Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

І.Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
1.1 Кәсіпорынның қаржылық ресурстары және қалыптасу көздері ... ... ... ... ... ...5
1.2 Қаржылық ресурстарды жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Кәсіпорын орын қаржысын басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
1.4 Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.5 Кәсіпкерліктегі факторинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18

Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22

Қолданылған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Қаржыландыру деп акшалай қаражаттардың қалыптасу үрдісін немесе кең мағынада – капиталдың барлық түрлерінің қалыптасу үрдісін айтады. «Қаржыландыру» түсінігі «инвестициялау» түсінігімен тығыз байланысты. Егерде қаржыландыру – бұл ақша қаражаттарының қалыптасуы болса, инвестициялау – бұл оларды пайдалану. Екі түсінік өзара байланысты, бірақ та бірінші екіншісін туындатады: қаржыландыру көздері болмай, қандай да бір инвестицияларды жоспарлауға болмайды. Сонымен қатар, кәсіпорынның қаржы ресурстарының қалыптасуы әдетте оларды пайдалану жоспарын ескере отырып жүргізеді.
Кез келген кәсіпорын экономикалық жүйенің элементі болып табылады және кәсіпкерлік қызмет бойынша серіктестермен, әр түрлі деңгейдегі бюджеттермен, капитал иелерімен және басқа да субъектілерімен белгілі бір қарым-қатынастарға түседі. Қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен пайдалану үрдісінде кәсіпорында нарықтың басқа субъектілерімен қаржылық қатынасар пайда болды. Дәл осы қатынастар кәсіпорынның қаржысының мәнің құрайды.
Кәсіпорының өзін-өзі қаржыландыру деңгейі тек оның ішкі мүмкіндіктеріне ғана емес, сонымен қатар сыртқы ортасына да байланысты.
Негізінде, кәсіпкерлік ұйымдардың қызметін қаржыландыру негізгі ішкі көздері пайда мен амортизациялық аударымдар болып табылады. Кәсіпорын пайдасы оның шекті нәтижесі болып өндірістік қызмет үрдісінің барысында қалыптасады. Бәсеке жағдайда еңбек ұжымы пайданың өсуіне мүдделі болып табылады. өйткені ол өндірістің өсуінің, сәйкесінше кәсіпорын қызметінің әл-ауқатының жақсару көзі болып табылады. Бірақ, кәсіпорының мұндай көз ретінде жалпы табыс емес, тек оның бюджетке барлық салықтар мен төлемдерді төлеп болғанан кейінгі таза пайдасы болып табылады. Ол резервтік қорды, жинақтау және тұтыну қорларын қалыптастыру үшін қолданылады.
Қазақстанда капитал мен еңбек, өндіріс құралдар нарығының және нарықтық баға белгілеудің қалыптасуы барысында кәсіпорындардағы қаржыландыру басқару механизмі түбегейлі өзгеруде.
Нарықтық экономикаға бейімделген әдістерді ескере отырып, қаржылық ресурстарды тиімді басқаруды ұйымдастыру қаржы менеджементі шегінде жүзеге асырылады.
Нарықтық экономика жағдайда қаржы ресурстарының сыртқы көздерінің мәні арттыруда. Олардың ішінде жаңа түрлері пайда болуда, оларды қалыптастыру құрылымы өзгеруде.
Сыртқы қаржыландыру мемлекеттің, қаржы несие ұйымдарының, қаржылық емес ұйымдардың және азаматтардың қаражаттарын қолдануды қарастырады. Сонымен қатар, ол кәсіпорын құрылтайшыларының ақшалай қаражаттарын қолдану қарастырады. Қажетті қаржылық ресурстарды осы әдіспен тарту ең қолайлысы болып табылады. Өйткені ол кәсіпорындарының қаржылық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді кейінен банктік несиелерді алу шарттарын жеңілдетеді.
1. Әбiшев М.Н.Капитал. Кәсiпкерлiк. Нарық. Термин және ұғымдардың түсiндiрме сөздiгi. -Алма - ата, 1992 жыл-шы.
2. Бусыгин А.В.кәсiпкерлiк.-Мәскеу, инфра - молар, 1998-607.
3. Кәсiпкерлiкке кiрiспе: Б.И.Домненко, В.Д.Қамаева редакция жатақханаға Жеймс А.Стоунера және /ның Г.Долонының эдвинының кiтабының редакциясы - Ижевск, 1991 жыл - 272.
4. Жетiстiк Вознесенский, Клейнер Г, тамбовтық В.iскер. Сiз адам және еңбек, 1992 №8 жылдар /ның кәсiпкер болуға шештiңiз. 77-79
5. Фирманың Ворст И, Ревентлоу П.экономикасы: / қауырсындарды оқулық. даниялық.-М.жоғарғы мектеп, 1994 жыл - 272.
6. Қаражаттар және кәсiпкерлiк бықыған Дамари. Өсу және ұйымның даму үшiн батыс фирма қолданылатын қаржы құралдары.- Ярославль. Мерзiмдi басылым, 1995 жыл - 223.
7. Долэн Э.дж. / қауырсындарды Линдсей Д.макроэкономика. В.Лукашевич ағылшынша тағы басқалар.; Б.Лисовик, В.Лукашевичтiң редакциясы жатақханаға. Оркестр, 1994 жылдың Санкт-Петербургi - 448.
8.Нарықтық экономика және кәсiпкерлiктiң Каренов Р.С.терминологиясы.-Алматы: Ғылым, 1991 жыл - 312.
9.Экономикалық-шы топтама ҚазГУдiң хабаршының /ның кәсiпкерлiгiнiң түсiнулерi Котербаев А.Б.метоморфоз. - Алматы, 1993 жыл-шы.
10.К.Р.Макконели, Брю С.Л.экономика. Қағида, мәселелер және саясат. 2-шi тке; қауырсындар. ағылшынша - республика
Т. 1-1992 жыл - 399.
Т-1992 жыл - 400.
11.Минаева А.В.экономика және кәсiпкерлiк: Дәрiс, iскерлiк ойындар және жаттығу. - М: Владос, 1994 жыл - 256.
12.Жаңа бастап жүрген коммерсантқа: справ. Оқу құралы. Қуып шықты. Е.МБелый 3 / құрастырушы тағы басқалар - Ульяновск: Типогр. «Ульяновы расында, 1990 жыл - 52с.(жетекшiге көмекке серия)
13. Кәсiпкерлiк iстiң негiздерi. Ю.М.Осипова редакцияға асыл бизнес/, 1992-432.
14.И.Я.Петренко, Есмұратов С.Б.нарық. Кәсiпкерлiк. Менеджмент. – Мәскеу - Қостанай: Қостанай баспа ауласы, 1994 жыл - 220с.
Ч. 1 - көтеу нарық туралы кәсiпкерге бiлсiн - 158.
Ч. 2 - кәсiпкерлiктi қалай ұйымдастырады? – 220.
15.Кәсiпкерлiк Русинов Ф.М.цивилизациялы: қаражаттарды /ның шаруашылығының жүйесiндегi әлеуметтiк жауапкершiлiк, 1995 №4 жыл
16.Б.М.Тұрсынбаев тағы басқалар кәсiпкерлiктi ұйымдастыруды негiз: Высш үшiн оқулық. //Бтардың мекемелерi.М.Тұрсынбаев, И.Я.Петренко, С.Б.Есмұратов - Челябинск, Оңтүстiк Орал заhарлары. Изд-шы, 1995 жыл - 637с.
17. Фишер С.Идр. Экономика// Фишер С, Дороноут О, Шмалензи Р. / қауырсындар. е е баспахана - лтд, 1993 жылдың iсi М: - 864.
18. Сомды Хизрич, меншiктi iстi алып жүретiн және жетiстiкке қол жеткiзетiн Питерс М.кәсiпкерлiк немесе. 5 - тивып. / қауырсындар. В.С.Загашвили редакция жатақхана ағылшынша. М: өрлеу, 1992-1993 г
Қуып шықты. 1 кәсiпкер және кәсiпкерлiк. - М1992 жыл - 160с.
Қуып шықты. 2 жасау және жаңа кәсiпорынның дамытуы.- М1992 жыл - 256с.
Қуып шықты. жаңа кәсiпорынның 3 қаржыландыруы. - М. 1993 жыл - 192с.
Қуып шықты. жаңа кәсiпорынмен 4 басқару.- М1993 жыл - 176с.
Қуып шықты. жаңа бастап жүрген кәсiпкерге 5 кеңестер. - М. 1993 жыл - 192с.
19.Хойнер В.қалай // слды Еуропадағы кәсiпкерлiк iстеу. Ю.В.Пискулов. М: өрлеу, 1992 жыл - 253с.
20. Өз iсi Хокен П.Яначинаю: қауырсындар. ағылшынша - алматылар:ы - 1995 г - 204с.
21. Қауырсындарды (жаппай меншiк иелерi жалданбалы қызметкерлер акционерлiк серiктестiк) меншiк иелерi Круз Д.Л.жаңа Р, Ж. Блази. лтд iс М: ағылшынша, 1995-320.
22. Тексеру бойынша қазақстандық стандарттар - 1993-152-шi Алматы
23. В.В.Нитецкий, Кудрявцев Н.Н, тексерушiнiң анықтамасы, 1996-шы М:ның кәсiпорындарының қызметiнiң кейбiр тұрғыларын аудиторлық тексерудi әдiстемелiк
24. Фирманың саясаты Герасименко В.ВЦеновая.-М: Финстатинформ, 1995 жыл.
25. Периодты шығарулар:
«Кәсiпкер және құқық»
«Экономика және кәсiпкерлiк»
«Қазақстан: экономика және өмiр»
«Кәсiпкерлiк клубi»
«Қазақстан экономика»
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
......................................................3
І.Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
1.1 Кәсіпорынның ... ... және ... ... ... ... орын ... ... ... ... ... ... деп ... ... ... ... немесе кең
мағынада – капиталдың барлық түрлерінің ... ... ... ... ... түсінігімен тығыз байланысты.
Егерде қаржыландыру – бұл ақша ... ... ... – бұл оларды пайдалану. Екі түсінік өзара ... ... ... ... ... ... көздері болмай, қандай да бір
инвестицияларды жоспарлауға болмайды. Сонымен қатар, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... отырып
жүргізеді.
Кез келген кәсіпорын экономикалық жүйенің элементі болып табылады ... ... ... ... әр түрлі деңгейдегі
бюджеттермен, капитал иелерімен және басқа да субъектілерімен ... ... ... Қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен пайдалану
үрдісінде ... ... ... ... ... ... ... Дәл осы қатынастар кәсіпорынның қаржысының мәнің құрайды.
Кәсіпорының өзін-өзі ... ... тек оның ішкі ... ... ... қатар сыртқы ортасына да байланысты.
Негізінде, кәсіпкерлік ұйымдардың қызметін қаржыландыру негізгі ішкі
көздері пайда мен ... ... ... ... ... оның ... нәтижесі болып өндірістік қызмет үрдісінің барысында
қалыптасады. Бәсеке жағдайда еңбек ... ... ... мүдделі болып
табылады. өйткені ол өндірістің өсуінің, сәйкесінше кәсіпорын қызметінің әл-
ауқатының жақсару көзі ... ... ... ... мұндай көз
ретінде жалпы табыс емес, тек оның бюджетке барлық салықтар мен төлемдерді
төлеп болғанан кейінгі таза ... ... ... Ол ... ... және ... қорларын қалыптастыру үшін қолданылады.
Қазақстанда капитал мен еңбек, өндіріс құралдар нарығының және ... ... ... ... ... ... басқару
механизмі түбегейлі өзгеруде.
Нарықтық экономикаға бейімделген әдістерді ескере ... ... ... ... ... қаржы менеджементі шегінде жүзеге
асырылады.
Нарықтық экономика жағдайда қаржы ресурстарының сыртқы көздерінің ... ... ... жаңа ... ... ... оларды қалыптастыру
құрылымы өзгеруде.
Сыртқы қаржыландыру мемлекеттің, қаржы несие ұйымдарының, қаржылық емес
ұйымдардың және азаматтардың ... ... ... ... ол ... ... ақшалай қаражаттарын қолдану
қарастырады. Қажетті қаржылық ресурстарды осы әдіспен тарту ең ... ... ... ол кәсіпорындарының ... ... ... кейінен банктік несиелерді алу шарттарын жеңілдетеді.
Нарықтық экономика жағдайда кәсіпорының өндірістік-шаруашылық қызметті
қарыздық қаражаттарды пайдаланбай жүргізу мүмкін емес, оған ... ... ... ... ... яғни ... ... қарыздық
қаражаттары, кәсіпорын акциялары мен облигацияларын шығарудан және сатудан
түскен қаражаттар қайтарымды негіздегі ... ... және ... тұрақты қызмет етуіне қажетті қаржыларды басқаруды
ұйымдастыруды жаңа әдістерді пайдаланусыз ... ... ... ... ... ... бір ... қаржылық
жоспарлау мен бақылауды жетілдіру болып табылады.
Қаржылық жоспарлаудың басты мақсаты кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... ... ағымдардың шамасын болжау
негізінде қаржылық ресурстардың, капиталдың және ... ... ... ... ... ... экономика жағдайында жоспарлау, басқару функциясы ретінде
экономикалық және әлеуметтік қызметінің жалпыға ... ... ... түрі болуы керек. Егер де жоспарлы ... ... бөлу ... көп ... ... ... экономика айырбас
аясына көп көңіл бөледі. Бұл жағдайда ол арқылы тауарларды сатку мен қызмет
көрсету ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыру.
1.1 Кәсіпорының қаржылық ресурстары және қалыптастыру көздері.
Кәсіпкерлік ұйымдарды қаржыландыру – бұл жай және ... ... ... ... етіу ... мен ... ... әдістерінің жиынтығы.
Кәсіпорынды қаржыландыру көздерін таңдау барысында ... ... ... шешу ... қысқа және ұзақ мерзімді капиталға деген ... ... ... керек;
2. оңтайлы құрылымын анықтау мақсатында қаражаттардың активтері мен
пассивтерінің құрамын анықтау керек;
3. ... ... ... ... және ... қаржылық
тұрақтылығын қамтамасыз ету керек;
4. максималды пайда әкелетін ... өз және ... ... ... шаруышылық қызметті қаржыландыруға деген шығындарды төмендету керек.
Кәсіпорын қаржылары оның өндірістік-шаруашылық қызметті барысында
пайда ... және оның ... ... ... және ... ақшалай қатынастарды сипаттайды.
Қаржылық қатынастар құрамында кәсіпорының ақшалай ... ... ... көрсетеді:
- контрагенттермен – бастапқы табыстар қалыптастыру және ... ... ... құру және ... ... ... мен кәсіпорындармен – қаржыларды бөлу бойынша, бұл ... ... ... қор ... емес түрде жүзеге асырылады;
- өнім тұтынушыларымен – кәсіпорындар олармен ... түсе ... ... мен ... өзі ... ... ... мен санкцияларды пайдалану тәртібін өздері анықтайды. өз
өнімдеріне ... ... ... ... Жабдықтаушылар бағалардың
негізділігін өз бетінше анықтайды. Жоғарыда ... ... ... шекті нәтижелеріне біршама әсер етеді;
- сақтандыру ұйымдарымен - міндетті және ерікті ... әр ... ... боынша;
- банктік жүйемен - қарыздарды алу және өтеумен, ... ... ... қызмет көрсету бойынша, сонымен қатар банктерге
өзінің бос ақша ... ... бір ақы үшін ... ... ... мемлекетпен - бюджеттік және бюджеттен тыс қорларды қарастыру және
қалыптастыру, қолдану ... ... ... бұл тобы ... және
бюджеттен тыс қорларға алуан түрлі салықтарды, алымдарды, жарналарды және
т.б. төлеу арқылы жүзеге ... ... ... өндірістік емес
сфераны, мақсатты бағдарламаларды және т.б. ... ... ... ... жоғары басшылық құрылымдарымен – кәсіпорын ішіндегі қаржылық ресурстарды
қайта үлестіру бойынша «тікелей» және «көлденең» өзара ... ... ... ... үшін ... нәрсе, ол:
- олардың ақшалай нысанда сипатталуы және ақша ... ... екі ... ... ие ... және кәсіпорының нарықтың басқа да
қалыптастырушымен белгілі бір ... ... ... болып
табылатындығы;
- ақшалай қаражаттын қозғалу үрдісінде, қаржылық қарым-қатынастық негізінде
әр түрлі бағыттағы кәсіпорының ақшалай қорлары ... ... ... – ішкі ... ... және ... және тартылған капитал) ... ... Ішкі ... ... ... оның ... ең ... – таза пайда мен
амортизациялықайдарымдарды пайдалануды қарастырады.
Ішкі және сыртқы көздерден ... ... ... ... ... ... ресурстары
1-кесте. Қаржы ресурстарының құрамы
Өз қаражатты есебінен қаржыландырудың бірқатар артықшылықтары бар:
- кәсіпорын пайдасынан ... ... оның ... ... ... өз қаражаттарын қалыптстыру мен пайдалану тұрақты түрде жүргізіледі;
- сыртқы ... ... ... ... (несие берушілерге қарыз
бойынша қызмет ... ... ... жабу ... ... ала ... ... дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау үрдісі
жеңілдейді.
Нарықтық экономика жағдайда ... ... ... негізге алады,
ол пайданы алу үшін әсер етудің нақты объектісі болып табылады. Капиталдың
және қаржылық ... ... бір, ол – ... қаражаттар. Алайда
капитал – бұл кәсіпорынмен айналысқа жіберілген және осы ... ... ... ... ... Бұл ... капитал ұзақ уақыт
бойынша ақша қаражаттары түрінде қала алмағандықтан қаржы ... ... ... ... ... ... ... мен материалдарды
емес активтердің тозу құнының ақшалай сипаттамасын бейнелейді.
Нарықтық экономика ... ... ... ... көздерінің мәні
арттыруда. Олардың ішінде жаңа түрлері пайда болуда, оларды қалыптастыру
құрылымы ... ... ... ... ... ... ... емес
ұйымдардың және азаматтардың қаражаттарын қолдануды ... ... ол ... ... ақшалай қаражаттарын ... ... ... ... осы ... ... ең ... табылады. Өйткені ол кәсіпорындарының қаржылық тәуелсіздігін
қамтамасыз етеді ... ... ... алу ... ... экономика жағдайда кәсіпорының өндірістік-шаруашылық қызметті
қарыздық ... ... ... ... ... оған ... жатады:
банк несиелері, коммерциялық несиелер, яғни басқа ұйымдардың қарыздық
қаражаттары, кәсіпорын ... мен ... ... және ... қаражаттар қайтарымды негіздегі бюджеттік қаржы және т.б.
Қарыздық қаражаттарды тарту ... ... ... ... ... ... ... көлемін
көбейтуге, аяқталмаған өндірістің көлемдерін қысқартуға ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға өзіне жүктелген
қарыз міндеттемелерін орындауға байланысты ... бір ... ... Қарыз ресурстарын тартуменқамтамасыз етілгенқосымша
табыс мөлшері несиені төлеу бойынша шығындарды жапқанша, ... ... ... ... қала береді, ал қарыз капиталын тарту тиімді
болады.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... ресурстарынқалыптастырудың қарыз көздерін тарту мәселесі пайда
болады. Несие бойынша қарыздың шығындары оны пайдаланудан түскен қосымша
табыстардан ... ... ... қаржылық жағдайының нашарлануы әбден
мүмкін.
Осылайша, қарыздық капитал негізінде қаржыландыру онша тиімді емес.
өйткені ... ... ақша ... ... және ... ... яғни өз ... кәсіпорындардың меншікті капиталына
қатыспайды, тек қарыз беруші ретінде ... әр ... ... салыстыру кәсіпорынға қаржылық
қамтамасыз етудің оңтайлы нұсқасын таңдауға, қызметті пайдаланудың ... ... ... ... ... береді.
1.2 Қаржылық ресурстарды жоспарлау
Кәсіпорындардың тұрақты қызмет етуіне қажетті қаржыларды ... жаңа ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттарының бір фирмашылық қаржылық
жоспарлау мен бақылауды жетілдіру болып табылады.
Қаржылық жоспарлаудың басты ... ... ... ... ... нарығының көздерінен тартылған ақшалай ағымдардың шамасын болжау
негізінде қаржылық ресурстардың, капиталдың және ... ... ... ... ... табылады.
Аталған мақсат мыналарды қарастырады:
- ең алдымен кәсіпорын өз қаражаттары ... ... ... және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету;
- сату көлемінің мөлшерін көбейту және өндіріс пен ... ... ... ... арттыру;
- кәсіпорын балансының қаржылық тұрақтылығын, ... ... ... ету, ... ірі ... ... ... асыру кезінде.
Қаржылық жоспар – бұл ... және ұзақ ... ... ... ... мен жұмсалуын сипаттайтың жоспардың қортынды құжаттары.
Бұл жоспар болашақ ақшалай ағымдардың сапалы ... қол ... ... ... ... өндіру, материалдық ресурстарды сатып алу,
маркетинг, инвестиция, ғылыми зерттеу жоспарларымен тығыз байланысты.
Кәсіпорынның қаржылық ... ... орта ... ... ... болжау үшін. Орта мерзімді қаржылық
жоспарды әдетте, бір ... ... және ... әр ... ... ... ағымдағы табыстар мен шығындарды анықтау үшін. Жедел қаржылық ... ... ... оны ... жоспарға бөледі, ал айлық жоспардың
негізінде онкүндік, бескүндік жоспарлар жасалынады;
Жоспарлау ... ... ... қызметінің сипаты мен
мазмұнның анықтайды, олар:
1. жүйелік жоспарлау қағидасы;
2. жеке бөлімшелердің жоспарларын қағадалау қағидасы;
3. қатысушылық қағидасы;
4. үздіксіздік ... ... ... ... ... ережелерден шыға отырып, қаржылық жоспарлау қағидаларын келесідей
түрлерге бөледі:
1. мерзімдердің қаржылық қатынастар қағидасы;
2. төлемқабілеттілік қағидасы;
3. капитал салымдарының рентабельділік ... ... ... ... ... талаптарына икемделену қағидасы;
6. шекті рентабельділік қағидасы.
Жоспарлау үрдісі келесідей ерекшелектерімен сипатталады:
1. экстенсивтілігімен (әлеуметтік-саяси және экономикалық құбылыстардың ... ... ... ... ... ... ... тиімділігімен (қортындысында қаржылық басқару жүйесі қойған мақсаттарға
қол жеткізуді білдіреді).
Қаржылық жоспарлауда келесідей тәсілдер қолданылады:
1. Автоматты (алдынғы жылдың берілгендері ... ... ... ... ... ... ... берілген көрсеткіштер инфляция коэффициентіне
көбейтеді). Бұл әдіс ең қарапайым әдіс болып табылады және ... ... ... ... ... ... ... шығындары жинақталып, алдыңғы
жылдардыңсанына бөлінеді);
3. Нөлдік базалы (мұнда ... ... ... ... ... Бұл ... қажеттіліктерді ескереді және оларды мүмкіндіктермен байланыстырады).
Нарықтық экономика жағдайында жоспарлау, басқару ... ... және ... ... ... ... барлық жақтарын
қамтитың түрі болуы керек. Егер де жоспарлы экономикада ... бөлу ... көп ... ... ... ... айырбас
аясына көп көңіл бөледі. Бұл жағдайда ол арқылы тауарларды ... мен ... ... ... ... ... ... нарықтық экономикада тауарларды сату мен қызмет ... ... ие және ... ... ... ... ... құрамына ақша, баға, кұн заңы, сұраныс пен ұсыныс заңдары кіреді.
Нарықтық механизмнің мұндай табиғаты өнім ... мен ... ... ... болжауға жоспарлау элементтерін пайдаланылады.
1.3 Кәсіпорын қаржысын басқару жүйесі
Қаржылық менеджмент ағымдық және стратегиялық мақсатқа қол ... ... ... ... ... ... ... ақшалай
ағымдардың қозғалысын ұтымды басқару жүйесі болып табылады.
Басқарудың кез келген жүйесі сияқты, қаржылық ... екі ... ... ... ... ... және басқарушы (басқару
субъектісі) (2-кестеде берілген).
|Басқару субъектісі (басқарушы жүйе) ... ... ... менеджері |
|қызметі | ... ... ... ... ... ... ... | | ... ... ... |Қаржы қатынастары ... ... ... ... ... менеджментте басқару объектісі ақшалай ... ... ... ағымын сипаттайтын шаруашылық субъектінің ақшалай
айналымы түріндегі қаржы ... ... ... Ақша ... ... ... белгілі бір көздері сәйкес болуы керек:
кәсіпорын капитал көздеріне өндірістік жұмсалатын инвестиция және ... ... ... ... мен ... ... ... істеп тұрған кәсіпорында ақша айналымының бастапқы және шекті
нүктесін анықтау мүмкін емес. Кәсіпорынның ақша ... ... ... ... ... және ... сипатына, сату көлеміне,
дебиторлық борышты өтеуге және т.б. байланысты. ... ... ... ... ... ... қорлары дебиторлық борыш
пен төленуге тиісті коммерциялық несие ... ... ... кредиторлық борышқа қатысты кәсіпорынның қаржы саясаты мен өндірістік
үрдісіне өнім өткізуге байланысты.
Ақша айналымын ... ... бір шама ... ақша ... ұзақ мерзімді уақытқа болжау мен оның кәсіпорынның қаржылық
жағдайын бағалауға қажетті ... ... Ақша ... ... ... ақша ... ... талаптары мен капиталдың айналымын,
қаржы ... ... ... экономикалық үрдісінде, басқа
қатысушылармен қаржылық қатынастарын талдау негізінде, жақын мерзімге және
болашаққа деген ақша ... ... мен ... ... ... ... ... жағдайында қаржыларды басқару үрдісінде кез келген
шаруашлық субъект қаржы нарығында әр ... рөл ... ... ... ... ... қарыз беруші мен несие алышу. Мұнда, пайда
болған байланыстар алуан түрлі ... ... ... жүзеге
асырылады, олардың қатарына акциялар, облигациялар, фьючестер және ... ... әсер ету ... әдістер мен тәсілдер арқылы
жүзеге асырылады.
Экономиканы басқарудың негізгі ... ... ... ... ... ... Бұл әдістер жалпы экономикалық сипатқа ие, ... ... ... ... ... ... және ... операциялары, сақтандыру және т.б
Күрделі жүйелер мен ... ... ... ... мен ... ... және ... жоспарлау, коммерциялық ұйымының қызметін
болжауға негізделген. Бұл ... ... ... ... мен ... ... ... арқылы нақты
сипаттауға мүмкіндік береді.
Соңғы жылдары отандық тәжиребеде қаржыларды ... ... ... ... ... селенг және т.б. олардың
негізінде туынды қаржы құралдары жатыр.
Қазіргі қаржы ... ... ... электронды-есептеу
машиналар жүйелері мен дербес ... және ... ... ... ... ... субъектісі пайдалану мен тиімді пайдалану арқылы кәсіпорынның
өтімділігі мен ... ... ... ... қаржы
менеджментінің тактикасы мен ... ... ... және ... ... қызметі болып табылады.
Қаржы қызметінің нақты құрылымы көбінесе кәсіпорынның ұйымдық-
құқықтық нысанына, оның көлеміне, ... ... және ... ... ... ... болады.
Ірі кәсіпорындарда қаржыларды басқару үшін әдетте бухгалтерия мен
қаржы бөлімінен ... ... ... ... ... ... ... бөлім қаржы бойынша вице-призидентке бағынышты болады. Қаржы дирекциясы
мен оның бөлімшелері алдында тұрған ... ... ... ... қамтиды.
1.4 Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар
Кәсіпорындар үшін қазіргі таңда лизингтік ... ... ... ... ... ... жұмсалған шығындарды
қаржыландырудың тиімді нысаны болып табылады. ... ...... алу мен оны лизингке беру бойынша инвестициялық қызмет. ... ... ... ... ... ... оның ... лизингтік затты алу
мақсатында экономикалық және құқықтық қатынастардың жиынтьығы (3-кесте).
|Лизинг – ...... ... ... жүйесі. Оның |
|объектілері машиналар мен құрал-жабдықтардың алуан түрлері, ... ... ... самолеттар, энергетикалық |
|құрал-жабдықтар, құрылыс техникасы және т.б. болып табылады. ... ... ... жаңа ... ... машиналарды|
|құруға алып келеді. Олардың құның шағын және орта кәсіпорындардың |
|сатып алуын қамтиды. Техниканың ... тозу ... ... ... лизинг техниканы (жалға беру) дайындаушы үшін және тұтынушы|
|(жалға алу) үшін инвестицияларды қаржыландырудың тиімді нысаны болып |
|табылады. ... ... ... өнімін өткізу түрі ретінде
Лизинг заты кез келген ... ... ... ... Оның ішінде кәсіпорындар мен басқа да мүлік кешендері, үйлер,
ғимараттар, құрал-жабдықтар, көлік ... және ... ... ... ... да жылжымалы мүліктер бар. Жер учаскелері мен ... ... ... ... қатар еркін айналым үшін ... ... ... ... ... айналым тәртібі белгіленген
мүлік лизинг заты бола алмайды.
Лизинг субъектілері болып келесілер табылады:
- лизинг беруші – лизинг ... ... ... ... ... ... қаражаттары есебінен мүлкі иеленіп оны лизинг заты ... ... ... бір ақы ... ... бір ... мен ... уақытша пайдалануға
беретін неменсе лизинг алушыға өту,өтпеу арқылы лизинг затына деген меншік
құқығын беоетін заңды немесе жеке ... ... ...... ... ... лизинг затын белгілі бір ақы
үшін, белгілі бір ... ... мен ... бір ... ... ... және лизинг келісімшартына сәйкес пайдалану үшін қабылдауға
міндетті болатын жеке және заңды ... ... ... ... ...... берушімен жасалған сату-сатып
алу келісімшартына сәйкес, белгілі бір мерзімге ... заты ... ... ... мүлікті лизинг берушіге сататың жеке немесе
заңды тұлға. ... ... алу ... ... ... ... лизинг алушыға немесе лизинг ұсынушыға беруге міндетті. ... ... бір ... ... қарым-қатынас шегінде лизинг алушы ретінде
шығуға мүмкін.
Лизинг субъектілерінің барлығы Қазақстан Республикасының резиденттері
болуы немесе болмауы мүмкін.
Лизинг, кәсіпорынға ақша ... ұзақ ... ... ... ... пайдалануға мүмкіндік береді. Қаржыландырудың
аталған нысаны үшінші тарап үшін мүлікке ... ... ... оны ... бір мерзімге жалға беретін лизингтік компания арқылы
жүзеге асырылады. Кәсіпорындарда техникалық қайта жарықтандыруда да ... рөл ... ... байланысты келесідей лизинг түрлерін бөліп ... ұзақ ... ... – 3 жыл және одан ... ... жүзеге асырылатын
лизинг;
- орта мерзімді лизинг – 1,5 – 3 жыл аралығында жүзеге асырылатын лизинг;
- қысқа ... ... – 1,5 ... аз ... аралығында жүзеге асырылатын
лизинг.
Лизинг сатып алуды ұзақ мерзімді несиелеу нысаны ... ... ... ... өз ... ... ... алушының
тапсырысы бойынша негізгі негізгі ... ... ... ... алу ... деген меншік құқығы соған өтеді.
Жалға алушы – кәсіпорын үшін, мәмілеге ... ... ... ... негізгі құралдарды иемдену үшін қаржы ... және ұзақ ... ... алу ... байланысты
туындайды. Лизинг негізгі ... ... ... ... ... іске ... ... табыс жалға алу
ақысын қосқандығы барлық шығындарды өтеп. Пайда әкелуі керек.
Лизинг беруші мен ... ... ... ... ... Ол ... мерзіміне байланыссыз жазбаша түрде жасалынады.
Лизинг келісімшарты келесідей ... ... ... ... ... заттың толық сипаттамасы;
2) берілетін меншік құқықтарының көлемі;
3) лизинг затын беру тәртібі мен орнынан атауы;
4) лизинг келісімшартының ... ... ... ... ... ... есебінің тәртібі;
6) лизинг затын ұстау және жөндеу тәртібі;
7) кешенді лизинг ... ... ... ... ... ... тізімі;
8) лизинг келісімшартының жалпы сомасын және ... ... ... ... есеп айырысу тәртібі (төлемдер графигі);
10) лизинг келісімшартымен байланысты ... ... ... ... ... ... лизинг алушының міндеттерін анықтау;
11) тараптардың міндеттері мен жауапкершілігі.
Лизинг келісімшарттың маңызды шарты лизингтік ... ... ... ол ... ... ... мерзімін қамтитын, кезендегі мүлік амортизациясы;
- несиелік ресурстарды қолдағаны үшін лизинг берушіге төленетің ... ... ... ... ... ... қарастырылған лизинг берушінің қосымша қызметтері үшін
ақысы;
- қосылған құн салығы;
- лизинг берушімен төленген, лизинг ... ... ... ... ... ... инвестициялық шығындар сомасы;
- лизинг келісімшартымен қарстырылған лизинг берушінің басқа да шығындары.
Лизингтін тартымдылығы ... ... ... алу үшін ... өз қаржылық ресурстарын жұмсамайтындығында. Өйткені банктер өз
қаражаттары есебінен ... ... ... ... ... сатып
алуға деген бастапқы шығындардан жоғары болатын жалға беру ... ... ... ... лизинг (мерзімі 5-10 жыл) кәсіпорынды ұзақ
мерзімді несиелеу ... ... ... қатар, қарапайым ссудаға
қарағанда оның бірқатар артықшылықтары бар. Ол несиені ұсыну мен ... ... ... ... ... деп ... ... қарызын өтеуді өз мойнына алатын
(кәсіпкер ... ... оның ... ... алмаған жағдайда) немесе
кәсіпкерден төлем туралы қандай да бір серіктестікке деген ... ... ... ... ... ... рөлінде көбінесе банктер шығады.
Факторинг – бұл фактор компаниямен ... ... ... алу ... ... ... несиеленумен үйлесін сауда-комиссиялық
операцияларының бір түрі.
Факторинг - өзінің ... ... ... ... ... несиелік және заңды қызмет әмбебап ... ... ... ... қазіргі таңда төлемнің қарапайым
мерзімінің 1 айдан 3 айға ... ... ... ... ... ... ... бойынша талаптары төленсе, онда ... ... ... ... ... түрлі ерекшеліктері бар белгілердің негізінде ... ... ... ... ... ... ... (4-
кесте).
4-кесте. Факторингтік операциялардың негізгі түрлері
Факторингтік оперциялар ішкі және ... ... ... Егерде
жабдықтаушы – фирма және оның клиенті, яғни сатып алу ... ... ... факторингтік компания бір елдің аумағында орналасса, онда бұл
– ішкі ... ... ... келісімшарттың қатысушылары әртүрлі
елдердің аумағында орналасса, онда бұл – халықаралық факторинг.
Халықаралық факторингтік ... ... және ... ... ... ... ... ерекшеліктері – жабдықтаушы-экспортшы
алдында міндеттерді атқаратын бір фактордың ... ... ... ... ... жеткізілген тауардың төлемі туралы
талап қою қабілеті бар. ... ... ... ... ... тікелей импортты факторинг;
- тікелей экспортты факторинг.
Тікелей ... ... ... талап ету құқығын
импортшы елдерде орналасқан фактор-компанияға береді. ... бұл ... бір ... екі елге ... кезде қолданылады. Егерде экспортшы
тауарды көп елдерге жіберсе, онда ... ... ... ... ... ... ... гөрі, өз елінің
факторингтік компаниясымен бір келісімшарт ... ... ... ... ... ... ұсынуы үшін жедел қаржыландыруды талап
етпейтің фирмалармен қолданылуы мүмкін.
Тікелей ... ... мәні ... өзі ... елдегі
факторингтік компанияға талап ету құқығын берумен сипатталады.
Жанама ... ... ... ... ... ... ... орналасқан факторингтік компаниямен
субфактоингтік келісімшарт ... ... ... ... ... ... ... фактор-компанияға қарызсомасын төлейді, ал ол өз
кезегінде жеткізуші елінде орналасқан фактоингтік компанияға төлейді. ... ... ... мұндай борышты өтеуге факторинг
келісімшартымен тыйым салынбаған жағдайда ... ... ашық және ... деп ... бөледі. Ашық факторинг
– егер де факторингтік компания ... алу ... ... ... ... ... Жасырын факторингте клиент өзінің сатып
алушыларын ... ... ... ... жасайды.
Жіктелудің аталған белгісі негізгі болып ... ... ... ұйымдастырукелісімшар түріне байланысты болады. Бұл жерде
ұстанымдық алғандағы ерекшелік, ол сатып ... ... ... ақырында
кімнің шотын төлейтіндігінде. Ашық факторингте төлем ... ... ... ал ... ... ... жеткізуші
кәсіпорындарымен жүргізіледі, ... ... ... ... ... ... факторингтің түрі ретінде жартылай ашық факторинг болады. Аталған
жағдайда жеткізуші борышкергк факторингтік келісімшарт ... ... ... ... оған ... ... ... фактор-компаниямен
жасаған келісімшартпен және төлем жіберілетің шот ... ... ... ... ... кері ... ... құқығымен және
кері талап құқықсыз болуы мүмкін. Регресс құқығының болуы сатып алушы өз
міндеттемелерін ... бас ... ... ... ... ... кері қайтаруға талап етуге мүмкіндік бар, яғни аталған
жағдайда несиелік тәуекел жеткізуші-кәсіпорында ... ... кері ... факторингтік келісім жасаған болса, бұл жағдайда факторингтік
компанияға ақшалай талаптарды сатумен қатар несиелік тәуекел де ... ... ... ... ... жеткізуші-кәсіпорын
факторингтік компанияға сатылған қарыз талаптары бойынша белгілі ... ... бола ... Аталған жағдай әдетте, егер де жеткізуші
өзінде күдікті қарыз ... ... ... ... ... олардың өздерінің сатып алушыға ... ... ... ... оң бағалаған жағдайда орын алады. Сондықтан
да жеткізуші кәсіпорын несиелік тәйекелді сақтандыру ... ... ... ... ... ... деп есептемейді.
Факторингтік келісімдер алдын ала ... ... ... ... бір
мерзімге талаптарды төлейу түрінде жеткізушіге нисие беру туралы келісімдер
арқылы жасалуы да мүмкін. Алдын ала төлем ... ... ... жағдайда
жеткізуші-кәсіпорындармен қайта табыстау бойынша ... 80% ... ... Ал қалған бөлігі сатып алушыдан қаражат ... ... ... ... ... Белгілі бір мезгілге ... ... ... ... ... ... ... сомасы нақты бір
мерзімге немесе белгілі бір уақыт өткеннен кейін жеткізуші-кәсіпорынға
аударылады.
Факторингтік ... ... ... келісім жеткізуші кәсіпорын мен
факторингтік компания арасында, әдетте бір жылдан төрт жылға дейін мерзімге
жасалады және оның ... ... ... ... ... ... тараптардың өзара келісімі;
- факторингтік компанияның қалауы;
- жеткізушінің қалауы;
- жабдықтаушының төлем қабілетсізділігі.
Алдынғы екі жағдайда ... ... ... да бір ... ... фактор-компанияның қайта табыстау талаптарын сатып алу керек. өз
кезегінде, факторингтік компания сатып ... осы ... ... ... ... ... үшін жүргізілетінділігін хабарлайды.
Факторингтік келісімде тараптардың әрқайсысының құқықтары мен міндеттері
қарастырылуы керек: жеткізушілерге несиені ұсыну процедуралары, ... ... ... мен ... ... өзара талаптарды жүзеге
асыру тәртібі, несиелік тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын лимиттер
сомасы және т.б.
Келісімшарттарда, сонымен ... ... ... ... ... ... ... факторинг тәжірибесінде факторингтік
кәсіпорынның табыс алуының екі тәсілі қолданылады: дисконто ... ... ... үшін ... түрінде.
Қортынды
Қаржылық менеджментте басқару объектісі ақшалай ... ... ... ... сипаттайтын шаруашылық субъектінің ақшалай
айналымы түріндегі қаржы ресурстары ... ... Ақша ... ... ... белгілі бір көздері сәйкес болуы керек:
кәсіпорын капитал көздеріне өндірістік жұмсалатын инвестиция және ... ... ... ... мен пассивтерді жатқызуға болады.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорында ақша айналымының бастапқы және ... ... ... ... ... ақша ... көлемі уақыт
аралығы бойынша өзгереді және өндірістікүрдістің ... сату ... ... ... және т.б. ... ... қорлары
қоймадағы дайын өнімнің, аяқталмаған ... ... ... ... ... тиісті коммерциялық несие қорлардың қалыптасуына, дебиторлық
және кредиторлық борышқа қатысты кәсіпорынның қаржы саясаты мен ... өнім ... ... ... жағдайда кәсіпорының өндірістік-шаруашылық қызметті
қарыздық қаражаттарды пайдаланбай жүргізу мүмкін емес, оған мыналар жатады:
банк несиелері, коммерциялық несиелер, яғни ... ... ... ... ... мен ... шығарудан және сатудан
түскен қаражаттар қайтарымды негіздегі бюджеттік қаржы және т.б.
Қарыздық қаражаттарды ... ... ... ... жеңілдетуге, жасалатын шаруашылық оперцияларының көлемін
көбейтуге, аяқталмаған өндірістің көлемдерін ... ... ... ... ... ... пайдалану кәсіпорынға өзіне жүктелген
қарыз ... ... ... ... бір мәселелердің
туындауына әкеледі. Қарыз ресурстарын ... ... ... ... ... бойынша шығындарды жапқанша, кәсіпорынның
қаржылық жағдайы тұрақты болып қала береді, ал қарыз капиталын ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететің қаржы ресурстарынқалыптастырудың қарыз көздерін тарту мәселесі пайда
болады. Несие бойынша қарыздың шығындары оны ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайының нашарлануы әбден
мүмкін.
Осылайша, қарыздық капитал негізінде қаржыландыру онша ... ... ... ... ақша ... ... және төлем есебінде
ұсынады, яғни өз ... ... ... капиталына
қатыспайды, тек қарыз беруші ретінде шығады.
Қаржыландырудың әр түрлі ... ... ... ... ... ... нұсқасын таңдауға, қызметті пайдаланудың ағымдағы
және күрделі шығындарын жабуға ... ... үшін ... ... ... ... ... тудырады.
Лизинг негізгі құралдары иемденуге ... ... ... ... ... табылады. Лизингтік қызмет – бұл
мүлікті алу мен оны ... беру ... ... ... Лизинг –
лизинг келісімшарттын жүзеге асыру үшін, оның ішінде лизингтік затты ... ... және ... ... ... заты кез ... ... тұтынылмайтын заттар болып
табылады. Оның ішінде кәсіпорындар мен басқа да ... ... ... ... ... ... және кәсіпкерлік қызмет үшін
қолданылатын басқа да жылжымалы мүліктер бар. Жер учаскелері мен басқа да
табиғи ... ... ... ... ... үшін ... ... салынған немесе ерекше айналым тәртібі белгіленген
мүлік лизинг заты бола алмайды.
Фактор-кәсіпорын рөлінде көбінесе ... ... – бұл ... ... клиент шоттарын сатып алу арқылы,
клиенттің айналым ... ... ... ... бір ... - өзінің бухгалтерлік, ақпараттық, жарнамалық өткізу,
көліктік, сақтандырушы, ... және ... ... әмбебап жүйе
элементтерінің бірі.
Әдебиет тізімі
1. Әбiшев М.Н.Капитал. ... ... ... және ... ... ... - ата, 1992 жыл-шы.
2. Бусыгин А.В.кәсiпкерлiк.-Мәскеу, инфра - молар, 1998-607.
3. Кәсiпкерлiкке кiрiспе: Б.И.Домненко, ... ... ... ... және /ның ... ... кiтабының
редакциясы - Ижевск, 1991 жыл - 272.
4. Жетiстiк Вознесенский, Клейнер Г, тамбовтық В.iскер. Сiз адам ... 1992 №8 ... /ның ... ... ... ... Фирманың Ворст И, Ревентлоу П.экономикасы: / қауырсындарды оқулық.
даниялық.-М.жоғарғы мектеп, 1994 жыл - ... ... және ... ... Дамари. Өсу және ұйымның даму
үшiн батыс ... ... ... ... ... Мерзiмдi
басылым, 1995 жыл - 223.
7. ... Э.дж. / ... ... ... В.Лукашевич
ағылшынша тағы басқалар.; Б.Лисовик, В.Лукашевичтiң редакциясы жатақханаға.
Оркестр, 1994 жылдың Санкт-Петербургi - ... ... және ... ... ... ... 1991 жыл - 312.
9.Экономикалық-шы топтама ҚазГУдiң хабаршының /ның кәсiпкерлiгiнiң
түсiнулерi ... ... - ... 1993 ... Брю ... ... ... және саясат. 2-
шi тке; қауырсындар. ағылшынша - республика
Т. 1-1992 жыл - ... жыл - ... ... және ... ... ... ... жаттығу. - М: Владос, 1994 жыл - 256.
12.Жаңа бастап жүрген коммерсантқа: справ. Оқу құралы. Қуып шықты.
Е.МБелый 3 / ... тағы ... - ... ... «Ульяновы
расында, 1990 жыл - 52с.(жетекшiге көмекке серия)
13. Кәсiпкерлiк iстiң негiздерi. Ю.М.Осипова редакцияға асыл бизнес/,
1992-432.
14.И.Я.Петренко, ... ... ... ...
Мәскеу - Қостанай: Қостанай баспа ауласы, 1994 жыл - 220с.
Ч. 1 - көтеу нарық туралы кәсiпкерге бiлсiн - ... 2 - ... ... ...... Русинов Ф.М.цивилизациялы: ... ... ... ... ... 1995 №4 ... тағы ... кәсiпкерлiктi ұйымдастыруды негiз:
Высш үшiн ... ... ... ... - Челябинск, Оңтүстiк Орал заhарлары. Изд-шы, 1995 жыл ... ... ... ... ... С, ... О, Шмалензи Р. /
қауырсындар. е е баспахана - лтд, 1993 жылдың iсi М: - 864.
18. Сомды ... ... iстi алып ... және ... қол
жеткiзетiн Питерс М.кәсiпкерлiк немесе. 5 - ... / ... ... ... ... М: ... ... г
Қуып шықты. 1 кәсiпкер және кәсiпкерлiк. - М1992 жыл - 160с.
Қуып шықты. 2 ... және жаңа ... ... М1992 жыл - ... ... жаңа ... 3 қаржыландыруы. - М. 1993 жыл - ... ... жаңа ... 4 ... М1993 жыл - ... шықты. жаңа бастап жүрген кәсiпкерге 5 кеңестер. - М. 1993 жыл - 192с.
19.Хойнер В.қалай // слды Еуропадағы кәсiпкерлiк ... ... ... 1992 жыл - 253с.
20. Өз iсi Хокен П.Яначинаю: ... ... - ... -
1995 г - 204с.
21. Қауырсындарды (жаппай меншiк иелерi жалданбалы ... ... ... ... Круз ... Р, Ж. ... лтд iс ... 1995-320.
22. Тексеру бойынша қазақстандық стандарттар - 1993-152-шi Алматы
23. В.В.Нитецкий, Кудрявцев Н.Н, ... ... ... ... ... кейбiр тұрғыларын аудиторлық тексерудi
әдiстемелiк
24. Фирманың саясаты Герасименко В.ВЦеновая.-М: Финстатинформ, 1995
жыл.
25. Периодты шығарулар:
«Кәсiпкер және ... және ... ... және ... ... ... теңестірілгенқаражаттар есебінен құрылатын
-амортизациялық аударымдар
-шыққан мүлікті өткізуден түскен табыстар
-тұрақты пассивтер
-бөлінбеген пайданың жинақталуы
-мақсатты түсімдер
-резевті қор
-еңбек ұжымы мүшелерінің пайлық және басқа да ... ... ... ... ... ... орын ... полистері мен кепілдемелі куәліктерді өткізу
-пайлық бастамаларда қалыптасатын қаржы ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздары бойынша дивиденттер, пайыздар
-одақтардан, ассоциациялардан, салалық құрылымдардан түсетін қаржылық
ресурстар
-бюджеттік ассигновациялар, субсидиялар, субвенциялар
Ішкі ... ... ... ... құралатын:
- негізгі қызметтен түсетін пайда;
- орындалатын ҒЗЖ түсетін пайда және басқа да мақсатты табыстар;
- қаржылық операциялардан ... ... ... ... ... ҚМЖ ... ... нарығында қозғалысқа түсетін:
- өз бағалы қағаздарын (акциялар, облигациялап және т.б.) сатудан ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі бойынша
Делдал арқылы лизинг: дайындаушы мен тұтынушы ... ... ... жүзеге асырады. Ол техниканы алып оны жалға береді
Тікелей лизинг: дайындаушының өзі тікелей тұтынушыға өз техниксының
прокатын жүзеге асырады.
Жалға алу бойынша
ЛИЗИНГ ТҮРЛЕРІ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ФАКТОРИНГТІК ... бір ... ... ... ... құқығынсыз
Алдын ала төлем нысанында
Кері талап құқығымен
Жасырын факторинг
Ашық фактоинг
Жанама факторинг
Тікелей
Тікелей ... ... ... факторинг
- Негізінен өндірістік-техникалық өнім бағытындағы коммерциялық операциялар
- Техника түрі дайындаушыны ... ... ... ... Оның ... жалға алу мерзімі бойынша пайдалануға ерекше құқы бар
- Жалға алу мерзімі кезінде негізгі деп таңылатын уақыт аралығы ... ... ... келісімшарты тоқтатуға құқылары болмайды. Бұл
аралық жалға беруші өзінің бастапқы капиталсалымдарының орнын
толтырып,пайда алу керек деген есеппен ... ... ... техниканың ескерумен байланысты шығындар, сонымен
қатар оның жағдайы үшін жауапкершілік ... ... ... Қаржы лизингіне келісімшарт жасасқан жағдайда жал мерзімі ... ... ... ... ... ... алуға опцион қарастырылған
- Жалға берушінің (лизингтік фирманың) ... ... ... ... ... ... ... жалға беру мерзіміндетолығымен
өтелмейді
- Әдетте, жедел лизинг техниканы бір реттік және мақсатты қолданған
жағдайда, сонымен ... ұзақ ... ... ... алу төлемін, төлей
алматындығына байланысты жалға беруші сенімді болмайған жағдайда
қолданылады.
- Техниканы жөндеу ... ... ... ... барлық жауапкершілік
жалға беруші жүктеледі.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік29 бет
Кәсіпкерлікті мемлекеттік басқару103 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы энергетикалық кәсіпорнының шаруашылық қызметін басқаруды талдау31 бет
Венчурлық кәсіпкерліктің теориялық және ғылыми-тәжірибелік проблемаларын зерттеу, Қазақстан экономикасындағы ұлттық инновациялық жүйенің басымдықтарын анықтау, елімізде венчурлық кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпорынның инновациялық қызметіне талдау жасау99 бет
Еңбек іс-әрекеті және жас мамандардың кәсіби қызметке бейімделуі52 бет
КәсIпорынның сыртқы экономикалық қызметIнIң есебI34 бет
Кәсіпкерлік қызметіндегі бәсекелестік27 бет
Кәсіпкерлік қызметті дамытуда маркетингтің ролі46 бет
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру28 бет
Кәсіпорын қызметін ұйымдастыру негіздері39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь