Жылқының тұсамыс буынының контрактурасын анықтау және емдеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
Әдебиетке шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5

Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1Зерттеу жұмыстарының бағыты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
Зерттеу материалдары және әдістемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
Зерттеу жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
Жылқының аяқ тұсамыс буындарының контрактурасының емін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
Экономикалық тиімділікті есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
2.1 Нәтижелерді қортындылау және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
2.2 Болашақ бағыт туралы ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44

Қолданған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .52
Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі уақытта Қазақстанда жылқы шаруашылықтары даму барысында. Өйткені жылқы шаруашылықтарының жақсы экономикалық тиімділігі бар.
қазіргі уақытта жылқы шаруашылықтары екі жақта дамып жатыр:
• спортқа қолданатын жылқыларды өсіру;
• өнімдер ( ет, қазы, қарта, шұжық ) алатын жылқылардың
басын көбейту.
Келесі жағдай шет мемлекеттерде айтылған жылқы өнімдеріне сұраныс бар.
Осыған орай шет мемелекеттерге шығарылатын өнімдер инфекциялық жұқпалы немесе хирургиялық аурулардан таза және сапалы болуы керек.
Біздің негізгі объектіміз спорт жылқылары. Спорт жылқылары шаруашылықтары Қазақстанда даму барысында. қазіргі уақытта көптеген аурулардың арасында спорт жылқыларында аяқ бақай буынының қабынуы – тендинит, немесе тендовагинит жиі кездеседі.
Ғылыми әдебиеердің деректері бойынша жылқының тендинитімен, тендовагинитін анықтау және емдеу барысында санаулы тәсілдер мен әдістер бар. Мысалы, емдеу барысында ең бірінші себебін анықтау керек, екінші тыныштық жасау керек, үшінші салқын, қысымды байлам және новокаиндік тежеу қолданылады.
Қазіргі уақытта Қазақстанда айтылған жылқының ауру - жарақаттарын клиникалық белгілеріне және рентген сүретіне қарап анықтайды.
Соңғы кездерде ұсақ және ірі жануарлардың ауруларын анықтау барысында рентген тәсілімен бірге ультрдыбыс әдісі қолданылады. Бұл әдістің ерекшелігі ол ұлпадағы патогендік өзгерістерді ертерек анықтауға жағдай тудырады және уақытында сапалы дәрігерлік көмек жасауды талап етеді.
Айтылған әдісті Қазақстанның жылқы шаруашылықтарында тендинит ауруларында жетілдіру және енгізу өте қажет.
1 Сапожков В.С. Диагностика, терапия и профилактика тендовагинитов у
спортивных лошадей // ж. Ветеринария № 5, 2006, с. 48.
2 Иноземцев И.Е., Матвеев Л.В., Богин Ө.Н. ж. Ветеринария №1, 1996.
3 Ливанова Т.К. Ветеринарные консультации для владельцев лошадей // ж.
Ветеринария № 1, М. Аквариум. 2000.
4 Насрубаева М.А., Стекольников А.А., Ветеринарное обеспечение в
современном ипобизнесе. Материалы 2- й международной науч.практ
конф.Спб, 2002
5 Калашник И.А., Логвинов Д.Д., Смирнов С.И. Незаразные болезни лошадей М.; Агропромиздат,1990.
6 Шакалов К.И. Болезни конечностей лошадей – М.Сельхозиздат,1952
7 Bayer Health Care Лечение неинфекционных артритов препаратом Хионат //
Рекламный проспект 2006.
8 Бейдик О.В., Шоломов И.И., Ромакина Н.А. и др. Способ лечения дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата // Патент RU № 2274472. 20.04.06.
9 Черванев В.А., Стекольников А.А., Трояновская Л.П., Сапожков В.С., Левшиц В.В. Способ лечения острых травматических тендовагинитов у лошадей // Патент RU № 0002277001. 04.04.05.
10 Нepbum, George,R.,Vedeloff, Russel Регулируемая шина для ослабления контрактуры // Патент WO № 2005034798. 28.09.04.
11 Подсобей Г.З., Волков И.Н., Герасимович Н.С. и др. Устройство для лечения контрактур // Патент RU № 0002271177. 30.03.04.
12 Jochum, Herbert Устройство для растягивания сухожилий // Патент WO
№ 2005004759. 09.07.04.
13 Altman, Gregory, H; Kaplan, David, L. et al. матрица для изготовления связок, сухожилий и другой ткани // Патент WO № 3043486.Университет Тафта.15.11.02.
14 Jochum, Herbert Устройство для растягивания сухожилий // Патент WO
№ 2005004759. 09.07.04.
15 Breda Mary*Cullen; Derek Walter*Silcock Пептиды для лечения контрактуры раны // Патент GB № 2373724 А1.28.03.01.
16 Сиваконь С.В., Абалмасов К.Г. и др. Способ хирургического лечения контрактуры Дюпюитрена // Патент RU № 2170549 С1. 20.07.01.
17 Шевцов В.И., Швед С.И. Способ лечения разрыва ахиллового сухожилия // Патент RU № 2152182 С1. 10.07.00.
18 Амlang, Michel ; Thomas Zwipp, Hans Инструмент для чрескожного сшивания ахиллового сухожилия швом, содержащим перитендинит // патент DE № 10015944 А1. Технический университет. Дрезден. 29.03.00.
19 Подсобей Г.З., Волков И.Н., Герасимович Н.С. и др. Устройство для лечения контрактур // Патент RU № 0002271177. 30.03.04.
20 Demopulos, Gregory A.;Yencho, Stephen, A. et al. Устройство для восстанов -
ления сухожилий и связок // Patent JP № 3682299 B22 11500928А. 04.12.1995.
21 Макушин В.Д., Солдатов Ю.Л. Способ лечения больных с контрактурами
локтевого сустава// Патент RU № 02177753 С2. 18.11.1997.
22 Kenney, John P.Ортопедическое устройство для лечения контрактуры // Патент RU № 97827604.2803.97.
23 Meguire David A. Способ и устройство для иссечения сухожилия // Патент US № 6217599 ВА, 27.05.99.
24 Дмитриев Г.И., Алейников А.В., Арефьев И.Ю. и др. Способ лечения тяжелых послеожоговых контрактур суставов // Патент RU № 98108421, 10.03.2000.
25 Григорьева В.Д., Федорова Н.Е. и др. Способ лечения остеоартроза, осложненного синовитом и функциональными контрактурами суставов // Патент RU № 2147851 С1 27.04.00.
26 Дмитриев Г.И., Охотина Л.А. и др. Способ лечения тяжелых сгибательно-разгибательных контрактур кисти после ожога // Патент RU № 2172618 С2. Патент RU № 2172618 С2.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Ветеринария факультеті
ИСАБЕКОВ ... ... ... ... ... және ... А 1201 – ... медицина
Ғылыми жетекші - ветеринария ғылымының ... ... ... ...... ғылымының кандидаты,
Шманов Ғ.К.
АЛМАТЫ 2007
Мазмұны
Бет.
Кіріспе.....................................................................
..............................................3
Әдебиетке
шолу........................................................................
...........................5
Негізгі
бөлім.......................................................................
.................................13
1Зерттеу ... ... ... аяқ ... ... контрактурасының ... ... ... ... және
бағалау....................................................41
2.2 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда жылқы
шаруашылықтары даму барысында. Өйткені жылқы ... ... ... ... ... жылқы шаруашылықтары екі жақта дамып жатыр:
• спортқа қолданатын ... ... ... ( ет, қазы, қарта, шұжық ) алатын жылқылардың
басын көбейту.
Келесі жағдай шет мемлекеттерде айтылған жылқы өнімдеріне ... орай шет ... ... ... ... ... хирургиялық аурулардан таза және сапалы болуы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда даму барысында. қазіргі уақытта ... ... ... ... аяқ ... ... ...
тендинит, немесе тендовагинит жиі кездеседі.
Ғылыми әдебиеердің ... ... ... ... анықтау және емдеу барысында санаулы тәсілдер мен ... ... ... ... ең ... ... анықтау керек, екінші
тыныштық жасау керек, үшінші салқын, қысымды байлам және ... ... ... ... айтылған жылқының ауру - жарақаттарын
клиникалық ... және ... ... ... ... кездерде ұсақ және ірі ... ... ... ... тәсілімен бірге ультрдыбыс әдісі қолданылады. Бұл
әдістің ерекшелігі ол ұлпадағы ... ... ... ... ... және ... ... дәрігерлік көмек жасауды талап етеді.
Айтылған әдісті Қазақстанның ... ... ... ... және ... өте ... көрсетілген ауруларды емдеу барысында тітіркендіргіш майлар,
лай, парафин, ионогальванизация, ... ... ... УДТ, ... және ... ... қолданады.
Көрсетілген емдеу тәсілдері айтылған жылықының ауруларында ... ... ... қазіргі уақытта белгілі тәсілдерді жетілдіру
керек немесе жаңа әдіс табу ... ... және ... ... ... мәселенің өзектілігін ескеріп,
алдымызға мақсат қойдық: жылқының ... ... ... анықтау
барысында ультрадыбыс әдісінің қолдану технологиясын ... ... ... ... оны өндіріс жағдайында сыннан өткізу, және
емдеу тәсілдерін жетілдіру.
Мақсатты орындау үшін төмендегідей міндеттеме қойылды:
• емхана ... ... ... ... ... ... және ... әдісінің қолдану технологиясын дайындау;
• ультрадыбыс анықтау әдісін күшейту;
• ультрадыбыс тәсілінің технологиялық үрдісін дайындау;
• ультрадыбыс тәсілінің технологиялық ережелерін сынақтан өткізу;
... ... ... ... ... және ... нұсқауын
дайындау;
• жылқының тұсамыс буынының контрактурасын емдеу тәсілдерін жетілдіру
Әдебиетке шолу
Бізге жеткілікті ... ... ... ... аяқ аурулары
Қазақстанның мал шаруашылығына көптеген экономикалық ... ... ... ... ... спортына. Осы шығындар мал өнімділігінің
мөлшерінің, сапасының төмендеуінен, төлдің ... және ... ... / 1 /. ... ... ... ... ең жиі
кезедесетін аурулардың бірі, ол ... аяқ ... ... ... байлам аурулары – тендинит және тендовагинит.
Көбінесе жылқылардың аяғының жіті жарақаттары уақытында ... ... ... ... көмек жасалмайды. Осы, кезде асыл тұқымды
жылқылардың бағасы - құны төмендейді.
Жылқының аяқ ... ... ... ... бұлшық етінің,
байламдарының контрактураларының пайда болу себептері, ол жіті жарақаттар ... ... ... ... ... іріңді қабынулар,
күйік, ісік және т.б.с.
Айтылған, жіті жарақатта себептері қайталанса сол жерде дәнекер ұлпа
дамиды, яғни ... ... ... Сол, ұлпа ... ... ... аралығында өсіп, дами бастайды. Дәнекер ұлпаның
зияны, ол жергілікті қан ... ... ... ... жергілікті
ұлпалардың көректенуін, зат алмастыру процесстерін бұзады , ... ... ... / 2 /. ... ... жіті ... ... әдебиеттің деректері бойынша, жылқының аяғының ... ... ... ... / 3 /Мұндай жылқының, созылмалы
аяқ жарақаттарын емдеу үшін оны жіті ... ... ... / 4 ... ... ... ... аурулардың емдеу негіздер принципі.
Енді айналдыру тәсілдеріне келсек, ол ... саны көп ... ... ... ... майлар (ихтиол, скипидар, камфора майын, спирт) ,
тенэктомия қолдану / 5 /. ... ... жіті ... ... ол ... және жалпы дене температурасының көтерілуі,
ауырсынуы, домбығу.
Мұндай жағдайды болдырмау үшін, ең ... ол жіті ... ... үшін жаңа ... қолдану кажет. Мысалы, ультрадыбыс
толқындарын ( УДТ ) ... ... / 6 /. ... уақытта
жылқылардың аяқ ауруларын анықтайтын көптеген тәсілдер бар ( ... удт ... Осы, ... ... туралы арнайы ғылыми
әдебиеттерді зерттегенде келесідей мәліметтер анықталды. Ол, рентген
тәсілдерімен ... ... ... жіті ... ... / 7 / . ... ... жылқының аяғының ұлпасынгың
патологиялық өзгерістерін ерте ... ... ... , оның жабдықтары
Қазақстан жағдайында өте қымбат, ал ең тиімдісі ол УДТ ... ... /
8 ... ... ... ол сезімталдық, жылдамдық, ... ... ... ... көру ... термография
тәсілімен салыстырғанда, экономикалық тиімділігі, жіті ... ерте ... / 9 ... емдеу жұмыстарында мал дәрігерлері көбінесе жылқылардың
аяқтарының жіті бақай буынының бүккіш бұлшықеттерінің, байлам ... ... ... анықтайды ( ауырсыну, домбығу, ақсау,
жергілікті қызу ) . Бірақ, ... ... бұл ... ... көрінбейді
немесе анықталмайды. Сондықтан, ұлпалардағы жіті патологиялық өзгерістер,
тек қана ... ... ... ... ( УДТ ) ... ... болады.
Жоғары айтылған тәсілдерді патологиялық өзгерістерді ерте анықтау
мақсатында, пайдалансақ, сапалы дәрігерлік ... ... ... ... жаңа екі ... ... удт) ... мал
дәрігерлік емханаларында жаңа ғана дамып жатыр. Қазіргі уақытта, бұл салада
дайындалған, тиісті ... бар ... саны өте ... ... ... бойынша жылқылардың аяқ аурулары
анықтау нәтижесінде, келесідей бөлінеді: тендинит пен тендовагинит – ... – 27, 2 %, ... – 21,2 %, ... – 9,1 %, ... 6,1 %, бұлшық еттің контузиясы – 6,1 % / 10 ... ... ... ... ғылыми әдебиеттерде
түрлі мамандардың ұсыныстары жылқының аяқ жіті жарақаттарын анықтау және
емдеу тәсілдеріне ... ... ... ... ... емдеу
үшін лазер саулесінің емдік қасиеттерін жоғары бағалайды / 11 /. Мысалы,
ресейлік зерттеушілер хабарлауы бойынша ... ... ... ... ... ... ... аяқ буының бүккіш ... және ... ... емі 512 Гц ... жиеліктігінде, күштілігі 16
Вт, экспозициясы 6 минутта пайда болады. Осы деректер, бойынша бұл тәсіл
жылқының аяқ ... ... ... ... ... жіті және созылмалы
ауруларында жақсы нәтиже көрсетеді деп ... / 12 ... ... ақпаратты, есептемегенде жылқылардың аяқ ауруларын
анықтау және ... ... ( орта ... 80 % ) ... ... ... / 13 /.
Жоғарыда, аталаған жылқының аяқ ... ... ... қалай бақылауға болады деген сұрақ туады. Осыған, байланысты
көптеген зерттеушілердің деректері бойынша, түрлі ... ... баға беру үшін олар ... ... ... жағдайына,
белгілеріне назар аударады, соңынан қанның лейкоцитарлық ... ... ... ... ... саны ... 14 ... анықтау және емдеу әдістерден басқа ( лазер, рентген
саулелері, ультрадыбыс ... ... ... ... дәрі
шөптерден алынатын, биотехнологиялық ... ... ... ... ... ... жаңа ... бірі, ол индометацин,
хондроксид майлары 1:1 пропорцияларында араластырып оған 50 мг ... ... ... физиологиялық ерітіндісіне араластырып, оны
фонофорез арқылы жергілікті контрактура болған ұлпаға пайдаланады / 15 ... ... ... ол ... жіті ... ... ... күре тамырына 40 мг хионат дәрісі егіледі және
жергілікті ұлпаны лазер ... 6 ... бойы ... / 16 / ... аяқ ... ... бүккіш бұлшықеттерінің
контрактурасын бәсеңдету үшін ... ... бар. ... ... ... Оны ... даму сатылардағы контрактураларға пайдалануға
болады / 17 /. Контрактураны емдеу барысында, ең маңызды жұмыс, ... ... ... созу. Ол үшін ... ... ... бақайдың бүккіш бұлшықеттеріне өлшемді күш ... ... ... / 18 ... ... ... тәсілдердің бірі, ол буын контрактураларында
буынның капсуласын тіліп, оның ... ... ... ... тастау және метафиздың бетін қатты ми қабатымен жабу. Осы ... ... ... ... ... / 19 ... ... контрактураларды емдеу кезінде, алғашқыда тыртықты
дәнекер ұлпаларды созу қажет / 20 /.
Соңғы ғылыми жаңа ... ... ол ... ... ...... бүккіш бұлшықеттеріне волокондық матрицаға
полипотенттік ... ... ... оның байламдарын дайындау / 21 / .
Жылқының контрактурасын емдеген жағдайда, маңызды жұмыстардың бірі,
ол бақайдың бүккіш ... және ... көп ... түсірмеу.
Бұл тәртіпті сақтау үшін арнаулы механикалық жабдықтама жасалған. / 22 /.
Келесі тәсілдердің бірі, ол артроскоппен бақылап отырып синовиальдық
тыртықтарды ... ... ... және буын ... ... капсуладан ажырату / 23 /.
Ірі буындардың контрактураларын арнаулы ... ... ... ... ... / 24 ... ... пайда болған буындардың контрактурасын арнаулы шарнир
дистракциялық аппаратпен емдеуін кейбір зерттеушілер хабарлайды./ 25
/.
Келоидті контрактураларды ... ... ... ... ... ... жақсы нәтиже болады деп ... ... ... / 26 ... ... ... ... пептидтермен Х - NН – Gly ... - Ala- Gly – CO – Y ... ... оны ... ... жетуге болады / 27/.
Контрактурамен күресу жағдайында ... ... ... ол ... ... ... дистракция жасайды / 28 /.
Жапон патенті / 29 / ... ... ... ... және ... ... биологиялық материалдың бірнеше
қабаттының ішіне салып, ... ... ... жалғауда, бақайдың
бүккіш бұлшықеттерімен байлам тез арада механикалық әсерді көтере алады.
Жылқылардың аяқ буынының бақайдың бүккіш бұлшықеті мен ... ... алу үшін 5 % ... ( ... 1 % ... емге қолдануға болады. Бұл дәрілердің қабынуды тоқтататын,
ұлпаларға ... әсер ... ... ... ... ... ... 30 /.
Мысалы, соңғы ғылыми жаңа, сапасы жоғары импорттық дәрілердің бірі,
ол Хионат. Оның құрамына биотехнологиялық жолмен алынған ... ... Ол ... ... ... жатады.
Хионат – жылқының аяқ буындарының синовиальдық сүйықтықты қоюлатады,
синовиальдық мембрананың сұзгіш қасиетін өңдейді, синовиальдық ... бір ... ... ... ... ... кіреді, гиалин
шеміршегін көректі заттармен қамтамасыз етеді / 31 ... дәрі ол, ... – оның ... ... ферменті бар,
оның ерекше қасиеті, ол дәнекер ұлпадан тұратын тыртықтарды – контрактураны
ыдыратады.
Жылқылардың аяқ буындарының контрактурасында ... ... ... ... атаулары санаулы, соның ішінде жоғары аталған екі
дәрі / 32 /.
Үшінші белгілі ескі ... ... ... ... ол ... ( прижи
-
гание ). Бұл тәсілді ... ... аяқ ... ... ... ... ... Осы кезде, темір
сымды отқа қыздырып, немесе арнаулы құрал - ... ... ... ... ... жергілікті дәнекер ұлпа
дамыған жерге қанның ... ... ... ... ... ... ... ұлпаның қорғаныс күштері дамып, көтеріледі, ал дәнекер ұлпаның
мөлшері азайып, жойылады . / 33 ... ... мол ... ... ол диметилсульфоксид (ДМСО).
Бұл дәрі органикалық ерітінділерге жатады, ұлпаларға жылдам ... ... ... ... әсер ететін, транспорттық,
бактерицидтік және ... ... бар. ... ... ... ... дератизациялық ,
иммуностимуляторлық және басқадай қасиеттері бар дәрілік өсімдіктерден
алынатын биологиялық заттарды ... ... / 34,35, 36, ... аяқ ... ... ... бүккіш бұлшық етінің, байлам
аумағында көп ... ... ұлпа өсіп ... , ... ... ... тәсілі қолданылады, яғни операциялық алаң дайындалады,
белгілі антисептикалық дәрілермен өңдейді, жансыздандыру ... ... - ... ... ұлпаларды жояды / 38 /.
Балауы Жылқының аяқ ... ... ... ... ... ... ... алдын алу, ол жануарлардың
буындарының жіті жарақаттарын – ұрылған, ... ... ... ... ... бақайдың бүккіш бұлшық етінің созылуын,
үзілуін жедел анықтау.
Қазіргі уақытта, көптеген асыл ... ... ... буын ... клиникалық белгілеріне байланысты анықтайды. Бірақта,
айтылған тәсіл көп жағдайларда толық нәтиже ... ... ... ... жіті ашық ... анықтауында ғана жақсы нәтиже
береді.
Ал енді ... аяқ ... ... ... ... ішкі ... ... анықтауда көп жылдары бойы рентген
тәсілі қолданып келе ... ... ... шығуы, сынуы, байламдарының
үзілуі, созылуы / 39 ... ... буын ... арасында ең зияндысы, ол
буынның іріңді қабынулары. Бұл жарақатты, алғашқы он күн уақытында ... ... ... Он күн ... ... ... ... буындардың
шеміршек ұлпаларында деструктивтік қабыну ...... ... ... ... ... ... ғана рентген тәсілі қолданылады.
Жоғыры көрсетілген жылқының аяқ ... ... ... дәрігерлік көмек жасалынса. Жануардың иммунитеті жоғары болса,
жарақаттанған буынның айналасында дәнекер ұлпа ... дами ... ... ... ... шет мемлекеттердің
шаруашылықтарында жылқының аяқ буындарының жарақаттарын ерте анықтау ... ... (УДТ) ... Бұл ... ... ... ол
буынның жабық жарақаттарының патологиялық өзгерістерін
ерте анықтауына көмек береді. Мысалы, жылқының ... - ... ... қан ... шеміршек, сүйек үлпаларының патологиялық
өзгерістері және ... ... өсуі ерте ... / 40 ... ... ... ... бағыты Қазақстанның халық аралық ұйымына
кіруіне байланысты және ... ... мал ... түрлі
жануарларды сатуға дайындау барысында, олардың сапасын көтеру қажет.
Соңғы кездерде шет мемлекеттерде және ТМД елдерінде ұсақ және ... ... ... ... ... ... бірге
ультрадыбыс әдісі қолданылады. Бұл ... ... ол ... ... ертерек анықтауға жағдай тудырады және ... ... ... ... ... ... Айтылған әдісті Қазақстанның
жылқы шаруашылықтарында аяқ ... ... ... және ... өте
қажет.
1. Зерттеу материалдары және әдістемелері
Жылқылардың аяқтарының ауруларын ... ... ... ... ... ... зерттеу тәсілдері пайдаланды. Осы
жылқылардың аяқ ауруларын түрлі тәсілдермен анықтауын жалпы ... ... ... ... тәжірибиелік және бақылау
топтары құрылды. Зерттеу топтары белгілі әдістермен анықталады, ал ... ... ... ... анықталады. Олардың анықтау уақыт
мерзімдері салыстырылды. ... ... ... алдында біз жылқылардың
түрлі аяқ ауруларына байланысты ғылыми әдебиеттерге шолу жасадық.
Жылқылардың аяғының тұсамыс буындарының контрактураларының алдын ... ... ол ... ... ... ажыратып –
анықтау. Өндіріс жағдайларында, мал дәрігер мамандары ондай патологиялық
өзгерістерді ... ... және ... арқылы анықтайды. Бұл тәсіл
көбінесе толық ақпарат бермейді. Сондықтан, қазіргі уақытта тәжірибиелік
жұмыстарда жылқылардың аяқ ... ... ... ... ... ... ... үшін УДТ және термография тәсілдерін қолданады.
Бұл айтылған әдістер қан ағымының , сүйек ... , ... ... ... ... ерте ажыратуға және уақытында сапалы дәрігерлік
көмек жасауына көмек етеді. Көбінесе бұл, ... екі ... ... ... ... ... / 39 ... айтылған тақырыпқа байланысты, соңғы ғылыми деректерді қорыту
жұмыстарының нәтижесінде біз келесідей қорытындыларға ... ... ... ... ... бақайдың бүккіш
бұлшықеттерінде, басқада ұлпаларында сыртқы механикалық әсердің себебінен
(соққыдан, құлағанда, ... және ... жіті ... ... қабыну
процессі басталады (тендинит немесе тендовагинит).
Жоғары айтылған себептер бірнеше рет қайталанған кезде жіті ... ... ... Осы ... ... ... ... еттінің
талшықтары будасының айналасында немесе аралығында дәнекер ұлпа өсе, ... Бұл ... ... ұлпа өсіп ... ... ... аралығындағы қан тамырларын, жүйке ... ... Осы ... ... ... ... ... еттінің ұзындығы
қысқарады, бақайдың бүккіш бұлшық еттінің ұлпасының көректенуі және ... ... ... Осы ... ... аяқ ... ... бұлшық еттінің аумағында домбығу, ауырсыну, жергілікті ұлпаның
қызуының көтерілу белгілері анықталады, ал ... ... ... ... ... ... және ... ақсақтық байқалады.
Жоғары айтылған патологиялық өзгерістер көбінесе жылқылардың аяғының
тұсамыс буындарының бақайдың бүккіш ... ... ... ... ... және ... контрактура деп атаймыз. Шаруашылықтарда,
біздердің байқауымыз, ... ... ... ... аяқтарының
тұсамыс буынындағы бақайдың бүккіш бұлшық еттінің жіті ... ... ... ... қоса ... ... кеш ... себебінен қолданған ем шараларының ... ... ... ... ... ... бақайдың бүккіш бұлшықеттерінің
жіті қабынулары клиникалық белгілеріне байланысты анықталды.
Біздердің зерттеулеріміз ... ... ... ... тұсамыс буынындағы бақайдың ... ... ... ... ... ... көрінбейді, сондықтан оған тиісті
және уақытында дәрігерлік көмек ... ... ... ... ... ... ... бүккіш бұлшықетінің
айналасында дәнекер ұлпа өсе бастайды, яғни контрактура пайда болады.
Жылқылардың аяқтарының тұсамыс буынының бақайдың ... ... ... ... ... ... жағдайында, біз оны дәлелдеу
үшін ультрадыбыс тәсілін қолданып көрдік.
Шаруашылық жағдайда жылқылардын аяқ ауруларын анықтау үшін ... ... ... ... екінші, үшінші зерттеу топтары, ал
төртіншісі бақылау тобы .
Бірінші топ жылқыларының ... ... ... бақайдың бүккіш
бұлшықетінің патологиялық өзгерістері ... ... ... ... ... ... және ... тәсілін қолданғанда үшінші күні
ғана толық анықталды.
Ал ультрадыбыс тәсілін ... ... ... ... ... ... буынының бақайдың бүккіш бұлшық еттінің даму
патологиялық өзгерістері 1, 2, 3 ... анық ... яғни бұл ... ... және аяқтың тұсамыс буынының бақайдың бүккіш бұлшықетінің
жіті ... ... өте ... .
1 ... Асыл ... жылқы« Маргарита»4826
нөмерлі жылқының алдыңғы аяқтарының сыртқы клиникалық көрінісі. Төмендегі
көрсетілген 1 суретте жылқының сол ... ... ... ... бұлшық етінің бүтіндігі ... ... анық ... ... байқалады және және қолмен сипағанда ауырсыну анықталады.
2 сурет.Асыл тұқымды жылқы ... 4773 ... ... ... ... ... буынының бақайдың бүккіш бұлшық етінің ... ... ... белгілері көрінеді, домбығу ауырсыну байқалады.
3 сурет. Төмендегі көрсетілген асыл тұқымды жылқы «Маргарита»4826
нөмерлі жылқының ... ... ... ... ... ... көрінісі, сүйек ұлпасы өзгермеген, бірақ бақайдың терең бүккіш
бұлшық етінінің айналасында ... ... ... Төмендегі көрсетілген асыл тұқымды жылқы «Бакула» ... ... ... ... ... ... ... латера
медиальды көрінісі, сезам тәрізді сүйектің ығысуы және тұяқ шеміршегінің
сүйектену байқалады.
5 сурет. Төмендегі ... ... асыл ... ... ... »4826 ... жылқының тұсамыс буынындағы бақайдың беткейлік
бүккіш бұлшық ... ... ... ... ... бұлшық
еттінің көлемі Д2-10.3.мм.3.Сүйек аралық бүккіш бұлшықетінің көлемі Д3-
7.55.
6 ... ... ... УДТ ... асыл ... ... «Бакула»
4773 нөмерлі жылқының тұсамыс буынындағы бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық
еттінің көлемі. Д1-10.2.2.бақайдың терең ... ... ... ... Д2.9.41.3.Сүйек аралық бүккіш бұлшық етінің көлемі Д3-12мм.
7 сурет. Асыл ... ... « ... 7978 ... ... емге ... ... аяғының рентген суретіне )))))қаптал проекцияда түсірілген
латера медиальды көрінісі.
8 сурет. Асыл тұқымды жылқы Альеонора 4826 ... ... ... ... емге ... Алдыңғы аяқтың рентген суретіне қаптал
проекцияда ... ... ... ... сурет. Асыл тұқымды жылқы « Рита» 7978 ... ... ... ... аяқтың топай буынының бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық
еттерінің (УДТ) ... ... ... ... ... D1 – ... ... терең бүккіш бұлшық етінде қабыну көлемі: D2 – 8,49 мм. Сүйек
аралық бүккіш бұлшық етінің қабыну ... D3 – 9,43 ... ... Асыл ... ... ... 4826 (зерттеу тобы, оң
алдыңғы аяғы, емге дейін). Алдыңғы аяқтың топай буынының бақайдың ... ... ... ... ... ... ... D1 – 13,4 мм.
Бақайдың терең бүккіш бұлшық етінде қабыну ... D2 – 9,13 мм. ... ... ... ... қабыну көлемі: D3 – 8,47 мм
11 сурет. Асыл тұқымды жылқы «Вальта» 3276 (зерттеу тобы, оң ... емге ... ... ... ... ... еті ... қабынудың көлемі D1 – 18,4 мм. Бақайдың терең бүккіш бұлшық
етінде қабыну көлемі: D2 – 10,3 мм. ... ... ... бұлшық етінің
қабыну көлемі: D3 – 7,55 ... ... Асыл ... жылқы « Аврора» 1265 (зерттеу тобы, оң
алдыңғы ... емге ... ... ... ... бұлшық еті қабынған
патологиялық қабынудың көлемі D1 – 17,7 мм. Бақайдың терең бүккіш бұлшық
етінде ... ... D2 – 9,86 мм. ... ... ... ... етінің
қабыну көлемі: D3 – 7,67 мм
13 сурет. Асыл тұқымды жылқы « ... 8521 ... ... ... ... емге ... ... беткейлік бүккіш бұлшық еті ... ... ... D1 – 9,9 мм. Бақайдың терең бүккіш ... ... ... D2 – 7,72 мм. ... ... ... бұлшық етінің
қабыну көлемі: D3 – 7,39 ... ... Асыл ... ... « ... 2858 (бақылау тобы, сол артқы
аяғы, емнен кейін). Бақайдың беткейлік ... ... еті ... ... көлемі D1 – 12,0 мм. Бақайдың терең бүккіш бұлшық
етінде ... ... D2 – 6,92 мм. ... ... ... ... ... көлемі: D3 – 6,86 мм
15 сурет. Асыл ... ... ... 3276 (бақылау тобы, сол
алдынғы аяғы, емнен кейн ) Бақайдың беткейлік ... ... еті ... қабынудың көлемі D1 – 18,1 мм. Бақайдың терең бүккіш бұлшық
етінде қабыну көлемі: D2 – 8,99 мм. ... ... ... ... ... ... D3 – 8,3 мм
16 сурет. Асыл тұқымды жылқы « Аврора» 1265 ... ... ... ... ... кейін ). Бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық еті қабынған
патологиялық қабынудың көлемі D1 – 16,9 мм. ... ... ... бұлшық
етінде қабыну көлемі: D2 – 9,4 мм. Сүйек аралық бүккіш ... ... ... D3 – 8,0 ... ... Асыл тұқымды жылқы «Катарина» 8521 (зерттеу тобы, срл артқы
аяғы, ... кейн ) ... ... бүккіш бұлшық еті қабынған
патологиялық қабынудың көлемі D1 – 11,6 мм. ... ... ... бұлшық
етінде қабыну көлемі: D2 – 8,0 мм. Сүйек аралық бүккіш ... ... ... D3 – 6,0 ... ... ... тобындағы асыл тұқымды жылқы«Эллада»7479 сол
аяғының тұсамыс буынының рентгенге ... ... ... ... ... патологиялық өзгерістер байқалмайды.
19 сурет. «Мадина» асыл тұқымды ... 2858 ... ... ... ... ... түсірілген латера медиальды суреті,
патологиялық өзгерістер байқалмайды, тұяқ ... ... ... ... ... ... ... буынындағы,
бақайдың бүккіш бұлшықетінің қабынғаны байқалады және домбығуы көрінеді.
20 сурет. «Вальта» 3276 асыл ... ... ... тұсамыс
буынының рентгенге қаптал проекцияда түсірілген ... ... ... байқалады, бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық етінің
ісінгені көрініп тұр.
21 сурет. ... 1265 асыл ... ... ... ... ... ... ығысуы және тұяқ ... ... ... Жылқының алдыңғы аяқтарының сыртқы клиникалық көрінісі.
2 сурет. ... ... ... ... ... ... ... Жылқының алдыңғы аяғының рентген суретіне қаптал проекцияда
түсірілген латера медиальды көрінісі.
4 сурет. Жылқының артқы аяғының ... ... ... ... латера медиальды көрінісі.
5 сурет. Жылқының алдыңғы аяғының (УДТ) суретіне тусірілген көрінісі.
6 сурет. Жылқының артқы аяғының (УДТ) суретіне тусірілген ... ... екі ... ... де жылқылардың тұсамыс
буынының бақай бұлшық еттерінің жіті ... ... ... да ... ... Бұл тәсілмен, тек қана аяқ аумағындағы
созылмалы патологияларды ... ... Ал енді сол ... айтылған
аяқтарды УДТ тәсілдермен тексерілді. Олардың нәтижелері 5 және 6 ... ... ... ЖШС ... ... асыл ... аяқ тұсамыс буындарының контрактурасының дамуын тексердік. Бұл
зерттеу жұмыстарында ... ... ... ... және жергілікті
ерекше клиникалық зерттеу ... ... ... рентген және УДТ
әдістері. Айтылған, түрлі патологиялық өзгерістерді анықтау және тексеру
кездеріндерде біз ... ... ... » және ... ... MAGIC 2000» мен ... ... 3,5 МГц R- 60
конвекстік, 80 ... ... 4 ... ... ... ( ... МГц ) датчиктерін қолдандық.
УДТ зерттеулердің нәтижесінде келесідей суреттер жасалынды.
7 сурет. Асыл тұқымды жылқы Рита 7978 ... ... емге ... ... ... рентген суретінеқаптал проекцияда ... ... ... ... Асыл тұқымды жылқы Альеонора 4826 (зерттеу тобы, оң ... емге ... ... аяқтың рентген суретіне қаптал проекцияда
түсірілген латера медиальды көрінісі.
9 ... Асыл ... ... Рита 7978 ... тобы, емге дейін).
Бақайдың беткейлік бүккіш ... ... ... УДТ ... ... ... Асыл тұқымды жылқы Альеонора 4826 (зерттеу ... ... ... емге ... ... ... бүккіш бұлшық етінің домбығуы
УДТ арқылы көрінісі.
11 сурет Асыл тұқымды жылқы Вальта 3276 ... ... оң ... емге ... ... ... бүккіш бұлшық етінің домбығуы УДТ
арқылы көрінісі.
12сурет Асыл тұқымды жылқы ... 1265 ... ... оң
алдынғы аяғы, емге дейін). Бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық етінің
домбығуы УДТ ... ... ... Асыл ... ... ... 8521 (зерттеу тобы, сол артқы
аяғы, емге дейін). Бақайдың ... ... ... ... домбығуы УДТ
арқылы көрінісі.
14 сурет Асыл тұқымды жылқы ... 2858 ... ... оң ... ... ... Бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық етінің домбығуы УДТ
арқылы көрінісі.
15 сурет Асыл ... ... ... 3276 ... ... сол алдыңғы
аяғы, емнен кейін ) Бақайдың беткейлік бүккіш бұлшық ... ... ... ... ... Асыл ... ... Аврора 1265 (зерттеу тобы, оң алдыңғы
аяғы, емнен кейін ). Бақайдың беткейлік бүккіш ... ... ... ... ... ... Асыл ... жылқы Катарина 8521 (зерттеу тобы, сол артқы
аяғы, емнен кейін ). ... ... ... ... ... домбығуы УДТ
арқылы көрінісі.
18 сурет. Бақылау тобының жылқысының ... сол ... ... ... қаптал проекцияда түсірілген латера медиальды
суреті, ... ... ... ... Асыл ... жылқы Мадина 2858 нөмерлі ... ... аяғы ... ... ... ... түсірелген латера
медиальды көрінісі.
20 сурет «Вальта» асыл тұқымды жылқының 3276 сол ... ... ... қаптал проекцияда түсірілген латера медиальды суреті.
21 сурет. Асыл тұқымды жылқы ... 1265 оң ... ... рентген
суретіне қаптал проекцияда түсірілген латера медиальды көрінісі.
1.3 Жылқының аяқ тұсамыс буындарының ... емін ... ... жылқыларының аяғының тұсамыс буындарының жіті қабынулары
созылмалыға айналғанда ... ұлпа ... ... яғни ... ... ... ... жануарлардың патологияларын емдеу барысында
келесідей тәсілдер қолданады:
Жоғары көрсетілген ... ... ... ... ... өсуін
тоқтату, және оны мүмкіндігінше азайтып, жою. Мұндай кезде операциялық алаң
дайындап, ... ... ... ... ... ол дәнекер
ұлпаларды кесіп - тіліп, сау ... ... ... ол ... ұлпаны ыдырататын дәріні енгізу. Мысалы,
ферменттік препарат ... Ол, ... ... ... ... ... ... ионофорез арқылы жіберіледі. Осы кезде, дәрінің
ферменттері дәнекер ұлпаны ыдыратады. Бұл, ... ... ... де бар. ... көрсетілген тәсіл ұзақ уақыт
( 1 - 2 екі ай ) қолдануы керек, арасында 2 апта ... ... ... ... ... даму ... ғана ... әсер етеді, ал
контрактураның ... ... ... ... ... ... ескі ... емдеу тәсілдердің бірі, ол күйдіру. Жылқының
аяғының тұсамыс буынының контрактура болған жердегі дәнекер ... ... ... ... ... ... Осы ... дәнекер ұлпаның
дамуы тоқталады және ол ыдырай ... ... ... әсерінен күйген жерде жаңа торшалардың өсуі, ... Бұл ... ... ол ... ... ... ... емдеу қасиетін көрсетеді және жас жылқылардана ғана оң ... Көп ... ... одан ... ... ... ... кездерде жылқылардың аяқ сіңірлерінің контрактурасын емдеу үшін
көптеген жаңа ... мен ... ... ... ... ... бірі ... / 40 /. Оның құрамына биотехнологиялық жолмен
алынған ... ... ... Ол ... гликозаминогликан
қоспаларына жатады. Оның оң қасиеттері:
• Синовиальдық сүйықтықты қоюлатады;
• Синовиальдық мембрананың ... ... ... ... сұйықтықтың құрамын бір қалыпты ұстайды;
• гиалин шеміршегінің құрамына ... ... ... көректі заттармен қамтамасыз етеді.
Жоғарыдағы жылқылардың сіңір, байлам контрактураларының
анықтау, емдеу ғылыми деректерінің нәтижелерін ескере ... біз ... ... ( 3 - топ, 4 - бақылау тобы ) емдеу жұмыстарын жүргіздік.
Бірінші топ жылқыларының ... ... ... ... ... анықтап, оларды 3 топшаға бөлдік ( ауыр, ... ... ... ... ... өңдеп, бірнеше жерін ... 6 ... ... ... ұлпа ... ... әр ... 0,5 мл
Гиалаза (3 - 6 мың. ЕД гиалуронидаза ) ... ... ... ... ... 1 мл ( 25 мг) ... қостық. Емдеу жұмыстарының
нәтижелері 1 кестеде көрсетілген.
Бірінші топ жылқыларының аяғының тұсамыс буындарының ... ... ... ... ... NN 7978, 4654, 7147, 60 күнде
жазылды, ал орта ... ... - ... 3969 70 ... ... жазылды. Ауыр дәрежелі контрактуралықтар- NN
8949, 5281 - 85 - 90 ... ... ... ... топ жылқыларын дайындағаннан кейін аяғының ... ... ұлпа ... ... термокаутермен күйдіріп,соңынан Хионат
дәрісін күрең тамырға 4 мл жіберілді, және бір ... ... тағы 4 ... Бұл ... ем ... 2 ... көрсетілген. Екінші топ
жылқыларының жеңіл дәрежелі контрактурасы Хионат дәрісімен емдегенде – үш
бас жылқы (NN 4523, 5715, 3658 (N 40 ... ... ... бастады. Орта
дәрежелі контрактурасымен екі бас жылқы (NN 1265, 7812) 60 ... ... Ауыр ... ... екі бас ... (NN 8945, 6354) – 80
күннен кейін жазыла бастады.
Үшінші топ жылқыларды дайындық ... ... ... ... күйдіріп, 6 сағаттан кейін, контрактура болған жерге 50 %
Диметисульфоксид ... ... ... ... байлам
қолдандық. Ерітіндіні пайдалану алдында оның құрамына 1% кристаллдық иод
қостық. Дәрінің ем нәтижелері 3 ... ... ... топ ... ... орта, жеңіл дәрежелі контрактуралары Диметисульфоксид
дәрісімен емделгенде – екі бас (NN 5269, 7145 – ... ... 60 ... ... бастады, ал бір бас (N2647) 65 күннен кейін, ал екіншісі (N
8163) – 70 ... ... ... ... дәрежелілер жазылмады.
Төртінші – бақылау топ. Жылқыларды дайындағаннан ... ... ... ... ... ... бірнеше сағаттан кейін гидрокортизон
жібердік. Нәтижелері 4 кестеде келтірілген. Төртінші – ... тобы ... ... ... Онда 3 бас ... (NN 1347, 3765, 3554 ... дәрежелі) 30 күннен кейін жазыла бастады, ал төртіншісі (N 1987 ) ... ... ... ... 65 ... кейін, ал екіншісі (N 5891)
– 70 күннен кейін жазыла ... ... – 90 ... ... ... келесідей қасиеттері бар:
1. Гиалаза – оның құрамында ... ... бар, оның ... ол ... ... ... ... – контрактураны
ыдыратады.
2. Хионат – ... ... ... синовиальдық
мембрананың сүзгіш қасиетін өңдейді, синовиальдық сұйықтықтың
құрамын бір ... ... ... ... ... кіреді,
гиалин шеміршегін көректі заттармен қамтамасыз етеді.
3. Диметисульфоксид (ДМСО) – жылдам ұлпаларға ... қызу ... жою, ... ... ... бар.
4. Гидрокортизон – қабынуды жою, зат ... ... ... ... ... ... ... зерттеу топтарында біз күйдіру тәсілін қолдандық, ... ... ... контрактурасы , ол созылмалы ауруға жатады. Ал,
сапалы дәрігерлік ... ... ... оны жіті ... ... керек. Соны,
ескере отырып біз, оны күйдіру тәсілі арқылы жіті түрге келтіріп ... ... ... ... ... ... ... ... |Ж а з ы л у ы , күндер ... ... |ның | ... ... ... ... | | | ... | | | |
| | | |10 |30 |60 |90 |
| | |7978 |­ |­ |+ |+ ... |4 | | | | | |
| | |4654 |­ |­ |+ |+ |
| | |1321 |­ |­ |­ |­ |
| | |7147 |­ |­ |+ |+ |
| | |2858 |­ |­ |- |+ ... |4 | | | | | |
| | |3969 |­ |­ |- |+ |
| | |7858 |­ |­ |­ | |
| | |8947 |­ |­ |+ |+ |
| | |3276 |­ |­ |­ |­ ... |4 | | | | | |
| | |8949 |­ |­ |- |+ |
| | |6361 |­ |­ |­ |­ |
| | |5281 |­ |­ |- |+ |
* ... + жазылған жылқылар
- ауру жылқылар
2 Кесте ... ... ... ... ... |Ж а з ы л у ы, ... ... ... |ның | ... ... |нөмірлері| ... | | | ... | | | |
| | | |10 |30 |60 |90 |
| | |4523 |­ |­ |+ |+ ... |4 | | | | | |
| | |5715 |­ |­ |+ |+ |
| | |5987 |­ |­ |­ |­ |
| | |3658 |­ |­ |+ |+ |
| | |1265 |­ |­ |+ |+ ... |4 | | | | | |
| | |7812 |­ |­ |+ |+ |
| | |4826 |­ |­ |­ |+ |
| | |8578 |­ |­ |+ |+ |
| | |8521 |­ |­ |­ |­ ... |4 | | | | | |
| | |8945 |­ |­ |- |+ |
| | |6354 |­ |­ |- |+ |
| | |2357 |­ |­ |­ |­ |
* ... + ... ... ауру жылқылар
3 Кесте
Диметисульфоксид дәрінің емдеу нәтижелері
|Тұсамыс |Ауру ... |Ж а з ы л у ы, ... ... ... |ның | ... ... |нөмірлері| ... | | | ... | | | |
| | | |10 |30 |60 |90 |
| | |5269 |­ |­ |+ |+ ... |4 | | | | | |
| | |7145 |­ |­ |+ |+ |
| | |9856 |­ |­ |­ |­ |
| | |6552 |­ |­ |+ |+ |
| | |2647 |­ |­ |- |­ ... |4 | | | | | |
| | |8163 |­ |+ |- |+ |
| | |8212 |­ |­ |­ |+ |
| | |5759 |­ |­ |+ |+ |
| | |5257 |­ |­ |­ |­ ... |4 | | | | | |
| | |9424 |­ |­ |­ |­ |
| | |3515 |­ |­ |­ |­ |
| | |3535 |­ |­ |­ |­ |
* ... + ... жылқылар
- ауру жылқылар
4 Кесте ... ... ... ... ... ... |Жылқы- |Ж а з ы л у ы, ... ... ... |ның | ... ... ... ... | | | ... | | | |
| | | |10 |30 |60 |90 |
| | |1987 |­ |­ |+ |+ ... |4 | | | | | |
| | |1347 |­ |+ |+ |+ |
| | |3765 |­ |+ |+ |+ |
| | |3554 |­ |+ |+ |+ |
| | |5986 |­ |­ |- |+ ... |4 | | | | | |
| | |8945 |­ |­ |­ |+ |
| | |4773 |­ |­ |­ |­ |
| | |5891 |­ |­ |­ |+ |
| | |5628 |­ |­ |­ |­ ... |4 | | | | | |
| | |5846 |­ |­ |­ |­ |
| | |2346 |­ |­ |­ |+ |
| | |7479 |­ |­ |­ |­ |
* ... + ... жылқылар
- ауру жылқылар
1.4 Экономикалық тиімділікті есептеу
Жылқының аяғының ... ... ... ... Көп ... басы бір орында ұстағанда, және ... ... ... ... ... дерби) кейін ол
жарақаттарға әкеліп соғады және аурудың ... ... ... Мысалы,
хирургиялық инфекциясын дамуына.
Буынның патологиялық процесстің ... ... ауру ... ... ... ... ... жануардың өнімділігі, шаруашылық құндығы төмендеп кетеді. Бұлардың
бәрі шаруашылыққа экономикалық шығын әкеледі.
Жылқының аяқ артритінен болатын экономикалық ... ... үшін ... топ ауру ... алдық. Бұнда, айтылған аурудың үш дәрежесі болды. Топта
36 бас жылқы болды. Эксперименттің орташа ұзақтылығы 35 күн болды.
Малдың ... ... ... шығынын келесідегі формуламен
анықтадық:
У 1 = М · Ж · Ц ­ С ф ;
М – ... ... ... саны;
Ж – бір жылқының орташа салмағы;
Ц – бір бірліктегі өнімнің құны;
С ф – ... ... ... ... ... ... ... мерзімінде шарасыз 5 мал басы сойылды.
Бір бастың орта салмағы 450 кг. Сатылатын 1 кг ... ... ... 90 ... Мал ... ... ... бағасы 2 205,0 тенге болды.
У1 = 5 · 450 · 1,90 ­ 2 205,0
У1 = 1 570, 0 ... ... ... 2070,0 ... ... ... дәрігерлік жұмыстарды жүргізу үшін біраз қаржы
жұмсалды.
Мұны анықтау үшін біз тікелей есеп ... ... ... ... ... ... жатады. Айтылған деректер төменгі
5 кестеде көрсетілген:
5 кесте
|Штаттық ... орта |Бір ... |Бір ... ... ... ... |жұмсалған |қаражат |жұмсалған ... ... |
| ... | ... | ... |
|Мал |240,0 |0,240 |33,3 |8 ... |266,6 ... ... |тенге ... | ... ... ... ... ақысы 240,0 тенге 00 тиын жұмсалды.
Дәрігерлік жұмыстың экономикалық тиімділігін АО «Ақсай асыл тұқымды
зауыты» шаруашылығы мысалында ... Бұл ... ... тұяқ,
сүйел дерматит жарақаттарын емдедік.Бұл ауру шаруашылыққа көп экономикалық
шығын әкеледі.
Дәрігерлік жұмыстардың экономикалық ... ... үшін ... ... экономикалық тиімділігін анықтау тәсілін қолдандық.
( МСХ, М.1982 ).
Есептеудің алдында мен амалсыз союдың коэффициентін анықтадым
( Кл ). Бұл коэффициент амалсыз ... мал ... ... ... ... қатынасы.
Зерттеу, бақылау мерзімде 5 бас мал ауыр дәрежелі бармақ жарақатынан,
және ... ... ... ... жоқ ... ... көмектің экономикалық шығынын біз келесі формуламен
анықтадық:
Пу = Мл · Кл · Ж · Ц - ... Мл - ... мал ... ... - ... ... – бір мал бастың тірі орта салмағы ... – бір ... мал ... ... ... – шаруашылықтағы экономикалық шығын.
Алынған сан көрсеткіштерін жоғары айтылған формулаларға ... ... ... = 36 · 0,125 · 450 · 2 205,0 ­ 1 570, ... = 4 463 555 ... ... әсерінен шаруашылықта экономикалық ... алу ... ... 4 463 555 тенге 00 тиын болды.
Жасалған дәрігерлік шаралардың барысында қосымша өнімнің бағасы болған
жоқ, сондықтан келесідей формула пайда болады:
Эф = Пу - ... Пу ­ ... ала ... ... ... ... экономикалық шығын;
Зв ­ дәрігерлік жұмыстарға жұмсалған шығын.
Сандарды формулаға салып есептегенде келесідей нәтижеге жеттік:
Эф = 4 463 555 - ... = 4 463 289 ... ... ... ... ... мөлшері 4
463 289 тенге 00 тиын болды, ал ... ... ... ... үшын мен оны бір ... ... ақшаға формуламен есептедім:
Эр = Эф : Зв , ... = 4 463 289 : ... = 16 ... 741,5 ... 00 тиын - ... ... жұмыстардын бір теңге
жұмсалған ақшаға байланысты есептелген экономикалық тиімділігі.
2.1 Нәтижелерді қортындылау және бағалау
Тақырыпқа байланысты зерттеу ... ... біз ... ... ... ... аяғының тұсамыс буынының контрактурасын анықтау
жұмыстарында рентгенмен, ... УДТ ... ... ... ... алу үшін ... жылқыларын, әр сайыстан
кейін, немесе айына бір рет УДТ ... ... ... ... ... ... ... бүккіш бұлшықетінің,
байламдары, буын ... ... ... ... ... ... жіті түрге айналдыру керек;
• контрактураның созылмалы жағдайынан жіті түрге айналдыру үшін
арнаулы тәсілдер қолдану керек, мысалы, ол - ... ... ... ... ... ... кесу, тілік жасау.
Жоғарыда көрсетілген басқа дәрілермен салыстырғанда жылқылардың
аяғының тұсамыс буынының ... ... ... ... ...
Гиалаза және Хионат дәрілері көрсетті. Емдік қасиеттерін емдеу барысында ... бас ... 20 - 25 ... кейін жазыла бастады. Айтылған, дәрілердің
жоғары нәтижелері олардың ерекше ... ... ... ... ... құрамында гиалуронидаза ферменті бар, оның ... ол ... ... тұратын тыртықтарды – контрактураны ыдыратады,
ал хионат – синовиальдық ... ... ... ... ... өңдейді, синовиальдық сұйықтықтың құрамын бір қалыпты
ұстайды, гиалин шеміршегінің құрамына ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
2.2 Болашақ бағыт туралы ұсыныстар
Ғылымның дамуына байланысты болашақ зерттеу жұмыстарында жануарлардың
түрлі жарақаттардың себебінен контрактура жағдайларын емдеу үшін ... алу ... ... ... жол, ол ... ... волокондық матрицаларда полипотенттік торшаларды қолданып
бақайдың бүккіш бұлшықетінің, байлам ... ... ... жән ол ... ... ұзақ сақтау технологияларын ізденіп,
дайындау.
Гиалаза және ... ... ... ... ... О Р Ы Т Ы Н Д ... ... қортындылап келіп біз келесідей ғылыми нәтижелерге
жеттік:
1 Асыл тұқымды жылқылардың аяқ ... ... ... тәсілін рентгенмен, сипау, клиникалық зерттеу әдістерімен
салыстырғанда оның тиімділігі анықталды.
2 Өзімдік ... ... ... ... ... ... ... сағат уақыт арасында 10 бас жылқының аяқ ... ... ... аяқ қан ... өзгерістері ерте байқалады;
• аяқ буынының бақайдың бүккіш бұлшық еттінің жіті қабынуы ерте
анықталады.
3 Біздің зерттеулерімізде ультрадыбыс ... ... ... ... ... ... іріңді микрофлораның себебінен пайда
болатын асқыну қабынулар болмады, яғни ультрадыбыстың толқындарының анық
бактерицидтік қасиеті ... ... ... ... ... ... ... бірі, ол
сіңір мен байламдарды жібек волоконды матрицада полипотенттік ... ... және оны ... ... ... ... ал ... ішінен ең
тиімдісі ол Хионатты және полипептидтерді қолдану.
5 Жылқының аяғының сіңір мен байламдардың ... ... ... тек ... ... анықтауға болады.
6 Жылқының аяғының тұсамыс ... ... ... ... бірге УДТ тәсілін қолдану.
7 Контрактураның алдые алу үшін спорт жылқыларын, әр ... ... ... бір рет УДТ тәсілімен тексеру керек.
8 Контрактураның созылмалы жағдайынан жіті түрге айналдыру үшін
арнаулы тәсілдер қолдану керек, ... ол - ... ... ... ... өлеттенген ұлпаларды кесу, тілік жасау.
9 ... ... ... ... ... ... ... дәрісімен емдегенде NN 7978, 4654, 7147 алпыс,
күннен кейін жазылды, ал орта ... ... - ... 3969 - жетпіс күннен кейін жазылды. Ауыр дәрежелі контрактуралықтар-
NN 8949, 5281 - ... ... ... ... ... ... жеңіл дәрежелі контрактурасы Хионат дәрісімен
емдегенде – үш бас ... (NN 4523, 4654, 3658 (N ... ... ... ... Орта ... контрактурасымен екі бас жылқы (NN 1265, 7812) алпыс
күннен кейін жазылды. Ауыр дәрежелі ... екі бас ... ... 6354) – ... ... кейін жазыла бастады.
Ә Д Е Б И Е Т Т І З І М І
1 ... В.С. ... ... и профилактика тендовагинитов у
спортивных лошадей // ж. Ветеринария № 5, 2006, с. 48.
2 Иноземцев И.Е., Матвеев Л.В., Богин Ө.Н. ж. ... №1, ... ... Т.К. Ветеринарные консультации для владельцев лошадей // ж.
Ветеринария № 1, М. ... ... ... М.А., ... А.А., ... ... ... ипобизнесе. Материалы 2- й международной науч.практ
конф.Спб, 2002
5. Калашник И.А., Логвинов Д.Д., Смирнов С.И. ... ... ... ... ... К.И. ... ... лошадей – М.Сельхозиздат,1952
7 Bayer Health Care Лечение неинфекционных артритов препаратом Хионат //
Рекламный проспект ... ... О.В., ... И.И., ... Н.А. и др. Способ ... ... ... ... // Патент RU №
2274472. 20.04.06.
9 Черванев В.А., Стекольников А.А., Трояновская Л.П., ... ... В.В. ... лечения острых травматических тендовагинитов ... // ... RU № ... ... Нepbum, ... Russel ... шина для ... // Патент WO № 2005034798. 28.09.04.
11 Подсобей Г.З., Волков И.Н., Герасимович Н.С. и др. ... ... ... // ... RU № 0002271177. 30.03.04.
12 Jochum, Herbert Устройство для растягивания сухожилий // ... ... ... 09.07.04.
13 Altman, Gregory, H; Kaplan, David, L. et al. ... для ... ... и ... ... // ... WO № 3043486.Университет
Тафта.15.11.02.
14 Jochum, Herbert Устройство для растягивания сухожилий // Патент ... ... ... Breda Mary*Cullen; Derek ... ... для ... раны // ... GB № 2373724 ... ... С.В., Абалмасов К.Г. и др. ... ... ... ... // ... RU № 2170549 С1. 20.07.01.
17 Шевцов В.И., Швед С.И. Способ лечения разрыва ахиллового сухожилия //
Патент RU № 2152182 С1. ... ... Michel ; Thomas Zwipp, Hans ... для ... ... сухожилия швом, содержащим перитендинит // патент DE № ... ... ... ... 29.03.00.
19 Подсобей Г.З., Волков И.Н., Герасимович Н.С. и др. ... ... ... // ... RU № 0002271177. 30.03.04.
20 Demopulos, Gregory ... Stephen, A. et al. ... ... -
ления сухожилий и связок // Patent JP № 3682299 B22 ... ... В.Д., ... Ю.Л. ... ... больных с контрактурами
локтевого сустава// Патент RU № 02177753 С2. 18.11.1997.
22 Kenney, John ... ... для ... ... ... RU № ... Meguire David A. Способ и устройство для иссечения сухожилия // Патент
US № 6217599 ВА, ... ... Г.И., ... А.В., ... И.Ю. и др. ... ... ... контрактур суставов // Патент RU № 98108421, 10.03.2000.
25 Григорьева В.Д., Федорова Н.Е. и др. ... ... ... ... и ... ... суставов // Патент
RU № 2147851 С1 27.04.00.
26 Дмитриев Г.И., ... Л.А. и др. ... ... ... сгибательно-
разгибательных контрактур кисти после ожога // Патент RU № 2172618 С2.
Патент RU № 2172618 ... ... А.А., ... В.А. ... лечения келоидных контрактур //
Патент RU № 000218103000.0307.00.
28 Вайман В.А. Способ лечения контрактуры крупных суставов с ... ... // ... RU № ... ... Козлов В.А.,Кузнецова Н.Л. Способ хирургического лечения контрактуры
Дюпюитрена субтотальной резекцией // ... RU № 2269963 С2. ... ... А.В., Располова Е.А. // Способ лечения стойких посттравматических
и после операционных контрактур крупных суставов // ... RU ... Andrew Sean Gordon * Daly ... для ... сухожилий и связок
нижней части ноги лошади // Патент GB № 2407777. 30.10.02.
32 ... Saeed ... ... для ... ... // ... ... 3055415. 27.12.02.
33 Sapinski Robert S.Вращающийся фиксатор для сухожилий // Патент US ... ВВ. ... ... А.Н. ... ... ... сухожилия при
разрывах // Патент RU №2201160 С2. 27.03.03.
35 Жаденов И.И., ... О.Ю. и др. ... ... ... с ... изменениями // Патент RU № 2235518.
27.08.03.
36 Фоминых А.А., ... В.З., ... А.Н. ... ... ... //
Патент RU № 0002223054. 10.10.03.
37 Каныкин А.Ю., Мазуркевич Е.А., Холин А.В. и др. ... ... ... сухожилия // Патент RU № 0002266709. 27.10.03.
38 Микусев Г.И. Способ восстановления поврежденного сухожилия сгибателя с
использованием ... // ... RU № 2220675. ... ... В.С., ... В.А., ... А.А., Трояновская Л.П. Способ
лечения асептических тендовагинитов у лошадей // Патент RU № ... ... Г.Я., ... А.А. и др. ... ... ... ... ахиллового сухожилия // ... RU ... ... Г.И., ... И.Ю. Способ лечения рубцовой сгибательной
контрактуры // ... RU № 2267301. ... ... В.С. ... ... и профилактика тендовагинитов у
спортивных лошадей // ж. Ветеринария № 5, 2006, с. 48.
43.Тароведов Л.Н. ... ... и ... ... опыт
ликвидации копытных болезней у овец.М.Госиздат,1952.
44 Шакалов К.И. профилактика травматизма с.-х.животных в промышленных
комплексах.
45 Шуклин Н.Ф., Рыбкин Н.А. и др. ... ... ... ... Щедрина Н.О. Биомицин принекробациллезе северных оленей.
Ветеринария, 4, 1956, ... ... А.В. ... ... на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук.Алма-Ата,1966.
48 Яковлев В.И.Домашнее ... ... ... А. И. ... ... животных. - М., 1984.-298 с.
50 Бирзан О. Клинико-рентгенологическая характеристика ... ... у ... ... ... ... вет. ... - Л., 1964.-19
с.
51 Богдашев Н. Ф. Вымя коровы. - М.-Л., 1961.-97 с.
52 Бурденюк А. Ф. Об ... у ... - ... - 1962. - №7. ... ... Е. П., ... М. П. ... и физиология сельскохозяйственных
животных. - М., 1974.-187 с.
54 Гурьев В. Н. ... ... и его ... ... ... 1975.-276 с.
55 Диваков М. Г. Асептические некрозы ... и ... ... ... ... ... ... мед. ... - М., 1991. - 36 с.
56 Закс М. Г. ... ... - М.-Л., ... с.
57 Ильичев В. Д., Карташев Н. Н. Общая орнитология. - М., 1982. -174 с.
58 ... Г. С. ... ... ... ... кости в
эксперименте . //ОТП. - 1963. - №7. - ... ... Г. С. ... ... ... бедра в эксперименте:
Автреф. дисс. ... канд. мед. наук. - Одесса, 1964. - 22 ... Е Ф Е Р А ... ... ... ол ... ... ... буындарының
контрактурасын зерттеу, анықтау, емдеу.
Зерттеу жұмыстарды «АО Рахат - ... асыл ... ... ... ... 48 бас асыл ... жылқылар пайдаланды.
Зерттеу барысында рентген «12П - 5» және ультрадыбыстық ... MAGIC 2000» УЗИ ... мен ... арнаулы 3,5 МГц R- 60
конвекстік, 80 элементтерден тұратын, 4 баспалдақты, көрсеткіштері ... ( ... МГц ) ... ... нәтижесінде 2 клиникалық көрінісі, 8 ... және 11 ... 4 ... дайындалды.
Зерттеу жұмыстарында 47 ғылыми әдебиет қолданылды, оның ішінде 12
шетелдік.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жылқының іріңді пододерматиті және оның емі32 бет
Жылқының анатомиялық және физиологиялық құрылысы, жылқының (экстерьері) түр - тұлғасы, сырт пішіні22 бет
Жылқының жұқпалы анемиясы31 бет
Жылқының инфекциалық анемиясы12 бет
Жылқының көз аурулары және оның алдын алу32 бет
Жылқының мүшелері мен ұшасын тексеру13 бет
Жылқының нуттолиозы мен көксидиозы24 бет
Жылқының ринопневмониясы, дауалау шаралары30 бет
Жылқының сүт өнімділігі6 бет
Жылқының тендиниті, тендовагиниті және оның емдері33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь