Қаржылық жағдайды талдау

ЖОСПАР

1 Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты 1
2 Қаржылық жағдайды талдаудың ақпараттық негізі 2
3. Қаржылық талдаудың әдістері мен тәсілдері 4
4. Қаржылық жағдайды экспресс.талдау 6
5. Кәсіпорынның төлем қабілеті мен баланс өтімділігін талдау 7
7. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі мен қызметінің тиімділігін талдау 13
9. Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштерінің жүйесі және оларға сипаттама 20
10. Кәсіпорынның банкрот болу ықтималдағын талдау 22
1 Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты
Кәсіпорынның қаржысын жемісті басқарудың ең негізгі шарты – оның қаржылық жағдайын талдау. Нарықтық қатынастар кезіндегі қаржылық жағдайды талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, меншік иелері, коммерциялық серіктестіктер және басқа да контрагенттер алдында өзінің өндірістік – кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның қаржы құралдарының құрылуы мен қолданылуын үрдісін көрсететін көрсеткіштер жиынтығымен сипатталады. Кәсіпорынның нарықтық экономикадағы қаржылық жағдайы оның қызметінің соңғы нәтижелерін көрсетеді. Кәсіпорын қызметінің соңғы нәтижелері тек қана оның жұмысшыларын ғана емес, сонымен қатар оның экономикалық қызмет бойынша серіктестерін де қызықтырады, олар: мемлекеттік, қаржылық, салық органдары және т.б. Осының барлығы кәсіпорынның қаржылық талдаудың өткізудің маңыздылығын анықтайды және экономикалық үрдісте осы талдаулардың ролін арттырады, қаржылық талдау элементі болып табылады.
Нарық экономика жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаты (міндеті) келесілер болып табылады:
- қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі;
- активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу;
- айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) және ағымдағы міндеттемелермен арақатынасын анықтау;
- қаржы – есептік және несие ережесін сақтау;
- кәсіпорын активтері мен оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу;
- ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш және қорлар есебі;
- баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау;
- кәсіпорын табыстылығын бағалау;
- кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай – ақ олардың деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару;
- кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау.
Қаржылық жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың қорытындылаушы кезеңі болып табылады.
Қаржылық талдау – тиімді дамуды қамтамасыз етуге және оның нарықтық құнын көтеруге мақсатында кәсіпорынның қаржылық-шаруашалық қызметінің негізгі нәтижелерін және қаржылық жағдайын зерттеу процесі.
Қаржылық талдаудың негізгі зерттеу объектілері – қаржылық ресурстар, ақшадай құралдар ағымы, кәсіпорынның қаржылық жағдайы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның іскерлік активтілігі және сенімділігінің маңызды мінездемесі болып табылады. Ол кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін, іскерлік бірлестіктегі тұрақтылығын анықтайды, сол кәсіпорын сияқты, оның әріптестерінің тиімді қызметінің кепілі болып табылады. Қаржылық жағдай кешенді түсінік болып табылады және тұрақты қаржылық мүмкіндіктерді көрсететін көрсеткіштер жүйесімен мінезделеді. Жақсы қаржылық жағдай – бұл тұрақты төлем дайындығы, меншікті айналым құралдарымен жеткілікті қамтамасыз етілуі және оны шаруашылық бағытта тиімді қолдану, анық есептік ұйым, тұрақты қаржылық базаның болуы.
2 Қаржылық жағдайды талдаудың ақпараттық негізі
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық есеп беру болып табылады. Қаржылық есеп беруге мыналар жатады:
- бухгалтерлік баланс;
- табыстар мен шығындар туралы есептеме;
- ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептеме;
- меншікті капитал ішіндегі өзгерістер туралы есептеме.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда негізгі ақпарат көзі қызметін бухгалтерлік баланс атқарады.
«Қаржылық есептің мақсаты – бухгалтерлік есептің № 2 БЕС көрсетілгендей,- бұл қолданушыны заңды тұлғаның қаржылық жағдай және оның қызметінің нәтижелері мен есепті кезеңдегі қаржылық жағдайында болған өзгерістер туралы пайдалы, маңызды әрі дәл ақпараттармен қамтамасыз ету болып табылады.
Тікелей түрде құрастырылған баланс 5 бөлімнен тұрады:
1) ұзақ мерзімді активтер;
2) ағымдағы активтер;
3) меншікті капитал;
4) ұзақ мерзімді міндеттемелер;
5) ағымдағы міндеттемелер.
Баланс қаржылық есеп беруде 3 элементі сипаттайды: активтер, меншікті капитал және міндеттемелер. Қалған 2 элемент – табыс және шығын – қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері туралы есеп беруде көрсетілген. Бухгалтерлік есеп – бұл қолданушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайы және оның қызметінің нәтижелері мен есепті кезеңдегі қаржылық жағдайында болған өзгерістер туралы пайдалы, маңызды әрі дәл ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Басқарушылық шешімдерді қабылдау негізі есепті ақпаратта болады.
№ 4 БЕС сәйкес субъекттер жасаған “Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп” заңды тұлғаның қаржылық жағдайындағы өзгерісті бағалауға мүмкіндік береді, бұл оларды есепті кезең ішіндегі операциондық (кіріс алатын негізгі қызмет пен инвестициялық және қаржы қызметтеріне жатпайтын өзге қызмет), инвестициялық (ұзақ мерзімді алашақтарды сатып алу мен сату) және қаржылық қызметі (жеке капитала мен заем қаражаттарының мөлшері және құрамындағы өзгеріс нәтижесі болып табылатын заңды тұлғаның қызметі) тұрғыдан алғанда қаражаттардың түсуі мен жұмсалуы туралы туралы хабарламамен қамтамасыз етеді.
Меншік капиталының қозғалысы - бұл субъектінің міндеттемесі шегерілген активі. Бухгалтерлік есепте ол бірнеше класқа бөлінеді: жарғылық капиталы, қосымша төленген капиталы, резервтік капитал, таратылмаған табыс. Қаржылық есеп беруді пайдаланушылар үшін мұндай бөліну, шаруашылық қызметін талдаған кезде қажет. Егер де баланс пассивінің құрылымында меншік капиталының үлес салмағы көп болса субъектінің қаржылық жағдайының тұрақтылығын көрсетеді.
Қаржылық есеп беру қағидалары қаржылық есеп жүргізудің бастапқы жайы мен қаржылық есепті құрудан тұрады. БЕС № 30 қаржылық есеп саясыты мынандай негізгі қағидалардан тұру тиіс:
1) есептеу - қаржылық есеп беру есептеу қағидасының негізінде жасалады,соған сәйкес өнім жөнелтілген, жұмыс атқарылған кезінен бастап, олардың төлену нәтижесіне қарамастан табыс болып танылады (көрініс табады), ал шығысы мен зияны орын алынған кезден бастап танылады;
2) толасыздық - субъект өз қызметін жақын арада тоқтатпауды топшылайды және ондай ниеттің көз жетерлік болашақта пайда болуын да мақсат тұтпайды;
3) маңыздылық- қаржылық есеп беруді пайдаланушылар ондағы мәліметтерге қанағаттануы тиіс;
4) мәнділік - қаржылық есеп беру негізінде қабылданған экономикалық шешімдер олардың ұғымдарының дұрыстығына немесе дұрыс еместігіне әсер етуі мүмкін;
        
        ЖОСПАР
1 Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты 1
2 Қаржылық ... ... ... ... 2
3. ... талдаудың әдістері мен тәсілдері 4
4. Қаржылық жағдайды ... 6
5. ... ... ... мен баланс өтімділігін талдау 7
7. Кәсіпорынның ... ... мен ... ... ... Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштерінің жүйесі және ... ... ... ... болу ықтималдағын талдау 22
1 Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты
Кәсіпорынның ... ... ... ең ... ... – оның қаржылық
жағдайын талдау. Нарықтық қатынастар ... ... ... маңызы өте зор. Бұл ... ... ... ... иелері, коммерциялық серіктестіктер және басқа да
контрагенттер алдында ... ...... ... үшін ... ... болуымен байланысты.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның ... ... ... ... ... ... ... жиынтығымен сипатталады.
Кәсіпорынның нарықтық экономикадағы қаржылық жағдайы оның қызметінің ... ... ... қызметінің соңғы нәтижелері тек қана оның
жұмысшыларын ғана емес, сонымен қатар оның ... ... ... де қызықтырады, олар: мемлекеттік, қаржылық, салық органдары
және т.б. ... ... ... ... талдаудың өткізудің
маңыздылығын анықтайды және ... ... осы ... ... ... ... ... болып табылады.
Нарық экономика жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың басты
мақсаты (міндеті) ... ... ... қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру ... ... мен ... қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды
таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу;
- айналым капиталының ... оның ... ... және ... арақатынасын анықтау;
- қаржы – есептік және ... ... ... ... ... мен оның ... құрылымын зерттеу;
- ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш
және қорлар есебі;
- ... ... ... ... ... және
төлеу қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау;
- ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін, сондай – ақ олардың
деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару;
- ... ... ... ... ұзақ және ... ... яғни оның ... стратегиясын анықтау.
Қаржылық жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық ... ... ... болып табылады.
Қаржылық талдау – тиімді дамуды қамтамасыз етуге және оның ... ... ... кәсіпорынның қаржылық-шаруашалық қызметінің негізгі
нәтижелерін және қаржылық жағдайын ... ... ... негізгі зерттеу объектілері – қаржылық ресурстар,
ақшадай құралдар ағымы, ... ... ... ... ... оның ... ... және сенімділігінің маңызды
мінездемесі болып ... Ол ... ... ... бірлестіктегі тұрақтылығын анықтайды, сол кәсіпорын сияқты, ... ... ... ... ... ... Қаржылық жағдай
кешенді түсінік болып табылады және тұрақты ... ... ... ... ... Жақсы қаржылық жағдай – бұл
тұрақты төлем дайындығы, меншікті айналым ... ... ... және оны ... бағытта тиімді қолдану, анық есептік
ұйым, тұрақты қаржылық базаның болуы.
2 Қаржылық жағдайды талдаудың ақпараттық негізі
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... қаржылық
есеп беру болып табылады. Қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... мен шығындар туралы есептеме;
- ақша ... ... ... ... ... капитал ішіндегі өзгерістер туралы есептеме.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... баланс атқарады.
«Қаржылық есептің мақсаты – бухгалтерлік ... № 2 ... бұл ... ... ... қаржылық жағдай және
оның ... ... мен ... кезеңдегі қаржылық жағдайында
болған өзгерістер туралы пайдалы, ... әрі дәл ... ету ... ... ... ... баланс 5 бөлімнен тұрады:
1) ұзақ мерзімді активтер;
2) ағымдағы активтер;
3) меншікті капитал;
4) ұзақ ... ... ... ... ... есеп ... 3 элементі сипаттайды: активтер, меншікті
капитал және міндеттемелер. ... 2 ...... және ... ... ... нәтижелері туралы есеп беруде көрсетілген.
Бухгалтерлік есеп – бұл ... ... ... ... жағдайы
және оның ... ... мен ... ... ... ... ... туралы пайдалы, маңызды әрі ... ... ету ... ... ... ... ... есепті ақпаратта болады.
№ 4 БЕС сәйкес субъекттер жасаған ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайындағы өзгерісті бағалауға
мүмкіндік береді, бұл ... ... ... ... ... ... негізгі қызмет пен инвестициялық және ... ... өзге ... ... ... ... ... алу мен сату) және ... ... ... мен заем ... ... және құрамындағы өзгеріс
нәтижесі болып табылатын заңды ... ... ... ... ... мен ... ... туралы хабарламамен
қамтамасыз етеді.
Меншік капиталының қозғалысы - бұл ... ... ... ... есепте ол бірнеше ... ... ... ... ... ... резервтік капитал, таратылмаған
табыс. ... есеп ... ... үшін ... ... ... талдаған кезде қажет. Егер де баланс пассивінің
құрылымында меншік капиталының үлес ... көп ... ... ... ... ... есеп беру ... қаржылық есеп жүргізудің ... мен ... ... ... ... БЕС № 30 ... ... мынандай негізгі қағидалардан тұру тиіс:
1) есептеу - қаржылық есеп беру ... ... ... ... өнім ... ... атқарылған кезінен бастап,
олардың төлену ... ... ... ... ... ... ал ... мен зияны орын алынған кезден бастап танылады;
2) ... - ... өз ... ... ... тоқтатпауды топшылайды және
ондай ниеттің көз жетерлік болашақта пайда ... да ... ... ... есеп ... пайдаланушылар ондағы мәліметтерге
қанағаттануы тиіс;
4) мәнділік - қаржылық есеп беру негізінде ... ... ... ... дұрыстығына немесе дұрыс еместігіне әсер етуі
мүмкін;
5) дұрыстық - есеп беру негізінен анық ... ... егер де онда ... ... ... күні бұрын пішілген ойлар
болмаса;
6) шындық және алалықсыз ұсыну - ... есеп беру ... ... ... операцияның нәтижесі, қаржылық жағдайы туралы
пайдаланушыларға ... және ... ... ... тиіс;
7) бейтараптық - қаржылық есеп беруде берілген ... күні ... ... ... болуы керек, яғни сенімді болжамы
болғаны ... ... - кез ... шешімді қабылданған кезде сақтық деңгейін сақтаған
жөн, белгісіз жағдайда активтер мен табыстың, сондай-ақ міндеттемелер ... ... ... ... жол ... керек;
9) аяқтау және салыстыру - қаржылық есеп ... ... ... ету ... ... мәліметтер толық болуы
тиіс;
10) жүйелілік - пайдаланушы ... ... есеп ... ... ... ... ... мүмкіндігін ... есеп беру ... және ... да ... нәтижесін
классқа топтастырып, экономикалық ... ... ... ... қаржылық есеп беру элементері болып табылады.
Активтер- бұл құндық бағасы бар ... ... мен жеке ... ... емес ... бұл өткен мәміленің нәтижесі, ол ... ... ... ... ... көрсетеді.
Меншік капиталы- бұл субъекттің міндеттемесі шегерілген ... бұл ... ... және ... емес ... өнімді өндірумен, жұмысты ... ... ... ... ... және негізгі емес қызметтен шеккен
зияндар және төтенше ... ... ... ... талдаудың әдістері мен тәсілдері
Нарықтық қатынастың қалыптасуы ... ... ... ... ішкі ... ... ... (қаржылық талдау) талдау деп бөлуді қажет етеді.
Ішкі есеп берудің ішіндегі ... ... мен ... ... бойынша шығындар сияқты жеке ... ... ... маңызды есеп түрлері болады. Кәсіпорынның жеке
бөлімшелеріндегі ... ... ... ... шығындар мен
нәтижелерді салыстыру, кім қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік ... ... ақы ... ... да бір ... ... Ішкі ... есеп негізінде жүргізіледі.
Басқару талдау - бұл кәсіпорын шығаратын өнімдердің жеке түрлерінің
өзіндік ... ... ... ... ... ... ... мөлшерден тыс шығарылып, өтпей қалуына байланысты
мәліметтерден тұратын ... ... ... ... ... есеп ... табылады. Сыртқы талдау қаржылық есеп ... ... ... ... ... отыратын
нарақтық конъюнктура жағдайында өзінің жағдайын ... ... ... ... икемді стратетигиясы мен
тактикасын ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның өз еркінде, сондықтан ... ... ... ... ... ... іске асыру мақсатына байланысты ол бірқатар белгілеріне
тәуелді әр түрлі формаларға бөлінеді:
а) жүргізу ... ... ішкі ... талдау – кәсіпорынның қаржылық менеджері мен оның ... ... ... жиынтығын қолдаумен жүргізіледі (мұндай
талдау коммерциялық құпия болуы мүмкін);
- сыртқы қаржылық ...... ... ... ... ... мақсатындағы сақтандыру компанияларының,
коммерциялық банктер, аудиторлық фирмалардың, салық ... іске ... ... ... ... бойынша:
– толық қаржылық талдау – кәсіпорынның бүкіл кешеніндегі қаржылық жағдайын
және қаржылық-шаруашылық қызметінің барлық ... ... ... ... ... ... ... – кәсіпорынның қаржылық жағдайының жеке
мінездемесі және қаржылық-шаруашылық ... жеке ... ... ... ... объектісі бойынша:
- кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін жеке «жауапкершілік ... ... жеке ... операцияларын талдау;
г) жүргізу мерзімі бойынша:
- алдын ала қаржылық талдау;
- ағымдағы қаржылық талдау;
- келесі (ретроспективті) қаржылық талдау.
Қаржылық талдау әдісі – ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесі қаржылық есепті оқудың
негізгі ережелерін қалыптастырады. ... ... 6 ... әдісті
бөліп қарастыруға болады:
1) Көлденең (уақытша) талдау – есеп ... ... ... ... ... Ол ... кезеңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік
есептің түрлі баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқұларын анықтауға
мүмкіндік береді.
2) ... ... ... - ... есеп позициясының жалпы нәтижеге
тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды ... ... ... Ол ... баланс немесе оның бөлімдері бойынша қорытынды
көрсеткіштегі жеке ... үлес ... ... ... ... Трендтік талдау барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын ... ... ... жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы
ауытқуын ... ... ... ... ... есеп ... бір
қатар өткен кезеңдермен салыстыруды және трендті, яғни жеке ... ... мен ... ... ... көосеткіш
динамикасының негізгі тенденциясын анықтауды көрсетеді. Трендтің көмегімен
болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы ... ал ... ... ... талдау жүргізіледі.
4) Салыстырмалы (кеңістіктік) талдау – бұл ... ... ... және цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша
есебінің құрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі талдау, ... ... ... ... ... және орташа жалпы
экономикалық ... бар ... ... ... шаруашылық аралық талдау болып табылады.
5) Факторлық талдау – бұл жекелеген факторлардың (себептердің) ... ... ... ... детерминдік (анықтау) немесе
реттелмеген тәсілдері көмегімен талдау.
6) Қаржылық ... ... ... ... ... ... оларды есептеу кезінде шамалардың біреуін бірлік
ретінде алып, ал ... ... ... ретінде көрсетіледі.
Қаржылық коэффициенттерді есептеу ... жеке ... ... ... ... ... Олар ... қаржылық
жағдайын кезекті факторлық талдау үшін алғашқы база ... ... ... ... ... ... жүргізушіге жасырын құбылыстарды ашуға
мүмкіндік беретін екі шаманың арасындағы өзара математикалық ... ... ... экспресс-талдау
Экспресс – талдаудың мақсаты шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы мен
даму ... ... ... және ... ... ... ... – талдаудың үш кезеңде жүргізілуі орынды:
1) дайындық;
2) ... ... ... ала шолу ... экономикалық оқу және есеп беруді талдау.
Бірінші кезеңнің мақсаты – қаржылық есеп ... ... ... тералы шешім қабылдау және оның оқуға дайындығына көз жеткізу.
Екінші кезеңнің мақсаты – балансқа ... ... ... ... Бұл
есепті кезеңдегі жұмыс жағдайларын бағалау ... ... ... ... ... ... субъектісінің
мүліктік және қаржылық жағдайындағы сапалы өзгерістерді анықтау үшін қажет.
Үшінші ... ...... ... ... және оның ... қызметінің нәтижесін жалпылама бағалау ... ... ... ... ... мүддесінде белгілі бір ... ... ... да ... және ... субъективті факторларының
әсерін есептегенде бұл талдауды жүргізудің түрлі варианттары болуы мүмкін.
Экспресс – ... ... ... ... ... есеппен жұмыс
істей алу болып табылады, соның ішінде, кәсіпорынның қаржы жағдайын бағалау
мен талдау үшін оның негізгі ... ... ... ... ... ... ... – талдауды өткізгенде келесі коэффициенттерді есептеу керек:
- ағымдағы өтімділік коэффициенті:
Каө = АА / АМ = ... ... / ... ... ≥ 2
- ... ... ... қамтамасыз ету коэффициенті:
Кмақ= МАҚ / АА=меншікті айналым қаражаттары / ағымдағы активтер
МАҚ = МК – ҰМА = меншікті капитал – ұзақ ... ... ≥ 1
- егер ... ... ... сай ... төлем қабілеттігін
қалпына келтіру көрсеткіштерін есептеу керек:
Ктққ = ... + М / Ұ ...... / ...... ... қалпына келтіру мерзімі (6 ай);
Ұ – есеп беру ... ... ... Каөб – ... ... ... есеп беру мерзімінің
аяғына және басына;
Каөн - ... ... ... ...... 1 – Экспресс-талдау аналитикалық көрсеткіштер жүйесі
5. Кәсіпорынның төлем қабілеті мен баланс өтімділігін талдау
Кәсіпорынның ... ... оның ... ... ... бірі және ... ... тығыз байланысты болады.
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі деп, оның дер ... ... ... ... ... ... дайындығын түсінуі. Бірақ бұл
үшін кәсіпорынның есеп айырысу, валюта және басқа да ... ... ... ... ... ... жасау мерзімімен анықталады. Кәсіпорын
жабдықтаушыларына, банктік қарыздар және ... да есеп ... ... жоқ ... ... ... деп ... арналған төлем қабілеттілігі нақты бір мерзімдегі оның төлем
құралдарының ... осы ... ... ... ... ... ... анықталады.
Төлем қабілеттілігі белгілі бір мерзімде қолдағы ақша сомасының жедел
төлемдер сомасына қатынасын ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы төлем қабілеттілігі төлемдік күнтізбе
көмегімен есептелуі мүмкін, оның ... ... ... ... ... ... кредиторлармен, банкпен, қаржылық
және басқа органдармен өз уақытында есеп ... ... ... ... ... икемділік кәсіпорынның алдын ала ... ... ақша ... түсуі кезінде кездейсоқ үзілістерге
қарсы тұру қабілеттілігімен сипатталады. Акша қаражатын ... ... әр ... ... байланысты және тез өзгеруге бейім. Ол
кәсіпорын табыстылығымен, ... ... ... жағдаймен, капиталдың қүрамы және құрылымымен анықталады.
Кәсіпорынның перспективті (ұзақ мерзімді) төлем қабілетін ... ... ... ... көрсеткіштері пайдаланылады.
Динамикалық көрсеткіштердің бірі өнімді (жұмыс, ... ... ... орташа ағымдағы міндеттемелерге қатынасы болып табылады.
Нарықтық экономика теориясы мен практикасында ... ... ... ... және ... үшін колданылатын
баска да көрсеткіштер белгілі. Олардың ішіндегі маңыздысы табыс пен ... ... ... осы ... ... ... ... үшін
анықтаушылар болып табылады. Табыс табу қабілеттілігі деп ... ... ... ... ... алу ... Осы қабілеттілікті бағалау үшін ақша ... мен оның ... ... коэффициенттері талданады.
Ақша қаражатының жеткіліктілік коэффициенті (КАҚЖ) кәсіпорынның ... ... ... өсуі ... ... ... жабу ... табу қабілеттілігін көрсетеді. Есептеу келесі формула бойынша
жұргізіледі:
КАҚЖ = Өнім өткізуден түскен ... / ... ... + ... ... +
Айналым қаражатының өсуі)
1-ге тең ақша қаражатының жеткіліктілік коэффициенті кәсіпорынның сыртқы
қаржыландыруға жүгінбей ... ... ... ... Егер ... 1-ден ... ... онда кәсіпорын өз қызметінің нәтижесі
есебінен дивиденд ... және ... ... ... қолдауға
қабілетті емес.
Ақша қаражатын капиталга айналдыру ... ... ... инвестиция деңгейін анык-тауда қолданылады жэне келесі формула
бойынша есептеледі:
КАҚА =(Өткізуден түскен ...... ... / (Алғашқы кұны
бойынша негізгі кұралдар + ... + ... ... + ... ... қаражатын капиталға айналдыру деңгейі 8 – 10 % шегінде жеткілікті
болып саналады.
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі баланстың ... ... ... бірге төлем қабілеттілігіне басқа да факторлар әсер етеді. Төлем
қабілеттілігін талдау кезінде осы ... ... ... қарастыру
маңызды, бұл талданатын кәсіпорынның қаржы жағдайын объективті бағалауға
мүмкіндік береді.
Өтімділіктің екі тұжырымдамасы ... ... ... ... кәсіпорынның өзінің қысқа ... ... ... ... ... ... бойынша, өтімділік – ... ... ақша ... ... дайындығы мен жылдамдығы.
Баланс өтімділігін талдау мәні – ... ... ... ... ... ... ... салыстыру.
Актив пен пассив ... ... бір ... ... ... жоғарылардан бастап ... ... ... ... ... ... бойынша қайтару уақыты
ұзақтардан ... ... ... ... ... яғни ... ... тәртібі бойынша ... ... ... тәртіп
болуы да мүмкін, ... ... ... ... ... қолданады.
Өтімділік дәрежесіне, яғни ақша қаражатарына айналану ... ... ... ... топтарға бөлінеді (кесте 1).
Кесте 1- Кәсіпорын активтерінің өтімділік ... ... ... элементтер тауарлы-материалдық қорлар мен
негізгі капиталдың баптарына ... ... ... оларды
қайтару, төлеу уақытының мерзіміне ... ... ... 2).
Кесте 2- Кәсіпорын пассивтерінің өтімділік топтары
Баланс өтімділігін анықтау үшін актив пен ... ... ... ... ... ... Баланс толық өтімді деп келесідей
қатынастарда салыстырылады:
А1 > П1
А2 > ... > ... < ... ... сол алғашқы үш теңсіздігінің әрбір тобы кәсіпорынның
сәйкес ... ... ... ... оған тең ... ... ... ал кері жағдайда баланс өтімді емес.
Берілген схема бойынша жүргізіліп жатқан ... ... есеп ... ... ... ... ... көрсетеді. Ол берілген
кезеңдегі кәсіпорынның нақты қаржылық жағдайын әрқашан да дәл ... оның ...... есеп ... ... ... талдау
жүргізіп жатқан талдаушының ақпараттарының ... ... ... да дәл ... есеп ... ... негізінде,
яғни қаржылық жағдайды ішкі талдау шеңберінде жүргізуге болады.
Керсетілген схема бойынша жүргізіліп отырған талдау баланс ... баға ... ... ... Өтімділіктің жалпы көрсеткіші келесі
формуламен есептелінеді:
мұндағы Кж- жалпы өтімділік коэффициенті;
а1, а2, а3- ... ... мен П – ... пен ... ... сәйкес топтарының жиындары
Баланс өтімділігінің жалпы көрсеткіші кәсіпорынның барлық ... ... ... барлық төлем міндеттемелерінің сомасына қатынасын
көрсетеді.
Бұл 0,9-дан төмен ... ... ... ... ... ... ... қашықтағы және таяу арадағы есеп айырысуды жүзеге
асыру қабілетін көрсетеді. Бірақ бұл көрсеткіш ... ... ... өтеу ... ... көрсете алмайды. Сондықтан,
осы көрсеткішпен қатар, кәсіпорынның төлем қабілеттілігін бағалау үшін,
өтімді ... ... ... ... ... ... қолданылады. Қарастырылған жүйедегі маңыздылары болып үш
көрсеткіш саналады: абсолютті өтімділік коэффициенті, жабудың аралық ... ... ... ... ... ... коэффициенті.
Абсолютті өтімділік коэффициенті
КАӨ = (АҚ + ҚҚ) / АМ
мұнда АҚ – ақша қаражаттары
ҚҚ – ... ... ... ... ... ... бөлігі баланс жасалатын күні
немесе жуық ... ... ... Осы ... ... ... ... ... ... өтеу (жедел өтімділік)коэффициенті
КЖӨ = (АҚ + ҚҚ+ДБ) / ... ... ... өз ... есеп ... жағдайында
болжамданған төлемдік мүмкіндігін ... яғни ... ... ... тек ақша ... ... ... қатар өткізілген өнімдер, орындалған жұмыстар ... ... үшін ... ... ... ... өтеу ... қалыпты төменгі шегін бағалау былайша
өрнектеледі:
Жалпы өтеу (ағымдық өтімділік) коэффициенті
КАғӨ = АА / ... ... ... жедел және қысқа мерзімді міндеттемелерінің
сомасын өтейтінін белгілеуге ... ... және ... ... тұрақтылық дәрежесін ғана емес, кәсіпорынның өзінің қысқа
мерзімді қарыздары ... тез ... алу ... ... ... үшін мына ... ... мән болып табылады:
6. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдаудың көрсеткіштері
Нарық қатынасы жағдайында кәсіпорынның қызметі және оның дамуы ... ... ... яғни ... ... ... ... асырылады.
Тек меншікті капитал жетпегенде ғана шеттен капитал тартылады. Бұл ... ... ... ... ... аса ... орын ... қорлану көздерін талдау кезінде меншікті және ... ... ... ... есеп беру кезеңіндегі олардың
өзгеру себептері анықталып, оларға баға ... Бұл ... өз ... ... назар аударылады, себебі өз қаражаттарының қоры болуы оның
қаржылық тұрақтылығының барлығын көрсетеді.
Меншікті капиталдың көлемін ғана анықтап қоймай, ... ... ... ... оның үлес ... да ... маңызды. Бұл көрсеткіш
арнайы әдебиеттерде әр түрлі атпен берілген (тәуелсіздік ... ... ... оның мәні бір ғана - бұл ... ... сырттан тартылған қаржыдан қаншалықты тәуелсіз екендігін
және өз қаражатын қаншалықты жұмсай ... ... ... ... меншікті капиталды барлық авансталған капиталға бөлумен
анықтайды:
Ктс = МК / ... Ктс - ... ... - ... капитал;
Ак - авансталған капитал (баланс валютасы жиыны).
Бұл коэффициенттің өсуі ... ... ... ... ... алдағы уақытта қаржылық қиындықтардың азаятындығын
көрсетеді.
Жоғарыда ... ... ... 0,5-0,6 ... ... қарызға берушілер үшін ғана емес, кәсіпорынның өзіне де маңызды.
Сондықтан ... ... ... орналастырудың тиімділігін
белгілеуге ... ... ... зерттеу жүргізіп баға беру қажет.
Тәуелсіздік коэффициентіне кері көрсеткіш – бұл тәуелділік коэффициенті. Ол
мына формулармен анықталады:
Кт = ҚК / АК ... Кт = 1 - ... Кт - ... ... - ... ... капитал;
Ак - авансталған капитал (баланс ... ... - ... ... ... ... ... жалпы сомасындағы қарыздың
үлесін сипаттайды. Бұл үлес жоғары ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын меншікті
капиталдың ... ... ... ... ... болып табылады.
Кк = Мк / Қк
мұндағы: Кк - қаржыландыру коэффициенті;
Мк - ... ...... ... капитал.
Бұл коэффициент жоғары болған сайын, банктер мен ... ... ... Бұл ... кәсіпорын қызметінің
қандай бөлігі өз қаражатымен, ал қандай бөлігі ... ... ... Қаржыландыру коэффициенті

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты31 бет
Қаржылық жағдайды талдаудың мәні және мақсаты25 бет
Қаржылық жағдайдың бағасы және корпорацияның қаржылық тұрақтылығына жету жолдары33 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты3 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсатьі15 бет
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Банктің қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық аспекттері29 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдай94 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь