Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері

КІРІСПЕ 11

1 ҚАРАҒАЙЛЫ КЕН ОРНЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯСЫ 12
1.1 Жалпы мәлімет 12
1.2 Қарағайлы кен орнының тау.кен геологиялық сипаттамасы 12
1.3 Қысқаша геологиялық сипаттама 13
1.4 Кен орынды барлау және пайдалы кеннің қоры 14
2 ЖОБАНЫ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТ, ОНЫҢ ЕСЕБІ
16
2.1 Карьер борттарының өшу бұрыштарын анықтау 16
2.2 Шектік аршу коэффициентін анықтау 16
2.3 Пайдалы қазбалардың жоғалым және құңарсыздануын негіздеу 17
2.4 Кен орнының күн тізбектік режимі 18
2.5 Карьерлердің бастапқы параметрлерін негіздеу 18
2.6 Карьер алаңының тау.кен геометриялық анализі 19
2.7 Карьер өнімділігі 21
2.8 Карьердің жұмыс істеу уақыты 23
3 КАРЬЕР АЛАБЫН АШУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 25
3.1 Күрделі оржолдардың трассаларының параметрлерін есептеу және негіздеу
25
3.2 Оржолдардың жүргізудің технологиясы және механизациясы 27
4 ҚАЗУ ЖҮЙЕСІ 29
4.1 Қазу жүйесін таңдау 29
5 ТАУ.ЖЫНЫСТАРЫН ҚАЗЫП АЛУҒА ДАЙЫНДАУ 31
5.1 Дайындау әдістерін негіздеу 31
5.2 Аттырғыш заттарды, ұңғылардың санын, аттырудың схемасын таңдау
34
5.3 Аттыру жұмыстарының механикалық қондырғысын таңдау 39

5.4 Бұрғылау аттыру жұмыстар кезінде қауіпсіздік технологиясы 40
6 КЕШЕНДІ МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ 41
6.1 Қондырғының модулін және түрін таңдау 41
6.2 Эксковатор өнімділігін есептеу 41
6.3 Тау.кен массасын қазғандағы көмекші жұмыстар 43
7 КАРЬЕРДЕГІ ТАУ.КЕН ЖҰМЫСТАРЫН ТАСЫМАЛДАУ 44
7.1 Автосамосвалдың жүккөтергіштігін анықтау және пайдалану коэффициенті мен кузовтың сыйымдылығы
44
7. 2 Автосамосвал қозғалысының жылдамдығын есептеу 49
8 ҮЙІНДІЛЕУ ЖӘНЕ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 54
8.1 Рекультивация және арготехникалық шаралар және рекультива.ция жұмыстарының технологиясы
56
9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 57
10 ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ 59
10.1 Эксковатор және автокөлік кешенінің тасымалдау арақашықты.ғының әркелгілігінің көрсеткіші
59
11 ҚҰРҒАТУ ЖӘНЕ СУТӨКПЕ 80
11.1 Кешен сутөкпесінің қондырғысын таңдау және орналастыру 80
11.2 Экономикалық есептеулер 84
12 ТАУ.КЕН ЖӘНЕ КӨЛІК ЖАБДЫҚТАРЫН ЖӨНДЕУ 87
12.1 Карьердегі профилактикалық жөндеулердің құрылымы 87
12.2 ППР.дың жылдық есептеуін анықтау 88
12.3 Механикалық жөндеу жасау құрылысы 91
13 КАРЬЕРДІ ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 93
13.1 Карьердің жалпы жарықтануын есептеу 93
13.2 Карьердің есептік электр жүктемесін анықтау 98
13.3 Карьердің тарату жүйесінің кабельдерін таңдау 99
13.4 Карьер желілеріндегі сымдарды таңдау 100
13.5 Карьердің негізгі энергетикалық көрсеткіштерін анықтау 101
14 ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ
103
14.1 Бұрғылау жұмыстарын автоматтандыру 103
14.2 Эксковаторлы автокөлікді кешенін автоматты түрде басқару 104
14.3 Сутөкпені автоматизациялау 107
14.4 Карьерде технологиялық, диспетчерлік басқармасын автомат.тандыру
110
14.5 Оперативті байланыс 110
15 КАРЬЕРДІҢ АЭРОЛОГИЯСЫ 111
15.1 Аймақтың ауа.райы, карьердің орналасуы, желдердің бағыты, жауын. шашын
111
15.2 Карьердің ауасын ластайтын қоспалар және шаңдарды азайту әдістері
111
15.3 Карьердегі автокөлік шаңдарын басу 114
16 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 119
16.1 Тау.кен өндірісіндегі зиянды факторлар 119
16.2 Тау. кен өндірісіндегі айтылып кеткен зиянды факторларға қарсы жасалынатын әрекеттер
120
16.3 Бұрғылау жұмыстарын жүргізгенде жұмсалатын шаралар 120
16.4 Аттыру жұмыстары кезінде жасалатын шаралар 121
16.5 Қазу.тиеу жұмыстарында қолданылатын шаралар 122
16.6 Тасымалдау кезінде қолданылатын шаралар 122
16.7 Үйінділеу жұмыстарындағы жасалынатын шаралар 123
16.8 Жалпы орындалатын қауіпсіздік шаралары 123
16.9 Электр қауіпсіздігі 124
16.10 Санитарлы.гигиеналық шаралар 124
16.11 Өртке қарсы шаралар 125
17 НЕГІЗГІ ЖОСПАР 129
17.1 Кен орнының өндірістік алаңы 129
17.2 Аттырғыш заттардың қоймасы 129

18 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
130
18.1 Кен орнының жұмыс істеу режимін негіздеу 130
18.2 Жұмысшылардың саны және жұмыстың өнімділігі 130
18.3 Қаржылық талдау 137
19 АРНАЙЫ БӨЛІМ 141
19.1 Карьер контурындағы бұрғылау жұмыстарының технологиясы 141
19.2 Массивті жарған кезіндегі деформациялық ерекшелігі 141
19.3 Соңғы контурдағы еңістегі бұрғылау аттыру жұмыстарының технологиясын қалыптастыру
143
19.4 Отыз метр үшін сақтандыру бермасының енін есептеу 151
19.5 Опырылу тастарынан сақтау құрылысты есептеу 152
19.6 Сазды еңісті бекіту 155
19.7 Сазды еңістердің беріктілігін барлау 156
19.8 Контурфорстың параметрлерін есептеу 158

ҚОРЫТЫНДЫ 164

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 165
“Қазақстан- 2030 ” стратегиясын қабылдаумен тау-кен өндіру өнеркәсібі ерекше мағынаға иеленеді.
Тау-кен жыныстарды өндіруден ашық әдіс алдыңғы орында 70% пайдалы қазбаны ашық әдіспен шығарады. Қолданып келген технологияны және техниканы практикада барлау зерттеу жұмыстары арқасында дамиды.
Тау-кен жұмыстарын технологияны ары қарай дамыту үшін технологиялық схемаларды тау-кен жұмыстарды кешенді механизациялау және қолданылатын қондырғыны оптималды пайдалану.
Жаңа технологияларды енгізу, циклды және үздіксіз техниканы қолдану прогрестік технологияларды қолдану.
Жобада қолданылатын арнайы бөлім “Карьер контурдағы бұрғылау аттыру жұмыстарын жүргізу технологиясы” Қарағайлы кен орны үшін актуалды.
Жыныстарды ұсату сапасы және массивтің беріктілігін сақтау тікелей жарылыстың жүргізу сапасына байланысты.
1. Ржевский В.В. Открытие горные работы. Часть 1 и 2. - М., Недра, 1985.
2. Арсентьев А.И. Вскрытие системы разработки карьерных полей. – М., Недра, 1981.
3. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытии горным работам. – М., Недра, 1980.
4. Русский Н.И. Технология отвальных работ и рекультивация на карьерах. М., Недра, 1979.
5. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископеамых открытым способом. – М., Недра, 1987.
6. Қалыбеков т. Бегалинов А. Сандибеков М.Н. Ашық тау-кен жұмыстарының процестері.
7. Чулков Н.Н. Электрофинация карьеров в задачах и примерах. М., Недра, 1978.
8. Электропривод и электрофинация приисков. Г.А. Багаутдинов, Ю.А.Марков и др. – М., Недра, 1989.
9. Кузнецов Г.В., Улыбин В.П. Контурное взрывание на открытых горных работах. М., Недра Центр НИИ ниж. И технико-эконом. Иссл. Цвет. Металлургии, 1968.
10. Мухамеджанов Е.Б. К выбору буровзрывных параметров на карьерах соискальной толщей. В журнале Вестник Академии наук КазССР. Алматы. № 12, 1981, с. 62-65.
        
        АҢДАТПА
Берілген тапсырмаға сәйкес дипломдық жоба ... ... ... ... ашу қаралған.
Дипломдық жоба екі бөлімнен тұрады.
1) Жалпы бөлім.
2) Арнайы бөлім.
Жобаның жалпы бөлімінде негіздеудің мән жайы ... ... ... негізгі есептеулер мен көрсеткіштерді, ... ... ... пайдаланып отырып жүргізілген.
Бұл арнайы бөлімде карьер борттарының ... ... ... ... ... проекте в соответствии с выданным заданием предусмотрена
разработка карьера ... по ... ... - полиметаллического
месторождении.
Дипломный проект состоит из двух частей:
1. Общей
2. Специальный
Общая часть проекта носит характер ... ... как в ней все ... ... и ... ... ... с
максимальным использованием укрепленных пользованием ... ... ... ... |КІРІСПЕ |11 |
| | | |
|1 ... КЕН ... ... |12 ... ... ... |12 ... |Қарағайлы кен орнының тау-кен геологиялық сипаттамасы |12 ... ... ... ... |13 ... |Кен ... барлау және пайдалы кеннің қоры |14 |
|2 ... ... ... ... МӘЛІМЕТ, ОНЫҢ ЕСЕБІ | |
| | |16 ... ... ... өшу бұрыштарын анықтау |16 ... ... аршу ... ... |16 ... ... ... жоғалым және құңарсыздануын негіздеу |17 |
|2.4 |Кен орнының күн ... ... |18 ... ... ... ... негіздеу |18 ... ... ... тау-кен геометриялық анализі |19 ... ... ... |21 ... |Карьердің жұмыс істеу уақыты |23 |
|3 ... ... АШУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... |25 ... ... оржолдардың трассаларының параметрлерін есептеу және | |
| |негіздеу |25 ... ... ... ... және ... |27 |
|4 ... ... |29 ... ... ... таңдау |29 |
|5 | ... ... ... ... |31 ... ... ... негіздеу |31 ... ... ... ... ... аттырудың схемасын таңдау | |
| | |34 ... ... ... ... ... ... |39 ... |Бұрғылау аттыру жұмыстар кезінде қауіпсіздік технологиясы |40 |
|6 ... ... |41 ... ... ... және ... ... |41 ... ... ... есептеу |41 ... ... ... қазғандағы көмекші жұмыстар |43 |
| 7 ... ... ... ... |44 ... ... ... анықтау және пайдалану | |
| ... мен ... ... |44 ... 2 ... ... жылдамдығын есептеу |49 |
| 8 ... ЖӘНЕ ... |54 ... |Рекультивация және арготехникалық шаралар және рекультива-ция | |
| ... ... |56 |
| 9 ... ... ҚОРҒАУ |57 ... ... ... ... |59 ... |Эксковатор және автокөлік кешенінің тасымалдау арақашықты-ғының| |
| ... ... |59 ... | ... ЖӘНЕ ... |80 ... |Кешен сутөкпесінің қондырғысын таңдау және орналастыру |80 ... ... ... |84 |
| 12 ... ЖӘНЕ ... ... ... |87 ... ... ... ... құрылымы |87 ... ... ... есептеуін анықтау |88 ... ... ... жасау құрылысы |91 |
| 13 ... ... ... ЕТУ |93 ... ... ... жарықтануын есептеу |93 ... ... ... ... ... ... |98 ... |Карьердің тарату жүйесінің кабельдерін таңдау |99 ... ... ... ... ... |100 ... ... ... ... көрсеткіштерін анықтау |101 |
|14 |ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ |103 ... ... ... ... |103 ... ... автокөлікді кешенін автоматты түрде басқару |104 |
|14.3 |Сутөкпені ... |107 ... ... ... ... басқармасын | |
| ... |110 ... ... байланыс |110 ... ... ... |111 ... |Аймақтың ауа-райы, карьердің орналасуы, желдердің бағыты, | |
| ... ... |111 ... ... ... ластайтын қоспалар және шаңдарды азайту | |
| ... |111 ... ... ... ... басу |114 ... ... ҚОРҒАУ |119 ... ... ... ... ... |119 ... |Тау- кен ... ... ... ... ... ... | |
| |жасалынатын әрекеттер |120 ... ... ... ... ... шаралар |120 ... ... ... кезінде жасалатын шаралар |121 ... ... ... ... ... |122 ... ... кезінде қолданылатын шаралар |122 ... ... ... жасалынатын шаралар |123 ... ... ... ... ... |123 ... |Электр қауіпсіздігі |124 ... ... ... |124 ... ... ... ... |125 ... |НЕГІЗГІ ЖОСПАР |129 ... |Кен ... ... ... |129 ... ... ... қоймасы |129 |
| | | ... ... ... |130 ... |Кен ... ... ... режимін негіздеу |130 ... ... саны және ... өнімділігі |130 ... ... ... |137 ... |АРНАЙЫ БӨЛІМ |141 ... ... ... ... ... ... |141 ... |Массивті жарған кезіндегі деформациялық ерекшелігі |141 ... ... ... еңістегі бұрғылау аттыру жұмыстарының | |
| ... ... |143 ... ... метр үшін ... ... енін ... |151 ... ... ... ... құрылысты есептеу |152 ... ... ... ... |155 ... ... еңістердің беріктілігін барлау |156 ... ... ... ... |158 |
| | | |
| ... |164 |
| | | |
| ... ТІЗІМІ |165 ... 2030 ” ... ... ... ... ... мағынаға иеленеді.
Тау-кен жыныстарды өндіруден ашық әдіс алдыңғы орында 70% пайдалы
қазбаны ашық ... ... ... ... ... және техниканы
практикада барлау зерттеу жұмыстары арқасында дамиды.
Тау-кен ... ... ары ... ... үшін ... ... ... кешенді механизациялау және қолданылатын
қондырғыны оптималды пайдалану.
Жаңа технологияларды енгізу, циклды және ... ... ... ... ... ... ... бөлім “Карьер контурдағы бұрғылау аттыру
жұмыстарын жүргізу технологиясы” Қарағайлы кен орны үшін актуалды.
Жыныстарды ұсату ... және ... ... ... ... жүргізу сапасына байланысты.
1 ҚАРАҒАЙЛЫ КЕН ... ... ... мәлімет
Қарағайлы кен орны Қазақстан Республикасында Қарағанда обылысында,
Қарағанды қаласынан 250км жерде орналасқан.
Алғашында кен орын барлау - ... ... ... ... 100 мың ... кен өндірілді. 1964 жылы кен орында ... ... оның ... 252км. ... ... ... ... үшін екі желілі ВП 10 Вт. Қарағайлы ГРЭС салынады, оның ұзындығы 250км.
Ауыл және кен ... ... ... ... ... ... кен ... қасында “Кенчубинск” темір кен орны ... ... ... ... ... аз ... ... ең үлкен өзен Талды өзені
Қарағайлы аулынын 10-12км, шығыс аймақта тұрақты ағын ... бар. ... ... ... ... шілдеде +18º+18,5º. Қыста
минималды температура ... ... ... ... ... шашын мөлшері 136мм-ден 437 мм-ге дейін. Қыста қардың
жатуы 190-170 күн. ... ... ... 25-30 ... ... Қыста желдің
бағыты оңтүстік шығыс, солтүстік батыс, шығыс, ... ... ... Қарағайлы кен орнының тау-кен геологиялық сипаттамасы.
Қарағайлы кен орны солтүстік ... ... ... және ... ... ... ... солтүстік батысқа қарай
кеннің жатуы күрт құлама ... орны ... ... вулканды тұнбамен және үстіңгі
дивон шөгінділермен ерекшеленеді.
Кен орнының геологиялық құрылымы үстіңгі девонды шөгінді қалдықпен
орналасқан. Олардың ... ... ... кіреді:
- конгломератты 200м дейін қалыңдығы
- поликтовит құмтас 690м қалыңдық
- қатпарлы құмтас, ... ... ... ... 15 ... дене ... оның 11-нің пішіні қиын линзалы. Құлау
бұрышы 60º-80º оңтүстік батыс, шығыс бөлігінде 45º-50º батыс бөлігінде.
Оның ... 45- 670м ... ... ... ... дейін.
Гранитайттарға дейін қалыңдығы 1,5-37м. Кеннің екі технологиялық түрі:
Аксольенді араласқан және сульфитті, 87 % қол сульфитті.
Сульфит екі түрге бөлінеді.
1 ... ... ... ... ... ... ... жыныстардың қаттылығы
12,4- 19,5.
Кеннің қалыңдығы 10-12м. Кеннің ... ... 1,76. ... ... 3,25т/м3, жыныс үшін 2,7 т/м3.
Кесек кен штольпиялармен үнгілеу 100-130м. Жыныстардың сыйымдылығы
радиоактивсіз және ... ... ... ... ... ... ... карьер учаскесі оңтүстік-батыста Қарағайлы
синклинальді, жанартау шөгінді ... ... және ... тік ... ... Карьердің оңтүстік жағы Қарағайлы жырасаймен шекаралған.
Көктемде ғана су ағысы байқалады, уақытша сулар карьерді батыруға ... ... ... ... сыртына неогенді саз балшықтан
жасалған сутірек орналасқан.
Жыныстардың ең дамыған жарықшақтары ... ... ... ең ... таралған жарықшақтардың су сыйымдылығының тереңдігі 120м.
120м-ден ... ... ... ғана байқалған. Жыныстардың
сулануы төмен. Барлау жұмыстары барысында фильтрация коэффициенті 0,05
м/тәу ... Жер асты ... ... ... 75м және ... ... Қазу ... бітуіне жер асты сулардың келуі 52м3/сағ
болады.
1.4 Кен орынды барлау және пайдалы ... ... ... құлама, бедердің түрі және шөгінді борпылдақ қалпында
болғандықтан, кенді ... ... ... және ... ... мен көлбеу ұңғылар мен жүргізіледі (42×46 ... ... ... ... ... ... қоры және ... компоненттер С категориясы жалпы С
+С деп 90-88% құрайды. Жалпы “Союзгеологофонд СССР” бойынша ... С ... ... 2.4 млн.т цинк кені, оның ішінде 49,2 ... ... ... ... мөлшері 34,2 млн.т және оның құрамында 33,9
мың.т қорғасын кені оның мөлшері 0,81%. С ... ... ... цинк және ... кені оның ... 1,3 мың.т және 0,5 мың.т.
Қарағайлы кен орнының параметрлердің кондициясы:
Қорғасын – мырыш - баритті ... ... ... ... ... 0,5% және ... кендердің минималды өнеркәсіптік мөлшері 1% және 50% құрайды.
Беткейдегі қорғасын мен мырыш кендердің мөлшері ... мен цинк 0,5% ... және ... ... ... ... ... кені үшін беткейде қорғасынның 0,5% және ... ... ... ... ... кен үшін ... ... 1,5% блоктағы минималды өнеркәсіптік
мөлшері 2%.
- Баритті кен үшін беткейде бариттің 20%, ... ... ... -50 %.
- ... мыс кен ... 0,5%, блоктағы минималды өнеркәсіптік
мөлшері 1%.
Балансты қорларға келесілер жатады.
а) Беткейдегі қорғасын ... ... 0,3- 1,49 %. ... пен ... ... ... мырыш кенінің мөлшері 1- 1,49 % ... ... ... ... минималды қалыңдығы 4м.
2 ЖОБАНЫ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТ,
ОНЫҢ ЕСЕБІ
2.1 Карьер борттарының өту бұрыштарын анықтау
Карьер борттарының өту ... ... ... ... және оның ... 420-56 құрайды. Карьердегі қабылданған
борттарының өшу бұрыштарының көлік сақтандыру бермаларының араласқандарын
тексеру керек.
(2.1)
мұндағы n- ... ... ... саны 30 ... ... ... ... кемер бұрышының қиябет бұрышы α - 70.
b- сақтандыру бермасының ені, 10м.
b- көлік бермасының ені, 16м .
Карьер ... ... ... ... 70% ... ... Bn = 1,003
Bк = 45
2. Шектік аршу коэффициентін анықтау
Шектік аршу коэффициенті бойынша ашық қазудың салыстырмалы экономикалық
тиімділігін бағалайды және ... ... ... ... ... м/м
(2.2)
мұндағы Сж- 1м жерасты әдіспен қазғандағы пайдалы кен байлықтың рұқсат
етілген өзіндік құны 800 ... - ашық ... ... 1м пайдалы кен байлықтың рұқсат
етілген өзіндік құны 120 теңге.
Сб - 1м бос ... ... ... ... ... ... ... және құнарсыздануын негіздеу
Кен орынды пайдалану кезінде кеннің бір бөлігі ... тағы ... ... ... ... ... мен ... мөлшері кен дененің жатуына, қалыңдығына,
құлау бұрышына, ... ... және ... ... ... мен жоғалым бұрғылау жұмыстар кезінде эксковатор шөмішінің
басқа ... ... ... тиеу және төгу ... ... ... денесінің құлау бұрышы үлкейген сайын құнарсыздану мен жоғалым аз
болады. Бірақ бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... ... керек. Шөміштің ... ... ... және ... ... ... соңғысында
қазу әр түрлі әдіспен қолдануға мүмкіндік береді.
Кен денесінің қиын болғандықтан және эксковатордың ... ... ... ... 4 %, ... – 15 ... Кен орныныңкүн тізбектік режимі
Кен орнына жоба жасағанда ең маңыздысы жұмыстың оңтайлы режимін табу
және ... ... ... пайдалану. Максималды еңбек өнімділігі
және тауар өнімділігіне ... ... ... ... ... технологиялық жобалық норма келесі
күнтізбек жұмыс ... ... ... 6 күн, 3 ... 7 ... жылына 5 млн.т кен өндіріледі. Жылына 305 күн жұмыс істейді. Карьерде
келесі жұмыстар жүргізіледі:
Кен орынды ашу, қазу ... ...... және ... ... тек қана ... жүргізіледі.
2.5 Карьердің бастапқы параметрлерін негіздеу
Карьерге жоба жасағанда соңғы контурлар және теңдікті анықтау керек.
Осыған байланысты кен орынды қазу ... ... ... маңызды
болады.
Карьер тереңдігі келесі формуламен анықталады.
, м ... М- нен ... ... ... ... , Вв - карьер борттарының бұрыштары, 45.
м
Карьер бетінің ... = Bg + Hn (Ctg Вл + Ctg Вв ), м ... Bg ... ... ... ... ... түрі 20м.
Вn = 20+300 (Ctg 45+ Ctg 45) = 620 м
Карьер ұзындығы
Ln =lg+ 2Hk CtgBn , ... lg – ... ... кен ... жатуы. Lg = 100м
Ln =100+300 × Ctg 45= 700 м.
6. Карьер алаңының ... ... ... және ... күн тізбелік көлемін бөлу.
Карьер геометриялық дене сияқты уақыт және ... ... ... ... ... ... ... контуры және көлемі үлкейеді.
Экономикалық нәтиже кен орнында игерудегі өнімнің өзіндік құнына, ашу
жұмыстарына кеткен шығындар, пайдалы және ... ... ... ... Ал ... пайданы бөлу ол ашу мен қазу жұмыстарына дұрыс
уақыт бөлу және карьердің ... ... ... ... үшін жоба ... ... вариант таңдалады ол үшін анализ
жүргізіледі. Анализдің нәтижесі ... ... ... құрайды.
2.1-суретте жұмыс горизонты және тереңдеу ... ... ... ... астыңғы жиекте жұмыс бортының қиябет сызықты горизонттық
әр қайсысының ... тең ... м ... h- ... ... 10м,
α – кемер қиябетінің бұрышы 70,
Bmin - рұқсат етілген минималды жұмыс алаңының ені, ... ... ... ... массасын анықтау.
Сурет.
(2.7)
Vгм. = 52 920 000 м
Пайдалы қазбаның көлемін келесі формуламен анықтау.
, м
(2.8)
мұнда М - кен ... ... ...... ... ... қалыңдығы, 30м.
Lз - геологиялық берілімнен кеннің ұзындығы, 650м.
м
Бос жыныстың көлемін анықтау.
Vв = ... м ... ... ... ... V- ... тау- кен көлемінің массасы.
Vп.и- пайдалы қазбаның көлемі.
Орташа аршу коэффициенттін ... ... ... бастапқы көрсеткіші ол өндірістік қуаты. Карьердегі
пайдалы қазбаның жылдық өнімділігі ... ... ... Si – ... ... i- ші ... пайдалы қазбаның
орташа алаңы, 22750 м
П - жоғалым, П = 0,04.
Р - құнарсыздану, ... - ... ... ... m/ м.=3,25 т/ ... ау-кен жұмыстарының төмендеу жылдамдағы, = 10 м/жыл.
м/жыл
Бос жыныстың жылдық өнімділігі.
, м/жыл
(2.12)
мұндағы А - ... ... ... ... ... ... ... - орташа аршу коэффициенті
м/жыл
Керьердегі тау-кен массасының жылдық өнімділігі.
м/жыл
(2.13)
, м/жыл
Пайдалы ... ... ... А – ... ... ... ... жыныс бойынша аймақ өнімділігі.
;
мұндағы Аб – бос жыныстың ... ... ... ... ... = ... 305 - ... күндер саны.
А- пайдалы қазбаның жылдық өнімділігі.
Атәу.п.қ ... ... ... ... - бос ... жылдық өнімділігі
м3/аус
Карьердегі кеннің ауысымдық өнімділігі
; ... 3- ... ... - ... қазбаның тәулік өнімділігі.
т/ау.
Бос жыныс үшін
; ... ... - ... бос ... ... ... ... істеу уақыты
Түсті металлургия кен орындар үшін жұмыс істеу мерзімі ... ... ... ... ... басылуына дейін уақыт саналады.
Технологиялық жобалардың нормасы бойынша карьердің жұмыс істеу мерзімі
жылдық өнімділікпен және кен ... ... ... жыл ... Vп.м – ... ... кеннің қоры, т.
γ - кен тығыздығы, ... ... ... ... және ... ... ... дейінгі уақыт.
карьердегі толық басылу уақыты.
жыл.
3 КАРЬЕР АЛАБЫН АШУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Жобаланып жатқан ... ... ... аймақта болғандықтан кен
денесі тереңде орналасқан және құлау бұрыштары күрт, сол үшін ең ... ... ... ашу ... ... ... ... параметрлерін
есептеу және негіздеу
Күрделі оржолдардың еңісінің көлеміне байланысты автокөлікті 100%
қолданамыз. ... ... ... ... ... еңіс ... сондықтан карьерде қазу жұмыстары үстіңгі карьерден басталады.
Пайдалы қазба және бос ... ... ... ... ... ... ... Кемерлерге съездердің қосылуы тұйықталған. Әр ... ... екі ... 20м ені.Оржолдың ұзындығы келесі формуламен анықталады.
, м
(3.1)
мұндағы – ... ... = ... ... еңес,
Ky – ұзындық коэффициенті, Ky=1,4
м
Трасса созылымы келесі формуламен анықталады.
Lтрас= ny × Lmp
(3.2)
мұндағы ny - ... ... ny = ... = 4200 м
Күрделі оржолдың өткізу қабілеттілігі
(3.3)
мұндағы – жүру жылдамдығы, = 16 км/сағ
n - жүру жол сызығының саны,2
Ku - ... әр ... ... ... – жүру интервалы, 50м
м/сағ
Жүру жолының қабілеттілігі келесі формуламен анықталады.
W=N·Vа.ф, м
(3.4)
мұндағы Vа.ф – ... ... ... ... V а.ф –21 м
W = 384·21 = 8064 ... ... ... оржолдың көлемін анықтау сұлбасы.
Жүру қабілеттілігі карьердің ауысымдық өнімділігіне толығымен
қамтамасыз етіледі.
3.2 ... ... ... және ... ... оржолдардың көлемі мен мөлшері оржол үңгілеу
жылдамдығынан ... ... және жаңа ... ... ... жатады.
Сондықтан оржолдың үңгірлеу бастапқы жағдайда бір ... ... ... ... кешенді механизация схемасына сүйенсек, кенжарда ... ... ... ... жолы ... ... ... екі
тұйықталған жолда.
b = 2 (Rr + m), м
(3.5)
мұнда Rr – ... ... алу ... ЭКГ-5А – эксковатор үшін,
9м.
m – ор жол бортының ... ... ... ... арақашықтық, 1м.
b = 2 (9 + 1) = 20 м
Тілме ... екі ... ... ... Күрделі оржолдың
көлемі (3.1 сурет.)
Vкm =A + 2B + D + 2F, м
(3.6)
Көлбеу траншиннің ортанғы ... ... ... көлемі А.
(3.7)
мұнда b - оржол ... ені, b- ... - ... ылдыйы (уклон) Lp = 10%
, м3
Борттардың әркелкілдігінің пайда болған нәтижесінде бейненің көлемі, 2B
, м3 ... L – ... ... ... және 2F ... көлемі.
Оржолдың жүргізуден кейінгі кенжардың бір бөлігінің түрі.
м3
,
D=360 м,
, м3
(3.10)
2F = 68 м
Күрделі ... ... ... = A + 2B + D + ... = 100000 + 1200 + 360 + 68 = 11628 ... ... ... = Sm · Lp.m, ... Sm – ... ... көлбеулік қимасының ауданы 230м.
Lp.m - кемердегі тілме оржолдың жұмыс фронтының ұзындығына тең, 200м
Vp.m = 230 · 200 = 4600 ... ҚАЗУ ... Қазу ... таңдау
Аймақтық таулы жерде орналасқанын ескерсек, көлбеулікке жатқан
және денесінің күрт ... ... ... ... аздығына
байланысты шеңберлі еңістермен тереңдетілген және ... ... қазу ... ... қазу ... кем ... ... бастап жан-жаққа бір келкі
таралады.
Карьерде жұмыс алаңдары борттардың ... ... және ... ... ... жүргізіледі.
Горизонттарды дайындау съезді оржолдармен жүргізіледі. Кен орында
кен денелері және басқа жыныстар ... ... ... ... ... ... ЭКГ-5А және автокөлікпен жүргізіледі. Карьердің
таулы және терең аймақтарында тау-кен ... ... бір ... ... ... ... ... аймақтарында ... ... ... ... ... жүйесінің басты элементтері: кемер биіктігі, ... ... және ... ... ені мен ... ... физика-механикалық қасиеттеріне және эксковаторға
байланысты кемер биіктігін таңдаймыз
Нн = 10 м
Жұмыс алаңының ені
Шр.п. = Вр + С + Т + Z, м ... Вр – ... ... ені, 31 м. С – ... ... табанынан
автокөлік жолының осіне дейінгі арақашықтық, 2 м. Т - автокөлік жолының
ені, 5м. Z - ... ... ені, 3 ... = 31 + 2 + 5 + 3 = 41 ... ... ені
hэ.б. = , м ... Т - ... ... эксковатормен қазуға кететін жұмыс күндер
саны, 15 күн автокөлік үшін
Qэ.тәул. - ... ... ... ... 2000 ...... блоктың ені, 30 м.
hэ.б. = 100 м
Еңістің жылжу ... ... Qэ.ай - ... ... ... 6000 ... – эксковатор еңісінің ені, 15,3 м.
м/ай
Блокты қазу уақыты
Кемердің орташа жылжу уақыты
, м/ай ... N – ... ... саны, 1.
hф - өндірілу жұмыстарының франтының ұзындығы, 200 м.
, м/ай
Кемердегі эксковатор ... ... ... ТАУ – ... ҚАЗЫП АЛУҒА ДАЙЫНДАУ
5.1 ... ... ... қаттылығы мен қалыңдығын ескере отырып алдымен ... ... ... ... қолданғанда ... ... ... ... келесі формуладан көп болмау керек.
, м ... Е – ... ... ... м3. Е = 5 ... ... ... аттыруға дайындау алдында жыныстардың
бұрғылау қиындығы ескеріледі, П.
(5.2)
мұндағы γ – ... ... (γ = 2,7 ... - ... ... τсж = 1400 Па.
τсдв - ... ... ... = 310 ... = 0,007 ∙ (1400 + 310) + 0,7 ∙ 2,7 = ... ... бойынша 3-ші класқа ... ... ... ... диаметрін анықтау
, мм ... α = 700 – ... ... бұрышы. Ctg 70 = 0,36.
С – кемер ... ... ... дейінгі арақашықтық, С =
4 м.
m - ұңғылардың бір-біріне жақындай ... ... және ... ... ... ... шарошкалы бұрғылау әдісін және ... ... ... СБШ-250 мн [3] қабылдаймын.
Бұрғылау ... ... ... ... ал ... ОК-243 ... жыныстардың бұрғыланатын және долотаның диаметрі Пб = 14 және
Сдол = 24,3 мм ... ... ... ... (Рос және ... = 12 ∙ дол кн/см2 ... = 12 ∙ 24,3 = 291,6 ... ... ... саны.
nвр = 120 об/мин = 2 с-1 ... ... ... ... ... ... ... өнімділігі
(5.7)
мұндағы Тау – жұмыс ауысымының ұзақтығы , ... - ... ... және біту ...... ... ... t0 және tв - 1 м
ұңғыны ... ... ... және ... ... = 0,05 ... станоктың тәуліктік өнімділігі
Qтәу = Qау ∙ n; ... = 45 ∙ 3 = 135 ... ... айлық өнімділігі
Qай = Qтәу ∙ n; ... = 135 ∙ 26 = 3510 ... ... ... ... = Qай ∙ n; ... = 3510 ∙ 12 = 42120 м/жыл.
Ауысымдағы бұрғылау станоктың таза ... ... ... ... n - ... ... ... саны, м. n = 2,5 м.
Lci - ұңғылардың тереңдігі, м.
Ұңғылардың тереңдігі ... ... ... м ... Lпер – асыра бұрғылау тереңдігі, м
(Lпер = (10 ÷ 15) d скв = 3 м), β = ... ... = 0,14 ∙ 45 = 6,3 ... станоктың саны
(5.14)
мұндағы А2 – карьердің жылдық өнімділігі, м3.
а) кен ... 1 ... бос ... ... 1661213 = Qжыл ∙ а ∙ в = 42120 ∙ 6,8 ∙5,8 ... ... және ... бұрғылау станоктың саны.
Nст = (NR+Hб) ∙ 1,2; ... = (2,17 ∙ 1,2) = 2,6 ≈ 3 ... ... ... ... ... аттырудың схемасын
таңдау
Аттырғыш заттарды қолдану кезінде және ... болу үшін ... бөлу ... ... ... ... ... жыныс
орташа жарықшаққа және ... IV ... ... ... аттыру үшін аттырғыш зат гранулет АС-8В
таңдаймын. ... бұл ... ... ... энергия, арзан
қолдануда жеңіл және ... ... ... ... сипаттамасы:
1. Құрамы – гранулитті аммиакты шитра, алюминді пудрамен себілген
жоғарғы құрамды шурофоб.
2. ... ... 1250 ... Қалыңдық - 0,08 кг/м3.
4. Жұмыс ... - 400-420 ... ... заттың кететін шығын
(5.16)
Жыныстардың құрамы және қиын ... ... qэ = 77 ... ... ... жобалық шығын жарылудың ... ... = qn ∙ Km ∙K∂ ∙ Kon ∙ Kз ∙ Kv ∙ Kвв, г/м3 ... Km 1,2 tcp+0,2 - ... ... ... – массивтегі орташа бөліктердің көлемі Lcp = 1,8 ... ... ... = (0,15÷0,2) - жарылған жыныстың кесектілігі.
Kд = 0,72.
Kon – ашылған үстіңгі ... ... ... Kon = 3,4 ÷ 4.
Kз – аттырғыш заттың дәрежесінің коэффициенті, Kз = 1,2.
Kвв – эталоннан ... ... ... Kвв= ... аттыратын жыныстың көлемін ескеретін коэффициент.
Kv = 1,15.
qn = 700 г/м3.
Ұңғының тереңдігі
Lc = Hy + Ln, м ... Ln – аса ... ... Ln = 3 ... = 10+3 = 13 ... ... = (20 ÷ 35) с/с = 5 ... ... = Lс – Lз ... = 13 – 5 = 8 ... табанының жалғыз ұңғы үшін кедергі сызығы
м ... Km - ... ... Km = 1,1.
Δ - механикалық әдістегі зарядтың қалыңдығы. Δ = 0,3 – 1,2
кг/м3.
γ - ... ... γ = 3,25 ... - ... ... коэффициенті Kвв = 1,13.
Woд = 7,6 м.
СПП тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу
Wб = Нн ∙ Ctg α + c, м. ... с – ... ... ... ... дейінгі қауіпсіздік арақашықтығы,
м3
Wб = 40 ∙ Ctg 900 + 3 = 6,6 ... ... = m ∙ W, м ... m – ... ... m = ... = 0,9 ∙ 6,6 = 6,85 ... арасындағы ара қашықтық
в = 0,85 ∙ α = ... = 0,85 ∙ 6,85 = 5,8 ... ... ... ... = qn ∙ Hy ∙ W ∙ α, кг ... = 364 ... блоктың ені
Вбл = W + в (n-1), м ... n - ... ... ... n = ... = 20 ... ... заттың жылдық шығындары
= A ∙ qn, кг ... А – ... ... ... ... ... А – ... 1952750 ∙ 700 = 1366925 кг
Бір қатардағы жарылған ... ... ... Кв – ... ... ... ... 3 қиын
жарылатын Кβ = 1 + 0,5 ... ... ... ... В ... В = 900, Кв = ... = 21 ... жарылған кендегі қопарланған жыныстың ... = Kз ∙ Bo + (n-1) ∙ b ... Кз – ... ... ... ... ... аралық шаманың азаюына байланысты.
Аралығының азаюы
τ = K W, мс ... К - ... ... ... ... К = 2.
τ = 25 мс, К3 = 0,9.
1 м ұңғыдан тау-кен ... ... ... ... ... К - ... ... резевті ескеріледі, К = 1,2.
Qтәу - карьердің ... ... м3 Qтәу = 8297 ... - ... станоктың жұмыс істеу саны, n = ... - ... ... станоктың өнімділігі, м/ау3.
V – 1 ұңғыдан шығатын тау-кен массасы V = 39,8 ... ... ... ... Qз - эксковатордың тәуліктің өнімділігі, Qз = 2000 ... - қор ... Кзоп = ... ... ... ... ... саны
Nобш = N1 ∙ n; ... = 29 ∙ 3 = 87 ... ... ... ... саны
Qобш = Qзар ∙ Nобш; ... = 364 ∙ 87 = 31668 ... ... ... қабылдаймыз
NКЗДШ = 0,525 ∙ 87 һ 46 ... ... ... жан ... ... ... ... шамасына байланысты анықталады.
Wусл = 0,7 ∙ Wф ... = 0,7 ∙ 7,6 = ... ... ... адам үшін 300 м қондырғылар үшін - 150 ... ... ауа ... ... адам ... м ... Кв - ашық аймақтағы зарядтың орналасу коэффициенті, Кв = 10 ÷ ... - бір ... ... ... ... кг.
rв∙г = 435 м
Қондырғыға ауа аралық ... ... ... ... м ... Q - ... ... массасының суммасы, Q = 31668 кг.
n - заряд табанының ... n = ... ... ... арнайы көрсеткіштерді орналастырылады және
сол аймақ босатылады.
Карьерде ... ... ені ... бір рет жүргізіледі.
Ұңғыда аралық аттырғыш заттың тратил шашкасы орналасқан. ... екі ... ... саны ... ... ... = ... дана ... К = 1 ... ... ... = 2 ∙ 1 ∙ 87 = 174 ... ... - ... машинасы қабылданды – 3/50.
5.3 Аттыру жұмыстарының механикалық қондырғысын таңдау
Көлік түрін және ... ... ... ... ... ... ... арақшықтығына және аттыру ... ... ... жалпы саны М 3-4. ұңғыларды ... ... ... және келесі формуламен анықталады.
, дана ... ... ... ... т/аус.
(5.41)
Qз.м. = 34,7
Nз.м. = 1 машина.
5.4 Бұрғылау аттыру жұмыстар кезінде қауіпсіздік технологиясы
Бұрғылау станогы ... ... ... ... ... пломыланған жиегінен 3
м арақашықтықта орналасу керек.
Бұрғылау станогын бірінші ұңғылар ... ... ... ... ... және бұрғылау станок кемер ... ... ... ... ... ... ... жылжытқанда мачто
түсіріліп және бұрғылау ... ... ... ... ... ... және бұрғылаудың әр әдісінің әр ... ... ... ... аттыру жұмыстары «ЕНБ ... ... ... ... МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ
6.1 Қондырғының модулін және түрін таңдау
Жыныстарды эксковациясына және ... қазу ... ... ... ... кен ... геологиясының күрделігі және эксковациялаудың
IV ... ... ... ең ... ... ол ... ... ЭКГ-5А.
Кемер биіктігі 10 м және кен ... ... ... ≤ 1,5 Нu max; ... болу ... Нu - ... эксковатордың көсіп алу биіктігі, 10,3 м.
10 ≤ 1,5 м.
6.2 Эксковатор ... ... ... түрі – ... Еңіс түрі ... еңісінің ені,
Аu = (1,5 ÷ 1,7) ∙Ru.y ... Ru.y – ... ... алу ... ... = 15,4 м.
Блоктағы қопарылу жыныстың ені 31 м болғанда ... ... ... істейді.
Эксковатордың паспорттың өнімділігі
, м3/сағ ... Е – ... ... 5 ... – эксковатор циклының паспорттық өнімділігі, 25 сек.
м3/сағ
Эксковатордың техникалық ... ... Кu.k – ... толу ... ... – жыныстың шөміште қопсу коэффициенті, 1,7.
Кт.в. – қазу технологиясына тиетін әсерінің ... ... = t2 + tn + tp - цикл ... ... ... ... = Qm ∙ Tc ∙ Kup ∙ Kк.л. м3/c ... Тс - ... ... 7 ... - ... ... ... коэффициенті 0,8.
Kк.л - климаттық жағдайдың әсерінің коэффициенті, 0,9.
Qэ.ау = 254,7 ∙ 7 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 1428 ... ... ... = Qэ.ау ∙ Np ∙ Пау; м3/ж ... = 1428 ∙ 305 ∙ 3 = 1306620 ... эксковатордың паркі
, дана ... Аг.м. – ... ... массасының көлемі, 2209692 м3.
эксковатор.
6.3 ... ... ... ... ... ... эксковатордың көмекші жұмысқа келесілер кіреді:
Эксковатор жолын жобалау кемер табанын ... ... ... ... ... ... және ... жолын жөндеу және кемер ... ... ... қолданады.
Эксковатор жабдықтарын әкелгенге автокөлік көлігін қолданады.
7. ... ... ... ТАСЫМАЛДАУ
Кен орнында жыныс түрінің әр келкі ... және ... ... ... қиын ... ... орналасқандықтан ең
тиімді варианты ол автокөлік.
Карьердің өнімділігі орташа ... жүк ... ... БелАз-548 автокөлігін қабылдаймын.
Карьерден байыту ... ... жол 20 см құм тас және ... ... ... ... ... көлемі (600-700 м) және
аймақтың тау-кен рельфетің қиындығын ... ... ... 8%, уақытша съездер мен кемердің бойлық ... ... ... ... жүк ... 40 ... техникалық
автокөлік көмегімен бос жыныстар себіледі.
7.1 ... ... ... және ... коэффициенті және кузовтың сыйымдылығы
Эксковатор шөмішіндегі тау-кен жыныстарының массасын анықтау
т ... ... ... кедергілер мәні 1.3 кесте [ ... Е - ... ... ... м3. Эксковатор ЭКг-5А
үшін ... ... 5 ... - ... ... ... ... толтыру коэффициценті
Кн = 0,7 ÷ 0,8.
Кр – ... ... ... қопсу коэффициенті Кр=1,35÷1,5.
γ - кентіректің қалыңдығы γ = 3,25 т/м3.
Бос жыныс үшін
Кен үшін
0-1 – Кенжарлық жол; 1-2 ... 2-3 жер ... жол; 3-4 ... ... 4-5 ... үсті жолы
а) бос жыныстарды тасымалдау жолы
б) Кен жыныстарды тасымалдау жолы
7.1 – ...... ... трассасының созылған пішіні.
т
Эксковатор шөмішіндегі кен көлемі
Vн = Е ∙ Кх, м3 ... Кх - ... ... ... Кх = 1,6 ... = 5 ∙ 1,6 = 8 ... тиелетән шөміштер саны
, дана ... Qac - ... ... Qac – 40 ... Wi - i-ші жол бөлігіндегі қозғалысқа үлесті кедергі; іі ... ... ... ... ... ... барлық жол бөліктеріндегі динамикалық
фактордың ... ... = (45+30) = 75 ... = (45+80) = 135 ... = (40+30) = 70 Н/кН
D3-4 = (45+80) = 135 Н/кН
D4-5 = (45+30) = 75 ... ... ... = (45-30) = 15 ... = (45-80) = 35 ... = (40-30) = 75 ... = (45-80) = 35 ... = (45-30) = 15 Н/кН
Автосамосвалдың динамикалық сипаттамасы (9.2 ... ... ... оң мәніндегі жол бөліктерінің жылдамдықтарын
vi анықтаймыз. ... ... ... және ең кіші ... ... ... 1.4 кесте бойынша [ ] ... ...... автосамосвалының динамикалық сипаттамасы
Динамикалық ... ... және ... бойынша алннған БелАЗ-548
автосамосвалының ... жол ... ... = 14 ... V5-4= 15 ... = 10 ... V4-3 = 16 ... = 20 км/сағ V3-2 = 30 ... = 11 ... V2-1 = 20 ... = 20 ... V1-0 = 20 ... ... және кіші мәнін жол бөлігінің орташа техникалық
жылдамдықтардың кестесі бойынша ... [ ... ... ... = 14 ... = 10 ... = 20 км/сағ
Бос бағытта
V5-4= 15 км/сағ
V4-3 = 16 км/сағ
V3-2 = 30 км/сағ
Басты оржолда жүк тиелген ... ... ... күшін анықтау.
, Н ... υір - ... ... жүктелген автокөлік қозғалысының
қабылданған жылдамдығы км/сағ.
Н
Келесі шарт тексеріледі.
Fн = 1000 ∙ Pк ∙ φн ∙ g, Н ... Pк = 0,7, Р – ... ... ... т. φн – ... және жол шашылғысын күйіне ... ... ... ... ... ... (1.6 кесте) [
].
Pк = 0,7 ∙Р, т ... = 0,7 ∙ 68 = 47,6 ... ≤ 1000 ∙ 47,6 ∙ 0,2 ∙ 9,81 = 93391 ... ор ... жүк ... ... қозғалысына қосынды
кедергісі
Σ W = (Wi + ii) ∙ P ∙ g, Р ... ... W = (45 + 80) ∙ 68 ∙ 9,81 = 83385, ... шарт тексеріледі
Fн ≥ Σ W ...... ... ... шарт ... ... келе жатқан бос автокөліктердің ... ... ... ... ... ... тежеу шарты бойынша
анықталады.
м ... t = 1 сек ... ... қимылының ұзақтығы, υб – басты
орындағы бос ... ... ... ... φк ... коэффициенті, өте тиімсіз жағдайда қабылданады (дымқыл жол)
[ ... ... кен ... т ... ... кен ... м3 ... м3
Автосамосвал шанағының сыйымдылығын пайдалану коэффициенті
(7.13)
мұндағы - БелАЗ-548 үшін – 40 ... ... ... ... ... мен
жүккөтергіштігінің коэффициенттерінің мәндері бірге жуық болғандықтан
жобаны ... үшін ... ... ... ... ... жылдамдығын есептеу
Жол категориясы және жол ... ... ... бойынша
автокөліктердің қауіпсіздік арақашықтығын 18,8 деп ... ... ... ... қауіпсіздік арақашықтығы
, м ... Sв - ... ... ... - автокөлік ұзындығы, м (1.2 ... [ ... шарт ... қатынасу уақыты және өнімділігін анықтау.
Жеке жол бөліктерінде ... және бос ... ... мәндері бойынша қозғалыс ... ... мин ... ... ... үшін жүк ... ... бос кезінде жүру уақыты
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
Кен тасымалдау. Жүк тиелген бағытта.
мин.
мин.
мин.
Бос бағытта.
мин.
мин.
мин.
Автокөлікті тиеу ... мин ... - ... ... ... эксковатор шөмішінің саны, дана
. - эксковатордың цикл ұзақтығы, сек. ... ... ... ... мин ... - жүктелген және бос бағыттағы автокөлік қозғалысының қосынды
уақыты, мин (7.1-кесте); мин өзтүсіргіш ... ... ... - мин ... ... ... уақыт.
, мин
Автосамосвалдың ауысымдық өнімділігі
; т/ау ... Qн - ... ... нақты жүккөтергіші, т. т.
Тау – ауысым ұзақтығы, Тау = 7 сағат.
Кn – ауысым ... ... ... Kn ... ... үшін
; т/ау
Кен үшін
; т/ау
Автосамосвалдың жылдық өнімділігі
; т/жыл ... ... ... ... жұмыс автосамосвалдар саны
(7.20)
мұндағы - карьердегі ... ... ... ... кен және бос ... бойынша жүк көтергіштігінің
өнімділігі Бж = 17100 т, Кж = 13 000 т.
дана.
Кен үшін
дана.
Автокөліктің ... ... ... ... G – ... техникалық дайындығы G = 0,7.
дана
Кен ... 7.1 – ... ... ... ... ... |Жол еңісті |Жүру |Жол ... ... ... Н/кН |% ... ... ... | | ... |ұзынды-ғы |мин |
| | | | |км | ... |45 |30 |14 |30 |1,28 ... |45 |80 |10 |3600 |21,6 ... |40 |30 |20 |1500 |4,6 ... |45 |80 |11 |150 |8,1 ... |45 |30 |20 |50 |1,5 ... |45 |30 |15 |30 |1,2 ... |45 |80 |30 |3600 |3 ... |40 |30 |30 |1500 |10 ... |45 |80 |20 |150 |9,8 ... |45 |30 |20 |50 |3,9 ... | |
| |6498 ... 7.2 – ... ... көрсеткіші
|Жолдың |Меншік-і |Жол еңісті |Жүру |Жол ... ... ... |% ... ... ... |
| |Н/кН | ... |ұзын-дығы |уақы-ты, мин|
| | | | |км | ... |45 |30 |14 |30 |1,28 ... |45 |80 |10 |3600 |21,6 ... |40 |30 |20 |1500 |4,5 ... |40 |30 |30 |1500 |3 ... |45 |80 |16 |150 |13,5 ... |45 |30 |10 |50 |7,8 ... | |
| |59,68 |
8 ... ЖӘНЕ ... ауданын есептеу
, м2 ... W – ... ... ... 40 мм м3. Кр – ... ... ... 1,1. һ – ... ... үшін ... 30 м. Ко – еңіс ... дұрыстығын ескеретін және
ауданын әркелкі толтыруы, 0,8.
, ... ... ... ... ... ... және
өнеркәсіп орналасқан өйткені желдердің бағыты оңтүстік-батыс.
Карьерде автокөлік ... ... ... қабылдаймыз.
Үйіндідегі биіктік жартасты жыныстар үшін 30 м. кемердің ... 380-40,1 ... ... ... ... орташа автокөлік
саны.
; ... - ... ... ... ... т3/с, 780.
Ки – карьердегі аршу жұмыстарының әркелкілік коэффициенті, ...... ... бір уақытта төгілетін автосамосвал саны
; ... ... ... және бір ... ... 2 ... төгу фронтының ұзындығы
, м ... Ln - ... ... бір ... үшін ені, 30 ... бір ... ... істеп жатқан төгу учаскісінің ... м ... ... төгу учаскесінің жобадағы резервті учаскінің саны
бүтін ... ... ... ... саны ... ... = Ny.p + Nyn + Ny.p ... = 1 + 1 + 1 = ... ... ... ... = (2,5 ÷ 3) ∙ Lp = 75 ÷ 90; ... ... өнімділігі
м3 ... Тсм - ... ... 7 ... - призма көлемі, 2,7 м3.
Кв - ... ... ... коэффициенті 0,8.
Тц - циклд ұзақтығы, 34 сек.
Кр - жыныстың қопарылу ... ... ... ... бульдозер саны:
м3/ау
Бульдозер жұмысының көлемі
Qб = Пк.см ∙ Кзав, м3 ... ... - ... ... ... өнімділігі, 1833 м3.
Кзав – қопарылу коэффициенті, 0,7.
Qб = 1833 ∙ 0,7 = 1283 ... ... ... ... ... ... ... шаралар және рекультивация
жұмыстарының технологиясы
Техникалық рекультивация жүргізгенде келесі пунктердегі жатады:
1. Құнарлы ... пен ... ... ... сақтау. Құнарлы жыныс
пен топырақты басқа ... ... ... ... ... толық пайдаланғаннан ... су ... ... ... ... ... ... рекультивациялау. Үйіндінің үстіне шөп ... ... ... ... ... ... ... үйінділерге
жинайды да карьер толығымен жұмыс істеп біткеннен ... ... 4 м ... ... ... одан соң шөп ... ... ұсату – іріктеу жұмыстары жүргізіледі ол ... ... ... ... ҚОРҒАУ
Жобаланып жатқан карьерде жыныстарды дұрыс пайдаланып және ... ... үшін ... ... ... ... ... және үйіндіден құнарлы топырақты алып ... ... ... ... ... ... ... үшін қоймадағы
құнарлы топырақтың биіктігі 8 м және желдермен эрозиядан сақтау
үшін үстіне көпжылдық ... ... ... ... топырақты құрғақ су жетпейтін, жерге жинаймыз.
- Бір жікқабатты үйінді қабылдаймыз, өйткені үйіндідегі құнарлы
топырақтың биіктігіне байланысты ... ... ... ... кері әсер тигізеді.
- Рекультивация жұмыстары үйінділеумен бірге жүргізіледі.
- Карьерде және карьер жолдарында топырақ пен шаңды азайту үшін ... ... ... ол арнайы БелАЗ-548 автокөлігімен
іске асырылады.
- Ұңғыларды бұрғылау жұмыстары су-аралық қоспалармен жүргізіледі.
- Ашық ... ... ... қоршаған орташа минималды
кері әсерін тигізуге ұмтылу керек.
Ағымды ... ... оның ағу ... сәл бұру ... ... бәрі ... дұрыс жұмыс істек үшін оны
бастапқы кезде кенорынды жобалап жатқан ... ... ... ... дұрыс таңдай білу. Бір процестердің байланысты болу керек.
Карьердегі атмосфераның ... және ... ... ... «Аэрология» бөлімде берілген.
Үйіндіге қатынайтын автокөлік жолдарындағы тиеу-түсіру және тегістеу
кезіндегі таң ... ... ... ... Су ... ... ... жол жағалауында орнатылған су
құбырларын қондырылған су ... ... ... су бөркеу.
2) Ылғал тартқыш тұздар ерітінділерін бүркеу.
3) Жол бетіне ұнтақ тәрізді немесе ұсақталған ... ... ... Жол ... ... ... мен олардың эмульсиялармен өңдеу.
Қазу-тиеу түсіру және теңестіру кезіндегі ... ... ... ... ... су, ... қоспалары бар судың
ерітінділері қолданылады.
Қолданылатын судың меншікті санының келесі формуламен анықталады:
кг/м3 ... ρж – ... ... ρж = 1000 ... ρт – кен ... ρт = 1900 кг/м3, m – кен массасының салыстырмалы кеуектілігі.
φ0 - кен ... ... We = 0,7 %. φ – ... ... φ = 5,1; Wm - ... бөлшектердің ылғалдылығы, %.
Кен массасының салыстырмалы кеуектілігі
, м3/м ... Кр - ... ... ... Кр = ... ... = 17 ... судың шығыны қазу кезіндегі шектік рұқсат етілген нормасынан
аспауы керек.
Карьердің кен бойынша аусымдық өнімділігі Qн = 3445 ... ал ... ... Qб.ж = 4550 м3/аус. Сондықтан кететін судың шығыны аусымына
кен бойынша
qн = 3445 ∙ 17 = 58565 л ... ... ... = 4550 ∙ 17 = 77350 л м3/ау.
10 ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ ... ... және ... ... ... арақашықтығының
әркелкілігінің көрсеткіші
Эксковатор және автокөлік кешенінің бастапқы берілім ... ... 10.1 ... ... 10.1 - Бастапқы берілім
|№ |Кешендінің параметрлері және ... |ЭВМ үшін ... |
| ... | ... | |
|1 ... ... |Lт |LТ |1; |
| | | | |1,5; ... |Автосамосвалдың жүк көтергіштігі, т |qa |QА |40 |
|3 ... ... ... м3 |Va |VA |21 |
|4 ... ... ... |КА1 |КА1 |1,35 |
| ... ... ... | | | |
|5 ... ... т/м3 |γn |GP |3,25 |
|6 ... ... қопсу коэффициенті|Кр |КР |1,5 |
|7 ... ... ... ... |Кра |КРА |1,4 |
| ... | | | |
|8 ... ... төгу |tp |TR |1,5 |
| ... мин | | | |
|9 ... ... ... ... |Tм |TМ |1,5 |
| ... мин | | | ... |Тиелген автосамосвалдың орташа жүру |Vгр |VGR |16 |
| ... | | | ... |Бос ... ... жүру |Vпор |VPR |25 |
| ... | | | ... 10.1 жалғасы ... ... ... ... |Е |Е |5 ... ... ... жұмыс істеу |tц |TC |0,7 |
| ... мин | | | ... ... ... эксковатор шөмішінің |Kn |KN |0,9 |
| ... ... | | | ... ... ... ... тг |Сэ |СЕ |1000 ... |Автосамосвалды ауыстыру құны, тг |Са |СА |1800 ... және ... ... шыққан нәтиже 10.2 кестеде және
10.1 суретте көрсетілген.
Сурет 10.1 – ... ... ... мүмкіншілігі және
кешенді көрсеткіші Lт – 1 км үшін.
Сурет 10.2 – Сипаттамалық ... ... ... және
кешенді Lт – 1,5 көрсеткіші үшін.
Кесте 10.2 – Lm = 1 үшін шыққан нәтиже
|№ |МО |NO |КЕ |КА |СЕИ |САЙ |С |
|1 |0 |0 |0,13 |1 |8706 |0 |8706 |
|2 |0 |0 |0,25 |1 |7476 |0 |7475 |
|3 |0 |0,083 |0,37 |0,97 |6259 |149 |6408 |
|4 |0 |0,216 |0,49 |0,95 |5131 |389 |5520 |
|5 |0 |0,412 |0,59 |0,92 |4086 |742 |4828 |
|6 |0 |0,686 |0,69 |0,89 |3144 |1234 |4378 |
|7 |0 |1,051 |0,77 |0,85 |2322 |1891 |4214 |
|8 |0 |1,520 |0,84 |0,81 |1635 |2735 |4370 ... 10.2 ... |
|9 |0 |2,098 |0,89 |0,77 |1090 |3776 |4866 ... |0 |2,783 |0,93 |0,72 |683 |5010 |5693 ... |0 |3,564 |0,96 |0,68 |401 |6416 |6817 ... |0 |4,423 |0,98 |0,63 |200 |7962 |8182 ... |0 |5,339 |0,99 |0,59 |112 |9610 |9723 ... |0 |6,292 |0,99 |0,55 |54 |11326 |11380 ... |0 |7,268 |1 |0,52 |24 |13082 |13106 ... = 4214 ... Na = 7, Ka = 1, nk = ... жынысты тиеу әдісі -1;
Кенжарға түсетін жүктеме – 0,149
Кузовтағы массивтің тығыздығы – 2,14 т/м3
Эксковатор шөмішіндегі массивтің тығыздығы, 2,14 ... ... аса ... ... ... ... 27,3 ... тиелетін жыныстың салмағы, 37.
Автосамосвалға жынысты аса толтырған кездегі салмағы 40 т.
Автосамосвалға тиеу уақыты, 3 мин.
Автосамосвалға ... ... ... жүру ... 26,4 мин.
Автосамосвалдың бос кезіндегі уақыты, 15,3 мин.
Жалпы рейс ... 52 ... = 1,5 км үшін ... ... 10.3 кестеде және 10.2 суретте
көрсетілген.
Кесте 10.3 - Lт = 1,5 км үшін ... ... |МО |NO |КЕ |КА |СЕИ |САЙ |С |
|1 |0 |0 |0,1 |1 |8952 |0 |8952 |
|2 |0 |0 |0,21 |1 |7927 |0 |7927 |
|3 |0 |0,57 |0,31 |0,98 |6931 |102 |7033 |
|4 |0 |0,144 |0,4 |0,96 |5969 |259 |6228 ... 10.3 ... |
|5 |0 |0,269 |0,49 |0,95 |5050 |484 |5535 |
|6 |0 |0,444 |0,58 |0,93 |4184 |798 |4982 |
|7 |0 |0,678 |0,66 |0,9 |3381 |1220 |4601 |
|8 |0 |0,984 |0,73 |0,88 |2653 |1771 |4425 |
|9 |0 |0,372 |0,8 |0,85 |2012 |2470 |4483 ... |0 |1,852 |0,85 |0,81 |1467 |3333 |4801 ... |0 |2,428 |0,9 |0,79 |1023 |4370 |5394 ... |0 |3,1 |0,93 |0,74 |679 |5579 |6298 ... |0 |3,859 |0,96 |0,7 |427 |6946 |7373 ... |0 |4,694 |0,97 |0,66 |254 |8498 |8702 ... |0 |5,587 |0,99 |0,63 |142 |10056 |10199 ... |0 |6,523 |0,99 |0,59 |75 |11740 |11816 ... |0 |7,486 |1 |0,59 |31 |13475 |13513 ... |0 |8,467 |1 |0,53 |17 |15240 |15258 ... = 4425 теңге; Na = 8, Ka = 1, nk = 8.
Автосамосвалға жынысты тиеу әдісі ... ... ...... ... ... – 2,14 ... шөмішінің массивтің тығыздығы - 2 т/м3.
Кузовтағы массивтің тығыздығы – 27,3 ... ... аса ... ... ... ... – 40 т.
Автосамосвалдың кузовының геометриялық сиымдылық бойынша толтырған кездегі
жыныстық салмағы 40 тонна.
Автосамосвал кузовынан аса толтырған кездегі ... ... - 42 ... автосамосвалдың жүру уақыты – 15,3.
Жалпы жүру уақыты 52 мин.
Lт = 2 км үшін шыққан нәтижелері 10.4 ... және 10.3 ... |МО |NO |КЕ |КА |СЕИ |САЙ |С |
|1 |0 |0 |0,09 |1 |9119 |0 |9119 |
|2 |0 |0 |0,17 |1 |8252 |0 |8252 |
|3 |0 |0,041 |0,26 |0,99 |7402 |74 |7477 |
|4 |0 |0,102 |0,34 |0,97 |6572 |183 |6755 |
|5 |0 |0,188 |0,42 |0,96 |5765 |337 |6103 |
|6 |0 |0,306 |0,5 |0,95 |4988 |550 |5539 |
|7 |0 |0,464 |0,58 |0,93 |4247 |835 |5082 |
|8 |0 |0,670 |0,65 |0,92 |3548 |1206 |4755 |
|9 |0 |0,934 |0,71 |0,9 |2900 |1681 |4581 ... |0 |1,264 |0,77 |0,87 |2310 |2275 |4585 ... |0 |1,67 |0,82 |0,85 |1786 |3005 |4792 ... |0 |2,158 |0,87 |0,82 |1336 |3884 |5221 ... |0 |2,733 |0,9 |0,82 |962 |4919 |5882 ... |0 |3,395 |0,93 |0,79 |664 |6111 |6776 ... |0 |4,139 |0,96 |0,76 |439 |7449 |7886 ... |0 |4,954 |0,97 |0,72 |276 |8016 |9193 ... |0 |5,828 |0,98 |0,69 |165 |10490 |10655 ... |0 |6,747 |0,99 |0,66 |94 |12144 |122339 ... | |7,698 |0,99 |0,63 |51 |13856 |13907 ... | |8,67 |1 |0,57 |26 |15605 |15632 ... = 4581 теңге; Na = 9, Ka = 1, nk = ... ... тиеу ... ... ... ... – 0,14,
Эксковатор шөмішінің массивтің тығыздығы - 2 т/м3.
Кузовтағы массивтің тығыздығы – 2 т/м3
Автосамосвал кузовын аса ... ... ... ... 27,3 ... кузовына геометриялық сиымдылығы бойынша толтырған кездегі
жыныстың салмағы 40 тонна.
Автосамосвалға аса толтырғанда ... ... - 41 ... тиеу ұзақтығы – 3 мин.
Тиелген автосамосвалының жүру уақыт 26,4 мин,
Бос автосамосвалдың жүру уақыты 15,3 ... рейс ... 52 ... 10.3 – ... ... графиктік мүмкіншілігі және
кешенді Lт – 2,0 көрсеткіші үшін.
10.4 суретте және 10.5 кестеде көрсеткіш пен ... ... ... 10.5. ... ... ... ... арақашықтығының көрсеткіші |1,0 км |1,5 км|2 км |
|1 ... ... ... ... ... |4214 |4425 |4851 |
|2 ... ... ... ... саны |7 |8 |9 |
|3 ... ... коэффициенті |0,77 |0,73 |0,71 |
|4 ... ... ... |0,85 |0,88 |0,89 |
|5 ... күту тізбегінің ұзындығы |1,051 |0,984 |0,934 |
|6 ... ... қалу ... |2322 |2653 |2900 |
|7 ... ... қалу ... |1891 |1771 |1681 ... ... және автокөлік кешенінің структуралық көрсеткішін
таңдау.
10.5-суретте – ... ... ... ... ... 10.6-кестеде шыққан шектік мәні көрсетілген.
Кесте 10.6 – жыныстарды тасымалдаудың шектік мәні.
|№ |Карьердің ... мен ... |ЭВМ үшін ... |
| |параметрлері | ... |
| | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... жылдық өнімділігі, тыс. м3 |Qк |QК | |
|2 ... ... ... | | | |
| ... | | | |
| |- ... ... |Lвк |LВК |2000 |
| |- ... уақытша жолдармен |Lвк |LВК |1500 |
| |- ... ... |Lпп |LРР |2000 |
|3 ... ... ... ... ... |Нк |НК | |
| ... м | | | |
| ... 1 | | |200 ... 10.6 ... |
| ... 2 | | |250 |
| ... 3 | | |300 |
|4 |Жер ... ... ... ... |Нот |НО |15 |
| ... м | | | |
|5 ... ... т/м3 |γn |GP |3,25 |
|6 ... ... жыныстық қопсу |Кр |КР |1,5 |
| ... | | | |
|7 ... ... ... |Ка/1 |КА1 |0,7 ... 10.4 – ... сипаттамасы және көрсеткіші үшін.
Сурет 10.5 – Кенжардан үйіндіге жыныстарды тасымалдау ара қашықтығы
10.8; 10.9 ... және 10.6; 10.7 ... ... ... карьерге 20 м массаның көтеруін есептесіп нәтижесі
көрсетілген.
Кесте 10.7 – Кенжар көрсеткіші
|№ |N ... ... |СМ ... |
| ... ... |түрі ... | ... |0,31 |0,48 |0,84 |0,95 |0,2 ... |0,28 |0,68 |0,86 |0,94 |0,16 ... |0,24 |0,93 |0,88 |0,92 |0,13 ... |0,21 |1,24 |0,9 |0,9 |0,1 ... |0,17 |1,62 |0,92 |0,88 |0,08 ... |0,14 |2,07 |0,93 |0,86 |0,06 ... |0,1 |2,61 |0,95 |0,84 |0,04 ... |0,08 |3,23 |0,96 |0,81 |0,03 ... |0,06 |3,93 |0,97 |0,79 |0,02 ... |0,04 |4,7 |0,98 |0,75 |0,01 ... |0,03 |5,53 |0,99 |0,72 |0,01 ... |0,02 |6,41 |0,99 |0,69 |0 ... |0,01 |7,34 |1 |0,67 |0 ... |0,01 |8,29 |1 |0,64 |0 ... |0 |9,26 |1 |0,61 |0 ... 10.9 – ... көрсеткіштерді бөлу
|№ |CEN |CАИ |СКИ ... |1,73 |2,26 |3,99 ... |1,55 |3,18 |4,73 ... |1,35 |4,36 |5,71 ... |1,14 |5,86 |6,97 ... |0,94 |7,62 |8,56 ... |0,75 |9,17 |10,52 ... |0,58 |12,29 |12,87 ... |0,43 |15,20 |15,64 ... |0,31 |18,49 |18,8 ... 10.9 ... ... |0,21 |22,11 |22,32 ... |0,14 |26,03 |26,17 ... |0,09 |30,19 |30,28 ... |0,05 |34,54 |34,59 ... |0,03 |39,02 |39,05 ... |0,02 |43,59 |43,61 ... 250 м ... ... ... биіктігі.
Кесте 10.10 – Кешендінің көрсеткіші
|№ |Эксковатор ... |СРК |СМ |NM |NA |N |
| ... |вал түрі ... ... |машина |машина |экско-ват|
| | | | | | | |ор |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |5,6 |27 |28,32 |14,14 |62 |690 |3 ... |5,6 |40 |22,39 |11,76 |43 |50 |3 ... |5,6 |75 |17,51 |5,61 |18 |25 |3 ... |5,6 |110 |15,06 |5,28 |12 |18 |3 ... |8 |27 |29,32 |42,51 |65 |72 |2 ... |8 |40 |26,74 |24,55 |39 |46 |2 ... |8 |75 |15,15 |6,32 |12 |18 |2 ... |8 |110 |15,15 |6,32 |12 |18 |2 ... |8 |120 |15,93 |7,2 |11 |16 |2 ... |8 |180 |18,94 |6,7 |7 |11 |2 ... |12,5 |40 |26,91 |11,31 |37 |44 |2 ... |12,5 |75 |21,9 |7,56 |21 |28 |2 ... |12,5 |110 |16,76 |5,74 |12 |18 |2 ... |12,5 |180 |16,27 |5,81 |10 |15 |2 ... |12,5 |180 |18,85 |5,5 |6 |10 |2 ... 10.10 ... ... |20 |75 |20,29 |20,06 |19 |26 |1 ... |20 |110 |18,24 |15,15 |15 |22 |1 ... |20 |120 |19,35 |16,69 |12 |18 |1 ... ... 17; структура – 2, эксковатор ... ... ... 11 ... 10.11 – ... ... сипаттамасы
|№ |MO |NO |КЕ |КА |РО ... |0,22 |1,23 |0,89 |0,92 |0,12 ... |0,19 |1,54 |0,91 |0,91 |0,09 ... |0,16 |1,91 |0,92 |0,89 |0,08 ... |013 |2,34 |0,93 |0,88 |0,06 ... |0,11 |2,84 |0,95 |0,86 |0,06 ... |0,08 |3,41 |0,96 |0,84 |0,05 ... |0,06 |4,05 |0,97 |0,82 |0,05 ... |0,05 |4,07 |0,98 |0,79 |0,02 ... |0,03 |5,52 |0,98 |0,77 |0,02 ... |0,02 |6,35 |0,99 |0,75 |0,01 ... |0,02 |7,22 |0,99 |0,72 |0,01 ... |0,01 |8,13 |0,99 |0,7 |0,01 ... |0,01 |9,07 |1 |0,68 |0 ... |0 |10,03 |1 |0,65 |0 ... |0 |11 |1 |0,63 |0 ... 10.12 – ... ... ... |CEN |CАИ |СКИ ... |1,2 |5,87 |7,08 ... |1,04 |7,37 |8,41 ... |0,88 |9,15 |10,03 ... |0,73 |11,22 |11,95 ... |0,59 |13,62 |14,21 ... |0,46 |16,34 |16,81 ... |0,36 |19,41 |19,76 ... |0,26 |22,79 |23,06 ... |0,19 |26,48 |26,67 ... |0,13 |30,43 |30,56 ... |0,09 |34,61 |34,7 ... |0,06 |38,97 |39,03 ... |0,04 |43,47 |43,51 ... |0,02 |48,07 |49,09 ... |0,01 |52,75 |52,76 ... 10.6 – ... сипаттамасы hn = 200 м
Сурет 10.7 - Кешендінің экономикалық көрсеткіш графигі hn = 200
Сурет 10.8 - ... ... hn = 250 м ... графигі
Сурет 10.9 – Кешеннің экономикалық көрсеткіш графигі hn = 250 м ... 300 м ... ... ... ... 10.13 – ... ... |Эксковатор |Автосамос- |СРК |СМ |NM |NA |N |
| ... |вал түрі ... ... ... ... ... | | | | | | |ор |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |5,6 |27 |36,54 |19,48 |82 |89 |3 ... |5,6 |40 |37,99 |15,95 |56 |63 |3 ... |5,6 |75 |23,1 |6,74 |82 |31 |3 ... |5,6 |110 |18,86 |5,65 |56 |22 |3 ... |8 |27 |37,67 |60,58 |24 |91 |2 ... |8 |40 |34,67 |38,29 |15 |58 |2 ... |8 |75 |20,96 |11,31 |84 |29 |2 ... |8 |110 |19,08 |7,69 |51 |22 |2 ... |8 |120 |19,5 |8,04 |22 |19 |2 ... |8 |180 |25,12 |9,71 |15 |13 |2 ... |12,5 |40 |34,49 |14,31 |13 |55 |2 ... |12,5 |75 |28,59 |9,66 |9 |35 |2 ... |12,5 |110 |20,77 |6,2 |15 |22 |2 ... |12,5 |120 |19,7 |6 |12 |18 |2 ... |12,5 |180 |25,08 |6,68 |8 |12 |2 ... |20 |75 |26,72 |31,15 |26 |33 |1 ... |20 |110 |71,91 |0 |209 |300 |1 ... |20 |120 |24,12 |21,34 |15 |22 |1 ... |20 |180 |28,49 |28,49 |9 |13 |1 ... 10.14 – ... ... сипаттамасы
|№ |MO |NO |КЕ |КА |РО ... |0,15 |3,05 |0,92 |0,9 |0,07 ... |0,13 |3,58 |0,94 |0, 89 |0,06 ... |0,11 |4,18 |0,95 |0,87 |0,05 ... |0,09 |3,58 |0,96 |0,86 |0,04 ... |0,07 |4,18 |0,97 |0,84 |0,03 ... |0,05 |4,83 |0,97 |0,82 |0,02 ... |0,04 |5,55 |0,98 |0,8 |0,02 ... |0,03 |6,32 |0,98 |0,78 |0,01 ... |0,02 |7,15 |0,99 |0,76 |0,01 ... |0,02 |8,01 |0,99 |0,74 |0,01 ... |0,01 |8,91 |0,99 |0,72 |0 ... |0,01 |9,84 |1 |0,70 |0 ... |0 |10,79 |1 |0,68 |0 ... |0 |11,76 |1 |0,66 |0 ... |0 |12,76 |1 |0,65 |0 ... 10.15 - ... ... ... |CEN |CАИ |СКИ ... |0,84 |10,47 |11,31 ... |0,71 |12,48 |13,19 ... |0,59 |14,27 |15,36 ... |0,48 |17,36 |17,84 ... |0,38 |20,24 |20,62 ... |0,3 |23,42 |23,72 ... |0,23 |26,9 |27,12 ... |0,17 |30,64 |30,81 ... |0,12 |34,62 |34,74 ... 10.15 ... ... |0,09 |38,81 |38,9 ... |0,06 |43,18 |43,24 ... |0,04 |47,68 |47,72 ... |0,02 |52,3 |52,32 ... |0,02 |56,99 |57 ... |0,01 |61,75 |61, 74 ... 10.16 – ... ... ... және кешеннің |200 м |250 м |300 м ... | | | ... ... ... | | | ... ... сиымдылығы |5,6 |5,6 |5,6 ... ... ... |40 |40 |40 ... ... ... саны | | | ... Кешендегі эксковатор саны | | | ... ... ... шығын | | | ... ... ... ... | | | ... 10.10 – ... мүмкіндік hn = 300 м үшін сипаттамалық графигі
Сурет 10.11 – Кешендінің мүмкіндігінше экономикалық ... hа = ... ... ЖӘНЕ ... ... ... қондырғысын таңдау және орналастыру
Геологиялық барлау кезінде карьерге сукесім 45м3/сағ құрайды.
Ең басты ... ... ол ... ... ... ... суды 20
сағатта шығарады оның өнімділігі келесі формуламен анықталады:
; ... Qн – ... ... нормалық келуі 45 м3/сағ.
м3/сағ
Желідегі жұмыс манометриялық судың қысымы гоедезиялық ... ... ... = Нг + Нп, м ... = Нн – hвс + hпр + hзаг ... Нн – карьер тереңдігі Нн = 300 м.
hвс - суды сорып алу ... ... - ... ... ... ... 1,5 ... - горизонт денгендегі насос камерасының тереңдігі, 5 м.
Нг = 300 – 6 + 1,5 + 5 = ... ... ... 5-15Ғ су ... жоғалымы аз болмау
керек. Нп = 30 м.
Нм = 300 + 30 = 330 ... ... ... (63 ... және манометриялық қысымы
330 м ЦНС-60-330 он жұмысшы дөңгелек таңдаймын. Сағатына 53 ... ... ... екі ... таңдаймын біреуі жұмыс істейді ол екіншісі
резервте.
Насостың сипаттамасына және ... ... ... ... да ... ... ... жөн.
Эксплцатация жағынан ең аз шығын шығаратын трубаларды келесі
формуламен анықтаймыз.
(11.4)
мұнда dн – ... ... ... Qс – қабылданған насостың
сағаттық өнімділігі м3/сағ. 60.
116 ≤ dн ≤ 139
Құбырдың стандартты ... 133 м, ішкі ... 125 мм ... 4 мм ... ... сипаттамасын келесі ... = Hг + Rm ... м ... Нmp – ... ... Rm – ... ... 0,0032 с6/м5
құбырлардың құрылысын келесі формуламен анықтаймыз.
(11.6)
мұндағы L – құбырдың ұзындығы, м, L = L1 + L2 + ...... сору ... трубопроводқа дейінгі ұзындық 6,82 м.
L2 – карьер бортындағы құбырдың ... 422 ...... ... ... төгу ... ... құбырдың ұзындығы,
60м.
К2 - құбырдың сыйымдылық сипаттамасы, 0,0094;
Lэкс – аймақтық эквивалентті ... ... 11.1 ... ... кедергі келесі формуламен анықталады.
(11.7)
мұндағы ∑γ – ... ... ... ... 30;
λ - ұзындығы бойынша үйкелісу ... ... 11.1 – ... ... ... 11.1 – ... ... |0 |20 |40 |60 |80 ... |0 |400 |1600 |3600 |6400 ... |0 |1.2 |4.8 |10.8 |19.85 ... |300 |301,2 |304,8 |310,8 |319,85 ... ... жұмыс істеу өнімділігі 64 м3/сағ.
Жұмысшы қысым 310 м, КПД-0,7 көре аламыз.
Насостың электродвигательінің ... ... ... ... ρ - ... судың тығыздығы 1020 кг/м3. Qp – насостың
өнімділігі, 64 м2/2. Н – ... ... ... 310 ... – КПД ... ... білу үшін ... насостың тәулігіне қанша
уақыт жұмыс істейді. Оны келесі ... ... ... ... ... келуі жоғары болғанда екінші насостың 4,4 сағатқа қосу ... ... ... ... ... формуламен анықталады.
сағ/жыл ... η∂в – КПД ... ... 0,67. ... – КПД делі, 0,97.
η1 – жылдағы нормалық судың келу ... 305 күн. tув – ... ... ... ... 60 күн.
кВт сағ/жыл
11.2 Экономикалық есептеулер
Кесте 11.2 – ... ... ... ... ... ... ... | | | ... ... ... | | | |% | ... ... |3 |202103 |606309 |20 |121262 ... |3 ... |150 000 |6,7 |10050 |
| | |1 кв | | | ... |1 |500000 |500000 |2 |10000 ... х2 |489 м |33 |410848 |12,5 |51356 |
| | ... | | | ... 11.2 – ... ... істеу сипаттамасы
Кесте 11.3 - Электроэнергияның құны
|Қондыр-ғ|Саны |Энергия-н|Жылдағы жұмыс|Жылдық ... ... ... | |ың ... ... ... ... |құны, тг |
|аталуы | |кВт |сан ... ... | ... |100 |8760 |1140456 |5 |5702280 ... | | | | | ... | | | | | | ... 11.4 - ... ... |Тәулігі |Тарифтік |Ауданның |Тәуліктік|Жылдағы |
|аталуы | ... ... ... ... ... |
| | ... | | | ... |
|Электрослесарь |6 |1 |65,8 |1,2 |547 |60244 ... |6 |1 |65,8 |1,2 |547 |60244 ... |3 |1 |65,8 |1,2 |547 |60244 ... |180732 ... 11.5 - Суммарлық шығын
|Шығындар аталуы ... ... тг ... |192668 ... |5702280 ... |180732 ... |315150 ... |6390830 ... ... ЖӘНЕ ... ЖАБДЫҚТАРЫН ЖӨНДЕУ
12.1 Карьердегі профилактикалық жөндеулердің құрылымы
Карьерде қондырғылардың дұрыс жұмыс істеу үшін арнайы механикалық және
энергетикалық құрылымдар құралады.
Қондырғылардың ... ... ... ... ... ... ... графигі бойынша машиналарды қабылдап алып жөндеткеннен кейін өткізіп,
жаңа бөлшек және жаңа ... ... ... ... құру үшін 12.1 ... ... 12.1 – Жөндеу жұмыстар құрылымының структурасы
12.2 ППР-дың жылдық есептеуін анықтау
Кесте 12.1 - Жоспарланған қондырғылардың жылдық ... ... ... ... ... ... ... |1 жылға жоспарланған |
| | ... ... ... ... ... |2 |0 |6405 ... |19 |0 |6402 ... | |0 |4270 ... ... 1 жылда жалпы жөндеуқа кеткен саны.
Ni = (Qo + ... ... Qo - ... ... ... – 1 жылға жоспарланған кезеңі.
Ті - жасалған жұмысқа ... ... = ... = 0,72 ... 2-жылына орташа кеткен жөндеутар ... 3 – ... ... ... 14 – ... ... ... санын анықтаймыз.
N = n - m ... n - ... ... ... - ... ... ... жөндеутар үшін.
Nн = 0 – 0 = 0.
Орташа жөндеутар үшін
Nс = 1 – 0 = ... ... ... = nт – ... = 4 – 1 = ... ... = 13 – 3 = ... жасау графигін есептеулерден құрайды. 3 жылдың ішінде
карьердің өнімділігі ... ... онда 3 ... график жасалынады.
Проектіде келесілер есептелінеді. 2 сваркалы ... ... ... 1 ... ... және ... ... қалдық сварка болуы қажет.
Қалдық сварканың саны
(12.4)
мұндағы Nm – бөліп алынған (разобранных) машинаның ... - ... ... ... ... - ... ... коэффициенті.
.
Кесте 12.2 - Жөндеу жасау графигі
|Қондырғы ... ... ... ... ... саны |
| ... ... ... | |
| | ... | | |
| | | | |1 жыл |2 жыл |3 жыл ... |К |1290 |8900 |- |1 |1 |
| |С |365 |4300 |1 |2 |1 |
| |Т |240 |1300 |3 |1/4 |1/4 |
| |Т0 |14 |500 |10 |8 |8 ... |К |1300 |4000 |1 |1 |2 |
| |С |360 |2000 |2 |2 |1 ... 12.2 ... |
| |Т |280 |800 |3 |4 |2 |
| |Т0 |15 |400 |7 |6 |7 ... |К |2300 |6000 |1 |1 |1 |
| |С |900 |3000 |1 |1 |2 |
| |Т |220 |1000 |4 |4 |1/4 |
| |Т0 |96 |500 |6 |6 |6 ... ... жұмыс істейтін адамдар саны.
адам
Токарь – 1 адам, слесарь – 1 адам, сварщик – 1 адам, электромеханик
– 1 ... ... – 5 ... ... – 5 адам, сварщик – 2 ... ... 3 ... адамдар саны:
Nобщ = 15 + 4 = 19 адам.
NTP саны 2 адам.
Станоктардың санын анықтау.
шт ... Ku – ... ... η – толтыру коэффициенті.
Nст = 8,5 ≈ 9 станок.
Токарь станогы – 3, фрезерлі – 2, ...... ... ... ... ... ... фонды:
Фд.р. = (dk – dn – do - dp) ∙ a ∙ t, адам
(12.6)
мұнда dn – мейрам күндер;
dk – ... ...... күндер, 50;
а – қысқартылған жұмыс күннің коэффициенті, 0,95;
t - смена уақыты ... = 1881,96 ... ... ... уақытының фонды.
Фд.р. = (dk – dn – do) ∙ d4 ∙ β ∙ t, ... = 5157,6 ... ... ... ... ... автокөлік өндірістік базасына құрылымдар және техникалық
жөндеуге кейбір құрылыстар, автокөлікті гараждар, көлік жуу, ... ... ... ... ... Техкөрсету, шина жөндеу
учаскісі, сварка ... ... ... мен ... ... ... корпуста ТО-1 және ТО-2 аймақтары ... ... ... ... ... ... электроқондырғылар
кіреді. Шиналар мен ... ... ... ... ... ... ... дайындау, жуу және кептіру бөлімдерден
тұрады. ... ... ... ... ... ... Автобазаның режимы карьер режиміне сай болу керек.
Автобаза режимі үш ауысым жұмыс істей ... 12.2 – ... ... ... ... ... ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Карьердің басшы энергия тұтынушылары:
1. Ашу аймағында ЭКГ-5А эксковаторы.
2. Бұрғылау жұмыстарына СБШ-250 мН бұрғылау станогы.
3. Карьерді жарықтандыру.
4. ... ... ... ... ... электр қабылдағышы.
Кернеуді 35 кВ-тан 6кВ-қа дейін төмендету үшін және ... ... үшін ... ... подстанция салу қажет. Ол ... ... ... деп ... ... ... жарықтануын есептеу
Карьердің жарықтану саласын арттыру үшін және жарықтандыру жүйесін
күтіп ұстауға кететін ... ... ... үшін ... қуат
бірлігі көп шырақтарды қолданған тиімді.
Жарықтанудың біркелкілігі қамтамасыз ету үшін кіші ... ... ... ... ... ... ... сияқты жарық ағылып
әдісімен жасалынады.
Карьердің минималды рұқсат етілген жарықтануын Еmin=0,5 ... ... ... ... ... Кз = 1,2 ÷ 1,5; Sk - ... (карьер) ауданы, Sk = 3
060 000 м2; Kn – ... ... Kn = 1,3 – ... Ф = 0,5 ∙ ... ∙ 1,45 ∙ 1,3 = ... ... ... байланысты сәйкесінше ДКсТ = 100 000 шамын таңдап
аламыз.
Шырақтардың қажетті саны.
(13.2)
Кесте 13.1 – ... ... ... ... ... |Өлшем бірлігі |Шама – шарт мәні ... типі | | ... 000 ... типі | | ... 10 000 |
| ... |Рл |кВт |100 |
| ... |Ил |кВ |380 ... күші |Іл |А |270 ... ... |Ф |КЛМ |3 500 000 ... күші |Imax |Ккφ |160 ... |ηк | |0,5 ... | | | ... ... | |0,96 ... ... ... бүтін санға қарай айналдырсақ, шығу оржолдарын
жарықтандыру үшін бір-бір шамнан қолданамыз.
ηш = 2 + 1 = 3 ... ... ... карьер жобасы 13.1 ... ...... ... ... бар карьер планы.
13.2 сурет - Карьер табанының жарықтануы.
м ... ... ... ... 13.2 ... ... α ... анықтаймыз.
градус ... Ни – ... ... Ни = 100 ... ... көлбеулік жарықтануы анықтаймыз.
, мс ... Н – ... ... ... ... = Нс + Нn, м ... = 23 + 100 = 123 м
, ... ... шарт ... ... ≥ Emin ...... ... қоректендіруге кететін трансформатордың есептік қуаты.
кВА ... ...... ... ПӘК-і, Рл – шамдардың номиналды
қуаты, Рл – 100 ... мына шарт ... ...... ...... ТМ – 250/10 ... ... сипаттамасы
|Түрі |Sтр. кВ∙А|Ивн кВ |Ини кВ |Рх.х кВт |Рк.з ... ... |
| | | | | |кВт | |% ... |250 |10 ... |3,7 |2,3 |4,5 ... ... тоғы.
(13.10)
мұндағы Ин – тораптың номиналды кернеуі, кВ.
А.
Келесі шарт бойынша сымның маркасын ...... ... Ід.п.доп – ұзақ мерзім бойы сымнан жіберілетін рұқсат ... ... ... = 135 ... АЭП қозғалмалы болғандықтан, оның сымның қимасының ауданы
25 мм2-тан кем болмауы керек. Сондықтан А маркалы А-70 ... ... шарт ... ... ... ... ... жоғалымына
тексереміз.
ΔU% ≤ ΔUдоп% = 2,5 %
(13.12)
1,7 % ≤ 2,5 %
1000 В-қа дейін қоректендіргіш кабельдің қалыңдығын ... ... ln = 50 м ... ұзындығы;
γc - мыстың келтірілген өткізгіштігі; γc - 580 Ом/мм2.
ΔUдоп – кабельдің шекті кернеу жоғалымы, ... = 2,5 ... КШВГ (3×10 1×6) ... ... ... Оның ұзақ
уақыт жүктемесі 90А.
13.2 Карьердің есептік электр жүктемесін ... ... ... белгіленген қуат және сұраныс коэффициенті
арқылы анықтаймыз.
Электр қабылдағыштар табанының есептік актив қуаты.
Рр = ∑ Рн ∙ Кс, кВт ... ∑ Рн – ... ... ... ... Кс – ... ... коэффициенті.
Qp = Pp ∙ tg φ, кВт ... tg φ – ... ... ... қуат ... ... есептік қуат
(13.16)
Есептеулер нәтижесін кесте 13.3 келтіреміз.
Кесте 13.3 – Карьердің есептік ... ... ... ... |Рн кВт |
| |520 ... МН ... |384 |2 |1152 |0,9 ... | | | | |
| ... |520 |33 |0,15 ... (3×16 1×16) |
| ... мн |384 |42,4 |0,15 ... (3×16 1×16) |
| ... |250 |53 |0,15 ... (3×16 1×16) |
| ДКсТ 100 000 |100 |36 |0,15 ... (3×16 1×16) ... ... ... энергетикалық көрсеткіштерін анықтау
Электр энергиясының ... ... ч/т ... П – ... ... ... – электр энергияның жылдық шығыны
Wг = Тм ∙ Рр, ... ... Тм – ... ... мен ... ... сағаты саны.
Wг = 7000 ∙ 4034,5 = 28 241 500 кВт/сағ
кВт/сағ.
Карьердің бір жылда ... ... ... ... = (m ∙ Pm ∙ d ∙ W2) (1 ±K), тг ... Pm – энергия жүйесінің максималды жүктеліп істеген сағаттардағы
актив қуаты; d – 1 ... ... ... ... ... тг. К ... ... орнын толтыруға үшін ақшаның азайтылуы немесе қосылуы.
С = (134 ∙ 1700 + 68 ∙ 28,241) (1 ±1) = 39,28 ... сағ. ... тг ... т дайын өнімге шығарылатын электр энергияның бағасы.
Су = 1,4 ∙ 3,089 = 4,3 ... ... ... ... адам ... ηж – ... ... саны; Тау – тәуліктегі ауысым саны.
кВт∙сағ/ адам.сағ
14. ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ
Техникалық процестерді ... ... және ... ... ... ... жағдайларын жақсарту үшін
өндірістік процестерді автоматтандыру керек.
Жобада ... ... ... ... ... ... автоматтандыру
СБШ-250 МН бұрғылау станогында 14 электрдвигатель қойылған ... 386 ... МН ... ... ... ... тереңдігімен
жыныстың қалыңдығын оптималды бұрғылайды [8].
ТЦ-Д [8] ... ... және ... үш ... ... 380 ... жетегі қамтамасыз етіледі. Двигательде 0-ден 400 Вт
–қа ... ... ... ... - ... ... схемасы,
14.1 суретте көрсетілген және оған ... ... ... тахогенератор G және ... ... ... 14.1 – ... МН бұрғылау станогының айналу приводын
ыңғайластыру схемасы
Электрэнергияның двигательге берілетін кернеуі бір ... ... ... ... ... және тиристатты
сақтап және дұрыс істеу үшін ООС тақтағы ілмен схемасында көрсетілген,
ол 4 тоқ ... ... БТО ... ... Схемадағы әрбір
тиристор үшін ... ... бар, ол ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Карьерде ... ... ... ... ПКТП ... орналасқан, оның қуаттылығы 380 В және ... ... төрт ... ... ... Эксковаторлы автокөлікді кешеннің автоматты түрде басқару
Эксковаторлы-автокөлікді кешенде басқарудың ... ...... ... ... ... ... өндіру
және тасымалдау үрдістерінің үздіксіздігімен сипатталады. Тау-кен
көліктік үрдісті ... ... ... ... ... массасын тасымалдау және оны төгу, автосамосвалды тиеуге
қою) ... ... орны ... ... 14.2 – Қазу ... САР схемасы
УОА – автоматизацияның орамының; МУ – магнитті күшейткіш;
ЖОС и ГОС – ЭМУ ... ... және ... кері ... – қысымның генераторы;
ДН – қысымдық двигательі;
ДП – бұрғылау ... ... ... ... тиеу және төгу ... ... ... негізделген. Таратудың екі варианты бар:
осыған байланысты автокөлікті ... ... ... шарт ... = λі∙з
мұндағы λі∙з = const, көлік ағымының қарқындылығының ... ... ... ... ... ... ... алу
бойынша жасалынады.
1. Автомасамосвалдар эксковаторға тең уақыт аралығынан ... ... ... ... ... ... ырғақтылық шарты).
2. Жіберілу аралығы қызмет, көрсетудің минималды уақытынан аз болмау
керек (шарттың ... ... ... ... яғни автосамосвалдың
саны кейбір белгілі мәліметпен ... ... Бір ... ... және ... ... ... шықпаған
автосамосвалдың саны кейбір белгілі мәнімен шектелу ... ... ... және ... үрдістерінің статистикалық
жағдайлары келесі негізгі процедуралардан бағыттау алгоритмін ... Әр ... бос ... ... ... с – і-ші ... бағытталған автосамосвалдардың санын
анықтайтын операторы; di < di (Qi – жіберілген автосамосвалдар саны; иі ... ... ... ... ... di – эксковаторға соңғы (S-
1) –ші ... ... ... ... ... факторы (tni (S-
1)) T ≥ tn, (S-1)+τi болғанда а-1 (Т – ... ... τ-і – ... ... ... ... ааралығы.
14.3 Сутөкпені автоматизациялау
Карьердегі сутөкпені автоматтандырудың басты шарты ол ... ... ... ... ... режимін автоматты бақылау, ... ... ... ... ... ... ашық ... насосымен ЦНС, онымен бірге
АСО – 3 [8, 9].
АВО-3 сутөкпесінің түрімен автоматтандыру схемасы.
Сурет 14.3 – АВО-3 ... ... ... ... схемасы
АВО-3 қондырғысы автоматтындыру үшін қолданылады және ... ... ... су ... ... қосып ашық және жабық циклдар ... ... ... ... бір эксковаторларда бекітіледі, ал
ашық циклда ... ... ... ... ... ... ... алады.
Қазіргі уақытта көптеген карьерлерде жабық цикл қолданылады.
Автосамосвалдардың жұмысын ашық цикл ... ... ... ... әр ... ... массасын өндіру
тапсырмаларын орындағанда эксковатордың тұрып ... ... ... деп шарт ... ... ... ... берілген қаруындылығына
сәйкес мәніне максималді жақындағанда орындалады. Карьерде ... ... λ ... Т ... ... [10] ... келетін
автосамосвалдардың а санымен анықталады.
Бір автосамосвалды тиеу уақытынан көп tm уақыт ... ... ... бір эксковаторға келетін, тиелген автосамосвалдың
аі саны бойынша ... ... ... кезінде қолмен жұмыс істеу;
- насостың жұмыс кезінде басталуы;
- насостың автоматты өшірілуі
14.3 суретте сутөкпе қондырғылардың автоматтандыру.
Сурет 14.4 - АСУП ... ... ... ... ... ... ... басқарманы автоматтандыру үшін келесі бастапқы шарттар
орындалу керек:
- басқарылатын объект үшін ... ... ол ... ... ... екі АСУ түрі қолданылады;
- өндірісті административті басқару жүйесі (АСУП), [8, ... ... ... ... ол қазу ... ... өнімділігін бақылау, тиеу өнімділігі.
Автосамосвал ... ... ... ... ол жүйе келесі бастапқы жүйелерге
бөлінеді:
- автоматизация қондырғысы;
- тиелген ... ... ... ... тіркеу қондырғысы;
- диспечерлік пунктің қондырғысы.
14.5 ... ... ... оперативті шешу үшін келесі ... ... ... ... комутатор ДКЗ-40, 40 абонент үшін;
- кендегі және бос ... ... ... мен ... арасындағы радиобайланыс «Лен» ... ... ... ... ауа ... карьердің орналасу, желдердің бағыты,
жауын-шашын
Кен орнының ауа-райы континентальді орташа ... ... - 130-160, ... +180 + 18,50, ... ... ... ... максималды жазда +370 + 380. Жылдық жауын ... ... ... 437 ... ... ... ... жатуы 150-170 күн. Қатты желдер
25-30 м/сек ... ... ... ... ... ... жазда
солтүстік – батыс.
15.1 суретте карьерде желдету жұмыстары ... ... ... ... ... ... h – 620 м, Нн – 300 м және β
- 450. ... ... ... желдетулер болады. Осыдан
келесі жағдайда сай болу ... h /Н < 5 ÷ 6 және β > ... ... ... ... этаптарына сай, сондықтан
рециркуляциялық әдіс әрбір этапқа бірдей жүргізіледі.
Карьерден зиян қоспаларды ... ... ... ... = 0,077 ∙ Xcp ∙ U0 ∙ hн, м3/с ... Хср – карьердің бірдей профилінің орташа х ... 484 ... - жер ... ... жылдамдығы, 10 м/с.
hн - желдің перпендикуляр болған кезде карьердің өлшемі 600 ... = 0,077 ∙ 484 ∙ 10 ∙ 600 = 223 608 ... ... ... ... ... және ... азайту
әдістері
Карьердің ауасын шаңдайтн және зиянды газдар шығаратын көзі. Олардың
интенсивті ... ... ... ... ... ... климаттық және ауа-райы жағдайы, қазудың ... ... ... ... ішкі және ... ... ... бөлінеді. Сыртқы:
байтыу фабрикасы, үйінділер, автокөлік жолы және тағы ... ... ... ішкі өшу двигательдері және автокөлік жолы.
Шаңдардың ... ... ... ... ... К – ... карьердің желдету схемасына байланысты, 1,5.
Х – зиянды қоспаларын ... ... ... ... 4 м.
Сх - қалдық концентрациясы 5 м2/с;
φ - ... ... ...... ... ... ... 4 м/с.
φ = 0,045 ∙ Uв + 0,022;
φ = 0,045 ∙ 4 + 0,022 = ... ... ... ... ... Nэк - ... ... 2 дана;
Код.раб – бір уақытта жұмыс істеу коэффициенті, 0,8.
Бір қалыпта болмасын тау-кен массасына ... басу үшін ... 1 ... ... екенін келесі формуламен шығарамыз.
м3/м2 ... ρж - ... ... 1000 кг/м3.
ρn - тау-кен массасының тығыздығы, 3250 кг/м3.
m - ... ... ... ... - ... ... ылғалдығы 50 %;
Wм – жыныс массасының максималды молекулярлы ылғалдығы 10%;
Wе – ... ... ... 3 ... - фракцияның құрамы 1 мм аз 10 %;
φ1 - ... ... ... құрамы, 2%;
φ2 – қышқылдық ... және ... ... ... ... 10 %.
м3/м3
Ауысымдағы 1 кенжардағы тау-кен массасын ылғалдату үшін кететін су
сөлшері.
Qау = q ∙ Qи ∙ tсм, м3/ау ... Qи - ... ... ... 400 м3/м.
tсм - ауысым ұзақтығы 7 сағ.
Qау = 0,31 ∙ 400 ∙ 7 = 868 ... ... ... ... ... ... ... үшін кететін су мөлшері.
Qтәу = Qау ∙ Кэ ∙ nэк ∙ m, ... m – ... ... ... ... - ... саны, 2 дана.
Qтәу = 868 ∙ 0,8 ∙ 2 ∙ 3 = 4166,4 ... ... ... УМП-1 БелАЗ-548 базасынан қондырғысын
таңдаймыз. Рейс ұзақтығы УМП-1 ... = tз + tгр + tпор + tдоп + tn, мин ... tз – ... уақыты - 10 мин.
tгр - жалған көліктің жүруінің жылдамдығы - 12 ... - бос ... жүру ... - 10 ... - қосымша уақыт - 3 мин.
tn – кенжарды суару уақыты – 25 мин.
Tp = 10 + 12 + 10 + 3 + 25 = 60 мин ... ... ... өнімділігі
т/см ... Тсм - ... ... 7 ...... ... ... коэффициенті, 0,8.
F - автокөліктердің ... 40 ... ... ... ... ... Кр – ... ... ... – 1 ... ... ... су көлемі 868 т/ау.
дана.
Қазу кезіндегі шаңдарды басу үшін ... ... ... = Qтәу ∙ n ∙ N, ... ... = 4166 ∙ 3 ∙ 306 = 3,81 мин, м3/жыл
15.3 ... ... ... ... жолының шаңын басу үшін сульфитті – спиральді қолданады. 30
тәулікке дейін пайдаланады. ... ÷ 1,5 кг/м3 ... ... ... ... ұзындығы 4 м, жолдың ені 5 м, суды ... ... ... ... = qм ∙ a ∙ L, ... = 1,3 ∙ 5 ∙ 4000 = 26 000 ... жүру ... шаңның интенсивтігі
мг/с ... Х – ... ... белгіленген нүктеге дейінгі арақашықтық, 20 ... ... шығу ... ...... ... саны 7 ... автокөлік жүргендегі лақтырылатын газдар ... ... ... - 1 ... ауысымына шығаратын газдың көлемі 2700;
L0 - ұлы газдың концентрациясы 0,16.
t - ... ... 7 ... - ұлы ... ... өлшенген нүктеге дейінгі арақашықтықтың,
20 м.
К – жолдағы мазуттың шығыны, 1 кг/м3
мг/с
Үйіндіде шаң көтерілмейді ... оны ... ... ... интенсивтігі:
Sүшін Sүшін мг/с ... ... - ... ... 40 000 ...... ... желдің жылдамдығы, 10 м/с.
Sүшін = 0,72 ∙ 40 000 ∙ 0,2022 ∙ 10 = 1175 ... ... ... келесі формуламен анықтайды.
мг/м3 ... - ... ... ... шаң;
Qв - карьерден зиянды қоспаларды шығаратын ауаның көлемі м3/с 5000.
мг/м3
Карьердегі ... ... ... формуламен анықталады:
мг/м3 ... ... ... шығу интенсивтігі, 2500 мг/с.
мг/м3
Қазу ... ... ... = Qжыл ∙ С, тг ... Qжыл - қазу ... ... ... жылдық көлемі, 3,81
мин м3/ж.
С – 1 т судың құны - 12 ... ... ... ... = q ∙ С, тг ... q – автокөлік жолына кететін ССБ шығын 26 000 кг, ... ... 18 ... = 26 000 ∙ 18 = 468 000 ... ... ... шығыны
Зү = Q ∙ С, тг ...... ... ... 144 000 кг.
С – поликрил құны 25 тг.
Q = Sо ∙ g, тг ... - ... ... 40 000 ... - ... поликрилдің концентрацияның шығыны, 0,6.
Q = 400 ∙ 0,6 = 24 000 ... = 24 000 ∙ 25 = 600 000 ... = Зо/ Qг, тг/т ... 15.1 – ... желдетудің рециркцляциялық схемасы.
16. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
Қазақстан Республикасының №1 ... ... ... ең ... ол ... денсаулығы. Қазақстан
Республикасының заңының «Еңбек қорғау» 4 бабында.
16.1 ... ... ... факторлар
Районның климаты континентальді. Орташа ауаның ... – 130 -160, ... +180 +18,50. ... минималды температура -
380 -410, максималды жазда +370 +380.
Жылдың жауын-шашын ... 136 ... 437 ... дейін.
Тау-кен жұмыстарын негізгі технологиялық ... ... ... қазу тиеу ... Тау-кен массасын ... ... ... ... қопарылуы, бұрғылау мачтаның
бұзылуы.
Бұрғылау станоктың кабинасының ... ... ... ... ... фактор, сыртқы А3 жыныс кезегінің ұшуы,
сейсмикалық толқындар.
Қазу-тиеу жұмыстары ... ... ... ... тиіп
кету, эксковатор жебісінің бұзылуы, ... ... ... ... ... ... аздығы, ... ... ... ... ... ... ... ұруы, карьер кенжарының қопарылуы.
Тау-кен массасын тасымалдау зиянды факторы: кемердің ... ... ... ... ... ... ... шығып кетуі, сақтандыру бермалардың енінің
аздығы, тиеуге ... ... ... жүру ... ... Карьердегі рұқсат берілген жылдамдықпен жүрмей жылдамдықты
жоғарылатқан кезде, ... ... ... ... ... жүккөтергіш нормасынан асыру.
Үйінділеу кезде зиянды ... ... ... ... ... ... ... еңбегіне бульдозердің съезі.
Сутөкпе және карьерді құрғату кезіндегі зиянды фактор:
Карьер аймағындағы ... бар ... ... ... сынып
қалған кездегі карьерді батыру ... ... ... ... ... пайда болуы.
Карьерден шығарылған судың нормадан аз болуы.
16.2 Тау-кен өндірістегі айтылып ... ... ... ... ... қыс ... температураның ... ... ... және ... ... ... жылытумен қамтамасыз ... ... Ал ... жылы киім ... ... ... сол үшін ... және бұрғылау ... ... ... ... етіледі.
16.3 Бұрғылау жұмыстарын жүргізгенде жұмсалатын шаралар
Бұрғылау станок кемердің шетінен 3 м арақашықтықта ... ... ... ... ... ... нүктемесі болу керек.
Демалысына 1 рет бұрғылау станоктың желісі ... ... ... ... ... ... жазу ... Кабинадағы светті
инженер немесе мастер тексеру керек. Бұрғылау ... ... ... ... ... керек. Адамның өміріне ... ... ... ... киуі ... станоктың жұмыс істеп тұрған жерде жөндеу жұмыстарын
жүргізгенде ... ... ... жұмыстары кезінде жасалынатын шаралар
АЗ ... ... ... ... ... арнайы су,
жылы, свет кірмейтін қораптарда ... ... ... ... ... ... ... кезде ауа аралық толқынның зияны
(16.1)
мұнда Кв – ашық ... ... ... ... ... ÷ ... – бір ... жарылатын аттырғыш заттардың массасының ... ... ... ... ... арнайы жалаулар және арнайы адамдар
тұрады. Жарған кездегі ауа ... ... ... ... ... анықтау.
Карьердегі құрылыстар есептелген ... тыс болу ... ... ... радиусты анықтау
м ... n – ... ... ... ... ... жұмыстары жобаланып ... ... ... ... ... болмауы үшін ... ... ... ... ... ... өздері қауіпті аймақтан
кейін жұмысшылар жарылған жерді тексереді.
16.5 Қазу – тиеу ... ... ... ... тек қана оның ... ... ... бергенде
ғана және эксковатор жұмысшы мен оның ... ... ... ... ... сай болу ... Эксковатордың желісі
демалысына бір рет ... ... ... ... ... ... керек және журнал эксковатор кабинасында жануы тиіс.
Минималды жұмыс алаңы тау-кен ... ... ... ... ... және автокөлік бермасына байланысты.
Түнгі ауысымда жұмыс істегенде карьерде орнында ... ... ... ... ... электрэнергия өшіріледі.
16.6 Тасымалдау кезінде қолданылатын шаралар
Тасымалда ужолы карьер контур ішінде болу керек. ... ... ... болу ... құрылысы 2-2,5 м. автокөліктің ... ... ... ... және көлік базасының механигімен тексерілуі қажет.
Қыста ... ... ... ... ... және ... ... Сақтандыру бермасы автосамосвалды сақтап қалу ... ... ... ... ... ... тиегенде паспорт
болуы қажет және паспорт іс-жүзінде ... ... ... пайда
болған шұңқырлар 30 м биіктігі шебен ... ... ... ... ... ... қауіпсіз арақашықтығын келесі формуламен
анықталады:
Sв = Sв +hа ... Sв - ... ... көру ... 4 ...... ... 8м.
Sв = 40 +8 = 48.
Тоқтау кезіндегі автосамосвалдар арасындағы арақашықтықты анықтаумыз.
(16.4)
t - ... ... ... сек;
Vn – карьердегі күрделі оржолда бос автосамосвалдың жүру жылдамдығы 20
мм/с;
ψ - ... ... 0,4 ÷ ... Үйінділеу жұмыстарындағы жасалынатын шаралар
Үйінді ярустарының қопарылып кетпеу үшін үйінді ... ... ... ... ... 400. ... участок үшін үйінділеу 2-3
тәулікте жүргізіледі. ... ... шөгу үшін 4-6 ... әдіс ... ... ... сақтайды. Төгу ... жүру үшін ... ... бермалары 0,4-0,8 м және
ені 1,5 м.
16.8 Жалпы орындалатын қауіпсіздік ... ... ... ... үшін ... пешеходтар
жасалынған. Жолды өту үшін арнайы жерлерде ... ... олар ... ... ... үшін ... шығарылатын
қондырғыларды басқа қондырғылардан ... ... ... ... Электр қауіпсіздігі
Электр тоғы бар электрлі желілерді қондырғыларды ... ... ... қою ... ... жер ... көміледі.
16.10 Санитарлық – гигиеналық шаралар
Карьерде административті құрылыс болу керек. Ол құрылыстардың ішіне
келесілер жату тиіс; ... ... ... ... ... жуу, тігінді ... ... ... задравпункт. Жуыну
бөлмесінде ыстық және суық су болуы тиіс.
Карьерде ... ... ... ... ... ... керек.
Ауырып қалған жұмысшыны ... ... ... ауруханаға дейінгі
жеткізілетін автокөлік болу ... Аста ... су ... керек.
Карьерді электро энергиямен қамтамасыз ету үшін 16.1 ... ... ... сай болуы керек. Карьердің ластануы
және шаңдануы «Аэрология» бөлімде ... 16.1 – ... ... ... ... ... ету
|№ |Карьер объекті |Электр ... ... |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | | ... | |
|1 ... ... ... |0,2 ... ... |
| ... ... |свет-тің жарық| |басқарушы ... |
| | ... | ... |
|2 ... ... |3 ... жарықтың |
| |тиеу орны | | ... ... |
| | | | | ... 16.1 ... |
|3 ... және ... |5 ... тереңдікте |
| |үйін-діде ... |10 ... ... |
| ... жұмыс | | ... ... |
| ... | | ... етіледі. |
|4 |Үйіндіде төккендегі ... |3 | |
| ... | | | |
|5 ... және |Горизонталді |30 ... 0,8 ... ... ... | | ... |
|6 ... және т.б. ... |30 ... 0,8 |
| ... ... ... ... |
| | ... | | ... ... қарсы шаралар
Карьердегі құрылыстарды салған кезде өрт қауіпсіздігін ескере салу
керек. ... және өрт ... ... ... ... ... өрт ... бойынша ІІ-ІІІ болу керек.
Салынған құрылыста үш шығу ... ... ... ... ... күн ... ... терезелері бар. Өрт туралы
хабарлау үшін ... ... ... өрт ... ... ... байланыста болады.
Кесте 16.2 - Карьердегі ... ... ... ... бір ... |Білгілі бір жұмысты |Білгілі бір жұмыстың ... ... ... ... ... потенциалды|басталуы ... |
| |а ... ... ... | ... ... |
| ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |Кемерді |Бульдозер ... ... ... ... ... ... |
|жұмыстарды ... | ... ... кемерде |жүргізгенде барлық ТБ|
|қазуға | | | ... ... ... ... ... | | | ... ... ... |
| ... | ... ... |Астыңғы горизонтқа |Бұрғылау станок дұрыс | |
| | | ... ... ... жөн. | |
| | | ... | | |
| ... ... |Машиналардың адам-дарды|Жұмыстарды мұқият ... |
| | ... ВМ ... кетуі, жарғақ |жасамауы адамдарды және|жүргіз-генде |
| | ... және ... ... |техниканы аз ... ... |
| | ... қолмен|адамдарға иіліп келуі |арақашықтықта тұруы |адамдар мен |
| | ... | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | | ... 16.2 жалғасы |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... тиеу ... ... ... шеті ... шөміші-нің |ВПР кезінде ТБ |
|жұмыстары | | ... ... алу ... ... тексеру, |
| | | | ... аз ... ... ... | | | | ... таңдау. |
| ... | ... ... ... |ТО, ВП ... |ТО ... |
| | | ... |жүргізілмегенде және ... |
| | | ... ... жұмыстары дұрыс |жүр-гізгенде, |
| | | ... ... ... |жұмыс-шылардың көбеюі|
| | | ... | | ... ... ... ... автосамос-валды |Машинистің белгілі |Осы ... |
| ... | ... ... осыдан|дұрыс бермеуі немесе |жұмысшыларды үйрету |
| | | ... ... ... ... ... жұмыс-шылардың |
| | | ... ... және ... ... ... |орнын белгілеу |
| | | ... ... руға ... | |
| | | ... ... - | | ... 16.2 ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... | ... ... ... ... жарық-тың|Жарықты қамтама-сыз |
| | | ... ... ... ... |ету, ... ... |
| | | ... және ... ... ... жүру |
| | | ... ... |болмауы ... ... ... ... ... |Отырып қалу және ... |ТБ ... |
| | | ... ... ... ... |сақтауы және |
| | | ... ... ... |үйінділеу ... ... |
| | | ... |қарастырылмайды ... ... |
| | | ... | ... ... |
| | | ... | ... |
17 ... ... ... ... ... орнының өндірістік алаңы, байтыу фабрикасымен, бірнеше цехтермен
және тағы басқа ... ... ... ... – шығыс 0,5-1,2 км
қашықтықта орналасқан.
Жобада келесілер қарастырылған:
- административті құрылыс;
- кислородтық ... ... ... ... ... ... автокөлік таразы және кенді тексеру ... ... және ... ... солтүстік батыста. Қарағайлы постыдан 0,8 км карьерден
оңтүстік шығысқа қарай ... мен ... ... ... да ... ... ... 0,9 км жерде орналасқан. Орталық ... ... 0,25 км ... ... ... ... ... бөлімде орналасқан.
Диспечерлік пункті карьерден шыққан жерде орналасқан. Автокөлік
таразы және ... ... ... карьерден шыққан кезде ... ... ... жүк ... 160 т 400 мың м3 ... ... қондырғысы
карьерден 0,5 км шығысқа қарай орналасқан.
Өндірістік алаңнан 2 км арақашықтықта ... ... ... қоймаға жүретін темір жол салынады.
17.2 Аттырғыш заттардың қоймасы
Өндірістік алаңнан 3 км шығысқа ... ... ... ... Кен орынның жұмыс істеу режимін негіздеу
Кен орындағы жұмыс істеу тәртібі ... ... ... ... және тәуліктік жұмыс тәртібін ажыратады. Жылдық
жұмыс істеу тәртібін үзілімді деп ... Кен ... ... ... істеген кездегі жылдағы жұмыс ... ... саны ... ... = Тк – Тм – Тдем ... Тк – ... ... ... ... 365.
Тм – жылдағы мейрамдар күндер, 14 күн.
Тдем - ... ... ... ... = 365 – 14 – 46 = 305 ... 7 ... 3 ... қабылдаймыз. Жұмысшының жылдық жұмыс
істеу тәртібі ... ... ... = (Тр – Тотп) ∙ К ... Тотп - ... ... ... 24 ... – жұмысшылардың белгіленбеген жағдайларымен жұмысқа шықпауы
(ауырып қалуы) орташа 0,96 ... = (305-24) ∙ 0,96 = 269 ... ... саны және ... ... ... ... келген саны
(18.3)
мұнда Qтәу – қазу тиеу жұмыстарының тәуліктік ... ...... эксковатор машинистерінің қазу нормасы, м3 1066;
Кнв – нормадан көп қазу жұмыстарының жұмыс ... ... ... ... ... ... мен машинистің көмекшісі 12 адам.
Бұрғылау жұмыстардағы адамның саны
адам
Автокөліктегі адамдар саны
адам
Үйіндіде жұмыс істеп жатқан адам ... ... 6 адам ... Басқа жұмыстарда 25 адам жұмыс
істейді.
адам
Тізімдегі адамдар саны
φсп = φяв ∙ Ксп; ... Ксп – ... ... = 99 ∙ 1,14 = 113 ... 18.1 – ... ... ... күрделі шығындар
|Қазбалардың аталуы | ... |1 м3 ... ... |
| ... ... ... |тг/т |
| ... |құны |млн.тг | ... ... |11 628 |150 |1174 |2,1 ... ... |46 000 |120 |5520 |6,6 ... ашу |500 000 |99 |46778 |55,7 ... ... |20% | |10808 |12,9 |
| ... | | |
| |ен | | | ... | | |64280 |77,1/4 ... 18.2 – ... ... кететін күрделі шығын
|Құрылыстардың аталуы ... құны ... ... ... ... |13 000 |5 % |650 000 ... |30 000 |5 % |1 500 000 ... жолы |15 000 |5 % |750 000 ... |500 |5 % |25 000 ... |58 500 000 | |2 925 000 ... ... мен ... ... кететін шығын
Зж = φ ∙ Кс ∙ Цж ∙ Аа ∙ Кн ∙ Коб ∙ Кб ... Зж - ... ... ... - карьерде жұмыс істеп тұрған адамдар саны, 113 ...... ... ... – 1 адамға кететін тұрғын үй ауданы, 12 м2;
Цж – 1м3 бағасы, 10 000 тг.
Кк – ... ... ... ... ... ... санының
коэффициенті 1,2.
Коб – қызмет ету персоналының коэффициенті 1,3. Кб ... ... ... ... 1,5.
Зж = 113 ∙ 3 ∙ 10 000 ∙ 12 ∙ 1,2 ∙ 1,3 ∙ 1,5 = 95 млн.тг
18.3 ... - ... ... ... ... күрделі қаражатты
сипатталады. Құнның өзіндік құны және ... ... ... 18.3 – ... кететін күрделі қаражат
|Қондырғылардың аталуы |Саны |Қондырғылар-ды|Жалпы |Амортизациондық |
| | |ң ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | | ... ... |
| | | | ... |тг |
|Бұрғылау станогы |2 |13,9 |27,8 |27 |7,5 ... |2 |14,2 |28,4 |14,9 |4,2 ... |26 |3,7 |96,2 |0,96 |0,96 ... ... |2 |0,9 |1,8 |1 |0,018 ... |2 |5,2 |10,4 |20,6 |2,14 ... ... | |30,9 | |3,1 ... % ... | | | | | ... | | |195,5 | |17,92 ... ... 5% | |5 % |9,72 ... |3 % |5,85 ... кететін шығын |1 % |1,95 ... |5% |9,75 ... | |45,22 ... ... ... есептеу.
Жұмысшылардың жалақысын есептеу.
Кесте 18.4 – ... ... түрі және ... ... ... ... мамандығы айлық|тг ... ... ... ... | ... | |
| | |ң саны | | ... машинисті |17 000 |2 |3 |612 000 ... ... |10 000 |2 |3 |360 000 ... ... |18 000 |19 |23 |5 000 000 ... 18.4 ... ... станогының машинисті|13 000 |2 |3 |187 000 ... ... ... 000 |2 |3 |324 000 ... |8 000 |4 |5 |480 000 ... ... |9 000 |2 |3 |324 000 ... ... |7 000 |3 |4 |336 000 ... |7 000 |3 |4 |336 000 ... |7 000 |3 |4 |336 000 ... | | | |8 295 000 ... ... ... 10% |829 500 ... ... ... |2 488 500 ... ... 30 % |1 659 090 ... |13 271 000 ... сақтандыру қосылымдар 20% |3 981 300 ... қоры |17 252 300 ... және ... ... ... 18.5 - Жалақы қоры
|Мамандығы ... ... ... |
| ... | ... қоры |
|1 |2 |3 |4 ... орнының диаметрі |1 |31 000 |372 000 ... ... ... |1 |29 000 |348 000 ... | | | ... директордың орынбасары |1 |27 000 |324 000 |
| | | | ... 18.5 ... ... ... ... |1 |25 000 |300 000 ... ... | | | ... ... ... ... |1 |24 000 |288 000 ... ... | | | ... ... |1 |23 000 |276 000 ... инженері |1 |22 000 |264 000 ... ... |1 |20 000 |240 000 ... ... бастығы |1 |18 000 |216 000 ... ... ... ... |1 |17 000 |204 000 ... ... инженері |1 |16 000 |192 000 ... ... |1 |16 000 |192 000 ... ... |6 |15 000 |1 080 000 ... |6 |8 000 |576 000 ... | | |4 872 000 ... ... 20% |974 000 ... ... |3 462 900 ... ... 5 % |173 145 ... ... қоры |3 636 045 ... ... ... 20% |20 888 345 ... 18.6 ... және ... аталуы |Жұмысшы-ның |Шығын |Матери-ң |Матер-ң|Сумма |
| ... ... ... ... |
| | |ы ... | | ... ... | | |1 366 925 |19 300 |27 ... ... | | |4176 м |1 800 |7,5 ... ... | | | | |4,1 ... 18.6 ... ... | | |2 |20 700 |5,5 ... | | |92 |60 000 |14,5 ... | | |7820 м |18 700 |12 ... тістері |210 м3/ж | |10 000 |6 000 |8,5 |
| | | |м3/ж | | ... | | |500 кг |17 000 |7,9 ... майы | | |511 кг |15 000 |12 ... | | |12 744 |1 000 |1,9 ... | | |185 кг |10 000 |64 ... | | | | |12,8 ... 20 % | | | | |12,8 ... | | | | |76,8 ... = ... ∙ Lp ∙ Pдm ∙ Nар ∙ Kув/100) ∙ Цдm;
(18.6)
мұндағы Nжылр - ... рейс ... ... - 1 рейсте жүретін арақашықтық, 10 км;
Nа - 1 рейске ... ... ... ... - ... ... ... шығындардың өсуі,
1,1;
Цдm - дизельді топливаның құны, 12 ... = (7686 ∙ 10 ∙ 19 ∙ 300 ∙ 1,1/100) ∙ 12 = 58 млн. ... ... ... 13 ... ... ... көруге болады.
Кесте 18.7 - Кеннің өз құнының калькуляциясы
|Шығындар элементтері ... құны |
| ... ... |1 т кен үшін ... |21 |25 ... шығыны |130 |15,5 ... |10 |11,6 ... 18.7 ... ... ... ... |64 |77 ... цехтардың көмегі |20 |24 ... ... ... кететін шығын |2 |2,3 ... ... ... |11 |13 ... ... құны | |170 ... ... талдау
Ақша ағымының кестесін құру:
1. Кіріс = х цехінің ... ... = 834 000 ∙ 500 = 417 млн. ... ... ... = х өз құнының өндірістік ... ... = 834 000 ∙ 170 = 141 млн. ... Пайда = кіріс - өндірістік шығын
Пайда = 4 ∙ 17 - 141 = 276 млн. ... ... = 0,4 х-ші ... = 0,4 ∙ 417 = 17 млн. ... ҚҚС = 0,2 Д – 0,167 (м + τ + э) = 0,2 ∙ 417 – 0,167 ... =
= 83,4 – 22,6 = 60,8 млн ... ... ... ... = ОПФ дан 1 % = 0,01 ∙ 58 = 0,58 ... Пайдадан ұстап қалынатын салық =
= пайда – рояльти = 276 – 17 = 259 млн тг.
8. Пайдаға салынатын ... 30 ... ∙ 259 = 77,7 млн ... Таза ... = ...... – ҚҚС – ... мүлікке салынатын
салық, пайдаға ... ... =
= 276 – 17 – 60 – 0,58 – 77,7 = 120,72 ... 18.8. – NPV ... таза ... ... ... |
| |-1 |1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... | |417 |417 |417 |417 |417 ... ... | |141 |141 |141 |141 |141 ... | |276 |276 |276 |276 |276 ... | |17 |17 |17 |17 |17 ... ... |318 | | | | | |
| ... | |12 |12 |12 |12 |12 |
| ҚҚС | |60 |60 |60 |60 |60 ... ... | |0,58 |0,58 |0,58 |0,58 |0,58 ... ... ... | |259 |259 |259 |259 |259 ... ... салық | |77 |77 |77 |77 |77 ... ... | |15 |15 |15 |15 |15 ... ... | |121 |121 |121 |121 |121 ... ... ағымы |-318 |-197 |-76 |45 |166 |287 ... - ның таза құны = 287 ... 18.9 JRR ішкі ... ... ... ... |
| |1 |2 |3 |4 |5 ... ... |121 |121 |121 |121 |121 ... і= 20 ... |0,83 |0,69 |0,58 |0,48 |0,4 ... ... дисконттың |100 |84 |70 |58 |48 ... і= 50 ... |0,45 |0,3 |0,2 |0,13 |0,09 ... ... дисконты |54 |36 |24 |16 |10 ... ішкі ... 27 %, 18.1 ... ... Таза ... 287 млн.тг., яғни кен орнында қазуды экономика жағынан тиімді
және карьер ... λ ... 4 айда өтіп ... 18.10 - ... ... құны.
|Тау-кен жұмыстарын ашық әдіспен ашқанда ... тг ... үшін |800 ... ... үшін |300 ... 18.1 – Ішкі ... ... анықтау.
19 АРНАЙЫ БӨЛІМ
1. Карьер контурындағы бұрғылау жұмыстарының ... ... ... ... ... алмайды, оның ішінде
бұрғылау жұмыстары, жаңа горизонт ашқанда және контурлық аймақты ... ... ... ... ... ... кемердің
деформациясына және жартасты массивтің қаттылығына байланысты. Осыған
байланысты ... ... ... және ... бір ... ... үшін осыған үлкен мән аудару ... ... ... кездегі деформацияның ерекшелігі
Массивті жарған кезде екі ... ... ... ... затты салған жерде, екіншісі сейсмикалық. Егер ... ... ... ... ... ... ұсату, аймақтарға бөлуге
болады. Массивтің ... ... үсті және асты да ... ... ... ... бұзылу тек 20-30 метр болады.
Жарылған орнында деформация 5 м ... ... ... ... рет ... 19.1 – ... массивтің бұзылу схемасы.
Массивтердің бұзылуы жыныстарды ұсату кезіндегі арақашықтық ... ... және ... кенжар үшін (20÷40) ro және ... ... ... осі және ... фазалық тереңдігі (20÷40) ... ... ro - ... радиусы.
Массивтің деформациялануы кемердің қалыңдығының шектік жарылған
әрекетті толқынның ... ... ... ... жұмсақ жыныстар үшін:
Ұңғыдағы зарядтың көлемі аз болғанда соңғы ... ... ... ... ... кедергі нүктесі арасындағы арақашықтық S =
1,23 Нсм – мен ... ... Нсм – ... ... ... Үлкен
және қатты блоктарды жару үшін 0,50 кг/м3 ... зат ... = 0,26 ... Q – ... ... ... ... массасы, кг.
D3 - заряд диаметрі, м.
Жарылған кездегі деформация тереңдігі 120-150. D3 - ... ... ... ... ... толқынына
айналады.
2. кемер контурындағы массивтің бұзылуы.
19.3 Соңғы контурдағы еңістегі бұрғылау ... ... ... ... ... құрылуы бұрғылау арттыру жұмыстары
арқасында құрылады және ... ... ... қолданылады.
Бастапқы тау-кен геологиялық құрамына сай қабылданады.
Қарағайлы кен орны үшін келесі технологиялық схемалар ... ... ... ... үшін биіктігі 30 м. кемерлер
жасалынады. Тау-кен геологиялық ... үшін ... ... ... ... және ... ала жарықшақтар жасау ... ... ... ... ала ... 19.2 ... көрсетілген.
Сурет 19.2 – Жартасты жыныстар үшін бұрғылау арттыру ... ... ... ... Карьер контуры
3. Сақтанджыру бермасы
- карьер шекарасынан бірінші және үшінші ... ... ... ... ... аймағы 150 D3 емес 243 мм ... ... 35 ... ... үшін;
- контурлық аймақты бітірген соң бірінші екі горизонт 20 м ... ... ... сақтандыру жарықшақты екі біріктірілген
кемерді орналастырылады, ... ... бір ... ... ... ... аймақтың ені 150 D аз болуы мүмкін, бірақ
S ... ... ... ... ... ... аймағының
санаулы осіне аз болуы қажет.
- ... салу үшін ... ... ... қалыңдығы жақсы болу
үшін осы кемерге қосымша ... ... ... Олардың
ішінде аттырғыш зат аз ... және ол ... ... ... жарылады.
- Сақтандыру жарықшақтары ұңғыларды бір уақытта жарғанда пайда
болады. Осы ... ... жару ... алдында жүргізіледі.
Сақтандыру жарықшақтығын ... үшін ... ... ... метр көлемі формуламен ... τр – ... ... ... ... ... МПа.
а2 – ұңғылар арасындағы ара ... ...... ... тығыздығы, кг/м3;
Vд – детамация жылдамдығы, м/с.
19.3 ... ... ... ... ұңғыға салынатын
аттырғыш ... ... ... метр.
Мөлшерін тез және жеңіл табуға ... ... ... ... Dз = 0,25 ... болғанда 2,5 м тең
болады.
Жарықшақтың қатарына заряд қолтыққа қыстырылған диаметрде салынады.
Ұңғының торысы ... және ... ... ... бұрыннан пайдаланып
жатқан әдіспен анықталады (5 тарау).
Сурет 19.3 – Қуысты жасаған кездегі ... ... 1код м ... анықтау графигі
Сурет 19.4 - Жату ... ... ... жұмыстарын жүргізу
технологиясы
Контурлық аймақтағы жұмыстар беткей соң және жату ... үшін ... ала ... ... ... мәні жоқ. ... бұрғылау станогымен 300 ... ... 60% ... Бастапқы ұңғының ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Айтылып кеткенін
барлығына сүйене отырып келесі ... ... ... шектік
кемер сызығына.
Ұңғылардағы зарядтарды пайдалы кен жыныс ... ... ... [15] ... ... ... ... контурындағы элементтерге биіктігі 10 м құлау
бұрышы 600 ... ... ... ... әдіс, соңғы көлбеу ұңғы ... ... ... ... қазба массивіне қарай орналастыру, ол кемер
еңістігінің жайпақ болуына және жыныстарды ... ... ... ... ... табаны тау-кен
жыныстық қабатындаорналасуы керек. Ұңғыға ... ... ... ... ... бұрышы 450-550 қаттылау және ... ... ... ... ... жару кезіндегі энергия
ұңғылардың ... ... ... ... жарылады осының
нәтижесінде кемердің ... ... ... ... технологиясы және жайпақ кемер еңісінің ... ... ... ... ерекшеліктері:
- әрбір кемер жеке ... ... ... контурлық аймағындағы соңғы ұңғылар қатары
және ... ... 150 D3 кем ... ... 19.1 ... 19.1 - ... ... жұмыстарына қойылатын бастапқы талаптар
|№ |Көрсеткіштің аталуы ... ... ... |
| | |мән ... |
|1 |Жобалық орналасуынан ұңғылардың орналасуы тыс |± 0,3 |
| ... м | |
|2 ... ... бұрышының жобалық орналасуына сай|± 1 |
| ... | |
|3 ... ... жобаланудан тыс болуы |± 0,2 |
|4 ... Аз ... ... көп ... |± 5 |
|5 ... ... ... ... сай |± 0,2 |
| ... | |
|6 ... ... жобаланғанға сай болмау |± 0,4 |
|7 ... ... ... ... ... ... |± 1,0 ... ... ... ... ... ... беріктілігін
және астыңғы горизонтында жұмыс істеу қауіпсіз болады.
Кемер еңісінің ... ... ету ... ... өндірісіндегі маркшейдерлік іс басқарылады.
- 10 м сайын жобалық контурын шығарады.
- ... ... ... ... және ... ... басқарушы тексерілуі керек.
- күнделікті ұңғылардың арақашықтығы, диаметрі, ... ... Егер ... 0,3 м ... болмаса онда кейбір
ұңғылар бракталады.
- бұрғылау ... ... ... ... ... ... қатарын кері бұрышпен ... ... ... болады. Соңғының алдындағы ... ... ... ... ... ... МН станоктарымен және құлау бұрышы 750
бұрғыланады. Соңғының алдындағы ... ... ... 10 ... ... және ... 12,5 м ал ... 5 ... ... 7,5 ... ... қатардағы ұңғыларға салынатын заряд 21 кг. ... ... 180-200 ... ... ... аз болу үшін және ... көлбеу
жарғандағы ұсатуды 0-ге шығару үшін қысқа ұңғыларды ... ... ұзын ... ... техникалық талаптары:
- жобаға сай блок қорндырғысын ай сайын тексеру.
- блоктағы қондырғыларды ... ... ... ... ... ... ұңғыларды бұрғылаған кезде жобаның параметрлеріне
сай болу және сол ... ... ... ... керек.
- бұрғылау участоктың начальнигі жұмыстардың жүргізілуін тексеру
керек, әсересе түнгі ... ... ... ... өлшеу үшін әр бір бұрғылау
станокта рулетка болу ... ... ... бұрғылау станогындағы журналға енгізу
керек.
Ұңғыларды зарядтау және ... ... ... ... ... ... аттырғыш заттың мөлшері және анық көлемі.
Бұрғылау аттыру жұмыстары ... ... ... ... кемер еңісінің участігін ... ... ... ... ... тексереді.
19.4 Отыз метр үшін сақтандыру ... енін ... ... ... ... =Bo + Bn; ... Во - ... ...... ... ... қалатын бермасының ені.
Берма ені ... ... ... К - ... беріктілігі байланысты коэффициент К= 4.
Аттыру кезіндегі жыныстық беріктігінің ... ... τувл – ... ... ... үш ... бойы ылғалдатқаннан
кейінгі беріктіліктің шегі.
Τсух – жыныстарды табиғи жолмен тығыздалу кезінде беріктілігінің шегі
м.
Опырылу ... ... қалу ... ені.
Bn = lпод + lск ... - ... ... ... алыстығы, м.
Lкв - бермадағы тастың.
(19.6)
(19.7)
мұндағы τо2 – тастың еңіске тигеннен кейінгі қалпына келтіру коэффициенті.
g - ... ... ... = 3,16 + 8,20 = ... ... ені
Bn = 1,2 + 11,36 = 12,56.
19.5 Опырылу тастарынан сақтау ... ... ... ... ... ... опырылатын тастардан
сақтау үшін көліктік беткейінде опырылатыннан сақтайтын ... ... олар ... ... және ірге ... жасалынады. Ең
басты параметрі ол биіктігі және ... ... ... ... ... келесі формуламен анықталады.
(19.8)
мұндағы – бермадағы тастардың секіріп ... ... ... ... ...... тастың құлағаннан кейін максималды секіру формула
бойынша анықталады.
hmax = Vб2 ∙ Sin2 γб/2g ... ... ... бекітпенің осіне дейінгі ... ... ... = 5,572 ∙ Sin2 450 42 '/2 ∙ 9,81 = 0,81
= 3,16 м басында табылған.
Шамасын біле отырып әр ... ... ... анықтауға
болады.
tсм = 4 м – h3 = 0,64 м, ол tсм = 5 м – h = 0,51 ... үш қоры ... онда ... ... болады.
Бекітпенің биіктігін еңіс табанынан 5 м ... 1,5 м-ге ... ... ... 2-3 м ... ол
пайдалаанып жатқан материалға байланысты. Тастың құлау ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
(19.9)
мұндағы Е = 1,0 ∙ 1010 Па – ағаш үшін
Етемір = 2,0 ∙ 1011 Па ... ... ... ... ... формуламен анықталады.
(19.11)
мұндағы Е – бекітпенің ... ... ... модулі, Па.
– статистикалық жүктемеден деформациялық жүктемеге әрекеті, м.
– секция ... ... ... ... ... ... келесі қондырғыларды
пайдалануға болады (19.2 кесте).
Кесте 19.2 – Механикалық ... ... ... ... ... түрі |
| | |ПД-3 |ПД-8 ... ... |ЛК-1 |
|1 ... |3,00 |8,00 |3,62 |7,30 | |
|2 ... күші, кН | | |73,5 |150,0 | |
|3 ... м3 |1,5 |4,0 |1,5-2,0 |3,8 | |
| | | | | | | ... 19.2 ... |
|4 ... ... |103 |140 |63 |118,0 |85 |
|5 ... ... град |20,0 |20,0 |19,3 |29,0 | |
|6 ... ... ... ... ... |30дейін|
|7 |Ұзындығы, габор-ы |4,20 |7,50 |2,65-4,67 |3,57-6,65 | |
|8 |Ені, м |1,56 |2,50 |1,65 |2,46 |2,20 |
|9 ... м |1,86 |2,50 |1,65 |2,00 |1,80 ... ... т |10,0 |22,4 |10,8 |20,7 |11,0 ... ... жері ... ... |ФРГ |ФРГ |ПНР ... ... |35,40 |60 | | | ... - тиеу және ... ... карьердегі тастан сақтандыру бермасы кемерлердің және
борттардың беріктілігін бағалау. ... ... ... ... ... қима Батыс (3-3), солтүстік батыс (2-2) және солтүстік
(5-5) бойынша үстіңгі ... ... ... горизонты 810 м КАР
ТТИ әдісі ... ... ... ... қасиеттері бойынша КарПТИ
және ВНИМИ барлау, есептеу ... қор ... 1,3 ... 19.3 - ... ... ... ... сақтандыру
құрылысының беріктілігін бағалау
|Карьер |Жыныс түрі|Есептік|Ішкі ... ... ... ... және | ... ... |биіктіг|құлау |берік-|
|қимасы | |ния ... ... ... Н,м |бұрышы |к |
| | |Кср, |Рср, гр ... | |α, град ... | |МПа | | | | | ... |1 ... |0,526 |32,4 |2,93 |325 |45 |1,203 ... |конгломе-р| | | | | | |
| |ат 2 Кен | | | | | | ... |1 |0,550 |32,5 |2,74 | | | ... ... | | | | | |
| |ат 2 ... | | | | | |
| ... | | | | | | ... борттарының беріктілігінің жағдайын есептеулер бойынша жақсы,
өйткені беріктілігі коэффициенті 1,2 көп. ... ... 30 м ... ... болу ... тау-кен массасының беріктілігі
есептелген (19.3 ... (5-5) ... ... үш ... қима ... (3-3)
солтүстік батыс (2-2) және солтүстік (5-5) бойынша.
Есептеулерге қарағанда кемерлердің ... ... ... ... ... ... ... еңісьі бекіту
«Главный» карьердегі борттардың солтүстік батыс және батыстағы үстіңгі
кемерлер жоба бойынша сазды ... ... ... ... м-ден 35 м дейін. Жобадағы ... ... 525 м ... ... ... аймақтар деформацияға ұшыраған. Олар сазды
ылғалдату кезінде және ... ... ... ... пайда
болады. Осы аймақтағы қиын ... үшін ... ... ... ... ... су науамен емес оның сырт ... ... ... ... ... еңістердің беріктілігін барлау
Сазды еңістерді барлау танымалы әдіспен ... ... ... ... бағалауын қараймыз.
Киын сазды жыныстар қима бойынша 15-15. осы аймақтағы ... 30 м. ... ... ... ... ... Қызғылт түсті саз К1 = 0,06 МПа және ішкі ... ... = ... ... сазбен қосылуы К2 = 0,09 МПа және ішкі үйкеліс бұрышы
βρ2= 180.
Сазды тығыздығы К' = 2,20 ∙ 103 ... ... ... γ = 0,026 МПа ... ... ρ = ... еңістің әдісін бұрғылау үшін параметрлерін біле отырып шектік
тепе-теңдік шартын ... ... және ... ... ... n1 ... n1 = 1,0 еңістің ... ... ... ... ... ... және есептеуі
көрсетілген.
Кесте 19.4 – 15-15 қима бойынша еңістің ... ... ... ... |Рі sin |Рcos ... |Сцепления |Кі li |
|№ |салмағы |бұрышы δ1,|δ1 т |δ1Рі ... |Кі, т/м2 | |
| |Рі, т ... | | ... | | |
|1 |1100 |50 |824,4 |158,4 |40 |6,0 |240,0 |
|2 |847 |-16 |-233,5 |100,0 |52 |2,0 |104 ... | | |609,1 |258,4 | | |344 ... коэффициенті n1 тең болғанда.
(19.12)
Сазды еңіс ... ... ... ... Осы ... барлау
кезінде ашылған жарықшақтар табылады, яғни осы ... ... ... ... ... ... Есептеулер кезінде сазды еңістің
беріктілік ... ... ол 1,56 га ... ... беріктілігі батыстағы 6-6, 5-5, 4-4, ... ... (19.5 - 19.8 ... және 19.5 ... ... ... ... 19.5 – Сазды еңістің параметрлері және ... ... ... ... ... ... ... |Еңістің беріктік |
| ... Н∙м ... α град ... ... |24,0 |28 |1,26 ... |23,0 |25 |1,25 ... |22,0 |29 |1,30 ... |22,0 |33 |1,25 ... |30,0 |20 |0,99 ... батысындағы сазды еңістің уақытша беріктілік ... ... ny < 1,50 және бұл ... ылғалдылығы өте
жоғары. Сазды еңістің құлау бұрышы ... тең ... ... саз ... ... үшін оны ... бекіту керек.
19.8 Контурфорстың параметрлерін есептеу
Контурфорст (сазды еңісті жартасты жыныстармен ... ... ... ... ... жер ... ... көмектеседі.
Контурфостық параметрін табу әдісі еңістің әр келкілік ... ... ... ... одан ... ... табылады
ny ≥ 1,5.
Контурфост жынысының сипаттамалық ... ... ... = 0,015 МПа ішкі ... ... ... 310 және тығыздығы
γн = 2,4103 кг/м3.
15-15 қима бойынша контурфостпен ... ... ... 19.5 3-3 ... бойынша қима
Сурет 19.6 - 4-4 сызығы бойынша қима.
Сурет 19.7 - 5-5 ... 19.8 - 6-6 ... ... ... 19.6 есептегендерді көруге болады.
Кесте 19.6 – Сазды еңістің контурформен ... ... ... ... |Рі sin |Рcos ... |Сцепления |Кі li |
|№ ... ... δ1,|δ1 т |δ1Рі ... |Кі, т/м2 | |
| |Рі, т ... | | ... | | |
|1 |1100 |50 |824,4 |158,4 |40 |6,0 |240,0 |
|2 |847 |-16 |-233,5 |100,0 |52 |2,0 |104 |
|3 |550 |0 |0 |330,0 |20 |1,5 |30,0 ... | | |609,1 |588,4 | | |374,0 ... контрфоспен беріктілік коэффициенті
6-6, 5-5, 4-4, 3-3 ... ... ... ... ... ... параметрін анықтауға мүмкіндік береді.
Қазудың көлемін және ... себу ... ... 19.7 - ... және ... жұмыстарының көлемін
есептеген нәтижелері
|№ |Контрфос-ң ... ... қима ... ... ... |параметрлері, м|берік-ті|м2 |әсері, м | |
| | |лік | | | |
| | ... | | | ... ені ... | ... |толық қазу | |контур-фост |толық
қазу | |3-3 |13 |10 |2,00 |157 |825 |62 |9,7 |51,2 | |4-4 |22 |12 ... |146 |89 |22,2 |13,0 | |5-5 |24 |15 |2,23 |240 |234 |81 |19,1 |18,1 ... |23 |12 |2,15 |285 |179 |117 |33,3 |21,0 | |15-15 |30 |14 |1,16 ... |137 |44,1 |57,8 | |Σ | | | | | | |128,4 |162,1 | ... ... қазу ... 62 ... ... ... ... Эксковатор ЭКГ-5А және автокөлік БелАз-548 автосамосвалы.
2. Эксковатор және көлік түрлерінің әр қайсысы таңдалған.
3. ... ... 834 ... 1 ... экономикалық өнімділік келесілерден көруге болады.
Дипломдық жоба ... ... ... ... ... ... ... кезде 5 жыл бойы алынған білім бекітіледі.
Бұл дипломдық жұмыста ... ... кен орны ... ... ... есептеледі:
- Карьердің басты параметрлері.
- Карьер ауданын ашу.
- Қазу тиеу жұмысы.
- ... ... және ... ... электр қамтамасыз ету.
- Құрғату және желдету жұмыстары жүргізіледі.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Ржевский В.В. Открытие горные работы. Часть 1 и 2. - М., ... ... А.И. ... ... ... карьерных полей. – М.,
Недра, 1981.
3. Мельников Н.В. Краткий справочник по ... ... ...... ... ... Н.И. ... отвальных работ и рекультивация на
карьерах. М., Недра, ... ... ... ... при ... ... ... открытым способом. – М., Недра, 1987.
6. Қалыбеков т. Бегалинов А. ... М.Н. Ашық ... ... Чулков Н.Н. Электрофинация карьеров в задачах и ... ... ... Электропривод и электрофинация приисков. Г.А. Багаутдинов,
Ю.А.Марков и др. – М., Недра, ... ... Г.В., ... В.П. ... ... на ... работах. М., Недра Центр НИИ ниж. И технико-эконом.
Иссл. Цвет. Металлургии, 1968.
10. ... Е.Б. К ... ... ... на ... ... В журнале Вестник ... наук ... № 12, 1981, с. ... механик
Эксковатор цехінің начальнигі
Транспорттық цехты басқарушы
Басқарушы механикалық орынбасары
Эксковаторлық ... ... ... ... құрылысы
Есептеу басқару кешені
Кен орынмен байланысу қондырғысы
Кен орынмен байланысу қондырғысы
Оператор
Орындаушы қондырғылар мен элементтері
Технологиялық
процесс
γ (t)
U (t)
X ... ... ... ... ... бұрышы
0
1
5
4
3
2
2
3
1
0
1500
30
3600
80
30
30
Арақаш-тық L
Құлау бұрышы
Σ
УОА
ΔУ
(-)
Σ
МУ
Σ
ЭМУ
ГН
ДП
Σ
Мс
Кенжар
ДН
Интегрирующее звено
Мс
Мкоп
ЖОС
ЖОС
dWом3
АУО-3
БСО-1
Кернеу
Кернеу
ГПРВ-2м
Басты насосты жіберуші (пускатель)
ЗПН ... ... ... %

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жер планетасының ғасырлар бойғы барлық жануарлар дүниесі мен адамзат баласы үшін тіршілік негізі.docx4 бет
Т. Әбдіковтің прозасын жанрлық, тақырыптық тұрғыдан кең көлемде қарастыру, қазақ прозасының түрлі жанрында жазылған шығармаларындағы көркемдік-идеялық ерекшеліктерді, қоғамдық-әлеуметтік көзқарастарды адам мәселесі тұрғысынан саралау, қаламгердің дара стильдік белгілерін көрсету131 бет
Түркістан қаласының ерте ортағасырдан басталатын тарихын тың дерек көздері негізінде, араб-парсы және еуропалық саяхатшы-тарихшы, географтардың мәліметтерін сараптау арқылы, жаңа көзқарастар тұрғысынан қарастыра отырып, әлемдік тарихтағы алар орнын айқындау49 бет
11-15ғғ. франция, англия, германия, италия23 бет
Unix операциялық жүйесі18 бет
«Қалаларда қоршаған ортаны құқықтық қорғау»23 бет
Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» өлеңінің аудармасы жайлы4 бет
Абайдың «желсіз түнде жарық ай» өлеңінің аудармасы жайында3 бет
Автономны энергияны үнемдеуші экоүй жобасы16 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық ахуалының анализі. Орал қаласы экономикасының анализі170 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь