Музыкаға баулу – оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті


Білім беру және оның проблемалары
Акмеология
Мәдениет деңгейі және тұлғаның кәсібилік дамуы. Акмеологиялық жағдайы
Кәсіби іс.әрекетіндегі өзін.өзі анықтауы және өзін.өзі бекітуі
Музыка сабағын беру жалпы тәжірибеде кездесетін қиындықтар және «тар орындары»
Музыканы оқытудың дамуының принциптері
Қолданылған әдебиеттер
Музыка мұғалімінің алдына қойылатын бірінші мәселе – оқушылардың дайындығының қалыптасуы, кәсіби, психологиялық, «өнімді» іс-әрекеті. Бізге келген студент музыка мамандығын екінші, қосымша мамандық деп есептесе, онда оны жай үгіттеу аз, оған білім беру жүйесін қайта құру қажет, сонда ғана бітірген соң түлек мұғалім болуға психологиялық тұрғыдан дайын деуге болады.
Ол үшін қалай және кімді дайындау қажет? Мұғалім мамандығының сыры оның ішінде музыка мамандығы бойынша шығармашылығы - өз бетімен ерекше оқушылармен музыкамен айналысу, музыкада жаңалық ашуы оның әдісінде, оқушыда, өзінде. Психологиялық негізі - өз-өзіне ашылуы, өз өміріне қатысы. Осындай ашылу болмаса, онда дамушылық болмайды. Шығармашылық негіздің психологиялық мотивациясы: ашу үшін, жаңалық кіргізу үшін адам бірінші көру керек, қабылдау керек, өзінің білмегенін сезінуі керек. Сондықтан студент шығармашылық жұмыс істеу алдында шығармашылықпен оқып, ізденіп, білім алуы керек. Оқу-тәрбие процесінің сапалық деңгейін көтеру, оптимизация бағытын қарастыру - ол дамушылық, бірлік қатынасының тереңдігі, қарым-қатынасы, оқытушы мен студенттің ара қатынасы.
1 Ананьев Б.Г. Задачи психологии искусства // Художественное
творчество. – Л., 1982. – 120 с.
2 Асмолов А.Г. Как построить свое Я. – М., 1992. – 145 с.
3 Бришлинский А.В. Проблемы психологии субьекта. – М.,
1994. – 130 с.
4 Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. – М. : Магнитогорск,
1998. – 150 с.
5 Дүкенбай Н. Бастауыш сынып музыка сабағының
бағдарламасы. – Павлодар, 2006. – 46 б.
6 Каган М.С. Музыка в мире искусства. – СПб., 1996. – 140 с.
7 Климов Е.А. Психология: Воспитание и обучение. – М., 2000.
110 с.
8 Киященко Н.И. Эстетика жизни. – М., 2000. – 133 с.
9 Коган Г.М. У ворот мастерства. – М., 1977. – 142 с.
10 Кузин В.С. Психология: учебник. – М., 1999. – 235 с.
11 Крупник Е.П. Психологическое воздействиен искусства на
лияность. – М., 1999. – 240 с.

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




Музыкаға баулу – оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті
Музыка мұғалімінің алдына қойылатын бірінші мәселе – оқушылардың
дайындығының қалыптасуы, кәсіби, психологиялық, өнімді іс-әрекеті. Бізге
келген студент музыка мамандығын екінші, қосымша мамандық деп есептесе,
онда оны жай үгіттеу аз, оған білім беру жүйесін қайта құру қажет, сонда
ғана бітірген соң түлек мұғалім болуға психологиялық тұрғыдан дайын деуге
болады.
Ол үшін қалай және кімді дайындау қажет? Мұғалім мамандығының сыры
оның ішінде музыка мамандығы бойынша шығармашылығы - өз бетімен ерекше
оқушылармен музыкамен айналысу, музыкада жаңалық ашуы оның әдісінде,
оқушыда, өзінде. Психологиялық негізі - өз-өзіне ашылуы, өз өміріне қатысы.
Осындай ашылу болмаса, онда дамушылық болмайды. Шығармашылық негіздің
психологиялық мотивациясы: ашу үшін, жаңалық кіргізу үшін адам бірінші көру
керек, қабылдау керек, өзінің білмегенін сезінуі керек. Сондықтан студент
шығармашылық жұмыс істеу алдында шығармашылықпен оқып, ізденіп, білім алуы
керек. Оқу-тәрбие процесінің сапалық деңгейін көтеру, оптимизация бағытын
қарастыру - ол дамушылық, бірлік қатынасының тереңдігі, қарым-қатынасы,
оқытушы мен студенттің ара қатынасы.
Музыка мұғалімнің әлеуметтік пен материалдық статусы жағынан әліде де
мамандықтың күрделілігі мен қиын екеніне сәйкес келмейді. Қазіргі қоғамда
жоғары деңгейдегі білімсді, мәдениетті мұғалімнің, оқытушының, ғалымның
еңбегі бағаланбайды (материалдық жағынан болса да). ЖОО бітірген түлек
көбінесе мектепке бармайды, сондықтан ол жалпы мемлекеттік, экономикалық,
саяси, әлеуметтік, психологиялық мәселе.
Сондықтан білім беру реформа, модернизация сияқты мәселелерді
қолдау үшін, нақты мақсаты, кемшіліктердің талдауы, болып жатқан деңгейінің
жетістігі болмаса, финанс жағы және де басқадай жағдайларына қажет.
Білім беру және оның проблемалары, жеке болмысы Әлемге, Адамға,
Өмірге байланысты болмайды. Егер жұмыскердің мемлекеттік кепілдемесі
болмаса, онда ол жұмысты өзі іздейді. Онда маманды кінәлауға болмайды
(мектепке келмесе).
Ертеден қалыптасқан мынадай заңдылық бар: пәндерді жүргізетін
мұғалімнің дайындығы жақсы болса, білімі жоғары деңгейде болса,
шығармашылықпен айналысуға бейімі болса, ізденіс жұмысымен шұғылданса, онда
оның жақсы жұмыс табуға мүмкіншілігі бар (высокоаплачиваемый). Ол деген,
түлектің сапалық деңгейі және де ЖОО мәртебесінің биіктігі.
Білім беру процесі кәсіби психологиялық сүйемелдеуді және қолдауды
сұрайды.
Акмеология – тұлға құндылығының ғылымы, оның жетілдіруі, өз кәсіби
әрекетін қалыптастыру, әлеуметтік роль атқару, толықканды өмір сүру.
Акмеология – тұлғалық-психологиялық деңгейінің жетілуі, өзінің
мүмкіншілігін қиын жағдайларда пайдалана алады. Әлеуметтік өсуін, өзінің
тұлғалық жетіктігі мен кәсібилігін, өзінің даралығын, өз орнын табуын,
қазіргі қоғамдағы өзінің орнын тұлға өзі анықтайды. Бұл тұлғаның (орынын)
даму процесі мен өзіндік дамуы деуге болады.

Мәдениет деңгейі және тұлғаның кәсібилік дамуы. Акмеологиялық жағдайы
Психологияда даму принципі көп қырлы, сондықтан ол арнайы
психологиялық білім аймағы болды. Акмеология психологиялық дамуымен
жақындай келе, даму принциптерін анықтайды. Олар:
- дамушылық жетілдіру, өсуіне, жоғары деңгейдегі барысы;
- даму сипатының субьектілігін тану;
- даму процесі мен талдау процесі қарама – қайшылықсыз болмайды,
субъектісі болмаса;
- акмеологияда даму принципі жекешілік даму сипатын анықтайды;
- акмеологияда дамуды өмірлік дамуында және іс-әрекетте, өмір
жолындағы дамуының байланысы;
- акмеология бірізділік кезеңдерін анықтамайды, тұлғалық кезеңі
идеямен және болашақпен байланысты.
Акмеологиядағы дамушылық ол: сапалық, мәдениеттілік.
Акмеологияға сүйенсек – тұлғаның мәдениет қасиеті өз-өзіндік
бейнелеушілігі, өз-өзін жүзеге асыруы, бұның бәрі кәмелеттік дейді.

Кәсіби іс-әрекетіндегі өзін-өзі анықтауы және өзін-өзі бекітуі
Қазіргі ғылым (педагогика, психология) былай дейді: Тұлғаның ашылуы
кәсіби іс-әрекетінде. Адам өзінің тұлғалық және кәсібилік сапасын көрсете
алады, өзін-өзі дамушылығын көрсете алады, қоғамда аты шығып,
белсенділігін байқатады. Осы қағидада өзін-өзі анықтауы және өзін-өзі
бекітуі көрінеді.
Өзін-өзі кәсіби анықтау деген – кәсіби әрекетіндегі тұлғаның
дамушылық процесі және өзінің қабілетін, тұлға-психологиялық мүмкіншілігін
жүзеге асыру. Ол бір кезеңде болмайды, толық белсенді жұмыс әрекетінде
атқарылады. Осы жолда мақсаттар мен міндеттер қалыптасады. Осы процесс
адамның өмір бойғы жолымен табады және де өзін-өзі бекітуінің толықтай
негізі болып саналады.
Өзін-өзі кәсіби бекіту – кәсібилік қабілеті, кәсібилік мотивация,
кәсібилік өзіндік санасы, мінезінің қасиеті. Олардың мамандық алу жолының
құрылысы қызық. Ол кезде тұлға әрекетінің стилі қалыптасады, тұлғаның
кәсібилігі қалыптасады.
Сондықтан, тұлғалық-кәсібилік даму, өсу - адам дамуындағы үзілмейтін
процесс. Осы кезде өзін-өзі басқаруы, қоғамның өзгерістерін байқауы,
қоршаған ортамен байланыс ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулу
Оқушы қабілетін дамытуда мұғалімнің алатын орны
Оқушы шығармашылығын дамытуда оқушыны жеке тұлға ретінде қалыптастырып, ізденімпаздылыққа баулу
Оқушыларды белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттері арқылы шығармашылыққа баулу
Жарнама іс-әрекеті
Бастауыш сыныпта математика сабақтарында оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін мұғалімнің белсендіру шарттары мен құралдары
Әлемдік қаржы орталықтарының ролі мен іс-әрекеті
Біріккен сабақ
Басқару іс- әрекеті негіздері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь