Оттегімен емдеу әдістері

І.Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1 Оттегімен емдеу әдістеріне жалпы түсінік
2.2Оттегін тыныс алу жолдары арқылы жіберіу тәсілдері
2.3 Оттегін құрсақ қуысына жіберу арқылы емдеу.
ІІІ.Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Аурулардың әсерінен болатын организмдегі оттегінің жеткіліксіздігі туралы. Организмнін калыпты жагдайда өмір сүруі үшін бірден-бір кажет нәрсе - ол оны керекті мөлшерде оттегімен камтамасыз ету. Оттегінің тікелей катысуы аркылы жүретін зат алмасу процесі организмде болатын барлык күбылыстарга пайдаланылатын энергияның негізгі көзі болып табылады.
Көптеген зерттеушілер біздің планетадагы жогарғы дэрежедегі тіршіліктін пайда болуын жәнеде онын ары қарай эволюциялык жолмен дамуын оттегінін жиналуынын әсерімен тыгыз байланыстырады (П.А.Коршунов, А.И.Опарин жэне т.б.).Оттегі мал организміне атмосферадан тыныс жолдары аркылы тарайтыны белгілі. Ол жогаргы тыныс жолдары аркылы өкпе альвеоллаларына жетіп, канга сінеді. Оттегін өзіне сінірген кан, үлкен шенбері аркылы организмге тарайды. Кан тамырларынын эрбір бөлігіндегі кысым мөлшері эртүрлі болады. Оны жүрек жирылгандагы канга берілетін потенциалды энергия деп түсінген дұрыс.
Мал аурулары кезінде дамитын оттегінің жеткіліксіздігі сол аурудың дамуына маңызды әсер етеді. Оттегінің жетіспеушілігі өз кезегінде зат алмасу процесіне кері әсер ете отырып, организмде толық тотығып үлгермеген заттардың шоғырлануына негізгі себеп болады. Малдардың кейбір ауруларын оттегі емдеу және оттегінің мал организміне әсерін зерттеу туралы ғылыми деректер қазіргі кезде зерттеліну үстінде. Көп жылдан бері жүргізіліп келе жатқан тәжірибенің қортындысы тыныс алу жүйесінің ауруларын оттегін қолдана отырып кешенді түрде емдеу ауырған малдардың жазылуына жақсы көмектесетінін көрсетті.
1.Абакумов Г.В. Поясничная новокаиновая блокада нервов как метод патогенетического лечения при коликах у лошадей. -Ветеринария. №4,1956.
2.Абакумов Г.В. Внутривенное введение новокаина как метод патогенетического лечения при желудочно- кишечных заболеваниях крупного рогатого скота. -Тезисы докладов VII научной конференции Ленинградского ветеринарного института, сб. II, 1958.
3. Айтжанов Б.Д. Фармакология. Окулык. - Алматы. 2006. - 465 бет.
4. Арынова Р.А. Механизмы адаптации организма телят к условиям разных температур и уровней радиации Семипалатинского полигона. Автореферат дисс.доктора биологических наук. - Алматы. 2000. -44 с.
5. Белов А.Д., Лукьяновский В.А. Общая ветеринарная хирургия. -Москва. 1990.
6. Бережков Н.К. К вопросу о лечении хирургических заболеваний новокаиновой блокадой. -Тр. Бурят-Монгольского зооветеринарного института, в. 7, 1951.
7. Беркович Е.М., Семушкин Н.Р. Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности - в ветеринарную клинику. - Сб. Научных трудов Львовского ветеринарно-зоотехнического ин-та. т. 6, 1953.
8. Быков К.М. Интерорецепторы. Архив биологических наук, 1,11, 1941.
9. Быков К.М., Курцын И.Т. Кора головного мозга и внутренние органы. - «Клиническая медицина», № 9, 1954.И. Варников В.В. Лечение ран у лошадей аутогемоперевязками на базе новокаинового блока. «Ветеринария», № I, 1955.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті
БӨЖ
Тақырыбы: ... ... ... О.Н. ... - 2015 жыл ... ... бөлім
2.1 Оттегімен емдеу әдістеріне жалпы түсінік
2.2Оттегін тыныс алу жолдары арқылы жіберіу тәсілдері
2.3 Оттегін ... ... ... ... ... ... тізімі
Кіріспе
Аурулардың әсерінен болатын организмдегі оттегінің жеткіліксіздігі туралы. Организмнін калыпты ... өмір ... үшін ... ... ... - ол оны ... мөлшерде оттегімен камтамасыз ету. Оттегінің тікелей катысуы аркылы жүретін зат алмасу ... ... ... ... ... ... ... негізгі көзі болып табылады.
Көптеген зерттеушілер біздің планетадагы жогарғы дэрежедегі тіршіліктін пайда болуын жәнеде онын ары ... ... ... ... оттегінін жиналуынын әсерімен тыгыз байланыстырады (П.А.Коршунов, А.И.Опарин жэне т.б.).Оттегі мал организміне атмосферадан тыныс жолдары аркылы тарайтыны ... Ол ... ... ... ... өкпе ... жетіп, канга сінеді. Оттегін өзіне сінірген кан, үлкен шенбері аркылы организмге тарайды. Кан тамырларынын эрбір бөлігіндегі кысым мөлшері эртүрлі болады. Оны ... ... ... ... потенциалды энергия деп түсінген дұрыс.
Мал аурулары ... ... ... жеткіліксіздігі сол аурудың дамуына маңызды әсер етеді. Оттегінің жетіспеушілігі өз кезегінде зат ... ... кері әсер ете ... ... толық тотығып үлгермеген заттардың шоғырлануына негізгі себеп болады. Малдардың кейбір ауруларын оттегі емдеу және оттегінің мал организміне ... ... ... ... ... ... кезде зерттеліну үстінде. Көп жылдан бері жүргізіліп келе жатқан тәжірибенің қортындысы тыныс алу ... ... ... ... ... ... түрде емдеу ауырған малдардың жазылуына жақсы көмектесетінін көрсетті.
Негізгі бөлім
Оттегімен емдеу әдістері жалпы түсінік
Қан кысымы. сынап баганасымен алганда, ен ... ... ... - 150-180 мм, одан ... артерияларда - 110-120 мм. артериоллаларда - 70-80 мм, артерия капиллярларында - 20-40 мм. вена капиллярларында - 8-15 мм. ал ... ... ... ... 2-6 мм ... ... ... мөлшерінен баска кан агысына косымша эсер ететін факторлар:
* канка ... ... ... вена кан ... ... серпімділігі;
* веналарда калталы какпакшалардын болуы;
* кеуде куысынын кері ... ... ... ... ... ... оттегінін өкпе альвеоллалары аркылы канга сінуі осындай зандылыктардын сакталу нэтижесінде іске асады, ол эсіресе альвеолла ауасындагы оттегінін парциалды кысымына ... ... ... ... ... ... ... атмосфералык ауа мен малдын дем шыгарганнан кейінгі альвеолла да ... ... ... ... cay ... альвеоллалык ауасындагы оттегінін парциалды кысымы орта есеппен 80 мм с.б. болады. Ьлерде бүл кысым осы ... ... ... онда ... ... ... ... канга сінуі де азаяды. Ол кысым 50 мм с.б. болганда ... ... ... ... да, ... ... ... жагдайы туындайды. Ондай жагдайдын коіпеген себептері бар: кейбір ... мал ... мен ... ... жагдайына байланысты болса. ал кейбір себептерінің оларга байланысты болмауы да мүмкін. Мысалы, бірінші жаілайга тыныс алу ЖИІЛІГІНІН жэне ыргактыгынын ... ... ... ... алу ... - ... процесс. Ол окне үлпасының серпімділігінен жирылу кезінле іске ... окне ... Онык ... ... ... алу көрсеткішімен аныкталалы. Ол корсеткіш малдын бір тыныс алу кнмылындагы ... ... ... ... тен, осы ... ... бір минуттагы дем алган ауасынын мөлшерін аныктауға болады. Бул көрсеткіштер жыл маусымына байланысты, тыныш турған жагдайда, эртүлік мал үшін белгілі бір ... ... ... ... ... ... толык сакіалганда ғана организмге кажетті оттегі атмосфералык ауадан толык алынады. Ал ондай зандылықтар сакгалмаган ... ... ... жеткіліксіздігін тудыратын өзгерістер пайда болады. Егерде тыныс алу процесі жылдамдайтын болса. онда ... ... алу ... азаяды да, әрбір дем алу қимылына босатылған аз ... ... ... ауа ... ... ... ... жетіп үлгере алмайды. Ондагы оттегінің парциалдык кысымы төмендейді, оның канға сіңу процесі бүзылады. Мүндай жагдайда организмде шогырланатын көмір кышкыл газы ... ... ... да ол дем алу орталыгын коздырады, өкпе кызметінін жеткіліксіздігі пайда болады.
Біздін гылыми-зертгеу жүмыстарымызда организмде оттегінің жетіспеушілігі тыныс any және кан ... ... жиі ... ... ... ... ... жетіспеушілігі өз кезегінде зат алмасу процесіне кері эсер ете отырып, организмде толык тотыгып үлгермеген заттардың ... ... ... ... Ол ... ... ... жүйке жүйесінін, жас балгын үлпалардын торшаларын уландырады. Организмдегі негізгі агзаларда дистрофия, ... ... ... ... ... да, ... ... әсерінен туындайтын организмдегі оттегінің жетіспеушілігі аурудын пато,^енездік факторы болып табылады. Ауру малды емдеген кезде оны еске алмау мүлде агаттык іс деп ... ... ... ... 60-70 ... ... гылыми-зерттеу жұмыстарымыздын нэтижесінде бронхопневмониямен ауырган бүзаулардың организмінде оттегінің жетіспеушілігінін дамитынын тәжірибе жүзінде ... Ауру ... ... тэжірибеде колданып жүрген, аурудын себептері мен белгілеріне карсы емдеу ... ... ... ... ... ... ... косып, кешенді түрде емдеуді үсындык. Осындай кешенді түрде емдеу әдісінін тиімділігін кандагы кетон заттарын аныктау ... ... ... ... ... коса отырып кешенді түрде емдеу, аралык зат алмасу процесіндегі тотыгу процесінін ... ... ... ... болатынына көзіміз жетті. Сөйтіп, осындай кешенді түрде ... ... ... ... ... кыскартып, емдеудін тиімділігін арттыратынын дэлелдедік.
Оттегімен жұмыс істеген кезде техникалық қауіпсіздікті сақтау.
Оттегін ауру малдарды емдеуге немесе аурудың алдын алу үшін ... ... және ... ... оттегінің қосымша балондары болуы қажет. Бір айта кететін жай біз ... ... ... ... қолдануға ұсынамыз. Себебі ол балондардың ішкі жағында металды тотығудан сақтандыратын, әдейілеп қапталған жұқа қабыршақ бар. Ондай қабыршақ техникалық ... ... ... болмайды.Ондай баллондардағы оттегіні емдік ретінде қолданбаған жөн. Оттегі балонда өте жоғарғы қысыммен сақтадатындықтан онымен жұмыс істегенде ережені қатаң сақтау керек. ... ... ... ... қолдайтын газ. Сондықтан онымен жұмыс істегенде төмендегідей ережені қатаң сақтау керек:
1.Балонның немесе редуктордың бөлшектерін маймен, майлы бояумен сырлауға болмайды;
2.Балонды ... ... ... ... ... жаз ... күн көзінің тікелей түсуінен сақтау керек;
3.Оттегі бар жерде оттан, ... ... сақ болу ... ... ашып, оны бөлшектеуге болмайы;
5.Оттегі жіберілген шатырға сіріңке шиімен, темекімен кіруге ... ... ... ... аузы ... ... түрінде сақталуы қажет;
7.Оттегі бар шатырларды, камераларды, бөлмелерді тек ... ... ғана ... ... ... ... жабдықтары мүмкіндігінше сыртында болғаны дұрыс;
8.Оттегімен жұмыс істеген жерде өртке қарсы жасалатын қауіпсіздік толық сақталуы қажет.
Аппаратпен ... ... ... ... көңіл аударған дұрыс:
* Мыс сым жіңішкере бастаған кезде оны алмастырып отыру керек;
* Егерде сіңірігш ыдыстағы ... ... ... тұнба бере бастаса, онда оны алмастыру керек;
* Жаңа дайындалған ерітіндімен толтырылған аппаратпен алынған 2-3 нәтижелерді есепке алмаған дұрыс;
* Жұмыс ... ... ... ... қосылыстарының герметикалық жағдайын тексеріп отыру қажет;
* Талдауға қажет газ қоспасын аз көлемді метеорологиялық резервуарға алған жөн;
* Шатырдың ішінен газ алу үшін ... ... ... Жанэ ... ... ... емдеу қандай әдіспен қолданылмаса да - оның негізгі мақсаты ауру организмде, қандай ... ... да, ... гипоксемияға қарсы әсер ету. Организмге жіберілген оттегінің торшалардың өміріне және қызметіне әсері тереңірек зерттеуді талап етеді. ... ... да, ... жіберілген оттегі оның жеткіліксіздігінен туындаған тотығу-тотықсыздану реакциясы бұзылған жағдайда оған оң әсер ... ... ... алу ... арқылы жіберу әдісі. Біздін деректеріміз бойынша. дені сау, 4-6 айлык бұзау, дем алу барысында атмосфералык ауадан 5 %-га жуык оттегін ... 4,4 %-ға жуык ... ... ... ... ... Мал өкпе ... шалдыккан да парциалдык кысымы
Бузауларлын дем алысын зерттеу үшін қолданылатын маска
төмендейді, оттегінін канга сіңу ... ... ... өкпе ... ... ... ... жагдайда ұстау үшін, тыныс алатын ауанын кұрамындагы оттегінің мөлшерін көбейту керек. Мүндай ауа коспасын кэдімгі атмосфералык ... ... ... медициналык оттегімен байыту аркылы алуга болады. Көптеген ... және ... ... ... ... ... үшін колданылатын ауадагы оттегінің мөлшері 34-60 % мөлшерінде болуы керек. Осындай ауа зі-сурсг. крзыирдындем ... ... ауру ... ... ... ен ... деп саналады. І аза оттегімен демалдыру малдын тыныс жолдарын катты тітіркендіріп, ... ... ... any ... кері эсерін тигізеді. 34-60 % мөлшерінде оттегімен байытылган коспаны пайдалана отырып, өкпе ауруларын ... ... ... арттыруга жэне емдеу уакытын кыскартуга болады. Ол үшін ауа өткізбейтін жүмсак материалдан ... ... мен ... ... арнайы дайындалган маскапар болуы керек. Шаруашылык жагдайында ... ... ... ... алуга да болады. Ол үшін прсггивогаздын жүйесін колданган жон.
Ёмдеу әдісін 50-60 минуттай, күніне бір рет, ауру мал ... ... ... Ал топ ... ... ... дем алдырып емдеу үшін арнайы істелген герметикалык шатырды колданган дұрыс. Шатырдын ішіндегі ауаны оттегімен 34-60 %-га байыту режімі тәжірибе ... куні ... ... ... Біз өз ... бірімен бірі жүйелі түрде косылған, балондагы медициналык оттегін, ондагы шыгу кысымын реттейтін редукторды, жоғаргы ... ... ... түтіктерді жэне САГ-1 генераторын пайдаландык. Алдымен экспериментті түрде ... ... ... сай ... ... ... Ол ... бойынша шатырдагы ауада отгегінің мөлшері 34-38 %-да болды. Генератордың тостағаншалары күні бүрын анықталып, әзірленген дэрілердің коспасымен толтырылады. Тостаганшаларға 3-3,5 атмосфералык ... ... ... дэрі коспаларын үсак бөлшектерге ыдыратып, шашыратады. Сондай шашыранды коспамен шатырга орналастырылган мал дем ... ... ... бір рет, 60 ... ауру мал ... жүргізеді.
Ю.В.Головизнин үсынған дәрілік заттарды ауа кысымы аркылы. Мілдарлы ... ... ... ... ... ... дем ... а|жылы скасуге арналгш шатырдын жалпы көрнісі Оттегімен ... ... ... ... оның ... ... ... салдарынан организмде туындайтын тұншығуға немесе аноксемиялық-гипоксемиялық жағдайға қарсы күресу. ... ... ... ... атмосфералық ауа барады. Дәрілік заттардың ұсақ бөлшектерінің тыныс жолдары арқылы өкпе альвеолларына ену деңгейі ол бөлшектердің диаметрі мен ... бір рет дем ... ... ... ... сол ... ... тікелей байланысты. Бұл көрсеткішке малдың дем алу поцесінде оның саны мен сапасы да өз ... ... Бұл ... дұрыс шешу үшін маскалық әдісті пайдалана отырып малдың бір минуттағы дем алу ... және дем ... ауа мен ... ... ... ... ... анықтай отырып, олардың айырмашылығын тексеру арқылы белгілі бір қорытынды жасау өте қажет.
Белгілі бір ортадағы оттегінің ... ... үшін ГК-1 ... ... болады. Аппарат қарапайым, 100 мл-лік бюреткадан, теңестірілмелі шыны ыдыстардан, оларды жалғастыратын шыны және резина түтікшелерден тұрады. Теңестірмелі шыны ... ... мыс ... ... Мыс сымы ... ... тексерілетін ауа қоспасындағы оттегін сіңіреді. Оның мөлшерін 100 мл-лік бюреткадағы шкала арқылы ... ... ... ... ... ... аппаратпен бірге берілетін нұсқауда келтіріледі.
Оттегімен емдеу қандай әдіспен қолданылмаса да - оның ... ... ауру ... ... себеппен болса да, дамитын гипоксемияға қарсы әсер ету. Организмге жіберілген оттегінің торшалардың өміріне және қызметіне әсері тереңірек зерттеуді талап ... ... ... да, ... жіберілген оттегі оның жеткіліксіздігінен туындаған тотығу-тотықсыздану реакциясы бұзылған ... оған оң әсер ... ... ... ... ... ... арқылы емдеу.
Күйіс қайыратын малдардың құрсақ қуысы іш пердесімен қапталған. Ондай пердемен құрсақ қуысында орналасқан барлық ағзаларда қапталады. Іш пердесінің сірі ... ... қан және ... ... жабдықталған. Олардың өзара ара қатынастары іш пердесінің әр ... ... ... ... ... тамырлары басымырақ жерлерде экссудация, ал қан тамырлары басымырақ ... ... ... ... ... ... Құрсақ қуысында орналасқан ағзалар мен тамырларды сыртынан қаптаған висцеральды іш пердесінің сірі қабықтарының осындай ерекшеліктері құрсақ ... ... ... ең ... осы ... арқылы сорылып, сіңіріліп; одан шажырқайдағы тамырлар мен қақпа көк тамырға ерітінділердің сіңуіне әсер етеді.
Оттегін құрсақ қуысына жіберуге ең ... ... жер ... ... ... оң жақ аш ... шұңқырының ортасы. Дәлірек айтқанда, соңғы қабырғаның ортасы мен сербек жотасын қосатын түзу сызықтың орта нүктесі. Сол ... ... орын ... ... үші ... доғалданған инені, өте сақтықпен, жоғарыдан төмен, сол жақ алдыңғы аяқтың шынтағының дөңесіне бағыттап кіргізген ... ... ... ... ... малға жасаған қолайлы. Малдың терісі мен ет қабаттарынан өткен иненің үші іш перденің сірі қабатына ... ... ... ... тап ... Оны ... мамандар саусақтың үшімен сезеді. Ине іш пердені тесіп өткенде әлсіз ғана сырт еткен дыбыс ... Бұл ... ... ... ... екенінің белгісі. Инені аздап ары қарай жылжытқан дұрыс. Үші доғалданған ине ... ... ... Осыдан кейін иненің өзегінде қан бар ма, жоқ па; ине кірген жерде тығыз тұрма, соған көңіл ... ... ... ... қойға жасаған тәжірибесінде оттегін құрсақ қуысына жібергеннен кейін 48 ... ... ... ... көк ... қанындағы оттегінің мөлшері 7,4 көлемдік пайыздан 12,0 көлемдік пайызға дейін көбейгенін баяндайды. Олай болса, құрсақ қуысына жіберілген оттегі ең ... оның ... ... ... барып сіңеді. Ал қолқа тамырдың қанындағы оттегінің ... 12,8 ... ... 15,3 көлемдік пайызға дейін жоғарылаған. Осындай қан құрамындағы өзгеріс 2-3 күнге дейін сақталған.
Оттегін құрсақ қуысына жіберу үшін ... ... ... Ол үшін ... ... ... Жанэ ... 250 мл шыны колба, тесігі 3 жаққа шығатын Агали краны, үші доғалданған стерилді ине және осы ... ... ... ... түтікшелері қажет. Колбаға әлсіз концентрациядағы Риванол ерітіндісін құяды. Ол өзі арқылы өтетін оттегін ылғалдандыру арқылы оның ... ... ... және ... ... тығынындағы екі тесік арқылы екі шыны түтікше орналастырылады. Оның біреуі міндетті түрде Риванол ерітіндісіне батып тұруы керек. Ол ... ... ... ал ... ... краны арқылы Жанэ шприцімен және инемен қосатын резина түтікшемен жалғасады. Үш тесікті Агали краны Жанэ шприцін бірде инемен, ал енді ... ... ... ... ... ... ... Жанэ шприці құрсақ қуысына қанша оттегінің жіберілгенін анықтау үшін де қажет.
Тыныс алу жүйесін және қан ... ... ... ... ... ... ... алу жүйесінің ауруына мысал ретінде малдардан - жас бұзауларды алуымызға болады. Олардың бронхылары мен өкпелерінің қабатаса қабынуы олардың 1-2 ... ... жиі ... ... туа ... ... ұшыраған бұзаулар ос жаста бронхопневмониямен ауырғыш келеді. Ауру ... ... алу ... ... ... , әрі ... бронхыларды қамтиды да, көп ұзамай өкпенің қабынуымен аяқталады. Егер ауруды дер кезінде анықтамаса, онда ауру ... ... ... Асқынған кезде іріңдеп , кей кезде шіру процесіне дейін баруы мүмкін. Мұндай жағдайда ... ... , ... ... өлімге ұшырауына апарып соқтырады. Осы қағидаға сүйене отырып, жүректің сыртқы қабынуының және қан ... ... - ... жүрек қызыметінің жеткіліксіздігінің және оған оттегімен қоса кешенді түрде ... ... ... ... қан ... ... ауруларында организмде оттегінің жетіспеуі салдарынан дем алу ... ... ... ... ... жеткіліксіздігін толтыру үшін компенсаторлық жағдайда болған гифортропиялық өзгеріс ауру созылмалы түрге ... ... ... ... ... ... Организмде дамитын гипоксия жүректің сезімтал нерв талшықтарының үштерін тітіркендіреді. Міне ... да газ ... ... мен жүрек етінің қызыметінің бұзылуының деңгейі организмдегі оттегінің мөлшерңне байланысты. Сондықтан да оттегімен ... ... ... ... организмде қан айналу процесін жақсартады, дем алу функциясынын жоғарлатады және қанның газ құрамын тиімді ... ... ... ... ... ауруларын оттегі емдеу және оттегінің мал организміне әсерін зерттеу туралы ғылыми деректер қазіргі кезде зерттеліну үстінде. Көп ... бері ... келе ... ... ... ... алу ... ауруларын оттегін қолдана отырып кешенді түрде емдеу ауырған малдардың жазылуына жақсы көмектесетінін көрсетті. Малдардың тыныс алу, ... қан ... ... қанның ауруларында және организмде зат алмасу процесінің бұзылуынан болатын ауруларда дамитын оттегін тапшылығында оттегімен емдеу мәселесінің маңызы зор. ... ... ... ... пайдалану - ауру организмде дамитын оттегінің жеткіліксіздігіне қарсы қолданылатын бірден - бір ем ... ... Мал ... ... ... ... ... сол аурудың дамуына маңызды әсер етеді. Оттегінің жетіспеушілігі өз кезегінде зат алмасу процесіне кері әсер ете ... ... ... тотығып үлгермеген заттардың шоғырлануына негізгі себеп болады. Ол қосылыстар бірінші кезекте жүйке ... жас ... ... ... ... Организмдегі негізгі ағзаларда дистрофия, дегенирация процестері дамиды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Абакумов Г.В. Поясничная новокаиновая блокада нервов как ... ... ... при ... у ... -Ветеринария. №4,1956.
2.Абакумов Г.В. Внутривенное введение новокаина как метод патогенетического лечения при ... ... ... ... ... скота. -Тезисы докладов VII научной конференции Ленинградского ветеринарного института, сб. II, 1958.
3. Айтжанов Б.Д. Фармакология. Окулык. - Алматы. 2006. - 465 ... Р.А. ... ... организма телят к условиям разных температур и уровней радиации Семипалатинского полигона. ... ... ... ... - ... 2000. -44 ... А.Д., Лукьяновский В.А. Общая ветеринарная хирургия. -Москва. 1990.
6. Бережков Н.К. К вопросу о ... ... ... ... ... -Тр. ... ... института, в. 7, 1951.
7. Беркович Е.М., Семушкин Н.Р. Учение И.П.Павлова о ... ... ... - в ветеринарную клинику. - Сб. Научных трудов Львовского ветеринарно-зоотехнического ин-та. т. 6, 1953.
8. Быков К.М. ... ... ... наук, 1,11, 1941.
9. Быков К.М., Курцын И.Т. Кора ... ... и ... ... - , № 9, 1954.И. ... В.В. ... ран у ... аутогемоперевязками на базе новокаинового блока. , № I, 1955.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Оттегімен емдеу әдістері"4 бет
Оттегімен емдеу3 бет
Оттегімен емдеу жайлы мәлімет6 бет
Оттегімен емдеу туралы7 бет
Оттегімен емдеу әдісі4 бет
Оттегімен емдеу әдістері жайлы ақпарат4 бет
Оттегімен емдеу әдістері жайлы мәлімет4 бет
Оттегімен емдеу әдістері туралы7 бет
Оттегімен емдеу әдістері туралы ақпарат3 бет
Оттегімен емдеу әдістері туралы мәлімет9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь