“Бағдарламалау тілдері” пәнінен Си тілін үйрену электрондық оқулық құру

КІРІСПЕ 6
1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 8
1.1 ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ 8
1.2 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ 9
2 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ЖАСАУДЫҢ 19
ИНСТРУМЕНТАЛДЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ 19
2.1 ТУРБО СИ ЖҮЙЕСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚҚА МЫСАЛДАР ДАЙЫНДАУ 19
2.2 DELPHI ОБЪЕКТIЛI.БАҒДАРЛЫ ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ 22
2.3 “СИ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ” БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҒЫН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ. 27
2.3 BORLAND DELPHI 6 ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫНА ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ШРИФТЕРІН ОРНАТУ 57
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 60
3.1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРУҒА ЖӘНЕ ЕНГІЗУГЕ КЕТКЕН ШЫҒЫН ЕСЕПТЕУЛЕРІ 60
3.2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ СФЕРАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУЛЕРІ 62
3.3 БИЗНЕС . ЖОСПАР 64
ҚОРЫТЫНДЫ 69
ТҮЙІН 70
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 71
Өткен ғасырдың орта кездерінде есептеуіш техника саласында күрделі өзгерістер болып, Фортран, Бейсик, Паскаль және т.б. көптеген жоғары деңгейлі программалау тілдерінің жарыққа шыққаны белгілі.
1972 жылы AT&T атаулы Американың корпорациясы жаңа C (СИ) программалау тілін дайындап шықты. Ол – құрылымдық және алгоритмдерді басшылыққа алып дайындалған процедуралық жоғары деңгейлі тіл.
Тілге жылдам орындалатын, жеке биттермен операция жасайтын операторлар да енгізілген. Олар арқылы байланыс порттарын, магниттік дискілерде жинақтауыштарды және т.б. аппараттық құралдарды басқаруға мүмкіндік жасалды. Ал, алғашқы кездерде жеке типті компьютерлердің аппараттық құралдарына қол жеткізе алатын машиналық командалармен жұмыс істейтін төменгі деңгейлі ассемблер тілі ғана болатын.
Си тілі бірте-бірте дамытылып, қазіргі кезде пайдаланылып келе жатқан, 1983 жылы дүние жүзі елдері басшылыққа алған ANSI C нұсқасы да жарыққа шықты (ANSI – стандарттардың Америкалық ұлттық институты). ANSI C тілінің түрлі нұсқаларына енгізілген стандартты кітапханалар да бар. Тілдің кемшілігі де жоқ емес, ол жүйелік және қолданбалы программаларды дайындауға бейім, бірақ айнымалыларға рұқсат етілмеген қол жеткізу механизмін қамтамасыз етпейді және құрылатын класты басқа кластың ішкі класы (мұрагер) ретінде жариялау мүмкін емес. Мұндай объектілі –бағдарлы программалу (ОБП) тілдеріне енетін ерекшеліктерді ескеріп, Borland International Inc фирмасы С тілінің дамытылған жаңа Turbo C (Турбо Си) нұсқасын 1980 жылдардың басында жарыққа шығарды. Кейіннен Turbo C++ 2.0, Turbo C++ 3.0 және олардың кеңейтілген Borland C++ 2.0, Borland C++ 3.0, Borland C++ 3.1, Borland C++ 4.0 және т.б.
Олардың MS DOS, Windows операциялық жүйелерінде жұмыс істеу мүмкіндіктері жеткілікті.
1. Камардинов О. TURBO C және TURBO C++ тілдерінде программалау. Түркістан, ХҚТУ баспасы, 2005. - 104 бет
2. Бочков С. О., Субботин Д. М. Язык программирования СИ для персонального компьютера.- М.: Радио и связь, 1990. - 384с.
3. Джонс Р., Стюарт Я. Программируем на СИ / Пер.с англ., предисл. М.Л.Сальникова, Ю.В.Сальникова. - М. : "Компьютер", ЮНИТИ, 1994. 236с.: ил.
4. Могилев А.В. и др. Информатика:Учеб.пособие/А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К.Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. - М. : Академия, 2000. – 816 с. - (Высш. образование).
5. Донской М. Интернет и пользовательский интерфейс. // Мир Internet. 1999.
6. Чинер Р. Язык Турбо Си: Пер.с англ.-М.:Мир,1991.-384с.:ил.
7. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах. – СПб.: Петербург, 2005. – 288 с.: ил.
8. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1985.
9. Уинер Р. Язык Turbo Cи: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 384 с.: ил.
10. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих: Пер. с англ. – М. Мир, 1988. – 512 с.: ил.
11. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 360 с.: ил.
12. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 386 с.: ил.
13. Мик Б.И. др. Практическое руководство по программированию: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1986. – 168 с.: ил.
14. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 368 с.: ил.
15. Язык компьютера /Под ред. и с предисл. В.М. Курочкина. Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 240 с.:ил.

16. Березин Б.Н., Березин С.Б. Начальный курс C и C++. M., 1998.
17. Цимбол А.А., Майоров А.Г., Козодан М.А. Turbo C++. Язык и ero применение. M., 1993.
18. Подбельский В.В. Язык Си ++. М.,1995.
19. Кучеренко В. Язык программирования C++ для начинающих и не только. M., 2001.
20. Крячков А.В. и др. Программирование на C и C++. Практикум. M., 2000.
21. Голуб А.И. Си и C++. Правила программирования. M., 1996.
22. Костюкова Н.Н. Программирование на языке Си. Новосибирск, 2003.
23. Стивен П., Тимоти C. MOHK. B примерах Borland C++ . Минск, 1996.
24. Стивен П. Язык программирования C++. M., С-П., Киев, 2003.
25. Тождо У., Гемпел Л. Язык Си. M., 1997.
26. Прокофьев Б.Н. и др. Графические средства Turbo C, Turbo C++. M., 1992.
27. Болски М.И. Язык программирования Си. M., 1988.
28. Камардинов О. Информатика, 2-бөлім. Ш., 2000.
29. Камардинов О. Информатика. A., 2005.
30. Собоцинский В.В. Практический курс Turbo C++. М., 1993.
31. Рассохин Д. От Си к Си++. M., 1993.
32. Ашарина И.В. Основы программирования на языках C и C++. M., 2002.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 6
1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 8
1.1 ЖАҢА ... ... ОҚУ ... 8
1.2 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ... ... 9
2 ... ... ... ... ... ЖАБДЫҚТАРЫ 19
2.1 ТУРБО СИ ЖҮЙЕСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚҚА МЫСАЛДАР ДАЙЫНДАУ ... DELPHI ... ... ОРТАСЫ 22
2.3 “СИ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ” БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҒЫН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ.
27
2.3 BORLAND DELPHI 6 ПРОГРАММАЛАУ ... ... ... ... 57
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 60
3.1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... СФЕРАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУЛЕРІ 62
3.3 БИЗНЕС - ЖОСПАР 64
ҚОРЫТЫНДЫ 69
ТҮЙІН 70
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... орта ... есептеуіш техника саласында күрделі
өзгерістер болып, Фортран, Бейсик, ... және т.б. ... ... ... ... ... шыққаны белгілі.
1972 жылы AT&T атаулы Американың корпорациясы жаңа C (СИ) ... ... ... Ол – ... және алгоритмдерді басшылыққа алып
дайындалған ... ... ... ... ... ... жеке биттермен операция жасайтын операторлар да
енгізілген. Олар ... ... ... ... ... және т.б. ... құралдарды басқаруға мүмкіндік
жасалды. Ал, ... ... жеке ... ... ... қол жеткізе алатын машиналық командалармен жұмыс істейтін
төменгі ... ... тілі ғана ... тілі ... дамытылып, қазіргі кезде пайдаланылып келе жатқан,
1983 жылы ... жүзі ... ... алған ANSI C нұсқасы да жарыққа
шықты (ANSI – стандарттардың Америкалық ұлттық институты). ANSI C ... ... ... стандартты кітапханалар да бар. ... де жоқ ... ол ... және ... ... ... ... айнымалыларға рұқсат етілмеген қол жеткізу механизмін
қамтамасыз етпейді және ... ... ... ... ішкі ... (мұрагер)
ретінде жариялау мүмкін емес. ... ... ... программалу
(ОБП) тілдеріне енетін ерекшеліктерді ескеріп, Borland ... ... С ... ... жаңа Turbo C ... Си) нұсқасын 1980
жылдардың басында жарыққа шығарды. Кейіннен Turbo C++ 2.0, Turbo C++ ... ... ... Borland C++ 2.0, Borland C++ 3.0, ... 3.1, Borland C++ 4.0 және т.б.
Олардың MS DOS, Windows операциялық жүйелерінде жұмыс ... ... ... және ... бағытында жұмыс істейтін мамандар
дайындау үшін Си тіліне үйрену өте қажетті ... ... ... ... оқу процесін жаңаша құруды ... ... бұл ... ... тақырыбын «“Бағдарламалау тілдері”
пәнінен Си тілін үйрену электрондық оқулық ... деп ... ... ... ... жұмыстың мақсаты- студенттің Си программалау тілінде жұмыс
істеуді оқып-үйренуін ұйымдастыру ... ... ... ... ... сай ... ... жұмыстың іс-
тәжірибелік құндылығы - Си ... ... ... арналған электрондық
оқулықты оқу процесінде пайдалануға болады.
Қорғауға ұсынылатын нәтижелер:
- Delphi 6 программалау ... ... құру ... ... ;
- Cи программалау тілінің оқытуға ұсынылатын тақырыптары анықталады;
- Си ... тілі ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНУ
1.1 ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ
Қазіргі таңда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ... ... ... ... оқыту және кредиттік технология
жүйелері біртіндеп оқыту процессіне енгізіліп келеді. ... ... ... бойынша терең білім алуын қамтамасыз ететін оқыту
жүйелері.
Бүгінде қашықтан білім берудің (ҚББ) және оны ... ... ... сөз жоқ, ... және ... ... жасау идеясы назар аударуға тұрады. ... ... ... ... байланыс желілеріне қосу ... асып ... ... ондаған университеттік байланыс жолдарына – Ашық (виртуаль)
Университетке (құрамында Бүкіләлемдік ... ... бар), ... университетіне қол жеткізу мүмкіндігі туды.
ТМД елдері арасында Ресейдің жоғары мектебі мамандар ... ... әрі ҚББ ... үлкен ғылыми әдістемелік
тәжірибеге ие. ... ... оқу ... жаңа ... ... ... өтуде.
Жері кең, елді мекендері қашық орналасқан Қазақстан үшін қашықтан оқытуды
дамыту көкейкесті мәселе болып отыр.
Қазақстанда қашықтан оқыту тек 1999 жылы 7 ... ... ... туралы»
заңда арнайы мәнге ие болғаннан кейін ғана қолға ... ... ... обучение (образование на расстоянии) – одна из форм
обучения, целенаправленное и ... ... ... ... ... и ... лиц, ... в отдалении от
организаций образования, посредством электронных и телекоммуникационных
средств» деп атап ... ... ... ғана ... ... ... ... оқыту жүйесін оқыту процесіне енгізе бастады.
Қашықтан оқытудың маңыздылығы тек өндірістен қол үзбей кез-келген уақытта
білім ала алатын немесе ... оқу ... ... бөлімдерінде оқитын
студенттерге ғана емес, күндізгі бөлім студенттерінің де аудиториядан тыс
жекелей білім ... ... бола ... ... ... ... оқыту
телекоммуникациялық желілер мен қатар электрондық оқулықтар арқылы жүзеге
асырылады. Мұны 2001 жылы ... ... ... ... беретін мекемелерінде
қашықтан оқытуды ұйымдастыру ережесінің жобасында көрсетілген анықтамамен
толтыруға болады. Онда «Дидактические средства дистанционного образования ... ... ... и мультимедия учебники и учебные пособия,
теле-, видео- и аудиолекции, юниты и др.) ... и ... ... ... учебно-познавательной деятельности» деп көрсетілген.
Яғни, қашықтан оқытудың технологиялық ... ...... ... ... ... желілер болып табылады.
1.2 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ... ... ... ... ... ... ... мәдениет деңгейі мемлекеттің
даму көрсеткіштерінің бірі ретінде қарастырылады. ... ... де ... ... ... ... ... мәселесінен
шеткері қала алмайды. Бұл мәселені шешу жолдарының бірі білім беру саласын
жаңа прогрессшіл бағыттарды ... ... ... ... 1997 жылы орта ... беру жүйесін ақпараттандырудың
мемлекеттік бағдарламасының қабылданыу осы істі қолға алудың бірінші қадамы
болды. ... ... ... ... ... ... оқу
орындарының (ЖОО), мектепдердің көпшілігі жаңа ақпараттық технологиялармен
жабдықталды. Ендігі кезекте осы ... ... ... ... ... қолдану шеңберін кеңейту, т.с.с. мәселелер тұр. ... ... ... ... одан әрі жетілдіру арқылы ғана
жүзеге асыруға болады.
Білім беруді ақпараттандырудың негізгі ... бірі ... (КДП) ... ... ... Бүгінде ... ... ... ... дидактикалық ойындар,
гипертекстік жүйелер сияқты КДП ... ... ... ... ... ... жүйелер мен автоматтандырылған жобалау жүйелер
мен автоматтандырылған жобалау жүйелері де қолдануда.
Бүгінде білім беру саласында ... ... ... ... түрі – электрондық оқулықтарды ... ... ... Ол жоғарыда ... ... және ... ... ... іс-әрекетінің кейбір
аспектілерін (студентке қажет жағдайда, дер кезінде көмек беру, ... ... ... ... ... асыра алатын интеллектуалдығымен
ерекшеленеді.
Біздің елемізде электрондық оқулықтар жасауда әлі де көп ... ... яғни ... ... ... және ... ... беретін
курстар пәндеріне байланысты көптеген оқулықтар жасалуы керек. Бұл
оқулықтар қазіргі ... ... ... ... жаңа ... әдістерді қалыптастыруға бағытталған білім беру
жүйесін қамтамасыз етеді.
Білім берудің кез-келген саласында ... ... ... мен ... ... ... ... қана қоймай,
логикалық ойлау жүйесін қалыптастырыға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай
жасайды.
Қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл ... ... алға ... ... Осы ... “Білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік
орталығының”, “Білім беруді ақпараттандырудың ... ... ... ... жатқан көп салады жұмыстарының бір ... ... ... болып табылады. Бүгінгі таңда ... 11 ... ... ... жасалып, оқу жүйесіне енгізіле
бастады
Электрондық оқулықтарды дайындаудың бір ... ... бір ... ... ... ... ... оқулықтарды дайындауда мынадай
дидактикалық шарттарды ескеру керек:
▪ Белгілі бір пәнге байланысты дайындылған электрондық ... ... ... бағдарламасына сәйкес болуын;
▪ Электрондық оқулықтар курста окылатын тараулар мен ... ... ... ... ... ... және
практикалық тапсырмаларды орындауға арналған қосымша; материалға
қатысты анықтама, ... ... ... ... және
қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест; ... ... ... ... ... қамтуын;
▪ Электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын ... ... ... қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін
ескеру керек;
▪ Белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен ... ... Егер ... ... ... ... ... қамтитын
болса, онда экранда пайда болатын оң жақ тік, төменгі ... ... ... ... ... көп
пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдаланушының ... ойын ... және ... ... ... ... ... шыдамдылығына да әсер етеді;
▪ Бір қатардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. ... ... ... ... ... ол А4 ... ... дұрыс түсетіндей
болуы керек;
▪ Оқулықты шектен тыс иллюстрациялық, анимациялық тұрғыдан ... кері ... ... ... бірақ, кейбір пәндерге,
атап айтқанда, физика, химия, биология ... ... ... ... ... ... кинофильмдер мен
диафильмдермен үзінділерін MPEG, AVI типті файлдар ретінде сақтап,
оларды гипермәтінді ... ... ... ... кірістіру
оқулықтың көркемдік, әдістемелік деңгейін арттырады.
Электрондық оқулықтың құндылығы әрине, оның ... ... ... ... ... не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен болса, онда бір
материалды үш түрлі ... ... ... ... ... ... ... схема, кесте, график т.с.с.
түрінде беріледі. Сонымен ... ... ... ... мүмкін
емес, анимация, видео, дыбыстық эффектілер ... тән ... орын ... ... Схемокурс – оқулық мазмұнын қарастырылған мәтін – график
қатынасы түрде бейнелеу. Бұл оқу ... ... ... ... ... ... тигізеді. Оқулық
мазмұнын графикалық бейнелер арқылы бейнелеу ... есте ... ... ... ... ... бақылаудың тестік жүйесі – оқу материалының мазмұны
арқылы интерактивті жүйені пайдалану арқылы ... ... ... ... ... жүйе ... ... білім
деңгейін тексеруге арналғандықтан, ... ... ең ... ... ... да мүмкін.
Оқу материалының бұлай үш түрде берілуі, студенттің оқу ... рет ... ... ... ... есте сақтауын жақсартады.
Электрондық оқулық құруды бірнеше кезеңге бөлуге болады:
1. Пәнге байланысты қажетті оқу материалын іріктеп алу ... ... ... дәстүрлі оқыту материалының мейлінші
нақтылап, ықшамдап алуға және ондағы ... ... ... өзара байланысын
мұқият зерттеп, айқындауға саяды. Мұны бай ... ... ... ... ... ... жобалау кезеңі. Бүгінде жүргізіліп
жатқан зерттеулер оқыту программаларының тиімділігі көпшілік
жағдайларда оның ... ... ... ... ... безендірілуі студенттің
ынтасына, қызығушылығына материалды қабылдау жылдамдығына,
т.с.с. маңызды көрсеткіштерге тікелей әсерін тигізеді.
Шет ел және ... ... ... ... ... ... интерфейсін жобалауда келесі мәселелерді ескерген жөн:
1. Безендіруде жүйелік тәсілді қолданудың ерекшеліктері. Жүйелік тәсіл –
жүйелік ... ... ол ... ... ... ... мен жасау
процесіне, оны пайдалану мен оның ары қарай жұмыс істеуіне әсерін тигізетін
факторлардан құралатын ... ... ... ... Бұл ... ... дәстүрлі баспалық әдістерден басқа, информатика,
семиотика, құрылымдық, лингвистикалық, функционалдық, ... ... т.б. ... ... ... пайдалануға мүмкіндік
туғызады.
2. Оқу материалдарының мазмұны мен құрылымына ... ... ... оқу материалдарымен алғаш танысқан кезінде материал мен осы материал
жайлы өзі білетін информацияны ... ... ... ... ... ... және бұл оқу материалының ... ... ... ... ... ... анықталады.
Электрондық оқу материалына және оның берілуіне қойлатын талаптар
студенттің жаңа ... ... ... және қызығушылық
деңгейін анықтауға да тікелей қатысы бар.
3. Іздеу, жылжу, ... ... ... Оқу материалында
бағдар алу оның мазмұндық жылжу, ауысу, сілтемелер жүйесінің қаншалықты
тиімді ұйымдастырылғанына ... одна ... ... не ... ... без ... ... без
указателя – дом без окон, тело без глаз, имущество без описи: не так ... ... ”,- ... ... ... ... ... мынадай негізгі талаптарын
қанағаттандыруы тиіс: ... ... ... ... ... ... ... орналасқан кілттік экраны болуы тиіс, ... ... ... қай ... ... ... отыруға мүмкіндік
туғызады; гиперсілтемелердің асты сызылатындықтан, оқулықтың материалында
асты сызылған мәтін бөліктері болмауы ... ... ... олардың келесі қадамы қатар логикаға сүйеніп құрылуы керек
(Қайда алып ... Нені ... ... ... ... ... болуы қажет және кілттік сөздер мен ... ... ...... дұрыс қойылуы тиіс, т.с.с.
4. Адамның түстер мен ... ... ... ... Адам көру ... ... 180 ... түсті
қабылдай алады. Түс пен оның қосылыстарының безендіру мүмкіндігі ... ... ... көңіл-күйіне түрліше эмоциялық әсер ететіні ... ... ... дем алдырса, кей түстер шаршатады. Түстер комбинациясы да
адамға түрліше әсер етеді.
Оқыту программаларын ... ... ... мен ... ... ... ... керек. Сонымен бірге
құрамында қозғалып тұратын объектілері (анимация) көп оқу ... өте ... ... ... ... объект адамның назарын өзіне
аударады. ... ... - өте ... ... ... оны аса сақ
қолдану қажет. Пайдаланушының таң қалдырамын деген ... көп ... тез ... ... ... да, оның ... жүйені қабылдамай
тастауына соқтырады», - дейді М.Донской.
5. Оқулықты құруда қолданылатын құралдарды анықтау. ... ... ... ... ... шығаруға программалау тілдері (Delphi, Visual
Basic, C++, HTML, Java Script т.с.с.) және FrontPage Express ... ... ... ... ... ... және
информацияны бейнелеудің мультимедиалық құралдары сияқты жаңа компьютерлік
технологияларды пайдалану арқылы ғана жүзеге асыруға болады.
Электрондық оқулықтың ... ... яғни ... ... ... ... кезде электрондық оқулықтар жөнінде
жазылған мақалалар және «электрондық оқу басылымдары» ... ... ... ... оның ... ... болуы керек:
Электрондық оқулықтың титул экраны түрлі-түсті әдемі ... ... ... ... ... ... ... жүгіртпе жол түрінде
шығарып қоюға да болады.
Мазмұн электрондық оқулықтың ең маңызды құрылымдық элементі. Ол ... оқу ... ... ... ... ... жағынан бір ғана экранға
сиятындай көлемде құрылуы қажет.
Аннотация – программа жөнінде қысқаша ... оның ... ... ... ... ... оқулық құрудың бастапқы шарты оқу материалының толық
қамтылуы, яғни ... ... ... ... ... анимациялар болуы мүмкін. Оқулықтың әрбір бетінде, мәтінге,
қажет болған жағдайда кішігірім графиктерге, ... ... ... элементтеріне арналған орындар болуы керек.
Тапсырмалар жүйесі әрбір тақырыптың соңында іске қосылуы керек. ... осы ... ... ... мен ... береді. Бұл
студентті ізденуге, оқу ... ... ... ... ... ... ... алған білімін толықтырып отырады. Нақты тапсырма
дұрыс орындалмаған жағдайда оған көмекші жүйе ... ... ... де болады.
Тесттік жүйе студенттің соңғы қорытынды білім ... ... Ол ... ... ... ... ... сұрақтардың түрлері
мен формаларын оқулықты жазушылар таңдап, құрастырып, тесттік сұрақтар
қорына енгізіп қояды. Жүйе ... ... ... ... жауап берген
адамдар жөнінде мәліметтер қорын құра алуы қажет.
Мәтін бөлігін іздеу жүйесі оқулықтың қажетті бөлігін жылдам іздеп ... ... Ол ... кез-келген тұсынан іске қосылып, іздеу
нәтижесінде экранға шығара алуы тиіс.
Авторлар жөнінде мәліметтер – оқулықты ... аты ... ... ... орындары, телефоны, электрондық пошта адресі т.с.с.
Әдебиеттер тізімі оқу материалындағы сілтемелер арқылы не ... ... ғана іске ... және ... сәйкес оқулық жөнінде
мәліметтер береді.
Программамен жұмыс істеу ... ... ... ... пайдаланушыға
оқулықтың интерфейсін тиімді қолдануды үйретеді. Ол әдетте қысқа әрі нақты
нұсқау түрінде болып ... ... ... - ... ... ... ... шет елдік мамандарының пікірінше бүгінгі оқу құралының
құрамында: баспа оқу құралы (графикалық иллюстрациялары бар оқу ... ... ... ... ... және ... ... нұсқаулар),
электрондық оқу комплексі (құрылымданған оқу ... оқу ... оқып ... соң оның ... және есте ... ... ... тренажер (практикалық дағды мен ебдейліктің
қалыптасуын, ... ... ... жинақталуын қамтамасыз ететін
құрал), оқу материалдарының қолданбалы программалар пакеті (оқу комплексін
тақырыптар ... ... ... ... жиыны) болуы тиіс.
Осы дидактикалық құралдар өзара тығыз байланыстырылып, бірін-бірі
толықтыра отырып ... ... ... ... Электрондық оқулық пәнінің оқытылу ... өз ... ... ... ... мен ... қалыптастыруда
студент белсенділігін арттыруға, сонымен ... ... ... қарай, оқу материалының шамасын таңдап алуға және оқытушыдан
қажет жағдайда ғана кеңес сұрауға мүмкіндік ... ... ... түрі ... және танымдық қабілеті дамыған студенттерге тән.
Жалпы, электрондық оқулықтарды дайындау үшін HTML ... ... ... Express, ... ... ... ... Visual Basic, C++, JavaScript және т.с. сияқты программалау тілдері
қолданылады.
Бүгінгі таңда студенттер үшін электрондық оқулық жоғары оқу ... ... ... да ... толықтырып отыра алатын және
нәтижелік емтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер қоры болып ... ... ... істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке
ала ... оқып ... ісін жеке дара ... болып саналады.
Оқытушы үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ... ... ... оны ... ... өз ... материалдарымен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре
алады.
Білім беру саласында ... ... ... ... ... арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін
қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне ... ... Оқу ... ... көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі. Соның нәтижесінде
студенттердің пәнге деген ... ... ... ... кең ... ... ... оқытушылар да өздеріне қажетті
әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды ... ала ... ... ... электрондық оқулықтың қаншама пайдасы бар. Ал біздің
елде электрондық оқулықтар ... әлі де көп ... ... ... ... оқу ... ... жоғары мектептің және
қосымша білім беретін курстар пәндеріне байланысты ... ... ... ... талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім ... ... ...... ... жаңа ... бір
түрі ретінде қарастыруға болады.
2 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ЖАСАУДЫҢ
ИНСТРУМЕНТАЛДЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ
2.1 ТУРБО СИ ЖҮЙЕСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ... ... ... ... ... Си ... ОБП ... жұмыс істеу
ерекшеліктері қарастырылмаған. Мұнда 1990, 1992 жылдары жарыққа ... Си 2.0 және ... Си ++ 3.0 ... ... түрлері таныстырылып,
жиі қолданылатын программалар ... Олар ... ANSI C ... C++ ... ... ... да ... орындалады.
Әдетте, жоғарыдағы аталған тілдер MS DOS жүйесінің NC (Norton ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін алдымен
берілетін негізгі командалар:
- сәйкес каталогтан tc.exe файлын іске қосу. ... ... ... ... F10 ... ... курсорды мәзірдің File пунктіне жылжыту және File -
New командасын беру (Турбо Си ++ тілі ... ... ... ... тышқан арқылы жұмыс істей беруге болады);
- экранда программа терілген соң, компиляциялау: Alt + F9;
- ... ... (save): ... ... іске қосу (run): Ctrl + F9;
- жүйеден шығып, NC-ке өту: Alt + ... рет ... ... ... Си ... ... код деп
аталады. Программа компиляцияланған соң, синтаксистік ... ... ... ... ... ... ... жөндеп, Run командасын
беру керек. Команда берілген соң автоматты түрде орындалатын жұмыстар:
- программаның жеке бөліктерін (модульдерді) ... ... ... ... ... ... ... бір программаға біріктіру (объектілік
модульдерден жүктеуші модуль ... Бұл ... ... ... ... да, .obj ... бар ... файл
құрылады.
Қажет болса, алгоритмін талдау арқылы ... ... ... ... қайта сақтау.
Осыдан соң сақталған файл программаның орындалатын коды делінеді.
Ескерту:
1. Си тілінде ... тек ... ... ... Оны орыс ... үшін 'Socrat' не сол ... ... программасын пайдалануға болады.
2. Программа ішінде қазақ алфавитін ... ... ... ... ... ала NC ... жазылған kazega.com файлын іске қосып қою керек.
Программа ... оны теру үшін осы ... іске қосу ... SHIFT ... Латын алфавитіне қайтып өту үшін осы команданы кайта берсе болғаны.
3. Турбо Си жүйесінде ... ... Turbo C++ ... ... ... ... программа соңына return 0; операторын кірістіріп
қойса болғаны.
4. Программа Си тілінде .C толықтыруымен, C++ ... .CPP ... Си ... жүктеп болған соң, File - New командасын беріп жаңа
файлға ... ... ... ... ... ... Одан кейін F2
клавишасын басып, программаны сақтаймыз – файл .C ... ... ... ... ... компиляцияға жібереміз, одан кейін
синтаксистік қателер саны көрсетіліп, ... ... ... ... ... Run ... қайтадан береміз. Компиляциядан өткен .exe
файлды электрондық оқулыққа арналған буманын ішіне көшіреміз.
Delphi ортасында Си ... ... ... ... көрсету үшін
Button түймесіне мына командаларын жазамыз:
procedure TForm19.Button1Click(Sender: TObject);
begin
winexec('C:\Dip_Ci\Progr\массив\ex_mas\Ex_mas4.exe',1);
end;
Бірақ, бұл жерде мысалды экранда тоқтатып, біраз уақыт ... тұру ... ... ... мына ... қосып жазамыз:
ch = getchar();
printf ("Программаның жұмысын тоқтату үшін * басыңыз!") ;
while (ch != '*')
{
putchar(ch);
ch = getchar();
}
Мысал ретінде он сан пернетақтадан ... ... ... ... және
оң сандардың қосындылары бөлек есептелсін. Сонда ... ... ... ... include
# include
main()
{
char ch; // бұл қосылған бөлім дұрыс ... ... ... i, a, S1, S2; ... (i++0) S1 = ... S2 = ... ("Оң сандардың қосындысы тең: ") ;
printf ("S1 = %d \n", S1) ;
printf ("Теріс сандардың қосындысы тең: ") ... ("S2 = %d \n", S2) ;
ch = ... // осы ... ... ... басталады
printf ("Программаның жұмысын тоқтату үшін * басыңыз!") ;
while (ch != '*')
{
putchar(ch);
ch = getchar();
}
}
2.2 DELPHI ОБЪЕКТIЛI-БАҒДАРЛЫ ПРОГРАММАЛАУ ... ... ... ... жасау құралдарын тиiмдi таңдау да
оның сәттi жұмыс жасауының алғышарттарының бiрi.
Инструменталдық жабдықтар ретiнде компьютерлiк оқыту ... ... ... тиiс ... ... қолданылатын программалық
жұйелердi тұсiнемiз. Негiзгi инструменталдық жабдықтар мен ... ... ... ... ... тілін үйренуге арналған электрондық оқулығын жасауда бiз
Delphi программалау ортасымен қолдандық. Сондықтан осы инструменталдық
жабдықтарға ... ... ... ... Delphi ... ... - Пуск - ... - Borland
Delphi 5 ( Delphi 5 командасы арқылы iске қосылады ... ОБП ... төрт ... ... ... терезе, Объектiлер
инспекторы (Object Inspector), Форма (Form1) және Код ... ... ... ... ... ... аспаптар панелi және
компоненттер палитрасы ... ... Delphi ... ... ... арналған. Ол тұрлi
командалар орналасқан мәзiр пункттерiнен ... ... ... ... тұрлi типтегi командалар бар. Мысалы, Kоманданың
атауынан кейiн ұш нұкте тұрса, онда бұл команда диалогтық ... ... ... командасының соңында клавиштер комбинациясы жазылса, онда бұл
команданы сәйкес ... ... ... ... болады. Мәзiр
пункттерiндегi кейбiр команданың белсендi болмай көрiнуi, оның осы уақытта
орындалмайтынын бiлдiредi.
1-сурет. Delphi объектiлi-бағдарлы программалау ортасы
Форма - ... ... ... ... ... ... Delphi алғашқы рет iске қосылған кезде ... Form1 ... ... ... форма көрiнбесе, негiзгi мәзiрден View-Forms
командасын беру жеткiлiктi.
Форма Delphi ортасының негiзгi объектiлерiнiң бiрi. Delphi iске ... ... ... бастапқы мәндер меншiктелiп тұрады.
Қасиеттер тiзiмi Объект инспекторы (Object Inspector) терезесiнде
орналасады. ... ... Delphi iске ... ... ... тiзiмi және сәйкес бастапқы мәндер енгiзiлген терезе
көрсетiлген. Терезенiң екi қосымша бетi бар: ... ... ... (Оқиғалар). Терезе ашылғанда екi бағанға енгiзiлген жазулардан
тұратын оның Properties бөлiмi ... ... ... ... ... – қасиет атаулары, екiншi бағанға сәйкес жазылғандар – олардың
мәндерi. Экранда қасиеттер терезесi көрiнбесе, оны шығару ұшiн ... ... ... F11 ... басу ... кейбiр қасиеттерi:
Name (Атау) – ... ... ... Ол Delphi ... ... қасиеттерiнiң бiрi. Delphi-дiң формаға автоматты
тұрде алғашқы рет меншiктеген атауын (Form1) өзгертiп, басқа атау беруге
болады.
Ол ұшiн ... ... Name ... ... жаңа атау ... ... ... – формаға енгiзiлетiн мәтiн шрифтiн орнату ... ... оң ... көрiнген көп нұкте (…) тұймесiн шерткен кезде сұхбаттық
Шрифт таңдау терезесi көрiнедi. Терезеден, ... ... ... ... ... (мысалы, Times Kaz, 10), ОК тұймесiн шерту керек.
Caption (Тақырып) – форма терезесiнiң тақырыбына ... ... ... ... ... Caption қасиетiне тақырып ұшiн Form1
сөзi енгiзiлiп ... Оны ... ... ... Name ... мән
меншiктеу тәсiлi сияқты (қасиет мәнi енгiзiлген соң Enter клавишiн ... ... (Тұс) – ... тұсiн орнату қасиетi. Ол ... ... ... ... ... ... ... тұймесi – қасиет мәнiнiң
бiрнеше екенiнiң белгiсi. Тiлсызық белгiсiн ... ... ... ... ашылады. Тiзiмде көрiнген қалаған тұстi шерткен соң форма ... ... ... ... Height ...... өлшем бiрлiгiмен берiлген
форманың Ұзындығы мен биiктiгiн орнату ... ... ... ... кеңейту не сығу кезiнде автоматты тұрде меншiктелдi).
Delphi-де программалар ... ... ... ... ... ... ... тiзiмi Объект инспекторы (Object Inspector)
терезесiнiң Events қосымша бетiнде орналасқан.
Олар қасиеттер терезесiнiң екi ... ... Events ... бетiне
енгiзiлген. Терезеде оқиға атауларының алдына On префиксi тiркестiрiлiп
жазылған. Ол – ... ... ... ... ... Формаға
байланысты оқиғалар саны – 35.
Delphi ортасында жиi кездесетiн оқиғалар:
OnClick – тышқан ... бiр рет ...... ... екi рет ... – клавиштi басу;
OnKeyUp – басылған клавиштi босату;
OnMouseDown – тышқан тұймесiн басу;
OnMouseUp – тышқан тұймесiн босату;
OnCreate – форманы екi рет шерту, ... ... ... ... код деп, ол ... ... код ... не қысқаша редактор терезесi деп аталады. ... ... Delphi iске ... ... ол форма терезесiнiң
астында көрiнбей тұрады. Оны экранға ... ... ... ... не ... F12 пернесiн басу арқылы орындалады.
Код терезесiнiң сол жақ бөлiгiнде Code Explorer (Код Зерттеушi), ал ... ... ... терiлетiн жұмыс аумағы орналасқан. Код Зерттеушiде
ағымдық проектiдегi объектiлердiң құрылымдық ағашы көрiнедi.
Код ... ... ... файл ... ... ... ... аумағындағы программа коды синтаксистiк мағынасына қарай тұрлi
стильде ... ... ... Object Рascal ... ... ... type, class, ... қалың шрифтпен, ал тұсiнiктемелер (мысалы,
{Private declarations}) көк тұстi көлбеу (курсив) шрифтпен ... ... ... ұш элементтен тұратын кұй ... бар. ... ...... ... анықтайтын жол және баған индикаторы,
екiншiсi – программалық кодтың өзгеруiн бақылайтын модификация индикаторы,
ұшiншiсi – кiрiстiру ... ... ... ашылғанда, онда процедура дайындамасы (ұлгiсi) көрiнедi.
Оның тақырыбы нұкте арқылы бөлiнген класс және процедура атауларынан тұрады
(2-сурет).
2-сурет. ... ... ... ... ... ... тұрi:
Procedure (Sender : TObject);

begin

end;
мұндағы Sender параметрi құрылатын процедураның қай класқа ... сол ... - ... ... Онда код ... барлық
жарияланулардың құрылымын көрiп шығуға болады.
Delphi-де компоненттер ... ... ... ... ... оқиғаларын өңдеуiш процедуралар құру визуальды программалаудың
негiзi. ... ... ... және шығару ұшiн компоненттер
панелiнiң Standard ... ... ... ... iстейтiн TEdit
(енгiзу өрiсi), TLabel (шығару өрiсi) және TButton (командалық ... жиi ... Edit1 ... өрiсiн орнатып, оның Text қасиетi арқылы не ... ... ... соң оған ... ... ... ... бiр
жолдық мәтiн енгiзуге және оны редакциялауға болады.
Формада орнатылған ТLabel, ТEdit ... Caption, ... ... программа арқылы динамикалық тұрде өзгертуге де
болады. Ол ұшiн программада объект атауы жазылып, одан соң ... ... оның ... ... ... ... “СИ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ” БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҒЫН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ.
Электрондық оқулықтарды дайындау үшін HTML (HyperText Markup ... Express, ... ... ... және Delphi, ... C++, ... және т.с. ... программалау тілдері қолданылады.
Бұл дипломдық жұмыста электрондық оқулықты құру үшін Delphi программалау
ортасы мен ... Word және ... ... қолданылды.
Электрондық оқулықтың негізіне Камардинов О. «TURBO C және TURBO ... ... ... ... қойылды. Бұл кітаптың тиражы өте аз –
тек қана 300 экземпляр.
Програмалау тілін үйрену үшін ... ... ... оқып ... 1) ... ... 2) ... алгоритмдер; 3) қайталау
алгоритмдер; 4) массивтермен жұмыс істеу; 5) символдық шамалармен жұмыс
істеу; 6) ... мен ... 7) ... жұмыс істеу.
Бірақ, Си тілінің өзгешелігіне байланысты бұл тақырыптар ... ... ... ... ... ... сөздер
3. Тұрақтылар
4. Қарапайым программа
5. Си тілінің операциялары
6. Тармақталу алгоритмдер
7. Қайталау алгоритмдер
8. Массивтермен жұмыс ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу
11. Блогтық функция мен # define нұсқауы
12. Файлдармен жұмыс істеу
Электрондық оқулықта көрсетілетін мәтіндерді алдын ала MS Word ... ... жеке ... ... бөліп қойямыз. Олардың кейбіреулерін
*.rtf форматында сақтаймыз, себебі Delphi ... ... ... ... компонентімен қолданамыз.
Бірақ, RichEdit компоненті мәтіндегі кестелер мен суреттерді ... ... ... сондай шағын тақырыптарды алдымен экранға
шығарып, ... ... ... ... одан ... ... арқылы Paint программаның ішіне тастап *.bmp форматтағы ... ... Ал ... ... кестелер мен формулалары бар
файлдар үлкен ... онда ... ... ... ... ... ... файлдарға жазамыз .
Delphi 6 ортасында File-New-Application ... ... жаңа ... ... форма проекттің бас формасы болады (3 сурет). Форманың
Caption қасиетінің ішіне ... ... "Си ... ... ... ... жоғары жағында осы жазу пайда болады.
3 сурет. Электрондық оқулықтың бас ... бас ... ... екі Panel ... ... Panel
компоненттердің тақырыптарын алып тастаймыз – ол үшін бұл компоненттердің
Caption қасиеттерінің ішін босатып қоямыз. Әр ... түс ... - ... ... ... Color ... арқылы керек түсті таңдап
қоямыз. Бірінші ... ... үш Label ... ... ... ... ... атын, бағдарламаны құрастырған ... оқу ... ... жетекшінің аты-жөнін көрсетеміз. Бас ... үшін Image ... ... үстіне орнатып, ішіне сурет салып
қоямыз. Image компонентке сурет орнату үшін Object Inspector ... ... Picture ... ... алып, оның жанындағы көпнүктелікті
шертеміз. Сонда 4 суретте ... ... ... ... ... Сол
терезе арқылы “Load” батырмасын шертіп, ... ... ... керек
суретті таңдап аламыз. Сурет алдын ала дайын болу керек. Сурет таңдап
алынған соң, “OK” ... ... ... жабамыз.
4 сурет. Бұл терезе арқылы Image компонетке салатын суретті таңдап алады
Электрондық оқулықтың мазмұнын осы ... ... ... ... Ол
үшін екінші панельдің үстіне 15 button ... ... ... ... ... ... мазмұнын жасаймыз. Сонда сол
компоненттер әрі ... ... әрі ... ... ... ... ... келеді. Мазмұнды бас форма суретінен (3 сурет) көруге
болады.
Button, Label, Panel компоненттер Delphi ... VCL ... ... Image ...... бетінде орналасып тұрады.
Button компонентін формаға алып келген соң, оның ... Caption ... ... ... шығаруға болады.
5 сурет. Электрондық оқулықтың мазмұны
Батырманың үстінен шерткен ... ... ... бар ... ... ... Код ... ішіне мына командаларын жазылады:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form2.Show;
Form3.Close;
Form8.Close;
Form6.Close;
Form7.Close;
Form9.Close;
Form10.Close;
Form5.Close;
Form16.Close;
Form17.Close;
Form18.Close;
Form20.Close;
end;
Бұл командалар бойынша Form2 ... ... да, ал ... ... Жоғарыдағы аталған он екі тақырыптар мазмұнға кіргізілген (5
сурет), әр тақырыпқа сәйкес он екі жаңа ... ... Жаңа ... үшін Delphi 6 ... ... командасын орындау керек. Әр
терезені қалай дайындалғанын төменде көрсетеміз.
Бас форманың төменгі жағына жылжымалы қатар жүргізілген. Оны ... ... ... сурет Paint графикалық редактормен дайындалды.
Одан кейін осы Form1 формаға Timer1 компонентін ... оның ... 50 ... ... Timer1 ... onTimer оқиғасына мына
процедураны жазамыз:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Canvas.CopyRect(dRect, pic.Canvas, sRect); // суреттің бөліктерін
көрсету
inc(t);
if t = TP // ... ... ... := ... // ... кадр
end;
ал бас форманың (Form1) onCreate оқиғасына мынаны жазамыз:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
pic := TBitMap.Create;
pic.LoadFromFile('Bitmap.bmp'); // ... ... := ... // ... ... ... := Rect(0,0,TP,pic.Height); // осы ... ... ... ... ... ... бар бірінші батырманы шерткен кезде, сәйкес терезе
ашылады. Оның түрін 6 ... ... ... ... ... ... қасиетінің ішіне “КІРІСПЕ” жазуын енгіземіз. Бұл терезені құру
үшін форманың ... ... button, GroupBox және 3 ... ... ... ... ... терезесінде RichEdit компонентімен қолдану
Енді RadioButton батырманың қасиеттерін қарастырайық. Caption ... ... ... жазу ... ... –бұл қасиет жазу
батырманың қай жағынан шығатынын ...... – сол ... - оң ... (үнсіз бойынша беріледі). Checked - бұл қасиет
пайдаланушы батырманы таңдағанын анықтайды. Егер ... ... ... алу ... ... онда оның Checked ... ... қою керек. Батырмалардың біреуі ақ таңдап алынатын себебінен,
олардың тек қана ... Checked ... ... тең болу ... ... ... ... батырмалар еркін тұрады.
Негізінде бұл батырмаларды кез ... ... ... мысалы, форманың
үстіне, қоюға болады. Форманың үстіне орналастырып қойылған батырмалар бір
топ болып жұымс ... яғни ... тек ... Checked ... ... апарып қоюға болады.
Сонымен GroupBox панеліне батырмаларды орналастырып қоямыз. Бірінші
RadioButton батырмаға Caption ... ... ... тақырыбын береміз.
Батырманы шерткен кезде RichEdit редакторына «Введение.rtf» файлын шығару
үшін программалау модульдің ішіне мына ... ... ... ... RadioButton батырманың Caption қасиетінің ішіне “Әдебиеттер”
тақырыбын жазамыз. Батырманы шерткен кезде RichEdit редакторына ... ... болу үшін ... ... ... мына ... TForm2.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
RichEdit1.Lines.Clear;
RichEdit1.Lines.LoadFromFile('C:\Dip_Ci\Progr\Линейн\Литер.rtf');
end;
Үшінші RadioButton батырманың Caption қасиетінің ішіне “Turbo ... ... ... тақырыбын жазамыз. Батырманы шерткен кезде
RichEdit ... « ... ... шығарылатын болу үшін
программалау модульдің ішіне мына ... ... ... ... сурет. “Кіріспе”-де Turbo C программамен жұмыс істеу тақырыбы
көрсетілуде
Терезені жабу үшін әр терезеге “Шығу” жазуы бар button ... ... onClick ... ... ... ... ... қоямыз:
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
Келесі терезеге тұрақтылар мен түсініктеме ... ... ... бұл ... ... ... үшін WebBrowser компоненті қолданылады.
Сонымен жаңадан ... ... ... ... ... 4
RadioButton және button компоненттерін орнатып қоямыз. ... ... ... ... болады. Бұл жерде 4 RadioButton компоненттері ... ... ... ... Мәтінді WebBrowser компонент арқылы шығару
RadioButton ... ... ... ... ашып ... ... модуліне мына командаларды жазу керек:
procedure TForm18.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate('C:\Dip_Ci\Progr\Линейн\1_4.doc');
end;
WebBrowser компоненттің ... ... ... бірге өзгерту үшін
форманың onResize оқиғасына мына командаларды жазу керек:
procedure TForm18.FormResize(Sender: TObject);
var wm, hm, w,h: ... ... - ... ... - ... ... h:=hm - 72; команданың орнына
h:=hm – RadioGroup.Height; - деп ... ... ... ... өлшемдеріне әсерін тигізетін
командаларын әр WebBrowser компоненті бар ... жазу ... ... (9 ... ... ... 6 RadioButton, 2 button
және PageControl компоненттерін орнатып қоямыз. Олардың жайғасуы
9 сурет. Қарапайым программа жөніндегі терезе
алдыңғы ... ... ... ұқсас. 9 суретте
PageControl компоненті жасырылып тұр. Оны ... үшін ... visible ... false –қа орнатып қоямыз. “Мысал” жазуы бар
батырманы шерткен кезде PageControl компонентті көрсетеміз (10 сурет), ... ... ... Бұл ... ... үшін ... onClick ... мынадай командаларын жазамыз:
procedure TForm17.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
PageControl1.Visible:=false;
WebBrowser1.Visible:=true;
WebBrowser1.Navigate('C:\Dip_Ci\Progr\Линейн\1_5.doc');
end;
10 сурет. Бұл мысал PageControl компонент арқылы көрсетіліп ... ... ... ... ... ... тұр. ... үстіне RichEdit, Image, 2 Label және Button компоненттері
қойылған. Бірінші Label компоненті ... ... ал ... ... блок-схемаға түсініктеме береді (Caption қасиеті). RichEdit
компоненттің Lines қасиетіне шертіп мәтін жолы ... ... ... 11 ... ... ... жазамыз. Жазып болған соң “OK”
батырмасын шертіп, бұл ... ... ... RichEdit ... ... ... ... жазуды Caption қасиет арқылы ... ... ... Бұл ... ... ... есеп орындалуға
жіберіледі. Есептің exe – файлын Turbo C ... ... ... Бұл ... ... ... TForm17.Button3Click(Sender: TObject);
begin
winexec('C:\Dip_Ci\Progr\Линейн\Ex_ln1.exe',1);
end;
Есептің орындалу терезесі 12 суретте көрсетіліп тұр.
12 сурет. Есептің орындалу терезесі
Image ... - Delphi ... ... үш түрін қолдайды –
пиктограммалар, метафайлдар және биттік матрицалар. Барлық ... ... ... ... ... ... – файлдың ішінде суреттерді
сақтау және сол суреттерді алып көрсету жолдарында.
Электрондық оқулықта ... мен ... ... үшін ... ... Image ... ... Picture қасиеті арқылы
суреттердің барлық үш түрін көрсетуге ... Autosize ... ... ... ... Image ... ... оның ішінде салынған
суреттердің өлшемдеріне автоматты түрде сәйкес келеді. Stretch ... ... ... ... ... ... Stretch қасиет
пиктограмма суреттеріне әсерін ... ... ... ... ... ... ... ала MS Word редактордың ішінде дайындап алып,
оны Paint графикалық редакторыңда *.bmp ... ... ... ... формаға Image компонентін қойып, оның Picture ... ... ... ... Autosize ... true-ға апарып қоямыз.
“Си тілінің операциялары” терезенің ұйымдастыруы алғашқы терезелердің
ұйымдастыруына ұқсас. Сондықтан, бұл ... ... ... ... ... ... ... 13 суретте көрсетілген. Бұл терезе
алғашқы терезелер сияқты ұйымдастырылған. Бірақ, бұл терезенің ... ... ... осы ... ... ... ... ашылады (14
сурет).
13 сурет. Тармақталу операторлар терезесі
Мысалдар терезесін көрсету үшін “ Мысалдар ” жазуы бар Button ... ... ... модулінің ішіне былай жазу керек:
procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form11.ShowModal;
end;
Мысалдар терезесін құру үшін Delphi ортасында ... ... жаңа ... ашып ... Бұл Form11 ... ... жағына
“Тармақталу операторлардың мысалдары” жазуды шығарамыз. Ол үшін ... ... осы ... енгізіп қоямыз.
14 сурет. PageControl компоненттің көмегімен бірнеше мысал көрсету
Бұл Form11 форманың үстіне PageControl1 компонентін VCL ... ... алып ... Одан ... ... ... белгілеп
қойып, тышқанның оң кнопкасына басып NewPage ... жаңа ... ... Әр ... ... TabSheet1, TabSheet2, . . . болып келеді.
Олардың әр ... жеке ... Caption ... ... ... ... ... .... 14 суретте көрсетіліп түрған мысалды құру үшін
Мысал1 – бетін белгілеп, бұл беттің ... Label, ... Image ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған кезде RichEdit
редактордың ішіне мысалдың программасың шығару үшін TabSheet1 ... ... мына ... ... ... ... және TabSheet3 үшін дәл осы сияқты командаларын жазамыз, тек
соңғы командаға басқа файлдардың аттары ... Label ... ... жазылады. Бірақ бұл компонент арқылы формуланы ... ... ... ... ... MS Paint ... ... Image компонент арқылы экранға шығарамыз. ... ... ... шертіп, 15-ші суреттегідей терезені ашып аламыз. Бұл
батырманың программалық модуліндегі командалары мұндай болады:
procedure ... ... ... ... ... ... жатыр
Электрондық оқулық мазмұнының келесі батырмасы – “Циклдер”. Бұл
батырманың ... коды ... ... ... ... ... ... кезде “Циклдер” батырмасын шертіп, 16
суреттегідей терезені ашып аламыз. Бұл терезенің Form8 формасының ... ... 5 ... және 2 Button ... ... орналасуы 16 суретте көрсетіліп тұр. Керек RadioButton ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге болады.
16 сурет. Қайталау операторлар терезесі
Мысалы,
procedure TForm8.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate('C:\Dip_Ci\Progr\Циклы\2_3_2.doc');
end;
командаларды RadioButton2 батырмаға жазып, программа жұмыс ... ... осы ... ... 16 суретте көрсетілген файлды экранға
шығарамыз.
“Мысалдар” батырманың ... ... ... ... ... TForm8.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form13.ShowModal;
end;
“Шығу” батырманың программалық модуліне мынадай командалар жазылады:
procedure ... ... ... WebBrowser1.Stop; команда арқылы WebBrowser1 өзінің жұмысын
тоқтатады, ал Close; ... ... ... ... батырманы шерткен кезде 17 суретте көрсетіліп ... ... Бүл ... программада Form формасы сәйкес келеді. Бұл форманың
үстіне екі ... ... олар – ... және Button ... терезенің ішінде төрт мысалдар көрсетілген – 3 мысал бір есептің
шешуінің 3 жолын көрсетеді. Бір есеп 3 әртүрлі қайталау ... ... олар – ... бар цикл for ... ... ... while операторы, шарт денесінің do…while операторы. Ал төртінші
мысалда ... ... ... ... ... ... ... редакторында дайындап аламыз. Оларды *.rtf
форматында төрт файлға сақтап қоямыз. Әр мысалдың ... Turbo ... ... ... ... ... ... *.exe файлдарын
дайындап аламыз.
PageControl компонентті белгілеп қойып, тышқанның оң ... ... ... ... ... Сол ... NewPage ... таңдап
алып, PageControl-ға төрт бетті қосып ... ... ... ... ... және Мысал4 деп жазамыз. Бұларды PageControl
беттердің ярлыктері деп айтамыз. Сол ярлыктерін үстінен шертіп, ... ... ... ... 17 ... ... ... көрсетіліп тұр. Бұл бетті
құру үшін осы парақтың үстіне 2 Label, 1 ... ... ... ... және Button ... VCL ... ... қойылған.
17 сурет. Қайталау операторлар мысалдарының 1 мысал терезесі
Бұл бетте орналасқан компоненттеріне қандай өзгеріс беріліп және қандай
командалар жазылатыны жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... көрсету
Бұл беттің – өзгешілігі RadioButton батырмаларын ауыстырып басып, есептің
программасы мен блок-схемасын ауыстырып көрсетуге болады. Бірінші
RadioButton батырмаға жазылған командалар:
procedure TForm13.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
Image1.Visible:=RadioButton1.Checked;
RichEdit1.Visible:=RadioButton2.Checked;
end;
Екінші ... ... ... ... TForm13.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
Image1.Visible:=RadioButton1.Checked;
RichEdit1.Visible:=RadioButton2.Checked;
end;
Бұл командалардың жұмыс істеуі түсінікті болу үшін RadioGroup, ... ... ... ... ... ... Радиобатырмалар
өз ара байланысқан индикаторлар тобын құрады. Әдетте олардың арасынан тек
қана біреуін таңдап алуға ... ... бір ... ... ... біреуін пайдаланышуға таңдау қажет болған ... ... ... қарайық. Ол - радиобатырмалар тобының
панелі. Бұл панельде тек қана ... ... ... бойынша
радиобатырмалар тұру мүмкін. Бұл панельдің сол жақтағы жоғарғы ... Caption ... ... береді. Ал батырмалардың жазбалары мен олардың
саны Items қасиет арқылы анықталады. Бұл қасиеттің түрі Tstrings ... ... ... осы ... ... көпнүктелікті шертіп
мәтін жолдарының редакторының ішіне ... Бұл ... ... ... ... ... Бұл редактордың ... ... бір ... ... жазуларды енгізу керек.
Қаншама қатарлар жазылатын болса, соншама ... ... ... ... ... ... ... болса:
Мысал 1
Мысал 2
Мысал 3
Мысал 4
Бір бағанада тұратын 4 ... ... ... Columns ... мән беріп, оларды бірнеше бағаналарға жазуға ... ... 17 ... болу керек). Үнсіз бойынша бағаналар саны Columns = ... ... бір ... ... орналасады.
Пайдаланушы батырманың қайсысын таңдағанын ItemIndex қасиет арқылы білуге
болады. Delphi –де ... ... 0-ден ... ... ... да ... болса да оның кейбір кемшіліктері
бар. Мысалы, радиобатырмалардың жанындағы ... ... ... ... ... ... саны ... болса, онда
Radiogroup компонентінің ... GroupBox ... ... ... компоненттері қолайлы болады. Сол жақтағы жоғарғы бұрыштағы
жазу Caption ... ... - өз ... – бос. Бұл ... ... ... мысалы RadioButton компоненттер үшін, контейнер
қызметін атқарады. Жеке RadioButton батырманың еш қандай ... ... ... ... ғана ... ... мағынасы болады.
Бұл топты біріктіріп тұратын GroupBox панелі.
Енді RadioButton батырманың қасиеттерін қарастырайық. Caption ... ... ... жазу анықталады. Alignment –бұл қасиет жазу
батырманың қай жағынан шығатынын белгілейді – taLeftJustify – сол ... - оң ... ... ... ... Checked - бұл ... батырманы таңдағанын анықтайды. Егер батырманы басқалардың
арасынан таңдап алу ... ... онда оның Checked ... ... қою керек. Батырмалардың біреуі ақ таңдап ... ... тек қана ... Checked ... true-ға тең болу мүмкін.
GroupBox панелінде ... ... ... ... ... бұл батырмаларды кез келген контейнердің ішіне, мысалы, форманың
үстіне, қоюға болады. Форманың үстіне орналастырып қойылған батырмалар ... ... ... ... яғни ... тек ... Checked ... true-
ға апарып қоюға болады.
Енді мына команданың Image1.Visible:=RadioButton1.Checked; мағынасыны
түсінікті болады - RadioButton1 компонент таңдап алынған ... онда ... ... мәні true –ға тең болады, яғни Image ... ... Онда ... ... ... алынған жоқ. Демек, оның
Checked қасиетінің мәні false –ке тең ... ... ... ... ... көрсетілмей, жасырылынып қойылады.
Программаны орындауға жіберу үшін 18 суретте көрсетілген сәйкес жазуы бар
батырманы басу керек. Онда 19 суретте ... ... ... ... ... арқылы ұйымдастырылған сұхбатта сандарды енгізіп,
есептің ... осы ... ... ... ... ... ... барысында
- бұл батырманың программалық коды мынадай болды:
procedure TForm13.Button2Click(Sender: TObject);
begin
winexec('C:\Dip_Ci\Progr\Циклы\Ex\Ex_for_2.exe',1);
end;
Қайталау ... ... ... ... ... ... көру
үшін “Мысал4” ярлыгіне шертіп, 20-суретте көрсетілген терезеге көшеміз.
Бұл терезе ... ... ... ... ... ... үстіне 2 Label, RichEdit және Button компоненттері қойылған. Label
компоненттер арқылы 4-ші ... ... екі жазу ...... бар цикл ... ... есептеңіз.”
20 сурет. Факториал есептеуін көрсететін мысал терезесі
“Программаны орындауға жіберу” батырманы шерткен кезде ... ... ... ... ... ... 21 суретте көрсетіліп тұр.
21 сурет. Факториал есептеу программасының жұмыс істеу барысында
Электрондық оқулық мазмұнының келесі пункті – “Массивтермен ... ... ... терезесінің жұмыс істеуі жоғарыда айтылып шыққан терезелер
жұмысына ұқсас. “Массивтермен жұмыс ... ... ... ... ... Ол ... ... төменде көрсетіліп тұр (22 сурет).
22 сурет. Массивтермен жұмыс істеуіне мысалдар терезесі.
Бұл терезенің ұйымдастырыу жоғарыда көрсетілген 17 ... ... ... ... 22 ... екі ... қосатын
программаның мысалы көрсетілген. Оның программасын ... ... 23-ші ... ... терезе ашылады. Екі массивтердің
элементтерін енгізіп, нәтижені осы терезеден көріп ... ... ... Екі ... элементтерін қосатын программасы жұмыс істеп
тұрған кезде
Мазмұнның басқа ... ... ... ... ... ... сурет. “Графикамен жұмыс істеу” терезесі
“Графикамен жұмыс істеу” тақырыбына арналған терезенің түрін 24 суреттен
көруге болады. Бұл ... ... үшін ... ... ... RadioButton және Button батырмалары қойылып шыққан. “Мысалдар”
батырмасын шертіп 25 ... ... ... ... ... жұмыс істеу мысалдар терезесі
Бұл терезеде 7 мысалдардың мазмұндары мен 7 ... ... Әр ... қасында мысалдың мазмұны тұр. Батырманы шертіп,
мысал программасын орындауға жібереді. Мысалдардың программалары ... ... 24 ... көрсетілген «Графикамен жұмыс істеу»
тақырыбына ... ... ... салу программалар»
радиобатырмасын көруге болады. Программаның жұмыс істеу барысында ... ... ... ... ... осы мысалдардың
программаларын көруге болады. Ал ... ... ... ... ... функцияға графигін құрылуын көреміз (26 сурет).
26 сурет. функцияға графигі Турбо Си программада ... ... ... істеу» тақырыбының терезесі 27 суретте көрсетілген. Бұл
терезені құру үшін Button, 6 RadioButtob, RichEdit және ... ... ... ... ... ... ... редактор қосылып қойылған.
“Тексттік редактор” жазуы бар батырманың программалық ... мына ... ... ... ... ... өте ... көп орын алмайды да және rtf –форматта
сақталған мәтіндік файлдармен ... ... ... ... бұл
тексттік редакторды қосып отырған мақсатымыз - rtf –форматта ... ... ... қателерді жөндеу және кәдімгі txt файлдармен
жұмыс істеу. Бұл редактордың программасын Delphi 6 ... ... ... ... ... ... ЭО ... қосып қойдық.
Төменгі суретте тексттік редактор арқылы тесттік ... ... ... ... ... ... ... Тексттік редакторде тестке енгізілетін сұрақтар тексеріліп
жатыр
Тесттік програманы жүктеу (30 сурет) үшін “Бақылау тесті” ... ... ... ... мына ... ... ... TObject);
begin
Winexec('TEST1.exe',1);
end;
29 сурет. Тесттік программа жұмыс істеп тұр
2.3 BORLAND DELPHI 6 ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫНА ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ШРИФТЕРІН ОРНАТУ
Қазақ тілі Қазақстан ... және ... ... да ... ... тілі. Сондықтан, ол кез-келген ұлттық тіл тәрізді сол ... ... ... ... дами ... ... тілі мемлекеттік тіл болғандықтан, оның ел ішіндегі және
халықаралық байланыстардағы ... арта ... Ол ... ... ... ... ... барлық саласында қолданылуы және
мемлекет тарапынан қолдау көруі ... ... ... ... ... көңілді сыздаты. Біріншіден,
әртүрлі елдерде тұратын қазақтар ... ... ... ... ... алыса алмайды. Екіншіден, өз отанында тұратын қазақтар қазақ
тіліндегі жазба өнімдерді толық мәнінде пайдалана алмайды, өйткені, ... ... және ... ала-құлалықтан аяқ алып
жүргісіз. Үшіншіден, қазақ тілі осы ... ... ... ... көре ... ... ... тілінің шрифтін Database Desktop программада енгізу
Delphi программалау ортасына қазақ ... ... үшін ... ... ... ... ... программасын орнатамыз. Одан
кейін Пуск -> ... -> ... ... ... ... терезесін ашып, оған KZ Times New Roman шрифтті орнатамыз.
Осы ... ... ... соң, Delphi ... ... ... енгіземіз. Ол үшін
Пуск -> Программы-> Borland Delphi 6 -> Database Desktop
командаларды орындап, Database Desktop программаны жүктейміз.
Database Desktop программаның мәзірінен Edit -> Preferences ... ... ... ... ... ... ... алып “ОК”
батырманы басып шығамыз.
Одан кейін программаны жаңадан жүктеу ... Delphi ... ... ... ... ... әр жазу ... мәтіндер
шығаратін объекттермен жұмыс істегенде, олардың FONT қасиетіне кіріп, қазақ
шрифтін орнатып қою ... ... ... ... ... ... жазулары дұрыс шығатын болады. Бірақ, программаны ... ... ... ... ... және ... шрифті компьютерге орнатылғанын тексеріп алу керек.
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРУҒА ЖӘНЕ ЕНГІЗУГЕ КЕТКЕН ШЫҒЫН ... ... ... ... ... Си ... ... оқулық құру туралы дипломдық проектісі техникалық-экономикалық
көрсеткіштерге сүйене отырып жасалынды. Бағдарламалық қамтамасызданудың
натуралдық ... ... ... ... ... ... ... капиталды шығындар;
- жылдық эксплуатациялық шығын экономиясы;
- бағдарламалық қамтамасыздануға ... ... ... ... ... есебі келесі формула арқылы есептелінеді:
С = Сктс + Салг + Сотл + ...... ... ... ... шығындар;
Салг – алгоритмді құруға кеткен шығындар;
Сотл – жазуға және жөңдеуге ... ...... ... ... ... құралдар комплексіне кеткен шығындар
Стқк = Скомп. + Сприн. + Сббп,
Скомп. = 95000 ...... ... (Intel Pentium IV 700/RAM ... 20 Gb/ CD-ROM 52X/ Monitor ... = 33000 тенге – принтердің бағасы (SAMSUNG ML-1210, A4, 8ppm,
600*600dpi, 2MB, 20 pages в ... = 15000 – ... ... STI K 600 ... =143000 ... ;
2) ... құруға кеткен шығындар есебі
Салг = Зп.разр.*Кол.*В + ... ... ... ... ақы мөлшері;
Кол. = 1 – алгоритмді құрушылар саны;
В = 7 дней - ... ... ... ... = 20% - ... ... ... кеткен айлық
мөлшерінің бөлімі;
Бұдан келесі есептеу келіп шығады: Салг = ... ... жазу мен ... ... ... = ... + Кз.п.,
мұндағы
Котл. – бағдарламаны жөңдеуге кеткен машиналық уақыт;
Кз.п. – ... ... ... ... төлем ақысы;
q = 150 теңге – машиналық уақыттың бағасы.
Квн = 7*15*150 = 15750 ... Кз.п. = Км * ... + ... Км = 25 күн ... ... күндер саны;
Оразраб. = 1500 тенге – программисттің бір күн ішіндегі айлық мөлшері;
Кол. = 1 ...... ... ... отч. = 20% ... айлық мөлшерінің бөлігі;
з.п. = 25*1500+7500=45000 сонда: Сотл. = 1500+45000=46500
4) бағдарлама еңгізуге кеткен шығындар
Свн = Квн + ...... ... ... уақыт;
Зп.вн. – еңгізу кезіндегі программисттің айлығы.
А) Квн – есептелуі келесі түрдей болады:
Квн = К * d * ... К = 5 - бір ... ЭЕМ мен ... ... кеткен уақыт;
d = 16 күн – ЭЕМ-да жұмыс істеуге кеткен күндер;
q = 150 теңге – ... ... ... = ... ... ... уақытындағы айлығы келесі ... ... = Qвн. * d / Д + ... = 16000 ...... ... уақытына кеткен айлық
мөлшері;
d = 16 күн – ЭЕМ мен ... ... ... ... = 25 күн – бір айға ... ... ... = 20% - программисттің әлеуметтік-сақтандырылуына ... ... ... = 16000 * 16 / 25+2048 = 13684.36 ... ... еңгізуге кеткен шығын келесі сумма бойынша анықталады:
Свн = 12000+13684.36=25684.36
Енді ... ... ... құруға кеткен шығын есептеулерін
шығаруға болады:
С = 143000+12600.+ 46500+25684.36=227784.36
3.2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ СФЕРАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУЛЕРІ
1. ... ... ... эксплуатациялық шығындар есептеулері
Еэкспл. = Тмв * Sм, мұнда
Тмв = 7*288 = 2016 сағат – ЭЕМ ді ... ... = 150 ...... сағаттың бағасы.
Еэкспл. = 2016*150 = 302400 теңге.
2. Жылдық эксплуатациялық шығындар үнемділігі:
d Еэкспл. = ( (1+Wo) * (1+Wq) * Вз.пр - ... ... = 302400 ...... қолдануға байланысты
эксплуатациялық шығындар;
Wo = 1,35 – ай сайын айлыққа ... ... = 1,65 ... ... ... коэффициенті;
Қызметкерлердің қолмен еңбек ету айлығы:
Вз.пр = 485000
d Еэкспл. =1,35*1,65*485000-302400=777937.5
3. Өтелу мерзімі:
Т = С / d ... = ... ... ... = Sр.п. / ... Sр.п. = С =227784.36
N = 1 – бағдарлама қолданылатын бөлімдер ... = ... 1 = ... ... ... ... ... саны 250, g- дисктың құны 7000, P –пайда құны.
P=250*7000=1750000 теңге
6.Табыс көзі:
K=P- d Еэкспл.
d Еэкспл.*20/100=A
Ta=K-A Мұндағы Ta-жалпы ... ... ... - ... ... ... «Pascal тілінде программалау пәнінен электрондық
оқулық құру кезінде Delphi ортасының визуалды компоненттерінің қасиеттерін
қолдану».
Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Ерінбетова көшесі, 28-60.
Телефон: ... ... ... ... ... ... ... құру
Қызметтің негізгі түрлері: бағдарламалар құрастыру, «Қалалық қаржы
департаменті» ... ... ... бағдарламамен
қамтамасыздандыру.
Басталу мерзімі: 2006 жыл
Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 6 ... жоба ... «Pascal ... ... ... ... құру кезінде Delphi ортасының визуалды компоненттерінің қасиеттерін
қолдану».
3.3.2 РЕЗЮМЕ
Бұл дипломдық жоба Қалалық қаржы департаментіне ... ... ... ... ... ... қойма жайлы толық мәліметтер
қамтылған.
Қазіргі кезде мекемелер саласы адамзат өмірінде ең ... әрі ... ... ... ... ... жыл ... жаңа бағдарламалармен,
жаңа сұраныстар, ұсыныстар әрі тиімді операциялары бар ... ... Әр ... өз ... өз ... заңды тұлғалар мен
жеке тұлғаларға тиімді мекемелік операцияларын ұсынуда. Сондай мекемелердің
бірі Қалалық қаржы департаменті. ... ... ірі ... ... және оның ... ... ақша айналымын қабылдау, банктік
қор мен теңгеде әрі шетел валютасында берілетін түрлі несие беру ... бар диск CD-R құны 8750 ... ... саны ... ... құны 875000 ... ... құны 845600 теңге.
Жалпы шығыны 29400 теңге.
Мекемеде 50ден ... ... ... сала ... ... ... ... проектісінде мекеме қызметкерлерінің жеке мәліметтері құрылып
олармен түрлі операциялары жүргізілген.
3.3.3 КӘСІПОРЫННЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... ... |
|1 |БҚ ... және ... ... шығындар |теңге |26000 |
|2 |Жыл бойындағы эксплуатациялық шығын ... |3400 |
|3 ... ... |ай | 6 ... Бизнесте жұмыс істейтін қызметкерлер туралы мәлімет:
Қызметкердің аты-жөні: Шоманбаева Манат Торғайқызы.
Жасы: 35
Мекен-жайы: ... ... ... 118-20
Телефон: 51-47-13
Оның бизнестегі орны қазіргі уақытта ОҚМУ-дің «Ақпараттық ... ... ... ... ... ... -25000 ... болашақта – 45000 теңге.
Жұмыс істеу ... ... ... және ... және ... ... ... бойынша жоғары
білімі, бағдарлама құрастыру біліктілігі жоғары.
2. басқарушылық персонал үшін қосымша жағдайлар ( ... ... ... және т.б.) , ... ... жыл ... жеңілдікпен
жолдамалар жоспарланып отыр.
3.3.4 ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Бұл бағдарлама мекемелерге қойма ... ... ... қойма жұмысын оңайлату, заңды және ... ... ... ... ... осы ... ... толық мәліметті қамтиды.
Дипломдық жұмыс DELPHI бағдарламасында құрылған. ... біз ... ... қоры мен оның кең ... ... ... қорын пайдалануды жай қолданушылар үшін де және
қазіргі заман ... сай жаңа ... ... ... өз ... құру үшін де өте ... болып келеді. DELPHI құрылымдық
бағдарламаларды құру мүмкіндіктерін ... ... Оның ... ... ... ... ... файлдардың жаңа типтерін ұсыну, ... ... ... ... ... ... онда SQL ... мүмкіндіктері арқылы сорттау және көптеген қажетті мәліметтерді
импорттау мен ... ... ... ... ... ... ... Бұл бағдарлама ... ... ... ... өте ... және тиімді бағдарламалық қор ... ... ... алғашқы DELPHI 3, DELPHI4, DELPHI5, ... DELPHI7 ... ... ... ... ... келіп интерфейс
мүмкіндігін барынша жақсартты. Соңғы версиясына дейін жаңа ... ... мен ... ... ... Жаңа ... саймандар
панелінің мүмкіндіктері мен түрлі берілгендер қорымен байланыс жасау, ... ... ... DELPHI да өңдеу сияқты жұмыстары
кеңінен келтірілген.
3.3.5 МАРКЕТИНГ ЖОСПАРЫ
Бұл бағдарламалық өнімнің нарығы өсуші. ... ... ... жұмыс
істейтін мекемелердің көпшілігі солардың бірі Қалалық ... ... де бұл ... ... ... ... ... жүргізілмеген және сатылулар болмаған. Бар болса да
ірі компаниялар ... ... ... ... ... ... ... және бағдарламалар сұраныс бойынша құрылған.
Осы мерзімге анық тапсырыс беруші «Қалалық қаржы » мекемесі болып
табылады.
3.3.6 Өндірістік жоспар
Комплексті ... ... ... ... бағасы - 120000 тенге
Принтердің бағасы -46000 тенге
CD-R дискісінің бағасы-150 теңге
Дискетаның құны -100 теңге.
Барлығы: 166250 ... ... және оны сату ... ... ... басқа ұйымдарға
қажеттілік тумайды. Жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР
Қажетті соманы несие түрінде «Халық банк»-тен алу ... өнім ... алу ... байланысты болғандықтан, несиені 7%
жеңілдік ставкасымен алуға болады.
|№ ... ... ... ... ... |
|1 |БҚ құруға және ... ... ... ... |308700 |
| ... кеткен шығындар ... |143000 |
| ... ... ... ... |12600 |
| |Жазуға кеткен шығындар ... |46500 |
| ... ... ... шығындар |теңге |25684 |
|2 |Жыл ... ... ... ... |227784 |
|3 ... мерзімі |жыл |0,4 ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан
алғандықтан мекеме кепілдік ретінде үлкен көлемде ... ... ... ... ... ... ... сату көлемінің
төмендеуі байқалмайды. Басқа жағдайда деректерді жетілдіруге болады немесе
жаңа бағдарламалық өнімдер ... ... ... ... ... ... және бағдарламалық өнімнің
CD дисктерін тарату.
Болашақ мақсат – бағдарламалық өнімнің түрлерін кеңейту және сату көлемін
арттыру.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жұмыстын мақсаты – Borland Delphi 6 ... ... Си ... ... ... құру.
Бүгінгі таңда студенттер үшін электрондық оқүлық жоғары оқу ... ... ... ... да ... толықтырып отыра алатын
және қорытынды емтиханға дайындылуға көмектесетін ... қоры ... ... ... ... істеу әрбір студенттің ... ... ала ... оқып ... ісін жеке дара ... ... ... беру саласында электрондық ... ... ... ... ... қана ... логикалық ойлау
жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуге жағдай жасайды. Оқу
материалы ... ... ... тез, ... түсіндіріледі. Заман
талабына сай жас ... ... ... беруде электрондық оқулықтарды
пайдалану – білім берудің жаңа ... бір түрі ... ... ... мен ... ... Borland Delphi 6 ... Си тілін үйрететін электрондық оқулығын құрдым.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – оқу процессін ... ... ... ... ... ету. ... оқулықты құру үшін
алдымен Microsoft Word ... ... ... мәтіндер теріп алынды,
көрсетілетін мысалдардың программалары Turbo C ... ... ... ... пәнінен Си тілін оқытуға құрылған электрондық
оқулығын қазіргі техникалық даму деңгейін қамтып, жүйеде ... ... ... ... ... ... жұмысының тақырыбы - «Бағдарламалау тілдері» пәнінен ... ... ... ... құру.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – оқу ... ... ... ... ... ... ету. ... оқулықты құру үшін
алдымен Microsoft Word программада оқулыққа ... ... ... алынды,
көрсетілетін мысалдардың программалары Turbo C ... ... ... ... нәтижесінде - Borland Delphi 6 программалу ортасында
Си тілін үйрететін электрондық оқулығы құрылды.
“Бағдарламалау ... ... Си ... ... ... оқулығын
білім саласында жұмыс істеудің оқу құралы ретінде ұсынып отырмыз.
РЕЗЮМЕ
Тема дипломной работы - «Создание электронного ... для ... ... Си по ... ... ... ... работы является создание электронного учебника на
казахском языке. Для ... ... ... использованы среда
программирования Borland Delphi 6.
Результатом дипломной работы является электронный учебник для изучения
языка ... Си по ... ... программирования”»
Предлагается данный электронный учебник использовать в учебном ... для ... ... отделения, так и в дистанционном обучении.
SUMMARY
The Subject of the degree work - "Making the electronic textbook ... of the ... language C on ... "Programming languages""
Purpose of the degree work is a making the electronic textbook on ... For making the ... textbook are used ambience of ... Borland Delphi ... Result of the degree work is an ... textbook for study of ... language C on discipline "Programming languages"".
It Is Offered given electronic textbook to use in ... process ... student ... ... and in remote ... ... Камардинов О. TURBO C және TURBO C++ тілдерінде ... ХҚТУ ... 2005. - 104 ... ... С. О., ... Д. М. Язык ... СИ ... компьютера.- М.: Радио и связь, 1990. - 384с.
3. Джонс Р., Стюарт Я. ... на СИ / ... ... ... ... - М. : ... ... 1994.
236с.: ил.
4. Могилев А.В. и др. Информатика:Учеб.пособие/А.В.Могилев, Н.И. ... Под ред. Е.К. ... - М. : ... 2000. – 816 с. ... образование).
5. Донской М. Интернет и пользовательский интерфейс. // Мир Internet.
1999.
6. ... Р. Язык ... Си: ... англ.-М.:Мир,1991.-384с.:ил.
7. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах. – СПб.: ... 2005. ... с.: ... ... Б., ... Д., ... А. Язык ... Си. – М.:
Финансы и статистика, 1985.
9. Уинер Р. Язык Turbo Cи: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 384 с.: ... Уэйт М., ... С., ... Д. Язык Си. ... для ... ... англ. – М. Мир, 1988. – 512 с.: ил.
11. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. ... с.: ... ... М., Шоу А., ... Дж. ... ... ... Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 386 с.: ил.
13. Мик Б.И. др. Практическое руководство по ... Пер. ... – М.: ... и ... 1986. – 168 с.: ... Фокс Дж. ... ... и его разработка: Пер. с англ. – ... 1985. – 368 с.: ... Язык ... /Под ред. и с ... В.М. Курочкина. Пер. с англ. –
М.: Мир, 1989. – 240 с.:ил.
16. Березин Б.Н., ... С.Б. ... курс C и C++. M., ... Цимбол А.А., Майоров А.Г., Козодан М.А. Turbo C++. Язык и ... M., ... ... В.В. Язык Си ++. ... ... В. Язык ... C++ для начинающих и не только.
M., 2001.
20. Крячков А.В. и др. Программирование на C и C++. ... M., ... ... А.И. Си и C++. ... ... M., ... Костюкова Н.Н. Программирование на языке Си. Новосибирск, 2003.
23. Стивен П., Тимоти C. MOHK. B примерах Borland C++ . ... ... ... П. Язык программирования C++. M., С-П., Киев, 2003.
25. Тождо У., Гемпел Л. Язык Си. M., ... ... Б.Н. и др. ... ... Turbo C, Turbo C++. M.,
1992.
27. ... М.И. Язык ... Си. M., ... ... О. ... 2-бөлім. Ш., 2000.
29. Камардинов О. Информатика. A., 2005.
30. Собоцинский В.В. ... курс Turbo C++. М., ... ... Д. От Си к Си++. M., 1993.
32. ... И.В. ... ... на ... C и C++. M., ... ... В.А. ... на языках C и C++. M. : Высшая школа,
1996.
34. Нортон П., Иао П. ... на Borland C++ для ... ... ... Я.А. ... ... ... М.: Педагогика,
1982.
АННОТАЦИЯ
Диплом кіріспеден, үш бөлімнен, сегіз бөлімшелерден, 30 суреттен,
қорытындыдан және ... ... ... тұрады. Диплом көлемі 74
беттен тұрады. Дипломдық ... ... ... ... Си тілін үйрену электрондық оқулық құру».
АННОТАЦИЯ
Диплом состоит из введения, трех разделов, ... ... ... ... и ... ... литературы. Диплом состоит из
74 страниц. Тема дипломной работы - «Создание электронного учебника ... ... Си по ... “Языки программирования»
ANNOTATION
The Diploma consists of introduction, three sections, eight paragraphs,
30 pictures, conclusions and list of the used ... The ... of 74 pages. Subject of the degree work - "Making the ... for study of the language C on ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Биологиядан зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі20 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
Сұрақ кітапшасы 3804 нұсқа 8 сынып12 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
1930-40 жылдардағы ана тіліндегі математика оқулықтары және олардың ерекшеліктері64 бет
Action Script бағдарламалау тілінің теориялық негіздері22 бет
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау45 бет
C++ Builder бағдарламалау тілінде логикалық желіде виртуалдық қарым қатынас жасау10 бет
Delphi бағдарламалау ортасына сипаттама48 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь