Жағушы құрылғылардың топтасуы (классификациясы)Жалпы сипаттамасы және жағушы қондырғының көрсеткіштері
Қабаттап жагудың негізгі типтері.
Лақтырушы және қозғалмайтын тормен жағу.
Жылдамдата жандыра жағу.
Қатты отындарды жағуға арналған камералы жағу.
Сұйық және газ түріндегі отынды жағуға арналған, камералы жағу.
Отынның жануының теориялық температурасын анықтау.
Қазандық агрегаттарда, отынды жағудың қасиетіне байланысты, әртүрлі қүрылмасы (конструкциясы) және бу өндіруші агрегаттар қолданылады.
Жағу - бірден бір, оның негізгі элементі болғандықтан, отынды - өте жоғарғы үнемділікпен пайдаланып, жоғары өніміділікте болуы және жұмыс атқарудағы сенімді болуы тиіс.
Қазандық агрегаттарды жағу, екі топқа бөлінеді: қабатты және камералы болып. Қабатты жағуы, қатты отындарды доңғалақты торда қабаттастыра жағуға арналған. Отын қабаттары тығыз сүзілгілі және қайнаушы түрінде болуы мүмкін. Камералық жағуда, қандай да болмасын, агрегатты жағдайдағы отынның жануы (қатты, сұйық, газ түріндегі). Камералы жағу - газды ағынды ұйымдастыру бойынша, факелды және құйынды немесе циклонды болып бөлінеді. Соңғысында қатты отындардың ірі кесектілері жанады (уатылу).

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 22 бет
Таңдаулыға:   
ЖАҒУШЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ТОПТАСУЫ (КЛАССИФИКАЦИЯСЫ)
Жалпы сипаттамасы және жағушы қондырғының көрсеткіштері
 
Қазандық агрегаттарда, отынды жағудың қасиетіне байланысты, әртүрлі
қүрылмасы (конструкциясы) және бу өндіруші агрегаттар қолданылады.
Жағу - бірден бір, оның негізгі элементі болғандықтан, отынды - өте
жоғарғы үнемділікпен пайдаланып, жоғары өніміділікте болуы және жұмыс
атқарудағы сенімді болуы тиіс.
Қазандық агрегаттарды жағу, екі топқа бөлінеді: қабатты және камералы
болып. Қабатты жағуы, қатты отындарды доңғалақты торда қабаттастыра жағуға
арналған. Отын қабаттары тығыз сүзілгілі және қайнаушы түрінде болуы
мүмкін. Камералық жағуда, қандай да болмасын, агрегатты жағдайдағы отынның
жануы (қатты, сұйық, газ түріндегі). Камералы жағу - газды ағынды
ұйымдастыру бойынша, факелды және құйынды немесе циклонды болып бөлінеді.
Соңғысында қатты отындардың ірі кесектілері жанады (уатылу).
19.1 - суретте, қабаттап жағудың, принципті сүлбесі келтірілген.
Қабаттап жагу тәсілі кезіндегі, ауаның жануына қажетті ауаны күлдіктен 1,
отын қабатына 3 арқылы,  еркін қыймалы желтартқышты решетка 2 беріледі.
Жағушы камера 4 қабат  бетінде, отынның газ түріндегі өнімі, термиялық
ажыратылып және отын қабатынан бөлініп шыққан, майда бөлшектері жанады.
Өнімнің, жанушы артық ауамен бірге, жанғыштан қазандықтың газ жүргізгішіне
келіп түседі.
Қабаттап жағуды кіші және орташа қуатты қазандықтарда кеңінен
қолданылады. Олар топтасу (классификациялық) нышанына байланысты, бірнеше
түрге бөлінеді. Жағудағы қызмет жасау (19.1,а), толық мехикаландырылмаған,
жартылай механикаландырылған (19.1,6) және механикаландырылған (19.1,г,д).
19.1 суретте берілген, қабаттап жағу, үш топқа бөлінуі мүмкін:
1) жағудың қозғалмайтын торлы және онда, тығыз қозғалмай жатқан, тек
қана отын қабатымен ауаның сүзіліп шығуы (19.1, а,б), отын қабаты арқылы,
өтуіндегі ауа жылдамдығыньң артуынан соң, қайтымды ілгерілемелі, жоғары-
төмен қозғалыста болады. Мұндай отын қабатының, ауа бетінің (отынды
тотықтырғыш) ұласқанының (контактный) даму салдарынан, тым үдемелі жанады,
осыдан жылу өнімділігі артады. Отынды өлшемділігі бойынша, оның кесекті
фракциялану кезінде, жану процессі тіптен тиімді;
2)  жылжымайтын торлы желтартқышпен жағу кезінде, отын қабатымен
қозғалады (19.1 сурет, б,г);
3)  отын қабатымен бірге, торлы желтартқыштың қозғала жануы(19.1,д).

Қарапайым қабатты жағуда, қозғалмайтын торлы желтартқышты және қолмен
қызмет көрсетушісі (19.1 сурет, а) қатты отындардың барлық түрлерін жағу
үшін қолданады. Мулдай жағушыны, қазандықтың өте аз бу өндіргішімен
жабдықтайды: 0,275...0,55 кгс (1...2тсағ). Жанғыштың қозғалмайтын көлбеу
торлы желтартқышымен (19.1 сурет, б), отынның жануы бойынша, тормен салмақ
күшінің әсерімен жылжиды. Мұндай жану түрімен, ылғалды отынды қазандық
астына жағуға арналған (ағаш қалдықтарын, кесекті торфтарды), бу өндірілуі
0,7...1,8 кгс (2,5...6,5 тсағ) тең.
Жартылай механикаландырылған жағуда 21.1 сурет, в, қозғалмайтын торлы
желтартқышпен отынды беру, лақтырушы 5 көмегімен жүргізіледі. Бүл оттықта
жағылатындар, тас көмір, қоңыр көмір жэне сортталған антрациттер, осылар
арқылы, қазандық астына жағумен бу өндіріледі 0,55...2,8 кгс (2...10
тсағ).
Қарапайым механикалық көсеумен көсеп, жағушы болып (19.1 сурет, г)
есептеледі. Оның қүрамында қозғалыссыз торлы желтартқыш, барлық ені
бойынша, сына, қималы планка 6 жылжиды. Планка, арнаулы қүрылғының
көмегімен, қайтымды-үдемелі қозғалыс жасайды. Мұндай жанғыш қоңыр көмірді,
қазандық астына жағуға қолданады да, өнімділігі 2,8 кгс (10 тсағ) дейін.
Өте көп тараған типіне, механикаланған қабатты жағудың торлы шынжырлы,
оттық (19.1 сурет, д) жатады. Шынжырлы тор, шексіз желтартқышты төсем 2
түрінде орындалады да, оның үстінде жанып жатқан қабатты отынмен бірге
қозғалады. Әрбір жаңа отын, порциясының торға түсуімен, отын қабаты ізімен
қозғалады. Тор қозғалысының жылдамдығын, отын шығынына байланысты,
өзгертуге болады (қазандық жүмысының) - 2-ден 16 мсағ дейін.
Бұлай жағуды, сортталған антрацитті жағу үшін және көмірдің бірікпеуші
қасиетіндегі, біркелкі ылғалдығындағы және күлділігі мен У=10...25% ұшпалы
 заттарының шығуында да қолданады. Қазіргі кездегі, торлы шынжырлы  жағу
модификациясын, басқа отындарды да жағу үшін, осыларды қолдануға болады.
Қазандық астына шынжырлы торды орнатып жағу кезіндегі өнімділігі 3...10
кгс (10,5...35 тсағ) жэне одан көп.
Факельды процесс кезінде (19.2 сур), жағу камерасына жанарғы 2 арқылы,
майда дисперсті отын мен ауа қоспасы тоқгаусыз түсіп түрады. Бүл қоспалар
түтанады және жанады, жанарғыны құрады.
Жанушы камераның жоғарғы белігіндегі, жанған өнімдерді алып кетуін
жүргізеді. Факельды жағуда, қатты отынды шаң немесе ұсақ түйірлі; түрінде
жағады; сұйық отынды жағуға кірерінде, арнаулы форсунканың көмегімен
тозаңдатады; газ түріндегі отынды алдын ала дайындықсыз жағады. Жанғыштың
қозғалмайтын көлбеу торлы желтартқышымен (19.1 сурет, б), отынның жануы
бойынша, тормен салмақ күшінің әсерімен жылжиды. Мұндай жану түрімен,
ылғалды отынды қазандық астына жағуға арналған (ағаш қалдықтарын, кесекті
торфтарды), бу өндірілуі 0,7...1,8 кгс (2,5...6,5 тсағ) тең.
Шаңцы отынды, қазандық агрегаттарда қолдануда, бу өнімділігі 10 кгс
және одан да жоғары болады. Сұйық отынды және газ түріндегі отындарды,
қазандық агрегаттардың қандай өнімділігі болса да жағылады.
Циклонды жағуда (19.3 сур), жану камерасы цилиндр түрінде жасалынған,
оның орналасуы горизонталды немесе тік орналасқан. Отынды уату, бірінші ауа
арқылы жанарғы 1, камера 2 келіп түседі. Екінші ауа, үлкен жылдамдықпен
тесік 3 арқылы, тангенсиалды түрде камераға енгізіледі. Циклонды камерада
пайда болатын, күшті айналған құйынды ағын, үдемелі қоспа пайда болып және
жануына мүмкіндік туғызады. Циклонды камерада жоғарғы температура деңгейіне
жетеді де, отын күлі болып, сұйық шлакқа айналуын қамтамасыз етеді де, ол,
камерадан өңеш 5 арқылы ағып шығады.

Циклонды камерадан жанып шыққан өнімдер мойын 4 арқылы, жағар камераға
келіп түседі (тікелей циклонды камераға жалғанған). Қазандық агрегатпен
циклонды жағу тиімді түрде құрастырылады және әртүрлі қуаттылығымен
байланысты.
Жағушы құрылғыдағы қарқынды процессте, жануының негізгі көрсеткіштері
болып, жылулық кернеуінің жағу көлемі, ол, жағудағы жылулық қуаты болады
да, жағудағы шығынын есептемегендегі, оның көлеміне қатынасы, яғни:

мұндағы В - отын шығыны, кгс немесе м3с; qpH — төменгі меншікті
немесе отынның жануынан жылулық көлемі, кДж немесе кДжм3; vт - жағылу
көлемінің кеңістігі, м3.
qv қолайлы шамасы, отынның сортына және оны, жағу тәсілдеріне
байланысты және құрайды: қабатты жағу үшін - 230...460 кВтм3, шаңды көмір
үшін - 140...230, газ мазуты - 230...460 кВтм3 қажет. Жағу жұмысы кезінде,
артығына қарсы көрсетілген ду шамасы, отынның химиялық және механикалық
әсерінен, толық жанбауынан шығыны ұлғаяды да, жағылу ПӘК кемиді. Жағудың
жылулық қуатын, сонымен қатар, жағу қимасының жылулық кернеуімен бағалануы
мүмкін, кВт немесе МВтм2. Қабатты жағу үшін, тағы да бір жағу жұмысының
сипаттамасын қолданады: торлы желтартқыш ауданындағы көрінетін жылулық
кернеуі (жану айнасы).

мұндағы R— торлы желтартқыштың ауданы (жану айнасы),м2. qR қолайлы
шамасы, отынның сипаттамасына және жағу типтеріне байланысты және құрайды:
930...2900 кВтм2 жэне одан да көп. qR қолайлы шамасына қарсы артқан
кезінде, яғни, жағуды тездету кезінде, механикалық толық жанбауынан шығыны
артады.
 
 Қабаттап жагудың негізгі типтері.
Жағуды қолмен қызмет көрсету. 19.4 суретте, отынды қолмен тиеу және
торлы желтартқышты-горизонталды, қарапайым жағу түрі берілген. Қолды, торлы
желтартқыш, жеке шойынды желтартқыштың, әртүрлі пішінінде жасайды. Қазіргі
кезде, негізінен плиткалы желтартқыштарды қолданады, оның жұмысшы беті, ауа
кіру үшін, көп тесекті плиткалардан құралады.

Плитаның төменгі жағында қабырғалары бар, ол ауаны жақсы салқындатуға
арналған. Тесіктердің суммалы аудандарының, тордағысы барлық ауданынан ауа
өтуіне арналған, қатынасын, оның қимыл қимасы деп атайды. Олар, отынның
фракциялы құрамына және ұшпалы заттардың шығуына байланысты: отын майда
және ұшпалы заттардың шығуы, аз болған сайын, тордың қимыл қимасы, кіші
болуы тиіс.
Торлы жел тартқыш (19.4 сур) құрамы - қозғалыссыз, жел тартқыш 9 және
бұрушы жел тартқыш 8, шлакты жапқыш (затвор) 1 арқылы аударумен оттықты
тазалайды. Торға, отынды кезеңмен беру, тиеуші терезе 5 береді. Жағуға
арналған қажетті ауа, канал 3 бойынша, үрлегішке (күл түсіргіш) 2
жеткізіледі. Жағушы камера 7, жанғыш үшпалы заттар мен ағындағы, аспалы
газдағы отынның майда бөлшектерінің жануы жүреді. Қолды - торлы жел
тартқышқа, отынды жанған қабатқа бір қалыпты түрінде, барлық ауданына тиеу
жүргізіледі. Мұнда, отынды дайьшдауының (жылыту және оны кұрғату) өтуі,
жағушы газдың сәулелі жылулығы есебінен басқа және айнала қоршауынан, бірақ
негізінен жану өнімінен, жанған отын қабаты арқылы, төменнен жоғары
қозғалысында өтеді. Сондықтан мұндай жағуды, төменгі жағынан жағу деп,
қабылданған (жанған қабаттан).
Тотықтану процессінде, отынның жанған массасында ажыратылуы және
минералды қоспалардың (күлдер) балқуы өтеді. Пайда болған шлак, ауаға қарсы
төмен аққанда салқындайды және уақталады, шлакты жастықты құрайды 6, ол
торды қыздырудан қорғайды және қабат бойынша, ауаны бір қалыпты таратуына
мүмкіндік туғызады.
 
Лақтырушы және қозғалмайтын тормен жағу.
Жоғарыда қарастырылған жартылай механикаландырылған жағуды, отынды
механикалық немесе пневматикалық қондырғымен, торлы жел тартқышқа лақтыру
арқылы, іске асырылады. Жағуда, механикалық лақтырушымен отынды жеткізу,
айналушы ротордың қалағының көмегімен іске асырылады, ал пневматикалық
лақтырушымен, отынды ауа ағынымен жағуға беріледі. Механикалық лақтыру
кезінде, өте  ұсақ фракциялар тордың алдыңғы бөлігіне түседі, ірілері, өте
үлкен кенетикалық энергия алуымен - артына түседі, ал пневматикалық
әрекетте керісінше.
Жартылай механикаландырумен жағуды, пневматикалық лақ-тырушының, (19.5
сур) ПМЗ типінің жұмыс істеу принципі бойынша, отынды жоғарғы жағынан
қозғалмайтын ыстық қабатқа беріледі. Отынның жануы жартылай қалқымалы
жағдайында (ұсақ фракция) және жартылай тордағы қабатта өтеді. Жиналғыш
шлакты алып кету үшін, жел тартқышты оқгын-оқтын шайқау арқылы орындалады.
Уатылған отын, бункер 7, бөліп таратқыш плитаға 6 келіп түседі, одан
қоректендіргіш 5 көмегімен, қалақты лақтырғышқа 4 беріледі.
Қоректендіргіштің плунжері қайтымды - ілгерімелі қозғалысы, кулисті
механизмнің көмегімен орындалады. Отынның майда фракцияларын таратып жіберу
үшін, ауамен 9 қораптан ауалы қондырғының лақтырушы қаптамасына келіп
түсіп, арнаулы сопламен жағушыға беріледі. Лақтырушымен жеткізілген ауа
мөлшері 15...20% құрайды, бұл жануға арналған қажетті ауаның санды мөлшері.
Тордың төсемі 1, бұрушы жел тартқыштың 141К ойылмаған пішінде берілген. Бір
лақтырушы ПМЗ торлы жел тартқышты учаскеге қызмет көрсетуі 900-ден 1000 мм
дейін.
Лақтырғыштың, барлық механизмдерінің қозғалысы, сыналы белдікті
бергішпен, редуктордың 1 кВт қуатты электрлі қозғалтқышы арқылы іске
асырылады. Роторлы лақтырғыштың айналу жиілігі 410-нан 760 мин"1 бір
қалыпты өзгереді.
Пневматикалық лақтырғышпен, ПМЛ жағуға арналғаны үшін, қазандық
агрегаттың аз қуатты үлкен диапазонды отын сортын жағудағысы: қатардағы
жэне сортталған, қоңыр көмірдің келтірілген күлділігі Ля=1,6...8,9% және
келтірілген ылғалдылығы №"= 7,4...12,8%, әртүрлі маркалы тас көмірдің
Ля=1,4...3,2%, ұшпалы заттардың шығуы 20% жэне майда құрамы 70% дейін, ап
сонымен қатар, өнімсіз көмір мен аз күлді антрациттер (Ас 14%) шамасында
болады.

 
Жылдамдата жандыра жағу.
Алдын ала майдаландырылған ағаш қалдықтарын, (Wp-50%) жағуға арналған
В.В.Померанцевтің (19.6 сур) жылдамдата жандыра жағу жүйесінде қолданады.

Жағылуы тік шахталы 6 түрінде болады да, жан жағы тік кірпішті
қабырғамен шектелген, фронт жағы - көлбеу қабырғалы және жағушы камера жағы
- қысылған тор 1. Тордың құралуы, фронтты жағушы экранды қүбырлар, оның
төменгі бөлігіне кертпелі пісіріле бекітілген (А торабын қара), ол, отынның
майда фракцияларын жағудағы шығуын кемітуге арналуын атқарады. Тордың
жоғарғы жағы шойынды плита 2 жабылған, себебі, отынның үйкелуінен, құбырды
қорғайды. Қысқыш тор, тік жазықтықты қабатты ұқсайды. Отынды қолтық арқылы
беруінде, тутіндеуін болдырмайды, тесік 4 арқылы жағылушыға газды сорып
кіргізілуі 4 шахтаның жоғарғы бөлігімен  жүргізіледі.
Жануға арналған негізгі ауа мөлшері (70%) канал 7 мен жану бетіне -
қысқыш тордың төменгі бөлігімен түседі. Қалған ауаның, санды мөлшері жағушы
камераға жоғарғы жэне төменгі үшкірлі құбыршамен 3 беріледі. Қыздырылған
ауаның, ұсынылған температурасы  200...250°С.
Жылдамдатып жағуды, қазандық агрегаттардың аздау және орташа
қуаттыларында (0,7...9,7 кгс) қолданады, бұл жағудың жұмыс атқаруы,
жоғарғы энергияның бөлініп шығуы (#=2300...7000 кВтм2), оттықтағы ауаның
бірыңғай артық кезінде (о=1,2...1,3) және аз шығынды (д3+?4=3...4%)
кезіндегі мөлшері.
 
Қатты отындарды жағуға арналған камералы жағу.
Газ ағынын ұйымдастыру бойынша, камералы жағу - алау (факелді) және
құйындатыла немесе циклонды болып бөлінеді.
Алаулатып (факелді) жағу. Арнаулы қондырғы диірменде, отынды камералы
жағудың, (19.7 сур) алауды жандыруы кезінде, алдын ала уатылған, шаң
түріндегісін жағушы камераға 2 ауа ағы-нымен, жанарғы 1 көмегімен үрленіп
енгізіледі. Жағушы камерада шаң түйірлерінің жылжуы, сол жану процессі
фазасы арқылы өтеді (қыздыру, қүрғату, газификациялау, жанғыш үшпалы
заттардың жануы және кокстың), қабатты жандыруы кезіндегісі - сүйекті
отында да солай өтеді. Шаң-тозаңды отынның жануы және үдете тұтандырудың,
өте тиімді тәсілі болып, уатылған шаң дәрежесі, ұнтақтың майдалығына, әсер
етуші бетінің артуына әкеліп соғады, ол жану процессінің үдеуін
қамтамасыздандырады да, оттықтағы температураның тез үлғаюымен, шаңның
жануы үшін қажет. Жану процессін үдету мақсатында, ыстық ауаны (400°С
дейінгі қыздыры-луы) оттыққа беруін қолданады. Отынды шаң тұрінде жағу
кезінде, қабаттап жағу тэсіліне қарағандағы шығыны үнемді болады және онда,
жағу режимі тез реттелінеді. Камералы жағуда жылжымалы бөлшектері болмайды,
осыған байланысты, қазандық агрегаттың тым ұзағырақ, толассыз жұмысын
қаамтамасыз етеді. Бірақта, шаңцы жағуда өзіне тән кемшлігі бар:
күрделілігі, үлкендігі және шаң дайындауға арналған, жабдықтардың бастапқы
құнының жоғарлылығы, шаң дайындаудағы қосымша энергия шығыны жэне т.б
жатады. Шаңды дайындау процессі бірнеше операцияларды құрайды, олардың
ішіндегі негізгісі болатыны - ұсату, құрғату жэне майдалау. Отынды ұсатудың
қажеттілігі - құрғату мен майдалауда, процесстің тиімділігін арттырады.
Ылғалды отынды құрғатудың қажеттілігі арқылы жэне оны майдалау процессінің
тиімділігін арттыру мен сақтау жағдайын жоғарлату және шаң-тозаңцы
тасымалдау қажет. Отынды құрғатуды ұйымдастыру сүлбесінде, оның сыртқы
ылғалдығына  Wсырт байланысты таңдайды.
Құрғатудың барлық процессімен қоса, отынды диірменде ұнтақтауын, ыстық
ауаны құрғату агенті есебінде жэне одан шығатын көмір шаңдарын алып кетуге
қолданады.

 
Майдалау өнімі - шаң, қалай болса солай, пішінді бөлшектер
қоспасындағы, бірнеше үлестегісінен 300...1000 мкм жэне одан да жоғарғы
түрінде болады. Көмір шаңының сапасының сынамасын елеу арқылы, сынақтаушы
елек тесіктерінің белгіленген өлшемдегі-сімен жэне ауданы 1 см2 кезіндегі
сандарымен анықтайды. Пайдала-ну кезінде, електің екі өлшемдерін қолданады:
ірі уатылғаны үшін, елек тесігінің 200 мкм өлшемін жэне жү_қа майда үшін,
90 мкм тесікті өлшемін қолданады. Уату майдалығын пайыз санымен елек
арқылы, өтпей қалған шаң қалдықтарымен бағаланады да R, белгі-лейді.
Белгілі (индекс) R кезіндегісі, елек тесігінің сызықтық өлшемі, мысалы R90,
R200  белгілейді.
Көмірдің йайдаланып үгітілуін, техника-экономикалық негізімен таңдайды.
Майдалана үгітілуінің ұлғаюына байланысты, шаңды алу шығыны артады. Шаңның
майдалану өлшемдерінің кемуінен, отынның меншікті бетінің арту эсерінен,
жану процессіне жақсы жағдай жасалынып, шаңның жанбай қалғанынан жылудың
жоғалуы кемиді.
Отынның үнемді майда үгітілуімен, оның реакциялық қабілеттілігі
анықталады да, онымен ұшпалы заттардың шығуы сипатталады. Отын үшін, ұшпалы
заттардың көп шығуы (қырғылы (фрезерлі) отындар, қоңыр көмірлер, жанғыш
сланцтар), ірі уатылуы мүмкін, ал, отынның аз ұшпалы заттарының шығуы үшін,
майда уатылуы қажет.

Отынды уатуға, диірменнің әртүрлі типтерін қолданады. Диірменнің
түрлерін таңдау кезінде, отынның уатылу қасиетіне, ұшпалы заттарының
шығуына жэне отынның ылғалдығына байланысты.
Антрациттерді және тас көмірлердің аз ұшпалы заттарының шығуы ұшін,
уатылуы кезіндегі қазандық агрегаттың орташа және үлкен бу өндіргішіне,
баяу жүргішті шарлы барабанды диірменді қолданады.
19.8 суреттегі шарлы барабанды диірменнің құрамы: болат барабан 1, ішкі
жағы адыр-бүдырлы бронды плитамен 2 жабылған. Барабанньщ көлемін 15...25%,
диаметрі 30...60 мм шарлы шойынмен  толтырылып, 20 мин"1 жиілікпен,
барабанның айналу кезіндегі шарлар, белгілі биіктікке көтеріледі де, ал
одан кейін төмен қарай құлайды да, бірінен соң бірі домалаған кезде, отынды
ұсақтайды жэне оны ұнтақтайды. Барабанның келпелтекті  қақпағы 4, қуыс
цапты 7 болады да, оған барабан тіреледі. Жеткізуші потрубок 9 арқылы, отын
мен ыстық ауа келіп түседі, ал алып кетуші патрубка-мен 6, барабаннан дайын
шаң алынып кетеді. Барабанның сырты, жылу және дыбыс өткізбеушімен қапталып
оралған 10.
Шарлы барабанды диірменнің негізгі артықшылығы - майдалап уатудағы өте
жақсы реттеушілігі мен жұмыс атқарудағы сенімділігі. Бұл диірменнің
кемшілігіне жататыны, оның өте үлкен қолайсыздығы, жоғарғы құндылығы, артық
меншікті электр шығыны, диірменнің жұмыс атқарудағы, бір қатар шум шығаруы.
Диірменнің тез жүргізгіштігінің екі типін қолданады: балғалы жэне
желдеткішті диірмен.
Балғалы диірменнің аксиалды ММА немесе ММТ құрғатушы агентіне жеткізе
қолдану кезіндегі, қоңыр көмірді, сланцтарды, фрезерлі шым тезектерді жэне
тас көмірлердің үшпалы заттарына Vr30% қолданады. Оларға қазандық
агрегаттардың 5 кгс жоғарғы-сына орнатады.
Балғалы диірменге ауаны аксиалды жеткізу сүлбесі 19.9 су-ретте
көрсетілген. Отын тесік 4 арқылы, тез айналғыш ротор 10, диірменге
бекітілген била 9, онымен майдалап, оны шахты 5 тастай-ды. Потрубка 3
арқылы, ыстық ауа беріледі. Жиналғаи көмір шаңы, ауа арқылы жоғарғы тік
бұрышты терезе (амбразурамен) 7 оттыққа беріледі, ая, отынның ірі
бөлшектері салмақ күштерінің эсерінен, ағынмен төмен түседі жэне қайтадан
ары қарай, уатуға диірменге түседі. Сонымен, диірмен шахтасы қарапайым
гравитациялық сепаменнің функциясын атқарады. Диірменге 60...80% жануға
қажетті жалпы ауаның мөлшері келіп кіреді; қалған ауа (екіншісі) тікелей
саптама (сопла) 6 және 8 арқылы беріледі.
Балғалы диірменнің артықшылығына - оның жиынтықтылығы (компактность),
пайдаланудағы қарапайымдылығы, аз мөлшерлі меншікті электр энергия шығыны.
Негізгі кемшілігіне - билінің тез тозғыштығына байланысты, диірменнің
өнімділігінің кемуі.  

Балғалы диірменнің жағушы амбразурасы - қарапайым жандырғы түрінде
болады. Амбразура, әртүрлі вариантта орындалады. Қарапайым, ашық амбразура
(19.10, а - сурет) бір қалыптығын, оттыққа шаңды-ауалы қоспаны беру сапасы
бойынша, бірдейлігін қамтамасыз етеді. Сондықтан, оттықтың ашық
амбразурасына, аз өнімді қазандық агрегатқа арналған қоңыр көмірді және
фрезерлі шым-тезекті жағуға арналған. Өте ірі қазандық агрегатгы жағуды,
сонымен қатар тас көмірді жағуда ЦКТИ эжекциялы амбразураны кеңінен
қолданады (19.10, б - сурет). Бұл амбразураларда, екінші  ауаның берілуі 
үшкірлі  кұбырша 5 аркылы  шахтаның жоғарғы бөлігі 1, беріледі де, шахтадан
шаңды-ауалы қоспамсн ;)  әжектендіріледі. Қырғылы шымтезектінемесе көмір
шаңдарын жұқа ағыншалы жағу үшін, амбразуралардың үшкірлі құбыршасының  
МЭИ құрылмасын (конструкциясын)  (19.10. в - сурет) колданады.

Жағушы процессімен жағудағы канагаттаидырыла өтуіне, балғалы -
диірменнін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазандардың құрылмасы, классификациясы
Техникалық жылудинамикасының әдістері
Қазандардың құрылмасы, классификациялары
Қазандардың құрылмасы, классификациялары жайлы
Қазандардың құрылмасы, классификациялары туралы ақпарат
Қазандықтардың арматурасы. Қазандық агрегат арматурасының классификациясы жайлы
Өрт және өрт қауіпсіздігі ережелерін қылмыстық бұзуды тергеудің әдістемесі
Жоғарғы температура қолданылған төтенше жағдайлар кезіндегі алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру
Жылутехниканың теория негіздері. Қысым, температура, көлем, энтропия, энтальпия
Бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары
Пәндер