Қазақстандағы мұрағат ісі

К І Р І С П Е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3


І. Қазақстандағы мұрағат ісінің қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.1 Қазақстандағы мұрағаттық жұмыстардың басталуы ... ... ... ... ... ...6 Мұрағат орындарының құрылуы (1940.1960 жж.) ... ... ... ... ... ... ..15

II. Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29

2.1. Мұрағат ісіне партиялық. мемлекеттік бақылаудың орнауы ... ..29
2.2. Мұрағат ісі 1960.1980 жылдарда: жетістіктері мен кемшіліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.3. Тәуелсіздік кезеңіндегі мұрағат ісіндегі өзгерістер ... ... ... ... ... .43

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы және осыған орай орныққан жаңа әлеуметтік саяси ахуал қоғамның да оның азаматтарының да санасында айтарлықтай сілкініс туғызып, өз елінің тарихына деген көзқараста түбегейлі өзгерістерді бастап береді. Ол тарихты жан- жақты талдауда, зерттеулердің түбегейлі жүргізілуінде мұрағаттың алатын орны ерекше. Әсіресе, XIX ғасырдың, Кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихын мұрағаттағы құжаттарсыз қарастыру мүмкін емес. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының саяси, әлеуметтік - экономикалық дамуы ең алдыңғы технологиялық бағыттағы әдістерді қолдануға (электронды құжаттар) көшірілуде.
Мұрағат мекемесі  Қазақстандағы қызмет саласының негізгі бөлімінің бірі болып табылады. Сондықтан да мұрағат ісі өзінің қалыптасуы мен дамуы тарихында өзіне тиісті ғылыми талдау мен лайықты зерттеуді қажет етеді. Ең алғаш қазақ мұрағатының негізін 1794 жылы Бөкей хан қалады. Мұрағат саласының Кеңес дәуірінде қалыптасуы 1918 жылғы 1 маусымдағы РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесінің қабылдаған  Мұрағат ісін қайта құру және орталықтандыру  атты декретімен байланысты. Бұл декреттің Қазақстанда мұрағат саласының негізгі қолдануына ықпал етті.
Одан, кейінгі жылдардағы партия Кеңес мекемелерінің қабылдаған көптеген қаулылары жоғарыда аталған декреттің жаңа жағдайдағы заңды жалғасы болды. Кеңес мемлекеті орнағаннан кейін мұрағат ісінің дамуы тікелей мемлекеттік мекемелердің дамуымен байланыста болды.
1996 жылы еліміздің мемлекеттік басқару жүйесін реформалауға байланысты Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы мұрағаттар мен құжаттардың Бас басқармасы жойылып, оның мүлік және істер жөніндегі міндеткерліктері Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатына жүктелді. 1998 жылдың 24 қарашасында Республиканың терминкомы  архив сөзін  мұрағат  сөзімен ауыстыруға шешім шығарды.
Мұрағат  ең құнды құжаттарды сақтайды. Бұл құжаттардың әр қайсысы тарихтың бір бөлігі. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның даму, қалыптасу кезеңдерін көрсететін құжаттар мемлекетімізді өз ақыл - ойымен, өз қолдарымен орнатушылар, оның куәсі болғандардың құжаттары келешек ұрпаққа берер кеңесі, қалдырған үлгі - өнегесі. Өткендегі Қазақстандағы мұрағаттық істің зерттелу, қалыптасу тарихы және ерекшелігі, ондағы құжаттардың қолданылу мәселесі тарихшылар назарынан тыс қалмаған. Осы жағынан алғанда бұл тақырып тарихшы - мұрағаттанушы үшін сұраныстағы мәселелердің бірі болып табылады.
Мәселенің зерттелу деңгейі. Тәуелсіз алғаннан кейінгі уақытта тарихшылар тарапынан Қазақстандағы мұрағат ісінің тарихына ерекше көңіл бөліне бастады. Әрине Кеңес тарихнамасында да бұл мәселе қарастырылды.
1. Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М., 1959, 26-23- беттер.
2. Валк С.Н. О тексте декретов Октябрьской Социалистической революции и необходимости научного их издания. // Архивное дело, 1939, № 3(51), 1-22 беттер.
3. Введенский В. Архивное строительство в Казахстане // Архивное дело, 1938, № 48, 84-85 беттер.
4. Маяковский И.Л. Архив, библиотека, музей. // Архивное дело, 1926, № 5-6, 45-46 беттер.
5. Петровская М.Ф. Состав государственного архивного фонда Союза ССР и комплектование государственных архивов документальными материалами. М., 1958, 51- бет.
6. Хасанаев М.Ж. Архивное строительство в Казахстане в первые годы установления советской государственности (1920-1922 гг.). А., 2000, 5- бет.
7. Бұлда сонда, 3-бет.
8. Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М., 1959, 26-23- беттер.
9. Основные декреты и постановления Советского правительства по архивному делу 1918-1919 гг. М., 1985, 6-7 беттер.
10. Валк С.Н. О тексте декретов Октябрьской Социалистической революции и необходимости научного их издания. // Архивное дело, 1939, № 3(51), 1-22 беттер.
11. Декреты советской власти. М., 1957, II-том, 383-385 беттер.
12. Декреты советской власти. М., 1968, VI-том, 541-543 беттер.
13. Советские архивы. 1978, № 2, 8- бет.
14. Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Мұрағаты (ары қарай ҚР ОММ) 544 қор, 1 тізбе, 2 іс, 3-4 беттер.
15. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР ( далее СУ РСФСР ). М., 1919, № 28, 313 б.
16. СУ РСФСР. М., 1919, № 28, 313 бет.
17. Образование Казахской АССР. Сборник документов и материалов. А-А., 1957, 6-15 б.
18. Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР (1917-1945). М., 1969, 122-123 б.
19. Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М., 1959, 155 б.
20. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 1 іс, 28-30 б.
21. ҚР ОММ, 81 қор, 1 тізбе, 13 іс, 7 б.
22. Сонда, 14 б.
23. Образование Казахской АССР. А-А., 1957, 15 б.
24. ҚР ОММ, 81 қор, 1 тізбе, 13 іс, 42-43 б.
25. Сонда, 20 іс, 130-131 б.
26. СУ РСФСР. М., 1920 № 80, 386 б.
27. Хасанаев М.Ж. Архивное строительство в Казахстане в первые годы установления советской государственности (1920-1922 гг.). А., 2000, 11б.
28. ҚР ОММ, 81 қор, 1 тізбе, 429 іс, 1-2 б.
29. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 8 іс, 6-10 б.
30. Сонда, 19 іс, 83 б.
31. Введенский В. Архивное строительство в Казахстане // Архивное дело, 1938, № 48, 84-85 беттер.
32. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 18 іс, 20 б.
33. Хасанаев М.Ж. Архивное строительство в Казахстане в первые годы установления советской государственности (1920-1922 гг.). А., 2000, 16 б.
34. Архивное дело. 1923, № 1 130 б.
35. Маяковский И.Л. Архив, библиотека, музей. // Архивное дело, 1926, № 5-6, 45-46 беттер.
36. СУ РСФСР. М., 1922, № 13, 122 б.
37. Сонда, № 55, 339 б.
38. Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР (1917-1945). М., 1969, 123 б.
        
        МАЗМҰНЫ
К І Р І С П
Е...........................................................................
...............................3
І. Қазақстандағы мұрағат ... ... ... ... жұмыстардың басталуы……………........6 Мұрағат
орындарының құрылуы (1940-1960 жж.)………………….....15
II. Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуы……………………………………29
1. Мұрағат ісіне партиялық- мемлекеттік бақылаудың орнауы……29
2. Мұрағат ісі ... ... ... ... ... ... мұрағат ісіндегі өзгерістер…………………43
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.................................52
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ...............................................54
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН
СӨЗДЕР......................................................................
.....57
К І Р І С П Е
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстанның мемлекеттік ... және ... орай ... жаңа ... ... ахуал қоғамның да
оның азаматтарының да санасында айтарлықтай сілкініс туғызып, өз ... ... ... ... ... ... ... Ол тарихты
жан- жақты талдауда, зерттеулердің түбегейлі ... ... орны ... ... XIX ғасырдың, Кеңес дәуіріндегі Қазақстан
тарихын мұрағаттағы құжаттарсыз ... ... ... Тәуелсіз Қазақстан
Республикасының саяси, ... - ... ... ең ... ... ... ... (электронды құжаттар)
көшірілуде.
Мұрағат мекемесі ( Қазақстандағы қызмет саласының негізгі ... ... ... ... да ... ісі өзінің қалыптасуы мен дамуы
тарихында өзіне тиісті ғылыми талдау мен лайықты зерттеуді қажет етеді. ... ... ... ... 1794 жылы ... хан қалады. Мұрағат
саласының Кеңес дәуірінде қалыптасуы 1918 жылғы 1 маусымдағы ... ... ... қабылдаған ( Мұрағат ісін қайта құру ... ( атты ... ... Бұл декреттің Қазақстанда
мұрағат саласының негізгі қолдануына ықпал етті.
Одан, кейінгі жылдардағы ... ... ... ... ... ... ... декреттің жаңа жағдайдағы заңды жалғасы
болды. Кеңес мемлекеті орнағаннан кейін мұрағат ... ... ... ... ... ... ... жылы еліміздің мемлекеттік басқару жүйесін ... ... ... ... Кабинеті жанындағы мұрағаттар
мен құжаттардың Бас басқармасы жойылып, оның мүлік және ... ... ... ... ... ... мұрағатына
жүктелді. 1998 жылдың 24 қарашасында Республиканың терминкомы ( архив(
сөзін ( мұрағат ( ... ... ... шығарды.
Мұрағат ( ең құнды құжаттарды сақтайды. Бұл құжаттардың әр қайсысы
тарихтың бір бөлігі. ... ... ... ... ... ... құжаттар мемлекетімізді өз ақыл - ойымен, өз
қолдарымен орнатушылар, оның куәсі ... ... ... ... кеңесі, қалдырған үлгі - өнегесі. Өткендегі Қазақстандағы мұрағаттық
істің зерттелу, ... ... және ... ... ... ... ... назарынан тыс қалмаған. Осы жағынан алғанда
бұл тақырып тарихшы - ... үшін ... ... бірі
болып табылады.
Мәселенің зерттелу деңгейі. Тәуелсіз алғаннан кейінгі уақытта
тарихшылар тарапынан Қазақстандағы ... ... ... ерекше көңіл
бөліне бастады. Әрине Кеңес тарихнамасында да бұл мәселе қарастырылды.
Белгілі ғалым В.В.Максаков өзінің ( Архивное дело в ... ... ... ( атты ... 1918 жылы қабылданған (лениндік
декреттің( РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесі мүшелерінің арасында талқылануға
салынғандығы туралы айта ... бұл ... ... ... атқару комиссарының орынбасары М.Н.Покровский болғанын жазады /1/.
С.Н.Валк ( О тексте декретов Октябрьской Социалистической революции ... ... их ... ( ... ... ( ... декрет (
түпнұсқасымен оның жарияланған текстінің арасындағы ... ... ... ... ... пунктінің түпнұсқасында : (...
күнделікті қызметке қажетті істер, осы ведомствоның қарауында қалады, ... ... ... басқармасының қарамағына ... өз ... (, ... ... - (... осы ... ... қалып,
мұрағат ісінің жоғарғы қарамағына өтпейді ( делінген. Мұндай айырмашылықтар
қарама-қайшы талқылауға ... ... ... ( ... ... ... ... жарияланған тексте ( істер Мемлекеттік
мұрағат қорына мүлдем түспейді. ... ... ... рет ... С.Н.Валк назар аударып осының негізінде мақала жариялады /2/.
В.Введенский ( Архивное строительство в ... ( ... ... жылы ... жетіспеуі мен аштық жергілікті ... ... ... кері ... ... ... мұрағат құжаттары алып-
сату көзіне айналды және көптеген орталық мекемелердің мұрағаттары табиғат
апаттарынан жапа ... ... ... /3/.
Мұрағат ісінің маманы, тарихшы И.Л.Маяковский революцияға дейінгі бай
- помещниктердің жеке иеліктерінің қорларында мұражайлар мен ... банк ... ... ... ... - әдеби материалдардың
мәселесі таласқа түскендігіне ( ... ... ... ( ... мақала
жариялады /4/.
М.Ф.Петровская ( Состав государственного архивного фонда Союза ССР и
комплектование государственных архивов документальными материалами ( ... ... ... ... ... бюллетені,
дауыс беру хаттамалары кеңестердің атқару комитеттерінде сақталатын болды,
бұдан кейін бұл құжаттық материалдар Қазақ ССР Ішкі ... ... ... ... туралы айтады /5/.
Сондай - ақ тәуелсіз Қазақстан жағдайында мұрағат ісінің маманы
М.С.Хасанаев ... ... ... ( ... ... ... ... 1918 жылғы декрет оның міндеттеріне әртүрлі түсінік ... ( ... ... құжаттарды сақтап қалу мақсатында деп
емес, керісінше ( басқаруды орталықтандыру ( деп қабылдады дейді /6/.
Зерттеудің мақсаты мен ... ... ... ... ... ісінің тарихын
зерттеу болып табылады.
( Қазақстандағы мұрағат ісінің қалыптасуын қарастыру;
( ... ... ... ... ... ... Мұрағат орындарының құрылу жолдарына баға беру;
← Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуын көрсете отырып, ... ... ... ... ... мемлекеттік бақылаудың
орнауына талдау жасау;
← Мұрағат ісіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді ашу;
← Тәуелсіз ... ... ... ісіндегі өзгерістерге
сипаттамалар мен бағалар беру.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... шыққан
декреттер, қаулылар, нұсқаулар және заңдар басты деректік негізін құрады.
Бітіру жұмысының деректік ... ... - ақ ... ... ... ... қорлары 544 қор; 81 қор;
137 қор; 1137 қор; 1109 ... және ... ... ... ... ... ... документтов и материалов, Собрание
узаконений и ... ... и ... ... ... , ... строительство Казахской СССР (1918-1980 г.г) ... ... ... Тәуелсіз Қазақстан Республикасының заңдары және
ережелері қолданылды.
Зерттеу жұмысының хронологиялық шегі. Жұмыстың тарихи хронологиясы ХХ
ғасырдың 20-80 ... ... ... ... ... ... құрылымы. Бітіру жұмысы кіріспеден, екі тараудан, бес
тармақтан, қорытынды мен пайданылған әдебиеттер тізімінен және ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы мұрағаттық жұмыстардың басталуы.
РСФСР құрамында Қазақ Кеңестік Социалистік ... ... ең ... мақсат ретінде республикада мұрағат ісін ұйымдастыруды қолға
алды. ... ... ... мұрағат істері Халық
Комиссарлар Кеңесі РСФСР-дің 1918-1919 жылдардағы ... ... ... жылы 26 ... ... ... ... В.И.Лениннің
басшылығымен жиналыс өткізіліп, онда мұрағаттар мен кітапханаларды басқару
ұйымын орталықтандыру ... ... ... Бұл ... ... ... ... туралы шешім қабылданды /7/. Декрет ... ... 27-28 ... ... ... Халық Комиссарлар Кеңесі мүшелерінің арасында
талқылауға салынды. Осы жоспарға ... ... ... : ... және ... ... ісі ... да кірді. Бұл жұмыстың ұйымдастырушысы атақты тарихшы, ... ... ... ... /8/ ... Ауқымды пікір -
таластың қорытындысы ретінде В.И.Ленин қол қойған 1918 жылы 1 ... ... ( ... ісін ... құру және ... атты ... ... жағдайларға қатысты екі жақтылы сақталғанмен, бұл декрет жаңа
социалистік мемлекеттегі орталықтанған мұрағат ісі және ... ... ... ... акт болып есептеледі. Бұл акт ... ... және ол ... ... ... ... ... Бүкіл мұрағат әкімшілігінің ... ... ... ... мен ондағы сақталған құжаттармен Біртұтас
мемлекеттік ... ... іс- ... . Біртұтас мемлекеттік мұрағат
қорға негізінен өкіметтік мекемелердің іс- қағаздары, жазбалары, 1917 ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мұрағат
қорды басқару Басмұрағат ісінің басқармасына берілді. Басты басқарма Халық
атқару комиссариатының арнайы бөліміне кірді /9/. ... ... ... 1 маусымдағы декрет бойынша Мұрағат ісінің бас басқармасы ... ... емес ... ... ... тәуелді болып табыды.
Декрет түпнұсқасымен оның жарияланған ... ... ... ... ... ... пунктінің түпнұсқасында :
(... күнделікті қызметке қажетті істер осы ... ... ... мұрағат ісінің жоғарғы басқармасының қарамағына кіріп өз ... (, ... ... - (... осы ... бөлімінде қалып,
мұрағат ісінің жоғарғы қарамағына өтпейді ( ... ... ... ... ... ... түпнұсқада ( істер ведомстволық
уақытша қолдануға ... ... ... ( істер Мемлекеттік
мұрағат қорына мүлдем түспейді. Бұндай қарама-қайшылыққа ... рет ... ... ... ... /10/. Тек 20 ... кейін ғана түпнұсқа ( Кеңес
өкіметінің декреттері ( ғылыми еңбекте барлық қарама-қайшылықтарды ... ... ... қоса осы ... ... ... жаңа Кеңес өкіметінің маңызды
мүшесі болып табылатын мұрағат ісінің осыдан кейінгі жұмыстары анықталды.
Декретте мұрағат ісінің ... ... ... ... дұрыс
сақталуын қамсыздандыру, оларды экспертизадан өткізу, оларды ғылыми және
басқа да ... үшін ... ... ... ... тудырды. Осылайша, Мұрағат ісінің бас ... ... ... қойған жаңа әлеументтік институтты қамтыған мемлекеттік
мұраға жүйесі қалыптасты.
В.И.Ленин қол қойған 1919 жылдың 31 наурызындағы ( ... ... ... (, ... ... ... қорларының құрылуын заң
түрінде бекітті /12/. Губерниялық исполкомдарға мұрағат ... ... ... шара ... ... ... ... мұрағат ісін
орталықтандырғанға дейін губернияларда (, ... ... ... ... да ... ... ... мұрағат қорында
шоғырландыру міндеттелді /13/. Губерниялық мұрағат ... ... ... бас ... тағайындады. Жағдайда, мұрағат құрылысының
басты мәселелерін талқылау үшін және де мұрағат қорларының сақтаудағы жеке
шараларды белгілеуші ... ... ... ... Оның ... ... педагог және ғылым мамандары, кітапханашылар, мұражайлар,
губерниялық депутат Кеңесінің ... ... ... ... ... олар осы ... бір жыл ... атқарды.
1919 жылы 31 наурызда В.И.Ленин қол қойған ... ХКК ... ... және жою( атты ... ... /14/. Осы ... ... (Кеңестік мекемелер, кәсіби және кооперативтік
ұйымдардың барлық құжаттары олардың қарамағында бес ... ... ... қоса ... ... алынуға берілмейді ( /15/ делінген. Мерзімі
өткеннен кейінгі түскен ... ... ... сақтауға мұрағат
қорларына жіберіліп, олардың арасынан (тарихи, дипломатиялық қатынас,
саяси, ... ... ... ... ... ... анықталады(.
Осылайша, декрет мемлекеттік мұрағат қорының құжаттарынан ... ... ... ... ... қайсысын жоюды, қайсысын сақтауды анықтау үшін арнайы
талқылау комиссиясы ... ... ... ... ... осы құжатты ұсынған мекеме өкілі қатысуы тиіс болды.
Кеңес өкіметінің алғашқы қилы бес жылы үшін ... ... ... мен
жою декреті түп-деректерді қабылдау мен сақтау, оның негізгі принциптерін
анықтап, мұрағат істерінің біртекті ... мен ... ... ... сол жылы мұрағат ісінің бас ... ... ... мұрағаттарға іс жүргізуді бақылау құқығы, мекеме қызметі
процесіндегі құжаттарды сақтау мен ұйымдастыру ... ... ... ... ... мен ... алынды, оның ішінде
жұмыс істеп тұрған мекеменің іс жүргізу ... ... ... ... ... ... байланыста болды/16/. Сонымен ... ... ... ... ... мен ... жүйесінің
ережесін анықтады,оның ішінде іс жүргізу сонымен қоса ... ... ... ... ... ... тәртібі
белгіленді. Осылайша, іс жүргізу мен ведомстволық құжаттарды сақтау ... ... ... қаланды.
Істерді сақтау және жою декреті мемлекеттік мұрағаттардың басқа да
Кеңестік ... ... ... ... ... мекеме жүйесінде мұрағаттар мемлекеттік маңызы бар сала болып
қана қоймай, іс жүргізумен ... ... ... ... ... ... құқығына ие болды.
РСФСР ХКК-нің 1918-1919 жылдардағы декреттер мұрағат ісінің барлық
маңызды мәселелерін ... 1918 ... 1 ... ... 1917 ... ... (7 қараша) аяқталған уақытша өкіметтің іс мекемелерімен хат
алмасу өкіметтік мекемелері заңды ... ... ... жеке ... ... ұйымдар, сарай, шіркеу және монастрлық мұрағаттар
және де басқа жеке жинақтармен мұрағат ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде өтті. Бұл шаралар
әрине бұрынғы қожайындарының наразылығын тудырды. Соның кеселінен мұрағат
қорлары жапа ... ... ... ... бұл құжаттар Мемлекеттік
мұрағат қорларын біршама ... ... орыс ... ... қоғам қайраткерлері, мәдениет және өнер
қайраткерлерінің құжаттарын алу өте қиынға түсті. Өйткені, бұл ... ... ... ... ... ... ал ... кезегінде бұл құжаттарды мемлекетке өткізуге мүлделі болмады.
РСФСР ХКК ... ... ... мұрағат ісіне байланысты
деректері мұрағат құрылысының негізгі принциптерін ... ... ... мұрағатшылардың негізгі функцияларын анықтады ( мекемелердің
іс жүргізу ... ... ... есептеу, мемлекеттік сақтауға
олардың арасынан таңдау, мемлекет мүддесі үшін ... ... ... ... еді. ... қол ... РСФСР ХКК-нің мұрағат ісінің
декреттері, Қазақстандағы мұрағат ... ... ... ... ... ... Қазақстан территориясын, бұрынғы Ресей
империясының әртүрлі әкімшілік орталықтардың басқаруына байланысты, Қазақ
халқының ... ... ... ... мұрағат құжаттарының басым
бөлігі негізінен Орынбор, Омскі, ... ... және тағы ... мұрағат бөлімдерінде сақталды.
1917 жылдың қарашасынан 1918 жылдың наурызына дейін Алаш өкіметін
толығымен жойғаннан кейін, ... ... ... ... ... ... қол қойған РСФСР ХКК 1919 жылдың 10 шілдесіндегі Қырғыз
(қазақ) аймағын басқару үшін ... ... құру ... ... ... 1920 ... ... заңдастырылған мемлекеттік
басқарманың бастамасы болды /17/.
Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының территориясында 1920 жылдары
әртүрлі әкімшілік орталықтардан ... ... ... негіз болған
мұрағат органдары құрылды. Бұл жерден де бұрынғы орталық жүйенің іздері
байқалды. 1919 жылдың ... ... ... ... Басмұрағатының өкілі
Орталық Азияда мұрағат мекемелері жоқ деп тапты, ол жайында 1919 жылдың ... ... ... ... ... АССР ... Бір айдан кейін 1920 жылдың 21 желтоқсанында ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру бұйрығы шықты. Осы
жылдың мамыр айында Түркістан ... ... ... ... ... Осы ... байланысты Орталық мұрағат ісінің басқармасының бас
басқарушысын Түркістан Орталық атқару комитеті РСФСР-дің ... ... ... /18/. ... ... және ... ... аймағына кірді. Ақмола және Семей облыстарындағы мұрағат
басқармасын, 1920 жылы ... ... ... ... ... ... (
Орал, Торғай, Закаспий, Астрахань, Орынбор, Алтай ... ... ... ... ... де, ... облыстық және губерниялық
мұрағат мекемелері жұмыс ... ... ... және ... территорияларында Орынбор - Торғайлық губерниялық мұрағаты
құрылды, ол РСФСР Басмұрағатының ... ... ... ... ... алғашқы астанасы(Орынборда жаңадан мемлекеттік
мекемелер шоғырлана бастады. Оның үстіне ... ... заң ... ... ... В.И.Лениннің декреттері Қазақстанның басқа
аймақтарына қарағанда Орынборда тезірек іске асып ... ... ... пен ... ... түсіндірілді. Мұрағат ісіне байланысты
декреттер В.И.Ленин қол қойғаннан кейін тез арада Орынборға жеткізіліп
отырылды. 1919 ... 31 ... ... ... ... бас ... ... инструкция құрастырды /20/.
Мұрағат ісін ұйымдастыру қажеттілігі алғаш рет 1920 ... ... ... Өлкелік әскери комиссариатының тарихи статистикалық
бөлімнің ... ... Осы ... председатель орынбасары
А.П.Чулошников (ерекше ғылыми мұрағат комиссиясын шеттегілерді ... ... ... ... ... ... ... Газетінде жариялансын ( деп сөз сөйледі /21/. 1920 ... ... ... әскери комитетінің ғылыми бөлімінің мәжілісінде, осы
бөлім ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
мәселесін талқылады /22/. Осыдан кейін бірнеше өзгерістерге түскен(ғылыми
бөлім, ... ... одан ... ... ... ... ( ... мемлекеттік мұрағат ... жол ... ... ... ... ... дайындалды.
1920 жылдың 15 шілдесінде Қазақ АССР-нің Наркомпрос ... ... ... ... мұрағат мәселесін қайтадан
көтерді. ( Мемлекеттік үлгі бойынша Орталық Өлкелік ... ... ... ( ... ... ... шешім шығару қаулысы
қабылданды.
1920 жылдың 4-12 ... ... ... АССР ... құрылтай
съезінде Орынбор, Торғай, Орал, Семей, Ақмола, бұрынғы Бөкей хандығы және
Астрахань ... ... ... ... ... ... уезінен
делегаттар қатысып, РСФСР құрамында автономиялық мемлекет құру туралы
шешімін қабылдады /23/, ... ... ... ... бірнеше мәселелер
өз шешімін тапты.
1920 жылдың 9 желтоқсанында Қазақ АССР-нің Наркомпросы төрт бөлімге
бағытталған ... ... ... ... Алғаш рет жеке бөлім ... ... ... ... ... ... ... Басмұрағат басқармасы органы құрылды /24/.
1921 жылдың 6 наурызында мұрағат ісінің ... ... ... қоғамдық ұйымдары мен республика азаматтарына құжаттарды жинау
мен сақтауды ... ... ... ... Онда, негізінен:
(қазіргі тандағы және тарихтың маңыздылығы үшін ... ... ... ... 1917 ... революциядан бастап тарихи
оқиғалар құжаттарын жинақтайтын орталық сақтау қорын құру( ... ... ... 21 қыркүйегінде В.И.Ленин қол қойған Халық Комиссарлар
Кеңесінің декреті бойынша Қазан революциясымен РКП(б) тарихына ... ... мен ... ... Истпартта құруды көздеді /26/, бұл
әлемдік тарихта теңдесі жоқ болашақтағы мықты партия мұрағатының паралелль
жүйесінің негізін ... ... ... ... ... ... арнайы мұрағаттар ашу ұйымдастырылды /27/. Партия мұрағат
жүйесімен өз мұрағатын ... 1924 жылы ... ... ... ... басқармасы дұрыс деп санаған нақты ... ... атап ... ... ... 1917 ... наурызынан бастап Кеңес өкіметінің позициясын қолдаған
барлық жұмысшы әскер депутаттары, саяси ... ... ... ... қоса оған ... күрес Кеңес дәуіріне дейінгі
кәсіби одақтар, емхана кассалары, жергілікті билік органдары, қоғамдық
ұйым комитеттері, уақытша ... ... және тағы ... қала ... ... ... әскери және қызыл армия ... ... ... және ... депутаттар кеңесінің мәжілісінің және
съездердің ... мен ... ... ... ұйымдар, партиялар және олардың комитеттері, кәсіби одақтар
және тағы басқа баспасөз ... ... мен ... ... да құрылымдағы басылымдар (кітап, брошура, офиша, прокламация,
плакаттар), жоғарыда аталынған ... ... ... ... ... Жеке ... қозғалысының қайраткерлері мен топтардың орталықтағы
және жергілікті жерлердегі суреттері ( мысалы, ... ... ... және тағы басқа қатысушылардың барлығының ... ... атын атап өту, олар ... ... келтіру,
революцияның маңызды кезеңдерін көрсететін суреттері кірді.
1921 жылы ... ... нің ... Өлкелік мұрағатқа мекеме орны
берілді, 1921 жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан ... ... ... ... өз жұмысын бастады. Өлкелік мұрағаттың ... ... Гра ... ол өз ... кіріскеннен кейін жергілікті
баспасөз беттерінде ( ... ... ... ( ... ... /28/. Алғашқы мұрағат штаты 5 адамнан ... ... ... 1-2-ші ... ... іс ... және
күзетшіден тұрды. Соған қарамастан 1921 жылдың аяғына қарай республикалық
Орталық Өлкелік мұрағатқа 19 мекеме ... ... ... 2 мекеме
есепке алынып, 11 мекемені мұрағат қорына тасымалдады /29/. 1921 жылдың 20
желтоқсанында ... ... ... 7 ... дейін өсті, оған ғылыми
қызметкер мен машинист хатшы қосылды /30/.
1921 жылы қаражаттың жетіспеуі мен ... ... ... ... ... кері ... ... Мұрағат құжаттары алып-сату
көзіне айналды. Мысалы, Алматы қаласында 1918 жылы ескі ... ... ... ... ... ... ... басқарма қорының
114011 іспен 727 кітап сатылған. Көптеген орталық мекемелердің ... ... жапа ... 1921 жылы Алматы қаласында болған су
тасқынынан кейін ұлттандырылған банктер мұрағатының, Жетісу ... ... ... ... ... ... ... қайырымдылық және басқа да мекемелердің құжаттары су астына
кетті /31/.
1921 жылы 5 ... ... ... ісінің бақылаушысы ретінде
құрылды. Оның меңгерушісі болып А.П.Михайлова бекітілді. Мұрағат ісінің Бас
басқармасының штаты 8 ... ... ... ... ... ... 1-ші және 2-ші ... мұрағатшы, іс жүргізуші,
құжаттарды талдаушыдан және тасымалдаушыдан тұрды /32/. ... ... ... екі сатылық бағыныштылықпен қиындатылды:
Басмұрағат, Академ орталық, Наркомпрос бұл ... ... ... ... ... 1921 ... Азамат соғысынан кейінгі дағдарыс
аштық жағдайында ең ... ... ... ... ... Қазақстанның алғашқы астанасы Орынбор қаласы әр уақытта орыс-қазақ
қатынастарында ең ... орын ... оның ... қазақ
тарихының маңызды құжаттары сақталды. Мұрағат жүйесінің әлсіздігі (1921
жылы екі- ақ мұрағат жұмыс ... ... мен ... кадрлардың аздығы,
мұрағат істерін жаппай құрту, Қазақ АССР-нің ... ... ... ... ... етті. Осы жағдайларда, республикадағы мұрағат
ісінің бастапқы кезеңдегі 1922 жылдың 8 желтоқсанында Қазақ ... нің ... ... ... ... ... құрту мен сатуға тиым
салу туралы циркулярлы хаты маңызды болды. Хатқа ... ... нің ... Кеңесінің мүшесі С.Сеейфуллин қол қойды, онда: ... ... ... және тағы ... ... маңызы бар құжаттардың
сақталуына, жойылуына көптеген тиым ... ... осы ... ... құндылықтары дұрыс сақталмай отыр, оларды Қазақ АССР- нің Орталық
Өлкелік мұрағаттарымен келісілместен сатылды (,( ... ... ... ... ... ... ... Осыған орай XIII-XV съездерінде партияның өз ішіндегі
тартыс В.И.Лениннің ... ... ... ... ... - ... ... орталығы болып саналатын партия орталығы,
тарихи зерттеулер үшін документальді база құру ... XIII ... ... және ... ... тарихына қатысты ғылыми
жұмыстарды жариялау туралы қаулы қабылданды.
Қазақстандағы мұрағат құрылысын РСФСР мұрағат мекемелері өз ... Осы ... ... ... ұйымдастырылуы мен оның дамуы үшін
көптеген жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... және автономиялық республикаларда ғылыми
ұйымдастырылған мемлекеттік мұрағат жүйесін құру ... ... мен ... АССР-дегі мұрағат құрылысының мәселелерін шешу ... ... ... ... ... ... 1921 жылдың 29 қыркүйек және 3 қазан аралығында ... ... ... және ... мұрағатшылары, Басмұрағат
қызметкерлері, губерниялық мүрағат басқармаларының меңгерушілері, орталық
және жергілікті Истпарт ... ... ... ... мекеме, Мәскеу университетінің ... ... ... ісінің бас басқармасының жақын арадағы шешулерін табу мәселелері,
жергілікті ... ... ісін ... РСФСР мемлекеттік
мұрағаттарда тарихи- мәдени секциялар ашу, Басмұрағат пен оның органдарын
құжаттармен ... ... ... /33/. ... ... ... ісін
шектемеу туралы мұрағат терминологиясын, кітапханалар мен ... ... ... мұрағат көрмелері мұрағат ісін насихаттау,
мұрағат ... ... ашу, ... ... ... мұрағат және
археологиялық институттар құру жөнінде баяндамалар тыңдалынды. ... ... ... тұрған мұрағат мекемелерінде мұрағат ісін
ұйымдастыруға байланысты мәселелеріне де назар ... ... ... ... ... мемлекеттік
аппаратындағы Басмұрағат пен губерниялық мұрағаттардың орнын ауыстыру
шешімі маңызды рөл атқарды. Басмұрағатты ВЦИК не ... ... ... ... кіргізу туралы шешім өкіметке ұсынылды.
Қызмет атқарып тұрған мұрағат мекемелеріне байланысты баяндама, РСФСР-
нің резолюциясына барлық ... ... іс ... ... және ... ... мұны ... басқаруға құқық беру
бекітілді. Пролетар революциясының мұрағатын ... ... іс ... ... ... ... ... өйткені, эволюция кезіндегі
материалдардың құндылықтарын сақтау мәселесі ... /34/. ... ... оқу ... кеңестік және кооперативтік мекемелерге
қызметкерлер дайындайтын курстармен қатар мұрағаттану пәнін ... ... ... ... ... ... ісін ұйымдастыру принципімен іс
жүргізу техникасының курсын оқыту көзделді.
Революцияға дейінгі бай- ... жеке ... ... мен ... және банк ... ... сақталған тарихи-
әдеби материалдардың мәселесі таласқа түсті. Осындай пікір- таласты мұрағат
ісінің маманы, тарихшы И.Л.Маяковскийдің ( ... ... ... ... ... ... /35/. Ол Бас мұрағаттың РСФСР Біртұтас ... қоры ... ... ... ... ... екендігіне күмән
келтірді.
1921 жылы 20 желтоқсанда ВЦИК президумы, 1922 жылдың 30 ... ... ... ... ... ... ... /36/. Осыған
байланысты ( Орталық мұрағаттың қоймасында сақталған және ... ... және ... ... ... ... ... Біртұтас
мемелекттік мұрағат қорын құрды (. Барлық мұрағат мекемелері РСФСР Орталық
мұрағат қоймасына енді. Оны Орталық мұрағаттың басқармасы ... ... ... оның қарамағына РСФСР- дағы Мәскеу және ... ... ... ... ... қоймасын басқарушылары да кірді.
Орталық мұрағаттың губерниялық және облыстық ... ... ... ... болды, бірақ мұрағат ... ... ... мұрағатқа бағынды. Біртұтас мемелекттік мұрағат қорының
секциялық бөлімдері біраз өзгерістерге түсті. Енді ол ... ... ... ... және ... ... сексияларына бөлінді.
Басмұрағаттың Орталық мұрағатқа ауысуы жергілікті мұрағат органдарын
құру қажеттілігін тудырды. 1919 жылғы ... ... ... және 1921 ... 21 ... ... ... губерниялық
мұрағат басқармасының жағдайларына байланысты олар губерниялық ... ... ... ... мұрағат басқармасының меңгерушісі
губОНО ұсынысымен губисполком ... Бұл ... ... ... ... Оны ... ... сметасы бойынша жүргізілді.
1922 жылдың 22 қарашасында ВЦИК жергілікті мұрағат органдарының жаңа,
уақытша жағдайын бекітті. Олар ( ... ... ( деп ... ... құрамындағы автономиялық республикаларды жариялау революцияға
дейін Кеңес Одағы ... ... ... ... ... ... автономиялық республикалар шекарасымен ... ... ... ... Жеке автономиялық республикалар
бұрынғы екі, үш не болмаса одан да көп ... ... ... ... ... құру ... қиын жағдайлар
тудырды. Қазақ хандығы жойылғанға дейінгі ауқымды территория РСФСР мен
Қазақ АССР ... ... ... ... және ... 1920 жылы ... мұрағат басқармасы көптеген жұмыстар
жасады. Қазақстанның Оңтүстігі, Сырдария және Жетісу, Түркістан АССР- нің
Орталық мұрағат ... ... ... атқарды, ал қалған бөліктері
РСФСР Басмұрағатының губерниялық және Орталық мұрағат мекемелерінде істеді.
Бұл 1921 жылдың 14 ... ВЦИК ( ... ... ... ... республикалардың мұрағат мекемелері арасындағы
қарым- қатынас ( атты ... ... ... /38/.
Декрет бойынша губерниялық мұрағат органдарынан мұрағат ... ... ... ... ... ... республикасы губернияның бір бөлігіне кірген жағдайда
жергілікті мұрағат мекемелеріне:
1. ... ... ... ... ... ... ... мұрағат істері мен құжаттары;
2. осы республикалар территорияларында мекен еткен ... ... ... ... істері мен құжаттары кірді.
Осылайша, декрет осы қорлардың ... жол ... ... ... ... бұзу ( ... ... ұсақталуы мен жойылуынан
сақтау мемлекеттік мекемелердің күнделікті қызметінде осы ... үшін ... ... ... ... ... ... әкімшілігін осы ( автономиялық ... ... ( ... ... ( ... ... ... ( бағынышты болды.
Мұрағат басқармасының техникалық облысында автономиялық республикалардың
мұрағат органдары РСФСР ... ... ... ... жылы ... АССР- нің Наркомпросы жанынан Орынбор және Торғай
губерниялық мұрағат базасында ... ... ... ... Мұрағат
мекемелерінің алғашқы мақсаты революцияға дейінгі кезеңдегі құжаттардың көп
мөлшерін жинау, Кеңестік кезеңдегі жаңа ... ... ... ... ... ... ... 1917 жылғы құрастырылған инструкция бойынша
жүргізілді. Бұл ескі ... жаңа ... ... көздеді.
Мұрағат қорларын ұйымдастыру мен қорғау және оларды құтқарудағы
маңызды рөлді РСФСР ... ... ... нің ... ... ... Комиссарлар Кеңесінің ғылыми қоғамдық мемлекеттік мекемелерімен
республика азаматтарына жолдауы орын алды.
Қазақстан территориясында әкімшілік ... ... ... ... АССР- нің Басмұрағатымен ... ... ... ... нің Орталық мұрағат ісінің Бас ... ... ... ... ... ... жасады. Бұл жұмыстардың
барысы басқа мекемелермен қақтығыстарға әкелді /39/.
1921 жылы 21 шілдеде ВЦИК- тің ( ... ... Бас ... автономиялық республикалардың ... ... ара ... ( ... ... ( ... педеративті ( және ( жалпы ғылыми
( артықшылықтарын заңдастырып, құжат материалдарының құндылығын көрсетті.
Бұл ... ... ( ... ... ... ... Моңғол,
Якут) сақталған мұрағат құжаттарына байланысты болды. Осыған сәйкес мұрағат
қорлары жеке істердегі тарихи қалыптасқан комплекстен алынып, РСФСР ... ... ... ... бұл ... іске ... үшін
қорлардың талан- таражға түспеуіне және тағы басқа келеңсіз ... ... ... ... ... ... мұрағат мекемелерінің жағдайы. 1940 жылы сәуір айында
Қазақ ССР- нің республикадағы мұрағат ісін жақсарту ... ... ... ... ... ( республикадағы мұрағат ісінің қанағаттанарлықсыз
жағдайы мен орталықтағы мекемелердің көңіл ... еді. ... ... ... қалалық, аудандық депутаттар кеңесі мен ... ... ... ... ... ... шығарды.
Қазақ ССР Ішкі Істер Халық Комиссарларына міндеттейді:
а) мұрағаттық ұйымдардың аппаратын ... ірі ... ... ... ... ... ету, ... мамандарын
бекітіп, оларды тұрмыс қажетімен қамтамасыз етуді;
ә) мұрағат ... ... ... ... ... ... ... ғылыми зерттеу жұмыстары мен социализм қажетіне қарай
мемлекеттік мұрағатта мұрағаттық құжаттарды ... ... ... сақталған материалдарды қажет материалдармен қамтамасыз етуді;
б) 1940 жылы алғашқы шарт республикадағы ... ... ... ... 3 жаңа ... ... мұрағат бөлімін құру және 19 ауданда
ауданаралық мұрағаттарды тиісті ... ... ... ... 1940 жылы ... мемлекеттік мұрағатына Қазақстан тарихына
байланысты басқа республикалардан мұрағаттық құжаттарды жинауды /40/.
1940 жылы шілде айында Орталық мемлекеттік ... ... ... 1941 жылы 29 ... ... ССРО ... сәйкес әр бөлімде құпия қор ашылуы керек болды, бірақ тиісті
мекемелердің болмауынан бұл шара ісек ... ... ... ССР ІІХК ... ... құпия қорды өз
басшылығына алды. Осы негізбен 1941 жылы мұрағат бөлімі ... ... ... ... ... ... 1941 жылы Орталық мемлекеттік
мұрағаттың басқарушы құрамы тарихи мұрағат институтын ... ... 1941 жылы ... ... айларында Қазақ ССР ІІХК-ның
мұрағатты тексеру бөлімі екі Орталық ... ... ... соңғы кезде жұмысының едәуір жақсарғанын анықтады. ССРО ХКК-нің №
723 бойынша мемлекеттік мұрағаттардың құрамын реттеу шаралары ... ... ... ... қорына енетін құжаттық материалдарды
анықтау үшін 20 ғылыми зерттеу ісі ... ... ... мен
құжаттардың тізімі ССРО ІІХК-ның мемлекеттік мұрағат мекемесіне ... жылы ... ССР ... Орталық тарихи мұрағатының негізгі
жұмысы: Омск Орталық тарихи мұрағатынан қабылданған қорларды реттеу болды,
жалпы мұрағат материалдарының ... ... қор ... материалдарды бөліп
жинады. Құжаттық материалдарды реттеу барысында жалпы құрамы 9384 ... 23 ... ... ... ... ... ... Сонымен қоса
1941 жылдың II- жартысында сақтауда жатпайтын материалдарды бөлу ... ... ... ... ... берілуге тиісті қорлар 1941 жылғы
соғысқа ... іске ... ... /41/.
1941 жылы желтоқсанда ІІХК мемлекеттік мұрағат басқармасында
республикадағы мұрағат ... ... баға ... ... екі ... ... және облыстық мұрағаттар жұмысында біршама алға жылжулар
болды. Әсіресе, Алматы, Семей, Солтүстік ... ... ... ... ... Құпия қорлар қайта өңделіп, құжаттық материалдар
жүйелендірілді. Ұлы Отан соғысы жағдайына ... 1941 жылы ... ... ... ... ... ... орындарының
жарамсыздығы ескерілмеді /42/.
1941 жылы 9 желтоқсанда ІІХК мемлекеттік мұрағат ... ... ... ... ... бағытын белгіледі. 1942 жылғы мұрағат
ұйымдарының тізімі:
1. ... ССР ІІХК ... ... бөлімі.
2. ІІХКБ мемлекеттік мұрағатының республиканың барлық ... 14 ... ... ... ... ... және ... құрылыс
Орталық мемлекеттік мұрағатты.
4. Алматы ... ... ... ... мұрағаты.
5. Қазақ ССР Орталық мемлекеттік құпия қор мұрағат бөлімі.
6. Республиканың 14 облыстық мемлекеттік мұрағаты.
7. ... пен ... ... ... ... 195 ... ... мұрағаты.
Республикадағы мұрағат ұйымдарының негізгі міндеттері: мемлекеттік
мұрағат қорларының құжаттық материалдарын сақтауды қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... көмектесу
мұрағат ұйымдары мен кәсіпорын, мекемелерге бақылауды күшейту болды. ... ... ... үшін ... ... жұмыстар атқарылды /43/.
1942 жылы Қазақ ССР ... ... және ... ... мұрағаттың берген есебі: 1941 жылы ССР ІІХК мемлекеттік мұрағат
басқармасының нұсқауы ... ОРОМ мына ... ... бір жүйеге келтіру, реттеу жұмыстарын жалғастыру.
2. Ғылыми зерттеу ... ... 1942 жылы ... ... ... реттеу.
4. Мұрағат материалдарының іс-қағаздарының көгеріп, шанданып кетпеуі
үшін материалдарға ревизия жүргізу /44/ жұмыстарымен айналысты.
1943 жылғы қаңтардағы Қазақ ССР мемлекеттік ... ... | ... аты ... ... мен |
| ... көлемі |
1. ... ССР ... ... ... ... ОРОМ және ... ... іс-қағаз
3. Қазақ ССР Орталық құпия қор ... 18634 ... ... ... ... ... 16350 ... ... ... ... ... 37638 ... Алматы облыстық мемлекеттік мұрағаты 58803 ... ... ... ... Гурьев облыстық мемлекеттік мұрағаты 19439 ... ... ... ... ... 8118 ... ... ... ... ... ... ... іс-қағаз
13. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... облыстық мемлекеттік
мұрағаты
19625 іс-қағаз /45/.
Орталық мемлекеттік кинофотофоно ... ... ... ... қиын ... ... 1943 жылы ... Алматы
қаласында жаңа республикалық дәрежелі мұрағат құрылды. Ол ( ... ... ... кинофотофоно құжаттар мұрағаты еді. Кинофотофоно
құжаттар мұрағаты ( 1943 жылғы ... 27 ... ... ССР ... ... ... ... ал маусым айынан өзінің тәжірибелік
жұмысын бастады, алғашында құрамында бір ғана сурет бөлімі болды /46/. ... ... ... әскери патриоттық тақырыптармен айналысты. 1943 жылы
мұрағат ұйымдары Ұлы Отан соғысы жағдайына орай бөлімдердің жұмыс жоспарын
жоспарлады. Бөлімдердің ... ... ... ... ( 1942 ... ... ССРО ІІХК ... мұрағат циркулярі, ССРО ІІХК бұйрығы,
1943 жылғы тарихшы-мұрағатшылардың конференциясының ... ... ... орындау мақсатында біршама маңызды, яғни, құжаттарды
сақтауды қамтамасыз ету, одан ... ... ... ұйымдастыру, ғылыми
зерттеу жұмыстарын тарату, Лениндік декреттің 25 ... ... ... ... ... ісін ... қайта ұйымдастыру жұмыстары ... ... ... ... ... ... мен ... көп көңіл бөлінді. Бүкіл ІІХКБ облыстық мемлекеттік мұрағатына
негізгі нұсқау, құжаттарды сақтау, Отан ... ... ... ... ... мемлекеттік мұрағаттардың жұмысын жақсарту және ... ... ... ... ... ... /47/. 1943 жылы ... ССР
мұрағат ұйымдарының құрамында өзгерістер болды. Біріншіден, ... ... ССР ... ... ... ... ... ССР Орталық мемлекеттік мұрағатының өздігінен біріккен
құпия қор бөлімі жойылып, орнына ... ССР ... ... мен ... ... ... құрамында құпия қор бөлімі ашылды /48/.
Мемлекеттік мұрағат басқармасында ... ... ... ... өз ... ... ... тәжірибелік
шаралар жүргізу көзделді және кинофотофоно мұрағатының басшысы ... ... ... ... ... ... ... мен жеке
орындардың болмауына байланысты қателіктер ... ... ... ... ... мемлекеттік мұрағатының жаңа құрылысын салу міндеті
қойылды /49/.
Насихаттық- патриоттық тұрғыдан мұрағат ... ... ... материалдарын насихаттық- патриоттық тұрғыдан пайдалану
ісінде де біраз ілгері ... ... ... және жергілікті баспасөзде
аттары ұмытылған халық батырлары туралы көптеген қаралар жарияланды. 1943-
1945 жылдары Қазақ ССР ... ... ... ... Письмо с фронта( атты құжаттық жинағы жарық көрді. Осы жылдары
мұрағат мекемелері бұрын болмаған жаңа ... ... ... ... ССР ... Академиясының сұрауы бойынша мұрағат құжаттары негізінде
Қазақстандағы ұмытылған шағын кен көздері жөніндегі ... ... ССР ІІХК ... ... ... ғылыми қызметкерлерінің күшімен
құжаттарды өңдеп, көп томдық ... ... ... ... ... Көп ... ... жұмыс 1949 жылы аяқталуы тиіс болды. ... Ұлы Отан ... ... жеке ... ... ... ... алынды. 1943 жылы ғылыми зерттеу жұмысын насихаттауға көп томдықпен (
Трудящихся Казахстана в ... ... ... с ... фашизмом (
/50/ атты жинағын жазу бірінші жолға, Алматы қаласының тарихын жазу ... ... ... 1943 жылы ... зерттеу бөлімі мен КСРО Орталық
мемлекеттік мұрағаты төмендегідей жұмыстарды орындады:
1. ( ... ... ... ... тізімі (.
2. ( Письмо фронтовиков ( жинағы.
3. 40 мың құжаттан жинақталынып жасалынған ( Трудящихся ... ... ... ( ... ... ... гражданская война в Казахстане и
образование КазССР (.
4. ( Большой жуз ( атты 7 ... ... 1000 ... ... ( Казахстан в Великом Отечественном
войне ( атты 15 томдыққа дайындық.
1943. жылы ... ... ... ... мен ... Ұлы Отан ... жөнінде 4 мыңнан аса
құжаттық материалдардың көшірмелері ... ... ... осы ... ... ... қатар
маңызды жұмыстардың бірі болды. Себебі, неміс басқыншыларын
тез арада күйретуге, жеңіске жетуге Бүкіл ... ... ... орын алды /51/. ... ... ... ... мұрағаттың баспа бөлімінде біршама жұмыстар атқарылды,
I- жарты жылдықта ( Литература и ... ... ... екі мақала дайындалып жарияланды. Көлемді құжаттық
жинақ ( ( История образования и ... ... ... ... ... ... ... келісім
бойынша, жарыққа шығуға дайындалып жатқан (Түркістандағы
Күйбышевтің қызметі ( жөніндегі сегіз ... ... ... II- ... Черкасск қорғанысы жөнінде жазылған
мақала қазақ-орыс ... ... ... ... ... ... ... дайындап насихаттау
жұмысы 1940 жылдың аяғынан бастап қолға алынды. 1942 жылы
Қазақ ССР ІІХК Орталық ... ... ... ғылыми
баспа бөлімі ашылды. 1942 жылы біріншіден, ... ... ... және ... ... ... ... Семей облыстық мұрағатынан әкелінген 4754 іс-
қағазына және тағы ... ... ... ... ... ... ... жөнінде
картотека жасалды. Екіншіден, 1942 жылы ( Алматы тарихы
( атты ... ... ... ... ... ... бұл еңбек ол жылы аяқталған жоқ /53/.
Ғылыми зерттеу және ғылыми көпшілік ... ... ... ... отырды. Негізгі бағдар ( (Қазақ
ССР ... ... ... ... ... жылы 14 сәуірде өткен ІІХК мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ССР
тарихының 12 томын, Қазақстанның 25 жылдық мерекесіне арнап
1945 жылы аяқтау міндеттелді.
1944. жылы 12 ... ... а) 1943 жылы ... көрген
құжаттарды тізімге алу және осының негізінде ... ... ... 12 ... жаңа ... ... ... қаласында 1917, 1918, 1919 жылдары ... ... ... ... ... ... облыстық мұрағаттардың, оның ішінде ( ... ... ... Гурьев, Батыс Қазақстан облыстық
мұрағаттарында жарияланған 400 ... ... ... ... в) ... ... революциясы Орталық мұрағатының ғылыми қызметкері Коржеваның
ұйымдастырылуымен Өзбек ССР Орталық мұрағаты мен Ош ... ... ... ... Оның 220-сы ... мемлекеттік мұрағатына тиісті
еді. Бес ... аса ... ... ( ... ... ... Родины ( жинағының бес тарауы редакцияланды.
( Письмо с ... ... ... ... ... ... ССР ... ұйымының 1944 жылғы ғылыми зерттеу және баспа
жұмыстарының қорытындысы: а) ( ... с ... ... ... 12 ... ... ғылыми еңбектерді жариялау және тағы басқа
жұмыстар болды.
Окупацияланған ... ... ... ... ... ... ... окупацияланған аудандардың мұрағаттарын Қазақ ССР-де
эвакуациялау туралы іс шаралар жүргізілді. ... ... ... ... ... ... ... 1942 жылдың II-
жартысынан басталды. Мемлекеттік мұрағаттардан эвакуацияланған ... бес ... ... ... Қазақстан, Қызылорда, Павлодар,
Ақмола облыстарына бөлінді. Ішкі Істер ... ... ... бөлімдерінің көмегімен бұл материалдар облыстардың мемлекеттік
мұрағаттарында және ... ... ... ... жеке ... ... аталған облыстарға нақты эвакуацияланған
мұрағаттар ... ... ... ... ... ... ... облыстық мұрағатынан келген 40 мың іс-қағаз құжаттары
қалалық өрт ... ... ... ... мұрағатқа (
Транопольск облыстық мұрағаты орналастырылды. Сумск облыстық мұрағаты мен
Глуховск ... Киев ... ... ... ... ... ... материалдары, Ақтөбе(Чкалов темір ... ... ... ... ... ... Стритск
қалалық мұрағаты мен Ворошиловоград облыстық мұрағатының ... ... ... ... Краснодар Өлкелік мұрағаты
Шалқарға орналастырылды. ... ... ... бойынша облыстық
мұрағаттың сақтау орындарына Одесса облыстық мұрағатымен ... ... ... ... ... облысының облыстық
музейіне Ордженикидзе өлкесінің мемлекеттік мұрағатының 15 мыңға ... ... ... ... Павлодар облыстық
мұрағатының сақтау орнына Гулас облыстық мұрағаты ... ... ... ... Новгород мемлекеттік мұрағаты орналастырылды
/54/. Әр облысқа эвакуацияланған мұрағаттар мен ... ... ... жеке ... жазылған қоымша нақты мәліметтер де кезінде
ІІХК-нің Орталық мемлекеттік мұрағаттарына жіберіліп отырды.
ССРО ІІХК ... ... ... ... ССР ... ... нұсқауы бойынша жүргізілген іс-шаралары:
1. Қазақ ССР ХКК- нің эвакуциялық бөлімі арқылы, ... ... ... мекемелер мен Халық Комитетінің 39
мұрағаты эвакуацияланғаны анықталды.
2. ІІХКБ мұрағат бөлімінің басшыларына эвакуацияланған құжат
материалдарының сақталу ... ... ... ... ... ... мекемелер мен Халық Комитеті
мұрағаттары жөнінде 4 облыстан мәліметтер алынды. ... ... ... жоқ, сол ... Оңтүстік
Қазақстан облысында да жоқ. Қызылорда облысында 6 мекеме
эвакуацияланған, Семей ... 3 ... ... Қазақ ССР ІІХК мемлекеттік мұрағаты Алматы қаласына
эвакуацияланған орталық ... мен ... ... ... ... ... олардан 8 мың
800 іс-қағаз құжат материалдары шығарылғаны анықталды /55/.
Ұлы Отан ... ... ... ... төнген СССР, РСФСР
территориясынан Қазақстан территориясына эвакуацияланған
мекеме, кәсіп ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... 34 мекеме,
Ақмолада 3 ... ... 6 ... Шығыс
Қазақстанда 2 мекеме, Гурьевте 4 ... ... 16 ... Қостанайда 3 мекеме, Қарағандыда
1 ... ... 7 ... ... 54 ... Қазақстанда 12 мекеме, барлығы 138 мекеме мұрағаты
эвакуацияланған.
ІІХК- нің мұрағат ісін ... ... ... ... 1944 ... ... ІІХК мұрағат ұйымдарының Орталық аппаратына арналған
жаңа штаттар туралы мәселені қарады. Осы мақсатпен қаңтарда ... ССР ... ... ... ... жаңа штаттар ашу мәселесін шешіп ... ... ІІХК ... ... ... ... штаты 14 адамға өсті, келесі
жылы 53 адамға жетті /56/.
ССРО ХКК- ның жанындағы мемлекеттік штат комиссиясының ... ... ССРО ІІХК – нің 1944 жылы 4 ... № 18 бұйрығы бойынша Қазақ ССР
ІІХК мұрағат бөлімі ақпан ... ... ССР ІІХК ... ... болып қайта құрылды. Ақпан, наурыз айларында Қазақ ССР Орталық
мұрағаты жаңа ... ... ... ... Тағы да ... мәселенің бірі
( мұрағат ұйымдарының қызметін ұйымдастырушылық, ... ... ... ССР ІІХК ... ... басқармасының Ғылыми
Кеңесінің құрылуы болды. Ғылыми Кеңестің ... ССРО ІІХК ... ... көрсетуі бойынша ІІХК мұрағат ұйымдарының ... ... ... ... өз қызметтері бойынша мұрағат ұйымдарымен
тығыз байланысты мекемелер мен ұйымдардың өкілдері қатысты. Қазақ ССР ... 1944 ... 25 ... № 650 ... бойынша Ғылыми Кеңестің құрамы
бекітілді. Осы ... II- ... ... мұрағат басқармасы
облыстық және аудандық мұрағат аппараттарын қайта ұйымдастыру шараларымен
айналысты. Осы кезде жүзеге асырылған ... ... ІІХК ... ... 1944 жылы ... ... ССРО ІІХК ... және
аудандық мұрағат жұмысын жақсарту жөніндегі бұйрығының орындалу барысы
жөнінде кеңесі ... ... ССР ІІХК ... ... бөлімі
басшыларының кеңесіне қатысуы, Қазақ ССР ІІХК- нің мұрағат ұйымдарының
алдағы маңызды ... ... ... – мемлекеттік мұрағат
ұйымдарының ... ... ... ... оны ... ... ... жылы Қазақ ССР ІІХК мұрағат ұйымдарының жұмыстары ... 1945 жылы ССРО ХКК ССРО ... ... ... ... мұрағаттарды қосу жөнінде; ә) ССРО ІІХК- нің
аудандық, қалалық мемлекеттік мұрағаттарын ... ... ... ІІХК- нің мемлекеттік мұрағаттың құпия қор материалдарын
үгіт – насихат жұмыстарына пайдалану сияқты дерективалар ... ... Отан ... қиын ... ... мұрағат ісі негізінен
осы соғыс қаупі ... ... ... ... ... неміс басқыншыларына қарсы газет, журналдарда ... ... ... құжаттарды реттеп, жинақтау, басқа мемлекеттік мұрағаттарды
қабылдау және оларға қажет ... ... ... әр ... ... ... мұрағат ісі және материалдардың
сақталу жағдайын тексеру жұмыстары жоғары денгейде ... ... ... ... ... шаралар. (Атырау
комитеттері мен сайлау комиссияларындағы) 1943 жылы маусым, шілде айларында
Қазақстанда ССРО мұрағат ісі ... 25 ... ... ... ... ... ... Конференцияда осы жылдар
аралығындағы мұрағаттың жұмысы жан-жақты зерттеу ... ... ... ... ... ... жылы 10 ... Қазақ ССР Министрлер Кеңесі Қазақ ... мен ... ... ... сақтауды жақсартудың
шаралары туралы қаулы қабылданды. Қазақ ССР Министрлер ... ... ... ... Министрлігі мұрағат басқармасына ... ... ... ... ... өндіріс орындарында
мұрағат материалдарының ... ... ... ... ... қамсыздандыру министрлігінде, ауыл шаруашылық
министрлігінде, сауда ... ... ... ДОСАРМ Орталық комитетінде, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік
Қазақстан, Семей, Ақтөбе облыстарының ауыл ... ... мен ... ... ... ... және ... басты-басты мекемелерде
мұрағаттық материалдардың сақталуы өте төменгі дәрежеде ... ... ... ... ( ... сақтауға жетекшілік жасайтын
мекемелердің немқұрайлы қарауының және 1933 ... 17 ... ... ... ... ... Совхоз, МТС- тардағы мұрағаттарды
реттеу ( туралы ... ... ... ... еді. ... 1936 ... 5 ақпандағы ( ССРО Халық Комиссариаты мен ... ... ісін ... және 1941 ... 29 ... ССРО ХКК- нің ... мұрағат қорларының жағдайы ( туралы
қаулылары да өз шешімін тапқан еді. ... ... ... ... ... ... ССР ... мен ведомствосы облыстық Атқару
комитетінің меңгерушілеріне жүктейді:
а) 1941 жылы 29 наурызда ... ССРО ХКК- нің ... 1950 ... 1 ... ... ... ... ұйымдарда, колхоз, совхоз, МТС-тарда мұрағат материалдарын
сақтауды толығымен ретке келтіріп, есепке алу;
ә) ... ... ... ісі ... ... енгізу;
б) басшысыз болып келген мекемелердегі мұрағат құжаттарын сақтау мен
реттеу жауапкершілігіне адам ... ... ... ... ... түрде Қазақ ССР ІІМ- нің
куәландыратын келісім қағазы бойынша жіберу.
2. Кішігірім ... мен ... ... тұрған
мәселелерге атсалысуды Қазақ ССР ... ... және ... ... Комитетіне міндеттейді.
3. Қазақ ССР ведомствосына, Облыстық Атқару Комитеті ... ... ... өз ... мұрағат
материалдарын сақтаудың ... мен ... ... ... ... етуді Қазақ
ССР ІІМ– не жүктейді.
4. Мұрағат ... ... ... ... жауапқа тартылсын.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақ ССР ІІМ- ... ... ... тапсырылсын /59/.
1951 жылы 31 наурызда Жоғарғы Кеңес Президумы ( ... ССР ... ... ... комиссиясының материалдары мен құжаттарын
сақтау тәртібі ( туралы қаулы шығарды. Осы қаулыға ... ... ... ... ... ... беру хаттамасы,
сайлаушылар комиссиясының басқа материалдары Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің
депутаттары толық өкілеттілік ретінде ... ... ... ... ... ... бұдан кейін бұл құжаттық материалдар Қазақ
ССР ІІМ- нің мұрағатына сақтауға жіберіледі /60/.
Өлкелік сайлау комиссиясының дауыс беру ... ... ... сайлау комиссиясының хаттамасы, ... ... ... ССР Жоғарғы Кеңесінің депутаттыққа кандидаттарды тіркеу
хаттамасы, қоғамдық ұйымдар мен ... ... ... ... Қазақ ССР ІІМ- нің облыстық мұрағатына сақтауға ... ... ... ... ... сақтауға берілген сайлау
бюллетендері, саяси ұйымдарға өткізілген материалдары Қазақ ССР ... ... ... депутаттығын таныған соң, барлық құжаттары Қазақ ССР
Жоғарғы Кеңес ... ... ... нұсқауымен жойылып
отырылды. Сайлаушылар құжаттарының қолданылмай қалғандары Қазақ ССР Жоғарғы
Кеңесінің ... жаңа ... ... ... ... ... ... сақталады. Бұл бланкілер басқа қажетке қолдануға берілмейді
/61/. 1954 жылы 24 шілдеде аудандық және ... ... ... ССР Министрлер Кеңесінің жергілікті Кеңес Атқару Комитеті мен ... ІІМ ... беру ... ... ... ІІМ ... ... бөлімдердің таратылуына байланысты сәйкес келетін мемлекеттік
мұрағаттардан ... ... ... ... ССР
аудандық және қалалық Еңбекші Депутаттар Кеңесі Атқару Комитетіне ... ... ... ... жағдаймен қамтамасыз етіп, сол
сияқты құжаттардың көшірмесі мен анықтамасын ... ... ... мен ... ... ... ... мұрағатта құжаттарды
сақтайтын орындарға күрделі жөндеу жүргізіліп, оларға қажетті стеллаж,
шкаф, сейфтер, өрттен ... ... ... ... ... ... мен систематикалық бақылау жүргізуді Облыстық Атқару
Комитеті өз міндетіне алды. ... және ... ... ... ... ... кеңесі атқару комитетінің мөрін ... ... ... және қалалық мұрағаттарына ұйымдық –
методикалық жетекшілік жасау ... ССР ІІМ- не ... ... жылы 7 ... № 246 ССРО ... ... мен КПСС ОК- ... бойынша партия ұйымдарында министрлер мен ... ... ... ... және өте төмен жағдайда екедігін ескертті.
Бұл кемшіліктер Қазақ ССР мұрағатынан бой ... ... ... ... негізсіз құпияланып, ведомстволар мен мекемелердің және
ғылыми қызметкерлердің пайдалануына мүмкіндік ... ... бері ... ... біршама мұрағаттарына қазіргі таңда бұл құжаттарды құпия қорда сақтау
сонша қажет болмаса да ... ... ... ... кезеңіндегі,
азамат соғысы мен одан бергі жылдардағы ... ... ... ... ... ... ... мұрағат құжаттарын зерттеу жұмысына
жіберуге қатаң бақылау орнатылды. Дәл қазіргі кезең үшін практика жүзінде
партия және ... ... ... ... ... ... ... да ... ... ... ... және ... мекеме жұмыстарында
микросурет көшірмесі мен жаңа ... ... ... құжаттар
шығарылмады. Министрлер мен ведомстволарда шаруашылық мекемесі ... ... ... құжаттарды мұрағатқа жайғастыруды ойламады.
Осы уақытқа дейін ірі ... ... ... ... ... ... бұзылуға ұшыраған кейбір құжаттардың тозығы ... олар ... ... ... ... ... ... нашар толықтырылды. Мұнда
жұмыс істеуге басқа жұмыстардан еңбек белсенділігін көрсете алмай келгендер
жіберілді. Тіпті ІІМ мұрағат ұйымдарында ... ... ... ... ... ... да ... Әсіресе, Қазақ
ССРсауда министрлігінде, ... ССР ... ... Қазақ ССР
мәдениет ... ... ССР ... өнімдері өнеркәсібі
министрлігінде, Қазақ ССР ... және жол ... ... ... ... ... Қазақ ССР жергілікті және ... ... ... ... ССР ... ... және ... да мекемелерде мұрағат құжаттарын ретке келтіру
мен сақтау өте төменгі дәрежеде болды. Көптеген ... ... ... ... ... ... комитеттерінде мұрағат құжаттарын
пайдалануда ведомстволық мекемелерде, ұйымдарда, ... ... ... шара ... Бұл ... жағдайының нашарлауына
әкеліп соқты. Осыған байланысты Қазақ ССР Министрлер Кеңесі мен Қазақстан
Компартиясы Орталық ... ... ... мен ... ... материалдарды пайдалану мен ретке келтіруді жақсарту мақсатында
қаулы шығарды. Осы ... ... 1956 жылы 7 ... № 246 ... ... мен КПСС ... Комитетінің (сақтауды реттеу мен
министрліктер мен ведомстводағы мұрағат материалдарын пайдалануды жақсарту
( туралы басқару мен ... ... ... ... ... болды. 1956-1957
жылдары облыстық, қалалық, аудандық Еңбекші ... ... ... ... материалдарын ретке келтіруді, мұрағаттарды маманданған
кадрлармен қамтамасыз етуді, құжаттық материалдарды пайдалануға жан-жақты
мүмкіндік жасауды Қазақ ССР ... мен ... ... ... ... ... публикациялап, сол сияқты
Кеңестік дәуір материалдары мен мұрағат құжаттарын осы ... ... ... ... ... ... жариялауды Қазақ ССР ІІМ-
не міндеттейді. Осы қаулыны болашаққа ала ... ... ашық ... ... ғылыми мақсаттарға пайдалануға рұқсат етіліп, Партия,
Кеңес ұйымдарының коллегалды басқару қорытындысын тарихи және саяси мәні
бар ... ... ... ... атын ... ... ... жылдардағы өкімет орындарының мұрағат ісі жөніндегі ... 1957 жылы 12 ... ... ССР ... ... Орталық мемлекеттік мұрағатының және ... ... ... қарамағына беру туралы қаулы қабылданды. Ол қаулы
бойынша ... ... ... ... мұрағаты, Қазақ ССР
социалистік құрылыс мұрағаты, Қазақ ССР ... ... ... Қазақ ССР Орталық мемлекеттік кинофотофоно құжаттары ... бір ... ... ... ( ... ССР ... ... ( деп аталынды. Алматы облысының мемлекеттік мұрағаты
мен Алматы қаласының мемлекеттік мұрағаты біріктіріліп, ( ... ... ... ( деп аталынды. Және мемлекеттік ... ... 1957 жылы 20 ... ... ... ... ССР ІІМ-
не тапсырылды. Осы қаулы бойынша 1943 жылғы 27 қаңтардағы № 25 ( ... ... ... ... ... ... ... туралы Қазақ ССР ХКК- нің шығарған қаулысының күші ... тиіс ... жылы 2 ... ... ССР Министрлер Кеңесі ( мемлекеттік аппарат
пен республиканың қоғамдық ұйымдарында өндірісті қазақ тілінде жүргізуді
жақсарту( ... ... ... ... ССР ... ... ведомстволар, облыстақ атқару комитеттері, республиканың
аудандық және қалалық ... ... ... ... ... ... ісінде қазақ тілінің рөлінің төмендеп бара жатқанын ескертеді, ... ... ... қоғамдық өмірінде, азаматтармен қатынас,
басылымдар тек қана орыс тілінде ғана жүргізілді. Осы құлдырауға байланысты
шығарылған бұл ... ... ... ... ... алмады. Өкімет
басшылары бұл тұйықтан шығудың тіпті басқа жолы болмаса екі ... ... ... ... ... ... ... болса қазақ тілінде
немесе екі тілде де ... ... ... ... ССР-нің барлық министрліктері мен
ведомстволарында, ... ... ... /65/, қазақтар кең
қоныстанған аймақтарда, жазба жұмыстары, бұйрықтар, ... ... ... ана ... ... тиіс еді. ... мен ... географиялық карталары, әртүрлі бланкілер, ... ... тек орыс ... ғана ... ... бәрі орыс
тілін меңгермеген қазақтар үшін қиын болды. Осы мақсатпен алдағы ... ... ... ... ... ... түрлері,
облыстық, қалалық және аудандық ұйымдарда отырған халықтың ... ... ... орыс ... ... екі ... ... еңбекші депутаттар
кеңесі сессияларында, конфереция және жиналыстарда екі ... ... ... екі ... ... шағымдар мен еңбекші сұрақтарына
жауап екі ... ... ... ... ... жауап, хат қай тілде
жазылып келсе, сол тілде ... ... тиіс ... Тіпті, жарнама,
хабарландырулардағы плакаттар да қос тілдікті қажет деп тапты. Осы ниетпен
1959 жылы республиканың ... ... ... ... жаңа ... үшін
тез арада дайындық ісін қолға алу ... мен ... ... ... ... ... ... жүктелді. Байланыс
мекемелерінде республика ... ... ... ... ... жұмысын қазақ тілінде жүргізуге
бір ай ... ... Бұл ... ... ССР Байланыс Министрі - Носковқа
жүктелінді. Бұның ... ... куә ... ... Сол ... қазақ
тілін үйренуге тілек білдірген өзге ұлт ... ... ... оқып-
үйренуді ұйымдастыруды Оқу Ағарту Министрлігі өз мойнына алды. ... оқып ... ... ... ... пен ... дайындап шығармақ
болды. 1958 жылдың маусым айынан бастап республикада ... ... ... үшін екі ... ... ... 75 адам, қазақ
тілінде машина басушылар дайындау үшін алты айлық курсқа 50 адам ... ... ... ... ... ... ал оларды қамсыздандыру
финанс министрлігінің міндетіне бөлінді. Қазақ әріпімен жазылатын жазба
машинасын бір айда ... ... ССР ... ... ... ... Осы қаулының шешімдеріне сәйкес 1959 жылдың 1 қаңтарына
дейін хабарлама жасауды Қазақ ССР ... ... ... ... ... ... ... жетекшілеріне міндеттелінді /66/.
Бірақ жоғарғы өкімет орнының басшылар ... мәні зор ... бұл ... тек ... жүзінде қалып қойды деуімізге ... Бұл ... осы ... өзекті мәселесі болып жатыр, бірақ
жемісінің қаншалықты боларына уақыт куә болары даусыз.
1958 жылы 25 ... ... ССР ... ... Қазақ ССР
мемлекеттік мұрағатының аудан мен қаладағы жағдайы туралы қаулысы шықты.
Осы қаулыны бекіте ... ... ... жұмысына жетекшілік жасауды
жақсарту мен тереңдетуді, маман- кадрлармен ... ... ... ... аудандық атқару комитеті мен қалалық атқару ... ... 1958 жылы 25 ... ... ССР- нің ... (қалалық)
мемлекеттік мұрағат жөніндегі ереже шықты. Қазақ ССР- нің ... ... ... ... еңбекші депутаттар кеңесі атқару
комитетінің жанынан ССРО мемлекеттік мұрағат ... ... ... ... мен ... үшін ... ... ССР
мемлекеттік аудандық мұрағатының жұмысына аудандық еңбекші депутаттар
кеңесі атқару ... ... ... ... Аудандық мұрағаттың
методикалық және ұйымдастыру шаралары мен ... ... ... ССР ІІМ- нің ... ... жергілікті жерлерге – облыстық
еңбекші ... ... ... комитетінің ішкі істер мұрағат ... ... ... ... ... ... мұрағаттың
жұмысына еңбекші депутаттар кеңесі атқару комитетінің шешімдері ( Қазақ ССР
ІІМ мұрағат басқармасы мен ССРО ІІМ ... ... ... ... ... сүйенді. Аудандық (қалалық) мемлекеттік
мұрағаттың ... ... ... ... мен ... ... Мұрағат меңгерушісінің еңбекші депутаттар кеңесі атқару
комитеті сайланды. Аудандық (қалалық) мемлекеттік мұрағаттың ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
мұрағаты аудандық еңбекші ... ... ... ... немесе орынбасары жауап береді, оларға мөрлерін қоюы керек.
Аудандық (қалалық) мемлекеттік мұрағат( аудандық ... ... ... негізделген. Аудандық (қалалық) мемлекеттік мұрағатта болған
шаралар ( аудандық (қалалық) еңбекші депутаттар ... ... ... ... ... ... ... (қалалық) мемлекеттік
мұрағат мыналарды өз басшылығына алды: мекемеден, ... ... ... ... сол ... ... болуын, мұрағаттағы
құжаттардың сақталуын, оларды топтап, ретке келтіру мен ... ... ... мен ССРО ... өтінішіне сай,
оларға мұрағат анықтамасын беріп, құжаттың көшірмесін есептен шығаруды,
ғылыми экспертиза қорытындылары мен ... ... ... ... мерзімі біткен материалдар, экспертизаның дұрыстығын тексерген
қағаздар, мекеме, ұйымдарда, өндіріс орындарында сақталуға ... ... ... қорының құжаттық материалдарының ұрлануы мен заңсыз
жойып жіберуге ... ... ... ... ... ... (қалалық)
мұрағат мекемесіне Қазақстан КП мен ... ЛКЖО ... ... мен ... ... мекеме бөлімдерінен құжаттар
қабылданбайды /67/. 1958 ... 13 ... ССРО ... ... ... ... ... мұрағат қоры ( ғылыми және практикалық құжаттық
материалдарды ... ... ... мен сақтауды қамтамасыз ету
мақсатын құрды. ССРО мемлекеттік мұрағат қорына Кеңес мемлекетінің ... ... ... ие ... ... ... Атап ... өкімет ұйымы мен мемлекеттік басқару жүйесінің ережелері,
бұйрықтары, есебі, хаттамалары, жоспалары, техникалық ... мен ... ... ... және тағы басқалар. ССРО мемлекеттік
мұрағат қорының құжаттық материалдарын пайдаланумен олардың сақталуына ССРО
ІІМ ... ... ... ССРО ... орындарының қаулылары,
шешімдері мұрағат ... ... ... Сол ... ССРО ... құжаттық материалдары мен жекеленген ғалымдардың ғылым үшін
маңызы бар еңбектері мұрағат қорында үнемі сақталынады.
Соғыстан ... ... ... ... ... ісі біршама
дәрежеде жақсы денгейде жүргізілді. Мұрағат ... ... ... өз ... сақталуына, Ұлы Отан соғысы кезіндегі ... ... ... келтірілуіне басты себеп ( өкімет орындарының
қаулылары болды. Осы ... ... ... ... ... ... біршама тәртіп орнады. Бұл орайда, 1950 жылғы 1
наурыздағы министрліктер мен ... ... ... ... МТС- тарда мұрағат материалдарын ... ... ... мен ... алу ... қаулыны атауға болады. Жалпы, 1946-1960
жылдары республика бойынша жетістіктер ... Осы ... ... ... ... ... ... тағайындалып, жемісті
еңбектер атқарылды.
II. Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуы.
2.1. ... ... ... мемлекеттік бақылаудың орнауы.
Қазақстанда Кеңес өкіметі өз билігін орнатқан соң, атқару, заң шығару
органдарға өзіндік өзгерістер енгізу арқылы жаңа Кеңестік ... ... ... ... ... сол ... ... одағына енген әр
мемлекетті орталықтандыру мақсатында іске ... Осы ... ... ... ... ... бірі ( мемлекеттік мұрағаттық
қызметті қалыптастыруды шешу қажеттілігі. Осы мақсатта алғашқы ... ... 1 ... ... декрет өзінің тарихи маңыздылығын жоймады. ... ... ... толы ... Оның ... ... ... өзгеріске ұшырады. Осы декрет арқылы партия бүкіл құжаттық істерді
орталықтандырумен қатар, ... ... жете ... бөлді. Бұл
декретке сынмен қарау соңғы жылдары басталды. Оның ... ... М.Ж. ... өзінің арнайы зерттеуінде былай деп ... ... ... ... енген бұл декрет оның міндеттеріне әртүрлі
түсінік берді. (Орталықтандыру( түсінігін құнды ... ... ... деп емес, керісінше (басқаруды орталықтандыру( деп қабылданған.
Декретте мұрағаттық құжаттардың национализациялау туралы айтылмайды, ... ... ... күш салу ... іске асты (/68/. ... бұл ... ... істің заңды негізі болды.
1919 жылдың 31 наурыздағы,( мұрағаттық істі сақтау және жою( ... ... рет ... ... ... ... ... бастады. Оған
арнайы комиссия құрылды, оған мұрағат меңгерушілері енді.
Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында осы ... ... ... ... қадағаланды. Осылайша, алғаш рет мұрағаттық істегі
құжаттарды ... ... ... Бұл ... ... өзге ... тығыз байланыста жұмыс жасауға әкелді.
1919 жылы 29 маусымда Орыс зиялыларының мұрағаттарының жеке ... тиым ... ... ... Осы ... ... мұрағат қызметкерлері жеке қолдағы мұрағаттарды (композитор,
жазушы, қоғам қайраткерлерінің қолжазбалары( тартып алынды. ... ... ... ағартушылық Халық комиссариаты мүмкіндік
алды. Көптеген шығармашылықпен айналысатын зиялылар шекара асып ... ... ... ірі ... ... ... ... қатар
іс жүргізуде заңды бақылауды қолына алды.
1918-1919 жылдары мұрағаттық істің құрылуының және оның функциясын
анықтайтын декреттер ... ... ... тарихына қатысты мұрағаттық
құжаттар Орынбор, Омск, Ташкентте, Астраханда, отарлық Ресейдің тұсындағы
құжаттар ... ... ... партия органдары тікелей
белсенділік танытты. Осыған орай XIII- XIV ... ... ... ... ... өліміне қатысты күшейе түсті. ... ... ... ... ... ... саналатын партия
орталығы, тарихи зерттеулер үшін документальді база құру көзделді. ... ... ... және ... ... тарихына қатысты
ғылыми жұмыстарды жариялау туралы қаулы қабылданды.
Басмұрағат ВЦИК немесе ХКК- на ... ... ... ... ... ... конференциясында айтылды.
Басмұрағаттың қызметіне байланысты бұл конференцияда қарсы пікірлер пайда
болды. ... ... ... ... тарихшысы И.Л.Маяковский (Архив,
библиотека, музей ( атты баяндамасында, ... ... ... мұражай
қорларында да сақталуына жол беру керектігін ұсынды.
Партиялық тапсырманың мұрағат ... ... ... ... ақ ... Мұнда Басмұрағат партия органымен тығыз
байланыста болып, оның шешімдерін ... ... ... ... ұсынды.
М.И.Покровский: (Қазіргі таңда біз партияның талабына сай ... ... ... ... ... ... ... қажет, оларға
ғалымдарды жібермеуіміз керек, себебі – ол құжаттардың құндылығы 30 ... ... ... біз бүгінгі күн үшін қызмет етуіміз керек, ( ( деді
/69/. Бұл пікір революцияға дейінгі ... ... ... ... конференцияда талас болған тағы бір мәселе тарихи - ... ... ... қызметіне беру мәселесі болды. Осыған ... ... ... ... - ... құнды құжаттарды жариялау құқы
туралы қаулы ... ... ... ... ... ... ... көңіл бөлу тапсырылды. Осыған орай төмендегі декрет қабылданған
болатын:
Декрет СНК ... (Об ... ... для ... мартериалов по истории Октябрьской революции и истории
Российской Коммунистической ... ... 1920 ... ... ... ... и издания материалов,
относящихся к истории Октябрьской революции и ... ... ... при ... ... учреждается комиссия и 9 членов,
назначаемых Советом Комиссаров.
Комиссия избирает из своей ... ... в ... его ... и ... ... в обязанность собирать всякого рода
материалы, как ... так и ... ... ... в ст. I ... как в России, так и за границей,
организуя для хранения их и ... ими ... ... ... ... и ... учреждения, а также частные
лица, располагающие такими материалами, обязуются доставить их
в распоряжение названной ... ... в ... ... ... ... от учреждений и частных лиц,
обрашаясь к содействию соответственных властей.
Комиссии предоставляется ... в ... ... ... организовывать местные подкомиссии и бюро, а также
посылать во все ... и ... ... и в находящиеся в
федеральных отношениях с ней ... ... ... ... для ... ... ... управления архивным делом и ... Но для ... ... потребностей может иметь
свой собственный штат ... как из ... ... так и из ... ... ... ... Комиссаров
В.Ульянов ( Ленин )
Управляющий делами ... ... ... ... ... ... біте ... Басмұрағат өкіметке мұрағаттық мекемелерді
қайта құру туралы ұсыныс жасады. Оның ... ... ... ... ... ... Наркомпростың құзырынан ВЦИК- тің
қарамағына өту туралы жолдама хат ... ... ... ( ... ... комиссариаты мұрағат жұмысымен айналысуға мүмкіндігі
жоқ.
Біздің мұрағатта саяси маңызды құжаттар сақтаулы, бұл саяси қару, ... ... ... ... ... күрес жүргізуге көмек береді,
сондықтан мұрағатты ... ... ... ... ... ... ке беруді сұраймыз ( делінген мазмұндағы хаттан кейін Басмұрағат ... өтіп ... ... ... жылы 24 ... аудандық және қалалық мемлекеттік мұрағаттарды
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің жергілікті кеңес атқару ... мен ... ІІМ ... беру ... ... ... ІІМ ... және
қалалық бөлімдердің таратылуына байланысты сәйкес келетін мемлекеттік
мұрағаттардан ... ... ... ... ... және қалалық еңбекші депутаттар кеңесі атқару комитетіне жүктеді.
Оларға құжаттық материалдарды ... ... ... ... ... құжаттардың көшірмесі мен анықтамасын пайдалануға өтініш білдірген
азаматтар мен мекемелерге беретін болды. ... ... ... ... ... жөндеу жүргізіліп, оларға ... ... ... ... техникалық құралдармен қамтамасыз етуді,
құжаттарға ревизия мен систематикалық бақылау жүргізуді ... ... өз ... алды. Аудандық және қалалық, мемлекеттік мұрағатта
аудандық еңбекші ... ... ... ... ... ... ... аудандық және қалалық мұрағаттарына ұйымдық –
методикалық жетекшілік жасау Қазақ ССР ІІМ- не ... ... жылы 7 ... № 246 ССРО ... Кеңесі мен КПСС ОК- нің
қаулысы бойынша партия ұйымдарында министрлер мен ведомстволарда мұрағат
материалдарын ... ... және өте ... ... ... ескертті.
Бұл кемшіліктер Қазақ ССР мұрағатынан бой көрсетті. Мұрағат құжаттарының
кейбір мөлшері негізсіз ... ... мен ... ... ... пайдалануына мүмкіндік болмады. Содан бері Қазақ ССР-
нің біршама мұрағаттарына қазіргі таңда бұл құжаттарды ... ... ... ... ... да революцияға дейінгі, Қазан революциясы кезеңіндегі,
азамат ... мен одан ... ... ... ... біршама
бөлігі құпия сақталды.
Көптеген мұрағат мекемелерінде мұрағат құжаттарын зерттеу жұмысына
жіберуге қатаң бақылау ... Дәл ... ... үшін ... ... және ... ... құжаттары пайдаланылды. ... ... ... да ... ... ... кітапхана және ... ... ... ... мен жаңа ... көмегімен микрофильмдік құжаттар
шығарылмады. Министрлер мен ведомстволарда ... ... ... сирек кездесетін құжаттарды мұрағатқа жайғастыруды ... ... ... ірі мұрағат қорларын ретке келтірмеді, жарамсыз жерлерде
сақталынып, бұзылуға ұшыраған кейбір құжаттардың тозығы жетті, олар ... ... ... Мұрағат маман кадрларымен нашар толықтырылды. Мұнда
жұмыс істеуге басқа жұмыстардан ... ... ... ... ... ... ІІМ мұрағат ұйымдарында рұқсатсыз мұрағат материалдарын
макулатураға өткізіп ... ... да ... ССР ... ... мен ... Компартиясы Орталық Комитеті
Кеңес мұрағаттары мен революцияға дейінгі мұрағатта материалдарды пайдалану
мен ретке келтіруді ... ... ... шығарды. Осы қаулының
негізінде 1956 жылы 7 ақпандағы № 246 ССРО ... ... мен ... ... ... ... мен министрліктер мен ведомстводағы
мұрағат материалдарын ... ... ( ... ... мен ... асыруды қолға алмақ болды. 1956-1957 жылдары облыстық, қалалық,
аудандық еңбекші депутаттар кеңесі атқару комитетінде мұрағат ... ... ... маманданған кадрлармен қамтамасыз етуді,
құжаттық ... ... ... мүмкіндік жасауды Қазақ ССР
Министрліктері мен ведомствосына міндеттеді. Революцияға дейінгі мұрағат
материалдарын публикациялап, сол ... ... ... материалдары мен
мұрағат құжаттарын осы кезеңге дейінгі құпияланып жатқан Кеңес мемлекетінің
құжаттарын жариялауды ... ССР ІІМ- не ... Осы ... ... отырып, құжаттарды ашық түрде басып, публикациялап, ғылыми мақсаттарға
пайдалануға рұқсат етіліп, Партия, ... ... ... ... ... және ... мәні бар құжаттардың мазмұнын шығарған
мекеменің атын ... ... ... ... ... өкімет орындарының мұрағат ісі ... ... 1957 жылы 12 ... ... ССР ... Кеңесінің
республиканың Орталық мемлекеттік мұрағатының және ... ... ... ... беру ... ... қабылданды. Ол қаулы
бойынша Орталық мемлекеттік ... ... ... Қазақ ССР
социалистік құрылыс мұрағаты, Қазақ ССР ... ... ... ... ССР ... ... ... құжаттары мұрағаты
республиканың бір мемлекеттік ... ... ( ... ССР Орталық
мемлекеттік мұрағаты ( деп аталынды. Алматы облысының мемлекеттік мұрағаты
мен Алматы қаласының мемлекеттік мұрағаты ... ( ... ... ... ( деп ... Және ... ... жұмыстары 1957 жылы 20 қазанға дейін аяқтау Қазақ ССР ІІМ-
не ... Осы ... ... 1943 ... 27 ... № 25 ( ... ... мемлекеттік кинофотофоно құжаттары мұрағатын ұйымдастыру
( туралы Қазақ ССР ХКК- нің шығарған қаулысының күші ... тиіс ... ... Орталық мемлекеттік мұрағатынан бастап республикалық,
облыстық, аудандық мұрағат ұйымдарын басқару мен ... ... ... ... министрлер кеңесінің құзырында болды. Бұл жүйе содай- ақ
вертикалды ... іске ... және ... - әміршіл жүйенің бір саласы
болды.
Мұрағат ұйымдары, оны басқару ... оған ... ... ... ... бойынша ғана іске асырылып отырды. Орталықтың Одақтық
Министрлер Кеңесінің ... ... мен ... мүлтіксіз орындалуы тиіс
болды. Республикалық, облыстық және аудандық мұрағат ... ... ... ... ... мекемелерінің шешімдерін
қадағалап, оны іске асырып отыруға міндетті болды. Өз кезегінде аудандық
мекемелер ... ... ... ... ал ... Одақтық басқару ұйымдарына есеп беріп отырды. Мұнын барлығы
мемлекеттік бақылаудың қатаң түрде жүргендігін көрсетеді. Бұл ... ... ... ... ... ... да күшейе түсті.
Жоғарыда аталған атқарушы органдары КПСС Орталық Комитеттің ... ... бас ... ... ... ... болды.
Кеңес дәуіріндегі мұрағатты басқару және оның ... асуы ... ... ... ұйымдарының құзырында
жүзеге асып ... ... ... ... құжаттарға
ерекше көңіл бөлінді.
2. Мұрағат ісі 1960-1980 жылдарда: ... ... жылы 6 ... ... ССР ... ... жанындағы мұрағат
басқармасы жөніндегі ереже шығарылды. Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы
мұрағат басқармасы Қазақ ССР ... ... 1960 ... 17 ... 548 ... ... ... ССР- дегі мұрағат қағаздарына ғылыми және
ұйымдастырушылық методикалық басшылық жасау мақсатында құрылды. Қазақ ... ... ... мұрағат басқармасының Қазақ ССР Орталық
мұрағатында ... ... ... ... мемлекеттік мұрағат қорының
құжаттарына да талдау жүргізілді. ... ... ... ССР ... ... ... ... негізгі міндеттері мыналар:
а) республиканың мұрағаттарында сақтаулы тұрған ССРО Мемлекеттік
мұрағат қорының құжаттарының дұрыс ... ... ... мұрағат ісінің теориялық және ... ... ... отыру;
б) ССРО Мемлекеттік мұрағат қорындағы құжаттарды халық шаруашылығы,
ғылым мен мәдениеттің дамуы жағдайында дұрыс қолдануын қамтамасыз ету;
в) ... ... ... ... ... ... облыстағы, республикадағы, шет елдердегі озық тәжірибемен ... - ... ... ССР ... ... ... ... басқармасы өзіне
жүктелген міндеттерге сәйкес: Қазақ ССР басқармаларымен министрліктерінің
мұрағаттарына, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... мұрағат бөлімшелеріне ұйымдастырушылық-
методикалық ғылыми басшылық жасап ... ССРО ... ... ... ... принциптерін республикадағы барлық мұрағаттардағы
материалдардың құрамы мен ... ... ... ... ... тағы ... да жұмыстарды шешеді, шетелге жіберетін
немесе алатын құжаттарды толтыру, реттеу ... ... ... ... мен ... ... мұрағат материалдарының
сақталуымен осы құжаттардың сақталуына бақылау жасап ... ... ... сақтау, толтыру, басқа даналарын түсіріп алу,
шоғырландыру тәртібі ... ... ... мен нұсқаулар шығарып
оны таратып отырады. Қаулыларға сәйкес Қазақ ССР ... ... ... ... ... ... есептерін жүргізеді,
сондай- ақ каталог жүргізу ісіне басшылық жасайды. Мұрағат жұмыскерлерінің
іс тәжірибесінде ... ... ... ... ... қалпына
келтіру, құжаттарды жинақтау мен көбейту жұмыстарында озық іс тәжірибелерді
насихаттап, қазіргі заманғы ғылым мен техниканы кеңінен ... ... ... ... ... мекемелерінің ғылыми, ұйымды
методикалық жұмыстарын ... ... ... ... алуда
олардың маманданған, тәжірибелі жұмысшылар болуын қадағалап, ... ... ... ... ... ... отыруларына
жағдай жасап, курстар мен семинарларда оқытуды ұйымдастырады. Қазақ ССР
мұрағат ... ... ... ... ... ... мекемелер мен
кәсіпорындардың категорияларын анықтау, сондай-ақ ... ССР ... ... ... ... қабылдаумен сақтауға тиісті
құжаттардың құрамын анықтауға;
ә) жекелеген ... ... ... ... ... қысқартады;
б) мұрағаттардағы құжаттардың дұрыс сақталуы қалай қамтамасыз етіліп
жатқандығын тексеруге, істі жүргізуге нұсқау ... ... ... істерін тексеруге комиссия ұйымдастыруға және археография
мен мұрағат істерінің теориялық, ... ... ... ... ... ... ... техникалық хабарламалар
жасауға, бюллетендер шығаруға, ... оқу ... мен ... ... ... ... берілді.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы мұрағат басқармасын ... ... Бұл ... ... ... және оның орынбасарын
Қазақ ССР ... ... ... ... адам мұрағат
басқармасының барлық ісіне басшылық көрсете жүріп, бұйрықтар мен ... ... ... ССР ... ... ... мен ережелерінің
орындалуын бақылап отырады, мұрағат жөнінде, оның бөлімдері ... ... ... ССР ... ... жанындағы мұрағат
басқармасының жанынан мынандай ұйымдар мен ... ... ... ... ... және ... ... істерін қарайтын Ғлыми Кеңес,
ССРО мемлекеттік мұрағатының қорындағы мұрағат ... әрі ... ... ... тиісті деп табылған құжаттарды анықтау үшін
эксперттік тексеру комиссиясының құрамын ... ... ... Қазақ
ССР Министрлер Кеңесі жанындағы мұрағат ... ... ... ССР ... ... ... Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы
мұрағат басқармасының Қазақ ССР Гербі бейнеленген және өз аты ... ... ... ... ... бар ... ССР ... Кеңесінің 1961 жылы 18 желтоқсанда (Қазақ ССР
мұрағат істерін жақсарту шаралары ( ... ... ... Қазақ ССР
Министрлер Кеңесі республикадағы мұрағат істерін жандандыру мақсатында:
Қазақ ССР ... ... ... ... басқармасын республикадағы
мұрағат істерін тәртіпке келтіруді, жандандыруды, ... және ... ... ... 1962 жылы ... ... ... Балқаш, Жезқазған,
Теміртау, Арал, Ленгір, Ақтау және тағы басқа ... ... ... ... 1963 жылы ... ... ... Рудный тұрақты мұрағат құжаттары
бар қалалық мемлекеттік мұрағаттар құруды міндеттейді.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі мұрағат басқармасы ... ... - ... ... ... Қазақстанның мұрағат бөлімінің
шоғырланған лабораториялық ... ... ... ... ... ... ... арқылы көбейтетін өлкелік лаборатория ашып беруді
міндетіне алды.
Қазақ ССР ... ... ... ... Ақтөбе, Жамбыл
қалаларында 1962 жылдың 1 маусымына дейін облыстық мұрағат ... ... ... ... ... мен ... облыстық атқару
комитеттеріне Павлодар мен Қарағандыда салынып жатқан құжат ... ... ... ... ... ССР ... ... облыстық, қалалық, аудандық атқару комитеттеріне ... ... ... ... ... мен мұрағатта
мамандандырылған кадрлардың жұмыс ... ... ... ... ... режимдерінің орындалуын қадағалайды /75/.
1962 жылы 26 шілдеде Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің Батыс ... ... ... облыстық мемлекеттік мұрағат базасының негізінде,
өлкелік мемлекеттік мұрағат базасының ... ... ... ... ... шешім қабылдады. Қазақ ССР Министрлер Кеңесі
жанындағы мұрағат басқармасына Батыс және Оңтүстік ... ... ... ... ... өлкелік мемлекеттік мұрағат
ұйымдастыруға рұқсат етті және ... ССР ... ... қорының есебінен
бес сом ақы төлеп, қызметкерлердің санын 9 ... ... ... ... ... ... керек-жарақпен мұрағат басқармасы
қамтамасыз ететін болды /76/.
19620 жылы 24 ... ... ССР ... ... мұрағат ісінің
жүргізілуінің 250 жылдық тойына ... 1500 ... ... ... ... ... ... беруді ұйғарды, көрсетілген ақша
мұрағат басқармасының үнемделген есеп қорынан алынып отырды. Қазақ ... ... ... ... ... ... соңғы жылдары
біршама жұмыстар жүргізе отырып, әлі де мұрағат ісінде әсіресе, ... ... ... ... ... кемшіліктер бар
екенін көрсетті. Республиканың көптеген ... ... ... ... сай ... құжатты материалдарды дұрыс сақтай
алмады. Қазақ ССР Министрлер ... ... ... ... ... жергілікті жерлердегі мұрағат ... ... ... сол ... ... көптеген ведомстволық мұрағаттары
ерекше көңіл бөлуді қажет ... ... ... ... ... ... ... бейберекет жүргізілді, дұрыс
ұйымдастырылмады. Ауыл шаруашылығы министрлігі жүйесі мен ... ССР ... ... орта ... беру ... ... ... азаматтық
әуе флоты басқармасында, Қазақ ССР Ғылым Академиясының бірқатар ғылыми
зерттеу институттарындағы ... ... ... ... Гурьев, Ақтөбе және тағы басқа бірқатар аудандарда, мекемелерде,
ұйымдарда, ... ... ... ... ... ... материалдары бар. Әсіресе, республикада сақтауға ... ... ... көп ... Телеорталықтардағы кино
құжаттардың сақталуы мен есебі дұрыс жүргізілмей отыр. ... ... ... істерін жүргізуде қазіргі ... ... өз ... ... ... Бірқатар министрліктер мен
ведомстволар өлкелік атқару комитеттері, облыстық және көптеген ... ... ... ... ... КП ОК- нің және ... ССР
Министрлер Кеңесінің 1956 жылғы 19 шілдедегі қаулысы мен ... ... ... 1961 ... 18 ... ... орындалуын
қадағалайды. Республика бойынша ғылыми зерттеу методикалық жұмысы дұрыс
жолға қойылмады. Құжаттық материалдарды сақтау мен ... ... ... насихатталынбады. Сонымен бірге Қазақ ССР ... ... ... ... ... ... Көптеген
облыстық және өлкелік орталықтарда мемлекеттік мұрағат мекемесі талапқа сай
емес. Алматы, Ақтөбе, Қарағандыдағы мұрағат үйлерінің ... өте ... СССР ... ... 1963 ... 25 ... ССРО- дағы мұрағат істерін жақсарту жөніндегі ( қаулысына сәйкес,
жоғарыда аталып өткен қателіктерді ... ... ... ... ... қоюда
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі:
I. Қазақ ССР Министрліктері мен ... ... ... ... ... ... кеңесін, сондай-ақ
кәсіпорындар мен мекеме, ұйымдарды 1964-1965 ... ... ... ... ... мерзімі біткен құжаттарды шартты
түрде мемлекеттік мұрағаттарға өткізу ісін аяқтауды;
ә) ... ... ... ... ... ... ... мұрағаттарды, құжаттарды сақтауға қолайлы орындармен
қамтамасыз етуді;
в) іс-қағаздарын жүргізуде қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... ... жете жақсартудың
перспективалары жоспарын жасауды қаулы етеді /77/.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 1966 жылғы 11 қаңтардағы ( ... ... ... одан әрі ... ( ... ... ... Қазақ ССР
Министрлер Кеңесі республиканың ведомстволарындағы, ... ... ... ... игі істер жүргізілді.
Күнделікті іс-қағаздарын ... ... ... ... мекемелердің
қатарында төмендегі ведомстволық мұрағаттар тізімін атауға болады.
Қазақ ССР ... ... ... ССР тұрмыс қажетін өтеу
министрлігі, Қазақ ССР ... ... ... қазақ
теміржол басқармасы, республиканың жоғарғы соты және тағы ... ... ... ... ... ... ... қадағалау,
бақылау күшейтілді. Олардың іс-қағаздарын жүргізумен мұрағат ... ... ... ... ... ... де, ... ССР
Министрлер Кеңесі көптеген министрліктер мен ... ... ... ... мәдениет пен өнер мекемелері, техникалық
мамандар даярлайтын мекемелер № 96 қаулыға сәйкес ... ... ... Мұның
өзі Қазақстан Республикасының өнері мен мәдениетінің, ғылымының тарихына
байланысты көптеген құнды материалдармен құжаттардың құрып ... ... ... ... ... әлі де ... баяу жұмыс істеп, мұрағат
істерін дұрыс жүргізуді ведомстволар мен ... ... ... ... жеткілікті еңбектенбей отыр деген қорытынды шығаруға болады.
Облыстық кеңестердің ... ... ... мекемелерінің жұмысына
жеткілікті көңіл бөлінбеді. Қарағанды облыстық ... ... ... ... ... ... құрылысы өте баяу жүргізілді. Осыған
байланысты Қазақ ССР Министрлер Кеңесі:
1. Осы ... ... ... ... ... ... мұрағат басқармасы қызметкерлерінің
есебін тыңдауды;
2. Қазақ ССР Министрліктері мен ведомстволары 1966 ... ... ... ... ... мұрағатқа өткізілетін
материалдарды реттеп, іріктеп, іс-қағаздарды жүргізуді
қалпына келтіруді;
3. ... ССР ... ... ... ... ... жыл ... Шымкент, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Гурьев,
Қарағанды, Көкшетау, ... ... ... ... ... ... қабылдауды қамтамасыз
етуді;
4. Қазақ ССР құрылыс министрлігіне Орталық мемлекеттік мұрағат
үйінің Алматы қаласындағы ... ... ... жүргізуді
тапсыруды;
5. Облыстық еңбекші депутаттар кеңесі ... ... ... мен ... ... облыс
көлемінде барлық жерлерде мұрағат заттарын орналастыруға
қолайлы орындармен қамтамасыз етуді;
6. ... ССР ... ... ... ... ... жылы ... ССР өнеркәсіп орындарындағы министрліктер
мен ведомстволардың мұрағаттарында мұрағат істері жөнінде ... ... ... ... ... қаулы етті /78/.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің Қазақ ССР өнеркәсіп орындары мен
мекемелерде мұрағат ... ... ... ... 1969 жылы 28 қарашада
қаулы шықты. Республикадағы мекемелер мен кәсіпорындарда, ведомстволар ... ... ... ... ... ... пен ... енгізу
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі мұрағат құжаттарын жүргізуде ... ... оны 1970 ... 1 ... ... ... басшылыққа алды.
Министрліктер мен ведомстволарды облыстық еңбекші депутаттар кеңесі атқару
комитетінің міндетіне ... ... ... ... оларды арзандату
мақсатында шаралар жүргізді, көбейту, көшірмесін жасау жұмыстарын кеңінен
пайдалануды, іс жүргізуде ... ... ... ... кәсіптік деңгейін өсіп отырудың белгілі жүйесін жасады.
Министрліктер мен ведомстволарда істі ... ... ... ... ... жерлерде басшылардың орынбасарларына тапсырды, және облыстық
кеңестердің атқару комитеттеріндегі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік комитеті 1970 жылдың 1
қаңтарына дейін есепке тіреуді, журналдар мен Қазақ ССР ... ... ... ... ... бірдей формасын жасауды, іс-
қағаздарға нұсқау дайындауды көздеді.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы мұрағат басқармасы 1969 ... ... ... ... ... ... ... есепке алып,
тікеу журналдар мен карточкаларының ... ... ... ... 1970 жылы 5 тамызда Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің ... ... ... ... типтік құрылым жасауға қосымша
енгізу жөнінде жарлығы шықты. ССРО Министрлер ... ... ... ... ... ... белгілеу комитетінің шешіміне байланысты Қазақ
ССР ... ... ... ... ... іс - ... ... құрылымға көшуді министерстволарда, ведомостволар мен
кооперативтік, қоғамдық ұйымдар мен Қазақ ССР ... ... ... 28 ... № 660 ... байланысты мемлекеттік ... ... ... ... қайта бастауға келісті.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы
мұрағат басқармасын ... ССР ... ... жанындағы Басмұрағат
басқармасы етіп қайта ... ... ... ... 1972 ... ... бұл қаулы бойынша Қазақ ССР Министрлер Кеңесі ... ... ... ССР ... ... жанындағы Басмұрағат басқармасы
етіп, құрылымы мен аппараттың сонымен ... ... ... ... ... ... ССР Министрлер Кеңесі 1973 жылғы 3 қыркүйекте құжаттарды
ұйымдастырып таратуда мемлекеттік ... көшу ... ... қарады. Қазақ ССР Министрліктері мен ведомстволарына, облыстық
атқару комитеттеріне: 1975 ... 1 ... ... ... ... мемлекеттік стандартқа көшуді жүзеге асыруды / ГОСТ
6. 38-72, ГОСТ 6. 39-72 / көрсетілген стандартты әуелі ... ... ... және ... қалалық атқару ... ... ... ... соң ... қарайтын
мекемелер мен ұйымдарға, шағын кәсіп орындарға енгізгенді дұрыс деп тапты
/80/. Қазақ ССР ... ... ( ... құжаттар,
кинофотоқұжаттар мен таспаға ... ... ... ССР Орталық
мемлекеттік мұрағатын құру ( ... 1974 жылы 7 ... ... ... құжаттық кинофильмдерді, телефильм, суретке түсірген,
таспаға ... ... ... ... ... ... ... ССР Министрлер Кеңесі ... ... ... ... ... ССР ... комитеті мен Қазақ ССР Финанс
министрлігімен келісе отырып, өз ... ... ССР ... және кинофотоқұжаттары мен таспаға жазылып алынған құжаттардың
Орталық мемлекеттік мұрағатын құру туралы ... ... ... ... ... ... ... басқармасы аппаратты жабдықтауға
жылына 17 мың сом, II-жарты ... 8,5 мың сом және ... 0,5 мың сом ... ... ССР ... ... 1978 жылғы 6 қаңтардағы № 9 қаулысына
қосымша Қазақ ССР ... ... ... Басмұрағат басқармасының
орталық аппаратының құрамы:
← ұйымдастыру бөлімі,
← методикалық және ғылыми зерттеу бөлімі,
← ведомстволық мұрағаттар мен іс- ... ... ... ... ... түрде пайдалану және бағдарлау бөлімі,
← жоспарлау финанс бөлімі,
... ... ... ... ССР ... ... 1979 жылы 28 ақпанда республикалық
мұрағаттар мен іс - ... ... ... ... ... ... ... шешіміне сәйкес Қазақ ССР- нің қоғамдық ұйымдары мен
кәсіпорындарда, мекемелерде, жергілікті халық депутаттар ... ... ... мен ... ... арасында 1979
жылдың 1 наурызынан 1 қыркүйегіне дейін республикалық байқау өткізу арқылы
унифицировалық ... ... іс ... ... ... дұрыс
жолға қойылуын жақсарту мақсатында 14 адамнан тұратын ... ... ... ССРО ... Кеңесінің мемлекеттік мұрағат қоры
жөніндегі ... мен ССРО ... ... ... ... ережесін бекіту туралы 1980 жылы 4 сәуірде ССРО Министрлер
Кеңесі қаулы етті. ... ... ССРО ... мұрағат қорлары
ережелері мен ССРО Министрлер Кеңесі жанындағы Басмұрағат ... ... ... ... ... мен кооперативтерден басқа да
қоғамдық ұйымдардың ССРО Мемлекеттік мұрағат қорына тапсырылған құжатта
ССРО ... қоры ... ... ... ... ... ССРО Министрлер Кеңесі жанындағы мұрағат басқармасына, одақтас
автономиялы республикалар министрлер кеңесіне жергілікті халық ... ... ... ССРО ... мұрағат қорларындағы құжаттардың
дұрыс сақталуына бақылау қойып, жаңа ... ... ... ... ... мен ведомстволарды ведомстволық мұрағаттарды, арнайы
мұрағат үйірмелерімен, ... - ... және ... ... ... іс - ... жүргізу ісін жақсартуға бағыт алды.
Ведомстволық мұрағаттарды ұйымдастыру методикалық ... және іс ... ... ... ... ... ... шеберлігін
көтеруді дұрыс жолға қоюды ұйымдастыру Басмұрағат басқармасының міндетіне
алынды /82/.
1980 жылы 4 сәуірде ССРО ... ... қоры ... ... Осы ... ... ... ССРО мемлекеттік мұрағат
қорындағы құжаттарды бір орталыққа шоғырландыра отырып, есептеу, ... ... ... ... ... ССРО ... ... құжаттарды біздің Отанымыздың көптеген ғасырларға келетін тарихы
жазылған. Бұл құжаттарды В.И.Лениннің басшылығымен ... Ұлы ... ... ... елінің құрылуы мен ССРО социалистік ... ... ... бар. ССРО ... ... ... ... халқының жалпы халықтық байланысы болып табылады. Бұл құжаттарды
сақтаудың қатаң ережелерінің сақталуы, осы ... ... ... ... ... ... Осы ... негізінде құрылған ... ... қоры – ... ... ... халық шаруашылық,
ғылыми, мәдени- әлеументтік және тарихи маңызы бар құжаттардың жиынтығынан
тұрады.
ССРО Мемлекеттік ... қоры - ССРО ... ... ... басқармасына қарайды. ССРО Мемлекеттік мұрағат қорындағы аса
маңызды құжаттардың көшірмелері жасалынып, маңызды құжаттар ... ССРО ... ... қорындағы құжаттардың түп негізі мен
көшірмелердің бәрі де ережеге ... ... ... ... ... ... ССРО мұрағатының басты міндеті. 1980 жылы 15 тамызда
ССРО Министрлер ... 1980 ... 4 ... № 274 ССРО ... қоры ... ... ... ... ... ... Қазақ ССР
Министрлер Кеңесі қаулы шығарды. Қазақ ССР ... ... ... ... мен Қазақ ССР Орталық мемлекеттік мұрағаттар жүйесі
жөнінде ереже шығарылды. Ереже бойынша құжаттардың ... ... ... мен басқа қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып, саяси-
тәрбие, ... ... ... ... ... ... ... материалдық техникалық базамен қамтамасыз
ету тапсырылды. Ведомстволық мұрағатқа іс-қағаздарын ... ... ... ... аяқтау, құжаттарды құндылығына қарай жіктеп,
мемлекеттік сақтауға өткізуді міндеттеді /84/.
Қазақ ССР Мемлекеттік киноматографиялық ... ... ... ... мен ... комитетіне, Қазақ ССР Мемлекеттік
баспа, полиграфия, кітап саудасы істері жөніндегі комитетіне және Қазақ ССР
Министрлер Кеңесі жанындағы ... ... ... ... ... ... сақтауға өткізуге әзірлеу жұмысын
күшейту тапсырылды. Қазақ ССР Министрлер Кеңесі ... ... - ... ... ... ... органы болып
табылады. Қазақ ССР мұрағат басқармасы Қазақ ССР ... ... мен ... ... ... басқармасына қарайды. Қазақ ССР Министрлер
Кеңесі жанындағы Басмұрағат басқармасы ССРО мемлекеттік мұрағат ... ССР ... және ... ... ... жағдайы мен одан әрі оның жүзеге асырылуына жауапты. Қазақ ... ... ... ... ... ... құжаттық
ескерткіштердің сақталуын қамтамасыз ететін бірден бір арнаулы орган болып
табылады /85/.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы Басмұрағат басқармасының ... ССРО ... ... ... ... дұрыс сақталуын қамтамасыз
ету, мемлекеттік мұрағаттар мен олардың ... ... ... ССРО ... ... қоры ережеге сәйкес
сақталуын қамтамасыз ... ... және ... ... ... ... мен ... мемлекеттік мұрағаттардың басқарылуын қамтамасыз ету;
( Қазақ ССР мұрағат мекемелерінде практикалық істердің ғылыми-техникалық
жетістіктерге жетуін, ... ... ... ... археографияда
құжаттардыжүргізуде мұрағат істерін ... ... ... ... ... алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік мұрағат істерін жүргізудің озық
тәжірибелерін республиканың мұрағат істерін жүргізуге ... ... ... ... ойымды жинақтап айтатын болсам, Қазақ ССР Министрлер Кеңесі
жанындағы ... ... ... ... ... ... ССР мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттарында ... ... және ... мен оның филиалдарындағы, сондай-ақ кітапханалар
мен мұражайлардағы құжаттардың мемлекеттік сақталымға өту ... ... ... ... ... ... ... ал
1980 жылы 4 сәуірден бастап тікелей өкіметке бағынды. 1960-1980 жылдардағы
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінде ... ... ... ... ... ... ережелеріне бағынса, ал қазір республиканың өз алдына егемендік алуына
байланысты республика өзі қабылдаған қаулылар мен ... ... ... ... кезеңіндегі мұрағат ісіндегі өзгерістер.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алумен қатар, өз тарихының өткеніне де
сын көзбен қарауға ... ... ... ... ... және ... ада зерттеулердің арттары ... ... ... қорлары ашылып, өз зерттеушілерін тапты. Жеке
бір мәселелер ... ... ... ... жаңа толқындағы
зерттеу мекемелері қалыптасу үстінде. Бұл ... ... ... ... ... ... болып табылады.Ұлттық мұрағат
қоры еліміздің мәдени өмірінің жан-жақты және көп қырлығын, жаңа ... ... ... ... ... ... деректермен толықтырылды. Қазіргі таңда 16 миллионға
жуық ресми құжаттар, дыбыстық-бейнелік және ғылыми-техникалық ... ... ... жазушылар, мәдениет пен ... ... ... топтары өкілдерінің жеке мұрағаттары мен
коллекциялары бар. Бұл ( ... ... ... ... орны ... саласының дамуының көрінісі.
1996 жылы елдің мемлекеттік басқару жүйесін ... ... ... Министрлер Кабинеті жанындағы мұрағаттар мен
құжаттардың Бас ... ... оның ... және ... жөніндегі
міндеткерліктері Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатына
жүктелді. 1998 жылдың 24 қарашасында Республиканың терминкомы ( ... ... ( ... ( ... ... ... шығарды. Қазақ мұрағатының
негізін Бөкейхан 1794 жылы қалаған. Тіпті Исатай батырдың жеке ... ... ... ... ... ... заң қабылданбай, тек 1998
жылы 22 желтоқсанда Республика ( Ұлттық мұрағат қоры және ... ... заң ... /86/. Бұл ... ... ... мен құжаттарды
басқарудың арнайы мемлекеттік органдар жүйесі қалыптастырылды. Онда, Ұлттық
мұрағат қорының құжаттарын ... ... мен ... ... ... ісін мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық
қатынастарды реттейді деп ... ... ... ... ... ... реттеу, қорды сақтау, пайдалану, басқару ... ... ... күші бар ... ... түрде көрсетілген. Еліміздегі
мұрағат ісі дәл осы заң ... ... ... ... да біз ... ... ... тарауы бойынша қысқаша сипаттама беруді дұрыс деп
есептейміз.
Бұл заңның құрылымы 7-тараудан, 27-баптан тұрады. 1-тарауы ( ... ( деп ... ... осы ... ... ... ... мұрағат қоры мен мұрағат ісі және Қазақстан ... ... қоры және ... туралы заңдары көрсетілген. 2- тарауы (
Ұлттық мұрағат қорында ( ... ... ... ... ... ... қалыптастыру негіздері, толықтыру көздері, мұрағаттарды, мұрағат
қорлары мен коллекцияларын Ұлттық ... ... ... ... ... мен ... көздерін белгілеу тәртібі, Ұлттық мұрағат
қорының құжаттарын меншіктеу құқықтарына ... беру мен ... ... тұлғалар қайта құрылған не таратылған жағдайда мұрағат ... ... ... 3-тарауы ( Ұлттық мұрағат ... ... ... ... ... ... ... ету, тұрақты сақтауға беру ( деп аталады. Онда, Ұлттық мұрағат
қоры ... ... ... ... Ұлттық мұрағат қоры
құжаттарының құрамы мен мазмұны және оны ... ... ... ... ( ... ... ... қорының құжаттарын сақтау, Ұлттық
мұрағат қоры құжаттарының ... ... ету, ... ... ... тұрақты сақтауға беру туралы ... ( ... ... ... құжаттарын пайдалану ( деп аталады.
Онда, Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын пайдалану тәртібі, Ұлттық ... ... ... жеке және ... ... құқықтары мен
мүдделеріне кепілдіктер, Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын пайдаланудағы
шектеулер, Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... (Мұрағат ісін мемлекеттік реттеу мен
басқару( деп аталады. Онда, мұрағат ісін мемлекеттік ... ... ... басқару, Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісін басқару мен
жүргізу органдарының жүйесі, мұрағат ісін ... мен ... ... және ... ... ... ету, Қазақстан
Республикасының арнаулы мемлекеттік мұрағаттары туралы қарастырылады. 6-
тарауы ( Халақаралық ынтымақтастық ( деп ... ... ... мен ... ... ... ... мен
азматтығы жоқ адамдардың мұрағатты пайдалану құқығы, Ұлттық мұрағат қорының
құжаттарын ... ... тыс ... ... ... ... ... (Қорытынды ережелер( деп аталады. Онда,
Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры және ... ... ... үшін ... яғни ... ісі жөніндегі заңдарды
бұзуға кінәлі болған жеке және ... ... ... ... ... ... болады.
Қазақстан Республикасы үкіметінің 1999 жылы 7 ...... ... ... Республикасының Мәдениет министрлігінің құжаттар
мен мұрағаттарды басқару ... ... /87/. Бұл ... ... ... мәселелер қаралды. Онда, ( Жалпы ережелер ( бойынша
Қазақстан ... ... ... және ... ... ... мен құжаттаманы басқару жөніндегі комитеті (бұдан
әрі – Комитет) Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және ... ... ... ... мұрағат ісі және құжаттама саласында
арнаулы атқарушы және бақылау функцияларын дербес ... ... ... ... ... ... өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және
заңдарын, Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де ... ... ... ақ осы ... ... ... ... қатар комитет
мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық құқықтық нысанасындағы заңды тұлға
болып табылады, өз атауы ... ... ... мөрі мен ... ... ... ... сондай- ақ заңдарға сәйкес банктерде
шоттары болады. Комитет өз құзретіндегі ... ... ... ... ... қабылдайды, олар Төрағаның бұйрығымен
ресімделеді. Оның құрымылын ҚР- ның ... ... ал ... ... санын Министрлік белгілейді. Комитеттің қызметі тек республикалық
бюджеттен қаржыландырылады, комитетке оның ... ... ... ... ... ... ... шарттық
қатынастарға түсуге тыйым салынады. Егер Комитетке заң актілерімен табыс
әкелетін қызметі жүзеге асыруға құқық ... ... онда ... ... ... ... ... жіберіледі. Осы Ереже Комитеттің
құрылтай құжаты болып табылады.
Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары және ... ... ... ... ... табылады:
1. мұрағат ісі және құжаттардың түзілуіне бірыңғай мемлекеттік
саясатты қамтамасыз ету;
2. ... ... ... ... ... сақталуын, одан әрі қалыптасуын ... ... ... ... Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын
қалыптастыру, сақталуы мен пайдалануын ұйымдастыру;
4. ... ... ... ... қорының құжаттарын
сақтауды, жинақтауды, есепке ... ... ... ... ... мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, мұрағат ісін
және мемлекеттік іс жүргізу ... ... және ... ... ... мұрағат ісі саласындағы заңдарының
сақталуын бақылау.
Комитет ... ... ... ... ... тәртіптер
бойынша мынандай функцияларды жүзеге асырады:
1. мұрағат ісі және құжаттама жөніндегі нормативтік құқықтық
актілердің жобалары ... ... ... ... ... ісін ... және құжаттаманы жүргізудің мемлекеттік
бағдарламасының жобаларын әзірлейді және іске ... ... ... ... ... бойынша ақпарат жүйесі мен
деректер банкін құру және ... ... ... ... ... ... қорлары мен
коллекциялардың құндылығына ғылыми және ... ... ... ... ... ... ... құрамына енгізілуге тиіс мемлекеттік
органдар мен өзге де ... ... ақ жеке ... айқындайды, құжаттардың сақтау мерзімін көрсетіп,
бірыңғай үлгілік тізбесін әзірлейді және бекітеді;
5. мемлекеттік мұрағаттардағы Ұлттық мұрағат қорының ... ... ... ... және ... ... ... келіседі, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... мен ... ... құжаттарын, анықтамалық-ақпараттық әдебиетті басып
шығаруды ұйымдастырады;
6. мемлекеттік мұрағаттарды техникамен жарақаттандыру, мұрағаттық
технологияларды, оның ... ... ... ... ... жүйесі мен енгізу
саласындағы саясатты айқындайды;
7. Тәуелсіз Мемлекеттер Достығына қатысушы мемлекеттердің және
басқа да шетелдердің мұрағат ... ... ... іс- қимыл жасайды;
8. ҚР-ның заңдарымен жүктелген өзге де функцияларды ... ... ... ... іске асыру және өз функцияларын
жүзеге асыру мақсатында белгіленген ... ... ... ... ... жеке және ... ... мұрағат ісін және іс-
қағаздарын жүргізу жөніндегі нормативтік құқықтық ... ... ақ ... ... Ұлттық мұрағат
қорының құжаттары мен тарих пен ... ... ... мен ... мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
2. мұрағат ісімен іс жүргізу ... ... ... өз ... мен ... ... мұрағат ісі
саласындағы ынтымақтастық туралы келіссөздер жүзуге қатысу;
3. өз құзретінің шегінде ... ... ... ... жасау;
4. ҚР- ның заңдарында көзделегн өзге де құқықтарды жүзеге асыру.
Комитеттің қызметін ұйымдастыру: а) комитетті ҚР ... ... ... ... ... ... ҚР- ның ... қызметке
тағайындайтын және қызметтен босататын Төраға басқарады. б) төраға Комитет
жұмысын ... және ... және ... ... міндеттердің
орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін жеке ... ... ... жүйесіне: ҚР- ның Орталық мемлекеттік мұрағаты, ҚР-ның
Орталық ... ... мен ... жазбалары мұрағаты, ҚР-ның
Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық ... ... ... ... құжаттық материалдардың микрофотокөшірмелерін
жасау және қалпына келтіру орталық лабораториясы, ҚР-ның Құжаттану және
мұрағат ісі ... ... ... орталығы мемлекеттік
мекемелерге кіреді.
Мұрағаттық мекемелер ҚР Ұлттық мұрағат қорын пайдалану, ... ... ... жұмыс атқарады, ұйымдастырушылық- методикалық басқару
мен ... ісі ... ... ... беру ... үлкен жұмыстар
атқарады. Қазіргі таңда ҚР- ның Ұлттық Мұрағат қорындағы құжаттар мен ... ... ... 16 млн. ... құрайды. ҚР- ның ... ... ... 2000- нан ... ... жұмыс істейді. 1999
жылы 4 маусымда ТМД ... ... ... ... ... мұрағат мәліметтерін пайдаланудағы өзара әрекетінің
принциптері мен түрлері туралы келісімге қол ... ҚР ... ... 7 ... № 1538 ... сәйкес Ұлттық мұрағаттық қоры жөнінде қаулы
бекітілді. ... ... осы жылы ... ... ... ( атты республикалық қоғамдық ... ... ... ( ... жолы ( ... ... ... 100 жыл толуына орай ( Қаныш елі ( ... ... ... : ҚР- ның ... ... мұрағаты, Орталық
мемлекеттік кинофотоқұжаттар мен дыбыс ... ... ... ... мұрағаты ( Мұрағаттарды реформалау бағдарламасы
бойынша Сорос-Қазқстан қорының гранттарын иеленді.
2000 жылы Қазақстан ... ... ... ... ... ( атты ... аймақтық бөлімінің мүшесіне айналды. ҚР-ның
әділет министрлігі Ұлттық ... ... ... ... ... алу жөніндегі жобасы тіркелді. Бұл жоба 2000 жылы ... № 47 ... ... және ... ... ... мұрағаттар мен құжаттарды басқару комитетінің орынбасарының
бұйрығымен бекітілген болатын. Осы жылы ( Мұрағат ісі ( атты ... ... ... ... ... ... Ұлттық мұрағат қоры
құжаттарының және мәдениет, әдебиет, өнер саласындағы ағартушылардың жеке
мұрағаттары құжаттарының ... ... ... Бұл ... ҚР-ның
Президентінің қаулысына сай жарияланған ... ... ... жылы ( ... Республикасының Ұлттық мұрағат қоры ... ( ... ... ( ... мен ... ... ... (
заң қабылданды /89/. Бұл заң бойынша 1- бапқа екі ... ... ... 17-ші ... ... ... Олар ... ( адам құрамы
жөніндегі құжаттар – қызметкерлердің еңбек қызметін растайтын ... және ... ... ... ... ақшаның аударылуы
туралы мәліметтер және мұрағат құжаттарын пайдаланушы- пайдалану мақсатында
ақпарат алу үшін мұрағат құжаттарына жүгінетін жеке ... ... ... ... мазмұнда көрсетілген. Заңның 5- бабының 1-тармақшасында Орталық
мемлекеттік мұрағаттарының, Президент Мұрағатының, республикалық маңызы ... мен ҚР ... ... ... облыстар, қалалар,
аудандар мемлекеттік мұрағаттардың және олардың функцияларының ... ... ... ... ... ... ... деген тармақшадағы
( олардың функцияларының ( деген сөздерден кейін, ( ... ... ... ... ( деген сөздермен
толықтырылсын делінген және 2-ші ... ... ... пен ... ... ... ... Кеңестің,
Үкметтің, министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және
жергілікті атқарушы органдардың, арнайы экономикалық ... ... ... ... басқару органдарының, соттардың,
прокуратура органдарының, ҚР басқа да ... ... ... ... шет ... де ... ... ... министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де ( ... ... ... ... ... 3- ... мынандай мазмұндағы 3-
тармақшамен толықтырылсын: тарихи және өзге де ... жоқ және ... ... ... ... мен жою ... белгілейді және мынандай
мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... ұйымдардың құжаттарын уәклетті органның
келісімінсіз жойуға жол берілмейді. 7- баптың 2- ... ... ... мемлекеттік мұрағаттарындағы және ... ... ... ... ішінде 1917 жылға дейін жасалған
республикалық меншіктегі құжаттар, Құжаттар көшірмелерінің ... ... ҚР ... ... ... ... комитеттерінің, өзге де орталық атқарушы
органдарының, Жоғарғы Сотының, Бас прократурасының, Ұлттық Банкінің ... да ... ... ... ... қызметі нәтижесінде
жасалған және жасалып жатқан құжаттар деген тармақшадан (1917 жылға дейін
жасалған ( ... ... ... ( ... ... ... ... ( деген сөздермен толықтырылсын және (
министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де ( деген сөздер ... 8- ... 3 және 4 – ... ... ... таратқан жағдайда немесе олар құжаттарды сақтауды қамтамасыз
етпейтін ретте оның мұрағат ... ... ... сақтауға
өткізіледі. Құқық мұрагері жоқ мемлекеттік емес заңды ... ... ... ... ... ҚР ... мен мәдениеті, азаматтарды
әлеументтік-құқықтық қорғау үшін маңызы бар ... ... ... ... және ... ... бірлесе отырып оларды одан
әрі сақтау тәртібін белгілеуге ... ... ... ... ... жазылсын:
( заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған кезде ... ... ... мен адам ... жөніндегі құжаттар өңделетін күйде құқық
мұрагерлеріне беріледі. Заңды тұлғалар таратылған ... ... ... ... мен адам ... ... құжаттардың одан әрі сақталатын
орны туралы шешімді уәкілетті органдармен келісе отырып, тарату комиссиясы
немесе конкурстық басқарушы қабылдайды (. ... ... ... ... ... ... сақтауды жүзеге асыратын мемлекеттік
мұрағаттар мен олардың филиалдары желісін ҚР уәкілетті органы ... ... ( ... ... ( ... ... ... жергілікті атқарушы органдар ( ... ... ... ... ... ... және өзге де жағынан
құнды емес, практикалық маңызын жойған мұрағат құжаттарын сақтау ... жою ... ... ... ... ... ... тармағы
өзгертіліп мынандай редакцияда жазылсын: ( мұрағат қорлары, ... ... ... ... ... ... ... мұрасының объектеріне жатқызылуы және тарих пен мәдениет
ескерткіштерінің тізіміне енгізілуі мүмкін (. ... ... ... ... меншіктегі құжаттары ведомстволық мұрағаттарда сақтау
мерзімі өткен соң мемлекеттік мұрағаттарға тұрақты сақтауға берілуге ... ... мен беру ... ... ... тапсырушы заңды
тұлғалардың күші мен қаражаты есебінен жүргізіледі деген тармақшаның екінші
сөйлемі алынып тасталсын, мынандай ... 1-1 ... ( ... ... ... ... мен беру ... мұрағаттарға беретін
заңды тұлғалардың күші мен қаражаты есебінен, ҚР-ның уәкілетті органы
бекіткен ... ... ... ( деп ... . ... қатар
бұл баптың екінші тармағы ( мемлекеттік заңды тұлғалар қайта құрылған
немесе таратылған ... ... ... одан әрі ... орны ... уәкілетті органмен келісе отырып, тарату комиссиясы немесе
конкрустық басқарушы қабылдайды( деген ... ... ... делінген.
15-баптың 5-тармағындағы мемлекеттік, ведомстволық және жеке мұрағаттар
жеке және заңды тұлғаларға өздерінің құқықтары мен заңдық ... ... ... ... ... мұрағаттық анықтамалар беріп отыруға
міндетті. Заңды және жеке ... ... ... ... ... мен үзінділер алуға құқығы бар. ... мен ... ... ведомстволық мұрағаттар берген
көшірмелер мен үзінділер түпнұсқалық заңды күші бар ... ... ... ... тармақтан үшінші сөйлеміндегі ( ведомстволық ( деген сөзден
кейін ( және жеке ... ( ... ... ... 16-бап мынандай
мазмұндағы ( 16-1-бап Ұлттық мұрағат қорының ... ... : ... ... ... ... ... 1)
пайдаланылатын құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге; 2) ... ... өңін ... және оны ... жол ... 3)
құжаттарды жариялаған кезде олардың сақталу орнын және оның ... ... ( ... ... ... 17-баптың 1-тармағындағы (
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ... ... ... жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсеткен кезде
ҚР- ның Үкіметі ... ... ... ... ... алады ( деген
тармағы мынадай редакцияда жазылсын: ( мемлекеттік бюджет қаражаты ... ... және ... ... жеке және заңды
тұлғаларға қызмет көрсеткен кезде ҚР- ның ... ... ... қызмет көрсетуіне және алынған қаражатты пайдалануына болады ( деген
өзгерістер енгізілді.
2001 жылы 26 ... ... ... ... № 146 ... ... жылдарға арналған ҚР мұрағат ісін дамыту ... Осы жылы 11 ... ҚР ... № 797 ... сай 2001-2005
жылдарға арналған ҚР мұрағат ісін дамыту бағдарламасы бекітілді. ҚР- ... ... ... ... қорындағы құжаттардың мемлекеттік ... ... ... ... ... жолы
мен уақыты туралы жобаны тіркеді. СТРК 1037-2001 ( жұмыс барысы және
мұрағат ісі: ... мен ... (, ... қоса СТРК ... бұйрық құжаттары ( құжаттарды дайындауға қойылатын талаптар ( атты
мемлекеттік стандарттарды бекітілді. Тәуелсіздіктің 10 ... ... ... ... ... ... ( Новая Сорбанна – Париж
III ( атты (Франция) университеті кітапханасында ... ... ... ... ... Қазақстанның мұрағат қызметіне
тапсырды.
2001 жылы 28-30 мамыр ... ... ... ... ... ... комиссиясының 3- ші отырысында мұрағат ісі бойынша қатынас
орнату туралы мәселе қаралды. Сонымен қатар осы жылы 18-19 ... ... мен ... ... және ҚР- ның ... 10 ... ... Комитет коллегиясының кеңейтілген
отырысы болып өтті: Республикалық семинарлық- кеңес ( ҚР-ның ... ... ... ( деп ... ... мен
құжаттарды басқару жөніндегі комитет мүшесінің бұйрығы бойынша 2001 жылы 16
қарашада № 65 ... сай шет ... ... мен ... XV-XIX ... ... тарихына қатысты құжаттардың
көшірмелерін іздеу мен ... алу ... ... бағдарламасы
бекітілді. Құжаттар Қазақстан үшін тарихи және мәдени құндылығы жоғары болу
керек.
2002 жылы 8 ... ... № 183 ... ... мемлекеттік бюджет
есебіндегі мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттардың алынған ... мен ... ... ... ... ... қатар осы жылы 28
мамырда № 578 шешім бойынша құжаттардың көшірмесін мемлекеттік сақтау қоры
туралы ... ... ... ... ... мен ... жөніндегі комитеті мен Польша Республикасының мемлекеттік
мұрағаттарының бас ... ... ... ... ... қол ... 2002 жылы 26 ... Халықаралық Мұрағаттар
Кеңесінің Евразиялық аймақтық ( Евразика ( атты бөлімінің III – ші жалпы
конференциясы ... Онда ТМД- ның ... ... орындарының басшылары
өзара пікіралысу кеңесі болды. Келесі күні ( Евразиялық аймақтық мұрағат
істеріндегі ... ... ( ... ... ... ... ... өтті.
( Тарихшы- мұрағатшылардың Ресейлік қоғамы ( атты ... ұйым мен ( ҚР- ның ... ... ( атты ... ... арасында өзара қарым-қатынас жасау ... қол ... ... қаласында ( Дайк-Пресс( баспасынан ( Бөкей
хандығының тарихы 1801-1852 ж.ж. ( атты ... ... ... ... ... шықты. Астана қаласында (Астана
типографиясы( баспасынан ( мұрағат ісі ... ... ... ... ... құжаттар жинағы ( жарық көрді. СССР халық әртісі
Күләш Байсейтова, Қазақстанның ... ... ... ... ... халық музыкалық аспаптарының жинаушысы Болат Сарыбаевтың
ҚР- ның кинофотоқұжаттар мен ... ... ... ... ... қайта көшіріліп 3 компакт- диск ... ... жылы 29-30 ... ... ... ... ... деңгейін жоғарлату бойынша үнемі жұмыс істеп келе жатқан ... ( ... ... мәліметтік технологиялар ( атты тақырыпта
18 академиялық сағат көлемінде теориялық және тәжірибелік сабақтар өтті.
ҚОРЫТЫНДЫ
Мұрағат ең ... ... ... Бүкілодақтық Орталық Атқару
Комитеті мен РСФСР ... ... ... ... ... Комиссарлар Кеңесі мен Орталық Атқару Комитетінің, облыстық
революциялық ... ... ... ... ... ... үндеулерінің өзі неге тұрады. Бұл құжаттардың әрқайсысы
тарихтың бір бөлігі. Біздің түсінігіміз бойынша ... бұл ... ... ... ... өзіне тән тыныштық. Сол қағаздарға үңілсең- ақ, алыстағы
және мызғымайтын тарихты көз алдыңа ап - анық алып ... ... ... ... ... мұрағат қоры бір орталыққа
біріктірілген есеп, сақтау және құжаттарды пайдалану есебінде ... ... Ұлы Отан ... ... ... дамуына едәуір
кедергі жасады. Бұл кезеңде республикадағы мұрағат ісі ... ... ... ... көшіріліп әкелінген материалдарды орналастыру,
неміс басқыншыларына қарсы баспасөз ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мұрағаттарды
қабылдау және оларға қажет сұранымдағы материалдарын беру, республикадағы
әр ... ... ... ... ісі және ... сақталу жағдайын
тексеру жоғарғы денгейде жүргізілді. Соғыс ... ... ... ... ... құжатқа зор баға берілді.
1942-1946 жылдары аралығында мұрағат мекемелері бірқатар ... 1942 жылы ... ... мұрағаттық бөлімі ІІХ-ның мемлекеттік
мұрағаттық бөлімі болып қайта құрылды, ал жергілікті ұйымдар ІІХК- ... ... ... мұрағаттарының бөлімдеріне айналды.
Соғыстан кейінгі 1946-1960 жылдары республикадағы мұрағат ісі ... ... ... ... Мұрағат ісінің дұрыс жүргізілуіне
құжаттардың өз дәрежесінде сақталуына, Ұлы Отан соғысы кезіндегі бүлінген
құжаттардың ... ... ... ... ... ( өкімет орындарының
қаулылары болды. Осы қаулылардың ... ... ... мұрағат
материалдарын пайдалануда біршама тәртіп орнады. Бұл ... 1950 ... ... ... мен ... ... ... колхоз,
совхоздар, МТС- тарда мұрағат материалдарын сақтауды толығымен ретке
келтіру мен ... алу ... ... ... болады. Жалпы, 1946-1960
жылдары республика бойынша жетістіктер болды. Осы жылдарғы ... ... ... ... ... ... жемісті
еңбектер атқарылды.
1960-1963 жылдары мұрағат ісінде бірқатар түбірлі ... құру ... ... ... ... болып қайта құрылған мұрағат
басқармасы республика министрлер кеңесіне ... ... ... бөлімдері — облыстық атқару комитеттеріне бағына бастады. Өлкелік
мемлекеттік мұрағаттар, қалалық, аудандық мұрағаттың ... ... ... ... ... ... ... арнайы және
тағы басқа да құжаттар түрлерінің ... ... ... орталық мұрағаты мен кинофотофоно құжаттар мен дыбыс жазудың
орталық мемлекеттік мұрағаты құрылды.
Кеңес Одағының Орталық ... ... ... республикалық,
облыстық, аудандық мұрағат ұйымдарын басқару мен бақылау Халық ... ... ... ... ... болды. Бұл жүйе содай- ақ
вертикалды түрде іске асырылды және әкімшіл - ... ... бір ... ... оны ... ... оған ... енгізу тек
орталықтың шешімі бойынша ғана іске асырылып отырды. Орталықтың ... ... ... үкімі мен нұсқаулары мүлтіксіз орындалуы ... ... ... және ... ... ... сондықтанда Одақтық басқару, бақылау мекемелерінің шешімдерін
қадағалап, оны іске асырып отыруға міндетті болды. Өз ... ... ... ... мекемелер республикалыққа, ал республикалық
мекемелер Одақтық басқару ұйымдарына есеп беріп отырды. ... ... ... қатаң түрде жүргендігін көрсетеді. Бұл қатаң ... ... мен ... ... ... да ... түсті.
Жоғарыда аталған атқарушы органдары КПСС Орталық Комитеттің съездерінің,
конференцияларының ... бас ... ... ... ... ... ... мұрағатты басқару және оның ... асуы ... ... ... ... ... асып ... Коммунистік идеологияның шеңберіндегі құжаттарға
ерекше көңіл бөлінді.
Тәуелсіз ... ... өз ... ... ... байланысты
мұрағат ісінде республика өзі қабылдаған қаулылар мен ережелерге байланысты
жұмыстар атқарылып ... ... ... ... В.В. ... дело в ... годы ... власти. М., 1959,
26-23- беттер.
2. Валк С.Н. О тексте декретов Октябрьской ... ... ... ... их издания. // Архивное ... 1939, ... 1-22 ... ... В. ... ... в Казахстане // Архивное
дело, 1938, № 48, 84-85 ... ... И.Л. ... ... ... // ... дело,
1926, № 5-6, 45-46 беттер.
5. Петровская М.Ф. Состав государственного ... ... ... ССР ... ... ... ... материалами. М.,
1958, 51- бет.
6. Хасанаев М.Ж. Архивное строительство в Казахстане в ... ... ... ... (1920-1922 гг.). А., 2000, 5-
бет.
7. Бұлда сонда, 3-бет.
8. ... В.В. ... дело в ... годы Советской власти. М., 1959,
26-23- беттер.
9. ... ... и ... Советского правительства по архивному
делу 1918-1919 гг. М., 1985, 6-7 беттер.
10. Валк С.Н. О ... ... ... ... ... ... ... их издания. // Архивное ... 1939, ... 1-22 ... ... ... ... М., 1957, ... 383-385 беттер.
12. Декреты советской власти. М., 1968, VI-том, 541-543 беттер.
13. Советские архивы. 1978, № 2, 8- ... ... ... ... ... Мұрағаты (ары қарай ҚР
ОММ) 544 қор, 1 ... 2 іс, 3-4 ... ... ... и распоряжений Рабочего и Крестьянского
правительства РСФСР ( ... СУ ... ). М., 1919, № 28, 313 ... СУ ... М., 1919, № 28, 313 ... Образование Казахской АССР. Сборник документов и ... ... 6-15 ... Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР ... 1969, 122-123 ... ... В.В. ... дело в ... годы Советской власти. М., 1959,
155 б.
20. ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 1 іс, 28-30 ... ҚР ОММ, 81 қор, 1 ... 13 іс, 7 ... ... 14 ... ... Казахской АССР. А-А., 1957, 15 б.
24. ҚР ОММ, 81 қор, 1 тізбе, 13 іс, 42-43 ... ... 20 іс, 130-131 ... СУ ... М., 1920 № 80, 386 б.
27. Хасанаев М.Ж. Архивное строительство в ... в ... ... ... ... ... гг.). А., 2000, 11б.
28. ҚР ОММ, 81 қор, 1 ... 429 іс, 1-2 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 8 іс, 6-10 ... ... 19 іс, 83 ... Введенский В. Архивное строительство в ... // ... 1938, № 48, 84-85 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 18 іс, 20 ... ... М.Ж. ... строительство в Казахстане в ... ... ... ... ... гг.). А., 2000, 16 ... Архивное дело. 1923, № 1 130 б.
35. Маяковский И.Л. ... ... ... // Архивное ... № 5-6, 45-46 ... СУ ... М., 1922, № 13, 122 ... Сонда, № 55, 339 б.
38. Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР ... 1969, 123 ... ... М.Ж. ... ... ... 25-26 ... ҚР ОММ, 137 қор, 4 тізбе, 1370 іс, 2-3 б.
41. ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 575 іс, 20 ... ... 25 ... ... 670 іс, 1 ... ҚР ОММ, 544 қор, 18 ... 78 іс, 28 б.
45. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 670 іс, 57 б.
46. ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 731 іс, 36 ... ... ... в ... ССР (1918-1980 гг.). А., 1980, 30
б.
48. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 731 іс, 36 б.
49. ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 803 іс, 74 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 731 іс, 18 ... ... 22 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 575 іс, 6 б.
53. Сборник руководящих по архивному делу. М., 1961, 13 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 575 іс, 4 ... ... 5 ... Основные правила государственных архивов .М., 1962, 39 б.
57. ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 834 іс, 81 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 662 іс, 38 б.
59. ҚР ОММ, 1137 қор, 20 тізбе, 439 іс, 27 б.
60. Петровская М.Ф. Состав государственного ... ... ... ССР и
комплектование государственных архивов документальными материалами. М.,
1958, 51б.
61. ҚР ОММ, 1109 қор, 3 ... 250 іс, 34 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 1713 іс, 18 б.
63. ҚР ОММ, 1137 қор, 1 ... 375 іс, 230 ... ҚР ОММ, 1137 қор, 1 ... 507 іс, 424 ... ... 424 б.
66. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 1836 іс, 13-14 бб.
67. ҚР ОММ, 1137 қор, 1 ... 528 іс, 392 ... ... М.Ж. ... ... еңбек. 5 б.
69. Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской ... М., ... ... Архивное строительство в Казахсской ССР (1918-1980 гг.). А., 1980, 37
б.
71. ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 1713 іс, 18 ... ҚР ОММ, 1137 қор, 1 ... 375 іс, 230 ... ҚР ОММ, 1137 қор, 1 ... 507 іс, 424 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 1836 іс, 84-86 ... ... 91-121 ... ... 91-121 ... ... 167-168 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 2389 іс, 1 б.
79. Окунева Р.А. ... ... ... труда и внедрение НОТ ... ... М., 1975, 13 ... ҚР ОММ, 544 қор, 1 ... 2389 іс, 48 б.
81. ҚР ОММ, 544 қор, 1 тізбе, 2854 іс, 2 ... ... ... ... архивов .М., 1962, 79 б.
83. Рудельсон К.И. Советская ... по ... ... ... // ... архивы, 1972, № 1, 8 б.
84. Сборник руководящих по архивному делу. М., 1961, 28 ... ... ... в ... ССР ... гг.). А., 1980, ... ҚР Заңы ( Ұлттық мұрағат қоры және ... ... ( // ... № 258, 29 ... 1998 ... ... нормативных правовых актов, научно - методических документов в
области архивного дела (1998-2001гг.). Астана., 2002, 43 б.
88. ҚР Заңы ( ... ... қоры және ... ... ( ҚР ... мен толықтырулар енгізу туралы // Егеменді Қазақстан № 256
10 қараша 2001 ... ... ( ... ... ... ( Ішкі ... ... Комиссариаты
ІІХКБ ( Ішкі ... ... ... ... ( ... ... ... Одағы
ЦИК ( ... ... ... ( ... ... ісінің басқармасы
ОР және СК ( Қазан революциясы және Социалистік ... ...

Пән: Мұрағат ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1998-2006 жылдардағы мұрағат ісін дамыту проблемалары47 бет
Мұрағат ісін ұйымдастыруда іс –шараларды жүргізу70 бет
Қазіргі кезеңдегі мұрағат ісін ұйымдастыру47 бет
Қазақстан Республикасында мұрағат ісін ұйымдастыру71 бет
Қазақстан Республикасының іс жүргізу және мұрағат ісі мемлекеттік стандарты22 бет
«Арқалық батыр» жырының нұсқалары42 бет
Қазақстан мен Германия6 бет
Қызылорда облыстық мемлекеттік мұрағатының құрылуы мен қызметі (1938-2008 ж.ж.)10 бет
Құжат айналымы туралы жалпы түсінік20 бет
Азаматтық құқық пен сақтандыру құқығының арақатынасы21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь