ЖШС «НҰР» жеке кәсiпорынының автоматтандырылған құжат алмасу жүйесiн жасау

РЕФЕРАТ
КIРIСПЕ
1 СҰРАҚТЫҢ ҚОЙЫЛУ АНАЛИЗІ
2 КӘСIПОРЫНДАРДАҒЫ ЖӘНЕ КIШI ОФИСТЕРДЕГI ҚҰЖАТАЙНАЛЫМДЫ ЖОБА АРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
2.1 Құжатайналымды ұйымдастырудың негiзгi принциптерi
2.2 Құжаттар түрi, тараулары және олардың өзара байланыстары. Құжаттар атрибуттары
2.3 Құжаттар байланыстары
2.4 Типтiк процестер
2.5 Құжаттар архивi және олармен жұмыс iстеу тәртiбi
2.6 Ақиқат құжатайналым
3 ҚАҒАЗСЫЗ ҚҰЖАТАЙНАЛЫМҒА КӨШУ СТРАТЕГИЯСЫН ЖАСАУ
3.1 Электрондық құжатайналым мәселесiн шешуге арналған дайын “клиент . сервер”.дi бағалау
3.1.1 «Евфрат» құжатайналым жүйесі. Сипаттамалары, режимдері және қолданылуы..
3.1.2 DOCS Open құжатайналым жүйесі.
3.1.3 LinkWorks құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
3.1.3 StaffWare жүйесі.
3.2 Жекелеген жұмыс станциялары үшiн дайын шешiмдердi бағалау
3.3 Кшi офистердегi электронды құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды, мүмкiндiктердi және маңыздылықтарды бағалау
3.4 Құжатайналымның айрықшы жүйесi үшiн интерфейс макетін жасау
4.КIШI ОФИС ҮШIН ҚҰЖАТАЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСIН ЖАСАУ
4.1 Негiзгi терминдер
4.2 Модульдердi жасау: «Құжаттарды енгiзу және тiркеу»
4.2.1 ТК кiрiсті құжаты
4.2.2 ТК шығыс құжаты
4.2.3 Бiрнеше құжаттарды тiркеу
4.3 "Құжаттар базасымен жұмыс" модулiн жасау
4.3.1 Базамен жұмыс
4.3.2 Есептеулер
4.4 "Жүйе сервистерi" модулiн жасау
4.5 Сыртқы ортамен байланыс
5 ЖҮЙЕНIҢ ПРОГРАММАЛЫҚ ТАРАЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
5.1 Программалау ортасы
5.2 "Терезелiк интерфейстердi" программалау
5.3 Жүйенi тестiлеу және жүйенiң қолданушысының дұрыс емес әрекеттерiне төзiмдiлiгiн бағалау
5.4 Мәлiметтер базасының құрылымы
6 ЖҮЙЕГЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ЖАСАУ
6.1 Техникалық сипаттама және эксплуатациялау бойынша инструкция (ЭИ)
6.1.1 Жүйеге кiру және бастапқы орнатылымдар
6.1.2 Кiрiстiк құжаттарды тiркеу және орындалуын бақылау
6.1.3 Шығатын құжаттарды тiркеу
6.1.4 Құжаттар базасымен жұмыс. iздеу, жою, қарау және редакциялау
6.1.5 Кiрiстiк құжаттарды құжатайналым жүйесiне импорттау (айналдыру)
6.1.6 Құжаттар тiзiмдерiн, топтарын, тiзбектерiн ұйымдастыру
6.2 Help . жүйесi
7 ЭЕМ.МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ЕҢБЕК ҚОРҒАУ:ЭЕМ.НЫҢ ОПЕРАТОРЫНЫҢ ЖҰМЫС ОРНЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
7.2 Электронды есептеу машинасына қойылатын талаптар
8 ЭКОНОМИКАЛЫҚ.ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ БӨЛІМ
8.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико . экономикалық негізі
8.2 SWOT . программалық өнімнің анализі
8.3 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет шығындар сметасын есептеу
8.3.1 Материалдық шығындар
8.3.2 Еңбекке төлеу фонды
8.3.3 Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
8.3.4 Қосымша шығындар
8.3.5 Шығындар сметасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
ҚОСЫМША 1
ҚОСЫМША 2
ҚОСЫМША 3
ҚОСЫМША 4
Құжат-кез-келген кәсiпорынның қызметiнiң базасын құрайтын ақпаратты көрсетудiң негiзгi тәсiлi болып табылады. Ақпарат құрылымдық болады, оны сақтаумен және басқарумен мәлiметтер базалары және қолданбалы ақпараттық жүйелер айналысады. Сонымен құрылымдық және құрылымдық емес құжаттар арасында бiртектес байланыс болады. Құрылымдық ақпаратты сақтауды және өңдеудi автоматтандыру қажеттiгiне күмән келтiруге болмайды, өйткенi ол орындаған ақпараттың үлкен көлемiн қолмен iстеу мүмкiн емес. Осыған орай электронды құжаталмасудың негiзгi артықшылықтарын атап көрсетейік:
• Электронды құжаталмасудың тиiмдiлiгi кәсiпорынның жалпы жұмыс тиiмдiлгiн жоғарылатады;
• Архивтердегi сақталатын құжаттар саны өте көп болғанда, жұмыс ауданын қысқартуға әкеледi;
• Қажеттi құжаттарды iздеу және оларға ену жылдамдығын арттырады. Бұл оның тиiмдiлiгiнiң ең алдыңғы көрсеткiшi.
• Көшiрмелерге, канцеляриялық тауарларға шығындардың азаюы;
• Орындаушылар арасында құжаттарды беру уақытын қысқарту;
Осы дипломдық жобаның мақсаты-ЖШС «НҰР» жеке кәсiпорынының автоматтандырылған құжат алмасу жүйесiн жасау.
Дамудың әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат жинақтау, өңдеу және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені шешудің негізгі құралдары ретінде адам миы, тіл және есту мүшелері қолданылып келді. Ең алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң кітап басудың шығуымен болды. Осы кезеңдегіақпарат тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры үлкен автоматты арифмометрлер ретінде қолданылды. Бұл қадам адам қызметінің ақпаратты өңдеудегі негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік қолданудың әлемдік тәжірибедегі бір мысалына мәлеметтерді өңдеу жүйесін, мысалы банктік операцияларды, бухгалтерлік есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық базаларға сүйенеді. Бұл дегеніміз, ЭЕМ-ң жадысында жүйенің жұмысына қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті есепті шешу кезінде жүйе көп емес қосымша ақпаратты еңгізуді ғана қажет етеді, ал қалғаны ақпараттық базаның өзінен алынады. Жаңа еңгізілген ақпараттың әр бір бөлігі жүйенің ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ЭЕМ-ң жадысында сақталуы оған жаңа динамамикалық сапа береді. Жаңашыл ЭЕМ-ғы автоматты баспаға шығару қызметі қажетті жағдайда осы ақпараттан таңдау бойынша кез-келген мәліметті қағазға шығарып береді.
Адамзат дамуының XXI ғасырында ақпарат негізгі қызметтік өнім болып табылады. Сондықтан кітапханалық қызметтердің автоматтандыруының кешенді программаларын жасау негізгі мәселе деп ойлаймын.
        
        РЕФЕРАТ
Дипломдық жоба беттен, суреттен, кестеден, қосымшадан тұрады.
ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМ, МӘЛІМЕТТЕР ... ... ... ... ... ... КЛИЕНТ, ШЫҒЫСТЫҚ ЖӘНЕ КІРІСТІК ... ... ... БЕРУ
Дипломдық жобаның тақырыбы: ЖШС ... жеке ... ... ... ... ... жобаның мақсаты құжат айналымды автоматтандырудың
ұйымдастырушылық-технологиялық сұлбасын анықтау, ... ... және ... ... ... ... ... бөлімшелерінің
бір-бірімен бірыңғай тұтас құжатайналымын ... ... ... ... жасау.
Көрсетілген материалдарда кіші офистердің қызметтерін кешенді
автоматтандырудың әдістемелік ... ... ... жүйе ... жеке ... сынақ мерзімінде енгізілген.
Мазмұны
РЕФЕРАТ
КIРIСПЕ
1 СҰРАҚТЫҢ ҚОЙЫЛУ АНАЛИЗІ
2 КӘСIПОРЫНДАРДАҒЫ ЖӘНЕ КIШI ОФИСТЕРДЕГI ҚҰЖАТАЙНАЛЫМДЫ ЖОБА АРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
2.1 ... ... ... принциптерi
2.2 Құжаттар түрi, тараулары және олардың өзара байланыстары. Құжаттар
атрибуттары
2.3 Құжаттар байланыстары
2.4 Типтiк процестер
2.5 Құжаттар архивi және олармен жұмыс iстеу ... ... ... ... ... КӨШУ ... ЖАСАУ
3.1 Электрондық құжатайналым мәселесiн шешуге арналған дайын
“клиент – сервер”-дi бағалау
3.1.1 ... ... ... ... ... және
қолданылуы..
3.1.2 DOCS Open құжатайналым жүйесі.
3.1.3 LinkWorks құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
3.1.3 StaffWare жүйесі.
3.2 Жекелеген жұмыс станциялары үшiн ... ... ... Кшi ... ... ... мәселесi үшiн шығындарды,
мүмкiндiктердi және маңыздылықтарды бағалау
3.4 Құжатайналымның айрықшы жүйесi үшiн ... ... ... ОФИС ҮШIН ҚҰЖАТАЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСIН ЖАСАУ
4.1 Негiзгi терминдер
4.2 Модульдердi жасау: «Құжаттарды енгiзу және тiркеу»
4.2.1 ТК кiрiсті құжаты
4.2.2 ТК ... ... ... құжаттарды тiркеу
4.3 "Құжаттар базасымен жұмыс" модулiн жасау
4.3.1 Базамен жұмыс
4.3.2 Есептеулер
4.4 "Жүйе сервистерi" модулiн ... ... ... ... ... ... ТАРАЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
5.1 Программалау ортасы
5.2 "Терезелiк интерфейстердi" программалау
5.3 Жүйенi тестiлеу және жүйенiң қолданушысының ... емес ... ... ... базасының құрылымы
6 ЖҮЙЕГЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ЖАСАУ
6.1 Техникалық сипаттама және эксплуатациялау бойынша инструкция (ЭИ)
6.1.1 Жүйеге кiру және ... ... ... ... тiркеу және орындалуын бақылау
6.1.3 Шығатын құжаттарды тiркеу
6.1.4 Құжаттар базасымен жұмыс- ... жою, ... және ... ... ... құжатайналым жүйесiне импорттау (айналдыру)
6.1.6 Құжаттар тiзiмдерiн, топтарын, тiзбектерiн ұйымдастыру
6.2 Help – жүйесi
7 ЭЕМ-МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУ
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
7.2 Электронды есептеу ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ БӨЛІМ
8.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико - экономикалық негізі
8.2 SWOT - ... ... ... ... ... өңдеуге қажет шығындар сметасын есептеу
8.3.1 Материалдық шығындар
8.3.2 Еңбекке төлеу ... ... ... ... Қосымша шығындар
8.3.5 Шығындар сметасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
ҚОСЫМША 1
ҚОСЫМША 2
ҚОСЫМША ... ... ... қызметiнiң базасын құрайтын ақпаратты
көрсетудiң негiзгi тәсiлi болып табылады. Ақпарат ... ... ... және ... ... ... және ... ақпараттық
жүйелер айналысады. Сонымен құрылымдық және құрылымдық емес құжаттар
арасында бiртектес ... ... ... ... ... ... ... қажеттiгiне күмән келтiруге болмайды, өйткенi ол
орындаған ақпараттың үлкен көлемiн қолмен iстеу мүмкiн ... ... ... ... ... ... атап ... Электронды құжаталмасудың тиiмдiлiгi кәсiпорынның жалпы жұмыс
тиiмдiлгiн ... ... ... құжаттар саны өте көп болғанда, жұмыс ауданын
қысқартуға әкеледi;
• Қажеттi құжаттарды ... және ... ену ... ... ... ... ең алдыңғы көрсеткiшi.
• Көшiрмелерге, канцеляриялық тауарларға шығындардың азаюы;
• Орындаушылар арасында құжаттарды беру ... ... ... ... мақсаты-ЖШС «НҰР» жеке ... ... ... ... ... ... кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат жинақтау, өңдеу
және тарату мәселелері тұрды. Көп ... бойы осы ... ... ... ... адам миы, тіл және есту мүшелері қолданылып келді. Ең
алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң кітап ... ... Осы ... ... ... ... ... қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен ... ... ... ... ... ретінде қолданылды. Бұл қадам адам қызметінің
ақпаратты өңдеудегі негізгі бөлім ... ... ... ... ... қолданудың әлемдік тәжірибедегі бір мысалына
мәлеметтерді ... ... ... банктік операцияларды, бухгалтерлік
есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың
тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық ... ... Бұл ... ... ... жұмысына қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті есепті шешу кезінде жүйе көп емес қосымша ақпаратты еңгізуді
ғана қажет етеді, ал ... ... ... ... ... Жаңа
еңгізілген ақпараттың әр бір бөлігі жүйенің ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ЭЕМ-ң жадысында сақталуы оған жаңа ... ... ... ... ... ... шығару қызметі қажетті жағдайда
осы ақпараттан таңдау бойынша кез-келген мәліметті қағазға шығарып береді.
Адамзат дамуының XXI ғасырында ... ... ... өнім ... ... ... ... автоматтандыруының кешенді
программаларын жасау негізгі мәселе деп ойлаймын.
Әдетте кітапхана оқырмандары кітапханадан ... ... ... Қазір, кітапханада негізгі қызметтерді орындау, яғни қорды
толықтыру, ақпараттық – ... және ... ... ету
күрделене түсуде. Кітапхана қорындағы ақпаратты толық түрде жинау, сақтау
және ... ету ... ол бір ... база ретінде құрылуы тиіс. Яғни
ақпаратты іздеу жылдамдығы жоғарылауы қажет.
1 Патенттік ізденіс
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және ... ... ... ... _________________ 2007ж.
(мерзімі)
ТАПСЫРМА
Дипломдық жобалау барысында патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізуге
арналған
Дипломдық жоба тақырыбы – «ЖШС ... жеке ... ... ... ... ... басталуы 01.01.2000 г. Аяқталуы 1.06.2005 г.
Жетілділіретін программалық қамсыздандырудың қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... «ЖШС «НҰР» жеке
кәсiпорынының автоматтандырылған құжат алмасу жүйесiн жасау, клиенттермен
жұмыс істеуге арналған электронды құжат ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетін|
|нысаны |мақсаты |мемлекет-т|индекстері ... ... | |ері | ... |
| | | | |і | |
| | | |УДК ... | | |
| | | | |УОЖ | | ... |Қазақстан,| |G1/200, ... ... ... | ... |2006ж|бюллетень |
|ң “Office |қазiргi заман|Франция, | |9/210. |ж. ... ... ... сай |США, | | | ... -М, ... ... | | | | ... |
| ... | | | ... |
| |, | | | | ... ... |
| ... | | | ... |
| |ен | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... | | | | | |5); ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... -М: |
| | | | | | |НПС ... |
| | | | | | ... ... кестенiң жалғасы
| ... | | | | ... |
| ... оның | | | | ... |
| ... | | | | ... стран|
| ... | | | ... ... 100 |
| |ып, жаңа | | | | |(МКИ F25). |
| ... | | | | ... |
| ... | | | | ... |
| |қою | | | | | ... ... «______» _____________2007ж.
(уақыты) (айы)
Орындаушы_________ ... ... ... жоба ... ____________ Р.С. ... ... ... және ... бойынша зерттеу туралы
Диплом жобасының тақырыбы ... ... жеке ... ... ... ... жасау»
Іздеу тереңдігі: 2001жылдан 2006 жылға дейін
Іздеу төмендегі ... ... ... ... ... ... ... 2 Зерттеу нысандары
|Іздеу |Іздеу ... ... ... ... ... ... |атаулары номерлері|
|(оның |рі ... ... ... ... ... ... ... қорлары |шығу |күнінің ... ... ... |бойынша ... ... ... ... | | ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | |р, | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | ... |G1/200, ... |www.kazpate|Ресми ... ... ... , |G06F9/00, |облыстық |nt.kz |“Промышленная |
|компаниясы|Франция, |9/210. ... ... |США, | ... | ... Казпатент |
|“Office | | ... ... ... | | ... | ... |
|жүйесі | | ... | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... М.: |
| | | | | ... ... | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... по |
| | | | | ... и |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | |М.: ФИПС |
| | | | | ... |
Кесте 3 Патенттік зерттеулер жүргізу барысында ... және ... ... ... ... ... аналогтар ... | ... | ... | ... |
|) | |
| ... |Өтініш берушінің |Техникалық шешімнің |Техни-кал|
| ... ... ... |мәні: оны жасау |ық |
| ... ... ... ... ... |
| |ң түрі және ... ... моделдің |жобала-на|
| ... ... ... ... |тын |
| ... |басылу күннің | ... |
| ... ... | ... ... ҰПС, | | |а |
| |УОЖ) | | ... |
| | | | ... | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |у ... ... |“Техникалық | ... іс ... ... ... ... ... ұйымдар мен |мүмкіндіг|
|компаниясын|9/210. ... ... |і бар, ... ... | ... ... ... |себебі: |
|Media” | ... ... ... |көп ... | ... |ету ... ... | ... ... ... үшін |ы ... |
| | ... ... ... мұны ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
| | | ... ... | |
| | | ... ... |
| | | ... келесі негізгі | |
| | | ... ... | ... 4 Патенттік ізденіс және аналогтарды іздеу барысында зерттелген
ғылыми-техникалық ... ... ... ... | ... | ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... және оны ... |
| ... |ел ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |қолданумүмкін-діг|
| | ... ... ... ... |і |
| | ... |осы |не ... |
| | ... ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... ... ... |www.kazpatent.k|қамсыздандыру |мүмкіндігі жоқ, |
|ң “Office |А.А. |z ... ... ... |ММУ | ... етуі ... ... | | ... банктік |программа жаңашыл|
| | | ... ... ... сай |
| | | ... шеше ... ... |
| | | ... | ... жобасын орындау барысында жүргізілген
патенттік зерттеулер бойынша
Диплом жобасының тақырыбы – ЖШС ... жеке ... ... алмасу жүйесiн жасау
Іздеу тереңдігі: 2001 жылдан 2006 жылға дейін
1. Патенттік зерттеулер ... ... ... ... ... ме? ... ... себептерден?
- Мақсатқа қол жетті, ізденіске сай келетін ақпарат яғни аналогтар табылды.
2. ... (2 және 3 - ... ... ... прогрессивтік
болады?
- № 2189623 патенті бойынша «АТФ банктiң автоматтандырылған жұмыс орнын
жасау» және № 2178578 ... ... ... ... ... жүйесi»
Табылған “2 және 3- кесте” аналогтарының қайсысын жобаланатын техника
объектісінде қолдану пайдалы ... № 2189623 ... ... ... ... ... қамтамасыз
етуге және тестiлеуге арналған программалық жүйе»
Диплом жобасында жобаланылатын техника ... ... ... ... ... қандай еліміздегі және шет елдердегі
фирмалар табылды?
Ғылыми-техникалық және патенттік ... ... ... микроконтроллерды шығаратын Қазақстан фирмалары табылған жоқ.
Шетел фирмалары ішінде ... ... ... ... ... ... ... зерттеу институты”
- ашық түрдегі акционер қоғамы “Всеросийский тепло-технический научно-
иследовательский институт”
4. Жобаланатын программа бойынша өнертабысқа ... ... ... ... материалдарын өңдеу қажетті деп ойлаймын, себебі дипломдық
жобада терең басылым процессі жаза Р-130 ... ... ... ... ... берілді «______» _____________2007ж.
(уақыты) (айы)
Орындаушы_________ Сейтказин ... ... жоба ... ... Р.С. ... ... Техникалық-экономикалық негіздеме
Әзірленген программалық қамсыздандыру ішкі офистерде қолдану үшін
арналған. Фирмадағы өңделетін ... ... ... ... ... ... маңызды болып табылады.
Осы дипломдық жобада ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған тапсырмаларын
шешеді. Өнім шығындарды және фирмалардағы құжаттармен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... қатар өнім барлық
жерде қолданыла алады.
SWOT-анализдің методикасы (жағдайлық анализ) программдық өнімнің
бәсекелеге ... ... және оның ... және әлсіз жақтарын
бағалуға арналған. Дұрыс жүргізілген анализ программдық өнімнің келешекте
өңделу стратегиясына және оның ... ... әсер етуі ... ... ... ... орнату және қолдану қарапайымдылығы.
2. мәліметтерді бірнеш жыл бойы ... ... ... ... ... технологияларын қолдануы.
4. программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
5. жұмыс ... болу үшін ... ... ... ... өнімді іске асыру үшін тек бір қолданушының жұмысын іске
асырады.
Мүмкіндіктері:
1. сервистерді кеңейту;
2. программдық өнімді басқа платформаларға көшіру мүмкіндіктері;
3. өнім ... ... ... ... «клиент-сервер» технологиясының базасы негізінде көп қолданушы
жүйені құру мүмкіндігі
Өнімге әсер ететін қауіп:
Қауіп факторлері табылмаған
Программдық ... ... ... ... күшті жақтары
жіне бірнеше мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің қауіп факторлары
табылған жоқ. Осылайша ... ... ... ... ... ... ... қамсыздандыруды әзірлеуге және шығындарды есептеу үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін ... ... ... ... ... ... ... шығындар
2) еңбекке төлеу фонды
3) әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
4) ... ... ... ... бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады: тікелей ... ... ... ... кететін шығындар, байланыс
қызметтеріне төлемдер, басқа ұйымдардың қызметін ... ... ... және ... ... ... шығындарға қосылған.
3 Жобаның қойылу анализі
Құжаталмасу мәселесi кейiнгi ... ... ... ... ... көп ... ... Белгiлi-бiр
құрылымның, ұжымның құжат ағындарын айналдыруды ... ... жүйе құру ... ... сол ... ... жоғарылатуға арналған негiзгi фактор болып ... ... ... ... ... ... ... жобаланып жасалған
сенiмдi құжаталмасу жүйесiнiң болмауы оның құжат айналымының 10%-ға ... ... ... ... мен ... ... даму деңгейi бұл
мәселенi компьютерлiк ақпараттық технологияларды қолданып ... ... ... нарықта құжаталмасу жүйесiн еңгiзудiң екi бағыты қолданысқа
ие болды: отандық және батыстық. Құжаттармен жұмыс iстеудiң ... ... ... атап өтейiн:
1 Қазақстанда құжаталмасу вертикальды принциппен жүргiзiледi, ... ... ... керiсiнше жеткiзiледi. ... ... ... ол ... ... ауысып
отырады. [2].
2 Қазақстанда құжат арнайы тiркеу журналдарында, ... бұл ... ... ақпарат жинағыш болып табылады. Сонымен,
құжаталмасу және iс-қағаздарын ... ... іске ... үшiн ... ... түсiнбейтiн, оған ешқандай қатысы жоқ ... ... ... отырады. Мұндай тәжiрибе Батыста қолданылмайды. [1].
3 Ұйымдар мен олардың арасында құжаттардың ... ... ... қызметтерiнде корпоративтiк қана емес Мемлекеттiк стандарттарға
(МЕСТ) бағынады, өйткенi осындай жүйелерге тапсырыс берушiлердiң ... ... ... ... және ... ... кең таралуына
қарамастан отандық кәсiпорындардың көпшiлiгi құжаталмасуды әлi күнге қағаз
жүзiнде орындап келедi. Батыста iс-жүргiзу және ... көп ... ... ... ... Жүйе ... ... (календарлық ұйымдық
құрылымдар, мәліметтерді бірдей қолдану, “жариялау” ... ... және т.б) үшін ... ... құралдармен қамтамасыз
етілетіндей етіп құрылуы ... ... ... жүйе ... және құжат ағымдарын басқарудың автоматтандырылған функциясын
іске асырудан ... ... ... қолдану мүмкіндіктеріне ие болу
керек. Олардың айрықшаланатын негіздері ... ... ... ... қозғайды, сонымен қатар жұмыстың жүру маршрутын қадағалайды
және оны сипаттайды.
Жұмыстың орындалуын бақылау. Бұл критерий қазіргі ... ... үшін ... ... келеді. Құжаталмасудың дәстүрлік ... ... ие ... ... ... ... өңдеу
нысандарының орындалу жұмыстарының эстафетасын ... ... ... ... ... арасында бере алатындай, процестің
орындалуын бақылай алатындай, оның ... ... ... ... ... ... ... осы ауытқулардың әсерін болжай
алатындай етіп ... ... ... ... ... басқару тура
оперативті түрде болу қажет; бұл құжаттардың өңделу ретіне қолданушылардың
еңгізген өзгертулері тез және ... ... ... ... ... жүру ... ... еңгізілген өзгертулері және орындаушының
аты журналда мунутына дейін дәл тіркеледі. Орындаушының әрекетін ... ... ... ... ... адамдарға ерекше
жағдайлардың және кешігулердің болғаны туралы мәлімет беруді ... ... ... ... ... тұр. ... ... бақылау функциясына ие жұмыстың ағымын басқару жүйесін еңгізу,
бақылау функциясын сәйкесінше жүйе, ... және ... ... ... ... қайта бөлуді, шығармашылық мақсаттарды шешу ... ... ... ... қамтамасыз етеді [3].
Екіншіден, ... ... ... ... ... ... ... болып еңгізілгендіктен басқару мақсатын іске асыруға ... ... ... ... ... ... нәтижелерін
бұрмалау немесе қателердің болуы және т.б) шектейді. Үшіншіден, көрсетілген
функция кәсіпорынның әр қызметкерінің ісін көріңкі етеді, яғни ... ... ... ... оның ... ... шешу үшін өзінің күшін қаншалықты шоғырлайтындығы ... ... ... ... ... ... әртүрлі аспектілерін және
құжаттарды өңдеудің нәтижелерін сипаттайтын статистикалық және аналитикалық
мәлімет алуға мүмкіндігі бар.
Жүйе ... ... ... ... ... басқарылатындай етіп
құрылуы қажет. Құжатайналымын конфиденциалды түрде ұйымдастыру үшін ... ... ... ... тұруы қажет. Сондықтан ол
қолданушылардан қосымша ... ... ... ... және кәдімгі ... ... ... ... етуі ... Қолданушыдан да, басқарушыдан да бұндай
жүйе компьютерлік технология облысында арнайы дайындықты және кез-келген
ғылыми методиканы ... ... ... ... ... ... ... үшін көптеген жағдайларда кәдімгі канцеляриялық жұмыс ... ... ... ... ... ... бірі болып программалық
платформаны (серверлік компоненттер) таңдау болып ... ... жүйе ... және көп ... платформада негізделуі
керек.
Ұйымдар көбінесе өздерінің қызметтерінде Microsoft (MS BackOffice, MS
Office) компаниясының жүйелік және ... ... ... ... интегралданған шешімді еңгізу салымдардың үнемделуіне
әкеледі. Осылайша арзан бағаға алынған программалық өнімге ие ... ... ... және ... ... ... [1].
Құжатайналымды қайта құру, құрылымның өзгеруінен, кәсіпорынның
көлемінен және басқару процестерін жаңарту кезінде пайда ... ... ... ... ... тұрған құжатайналым жүйесінің қайтадан жөнделуін сұрамау
керек. ... енуі ... ... ... ... ... «толық»
немесе этап бойынша, яғни ең басында іс ... ... ... ... және ... ... ... масштабында таралуы
керек. Бұндай жүйе қиын емес процедураларды орындағаннан ... ... ... арқасында шығындалған құралдардың тез ақталуын көрсетеді.
Жүйені алғаш рет ... ... ... ... ... алдын-ала жобалауды
қажет етпейді, себебі осындай процедуралар кейін де ... ... ... және ... ... ... жылдам және
қолданушылардың мәліметтерге тез қол ... ... ... мәліметтер қоймасымен іске асырылуы керек.
Жүйе құжаттың барлық өзгертулерден өткен түрлерін сақтау ... ... ... ... кезде процестің жүру жолын немесе үлгі
ретінде қажет болатын ... ... тез ... қалпына келтіруге болады
[5]. Бұл жағдайда архив мөлшері құрылғының мүмкіндіктерімен шектеледі және
қазіргі заманғы желілік технологияларды ... ... жүйе ... жыл бойы ... ... құжаттарын сақтай алады.
Құжатайналым жүйесі арнайы архивтік ... ... ... ... емес кәсіпорын үшін ... 16 GB-қа ... ... ... көп ... ... архивтік болып қолданылады,
өйткені кейбір жүйелер үшін маңызды ... ... ... ... өңдеу механизмі). Әдетте қажет болған жағдайда
құжатайналым жүйесі контекстік іздеуді және ... ... ... ... ... ... ... фазасының қызмет ету
кезі аяқталғаннан кейін жүйеден ... ... ... ұзақ ... сақталу
үшін берілуі мүмкін (мысалы, DOCS Open-ге, Excalibur және т.б.) [6].
Жүйе алдын-ала анықталған ... ... ... ... берілген өзінің деңгейінде белгілі-бір бостандықпен шешім
қабылдау арқылы құжаттармен ... ... ... және ... ... ие болу ... [5]. ... процестерін жобалау (және олардың
келешекте орындалуын ... ... және ... ... ие ... ... ... қолданумен жүреді. Бұл
еңгізуді, алдын-ала сатып алуды арзандатады және де мәліметтерді жобалаудың
программалық құралдарын меңгеруді ... ... Жүйе ... эксплуатация
режиміне үзіліссіз қалпына қайта келетіндей болу керек, яғни осы арқылы
жұмыс ... ... және ... ... ... жағдайда еңгізуге
болады.
Құжаттарды өңдеу процестері барлық жүйе масштабында және оның ... ... ... және ... Әр ... ... ... қолданушылармен құжатты бірге, көп этапты өңдеу олардың тікелей
қатысуын және тікелей байланысын қажет етпейді. ... ... ... жұмысының уақытында орындалуын қадағалайды.
Мәліметтерді бекітілмеген доступтан сақтау. Барлық құжаттар, олардың
өңделу ережелері, жіберу маршруттары және ... ... ... ... қажет. Басқаша айтқанда жүйе кепілді тұрақтылық үшін
қабылданған қорғаныс стандартын қолдауы ... ... Windows ... ... ... қатар қазіргі заманғы криптографикалық
қорғаныс және «электронды қол қою» құралдар методы қолданылуы тиіс.
4 ... және кiшi ... ... айналымды жоба аралық
зерттеу
4.1 Құжатайналымды ұйымдастырудың негiзгi принциптерi
Көбінесе барлық ... ... ... ... ... бөлімдер бар. Олардың аттары әртүрлі болуы мүмкін,
мысалы, іс жүргізудің жалпы бөлімі, жалпы бөлім, істерді басқару және ... ең ... ... ... ... ... ... барлық
өнеркәсіпте бірдей және осы кәсіпорында құжаттар ағымын (бұйрықтар, ... және т.б) ... ... ... ... қолданылатын құжаттардың негізгі түрлерін ... ... және ... ... ... ... ... құжатайналымымен қоса арнайы құжатайналым бар
(кәсіпорынның бөлімшелерінде, құжатайналымның ... ... ... ... ... үшін ... басқарылатын және тұрақты
ұйымдастырудың негізгі ... ... ... ... ... және ... басқарушыға таныс, бірақ олар әдетте
орындалмайды.
Құжатайналымның негізгі принципі ол-құжаттың локальды архиві ешкімде
болмауы. Кез-келген құжаттар архивіне енбеген кіруші құжат ... ... ... ... ... ... бар, яғни ... Оның
негізі құжаттардың өтуін қадағалау болып табылады. Канцелярияда ... ... тез ... ... ... тек бір ... ғана болу керек.
Бөлімшелер канцелярияға мәліметтерді тез арада береді ( on-line режимінде).
Құжаттарды осылай ... ... ... бөлімшелері болып табылады
[7].
4.2 Құжаттар түрi, тараулары және олардың ... ... ... ... қолданылатын құжаттардың сипаттамалары мен
негізгі түрлерін қарастырайық. Кәсіпорынның ... ... ... өте көп (жек кәсіпорындарда олардың саны 500-600-ге
дейін жетеді). Қолданылатын құжаттардың негізгі ... саны үшеу ... ... Бұл ... ... ... ... түскен
құжаттар. Көптеген кірістік құжаттар сәйкесінше шығыстық құжаттарды
алдын-ала анықталған мерзімде туғызу керек. ... ... ... ... ... ... ... мерзімімен анықталады
• Шығыстық. Көптеген шығыстық құжаттар ұйымның кірістік ... ... ... ... ... кейбір бөлігі кәсіпорынның
өз ішіндегі құжаттар негізінде дайындалады. ... ... ... саны кірістік құжаттарды талап етуі мүмкін (мысалы
мынадай сұраныс: «Келесі сұрақтар бойынша ... ... ... ... Бұл құжаттар кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру үшін арналған.
Жалпы бөлім арқылы барлық ішкі ... ... тек ... ... ... құжаталмасуы және кәсіпорын басшыларының
бұйрықтары ғана өтеді және де ... ... ... ... ғана ... ... ұйымдар үшін (және/немесе
өнеркәсіптік кәсіпорындар) ішкі құжаттар болып ... ... ... ... ... ... әртүрлі болуы мүмкін. Бұл хат, бұйрықтар,
айналыстағы нұсқаулар және т.б ... ... ... ... түрі ... осы ... ... және де олар детальданған болып келеді
(мысалы, хат болса, онда неге ... ... ісі ... осы бөлім қызықты емес, бірақ ішкі толық
жүйеде бұл ... ... Әрі ... ... құжаттардың канцеляриялық түрлері
ғана қарастырылады-кірістік, шығыстық және ішкі.
Жалпы бөлімнен өтетін барлық құжаттардың өзіндік тіркелетін номерлері
бар (құжаттың әр ... ... ... ... ... номері
жоқ кез-келген құжат-бұл тек жай қағаз, яғни ... ... Оны ... ... нөмірі болып табылады [8].
Әр сыбайластың құжаттар атрибуттары әр түрлі. ... ... ... ... ... ... ... Бірақ осы жалпы
атрибуттар канцеляриялық құжаттарда әр түрлі.
• Құжаттардың жалпы атрибуттары.
Канцеляриялық құжаттың негізгі атрибуттары:
Құжаттың тіркелу номері. Тіркелетін номер ... ... ... ішкі құжаттар үшін әр түрлі болады. Тіркелетін ... ... ... әр түрлі анықталады.
Құжат көзі (контрагент). Құжаттың қайдан ... ... ... үшін бұл ұйым, ал ішкі және ... ... үшін ... ... кәсіпорын басшысы. Құжатты іске асырушы әрқашан біреу. Кей
кезде құжатты орындайтын екі адам ... ... ... ... ... ұзақ ... қолданылатын құжаттар үшін ).
Кәсіпорын қызметінің номенклатурасы ... ... ... Осы
атрибут өзінің кәсіпкерлік қызметінде шешілетін сұрақтар қатарына құжатты
тағайындайды. Қызметтің номенклатурасы-кәсіпорынның ... ... ол ... ... ... бекітіледі (әдетте бір жылға). Осы
номенклатура басында статикалық болып табылды, қазіргі ... ... ... ... динамикалық құжат болып табылады және ол
жылына 1-4 рет ... ... ... Құжат түріне байланысты атрибуттар
Берілген құжат түрінен ерекше атрибуттар төменде көрсетілген.
Кірістік құжаттар базалық атрибуттардан басқа ... ... ... мерзімі. Бұл атрибут тікелей кірістік атрибуттан
немесе кірістік құжат түрінен алынады. Ол ... ... ... (мысалы, ҚР-ң азаматтығын беру туралы ... ... ... ... ... ... 6 ай ... қаралуы керек).
Бақылаушы тұлға. Әдетте ол кәсіпорынның басшыларының бірі болып
табылады және ол ... ... бір ... ... Бұл ... ... ... емес, тек өте маңызды және жауапты құжаттарда
ғана беріледі.
Ішкі құжаттар стандартты атрибуттардан басқа ... ... ... ... ... тізімі- танысу үшін.
• Бақылау мерзімі-танысу немесе орындалу .
• Құжаттырды орындаушылардың тізімі.
Шығыстық құжаттардың келесідей қосымша атрибуттары ... ... Бұл ... ... болады, себебі кірістік және ішкі
атрибуттардан туындалады..
• Тарату тізімі.
• Жауап ... ... Бұл ... сирек кездеседі және ол барлық
кәсіпорындарда болмайды.
Нақты мекемелерде бұл атрибуттар ... да ... ... ... мөлшерлі қосымша атрибуттармен толықтыруы мүмкін. Бірақта жоғарыда
көрсетілген атрибуттар барлық кәсіпорындардың канцелярияларында ... ... ... ... өткен барлық құжаттар өзара байланысқан, яғни ... ... ... ... көп ... кірістік құжат өзіне
тиісті шығыстық құжатты ... ... ... тек ішкі және
кірістік құжаттар ғана ... ... ... құжаттар өзінің туындауына
әкелетін шығыстық құжаттармен және де ... ... ... ... ... ... процесс немесе жауапты нақтылау» 2.1 сур.). Барлық
құжаттар құжаттарды басқару жүйесінде және ... ... ... (бір жұмысқа қатысты). Бұдан біз байланыстардың қайталануын
көріп отырмыз. [11].
4.1 сурет ... ... ... ... Типтік процестер
Бұл бөлімде құжаттар динамикасына көшеміз, құжаттардың өзін қараумен
қатар құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... кірістік құжаттардың өтуі ... ... ... ... ... бақылайды,
дәлірек айтқанда фискалды функцияларды атқарады: кім және ... ... ... ... ... ... өтуінің екі маршруты бар:
• Тікелей орындаушыға жіберіледі.
• Орталық аппаратқа шешім қабылдау үшін ... ... осы ... ... ... ... Кәсіпорынның орталық аппаратына орындалу үшін келіп түсетін
құжаттарды ... ... ... ... ... егер ... мүдірлеріне...»). Мұндай құжаттар үшін ... ... үшін ... ... ... ... орындаушы болып кәсіпорынның
мүдірі немесе оның көмекшісі болып табылады [13]. ... ... ... ... үшін ... ... ... орта дәрежедегі басшы болады,
ал мүдірлер тек жұмыстың шешімін ғана бақылайды.
Тәжірибеден көріп отырғанымыздай екінші сұлба бойынша өтетін ... ірі ... ... бақылауынан өтеді. Бірінші
сұлба бойынша өтетін жұмыстар әдетте тұрып қалады, сонымен қатар ... ... ... де ... Егер ... ... біреуіне осы
жұмыс туралы мәлімет қажет болып қалған жағдайда канцелярияда проблемалар
туындауы мүмкін.
4.2 ... ... ... ... ... ... проблемалары құжатты толық өңдеу жолын емес,
тек жауапты орындаушыларды ғана ... ... ... болады.
Құжаттарды толық өңдеу жолы бөлімнің құжатайналым ұйымының жүйе ... ... іс ... жүргізу деңгейінде бақыланады (канцелярияның
құжатайналым жүйесінің автоматтандырылған байланысын қарау қажет).
Жоғарыда кәсіпорынның ... ... ... берілді. Ірі кәсіпорындарда құжатайналымы жоғары болған кезде
канцелярия жұмысы ... ... ... ... ... әр ... өзіне тиісті корреспонденция бөлімін алады.
Кірістік корреспонденция номері тізімді номерленеді (кім бірінші ... ... ... ... ... ... бөлімшелер номері еңгізіледі,ал
номерлеу әр бөлімшеде әр түрлі жүргізіледі. Шығыстық ... бір ... ... ... сурет Мүдірдің бақылауымен құжатты өңдеу сұлбасы
Кірістік құжаттарды орталықтанған түрде қабылдау дүние жүзінде
таралған. Тimes ... ... ... ... ... Сексенінші
жылдардың соңында халықтың хаттарын өңдеу бөлімінің реорганизациясы кезінде
(ол да ... ... ... ... ... ... бөлшектеудің көптеген жұмыстары Ұлыбритандық хаттамаға
берілді. Бұл мақсатқа жету үшін ... ... ... ... хат ... ... қабылдады (бұрын барлық корреспонденция
үшін бір мекен-жай болды). Екі ... ... ... ... ... ... ... тек 2%-ды ғана құрайтыны анықталды.
Мұндай ұйымдастыру кірістік ... ... ... екі есе ... ... ... (немесе 6 есе бәсекелеспе
вариантымен салыстырғанда). Канцелярияның жұмысында ... ... ... ғана жетілмей тұр. Көптеген жағдайларда бұл жалпы іс жүргізуге
қатысты. Айрықшаланатындар қатарына тек хатпен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жатады (теледидар,радио
компаниялары, газеттер, журналдар, ақпараттық агенствалар және ... ... ... ... ... ... классификаторлар қолданылады.
Хаттардың атрибуттары бойынша айқарма статистикасы маңызды ... ... ... ... ... радиосының Корреспонденцияны өңдеудің
автоматтандырылған жүйесін әзірлеу тәжирибесіне негізделеді. Бұрындағыдай
мақсатты іске асырмаса да бұл жүйе әрі ... жүр. Ірі ... ... ... ... ... және ... орындалуы қатаң
бақыланады (мысалы, Украинаның ... ... ... ... ... өңдеу әлі де зертеуден өту керек.
Құжатайналым көлемін бағалау
Бұл пункт өте ... ... ... ... әр ... ұйымдар үшін
корреспонденцияның көлемін бағалау ... ... үшін ... ... ... бір ... 16 мың кірістік құжат (одан басқа
банктың бөлімшелеріне орталықтанған 8 мың ... ... ... 25 ... ... 24 мың ... құжат өтеді. Канцелярияның өзінде құжаттар
туралы ... ... ... 90% үшін үш жыл, ал ... 10% бес жыл
сақталады. Құжаттардың текстері канцелярияда келесі ... ... ... содан кейін олар архивке ұзақ жыл бойы сақталу үшін ... ... орай бұл ... ... түр ... ... ... кірістік және шығыстық құжаттар шамамен тең ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер базасын
қарастырайық. Құжаттың карточкасы ... 2 Кб (бұл сан DOCS ... ... сай келеді) орын алады және сонымен қатар 1Кб орынды
оның индексі алады. Осылайша бір құжат үшін дискте мәліметтерді сақтау ... Кб ... ... қажет. Ірі кәсіпорындарда жылына 50-100 мың құжат
жиналса және де ... ... үш жыл бойы ... онда 150-300 мың
құжатты сақтау үшін 0.5-тен 1 Мб-қа дейін орын қажет болады. Конструкторлық
құжаттама үшін бұл ... ... есе асып ... А4 ... ... ... 30 Кб, сызбалық – 200Кб, бланк/форма – 300Кб, сканерден сурет 1 Мб.
КҚ комплектісі компьютер сияқты құрал үшін А4 ... 500 ... ... 2000 бетке дейінгі формат А4ті ... КҚ, 100 ... 100 ... ... суреттен тұрады. Ал кәсіпорында әр түрлі стадиядағы осы
сияқты 50 бұйым болуы мүмкін. Сонымен қоса БД ... ... ... ... ... анықтамалар …) олардың жалпы көлемі
А4 форматты ... 500000 ... ... (А4 ... бір бет
үшін 100 Кб). Қарапайым есептеулерден келесіні көріп отырмыз: ... ... бір ... үшін ... ... 80,5 Гб шамасында орын қажет.
Мәліметтің алатын орынын есептеу кезінде форматтар мен ... ... ... ... ... файл ... ... үлкейеді. Ірі кәсіпорындарда құжатайналымы және
жұмыстық мәліметтерінің көлемі үлкен болғандықтан онда ... ... жиі ... ... ... есеп ... беру жұмыстың нәтижесі болып табылады. Олар кәсіпорын басшыларына
кәсіпорындағы құжаттар ағымы туралы мәлімет береді [19]. Есеп ... ... ... бөлуге болады:
• Оперативті. Олар әр күн сайын немесе әр айда ... ... ... ... үшін мәліметтің объективті көрінісін алу.
• Аналитикалық. Кәсіпорындағы құжатайналымның ... ... ... арналған. Бұл топтағы есеп беру периоды-ай, ... ... есеп ... ... есеп ... ... бұл түрі ... оперативті басқару үшін мәлімет
алуға арналған. Олар әр ... ... ... яғни бір күннен бастап
бір жұмаға дейін. Олардың негізгі ... ... ... ... жұмыстар, есеп беруді алатындар-кәсіпорынның басшылары және
жауапты орындаушылар. Есеп ... ... және жеке ... Жеке ... ... ... ... болатын жұмыстардың жиынтығы.
Жиынтық есеп беру берілген уақыт ... ... ... ... (әр ... белгісіне байланысты бөлінген бөлімшелер де болуы мүмкін).
Жиынтық есеп ... ... ... ... ... ... іс қағаздарды жүргізу процесін жалпы түрде бақылау үшін беріледі.
Жеке есеп берулер тікелей орындаушыларға немесе ... ... [21]. Есеп ... ... ... ... ісі
жүргізілмейді (бірақ іс-жүзінде арнайы фильтрлерді қолданған кезде есеп
берулер аз ... ... Әр ... есеп ... ... ... интервалын беретін фильтр болу қажет. Осы ... ... ... бас ... ... ... аяқталуы
• Ұйымның бөлімшелері бойынша есеп берулер
• Контраген бойынша есеп берулер
• және т.б
Аналитикалық есеп берулер
Аналитикалық есеп берулер істелінген жұмыстар жайлы ... ... ... ... түрлері болса да, әр ұйым есеп берудің өзіндік
формасына ие болғысы келеді (сонымен қатар матрицалық). Бұл есеп ... ... ... ... ... номенклатураны анализдеу үшін
және т.б арналған. ... есеп ... ... әр ... ... ... ... [23]. Есеп берулер кәсіпорынның
белгілі-бір уақыт мерзіміндегі жұмысы жайында көрініс беру ... Яғни ... ... ... ... ... қажет. Онда ерікті уақыт
интервалын ... ... және ... ... интервалын беруге болады:
• ай (ай және жыл көрсетіледі).
• квартал
• жылдық
Аналитикалық есеп берулер аз ... ... жеке ... ретінде
рәсімдейді және олар барлық кәсіпорындарда ... ... ... ... байланысты оларға жоғары талап қойылады. Жалпы жағдайда
олар кәсіпорын логотиптерінен және тағы ... ... ... ... ... есеп ... мысалдары:
• Орындаушылар бойынша орындалған құжаттар
• Контрагенттер бойынша орындалған құжаттар
... ... ... құжаттар
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесінің байланысы
Ірі кәсіпорынның құжаттарды жүргізу ... ... ... ... табылады, бірақ құжатайналым мұнымен тоқталмайды. Ол кәсіпорын
бөлімшесінің құжатайналымымен, шешімді қабылдауды ... ... ... ... ... байланысты. Жалпы ... ... ... ... ... жүйе деп ... Оның мақсаты құжатайналымның басқа жүйелерін координациялау ... ... ... ... архиві бір деңгейде тұрады, ол
ұзақ сақталатын құжаттарды жинау үшін және оларды іздеу үшін арналған.
4.5 Құжаттар ... және ... ... ... ... және ... архив
«Архив» деген сөзді естіген кезде шаңға батқан папкалардан тұратын
ұзын ... ... ... ... ... ... ... ол-тұрақты,
қозғалыссыз деген түсінікті береді. Іс жүзінде бұл архивтің бір түрі ... ... ... ... ... ... ... шығарылған өнімнің
тіркелген құжаттары сақталады.
Сонымен қатар көп жағдайларда тіркелмеген құжаттарды сақтаудың маңызы
зор. Мұндай қажеттілік бірнеше себептерден пайда ... ... ... қызметкерлердің қол жеткізе алуы. Топтық жобалау
кезінде ол міндетті ... ... ... ... ... ... яғни ... кәсіпорынның мәліметтерін қорғау және кезінде қажет болатын
талаптар.
Құпия режимі. Құпия құжаттар жұмыс біткен соң ... даяр ... ... ... ... ... тіркелмеген құжаттар ылғи өзгеріп ... ... ... сақтау немесе динамикалық архив туралы айтылып тұр.
Кәсіпорынның техникалық ... ... ... статикалық және
динамикалық архивті ұйымдастыра алу керек. Енді осындай жүйе ... ... ... жүргізу және ұйым бөлімшелерінің байланысы
Кәсіпорынның электронды архивінің тиімді жұмысы үшін ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар
архивпен (мәліметтерді қажет ететіндер және ... ... ... жіберетіндер) ақиқат жұмыс істейтін барлық қызметкерлерді
байланыстыру қажет.
Кәсіпорынның электронды архивінің сұлбасын ... іске ... ... архивті жүйені құру кезінде көбінесе
екі және үш ... ... ... ... (2.5 ... ... деңгейде әзірлеушінің жұмыс архиві орналасады және онда
жаңадан ... ... ... бар. ... ... ... ... Орташа деңгей (көп кездеспейді) тіркелуден өткен
құжаттарды сақтауға арналған. Бұл этапта ... ... де ... ... де ... мүмкін . [5].
4.5 сурет Кәсіпорынның архивін ұйымдастыру сұлбасы
Жоғарғы деңгей бұл-кәсіпорынның архиві. Мұнда құжаттар тіркелуден
кейін ... ... ... ... ... қажет ететін құжаттар).
Құжаттар кәсіпорынның архивті қызметтің бір немесе бірнеше серверінде,
сонымен қоса ... ... ... ... ... ... жұмыс істеудің өзіндік ерекшелігі
Жобалық ұйымның немесе өнеркәсіптік кәсіпорынның электрондық архивін
құрудың негізі көптеген сұлбаларды ... ... және ... құжаттарды (спецификациялар, техникалық құжаттамалар және т.с.с)
сақтау болып ... ... ... ... архивке еңгізудің өзі
басқаша программалық және аппараттық ... ... ... ... өңдеу кезінде арнайы программалық
қамсыздандыру қолданылады. Яғни ... ... ... ... ... міндеттемелі болып келетін жобалаудың автоматтандырылған жүйесі.
Техникалық ... ... ... ... ... ескі ... жаңа версиялары (мысалы, ... ... ... ... ... ... ... (ремонт,
қауіпсіздік ережелері) әр түрлілігі. Бұл сәйкесінше сақталатын құжаттардың
көлемін үлкейтеді. Сонымен ... ... ... ... жүйесімен біріктірілген офистік программалық қамсыздандыру қолданылуы
қажет [11].
4.6 Ақиқат құжаталмасу
Құжаттарды басқарудың қазіргі ... ... тек ... және құжаттармен немесе техникалық құжаттамалармен(TDM деп
аталатын жүйелер) жұмыс істеуге арналған. Осыдан көріп ... ... бір ... ... ... ... істеу мүмкін емес.
Мәліметтерді өңдеудің тұтастығы бұзылады. Сондықтан офистік және ... ... ... көп ... ... ... ... ИД МА «Қазақстандық келісім» мысалында кіші офистің
құжатайналымы көрсетілген. ... ... ... негізгі бағыты
көрсетілген, құжаттың түсу кезінен бастап, шығыстық ... ... ... сурет ИД МА «Қазақстандық келісімнің» құжат айналымы
Қорытындысында ұйымдардағы құжатайналымды зерттегеннен ... ... жүйе ... тізімін көрсетейік:
- Құжатты сақтау (орталықтандырылған архив);
- Құжатайналымды әкімшілік ету;
- Құжаттардың маршрутың және қозғалысын басқару;
- Құжаттарды ... ... ... ... ... орындалуын бақылау;
- Жүйенің функцияларына қолданушылардың қол жеткізуін шектеу;
- Жүйенің функцияларына қолданушылардың қол жеткізуін реттемелеу;
- Құжаттарды тіркеу;
- Офистік қосымшалармен біріктіру және ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды іздеу және навигациялау;
- Құжаттармен, хабарламалармен және тапсырмамен өзара алмасу;
- Тапсырма бойынша есеп беруді бақылау;
- Хат жәшіктерін ... ... ... құрылымын қалыпқа келтіру;
- Бөлімшенің лауазымдық құрылымын қалыпқа келтіру;
- Құжаттарды архивтеу;
- Тіркелу ... ... ... ... (файл үлгілері, құжат үлгілері, корреспондентер
және адресаттар, хабарламалар түрлері, , ... ... ... ... ... серіктестіктер, клиенттер т.с.с туралы мәліметтер базасы;
- Келісім шарт бойынша мәліметтер базасын жүргізу;
- Клиенттермен жұмыс істеген уақытта мәліметтік қолдау;
- Қызметкерлерді ... хат ... ... түрде хабарлама беру;
- Халықтың үндеулерімен жұмыс жасау;
- Жиналыстың өтуін информационды түрде ... ... ісін ... ... тіркеу, анықтамалық мәліметтерді
сақтау;
- Кәсіпорын үшін мәлімет базасын жүргізу, жобалар бойынша жұмысты жобалау;
- Қызметшілер арасында ... ... бөлу және ... ... ... өткізу үшін мәліметтер базасын жүргізу;
- Кадрлар бөлімінің ... ... ... ... орындалу процедурасын құру (компанияның бизнес-процесін құру
жолын көрсету, алгоритмді анықтау және олардың орындалу реті, ... ... және оның ... мерзімін анықтау) ;
- Процедура варианттарын орындау;
- Тапсырманың кезектесуін басқару;
- Тіркелу журналы;
- Админстративтік есеп берулер.
5 Қағазсыз құжатайналымға көшу стратегиясын жасау
5.1 ... ... ... ... ... ...... бағалау
5.1.1 “Евфрат” құжатайналым жүйесі. Сипаттамалары, режимдері және
қолданылуы
..
«Евфрат» жүйесі клиент/сервер (Евфрат 99 Document ... ... іс ... жүргізудегі басқаруды
құжаттық қамсыздандыруды (БҚҚ) шешу үшін ... және ... ... үйде ( Евфрат 99@SOHO ) және офисте (Евфрат 99 DeLuxe) ... ... ... ... ... [27].
Евфрат басқаруды құжаттық қамсыздандырудың келесі негізгі сұрақтарын
шешуді қарастырады:
• Корпоративті электрондық архивтерді ... қоса іс ... ... ... Netscape Navigator немесе Internet Explorer арқылы интернеттен графикалық
және текстік редакторларды сканер және CuneiForm жүйесі арқылы жүйенің
мәліметтер базасына ... ... ... ... ... ... толықтекстік және гипертолықтекстік іздеу.
Реквизиттік іздеу;
• Іздеудің тиімділігі үшін ... ... ... ... ... ... орындалуы мүмкін:
• Архитектура-сақтауды ұйымдастыру және CuneiForm желілік сканерлеу
программасының көмегімен сұлба, ... ... ... ... ... ... ... банктік құжаттарын өңдеу, құжаттардың
қағазсыз архивін ұйымдастыру, құжаттарды сақтаудың сенімділігін арттыру
және құжаттар ... ... ... ... ... ... ... формаларды, амбулаторлық карталарды,
пациенттің фотосуретін және басқа материалдарды сканерлеу. ... ... ... ... алынған мәліметті іздеу және оны
сақтауды ... ... ... OCR ... ... ... алынған көріністерді түрлендіруі және кәсіпорынның мәліметтер
базасына ақпараттарды ... ... ... фотосуретін реквизитті разметкалау және
сканерлеу. ... ... ... жүйесінде мәліметтерді сақтау және
іздеуді ұйымдастыру үшін орналастыру;
• Үкімет-әр түрлі ұйымдардың ... және ... ... ... OCR CuneiForm, Cognitive Forms арқылы алынған
көріністерді ... және ... ... ... ... Евфратқа электрондық архив арқылы алынған ақпаратты
іздеуді немесе сақтауды ұйымдастыру;
• Жобалау-техникалық суреттерді, үлгі ... ... ... ... арқылы сканерлеу және Евфратқа электрондық архив
арқылы алынған ... ... ... ... ... ... ... Өндіріс-құжаттарды, формаларды сұраныстарды және жобаның суреттемесін
сканерлеу. Редактрленетін текстке OCR CuneiForm, Cognitive Forms ... ... ... және ... мәліметтер базасына
ақпараттарды жіберу. Электрондық архив арқылы алынған ақпаратты іздеуді
немесе сақтауды ұйымдастыру және әр ... ... факс ... хат ... ... жіберу;
• Құрылыс/Коммуналдық шаруашылық-карталарды, құрылғының сұлбасын, жоспарды,
сызбаларды, эскиздерді сканерлеу және ... ... ... ... ... іздеуді немесе сақтауды ұйымдастыру және әр түрлі
филиалдарға факс ... ... ... оларды жіберу;
• Кадрларды басқару-фотосуреттерді және ... ... ... және ... ... ... ... базасына ақпаратты
жіберу. Резюмені сканерлеу және оқу. Электрондық архив арқылы алынған
ақпаратты іздеуді немесе сақтауды ... және әр ... ... немесе электрондық хат арқылы оларды жіберу;
• Қаражат-құжаттардың стандартты формаларын, клиенттерді тіркеу анкеталарын
сканерлеу және OCR/ICR/OMR-технологиясы (CuneiForm, ... ... оны оқу, ... немесе ұйымның мәліметтер базасына ақпаратты
жіберу. Электрондық архив арқылы ... ... ... ... ... ... ... сканерлеу және оларды электрондық хат арқылы
танысу үшін жіберу. ... ... ... және ... ... ... ... OCR CuneiForm, Cognitive Forms арқылы
алынған көріністерді түрлендіруі және ... ... ... ... ... архив арқылы алынған ақпаратты іздеуді
немесе сақтауды ұйымдастыру және әр ... ... факс ... хат ... оларды жіберу.
Жүйенің техникалық сипаттамасы
Евфрат 99 Document Server, ... 99@SOHO және ... 99 ... ... ... ... ие:
• Функцияларға тез қол жеткізу;
• Ыңғайлы экрандық ... және де ... ... ... ... түрі еңгізілген;
• Ақпараттарды қараудың, сорттаудың, категоризацияның және ... ... ... ... ... хат және факстық қызметтермен байланысты;
• Қолданушының әрекетін бақылау.
Жүйе келесі негізгі функциялардың іске асуын қамтамасыз етеді:
• Ұйымдағы бар барша құжаттардың ... ... ... ... ... ... Ұйым қызметкерлерінің істейтін дисциплинасын статикалық анализдеуді;
• Кәсіпорын құжаттарының ... ... ... ... ... барлық ұйымдық-өкімгерлік құжаттарының орындалуын бақылауды;
• Кәсіпорынды басқару органдарының ... және ... ... ... ету және ... ... топтардың және кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыс ... ... ... ... жоспарлауды және өткізуді автоматтандыруды;
• Кәсіпорынның кадрлар бөлімінің жұмысын тиімді ақпараттық қолдауды.
Жүйе Cognitive Technologies технологиялық платформасында ... (DNA) ... ... сай ... ... ... Internet ... Netscape Navigator и Microsoft Office-
ті қолданады.
Пакетті өндіріуші фирма ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық жағынан құжатайналым жүйесіне
бір уақытта қосылу санына байланысты ... ... Бұл ... ... ... ... ... 50-ге дейінгі бір уақытта
қосылу).
Евфрат құрамын келесі модульдерге бөлуге болады: типтік ... ... ... ... ... ... модулі, доступты
басқару модулі.
Барлық модульдер бір ортаға біріккендіктен олар бірге және жеке де
қолданыла алады. Бір ... ... ... ... түрде құжаттарды
жіберу арқасында қолдануға оңай және қарапайым жүйені модульдеуге мүмкіндік
береді ... ... ... ... шығыстық корреспонденцияның,
бұйрықтардың және шаралардың жұмысын автоматтандыруға, хабарламалардың
электронды ... және ... ... жүйесінің
артықшылықтарын қолдануға, байланыстар жүргізуге және ... ... ... ... ... жұмысын автоматтандыруға болады. Әр
қызмет-модуль болып табылады. Ол функцияның тар наборын іске ... ... ... ... ... шешеді. Осылайша қолданбалы
шешім базалық және ... ... ... ретінде ғана ұсынылады.
Базалық қызметтер-жүйенің ядросын құрайды және жалпы болып ... ... ... іске асырады. Қолданбалы қызметтер нақты
бір жоба болған кезде ғана іске асырылады және әр ... үшін ... ... ... ... ... ... функциялар іске асырылған:
қауіпсіздік қолданушыны идентификациялау, қолданушының интерфейсі, есеп
берулер, қолданушы ісінің журналы және жүйенің іс ... ... ... ... ... ... ... іске асырылғандықтан оларды
қолданбалы міндетке байланысты өзгертуге болады.
5.1.2 DOCS Open ... ... Open ... ірі және ... ... ... жүргізуге
арналған. Бүгінгі күнде бұл жүйе көп таралған ... де бұл жүйе ... ... бірі болып табылады) [21].
DOCS Open жүйесі "клиент/сервер" архитектурасына сай құрылған. ... ... ... минимум екі сервер болу қажет. ... ... ... ... ... және ... өзін сақтайтын
құжаттар сервері, оның құрылымы 5.1 суретте көрсетілген. Бұл ... ... ... ... екі ... де бір машинада жұмыс істей алады. ... ... ... үшін ... бір ... ... ... басқара алады.
5.1 сурет DOCS Open жүйесінің құрылымы
Техникалық сипаттамалар
Кітапхананың сервері ретінде мәліметтердің кез-келген реляционды
өнеркәсіптік база ... ... ... базасын басқару жүйесі
(МББЖ)тек екі талапқа сай болу ... ... ... ... және ... ие болу ... МББЖ үшін ... арнайы әдістері бар( тура
интерфейстік кітапхана арқылы). Осындай МББЖ-нің тізімі ұлғайып ... ... ... SQL Server, Sybase SQL Server, Oracle 6, ... және ... серверлері ретінде ерікті операционды жүйе ... ... IBM, Banyan, DEC ... ... ... ... қатар, Sun NFS ді қолдайтын UNIX. Бірақ PC DOCS Inc. Windows NT-ны
қолдануды ұсынды. Қазіргі кезде осы платформа үшін жаңа ... ... ... ... IBM PC-де жұмыс істейді. DOCS Open
клиенттік орыны IBM PC-де (DOS-та және Windows-те кез-келген ... ... Windows NT-ға ... ... ПК Apple ... ... DOS және Mac ... қолданылатын экрандық формалар бірдей,
сонымен қатар архив администраторы әр орта ... ... әр тобы ... ... ... істеуі мүмкін.
Жұмыс істеу үшін қажетті ресурстар
Серверлердің параметрлері:
• Pentium MMX базасындағы компьютер немесе Pentium-II;
• Оперативті зердесі 64 -128 ... ... ... ... ақпараттың көлеміне байланысты.
Жұмыс станциясының параметрлері:
• Pentium базасындағы компьютер;
• Оперативті зердесі: 16 - 32 мегабайта;
• Мониторы: SVGA экран диоганаьі 14 дюйм ... болу ... ... 1 Mb -ты ... 1.6 Gb-тан кем емес қатты диск;
DOCS Open 3.0 мәліметтер ... ... ... және ... ... ... ... қолдайды.
Пакеттің көп деңгейлі архитектура келесілерді қамтамасыз етеді:
Кәсіпорында құжаттарды басқару. Масштабталатын және икемді DOCS Open
3.0 құрамына Windows NT, NOVELL, Banyan, DEC, UNIX ... ... ... ... ... тыс ... ... шегін ұлғайту. Кәсіпорын
шегінен тыс құжаттарды басқарудың құралдары бар: ... ... Exchange и Lotus Notes) ... ... желі ... ... ... тобы, клиенттер және бизнес-
серіктестіктер. Пакет сонымен қоса ... ... ... ... әр түрлі өнімдердің интеграциясын және ... ... ... және ... DOCS Open 3.0 ... интерфейске және Verity ... ... ... ... ... ие. 3.0 ... ... бір
кітапхана үшін бірнеше индекстік ... ... жол ... ... және ... ... кең көлемді мүмкіндіктері бар. Ашық
жүйелерді қолдайтын PC DOCS стратегисын дамықанда жаңа өнім ... ... ... іске ... ... Ұйымдардағы DOCS Open 3.0 гетерогендік желілік
орталар кәсіпорынның бірыңғай каталогтық қызметі ... әр ... ... ... ... ... келтірілетін жүйелері. DOCS Open 3.0 құжаттарды
қорғайтын әр түрлі әдістерді ұсынады. Document Sentre Agent (DSA) ... ... ... сақтауға жоғарғы талаптар қойылатын орталарға
арналған. DSA ... мен ... ... ... ... ... ... орналастырылады. Сеанс кезінде барлық құжаттармен
істелінетін барлық әрекеттер DSA ... ... ... тыс ... ... ... оған ... алуға және оны
өзгертуге болмайды. DSA құжаттарды жоғары ... ... ... ... Open 3.0-де ... операциялық жүйемен байланысқан қорғаныс жүйесін
қамтамасыз ететін Hierarchical Directory Service қызметі бар [29].
DOCS Unplugged қолданушының ... ... ... DOCS ... DOCS Mobile деп ... ... ... қолдауды
жетілдіреді. Локальды желіде жұмыс істейтін ... DOCS ... ... ... ... ... ... функционалдық мүмкіндіктерін
көрсетеді. Құжаттар және карточкалар автоматты түрде сақталады.
5.1.3 ... ... ... ... әр ... ... автоматтандыруға мүмкіндік береді:
құжатайналымнан бастап бақылауға дейін және жоба ... ... ... ... ... ... ... тапсырылған бөлімшелердегі
барлық істер туралы ... ... ... бар, ал ... ... құруға қажет әр түрлі ақпаратқа қол жеткізе алады.
Жүйенің техникалық сипаттамалары
LinkWorks – ... ... ... сай ... ... беретін инструмент. LinkWorks құрамына келесілер кіреді:
• құжатайналым жүйесі;
• электронды қол қоюы бар ... ... ... (Group ... қолдану және версияны бақылау;
• Lotus cc:Mail, Microsoft Mail, SMTP Mail (UNIX), VAX-11 ... ... Exchange және Alta Vista Mail – мен және ... ... ... ... ... жүйе;
• «Ақпараттық магистральмен» өзара байланысу жүйесі;
• жүйені басқару модульдері.
Программистің ойы ... ... ... байланысқан клиент-сервер архитектурасы. Бұл пакеттің
ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... UNIX, OpenVMS, SCO UNIX, HP-UX, AIX және NT қолданылады. ... ... ... Windows, NT, Windows 95, ... OS/2, X
Window (Motif) бола алады. Мәліметтерді сақтау құралы ... ... ... ... қоладанылады. Қазірде Ingres, Infomix,
Oracle және Microsoft SQL Server қолданылып жүр. Ал транспорттық ... TCP/IP, DECnet ... IPX/SPX ... Жүйе әр ... ... бірнеше серверлерден тұруы да мүмкін. 3.2 суретінде
жүйенің мүмкін болатын конфигурациясының ... ... ... ... ... тіл ... ... болады, әр
түрлі қолданушылар әрқилы тілдік аумақта жұмыс істей алады. ... ... ... ... қала ... сурет LinkWorks-ты қолдану кезінде жүйенің конфигурация варианттары
5.1.4 Жүйенің құрылымы және ... ... ... және ... ... жүйесі LinkWorks-тің негізгі бір бөлігі болып табылады.
Жүйеге кіргеннен ... ... ... жұмыс панеліне доступ алады. Онда
жұмыс істеуге қажетті ... ... ... кірістік және
шығыстық корреспонденция үшін жәшіктер, құжаттары бар ... ... Әр ... ... түрінде көрсетілген. Мысалы, жұмыс столынан
құжатты папкіге жіберу үшін осы ... ... ... Егер ... ... ... онда ішкі қолданбалы
программа ... ... ... ... сервер арқылы келеді, ал
редактрлеу сеансынан кейін немесе оқылғаннан кейін олар ... ... ... ... ... үшін ішкі қосымшаларды ... біз ... ... ... ... ... ... Құжаттың әр
класына байланысты бір қосымшаны шақырудың өзіндік ... болу ... ... ... ... Электрондық
құжаттармен жұмыс істегенде қолданушының келесідей мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... қолданушының
жұмыс столына ауысады). Ұйымдастыру ағашы арқылы құжатты алатын бір ... ... ... ... ... «көшіру» (құжат жіберуше қалады, ал оның көшірмесі
қолданушының жұмыс столында құрылады және ол ... ... ... жаңа ... сияқты сақталады);
• Құжатты «бірге қолдану» (shared) (құжат жіберішінің және алушының
жұмыс столдарында көрініп тұрады, бұл ... ... ... еңгізген
өзгертулер жіберушіге көрініп тұрады және керісінше);
• Құрылған нысан ретінде бірге қолданудың арқасында құжатты ... ... ... топ ... ... ... Құрылған нысанда
әр түрлі әрекеттер жүргізуге болады, ... ... ... және оның
хатшысына көрінетін бірге қолданылатын «Қол қоюға» папкасын жасауға болады.
Хатшы папка ішіне қажетті ... ... ал ... бұл ... ... ... құжатқа «қызығушылықты тіркеу». Егер «Қол қоюға» папкасы туралы
мысалды жалғастырсақ, онда құжатта қызығушылықты тіркеу ... ... ... еңгізілген жағдайда экранда хаттама пайда болады;
• Құжат версияларын сақтау. «Бірге қолдану» режимінде ... ... ... ... кету ... ... ... құжаттарды қолмен және автоматты түрде сақтаудың мүмкіндіктері
бар. Автоматты режимде құжат редактрленуге ашылған ... әр жаңа ... ... ... ... ... ... қарағанда бірге
қолданылатын нысандарды құру үшін және ... ... ... ... ... ... ... қажет емес.
LinkWorks-та сонымен қоса жүйе арқылы бір немесе бірнеше нысандардың
өтетін жолы ... ... ... ... жүйе бар. ... әр ... жағдайлардың орындалуын бақылауы мүмкін. Мысалы, төленген
туралы есеп алу үшін ол суммасына байланысты әр ... ... ... және ... ... ... ... резолюциялардың болғаны
кезінде ғана жетеді.
3.2 версиясы сонымен ... ... ... (project ... ролдерді (roles) қолдайды. Осының арқасында әр түрлі бөлімдердегі
қызметшілерден уақытша ұйым ... және ... ... ... береді.
Пакет қауіпсіздік нормаларын бұзбай-ақ, әр түрлі ... ... ... ... ... Жеке ... тек нысанды оқуға
ғана доступы бар. Сонымен қатар доступтың айрықша түрлерін құруға болады.
Жүйеге ... ... ... кіру ... ... Жүйеге кірудің
өзіндік паролі бар, ол-электрондық қол қою ... ... ... емес, нысанды-бағдарланған құрылымға ие
болғандықтан құжаттарды ... ... ... жүйені алып тастау мүмкін
емес және де қолданушы жүйенің ... ... ... ... ... ... ... істей алады. Сондықтан біз тек ішкі ортамен
байланысты ғана қарастырамыз ... ... ... ... ... ... ... басқа хат
жүйелеріне бір құжатты және де құрамдас нысандарды жіберуге мүмкіндік бар.
Нысандарды SMTP (UNIX) ... хат ... де ... ... Word арқылы дайындалған, құрамында екі құжаты бар «Папка» нысанын
жіберу ... ... ... ... ... аты, т.б) ... кескінделген текстік файлды және де стандартты UUENCODE
алгоритмі арқылы кодталған екі ... да ... ... ... SMTP
Mail (UNIX), X.400, VAX-11 Mail (OpenVMS), cc:Mail, Microsoft Mail хаттық
жүйелерінде адресат болып келуі мүмкін.
3.2 ... MS Exchange және Alta Vista Mail for Windows ... ... байланыс орнаған және MIME стандарты қолданылады. ... ... ... HTTP ... арқылы Mosaic немесе Netscape
стандартты программалары көмегімен дүние жүзінің кез-келген жерінен өзінің
жұмыс ... ... ... ... бар және де WWW-ң ... үшін жұмыс панельдерін құруға болады. LinkWorks X.500 типті
каталог ағаштарымен ақпарат алмасуды қолдайды.
Қосымшаларды басқару, конфигурациялау, әзірлеу және интеграциялау
Енді ... ... және ... ... жағынан
қарастырайық. Пакетте екі модуль бар: ... ... ... және ... ... (System ... ... өзі бірнеше подсистемадан (қолданушыларды, нысан ... ... ... ... Әр ... ... ... доступ беруге болады, осыдан көріп ... ... ... орындауды сәйкесінше бөлуге болады. Администрлеудің
барлық құралдары графикалық ... ... ... ... ... администратордың жұмыс панелінің бір «бөлімі» болып
табылады. Келесісі қолданушылардың жұмысын ... ... ... ... жұмыс журналы, нысандарға доступ журналы және т.б ... ... ... + ... ... Plus
Object plug) жүйесі, LinkWorks нысандарымен және ішкі қосымшалар арасындағы
нысанды-бағдарлау интерфейсі. Осы ... ... ... LinkWorks
ортасында жұмыс істеуге бағдарланған Visual Basic және C/C++ қолданбалы
программаларды ... ... ... қосымшалар платформаға байланысты
болмайды. Осындай қосымшаларды фондық режимдегі серверде іске ... ... ... ... ... кезінде DLL ішкі кітапханадан
функцияларды шақыруға болады. Пакетте ішкі ... ... ... құруға арналған C/C++өзіндік тіл және ... және ... ... ... ... Basic ... тіл
жиынтығы кездеседі және де графикалық интерфейспен әзірлеушінің нысанды-
бағдарлау ортасы бар. ... ... DDE және OLE ... ... COM (Common Object Model) ... толығымен қолдайды. 3.2
версиясына OLE қосымша функциялары қосылған. Сонымен қатар АРО ... ... ... ... асинхронды қайту және әр түрлі
ұяшықтардағы ... ... ... ... ... сияқты
жүйелердің ортақ проблемасы орнатудың және ... ... ... ... ... ... ... шаблонға ие болса да және
не істеу керектігін білсе де әр келесі жүйені қалпына келтіру бірнеше ... Бұл ... ... ... сол жерде істеу керек болатын.
LinkWorks-те «Программалық компонента» (Software ... ... ол ... және ... ... ... ... болып
табылады. Мысалы, клиентке қосымша нысандық ... ... ... және т.б ... ... есеп берудің жүйесін еңгізу қажет болсын.
Бұрын әзірлеушілерге клиенттің нақты жүйесінде жұмыс ... ... ... Ал ... бұл ... ... жүйеде істеуге болады және
шешімдерді программалық компонента түрінде сақтауға болады, яғни ... ... ... ... ... ... ... барлық ақпараттарды сақтауға арналған текстік файл ретінде. ... ... ... хат ... ... ... ... клиент drag-
and-drop процедурасы арқылы компонентті орнату керек. Ұсыныс ... ... ... ... ... алады. Ол дегеніміз жалпы
серверде мәліметтер қауіпсіздігіне сенімді ... Егер ... ... ... ұнамсыз өзгертулер еңгізсе, онда жүйелік администратор ... алып ... Бұл ... ... ... ... түрде жойылады [26].
5.1.6 Қиын жүйелер құрамында жұмыс істеу
LinkWorks иілмелілігі арқасында оның ... ... бір ... ... ... ... ... R/3 жүйе құрамында.
Осындай шешімге келу үшін жеке ... ... ... ... еді. ... ... жалпы мәлімет келтіреміз.
LinkWorks жүйесінде LNX Business connect for SAP R/3 компоненті бар,
оның арқасында ... және R/3 ... ... ... ... ... еді. ... LinkWorks қолданушысы транзакция
жасай алады немесе R/3 функциясын ... ... ... ... ... ... ... үшін LinkWorks COM және CORBA стандарттарына негізделген
кәдімгі программалық интерфейстерді. Мұндай интерфейстерді қолдануда ... ... ... білу ... емес. Сонымен қатар олар
LinkWorks-пен үшінші қосымшаларды байланыстыру үшін де қолданылуы мүмкін.
LNX Workflow Connect-компоненті осы екі ... ... ... ... алады. Қосылу стандартталған SAP Workflow
API арқылы «тікелей» жүреді. SAP Workflow API стандарты Workflow Management
Coalition (WfMC) ... ... ... ... ... ... сәйкес. Оның құрамында ... 200 мүше бар. LNX Workflow Connect тек ... ғана ... сонымен
қатар WfMC стандартымен сәйкес басқа ... ... ... қосымшалармен жұмыс істей алады.
LNX Archive Connect компоненті екі жүйеге магнитті ... ... ... жалпы құжаттар архивін қолдануға ... ... ... ... DIGITAL Archive for SAP R/3 арнайы өнімі қолданылады. DIGITAL
Archive арқылы сақталған R/3 ... ... ... ... (текстік
құжаттар, графикалық көріністер,есеп берулер және т.б.), қолданушы өзінің
LinkWorks панелінен доступ алуға мүмкіндігі бар. Осы ... ... ... тен R/3 ке графикалық кескіндерді жібере.
5.1.7 StaffWare жүйесі
Қолданылу облысы және тағайындалуы. ... ... ... үшін
құжатайналымды автоматтандырудың бірнеше қатарлы жүйелері бар. Осының
арқасында ұсыныс берушілерге ... ... ... компанялар
көмегімен өздерінің кәсіпорындарында электронды құжатайналымды ... ... ... бірі ... plc. ... ... пакеті болып табылады. Оның құрамына іс ... ... ... ... ... ... ... дүние жүзінің
40 елінде 20 тілде жұмыс істейді. Дүние жүзіндегі 200000 астам ... ... ... ... ... workflow класс жүйесіне жатады.Workflow-мәліметті
автоматты түрде өңдеуді және ... ... ... ... басқару. Осындай класқа жататын жүйелерге қойылатын
негізгі талаптар-ережелерді, уақытша масштабты және ... бір ... ... ... ... есептеу. Workflow технологиясы
кәсіпорынның қызметін автоматтандыру кезінде қажет. Workflow Management
Coalition халықаралық ұйым ... ... 80% дан ... ... технологиясын өздерінің бизнес жоспарларының интенсификациясының
бағытын стратегиялық ... ... ... ... ... ... іске асыратын програмдық пакеттің базалық
функциялары болып табылады [3]:
• жұмысты орындау процедураларын ... Бұл ... ... ... тапсырманың орындалу мерзімі және инициализация кезінде жүйенің
әрекеттері анықталады;
• прцедура варианттарының орындалуы;
• тапсырма ретін ... ... ... және ... Жүйенің жағдайын бақылау үшін
процедураның әр вариантының орындалуы туралы есеп беру, процедураның
әр қадамын көрсететін көрініс жағдайы ... есеп ... ... көру ... бар ... ... ... административті есеп берулер;
• доступты авторлау;
• қосымша функциялар: электрондық хаттың кез-келген ішкі жүйесіне шығу(
X.25 және X.400), ... ... ... және ... ең ... ... бірі инструмент болып табылады.
Оның көмегімен суреттеуге болады. Ұсыныс ... ... ... болатындықтан, оның дамуы бизнес-процедуралардың өзгеруіне,
аппараттық және программалық ... ... ... үшін автоматтандырудың жаңа құралдарына байланысты [1].
Жүйе архитектурасының негізіне үш принцип ... ... ... және біріктіру. Internet/Intranet пайда болғаннан бастап ... тағы бір жаңа ... WWWW (World Wide Web ... ие ... ... күнде глобальды компьютерлік ... ... ... үшін ... аппарат.
Клиент және сервер арасында байланыс бір программаға басқа сервисті
қолдануға мүмкіндік беретін процедураларды (RPC) шақыру ... ... ... Клиенттің және сервердің көзқарасы бойынша логикалық байланыс
локальды деңгейде іске ... ал іс ... ... ... аппараттық
платформада орналасады, ал байланыс TCP/IP протоколы бойынша орындалады.
5.3 сурет Staffware жүйесінде байланысты ұйымдастыру диаграммасы
StafКware жүйесі коммуникациондық ... (TCP/IP және ... NFS, X.400) ... ... ... тұрады. Олар жүйенің негізгі үш
компонентін (ақпаратпен таныстыру, қосымшаның нақты логикасын іске асыру,
мәліметтерге ... іске ... ... ... ... қабаты экранды жасау, сұраныстарды еңгізуді
ұйымдастыру, жауаптарды алу жүйелерімен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... арналған. Қолданбалы қабат
workflow жүйесімен интерфейсті қамтамасыз ... ... ... ... ... көріңкі доступты қамтамасыз етеді: мәліметтер
базасынан логикалық жазуларды таңдау, оларды конвертирлеуді және де ... ... ... ... ... принципін өткізуге мүмкіндік
береді: яғни ұсыныс ... ... ... ... ... ... және оптималды шешімдерді таңдап алу арқылы
аппараттық және программалық қамсыздандыруды жаңартудың ... ... ... ... ... программдық технологияларға тәуелсіз
масштабталуды қамтамасыз етеді. Яғни жеке ... ... ... жұмысшы
топтарға дейін және одан кейін корпорация бөлімшелерінің масштабтарына
дейін [2].
Staffware ... ... бір ... ... ... құралдар жиынтығы. Staffware архитектурасының басты мақсаттарының
бірі ол-әр түрлі қосымшалармен жұмыс істеген кездегі иілмелілігі. ... ... ... ұйым және кәсіпорын болмағандықтан барлық жерде
іс жүргізу әр түрлі. Сондықтан ұсыныс берушінің ... ... ... ... ... ... ... көп бөлікті алады.
Мұнда электронды құжатайналымды басқарудың үш жүйесінің ресурстарына
ғана ... ... ... 3.1 ... осындай класты жүйе
бағасын көруге болады.
5.1 кесте Құжатайналымның атақты жүйелері
| |LanDocs | 96 – ісі ... ... ... |
|Өнімдер | | | | | ... ... ... |Novell, |Win NT, |Win NT, ... | |OS/2, |OS/2, |Unix |Unix, ... | |Win NT, |WinNT, | | |
| | |Unix ... OS | | ... |Oracle, |Oracle, |Lotus ... |- ... |SQL, ... |MS SQL ... |
| ... |SQL | |rmix | ... ... |7300$ |5500$ |9600$ |- |2000$ ... | | | | | ... ... ... ... пакеттер ірі және орташа
кәсіпорындардағы құжат ағымымен байланысқан жүйені автоматтандыратын қуатты
жүйелер болып ... ... жүйе ... ... қағазсыз
құжатайналымға көшу мүмкін. Қағаз тек шығыс пен кірісте ғана ... ... қуат ... ... орынды ма ? Құжат көлемі ірі
кәсіпорындарға қарағанда үлкен емес және де ... ... ... ... және жаңа ... қажет болуы мүмкін. Пакеттер бағасы өте
жоғары және серверлер ресурстарына қойылатын талаптар да ... ... ... ... іске ... ... және ... көп көлемі босқа
шығындалады.
5.1.8 Жекелеген жұмыс станциялары үшiн дайын ... ... ... ... жұмыс істеуге және кәсіпорында
құжатайналымның автоматтандырылған есептемесін ... ... ... ... ... құжаттарды басқару жүйелерінің көп таралған
түрлерін Documentum, DOCS Open және DocuLive алайық.
Атрибутив бойынша іздеу
Құжаттарды ... ... ... әр ... ... (хат, ... ... шарт) және типімен (Microsoft Word ... Excel ... т.б) ... ... Олар мәліметтерді сақтаудың
анықталған форматымен ... (әр ... ... ... бар). Әр ... ... атрибуттары бар: атауы, автор, құрылу
мерзімі, соңғы редактрлеу уақыты, типі, түрі, доступ құқығы және ... ... ... ... үлкен архивінен табуды оңайлатады.
Атрибуттар бойынша құжаттарды іздеудің бүгінгі күнде көп таралған
әдісі үлгі (Query By Example) ... ... Оның ... қолданушы өзіне
қажетті құжаттар (мысалы, Жангелдин қолданушысының 10-нан 20-на дейін
редактрленген ... ... ... ... беру ... ... DOCS Open ... іздеу формасының жолдарын толтыру негізінде
іске асады, оның әр қайсысы кейбір ... ... ... ... тіркеу-бақылау карточкасын (ТБК) дублирует (электрлі ТБК
классикалық іс қағаз ... ... ... ... ... және ол
тиісті атрибуттарды көрсететін өрістері бар экрандық форма болып табылады
(DOCS Open-гі ТБК (мысалы 3.3 ... ... ҚБЖ ... ... ... ... ... құрудың
қиын әдісін іске асырады. Мұнда ... ... ... ... ... үшін ... өрісінде арнайы жағдай жасау керек. Кей атрибуттарға
байланысты осындай әр ... ... ... деп айтайық. Әр түрлі
атрибуттарға байланысты элементарлы жағдайлар ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ және ... ... ... қиын ... ... мүмкін. Сұраныстың
осындай жазбалануы әмбебап, бірақ компьютермен жұмыс істеу тәжірибесі бар
маманданған қолданушыларға ғана қолайлы. Ал DOCS ... ... ... ... ... тәжірибесі аз қызметкерге сай келеді. DocuLive ҚБЖ-
де осы екі әдіс біріккен-құжаттың атрибутын ( тек ... ... ... және жалпы қолданылатын кейбір атрибуттарды ) экрандық
өрісте көрсете отырып, үлгі бойынша ... ... ... немесе кез-
келген атрибутпен қиын сұраныс құруға болады.
Контекстілі іздеу
Құжаттың мазмұны ... ... ... ... тек корпоративті ғана
емес, сонымен қатар арзан «қоробтық» ҚБЖ-ң (контекстілік ... жоқ ... деп ... ... және оның ... болмайды) міндетті түрдегі функциясы
болып табылады. Барлық салыстырылатын үш ҚБЖ осы ... ие. ... ... ұқсастығына байланысты іске асырады, яғни контекстілік
іздеу үшін іздеу формасының жеке өрісін (DOCS Open-гі ... ... ... ... ... DocuLive-гі сияқты) кіретін кейбір
жағдайларды қолданады. Осылайша ... үшін де ... ... ... барлық ескертулер дұрыс болып табылады.
Сонымен қатар барлық қарастырылатын ҚБЖ іздеудің айрықша жағдайларын
еңгізуге мүмкіндік ... ... ... ... ... (немесе
бір) анықтауға қолданылатын джокер-символдары қолдану.
5.4 сурет DOCS ... ... ... карточкасы
ТБК атрибуты бойынша контекстілі іздеуге тоқталайық. Барлық ... DOCS Open және ... ... ... ... ... ... етеді.
Іздеу мүмкіндіктерін индексаторлар қамтамасыз етеді, бірақ Documentum-
де Verity фирмасының TOPIC ... ... ... ... ... ... бірігуге мүмкіндігі болса да, ... ол ... ... PC DOCS ... DOCS Open-ді Verity
TOPIC-тен Fulcrum Knowledge Network-қа ... ... ... ... жаңа ... негізі болып табылады) [8].
Жиынтық атрибуттар
Әр атрибут тек бір мәнге ие ... ең ... ... ... ... асырылған. Кейде бірнеше мән (мысалы, «кітапты қайта шығару жылдары»
немесе «жауапты адамдардың тізімі») беру ... ... ... ... ҚБЖ ... ... жоқ, сонымен қатар жиынтық атрибуттардың
метафорасын іске ... үшін ... ... ... ... ... классификатор
Көп деңгейлі классификатор атрибуттарды ұсақ белгілерге ерікті түрде
бөлу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Мұндай ұйымдастыру кезінде атрибуттар
кәсіпорындарда ... ... ... ... ... ... және т.б, ал ол өз ... ... ... ең ... деңгейінде заңды тұлғалар орналасады)
қолданылатын құжаттарды ... ... қиын ... ағашын құрады [13].
Documentum осыны іске асыра алады. Басқа ҚБЖ жалпақ ... (DOCS ... ... ... ... қатысты атрибуттар) шектелген
және бірнеше деңгейді іске асыру үшін ... ... ... ... Open-де бұл үшін бір өрісті екінші өріспен байланыстыратын механизмі
және ... ... көп ... ... форманың бірнеше
өрісінен құрылады) мәндерді таңдау жағдайларын орнату бар. DOCS Designer
визуалды редактор ... мұны біз ... ... оңай ... Мұндай шешімнің тек бір кемшілігі ол-форма ауданын ысырап қолдану.
DocuLive-та осы сияқты классификаторларды программалау қажет.
Жиынтық картотекалар
Желілердің енуін ескерсек, ... ... бар ... ... ... ... істеуге көп көңіл бөлінеді. Іс жүзінде бір
ақпараттық комплекте бірнеше картотеканың ... ... DOCS ... DocuLive ҚБЖ бір ... ... ... ... ауыстыру кезінде
қиындықтар туу мүмкін.
DOCS Open және ... ... ... ... көңіл
бөлген, онда таратылған архив бірнеше серверлерден тұратындығына қарамастан
ортақ логикалы (виртуалды) болып табылады. Бұл жағдайда барлық ... ... ... ... жағдайларда, мысалы компаниялардың қосылуы
кезінде бірікккен ақпараттық комплекс өзінің құжат архивтері және ... ... ... атрибуты бірінші архивте ... ... ... ... деп берілуі мүмкін) бар ескі база
негізінде құрылады. Құжаттарды бір архивтен екінші архивке жіберуге (немесе
архивтерді ... ... ... ол үшін қосымша қаражат ... DOCS Open және ... ... ... ... істей алады және осы ҚБЖ-е әр құжат ... ... ... Іс ... Documentum картотека деген түсінікті «білмейды», ол
қолданушының қабылдау деңгейінде іске ... ... ... жобалау құралдары
Барлық ҚБЖ-де ішкі карточкаларды және олардың ісін (мысалы, формадағы
бір кнопканы басу арқылы біз архивтегі ... ... ... визуалды
жобалау үшін құрылғылар бар. Сонымен қатар ерекшеліктер де бар. DOCS ... ... ... ... қатысты және де өрісті ... ... ... ... атрибут құрылады. Documentum-де мұның барлығы
керісінше болады: ең ... ... ... ... қажет содан
кейін ғана экрандық формада басқарушы элементтерді тарату керек. ... Бұл ... ... әр ... ... ... ... етеді. Documentum басқару элементтерінің типтері ... ... Ол ... ... ... үшін қолданылады, себебі Documentum-
де аннотация-дербес нысан болып табылады және көп бетті ... ... ... ... 3.6 ... ... ... Documentum-дағы құжаттың электронды карточкасы
5.6 сурет Doculive-гі құжаттың электронды карточкасы  
Құжатты бірнеше форматта өңдеу
Қазіргі заманға сай корпорациялық ҚБЖ-де ... ... ... әр ... ... құжаттарды көру үшін басқа бір фирманың
өнімдерін өздеріне еңгізе алады. ... ... ... DOCS ... ... форматты (Inso программалық қамсыздандыруы қолданылады)
қолдайды. Осының арқасында, мысалы, Microsoft Word ... ... ... ... ... ... ... факсты),
AutoCAD сызбаларын оперативті түрде ... ... ... ... құру ... қолданылған қосымшаларды барлық жұмыс столдарында
орнатудың қажеттілігі жоқ. ... ... әр ... форматты қолдайтын
аспектілер бар. Құжаттардың толық контекстілі индексін құру ... ... ... ... ... еді. Іс жүзінде ... саны ... ... ... DOCS Open-де құжаттарды
қосымша модульдер көмегімен HTML форматында жіберуге болады [21].
Құрамды құжаттармен жұмыс
Іс жүзінде құрамдас құжаттар материалдарды ... ... ... сай ... ... үш ҚБЖ ... ... құру және
оларды басқару құралдарынан тұрады. DocuLive ҚБЖ ... әр ... ... әр түрлі форматтан тұруы мүмкін. Documentum-де ... ... іске ... ... ... ... көп таралған
форматтардың құрамды құжаттарын ... DOCS Open ҚБЖ, ... ... ... ... үшін арналған графикалық интерфейсі бар
DOCS Link ... жеке ... және ... түрінде құжаттарды жинай
алатын DOCS Binder модуліне ие. DOCS Binder модулінде құрамды құжат ... болу ... ... ... ... бір құжат бірнеше
құрамдастың ... бола ... ... ... ... ... көбейгеніне қарамастан қағаз құжаттар
жұмыс процесінде маңызды орын ... ... ... ҚБЖ ... ... және де ... ... формаға ауыстыру үшін тануды
қамтамасыз етеді. Documentum ҚБЖ электронды файл көмегінсіз ... және ... ... ... құжатты бақылауға мүмкіндік ... ... және тану ... ... онда ... ... өнімді
интеграциялауынсыз еш нәтиже ... ... ... ... Xerox Document On Demand ... ... жасады).
DOCS Open-де қағаз құжаттармен жұмыс істеу бұрыннан орнатылған және
жүйе интерфейсінде (мысалы, қағаз құжаттарды ... ... меню ... ... да ... ... бар карточкалар ғана еңгізіледі). Сонымен
қатар ВЕСТЬ АО ... ... Delta Image ... модулі бар. Ол көп
бетті құжаттарды сканерлеуге арналған. Бұл ... де ... ... барлық функцияларын іске асыра алатын арнайы DocuLive
Scan ... бар. DOCS Open және DocuLive көп ... ... де ... ... ... Оның арқасында құжаттарды ағымды түрде
еңгізуге болады (сонымен қоса, прессаны және ... ... ... ... және ... ... ... сақтау үшін ҚБЖ құжаттың бір версисын бір
уақытта редактрлеуді болдырмауды ... ... ... ... ... Осы ... құжат архивтен шығарылды деп айтылады.
Құжатты көшіру және қайтару технологиясы архивтен құжатты ... ... ... дискетаға көшірмесін жазады. Қарастырылған барлық ҚБЖ осы
механизммен жабдықталған Все ... СУД ... ... ... ... ... кезінде (әсіресе бір құжатты бірнеше адам ... ... ... версиялар пайда болады. Оларды ортақ басқару ҚБЖ
үшін өте маңызды. DOCS Open-де әр құжатта версия және ... ... ... олардың саны 99 және 26 [19]. ... ... ... және ... ерікті түрде құруға мүмкіндік
береді. Кез келген уақытта әр версия басты ... және ... ... ... ... ... ... көрінісі
Барлық үш ҚБЖ архивті еңгізілген папка (Documentum-де ... ... шкаф деп ... ... бір ... ... ... және жүйе қозғалысының логикасын басқарады) иерархиясы түрінде көрсету
құралдарына ие. DOCS Open 3.7.x-те архивтің визуализациясын DOCS ... ... ... ... оның ... ... ... еңгізілген.
Көп сақталатын архивтерді ұйымдастыру
Көптеген ұйымдарда құжаттар көп көлемі бірнеше ондаған жылдар ... ... ... ... ... ... ... өте қымбат болып
табылады. Сондықтан кәсіпкерлік ҚБЖ ... әр ... ... жән ... бір деңгейден екінші деңгейге көшуін
(құжатты көп қолданған кезде немесе беріген ... ... ... Бұл CR-ROM, CD-RW, ... ... стриммерлер сияқты
ақпараттарды сақтау құрылғыларын пайдалануға мүмкіндік береді.
DOCS Open-те жартылай автоматты ... іске ... ... ... ... бақылап отырады, ал арнайы утилитті іске қосқан
кезде ... ... бері ... ... арзан сақтау
құрылғыларына ауыстра алады. DocuLive ҚБЖ бұл мақсатта жеке ... жүйе ... ... and Imaging ... Siemens Nixdorf) ... DOCS Open-ді қолданады. Documentum-де
құжаттардың сақталуының бірнеше ... ... ... ал
сақталудың әртүрлі деңгей арасында көшуді ... үшін ... ... қажет.
Жұмыстық процестерінің еңгізілген автоматтандыру құралдары (workflow)
Барлық ҚБЖ қызметкерлердің, құжатайналым ұйымдарының ... үшін және ... ... бақылау үшін құралдары
бар. Олардың кейбіреуі, мысалы, Documentum осы ... ... ... ал ... ... жататындар DOCS
Open және DocuLive, workflow-пен ... ... DOCS Open ... ВЕСТЬ
АО ресейлік компаниясының DOCS Routing (WorkRoute I) ... ... ... ал ... жаңа ... WorkFlow (WorkRoute II) жүйесі еңгізілген.
WorkRoute I құжаттардың және ... ... ... ... жауапты адамға жібереді, ол өз қалауы бойынша оны
орындаушыға жібереді, қажет болған жағдайда және ... бар ... ... ... ... ерікті маршрутизациясын қамтамасыз етеді.
WorkRoute II қатаң маршрутизация метафорасын іске ... ... және әр ... ... ... ... орын
ауыстыруы алдын-ала жобаланған жұмыстық процестер ... ... (бұл ... де ... Workflow-жүйесін осы статья
шегінде салыстыру мүмкін емес, сондықтан жалпы ескертумен ... ... ... ... ... ... ... ету қазіргі
кезде маңызды мәселе болып табылады. Корпоративті ҚБЖ доступты ... ... ... ... құрамына қолданушылардың
аутентификациясы, доступтың бірнеше деңгейлері (мысалы, қарау, ... ... ... ... және т.б) кіреді. Сонымен қатар ҚБЖ-ға
криптографиялық қорғау құралдарын кіргізуге ... ... үш ... ... жүйеде (Documentum ҚБЖ-де бұл жұмыс қиынырақ, бірақ бұл
жүйе үшін де дұрыс) файл түрінде сақталғандықтан жүз ... ... ету үшін ... ... жүйе ... ... ... Сондықтан DOCS Open-де архивке доступ бермейтін және бақылайтын
Document Sentry Agent арнайы модулі бар.
Құжатпен жұмыс ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін моделдердің негізі
бір мәселесі қолданушылардың барлық әректтерін протоколдау болып табылады.
Қолданбалы жоспарда мұның пайдасы ... ... ... ... (оын
кім және қашан құрды, редактрледі, қарады және т.б) қадағалау. ... DocuLive ... бұл ... ... керек, ал DOCS ... ... іске ... ... құралдары
Барлық қаралатын жүйелер административтеудің қолайлы құралдарына ие.
Олар желілік операциялық жүйенің жазбаларымен ... ... ... және ... ... ... ... папкаларды құру және т.б),профилге сәйкес
қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді.
Internet/intranet технологиясын қолдау
Корпоративтік желілер осы ... ... ... және ... баға ... көп ... ... отырған ҚБЖ
сонымен қатар қолданушыларға құжаттардың архивімен ... ... ҚБЖ ... ... ... ... ... береді. Ол
Internet-браузерде іске асады және жеке программаны-клиентті қажет ... ... ... істеу қабілеттілігі ҚБЖ арнайы желілік модулдерімен
іске ... ... ... ... ... ... ... (ссылка
ретінде, бастапқы форматта) Web-серверге ... Бұл ... ... болып табылады. Себебі Documentum көптеген ... және Internet ... ... ... ... ... дүкендер, электронды баспалар және т.б) құру үшін де қолданыла
алады. Осыған дәлелдеме: ҚБЖ ... ... ... ... ... Documentum компаниясының өзінің торабын құру. PC DOCS компаниясы
DOCSFusion құрамына кіретін CyberDOCS 2.5 ... ... ... ... Word ... ... ... редактрлеу және жаңа
версияны архивке жүктеу ) ... ... ... ... ... DocuLive or WWW ... ... аз.
Төзімділігі және әртекті желідегі жұмыстар
Бүгінгі күнде корпоративті жүйелер үшін төзімділік ... ... ... ... Яғни ... ... ... техника
жиналғандықтан әр түрлі программды аппараттық платформаларда жұмыс істеуге
қабілеттілігі. Documentum ... ... ... оның үш ... буынында әр түрлі версияларда UNIX және Windows NT-де, ал
бұл кезде DOCSFusion қосымшасының сервері тек Windows NT-де ғана ... ( (SQL) ... және ... ... ... операциондық жүйе
басқаруымен жұмыс ... ... ... ... ... орта ... сенімдірек: Windows-тың ... ... оның ... MacOS, OS/2 және ... ... ... үш ҚБЖ көптеген кәсіптік ҚББЖ-мен жұмыс істей ... Oracle, Sybase, ... SQL Server және т.б. ... және
DocuLive, сонымен қатар Informix-пен жұмыс істейді. ҚББЖ таңдауы тағы бір
платформа жиынын анықтайды, бірақ бұл кезде ... ... ... ... үшін ол барлық атақты операционды ... (UNIX, Windows ... NetWare) ... ал Sybase және Informix үшін кішірек (UNIX, Windows
NT).
Бірнеше серверлердің ... ... ... ... қолдайды, оның арқасында тез
арада (ақпараттық комплекстің үздіксіз жұмыс істеу қабілеттілігін сақтап
қалуға ... ) ... ... шығып қалған кезде екіншісі іске қосылады.
DOCSFusion бұл мақсат үшін Microsoft-тың кластерлік технологиясын ... ... ... ... үш жүйе ашық API-ға ие және ҚБЖ ... ... ... ... ... ... ... программалық қамсыздандыруға еңгізе
алады. Барлық қолдайтын технологиялар тізімі Documentum ҚБЖ-да бар. Іс
жүзінде ол ... ... іске ... Apple Events және ... DOCS Open, ... DCOM, ActiveX, ODMA, OLE Automation, MAPI
сияқты стандарттарды, ал DocuLive-ActiveX, OLE ... және ... ... ... ... қосымшалармен бірігу мүмкіндіктері көбінесе алдыңғы пунктпен
анықталады. Мұнда да DocuLive ҚБЖ-сі басқа екі ... ... ... тек бір ... ... ғана қамтамасыз ететіндігін айтып
өткен жөн. Архивтен құжаттың форматына сай программаны ... ... ... және қолданбалыда мұндай мүмкіндік жоқ. Мұндай мүмкіндікті
Documentum және DOCS Open-де (мысалы, Microsoft Word ... ашу ... ... жүктеу үшін программаның стандартты терезесі шақырылмайды)
береді.
Қолданушы интерфейсі
Интерфейс қатарлы ... үшін ... ... ... қарағанда маңыздырақ болып табылады. Эргономикалық көзқарас
жағынан Documentum және DOCS Open ... ... ... ... DOCS ... жаңа версиясында Microsoft Windows ортасымен тығыз
біріктіруінің арқасында осы сипаттама ... ... ... Бір жұмыс орнына жүйенің орташа бағасы ... ... ... ... ... ... ... және
көлемге байланысты. Бұл параметрмен жүйелерді салыстыру қиын. Бірақ барлық
үш жүйе қымбат ... ... ... ... ... және ... Documentum ҚБЖ-да (бірнеше мың доллар бір жұмыс орнына) көрініп
тұр. DOCS Open және DocuLive онша қымбат емес және ... ... ... (DOCS Open ... 5.2 ... сипаттамалар және ҚБЖ бағалары
|Сипаттамасы ... |DOCS Open/ ... |
| | ... | ... ... |8 |8/9 |8 ... ... |8 |8/9 |7 ... ... |2 |0/3 |2 ... ... ... |10 |6 |2 ... ... |10 |2 |2 ... карточкаларын |7 |7/8 |7 ... ... | | | ... бірнеше форматта өңдеу |9 |9 |7 ... ... ... |10 |8/10 |8 ... ... ... |7 |8 |8 ... ... және қайтару |10 |10 |10 ... ... ... |10 |8 |4 ... ... ... |8 |7/8 |8 ... | | | ... ... архивтерді |7 |8 |6 ... | | | ... ... |8 |8 |8 ... ... | | | ... (workflow) | | | ... ... ... |9 |10 |8 ... жұмыс істеу тарихы |6 |10 |6 ... ... |9 |9 |9 ... | | | ... ... |10 |0/9 |6 ... | | | ... және әртекті |10 |9/8 |9 ... ... | | | ... серверлердің байланысу |10 |6 |6 ... | | | ... ... ... |10 |9 ... | | | ... ... ... |10 |10 |7 ... ... |8 |8/10 |6 ... көрсеткіш |  |169/188 |  ... ... ... бағалар ... ... ... ... Кішi офистердегi электронды құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды,
мүмкiндiктердi және маңыздылықтарды бағалау
Жоғарыда қарастырылған кіші офистердегі және кәсіпорындардағы
барлық құжатайналымды ... ... ... ... ... оның ... қымбаттылығына қарамастан оларда кемшіліктер бар.
Кәсіпорын немесе кіші офис басшысында мұндай сұрақ ... көп ақша ... ... ... ... кейін нақты бір кіші офис
үшін ... ... ... ... Кіші ... ... ... тек жалпы бөлімде жұмыс істейтін жүйе қажет ... Бұл ... кіші ... ... ... ... шығуға арналған
барлық құжаттар бар. Алдында көрсетілгендері мұнда тиімсіз болып ... ... ... ... ... 3.7 ... ... әзірлеудің тиімділігі сонымен қатар жүйені құрған кезде нақты
бір фирмаға ... ... іске ... ... жаңа ... есепке алу және құру болып табылады.
5.8 сурет Ішкі офисті сырттан қарау
Қазіргі кезде сапалы программалық ... ... ... көптеген визуалды құралдары бар. Программа модульдік принцип
бойынша құрылғандықтан оны толықтыруға және өз қажеттілігіне сай өзгертуге
болады.
5.3 ... ... ... үшiн ... ... ... ... жүйесін құру үшін сұраныс берушіге қажетті
интерфейстің алғашқы макеті қажет. Мұнда жүйенің негізгі модульдердің жалпы
түрлері ... ... ... туралы мәліметтерді еңгізу (5.9 сурет);
← кіріс құжаттары туралы мәліметтерді еңгізу (5.10 сурет);
← мәліметтер базасымен жұмыс ... үшін ... ... ... Шығыс құжаттары туралы мәліметтерді еңгізу
5.10 сурет Кіріс құжаттары туралы ... ... Кiшi офис үшiн ... ... ... ... терминдер
Модулдерді және программа функцияларын сипаттамас бұрын тағы бір рет
құжатайналымның айрықша жүйесіндегі қолданылатын терминдерге тоқталайық.
Кіріс құжаты- почта, телеграф, факс ... ... ... ... ... құжаты-почта, телеграф, факс немесе курьерлік қызмет арқылы
жіберілген құжат.
Ынтагерлі құжат-ұйымның өзіндік ынтасы арқылы ... ... ... ... болып табылады.
Алғашқы құжат-ұйымға алғаш рет келген құжат немесе ұйымнан бірінші
рет жіберілген құжат (кірісті немесе ынтагерлік құжат).
Қайталама құжат-бір жыл ... бір ... ... бір сұраққа
байланысты екінші, үшінші және т.б кірісті құжат немесе әр түрлі ұйымдардан
жөнелтпе құжаттар.
Жөнелтпе құжаттар-алғашқы ... ... ... ... ... ... жіберілген құжат. Мұндай құжатты ішкі жөнелтпе деп атауға
болады. Басшылық, ... ... және ... ... ішкі ... ... ... – ұйымнан соңғы ... ... ... ... ... ... жіберілетін құжат. Ол почта, телеграф, факс немесе
карьерлік қызмет арқылы жіберілуі мүмкін.
Кірісті жауап-ұйымға кез-келген құжатқа жауап ... ... ... ... ... факс ... карьерлік қызмет арқылы алынуы мүмкін.
Бақылама құжат-құжат бақылама деп аталады, егер БАҚЫЛАУҒА ... ... ... ... ... ... ... нұсқаулар және резолюцияда
аз уақыт мерзімі көрсетілсе, ... үш ... ... ұйым қызметкерінде құжаттың болуы, егер ұйым
үлкен болмаса, онда ... ... ... болуы. Көптеген
бөлімшелері және бөлімдері бар ірі ұйымдарда бөлімшенің жауапты ... ... ... деп ... Ол ... орныдалуына жауап бердеді,
ал оны орындауға өзінің қызметкерлеріне жүктейді
Бақылаушы-құжаттарға жауаптардың жіберілуін және ... ұйым ... ... ... ... карточкасы деген
түсінік еңгізіледі. Ол құжат ... ... ... ... ... реквизиттардан тұрады. Келешекте барлық әрекеттер, құжат файлын
тікелей редактрлеуден басқа, тек тіркеу карточкасымен (ТК) жүргізіледі.
5.2 Модульдердi ... ... ... және ... ТК ... ... құжатайналым жүйесіне құжаттар тек келесі үш
жолмен ене алады:
• кіріс құжатының ТК ... ... ... ТК ... ... ... ... мүмкіндігі арқылы.
Кіріс құжатының тіркеу карточкасы 4.1 суретте көрсетілген. Қолданушы
қызыл түспен белгіленген барлық өрістерді ... ... және осы ... ... ... тіркелу номері (автоматты түрде қойылады);
2. құжатты тіркеу мерзімі (тиісті күн автоматты түрде қойылады);
3. құжат типі (автоматты түрде бірінші тип ... ... ... ... ... ... ... (берілді);
6. құжат кімнен келді;
7. құжат аты.
Бұл өрістерді толтыру ... ... ... және ... осы ... толтырған кезде ғана базаға енеді.
6.1 сурет ТК кіріс құжаты
Қажетті емес өрістер бар, оларды толтыру тек қосымша ... ... ғана ... ... ... ... ... орындалуды бақылау жүйесі.
Құжат қосымшаға ие болуы мүмкін, бұл жағдайда қолданушы оларды да
тіркеу карточкасына ... және ... ... әрі ... ... байланысады және өңделеді. Бақылау жүйесі ... ... үшін ... ... Бұл ... ... өңделу күні және
орындаушы тағайындалады.
6.2.2 ТК шығыс құжаты
Шығыс құжаттың тіркеу карточкасы (4.2 сурет) кіріс тіркеу карточкасы
түрін ... және ... ... ... шығыс құжатының номері;
• шығыс құжатқа генерацияланған құжат номері;
• орындаушы – ... ... ... ... ... ... жауапты адам қол қойды.
6.2 сурет ТК-шығыс құжаты
Қызыл түспен көрсетілген өріс міндетті болып табылады, ... ... ... ... ... құжаттарды тіркеу
Қолданушыға құжаттарды сақтау үшін құжаттар базасына құжаттар
тізімін еңгізу олардың жұмысын оңайлатады. Бұл жағдайда (4.3 ... ... ... ... ... ... ... карточкасына ұқсас. Бірақ мұнда
комментарий және қосымшалар файлдарының өрістері ... Әр файл ... ... ... өз аты ... ... ... тіркеу
процесі оларды бір күнде тіркелгеніне, бір типті құжат, бір алушының және
бір адресаттың болуына негізделеі. Кіріс ... ... ... ... ... орындалуын бақылауға қоюға болады (күні және
орындаушы өрістерін міндетті түрде толтыру ... ... ... құжаттарды тіркеу
6.3 «Құжаттар базасымен жұмыс» модулiн жасау
6.3.1 Базамен жұмыс
6.4 суретінде көрсетілген программаның негізгі модулі құрамында іс
қағаздарды ... ... үшін ... ... ... ... карточкаларын қарау функциясы;
• құжаттың тіркеу карточкаларын қарау мүмкіндігі;
• құжатты редактрлеу ... ... ... ... ... ... ... тіркеу карточкасын редактрлеу;
Типке байланысты модуль терезесінде тіркеу ... ... Өріс ... редактрлеуге болады және «Применить» кнопкасын
басқанда барлық мәліметтер құжат базасында сақталады.
6.4 сурет Құжатайналым жүйесінің басты терезесі
Бұл модульде ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды шақыру;
• закладкалар;
• көру;
• орындалуды бақылау.
Іздеу ізделінетін тексті және іздеу бағытын ... ... (6.5 ... ... ... ... егер іздеудің жолы дұрыс болса,
іздеу параметрлеріне ... ... ... ... Ал егер ... ... онда экранда іздеу нәтижесі болмайды және қолданушыға бұл
туралы мәлімет беріледі.
6.5 ... ... ... ... ... ... ... жою қажет болса, онда оған
жою туралы ескеру шығады (4.6 сурет). ... ... ... ... ... құжатты жою ұсынылады.
6.6 сурет Тіркеу карточкаларын жою
Байланысқан құжаттарды шақыру сұраныстар арқылы іске ... ... ... нақтысы «ЖӘНЕ» және «НЕМЕСЕ» операторларына сәйкес болу керек
(4.7 сурет).
Құрылған критериялар бойынша тіркеу ... тобы ... ... ... ... ... арқылы көптеген әрекеттер істеуге болады. Топтарды көру процесін
«Сброс» кнопкасы атқарады.
Закладкалар арқылы (6.8 сурет) құжаттар ... ... ... - ақ орын ... болады.
6.8 сурет Закладкалар
Көру арнайы көруші немесе редактор арқылы іске асады. Жүйе ... ... ... ... ... реестрін сканерлеуді жүргізе
береді және одан кейін оны шақырады. Мысалы, егер ... ... ... MS Office ... бұл ... орнатылған болса) құрамындағы WinWord
программасы шақырылады және қолданушы құжатты көре алады ... ... ... редактрлеуді жүргізе алады. Егер құжат бақылауда тұрса,
онда қолданушы құжатты ... ... көре ... (4.9 сурет).
6.9 сурет Құжатты өңдеу стадиясы
6.3.2 Есеп берулер
Есеп берулерді кіріс және ... ... үшін ... ... Есеп
беруде көлемдер болып құжаттың реквизиттері: тіркеу номері, ... ... ... файл аты ... мәліметтер саналады. Есеп берудің типі «Есеп берулер» модулінде іске
асырылады және мұнда да көптеген параметрлерді ... ... ... ... құжат бойынша есеп берулер )беруге болады. Кіріс құжаттары
үшін таңдау критериі ретінде құжаттың орындалу этаптарын және осы ... есеп ... ... ... ... Есеп ... типін таңдау
6.4 «Жүйе сервистерi» модулiн жасау
Жүйенің ерекшелігіне жұмыс істеуге қажет парметрлер санын жатқызуға
болады. Жүйе ... бір ... ... ... ... ... жатқызуға болады:
1. орналасуы (6.11 сурет);
2. архивтеу (6.12 сурет);
3. бақылау (6.13 сурет);
4. құжаттар типтері (6.14 ... ... (6.15 ... сурет Орналасуы
Мұнда қолданушы құжаттар базасының және «айналық көшіру» базасының
орналасуын ... ... Бұл ... ... бірнешеуімен бір уақытта
жұмыс істеуге ... ... бір ғана ... – осы түзетулерді
өзгерткеннен кейін қалыпты жұмыс істеу үшін жүйені ... ... ... ... ... өз ... автоматты түрдегі ұстап
тұруын бере алады.
Ол 30 күнді ... ... ... ... ... және ... жатыр деп
есептелінеді.
6.12 сурет Архивтеу
6.13 сурет Бақылау
Құжаттардың орындалу аралығын өзгертуге болады.
6.14 сурет Құжаттар типтері
Қолданушы құжаттардың жаңа типтерін өзі ... Мұны ... ... ... құру деп ... болады. Осы рубрикаға сәйкес файлдардың
орналасу жерін және тип атауын қолданушы көрсету керек. Қолданушы ... ... ... алады және де жүйе жүктелген сайын
почтаны тексеруді орнату мүмкіндігі ... ... ... Ішкі ... ... ... ... мәліметтерін өңдей алады және қабылдай алу
мүмкіндігі бар (6.16 сурет). Егер ... ... ... ... ... ... ... ақ мәліметтен құжатты ала алады және ... ... деп ... ... ... ... ... өңдеу
7 Жүйенiң программалық таралуының ерекшелiктерi
7.1 Программалау ортасы
Программалау 6.0/SP3 құрамынан Visual Basic ортасында жүрді. Орта
визуалды программалаудың бірнеше ... ... ... ... ... Visual FoxPro, ... Visual C сияқты визуалды ... ... ... компаниясының инженерлері тағайындаған.
MicroSoft ақпараттық ортасының пресс-релизі мәліметтері бойынша ... ... ... ... ... ... отыр. Бұл
операциялық жүйеде программдық ... ... үшін ... ... ... Visual Basic ең тез ... ... болып
табылды.
Программа Microsoft Windows реестрімен жұмыс ... ... ... ... орнату туралы мәліметтер де ... Оны ... ... Барлық мәліметтер бір орында болады. Осы
арқылы қайта орнату кезінде барлығы орнында тұр ма соны тексеруге болады.
Реестрда программаның орналасуы:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\dFlow
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\dFlow\1.0
|Кілт аты ... ... ... |жол ... ... |
| | ... ... ... |
|«MirrorPath» |жол ... ... үшін |
| | ... ... қайда |
| | ... ... |жол ... ... |
| | ... ... |DWORD ... ... ... кезде |
| | ... ... ... |DWORD ... |Автоматты архивтеу |
| | ... ... |DWORD ... ... ... ... |
7.2 «Терезелiк интерфейстердi» программалау
Терезелік интерфейстер элемент формаларының және орналасудың негізгі
стандарттарын ескере отырып құрылған. Барлық ... ... ... ... ... ... ... топтасты. Програмдық өнімнің
барлық дизайны және эргономикасы Windows ... жүйе ... ... тестiлеу және жүйенiң қолданушысының дұрыс емес
әрекеттерiне төзiмдiлiгiн бағалау
Программдық өнімнің барлық модульдерінде ... ... бар. Бұл ... кейбір жағдайларда не істеу керектігі туралы
шешімді өзі ... ... ... рет ... программа құжаттар
базасының болуын тексереді. Егер ол ... ... ... ... ... ... құжаттар базасын іске асырады және
жұмыс жалғасады. Егер базаның айналық көшірмесі ... ... ... мәлімет туралы айтады және жұмысты аяқтайды. Осындай процедуралар
жаңа құжатты тіркеу кезінде қолданушыны ... ... ... ... құжатайналым жүйесінде қолданылатын мәліметтер
базасының құрылымын қарастырайық. Жүйе Microsoft Access ... ... ... ... ... ... Мәліметтер базасында төрт ... ... ... - ... ... ... - ... құжат типтерті - dbType;
- құжаттар топтары - dbQuery.
Кіріс және ... ... ... ... толық қарастырайық
Кесте 7.1 Құжатайналым кестесінің құрылымы
|Өріс аты /кесте |Типі ... ... |
| | ... | ... ... |4 ... ... номері |
|date/(dbIn, |Date/Time |8 ... ... ... ... | | | ... |Text |50 ... ... | | | ... ... |100 ... ... ... |
| | | ... ... |Text |100 ... ... жіберілген |
|dbOut) | | | ... 7.1 ... |Text |250 ... ... ... | | ... ... |Text |100 ... ... ... | | | ... |Text |250 ... ... | | | ... |Boolean |1 ... ... |
|dbOut) | | | ... |Boolean |1 ... ... ... |
|exec/(dbIn, |Text |100 ... ... ... | | | ... ... |8 ... өңдеудің аяқталу |
| | | ... ... |Long |4 ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... |8 ... тіркелу күні(оған|
| | | ... ... |
| | | ... ... |Text |100 ... ... қол қойған |
| | | ... ... ... ... өріс ... ... ... мәліметтер
базасында жазбаларды іздеуді тездетеді. Программа модульдерінің байланысы
қосымша 2-де, ал ... ... ... ... ... ... Жүйеге эксплуатациялық құжаттар жасау
8.1 Техникалық сипаттама және эксплуатациялау бойынша инструкция (ЭИ)
8.1.1 Жүйеге кiру және бастапқы орнатылымдар
Жүктеу ... ... Windows ... ... ... және ... ... файлдардың орналасуын тексереді. ... ... 8.1 ... терезе көрсетіледі.
8.1 сурет Жүйені бастапқы орнату
Менің ойымша бұл файлдарды әр түрлі жерде сақтаған дұрыс. Егер барлық
түзетулер және істеу жолы дұрыс ... ... ... ... көп түзетулер
қажет емес), программа әрі қарай жүктеле береді және ... ... ... 6.2 ... ... ... үшін менюді және тулбарда орналасқан кнопкаларды
қолдануға болады.
8.2 сурет Жүйенің негізгі терезесі
Жұмысты бастамас бұрын құжат типін құру қажет. Мұны ... ... ... ... Одан кейін жүйенің барлық түзетулері терезеде ... (8.3 ... ... ... ... ... сіз ... орнатуларын өз қалауыңыз бойынша істей аласыз,
бірақ абай болу қажет. ... рет ... сіз ... ... ... жаңа ... құру ... «Құжаттар типін» басасыз, сонда 6.4
сурет
8.4 сурет Құжаттар типін құру, редактрлеу, жою
«Құжат типі» ... сіз ... және ... құжаттардың тіркеу
карточкаларында көрінетін атауларды көрсетесіз. «Орналасуында» ... ... ... көрсетесіз. Егер сіз кез–келген бір өрісті
толтырмасаңыз ол ... ... ... беріледі. Барлығы толтырылғаннан
кейін «Сақтау» кнопкасын ... және ... ... ... жаңа типін
еңгізіңіз немесе «Жабу» ... ... Осы ... ... ... терезесіне қайта келесіз және онда ... ... ... үшін меню ... ... Кiрiстiк құжаттарды тiркеу және орындалуын бақылау
Айталық сіз құжаттың бір типін құрдыңыз дейік және кірістік
құжаттың тіркеу ... ... ... ... 8.5 сурет
8.5 сурет Кірістік құжаттың тіркеу карточкасы
Қызыл түспен көрсетілгендері міндетті түрде толтырылатын өрістер және
оларды толтыру тексеріледі. Осы ... ... ... «Кір №» ... тіркелген құжаттан кейінгі номер қойылады. «Файл» өрісінің осындай
өрістен айырмашылығы келесіде:қосымшалар ... ... ... ал ... ... ... ... қоюға және орындаушыны анықтауға болады. Бұл үшін
«Бақылау» отметкасы қойылуы керек. Барлығы ... ... ... ... ... мәліметтер базасына еңгізуге болады. Ол үшін
«Жазу» кнопкасын басамыз және ... ... ... ... ол
жазылады.
8.1.3 Шығыстық құжаттарды тіркеу
Шығыстық құжаттың тіркеу ... ... ... ... ... ... ... жоқ. 8.6 суретте шығыстық
құжаттың тіркеу ... түрі ... ... ... құжаттың тіркеу карточкасы
Мұнда тіркеу номерін және кірістік құжаттың тіркелу күнін еңгізуге болады.
Шығыстық құжатты орындаушыны, ... ... ... Есть возможность
ввести регистрационный номер и дату регистрации входящего документа. ... ... «Қол ... ... міндетті болып табылады.
8.1.4 Құжаттар базасымен жұмыс-iздеу, жою, қарау және редакциялау
Іздеу, жою, редактрлеу, қарау ... іске ... ... және
8.8 сурет.
8.7 сурет Кірістік құжаттар туралы мәліметтер
Форма тіркеу карточкасы сияқты түрге ие, бірақ онда әр түрлі сервистік
функциялар ... ... ... басқан кезде тиісті редактор немесе
осындай типті файлды қарау үшін ... ... ... ... ... ... кнопкасының оң жағындағы «движок» арқылы күннің
анықталған диапазондарында немесе басқа әдістермен таңдалған ... орын ... ... ... және ... ... ... және кірістік құжаттар арасында қатарлап жұмыс ... ... ... ... өрісінде құжаттарды топтаудың,
таңдаудың әдістерін көрсетуге, ал «Закладки» ... ... ... мәліметтерін көрсетуге болады. Бұл базада орын ауыстыру үшін
арналған. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... жою. Жазылымдарды іздеген ... ... ... ... ... базадан жою кезінде өз қалауынша
құжаттардың файлдарын қалтыруға және оларды жазылыммен ... ... ... сурет Шығыстық құжат туралы мәліметтер
8.1.5. Кiрiстiк құжаттарды құжатайналым жүйесiне импорттау
(айналдыру)
Кей кезде бір немесе екі құжат емес әр түрлі ... ... ... ... ... ... Жүйеге файлдарды бір – бірден
еңгізбес үшін және көп отырмас үшін базаға көп ... ... ... ... ... табылды. Құжаттар бір ортақ тақырыппен
байланысқан және жіберуші немесе алушы бойынша топтастырылған ... ... ... ... 8.9 ... көрсетілген.
8.9 сурет Кiрiстiк құжаттарды құжатайналым жүйесiне ... ... ... ... тiзбектерiн ұйымдастыру
8.10 сурет Құжаттар тiзiмдерiн, топтарын, тiзбектерiн құру
Электронды ... ... ... бір ... ... тiзiмдерiн, топтарын, ... ... ... 8.10 ... ... ... арқылы осындай
топтарды, тізбектерді және ... құру ... ... ... ... Сұраныс негізгі логикалық
функциялар «және», «немесе» негізінде қалыптасады. Сұранысты ... ... ... ... ... және ... ... өрісті
таңдау қажет. Мәліметтер ... ол ... ... өрісі)
салыстырылатын мәліметті еңгізу қажет. Содан кейін ... ... ... ... ... басу ... ... жағдайлардан сұранысты
қалыптастыруға болады. «Сақтау» кнопкасын басқанда сіз осы сұранысты
сақтайсыз және ... ... ... жағдайларын (6.8 сурет және 6.9
сурет) көрсететін компонентте құжаттардың таңдалу нәтижелерін көре аласыз.
8.2 ... ... ... ... ... жүйесі бар. Мұндай жүйеде келесідей
қызметтер бар:
• контекст бойынша іздеу;
• басты сөз ... ... ... және ... ... ... Еңбекті қоғау. эем-мен жұмыс істеу кезіндегі еңбек қорғау:ЭЕМ-ның
операторының жұмыс орнын ұйымдастыру
9.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын ... ... ... үшін ... стол ... ... 680-800 мм шегінде жатуы керек,
мұндай мүмкіндік болмаған кезде 725 мм болу керек;
• ПЭЕМ үшін ... стол ... ... көлемі 725 мм болу керек.
Модульдік көлем негізінде конструктивті көлемдер ... ... және 1400 мм, ... 800 және 1000 ... ... орны аяқ үшін ... ... 600 мм-ден, кеңдігі - 500 мм-ден
кем болмау керек. Тізе ... ... 450 ... кем ... Жұмыс орындығы (кресло) көтеріле-бұрылатын және биіктігі бойынша және
отырған ... ... ... ... реттелетіндей болу керек. Сонымен
қатар оның конструкциясы келесіні қамтамасыз етуі керек:
▪ Отыратын орын ... 400 ... ... ... ... 300 ± 20 мм, ... - 380 мм-ден кем
емес және горизантальды кеңістіктің қисықтық радиусы - 400 мм;
▪ спинканың ... ... ... ... 0 ± 30 ... арасында;
▪ стационарлы немесе шешілетін подлокотниктар ұзындығы 250 мм ... - 50 - 70 ... ... ... бойынша реттеу 230± 30 мм;
• жұмыс орны аяқ қойатын подставкамен жабдықталу керек. Оның кеңдігі 300 ... кем ... ... 400 мм-ден кем емес, биіктік бойынша реттеу 150
мм-ге дейін. Подставка кеңістігі жазық болу керек және ... ... ... ... ... болу ... ... құрылғыларда (програмдық басқаруы станоктар, роботталған
технологиялық ... ... ... ... ... ... ... істейтін қызметкерлерді жұмыс
орнымен қамтамасыз еткенде келесіні еске алу қажет;
▪ тереңдік бойынша кеңістігі 850 мм-ден кем ... ... ... ... ... ... дұрыс болу керек.
Яғни экраннан көрініс дұрыс болу қажет;
... ... ... ... ... қол жеткізудің
оңайлығы: биіктігі бойынша- 900-1300 мм, тереңдігі бойынша - 400-500 мм;
▪ ПЭЕМ экранының жұмыс ... ... ... кеңістік бойынша
көзге көрінетіндей ыңғайлылықты қамтамасыз ету керек;
▪ Экранның горизанталь және вертикаль өстері ... ... ... Клавиатураны столдың үстінде стол шетінен 100-300 мм арақашықта
орналастыру ... ... ... ... ... ... және клавиатуралардың эргономикалық және санитарлы-
гигиеналық талаптарын орындағанда элементтер блокка бірігуі мүмкін.
1. ... ... ... ... ... ... құрылғысы (видеоманитор)
МЕСТ және Санитарлы-гигиеналық нормаларға сай болу ... ... ... ... блок ... байланысқан), МЕСТ 27016-86, МЕСТ 27954-88 ... ... N 5146-89" ... сай келу ... ... көрсетілген параметрлерге сай болу қажет:
1.3 диогональ бойынша көлемі 31-42 ... екі ... ... ... ... - 70Гц кем емес және ... - ... беріледі) тек негізгі режим - 70Гц кем емес.
1.5 нүкте көлемі (80% экран ауданында, 50 ... м ... ... ... үшін , 50% ... түсті видеоманитор үшін : 0.3 мм көп емес,
монохромды видеоманитор үшін: 0.3 мм кем емес.
1.6 көріністің ... ... ... ... ... дірілі)
0,05 - 10 Гц жиілік диапазонында:
0.1 мм көп емес;
1.7 минималды деңгейден максималды деңгейге дейін реттелетін эрандағы
нүктенің жарығы:
30 кд/кв. м - 150 ... ... ... 35 ... м - 120 ... детальдық контрастың көлемі, 5:
1.9 көріністің дәлдігі (нүкте және фон шекарасында жарықтың өзгеру
жылдамдығы, 5:1 ... ... 70 ... кем ... ... ... коэффициенті 0 көп емес антибликты жабындыдан
тұру керек
1.11 қол жеткізе алатын ... ... ... ... болу ... Беттік панельде қорек көзінің ... ... ... ... болу ... ... экраны келесідей реттеу мүмкіндіктерінен тұру қажет:
бүгілу бойыншау +/- 15 ... ... ... 30 ... ... ... ... 150-200 мм;
1.13 экран кеңістігінен электростатикалық зарядтан залалсыздандырылуы
2. жүйелік блок құрамындағы видеоконтроллерге қойылатын талаптар
Жүйелік блок ... ... ... ... ... ... ... регенерациясын.
2.2 графикалық режимнің болуы, бұл уақытта экранда кем ... ... бар 480 жол (бір ... 256 ... беріледі) 640 нүктесі бар 400 жол (бір уақытта 8 ... көп ... ... ... бұл ... ... кем дегенде:
640 нүктесі бар 480 жол (бір уақытта 256 түс);
(жол беріледі) 320 нүктесі бар 200 жол (бір уақытта 256 ... ... ... ... ақпарат көрсетілгенде –
көрініс мыналардан кем ... ... 80 ... бар 25 ... ... бір ... 80 символ бар 24 жол. Бұл уақытта экранда
екі, үш түстің символдары көріну ... ... ... ... ... ... мәндерімен құрғанда көлемі:
а. 9 линия 8 нүктемен;
b. 8 линия 8 ... ... ... ... ... ... жылдамдығы (
МЕСТ 27954-88, көріністі жаңарту жылдамдығы)
200 мың кем емес;
(жол ... 20 мың кем ... ... ақпаратты экранға шығару жылдамдығы (қолданушы
программасынан) кем дегенде:
10000 символ секундына (роллирлеусіз),
3000 символ ... ... ... 1000 ... ... ... ... Клавиатураға қойылатын талаптар
3.1 Клавиатура толық алфавитті-сандық өрістен, он екі клавишадан ... ... ... ... және ... ... үшін төрт
клавишадан тұру қажет.
3.2 Клавиатурадағы клавишалардың және символдардың орналасуы МЕСТ
14289-88 сәйкес болу керек; клавиша ... (19 +/- 1 ... ... ақпаратты еңгізуді максималды жиілікпен істеу керек:
кем дегенде 15 басылым секундына;
(жол беріледі) кем дегенде 10 ... ... ... ... үшін ... ... оалрдың жанында
накладкаларды орналастыру мүмкіндігі болу қажет.
3.5 Клавиатура кнопкалары келесі талаптарға сай болу керек:
• Жұмыс бөлігі13 х 13 мм кем ... ... ... ... бөліктерінің арақашықтығы 3 мм кем емес;
• Кнопканың ерікті жүрісі 5 - 5 мм ... ... 1 - 5 ... ... іске асуы 0.5 - 0 Н;
3.6 Клавиатура кеңістігі ... ... 10-15 ... ... тұру керек
3.7 Клавиатураның және видеоманитордың конструктивті бірігуі болмау
керек. Клавиатура жек блок ретінде істеліну керек және оның ... 1кг ... ... Жүйелік блокқа 2 м кем емес иілмелі кабельмен жалғануы тиіс.
4. Жүйелік блокка қойылатын жалпы талаптар
4.1 бір комплектегі ... ... ... ... және ... ... құрылғылар және программдық деңгейде сәйкес болу
керек.
4.2 жүйелік блоктың функцияларын келешекте кеңейту үшін ... ... ... оған ... аппартураларды қосу мүмкін болу керек.
4.3 қолданушы программасынан барлық подсистемалардың мүмкіндіктеріне
доступ болу ... ... ... тез ... ... болу ... ... емес түсіну/с;
(жол беріледі) 1000 тыс.кем емес түс/с.
4.5 қажетті драйверлерді (видео ОСҚ қоспағанда) ... ... ... ... ... құрылғысының көлемі:
3500 Кбайт кем емес;
(жол беріледі) 1500 Кбайт кем емес.
4.6 оперативті сақтау құрылғысын кеңейту мүмкіндігі болу керек.
4.7 ... ... ... % кем ... ... 3% кем емес.
4.8 жүйелік блок қатты магнитті дисктегі жинақтауыштан тұруы керек.
сиымдылығы 200Мб кем емес;
(жол беріледі) 40Мб кем ... ... блок ... ... ... ... тұруы керек.
(МДИЖ)
4.10 жүйелі блок ақпараттарды тізбектей беру құрылғыларынан тұру
қажет (RS232 ... или RS422), яғни кем ... екі ... қосу
мүмкіндігі.
4.11 жүйелі блок ақпараттарды параллель беру құрылғыларын қосу үшін
интерфейстен тұру қажет:
еңгізілген, Centronix, 8 бит екі ... ... ... ... ... 2 ... ... 8-бит екі бағытталған интерфейс, алынатын блок.
Параллельді интерфейс баспа жасайтын құрылғыларды қосу үшін қажет. Ол
қамтамасыз етеді: TTL шығу, токтың жүктемесі20 ... ... блок ... ... тұру ... (RESET), ол ... ... жүйелік блок еңгізілген дыбыс подсистемаларынан тұру керек.
Стерео жазу және іске асыру, 22КГц 16-бит выборка;
(жол беріледі) тек моно, 11КГц 8-бит выборка.
Дыбысты ... ... ... және ... ... ... болу керек.
4.14 жүйелі блок локальды желі құрамында жұмыс істеуді және оған
қосылуды қамтамасыз ету ... ... ... ... контроллерімен және
тиісті программалық қамсыздандырумен бірге «локальды желі жүйесі» бөлімінде
көрсетілген функцияларды іске асыру керек.
5. Ток ... ... ... ток көз блогы барлық құрылғыларды 220 В кернеумен қамтамасыз ету
керек және айнымалы ток жиілігі 50 Гц болу ... ток көзі ... ... ... ... болу керек
5.3 ток көзі блогы аз қуатты қосымша құрылғыларын ток ... ету ... ... ток көздері:
+5В, ток 1500мА дейін;
+12В, ток 500мА дейін;
10 Экономикалық тиімділік есебі
10.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико-экономикалық негізі
Әзірленген программалық қамсыздандыру ішкі ... ... ... ... ... ... көлемінің өсуіне байланысты
құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі маңызды болып табылады.
Осы дипломдық жобада ... ... ... ... ... ... ... тапсырмаларын
шешеді. Өнім шығындарды және фирмалардағы ... ... ... ... ... ... уақытын азайтады. Сонымен қатар өнім барлық
жерде қолданыла алады.
10.2 ... ... ... ... ... ... ... өнімнің
бәсекелеге жарамдығын бағалауға және оның ... және ... ... ... ... ... анализ программдық өнімнің келешекте
өңделу ... және оның ... ... әсер етуі ...... ... ... бағалауды қамтамасыз етеді:
S - өнімнің күшті жақтары
W - өнімнің ... ... - ... мүмкіндіктері.
T - өнімге әсер ететін қауіп.
Кіші офис үшін әзірленген құжатайналым жүйесінің SWOT – анализін
жүргізейік
Күшті ... ... ... ... және ... ... ... бірнеш жыл бойы сақтау мүмкіндігі.
3. мәліметтерді өңдеудің өзіндік технологияларын қолдануы.
4. программдық өнімнің ... ... ... ... болу үшін ... ... жақтары:
Программдық өнімді іске асыру үшін тек бір қолданушының жұмысын іске
асырады.
Мүмкіндіктері:
сервистерді кеңейту;
программдық өнімді басқа ... ... ... ... ... ... ... технологиясының базасы негізінде көп қолданушы жүйені
құру мүмкіндігі
Өнімге әсер ететін қауіп:
Қауіп факторлері табылмаған
Программдық өнімнің ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің қауіп факторлары
табылған жоқ. Осылайша өнеркәсіптің ... ... ... және
түзетулер қажет емес.
10.3 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет шығындар сметасын
есептеу
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және ... ... ... ... ... іске ... ... шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық элементер арқылы құрылады:
6) материалдық шығындар
7) еңбекке төлеу фонды
8) әлеуметтік мұқтаждықтарға ... ... ... ... шығындар.
10.3.1 Материалдық шығындар
Бұл бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады:
• тікелей материалды шығындар
... ... ... ... ... ... қызметтеріне төлемдер
• басқа ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен төлемдер.
Жанармайға және энергияға шығындар қосымша шығындарға қосылған.
Тікелей материалдық шығындарды есептеу 8.1 ... ... 10.1 ... ... ... ... ... |Саны |Өнім бірлігіне |Суммасы(тнг.) |
|атауы | | ... ... | ... ... |5 |40 |200 ... ZOOM | | | | ... |пачка |1 |500 |500 ... | | | | ... үшін ... |1 |100 |100 ... | | | | ... заттар|набор |1 |1500 |1500 ... |бет |20 |5 |100 ... ... | | | ... |292 ... ... ... шығындар. Ол әзірлеу үшін қажет уақытымен (44
күн) және ЭЕМ үшін бір сағат бағасымен (3 тнг.) ... ... ... ... ... ... ... шығындар = (44 * 8 * 15) =5280 тнг.
Материалдық шығындардың жалпы суммасы 1348 тнг.
10.3.2 Еңбекке төлеу фонды
Әзірлеу процессі этаптарға ... ... үш ... айы ... әр айда 22 ... күні. Осы
программалық өнімді әзірлеу кезінде ... ... ... ... ... ... (6 ... техникалық тапсырма анализі (4 күн.).
3. ақпараттық және арнайы әдебиетпен танысу (5 ... ... ... және ... ... (7 күн).
5. алгоритмді іске асыру (12 күн).
6. программа отладкасы (27 күн).
7. есеп беруді құру (5 күн).
Әр ... ... үшін ... ... ... ... Әзірлеу
келесі мамандар көмегімен әзірленген:
• бас инженер (тариф разряды12).
• Инженер-программист (тариф разряды 8).
Бас инженердің және инженер-программистің ... ... ... ... жалақылары келесідей:
ЗБИ = 5.08 * 83 = 421.64 тнг.
ЗИП = 3.12 * 83 = 258.96 ... ... мына ... ... = (ЗА * К * 8) / 176
, где ЗН – ... ... ЗА – ... ... К- ... істеуге кеткен
күндер саны.
Ұйымда уақытты және этаптарды бөлу 8.2 ... ... 10.2 ... уақытты бөлу
|Әзірлеу этабы ... ... (күн) ... ... әзірлеу |бас инженер |6 ... ... ... |бас ... |4 ... және ... ... ... |бас ... |5 ... ... және алгоритмін әзірлеу|бас инженер |7 ... іске ... ... ... 10.2 ... этабы ... ... (күн) ... отладкасы ... ... ... құру ... ... ... жалақыны анықтайық.
Бас инженердің негізгі жалақысы:
Зн.би = (421.64 * 22 * 8) / 176 = 421.64 ... ... ... жалақысы:
Зн.ип = (258.96 * 44 * 8) / 176 = 517.92 ... ... ... = 517.92 + 421.64 = 939.56 тнг.
Қосымша жалақы:
Зқ = 0.2 * 939.56 = 187.91 ... ... ... = 1.25 * ( Зн + Зқ ) = 1.25 * ( 939.56 + 187.91 ) = 1409.34 ... ... ... аударымдар
Мұның құрамына еңбекке төлеу ... ... ... ... ... фондына аударымдар (28% ЕТФ).
2. Отчисления в фонд занятости (1,5% ... ... ... ... ... ... (3,6% ... әлеуметтік сақтандыруға аударымдар (5,4% ЕТФ).
Әлеуметтік қажеттіліктерге ... ... ... ... 10.3 ... ... аударымдар
|Аударымдар ... ... % ... |
| | ... ... фонды |28 |394.62 ... ... |1,5 |21.14 ... ... медициналық |3,6 |50.73 ... | | ... ... |5,4 |76.1 ... |542.59 ... ... ... статьяға қамтамасыз ету және ғимараттарды ... ... ... шығындар және т.б жатады. Қосымша шығындар көлемі негізгі
жалақы көлемінен алынады (70%).
Шқ = Жн * 70 % = 657.69 ... ... ... ... ... ... шығындар сметасы 9.4 кестеде
көрсетілген.
Кесте 10.4 Программдық қамсыздандыруға кеткен толық шығындар сметасы
|Шығындар статьясы ... ... ... ... ... |1348 ... ... ... |292 ... ... ... қолдануға кеткен шығындар |1056 ... ... ) | ... ... фонды |1409.34 ... ... ... |
|Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар, соның ішінде |542.59 ... ... |394.62 ... занятости |21.14 ... ... ... ... |50.73 ... ... |76.1 ... ... |- ... ... |657.69 ... |3957.62 ... ... ... ... ... үшін 25% тең ... және ... құрайтын қосылған құн салығы (ҚҚС) алынады. ... ... ... ... 10.5 ... ... 10.5 Әзірлеудің соңғы босату бағасы
|Аталуы ... (тнг) ... ... ... |3957.62 ... ... (25%) |989.4 ... ... ... ... |4947,02 ... (20%) |989.4 ... ... ... ... бағасы |5936,42 ... ҚҚС ... ... әзірлеудің соңғы босату бағасы 5936,42
теңге.
ҚОРЫТЫНДЫ
Тәжірибе барысында «клиент – сервер» режимінде жұмыс ... ... ... құжаттарды топтық өңдеу мысалында жеке офистің
программалық қамсыздандыруы зерттелді. Процессорды жүктеу графигі ... ... ... және ... толық өнімділігін сипаттайтын
транзакцияға қызмет көрсету циклының орташа ... ... Көп ... ішіндегі бір транзакцияны өңдеу үшін 1,5 минут уақыт қажет.
Мәліметтер базасының өсуін проводкалр ... ... 2005 ...... ... кәсіпорында проводкаларды орындау бойынша секіріс
болғанын көрсетеді, оны бухгалтерлік есеп ... ... іске ... ... ... сипаттауға болады. Сонымен қатар, 2005 жылдың қыркүйек
және желтоқсан айларында секіріс болғанын ... ... ... оның ... ... ... ... тән.
Егер «Өздігінен шығару» мәліметтер базасының өсуі сызықты, әрі
әлсін көрінетін болса, онда «Бухгалтерлік» ... ... ... 2006 ... басында секіріспен өзгертеді және ... ... ... оны ... ай бойы ... ... анықтамалықтар мен құжаттардың саны туралы мәліметтерді
топтау кәсіпорындағы маңызды бизнес – ... ... ... ескеру керек.
Қосымшалар
-----------------------
Ішкі құжаттар қажет болған жағдай
Ішкі құжаттар негізінде шығыстық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... тура дайындау
Жаңа мәліметтер келіп түсті
Қайталауға сұраныс
Жауапты дайындаудың стандартты түрі
Жауапты дайындаудың стандартты түрі
Шығыстық құжат
Кірістік құжат
Шығыстық құжат
Кірістік құжат
Шешімді өзара бекіту немесе сұрақты ... ... ... ... ... ... ... шығыстық құжат тіркеледі
Ішкі құжат
(құжаттар)
Шығыстық құжат
Кірістік құжат
Шығыстық құжаттың ... ... ... ... ... ... ... құжаттарын басқару жүйесі
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
Құжатайналымның ... ... ... ... ... құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Жалпы іс жүргізу бөлімі(канцелярия)
Архив
Бөлімше құжаттарын басқару ... ... ... ... ... ... ... жалпы бөлімі
(канцелярия)
Архив
Қайтарылымды байланыс
Шығыс құжаттары
Кіріс құжаттары
Кіші офистің ішкі құжатайналым жүйесі
Өнім
Лок. МБ ... ... ... Ақпар. іздеу
3.ОМБ және желі администраторы
Бек. ... ... ... ... ... ... талаптар
МБ құжаттар дайындамалары
Баспа (лок.)

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Еңбек ақы төлеу және еңбеккерлермен есеп айырысу есебі75 бет
ЖШС «Тараз RAYS» ақша қаражаттарымен есеп айырысудың есебі67 бет
Туризм кәсіпорынында маркетингтік зерттеу68 бет
Әкімшілік шығындардың есебі және аудиті71 бет
Алматы облысы жайлы73 бет
60-90 жылдардағы қазақ поэзиясындағы көркемдік ізденістер29 бет
«НҰРЛЫ КӨШ» – «СОРЛЫ КӨШке» айналды ма?143 бет
Айқын Нұрқатовтың сыншылық ерекшелігі39 бет
Арал өңірінде табиғи-шаруашылық кешенді экологиялық орнықты дамытудың ғылыми негізі32 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь