Қазақстан туризмінің дамуындағы көліктің маңызы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 КӨЛІК ПЕН ТУРИЗМНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ МЕН КӨЛІК
ТҮРЛЕРІНІҢ ТУРИЗМДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ
1.1 Көлік пен туризмнің өзара байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4.7
1.2 Автосаяхаттарды жоспарлау мен ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... 7.14
1.3 Әуе көлігімен саяхаттарды ұйымдастыру мен жүргізудің ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15.20
1.4 Темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастыру және
жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.24
1.5 Туристерге су көлігімен қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25.27


2 ҚАЗАҚСТАН МЕН ШЕТЕЛДЕ ТУРИСТЕРГЕ ТЕМІР ЖОЛ
КӨЛІГІМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
2.1 Дүние жүзінің әртурлі бөліктеріндегі темір жол көлігімен
саяхаттардың дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
2.1.1 Еуропаның темір жол тораптарындағы туристерді
тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27.33
2.1.2 Ресейдің темір жол тораптарындағы туристерге қызмет көрсетуді
ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33.37
2.1.3 Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастырудың
алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37.40
2.2 Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды заңды
ұйымдастыру аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
2.2.1 Темір жол көлігінде туристерді тасымалдаудың ережелері мен
қызмет көрсетушілердің міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41.45
2.2.2 Туристерді темір жол көлігінде тасымалдаудың заңды
аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45.50

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІШКІ ТУРИЗМ ДАМУЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ
КӨЛІГІМЕН САЯХАТТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНШІЛІКТЕРІ
3.1 Қазақстандағы ішкі туризм дамуындағы темір жол көлігімен
сахаттарды ұйымдастырудың қиыншылықтары ... ... ... ... ... ... ... ...50.55
3.2 Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастырудың
мүмкіншіліктері мен темір жол көлігінің перспективті түрлері ... ..55.69

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..70.71

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72.73
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: көліктің туризмнің қарқынды дамуына, әсіресе, оның ішінде темір жол көлігінің ішкі туризмге әсерін талдау арқылы Қазақстан нарығындағы темір жол туристік қызметтерді көрсетуді анықтау.
Көлік – халық шаруашылығының ірі салаларының бірі болып табылады. Оның жұмысында маңызды үлесті жолаушыларды тасымалдау алады. Олардың ішінен жоғарғы орында туристер. Туристерге негізінен саяхаттың созылу уақыты, оның ыңғайлылығы және бағасы маңызды болып саналады.
Көліктердің ішіндегі темір жол көлігі әртүрлі мемлекеттерді және мемлекеттердің әртүрлі аудандары арасында байланыстарды орнату үшін айрықша роль атқарады. Әрбір мемлекеттің экономикасының дұрыс дамуын қамтамасыз етеді және туристер көп қолданатын көлік түрі.
Дипломдық жұмыста көлік қызмет көрсету сферасында темір жол тасымалдауларының бірқатар ерекшіліктеріне анықтама берілген. Осындай ерекшеліктерге:
– темір жол көлігінің тасымалдау мүмкіншілігінің жоғары болуы;
– шығатын пунктен, бару пунктіне тасымалдаудың жоғары жылдамдығы;
– үлкен қашықтықтарды өтудің мүмкіншілігі;
– метео жағдайларына байланыссыз тасымалдаудың тұрақтылығы және т.б.
Дипломдық жұмыстың мақсаты көліктің туризмдегі алатын орнын анықтай отырып, темір жол көлігімен саяхаттардың Қазақстан мен шетелдерде ұйымдастырылуын салыстыру.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
– көлік пен ішкі туризмнің өзара байланысын талдау;
– Қазақстан мен шетелде темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастыруға салыстырмалы түрде анализ жасау;
– Қазақстандағы ішкі туризмнің дамуына кедергі жасайтын қиыншылықтарды шешудің оптимальді жолдарын анықтау;
– Ұлы Жібек жолының бойындағы тарихи қала орталықтарын зерттеп, осы қалалар арқылы темір жол көлігімен саяхаттың маршрутын жасау.
Зерттеу объектісі болып темір жол көлік шаруашылығы болып табылады. Зерттеу пәні – оның ішкі туризмге әсері.
Зерттеудің методологиялық негізі: дипломдық жұмыс Қазақстанның туризм географиясының негізін қалаушысы С.Р. Ердавлетовтың, басқа да З.В. Тынчерованың, О.Я. Осипованың еңбектері қолданылды.
1 Ердавлетов С.Р. География туризма.- Алматы, 2000. – б.
2 Тынчерова З.В., Ягофаров Г.ф. Основы планирования туристской деятельности. – Алматы,
3 Транспорт Республики Казахстан. Статистический сборник / под 2003.
4 Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. – М., 2004.редакцией А. Смаилова/ Агенство Республики Казахстан по статистике.- Алматы,2002.
5 Аверьянов Е.К. Реклама туристских маршрутов и услуг. – М., ЦРИБ «Турист», 1987.
6 Авчинкин Д.В. Международные перевозки. – Минск, 1999. –
7 Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. – СПб., 2001. –
8 Буравлев Ю.В., Павлова Е.И. Безопасность жизнедеятельности на транспорте. – М., 1999. –
9 Волкова Л.П. Организация перевозок на воздушном транспорте. – М., 1998.
10 Вороницына Г.С., Волкова Л.П. Технология перевозок на воздушном транспорте. – М., 1998.
11 Гуляев В.Г. Туристские перевозки. – М., 1998.
12 Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. – М., 2001.
13 Дворников С.И., Зачиняев П.Н. Руководитель туристской группы на транспортном маршруте. – М., ЦРИБ. «Турист», 1981.
14 Елисеев Б.П. Воздушные перевозки. – М., 2001.
15 Заломихин В.И. Подготовка и привеление водных туристских маршрутов. – М., ЦРИБ. «Турист», 1986 .
16 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг. – М., 1997.
17 www.yandex.ru
18 Куршин А.Б., Николаев В.Б, Организация перевозчик пассажиров автобусами в международном сообщении. – М., 1999.
19 Карпова Т.А., Злацен М.Р. Направление и прием туристских групп, путешествующих по транспортным маршрутам. – М., ЦРИБ. «Турист», 1986.
20 Темір жол туралы заң. – Алматы: Юрист – 2006 ж.
21 Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития. Учебное пособие. – М., «Советский спорт», 1998.
22 Концепция развития туризма в Республике Казахстан. Материал коллегии Министерство туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан., 2006 ж.
23 Маринин М.М. Туристское формальности и безопасность в туризме. – М., 1999.
24 Полозов А.С. Солнечный транспорт. – М.,2005.
25 Петров С.В., Шапакина К.Е. Планирование и организация транспортных путешествий. – М., ЦРИБ. Турист, 1986.
26 Пивень Н.Ф., Шалтыкова И. История развития транспорта и коммуникаций Казахстана. – Алматы. Баста, 2005.
27 Сотников Е.А. Железные дороги мира. – М., 1993.
28 Спирин И.В. Международные перевозки. – М., 2001.
29 Шутов И.И. Пассажирские перевозки. – М., 1999.
30 Шамакина К.Е. Организация групповых путешествий в самолетах и железнодорожных поездках. – М., ЦРИБ. Турист, 1984.
31 www.km.rr
32 www.gsga.ru
33 www.zodchiy.ru
34 Қазақ Совет энциклопедиясы, 7-том; Қазақ Совет энциклопедиясының Бас редакциясы, А., 2006. – 90 б.
35 Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана, - Алматы, Қазақ университетi, 1998. – 163 стр.
36 Қазақстан Ұлттық энциклопедия, 5-том, - Алматы: “Қазақ энциклопедиясының” Бас редакциясы, 2001. – 449 б
    
    ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ҰЛТТЫҚ УНЕВЕРСИТЕТІ
География ... ... ... ТУРИЗМІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ КӨЛІКТІҢ МАҢЫЗЫ»
Оындаған
4 курс студенті
Айдымбаева А
Ғылыми ... ... ... ... ... ... ... 2007 ж.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...........................3
1. КӨЛІК ПЕН ТУРИЗМНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ МЕН КӨЛІК
ТҮРЛЕРІНІҢ ТУРИЗМДЕГІ ... ... ... пен ... ... ... жоспарлау мен
ұйымдастыру........................7-14
1.3 Әуе көлігімен саяхаттарды ұйымдастыру мен жүргізудің
ерекшелігі.............................................................
..................................15-20
1.4 Темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастыру және
жоспарлау...................................................................
.............................20-24
1.5 Туристерге су көлігімен ... ... МЕН ... ... ТЕМІР ЖОЛ
КӨЛІГІМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
2.1 Дүние жүзінің әртурлі ... ... жол ... ... темір жол тораптарындағы туристерді
тасымалдау..................................................................
...........................27-33
2.1.2 Ресейдің темір жол тораптарындағы туристерге қызмет
көрсетуді
ұйымдастыру.................................................................
.........................33-37
2.1.3 Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды
ұйымдастырудың
алғышарттары................................................................
........................37-40
2.2 Қазақстандағы ... жол ... ... ... Темір жол көлігінде туристерді тасымалдаудың ережелері мен
қызмет көрсетушілердің
міндеттері.....................................................41-45
2.2.2 Туристерді ... жол ... ... заңды
аспектілері.................................................................
.............................45-50
3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІШКІ ТУРИЗМ ДАМУЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ
КӨЛІГІМЕН САЯХАТТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ... ... ішкі ... ... ... жол ... ... Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастырудың
мүмкіншіліктері мен темір жол көлігінің перспективті түрлері......55-
69
ҚОРЫТЫНДЫ..............................................................
........................70-71
ҚОЛДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР.......................................................72-73
КІРІСПЕ
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: көліктің туризмнің қарқынды ... оның ... ... жол ... ішкі ... ... ... арқылы
Қазақстан нарығындағы темір жол туристік қызметтерді көрсетуді анықтау.
Көлік – халық шаруашылығының ірі салаларының бірі ... ... ... маңызды үлесті жолаушыларды тасымалдау алады. Олардың ішінен
жоғарғы орында туристер. Туристерге негізінен саяхаттың созылу ... ... және ... маңызды болып саналады.
Көліктердің ішіндегі темір жол көлігі әртүрлі мемлекеттерді
және мемлекеттердің әртүрлі аудандары арасында байланыстарды ... ... роль ... ... ... экономикасының дұрыс дамуын
қамтамасыз ... және ... көп ... ... түрі.
Дипломдық жұмыста көлік қызмет көрсету сферасында темір ... ... ... ... ... Осындай
ерекшеліктерге:
– темір жол көлігінің ... ... ... ... ... ... бару ... тасымалдаудың жоғары
жылдамдығы;
– үлкен қашықтықтарды өтудің мүмкіншілігі;
– метео жағдайларына байланыссыз тасымалдаудың тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... ... отырып, темір жол көлігімен саяхаттардың Қазақстан мен шетелдерде
ұйымдастырылуын салыстыру.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
– көлік пен ішкі ... ... ... ... мен ... ... жол көлігімен
саяхаттарды ұйымдастыруға ... ... ... ... ішкі туризмнің дамуына кедергі
жасайтын қиыншылықтарды шешудің оптимальді жолдарын анықтау;
– Ұлы ... ... ... тарихи қала
орталықтарын зерттеп, осы қалалар арқылы темір жол ... ... ... ... болып темір жол көлік ... ... ... пәні – оның ішкі туризмге әсері.
Зерттеудің методологиялық негізі: дипломдық жұмыс Қазақстанның
туризм ... ... ... С.Р. ... басқа да З.В.
Тынчерованың, О.Я. Осипованың еңбектері қолданылды.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы: Ұлы ... ... ... қала орталықтарын зерттеп, осы қалалар арқылы темір жол көлігімен
саяхаттың маршрутын жасау.
1 ... ПЕН ... ... ... МЕН ... ... ... ОРНЫ
1.1 Көлік пен туризмнің өзара байланысы
Көлік – халық шаруашылығының ірі салалардың бірі болып табылады.
Оның ... ... ... ... ... ... Олардың ішінен
жоғарғы орынды туристер алады. ... ... ... ... оның ... және ... ... болып есептеледі. Көлік
түрінің және туристің ауқаттылық деңгейінің, туристік саяхаттың ... ... ... ... арасындағы тәуелділік айқын көрінеді.
19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ... ... ... ... ... жол желісінің қарқынды дамуымен тығыз байланысты
болды. Темір ... ... өте келе ... және әуе ... кеміді.
Туризмде пайдаланатын көлік түрлері географиялық орнына, жердің
табиғи жағдайына, сонымен қатар ... ... ... ... Туристік көлік және жалпы көлік: құрлық, су ... және әуе ... ... бөлінеді. Туристік тасымалдаудағы көліктің
кейбір түрлерінің үлесі халықаралық және ішкі ... ... ... ... көлік туристердің тікелей демалуының, тамақтану және
көңіл көтеру орны ... ... ... ... ... ... ... түріне айналды. Осы мақматқа негізінен су көліктерінің
түрлері ...... ... ... ... ... үйлер сияқты
ыңғайлы демалу үшін жағдайлар жасалады. ... ... үшін ең ... үй» ... ... су ... болып табылады. Темір жол көлігі
қызмет көрсетудің осындай жоғары деңгейін арнайы жылжымалы ... да ... ... ... оның да ... бар. Ол ... ... су көлігін озып кетеді.
Жоғары дамыған мемлекетерде автомобиль, ... жол және әуе ... ... келеді. Сонымен қатар, көлік экскурсияларда қызмет ету, ... ... ... ... ... ... ... т.б.
барып көру үшін маңызды роль атқарады.
В.И.Азар көлік түрлерінде демалу түрлерін ұйымдастыруға байланысты
келесі ... ... ... ... ... немесе кемелерде саяхаттайтын
туристер;
– Кәдімгі поездар мен кемелерде ... және ... ... ... үшін ... туристер;
– Жүру құжаттарын сатып алатын және өз ... ... ... бойы ... ... жол ... ... немесе
тепловоздың тартудың жүйелік дамуы, поездардың жүру механизациясы мен
автоматизациясының даму ... өсуі ... ... ... қозғалудың коммерциялық жылдамдығы үнемі жоғарылайды. Жүрудің
ыңғайлылық деңгейінің өсуі және жылдамдықтың өсуіне бағытталған ... ... ... үлкен жетістіктерге жетті. Бірақ өкінішке
орай біздің мемлекетімізде әлі осындай дәрежеге жету үшін өте аз ... ал ол ... жол ... ... үлкен тежегіш күш болып
табылады.
Темір жол әуе көлігіне қарағанда «баяу жүретін» ... ... ... ... ... осы төмендеу 60-шы жылдардан басталған.
Қолайсыз тенденцияны нейтрализациялау құралы болып жүру төлемінің ... ... ... ... ішкі туризмнің дамуында айрықша маңызға ... ... ... қатар темір жолмен жүрушілерге қызмет көрсетудің жаңа
формалары табылып жатыр.
Біздің елде темір жол туризмі 50-ші жылдың ... дами ... және кең ... ... ... Осы ... түрі ... оның
ыңғайлылығын жоғарлату жағдайында дамудың айрықша ... ... Су ... салыстырғанда, темір жол көлігінің жүйесі қалың және
темір жол туризмі су туризміне қарағанда бірнеше есе ... ... ... көптеген қалалары мен туристік обьектілері темір жол көлігінің
жететін сферада орналасқан, соған қоса ол ... ... ... ал осы ... ... көрікті ауданды көру үшін ... ... ... ... ... басқа мемлекеттердің жүйелерімен
кең байланысы, көптеген аралас маршруттарды ұйымдастыруға, Қазақстанның
Азия және Еуропаның қалаларын ... ... ... ... жатыр.
Халықаралық туризмде көп жылдар бойы адамдарды су бойынша
тасымалдаудың түрлері ... ... ... ... өте келе, авиацияның даму
мөлшеріне қарай оның ... ... ... Мысалға алсақ,
кемемен Солтүстік Атлантика арқылы Франциядан АҚШ-қа ... ... ... уақытты алады, ал ұшақпен тек қана 8 сағатта ұшып өтесіз. Осындай
жағдай ... ... ... ... ... ... ... рейстерде де
байқалады. Бірақ Европаның батыс жағалаулары, Жерорта теңізі, Кариб теңізі,
Азор және Атлантиканың ... ... ... ... ... маңызға ие болып отыр.
Круиздік туризм ежелгі заманнан пайда болғанға қарамастан, өзінің
қарқынды дамуын 50-ші жылдардың ... ... ... ... ... гиді болып ағылшын жазушысы Уильям Теккерей саналады.
Круиздік саяхат негізінен ... ... ... ... ... жүргізіледі. Қазіргі кезде осы саяхаттар жаңа сипатқа
ие болып отыр. Ол ел ішіне басқа көлік ... ... кіру ... ... ... ... ... теңізімен круиз жасағанда ... ... Рим, ... ... әйгілі қалаларды көріп өтеді.
Қазақстанда су ... ... ... әлі ... ... ... ... болуымен түсіндіріледі. Бірақ Республика
адамдарының көпшілігі жыл сайын басқа елдердің теңіз және өзен ... ... ... ... екі түрі кең ... Ол ... авиациялық туризмдердің түрлері. Халықаралық және ішкі туризмде жеке
автомобиль (жеке туристер) және автобустар (экскурсиялар) арқылы тасымалдау
маңызды орын ... ... ... ... ... кезде таралмаған.
Автомобильдік қатынастардың қарқынды дамуы жеңіл автомобильдер мен
автобустарды шығарудың артуымен, автомобиль жолдар ... ... ... ... ... ... қалың жүйесі автомобиль арқылы
елдің немесе басқа елдің әр түкпіріне жетуге болатындығын көрсетіп ... ... ... ... ... көрсетумен байланысты
дамыған инфрақұрылым сәйкес келеді. Мысалы: қоршалған ... ... ... ... қызмет көрсету станциялары.
Автосаяхаттардың санында қазіргі кезде маңызды орынды- караванингтер
алады. Олар автомобильдерге қосылған автоприцептер.
Туристерді ... ... ... ... ... ... көпкүндік саяхатына сай ыңғайлы болу керек. ... ... ... жүк ... орны болу ... автобустық туризм ресми туристік ұйымдардың деңгейінде
дамып жатыр.
Автотуризм деп – жеке көлікті туристік мақсатқа ... ... ... ... күнге немесе аптаға есептелген. Автотуризмнің
ерекше ... ... оның ... маневрленгендігі, қорғалануы, қысқы
мезгілде ұзақ қашықтыққа жүруі және көп туристік обьектілерді көріп шығуға
болатындығы саналады. Жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... Туризмдегі әуе қатынастардың маңызы
ұшақтардың тасу мүмкіншілігінің жоғарлауымен байланысты. Ол негізінен 50-ші
жылдардан бастап ... Осы ... ... ... ... ... сағатына 700-950 шақырым. (Мысалы: ТУ-104; каравелла; боинг-
707). 60-шы ... ... ... жүз адамдарды сыйғыздыратын үлкен
ұшақтар қолдануға берілді. (Мысалы: АҚШ-та ... ... ... ... сай жаңа ... ... ... әуе көлікке жолаушыларды тарту үшін льготалық тарифтер
енгізілген болатын. Әуе ... ... ... ... осы ... ... ... көлік түрлерінен басымдылығының
өсуіне әкелді. Ол негізінен ... ... ... ... шалғай
жатқан елдерге қатысты. Әуе көліктің ішкі туристерді ... ... ... Ол АҚШ ... ... территориясы бар елдер мен дамыған әуе
желілері бар елдері (Франция, ... ... ... ... көлігі тек қана көлік қызметімен қатар, қонақ үй ... ... ... ірі ... ... ... ... және шығарып
салуға қолданады. Әуе көлігі маусымдық түсулер кезінде чартерлік ... ... ... ... ... салонның толық толтырылуы,
жеке шетелдік ... ... ... ... ... Чартерлік
тасымалдау үшін ұшақтарды жалға алудың екі түрі ... ... ... ... ... алу;
– белгілі күн мен сағатқа ұшақты жалға алу.
Туристік қозғалыста әуе көліктің маңыздылығы болашақта көбейеді. Ол
негізінен аса тез ... ... ... мен ... ... ... туризмдегі рөлі өте үлкен екеніне көз
жеткізе отырып, көліктің қандай түрі туристерге ең ... ең ... аз ... ... ... көз ... ... жоспарлау мен ұйымдастыру
Туристік саяхаттарды ұйымдастыруда авто көлік маңызды роль атқарады.
Ол негізінен оның ... ... ... Авто ... ... ... олардың тек қана
туристердің көпшілік тасымалдауы ... әуе, ... жол, су ... ... трансфері ретінде қолдануға мүмкіндік
табылады.
Автосаяхаттардың ерекшелігі болып, олардың ... ... ... ... көру ... ұзақ емес ара ... ... табылады.
Қазіргі уақытта автосаяхаттар жеке, жалға алынған немесе қоғамдық көлікте
пайдаланылып жасалады. Қоғамдық көлік бір елді ... ... елді ... үшін ... Жалға алынған немесе жеке ... ... ... ... елді ... ішінде тасымалдау және қызмет көрсету
үшін ыңғайлы.
Автокөліктің басқа көлік ... ... ... ... ... ... төменділігі,
қажеттілік бойынша шығуға мүмкіншіліктер, кең шолу, «есіктен-есікке» қызмет
көрсету, яғни ол ... ... ... салу үшін ... ... ... автосаяхаттар ыңғайлылық деңгейінің төменділігімен
сипатталады.
Автосаяхаттардың басқа да кемшіліктері бар: жылдамдылығының төмен
болуы және ... ... ... ... уақытта мамандар жетілген
автомобильдер түрлерін жасады.
Туристер топтарын тасымалдау үшін ... ... ... ... көп ... вагон типті құрлықта жүретін көлік түрі. ... бес ... ал ... және автопоездар 24 метрге жетеді.
Автобустың өзінің классификациясы болады:
– орындарының санына қарай;
– орынның түрі бойынша;
– категориясына байланысты;
... ... ... ... ... сыйымдылығы да әртүрлі болып келеді: 170
орыннан жоғары (ең үлкен сыйымдылық); микроавтобустарда 5-12 адамға дейін.
Двигательдегі отынның қолданатын ... ... ... ... ... ... электр және маховиктік механикалық энергиясы, ... ... ... бір, бір жарым, екі, үш этажды ... ... ... Лифтермен жабдықталған арнайы автобустар қозғалу
функциялары нашар адамдарды, туристерді және ... ... ... ... ... ... Автобус категориясы ыңғайлылық
деңгейі мен көрсетілетін ... ... ... ... ... ... ... шуларды шектейтін жоғарғы
деңгейімен т.б. сипатталады.
2* - екі жұлдызды автобус ...... ... ... ... перделер, радио орталығы, микрофон бар.
3* - үш жұлдызды автобуста – жұмсақ биік орындар, тоңазытқыш, радио
орталық, ... ... ... әр туристке арналған ... ... ... - төрт ... ... – душ, ... ... теледидар,
радио, арнайы жарық, вентиляция, кондиционер, артқа қарай ... ... ... ... 5* - бес ... ... ... екі қатарда орналасқан, аралары жақсы ашылады, ... ... ... т.б. ... ... ең ... автобустар: «Мерседес», «Тойота»,
«Вольво», «Неоплан», «Ман», «Сетра» жатады. Осындай көлік ... ... ... ... ... ... автобус турлары өзінің ұзақтылығымен, экскурсиялық
бағдарламалардың мазмұнымен және саяхат ... ... ... ... Осы факторларға байланысты олар: экономикалық,
стандартты, ... және ... ... бөлінеді. Экономикалық турларда
саяхатқа жақсы экскурсиялық бағдарлама, 2-3* жұлдызды қонақ ... ... жүру ... ... бір түнгі жүру, орналасу, 3-5* жұлдызды қонақ
үйлерде, жақсы экскурсиялық бағдарлама, ... ірі ... ... ... кіреді.
Эксклюзивті турлар фирмалық турлардың негізінде құрылады. Бірақ
осында клиенттің жеке ... ... ... ... ірі ... ... шарттарға
отырып, адамдарды Еуропаның әртүрлі қалаларына жібереді. Оларға қызығушылық
күннен өсуде, оның себебі осы турлар ... ... ... ... ... Мюнхен, Дрезден, Амстердам қалаларын көріп өту және
Парижде үш күн туры 400$ ... ... ... ... ... тасымалдау,
таңғы ас, айтылған қалалар бойынша шолу экскурсиялары кіреді. Автобустарда
телеаппаратура және ... ... ... ... ... ... ... төмендетуге
тырысады, бірақ формальдықтар үшін (Шенген және транзиттік визалар)
жолдаманың ... екі есе ... ... ... ... ұйымдастыру
талаптары Қазақстанның ... және ... ... Ал ішкі маршруттар және көрші ... бару ... ... ... ... аралас турлар әйгілі болуда - «темір жол + ... + ... ... + ... ... ... туристер авто саяхат
басталу пунктіне темір жол немесе әуе көлікпен жеткізілуі мүмкін. ... ... тур ... жол ... ... онда туристер Брестке
дейін поезбен жеткізіледі, осында оларды ... ... ... жол ... ... ыңғайлы жағдайда өтеді. Ұшақ + автобус турлары ақшасы ... ... ... ... ... болып, олардың көп
мемлекетті өтуі, көруі болып табылады.
Автосаяхаттарды ұйымдастырған кезде нормативтік-құқықтық актілермен
танысу қажет. ... ... авто ... ... ... білу үшін ... Оның ... «Жолаушыларды және жүктерді
халықаралық автомобильдік тасымалдау туралы келісімнің конвенциясы», ... ... ... ... ... 1989 жылы ... Гаага деклорациясы, Шенген келісімі және т.б. туризм жөніндегі
деклорациялар. ТМД шегінде туристік ... 1993 жылы ... ... ... ... ... «ТМД туризм кеңесі
туралы» 09.09.1994, т.б. келісімдермен реттеледі.
Қазақстан келесі конвециялар мен келісімдерге қосылады:
– жүктерді халықаралық жол ... ... ... ... 19 ... 1956 ... ХЖТ кітапшасын қоладанып жүктерді халықаралық ... ... ... 18 ... 1975 жылы.
– Халықаралық автокөліктік тасымалдауды жүзеге асыратын көлік
түрлерінің ... ... ... ... ... 1 ... 1970 ... Халықаралық және тағы басқа автомагистральдар туралы ... (СМА) 15 ... 1975 ... ... құжаттар жасалған, олар ... ... ... ... атқарады: «Қазақстан Республикасының көлігі
туралы заң» 21 ... 1994 ... ... мен ... 27 ... жылы және 28 ... 1994 ... Содан кейін басқа да құжаттар
қабылданды: «Жол жүру ... ... ... ... ... ... бойынша заңдар мен үкімет қаулылары.
Автотурларды құрудағы маңызды көмекті мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... көлік кеңесі (КТС). Қазақстан Республикасындағы халықаралық
автомобиль тасымалдаушыларының одағы (КазАТО) 1993 жылы құрылған, 1995 жылы
МСАТ-қа қабылданды. ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастырады. Сондықтан
автотурларды құру алдындағы жұмыс көп ... алуы ... ... ... ... ... іс-әрекет жоспарын ... ... ... ... ... Саяхаттың мақсаты мен тақырыбын анықтау. Осының алдында
маркетингтік ... ... ... ... мақсаты әртүрлі болуы
мүмкін (туристердің, халықтың демалуға сұранысын қанағаттандырудан түсетін
табыс, өзінің білім деңгейін жақсарту, белгілі бір ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетудің жаңа түрін ұсыну,
т.б.) Саяхаттың тақырыбы да әртүрлі болып келеді: діни, тарихи-өлкетану,
оқу, көңіл-көтеру, ... ... ... ... ... ... жобалау. Осы этапта авто жолдардың картасы,
маршруттың эскизі ... ... ... ... және оларды таңдау. Ең алдымен,
ресурстар таңдаған кезде, турдың тақырыбына сай көрікті ... ... ... ... ... ... Олар: қорықтар, қорықшалар,
экологиялық постар, шекара және кеден зоналары, жолдың болмаулығы ... ... ... ету ... ... түнеу пунктерін,
орналасы, тамақтану, медициналық санитарлы-тұрмыстық қажеттіліктер, ... ... ... ... ету. Осы ... ... және ... жерлерді, т.б. қорғау сұрақтары зерттеледі.
7) Маршрутты көріп өту. Оның мақсаттары: трассадағы шектеуліктерді
қоса ... ... ... ... ету ... таңдау,
автокөлікке техникалық қызмет көрсету мүмкіншіліктерін ... ... жол ... ... ... жарнама үшін материалдарды жинау,
қызмет көрсету жұмыстары аяқталғаннан кейін серіктестерді таңдау. Маршрутты
көріп ... ... ... авто ... ал ... туса ... қатысады.
8) Маршрут схемасына түзетулер енгізу.
9) Келісім-шарттарға отыру. Ол маңызды этаптардың бірі ... осы ... ... ... ... ... сапасы, маршруттағы
қауіпсіздік тәуелді болады. Келісім шарттар орналасу пунктерімен, ТЖО,
автомекемемен, группаның бастығы ... ... ... ... ... ... ... Ол алдын-ала жасалады.
Осында: жүріп өту уақыты анықталады және ол маршруттың ... ... ... етеді. Оның негізгі пуктері болып: ... ... ... жүру ... ... мен ... МАИ ... ТЖО-ның орны, жол жамылғысының жағдайы,
маршруттағы туристер саны, маршруттың ... ... ... ... ... бағасының есептелуі
келісілген бағалармен ... Бір ... ... ... болады. Ол қызмет көрсетуді дифференцияциялауға көмектеседі.
12) Маршрутты бекіту. ... ... ... қаржы құжаттарын
дайындаған және маршрутты авто мекеме мен МАИ ... соң, оны ... ... ... ... ұйымдастырған кезде маңызды моменті болып автомекемемен
немесе туристерді тасымалдау үшін автокөлік түрлерінің иесімен шарт ... ... ... ... мәлімет, керекті құжаттар беріледі.
Саяхаттың режимі бойынша, бір немесе екі жүргізуші ... ... ... келісіледі. Келісімде автокөлік мекемелер мен туристік
мекемелердің ... ... ... ... ... ... мен ... жұмыс істеуі, авто көлікпен
уақытында қамтамассыз ету, егер ... ... ... ... ... ... ету, ... берушінің» алдын-ала бағалардың өзгеруі
туралы айту ... ... ... ... ... ... ... салондағы техникалық құралдардың бар болуы,
автобустың тұру жағдайымен қамтамассыз ету, ... елді ... ... және ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамассыз ету, т.б.
Туристік мекеме өзінің ... ... ... ... ... графиктері мен жазбаша заявкаларды уақытында беру,
автоқызметтер үшін төлеу. Туристік группаларды ... және ... ... ... ... тек қана келісілген белгілеуге ғана
қолдану, туристер ішінде тәртіпті қамтамассыз ету, ... ... ... ... ... ... ... таза тыс қаптардың, перделердің, таза судың, ... жоқ ... ... көңіл-күйлеріне әсер етуі мүмкін, ал кейде
клиенттердің санының төмендеуіне әкеледі. Сондықтан келісім-шарт және ... ... ... ... мен ... сай ... тексеру
керек.
Кету күні туристер алдын-ала жиналу ... ... ... оларды тіркеу, туристерді тізім арқылы тексеру және құжаттарды
тексеру керек (жеке куәлік, туу туралы куәлік, жолдама, т.б.). ... ... ... ... үшін, жоладманың ішінде салондағы
орынды жазу керек.
Автобустық маршруттың басшысы жол бойы ... ... ... ережелерге инструктажды, маршруттың қысқаша сипаттамасын,
санитарлы-тұрмыстық тоқтаулардың орнын, уақытын, және созылуын беру ... ... ... туристердің санын тағы да тексеру керек.
Саяхаттың табысы ... мен ... ... ... ... ... топтың басшысы (инструктор,
экскурсовод, методист) оның туристердің тәртіп ережелерін дұрыс ... ... есте ... ... Осы ... ... ... міндеттер ретінде беріледі.
Туристің міндеттері: туристік топ басшының және ... ... ... ... ... ... ... уақытында келу,
автобустың салонында тазалық пен тәртіпті сақтау, автобустың ... ... ... ... мен жол бойы ... ... ... сақтау, автобустың техникалық бұзылғаны туралы туристік топтың
басшысына айту керек, т.б.
Туристке (экскурсантқа) ... ... ... өзінің іс-қимылы мен сөздерімен көңілін аудару;
– автобус жүрген кезде салонда жүруге;
– автобуста шылым шегу, ... ... ... терезелерінен заттарды лақтыруға;
– автобус есіктерінің ашылу механизмдерін іске;
– автобус салонын түнеу мақсатында қолдануға;
– тез жанатын, ... улы, ... ... және ... ... және ... ... жүргізушісі мен топ басшысы құжаттардың, ақшаның, ... ... ... ... ... ... Республикасындағы көлігі туралы заңмен»,
«Қазақстан Республикасындағы туристік іс-әрекет туралы , т.б. реттеледі.
Автобустық маршруттағы жол бойы ақпараты:
Маршруттың жол бойы экскурсиялық ... ... ... ... Жол бойы ақпараты: үш бөліктен құрылған. Кіріспе, негізгі
бөлім және қорытынды.
Кіріспе ұйымдастырушылық және ... ... ... ... туристік топ басшысы өзін таныстырады, жүргізушіні таныстырады,
автобустағы тәртіп ережелері туралы инструктаж
береді, жолдың ... ... ... мәліметті айтады және барлығына
сәтті сапар ... ... ... маршруттың сипаттамасы,
(облыстар, аудандар, елді мекендер, ескерткіштер және т.б. ... ... ... мен ... ... пунктіндегі бағдарлама беріледі.
Негізгі бөлігінде жол бойы өтілетін мемлекеттер, облыстар, аудандар,
елді мекендер, ... ... ... ... ... осы мемлекеттердің ауданы, халқы, өнеркәсібі, ... ... ... жөн. ... қатар ауданның климаты, табиғаты,
өсімдігі мен жануарлар әлемі туралы айтылу керек.
Қорытынды бөлігінде: көріп, естіп өткеннің қорытындылары ... ... ... ... ... ... ... маршруттары
бойынша жарнама жасалады.
Топ басшысының сандық мәліметі немесе әңгіменің жоспары жазылған
карточкалары, фото суреттер т.б. болуы керек.
Автосаяхаттың тағы бір түрі – ол ... ... ... ... ... құрумен басталады, содан кейін жүрудің уақытын
есептеу, демалу және елдімекендерде жүру ... т.б. ... 1 – ... пайдаланылатын автомобиль жолдарының ұзақтығы
|Облыстар |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |6286 |5781 |7920 |7920 |7899 ... |6143 |6147 |6147 |6167 |6167 ... |9588 | |9448 |9681 |9681 ... |2987 |2752 |2752 |2752 |2752 ... |9890 |9914 |9914 |9930 |11264 ... | | | | | ... |5234 |4327 |4327 |4104 |4112 ... |5384 |5384 |5385 |5353 |5353 ... | | | | | ... |8769 |8752 |8752 |8752 |8752 ... |7993 |7786 |7786 |8333 |9133 ... |2614 |2617 |2617 |2612 |2612 ... |2543 |2547 |2547 |2551 |2605 ... |4922 |4922 |4922 |4922 |4921 ... Қазақстан|9781 |9588 |7449 |7529 |7533 ... ... |5203 |5203 |5261 |5261 ... |87337 |85186 |85169 |85867 |88045 ... | | | | | ... ... мотельдер, қонақ үйлермен, олардың қасындағы тұрақтарды жалға
алу шартына сәйкес ... ... ... ... ерекшелігі
болып ТЖО мен келісімдер жасау. Осындай келісімдер бірнеше болу керек. Осы
қызмет ... ... ... ... ... Ірі елді ... уақыты көп болу керек. Көрікті жерлермен танысу, жолдама
бағасына кіреді. 20-25 адамнан ... ... ... ... бірінші
күнінде қала бойынша шолу экскурсиясы ұсынылады. Осы экскурсияның ... ... мен ... ... ... және келесі
күндері олардың қалада өздері жүруге көмектеседі. Осындай саяхат түрі бізде
аз таралған, бірақ ... ... бар, оның ... жеке ... саны ... ... ... барысында туристер жақындайды және оларды авто
тематикаға арналған жалпы қызығушылығына ... ... ... саяхат
түрін ұйымдастыру кезінде үнемі маманданған автомобилистпен кеңес жүргізу
керек.
Туристік мекеме ұйымдастырған ... ... ... ... ... ұзақ болмауы керек. Осы туризм түрінде саяхаттың
географиясы ... - ... ... ... вокзалдар, мотель, ... ... ... ... осы ... түрі әйгілі болатынына
үміт артамыз.
1.3 Әуе ... ... ... мен ... ... ... адамдардың дүние жүзі бойыша саяхаты масштабты
сипатқа ие болып отыр. ... ... әуе ... маңыздылығы артуда.
Ол көліктердің ішіндегі ең жылдамдысы болып саналады. Әуе тасымалдаудың
ерекше маңыздылығы көпшілік ... ... ... Оның ... ... қарқынды дамуы, жоғары ыңғайлылық деңгейі бар және
әртүрлі саяхат мақсаттарына жауап ... ... ... ... ... Әуе ... ... және әуежайларда жолаушыларға әртүрлі және
жетілген сервис ұсынылады.
Әуе тасымалдаулардың басқа көлік ... ... ... бар. Ол алдыменен метеожағдайларға тәуелділікпен, ұшатын және
қонатын жердің ... ... ... ... ... қозғалмалы
составты эксплуотациялау жағдайлары, әуежайларды елді мекендерден ... ... және ... ұшуға дайындауға уақытты қажет етеді.
Бірақ, соған қарамастан, өзінің басты артықшылығына ... - ... ... ... және су ... ... ... таңда, Қазақстандағы әуе саяхаттар – көлік саяхаттарының
көпшілік түрі. Тәуелсіздік ... ... ... ... ... кеңейту мүмкіншілігін алды.
Қазақстан Республикасы әуе кәсіпорындары республиканың астанасы ... ... АҚШ, ... ... Сирия, БАӘ, Пәкістан, ... ... ... ... ... ... Польша, Франция, Греция
және т.б. мемлекеттерге ұшақтарды жібереді. Ұшулар Қазақстан мен шетел
мемлекеттердің әуе ... ... Әуе ...... көлік қызметтерін атқаратын сауда мекемелері. Әрбір ... мен ... ... үшін ... ... шығарды. Мысалы:
Варшавалық келісім 1929 жылы, Чикаго ... 1944 ... әуе ... ... (IATA) мен ... ... ... (OASI) ережелері.
Халықаралық ұйымдарға сәйкес тарифтердің болуын ... ... ... ... ... ... жасайды,
қауіпсіздік жүйесін ұйымдастырады, бір-екі жақты әуежайлардың ... ... ... ... ... ... келісімдер жасайды, әлемдік деңгейде
авиацияның дамуын бақылайды.
Қазақстан 188 мемлекеттің ішінде халықаралық әуе көлік ұйымының
мүшесі ... ... 2006 ... ... ... ... 47 әуе ... (27 авиахим жұмысы үшін, 20 тұрақты және
чартерлік тасымалдау) ... саны - 54O, тік ... - 88. ... ... ... ... графиктік ұшақтармен немесе арнайы
рейстермен жасалады. Әуе ... ... ... ... ... ... жүк тасымалдау, пошта және чартерлік ... ... алу), ... ... ұйымдастыру, өндірістік-
коммерциялық операциялар, сыртқы экономикалық операциялар, ... ... ... пен ... ... әуе компаниялар жолаушылардың ... үшін ... ... ... яғни ... ... ... (Мысалы:
Алматы – Көкшетау – Ақтөбе – Дюссельдорф).
Әуе саяхаттарды жоспарлау мен ұйымдастыру ... ... ... ... әуе ұшулардың нормативті-құқықтық базасын;
- әуе компаниялардың қызметін;
- әуе ... ... ... ... ... ... чартерлік тасымалдауды ұйымдастырудың ерекшелігін;
- әуежайларда қызмет көрсету жүйелерін;
- әуе компания мен ... ... ... ... ... әуе ... туристік топ басшының жұмысын ұйымдастыру және
оның құқықтары мен жауапкершілігін білу;
- ұшуларын қауіпсіздікпен қамтамассыз ету ... ... ... ... ... ... ... заңы көлік
мекемелердің клиент алдындағы жауапкершілік жүйесін және ... ... үшін ... ... ... әуе ... Отан ... ардагерлері, еңбек мүгедектеріне, кейбір студенттерге
арнайы сезондық тарифті қолданады. Келісімдерді жасаған ... ... ... ... ... жағдайлар айтылады. Әуе ... ... ... бар. ... ... тек ... реквизиттерін жазу және қолының үстіне мөр басу керек. Ол шағын
топтарды тасымалдау кезінде ғана ... ал егер ... ... онда ... ... туристік мекемелермен жасалады.
Әуе билеттер түрлері:
Қазіргі кезде әлемде әуе билеттердің бірнеше түрлері қолданылады.
1) ... ... ... ... ... Ticket - TAT);
2) Отыру талоны бар ... ... ... ... ... Қолымен жазып алу билеті( manual Issued Ticket);
4) ... ... ... ... ... ... Ticket).
Көпшілік туристік сяахат ұйымдастыруда туристерді әуе чартер бойынша
тасымалдау кең ... Олар ... мен әуе ... ... кезінде қолайлы болып ... ... ... ... – кеме иесі мен ... ... арасында бүкіл кемені немесе оның
кейбір бөліктерін белгіленген рейс немесе мерзімге алу ... ... ... ... әуе компаниялар мен тур ... ... ... ... әуе ... ... ... қалған
ұшақтарын пайдалануға, ал турфирмалар билеттерді арзанырақ сатып алу үшін.
Чартерлік рейстің тұрақты рейске ... ... ... ... ... ... ... оның жоқ болуы;
- маршрутты әуе ... ... ... ... ... ... ... арзанырақ болып табылады.
Бірақ чартерлік рейске билет сатып ... ... ... ... бару ... ... ... мүмкіндіктері жоғары. Чартерлік
рейстер ішкі және халықаралық байланыстарда, тұрақты жасалған және ... ... ... ... ... әуе ... ... – ол қиын процесс, ол есептеуді
көп қажет етеді. Әуе компанияға рейс номерін ... «әуе ... ... ... жерлерін, тоқтаудың бағасын т.б. анықтау керек.
Чартерлік рейстер түрлері.
Чартерлік тасымалдау кезінде заказ берушінің ролінде әрбір ұйым болу
мүмкін: ірі іскерлік құрылым, ... ... ... ... ... қоғамдық-саяси партия, т.б. Осы ұйымдар әуе ... ... ... ... ... қызметкерлерін іскерлік немесе ... ... ... ... ... ... үшін;
- жанкүйерлерді - спорттық шаралар өткізілетін орындарға;
- діни адамдарды - табыну орталықтарға;
- конгрессмендерді - конференциялар, ... т.б. ... ... ... әлемдік тәжірибеде чартерлердің коммерциялық
түрлерінің бірқатарын ажыратады.
Жабық чартер. Оның ... ... ... үшін ... ... ... ... бойынша, осындай
тасымалдаудың маршруттары тұрақты әуе жолдарына кірмейді. Жабық ... ... ... ... аз ғана ... ... ... Ол бір мақсатпен жиналған (футбол жанкүйерлері,
спортсмендер, т.б.) жолаушылардың арнайы топтарын тасымалдау. ... ... ... ... ... ... ұйымдар болып
табылады.
Инклюзив-тур чартер. Ереже бойынша, ол негізінен туристік фирма
төлеген және ... ... ... ... ... ұшу ... болып келеді, себебі әуе чартер кезінде әуе ... ең ... ... ... салыстырғанда 30-50%-ға төмен.
Инклюзив-тур чартер және мақсатты ... ... ... ... ең кең ... ... Осындай вариант заказ берушінің тұрақты рейс ұшағында
тек қана ... ... ... алу (20-30 ... ... ... жағдайда төлем барлық орындар блогына жасалады. Оған сатып алынған
орындардың барлығы немесе барлығы емес толтырылғанына тәуелсіз. Блок-чартер
негізінен, турфирмаларда ... ... алу үшін ... қажетті саны
болмаған жағдайда жасалады. Блок-чартер әуе ... ... ... ... ... ... әуе билеттерді төмен бағамен сату жасалады.
Бірақ ... ... ... ... ... ... болғанда
тасымалдаушылар туристік фирмаларға осындай қызмет ... ... емес ... Әуе ... тобы ... ... ... тасымалдау түрі. Осындай тасымалдау түрінің
ұйымдастырушысы болып көлік компаниясы болу ... ... ... тасымалдаудың ең қиын түрлеріне жатады.
Олар маршруттың ... ... ... ... ... ... жасалады. Осыған қоса, жасақталған топ ішіне әртүрлі бару
пунктіне баратын жолаушылар кіру ... ... ... ... ... ... түрге
бөлуге болады: бір реттік чартер, тайм-чартер және чартерлік тізбек.
Кесте 2 – ... ... әуе ... ... ... |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |- |- |12,4 |10,0 |11,0 ... |38 |8 |16,4 |- |31,6 ... |5 |9,1 |5,8 |9,2 |1,4 ... |84 |83,1 |84,1 |59,8 |59,0 ... ... |103 |39,3 |43,0 |59,9 |90,4 ... |26 |9,5 |2,2 |2,1 |4,4 ... ... |29 |- |7,6 |- |7,2 ... |168 |15,6 |22,4 |19,0 |17,1 ... |60 |- |- |- |- ... |42 |8,6 |3,2 |- |- ... |130 |1,8 |- |- |- ... |72 |76,8 |41,1 |39,1 |37,7 ... ... |34 |16,4 |0,1 |- |- ... ... |90 |- |11,8 |31,8 |33,8 ... ... |71 |75,2 |57,9 |28,9 |29,0 ... қаласы |1058 |639,1 |478,0 |511,8 |565,2 ... |2010 |982,5 |786,0 |771,6 |884,6 ... | | | | | ... ... ... Кезінде ұшақ туристерді бару пунктіне ... ... ... Егер рейс «Сол жаққа және қайта келуге»
жоспарланса, онда ... ... ... ұшақ ... ... үшін ... Осындай тасымалдау кезінде әуе кемені ... ... ... ... ... ... және осы ... даталарда әуе компания
чартерлік рейсті орындау үшін әуе ... беру ... ... ... осы ұшақты өзінің жоспарымен ... ... ... ... ... қолданылады, себебі олар отынға көп шығынды қажет
етеді.
Тайм-чартер. Әуе кемені ... ... ... ... ... ... жолаушыларды жеткізген ұшақ қайта оралмайды; ол ... ... ... ... ... ... тайм-чартерді «тұрып қалған
бір реттік чартер» деп айтады. ... ... ... егер ... ... көп емес ... ғана ыңғайлы. Осы жағдайда заказ беруші ұшақты
пайдалану уақыты ... ... ... ... байланысты қосымша
шығындарды, экипажды орналастыру мен тұру ... ал кей ... ... ... ... ... үшін ... шығындарын өтеу үшін
төлейді.
Чартерлік тізбек: Ол «Сол жаққа және қайта ... ... ... ... ... ... ... чартер түрі.
Ол бір туристік топты әкетеді де, ... ... алып ... Олар ... өте ұқсас болып келеді. Чартерлік тізбек негізінен төрт-бес
ай уақыт мерзімінде, аптада бір-екі реттік рейстер ұйымдастырылады. ... ... ... біткеннен соң әуе кемесі әуе ... ... ... ... ... жаңа ... ... ол заказ
берушіге баратын әуежайға әкелу керек. ... рейс ... ... ... ... үшін ... тасымалдаушы өзіне алады.
Туристік фирма әуе кемелерін тасымалдау ... ... ... ... ... ... туралы келісім жасаған кезде, «жақтардың
міндеттері» мен «жақтардың ... ... ... аса ... ... ... ... фирма үшін оптимальді маршрут пен әуе кеме ... ... ... ... ... орындарының санын, рейс нөмірін,
әуе кеменің борттық нөмірін айтуға.
2) ... ... пен ... сай ... ... ... өзгертулер туралы туристік фирмаға айту.
Туристік фирманың міндеттері:
1) ... ... ... ... ... ... үш сағат бұрын әуежайға әкелу;
3) Жүкті әуежайға уақытында жеткізу;
4) Жолаушыларды әуе көліктегі тәртіппен таныстыру.
«Екі жақтың ... ... ... ... ... ... ... қарастырылады. Сонымен қатар осы бөлікте «форс-мажорлық»
жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттер ... ... ... ... деген бөлікте «жасаушы» жолаушыларды әуе
көлігіндегі тәртіппен таныстыру керек.
Туристік фирманың қызметкерлері алдын-ала туристке жүк ... оның ... ... ... ... ... т.б. ... керек.
Осы маршруттар кезіндегі ең жауапты кезең ... ... ... ... табылады. Олар заказ беретін мекемеден
тағайындалады. ... ... ... ... ... мекемелерді,
чартер ұстаушылар деп атайды.
Қазіргі уақытта көліктің бұл түрі туризмдегі ең ... бірі ... ... ... жағдайы өте жоғарғы деңгейде
және де болашақта одан да артатынында күмән жоқ.
1.4 Темір жол ... ... ... және ... ... және ... аудандары арасында байланыстарды
орнату үшін темір жол ... роль ... ... ... ... ... ... етеді және туристер көп қолданатын
көлік түрі.
Көлік қызмет көрсету сферасында темір жол ... ... бар. ... ... ... жол ... тасымалдау мүмкіншілігінің жоғары
болуы;
- шығатын пункттен, бару пунктіне тасымалдаудың ... ... ... ... ... ... ... байланыссыз тасымалдаудың тұрақтылығы.
Осы тасымалдаудың тағы бір артықшылығы болып жергілікті
орынды кең ... көру ... Осы ... ... танымдық
мінездемесін жоғарылатады. Сонымен қатар олар, ұзақ қашықтықты саяхаттарда
туристерге ыңғайлы жағдайларды ұсынады.
Қазіргі кезде туристік-экскурсиялық ... ... ... келесі түрде жүргізеді:
- бір немесе бірнеше ... ... ... ... маршруттар мен шетелге шығатын арнайы туристік-
экскурсиялық поездарда;
- жергілікті немесе қала ... ... ... алыс ... ... ... ... туристерді олардың демалу орындарына дейін апарады.
Темір жол саяхаттарын ұйымдастырудағы ең қиыны ... ... ... табылады. Ол негізінен көлік құралдарының саяхат мақсатының,
жолдаманың бағасының ... ... ... ... маршруттың
бағдарламасы саяхат мақсатына сәйкес болуы қажет. Туристік-экскурсиялық
поездар маршрутын ... ... ... туристерді қызықтыратын
обьектілер таңдалады. Мысалы: Алматы қаласынан ... ... ... бойынша» маршруты Ташкент, Самарканд, ... ... ... ... ... ... ... Теңізі жағалауына»
маршрутқа Мәскеу, Смоленск, Минск, Вильнюс, Каунас, ... ... ... ... ... өту кірді.
Темір жол туристік-экскурсиялық маршруттар әр станциядан басталу
мүмкін. Маршруттағы қалалар топтарға біріктіріледі.
Туристік-экскурсиялық ... ... ... түрі көрсетіледі:
орналастыру, тамақтандыру, экскурсиялық, мәдени-көпшілік, ... ... ... ... ... жоғары, қызмет етуші персонал
мамандандырылған болуын ескеру керек. Жол бойы ақпарат пен ... ... ... ... жасалады.
Барлық көлік маршруты сияқты, туристік-экскурсиялық поездар
трассаның құрылуы бойынша: ... ... ... ... болып
бөлінеді.
Туристік-экскурсиялық поездарды құру турфирма мен темір жол басқару
арасында келісім жасаумен басталады. Жеке ... ... ... ... жасағаннан кейін және шығу мерзімін анықтаған соң,
қалалармен туристерді қабылдау үшін, қызмет ... үшін ... ... ... ... уақыт болуымен байланысты қалада: шолу, музейлік,
тақырыптық ... ... ... ... ... ... ұйымдастырады.
Туристік поездің құрылымына 12 купейлік вагонды, 3 ... ... ... Штабтың вагонда негізінен вагон-ресторан қызметкерлері мен
туристік-экскурсиялық қызметкерлер демалу үшін ... ... 2 ... ... поездар жұмысшыларының штабын екі категорияға бөлуге
болады:
1) темір жол қызметінің жұмысшылары.
2) ... ... ... жол ... ... проводник, элкетрик-механик,
поездің бригадирі, вагон-ресторандардың қызметкерлері, т.б. жатады.
Туристік ... ... ... ... ... ... ... дәрігер, тәрбиелеуші (егер балалар маршруты).
Маршрут қызметкерлерінің ... ... ... белсенді түрлерін
ұйымдастыру, туристерге қызмет көрсету сапасының жоғары ... ... ... ... ... жұмыстары туристік-экскурсиялық мекеменің бастығымен
тағайындалады және жіберіледі. Оларға деген талаптар өте ... болу ... ... ... жол ... бір-үш күн. Негізінен демалыс күндері шаңғышыларға, саңырау
құлақ жинаушыларға, балық аулаушыларға, экстремалдарға, шомылу үшін, ... ... ... ... ... қала ... қолданады. Алдын-ала маршрут туралы, тұрақтарды жасау орындары,
іс-шаралардың жоспары туралы ... екі ... ... ... ... ... белгіленген пунктке әкеледі және біраз уақытынан
кейін қайта алып ... ... ... ... ... ... ... демалу және
тамақтану ұйымдастырылады.
Осындай жақсы тәжірибиені «Алматы ... ... ... ... су ... ... ... болатын. Поезд бір күндік
болғандықтан, ... ... ... Әрбір вагонда
экскурсовод тағайындалды, ол бос уақытта туристік топ ... ... Бір ... ... ... ... келесілер кірді: маршрут
директоры, инструктор, дәрігер.
«Көлік саяхаты», «экскурсия» түсінігіне қарайтын болсақ, онда бір
күндік ... ... деп ... болады. Айтылған мысалда темір жол
туристік саяхаттарды жүргізу ... ... ... ... жол ... ... ... тасымалдау үшін ... ... ... алу үшін ... ... алу және ... арналған келісімді жасау керек.
Темір жол басқаруымен келісім жасаған кезде негізгі ... ... ... ... ... ... ... бағасы, жүру ақысын
жоғарлатуға құқықтығы, туристік мекеменің ... ... ... ... ... ... ... тасымалдау кезінде үлкендерге
тамақтануды ұйымдастыру керек, ал ... ... ... ... ... ... ... туралы инструктаж жүргізу керек.
Темір жолдар, шетелде жеткілікті ... ... ... ... ... мемлекеттерде. Ол темір жол сызықтарының
қалық жүйесінің бар ... ... ... ... ... ... ... келісілген жүйесін құрумен және льготалық тарифтердің
үлкен санын қолданумен байланысты.
Жоғары жылдамдықты темір жол ... ... 3 ... ... ... ... мен ... поездардың жылдамдығын
арттыру үшін жылжымалы составтың ... ... ... ... ... мен ... бар ... жол жүйесімен қиылысатын жылдамдық
сызықтары жасалды; Жапонияда жоғары жылдамдықты магистральдар құрылды.
Мысалы, Францияда жоғары жылдамдықты темір жол ... ... ... ... ... ғасырдың 80-шы жылдардың
басында эксплуатацияға 1-ші сызық Оңтүстік-Шығыс TGV. Осы ... ... 270 ... ... жүрді. 80-шы жылдардың аяғында жаңа Париж-
Атлантик, жылдамдық жолаушы магистралі іске қосылды. TGV ... ... 300 ... ... ... Осы ... оңтүстік жағы Испаниядағы
осындай линиямен байланысады, ал осы ... ... ... Голландия,
Германия, Бельгия, Англияның жылдамдық магистральдарымен байланысады.
TGV-А поездары 1 және 2-ші классты вагондардан құралады. 1 класстың
вагондарында 4 ... ... купе ... ... бар. ... ... 2 отыру орындары бар. 2-ші классты
вагондарда ... ... ... саны ... ... ... бар жанұялар салондарымен қамтамасыз етілген, сонымен
қатар мүгедектерге ... ... мен ... қамтамасыз етілген.
Поездарда 2 режиммен жұмыс істейтін кондиционерлер қойылған ... және ... ... ... мүмкін, бірақ осы ... ... ... 1100 ... ... болу ... Қазіргі кезде
осындай жылжымалы составтың бірқатар ... ... Ол ... ... ... ... ерекшелінеді.
1999 жылы 2 этажды TGV Duplex поезінің эксплуатациясы басталды.
Осындай поезде жолаушылардың барлық состав ... ... бар. ... ... ... жоғарғы этажда, төменгі этажда
конференциялық зал, балалар алаңы, сало, бірінші этаждың ... ... ... ... Қазақстанда әртүрлі темір жол саяхаттарын
ұйымдастыруға алғышарттар жасалаған: ... ... ... ... ... президентінің қаулысы бойынша 27 ақпан
1999 жылы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы бекітілген,
жолға алғашқы тез ... ... ... ... ... ... қатынас халықаралық туристік поездарды жоспарлауға мүмкіндік береді,
ол шетел адамдарының республикаға деген қызығушылығының ... ... 3 – ... ... ... жол ... жолаушыларды
тасымалдау
|Облыстар |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |3,3 |1,5 |1,9 |2,4 |2,8 ... |1,4 |1,3 |1,8 |1,9 |1,7 ... |2,5 |2,4 |2,3 |2,6 |2,3 ... |1,2 |0,9 |1,1 |1,2 |1,2 ... ... |1,5 |1,2 |1,3 |1,1 ... |0,7 |0,2 |0,03 |0,4 |0,6 ... ... |0,5 |0,5 |0,5 |0,6 ... |4,7 |2,3 |2,0 |2,2 |2,3 ... |1,6 |0,6 |0,5 |0,6 |0,6 ... |1,0 |0,6 |0,8 |0,9 |0,8 ... |0,02 |- |- |- |- ... |12,8 |2,3 |1,4 |1,4 |1,5 ... Қазақстан |4,4 |0,7 |- |- |- ... ... |1,1 |0,8 |0,8 |0,5 |0,6 ... |37,4 |15,6 |14,3 |15,9 |16,1 ... | | | | | ... ... су ... ... ... су ... ... көлік құралдарын пайдаланып
саяхаттаудың ең ... ... Ең ... олар плоттармен, қайықтармен
жасалды. Ғылыми-техникалық прогресстің дамуы ірі ... ... ... ... көрсету сферасына қазіргі су көлігі: теңіздік ... ... ... Су кемелері теңіз көлігіне қатысты халықаралық,
ұзақ және каботажды тасымалдауды іске асырады. Халықаралық теңіз ... - ... ... ... шекарасынан шығару және алып келуді
айтады. Ұзақ тасымалдаулар - бір ... ... ... ... ... ... - ... порттары арасында жағалауды бойлай
жүргізіледі. Өзен флотының ... ... мен ... ... ... ішінде орналасқан су жолдары арқылы ... су ... - ... ... су ... ... ... жатады.
20 ғасырдың аяғында круизді индустрия туристік бизнестің тез ... ... ... ... – су ... түрінде саяхаттау. Оған
аралдарға жағалау ... ... ... ... көру,
теңіз және өзен лайнерлерінде әртүрлі көңіл-көтерулер кіреді.
Әлемде круизді компаниялардың саны көп: ... ... ... дат, т.б. Круиздік бизнес ... ... ... Cruise Lines», ... ... «Royal
Carribbean International», «Princess Cruisess», «Costa ... ... ... ... және ... ... қызмет көрсету деңгейіне
байланысты категорияларға бөлінеді. Ең жоғарғы категориясы 6* бар лайнерлер
(«Seaborn», «Radisson Seven Seas ... ... ... ... ... ... минимум 200-250 жолаушыға есептелген. ... ... ... өте бай ... ... 1 күн ... круиз мекемелері, көпшілік туризмге қызмет көрсетуге арналған,
көп палубты гиганттық кемелер болып табылады. Олардың сиымдылығы 1700-2600
жолаушыға дейін. ... ... ... ... ... ... ... «Royal Carribbean International» және
«Celebrate Cruises» ... ... ... ... ... ... флоты 3 классты кемелерден құралған:
Radiance, Vision, ... ... ... ... ... ... классты кемелердің алтауы да ерекше жекелігімен ерекшелінеді.
Voyager класының кемелері басқа круиздік кемелермен салыстырғанда,
үлкен мөлшерімен, техникалық жаңалықтармен жабдықталуымен ... ең ... және ... круизді лайнер болып, 17 палубты
«Voyager of the Seas» кемесі табылады. Ол «Royal Carribbean ... ... 1999 жылы суға ... ... ... ... және 1180 ... мүшесі. Орташа жылдамдығы-сағатына 50 шақырым.
Ұзындығы 311м. ... 47 м. ... ... 70 м., тереңдігі 9 м. Осы
лайнердің ерекшелігі болып, оның ... мұз ... ... көшенің бар
болуы табылады. Кемеде ресторандар, барлар, дискотекалар, 3 ярусты театр,
түнгі клубтар, казино, ... ... ... су ... ... ... сұлулық салоны т.б. бар.
Теңіз круиздік лайнерлердің каюталарды өзінің ауданы, интерьері,
т.б. ... ... ... ... Каютаның бағасы көлеміне, ұйықтау
орнының ... және ... ... ... ... т.б.
байланысты. Ішкі каюталар арзан болып ... ... ... ... ... люкс классты каюталар, ішкі каюталар,
терезесі бар каюталар, т.б.
Круиздік компаниялар круиздерге қызмет көрсету шараларының шеңберін
үнемі ... ... «Royal ... International» өзінің
лайнерлерінде жас жұбайлар үшін «бал айын», әртүрлі ... ... ... ... жанұяның демалуы үшін барлық қажетті
жағдайлар жасалған. Кемеде няня қызметі, ... үшін ... ... көтеру бағдармалары бар.
Әртүрлі круизді лайнер бортындағы саяхат «Барлығы қосылған» жүйесі
бойынша ұйымдастырылады. Осы жүйе ... ... ... ... пайдалануға, көңіл-көтеру бағдарламасына, орналасуға таралады.
Круиздердің ең бір артықшылығы болып, ... ... ... ... теңіз заңында «капитандық виза» деген ұғым бар. Осы ... ... ... паспорттарын капитанда сақтайды және әртүрлі
мемлекеттерде болуы 48-72 ... ... ... ... ең бір үлкен
кемшілігі олардың бағасының жоғары болуы. Бірақ осында да ... ... ... ... ... бар. ... ... круиздердің келесі
бағалық классификациясы қабылданған: экономикалық (адам ... 75-150 ... (100-200 $), ... (150-400$), люкс (700-1000$), эксклюзивті
(1000 $ жоғары). Теңіз круиздерінің негізгі аудандары болып Кариб бассейні
және ... ... ... ... ... ... бассейнінің
артықшылығы болып, осындағы круиздерді жыл бойы өткізуге болады. Кариб
теңіз ... ... ... ... туристер бірнеше мемлекетті
көріп өтуге және олардың көрікті жерлерімен танысуға, ... ... ... және ... т.б. ... болады. Круиздердің осы
аудандағы созылуы 3 күннен 2 ... ... ... Батыс Карибтер,
Шығыс Карибтер, Оңтүстік Карибтер, Шығыс-Батыс ... ... ... су саяхаттары толық түрде ... ... ... ... ... және ... ... Бірақ,
туристерді су көлігімен ... ... бар. ... және даму ... су ... ... ... су порттарын
реконструкциялау үшін, Республикаға ұзақ ... ... ... ... МЕН ... ТУРИСТЕРГЕ ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІМЕН ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
2.1 Дүние жүзінің әртүрлі бөліктеріндегі темір жол ... ... ... ... жол ... туристерді тасымалдау
Еуропадағы темір жол саяхаттарының зор болашағы бар. Осында темір
жолдардың ең қалың ... ... ... ... ... жол жүйесі
1256000 шақырымды құрайды. Әлемнің көптеген елдерінде темір жол жүйесінің
дамуы табысты өтуде. ... ... ... жол ... ... 50 млн.
долларды жалға алу мүмкіншілігін іздеп жатыр. Перуда ... ... ... ... кең жоспарлары жасалған және де жүзеге асып жатыр. Осындай
жоспарлардың бірі ... жаңа 3000 мың ... ... ... ... ... ... 1228 шақырымы ұлттық темір жол комапниясының
бақылауында. Негізгі бөлігі жеке перуандық темір жол компанияларына ... ... ... жеткілікті пайдаланатын ... ... ... ... ... ол ... жол ... жүйесінің бар болуымен, жоғарғы жүру ... ... ... ... қызмет көрсету, қызмет көрсетудің біркелкі
келісілген ... ... және ... ... үлкен санын
қолдануымен байланысты.
Жоғарғы жылдамдықты темір жол қозғалысы ... 3 ... ... Мысалға, Ұлы Британия мен Германияда поездардың жылдамдығын
арттыру үшін жылжымалы составтың конструкциясы ... ... ... ... мен ... бар ... жол жүйесімен қиылысатын жылдамдық
сызықтары жасалды, Японияда жоғары жылдамдықты магистральдар құрылды.
Мысалы, Францияда жоғары жылдамдықты темір жол ... ... ... ... Өткен ғасырдың 80-ші жылдардың
басында эксплуотацияға 1-ші ... ... TGV. Осы ... ... ... 270 ... ... жүрді. 80-ші жылдардың аяғында
жаңа Париж-Атлантик жылдам ... ... іске ... ... жүру жылдамдығы сағатына 300 шақырымға дейін ... ... ... жағы ... ... желімен байланысады. Ал осы
жолдың Солтүстік ... ... ... ... Англияның жылдам
магистральдарымен байланысады.
TGV-А поездары 1 және 2-ші классты ... ... ... 4 ... ... купе ... салондар бар. Әрбір жартылай
купенің ... 2 ... ... бар. 2-ші ... вагондарда
қарама-қарсы орналасқан орындардың саны артылған. Поезд кішкентай балалары
бар жанұялар салондарымен қамтамассыз ... ... ... ... ... және ... қамтамассыз етілген. Поездарда 2 режиммен
жұмыс ... ... ... ... жеке және жабыстырылған
вагондармен құрылу мүмкін, бірақ осы жағдайда жолаушы сиымдылығы 370-1100
адамға дейін ... ... ... кезде осындай жылжымалы составтың
бірқатар ... ... Ол ... ішкі жабдықталғандығымен,
техникалық жабдықталғандығымен, вагондардың планировкасымен ерекшеленеді.
1999 жылы 2 ... ... ... ... ... ... ... барлық состав бойынша қозғалуға мүмкіншілігі
бар. Вагон арасындағы өткелдер ... ... ... ... зал, ... алаңы, сұлулық салоны, бірінші қабаттың
вагонының аяғында ... ... ... ... AGV жаңа ... ... құру жұмыстары
жүргізіліп жатыр. Олардың жылдамдығы сағатына 350 шақырым болады. Марсель
мен Лондон арасындағы ... 5 ... 40 ... ... ... ... көптеген мемлекеттерінде жоғарғы жылдамдықты поезда
эксплуотацияға ... ICE – ... ETR-450 және ETR-500 ... ... және Electra – ... т.б. Жылдамдықты
поездардың көпшілігі комфортабельді вагондармен, ақпаратты ... ... ... т.б. ... ... ... темір жол магистральдарын жасау мен эксплуотациялау
бірыңғай темір жол жүйесін құруға әкелді.
Жапонияның «Синкансен» жоғарғы ... ... жол ... ... ... жол ... толық изоляцияланған. Жапония 1964
жылы алғаш рет ... ... ... жол ... ... ... ... өмірге әкелінді. «Синкасен» жүйесі 6 ... ... ... ... бір ... ... ... шықпайды және
әртүрлі безендірілген. Желіде барлық пунктерде тоқтайтын поездар жүреді.
«Синкасен» ... ... ... оның ... ... және ... күрделі жерлермен өту табылады. Осыған байланысты қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ... ... ... 250-ден 50-ге тейін түсуі
мүмкін. Бірақ, осыған қарамастан, ... ... ... ... әйгілі.
Магистраль арқылы тәулігіне 450 экпресс жүреді.
Жоғары жылдамдықты қозғалыс ұйымдастырудағы маңызды жетістікке Қытай
үкіметінің шешімін ... ... Олар ... ... үшін ... жол құрылысының жобасын қабылдады. Осы магистральдің
ұзындығы 2180 шақырымға созылады. ... ... ... ... ... ... 430 ... болады. Құрылысты 2006 жылға
дейін аяқтау жоспарланған.
Дамыған мемлекеттердің көптеген темір жолдары брондаудың ... ... ... ... ... жол билеттерін сатып
алу проблемасы ешқашан тумайды. Билеттерді кассирден немесе автоматтардан
сатып алуға болады. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... бар. ... үшін төлем ретінде әртүрлі жол
жүру билеттері қолданылады. Олар қалалық, ұлттық, жергілікті, ... ... ... жол ... ... ерекшелігі болып,
көптеген жолаушы поездары үлкен мемлекеттерді кесіп өту үшін 6-8 ... ... ... ... отыратын орындары бар вагондар бар.
Ұйықтау мен тез ... ... ... ... ... ... ... вагондар бар болады. Кушеткалық вагондардың купелері 6 полкамен
жабдықталған. Кейбір ... ... ... ... Купейлік
вагондар үлкен әр-түрлілікпен ерекшеленеді. Шетелдегі жолаушылар вагондары
2 классқа бөлінеді:
1) бизнес-класс
2) стандартты
Жол кезінде жолаушы өз ықтиярымен тамақтанады ... ... Тағы бір ... шетелде көп көңіл темір жолмен саяхаттайтын
мүгедектерге бөлінеді. Осыған байланысты вокзалдар ... ... ... үшін ... т.б. ... Кейбір елдерде
мүгедектерді үйінен вокзалға дейін шығарып салу ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, темір жол тасымалдаушылары осы саладағы өздерінің
қызметін жетілдіруді жалғастыруда.
Көптеген Еуропалық ... ... ... бірыңғай жүйеге
қосылған, сондықтан жолаушыларға қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... айқын көрінеді. ... салу мен ... ... ... бірыңғай
орналастырумен байланысады. Анықтамаақпараттық пунктілер ... ... ... ... ... жеке ... бөлінді,
жолаушыларға жеке стойкада қызмет көрсетіледі, күту залдары платформаларға
шығарылады. Вокзалдардың көбісі тележкалар және ... ... ... жабдықталған. Көптеген Еуропалық мемлекеттердің ... ... ... ... ережелері бойынша темір жол
кінәсі бойынша поездарды ұстап қалу ... ... ... ... ... ... ... темір жодарында әртүрлі категориялы жолаушылар тасымалдауға
көп жеңілдіктер бар. ... ... ... ... ... жолдары ерекшелінеді. Осында льготалардың толық жүйесі жасалған:
халықаралық ... 27 ... мен ... ... ... саяхат кезінде,
жылдам және өте жылдам экспрестерде Еуропалық мемлекеттерде жүру ... ... ... ... ... де бар. ... льготалар жолаушының
жасына, тәулік уақытына, аптаның күніне, поезд ... т.б. ... ... ... ... ... тарифтерді көрсетуге
болады.
WOCHENEN de Ticket. «Демалыс күннің» билеті 5 ... ... ... ... ... әрбір жергілікті поездарда жүруге Германияның темір
жолдарының ... ... ... байланысты, осындай билетпен бір
электричкадан келесіге отырып жүруге ... ... ...... келесі күннің 03.00
дейін әртүрлі поездарда жүрүге болады. Сенбі күні ол 14.00-ден ... ... 5 ... адамға күнделікті 9.00-ден келесі күннің
03.00 дейін Бавария бойынша әртүрлі поездарда ... ... ... ... ... мүмкін.
Baden-WURTTEMBERG-Ticket. 5 ересек адамға күнделікті 9.00-ден келесі
күннің 03.00 ... ... ... ... ... ... ... and FLY. Егер адам ұшақпен бір жаққа ұшып бара ... онда ... әуе ... ... ... ... жол билетін сатып алуға
мүмкіншілігі бар. Осындай билет ... ... ... ... ... ... Тарифтер сериясы – ол Германияның әр пунктінен басқа
пунктке барлық поездармен фиксацияланған база ... ... ... ... ... бойынша максимум 5 адам жүруге болады. Балаларды
тасымалдау ересек тарифтен 50% ... ... ... ... ... ... ... саны роль атқармайды.
Europ SPARPREIS. Еуропалық мемлекеттер бойынша жеңілдікпен жүру.
Bahn-Card: 1 жылға берілетін абонимент карточкасы. 50 ... ... 50% ... ... Сонымен қатар, Bahn-Card VISA төлем
картасы ретінде де жұмыс істей алады.
Inter-Rail – ... ... ... үшін арнайы жүру билеттері.
Ол негізінен 25 жасқа дейінгі жастарға ыңғайлы. Барлық ... 8 ... ... 1,2,3 ... барлық зоналарға сатып алуға болады. ... ... ... мерзімі 22 күн.
Шетелдерде экскурсиялық, туристік, чартерлік поездар ... ең ... ... ... ... экспресс». Ең алғаш «Шығыс
экспресс» 1883 жылы Париж вокзалынан жүріп кетті. Ол ... ... ...... – Мюнхен – Вена – Будапешт – ... ... ... ... ... Поезбен тек қана бай адамдар
жүрген болатын. (1939-1946) Соғыс кезінде экспресс жүруі тоқтатылып, ... 25 ... ... іске ... ... өте келе осындай типті туристік
поездар көп жүре ... жылы ... ... өзінің тарихында ең алғаш Ресей шекарасын
кесіп өтіп, «Мәскеу – Ургенч – Хива – Самарканд – Ташкент – ...... ......... «Мәскеу – Омск – Новосибирск – Иркутск – Улан-
Удэ – Улан-Батор – Эриянь – ... ............ ...... – Суздаль», «Мәскеу – Соловки-Кижи» т.б. маршруттары
бойынша жүре бастады.
Еуропада «Шығыс экспресінің» табысынан кейін, Азияда да ... ... Тағы ... состав Аустралия жолдары арқылы жүре бастады.
Аустралияның жолдары арқылы «Тынық мұхиттық экспресс» атты ... ... ... ... жеке ... және жас жұбайларға
арналған жеке нөмірлермен жабдықталған.
Италияндық меншік темір жол ... ... ... ... ... кірісті. Ол өз уақытында Еуропада ең тез ... ... ... 1995 жылы ол өз ... ... ... Оның
маршруты Швейцария, Чехия, Германия, Венгрия, Словения арқылы ... ... ... ... Оның ... 19 ... салондарына сай безендірілген саяхат 4 ... ... ... ... императорлардың өмірі туралы ... ... ... ескі ... ... жасалған тағамдарды
дәм етуге мүмкіндіктері бар.
Францияда «Обрак», ... ... ... ... ... пен ... ... Викторияндық кезеңнің реставрацияланған
составтарынан құрылған туристік ... ... ... ... да әйгілі. Мысалы: «Токиолық туристік
экпресс», «Нанива», «Ю-Ю Окаяма», «Альфа-Континенталь», «Элеган-Акай», т.б.
Саяхатшылардың көңілін көтеру үшін туристік ... ... ... спортшыларды, кино-теле жұлдыздарды, артистерді,
т.б. шақырады. Поездардың жүру жолы ... ... ... ... ... т.б. ... ... шаралар басқа
жолаушыларға кедергі жасамау үшін жеке вагондарда жасалады.
Сонымен ... ... ... ... ... қызмет көрсету
формасы кең қолдануда.
«Еуронайт» - еуропалық темір жолдар байланыстарындағы жаңа қызмет
көрсету формасы. ... ... ... Ли» 1991 жылы ... ... ... ... бойынша қызмет көрсетуді бастады.
1993 жылдың мамырынан кейін ... бес ... ... ... ... Рим – ...... – Женева, Вена – ... Вена ... Вена – ... Вена – Гамбург. Екінші классты ұйықтау ... ... ... купелері клиенттер үшін қосымша ақысыз минералды
су, таңғы ас, аяқ-киім тазалау үшін ... ... ... ... 1,2
орындық купелерінде жолаушыларды қарсы алуды ... ... ... ... ... ... – ағылшындық таңеретеңгі ас
және дәретхана наборы ұсынылады. ... ... ... ... ... ... бастады. Ол 4 негізгі магистральдарда – Париж, Флоренция,
Милан, Рим мен Венеция арасында, ... ... ... ... – Париж, Барселона – Цюрих жүзеге асырылады. 1993 ... ... жаңа ... ... ...... трассасы бойынша жүруді ашты.
Осы жолда «Еуронайт» формуласы 1994 жылы енгізілді. ... ... ... «Еуронайт» формуласы бойынша қызмет етуге байланысты темір
жолда жолаушылар саны көбеюі байқалды.
Францияда 30-ға жуық кіші ... ... ... ... ... ұлттық қоғамына кіреді. Соңғы кезге дейін темір жол ... ... ... сүйюшілердің энтузиазмы негізінде өмір сүрді. Бірақ осы
жолдардың әрі ... ... етуі ... ... мен ... ... жағдайында ғана іске асырылады. Оны Швейцария мен Испанияның
тәжірибесі дәлелдейді.
Темір жолдардың кіші ... ... ... ерекше әр-
түрлігі, колеяның еніне, тартудың ... ... ... ... ... сипатталады. Сонымен қатар оларға ... және ... ... пайдалану тән. Бір жағынан
техникалық құралдардың үлкен жасы ... ... ... құралы
болып табылады. Бірақ, екінші жағынан қарағанда поездардың қауіпсіз жүруін
қамтамассыз ететін шаруашылықты ... ... ... көп ... ... Кіші темір жолдарда туристік саяхат жасайтын жолаушылардың
санының өсуінің тенденциясы байқалып отыр. ... ... ... мен
материалдарды ұстау қауіпсіздік пен сенімділікке талаптардың қаталдануы
кіші темір жолдардың өмір сүру ... ... ... ... рентабельді жұмыс істейді. Сондықтан кіші темір жолдарды аудандық
әкімшіліктер ... SNCF ... беру ... ... ... ... жалпы мемелекеттік жүйесіне интеграцияға кіруге, маркетингтік
эффективті жүргізуге, басқарудың сапасын ... ... ... кейбір кіші темір жолдар туралы қысқаша мәлімет берілген.
Сен-Жерве-Валлорсин (Альпіде). Осы байланыстың метрлік коллеясының
ұзындығы 37 ... 2002 жылы осы ... ... 600 мың жолаушы өтті.
Жылжымалы состав – 3 вагондық Z800 сериялы дизельді поездар. 1997 ... ... SNCF ... ... ... және регионның біріңғай
тарифтік саясаты шеңберінде қызмет ... ... ... ... коллеяның
ұзындығы 62,5 шақырым. Тасымалдаудың максимальді көлемі (250 мың ... жылы ... ... ... ... осы ... жүрген «Сары поезд»
байланыстың талапқа сай жиілігін қамтамассыз етпеуінен азайды. Тасымалдауды
жандандыруға әсер ететін жылжымалы составты ... ... ... ... ... ... 13,2 шақырым және ол туристік мезгіл барысында қызмет етеді. 2002
жылы осы ... ... 250 мың ... ... ... ... ... паркісі
3 паровоз, 1 тепловоз, 1 автомотриса мен жолаушылар вагондарынан құралған.
Сан-Валери-Ле-Кротуа (Сома ... ... ... ... коллея
сызығының ұзындығы 27 шақырым. Ол бойынша 2002 жылы 100 мың ... ... ... үшін 4 ... қолданылады. Осы сызық рентабельді жұмыс
істеуде. Оның себебі ол курортты ... ... ... ... ауданға Франция мен Бельгиядан туристер көп келеді.
Турнон-Ламастр ... оң жақ ... ... ... ... 33 шақырым. Соңғы 20 жыл ішінде тасымалдау көлемі
жылына 80 мың жолаушы деңгейінде ... ... ... 15% Германия мен АҚШ-
тан келеді. Жылжымалы сотав паркісі 7 паровоз, 109 ... ... ... ... ... ... жаңа тур Union of South Africa 1937 жылы ... локомотив көмегімен іске асты. Ұлыбритания осы локомотивті Шығыс
Еуропа бойынша жаңа турды ... үшін ... ... 2001 ... ең ... «The Imperial Scot» атымен белгілі темір жол ... ... ... ... ... ... бойынша – Чехия,
Словакия, Венгрия, Словения, Австрия өтті. Union of South Africa ... ... ... он ... ... ... шолу терезесі бар
комфортабельді жолаушы вагондары жұмсақ креслолармен жабдықталған. Вагон-
мейрамханада бар жұмыс істейді. ... жол ... ... ... ... ... жол ... ерекшелігі болып чартерлік
поездарды кең қолдану болып табылады. Мысалы, ... ... ... ең ... болып болельщиктерді спорттық мекемелерге
немесе демалушыларды теңізге қарай апару поездары ... ... үшін жиі ... жылжымалы составтар
қолданылады. Оларға диско-бар, кинозал, конференциялық зал, т.б. ... ... ... темір жолдарында жоғары жылдамдықты
қозғалыстың дамуына байланысты темір жол әуе ... ... ... ... жол ... ... ең қауіпсіз және жылдам
түріне де айналуы мүмкін.
2.1.2 Ресейдің темір жол ... ... ... ... ең алғашқы алыс туристік экскурсиялық поездарда ... ... 60-шы ... ... ... ... және туризм мен
экскурсия бойынша Орталық кеңеспен бірігіп ұйымдастырылды. ... тек қана ... ... Олар 2000 ... ... Саяхаттардың географиясы
шектеулі болды. 1983 жылы 1600 жуық туристік ... мен 650 ... ... ... ... поездармен саяхат әйгілі бола ... ... ... ... ілтипатын жаулап алды. Қозғалудың жылдамдығы мен
ыңғайлылығы, аз уақыт ішінде көптеген қызықты жерлерді көріп өту, біздің
еліміздің ... ... ... ... мәдениетімен танысу –
осының бәрі туристерді поездармен саяхаттауға қызығушылық тудырады. Темір
жол туристік саяхаттардың ... ... мен ... ... ... ... ... еш күмәнсіз ең көпшілігі туристердің графиктік
поездарда саяхаттары болып табылады. Олар әдетте жай жолаушылар ... ... ... ... ... ... ... дайын жолаушылар
құқығында барады, бірақ олардың басқа туристерден бір ерекшелігі бар. ... ... ... ... ... ... ... келіскен
туристік мекеме сатып алады. 80-ші жылдары жыл сайын графиктік поездарда 4
млн.-ға жуық туристер саяхат жасады. ... жол ... ... да түрлері
арнайы туристік-экскурсиялық ... ... ... Олар тек
туристерге ғана арналған. Ол ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері (орналасу, тамақтану, экскурсиялық
және мәдени көпшіліктік қызмет көрсету) бар, ... ... ... ... ... бар, осы ... ... көрікті жерлермен
танысуға мүмкіншілік береді. Қалалардың арасында орын ауыстырулар негізінен
түнде болды, ал күні бойы ... ... ... ... ... ең ... денсаулық поездары болды. Бұл поездар тұрғындары жұмыс
аптасынан кейін табиғат аясында демалуды жақсы көретін ірі ... ... ... ... ... 1966 жылы ... ... онымен
300 мың адам саяхаттады. Ал 1983 жылы олар қала ... 2,5 млн. ... ... Осындай поездар демалысты мазмұнды, қызықты өткізуге
мүмкіншіліктері зор. ... ... ... жоқ ... ... ... ... белгіленген уақытта келіп, кетеді, ал белсенді демалыс
кезінде ол жолында болады.
Бірақ ұйымдастыру үшін күрделі, ... ... ... әртүрлілігі бойынша ұзақ қашықтыққа баратын туристік-
экскурсиялық поездар болды. Осындай ... ... ... сатып алғандар вокзалға келіп, вагонның және орнына
сәйкес ... ... ... Составқа, әдетте, он екі вагон (олардың
бірінде туристік поездің дирекциясы орналасады) және үш ... ... ұзақ ... үшін ... жағдайлар жасалуы тиіс: ... ... ... шай. Таңғы, түскі және ... ас ... ... ... ... жол ... ... жақсы болашағы бар. Бірақ
темір жол туризмнің болашағы ... ... ... Ең ... ... ... поезда 1981 жылдың ақпанында жүре ... ... ... ... тек қана бір қала ... ... ... мүмкіншіліктері бар. Елдің кез-келген ауданында путевканы сатып
алаған туристер, маршруттың басталу пунктіне келіп, комфортабельді ... ... ... ... ... күн ... осы қалалармен танысып,
содан кейін маршрут бойынша жүретін туристік-экскурсиялық поезға отырады.
Саяхаттан ... олар ... ... ... ... ... ... – ұлы темір жол державасы. Қазіргі кезде Ресей Федерациясында
17 темір жол бар Мәскеу темір жолы, Октябрьлік, ... ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Орал, Батыс-Сібір, Красноярск, Шығыс-Сібір, Забайкал,
Қиыр-Шығыс, Сахалин темір жолдары. Темір ... ... ... ... ... ... географиясы, мазмұны бойынша әртүрлі темір жол
маршруттарын ұйымдастыруға мүмкіншілік береді.
Қызмет көрсетудің ең жоғарғы көлемі ... жол ... ... ... ... ... ол 40%-ға дейін, Орталық-Черноземді және
Волго-Вяткалық аудандарда 50%-ға дейін ... ... ... ... ... Примор,
Хабаровск, Якут туристік мекемелері ұйымдастырылады. Буряттық облыстық
кеңесте ... ... жолы ... ... ... круиздік
маршруттарды ұйымдастырудың қызықты тәжірибесі бар. ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуді
жақсарту, қызмет көрсету көлемін үлкейту, темір жолда ... ... ... ... жолда туристік маршруттарды ұйымдастыру кезінде Ресей темір
жолының территориялық принцип ... ... есте ... керек. Ресейдің
Еуропалық бөлігі, Шығыс бөлігіне қарағанда жақсы ... ... ... жауап
беретін негізгі орган байланыс жолдарының министірлігі.
Бельгияның Джордж Ногельмейкерс құрған «Шығыс экспресін» ... ... ... эксплуотацияға алды. Ол 1993 жылы құрылған
болатын. Швейцариялық құрылтайшы Европадағы «Шығыс экспресін» сатып алды.
Оның кейбір бөліктерін ... ... сай ... ... ... ... ... эксплуотацияға алынбайды. Бұл
экспресс ... мен ... ... ... ... ... жолына кіріп, Қытай қаласы Эрляньға дейін ... ... ... ... ... ... ... – Бухара – Самарканд –
Ташкент – Алматы – Алашанькоу (Қытай). Сонымен ... ... ... ... қалалары бойынша саяхаттар Кострома, ... ... ... ... ... маршруттар Архангельск, Кандалакши, Мурманск,
Петрозаводскқа дейін, Соловки және Кижи аралдарына саяхаттар ... ... ... ... ... ... – 32
адамнан құрылған топ үшін күніне адам басына 160 доллар.
Барлық жолаушыларға саяхаттың ... ... ... тарихы туралы
саяхаттың көрікті жерлері туралы міндетті түрде айтылады. ... ... ... ... ... ... ... жоқ. Бірақ арнайы конференциялық вагон ұйымдастырылған. Ол видео-
техникалық, ұялы ... ... ... ... ... туристік компаниясы ұйымдастырады.
Бірақ бағаның жоғары болуына ... ... ... тек ... ғана ... ... ... Шушары ауылының мұражайында ғана сақталған, бірақ
ол тасымалдау үшін жарамсыз – вагонның тек «коробкасы» ғана ... ... ... ... ... болған 19 ғасырға жататын вагондардың бірі.
Оны ... ... ... ... таспаға түсірді. Жаңа
жылжымалы состав пайдаланылады, ал ... ... оған ... келтірді.
Осындай «арнайы поезд» ұзақ қашықтықтарға – ... ... ... ... ... үшін экскурсиялық 3-4 күндік саяхаттар
Петербургтен Мәскеуге, Псков пен Новгород ... ... ... ... бұл ... ... Ол ... Питер мен Мәскеу
арасында жүреді. Осы поездің ... ... ... ... ... ... 1996 жылы алды. Жоғары комфорттылығы бар ... ... ... ... тек 1999 жылдың аяғынан бастап аталуда. Ол ... аяғы мен 20 ... ... сәйкес стильде жасалған. Экспресс жаңа
вагондардан құралған, олардың бәрі Петербургтік заводта күрделі жөндеуден
өтті. ... ... ... ... ... ... жол ... ерекше сәнділік келтіреді. Шетелдіктер осындай
орыс экзотикасын жақсы көреді. Олардың айтуы бойынша: ... ... жолы ... ... ертегі».
1991 жылы құрылған «Окдайл» көлік-туристік компаниясы Октябрьлік
темір жолдың құрылымдық ... ... оның ... ... ... ... өздерінің де вагондары бар. Олардың 10-нің
ішінде қазір төртеуі пайдаланылады СВ, 2 ... және ... ... турфирмалар темір жолдар турларын ұсынады, бірақ олардың
көбісінде өздерінің вагондары мен ... бар. ... ... ... жай ... ... атқаратын бір ғана туристік компания бар. Ол – «Транстур»
компаниясы.
Октябрьлік темір жолы ... ... ... ... ... ... қиынға соғады. «Окдайл» темір жолға табысты
алу мүмкіншілігін беру мақсатында құрылды. Негізінен осы ... ... ... айналысады, бірақ туристік бөлім де жұмыс ... ... ... ... жол ... ... табылады. Біріншіден бұл
«Николаевтік экспресс» пен «Ретро-поезд». Екіншіден бұл ... ... ... ... ... («Красная стрела», «Аврора»,
сонымен қатар, осындай вагондар Москвадан Выборгке, Москвадан ... ... да бар). ... бұл ... ... ұйымдастыру
«Окдайл» Ладога көлі, Мурманск, Полярлық шеңберді кесіп өту поездарын
ұйымдастырады.
Қазір әрбір жазда ... ... ... ұйымдастырылады.
Поезд 10 вагоннан құрылған. Туристер таңертең Лаппе-Энтранта ... ... ... ... ... Выборгта экскурсиялық бағдарлама
жасалған. Кешке туристер Иматраға қайтып келеді. Осындай поездар Приозерск
және Санкт-Петербургке барады. Сонымен ... ... ... ... Ресейге жиі Швеция, Германия мен Англиядан келеді. Осы
елдер кері бағыттарда да ... ... ... ...... ... ... Федерациясы да темір жол туризмін дамытып
жатыр. Туризмнің бұл түрі қазіргі таңда ресейде өте әйгілі және ... ... ... ... ... Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды
ұйымдастырудың ... жол ... ... ... ... ... құрайды.
Магистральді темір жолдардың ұзындығы 13,7 мың шақырымды құрайды, олардың
30% екі жолды ... 3 мың ...... Жолдардың
ұзындықтарының ¾ бөлігі тепловозды тартумен қызмет ... ... ... ретінде болатын магистральді темір ... ... ... ... ... ... ... тәртіптері өкімет арасындағы келісімдермен “саяхатқа
контракт ... ... ... ... ... еркіндігі
туралы статусы мен конвенциясы”, БҰҰ-ның Берндік конвенциясының т.б.
шеңберінде ... ... ... ... ... ... ... және 1994 жылғы 22 қазанда қабылданған ... ... ...... ынтымақтастығының негізі принциптері туралы заң
актісімен реттеледі.
Түркістан, Жетісу мен Сібірді байланыстыратын темір жол желісін салу
идеясы 1887 жылы пайда болды. Осы ... ... ... ... ... ... ... Түркістаннан Сібірге мақтаны оңай шығару, Сібірден
Түркістанға ... ... ... ... ... ... варианттары
қарастырылған, бірақ аяғында 1906 жылы министрлер арасындағы ......... ... ... –Луговая – Арыс желісінің
құрылысына ақша бөлуді бекітті. Барнауыл – ... ... ... 1913 жылы, үнемі пайдалануға 1916 жылы, ал Арыс – Луговая –
Пішпек (Бішкек) – 1924 ... Тек қана ... мен ... қосу ғана ... ... ... Түркістан-Сібір темір жолы болды. Түркісібті салу
туралы ... 1926 жылы КП ОК ... ... ... ... 1451 ... ... өзендер, Жоңғар Алатауның жартасты
қыраттары арқылы өтті. Семей станциясынан трассаның бірінші ... ... ... 15 ... басталды, ал Луговая станциясынан осы жылдың
19 қарашасынан бастап салына бастады. ... ... ... ... ... кеңесінің мүшесі Мраякевский бақылады, ал 1936 жылы оны сол
құрылыста саботаж жаласын жауып, репрессияға жіберді.
Екі ... ... ... ... ... ... 1930 ... 28 сәуірінде қағылды. Ең алғашықы поезд Алматыға ... 19 ... ... ... ... жол 1930 жылдың 31
желтоқсанында берілді. Түркісібтің жұмыс істеунінің ең ... ... ... арқылы жүктерді тасымалдау әрбір бес жылда екі есе өсіп тұрды. Осыған
әйгілі Орал – ... ... ... ... болмаған жүк ағымы мүмкіндік
берді. Содан ... Ұлы Отан ... ... ... ... тасымалдаулар
азайды. Бірақ, оған қарамастан өмір жалғаса берді, 1943 жылы ... ... ... ... 1953 жылы ... ... ... жол жасалды. Осылай Түркісіб, Орта Сібір темір жолымен байланысты.
1958 жылы ... ... жолы ... ... ... ... темір жолына бірікті. 1960 жылы «Ақтоғай» станциясына дейін тармақ
ашылды. ... ... ... ... артта қалып, тармақ екі ұлы
державаларды біріктіру мақсатымен емес, әскерді ... ... ... ... ... ... жоқ, ал ... жол біршама
уақыт өткеннен кейін 1985 жылдың батысында Саяк ... ... ... ... дейін ұзартылып, транзиттық темір жолдың буынына
айналды. 1971 жылы Қазақ ... ... ... ... жолы ... шықты. Ол
1996 жылға дейін өмір сүрді, осы жылы тәуелсіз Қазақстанның барлық темір
жолдары унитарлы кәсіпорын ... ... ... ... біріктірілді.
Қазір Түркісіб темір жолының жағдайы онша жақсы емес. Қазір ... ... мен күш – ... ... ... ... шекаралас
орналасқандықтан, барлық Трансазиялық магистраль үшін зор маңызы бар.
Сондықтан Жапония оның дамуы үшін 70 ... ... ... бөліп берді.
Осы несиенің шеңберінде темір жол ... ... ... ... және ... мен ... 21 ... учаскесін реабилитациялау
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 1991-1994 жылдардың арасы ең қиын кезең ... ... ... 210 ... ... ... ... ұзындығы
567 шақырымға созылған Арыс – Шу ... жол ... ... ... ... ... осы ... Түлкібас – Тараз,
Тараз – Луговая, ... – Шу ... ... ... ... жолдардың ұзындығы 3800 шақырымды асты.
1993 жылдан бастап, “Шу-Алматы учаскесін электрофикациялау” жобасы
жүзеге ... ... 1996-99 ... Шу – Отар ... 2000 жылы 90 ... Отар – ... учаскесін
электрофикациялау жұмысы аяқталды.
Маңызды оқиға болып, жаңа 184 км Ақсу – ... ... ... ... салу жұмысы 1998 жылдан басталып, 2000 ... ... ... станциясында аяқталды. 2000 жылдың 19 маусымында Ақсу-
2 станциясында Ақсу – Дегелен жаңа ... жол ... ... ... салтанатты ашылуы болды. Осы жол Павлодар мен ... ... ... ... ... ... ... ең алғаш
темір жол салынды. 184 шақырымға созылған магистраль Орталық, Солтүстік,
Шығыс Қазақстан аудандарын ... Жаңа ... жол ... ... осы ... қашықтықты 600 шақырымға азайтады. Осы жағдай жүк
жіберушілердің көлік шығындарының азаюына, тасымалдаудың ... ... ... жағынан қарағанда, ең оптималды болып
Донское – Қызылқайың – Орь – Краснооктябрьский ...... ... ... ... ... Оның ... 448,9 шақырым болады деп
болжануды. Осы құрылыстың варианты бойынша жаңа ......... ... рудник учаскелерін салу, ...... ... ... ... ... Сонымен қатар, Арыстансор – Тобол, ...... ... ... ... ... және бар участкелерді жасау мен реконструкциялауға ... ... ... 196 млн. ... ... Еш күдіксіз,
Донское – Красноктябрьский ... ... ... барлық сұрақтары
табысты шешіледі, осылай Қазақстан Республикасында тағы бір сенімді, ... ... ... бар ... жол магистралі жұмысын бастайды.
2.2 Қазақстандағы темір жол ... ... ... ... ... жол көлігінде туристерді тасымалдаудың ережелері мен
қызмет көрсетушілердің міндеттері
Графиктік поездардағы темір жол саяхаттары жиі ... ... ... ... ... ... ... саяхаттары
осындай сяахаттар кезінде жолаушылар поездары туристерді демалыс орнына
және қайта тасымалдау үшін ... ... ... ... қонақ үйде, турбазада немесе басқа да орналастыру құралдарында
жүзеге асырылады.
Туристерді тұрақты қатынасты ... ... ...... ... ... ұйымдастырудың маңызды элементі
болып табылады. Ол саяхатты ұйымдастыруға деген талаптарын анықтайды:
- туристік ... ... ... ... ... ... графиктерге сәйкес
туристік ұйымдар арасында келісім шарттар жасау;
- туристік-экскурсиялық мекемелер мен байланыс ... ... ... ... байланыстарды жүзеге
асыру.
Орындарды брондау өзара ... ... ... ... ... ... үшін заявка поездің жүруінің алдын-ала
тәулікте жасалады, ал жүру ... ...... жол ... ... ... ... Туристік топтың жүруі кезінде жолдың барысында
көшіріп ... ... онда осы ... барлық жүру жолына тура плацкартасы
бар билеттер сатылу керек.
Тура плацкарта. Тура плацкартасы бар ... ... ... ... жолына бір билет сатылады. Осындай поездарда 2 компостар орналасады:
біріншісі ... ... ... және оның ең ... ... ... ... көрсетеді, екіншісі және келесілері ... ... ... ... және жүру ... көрсетеді.
Белгіленген билетке жүру үшін қосымша ақылар төлегені туралы
квитанциялар ... ... ... бір ... ... жағдайларға байланысты көшіріп отырғызу пунктіне дейін
немесе пункттен отыру орындары бар қатты вагонда немесе қала маңы ... ... ... «Сол ... және «қайта оралу»дың төлемі төленген
кезде 2 топтық билет беріледі.
Заявка беру кезінде, әрбір алдын-ала алынған ... бір ... ... алынады. Күзгі, қысқы, көктемгі каникул кезіндегі
оқушылар үшін туристік топтарды ұйымдастыру ... ... жол ... 2 және 4 орындық купелерден басқа, барлық категориялы вагондарда
тарифпен 50 % ... ... Алыс және қала маңы ... ұйымдасқан топтың жүруі үшін оқу мекемелері саяхаттың мақсатын
көрсетіп, заявкаларды береді: біреуін, сол ... бару ... ... ... үшін. Билет кассалары заявканың орнына оқушыларға арнайы топтық
льготалық билетті ... және ... ... үшін ... беріледі.
1991 жылдан бастап МПС туристік тасымалдауларды жоспарлаудың жаңа
жүйесін «Экспресс-2» енгізді. Осы жүйенің негізгі ... ... ... ... 2 рет, ... ... жасалады.
Болжанатын жылдың бірінші жарты жылдығында мекемелерден ... ... ... ... 1 ... ... ... керек. Темір жолдар
заявкаларды МПС немесе ГВЦ-ге ... ... олар ... 15 ... туристік мекеме өзінің бөлімшесінде, бірінші
жартыжылдықта бекітілген ... ... ... мүмкін. Туристік мекемелер
өздерінің заявкаларын 15 қарашадан поездің жүруіне дейін мерзім ... ... ... ... Хабарлау кезінде туристік ... ... ... ... ал ... ... жадында
қалады. Заявканы беру туралы хабарламаса, онда олар компьютердің ... ... ... алу ... ... ... ... алдында
беріледі. Екінші жартыжылдықта туристік мекемелерден заявкалар 1 наурызға
дейін берілу керек.
2) Туристік топтарды ... ... ... ... ... 5 ... құралу керек екендігін ескеру ... ... ... ал ... 4-і ... ... ... Жоспарлау жүйесінде байланыстарда туристерді қосымша отырғызуға
рұқсат беріледі. Компьютер өзі байланыс бойынша хабарлама береді.
Темір жол ... ... жүру ... ... ... 7 ... бұрын тапсырса – онда оларға ... ... ... ... 7 ... өткеннен кейін тапсырса, онда
бағаның 90%, ал егер 3 тәулік алдында тапсырса, онда 80% ... топ ... бір ... ... ... қайтару
кезінде жеке жолаушыларға қолданылатын тәртіптер қолданылады: поездің жүруі
алдында 24 сағаттан бұын тапсыра бағасы толығымен ... 24 ... – 90%, ... ... 6 ... қалғанда – 75% қайтарылады.
Қайта жолға жүру документтерін қайтару оларды сатып алған ... ... Егер ... ... ... маршрут қатысушыларының толық
саны жүрмесе, онда оның жетекшісі поездің жүруі алдында топтық ... ... ... ... ... орындар кассаға
тажырылуы керек.
Қолма қол ... есеп ... ... заявка бойынша сатып алынған
жүру құжаттар бойынша төлемдерді қайтару потенциалық тәртіпте ... ... ... есеп ... ... Қала маңы ... ... ... ақша ... жол ... топтарға қызмет көрсету қарсы алатын және
жіберетін туристік ұйымдар арасында жасалған ... шарт ... ... ... ... ... ... туралы телеграмманы
жіберу керек. Телеграммада туристердің саны, келу уақыты, мерзімі, поездің
және вагонның ... ... ... ... ... ... жетекшіні
туристер тізімімен қамтамассыз ету керек, маршрутқа тек қайта оралатын
билеттері бар, ... ... ... ... ... ... туристерді қарсы алуды және орналастыру
мен тамақтану орнына туристерді ... ... ... ... туристердің белгіленген санына сәйкес дайындау, тамақтану
орындарымен туристердің тамақтануын ... ету үшін ... ... ... ... қамтамассыз етуге және қосымша
қызметтерді көрсетуге міндетті. Туристерді қарсы алу және ... ... мен ... графигі бойынша жасалу керек.
Туристік поездар жұмысшылардың штабы 2 ... ... ... жол ... жұмысшылары күту составы мейрамхана вагонының
жұмысшылары
2. туристік мекеменің жұмысшылары. Олар поездің түріне ... ... ... байланысты болады. Екі иструктор-
методистер, Оның біреуі аға-иснтруктор екі аниматор, біреуі бастық
дәрігер.
Сонымен қатар поездің түріне және ... ... ... ... ... өзгеріп тұрады. Маршрутты ұйымдастырушы мекеме
маршрут бастығын приказ ... ... және алып ... ... талаптар:
1) туристік экскурсиялық ұстаздықта жұмыс істеу
2) арнайы дайындау курсты өту.
Маршрутта жұмысшылар мақсаттары:
1) демалыстың ... ... ... ... көрсету және қауіпсіздік жұмыстарды жоғарғы
сапада жүргізу.
Темір жол маршруттындағы ... ... ... топ ... ... ақы ... ... кезінде
олардың аптасына 41 сағат жұмыс істеуін ескеру қажет. Осында туристерге
қызмет ... ... ... ... ... ... және тағы ... жасау уақыты кіреді.
Көлік маршруттарындағы туристік топ жетекшілері ақысыз жүрумен,
орналасуымен және тамақтанумен ... ... Осы ... ... және ... ... төленбейді.
Маршрутқа жіберілу алдында туристік топ жетекшісі маршруттың әрбір
пунктінде қызмет ... ... ... қызметтің
калькуляциясымен танысуға міндетті. Маршрутқа кетудің алдында туристік ... ... ... ... ... ... ... барлық реквизиттері, көрсетілген жоспар-бағдарлама
(группаның, маршруттың, путевканың нөмірлері, адамдар саны,
қызмет ... ... ... мекеменің телефоны мен мекен-
жайы, топпен кездесу жері, уақыты, шығу мерзімі, вагон мен поезд
нөмірлері, қызмет ... ... ... және телефон);
- туристік топ жетекшісінің ескертпесі;
- қарсы алушы ... ... ... ... ... ... есеп көшірмесі;
- «сол жаққа» және «қайта келу» бағыттарына жүру құжаттары;
- жүру ... беру үшін ... ... ... ... қарсы алушы мекеменің қызмет ... ... ... ... ... ... ... шығындары туралы есептің бланкісі;
- маршрут туралы туристердің пікірлер бланкілері.
Құжаттарды алып, олармен танысқан кезде ... ... ... ... ... байланысып, саяхатты нақты талдайды.
Поездің тұрып қалу немесе топтың әрі қарай саяхатты жалғастырудан
бас тартса ... ... ... да ... ... туристік топтың
жетекшісі темір жол вокзалының диспетчерлік пунктіне, өзінің туристік
ұйымына хабарлау ... ... ... көрсету бағдарламасының орындалуын
бақылап, оның толық көлемде орындалуын ... ету ... ... ... қамтамассыз ету, туристердің маршрутта ережелер мен
тәртіптерді сақтауын қамтамассыз ету, туристермен ... және ... ... ... Ол ... ... ... жүріп, ұйымдастыру
және т.б. шараларды өткізуге көмектесу керек. Саяхат аяқталғаннан ... ... ... ... есеп ... ... Есепте көрсетілген қызметтердің
сапасы туралы, т.б. мәселелер туралы ... ... ... ... қалу жағдайында жетекші медициналық қызметкерді шақырып, ... ... ... осы ... ... туристік
мекемеге хабарлау керек.
Дәрігер:
- дәрі-дәрмекті дайындау;
- медициналық жәрдемді ... ... ... ... ... ауырып қалған туристерді тексереді және оларды ауруханаға
апаруды шешім қабылдайды.
Аға инструктор. Осы поезда аға-инструктор методист маршрут ... ... ... ... ол ... ... зерттеп біледі:
- маршруттағы обьектілер туралы мәліметтер,
- тарихи оқиғалар туралы мәліметтер;
- көрікті жерлер туралы мәліметтер;
- ... ... ... жол жүру хабарды зерттейді және оны маршрутта жүзеге асырады;
- ... ... ... ... және ... ... ... тіркеу жұмыстарды туристік поезді орналастыруда,
тамақтандыруға қатысады;
- маршрут уақытында соңғы жаңалықтарды туристерге жеткіздіреді;
- ... ... ... ... әңгімелерді,
жарыстарды ұйымдастырып жүргізеді;
- туристерге қауіпсіздік жұмыстарды жүргізеді;
- поезд тоқтаған спорттық шараларды ұйымдастырады;
- мерзімдік баспасөзбен ... ... ... ... және ... ... жеке ... қатыстырады;
- жүргізілген шараларға тіркеу журналын толтырады.
Аниматорлар:
- маршрут бастығына бағынады;
- маршрутты зерттеп біледі;
- мәдени жұмыстарға жоспар ... ... ... ... ... ... ойын бағдармаларын құрастырады;
- спорт шараларға қажет құралдардың бар болуын ұйымдастырады;
- туристерді орналастыруға және тіркеуге қатысады;
- кіші ... ... дене ... ... құралдарды береді;
- туристердің қауіпсіздік ережелерін және табиғатты қорғау
жұмыстарын орындарды тексереді;
- ... ... ... ... т.б. ... Туристерді темір жол көлігінде тасымалдаудың заңды аспектілері
Темір жол ... ... ... ... ... жол ... саласындағы мемлекеттік саясат:
1) көлік рыногының барлық ... ... жол ... ... қол ... ҚР-ның экономикалық мүдделерін қорғау;
3) Тасымалдардың барлық қатысушылары үшін ... ... ... ... ... ... негізге алып, халықтың, ... ... ... ... қанағаттандыру үшін жағдай
жасауға бағытталған.
1. Темір жол көлігі саласындағы мемлекеттік саясаттың мақсаты:
1) темір жол ... ... ... жол ... ... тасымалдарды дамыту;
3) тасымалдардың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету;
4) ҚР-ның заңдарына сәйкес темір жол ... ... ... ... ... ... асыру;
5) темір жол көлігінде еркін кәсіпкерлікке жағдай жасау және
тасымалдаушылар мен темір жол ... ... ... мемлекеттік органдардың заңсыз араласуына жол бермеу;
6) ... ... ... ... ... ... бәсекелестікті дамыту;
7) магистральдық темір жол желісінің бірыңғай мүліктік кешенін
сақтау;
8) қоршаған ... ... ... жол ... ... ... ұстап тұру;
10) темір жол көлігінің қажеттері үшін ... ... ... ... ... табылады.
2. Темір жол көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты ... ... ... және ... сәйкес өзге де ... ... жол ... ... ... жүк, жүк-
багаж және пошта тасымалын ұйымдастыру негіздері:
1) Темір жол көлігімен жолуашылар, багаж, жүк, жүк-багаж және пошта
тасымалдау ҚР-ның заңдарында ... ... және ... ... осы ... және ... ... бекіткен
халықаралық шарттарда көзделгенннен басқа жағдайларда, ақысын төлеген және
жол жүру ... ... жүк, ... және ... ... ... ... дұрыс рәсімдеген қызмет пайдаланушыларға тасымал
жасаудан бас тартуға құқығы ... жол ... ... ... ... жол ... туралы заңдар Қазақстан Республикасының
Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге
де нормативтік ... ... ... Егер де ... ... ... ... шарттарда осы
Заңдағыдан ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
3) Әскери және арнайы ... ... ... ету ... ... Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.
Темір жол көлігінің ортақ және пайдаланылатын объектілері:
1) Магистральдық темір жол ... ... ... ... ... жол ... ... пайдаланылатын объектісі болып
табылады, мемлекет ... ... және ... ... ... ... жол желісіне жатпайтын темір жолдар жеке
пайдалану объектісі болып ... және жеке ... ... ... ... жол ... ... магистральдық темір жол желісі бойынша
тасымалдарды магистральдық темір жол желісін ... ... ... ... магистральдық темір жол желісін пайдаланғаны үшін
магистральдық темір жол желісінің ... ... ... ... ... мөлшерде ақы төлейді.
3) Магистральдық темір жол ... ... ... ... жол ... оның жабдықтарын тең құқықпен пайдалануды
қамтамасыз етуге міндетті.
4) Ұлттық темір жол компаниясы магистральдық темір жол желісін
салуды, күтіп ... және ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Жылжымалы құрамды тіркеу:
Жылжымалы құрам ... ... ... тәртіппен міндетті
мемлекеттік тіркелуге тиіс.
Лицензиялау:
Темір жол көлігіндегі қызметтің жекелеген түрлері ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Сертификаттау:
1) Темір жол көлігінің қызметіне жататын өнімдерді, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді міндетті сертификаттау ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады.
2) Шет мемлекет ... ... ... Республикасының
сертификаттау туралы заңдарына сәйкес мемлекеттік сертификаттау жүйесі
таныған жағдайда, ол Қазақстан Республикасында ... деп ... мен ақы ... ... ... ... ... бағаны, соның
ішінде тарифті тасымалдаушы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және атқарушы органдар тасымалдаушының
шығыстарын өтей отырып, ... қала маңы ... жол ... ... бере алады.
3) Халықаралық қатанаста ... ... ... ... ... ... ... темір жол комапниясы:
1) Ұлттық темір жол компаниясы өз қызметін ... ... ... ... ... ... темір жол компаниясы магистральдық темір жол желісін
иеленумен пайдалануды жүзеге асырады және ... ... жол ... мен ... ... атқарады.
3) Магистралдық темір жол желісі операторының және тасымалдаушының
функциясын атқаратын Ұлттық темір жол компаниясының құрылымдық бөлімшелерін
ішкі қаржылық ... ... мен ... ... орган белгілейді.
Тасымалдау процесін басқару:
1) Магистралдық темір жол желісінің операторын тасымалдау процесін
орталықтандырылған басқаруды және ... ... ... темір жол желісін пайдалану ... ... ... ... ... темір жол желісінің операторы техникалық пайдалану
ережелеріне сай ... ... ... ... темір жол желісіне
жібермеуге міндетті.
Темір жол станциясы:
1) Тасымалдаушы тиісті операцияларды жүргізу үшін ашық темір ... ... ... ... асырады.
2) Жұмыс режимін, содай-ақ барлық немесе ... ... үшін ... жол ... ашу мен ... ... орган тиісті
жергілікті атқарушы органмен келісе отырып ... ... ... ... ... органдары және басқа
органдар темір жол станциясы аумағындағы өз ... ... ... жұмыс режимінде жүзеге асырады.
4) Темір жол станцияларының жолаушыларды, багажды, жүк-багажды және
поштаны тасымалдау жөніндегі операциялар, ... ... ... ... және беру ... ... ... асыру жөніндегі
қызмет көрсетулеріне тасымалдаушылардың тең ... қол ... ... тиіс.
Жолаушыны сақтандыру:
1) Тасымалдаушы жолаушының өміріне денсаулығы мен мүлкіне зиян келуі
салдарынан туандайтын ... ... ... ... ... ... тасымалдарды жүзеге асыратын тасымалдаушы жолаушының
өміріне, денсаулығы мен ... зиян ... ... ... ... ... ... міндетті сақтандыруды
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізеді.
3) Жолаушының өміріне, денсаулығына және ... зиян ... ... ... ... жауапкершілік тәуекелі міндетті
сақтандырылған ретте жол жүру құжаты сақтандыру полисі болып ... ... ... Сақтандыру жағдайы туындаған ретте жолаушының өміріне, денсаулығы
мен мүлкіне келтірілген зиян үшін нақты ... ... ... ... ... ... ... сақтандырушымен жасасқан сақтандыру шарты ол
жасалған күннен бастап күшіне енеді.
Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру:
1) ... ... ... ... басқару
органдарының жолаушылар поездары маршруттарын ұйымдастыру туралы шешімі
бойынша тасымалдаушы жүзеге асырады.
2) ... ... ... ... ... ... ... бойынша тиісті шарт жасасу арқылы ұйымдастыра алады.
3) Тасымалдаушылар жолаушылар ... ... ... ... ... ... кесте бойынша ұйымдастырады.
4) Тасымалдаушылардың жолаушыларды, багажды, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
тәртібін уәкілетті орган белгілейді.
Жолаушыларды, жүкті тасымалдаудың ережелері
Жолаушыларды, жүкті тасымалдаудың ... Жол жүру ... ... ... ... ... ұзарту және
билет кассаларының жұмысын ұйымдастыру.
2) Жолаушылар вагонының санаты оның ішінде жайлылық деңгейі бойынша
санаты.
3) ... ... ... мен ... ... көмек көрсетуді қоса алғанда міндетті түрде көрсетілетін
қызметтердің тізбесі.
4) Жолаушылардың жол жүру ... ... ... ... орын
жабдықтарын беру және басқа қызметтер көрсету шарттары мен тәртібі.
5) Жолаушының жол ... ... ... ресімдеудің тәртібі.
6) Қол жүгін алып жүру тәртібі мен шарттары.
7) ... ... және ... ... мен ... ... ... нысандары және оларды ... ... ... ... ... ... оларды
тасымалдаудың ережесі мен талаптары.
10) Жол бойында жүктің берудің тәртібі.
11) ... ... ... ... мен ... ... сақтау, ұстап қалу, беру тәртібі.
13) Қауіпті заттарды тасымалдаудың тәртібі;
14) Пайдаланылмаған жол жүру құжаттары (билеттер) үшін ... ... ... толмаған жолаушылардың жол жүру ержелері;
16) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге ... ... ... мен ... ... зиян үшін
тасымалдаушының ... ... ... ... мен ... келтірген зиянның
салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... Жолаушының өмірі мен денсаулығына ... зиян ... ... ... ... ... және ... поезға отырғызу (одан түсіру) кезінде туындайды.
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІШКІ ТУРИЗМ ... ... ЖОЛ ... ... ... МЕН ... Қазақстандағы ішкі туризм дамуындағы ... жол ... ... ... ... институттарының көрсеткіштері бойынша, туризм 20
ғасырдың екінші жартысынан бері әлемдік нарықтық жалпы қаржы ... ... ... ... ... ... ... коньюктураның
тербелісінен туристік индустрияның абсолюттік лидерлігі ... да ... ... ... ... ... әуе, ... ақпарат құралдарының дамуымен, компьютеризациямен және жарнама
индустриямен, визалық режимдерді либерализациялаумен, халықтың өмір ... ... ... ... ... ... жаңа
орталықтарының пайда болуымен, критерийлердің интернационализациялаумен
байланысты.
Туризм қарқынды дамуының факторына қоғамның индустриялизациясы ... ... ... ... ... Олар ... демалу мен денсаулығын қалыптастыру үшін шетелде ... ... ... талаптандырады.
Халықаралық туризмнің географиясы мен типтік құрылымы қазіргі кезде
тұрақты позитивті орта динамика ... ... ... Олар ... және ... ... ... индустрияның жаңа
түрлерінің пайда болуымен сипатталады.
Қазіргі кезде қызығушылығы ... ... ... сапарлар,
халықаралық спорт жарыстарына жанкүйерлердің сапары, карнавалдарға қатысу,
т.б. әйгілі болуда. Туристік нарықтың тез дамушы сегменті ... ... ... ... ... ... ... жаһандануының дамуы
іскерлік адамдардың сапарларының ... ... ... етеді.
Бизнесмендерге қызмет көрсету үшін, көптеген мемлекеттерде арнайы туристік
индустрия құрылған. Олардың ішіне: жоғарғы классты отельдер, ... ... ... мен ... ... ... заманға сай
коммуникациялық байланыс, компьютермен қамтамассыз ету кіреді.
Жастар мен орта ... ... ... ... оқиғалы – танымдық
туризм әйгілі ... Ол ... ... ... ... белсенді және
экстремалды өзін көрсету үшін табиғи психофизиологиялық қажеттіліктеріне
мүмкіндік береді. (тау ... ... ... ... ... жаяу жүру ... ... дамуының жалпы жағымды динамикасына қарамастан уақыттың
кейбір кезеңінде ... ... ... мен орын ... ... ... және табиғи катаклизмдерге байланысты байқалады. Жеке
алсақ, Еуропалық кіру ... ... ... ... ... діни және ... экстремизмнің эскалациялаумен
үлкен зардаптар ... Таяу ... ... ... Мысыр, Түркия,
Үндістан, Пәкістан, Филлипиндерде және көпшілік ... ... ... және жас ... діни ... ... ... турлардың қызықтылығына негативті әсер етеді. Бірақ, осы айтылған
негативтік жағдайларға қарамастан, ... ... ... ... «теңіз-күн» турлары көпшілік туризмге қызықты болып қалады.
Кейбір аналитиктер туризмнің танымдық бөлігінің жойылуын болжайды.
Ол негізінен –«әлемдік паутина» ... ... ... осы ... ... ... ... Керісінше, интернеттің қуатты ақпараттық
ағымдары, ... ... ... ... ... ... туристік
орталықтарға жақындатады. Осы виртуалдықты толық түрде сезу үшін адамдар
осы ... ... ... туристік потенциалдық өсуінде кейбір
мемлекеттердің ... және ... ... ... ... үлкен
роль атқарады. Олар тауарлық өндіріс пен экспорттық-шикізат ориентациясы
сферасында даму мүмкіншіліктерді таппай, кіру ... ... ... ... және мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық инфрақұрылымын
көтеру үшін альтернативті ориентирді көрді. ... ... ... ... ... Австрия, Испания, Таяу Шығыс елдерін, Персия
шығанағы елдерін, ... Азия мен ... ... елдерін
жатқызуға болады. Осы елден туризм ЖҰӨ-нің 30-60 % береді.
Осы елдердің саяси және кәсіпкерлік элитасы ... ... ... сақ ... ... туристік клиентураның жаңа
сұраныстарын қанағаттандыру үшін салмақты күш салады. ... ... тән ... болып, мұнай, мұнай-химия, автомобиль және басқа ... ... ... ... ... ... Осындай жоғарғы
қызығушылықтың айқын себебі болып бәсекелес ... ... ... шығындар жағдайында туризмнің жоғары рентабильдігі ... ... ... және ... да ... онша айқын емес
және жеке ... ... ... ... ... ... ... кіру
рекреациялық және Қазақстандық іскерлік туризм нарығына қатты әсер етті.
Қазақстан территориясында кең туристік жүйе ... ... ... ... ... ... азаматтарының көп саны шығады.
Бірақ әлемдік деңгейге сай, ішкі туризмді жасау қазіргі ... ... ... ... ... Оның ... ... болуы, «Интурист», БММТ, «Спутник», ЦСГЭ ВЦСПС, «Совинцентр» ТПП
СССР сияқты мемлекеттік ведомстволардың монополиялауына байланысты. ... ... ... аз ақша ... ... Олар негізінен
әлеуметтік-саяси заказдармен жұмыс істейді.
Қазір 21 ғасырдың басында Қазақстанның ішкі ... ... ... ... ... ... ... «Қазақстан–2030»
жолдамасы мемлекеттің туризмнің ... ... ... ... ... ... болып отыр. Кезінде Қазақстан ... ... ... орны болған. Осында қысқы Олимпиада ойындарына
спортсмендер жаттықтыратын спорттық базалар орналасқан. Қазақстан өзінің
табиғи-климаттық ресурстарымен ... ... ... ... ... ... ... болуына әсер етеді. Емдік минералды
сулардың, ыстық бұлақтар мен ... ... ... кең ... ... Жергілікті туроператорлар
– ол кіші және орта бизнес кәсіпорындары. Олар әлемдік нарыққа өзінше батыл
шығулар жасайды.
Жоғарыда айтылғандай ... ішкі ... ... ... және
Шетелдік туристік орталықтардың шаблондары бойынша жасаудың ... аз. ... ... ... ... ... жоғары
көріктілігін қамтамассыз етушілігін шамалайды, бірақ басқа жағынан осындай
турлар тек формальді емес халық ... ... ... ... ... жақсы көрушілер, тау-шаңғышылар, іскерлі адамдар, ... ... т.б.) . ... ... ... ... ... өзінің көңілдерін береді. Осыған орай,
Қазақстанның ішкі ... ... үшін ... ... ... ... ... үй базасынаң және тәжірибиенің болуына қарамастан,
көп материалдық, қаржы және еңбек шығындарын және осы шараларды жасау ... емес ... ... ... ... комплексі келесі кезеңдермен жасалу қажет:
Ұйымдастыру-дайындау кезеңінде Қазақстанның жалпы ішкі ... ... ... ... ... Ол ... облыстық,
аудандық, федералдық және халықаралық ресурстардың максимумы, қаржы
экономикалық, ... және ... ... ... ... Ішкі ... концепциясын жасау сұрағына – республикалық әкімшілік-
экономикалық дамуының приоритеттік мақсатты статусы берілу ... ... ... ... ... ... елдеріндегі жаңа шетел ішкі
туризм орталықтарын жасау тәжірибесі бойынша, ұйымдастыру-дайындау кезеңіне
2-3 жыл кетеді.
Сұрақтың тек осы ... ... ... ... ... туризм жобасына инвестициялық қызығушылығының өсуіне және биліктің
адекватты реакциясына үміт артуға ... ... ... ... ... ішкі ... сегменті, егер оған қатысты ғылыми
дәлелденген, саналған ... ... ... ... ... ... ... обьектіге айналады.
Билікпен алдын-ала жасалған ыңғайлы шешімі және оны реализациялауға
бағытталған нақтылы шаралар бірте-бірте ... ... ... ... ... ... құруға, кіші және орта өндірістердің
инвестициялық көріктілігіне ... ... ... т.б. бағытталған.
Сәйкес түзетулер сонымен қатар елді мекендердің муниципалды
шаруашылығын жасау мен ... ... де ... ... ... ... етудің жер асты коммуникациялары, елді мекендердің
архитектурасы, жолдар жағдайы, т.б.) Жабық кеңістіктегі ешбір ыңғайлылық
(қонақ ... ... ... ... ... ... ... және жөнделмеген жолдар, шыбын-шіркейлердің
болуы, т.б. тұрмыс нақтылығы кезінде әсер қалдырмайды.
Туристік сұраныс – нәзік материал, ол ... ... ... ... бизнестің нәтижелеріне осындай шешуші әсерін тигізбейді. Осында,
біз жалпы дәстүрлі түсініктегі туристік сұраныспен емес, туризмнің ... ... ... ... алғанда туристік клиентураның сұраныстары – ол ұзақ ... ең аз ... ... ... ... ... ... айтсақ, қандай болса да күнделікті тұтынатын
тауардың жарнамасы, тәжірибеге сүйенгенде, ... ... ол ... орнын таңдау, демалу орны туралы нақтылы ақпаратты алу керек.
Сондықтан ол ... ... ... ... ... туысқандарының
кеңестеріне көп назар аударады. Осы жағдайда алдын-ала сұранысты үздіксіз
зерттеу сияқты cыртқы ... ... ... ... туады.
Инфрақұрылымда тәжірибелік түрде ... және ... ... ... осы ... көкейтестігі жоғалмайды, сонымен
қатар ерекше маңызға ие болады. Осы ... ... ... ... және ... базаны жасау үшін міндеттерді білуді
ұйымдастыратын серіктестер таңдалады, кәсіпкерлік және ... ... ... ... ... ... ... консалидациялаудың
оптималды формасы болып мүліктік және ұйымдық ... ... ... ... ... ... болады. Дайындау этаптарының
соңғы стадиясында ішкі туризмнің этапты дамуының бағдарламасы жасалады.
Туристерге су, ... ат және ... ... оны ... сапалы қызмет көрсетуді көрсету үшін жаяу және ат жолдарын жасау,
тұрақтардың ... ... жүзу ... туристерді орналастыру
орындарын анықтау ... Осы ... ... ... ... аңшыларды
қабылдау үшін облыстық аңшылық ресурстарын ... ... Аң ... ... және ... аң ... келісім бойынша
аңшылардың саны мен оларды қарсы алу мерзімі анықталады. ... ... ... ... ... ... аң аулау трофейлерінің
жоғары бағасымен және ... ... ... ... ... ... қолайлы жерде Қазақстандық туристерді қабылдауды
бастауға болады – балық аулауды жақсы ... ... ... ... және тамақтанумен қамтамассыз ету керек. Туристерді маршрут
бойынша орналастыру, тамақтану және медициналық қызмет көрсету сұрақтарын
мұқият ... ... ... Осы ... ... ... ... әкеледі, яғни потенциалды клиентті жоғалтуға ... ... және ... қонақ үйдің ыңғайлылық базаның жоқ болуы мүмкін,
сондықтан қалалық қонақ үйдің бірінші қабатын сәйкес ... ... алу ... Осындай жасалған қабат, басқа бөліктен жекеленіп, жеке
экономикалық ... ... ... ... үйде осындай жоғарғы ыңғайлы зонаны жасау тәжірибесі, шетелде
кең таралған, кейде үш жұлдызды қонақ үйде, бір ... ... ... ... ... үйге ... етіп ... Сонымен қатар осындай қонақ үй
базасында кішкене бальнеологиялық емдеу-сауықтыру орталығын ... ... ... ерекше көңіл тау-шаңғы туризіміне ... ... ... Азия ... үшін тау-шаңғы спортының орталығы болуға барлық
мүмкіншіліктер бар. ... ... ... өзінің жақындығымен
және салыстырмалы арзандылығымен көрікті болады. Сонымен қатар, ескеру
қажет.
Демалу ... ... ... ... ... жай ғана
демалады, сондықтан тау-шаңғы базалардың бөлмелерінде ыңғайлы және суға
тозымды жиһаз болуы міндетті.
Туристер үшін ... ... салу ... ... ... ... ... волейбол алаңдары, гимнастика, тренажер
секциялары бар спорттық ... ... ... ... Ішкі ... жобасын
реализациялау үшін маңызды орынды жоғары мамандандырылған кадрларды
дайындау – ... ... ... үшін ... ... спорттық тренерлерді, қонақ үй ... ... ... т.б. алады.
Туристік бизнесті жасау үшін мамандарды таңдау мен даярлау жұмысы
жақсы ... болу ... ... ... ... ... жақсы
репутациялары бар туристік центрлерге стажировкаға жіберу керек. Келесі
мамандар ағымын даярлау жергілікті ... ... оқу ... ... ... уникалды табиғи-климаттық және тарихи-этнографиялық
ресурстары бар, олар осында ішкі және халықаралық деңгейдегі кіру ... ... ... ... береді. Қазақстанның ішкі туризмін
дамытудағы үлкен проблема болып халықтың өмір сүру ... ... ... Ол ... осы түріне сұранысқа негативті ... ал ... жол ... ... ... көпшілік қызығушылығына
тәуелді.
Қазақстандықтардың көпшілік қызығушылығы тікелей ... бай ... ... ... білетіндігімізге тәуелді.
Бірақ бүгінгі күні, Қазақстан азаматтарының көпшілігі, басқа ... ... ... Ол ... туристік агенттіктердің
қызметімен байланысты, олар Қазақстандықтарды шетелге шығарады. Ал шетелдік
туристерді Қазақстанға ... ... саны өте аз ... ... ... алу оны ... ... емес, ал қабылау
процессі келесі этаптардан өтеді:
- жарнама арқылы жасалатын ... ... ту ... ... ... ... жасалған жарнамаға немесе клиенттің психологиясының
ерекшеліктеріне тәуелді болатынын бағалау;
- ... ... ... қабылдамау.
Қазақстанның туристік ресурстарын халықаралық туристік нарықта
жарнама маңызды роль атқарады. Туристік ресурстарды жарнамалаумен тек ... ... ... ... ... ... те қатысуы керек.
3.2 Қазақстандағы темір жол көлігімен саяхаттарды ұйымдастырудың
мүмкіншіліктері мен темір жол ... ... ... ... ... ... темір жол саяхаттарын
ұйымдастыруға алғышарттар жасалаған рекреациялық ... ... ... ... ... ... ... 27 ақпан
1999 жылы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы бекітілген,
жолға алғашқы тез ... ... ... ... ... ... ... туристік поездарды жоспарлауға мүмкіндік береді,
ол шетел азаматтарының республикаға деген қызығушылығының өсуін көрсетеді.
2004 жылдың 29 желтоқсанда Қазақстанның ... ... Х. ... ... ... жасады: 2005 жылы Оңтүстік Азия мен Еуропа Одағын
байланыстыратын ... жол ... ... ... Оның ... ... сай ... Нақты айтқанда бұл жол Қытай мен Еуропаны
байланыстырады. Бұл проект 3,5-4 млрд. ... ... ... ал ... асуы 15 жыл ... Министрдің айтуы бойынша, бұл жол Қытайды
Түркменстанмен және Түркиямен байланыстырады. Бұл ... ... ... маршрут болмақ. Қазіргі кезде көптеген темір ... ... ... ... ... дамуы туризмнің бұл түрінің дамуына
үлкен әсерін тигізеді. Осы көліктің ... ... ... Вело-мото дрезинамен саяхаттау: вагонда отырып, сіз бара
жатқан жол туралы ойламайсыз, сіз оның ... ... ... ... ... вагон ретінде саяхаттайды. Купейлік, плацкарттық,
отыру немесе тауарлық, олардың барлығы сіз ... ... ... ... ... суықтан, ыстықтан қорғап жатқан арба сияқты. Егер сіз
рельстердің деңгейіне түсіп, жол ... ... ... ... сіз ... ... бара жатқанның романтикасын сезінесіз. Темір жол ... ... ... ... ... оның артериясы
болған. Темір жолдардың қасында қалалар, кәсіпорындар салынды. Көптеген
адамдардың тағдыры да ... ... ... ... ... темір
жолдардың ішінде сіз көптеген қазір істемейтін жолдарды таба ... ... ... ... мен ... бар. ... өте келе жол ... емес жолға айналады. Оған мысалға «Мертвая» ... ... ... ... көп жыл бойы ... ... ... әрқайсысы арқылы
жүріп өтсеңіз, сіз сол заманның иесін, олардың қалай ... ... ... ... ... аласыз. Көлік құралдары ретінде, екі
велосипедтен құралған ... ... ... ... ... ... болады. Осы туризм түрінің мәні рельстер арқылы
саяхаттау болып табылады. Кең ... (1520 мм) және тар ... ... бар ... ... Тар ... ... жолдар арқылы, егер ... ... да ... ... Бірақ осы жағдайда, аса қауіпті
болу керек. ... ... ... сая ... болу ... ... 1988 жылдан бастап жасалынған бірқатар құрылыстар бар. Әрбіреуі
өзінің ерекшелігімен ... Ең ... ... екі велосипедттің
базасында құрылды. «Мертвая» темір жолы арқылы саяхаттау үшін, оның ... ... Олар ... ... ... ... ... Ол жол
велосипедтерінің рамаларына бекітілді. Бірінші велосипед бір рельс арқылы,
екіншісі келесі рельс ... ... ... ... тұру үшін ... төменгі жағында подшибниктерде айналатын
болат конус тәрізді роликтер бекітілді. Олар ішкі жағынын рельске ... ... ... ... ... қамтамассыз етеді. Осындай
конструкция рельстер арқылы қауіпсіз жүруді қамтамассыз етті. Осы дрезина
бес ... ... 1520 ... ... есептеледі. Бірақ бірігу ферманың
иілгіштігі рельс арасындағы қашықтың ... кең ... ... ... дрезина тегіс темір жол төсемінде ... ... ... ... ... ... ... талап етті.
Эксклюзивті вагондар:
1) Вагон-салон.
Вагон жолаушылар демалу үшін қолданылады. Осы вагондардың екі ... ... ... жұмсақ ажырайтын диван, алты-сегіз кресло, жуынғыш
стол, ... ... екі ... купе бар. ... ... ажырайтын
дивандар, суық жылы суы бар жуынғыш-столдар, шашы бар ... ... ... бар. ... ... ... ... екі дәретхана, асхана,
проводниктер үшін ... ... ... орналасқан. Вагонның электірлік
жабдықталуы аудио-видео аппаратураны, компьютер және т.б. ... ... ... ... ... ... көрмелер ұйымдастыру үшін қолданады. Салонның
ауданы 39 м². Вагонда суреттерді стендерді бекіту үшін ... ... ... ... 120см, стойкалардың биіктігі 180см.
Терезелердің бойында үлкен емес витриналар ... ... аяқ ... бар ... ... ... столдар, орындық,
кресло орналастыруға болады. Вагонда жолаушы купесі бар ... ... ... ... жылы суы бар ... шамы бар барлар,
сөрелер мен ілгіштер бар.Сонымен қатар, вагонда жуыну ... ... үшін ... қызмет купесі бар. Вагонның электрлік ... ... ... ... ... ... төрторындық купелер бар. Олардың
ішінде: екі диван, екі ұйықтау ... стол бар. ... ... ... екі дәретхана, проводниктер үшін купе, қызмет купесі бар.
4) Ұйықтау-вагоны.
Жолаушылардың ... ... ... ... бар ... ... купе бар. ... купеде жұмсақ диван, жұмсақ ұйықтау сөресі, жуынғыш,
стол, бар, ілгіштер мен ... ... ... ... ... ... екі купеде душ кабинасы және қосымша кресло қойылған.
Жолаушы бөлмелерімен қатар, вагонда екі ... ... ... ... ... үстіндегі сарай» - ол бір аптаға созылатын ... ... Ол ... ... ... атмосферасын құрайды. Осы поездің
ішкі көрінісі, оның ... және жеке ... ескі ... ... ... ... Әрбір вагонда жеке проводник бар. Ол клиенттің
саяхатының ыңғайлылығын ... ... он төрт ... вагондары
кондиционерлермен және басқа да ... ... ... жабдықталған.
Әрбір вагон екі орынды купеден құралған, әрбір купеде дәретхана, душ бар.
Қорыта айтқанда, осындай көлік түрлері ... ... ... ... ... роль ... Туристердің ыңғайлылығы
қазіргі замандағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Яғни, ыңғайлы
көлік түрлері ... ... ... ... Ал ол ... ... де ... туризмнен түскен пайдасын арттырады.
Дипломдық жұмыстың жаңалығы болып осы ... ... ... ... ...... – Сиань – Урумчи – Алматы – Тараз – Шымкент –
Туркестан – Джизак – Бухара – Самарканд – ...... ... жүру пунктінен кешкі мезгілде ... ... ... ... ... бару ... ... поезд арнайы алаңқайда
орналасады. Таңертең туристер поездің таңғы асын ішіп немесе ... ... ... асты ішіп ... ... дайын туристік автобуспен
экскурсияға барады. Түскі ас болатын қалада өтеді (ұлттық тағамдар). ... ... ... ... станцияда немесе поезд
мейрамханасында кешкі ас және келесі пунктке қарай шығу.
Алдымен туристер Алматыдан ... ... әуе ... ұшады.
Пекинде туристерді арнайы жабдықталған, жоғарғы комфортабельді неміс
вагондарынан құрылған ... ... ... ... ежелгі империялардың
бірінің астанасы болып ... Ол ... ... ... ... түседі. Пекин Қытайдың негізгі тарих пен ... ... ... ... ... бәрі ... екі қырлылығымен
таң қалады, яғни қаланың бір бөлігі тарихи объектілермен толы ... ... ... ... ... ... толы. Қанша
дегенмен батыс мәдениеті әсер еткенімен Пекин Қытайдың тарихи және ... ... ... ... 3000 жыл ... Пекин Қытай династиялары
мен корольдіктерінің басқарушыларының резиденциясы болып қала ... бұл ... ... ... ... және ... байқалады. Пекиннің Қытайдың солтүстік шығыста орналасуы, яғни
оның монғол ... ... ... 13 ... ... әскерлерінің
қолбасшысы Шынғысханның жаулап алу жолында басты болды. Жартылай қираған
және тоналған қала Шынғысханның немересі ... ... ... ... ... ... ... яғни Ұлы АСТАНА деген ат берілді. Қаланы
бақылау Мин ... ... ... ... ... алынды. Пекиннің
Жабық қаласы мен Аспан шіркеуі сияқты әйгілі керемет ғимараттары осы кезде
салынған. Қаланың солтүстігіндегі Ұлы ... ... да осы ... ... күшейтілді. Бірақ та бейбіт күндер бітіп, қалаға 17 ... ... ... жаңа Цин династиясы таққа отырды. Осы династияның
билігі ... ... ... жаңа ... мен ... салып, соның
арқасында қала үлкейтілді.
Қытайлықтар: “Ұлы Қытай қамалын көрмесең, онда сен өмір ... ... Осы ... ... ... 5000 км. Бұл ... ... мен ойпаттар арқылы жылан тәріздес өтіп, көрген ... ... ... ... Оның құрылысы Цин Шихуан императорының кезінде
(б.э.д. 212-207 жж.) ... ... ... ... ... Оның ... Мин династиясының кезінде аяқталды. Оны
солтүстіктен келетін моңғолдардың шабуылдарынан қорғану мен ... ... салу үшін ... Осы екі ... еш қайсысы да іске асқан жоқ. Ұлы
Қытай Қамалы Ай үстінен көрінетін адам қолымен салынған жалғыз ... ... ... ... ... ... ... реформалар
жүргізілуде. Осының нәтижесінде Пекинде көптеген биік, зәулім шыңымен
қапталған ғимараттар, көптеген батыстың стандартына сай ... ... ... ... кафелері пайда болды. Сондықтан соңғы жылдары Пекинде ... саны күрт ... ... ... ... ... ... бой көтеріп
тұр. Бұл ұлы императорлардың кешенінің құрамына көптеген ... ... ... ... ... ... деп ... шексіз алаңында
серуендей алады. 1989 жылы бұл жер Мао мен ... ... ... ... жері ... Тиантан паркінің ауданы
267 гектар болып келеді. Бұл парктің архитектурасы Мин ... ... ... бұл жер ... ... мен ... ... болған. Сонымен қатар мұндай ритуалдар Аспан шіркеуінде де ... ... ... ... ... ... ... Цзяньшань мен Бейхай
саналады. Бұл жерлерде ... ... ... ... ... ... уақыт өткізіп, демалуға болады. Пекиннің жергілікті халықтарының
арасында Ұлы Қытай Қамалына бір үндік саяхат ... ... ... ... ежелгі астаналарының бірі. Қаланың орталығы ежелгі құрылыстардың бірі
болып саналатын Мин династиясының кезеңіне жататын қамалмен қоршалған. ... ... ... төрт ... ... 4 мұнарасы бар 4 қақпа бой
көтеріп тұр. Кіші ... ... ... бойымен орналасқан. Олардан
қалаға керемет панорама ашылып тұр. Бұл жердегі дүниежүзілік ... ... ... ... 1974 жылы ... Цинь ... өмір ... қабір. Қытай археологтарының тапқан қабір ұзындығы 230 метр, ... 60 ... ... ... ... Оның ... терракоттық әскери
адамдардың мүсіндері, төрттік аттармен жегілген арбалар, жалау тасығыштар
мен ... ... ... Осы ... ... ... де ... Бұл жерде өзінің әйгілі у-шу төблес өнерінің ... мен ... ... ... ... орын ... Манастырдің
аулаларының бірінде таз ... ... ... ... ... ... ... Тағы да бір көрікті, тартымды жерлердің бірі
болып лотостар көлі ... Осы ... ... ... әсем ... бұл ... бір бөлігі болып патша гүлдерімен төселген осы ... көлі . ... ... ... ... ... ... ағып жатыр, ал батыста 30 км жерде ... ... ... Лишань ыстық қайнар бұлағы бар. Қайнар бұлақтан 1000 ... ... ... температурасы – 43ºС болатын су атқылап жатыр. Оның
көптеген емдік ... бар. ... ... онда 100 ... астам орын
бар. Бір мезетте онда бірнеше жүз адам ванна қабылдай алады.
Сиань Қытайдың ең ежелгі астанасының суреттері
Афангун ... ... ... ең ... бұл ... ... 212 жылы ... 1995 жылы өз орнында қайта бой көтерді. Жаңа
сарайда бұрынғы Афангун сарайында ... ... зал, ... ... ... ... галерея, жататын қақпа-көпір, террасса мен алтарь
қайта салынған. Сарай өзінің үлкендігімен және ... ... ... ... ... ... 1250 жыл бұрын билік еткен Тан империясының
императоры Сюаньцзун Тяньбаоның алғаш билеген жылы ... Оның ... ... ... 13000 ... метр, оның ішінде 6000 шаршы метр
ауданға ... ... ... ансамбль шығыстан батысқа қарай 4
алаңнан тұратын ... ... ... созылып жатыр. Жұмыс
уақытында ... ... ... 1000 ... ... сияды.
Дацыэнь храмының Үлкен Қаз пагодасы. Дацыэнь храмы Тан императоры
Тайцзун Чжэньгуаньнің (648 ж.) билік етуінің 22 ... бой ... ... ... 7 ... ... ... стилінде салынған. Оның биіктігі
64,7 м, ғимараттың ... төрт ... ... ... ... ... кезінің тасқа қашалған суреттері, буддизмнің ... ... таза ... құйылған Будданың мүсіні тұр. Пагода буддалық ... ... ... ... ...  
Қалалық қамал. Қаланың Мин кезеңінің қамалы ең ... ... ... ірі ... ... бірі болып табылады. Ол 1374-1379 жылдары
салынған. Ол тік бұрышты төртбұрыш тәріздес салынған. Ол шығыстан ... ... ... ... ... ... периметірінің
ұзындығы 13,74 км, қамалдың биіктігі 12 м, жоғарғы ... ... 12-14 м, ал ... ... 15-18 м. ... 4 жағында
қақпалар, қақпаларды қорғайтын дуалдар, ... ... ... мен ілінетін көпірлер орналасқан. Қамалды айнала қорғаныш каналы
қазылған.
Циньшахуан ... ... Ол ... ... ... ... ... орналасқан. Бұл көмілген қабір адам ... ең ... ... ... ... Ол ... ... өзінің көмілген
заттарының байлылығымен және түсініксіз құрамымен әйгілі ... 1961 ... ... ... ... ... ... қорғауға алынды, ал 1987 жылы
ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдениет ескерткіштерінің тізіміне ... ... Бақ 40 мың ... ... ... алып ... ... табиғи таулар мен өзен, табиғи рельеф пен өзендер мен ... ... Бұл ... ... ... ... ... 17 мың ағаштар
өседі. Негізгі зоналар: Гуаньши, Умасяньхуань, Тас Буддасы, Туа ... ән салу ... ... ... көзі, Люлан беседкасы мен Бамбук
павильоны бар.
Терракоттық әскерлер мен жылқылар мүсіндері. Бұл мүсіндер ... ... ... ... мен әсем ... таң ... Олар ... дүниежүзілік мәдениет ескерткіштерінің тізіміне алынып, әлемнің 8
ғажайыбы болып саналады. .
Үрімжі – ... ... ... ... автономиялық
ауданының астанасы. Ол Тянь-Шань тау массивінің солтүстік бөктерінде
орналасқан. Ауданы 49,3 ... ... ... ... Ұлы Жібек жолының
маңызды пунктерінің бірі болған. Ал, қазіргі кезде Солтүстік-Батыс Қытайдың
басты орталықтарының ... ... ... болып 19 ғасырда бекітілді, ол кезде
оның атауы Дихуа болған. 20 ғасырдаң басында бұл жер ... ... ... орны ... 1916 жылы Янг ... осы жерде өзінің
барлық қас жауларын отырысқа (банкет) шақырып, ... ... ... ... ... соң ... шауып тастаған. Кейінірек, Ұлы Отан
соғысы басында осы жерге ... ... ... ... ... ... ... болған. Қаланы қайта бұрынғы өз қалпына келтіру
1962 жылы Үрімжі- Ланчжоу темір жол торабын іске ... ... ... ... ... орталығымен және шығысымен қосылды. Ал 1991 жылы
Алматы –Үрімжі темір жол торабының қосылуы оны Орталық Азия мен ...... ... ... басқа қалалардан үлкен ерекшелігі болып дүкендер мен
базарлардың көптігімен қоса демалыс ... ... ... ... ... жері – Тянь-Шань тауында орналасқан «Киелі көл»
Мұнда керемет 2 су сарқырамасын ... ... ... ... ... ... ... Богдо-Опа тау жүйесіндегі Богдо шыңында
Тяньчи көлі орналасқан. Көлдің ... ... айға ... Оның ... ... ені 1500 м, ауданы 4,9 шаршы шағырым, ең терең жері 105 метрге ... Оны ... ... деп ... ... және таза болуына
байланысты атап кеткен. Көлдің маңайы өте әсем және оның ... ... ... шыңы бой ... тұр. ... екі ... кішкене 2 шың
орналасқан. Богдо шыңы әрдайым қар астында жатып, ... ... ... бұл жерде жергілікті аквапаркқа және «Қызыл тау» көңіл көтеру паркіне
баруға болады. Ежелден бұл жерде Отты тауы ... ... ... ... ... ... 100 км-ге, солтүстіктен оңтүстікке 10 ... ... Ол ... ... түсті құммен көмкерілген. Күннің ыстығында
осы құм шынымен алаулаған туға ... ... ... егіншілік ошағы Талас-Асинск оазисінің ең
оңтүстігінде орналасқан Қазақстанның облыс орталығы. Ол ... ... ... ... оның ... ... ... қаласының астында
көмілген. Тараз қаласы туралы ... ... ... ... ... ғасырдың ортасында айтылған және ол кезінен ... ... ... ... территориясындағы ең алағашқы мемлекеттердің
бірінің саяси тарихымен байланысты. Осы заманда – Ақ ... Ұлы ... ... ... ... ролін ойнаған. Осылай, жазба деректер
бойынша қаланың жасы 2000 жыл. 740 жылы ... ... ... ... жасап, оны алып, тонаған. 751 жылы Тараз қаласы маңындағы ... ... мен ... ... күші Қытай әскерлерін қиратты.
893 жылы Саманидтік эмир ... ... ... ... жорық
жасады. Осылайша көп ғасырға созылған қан құйлы ... ... ... ... мен аяқталды. Түргеш, Қарқұл, Қараханидтер туысында
Тараз астана және Ұлы ... ... ең ірі ... бірі ... Осы
қаладан жолдар Шығысқа қарай – Қытайға; Батысқа қарай – Иранға, ... ...... мен ... Оңтүстікке қарай Орта Азияға
жүрді. Тараздың маңында Атлах, Төменгі Барсхан, Джикиль, ... ... ... ... ... ... заманға дейін мұсылмандық саулет
өнерінің маржандары: Айша – ... ... ... мен ... ... Моғол шапқыншылығы қарсаңында қала Хорезмшах Мұхамедтің
әскерлері мен қиратылды.
Моғолдардың Таразды билеушінің уақыты табылған заттардың аз болуымен
көрсетіледі. ... рет ... ... 1513 жылы ... 16 ... өзінде-
ақ Тараздың қайда орналасқанын анықтау мүмкін емес еді. ... ... ... 1856 жылы ... ... ... ... Тараздың орналасу жері 1894 жылы академик В.В. ... ... 1936 ... қаңтарында, қала Мирзоян қаласы деп атын
ауыстырды. 1938 ... ... ... ... ... деп ат ... ... 8 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. ... ... ... ... ауыстыру туралы қаулы шығарды. Ежелгі
Тараздың ... ... де ... ... ... орта ... өнерінің
ескерткіштер, ежелгі бекіністер, базарлар мен ... ... ... ... ... ... ірі ... және мәдени орталығы.
Жамбыл
облысы
Маршруттың тағы бір ірі қаласы – Шымкент. Ол да Қазақстанның ежелгі
елді мекеніне жатады. Өзінің ... ... қала ... рет ... ... бірақ оның сауда жолдарында ыңғайлы орналасу оған
тез түрде қайта жаңаруға ... ... 19 ... ... ... ... қол ... кіріп, билеушінің резиденциясына айналды. 1864
жылы ... ... ... ... қала Түркістан қаласы. Түркістан қаласы
қазақтың көне, қасиетті қалаларына жатады. Осы ... ... Орта Азия ... болған көптеген ортағасырлық саяси ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстанның орта ғасырлық қалалар –
Шавгара мен Яссы қалаларынаң ... ... ... Олар ... оазистің әкімшілік және экономикалық орталықтары ... ... ... қала – ... ... ... ... Яссы қаласы (16 ғасырға
дейін Түркістанның аталуы) болды. 8 ғасырға дейін Шавгар қаласы Түрік және
Батыс ... ... қол ... ... (552-702 жылдары). 8 ғасырдың
басында Шавгар Түркеш қағанатының батыс шекараларына кірді. Осы кезең де
арабтардың Орта Азия мен ... ... ... алуы ... ... ... ... мен Талас өңірлеріне қарай жылжыды. 9-
10 ғасырлар Бұл қаланың ең гүлденген кезеңі болды. Ол егін ... ... ... өзара қиылысында орналасты. Осындай жағдай оның
тез өсіп, ірі ... және ... ... ... ... болды.
Саманидтер мемлекетінің құлауымен, олардың билеген жерлері қараханидтер мен
газневидтер арасында бөлінді. Шекаралары ... ... ... ... ... Сырдария бассейнінде орналасқан жерлер (Шавгар,
Отырар, Испджаб, Жетісу, Шығыс ... ... 10-11 ... ... ... ... ... болатын. Монғол мемелекетін ұлыстарға
бөлгеннен кейін, Яссы мен Оңтүстік пен Оңтүстік ... ... ... ... кірді. 14 ғасырдың басынан бастап оған Ақ
Орда билеушілері көз салды. Шағатай ... қиын ішкі ... ... Ақ Орда ... Сырдарияның орта және төменгі ағысын
Яссы, Сауран, Янгикент,Отырар қалаларымен бірге ... ... 14 ... ... ... Орта Азия билеушісі Темір Сырдария жерлерін өзінің жеріне тартып
алды. Осы жерлерді жаулап алып, ол өзінің ықпалын ... күш ... ... алған халықтарды тек қана территориялық біріктіруге күш салып,
сонымен қатар жалпы дүниеге көзқараспен біріктіруге көз салды. Оның билігі
кезінде ... ... ... ... ... салынды.
Джизақ - Өзбекістанның ежелгі елді мекендерінің бірі. Ол Заравшан
аңғарына кірер ... өте ... ... ... ... ... Қала құрылыс
үшін әртүрлі детальдарды жасайтын кәсіпорындары бар ірі ... ... ... ... ... ... үшін жылқыларды өсіреді.
Джизақтың көрікті жерлерімен танысып туристер Бұхараға бет бұрады.
Бұхара қаласының ... болу ... ... ... ол ... деректер
б.з.б. 2 ғасырда кездеседі. Екі мың ... ... бар қала ... рет ... ... Бұхара талай рет Орта Азия мемлекеттері мен қалалары
арасында алғашқы орындарға ие болған. 9-10 ... ... ... ... ... ... мемлекет болды. Осы
уақытта Бұхарада әйгілі ғалымдар: ... ... ақын ... ғалым-
энциклопедист Абу-али-ибн-Сина (Авиценна) тұрып, қызмет етті. ... ...... ... ... ... Оның гүлдену кезеңімен
көптеген архитектуралық ескерткіштері байланысты. Олар ... ... ... ... ең ... ... - Арк ... Ол биік дуалмен
қоршалған. Бекініс 6 ғасырда салынып, 1920 ... ... ... ... жері ... ... ... сарай, мешіт,
канцелярия, казначейство, ақша жасайтын жер, гаремдер және т.б. ... осы ... ... территориясында Облыстық тарихи өлкетану мұражайы
орналасқан. Арк бекінісінің дуалдарынан қаланың ескі бөлігіне ... ... ... ... ... ... ... Регитсан
алаңының қасында демалыс және мәдениет паркі орналасқан. Осы паркте Исмаил
Саманидтің мавзолейі тұр. Ол 9-10 ғасырға жататын архитектуралық ... ... 16-17 ... ... ескерткіштеріне жататын
комплекс бар. Ол Бұхараның ең биік минаретінің қасында – ... ... ... 1127 жылы ... Ол ... ... кезде
мұсылмандарды намазға шақыратын жер мен бақылау пункті қызметін атқарған
болатын. Кейіннен оны ... ... деп те атай ... ... ... басынан өлім жазасына кесілген адамдарды лақтырған. Калян
мешітінің ... ... ... тұр. ... куполдарының
төбесінде Бұхараның қасиетті құстары – аистер ұя ... Осы ... тағы бір ... ... ... ... Оның ... медресесінің ғиамараты орналасқан. Ол 16 ... ... ... ... қаласы Самарқанд қаласы.
Самарқанд 1969 жылы өзінің 2500 жылдығын атап өткен қала. Бұл ... ... да ... ... ... ... Самарқанд ежелден-ақ
Зеравшан өзенінің аңғарында Афросиаб жоталарының қасында орналасты. ... 1-ші ... ... ... ... орналасты. Самарканд
тарихи драматикалық оқиғаларға толы. Ол ... ... да ... ... ... ... ... Темір билігімен байланысты. Осы кезеңде қала темір империясының
астанасы болды. Осы уақытта қалада ... ... ... ... ... Осы ...... Навои, Айни сияқты атақты ғалымдар
мен ойшылдар тұрды. ... ... ... кейін Самарқанд билеушісі оның
немересі Ұлықбек ғалым және қуатты мемлекет қайраткері болды. Оның ... ... мен ... ... ... ... жаңа ... пайда болды. Ұлықбектің қайтыс болуынан кейін қала өзінің
маңыздылығын ... ... ... ... ... ... дейін Шахи-Зинда ансамблі, Гур-Эмир мавзолейі, Биби-ханым
мешітінің қалдықтары, Регистан алаңының архитектуралық ... ... ... ... ... ... ... Афросиаб
қалашығынан бастау керек. Ол Самарқандтың Солтүстік бөлігінде орналасқан.
Осы жерден ежелгі қала ... еді. ... ... ... ... ... орналасқан.
Самарқандтың ең ескі ғимараттарына Биби-ханым мешіті жатады. Ол 1399-
1404 жылдары салынды. Қазіргі кезге дейін оның ансамбілінің тек ... ... ... ... ... 14-15 ... ... Шахи-
Зинда мешіттер мен мавзолейлер ансамблі орналасқан. ... сол ... өнер ... 15 ... басында Темір бұйрығы бойынша Гур-
Эмир мазолейі салынды. Совет ... ... ... ... ... сол ... архитектуралық шеберлігінің ең үздік үлгісі болды.
Мавзолей Тимуридтердің отбасының зираты, осында Әмір ... екі ұлы, ... ... пен Мұхамед сұлтан және сол заманның әйгілі адамдары
жерленген.
Самарқандтың арихитектуралық әйгілі ... ... ... мен әсемділігі бойынша алғашқы орынды Регистан алаңының ансамблі
алады. Осы ансамбль – қала құрылысы ... ... ...... ... Ұлықбек, Шир-Дор, Тилля-Кари. 15 ғасырдың басында оқу
мекемесі ретінде ... ... ... ... ... ... 17 ... ортасына қарай оның көп бөлігі қитратылды, ... ... ... қайта құрылды. Оған қарама-қарсы Шир-Дор медресесі
тұр. ... ... ... ... тұр. Ол 17 ... ... ... аударғанда «алтынмен жамылған» дегенді білдіреді. Үш
медресенің таспен ... алаң ... ... ... мұражай
орналасқан.
Қаланың солтүстік шығысында 1908 жылы археолог В.Л. Вяткинмен
ортағасырлық обсерваторияның ... ... ... ... ... 15 ... атақты ғалымы ... ... ... ... Обсерватория сол ... ... ... ... ... оның ... ежелдің атақты
ғалымдары қатысты. Бірақ ортағасырлық діни фонатиктер Ұлықбектің ғылыми
қызметіне ... ... оны ... обсерватория тоналды. Қазір жер
астында орналасқан ежелгі 11 метрлік ... ... ... көруге
болады. Обсерваторияның қасында Ұлықбек мұражайы салынған.
Самарқандтың ... ... ... ... ... ... салынған арканы атап өтуге болады.
Самарқандтың тарихи-архитектуралық ескерткіштері ... ... ... ... ... - Ташкент
Ташкент - Өзбекістан мемелекетінің ... ... ірі ... ... ... Ташкент Чирчик өзенінің аңғарында орналасқан. Ташкент
ежелде Азия мен Еуропа арасындағы ежелгі ... ... ... ... ... ұзақ ... ... осы қаланың аты талай рет өзгерген
болатын. Ең алғаш Ташкент туралы 11 ... ... ... ... ... ... өткен жылдың 60-шы жылдарына дейін
оған иелік ету құқығы үшін күрес обьектісі болды. Ол ... рет ... ... ... ... ... ... бірақ 14 ғасырда үлкен феодалды
қала – бекініс ретінде қалып отырды. 1809 жылы қала ... ... ... ... ... мен ... ... халықты қатты
қанады. Ташкенттің мұражайларының ішінде атап ... ... - ... ұлттық
өнерінің қазынасы. Сонымен қатар қолданбалы өнер ... ... ... бақ ... туғызады. Ежелгі Ташкенттің (15-16
ғасырлар) архитектуралық ескерткіштерінің де кейбір түрлері сақталды.
Олардың ... ... ... ... Каффраль Шаши мавзолейлері,
Барақхан медресесі, кукельдаш, т.б. Ташкент көптеген саябақтар мен жасанды
көлдер қаласы. ... ... ... ... танысып, Алматыға
оралады.
Калькуляция:
Поезда барлық қызметтер «all inclusive» жүйесімен көрсетіледі. Яғни,
орналасу, тамақтану, көлік, көңіл көтеру,тұрмыстық қызметтер көлік ... ... Осы ... мен ... орталықтарындағы экскурсиялар турдың
бағасына кіреді. Поездің бүкіл вагондары жоғары классты вагодардан құралған
және туристерге сапалы қызмет ... ... ... 4 ... ... (Қытай, Өзбекстан) – 70$
Сақтандыру – 30$
Әуе тасымалдау (Алматы–Пекин) – ... жол ......... ... ... – 140$
Жол үстінде көңіл көтеру қызметі – 100$
Экскурсиялық қызмет – 110$
Турдың бағасы (компанияның пайдасын қоспағанда) – 1680$
Туристік мекеменің пайдасы 15%-ды ... ... – 2000$ (бір ... ... жол ... ... болашағы бар.
Себебі, Қазақстан территориясындағы темір жолдың жартысы Жібек жолы бойында
орналасқан ежелгі елді мекендер мен қалалар ... ... ... жолы ... ең негізгі туристік ресурстарының бірі және ... ... ең ... ... ... ... саналады. Сондықтан
Қазақстандағы темір жол туризімінің ... ... ... жолмен саяхаттың басқа саяхат түрлерімен келесі аспектілермен
ерекшеленеді:
1) ыңғайлылық деңгейінің ... (әуе мен авто ... осы ... ... ... бір ... отырады, ал темір
жол саяхаттарында турист жатқысы келсе жатады, жүруге мүмкіндігі бар);
2) салыстырмалы қауіпсіздігімен ;
3) ... ... ... ... пайдалануға болатындығымен
(саяхат кезңнде қонақ үйлерде тоқтамау, купенің ішінде түнеу);
4) Вагонды тамақтану құралы ретінде пайдалануға ... ... ... ... арнайы вагон – ресторанда тамақтануға болатын
мүмкіншілігі);
5) салыстырмалы бағаның төмендігі.
Сонымен ... бұл ... ... кемшіліктері де бар:
1) Ең басты кемшілігі болып темір жолмен саяхат кезінде маршрутты
клиенттің талабы бойынша өзгерте алмайтындығында ... Осы ... ... ... ... яғни бұл ... тек ... рельс төселген жолдармен ғана жүретіндігі;
3) Темір жол туризімін дамыту үшін ... ... ... мен поездарды мемлекет ... іске қосу үшін ... ... керктігі.
Темір жолмен саяхатқа туристердің саяхат кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... көлік).
Темір жол туризімінің табысты қызмет етуі үшін Қазақстанның
туристік ресурстары туралы жарнаманы қолданып халыққа ... беру ... ... ... ... ... байланысты,
туристік фирмалардың көлік компанияларымен сенімді қарым-қатынас жасауы
керек.
Қазақстан ... ... ... ... ... да өте қажет. Туристік фирмалармен ... ... ... ... те ... керек. Мемлекет ішкі туризмді және шетел
туристердің қызығушылығын туғыздыру үшін жарнамалау ... ... ... ... ... ... мамандандырылған және жөнге салынған жұмысы, жолаушылардың
ережелерді сақтауын, ... таза ... ... ... жатады.
Еуропадағы темір жол туризмі онша әйгілі емес, бірақ та туристік
бизнесте өзінің орнын ... Осы ... ... даму ... ... және ... жатқан инвестициялардың
нәтижесінде көрінеді. Ресейде темір жол туризмі ... ең ... тұр, ... ... қарқыны Еуропаға қарағанда жоғары. КСРО
тәжірибесі көрсетті, әйгілі өте жоғары темір жол ... ... ... ол ... түскен табыстың жоғарғы қабаттарын алу мүмкін.
Қазақстандағы темір жол туризімінің зор мүмкіншілігінің ... ... ... темір жол туризмі дамымай жатыр. ... ... ... ол ... ... істеп, Республика бюджетіне зор табыс
әкелді. Темір жол көлігінде заңдар туристік фирма, ... жол мен ... ... ... ... ... ... жол туризмі даму үшін
инвестициялар керек. Олар жарнама мен ... ... ... ұйымдастыру
үшін жұмсалу керек. Соған қарамастан Қазақстанда темір жол ... ... мен ... ... ... бар. ... осы
көлік саяхаттарының дамуы Қазақстандағы ішкі туризмнің дамуына ... ... ... С.Р. ... туризма.- Алматы, 2000. – б.
2 Тынчерова З.В., Ягофаров Г.ф. Основы ... ...... ... ... ... Статистический сборник / под
2003.
4 Осипова О.Я. ... ... ...... А. Смаилова/ Агенство Республики Казахстан по статистике.-
Алматы,2002.
5 Аверьянов Е.К. Реклама туристских маршрутов и услуг. – М., ... ... ... Д.В. ... ...... 1999. ... Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. –
СПб., 2001. –
8 ... Ю.В., ... Е.И. ... ... ... – М., 1999. ... ... Л.П. Организация перевозок на воздушном транспорте. –
М., 1998.
10 Вороницына Г.С., Волкова Л.П. Технология перевозок на ... – М., ... ... В.Г. ... перевозки. – М., 1998.
12 Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. – М., 2001.
13 Дворников С.И., ... П.Н. ... ... ... ... ... – М., ЦРИБ. «Турист», 1981.
14 Елисеев Б.П. Воздушные перевозки. – М., 2001.
15 Заломихин В.И. ... и ... ... туристских
маршрутов. – М., ЦРИБ. «Турист», 1986 .
16 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг. – М., 1997.
17 ... ... А.Б., ... В.Б, Организация перевозчик пассажиров
автобусами в международном сообщении. – М., 1999.
19 Карпова Т.А., ... М.Р. ... и ... туристских групп,
путешествующих по транспортным маршрутам. – М., ЦРИБ. «Турист», 1986.
20 ... жол ... заң. – ... ... – 2006 ... Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика
развития. ... ... – М., ... ... ... ... ... туризма в Республике Казахстан. Материал
коллегии Министерство туризма, физической культуры и ... ... 2006 ... Маринин М.М. Туристское формальности и безопасность в туризме.
– М., 1999.
24 Полозов А.С. Солнечный транспорт. – ... ... С.В., ... К.Е. ... и ... путешествий. – М., ЦРИБ. Турист, 1986.
26 Пивень Н.Ф., Шалтыкова И. ... ... ... ... ... – Алматы. Баста, 2005.
27 Сотников Е.А. Железные дороги мира. – М., 1993.
28 Спирин И.В. Международные перевозки. – М., ... ... И.И. ... ... – М., 1999.
30 Шамакина К.Е. Организация групповых путешествий в самолетах ... ... – М., ... Турист, 1984.
31 www.km.rr
32 www.gsga.ru
33 ... ... ... ... ... ... Совет энциклопедиясының
Бас редакциясы, А., 2006. – 90 ... ... С.Р. ... и ... ... - ... ... университетi, 1998. – 163 стр.
36 Қазақстан Ұлттық энциклопедия, 5-том, - ... ... Бас ... 2001. – 449 ... “Қазақстан”, Ұлттық энциклопедия, 1-том, - Алматы: “Қазақ
энциклопедиясының” Бас редакциясы, 1998. – 146, 212, 410 ... ... ... ... ... - Алматы: “Қазақ
энциклопедиясының” Бас редакциясы, 2001. – 485, 537, 562 ... ... ... энциклопедиясы, 10-том; ... ... Бас ... А., 1977 ж., 492 ... ... Совет энциклопедиясы, 12-том; Қазақ ... Бас ... А., 1978 ж., 249 ... ... С.Р., ... ... ... КазГУ,
1991 г.,-74 стр.
42 Пирожник И.И. «Основы ... ... и ... Минск, «Университетское», - 1985 г, - 250 стр.
43 ... А.В. ... и ... ... ... 2003
г.,-122 стр.
44 Қажиақбарова З., Сәтімбеков Р., “Қазақстандағы ... ... және ... ... ... және табиғат, - ... №1, -3-6 ... ... ... ... ... - ... “Қазақ
энциклопедиясының” Бас редакциясы, 1999. – 59-61, 110, 156-158 ... ... Ж.М., ... ... ... ... биоразнообразие и перспективы развития их сети. А., 2000 г.,-122
стр.
47 Материалы семинаров по вопросам ... ... ... РК
по туризму и спорту, - Алматы: 2005 г., 16-18 стр.
48 ... ... в ... ... 1- том, А., 1980, ... Маргулан А., Акишев К., Оразбаев А. ... ... ... ... 1966 6г.- 127 стр

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Автомобиль ілініс муфтасынын негiзгi параметрлерiн аныктау71 бет
Атмосфера және атмосфера ауасының ластануы22 бет
ВАЗ 2121 автомобилінің тарихына шолу, кардандық берілісінің ерекшеліктерін сраптамалау, оны жөндеу барысында қолданылатын барлық технологиялар түрлерін анықтау31 бет
Еліміздің экономикасындагы көліктің рөлі33 бет
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШАРАЛАР63 бет
Жылуэнергетикасы және қоршаған орта11 бет
Жылқы және қазақ рухы10 бет
Кәсіпорындағы еңбек қорғауды басқару жүйесінің құрылымы51 бет
Көлік инфрақұрылымы18 бет
Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі. Оқу құралы86 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь