Туризмнің дамуы

КІРІСПЕ 1
ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ 3
1.1. Туризм түрлері және оның түсінігі 3
1.2. Туристік.рекреациялық ресурстар және оның маңызы 19
II. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫС ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫНЫҢ ЖАЛПЫ МІНЕЗДЕМЕСІ 27
2.1. Табиғи туристік рекреациялық ресурстар. 27
2.2. Тарихи . мәдени туристік.рекреациялықресурстар. 44
III. БӨЛІМ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫС РЕКРЕАЦИЯ РЕСУРСТАРЫН ТУРИЗМ ДАМУЫНА ПАЙДАЛАНУ. 64
3.2. Оңтүстік Қазақстан облыс туризмнің даму концепциясы. 71
ҚОРЫТЫНДЫ 76
ҚОСЫМША 2
Туристік . рекреациялық мекемелер мен обьектілердің сандық 2
ӘДЕБИЕТТЕР 4
Туризм - француз тілінен аударғанда серуендеу, қыдыру яғни адамның бос уақытындағы демалыстың қандай да түріндегі әрекеті.
Туризм адамдардың қарым-қатынасын байланыстырады, әлеуметтік шындықгы ойлау қабілетін арттырып қоршаған ортаны өркендеуіне, мәдениет және өнердің дамуына жол береді.
Президент Н. Назарбаевтың 1998 жылы 27 ақпандағы "Жібек жолы" тарихи-орталықгардың жаңғырту, түркі тілдес мемлекеттерді мәдени мұрасын сақгау мен өркендету, туризмнің инфрақұрылымын қүру Қазақстан Республикасы мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы жарлыққа қол қоюы айтылудың бір айғағы.
Мүражайларға қызығушылықгың артуы мен туризмнің иен-қүлаш жайып өркендеуінің арасында өзіндік шарты мен өзара байланысы бар.мұражайландырылған ескерткіштер туристік матеиаддар базасы болып туристік-саяхатқа қатысушылар қатарын көбейтуге ықпал етеді. Тарихи-мәдени ескерткіштерге байланысты көптеген туристік бағыттар пайда болды. Солардың ішінде ең белгілісі "Үлы Жібек жолы" бағыты, оған көптеген мұражайлар, ескерткіштер, орта ғасырдың сәулет өнері Түркістанмен Шымкент кіреді. Оңтүстік Қазақстан өлкесінің өткені қызықгы, әрі бай. Оған куә көптеген тарих, археология, монументальды өнер, архитеюура ескерткіштері.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты Оңтүстік Қазақстан облысының туризмнің, Қазақстандық және шетелдік қызметке сүранысын қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерін көрсету, ал басқа жағынан, облыстың туристік-рекреациялық ресурстарын дамыту, мәдени және табиғи мүраларды тиімді пайдалану арқылы. Үстанған мақсаттың мүраты болуы мынадай мәселелердің шешілуін танытады:
а) Негізгі бағыттарда туризм инфрақүрылым дамыту
б) Табиғи және тарихи-мәдени қорларын байланысуын зерттеу.
1 Веденин Ю. Динамика территориальных рекреационных систем. М.
Наука 1982
2 Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. Учебное
пособие. М. 1996
3 Ердаулетов С. Р. Основы географии туризма. Учебное пособие.
Алматы Қайнар.1991.
4 Ердаулетов С. Р. ГЕография туризма Казахстана. Алматы.
Ғылым.1992.
5 Ердаулетов С. Р. Казахстан туристский. Алматы.
Қайнар.1989.
6 Ердаулетов С. Р. Туризм индустрия серезная. Казахстан: Экономика
и жизнь.1993.К 8 стр.61.
7 Квартальников В. А. Туризм экскурсии, обмены: Современная
практика М. 1993.
8 Ким А. Г. Рекреационная оценка территории и развития туристко-
рекреационного хозяйства в Казахстане. Алматы. Рауан. 1997.
9 О Государственной программе Республики Казахстан "Возрождение
исторических центр" Щелкового пути, сохраняя и приемственность
развития культурного населения тюркоязычных государств,
создание ифраструктуры туризма" (собрание Актов Президента
Республики Казахстан. 1998. N 6. Стр. 14-58
10 Пыхарев А. Н., Жолдасбеков А. А., Мамадияров М. Д.
Организационно-правовые основы туристской деятельности в
Республике Казахстан.
11 Рекреационные ресурсы и методы их изучении. М. 1981 г.
12 Табиғи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992ж. 4 тамыз.
13 Қазақ Совет энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықгама I том
және II том. Алматы 1973,1980 жж.
14 К Сыздықов., С. Жолдасов "Ата қоныс" Шымкент.1992 ж.
15 Оңтүстік Қазақстан облысы 60 жылда(1932-1992)Шымкент қ.1992 ж.
16 Оңтүстік Қазақстан. Р. Насыров Кдйнар.1990 ж.
17 Мелдебеков А. М. стратегия развития курортно-рекреационных
хозяйств и объектов туризма в доль централъно-азиатского отрезма
Шелкового пути в условиях рыночной экономики.
18 Памятники культовой архитектуры. Шымкент 1985.
19 Ата мүра (сборник статей, посвященный 75-летию Южно-
Казахстанского областного историко-краеведчиского музея)
Шымкент 1995.
21 1992 ж. 2 шілдеде қабылданған "Тарихи мәдени мүраларды қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
22 1997 ж. 15 шідцеде кдбылданған "Ерекше қорғалынатын табиғи
территориялар" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
23 Проблемы развития туризма и возрождение Исторической
значимости Шелкового пути. Шымкент 1998 .
24 Орысша-қазақша сөздік. І-ІІ том. Алматы 1978.
25 Аксу-Джабаглы Алма-Ата "Қайнар" 1988 ж.
        
        КІРІСПЕ
Туризм - француз тілінен аударғанда серуендеу, қыдыру яғни адамның ... ... ... да ... ... ... қарым-қатынасын байланыстырады, әлеуметтік шындықгы
ойлау қабілетін арттырып қоршаған ортаны өркендеуіне, мәдениет және ... жол ... Н. ... 1998 жылы 27 ... ... ... тарихи-
орталықгардың жаңғырту, түркі тілдес мемлекеттерді мәдени мұрасын сақгау
мен ... ... ... қүру ... Республикасы
мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы жарлыққа қол қоюы айтылудың ... ... ... мен ... ... жайып
өркендеуінің арасында өзіндік шарты мен ... ... ... ... ... базасы болып
туристік-саяхатқа қатысушылар қатарын көбейтуге ықпал етеді. ... ... ... туристік бағыттар пайда болды. Солардың
ішінде ең белгілісі "Үлы Жібек жолы" бағыты, оған ... ... орта ... ... өнері Түркістанмен Шымкент кіреді.
Оңтүстік Қазақстан өлкесінің өткені қызықгы, әрі бай. Оған куә ... ... ... ... архитеюура ескерткіштері.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты ... ... ... ... және ... қызметке сүранысын қанағаттандыру
үшін кең мүмкіндіктерін көрсету, ал ... ... ... ... ... ... ... және табиғи мүраларды тиімді
пайдалану арқылы. Үстанған мақсаттың мүраты ... ... ... ... Негізгі бағыттарда туризм инфрақүрылым дамыту
б) Табиғи және ... ... ... ... ... және демалыс қорларының байланысын зерттейді.
г) Ғылыми ізденісті және қайта ... ... ... ... ... және табиғи мүраларды ... ... ... ... ... облысының туристік-рекреациялық
ресурстары және осы ... ... ... ... ... ... Қазақстан облысының туристік реккряциялық ресурстары
Зерттеу тәсілдері:
а) түрлі әдебиет және экспедициялық материалдарды, методикалық
нүсқауларды, ... ... ... Туристік фирмалардың іс-шараларына қатысты бақылау.
г) ОҚО картасына талдау жасау
ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ
1.1. Туризм ... және оның ... іс ... ... ... таным мен кәсіптік мүдені, демалудың
белсенді ... ... ... ... қатар транспорттық қызметті,
тамақгану, орналастырудағы қажеттілікті қанағаттандыруды ... ... ... жаңа ... өмірге енгізуде.
Қазіргі кездегі туризм толық жіктеу үшін туризмнің түрін сипаттайтын ... ... атап ... ... яғни ... ... ... туристік саяхатқа байланыстырылған негізгі қажеттілік:
саяхатқа пайдаланылатын негізгі қозғалыс құралдары: ... ... ... ... ... ... өнім ... қалыптасуының негізгі
принциптері және т.б. Туризм келесі түрлерге бөлінеді:
1. Рекреациялық туризм. Туризмнің бүл ... ... ... ... ... ... жатыр.
2. Діни туризм. Туризмнің бүл түрі әр түрлі діндегі адамдардың діни
қажеттілігіне негізделген. Діни ... ... ... діни ... ... шіркеулерге бару:
б) әулие жерлерге бару:
3. Транзитті туризм. Бүл ... ... ... ... ... ... аймағын басып өту қажеттілігі жатыр.
4. Конгрессті туризм. Ол ... ... ... ... ... ... және
т.б. қатысу мақсатындағы туристік сапарлар қатысуға байланысты
үйымдастырыл ады.
Конгресске қатысушының шығыны ... ... ... шығынына қарағанда
жоғары болады, осыған сәйкес тиімді үйымдастыру қажеттілігі туады.
5. Өткенді аңсау мақсатындағы ... ... өмір сүру ... ... бару ... негізделген.
6. Өз бетінше үйымдастырішіған туризм. Саяхаттың бүл түрі шаңғы,
тау, атқа ... су ... және т.б. ... ... ... ... бүл түрінің айрықша
ерекшелігі оған қатысушылардың өз бетінше ... ... ... ... ... ... ... туристік-спорт клубтарымн және бірлестіктермен
біріге отырып үйымдастырады.
7. Іскерлік мақсаттағы ... ... бүл ... әр
түрлі
серіктестіктермен іскерлік қатынастарды ... ... ... сапарлар жатады.
8. Танымдық туризм. Туризмнің бұл түрінің ... әр ... ... арттыруға деген қажеттілікті қанағаттандыру қүрайды.
9. Спорттық туризм. Туризмнің бұл ... ... ... ... ... ... ... және пассивті түрге ... ... ... ... ... ... айналысу кджетілігі, ал пассивті
туризмге белгілі бір спорт ... ... яғни ... ... ... көру ... саяхатқа шығу жатады. Қозғалыс
қүрамдарына байланысты туризм келесі түрлергем бөлінеді.
1. Жаяу ... ... бұл ... ішкі туризмде кеңінен тараған.
Тәжірбие жүзінде бір туристік саяхатта транспорттың бірнеше түрін
пайдалану да ұшырасады, мысалыға, ұшақ-автобус, ... ... т.б. ... ... болады. Мұндай түрлері аралас түр ... ... ... ... бұл ... саяхат автобусты қозғалыс
қүралы ретінде пайдалану арқылы ... ... ... ... ... ... қызметтің
барлық түрін, яғни тамақгану, экскурсиялық қызметті үсынумен)
және "денсаулық ... деп ... - ... туры ... (бір күндік автобус).
3. Велосипед туризмі. Туризмнің бүл түрін ... ... ғана ... ... Автокөлік туризмі. Туризмнің бүл түрі XX ... ... ... ... кезде ол кеңінен таралуда.
5. Әуежолы туризмі. Туризмнің осы түрінің ... зор, ... ... ... ... уақытын үнемдейді. Мысалы 1960
жылдан 1980 жылға дейіннің өзінде туризмде қодданылатын үлес салмағы үш есе
өскен.Әуе жолдары ... ... ... ... ... ... топтық турларға және арнайы туристік тасымалдауға арналған
әуе сапарларына бөлінеді.
6. Теплоход (су) туризмі. Туризмнің бүл түрінде бағыттар өзен және ... ... ... ... ... ... (үзақгығы
бір тәуліктен аса жалға алынған кемедегі саяхат) болады. Олар порттарға
тоқгамауы да мүмкін.
Өзен ... ... ... ... ... Оларға: бір тәуліісген үзаққа өзен су кдйығын жалға ... мен ... бір ... ... ... ... ... экскурциялық серуендер жатады.
Круизді және ... ... ... үшін
негізінен барлық жағдайы жасалған теплоходтар қолданылады.
Барлық жағдайы жасалған ... су ... ... орналастыру құралдарымен, тамақпен, спортпен, көңіл көтерумен
кдмтамасыз етілуінде.
7. Теміржол туризмі. ... бұл түрі XIX ... 40-шы ... ... ... билеттерінің салыстырмалы арзан болуы оны
тұрғындардың аз ... ... ... ... ... ... ... мен транспорттың баскд түрлері ... ... ... ... ... ... ... байланысты маусымдық және
маусымдық емес болып бөлінеді.
Саяхаттың ұзақгығына ... ... үзақ және ... болады.
Топ құрамы бойынша:
1. Жаппай туризм.
2. Жеке туризм (туризмнің бұл түрі көбінесе іскерлік, ғылыми және
сауықгандыру туризмі шеңберінде жүргізіледі).
3. Жанұялық ... ... ... ... ... және ... туризмі елдің ішіндегі және әр түрлі
елдер арасында туристік айырбас есебінен кеңінен таралуда).
Туристік өнім бағасын құрау принципін ... ... ... ... туризм болып бөлінеді. Әлеуметтік туризм мемлекеттік,
қоғамдық, ... ... ... ... ... ... әр ... деңгейіне демалуға мүмкіндік беру мақсатында белгілі
жеңілдіктерді ұсынады. Мысалы: зейнеткерлер, студенттер, ... ... ... және ... ... ... Т. Бертон бос уақытты өткізу сипатына, яғни
туристік демалыс моделіне, әсер ... ... үш ... ... (жаппай кОммуникация құралдары):
институттық (зандылық):
әлеуметтік-экономикалық (демография, кіріс шамасы, мамандық).
Өз кезегінде бос уақытты өткізу сипаты ... ... әсер ... ... бірі болып есептелінеді.
Туризмнің дамуына әсер ... ... ... статикалық және
динамикалық болып бөлінеді.
Статикалықкд табиғи-географиялық фаісгорлар жиынтығы жатады. Өйткені ол
тұрақгы ... ие, ... адам ... ... тек ... ... оны ... ыңғайланады. Табиғи-климаттық және географиялық
факторлар өз ... ... бай ... ... ... жер асты ... да ... факторларға жатады.
Динамикалық факторларға демографиялық, әлеуметтік-динамикалық,
материалды-техникалық және саяси факторлар ... ... мәні ... ... ... әр ... ... болуы мүмкін.
Жоғарыда аталған бөлулерден басқа туризмге әсер ететін ... ... ... ... ... факторлар туризмге демографиялық және әлеуметтік ... әсер ... ... бұл тобы ... ... ... жүмыс
істейтін әйелдер санының өсуі және әр жанұяның кірісінің өзгеруі, ... ... ... өсуі, некеге кеш тұру және жанұяның кірісінің
өзгеруі, жалғыз басты адамдар пропорциясының өсуі, некеге кеш тұру ... күру ... ... ... ... жұптар санының өсуі,
иммиграция шегінің қыскдруы жатады. Ақылы іс сапарлар, ... ... ... ... ... ... ... туризмнің сипатын
өзгертеді. Бүл турлардың ұзақгылығына, кезевділігіне әкеледі.
Жоғарыда аталған көрсеткіштер туризмнің дамуының объективті әлеуметтік-
демографиялық жағдайын жасайтын түрғындардың бос ... ... ... Сондықган да туризмді дамыту бағдарламасын жасағанда тұрғындардың
уақыт қоры мен бос бюджеті құрылымын ... ... ... бос уақыт күрылымы:
а) қоғамдық өндістегі ... ... ... қанағаттандыру уақыты
в) үй шаруашылығындағы ... ... ... ... ... ... еркін уақыт
Туризмге әсер ететін ... ... ... және ... (төмендеуі): жекелей кірістің көбеюі (азаюы), демалуға бөлінген
кіріс ... ... ... туристік белсенділік: туризм мен саяхат
шығындарын жабуға бөлінген қоғамдық қаражат үлесінің өсуі жатады.
Туризмнің дамуына • әсер ... ... ... ... ... ... ... эстетикалық кджеттілік
деңгейлерінің өсуі де жатады. Эстетикалық кджеттілік элементі ретінде
адамдардың әр ... ... ... ... өмір ... ... құштарлығын айтуға болады.
Сонымен қдтар сыртқы факторларға саяси және қүқықгық реттеу өзгерістері:
технологиялық өзгерістер: ... ... мен ... ... қауіпсіздік жағдайларының өзгеруі жатады.
Ішкі (эндогендік) факторлар - бұл туризмге тікелей әсер ... Оған ең ... ... ... ... ... орналастыру объектілерінің, транспорттың, қоғамдық тамақгандыру
кәсіпорындарының, бөлшек сауданың және т.б. дамуымен байланысты.
Ішкі ... ... ... ... факторлары жатады.
а) ұсыныс, сұраныс және ... ... ... ... ... ретінде туристік өнімге деген сұраныстың
түрақгы сүраныскд айналуын, сонымен кдтар жеке туризмнің өсуін
айтуға ... ... ... ролінің өсуі ( аймақ ішінде жаңа туристік
сегменттердің пайда ... ... ... ... ... ... әр түрлілігі және т.б.).
в) Туристік қызмет пен ... ... ... ... ... ... күшейту, яғни ірі фирмалардың орта және
кіші фирмалармен серіктік кдтынастарының өсуі: туристік ... ... ... ... және ... ... кадрлар ролінің өсуі (жұмысшылар ... ... ... ... ... ... жақсарту
және т.б.)
д) Жеке туристік кәсіпкерліктің ролінің артуы.
Жоғарыда келтірілген факторлар өз ... ... ... негативті болып бөлінеді.
Экстенсивті факторлар: жұмысшылар айналымына енгізілетін материалды
ресурстар ... ... ... жаңа ... ... факторлар: жеке адам іскерлігін көтеру, маманданған іскерлік
құрылымды дамыту: ... ... ... ... ... базаны техникалық жетілдіру: қолда бар ... ... ... және ... ... ... милитаризациялау: тұтыну заттарына
бағаның өсуі: жүмыссыздық: ақшаның түрақсыздығы, жеке түтыну көлемінің
қысқаруы, қолайсыз ... ... ... ... ... және т.б.
Туризмнің дамуына негативті әсер ететін факторларға мысал ретінде мына
жағдайды келтіруге болады: қызмет көрсету тарифының түрақсыздығы: ... ... ... тұтасымен өсуі: қонақ үй қызметінің нашарлауы:
сапардың ұзақгығығының, оған кететін ... ... ... ... ... айтуға болады. Бұл факторлар осы жағдайларда өздерін
әлсіз сезінетін әлеуметтік және жастар туризміне маңызды әсерін ... ... ... ... ... ... ... үлкен
кері әсерін тигізуде.
Республикамыздың Президеш} Н. Назарбаевтың К^зақстан халқына арналған:
"Казақста-2030" жолдауында қызмет көрсету, оның ... ... ... бар ... ... үзақ ... ... мен оны жүзеге
асырудағы нақгы міндеттер көрсетілген.
Мұнда туризмді дамытуға кдтысты төмендегідей ерекше ... ... ... ... ... саласы болашағының жалпы алғандағы "моделінің" көрінуі:
➢ әрбір Министрліктер мен ведомтсволардың ... ... оның ... мен ... ... ... жауапкершілікті сезінетіндей "туризм" жүйесінің
қалыптасуы:
➢ туризм ... ... ... ... ... ... ... жалпы
мемлекеттік стратегиясының даму аясында кдбылдануы:
➢ туристік қызметті басқаруға, стратегиялық жоспарлауға негізделген
жүйенің кджеттілігі:
Туризмнің стратегиялық дамуына ... ... зор ... ... ... ... білімділігімен, ғылыми және шығармашылық мүмкіндіктерінің
жоғарылығымен ерекшеленетін адам ресурсының болуы:
• экологиялық саясатты басшылыққа ала ... ... ... ... пайдалану арқылы туристік-реакрациялық шаруашылықгы ... ... ... ... шет ... ... ... дамытуға қажетті саяси
түрақгылықгың болуы:
• қазақ халқының табиғатындағы өзіне ғана тән ... ... ... ... тоғысында орналаскдн
географиялық жағдайы мен оның ... ... Үлы ... ... ... ... ұйымдардың (БҮҮ., ЮНЕСКО, ДТҮ және т.б.) қолдануы:
• экономика саласына тиімді ыкдалы болуы.
Ал, туризмнің дамуына тікелей немесе жанама түрде кері ... ... ... ... саласында қалыптасқан жаңаша күндылықтар
жүйесі негізінде ... ... ... ... ... пен ... кепілдік берердей менталитеттің ескілігі: туристік қызмет
көрсету рыногында ... ... жаңа ... ... сай ... ... өз ... каржыландыратындай, соның ... ... ... ішкі ... мен жұмыссыздық деңгейін
тұрақгандыруға ықпалды орта буынның өте баяу ... ... ... ... ... ... ... және
туристік әсіпорындардың ... ... ... ... ... ... кезенде туризм ... ... ... ... ... ... ... қайта өркендету,
түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мүрасын сақгау және сабақгастыра дамыту,
туризмнің ... ... атты ... ... ... ... ... зандық, нормативтік,
үйымдастырушылық- хұқықгық ... ... ... Туризмді дамытудың үлттық ... іске ... ... міндеттер айқындала түсті.
Әлемдік тәжірбиеде ешкімге үқсамайтындай өзіне ғана тәр туризм жүйесін қүру
арқылы ғана Республикамыздың өзіндік
ерекшеліктерімен ... ... ... ... ... ... комплекске қысқа мерзімде қол
жеткізуге мүмкінікгерде бар.
Елімізде туризм енді ғана ... келе ... ... ... ... ... басылымдылық мақсаттарының негізінде оның барлық салалары
бойынша ... ... ... халықаралық және ішкі туризмнің дамуы осы салаға лайықгы
заң шығарушы, үйымдастырушылық-хүқықгық базасының болуын талап етіп ... ... ... ... территориясында туристік қызмет пен
туризмнің қүқықгық, ... ... және ... айқындайтын біркдтар нормативтік, қүқықгық қүжаттар қабылданды.
Олар:
Қазақстан Республикасының 1992 жылы ... ... ... Заңы"
(қосымша берілген):
Республика Президентінің 1992 жылғы 15 ... мен 15 ... ... ... ... ... дамытудың Үлттық бағдарламасы және
осы саланың концепциясы: Қазақстан Республикасының 1992 жылдың 2 шілдесінде
шықкдн "Тарихи-мәдени ... ... мен ... ... Заңы
(қосымшада берілген):
1993 жылдың 22 ... ... ... сәулет және кдла күрылысы жөніндегі" ... ... осы ... ... ... ... ... қаулысы:
1996 жылы 24 желтоқсанда ... ... ... ... ... 18 ... шықкдн "Қазақстан Республикасындагы
туристік қызметті лицензиялау жөніндегі Ереже":
1996. дың 15 шілдесіндегі Қазақстан ... ... ... территориялар жайындағы Заңы (қосымшада берілген):
1997 жылдың 7 тамызында ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген
"1997-1998 жылдары түтынушылар ... ... ... ... ... 27 ... ... "Азаматтар мен занды тұлғалардың
кэсіпкерлік ... ... ... ... ... жайындағы
Президентіміздің Жарлығы.
Республика Президентінің 1997 жылдың 30 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында орналасқан
Жібек жолы бойымен ЮНЕСКО мен Дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... ... 1998 жылдың 27 ақпанында Президенттің
жарлығымен бекітілген "Жібек жолының тарихи орталықгарын қайта өркендету,
түркі ... ... ... ... ... және сабақгастыра дамыту,
туризм инфрақұрылымын жасау"(14) атты Мемлекеттік Бағдарламасы басшылықкд
алынатын негізгі құжат болып табылады.
Бұл Бағдарламада энегетика, ... және ... ... үй және ... ... жөніндегі институттарымен,
Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының, сондай-ақ Қазақстан
Республикасында туризм индустриясын дамытудың ... ... ... жолы мен оның тарамдарындағы орналасқан
тарихи-мәдени мұралар, ондағы туристік-рекреациялық ... мен ... ... мен ... ... жайлы бірлесе жүргізілген көп
салалы зерттеулері негізге алынды.
Бағдарлама Қазақстан Республикасында енді ғана ... ... ... қүрылымының үйымдастьірушыльіқ-хүқьіқгық негізін кдлаушы
мемлекеттік құжат болып ... ... ... жете ... ... ... ... дәрежеде мәліметтердің болмауына және ... іске ... ... ... ... ұлттық туризм
жүйесі бәсекелестікке түсе алатындай және экономикалық табысты салаға
айналуына ... ... ... және ... ... ғылыми-
мәдениеттанымдық, сәулет-кдла құрылысы ... ... ... ... ... жедел түрде кджеттілігі туып отыр.
"Туризм" жүйесінің мемлекеттік және ... емес ... ... қатысты.
Ұсынылып отырған жоба, Жібек жолы бойындағы туристік орталықгардың
территориялық ... ... ... ... салаларының
бағдарламалары мен жос парларын үйлестіру ... ... ... ... ... ... кдрай Қазақстан Республикасының "Туризм жайында"
Заңы мен күші бар нормативтік-қүжаттық актілерге негізделген жергілікті,
аймақгық және ... ... ... функциональдық-салалық
реттеу жүмыстары арқылы іске асырылады.(10)
Кеңестік ... ... ... ... ... ... ... дамыту ісі әртүрлі идеологиялық себептермен өз
деңгейінде ... ... ... ... интеграцияға ену,
туризмнің маңыздылығы жайындағы ... мен ... оның ... дамудағы алатын орнын, даму ... ... ... ... болып отыр.
Туризмнің функциональдық маңыздылығы жайлы көптеген ... ... бір ... ... да. Өйткені қоғамдағы туризмді дамытуға кдтысты
концепция осы саладағы ... ... ... ... ... және ... өмірмен тығыз байланыста
қарастырады. Осыдан келіп туризм ... ... ... ... ... жөніндегі теориялық талдамаларды отандық (С. Р.
Ердәулетов 1993, А.М. Мелдебеков 1998., АГ.Ким 1991., С.Т. ... ... 1997), ... қүру ... ... ... ... 1982.,В.М. Кривошеев 1981., И.И. Пирожник 1985 және т.б.), сондай-
ақ бүгінгі күні )В.С.Сенин 1993., Ю.М.Чеботарь. 1997., ... ... т.б) ... ... ... ... болады.
Ғылым мен техниканың, өндіріс технологиясының дамуының бүгінгі
сатысында туризм абсолютіне мейлінше толық та дәл ... беру ... ... жүйе ... ... ... мәні ... жоғарғы дәрежедегі
күрделі, көпқырлы, тарихи дамып, әртүрлі өзгерістерге үшырап отыратын
қүбылыс. ... да ... ... ... бергенде туристік қызметтің
табиғаты мен мәні жайлы әртүрлі пікірлерді, ... ... ... ... ... де кездестіруге болады.
ДТҮ-ға мүше мемлекеттердегі туризмге қатысты саясаты мемлекеттік ... ... ... ... және аймақгық туристік
үйымдардың іс-тәжірбиесін қарастыра келіп, әлемдік ... жер ... ... ... ... ... ... пен
өзара түсініктің моральдық және интеллектуальдық негізі бола алатындығы
атап ... ... ... ... туризмді: мемлекеттің
әлеуметтік, ... ... және ... ... мен ... реттеуге ықпалы зор адамдар өміріндегі іс-әрекет, қызмет
ретінде: әлеуметгік-экономикалық өмірдің қүрамдас бөлігіндей ... ... ... ... ... мен ... және ... іске асырушы адам қызметінің түрі ретінде, адамдардың ... ... ... ... ... ... ... XX ГААГА деклерациясының (1989) принциптеріне сай ДТҮ
өзіне мүше елдерді ... ... ... кең ... ... үшін ... үлтгықгуристік саясатты жүргізуге: парламент сайлауларында,
туристік саясат жүргізе алатындай оның басты бағыттарын дамытуға лайықгы
заң ... мен ... ... кдбылдауға қабілетті, туризм жайында Заң
немесе Заң күші бар Турист Кодексін қабылдайтындай праламент өз ... ... ... ... ... мен ... завдылықгарды
қолдануға ерекше мән беруіне шақырады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... халықаралық келіссөздер жүргізіп келісім шарттар
жасап, туризм саласындағы кдрым-кдтынастарды жасауға кдтысып, халыкдралық
келісім шарттар мен ... ... ... алып ... ... ... ... оның геосаяси, географиялық және
тарихи-мәдени кеңістігіндегі инфракүрылымын жасау жайындағы бағдарлама,
үлттық территорияямызды ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін ескере отырып ... ... ... ... ... ... әдістері мен қүралдарын айқындап ... ... ... ... ... ... қоғамдық мақсат
жетістіктеріне бағынышты ең күрделі мақсаттылық жүйелеріне жатады."Туризм"
жүйесіне де баскд жүйелер ... ... ... мен басқару процессі
тән. Жүйелілік ... мен оның ... ... ... ... өзара әрекетті жүйесінің ... ... ... ... бүл ... ... функциясы мен баскдру
күрылымын, даму перспективасын айқындау үшін алдымен оның мақсаты мен шағын
жүйелерінің мақсатын айқындап алу кджет.
Әрбір ... ... ... жеке ... ... ... мақсатының, иерархиотық мақсаттарға
бағыныштылығы арқылы ... ... ... ... ... ... танылады.
"Туризм" жүйесінің жүмыс істеуінен ... ... ... ... ... ... ... заң жүзінде айқындайтын
мемлекеттік саясат басты роль аткдрады.
Үлттық "туризм" жүйесінің жүмыс істеуінің ұйымдастырушылық-құқықгық
негізінің базистік заңдық акті болып ... ... ... ... ... 2-ші ... "Туризм адамдардың қандайда болсын
белгілі-бір аймақгың, мемлекеттің мәдениеті мен дәстүрін тану ... ... түрі мен ... деп түсінік берілген. Осы Завда
түжырымдалған түсінік ... ... ... ... ... ... да болады.
Жоғарыда атлған, Заңда еліміздегі "туризм" жүйесін дамытудағы мақсат:
туристерді ... және ... ... ... және ... ... бірегей орындарды көрсетіп
таныстыру: туристік саяхаттар мен сапаларды ұйымдастыру, ... ... ... ... және мәдени мүраларымен таныстыру:
Қазақстан Республикасының халықаралық гуманитарлық байланыстарын нығайту
және ... ... ... ... ... ... деп түжырымдалынған.
Осылайша танымдық, үйымдастырушылық, саяси және ... ... ... ... ... жүйелілік негізде кіші-гірім мақсаттарға
"туризм" жүйесін дамытудың жоспарлы әдісін кдлыптастыру көзделген.
Бұл мақсаттар жүһйелілік ... ... ... ... мен ... қамтыған қисынды модельді елестетеді. Ол тиісті
дәрежеде оның элементтерінің ішкі құрылымын, іс-әрекеттің ... ... ... мен ... ... шаруашылыісгың, элеумеггік,
экономикалық, саяси, технологиялық және баскд ... ... ... бұл ... ... ... ... арасындағы
шешімдердің келісім салаларын анықгауға ыкдалын тигізеді. Модельдің
осылайша құрылуы ... ... және оған ... ... ... жалпы мақсатқа лайықгап және осы негізде туризмнің ішкі
ауыспалы жүйесін қалыптастыру мен оның сыртқы байланысын ... ... ... ... ... анықгауға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет "Туризм туралы" Заңының
"Негізгі ... деп ... 2-ші ... туристік және экскурсиялық
саяхаттар мен жорықгарды ұйымдастыру, туристік қызмет түрлероінің барлығын
көрсету, туристік мақсаттағы тауарларды өндіру және сату деп ... ... ... ... ... ... және рухани
құндылықгарды өндіру, адамдардың кдрым-қатынастарының ... ... мен ... ... ... жеке ... ... мен білімдерін жетілуіне кдтысты болғандықган, туризм жүйесі
құрыльшының негізін қалайтын күрделі де тапқырлы жүйе ... ... ... ... қызметтің өндірістік құрылымының ұйымдастырушылық-
құқықгық формалары, туристік-экскурциялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру,
туристік қызмет көрсету, туристік мақсаттағы ... ... және ... т.б. ... ... ... ... жүйесінің мақсатгарына қатысты
жұмыс атқаратын болады.
1.2. Туристік-рекреациялық ресурстар және оның маңызы
Туризм жүйесінің көп ... ... ... рекреациялық
ресурстары жатады. ... ... ... ... кдзіргі технологиялық компоненті болып ... ... ... ... ... ... оның ... Адамдардың дене және рухани күштерін, ... ... ету ... ... ... ... ыкдалды және де
курорт пен туристік қызметтегі түгыну мен өндіруге, сондай-ақ туризмнің
әртүрлі түрлерінің сүранымдарын ... ... ... және ... кешендер мен оның элементтерін айтамыз.
Туризмде қолданылатын мақсатты туристік-рекреациялық ресурстар катарына:
• емдік демалыс ресурстары: минералды су, ... ... ... ... ... ... ... ландшафты климаттық
жағдайлар, қолайлы жыл мезгілінің үзақгығы, өзендік ... ... суға түсу ... ... ... ... ... ортаның
әсемдері
(жабдықгалған, әдемілілік, өзгелерге ереьапе ... ... оның * ... тән ... ... қиын,
кедергілер, халықгың сирек орналасуы, т.с.с)
• экскурсиялық туризм ресурстары: ... ... ... ... ... орындары, этнографиялық және
шаруашылықгық объектілер, музей және тағы ... ... ... бүл тек қана ТМД ... ... ... маңызы мен жіктемесі жайлы біздің елімізде де шет елдерде де бірыңғай
анықгамасы жоқ. ДТҮ Бас Ассамблеясының IV ... ... ... ... "жасанды", "мәдени" сондай-ақ "туристік", "табиғаттық"
ресурстар деген ұғымдар қолданылған.
Рекреациялық ресурстар жөнінде әртүрлі терминологиялық айырмашылықгар
болғанмен олардың барлығы да оған ... бір ... мен ... ... компоненттерін, тарихи-мәдени зандылықгар ... ... ... және ... ... ... инфракұрылымын, еңбек ресурстарын және ... ... мен ... ресурстар" ұғымдары өздерінің
мәндерін жағынан өте жақын ұғым, олар ... ... мен ... және коммуникативтік танымдарын қанғаттандыруға ... ... мен ... ... шатастырмау үшін "туристік
рекреациялық ... деп ... ... ... ... нарық қызметінің саласын тандауда ... оның ары ... ... ... ... ... ... географиялық ресурстардың болуы жатады.
Табиғи жаратылыстық ресурстарға технологиялық құрамдық, жайлылық,
сыйымдылық, аттрактивтілік,тұрақгылық, кешендік және т.б. жатады.
Технологиялық ... ... ... екі ... ... ... міндетті, екіншісі этнологиялық міндетті емес, яғни
мүмкіндік туғызушы ресурстар.
Технологиялық міндетті немесе ... ... ... қызметті елестетуге болмайды. Туристік нарықгы жетілдіруде
технологиялық қажетті ... ... ... ... ... ... әсем табиғи комплекстің болуы, ал тау туризмі мен ... ... мен ... ... ... болуы жатады.
Технологиялық міндетті ресурстар ... ... мен ... ... етеді, бірақ барлық уақытта ең тиімді мүмкіндік
болып санала бермейді. ... ... ... үшін ... тән орта,,
жанн-жақгы әсемдік, жарасымдылық кңлыптыстыратын бірнеше ... яғни ... ... ... ... ... ... және мүмкіндік жасаушы ресурстардың үйлесімділігі
демалушылардың сұранымын ... ... ... ... ... ... ресурстар рекреациялық ресурстың
өзі немесе мақсатты бақыттағы ресурстар (емдік, сауықгыру және т.б.) болып
және рекреациялық емес, ... та ... ... бар ... ... көптігі т.б.) ресурстар болып екіге бөлінеді.
Табиғат кешенінің жайлылығы бүл демалу мен ... ... бір ... ... ресурскд деген сәйкестілік деңгейін анықгайтын кдсиетке
негізделген.
туристер ... ... ... ... емес ағынын, үзақ
уақыт ... ... ... ... ... ... ... ресурстардың көлемі туризмнің нақгы бір түріне немесе
рекреациялық жүмыстардың ... орай ... ... ... ... ... ... қызмет
технологиясына аса қажетті, сондай-ақ табиғи ортадағы экологиялық тепе-
теңдікті сақгауға лайықгы шара ... ... (фр. ... ... ... ресурстардың
аттракгивтілігі сол жердің өзіндік ерекшелігі, әртүрлілігімен сипатталады.
Табиғи ландшафты этикалық түрғыдан ... ... ... жер ... ... ... басып жататын кезеңнің
үзақгығымен, завдығы, судың молдығы сияқгы ерекшелікгері есептелінеді.
Табиғи ... ... ... бір ... ... осы ... саласына пайдалану арқылы ... ... ... ... ... - ... түрақгарды болжауға,
экологиялық негізделген эксплуатациялық салмақгы көтере алуымен, өздігінен
өнім ... мен ... ... етуден түрады.
Кешенділік бүл қолда бар ресурстардың ... мен ... ... ... қарасытырады.
Табиғи объектілер мен кешендер негізінен туристік- рекреациялық ресурс
болып ... ... ... туРистік шаруашылықга олар еңбек заты
болып, ал туристік қызметтер туристік ... ... ... саналады.
Табиғи объектілер мен ... ... ... ... кджетті
жағдай болып есептелінеді. Бірақ та олар демалуға, рекреацияға ... ... ... ... ... ... балуын
зерттестіруге, бағалауға кеткен еңбек және қаржылай ... ... ... ... тікелей қолдануға және пайдалануға дайындағаннан
кейін барып рекреациялық ресурстар категориясына ... ... ... ... ... қолдануда табиғат
ресурстары шешуші фактор болып кдлады.
Табиғи жағдайдың сипаттамасы туристік кешен, жол бағыттарды ... ... ... Себебі туристердің демалу мен саяхатқа шығу
маршруттарын тандауда ... ... ... роль ... ... ... ... бір территорияның жерінің
маңызы ерекше. Туристер көбінесе ландшафтар мен ауа-рай, ... сан ... аң мен ... ... ... сондай ақ демалумен
спорттың тиімді түрлерімен айналысуды қалайды.
Сонымен бірге таулы ... ... ... ... туристерді
тартатын, өзіндік ерекшеліктері, ауасының тазалығы, альпинизм, тау шаңғысы
мен аң ... және т.б. ... ... ... ... ... туғызғанымн, туристік объектілер мен коммуникация құрылыстарын
жүргізу ... ... ... ... ... ... кдрамастан жұмсалған шығын тез арада-ақ өзінің орның
толтыратыны белгілі.
Халық шаруашылығындағы табиғи ресурсының өнеркәсіп саласының негізгі
дамуы үшін, туристік ... ... ... құрастырудағы табиғи
тіркеуі жэне туристік рекреациялық ... ... ... қолдануы,
осыларды айтуымызға болады рекрециялық ресурс деп.
Қазіргі рекреациялық ресурстың ... ... ... ... салып алуы бүл рекреациялық географияға байланысты.
Анықгалған әдіс табиғи ... ... ... ... ... ... бойынша географиялық рекреация және географиялық туризм
бұл біреуі де анықгалмаған және ... ... ... ... ... ресурс-бұл, тек ТМД елдерінде ғана таратылған ұғым, тағы
бір-бірлік бүл ... ... яғни ... ресурстерге
классификациялық мазмүны. Хартиядағы туризм бүл ... IV ... ... ... ... ... ... қолданылады:
"жаратымды", "көркемөнер", тағы "табиғи", "туристік" ресурстар.
Соңғы 10 жылдықга зерттелуі бүның ... ... ... ... қолданылады: ... ... ... және ... ... Л. А. ... және оның авторлық табиғи рекреациялық
ресурстың тиісті түсінуі табиғи және табиғи-техникалық геосистемасы ... ... ... қоса оның ... өлкелігі, кдйсысы не комфорттық қүрлысы
дамуды үйымдастырудығы рекреациялық іскер адамдардың ... ... п.с. ... ... ... ... компонет
ретінде анықгауы және географиялық ортаның антропогендік объектілерінің
іскері, бойынша осыларға кдраған қүрамы бүл: тарихи не ... ... ... ... және ... ... мүмкін арнайы әр ... ... ... ... Бірнеше кемшілік жұмыстың тура түсінігі кдзіргі ... ... ... бұл оның ... ... Бүд ... "табиғи,
табиғи-техникалық және әлеуметтік ... ... және ... осы ... және ... ... бар ... шаруашылықгы үйымдастыру. Яғни-бүл объект ... ... және ... ... ... ... мүмкін рекреациялық
салада қарастырылуы немесе ... ... ... ... және ... ... етуі рекреациялық сүраныстың қоғамға өте
байланысты. Бүл мәселемен бәрі оларды анықгап, бір-біріне кдрама-қайшылық
тигізбейді. ... ... ... барлығы жаңа мазмүндық
элементтермен ... ... ... және ... ... ... ақ
терминологиялық ерекшеліктің түсінігі ә рекреациялық ресурстың" бір және
тағы сол ортаға бағынуы объектілік пайда болуы деп ... ... ... ... ... ... және ... этномәдени
халықкд мүра қондыру, қолданбалы және ... ... ... ... ... ... ... еңбекші ресурс
және т.б. Географиялық ... ... бүл ... болып келетін
базалық туристік өлкелік практика және ... ... ... ... осының сүранысына жауап беретін жаңа зерттеулер, рекреациялық ресурс
үғымы бара өзгеруіне келісімше, туризм саласының экономикалық түрі.
II. ... ... ... туризмнің дамуының жалпы мінездемесі
2.1. Табиғи туристік рекреациялық ресурстар.
Еліміздің табиғи-рекреациялық ресурстары өзінің жан-жақгылығымен
ерекиіеленеді. Солтүстіктен ... ... ... ... орманды
дала, шөлейт және шөл орналасқан. Республикамыздың оңтүстік-шығысында Тянь-
Шань, Жоңғар Алатауы, Саура, Тарбағатай және ... тау ... ... ... Алатау, Теріскей Алатау, Алатауының жоталары мен Хан ... тау ... тау ... спортын және халықаралық алыіинизмді
дамытуға қолайлы орындар көптеп саналады. Еңбекшіқазақ аудандарында ... ... ... қолайлы, тауға өрмелеу мен алышнизм, тау шаңғысы
таризмімен айналысуға жағдай жасайтын қонақ үйлер, база т.б. жайлар салуға
болатын ... ... бар. ... ... Нарынқол
ауданында Мыңжылқы-Хантәңірі атты алпинизм мен таушаңғысы курортының
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... жермен жаяу жүру,
спорттық және спорттық сауықгыру мақсаттағы ... ... ... ... аймактардың табиғаты мен ауа-райы жағдайы бұл жерлерде туризм
мен демалудың, спорттың қысқы түрлерін үйымдастыруға ... ... ... және ... ... белдеуден басқа
белдеулердің барлығы бар. Климаттық факторлар мен минералды су ... ... ... ... емдік-ресурстық фонд, емдік-сауықгыру
туризмі мен рекреациялық шаруашылықгы дамытуға жол ашады.
Сауықгыру туризмнің ресурстары ... ... ... ... ... ... көз-өзен жүйесінің
болуымен, жылы теңіз жағалауымен, туристік-рекреациялық қызметтің түрлері:
қыдыру, суға ... су ... ... ... ... ... кезеңнің ыстық(комфорт), салқын ... және ... ... ... ... ... ... жыл бойына күн сәулесінің түсу
үзақгығы да мол болып келеді. ... ... ... ... ... аса сағатқа созылады. Қолайлы кезеңнің үзақгығы солтүстік-шығысына
40-50 күндей, ал оңтүстікте 120-150 күндей болып ... ... ... ... ... ... ... қысы жүмсақгау болып
келеді (орташа температура 2°С-ден 8°С-дейін) ал жазы ... ... ... ... ... теңізінің оңтүстік жағалауында, Балхаш ... ... ... ... ... ... ... 120 күнге ұласады.
Алматының сондай-ақ Аралдың солтүстігіндегі дисскомфорт күндердің ұзақгығы
30 күнге созылса, Ощүстік Кдзақстанда 70, ал ... ... ... ... 40 ... ... ... түсу-жағажайлық, су-спорты мен қыдырыстық туризм түрлерін дамытуға
өзен-көлдердің тығыз байланысуының ықпалы зор. Біздегі құрғақ климаттық ауа-
райында өзен, көлдік ... ... ... Солтүстік аудандарындағы
жазықга өзендер 100 км 2-3.5 км ұзындықга таулы жерлерде 20-40 ... ... ... ... ... ... кететін сулардың катамаранка
салда серуендеуді ұйымдастыруға өте ... ... ... ... су ... жылдам болуы және ... ... ... ғана ... ... ... Ішкі тау өзендері
Шарын, Шілік, Ақсу, Қараталда, және Ертіс, Іле Сырдарияда аса көп ... ... су ... ... мүмкіндіктер бар.
Республикамыздың көлемінде ірі-ірі теңіз, көлдерді Каспий, ... мен ... ... ... 48 мың ... бар. Оның ... 20 мың шаршы метрден көп. ... ... ... ... ... ... су ... туризмнің спорттық және суға
түсу жағажайлық түрлерін ... ... ... ... ... ... сулар гидрогологиялық ресурстардың ішіндегі емдік қасиеті
жөнінен жоғары бағаланады. Бүгінгі күндері елімізде минералды ... ... ... 120 емдік бетпақгар табылған. (7)
Ерекше қозғалатын территорияға жататын Солтүстік Қазақстан мен Шығыс
және ... ... ... ... ... ... аймақгар
қатарын құрайды.
Қазақ халқының құс салып, құмай тазымен аң аулау түрлерін, жалпы арнайы-
ғылыми, , ... ... ... ... ... ... табиғат саябақгары, қорықгардың табиғат
ескерткіштерінің ... ... және ... аң аулау
шаруашылықгарының шектеулі болса да өте ... ... ... бар мүмкіндіктерге ие.
Орманды дала және таулы аймақгар ... ... өте ... ... ... сүтқоректілердің 150 түрі, қүстардың 485
түрі, ... ... ... ... ... ... белгілі-бір
дәрежеде аңшылық, ақбөкендердің, сирек кездесетін ... ... ... орнетологиялық саяхаттар ұйымдастыруға жол ашады.
Туристік қызметке қүнды табиғи-рекреациялық ... ... ... ... ... мен табиғатты тиімді пайдалнуға
кдтысты біліктілікті ... ... ... ... ... ... ... қызметтің хұқықгық, экономикалық, әлеуметтік ұйымдастырушылық
негіздері Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлер өздерінің табиғи-
рекреациялық ресурстарды пайдалана отырып жүргізетін қызметін тавдағавда,
осы ... 2 ... 1 ... ... ... ... ... ғылым, мәдениет, білім беру мен ағарту, туризмді ... ... ... сүйенуі кджет. Ерекше қорғалатын табиғат
аймақгар /ЕҚТА/ арқылы өтетін туристік индустрия мен оның ... ... ... сондай-ақ ғылыми, мәдени-ағарту, оку,
туристік-рекреациялық қызметтер үшін ғимараттар мен әртүрлі орындарды жалға
беру мемлекет құзырында болатын үнемі есте үстау ... ... ... ... ерекшелігіне, мақсатына сай Завда төмендегідей ЕҚТА ... ... ... ... ... ... ... ескерткіштері:
• мемлекеттік қорықгық аймақгар:
• мемлекеттік табиғат қорықгары:
• мемлекеттік зоологиялық парктер:
• мемлекеттік ботаникалық баулар:
• мемлекеттік дендрологиялық ... ... ... ... ... ... ... ерекше маңызы бар немесе ... ... бар су ... ... ... бар ... орындар:
• экологиялық, ғылыми, • мәдени және ... ... ... ... бар жер асты ... бар ... ... "Ерекше қорғалатын табиғат аймақгары" туралы
Заңында ЕҚТА-ның мемлекеттік табиғи-қорықгық қорына төмендегідей объектілер
жатқызылады. (21)
• зоологиялық,-сирек кездесетін жэне бүгіндері ... ... кету ... ... ... жануарлардың ... ... ... және өте сирек кездесетін түрлері:
• ботаникалық,-сирек кездесетін және бүгіндері ... кету ... ... ... ... ... ... кездесетін, бағалы
• және өте сирек кездесетін түрлері.
• Ормандық,-ЕҚТА-дағы ормандар, орманшаруашылығын ... ... ... ... ... орман өсіру жұмыстары.
• Дендрологиялық,-ғылыми, мәдени-тарихи мәні бар, ... ... бар ... ... ... ... ... немесе ғылыми маңызы бар ... мен ... су ... ... - ... ғылыми ... ... ие жер ... ... гидрогеологиялық
бөліктері.
• Топырақгық, -кәдімгі, әртүрлі топырақгық аймақгарда өте сирек
кездесетін топырақ ... ... және өте ... ... ... ... табиғаттың эталондық бөліктері мен ... мәні бар жер ... ... ие әрбір табиғат кешенінің 18 бапкд сәйкес паспорты
болуы тиіс. Онда басқадай ... мен ... ... ... ... ЕҚТА-да орналаскдн ... ... ... ... көрсеткішпен көрсетілген тізімі.
• ЕҚТА пайдалану түрлері.
ЕҚТА паспортының бұл пункттері туристік фирмалар мен ... ... ... мен ... ... мен маршруттарды
ұйымдастыруға кдтысты жұмыстарды бірлесе атқаруда ... ... ... осы ... 22 бабына сәйкес ерекше қорғаудың ... ... ... ... ... тәртібі енгізілген. Ерекше
қорғаудың хүқықгық тәртібі қорыкқа қатысты және сұраныстық режим ... ... ... ЕҚТА -та ... ... ... ... кез-
келген шаруашылықгың қызметпен айналысуға, сондай-ақ табиғи тепе-теңдікті
бүзатын кез-келген әрекетке тыйым салады. Сұранымдық тәртіп ЕҚТА ... ... ... ... ... ... бір ... немесе
мерзім аралығында, сол жердегі мемлекеттік табиғи қорықгық ... ... ... ... ... ... сипатталады.
Ерекше қорғалатын табиғат аймақгарындағы шаруашылықгық қызметті реттеу
тәртібі осы аймақгардағы табиғат ресурстарын қандай-да бір ... ... ... ... ... аймақгарда азаматтардың, туристердің болуы ... ... ... мен сол территорияға арналған ережелерге сай
үйымдастырылады.
Ереьапе қорғауды қамтамасыз ету үшін осы ... ... ... қоры объектілеріне кесірін тигізетін қызметтің кез-келген түрінен
қорғау, санитарлық-қорғау және т.б. ... ... ... ... ... мен оның ... тапқырлығына
байланысты ЕҚТА -ны пайдалану мақсаттарын да сәйкестендіріп алу кджеттілігі
туындап отыр. Ерекше ... ... ... ... жөніндегі VI
тарауда: "ЕҚТА тек қана ғылыми, мәдени-ағарту, оку, ... ... ... ... ... ... болады"-деп атап
көрсетілген.
Туризм саласына катысты ғылыми зерттеулер мен оның ... ... ... дамытуға арналған Үлттық бағдарламаны іске
асыруға кажетті жағдай болып есептеліп, ... мен ... ... ... болып саналатыны белгілі. Осы ... ... ... ... ортаны қорғау және табиғатты тиімді
пайдалану негіздерін жасауда мемлекеттік табиғи-қорықгық қор объектілерін
зерттеуді атап өтуге болар еді.
Қарастырып отырған ... ... ... ЕҚТА - ны мәдени-ағарту
салаларында төмендегідей мақсатта қолдануға болады деп атап көрсетілген:
жаратылыстану-ғылыми ... мен ... ... ... ... мен ... ... тиімді пайдаланудағы жетістікгерді
насихаттау мақсатыңда:
• тарихи мәдени мүра ретінде объектіні, табиғаттың өсімдтер ... ... ... ... ... қорғау мекемелерінің қызметімен таныстыру мақсатында.
Жоғарыда аталынған мақсаттар ұлттық туризмнің акдараттық базасын
дамытуға және ... ... ... ... мен ... ... туындайтын маркетингтік стратегияға сәйкес
келеді.
Ерекше ... ... ... ... ... қолданылуы 31
бапта карастырылған. Онда:
• окулық экскурсияның ... ... ... ... ... ... ... қорық ісі ... ... мен ... ... ... ... мамандардың білімін жетілдіру мен ... ... ... ... ... ... ... туризмін, ғылыми туризмді және
туризм индустриясына мамандар даярлау міндеттерін шешуден ... ... ЕҚТА ... ... және ... ... таныстыруға, тұрғындардың демалысын тиімді өткізуге пайдалануға
болады делінген. Бұл аймақгарда туризмді ұйымдастыру үшін ... ... ... сокдақгар, көру алаңкайлары, дамылдайтын ... ... ... ... ... ... тамақгану
орындары сауда жасау және т.б. ... ... ... ... шарт.
Ерекше қорғалатын табиғат аймақгарындағы туристік рекреациялық қызмет
сол жерлердегі қорғау тәртібімен енгізіліп, ҚР ... ... ... отырады.
Ерекше қорғалатын табиғат аймақгарын шектеулі ... ... ... ... 33 ... ... Бүл ... мақсатта пайдалану (оның ішінде туристік шаруашылықгы дамыту)
тек арнайы бөлінген орындарда ғана жүргізіледі деп атап ... ... ... ... ... ... ... пайдалану тек қана үкіметің немесе қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі Орталық ... ... ... ғана ... ... бүл ... ... органдардың мақсатымен
қорықгық табиғи тепе-теңдігін ... ... ... мен ... айналысуға шектеулі түрде рүқсат беріледі. Мүндай берілетін
рүқсаттар туристік шаруашылықгардың ЕҚТА -да ... ... ... және ... объектілерді дамытып, жүмыстарын үйымдастыруға
ықпалын тигізері сөзсіз.
Табиғи-рекреациялық ресурстардың қолдану ... ... оның ... ... ... ... ... қорғалатын табиғат аймақгарына ... ... ... мен ... ... ... кдтысты
шектеулі шаруашылықгың жүмыстарын жүргізуге рүқсат ... ... ... ... ... қорларды пайдалануда және Ерекше қорғалатын
табиғат аймақгарында шаруашылықгық қызмет ... ... ... салатын шаралардың ... ... ... ... мен дамытудың ... ... - ... айқындауға мүмкіндік береді:
1. Ерекше қорғалатын табиғат ... ... ... ... ... ... ... қорықгарында
төмендегілерге тыйым салынады:
• үйлер мен ғимараттар салуға, жалпы халық ... ... ... ... мен электр бағаналарын жүргізуге және басқа ... ... жер үсті ... жер асты суларын қандайда бір болмасын
шаруашылықтық мақсатга пайдалануға:
... ... ... және ... ... ... мақсатында пайдалануға: аңшылық пен балық аулауға:
• арнайы рүқсатсыз коллекция ... ... ... жануарлар мен
өсімдіктерді жоюға негізделген ғылыми зерттеулер ... ... ... ... ... рұқсат
етілмеген ... ... (VII ... 35 бап, 1 пункт)
бұл тыйымдық сипаттағы жайға түсініктеме берер болсақ, ЕҚТА-ның мүндай
енетін ... ... ... мен ... индустриясын
дамытуға коммерциялық мақсаттағы туристік-рекреациялық шаруашылықгық
объекгілерін салуға тыйым салынатындығын ... ... ... ... емдік және
туристік мақсаттарда пайдаланудың ... деп ... ... ... жайларға рұқсат беріледі делінген.
• қорықгағы тәртіпті сақгай ... ... ... ... ... емдік және ... ... ... ... ... туристік соқпақгар ... ... ... ұйымдастыруға және бұл үшін ... ... ... ... яғни ... мен ... ... объектілерін салуға:
2. Республикалық дәрежедегі маңызы бар, табиғат қорғау статусына ие
Мемлекеттік ... ... ... ... қызметтерге рұқсат
етіледі:
• қорықтық тәртіп қызметі іске асырылатын аумақга мемлекеттік табиғат
қорықгары белгіленген ... ... ... ... ... ... ... аумағында, мемлекттік
қорықгық қорға қандай да бір залалын тигізетін ... ... ... ... территориясы мен объектілері ғылыми, ... ... ... ... ... (51 бап, ... ЕҚТА -ның шаруашылықгық қызметті реттеуші режимдегі
аймақгарында ... ... ... ... ... ... түрде ғана шаруаиіылықгық ... ... ... және ... ... ... аймақгарда, табиғатты
пайдаланудың туризм мен рекреацияға кджетті түрлеріне, оның ... пен ... ... ... ... / VIII ... 40 бап, ... Туристер мен келушілерге қызмет көрсететін аймақгарда ЕҚТА туристік
және рекреациялық мақсаттарда пайдалануды ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Заңының VI таруы, 32 бабындағы
2 ... ... ... ... болады.
• Шектеулі және дәстүрлі шаруашылық қызметімен байланысатын ... ... қор ... ... ... ... 33 ... және VIII тараудың 40 бабының 3 пунктіне сай
пайдалануға рұқсат беріледі.
3. Жергілікті ... бар ЕҚТА ... ... ... ұлттық
саябақгардың территориясында туристік ... ... ... ... ... ... ерекшелігінің жеке
даралығын анықгайтын қүқығы бар, мемлекеттік үлттық ... ... ... мен
тәртіпке сай қолданылады, сонымен қатар ол ... ... ... және әлеуметтік экономкалық факгорлар мен тұрғындардың
қызығушылығынан туындаған міндеттерін шешу үшін
қабылдаған шешімдерін басшылыкқа ала алады.
4. Қорықгық маңызы бар ... ... ... ... ... ... ескерткіштері мемлекеттік қорықгық қордың жекелеген объектілері
ретінде оны табиғи жағдайында сақгалынуы тиіс. Бүл аймақгарда ... ... ... ... ... рүқсат етілмейді.
Қорықгық маңызы бар ЕҚТА -тарға арналып бекітілген табиғат ... ... ... ... оку және туристік
мақсаттарда пайдалану ерекшеліктері" атты 37 ... сай ... ... ... режимдегі ЕҚТА -ға ... ... ... ... ... ... қорық пен
мемлекеттік үлттық табиғат саябақгарының тіркелген жер ... ... ... қоры ... ... ... ... немесе республикалық маңызы бар еркше
қүнды табиғи ... ... қалу үшін ... ... ... ... мен кдйта өңдеуге қатысты кереғар
әректтерге тыйым ... Бүл ... ... ... ... ... табиғи аймақгар
жайлы" Заңының 28-30 баптарынав сәйкес, сондай-ақ қорықтық ... ... ... ... ... ... реттелетін
режиміндегі көрсетілген мақсаттарды қолдану ерекшеліктерін ескере отырып
жүргізіледі.
6. Шаруашылықгық қызметтің реттелетін ... мен ... ... ЕҚТА-ғы табиғат ресурстарын ... ... бүл ... ғылыми, мәдени-ағарту, оку және
шектеулі шаруашылық ... ... ... ... қорғау, ... ... ... ... ... негізделген, ерекше қорғалатын
табиғат аймағына жататын мемлекеттік экологиялық парктің жергілікті және
республикалық маңызы бар жануарларды ... және ... ... ... мәдени-ағарту окулық түрғыдағы
туристік қызметті ұйымдастыруға болады. Ал ... және ... ... ... мен ... ... көрсетуге
бағытталған, әкімшілік және шаруашылықгық-өндірістік аймақгарда туристік
үйым, мекеме, фирмалар мен музей, ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік зоологиялық
парк мекемесінің кәсібіне сай ... VIII ... 53-55 ... ... қызметін ұйымдастыруға болады.
8. Табиғат қорғау, ғылыми-зерттеу мекемесі ... ... ... ... ... қорғалатын табиғат аймағына
жататын мемлекеттік техникалық бақгың ... және ... бар ... өсіріп көбейтуге арналған ... оку, ... ... ... ... ... бөлінген аймақгарда:
экспозициялық-туристерге ... ... ... ғылыми-
құрылған банкілердегі ғылыми деректермен ұйымдастырылған музей, лектории,
кітапхана және ... ... және ... ... ... көрсетуге: әкімшілік және
шаруашылықгық-өндірістік ... ... ... ... гүл, ... сатуға мамандандырьхлған дүкендер және мемлекеттік
ботаникалық бақ ... сай ... (ХІҮ ... 56-57-58 ... ... қызметін ұйымдастыруға болады.
9. Табиғат қорғау мекемесі, статусы бар, қорғаудың дифференциальды
тәртібіне негізделген ... ... ... ... ... ... ... ағашты-бүталы түқымдастарды қорғауға
өсіруге ... ... ... ... ... мәдени-ағарту, оқулық
түрғыдағы туристік қызметті ... ... ... ... баптар).
10. Арнайы мақсатта өсірілетін, осыған тән ... ... ... ... ... ... реттелуі
тәртібімен қорғалған Ерекше қорғалған табиғат аймағына ... ... ... және ... құндылыққа ие орман
территориясында, ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
орман ескерткіштері, ... ... ... ... ... ерекше құнды орман алкдптарын, ғылыми ... ... мен ... оқу ... және ... ... ... да түрлерінде (XVI тарау,62-64 баптар)
қолданылып, қорғауға жататын ... ... ... ... рұқсат ... ... ... ... ... мемлекеттік маңызы бар немесе ... ... ... ... ... су ... ... қызмет тәртібімен
реттелетін жергілікті ... ... ... жататын су
қорларының тыйым салынуы мүмкін, оларды ішінара шектеулі немесе тыйым
салынуы ... ... ... арнайы ережелермен сай белгіленеді (XVII
тарау,65-66 баптар).
12. Мемлекеттік табиғи қорықгардың кдрамағында ... ... ... жеке ЕҚТА ... белгіленген табиғи немесе
жасанды су қоры бар, ... ... ... ... де қамтитын мол
өсімдіктер өсіп, жануарлар мекндейтін эсіресе суда жүзетін құстардың үя
салып, жыл ... сай үшып ... ... ... ... ... тәртібі
мен қорғаудың қорықгық тәртібі белгіленіп, ... суда ... ... ... белгілі орындарын қорғау
мен қалпына ... ... ... ... ... ... бар сулы-
бетпақгы орындарды аңшылық және балық аулау мақсаттағы туризмге пайдалану
осы мәселе бойынша жасалынған
халыкдралық келісімге сай ... жеке ... ... (XVIII ... баптар).
13. Экологиялық ғылыми, мәдени және баскд ерекше құндылықгарға ие ... ... ... жататын шаруашылықтың қызметі хұқықгық
тәртіпке негізделген жер қойнауларына:
• геологиялық ... және ... ... ... ... кездесетін ... ... мен ... ... мен ... ... ... геоморфологиялық объектілер-жер бетінің сатылы ... ... ... ... мен ... және
рекреацияға ерекше көрік беріп ... жер ... ... ... ... объектілер-сауыідгыру және ... те ... ... ие жер асты ... мне ... шығуы:
• тарихи, археологиялық,- этнографиялық мәні бар ... ... ... тау кені ... бар жер ... Бүл аймақгарда ... ... ... ... қор ... құруына әкеліп соқгыратын ... ... ... Осы ... ... ... ... ерекшеліктері әрбір ЕҚТА жайлы жекелеген ... ... (XIX ... 69-70 ... ... ... мен ... инфрақұрылымымен
• индустриясын дамытуға шетелдік инвестролар тарту ... ... ... ... ... ... ... Республикасының "Ерекше қорғалатын
• территориялар жайындағы " Заңының "Ерекше ... ... ... ... ... деп ... ... таруының 87-88 баптарына сай жүргізіледі.
ЕҚТА өзінің тартымды табиғи рекреациялық ... ... ... ... ... ... үйымдастырушыларды өзіне
еріксіз тартуда. Бұл ... ... мен ... ... ... ... ... аймақгарынан арнайы туристік
мақсаттағы орындар ашу кджеттігі туындайды. Әлемдегі көптген ... ... ... ... ... оны осы ... мәселесі әлі даулы күйінде кдлуда. Қорықгық аймақгардың туристік
рекреациялық мақсаткд пайдалану қорықгық территориялар арналған мақсатқа
қарсы ... ... ... Бірақ та туристік-рекреациялық
табиғат қорғау функцияларын қатар тиімді үйымдастыра ... ... ... ... ... ... фактілері аз болады, ал табиғат
қорғау ... ... ... әсері бар тартушылық жұмыстары
жүртшылықгың ЕҚТА кджеттілктеріне және экологиялық мәселелерге назарын
аударады.
Табиғи комплекстің ... ... ... ... ... және
демалыскд сүрану дәрежесін анықгайтын кджет.
Табиғи ресурстардың сыйымдылығы, дарынды жіберу біркелкісіз ... және ... ... ... уақыт ішінде үзақ демалу сүраныстарын
қанағаттандыратын қажеттілік. Туризмнің дәл ... ... ... ... ... ... ... нүктесімен анықгалады. Олар
сыйымдылықгы анықгайды.
Антрактивтік ( француз ... ... ... ресурстарды өзіне
тарту шақыру мінездемелері экзотикалық пейзаждық ... ... ... ... ... ... ... мезгілдік
динамикасымен есептеледі, рельефтің мінезлемесінің мүшесі болып табылады.
Табиғи ... ... - бүл ... экономикалық бүгінгі
мүмкіншіліктің пайдасы. Бүл пайда ... ... ... белгілі аумақгағы туристік саланың беретін эксплуатациясы.
Табиғи ресурстардың беріктігі- белгіленген туристік зоналар ... ... ... ... ... айтамыз. Олар өзівдік өидіріс және сақгықгы қамтамасыз етеді.
Комплекстік ... және ... ... әртүрлі болжамдағы
ресурстарды пайдалануды көрсетеді. Табиғи ... және ... ... ... емес ... айтуымыз керек. Туристік
іпаруаіиылықга олар ... пән ... ол ... туристік қызметтер
туристік өндіріситің азық-түлігі ретінде шығады. Табиғи объектілер және
комплекстер туристік ... ... ... шарт ... ресурстар алдыңға айтылғандай туристік қызмет ету өндірістік
мақсаттан қолданудағы ... ... бірі ... ... Табиғи
шарттардың мінездемесі туристік комплекстің даму факторын, трасса ... ... ... ... ... ... өздеріне
кджетті демалу аудандары мен саяхаттық маршруттарды белгілейді. Тандаулы
болып табылады. ... ... ... ... мәселе берілген
территорияның басқа да территориялардың жоғарғы ... өте ... ... ... және ... ... ... әлемінің
әртүрлілігін аң аулау және балық аулау мүмкіндіктерін және сонымен бірге
әртүрлі активті ... және ... ... ... ... ... жергілікті таулы рельефтердің әсемдігін ландшафтардың әрдаййым
ауысып тұруы демалушылармен туристерді ... ... ... ... ... ... және алышнизм, тау шаңғы спортымен айналысу үшін
туристік маршруттар жасауға мүмкіндік береді.
Туристік рекреациялық ... ... ... ... ... құрылуымен өзгеруімен рекреационды сұраныстар көлемімен және
рекреациондық пайдаланудың пайда ... ... ... Табиғи мәдени және
этнографиялық объектілерге туристік сұраныстың бар болуы оларды ... және ... ... ... ... ... ... сұраныстар өте көп.
2.2. Тарихи - мәдени туристік-рекреациялықресурстар.
Тарихи - мәдени объектілер мен ... ... ... ... ... ... бірі болып есептелінеді. Туристік -
рекреациялық ресурстар тарихи категория болып саналады, оның ... ... жаңа ... ... объектілерді тарту кджеттілігінен
туындайтын рекреациялық тұтынумен ... ... ... ... ... ... ... (10)
Тарихи - мәдени жэне этнографиялық объектілерге деген туристік сұраныс,
оларды оқып біліп бағалауға әсер етіп, оның неғұрлым ... ... ... тиімді мақсатта пайдалануға жол ашады.
Туристік рыноккд ықпалды мәдениет пен туризмге кдтысты ... ... ... ... ... мен ... ... қатысты пайдаланылатын объектілер көлемін арттыруға
әсерін ... ... ... ... ... ... туризмнің
акдараттық кеңістігіннің потенциалына айналып отырады.
Қазақстан жеріндегі көшпенділік пен ... ... ... және ... ... ... ... халықгардың тарихи-
мәдени мұралары, ескерткіш кешендерін ... ... ... жатқызуға болады. (10)
Қазақстан Республикасының "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау мен пайдалану
жайлы" ... 3 ... ... мұралар қатарына қоғам мен
мемлекеттің дамуындағы халықгың өткенімен тығыз ... ... ... тарихи-мәдени ландшафтар, табиғаттың сирек
кездесетін көрікті ... ... және ... ... жатқызылады.
Республикамыздың Заңдарындағы терминологиялық құқықгық жайлар
рекреациялық ... ... ... ... ... Осыдан келіп тарихи-мәдени мүралардың туристік рекреациялық
ресурстарына жататын ... мен оның ... ... ... Заңда
белгіленген жайлар жатқызылады. Онда "тарихи-мәдени мүралардың объекті
болып бүтіндей ... ... ... ... ... Олар:
1. қозғалмайтын, оның ішінде:
• жекелеген, - архитектура, монументальдық өнер ... ... ... ... ... ... мен ... Көне жазулық материалдар, ғылыми және техникалық туындылар,
• тарихи және мемориальдық мәні бар ... ... ... ... ... ... кұрылысы өнерінің туындылары (архитектуралық
ансамбльдер мен кешендер, тарих қалалар мен елді ... ... ... ... кдла ... ... элементтері)
бау-бақшалық, саябақгық өнер туындылары, тарихи зираттар, ... ... ... оның ... ... ... ... көне заман заттары,
бөлшектелініп кеткен ... ... ... және ... ... тарихи құнды затгар,
кескіндеме, графика, қолданбалы қолөнердің көркем туындылары, кино
және фото ... ... ... ... және ... кинофото және видеоқүжаттар, дыбыстықжазбалар:
• кешенді объектілер,-жекелеген объектілердің элементтерінің ... ... ... ... мне ... ... ... жаратылыстану-ғылыми құндылықгар кешені, қоры мен коллекциялары:
• материалдық емес тарихи айғақгар:
• адамзаттық қауымдастағы дәстүрлі-тарихи, мәдени, діни, ... ... ... ерекшеліктері (диалектілер) мен аз халықгардың тілі,
тарихи жер атаулары болып бөлінеді.
Қазақстандық "туризм" жұйесінің англосансондық ... ... оның ... ... ... мәні бар, туристік-
рекреациялық ресурстарының тарихи-мәдени ... ... Үлы ... ... бөлігінің немесе Солтүстік Түрік бөлігі деп аталатын
жол бөлгінің өтуі жатады. ... ... "Үлы ... жолының
тарихи орталықгарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің ... ... мен ... ... ... ... жасау" атты
мемлекеттік Бағдарлама концепциясына сүйене ... ... ... рекреациялық ресурстарын халыкдралық және республикалық маңызы бар
ресурстар деп екіге бөлуге болады.
Халыкдралық маңызы бар тарихи-мәдени мүралардың туристік-рекреациялық
ресурстарына ... жолы ... ... арсеналдарды, Түркістанның
орталықгарындағы бірегей тарихи-мәдени объектілер мен ... ... ... жолы мен оның ... ... ... археология,
этнография, архитектура, кдла күрылысы мен монументалдық өнер ескерткіштері
ежелгі қазақ жеріндегі ... және ... ... ... және рухани мәдениетінің тарихи-мәдени мүраларының
бірегей туристік-
рекреациялық кешенін құрайды. Осыдан ... ... ... ... ... ... ... жер өндеушілік -"қала" мәдениет ескерткіштері деп екіге бөлуге
болады.
• "Көшпелі" - діни-этнографиялық мәдениет ... ... ... ортасындағы тарихи
ландшафтар: көшу қону ... мен ... ... қалыптаскдн
көшу маусымындағы керуен жолдардағы ... ... ... және ... көшпенді және олардың
материальдық және рухани мәдениетінің іздері сақгалған қоныстар:
... ... ... ескерткіштер бәрі
түрлеріне қорымдар мен елді мекендер жатады.
"Көшпенді" -діни ... ... ... діни ... ... мен ... ... салынған
суреттер, шеберханалар мен тау кен орындары және мұнаралар жатады.
Олардың ішіндегі ең танымалдары Аңырақай ... қола ... ... мен оның ... ... өзенінің бойындағы Ешкі
өлместегі (б.д.д. 3 мың жылдық пен 8 ғ. ... ... ... Қарағайдағы (б.д.д. 2-1 мың жылдықга) петроглифтерді айтуымызға
болады.
• этнография ескерткіштері көшпенділік пен жартылай көшпенділік
• өркениеттің, ... ... ... ... ... ... ... көшпенділердің түрмыстық-қорғаныстық мақсаттағы тұрғын жай,
• жылжымалы күрылыстары мен қоныстарын, ... ... ... ... шаруашылық түрінің көптігін, негізгі және ... ... ... ... ... көрсететін материалдық айғақ
• нәтижесі ретіндегі еңбек кұралдарын:
• көшпенділер түрмысындағы жасаулар мен үй ... ... және ... ... киімдер мен әшекейлер, теңгелер
• мен кдрулар:
• халықгық қолөнер, көркем-қолданбалы шығармашылық ... ... ( ... ... ... ... ... той-мерекелік және жерлеу рәсімдерін, ... өмір ... мен ... ... ... ... ... бүйымдарын:
• Әскери рәсімдер мен ежелгі ұранды және т.б. ... атап ... ... ... отырықшылық-жер өңцеушілік негіздегі "қалалық"
өркениеттің архитектуралық- өндірістік және ... ... ... ... бай ... ... ... Тарихтың
кейінгі кезеңін кдмтитын бұл өркениет ішінара немесе толығымен ... және ... ... және ... ескерткіштерді, сондай
материалдық тарихи айғақгарды қамтиды.
Отырықшылдық-жер өндеушілік кдлалық ... ... ... ... ... болады.
Тарихи ескерткіштер Қазақстан халқының өмірінде ерекше орын ... ... ... қүру мен ... ... ... ... әрекеттер соғыс қимылы болған жерлерді, дипломатиялық кдрым-
қатынастар өткізілген орындарды, сондай-ақ ғылым, мәдениет және ... ... ... ... ... мен ... батырлардың,
өнер әдебиет, ғылымға еңбегі сіңген қызметкерлердің өмірін еске алуға алған
еске түсіру орындары:
Археологиялық ескерткіштер-ескі ... ... ... ... ежелгі
қосындар және соғысуға қажетті ... ... ... ... ... ... мәдени топтардың учаскелері, қарауылдық және
қорғаныстық ғимараттардың негізінде әскери-әкімшілдік және ... ... ескі кен ... мен ... ... мен ... жүйелері, керуен жолдары: ескі молалар, тас ... ... ... мөрлер мен тұрмыстық әдет-ғүрыптарға қатысты жекелеген
бұйымдар және т.б.
• архитектуралық ескерткіштер, - ... мен ... ... ... ... ... ... ансамбльдері
кешендер кварталдар алаңдармен көшелердеі этномәдени орталықгар:. ескі
қалалар мен ... ... ... ... ... ... ... жүйелер, әскери мақсаттағы орывдар, діни
ғибадатханалар: кдла ... ... ... ... бейнелеу және қолданбалы өнер туныдылары, архитектуралық
ескерткіштер және т.б.
• еліміздің территориясында ... ... ... ... ... ... ... археологиялық және
архитектуралық ескерткіштері, ... және ... ... ие
қайталанбас кешеннің мемлекеттік бағдарламасының көлемінде, ... ... ... ... ... ретінде
пайдалану, біздің елімізде әлемде тевдесі жоқ туризм ... ... ... еді.
• Туристік мақсаттағы маңызды объектілердің негізгілеріне: Іле, Шу,
Талас аңғарлары мен Отырар, ... ... қала ... ... Шу ... ... елді мекендер, Таластағы
Тереңқара (б.д.д.10-8 ғғ.) елді мекендерін Сыр бойы және ... ... ... жүйесін: Жетісу аймағының Солтүстік-
Шығысындағы ... ... ... елді ... қаласы
мен облыс көлеміндегі қалаларды: әртүрлі тарихи кезендердегі кдлалар:
Қүлан, Мерке, Жаркент, Түркістан, Сауран, және ... ... ... мен бүгінгі тарихи кезендерде салынған діни
ғибадатханаларады: ... ... ... ... ... ... зираттарды (б.д.д.8-12
ғғ.) Лепсідегі несториандық елді мекендерді (б.д.9-10ғғ.), 10-12
ғасырлардағы ... ... ... Ақыр ... ғғ.) ... (б.д. 10-11 ғғ.) ... ... қыстағының
маңындағы буддистік моностырьды 19-20 ... ... қоса ... ... ... Қожа Ахмет
Яссауи кесенелерін бөле жарып айтуға болады.
• Отырықшылық-жер өндеушілік-"қалалық" өркениет мәдениетіне төмендегі
этнографиялық ... ... ... Елді ... ... ескі ... әскери-әкімшілік, үйлердегі шаруашылықгық әдет-
ғұрыптарды және түрмыстық, сондай-ақ қолөнерлік тәртіптерді сақгайтын
сыртқы ... мен ішкі ... ... ... мен оның нәтижелерін: Киім, әшекей, кдру-жарақгарды:
• Халықгық ... ... ... ... өнер туындылары бұйымдарды: Ат әбзелдері мен
теріден жасалған жабдықгарды: Музыка, әскери дабыл, би, салт дәстүр,
әдет-ғұрыптарды: Ежелгі шоғырланған жүйедегі этномәдени ... ... ... өмір сүру салтын, философиясын,
діні, мәдениетін растайтын жазба және ауызша деректер.
Жалпы ономастикалық өзі де (грек-ат беру өнері) оның ... ... ... ... ... ... Топонимика
(гр."топо" орын және "онима"-ат дегенді білдіреді) - географиялық
атаулардың шығуын, мазмұнын, өзгеру заңцылықгарын ... ... ... ... зерттейді. Халқымыздағы "шежіренің" де бұл
мәселе төңірегіндегі алатын орны ерекше. Мысалы,"Насабнаме" ... ... ... адамдардың кңндай ... ... оның ... өмір сүру ... ... ... өмір ... салт-дәстүрлері, әдет-ғүрыптары жайлы мәліметтер алуға болады.
Былайша айтқанда географиялық ... адам ... ... бұл ... ... ... қажет ететін мәңгілік ескерткіштері.
Туризмнің әлеуметтік-мәдени ресурстарына шартты және ... ... ... одан әдейілеп жасалынбаған, тарихи-мәдени
мүра ресурстары мен кәдімгі ... ... ... ... мен инфра қүрылымының барлығын жатқызуға ... ... ... кең ... ... оны
экономикалық, қолдан жасалынған табиғат кешендері, кдйта жандандырылып,
түгелдей қалпына келтіріліп қайтадан ... ... ... ... мен ... ... орны ... еңбек,
финанстық және өндірістік ... ... ... ... Егерде
табиғи жаратылған рекреациялық ресурстар арзаны болып келсе, қаржы ... мен ... ... ... ... үшін ... ... мүра
ресурстарына белгілі-бір дәрежеде ғана қаржы жұмсалады, ал әлеуметтік-
мәдени ресурстар өте күрделі көлемде капитал мен ... ... ... ... және өндірістік күштерді қажет етеді. ... ... ... ... ... ... және ... ұйымдастыруды, сондай-ақ туризмнің
инфрақұрылымын дамыту мүмкін ... ... ... ... ... ... "Кдзақстан-2030" жолдауында 1998-2000 жылдарда
шешілуге тиісті басылымдықгардың қатарына жұмыссыздық пен кедейлікке ... ... ... көрсету, әсіресе туристік қызмет көрсетуге
кдтысты міндеттерді қарқынды түрде шешу кдрастырылған.
Бұл шешімге тиісті ... ... ... оның ... инфрақұрылымның сервистік жүйесінің дамуының ... ... ... пен ... ұзақ ... басылымдықга даму
көзделген. Осыған ... ... ... ... ... ... ... магистральі бойынша транзиттік жүктер ... ... ... ... ... ... теміржолдың негізгі
• бағыттарын кдйта жабдықгау ... ... ... ... ... ... ... дамыту, жылдам жүруге лайықгалған жол бөліктерін салу
• мен ондағы көрсетілген сервистік қызметті халықаралық деңгейге
• жеткізу:
• әуежайларды кдйта жабдықгау жұмыстарын жүргізу, ... ... ... мен ... ... ету ... сәйкестендіру:
• Ақтау айлағын қайта жабдықгау,"теңіз-өзен" ... ... үшін ... шет ... ... ... ... шаруашылығы жұмыстарын жандавдыру, жолаушы және ... аз ... ... ... іске ... ақпараттық технологияны дамыту, телекоммуникациялық қызмет көрсетудің
тиімді жүйесін жасау.
Туристік өнімді өндірудің тұйықгалған циклын кдмтамасыз ету ... ... ... ... ілеспелі түрлерін кдлыптастырудың
технологиялық процесін ... ... ... ... Мұндай
функциональдық мақсаттағы ресурстарға қаржылық, экономикалық, ... ... ... ... ... пен оның ... курсын топтастыру-күрделі
жұмыс, бірақ та "туризм процесіндег( қызмет түрлерін реттеу үшін ғана емес,
туристік ... ... ... жағынан қамтамасыз ету үшін,
сондай ақ оларды стандарттау, сертификаттау үшін ... іс ... ... ... объектілерін жай ғана тізіп шығу ... ... ... жалпы көрінісін ғана көрсетеді, бірақ ... ... ... ... ... ... мен мақсатына саә қонақ күтуге ... ... ... ... бойы коммуникациясын қамтитын тасымалдау қүралдары: авторесурстерге
сервистік қызмет көрсететін объектілері бар автомобиль жолдары: транзиттік-
сервистік қызмет көрсету объектілері бар, ... және ... бар ... мен ... туристерді кдбылдап көрсететін
транзиттік пункттері бар автовокзалдар, темір жол вокзалдары, теңіз өзен
порттары ... ... қиын ... ... ... етуге арналған екі аяқгы жоба, ат қоралары және ... ... ... ... ... өзен және ... ... экзотикалық туризм тасымалдау, қозғалу құралдары:
катамарандар, ... ... және ... ... құралд ары: қонақүйл ер, отел ... ... ьд ... ... қонақ күтетін үйлер, жастар үйі (хостел)
демалыс уйлері, кэмпингтер орналастырудың экзотикалық қүралдары: ... ... ... верандалы жайлар, заикалар, киіз үйлік қосывдар,
доңғалақгы арбалар, ... ... сай ... ... ... ... мен оның объектілері, ресторандар, кафелер,
барлар, асханалар, буфет, кәуәп жейтін ... ... ... ... ... Үлттық асхана мекемелері:
• жаңадан салынған және қайта өңделген объекгілер мен туристік-
этнографиялық ... ... ... діни ... ... жабдықгалған қажылыққа баратын орындар: мерекелік салт-
дәстүрлік, түрмыстық рәсімдер драматургиясының туристік ... ... ... бұйымдар жасайтын қолөнер
шеберханалары: ағарту мен ойын-сауық кұралдары, ... ... ... ... көрме залдары, кітапханалар,
филормониялар, концерттік залдар, ойын-сауықгық мекемелер, ... ... ... ... ... ... ... фестиваль, конкурс, бүқаралық мерекелер мен
шерулер, ... ... ... және т.б. ... ... ... туристік объектілерді азық-түлікпен камтамасыз етуге, қосымша және
ілеспелі қызмет көрсетуге, жарнамалық, ... және ... ... ... ... және орта ... объектілері.
Туризм индустриясы мен инфрақұрылымын дамыту мақсатында, туристерге
қызмет көрсету үшін ... ... ... шет ... тарту үшін Қазақстанның қаржы рыногына ЕМТ-сагсі дисконттық
карточкасын, еврочек, Атегіка Ехргекв, Тһотаз Соок, Уіза чектерін енгізуде
қаржы ресурстары қажет.
"Үлы ... ... ... орталықгарын кайта өркендету, түркі тілдес
мемлекеттердің мәдени-мүрасын сақгау оны ... ... ... ... ... іске ... азаматтар жекелеген
субъектілер тарихи объектілерді көркейтіп қолдандырғанда, әлеуметтік-мәдени
сервис ... ... ... ... жабдықгағанда, архитектуралық
құрылыстары қызметінің хұқықгық негіздерін реттейтін Кдзақстан Республикасы
сәулет және қала қүрылыстары жайындағы" Заңның төмендегідей ... ... ... өмір ... ... оның ... ... табиғи-
климаттық, экологиялық, ... ... ... ... ... ұйымдастыру. Сәулет-кала
құрылысы субъектілерінің және ... ... ... ... ... ... ... және
басқадай сәулет-кдла кұрылысының ресурстарын тиімді пайдалану:
• Сәулет қала ... ... ... ... пен кала ... ұлттық дәстүрлерді дамыту. Туризмді
дамыту мақсаттарында және әлеуметтік мәдени сервис ... оның ... ... ... күрылысы қызметінің негізгі бағыттарын осы Заңның 2 ... ... ... ... ... мақсатында жүмыс істеп тұрған аймақгар мен
территорияларды жобалау, салу және ... ... ... ... ... ... қала қүрылысы, сәулет және монументальдық
өнер ескерткіштерін ландшафтарды сақгау, қалпына келтіру және қорғау:
саноториялық-курорттық және басқа рекреациялык
территорияларды жоспарлы түрде үйымдастырк.
Объектілер мен ... ... ... ... ... ... әрлеу-өндеу,жаңарту, күрделі жөндеу, көгалдандыру, көркейту және
әлеуметтік инженерлік, транспорттық инфрақүрылымдар кдлыптастыру мен
дамыту:
Сәулет және қала ... ... ... адамның өмір сүру ортасын
көркейту мен жаңарту:
Қазақстан Республикасындағы сәулет пен кдла қүрылысы ... ... ... ... ... қала ... ... ретінде Кдзақстан Республикасы
территориясы:
• аймақгық-өндірістік, кдла ... ... және ... ... табиғи қорғау жэне т.б. аймақгары: кдла,
қыстақ, село және т.б. елді ... ... ... ... ... бөліктері:
• Ғимараггар, сәулеттік ансамбльдер, саябақгар қозғалмайтын тарихи-
мәдени ескерткіштер коммуникациясының инжененрлік жабдықгары, көркейту
мен көгалдандыру ... ... кдла ... объектісі
болып саналады.
Қазақстан Республикасының "туризм" жүйесін дамытудың үзақ ... іске ... ... ... ... ... ... пайдалануда, ... ... ... ... және жергілікті маршруттардың
бойынан әлеуметтік-мәдени объектілер ... ... ... ... ... кдмтамасыз етудің зандық базасын жасауда,
сондай-ақ мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдардың өзара әрекетін
баскдруға
кдтысты жан-жак^ы ... ... ... ... Казақстан
Республиксының туристік рекреациялық ресурстарына барлық ... ... ... ... ... ... мұра. Қазақстан Республика заңдарының 3-ші
статиясы бойынша "Тарихи мәдени ... ... және ... Тарихи мәдени мұрагерлерге барлық архиологиялық объектілердің
түрлері ... және ... ... ... даму ... және
мемлекеттер, тарихи мәдени ландшафтар және бірегей
табиғи ... ... Олар ... ... геологиялық, физиографиялық
білімдер, материальдық рухани мәдениеттің шығармашылықгарын тарихи ғылыми
және көркемдік бағалары бар. ... ... ... ... алаң және ... ... ... орта бүл рекреациялық ресурс. Туристік рекреационды ресурстың
бастапқы тарихи-мәдени мұраларының объектісін және түрлерін апаруға болады.
6-шы ... ... ... ... ... не ... еткен "тарихи
мәдени мүралардың объектісі ретінде біз қозғалмайтын,-соның ішінде бірыңғай
архитектура туындылары мономентальды өнер ... ... ... ... бар ... ... тұрғызу өнерінің туындылары тарихи қалалар,
квартал, көшелер тарихи орындар жатады.
Қозғалмалы ... ... ... ... ... материалдары көркем шығармалар, кино өнер сирек ... ... ... жазбалароы халықаралық мағыналары бар туристік
рекреациялық тарихи-мәдени мүралар жатады.
Комплекстік обектілер - тарихи комплекстер ... ... ... ... объектілерден алынған біртұтас, сонымен комплекстік
қорлар мен коллекциялар табиғи ғылыммен бірдей ... ... ... емес-тарихи куәлік дәстүр адамзат қоғамдастығы-тарихи
мәдени діндар, шаруашылық түрмысы жатады.
Жергілікті говорлар және тілдер аз ... ... ... ... ... англосанондық моделінің айырмашылығы бұл тарихи
көрінісімен мәдени комплекстік туристік рекреациялық ресурстары ... ... ... ... Үлы ... Жолы тарихи сызықгы-радикалды
құрылымы бардық өкпек территориялары халықаралық мазмүны болу. Халыкдралық
мағыналары бар ... ... ... ... мүралар Алматы кдтарына
Алматы, Тараз, және Түркістан кдлаларының Жібек Жолы трассансының бойындағы
жаткдн орталықгарын қосуға болады. Туристік ... ... ... ... Кдзақстан, Шығыс Қазақстан, Арал маңының Маңғыстауды
қосуға болады. Жібек ... ... ... ... ... ... ... ретінде керемет комплекс болып табылады.
Осыған байланысты тарихим мәдени ресурстарды көшпенді, мәдени этнографиялық
және ... ... ... ... ... 1-іиі ... ... тарихи ландшафтысы мәдениетті көшпенділері жатады. Осы
археологиялық ескерткіштердің ең ... ... ... ... ... ... тарихи ескерткіштер археологиялық ғимарат әскери істер
болған жерде ... ... ... ... қоймалар екі негізгі түрге бөлінеді-мазардың ... ... ... ... ... ... комплекстер және құрлыс
табыттар жатады. Одан да әйгілі ең көп ... ... ... Бес ... ... Или (б.з.д7-3 ғғ.) Қорғандық комплекстер
бар Бұрундайда және Алматы кдласында жерқоймалардан бағалы заттар, ежелгі
мәдени көшпелі халықгардан дәлелдемелер ... ... орай ... ... ... болған, бірақ та бұған бекерге тарихи және
мәдени ежелігі көшпенді цивилизацияның дамуына ... ... ... ... істеуге қабірлау діни сенімшілдік, дүниелік көзкдрас және
тағы баскң мәдени элементтерді жорамалдау болған.
Көшпенді археологиялық ескерткішке жататындар ... ... және ... ... және өнер ... ... ... таулы
кдмалдар жатады. Көбінше айтарлықгай мыналар жатады: аруакты кдла дәуірінде
аруакты тамған шаткдлдар Анрқақай және оның ... ... ... ... аруакты шатқаддар Кумурчи бүл Алматы облысында Қарасай
іиаткдлында Батыс жеткіллігінің ... ... ... аң ... ... ... мен петроглифті. Арпа-өзен, Қой бағар, Қошқар ... сай, ... ... тау, ... ... бәрі адам мен жануардың
қолынан істелінген-этнографиялық ескерткіштер.
Бірегей мариундық шатылыстыратын этномәдени процестік көшпенділер және
жартылай көшпенділер ... ... ... ... Осы ... ... ... Осылардың арасынан бөліп алуға болады .
Көшпенділердің тұрмыстық қонысын және құрлысын сақгайтын, мекенжай,
қозғалмалы тұрмыстық ... ... ... ... ... түрмыстық құралдар және ... ... ... ... ... мен ... ... беретін және салт
дәстүрдің шаруашылық түрлерінің іскерлігі:
... үй ... ... ... ... ... ... әшекейлі бұйымдар және киімдер, тиін және күралдарын жинау.
• Халықгық заттар кәсібі, көркем-қолданбалы ұйымы және ауыз екі ... ... ... жырлар, өлевдер және мақалдар): Мейрамдау
және жерқоймалардың салты, көшпенділердің ... ... ... ... ... ... затқа іс әрекетіндегі салт-
дәстүрін қолдануы:
... ... ... ... т.б. ... ... және
этномәдениетін орта Қазақстан республикасының тарихи кеңістігінде
қалалық өркениетті жерді зерттеуінде тарихи ... ... ... ... Бұл мүрагерлік өзіне өте кеш
кезевдегі материалдық және мәдени тарихи мәліметтерді өзіне ... ... ... және жартылай көрсетілген қозғалатын және
қозғалмайтын біркеліктер ретінде және ... ... ... ... емес ... ... ... болып
есептелінеді. Туристік рекреациялық ресурстарға жерді зерттеу қалалық
ескерткіштер ... ... ... ... ... ... ... архитектуралық құрылыс және
казақ халқының өміріндегі маңызды тарихи оқиғалармен ... ... ... ... ... ескі
қоныстар және қамалдардың кейбір бөліктері, ежелгі халықгардың тарихи-
мәдени жерінің кабатты ... ... және ... ... ... және сақгану іздерімен салынған құрылыстар.
Археологиялық ескерткіштерге керуендік жолдар, көшілген ежелгі жерлер,
ескі заттар, тиындар, мөрлер және ... ... ... ... ... ... тарихи
ұрбандалу жүйелері, калалары және дәстүрлі түрде салынған халықгардың
үйлері архитектуралық ансамбльдері және ... ... және ... ... ... ... орталықгары
бар. Архитектуралық ескерткіштерге тағы да ерте калалық жүйелерді
әскери жэне ... ... ... ... шіркеулер және мұсылмандық ескерткіштер архитектурасын
жатқызуға болады. Қазақстан республикасының кдзіргі территориясында
тұратын түрік тілді ... . ... және ... ... ... ... ... халықаралық және үлттық
комплекс ретінде өздерімен таныстырады. Мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... оларды туристік рекреационды ресурстарға жаңартуда жаңа туристік
жүйені ойлап шығаруға мүмкіндік береді.
Ең маңызды туристік қызықгыру объектілерге калалық мәдениетті ... ... ... ... Чуйстік, Имейстік толастың далаларын және
Отрарлық Сырдариялық алкдбын, Шу және ... ... ... ... Тағы ... және астындағы суфиев тауының салтты құрылысы
әулие Құншық-ата, Хильвет керуен сарай Абарджидж және Түркістан ... ... ... ... ... ... ... ескерткіштерге
жерді зерттеу қалалық мәдениетін жатқызуға болады. Олар ... ... ... ежелгі қалалардың сыртқы немесе ішкі ... ... және ... ... соғу мен ... ... Киімдер әшекей бұйымдар ... ... мен ... ... салттар, салт-дәстүрлер және т.б. жатады. Адамдарға ат
беру ... ... ... ... ... ... ... және антропонимика деп 2-ге бөлінеді. Топонимика заты болып
(грек тілінен ... ... жер және ... шығу ... ... ... өзгеруімен мазмүны, ал антропонимикаға
адамдардың өздерінің аттары ... ... ... ... ... ... ... "Насабнаме" -Қазақстанның ежелгі рулардың атасы. Адамның руын
анықгауда көмектеседі және оның ... ... ... этникалық топқа
жататынын анықгайды. Ол кезеңге оның іскерлігі жатады, яғни ... ... ... ескі жазуларға мәңгі эпохалық ескерткіштерді
және зерттейтін маңызы бар мәдени ... ... ... ... ... ... ... туризм дамуына
пайдалану.
Оңтүстік Қазақстан өлкесі көне қалалардың, зиратханалардың, басқа ... ... және ... ... өте бай. ... ұлан-ғайыр
алқапты алып жатқан өлке 2000 жыл бойы үлы Жібек жолы ... ... ... ... ... болған. Оңтүстік Қазақстан облысы тарихи, сэулет
ескерткіштеріне бай. Олар-Қожа Ахмет ... ... ... ... ... ... ... баба, Қарашаіп ана, Ибрагим ата (Сайрам
селосында), мүражайлары ... ... Баба ... ... ... Шаян
селосындағы Аппақ Иман медресесі, Отрар ауданындағы Арыстан баб кесенесе
және басқалар.
Оңтүстік Кдзақстан орта Азияның нақ ортасына ... сол ... ... ғана ... ... да ... ... Қазақстанда мекендеген адамдардың үрпақгарына қалдырған
материалдық байлықгары аз ... ... ... мүра ... ... ... ... аңызақ желмен есілген қүмдар, жиегінене ақ тандау соры шыққан кішкене
көлдер, өзендер мен бумақ бастаулардың жағасында иіле ... ... ... ... тау ... ... ата мекені ыждаһаттылыкден сақгап, өз
еңбектеріне оның байлығын, мәртебесін арттыра ... 7 ... ... осы ... ... мүның өзі де
табиғаттың Оңтүстік Қазақстан жеріне мейір шапағаттылығының белгісі, үлкен
сыйы болса керек.
Қорық-епікімнің қолы тимеген әу ... ... ... ғана ... ... өсімдік және жан-жануар организмдері гинетикалық қорының
қоймасы, ... ... ... ... ... ... қорығының статусына ие болған
Қазақстан мен Орта Азиядағы бірден-бір және әлемдегі алғашқы ... ... дала ... бай. ... ... ... бар. Көпттен өсімдіктері
Грейг қызғалдағы, дәлірек ... оның ... ... ... ... үлттық байлығымыз. • ғни Грейг қызғалдағы -"гүлдер патшасы".
-Шайқурай шипалық өсімдіктер, ол тоқсан тоғыз түрлі ауруға ем, шытыр
(кдзтабан), ... киік оты ... ... дәрі ... неше ... ... зығыр, жалбыз, көлбақа, Тян-Шань шиесі,
көктікен, итошаған, жабайы кдрақат т.б. ... ... ... ... ... ... бозторғай, кдрабас торғай, көктеке т.б.
Аңдары қызыл кітапкд енген қүрып бара жаткан ... ... ... арқар, марал, елік және жабайы шокд, бүғы, ілбіс, т.б. ... ... Ақсу сайы да - ... бір керемет туындысы. Оңтүстік
Қазақстанда шипалы су шығатын әрі емдік балшығы бар ғажап әдемі жерлер көп
ақ. Мұндай шипалы су, емдік ... бар, ... ... ... ... ... үйлер салынған. Минералды сумен емдейтін ... ... ... ... және ... санаторийлер Бургөлік,
Машат, жылы сумен емдейтін Белые воды, Лешинск (Қазығүрт) т.б. ... ... ... Қазақстан өлкесі ауа-райының қолайлығымен, байлығымен,
қалалардың әсемдігімен, табиғатының сүлулығымен ауыздан ауызға тарады. ... жолы ... ... оның әсем ... ... арман еткен каншама
жиһанкездер болды.
Қызылорда облысында Арал теңізіндегі ... тағы бір ... деп ... Бүл ... ... ... да көптген
атаулар секілді, өзінің аңыздық астары бар. Аралдың Барсакелмесі жөнінде
мынадай сөз айтылады. Бір ... ... ... ... одан бүрын
болар бейбіт жатқан қазақ аулына жау шауып, ел қысты күні ... ... ... ... ... ... ... түбегінің үзынкайыр мүйісінен
қарағанда ашық күндері анық көрінетін жерге ел үдере ... Бас ... ... ... ... шығады: түгіне түяқ тимеген жайылымда мал
тойынады, кдр мен жоталар арасындағы жылғалар ауыз суға ... ... ... ... мүз ... ... қала ... көздейді. Бірақ
жазда сүмдық куаңшылық болып, түщы су көздері кдңсып қалады да адам да, ... ... ... Ал ... ... бәрі ... ақ Барсакелмес деп
аталған. Осыдан ба, Барсакелмеске іс күзінде ешкім ... ... ... ... жатқандықган өз табиғаты алғашқы күйін сақгап калған. Ол
қорық үшін таптырмайтын жағдай.
Арал маңы-күні күйдіріп түрған қүмдық аймақ. Көктемде жайқала ... ... өлең ... ... ... ... сабағы ғана қалады. Тіпті
әбден оңып кеткен сисадай аспанның өзі де ... ... ... түз қоры ... ... ... аударады.
Барсакелмес аралі өзіне Қазақстанның аридті ... ... ... жинақгаған. Ботаниктер мүнда өсімдіктердің 165 түрі бар екенін
анықгаған. Олардың арасында сортаң женрлерде ... ... ... ... ... ... бар бірегей франкения, дәрілік қылша, ... ... ... ... ... ... бар. ... және
жаздың алғашқы жартысында сегізсай, ... ... ... және ... түщықұдық өңірлері айрыкща көрікті. Аралдағы тіршіліктің өзі ... ... ... ... мен шөл сирені-жыңғыл тоғайларының
арасында жыл бойы дерлік ... ... мен ... ақ ... ... ... ... қарақүйрықгың аса бір көрікті ... ... ... ... дау жоқ. Барсакелмес бірегей түкпір. Мұнда
кей ... өзге ... ... ... ... ... ... Арал үстіне будақгаған жауын бұлты орнайды, күн күркірейді, ... ал ... ... жоқ, құп-құрғақ.
Арал тағдыры-ел тағдырына айналды. Өйткені су бассейні тарылып, бұрынғы
кеме жүзген айдындар солып қалды. Теңіз түбі ... ... ... Ол ең алдымен тұрғылықгы халықгың денсаулығына улкен қауіп
тудыруда. ... мен ... ... ... ... ... кезде
Арал өңірі экологиялық апат ауданына айналды.
Оңтүстік Қазақстан өткені шежіреге толы өлкенің күллі тарихын байлығын
баяндап шығу ... ... ... ... ... ... сауда-кәсіптік
елді мекендердің керуен сарайлардың ... ... ... ... ... ... ... аша отырсақ жібек жолында Тас қала
Ташкенттің дәл өзі, Газгерд-Қазығұрт ... ... ... ... километр шамасы. Жай ғана арифметикалық есептеу арқылы ақ
және Испиджабтың қазіргі Сайрам, Тараздың Жамбыл екенін есте ... ... орта ... ... ... ... Қазақстандағы кдй елді
мекендер екенін атап бере ... ... ... ... ... түбінен, Ашпараны "Победа" колхозының орталық мекен ... ... елді ... Мирки - бүгінгі Мерке. Мава мен Юран өзендері дегені,
сірә Машат пен Сайрам ... ... ... ... ... екі құрлық арқылы Тынық мұхиттан Атлант
мұхитына дейін созылған. ... ... ... сан ғасырлық даму
барысында жолдың көп тармақгы, жақсы ретке келтірілген желісі жасалды.
Оңтүстік Қазақстан деи аталатын ... ... ... да бай. Овда
ерте замандардағы ... ... да, ... ... ... де, революциялық жаңарудың да қилы қилы шежіресі жатыр.
Соның бірі Ащысай мен Дермене бүтағы. Дермене ... ... ... ... ... ... ... қалдырды. Осы "Дерменеден"
өзге еш жерде дермене жусан табиғи жағдайда ... ... ... ... дерменені мәдени дақылға айналдыру ... ... ... ... ... майы, түндырмасы, дермене сығындысы
(экстаркт) және жасыл
сұйық ботқасы көптген өсімдік қоспалардың ... ... ... Жусанның иісі таңқаларлық өзгешелікке ие-ол адамдарды түсініксіз
көбінесе толқығыш сезімге ... ... ... ... ... ... қорғасын заводын шикізатпен кңмтыған. Қазір қорғасын кеніші жоқ.
Кең байтақ кдзақ елінде ата тарихымыздың ұйып қалған өлкелері аз ... ... ... ... Отырар ауданы көне кдланың орталығы болған-
Отырар төбеге шығып, айналаға көз жіберген адамға, ең алдымен көк ... ... ... ... ... ... сымбат-бітімімен бағзының көзі екенін байкдтып түрған қоңыр сарғыш
түсті ғимарат ... Бұл ... ... - ... ... ... бір жұрнағы ретінде оны балалар тарихының ілкі куәсі деп ... ... Күн ... түн ... әулие кдбіріне тәубе етуге күллі
Кіндік Азия елдерінен ... ... ... ... көріп,
Арыстанбабтың тарих төрінде алатын орны, сымбат-бітімі жағынан еш жерде
қайталанбайтын кешенді кесене үлгісінің салыну шежіресі.
Түркіставда 14 ... ... ... ... ... және ... ... сақгалған Ахмет Иассауи кесенесі бар. Сол кезден бастап кдла
түркі тілдес халықгарының діни орталығы болып келеді. 16 ... ... ... ... ... ... және ... орталығына
айналады. Ол үвді, қытай сияқгы Шығыс елдерінен Батысқа өтетін жолдың
үстівде.
Оңтүстік Қазақстанның ежелгі ... ... ... ... ... ... айналды. Қазақстанның оңтүстігі ірі сауда экономикасы және діни
орталық Ясы қаласы болды. Орталық Қазақстан ... Орта ... және ... ... сауда жолдары осында тоғысқан:"Солтүстік
жақгағы кдзақ жерлерінен және ... ... ... Қытай шекарасына
дейін Ясыға (Түркістанға) товарлар және сирек кездесетін заттар тасылады ... әр ... ... ... үшін. жүк түсіретін және алатын пункт, әр
түрлі елдердің саяхатшылары үшін аялдайтын орын.
Бүгінгі танда Ахмет Яссауи ... өз ... ... ... бүкіл әлем назары біздің Оңтүстік Қазақстанға ауып отырса, бүл ... үлы баба ... ... ... 1990 жылы ... конгресс
Яссауиге арналып, біздің Түркістанда өткізілді. Өзге де көптеген ... өтіп жүр. 1991 ж. ... Қожа ... ... ... ... Ахмет Иассауидің бүгінгі үрпақкң жеткен шығармасы "Даналық
жайындағы кітап" (Диуани Хикмат)". Бүл ... ... ... ... ... асыл кдзына. Бүл кітапты қазақ ... ... ... ... ... ... кдтысты бағалы
мәліметтер бар.
Қожа Ахмет Иассаудің көзі тірі кезінде ақ ... ... ... оны кдтты қадірлеп, құрмет түткдн, аруақгы киелі адам деп ... орай ... ... әмірімен оның басына осы күнгі ғажайып ғимарат
түрғызылған.
Ахмет Иассауи өз шығармасын түркі тілінде жазған ... ... ... тек ... ... ғана емес түркі тілдес елдерге ортақ. Ақынның
адамдарды ... ... ... хақ ... ... өмір бойы ... дін ... кдпысыз меңгеруге, дүние қызығына алданып, әділдік
жолына тоймауға, мейірімділікке, қанағатіпылдықкд шақыруы қай ... үшін де ... ... бойы ... ... ... ... оралуы
да үлкен оқиға болды. Қазір біздің ... ... ... кдйта
жандануы басталды. Үлы бабамыз жаткдн кесененің құрлысын қалпына ... түсу үшін күш ... ... Шет ... ... елі ... көмек көрсетіп биыл үлкен тойға, яғни Қожа ... ... ж. ... ... жолы ... ... бірі - ... Онда сәулет өнерінің
тамаша ескерткіштері болған. Олар: Кдрахан мазары, Айша Бибі күмбезі ... әже ... бибі ... ... ... ішкі беті ... сыртқы
беті күйдірілген қүйма тастармен ... ... ... әк ... ... арша ... ... Ағаштар жер сілкінгенде
қүлатпай үстап түруға арналған. Түрлі ... ... ... ... бүл ... ... ... бүгінгі өнеріне де әсемдік беріп.
Оны байыта түседі.
Оңтүстік Қазақстандықгар ата мекенді ... ... ... оның ... мәртебесін арттыра түсуде.
Жерді, оның қойнауын, су ресурстарын, өсімдік және ... ... ... ... ... қорғау мен ғылыми негізінде тиімді
пайдалану, ауа мен суды таза ... ... ... ... ... ... ету, ... ортаны жақсарту талаптары Кдзақ ССР
конституциясында бекітілген.
Табиғатты бүлдірмей . сақгап, ... ... ... ... ... үшін барлық адамдар бірігіп жүмыс істегені абзал. ... ... ... адам ... ... ... облыс туризмнің даму концепциясы.
Туған өлкенің жер-су, қала, елді ... ... ... ... ... әр ... ... өзгерістерге
ұшырағаны бізге тарихтан жақсы белгілі. Ал егер сол географиялық атаулардың
о бастағы түпкі ... ... онда ... ... сыр жаткднын тіпті
қиын емес. Өйткені ертеде адамдар табиғатты да, жер ... ... ... де ... ... деп есептеп, оларға айрықша ықыласпен
кдраған. Көптеген атаулар сол кездегі тарихи оқиғалармен, халықгың ... ... ... ... көне ... ... өткен тарихымыздың шынайылыққа келтірілуі, ақгавдақгар орнының
толтырылуы. Бүған, әрине, тек ғалымдар ғана ... өз ... ... ... білуге құштар әрбір саналы адам ерекше қуануы тиіс.
Кең-байтақ Қазақстанның қай өңірін, қайбір ... алып ... ... ... ... ... ... созылып жатқан атамекеніміздің
даласы мен таулары тұнып тұрған тарих екендігін аян. ... ... ... деп, ... үкі ... ... батқан кұнге, туған
айға бата ғып, жақсылық тілеген, көрешегін ... ... ... ... Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев 1999 жылғы мамыр айында Ордабасы Тауында Төле биді, Қазыбек биді,
Әйтеке биді еске алу ... ... ... ... былай деген еді:
"Үш ұлы бабамыз сонау бір қилы кезеңде осы Ордабасының биігіне шығып,
шығыстағы Арыс пен ... күн ... ... Арқа ... ... кдрап тұрып, ел бірлігі, халыктың ынтымағы туралы кезек-кезек ой
толғаған ... Осы ... ... киіз ... ... ... болуға серттескен екен, Әбілхайырдай бас сардарды сайлап,
аты жауға аттандырып салған ... ... ... ... ... ... ... Есет, Бөкенбайлдрдай талай-талай мықгы
білек, түкті жүрек батырлар сонда айтылған армандарға ... ... ... төрт ... да ... ... ... арылтып алғанын білеміз.
Енді сол бабалар алып берген кең-байтақ ... ... ... мен ертеңгі жеткіншектердің үлесіне тиіп түр. Азаттық жетер жолдың
қаншалыкты үзақ, кдншалықгы ... ... ... Ал ... баянды
ете білудің де оңай шаруа емес екенін түсіне бастадық".
Иә, осынау күллі халқымыздың кие түтқан ... тауы мен ... ... ... ... ел ... ... Күлтөбесі мен
Мәртөбесі, айтулы асыл Отырары мен түркіге түгел
• Созақ ауданындағы тарихи-мәдени ... және ... ... ... өнерінің белгілі кдзыналары болып
табылады.
Маңызды туристік объектілер ретінде юрск кезеңіндегі табиғаттың бірегей
ескеркіштері-Қаратау және ... ... ... болып
көрсетіледі. Мыс дәуіріндегі ескерткіштер ареалының оңтүстік шегі Созақ,
Алғабас, Арыс болып ... Оған ... ... және Қойбағар
шатқалдарының петроглифтері, Ақсу ... ... ... тасқа
түскен өрнектер.
Оңтүстік Қазақстан калаларының жүйесінде Жібек жолының казақстандық
бөлігінде аса маңызды орын Түркістн ... ... ... ... ... каласы Сырдарияның оң жағасында Қаратау ... ... ... ... ескі ... 16 ғасырдан 19
ғасырға дейін Түркістан ... ... ... ... ... ... ... шетел мемлекеттерінің дипломаттарын хандар
Түркістанда кдбылдаған.
Үлы Жібек жолының тармағында ... ... ... және ... ... ... Шаш, ... Самаркднд) аралығында сауда жолы -
қолайлы географиялық орналасуы, кешенге қажылықкд сапар шегу ... ... ... тигізді.
Қаланың ортағасырлық орталығынывң сақгалуы, ... ... ... және ... ... өркендету мүмкіндігі және туризм инфрақұрылымы объеьсгілерін осында
орналастыру - Түркістан каласын Оңтүстік Қазақстанның туристік және қажылық
ету ... ... ... ... ... ... ... Қазақста табиғаты әсем,
таулы алкдптар қорларына өте бай, олар өз кезегінде аң аулаушылық. Демалыс
және туризмді ... ... зор. ... Тянь-Шаньның баурайында Орта Азия
мен Қазақстандағы ең байырғы қорық Ақсу ... ... ... 1000 ... 4238 метр ... ... ... осынау бірегей
таулы өңірдің табиғаты таң ғажайып.
Қаратау бөктерінде ... ... ашық ... орналаскдн
ерекше маржан көлі Қызыл көл өзінің қанатынжайған.
Бірегейлі болып Шардаралық және Бөгендік су ... ... ... ... ... маңызы бар табиғи объектілер ретінде Батыс ... ... ... ... ... ... орналаскан.
Төлеби ауданында Сайрам шыңының етегінде "Алыеке" спорт кешені, ... ... ... ... үйі туристік лагерлер, Сайрам ... ... ... ... Қазақстан облысының тиімді
географиялық орналасу Оңтүстік аймағына келетін шетелдік туристер санын
көбейту және жалпы туризм индустриясын ... үшін ... ... ... туризм жүмысыңда шет мемлекеттерге бару ... ... ... ... туристік фирмалар мен ұйымдар отандастарын шетелге
жіберумен айналысуда, ал те қана бірнешеуі ғана туристерді кдбылдау ... ... Бұл ... ... ... әлі төменгі дәрежеде
екендігіне, сондай ақ ... және ... ету ... туралы
ақпараттың аздығына байланысты болып ... ... ... туризм
инфрақұрылымына мемлекеттік қолдаудың ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін мейманханалық қордың ... ... ... жаткдн турбазалар, кейбір туристік мейманханалар 20-30
жыл бұрын ескірген жобалар бойынша салынған. Олардың қосалқы ... және ... ... ... ... ... кең ... көліктік қызмет көрсету және автомобильдік
жолдардың ахуалы өзекті мэселеге айналды.
Осыған орай кдзірден бастап ... ... ... ... ... демалыс базаларды, туристік объектілерді ... ... ... ... ... шараларды қолға алу қажет. Осы бағдарлама
қазіргі жағдайға кдтысты эконмикалық және ... ... ... ... ... ... Жасалған шаралар туризмнің бәсекеге
кдтыса алатын және тиімді саласын құру ... ... ... ... ... ... дәлелденеді:
• Оңтүстік Қазақстан аймағынан өтетін Батыс және Шығыс арасындағы
халыкдралық туристік және ... ... ... ... ... ... ... Жібек жолы трассасының урбанизация
жүйесін құрайтын тарихтық сәулеттік кдла ... ... ... ... Ол өз ... негізгі туристік орталықгардың
кеңістік және этномәдениеттік саясын қайта өркендетуге мүмкіндік
береді. ... ... ... ... ... ойын-сауық мекемелерінің және де фольклорлы-этнографиялық,
халықгық дербес ансамбльдердің, шығармашылық бірлестіктердің барлығы;
• Танымдылық спорттықжәне ... ... аң ... ... шөп, ... ... үйымдастыруға тиімді
• туристік-рекреациялық жерлердің, табиғи ландшафтардың флора ... көп ... Бос ... ... әр түрлі мамандықгардың
барлығы.
ҚОРЫТЫНДЫ
Елімізде туризм енді ғана дамып келе жатқан сала.
Республикамыздың ... Н. ... ... ... ... ... ... оның ішінде туризмге
тікелей катысы бар салаларды дамытудағы ұзақ жылдық мақсаттар мен ... ... ... ... ... Біздің елімізде туризмды
дамытуға Қазақстан Республикасының территориясында туристік қызмет пен
туризмнің қүқықтық, ... ... және ... ... ... нормативтік, қүқықтық қүжаттар қабылданды.
Мен дипломдық жұмысымда ОҚО туристік-рекреациялық ресурстарын көрсете
отырып оны бағалау ... ... ... ... тарихи және
мәдени объектілерді талдацй отырыа түсініктеме ... ... ... ... ... ... табиғи және
антропогендік ландшафтардың белгілі бір дәрежеде тіркесуін түсінуге болады.
Рекреациялы ресурстар анықтамасын талдау жүргізе отырып және халықгың ... ... ... ... ... ... ... оларды таратуға дайындалған туристік мемлекеттік дамытудағы
програмасымен туризм индустриясын ... ... ... ... ... ... ... ресурстары және тарихи
мұра ескерткіштері өзінің жан-жақгылығымен ерекшеленеді.
Табиғи ресурстар мен тарихи ескерткіштер туристік қызмет ... ... ... ... ... бірі болып табылады.
Табиғи шарттардың мінездемесі туристік комплекстің даму ... ... ... белгілейді. Өйткені табиғи ресурстар туристердің өздеріне
кажетті демалу аудандары мен саяхаттағы ... ... ... ... объектілер мен комплекстер алғашында туристік қызметті ұйымдастыруға
кажетті жағдайларының бірі болып есептелінеді. ... ... ... ... ... оның дамуы туристік қызметке
жаңа тарихи-мәдени сипаттағы объектілерді ... ... ... ... ... ... көлемі мен қүрылымының
өзгеруіне байланысты болады. Халықаралық ... бар ... ... ... Жібек жолы бойындағы этномәдени
арсеналдары, Түркістанның регионы бірегей тарихи-мәдени объектілер мен
тарихи кешендер ... ... ... ... Қазақстан аймағының табиғи,
тарихи аймақгары және географиялық жағдайын пайдаланып, оны ... пен ... ... ... ... ... Біз ... тарихи-
мәдени байлығымызды өркендетіп бүкіл дүниеге танытуымыз керек.
Республикада ... ... ... ... Қазақстан
облысы территориясында 156 тарихи мұра мемлекет ... ... ... ... ... ... ... екендігі анықталды.. Тек кана туристік-рекреациялық ресурстарды
реставрация жасап тиімді пайдалану қажет. Жұмыс барысындағы ... ... және ... мұра тізімін,картасын жасау;
-Облыстық туризмді дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізе отырыап
облысаралық туристік ... ... ... мен ... ... ... жетілдіру;
-Диплом жұмысы материалдарын экскурсмия барысында пайдалану
мақсатында туристік фирмаларға тарату.
Қосымшалар
Оңтүстік Қазақстан облысында ... ... ... жылдарға
арналған бағдарлама
(Туризмді дамыту жөніндегі нормативтік күжаттар Астана 2004ж.
бойынша жасалған)
|к/с |
|1 |
|5 ... ... |
| ... |
| ... |
| ... | |
| ... | |
| ... | ... ... базалар |2 |1 ... ... ... |3 |2 ... ... жэне ... қонақ үйлер |2 |1 ... ... |1 |1 ... ... ... |34 |12 ... Демалыс базалары |16 |11 ... ... ... |38 |9 ... ... |3 |1 ... Профилакториялар |5 |1 ... ... және ... санаториялары |5 |5 ... ... ... |14 |14 ... ... аймақтары |10 |11 ... |133 |69 ... ... Ю. ... ... рекреационных систем. М.
Наука 1982
2. Гуляев В. Г. Организация ... ... ... М. ... ... С. Р. ... ... туризма. Учебное пособие.
Алматы Қайнар.1991.
4. Ердаулетов С. Р. ... ... ... ... С. Р. ... туристский. Алматы.
Қайнар.1989.
6. Ердаулетов С. Р. Туризм индустрия серезная. Казахстан: Экономика
и жизнь.1993.К 8 ... ... В. А. ... ... ... ... М. ... Ким А. Г. Рекреационная оценка территории и развития туристко-
рекреационного хозяйства в Казахстане. Алматы. Рауан. 1997.
9. О Государственной программе Республики ... ... ... ... ... сохраняя и приемственность
развития культурного населения тюркоязычных ... ... ... ... ... ... ... 1998. N 6. Стр. 14-58
10. Пыхарев А. Н., ... А. А., ... ... ... ... ... ... Казахстан.
Рекреационные ресурсы и методы их изучении. М. 1981 г.
12. Табиғи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992ж. 4 ... ... ... ... ... анықгама I том
және II том. Алматы 1973,1980 жж.
К Сыздықов., С. Жолдасов "Ата қоныс" Шымкент.1992 ж.
Оңтүстік Қазақстан ... 60 ... қ.1992 ... ... Р. ... Кдйнар.1990 ж.
17. Мелдебеков А. М. стратегия ... ... и ... ... в доль ... отрезма
Шелкового пути в условиях рыночной экономики.
Памятники культовой архитектуры. Шымкент 1985.
19. Ата мүра ... ... ... ... ... областного историко-краеведчиского ... ... 1992 ж. 2 ... ... ... ... мүраларды қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
22. 1997 ж. 15 шідцеде кдбылданған ... ... ... туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
23. Проблемы ... ... и ... ... ... ... Шымкент 1998 .
Орысша-қазақша сөздік. І-ІІ том. Алматы 1978.
Аксу-Джабаглы Алма-Ата "Қайнар" 1988 ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... түрлері және оның түсінігі 3
1.2. Туристік-рекреациялық ресурстар және оның ... ... ... ... ... ... ... жалпы мінездемесі 27
2.1. Табиғи туристік рекреациялық ресурстар. 27
2.2. Тарихи - мәдени ... ... ... ... ... облыс рекреация ресурстарын туризм дамуына
пайдалану. 64
3.2. Оңтүстік Қазақстан облыс туризмнің даму концепциясы. 71
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... - ... ... мен ... ... 2
ӘДЕБИЕТТЕР 4

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Iскерлiк туризмнiң қалыптасуы61 бет
«Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы және оны дамыту проблемалары»29 бет
Ақтөбе қаласындағы демалыс пен туризмнің дамуы68 бет
Батыс Қазақстандағы туризмнің даму мүмкіндіктері6 бет
Белсенді туризмнің әдісі мен тәсілдері6 бет
Грекияның- экономикалық-географиялық жағдайы туризмнің даму факторы ретінде7 бет
Емдік туризмнің түсінігі40 бет
Емдік туризмнің қалыптасуы мен дамуы5 бет
Жаттығу саяхаттарын және туризмнің барлық белсенді түрлерін дұрыс ұйымдастыра білу30 бет
Кологиялық туризмнің Қазақстандағы дамуының алғышарттары мен перспективалары45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь