Ақмола облысы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 Ақмола облысына қысқаша шолу: тарихы, физикалық географиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2 Ақмола облысының әлеуметтік.экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Зерттеу нысаны болып отырған тақырыптық өзектілігі – Ақмола өңірінде орнаған, ондағы мекен еткен халықтардың баспанасы, орталығы болған Астанатың бұрынғы да бүгінгі тарихын, оның әлеуметтік – экономикалық және мәдени дамуын терең зерттеп, таразылау мен сараптау арқылы қаланың қазіргі кезеңдегі жағдайын және келешектегі даму болашағын ашып көрсетуде.
Тақырыптық зерттеу деңгейіне келсек, 1862 ж. Ақмола қала мәртебесін алды. 1962 ж. қалаға Целиноград атауы берілді. Ақмола елінің тарихы, Ақмола дарабоздары мен ел ішіндегі атақты өнер жұлдыздары және 1956 жылы Астана құрылғаннан бастап 1988 жылы жабылғанын, одан 1990 жылы ашылып, торыққан Ақмола жері 1997 жылы тағы да тоқырауға ұшырап, нарық қыспағына алынғанын өз еңбектерінде сөз етті. Олардың қатарына тоқтала отырып, талдау жасайтын болсақ, Ы.Сариева өзінің «Текті Ақмола» кітабында тым ертедегі өлке тарихынан бастап, қазіргі кезеңдегі тарихында баяндайды.
Ал, Л.Ситников тың «Ақмола алабының тынысы» кітабында бұрын құрлығызыған кең далада қатантты метал-боксит кенінің пайда болуы, оның өркендеуі мен келешегі туралы жан-жақты әңгіме болады. Сонымен бірге кәсіпорын жұмысшылары, олардың қыпсырлы да жемісті еңбегі баяндалады.
Сондай өңір тарихына байланысты тың және тыңайған жерлерді игеруге арналған мынадай еңбектерді атап көрсетуге болады: «Жизнь замечательных людей в краю хлеба и металла». Бұл кітаптар жинағын құрастырушы Қозыбаев болды. Сонымен қатар В.В.Владимиров пен Х.Ш.Абрашитов «Всенародный подвиг на целине» т.б. деген кітабын атауға болады. Бұған қоса «Ақмола таңы» газеттерінің беттерін қала әкімі мен жергілікті ел азаматтарының, қаланың әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайына, бала да көптеген мәселелерге байланысты мақалалары, дала дамуының жылдық қорытындылар мен есептері жарық көріп отырды.
1. «Ақмола облысының 2013 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2014 жылдың негізгі міндеттері туралы» Ақмола облысы әкімінің есебі.
2. Ахметов, Е.А. Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы: жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманит. бағытындағы 10-сыныбына арн. оқулық / Ертіс Ахметұлы Ахметов, Талғат Ошанұлы Уәлиев, Қадірбек Мәуленұлы Ахметов.- Алматы: Мектеп, 2006.- 223, [9] б.: Экономикалық және әлеуметтік география.
3. Байбатша Әділхан Бекділдаұлы: биобиблиогр. көрсеткіш / ҚР білім және ғылым м-гі, Қ. И. Сәтбаев атын. ҚазҰТУ, Ғылыми кітапхана; [құраст. Э. Н. Шабанбаева, М. Ж. Шакирова].- Алматы: [б. ж.], 2008.- 90, [1] б.- (Қазақстан ғалымдарының биоблиогр.).
4. Байбатша, Әділхан Бекділдаұлы, ол туралы - Биоблиографиялық көрсеткіш.
5. Мұқашева, Ж.Н. Жалпы жер тану: (оқулық) / Жаңылдық Наурызбайқызы Мұқашева.- Алматы: "Медеу Медиа +", 2007.- 356 б.
6. Физикалық география.
7. Жер тану - География - Оқулық.
8. Увалиев, Т.О. Қазіргі дүние географиясы: жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманит. бағытындағы 11-сыныбына арн. оқулық / Талғат Ошанұлы Увалиев, Ертіс Ахметұлы Ахметов, Қадірбек Мәуленұлы Ахметов.- Алматы: Мектеп, 2007.- 231, [9] б.: суретті.-
9. Ахметов, Е.А. Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 кл. обществ.-гуманит. направления общеобразоват. шк. / Ертис Ахметович Ахметов, Талгат Ошагович Уалиев, Кадырбек Мауленович Ахметов.- Алматы: Мектеп, 2006.- 202, [14] с.: ил.
10. География: пособие для поступающих в вузы / [В. П. Максаковский и др.].- М.: Дрофа, 2003.- 478, [2] с.- (В помощь абитуриенту).
11. География.
12. Ермаков, В. А. География в вопросах и ответах: прил. к. кн. "Казахстан в современном мире" / В. А. Ермаков.- Алматы: Қаржы-Қаражат, 1998.
13. Капустин, А. В. Технические средства гидрометеорологической службы: учеб. пособие / А. В. Капустин, Н. Л. Сторожук.- СПб.: Энергомашиностроение, 2005.- 283с.
14. Метеорологические приборы.
15. Керимбай, Н.Н. Закономерности структурной организации геосистем бассейна р. Шарын и вопросы рационального природопользования/ Нуржан Нурбергенулы Керимбай; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: КазНУ, 2008.- 195 с. Реки - Республика Казахстан.
16. Река Шарын - Геосистема - Природопользование Дар Керимбай Н. Н.
17. Любушкина, С.Г. Естествознание. Землеведение и краеведение: учеб. пособие / Светлана Георгиевна Любушкина, Константин Васильевич Пашканг.- М.: ВЛАДОС, 2002.- 455, [1] с.: ил.- (Учеб. пособие для вузов).
18. Физическая география - Землеведение - Естествознание - Краеведение .
19. Самойленко, А. А. География туризма: учеб. пособие / А. А. Самойленко.- 3-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 359, [2] с.- (Высш. образование).
20. География туризма.
21. Уварова, А.К. Составление туристских карт: учеб. пособие / Алиса Константиновна Уварова; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2009.- 144, [1] с.
22. Картография.
23. Чигринец, Л.Ю. Определение расчетных гидрологических характеристик с применением персонального компьютера: учеб. пособие / Лариса Юрьевна Чигринец; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2009.- 211, [4] с.: ил.
24. Назарова В.Л. «Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп» - Алматы, «Экономика» 2005
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ..............................................................|3 |
|.............................................. | |
| | |
|1 ... ... ... ... ... ... |4 ... |
|............................................ | ... ... ... |38 ... | |
| |39 ... ... | |
| | ... ӘДЕБИЕТТЕР | ... | ... ... ... отырған тақырыптық өзектілігі – Ақмола өңірінде
орнаған, ондағы мекен еткен халықтардың ... ... ... ... да ... ... оның әлеуметтік – экономикалық және
мәдени дамуын терең зерттеп, таразылау мен ... ... ... ... ... және келешектегі даму болашағын ашып көрсетуде.
Тақырыптық зерттеу деңгейіне келсек, 1862 ж. Ақмола қала мәртебесін
алды. 1962 ж. ... ... ... ... ... елінің тарихы, Ақмола
дарабоздары мен ел ішіндегі ... өнер ... және 1956 жылы ... ... 1988 жылы ... одан 1990 жылы ашылып, торыққан
Ақмола жері 1997 жылы тағы да тоқырауға ... ... ... ... ... сөз ... ... қатарына тоқтала отырып, талдау жасайтын
болсақ, Ы.Сариева өзінің «Текті Ақмола» кітабында тым ... ... ... ... ... ... баяндайды.
Ал, Л.Ситников тың ... ... ... ... ... кең ... ... метал-боксит кенінің пайда болуы, оның
өркендеуі мен келешегі туралы жан-жақты әңгіме ... ... ... жұмысшылары, олардың қыпсырлы да жемісті еңбегі баяндалады.
Сондай өңір тарихына байланысты тың және ... ... ... ... еңбектерді атап көрсетуге болады: «Жизнь замечательных
людей в краю хлеба и ... Бұл ... ... ... Қозыбаев
болды. Сонымен қатар В.В.Владимиров пен Х.Ш.Абрашитов «Всенародный подвиг
на целине» т.б. ... ... ... ... Бұған қоса «Ақмола таңы»
газеттерінің беттерін қала әкімі мен жергілікті ел азаматтарының, ... және ... ... бала да ... ... ... дала ... жылдық қорытындылар мен есептері жарық
көріп отырды.
Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - өлке ... ... ... ... қаласының тарихы, әлеуметтік – экономикалық жағдайы, өнері
мен мәдениеті және бүгінгі жағдайын, даму болашағын ашып көрсету.
1 Ақмола облысына ... ... ... ... ... ... тағдыры ол тұрған өңір, өлкемен тығыз байланысты,
сабақтас сондықтанда ... ... ... тиек етер ... ... өңірін
сөз етпеу, қысқаша тарихына тоқталмау мүмкін емес. Есіл мен Ақмола ... ... ... ... аз ғана ... ... дүр ете қалған,
кейіннен талай тоқырауды басынан өткізген Астана тарихы мен тағдырына бүгін
күні біз қарай ... ... ... ... тым ... сілтейді. Халық қамқорышысы,
би, философ дана ... ... ... ... ... бал ... ақ
шабағын май татитын екен» - деп тамсанған дейді. Бұған қосымша тағы ... ... ... ... ... сан ... белгілі екендігіне
көзіміз жете түседі, «Ақмола даласы ескі болғанымен Ресей жеріне ... ... ... жолы ... деп ... Гладышев пен Муравев деген
зерттеушілер бұл жолмен 1283 жылы Италия саяхатшысы Рубик ... ... ... ... ... ... ... Іле қаласына дейін жүріп
өткен. Орта Азиямен байланыстыратын маңызды керуен жолы ... Ол ... ... керуендер жүретін еді, сондай-ақ бұл жолмен талай Ресей және
Батыс емшілері жүріп ... - деп сол ... ... Ақмола даласы деген
сөз тарихқа енгендігін көрсетеді.
Мына дерек те ... ... ... 1694 жылы тобылдық Тәке ханға
Ресей елшісі Прашин мен ... ... ... керуен жолымен
жіберілген» деген архив деректерібар. Тұтас бір ұланғайыр өлкеге есімін
беріп ... ... ...... ... оның ... 825 ... жатыр.
|Есіл өзенінің сол жағалауында мыңдаған жылдар бұрын дүниеге келген ... ... ... ставкасының Қазақстанның жаңа елордасы Астана |
|тарихында өзіндік орны бар. ... ... ... ... оны зерттеу|
|жұмыстарының арқасында қаланың тарихы ілгеріде жатқаны белгілі ... ... ... ... адамдар мекен еткен. Палеонтологтар, археологтар|
|сар далада жортуылдаған көшпенділер қорғаны жайлы, сонау  оныншы ... ... ... ... ... ... мен ... ... ... қазбаларды сөйлеткісі келеді. Ол –  |
|уақыттың еншісі, ал, біз бүгінге жеткен ең ескі ... ... ... ... ... және ... нығаюы кезеңі жайлы айтамыз. |
|Сол кезеңдегі тарихи жағдайлар Ресей империясының отарындағы алыс ... ... ... ... ... ... ... |
|береді.  ... ... ... ... ... ... суы сарқырап жататын. Ұзақ |
|жол жүріп келе жатқан керуен өзеннің ... ... ... ... ... Ал кесененің күнмен шағылысқан ақ күмбезі  жолаушыларға ақ сапар |
|тілеп тұрғандай.   Міне, осындай, ежелгі Сарыарқаның төсінде қала бой ... ... қала ... жай ғана ... сияқты болатын. Бұл ... ... ... ... қай мезгілі болса да Қараөткелдің |
|тайыздау жерімен жылқы, түйе малын пайдаланып, жаз жайлауға ал қысқа |
|қыстауға көшіп-қонып ... ... осы ... өзен ... ... ... түсті құмнан Қараөткел пайда болған. Ал одан Нұра ... ... он ... ... ... ... деп атап кетті. Ал күмбезі алыстан көз |
|тартатын кесене Есілдің жағалауында тұр. Ол жерде бір ... ... ... мен ... ... ... ... болған Нияз би жерленген. |
| Оның әкесі Тілеулі батыр қазақ-жоңғар ... ... ... ... орны бар ... Аты аңызға айналған қолбасшы, сардарлар Есет пен |
|Жәнібектің үзеңгілесі болған ол Аңырақай, Қалмаққырған мен Қарақұмда ... ... ... ... соғысында  қыпшақтың 92 руының әскерін |
|басқарған. Сонымен қатар, ... ұлды ... ... Кейінірек, Нияз |
|би Абылай ханның беделді кеңесшілерінің бірі болды. Ал күмбезі киіз ... ... ... ақ ... ... ... осы ... |
|атына айналды. ... ... құру ... ... 1822 жылы ... 1 Сібір ... ... ... ... ... ... патшалық реформамен|
|қазіргі Қазақстанның тарихы басталды. Ақмола аймағында көшіп-қонып |
|жүрген орта жүз ... ... Омбы ... ... ... |
|әкімшілік аймақтарға,  болыс, ауылдарға бөлінді. 1829 жылы Орта жүздің |
|билеушісі Семеке ... ... ... ... орыс ... ... ... қарақшылардың шабуылынан құтқарып, Қарпық және |
|Қуандық болыстарын құру туралы өтініш жасайды. Одан өзге, «Түркістаннан |
|шекаралас аймақтарға  шығатын» сауда керуендерін ... ... ... ... мен ... ... де ... жасаған. Көп ұзамай-ақ Ақмола|
|бекінісін салу туралы шешім қабылданды. 1830 жылдың ... ... ... ... екі жүз адамы бар Ф. К. Шубиннің тобы |
|шықты. Ол жазда Қоңырқұлжаев Құдайменді сұлтан ауылымен Қараөткел ... ... ... болатын. Ф.К.Шубиннің тобы осы төңірекке келіп, |
|Нияз бидің кесенесінің айналасына бірінші болып ... ... Бір ғана ... әйгілі болған жерге болашақ Ақмола бекінісі аймағының  ... ... ... ... ақылдасу үшін, жергілікті |
|рулардың ақсақалдары жиналды. Ақсақалдар Шубинге Есілдің екі жағалауының|
|да тұрғындарына ыңғайлы болу ... ... ... ... ... ... айтылған кеңеске құлақ түріп, 1830 жылдың 18-маусымында ... қол ... ... ... Бұл ... болыстарының аға |
|сұлтандары мен ... ... ... ... ... Атын ... жатпады, патша әкімшілігінің  бар қағазында Ақмола деп жазылып |
|кетті. Тура осы күнді Қазақстанның болашақ астанасының туған күні деп ... де ... Ол ... ... ... 313 адам ... ... |
| ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... 1. ... ... ... ... ... ... ... құрылыс материалдарының жетіспеушілігімен біраз қиынға ... ... ... мен ... ... ... тобы 1832 ... |
|22-тамызында орталық үшін аса қажетті объектілердің құрылысы біткеннен |
|кейін, ресми түрде Ақмола приказы мен ішкі ... ... ... ... ... бәйге, күрес болды. Отыз бір рет от шашу атылды. Бас кезінде бұл|
|жерде бірнеше балшықтан, ағаштан жасалған  үйлер салынды. Олар қорғаныс ... ... ... ... мен кеңсе, лазарет пен асханадан|
|тұратын бірінші қатар өзеннің жағалауына орналастырылды. Ал әскери |
|тағайындаудағы ғимараттар, яғни, ... ... ... мен |
|қару-жарақ қоймалары және тағы басқа құрылыстар ... ... ... ... ... көпестердің уақытша тұрағына |
|айналды. 1835 жылы округте 71 262 адамнан тұратын он бес болыс пен ... үйлі бір орыс ... ... 1840 жылы бес ... көп қырлы |
|формалы қабысқан далалық қорған салынды. Оның төменгі жағы балшықтан, |
|оқшашарға лайықтап ... ... бұл қару ... ... ... ... Мұнараның жоғарғы жағы қарағай бөренелерінен ... ... ... ... ... ... Әскери-стратегиялық |
|жағынан алып қарағанда қорған тамаша қорғалған болып саналатын. Оң |
|жағынан Есіл ағып ... ... мен ... қамысты батпақ, ал |
|шығысында - созылған сардала еді. ... ... ... жағына |
|отставкадағы солдаттар, ұсақ саудагерлер, қолөнершілер ... Олар ... ... ... ... өте ... айналасына адамдар қоныстанды. Болашақ Ақмоланың |
|аудандары ... ... ... ... ... ескі ... сақталып |
|келді. «Қорған» қазіргі Желтоқсан мен Кеңесары көшелерінің орнында, ал |
|«Орталық мұнара» Қажымұқан Мұңайтпасов ... ... ... ... тұрды. Ол уақытта екі бөлмелі ағаш үйлер және де «Г» әрпіне |
|ұқсайтын атақты «глаголи» үйлері ... Бұл ... ... ... ... ... Қала екі мектептен, яғни, казак және мешіт|
|жанындағы мешіттен, екі ұстахана, екі нан дүкені, бір шарап ұрасы мен ... ... ... ... өсе ... ... 1845 жылы Ақмола |
|станицасына айналды. Станицаның жеке ... ... Оның ... ... ... ... сапарға шығарып салатын жорық шіркеуі ғана болды. |
|1854-1856 жылдары қорғанда Сібір казак әскері қазынасының есебінен ... пен ... ... ... Есіл ... |
|бойынан Константин Еленин шіркеуі ... 1876 жылы ... ... ... ... ... казактар шіркеуді станицаға көшіруді талап |
|етті. Бұрынғы шіркеуді бұзып, қазіргі Константин Еленин кафедралды ... ... ... ... Оны 1900 жылдың 14 мамырында сала |
|бастады. Кейінірек, 1891-1893 жылдары ... ... ... ... ... соборы көтерілді. Оның жобасын Тобылдан ... ... ... ... ... ... Оны ... |
|шегесіз тұрғызды. Ішкі қабырғалары мен төбесін 1941 жылы мәскеулік |
|суретші, В. М. Васнецовтың шәкірті М. И. Тимофеев салды. ... ... ... ... ... ... ... садақасынан тұрғызылды.|
|Оның сыртқы және ішкі жинақылығы, сапалылығы мен ... ... ХХ ... бас кезінде бұзды. Президент мәдени орталығында |
|дінбасы Виктор Плотниковтың портреті сақталған. Ол ... ... ... қана ... ... ... ... уезі мен қаласының |
|1891-1916 жылдар аралығындағы  шежіресін де жазған. Және де Жаңа ... ... ... де ... ... алып ... ... көпестердің де жан азығы туралы ойланатын кез келді. Енді  бұл|
|төңіректе ағаштан жасалған мешіттер пайда бола бастады. Керуен келген ... ... ... ... ал жай ... мен мейрамдарда жақын|
|орналасқан ауылдардан қазақтар бас қосатын. Кейіннен, 1865 жылғы ... ... ... мешітінің жанынан мектеп жұмысын бастады. |
|Мектепте әр түрлі ... ... ... ... ... ... Бұл – он ... ғасырдың екінші жартысы үшін жаман көрсеткіш болмайтын. ... ... ... ... аша ... ... ... көшпенділері|
|үшін рухани орталық болып саналды. Сапасыз материалына қарамастан, мешіт|
|біраз уақытқа дейін ... ... Тек 1920 жылы ... ... ... ... кетті. ...... ... ... ... өтіп ... ... Ресей |
|мен Шығыстың сауда қатынасының көпірі іспеттес Сібір, Орал, Орта Азия  |
|көпестері қоныс аудара бастады. ... ғана ... ... ... ... ... Мұндай мәртебе Ақмола станицасына Ресейдің ішкі істер |
|Министрлігінің 1862 жылдың жетінші мамырындағы шешіміне байланысты ... ... ... ... ... ... сол ... өзінде |
|инвесторларлардың назарын аударатын еді. 1863 жылдың өзінде Ақмолада елу|
|бір Ресейлік, үш жүз ... ... ... ... өмір ... |
|Саудагерлердің жалпы саны 1236 адамды құрады. ... ... 1862 ... 7 ... ... ... станицасына қала мәртебесі берілді.|
|1868 жылғы жарлыққа байланысты Ақмола, Көкшетау, Петропавл, Омбы, ... ... бес ... ... ... ... құрылды. Сол жылдардың |
|талаптарына сай облыстың елтаңбасы да ... ... ... ... Астана тұрғындары көре алмайды. Себебі, елтаңба сақталған ... ... 1917 жылы ... ... ... Осы бір қүнды тарихи|
|мұраның тек қана көшірмесі ғана ... ... ... екі ... ... және ... күмбезді, Нияз бидің мавзолейі, ортасында алтыннан |
|жарты ай  салынған.   ... ... ... өсе ... 1869 ... өзінде бұл жерде 5122 |
|адам өмір сүрді.  Ал 1910 жылы ... ұлт ... ... қала ... ... жетті. Сәл ілгері көз жіберетін болсақ, 1916 жылы ... ... бір ... ... адам ... Жергілікті тұрғындар мен |
|басқа да азия халықтарының саны 228 мың болса, бір ... ... ... мен Украинадан қоныс аударғандар еді. Он тоғызыншы ғасырдың |
|жетпісінші жылдарындағы Ақмола ... ... ... ... ... ... жақсартты. Ағайынды Қосшығұл – Баймұхамедтердің |
|есімі баршаға танымал. 1852 ... ... әр ... ... ... ... бастап оныншы маусымына дейін болатын Константинов жәрмеңкесі |
|өткізіліп тұрды. ... жылы ... 40 ... ... Ондағы жұмыс орындары 208 |
|болатын. Сонымен қатар, 100 жел диірмен ... 1916 жылы ... ... саны бір жарым миллионға жеткен. Жергілікті тұрғындармен ... ... да ... 228 ... жуық ... және шамамен 1 миллионға |
|жуық Ресей мен Украинадан қоныс аударушылар болды.   ... ... ... ... ... Ақмола көпестері Бұхара, Қоқан,|
|Түркістанмен сауда байланыстарын дамытты.  ... ... ... қала онша ... емес еді. ... 9707 адам ... ... 5105-і ер, ал 4602-сі  әйел. 3020 қазақ, 4619 орыс, 1035 татар, |
|223 мордва, 205 ... 173 ... 101 ... ... Қала ... ... жетеуі ғана жоғарғы білімді, ал тек біреуі ғана әйел адам еді. ... ... ... 22,5 ... ... болып саналатын. |
|Николай Иванович Байчиковтың тауып алған, ... ... ... ... ... ... осылай болатын. Біртіндеп қалада тастан |
|үйлер тұрғызыла бастады. Олардың көпшілігі қазірдің өзінде елорданың |
|ескі ... ... ... ... ... мен ... арта |
|түсті. 1898 жылы облыста үш қалалық, он екі шіркеулік ... және ... ... ... ... ... ... шет ... бір ...... ... ... ... жер аударғандар келе бастады. Анық емес мәліметтер бойынша, ... ... бұл ... ... бес адам жер ... Олардың білім|
|деңгейі қаланың түрлі мекемелерінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін. |
|Біртіндеп қала дами бастады. Сол кездері бой көтерген ас ... ... ... ... күнге дейін сақталған. Біртіндеп білім беру |
|жүйесі де дами бастады. 1898 жылы облыста 3 қалалық, 12 ... ... ... ... ауыл шаруашылық училищесі болды. Блім беру саласының |
|дамуында саяси жер ... да ... роль ... ... ... ... 1882 мен 1906 ... аралығында мұнда 45 адам жазасын |
|өтеген. Олардың білімдерінің деңгейі қаланың түрлі мекемелерінде қызмет |
|атқаруға мүмкіндік ...   |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... 2. Ақмола төңкеріс қарсаңында |
| ... ... ... ... кейінде Желтоқсан) қалалық |
|басқарма ғимараты болды. Ол ... ... ... және ... ... маңызды роль атқарды. Осы жерден бүкіл Оқмоланың ісін басқарып |
|отыратын. Ақпан төңкерісі ... ... ... ... ... ... ... мүшелері Ақмола уездінде Атқарушы комитетті құрды. |
|Бірақ, ол көп қызмет атқармады. Т. И. Бочков бастаған ... ... топ 1917 ... ... ... ... Ақмола қалалық |
|Депутаттар Одағын құрды. Ал 1918 жылдың екінші наурызында  болған ... ... ... және ... ... ... |
|съезінде Ақмола уездік Депутаттар Одағы сайланды. Және де уездік Кеңес ... құру ... ... қабылданды. Съезд аяқталғаннан кейін оның |
|қатысушылары қалалық басқармаға барып, салтанатты түрде екі басты қыран |
|тұрған бағананы ... ...   ... жиі ауысуы сол бір жылдарға тән құбылыс еді. Билікке Колчак |
|келді де, ... өз ... ... ... Соңғы «қала басшысы» |
|қызметін С. А. Кубрин орындады. Ол 1919 жылдың ... ... ... ... ... атаман Дутов кетпестен бұрын, 1919 жылдың жиырма |
|төртінші қарашасында көпестер мен ... ... ... ... ... кешін ұйымдастырды. Ал келесі күні, жиырма бесінші |
|қарашада қаланың ... ... ... ... тобы – ... ... ... ... дала ... ... ... екінші Қостанай атқыштар полкі көрінді. Енді басқарманы,|
|әдеттегідей, жаңа үкімет, яғни, елу тоғызыншы атқыштар ... ... ... ... ... және ... ... тобының бастығы ... ... ... қазан айында Ақмоланы облыс орталығы етіп бекітті. Бұл да |
|негізсіз емес еді. Себебі, Ұлы Отан ... ... ... ... ... ... ... қала болатын. Бұл жерде алты өнеркәсіп, оның үшеуі –|
|республикалық, тағы да үшеуі жергілікті және кооперативті өнеркәсіп ... ... ... ... орны 801 ... құрайтын. Ал негізінен қалада|
|32,5 мың тұрғын өмір сүрді. Ақмола жаңа мәртебе бергеннен кейін, қаланың|
|болашағы да үлкен үміт ... ... ... басталуы, |
|өнеркәсіптегі митингілер,  сұрапыл соғыстың басталуы туралы ... ... ... ... ... газеттердің 1941 жылғы нөмірлерінен |
|оқуға болады. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... 3. Ұлы Отан ... ... ... |
| ... ... ... комитетінің қалада әскери құрылымды қабылдау және |
|орнықтыру туралы, қызыл әскерге жылқы жіберу туралы құжаттардың ... ... ... тұрғындардың бәрі де әуе қорғанысы және |
|химия қорғанысы дайындығынан, ал он алты мен елу жас ... ... бәрі де ... ... әскери дайындықтан өтті. Сол жылдардың |
|санағы көрсеткендей, 1945 жылдың басында он мың ақмолалықтар әуе ... мен ... ... дайындығынан өткен. Ал 9172 адамды әскери |
|іске баулыған. Жергілікті әуе қорғанысы штабы құрылып, қорғаныс топтары |
|дайындалды. ОСОАВИАХИМ және ... ... ... ... ... Ақмола |
|қазақстандық әскери бөлімшелердің құрылуында маңызды роль атқарды. Осы |
|жерде 310, 387, 29 атқыштар және 106 кавалерия ... ... ... ... 9783 ... еліне 7414-і қайтып оралмады. |
|Отыз сегіз ... ... ... ... атағын иеленсе, ал жетеуі үш |
|деңгейдегі Даңқ орденімен марапатталды. ... ... ... ... ірі ... қоныс аударуы |
|және де эвакуацияланғандардың үлкен легі – бәрі де ... ... ... ... әсер етті. Өнеркәсіптік өндірістер екі жарым есе ... ... және № 317 ... ... ... зауыттар пайда |
|болды. Он алты өндірісте 2800 адам еңбек етті. Осындай өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... маңызды бір |
|нүктесіне айналдырды. Қосымша жолдардың құрылысына байланысты оның ... де өсе ... ... қала жер ... ... ... үйіне айнала бастады. Ақмола|
|қалалық партия комитеті мен депутат Кеңесінің атқарушы ... жер ... ... тұру ... ... Әскерге шақырылуын реттеді.|
|Солтүстік Кавказдан жер аударған халыққа мал басын бөліп беріп, |
|жәрдемақы ... ... ... арнап мәдени және білім беру мекемелерін |
|ашты. Ал олардан басқа, қоныс аударғандар да бар еді. Алғашқы жылдың ... ... отыз ... ... көшіп келді. Әскери уақыттың жағдайына|
|қарамастан, олардың бәрін де міндетті түрде тұрғын үй мен ... ... ... ... еді. Ауруханалар, оның ішінде Ұлы Отан соғысының |
|ардагерлеріне арнап емханалар ашылды. Қалада екі госпиталь - ... ... ... ... Отан ... қоғамның патриоттық сезімін оятады. «Бәрі де майдан |
|үшін! Бәрі де ... ... Бұл жай ғана ұран ... ... қоғамның  жан |
|айқайы еді. Соғыс жылдарында Ақмолалықтар бар күшін майданға көмекке |
|жұмсады. ... ... ... ... жинай бастады. Танк колоннасының |
|құрылысы үшін үш ... 719 мың ... ... 5 ... 666 мың |
|рубльдің лотереясы іске асырылды. Майданға ... жылы ... ... ... тағы да бір ... ... бірі – соғыс ... мен ... ... ... көрсету болды. Осындай өмір |
|газеттің 1945 жылдың мамыр айының нөмірі жеңіс туралы хабар әкелгенше |
|жалғаса ... ... ... ... ... ... келесі бір кезеңі – тың жерлерді |
|игеру ... ... ... ... ... ... Хрущевтің орасан |
|күрделі ойын іске асыру үшін жолға шықты. 1954 ... ... ... ... ... эшалоны Алматыдан, ал бесінші наурызда Мәскеуден |
|келді. ... ... ... болсақ, 1953-1958 жылдар аралығында |
|Ақмола облысына 270 мың адам ... ... ... осы аймақта мәңгілік|
|қалып қойды да. Бұл жылдары Ақмола облысы елдің ең маңызды ... ... ... ... ... ... 1953-56 ... |
|облыс бойынша 3,5 миллион га тың жер ... Бұл ... ... ... ... 1960 жылдың  26-желтоқсанында тың игеру өлкесін құру туралы |
|жарлық ... 1961 жылы аты ... ... ... ... ... Қазақстанда Тың игеру өлкесін құрып, оның астанасы ... ... екен ойы  ... ... жай ... ... ... министрлер одағының қаулысына байланысты қаланың дамуы туралы |
|бас жоспар дайындалды. Сондай-ақ, ескіні қайта жөндеу және ... ... жаңа ... дамыту жоспарын қарастырды. |
|1963 жылдың алтыншы қарашасында телеорталық іске қосылды. Сол жылдары |
|Латвия сәулетшілері П. Ю. Фогелс, О. Н. Крауклис, ... ... ... тың ... ... тұрғызылды. Ол 2 355 адамға |
|жоспарланды. Көлемі мен ... ... ол сол ... Кеңестер |
|Одағындағы Кремльдегі Съезд Сарайынан кейінгі екінші орында тұратын. |
Құрылған мерзімі – 1961 жыл.
Аумағы – 146,6 мың ... ... – 820,0 мың ... оның ... қала ... ... – 45,7%, ауыл
халқ ының үлесі – ... ... – 5,6 ... ... ... - Көкшетау қаласы.
Облыста 17 селолық аудандар және 10 қала (1-ірі, 2-орташа, 7-шағын), 14
поселкалар, 776 селолық және ауылдык округтары бар.
Облыс ... ... ... орта бөлігі, Көкшетау (ең ... 947 м), ... (899 м), ... (730 м) ... ... ... жазықтары, Теңіз-Қорғалжын ойысы бар.
Халықтың тығыздығы - 1 шаршы метрге 5,1 адамнан келеді.
Әкімшілік орталығы - Көкшетау қаласы, ... ... 1824 жылы ... ... 2009 жылғы 1 сәуірдегі халық саны - 145,8 мың ... ... ... ... бар 2 ... ... Көкшетау және
Степногорск қалалары, аудандық маңызы бар 8 қала ... ... ... ... ... Степняк және Щучье), 17 ауылдық
аудан, 5 кент және 660 ауыл мен село ... ... ... ... бөлігінің солтүстігінде орналасқан. Батысында ... ... - ... ... - ... ... - ... облыстарымен шекаралас. ... ... ... және табиғи ресурстарға бай.
Болашақтағы даму алғышарттары өңірдің ... ... ... ... орта және ... технологиялық тауарлар мен сервистік
қызметтерді жеткізуші ретінде де көріну мүмкіндігімен ... жыл ... ... өңірлік өнімнің көлемі 457,5 млрд. теңгені, ал соңғы
үш жылдағы ... ... өсу ... 39% ... Адам басына шаққандағы ЖІӨ
206 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 80.7% өсуімен 614,3 мың ... ... ... жер ... ... ... көп
бөлігін жазық дала, ұсақшоқылық жерлер, шамалы тармақталған және ... мен ... ... таулар алып жатыр. Облыстың ауа-райы шұғыл
континентальды. Жазы қысқа және жылы, ал қысы ... ... ... ... борандары араласқан аязды болады. Ауаның ең төменгі температурасы
минус 400 жоғары, ең жоғарғы температурасы + 400С ... ... ... ... бөлігінде өзінің алуан
түрлігімен және ... ... атап ... ... және тау беткейлерін көмкерген түрлі ... ... ... ... - ... байлығы.
Облыстың жануарлар әлемі өзінің айтарлықтай молдылығымен және ... ... ... ... - 55 ... құстың - 180, балықтың -
300 түрі ... ... ... және ... Мемлекеттік ұлттық табиғи
парктері мен Қорғалжын Мемлекеттік халықаралық маңызы бар қорық орналасқан.
Облыстың солтүстігінде ... ... - ... ... ... кылқанды орман массивтерімен қарапайым, оңтүстік және карбонатты
қара топырақ басым. ... ... ... ... ... ...... – бозды өсімдіктерімен Кошқыл-каштан, каштан
және ашық ... ... ... ұсақ шоқы бойынша - әр жерде қарагайлы-
қайыңды орман, Ерейментау ... - ... ... ... карағайлы ормандар негізінде республикалық маңызы бар курорттык-
санаториялық кешендерді ... ірі ... зона ... мемлекеттік қорығы, Ерейментау және Атбасар заказниктері, Бурабай
және Зеренді аң шаруашылықтары кездесіп, кәсіпшілікпен бірге. жануарлар ... ... және ... ... ... ... ... көл және суқоймалары мен көзге ... Ең ... ... Нұра, Селеті, Кұланөтпес болып болып табылады. Көлдері:
Теңіз (1162 шаршы шақырым), Қорғалжың (330 шаршы ... ... ... шақырым), Керей (63 шаршы шақырым), Қожакөл (60 ... ... ... Вячеслав (ауданы 60,7 шаршы шақырым, сыйымдылығы 410,9 млн.
текше метр), Селеті (ауданы 36,6 ... ... ... 221,8 ... пайдалы қазбалары: түсті, кара және сирек металдар, ұран; кұрылыс
материалдар, каолин, кобальт, көмір кен орындары; минералдық ... ... ... ... ... дамуын сипаттайтын, негізгі экономикалық ... ... ... ... үлес ... ... ... Республика
көлеміндегі облыстың негізгі қор үлесі-3,6%. Өнеркәсіп өнімін өндіру жалпы
алғанда республика өнеркәсіп өнімі ... 2,4% ... ... Облыс экономикасы коп жағдайда, ауыл шаруашылығына,
негізінде богар-лы (тэлімі) егіншілікті, оның ... ... ... ауыл ... ... жері 13,3 ... соның 4,9 млн.га
жыртылған жер. Мүйізді ірі қара саны 336,3 ... ... 167,9 мыңы ... мен ешкі - 168,7 мың, ... -156, 2 мың), жылқ ы 70,9 мың ... ... ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемі 44,0 млрд. теңгені кұрап,
жалпы ... 13,1% ... ... ... ... 1588 шақ ырым не ... темір
жол үзындығының 11.3%.
Жалпы пайдаланатын қатқыл табанды автомобиль жолының жиілігі 64,7 шақ
ырым/ 1000 шаршы шақ ... ... ... ... ... инвестицияның
0,3%, қүрылымдық саласы ... ... ... бөлігі өнеркәсіп
объектілерін салу, атап айтқанда металлургия ... ... ... ... ... ... дамыған саласы ауыл шаруашылыгы, ең ... ... ... ... ... 17,2% ... ... тамақ өнеркәсібі, машина жасаумен көзге түсіп (басым
түрде ауыл шаруашылық), ... ... ... ... 30% ... қойнауы. Облыс аумағында құрамының өзгешелігімен ... ... ... ... ... ... ... каолин мен мусковит, сондай-ақ темір рудасы, тас көмір, доломит,
жалпы таралымды пайдалы ... мол кен ... ... су ... ... ... ... Баланстық қорлардың өлшемдік
құндылығы шамамен 20 млрд. АҚШ долларын, ал болжалды ... - 100 ... ... ... ... жері ауыр механикалық құрамымен,
тұздылығымен және су өткізгіштілігімен ерекшеленеді.
Жер ... ... ... қара ... және ауыр ... сор және ... ... су өткерімімен ерекшеленетін бозғылт
түсті болып келеді.
2. Ақмола облысының ... ... ... Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылдың 17 қаңтарындағы
«Қазақстан жолы-2050: бір ... бір ... бір ... атты ... ... ... 2050 ... қарай әлемнің 30 дамыған
мемлекетінің қатарына қосылуына қол жеткізілуіне бағытталған басым бағыттар
мен міндеттер айқындалып ... Бұл ... ... қол ... үшін ... ... ... агроөнеркәсіп кешенін жаңғырту,
шағын және орта бизнесті ... ... ... тұрақты өсуіне
бағытталған   7 басым бағытты жүзеге ... ... ... ... өзі өмір ... арттырып, қазақстандықтардың іргелі істерді жүзеге
асырудағы жаңа мүмкіндіктеріне қол жеткізуіне жол ашатын болады. 
1. Облыстың инвестициялық ... ... ... әр ... мамандануын, жалпы таралған пайдалы қазбалардың және
басқа да факторлардың болуын ескере отырып, олардың мүмкіндігі
қарастырылады. Бұл ... 2020 ... ... ... ... 160 миллиард теңге жеке инвестициялардың  100 болашақ
жобалары бар. Олардың есебінен 18 мың ... ... ... Әр ауданда бір-бір тауарлы-сүт фермасы және  бордақылау
алаңдары құрылды. ... ... ... ... ... ... нақтылы бағыттары қаралатын
болады. 
3. Өзінің жеке шаруашылығы бар ... ... ... ... ... ... бо-йынша пилоттық жобаларды
әр өңірде жүзеге асыру  қолға алынды. Бұл оның базасында ... ... ... ... алу үшін жағдай жасап,
жеке қосалқы шаруашылықтарды жедел дамытуға мүмкіндік беретін
болады.    
4. ... ... ... ... ... жөндеу
және профилактикалық жұмыстарды дер кезінде жүргізуді 
қамтамасыз ету үшін  ... ... ... ... ... ... ... сумен жабдықтауды дамытудың
жүйелік картасын әзірлеу жұмысы бастау алды. 
5. Мемлекет басшысының мақұлдауымен ... ... ... ... ... ірі ... жобаны іске асыру
қарастырылады.
6. Мәскеу қаласымен халықаралық әуе ... ... ... ... және Германияға жаңа әуе рейстерін ашу
мәселелері де қаралуда.
7. 13 бала ... 20 ... ... 5 ... ... ... мен
Ақмол ауылында емханалар, ... ... ... ... 2 ... ... іске ... Бұқаралық спортты дамыту үшін 20 волейбол, 19 футбол алаңдары,
34 хоккей корттары, Атбасар ауданында дене шынықтыру-сауықтыру
кешені, ... ... ... ... ... ... ... ауданында «Жақсы» осы заманғы спорт кешені
салынды. 
9. Ұлы Абылай ханның 300 ... ... ... ... ірі ... іс-шаралар жүргізілді.
Бұл бағыттағы жұмыстар ағымдағы жылы жалғасатын болады.
Бұдан әрі ... ... ... ... ... ... негізгі
қорытындыларына тоқталып, үстіміздегі жылдың жаңа міндеттерін жан-жақты
саралап өтті. 2013 жылы ... ... өнім 938 ... теңге немесе 2001
жылдың деңгейімен салыстырғанда 
110 пайызды құрады.  Бұған қол жеткізуге ауыл шаруашылығындағы, саудадағы,
көліктегі жоғары ... ... ... экономикасы 140 миллиард теңгеге инвестицияланды. Бөлшек ... – 19, ... ... – 9 пайызға артты. Орташа айлық жалақы 6
пайызға (79 мың теңгеге дейін) өсті. 
Мемлекет басшысы қойып отырған  ... ... үшін қол ... ... ... ... бойынша шаралар қабылданатын болады. Бұған толық
мүмкіндіктер де бар. 
Өнеркәсіп. Степнгорск подшипник ... және ... ... комбинаты
сияқты екі ірі жүйеқұрғыш кәсіпорындар өндіріс көлемін ... ... ... ... қосымша қорларды тарту арқылы
өндірістің өсу көлемі 100,2 пайызға дейін қамтамасыз ... ... ... жүк ... ... 1,5 есеге,
«Вектор» зауытында  астық жинау комбайндарын шығару – 8 есеге, ... ... ... ... – 3 есеге, «ENKI» ЖШС-ы керамикалық кірпіш ... 27 ... ... ... ... ... полиэтиленді тегіс
және гоффирленген тұрбалар шығару  – 3 пайызға ... ... ... «SARECO» БК», «Астана-Ойл» мұнай үйі»,
«KZ  ... ... ... «Ak Su Steel» ... жаңа ... үлес ... ... жылы Индустрияландыру картасы аясында 433 тұрақты жұмыс орындарын
ашу арқылы 3,5 миллиард теңгенің 9 нысаны іске ... 2014 жылы 4 ... ... ... ... ашу ... 93 миллиард теңгенің 11
нысандарын іске қосу жоспарланып отыр.
Көптеген жобалар жоғары ... құны бар өнім ... ...... ... ... ... Целиноград ауданындағы
өлшеу трансформаторлары мен эмульсиялық өнімдер өндіру,  ... ... ... Ерейментау ауданында 45 МВт қуаты
бар жел электр стансалары іске қосылатын болады. 
Агроөнеркәсіп  кешені. Облыстың ауыл шаруашылығы ... ... 131 ... өсіммен қамтамасыз етілді. Гектарына 12,2 центнер орташа
түсім арқылы 5 миллионнан астам тонна ... ... ... ... ауыл
шаруашылық өндірушілері үшін негізгі міндет – көктемгі егіс ... және дер ... ... ... ... дала жұмыстары басталғанға дейін тұқымды толық сертификациялау,
барлық машина-трактор паркіне жөндеу жүргізіліп, ... ... ... құю  ... ... Ауыл шаруашылығы техникалары паркін
жаңарту бойынша жұмыстар жалғасуда. 
Астық және бұршақ дақылдары алқабы 4 ... 200 мың ... ... ... ... аясында басымдық дақылдар алқабы 9
пайыздан 820  мың гектарға дейін көбейетін ... ... және ... ... үшін ... ... 1,7 ... 24 мың тоннаға дейін, ылғал ... ... 80 ... дейін жоспарланып отыр. 
Ауыл шаруашылығының егін шаруашылығына тәуелділігін төмендету мақсатында
мал шаруашылығын дамытуға да ерекше ... ... Етті және ... ... ... ... айналасындағы азық-түлік белдеуін дамытудың 
өңірлік бағдарламаларын  жүзеге асыруда 2013 ... ірі ... ... ... мал ... ... өндірудің өсімін қамтамасыз етуге
қол жеткізілді. 
Облыстың мал ... ... ... 2015 ... ... ет
бойынша экспорттық әлеуетті 5 мың тоннаға дейін көтеру ... ... ... ... жылы ... ... ... бордақылау алаңдары іске
қосылып,  шет елдік ... 600 бас ірі қара ... ... ... 4 мың ... астам ірі қара сатып алынды. 
2014 жылы өңірлерде бордақылау алаңдары мен ... сүт ... ... ... жалғасатын болады. «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 4 мың
бастан астам ірі қара ... ... Бұл ... жылы ет экспортын 1 мың
тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. 
Мал басы өсімінің ... ... ... екі ... шөп қоры, қажетті
нәрлі азық көлемі дайындалды. Азық сапасын жақсарту және мал өнімділігін
жоғарылату үшін ... жылы ... ... ... 21 ... 2015 жылы ... қаласында («АгроТрейдинг-2007» ЖШС-ы 60 мың
тонна)  құрама жем зауыттарын ашу жоспарланады. Жеке қосалқы және ... ... ... ... ету үшін ... және ... 2 сервистік-дайындау орталықтары құрылатын болады. 
Нарықты негізгі тамақ өнімдерімен қамтамасыз етіп, ... ... ... ... ... тұрған өңдеуші кәсіпорындардың
жоғары жүктемелілігі және жаңа өндірістер ашу ... ауыл ... ... ... ... жылы ... ... тәуілігіне 100  тонна қуаты бар  «Эко-
Милк» сүт зауытын және ... ... ... 100 ... ... бар
«Агример-Астық» ЖШС-ы да май тұқымын  өңдеу зауытын іске қосу көзделеді.
«Астана Агропродукт», «Агрофирма ... ... ... ... ... ... ету бойынша іс-шаралар қабылданатын болады.
Беларусь Республикасымен ынтымақтастық аясында Целиноград ауданының
Қосшы ауылында ... 3 мың ... ет ... ... ... ... ... жоспарланады. 
Атбасар қаласында  тәулігіне 500 тонна қуаты бар май өңдеу ... ... ... ... ... әзірлеуде (Алматы
қаласы «Евразия Агроинвест» ЖШС-ы).
Экспортқа бағытталған отандық ... ... бір ... жоғарыда аталған
«Астана–Агропродукт»  ЖШС-ы болып табылады. 2013 жылдың аяғында Қазақстанда
алғашқылардың бірі болып ... ... ... шықты (35 тонна ет және
ет өнімдерін  өткізіп, ағымдағы жылы 300 ... өнім ... ... ... жылы ... ... ЖШС-ы шекаралас Омбы облысына сүт
өнімдерін қоюды жоспарлап ... ... ... ... қарамастан, облыс жыл са-йын Астана
қаласына негізгі тамақ өнімдерін қою көлемін жоғарылата ... ... ... ету 2013 жылы 2011 ... ... ... ... ет 38-ден 44 пайызға, жұмыртқа 82-ден 100 пайызға, ... ... ... ... жылы бұл ... одан әрі ... ... азық-
түлік белдеуі аясында 8 миллиард теңгенің 10 жобасын іске асыру жоспарланып
отыр. 
Мемлекет басшысының тапсырмасын жүзеге ... жер ... ... ауыл ... ... жерді ұтымды  пайдалану бағдарламасы
жүзеге асырылуда. Қордаланып қалған мәселелерді кешенді шешу үшін ... ... ... ... ... дұрыс пайдаланбайтындардан кейін
қайтарып алуға дейін шаралар қолданылуда.
Шағын және орта ... 2013 жылы ... және орта ... белсенді
субъектілерінің саны 5 пайызға өсті немесе 33 мың бірлікке дейін ұлғайды.
Жұмыспен қамтылғандар саны 120 мың ... ... ... ... ... 8 пайызға көбейіп, 309 миллиард теңгені немесе жалпы ... ... ... ... ... және ... қамтудың жол картасы-2020»
мемлекеттік бағдарламасы септігін тигізді. Аймақтық үйлестіру кеңесі 78
жобаны мақұлдап, 15 ... ... ... ... ... миллиард теңгенің 47 несиесі бойынша пайыздық қойылым субсидияланды. ... ... ... ... 14 ... жеңіп алды. Кәсіпкерлік
нысандардың жетіспейтін инфрақұрылымдарын салуға 913 ... ... 198 ... ... 7 ... ... кепілдендірілген
несиелер қамтамасыз етілді. 
Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бизнесті дамытуға ... ... ... жою ... ... ... 2013 жылы
Көкшетау және Степногорск ... ... ... ... ... Кәсіпкерлік палатасы және «Даму» қорымен бірлесе ай
сайын бизнес өкілдерімен ... ... ... қиын ... ... тапсырмасын орындай отырып, 2050 жылға дейін шағын
және орта бизнестің жалпы ішкі өнімін 50 ... ... ... ... жол картасы-2020»  мемлекеттік бағдарламасын дамыту бойынша
жұмыстар әрі қарай атқарылатын болады. Осы ... ... ... ... жылы 1 ... 800 ... теңге бөлінді.  
Тұрғын үй құрылысы. «Қол жетімді баспана-2020» бағдарламасы бойынша 260
мың шаршы метр ... үй ... ... ... 2012 жылмен
салыстырғанда көрсеткіш 104 пайызды құрады. Жаңа ... 2 ... ... ... жылы 278 мың ... метр ... үй ... беріледі деп
күтілуде. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 7 пайызға артық. 
Кезекте тұрған 340 отбасының ішінде 155 жас ... ... ... ... құрылыс жинақ жүйесі бойынша 150, коммерциялық құрылыс есебінен
1360 отбасы пәтерге қол жеткізеді. ... 130 мың ... метр ... үй ... салу ... орталығындағы Центральный шағын ауданындағы «Жансая» тұрғын үй
кешенінің құрылысы ауқымды жобалардың бірі болып табылады. ... ... осы жылы 9 ... (357 пәтерлік) тұрғын үйдің құрылысын жүргізу
жоспарланып отыр. Қопа ... ... ... ... жинақ жүйесі
бойынша 10 тұрғын үйден тұратын жалпы көлемі 21 мың шаршы ... ... ... үй ... ... басталмақ.
Ағымдағы жылдың екінші тоқсанында үй құрылысы комбинаты («Регион-строй»
ЖШС) іске қосылған жағдайда, тұрғын үй ... ... ... ... ... ... және салу мерзімін жеделдетіп, баспана кезегін
қысқартады. 
«Қол жетімді ... ... ... ... ... үшін
облыстық құрылыс басқармасы және өңір әкімдері жер телімдерін түгендеу,
инженерлік инфрақұрылымдарды дайындау, жобаларды жасау мен ... ... ... іске қосу ... ... ... шаруашылығы. 2013 жылы тұрғын үй-коммуналдық секторы
13 миллиард 600 миллион теңгеге инвестицияланды. ... ... ... ... ... ... ... тұр, жылу маусымы қалыпты
режімде өтуде. Отынның қажетті қоры да жасалған. Күн сайын ... ... ішкі ... ... ... жақсартуға осымен төртінші жыл
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту-2020» бағдарламасы тиімді
жұмыс ... ... ... 61 тұрғын үй (Көкшетау қаласында–40,
Степногорскіде–13, Щучинскіде–6, Атбасарда–2) жөнделді. ... жылы ... 31 ... үйге ... ... ... жұмыстары
жүргізілмек.  
Қазіргі уақытта облыс ... ... ... су ... ... жылу ... ... қамту–17 пайызды  
құрайды. Осы ... ... ... ... ... әкім орынбасарына, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және
энергетика басқармасына өңір әкімдеріне 2014 ... ... ... ... 70 пайыз жылу есептегіш құралдарымен ... ... атап ... 2013 жылы ... ... ... қосымша құрал-жабдықтарды модификациялау, олардың өнімділігі
мен энергияның тиімділігі бойынша  деректер ... ... ... ... байланысты алдын алу және жөндеу ... ... ... тұрғындарын сумен жабдықтауды жақсарту мәселелері «Ақ бұлақ»
бағдарламасы аясында шешілуде. 2013 жылы 29 елді ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін 8 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалды. 
2014 жылы 21 елді мекенді сумен қамтамасыз етуді жолға қою үшін 6 ... ... ... ... бұл ауыл ... ... ауыз
сумен қамтамасыз етуге немесе 56 па-йыздан 58 пайызға, қалалық ... 86 ... 89 ... ... ... береді. Бұдан басқа жеті
жобалық-сметалық құжат дайындалу үстінде.  
Бұл ретте, тасымалды сумен ... ... елді ... ... баса назар аударылады. 2013 жылы бұл мәселе Ақкөл
ауданының Ақкөл орман шаруашылығында, ... ... ... Қоржынкөл
елді мекендерінде шешімін тапса, 2014 жылы Атбасар ауданының ... ... ... ... ... ... іске қосу жос-парланып
отыр (бүгінгі күнге 32 елді мекенді тасымалды сумен ... ... жылы ... ... ... үнемдеудің 2013-2015 жылдарға арналған
кешенді жоспары қабылданып, электр энергиясын, жылу қуатын, су және ... ... ... шаралары қарастырылды. Нәтиже де жоқ ... ... ... мен ... 3 миллион кВтч  электроэнергиясы, 100 мың
тонна көмір, 35 мың Гкал шамасында жылу энергиясы үнемделді. 
Мемлекет басшысының халыққа ... ... ... ... мен ... ... ... дамыту жобасын іске асыру
тапсырылды. Мұндай жобалар облысымызда ... ... бар. ... ... 750 кВт ... бар жел ... ... ЖШС-ы) іске қосылса, Жақсы ауданында – сабанды  қалыптау
(«Новокиенка» ЖШС) зауыты,  Ерейментау ауданында 45-50 Мвт ... бар ... жел ... ... салынуда. 
«Есіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы арқылы Ерейментау ауданында 30
Мвт қуаты бар («VT-EST», ... тағы бір жел ... ... және ... жағу ... электр энергиясын өндіретін зауыт («Samruk ... «Office Privee LLP», ... ... ... ұсынылып отыр.
Энергияның баламалы түрлерін пайдалану мүмкіндігін ... ... ... ... мұндай жобаларды жүзеге асыру жалғасатын болады. 
Көлік инфрақұрылымын дамыту. 2013 жылы жолдарды күту мен жөндеуге 9
миллиард 700 ... ... ... Бұл ... 173 ... ... жөндеуге  мүмкіндік берді.
Облыстық және аудандық  мәндегі жолдармен бірге облыс ... ... ... ... жеті ... қалалардың ішкі көшелері және
Астана қаласы маңындағы елді ... ... ... ... етілді. 
Қайта құрылымдаудан кейін халықаралық деңгейге көтерілген ... және ... ... жолы» АҚ-ымен Астана-Бурабай бағытындағы
жүрдек пойыздың жүру бағытын кеңейту мәселелері қарастырылуда.  
2014 жылы жергілікті мәндегі жолдарды қайта ... мен ... ... 600 ... теңге бөлу жоспарланып отыр. Көкшетау және Степногорск
қалалары мен Елорда маңындағы  ... ... ... үш ... ... көше-жол желілерін дамыту мен ... ... шешу ... ... ... «Новочеркасское-
Егіндікөл-Жантеке» және «Жаңа Колутон-Ақкөл-Азат-Минское» ... да ... ... ... ... салыстырғанда облыстық мәндегі автомобиль жолдарын күтуге,
оның ішінде қысқы кезеңдегі ... ... ... 600 ... теңгеге
немесе 40 пайызға көбейді. 
Көліктік кешеннің тиімділігін арттыру мақсатында ... ... ... ... ... өңір әкімдерімен бірлесе отырып, ... ... ... ... ... автобус парктерін жаңарту
бойынша іс-шаралар атқаратын болады. 
Жұмыспен ... ... ... ... ... еңбекпен
қамтамасыз ету мәселесі «Жұмыспен қамту жол ... ... ... Оны жүзеге асыру үшін 2013 жылы республикалық
бюджеттен 4 миллиард ... ... ... ... 2600 ... оның 63 пайызы жұмыссыздар. 
Селолық кәсіпкерлікті дамыту мақсатында өз ісін ашуға ынталанған 453
адамға 1 миллиард теңге көлемінде несие ... ... ... ... 92 ... және ... нысанда 1200 уақытша жұмыс
орындары ашылды. Еңбек нарығындағы сұранысқа ие ... ... ... 356 адам жұмыспен қамтамасыз етіліп,  жастар тәжірибесі және
әлеуметтік еңбек орындарына 1 мың адам бағытталды. 
Ағымдағы жылы ... ... ... 4 ... ... ... қаржы
бөлінді.  Сондай-ақ, 10 мыңнан аса жаңа ... ... ашу ... ... ең ... ... бірі ... шектеулі
адамдарға әлеуметтік жағдай жасау. Мемлекеттік жеке әріптестік аясында
жұмыс берушілермен ... ... ... ... ... тарту. Бүгінгі
таңда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жартысы (12600 ... ... ... жұмысқа тартылып, ары қарай да бұл ... іс ... ... ... 3376 ... түгендеу жүргізіліп, соның ішінде 159-ында
мүгедектер үшін қол жетімді екендігі анықталды.
Барлық өкілетті мемлекеттік органдар, жобалау ... ... ... ... ... ... сондай-ақ, нысандарды
кедергісіз қабылдап ... ... ... ... ... етіп ... ... 2013 жылы  білім беруді дамыту үшін 48 миллиард теңгеден
астам қаржы бағытталды. ... ... ... 3 ... мың ... ... жоспар 1,6 есеге (2180 орын) артығымен орындалды. 3-тен ... ... ... ... ... 89 пайызға өсті. Ағымдағы жылы 28
нысан іске ... ... ... ... ... ... ету
көзделген.  
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін 2020 жылы ... ... ... 100 ... ... ... ... жеткілікті.
 Орта білім беру сапасын арттыру ең өзекті мәселелердің бірі болып ... ... ... ... әр ... ... ... белсенді қатысты. 
Сонымен қоса, ҰБТ-ның балл ... ... ... ... ... көрсеткіштен 4,2 балға (70-3) артта қалып отыр. ... бірі ... ... мектептер санының көптігі, ол 82 пайызды
құрауда. Сондықтан да, 2014 жылы ... құру ... ... ... санын 32-ге жеткізу бағытындағы жұмыстарды жалғастыруымыз қажет. 
Ресус орталықтарын ашу жөніндегі жұмыс жалғасады. ... ... ... осындай 9 орталық жұмыс істейді. Ал, 2014-2015 жылдары
тағы да 8 ... ... ашу ... бар.
2013 жылы Целиноград, Астрахан, Бұланды аудандары мен Көкшетау қаласында 3
мың орындық 5 ... ... ... Биыл 12 ... ... ... Целиноград ауданындағы Тайтөбе ауылында салынып жатқан 300 орындық
мектеп құрылысы аяқталған соң ... ... үш ... ... проблемасы
толықтай шешіледі. Биыл облыс орталығында Краснояр селосындағы орта мектеп
жанынан ... ... іске ... Көкшетау қаласындағы №2 орта
мектепке қосымша 500 орындық оқу корпусының ... салу ... ... ... халықтардың тілегіне орай, 294 орынға арналған
оқу-тәрбиелік кешенін салу ... ... жылы 56 ... нысанына күрделі жөндеу жасалса, 2014 жылы білім
саласының 28 нысанына күрделі ... ... ... Осы ... ... теңге бөлінген.
Техникалық және кәсіптік білім беру саласында еңбек ... ... ... ... ... ... ... Осы орайда, кәсіптік
және техникалық ... беру ... ... ... ... одағы
және жұмыспен қамту қызметімен бірлесе отырып, дуальді оқытуды енгізуді
қолға алып отыр. Бұл ... ... ... үшін ... ... жанында кадрлар даярлау кеңесі құрылды.
Облыстық білім басқармасы аудандар мен қала ... және ... ... республика бойынша жоғары кәсіби маман ... озық ... ... ... қамтамасыз ету қажет. 
Денсаулық сақтау. 2013 жылы денсаулық сақтау саласын дамытуға ... ... ... оның 5 ... 600 миллион теңгесі немесе 25
пайызы алғашқы медициналық-санитарлық көмекке жұмсалды.
Аурудың ... алу ... ... ... және осы ... ... ... нәтижесінде, облыста бірқатар маңызды әлеуметтік
аурулардың ... ... 2012 ... ... қан ... ... адам өлімі 22 пайызға азайды, туберкулез ауруына шалдығу
8 ... осы ... ... ... адам ... 41 ... ... денсаулық сақтау басқармасының алдына аудандар мен қалалар
әкімдерімен ... ... ... одан ... ... жақсарту
бойынша жұмыстарды жалғастыру міндеті қойылды.
Облыстық және республикалық мәндегі аса қауіпті деген автожол учаскелерінде
алғашқы медициналық ... ... ... Бурабай аудандық аурухана
жанынан өткен жылы 20 ... ... ... ... Енді Ақкөл
мен Атбасар аудандарында ашу жоспарланып отыр. Облыстық денсаулық сақтау
нысандарын жарақтандыруға 2 ... жуық ... ... оның 518
миллион теңгесі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жұмсалса, 1 ... ... ... ... ... ... жұмсалды. Сондай-ақ, ... ... ... ... Ағымдағы жылы тағы да 17 техниканы алуды
көздеп отырмыз. Сөйтіп, облыстағы медициналық ... ... 46 ... 50 ... дейін артты. Ағымдағы жылы да осы мақсатқа
1 миллиардтан астам теңге бағытталды, мұның өзі ... ... 65 ... ... ... береді. 
Биылғы жылы денсаулық сақтау саласы бойынша 26 ... ... ... оның ішінде Ақкөл қаласы мен Зеренді ауылында емхана салынады. Мұнан
басқа 15 дәрігерлік ... 7 ... пен 2 ФАП ... қосылмақшы.
2014 жылы Степногорск қаласында ашылған инсульт орталығында
көрсетілетін ... ... ... үшін осы ... ... ... Дәрігер кадры тапшылығын қысқарту үшін 2013 жылы ... ... ... оның 102-сі жас ... 62 жас ... ... ... 31 маманға қаржылай көмек жасалды. Көкшетау ... 40 орын ... жылы ... ... ... ... үшін 2 үйдің құрылысын
бастау жоспарлануда. Тұтастай облыс ... 110 жас ... ... ... ... мен қала ... ... сақтау
басқармасымен бірлесе отырып, оларға тұрғын үй және ... ... ету ... шешуге тиісті.
Мәдениет және спорт. Өткен жыл ұлы Абылай ханның 300 жылдық кең көлемді
мерекесімен ... ... ... ... ... шаралар
өткізілді. Облыста тұтастай алғанда мәдени сала ... ... ... ... ... ... ... мәдениет үйі, Атбасар, Қорғалжын, Есіл
аудандарында аудандық мәдениет үйлері, Еңбекшілдер, ... ... ... ... ... ... Мариновка музейі мен
селолық клуб жөнделді.
Ағымдағы жылы «Жұмыспен қамту жол ... және ... ... ... 221 ... ... ... 8 мәдени нысанға жөндеу
жасау көзделген. Мәдениет мекемелерін 2020 жылға ... ... ... ... ... жерде 14 нысанның материалдық-техникалық
базасы нығайтылады және 54 нысан жөндеу көреді. Біржан салдың 180 жылдығы,
Көкшетау ... 190 ... және ... да ... күндерге арналған
маңызды мәдени-көпшілік шараларды ... ... ... ... ... ... басшысы Нұрсұлтан Әбішұлының тапсырмасына ... жылы ... 30 ... дене шынықтыру және спортпен тұрақты
айналысатын деңгейге жеткізу. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін облыстық бюджет
есебінен жыл ... кем ... 2 ірі ... салу ... ... ... мен Шортанды аудандарында бассейн, ... мен ... ФОК ... ... көзделген. Көкшетау қаласында хоккейді
дамыту үшін «Арлан» кәсіпқой хоккей клубы ... ... ... осында балаларды қабылдау жүргізіледі, күні ертең олар облыс намысын
қорғайтын болады. Осы мақсатқа облыстық бюджеттен қосымша 150 миллион теңге
бөлінді. 
Ел ... мен ... ... ... мен ... ие ... ... ұстар спортшыларымыз облыс намысын халықаралық деңгейдегі
спорт ... ... ... ... қуантуда. Осы орайда,
облысымыздың 17 спортшысы Әлем және Азия ... ... ... ... және жеңімпаз атанса, 24-і осы
жарыстардан жүлдегер атанып оралды 2013 жылы 1 ... ... ... 7 ... дәрежедегі спорт шебері, 52 Қазақстан Республикасының
спорт шебері даярланды. Халықаралық жарыстарда табысты өнер ... ... бұл ... ... ХХІІ қысқы Олимпиада ойындарында облыс атынан
сынға түсуде. Облыс ... мен  ... ... үшін
ағымдағы жылы Кореяда өтетін жазғы Азия ... ... ... ... өнер көрсету негізгі міндет болып саналады. 
Жастар және тіл саясаты. Мемлекет басшысының 2050 Стратегиясын жүзеге
асыруда жастар мәселесіне  айрықша назар ... Бұл ... ... ... ... ... істесе, оның ішінде әлеуметтік жобаны жүзеге асырумен
14 үкіметтік емес ұйым айналысады. 
2013 жылы оқуда жоғары ... ... 231 ... ... әкімінің
атаулы стипендиясына ие болды. Осы мақсатқа облыстық бюджеттен 60 ... ... ... ... Биылғы жылы бұл сома 80 миллион теңгеге дейін
ұлғайтылды. Барлық аудандарда жастар ... ... жас ... ... ... ... және консалтингтік қызметтер бойынша
тегін ... ... ... ... ... шаралар
ұйымдастырылуда.  Облыста жүйелі негізде мемлекеттік тіл саясаты жүзеге
асырылуда.  ... үш ... ... ... қазақ тілді мекемелердегі
балалардың саны 49 пайыздан 58 пайызға дейін, мектептерде 41 ... ... ... ... ... ... оқытатын бала бақшалар мен
мектептердің қатары өсе ... ... ... ... ... 2011 ... 51 пайыздан
2013 жылғы 68 пайызға дейін көбеюі, мемлекеттік тілді кеңінен қолдану
жөніндегі ... ... ... ... ... жылы бұл көрсеткішті 73
пайызға дейін көтеру жоспарланып отыр. ... ... ... ... ... үшін ана тілін оқуы мен ... да ... ... атты ана ... ... ... 8 ... оқып үйрену жүзеге
асырылуда. Сонымен қатар, аудандарда да тиісті курстар жұмыс істейді.
Облыс ... ... 146,2 мың ... км. ... ... саны ... 1 желтоқсан жағдайына) – 736,2 мың адам, олардың ішінде қала халқы
347 мың адам (47,1%). Облыс құрамына 17 ... ... ... бар 2 ... ... қалалар) және аудандық маңызы бар 8 қала кіреді.
Халықтың ұлттық ... ... – 49,2%, ... – 34,5% және ...
16,3%.
1.Өнеркәсіп. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 295,2 млрд.теңгені құрады,
2013 жылғы деңгейіне өнімнің НКИ-105,6%.
2010 жылдан бері ... ... ... ... 49 ... іске асырылып, 5,2 мың жұмыс орындары құрылды. Іске
қосылған ... 2014 ... ... қуаттылық келесіні құрайды:
-17 жоба жоспарлы қуаттылықтарын 90%-ға және одан да артыққа игерді;
«Астана ... ЖШС (111%), ... ЖШС (103%), «ХПП ... ... ... ... ЖШС (97%), ... минеральные воды» АҚ
(124%), ТОО «Урожай» (155%), «СТЗ «Арыстан» ЖШС (109%), ... ... (125%), ... Нан ... ЖШС (103%), «АПП «Астраханская
птица» ЖШС (117%), «СТЗ «Арыстан» (Корсис) ЖШС (100%), «Agro Export ... (236%), ... ЖШС (105%), ... ЖШС (99%), «Енбек-1» ЖШС
(100%), «Kaz Beef Ltd» ЖШС (201%), «AkSuSteel» ЖШС (90%);
- 10 жоба ... ... ... 90%-ға ... ... ... ЖШС (78%), «Тепличные технологии» ЖШС (79%),
«Агрофирма Родина» ЖШС ... (65%), ... ... ... «Мilk Project» ЖШС (77%), ... ЖШС ... ... ЖШС (71%), ... ... (67%), ... ЖШС (89%),
«АКА» ЖШС (85%);
- 13 жоба - 50%-ға дейін («SC Food» ЖШС - (14%), ... ... (23%), ... ... ЖШС (17%), ... ... ЖШС (15%);
«Буланды Астык» ЖШС (17%), «Kaz Grain Trade» ЖШС (31%), «СП ... ... «Два ... ЖШС (45%), «Острогорское» ЖШС (44%), «RAMADAN PRO» ЖШС
(0%), «Тыныс» АҚ (1%), ... ХПП» ЖШС (17%), «ХПП ... ЖШС ... жоба ... ... ... орындалу пайызы аталған
жобалардың 2014 жылы іске қосылуына байланысты 2015 ... ... ... ... ... ЖШС; «Жаңа Сервис -2007» ЖШС;
«Агротрейдинг 2007» ЖШС; ... ЖШС; ... ... ... ЖШС; ... АҚ; «Үш бұлақ- 2005» ЖШС; ... ... ... ҮИИД МБ ... ... сомасы 17,1 млрд.теңгеге 10 жоба іске
асырылып, 720 жаңа ... ... ... 2015 ... ... пайдалануға беріле бастайтын жалпы сомасы
644,8 млрд.теңгеге 36 жобасын іске асыру жалғастырылуда.
2. Ауыл ... ... ... ... 238,8 млрд. теңгені құрады, өнімнің НКИ
2013 жылдың деңгейіне 102,2% ... ауыл ... ... жер 10,5 млн. га, ... ішінде
егістік –5 ,5 млн га (52,3%), жайылым– 4,3 млн га ... 4107,6 мың га ... ... ... ору ... 100%.
Облыс бойынша дәнділердің жалпы түсімі 4,9 млн тонна, орташа ... 12 ц/га ... ... ... ... ... 173,1 мың
тоннаны құрып, орташа облыстық өнімділігі – 5,24 ... ... ІҚМ бас саны 2013 ... ... 104,2% ... мың басына дейін көбейіп, соның ішінде сиырлардың бас саны – 107,5%
(181,8 мың бас), ... – 100,5% (129,3 мың бас), қой мен ешкі – ... мың бас), ... бас саны – 136,6% (4,4 млн бас).
Сүт өндірісі 6,5% ға өсті (349,5 мың тонна), тірі салмақтағы ет ... (82,4 мың ... ... ... өсті (582,8 ... ... ... 18 мың ІҚМ басқа 7 бордақылау алаңы жұмыс
істеп тұр (Еңбекшілдер ауданының ... LTD» ЖШС ... 5 ... Қорғалжын ауданының «Агро Эксперт ЛТД» ЖШС қуаттылығымен 2,5 ... ... ... ... ЖШС ... 3 мың басына, Жақсы
ауданының ... ЖШС ... 3 мың ... ... ... -04» ЖШС ... мың ... Есіл ауданының «Заречный» ЖШС қуаттылығымен 1,5 мың
басына мен Шортанды ауданының ... ЖШС. ... 1,5 ... ... белдеуі» бойынша жүзеге асырылатын 16 млрд. теңге
сомаға 21 ... 11,8 ... ... 18 жоба ... берілді:
– «Агрофирма Ақтық» АҚ - сыйымдылығы 20,0 мың тонна астық қоймасының
құрылысы, ... ... ... ... ... ЖШС - элеватор кешенін 9 мың ... ... ... ... 83,0 млн. ... ... ... (Атбасар ауданы, Атбасар қ.);
–"Логос - Трейд" ЖШС – 30 мың тоннаға сыйымдылық құрылысы ... ... ... ... 60 мың ... дейін кеңейту, (Бұланды
ауданы, Журавлевка с.);
–"Свободное" ЖШС - қуаттылығы 18,0 мың тонна астыққа астық қоймасының
құрылысы, (Сандықтау ... ... ... ... ЖШС – асыл ... қаз ... мен көбейту бойынша жоба
(Ерейментау ауданы, Жаңа Жол с.);
–"EcoMilk" ЖШС – қуаттылығы тәулігіне 100 тонна сүт зауытының ... жоба ... ... ... ... Trading-2007" ЖШС – қуаттылығы жылына 40 мың тонналық құрамажем
зауытының құрылысы, (Көкшетау қ., Станционный кенті);
... Р» ЖШС - ... 12 мың ... ... ... ... жоба ... ауданы, Есіл қ.);
– «Максимовка» ЖШС – қуаттылығы 9 мың тонна астық қоймасының ... жоба ... ... ... с.);
– «Новорыбинский и К» ЖШС – сүт бағытындағы ІҚМ 1200 басына мал
шаруашылығы ... құру ... жоба ... ... ... с.);
– «Құмай Есіл» ЖШС - қуаттылығы 41,0 мың тонна астық ... ... ... ... ... ... ТР» ЖШС - ... 3,0 мың тоннаға көкөніс қоймасының құрылысы
(Шортанды ауданы, Степное с.);
– «SААD TREID» ЖШС - 35,0 мың тонна астыққа АҚК ... ... ... ... «Kaz Brand» ЖШС - 10,0 мың ... астық қоймасының құрылысы (Есіл
ауданы, Ковыельное с.);
– «Capital projects LTD» ЖШС - 4006,0 млн. ... ... ... 20,0 ... дейін өндіру қуаттылығымен бройлер құс фарикасының құрылысы (1-
кезең) (Целиноград ауданы, ... ... ... projects LTD» ЖШС – ... ... 15,0 мың ... зауытының құрылысы, (Целиноград ауданы, Ақмол а.);
– «Үш Бұлақ» ЖШС – ... ... ... өндіру бойынша құс
фабрикасының құрылысы (жылына 90 млн. дана жұмыртқа, ... 270 ... құс етін ... (Ақкөл ауданы, Домбыралы ауылы),
– «Агрофирма «Green Star» ЖШС – сыйымдылығы жылына 5,0 мың ... ... ... ... ... ... Батыр с.).
3. Шағын және орта ... ... ... және орта ... саны 2013 ... ... 0,6%-ға артып, 35,5 мың
бірлікті құрады.
«Бизнес жол картасы 2020» бойынша 2014 жылда 1,7 ... ... ... ... 97,5% ... Инвестициялар. Инвестициялардың көлемі 181,1 млрд. теңге немесе 2013
жылдың деңгейіне 122,3% құрады. Олардың ішінде ... ... 8,7 ... ... ... ... 82,9 млрд.теңге немесе 2013 жылдың
деңгейіне 116,1% ... 2014 ... 267,9 мың ... метр ... ... ... (өсу 3,4%-ға)
5. Жұмыспен қамту. Жұмыссыздықтың деңгейі (2014 жылдың 3 тоқсан) - ... мың ... ... ... ... (15-28 ... - 4,3% (5,4 мың ... Экономикалық белсенді халықтың
ішінен жұмыспен қамтылғандар - 37,4% (166,1 мың ... ... ... 2020» ... ... республикалық
бюджеттен 4,3 млрд.теңге бөлініп, жыл жоспарына 99,8% игерілді.
2015 жылдың 1 ... 66 ... ... ... ... -71 ... 3
дәрігерлік амбулатория мен білім беру саласындағы 2 объектісі (бала-бақша,
спорт зал) құрылысының аяқталуы 2015 жылда ... 871 ... ... ... 109,8%), оның ... ... қатысушалырына – 431
(109,4%).
Шағын несиеге 1,1 млрд. теңге көзделіп, 100%-ға игерілді. Бағдарламаның
468 қатысушыларына шағын несие берілді, 103,1% ... ... -454 ... ... кәсіби оқытуға 484 адам жіберілді (471 адам -102,8%
жоспардан), ... ... ... 1119 адам (953 ... жастар тәжірибесіне 777 адам (667 адам-116,5% ... ... ... 2014 ... ... ... ... артты
және 82,5 мың теңге құрады.
Тұтыну бағасының индексі 107,4%, с.і. азық-түлік тауарларға – ... ... 2014 ... ... ... – 170,8 ... ... (республикалық
бюджеттен трансферттер мен субвенциялар – 70,3%). 2015 жылдың 1 каңтарына
169,1 млрд. теңге ... ... ... ... ... жоспарына
99%.
Мемлекеттік бюджетке 83 млрд. теңге салықтар мен төлемдер түсті (0,3%-
ға ... ... оның ... ... ... 37,4 млрд.теңге
(1,1%-ға болжаудан төмен).
7. Әлеуметтік сала. 2014 ... ... ... 91,3 млрд ... ... ... 53,4%), ... ішінде білім беру саласына –
52,3 млрд. теңге (30,6%), денсаулық сақтауға – 24,6 млрд. теңге (14,4%).
Мектеп жасына ... ... саны – 540 ... ... ... ... бақша (о.і. мемлекеттік – 139, жеке меншік бала бақшалар саны - ... 363 ... ... 189 елді мекеннен балаларды мектепке тасымалау іске
асырылады.
2014 жылдың 1 қаңтарына ... ... ... 3-6 ... ... 89,5% қамтылған, 1-6 жас аралығындағы – 58,4%.
Аңықтама үшін: облыста жалпы білім беретін мектептердің ... саны ... ... (о.і. 592 ... ... ... ... беретін мектеп, оның
ішінде бастауыш - 79 (12,8%), негізгі – 165 (27%), орта – 369 (60,2%)
2014 жылы 7 бала ... және 14 ... ... ... ... қ.: жапсарлас ғимараттардың құрылысы қарастырылған: 264
орынға Красный яр с. №3 ОМ, 300 ... №17 ОМ, 500 ... №2 ОМ, Ақан ... ... ... оқу корпусына және «Облыстық мамандандырылған
№1 дарынды ... ... ... ... ... ... ... ММ.
2014 жылда іске қосылды:
- 4 мектеп: Целиноград ауданы Қызылжар селосында 300 ... ... ... ... Еңбекшілдер ауданы Сауле селосында және Зеренді
ауданы Шағалы селосында 80 ... ... 3 ... ... ... 240 ... және ... ауданы
Қажымұқан мен Тайтөбе селолырында 140 орыннан балабақшалар;
* Көкшетау қаласында 2 жапсыра салынған ғимарат: №17 ... 300 ... ... ... №1 ... балаларға арналған
«Қазақ-түрік лицейі» ММ 150 орындға ... ... 4 ... және 3 ... ... ... ... жылдары аяқталуы жоспарлануда.
Денсаулық сақтау саласында 23 нысанның құрылысы жүргізілуде (Жұмыспен
қамту-2020 бағдарламасы аясындағы жобаларды есепке алғанда, 2014 жылы ... іске ... 2015 ... 10 ... ... жоспарланған.
8. Тұрғын үй - коммуналды шаруашылығы. Тұрғын үй – ... ... ... ... ... ұзақтығы 4973 км құрайды:
олардан 3118 км (62,6%) жөндеуді қажет етеді, су бөлу желілері – 821 ... 346 ... ... қажет етеді, жылумен ... ... – 751,4 км, ... 341,9 км (45,5%) ... ... ... қаласы бойынша сумен жабдықтау желілердің ұзақтығы 289,5 км
құрайды (олардан 134 км жөндеуді қажет етеді), су бөлу ... – 237 ... 11 км ... ... ... ... ... ету желілері –
172,7 км (олардан 91,5 км жөндеуді қажет етеді).
Степногорск қаласы бойынша сумен жабдықтау желілері 386,5 км ... 178,1 км ... ... ... су бөлу ... 164 км ... км ... қажет етеді), жылу желілері – 278 км ... 222 ... ... ... үй - ... ... модернизациялау Бағдарламасының
жүзеге асырылғаннан бері Көкшетау, ... ... ... 61 ... тұрғын үй пайдалануға берілді (Көкшетау қ. -40
үй, Степногорск қ. -13, Щучинск қ. – 6, ... қ. - 2). 2014 ... (19 үй) және ... ... (11 үй) 30 ... тұрғын
үйде жөндеу өткізілді.
«Ақбұлақ» бағдарламасы шеңберінде 22 жобаны жүзеге асыру мақсатында 5,8
млрд. теңге бөлінді, сонымен қатар 17 жобаға 110,3 млн. ... ... ... 152,8 млн. ... 17 ... ... қаржыландыруы, 278,8 млн.
теңге құрайтын 8 жоба бойынша күрделі жөндеу жүргізілуі
қарастырылуда. Өртақ қаржыландыру мен 6,3 млрд. теңгені есепке ... ... ... 100% ... ... 11-і жүзеге асты. Қалған 11 жобаның аяқталуы келесі жылдарға
жоспарлануда.
616 елді ... ... су ... 348 АЕМ ... – 237 АЕМ (38,5%). Жеткізілетін су- 31 АЕМ (5,1%).
Жергілікті маңызы бар автокөлік жолдарды ... ... ... ... ... 2014 ... 6,4 млрд. теңге қарастырылған (2013 ... 34%-ға ... ... ... жоспарына 99,9%-ды құрады
9. Қоғамдық қауіпсіздігі.
2014 жылдың ішінде ауыр қылмыстың 30,5%-ға төмендеуі белгіленді,
олардың ... ... 59,9% ... Аса ауыр ... саны ... ... ... нарығы және еңбекақы төлеу. Ақмола облысы жұмыспен қамтуды және
әлеуметтік бағдарламаларды ... ... ... ... 2015
жылғы 1 қаңтарға есепте тұрған жұмыссыздардың саны 859 адамды құрады, ... ... 1 ... ... 45,3% төмен. 2014 жылдың басынан бері
жұмысқа ... ... ... 10883 адамның өтініші тіркелді, 8500 адам
немесе ... ... ... 78,1% ... ... ... 1 қаңтарға экономикалық тұрғыдан белсенді халық санындағы тіркелген
жұмыссыздардың үлесі 0,2% (2014 ... 1 ... – 0,2%) ... ... ... бір жұмыскердің орташа ... ... ... есеп ... ... ... бойынша, шағын
кәсіпорындарды қоспағанда) 83391 теңгені ... бұл 2013 ... ... ... 7% жоғары.
Бағалар. 2014 жылғы желтоқсанда тұтыну бағасының индексі 2013
жылғы желтоқсанға 107,4% құрады. Азық-түлік ...... ... ... ... ... ... – 7,1%-
ға өсті. Өнеркәсіп өнімін өндіруші кәсіпорындар ... ... 2013 ... ...  2014 ... қаңтар-желтоқсанда негізгі капиталға
салынған инвестициялардың көлемі бағалау есебімен 181141,6 млн. теңгені
немесе 2013 ... ... ... ... 122,3% ... ... нысанды кәсіпорындар және ұйымдармен жалпы алаңы ... ... метр ... үй іске ... ... 2013 ... 3,4% ... Бөлшек тауар айналымының көлемі (қоғамдық тамақтану айналымын
қоспағанда) 2014 жылғы қаңтар-желтоқсанда бөлшек сауда ... ... ... ... және 2013 ... қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 17,8%
көбейді. Экономиканың ... ... 2014 ... ... ... ... ... көлем индексі 105,6% құрады. 2013 жылғы тиісті кезеңмен
салыстырғанда ... қазу және кен ... ... ... ... ... газ, бу беру және ... – 98,8%, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды ... ... ... 90,2% ... шаруашылығы. 2014 жылғы қаңтар-желтоқсанда ... ... ... мал мен ... ... ... 82,4 мың тонна
ет (2013 жылғы тиісті кезеңге 103,8%), 349,6 мың тонна (106,5%) сүт, 582,8
миллион дана (112,1) ... ... ... Құс мал ... – 36,6%,
ірі қара мал – 4,2%, қой мен ешкі – 2,2%, ... – 0,5%, ... ... ... ... ... ... емес кәсіпкерлер мен ұйымдар тарапынан жүк тасымалдаудың көлемін
бағалауды есепке алғанда) 2014 жылғы қаңтар-желтоқсанда 121,3 млн. ... 2013 ... ... 99,8% ... ... 2013 ... ... негізгі капиталға
салынған инвестициялардың көлемі бағалау есебімен 140 323,3 млн. теңгені
немесе 2012 жылғы тиісті кезеңдегі ... 93,9% ... ... ... кәсіпорындар және ұйымдармен жалпы алаңы 259,1
мың шаршы метр тұрғын үй іске ... ... 2012 ... ... ... қарағанда 3,8% жоғары.
 Кесте 1
Облыстың негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері
|Жұмыссыздық деңгейі ( 2014ж. 4 тоқсандағы, %) |4,9 ... ... ... ... ... %) |1,1 ... ... %) |0,4 ... ... ... ... ... өнеркәсіп өндірісінің
нақты көлемінің индекстері
- |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | ... ... 121,5 |    145,8 |    78,1 |97,8 |130,1 |114,8 |101,8 |100,4  | ... және ... ... |    132,1 |    268,6 |    ... |166,1 |133,6 |109,7 |111,6  | ... өнеркәсібі* |    120,6 |   
111,2 |    91,1 |97,7 |132,2 |112,7  |101,7 |100,2  | |Тамақ өнімдерін
өндіру |    82,7 |    98,2 |    107,0 |94,6 |115,3 |131,2  |108,9 |102,6  ... ... |    100,2 |    127,3 |    92,3 |104,7 |119,1 ... |105,3  | ... ... ... |    105,9 |    99,7 |    ... |102,2 |114,5  |110,4 |68,1  | |Киім өндіру |    149,6 |    46,4 |   
97,6 |61,6 |177,8 |79,2  |130,5 |89,3  | ... және оған ... ... |    100,0 |    235,2 |   1 051,0 |73,4 |58,1 |189,9  ... | ... басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру;
сабаннан және арналған ... ... ... ... |    154,2 |   
28,7 |    134,8 |138,2 |228,9 |43,7  |212,3 |110,0  | |Қағаз және қағаздан
жасалған өнімдер өндіруі |    138,2 |    154,1 |    0,4 |48,1 |228,9 ... |504,6  | ... ... |    76,2 |    ... 81,5 |114,7 |138,3 |85,5  |286,2 |100,5  | ... және ... ... |    235,5 |    55,5 |    123,1 |170,8 |202,5 ... |97,1  | ... емес ... ... өндіру |    129,5
|    265,7 |    107,5 |73,8 |100,5 |99,9  |95,0 |135,8  | ... |    180,5 |    123,5 |    91,0 |114,1 |145 |108,8  |95,9 ... ... мен ... ... ... ... бұйымдарын жасау |   
113,6 |    99,9 |    74,5 |167,8 |91,3 |63,8  |112,6 |104,1  | |Машина
жасау |    122,6 |    102,0 |    78,6 |56,9 |129,3 |125,3  |102,1 |101,7  ... ... және ... бұйымдарды жасау |    292,0 |   
193,5 |    48,9 |130,3 |85,3 |-  |- |101,7  | |Басқа санаттарға
енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды жасау |    92,0 |    114,1 ... |39,5 |156,7 |147,7  |108,3 |80,4  | ... ... және ... ... жасау |    577,5 |    118,0 |    49,6
|32,3 |152,9 |160,1  |126,9 |154,0  | |Жиһаз жасау |    242,4 |    ... 81,4 |69 |116,3 |114,3  |116,1 |238,9  | ... 200,0 |    699,4 |    392,9 |56,4 |19,3 |266,7  |1262,5 |16,8  ... ... ... |    117,1 |    ... 93,0 |115,6 |97,9 |100,9  |99,7 |85,2  | ... энергиясын өндіру,
беру  және бөлу |    125,4 |    102,5 |    87,1 |120,2 |98,5 |104,8  |87,9
|97,9  | |Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу |    78,0 |    18,2 ... |26,7  |214,4  |164,8  |89,5 |212,0  | ... |    110,0 |    123,6 |    93,6 |117 |103,4 ... |69,4  | ... ... ... жүйесі, қалдықтардың жиналуын және
таратылуын бақылау |    147,6 |    109,7 |    109,4 |72,2 |111,1 ... |100,9  | ... және бөлу |    84,3 |    97,3 ... |96,7 |86,1 |83,6  |108,4 |94,5  | |Кәріз жүйесі |    110,9 |    84,8
|    181,5 |118,2 |71,8 |96,4 |109,2 |102,5  | ... ... ... ... |    271,6 |    123,3 |    100,4 |46,3
|152,6 |80,0 |82,7 |139,6  | ... ... 2009 – 2015 ... ... экономиканы дамыту
мақсаты. Экономиканы дамыту және нақты ... ... ... ... бес ... ... ... экономикасы барлық көрсеткіштер
бойынша өсу ... ... ... ... ... өнім мен
инвестицияның серпімді өсімі байқалады, ол өз кезегінде облыс тұрғындарының
табысының артуына ... ... ... ... осы ... орташа деңгейден төмен. 
Ақмола облысы ... ... ... ... құрылымынан едәуір ерекшеленеді. Жалпы өңірлік ... ауыл ... және ... ... 26% және 20% құрайды, ал
бұл уақытта республикада тиісінше - 6% және 28%. Осы факт өңірдің ... ... ... ... ... ... ... және өңдеу өнеркәсібінің өндіргіштік деңгейі Қазақстан
бойынша төмен, ол Ақмола облысының бәсекеге ... ... ... ... дамыту. Ақмола облысы ғылыми әлеуеті салыстырмалы төменгі
деңгейдегі өңірлердің тобына кіреді. 
Ауыл шаруашылық және медициналық ғылымдар (9,0%) ... ... ... ... ... табылады. 
Көлік инфрақұрылымын дамыту.  2000-2007 жылдар ... ... ... ... ... 7920 ... ... 7892-ге
дейін, яғни 28 км-ге ... 0,35 ... ... ... 2000-2007 жылдары қатты жабынмен төселген жалпы
пайдаланудағы автожолдардың ұзақтығы  7890 км-ден 7853 км-ге, яғни 37 ... ... ... ... ... жолдарын ұстау және ... ... ... ... ... ... төселген жалпы
пайдаланудағы автомобиль жолдарының ұзақтығын қысқартудың негізгі себебі
болып табылады.  
Сонымен ... ... ... ... мен ... ... Бұл
факт жолдардың көптеген бөлігінің 1960-1980 жылдары жобаланып, төселуіне
байланысты. Сонымен ... 1990 ... ... жөнделмеген. 
Облыста бүгінгі таңда жолаушылар мен жүк ... ... және ... ... ... саласындағы проблемалардың
бірі болып табылады.  Қала маңындағы және қаларалық бағдарларда ... ... ... ... 55%-ды ... ал ... жүк автокөлігі 10 жылдан астам уақыт пайдаланылуда. 
Ақмола облысының ауа көлігі саласы негізінен «Көкшетау» авиакомпаниясы»
АҚ-ның ... Ол ... ... ... ... ... ... сондай-ақ жеке ауа көлігі паркімен ауа тасымалы ... 2007 жылы ... ... облыс бойынша  39,5 тонна жүк
тасымалдады немесе 2006 ... 126,2% ... 10,1 мың адам ... ... және ... . ... мақсаты –
Ақмола облысы халықының өмір сүру ... ... ... ... ұзақ ... тұрақты бәсекеге қабілеттілік
өсімін қамтамасыз ету. 
Стратегиялық көрінісі: 2015 жыл қарсаңында ... ... ... ... өмір сүру ... Қазақстанның бес облысының қатарына кіреді
және орталық-азия өңірінде аграрлық азық-түлік өнімдерін жеткізуші болып
табылады. 
Ағымдағы ... ... ... бойынша және стратегия мақсаттарына
қол жеткізу үшін төмендегі негізгі стратегиялық міндеттер белгіленген: 
І. Адами ... ... ала ... және бәсекеге қабілетті өмір сүру
жағдайын қалыптастыру; 
ІІ. Агроөнеркәсіптік секторды Ақмола облысының экспорттық жайғастырудың
негізгі бағыты ретінде дамыту; 
ІІІ. ... ... ... ... ... ... ... Аграрлық әлеуетті іске асыруға ықпал ететін инновацияны жеделдетіп
дамыту; 
Ү. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін ... ... ... ... ... жайғастырудың
негізгі бағыты ретінде дамыту
Қазақстан Республикасы халқының салыстырмалы төмен тығыздылығымен ... ... ... ... ... ішкі ... ... даму және
импорт алмастыру әлеуеті шектелген. Осы жағдайларда ұзақ мерзімді, тұрақты
экономикалық өсімді ... ету үшін ... ... ... ... ... ... кезекте орталық-азия өңірлеріне,
Ресейге және Қытайға шығуын кеңейту қажет.  
Ақмола облысының салыстырмалы артықшылығын және ... ... ... ... ... ... облыстың экспорттық жайғастырудың
негізгі бағыты – бұл ауыл шаруашылық өнімдерін қайта ... ... ... ... бағытталған аграрлық азық-түлік секторы
экономикалық прогрестің локомативі қызметін атқарады, бұл ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді. 
Біріншіден, аграрлық сектордың инвестициялық тартымдылығын арттыру, ААК
кәсіпорындарының ... ... ... ... өнім түрлерін кеңейту және
сапасын жақсарту есебінен еліміздің азық-түлік ... ... ... ... ... ... ... және көмекші
өндірістерін серпімді дамытумен ... ... ... ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыру және Ақмола облысындағы
кедейлік деңгейін едәуір ... ... ... ... секторын қалыптастыру
жөніндегі міндеттерді шешу шеңберінде 2 негізгі бағыт ... сүт ... ... ... ... бағытталған саласын дамыту; 
-Бидайды қайта өңдеу деңгейін және осы өнімнің экспортын арттыру.  
Ет сүт өнімін қайта өңдеудің экспортқа ... ... ... бағытты дамыту 2 кезеңмен жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде  (2009-
2011 жылдар) одан әрі ... үшін база ... бұл ... Астана қаласы мен Ақмола облысында  ішкі нарықты қанықтыруға ... ... ... ... ... ... ... нарыққа
(Орталық Азия, Ресей, Қытай) шығарылады, өнімді қайта өңдеу және ... және ... ... ... одан әрі ... ... серпімді дамыту  дәрежесі артады. 
Орта мерзімді кезеңде (бірінші кезең) ет пен сүтті қайта өңдеу ... ... ... ... шикізат базасын дамытуға және
өнімділікті арттыруға ... ... ... ретінде мыналар
анықталған.  
Бірінші басымдық – жеке ... ... сүт ... және ... үшін ... мал сою деңгейін арттыру. Бұл қайта өңдеу
өндірістерінің және соңғы тұтынушылардың қажеттіліктерін ... ... ... ... – мал ... және ... мал ... арттыру. Бұл шикі
сүттің сауынын, өңірдегі малдың ... ... ... ... ... ... агро өнеркәсіптік секторының өнімділігін арттырады. 
Үшінші басымдық – азық базасын кеңейту. Бұл ... ... ... ... ... ... осыдан сектордың инвестициялық
тартымдылығын және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді. 
Төртінші басымдық – ауыл ... ... ... ... Осы ... ауыл ... ... ірілендіру және
шоғырландыру олардың жұмыс істеу тиімділігін ... ... ... ... ... және ... ... аграрлық
технологияларды енгізу үшін жағдай жасайды.
Бесінші басымдық – ... ... ... ... ... бақылаумен қамтамасыз ету. Осы ... ... ... ... ол ... ... шығару үшін қажетті жағдай тудырады.
 
Ет сүт секторын дамытудың алғашқы кезеңін тиімді іске ... ... ... ... күш ... және ... ... қамтамасыз ету қажет. Осыған байланысты әрбір ауданда (немесе
аудандар ... мал ... ... ... орталықтары
құрылатын болады, оның ... ... ... ... көрсету, өнімнің сапасын бақылау; 
-азық базасын дамыту және оңтайлы тамақ мөлшерін қамтамасыз ету;
-жасанды ұрықтандыруды ... ... ... тапсыру және жүргізу, инновация енгізу; 
-жеке қосалқы шаруашылықтарды ... және ... ... беру ... жеке ... бірге шикі сүт жинау және малдың өнеркәсіптік
мал сою пунктері құрылатын болады. 
Ет сүт өнеркәсібін дамытудың екінші ... ... ... ... ... дамытуға, инновация енгізуге, шығарылатын өнімнің
сапасын арттыруға және қажетті стандарттарды ... аса ... ... ... ... ... ... өндірістер ретінде
ықпал ететін және көмекші салаларды дамытудың маңызы зор. ... ... ... ... болып табылады: 
Бидайды қайта өңдеу деңгейін арттыру және осы өнімді экспорттау. 
Қазіргі уақытта Ақмола облысында бидай өндірісі ... өнім ... ... ... ... ... ... және бидай
өндірісінің жеткілікті ресурстық базасы қалыптасқан. Бұл жағдайда өңірдегі
бидайды қайта өңдеу ... ... ... ... ... ... қажет, ол бидайды жинау және экспорттау қатысында
қосымша құнды орта есеппен 2 есе ... ... ...... ... ... саласына инвестиция тарту. Бидайды қайта
өңдеу саласына инвестиция тарту бидайды (ұн, ... ... ... ... ... өнімдерінің өндірісін кеңейтеді. Сонымен қатар, қайта
өңделетін жаңа өнімдерді өндіру, ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.  Облыс 10 ірі әлемдік глютен мен биоэтанол
экспорттаушыларының ... ... ... ... ... дайын қайта өңделген ет, сүт және бидай
өнімдерін өндіру және ... ... ... ... ... жаңа ... орындарын құруға және облыста жұмыссыздықты төмендетуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, төмендегідей нәтижелерге қол жеткізіледі: 
Агроөнеркәсіптік кешендегі ... жыл ... ... 2009-2010
жылдары кемінде 20%-ды құрайды;
Агроөнеркәсіптік сектордың жоғарғы қосылған құнымен дайын өнім өндірісі
көлемінің жыл ... ... ... 8%-ды құрайды;
ҚОРЫТЫНДЫ
Бір кездерде айтылған Хрущевтің ойы, яғни, тың игеру өлкесінің ... болу бұл ... ... ... Бірақ жаңа мәртебе де ұзақ
күттірмеді. 1992 жылы Целиноград қайтадан Ақмола боп өзгерді. Бір кездері
бірнеше ғана шикі ... ... үйі  бар ... ғана ... ... ... деп кім ойлапты? Осы бір ... ... ... бой ... деп кім ойлаған? Ресей мен Орта
Азияны байланыстыратын ... ... ... да ... ... мен
мәдениеттің дамуына ыңғайлы болды. 1994 жылдың алтыншы шілдесінде Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Кеңесі елорданы Алматыдан ... ... ... ... Бұған қаланың геосаяси жағдайы, көлік және телекоммуникация
құрылымы, астана ... үшін ... бос ... болуы себеп болды.
Қазақстанның 319 мың тұрғыны бар қаласы елдің елордасына ... 1997 ... ... 258 шаршы шақырым болса, бүгінде Астана 710,2 ... ... алып ... 1998 жылдың алтыншы мамырында Қазақстан Республикасының
Президентінің Қаулысы бойынша Ақмола ... ... ... ... 1998 ... ... Қазақстанға медаль және «Әлем қаласы» жоғары атағы
берілді. Бүгінде Астана – саяси, ... және ... ... ... ... өтетін Еуразия кеңістігінің орталығы
болып саналады.
  Жас Қазақстанның тарихы да бай. Қала 130 жыл бойы ... ... Одан ... ... Акмола атанды, енді, Астана қаласы. ... ... ... 1890 жылы – 5 640 адам, қала бюджеті – 16 000
рубль; 1912 жылы – 14 765 ... қала ... – 56 242 ... 1939 жылы ... адам, 1960 жылы – қала бюджеті 37 миллион 227 мың ... ... ... ғасырдың соңында Ақмолада 25 адамдық стационар істейтін, ал 1964
жылы Целиноградта 350 дәрігер болды. Бүгінде ... ... ... ... ... ХХІ ... ерекше қарқынмен кірген Астананы орталық
азиялық феномен деп бекер айтпайды. 
ПАЙДАЛАНҒАНИ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Ақмола ... 2013 ... ... ... және 2014 ... ... міндеттері туралы» Ақмола
облысы әкімінің есебі.
2. Ахметов, Е.А. ... ... ... және ... географиясы:
жалпы білім беретін мектептің ... ... ... арн. оқулық / Ертіс Ахметұлы Ахметов, Талғат Ошанұлы Уәлиев,
Қадірбек Мәуленұлы Ахметов.- ... ... 2006.- 223, [9] ... және ... ... ... Әділхан Бекділдаұлы: биобиблиогр. көрсеткіш / ҚР білім және
ғылым м-гі, Қ. И. ... ... ... Ғылыми кітапхана; [құраст. Э.
Н. Шабанбаева, М. Ж. Шакирова].- Алматы: [б. ж.], 2008.- 90, [1] ... ... ... ... ... ... ол ... - Биоблиографиялық көрсеткіш.
5. Мұқашева, Ж.Н. Жалпы жер тану: (оқулық) / Жаңылдық Наурызбайқызы
Мұқашева.- Алматы: ... ... +", 2007.- 356 ... Физикалық география.
7. Жер тану - География - Оқулық.
8. Увалиев, Т.О. Қазіргі дүние географиясы: жалпы білім ... ... ... ... арн. ... / ... ... Ертіс Ахметұлы Ахметов, Қадірбек Мәуленұлы Ахметов.- ... 2007.- 231, [9] б.: ... ... Е.А. ... и ... ... мира: учеб. для 10
кл. обществ.-гуманит. направления общеобразоват. шк. / ... ... ... ... Уалиев, Кадырбек Мауленович Ахметов.- Алматы:
Мектеп, 2006.- 202, [14] с.: ил.
10. География: пособие для поступающих в вузы / [В. П. ... ... М.: ... 2003.- 478, [2] с.- (В помощь абитуриенту).
11. География.
12. Ермаков, В. А. География в вопросах и ответах: ... к. кн. ... ... мире" / В. А. Ермаков.- Алматы: Қаржы-Қаражат, 1998.
13. Капустин, А. В. Технические ... ... ... пособие / А. В. Капустин, Н. Л. ... ... 2005.- ... ... ... ... Н.Н. ... структурной организации геосистем
бассейна р. Шарын и вопросы рационального природопользования/ Нуржан
Нурбергенулы Керимбай; ... им. ... ... ... 2008.-
195 с. Реки - Республика Казахстан.
16. Река ... - ... - ... Дар Керимбай Н. Н.
17. Любушкина, С.Г. Естествознание. Землеведение и краеведение: ... / ... ... Любушкина, Константин Васильевич
Пашканг.- М.: ВЛАДОС, 2002.- 455, [1] с.: ил.- ... ... ... ... ... - ... - ... - Краеведение .
19. Самойленко, А. А. География ... ... ... / А. ... 3-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 359, [2] с.- (Высш.
образование).
20. ... ... ... А.К. ... ... карт: учеб. пособие / Алиса
Константиновна Уварова; КазНУ им. ... ... ... ун-ті,
2009.- 144, [1] с.
22. Картография.
23. Чигринец, Л.Ю. Определение расчетных гидрологических характеристик с
применением персонального ... ... ... / Лариса Юрьевна
Чигринец; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2009.- 211, ... ... ... В.Л. ... жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп»
- Алматы, «Экономика» 2005

Пән: География
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Ақмола облысы Шортанды ауданының жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтау»41 бет
Ақмола облысы астрахан ауданы «Приишимское» жшс-нің жыртылған жерін реттестіру жобасы64 бет
Ақмола облысы туралы жалпы мәліметтер7 бет
Ақмола облысы шортанды ауданының жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтау44 бет
Ақмола облысындағы ірі қара мал және шошқа ұшаларына экологиялық мониторинг109 бет
Ақмола облысынның рекреациалық ресурстары65 бет
Ақмола облысының су ресурстары5 бет
Тәуекел жағдайында сүт өндіру мен өткізу стратегиясын оңтайландыру (ақмола облысының мысалында)27 бет
ҚР-ң Ақмола облысы4 бет
Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік басқару86 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь