Жол бетонның сапасын технологиялық және климаттық факторларын ескере отырып басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.ТАРАУ. Бетон толтырғыштарға қойылатын стандарттық
талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Бетон толтырғыштарының стандартты және технологиялық
сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.ТАРАУ. Әсер етуші факторларды ескере отырып бетон қасиеттерін басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1. Бетон қасиеттерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.ТАРАУ. Бетон құрамына талаптарды техника . экономикалық және технологиялық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1.Тапсырманың технологиялық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Бетон араласпасының компоненттерін таңдау және
негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.1. Цементті таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.2. Ірі толтырғыштарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.3. Құмды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2.4. Бетон құрамының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.5.Бетон құрамын алгоритм тәсілімен есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.ТАРАУ. Тығыз құрылым қалыптасуының теориялық
негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1.Жалпы талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2. Оңтайлы құрылымының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.Гексогональды призмалық құрылым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3.1. Кубтық құрылым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.ТАРАУ. Теориялық есептерді бетонның басқа түрлеріне
қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.Бұйымдар мен конструкциялар құрылысындағы бетондар
5.2.Кәсіпорынның жұмыс істеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.3. Жобалық қуаттылығы және өнімділік бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4. Минералды тұтқыр негізінде жасалынған жылуоқшаулағыш және конструктивті жылуоқшаулағыш материалдар
(автоклавты емес) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.5.Түрі мен қасиеттері. Шикі зат материалдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.6. Ұялы бетондарды өндіру кезіндегі өтетін процесстер ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.7. Эффективті көбікбетон материалдарының құрылым ерекшелігі және алуының технологияның негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.8. Көбікбетонның пайда болуы туралы қысқаша тарихи
мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.9. Ұялы бетондардын түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.10. Шикі зат материалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.11. Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған бұйымдарды өндіру ... ... ... ...
5.12. Көбікбетонның құрамын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.13. Су цемент қатынасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.14. Ұялыбетондардың қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.ТАРАУ. Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

6.1. Көбікбетонды өндіру тәсілін технико экономикалық негіздеу ... ... ... ... ... 6.2. Көбікті бетонды өндірудің технологиялық нобайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3. Көбікбетон мен цемент.құм араласпаларының және де басқа материалдардың техникалық сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.4. Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған бұйымдарды өндіру ... ... ... ... ... ...
6.5. Қондырғы.құралдар мен ғимараттардың техникалық
сипаттамасы.
7.ТАРАУ. Техникалық бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1. Бұйымды дайындау процесіндегі сапа бақылауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.2. Дайын өнімнің сапа бақылауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.3. Дайын өнімнің маркировкасы және құжаттандырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4. Бетонтаратқыш.
7.5.Қондырғы.құралдар мен ғимараттардың техникалық
сипаттамасы.
Бетонда 80% орынды толтырғыштар алады және толтырғыштар бетонның сапасына, ұзақ мерзімділігіне, құрамына және құнына елеулі әсер етеді.
Бетонға толтырғыштар қоса отырып оның құрамындағы ең қымбат және тапшы компонент цемент шығынын азайтуға болады. Сонымен қатар толтырғыштар бетонның техникалық қасйетін жақсартады. Жоғары төзімді толтырғыштардан жасалған қатты қаңқаның бірнеше есе түр өзгеруге қарсы төзімділігі артады.Сонымен қатар конструкцияға салмақ түскендегі түр өзгеруін кемітеді және бетонның жорғалап жүру, сондай-ақ ұзақ мерзімді салмақ түсу салдарынан болатын қайтымсыз түр өзгеруді де азайтады. Толтырғыш бетон отыруын азайтады. Цемент тасы қатқан кезде шамамен 1-2мм/м-ге шейін отырады. Бетонның біркелкі отырғызылмауынан ішкі күштердің әсерінен микра шелдер пайда болады. Толтырғыштар осы ішкі күштенуді азайтады және бірнеше есе цемент тасына қарағанда отыру процесін азайтады.
Ұсақ саңлаулы және жасанды толтырғыштар аз көлемді салмаққа ие бола отырып бетонның көлемдік салмағын азайтады және жылу техникалық құрамын жақсартады. Арнайы бетондарда (ыстыққа төзімді, радиациядан қорғау т.б) толтырғыштардың рөлі өте жоғары, себебі құрамы көп жағдайда бетонның арнайы құрамын анықтайды.
Силикатты бетондарда толтырғыш негізгі қолдануынан бөлек, оның түйнектері біріктіргіш затпен байланысады, бұл оның минералды құрамы мен үлестік беткейінен алынатын бетонның құрамына ықпалын тйгізеді.
Бетонды және темірбетонды конструкциялардың бағасына қарағанда толтырғыш бағасы 30-50% құрайды. Толтырғышты қолдану оңай, әрі ол арзан, бұл құрылыстың бағасын төмендетуге ықпал етеді. Транспорттың тасмалдауының көлемін азайтады, құрылысты тез аяқтауға болады.
Бетон технологиясының басты міндеті - бетон үшін дұрыс толтырғыш таңдау.
Бетонда ірі және майда толтырғыштар қолданады. Түйнектерді 5мм-ден ірі болатын ірі толтырғыштарды ірі құм мен ұсақталған тасқа бөледі: малта толтырғыштар, жасанды және табиғи құм.
Толтырғыштар бетон құрамына әсер ететініне байланысты, оларға қойылатын талаптар бар. Толтырғыш әр түрлі түйіршіктерден тұрады, яғни ол түйіршікті материал болып табылады. Бетонның құрамына толтырғыштың түйіршікті құрамы, тұрақтылығы және тазалығы әсер етеді.
Түйіршікті құрам толтырғыштағы түйіршіктердің әр түрлі іріліктерін көрсетеді.Оны үлкендігі 0,14 мм-ден 70 мм-ге дейінгі тесіктері бар стандартты електерден өткізу арқылы анықтайды. Құрамында әр түрлі
1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Высшая школа.,1987.-Б.415-401.
2. Гордон С.С. Структура и свойства тяжелых бетонов на различных
заполнителях. М.: Стройиздат.,1969.-215б.
3.Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных материалов. М.:Стройиздат, 1980.-399б.
4. Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетона. М.: Высшая школа.,1991.-87б.
5. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технолгия бетонных и железабетонных изделий. М.: Стройиздат.,1984.-28б.
6. Шульце В., Тишер В., Эттель В.П. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих. М.: Стройиздат.,1990.-109б.
7. Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. М.: Стройиздат., 1990.
8. Пантелеев Ф.Н., Волков В.Г. Дорожно-строительные материалы. М.: 1958.
9.Миронов С.А., Лагойда А.В. Бетоны, твердеющие на морозе. М.: Стройиздат.,1974.
10. Тимофеев А.А. Сборные бетонные и железобетонные покрытия городских дорог и тротуаров. М.: 1961.
11.Ицкович С.М. Крупнопористый бетон М.: Стройиздат.,1977.
12. Баженов Ю.М. Новому веку – новые эффективные бетоны и технологии // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века. №1. 2001г.
13. Баженов Ю.М., Фаликман В.Р. Новый век: новые эффективные бетоны и технологии/В кн.: Бетон на рубеже третьего тысячелетия: Материалы 1-ой Всерос. конф. По проблемам бетона и железобетона. 9-14 сентября М: 2001г.
14. Каприелов С.С., Батраков В.Г., Шейтфельд А.В. Модифицированные бетоны нового поколения: реальность и перспектива //Бетон и железобетон. №6(501).-1999..
15. Звездов А.И., Михайлов К.В. ХХI век-век бетона и железобетона //Бетон и железобетон.- 2001.-№1.
16. Добавки в бетон: Справочное пособие // В.С. Рааманчаран, Р.Ф. Фельдман,
М. Каллепарди и др. - М.: Стройиздат.-1988.
17. Соловьев В.И., Ергешев Р.Б. Эффективные модифицированные бетоны.
Алматы: КазГосИНТИ.-2000.
18. Чистов Ю.Д. Особенности технологии и свойства бетонов на мелких песках
без крупного заполнителя // Бетон и железобетон. –1991.-№ 11.
19. Кузин В.И., Королев К.М., Шклярова А.И. Технология и оборудование для
производства мелкоштучных изделий из мелкозернистого бетона // Бетон и
железобетон.-1993.-№ 10.
20. Кузин В.И., Чернов С.П., Гасанов М.М. Технологическая линия для
изготовления мелкоштучных бетонных зданий // Бетон и железобетон.-1995.
-№ 5.
.
.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КЛИМАТТЫҚ ФАКТОРЛАРЫН ЕСКЕРЕ
ОТЫРЫП БАСҚАРУ
6N0729 «Құрылыс»
Құрылыс магистрі академиялық дәрежесіне ізденудегі магистірлік
диссертация
Ғылыми жетекші:___________________т.ғ.к. Мамыркулов М.Ы.
Қазақстан Республикасы
Шымкент
2007жыл
РЕФЕРАТ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...................................................................
...........................................4
1-ТАРАУ. Бетон толтырғыштарға ... ... ... ... стандартты және технологиялық
сипаттамалары...............................................................
.............................................
2-ТАРАУ. Әсер етуші факторларды ескере отырып бетон
қасиеттерін
басқару.....................................................................
............................
1.1. Бетон қасиеттерін
анықтау.....................................................................
...........
3-ТАРАУ. ... ... ... техника – экономикалық және
технологиялық
талдау......................................................................
......................
3.1.Тапсырманың технологиялық
талдау................................................................
3.2. Бетон араласпасының компоненттерін таңдау және
негіздеу....................................................................
...................................................
3.2.1. Цементті
таңдау......................................................................
.........................
3.2.2. Ірі толтырғыштарды
таңдау......................................................................
.....
3.2.3. Құмды
таңдау......................................................................
............................
3.2.4. Бетон құрамының
есебі.......................................................................
............
3.2.5.Бетон ... ... ... Тығыз құрылым қалыптасуының теориялық
негізі......................................................................
.....................................................
4.1.Жалпы
талаптар....................................................................
...............................
4.2. Оңтайлы құрылымының
қалыптасуы..............................................................
4.3.Гексогональды призмалық
құрылым.................................................................
4.3.1. Кубтық
құрылым.....................................................................
........................
5-ТАРАУ. Теориялық есептерді бетонның басқа ... мен ... ... ... ... істеу
тәртібі.................................................................
5.3. Жобалық қуаттылығы және өнімділік
бағдарламасы....................................
5.4. Минералды тұтқыр ... ... ... ... ... ... мен ... Шикі зат
материалдар....................................................
5.6. Ұялы бетондарды өндіру кезіндегі өтетін
процесстер..................................
5.7. Эффективті көбікбетон материалдарының құрылым ерекшелігі және алуының
технологияның
негізі......................................................................
.........
5.8. Көбікбетонның ... ... ... ... ... Ұялы ... Шикі зат
материалдары................................................................
..................
5.11. Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған бұйымдарды
өндіру................
5.12. Көбікбетонның құрамын
таңдау...................................................................
5.13. Су цемент қатынасын
анықтау.....................................................................
.
5.14. Ұялыбетондардың
қолданылуы..................................................................
..
6-ТАРАУ. Технологиялық
бөлім.......................................................................
..
6.1. ... ... ... технико экономикалық
негіздеу.................... 6.2. Көбікті бетонды өндірудің ... ... мен ... ... және де басқа
материалдардың техникалық
сипаттамалары.............................................................
6.4. Автоклавты емес көбікбетоннан ... ... ... мен ... ... Техникалық
бақылау.....................................................................
......
7.1. Бұйымды дайындау процесіндегі сапа
бақылауы..............................................
7.2. Дайын өнімнің сапа
бақылауы....................................................................
.........
7.3. Дайын ... ... ... ... мен ... ... ... толтырғыштарға қойылатын стандарттық
талаптар
1.1. Бетон толтырғыштарының стандартты және технологиялық
сипаттамалары
Бетонда 80% ... ... ... және ... ... ұзақ мерзімділігіне, құрамына және құнына ... ... ... қоса ... оның ... ең ... ... компонент цемент шығынын ... ... ... ... ... техникалық қасйетін жақсартады. Жоғары төзімді
толтырғыштардан жасалған қатты қаңқаның ... есе түр ... ... ... қатар конструкцияға салмақ
түскендегі түр өзгеруін ... және ... ... ... сондай-
ақ ұзақ мерзімді салмақ түсу салдарынан болатын ... ... де ... ... бетон отыруын азайтады. Цемент тасы
қатқан кезде ... ... ... ... ... ... ішкі күштердің әсерінен микра шелдер пайда болады.
Толтырғыштар осы ішкі ... ... және ... есе ... ... ... ... азайтады.
Ұсақ саңлаулы және жасанды ... аз ... ... ... ... ... көлемдік салмағын азайтады және жылу
техникалық ... ... ... ... (ыстыққа төзімді,
радиациядан қорғау т.б) толтырғыштардың рөлі өте ... ... ... жағдайда бетонның арнайы құрамын ... ... ... ... ... ... оның
түйнектері біріктіргіш затпен байланысады, бұл оның минералды құрамы
мен үлестік ... ... ... ... ықпалын тйгізеді.
Бетонды және темірбетонды конструкциялардың бағасына ... ... 30-50% ... ... ... оңай, әрі ол
арзан, бұл құрылыстың бағасын ... ... ... ... ... ... ... тез аяқтауға болады.
Бетон технологиясының басты ... - ... үшін ... ... ірі және ... толтырғыштар қолданады. Түйнектерді ... ірі ... ірі ... ірі құм мен ... ... ... ... ... және ... құм.
Толтырғыштар бетон құрамына әсер ететініне ... ... ... бар. ... әр ... ... тұрады,
яғни ол түйіршікті ... ... ... Бетонның құрамына
толтырғыштың түйіршікті ... ... және ... әсер ... құрам толтырғыштағы түйіршіктердің әр түрлі ... ... 0,14 ... 70 ... ... ... ... електерден өткізу арқылы анықтайды. Құрамында әр түрлі
түйіршіктері бар ... ... және ... ... ... ... және ... жеке фракцияларға
бөлінген, фракциялы толтырғыштар болады. ... ... ең ... және ең ірі түйіршікті ... ... ... ... ... өте майда және өте ... ... ... ... олар 5% ... керек. Толтырғыштың
құрамында өте майда түйіршіктен өте ірі түйіршікке дейін ... ... ... ... деп атайды. Егер толтырғыштың құрамында
түйіршіктің белгілі бір ... ... жоқ ... бұндай түйіршікті
құрамды үзілмелі деп ... ... ... ... ... ... ... зерттеушілер толтырғыштың үздіксіз түйіршікті құрамын ... ... Ал ... ... ... қолданғанда орталық
фракциялы өлшемдері болмағанда, майда түйіршіктердің ірі ... ... ... сол үшін ... ... ... ... алу үшін, түйіршіктерді сылау үшін цементті ... ... ... Бұл ... ... үшін ... ... қылып жағу
керек. Бұл түйіршіктерді ... үшін ... көп ... ... Үзілмелі түйіршікті құрамы бар ... ... бұл ... ... ... ... ... құрамы бар толтырғыштарды алу үшін ... « ... ... өткізулер ұсынылды. Өйткені бір ... ... ... және ... өте аз ... ... қоспасын
алу мүмкін емес. Идеалді жанама өткізу кеңістіктердің аз ... ... ... ... аз цемент жұмсалуы үшін,
бетонды ... ... ... үшін және ... мықты болуына
әсерін тигізеді. Идеалды жанама арқылы түйіршіктердің әр ... ... ... ... ... қозғалмалы қоспа
алуға, цементті аз жұмсауға ... және бұл ... ... көп болмайды.
Идеалды жанаманың ... ... ... ... ... табылады.
Фуллер және Боломей ұсынған теңестіру.
Y=Kф +(100-Кф ) х/Dпр
Мұнда, Kф – ... ... Kф =8-14; ... ... ... Dпр ... ... өлшем ірілігі.
Тәжірибеде толтырғыштың дәл құрамын ... ... ... құм мен ... ... ... өткізу операциясын ... ... ... жеке бөлігі артық болып қалуы ... ... ... толықтыру үшін кейде қосымша ... ... ... бұл әдіс ... ... ... объектісінде немесе зауытта темірбетонға құрамы арнайы
түйіршіктерден ... ... ... жақсы құм және ... ... ... ... ... түйіршік қисығын идеал
қисығына ... ... ... ... ... ... емес. Үлкен емес ауытқулар жіберіледі. Түйіршіктердің кейбір
нашар бөлігі оңай ... ... өте аз ... ... ... ... өте тиімдісі бетон қоспасын ... ... ... ... ... жеңілдікке және бетон ... қол ... ... Сол себепті ГОСТ және ТУ-да
әрқашан бір емес ... ... ... ... ал жеке ... ... ... бір айырмашылығы болады, қоспа
құрамындағы ... ... ... ... ... құрамына байланысты ... ... ... ... құм мен ... ... ... сондай-ақ
су мен цемент мөлшерін ... ... ... және орта ... ... шығыны 200-300 кг/м3 - болғанда бетон қоспасының
қозғалмалылығына ... өте ... ... ие. ... ... ... цемент шығыны жоғары соған ... құм ... ... ... бүкіл көлемнен бір шама азайтады.
Түйіршіктің құрамы толтырғыштың ... ... ... байланысты анықталады. Түйіршіктің пішіні ... ... ... ... ... ... ... себебі белгілі мөлшерде цемент ... ... көп ... ... бос орынды толықтыруға цементті
көп қажет ... және ... ... қасиетін анықтайды.
Толтырғыштардың ... бос ... ... ... ... ... емес. Өзімізге барлық
түйіршіктер өлшемге ие деп ... және жеке ... ... ... ... ... орнатайық. Бірінші жағдайда
шарлардың сандары, кубтың бір ... ... ... ... ... ... ... N=n3 =1/d3 , ал ... ... ... ... көлемі шардың ... ... емес ... тең
Vп=1-π/6=1-3.14/6=0.476
Сәйкесінше шарлардың (көбірек тығыз) шахматты орналасуынан аламыз:
n1=1/h=2/d 3
N1=nn12==1/d(2/d 3)2=4/3d3
Vш=N1πd3/6=2π/9=0.7; Vп=0,3
Түйіршіктердің ... ... ... ... бір ... 1,1.)
Түйіршіктердің пішініне байланысты қуыстылығы (%)
1.1. кесте
|Түйіршік пішіні |Қосу |
| |Ең көп |Ең аз ... |
| ... ... ... |
|Куб |0 |87,1 |43,55 ... |12,2 |83,9 |48,05 ... |14,1 |60,7 |37,40 ... |10,8 |59,9 |35,10 ... |26,2 |47,6 |36,90 ... ... фракцияларының салыстырмалы бетінің есебі.
1.2. кесте
|Фракция, мм |Бөлшектердің шектік ... ... |
| ... ... ... бет |
| | ... ... |10-20 |0,4 ... |5-10 |0,8 ... |2,5-5 |1,6 ... |2,5-1,2 |3,25 ... |1,2-0,6 |6,67 ... |0,6-0,3 |13,33 ... ... |26,67 ... аз |0-0,15 |80 ... майда бөлшектер|0,05-0,15 |160 ... ... ... |218 ... ... ... | | ... ... аз |2400 ... ең ... және ең ... емес отырғызулар аз болуы
мүмкін және тәжірибеде салу ... ... орын ... ... орташа кеуектілік, нығыздау дәрежесімен ... ... ... ... ... ... ... Әсіресе кеуектілік пішіні ұзартылған түйіршіктерді қолданғанда
өседі ( инелілерді, табандыларды).
Егерде толтырғыш ... ... әр ... ... ... онда әр түрлі ... ... ... ... ... және сурет 1,1-те келтірілген мәліметтер растайды.
Біріктірген кезде әр түрлі ... ірі ... ... ... ... ... кеуектілігін азайтады.
Сурет 1.1. Толтырғыш түйіршіктері ... 1.2. ... ... ... және ... ... ... ... екі ... ... түйіршіктер болса, мөлшерлеріне
байланысты ... ... ... онда ... араластырғанда әр
түрлі мінез көрсетеді және сурет 1,2-те келтірілген.
Белгілердің ... ... ... ... ... көлемі; V= Vп+ Vз- араласпаның толық көлемі;
Пот= Vп/V- салыстырмалы мөлшердегі кеуектілік; ... ... ... ... ... ... ... бос аумақтарын майда фракциялы ... ... мына ... ... ... Vз.к- Vз.м=Пот.к V- Vз.м. (1,2)
Майда фракциялы түйіршіктерге ірі түйіршіктерді араластырғанда ... ... бір ... орнын қуыстары жоқ соңғы ... ... ... ... ... ... анықталады
Vп2 = Па.м Vз.м= Пот.м(V-Vз.к). (1,3)
Формула (1,2) мына ... ... ... Vз.к , ... кеуектілік көлемімен салыстырғанда құм артық ... ... ... ең аз ... мына формуламен ... ... ... ... ... кеуектіліктің көлемі Vп min әр қашан бірнешеге
артық, ал ... ... ... ... қол ... емес.
Егерде араласқан түйіршіктердің фракциясының өлшемінің айырмашылығы
үлкен емес ... онда ... ... ... ірі
түйіршікткрдің арасындағы кеуектілікке қарағанда ... және ... бос ... ... ірі ... ... ығыстырады.
Қортындысында бүкіл қоспаның кеуектілігі азайып қана ... ... Екі ... ... аса ... қоспа алу үшін, ... ... ... ... ... 6,5 есе аз болуға
тиіс (ірі толтырғышты құм мен араластырғанда). Брақта ... ... ... толтырғыш толасыз түйіршікті толтырғыш, жоғары кеуектілікке
ие болғанымен, ... ... ... және ... жиі
кездеседі.
Толтырғыш кеуектілігі 20-дан 50% аралығында болады. Мүмкіндігінше
бетонда бірнеше ... және аса аз ... ие ... ... мен құмның арасындағы қатынасы (қиыршық ... ... ... ... ... бағдарлап анықтауға, және
ірі түйіршікті толтырғыштардың ... құм ... ... болады. Онда
П/γп= Пот.щЩα/γщ
Ондағы П,Щ-құм мен ... ... α- ... ... ... салыстырмалы кеуектілігі; γп, γщ-құм мен шағалдың көлемдік
салмағы.
Құм мен ... ... ... ... егер ... білсек немесе шағалдың көлемдік салмағын немесе қиыршық
тасты ... γ' ... ... ... немесе қиыршық тас) және
үйінді көлемінің салмағын γн:
Пот=ρ-γн/ρ=1-γн/ρ
Пор= γ'- γн/ γ'=1- γн/ ... көп ... ... α=1,1, ... Пор γп ... ... минимальді кеуектілігі әр қашан бетонға ... ... ... таңдалған құм мен ... ... ... және ... ... ... ... көп шығындағанда құмның кеуектілігін толтырып ... ... оған ... ... ... ... орнына,
өйткені осы жағдайда ботон қоспасының ... ... ... ... ... кеуектілігін есептеп қана
қоймай, сондай-ақ матариалдың ... ұсақ ... р ... бос орын көлемі шағал мен қиыршық тас ... ... мен ... ... Сол үшін мына ... қолданады
р=1-γн/ρ
немесе
р=(1- γн /ρ)100%
түйіршікті толтырғыштардың ұсақ тесіктілігін мына ... ... ... γ'/ρ)100%
мұндағы, γ'-толтырғыштың көлемдік салмағы кесектегенде.
Толтырғыштың басты мінездемесі, оның түйіршікті ... және ... оның ... ... және ... ... ... түйіршікті толтырғыштардың салыстырмалы беті ... ... ... ... түйіршік бетінің
жиынтығы, бекітілген көлем бірлігінде, құрайды.
S=Nπd2=1/d3∙πd2=π/d
Осы ... ... ... беттері түйіршіктің ... ... ... ... ... мен ... ... Бұрыштылау түйіршіктер көп болса салыстырмалы беті
бірнешеге ... Тап ... ... салыстырмалы бетінің
кішіреюі олардың есептік ... (шар ... ... табл ... Әсіресе диаметрі 1 ... кем емес ... беті ... ... беті ... ... ... мүмкін:
Sз=16.5kф/1000(a+2b+4c+8d+16e+32f)
Мұндағы: kф- коэффициент, түйіршіктердің ... және ... да ... ... ... ... ... a,b,c,d,e,f-сәйкесінше електің ... ... ... жеке ... және ... ... 0,14мм ... өткендер.
Шағалдың салыстырмалы ... ... жеке ... ... ... өсу мөлшері: 5мм-лік електегі жеке
қалдық - ... 2; ... ... жеке ... ... 4,8,16.
Құралдар бар, салыстырмалы бетті тікелей ... жол ... ... ... бірақ, бір материалды әр түрлі әдіспен
толтырғыштың ... емес ... ... беті ... ... ... салыстырмалы беттерін әр түрлі ... ... бір ... ... анықтау қажет.
Табиғи салыстырмалы ... ... ... құм ... ... ... ... болады.
Бүтін бетон алу үшін, цемент қамыры құм ... бос ... ... қана ... ... түйіршіктерді
әдейі қозғалтып олардың арасында цемент ... пада ... ... ... ... алу үшін жұмсалатын цемент
шығыны ... ... ... ... ... егер де
түйіршіктердің мөлшері азайса. Нәтижесінде толтырғыштың салыстырмалы
бетін ... не ... ... ... ... не ... бір қаттылық алады ... ... ... үшін су ... ... және сәйкесті
цемент ... ... ... ... ... етіп алу
үшін.
Толтырғыштардың бөлек фракцияларының салыстырмалы бетінің ... ... мм ... ... ... ... |
| ... ... ... бет |
| | ... ... |10-20 |0,4 ... |5-10 |0,8 ... |2,5-5 |1,6 ... |2,5-1,2 |3,25 ... |1,2-0,6 |6,67 ... |0,6-0,3 |13,33 ... ... |26,67 ... аз |0-0,15 |80 ... майда бөлшектер|0,05-0,15 |160 ... ... ... |218 ... ... майда | | ... ... аз |2400 ... ... ... қосу оның ... азайтады, бірақта
бір уақытта салыстырмалы бетті ... сол ... ең ... ... ... әсерін толтырғышты ... ... ... беріктілігі тек таулы тұқымның қайсысынан алынғанынан
анықталмайды, ол және ... ... ... ... ... тұқымның елеулі әлсіз жері ... ... ... ... ... беріктілігі артады.
Табиғи құм ертінді ... ... ... ... қысу ... ... тау ... (граниттен, диабаза және ... ірі ... және ... ... ... болады.
Ұсақ саңлаулы толтырғыштың беріктігі ертіндінің беріктігімен ... ... ... мүмкін. Бетон ......... сурет 1,1-те көрсетілген.
Сурет 1.3. Бетон беріктігінің ... ... ... ... беріктікті гранит; 2-Орта беріктік; 3-Әлсіз ... ... ... ... беріктігі, қашан Rз>Rб, ... ... ... ... ірі ... қолдана отырып оның ертінді беріктігін ... ... ... ... ... және ары ... ертіндінің беріктігін
арттырғаны мен ол бетон ... ... алып ... ... жету ... ... сол ... төмен, егерде ірі
толтырғыштың беріктігі төмен болса, және де оның мәні ... ... ... ... өседі оның санының
көбеюімен. Ірі толтырғыштың жеңіл ... ... ... ... құрамындағы ұсақ саңлаулы толтырғышты да ескеру ... ... ... ... алу үшін ... ... ... ұсақ саңлаулы толтырғыш. Байқау қажет, ОN сызығының ... ... ... ... аймақ орналасқан, соны өндірісте
мүмкіндігінше ... ... ... өте ... әсер ... ... тазалығы.
Шаңды және әсіресе ... ... ... цемент тасымен
бірігуіне кедергі келтіретін қабыршақ пайда ... ... ... ... ... ... 30-40%-ға дейін). Сапасыз немесе
таза емес толтырғыштың ... ... кері ... ... ... түзету рұқсат етілмейді.
Толтырғышқа сапалы баға ... ... бар және ... ... ... жарайды не жарамайды ... ... ... бареді. Ірі толтырғышты бетонда тексергенде беріктігі ... ... ... ... ... ... және әйгілі толтырғышты
сынайтын әдісте осы ... ... ... ... және үнемділігіне баға беру үшін ... ... ... ... аязға төзімдігі, отыруы және
т.с.с.) бетон араласпасындағы толтырғыштың ... ... ... ... ... қысқан кезіндегі төзімділігін білу
қажет.Егерде толтырғыштың қандай да бір ... ... ... ... онда осы екі мінездеме толтырғыштың технологиялық
және технико-экономикалық ... ... ... ... ... ... ... мұндай мінездеме ала
алмаймыз, осы ... ... және ... ... ... ... ... ұсынды, бұл толтырғыштың технологиялық
мінездемесін едеуір дұрыс ... ... ... су ... құм беріктілігінің коэффициенті (немесе шағал).
Толтырғыштың технологиялық мөлшерін ... ... ... ... ... ... селкілдеткіш столға цемент қамырының аққыштығын
(В/Ц)ц ... сай ... жаю. Ол үшін 900г ... ... шамамен
5мин армастырамыз, одан кейін конустың (170мм) столдағы ... ... ... 310.4-76) анықтаймыз.
2. (В/Ц)р таңдалады, және құм ... ½ ... ... ... ... ие. Ол үшін ... цемент және ... ... және 5мин ... және ... ... ... ... селкілдеткіш столда аққыштығын анықтаймыз.
3. Алдында ... ... ... ... ½ ... ... конусының отыруын (немесе ыңғайлы орнатылуы)
бекітеді. Ол үшін 5 кг цементті және 10 кг ... ... ... 1 мин ... ал содан кейін судың ... ... ... 5 мин ... ... ... сол ... бетон араласпасының құрамын 1:2:3,5...
қылып алып ... ... ... ... бетон
араласпасының нормалы қоюлығын аламыз. Ол үшін 2,5 кг цементті, 5 кг
құм және 8,75 кг ... ... ... алып 1 мин ... ... мин ... араластырамыз, содан кейін бетон ... ... ... ... ... жатқан
толтырғыштың су қажеттілігі жоғары ... онда ... ... ... ... ... араласпа дайын бола салысымен және 30 ... ... ... ... су қосу арқылы
екінші сынақтада бірдей қозғалмалыққа қол жеткіземіз (егер қажет
болса). Бірінші және ... ... ... ... ... ... Бірінші сынақтың нәтижелерін (В/Ц)ц, (В/Ц)р,(В/Ц)б -деп
жазамыз, екінші сынақтікін
(В/Ц)ц, (В/Ц)р,(В/Ц)б.
5. Үлкен араласпаның қозғалғыштығын ... ... ... ... оны 28 ... кейін сынаймыз.
Құм Вп(В'п) және ... ... ... ... Вш(В' ш) ... мына ... анықтаймыз (%):
Вп=((B/Цр)-(B/Ц)ц)*100/2
немесе
В'п=((B/Ц)'р-(B/Ц)'ц) · 100/2
Вш=((B/Ц)б-(B/Ц)р) · 100/3,5
немесе
В'ш=((B/Ц)'б-(B/Ц)'р) · 100/3,5
бұл бөлгіште – құм ... ... ... ... ... ... ... өйткені В немесе В толтырғыштың су ... ... ... кубтарды және араласпа эталонын сынағаннан кейін ... ... құм және ... ... және ... ... бағдарлап сипаттаиды:
Ап=Aр=Rр/(Rц(Ц/B)р -0,5);
Аш=Aб=Rб/(Rц(Ц/B)б -0,5);
мұда А және А – құм мен ... ... ... ... ... сынақтардан өткізгеннен кейін ... ... 4 – 14 % екні ... ал ірі ... 1 - ... Ірі ... құм В=4-6% - ке ие, ірілігі орташа құм - 6 - 8%-
ке, майда ... құм - 8 ... және өте ... құм - 10% ... ... ... құм В=4% -ке ... тастың ... 1-4%, ... ... ... ... шағал тұқымы 2-6%,
карбонатты тұқымды ... ( су ... ... -5 -10%.
Тәжірибелердің нәтижелеріне байланысты, толтырғыштардың су
қажеттілігі кең көлемде жатады және ... ... оның ... ... ... ... дәл болуы үшін толтырғыштың жаңа қасиеті
су қажеттілігін есепке алу қажет. Бетондағы толтырғыштың су ... ... ... ... ... суландыруды есепке алу үшін
енгізілген мәндерден (ретімен 1-2%) әлдеқайда жоғары.
Бетонның беріктігіне толтырғыштың әсер ... ... ... А да ... өзгереді. Әртүрлі құмдар үшін бұл коэффициент
0,25-тен 0,58-ге дейін өзгереді (цементтің ... ... ГОСТ ... ... Шағыл мен қиыршық тастың әртүрлі сорттары үшін,
ВНИИнерудтың тәжірибелері көрсеткендей, Ащ мәні де кең ...... ... ... ... ... бетонның беріктігіне ірі толтырғышқа
қарағанда әлдеқайда аз мөлшерде әсер ететіндіктен, ұсынылған ... ... Аб деп ... Бұл ... ... шағыл үшін Аш ... ... ... ірі ... және өте ... (Мір=0,69) құмдарда
салыстырмалы түрде тең 0,42 және 0,39, сонымен қатар құмның ... ... ... ... ... ... Тәжірибелер әртүрлі
М400 портландцементтерін қолдану құм мен шағылдың су ... ... жоқ ... ... ... ... ... толтырғыштардың стандарттық және технологиялық
сипаттамалары көрсетілген. Кестедегі ... ... ... әсерін толығырақ есепке алуға мүмкіндік беретін технологиялық
сипаттамаларды қолданудың пайдалылығын ... ... ... ие ... өте ... стандартты сипаттамаларға ие болуы
мүмкін.
Кейбір толтырғыштардың стандартты және технологиялық ...... | | | | | | |
| | | ... | |Вn |А ... | | | |Мкр |% | |
| | | |лық | | | |
| | | | | | | ... тас |2,69 |1,45 |45,7 |- |3,43 |0,5 |
| | | | | | | ... ... | | | | | | ... тас |2,6 |1,47 |42,6 |- |5,88 |0,59 |
| | | | | | | ... ... |1,51 |42,5 |2,79 |7 |0,53 |
| |2,7 |1,37 |49 |0,69 |11,5 |0,25 |
| | | | | | | ... құмы |2,65 |1,56 |41 |2,05 |4 |0,32 ... Әсер етуші факторларды ескере отырып бетон
қасиеттерін басқару.
1.1. Бетон қасиеттерін анықтау
Кәдімгі ... ... ... ... құм ... жер ... шыққан тау жыныстарының құрамына кіретін түрлі
материалдардың түйіршіктерінің (ірілігі 0,14-5 мм) ... ... ... ... ... болады. Табиғи құм ... ... тау ... ... ... ... құммен алмастырады, бірақ бұл
құм табиғиға қарағанда әлдеқайда қымбатқа түседі.
Жиі кездесетін — ... ... ... ... ... және ... да минералдардың түйіршіктерінің қоспасынан
тұрады, сирегірек — дала-шпатты, ... ... және т.б. ... ... ... маркасына жарамды. Қалған құмдар, әсіресе, ізбес тасты
және ұлу тастыларды ерітіндіде немесе қажетті ... ... ... ... ... ... ... теңіздік және таулық (жыралық)
деп бөледі. Көп жағдайда өзендік және теңіздік құмдардың түйіршіктері сумен
аққанда ... де ... ... ... ал ... ... құмның
түйіршіктері үшкір бұрышты болып келеді. Өзендік және теңіздік құмдар
әдетте таза, ... ... ... және ... ... ... аз ... Теңіздік құмда тез қирайтын ізбес тасты қоспалар және
ұлу ... ... жиі ... ал бұл бетонның беріктігін
төмендетуі ... ... ... ... ... ... себебі ол цемент
тасыменен жақсы ұстасады және ... ... ... ... ... бұл құм барынша таза болуы қажет, себебі құмды жуу күрделі әрі
қымбат жұмыс. ... өзен ... ... Қарапайым бетонды өндіруде
қолданылатын табиғи құм ГОСТ 10268 – 70 ... сай ... ... ... 0,14 ... ... өтетін түйіршіктері 10 %-дан аспауы тиіс,
лайландыру тәсілімен анықтағанда ал сазды, лайлы және шаң ... ... ... ... 3% ... ... Ең зиянды қоспа ... ол ... ... ... алып ... тасымен ұстасуына кедергі
жасайды. Құмды сазды қоспалардан мұқият жуумен айырады. ... ... ... өте аз мөлшерде ғана жіберіледі, себебі олар
(әсіресе, органикалық қышқылдар) ... ... ... ... ... ... Олардың құмның құрамында барлығын тексеру үшін
құмды 3 %-ды улы ... ... ... ... мен құмның ара
салмағы 1:1) өңдейді, содан соң оны 1 тәулік бойы ... ... ... ашық-сары түске боялуы қажет. Бұл әдісті колориметрикалық (түспен
анықтау) деп атайды. ... ... ... үшін ... болуы қажет. Егер құмда органикалық қоспалар көп болса, онда олар
улы натрмен қосылыстарға түсіп ерітіндіні ... ...... ... ... ... ... дейін бояйтын тұздар
түзеді.
Жауапкершілігі ... ... ... ... үшін ... ерітіндісімен өңдеген кезде боялмайтын құмдарды пайдалану қажет.
Ерітінді ашық-сары түске боялған құм тек ... емес ... ... жарамды, ал қою түске боялғанда (қою-сары, ... ... ... ... күйде жарамсыз болады. Себебі осындай құммен дайындалған ... 25 %-дан аса ... ... ... ... ... ... пікірді бұл жағдайда тек оны бетонда сынағаннан кейін ғана айтуға
болады.
Түйіршіктердің ірілігін құмды 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 ... бар ... ... ... ... арқылы анықтайды.
Құмда 10 мм-ден ірі түйіршіктер болмауы керек, яғни, 5 – 10 ... ... ... ... ... ... кг ... құрғақ құмның сынамасын ең ірі ... ... ... ... ... ... ... қалады. Бұл қалдықтарды
жеке деп атайды — олар құмның түйіршіктерінің ірілігінің сатыларымен ... ... ... ... ... елеутердегі толық қалдықтарды
осы електердегі жеке қалдықтарды бір-біріне анықтайды.
Құмның ірілігін шартты түрде айту үшін ... ... ... ... 100-ге ... ... ірілік модулін
пайдаланады:
Құмды елеудің нәтижелерін графикалық түрде ... да ... ... ... ... ... бетонға жарамды құмның түйіршіктік
құрамының ... ... ... ... ... ... тек 5 мм-лік електен өтетін ... ғана ... ... ... алынатын құмның елену қисығы ... ... ... ... ... ... ... модулі толтырғыштың бетон қоспасы мен бетонның қасиеттеріне
әсерін тек шамалап қана бағалауға мүмкіндік ... ... ... ие қоспалар бірдей ірілік модуліне ие болуы ... ... ... пен ... беті және соған сәйкес бетон араласпасы мен
бетонның қасиеттеріне әртүрлі әсер ... ... бұл ... ... ... келтірілген.
Құмдардың салыстырмалы сипаттамасы
1-кесте
| | ... түрі ... ... | |
| | №1 құм | №2 құм |
| | | ... ... және ... ... | | ... %, ... ... ... | | ... мм: | | |
| | | ... |10/10 |35/35 ... |10/20 |/35 ... |20/40 |/35 ... |30/70 |/35 ... |20/90 |55/90 ... өтті |10 |10 |
| | | ... модулі |2,3 |2,3 ... |72 |38 ... бет, см2/г |42 |39 ... | | ... % | | ... | | ... байланысты құмдарды ірі, орташа, майда және өте майда деп
бөледі (2-кесте).
Егер құм ірі болса, бұл оның ... үшін ... ... ... құм көп ... ... ие ... мүмкін, оларды цементті қамырмен
толтыруға толтыруға тура ... бұл өз ... ... ... ... Сондықтан құмның толық сипаттамасы үшін оның ... ... ... ... ірілікке ие түйіршіктерден тұратын екі ... ... ... құм ... ... (40 – 47%) ие. Құмда
ірі, орташа және майда түйіршіктердің ең жақсы қатынасында кеуектілік 30 ... ... ... ... Сапалы құмда кеуектілік 38 %-дан ... ... құм ірі ... бұл оның ... үшін ... ... білдірмейді.
Ірі құм көп мөлшерлі кеуектерге ие болуы мүмкін, оларды цементті қамырмен
толтыруға толтыруға тура ... бұл өз ... ... ... құнын
арттырады. Сондықтан құмның толық сипаттамасы үшін оның кеуектілігінің
мөлшері ... ... ... ... ие ... ... екі жақын
нөмірлі елеуіштерден өткізілген құм үлкен кеуектілікке (40 – 47%) ие. ... ... және ... ... ең ... қатынасында кеуектілік 30 %-
ға дейін төмендеуі мүмкін. Сапалы құмда кеуектілік 38 %-дан аспауы ... ... ... 80% ... және ... ... үлкен әсерін тигізеді, және бетонның өзіндік
құнының 30...50% ... ... ... ... ... қату
барысында шөгуінің ... ... ... ішкі ... ... ... ... тасының шөгуін бірнеше есе
азайтады.
Бетон араласпасы мен ... ... ... ... беріктігі, су қажеттілігі және тазалығы едәуір ... ... ... ... ... маңызды мәселелердің
бірі қолданылатын толтырғыштарды дұрыс таңдау болып саналады.
Қазіргі кезде ... ең ... ... ... ... ... ... ғылыми ұсыныстар бар, ... ... ... ... ... ... құрам" саналады. Іс ... мен ... беті өте ... ... алу ... , ... қисығы келесі шартқа ... ... ... ... ... ... мен ... беріктігін қамтамасыз ету үшін араласпаның ... ... ... шамасы цементтің шығынын мүмкіндігінше аз ... ... ... құжаттардың талаптарына сәйкес ... ... ... ... пен ... ... ... түйіршіктік құрамы:
А-толық қалдық;
D-бақылау електері
тесіктерінің өлшемдері;
В.В.Охотинның ... ... ... ... ... ... арасында тығыз байланыс бар. Ең оңтайлы болып
шамалары ... ... бар және ... 2 есе ... ... ... яғни:
(1)
Бұл жағдайда, көршілес қатар тұрған екі фракцияның ... ... ... ... 0,8 ... ... ... бойынша сипаттамасы
2-кесте
|Құмның топтары |Ірілік модулі|0,63 електегі толық|Су қажеттілігі,%|
| | ... | ... |3,5-2,5 |50-70 |4-6 ... |2,5-2,0 |35-50 |6-8 ... |2,0-1,5 |20-35 |8-10 ... майда |1-1,5 |20-дан ... ... ... ... ... араласпаның тығыздығы өте жоғары болады. Алайда,
қатынас коэффициентінің мұндай мәнінде араласпаның құрамын есептеу аса
қиындық ... ... К=0,7 және 0,9 ... ... ... алу әдістемесі ұсынылып, бетон үшін едәуір жарамды құмдардың
құрамында ... және ... ... ... жеткілікті болатындай
болуы керек деген тұжырымға ... ... ... ... ... ... бет ауданы да мүмкіндігінше төмен болады.
Ғылыми және өндірістік практикада құмның ... ... ... ... модулімен сипаттайды:
(3)
Ірілік модулі толтырғыштың бетон араласпасы мен ... ... ... ... қана ... мүмкіндік береді,
десекте, құмның түйіршіктік құрамын сипаттайтын аталмыш немесе басқа да
бір параметр бетонның ... ... да және ... ... яғни бетонның құрамы құмның түйіршіктік ... ... ... ... бетон қасиеттерін басқару
жұмыстары түйіршіктік құрамның ерекшеліктерінсіз жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... әртүрлі болуы мүмкін,
соның салдарынан құмның қуыстылығы, өзіндік бет ... су ... ... және ... араласпасы мен бетонның қасиеттеріне әртүрлі әсерін
тигізеді. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... негізінен, құмды сапалық тұрғыдан ғана бағалауға
мүмкіндік береді. Ал, ... ... ... үшін ... ... ... ... Бұл әдістің көмегімен майда
толтырғыштың су сұранысы және ... ... ... ... ... ... ... ала аламыз. Аталған сипаттамалар
келесі өрнектермен анықталады:
(4), ... ... бұл ... анықтау ұзақ мерзімді, сонымен
қатар, заводтық лабороториядағы мамандардың жоғарғы ... ... ... ... ... ... көп ... тәжірибенің
арқасында майда толтырғыштың су ... мен ... ... арасында
белгілі бір тәуелделік бар екендігі анықталғанымен, ол байланыс әлі күнге
дейін ... ... ... ... ... Егер де осы
байланысты математикалық теңдеумен өрнектеген болсақ, онда түйіршіктік
құрамның ... ... су ... ... тез ... ... басқаруға шұғыл шаралар қолдануға мүмкіндік туғызған болар
едік.
Құмның қасиетін математикалық ... және ... ... ... кіші ... әдісімен статискалық өңдеу арқылы
құмның су сұранысы мен ... ... ... ... ... ... ... теңдеу құмның су сұранысы мен ірілік модулінің арасындағы
тәуелділікті өте дәл ... және бұл ... ... ... құмның түйіршіктік құрамы өзгеруіне байланысты бетонның
қасиетін басқаруға шұғыл шаралар қолдануға мүмкіндік береді. ... ... ... су ... ... алып ... Соңғы
өзгеріс бетон араласпасының жылжымалылығын өзгертеді. 2-кестеде құмның су
сұранысының Ю.М.Баженов мәліметтері ... ... ... есептік
мәндері және ауытқуы көрсетілген.
3-кесте
|№ |Мі |Вп |Вп ... |
| | ... ... |есептік |% ... |3,5 |4 |4 |0 ... |2,5 |6 |6 |0 ... |2,0 |8 |8 |0 ... |1,5 |10 |10 |0 ... ... 3-ші ... келтірілген мәліметтер електеу қисығының
“идеал” түріне сәйкес ... ... ... ... ірілік модулі 3,5...2,5 құмның су сұранысы 4...6%, ірілік модулі
2,5...2 сәйкесінше 6...8%-ке дейін, ... ... ... ... 3,5 ... құмның су сұранысы 4...6% ... ... ... ... ... майда толтырғыш қасиетінің ... ... ) ... ... білдіреді.
Майда толтырғыштың қасиеттерін сипаттауға дифференциалық көзқарас,
яғни стандарт електердегі ... ... ... алу ... ... ... ... толыққанды сипаттама берген болар
еді.
Майда толтырғыштың өзіндік бет ... S ... ... Мкр
кішірейгенде оның су артатындығы белгілі. Егер Мкр =f`(S) және ... ... ... болсақ, онда майда толтырғыштың ... ... өте ... ... ... ... ... жиынтығындағы бөлшек қалдықтар бойынша толық мәлімет ... ... ол үшін ... ... ... ... бет ауданын
есептеуіміз керек. Есептеу барысында келесі ... ... ... ... ... ... айырмашылығы (7)
болатын шар тәріздес n түйіршік орналасқан деп ... ... ... үшін ... бет ... (S) мен ... (V) келесі формулалармен
есептелінеді:
(8), ... ... ... ... ... барлық түйіршіктердің жиынтық көлемі
(11)
Осы екі ... n ... ... ... ... d1=2d2 ... жағдайда
(13)
4-ші кестеде толтырғыштың әрбір фракцияларының есептік өзіндік бетінің
ауданы Ю.М.Баженовтың ... ... 12-шы ... ... ... ... ... | ... ... ... | ... ... |м2/л ... ... |Айырма, |
|мм ... мм | |% |
| | ... |(12) ... | ... |10…20 |0,4 ... ... |
|10…5 |5…10 |0,8 ... ... ... |2,5…5 |1,6 ... ... |
|2,5…1,2 |1,2…2,5 |3,25 ... ... ... ... |6,67 ... ... ... ... |13,33 ... ... ... |0,15…0,3 |26,67 ... ... ... ... ... ... техника – экономикалық және
технологиялық талдау.
1. Тапсырманың технологиялық талдау
Тапсырманы ... ... ... ... технологиясымен танысып
және бір әдісті таңдап алуы тиіс. Олар: стендті, агрегатты-ағымды немесе
конвейірлі. Одан ... ... ... ... ... қою ... ... және бетон араласпалардың құрамына шектеулер
мен нұсқауларды пайдаланып шикі материалдарға, бетон қоспасын дайындауға,
оларды тасмалдауға, жалғастыру және қату ... ... ... ... ... шикі материалды дұрыс таңдау үшін
жүргізіледі.
Анализдің нәтижесі графикалық текст, таблица, монограмма, формула
арқылы көрсетуге болады.
1-кесте
|Тапсырма ... ... ... ... ... ... | |
| ... | | ... |МПа |30 |1А. ... ... – бетон кубигінің беріктігін |
|класы | | ... ... 95-ке ... ... ... |
| | | ... таңдау А бетон классы арқылы |
| | | ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | | |В = R(1- tv) |
| | | |Б3. ... ... ... ... | | |V = 0,15 |
| | | ... бетонның орташа беріктігі: |
| | | ... |
| | | |2. Ауыр ... ... ... |
| | | |2200 ... |
| | | |3. ... ... маркасы 500. Қолдануға |
| | | ... 550, 600. |
| | | |4. ... ... min ... |
| | | ... |
| | | |1м3 ... 220кг. |
| | | |5. Ірі ... ең ... ... ... |
| | | ... 1,5 есе жоғары болуы қажет. |
| | | ... =59,7 |
| | | ... 10268-80 ... |% |15 | ... | | | ... | | | ... | | | ... ... | | ... қалыптанатын құрама |
|әдісі және | | ... ... ... |
|конструкциясы | | ... ... ... |
| | | ... ... |мм |а = 300 ... ... ... |
|минималды | |b = 150 ... ... ... (а) | | |=1/2 · а, =1/3 · b, ... | | ... ... ... | | |=300/2 =150; ... (в)| | ... |
| | | ... ... ... ... ... | | |Су ... ... ... ... ... | ... В/Ц шегі: ... | | |В/Ц 0,4 ... | | |
| ... |W10 |Су мен ... әсеріне байланысты |
| | | ... В/Ц ... |
| | | |В/Ц 0,55 ... ... |F200 |Тұщы және тұзды судың әсеріне ... | | ... ... В/Ц ... ... | | |В/Ц 0,42 ... | | | ... Қату ... | ... ... |Шығынының коэффициенті:1 |
| | ... | |
| | ... |
| | ... ... | ... ... ... |73 ... ... ... цемент |
|цементтің | | ... ... ... | | | ... Бетонның |% |55 | ... | | | ... | | | ... ... | | ... ... Ірілік құрамы Мірі |
|толтырғыш | | |2,7; ... ... 2,63 ... |
| | | ... ... 1,58 ... су |
| | | ... 6-8%, құрамында топырақ|
| | | |пен ... ... 3% . ... Ірі толтырғыш| | ... ... ... ... тас. |
| | | ... ... ... орташа|
| | | ... 1,48 ... ... |
| | | ... және ... ... |
| | | ... 0,5%, беріктік ... ... ... ... ... ... Цементті таңдау.
Технологиялық анализдерге байланысты, орнатылатын шектеулер: Ұсынылған
және ... ... ... ... 500.. ... талаптарға және оның эксплуатациясына жауап беретін,
қолдануға болатын цементтің түрлері:
а) ССПЦсД
б) ПЦ безД
в) ПЦбезД
Қату ... ... ... ... ... коэфициенті 1
(таблица 2.6)
Бумен өңдеуге байланысты ... ... ... ... 1.6)
1м3 араласпаға кететін цемент шығынының шегі:
Қатпарланбау кезінде бетон араласпасының ең төменгі шегі, ... ... 70 мм, 110кг ... (1,67 ... төзімділігіне байланысты, су мен цементтің шығыны 600 кг
(таблица 2.1)
Максималды рұқсат ... ... ... 600кг ... ... ... ... қоюлығына байланысты, цемент шығынының өзгеруі
(4,5) немесе (таблица 2.5)
Көрсеткіші – П1; жайылғыштығы – 1-4см.
3.1.6. Нұсқаулық жобалауға таңдалған ... ... ... ... ... ... |
|түрлері |тығыздығы ... ... |МПа |
| ... ... ... ... ... |3 |1,2 |26 |500 ... |3,15 |1,3 |24 |550 ... |3,15 |1,3 |25 |600 ... ... ... ГОСТ ... сай болуы керек.
ГОСТ 10178 – 85
3.2.2. Ірі толтырғыштарды таңдау.
Технологиялық анализдерге байланысты орнатылған шектеулер:
Беріктік 30 МПа және Др ... ... 200 ... топырақ пен шаңның мөлшері 0,5%;
Құрамында пластикалық және инелік түріндегі дәндердің мөлшері 1%;
Құрамында ... ... ... ... 1% ... құрамына салыстырып алуға арналған ірі толтырғыштардың мінездемесі:
|Толтырғыштың ... ... ... ... |
|түрлері ... ... ... топырақты | |
| ... ... ... | |
| | | ... % | ... ... |2,65 |1,58 |2 |Др12 ... қиыршық |2,65 |1,32 |1,5 |Др8 ... | | | | ... ... |2,62 |1,63 |1,5 |Др16 ... қиыршық|2,62 |1,41 |1,0 |Др12 ... | | | | ... ... |1,48 |0,5 |Др8 ... тас | | | | ... ... ГОСТ талаптарына сай болуы қажет.
ГОСТ 102 – 68 – 80
3.2.3. ... ... ... байланысты орнатылған шектеулер:
Құмның отаны Тассай құмы
Ірілік модулі 2,7
Құрамында топырақты және шаңды.
3.2.4. Бетон құрамының есебі.
Ауыр бетонның құрамын ... ... ... ... ... бетон компененттерінің шығыны – формуламен, графикпен,
монограммамен немесе таблицамен соңғы экспериментальдық ... ... ... ... дәл ... ... араласпасының негізіне әсер
ететін факторларға, қатқан бетонға және экономдылығына байланысты.
Есептеулердің мәні мына ... ... ... ... алуына (аязға төзімділік, суға төзімділік), цементтің шығынын
азайтуға, қатудый жылдамдатуына және т.б. Технологиялық ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерді
алуымыз болады.
Бетон құрамының есептемесі абсолютті ... ... ... ... ... 1000л, барлық бетон араласпасының
компененттерін береді.
Цемент су қатынысы ... ... ... = ARц (Ц/В + ... = ARц , егер Rб 1,2 Rц ... + ... = A1Rц , егер Rб 1,2 Rц ... - ... = 0,6 50 (139,8 + 0,5 0,6 50) = 30/54,8 = ... көрсеткіш В/Ц 0,5 қатнасының талабына сай келеді.
2-кестеде толтырғыштардың сапасына байланысты А және А1 ... ... |А1 ... |0,65 |0,43 ... ... |0,6 |0,4 ... |0,55 |0,37 ... ... ... 2-ден 2.5 ... ... немесе машиналық
есептеу формулалармен, л:
Жылжымалы араласпа үшін:
Вж = 208 + 1,5ОК – Кщ ... ... ... = 187 – 0,36ж – 0,5Кщ ... – араласпаның қатаңдығы, с;
ОК – конустық шөгу, см;
Кщ – қиыршық тастың максималды ірілігі, мм.
Вж = 208 + 1,5∙4-70 =144
Қоспасы жоқ: Ц ... =293,6 ... ... ... ... ... шығынын дұрыстау қажет 1,6 кесте.
. Шағалдың шығыны мына формуламен анықталады, кг/м3 :
Щ =100/ (0,43 1,28/1,48 +1/26) = 1333,3
Мұндағы: ...... ... ол ... = 1 – 1,48/,6 = 0,93
щ- шағалдың орташа тығыздығы, кг/дм3; щ- ... ... ... - ... ... коэффициенті.
Дәндерді қозғалту коэффициентін мына формулалармен ... ... ... ... 3 – ... ... ... үшін:
3 кесте бойынша = 1,28
3-кесте
| ... ... ... ... ... |
| ... жайғасымды кезінде |
| ... ... ... |
| | |20 ...40,с |
| |5 ... 10 |1 ... 4 | ... |1,22 |1,18 |1,10 ... |1,28 |1,22 |1,12 ... |1,34 |1,28 |1,14 ... |1,40 |1,34 |1,16 ... |1,48 |1,40 |1,18 ... |1,60 |1,48 |1,20 ... ... ... формуламен анықтайды:
Мұндағы: рц, рп - құм мен ... ... ... = 1000 – ... + ... + 158,53) /2,6 = 617,9
3.2.5.Бетон құрамын алгоритм тәсілімен ... ... ... ... теориялық
негізі.
4.1.Жалпы талаптар
Құрылыс материалдарының жылу өткізгіштік және құрылыс-эксплуатациялық
қасиеттері ... ... ... ... сипаттамасына және
қатты фазасына тәуелді. Тығыздың ең үлкен дәрежесіне жетуі ... ... ... ал ... ... сипаттамасы мен
көлеміне, технологиялық әдістемелер мен өндірістің параметрлеріне тәуелді.
Құрылыс материалдарында оңтайлы ... ... ... ... ең ... дәрежесіне жетуге тырысады, (көлемді массасының ең кіші
дәрежесі) ... ... ... көрсеткіштерін жақсарту және тығыз
құрылымының оңтайлы сипаттамасын алу үшін, беріктігін ... және де ... ... ... ... және өз ... ... әр түрлі материалдарға ... ... ... ... ... сұрақтары төменде қарастырылған.
Структурасы көп модалы ... және ... ... ... ... ... төмендегі кестеде көрсетілген.
Есептеулер нәтижесіне сәйкес тығыз ... ... ... ... жоғарылату мүмкіндіктері айқындалды. Атап айтқанда теориялық
тығыздыққа (76.3%) жақындай түсу ... ... үшін екі ... ... ... ... Дәл осындай нәтижеге
кубтық структура үшін 4-модалы болғанда қол ... ... ... ... структурасын қалыптастыру жұмыстарын алдын-ала берілген
бағдарлама бойынша жүргізсек, техналогиялық тұрғыдан ... ... ... бетонның беріктік қасиеттерін арттыру мүмкіндігі
туындайды.
Тығыз бетонның теориялық негіздері толық ... ... көп ... ... ... эмпирикалық формулалар қолданылады. Басқа
теориялардың ішінде ұялы материалдардың құрлымын ... алға ... ... ұялы ... құрылымы қалыптастырудың теориясы жақсы
кемелденген. Егер осы теориядағы ... ... ... бар деп
қарастырсақ онда ұялы бетон құрылымын қалыптастыру теориясын ... ... ... болады.
4.2. Оңтайлы құрылымының қалыптасуы.
Ұялы құрылымды материалдардың кеуектілігі қуысты ... және ... ... ... ... ... болады. Қуыстылыққа кеуектіліктің барлық көлемінің
жобалай 90% ұялыға тиесілі.
Осыдан 50 жыл ... ... ... ... ... сфералық
кеуектерден тұратын майда құрылымды кеуектендірілген материалдың ... ... ең ... ... ... Бұл ... қандай да бір
шектеусіз,негіздеусіз ұялы структуралы жылуоқшаулағыш материалдарға да
тиісті болды.
Шынында да, диаметрлері бірдей ... ... ... ... жоғарлауына алып келеді, ал жабық кеуектердің кіші ... ... үлес ... ... бұл жағдайда кеуектілік
көлемінің үлкен дәрежесін алу ... ... ... ... ... алып келеді.
Ұялы кеуектіліктің көлемі кеуектердің жазықтықта орналасуы, кеуектерді
өлшемдері ... ... мен ... ... ... сәйкестігі)
олардың формасынан, кеуектер арасындағы қабырға қалыңдығымен анықталады.
Кеуектіліктің ең үлкен ... ... ... тығыз
дұрыс геометриялық жағдайда жетеді, оларға куб тәрізділер және гексагонал
тәрізділер жатады.
1 сурет. Диаметрлері бірдей ... ... ... ... куб ... ... гексагонал тәрізді жайғасуы,
в- ұстағыш каркасты құрайтын гексагонал.
Бір-біріне тиіп ... ... ... ... D шарлардың сфералық
кеуектері куб және ... ... ... ... кезінде ұялы
кеуектіліктің көлемі П мынадай болады:
(1)
(2)
Көрсетілген мән диаметрлері тең ... ... ... шегі ... табылады және кеуектер диаметріне ... ... ... Бұл ... ... материалдар үшін ең кіші ... ... , ал ... үшін ... кеуектер тиісілді жағдайда материалдық болуы мүмкін емес. Ұстағыш
каркасты құрайтын кеуектер, кеуектер арасында ашық ... ... ... есептей 1 және 2 формуласы шығады.
Мұндағы: δ-кеуектер арасындағы қабырғаның ең жұқа қалыңдығы.
Дегенменде, бұл екі ... ... ... ... ... қалыңдығының біртектілігі сақталмайды. Сондықтан жылуоқшаулағыш
қасиеттері нашарлайды. Ғылыми ... ... ... ... көп ... ... ... екендігі анықталд
2 сурет. Бинар торда сфера тәрізді ... ... ... ірі ... ... -центрленген, ажыратылған куб
тәрізді жайғасуы).
б- кеуектер арасындағы қабырға ... ... ... ... ... гексогональді структура статикалық тұрғыдан қарастырғанда
орнықсыз болады, сондықтан ... және ... ... Екі ... кубтық структура.
4сурет.Екі модалы гексагональді-призмалық структура.
Структурасы көп гексагональді-призмалық болған кездегі ... ... ... ... ... бір ... тиесілі бөлігі:
Бір призмадағы шар саны: n:6
Шар көлемі
Призмадағы кеуек көлемі:
Призма ... ... мода ... ... ... ... қашықтық:
OC=D/2
Барлығы 1 шар.
3 мода болғанда.
Бір – біріне қарама – қарсы орналасқан D ... ... ... d1 диаметрлі 2 шарлардың арасындағы арақашықтық мынаған
тең:
С нүктесінде орналасуы мүмкін шар диаметрі ()
және - ... ... 2 ... модалы.
Арақашықтық
Призма бүйірлерінде оранласуы мүмкін шар диаметрі.
Әр призманың бүйіріне диаметрі шарының 4 орналастыруға болады.
Призмаға тиесілі шарлардың саны:
шар.
Барлық ... ... ... ... ... модалы.
3 модалы.
4 модалы.
Кеуектілік дәрежесі
1-кесте
| | | |
| ... ең ... | ... түрі ... % | |
| | ... масса, |
| | ... |
| | | | |
| ... ... ... | |
| ... |болған кезде | |
| |52,4 |47,5 |1290 ... ... |60,4 |54,75 |1110 |
| |72,94 |68,04 |783 ... ... |78,16 |72,61 |673 |
| |76,08 |71,18 |706 ... ... |78,34 |72,69 |669 |
| |77,74 |72,34 |677 ... ... |78,40 |72,95 |663 ... ... алымында кубтық, ал бөлімінде және гексагональді-
призмалық структура.
5-ТАРАУ. Теориялық есептерді бетонның басқа түрлеріне
қолдану
5.1.Бұйымдар мен конструкциялар құрылысындағы ... ірі ... ... ... технологиясы – кеуек,
көбік, газ бетондарын ... және ... ... ... ... ... мен конструкциялар құрылысындағы бетондар сапасы бұл
өнімнің ... (құм, ... тас, ... тас т.б.) ... ... ... мақсаттары отандық және шетелдік ғылымдарын
және техникасын озық технологияны меңгеру, өндірісті автоматизациялау ... ... ... ... ... ... көтеруіне бағытталған экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... ... құрылыстың біріңғай өндіріс
құрылыстың процессіне айналдыру мақсатымен ... ... ... келе ... ... ... өндіріс көлемін айтарлықтай
жоғарлатуына тура келеді. Оларға кеуекті толтырғыштардан жасалған ... да ... ... Ірі ... бұйымдар мен бөлшектерді көптеп
өндіруді қолдану тиімдірек. ... ... ... ... ... ... мен ... көтеруіне индустриалдық ... ... ... және ... емес ... ... ... үшін шикі
зат түрінің негізгісі цемент, әк, құм, су, және ... ... ... ... ... ұялыбетондар көп елдерде пайдаланылуы ... ... ... ... материал болып табылады.
Тұрғын үй құрылысында ұялыбетоннан жасалған бұйымдарды ... ... ... ... ... ретінде
пайдаланылады. Ірі элементтерден жасалған мұндай үйлердің ... ... ... ... жобындар тіреп тұратын сыртқы өзін
ұстағыш және ішкі өзін ұстағыш ... ... ... ... ... ... ... қатаңдығы ғимараттарды монтаждау
процессінде болат байланыстарымен ұстағыштарын ... ... ... ... мен ... ... жұмыс істеуінен пайда болады.
Енді осы теориялық зерттеулер мен есептеуулерді нақты ... ... ... ... ... істеу тәртібі.
Жобалық технологиялық нормаға сәйкес ОНТП -7-80 және ... ... ... ... ... цехы келесі жұмыс істеу тәртібі
бойынша тағайындалады:
Цехтың ... ... ... бес ... Бір ... ... ... саны
262
- шикізат пен материалдарды темір жол көлігінен түсіру үшін 365
2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шикі зат пен ... қабылдау үшін
-автокөлікпен
3. Жұмыс ... ... ... Бір ... ... ... ... саны:
- агрегат-ағымды, стендтік бойлықтар мен кассета қондырғылары үшін
- ... ... ... бетон және цемент-құм араласпаларын ... ... ... ... ... қуаттылығы және өнімділік бағдарламасы.
Жобалық қуаттылық ... ... ... ... ... ... көп шығарылуын сипаттайтын есептік көрсеткіш.
Ол жаңа кәсіпорынды жобалау немесе реконструкциялау алдында беріледі.
Қуаттылығы 35000 м3/жыл жеткізу үшін құрал ... ... көп ... ... ... ... бағдарлама жобалық қуаттылықпен қабылданған жұмыс тәртібіне
сәйкес бұйымның әр түріне жеке-жеке есептеледі. Жеке ... мен ... ара ... үй-жай немесе ғимарат құрылысына қажетті жинақ-
тобын коплектті қамтамасыз етуі тиіс.
Бағдарлама өндірісті жобалауға қажетті барлық ... ... ... т.б.) ... ... ... ... аты |Бұйымды шығару ... | | |
| | ... ... ... ... |
| | |
| |300 |500 |700 | |
| | | | |1000 ... ... ... ... ... | | | |25 ... ... |0,0248 |0,0169 |0,0117 ... ... | | | | ... өткізгіштік |0,92 |0,5 |0,26 |00,12 ... ... | | | | ... және 500 ... ... ... ... пайдаланған дұрыс.
400-500 маркалы жұмсартқышталған және гидрофобты портландцемент бетон
араласпасының жылжымалылығын бетонның беріктілігін және ... ... ... зат ... және ... ... ... Ол жақсы күйдірілген, біртекті болуы тиіс және ірі сөнбеген
бөлшектері ... ... Оның ... беті 4500-5000см2/г тең. Әк ГОСТ
9179-70-қа сай ... ... ... ... ... ... жарықшаға төзімділігін
арттыру және басқа эксплуатациялық қасиеттерін жақсарту үшін ... ... ... ... кіреді.
Құм – бетондағы ең тараған толтырғыш. Негізінен ұнтақталмаған құм ПСХ-
4 ... ... ... тең ... болып келеді.Құмды
меншікті бетінің өлшемі 600-800см2/г-ға жеткенше ұнтақтайды. Сонымен бірге
шаң тәріздес құмды ... кіші ... ... бар ТЭЦ ... және ... ... қоспа
ретінде пайдалануға болады. Күлді кейбір жағдайда ... ... ал ... қоспаны кеуекті толтырғыштар ретіндеқосады.
Керамзит – тезбалқитын саз ... ... ... ... ... кеуекті материал. Ұялы бетондарды өндіру кезінде керамзитті
қиыршық тасын пайдаланылады. Оның ... ... ... 450,470 ... ... қысу кезінде А классы үшін сығу беріктігі 2-2,5мПа, ... ... 1,5-1,8 мПа. ГОСТ 9759-71 ... ... ... 15 ... емес. Осы керамзитті пайдаланылуынан орташа тығыздығы 500кг/м3-тен
көп емес сығу кезіндегі беріктік шегі 1,5 ... ... ... ... 0,174 ... жылу ... ... алынады.
Шунгит – айналмалы пеште және қайнайтын қабатты пеште ... ... ... арқылы ісіну нәтижесінен алынатын, жасанды кеуекті
толтырғыш. Себілу тығыздығы ... ... қысу ... 0,4-2,3 мПа, ... ... 25 ... ... орташа тығыздығы
480-625 кг/м3 шунгизитті құм қолданады.
Шлакошыныкеуек – 5% ... ... 25% ... шлакты, 70% кварц
құмын құрайтын ... ... ... ... толтырғыштың жаңа
түрі. Массасы бойынша %-дық химиялық құрамы: 68,4 SiО2, 21 СаО, 3 МgО, ... 3 Nа2О. ... ... ... ... ... ... материалдардан басқа бетон араласпасына цемент қатаюын
тездететін, кеуек түзгіш, кеуек қажетін анықтайтынг, ... ... ... ... ... жабысуын және қатаюын жылдамдататын
қоспалар мыналар: Nа2СО3 ... сода ... ... ... ... Nа2SО4 ерітіндісі, кальций формат
Са(НСОО)2 ерітіндісі, кальций хлориді СаСl2; балшық ... ... ... ... ... және ... хлорферрит.
Ұялы бетондарды өндіру кезінде клееканифольді, шайырсапонинді ... және де ... қан және ... ... ... ... бражкасы СДБ 1:3 қатынаста алынған пластификатордың 10%-
ды сулы ерітінді- ПБ қолданылады.
Осы көбіктүзгіштен алынғандағы шыққан көбік 1кг ... ... емес ... ... ... коэффициенті 0,8-ден үлкен.
ГОСТ 5494-71 бойынша газ түзгіш ПАП-1 алюминь ұнтағы болып табылады,
кейбір кезхде газ ... ... үшін NаОН және КОН ... 0,5%) ... жұқа дисперсті (меншікті беттінің өлшемі 10000
см2/г) көмір немесе алюмин ... ... 8-10% ... графит
қосады.
5.6. Ұялы бетондарды өндіру кезіндегі өтетін процесстер.
Ұялы бетондарды пластикалық ... ... оның ... ... ... ... ... оны алдын ала дайын көбікпен және
газтүзгішпен (ісінуі) араластыру нәтижесінде пайда ... ... ... ...... баршылығымен және
қатысуымен алюмин ұнтағы мен негіздердің (кальций гидрат оксиді) арасындағы
химиялық реакиясының және осы ... ... ... бір ... жүру ... ... қатысты кальций гидрат
оксиді араласпаға әк түрінде қосылады немесе цементтің гидротациялану
кезінде ... ... ... ... мен ... ... ... алтысулы кальций силикаты пайда болады.
Массаның ісінуі ... ... ... ... ... ... төмен емес алюмин ұнтақ бөлшектерінің әктің сулы
ерітіндісімен қосылуынан кейін бір мезетте-ақ сутек бөлініп шығады. Алюмин
ұнтағының ... ... ... бөлінетін газ массаның
қоймалжың жылжымалылығын қысады, ... ... ... пайда болуына тырысуы
шекті кернеу жылжуынан і0 жоғарлайды, соның әсерінен масса ісінбейді.
Массаның шекті ... ... ... ... ... ... ... кіші) төмен болған жағдайда, алюмин ұнтағын соңына дейін
шығындалуында дұрыс ұйымдастырылған ... ... ары ... ғана ... ... ... ісіну процессінің барлық
кезеңдерінде жеткілікті плстикалық ...... ... және ... шығып кетеді. Кейбір жағдайда массадан газдың бөлінуі оның керекті
пластикалық қоймалжыңдығын бойына алмай тұрып аяқталса, ... ... ... салыстырмалы толық пайдаланылуына мына жағдайда жетеді, егер
газдың бөлінуі массаның берілген жылжымалылығынан ... ... ... ... кернеу жылжымалылығы критикалық көрсеткішін және массаның
пластикалық қоймалжыңдығына жеткен кезде.
Пластикалық қоймалжың nП,Па*с, ұялы масса ... ... Оны ... ... і және G – ... әсер ... ... және оған сейкес
жүктеме, Н/м2 және Н, і0 және G0 – ... әсер ... ... ... және
оған сәйкес жүктеме, Н/м2 және Н; Fжылж – жылжымалылық аула, см2; dV/dx –
клюветтегі пластинкаларды қысу ... ... ... ... ... ... мына ... мүмкіншілікті барлық
статикалық кернеу ең үлкен болып табылады. Қоймалжың ... ... ... алып келетін сол минималды қысым көрсеткішімен
сипатталады. і0 және n0 ... ұялы ... ... ... қарай
жоғарлайды, соған қарай реологиялық қасиеттерін анықтау ... ... ... ... ... масса жоғарғы концентратталған суспензиядан
тұрады, осы суспензиялардың (шликер) ... ... ... ... ... ... (сутек
иондарының бастапқы концнетрациясының көрсеткіші) және ... ... ... ... төрт ... ... делатенттік, тиксотропты және тиксотропты-дилатентті. Суспензия
тәртібінің ... ... және ... ... ... ... келеді.
Ньютондық типі бойынша (7-қисық) жылжу кернеуі ... ... ... ... 3 ... ... тепе-теңдік қоймалжың суспензияреологиялық
дилатентті типі туралы түсіндіреді. Қисық 5 тиксотропты-дилатентті ... ... егер ... іtd ... ... шекке дейін
жоғарлатсақ қоймалжың төмендейді, ал сонан соң жоғарлай бастайды. Қисық 2
делатентті ... ... ... дилатентті типінің
суспензиясын ... ал ... l ... жағдайда өтуімен сол сияқты типті
суспензияға қатысты. Ең ... ... 6 ... ... ... ... сипаттайды.
Ұялы бетон араласпасы үшін қойылмалы технология кезінде ... ... ал ... кезінде қисық 5. суспензия реологиялық процессінің
дилотентті типін тиксотропты ... деп ... ... ... l) ... дилатентті типімен сипатталатын
заңдылыққа сүйенетін цемент қамырының жабысуы, ... ... ... ... ... ... ... гел тәрізді өте ұсақ
бөлшектер талшықты, талшық тәрізді және пластинка қалыпты ... ... ... табылады. Соның нәтижесінде пайда болған бірінші сағатта бұл
біріншіден төмен беріктігімен ... ... ... ... кальций гидросульфоалюминаттан тұрады.
Ф.М. Ли мынаған қол жеткізеді, цементті ұстаған өте ұсақ бөлшектер
реттелген кристалликалық ... ... ... ... соң ... ... ... беттік өлшемі өте үлкен. Дәл меншікті беттік өлшемінің
жоғарлағаны ең негізгі ... ... ... ... алып ... ... ... балшық, перигидроль, ... ... және ... ... қосып жоғарлатады.
Сұйық шыны жабысуды жоғарлатуы мүмкін немесе, мысалы әк кұмды
араласпада жабысу ... ... ... қабылданған қатаю теориясын ойлап тапқан
совет ғалымы А.А. Байков көрсеткендей, барлық ... ... ... түрде коллоидты жағдай кезеңі арқылы өтеді, онда ... ... ... ... ... да қатайған
цементтелген масса суда жеткілікті еритін кристалликалық ... ... және ... ... ... ... ... өзінен талшық
тәріздіден және кальций гидросиликаттың торыдан, оның әр қайсысы майысқан
және қайырылған беттері мен ... ... ... ... ... ... кристаллдар барлық бағыттарға қарай өседі.
Х. Локер және ... ... ... ... келесідей ашып көрсеткен цементке суды көрсеткеннен кейін ақ
кальций гидроаксидіне ... ... және SО42- ... ионын құрайтын,
кальций гидроокиси, ОН- және негіздерден тұратын кеуекті ... ... және де П.П. ... ... ... үлкен емес кремнидің ... ... ... және ... ... ... жаңа ... болған ретінде
бұл ерітіндіден ... ... және ... ... бір ... кейін бірінші өте ұсақ ... ... ... ... бұл ... кальций
гидросиликаты ұзын талшықтарға өсуі мүмкін олар кеуектер арасында көпір
ретінде және ... ... ... ... 7-28 тәуліктек дұрыс
қатайғанда барлық кеуектер бірте-бірте ... ... ... ... ... гидросиликатональцті гел қысқа талшықтар
ретінде пайда ... ... ... ... ... ... ... Са(ОН)2 , 4СаО(Аl2О3.Fе2О3).13Н2О және де ... ... ... ... бар. ... цемент
араласпасында бөлінбеген клинкер дәндерінің ... ... . ... ... ... ... кристалликалар және ұнтақтау кезінде
түскен металл бөлігі құрамында бар. Осы ... ... ... ол ... тасы «микробетон» болып табылады деген.
Ерітінді сканировать ... ... ... ... қатты
үлкейтуде қатайған тастың микроструктурасын қарағанда көптеген зерттеушілер
келесі қорытындыға келеді.
Каупленд және ... ... ... ... ... ... коллоидты
гидротация өнімінен Са(ОН)2 коллоидты емес, ... ... ... столбтардан кездесетін кальций ... ... ... қатар, олардың ойымен қамырдың негізгі
массасы үшін морфология түріне сәйкес домалақ агрегат болып табылады.
Х.Локер және ... ... ... қамырында бастапқы қатаю
периодында ... ... ... ... ... ... кездеседі. Келесіде талшықтар бос жері Са(ОН)2 -мен портландит
толтырылған псевдогексоганальды қаңқа ... ... ... ... ойымен, цемент тасы үшін құрамында өте көп коллоидты бөлшектер
мен түрлі микроқұрылымымен сипатталады сурет 8.2. ... ... ... ... шар тәрізді және өлшемі ... ... ... ... және ... ... ... 10-7-7.10-7м капиллярлы кеуектер тура көрінеді. Мұнда мынаны
айтуға тура келеді, кейбір ғалымдар ... ... ... ... өлшемдері 6.10-8-ден кіші кеуектерді жатқызады. Гельді
кеуектердің ... ... ... ... ... серия үлгілерінде пластинкалы құрылымымен қабат құрылысты
көрінеді, және көлденең өлшемдері (6-8) .10-8м саны 4 ... бойы ... ... көрінген. Микроспектральды зондирлеу С-S-Н-гельінде
Аl және ... ... ... Әр ... дәндерінің ішкі және сыртқы
бөлшектерінде пайда болған гидраттардың құрамымен ... ... ... және жылу ... автоклавты емес
материалдарды минералды тұтқыр негізінде дайындалған кезінде кеуекті
құрылымды ... ... және газ ... әдісін пайдаланып, жеңіл
толтырғыштарды қосу.
5.7. Эффективті көбікбетон материалдарының құрылым ерекшелігі ... ... ... ... жоғарғы техникалық эффективтілігін әлемдік практика
көрсетті. Отандық құрылыста оларды өндіру және ... ... осы ... қайда жоғарлату мүмкін. бұл мақсатқа қарай ұялы бетондарды өндіру үшін
шикі зат бағасын ... және ... ... үшін ... ... жаңа эффективті жоғары өндіру технологиясын ... ... ... ... ... эффективтілігі, көбінесе ұялы бетон
араласпасын кеуектендіру таңдалынған әдісінен ... ал ... ... ... көрсеткішімен түсіндіруге болады:
- материалда минималды ұялы құрылыстың дефектілігімен жоғарғы кеуектілік
дәрежесі қалыптастыру мүмкінділігі;
- көбік ... ... ... ... және ... ... ... конструкцияларды құю;
Ұялы бетондарды ірі масштабты өндіруін іске ... ... ... ... немесе көбікбетон технологиясының
негізіне қабылдау әлемдік практикада тез дамыған тарихи ... ... Бұл ... ... ... ... болады, ұялы бетон
технологиясының өнеркәсіп даму кезеңінде (30-60 жылдары)жоғары ... ... ... ... ... Табиғи органикалық
көбіктүзгіштің болмауы. Табиғи органикалық көбіктүзгіштің қолданылуы шикі
зат базасының шектеулі ... ... ал одан ... өмір ... ... пайда болуы туралы қысқаша тарихи
мағлұмат.
Тұтқыр ерітінділерінің көбікпен ... ... ... ... бірінші болып 1911 жылы даттық инженер Байер ұсынды. ... ... ... ... ... ... ... бірінші
Данияда, ал содан соң Германияда және тағы басқа мемлекеттерде жасады.
Содан ... ... ... ... ... және ... шикізаттың
түрлісінен және түрлі көбіктүзгіштерімен алынатын ... ... ... ... ... ... «целленбетон», «изобетон»,
«бетосил» және тағы басқа ... ... ... ... ... ... ... көбікбетон азырақ тараған.
1928 жылдан бастап Совет өкіметінде ұялы ... ... ... ... ... ... ... минерология Институтында Брюшков А.А. бірінші жұмыстары
іздену мәселесінде болды: газабетонның және ... алу ... ... ары ... ... ... анықтады. Сол периодта эффективті
газтүзгішпен ұялыбетонның өндіруін қамтамасыз ететін жағдайлардың шектеу-
шегінен біздің мемлекетімізде ... ... ... ... жобалады.
30-шы жылдардың басында Гензлер М.Н, Кауфман Б.Н, ... К.И және ... ... ... ... алынатын автоклавты емес ... ... ... ... ... ... 30-шы
жылдардың ортасында Кудряшев И.Т. және тағы басқалардың ... ... және ... ... ... ... Бірінші рет автоклавты көбікбетонды бұйымдарды өндіру 1989-
1940 жылдары Новосибирскте және Челябинскте басталды.
Ұлы Отан соғысынан кейін көбіксиликаты бұйымдардың ... ... ... ... , ал 1953 жылы ... (Березники) автоклавты
көбікбетон және көбіксиликатты ірі құрылыс бұйымдарын өңдеуді қолға алды.
50-шы жылдары ... ғана ... ... ... басқа
орындарда жүргізіледі.
Бұл жұмысқа Москвадағы бетон және ... ... ... ... ... Ұялы ... ... бетондар жасанды тасты материалдар болып келеді.Олар біртекті
таралған ауалы ұяшықтары бар ... ... ... ... ... ... бар,олар кеуектілікті алу жолы, тұтқыр заттың
түрлері,қатаю жағдайы және басқа белгілерімен ерекшеленеді.
Кеуіктіліктің пайда болу ... ... ұялы ... ... ... ... ... бөлінеді.Кейде бетондардың кеуіктілігі судың көп
мөлшерде
булануы арқылы нәтижеге жетеді.
Тұтқыр заттардың түрі арқылы ұялы ... ... ... ... ... және ... ... тұтқырмен-газды сликат және көбікті сликат
Магнезиалды тұтқырмен-газды магнезит және көбікті магнезит
Гипспен(жоғары беріктік)-газды гипс және көбікті ... келе ... ... және ... ... ... ... ұялы
бетондардыңжалпы жинақы атаулары болып қолданады,олар газды түзгіш немесе
көбікті түзгішті алу ... ... ... ... ... түріне
тәуелді емес.
Ұялы бетон қарапайым ұялы бетон және ұялы ... ... ұялы ... ... ... ... жеңіл
бетондардың құрамында ірі ... ... ... ... және 20-30 ауасы бар ісінген материалдар
түрінде болады.
Ұялы бетондардың қату ... 2-ге ... ... ... атмосфералық жағдайда,ал екінші тәсіл қатаюын ... ... ... ... ... қысымына байланысты ұялы бетондар
автоклавты және автоклавты емес болып ... ... ... байланысты ұялы бетондар армерлік және армерлік емес болып ... ... ... ... жылу ... ... оқшаулағыш конструктивті болады.Мұндай бетондар жоғары беріктікті
береді
Жылу ... ұялы ... ... ... және ... қолдануға болады.Ұялы бетонды жеке бұйым түрінде қолданған тиімді.
5.10. Шикі зат материалдары.
Автоклавты және автоклавты емес қуысты бетондарды дайындау үшін ... ... ... ... әк, құм, су, және ... ... ... Ұялыбетондарды өндіру үшін кәдімгі және ... және ... ... жұмыс істейді. Көбінесе кәдімгі
портландцементі қолданылады.
Экономикалық ... ... қату ... ... 400
цементті қолдану дұрыс. Цементтің жоғарғы маркалы ... ... ... шығынын төмендетуге, оған сәйкес жұқа майдаланған ... ... ... ... құрамында көптеп үш кальций силикат С3S болатын алитті
цементті пайдаланады, онда ... ... ... ... бос ... ... ... О Si O2 + (n+1) H2O = 2Ca O Si O2 . n H2O+Ca (OH)2
Тағы да құрамында екі ... ... C2S көп ... ... де ... ... 12-13-ке тең сутектің рН көрсеткіші болуы
керек. ... 11 кіші рН ... яғни ... ... қосу ... ... емес ... және көбікбетонды өндіру
кезінде цемент маркасын үлкен көрсеткіштерінде ... ... ... сайын, бетон беріктігі жоғарлауы, анықтайды.
Автоклавты ұялыбетондарды өндіру кезінде цемент маркасы соншама үлкен
көрсеткіші болмайды: ұялыбетонды автоклавты өндіруіне ... ... ... пайдалануынан алынған төмен маркалы ... ... ... ... беріктігі болады. Содан соң ... ... ... ... ... және ... шыға олардың
жайлап жабысуына тек онымен қалыпқа толтыруынан кейін ұялы ... ... ғана ... ... негізгі ерекшелігі портландцементпен салыстырғанда
келесіден тұрады:
а) суды ұстағыш қабілеттілігінің жоғарлануы.
б) тез жабысуының жоғарлануы, жабысудың ... 0,5-1,5 ... ... соңы 6 ... ... емес.
в) шөгу ақаулығына, тығыздығына қатты белгілегеннен төмен.
Ұялыбетон өндірісінде нефелин цементін пайдалану сынауы газобетон және
көбікбетонды өндіру үшін оны ... ... ... көрсетті.
Әк автоклавты ұялыбетондарды өндіру үшін майдаланған сөнбеген ... алу ... ... ... пайдалануы, сөндіру кезіндегі бөлінетін
үлкен жылу өлшемі осы процесстің жылдамдатуына әсерін ... ... ... ... ... және бұйымның төзімділігін жоғарлатады.
Осымен қатар экзотермиялық әк көрсеткіші бар, яғни әкті ... ... ... ... ең үлкен температура. Автоклавты
ұялыбетондар үшін сөндірудің ... 850С ... ... әкті пайдаланады.
Сөндірілген әк жұқа майдаланған болуы керек, өйткені оның жоғарғы
дисперстігі әк СаО SO2 ... ... және ... ... өнімдеу
арасында болатын химиялық реакцияның интенсивтілігі кезінде үлкен беттік
қабатының дамытуын ... ... ... ірі ... ... үшін ... ... көбееді: бұл жағдайда: ГОСТ 9179-59 бойынша күйдірілуі ... ... ІІ ... ... емес ... әк қайнау қажет.
Гипс- ГОСТ 4013-61 бойынша майдаланған әк-қайнаудың сөну уақытын қолға
алу үшін қосады.
Шлакты тұтқыр зат. Проф. ... А.В. және тағы ... ... ... ... ... ... шлакты тұтқыр затты
пайдаланудың экономды екенін көрсетті.
Кремнеземді материалдар. ... ... ... ... ... кварцты құм болып табылады. Одан басқа күл,
жанғыш породалар, трепел, опоку, ... және ... ... ... Совет өкіметінде және шет елдерінде газдыбетон және
газдысиликатты негізінен газтүзгіш ретінде алюмин ... ... және ... ... ... ... ... ретінде қолданылмайды.
ГОСТ 5494-50 бойынша газдыбетон және газдысиликаттың 1м3-на бұйымның
көлемдік массасына тәуелді ... ... ... ... пудрасы
шығындалады. Көлемдік салмағы кішірейген сайын, ұлпа ... ... ... және ... өндіру кезінде барлық
белгілі көбіктүзгіштер пайдаланылуы қажет: ... ... және ГК ... ... ... ... күйдіруімен сөндірілген әктің майдалануы, құмның ... ... ... ... ... әсерінен ауада
ұстауынан оның активтілігі төмендейді.
Сондықтан әкті ұялыбетон заводтарында сөндіру дұрыс. Әкті сөндіру үшін
шахталы және ... ... ... ... алу үшін ең ... ... ... жануы және
механизацияланған жүктемелеуі мен төгу ... ... ... ... ... пештер конструкциясымен компактты оңай жұмыс істеуімен
және жоғарғы өнімділігімен сипатталады.
Шахталы ... 1кг әкті ... үшін ... ал ... ... ... Күйдіру температурасы 11500С-ден жоғары болмауы
керек.
Шахталы әк ... ... ... ... ... ... ... пеште пайда болатын зарядтың өлшемі немесе ... ... ... ... Әк бөлшектерінің біртектілігі пештің өнімділігін
жоғарлатады. Бөлшектердің өлшемдері ... ... ... ... ... ... ... конструкция қарапайымдылығына жандыру
режимін реттеу оңайлығымен және ... әк ... ... ... пеш түрі болып табылады. Күйдірілген комды әк болғалы уатуда
ұсақтауыштың сууынан ... ... ... ұсақталады.
Ұялыбетон заводтарында құм сулы әдіспен ұсақталады.
Құмды ұсақтау үшін ажыратылған цикл бойынша ... ... ... ... пайдаланылады. Құмды шламды ұсақтау процессінде құмның
салмағынан 0,001% өлшемінде ССБ ... ... ... ... ... әк ... ... құм 2000-2500см2/г, күл 2500-
3000см2/г.
5.11. Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған бұйымдарды ... емес ... ... ... ... салыстырмалы
оңай, бірақ автоклавты ... ... ... ... ... ... автоклавты емес көбікбетоннан жасалған
бұйымдарды өндірудің белгілі ... ... ... Мұндай бұйымдарды
өндіру технологиясында келесі процесстерден тұрады:
а) көбіктүзгіш эмульсиясын дайындау
б) көбіктерді алу
в) цемент қамырын немесе цемент араласпасын дайындау
г) ... ... мен ... ... ... мен ... қалыптарды толтыру
е) қалыптағы бұйымдардың қатаюы
ж) қалыптан бұйымдарды босату.
Жоғарғы жылуоқшаулағыш қасиеті бар автоклавты емес ... ... ... ... ... шығыны
б) беріктілігі төмен
в) жарықшалардың пайда болуына алып ... ... ... ... өндіріс цикл ұзақтылығының жоғарлауы, ол 15 және одан да көп
тәулікке жетеді, ... оның ... ... жету үшін ... ... ... таңдау.
Портландцементте автоклавты емес көбікбетонның құрамын таңдау әдісі
Кауфман Б.Н. түгелдей зерттеген.
Көбікбетон құрамын ... ... ... ... ... оның
беріктілігінен шығады.
Көбікбетон құрамын таңдау көбікбетонның 1м3-на шығындалатын цемент
көрсеткішін және С/ц қатынасын анықтауда ... емес ... ... үшін ... 400-ден кем емес
портландцемент немесе пуццлонды портландцементті алады. ... ... ... ... ... алып ... ... жоғарлауын төмендету мүмкін емес. Цемент шығынының
жоғарлауынан ... ... ... және ... Шлакопортландцементті пайдалану мүмкін емес, өйткені бұл
цемент енді дайындалған көбікбетонның ... шлак ... ... ... ... ... шөгуіне алып келеді.
Көбікбетонның 1м3 берілген ... ... ... ... ... ... болады. Көбікбетонның 1м3 ... ... ... ... ауа ... ... салмағынан және цемент қатаю
процессінде байланыстағы ... ... ... ал ... ... цемент салмағынан 15%-ға таман болады.
5.13. Су цемент қатынасын анықтау.
Цемент қамыр түрінде өз ... ... ... ... ... ... бар. Содан соң көбікбетонды дайындау кезінде судың мөлшерінен көп
болғанын жібермеу керек, өйткені бос су материалдың ... ... ... ... аз болуы да қажет емес. Бұл жағдайда цемент қамырынан
суды көбік тартып алып, оның жұмсақтығын ... және ... ... қабілеттілігін төмендетеді: Бұл жағдайда ... ... ... ... беттік қабатында біртекті емес жайғасады, ... ... емес және ... ... аз шегінде орналасқан су цемент қатынасының оптималдығы
жаңа дайындалған көбікбетон массасының ... ... алу ... ... жылжымалығын анықтау үшін арнайы ... ... ... Ұялыбетондардың қолданылуы.
Түрлі бұйымдар ретінде ... көп ... ... ... ... эффективті құрылыс материал болып табылады.
Тұрғын үй құрылысында ұялыбетоннан жасалған бұйымдарды ... ... ... ... ... ... Ірі элементтерден жасалған мұндай үйлердің негізгі
конструктивті нобайы қабат ... ... ... ... ... ... және ішкі өзін ұстағыш қабаттың нобайлары болып табылады. Мұндай
ғимараттардың түгелдей жазықтық ... ... ... болат байланыстарымен ұстағыштарын бекітілген ... ... ... мен ... ... жұмыс істеуінен пайда болады.
Ленинградта ірі өлшемді газабетонды элементтерден жасалған 5-6 ... ... ... ... құрылыста қолдану эффективті
көптеген мүмкінділігін анықтауға көмектесті.
Сынаулар көрсеткендей екі бөлмеге бір қабатты понельдерді ... ... 700 ... ... ... 24см ... қолдану мүмкін.
Мұндай үйлерде бойлық ұстағыш қабырғалар тура сондай қалыңдығымен
бөлменің биіктілігімен ... ... ... ... ... ... жүктемелеуін және бөлме арасындағы бөліктеуіштердің
дыбысоқшаулағыш қасиетін кішірейтуді ескере ... ... ... ... ... 5,6м ... үшін ... арасындағы
жабындарды қалыңдығы 14м алдын ала кернелген көп ... ... ... ... жабындарын жылуын оқшаулау үшін 450 ... ... ... ... газдыбетондар блоктарынан жасалынған тұрғын үйдің сыртқы
қабырғалар вертикалды ... ... ... ... ... газабетонмен жылытады.
Түрлі өлшемді және қалыпты ұялыбетоннан жасалған тас және блоктарда
тұрғын ... ... үшін ... қабырғалы материалдар ретінде
пайдалануға болады.
800 кг/м3 таман көлемдік массасымен және 40-50 кг/м2 беріктілігімен
тастарды ... өзін ... ... ... жинау үшін
пайдаланылады, ал 4-5 қабатты тұрғын үйлердің ұстағыш қабырғаларды ... құм ... ... 1000 кг/м3 таман және беріктілігі 100кг/см2.
Ұялыбетоннан жасалған тастар мен ... ... ... ... ... Бұл материалдардан көбінесе қалаларда және ауыл жерлерде
аз қабатты тұрғын ... ... ... ... арнайы жүк көтергіш
механизмдерді және қол еңбегінің үлкен шығынын керек етпейді. 50х25х20см
өлшемді бір ... ... ... ... 12 ... ... ... оның салмағы 20-22кг, яғни сол көлемді кірпішті тұрғызудан орташа екі
есе кіші болады.
Газдыбетон тасының ірі ... ... ... ... еріткіш шығыны қабырғаларды оларды тұрғызғанда айтарлықтай
төмен. Сонымен қалыңдығы 51см 1м2 ... ... ... үшін ... ... ... ал ... 20-25см газдыбетон қабырғасын
тұрғызуға 15-20л ғана ерітінді жіберіледі.
Өндіріс құрылыста ұялыбетон көбінесе ... ... ... ... және ... шатырдың астынсыз жабындарды жылыту
құрылыстары үшін плита түрінде қолданылады.
Ұялыбетоннан жасалған жабын плиталар ... ... ... бойында жылуоқшаулағыш және ұстағыш қасиеттерінің болуына байланысты
жылытатын жабындардың конструкцияларын ... ... ... ... металлургиялық балкалар арқылы жиналады. Плиталар бетін
цемент қабатымен жабады («стяжка»), оған ыстық ... ... ... су өткізбейтін төсенішті жабыстырады.
Ұялыбетондардан жасалған плиталарды ғимараттардың тегіс ... ... ... ... де ... ... ... үнемді, көп жыл жасайтын, үймереттеуде және
эксплуатацияда оңай.
Шатырдың астысыз жылыту ... ... ... армокөбікті
қатты плиталарымен алмастыру 1м3 жабындарына орташа 10кг ... және ... ... ... дайындалуында ұялы бетонның түрін таңдау кезінде
ғимараттағы ауаның ... мен ... ... керек. Ауаның
салыстырмала ылғалдылығы 60%-ға дейін ауа ылғалдылығы бұл өлшемінен жоғары
кезінде әк ... ұялы ... ... ... пайдалану керек.
Мысалы кір жуатын жерде плиталар тек цементтен ғана дайындалады.
Кәдімгі құрамды ұялыбетоннан жасалған жабын плиталарды ғимарат ішінде
ауа ... ... ... ғана ... ... температурада, мысалы ыстық цехтарда күл немесе
цемянкиден ... ... ... ... ... 300-500 ... ... плиталарда қабырғаның термиялық қарсыластығы және
жабын мұздатқыштарын жоғарлатады. Бірақ ... су ... және ... ... ... мұздатқыш үшін
жіберілмеуі керек.
6-ТАРАУ. Технологиялық бөлім.
6.1. Көбікбетонды өндіру тәсілін технико экономикалық негіздеу.
Қазақстан Республикасының нақты ... ... ... жағдайлар және де құрылыс дәстүрі соңғы жылдары негізі ... және ... ... ... ... өндірісі мен қолдануының
жылдам дамуына септігін тигізіп отыр. Бұйымдардың ... ... ... немесе қысқа уақытта жылулық өңдеумен жүргізіледі. Бұл жағдай
мынамен түсіндіріледі: ... ... және ... ұйымдастыруға шығынның аз кетуімен және ... ... ... ... ... ... ішіндегі ең тиімді түрі болып табылады.
Көбікбетоннан жасалған блоктар жақсы жылу және дыбыс оқшаулаумен, жоғары
отқа ... ... ... ерекшеленеді, және де ескі
ғимараттарды ... жаңа ... ... көп қолданады.
Көбікбетонды қабырғалық блоктар және қарапайым ... ... ... көрсетілген.
3-кесте
|Қабырғалық |Тығыздығы , |Жылу ... |1м2 ... ... түрі ... ... |керекті |массасы, кг|қабырған|
| | ... ... | |ың құны |
| | ... | | | ... |1800 |0,56 |67 |1206 |310 ... | | | | | ... ... |0,70 |84 |1512 |240 ... әк |1400 |0,49 |59 |826 |190 ... |1500 |0,25 |62 |930 |180 ... | | | | | ... ... | | | | ... | | | | | ... |1400 |0,47 |56 |784 |220 ... |1200 |0,36 |43 |518 |200 ... |800 |0,21 |25 |202 |100 ... | | | | | |
2. ... ... өндірудің технологиялық нобайы.
Автоклавты емес көбікбетоннан және көбіксиликаттан жасалынған бұйымдарды
өндірудің технологиялық нобайы.
Цемент ... ... ... ... ... ... ... массамен толтыру
өзіжүргіш бункер
Қалыптағы бұйымдардың қатаюы
Қалыптардағы бұйымдарды босату
Тельфер
Дайын өнім қоймасы
ОАО П.П.Будников атындағы ВНИИСТРОМ-да жүргізілген зерттеулерге ... ... ... блоктардың өндірісінің технологиясы және
қондырғысы жасалған.
Құм автотранспортпен ... және ... ... ... ... ... жолмен 2, және конвейермен 3, құмның шығын қоймасына беріледі
4. цемент пневмотранспортермен шығын қоймасына 5 жіберіледі.
Құммен цементті мөлшерлеу ... 6 және 7 ... ... ... ... конвейермен 8 стерженді белсенді
араласпаға 9 ... соң ... ... және ... ... иілген
конвейерге 10 беріледі және одан кейін көбікті ... ... 11 ... ... ... Шығын қоймасынан шикізатты
араласпа ленталы мөлшерлегіш көмегімен көбікті ... ... ... ... ... ... ... бактан шығын
бакқа беріледі, ал одан көбікгенераторға, ... ... ... беріліп отырады. Су шығын бактан құбыр
арқылы беріледі. Үзіліссіз істейтін көбіктібетонараластырғышта ... ... ... формаларға беріледі 12,13 арбаларда орналасқан.
Толтырылып тегістелгенен кейін форма ұстау бөліміне жіберіледі 14, ол
жерде көбікті бетон ... ... ... өңдеусіз) немесе қыздыру
арқылы керекті беріктігін ... ... аз ... ... ... ... бұйымды формадан алады, содан соң
жіберу беріктігін ... ... ... жер асты ... ... тазалынады, майланады (қалыпты тазалау бөлімі 15), ... ... ... ... ... ... қасиеттерінің бірі, ол ол біріккен механика
химиялық өңдеу құм араласпасының ... ... және ... ... ... ... араласпада.
3. Көбікбетон мен цемент-құм араласпаларының және де басқа
материалдардың техникалық ... ... ... ... ... ... арқылы цементтің
бөлшектерінің қирауын қамтамасыз етеді, әсіресе ұзақ сақталған, және ... ... ... және ... жағдайдағы басқа бөліктер және де
өңдеу кезінде клинкердің ... ... ... бірінші орында белсенді
жоғары кальцийлі алюминаттылар және цементтің силикатты минералдары. Бұл
процесстер құмның құрамындағы, цементті ... ... ... жүреді.
Мұндай өңдеу сапалы құрылысын алуға және көбікті бетонның жақсы физика-
механикалық ... ... ... ... ... УПБ-3
қондырғыны қолдану арқылы алғаш рет көбікті бетон массасын дайындаудың
үзіліссіз процесі жүзеге асты. ... ... ... ... ... көбікті бетонның керекті көрсеткіштерін алуға болады және
өнімдіілгін (сағатына 4-10м дейін) қадағалауға болады.
Көбік түзгіш ретінде «ПБ-2000» қолданылады, ААҚ ... және ... ... ... бірге жасалған. Бұл көбік түзгіш
биологиялық жұмсақ өнім және аниоактивті ... ... ... ... ... табылады, қоспасы бар әр түрлі құрылысты гидрофобты
радикалды қасиеттері бар, бұл ... ... ... ... және ... ... жоғарлатады. Көбікті дайындау үшін
шаруашылықты көбікгенератор ПГ-3 қолданылады.
Бұйымды қалыптау индивитті қалыптарда немесе кескіш технология бойынша
жүзеге асырылады. ... 15-25 мың ... ... бір ... ... ... қалыптар қолданылады, өнімділігі 15-25 мың.куб.м жылына
болғанда көп аысымда жұмыс кезінде ... ... ... қалыптау
қолданылады. Бұл әдісте көбік бетонды масса арнайы қалыптарда қалыптанады,
жалпы көлемі 1м. Керекті беріктікті ... ... ... ... ... ... ... алынады, бұйым керекті өлшемге кесіледі және
поддонмен бірге ... қату ... ... ... ... ... табиғи қатаюы +180С температурада жүреді. Керекті беріктікті алу
уақыты 12-20 сағат жіберу беріктігін алу уақыты 7-14 сағат.
Көбік ... және ... ... ... тығыздығы 400-1200
кг/м3қолдану облысы және қасиеттері. ГОСТ 21520 ... ... ... ұялы бетондардан жасалған. ГОСТ 5242-76 «Ұялы ... ... ... ... және ГОСТ 25485-89 ... бетондар».
Көбікбетонды қабырғалы блоктардың өндірісін технологиясы ... ... ... және құрылыс материалдарының кәсіпорындарда
қолдану Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ... ... ... бұйымдарының өндірісін Москва, Калуж, Тюмень, Твер
және Ресей федерациясының басқа қалаларында және Қазақстан, ... және ... ... бұл ... және ... екенін көрсетті, және де көбікбетонды бұйымдарының ... ... ... экономикалық тиімділігін көрсетті.
Әрлеу материалдар.Бұйымдарды әрлеу оларға архитектуралық түр беру
үшін және түрлі ... ... ... және ылғалдықтан сақтау үшін
беріледі. Әрлеу түрі жұмыс сызбасында көрсетіледі. ... ... ... босату процессінде жүргізіледі.әрлеу қабаты
жылуөткізгіштігі, суөткізгіштігі, сынуына ... ... әсер ... ... ... ... де кеуекті ерітіндінің тығыздығы мен майысқыш ... ... ... ... сай ... ... ... ретінде кәдімгі ақ немесе түрлі түсті цементті (ЦО,
ЦБ, ЦЦ), әк (И), майдаланған (МП), ... құм ... ... ... ... (ЦЦ:И:МП:НП-
1:1:3,5:1,5). Су қаттылық қатынасы ерітінді үшін 0,18-0,20 құрайды.
Ұнтақталған материал ... ... ... ... ... мрамор,
доломит, әк қолданамыз.Ұнтақталған материал өзіқирағыш клейге, ылғалдылығы
6-8%құм ... ... құмы ... 4 есе көп ... суқа ... ... ... Жатқызылған қабат қалыңдығы
ұнтақталғанматериалдың ірілігінен екі есе кіші. ... үшін ... ... шыны ... мазайкалы кілем түріндегісін (22х22мм),
глазурленген және глазурленбеген керамикалық плиткаларды ... ... ... ... ... крафтқағазын салады.
Плиткаларда қалыптың түбіне шыны үшән тігісі 5,5мм және ... үшін 7мм ... ... ... соң көбікбетон араласпасын
дірілсіз құяды.
Қалыптан босатқаннан кейін бұйымды ... сулы ... ... ... ... ... ... Э-
ВА-17, цементті-перхлорвинилацетатты (ЦПХВ), органосиликатты маркасы ХП-799
немесе кремнеорганикалық ... ... ... және де ... жасалынған әрлеу ... ... ... ... ... ... ОП-7 және КМЦ ұнтағын алдын-ала
сумен әрекеттестіреді, біріншісін 1:2 ... ал ... 1:3 ... ... және 24 ... ... ... Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған бұйымдарды өндіру.
Автоклавты емес көбікбетоннан жасалған бұйымдарды өндіру салыстырмалы
оңай, бірақ автоклавты көбікбетоннан ... ... ... ... ... ... емес көбікбетоннан жасалған
бұйымдарды өндірудің белгілі жағдайында дұрыстау болады. Мұндай ... ... ... ... ... көбіктүзгіш эмульсиясын дайындау
б) көбіктерді алу
в) цемент қамырын немесе цемент араласпасын дайындау
г) цемент қамыры мен ... ... ... мен көбіктерді
араластыру
д) қалыптарды толтыру
е) қалыптағы бұйымдардың қатаюы
ж) қалыптан бұйымдарды босату.
Жоғарғы жылуоқшаулағыш қасиеті бар ... емес ... ... бар:
а) цементтің жоғарғы шығыны
б) беріктілігі төмен
в) жарықшалардың пайда болуына алып келетін бұйымның айтарлықтай шөгуі
г) өндіріс цикл ұзақтылығының жоғарлауы, ол 15 және одан да ... ... ... оның ... ... жету үшін ұстауымен
байланысты.
Дайындалған араласпаға араластыру кезінде аз ... 15% ... 18% ... 0,5мм ге ... құм, 31% ұнтақталған көбік бетонды,
берілген түсін алу үшін ... және 1% ... ... ... бояуды процеживать етеді. Мұндай бояудың өмір сүруі 3-4 сағат.
Цемент бояуын 75% ақ пен түрлі түсті ... 15 әк ... ... ПВА ... 3 ... кальций, 1 белил кальций стиараты және түсі
бойынша, 1кг құрғақ ... ... су ... қарай қосылған
пигменттен тұрады.
Поливинилацетатты бояуды –ПВАЦ, ПВАГ, ПМС және ПВАМ ... онда ... бойы ... ... үшін құрамы араластырғышты дайындалады,онда ... ... 5 ... бойы ... ол ... мына
кестеде берілген.
Клей негізі үшін материалдар
4-кесте
|Компоненттер ... ... ... % |
| |1 |2 ... |10 |13 ... |3 |3 ... ... |30 |28 ... (10% ... |1 |1 ... ақ портландцемент |56 |27 ... ... ... ... меншікті|- |18 ... ... | | ... ... ... ОП -7 (15%), ... ЭД-5 немесе ЭД-6 (29%)
эпоксидті шайыр (21%) майлы синтетикалық спирт, КМЦ ... ... (6%) ... 646 (14%) және 15% су ... 15 ... араластырғышта дайындалады.
Бұйымдарды әрілеу ауа температурасы +80С төмен емес бөлмеде іске
асады.
Қалыптан ... ... ... ГОСТ ... сай болуы керек.
Бұйымға бояуды жағар алдын грунт, шпаклевка қабатын жағу ... ... ... шпаклевка, клей әрілеу қабатына дейінгі қабат ЭСБ-
43, Э-116, Э-365, ЭСО-11, ... ... ... тез ... ... ... . ... мен ғимараттардың техникалық
сипаттамасы.
Көбікбетон араласпасы үшін вибротурбопропеллерлі ... ... ... ... ... ... ... материалдар өнер кісібінде, құрылыста және көбікбетон араласпасын
дайындау үшін басқа да шаруашылық бөліктерінде ... ... ... ... ... ... ішінде жылдамдығы 6-
8м/с араластырғыш ротырынан тұрады. Ротыр ... ... ... қозғалысты өтеді, сонан соң төбеге көтеріледі, онда қабырға
корпусы мен бағытталған біртекті қозғалыс ... ... ... ... ... түседі. Корпустағы араласпаның радиалды айналымын алдын-ала
біртектілігін беру үшін оның қабырғасында тоқтатқыш бөлгіштер ... ... ... ... көбіктің жарылуы,
электроэнергия шығынының жоғарылығы және ... ... ... ... негізі және ұсынылған жұмысқа жеткен нәтижелері бойынша ең
жақыны қақпағымен және түбіншесімен, майысқыш, корпустың бөлікшелерімен
және ... ... ... ... ... орналасқан қайта
перфорироланған ... ... ... ... ... шток, және компоненттерді қосу және алу ... ... ... бар ... ... ... табылады.
Араластырғыштың жеткіліксіздігі болып оның шашыраңқы ... үшін ... және ... ... ... ... электроэнергия шығынының жоғарылауы болып табылады.
Ойлап табылған құрылғының мақсаты – ... ... және ... ... және ... ... интенсификациялау және төмендету.
Қойылған мақсат былай шешіледі, діріл корпусында орналасқан қақпағымен
және түбіншесімен вертикал целиндірлі ... ... – ол ... ... ... ... ... және диффузорымен
жабдықталған.
Суретте ... ... ... ... ... ... 1, оның ... үстінде 2
тербеліс жиілігі айн-мин дірілдеткіштер орналасқан 2, ... ... 3 және ... ... ... ... айналатын пропеллер 4, оның айналасында соңғы ... ... ... ... үшін ... орналасқан 5.
Корпустың түбіншесінде ... ... ... ... ... және ... люктері бар төбесінде герметикалық ... ... ... ... ... ... ... 6.
Вибротурбопропеллер араластырғыш келесі әдіспен жұмыс істейді:
Арастырғышқа бірінші ... суын ... ... соң арту люк арқылы керекті
материалдар: тұтқыр, құм және ... ... ... ... орналасқан электроқозғалтқыш көмегімен өзгеру бұрышымен кеңістік
пропеллер ... ... оны ... ... жүргізе араластыруды
бастайды.
Өзгермелі бұрыш кеңістік пропеллер турбулентті ағынымен ... ... ... ... ... Дірілдеткішпен айналған
пропеллер бір мезетте жұмыс істеген кезде араласпаның тиксотропты араласуы
іске асады, ал ол ... ... оңай ... ... одан шыға ... ... алғанша құрғақ және жабысқыш кедергі
күшіне ... ... ... камераның барлық кеңістікте араласуында
болып табылады. Араластырғыштың өнімділігі араластыру уақытының төмендеуіне
байланысты 15-20% жоғарылайды.
Ұсынылған араластырғышты ... ... ... ... ... ... ... біртектілігі және
көбікбетонның беріктігінің жоғарлауына алып келеді. Цемент ... ... ... ... ... ... ... бермеуі жоғарылайды.
Танымал араластырғышпен ұсынылған араластырғышты салыстырғанда
өнімділігін 15-20%-ке жоғарлануына әсерін тигізеді. ... ... ... ... ... ... ... араласпасының
біртектілігін және көбікбетон беріктігін 20-30% ... ... ... тізімі. (стандартталмағанын қоса
есептегенде).
Қондарғы-құралдардың тізімін олардың технологиялық ағымды орналасу
тәртібі бойынша өндірістің әрбір бөліктеріне ... ... ... ... ... және басқа қондырғы құралдар тізімін көрсету қажет.
Өндірістік қондарғы-құралдардың жалпы тізімі.
6-кесте
|Реттік |Қондырғы-құралдың аты |Тип ... ... ... | | | |
|1 ... ... жүккөтергіштігі|К-15Т-25-16,5 |2 |
| |15 ... | | |
|2 ... ... ... |2 |
| ... | | |
|3 ... ... дірілдеткіш |С-485 |300 |
|4 |өзі ... арба |6274-С |4 |
| ... ... | | |
|5 ... арба, |6275-С |4 |
| ... ... | | |
|6 ... ... | | |
|7 ... үшін траверса |6830/3СА |2 |
| ... 12 ... | | ... ... ... Бұйымды дайындау процесіндегі сапа бақылауы.
Дайындау процесінде жүретін операцияның құрамына кіретіндері:
а) бетон араласпасын дайындау кезіндегі сапа ... ... ... ... материалының сапа контролі, толтырғыштың
ылғалдылық контролі және оның араласпадағы ... ... ... температуралық контролі, өлшеп қосудың туралық, қатаңдылық
және араласпаның жылжымалылық және т.б. контролі.
б) пайдаланылатын ... ... ... ... диаметрлік, дәнекерлеу қосулардың беріктік контролі және
коррозияға қарсы қорғаныс қабаттарын жағу контролі.
в) ... ... ... ... және ... ... элементтерінің орналасу сапасының контролі.
г) жылу ылғалдандырумен ... ... ... ... ... ... ... Дайын өнімнің сапа бақылауы.
Дайын өнімнің соңғы салмақ өлшеуі диномометрмен немесе таразыда әр
кезектің подукциясынан 5 бұйымнан ... ал ... ... ... немесе қысу кезіндегі беріктік шегін сынауға арналған үлгілермен
анықталады. Одан дәлірек өлшемдерді 3 үлгі ... ... ... өлшеу арқылы алады. Жеңіл бетон материалдарының орташа тығыздығын
анықтауында «брутто» көлемін (кеуектерді санамағанда) есептеуге алынады. Үш
бұйымның ... ... ... ... ... арифметикалық
анықтауы сияқты орташа тығыздығын анықтайды.
Геометриялық формасы ... ... ... ... ... ... 0,1мм ... өлшемдері 10см және одан жоғары – ... ... ... қалыпты массаға дейін кептіруі мүмкін еместе тығыздығы
келесідегідей анықтаймыз: қалыпты ... ... ... ... рН- ... ... Сонан соң әр бұйымнан жүз граммда кіші емес
екі бөліктен алады. бұл бөліктерді қалыпты массаға ... ... ... ... ... соң ... W(%) – ... есептейді, ал
сонан соң тығыздығын құрғақ жағдайынан бөледі.
7.3. Дайын өнімнің маркировкасы және құжаттандырылуы.
Бұйымның маркасы келесі ... ие ... ... ... ... ... бұйым индексі, бұйым номері, браковщик ОТК меткасы,
дайындалуының күні. Заводтың ... және ... ... оны ... ... маркасы ОТК контролі мен дайын өнімге
қабылдаудан кейін ... Бұым ... ... ... ... ... және жіберуге рұқсат екеніне кепілдік береді. Егер ... ... онда ... ... ... ... ... немесе
әдейленген «верх» деген штампты қою керек. Егер ... ... ... ... жинауғышқа (балкаларды, фермаларды, т.б. өндіру
кезінде) жібергенде, онда оларға конструкциясының өсін ... ... ... ... ... бетоннан жасалған өнімнен біреуден
немесе партиясымен бірге паспорттың номері және ... ... ... ... және ... ... партия номері, партиядағы бұйым атауы
және саны, бетонның ... ... ... ... ... (МПа
және %) маркасын,осы бұйымдағы стандарт номері немесе техника жағдайы
монтаж кезіндегі ... ... ... ... ... ... арматураның шыққан жері көрсетілген паспортын қосып жіберу.
Одан басқа, паспортта ... ... ... ... ... және нормаларға немесе сызу ... ... ... талаптарына сай екендігіне кепілділігі де
көрсетіледі.
7.4. ... орын ... және ... ... ... беруін (одан кейін қалыптағы бетонды қолмен тегістеу керек)
жасайтын өзі жүретін ... ... ... қарай жергілікті
және ілінгіш болып табылады.
Жергілікті бетонтаратқыш ... ... 2 ... ... 1 ... тұрады. Рамада интурвал 6 қолымен басқаратын
бункер 4 ... ... 7 ... ... діріл-тудырғыш 5 орналасқан. Бункерге үстінен
араласпа берілгендігі соққыларды ... 3 ... ... ... ... ... таблица
берілген.
Кесте.
|Бетон |Бункер ... ... ... |Питатель |өнімді|Салмағы|
|таратқыш-т|Сиымдыл|ұзындығ|ауыстыру|жылжыт- |лентасының |лігі, |кг |
|ың ... |ы, мм ... ... ... |
| |м3 | |ығы, ... |мм | | |
| | | ... |кЕт | | | ... | - | 1100 |12 |4,5 |650 |- |6200 ... |1,8 |1000 |12 |14,1 |500 |6 |6700 ... Бетонжайғастырғыш.
Ол араласпа машинасынан және тарату бункерінен бетон араласпасын
қалыпқа жеткізу және оны жайғастыру ғана ... ол ... ... теңдетіп салу және оны тегістей ... ... ... ... ... ашық ... ... орналасқан.
Бетон жайғастырғышта ленталық және діріл науалы қоректендіргіштерден
тұрады.
Кейбір бетон жайғастырғыштарға ... ... ... ... ... түрі мен ... |
| ... ... ... |СМЖ69А |10-36С |
|Бункер |2,1+1 |3+1+1 |3 |2 |1,9 ... м3 | | | | | ... ... |4500 |4500 |4500 |2800 |2400 ... | | | | | ... |900 ... |1400 |1 |1 ... | | | | | ... мм | | | | | ... ... ... ... |1,8...11,6 |2000 |1400 ... | | | | | ... | | | | | ... |12...30 |12...25 |12...25 ... |10...22 ... мин | | | | | ... бетонын |реечное |реечное |реечное |6,3 |10 ... үшін | | | | | ... | | | | | ... ... |11 |14,5 |10,5 |8...12 |8...10 ... ... | | | | | ... ... ... ... Ю.М. ... бетона. М.: Высшая школа.,1987.-Б.415-401.
2. Гордон С.С. Структура и свойства тяжелых бетонов на различных
заполнителях. М.: Стройиздат.,1969.-215б.
3.Горлов Ю.П. ... ... ... ... ... Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетона.
М.: Высшая ... ... Ю.М., ... А.Г. Технолгия бетонных и железабетонных ... ... ... В., ... В., Эттель В.П. Растворы и бетоны на ... М.: ... ... С.А. ... и методы зимнего бетонирования. М.: Стройиздат.,
1990.
8. Пантелеев Ф.Н., ... В.Г. ... ... М.: 1958.
9.Миронов С.А., Лагойда А.В. Бетоны, твердеющие на ... ... ... А.А. Сборные бетонные и железобетонные покрытия городских
дорог и ... М.: ... С.М. ... ... М.: ... Баженов Ю.М. Новому веку – новые эффективные бетоны и технологии //
Строительные ... ... ... ХХI ... №1. 2001г.
13. Баженов Ю.М., Фаликман В.Р. Новый век: новые эффективные бетоны ... кн.: ... на ... ... ... ... ... конф. По проблемам бетона и железобетона. 9-14 сентября М: ... ... С.С., ... В.Г., Шейтфельд А.В. Модифицированные бетоны
нового поколения: реальность и перспектива //Бетон и ... ... ... А.И., ... К.В. ХХI ... ... и ... //Бетон и
железобетон.- 2001.-№1.
16. Добавки в бетон: Справочное пособие // В.С. Рааманчаран, Р.Ф. Фельдман,
М. Каллепарди и др. - М.: ... ... В.И., ... Р.Б. ... ... бетоны.
Алматы: КазГосИНТИ.-2000.
18. Чистов Ю.Д. Особенности технологии и свойства бетонов на мелких песках
без крупного заполнителя // ... и ... ... ... Кузин В.И., Королев К.М., Шклярова А.И. Технология и оборудование для
производства мелкоштучных изделий из мелкозернистого бетона // ... ... ... ... В.И., ... С.П., Гасанов М.М. Технологическая линия для
изготовления мелкоштучных бетонных зданий // ... и ... ... = 1000 . ... ... = 1 - ... 0,88 + 0,0011Ц + 0,018 ОК ... = 1000 – ... + ... + В) рп (13)
Цемент түрі мен белсенділігін рц, толтырғыштың түрі мен ... ... ... таңдап алынды. Олар ССПЦД
белсенділігі рц =500, ірі толтырғыш Джамбул қиыршық тасты ... тас, ... ... араласпасының КО – 3, қалыпты қоюлық НГ – ... ... В/Ц ... В/Ц= ... ... су ... ашшы және тұзшы сулар бойынша, В/Ц
-ның шегін тексеру;
Аязға төзімділік бойынша 0,55 0,5
тұзшы сулар бойынша 0,42 ... ... ... 0,4 ... ... арқылы судың Вж шығыны анықталды: Вж= 144
Құмның су ... Вп ... ... шығынын азайту:
Вп = 1/6 (66 + 23Мкр – 24 М2кр+ 4 М3 кр) ... 4 (В п - 7) =4/5,312 – 7) ... ... қамырдың су шығынын азайту (скорректировать):
В2=4 (26-27) = - 4
Судың толық шығынын анықтау:
В1=В +В1+ В2 = 188,76+2,336-8 =183,096
В1 және В2 алгебраитекалық ... =170 – 7 ,472 - ... - ... ... ... шығынын (Ц) анықтау:
Ц=158,53/,0,54 = 293,6
1,6 кесте бойынша цементтің шығынын, бумен өңдеген кезде Кпр активті
коэффициенттері бойынша, толтырғыштар ретінде (ГОСТ 10268-80 салыстыра) ... ... ... ... – К3= 1,05; төмен берікті
қоспалар (ГОСТ 10268-80 ... К4=1,05 ... ... ... ... ... цементтің белсендігі – 24 МПа –дан көп емес.
2.1кестесі бойынша қату жағдайларына және бастапқы беріктігіне байланысты
цементтің шығынын өзгеру коэффициенті – ... ... ... ... ... (1, бет ... 160
Бұл көрсеткіш нұсқаулар мен жобалауға сай келеді.
Цементтің шығынын рұқсат етілген максимум 600 кг бойынша ... ... ... нұсқаулар мен жобалауға сай келеді.
Жұмыстың шарты конструкциясы бойынша: аязға ... су ... 200, W = ...... бойынша шағалдың қуыстылығы анықталды:
Vпуст = 0,43 
11-ші формула немесе 3-кесте бойынша дәндердің жылжу коэффициенті
анықталды:
 = 1,28
Шағалдың шығынын 9 ... ал ... ... 13 ... ... анықталды:
Щ = 1000/ (0,43 1,28/1,48+1/2,6) =1333,3
П = 1000 – ((273,048/3) + ... + 158,53) /2,6 = ...

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тас жол салуға қолданылатын бетондар56 бет
Зиянды өндірістік факторлар,олардың жұмысшыларға және қоршаған ортаға әсері жайлы4 бет
Зиянды өндірістік факторлардың түрлері4 бет
Тұқым қуалаушылық қаиеттердің ағзаларда генетикалық даму жоспары6 бет
Халықаралық капитал қозғалысы және халықаралық несиелеу3 бет
Экологиялық генетика және фармакогенетика негіздері6 бет
Әртүрлі өндіріс орындарына қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары8 бет
Өндіріс теориясы5 бет
Өндіріс теориясы туралы4 бет
Өндіріс факторлары24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь