Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің деректер қорын жобалау

Нормативті сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1 Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.1 Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің деректер қорын жобалау туралы түсінік және олардың қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.2 Ұсақ көтерме кітап дүкенінің міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Кітап дүкенінің халыққа қызмет көрсетуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.4 Ұсақ көтерме кітап дүкенінің мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2 Жобалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.1Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің деректер қорын жобалау ... ... 14
2.2 Delphi. де жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.3 Ақпараттық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.3.1 Енуші ақпарат сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.4 Аппараттық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
2.4.1 Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.5 Есеп кешенін бағдарламалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
2.6Бағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.6.1 Пайдаланушы интерфейсін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.6.2 Бағдарламалық модульдерді сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
2.6.3 Пайдаланушыға нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 35
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
Тақырыптың өзектілігі. Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің жұмыс істеу бөлімімен танысу және олардың қызметтерімен танысып оны дельфи ортасында орындау.
Жұмыстың мақсаты. Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметтерінің даму тенденцияларын талдау. Кітап дүкені қызметтерін зерттеу факторларын келтіру.
Жаңа технологияға деген сұраныс жоғары болғандықтан, сондай-ақ олардың құны да жоғары болғандықтан, көптеген компьютерлік техника шығарушы және бағдарламалық қамсыздандыру компаниялары өздерінің ұсыныстарымен шығып отырады. Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас, бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Әдетте деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Жұмыстың міндеті. Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Деректер базасындағы ақпарат.
Жұмыстың жаңалығы. Тораптық МББЖ-ге файл-серверлік, клиент-серверлік, бөлінген МББЖ-лар жатады. Осы жүйенің негізгі атрибуты болып, торап саналады. Торап−бірнеше компьютерлерді байланастырып, бір дерекпен бірнеше қолданушылардың корпоративті жұмысын қамтамасыз етеді. Көпқолданбалы МББЖ ақпараттық жүйе құруға мүмкіндік береді.
Ақпараттық жүйе – қандай да бір обьектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу, іздеу және шығарып беру жүйесі.
Ол – мекеменің керекті бағытта жұмыс істеуін қамтамасыз етіп отыратын орта, яғни мекеменің бір бүтін қалыптасып және оның бір мақсатқа бағытталған жұмысын қамтамасыз етіп отыратын біріккен компоненттер жиынтығы. Бұл анықтама бойынша, ақпараттық жүйелер тиімділігі, мекеменің стратегиялық мақсаттағы жетістігі арқылы бағалануы мүмкін.
1 С.Бабровский «Описание системы и языка программирования Delphi 7», Москва 2006г.
2 Л.М.Климова «Основы программирования .Решение типовых задач», Москва 2006г.
3 Валерий Фаронов «Разработка приложений для баз данных и интернета»,Москва 2006г.
4 Эндрю Возневич «Визуальное программирование на Object Pascal»,Издателство «Бином»
5 В.Гофман, А.Хомоненко «Delphi 5 в подлиннике»,Санкт-Петербург 1999г.
6 В.В. Фаронов. Delphi 1.0. Учебный курс. М.2001г.
7 Майерс Г. Надежность программного обеспечения. –М.:Мир, 1980г.-360с.
8 Шураков В.В. Программное обеспечение ЭВМ. –М.: Статика, 1979г.-376с.
9 А. Полянский. Среда программирования Delphi 5-1. Справочное пособие. М., 2001г.
10 С. Бобровский. Delphi 4. Учебный курс. М., 2001г.
11 Н. Культин. Delphi 1.0. Программирование на Object Pascal. БХВ-Петербург, 2001г.
12 В.В. Фаронов. 1.0. Учебный курс. М. 2001г.
13 Дарахвалидзе П., Марков Е. Программирование в Delphi 4. БХВ-Санк-Петербург.
14 А.Жуков. Изучаем Delphi, 2001г.
15 М.Эбнер. Delphi 4. Руководство разработчика, БХВ, Киев, 2000г.
16 А.Я. Архангельский. Программирование в Delphi 2.0. Издательство БИНОМ. Москва, 2008г.
17 Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Delphi. Учебное пособие 4-х частях, М. 1997-1993.
18 О. Камардинов., Х. Жантелі. Delphi 5-1. Оқу құралы. Шымкент. 2002ж. - 214 бет.
19 Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 4, М., ЗАО. Издательство БИНОМ 2000г.
20 Тейлор Д. и др. Delphi 3. Библиотека программиста. СПБ, Питер, 1998г
21 Гофман А.С., Хомоненко В. В. Delphi 4.0. –СпБ:2000г.
22 Культин.Н.Б. Delphi в задачах и примерах. С-П. БХВ-Петербург: 2005г.
23 Пачеко К., Тексейра С. Delphi 4.0. Руководство разработчика. Том 1,2-2000г.
24 Васильев Г.П. и др. Программное обеспечение сетей ЭВМ.-М.: Финансы и статистика, 1983г.-87с.
        
        Аннотация
Курстық жұмыстың тақырыбы: Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің деректер
қорын жобалау. Бұл курстық ... ... ... 8- ... ... ... және 5- ... беттен тұрады. Жұмыста Delphi 7
бағдарламалау ... ... ... ... Бұл курстық
жұмыс М.Ауезов ... ОҚМУ ... ... ... ... ... ... қорын жобалау» пәні бойынша
жазылған. Курсттық жұмыс мемлекеттік ... ... ... ... ... ... 8
1 Аналитикалық
бөлім.......................................................................
............. .9
1.1 Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің деректер қорын жобалау
туралы түсінік және олардың
қолданылуы...................................................9
1.2 Ұсақ көтерме кітап ... ... ... ... ... Ұсақ ... кітап дүкенінің
мақсаты....................................................12
2 Жобалық
бөлім.......................................................................
......................14
2.1Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметінің деректер қорын ... ….... ... Delphi- де ... ... ... ... Аппараттық
жабдықтау...................................................................
..... .. 21
2.4.1 Ақпараттық жүйелерді технологиялық
жабдықтау................................... 22
2.5 Есеп ... ... ... ... етуді
өңдеу...........................................29
2.6.1 Пайдаланушы интерфейсін
ұйымдастыру....................................29
2.6.2 Бағдарламалық модульдерді
сипаттау..........................................32
2.6.3 Пайдаланушыға
нұсқау......................................................................
... 35
Қорытынды................................................................
......................................40
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... сілтемелер қолданылды:
СТРК 34.006 – 2002 – «Ақпараттық технология мәліметтер қоры негізгі
терминдер және анықтамалар»;
СТРК 34.007 – 2002 – ... ... ... қоры негізгі
терминдер және анықтамалар. Телекоммуникациялық желілер»;
МЕСТ UCO 8790 – 95 - ... ... ... ... ... ... шартты белгілері және символдары»;
МЕСТ 28195 – 99 Бағдарламалық ... сапа ... ... ... ... ... ... –кестелердегі деректерге қол жеткізуді жылдамдататын механизм
болып табылады
Image – элементі экранда формаға бейнелерді ... ...... ... – ДБ ... негізделген деректер жинағы
Query – SQL – сұранысқа негізделген деректер жинағы
StoredProc – серверде сақталатын процедураны шақыру
DataBase – ДБ ... – ДБ ... ... ... – топ ... ... орындау
Update – деректер жиынтығын модификациялау
NestedTable - қойылған кесте
DCOMConnection – көпқолданбалы режимде қашық сервермен қосылу
SocketConnection - Windows ... ... ... сервермен қосылу
RvDataSetConnection – мәліметтермен байланыстырады
RvTableConnection – Table компаненті бар мәліметтермен байланыстырады
TRvQueryConnection – Query ... бар ... ... ... құрылған файлдағы мәліметтерді экранда
мүмкіндік береді
RvRenderPrinter–RvNDRWriter арқылы құрылған файлдағы ... ... ... мен қысқартулар
ДҚБЖ–Деректер қорының басқару жүйесі.
ДҚ–Деректер қоры
АЖ –Ақпараттық жүйе
БЖ – ... ...... ...... ... облысы
ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы
АЖО – автоматтандырылған жұмыс орны
АҚ-акционерлік қоғам
ЖШС-жауапкершілігі ... ... ... ... Ұсақ ... кітап дүкені қызметінің жұмыс істеу
бөлімімен танысу және олардың қызметтерімен ... оны ... ... мақсаты. Ұсақ көтерме кітап дүкені қызметтерінің ... ... ... ... ... зерттеу факторларын
келтіру.
Жаңа технологияға деген сұраныс жоғары ... ... ... да ... ... ... ... техника шығарушы және
бағдарламалық қамсыздандыру компаниялары өздерінің ... ... ... ... деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады.
Оларға қатынас, бір немесе бірнеше компьютерлер ... іске ... ... ... ... ... үшін ... міндеті. Мәліметтер базасы – ... ... және ... ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен
белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын ... ... ... жаңалығы. Тораптық МББЖ-ге файл-серверлік, клиент-серверлік,
бөлінген МББЖ-лар жатады. Осы ... ... ... ... торап
саналады. Торап−бірнеше компьютерлерді байланастырып, бір дерекпен бірнеше
қолданушылардың корпоративті жұмысын қамтамасыз ... ... ... жүйе құруға мүмкіндік береді.
Ақпараттық жүйе – қандай да бір ... ... ... ақпаратты
жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу, іздеу және шығарып беру жүйесі.
Ол – мекеменің ... ... ... ... ... етіп ... яғни мекеменің бір бүтін қалыптасып және оның бір ... ... ... етіп отыратын біріккен компоненттер
жиынтығы. Бұл анықтама бойынша, ... ... ... мекеменің
стратегиялық мақсаттағы жетістігі арқылы бағалануы мүмкін.
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Ұсақ көтерме кітап дүкені ... ... ... жобалау туралы
түсінік және олардың қолданылуы
Ұсақ көтерме кітап дүкені мәдениет саласы ... ... ... ... ... ... ... негізі болып табылады.
XXI ғасыр мәдениеттің, ғылым мен білімнің ... ... ... ...... және де ұсақ көтерме кітап дүкені екені баршамызға анық.
Қазіргі кезде адамдардың өскелең ... ... ... жалпы қабілетін дамыту және жоғары эстетикалық ... ... іске ... ұсақ көтерме кітап дүкенінің алар
орны ерекше.
Ұсақ көтерме кітап дүкені ... ... ... ... ... ... қызметіне әдістемелік көмек көрсетіп,
кітапхана ресурстарын талдауда, ғылыми ... ... ... және
біріңғай жүйені жетілдіруде ақпарат көздерін қоғамда, ... ... ... ... және ... ... ... болып
табылады. Жалпы кітапханалар жүйесін сақтап қалу, ... ... ... ... ... баулу, рухани байлығын көтеруде ... ... ... сай ... ... көтерме кітап дүкендерінде жүйелі түрде ғылыми - практикалық
конференциялар, байқаулар, семинар-тренинг, практикалық сабақтар, ... ... ... ... және ... көпшілік іс-
шаралардың белсенді түрлері мен ... ... ... ... ... экономикалық қатынастар мен бірге келіп
кірді. Алайда жарнамаға өнер ен ... ... оның ... ... туындысы емес, насихат құралы ретінде қарау пост кеңестік кеңістікте,
соның ішінде ... әлі де ... ... ... ... өнеркәсіп, сауда салаларымен салыстырғанда қаржы -
несие жүйесінде, соның ішінде банк қызметінде нақты ... ... ... ... ... кеңінен падалана алмайтындағы
және арнайы бөлімінің жұмыс жасамайтындығы бізді ... ... ... ... осы тақырыпты таңдап кітапханалық жарнаманың кітапханада,
оның орны ерекше екендігін атап ... оны ... мен ... ... ... Бұл ... жұмысымда Қазақстан
Республикасының кітапханалық ... ... ... ... ... әдіс-тәсілдерін, түрлерін, жарнаманың кітапханада кеңінен
қолдану ерекшеліктерін атап ... ... ... жасап, ғылыми зерттеу
жұмысын жүргіздім.
Сонымен проблеманың көкейтестілігі қазіргі кезеңдегі ... ісін ... ... және осы ... қағидаларды басшылыққа ала лотырып,
кітапхана ісін жандандыру - бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып
отыр. Осы ... ... ... тұтқасы кітапхана ісін ... ... ... ... ... ақпарат көздерін қоғамда
пайдалануға ықпалын ... ... ... ... ... ... ... жарнамалау арқылы тұтынушыларды оқуға баулу.
Кіріспеде зерттеудің көкейтестілігі, пәні, мақсаты, болжамы, міндеттері,
жетекші идеясы, деректі көздері мақұлдануы мен ... ... ... ... ... тұжырымдамалар жасалынып,
проблема бойынша келешекте орындалатын зерттеу перспективасы тұжырымдалады.
1.2 Ұсақ көтерме кітап дүкенінің міндеттері
Ұсақ көтерме кітап дүкеніне ... ... ... ... ... ... ... артып отырғанына қарамастан, халықтың негізгі
тобы, тек қана дені сау азаматтар емес, ... ... ... ... мен ... да ... түрде кітапхана тапсырысшысы
болатындай етіп жұмыс істеу керек ... ... Бұл ... ... ... жету үшін ... қызмет көрсету ... ... ... іс жүзіндегі сұраныстарын
қанағаттаңдыруға бет бұру ... ... 68 ... ... ... ... көзі
көрмейтін немесе басқадай мүгедек жандарға арналған. Конгресс Кітапханасы
құқықтық ақпараттың ... ... ... (Global ... Оған кооперативтік негізде барлық кітапханалар шақырылады.
Қатысушы елдерде үлттық жұмыс станциясы құрылады.
Негізгі мақсаты — ... ... және ... ... дамытуға
көмектесу.
Кітапханалық маркетинг-пайдаланушыға бағытталған басқару философиясы,
сонымен қатар, кітапхана қызметтері нәтижелерін ... ... ... ... ... ... ... Кітапхана ұсыныстары (өнімдері,
қызметтері) кітапханалық акцияларды қолдау, кітапхананың қазіргі және ... ... ... ... ақысыз алмастырады.
Кітап дүкендері тәжірибесінде ақпараттық жұмысты жергілікті радио ... ... ... ... ... ... жаңалықтар бағдарламасында кітапхана қызметі туралы белсенді
радиосюжет, пікірталастар өткізіп, видео-жарнама (теле, кино, видео, ... ... ... ... (10 сек-, 60 сек.) ... ... ... видеоэкспресс хабар (кітапхана өмірінен ерекше жаңалық)
слайд-фильмдер, теледидар арқылы хабарландыру, ... ... ... ай ... ... және қызықты кітаптар, жазушылар,
әдеби оқиғалар туралы хабарлар жүргізіп жарнамалайды.
Ұсақ ... ... ... ... ... ... ғылыми-
техникалық кітапханалар өз фирмалық белгісін жасап, оны ҚР ... ... ... ... ... бекіттірді, «Ақпаратты білетіндер
ғана табысқа жетеді» деген фирмалық ұран пайдаланылады.
Ұсақ көтерме ... ... ... қоғамдық ұйымдармен байланыс
«паблик рилейшнз» ғана қолданбайды, ... ... ... ... діни ... де ескереді. Облыстық, аудандық газетте өз
рубрикасы бар. Онда ... ... ... жаңа ... ... ... т.б. ... (кітапхана өмірі туралы очерктер,
облыс мамандарына арналған ... ... ... ... ... ... жарнамалық хабарландырулар, шақырулар шығады.
Модельді кітап дүкені мәртебесін, имиджін (келбетін) құрастыру ... ... ... ... және оның ... ... туралы ақпарат;
— кітап дүкені, оның құрамы мен құрылымы туралы ақпарат;
... ... ... ... және оның ... өнімдері туралы
ақпарат, компьютер мен көбейткіш техниканың көмегімен көркейтуге ішкі ... ... ... ... (фирмалық бланкілер, буклеттер,
пайдаланушы ... ... ... ... т.б. басылым
өнімдері) кітапхана қызметі нарығындағы ... ... ... ... ... ... және ... жарнамалық
материалдарға толы етіп өңдеген кітапханада бейдж тағу ... ... ... зор ... ... ... беріп қана
қоймайды, жұмысқа құлшыныс туғызатын жайлы көңіл-күй қалыптастырады. ... ...... ... ... ... көрсете алатын
кітапханашы.
Қандай да бір нәрсенің жаңашылдығын түсіну үшін оған ... ... ... ... ... қажет. «Жарнамалау» мен «ақпарат ... ... ... ... ... ... ... болғанына кең
уақыт өте қойған жоқ. Бұл екі жағдайда пайдаланушыларға белгілі ... ... ... бір ... ... ... ... артығымен шығара
бастаған соң-ақ, айырбас үрдісі басталады. Айырбастау үшін нарық қажет.
Нарық дегеніміз ең әуелі ... табу ... сөз. ... ... ... да қажет болады.
1.3 Кітап дүкенінің халыққа қызмет көрсетуі
Көптеген ... ... ... ... аясын кеңейте баспа, білім беру
қызметтеріне лицензия алады. Онсыз бірде-бір бұқаралық ақпарат құралдары
жарнамалық ... ... ... ... ... ... жарнама ретінде танылуы тиіс, мысалы, кітапханаға экономика, бизнес
туралы түскен ақпарат үшін жарнама таратушылар жарияланымға төлем талап ете
алмайды.
Ал бұл үшін ... не ... анық ... не ... қалай тудырады, осы мәселелерді білу қажет. Жарнама маркетингтік
байланыстың ең бір ... ... ... ... кітапханалық қызмет көрсетуде
кітапханашыға маңызды боп көрінбесе де, пайдаланушыға қажетті қызметтер мен
олардың ... ... ... ... ... береді.
Сонымен бірге кітап дүкендерінің дизайны, сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ...... эстетикалық әсерді күшейте түседі. Үйреншікті істі көрмені ... ... ... ... суретін пайдалану, оқу залын жаңадан
жоспарлауды ... ... ... жібере алады. Сондықтан жарнаманы
кейде заманымыздың ... ... ... ... ... Ұсақ көтерме кітап дүкенінің мақсаты
Кітапхананың ... ... ... ... елдерде
қабылданған нарықтық талаптарға негізделген. Кітапхана коммерциялық емес
ұйым ретінде әлеуметтік жарнамамен айналысатын ... ... ... және ... үшін ... ... қамтамасыз етуде,
занды және этикалық талаптарды ... ... ... ... ... ... келушілерге электронды ... ... ... тек ... ... ғана онымен ізденіс жасай
алмайды деп жарнамалық хабарландыруда ... осы ... ... ... ... ... ... жоғары оқу орындарының студенттерін өзіне тарту үшін ... ... ... аз деп ... ... ... Сондықтан анықталмаған жарнама өзекті мәселе.
Қорыта айтқанда, кітап дүкенін пайдаланушылардың ... ... ... қажет: жұмыссыздар, зейнеткерлер, ... ... ... коммерциялық топ өкіддері — екінші жағынан; қызмет ... ал ... ақы ... ... тиіс.
Кітапхана жарнамасына қойылатын негізгі талаптар:
— шын мәніндегі және ықтимал пайдаланушыларды көп тарату;
— жарнаманың олардың қажеттіліктеріне сай келуі, ... ... ... ... ... ... жылдамдығы, толықтығы (дәйектілігі);
— жарнама хабарының есте тез сақталуы, көркемдігі, анықтығы;
— ұсынылатын қызмет деңгейінің жарнамаға сәйкестігі;
— мазмұны мен түрінің нарық ... ... ... сай ... ... ... тауар белгілері мен логотиптер түпнұсқа
тілінде немесе басқа тілде жазылуы мүмкін.
Заңды білу қателіктерден құтқармайды, ... ... ... ... ... ... ... нұсқа «елең еткізерліктей»
салауатты сенімді басшылыққа алу қажет.
2 Жобалық бөлім
2.1 Ұсақ көтерме кітап ... ... ... қорын жобалау
Құрастырылатын ақпараттық жүйе пайдалану барысында қарапайым, қолда ... және ... ... үйлесімді, қосымша модульдер мен
кітапханаларды қосуды қажет етпеуі керек. Құрастыру барысында басты назарды
жүйенің интерфейсіне аудару қажет – ол ... ... ... үшін ... және интуитивті түрде түсінікті болуы қажет.
Құрастырылатын жүйе үшін пәндік облысты талдау нәтижесінде ... ... ... алынды:
- деректер қорын дұрыс енгізу: деректер қоры ... ... ... ... өшіру, сақтау, редакторлауды қамтамасыз ету;
- ақпаратты енгізу дұрыстығын бақылау;
- ... ... ... бар ... бойынша нәтижелік есеп берулер
құру.
Мәліметтер базасы кейбір қолданбалы ақпараттық жүйеде ... ... ... ’Сирена’ немесе ’Экспресс’ авиа және теміржол
билеттерін сату системасы. Мәліметтердің ұйымдастыру ... ... ... ... негізгі модульдері келесі түрде болады:
• иерархиялық
• желілік
• реляциялық
• объекті-бағытталған
Иерархиялық модельде деректер ағаштәріздес (иерархиялық) құрылым ... ... ... ... иерархиялық реттелген ақпараттармен
жұмыс жасағанда ыңғайлы, бірақ қиын логикалық ... ... ... ... әлсіз .
Желілік модельде деректер ерікті граф түрінде ұйымдастырылады. Желілік
модельдің кемшілігі болып, құрылымының ... және оны ... ... ... ... қатар, иерархиялық және желілік
модельдерінің кемшіліктерінің бірі болып, деректер ... ... ... ... ... және деректерге қатынау барысында
өзгертуге келмейді.
Объекті-бағытталған модельде мәліметтер базасының жазбасы объект түрінде
беріледі. ... ... ... және реляциялық модель
ерекшеліктерін қамтып, күрделі мәліметтер базасын құруда ... ... ... кестелер қатты дискідегі каталогта тұрады.
Кестелер файлдарда ... , ... ... ... ... ... Кестелерді көшіруге, орнын ауыстыруға болады.
Бірақ, құжаттарға ... ... ... ... көпқолданбалы
қатынау режимін қолдайды, яғни бірнеше қолданбалармен ... ... Бір ... үшін ( ... ... ... т.б
құрайтын ) бірнеше файлдар жасалады. ... ... ... ... ... ... ... файлы болып есептеледі. Кестені
таңдағанда, әсіресе оның ... ... ... Мыс: dBase ... үшін
кеңейтіндісі DBF болатын файл, ал Paradox кестесі үшін DB ... ... ... ... ... ... ... және бағаннан
тұрады, бір типті объектілердің ақпараттық жүйелер ... ... ... болатын типтің деректерін қамтиды. Кестенің негізін оның
өрісінің сипаты құрайды. Әрбір кестенің кем ... бір ... ... ... ... ... өте кең және оның құрамына кіретіндер:
• өріс сипаты
• кілт
• индекс
• өрістің мәтініне шек қою
• кестелер арасындағы ... ... ... ... ... аты және ... беріледі. Кестенің атын
өзгерткенде кесте және оның файлдары жаңа атқа ие ... Бұл ... ... ... ... ... ... программалар
қолданылады. Мыс: Database немесе Data Pump. Дискіден кестені ... ... ... да ... Delphi- де ... ... програмасын iске қосу үшiн бiз ең алдымен Delphi програмасын
орнатуымыз керек. Егер программа ... ... онда оны ... қосу ...... ... - Borland Delphi 7 ( Delphi 7
командалары арқылы iске қосамыз.
Бұл программаны iске қосқанда ең ... Delphi ... ... ... ... ... Бұл ... 1-шiсi Delphi ортасының
негiзгi ... ... ... Бұл ... ... батырмалар,
аспаптар панелi бар және Delphi–дің барлық компоненттері орнатылған, ал 2-
шiсi Delphi ортасының негізгі ... (Form1) деп ... Бұл ... ... орналастырылады, ал 3-шiсi Delphi ... ... ... (Object ... ... кез ... ... шрифты, түсі, көлемі және ... ... тағы ... ... ... ... ... 1. Delphi програмасының алғашқы көрiнiсi
Жалпы, ортада программа құруға ... 4-ші, ... ... де ... (Unit1.pas). Форма терезесiнiң астында орналасатындықтан, ол
алғашқыда ... ... ... ... құрамына мәзiр,
аспаптар панелi және компоненттер палитрасы енгiзiлген (2.3-сурет).
Сурет 2. Delphi-дің негiзгi терезесi
Windows-тағы сияқты Delphi-де программалар оқиғалар ... ... ... ... құру үшiн ... ... компонент орнатуы,
форманы не формада орналастырылған компоненттi тышқан арқылы шертуi
мүмкiн. Оның әр ... ... ... Яғни, оқиға – программаның
жұмыс iстеуi кезiнде ... ... ... әр ... атау ... қойылған. Мысалы, компоненттер
палитрасының Button түймесi арқылы формада орнатылған Button1 ... Click ... ... ... ... байланысты оқиғалар жеткiлiктi Мысалы, формаға байланысты
оқиғалар саны – 35 ... 3). Олар ... ... Events қосымша
бетiне енгiзiлген. Терезеде оқиға атауларының ... On ... ... ... Ол – ... ... ... бiлдiретiн
белгi.
Сурет 3. Форма оқиғалары
Delphi-де программа (проект) екi бөлiмнен тұрады: ... ... project1 ... ... ... ... (негiзгi модуль) және unit1.
pas атауы ... ... Олар жеке ... ... ... ... ... орындайтын программа мәтiнi (процедуралар)
енгiзiледi. Программа мәтiнiн программалық код деп, ... ... ... не ... ... ... деп те ... Басында
ескертiлгенiндей, Delphi iске қосылған кезде ол форма терезесiнiң астында
көрiнбей тұрады. Оны ... ... ... ... жабу (жабу түймесiн шерту);
❖ код терезесiнiң бiр шетi форма ... ... ... ... ... ... ... да, онда процедура дайындамасы
(үлгiсi) көрiнедi. Оның тақырыбы нүкте арқылы бөлiнген класс және ... ... ... 4) ... 4. Код ... ... формадан код терезесiне өту және код терезесiнен формаға өту
үшiн F12 ... басу ... ... ... тұрғаны – код
терезесiне енгiзiлген процедура дайындамасы. Оқиғаға байланысты ... ... ... не ... ... ... ... Процедура
дайындамасының жазылу түрi:
Procedure (Sender : TObject);
сипаттау бөлiмi
begin
процедура денесi
end;
мұндағы Sender параметрi құрылатын ... қай ... ... ... сол ... - ... ... Онда код
терезесiнде барлық жарияланулардың құрылымын ... ... ... ... ... өзгерту үшін алдымен тақташаны оң жақ
тышқан ... ... ... тақташалар тізімін және
олардың статусын өзгертуге болады.
Пиктограммалық батырмалар арқылы негізгі меню ... ... тез ... қол ... ... ... ... батырмалар 6 топқа ... .Әр топ жеке ... және ... ... ... төменде көрсетілген.
STANDARD тобы
Объектілер репозитариясын ашу
Бұрыннан құрылған файл ашу
Файлды дискіге сақтау
Дискіге жазып барлық файлдарды сақтау
Бұрыннан құрылған прогамманың ... ... жаңа ... ... ... ... ... жобаның құрамындағы модульдер тізімінен қажетті модулді
таңдау.
Екпінді жобаның құрамындағы формалардың тізімінен ... ... ... ... кодының терезесіне және одан кері
өту
Жаңа форманы құру
DEBUG ... ... және ... ... ... ... жұмысын уақытша тоқтату
Қадамдық тексеру ішкі программалардың жұмысын ... ... ... ішкі ... ... ... ... тобы
Delphi ортасының құрамындағы анықтама жүйесін іске қосу
DESKTOPS тобы
Delphi ортасының екпінді күйін сақтау
Түзету тәртібіне сәйкестелген терезелерді орнату
Компоненттер жинағы-Delphi-дің негізгі ерекшелігі.Ол ... ... ... ... ... тез ... ... белгішілерден
тұрады.
Компонент деп белгілі –бір қасиеттері бар және ... ... ... ... ... ... туғызатын функционалды элементті
атайды. Delphi ортасының компоненттері 19 ... ... ... деп ... ... программаның негізгі қаңқасы
құрылады.
2.3 Ақпараттық жабдықтау
Ақпараттық қамтама (жабдықтау) деп ... ... ... ... ... ... ... схемаларының, сонымен бірге деректер қорын құрудың методологиясының
біртұтас жүйесінің жиынтығы болып табылады.
АҚ сыртқы- және ішкі-машиналық болып ... ... ... машиналық
ақпараттық қамтама адамның есептеуіш техникасы құралдарын қолданбай-ақ
қабылдай алатын ... ... ... ... ... ... жиынтығы болып табылады.
Ішкі машиналық ақпараттық базаға ақпараттық қамтаманың машиналық
тасымалдаушылардағы пайдаланылатын ... ... ... ... ... .
Ақпаратпен жұмыс істеу кезіндегі маңызды ұғым - оны ... ... Кез ... ... ... ... түрде болады.
Бір объект әртүрлі белгілері немесе критерийлер бойынша жіктелуі мүмкін.
Сыртқы орта ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Жалпы белгілер негізіне келесілер жатады: пайда болу орны, ... ... ... тұрақтылық, басқару функциялары. Келесі
классификацияны ... ... ... ... бұл – ... да бір құрылымдық бөлімге келіп түскен
ақпарат;
- шығыс ақпараты бұл – қандай да бір құрылымдық бөлімнен ... ... ішкі ... бұл – объекттің ішінде туындайтын ақпарат;
- біріншілік ақпарат бұл – объекттің әрекет ету ... ... ... және ол ... ... ... ... ақпарат бұл – біріншілік ақпаратты өңдеу нәтижесінде
алынатын және аралық немесе нәтижелік болатын ақпарат;
- ... ... ... және ... ... ... ... ақпарат бұл – өзгермейтін және ұзақ уақыт бойы бірнеше рет
пайдаланылатын ақпарат.
Деректер қорының құрастырылатын ... ... мен ... ... ... ... ақпарат сипаттамасы
Ұсақ көтерме кітап дүкені туралы мәліметтер құрылымы
Кесте 1
Тұтынушылар туралы мәлімет
|Өрісі ... ... ... ... | ... |Символдық |35 ... ... ... |9 ... ... ... туралы мәлімет
|Өрісі ... ... ... ... | ... |Сандық | ... ... |25 ... ... |30 ... ... |10 ... саны ... |5 ... ... ... ... ... ... |
|Id_сату ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |9 ... күні ... |12 ... ... |10 ... ... туралы мәлімет
|Өрісі ... ... ... ... | ... күні ... |11 ... алу ... ... |10 ... саны ... |6 ... ... |30 ... ... ... ... мәлімет
|Өрісі ... ... ... ... |15 ... ... |15 ... өлшемі |Символдық |10 ... ... ... ... ... ... ... |Сандық | ... ... |35 ... ... |30 ... ... ... |20 ... ... ... ... ... ... «баспаға шығару»
мәзірінде көрсетіледі
2.4 Аппараттық жабдықтау
Бағдарламаға қойылған ... және ... ... ... ... ... ... аппараттық құрылғыларды
негіздейміз.
Бағдарлама Windows ХР операциялық жүйесінде жұмыс істейтіндігі ... ... ... дұрыс және тез жұмысы үшін компьютер
құрылысы келесідей болу керек: ... ... 4 ... ... жиілігі 2,4 ГГц, оперативтік жадысы 512 Мбайт (RАМ -512Мb), ... ... бос ... -80Gb). ... есеп ... ... ... принтердің болуы қажетті шарт.
Сонымен қатар бағдарлама жасайтын есеп берулерді баспаға жіберетін
принтер ... Бұл ... ... ... ... кез ... типін
қолдануға болады.
2.4.1 Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау
Қазіргі заманғы ақпараттық ... түрі деп - бір ... ... ... ... ... жүйесіне қосатын мәліметтер қоры,
мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ) және қолданбалы бағдарламаларды ... ... ... қорының негізгі функциясы болып:
- мәліметтерді сақтау және қорғау;
- сақталған мәліметтерді өзгерту (жаңарту, қосу және ... ... ... ... ... ... және іздеу;
- мәліметтерді өңдеу және шешім шығару.
Мәліметтер қоры ақпаратты сақтау, мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... бойынша ұйымдасқан,
мәліметтердің атауы бойынша байланысты ... ... ... ... ... ... - мәліметтер қорында
пайдаланатын, құруға арналған, тілдер әдісінің байланысы және қолданбалы
бағдарлама пакеті болып табылады.
Мәліметтер ... ... ... ... ... ... және берілген түрі бойынша шығу құжаттарын түрлендіруге
арналған.
Ақпарат жүйесін құру үрдісі келесі кезеңдерден тұрады:
- мәліметтер қорын жобалау;
- мәліметтер қоры ... ... ... ... ... құру ... және кестелерді байланыстыру,
мәліметтерді енгізу);
- мәзір қосымшасын құру;
- сұраныс құру;
- экрандық ... ... ... ... ... ... қосымша генерациясы.
Келтірілген кезең тізімі кезектілігі мен міндеттілігі мағынасында қатаң
емес болып келеді.
Мәліметтер ... ... ... құру ... МҚБЖ барлығымен
қолданылмайды және міндетті емес болып табылады. Ақпараттық ... ... ... ... ... сипатқа ие болады.
Ақпараттық технологиялар – бұл өндірістік ... және ... ... ... ... ... ... қолдану үрдістерінің еңбеккөлемділігін кеміту мақсатында
ақпаратты ... және ... ... ... жинауды
қамтамасыздандыратын және олардың жылдамдығы мен сенімділігін жоғарылататын
әдістердің жиынтығы.
Ақпараттық технологиялар келесі негізгі ... ... ... ... ... ... болып табылады;
- алынған ақпарат үрдісінің мақсаты болып табылады;
- есептеу кешенінің бағдарлы-аппараты мен ... және ... ... ... ... ... ... мәліметтерді өңдеу үрдісі заттық аймаққа сәйкес операцияларға
бөлінеді;
- ... әсер ... ... таңдау, шешім ... ... ... қажет;
- үрдістің оңтайлы критериялары қолданушыға ақпаратты өз уақытында
жеткізу, оның сенімділігі, дұрыстылығы, толықтылығы болып ... ... ...... да бір ... орындау
негізінде шешім қабылдау және адам мен оны талдау үшін ... ... ... ... ресурстарды қолдану үрдісін
құрастырудың ең маңыздысы болып табылады. ... ... ол ... ... даму ... анықтайтын, бірнеше эволюциялық
кезеңдерден өтті.
Ақпараттық технология ұйымдастыру - ... ... ... ... келесі негізгі бағыттар бойынша дамиды:
- экономикалық басқару есептерін шешу және ... ... ... ... ... жабдықтарының сәйкестілігі және ДК қолдану
негізінде есептеуді даралау;
- ... ... ... ... ... интерфейсін
жетілдіру жүйесі;
- әртүрлі деңгейдегі есептеу желілер көмегімен ресурстардың ақпаратты-
есептеу бірлестігі;
- жүйеге рұқсатсыз енуден ақпаратты қорғауды ... ... ... ... ... ... ... қолданатын түрлері,
ақпараттық жүйелердің келесі арнайы түрлері жұмыс істейді:
- Мәліметтерді электронды өңдеу жүйесі ... ... ... ... автоматтандыру мақсатында фирманы басқаруды
жылдамдату деңгейінде қолданылатын, қажетті бастапқы мәліметтері ... ... және ... стандартты процедуралар олардың өңделуі жақсы
құрылымдық есепті шешу үшін арналған.
- Экономикалық басқарудағы ақпараттық жүйелер (ЭБАЖ).
Бұл жүйелерде МҚБЖ ... ... ... ... ... ... ... болады: қабылданған шешімді ақпаратты қолдауды
қамтамасыздандыру; бақылауды басқару ... ... ... ... ... Шешімді қабылдауды қолдау жүйесі (ШҚҚЖ).
Бұл жүйенің негізгі мақсаты итерациялық үрдіс нәтижесінде өтетін шешімді
өңдеу болып табылады, оған ... ... ... және ... ... шешімді қабылдауды қолдау жүйесі; түйінді басқаруды адам
ретінде; компьютерде есептеу нәтижесін алуын ... және ... ... ... ... шешімді ақпараттық және үлгілік қолдауды
тарату, фирманы басқарудағы кез-келген деңгейінде қолданылады;
- ... ... ... ... ... ... басқаруды жақсы қамтамасыздандыру және ... ... ... ... ... ... (СЖ) ... интеллект аймағында өңделген және
сараптаушы – адам ... ... ... ... ... үрдісіне
негізделген; шешімді қабылдауда сараптамалы қолдауды таратуда, кез-келген
басқару деңгейінде қолданылады.
Ақпараттық ... оған ... ... ... емес
ақпараттық жүйенің қызметін тарату.
Жобалау бөлімінің ақпараттық жүйесін қамтамасыздануының әрбір ... ... ... және ... жетілдіру ұсынысын келтіру.
2.5 Есеп кешенін бағдарламалық жабдықтау
Бағдарламалық жабдықтау деп - ... ... ... ... ... ... регламентті есептерді орындауды
автоматтандыратын әртүрлі бағдарламалық әдістердің жалпы және қолданбалы
кешені.
Бағдарламалық ... ... ... ... ... және жалпы жүйелік азықтар жатады.
Жалпы жүйелік бағдарламалық жабдықтауға ақпаратты өңдеу типтік есептерді
шешуге арналған және қолданушыларға тұспаланған ... ... Олар ... ... ... ... және ... мүмкіншіліктерін функционалды кеңейтуге қолданылады.
Арнайы бағдарламалық жабдықтау деп - нақты ақпараттық жүйелер құру
барысында өңделген бағдарламалық ... ... Оның ... ... ... ... адекватты түрлі дәрежелі үлгілерді өңдеп
тарататын қолданбалы бағдарламалық пакеттер кіреді.
Компьютерлік ақпараттық жүйелердің бастапқы кезеңде олардың ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің қиыншылығының өсуінен қолданушылардың жүйелік бағдарламалық
жабдықтауда графиктік интерфейстің ... ... ... ... ... мәнді дәрежесінің әдісі қысқа мерзімді өңдеу талап
етілді.
Визуалды өңдеу әдістері бірінші кезекте стандартты интерфейсті ... ... ... ... ... ... ... және монитор бетінде бейнелеуге болады. Объектің өзге ... ... ... – түймелер, қосқыштар, жалаулар, мәзір
және т.б. бейнелейді. ... ... ... ... ... асырылады. Барлық бұл объектілер тілдер әдісінде бейнеленген
стандартты кейіпі болып, ал ... ... көп ... ... бағдарламалаудың әмбебап жүйелерінің арасында Borland Delphi
және Visual Basic ... ... ... олардың бағытталмаған қорының
берілгендер қосымшаларын өңдеу көмегімен кез келген типті қосымшалардың
өңделуі, сонымен ... ... ... атаймыз. Әмбебап жүйелердің
көмегімен өңделетін бағдарламалар кез келген берілгендер қорын басқару
жүйесімен өзара ... ... ... ... қосымшаларын құруға ғана бағытталған.
Дегенмен ережедегідей анықталған МҚБЖ . ... ... ... жүйеге Sybase
фирмасының Power Builder және Microsoft фирмасының Visual FoxPro-ны айтуға
болады.
Бағдарламалық кешенді ... ... ... шығу ... ... ... ... әдісі, иерархиялық жобалау әдісі, top-
down жақындау).
Байланыспайтын жоба әдісін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... - бағдарламаның жеке
бөлімі болып әрленген өзара логикалық байланысқан ... ... ... ... ... ... сол кезеңінің
жүзеге асыру әдісіне күш жұмсауды қысқартуға мүмкіншілік беретін әсіресе
бағдарламалық азықтардың модификациясымен еріп жүру ... ... ... ... ... ... ... жаңа
«индустриалды» әдісі және өңдеу қажеттігі туындады. Ол ... ... ... іске ... ... Құрылымдық бағдарламалау
мақсаттарының бірі – бағдарламалық модульдердің өңдеуін қамтамасыз ету, ал
бастысы олардың модификациясымен тізбектеліп еріп ... ... ... ... тізбектерді қолданудың әсерлісі құрылымдық бағдарлама
көмегімен жазу ыңғайлығы анықталады.
Қолданбалы бағдарламаны өңдеу үрдісінің өзге ...... ... әдісінің бағдарламалық – саймандардың ...... ... есептерін бағдарламалау әдісінің
негізін бағдарламалаудың автоматтандыру жүйесі құрылады.
ЭЕМ және ... ... орны үшін ... ... ... комплекске ұйымдастырылған бағдарламалық құралдардың жиынтығы ... ... ... ... үшін арналған және ЭЕМ
жабдықталынған ... ... ... ... ... ... бағытталынған.
Автоматтық жүйенің құрамындағы бағдарламалық құралдар 2 категорияға
бөлінеді:
1. Жүйелік бағдарламалық құралдар;
2. Қолданылатын бағдарламалық ... ... ... ... ... ... құрамында
жүйелік тағайындалуды қосады. Жүйелік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... тікелей қызмет етуін
қамтамасыз ету және оның ... ... ... ... ... және ... ... бөлінеді және сәйкес арнайы және
қолданбалы бағдарламалық ... ... ... ... ... ... ... арнайы есептерін шешуге
бағытталған, яғни тек берілген жүйеде туындайтын есептерге және сәйкес ... сол ... ғана ... ... ... эксплутацияланады. Бірақ олар әр
түрлі ... ... ... ... бір ... класстарына
бағытталынған. Мұнда қолданушы бағдарламаның құрушысы болып саналмайды. Ол
дайын бағдарламаны ешқандай толықтырусыз жалпы қолдана ... ... ... ... ... ... ... деңгейдегі бағдарламалық құралдарға ... ... ... ... ... ... редактор, баспа
шығарушы жүйе, графикалық жүйе, берілгендер қорын басқару ... ... ... ... ... ... ... эксперттік жүйелер, мультимедиа жүйесі, гипертекстілі
жүйелер жатады. Жоғарғы деңгейлі ... ... ... ... орындарынан, ғылыми-зерттеудің ... ... ... жүйелерден, техникалық ... ... ... ... ... ... ... типтік және арнайы бағдарламалық қамтамсыздандыру
кіреді.
Бағдарламалау тілі ретінде Borland ... Delрhі 7 ... ... Бұл ... жоғарғы бөлімдерде келтірілген бағдарламаға
қойылатын талаптардан туындап отыр.
Delphi – бағдарлама жасау ортасы, онда бағдарламалау тілі ретінде Delphi
қолданылады. Delphi тілі – Оbject Pascal тілі ... ... ... . Delphi-дің визуалдылығы Визуалды Компоненттер Кітапханасы (Visual
Component Library,VCL) ... ... ... Бұл ... ... стандартты компоненттері орналасқан. Компонентті палитрадан таңдап,
оны формаға орнатқанда оның коды мен қасиеттерін жазып отырудың қажеті жоқ.
Delphi автоматты ... ... ... ... ... Оның ... ... Объекттер Инспекторы (Object Pascal) көмегімен қол жеткізуге
болады. Сонымен қатар, бағдарламалаушы өз компонентін де жаза алады.
Delphi ортасы Object Pascal ... ... ... Бұл ... Borland ... жасалған Pascal тілінің объектті бағдарлы
кеңейтілуі. Алгоритмді тілдер облысындағы ... ... ... ... (ОББ) ... ... ... бағдарламалау
технологияларымен салыстырғанда ОББ технологиясының бірнеше ... ... ... ең ... боп ... Windosw ... ішкі логикасымен сәйкестігінде. Бірнеше объекттерден ... ... ... ... ... оқиғалар әсеріне жақсы
бейімделеді. ООБ артықшылықтарына бағдарламалық кодтың үлкен ... ... ... объекттің бірнеше рет қолдана алу ... ...... ... 1994 жылы жарыққа шығып, кейінгі жылдары оның
бірте-бірте кеңейтілген 2,3,4,5,6,7 – нұсқалары жарық көрді . ... ... 1999 ... ... 2001 жылдың мамыр айында жарыққа шықты. 5,6-
нұсқалардың бір - ... ... жоқ. ... де Windosw 32 ... ... дайындалған. Тек, Delphi 6, оған қоса, 1991 жылы ... ... ... Linex ... ... негізінде де жұмыс
істей алады. Delphi 6 - да интернет үшін қосымшаларды дайындау мүмкіндігі
кеңейтілген және ... ... ... ... ... ... кітап
қарастырылмаған кейбір өзгешеліктер енгізілген.
Delphi- дің негізгі ерекшелігі - онда ... ... ... және
объекктілі тәсілдер пайдаланылады. Компоненттік және объектілі тәсілдер
мәнісі жеңіл әрі ... ... ... ... ... ... ... компоненттер элементтерімен жинақталады.
Олар жеткіліксіз болса, объектінің өңдеуге арналған үстеме ... ... ... негізгі кітапхананы визуальды компоненттер
кітапханасын (VSL,Visual Component Library) деп атайды. ... ... ... ... ... ... ... бар. Пайдаланушы жаңа компонентті дайындап, оны осы панельге
қосуына да ... екі ... ... ... - күрделі қосымшаны бірлесіп
дайындаушылар үшін (Delphi ... ... - ... ... барлық Delphi-мен жұмыс істеушілерге арналған.
Әдетте пайдаланылатын - екінші түрі ... ... ... түрі ... ... ... ... көп. Нақты есептерді шешу программаларды
құруды үйрену арқылы ғана Delphi-де программалауды ... де ... ... ... іс -жүзінде орындап және оларға түрлі өрістер енгізіп,
жаттығу да мүмкін. Жетістік тек ... ... – бұл ... ... ... ... тұратын тіл:
• Машиналық кодқа ауыстыратын жоғары өнімді компилятор;
• Компоненттердің объектілі-бағытталған моделі;
• Берілгендер қорын құру үшін масштабталатын ... ... ... ... ... кодқа ауыстыратын жоғары өнімді компилятор.
Delphi тілінің құрамындағы компиляторы бастапқы текстің минутында 390
мың ... ... ... ... Бұл ... ... және дайын
бағдарлама блогын тез уақытта тексеріп берудің жағдайын ... Бұл ... ... ... (4GL) ... дәлелдейді. Delphi тілінде
жобалауды құру интерпретаторлық ортадан ... ... ол 10-20 есе ... ... сегменттерді оптимизациялау опциясында орындалатын
файлдардың ... ... ... береді. Компиляторды синтаксисті
тексеру режиміне ... ... ... ... ... компиляциялау және
дайын файлдарды құру операциясы жүрмейді.
Сонымен, Delphi тілі берілгендер қорына байланысты қосымшаларды құруға
арналған ыңғайлы орта болып ... ... ... ... ... ... ... Олар БҚБЖ
үшін қосымшаларды құруды, ... ... ... ... ... ... төменгі деңгейді Borland Database ... ... қол ... және ... ... ... қарастырылады. Берілгендерге қол жеткізетін
компоненттер БҚ-мен байланысты орнатады, ... ... ... ... операцияларды орындайды.
Мәліметтерді визуализациялайтын компоненттер мәліметтерді өріс, тізім
түрінде көрсетеді. Көрінетін мәліметтер текстілі, ... ... ... ... ... ... ... берілген қорын сақтайтын ДҚБЖ
берілген қорын бірнеше бөлек файлдар түрінде сақтайды. Ал ... БҚ ... мен ... ... тек кана бір ... тұрады. Мысалы,
Paradox және dBase кестелер әрқашан бір дискіде ... ... dВasе ... директория .DBF файлдар ... ... .DB ... ... қоры ... ... ... сөзбен айтқанда, Paradox немесе dBase форматты файлдардан тұратын
немесе dBase форматты файлдардан тұратын кез ... ... ... БҚ ... ... ... БҚ ... үшін басқа директорияға
қосылса жеткілікті. Interbase барлық ... ... GBF бір ... сондықтан да бұл файл БҚ Interbase болып табылады. БҚ объектері
Delphi-де SQL-ге негізделген және Borland Database Engine ... ... ... ... Borland SQL Link ... сондықтан ДҚБЖ Oracle,
Sybase, Informix және ... қол ... ... ... Delphi ... қатар, локальдық Interbase қол серверін қосады.
Бұл оның әр түрлі ішкі SQL серверде қосымшаларды офлайндық ... ... ... Delphi ... ақпараттық жүйені локальдық машина үшін
жобалайтын өңдеуші берілгендерді сақтау үшін .dbf және .db ... ... ... Егер ол локальдық Interbase for Windows 4.0
қолданса, онда оның ... ... ... ... жүйе ... архитектурасы құрамында жұмыс істейді.
Берілгендер қорын құру үшін ... ... ... ... Delphi ... ... төменгі деңгейлі ядро – Borland
Database Engine (BDE) берілгендер қоры процессорына ... ... ... ... ... Database ... ... (IDАРІ) деп аталынады. Бұл екі түрді (BDE ... BDE ... қол ... ... record -
навигациондық түрді қолдану ... да, ... қоры SQL ... set - ... ... қолдануға болады. BDE-ден басқа
Delphi берілгендер қорына Microsoft фирмасының Open Database ... ... ... да қол ... ... Бірақ практикада,
көрсеткендей BDE қолдану арқылы қүрылған жүйенің ... ... ... жоғары. ОDВС драйверлері арнайы ODBC socket ... бұл оның BDE-ге ... ... ... Borland ... қорының құрал-саймандық құралдары Paradox,
dBase, Database Desktoр – BDE ... Paradox ... dBase бар ... BDE-ге ... және ... да осы ... тілі де ... компоненттердің кітапханасы.
Delphi тілінде бағдарламаны құрастыру барысында ... ... құру ... ... және олар ... ... қолданылатын берілгендер типтерінің жиынтығынан тұрады.
Delphi тілінің бұл компоненттерін Visual Component Library деп ... ... ... ... ... элементтері бар. Олар
редактілеу ... ... ... ... ... ... ... тізімі. Тағы да мынадай компоненттер бар:
басқарудың ... ... ... ... жазу кітапшалары.
Барлық объектілер өздерінің функционалдылығы бойынша беттерге бөлінген және
компоненттер палитрасында көрсетілген.
VCL Window ... ... ... ... ... тұрады. Бұл интерфейс Delphi тілінің ерекшеліктерінің бірі
қосымшаларды ... ғана ... ... ... жаңа комопненттерді қолдануда
қолданылады. Мұндай мүмкіндік құрушыларға басқа құру ортасына өтпей, ... жаңа ... ... ... ... Сонымен қатар,
Delphi-дің стандарттық компоненттерін жаңартуға немесе толығымен өзгертуге
болады.
Объектілердің ... ... ... ... және абтрактілі аралық
және дайын компоненттерден тұрады. құрушы дайын ... ... ... ... ... ... ... негізінде өзіндік
компоненттерді құра алады. Сонымен қатар, өзінің объекттерін құра алады.
2.6 Бағдарламалық қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... ... кезде Delphi7 тілінің ... ... ... ... ... Бастапқы
терезені ашу процедурасында жоғарыда ... ... ... ... Кейін Unit1.pas модульдің
инициализациясы жүреді, егер ол ... ... онда ... іске ... ... 3 ... ... Бастапқы форманың алдында
бағдарламаға кіру немесе шығу туралы хабарлама формасы іске ... ... ... ... ... кейін мәзір қатары орналасқан
бастапқы форма пайда болады. Мұнда ... ... ... ... кез
келген формаға қол жеткіуге болады.
Файлдық жүйенің логикалық және физикалық құрылыстары, тағайындалулары.
Бағдарламада келесі ... ... titul ... ... ... ... қызметті орындайды, яғни бұл
модульдің көмегімен бағдарламаның негізгі функцияларын орындайтын қалған
барлық модульдер шақырылады.
Оқушылармен және ... ... ... ... қажетті реквизиттер
туралы деректерді енгізу, редакторлау, іздеу және өшіруге ... ... ... ... ... мен ... ... мәлімет береді.
Бағдарламаның интерфейсін құрастыру үшін, жүктемені үлестіру үшін Dеlрhі
7.0 ортасының ТFоrm базалық класының визуальді ... ... ... құру ... осы ... ... стандартты
компоненттері пайдаланылды:
1 – ТMаіnМеnu (форманың ... ... ... ... ... ... ... мәзірін анықтайды. Формаға
осы кластың бірнеше объекттерін ... ... ... форманың
жоғарығы бөлігіндегі мәзір жолағында тек форманың Меnu ... ... ғана ... – ТImagе ... ... ... ... формаға Dеlрhі қолдайтын үш типті бейнелердің бірін
орналастыруға қызмет етеді: растрлық ... ... ... ... кез ... типі ... ... орталық қасиетінде
болады.
3 – ТВіtВtn (суретті ... ... ... ... бағдарламаны басқару үшін ... ... ... шаблондар жинағы бар. ... ... ... ОnСlіск оқиғаны өңдеуіш арқылы іске асырылады.
4 – ТLаbеІ (мәтінді бейнелеуге арналған белгі) ... ... ... ... ... әртүрлі мәтіндік жазбаларды
орналастыруға арналған. Бұл үшін ... ... ... ... Font ... ... ... түрін әртүрлі түрге келтіруге
болады.
5 – ТРаnеl (Панель) компоненті
ТРаnеl компоненті жалпы ... ... ... ... ... жоқ және ... функционалды түрде топтауға ыңғайлы.
6 – ТDВЕdіt (редакторлау ... ... ... ... жеке өрісі мәнін редакторлауға мүмкіндік
береді. Деректер көзі DataSourse ... ... өріс - ... ... ReadOnlу қосымша қасиеті жзбаны редакторлауға тыйым
салуға мүмкіндік береді.
7 – DataSourse (Источник данных) компоненті
Деректер қоры жалғыз ... ... ... ... деректер
қорымен жұмыс істеу қосымшасы бір Таblе компоненті және бір DataSourse
компонентінен ... ... ... ... DBGrid ... компонентті
деректер жинағымен байланыстыру үшін қызмет етеді.
8 – ТТаblе (Набор данных) компоненті
Таblе компоненті DataBaseName ... ... ... қоры ... Таblе компоненті деректер қорына қол жеткізу үшін ... ... ... ... қорымен байланысты, ал false ... ... іске ... Таblе ... Ғіrst, Next, ... деректер жинағы бойынша жылжуға мүмкіндік береді. Еdit ... ... ... ... ...... ... компоненті
DВNаvigator компоненті деректер жинағы ... ... ... береді, мұнда деректерді редакторлауға мүмкіндік бар. DВNаvigator
компоненті көмегімен жаңа жазбалар ... және ... емес ... ... болады. Компоненттің DataSourse компонентімен байланыс іске
асырылатын DataSourse қасиеті бар.
10 – DВGrid ... ... ... компоненті деректер қорын кесте түрінде ұсынуды қамтамасыз етеді.
DВGridl компоненті қасиеттері кесте ... және ... ... ... ... іс-әрекеттерды анықтайды.
11 – Компонент ТЕdit ... ... ... ... ... ... ... – осы компонент бейнелейтін қатардан
тұратын Техt ... ... ... ... ... өңдеуіш көмегімен
бағдарлама пайдаланушымен енгізілген мәтінді бақылай алады.
12 – ТDВСоmbоВох (тізіммен жұмыс істеуге ... ... ... ... деректер өрісі өрістің жаңа мәнін ашылмалы мәндер
тізімінен көрсетуге және ... ... ... Тізімді толтыру Аdd,
Арреnd және т.б. әдістермен жасалады, оның Іtеms ... ... ...... ... беттері бар беттер жинағы) компоненті
Бұл компонент бір-бірін ... ... ... класының бірнеше
беттерінен (панельдерінен) тұрады. Әрбір бет онымен байланысты ішкі бетті
басу арқылы ... және оған ... ... ... ... 7.0 ... ... құрастырушыға экрандық интерфейсті іске
асыруға мүмкіндік беретін функциялардың жеткілікті кең гаммасын ... ... тек ... ... ғана пайдаланылатын бағдарламалар
мониторға экрандық объекттерді, жиектерді, түстік орнатулар және ... ... ... ... ауыр ... операторлар болып
табылады.
Берілгендер қорындағы барлық берілгендерді жазба немесе ... ... ... ... ... бір ... ... кесте ішінде
сақталады. Әр кестедегі жазбалар арасындағы байланысты қамтамасыз ету ... ... ... ... жобалау үдерісі, бірінші кезекте
өріс құрамының анықталуымен және ... ... ... Delphi ... жеке ... форматы жоқ, бірақ көптеген
сыртқы форматтармен жұмыс істеуге ... ... ... ... ... ... ... локальді кесте санының құрамына
Paradox кестелері кіреді. Paradox ... ... ... ... ... ... ... ету және енгізілетін
берілгендерді типі бойынша сыйымдылығын ... ... ... ... ... өте көп өріс типінің санын құрайды.
2.6.2 Бағдарламалық модульдерді сипаттау
Бұл курстық жұмыста ... ... ... ету ... пакет
түрінде ұйымдастырылады. Бұл пакетте әртүрлі белгілеудегі файлдардың
бірігуі, ... ... ... ... ... ... және
құру мақсатында бірігіп жұмыс істеуге шамаланған.
Пакет құрамына мынадай кеңейтілуі бар файлдар кіреді:
OPKS.exe – негізгі ... ... ... файл.
*.dfm – форманы суреттейтін файл. Форма сипаттамасын және олардың
компоненттерін құрайды;
*.db – Paradox ... ... – жоба ...... ... – компиляцияланған модуль.
Бағдарлама модульдерінің тізімі, олардың ... ... ... ... ... ... іске қосқан кезде Delphi7 тілінің стандарттық
кітапханалары System.pas, Forms.pas, ... ... ... ашу ... ... ... инициализациясы
жүреді. Кейін Unit_titul.pas модульдің инициализациясы ... ... ... ... онда Unit_bd.pas модулі іске қосылады.
Іске жіберілетін ... ... ... ... Borland
құрастырылған керемет механизм – BDE (Borland Database Engine) ... ... Ол ДҚ ... форматтарына Dbase, FoxPro, Lotus, ... Access қол ... ... ... ... Бұл ... ... арқылы орындалады, олардың жұмысы үшін BDE жеткілікті етіп
келтіру керек.
Демек, BDE – бұл ... ... мен ДҚ ... ... дұрыс жұмыс істеуі үшін BDE орнату қажет.
Бағдарлама Windows ортасында жұмыс істеуге арналған және терезелердің
тәуелсіз стилі – SDI (Single Document ... ... ... Бұл ... ... ... қабылдауды жеңілдетуге
тырысқандықтан да, интерфейсті жеңілдетіп, оны әдетті түрге айналдыру үшін
де қолданылды. ... ... ... ... стилі Windows
өзінің терезелерді экранға шығару механизмін еске ... ... ... ыңғайлы.
Бағдарламаның негізгі терезесі 3 бөліктен тұрады:
Құралдар панелі – мәліметтерді басқаратын негізгі батырмалар
Негізгі функционалды мәзір – бағдарламаның ... ... ... Бұл ... ... ... бөлігінде орналасқан.
DataBase Grid компоненті – ... ... ... орталық
бөлігінде орналасыды және операциялық күндегі тапсырыстарды тізім түрінде
қысқаша сеткалы . ... DataBase Grid ... ... қол
жеткізудің мұндай стилі мәліметердің сеткалы интерфейсі деп аталады.
Курстық жұмыста құрылған ... ... бір ... ... ... – бұл ... қамтамасыздандырумен
жұмыс істейтін және соған бағытталған әр түрлі ... ... ... ... ... командалардың дұрыс ... ... емес ... және ... да ... ... байланысты туындайтын синтаксистік қателерді ағынды мәтінді
қарапайым талдау арқылы ... ... ... ... ... енді жобаланған және алгоритмнің барлық бөлшектері әлі
аяғына ... ... ... ... қателер. Сонымен қатар,
бағдарламаның әр түрлі модулдері арасындағы ... ... ... көру ... ... Бағдарламаның беріктігін жоғарлату үшін ... ... ерте ... ... ... ... ол кейбір
әдістерді жасауға тура келеді.
Ереже бойынша ... ... ... Delphi-дің
компиляторымен автоматты түрде анықталынады. Бұл ... әр ... ... ... орындалатын операция болып ... ... ... ... қателер редактордың төменгі
бөлігінде ... ... 6. ... ... ... ... қатарды екі рет шерту арқылы Delphi жүйесі
редакторға ауысады. Мұнда ол қате ... ... ... ... ... Қатені сипаттайтын хабарламаның өзі ... ... ... етіп ... ... болдырмауын, туғызбауын және пайда болмауын
жасайтын ... ... бар. Олар бір ... ... Көп ... ... бағдарламаның өзін байқатуға болады.
Бұл үшін өнім құрылып жатқан бағдарламаның орнатуында ... ... ... (Project > Options) – ... (Compiler)
вкладкасында келесі қадамдар орындалады:
➢ Машиналық кодтың генерациясы (Code generation) панелінде орналасқан
Оптимизация (Optimization) жалаушасын түсіріңіз. Бұл ... ... ... ... ... ... қолдана
алады.
➢ Орындалу барысындағы қателер (Runtime errors) панеліндегі массив
шекарасынан щыққан индексті ... ... (Range ... ... ... ... (I/O ... жалаушасын және
бүтін сандық операцияларды бақылау (Overflow checking) ... ... ... бұл ... ... ... диапозанда
жұмыс істейді. Панельде орналасқан соңғы жалауша осындай ... ... ... ... ... ... отладтық ақпаратты қосу (Debug
information), локалальды ... ... көру ... ... құралымын көру (Reference info), машиналық кодқа
Assert ... қосу ... VCL ... ... ... отладтық версияларын
қолдану (Use debug DCUs) ... ... егер ... ... ... қате ... онда
бағдарламаның орындалуы аяқталады. Ал қате ... ... ... ... ... ... ... болатын қателер бағдарламашыға алдын ала
бағдарламаның ағынды кодын көру ... ... ... ... оны тез
табу бағдарламашыға байқау мүмкін емес, ... ... ... үшін. Сондықтан бұл бағдарламаны қадамменен ... ... ... ... ... ... барлық тізімін келесі команданың көмегімен көруге болады: Түр
-> Отладканың терезесі > Үзіліс нүктесі (View>Debug Windows>Breakpoints).
7-суретте ... үшін ... ... ... тізімі
көрсетілген.
Сурет 7. Үзіліс нүктелерінің тізімі
Кейбір жағдайларда бағдарламаның қадамдап орындалу барысында модульдер
ішіндегі ... ішкі ... ... ... ... ... жүйесінде ағынды мәтінді көруге арналған ... ... Олар ... ... ... ... олардың
бағдарламада орналасуын, осы құрылымдар мен ... ... ... ағынды мәтін ішінде жылдам орын ... ... ... ... ... жүйеде бірнеше. Жобаның ... ... ... Түр > ... ... ... класстардың иерархиялық құрылымы көрсетілген.
Сурет 8. Жоба ... ... ... ... өңдеу үшін HandleException процедурасы шақырылады.
Бұл қосымшаның OnException ... ... ... ... ... ... хабарлайтын диалогтық терезе пайда болады.
2.6.3 Пайдаланушыға нұсқау
Ұсақ көтерме кітап дүкені ... ... ... ... ... үшін ... бағдарламасы құрылды. Бағдарламаны жүктеу ... ... үшін өзге ... ... ... Ол үшін
жұмыс столында орналасқан бағдарламалық өнімнің таңбасына тышқан көмегімен
екі рет шерту қажет.
Бағдарламаны іске ... ... ... ... ... шығады (9-сурет). Тұтынушылар бұл кітаптардың атауларын,программа
жайлы мәліметтерді көре алады.
Сурет 9. Жобаның бастапқы беті
Жоба формасының ... ...... ол ... ... функциялар мен формаларға қол жеткізуіне арналған.
Сурет 10. Мәліметтерге кiру беті
Мәліметтерге кіру бетінде (10-cурет) мынадай ... ... ... ... ... Жабдықтаушылар
• Тұтынушылар
• Жеңілдіктер
• Программа туралы мәлімет
• Шығу
Кітаптар ... ... ... ... ... Онда кітаптың
жанрын, авторын, қаптамасын, бет ... ... ... 11. ... туралы мәлімет беті
Жабдықтаушылар терезесін ашқанда «Жабдықтаушылар» кестесі ашылады. Бұл
кестеде жабдықтаушылардың номері, қабылданған күні, сатып алу құны, ... ... ... мәліметтер ала аламыз. Қосымша ретінде іздеу
функциясы бар. Оны ... үшін ... ... жазып, іздеуді шертеміз.
Сонда іздеген жабдықтаушы атауы шығады.
Сурет 14. Жабдықтаушылар ... ... ... ... ... ... ... Бұл кестеде
тұтынушының аты-жөні және ... ... ... ... ... (15-сурет).
Сурет 15. Тұтынушылар туралы мәлімет енгізу
Біздің ұсыныстар бетінде дүкеннің жеңілдіктері жөнінде ... 16. ... ... ... ... ... ... мәлімет бетінде программаны орындаушы туралы ... ... ... ... ұсақ ... ... ... қызметінің
деректер қорын жобалау жұмысы жасалды. Бұл жүйеге ... ... ... және өңдеу бөлімдері енген.
Ақпараттық жүйені жасап, іске қосу ... ... ... ... мен кітапханалар туралы мәліметтер дербес компьютердегі
ақпараттық жүйеде өңделеді. ... ... ... осы ... сай ... болатын мәліметтер қорын, ... ... ... ... ... ... ... енгізу арқылы
кез-келген өзіне керекті ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... құру, мәліметтерді
өңдеу, қандай да бір шарт бойынша енгізілген қордан мәлімет қарастыру, ... ... ... есеп беруін құруды жүзеге асырады.
Бұл мәліметтер қоры Delphi программалау ... BDE ... ... ... ... ... Delphi және BDE
программаларымен жұмыс істеу ... Windows ... ... оның объектілері терезе түрінде ашылады. Сондықтан Windows жүйесімен
таныс болған кез-келген қолданушы Delphi және Access ... ... ... ... онша ... тудырмайды.
Қорыта келе, автоматтандырылған жүйелер ... ... ... ... ... ... үшін DELPHI ... өте пайдалы, әрі тиімді екенін айта кеткен ... ... ... ... «Описание системы и языка программирования Delphi 7»,
Москва ... ... ... ... ... типовых задач», Москва
2006г.
3. Валерий Фаронов «Разработка ... для баз ... ... ... Эндрю Возневич «Визуальное программирование на ... ... ... ... «Delphi 5 в подлиннике»,Санкт-Петербург 1999г.
6. В.В. Фаронов. Delphi 1.0. Учебный курс. М.2001г.
7. Майерс Г. Надежность ... ... ... ... ... В.В. ... ... ЭВМ. –М.: Статика, 1979г.-376с.
9. А. Полянский. Среда ... Delphi 5-1. ... ... ... С. ... Delphi 4. ... курс. М., 2001г.
11. Н. Культин. Delphi 1.0. ... на Object Pascal. ... ... В.В. ... 1.0. ... курс. М. 2001г.
13. Дарахвалидзе П., Марков Е. ... в Delphi 4. ... ... ... Delphi, ... М.Эбнер. Delphi 4. Руководство разработчика, БХВ, ... ... А.Я. ... Программирование в Delphi 2.0. Издательство
БИНОМ. Москва, 2008г.
17. Епанешников А., ... В. ... в ... ... ... 4-х ... М. 1997-1993.
18. О. Камардинов., Х. Жантелі. Delphi 5-1. Оқу құралы. Шымкент. 2002ж. -
214 бет.
19. ... А.Я. ... в Delphi 4, М., ... ... ... ... Д. и др. Delphi 3. Библиотека программиста. СПБ, Питер, 1998г
21. Гофман А.С., ... В. В. Delphi 4.0. ... ... Delphi в ... и ... С-П. ... 2005г.
23. Пачеко К., Тексейра С. Delphi 4.0. Руководство разработчика. Том 1,2-
2000г.
24. Васильев Г.П. и др. Программное обеспечение ... ... ... ... ... коды
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Menus, StdCtrls, Buttons, jpeg, ExtCtrls, XPMan;
Type
TForm1 = class(TForm)
BitBtn1: ... ... ... ... ... ... ... TMenuItem;
Image1: TImage;
XPManifest1: TXPManifest;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject);
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
uses Unit2, Unit9, Unit4, Unit11, ... ... ... ... ... TObject);
begin
form11.show;
end;
procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
form9.show;
end;
procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
form4.show;
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
form7.show;
end;
procedure ... ... ... ... ... TObject);
begin
form1.Close;
end;

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жоба жайлы жалпы түсінік10 бет
Сұлулық салонының жұмысын автоматтандыру34 бет
Фильмдерді прокатқа беру салонының бағдарламалары31 бет
Негізгі өткізу арналары, деңгейлері9 бет
"Кітапхана" деректер базасы (Delphi тілінде)14 бет
"Кітапхана" жұмысын автоматтандыру21 бет
20-30 ж.ж. қазақ интеллигенциясы: кітап баспа және кітапхана ісі60 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
Acom компьютерлік дүкенінінің ақпараттық жүйесін құру57 бет
Delphi ортасында «Кітапхана» ақпараттық жүйесін құру23 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь