Семей каласынын диагностикалык орталығынын АЖО жасау

Кіріспе
1 Сұрақтың қойылуы
2 Техникалық.экономикалық негіздеме
3 Аналитикалық бөлім
3.1 Автоматтандыру объектісінің білім беру жүйесіндегі алатын орны
3.1.1 Автоматтандыру нысанының сипаттамасы
3.1.2 Тақырыптың өзектілігі (мотивация)
3.1.3 Программалық өнімділігі бар анализ
3.1.3.1 Шебер Лабс бірлестігі
3.1.3.2 Qmed бірлестігі
3.1.3.3 Интегралданған дәрігерлік ақпараттық жүйе \\InfoMed 2004 жылдың шығарылымы
3.5 болжамы
3.2 Таңдау мен дәйекті аспапты құрылғы
3.3 Ақпараттық жүйені құруға арналған техникалық тапсырма
3.3.1 Жалпы мағлұмат
3.3.3.2 Қызметкерлердің санына және біліктілігіне қойылатын талаптар
3.3.3.3 Авария кезінде ақпаратты сақтау міндеттемелері
3.3.3.4 Жүйемен орындалатын функцияларға, мақсаттарға талаптар
3.3.4 Қамсыздандыру түріне талаптар
3.3.4.1 Математикалық қамсыздандыру
3.3.4.2 Ақпаратты қамсыздандыру
3.3.4.3 Программалық қамсыздандыру
3.3.4.4 Техникалық қамсыздандыру
3.3.4.5 Ұйымдасқан қамсыздандыру
3.3.4.6 Лингвистикалық қамтамасыз етуге талаптар
3.3.5 Жүйе құрамы және ұстаным жұмысы
4 Дипломдық жобалау есебінің қойылуы
4.1 Тапсырманың сипаттамасы. Тапсырмалар кешенінің қойылуы
4.2 Поликлиника мәселесі шешілетін, басқару нысандарының тізімі
4.3 Шығыстық ақпарат
4.3.1 Шығыстық хабарламалардың тізімі және сипаттамалары
4.3.2 Шығыстық хабарламалардың ақпараттарының құрылымдық бірліктерінің тізімдері және сипаттамалары
4.3.3 Тізім және шығатын құжаттардың суреттеуі
4.4 Кірістік хабар
4.4.1 Тізім және кіріс хабарлаулардың суреттеуі
4.4.2 Кірістік хабарламалардың ақпараттық бірліктерінің тізімі және сипаттамалары
4.4.3 Ақпараттық қамтамасыз ету ұйымы
4.5 Мәліметтерді тасымалдағыштарды таңдауды негіздеу және тарату негіздері
4.6 Мәліметтерді өңдеу маршрутында бақылау түрлерін және тәсілдерін сипаттау
4.7 Дәрігерге бағыт толтырудың операциялық технологиясы
4.8 Жобаның физикалық түрде сипатталуы
4.8.1 Программалық қамсыздандыруды құру сатылары
4.8.2 Жүйенің логикалық сұлбасы
5 Қолданушының жүйедегі жұмыс технологиясын жетілдіру
5.1 Бағдарламалық қамтамасыз ету талаптары
5.2 Жүйенің негізгі терезесі
6 Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі
6.1 Электр қауіпсіздігі
6.2 Өрт қауіпсіздігі
6.3 Шу деңгейлеріне және дірілдеуге талаптар
6.4 Шаң және зиянды химиялық заттар
6.5 Микроклимат
6.5.1 Желдету
6.6 Ақпаратты көрсету жүйелеріне эргономикалық талаптар
6.7 Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру
6.8 Жұмыс орынының эргономикалық талаптары
6.9 Жұмыс орынның жарық болуы
7 Экономикалық тиімділік есебі
7.1 Еңбектік шығындар есебі
7.1.1 Базалық нұсқа
7.1.2 Жобалық нұсқа
7.2 Құндық көрсеткіштер есебі
7.2.1 Базалық нұсқа
7.2.2 Жобалық нұсқа
7.3 АЖО құруға кеткен капиталдық салымдар
7.4 Капиталдық шығындардың ақтау мерзімін және жылдық экономикалық тиімділікті есептеу
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Оқытудың ақпараттық технологиясы – білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау, білімді қабылдау, білім сапасын бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде студенттің жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну керек.
Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – «оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып табылады.
Төмендегі қасиеттер білім жүйесінің өзіндік ерекшелігі болып саналады.
־ Тұтынушының қолдану сапасында
־ Нәтижесінде әр түрлі салаларда қолданылатын, ақпараттық технологияларды жасаушы сапасында.
Бірақ компьютер мүмкіндіктерін асыра бағалауға болмайды, өйткені ақпарат беру – бұл білім мен мәдениетті беру емес, сондықтан ақпараттық технологиялар педагогтарға тек қосымша тиімді құрал ретінде қызмет атқарады.
Көптеген елдердің ғылыми орталықтары мен оқу орындарында нақ осы білім қажеттілігі үшін мамандандырылған компьютерлік жүйелер саны дайындалды, олар оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі жағынан қолдауға бағытталды. Бұл – жүйелердің негізгі түрлері болып табылады. • Компьютерлік бағдарламаланған оқыту – бұл сәйкесінше, компьютерлік бағдарламалардың көмегімен бағдарламалық оқыту механизмдерін жүзеге асыратын технология;
־ Материалды компьютердің көмегімен оқу – оқушының жаңа материалды әр түрлі құралдардың, оның ішінде компьютердің көмегімен өз бетінше оқуын болжайды. Бұл жерде оқу іс-әрекетінің сипаты айтылмайды, оқу нұсқауларының жиынымен іске асырылуы мүмкін. Мұның өзі бағдарламалық оқыту әдісінің мәнін ашады;
־ Материалды компьютер қоры негізінде оқу – алдыңғы технологиялар, технологиялық құралдардың алуан түрін (оның ішінде дәстүрлі оқулықтар, аудио және видеожазбалар және т.б.) қолданумен айрықшаланатын болса, мұнда бағдарлама құралдарын, оқушылардың өз бетінше тиімді оқуын арттыратын бағдарламаларды басымырақ қолдану жүргізіледі;
־ Компьютер қорымен оқыту – білім берудің барлық мүмкін боларлық формаларын қолдану (мұғалімнің қатысуымен), шын мәнінде, жоғарыда айтылғандармен сәйкес келеді;
־ Компьютердің көмегімен бағалау – өз бетінше оқыту технологиясы деп қарастырылады, дегенмен ол практикада басқаларға құрамдас элемент болып кіріп жүр. Мұндай жүйе оқылатын пәннің мазмұны мен дәстүрлі оқытуда қолданылатын немесе оқыту бағдарламаларында жүзеге асырылатын әдістерге тәуелсіз;
1 ГОСТ 34.601- 90. Информационные технологии. Комплекс стандартов системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.  М.: Изд-во стандартов, 1990.
2 ГОСТ 34.602-89
3 ГОСТ 34.698-90
4 ГОСТ 12.1.033-81, Пожарная безопасность помещений имеющих электрические цепи, 1981 г.
5 Система документации Единой системы ЭВМ / Под редакцией А.М. Ларионова. М.: Статистика, 1975.
6 Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000..
7 Благодатских В.А. и др. Экономика, разработка и использование программного обеспечения ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1995
8 Голосов О.В. и др. Введение в информационный бизнес. М.: Финансы и статистика, 1995
9 Дарахвелидзе П., Макаров Е. Delphi 4 Наиболее полное руководство. С.- П.: БХВ Санкт-Петербург, 1998.
10 Подоходный налог с физических лиц. М.: «Ось-89», 1998
11 Шумаков. П.В. Delphi 3 и создание приложений баз данных. М.: Нолидж, 1998
12 Шумаков. П.В. Фаронов В.В. Delphi 4 Руководство разработчика баз данных. М.: Нолидж, 1999.
13 Архангельский А.Я., Программирование в Delphi 6, М., ЗАО «Издательство БИНОМ», 2001 г.
14 Фаронов В.В., Delphi 5 Руководство программиста, М., Издательство НОЛИДЖ, 2001 г.
15 Глушаков С.В., Мельников В.В, Сурядный А.С., Программирование в среде Windows. Учебный курс, Харьков, Фолио, 2000 г.
16 Дюк В., Обработка данных на ПК в примерах, Санкт-Петербург, Питер, 1997 г.
17 Макарова Н.В., Информатика. Практикум по информационным технологиям, Санкт-Петербург, Питер, 2001 г.
18 Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Базы данных. Учебный курс, Харьков, Фолио, 2001 г.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ сму
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
Қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі
_________Золотов ... ... ... ... ... ... АЖО жасау»
Орындаған ВТ-527 топ студенті ... ... ... аға ... ... ... ... ... 76 ... 22 ... 19 кестеден, 1 қосымшадан
тұрады.
Дипломдық жобаның тақырыбы: Семей каласынын диагностикалык ... ... ... ... АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ КАРТА, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР,
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЛМАСУ, МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МӘЛІМЕТТЕРДІ
КӨРСЕТУ, КЛИЕНТ-СЕРВЕР ... ... ... ... ... ... ... кеңестік-диагностикалық
орталығының тіркеу орнының және дәрігерлердің жұмысын ... ... ... Осы ... қамсыздандыру мәліметтер
базасы негізінде құрылып, қазіргі уақытта автоматтандырылған жұмыс ... ... ... ... ... ... және онда қазіргі
құжат алмасу, іс-қағаздар жүргізу жүйелерінің анализі жүргізілген.
Кіріспе
Оқытудың ... ...... ... беру ... ... қабылдау, білім сапасын бағалау, ... ... жеке ... жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық
технологияның қосымшасы деп түсіну керек.
Білімді ақпараттандырудың ... ...... ... ... ... ... және кәсіби салалардың іс-әрекетіне
толық, ... ... ... ... ... ... жүйесінің өзіндік ерекшелігі болып саналады.
־ Тұтынушының қолдану ... ... әр ... ... қолданылатын, ақпараттық технологияларды
жасаушы сапасында.
Бірақ компьютер мүмкіндіктерін асыра ... ... ... беру – бұл ... мен ... беру ... ... ақпараттық
технологиялар педагогтарға тек қосымша тиімді құрал ретінде ... ... ... ... мен оқу орындарында нақ осы білім
қажеттілігі үшін мамандандырылған ... ... саны ... ... ... әр ... жағынан қолдауға бағытталды. Бұл ... ... ... ... ... Компьютерлік бағдарламаланған оқыту – бұл сәйкесінше, компьютерлік
бағдарламалардың көмегімен бағдарламалық оқыту механизмдерін жүзеге
асыратын технология;
־ Материалды ... ... оқу – ... жаңа ... әр
түрлі құралдардың, оның ішінде компьютердің көмегімен өз бетінше ... Бұл ... оқу ... ... ... ... жиынымен іске асырылуы мүмкін. Мұның өзі ... ... ... ... Материалды компьютер қоры негізінде оқу – алдыңғы ... ... ... түрін (оның ішінде дәстүрлі оқулықтар,
аудио және видеожазбалар және т.б.) қолданумен ... ... ... құралдарын, оқушылардың өз бетінше тиімді оқуын
арттыратын бағдарламаларды басымырақ қолдану ... ... ... ...... ... ... мүмкін боларлық
формаларын қолдану (мұғалімнің қатысуымен), шын ... ... ... ... ... ... бағалау – өз бетінше оқыту технологиясы деп
қарастырылады, дегенмен ол ... ... ... ... ... жүр. ... жүйе оқылатын пәннің мазмұны мен ... ... ... оқыту бағдарламаларында жүзеге асырылатын әдістерге
тәуелсіз;
־ Компьютерлік коммуникация – білім беру және оны жеткізумен ... ... ... ... технологиялардың барлығының ажырамас құрамы
болып табылады. Жергілікті, ... және ... ... ... үшін жұмсалады. Компьютерлік коммуникация жекелеген ... ... ... ... ... ... жүйесінің
мүмкіндіктерін көрсетеді.
Оқытудың ақпараттық технологиялары осы ақпараттық білім жүйесінің
шегінде жүзеге ... ... осы ... ... ... бағдарламалық қолдаумен көрсететін құралдар бір ғана компьютермен,
оған енгізілген бағдарламамен шектеліп ... ... Шын ... ... ... ... технологияларының бағдарламалық құралдары
және білім технологияларының өздері ақпараттық білім ортасына – ақпараттық
білім ... ... ... ... ... ақпараттандыру жағдайында болып жатқан ... оны ... ... деп ... ... өйткені қол
жетерлік табыстар мыналар:
־ ақпаратты ұсынудың жаңа ... ... ... ... ... ... мультимедиалық ақпарат тек текстен емес, графикалық бейнелерден,
анимациядан, ... және ... ... Internet желісі
арқылы беріледі немесе басқа телекоммуникациялық құралдар арқылы компакт-
дискілерге жазылады;
־ жаңа кітапханалар. Интеллектуальдық ... ... және ... Internet ... ... ... ... жер
қашықтығы мен уақыт айырмашылығына қарамастан, зор ақпараттар ... қол ... ... ... ... онда сақталатын
ақпараттарға толық жол аша бермейді;
־ оқу сабақтарының жаңа формалары. Студенттер мен ... ... және ... режімінде бірігіп жұмыс жасауы, сонымен
бірге жаңа синхрондық мүмкіндік пайда болды. Бірқатар студенттер ... ... ... анағұрлым ыңғайлы, өйткені дәстүрлі оқытуға
қарағанда, оларға өз ... ... ... ... ... жасау және артық ескертулермен кездеспей отырып ашу қызықты;
־ білімнің жаңа құрылымы. Бүгінгі күні білім ... жаңа ... ... ... жүйелерімен толықтырылуы қажет, сонымен қатар білім
үрдісіне ақпараттық және коммуникациялық технологияларды енгізуде жоғары
біліктілікке ие мамандар керек.
־ сапасы мен мүмкіндігі ... ... ... ... кәдімгі оқу орындары
ұсынатын мүмкіндіктерден жоғары білім ортасын жасау;
Қазіргі уақытта медицинада ... ... ... ... келеді. Осы қазіргі заманның персоналды ЭЕМ бірінші кезектегі есептеу
құралының мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. Осы ЭЕМ ... ... ... ... ... өңдеуді автоматтандыру үшін қолайлы құрал ... ... ... ... габариттері қолданушының
жұмыс орынында орнатуға мүмкіндік береді, ал ... ... емес ... ... үшін ДЭЕМ де ... ... ... түсінікті деуге болады.
Бізді қоршаған әлемде айналып жүретін Ақпараттар тасқыны өте үлкен.
Уақыт өткен сайын олар ... ... ... ... де, ... да, ұйымда тиімді жұмысты қамтамасыз ететін деректермен басқаруды
ұйымдастырудың мәселесі ... ... ... ол үшін ... бар
шкафтарды қолданады, бірақ-та көпшілігі компьютерленген әдістерді жоғары
бағалайды. Автоматтандырылған жұмыс орны- ... ... ... ... ... және ... ... беретін деректер базасы.
Бүгін көпшілік қаражаттық, өнеркәсіптік, ... және тағы ... ... ... базасыз ұсыну қиын. Деректер базасы жоқ болған
жағдайда біз ... ... ... ... едік.
Бар ақпаратты компьютерлік негізге ауыстырудың көптеген салмақты
себептері бар. ... ... ... ... ... ... ... сақтау
бағасынан арзан. Деректер базасы ... ... ... ... ... ... алып ... ... ... ... қолдану мәндік құралдарды сақтауға, ал ... - ол ... ... алу үшін ... ... ... береді.
Сонымен қатар баруды және жүргізуді ыңғайлатады, ... олар ... ... және ... ... ... негізделінген. ЭЕМ кез-
келген форматты сақтауға мүмкіндік береді: ... ... ... ... ... сонымен қатар мәтіндердің кез-келген
форматтарын, фотографияларды, дыбысты сақтауға мүмкіндік береді және ... ... ... ... ... қолдану үшін жүйелік
құрылғылардың, деректерді тасымалдау құралдардың, жадының дамуынан ... ... ... ... ... олар қолданушыға
сұрауларды енгізуге, ... ... ... ... жаңа ... ... ... сақталған деректер
негізінде шешімдерді қабылдауға мүмкндік ... Осы ... үшін ... ... ...... ... жүйесі (ДББЖ). Казіргі ДББЖ- ол деректер базасымен көпқолданушылық
басқару жүйесі, олар бір немесе бір уақытта ... ... ... отырған
қолданушылардың массивтік Ақпаратсын басқаруға мамандандырылған.
Үлкен массивті ақпараттарды өңдеу үшін қазіргі ПЭЕМ тез ... ... жады ... ... ... ... ... медицина
облысында, мысалы, Медстатистика. ... ... ... қысқартады,
сапасын көбейтеді және де жұмыстың дұрыс жүруін қамтамасыз ... жоба дәл осы ... ... Оның ... ... диагностикалық орталығының тіркеуінің автоматтандыру жүйесін
өңдеу болып табылады. Оның ... ... ... ... ... карталары сәйкесінше беру жатыр.
Дипломдық жоба келесідей негізгі тапсырмаларды шешуді талап етті:
- ... ... ... ... спецификасы мен
өткізілген анализдердің ерекшеліктері;
- Автоматтандыру бөлімдерінің жұмыс технологиясының анлиздері;
- Кіріс және шығыс ақпараттардың міндетті түрде анықталуы;
- ... ... ... құрылымы;
- Программалардың өңделуі мен бұрысы
- Тапсырыс берушінің және тәжірибелі эксплуатацияның өткізілуі;
- Программадағы құрылғы өңделу негізінен экономикалық әсердің ... ... ... атындағы Семей мемлекеттік университеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Каф. меңгерушісі____________А.Д.Золотов
«_____»_________________2009 ж.
(күні) ... жоба ... ... ... диагностикалык орталыгынын
АЖО жасау
Жетілдірілетін нысанның қысқаша сипаттамасы.
← Салалығы. ... ... ... ... ... әр ... салалы жүйе болуы қажет.
← Есепке алу модулі сырқаттардың қай ... ... ... ... ... ... ... шығара алу тиіс.
← Жүйенің максималды икемділігі және конфигурациялау ... ... ... ... бірге жұмыс жасай алуы.
← Есептерді ... ... ... Есептер шаблондарын
қолданушының өздігінен енгізуіне мүмкіндік беруі.
Осы ... ... ... ... ... Мастер Лабс компаниясы "Medwork - ... ... "Medwork ... "Medwork-Стационар","Medwork-Поликлиника" программалық
жүйелерді шығарған.
Әрбір шешім толыққанды медициналық бөліктен тұрады, анығырақ айтқанда:
... ауру ... ... түрде сақтау
← МКБ-10 бойынша ауру-сырқауларды бөлу
← Қажетті дәрі-дәрмектерді есепке алып отыру
← Денсаулық сақтау министрлігінің ... ... ... ... ... ... ... Qmed компаниясы амбулаториялық- поликлиникалық мекемелер үшін тіркеу
орнының ... ... үшін ... ... ... ... тіркеу орнындағы өтетін жұмысшы процестерді автоматтандырады:
- пациент реестрін жүргізу;
- медициналық көмек қажет ... ... ... және ... ... ... жазу және телефон бойынша дәрігерді
үйге шақыру;
- сырқаттанғаны ... ... ... және ... ... ... ... ететін қызметкерлерді тіркеу.
2004 жылы шыққан 3.5 версиялы \\InfoMed медициналық ақпараттық жүйесі.
Бұл жүйе осы ... ... ... процестерді автоматтандыруға
арналған.
Программаның жетіспеушіліктері: SQL ... ... 1.5 ... жүйенің жұмысына әсер етеді. Құны қымбат. ... ... ... ... ... ... ... жоба жетекшісі ____________ Мадиев Т.Б.
(қолы) ... ... ... ... ... ... сәйкес жобаның тақырыбы
болып - ... ... ... ... АЖО жасау» бекітілді.
Бұл ... жүйе ... ... ... ... қызметкерлердің автоматтандырылған жұмыс орындарын құруға
бағытталған.
Программаны және оның алгоритмін ... ... ... есептеулер жасалды:
← Таңдау нысанын негіздеу;
← Программаны жасауға және ... ... ... ... ... ... ... капиталдық аударылымдарды қою және
есептеу;
... ... ... ... шығындарды есептеу
және қою;
← Программаны енгізу нәтижелерінің жылдық экономикалық тиімділігін және
тиімділік көрсеткіштері есебін ... ... ... ... программалық қамсыздандыру медицина саласы үшін арналған.
Ауруханадағы өңделетін ... ... ... ... ... ... маңызды болып табылады.
Артықшылықтары:
1. программдық өнімнің орнату және ... ... ... ... жыл бойы ... ... ... өңдеудің өзіндік технологияларын қолдануы.
4. программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
5. жұмыс сапалы болу үшін ... ... ... ... ... іске ... үшін тек бір қолданушының жұмысын іске
асырады.
Мүмкіндіктері:
1. сервистерді кеңейту;
2. ... ... ... ... ... мүмкіндіктері;
3. өнім жұмысының масштабын кеңейту мүмкіндіктері;
4. «клиент-сервер» технологиясының базасы негізінде көп ... құру ... әсер ... қауіп:
Қауіп факторлері табылмаған
Программдық өнімнің SWOT-анализін жүргізу нәтижесінде күшті жақтары
жіне бірнеше мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің қауіп ... жоқ. ... ... ... ... ... және
түзетулер қажет емес.
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және шығындарды есептеу үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін ... ... ... ... арқылы құрылады:
← материалдық шығындар
← еңбекке төлеу фонды
← әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
← Амортизациялық аударымдар
← қосымша ... ... ... келесідей тізімінен тұрады: тікелей материалды
шығындар, жанармайға шығындар, энергияға кететін ... ... ... ... ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен төлемдер.
Осы дипломдық жобада әзірленген программдық ... кіші ... ... ... ... құжатайналымының
автоматтандырылған тапсырмаларын шешеді. Өнім шығындарды және фирмалардағы
құжаттармен жұмыс ... ... ... ... ... уақытын
азайтады. Сонымен қатар өнім барлық ауруханаларда қолданыла алады.
Семейдің диагностикалық орталығының ... ... шешу үшін ... ... ... ... ... алынуы қажет. Осы себептен
ақпараттық жүйе жобалау процесінде келесі ... ие ... ... ... жылдам әрекет ету. Осы қойылған талаптар
жобаланып отырған ... ... ... болуына септігін тигізеді.
Кез –келген программаны жасау тек қана ой қабілеттерін ... ... оған қоса ... және ... ресурстарын да қажет етеді. Жоба
құрушылар осы және басқа да жұмыстардың орындалу процестерін экономикалық
тиімді ... шеше ... ... Бұл ... ... ... ... (құжаттарды қағаз түрінде ... ... қана ... және ... ... ... ... етіледі.
Қазір экономиканың дамуы көбінесе көрсетілетін сервистердің сапасына,
орындалу жылдамдығына байланысты. ... тез ... алу ... ... ... Осы ... өзі ... түрде
жұмыс істеп, қызметкерді ... ... ... Осыдан әрі мен,
енгізілетін жүйенің экономикалық тиімділігін санаймын.
Кесте 2.1 ... ... ... көрсеткіштерінің |Енгізгенге ... ... ... ... ... ... |
|Еңбексыйымдылығы, сағ. |850 |150 |186 727 ... ... адам |2 |1 | ... ... ... есеп |2 |10 |8 ... шығындар, тг. | | |4700 ... ... жыл |0,52 |0,52 ... үнем |191 227 |191 227 ... ... тнг. |130 577 |130 577 ... ... ... |680 ... | | ... шығындардың |80 |80 ... ... | | ... % | | ... ... ... келіп, шешімнің жобалық вариантының тиімді
екенін айтуға болады, өйткені автоматтандырылған ақпараттық жүйені ... ... ... ... ... еңбексыйымдылығы
төмендейтінін көрсетті.
3 Аналитикалық бөлім
3.1 Автоматтандыру объектісінің білім беру жүйесіндегі ... ... беру ... – Қазақстан бәсекеге нақтылы қабілеттілігін
қамтамасыз етуге ... ... аса ... ... ... ... ... «Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша
қабілетті 50 елдің қатарына кіру ... атты ... ... Бізге ... және ... ... сай ... осы ... ... беру жүйесі қажет. Сондықтан
он екі жылдық оқуға көшу шеңберінде адамның өмір бойы ... алу үшін ... ... деп атап ... ... ... кеңестігіне толығымен кірігу білім жүйесінің
халықаралық денгейде дамуын талап етуде. Сондықтан ... беру ... ... ... ... мен технологиялары ғылыми тұрғыдан ... ... ... ... жаңа ... ... әлемдік білім беру
кеңестігіне бағыт алуда.
ХХІ ғасыр қатаң бәсеке, ... мен ... ... ... ... жаһандану және интеграция ғасырында жаңа дүние үшін күрес
жолында білім беру ... ... ... Жалпы білім беретін
мектептердің бүгінгі жайы, даму ... ... ... ... ... назарында. Ауданның бiлiм беру жүйесi әлемдiк бiлiм
беру кеңестiгiне бағыт алып, осы ... ... ... ... болашағы оқу бiлiмге байланысты. Тек ... ... ... ... күш ... ... жоба дәл осы мәселеге арналады. Оның ... ... ... ... ... автоматтандыру жүйесін
өңдеу болып ... Оның ... ... ... мен
пациенттердің амбулаториялық карталары сәйкесінше беру жатыр.
Дипломдық жоба келесідей негізгі тапсырмаларды шешуді талап етті:
- Медицинадағы автоматтандыру ... ... ... ... ... ... Автоматтандыру бөлімдерінің жұмыс технологиясының анлиздері;
- Кіріс және шығыс ақпараттардың міндетті түрде анықталуы;
- Мәліметтер базасының ... ... ... ... мен ... ... ... және тәжірибелі эксплуатацияның өткізілуі;
- Программадағы құрылғы өңделу негізінен экономикалық әсердің ... ... ... жан-жақты дамытуды былай қойғанда,
білікті мамандар даярлаудың өзі әлі күнге түйінді күйінде қалып ... ... ... жас ... ... мен ... ... көз
жүгіртсеңіз, ұлттық психологияның иісі де ... ... ... аударма. Ал білімді қалыптастырудың, ұлттық құндылықтарымызды ұрпақ
бойына сіңірудің жолдары бар ма? Дәл ... ... ... ... жиын кеше ... ... ... басшы және ғылыми-педагогикалық
кадрлары біліктілігін арттыратын ... ... ... ... ... үздіксіздігін қамтамасыз ету, мемлекет,
бизнес және қызмет көрсету ... ... ... іске ... ... әрі ... ... бар бәсекеге қабілетті кадрлар дайындау
бойынша мемлекет жүргізетін жұмыстың бір бөлігі болып табылады.
Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде ... ... ... ... олардың бәсеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін техникалық ... ... бар ... ... жаңа ... ... ... –жеке тұлғаны қалыптастыру , ізгілендіру , дамыту
ғасыр. Олай ... ... ... ... ... –бір мақсат-
оқушылар алған білімдерін пайдаға асырып, ... ... ете ... ... ... ... қолдана білетін, жалпы адамзаттың ... ... ... ... ... көзқарасы бар,Отанын шын
сүйетін азамат болып жетілуіне көмектесу.
Білім беруді ... ... ... ... қызметіне
ақпараттық технологияны енгізу және ... ... ... ... ... ... ... көтерудің алғы шарты.
Басқаша айтқанда, білім ... ... ... ... деңгейі мен мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол мұғалімнің
өзін-өзі ... , ... ... алуына және шығармашылық ... ... іске ... ... ... ... жаңа ... технологияны өз қызметтеріне еркін пайдалана
білуіне және оқыту құралы ретінде ... ... және ... ... ... ... ... бүгінгі қарастрып отырған басты
мәселеміз.
«Жаңа ақпараттық -технологиялар» ұғымының пайда болуымен және ... ... ... ... ... тығызы байланысты.
Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз- ... беру ... ... оны білім алушыға беру прцесі. Бұл поцесті ... ... ... ... ... ... ... –білім беру
ісіндегі бұрын шешемін таппай ... ... тың ... ... мүмкіндік беретін зор құрал.
Ақпараттық технология екі құрамдас бөліктен тұрады: компьютерлік
сауатттылық және ... ... ... даму ... ақпараттық
сауаттылыққа «компьютермен өз бетінше ... ... ... ... көмегімен есептеу, жазу, ... ... ... ... мен ... ... білімдарлықтың белгілеріне компьютерлер мен ... ... ... білу, олардың мүмкіндіктерін білу,
нақты бір жұмыс үшін тиімді бағдарламалық құралдарды таңдай білу.
Қәзіргі уақытта ... ... ... өзіндік ұлттық үлгісі
қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен ... ... ... педагогикалық процестің маңызды құрамы оқу ... мен ... ... ... ... болып
табылады.
Оқытудың компьюетлік технологиялары педагогтар мен ... ... ... ... мүмкігдіктер береді.
Оқыту ісіндегі қәзіргі ақпараттық технологиялардың негізгі міндеттері
–танымдық ... ... ... мен қәзіргі ақпараттың ... қол ... ... ортасын жасау ісі болып табылады.
Компьютерлік технологияларды қолдану ... ... ... ... оқу ... жүргізуді қызықты етеді; шығармашылық
жағынан бұрын болмаған кәсіби ... ... ... ... ... қоса , мемлекет мектептерге қойып ... ... ... де ... ... модельдердің
интерактивтілігі (екі жақтылығы) оқыту процесінде бұрын ... ... ... ... – модель параметірлерін өзгерту арқылы
не болатынын көрсету.
3.1.1 Автоматтандыру нысанының сипаттамасы
Қазақстандағы медицинаның даму тарихын айтқанда, оның ... ... ... ... ... ... айтпасақ - ол тарих ... ... бұл ... ... медицина мекемелерінде меншік иелері
өзгеріп, жекеменшік мекемелер ... бола ... ... ...... емнің деңгейі жоғарылап, кейбір емге əркімнің қолы жете
бермейтін жағдайларда ... ... бəрі ... ... ... ... ... жоқ. Сонымен қатар, Кеңес
үкіметі тұсындағы дəрігерлердің, ауруханалардағы орынның саны ... ... ... тұрғындардың денсаулығы күшті болады деген қағидаларда шын
еместігі көрініп қалды. Бұл жағдайлардың бəрімен де, келешек ... ... үшін бұл ... өте ... ... ... ... орталығында, Шәкәрім
даңғылының бойында орналасқан. Диагностикалық ... ... ... ... ... ... және созылмалы
ауыратындарға ағымдағы емдеу мен қарау үшін арналған. Емханаға ... ... 65000 ... ... ... ... – облыс аумағындағы жетекші, ... ... бірі ... ... Қазақстанның оңтүстігін Ресей
отаршылдары жаулап алған ХІХ ғасырдың екінші жартысында, атап айтқанда,
1870 жылдары негізі ... ... ... ... бай.. ... ... емдеуші дәрігер, фельдшер, санитарлық қызметші әйел жүзеге
асырады. Олар сырқаттарды қабылдайды, ауруларды емдейді, санитарлық гигиена
мен мәдениетті ... ... ... ... ... аумақта кеңес үкіметі орныққан кезде облыста денсаулық сақтауды
дамытуға ресми түрде ... ... 1980 ... ... ... ... ... арналған 25 төсек ... ... ... ... ... аралығында ауруларды фельдшерлік пункттің
қабылдауы жолға қойылады. Ал, қыркүйек айында ауруханада тіс ... ... Сол ... ... ... ... ... базасы тұрақты түрде ... ... ... 1986 ... ... ... бас дәрігер И. Н. Промонтовтың
ұйытқы болуымен қазіргі медициналық училищенің ... ... ... ... ... ашылады. Ал 1998 жылдан ... ... ... дәрігерлік көмек көрсетуді әлдеқайда жақсартуға мүмкіндік берген
санитарлық авиацияның ... ... ... ... 1990 жылы ... ... паталогоанатомиялық бөлімше ашылады..
Өткен жылдар аралығында облыстық ауруханадан ... ... ... жеке ... мекемелеріне айналды. Олардың қатарында жұқпалы
аурулар, екіқабат әйелдердің ... ... ... ... ... урология, жақ-бет стоматологиясы,
торокальды хирургия емханасы мен көз ... ... ... ... мен ... ... облыс бойынша қант диабетімен
ауыратындарды ... ... бар ... және
кардиологиялық орталық ... ... ... ... ... ... базасындағы жұмыс орындарында ... мен орта ... ... қызметкерлері оқып үйреніп,
кәсіптік біліктіліктерін шыңдайды. Қалалық және аудандық ... ... ... үшін білім жетілдіру курстары ұйымдастырылады.
Мұнда медициналық ақпараттық орталық, мұражайы бар ... ... ... Біздің кредомыз — қазіргі заманғы технологияларды ... жаңа ... ... емдеу сапасын арттыру, тұрғындардың
сұранысын қамтамасыз ету болып ... ... ...... ... ... ... адалдығымыз, көп жылғы ... ... ... ... ... ... толық мүмкіндік
береді. Әрі жылма-жыл облыстық ... ... ... ... 14
мың адамның ашық жарқын жүзі, шат күлкісі, аурухана ұжымына білдіретін шын
жүректен шыққан алғыс-ризашылығы ... ... ... жемістілігін
айғақтайды.
Диагностикалық орталықтың ұйымдық құрылымы: поликлиника басшысы,
тіркеу, ...... ... ... бөлімін, патолого-
анатомиялық бөлімін, 30 орыннан тұратын күндізгі стационар, кіші ... ... ... ... және киім ілетін бөлім (1- сурет).
Диагностикалық орталық және де басқа әр денсаулық ... ... ... ... ... құрылымдық бөлім болып табылады. Сол үшін
автоматтандыру объектісі болып, поликликинаның тіркеу жұмыс орны ... ... ... ... емделушілердің алдыңғы тіркелуі
- телефон арқылы және тікелей емханаға үндеуі, сонай - ақ ... ... ... ала ... ұйымы;
- емделушілердің көрсетілетін көмек түріне байланысты орналастыру және
дәрігерлерге біріңғай енгізу мақсатпен ... ... ... қамтамасыз ету; Дәрігерлік құжаттың негізгісі болып, ауырудың
халін ... және ... ... ... ... ... картасы болып табылады. Ол емхананың ... ... 1.1 ... құрылымы
Әртүрлі ауырулармен және денсаулыққа арызы бар емделушілерге ауырудың
амбулаториялық медициналық ... ... Ал ... ... ААМК тіркеу бөлімінен ізделінеді. Егер басқа профилактикалық
емдеу кеңсесінен бағыт жіберілсе, онда ... ... ... ... бөліміндегі жұмысшы ААМК емделушінің аыруына байланысты
дәрігер – ... ... ... ауыруды қарап болғаннан кейін,
қаралуға бағыт береді.
Ол бағыт ... ... ... ААМК ... ... ... жіберледі. Емделудің шешімі тіркеу бөліміне
түседі. Медбике емделудің ... ... ...... сақталатын карта
бойынша салады. Дәрігер – ... ... ... көріп, емделушінің әрі
қарай ем қабылдайды. Мұнда ... ... ... ... (хирургиялық, сәулелік, химиотерапевтикалық, күндізгі
стационар);
б) басқа емдеу – профилактика ... ... ... ... ... ауырыдың анықталу сәттері );
в) Тұрақты тұратын орнына байланысты емханаға бағыт беру ... ... ... бас тартқан сәтте);
г) белгі беру емі үшін ... ... ... ... бағыт беру
(асқынып кеткен ауырудың емдеу мүмкін емес болған сәтте ).
Тіркеу функциясына хаттау, анықтамалар, ... және ... ... және дәрі қағаздарының бланкалық есебі кіреді. Әр құжат
түріне тіркеу журналы ...... ... ... ... жағдаймен квалификациялық медициналық көмек көрсету
тапсырмасын шешуде. ... ... ... ем ... оның медециналық
картасын толтырады, анализдерге ... ... ... қаралулар және
процедуралар, дәрілерге дәрі қағаздарын беру ... ... ... ... ... ... ... 2 Емхананың емделушілерінің ақпараттық ағыны
Реабилитациондық бөлімінің ең негізгі ... ... ем, ... ... және ... ... ... отырып, профилатикалық
шаралар болып табылады.
Реабилитациондық бөлімінің магнитті терапия және инелі терапия, сылау
бөлмесі, гимнастикалық зал кіреді.
Реабилитациондық ... ... ... ... ... бойынша
емделушіні қабылдайды. Белгіленген процедурасы мүмкіндігінің расталуы және
өңделу үшін ОМК түсетін еспетік форма және де ... ... ... ... ... үшін ... тарихымен танысады.
Күндізгі стационар емханасы – бұл клиникалық бөлімше, өте ... ... ... дәрігерлік көмек көрсету болып табылады. Бұнда
диагностика әдісінің ең күрделісін қолдануды және ... ... ... ... ... ... ... дәрігері ауырулардың үнемі дәрігерлік қарап шығуды іске асырады.
Олардың шешімдерін стационарлы ... ... ... ... ... қатар операциялар ... ... ... және ... ... шараларын жүргізу болып табылады.
Операция өткізілгеннен кейін дәрігер операцияның ... ... ... ... ауыру тарихы жазылып қана
қоймай және де ... ... дәрі ... ... және ... анализ шешімі мен қаралулар кіреді.
Бөлім меңгерушісі әр есеп ... ... ... ... ... ... дәрігерлердің жұмысының сапасына баға береді. Бұл
мәліметтер ... ... бас ... ... ... ... ... бөлімдеріне кіреді:
- Емдеу-диагностикалық
- Сауықтыру
- Ұйымдастырушы-әдістемелік
- Жалпы ұйымдастырушы
Емдеу-диагностикалық: диагноз қою, емдеу тағайындау, кеңеске жолдама
беру, зерттеуге жолдама беру, ... ... ... ... ... беру, сонымен қатар эксперттік жұмыс – уақытша еңбекке
жарамсыз және ... ... ... ... ... жасау.
Сауықтыру жұмыстары үш бөліктен тұрады:
- ауруларды диспансеризациялау
- санитарлық-эпидемияға қарсы шаралар
- егу ... ... ... және есеп беру. Ең ... ... ... статикалық талон, амбулаториялық аурудың жеке
картасы, диспансерлік бақылаудың картасы, еңбекке жарамсыздық қағазы,
барлық ... және ... ... ... ... ... түріне
толтырады, яғни әрбір адамға және әрбір жағдайға.
Поликлиникада конференциялар, семинарлар ұйымдастыру және өткізу.
Медицина қызметкерлернің ... ... ... ... – бұл ... ... ... жұмыстары, салауатты өмір салтын ұйымдастыру.
Тіркеу орны ...... ... ... ... ... бөлімі. Тіркеу орны, бүкіл мекемеге
ортақ ... ... және ... ... яғни ... ... ... орны болады және олар мысалы, стоматологтарға,
гинекологтарға т.б. дәрігерлерге ... ... ... ... ... ... жазылу мүмкіндігі бар. Ол үшін арнайы
столарда әр түрлі ... әр ... ... және ... ... ... өзі ... дәрігерін және уақытын таңдайды.
Амбулаториялық аурудың медициналық картасы біреу болады, онда оның
ауру тарихы жазылады.
Тіркеу ... ... осы ... ... ... көшелер атаулары
жазылады.
Диагностикалық орталықта жедел- есептік құжаттарды ... ... ... ... ... медициналық картасы;
- соңғы диагнозды тіркеуге арналған статикалық талон;
- жұқпалы ауру, астан улану туралы жылдам хабарлама ... ... ... ... дәрігерлерді үйге шақыруларды жазу;
- диагностикалық орталық дәрігерінің жұмыс күнделігі;
- диспансерлік қараудың бақылау картасы;
- жоспарлық медициналық тексерілетін адамдар тізімі;
- ... ... ... ... ... талон беру;
- дәрі-дәрмек алуға рецепт беру.
Медициналық сақтандыруды енгізгеннен кейін кейбір поликлиникаларда
амбулаториялық пациенттің келуін, ... ... ... ... ... Тақырыптың өзектілігі (мотивация)
Қазақстандағы медицинаның даму тарихын айтқанда, оның егемендік ... ... ... жағдайда өрбігенін айтпасақ - ол тарих толық
болмайды. Себебі, бұл жылдардан бастап медицина мекемелерінде ... ... ... ... пайда бола бастады. Нарықтық экономикаға
байланысты – ... ... ... ... ... емге əркімнің қолы жете
бермейтін жағдайларда кездесуде. Бұның бəрі ... ... ... əсерін тигізбеген жоқ. Сонымен қатар, Кеңес
үкіметі тұсындағы дəрігерлердің, ауруханалардағы орынның саны ... ... ... ... ... ... болады деген қағидаларда шын
еместігі көрініп қалды. Бұл жағдайлардың бəрімен де, келешек дəрігерлердің
хабардар болуы үшін бұл тақырып өте ... ... ... бар ... программалық құру туралы шешім компьютерлік ... ... ... ... ... ... бар функционалдық
бағытқа сәйкес келетін бағыттарды қарастырамыз.
3.1.3.1 ... Лабс ... ... ... ұсынады : "Medwork – Кіші клиника", "Medwork -
Тіркеу", "Medwork-Стационар","Medwork-Емхана"
Әр шешімде дәрігерлік бөлімнің өзіндік сапалылығы болады, толығырақ:
- Емделушінің ауыруының электрондық ... ... АМК – 10 ... ... ... ОМС ... тізімі
- Дәрі дәрмек есебі, «Видаль» анықтамасын қолдану мүмкіндігі
- Денсаулық сақтау бұйрығымен кірістік және шығыстық құжаттар және ... ... ... мен емдер, және де құжаттарды өңдеу ұйымының
ұстанымы.
MedWork жүйесінде ортақ платформамен құрылған барлық ... ... ... ... ... ... ... мекеме облысына сәйкес
автоматтандыруға рұқсат етеді
- Жүйе бір компьютерде де , сонымен ... ... ... 5 ... ... алады.
- Осы өнімнің әр қайсысы масштабталады және мәліметтерді жоғалтпай әрі
қарай комплексті автоматтандыру үшін қолданылуы ... ... ... бір бірімен үйлесімді
3.1.3.2 Qmed бірлестігі
Амбулаториялық–профилактикалық мекеменің ... ... ... модуль ұсынады.
Модуль жұмысы процесін автоматтандырады, әдеттегі тіркеуде өтеді:
- емделушінің тізім кіріспесі;
- ... ... және ... ... және емделудің
әртүрлілігі, дәрігерді үйге шақыру, ... ... ... ... ... ... және анықтамалар мен тіркеу беті;
- Емдеу – диагностикалық бөлімшелерінде қызметкердің қызмет көрсету реестр
кіріспесі;
- ... ... ... ету үшін кесте құрылуы мен олардың жұмыс
жасалуы. Емделушіге оған ... ... ... ұсыну және
дәрігерлік персоналға жүктеменгі бөлу ;
- ҚРДС ... ... ... ... және ... Интегралданған дәрігерлік ақпараттық жүйе
\\InfoMed 2004 жылдың шығарылымы 3.5 болжамы
Әртүрлілік шешім емдік – профилактикалық ... ... ... үшін ...... негізін автоматтандыруды қамтамасыз ету
программалық өнім құрамын ... ... ... ... ... ... ... түрлік шешімдер өңделіп шығарылғын:
|"\\InfoMed\Емхана-2006" ... ...... ... үшін ... ... ... арналған мекеме ... ... ... |Көп қырынды бөлімше үшін ... ... -2004" ... |Клинико – диагностикалық орталық үшін ... ... ... үшін ... – венерологиялық, психатриялық, |
| ... және т.б). ... ... ... ... ... ке ... күрес және инфекциялық ауырулар үшін |
| ... ... ... ... -2002" ... |Ана мен ... ... үшін ... ... ... ... -2002" ... |Қан ... ... және ... үшін ... ... түрлік шешімі рұқсат етеді:
- ЛПУ өткізқу қабілетін ұлғайту ... ... ... есеп ... және ... ... дәрігерлік құжаттардың өңделуінің қабілеті
болып табылады.
- Қазіргі деңгейге басқарушы есепті қою, ЛПУ ... ... ... дәрігерлер, қызмет көрсетулер және қаржы жинағы.
- Арнайы дәрігерлік жұмыстардың тиімділігін ұлғайту үшін және ... ... ... ... ... рұқсат беру, тікелей
міндеттемелердің орындалуы үшін торлы жұмыс уақытынан босатылу.
- Оперативті ... ... ... сенімін және ЛПУ жұмысында
олардың сенімді
- Ыңғайлылықты ұлғайту және қызметкерлердің ... нің ... ... ... ...... ... ЛПУ автоматтандыруда
құрылады және тапсырыс берушінің дайын ...... ... ... ... ... жинай отырып өндірістік пайдаланылым
шешіміне ағымды енуі.
Әр модуль қолданушылық топтамада ... ... ... және де әр ... ... енуі мен ... ... шынайы
ақпараттық – есептеу мүмкіндігі. авто
Әрбір модуль пайдаланушылық автоматтандырылған жұмысшы орындарда ... ... ), ... ... ... ... сонымен қатар
және қанаудың. Автономиялық күйге келтіруге арналған ЛПУ, еске ... ... - ... ... , ере ... және ... ... бағдарламашысымен АЖО " әкім " қолданылады.Барлық бағдарламалық
кешендер бірыңғай принципта ... және ... ... және ... хабарланған пайдаланушылық интерфейспен жұмыс бірыңғай ... ... ... ... мед ... және ... ... және қолдануға мүмкіндік береді.
Сурет 3 Медициналық АЖО орны ... ... ЛПУ ... лайықты маман және бейімделген типтік қажеттіліктер
мүмкіндігімен ерекшіленеді. Жинақтау. Түрлік шешімдер түгелдей сәйкесінше,
жеңіл интегрилданған және бүкіл технологиялық ... ... ... мен ...... ... көмек қайпраткерлігімен
қапталған. Территориялдық білім деңгейінде КПМ ге ену ... ... ... ... ... және тағы басқа квалификациялық деңгейдегі
дәрігерлердің ... мен ... ... ... кіріспесін шешеді.
• Жинақтық. Әр шешім өзара байланысқан функционалды модульдермен және
АЖО – ы. Әр ... ... ... ... ары ... ... құрамы, АЖО – ы және олармен шешілетін тапсырмалар енуде және
ПК процесс эксплуатациясында құрылады.
• Мастштабтау. ... АЖО ... ... әр ... теріс
және керісінше болуы мүмкін, бірақ бір станцияда жұмыс станциясының
көлемінің АЖО саны теріс ... ... Бір ... ... ... тек ... КПМ мүмкіндіктерімен шектелген.
• Сенімділік. МББЖ Oracle бір қолданысты және ... ... ең ... ... ... ... ... бүтіндік және мәліметтердің сақталуын кепілдендіру керек.
• Бекітілмеген рұқсаттан қорғау. Шешілетін тапсырманың ... КПМ ... ... ... ... ПК,МББЖ және ОЖ
деңгейінде анықталады.
• Икемділік және бейімделгіштік. АЖО ... ... ... оңай ... енгізу формасын, есептерді, хаттамаларды,
АЖО және т.б – яғни ақпаратты – программалық ... ... ... ... «\\InfoMed» түрлік шешу программалық өнім болып
табылады, оның әр ... ... ... ... ... ... мен дәйекті аспапты құрылғы
Аспаптарды таңдау кезінде мыналарды еске алу қажет:
- мәліметтер базасы ... ... ... керекті мәліметтерді алуды
қамтамассыз ету, яғни өндірудің берілген талабына жауап беру.
- ... ... ... облыстың кеңейтілуі кезінде оңай ұлғаюы
қажет;
- мәліметтер базасы программалық өзгеріс ... және ... ... ... қажет;
мәліметтер мәліметтер базасына қосылғанға дейін анықтығын тексеру керек;
мәліметтер ... ... ... сәйкесінше өкілетті болуы
қажет;
мәліметтер базасы қолдануға қолайлы интерфейспен қамтылуы керек.
Microsoft ұсынған өңдеу құралын қарастырайық.
Қазіргі уақытта алты пакеттен ... ... ... Access, ... Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro және Delphi ... үшін ... Бұл ... қойылған тапсырманы шешу үшін және
де дәйекті жинақ ретінде де ... Әр бір ... ... ... жобаларға өңделуінде қолданады. Осы мәліметке сүйене отырып 1-
кестеде 6 өнімнің барлық ... ... ... МББЖ ... ... ... анализ
|Өнім атауы |Негізгі ерекшеліктер |Негізгі арнаулар ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... есеп ... |
| ... ... ... ... есепті график|
| ... ... ... |
| ... ... | ... ... қорғаудың ең|Үлкен массивті мәліметтерді сақтау.|
| ... ... ... сақтау, жоғалтуларын |
| ... ... ... |
| ... ... Жоғарғы | |
| ... | ... Basic ... . (OLE) ... ... өңделген |
| ... құру ... ... орта |
| ... ПЭВМ биік ... ... құру. OLE |
| ... ... ... ... ... |
| | |Office ... ... үшін |
| | ... құру ... ... ... биік ... масштабының қосымша |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... құру |
| ... | ... | ... ... ... ... |
| ... ... құру |
| ... қорының | |
| ... ... | ... ... өңделу құрылғыларының толығырақ қарастырайық. МББЖ
қарастырылып ... OLE, ODBS, DAO, RDAO, ActiveX және т.б. ... ... Бұл технологиялар әртүрлі форматта сақалатын бір
мәліметтер баспасының қолдануға ... ... ... басқа OLE
Automation есебінен анрайы операциялардағы мәліметтердің ... ... ... ... ... ... ұсынылуы.
Ұсынылған қосымшаның классикалық мысалы Visual FoxPro да ... ... ... табылады, мәліметтері Access форматында сақталып,
Excel гарфикалық Шебер дайындығында күрделді графика түрін енгізу ... ... ... МББЖ ... құрылымнан тұрады. Онда мәліметтермен
жұмыстағы қолданушылық құрал үшін, ... ... ... мүмкіндігі мен қуаттылығының функционалды тәуелді ... ... үшін ... ... ... FoxPro – арнайы компьютерлер үшін МББЖ көптеген болжаулардың
бірі емес. Бұл мүлтіксіз ... ... ... ... ... оңай қолданысқа мүмкіндік береді.
Интерфейс Visual FoxPro, Microsoft программасын ескере отарып,
қазіргі ... ... ... ... ... ... Мұнда
мәліметтермен жұмыс негізі әртүрлі аспапты құрылғы көмегімен орындалады.
Сондықтан меню командасы жиі көмекші мінезде кездеседі және ... ... ... ... FoxPro ерекшеліктерін мына түрде жазуға болады:
1.Қолданбалы программаның өңделуінің жылдамдығын қамтамассыз ... ... ... ... ... ... Бірінші
кезекте бұл құрылғы программалаудың объективті – ... ... өз ... ... ... ... береді. Ол нағыз
объектерді, класстарды құруға рұқсат етеді. Бұдан басқа визуалды құрылғы
көмегіменде және әр уақытта ... ... ... ... үшін ... ... қамтамассыз ету.
Дәстүрлі Xbase программисттен жаңалықтың жинының өңделуі үшін өзі драйверін
жазылу ... WINDOWS ... ... ... саны ерекше үлкен және
жаңалықтар өңделуі күрделі ... ... Visual FoxPro ... ... ... ... Содан соң программист WINDOWS
жаңалығынстандартты функцияналды жиынға ... ... ... ары бері ... кезіндегі рұқсат ететін тышқан қозғалысы).
3.Программист үшін аспапты жиын ... ... ету. ... ... өңдеу жүйесінің өңдеушілері
жиынның күштілігімен қатар мәліметтерді ... ... ... және ODBC ... ... мәліметтер серверіне рұқсат
алуға да қолданады. Негізгі жаңалықтар - мынау қоса ... ... ... ... ... ... курсорлардың редакциялауы арқылы,
транзакциялардың қамтамасыз ету қоса ... ... ... ... мүмкіншілігі диалектісіне сүйейді. Сөздік барысы мәліметтерінің
құрылым өңдеуін жылдам көбірек істейді және оның онан арғы ... ... ... FoxPro ... интеграция Micrposoft қолданбалы
бағдарламаларының қамтамасыз ету. ... ... ... ең ... ... интуициялық мәлім интерактивтік
тәртіпте жұмыс істейді. Тышқан оң бүркеншектегі басу жүйемен ұзақ ... ... ... ... және жаңа МББЖ ... ... маңыздылығын
жеңілдетеді.
Visual FoxPro мен толық қарым – қатынасты қамтамассыз етіп отырады.
Ол WINDOWS ... ... ... ... жеңілдетуін
көрсетеді.
5. Алдында өңделген FoxPro ортасының ұқсастығы.
Microsoft Access – бұл қазіргі күннің ең атақты ... ... ... болып табылады. Жеңістіктің тамыры өнім өңделуінің
тамашалығында. ... Access 2003 ... ... ... үшін ... ... ... қолданады. Мәліметтерге рұқсат ... ... ... ... ... ... форма деп
аталады. Баспаға ... үшін ... есеп ... ... автоматтандырылуы макрокоманда көмегімен орындалуы ... Access ... ... ... ... ... ... процедура және функция құрылуына назар аудару керек. ... ... ... ... ... ... Осылайша
макрокоманда процедуралық код және фукнкцияны орындауы мүмкін.
Access ақырғы пайдаланушыға Visual Basic for Application бағдарламалау
тілімен ... ... өз ... ... атау - ... ... етеді, Automation арқасында OLE- серверлер ... ... ... ... жасай алады. Кодтау арқасында
мәліметтер базаларын тұтас жасауға болады.
MS Access өңдеуі барлық қаралатын ... ең бай ... ... ... сапасы -Microsoft Office тар интеграция.
Барлық жұмыс базасымен ... ... ... ... ... осы арадан жүзеге асады бәріне объектілерге, атап айтқанда:
кестелерге, ... ... ... нәтиже, өте ірілерге,
модульдерге.
ISAM драейверлері арқылы кестелердің басқа форматтардың ... ... ... DBASE, Paradox, Excel, ... ... FoxPro ... ... арқылы және көптеген басқа форматтардың файлдарында.
Access контролер ... ... алға шыға ... ... ... ... ... болады, шарт жанында, не ол OLE ... шыға ... ... SQL ... көп ... жұмыс істеуге рұқсат етеді және
сыртқы мәліметтерге маңызды рұқсат етуді тездетеді. Access - ол ... ... Сол ... ... ... ... санымен
емес оннан да көбірек, Access ... іс ... ... ... ету үшін қызмет етеді.
Өңдеу құралының басқаларға қаралғанда ... МББЖ ... ... және ... аударылған орыс тіл контекстік
көмек файлы болады.
Delphi программалау жүйесін ұсынады. Әр ... жүйе ... ... ... және екі ... ... ... құрылған программалар Windows басқарумен ғана жұмыс істеп қана қоймай
басқада ... ... ... алады, ал ол өзі программаның жылдам жұмысы
үшін құралдар ... алып ... (Rapid ... ... ... ... RAD , ... корпарациясымен құрылған және Visual
Basic деп аталады. Delphi ортасы үш жылдан ... ... және ... ... Visual C++, C++ Builder, ... ... сияқты
программаларды өңдеудің жылдам жұмыс ... ... Бұл ... құрамында екі мінездемелік қасиетке негізделген: форманы визуалды
конструктірлеу және құрылымдардың визуалды ... ... ... ... Library, ... визуалды конструктірлеу программисті көптеген программалық
интерфейстердің өңделу аспект жұмыстарынан уақыт ... ... ... ... программалық дайынедықтарды алдын ала жасайды және
сәйкесінше файл ресурстарын дайындайды. Программист ... ... ... ... ... ... кезекті модуль компонентке
арнайы файлы Delphi ... ... ... ... ... ... ... әр түрлілі Delphi
бағдарламалық дайындауларды пайдалануына ... ... емес ... кейін бағдарлама рамкаларында дайындалады. Компоненттер маңызды
қасиетпен ... олар ... қоса ... код және ... ... ... арналған, бағдарламашыны «велосипедтердің ойлап
табуына» көмектеседі. Delphi ... әр ... ... қолдану
, ең оңай компоненттерден , жасаушы ... ... ... ... дейін немесе шешімдердің қабыл алу ... Егер ... ... Delphi ... ... жоқ ... оны ... және VCL құралдармен жасауға
болады.
Компоненттердің қолдануы ... ... қана ... және ... ... ... ... төмендетеді, өкінішке
орай ,бір бағдарламалық өнім ... ... ... ... ... қосымшалар абыройды өзіне жаулап
алды, яғни бағдарламалардың , электрондық қоймалары қызмет етуші ... ... үш ... ... ... ... машиналы рұқсаттың
мәліметтерінің әр түрлі форматтың, көп санды компоненттердің ... ... ... мына ... және Delphi мен ... тұтас
жеткізумен, қуатты және қарапайымды InterBase ... ... ... ... Basic бағдарламалау әмбебаб құралы болып ... ... ... ... ... қарау болмайды.
Visual Basic бағдарламаларының пакеттердің көпшілігінің айырмашылығына
негізгі терезелер болмайды, өңдеуші интерфейс қалғаны элементтері ... Basic ... ... өз - ... ... ... ... - экран - орында басқалар орналасқан. Visual Basic ... ... ... қосымшалардың өңдеуіне
арналған.
Процессор мәліметтерді жасаумен Visual Basic ... ... ... жұмыс істеудің бірнеше құрауыштары бар.
Әрбір жинақ белгілі бір есептер шеңберін шешу үшін ... ... әр ... не ... ... ... мәліметтерге қатынаудың
әр түрлі технологияларын қолданады және ... ... ... ... жүйесі (МҚБЖ) үлкен көлемді (тиімді)
мәліметтерді сенімді сақтауды оларға тиімді ... ... ... ... ... ... ететін тілдік, программалық және
инструменталдық құралдар ... ... ... жазбаларды сақтаудың
компьютерлеген жүйесі болып табылады. Әдетте, мәліметтер қоры (МҚ) кейбір
пәндік облыстар ... ... ... яғни ... ... ... ... әлем облыстары туралы мағлұматтардан тұратын
мәліметтерді сақтау және ... ... үшін ... ... ... негізгі тамыры болып табылады. Алайда бұл тіл осы ... ... оның ... ... ... әрекеті таң
қалдырады. Тіпті мәліметтер қорымен жұмыс істеуге мамандандырылған тілдер
(Visual FoxPro ... бұл ... ... ... мен қуаттылығына
жол береді. Delphi өзінің күрделілігін жасырып және саған барынша ... Осы ... ... ... іске ... есеп ... емес. Ал
ең бастысы, оның барлығы өте ыңғайлы іске асырылған және түсінуге жеңіл. Ең
алғаш мәліметтер қоры ... ... ... ... ... пайда болған
еді. Бірақ Delphi - де қарапайым қосымшалар құрастыруға ... ... ... ... бір жолынсыз күрделі қорлар болса да бұл қолданба кеңінен
қарауға болады. Бұл ... біз ... ... негіздерімен танысамыз
және бірнеше пайдалы мысалдар қарастырамыз. ... ... біз ... ... және ... уақытта кең таралған xml пішімін қолданамыз.
Біз бұл қорларды ... ... ... ... ... ... ... қамтылған және жоғары сенімділігімен ерекшеленеді. Оның
салдары ... біз өте ... және кең ... dbf және ... көреміз.
Біз олардың қолайсыздығын өз жобаларымызда қолданбауға тырысамыз,
өйткені ... жиі ... ... ... оның әсерінен
бағдарламалардың жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу принциптерін білу қажет. 1 С
Кәсіпорын жергілікті нұсқасы да осы dbf ... ... ... ... ... ... қоры ... өз бағдарламаңызды жазғымыз келсе,
біз тіптен де осы пішімде қалай жұмыс істеу керектігін білуімізге болады.
Мәліметтер қоры жергілікті ... және ... ... ... және жойылған (қашықтағы компьютердегі серверде
орнатылған) болып бөлінеді. Серверлік мәліметтер қоры қашықтағы компьютерде
орналасады және серверлік бағдарламалық жасақтама ... ... ... Оның ... ... бір мәліметтер қорымен бірнеше
қолданушының жұмыс істеуі жатқызуға ... және ... ... минимальды
жүктеме іске асырылады. мәліметтер қорының желілік түрі де болады, ... ... ... ... олар ... үлкен жүктеме түсіреді және
бағдарламашы үшін де, қолданушы үшін де ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істемейміз және істеуге ұсыныс
білдірмеймін. Неге деген сұрақ туады. ... ... ... ... ... жалғанса онда ол ол ... оның ... ... Егер біз ... ... онда біздің көшірмеміз толығымен
қайтадан кері көшіріледі. Бұл өте қолайсыз, өйткені ... көп ... ... ... ... бағдарламасы серверге
қандай да бір мәліметтерді қабылдау үшін қарапайым ... ... ... оны ... және оның ... үлесін ғана қайтарады.
Қандай да бір мәліметтерге ... ... ... ... тағы да
сұраныс жіберіледі, оны сервер өз қорында өзгертеді. Осылайша, желіде ары-
бері көшу ... ... ... килобайттан кіші орын алатын барлық
мәліметтерді сервер атақарады, тек мәтіндік сұраныстар ... Ол ... баяу ... және ... көп талап етпейді. Сервер клиентке
аса қажет ... ғана ... яғни ... қорды көшіру
жүргізілмейді. Осыған орай, ... ... қоры ... және ... де ... ... іс ... клиент-вервер технологиясы
толығымен ығыстырады. Ал жергілікті мәліметтер қоры үнемі ... ... ... ... өзгеретін шығар немесе ... да бір ... ... ... ... ... қоры ... табады.
Бұл тарауда біз тек жергілікті мәліметтер қорын қарастырамыз, ал
серверлікті кейінірек қарастырамыз. Кейінгі қарастыруымыз үшін ... ...... ... алу ... ... біз ... принциптерді ғана айта
кеттік, сондықтан да жалпылай мәліметтер қоры ... ғана ... ... ...... ... қойылған (Excel кестесі
оның жарқын мысалы) екі өлшемді массив іспеттес. Мәліметтер қоры ... бір ... ... ... файл деп ... да ... мәліметтер қорының көпшілігі тек бір ғана кестені сақтауы
мүмкін (dbase, Paradox, XML). ... та бір ... ... ... осы ... қарастыратын Access) бекітілген жергілікті қорлар
өкілдері де ... ... ... біз кең ... реляциялық мәліметтер
қорларын ғана қарастырамыз. Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз не? ... ... ... ... ... ... ал ... өзін сақталатын кесте. Мәліметтер қоры кестесі Excel
электрондық ... ... ... ... Excel өз ... қоры ... негізінде құрылған өзіндік пішімде сақтайды).
Мәліметтер қорының жергілікті қатты ... ... ... сервердің желілік дискісіне сақталынуы мүмкін. Бұл файлдарды кез
келген басқа файл сияқты ... ... ... қолдана отырып
көшірмесін алуға болады, өйткені мәліметтер қорының арнайы ... ... Ең ... ... өз ... тапса болғаны.
Delphi – Windows операциялық жүйесінде жұмыс істеуге ... құру ... Delphi - дегі ... қазіргі көркемдік жобалау
технологиясының негізінде құрылады, ал олар өз кезегінде объектілі ... ... ... ... (2 – ші бөлімді қараңыздар).
Delphi – дегі бағдарлама Object Pascal ... ... ол Turbo ... ... мен ... ... ... Turbo Pascal бағдарламалау
тілі мен ол ... ... ... құру ... ... ... құру ... соның ішінде бағдарламалауды оқып –
үйренетін құрал ... ... ... болған. Бұл танымалдық тілдің
қарапайымдылығы, жоғары ... ... және ... құру ... ... ... ... бір орында тұрмай ары қарай
дамиды, ... Borland ... (1998 ... ... ... бастап Inprise
Corporation) тағы бір жаңалық ашады: Turbo Pascal тілінің орнына ... тілі ... ол ... – бағытталған бағдарламалау концепциясына
сүйенеді.
Delphi және Object Pascal көп ... ... ... ... ... бүгінгі таңда олар қазіргі компьютерлік ... ... ... Жеке ... ... оны ... айтуға болады, Delphi
– дің көмегімен ... ... ...... ... ... ... мен Internet – те жұмыс істейтін бағдарлама құруға
болады.
Delphi бағдарлама құратын және жаңа ... ... ... ... сондай-ақ құрауыштар кітапханасынан тұрады. Delphi
бағдарламасы – бұл өзара ... ... ... Кез – келген
бағдарлама жоба ... ... файл .dpr ... ... және ... ... ... тұрады (.pas кеңейткіші бар файлдар). Жоба файлы
бағдарламаның жинақтаушы бөлігі болып табылады, ол өте ... емес ... ... жүйесінде автоматты түрде қалыптасады.
Класс – берілгендер мен оларға әрекет жасайтын арнайы тип. Ол өріс,
әдіс және ... ... ... данасы болып объект табылады.
Объект – белгілі тапсырманы орындауға арналған, екілік бағдарламалық
кодтың автономды ... ... ... ... ... ... болып табылады, бірақ керісінше емес.
Құрауыш – Delphi – дің стандартты класы, Delphi ... ... іске ... ... ... ... меню, батырмалар,
стандартты диалогтар (мысалы, ... ... ... сақтау), енгізу
терезесі және редактірлеу терезесі және т.б. ... ... ... және қасиеттерден тұрады. Қолданушының құрауыштармен жұмысы, ... ... ... ... ... және ... ... олардың қасиеттері мен мазмұнына қарай ... ... ... ... ... Delphi құрауыштары қолданушымен ...... ... үшін ... ...... ... берілгенде немесе өзгергенде
автоматты түрде оның ... ... ... ... ... ... ... анықтайды.
Құрауыштың оқиғасы – құрауыштың қолданушы немесе операциялық жүйемен
әрекеттесуінің нәтижесінде ... ... ... ... ... жиынынан тұрады.
Құрауыш хабарламаны өңдеу әдісінен тұрады, олардың ... ... ... ықпалын анықтайды (пернені басу немесе тышқанды
жылжыту).
Оқиғаны өңдеу деп – ... ... ... ... ... ... код бөлімін айтамыз.
Құрауыш пішінге немесе басқа құрауышқа тиісті болуы мүмкін.
Пішін деп - Windows терезесінің ... ие және ... ... ... ... ... ... көрнекілік құрауышты айтамыз.
Қосымшаның пішіні қолданушылық интерфейстің ... ... ... ... пішін болуы мүмкін.
Пішін туралы ақпарат екі типті файлда сақталады: - .dfm және - .pas,
файлдың ... типі ... ......... ... және
қасиеттерін сақтайды, екінші тип (пішіннің ... ) ... ... іске асыратын кодтардан тұрады және пішін мен оның құрауыштары
үшін оқиғаларды өңдеуді қарастырады. Екі файл да ... ... Delphi ... синхрондалады. Әрбір пішінге өзінің модульі сәйкес келеді.
Бағдарламаның сыртқы құрылымы
Delphi - дің көмегімен ... ... ... ... ... ... ... ол өз кезегінде мұндай
бағдарламаларды құрудың ... ... ... ... ... екі ... тұрады деп көрсетуге болады: ... ... ... ол ... ... ... және оны
шығаруға, сонымен бірге тікелей тапсырманы ... ... ... ... ... ... түрленуі және т.б.). Бағдарлама
өз жұмысында операциялық жүйе, әртүрлі сыртқы құрылғылар, деректер базасы,
басқа ... және т.б. ... ... ... ... сыртқы құрауыштармен әрекеттесу құрылымын сурет 1.1 көрсетілгендей
түрде көруге ... бұл ... ... оның ... ... бағытқа жіберу асырылады, - пішін, қарым – қатынас ... ... және т.б. ... ... ... алынған интерфейс
барлық бағдарламаның құрылымын анықтайды.
Объектілер бағдарламада жеткілікті түрде ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама мен операциялық
жүйе, бағдарлама мен сыртқы ... т.б. ... ... беру үшін
хабарлама жүйесі қолданылады.
Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз ... ... ол ... ... ... ... күту режимінде тұрады. Хабарлама пайда
болғанда бағдарлама оған талдау жасайды, қандай әрекет ... ... ... одан ... сол ... ... ... хабарламаны күтеді.
Әртүрлі хабарлама пайда болғаннан кейін бағдарлама шарт бойынша әртүрлі
әрекет жасайды, барлық орындалатын ... ... ... ... олар әртүрлі объектінің әдістері ретінде ... және ... ... әдістерін қоса алады), немесе өздік
бағыныңқы бағдарлама. Нақтылы түрде әртүрлі операциялық ... және ... олар ... ... ... ... ... оларды өңдеуге
кіріседі.
Объект (TApplication класының) болып бағдарламаның өзі саналады.
Шынында бұл объектіні ... өзі ... ол Delphi ... ... құрылады, бірақ бағдарлама құру кезінде оның әдістері ... ... ... ... ... айтылғандай нақты тағайындалуы анықталған жеке
объектілердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл ... ... бар ... ... ... Мұндай кластардың құрылымы
қиынырақ болып келеді, сондықтан оны түгелдей көру үшін Browser бағдарлама
элементтерін көру ... ... ... ... ... ... ұйыдастыру үшін қолданылатын тек маңызды кластарды ғана
қарастырамыз ... ... ... негізгі объект болып қосымша, пішін және құрауыш
табылады.
Қосымша келіп ... ... ... ... ... жобаның
негізгі байланыс объектісін көрсетеді.
Пішін интерфейстік элементті көрсетеді, оның арқасында қосымшалар ... ... ... ... алмасу үрдісі жүреді. Пішін қосымшада
орналасады, ал қосымша бір немесе бірнеше пішіннен тұруы ... ... ... және ... алу, ... және
бейнелеу үшін операцияларды орындауға қатысты объектілерді сипаттайды.
Олардың классификациясы қиындау, сондықтан жиі ... ... ... Пішін құрауыштардың кез келген санынан тұра алады.
Құрылымдық түрде жоғарыда көрсетілген құрауыштардың бәрі ... ... ... ... қолданылатын жалпы және көп санды
топтарға ... ... ... ... тек файлдармен жұмыс істеу, графикалық
әдістер, әртүрлі тізімдер мен ағындар және ... ... ... ... ... ... ... (Қосымша) класын қалыптастырады, ол
тікелей TComponent класының ұрпағы болып саналады.
Кластың басқа элементтері ... өзін қоса ... ... ... ... Ең алдымен бұл элементтерді екі топқа бөлуге
болады:
- TControl (Басқару) класын қалыптастыратын басқару ... ... ... ... ұрпақтары болып келген
құрауыштар) – ... ...... ... ... ... құрауыштар (көрнекілік ... ... шарт ... оларды басқара алады (пернетақтаның көмегімен
ақпаратты енгізу, оларға тышқанның көмегімен әсер ету және ... ... ... ... ... ... бейнеленбейтін элементтер (бейнеленбейтін немесе көрнекілік
емес құрауыштар). Олар жүйелік ресурстарға қатынауға жауап береді:
драйвер, деректер базасы, таймер, ... ... қиын ... ... ... ұқсас және т.б. Құру ... емес ... ... ... бейнеленеді, ал
қосымшаны орындағанда ереже бойынша көрінбейді.
Басқару элементтерін өз кезегінде екі ... ... ... ... ... арасында принциптік айырмашылық бар:
- Терезелік басқару ... ... ... ... ... басқару элементі ( TForm, TButton, TEdit, TMemo, ... және т.б. ... ... ... функциялардан
(немесе процедуралар) тұрады, олардың арқасында ол келіп түскен
ақпаратқа ықпал етеді және экранда активтенеді.
- Графикалық ... ... ... ... (Графикалық
басқару элементі).
Графикалық басқару элементі ( TImage класының құрауышы – ...... ... ... ... TShape – геометриялық
фигура, TCustomLabel – белгінің тегі) мұндай функцияны ... ... ... ғана ... олар тышқан арқылы берілетін
хабарламадан басқа белгілі қимылға ықпалын ... ... ... ... ... ... элементіне жатады.
Әрбір кестеде жолды бірмәнді идентификациялайтын бір ерекше өріс болуы
тиіс. Ол өріс кілттік өріс деп ... Бұл ... ... ... үшін ... болады. Егер де біздің кестеміз байланыспаса ... өріс ... ... ... Айталық, біз телефон туралы мәліметтер
қорын жазып отырмыз делік. ... ... ... ... ... ... ажыратамыз? Міне бұл жерде бізге кілт ... ... ... ... және егер ... қоры ... ... (автоматты үлкейіп/кішерейетін сан немесе санағыш)
қолданған ... қоры ... ... ... да ... ерекше
болуы керек, бірақ бұл жерде міндетті ... ... ... ... ... қоры ... ... түрде анықталған типті болуы ... саны және ... ... ... ... ... байланысты,
мысалы dBase пішімі (dbf кеңейткішті файлдар) 6 ... ғана ... ... 15-ке ... ... қоры бір файлда (Access) немесе
бірнешеуінде сақталынуы мүмкін (Paradox, dBase). ... ... ... ... бір файлда сақталынады, ал қосымша ақпарат жекелеген
файлдарда орналасуы мүмкін. Қосымша ... ... ... ... ... ... бойынша нақты өрістер үшін мәндер тізімі. Егер де тым
болмаса бір файл бұзылса ... ... ... ... ... ... мүмкін. Индекстер дегеніміз не? Кестелердің мәліметтері
қандай да бір өзгертулерге өте жиі ... ... ... ... жолды
түзетпес бұрын оны тауып алу қажет. Анықтамалықтар негізінде қолданылатын
статистикалық кестелерде сұралатын мәліметтерді шығару алдында оны ... ... ... Егер ... өте көп ... ... іздеу
операциясы қыруар жұмысты алады. Индекстерді бұл процедураны тездетуге
арналған, сондай-ақ сұрыптау ... ... ... ... де ... Аталған кезеңде индекстелмеген өрісті реттеу мүмкін емес екендігін
білу жеткілікті.
Егер бізге қандай да бір ... ... ... ... ... ... оны алдымен индекстеп алу қажет. Содан кейін ғана көрсету кесте
осындай ... ... және ... ... ... ... ... ADO технологиясын бейімдеген Microsoft – қа ... ... ... әр ... технологиялар арқылы жұмыс істейтін ... ... және тек қана ... ... ... жоқ. ... ... программистер алдында үлкен абырой әкеледі. Бұған қоса кез ... ... ... ... да бар, бұл ... мен ... жеткілікті
құралдарға шолу жасау керек.
3.3 Ақпараттық жүйені құруға арналған техникалық тапсырма
3.3.1 Жалпы мағлұмат
Жүйенің қолданылуы: ... ... ... ... мақсатының тапсырмасы:
• ақпаратты өңдеуге және тасымалдауға кеткен шығындар санын азайту;
• ақпаратты алу ... ... ... ... ... электронды түрде сақтауды ұйымдастыру;
• сұрауларды қолданып, тез арада ізденіс жүргізу;
• қажет болған жағдайда ақпаратты жаңарту мүмкіндігі.
3.3.3.2 ... ... және ... ... ақпараттық жүйеде ыңғайлы интерфейс және қолдануда ... ... ... жүйе ... бір ... ... текст редакциялау келтірулері баспа күйін дағдыландыру қажет.
Кестелерімен жұмыс ... ... ең аз ... ... білу ... ... кезінде ақпаратты сақтау міндеттемелері
Компьютерде жұмыс жасағанда штаттан тыс жағдайларболуы мүмкін,
сондайлар ... сыну ... , ... ... хабар жоғалтуы
мүмкін. Ұқсас оқиалардың құтылуына арналған компьютер тоқтаусыз қоректену
қайнарымен ... ... ... ... ... вирусқа қарсы
бағдарламалық қамтамасыз ету барысы қажетті, сонымен ... тап осы ... ... алу ... ... ... тап осылардың жазудың қандай болмасын
редакциялаудан кейін автоматты шығарылады. ... апат ... ... ... шарттарды сақтауда, ең ... ... ... тек қана ... ... ... орындалатын функцияларға, мақсаттарға талаптар
Өңделетін ақпараттық жүйеде келесі функциялар орындауы тиіс:
пациенттер, дәрігерлер, ... ... ... ... ... ... мен ... баспаға бағыт беру;
- есептеу нәтижесінде құруы өңделген және өңделгенмеген шақырулар.
3.3.4 Қамсыздандыру түріне ... ... ... ... жүйе негізгі функциясы ол әртүрлі хабар сақтауы,
тіркеуге қажеттінің және оның іздеуге ... ... және ... беру ... ... Ол ... математикалық есеп-қисаптарды
орындамайды. Ол емханада қолданылмайды. Сондықтан жүйе компьютер ... ... ... ... Ақпаратты қамсыздандыру
Құрамға, құрылымға және тап осы ұйым тәсілдеріне талаптар:
- ... ... ... ... кезде жаңарту және хабар
сақтауы оқиғада шығарылу тиісті, сонымен ... ... ... ... ... мәліметтер қажетті кесте сандары реляциялы базаға сақталу тиіс.
3.3.4.3 Программалық ... жүйе ... ... ... үшін компьютерде келесі
бағдарламалық құралдардың барысы қажетті :
- Windows ... ... ... BDE ... ... ... үшін ... қамысдандыру мен драйверлер;
- Вирусқа қарсы программалық қамсыздандыру;
3.3.4.4 Техникалық қамсыздандыру
Ақпараттық жүйе қолдануына қажетті программалық жабдықтар:
1. Pentium процессорымен персоналдық компьютер
2. ... 15-16” ... одан да ... ... ... ... Ұйымдасқан қамсыздандыру
Ақпараттық жүйе ұйымдық құрылымға ... ... ... ... ... ... ... Лингвистикалық қамтамасыз етуге талаптар
Ақпараттық жүйе өңдеуіне Object Pascal қоса салынған тілі ... ... ... ... ... тап осы база ... жүйе өзі сілтеме бүтіндік қамсыздандырады. Ақпараттық жүйе
менюі ... ішкі жүйе ... ... ... ... ішкі жүйе өзінде
меншікті терезе болады. ... ... ... клавиатура және
манипулятор «тышқан» қолданылады.
3.3.5 Жүйе құрамы және ұстаным жұмысы
Жұмыстардың кезеңдері ... жүйе ... ... :
1 ... ... құру ... атап айтқанда
автоматтандырылған жүйе талаптарының өңдеу және техникалық тапсырма өңдеуі;
- Функционал ... ... ;
- ... орнатып қоюы ;
- Ақпараттық қамтамасыз ету өңдеуі ;
- Ақпараттық селдерді талдау және ақпараттық ... ... тап осы ... ... ... ... ету ... өңдеуі;
- Өңдеу аспаптық құрал таңдауы.
2 Ақпараттық жүйенің жұмысшы жобалау сатысы:
- тап осы база файлдарының жасауы ;
- ... ... ... ;
- ... ... ету ... ;
- барлық экрандық түрлердің байланысы бірыңғай бүтінді ;
- ... ... ету ... ... ;
- ... ... өңдеуі .
3 Ақпараттық жүйе тестілеу сатысы:
- бақылау тесті өңдеуі;
- тестілеу және жетіспеушіліктердің ... жүйе ... ... ... жүйе ... ... ... өткізуі.
4 Дипломдық жобалау есебінің қойылуы
4.1 Тапсырманың сипаттамасы. ... ... ... ... ... ... ... ең алдымен диагностикалық
орталықтың ... ... ... ... бірнеше
бөлімдерден, кабинеттерден, узи, ... ... ... әр ... ... ... тұрады.
Яғни программалауды бастамас бұрын қағаз бетіне ең алдымен болашақ ПҚ-
дың ... ... ... ... туралы анықтамалықты
толтыру үшін оның аты-жөні, мекен-жайы, туған жылы ... ... Осы ... ... ... толтырылып, қағаз бетіне
олардың байланыстарын түсірдім.
Одан кейін Access ортасында базаның кестелері құрылады.
Жүйе диагностикалық орталықта тіркеуші ... ... ... ... Жүйеде өңдеу, іздеу және ... ... ... жоба ... ... ... ... талап етті:
- Медицинадағы автоматтандыру ақпараттандыру жүйесінің спецификасы мен
өткізілген анализдердің ерекшеліктері;
- Автоматтандыру бөлімдерінің ... ... ... ... және ... ... міндетті түрде анықталуы;
- Мәліметтер базасының өңделу құрылымы;
- Программалардың өңделуі мен бұрысы
- Тапсырыс ... және ... ... ... ... ... өңделу негізінен экономикалық әсердің анықталуы.
4.2 Поликлиника мәселесі шешілетін, басқару нысандарының тізімі
Оператор ... ... ... жүзеге асырады, сонымен қатар жүйеде
хабар іздеуіне сауалдардың ... ... ... ... және ақпаратты қағаз тасығыштарға
шығарады.
Үлкен массивті ақпараттарды өңдеу үшін қазіргі ПЭЕМ тез ... ... жады ... ... ... ... ... медицина
облысында, мысалы, Медстатистика. Қолмен жұмыс жасағанда қысқартады,
сапасын көбейтеді және де ... ... ... ... ... жоба дәл осы мәселеге арналады. Оның ... ... ... ... ... автоматтандыру жүйесін
өңдеу болып табылады. Оның ... ... ... ... ... ... сәйкесінше беру жатыр.
4.3 Шығыстық ақпарат
4.3.1 Шығыстық хабарламалардың ... және ... ... ... және ... ... сипаттамалары
|Теңестіру |Ұсыну түрі |Беру ... ... ... |
| | ... ... | | ... ... |Жүйеге кіру |Жүйеге |Жүйеге |Онан арғы ... |түр | ... ... |жұмысқа |
|арналған | | | ... ... ... түр | | | | ... ... | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |экрандық |пайдаланушы |Жедел |Сұраған ... ... ... | ... ... ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... |хабарлау |
|«дәрігер-лер|түр ... | ... ... ... | | | | ... ... |
|Анықтама |экрандық |пайдаланушы |Жедел ... ... ... |түр ... | ... ... |
| | | | | ... ... ... ... ... |Жедел ... ... ... |түр |сауалымен | ... ... ... | | | | ... ... ... Шығыстық хабарламалардың ақпараттарының құрылымдық бірліктерінің
тізімдері және сипаттамалары
3 кесте Шығыстық хабарламалардың құрылымдық бірліктері
|Тағайындалу ... ... ... ... |Бас ... ... ... |Бас ... ... |
| ... № |Бас ... ... формат |
|Дәрігер |Бас ... ... ... ... жол |
| ... | |
| ... ... | ... |Бас ... ... ... ... жол |
| ... | ... |Бас ... ... ... ... жол |
| ... | ... - жайы ... ... ... » ... жол ... |Экрандық форма «Емделушілер » ... жол ... ... ... ... ... жол |
|Дүйсенбі ... ... ... жол |
| ... ... | ... |Экрандық форма ... жол |
| ... ... | ... ... ... |Символдық жол |
| ... ... | ... ... ... ... жол |
| ... графигі» | ... ... ... ... жол |
| ... ... | ... |Экрандық ... ... жол |
| ... ... | ... ... және ... құжаттардың суреттеуі
4 кесте Тізім және шығатын құжаттардың суреттеуі
|Құжат ... ... ... ... |
| ... , | | | ... ... |Жедел |Емделуші ... |
| ... | | ... ... |
| | | | ... |
|Амбулаториялық |қажеттілік ... ... ... ... |өлшемімен | | ... ... |
| | | | ... ... |қажеттілік |Жедел ... ... ... ... ... | ... ... есебіне |
| | | | ... ... ... ... ... жұмыс |емделушілердің |
|тізімі ... | ... ... ... |
| | | | ... ... ... ... ... ... ... |баспа жұмыс |
| ... | ... ... ... Кірістік хабар
4.4.1 Тізім және кіріс хабарлаулардың суреттеуі
5 кесте Тізім және кіріс хабарлаулардың суреттеуі
|Идентификатор ... ... ... және түсу |
| | ... ... ... беру ... ... ... бағыт беруі |
| ... ... |
| ... ... енгізудің электрондық|Дәрігерге бағыт беруі |
|ауыспалылығы |формасы ... ... ... ... ... ... беруі |
| ... ... ... ... ... электрондық|Дәрігерге бағыт беруі |
| ... ... ... ... ... ... бағыт беруі |
| ... ... |
5 ... жалғасы
|Жұмыс графигі |Ақпаратты енгізудің электрондық|Дәрігерге ... ... |
| ... ... ... Кірістік хабарламалардың ақпараттық бірліктерінің тізімі және
сипаттамалары
Бұл формада ПҚ-дың құраушы ... ... ... ... туралы ақпарат, мекен-жайлары, т.б. сол ... ... ... ... ... хабарлаулардың құрылысты бірліктері
|Тағайындалуы ... ... ... |
| ... | ... аты – жөні | ... ... ... жол ... ... бағыт ... жол ... аты – жөні ... ... ... жол ... мерзімі |дәрігерге бағыт ... ... ... ... ... ... |
| ... аты – жөні ... ... жол |
|Мамандандыру ... ... жол ...... ... ... |
| ... аты – жөні |Емделуші ... жол ... – жайы ... ... жол ... ... ... жол |
|Бойы ... ... жол ... ... ... жол ... есеп ... ... жол ... ... |Емделуші ... жол ... ... ... жол ... | | ... аты – жөні |Жұмыс графигі ... жол ... ... ... ... жол ... |Жұмыс ... ... жол ... ... графигі ... жол ... ... ... ... жол ... ... ... ... жол |
|Сенбі ... ... ... жол ... ... ... ету ұйымы
Жұмысшы база мәліметтерінің қатты тегеріште орналасып отырады ... ... ... ... (тап осы ... ... ... қатынас мүмкіншілігі пайдалануына береді, яғни
экрандық түрлер арқылы.
4.5 Мәліметтерді тасымалдағыштарды таңдауды негіздеу және тарату
негіздері
Мәліметтер ... ... ... ... ... орынды
қолдану қатты магниттіктерді тегеріштерде, дәл осылай жылдамдық ... тап осы ... ... ... ... көлемі жанында
өңдеу мәліметтер сыртқы жинақтағыштардың мына ... ... ұлы және ... ... үшін ... дер ... жылдамдықпен
орындалулары.
4.6 Мәліметтерді өңдеу маршрутында бақылау түрлерін және ... ... ... ... жанында жүзеге асады (формат
бақылауы және тап осы ... ... ... ... ... ... бақылауы пайдаланушы өзі кисынды және синтаксистік
деңгейде жүзеге асырады.
Жинау ұйымына жалпы ... ... ... және ... ішкі ... ішкі ... ... см . техникалық
тапсырма ).
Жүйеде кодтау арнайы жүйелері жоқ . ... ... ... сияқты,
кодтау реттік жүйелері дәрігер, мамандандыру, графиктар және ... ... ... ... ақпараттық база мәліметтерінің Paradox ... ... ... ... ... ... өзімен ұсынады.
Іздеу тездетуіне арналған және базада көңіл болулардың орындаулары ... ... және ... ... ... ... . Және ... хабар бүтіндігі қамтамасыз етуіне арналған ... ... ... ... тыс ақпараттық база электрондық түрде жүргізілетін- құжат.
Бұл құжатқа тіркеу орны беріп, ... ... ... жатады. Жолдама
белгілі бір уақыт сақталып, архивке өткізіледі.
4.7 Дәрігерге бағыт толтырудың операциялық технологиясы
7 кесте Дәрігерге ... ... ... технологиясы
|Жүйе |Хабар ... ... ... |интерпретациясы | | ... ... ... ... ... ... |
|формасы ... ... ... |таңдалған жазуға ... ... | ... ... жазу көк |
| | | ... бөлінеді |
|Экрандық ... ... | ... ... ... ... ... |ағынды жазбаны ... ... | ... ... үшін ... |
| | ... басу ... терезе ашылады |
|Экрандық |Енгізу ... ... ... |
|формасы |әрекеттерін күту |тізімінен ... ... ... ... ... ... ... емделушінің |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... ... ... кестесінде |
|формасы ... күту ... ... поляда жүйе |
|«Бағыт беру» |жүйесі ... ... ... |
| | ... | ... ... ... |Мәліметтер «Direction» |
|формасы ... күту ... ... ... ... ... |жүйесі |басу ... ... шығу |
| | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... күту ... ... өзгертулердің |
|«Бағыт беру» |жүйесі ... ... және ... |
| | | ... шығу ... |
| | | ... ... ... ... ... процесі:
1 Бағдарлама жіберілуі;
2 Дәрігерлердің анықтама ашуы;
3 Дәрігерлердің анықтама толтыруы;
4 Анықтама толтыруға дұрыстық көзбен шолу бақылауы;
5 Мамандандырулардың анықтама ... ... ... ... ... ... ... көзбен шолу бақылауы;
8 Пациенттердің анықтама ашуы;
9 Пациенттердің анықтама толтыруы;
10 Анықтама толтыру дұрыстық көзбен шолу бақылауы;
11 Жұмыс ... ... ... ... ... анықтама толтыруы;
13 Анықтама толтыру дұрыстық ... шолу ... ... ... ... түр ... ... физикалық түрде сипатталуы
4.8.1 Программалық қамсыздандыруды құру сатылары
Microsoft Access - бұл функционалдық ... ... әрі ... Онда ... ... ... ... қарастырылған: яғни,
қолданушы кез келген ақпаратты анықтап, ... ... ... ... ... қамтитын ақпартпен жұмыс істей алады.
Ақпарат базасын басқару системаларына ... біз ... ... ... ... және ... ... істеуді бақылай
аламыз.
МББЖ 3 басты қызметтен тұрады:
1) ақпараттарды анықтау ;
2) ... ... ... басқару
Осы функционалдық мүмкіндіктердің барлығы ... Access ... өңе ... ... құжатпен немесе электрондық таблицамен жұмыс істеу кезінде
біз құжаттың ... ... ... әр бір ұяшықтың орнын өзіміз таңдай
аламыз. Текстік редакторларда бұл информацияны керек жерге орналастыру үшін
қажет.
Ал электрондық ... ... ... ... есеп ... және қортындыларды керекті түрде ұсыну міндетініз болады.
Егер де электрондық таблицадағы жолдар саны ... асып ... ... құжат біршене беттен тұрған жағдайда ақпаратпен жұмыс істеу өте қиын
болады. Егер де сіз ... да ... ... ... ... таблицаларды құрсаңыз, ондағы өзгерістерді, және жаңадан
енгізілген сандарды бақылай алмайсыз.
Мысалы, сіздің ... бір ... күн ... ал
екіншісінде ол күнде түскен ақша сақталу ... ... ... ... алуы ... Осы ... көптеген мысалдар
келтіруге болады.
МББЖ-ның арқасында біз ... ... және де оның ... ... таңдай аламыз. Сіздер сонымен қатар жұмыс істеуге қолайлы
болу үшін, (ақпараттарды дұрыс ... ... ... ... қоя ... ... Access ... мүмкіндіктерді қолдана аласыз: DDE
( DynamicDataExchange, ақпаратпен динамикалық түрде ... және ... and Emedding ... және ... ... Access ... ... форматтарымен жұмыс істей алады
(МББЖның басқа да файлдық структураларымен). Сіздер ақпараттың импорт ... ... ... ... және де ... ала ... Access ... сіздер Paradox, dBASEIII, dBASE IV, FoxPro
және т.б. файлдарды өңдей ... Бұл ... ... ... ... да ... ақпаратты өндеу үшін Microsoft Access SQL деген өте ... ... Оның ... бір немесе бірнеше таблицадан бізге керекті
информацияны ғана белгілей аламыз.
Microsoft Access ... ... шешу үшін SQL ... ... білу ... ... ... мен электрондық таблицалар «бір қолданушының»
есептерін шешуге арналған өте қарапайым құрал. Бірақ, олар ... ... ... ... ... ... әртүрлі формаларын енгізуге
арналған, бірақ, егер де біз ... ... ... ... болсақ, онда функциялардың жетіспеушілігі айқын байқалады.
Шағын фирмаларда электрондық таблицалардың счет-фактура шаблоны ғана
қолданылады. ... ... ... ... ... да ... ... ақпараттар базасының тигізетін әсері мол.
Сондай-ақ электрондық таблица өндірісте де қолданылады, бірақ оның
мазмұны жұмыскерлердің өз ... ... ... ... ... ... есеп айырысулар ақпараттар базасында сақталуы қажет.
Бірлесіп жұмыс істеу кезінде ақпарат базасының ... ... ... ... емес ... қорғай аламыз, соның
нәтижесінде бұл ақпаратты белгілі бір қолданушылар ғана ... ... ... ... ... ... жұмыс істуге арналған МББЖ кез
келген қолданушының бәріне ұқсас ... ... жол ... ... ... әртүрлі өзгерте алмайды).
Сіз қандай қолданушыларға немесе қолданушылар топтарына белгілі бір
ақпараттағы ... ... ... ... ... ... аласыз.
Қандай ақпарат сізге керек, ол қалай сақталуы тиіс – ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Көптеген қосымшаларды құрастыру системалары белгілі бір тілді ... ... ... Си ... Xbase тілдері.
Осы программаның көптеген жетістіктеріне қарамастан, сізде белгілі бір
бастапқы білімдер болуы керек.
Төменде Microsoft Access ... ... ... ... ... көп жеке файлдар бар, олардың кейбіреулері өте үлен көлемді
қамтиды, соның нәтижесінде осы факторлардың бәрі ... ... ... ... қиындатады.
2 жағдай.
Сіздер ақпаратты бінеше әдіспен қолданасыз: ... бір ... ... ... әдістер. Осы және тағы да ... ... ... сіз ... жан-жақты қарастыру керексіз.
3 жағдай.
Белгілі бір ақпаратпен бірнеше қызметшілердің жұмыс ... ... ... оны жаңарту және қорытындылау нәтижелерімен әртүрлі
адамдар жұмыс жасайды. Егер электрондық таблицаларға бір ғана ... ... ... ... ... бірнеше адам бір уақытта, бір
таблицамен жұмыс істеп, өгертулер енгізе алады.
4 жағдай.
Сіздер санкционалдық емес ... ... ... ... ... ... және ... андардың енгізілуін қадағалау
керексіз. Себебі, бұл ақпараттарға ... ... ене ... ... ... ... сатысының бір бөлігін
сипаттап ... яғни ... ... ... ... төмендегі
кестелерде сипатталады.
8 Кесте employees.db
|employees.db ... аты ... типі ... ... ... |Есепке алғыш |* ... ... |50 ... ... |длинное целое |
|post_id ... ... ... ... да ... ... ... аламыз. Олар ақпаратты
басқару және оны ... ... ... ... инструменттерден
құралған.
9 Кесте field_db_types.db
|field_db_types.db ... аты ... типі ... ... |
|_id ... ... |* ... ... |16 ... ... автоматизациялау мақсатында сізге күшті реляциондық
МББЖ және қосымшаларды құрастыруға арналған система керек болады.
10 Кесте ... ... аты ... типі |өріс өлшемі |
|field_format_id |Есепке алғыш |* ... ... |16 ... ... ... аты ... типі ... өлшемі |
|ligament_id |Есепке алғыш |* ... ... ... целое |
|field1_id |сандық ... ... ... ... ... целое |
|field2_id |сандық ... ... ... ... |длинное целое |
Microsoft Access жұмыс ең ... ... ... және
олардың шеткі аймақтарын анықтаудан басталады. Осыдан кейін формалар,
есептер және де макростар көмегімен сіз осы ... ... ... ... ... ... аты ... типі ... ... |
|patient_id |Есепке алғыш |* ... ... |50 ... ... | ... ... |50 |
13 ... ... ... аты ... типі ... ... ... |Есепке алғыш |* ... ... ... ... ... ... |длинное целое |
14 Кесте posts.db
|posts.db ... аты ... типі ... ... |
|post_id ... ... |* ... |Мәтіндік |50 |
15 ... ... ... аты ... типі ... ... |
|reg_id |Есепке алғыш |* ... ... ... ... ... ... |длинное целое |
|regdate ... | |
16 ... ... ... аты ... типі ... өлшемі |
|spec_id ... ... |* ... ... |50 |
17 ... ... ... аты ... типі ... ... |
|study_id |Есепке алғыш |* ... ... ... ... ... ... |50 ... ЭЕМ ... ... әдістерінің жан-жақты таралған
түрінің бірі - Мәлiметтер базасын басқару жүйесі (МҚБЖ), яғни ... ... үшін ... ... ... ... ... үшін компьютерлік бағдарламалар бар,
оларды мәлiметтер базасын басқару жүйесі деп атайды.
Бұл программаны жетілдіруде WINDOWS операциялық ... ... Access ... қолданылды. Microsoft Access – реляциалық деректер
базасының басқару жүйесі, ол Windows ... ... ... ... немесе локальды есептеуіш көзінде жұмыс істеуге арналған.
4.8.2 Жүйенің логикалық сұлбасы
| |Тіркеу орнының негізгі| | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... типі | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| ... 8 Жаңа жол қосу және ... ... ... ... ... ... келесі мысалда келтірілген:
Сурет 9 Баспаға шығатын мәліметтер
Диагностикалық ... ... ... ... форманың
көрнісі:
Сурет 10 Мамандық формасы және ондағы мәліметтерді сұрыптау
Мұндағы мәліметтерді де ... ... ... ... ... шығаруға болады.
Сурет 11 Ақпараттық жүйедегі кабинет типтері
Сурет 12 Кабинет номерлернің терезесі
Келесі формада дәрігерлер және олардың ... ... ... Соынмен қатар, осы суретте жаңа жол қосу, өзгерту мысалын да
көрсете кеттім.
Сурет 13 Дәрігерлер ... және ... ... ... 14 ... ... ... 15 Емделушілерді дәрігерлердің қабылдауына тіркеу
6 Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі
Күрделі автоматтандырылған басқару ... ... ... жиі
жүйелік бағдарламалау қолданылады, оның бастапқы сатысында, өзінде бүкіл
жүйенің эффективтілігін және сенімділігін ... ... ... ... ... сурақтары пайда болады. Бұл
жобалау процесі барысында ... ... ... есепке алумен
байланысты. Эргономикалық ... ... ... ... ... машина арасындағы қатынастарды тек адам-машиналық жүйені қолдану
мерзімінде ғана емес, сонымен ... ... және ... ... барысында оптималдау болып табылады. Бұл, адам-машина ... және оны ... ... ... ... және ... ... байланысты эргономикалық процедуралар және ... ... және ... нәтижесінде жеткізіледі.
6.1 Электр қауіпсіздігі
Электр қауіпсіздік ретінде, адамдарды электр тоғының, электр ... ... ... ... ... және ... әрекеттестігінен
қорғауды қамтамасыздандыратын, үйымдастырушылық және техникалық шараларды
және құралдарды айтады. Басқа ... ... ... ... ... ... және приборларсыз табылмайды, сондықтан оның адамға
әрекеттестігі жиі оқас ... ... ... тоқ ... мәні осы ... адамның күшіне және
осы күш салынған дене учаскесінің ... ... ... ... ... 127, 220 и 380 В тоқ күшінде алатынына, ал терінің жануы ... В тоқ ... ... ... айнымалы тоқтың қауіпсіз күші ретінде
біздің мемлекетте 42 В, ал ... тоқ үшін 110 В ... ... іске ... ... ... Тоқ күштенуінің
көзі ретінде күштенуі 220В-қа тең айнымалы тоқ желісі болып табылады.
Электр тоғымен ... ... ... ... ... ... өңдіру ережелерін және техникалық іске асыру ережелерін
нақты және толығымен орындау;
- оператордың, қауіпті тоқ күшенуіде жұмыс істейтіндердің, ... ... емес тоқ ... ... істеуге тағайындалған
және қорғаныс жерлеуге қосылмаған, изоляцияланбаған бөліктерге,
тиісу мүмкіндіктерін алып ... ... ... ... ... ... ... немесе көп қабатты
айырушы материал қолдануымен изоляцияны пайдалану;
- ... ... - ... ... ... коректенуін арнайы
шаңышқы көмегімен жерге ... ... ... ... ... желіден алатын тоқ күшенуіне сеніп, тоқ бойынша жүктемесінен
қорғау; ... ... ... қысқаша өшуінен ғимарат желісіне
кірістірілген жабдықтарды қорғау;
- ... оңай ... ... бөлімдерін жерге қосатын қысымдарына
қосу, өткені олар изоляцияның зақымдануы ... ... ... ... ... ... қосатын қорғау жол бастаушының өшіргіштерінің және
сақтандырғыштарының жоқ ... ... ... ... ... Өрт ... қауіпсіздігі деп өрттен адамдарды және жеке мүліктерді қорғауға
арналған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесін түсінеді.
Электр желісі бар ... өрт ... ГОСТ ... ... ... ЭЕМ ... ... өрт
қауіпсіздігінің Д категориясына сәйкес келетін бөлмеде ... ... ... және ... суық ... Ғимараттың өртке
тұрақтылығы СниП 2.01.02-85 [5] бойынша I ... ... ... ... немесе натурал тастан жасалған, ғимараттың жабық
бөлмелерінде жанатын материалдар жоқ).
Дисплейлер конструкцияларында ... ... ... яғни ... да ... ... арнайы разъемдер қолданылады. ЭЕМ-ні жылу көздері
немесе термошығарушылар қасына қоюға болмайды, ЭЕМ-на экрандарына ... ... ... ... ЭЕМ-ні оның артқы және қабырғалы жақтары басқа
заттардан 0,2 метрден кем емес арақашықтық жерде орнатылуы ... ... ... ... ... үшін вентиляциялық тесіктер және
тоңазытатын вентилятор ескерілген.. Ішкі монтаж ... ... ... ... ... өрт ... қамтамасыздандырылады:
- өртті алдын алу жүйесімен;
- өртке қарсы қорғау жүйесімен;
- ұйымдастырушылық-техникалық шаралармен.
Өртті бөлмеде алдын алу жанатын материалдардың минималды ... ... ... және де тез жанатын ... ... ... ... өрт ... оқытуды ұйымдастыруды кірістіреді.
6.3 Шу деңгейлеріне және дірілдеуге талаптар
Операторға бөгеттердің тигізетін ықпалы туралы және оның ... ... ... сурақ туады. Операторға әсер ... ... ... болады. Олардың біреуі тұрақты және ... ... ... ... ал ... кездейсоқ болады.
Компаниялардың жұмыс бөлмелерінде акустикалық шулардың негізгі ... шуы ... ... ... ... ЭЕМ ... ... бар
шулар көзі болып та табылады (айнымалы магнитті ... ... ... ... ... тербелістері). Сонымен қатар
берілген бөлмелерде құрылымдық шу пайда ... яғни ... ... ... ... ... диапазонындағы
ғимараттардың жабулары, қалқаларынан шығатын шу.
Ыңғайлы емес шудың ықпалын жою немесе ... үшін ... ... керек, ол үшін оларды ғимараттын қала шуынан алыс жерге
орналастыру. Шу ... ... ... ... ... ... шу мінездемелері – дыбыстық давления дәрежесі децибелада 15
кестесінде ... ... ... шу сипаттамалары
|дБ дәрежесі |63 |
| ... ... ... ... °C |22-24 |23-25 ... ... ... жылдамдығы, м/с |0.1 |0.1-0.2 ... ... ... % |40-60 |40-60 ... ... ... ... жоғарғы ылғалдылықпен қоса
оператордың жұмыс қабілеттілігіне үлкен әсер ... ... ... ... ... уақыттары үлкейеді,
қозғалыстардың үйлестігі бұзылады, қателер саны көбейеді.
Жоғарғы температура адамның психологиялық функцияларына теріс ... ... ... ... ... ... ... тез
кемиді, елестету және санау операциялардың ... ... ... – 60% ... ... ... адам ... әсері аз. Ал
99 – 100% ... ... ... ... қанағалайтын механизм толықтай
өшіріледі және қайнап қызу ... ... ... ... және ... ... үшін,
тұрақты және бірқалыпты қызуды, циркуляцияны қамтамасыз ететін және ... ... ұлы ... ... ... және кондиционерлеу жүйелері
орнатылады.
Жүйені іске қосатын ... ... ... ... ... ... ... дұрыс, гигиеналық талаптарына сай келетін құрамын
ұстау үшін, және оны ұлы ... ... және ... ... ... ... Мимен жұмыс істеу барысында ... ... ... - 50дБ. ... шу мен ... азайту үшін аппараттарды және
құрылғыларды арнайы фундаментке және амортизациялық ... ... ... ... ... пайда болу көзі болса, онда олар дыбысты
жутатын материалмен қапталуы керек.
6.6 Ақпаратты ... ... ... ... ... көру ... ... уақыттық және
кеңістіктік мінездемелердің қажетті параметрлерін ... ... ... ... деңгейін нормалауды, көру Ақпараттың
көрсеткіштерін эффективті өңдеу талаптарына жету үшін оның ... ... ... ... кірістіреді. Оптималды деп жарықтың сондай
деңгейі есептелінеді, егер ол ... ... ... ... болса. Оператордың көру алаңына кіретін жарықтардың оптималды
диапазондарын орнатқандаадаптация деңгейіне жақын жарықтардың ... ... ету ... ... көру алаңына кіретін жарықтардың
максималды қайта-қайта өзгеруі 1:100-ден аспауы қажет. Оптималды деп жарық
көзі және ... орта ... 20:1, ал ... ең ... және ең ... ... 40:1 қатынастары есептелінеді.
Экранның жарығы төмен, ал жарықтандырумен жасалатын жарық ... ... ... ... ... ... ... мәнді болады. Ақпаратты бейнелеу жүесі және оның тікелей ортасы
арасындағы контраст 3:1 қатынастан аспауы қажет.
Ақпаратты бейнелеу ... ... ... ... ... ... ... жарық свечениясы 100 Кд/м2 кем емес;
- түрлі-түсті монитор үшін растра ... ... ... 0.6 мм-
ден аспауы керек;
- бейне контрастілігі 0.8 кем емес;
- текстік режимдегі бейне регенерациясының ... 72 Гц кем ... бір ... растра нүктелерінің саны 640 кем емес;
- экранның антибликтік қабықшасының ... ... ... не ... 31 см по ... экран бетіндегі символдар биіктігі 3.8 мм-ден кем емес;
- оператор көзіненен экранға дейінгі арақашықтық 40-80 см;
- монитор, оны 130-200 мм ... ... және ... және ... 10-15( ... ... мүмкіндік беретін,
астында бұралатын подставкамен құралуы керек;
6.7 Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру
Оператордың комфортностты ... ... ... ... ... бейнелеу құралдары, машинаны басқару органдары
ықпал етеді. Олар, ... ... ... ... және комфорты емес
сезімдерді тұғызбай, адам үшін ... ... ... ... және ... ... операторының комфортты жағдайын қамтамасыз ететінің негізгісі- ол
оның жұмыс орнын ұйымдастыру болып табылады. Бұл сұрақта ... ... жай ... ... ... жоқ ... көп уақыт бойы
әрекет жасаған жағдайда дискофортты тудыруы ... ... ... әрекет жасап, қандай да бір ауыруға әкелуі мүмкін.
Оператордың монитор экраны алдында көп ... ... ... кезде
оператордың көру аппаратының күшейуі белгіленеді және ... ... ... ... ... бұзылуына, шашағандық,
көздің, мойынның, белдің, қолдың ауыруына шағынудың пайда болуы.
Оператордың жұмыс орны стандарттар талаптарына және ... ... ... ... ... ... столының элементтерін келісіп орналастырғанда мыналар ескеріледі:
адамның-оператордың жұмыс күйі;
барлық қажет қимылдарды қамтамасыз ететін, ... ... ... және ... арасындағы физикалық, көру және есту байланыстары;
жұмыс орынының шекарасының кеңістігінен артық қашықтықтағы ... ... ... ... және ... ... жүргізуге мүмкіндіктің болуы.
Құралдардың конструктивті және сыртқы бейнеленуі ... ... ... ... ... ... ГОСТ ... сай және
жұмыс істеп отырған үшін ыңғайлы болуы қажет, және жұмыс істеп отырғанның
бойына ... ... ... етуі ... ... орынның дұрыс
ұйымдастырылуы кезінде ЭЕМ ... ... ... 8-20%-ке
арттады. .
6.8 Жұмыс орынының эргономикалық талаптары
Жұмыс орынның конструкциясы және оның ... ... ... орналасуы (орындық, басқару органдары, Ақпаратты бейнелеу құралдары)
антропометриялық, физиологиялық және ... ... және ... ... ... ... ... берілген конструкциясы еңбек операцияларын мотрлық алаң
қызметінің шекаралық ... ... ... ... ... жету зонасы адамның орташа өлшемдері үшін горизонталды ... ... 4.1 ... ... ... операцияларының
орындалуы жету зоналар және моторлық алаңдардың оптималды зоналар (сурет
4.2) шекараларында «жиі» және «өте жиі» ... ... ... ... ... берілген жағдайда бұл ЭЕМ
дисплейі СниП 2.01.02-85 [5]-ге сәйкес келеді.
Сурет 16 Адам деңесіне ... ... ... 17 Жету зонасы және моторлық алаңның оптималды зонасы
Көзге болатын жүктемені азайту үшін, ... ... ... ... ... ... дисплейдің жоғарғы шеті көз
деңгейінде болуы қажет, ал ... ... ... ... 60 ... ... ... Экранның жылпылдауының тазалығы fмер>70 Гц болуы қажет..
Лабораториялардағы жұмыс орындар терезелерге перпендикулярно орналасуы
керек, бұл ... ... ... ... ... қызу ... яғни дисплеймен жұмыс істегенде газозарядты лампаларды қолданудың
керегі жоқ), тура және ... ... алып ... үшін ... ... орынның жарық болуы
Жұмыс орынның жобалау кезінде жасанды және ... ... ... ... Жарықтандыру тек кәсіптік есептерді шешу үшін ғана
қажет емес, ... ... ол ... істеп отырғанның психикалық және
физикалық күйіне ықпал етеді. ... ... ... ... ... ... көзін және жарықтандыру жүйесін дұрыс таңдау;
- жұмыс беттердің жарықтандыруының қажетті ... ... ... ... ... шектеу;
- тұрақты жарықтандыруды қамтамасыз ету;
- жарық тасқынының уақыт мерзіміндегі ... ... ... ... ... ... ... нормаларға сәйкес еңбектің
көздік шарттарына сәйкес келуі ... ... ГОСТ ... ... ... ... ... жарықтандыру 200 лк, ал құжаттармен
жұмыс істегенде – 400 лк. ... ... ... ... ... ... ... және
байқау арақашықтығы жатады. Сыртқы жарықтандыру үш деңгейге бөлінеді:
- төмен (10 – 50 ... ... (500 – 1000 ... жоғары (более 10000 лк).
Егер жарықтандыру 30000 лк артық болса, онда оны ... үшін ... ... ... ... ... ... үшін жерленген сақтандыру
экрандарын қолдануға болады, олардың интенсивтілігі азаяды. Сонымен қатар
Өлшеулер және Тестілеу бойынша ... ... ... ... тапқан,
MPR II спецификациясына жауап берін мониторларды қолдануға ұсыныс беріледі.
Спецификация тазалық сызықтар үшін электромагниттік ... ... ... 5 Гц – 2 кГц және 2 – 400 кГц. ... ... ... ... В/м, ал жоғарыда – 2.5 В/м аспау ... ... ... алаң күші ... 2.5 нТ болуы қажет.
7 Экономикалық тиімділік есебі
7.1 Еңбектік шығындар есебі
7.1.1 Базалық нұсқа
Семейдің диагностикалық орталығының ақпараттық мәселерін шешу үшін ... ... ... ... ... ... ... Осы себептен
ақпараттық жүйе жобалау процесінде келесі сипаттамаларға ие болуы шарт:
қарапайымдылық, дәйектілік, ... ... ету. Осы ... ... отырған жүйенің экономикалық тиімді болуына септігін тигізеді.
Кез –келген программаны жасау тек қана ой ... ... ... оған қоса материалдық және еңбек ресурстарын да қажет ... ... осы және ... да ... ... ... ... жолмен шеше білуі керек. Бұл жағдайда жұмыс ... ... ... ... ... ... құтқарып қана қоймай,
уақыттық және еңбектік шығындарды азайту талап етіледі.
Қазір экономиканың ... ... ... ... сапасына,
орындалу жылдамдығына байланысты. Ақпаратты тез уақытта алу электронды
жабдықтардың қолданылуына ... Осы ... өзі ... ... ... ... ... жұмысынан босатады. Осыдан әрі мен,
енгізілетін жүйенің экономикалық тиімділігін санаймын.
Базалық вариант бойынша ... ... ... арналған ақпарат
кестеде көрсетілген.
Кесте 7.1. Базалық вариант бойынша еңбек сыйымдылығын ... ... ... атаулары ... ... |
| | ... | ... ... ... техникалық |дана |1700 |
| ... саны | | ... ... саны ... |2 ... ... ... ... ... |2 ... |Еңбексыйымдылығы |сағ. |850 ... ... ... ... ... ... ... есептер санымен өлшенеді. Бұл жұмысқа бір адам барады.
Еңбек сыйымдылығы жұмыс көлемін жасау уақытына бөлгенге тең:
(1700/2=850) ... ... ... ... ... еңбек сыйымдылығын есептеуге арналған ақпарат
кестеде көрсетілген.
Кесте 7.2. Жобалық вариант бойынша еңбек сыйымдылығын ... ... ... атаулары |Өлшем бірлігі ... ... ... ... ... |1700 |
| ... саны | | ... |Қызметкерлер саны ... |1 ... ... ... уақыты ... |10 ... ... |сағ. |170 ... ... жасау нормасы инженер-маман бір сағаттың ішінде АЖО-
н қолданып, инженерлік-техникалық есептер ... ... ... тәсілмен шамамен жылына 2500 есеп өңделеді.
Бұл жұмысқа бір адам ... ... ... ... жасау уақытына бөлгенге тең:
(1700 /10 = 170) сағ.
Кесте 7.3 ... ... ... ... ... ... |Мәні |
| ... ... ... |сағ. |680 |
| ... | | |
| ... ... ... |% |80 |
| ... ... | | |
| ... ... ... | |5 |
| ... немесе еңбек өнімділігін | | |
| ... | | ... ... есептейік:
1. Еңбектік шығындардың абсолюттік төмендеуі (ΔТ):
ΔТ = Т0 – Т1
(7)
мұндағы:
Т0 – базалық вариант бойынша ... ... ... ... ... - ... вариант бойынша ақпаратты өңдеуге кеткен еңбектік шығындар;
(7) формула бойынша есептейміз:
ΔТ = 850 – 170 = 680 ... ... ... салыстырмалы төмендеу коэффициенті (Кт):
Кт = ΔT/Т0 * 100 % ...... ... бойынша ақпаратты өңдеуге кеткен еңбектік шығындар;
Т1 - жобалық вариант ... ... ... кеткен еңбектік шығындар;
(8) формула бойынша есептейміз:
Кт = 680/850 * 100 % = 80 %
3. Еңбектік шығындардың төмендеу ... ... ... ... (ΔYт):
ΔYт = Т0/Т1
(9)
(9) формула бойынша ... 850 / 170 = ... ... ставкасын 200 тнг/сағ тең деп алсақ,
еңбексыйымдылығының төмендеуімен байланысты еңбек ақыны есептейік
:
Э г1 ... ... ... ... ... ... Базалық нұсқа
Ақпаратты қолмен өңдеуге кеткен шығындар
Ақпаратты қолмен өңдеуге кеткен ... ... ... ... ... ... қолмен өңдеуге кеткен материалды шығындарға келесілер жатады:
қағаз, қалам, қарындаш, сызғыш, ластик, ... ... ... ... ... кететіні анықталды. Сонымен, бір жылға:
800 * 12 = 9600 тг.
Ақпаратты ... ... ... ... = 9600 ... Жобалық нұсқа
Ақпаратты автоматтандырып өңдеуге кеткен шығындар
Ақпаратты автоматтандырып ... ... ... келесідей
анықталады:
1. Материалды шығындар;
Ақпаратты өңдеуге кеткен материалдық шығындарға ... ... ... толтыру –1 дана * 1400 тг. = 1400 ... ... 1 дана * 500 тг. = 500 ... = 1900 ... ... ... ... шығындардың барлығы (С1) құрайды:
С1 = 1900 тг.
Ақпаратты автоматтандырып өңдеуге кеткен шығындарды ... ... ... ... г2 = С0 - ... г2 = ... = 7700 тг.
7.3 АЖО құруға кеткен капиталдық салымдар
Қажетті материалдарға ... ... ... ПҚ-н ... ... ... ... орындады.
7.5 кестесінде программаны жасауға қажетті материалдарға және
құралдарға кеткен ... ... 7.5. ... ... және құралдарға кеткен шығындар
|№ |Аталуы ... ... ... |
| | ... ... |(тг.) ... |Қалам, қарындаш, ластик, | |800,00 |800,00 |
| ... ... | | | ... ... - А4 |1 |500,00 |500,00 |
| ... ... | | | ... ... НР Black |1 |1400,00 |1400,00 ... |Delphi 7 |1 ... ... |
| |Барлығы (Срм): | | |21950 ... ... ... = ... ...... ... 0,5;
n – қолданылатын техника саны 1;
t – 280 сағат;
Ц – бір кВт ... ... ≈ 5 ... эр = 0,5* 1* 5 * 280 = 700 тг.
Автоматтандырылған жұмыс орнын құруға, программаны ... ... ... ... ... ... ... дербес компьютер,
монитор, клавиатура, желілік фильтр, тышқан және принтер.
Кәсіпорында техникалық қамсыздандыру бар, сондықтан компьютер сатып
алудың ... ... ... ... ΔК = Срм + ... = 21950 + 700 = 22 650 ... Капиталдық шығындардың ақтау мерзімін және жылдық экономикалық
тиімділікті есептеу
Капиталдық шығындардың жалпы ... ... ... үшін ... ... ... ... бөлумен анықталады.
Ток = ΔК / Эг
Жылдық экономияны келесі формуламен анықтаймыз: Эг = Эг1 + ...... ... ... алынған экономия
Эг2 – ақпаратты автоматтандырып өңдеуге кеткен шығындар экономиясы
Эг = 186 727 + 7 700= 194427 ... = 22650/ 194 427= 0,11 ... ... ... ... ... есебін жүргізу енгізілген
жүйенің ақтау мерзімі 0,11 жыл екенін анықтады.
Экономикалық тиімділік формуласы: Э эф = Эг – Еn * ...... ... ... нормативті коэффициенті
Э эф = 194427- 0.6 * 22650 = ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштер
төмендегі кестеде берілген:
Кесте 7.6 Экономикалық тиімділік көрсеткіштері
|Тиімділік көрсеткіштерінің ... ... ... |
|атауы ... ... ... |
|Еңбексыйымдылығы, сағ. |850 |150 |186 727 ... ... адам |2 |1 | ... ... ... есеп |2 |10 |8 ... ... тг. | | |4700 ... ... жыл |0,52 |0,52 ... үнем |191 227 |191 227 ... ... тнг. |130 577 |130 577 ... ... абсолюттік|680 |680 ... | | ... ... |80 |80 ... ... | | ... % | | ... есептеулерді анализдей келіп, шешімнің жобалық вариантының тиімді
екенін айтуға болады, өйткені автоматтандырылған ақпараттық жүйені ... ... ... ... ... еңбексыйымдылығы
төмендейтінін көрсетті.
Қорытынды
Дипломдық жобаны орындау барысында осы түсіндірме жазбаның ... ... ... қаласының диагностикалық орталығының тіркеу орнының
автоматтандырылуы үшін программалық қамсыздандыру жасалды. ... ... ...... өз ойым ... ... жетістік,
үлкен жұмыстарды оңайлату деп ойлаймын, өйткені қазіргі ... ... ... ... ... ақау бар. ... ... аудандық, облыстық ауруханаларға келуші адамдар саны
өте көп. Бір ғана тіркеу орнының өзінде ... ... өте көп. ... осы ... жеңілдетеді.
Дипломдық жобаның программалық қамсыздандыруында ауруханаға келуші
сырқаттарды, онда қызмет етуші дәрігерлерді, олардың ... ... ... ... ... жоба келесідей негізгі тапсырмаларды шешуді талап етті:
← Медицинадағы автоматтандыру ақпараттандыру ... ... ... ... ... Автоматтандыру бөлімдерінің жұмыс технологиясының анлиздері;
← Кіріс және шығыс ... ... ... анықталуы;
← Мәліметтер базасының өңделу құрылымы;
← Программалардың өңделуі мен бұрысы
← Тапсырыс берушінің және тәжірибелі эксплуатацияның ... ... ... өңделу негізінен экономикалық әсердің анықталуы.
Қолданылған әдебиеттер
1. ГОСТ 34.601- 90. Информационные ... ... ... ... ... на ... автоматизированной системы. ( М.: Изд-во
стандартов, 1990.
2. ГОСТ 34.602-89
3. ГОСТ 34.698-90
4. ГОСТ 12.1.033-81, Пожарная безопасность ... ... ... 1981 ... ... ... Единой системы ЭВМ / Под редакцией А.М. Ларионова.(
М.: ... ... ... И. П. ... ... ... ... для
вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000..
7. Благодатских В.А. и др. Экономика, ... и ... ... ЭВМ. М.: ... и ... ... Голосов О.В. и др. Введение в информационный бизнес. М.: ... ... ... ... П., ... Е. Delphi 4 ... полное руководство. С.-
П.: БХВ ... ... ... ... с ... лиц. М.: ... 1998
11. Шумаков. П.В. Delphi 3 и создание приложений баз данных. М.: Нолидж,
1998
12. Шумаков. П.В. ... В.В. Delphi 4 ... ... ... М.: ... ... Архангельский А.Я., Программирование в Delphi 6, М., ЗАО «Издательство
БИНОМ», 2001 г.
14. Фаронов В.В., Delphi 5 ... ... М., ... 2001 ... ... С.В., Мельников В.В, Сурядный А.С., Программирование в среде
Windows. Учебный ... ... ... 2000 ... Дюк В., ... ... на ПК в примерах, Санкт-Петербург, Питер, 1997
г.
17. Макарова Н.В., Информатика. ... по ... ... ... 2001 ... ... С.В., ... Д.В., Базы данных. Учебный ... ... 2001 ... 1 ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Деканат» - автоматтандырылған ақпараттық жүйе44 бет
«Теміржолдық касса» мәліметтер базасы95 бет
«Қабылдау комиссиясы жұмысын автоматтандыру»63 бет
АТФ банктiң автоматтандырылған жұмыс орнын жасау58 бет
Басқару жұмыстарын автоматтандыру61 бет
Басқару жұмыстарын автоматтандыру мәселелері туралы23 бет
Диспетчердің теміржолдық вокзалдардағы жолдық билеттерді шапшаң дайындауға арналған АЖ жетілдіру52 бет
Дәмхана жұмысын автоматтандыру41 бет
Жобалаушылардың автоматтандырылған жұмыс орындары6 бет
Материалды бухгалтер бағдарламасы52 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь