Технологиялық машиналарды АЖЖ (автоматтандырылған жобалау жүйесі)

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1 АutoCAD пакетімен бастапқы жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.1 AutoCAD пакетін танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 AutoCAD жұмысының басы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.3 AutoCAD.пен басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.4 Сызуды бастаймыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.5 Нүктенің координатын көрсету әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.6 Сызба қарау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.7 Жұмыстың аяқталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
1.8 Сабақтың қорытындысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2 Сызбаны құру және редактілеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.1 Фасканы суреттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
2.2 Доғаларды сызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13
2.3 Примитивпен жұмыс. Айналық шағылысу ... ... ... ... ... ... ... ... . 14
2.4 Шеңберлер салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 15
2.5 Сызбаны қарапайым редақциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.6 Автоматты түрде фаскалардың құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
2.7 Примитивтерді масштабтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18
2.8 Примитив құрамын редакциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18
2.9 Сызба информациясын алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18
3 Сызбаны редакциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
3.1 Штрихтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
3.2 Примитив геометриясын өзгерту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
3.3 Толқындық сызықтарды көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22
3.4 Объекттердiң автоматты көшiрмесiн алуы ... ... ... ... ... ... ... ... 23
3.5 AutoCADтағы мәтін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
3.6 Өлшемдерді орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
3.7 Басқа бағдарламалармен сызбалар ауысу ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27
Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
Нарықтық экономика және белсенді бәсекелестік жағдайында өндірістік мекемелер үшін: өндірілетін өнімді заман талабына сай жаңашалардыру, қолданыстағы өнімдерді барлық тұтынушылар сұранысына сай қайта жарақтау сияқты мәселелер алдыңғы шепте тұр. Әлбетте, жаңа бұйымдар алдыңғы бұйымдарға қарағанда күрделі және дәлдік дәрежесі жоғары болып келеді. Сондықтан, оларды дайындауға және оларды құрастыруға көп шығын жұмсалады.
Кәсіпорындарға жаңа бұйымды құрастыру және оны өндіріске қоюды автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) арқылы жүзеге асыруға болады. Олар: авиажасау, автомобильжасау, ауыр машинажасау, электротехника және электроника, сәулет, мұнайгаз өндірісі сияқты әртүрлі халық шаруашылығында қолданылады.
Заманауи АЖЖ конструкторлық-технологиялық дайындық пен физикалық бірыңғай ақпараттық платформа (беріліс базасы) шеңберінде өндірісті басқаруды біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл, жобалау барысында бірнеше мамандықтарды біріктіруге, инженерлік және өндірістік компаниялардың тауар нарығында жедел қимыл-әрекет етуіне, жаңа тауар өндіруге шығындалатын уақыт пен материалдық шығындарды едәуір төмендетуге септігін тигізеді.
Машина жасау саласында АЖЖ тауардың жаңа түрін жобалаудан бастап, конструкторлық және технологиялық құжаттар дайындауға дейінгі барлық стадияларда қолданылады. Сандық бағдарламалық орнақтарды басқару бағдарламаларын, сонымен қатар жабдықты жүктеді жедел жоспарлауды қамтамасыз етуге болады. Автоматтандырылған жобалау жүйесі бұйымның және оның жеке бөлшектерінің безендірілген үшкеңістікті бейнесімен жұмыс істеуге мүмкіндік беріп: жобаланып отырған құрылмды инженерлік талдау жасауға, өндірісті технологиялық дайындауға болатын кешенді жүйе болып табылады. АЖЖ арқылы конструкторлық-технологиялық құжаттардың әртүрлі өндірістік құрылымдар мен жеке қызметкерлер арасындағы қозғалысты реттеуге де болады.
Машина жасаудағы АЖЖ кең таралуына мына факторлар итермелейді:
- өнеркәсіп орындарының жаңа бұйымдарды жобалау және дайындауға байланысты мейлінше сапалы және арзан шешімдерді қабылдау;
- жаңа өндірісті енгізу жұмыстарын орындау уақытын үнемдеу қажеттігі;
- жобалау құжаттарынна қойылатын талаптардың жоғарылауы;
1 Кишубаева А. Т. Инженерлік және компьютерлік графика : есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру мамандығының студенттеріне тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулар. – Павлодар : «Кереку» баспасы, 2010. – 63 б.
2 Медешова А. Б., Габдуллаев Д. Г. Компьютер архитектурасы : оқулық. – Алматы : «Дәуір», 2011. – 304 б.
3 Сержанов Р. И., Биякаева Н. Т. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «САПР технологии и оборудования КШП». – Павлодар : Издательство «Кереку», 2004. – 30 с.
4 Сержанов Р. И., Джиенбаева Ж. К. Автоматизация черчения отливок и поковок : методические указания. – Павлодар : Издательство «Кереку», 2004. – 30с.
5 AutoCAD 2000. Библия пользователя : пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1040 с.
6 Кондрашев В. Е., Королев С. Б. Matlab как система программирования научно-технических расчетов. – М. : Мир, 2002. – 350 с.
7 AutoCAD 2002, 2002LT, 2000. Справочник команд. – М. : Кудиц-образ, 2002. – 720 с.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ АЖЖ
Павлодар
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. ... ... ... ... ... машинажасау және көлік факультеті
Металлургия кафедрасы
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ АЖЖ
050724 – Технологиялық машиналар және жабдықтар мамандығының студенттеріне
арналған
әдістемелік нұсқаулар
Павлодар
Кереку
2012
ӘОЖ 621: 004.92 (07)
КБЖ 32.973.26-018.2я7
Б13
С. ... ... ... мемлекеттік университетінің металлургия,
машинажасау және көлік факультетінің металлургия ... ... ... М. ... – С. ... ... Павлодар мемлекеттік
университетінің профессоры, техника ғылымдарының кандидаты.
Құрастырушылар: М. Ж. ... Ж. ... ... машиналарды АЖЖ : 050724 – Технологиялық машиналар ... ... ... ... ... ... ... : М. Ж. Түсіпбекова, Ж. Шошай. – Павлодар : Кереку, 2012. ... ... ... АЖЖ» пән ... ... ... CAD графикалық пакеті» бөлімнің «АutoCAD пакетімен ... ... құру және ... ... редакциялау» тақырыптары бойынша
зертханалық жұмыстарды өткізуге ұсыныстар көрсетілген.
ӘОЖ 621: 004.92 ... ... ... М. Ж., ... Ж., 2012
© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2012
Материалдың дұрыс болуына, ... және ... ... мен ... ... ... атындағы
ПМУ-дың оқу ісі
жөніндегі проректоры
__________Н. Э. Пфейфер
«____» __________
Құрастырушылар: М. Ж. ... Ж. ... ... ... ...... машиналар және жабдықтар мамандығының студенттеріне
арналған әдістемелік нұсқаулар
Кафедра отырысында ... 2012 ж. «___» ... ... ... ... ... М. М.
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен
мақұлданды 2012 ж. ... ... ... ... ... ... Ж. ... факультетінің деканы __________ Тоқтағанов Т. Т. «___»_____2012 ж.
әдістемелік нұсқауға жаупты _________ ... М. ... ... ... Г. С. ... ... ... ... ... А. А. ... ... ... |
| ... | |
|1 ... пакетімен бастапқы |5 |
| ... | ... ... |5 |
| ... |
| ... | ... ... |6 |
| ... |
| |.. | ... |7 |
| ... |
| ... | ... |8 |
| ... |
| ... | ... ... ... әдістері |10 |
| ... | ... |11 |
| ... |
| ... | ... |11 |
| ... |
| |.................. | ... |12 |
| ... |
| ... | |
|2 ... құру және |12 |
| ... |
| |... | ... |12 |
| ... |
| ... | ... |13 |
| ... |
| |...................... | ... ... ... |14 |
| ... | ... |15 |
| ... |
| ... | ... ... |16 |
| ... | |
|2.6|Автоматты түрде фаскалардың құрылуы |17 |
| ... | ... |18 |
| ... |
| |........ | ... ... |18 |
| ... |
| |. | ... ... |18 |
| ... |
| |. | |
|3 ... |18 |
| ... |
| ... | ... |
| ... | ... геометриясын |20 |
| ... | ... ... |22 |
| ... | ... ... ... алуы |23 |
| ... | ... мәтін |24 |
| ... |
| ... | ... |25 |
| ... |
| |............ | ... ... ... |27 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... экономика және белсенді бәсекелестік жағдайында өндірістік
мекемелер ... ... ... ... талабына сай жаңашалардыру,
қолданыстағы өнімдерді барлық тұтынушылар сұранысына сай ... ... ... ... ... тұр. ... жаңа ... алдыңғы
бұйымдарға қарағанда күрделі және дәлдік дәрежесі жоғары болып ... ... ... және ... ... көп ... ... жаңа бұйымды құрастыру және оны өндіріске ... ... ... (АЖЖ) ... ... ... болады. Олар:
авиажасау, автомобильжасау, ауыр машинажасау, электротехника ... ... ... ... ... әртүрлі халық шаруашылығында
қолданылады.
Заманауи АЖЖ конструкторлық-технологиялық дайындық пен физикалық
бірыңғай ақпараттық ... ... ... ... өндірісті
басқаруды біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл, жобалау барысында ... ... ... және өндірістік компаниялардың тауар
нарығында жедел қимыл-әрекет етуіне, жаңа тауар өндіруге шығындалатын уақыт
пен материалдық шығындарды едәуір төмендетуге септігін тигізеді.
Машина ... ... АЖЖ ... жаңа ... ... ... және технологиялық құжаттар ... ... ... қолданылады. Сандық бағдарламалық орнақтарды басқару
бағдарламаларын, сонымен ... ... ... ... ... етуге болады. Автоматтандырылған жобалау жүйесі бұйымның және
оның жеке бөлшектерінің безендірілген үшкеңістікті бейнесімен жұмыс істеуге
мүмкіндік беріп: ... ... ... ... талдау жасауға,
өндірісті технологиялық дайындауға болатын ... жүйе ... ... ... конструкторлық-технологиялық құжаттардың ... ... мен жеке ... ... ... ... де ... жасаудағы АЖЖ кең таралуына мына факторлар итермелейді:
- өнеркәсіп орындарының жаңа бұйымдарды ... және ... ... ... және арзан шешімдерді қабылдау;
- жаңа өндірісті енгізу жұмыстарын ... ... ... ... жобалау құжаттарынна қойылатын талаптардың жоғарылауы;
- өнеркәсіп пен мекемелердің жұмыстарын толық автоматтандыру кезіндегі
жүйелердің қажеттігін қамтамасыз ету.
Өнеркәсіптің өндіруге дайындалған өніміні неғұрлым ... ... ... ... АЖЖ ... ... де қажетті шығын ұлғая түседі.
Конструкторлық, ... және ... ... ... ... ... ... жарақтандырылуы өндірісті жобалау
немесе дайындау стадияларындағы шығындарды ұлғайтып жаңа ... ... ... ... ... ... және сызудың автоматтандырылған жүйесі
болып табылады. Аталмыш ... ... ... жазықтықта (2d
графика, жазықтықты сызба) екіөлшемді объектілермен ғана емес, жазықтықтағы
үшөлшемді модельдермен (3d графика, 3d ... ... ... ... AutoCAD 1982 жылы ... Autodesk ... құрастырылып,
фирманың бастапқы дамуына түрткі болған. Қазіргі күні AutoCAD жүйесі –
әлемде ең кең ... АЖЖ ... ... Ол бұл ... ... ... және ... құралдарының арқасында қол жеткізіп отыр.
Сызу және тетіктерді бөлщектеу аясында AutoCAD мүмкіншілігі: жобалау
идеяларын тиімді қолдану; жұмыс ... ... ... ... ... ... табылады. AutoCAD – бұл жобалаушының еңбек
өнімділігін едәуір арттыруға ... ... және ... стандарттарға сай
құжаттар дайындауға мүмкіндік беретін кәсіби шешім.
1 АutoCAD пакетімен бастапқы жұмыс
1.1 AutoCAD пакетімен танысу
AutoCAD – Autodesk (АҚШ) ... ... ... ... ... ... ... 76 % AutoCAD-ты қолданады. AutoCAD-пен жұмыс
істеу инженерлерге қолайлы, себебі бұл жүйе өте жиі ... – AutoCAD 10 АЖЖ ... DOS және Windows ... ... ... ... (орыстар,
француздар, немістер...) версиялары бар. Біз “Ресейлік” AutoCAD-тың 10
версиясын (1989), ... ... ... ... ... 10-ыншы версияны меншіктенді, себебі AutoCAD-ты 10 рет заңды
бұзбай көбейтуге болады.
Графикалық редактордың чертеждың көмегі өте ... ... ... Ол жаңа ... ... ... және дәстүрлі сызуда
маңызды емес, бірақ ... ... ... сызу ... рамкаларды және жазбалардың жұмыстарын жеңілдетеді. Дайындаманың
өсу деңгейі 15...20 рет AutoCAD-та ... ... ... ... программалау.
AutoCAD (сонымен CorelDRAW, Visio және т.б.) векторлық графиктерге
жатады: координаттық ... ... ... ... ... ... ... (Adobe Photoshop, Paint), ... ... және ... әрбір түсі сақталады. Векторлық график,
растровалы графиқа қарағанда, жеңіл өзгертуге және ... ... ... Сол үшін АЖЖ-да векторлық график қолданылады. Осыдан
басқа, векторлық бейнелеу ешбір ... ... ... ал ... ... ... ... не істеу керектігін түсіну керек.
1.2 AutoCAD жұмысының басы
ОС МS DOS жұмыс істейтін 10-шы версиясы acad.bat командасымен ... ... ... қажетті барлық түзетулер жүргізіледі. Содан
кейін экранда басты мәзір ... U T O C A ... (C) ... Autodesk, Inc.
Release 10 (10/7/88) IBM PC
Advanced Drafting Extensions 3
Serial Number: 10–208815
Main Menu ( ... ... Exit AutoCAD ... из AutoCADа)
1. Begin a NEW drawing ... ... ... Edit an EXISTING drawing ... СУЩЕСТВУЮЩИЙ
рисунок)
3. Plot a drawing ... ... ... Printer Plot a drawing ... ... на
принтере)
5. Configure AutoCAD ... ... File ... ... с файлами)
7. Compile shape/font description file ... ... ... ... Convert old drawing file ... рисунка, созданного старой
версией AutoCADа)
Enter selection: (Ваш ... – AutoCAD 10 ... ... ... ... үш пункт қызықтырады.
Жаңа сызба жасау үшін 1 санды енгізу керек, ... ... осы ... ... атын ... ... Файл аты 8 саннан ... ... ... ... жазу ... ... онда ... AutoCAD-
тың сызбалары dwg. (drawing) кеңейтілуі қолданылады.
Егер файлды ағымдағы директорияда құру ... ... онда ... ... ... ... та, ескеретін бір жайт бар, егер файл көрсетілген
сәйкес аты бар болып ... ... AutoCAD бұл атты ... ... ... ... деп ... Файлдың атын енгізгеннен кейін графикалық
редактор терезесі шығады.
3-сурет – Графикалық редактордың экраны
1.3 AutoCAD-пен басқару
Командалық жол командасын теру ... ... ... ... теру және оның форматы қатаң түрде ... және бір ... ... Кез ... ... клавиатураны қолданып жасауға болар
еді, бірақ ол өте ... ... да ... ... ... ... мәзір көрсетілген. Пункті таңдау кезінде мәзірде қарапайым имитация
енгізу кезінде символдар кезектілігі болады. Мәзірді келтіруге ... ... ... ... ... ... редактор және мәзірмен жақынырақ танысамыз. Ең алдымен
экранның төменгі жағында үш жол ... олар ... ... және
AutoCAD көмегі шығады.
Орындалатын команданы және “таза” шақыру “command” тоқтату үшін,
бірден үшке ... ... ... басу ... ... командалар ағылшын
тілінде еңгізіледі.
Енгізудің аяқталуы Enter пернесі немесе “пробел” пернесі арқылы жүзеге
асады. Экран мәзірінің пункті тышқанмен ... ... ... ... кіру және шығу үшін ... қолданамыз. Құлайтын
мәзірді тышқанмен ғана шақырамыз, клавиатурамен шақыру мүмкін емес.
Қарқынды жұмыс кезінде қандай командалар еңгізілгенін және AutoCAD-тың
жауабын жиі ... ... ... та, ... төмеңгі жағында мәтіннің үш
жолы ғана шығады. Бұл қиындықтан өту үшін AutoCAD ... екі ... ... ... және ... ... ... F1 пернесі арқылы
жүзеге асады. Егер графикалық редактордың орнына қара экранды ... ... ... ... ... орын ... қиылысқан–нұсқағыш
қозғалады. Бір уақытта жағдай жолында ... ... ... Егер де ... ... ал координата өзгермеген жағдайда ол
сөніп тұр. Жағдай жолындағы координатасы белгісі F6 ... ... ... сөнеді.
1.4 Сызуды бастаймыз
Бұйым контуры және көмекші сызба элементтері (мысалы, ... ... қима және ... AutoCAD ... ... – LINE ... сызық – PLINE арқылы жүзеге асады. ... ... ... түрін
(жалпылай, штрих - пунктирлі...), сызық түсі және примитивті анықтау керек.
Примитив түсі ең алдымен басылым кезінде сызық енін беру ... ... ... ... ... ... ажырату қиындығы. Плоттер немесе
принтермен сызбаны шығаруда AutoCAD сызық түсі мен ені арасында ... ... ... ... сызықтар қызыл түспен, ал басты қалың
сызықтар ақ түспен белгіленеді.
LINE және PLINE баламаларын қай кезде қолдану ... ... анық ... LINE ... ۷ ... түрі ۷ ... қалындық Біріңғай 0 ... ... жоқ ... ... ... және тек қана түзу ... ... алады,
сондықтан, оны көмекші сызба сызықтарына қолданады. PLINE қалыңдығы бар
(мысалы, егер бастапқы ені 2 мм, ... 0 мм, ... ... ... сызықты учаскісімен немесе доғасымен тұруы мүмкін.
Барлық бөлшектердің контурлары, сонымен қатар әрбір ... ... PLINE ... ... |PLINE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ... ... ... сызық жүргізіледі. Егер бөлшек симметриялы болса,
онда оның ... ... ... ал ... AutoCAD ... түрде
өзі сызылады. 4 суреттегі бөлшек сызбасының процесін қарастырамыз.
4-сурет – Бөлшек сызбасы
1 мм-ге тең координат ... және 5 ... тең ... ... орнатамыз.
Алдымен осьте LINE сызықты жүргіземіз. Сондықтан сызықтың типін орнатамыз
(LINETYPE→ dashdot мәзірін) және ... салу үшін ... ... ... команда жолында “From point” (“От точки:”) пайда ... ... сол жақ ... ... ... шақыру “To point”
(“К точке:”)
1.5 Нүктенің координатасын көрсету әдістері
1.5.1 Тышқанмен жағдай жолындағы арақашықтығы және ... ... ... ... “32º < 0”. Бұрыштар сағат тіліне қарсы бағытта
саналады, ОХ осі 0º бұрыш ... ... ... ... 110 + 2 х 5 = 120
мм. Осындай жолмен тышқанмен координатасы 120º < 0º ... ... ... ... тор көздің көмегімен. Егер, тордың адымы 5 мм ... 120 / 5 = 24 тор ... ... жеткілікті.
1.5.3 Пернетақтаға қатынасты декартты координаталар. Біз қанша және
қай бағытта – ... және ... ... жаңа ... ... остерінде орын ауыстыру керек екенін көрсетеміз. Біздің жағдайда
+120 мм ОХ осі және 0 мм ОУ осі ... орын ... ... Пернетақтадан
енгізіледі: @ 120,0 [@ – координатқа ... ... ары ... ... ОХ осі ... ... ... (“+” белгісін қоймауға
болады), үтір, ОУ приращение].
1.5.4 Пернетақтаға ... ... ... Біз ағымдағы
нүктені жаңа нүктемен қосатын еңкею векторының ұзындығымен және бұрышын
көрсетеміз. ... ... ... ... 120 мм және ... ... ... енгізілетін: @120 < 0 [@ – координатқа ... ... ... тығыз, пробелсіз, вектор ұзындығы енгізіледі, ... ... ... ... арқылы жазуларды бейнелеу оңайырақ. Ең
алдымен сізге мәтінің орын ауыстыруын көрсету керек. Егер бастапқы нүктені
көрсетсек, онда ол ... ... ... ... сол жақ ... ... басқа келесі нұсқалар болуы мүмкін:
Aligned (еңгізілген) – мәтін екі нүктенің арасына ... ... ... ... ... – мәтін жолының центрі көрсетіледі. Мәтін центрден
барлық жаққа жазыла алады. Әріптердің ені өзгермейді;
Fit (теңестірілген) – мәтінің ... ... ... ... болады.
Егер енгізілген жол тым еңірек болса, әріптер сығылады;
Middle (ортасы) – мәтінің ... ... ... ... ... солға, оңға, төмен жазылады. Әріптің ені өзгермейді;
Right (оңға) – мәтіннің ақырғы нүктесін ... Әріп ... ... әріп ... ... (5 мм) және еңкейу бұрышы. Бұл
әріптің еңкейу бұрышы емес, ол ... ... ... ... ... ... вертикальды түрде астынан үстіне қарай болуы үшін еңкею бұрышын 90º
бұру керек.
Мәтін ... ... ол ... ... ... болсын: мәтіннің
соңғы нүктесі енгізілгенде оның толық мәтінін енгізгеннен кейін болады. Ал,
енгізу кезінде әріптер экранның ... ... ... ... ... болуы
мүмкін. Басқа жолға өтуі үшін Еnter ... басу ... ... жоқ ... ... ... Олар шрифтта болады,
аз қолданылатын символдар түрін алмастырады.
Мәтін ... ... ... ... ... символдың көмекшісі
шығады. Бірақ та мәзірдің өзі жұмыс істемейді.
Мәтінді енгізуді аяқтау үшін Еnter пернесін екі рет бас.
Алынған ... ... ... ... ... табылады. Оны
көшіруге, өшіруге, айналдыруға, түсін ... және т.б. ... ... ... ... ... конструктордың еңбегін
айтарлықтай жеңілдетеді.
Өлшемдерді орналастыру ... бір рет ... ... құру
керек.
Өлшемдік ауыспалылық өлшемдерді орналастыру арқылы сол немесе басқа
стандартқа ... ... Олар ... ... жазылады. Сондықтан,
оны бір рет құрса да жеткілікті. Ауыспалы өлшемдер, AutoCADтың ауыспалы
жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... мәзірде ұзын көпжолды ағылшындық ауыспалы ... ... ... аты ... Dim басталады. Келесілерді орналастыру
қажет:
Ауыспалы ... ... 3.5 ... ... 1 ... сызық үстіндегі мәтін
DIMTOH 0 ... ... ... 0 ... ... ішкі ... 2.5 ... сызық өлшемдерінің
шығысы
DIMTXT 5 ... ... ... 2 – ... сызықтардың бастамасы;
3 – мөлшер сызықтың орыны
15-сурет – Сызықты мөлшерлерді жазу
ЕСКД талабы бойынша ауыспалылық өлшемдер құрылғаннан кейін, ... ... ... ... ... ... ... Пайда болған
графикалық мәзірден өлшемдер типін таңдау керек: сызықты горизонтальды,
сызықты вертикальды, ... ... ... ... ... ... және ... өлшемдерін қоюымыз керек. “linear”
пунктін мәзірде таңдаймыз, содан кейін екі ... ...... (1 мен 2 ... 15 суретте; назар аударыңыздар, осыдан кейін
автоматты ... ... ... іске ... ... ... ... ара
қашықтығы кесінді өлшемдерінің кесіндісі қалай өтетінін білуіміз керек.
Осыған байланысты кез келген нүкте аламыз, осы ... ... ... кесіндісі
өтуі керек (3 нүкте 15 сурет).
Содан кейін өлшемді ... ... Егер біз Enter ... онда AutoCAD өзі ... табады және керек мағынаны қояды.
Егер сызба корректі болса, онда ол ... ... ... ... ... ... ... өлшем мағыналарын пернетақтада еңгізу, өте ... ... ... немесе автоматтық түрде енгізілгенін AutoCADта өте
оңай тексеруге болады.
Өлшемді мәтінде өте жиі әр түрлі ... қосу ... ... ... ... ... ... бұйымдарда көлбеу өлшемдерге
диаметр белгісі керек. Осыны орындау үшін, өлшемді мәтін енгізуіміз ... ... ... номиналдық өлшемдермен бірге тұрады. Мысалы, ( осы
символды өлшемнің алдында алу үшін, ... ... ... ... @ ‹ ›.
“” осы символдан кейін жасау өте ... ... AutoCAD бір ... ... символды енгізеді.
Егер өлшемді мәтін кесінділерде сыймаса, ол шетке шығарылады. AutoCAD
мәтін сызықтардың ортасында немесе шетте жатқанын анықтайды.
Сызықтардың ... ... ... мәтін шеткі сызықпен
бейнелейді.
15 суреттегі сызбаға байланысты, ... оңға ... ... ... ... ... (2 ... ақырғы болып көрсетілді. AutoCADта шетке ... ... ... ... ... ... және диаметралдық өлшемдер қиынырақ, ... ... ... ... қабылдамайды. Оның ең оңай тәсілі “Circle”
командасы бойынша шеңберді салу, содан кейін өлшемдерін ... ... ... өшіру.
Бұрыштық өлшем: бұрыштық өлшем бойынша екі ... ... ... ... ... өлшемге бағыттаушысы бар доға мен өлшемді ... ... ... болып саналады – олар біріктіру
объектісі болып, контур бұйымдарымен ... Егер ... ... ауысса, (мысалы, “Move” немесе “Streth” командалары
бойынша), номиналдық өлшем ммағыналары да ауысады.
3.7 Басқа бағдарламалармен сызбалар ... файл ... ... және Autodesk фирмасының өз меншігі
болып саналады. Егер ... ... ... ... ... ... ... болса (CorelDRAW,Visio…), онда оны DXF форматта
сақтауымыз керек (ең ыңғайлы формат векторлық бейнелеу форматы таратылған),
клавиатурадан ... ... файл аты мен ... ... көрсету (6 белгі үтірден кейін).
Әдебиеттер
1. Кишубаева А. Т. Инженерлік және компьютерлік графика : есептеу
техника және ... ... ... ... ... арналған әдістемелік
нұсқаулар. – Павлодар : «Кереку» баспасы, 2010. – 63 б.
2. Медешова А. Б., ... Д. Г. ... ... ... – Алматы : «Дәуір», 2011. – 304 б.
3. Сержанов Р. И., Биякаева Н. Т. ... ... ... ... работ по дисциплине «САПР технологии и
оборудования КШП». – Павлодар : Издательство «Кереку», 2004. ... ... ... Р. И., Джиенбаева Ж. К. Автоматизация черчения отливок
и ... : ... ...... : ... 2004. – ... AutoCAD 2000. ... пользователя : пер. с ... – М. ... дом ... 2003. – 1040 ... ... В. Е., ... С. Б. Matlab как ... ... ... – М. : Мир, 2002.
– 350 с.
7. AutoCAD 2002, 2002LT, 2000. Справочник команд. – М. : ... 2002. – 720 ... ... меню
Строка состояния
(закрыта падающим меню)
Командная строка
(
(
(
(
(
(
(
(
(
3 (
( 2
1 (

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау24 бет
Mathcad математикалық пакеті4 бет
АБЖ макеттеу6 бет
Толқын арналы-рупорлы кең жолақты антеннаны жобалау51 бет
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері4 бет
«Iprint» типографиясының дайын өнімінің құнын есептеуді жеделдету үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру74 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь