Оттегімен емдеу әдістеріІ.Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1 Оттегімен емдеу әдістеріне жалпы түсінік
2.2Оттегін тыныс алу жолдары арқылы жіберіу тәсілдері
2.3 Оттегін құрсақ қуысына жіберу арқылы емдеу.
ІІІ.Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Аурулардың әсерінен болатын организмдегі оттегінің жеткіліксіздігі туралы. Организмнін калыпты жагдайда өмір сүруі үшін бірден-бір кажет нәрсе - ол оны керекті мөлшерде оттегімен камтамасыз ету. Оттегінің тікелей катысуы аркылы жүретін зат алмасу процесі организмде болатын барлык күбылыстарга пайдаланылатын энергияның негізгі көзі болып табылады.
Көптеген зерттеушілер біздің планетадагы жогарғы дэрежедегі тіршіліктін пайда болуын жәнеде онын ары қарай эволюциялык жолмен дамуын оттегінін жиналуынын әсерімен тыгыз байланыстырады (П.А.Коршунов, А.И.Опарин жэне т.б.).Оттегі мал организміне атмосферадан тыныс жолдары аркылы тарайтыны белгілі. Ол жогаргы тыныс жолдары аркылы өкпе альвеоллаларына жетіп, канга сінеді. Оттегін өзіне сінірген кан, үлкен шенбері аркылы организмге тарайды. Кан тамырларынын эрбір бөлігіндегі кысым мөлшері эртүрлі болады. Оны жүрек жирылгандагы канга берілетін потенциалды энергия деп түсінген дұрыс.
Мал аурулары кезінде дамитын оттегінің жеткіліксіздігі сол аурудың дамуына маңызды әсер етеді. Оттегінің жетіспеушілігі өз кезегінде зат алмасу процесіне кері әсер ете отырып, организмде толық тотығып үлгермеген заттардың шоғырлануына негізгі себеп болады. Малдардың кейбір ауруларын оттегі емдеу және оттегінің мал организміне әсерін зерттеу туралы ғылыми деректер қазіргі кезде зерттеліну үстінде. Көп жылдан бері жүргізіліп келе жатқан тәжірибенің қортындысы тыныс алу жүйесінің ауруларын оттегін қолдана отырып кешенді түрде емдеу ауырған малдардың жазылуына жақсы көмектесетінін көрсетті.
1.Абакумов Г.В. Поясничная новокаиновая блокада нервов как метод патогенетического лечения при коликах у лошадей. -Ветеринария. №4,1956.
2.Абакумов Г.В. Внутривенное введение новокаина как метод патогенетического лечения при желудочно- кишечных заболеваниях крупного рогатого скота. -Тезисы докладов VII научной конференции Ленинградского ветеринарного института, сб. II, 1958.
3. Айтжанов Б.Д. Фармакология. Окулык. - Алматы. 2006. - 465 бет.
4. Арынова Р.А. Механизмы адаптации организма телят к условиям разных температур и уровней радиации Семипалатинского полигона. Автореферат дисс.доктора биологических наук. - Алматы. 2000. -44 с.
5. Белов А.Д., Лукьяновский В.А. Общая ветеринарная хирургия. -Москва. 1990.
6. Бережков Н.К. К вопросу о лечении хирургических заболеваний новокаиновой блокадой. -Тр. Бурят-Монгольского зооветеринарного института, в. 7, 1951.
7. Беркович Е.М., Семушкин Н.Р. Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности - в ветеринарную клинику. - Сб. Научных трудов Львовского ветеринарно-зоотехнического ин-та. т. 6, 1953.
8. Быков К.М. Интерорецепторы. Архив биологических наук, 1,11, 1941.
9. Быков К.М., Курцын И.Т. Кора головного мозга и внутренние органы. - «Клиническая медицина», № 9, 1954.И. Варников В.В. Лечение ран у лошадей аутогемоперевязками на базе новокаинового блока. «Ветеринария», № I, 1955.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

БӨЖ
Тақырыбы: Оттегімен емдеу әдістері

Орындаған:Абдрахимов.Б
Тексерген:Ахметжанов О.Н.

СЕМЕЙ - 2015 жыл
Жоспар:
І.Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1 Оттегімен емдеу әдістеріне жалпы түсінік
2.2Оттегін тыныс алу жолдары арқылы жіберіу тәсілдері
2.3 Оттегін құрсақ қуысына жіберу арқылы емдеу.
ІІІ.Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Аурулардың әсерінен болатын организмдегі оттегінің жеткіліксіздігі туралы. Организмнін калыпты жагдайда өмір сүруі үшін бірден-бір кажет нәрсе - ол оны керекті мөлшерде оттегімен камтамасыз ету. Оттегінің тікелей катысуы аркылы жүретін зат алмасу процесі организмде болатын барлык күбылыстарга пайдаланылатын энергияның негізгі көзі болып табылады.
Көптеген зерттеушілер біздің планетадагы жогарғы дэрежедегі тіршіліктін пайда болуын жәнеде онын ары қарай эволюциялык жолмен дамуын оттегінін жиналуынын әсерімен тыгыз байланыстырады (П.А.Коршунов, А.И.Опарин жэне т.б.).Оттегі мал организміне атмосферадан тыныс жолдары аркылы тарайтыны белгілі. Ол жогаргы тыныс жолдары аркылы өкпе альвеоллаларына жетіп, канга сінеді. Оттегін өзіне сінірген кан, үлкен шенбері аркылы организмге тарайды. Кан тамырларынын эрбір бөлігіндегі кысым мөлшері эртүрлі болады. Оны жүрек жирылгандагы канга берілетін потенциалды энергия деп түсінген дұрыс.
Мал аурулары кезінде дамитын оттегінің жеткіліксіздігі сол аурудың дамуына маңызды әсер етеді. Оттегінің жетіспеушілігі өз кезегінде зат алмасу процесіне кері әсер ете отырып, организмде толық тотығып үлгермеген заттардың шоғырлануына негізгі себеп болады. Малдардың кейбір ауруларын оттегі емдеу және оттегінің мал организміне әсерін зерттеу туралы ғылыми деректер қазіргі кезде зерттеліну үстінде. Көп жылдан бері жүргізіліп келе жатқан тәжірибенің қортындысы тыныс алу жүйесінің ауруларын оттегін қолдана отырып кешенді түрде емдеу ауырған малдардың жазылуына жақсы көмектесетінін көрсетті.

Негізгі бөлім
Оттегімен емдеу әдістері жалпы түсінік
Қан кысымы. сынап баганасымен алганда, ен жогаргы мөлшерде аортада - 150-180 мм, одан кейін артерияларда - 110-120 мм. артериоллаларда - 70-80 мм, артерия капиллярларында - 20-40 мм. вена капиллярларында - 8-15 мм. ал уңгір веналарда атмосфералык кысымнан 2-6 мм төмен болады.
Қысым мөлшерінен баска кан агысына косымша эсер ететін факторлар:
канка булшык еттерінін жирылуы;
вена кан тамырларынын кабыргаларынын серпімділігі;
веналарда калталы какпакшалардын болуы;
кеуде куысынын кері кысымы;
капиллярлардын кабыргаларында жирылгыш торшалардын болуы.
Міне, оттегінін өкпе альвеоллалары аркылы канга сінуі осындай зандылыктардын сакталу нэтижесінде іске асады, ол эсіресе альвеолла ауасындагы оттегінін парциалды кысымына тыгыз байланысты болады.
Альвеолла ауасы дегеніміз альвеоллаға жеткен атмосфералык ауа мен малдын дем шыгарганнан кейінгі альвеолла да калган ауанын араласкан түрі.Дені cay малдардын альвеоллалык ауасындагы оттегінін парциалды кысымы орта есеппен 80 мм с.б. болады. Ьлерде бүл кысым осы көрсеткіштен төмендеп кетсе, онда альвеоллаларлын кабыргасы аркылы оттегінін канга сінуі де азаяды. Ол кысым 50 мм с.б. болганда оттегінін канга сіңуі токталады да, организмде оттегінің жетіспеушілік жагдайы туындайды. Ондай жагдайдын коіпеген себептері бар: кейбір себептері мал мүшелері мен жүйелсрінін функционалдык жагдайына байланысты болса. ал кейбір себептерінің оларга байланысты болмауы да мүмкін. Мысалы, бірінші жаілайга тыныс алу ЖИІЛІГІНІН жэне ыргактыгынын бузылуларынын тікелсй катысы бар.

Дем алу процессі - керенау процесс. Ол окне үлпасының серпімділігінен жирылу кезінле іске асады, окне желдетіледі. Онык мөлшері терен тыныс алу көрсеткішімен аныкталалы. Ол корсеткіш малдын бір тыныс алу кнмылындагы окпеге сорылган ауанын мөлшерімен тен, осы аркылы малдын бір минуттагы дем алган ауасынын мөлшерін аныктауға болады. Бул көрсеткіштер жыл маусымына байланысты, тыныш турған жагдайда, эртүлік мал үшін белгілі бір мөлшерде болады. Міне, осындай табиги зандылыктар толык сакіалганда ғана организмге кажетті оттегі атмосфералык ауадан толык алынады. Ал ондай зандылықтар сакгалмаган жағдайда оргаиизмде оттегінін жеткіліксіздігін тудыратын өзгерістер пайда болады. Егерде тыныс алу процесі жылдамдайтын болса. онда терең тыныс алу көрсеткіші азаяды да, әрбір дем алу қимылына босатылған аз уакыт ішінде атмосфералык ауа керекті мөлшерде альвеолла куысына жетіп үлгере алмайды. Ондагы оттегінің парциалдык кысымы төмендейді, оның канға сіңу процесі бүзылады. Мүндай жагдайда организмде шогырланатын көмір кышкыл газы ацидоз күбылысын тугызады да ол дем алу орталыгын коздырады, өкпе кызметінін жеткіліксіздігі пайда болады.
Біздін гылыми-зертгеу жүмыстарымызда организмде оттегінің жетіспеушілігі тыныс any және кан жүйелерінің ауруларында жиі кездесетінін тэжірибе жүзінде дэлелдедік. Оттегінің жетіспеушілігі өз кезегінде зат алмасу процесіне кері эсер ете отырып, организмде толык тотыгып үлгермеген заттардың шогырлануына негізгі себегі болады. Ол косылыстар бірінші кезекте жүйке жүйесінін, жас балгын үлпалардын торшаларын уландырады. Организмдегі негізгі агзаларда дистрофия, дегенерация процестері дамиды. Міне, сондыктан да, эртүрлі аурулардың әсерінен туындайтын организмдегі оттегінің жетіспеушілігі аурудын пато,^енездік факторы болып табылады. Ауру малды емдеген кезде оны еске алмау мүлде агаттык іс деп карастыру керек. Өткен ғасырдын 60-70 жылдары жүргізілген гылыми-зерттеу жұмыстарымыздын нэтижесінде бронхопневмониямен ауырган бүзаулардың организмінде оттегінің жетіспеушілігінін дамитынын тәжірибе жүзінде дэлелдедік. Ауру бүзауларга, малдэрігерлерінің тэжірибеде колданып жүрген, аурудын себептері мен белгілеріне карсы емдеу әдістеріне патогенездік емдеу әдісі ретінде оттегімен емдеуді косып, кешенді түрде емдеуді үсындык. Осындай кешенді түрде емдеу әдісінін тиімділігін кандагы кетон заттарын аныктау аркылы кадагаладык. Нәтижесінде, оттегімен емдеуді коса отырып кешенді түрде емдеу, аралык зат алмасу процесіндегі тотыгу процесінін толык жүруіне бірден-бір себеп болатынына көзіміз жетті. Сөйтіп, осындай кешенді түрде емдеу әдісі емдеу уакыт мерізімін кыскартып, емдеудін тиімділігін арттыратынын дэлелдедік.
Оттегімен жұмыс істеген кезде техникалық қауіпсіздікті сақтау.
Оттегін ауру малдарды емдеуге немесе аурудың алдын алу үшін қолданатын шаруашылықтарда және малдәрігерлік станцияларда оттегінің қосымша балондары болуы қажет. Бір айта кететін жай біз көбінесе медициналық оттегінің баллондарын қолдануға ұсынамыз. Себебі ол балондардың ішкі жағында металды тотығудан сақтандыратын, әдейілеп қапталған жұқа қабыршақ бар. Ондай қабыршақ техникалық оттегі сақталатын баллондарда болмайды.Ондай баллондардағы оттегіні емдік ретінде қолданбаған жөн. Оттегі балонда өте жоғарғы қысыммен сақтадатындықтан онымен жұмыс істегенде ережені қатаң сақтау керек. Оттегі жануды, жарылуды жақсы қолдайтын газ. Сондықтан онымен жұмыс істегенде төмендегідей ережені қатаң сақтау керек:
1.Балонның немесе редуктордың бөлшектерін маймен, майлы бояумен сырлауға болмайды;
2.Балонды қатты шайқалыстан, ыстық температурадан, әсіресе жаз айларыеда күн көзінің тікелей түсуінен сақтау керек;
3.Оттегі бар жерде оттан, темекінің шоғынан сақ болу керек;
4.Редуктордың қақпақшасын ашып, оны бөлшектеуге болмайы;
5.Оттегі жіберілген шатырға сіріңке шиімен, темекімен кіруге болмады;
6.Оттегінің балондары арнайы орындарда, аузы жақсы бекітілген түрінде сақталуы қажет;
7.Оттегі бар шатырларды, камераларды, бөлмелерді тек электр лампаларымен ғана жарықтандыру керек. Олардың қосымша жабдықтары мүмкіндігінше сыртында болғаны дұрыс;
8.Оттегімен жұмыс істеген жерде өртке қарсы жасалатын қауіпсіздік толық сақталуы қажет.
Аппаратпен жұмыс істегенде кейбір жағдайларға көңіл аударған дұрыс:
1. Мыс сым жіңішкере бастаған кезде оны алмастырып отыру керек;
2. Егерде сіңірігш ыдыстағы ерітінді сарғыш түсті тұнба бере бастаса, онда оны алмастыру керек;
3. Жаңа дайындалған ерітіндімен толтырылған аппаратпен алынған 2-3 нәтижелерді есепке алмаған дұрыс;
4. Жұмыс істердің алдында аппараттың барлық қосылыстарының герметикалық жағдайын тексеріп отыру қажет;
5. Талдауға қажет газ қоспасын аз көлемді метеорологиялық резервуарға алған жөн;
6. Шатырдың ішінен газ алу үшін резина түтікше жалғастырылған Жанэ шприцін қолданған қолайлы.
Оттегімен емдеу қандай әдіспен қолданылмаса да - оның негізгі мақсаты ауру организмде, қандай себеппен болса да, дамитын гипоксемияға қарсы әсер ету. Организмге жіберілген оттегінің торшалардың өміріне және қызметіне әсері тереңірек зерттеуді талап етеді. Қалай болғанда да, организмге жіберілген оттегі оның жеткіліксіздігінен туындаған тотығу-тотықсыздану реакциясы бұзылған жағдайда оған оң әсер ететіні сөзсіз
Оттегін тыныс алу жолдары арқылы жіберу әдісі. Біздін деректеріміз бойынша. дені сау, 4-6 айлык бұзау, дем алу барысында атмосфералык ауадан 5 %-га жуык оттегін сініріп, 4,4 %-ға жуык көміркышкыл газын бөліп шыгарады екен. Мал өкпе ауруына шалдыккан да парциалдык кысымы
Бузауларлын дем алысын зерттеу үшін қолданылатын маска

төмендейді, оттегінін канга сіңу процесі бұзылады. Осындайжагдайда өкпе альвеоллаларындагы парциалдык кысымды калыпты жагдайда ұстау үшін, тыныс алатын ауанын кұрамындагы оттегінің мөлшерін көбейту керек. Мүндай ауа коспасын кэдімгі атмосфералык ауаны вндірісте шыгарылатын медициналык оттегімен байыту аркылы алуга болады. Көптеген медициналык және малдэрігерлік галымдардын зерттеулеріне қараганда
емдеу үшін колданылатын ауадагы оттегінің мөлшері 34-60 % мөлшерінде болуы керек. Осындай ауа зі-сурсг. крзыирдындем алысын і коспасы ауру малдын тыныс алуына ен колайлы деп саналады. І аза оттегімен демалдыру малдын тыныс жолдарын катты тітіркендіріп, жүйке жүйесіндегі тыныс any орталыгына кері эсерін тигізеді. 34-60 % мөлшерінде оттегімен байытылган коспаны пайдалана отырып, өкпе ауруларын емдеу тэсілдерінін нэтижесін арттыруга жэне емдеу уакытын кыскартуга болады. Ол үшін ауа өткізбейтін жүмсак материалдан жасалган резервуар мен эртүрлі малга арнайы дайындалган маскапар болуы керек. Шаруашылык жагдайында ондай маскаларды колдан жасап алуга да болады. Ол үшін прсггивогаздын жүйесін колданган жон.

Ёмдеу әдісін 50-60 минуттай, күніне бір рет, ауру мал жазылганша жіргізген дұрыс. Ал топ малды бірден оттегімен дем ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Оттегімен емдеу әдістері туралы
Оттегімен емдеу
Оттегімен емдеу жайлы мәлімет
Оттегімен емдеу әдістері жайлы ақпарат
Оттегімен емдеу әдістері туралы мәлімет
Оттегімен емдеу әдістері. Дем алу процесі
Оттегімен емдеу әдістері туралы ақпарат
Оттегімен емдеу әдістері жайлы мәлімет
Сумен, бумен емдеу әдістері жайлы
Тыныс алу жолдарынының аурулары жайлы ақпарат
Пәндер