Супермаркеттің деректер қорын жобалау

Нормативті сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1 Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9
1.1Сауда фирмасының атқаратын жұмысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9
1.2 Мемлекеттің шағын және орта бизнесін дамыту туралы сипаттама ... . 10
1.3 Шағын бизнестің анықтамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.4 Шағын фирмалардың жұмыс істеу қарқыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.5 Облыс өңiрiнде шағын кәсiпкерлiктiң дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.6 Ағымдық техникалық қамсыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.7 Ағымдық программалық жабдық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2 Жобалау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.1 Есептер кешенінің қалыптасуы үшін ақпараттық база құру ... ... ... ... ... ... 18
2.1.1 Ақпараттық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.1.2 Инфологиялық модель және оны сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2 Есептер комплексін машина ішінде жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
2.2.1 Берілгендер базасын толтыру алгоритмін құру ... ... ... ... ... ... ... .. 22
2.2.2 Программаның толықтай жұмыс істеу алгоритмі ... ... ... ... ... ... ... 22
2.2.3 Сауда фирмасының ДҚ құрылымын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.2.4 Бағдарламалық жабдықтауды әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.3 Берілгендер кестелерін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
2.4 Программа формаларының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.5 Интерфейстер класының сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
2.5.1 Программа пайдаланушысы интерфейсінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... 34
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 43
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 45
Қазіргі кезде ірі өндірістердің қаржылық жұмысының сапасына қосымша берілетін сұраныстарға қарай отырып, оның әсерлі жұмысы сауда фирмасының автоматтандырылған қойма есебінің компьютерлік жүйесінің базасындағы ақпараттық құралдармен толықтыруына тәуелді болады.
Компьютерлік есептің өзінің ерекшеліктері бар және жай есепке қарағанда радикальді ерекшеленеді. Компьютер құжаттарды (саудалық жұмыстың жүрісінің анализін орындау үшін) әзірлеуге және жиналған мәліметтерді толықтыруға кететін уақытты азайтып отырғанмен, есепті оңайлатпайды. Сауда жөніндегі есепті (компьютер арқылы алынатын) онсыз-ақ алуға болады, бұл жерде компьютерде ешқандай математикалық жүйе сақталмайды, бірақ есептеу үшін біраз уақыт кетеді, немесе есептеу үшін бірнеше есептеуші алуға болады, бірақ олардың айлығы олардың есептеу нәтижесіндегі пайдадан көп болады. Осылай компьютерді қолдансақ сан сапаға ауысады: «есептеудің жылдамдығы өссе, сауданы жұргізудың сапасы жақсарады».
Берілген жобалық жүйенің негізгі мәселесі, сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алып, сыртқы орта үшін стандартты құжаттарды дайындау болып табылады. Шаруашылық процестермен оперативті басқару бірнеше күнге дейін оқиғалардың тіркелуін орындайды. Бұл мәселелер интерактивті, күнделікті сиппатамасы бар, олар шаруашылық процестердің орындаушыларымен орындалады және арнайы арналған алгоритмдерге сәйкес құжаттардың әзірленуі мен олардың жіберілуімен байланысты. Шаруашылық операцияларын орындаудың нәтижелері сәйкес журналдарға тіркеледі. Бұл процестерді автоматтандыру ақпаратты бір базада сақталынады және базаға ақпарат оңай интерфейс арқылы енгізіледі.
Осыған орай сауда фирмасының автоматтандырылған деректер қорын құру үшін, төмендегі мәселелерді шешу керек:
1. Қазақстан Республикасының шағын және орта кәсіпорынын дамуына жалпы сипаттама беру;.
2. Облысымызда өңiрiнде шағын кәсiпкерлiктiң дамуы;
3. Сауда фирмасының атқаратын жұмысы туралы материал жинақтау;
4. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклінің кезеңдері;
5. Ақпараттық жүйенің құрудың, технологиясының ұғымы және оның дамуы;
6. Реляциялық деректер қорын құру;
7. Жобаның таңдалған вариантын орындау.
Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алуды автоматтандырудың ақпараттық жүйесі болып табылады.
1 Ф. Котлер ”Основы маркетинга”, пер. с англ. В. Б. Боброва, Изд - во Министерства печати и информации РФ, Санкт-Петербург, 1994 г.
2 ГОСТ 2.105 – 95 Общие требования к текстовым документам
3 И.Ю.Баженова “Самоучитель программиста”, М., Кудиц-Образ, 2002
4 Э. А. Третьяков, Л. А. Игнатова "Автоматизированные системы управления производством", М., "Машиностроение", 1991 г.
5 О. И. Авен "Что же такое АСУ?. Автоматизация административного управления", М., 1981 г.
6 Т. М. Алиев, Р. А. Алиев, З. В. Халдей "Автоматизация информационных процессов в интегрированных АСУ промышленными предприятиями", М., "ЭНЕРГОИЗДАТ",1984 г.
7 Д. Т. Жимерин, В. А. Мясников "Автоматизированные и автоматические системы управления", М., 1979 г.
8 В. Куперштейн "Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении", С-П., 2000 г.
9 Е. С. Исмаилов "Проектирование комплекса технических средств систем сбора и передачи информации АСУ", Алма-Ата, 1985 г.
10 П.В.Шумаков «Delphi 3 и создание приложений баз данных», М., Нолидж, 1998 г.
11 В.В.Фаронов, П.В.Шумаков «Delphi 4. Руководство разработчика баз данных», М., Нолидж, 1999 г.
12 Фаронов В.В. – Delphi 7. Учебный курс, М., Издатель Молгачева С.В., 2003 г.
13 П.Дарахвелидзе, Е.Марков «Программирование в Delphi 7», С-П., «БХВ Петербург», 2004 г.
14 Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 2.0. – М.:Издательство БИНОМ, 2008г.
15 О. Камардинов. Х. Жантелі Delphi 5-6. Шымкент. 2002ж.
16 С.Бабровский. «Описание системы и языка программирования Delphi 7».–М.: Мир, 2006г.
17 Хомоненко А.Д. Delphi 7. – СПб: БХВ-Петербург, 2004.
18 Камардинов О. Информатика, 1,2-бөлім. Шымкент -2000.
19 Пярнпуу А.А. Программирование на современных алгоритмических языках. –М.: Наука, 1990, -384с.
20 Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. - 360 с., ил.
        
        Аннотация
Курстық жұмыстың тақырыбы: «Супермаркеттің деректер қорын жобалау»
болып табылады. Курстық жұмыс ... ... ... ... ... ... құру алға мақсат етіп қойылды.
Курстық жұмыс 2 бөлімнен тұрады, олар: аналитикалық бөлім, онда тапсырма
бойынша қысқаша сипаттама, ақпараттық ... ... және ... ... жобалау бөлімі, бағдарламалық қамтаманы MS Access деректер
қорын кесте түрінде ... және Delphi ... ... Сонымен қатар курстық жұмыс кіріспе, қорытынды, ... ... ... ... ... ... 46 ... 25
суреттен, 5 сұлбадан және 25 кестеден тұрады.
Мазмұны
|Нормативті |5 ... ... | ... ... | ... мен |7 ... ... | ... ... |8 |
|1 ... |9 ... ... | ... ... ... |9 ... | ... ... шағын және орта бизнесін дамыту туралы сипаттама..... |10 ... ... ... |10 ... |
|..... | ... ... ... жұмыс істеу |12 ... | ... ... өңiрiнде шағын кәсiпкерлiктiң |13 ... | ... ... ... |15 ... | ... ... программалық |16 ... | |
|2 ... |18 ... | ... ... кешенінің қалыптасуы үшін ақпараттық база |18 ... | ... ... |19 ... ... | ... ... модель және оны |20 ... | ... ... ... машина ішінде жүзеге |21 ... | ... ... ... ... ... ... |22 |
|2.2.2 Программаның толықтай жұмыс ... ... |22 ... ... фирмасының ДҚ құрылымын |23 ... | ... ... ... |24 ... | ... ... кестелерін |26 ... ... | ... ... ... ... ... |29 |
|2.5 Интерфейстер ... |29 ... ... ... ... интерфейсінің |34 ... | ... ... | ... ... |44 ... |
|..... | ... |45 ... ... ... ... құжаттарға сілтемелер қолданылған:
ҚР СТ 12.0.001 – 2005 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйісі.
МЕСТ 12.1.005-88, ... ... ... жалпы талаптар».
МЕСТ 12.1.0.19-79, «Электр құрылғыларын орнату ережелері».
МЕСТ 28195 – 99 Бағдарламалық құралдардың сапа бағасы
СТРК 34.006 – 2002 – «Ақпараттық ... ... қоры ... және ... 34.007 – 2002 – ... ... мәліметтер қоры негізгі
терминдер және анықтамалар. Телекоммуникациялық желілер»;
Кәсіпорында еңбекті қорғау басқару жүйесі жалпы талаптар;
СанПиН 2.24.548-96, ... ... ... ... ... ... ... нормалары-245- 71».
Анықтамалар
Бұл курстық жұмыста сәйкес анықтамалармен келесі терминдер қолданылады:
Экономикалық ақпараттық ... өте қиын ... ол ... ... және ... ... ... түрінде ұсынылады.
Экономикалық ақпараттық жүйенің қамтамасыз ету жүйе асты ақпараттың
программалық, математикалық, техникалық, ұйымдасты-рушылық және ... ... ... деп ... ... және ... унификацияланған жүйелерінің, ақпараттық ағын схемаларының,
сонымен бірге деректер қорын құрудың методологиясының біртұтас ... ... ... қоры – құрылымы арнайы тәсіл бойынша ұйымдастырылған берілген
форматтағы файлдар жиынтығы.
Берілгендер қоры – ... ... ... бойынша ұйымдастырылған
берілген форматтағы файлдар жиынтығы.
Жүйеше – бұл ... бір ... ... ... ... ... жүйе ... – ақпаратты өңдеу процесін басқаруды және
қолданушы мен ... ... ... байланыс орнатуды қамтамасыз
ететін бағдарламалар жиынтығы.
Жүйе – бұл ... ... ... нәтиже алуға бағытталған өзара және
сыртқы ортамен байланысқан элементтер жиыны.
Басқарушылық ақпарат – материалдық игіліктерді ... ... ... процестеріне қызмет көрсетіп, экономика салаларын ... ... ... ... ... ақпарат.
Белгілеулер мен қысқартулар
БЖ – бағдарламалық жабдықтама
АЖО – автоматтандырылған жұмыс орны
БҚ – берілгендер қоры
БҚБЖ – берілгендер қорын басқару жүйелері
ҚБ – ... ...... бағдарлы бағдарламалау
ААЖ – Ақпараттық анықтамалар жүйе
Кіріспе
Қазіргі кезде ірі өндірістердің қаржылық жұмысының ... ... ... ... ... оның ... ... сауда фирмасының
автоматтандырылған қойма есебінің компьютерлік ... ... ... ... ... ... есептің өзінің ерекшеліктері бар және жай есепке қарағанда
радикальді ... ... ... ... ... ... орындау үшін) әзірлеуге және жиналған мәліметтерді толықтыруға
кететін уақытты азайтып отырғанмен, ... ... ... жөніндегі
есепті (компьютер арқылы алынатын) онсыз-ақ алуға ... бұл ... ... математикалық жүйе сақталмайды, бірақ есептеу үшін
біраз уақыт кетеді, немесе есептеу үшін ... ... ... болады,
бірақ олардың айлығы олардың есептеу нәтижесіндегі ... көп ... ... ... сан сапаға ауысады: «есептеудің жылдамдығы
өссе, ... ... ... ... ... жүйенің негізгі мәселесі, сауда фирмаларының тауар
қозғалыстарын ... ... ... орта үшін ... ... ... табылады. Шаруашылық процестермен оперативті басқару
бірнеше күнге дейін ... ... ... Бұл мәселелер
интерактивті, ... ... бар, олар ... процестердің
орындаушыларымен орындалады және ... ... ... ... әзірленуі мен олардың жіберілуімен байланысты. Шаруашылық
операцияларын орындаудың нәтижелері ... ... ... ... ... ... бір базада сақталынады және базаға
ақпарат оңай интерфейс арқылы енгізіледі.
Осыған орай сауда фирмасының автоматтандырылған ... ... ... ... мәселелерді шешу керек:
1. Қазақстан Республикасының шағын және орта кәсіпорынын дамуына
жалпы сипаттама беру;.
2. Облысымызда ... ... ... ... Сауда фирмасының ... ... ... ... ... ... жүйенің өмірлік циклінің кезеңдері;
5. Ақпараттық жүйенің ... ... ... және ... ... ... ... құру;
7. Жобаның таңдалған вариантын орындау.
Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын ... ... ... ... ... табылады.
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Сауда фирмасының атқаратын жұмысы
Қазіргі ... ... ... ... және орта ... көп ... ... өзімізге де белгілі. Мемлекет шағын және орта
кәсіпкерлікке Қазақстан банктері ... ... беру ... ... ... бірін алып, ашылып жатқан кәсіпкерліктің бірі сауда орталығы
болып табылады.
Қазіргі экономика ... ... ойға ... ... ... интегарцияланған шешімдер қабылдағанда анықталады,
олар әр бағыттағы факторлар мен ... ... ... ... ... категориясы – бұл өндірістің ақпаратты
өңдеу жүйесі. Сауда фирмасының мәліметтерін өңдеу жүйесінің ең ... ... ... ... ... ... ... өңдеу
жүйесі мынадай болуы керек:
- жұмыс қорытындысы бойынша ортақ және бөлшектендірілген мәліметтерді
алуды қамтамасыз ету;
- маңызды көрсеткіштердің өзгерісінің ... оңай ... ... ... уақыты бойына критикалық ақпаратты алуды қамтамасыз
ету;
- мәліметтерді толық және нақты анализін жүргізу.
Өндірістік ... ... ... ... ... ... жүйесі жөніндегі мамандармен қабылданған. Ақпараттық
процестің рационализациялануы өндірістік істің элементтерінің таратылуымен
бірге еңбекті ... ... ... ... ... ... ... жұмысының эффектілігінің негізгі
көрсеткіші алынған ақпаратты өңдеуді жылдамдығы болып табылады.
Бұл ... ... ... және ... ... ... айырмашылық бар екенін айқындайды. Олар барлық
басқарулық іскерлік творчестволық мінездеме алуынан ... ... ... және ... ... өңдеу - өте қиын есеп, ол
кейде шешілмейтін есеп болады. ... ... ... ... құрама
еңбектің рутийлі және творчестволық байланысы соңғысының пайдасына емес. Ол
мезетте ақпаратты мекемелік технологияларға ... ... ... ... және стабильді мінездеме ұстанады, ол мекемелік ... ... ... ... таратудың принципиальді мағынасын
береді.
Өндірістің іскерлігін анализдеу өндіріспен шешілетін ... Ең көп оңай ... ... формализацияланған
(құрылымданған) процедура класын шығарады, олар орындаушыларға ... ... ... ... ... Бұл есептер оңай
стандартталады және программаланады. Сауда ... ... ... кіретіндер: есеп және басқару, жалға алушының салық төлемақылары,
жалгердің жалдап отырган ... ... ... тұралы мағлұмат және
т.б. журналын әзірлеу кіреді.
Сауда ұйымы ішкі жүйеде сату орнын жалға беріп ... ... ... ... көмекші қызметін атқарады.
Тауарларды сатып алумен сатушылардың өздері айналысады. Бұл бөлім барлық
ассортименттегі сатып алу ... ... ... алу ... ... ... жүйе ... фирмасының мәліметтерін өңдеу жұмысының
есептерін шешуге арналған.[1]
1.2 Мемлекеттің ... және орта ... ... туралы сипаттама
Нарыққа негізінен миллиондаған айналымы бар корпорацияларға жол ашық, ал
шағын кәсіпкерлік құрылымдарға кіруіне мүмкіндік жоқ деген пікірлер ... ...... ... ... жетілген ірі компаниялармен
бәсекелесе алмауы. Шын ... ... ... ... себептерге байланысты
ірі кәсіпкерлермен сәтті бәсекелесе алады. Мысалы ірі ... ... үшін 6 жыл ... ... ал жаңа ... ... үшін
10 жыл және одан көп уақыт қажет етеді. Шағын ... үшін бұл ... ...... ... 1 ... ... Одан әрі, технологиялық
жаңалықтар – бұл ... ... ... ... ... деп ... бірақ
статистикаға қарасақ, 2-ші дүние ... ... ... радикалды
технологиялық жаңартпашылықтардың 95% шағын бизнес саласынан ... ... ... ... ... ірі ... қарағанда, шағын
фирмалар 24 есе көп жаңартпашылықтар мен ашылымдар жасалуда.
Көптеген ... бойы ... ... ... ... биснеске анықтама
беруге тырысып келеді. АҚШ Конгресс Комитетіне шағын ... 700-ге ... ... ... ... ... түрлі критерийлері бар,
мысалы, өндіріс ... ... ... ... ... көлемі,
негізгі өндіріс қорларының актив ... ... ... ... кіріс мөлшері. Ең көп ... ... бірі ... ... ... ... саны 100-ге ... таңы
біреулер 50-ден 1000-ға дейін, үшіншілері 100-ден 1500-ге дейін ... ... ... ... ... ... ... Шағын бизнестің анықтамасы
Қазақстан жағдайында шағын бизнеске анықтама бере отырып, қолда бар
шетелдік тәжірибелерді ... ... ... ... келесідей сипаттама
беруге болады. Шағын бизнес ... деп, бір ... ... құрылған, географиялық шектелген аймақтарда жұмыс істейтін
және нарықтың ... ... ие ... ... ... басқаруды негізін салушылар жүзеге асырады, олар барлық
негізгі стратегиялық ... ... ...... мен ... ... қабылдау сипатымен ерекшеленеді; басқару саласында
жұмысшылардың жоғары өзара ауыспалылығы байқалады.
Авторлары, шағын ... ... саны ... ... ... сияқты және т.б. көрсеткіштер ... ... ... бас
тартуды ұсынатын зерттеулер де бар. Оның ... ... ... ... ... түрде ажырататын сипаттамаларға көңіл бөлуді ... ... ... үлесі, негізін салушылардың кәсіпорынды басқарулары,
шешім қабылдау процесіне ірі кәсіпорын ... ... ... ... ғалымдар да ұстануда, олар қаржы, бухгалтерлік есеп,
қызметкерлерді басқару, қамсыздандыру, ... ... ... ... мен ... ... ету ... 1 немесе 2 адамның ғана
өздерінің жеке мамандарының көмегінсіз барлық ... ... ... бар ... ... деп ... ... жаңашыл зертеулерде шағын бизнестің мынадай ... ... ... қағаздарының ашық сатылмауы; кәсіпорындардың
құнды қағаздар шеңбері шектеулі; негізін қалаушылар – ... ... ... кәсіпкерлері; менеджерлер командасы толығымен жинақталмаған;
бизнес жоғары маркетингтік ... ... ... ... аз, ... ... ие; бизнес әртүрлі компентеция түрлерін таңдауда
жоғарырақ икемділік дәрежесіне ие болады.
Д. Лонгенеке (Longeneker Justin G.), У. ... (J. William ... ... (Carlos W. More) ... жеке көрсеткіштер
ұстамындағы тәсіл анағұрлым негізгі айырмашылықтарды ... ... ... ... беру үшін ... ... ... қаржыландыру бір инвесторымен немесе инвесторлардың шағын
тобымен жүзеге асырылады. Тек айрықша жағдайларда ғана бизнестің 15
– 20 – дан көп ... ... ... ... өзінің маркетингтік бағдарламасын іске асыруда географиялық
шектелген аймақтарда жұмыс істейді;
3. Әдетте бизнестегі жұмысшылардың саны 100 ... ... Ірі ... ... бизнес шағын болып есептелуі мүмкін.
Бізде шағын бизнес түсінігі дәстүрлі ... ... ... ... ұқсастырылады. Әлі сонау 1990 жылдың тамызында ... ... ... ... құру және ... ... ... қабылданып, соның негізінде Қазақ ССР Министрлер кеңесінің
сәйкес №432 қаулысы қабылданды. ... ... ... ... ... істейтін адамдар саны факторы негізге ... ... ... ... ... және ... шаруашылығын біріккен түрде жүргізетін
басқа тұлғалар тарапынан, мемлекеттік мүлікті басқаруға ... ... ... ... мен ... органдар тарапынан құрылуы мүмкін
еді.
Шағын және орта ... ... ... жұмыссыздықпен сипатталатын
Қазақстан экономикасын қажетті жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз ... ... ... ... ... жаңа ... орындары
тұрақтанған ірі компаниялардың есебінен емес, жаңа ... ... ... ... ... ... ... түрде ірі кәсіпорындар мен фирмалардың жұмыс ... ... ... ... шағын бизнес барлық мүмкін болатын қызметтер ... ... ... кең ... ... ете ... ірі
фирмалар мен компаниялардың тиімді жұмыс істеулері үшін қолайлы жағдайлар
жасап отыр. Бұл жерде 50-ші жылдардан бері, ... ... ... ... және орта ... ... тапсыратын жұмыс
көлемі күрт өсе бастаған Жапония тәжірибесі көңіл ... ... ... 1981 ... ... ірі ... ... бойынша жұмыс істейтін
шағын және орта фирмалардың (300 адам жұмыспен қамтылған) ... ... ... (шағын, орта және ірі фирмалар санының қосындысында) 53,5-тен
65,5 %-ке көбейді. Электроника өнеркәсібінде бұл үлес 1981 ж. ... Ал осы ... ... ... көлеміндегі қосалқы жұмыстардың
құндылық көлемінің үлес слмағы 90-шы жылдардың басында 80%-ке ... ... ... және ірі фирмалардың әртүрлі қызмет салалары
бар. Ірілері үлкен объектілердің әсер ету жағдайында ... ... ... ірі тапсырыс берушілермен жұмыс істейді. Шағын ... ... ...... жұмыстарға, бар объектілерді модернизациялау
мен қайта құруға, жөндеу жұмыстарын ... және жеке ... ... істеуге бет алуда. Спецификациялық функцияларды істей
отырып, ірі және шағын құрылыс фирмалары ... ... ... ... ... және ірі ... ... арасында тікелей
бәсекелестік туралы заңсыз. Шағын бизнес ірі бизнеске қарағанда анағұрлым
тиімдірек ... ... ... ... ... ... ... мысалы, комбинат әсері – бұл ірі ... ... ... ... бірақ осы комбинаттағы электромонтаждық фирмалар ... әлде ... ... ... ... ... айқын. Бұл – шағын ... ... ... өнім мен ... қызмет
түрлерін тез ауыстыру қабілеттілігі, технология саласында сондай-ақ басқа
жұмыс ... ... ... ... ... Соңында, шағын
фирмалардағы еңбек ұжымында ... емес ... ... ... ... жоқ, ... ... табыстарды басқаруға
тікелей қатыса алады [4].
Шағын ... ... ...... ... және ... ... қалуға ынталы болумен шартталған, жұмыстың ең жоғарғы
нәтижелілігіне деген жалпы біріккен құштарлық, ... ... ... және бригада болып жұмыс істеуге деген ұмтылыс. Ірі фирмаларда
құрушылар ... ... ... басқару үшін маман менеджерлерді
тартуға мәжбүр, бірақ бұл ... 2 жақ ... ... әкеледі,
ал ол өз кезегінде жалпы басқару тиімділігіне әсер етеді.
Шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... қалаушы мен менеджер – бұл ереже бойынша бір ... ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк саласын сипаттайтын экономикалық
көрсеткiштер экономиканың осы саласының даму бағытын, беталысын ... ... ... ... ... бойынша, 2012 жылдың 1
қаңтарына облыста 13714 шағын ... ... ... ... ... тұлғалар, 10697-жеке кәсiпкерлер, оның iшiнде 1611 шаруа
қожалықтары. Жұмыс ... ... ... ... ... ... түрлерi бойынша сауда саласында (39,1 пайыз), көлiк және ... ... ауыл ... (14,4 пайыз), өнеркәсiп (2,1 пайыз), құрылыс
(3,1 пайыз), қонақ ұйлер мен мейрамханалар (3,1 пайыз), ... да ... (12,9 ... құрайды. Осы салада еңбекпен қамтылғандар саны 23723
адам. Облыста өнеркәсiптiң негiзiн мұнай өндiрушi iрi кәсiпорындар құрауына
байланысты, ... ... ... көлемiндегi шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерiнiң өнеркәсiп саласындағы ... ... ... ... ... құрайды.
Шағын бизнес саласынан облыстық бюджетке түскен түсiмдер үлесi 5 ... ... ... ... үшiн ... ... ... жатыр.
Олар: қолданыстағы нормативтiк-құқықтық актлердi жүйелеу, ... ... ету және ... бағытындағы арготехникалық орталықтар
ашу, кәсiпкерлер мүддесiн қорғау үшiн қоғамдық бiрлестiктер ұйымдастыру,
кәсiби салалық кәсiпкерлер ассоциацияларын ... ... ... ... ... ... жоғарылату.
Облыс аймақтарындағы шағын кәсiпкерлiктiң ... ... ... ... ... ... ... Бағалау көрсеткiштерi
үш топқа бөлiнген:
• аймақ экономикасының даму ... мен ... ... ... ... ... даму ... беталысын және жағдайын
бағалайтын көрсеткiштер;
• шағын кәсiпкерлiктi дамытуда аудан, қала әкiмi жұмысын бағалайтын
көрсеткiштер.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... өз мәні
мен маңыздылығына ие болды. Көптеген елдердің үкіметтері шағын бизнесті
жаңа ... жаңа ... ... ... мен ... ... қарастырып, дамуына жағдай жасау шараларын қабылдауда.
Шағын бизнес шағын және орташа ... ... ... ... ... ол
жердің тұрғындарына тұратын жерлерінің қасынан жұмыс табуға жол ашады.
Сонымен, жоғарыда ... ... келе ... ... ... бизнесті салыстыру анализінің кестесін құруға болады, оның мақсаты ... ... бас ... ... ал ... ... үшін ... үлкен артықшылықтарын көрсету болып табылады. Оның үстіне, шағын
бизнес тек қана экономиканы жандандырушы фактор ... қана ... ... оның ... ... ... ... кезеңі ретінде де
қарастырылады.
Шағын фирмаларды көбірек құру – жұмыссыздық ... ... ... орта ... ... нарығын жандандыруы, ірі бизнестің
дамуына бастама беруі және бүгінгі ... ... ... ... бұл ... ... ... дамыған елдерде елемей кетпейді,
оларшағын бизнесті, сайып келгенде кез-келген ірі бизнестің негізі ... есеп ... ... ... ірі ... екі ... ... капиталмен өз ісін бастау идеясынан ... Идея ... ... ... айналады.
Кірістің өсуі өндірістің дамуына жағдай жасайды, бұл кірістің одан әрі
өсуіне әкеледі, демек ... әрі ... даму ... ... ... ... ... кәсіпорыннан млн. айналымы бар компанияларға айналатын ірі
фирмалардың ... ... ... ... негізін қалау бойынша бірнеше көзқарас бар: жаңа
кәсіпорын бастау; бүгінгі күндегі бизнесті ... алу; ... ... ... (1.1-сұлба).
Жаңа бизнестің негізін қалау туралы мәселелер екінші бөлімде ... ... ... ... ... алу біздің экономикамызда әлі
аз танымалы құбылыс, бұл ... ... ... ... ... ... бұл шетелде бизнеске
кірудің айтарлықтай тараған формасы ... ... ... ... Тәуекел мен тұрлаусыздық факторлары ... жиі ... ... ... ... ... (тәуекел және тұрлаусыздық)
деңгейін төмендетуі.
• Бизнестің жөнге келтірілген инфрақұрылымының болуы, себебі бизнес
әлде қашан ... ... ... жұмыс істеуде, бизнестің басқа
контрагенттерімен қарым-қатнас орнатылған.
• Жаңа бизнесті бастауда жүзеге асырылатын шығындарға ... аз ... баға ... бизнесті алу мүмкіндігі.
Біздің Республикамыз үшін шағын бизнестің негізін қалау формаларының
ішінде, жаңа бизнес құрудан басқа франчайзинг пен ... ... ... ... ... болады. бұл екі бағытты толығырақ қарастырайық.
Алғашқы франчайзингтік келісім ХІХ ... ... ... ... оның диллері арасында жасалады [5].
Сұлба 1.1. Шағын бизнестің негізін қалау жолдары
1.6 Ағымдық техникалық қамсыздандыру
Қарастырылып жатқан АЖ бағдарламалық ... құру ... ең ... жүйенің ақпараттық ағымының байланысын қарастыру қажет, себебі ішкі
жүйенің есептерін шешу бағдарламасының қосылу мүмкіндігі АЖО ... мен ДҚ ... ... ... кезінде ғана жүре алады, ал
бұл АЖО бүтін сияқты функциялануы үшін ... ... ... анық ... білу ... ... АЖ келесідей бір-бірімен байланысқан мәселелерді
қарастырады:
1. ... ДҚ бір ... ... ... ... арқылы іздеу мен түзету.
3. ДҚ қызмет көрсету.
4. ДҚ қағаздық құжаттау ... есеп ... ... ... ... ... алмасу болады, ол бір ... ... бір ... ... ... ... ... Одан
басқа, түрлі есептерде сол бір мәліметтер қолданыла беруі мүмкін. Мұның
барлығы бүкіл ішкі ... ... ... ... ... ... барлық массасын ретімен қолдануды қажет
етеді ... ... ... ... ... ... өндірістерде халықтың тұрмыстық ... ... ... ... ... толық және әр түрлі
иерархия ... ... ... ... Мұндай жүйелерде
тек қана жоғарғы деңгейді қажет ететін ақпарттың бөлігінде ғана төменнен
жоғарғы деңгейге ... ... ... ... ... іске асыру үшін әр деңгейде ... әр ... ... ... ... дербес компьютерлер базасында құру
қажет ... ... ... ... ... ... ... оптимизациялау, әр түрлі ақпараттық жүйелердің ... және әр ... ... жүйелерін жүргізуге болады. Басқаруды әр
объектінің мәніне сәйкес болатын АЖО ... ... ... кез ... ... ... ... де ортақ болуы керек.
Көрсетілген әр принциптердің мағыналарын түсіндіріп өтейік.
Жүйелігі – ... ... ... ... ... ... ... деп қарастыруға болады.
Иілгіштігі - барлық ішкі жүйелерді модульде құру және ... ... ... жүйе ... ... ауыстыруға
талабы бар.
Беріктігі – АЖО негізгі принципі мынадай: АЖО жүйесі өзіне әсер ... және ... ... қарамастан, негізгі функцияларын орындау
қажет. Бұл оның бөлек ... ... ... ... ... ал ... ... істеу қабілетін тез қалпына келу керектігін
білдіреді.
АЖО тиімділігін жоғарыдағы сипатталған принциптердің іске ... ... және ... кеткен деңгейдің ... ... ... керек.
Функцияны және адам мен ядросы компьютер болып табылатын ақпараттарды
өңдейтін машиналық құрылғылар арасындағы ауырлықты ... ... ... ... күткен эффектті береді.
Қазіргі таңда мұндай «гибридті» интеллектіні құру проблеманың бірі болып
табылады. ... ... ... АЖО ... және ... негізінде іске
асыру бере алады – АЖО өндірістің еңбегін және басқарудың эффективтілігін
жоғарлатудың құралы ғана ... ... ... ... ... ... алады. Мұнда адам АЖО жүйесінде басты бақарушы болып қалуы керек.
Өндірістік кәсіпорында АЖО ... ... ... ... АЖО – ... мамандандырылған жүйе, техникалық құралдардың және бағдарламалық
қамтамасыздандырудың жиынтығы, белгілі бір ...... ... ... ... архитекторға,
дизайнерге, дәрігерге, ұйымдастырушыға, кітапханашыға және т.б. ... ... ... ... мамандықтың АЖО-на бірқатар жалпы талаптарды ұсынуға
болады. ... ... АЖО ... ... ... керек:
- Берілгендерді өңдеу үшін құралдардың болуы;
- Диалогтық ... ... ... ... ... ... ... талаптарын орындау: операциялар ... ... мен ... орта арасындағы функцияларды
рациональды орналастыру, ... ... ... шарттарын құру, АЖО
конструкциясының ыңғайлылығын, оператордың ... ... ... ... және ... түстерінің көркемділігі және т.б;
- Процессорларды автоматтандыру деңгейінің максималдылығы;
- Мамандарды АЖО операторлары ретінде ... ... ... шарттарын
оптимальдау;
- Мамандарды АЖО жұмыс орнының құралы ретінде қолдануды ... АЖО ... ... ішкі ... қосады: техникалық, ақпараттық,
бағдарламалық және ұжымдық [7].
2 Жобалау бөлімі
2.1 Есептер кешенінің ... үшін ... база ... жүйелер қоғамының пайда болған уақытынан бастап өмір сүріп
келеді,өйткені ... даму ... ... ... ... ... ... ақпаратты талап етеді. Бұл ... ... емес ... ... байланысты өндірістік
процестерге тиісті.
Кибернетикалық ыңғайына байланысты ... ... өзін ... ... ... ... Мысалы, кәсіпорын және ...... ... ... екі компоненті де тіке ... ... Тіке ... ... ... ... ... директивалық ақпарат ағынымен түсіндіріледі. Ал
қайтарма байланыс қайтарма бағытта бағытталатын, қабылданған ... ... ... ... ... ... ... ақпарат ішкі
экономикалық жағдайды және оған сыртқы ортаның әсер ету деңгейін көрсетеді.
Экономикалық ... ... ... ... ... жүйесі және
пайдаланушылардың сұраыстарына берілетін экоомикалық ақпарат түсідіріледі.
Экономикалық ақпараттық жүйе- өте қиын ... ол ... ... және ... арасындағы қатынас түрінде ұсынылады.
Экономикалық ақпараттық жүйенің жалпы бөлімдері ретінде фукционалды және
қамтамасыз ету жүйе астыларын бөлу ... ... ... ... ... ету жүйе асты ... ... техникалық, ұйымдасты-рушылық және қамтамасыз
етуден тұрады.
Экономикалық ақпараттық жүйенің фукционалдық жүйе асты ... ... ... ... ... ... ... жүйенің басқару объектісінің моделі болып табылады. Ақпраттық
жабдықтау басқарылатын оюъектінің жағдайын ... және ... ... ... ... ақпаратты бейнелеуге арналған. ААЖ
теориясында ақпаратық жүйелерді келесідей бөлу қабылданған:
- берілген пәндік облыстардағы көрсеткіштер жүйесі;
- ... және ... ... ... ... ... ... ( файлдар).
Күрделілік ұйымдар автоматтандырылған берілгендер банкі болып ... ... ... ... ... ... массивтер,
анықтамалар беру және әртүрлі пайдаланушылар арасында ... ... ... ... ... келесі жұмыстар атқарылады:
-есептерді шешуге қажетті көрсеткіштер құрамы анықталады, олардың
көлемдік-уақыттық сипаттамалары және ... ... ... ... классификаторлар және кодтар құрастырылады;
жалпы мемлекеттік классификаторларды пайдалану мүмкіндігі зерттеледі;
- көрсеткіштерді бейнелеу үшін құжаттардың жүйеленген жүйесін қолдану
мүмкіндігі ... ... ... ... ... жаңа ... түрлері жобаланады. [8]
2.1.1 Ақпараттық жабдықтау
Ақпараттық жабдықтау деп ... ... және ... ... ... ... ағын схемаларының,
сонымен бірге деректер қорын құрудың методологиясының ... ... ... ... ... және ... ... екіге бөлінеді. Сыртқы машиналық
ақпараттық қамтама адамның есептеуіш техникасы құралдарын ... ... ... ... ... ... барысында
пайдаланылатын құжаттар жиынтығы болып табылады.
Ақпаратпен ... ... ... ... ұғым – оны ... ... Кез ... классификация әрқашан салыстырмалы түрде болады.
Бір объект әртүрлі белгілері немесе критерийлер ... ... ... орта жағдайларына байланысты объект түрлі классификациялық ... ... ... ... ... ... пайда болу орны, өңдеу
сатылары, бейнелеу тәсілдері, тұрақтылық, басқару ... ... ... ... кіріс ақпараты бұл – қандай да бір құрылымдық бөлімге келіп ... ... ... бұл – ... да бір ... ... ... түсетін
ақпарат;
- ішкі ақпарат бұл – объекттің ішінде туындайтын ақпарат;
- біріншілік ақпарат бұл – объекттің әрекет ету ... ... ... және ол ... ... тіркеледі.
- екіншілік ақпарат бұл – біріншілік ақпаратты өңдеу нәтижесінде
алынатын және ... ... ... ... ... айнымалы ақпарат сандық және сапалық сипаттарды бейнелейді.
- тұрақты ақпарат бұл – ... және ұзақ ... бойы ... ... ... тыс ... жабдықтау ақпараттық жүйенің функционирленуі
кезінде пайдаланылатын құжаттар мен хабарламалардың жиынтығынан ... ... ... тыс ... ... ... ... түрінде
көрсетілген:
Енгізілуші құжаттар:
- «Жаңадан келіп түскен БЖ-ды тіркеу»;
- «Сатылған тауарды есепке алу»;
- «Сатып алушының түбіртегі»;
- «Сатушылар ... ... ... ... ... ... жалпы құны»;
- «Жеке өнім туралы ақпарат»;
- «Түбіртектер шығару»;
2.1.2 Инфологиялық модель және оны ... ... ... ... ... ... ... құжаты |Тип |
|Код |Nomer |+ ... ... |A ... ... |A ... ... |A |
|Кол.раб мест |Koliches |N ... ... |A ... |Yzaik |A ... тов ... |N ... пост. |Data |D ... |Cena |N ... |Foto |G ... |Opis |M ... ... |тип ... ... | ... |Nomer |+ ... ...... ... |А |
|Наличие тов |Nalichie |N |
|Дата пост. |Data |D ... |Cena |N ... ... |Тип |
|тауарды есепке алу | ... |Kod |+ ... ... |A ... |Nazvanie |A |
|Время прод |Vremya |T ... прод |Datapr |D ... |Kol |N ... |Cena |N ... |Summ |N |
|Продавец ... |A ... ... ... |
|Код.сот |Kodsot |+ ... |FIO |A ... |Pol |A ... рож |Dataroj|D ... ... |Priem |D ... |Foto |F ... |Inf |M |
| Дата ... |Data |D ... 2.1. ... ... ... сұлбасы
2.2 Есептер комплексін машина ішінде жүзеге асыру
Машина ішіндегі ақпараттық базаға машиналық ... ... ... ... ... база ... және ұйымдастырылуына
байланысты онымен жұмыс жасау ... ... ... ... шешу ... тәуелді болады.
Мәліметтер қоры – құрылымы арнайы ... ... ... ... файлдар жиынтығы. Файлдар кесте түрінде дайындалады.
Кестелерден тұратын мәліметтер ... ... , ... ... ... ... ... берілгендер жүйесі деп аталады.
Кез келген ақпараттық жүйе үш негізгі функцияларды орындауы ... ... ... ... ... құру.
Берілгендерді енгізу. Жүйе берілгендерді жинақтау және ... ... ... Осы ... ... ... оларға өзгерістер
енгізуді және ақпарт актуалдығын қолдау үшін толықтырып оыруды ... ... ... ... . Жүйеде жинақталған ақпараттың жеке
бөліктерін табу және көріп шығу ... ... ... ... Уақыт өте келе берілгендердің үлкен топтарын талдау ... ... ... Осы берілгендерді құжат түрінде көрсету қажет
болады. [9]
Кестеде мәліметтер адресі жолдар мен ... ... ... ... өріс деп, жолдарды жазба деп атайды.
Delphi-де мәліметтер қорымен жұмыс жасаушы бағдарламалар құру кезінде
Borland DataBase Engine (BDE) механизмі ... Бұл ... ... ... ... ... ... тікелей енуі үшін
кітапханалар жиыны түрінде жасалған. ... құру үшін DataBase ... ... Бұл ... іске қосу үшін Tools- DataBase Desktop
командасы беріледі.
Ашылған терезеден File – New – Table ... беру ... ... ... ... ... болады.
Create Paradox 7 Table сұхбат терезе шығады (Сурет 2.1).
Сурет 2.1. Рaradox 7 берілгендер базасы
Ашылған бағанада өрістердің реттік ... ... ... кесте
өрістерінің аттары, үшінші бағанда өріс типі, төртінші ... өріс ... ... ... ... ... ... болады. [10]
2.2.1 Берілгендер базасын толтыру алгоритмін құру
Қажетті кестелерді құрып болған соң бұл кестелерді ... ... және ... ... өңдеу мәселесі туындайды. Әрбір кестеге
арнап оны ... ... ... ... ... ... пайда болады. Демек, бірден ... ... ... ... болады. Мұнан басқа, бірден пайдаланушы интерфейсін құру қажеттілігі
де ... ... ... ... ... алгоритмін құрылымдық түрде
былайша кескіндеу мүмкін (сұлба 2.2):
Сұлба 2.2. ... ... ... ... ... үшін осы ... басқаратын өзіндік дербес модуль құрылады.
Ол алдымен автономдық режимде тексеріледі, яғни осы ... ... ... және ... ... ... жағдайлар үшін
үйлестірілуі іске асырылады.
Жоғарыдағы сурет модуль ... және ... ... және ... ... ... ... өнімнің құрылымы да
көрініп тұр. [11]
2.2.2 Программаның толықтай жұмыс істеу алгоритмі
Модульаралық интефейстің жұмыс алгоритмін құрылымдық ... ... ... (сұлба 2.3). Модуль аралық интерфейсті құру ... ... ... ... пайдалану барысындағы көрнекілігі және қарапайымдылығы;
• программаның жұмыс істеу сенімділігі;
... ... ... ... мәліметтерін баспаға шығаруға арналған программалық модульді
жоғарыда сипатталған ... ... құру тағы да ... ... ... ... себебі түрліше есептерді баспаға
шығару үшін әрбір формаға арналған жеке ... ... ... ... ... шығаруды мәзір арқылы басқарады.
Сұлба 2.3. Программаның толық жұмыс істеу сұлбасы
2.2.3 Сауда фирмасының ДҚ ... ... қоры – ... ... ... бойынша ұйымдастырылған
берілген форматтағы файлдар жиынтығы. Файл негізінен кесте ... ... ... ... түрде олардан қажетті жазулар
тобын таңдау (шартты қанағаттандыратын сұраныс құру), ... ... ... ... алып ... ... ... шығару сияқты
орындалатын іс-әрекеттер – күрделі жұмыстар. Бұрын, мысалы, Турбо Паскальда
берілгендер қоры кестесі берілгендер файл ... ... ... ... үшін программа арнайы процедуралар мен функциялар енгізілетін. ... ... ... ... ... ... оларды өңдейтін
көптеген программалар жүйесі дайындалған. Оларды берілгендер қорын ... деп ... ... ... dBase, FoxBase, FoxPro, Paradox,
Access, т.б.
Алғашқы кезеңде қолданылып жүрген ... ... ... ... т.б. жүйелер MS DOS операциялық жүйесінде ... ... ... ... ... ... бизнесті кішігірім мемлекеттерде
программалаудың көп қиындық туғызатыны белгілі. Осы себепті, соңғы жылдары
программалауды ... ете ... ... Office ... құрамына
кірістірілген Access сияқты жан-жақты мүмкіндіктері БҚБЖ-лері жарық көрді.
Access-тің бірнеше нұсқалары бар, олардың ішінде соңғы жылдары ... 97, Access 2000 (Access – ... ... ену). ... ... ... және анықтамалық жүйелері барынша жетілдірілген күрделі программалар.
[12]
Кесте жөнінде. Кестеде берілгендер адресі жолдары мен бағандар қиылысы
арқылы ... ... өріс деп, ... жазу деп ... ... ... құрылымы жөнінде ескеретін ерекшеліктер:
• Өріс атаулары бірегей (қайталанбайтын) болуы тиіс. Атау ... ... ... ... алуға болады;
• әр өріске бір типті ғана ... ... ... мүмкін
(Excel-де бұл міндетті емес болатын), ... ... ... ... ... т.б. ... бірнеше түрге бөлінеді;
• жазуда кейбір өрістер толтырылмауы мүмкін, бірақ олардың жазылуда
қыстырылуы міндетті;
• Delphi-ді берілгендер қоры элементтерін ... ... ... Desktop ... ... ... ... Delphi құрамына енетін Database Desktop (берілгендер қоры
жұмыс столы) қосымша программасы (утилитасы) арқылы құрылады:
1. Tools - Database Desktop ... – БҚ ... ... / ... беру. Қабықша программасы көрінеді.
2. Терезеден File-New-Table (файл-жаңа-кесте) командасын ... ... ... құру) сұхбаттық терезесі шығады. Онда ... ... ... ... ... (Paradox не dBase). ... рет
Paradox7 форматы іске қосылып, терезе өрісіне осы атау көрінеді.
3. Paradox7 форматымен келісіп, ОК ... ... ... ... өріс ... ... Бірінші бағанында автоматты түрде
өрістің нөмірі жазылып қойылған ... ... ... ... ... ... бағаннан бастап ретімен өріске берілетін атауды (FieldName),
өріс ... (Type), ... (Size) ... ... өріс ... ... ғана ... Өрісті кілттік ету қажет болса, оның бесінші
бағанында (Key) көрсетілуі ... Ол “*” ... ... ... кілт ... және MS Access ... арнайы БҚБЖ –лерінде
кеңінен пайдаланылады ).
Database Desktop арқылы Код сотрудника, Имя, ... ... және т.б. ... ... құру үшін алдымен өріс атауын ... ... ... ... жабдықтауды әзірлеу
Жоғарғы деңгейлі программалау тілдері жарыққа шыға ... ... ... ... пайда болды. Қазіргі кезде олар процедуралық,
логикалық және объектілі- ... ... үш ... ... Мысалы,
дәстүрлі процедуралық программалау тілдеріне- ... ... ... ... ... ... ... техниканың қарқынды дамуы ... ... ... ... қажеттілік нәтижесінде соңғы
кезде Windows ортасында жарыққа шыққан және объектілі-бағдарлы программалау
негізінде құрылған программалау тілдері- Borland C++ for Windows, ... және ... ... Visual Basic, Borland ... программалау тілдерінде программаның жұмысы операторларды
ретімен орындау бойынша, ал логикалық программалау тілдерінде ол ... ... ... ... ... ... ... Объектіге бағдарлы оқиғалық программалау тілінде программаның
жұмысы негізінен оқиғалар ... және ... ... осы
оқиғаларға жауабынан тұрады. Олардың визуалды түрлері- Visual Basic тілі ... ... тілі ... Delphi (Дельфи) Объектілі Паскаль
(Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып
құрылған (visual- ... ... ... Олар, әсіресе, Delphi
программалау тілі- кез келген қосымшаны дайындауға болатын жылдамдығы тез,
қуатты тіл.
Delphi- дің ... ... 1994 жылы ... шығып, кейінгі жылдары
оның бірте- бірте кеңейтілген 2, 3, 4, 5, 6, 7- ... ... ... 5- ... 1999 ... 6- нұсқа 2001 жылдың мамыр айында жарыққа
шықты. 5, 6- нұсқаларының бір- бірінен айырмашылығы жоқ ... ... ... Windows32 операциялық жүйесінің негізінде дайындалған. Тек, Delphi 6,
оған қоса, 1991 жылы ... ... ... ... Linex ... негізінде де жұмыс істей алады (Linex жүйесі UNIX ... ... ... ... ... мүмкіндігінен кем емес).
Delphi 6- да интернет үшін ... ... ... ... ... қорымен жұмыс істеуге ұсынылып отырған кейбір өзгешеліктер
енгізілген. [14]
Дәстүрлі Паскаль оқып ... ... және MS DOS ... ... ең жақсы кұрылымдық программалау тілі екені белгілі. Delphi- де
Паскаль тілінде орындау ... және ... емес ... ... ... Delphi- дің негізгі ерекшелігі- онда қосымша құруда
компоненттік және объектілік тәсілдер пайдаланылады (Windows ... ... ... ... ... деп ... программалау технологиясында нағыз революция жасады. Компоненттік тәсіл
мәнісі ... әр ... ... ... ... ... іс- әрекеттерді орындайтын компоненттер элементтерінен жинақталады.
Олар жеткіліксіз болса, объектіні өңдеуге арналған ... ... ... ... ... кітапхананы визуалды компоненттер
кітапханасы (VCL, Visual ... Library) деп ... ... топ- ... ... жүздеген кластарға тиісті, стандартты
компоненттер бар. Пайдаланушы жаңа компонент дайындап, оны осы ... да ... ... Windows ... программалаудың ыңғайлы құралы. Онда көптеген
операторларды пайдаланып программа дайындау, программа мәзірін ... ... ... ... OLE ... басқа офистік қосымшаларын шақыру, олармен жұмыс істеу және
т.б. іс- ... ... да ... ... операторлардың жазылуы
Турбо Паскальдағы сияқты.
Delphi құрамында ... ... ... P- ... ... ... кодқа компиляциялайды. Осы себепті, қазіргі кезде ол ... ... ең ... Оның ... ... ... 10 ... артық, бір минутта шамамен 120 ... ... екі ... ... ... күрделі қосымшаны бірлесіп
дайындаушылар үшін (Delphi Client- Server), ... ... үшін (Delphi for Windows. ... ыңғайланып, қысқартылып
алынған түрі. Ол тек маман программалаушылар емес, барлық
Delphi- мен жұмыс істеушілерге арналған. Әдетте ... ... ... программалау тілімен жұмыс істеген адамдардың меңгеруі
көп қиындық келтірмейді. Бірақ, ... ... ... үшін ... қасиет түсініктерімен еркін танысып, онда компоненттерді пайдалану
және түрлі командаларды жазылу түрлерін білу керек.
Delphi- де пайдаланылатын ... және ... ... ... ... ... көп. ... есептерді шешу үшін
программаларын құруды үйрену арқылы ғана Delphi- де ... ... Ол үшін ... ... программаларды іс- жүзінде орындап және
оларға түрлі өзгерістер енгізіп, жаттығуда мүмкін. Жетістік тек тәжірибеге
байланысты. [16]
2.3 Берілгендер ... ... ... керекті кестелерді Database Desktop утилитасы арқылы құрып
аламын. Маған бағдарламалық жабдықтар жайлы ... ... ... өндірушісі, атауы, платформасы, жұмыс орнының саны, тілі және
бағасы қажет. Кестені (2.1-кесте) құру үшін ... өріс ... ... Ол Database Desktop утилитасында келесідей беріледі (сурет
2.2).
Кесте 2.1
Product.db кестесінің құрылымы
| ... |Тип ... ... ... |
|1 |Nomer |+ | |* ... коды |
|2 ... |A |30 | ... |
|3 ... |A |30 | ... |
|4 ... |A |60 | |БЖ ... |
|5 ... |N | | ... ... арналғандығы |
|6 |Platforma |A |40 | ... ... ... |
|7 |Yzaik |A |30 | |БЖ тілі |
|8 ... |N | | ... тауарлар саны |
|9 |Data |D | | ... ... күні ... |Cena |N | | ... ... |Foto |G | | ... ... |Opis |M |200 | | ... ... ... ... бағдарламалық жабдықтардың қоймадағы мөлшері жайлы
мәліметтер береді (Nalichie.db). Ол тек ... ... жеке ... ... Ал ... өрістері осы кілттік өріс көмегімен алдынғы
кестемен байланысу арқылы ... ... ... ... «Nomer» өрісін пайдаланамыз[8]. Ол үшін Table ... ... ... ... оған жаңа өріс ... оны ... ... 2.3). Бірінші кестенің категория, атауы, келіп түсу
уақыты, қоймадағы қоры және бағасы өрістерімен байланысқан (сурет 2.4).
Сурет 2.2. ... ... ... 2.3. Lookup типі ... ... байланыстыру
Сурет 2.4. Байланысу арқылы қосылған өрістер
Кесте 2.2
Өрістерді толтыру
| |Өріс |Тип ... ... ... |
|1 |Nomer |+ | |* ... ... коды ... ... ... ... барысы жайлы болмақ (prodaja.db). Бұл кесте
келесі өзіндік өрістерден тұрады (2.3-кесте). Бұл кесте де ... ... ... ... ... ... бағасы) байланысқан (сурет 2.5).
Кесте 2.3
prodaja.db кестесі
| ... |Тип ... ... ... |
|1 |Nomer |+ | |* ... коды |
|2 |Vremia |Т | | ... ... ... |
|3 |Kolich |N | | ... дана ... |
|4 |Summa |N | | ... құны |
|5 ... |A |25 | ... аты- жөні ... 2.5. ... арқылы қосылған өрістер
Төртінші кесте (Prodavcy.db) сатушы ... ... ... ... коды, аты-жөні, жынысы, туған жылы, жұмысқа қабылданған уақыты және
төлқұжат ... ... ... ... ... ... (сурет
2.6).
Сурет 2.6. Сатушылар жайлы ақпарат кестесі
2.4 Программа формаларының жалпы сипаттамасы
Берілген есептің ... ... Есеп ... ... Жобалау және берілгендер базасын басқару жүйелері процесстерін оқып-
үйрену.
3. ... ... ... ... Ұйымға қатысты мәліметтер жинақтау.
5. Есептер дайындау.
Программадағы форма терезелерінің байланысы Формалардың орналасуы төменде
(сұлба 2.4) көрсетілген. [17]
2.5 Интерфейстер ... ... ... ашып ... ... ашамыз.
Титулдық форма қарапайым компоненттер көмегімен ... ... ... ... ... Image ... ... Image
компанентінің Pictire қасиетінің кнопкасын шертіп, өзімізге керекті суретті
таңдап аламыз. Standard панелінен Label ... ... ... ... атын ... ... BitBtn1, BitBtn2 ... орнатып, BitBtn1
компанентінің үстіне екі рет шертіп ... деп, ал ... ... екі рет ... Close; жазамыз. Екеуінің де Caption
қасиетін сәйкесінше өзгертеміз. [18]
Сұлба 2.4. Формалардың орналасуы
Жобаға File→New Form ... ... Form2 ... ... Бұл формаға Additional панелінен Image ... Image ... Pictire ... кнопкасын шертіп,
өзімізге керекті суретті таңдап аламыз. TbitBtn ... ... ... Caption ... ... аты ... ... рет шерту арқылы программалық кодына сәйкесінше командалар ендірілді.
Сонымен ... ... Standard ... MainMenu компонентін орнатып, оны
екі рет шешу арқылы өзімізге қажетті мәзірді орындаймыз ... 2.7). ... әр ... ... ... ... кодын жазып шығамыз. [19]
Сурет 2.7. MainMenu компонентінде мәзір құру
Берілгендер ... ... ... ... ... болу үшін ... қолдандым. Онда кестелерді байланыстыруға қажетті Ttable және
TdataSource компоненттері орнатылған (сурет 2.8).
Сурет 2.8. ... ... ... ... ... ... Table мен DataSource
компонентері көп ... Бұл ... ДҚ ... бір ... ... ... формамен байланыстырады. Бұл байланыс
аталған компонентер қасиеттері арқылы іске асады, сурет 2.9.
Сурет 2.9. ДҚ ... ... ... File→New Form командасы көмегімен Form2 жобасын қосамыз. Бұл
бірінші берілгендер қоры, мұнда бағдарламалық ... ... ... көруге болады. Бұл формаға Ttable компонентінің көмегімен кесте
шақырылған, TdataSource компонентін кестемен ... ... ... ... көрсетіп тұрады (сурет 2.10).
Сурет 2.10. Орнатылған компоненттер
DBNavigator ... ... ... ... ... алдынғы қатарына
өту, кестенің келесі қатарына түсу, кестенің ... ... ... ... ... ... ... оларға қосымша әр
тауарға DBImage және DBMemo компоненттері көмегімен қосымша сурет ... ... ... ... ... біз бұл ... ... қорына
өзгертулер мен толықтрулар енгізе алмаймыз, бұл іс-әрекеттерді орындау үшін
жеке формаларды қолданбай-ақ, PageControl компонентің ... ... ... (2.4- ... ... сипаттамасы
|Объект атаулары |Сипаттамасы ... ... ... ... ... қолданады |
|Label |Экранға тақырыпшаны бейнелеу ... |ДҚ ... ... ... |ДҚ қол ... ... ... ... |ДҚ бейнелеу ... |ДҚ ... ... ... ... ... ... жеке шығару |
|DBImage ... ... ... контейнері |
|Button ... ... ... ... ... ... ... шығару |
|DBEdit ... ... ... ... ... қосымша терезелі компонент ... ... құру ... ... ... ДҚ мен ... компонентері арасындағы
байланысты орнатуға бағдарлама кодын талап етпейді, бұл ... ... ... ... ... ДҚ ... ... 2.5- кестеде келтірілген. [20]
Кесте 2.5
ДҚ мен бағдарлама арасындағы ... ... ... ... ... |Сипаттама ... ... ... |ДҚ ... |PObaza |
| ... |Деректер қорындағы байланыс ... |
| | ... ... ... аты | |
| |Activ ... ли ... |True ... |DataSet ... көзі ... ... ... |ДҚ бейнелеу ... ... ... ... ... ... ... тұрады: Негізгі Терезе Сауда тауарлары
терезесі; Мәзір терезесі (енгізу, өзгерту, фильтрация және іздеу); Құжаттар
терезесі (жалпы соманы ... ... ... ... ... тіркеу,
сатылу күні және тауар коды арқылы іздеу, түбіртек басып шығару); ... ... ... (енгізу, өзгерту); Тапсырыс беру терезесі;
Автор туралы мәлімет; Программаны ... ұйым ... ... ... ... сауда орталығындағы азық-түліктер
көрсетілген. Басты мәзірлер орналасқан ... ... ... ... ... 2.11). Тышқанды өзімізге керекті батырманың үстіне
апарып бір рет ... ... ... өте ... ... ... өту ... арқылы да жүзеге асырылады. «Шығу» батырмасын
басу арқылы басты бетке оралмай-ақ бағдарламадан ... ... ... ... ... ... авторы, қолданушы ұйымы ... өзі ... ... ... ... 2.11. ... ... терезелерде жеміс жидек терезесі (сурет 2.12) , Көкөністер
терезесі (сурет 2.13)., Химия ... ... ... ... 2.14)., ... ... 2.15)., Ет ... (сурет 2.16)., Сусындар терезесі
(сурет 2.17) енгізілген. Мәліметтерді енгізуге, оларды өзгертіп сақтауға,
сонымен қатар фильтрация және ... ... ... ... ... ... түскен тауарды тіркеп, «Сақтау» батырмасын басқанда, ... ... пе?» ... ... ... ... болады. «ОК» батырмасын
басқанда жаңа жазба сақталынып, берілгендер қоры жаңартылады.
Сурет 2.12. Жеміс жидектер терезесі
Сурет 2.13. Көкөністер терезесі
Сурет 2.14. ... ... ... терезе
Сурет 2.15.Сүт өнімдері
Екінші мәліметтер қоры (сурет 2.21) қоймадағы тауарларды, олардың санын,
құнын және жалпы сомасын көрсетеді. Бұл ... қоры ... ... ... ... және ... ... жаңартылып
отырады. Бұл мәліметтер қорына біз ешқандай өзгерістер еңгізе алмаймыз. Бұл
форма тек есеп ... ғана ... ... бағдарламалық код алдымен
«Сумма» өрісіне тауар бағасы мен қоймадағы тауар ... ... ... Ал осы ... ... қосындысы және есептелініп кесте астына
автоматты түрде ... Бұл ... ... ... ... ... алмаймыз.
Сурет 2.16. Ет өнімдері
Үшінші берілгендер қорында тауардың сатылу барысы көрсетіледі. Яғни
кассаға ... Бұл ... ... ... енгізіп, сатып алушыға
түбіртек шығарып береді (сурет 2.22). Осылайша есеп беру ... ... ... ... коды мен ... уақыты бойынша сұраныс
(іздеу) жүргізуге (сурет 2.23) мүмкіндігіміз бар. Ал ... ... ... құн және ... уақыты бойынша сорттау жүргізуге болады.
Сурет 2.17. Сусындар терезесі
2.18-суретте сұраныс бойынша заттарды алған ... ... ... ақпарат
алуға болады.Бұл терезеде тегә,аты, әкесінің аты, ... жылы ... ... ... және ... ... ... 2.18. Клиентпен жұмыс
2.19 суретте Жаңа келіп түскен тауарды тіркеп және ... ... ... ... ... және сату ... ... қорына да
енгізілінеді. Бұл формадан ... ... ... ... өзге ... ... формаларына өтуге мүмкіндігіміз бар. ... ... және ... ... ... ... тауар
коды мен келіп түскен күні бойынша іздеу ... ... Ал егер ... түрі ... ... біз оны ... ... тек сол тауарды ... ... ... Бұл бізге қажетті тауарды түрлі критерилері
арқылы жылдам табуға мүмкіндік береді.
Сурет 2.19. Қоймадағы және ... ... ... заттар тізімі
Бұл терезеде қоймадағы заттарға ... ... ... ... өңдеуге болады (2.20-сурет)
Сурет 2.20. Акцияларды өңдейтін терезе
2.21- ... ... ... тізімі көрсетілген. Әрбір тұтынушы керек
батырмаларын басу арқылы, өздеріне қажетті өнімдерге тапсырыс бере ... ... ... ... 2.22- ... жаңа ... және ... алынған
заттарының
ақпараттық терезесі берілген. Бұл жерде клиенттің толық аты, жөні ... ... ... ... ... ... ... және сатып алынған заттарының
ақпараттық терезесі
2.23-суретте Администраторлық режимге кіру терезесі көрсетілген. Мұнда
режимге кіру үшін логин және ... ... ... Кіру ... ... осы ... тіркелеміз.
Сурет 2.23.Администраторлық режимге кіру
Қосымша терезесінде сатушылар туралы мәліметтер беріледі. Мұнда ... және олар ... ... еңгізуге, өзгертіп сақтауға болады. Бұл
бетте мысалы, заттарды көп ... ... ... ... ... Және ... ... сомасы көрсетіледі 2.24-сурет.
Сурет 2.24.Сатушының бонус картасы
Келесі терезеде бағдарлама туралы қысқаша мәлімет айтылып кеткен, мұнда
қарапайым түрде Label және Memo ... ... ... ... қатар дәл осылайша программаны қолданушы компания жайлы
мәліметтер және ... ... ... ... де ... ... 2.25. Автор жайлы мәлімет терезесі
Қорытынды
Соңғы кездегі компьютерлік технологиялардың ... ... ... салаларға көптеген жаңа мүмкіндіктер жаратып отыр. Кез-келген
авотматтандырылған жүйе өзара байланысқан көптеген ... ... ... ... ... технологиялардың дұрыс пайдаланылуы ... ... ... ... ... жасайтын кезкелген мекеменің жұмысын жеңілдетуде.
Ақпараттық-іздеу жүйелеріне қойылатын кейбір талаптарға қарамастан, әрбір
мекеме өзінің ішкі ... ... ... ... ... ... мұндай іс-әрекеттерді орындауға арналған құралдар
олардың өздерінде табыла бермейді Осы Курстық жұмыста сауда ... ... ... ... ... ... ... жұмысымды бағдарламалық жабдықтаманы сатушы ұйымға БЖ-ны
қабылдауға, БЖ жайлы мәліметтерді ... ... ... ... Бұл бағдарлама БЖ-ны сатушы менеджердің жұмысын жеңілдетуге және
жылдамдатуға арналған. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... компьютеріне қажетті және өзіне ыңғайлы,
өз сұранысы бойынша БЖ-ны ... ... Ал ... ... ... ... олардың есебін біліп, сатылым бойынша есепті жылдам түрде бере
алады.
Қорыта келгенде, курстық жұмыс ... ... ... ... ... Бұл бағдарламаның мақсаты БЖ сатушы ұйымның жұмысын, ... ... ... ... жұмыстарын жеңілдету. Мұнда
тауарларды енгізу, керекті БЖ жайлы ... ... және ... ... ... ... тауар сомасын есептеу, сатушы
кадрларды базаға енгізу ... ... ... ... ... ... ... бұл бағдарлама келешекте ұйымға өз
пайдасын тигізеді деп сенемін.
Бағдарламалық жабдықтау “Borland Delphi ... Version ... ... ... Бұл ... ... қоры Microsoft
Access 2000 жасалған. Программадан деректер қорына байланыс Microsoft
фирмасының ADO ... ... ... ... тізімі
1. Ф. Котлер ”Основы маркетинга”, пер. с англ. В. Б. Боброва, Изд - во
Министерства ... и ... РФ, ... 1994 ... ГОСТ 2.105 – 95 ... ... к текстовым документам
3. И.Ю.Баженова “Самоучитель программиста”, М., Кудиц-Образ, 2002
4. Э. А. Третьяков, Л. А. Игнатова "Автоматизированные ... ... М., ... 1991 ... О. И. Авен "Что же такое АСУ?. ... ... М., 1981 ... Т. М. ... Р. А. Алиев, З. В. Халдей "Автоматизация информационных
процессов в интегрированных АСУ ... ... ... ... Д. Т. ... В. А. ... ... и автоматические
системы управления", М., 1979 г.
8. В. Куперштейн "Современные информационные ... в ... ... С-П., 2000 ... Е. С. ... ... ... технических средств систем
сбора и передачи информации АСУ", Алма-Ата, 1985 г.
10. П.В.Шумаков «Delphi 3 и создание ... баз ... М., ... ... ... П.В.Шумаков «Delphi 4. Руководство разработчика баз
данных», М., Нолидж, 1999 г.
12. Фаронов В.В. – Delphi 7. ... ... М., ... ... С.В.,
2003 г.
13. П.Дарахвелидзе, Е.Марков «Программирование в Delphi 7», С-П., ... 2004 ... ... А.Я. ... в Delphi 2.0. – ... ... О. Камардинов. Х. Жантелі Delphi 5-6. Шымкент. 2002ж.
16. ... ... ... и ... ... Delphi ... 2006г.
17. Хомоненко А.Д. Delphi 7. – СПб: БХВ-Петербург, 2004.
18. Камардинов О. Информатика, 1,2-бөлім. Шымкент -2000.
19. Пярнпуу А.А. ... на ... ... ... ... 1990, ... Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. ... с., ... ... ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, jpeg, ExtCtrls, ComCtrls, Menus, DB, ADODB, ComObj;
type
TForm1 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: ... ... ... ... TADOConnection;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
ADOQuery1: TADOQuery;
ADOQuery2: TADOQuery;
ADOQuery3: TADOQuery;
ADOQuery4: TADOQuery;
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N1Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... ... ... TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure N8Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
uses sot, aren, nal, opl, jur;
{$R ... ... ... ... ... ... TObject);
begin
fNal.ShowModal;
end;
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Close;
end;
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
fOpl.ShowModal;
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
fJur.ShowModal;
end;
procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject);
var
XL: Variant;
memfile: String;
memrec: Integer;
row, col, i, io: ... msum, topl, tsum, titg, tpl: ... not ... ... ... [mbYes, mbNo], 0) = mrYes) then
begin
exit;
end;
memfile:='Задолжность.xls';
try
XL := ... ... ... ... ... негізін қалау
Жаңа кәсіпорын бастау
Бүгінгі күндегі бизнесті сатып алу
Франчайзинг-тік қатынастар жүйесі
Жанұялық бизнес
Пайдаланушы интерфейсін толтыру
Берілгендер ... ... ... ену ... толтыру
Мәліметтерді берілгендер базасында сақтау
Ену және шығу мәліметтерімен және кестелермен жұмыс істеуге арналған ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігімен алу
Кестені жабу және жұмысты жалғастыру үшін бас мәзірге қайта оралу
Қажетті кестені шақыру және ... ... ... ... ... жалпы каталогы
Мәліметтерді сорттау
Мәлімет терді өзгерту
Мәліметтерді іздеу,Фильтрлеу
Мәлімет терді енгізу
Қоймадағы ... БЖ түрі ... ... ... ... ... ... тауарды енгізу
Түбіртек шығару, сорттау
Сатылу уақыты және тауар коды арқылы ... ... ... ... ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бөлшектік дүкендер 6 бет
МББЖ Access27 бет
Сұлулық салонының жұмысын автоматтандыру34 бет
Фильмдерді прокатқа беру салонының бағдарламалары31 бет
Бизнес-жоспардың теориялық және практикалық аспектілері33 бет
Кәсіпкершілік қызмет жоспары9 бет
Бидай алейрон клеткаларындағы азот тотығының супероксиддисмутаза белсенділігі мен супероксид радикалының жинақталуына әсері33 бет
Супергидрофобты беттің мұздануға қарсы жүйеге әсері53 бет
Супероксидсинтазалық сигналдық жүйе45 бет
Суперфосфатын алудың технологиясы21 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь