Қазақстанда тұрақты экологиялық дамудың бағдарламасы2000 ж. ҚР мемлекеті БҰҰ-ның дамыту бағдарламасымен бірге «2001-2004 жж. тұрақты даму үшін институционалдық күшейту» атты Қазақстандағы халықаралық жобалардың міндеттері бойынша күрделі және ұзақ мерзімді бағдарламаны қабылдады. Бағдарламаның негізгі мақсаты - тұрақты даму (ТД) институттары арқылы ведомствоаралық және сектораралық кедергілерді болдырмауды жетілдіру. Сонымен қатар, зияткерлік, ақпараттық және тұрақты даму бойынша әлеуетті әрекеттің сарапшылылығын арттыру болып табылады.
Бұл бағдарлама тұрақты даму институттарын дамытуға, басқару жүйесін жетілдіруге, экологиялық қызметгің зияткерлік әлеуетін және ұйымдастырушылығын дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Бағдарлама шеңберінде талдаулар өткізіліп, Қазақстанның күн тәртібіндегі XXI ғасырға тұрақты дамуын зерттеу сектораралық ынтымақтастықтың кедергілерін жеңуі жөнінде ұсыныстар дайындайды. Сонымен қатар, тұрақты дамудың Ұлттық Кеңесін құруға ықпал етеді. Бағдарламаны басқару комитеті жүзеге асырады, оған министрлік өкілдері мен ведомстволар, донорлар кіреді. Сектораралық басқару үлгісі болатындай оның отырысына Парламент мүшелері мен халықаралық ұйымдар шақырылады.
Ел бойынша оперативті мәлімет базасында ұлттық сарапшылар бағдарлама бойынша жұмыстардың түгелге жуығын атқарады. Алынған нәтижелер Қазақстан жағдайында шынайылығымен көрініп, қаржылай ұсталған шығынды қысқартады.
Тұрақты даму мақсатында қоршаған ортаны басқару жүйесін жетілдіру. Бағдарламадағы негізгі міндеттердің бірі: «Әкімшілік шеңберде қоршаған ортаны қорғау бойынша институттар талдауы мен экологиялық басқаруды жақсарту үшін ұсыныстар дайындау», реформаларды басқару бойынша жобалармен және мемлекеттік тиімді басқарумен және сектораралық нығайту мәселелерімен тығыз байланысты.
Тұрақты саяси даму бағдарламасына жәрдемдесу бойынша жүйелі түрде және түрлі жоспарда болады. Экологиялық жобалар (Ғаламдық Экологиялық Қор, СИЯП, Каспий экологиялық бағдарламасы), «ҚР-ның кедейлікті жеңу

Қазақстанда тұрақты экологиялық дамудың бағдарламасы
2000 ж. ҚР мемлекеті БҰҰ-ның дамыту бағдарламасымен бірге 2001-2004
жж. тұрақты даму үшін институционалдық күшейту атты Қазақстандағы
халықаралық жобалардың міндеттері бойынша күрделі және ұзақ мерзімді
бағдарламаны қабылдады. Бағдарламаның негізгі мақсаты - тұрақты даму (ТД)
институттары арқылы ведомствоаралық және сектораралық кедергілерді
болдырмауды жетілдіру. Сонымен қатар, зияткерлік, ақпараттық және тұрақты
даму бойынша әлеуетті әрекеттің сарапшылылығын арттыру болып табылады.
Бұл бағдарлама тұрақты даму институттарын дамытуға, басқару жүйесін
жетілдіруге, экологиялық қызметгің зияткерлік әлеуетін және
ұйымдастырушылығын дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Бағдарлама шеңберінде
талдаулар өткізіліп, Қазақстанның күн тәртібіндегі XXI ғасырға тұрақты
дамуын зерттеу сектораралық ынтымақтастықтың кедергілерін жеңуі жөнінде
ұсыныстар дайындайды. Сонымен қатар, тұрақты дамудың Ұлттық Кеңесін құруға
ықпал етеді. Бағдарламаны басқару комитеті жүзеге асырады, оған министрлік
өкілдері мен ведомстволар, донорлар кіреді. Сектораралық басқару үлгісі
болатындай оның отырысына Парламент мүшелері мен халықаралық ұйымдар
шақырылады.
Ел бойынша оперативті мәлімет базасында ұлттық сарапшылар бағдарлама
бойынша жұмыстардың түгелге жуығын атқарады. Алынған нәтижелер Қазақстан
жағдайында шынайылығымен көрініп, қаржылай ұсталған шығынды қысқартады.
Тұрақты даму мақсатында қоршаған ортаны басқару жүйесін жетілдіру.
Бағдарламадағы негізгі міндеттердің бірі: Әкімшілік шеңберде қоршаған
ортаны қорғау бойынша институттар талдауы мен экологиялық басқаруды
жақсарту үшін ұсыныстар дайындау, реформаларды басқару бойынша жобалармен
және мемлекеттік тиімді басқарумен және сектораралық нығайту мәселелерімен
тығыз байланысты.
Тұрақты саяси даму бағдарламасына жәрдемдесу бойынша жүйелі түрде және
түрлі жоспарда болады. Экологиялық жобалар (Ғаламдық Экологиялық Қор, СИЯП,
Каспий экологиялық бағдарламасы), ҚР-ның кедейлікті жеңу бойынша
бағдарламасы мен қоршаған ортаны қорғау бойынша аймақтық әрекет
жоспарыңың арнаулы жұмысшы тобымен, сонымен қатар Б¥Ұ-ның Еуропа
экономикалық комиссиясы (ЕЭК) шеңберінде нәтижелі экономикалық қызметтің
шолуымен өзара бірлестікте үйлестіріліп жүзеге асырылады.
Тұрақты дамудың жергілікті, ведомстволық, ұлттық және халықаралық
деңгейімен байланысты бағдарламалар мен мониторинг жобалары жоспарлы түрде
өтіп тұрады. Қазіргі кезде экологиялық жобалар басымдылығымен
көрінуде.
Сарапшылардың зерттеулеріне байланысты осы бағытта қоршаған ортаны
қорғау министрлігінің түрлі комитеттеріне жоспарлы стратегиялық құжаттар
мен ұсыныстар дайындалды.
Атап айтқанда, ҚР 2010 ж. дейінгі ұзақ мерзімді дамуының стратегиясы,
ҚР 2005 ж. дейінгі су қорларын пайдалану мен қорғау бағдарламасы, 2003-
2007 жж. Қазақстан ормандары мен т.б.
Бүкіл дүниежүзілік министрлер Саммитіне Алматыдағы аймақтық кездесудің
дайындығы бойынша Орталық Азия елдерінің экономика, қаржы және Қоршаған
ортаны қорғау министрлері: Каспий экологиялық бағдарламасының мәртебесін
кеңейтуден Каспий бассейніндегі тұрақты даму бағдарламасын, Каспий
жағалауындағы мемлекеттердің экономикалық бағдарламаларын интеграциялау
мақсатымен жаңа технологиялық бизнесті дамыту жобаларына дейін атты шешім
қабылдады. Қабылданған міндеттемелерді орындауда мұнай-газбен ластану және
Каспий проблемалары бойынша сектораралық комитет әрекет жасайды. Оның
мақсаты - Каспий экологиялық бағдарламасын дайындау.
Бағдарлама саны бойынша жобалардың мониторингі және үйлестірілуімен
Тұрақты Дамудың Ұлттық Кеңесі (ТДҰК) атқарушы орган немесе жеке жоба
аясында 21-кезектегі мәселемен шұғылдануы мүмкін.
Халықаралық табиғатты қорғау конвенцияларының ауқымында көп жақты
әлеуетті қалыптастыру. Бұл бағыттың негізгі функциялары: қоршаған орта
бойынша халықаралық конвенциялардың орындалу рәсімдерін қолдау және
бағалап, талдау; ортақ шараларды табу мен үйлестіру, ведомствоаралық
механизмнің әлеуметтік және экономикалық бағдарламадар интеграциясы. Бұл
келіспеушілікті, қайталауларды болдырмауды, сонымен бірге бюджеттік және
донорлық қаржыны пайдалану тиімділігін арттырады.
Конвенция бойынша құрылған әлеуметтік халықаралық ынтымақтастық
бөлімінің негізі ретінде Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне берілуі тиіс.

Осы тақырыптық бағыт шеңберінде халықаралық және трансшекаралық
бірқатар жобаларды жүзеге асыру үшін донорлар тартылды.
Тек қана экологиялық үйлестірудің қажет еместігін, бірақ қол қойылған
халықаралық шарттар мен тұрақгы дамуға байланысты барлық (конвенциялар,
келісімдер, хартиялар мен декларациялар) бскітілгендерді ескерте кету
керек. Атап айтқанда, әлеуметтік даму жөніндегі Копенгаген декларациясы
(1995 ж.), Күн тәртібіндегі Хабитат (Стамбул мен Найроби декларациясы),
Еуропалық энергетика Хартиясы мен энергетика тиімділігі бойынша хаттама
және экологиялық аспектісіне сәйкес Бүкіл-элемдік мәдени және табиғи мұраны
қорғау бойынша Конвенция, мұнайдың ластануынан келген зиянға азаматтық
жауапкершілік туралы конвенция және басқалары.

Түрақты даму үшін ынтымақтастық. А. Сектораралық ынтымақтастық.

Бұл бағыттың мақсаты: Қазақстандық 21-кезекті мәселе мен жергілікті 21-
кезекті мәселені зерттеп іске асыру процесін қолдау, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жасыл экономиканы дамытудың жеті негізгі бағыттары
Қазақстан табиғатының экологиясы және тұрақты дамуы
Қазақстанның экономикалық өсу мүкіндігі
АЙМАҚТЫҢ ТҰТАСТАЙ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Тұрақты даму тұжырымдамасының үштұғырлы негіздемесі мен гипотезалары
Қазақстан Республикасындағы экологиялық проблемалар және оларды жоюдың құқықтық жолдары
Нарық жағдайында өндіріс саласында экологиялық іс-шараларды ұйымдастыру
Экономикалық өсу стратегиясын қалыптастыру негіздері
КОРПОРАТИВТІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК
«Жасыл экономика»: болашақ экологияның негізі
Пәндер