Case - технологиясыМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 4

1.Негізгі бөлім 5
1.1 Баркер әдісі 5
1.2 CASE . технологиясы 8
1.3 Объектілі . бағытталған CASE . технологиясы 12
1.4 CASE . технологиясының мінездемесі 14

2. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 19
2.1 COM.объектсі 19
2.2 СОМ.интерфейсі 19
2.3 CoClass.класы 21

3. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ 23
3.1 Өз компонентті жасаудың алдында арғы атасын таңдау 23
3.2 Рrivate, protected, public және published секциялары 23
3.3 Модуль компонентін құру 25

ҚОРЫТЫНДЫ 33

Пайдаланылған әдебиеттер 34

Қосымша А 35
КІРІСПЕ

Аспаптар – ол жұмысты орындау үшін арналған құралдар, яғни программаны өңдеу және тарату екі топқа бөлінеді: аппараттық және программалық. Аппараттық – микропроцессорлар және қосылатын құрылғылар. Программалық – олар жобалау методологиясымен анықталған, барлық жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін программалар.
Негізінен бағдарламаны әзірлеудің құрал – жабдықтары компьютерге программаларды орнату және өңдеу үшін қолданылатын программалық аспаптарды оқып үйретуге арналған.
Программалық өнімді (ПӨ) өңдеу көптеген бір-бірімен байланысқан әрекеттерден тұрады, олар:
- деректер моделін құру және есептеу әдістемесі;
- есептеуді қамтамасыздандыратын, функциональдық сипаттамасы;
- деректер құрылымын анықтау – компьютерде және алгоритмде көрсетілу моделі;
- есепті тарату әдістерін сипаттау және анықтау (тестер және шешу алгоритмі);
- пайдаланушы интерфейсін сипаттау және анықтау;
- ПӨ қолдау құралдарын анықтау;
- есеп спецификациясы;
- тестілеу программасын қоса отырып, программа мәтінін жазу;
- программаның тестіленуі, трансляциясы және жөнделуі;
- қолдау кітапханаларын қосу және байланыстыру;
- орындау ортасын құру; орындамалық модулді орналастыру және жүктеу;
- орнатылған көмекті құру және өңдеуді құжаттау;
- орнатылатын (инсталляциялық) ПӨ пакетін құру.
Rational Unified Process (RUP) аймағында программаларды өңдеуге арналған әрекеттер жиыны келесі сатылардан тұрады:
- талаптарды анықтау;
- жобалау;
- программалау;
- тестілеу;
- ендіру.
Көрсетілген жұмыстарды орындау үшін көптеген программалар жиынтығы үнемі өңделіп және толықтырылып отырады – ол аспаптар, программаның өңделу процессін автоматтандыру және қалыптастыру үшін мүмкіндік береді. Бұл құралдарды қолдану өңдеу және программалық өнімді енгізу уақытын азайтады. Компьютер үшін программа – бұл программалау тілінде құрылған немесе жазылған, тәртіптер тізімі. Программалау тілі берілген есепті шешу үшін және тиімді, жылдам, сапалы жобалау мақсатында таңдалады.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 4
1.Негізгі бөлім 5
1.1 Баркер әдісі 5
1.2 CASE - технологиясы 8
1.3 Объектілі - бағытталған CASE - технологиясы 12
1.4 CASE – технологиясының мінездемесі 14
2. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 19
2.1 COM-объектсі 19
2.2 СОМ-интерфейсі 19
2.3 CoClass-класы 21
3. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ 23
3.1 Өз компонентті жасаудың алдында арғы атасын таңдау 23
3.2 Рrivate, protected, public және published секциялары 23
3.3 Модуль компонентін құру 25
ҚОРЫТЫНДЫ 33
Пайдаланылған әдебиеттер 34
Қосымша А 35

КІРІСПЕ

Аспаптар – ол жұмысты орындау үшін арналған құралдар, яғни программаны
өңдеу және тарату екі топқа бөлінеді: аппараттық және программалық.
Аппараттық – микропроцессорлар және қосылатын құрылғылар. Программалық –
олар жобалау методологиясымен анықталған, барлық жұмыстарды орындауға
мүмкіндік беретін программалар.
Негізінен бағдарламаны әзірлеудің құрал – жабдықтары компьютерге
программаларды орнату және өңдеу үшін қолданылатын программалық аспаптарды
оқып үйретуге арналған.
Программалық өнімді (ПӨ) өңдеу көптеген бір-бірімен байланысқан
әрекеттерден тұрады, олар:
- деректер моделін құру және есептеу әдістемесі;
- есептеуді қамтамасыздандыратын, функциональдық сипаттамасы;
- деректер құрылымын анықтау – компьютерде және алгоритмде көрсетілу
моделі;
- есепті тарату әдістерін сипаттау және анықтау (тестер және шешу
алгоритмі);
- пайдаланушы интерфейсін сипаттау және анықтау;
- ПӨ қолдау құралдарын анықтау;
- есеп спецификациясы;
- тестілеу программасын қоса отырып, программа мәтінін жазу;
- программаның тестіленуі, трансляциясы және жөнделуі;
- қолдау кітапханаларын қосу және байланыстыру;
- орындау ортасын құру; орындамалық модулді орналастыру және жүктеу;
- орнатылған көмекті құру және өңдеуді құжаттау;
- орнатылатын (инсталляциялық) ПӨ пакетін құру.
Rational Unified Process (RUP) аймағында программаларды өңдеуге
арналған әрекеттер жиыны келесі сатылардан тұрады:
- талаптарды анықтау;
- жобалау;
- программалау;
- тестілеу;
- ендіру.
Көрсетілген жұмыстарды орындау үшін көптеген программалар жиынтығы
үнемі өңделіп және толықтырылып отырады – ол аспаптар, программаның өңделу
процессін автоматтандыру және қалыптастыру үшін мүмкіндік береді. Бұл
құралдарды қолдану өңдеу және программалық өнімді енгізу уақытын азайтады.
Компьютер үшін программа – бұл программалау тілінде құрылған немесе
жазылған, тәртіптер тізімі. Программалау тілі берілген есепті шешу үшін
және тиімді, жылдам, сапалы жобалау мақсатында таңдалады.

1.Негізгі бөлім

1.1 Баркер әдісі

Модельдің көмегімен біз керегі жоқ детальдарды қарастырмай-ақ бар
назарымызды негізгіге аудара отырып, проблеманы оңайлатуымыз мүмкін.
Абстракциялау мүмкіндігі – күрделік феноменін шешуге көмектесетін, адам
интеллектісінің іргелі қасиеті. Мыңдаған жылдар барысында суретшілер, қол
өнершілер және құрылысшылар нақты шығармашлық ойларды жүзеге асыру алдында
түрлі модельдерді жобалау талпыныстарын жасаған. Бұл құбылыстар
программалық қамтаманы жасау индустриясын айналып өткен жоқ. Күрделі
программалық жүйені құрастыру үшін, автор оның қасиеттерін түрлі
көзқарастар тарапынан абстракциялауға, белгілеулердің нақты жүйелерінің
көмегімен модельдерді жобалауға, олардың бастапқы талаптарға сәйкестігін
тексеріп алуға міндетті, тек содан кейін ғана жүйені жаңа функциялармен
толықтыра отырып, модельді практикада жүзеге асыруға болады.
Маңызы (Entity) – нақты немесе ойластырылған объект. (1.1-сурет).

1.1-сурет Графикалық суреттер

1.2-сурет

Бұл режим сол жақ басқыш басқа да бір басқа жұмыстар жасау керек болса
қолданылады. Ауыстыруды инициализациялау үшін procedure
BeginDrag(Immediate: Boolean;  Threshold: Integer = -1) әдісі қолданылады;

1.3-сурет Сипаттама бергенде берілетін түзулер.

1.4-сурет

Соңғы моделдеу идентификация атрибуты болып табылады.
Атрибуттар – сабақты өткізетін орын, сабақты өткізетін уақыт, курстың
аталуы, курс нөмірі, ұсыныс нөмірі;

1.5 - сурет

Типтер және супертиптер: Бір маңызды ұқсас маңыздардың тобына арналған
қорытушы ұғыммен келіп жатыр (1.5-сурет ).
Өзара шығарып тастайтын байланыстың: Тек қана маңызы әрбір данасын
қатысып жатыр өзара шығарып тастайтын байланыстардың тобынан біреу
байланыстың (1.6-сурет ).

1.6-сур.

1.7-сурет

Рекурсивті байланыс: сущность может быть связана сама с собой (1.7-
сурет).
Ауыстырылмайтын (non-transferrable) байланыс: көшірме бір орыннан екіншіге
ауыстырылмайды (1.8-сурет ).

1.8-сурет Ауыстырылмайтын байланыс

1.2 CASE - технологиясы

Алдыңғы технологиялардың қарастырылуына сәйкес (Survey of Advanced
Technology), Systems Development Inc. фирмасымен жасалған 1996 ж. 1000
шақты америкалық фирмалардың сұрақтама алу нәтижелері, CASE -
технологиясының қазіргі уақытта ең тұрақты ақпараттық технологиялар
қатарына қосылуына әкелді (оны қолдануда 85% сәтті аяқталды). Бірақ, CASE –
құралының потенциалды мүмкіндіктеріне қарамастан, олардың көптеген сәтсіз
мысалдары бар, нәтижесінде CASE – құралдары "полочным" ПО (shelfware) түрде
болады. Осыған байланысты келесілерді атап өтейік:
➢ CASE - құралдары әсерді тез емес қайсыбір уақыт өткен соң алады;
➢ CASE - құралдардың енгізуіне нақты шығындар олардың тауып алуына
шығындарды әдеттегі едәуір шамадан асырып жатыр;
CASE – құралдары сәтті аяқталған кезде ғана қамтамасыз етеді.
Каскадты пайдалану келесі түрде көрсетілген:
әрбір этапта құжаттың жобалық түрі қалыптасады;
логикалық жүйеліліктің этаптары жолдардың барлық жұмысын аяқтайды.

1.9- сурет ПО Каскадтық схема ортасы

Енгізуінің басқа салыстырмалы нақты қанағаттандыруы сөзсіз бекітулері
қандай болмасын CASE - құралдардың әр түрлі нәтижесінде қате болар еді.
Келесі факторларды санайық, CASE - құралдардың қолдануының мүмкін күшті
күрделенген анықтама әсері:
• Сапаның әр түрлілігі және CASE – құралдарының мүмкіндіктері;
• Әртүрлі ұйымдарда CASE – құралдарының пайдалануы;
• Әртүрлі ұйымдардың енгізу тәжірибесіндегі кең әр түрлілік;
• Толық метрикалардың жоқ болуы;
• Жобаның аймақтық мысалдағы кең диапазоны;

Әртүрлі жобадағы CASE – құралдарының интиграциялауы.
Бұл қиындықтар нәтижесінде ақпаратқа қол жеткізу құрал типіне, жобаның
мінездемесіне және қолданушының тәжірибесіне байланысты. Кейбір
аналитиктардың ойынша типтердің көмегімен CASE – құралына бір немесе екі
жылда қол жеткізуге болады. Ал басқалары АЖ өмірлік циклында орындалады.
Нәтижесінде ПО құру процесі келесі түрге ие болды (сур. 1.10):

1.10- сурет Каскадтық схемедағы ПО өндеу түрі

Қазіргі заманғы CASE – құралдары АЖ жобалық технологияның көптеген
аумағына ие: қарапайым анализ құралынан және құжаттық құрал
автоматизациясына, барлық ПО өмірлік циклін құрады.
АЖ еңбекті талап ететің этап анализ және жобалау болып табылады,
процессте СASE – құралдары жобалық құжатты дайындайды. Және де ақпаратты
визуалды тәсілі басты рөлді атқарады. Бұл құрылымдық немесе диограммалардың
масштабты уақытын білдіреді, көптеген палитра түстерін қолданады.
Графикалық құрылым моделдеуі пәндік аймақта АЖ қойылған мақсатқа және
шектеулерге қайта құру.
CASE – құралының разрядына персональді компьютерлердің шектелген
мүмкіншіліктері және қымбат бағалы жүйе есептеу платформасының ОЖ үшін
қажет. Батыс фирмаларының барлық 300 астам әртүрлі CASE – құралдарын
қолдануда.
детте CASE – құралдарына кез – келген бағдарламалық құрал жатады, ПО
өмірлік циклін автоматизациялайды немесе келесі мінездемелерге сүйенеді:
АЖ графикалық құралдары үшін сипаттау және құжаттау;
интеграция отдельных компонент CASE – құралын жеке интеграциялау;
арнай тәсілмен қолдану (репозитория).
• CASE – құралын интеграциялау;
• CASE – құралын көрсеткіш компоненттің үстінде пайда болды;
• dsDragLeave — көрсеткіш компонентті тастап кетті;
• dsDragMove — көрсеткіш компонент үстімен жылжып барады.
Қабылдаушы кейбір жағдайларды ескеру керек, егер қабылдаушы жұмысын
қабылдаушының үстінде аяқтаса. Онда ол үшін өңдеу - әдісі қолданылады.

type TDragDropEvent = procedure(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer) of
object;
property OnDragDrop: TDragDropEvent;

Ол маустың сол жақ басқышын жіберген кезде шақырылады. Қабылдаушыға немесе
таратушыға қатынауды сәйкесінше Source және Sender параметрлері
қамтамасыздандырады. Маус координаттары X және Y параметрлеріне жіберіледі.

type TEndDragEvent = procedure(Sender, Target: TObject; X, Y: Integer) of
object;
property OnEndDrag: TEndDragEvent;

• конфигурациялық басқару құралы;
• құжаттау құралы;
• тестілеу құралы;
• жобаны басқару құралы;
• реинжиниринг құралы.
CASE моделі жүйенің функциясына немесе оның объектісіне дайын болады.
Функцияға бағтталған CASE моделін функционалды модель деп атауға
қабылданған, а) жүйе объектісіне бағытталған – мәліметтер модель деп
аталады, функционалды модельдер өзінің ретімен арақатынасын жүйе объектісі
арқылы кескінделеді функция жүйесін бөлшектеу деңгейімен беріледі.
Мәліметтер моделі функционалды моделдерге бағытталған жүйені функциямен
байланысқан жүйе объектісінің жазылуын береді. CASE толық методологиясы
күрделі жүйенің анық жазылуы үшін модельдердіуң көпшілігі құрылуына
мүмкіндік береді. Бұл кітап функционалды модельдер құруы үшін арналған.
CASE мәліметтер моделі көмегімен және көпшілік модельдер құру бұл кітаптың
жиегінен шығады.
CASE – құралын -да блоктар кері номерленген болуы керек. Блоктар
номері жүйелік функция үшін бірмағыналық болуы қажет және модельдің
иерархиясында бұл функциялар автоматты түрде ұйымдастырады. Блоктар номерін
қолдана отырып және оның әсерін бағалай отырып аналитик функционалды
доминирлену принципі бойынша модель ұйымдастырады. Бұл әрбір функцияның
иерархиялық ретіне келісуге мүмкіндік береді. Сондықтан біз міндетті түрде
олардың доминирлену ретіне сәйкесінше блоктарды номерлеу мүмкіндігін
береміз.
CASE – құралын диаграммасы бір-бірімен 3-6 дейінгі блоктардан тұрады
және модель құрылымының бірнеше түрлері бар.Бір диаграммасын айыра білу
үшін С-номерлері қолданылады. Диаграммадағы блоктар жүйелік функцияларды
көрсетеді,ал иіні көптеген объектілердің жүйесін көрсетеді.Көп кезде
блоктар диаграммасында домирленген тәртібі бойынша орналасады,яғни бір-
біріне қатысты маңыздылығымен. Блоктармен қосылған иіндер,объектілер
жиынтығын көрсетеді және бірнеше бұтақтарға бөлінеді, әр түрлі күрделі
әдістермен қосылады. Бірақта иіндер барлық бөлінген және қосылған жағдайда,
олар өздеоі көрсетілген объектілерді сақтау керек.
CASE – құралын диаграммасы белгіленген объектілер декомпозициясы
болып табылады. Объект блок және оның иіндерімен шектеледі.Шектеуі бар
диаграммаларды ата-аналық диаграмма, ал ата-аналық номерлі
декомпозирленген блок, ұрпақ диаграммасы деп аталады. Ата-аналық
диаграммалары және ұрпақ диаграммаларын С- номерлерімен
байланыстырамыз.Осы модель өзінің актуальдылығын сақтайды.
ICOM кодтары , ұрпақ диаграммамен ата-аналық диаграммаларды қосу
үшін қолданылады.
Түйін номері берілген диаграмманың сатысын иерархиялық модельде
идентифицирлейді.
Егер модельде диаграммаларды оқу үшін өте қиын болса, ол үшін
техникалық қабылдағыш иіндердің тоннельге кіруі типін қолдануға болады.
CASE – құралын келесі қасиеттермен классификациялау:
• ұйымдық өнімнің нақты бағасын анықтау;
• тапсырыс берушіні ұстап тұру үшін бағаны анықтау;
Бірінші кезекте көңіл бөлу керек жұмыстарды анықтау және бағасы қымбат
жұмыстарды табу және т.б.
Бағалақ талдау кең DesignIDEF ((Meta Software), BPwin (Logic
Works)); тараған әдістеме болып табылады, ол халықаралық корпорациялармен
және мемлекеттік ұйымдармен ((Vantage Team Builder (Cayenne), Designer2000
(ORACLE), Silverrun (CSA), PRO-IV (McDonnell Douglas), CASE.Аналитик
(МакроПроджект))) ұйымдағы нақты шығындарды іздеу үшін қолданылады. Бағалық
талдау есеп беру, шығындардың деректерін жинау, жұмыспен байланысты
шығындарды жинау сияқты талдаулардан тұрады. Осы талдаулардың арқасында
жалпы процесске кететін шығынды талдап шығуға болады. (Middle CASE) жұмыс
моделіне негізделген, өйткені сандық баға қою мүмкін емес. Designor (SDP) и
DataBase Designer (ORACLE) арқылы шыққан шығындарды анықтап ұйымды қайта
құру кезінде оған қандай модел қолдану керек екендігін толық анықтауға
мүмкіндіктер туады (Business Process Re-engineering, BPR). Бағалық талдау
арқылы келесі жұмыстарды да жүргізуге болады:
(Middle CASE) әдістемесі келесі негізгі сипаттамалардан тұрады, шығын
объектісі (жұмыстың орындалу себебі), шығынды жүргізу (кіріс мінездемелері
және жұмысты басқару, оның қанша уақытта және қалай орындалатындығы
жайындағы ақпараттар), және шығын ортасы (шығын статьялары). BPwin-да осы
жұмыстардың барлығына көңіл бөлінген, бағлық талдау жасаудан бұрын қанша
ақша кетеді және қанша уақытта орындалатындығы талданады, одан кейін шығын
ортасы табылады (cost centers). Нәтижесінде, әрбір жұмыс үшін декомпозиция
схемасы бойынша оның істелу ұзақтығы табылады (duration), және жалпы
жұмыстың істелуіне кететін уақыт есептелінеді (frequency) және әрбір шығын
ортасына кететін ақша есептелінеді, яғни әрбір жұмысқа жұсалатын ақшалар
шығын статьясымен беріледі.
MS Visio беттері және олардың қолданылуы.
Дұрыс құрылған класс тек бір ғана абстракцияны бере алады. Мысалы, студент
туралы мәлімет сақталған , сонымен қатар барлық оқу барлығында студент
өткен курстар тізімі функциясы көрсетілген класты сәтті құрылған деп айта
алмаймыз, өйткені ол екі әртүрлі операциялар тобын қамтиды. Сондықтан
мұндай класты екіге – студент және студент өткен курстар бөлсе жақсы
болар еді. (Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), Developer2000
(ORACLE), New Era (Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) и др.)

Қосымша типтері:
• жобалау және басқару құралы (SE Companion, Microsoft Project және
т.б.);
• конфигурациялық басқару құралы (PVCS (Intersolv));
• тестілеу құралы (Quality Works (Segue Software));
• құжаттау құралы (SoDA (Rational Software)).
Қазіргі таңда бағдарламалық қамтамсыз ету CASE – құралдарға ие:
• Vantage Team Builder (Westmount I-CASE);
• Designer2000;
• Silverrun;
• ERwin+BPwin;
• S-Designor;
• CASE Аналитика.
Бұдан басқа, жаңадан жүйелік қолданушы шығады (мысал, CASE 40, PRO-IV,
System Architect, Visible Analyst Workbench, EasyCASE).

1.3 Объектілі - бағытталған CASE - технологиясы

Логикалық жобалау автоматизациясының – артықшылықтары мен
кемшіділктері. RR құрылымдық құрамы. Компоненттік жүйелер және олардың
керектігі мен программаларды өңдеудегі қолданылуы. Класстар шаблоны және
олардың қолданылуы. Классдың тілдік көрсетілімі. RR класстар кітапханасы.
CASE жүйелер.
“CASE – құралдарына байланысты ақпараттар біздің ойымызша кәдімгі бір
программалаумен тығыз байланысты зат сияқты. Америкада, конкуренцияның
күшті болуына байлансыты, CASE – құралдар программалық қамтаманы өңдеуші
фирмаларды басып отыру үшін қолданылады. CASE – құралдардың дамуы обьектілі
– бағытталған ПҚ өндеу технологияларына байланысты. Осы кезде обьектілік
моделдеу технологиялары да пайда бола бастады Booch, OMT, UML, олар өз
алдына программалаумен байланыстыруға мүлдем келмейді. Бүгінде алдынғы
қатардағы CASE-жүйе болып Rational Rose корпорациясымен шығарылған Rational
Software алынады. Rational Rose жүйесі Unified Modeling Language (UML)
тілін қолдана отырып модулдер құру үшін пайдаланылады. Айталық, UML
обьектілі – бағытталған стандартты тілі болып қалыптасуы Rational Software
– нің арқасында деп айтсақ та артық емес, ол UML-ді қолданатын программалық
өнімдерді шығарып қана қоймай, сонымен қатар UML тілінің спецификациясын
құратын және жаңартатын CORBA таратылған есептеулермен байланысты
технологиялар Object Management Group (OMG) –пен де жұмыс жасайды, және
Rational компаниясында үш, UML тілін және обьектілі – бағытталған өңдеуді
құрушылар жұмыс жасайды. Бұлар Гради Буч, Айвар Джекобсон және Джим
Рамбаух.
Rational Software Rational Rose 98 компаниясының CASE - жүйелері
коммерциялық ПҚ құру үшін барлық жерлерде және әйгілі программалау тілдер
Java, Cu++, Смолток, Ада, Visual Basic, Power Builder жәнен Forte
қолданылады. Сонымен қатар, Rose 98 пакеті CORBA және Data Definition
Language (DDL) қосымшалары үшін, Interface Definition Language (IDL)
тілдеріндегі сипаттамаларды генерациялауға, деректер базасына қатынау
қосымшалары соның ішінде Оracle 8-ге қатынгауға мүмкіндік береді. Айталық,
соль немесе басқа программалау тілін қолдауы Rational Rose 98 пакетінің қай
редакциясы екендігіне байланысты.
Мысалы, қарапайым - Rose 98 Modeler Edition пакетіне қатты талаптар қоюға
болмайды. Ал оның орнына Rose 98 Enterprise Edition барлық талаптарға сай
деп айтсақ болады
Айталық, Rose жүйесі - визуальды моделдеу жүйесінде жақсы орын алады,
оны қолдана отырып құрылып отырған қосымшаның құрылымын құруға, оның
орындамалық текстін генерациялауға және паралелді өңделіп отырған жүйенің
құжаттаымен жұмыс жасауға болады. Rational Rose көмегімен com модулдегі
кері талдау базасы негізінде жаңа моделдер құруға немесе қолданбалы
программа текстін және кітапханалар класстарын анықтауға болады.
Rational Rose 98-дің артықшылықтары:
• Қосымшаның өңделу циклын қысқарту.
• Программист жұмысының өнімділігін арттыру.
• Бизнес және пайдаланушыларға байланысты тапсырыс берушілердің
программа құрудағы сапалық бағасын жақсарту.
• Үлкен жобалар және жобалар тобын құруа алу мүмкіндіктері.
• Бұрын құрылған ПҚ қолдана алу және олардың құрылымы мен компоненттерін
өзгерте алу мүмкіндіктері.
• UML тілі әртүрлі бөлімдер мен өндірушілер арасындағы әмбебеп "көпір".
Жүйенің кемшілігі, басқа да бөліктеп жинау жүйелері сияқты мұнда да
көп керек емес бөліктер көп. Яғни Rational Rose жобаның базалық құрамдас
бөлігін жасайды.

1.4 CASE – технологиясының мінездемесі

Silverrun
CASE - құралы Silverrun америкалық фирма Сomputer Systems Advisers,
Inc. (CSA) анализдеу және жобалау АЖ бизнес – класс және ЖЦ сперальды
моделін қолданылады. Бірақ кез – келген методологияға арналған ("сущность –
связь диограммасы").

1.11-сурет Спиральді модель ЖЦ

Компьютер үшін программа – бұл программалау тілінде құрылған немесе
жазылған, тәртіптер тізімі. Программалау тілі берілген есепті шешу үшін
және тиімді, жылдам, сапалы, экономды жобалау мақсатында таңдалады.
Жүйеде дайын методология бар: DATARUN (негізгі методология,
Silverrun), GaneSarson, YourdonDeMarco, Merise, WardMellor, Information
Engineering. Тіл деңгейі – программалау деңгейі. Төменгі деңгейлі
программалау – бұл микропроцессор деректер форматын және командаларын
кодтық немесе мнемоникалық формада (ассемблер) қолданатын программалау.

Құрылым және функциялар
Silverrun модульдік құрылымға ие және төрт модульден тұрады.
Командалық (атомарлы), құрылымдық, модульдік программалау – категориялары,
(BPM - Business Process Modeler) программаларды өңдеу кезінде қолданылатын
тілдің типтік конструкциясымен анықталады. Құрылатын программа үшін,
проблемалы аймақ, программалаудың бағытын анықтайды – ғылыми түрде, бизнес
есептерін шешу үшін, обьектілер мен процесстерді басқару үшін, ақпараттарды
көрсету және басқару үшін BPM, Интернет пен қарым – қатынас жасау үшін,
деректер қорымен қарым – қатынас жасау үшін және т.б. қолданылады.
Құрылымдық программалау – программалау методологиясы, жүйелік түрдегі
талдауға негізделген, YourdonDeMarco және GaneSarson ПҚ тарату және
жобалау.
Есепте қолданылатын, басқарылатын құрылымның қарапайымдылығы және
атомарлығы. Бұл, логикалық есеп минималды, функционалды толық қалыптасқан
қарапайым басқарылатын құрылымнан тұруы керек екендігін көрсетеді.

Модуль - модулдік программалау (ERX - Entity-Relationship eXpert)
концепциясының негізі. Әрбір модульдің функциональдық декомпозициясы бір
кірісі және бір шығысы бар "қара жәшік" ретінде қаралады. Модульдік
көзқарас программаның модернизациясын процесстің эксплуатациясы кезінде
ешбір қатерсіз орындауға мүмкіндік береді және оны қолдап отырады. Қосымша
модулдік программалау бір жобаның программасының әртүрлі бөліктерін әртүрлі
программалау тілдерінде орындауға мүмкіндік береді, одан кейін
компоновкалау құралдары арқылы оларды бір жүктемелеу модуліне біріктіреді.

Тип диаграммы ОбозначениеVantage Team Vantage TeamVantage Team
Builder for Builder for Builder for
ORACLE Informix Uniface
Сущность-связь ERD + + +
Потоков данных DFD + + +
Структур данных DSD + + +
Архитектуры системы SAD + + +
Потоков управления CSD + + +
Типов данных DTD + + +
Структуры меню MSD +
Последовательности BSD +
блоков
Последовательности формFSD + +
Содержимого форм FCD + +
Переходов состояний STD + + +
Структурных схем SCD + + +

Таратылатын шешімдер қарапйым және түсінікті болуы керек. Егер
модульдің атқаратын қызметі түсініксіз болса, онда бастапқы немесе аралық
декомпозиция есептері дұрыс, керек еткен дейгейде, сапалы жүрмегендігін
білдіреді. Бұл жағдайда есепті қайта талдау керек, мүмкін, қайта бөлулер
жасау, яғни ішкіесептерге бөлу жұмыстарын орындау керек болады. Жобада қиын
орындалатын орындар кездессе, онда оларды жүйемен ойластырылған
комментарилер арқылы құжаттау керек. Бұл процесс модулдердің жұмысының
толық түсінікті, қызметтері анықталған және байланыстырылғанға дейін
қайталана береді.
Модулдің барлық айнымалыларның қызметі комментерилердің көмегімен
анықталуы және жазылуы керек.

Объектілі-бағыттылған парадигма.
ОБП идеясы негізінен осы деректерді өңдейтін процедураларды бір бүтін
- обьектіге байланыстыру үшін жасалған. ОБП маңызды үш принцип негізінде
құрылған, олар обьектілерге жаңа қасиеттер береді. Бұл принциптар ретінде
инкапсуляция, мұрагерлену және полиморфизм алынады.

Басқа құрылымдармен байланыс
Silverrun көп таралған СУБД: Oracle, Informix, DB2, Ingres, Progress,
SQL Server, SQLBase, Sybase. Объект нақты немесе абстрактылы мән ретінде
болады. Объект дегеніміз – программалық қосымшада нақты бір шекаралар ,
мағыналар және мәндермен берілген түсінік немесе абстракция. Жүйенің әрбір
объектісінің үш сипаттамасы болады- жағдайы, тәртібі және біркелкілік
белгісі. Объект жағдайы атрибуттар –касиеттернінің жиынтығы және басқа
абстракциямен байланыс арқылы анықталады. Мінез-құлық сипаттамасы
объектінің функционалдық өмірін қамтуы, басқа объектер сұранысына әсерін
зерттеп және операциялар жиыны түрінде іске асырылады. Біркелкілік белгісі
объектінің әмбебаптығын анықтайды – басқа объектілермен бірдей болған
жағдайда даклас объетілер тобын ортақ (атрибуттар) , қасиеттер , мінез-
құлық(функционалдар), семантика және басқа объектілер мен байланыс арқылы
анықтайды. Класты басқаша объектні құруға арналған шаблон деп те атауға
болады. Әрбір объект тек бір кластың данасы болып табылады. Класты құрған
кезде оны құжаттандыру керек. Сипаттама класс құрылымын емес, оның мәнін
беру керек.
Ratіonal Rose өнімдерінің сериясы құрастырушыны нақты уақыт
жүйелерінде және клиентсервер орталарында қолдануға жарайтын және
қазіргі кездегі бизнес талаптарын қанағаттандыратын тиімді де сенімді
шешімдерді қабылдауға көмектесетін визуалдық модельдеудің толық құралдар
жиынымен қамтамасыз етеді. Ratіonal Rose құралдары біркелкі стандарттарға
негізделген және модельдеуді, оларға жақын сфералардағы бизнес-процестерді
оптимизациялауға талаптанатын, компьютерлік ғылымдармен онша таныс емес
тұлғалармен қатар, программалық қолданбалардың логикасын модельдеу
құралдарын қажет ететін мамандар үшін оңай етеді.
Келесі қолданылатын RR – мен берілген диаграммаларға, - кооперативтік
диаграммаларды жатқызуға болады, - олпар негізінен тәртіп детализациясы
үшін қолданылады, олар уақиғалар аймағын және олардың арасындағы байланысты
анықтайды, қосымша қолданушыларды анықтайды, олардың жалпы және
мінездемелік анықталарын береді – яғни соңғы Класстар диаграммасын - салу
үшін керекті деректердің барлығын алуға мүмкіндік береді. ’’Класстар
диаграммасы’’ обьектілер абстракциясы және тізімі негізінде құрылады, олар
тізбектер диаграммасында қолданылған қолданушылармен анықталады, ол
итерациялық өзгерістерінен алынады.
Атрибуттарды, әдістерді, қасиеттерді, уақиғаларды, класстарды анықтау.
Класстар диаграммасы – класстар арасындағы байланыс - өзгешелігі және
көрсетілуінің элементтері.

Топтық жұмыс
Топтық жұмыс Silverrun жүйесінде екі тәсілмен сипатталады:
Қиын есептер кішірек бөліктерге бөлінеді, функциональды түрде негізінен
басқарылатын есептер дұрыс. Әрбір есептің бір кірісі және бір шығысы
болады. Бұл жағдайда программа ағымы көптеген есептер тобынан және
түсінікті функционалдық тағайындамасынан құралады.
Есепте қолданылатын, басқарылатын құрылымның қарапайымдылығы және
атомарлығы. Бұл, логикалық есеп минималды, функционалды толық қалыптасқан
қарапайым басқарылатын құрылымнан тұруы керек екендігін көрсетеді.

Функционионалдау ортасы
Silverrun реализациясының үш платформасы бар - MS Windows, Macintosh
және OS2 Presentation Manager – жобалық мәліметтер ауысуы.
Windows ортасында функционирлеу үшін в среде i486 кем емес моделге ие, ал
көлемі 8 Мб аз болмау қажет (рекомендуется 16 Мб). Дискта толық Silverrun
инсталляциясы занимает 20 Мб орын алып жатыр.

1.12-сурет Vantage Team Builder және Uniface сәйкестенуі

Vantage Team Builder негізгі барлық UNIX - платформада функционалдайды
(Solaris, SCO UNIX, AIX, HP-UX) және VMS.
Vantage Team Builder "клиент-сервер" кофигурациясын қолдануға болады, жоба
мәліметтері серверде орналаса алады.

2. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2.1 COM-объектсі

COM-объектісін мынандай объектілермен салыстыруға болады С++, VB
немесе Java. Объект СОМ – бұл маңыздылық, онда қол жеткізу тәсілі және
жағдайы бар, ол бұл жағдайды өзгертуге мүмкіндік береді. СОМ-объекттерді
арнайы шақырылған функциялар арқылы құруға болады, бірақ оны сол жерде жою
мүмкін емес. Сол жерде жоюдың орнына өзін-өзі жою механизмі қолданылады, ол
сілтемелерді есептеуге негізделген. Объектілі-бағытталған бағдарламалау
тіліне ең жақын аналог болып Java тіліндегі объект болып есептеледі.
Сонымен, COM-да класс ұғымы бар. COM-да класс CoClass атына ие.

2.2 СОМ-интерфейсі

COM анықталған интерфейс және оның реализациясы арасында
фундаментальды айырмашылығын жүргізеді. Бұл СОМ қасиеті аналитикалық түрде
, OSF DCE RPC және CORBA да қабылданған. Абстракциялық жағынан СОМ
біріншісіне жағындау болып келеді, ол дегеніміз CORBA өзгертуді қажет
етпейді және интерфейстік кеңістікте және уақытта уникалды.
СОМ интерфейс түсінігі бойынша– бұл контракт, ол функция
прототиптерімен байланысқан тізімнен құралады, оның тағайындалуы
анықталған, ал реализация – жоқ. Бұл функция прототиптері абстрактілі
базалық класстарға С++ эквивалентті, яғни класстарға, оларда тек қана
виртуалды тәсіл және реализациясы жоқ бейнелеуге ие. Интерфейстің анықталуы
функция-мүшесі интерфейсінде бейнеленеді, ол тәсіл деп аталады, олардың
типтері қайтатын мағына, сан және олардың типтерінің параметрі, сондай-ақ
олардың не істеу керектігін міндетті түрде бейнелейді. Интерфейспен тура
қатынаста ешқандай реализация көрсетілмейді.
Интерфейс реализациясы (interface implementation) – бұл код, оны
программист интерфейсті анықтауда айтылған іс- қимыл үшін құрастырады. COM-
библиотекасында немесе exe-модулде орналасқан интерфейсті реализациялау
үшін, объектілі-бағытталған бағдарламалауды құрастыру кезінде қолданылуы
мүмкін. Сонымен программист ол реализациялырды қабылдамай-ақ қойса болады
және өзі жаңасын құра алады. Интерфейстер CoClass’-тар мен ұқсас.
Интерфейстің функционалды реализациясын қолдану үшін, классқа сәйкес объект
экземплярын құру қажет және осы объекттен сәйкес интерфейске сілтеме
сұрастыру қажет. Мысалы, қарым-қатынасты кейбір абстрактілі стектермен
анықтау арқылы IStack интерфейсін анықтауға болады ( COM-да интерфейс атын
I бастау дәстүрге айналды) . Бұл интерфейс екі тәсілден құралады ,
айталық, Push және Pop. Pop тәсілін шақыру түсініктемесін қайтарады, бұған
дейін Push тәсілімен стекке жазылған, бірақ кері ретпен. Бұл интерфейс
анықтамасы кодта функция қалай реализацияланатыны туралы айтылмаған. Бір
программист стекті массив ретінде реализациялайды,ал Push және Pop
тәсілдері – осы массивке қол жеткізу тәсілі. Қарапайым объектілер тек қана
бір интерфейс қабылдай алады. Ал күрделі объектілер бірнеше интерфейстері
қабылдай алады. Бұл қасиет полиморфизмді компоненттік модел деңгейінде
реализациялайды.
Интерфейс сөзі COM-да С++-тағыдай мағынада емес, басқа мағынада
қолданылады. С++-та интерфейс класстары болса, онда ол барлық функцияларға
сілтейді. COM-интерфейсі СОМ – классында реализацияланатын алдын-ала
анықталған функциямен байланысқан топтарға сілтейді, бірақ міндетті түрде
барлық функциялар емес, тек қана классты қолдайтындар ғана.
CORBA-да бүгінгі күнге дейін бір объектімен көптеген интерфейстер
реализацияланбаған. Бұл дегеніміз CORBA-интерфейсі объектінің классын
анықтайды. Ал СОМ болса, керісінше, бірнеше интерфейстің бір объектіде
реализациялануын қолдайды, және сол үшін объект классының анықталуын жекеше
талап етеді (см. "CoClass"). Java-программистерге СОМ-интерфейсінің
концепциясы міндетті түрде түсінікті болады, түсіндірмей-ақ – Java
интерфейстер СОМ-дағыдай болып көрінеді.
COM-да интерфейсті бейнелеу үшін, CORBA-дағы сияқты, IDL тілі қолданылады.
CORBA-дан айырмашылығы IDL тілін қолдану міндетті түрде емесе (СОМ бинарлы
стандартты).
COM объектісінде интерфейстің кілттік аспектісі мыналар болып
есептеледі:
Ø болашақта баспаға шыққанда, интерфейс ешқандай жағдайларға байланысты
өзгермеуі керек. Керек болған жағдайда функцияның кеңейтілуі басқа
интерфейстің қосылуымен орындалуы қажет;
Ø келісім бойынша, интерфейстің аты дауысты дыбыс I әрпінен басталуы қажет,
мысалы, Imalloc немесе IPersist;
Ø интерфейс GUID идентификаторына ие (Globally Unique Identifier), ол 128-
биттік кездейсоқ сандарға тең болады. Бұндай идентификаторлар Interface
Identifiers (IIDs) деп аталады. Бұндай идентификаторларды қолдану әр түрлі
версиялармен немесе өнімдердің арасындағы келіспеушілікті шектейді;
Ø интерфейстер тәуелсіз тілдерге ие болады. Интерфейсті реализациялау үшін
кез келген бағдарламалау тілдері қолданылады, ол нұсқаушыларды және
құрылымды құрайды және оған нұсқау арқылы функцияны шақыруға мүмкіндік
береді;
Ø өзінен-өзі интерфейстер объект болып есептелмейді, тек қана объектіге қол
жеткізуді қамтамасыз етеді, ал клиент функцияны шақыру арқылы объект
мәліметтеріне қол жеткізе алады;
Ø кез келген интерфейс IUnknown базалық интерфейсінің мұрагері болып
саналады;
Ø интерфейске жүгіну ағындар арасына бағыттауға, процессормен жүйелік
компьютерлер клинттерге көрінбейді.

2.3 CoClass-класы

CoClass – бұл класс, тәсілдер жинағын және қасиеттерін сақтайды (бір
немесе көп), оның көмегімен осы класстағы объектімен қарым-қатынас орнатуға
болады. Бұндай тәсілдер жинағы және қасиеттері интерфейстер деп аталады
(Interface).
Әр бір CoClass екі идентификаторға ие – оның бірі, мәтіндік, ProgID деп
аталады және адамға арналған, ал екіншісі, бинарлы, CLSID деп аталады.
CLSID дүние жүзілік идентификатор болып саналады (GUID). GUID 128 бит
өлшемге ие және кеңістікте және уақытта уникалды. Его уникальность
достигается путем внедрения в него информации об уникальных частях
компьютера, на котором он был создан, таких, как номер сетевой карты, и
времени создания с точностью до миллисекунд. Эта технология, как и
большинство других базовых концепций в СОМ, позаимствована из OSF DCE RPC.
С помощью CLSID можно точно указать, какой именно объект требуется. Тип
данных GUID применяется и для идентификации COM-интерфейсов. В этом случае
он называется IID. Сгенерировать новое значение типа GUID можно с помощью
API-функции Win32 CoCreateGuid. На практике использовать эту функцию
приходится не часто, так как современные средства разработки полностью
автоматизируют эту задачу, а VB вообще скрывает от программиста такие
тонкости, как работу с CLSID и IID. Объект экземплярын жасау үшін CLSID
қолданылады. Егер тек қана ProgID CoClass’а немесе CLSID бар болса жолдық
түрде ("{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX XXXX} ", ондағы X – оналтылық
сан), онда CLSID-ті CLSIDFromString функциясын шақыру арқылы алуға болады.
ProgID жағдайы үшін CoClass’е туралы ақпарат машина реестрында тұруы
қажет, оған функция шақырылады. Ақпарат реестрға объектіні тіреку кезінде
автоматты түрде енгізіледі (инсталляция процедурасы уақытысында немесе
компиляция кезінде).
CLSID, IID немесе басқа кез келген GUID жолға көшіру StringFromGUID2
функциясының көмегімен көшуге болады. Жоғарыда айтылып өткендей, барлық
қажетті GUID автоматты түрде генерациялланады, бірақ қажет болған жағдайда
GUID қолмен генерациялауға болады, guidgen утилитінің көмегімен.
Программист объектімен және оның берілгендерімен тікелей ешқашан қарым-
қатынас жасамайды. Ол үшін объект интерфейсі қолданылады.

3. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

3.1 Өз компонентті жасаудың алдында арғы атасын таңдау

Ереже сияқты, түрінде қолданылады, сонымен қатар барлық
компоненттердің палитра компоненттері.
TOpenDialog компонентін үлгі үшін аламыз, компоненттердің палитра Dialogs
бетте орнында болады. Ол өз мақсатымен жақсы орындайды, бірақ онда
кішкентай ыңғайлылықсыз бір бар. Әрдайым, қашан Options қасиет мағынасы
қажетті әрдайым өзгертуге оны қолданасың және мынау және де, ереже сияқты,
бір және аналар ғой әрекеттің .
Файл үшін, біз арқасында ашуға тырысамыз мынаның диалогтық терезенің,
тегеріште нақты бар болды.
Тапсырма үшін өзінді біз таңдады, қалдық үшін компонент азбен - жасау.
Дайындауды үшін компонентті жасаймыз, Component командасын менюден таңдай
New Component ... және диалогтық терезеде таңдаймыз
Компонентті келешек біздің үлгі көрінді Ok және бізде ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
CASE жабдықтары және CASE технологиялар
CASE - құралдарын ендіру және меңгеру технологиялары
Ақпараттық жүйелерді жобалау әдістері
ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
VISUAL ВАSІС программалау жүйесі
Мәтінді оптикалық тану
Программалау технологиясы
CASE құралдары
Программа жұмысын басқару операторлары
RAD әдіснамасы
Пәндер