағы да бюджеттің кірісінің өсуіне әкеледі. Сонымен, жылжымайтын мүлікке ... ... ... ... өзін-өзі басқаруды қаржыландырудың тиімді механизмін жасауға мүмкіндік береді.
Әрине, ұсынып отырған жылжымайтын мүлікке салық салу ... ... үшін ... және оның ... ... қарапайым тұрғындар үшін оның ауыртпалығы да бар.
Атап айтатын болсақ, қазіргі таңда жылжымайтын ... ... ... ... тыс ... ... ... сомасын да жоғарылатып жібереді. Соған сәйкес, тұрғындардың төлем қабілеттілігіне ... ... ... ... салық салудың жеңілдіктерін де қарастырған жөн. Сонымен ... жеке ... ... мүліктеріне салық салу базасы болып нарықтық бағаның өзі емес, ал ... салу ... ... ... ... болу ... [2].
Қорытынды
Бірқатар қазақстандық ғалым-экономистердің пікірі бойынша,

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Заңды тұлғалардың мүлік салығы32 бет
«AV ENERGY» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметі43 бет
«Анадолу Маркетинг» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметі39 бет
«Байсерке-Агро» ЖШС-ның өндірістік–қаржылық қызметі37 бет
АҚ «Нурбанк» есеп саясатын құру35 бет
Меншік туралы салық» тақырыбына29 бет
Мүлік салығы туралы14 бет
Мүлік салығының қызметі78 бет
Салық салу және заңды тұлғалардың салықтық есебі24 бет
Салық салынатын табыс түзету және залалды көшіру9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь