Шәкәрім Құдайбергеновтың өмірі мен шығармашылығы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1.ТАРАУ ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРГЕНОВТЫҢ ӨМІРІ
1.1 Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.2 Шәкәрім шығармашылығының көркемдік ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... 8

2. ТАРАУ ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ «ЛӘЙЛІМ.МӘЖНҮН» ДАСТАНЫ
2.1«Ләйлім.Мәжнүн» дастанын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
«Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығындағы рухани-діни және қоғамдық-философиялық лексиканың қолданысы» атты курстық тақырып осы айтылған мәселелерге арналып, ХХ-шы ғасырдың басындағы жазба дәстүрдің бұқаралық сипат алуымен қатар уақыттың сұранысынан туып, әлеуметтің қажетін өтеген танымдық еңбектерінің тілдік тұрғыдан алғаш талданып, саралануының ғылым үшін мән-маңызы өте зор. Сол арқылы бұған дейін қазақ тіл білімі ғылымы саласындағы қалыптасқан теориялық тұжырымдар мен қағидаларға, көзқарастар мен үрдістерге жаңаша үңіліп, тың өзгерістер енгізуге, өзіне тән ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді.[1,10].
Зерттеудің мақсаты мен міндеті. Курстық жұмыстың негізгі мақсаты – Шәкәрім Құдайбердіұлы Ләйлім-Мәжнүн дастанындағы төлтума рухани-діни және қоғамдық-философиялық мағынасын өз тұсындағы және өзінен кейінгі қолданылу ерекшеліктерін салыстыра айқындау. Аталған дастанның қазақ әдеби тілінің сол дәуірдегі әлеуметтік қызметіне сәйкес ұғым-түсінігін бейнелеудегі маңыздылығы мен мәнін ғылыми-теориялық және практикалық тұрғыдан негіздеу, пайдалану шеберлігі мен тәжірибесін сипаттап беру. Осыдан келіп төмендегідей міндеттерді шешу көзделді:
1) ХХ-шы ғасырдың басындағы қазақ әдеби тілінің жазба дәстүрде орнығуы мен қалыптасуына Шәкәрім Құдайбердіұлының қосқан шығармашылық үлесі;
2) Шәкәрім Құдайбердіұлы Ләйлім-Мәжнүн дастанындағы төлтума рухани-діни және қоғамдық-философиялық сапалық деңгейін анықтау;
3) Рухани-діни стилистикалық сипаттама беру;
Зерттеудің дерек көздері. Шәкәрім Құдайбердиев Ләйлім-Мәжнүн дастанын пайдаландық.
Зерттеудің әдістері.Курстық жұмыста тарихи-салыстырмалы, салғастырмалы әдіс, сипаттама әдісі, жинақтау, қорыту әдісі қолданылды.
Курстық жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздері:Жасалған тұжырымдар теориялық жағынан негізделіп, нақты мысалдармен дәйектелді. Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Шәкәрім Құдайбердіұлы дастанын тілдік тұрғыдан арнайы зерттеу нысаны етіп қарастыру, оның қазақ әдеби тілінің ХХ-шы ғасырдың 30-шы жылдарына дейінгі аралықтағы қоғамдық өмірдің саяси-құрылымдық, әлеуметтік-экономикалық жағынан күрт өзгерістер бар.
Зерттеу жұмысының құрылымы. Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытынды мен пайдаланылған әдебиет тізімінен тұрады.
1. Ш. Сәтбаева “Шәкәрім Құдайбердиев” Алматы – 1991ж.
2. Ш. Тілепов “Тарих және әдебиет” Алматы – 2001ж
3. “Шәкәрім” Өлеңдері мен поэмалары. Алматы – 1988ж.
4. У. Қалижанов “Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағымы”. Алматы – 1998 ж.
5. Ә.Тәжібаев, Ш.Сәтбаева “Шәкәрім Құдайбердиев”. Алматы – 1988 ж.
6. “Бес ғасыр жырлайды” ІІ-том. Алматы – 1989 ж.
7. А. Қасымжанов, Қ. Нәрібаев “Қазақ”. Алматы – 1994ж.
8. Д. Әшімаханов “Бес арыс” Алматы – 1992 ж.
9. М. Жармұхамедов, С. Дәуітов “Ш.Құдайбердиев шығармалары” Алматы – 1988ж.
10. Қ.Құралбаева “Шәкәрім поэмаларының тарихи және әдеби негіздері” Алматы – 2006ж.
11.М. Оразбек “Ақындық тұлға табиғаты” Астана – 2002ж.
12. Құлбек Ергөбек “ХХ ғасыр басындағы әдебиет”, Хрестоматия. Алматы – 1994 ж.
13. Балғынбайұлы.Ә.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразелогиясы.-Алматы,1997.
14. Көркемдік щеберлік.-Абай,2004,N47
15. Нұрғалиев.Р. Күретамыр.-Алматы,1996.
16. Ахметов.Ш.Қазақ совет балалар әдебиеті.-Алматы,2000.
17. Шалабаев.Б.Қазақ романының тууы мен қалыптасу тарихы.-Алматы,1997
18. Қөркем әдебиет тілі.-Қазақ тілі мен әдебиеті,2004,N47
19. Шалабаев.Б.Қазақ романының тууы мен қалыптасу тарихы.-Алматы,1997.
20. Досмұхамбетұлы Қ. Қазақстанның жоғары дәрежелі оқытушылар институты
21. Көркем әдебиет туралы (мақала).— Еңбекші қазақ, 1927,
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.........................................................................................3
1-ТАРАУ ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРГЕНОВТЫҢ ӨМІРІ
1.1 Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірі..........................................................4
1.2 Шәкәрім шығармашылығының көркемдік ерекшеліктері........................8
2- ТАРАУ ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ... ... ... ... ... атты ... тақырып осы айтылған мәселелерге арналып, ХХ-шы ғасырдың басындағы жазба ... ... ... ... ... ... сұранысынан туып, әлеуметтің қажетін өтеген танымдық еңбектерінің тілдік тұрғыдан алғаш талданып, саралануының ғылым үшін ... өте зор. Сол ... ... ... ... тіл білімі ғылымы саласындағы қалыптасқан теориялық тұжырымдар мен қағидаларға, көзқарастар мен үрдістерге жаңаша үңіліп, тың өзгерістер енгізуге, өзіне тән ... ... ... ...
Зерттеудің мақсаты мен міндеті. Курстық жұмыстың негізгі мақсаты - Шәкәрім Құдайбердіұлы Ләйлім-Мәжнүн дастанындағы төлтума рухани-діни және қоғамдық-философиялық ... өз ... және ... ... ... ... салыстыра айқындау. Аталған дастанның қазақ әдеби тілінің сол дәуірдегі әлеуметтік қызметіне сәйкес ұғым-түсінігін бейнелеудегі маңыздылығы мен мәнін ғылыми-теориялық және ... ... ... ... ... мен тәжірибесін сипаттап беру. Осыдан келіп төмендегідей міндеттерді шешу көзделді:
* ХХ-шы ... ... ... әдеби тілінің жазба дәстүрде орнығуы мен қалыптасуына Шәкәрім Құдайбердіұлының ... ... ...
* ... ... Ләйлім-Мәжнүн дастанындағы төлтума рухани-діни және қоғамдық-философиялық сапалық деңгейін анықтау;
* ... ... ... ...
Зерттеудің дерек көздері. Шәкәрім Құдайбердиев Ләйлім-Мәжнүн дастанын пайдаландық.
Зерттеудің әдістері. Курстық жұмыста тарихи-салыстырмалы, салғастырмалы әдіс, сипаттама әдісі, жинақтау, ... ... ... ... ... ... және әдіснамалық негіздері: Жасалған тұжырымдар теориялық жағынан негізделіп, нақты мысалдармен дәйектелді. Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Шәкәрім Құдайбердіұлы дастанын тілдік тұрғыдан арнайы ... ... етіп ... оның қазақ әдеби тілінің ХХ-шы ғасырдың 30-шы жылдарына дейінгі аралықтағы ... ... ... ... ... күрт өзгерістер бар.
Зерттеу жұмысының құрылымы. Зерттеу жұмысы ... екі ... ... мен ... ... тізімінен тұрады.
1-ТАРАУ ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРГЕНОВТЫҢ ӨМІРІ
+ ... ... ... халқының тарихы мен мәдениетінде өзіндік із қалдырған, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде өмір ... ұлы Абай ... ... ... өзінен кейінгі ұрпаққа сарқылмас мол мәдени мұра қалдырған Шәкәрім Құдайбердиев белгілі гуманист ақын, ойшыл ... ... ... ... ... халықымыздың қоғамдық ағартушылық, мәдени және әдеби өміріне белсене атсалысқан, ағартушылық-демократиялық, гуманистік идеяларды насихаттаған, Шоқан, Абай, Ыбырай ұстаған ... ... ... ... бірі болды.
Артына мол мұра қалдырған Шәкәрім Құдайбердиев қазіргі ... ... ... Абай ... ... ... 1858 жылы шілденің 11-де дүниеге келген. Оның әкесі Құдайберді Құнанбайдың ... ... ... туған, Абаймен әкесі бір, шешесі бөлек. Шәкәрім сонда Абайға немере іні ... ... отыз жеті ... ... өткенде, атасы Құнанбайдың тәрбиесінде болған. Шәкәрім жетімдік тауқыметін тарта қоймаған. Өзінің атты ... ... бес ... ауыл ... ... ала бастағанын жазады. Атасы оның көңіліне қаяу түсірмей, бетінен қақпай, еркелетіп өсіреді: ол жөнінде ақынның өзі: > деген мақалдайын ... ... ... деп ... ... - ... сүйіншіге кісі жіберіп қуанып, неше түрлі той жасау рәсімі де нағыз қазақ дәстүріне сай , , деп ... ... ... ... образы биік, ерекше, қайғылы ғашықтық символы. Осы дәстүрлі ұғымда қалыптасқан символды Шәкәрім алғашқылардың бірі болып ақыл-ой адамдарының шарқ ұрып іздегендерін ... таба ... жан ... ... ... ... үшін ... -бұл қиналыс,азап,ғарыптық, мол дерттің негізі қоғамдық әлеуметтік өмірде жатыр: Іздеген ғашық болып бес ... бар, ... атын ... ... ... ... пен таза ... Бостандық, терең ғылым - міне, осылар... Сөйтіп, Шәкәрім Мәжнүн образын ұлттық көркемдік ойлау жүйесінде жақа бір ... ... ... Шәкәрім үнемі оралып, ондағы биік, сырлы да нұрлы махаббат жайын ұғынудың рухани баюға ... ... қара ... де ... ... ... шебер аударуында өзінің төл туындысы іспетті болып шықан.Аудармашылықтың қасиеті де осында емес ... төл ... ... екінің бірінің қолынан келмек емес... Гете, Феттерді Мағжанша мөлдіретіп, Пушкиндерді Шәкәрімше шырқатып, Абайдай орыстың Татьянасына қырды ән ... көп пе? ... Бұл төл ... ... ... өзге ұлт әдебиеттерінің ауқымының арнасынан айтып отырмыз.Әттең, Мағжанның сылдырын, меруерт ... ... ... сырын басқа әдебиеттің әбзелінен көрер күн бар ма екен? Бұл әрине, ішкі сырдың шері.Десек те,осы бір шердің астарынан сол ... ... ... бір ұшығын көретіндейміз.Олай дейтініміз, Ыбырайды, Абай, Шәкәрім, Мағжан, Ахмет, Міржақып, Жүсіпбектерді айтсақ, аудармасын аударыстырсақ сол ... ... ... ... береміз, айналдыра береміз.Орысты айтып барып, шығысты ауызға аламыз. Немене, оған дейін тәржімәлаудың не ... ... ... ме? ... ... ... нәзік қыр -сырын меңгерген әдебиетіміздің тарихын Шоқан дәуірінен әлдеқайда арырақтан іздеуге болады. демекші, сөздің реті келгенде ... жай кері ғой. Оған сіз бен біз ... ... ... сол ... ... ... Сөзімізді аяқтай келе айтарымыз, жалпы Шәкәрімтану саласындағы Шәкәрім аудармалары туралы небір соны ой, сырлы сөздердің шертілеріне өз басымыздың титтей де ... жоқ. ... ... ... бір ... бір ... Осы ойымыздың мәнін Шәкәрімтануға шын берілген әрбір талапкер, әрбір азаматтың дұрыс түсінетіндегіне күмән келтірмейміз.
Кей өлең мүлде жоқ, кейбіреуінің жартысы жоқ, әріп ... ... көп. ... ... ... шолақ қол қылыпты. Өлеңнен хабары бар кісі оқыса, ол менің кемшілігім ... ... - ... ... жариялайды [15 ,46 б.].
Шәкәрім айтқандай, 1922-1923 жылғы журналында және 1935 жылығы Қазақстан көркем әдебиет баспасынан шыққан нұсқасынан 1988 жылы ... ... ... ... ... бар. ... ... құрастырып, баспаға әзірлеген М.Жармұхамедов, С.Дәуітовтер [А.Құдайбердиев] поэмасының мәтінін өзге жарық көрген нұсқаларымен салыстырылып, қолжазба нұсқасын берген.
Үш мәтінді ... ... ... автордың соншалықты налуының себептерін де көруге болады.
Атап айтар болсақ, бастапқы екі мәтінде көптеген әріп қателер бар. Мысалы:
1-нұсқада:
Ес қылып, ат ... ... ... ... қылып, ат мінгізіп, шапан жапты
3-нұсқада:
Сый қылып, ат мінгізіп, шапан жапты - делінген. ... ... ... желпіп ата-анасы
3-нұсқада:
Су бүркіп, гүлмен желпіп ата-анасы
2-нұсқада:
Баласы безіп болды деп
3-нұсқада:
Баласы ... ... ... ... ... ... ... шығар дейді ғашық жары
Жалпы Шәкәрім шығармашылығы ақылмен емес, жанмен сезінуді алғашқы орынға қоятын, ... ... ... ... ... , , , , , ... ... поэзияда терең мағынаға ие тұрақты қолданыстарға толы. [16,5].
2-нұсқада:
Алланың бір ... ... ... бір ... ... керек,
2-нұсқада:
Арбап тұр түрлі жүзі жүрегіңді
3-нұсқада:
Арбап тұр нұрлы жүзі жүрегіңді
1-нұсқада:
Жанғанда жануменен өткізе көр
2-нұсқада:
Жанғанда ... ... ... ... ... ... да, жоғарыдағы мысалдарда үшінші нұсқадағы мағыналық түзетулер орынды.
2-нұсқада:
Қайғыдан қашып өлген ерлігімдей
3-нұсқада:
Қайғыдан ... ... ... емес
Жалғанның рахатынан безіп, бұл дерттің жазылмауын тілеген Мәжнүн үшін, әрине, қайғыдан қашып өлген ерлік емес, сондықтан да 3-нұсқасы дұрыс.
1-нұсқада:
Мұнымды шариғатқа ... ... ... ... ... да ерік өзімде
Көнбесе ауыз мойнын қиғызамын
2-нұсқада:
Мойнымды шариғатқа сыйғызамын,
Жетелеп елден қайыр жиғызамын.
Өлтірсем, қинасам да ерік өзімде
Көнбесе ауыз мойнын ... ... ... елден қайыр жиғызамын.
Өлтірсем, қинасам да ерік өзімде
Көнбесе қазір мойнын қиғызамын. Бұл жерде үшінші нұсқасы қисынды.
Кісі аттарын беруде де ... ... ... ... ... мәтін ретінде қараймыз. Дегенмен бұл мәтіннің де қате кеткен жерлері бар. Келешекте қайта ... ... ... ... ... ... деген үмітпен жазып отырмыз.
2-нұсқада:
Нұр біткен тумай жатып сүйегіне
3-нұсқада:
Ну біткен тумай жатып сүйегіне
2-нұсқада:
Кейде сен жапырақты үн қыласың
3-нұсқада:
Кейде сен жапырақты ұн ... сен де ... деп дау ... ... ... ... сен де ғашықпын деп дау қыласың,
Кей-кейде көзден жаңбыр жауғызасың
2-нұсқада:
Бай еді қайыры мол, бек қанағат
3-нұсқада:
Бай еді қайыры мол, бек ... ... ... 1 және ... дұрыс қолданылған, мәтін мазмұна қисынды сөздер.
Мұндай әріп қате, ... ... ... ... ... ... көрген бірінші және екінші нұсқаларында авторлық сөз басы мен сөз соңы ... ... ... ... 1925 ... нұсқасында журналының басқармасы бұл бөлімдерді түсіріп кетіп, деп жазады. 1935 жылғы ... де бұл ... ... тасталып, деп жазады алғысөзінде С.Сейфуллин.
Алғашқы шығарылымдарда дәл сөз басы мен сөз соңы ... ... ... өз мәнісі болған. журналында поэмаға берілген алғысөзде: - деп айтылса, 1935 жылғы ... - деп ... Яғни ... өзге ... ... ... ал Шәкәрімді тек аудармашы ретінде бергені көрініп тұр.
Бұлай етудің тиімді жақтары да болды. Кеңестік кезеңнің ресми ... ... ... авторлық концепциясы айқын сөз соңын кеңестік цензура ... ... еді. ... дәл осы алғы және соңғы сөздің мәнмәтінінде (контестінде) поэмасының толық, түпкі мазмұны ашылады.[17,56]
Шәкәрімнің назирашылдық тәсілмен ... ... үшін дәл осы ... ... ... ... алуынының өзінен екі ақынның дискурсындағы диалогтік стратегияны, типологиялық алғышарттарды көруге болады. Ө.Күмісбаев, Б.Әбдіғазиұлы, И.Жеменей ... ... ... ... мен ... шығармашылығындағы көптеген философиялық, дүниетанымдық, әлеуметтік, көркемдік үндестіктерді айқындауы тегін емес. Шәкәрімнің ... тек ... ... аударма емес, автордың идеялық-эстетикалық өткен төл туындысы ретінде қабылдауға ... ... де дәл осы сөз басы мен сөз ... ... авторлық дискурсты түсіну үшін осы бөліктер аса маңызды.
Сөз басында ... ... ... ... сөз ... осы оқиға арқылы айтқысы келген ойын, өзінің түпкі идеясына мегзейді.
Сөз соңында:
Жігіттер ендігі сөз - менің сөзім,
Мәжнүннен ... ... ... ... ондай қызға ғашық болмасам да,
Ғарыппын дерті қалың, шын осыным - дейді. Ақын Мәжнүннің жалпы дүниені ... ... өз ... пара-пар екендігін, екеуінің де басындағы халдің ұқсастығын деген сопылып философияның бейнелі сөзімен жеткізеді. Лирикалық МЕН мен кейіпкер болмысындағы ... ... ... ... да, ... дәл осы ... қайта жырлауға ұмтылған болса керек. Ақын Мәжнүн басындағы қайғылы халмен өз бойындағы ... ... ... ... ... есі ... ... болса, ақын өз еліне ғашықтықтан ғаріп күйге түседі. Ол:
деп жабырқадым күнде зарлап, ... ... ... мен де ... бір күн қармап - дейді.
С.Ізтілеуова атты зерттеуінде: - дейді. Шын мәнінде, Шәкәрім ғашықтардың ғаріп күйін ... ... өз ... да сол ... ... өзін ... [ 18, 46 б.].
Ақын өз ұстазы Абай секілді өз елінде жоқ бес ... асық ... соны ... шарқ ... Дәл бес ... ... болуында да Абай дәстүрін жалғастыру бар. Бұл жерде де Абайдағы деп күңігенген бар.
- ... ... Бес ... ... ... ... ... өзгеден ғана емес, өмірден, өзінен іздейді. Кейбірінің өз ... да ... ... Йассауйдің деп зар еңірегеніндей,
Өзім де тап баспаймын ғаділетке,
Ұрғызбай кетейін деп көп жендетке.
Сонымен өз бойымды арамдадым,
Айтарлық емің бар ма, ... ... - деп ... ... ... бес ғашығының ішіне халықтың қаншама ғасырлық арманын - ... ... бұл ой сол ... саяси дискурсына қайшы келетін еді. Сөз соңының түсіріліп кетуіндегі бір гәп ... ... - ... бір ... ... жүре ... не сүйдіріп, не күйдірмей,
Қоя ма, қазақ тыныш бұл ... ... Осы ... ... таба алмағандықтан:
Басында Мәжнүн болды барға ғашық,
Жолында бір Ләйләнің жанталасып.
Мен сорлы жоққа ғашық болып өттім,
Менікі ... жоқ па, онан да ... - деп өзін ... де ... ... ... де бір , ... де бар. Алайда екеуі де өздерін сезінеді. Екеуінің де іздегені материалдық игілік емес. Байтуллаға апарып ... ... ... , -деп ... ... өзі ...
Шәкәрімнің еңбегіндегі , қасиетін қастерлегендей, шығармасы тек ... ... ... ... ... автордың шығармашылық концепциясындағы адамды сүю идеясын дәріптеу.
Шәкәрімнің іздегенін табу үшін, бүгінгі біздің қазақ ... ... ... ... ... ... ... Мәжнүн жандар керек.[19,5].
ҚОРЫТЫНДЫ
ХХ ғасырдың басындағы көркем аударма саласына көп еңбегі сіңген ақын ... - ... ... Оның ... ... тарихында,әсіресе көркем аудармада алатын орны ерекше. Ш.Құдайбердиевтің шығыс тақырыбындағы ең көлемді мұрасы дастаны.Бұл бүкіл шығыс әдебиетіндегі ... ... ... ... ... өнімді дамытуы болды.Олай дейтініміз еңбекті қазіргі ұғымдағы аударма деп айту ... мен ... ... ... ... де, Науаиге де шабыт берген.Шығыстың сөз зергерлерінің жыр жарысы-нәзира дәстүрі бойынша, ақынның ең ... ... жаңа ... табу емес, жаңа жол табу, белгілі сарынды өзгеше түрге болеу, ... бояу мен ... ... ... ... ... мың жылдық тарихы бар ежелгі сюжеттің ең соңғы көрінісі.
Яғни шын мәнісіндегі төлтума болып табылады. Бұл ... ... ... ... бірі - ... Тәжібаевтің Шәкәрім шығармаларының басылымына жазған алғы сөзінен көруге болады. Онда ол ... ... . ... шығармасын Физули Бағдади жырлаған нұсқадан аударып, жаңа туынды етті.Ауызша және жазбаша тараған шығыс дастаны VII ... өмір ... ... атты ... ... ... отын ... кешіргені туралы араб аңызы негіз болғаны белгілі.Шәкәрім Физули дастанын жоғары бағалаған: Ондайғып еш ... жаза ... ... шын ... алмаған... Мен оның келтіре алман мыңнан бірін Айтуға тіл жетпейді тәтті жырын- Мәжнүннің атын ... ... ... Қазаққа ұқтырайын біраз сырын>>-дейді. Шәкәрімнің Физулиден аудардым дегенімен бұл ... ... ... деу ... ... ... ақындарымен өнер жарыстыра отырып, нәзира үлгісінде туындатқан төл шығарма деуге өте лайық. Шәкәрім дастанның сюжеттік желісін негізге ала ... ... ... ... ... лайықтау үшін үрлі өзгерістермен толықтырулар еңгізген.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Ш. Сәтбаева "Шәкәрім Құдайбердиев" Алматы - 1991ж.
2. Ш. ... ... және ... ... - ... "Шәкәрім" Өлеңдері мен поэмалары. Алматы - 1988ж.
4. У. Қалижанов "Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағымы". Алматы - 1998 ... ... ... ... ... ... - 1988 ж.
6. "Бес ғасыр жырлайды" ІІ-том. Алматы - 1989 ж.
7. А. Қасымжанов, Қ. Нәрібаев "Қазақ". ... - ... Д. ... "Бес ... ... - 1992 ж.
9. М. Жармұхамедов, С. Дәуітов "Ш.Құдайбердиев шығармалары" Алматы - ... ... ... поэмаларының тарихи және әдеби негіздері" Алматы - 2006ж.
11.М. Оразбек "Ақындық тұлға ... ... - ... ... ... "ХХ ... басындағы әдебиет", Хрестоматия. Алматы - 1994 ж.
13. Балғынбайұлы.Ә.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразелогиясы.-Алматы,1997.14. Көркемдік щеберлік.-Абай,2004,N47
15. Нұрғалиев.Р. ...
16. ... ... ... ... ... романының тууы мен қалыптасу тарихы.-Алматы,1997
18. Қөркем әдебиет тілі.-Қазақ тілі мен әдебиеті,2004,N47
19. Шалабаев.Б.Қазақ романының тууы мен қалыптасу тарихы.-Алматы,1997.20. Досмұхамбетұлы Қ. ... ... ... ... ... ... әдебиет туралы (мақала). -- Еңбекші қазақ, 1927,

Пән: Тарихи тұлғалар
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
А.С.Пушкиннің шығармаларын аударудағы Шәкәрім Құдайбердіұлының шеберлігі80 бет
Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев және Мұхтар Әуезовтің педагогикалық идеялары7 бет
Абайдың ақын шәкірті шәкәрім құдайбердіұлы24 бет
Ақын, жазушы, философ - Шәкәрім Құдайбердіұлы3 бет
Шәкәрім КҰДАЙБЕРДІҰЛЫ (1858—1931)5 бет
Шәкәрім Құдайбердіүлы4 бет
Шәкәрім Құдайбердіұлы ( 1858 – 1931 )10 бет
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931)7 бет
Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931) өмірі12 бет
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ДҮНИЕТАНЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ81 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь